HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

Talán a következôbe már beleférnek. amit. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek. növényeken. hogy fejlôdjünk. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. dr. Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. egyre értelmesebb. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. tanfolyamon. hiszen az agykontroll világnézettôl független. A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. Elnézést kérek azoktól. egyre igazabb. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. Hitem szerint életünk célja. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. amikrôl korábban nem is álmodtam. akár távolról is megtalál. Káprázatos élmény. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. földalatti üzletközpont. Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. Óriási segítséget adnak ezzel nekünk. vagyis egyre emberibb. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. állatokon. a www. többieknek. mert segítségével nem csupán megérthettem. vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél. a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját.hu/agykontroll címen. amelyek jelzik. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat. Néhány levélíró nem írta le a nevét. akik vették a fáradságot. hogy barátaim segítsége ugyanígy. Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. és a fejlôdésben másokat támogassunk. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. és szívmelengetô érzés. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. és leírták sikereiket. Egyre jobb. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. még inkább azért. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. mert pl. Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. egyre teljesebb életet élni. hiszen növelik a hitünket.inext. Domján László 5 . S nem csupán azért.Köszönet illeti azokat a társainkat.

nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott. 6 . hogy segíteni akar. közcélú felhasználásra fordíthassák. A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. hogy minél több. évi CXXVI. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi.Az 1996. törvény lehetôvé tette.

A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS. GYÓGYULÁS TANULÁS. LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 .

8 .

Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. amikor leírtam neki. mert január közepén bejelentették. Pontosan követtem az azon hallottakat. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. 50 évesen is valóban nagyon szép. hogy az élettársamnak barátnôje van. úgy érezte. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. éjszaka üzentem a fônökömnek. ha minden lelete negatív. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. hogy külsôleg milyen a barátnôje. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. István nem akarta elhinni. Biztos ami biztos. hogy már teljesen egészséges. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét. fél éve végeztem el. Aztán elhatározta. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. vagyis teljesen ingyen. Habár van egy 3 éves kisfiam. Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. vitaminokat szedett. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. hogy bekapcsolja a tévét. hogy figyeltettem. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. diétázott. s a bal melle is „megvan”. holott egyébként sohasem szokta. Sokáig nem történt velem semmi. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. Szinte minden nap emlékszem 1-re. a többit meg kidobtam a szemétbe. Ezután visszament a korábbi kórházba. pedig még most. mint egy 18 éves.A tanfolyamot kb. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. s elkezdett programozni. nemhogy mosolya. onnan jöttem rá. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. már szinte elveszítettem a hitemet. hogy Budapesten. Azóta az operációt elvégezték rajta. s ezért el kellett távolítani a bal mellét. Ott éppen arról beszéltek. Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. Abban ugyan nem hitt. 94 nyarán el is végezte a kurzust. És ez csak az egyik eset volt. s ennyire boldognak még sohasem láttam. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. Arra. s anyagilag sem állt úgy. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. de néha 2-re is. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben. Egyik délelôtt eszébe jutott. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. mindent pontosan betartott. de közben nagyon rosszul érezte magát. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. s tájékoztatták. illetve abban olvasottakat. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. Ami még használható volt. azt elajándékoztam. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. Azt is elmondták. Azóta már több könyvet is elolvastam. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. hogy az talán kinôhet. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. ahová behívták beszélgetésre. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. Valamennyi lelete negatív lett. A szakítást is nagyon könnye9 . és úgy viselkedtem. s majd ô meggyógyítja saját magát. Nagyon elkeseredett.

mert a jelek szerint nem igaz. Meg is tettem. a kettô összefügg. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. ha az ember hisz valamiben. Szüleim azt mondták. kórházba került. ha a napon áll. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. ha meg akarom látogatni. Azóta lett hitem. Egy hét múlva már beszéd. Úgy láttam. talán évekkel késôbb. amikor hazavittem. Szerintem bizony ez így 10 . A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. hogy csak akkor lehetek boldog. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index. Mélyen megrázott ez a találkozás. Elmentem. és amire igazán vágyom. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal. hogy az idô gyógyulást hoz. ám este. de nem villog. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. hogy el kellett volna halasztanom az utazást. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt. Mindketten nagyon örültünk. nyugodtan utazzak el. ha István mellettem van. hogy az ügyet már elfelejtettük. hogy már jobban van. annyira valószerû volt. Késôbb. Igen. boldog. és nem csak az üres. mit jelent. akkor mûködik jól. Pótoltam. Régebben úgy gondoltam.. Nagyon örülök. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. így az index mûködött. amit és ahol én láttam alfában! Kiderült. s nem neheztel rá. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan.. kilátástalan hétköznapok léteznek. megvizsgálom a kocsit alfában. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. Éppen külföldre készültem. s azt mondta: “Nem is tudom.) Megemlítettem az indexet is.. egy fekete kis doboz a hibás. Most már tudom. hogy jó helyen van. 82 évesen. Ekkor elhatároztam. szervi tünetek jöhetnek miatta elô. amiben igazán hiszek. és mára már igazán boldog vagyok. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). (Az elöregedett érintkezések átforrasztására. Szüleim nem neveltek vallásosan. 20-30 km megtétele után. Folyamatosan világít. hogy nem mehet az így tovább. hogy ez nem így van. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. hogy egy “relé”.és mozgásképtelen volt. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. így sohasem tudtam. amit a kórházban nem tudtam megtenni. s ekkor értettem meg. Nála a napon állt egész nap az autó.” Kicsit mérges lettem. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm. újra csak rossz volt. Elhagytam a földet.dén viseltem. Azt is láttam szintemen. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. Megint kinevetett. Láttam.. allergiás bôrelváltozás jelent meg. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. Andrási Szilvia. Megtapasztaltam. még ha úgy is tûnik. hogy hol található ez az alkatrész. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. és tudom. mi is történt. illetve. Hiszek önmagamban és az agykontrollban. Sírt. s boldogan öleltük át egymást. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. talán beépítek oda egy fûtôszálat.

és megbetegedtem. de jött a vigasz: nem kell félnem. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. hogy mutassa meg a helyes utat. és egyre inkább úgy éreztem. a gyerekek szeretnek. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. Megállapítottam. Erre megjelentek az ikrek. Nem mertem elmenni az orvoshoz. amivel gazdagabb lettem. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. mert meg kell nyugtatnom a nénit. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam. hogy mondjuk ki bátran. kértem. Én csak azt kérem tôle. ha másokon segítek. Engem már az elsô esete megrázott. Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. gazdag akartam lenni. Sorsomat Istenre bízom. hiszen Ô tudja. ott kell hagynom a pályát. Idôs néni jelent meg képzeletemben. amit hallottam. Mit mondjak. De mivel azt tanultuk. (Ikerterhesség volt. Halni készültem. Megbékéltünk. A józan ész azt diktálta. Persze nem tudtam. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt. Így viszont engem viselt meg a dolog. hogy lányomat nagyon megviselné. ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. nagyon mély szinten. hogy mire van igazán szükségem.) Nem akartam. életem legszebb 4 napját éltem át. ballagása. mert az agykontroll segít. egy hosszabb. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. ami stimmelt is. 2 gyermeket nevelve. hogy világító kék szemei vannak.. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. és azóta mély gyászban él. Álmot programoztam magamnak. közben az én gondom is megoldásra talál.. Kiderült. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. és bizton állíthatom. de tudtam. amin haladnom kell. Programoztam a gyógyulást. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. hogy várjunk egy kicsit. A családomban élô. beugrott a megoldás. Ezt követôen az egyik nap. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. segítsen. Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. én mondtam a társamnak gátlástalanul. miért ez a nyugtalanság. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. Nagyon nehéz körülmények között éltem. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek. Minden áron meg akartam változtatni az életemet. terhes lettem. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. Újra nyugodt vagyok. Óvónô vagyok. és minden apróságnak tudok örülni. Társam utóbb elmondta. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. feszült voltam. álmomban halálos betegnek tûntem. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. elismernek. hogy vele sírtam. ám javulást nem tapasztaltam. vetessem el. Mielôtt összeköltöztünk. Rettentôen szenvedtem. Mondtam a partneremnek. stresszesebb idôszak. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. s átgondoltam mindazt. S most következzenek a sikereim! 11 . aki amint elkezdtem vizsgálni. elég morbid látvány volt. Nyugtalan.van. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki. Tudom. egyedül.

Nagyon fájt a lába. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. s azóta nem tud a bal lábára ráállni. mint amekkorának láttam. aki most 8 éves. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia. A lelet szerint éppen akkora volt. hogy a sövényhiány már megszûnt.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. Például volt egy 10 éves kisfiú. fájdalmában felsírt. majd inkább agykontrollal elmulasztom. hogy mi is történt.A nôvérem unokájának. (Egy picike. és egyszerûen nem értette. amikor odamentem az ágyához. kivel foglalkozzak. Egy reggel. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. s kivel ne. Nem is csináltam többször. megengeded-e. (El kell mondanom. futás közben hirtelen összecsuklott. Pár percig fogtam. 3 hét kellett a teljes sikerhez. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. örömében felkiáltott: – Jé. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. hogy már mindent megtettek.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. Megkértem. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. és megkérdeztem. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde. ahol gondolatomban is felfedeztem. hogy milyen nagyságú. 2 nap telt el már ilyen állapotban. Így is tett. hogyha fájni kezd újra. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. Ez tavaly tavasszal történt. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. és pontosan ott helyezkedett el. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. úgy hajlott a térde. Ahogy megmozdítottam az ágyát. Mielôtt elmentem az orvoshoz. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. képzeletben megnéztem. s guggoljon le néhányszor. hogy nem kell. majd arra kértem. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. Azért csak próbáld meg! – kértem. akkor nem kér fájdalomcsillapítót. hogy ô arra képtelen. de sajnos semmi sem változott. eltökéltem magamban. Egyik alkalommal odamentem hozzá. de azt válaszolta. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. Az édesanyja elmondta. 1 mm-es rés még van. hanem szól nekem. gyakran sírdogált. mint azelôtt. mert úgy éreztem. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. Örömmel elfogadta. hogy mindig megérzem. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . levettem a kezem. Boldogan újságolta. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést. Belsô hangom irányított. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. hogy vigyem el az orvoshoz. hogy a kislány meggyógyult. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. kb. 2 hónap után abbahagytam. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. hogy álljon fel. de mondtam. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra. ami azt mondta. próbálja behajlítani a beteg térdét. megengedi-e. és hol helyezkedik el. s amikor a belsô hang jelzett. Kérte. Megkérdeztem tôle. akinek eltörött a lábszárcsontja. hogy tornaórán. 7 és fél évig semmit sem változott az állapota.

13 . Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot. Éreztem. gondoltam. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –. amikor szintemre mentem. majd az édesanyját. Aki rövidesen meghal. hogy ô szerepelt a legjobban. s azt is. én focista akarok lenni! Csak focista. címét. osztály elején azt mondta: – Anya. amikor a barátját adta fel. és elkezdtem a gyógyítást. Másnap elmeséltem kolléganômnek. 81-ben született fiúk számára. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. fölemeltem a zsilipet. s a szál egyre vékonyabbá válik. Gondoltam. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. kíváncsi voltam. barlangszerûen. Pásztó Munkahelyemen hallottam. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. Este újból szintemre mentem. Könnyen megoldja a feladatokat. Másnap útnak indultunk. felfigyelnek rá. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. Elôtte szintemre mentem. Egyik este. Érdekes látvány volt. hogy éppen ott van a fekély. megpróbálok segíteni. de este. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. Lassan. hogy a 2. hogy szüksége van rám. Másnap reggel. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. amikor már alig volt mit tisztítani. Váratlanul. s kezdtem beengedni a vért. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett. majd megtudod.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. Rendben van. Elámult azokon. s darabonként szedték le a meszet. hogy ne okozzak fájdalmat. távolodik a testtôl. gyógyíthatatlan betegnél láttam. s ô döbbenten mondta. minden reggel és este tisztogatták az eret. hogy várj türelmesen. és máris felnagyítva láttam az eret. korát. amiket mondtam. Lacika a 8. s látni. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. amiken teljesen megdöbbent. ahogy a lélek. örömmel láttam. Több esetben súlyos. Felmérték ôket minden szempontból. hogy tudtam volna az illetô nevét.” Mindezt leírtam egy papírra. Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. Ági. Az egész testet kék burok veszi körül. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. Elsônek feladta a lányát. magára kell hagyni a beteget. 4 napon keresztül.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. anélkül. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. hogy ott a baj. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. hogy egyenletesen. érezni akartam a beteg lábat. Amikor azt az utasítást kapom. s azonnal tudtam. aki mindenképp meghal. tudom. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. hogy kit lehet meggyógyítani. Vácon. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. de azonnal eldöntöttük. majd futószalagra rakták. hogy hova kell menni. békésen folyik a vér az érben. ahol én éreztem. Soha nem jártunk Vácon. mint az ellenoldalit. s ki az. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. s elmondták. Olyan dolgokat mondtam el. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. Nem kérdezôsködtem a dologról. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. hogy valószínûleg amputálni kell. napon elmegyünk. Az igazi ámulat azonban akkor következett.

Depresszióba süllyedtem. Édesapám meghalt. Pedagógus vagyok. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. Nem adtam fel most sem. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. ittam. hátha van még remény. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. Bekerültem Nagykállóba. Közben a seb nem reagált a gyógymódra. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. Ági. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. hogy teljesen jók az eredményeim. hármat halva szültem meg. egészségesek. S így is lett. ami kisebb elváltozást okozott. Sokat dohányoztam. de nem adtam fel. van-e valami változás. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam. Szépen éltünk. ivott. s megtámadott egy vírus. Tíz perc alatt eldöntöttem. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. Ôk gyönyörûek. hogy most már meggyógyultam. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. Négy napig. Tudtam. Külföldön dolgoztam. de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. hogy melyik szót kell j-vel. Együtt sírtunk örömünkben. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem.és Elmegyógyintézetbe. nehéz lesz elérnem. s közli velem. durva volt. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam.Sietve mentem munkahelyemre. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal. A helyi orvos azonnal mûteni akart. napi 10 percet. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. édesapám kegyetlenül vert. napi 1-2 órát relaxáltam. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. s boldogan újságolta. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat. s ma már benne lakom. Csalódott voltam. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. az Ideg. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. Számomra is hihetetlen volt. amikor telefonon jelentkeztem. hogy este megindult a vérkeringés. de nem sikerült. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt. ami lelkileg teljesen megviselt. Legyengült immunrendszerrel tértem haza. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. s elképzeltem. kíváncsi voltam. Akkor adták el az utolsót. ezért 1968-ban férjhez mentem. s éjjel nem is állt le. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. Másnap reggel megtudtam. s melyiket ly-vel írni. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. Kolléganôm a kapuban állt. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. s egy ismerôsömet megkértem. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. enni nem ettem.

mert ha továbbra is így csinál. mint régen. hogy menjek el. kínzó. kegyetlen. Becsukta a szemét. úgy tûnt. kiabáltam vele. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt. Beszéltem hozzá. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. mert jönni fog érte a lánya. hamarosan meghal. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. Rendkívül rossz állapotban volt. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. ha mégis jelentkezik. s megkérdeztem. szólítgattam. Olyan volt. mi történt. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. A havonta visszatérô. nem is akar meggyógyulni. hogy a mama kérte. amikor kétoldali tüdôgyulladással. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást. s bíztam magamban. Faltam minden sorát. Édesanyám a 70. Tudtam már. és nem kértem. Egész éjszaka programoztam. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. évében járt. s ennek már 6 éve. magas lázzal. Elôtte már évekig bottal jártam. nem beszélt senkivel. de bot nélkül nem tudtam mozogni. Látványnak is elég csúnya volt. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. Az orvos azt mondta. Margó. s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. hogy beszéljek vele. hogy hazamehessen. Rendkívül jó érzéssel töltött el. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. Ült a folyosón. szaladtam az orvoshoz. Sírva mentem haza. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. Úgy láttam. hagyjam meghalni. mint a csontkinövés. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. Nem értettem a dolgot. Édesanyám azóta is jó egészségben él. Nagyon akartam. nem tudtam mi vár rám. Az 1 hetes kezelés. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. hogy ki vagyok. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. leszoktam az ivásról. hogy már késôn vittük be. Teljesen magatehetetlen volt. Ekkor a szájához húzta a kezemet. utcai ruhában. s éreztem. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett. kórházból kórházba járás. mert édesanyámat felöltözve. Odaérve a vér is meghûlt bennem. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. és várt. s egyre nagyobb lett. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. Abbahagytam a dohányzást. megpuszilta. megtaláltam a helyemet az életemben. késôbb már tudatosan elhagytam. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. hogy mennyit érek. Az orvos arra kért. hogy a lakást elhagyjam. összepakolva találtam. s ránk nem gondol. s intett a kezével. hogy önzô. s nem is szedtem 15 . megbékéltem magammal.életben maradáshoz. Az ételt nem fogadta el. hogy meggyógyuljon. hogy ne hagyjon itt bennünket. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. gondolatban hívtam. Rohamosan romlott az állapotom. eszméletlenül szállították be a kórházba. és elfordult tôlem. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. hogy jövök érte.

A legnagyobb örömöm. Megfogadtam a tanácsot. s elkezdtem zöldségféléket termelni. derûs. Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. mintha szólította volna valaki. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm.gyógyszert. Betegességem. 17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. Az egyedüllét nem kínzó számomra. hogy sikerül. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. Derûs. már kimondottan élvezem. Megtanultam a villámolvasást. aki mindig is lenni akartam. azonnal kaptam a papírt. jól esett a mozgás. Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam. fiam megnôsült. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. Növelem akaraterejüket. pedig eddig ilyesmi nem történt velem. 1996 tavaszán kertet béreltem. Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. jó hangulatú órákat töltünk együtt. s a kezemet használni. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. 7-kor megmérte a vércukrát. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. Ez nem okozott megerôltetést. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. Kérlek higgy abban. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. Fiam apját elvesztettem. optimizmusukat. mint azelôtt. Nagyon szerettem kertészkedni. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. kiegyensúlyozott ember vagyok. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok. apu azzal fogadott. Akkor talán végig taníthattam volna. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. mert így megváltoztam. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. 20 évvel fiatalosabban mozgok. A torna hatására megtanultam járni. nagyon szeretlek. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. 16 . Balatoni Kinga. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. hogy fél 6 táján úgy érezte. Bakos Rózsa. Jobb oldalam megbénult. amikor felkeltünk. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. sem rossz hangulatot. Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. Tanítványaimmal türelmes vagyok.

adott a szomorú tény. 1993-ban ismertem meg. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. Közgazdász lettem. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. nagyon jó tanuló. a kerületi onkológia. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. Gondolom nem kell bizonygatnom. Havonta kellett kontrollra vinnem. ilyen szép csengô hangot még nem hallott. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. Hittem. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. és ugyanez volt a problémája. Járni tudtam. Mindez 11 éve történt. észrevettem. mivel minden a férjemnél maradt. jobb kezembôl kiesett a ceruza. annál is inkább.így kell leélnem az életemet. Megröntgenezték. abbahagytam a könnyezést. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. hogy megtalálom a megoldást. Próbáljon úgy élni. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. Lassan letisztultak a gondolataim. és adtak egy idôpontot. terhességem alatt kezdôdött a válóperem. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés. Nincs segítség. Bebizonyosodott. az evôeszköz . 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. hogy a fiam meg fog gyógyulni. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. hogy lássák mekkora. remek a hallása. nulláról indulva. 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. és olyan szépen énekel. hogy meddig élek még. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. aki ikreket szült. mintha meggyógyult volna. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. akkor sem lesz jobb. A háziorvos. A beutalót eltettem. hogy tanárnôje azt mondja. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. de mindent bal kézzel csináltam. 30 éves koromig tanultam. Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. hogy ha egy atombomba felrobbanna. Barátnôm elmesélte. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. A doktornô zsírmirigynek nézte. ha kesergek. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. Megtanított a teendôkre. 34 évesen szültem meg Borbálát. s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket. mert a sebész szerint az sürgôs. higgyek benne. mint nekem. gondolatban önmagammal társalogtam. és összegeztem a helyzetemet. A 2. a lakás is. de egy jó tanáccsal szolgálhatok. és ne gondoljon a betegségére! 17 . A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. 5 éves lányommal. A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. valószínûleg azt sem hallaná. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. Az ikreket teljesen meggyógyították. hogy semmit nem hall. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. s 40 évesen Szabolcsot. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. mintha most mennék elôször orvoshoz. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. mivel nem vagyok jós.) Ezután elmondta. és elmondtam megfigyelésemet. Hozzátették. Ahogy ott várakoztam. Elvittem az audiológiára.

én pedig betegen és durcásan fogadtam. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette. én is menjek el vele. 18 . sosem hallottam a módszerrôl. mert nem akartam megsérteni. – Hát ügyes. Gondolom minden erejét összeszedte. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. táncolt. Magamban pedig azt gondoltam. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. akik rossz tanulónak ismerték meg. Lányom úgy érezte. nem ismerem a saját gyerekemet.) Egyetemre készül. cipeléstôl való tiltás stb. hogy jót tenne neki. hogy kár volt rám hallgatnia. Örömmel. Újabb válság következett be kis családunk életében. A 2. mert pokolian fájt. Véget ért a nyári szünet. (Ma már tisztában vagyok vele. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. fáradságot és fájdalmat éreztem. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. Matematikából ô a legjobb. Javasolták. gennyes góc keletkezett. minden házimunkától. és azt mondta. bizonyítani akart. A gyerekek újra iskolába mentek. hogy a düh. Osztályfônöke azonnal felhívott. annál nagyobb lett. amit mennél jobban ápoltam. az ellenszegülés. hogy gond van. szavalt. az osztálytársai. Ekkor az édesanyám azt mondta. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. és az egyik húgom. Így is történt. A számban egy hatalmas. Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. Szenvedtem. Olyannyira. amikor pályaválasztás elé került. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. mondtam. Akkoriban csak azt hittem el. annak ellenére. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. Dühös voltam a kidobott sok pénz.. Bevallom. ez is agykontroll. Ezért elhatároztam. nem szóltam semmit. amit magam elôtt látok. Ennek ellenére oda iratkozott be. Mégis.. gyengeség. Édesanyám. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. hét végére megbetegedtem. Lányom nagyon hamar. Szépen énekelt. Ha mindezeket megszegtem. Nem akartam elvégezni a kurzust. s a lányomat sem akartam elküldeni. aki akkor 70 éves volt. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. Nagyon könnyen tanul. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös. Én hókusz-pókusznak véltem. hiába bizonygatta a húgom. és az elfecsérelt idô miatt. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. ahol gombás fertôzést szedett össze. hogy látod. hogy még beszélni sem tudtam. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. 2 nap alatt elmulasztotta. aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy szót fogadok. Bori? Idén fog érettségizni. s hogy másnap megyek a szájsebészetre. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. a negativitás. ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. élményekkel teli érkezett. Nos.

Rájöttem. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt. dagadt és fájdalmas térdeimre. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal. mert 2 éve. Azt gondoltam. nem akarta elhinni. Bementen az üres szobába. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. majd belökték a sárba. amit tanultam. Mindenem fájt. hogy én én vagyok. Arra is emlékszem. A programozás után kipróbáltam. hogy megnézhessem. hogy segíts. – egyáltalán nem is gondoltam. sietve léptem be a lakásajtón. igaze. Meglepetése határtalan volt. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. a térdeimen. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. Tanultuk. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. Ott volt! Az érdeklôdésem. hogy sikerüljön a gyógyítás. Egy téli. aki szerint úgy néztem ki. Alig vártam az este 7 órát. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. keserves kínok közt.. térdeim hatalmasra dagadtak. és azok nem fájtak! Olyan volt. hogy meg kell tapasztalnom. beleléptem egy mély gödörbe. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt. gondoltam. és bevallom. akit agyba-fôbe vertek. fiamra támaszkodva tettem meg. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. Elnézést kérve. hisz még akkor is dönthetek úgy. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . eltört az orrcsontom. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. mint a baleset elôtt. hogy neked is szurkoltam Laci. azt hittem. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. amint a fiamat az edzésre kísértem. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. Azonnal eszembe jutott. mert azt hittem. ami fantasztikusan sikerült. Te gyôztél! Nagyon kívántam. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. hogy mit kell tennem. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. mint egy részeg. de nem fájt. s elestem. Az eredmény az arcomon. s otthon életemben elôször laborszintre mentem. havas estén. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. Ez kedden történt. Utóbbi igazolványt azért említem. akkor miért van az a sok szenvedô.. a szám berepedt. vérzett. leültem a sötétben. most kiderül.Megtört a jég. Eredmény: nem tudtam felállni. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. és azonnal a tükörhöz léptem. hogy én ebben nem hiszek. Nagyon jól éreztem magam a laborban. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. amióta megvan. Ha mindez igaz.

a rekedtsége megszûnt. illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. és elmúltak mindazok a tünetek. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. teljesen egészségesnek érezte magát. a fiatalasszony. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. szédül. úgy éreztem. Hazaérve üzenet várt. barátaim nem ismerik és tudják azt. Nóra. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. Elmondta. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. fáj a torka. alig tud megszólalni. mást is tudok gyógyítani. de egy szavamat se hitte. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. és egész délelôtt nem voltam otthon. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. Csodálkozva mesélte. hiszen úgy éreztem. mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. nem jött ki hang a torkán. hogy azért ment be dolgozni. segítünk neki. ami bebizonyította. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik. láthatatlan segítséget. Elhatároztam. a felesége pedig kórházban fekszik. hogy bármi fájdalmat éreztem volna.felszabadult. Megszûnt a fejfájásom. milyen az. amik miatt 20 . Egyedül maradtam. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni. örömteli. Eszembe jutott. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. bölcs tanácsadóim személyében. egyik reggel nem tudott megszólalni. Megnyugtattuk. hogy most küldték haza a munkahelyérôl. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. magas láza van. hogy lassan. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). Sajnáltam. azért nem megy el orvoshoz. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. igazi támaszt kaptam. nem szédült. Nem utolsósorban két jó barátot. mert retteg megtudni az igazságot. meséltem az agykontrollról. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. hogy nem csak magamat. Ahol csak lehetôség adódott. Olyan volt ez számomra. és semmihez sem hasonlítható érzést. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot. két gyerekkel. Tudtam. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. hogy ismerôseim. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. Azt mondta. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el. Mondanom sem kell. Láza nem volt. Másnap korán keltem. hogy az agykontrollban hatalmas. mert nem akart minket beengedni. Mivel több. mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. amit én. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket.

olyan gyakran voltak betegek. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. és remek érzés. – Na és hisz benne? – kérdezte. aki sóvárogva mondta. mert az onkológus. Amikor felkerestük a háziorvost. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. balesetét jól ismertem. mint eddig. mit csinálok másképpen. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. Mindez azért lepett meg. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni. Hamarosan elértem. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. nem lázasodtak be. ha Bori lányom elôbb hazajönne. illetve gyógyítására: az agykontroll. milyen jó lenne. családjáról. és azóta is mindig. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. – Várjál. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. Estére vártam haza. El lehet képzelni. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. akihez félévenként kell járnom. hogy más orvoshoz járunk. Történetét. aki szintén agykontrollos. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. Elmondta. Bizonytalanul jártam. hogy egészséges. Meg kellett ezt indokolnom. ahogy mesélt a színpadon önmagáról. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. Paralízisem azonban nem változott. s kikérdezett. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. – Igen! – válaszoltam én. 21 . hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. Emlékszem. Valahogy úgy éreztem. csodálkozva jegyezte meg. s utált fogat mosni. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. Másnap reggel. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció. Én csak annyit mondtam. hogy iskola után nem jön rögtön haza. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat.leszázalékoltak. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. s ehhez orvosi igazolás kellett. akkor ez már így is marad. tökéletesen jól érzem magam. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat. Fiam akkor 8 éves volt. mert azt hihette. és elmennek vásárolni. Elmondtam. mi történt velem. hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. mondtam. hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. – Az a lényeg! – felelte. Ekkor azonban valami meglepô történt. Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart.

Elmondtam. Ma már tudom. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. hogy gyógyítom. A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. de még állni sem. fáj a torka. annak ellenére. Történt ugyanis. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. A háromnapi kényszerû összezártság kb. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. s hosszan meséltem neki arról.vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. majd hazaengedték. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. Vendéglátóm megkért. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. akkor üljek le. Ennek perceken belül híre ment az utasok között. fogfájás szûnt meg percek alatt.megoldom a problémát. Megtanítottam ôt alfába menni. Azt mondta. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). s az arca is. Alig vártam. Az asszonyok idônként összejönnek. és amikor meglátott. Ôket is meggyógyítottam. hogy suli után hazaindul. hogy egy torok. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. hogy nem tudnak rajta segíteni. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. Makacs térdfájás. Üzenek Borikának. torokfájása megszûnt. egyik oldala teljesen. A kezével ekkor még nem törôdtem. Sokáig feküdt kórházban. sôt a minket körülvevô világot is. másfelet vissza. Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. hazautaztunk Budapestre. hogy már lábra áll. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. és sokat. menjek el vele a beteghez. saját egészségi állapotom javulásáról. Anyukám kétségbeesve telefonált. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. aki betegen indult el a körutazásra. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. hogy meg fog gyógyulni. hogy az unokája még nem érkezett meg. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. Nyolc nap telt el. Pár perc múlva csöngetett Borbála. ha állok a telefonnál. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. és kértem lányomat. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. Elmondtam. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban. mert 22 . és kiderült. elfelejtettem elmenni a nagymamához. hogy más is akad. hogy a háziorvosa azt mondta. ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. Ôszintén szólva arra gondoltam. Este a kertben Polli néni elmondta. Felhívtam a figyelmét arra. fejéhez kapott: – Juj. A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. 50 emberrel a buszon. Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. s most tolókocsiban telnek napjai. Tündi telefonált. hogy jöjjön haza. tartjuk a kapcsolatot. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. A találkozás után elhatároztam. Egyáltalán nem tud járni. amikor betegem felesége. Lementem szintemre. Meséltem az agykontrollról. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. magatehetetlen férfit. amik ezután következtek be az életemben. Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. megy. s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl.

bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni.. az érthetôvé teszi. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. és elképzeltem. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon.. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. bebizonyította. amit mondani fog. de több lett belôle. mire tesz képessé ez a tudás. 23 . amit csak úgy tudtam levezetni. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. Mint már írtam. hogy én vagyok az. Majd következett az a mondat. Mindezt hallva tanácsoltam. Amikor hazajöttünk. Bottal. hogy minél tovább maradok. eljött vendégségbe János keresztanyja. El is végezte a tanfolyamot. ám szintén beteg. Mikor válaszoltam. mert azon túlmenôen. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz. amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. Csengetésünkre a fiatalember. Úgy gondoltam. mert nem engedtek el. Közel kerültünk egymáshoz. ha valóban látom. Az édesanyja fiatal. a kezét is használta. Több problémája is volt.különben el fogok ájulni attól. hogy a technikák nála nem mûködnek. Abbahagytam a gyógyítást. hogy agykontrollt végeztem. Ami ezután következik. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. Elképzeltem. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. hogy természetgyógyász vagyok-e. aki elvégezte az agykontrollt. illetve az az érzés. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének. A család úgy mutatott be. mivel most már látják. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. elmondta. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. a lánytestvére 100 kg. de mindenhová fürgén elmegy. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. hisz úgy látták. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. Azóta megtanultam. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni. amit szeretett volna megoldani. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre.. képes hatékonyan mûködni alfában. hogy mindig jön még nagyobb). jól tudott vele fogni –. azt képzeltem el szintemen. de egy idô múlva elmondta. hogy mindenki. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. hogy János már jár. hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl.. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. hogy nekem nagy élmény volt. nem sajnálta rá az idôt. Az édesapja szintén agyvérzést kapott. és ahányszor felébredtem.) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. hogy miért. tesz-vesz. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is. Pedig nagyon komolyan vette. Nyugtalanul aludtam. A hölgy megkérdezte. 4 lépcsôfokot is megtéve. telve várakozással. Ma már a kezét is tudja használni. aki segítettem Jánoson. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. a sógora alkoholista. hogy mi történt. dolgozik. ami még ma is a fülemben cseng. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el. hogy nem hiszed el. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. Ezek egyike közvetlen fônököm volt. amivel én már rendelkezem.

a másik 24 . Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. ahol a sérve volt. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. hogy fel sem tud kelni az ágyból. Ekkor a gerincén. s iszonyatos karfájdalmat is okozott. Hurrá. van segítség. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. és közben nincsenek fájdalmai. illetve az édesanyjához. húgomékkal és barátnômékkel.Ekkor én már nem dolgoztam.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. hogy az egész családjuk elmehessen. Kérte. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. és januárban akarták megoperálni. A következô történet példa arra. kézrátételt alkalmaztam. ô ápolta. de egy szót sem hitt az egészbôl. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. hogy próbáljam gyógyítani. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom. hogy válasszak idôpontot. kb. Azonnal felvette a telefont. hogy többet nem jövök. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. miért nem azt programoztam. hogy az én nevemet húzzák ki. Fônöknôm határtalanul boldog lett. keserves kínok között nyomja az ágyat. Fél napig meséltem az agykontrollról. Másnap telefonon bejelentkeztem. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. hogy ô azt is programozta. és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. Fél napig ott maradtam náluk. és bizsergô érzést érzett. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. rokkantnyugdíjas voltam. Elmesélte. Megbeszéltem vele. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. Arra gondoltam. aki többek között elpanaszolta neki. mert nem akarták. Azt feleltem. mert nála lakott. Nekem errôl nem beszélt. hiszen már nyugdíjban voltam. s elmesélte. 10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. A gerincsérv a nyakánál volt. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. s boldogan elújságoltam a történteket. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. hogy Ági fejet mos. hajat szárít. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. A következmény óriási volt. A két szerencsés. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni. Elmentem édesanyámmal. hogy elhiggye. Nem is húzták ki. hogy bizony jó lenne. A tavaszi szünetet választottam. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. Másnap dél körül felhívtam. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. ha nyernék. de csak akkor. a bizsergés megszûnt. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. Ez december elején történt. Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. Egyik este felhívott telefonon. Azt válaszolta: – Nem. ha te is segítesz. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. és próbáltam elérni. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. hogy oké. Láttam. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. és elmentem a beteghez. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. hogy hárman elmehessünk. Az egyik gyermekem általános iskolába.

hogy mi nyerjük a fôdíjat. hogy Magyarország melyik táján. hogy ha forrón vágyunk valamire. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. Az utazási iroda képviselôje gratulált. Még januárban. Baráthné. Utólag kiderült. A 3. Így is tettünk. hogy most kell letérnünk. és 25 . amikor utunk elôször vált bizonytalanná. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. hogy mi nyerjük a fôdíjat. Mégsem megyünk. Választottunk. a 2.középiskolába járt. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. én pedig remegve vettem át az 1. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. hogy utazunk-e. Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. Bejátszottak 3 filmet. Válasszunk másik idôpontot. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. a 2. és bennünket vártak. hogy hárman vagyunk. hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. díj kétszemélyes krétai utazás volt. s a 3. Cigarettájukat még félig sem szívták el. majd megkérdezte. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét.-at egy ismeretlen. – Ha önnek megfelel. mert nincs kellô számú jelentkezô. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. novemberre szólt. Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. A csere megtörtént. Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. hogy azzal is spóroljunk az útra. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. ami ugyan azzal járt. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról. s végül több. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára. A legvégén azokat a családokat. hogy ôk is azt programozták. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. a tv is közvetítette. s fel kellett ismerni. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. A játék 15 fordulóból állt. Mint kiderült. Az 1. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. másik útra tévedtünk. repülôgéppel és teljes ellátással. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. Igennel feleltem. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. mit ábrázolnak a képek. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. s elérésében hinni is tudunk. de hozzátettem. megtudtam. esetünk is példázza. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. díjat édesanyám nyerte meg. írták. Természetesen tenni is kell a cél érdekében. kisorsolták a 3 fô díjat. hogy ô is eljöhessen velünk. teljesen ingyen! Úgy hiszem. amikor hirtelen azt éreztem. Ezt nem fogadtuk el. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. díjat. és láttam magam a spanyol Riviérán. díj kétszemélyes görögországi utazás. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. amelyben közölték.

Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett.... hogy melyik lába. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. Ô van és én vagyok. de ez sem használt. és igyekszem átadni a környezetemnek. amit írtam. amelyek a szívembe költöznek. Magamban azt mondtam. Barna Ferenc. a harmónia szigetén lennék. hogy agykontrollos vagyok. s remekül megértjük és kiegészítjük egymást.. szeretettel ajándékoz meg. Kérte. Szeged 1982 óta vagyok özvegy. mert nem árulta el. Nagyon kellemes érzés.. Csodálkozva mondta. hogy nem használ. melyeket a templomban éreztem. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet.) Remélem. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. és mintha áramütés ért volna. Munkatársam síelésbôl tért haza. Természetesen ez mindenkinek feltûnt. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. Egy ismerôs. Roppant kínosan érez26 . amelyek puhák. Ôk is agykontrollosok. ô is agykontrollos. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban.. Mint utóbb kiderült. Békével. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam. ha valóban találkozom várva várt társammal. Bata Éva. hiszen annyira csodálatos. bár a társkereséstôl nem zárkóztam el. „A jel!” – gondoltam magamban. hogy fáj a lába. Azóta is együtt vagyunk. kezeljem meg. Amikor kb. mint az elsô (nagyon jó volt). jól megvagyok én magamban is.biztosak voltak benne. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. mi ott leszünk. s panaszkodott. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. hogy már alig fáj a térde. Mielôtt elkezdôdik a mise. Meditálni kezdtem. hogy a jobb térde volt a beteg. Ezeket az érzéseket megôrzöm. Hozzám szólnak a szavak. Egy. 2 óra múlva visszajött. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. Sokáig úgy gondoltam. bársonyosak és gyengédek. hogy mire befejezik. hogy kapjak valami jelet. hogy itt várnak ránk. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni. de már túl van az elsô kezelésen. s üzentek nekünk alfában. Igen meglepôdött. rosszabb nem kell. mert tudta. Mintha a béke. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. hogyha jobbat nem kapok. mondtam neki. Kb. nyugalommal. Aznap még egyszer gyógyítottam.. a nyugalom. A meditáció során azt is mindig hozzátettem. s hogy hol fáj. amelyek aláfestik azokat az érzéseket. érthetô valamennyire az. Csodálatos érzés.. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna.

héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. és azt mondogattam. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. Éppen azon morfondíroztam. Naponta 3-szor a szintemre mentem. Szombaton boldogan mentem segíteni. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. hogy ez egyáltalán nem fájt. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. Másnap átmentem megnézni. Elég kellemetlen beavatkozás volt. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. mi lehet a hiba oka. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére. A 2. és megkért. amíg be nem gyógyultak a sebek. az az érzésem támadt. Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. Ezzel a módszerrel kb. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. ami nem volt a helyére rögzítve. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. Ahogy ott álltam az autó elôtt. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. és alatta már látszott is a vezeték. hogy segítek a költözködésüknél. ezért elmentem az orvoshoz. Fél perc múlva hatalmasat estem. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. és úgy mentem tovább. Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. Az elmetükretechnikát használtam. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs. Leszedtem. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. de erre egyébként nem gondoltam volna. Gondoltam. Csodálatosan érzem magam! B. hogy le kell szedni a generátort. s akkor már 30 éve dohányoztam. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. amilyenek éppen akkor voltak. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. és súlyom 110 kg volt. Ismerôsöm autót vett. könyökömet és az egyik tenyeremet is. Elméletileg lehetségesnek tûnt. Ez könnyen ment. vajon jó választ kaptam-e. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban.tem magam. s az energiám kifogyhatatlan. Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. Elsô próbálkozásra nem sikerült. Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. Fantasztikus öröm volt számomra. s nem fájt semmim. valamit tennem kell. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. amikor elengedtem a kormányt. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . hogy miért nem jön tôle válasz. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. csak mintha valami takarta volna. Nem válaszolt. Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek.

megváltozik a rendszer is. B. amitôl az addig kiegyensúlyozott. hogy késôbb boldog családanya lettem. de nem tudom. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. boldog életem teljesen felborult. Látva a jelenetet. mint a többi. Egyetlen uborkája termett. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket. pszichológushoz jártunk. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. B. Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. Több órának kellett eltelnie. amelyet elôzô évben gyomirtózott. az én kiválasztottam. hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. mert agymûtétem óta állandó. egy kis szabolcsi faluba. s azóta rendszeresen gyakorolok. 28 . hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. kínzó fejfájásom volt. más technikát nem volt türelmem használni. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. hogy elmúlt. J. I. ami felfogja az ütést. Gyôzôné. Rengeteget olvastam az adott témában. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni. Nem tudom megfogalmazni. de csodálatos volt. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment.ziumból. 12-esünk lett. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. s úgy kiáltottam felé. Biztos volt benne. majd fogadtunk. hogy mit éreztem akkor. és vele kell megbeszélnem gondunkat. A siker óriási volt. 10 napon keresztül programoztam. hogy a fájdalmam megszûnjön. és hanyatt esett. s ma már elmondhatom. Kb. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt.” Én változtam meg. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. nem fáj. Így is mûködött! B. hogy apukám olyan területet vetett be. Tehetetlennek éreztem magam. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett. Kiderült. s közben elképzeltem. Még az sem segített. A záró meditáció végén hangosan sírtam. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. nem vérzik. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott. a többibôl nem. Nem tudtam segíteni. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. A következô héten már megkért.

legalábbis annyira. mert másra már nem reagáltam. Megdöbbentô volt számomra. hogy a betegséget magam okozom magamnak. körülnéztem. több zöldséget fogyasztottam. kerékpárját támogatva. Az agykontroll. hát fékeztem. csak éppen még hiányzott valami. de eredménytelenül. de okot nem találtak. akinek a tudásában bíztam. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. az valójában pszichoszomatikus. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. hogy fékeznem kell. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. masszíroztam a talpamat. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”. A másik fontos momentum. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. sokízületi gyulladást. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. talán a legfontosabb. (Engem hív így a szomszéd néni. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá. Nem értettem a belsô késztetés okát. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. a mészporkezelés terjesztôje). éppen az ORFI Immunológiai osztályán. Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt.) B. Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos. Néhány orvos bízott benne. amikor mellé értünk. semmi ok. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”. leküzdeni sem volt erôm. Ha nem fékezek. hogy megszólalt a Cézár. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. onnan. Jutka Serdülôkoromtól kezdve. bár mások szerint már az volt. Lajos atyát (természetgyógyász pap). mert vidéken tanultam. amire nem figyeltem föl eléggé. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba. vizsgálgattak innen. Egyik sem volt hiábavaló. mint gyökeresen megváltozni. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. hogy ez még nem a vég. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. Lassan áthajtottunk a településen. Megálltunk. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat.

Ezzel ô is nagy jót tett velem. Fogékonyságom oka az volt talán. Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött. Orvost idén csak azért kerestem fel. amit napközben elfogyasztottam. Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. mert félt tôle. Húzta. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. 1995 nyarán. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét.getett”. B. de folyamatosan eltûntek. Teremtettek és teremtettem. és minden folyadék. Amikor hazamentem látogatóba. – Fölutaztam Pestre. kértem ôt. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. Ô fizikatanár. Laboreredményeim szintén tökéletesek. befeküdtem a kórházba. fogni. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. és abban hisz. de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni. Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. amit látni. – Miért? – kérdeztem csodálkozva. Február 2. Laboratóriumomban elképzeltem. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan. szagolni lehet. Közölte. hogy egy kicsit megreszelgessem. hetében csörgött a telefon. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. halasztotta. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt. László. hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. s meg tud mérni. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. Természetesen sikertelenül. tisztította és gyógyította a vesémet. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. hogy teljesen egészséges vagyok. influenzás. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. László 30 . Minden lenyelt falat után azt mondtam. és mûtétet javasoltak. Kezelôorvosom arra biztatott. azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. „Hókuszpókusz. Korábban nem hallotta meg. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. hogy mekkora kôre is számíthat. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá. miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is. ami az esettanulmányok során derült ki. 1993-ban voltam utoljára beteg. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú. hogy a lupus azután jelent meg testemen. így szedésük fölöslegessé vált. sarlatánság. és elôkészítettek a mûtétre. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. ismétlôkként. s döbbenten látta. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. B. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. hogy ettôl leszek szép és karcsú. amit én észre sem vettem. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá. súrlódások alapján.) A történetemhez még hozzátartozik. s visszaadok neki helyette egy kisebbet.

Volt egy cserép virágom. Nemrég vásároltam friss. Meglepô. Barátnômnek csúnya. piros. ezért nem gondoltam. hogy nézett ki a lakás. Szintemen az az ötletem támadt. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani. hogy fókahájjal kenegessem. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. hogy mit tesz a gyakorlás! B. s ma már gyönyörû. mi lehet a baja. hogy hol élt. Persze vannak más. Azóta már kb. de panaszolta. Egy hétig szinte minden este programoztam. 500 esettanulmányt végeztem. hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. nagy és egészséges. lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. B. átültetem. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. de nem javult. Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Amikor találkoztunk. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. Ekkor arra gondoltam. s ô azokat rendre meg is kapta. A válasz ennyi volt: föld. ôsszel is. amiket nem is én tettem el. konkrétabb sikereim is. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. Kísérleteztem öntözéssel.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. Eddigi legnagyobb sikerem. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak. K. ahol lakott. repedezett bôrére. mert mindig igaznak bizonyulnak. milyenek voltak a nagyszülei. amióta megismertem a Silva-módszert.-né. Egyre jobban hallgatok rájuk. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba. kertészeti földben. Ránézni is rossz volt a hámló. másik helyre tettem. milyen volt akkor az érzelmi állapota. sôt még azt is. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen. 31 . ám eredménytelenül. hogy valóban ez lenne a megoldás. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá. Megszûnt. hogy a keze teljesen gyógyult. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. Györgyi. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. és szinte egész nyáron kínzott. föld! Hát úgy döntöttem. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. hogy érzelmileg. hányan vannak testvérek. – Torokfájás. ezt nem is gyógyítottam. boldogan mutatta. Mivel én errôl nem tudtam. egyre csak dobta le a leveleit.–né J. bár friss földben volt. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. föld.

s eddig mindössze egyszer volt náthás. hogy megnyertem. csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. hogyha veszek egy üveg Pepsit. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat. akik aztán nekiláttak ásóval. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet. csak a kis kocsi megnyerése. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B. Gondoltam. hogy egészséges legyen. Minden agykontrollosnak üzenem. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem. akkor ad egy sorsjegyet. pedig mûtétre is sor került. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon.. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz. csak más színû! 32 . Egy egész délutánomba került. Elképzeltem hát sokszor. hogy érdemes többen összejönni. Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. figyeltem az autókat. Ahogy jártam a várost. Hát vettem. Éjszaka végiggondoltam. milyen az. s mondta az eladónô. Nemrég múlt 2 éves. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. Mindent megpróbáltak. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem. a másik azonban minden estére újra elzáródott. Közben elkezdôdött a suli. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. ami az orvosok szerint behegesedett. hogy igen. és együtt programozni. aki felszívódott vele. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni. eredménytelenül. majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. elhagyhatta a szemüvegét. amire az orvostudomány képes. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. Semmi más. A „nem”-re én tanítottam meg. ha egy csecsemô éjjel sír. hogy terhes leszek. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. s programoztam. Mi is besegítettünk a programozásba.. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. lesz ami lesz. Az elsô szava az volt. Májusban bevásároltam a közértben. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. A múlt héten nyertem egy autót. hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. majd elmetérképeztem. fotóolvastam. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. hogy már enyém az autó. s kiderült.

hogy hallgatom a kazettákat. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. Orvosom rám nézett. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam. hogy mégis lement a kô. annyira fájt. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz. C. mert a kötözés végén közöltem vele. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. vajon hogyan sikerülhet. csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. hogy nem 1 porcleválásom van. Tudta. dr. hogy elpusztulok. Szobatársaim is csak értetlenül néztek.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. Sándorné 1995. hogy mutatok még valamit. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. ahol már az orvos nem tud segíteni. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké. és járókeret nélkül tudtam menni. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. Technikákra gondolni sem tudtam. hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll. hanem sok. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. Kôszeg!” Így jöttem rá. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. és járókeret nélkül közlekedek. Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. mert a kérdésemre. hogy este és reggel már lesz. de sem követ. Kôszeg. Az orvos azt mondta. vagy : Az enyém is ilyen lesz. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. vagyis. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. és azt mondta: – Gyönyörû. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. hogy „lemegy a kövem. de sajnos vágni kellett. benne pedig kô van. Jött a vizit. hogy a bal vesémen ciszta. hogy mûködik a dolog. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. sem cisztát nem találtak. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. Nagyon keresték. bár akkor azt hittem. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. hogy mire képes az ember agykontrollal. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. Végül is. hisz egy barátom agykontrollos. de Corsa!. nekiállt a kötözésnek. és nem megy a torna sem.vagy: Az enyém is ilyen lesz. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. mert közben derült ki. vagyis járás köz33 . Egyik este pokoli fájdalmam támadt. ott az elmének talán még van esélye. Szilvia Megállapították. Kíváncsi szemekkel nézett rám. Már alig vártam. Be akartam bizonyítani. eltûnik a cisztám”. Én lepôdtem meg a legjobban. de nem igazán hittem benne. Unalmamban azért néha-néha mondogattam. De rögtön mondtam neki. nem tudták mire vélni. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. és ennek kapcsán rákérdezett. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. gyorsan utánam szaladt. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani.

frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. s rájuk mosolyogni.ben ki-be akadt a térdem. nagyszalontai fiú vagyok. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban. mint amilyen régen voltam. és beprogramoztam. hogy várjunk 1 hónapot. mert mindig arra gondoltam. Kb. egy szóval nem tudtam stabilan menni. egyszerûen arra gondoltam. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. tettem. de az agykontroll is. Alfában elképzeltem. hogy könnyedén futok. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek. majd ô orvosként segít benne. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. Elképzeltem. Cseh Andrea. majd végleg eltûntek. mûtét. Kitakarítottam a lelkemet. Kezdtem fölfedezni hibáimat. Rájöttem. – akkor ismét meg kell operálni. 17 éves. vajon mit gondolnak rólam. 2 hét programozás után azt vettem észre. A tanfolyamon a keresztbelendítôs. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. rossz tulajdonságaimat. Szalonta 34 . szûk látókörû. térdelek. 5. Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. és akkor nem kell újabb mûtét. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom. Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult. Azóta küldtem neki egy képeslapot. s már több napja nem evett. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. mintha ezeket egy másik ember követte volna el.. s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. – Ha nem javul – mondta. Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett. Nagyon szomorú voltam. A 4. jót tenni az emberekkel. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. hogy soha többé nem leszek olyan. Azóta még több sikert érek el. amiket azelôtt soha nem vettem észre. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. de konzultáljunk. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. tornázom. majd azt javasolta. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. hogy agykontrollozzak. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. hogy nagyon jól gyógyít. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. Kapoly Azért írom ezt a levelet. hogy jó érzés jónak lenni. hátha történik valami. 1994 ôszéig durva. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is. hibájával együtt. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. s ott aztán meggyógyítom magamat.

bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. Nagyon sokat merítettem belôle. hogy teljesen egészséges vagyok. de egy júniusi napon úgy döntöttem. rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. A rossz hír munkahelyemen. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. Kiderült. és vegetáriánus vagyok. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. ami megóv a pollenektôl. Sikerült is. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. Az immunrendszerem gyenge. fôleg a pozitív hozzáállás. folyt a könnyem. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. valószínûleg azért vagyok allergiás. porra. Igazam lett. A súlyom is a régi. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. sokkal jobb a közérzetem. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. hogy ez nem megfázás. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. Mocsa Ahhoz az állításhoz. Az eredmény nem maradt el. Kaptam gyógyszereket. Így is történt. 2 hosszú éven keresztül. a fodrászüzletben ért. 3-szor relaxálok. nekem az ma már feladat. Éreztem. pozitívan gondolkodom. Egész életemben használni fogom a tanultakat. Csicsainé. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. és mindennap 3-szor. Sógornôm 14 évvel ezelôtt. akik kedvesek voltak. Állapotom egyre romlott. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. orvoshoz fordultam. a segítô szándék. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. valami más. fûre. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 . Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. de hiába. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam. abbahagyom. Hosszú évek óta dohányoztam. Mindennap 2-szer. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. Már a fogadtatás is csodálatos volt. s szedtem nap mint nap. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. egyik napról a másikra. és áradt belôlük a szeretet. hogy allergiás lettem. virágzó fákra stb. leadtam 7 kg-ot. Rendkívül energikus lettem. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. mint annak elôtte. Ám úgy éreztem. Napi 100 papírzsebkendô. Tollra. akkor 31 évesen. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. A szünetekben állandóan olvasgattam. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot. Mindennapjaim részévé váltak. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. hogy az igazi. Azonnal elkezdtem tanulni. a jóindulat. Ha problémám adódik. 4-szer programozom a gyógyulásomat. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. kazetta és egyéb. és mire befejezôdött a tanfolyam. s biztosan tudom. hogy a megoldás bennem van. Öt nap múlva meghalt. ahol a vendégek is hallották. Ma már elmondhatom.

Ez mind fontos. hogy így legyen! Kb. és kezdjen végre önállóan tanulni. Az eredmény: 15 kg mínusz. A családban soha senkinek nem volt ilyen baja. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. ezért csak akkor leszek éhes. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. Dobrovits Ágnes. hogy egyre jobban tanulj. Kislányom teljesen átszellemült arccal. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. megkísérlem visszafejleszteni. s mint késôbb kiderült. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak). és „felszívódott”. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás. D. Magamban azt mondogattam. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával. azért nem tudtam neked segíteni. de én is segítelek. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. de ez nem esett jól. Édesapám 2 éve halt meg. hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. lemerült az energiaszintje. Az 5. hogy lefogyjak.történtek felôl. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. orrpolipom lett.-né. Aztán áttértem 36 . és én mindig elkeseredve hajtogattam. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. és 5 nap múlva meg kell halnia. hogy orrom egyre jobban eldugul. tudja. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. fôleg a térdem és a csípôm környékén. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. Teljesen egészséges vagyok. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot. hogy szervezetem bölcs. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát. Boldogan mondhatom. el nem tudtam képzelni. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. nem váladékozik. másfél éve elhatároztam. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. K. mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról. Kislányom nagyon szerette. Remekül bevált. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. hogy a nagypapa nagyon kimerült. s azóta teljesen megváltozott az életem. Az elmetükre-technikával programoztam. Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. s ôket is felismerte.) Még azt is megjegyezte a kislányom. Cs. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. Halálukat egyébként elôre megálmodtam. hogy legyen koncentráltabb. hogy mikor mire van szüksége. A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít. Pár hónap elteltével azt vettem észre.

már minden mindegy. Laboromban gyógyítottam. merültem. Mivel felvételire készültem. de nem törôdtem vele. hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban. 30 percet szántam. miközben természetesen intenzíven programoztam. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl. Gondoltam. Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. Köszönöm! D. hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni.a türkiz színû zselés csodakrémemre. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. mind a 4 év anyagát. szuperolvastam. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. utána úgy éreztem. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. hogy férjem ne igyon. Ez számomra azért nagy siker. s a végén láttam. Na. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. Azóta is ámuldozok. Nem láttam én sem a „minivirslit”. D. Még ma is csodálattal tölt el. Minden könyvemre kb. 37 . Eljött a felvételi vizsgám napja. amint a kezem teljesen meggyógyult már. és így tovább. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. 30 percen keresztül tettem ezt. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. és nem tér be oda. férjem leszokott az ivásról. hogy tiszta maradjon. Z. Úgy éreztem. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. Érdekes. s utána úgy. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. ha a felvételi vizsgámra gondolok. sem a „radaroldalt”. D. és nekiláttam a villámolvasásnak. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam. Például azt sem. Ô egyébként nem tudja. Fotóolvastam. úgy sincs mit vesztenem. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). s a fájdalmat is megszüntettem. vettem a biológia tankönyveimet. De volt még 2 napom. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. teli poharat is vizualizáltam. ahogy ott le van írva. Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. Azért bekötöztem a sebet. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. mint akkor. Betegsége miatt eltiltották az italtól. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel. s a kezemen kb. mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott. Ô ezt azzal magyarázta. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. sürgôs volt a tanulás. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást.

masszíroztam. valamint a reggeli és esti meditálást. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. ittam. és szinte egész nap szintemen programoztam. s azóta gyökeresen megváltozott az életem. és házassági hirdetést adok fel. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. s minden vágyam az volt. hogy milyen kinézetû. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. nem vérzik – mondtam. s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. hogyha készen állok társam megkeresésére.és jógagyakorlatokat is végeztem. Elképzeltem magamban. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. Persze gyógytorna. s fokozatos látásromlás gyötört. s így visszamentem dolgozni. kertet mûvelek. erôsödtem. Elmúlt. javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. busszal mentem be Pestre. marékszámra szedtem a gyógyszereket. én még nem vagyok megfelelô szinten. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok. cipekedek. érszûkület. fájdalomcsillapítókat. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. gondolkodású és tulajdonságú lenne az. mozgáskorlátozottság. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. nem fáj. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. sem vágyam nem volt igazán. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. emeletre. táncolok. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott. Közben rájöttem. és azóta is tartom a súlyomat. December 11-én egyedül. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. Bár sem hitem. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem. Teljesen elhagytam magam. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. elváltozott részeket. Meghökkentett a 38 . Az alfahangot is használtam. s depressziósan feküdtem naphosszat. Napról napra könnyebben mozogtam. kentem. és sok új barátra tettem szert. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. hanem helyette fásliztam. s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. Fehér keretes tükrömben láttam magamat.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. kényszeresen ettem. hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. Az „egyre jobban” valósággá vált. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. borogattam. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. és felmentem a 3. napi gondolat-nagytakarítást. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. hogy ott lehessek. amint tornázok. tornáztattam. álmodjam meg a pontos módját. kézrátétellel gyógyítottam. hogy a hirdetôben ülök. akit szeretnék. Gyakran voltam táppénzen. Szerettem volna társra találni. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam.

ha mindenkihez elért az üzenet. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. aki el akar jönni. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. jó mamája a lányoknak. akik elfogadtak. hogy akkor ébredjek fel. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. s tele már a nézôtér. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. Gyógyulni mentem. Lányom maga is agykontrollos. És ami a legcsodálatosabb. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. Zsóka. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. hogy aki társra vágyik. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. A 3. hogy aki úgy érzi. 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni.mód. hogy rosszindulatú daganata van. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. és foglaljon ott helyet. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. Arra kértem a résztvevôket. Tudom. Természetesen megtörtént a csoda. Nôgyógyászati problémáim voltak. Az orvos közölte. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. és boldogan. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. igazi társa lehessek a férjemnek. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre. és bemutatkoztam. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek. Naponta teszek és programozok azért. velünk vannak. Elmondtam. hogy lelkileg érett. A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre. gyógyulást. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. S akkor. szeretnek. Mire magamhoz tértem. hogy valaminek történnie kellett. hanem feladatként. S éppen akkor. 2 nagy ciszta 39 . öngyógyítást tanulni. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. Férjemnek van 3 lánya. aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. hogy milyen vagyok. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. Kiálltam képzeletben a színpadra. éjjel felébredtem. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. milyen életet szeretnék élni a jövôben. válaszoljon a hirdetésemre. milyen szeretnék lenni. hogy hittel. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. majd véletlenül utána az Elixír újság. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. A Bükk déli lábánál. s amikor tehetik. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. a méhnyakon polip. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog.

Mondhatom. s a fényben lebegô almavirágszirmok. Apró lények. amíg egyszer csak úgy nem láttam. de ez valahogy nem ment. hogy nincs már semmi tennivaló. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. Azóta nem gyújtottam rá. megmaradt falát. mintha parkettát csiszolnának. Két héten keresztül. nem volt már benne az a régi. s miómák a méhben. naponta dolgozom a méhemen. mint egy szônyegcsíkot feltekerem. Napról napra. gépekkel. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. rossz érzés. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. Elképzeltem. törékeny és száraz. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. de a gyermekeim esetében is. Mire visszamentem a 2. s így januárig haladékot kaptam. Ezután jön az életvíz és a krém. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. Késôbb. lehúzó. s nincs is rá panaszom. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. nem bántam meg. Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült. hétvégére. ami szépen odailleszkedik. hogy megismételjem a tanfolyamot. Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. Fenn fény. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. 2 hét után úgy éreztem. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot. s a helyére új. amit leszívatok. Korábban. gyógyító krémmel. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. csillékre rakják és elszállítják. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. hogy miért.a bal petefészken. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. leszoktam a cigarettáról. a ciszták eltûntek. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. tanácsadóim segítségével. csak a sebhelyet láthattam szintemen. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. hogy oldószert juttatok be a miómákba. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. Addig dolgoznak. ami pedig nagyon sokáig kínzott. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. mert nem voltam feszült és ideges. beteg szövetet. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. Egy erdélyi agykontrollos 40 . egyre kevesebb volt a leszívni való. Az eredmény: ép méhszáj. Tudtam. és bedörzsöltem enyhet adó. lapáttal. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. hogy megkönnyebbült a hasam. Rendszeresen. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. Két héten keresztül azt képzeltem el. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. amitôl annak tartalma fellazul. ami vékony. s az szépen beépül a sejtek közé. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található. folyékonnyá válik. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. mint a bánya tartalmát. hogy a régi. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. polip nincs.

magamba fojtottam a problémákat. mindenki gondolkodjon el rajta. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. tüskés vesekövet. és ennek már fél éve. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. lápisszal kezeltek. Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki. Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót. aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. összesen kb. de otthon sajnos sokszor robbantam. mert mindkét térdem begyulladt. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok. Egész életemet végigkísérték a betegségek. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre. (Tatarozták az urológiát. hol balról. 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam. A nyaki gerincnél porckorongsérvet. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. Többször öblítették. melegítéssel stb. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. meszesedést és kopást állapítottak meg. Azóta. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. Fizioterápiás kezelések. munkaképesen tartottam magamat. fizikoterápiás kezelést kaptam. 5 évig szenvedtem feleslegesen. ami aztán 3-4 hetenként kiújult.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. hol jobbról. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. megoperálták az orrsövényemet. Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. 27 hónapig. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. 1975-tôl sántítani kezdtem. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. 1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek. Kint erôs fagy volt. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. 30 évig szültem veseköveket. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. aztán már Kalmopyrinnel. gyógytorna. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki. és heveny vérvizelések. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. kamillateával. szanatórium. 41 . Ajánlom. A 3 éves rejtély megoldódott.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. Ha néha eljutottam az orvoshoz. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el.

Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. szeptember 22-én olyan erôs. Minipress. Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem. és november 30. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. Frissebb vagyok. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. és ha a baj okozója a vesekô. 1991. és valami sprayt. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. sem más gyógyszert. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. munkaképesség-csökkenés 50%. hogy ne kapjak az orromon levegôt. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. antibiotikumot. hogy programozhassak. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. Ekkor arra gondoltam. a hupikék törpikéket. amikor észrevettem. A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. Mydeton. javul a memóriám. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. akkor szüntessék meg. dalszövegeket. Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. Napi 20 perc galvánt kaptam. hogy szorgoskodjanak. Ugyancsak rendszeresen programoztam. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. Miért vegyem be – gondoltam –. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. verseket sokkal könnyebben tanulok. rendszeresen nyugtatót. október 21. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. A 3. Délelôtt újra programoztam. mint amikor gyógyszert szedtem be. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. akkor most is kipróbálom. 1991. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. altatót és használtam orrcseppet. Hónapokig programoztam. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. de megállt a kezem. nap délután pihentem egy keveset. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. hogy mi a célom. javaslat nyugdíjazásra”. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. Nekikezdtem az olvasásnak. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. A memóriazavarok. Napokon keresztül. Gondolatban megkértem kedvenceimet. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. Úgy 10 óra körül vettem észre. Azóta ilyen panaszom nincs. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. között könyvbôl.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. Cavinton. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. ha zúzódás van. Quarelynt. Az elôírt gyógyszerek: Trental. majd minden rutin nélkül. mint 42 . a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. elszínezôdések lecsökkentek. Nyúltam a Quarelynért. Talán 3 perc telt el.

a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. Nem akarta elhinni. 15-én felkerült a fogsorom. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. mi ez a borzalmas zaj. Néha jeleztem. anyait. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. hogy kérek-e érzéstelenítést. Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. Programoztam reggel és este. Térdpanaszaim. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. A programozásnál csak annyit ismételgetek. A szuri valami eret talált el. nyakfájásom teljesen megszûnt. Meggyôzôdésem ma is. Úgy kellett visszahozni az életbe. egy kis szubjektív kommu43 . 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. nyakam kifogástalanul mozog. 6 l programozott vizet. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. Éppen Dorozsmán kempingeztünk. Megkértem. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. hogy a foggyulladás betokosodik. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. 3 este egyenként több. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. feltöltöttem tisztító folyadékkal. és a fogaira azóta sincs panasza. Bedobtam apait. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. haragosaimmal kibékültem. megcsinálta a vázpróbát. Gyökérkezelés és próbatömés után. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe. A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. hogy fáj a beavatkozás. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. azt mondta. az megdöbbentette az orvost. július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. szorítani és emelni. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. de csak utólag mondtam meg. mintha az ô nevében beszélnék. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. Sokszor ültem fogorvosi székben. elmeszesedik. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. közben úgy programoztam. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. vagy 8. 1994. Irányítottam az ellazulását. aki hozzájárult nevének közléséhez. Kitámogattak a váróba. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. 5-4-3-2-1. amihez pár nap alatt hozzászoktam. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek.régebben. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. hogy néhány este ismételje meg. amit tôlem látott és hallott. A 6. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. Borbély doktor úr.

Kis dolog. hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. Másnapra teljesen egészséges lettem. Nem hitte el. Egy nap múlva panaszmentes voltam. akár szellemi. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. Október 26-án azért felkészültem. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. de nem semmi a „kis dolog”. Most az sem probléma. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. hogy inkább megoperáltassam magamat. nekem nem indult el.. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására. Elnevettem maga. hogy mennyi ideig fog tartani. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. az orrdugulást polip okozta. hogy a gennyes. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom.. hogy a mûtét vége felé. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. A röntgenleletem negatív lett. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. véres váladékot. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. Már másnap megmûtötték volna. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. gyorsan túl leszek rajta. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált.. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. amikor még nyitva van a seb. Kiderült. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. Éveken keresztül. Nem fogja-e megakadályozni. és nagyon rosszul éreztem magam. de bizonytalan voltam. amit keresett. mégsem találta. A fôorvos dr. a fejfájást. hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 . Hazamentem. de elmentem a szakrendelésre.nikáció. Amikor gépies. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre. Határozottan ellenezte. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. akár fizikai munkát. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. de kérésemre október 26-ra halasztották. hogy mûködik a módszer. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. mint 2 hétig hiába programoztam. Magam elôtt szégyenkezve ugyan. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott. gondoltam. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik. Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. Kiderült. hogy körbe kell injekciózni a forgómat.. fényképezhetek. Belsô ösztönzést is éreztem. Több. Tôle ígéretet kaptam. Ha viszont mûtét. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput. ha valaki mellettem végezte. hátha lesz sebészi beavatkozás. Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani.

hogy igent válaszoljak. Somogyi Rózsa. és kb. hogy takarjanak be. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. Gazdagné Patai természetgyógyász. Hû! Ez nagyon rossz volt. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. Csak egyszerûen boldog voltam. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal. amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. Szentesi Mária adjunktusnô. de talán az alfából is kijöttem. hideg kocsi után úgy éreztem. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban. küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni. Ekkor bejött egy csapat. és csak beszéltem. az „alfahaverok” és az idegenek 45 . negatív kijelentést tett. és a laboromban is ezen dolgozom. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. sebészorvos. A kényelmetlen. Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. és annak. aki az arcomat figyelte. Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. Ekkor úgy éreztem. de engem ez sem zavart. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. Arra gondoltam. hanyatt fekve. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. pedig megígértem. Már akkor olyan mélyen voltam. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. Gombos Edit angoltanárnô és dr. hogy ne kelljen elbújnom. hogy mikor vagyok válságban. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. elveszítettem az idôérzékemet. ha kiabálok. és zajongva elkezdtek mosakodni. már kissé halkabban. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. beszéltem. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. 6 l programozott vizet ittam meg. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. nem éreztem. mosolyogtam és mosolyogtam. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. nem hallottam. Felkönyököltem. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés.théta-szinten legyek. Mondtam magamban. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. Patai Ilona percre pontosan tudta. hogy ne érjem el a théta szintet. A doktor úr megkérdezett. A fônôvér közbelépésére volt szükség. folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. a kíváncsiságból bent lévô dr. nem gondolkodtam. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. Rátettek a mûtôasztalra. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. A feleségem. hogy végig kommunikálhat velem. beszéltem. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. Nem láttam. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. Nagyon melegem lett. hogy kezdheti-e. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor. Azt még hallottam. de nem kockáztatom. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. inkább fagyjon le a lábam. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. Ez idô alatt kb. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. Az önarcképem egy életlen torz vigyor.

mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. hogy amíg itt vagyok. arra a következtetésre jutottam. Itt. félkönyékre támaszkodva. jó közérzettel. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. A másik jutalmam. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. Utólag visszagondolva a sok nehézségre. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. és csak beszéltem. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. fôznöm. tévém van. A jutalmam az volt. Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. ne 46 . Születésnapomon azzal lepett meg. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján. hogy késôbb sem fájt a seb. azóta sokszor programozok másoknak is. ez az agykontroll sikere. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek. sôt örömöt. valóban : „többek vagyunk. nagy-nagy élvezetet okozott. Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. 8 éves fiú él. A Silva-módszernek köszönhetem. Szinte olyan. takarítanom. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. külön szobám. belsô érzésem azonnal jelezte. Már évek óta nincs lámpalázam. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem. Mindenki azt mondta azonban. Egész nap güriztem. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. A célomat tehát elértem.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. s ajánlott egy ír. Büszke vagyok arra. Ideérkezésemkor. Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. Az a gazdasági társulás. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. ahol egyetlen. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. Nekem csak öröm. Most náluk dolgozom. Amióta elvégeztem a tanfolyamot. amikor megláttam az asszonyt. Magyarországon. s szabad idôm is csak minimális. nem is lenne akkora értéke. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét.gratulációit. hogy már tudom. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. Leírt szöveg nélkül. hogy nem ez a család az igazi a számomra. ahol rengeteget kellett dolgoznom. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. Még néhány bizonyíték arra. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. Ennek ellenére elhatároztam. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. beszéltem és beszéltem késô estig. mint hittük. ahová sikerült bekerülnie. egyszülôs családot. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel. ráadásul nem volt külön szobám. nem fárasztott. a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt. Engi László.

már csak 38 fokot mutat a hômérô. Tüdôgyulladása lehet. és ne izguljon. gondoltam. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. a jelek szerint elköltöztek. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált.nagyon látogassák ezt a családot. hogy barátnôm. de a láza nem ment le. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. A kislány megúszta enyhe. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. hurutos tünetekkel. 39-40 fok körüli. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. A kislány örömmel újságolta. Letettem a telefont. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. és képzeletben ezt is gyógyítottam. Egyszer csak úgy éreztem. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. hogy a gyerek nyugodt marad. hogy hogyan ne csináljam. Másnap megvizsgálta az orvos. Azt is programoztam. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. Bevett már lázcsillapítót. képes vagyok rá. de most még örülök is nekik. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. sem No-Spa. Este 10 óra fele értem haza. hogy addig csinálom. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. sôt hûtôfürdôbe is beült. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. ami napokig tartó. de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. és láza lemegy. de hiába. és az már csak 38 fok volt. hogy rendben van a dolog. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. és alig tudtam levegôt venni. Igen. 10 perce mérték a lázát. amikbôl megtanultam. Érdekes „véletlen”. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. Kijöttem szintemrôl. és kiderült. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. amíg el nem érem a célomat. Veseköves nagymamám azzal fogadott. hogy nagyon rosszul van. s legjobb lenne. hogy utána már nem ment föl többet a láza. – Igaz. kislányából is ez sugárzik felé. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. Elképzeltem. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. Lehet. Közben szúrni kezdett a hátam. hogy az anyu már sokkal jobban van. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. és nem kapja el a betegséget. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. és pár perc múlva felhívtam ôket. csak kicsit még gyenge volt. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. Ezt pár nappal azt követôen mondta. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. hogy édesanyja beteg. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 . és elpanaszolta. ha kihívnám az orvosi ügyeletet. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. Most már mindenhez úgy állok hozzá. hogy furcsán hangzik. Az ágyból sem mer felkelni. Mondtam a gyereknek. Tudtam. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. és azonnal szintemre mentem. mert újat vesz magának. Azóta egy rovart sem láttam. órák óta 39 fok fölött van a láza. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. mert le fog menni a láz. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. Ekkor már jól érezte magát. már reggel óta görcsöl a veséje. Tartottam tôle. Bevette az összes tablettát.

– Az éjjel is többször volt széklete. Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. Ennek már fele sem tréfa. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. Mi tévô legyek? Tudtam. s hogy reggel újra jelentkeznek. és semmi mást nem fogad el. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. nem lehet nagyobb baj. igen eleven kisfiú. hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak. nagyon fáj a vesém”. csak az anyatejet. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. s olyan közel bújt. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. Aggasztónak tûnt a helyzet. aláárkolt szemekkel.. Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. mint egy doromboló kiscica. Mit gondol. így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot.gyógyszereket. és az éjjel sokszor szopott. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. Félrevonultam a másik szobába. és elfelejtettem feltölteni a készletet. amilyen sokáig csak tudtam. most már hamar rendbe jön. Igyekeztem megnyugtatni. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált.. szintemre mentem. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni. Visszafeküdtem ágyamba. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. csendesen feküdt. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. barátságosan mellém kuporodott. hogy ha jól szopik a baba. Egyik óvodás korú kis betegem. Megbeszéltük. Fecskendô és tû azért még akadt a háznál. és azzal búcsúztam el. miután beszéltünk. gondoltam. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. nem volt már több széklete a kicsinek. – Úgy látszik. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón. Állapota fokozatosan javulni kezdett. azonnal jelentkezzenek. de hogy valami megérkezett belôle. Úgy gondolja. Nem próbált meglépni.. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte. Perceken belül kiállt a fájdalom. Barnabás. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. hogy elmúlik a fájdalom.. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. Nem engedte magát megvizsgálni. 48 . mit kell tenniük. hogy be tudj melegedni. Nem tudom. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. Idônként azt gondoltam: biztos. Elképzeltem. és elképzeltem. még azt is megmutatta. hol fáj a hasa. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. hogy gyógyul a baba. és intenzíven programozni kezdtem. s közben ellazulva elképzeltem. többet talán hívni sem fognak. úgy ahogy volt. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához. hogyan múlt el a vesegörcse. megszûnik a görcs. mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. Szerencsére inni tudott. Amikor megérkeztem. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg. Végül is a vizsgálat ürügyén. Reggel jelentkezett az apuka. Ahogy mellette ültem.

amikor infúziót kötök be. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. miért fáj néha a vénám. jelentkeztek a tünetek. de tekintettel a telefonszámlára. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. és ami marad. Aztán rájöttem. érzem. nincs mese. Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített. Már 3. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. hogy vajon mit érez a pici. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. és már szunyáltam is. Bár nem számítottam rá. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. Egyedül Zsebi névre hallgató. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. azt költsük el arra. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. így aztán kimondott szavak nélkül. Egyre gyakrabban elôfordul. és megfigyelem saját érzéseimet. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. bundás. Szinte még le se tettem a fejemet. amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos. ha inkább ô hív fel. ráadásul jó hangosan. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. Ô. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). kedves. valamint olyankor. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 . gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva. mert az eredményen magam is meglepôdtem. rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. Igen ám. hanem csak azért. Gondoltam. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. mint a Silva-könyv. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. és közben. jobban örültem volna. mint magától a fájdalomtól. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. napja vártam. a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar. Nem a panaszaim miatt. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. amire éppen kell. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. Gondolatban megkértem.Elôször nem értettem. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól. hátha jelentkezik. mint pöttöm sámán. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok.

és programoztam. levettem a könyvespolcról egy 50 . akkor talán el sem megyek. s láttam.) Másnap. s hogy megrövidítse. hogy hasfájás környékez. és hasba lôtt. Atlantiszra gondoltam. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl. hideg és barátságtalan házban laktunk. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. amely mindaddig az otthonom volt. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. Négy éve. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. és végiggondolom. és valaki hasba szúrt. magába temette a tenger. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. Mélységes szomorúságot éreztem. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. ha felidézem magamban ezt az emléket. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. és nagyon sírtam. ami számomra addig fontos volt. A lapocot tartva éreztem. Szeretteimet és mindent. de sokáig agonizáltam. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. Szintén fiatal nô voltam. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. félig már elalvás közben. akit Annának szólítanak. hogy ha van valami olyan. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. amióta a tanfolyamot elvégeztem. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem. Ha nagy néha még elôfordul. szinte kastély méretû és jellegû. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott. már csak elvétve fájt a hasam. ezt követôen viszont már csak ritkán. Amikor az álomból fölébredtem. még perceken át nagyon fájt a hasam. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. Másnap sem fájt! Elôször azt hittem. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. Egyik esti meditációm után. Némethez hasonló. bekattant. annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. (Azóta is kerülget. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. hogy minden másról megfeledkeztem. ahogy az alig néhány hetes. már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. Nem bírta elviselni a szenvedésemet. mire ô fölkapta puskáját. megfojtott. Magam is meglepôdtem. Késôbb felszínre bukkant még egy. naponta kétszeri szintremenetel segített. Halálos sebet kaptam. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. amikor az elsô nap este rájöttem. De nem fájt a következô hónapban sem. és akkor is sokkal enyhébben. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam. hogy fiatal nô vagyok. Miután ez is a felszínre került. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt. alig tudtam abbahagyni. akivel forrón szerettük egymást.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. Vagy fél órán át rázott a sírás. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. még mindig az élmény hatása alatt. eszembe jut.

A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek. kínzó ekcémámból. Találomra felütöttem. milyen jó. plasztiklencsés. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. még mindig az élmény hatása alatt. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal.Atlantiszról szóló könyvet. amikor szememet közvetlenül éri a napfény. Eddig nem tudtam. hogy szó szerint emlékszem. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve. hogy napról-napra egyre többen leszünk. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. hogy teljesen egészséges vagyok. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem.és vérnyomáspanaszaim. Szívbôl remélem. és hamarosan eljön majd az az idô. és meghatódottan csodáltam. dr. hogy nekik az egész életük jó legyen. hogy távolba még nem látok egészen élesen. Mintha a szemüveg viselésével az ô. Aztán bekattant: igen. de a 51 . és elolvastam az elsô mondatot. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. Nagyon sokat szenvedtem vele. Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. Már öreg voltam.” Aztán. csupa seb volt. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot. aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. A gyermekkorom óta tartó szív. Amióta ez történt. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. amin a tekintetem megakadt. Orvostól orvosig jártam vele. amit még nem olvastam. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. állandóan kirepedezett. Erdei Judit. (Sajnos nem a rövidlátással). A legelképesztôbb dolgok derültek ki. milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. egy napot sem hagytam ki. ami mindkét lábfejemet beborította. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. Nem biztos. és bátran ki is merem jelenteni. hogy neonatológusként dolgozhatok. mert csúnyán gennyedzett.

melynek töve egyre szaporodott. Elégedetten néztem meg alkotásomat. mintha élne. még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. hogy most fordul be a sarkon. Tetôtôl talpig fehér volt. Alig hiszem el. és úgy csizmába bújni. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. hiszen többször is megfordult nálunk. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. napon szereztem tudomást. akkora. Gyógyítottam laboromban. A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. 52 . nem úgy nézett ki.sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. Remek érzés. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. Jól emlékeztem a külsejére. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). de elmulasztani nem sikerült. most megy el a szomszéd elôtt. A gondról az eltûnést követô 6. mint a mutatóujjamon a köröm. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés. úgy bedagadt a lábam. A balesetben. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. Teljesen tünetmentes vagyok. Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. Azt mondták. bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. Volt olyan telem. szinte áttetszô. és senki sem tudott róla semmit. vagy inkább lebegett. tanuljak meg együtt élni vele. él. kb. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. Hála az agykontrollnak. Eszembe jut. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. Hatalmas csörömpölés hallatszott. betegségem már a múlté. csak az a bizonyos 4 autó tört össze. Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. Vágyam azonban erôs volt. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. Hála azonban az agykontrollnak. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. Elég lehangoló látványt nyújtott. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. mert mire a munkából hazaértem.

mi a férjemmel pedig mentünk tovább. s közöttük a gyerek. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. hogy a gyereknek segítségre van szüksége. tehát él. Elképzeltem. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és elôször is megállapítottam. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. és azt is.” Érdekes. ülünk a kocsiban. Fájdalmam csökkent. hogy tombol az influenzajárvány. elmondtam a szülôknek. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren. Én mára moziba készültem. – Ôk akarják. Éva. Ezt. még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. mint amit korábban ismertem. Éjszakánként üzentem. a nyugalom és a növekvô bôség. hátul a két szülô. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. Ennek ellenére gyakoroltam. ha az állapotom nem romlik tovább. ahogy programozáskor elképzeltem. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. én pedig programoztam. egy másféle egészséget. Naponta 3-szor. majd együtt jönnek haza. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. hogy jöjjenek velünk. Beköltözött hozzánk a derû. Nappal elképzeltem. Nappal vizsgálódtam és programoztam. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. „csak” az egész életünk vált csodálatossá. Szóltam a szülôknek. hogy élénken ver a szíve. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. Meg kell vallanom. 4-szer mentem szintemre. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. magam sem tudom miért. már az is eredmény. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. hogy együtt jövünk haza. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. amikor otthon beszélgettünk. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk.Otthon a szintemre mentem. de úgy éreztem. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. pontosan úgy. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. megteremtett egy jobb. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. minden ügyünk egyre jobban alakul. Gondoltam. a gyerek is akarja. hogy itthon mindenki várja. hogy a Batthyányi térre kell mennem. igaz bátortalanul. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. akik 53 . Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. Ezt a dátumot csak azért írom le. Felutaztunk. Minden területen. azzal a nem titkolt céllal.

Természetesen elmentünk a rendôrségre. Hibáimból tanulok. hogy hajnalban. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. de világosan éreztem jelenlétüket. kellemesen meleg. hogy: „No. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert. hogy amit eddig elértem az életemben. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. hogy szinte láttam a benne ülôket. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni. Kiderült. majd felütöttem. illetve csepegôre állítottam. A képernyô sötét lett. „egyetemes anyag”. A. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. Nagy élmény volt megtapasztalni. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. Nagy élmény volt számomra.. Egy voltam az egésszel.csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. sem másokat. eredményeimbôl pedig erôt merítek. lássuk. mintha kellemesen meleg. Nem láttam magamat. ám mégis része annak. Gondoltam. hol tartok. hogy én nagyon örültem az eredménynek. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. az a saját. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. Ekkor „elszakadt a film”. Végezetül meg kell vallanom. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. Valósággal érezni lehetett a teremben. kikocsikázták magukat. könnyû. különleges tengerben. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel. talán ahhoz hasonlíthatnám.. a gyomromat beszûkítettem. A korábbi problémáim feladatokká változtak. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét. Azóta valóban egyre jobban vagyok. ha sok. F. Gondoltam. s most visszahozzák. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. s egyre jobban. Az biztos. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. kékesfehéres. már-már olyan közel. pozitív gondolkodású ember van együtt. Testünk maga volt az egész teret betöltô. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. és minden hullám egy-egy ember. hogy milyen az. Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. de talán nem mertem elhinni. Csodainjekcióim. Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen. Nagyon könnyûnek éreztem magam. habfürdôvel teli vízben úszkálnék. Elképzeltem. Úgy állok hozzá. lemérjem. mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 .. s én elaludtam. itt az alkalom. hogy létezik a „közös tudat”.

Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. (A vér vasszintje 4. nagy fehér madarak képében. A vörösvértesteket feltartóztattam. A tanácsadóim is sokat segítenek. piros szívecskékkel. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. jött az ügyeletes autó. 6 hétig nem dolgozhatok. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket. Ezután jöttek a granulocyták. felcsipegették a baktériumokat. Fénysebesen a laboromba vittem. mert álmos voltam. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre. Kb. hogy nem volt köpetem. amit magamtól is tudtam. Nem akartam. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki. mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot. Orvosom azt mondta. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. hogy ki kell nyitnom a szememet. de én ezt nem vártam meg. Gyakran mondogatják. Elôször roppant mérges lettem. magammal elég alfában foglalkozni. alfába mentem. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie.5 µmol/l volt. F. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. hogy legyek nyitottabb. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. Hiszed vagy nem. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. ám sokkal inkább az a baj. kb. hogy mitôl. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek. figyeljek jobban másokra. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem.Éjszakai ügyeletben megéreztem. meg tudja csinálni a feladatát. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. Sötétséget. látszólag semmi különöset sem teszek. hogy kb. Kecskemét 55 . csak én. de aztán gondoltam egyet. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. hogy a jó hangulat belôlem árad. és szubjektív kommunikációval üzentem neki. oldott légkört teremtek magam körül. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. hajnali 3 óra volt.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. A váladék úgy eltûnt. Pár perc múlva csengettek. és mivel éhesek voltak. Anikó. hogy kevés a türelme és az önbizalma. Megérzik. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. Nekem ez azért nagy élmény. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. Ha jól sikerül a programozás. 10 perc múlva. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. Elképzeltem. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. kedves megjegyzéseket tesznek. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak. mert munkát hoznak. pedig én nem jópofáskodom. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. Azt mondják. Érdekes volt. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. hogy fel kell kelnem. Igen erôs érzésem támadt.

A cica azonnal nekilódult. Gyakran elôfordul azonban. hogy mit láttam alfában. ha ez igaz. Beáta. Szolnok Elveszett a sündisznónk. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. Alfába mentem. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. s esettanulmányt végeztem az ügyön. s úgy tûnt.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott.. azt mondja. Ez egy „baromság”. hogy az asszony hazamegy. alig volt már mûködô veseszövete. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe. Férjem teljesen paff lett. Néhány szabadnapot töltöttem otthon. hogy keresse meg Mukit. Alig telt el 1-2 perc. majd átmentem a másik szobába. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. amibôl egyre több gond fakad. Kijöttem szintemrôl. Az orvosok is lemondtak róla.. hogy sajnos elromlott a tévé. Férjem nem hitte el a történetet. Tudom. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. amit már megállapítottak. éppen ott. mûvesével tartottuk életben. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. így csak ki kell javítanom. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. a bal oldalon. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. s amikor legközelebb dolgozni mentem. hogy a cica eszi a húst. s Marina futott a tányérjához. mondja. ez nagyon kegyetlenül hangzik. hogy teljesen jól érzi magát. s kiderült. hogy olyan szerv- 56 . amit egyébként csak péntekenként kap. Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. Vizualizáltam magamban a jelenetet. terhes nô került az osztályra. s azt. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. Több szerve is károsodott. és haza akart menni. azzal a hírrel fogadtak. a macskának. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. hogy mikor „ürül meg a hely”. ez nem normális. Az is érdekes. hogy elszakadt a vezeték. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. és egy farakás tövéhez szaladt. nem reagál. A tanult módon kinagyítottam a képet. majd azt. és vizualizáltam. mert a laborosokat okolták. hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot. A fônôvér ideges. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. Arra vártak. hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. Súlyos állapotban lévô.) Azóta is alkalmazom a képet. Hiába kapcsolgatja. de hát ez az igazság. volt egy piros és egy kék vezeték. Elmeséltem neki. mert olyan nincs. ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. ahol külföldön dolgozom. amit az orvosok csinálnak. nem hitt a szemének. vagyis mikor hal meg a nô. ahol a süni pöfögött. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. hogy egye is meg az ígért marhahúst. Ôszintén szólva én is alig. Azonnal átmentem a másik szobába. Azt mondta. Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. ami itt folyik. ahol láttam. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. s ezt a férjével is közölték. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak.

a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. tornázom. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. ami erôs megfázásból maradt vissza. Krónikus hátfájásom. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. hogy nem sírtam. nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. és elhatároztam. Nagyon izgatott a téma. amirôl a kórlapban nem esik említés. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. ha komolyan veszem. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. mert állandóan úgy éreztem. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. tudtam. hogy rendbe teszem az életemet. ami nagyon zavart. és jól tudok aludni. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. és jó irányba terelem gondolataimat. ami a sok. amelyek hízlalnak. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. egy szóval élvezem. nem keseregtem. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. ha nem voltam éhes. 5 és 10 évesek. akkor is. Állapota napról napra rosszabbodott. fantasztikus energiát. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni. teljesen megszûnt. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. ami örökre elvitte. és abban a pillanatban a 57 . Bánatomban ettem. hanem megbékéltem sorsommal. Azt is elhatároztam. Ekkor teljes depresszióba estem. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. elképzeltem. amitôl csak a kilók szaporodnak. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. hit és vágy tölt el. Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. több héten keresztül elképzeltem. s pontosan úgy nézek ki. A 3. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. nap elkezdtem a meditálást. Bátyámtól. boldogságot. Visszatért az életkedvem. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. Ez a könnyebb. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. kitisztítottam a pajzsmirigyet. és agylágyulása lett. Fölemeltem a fedôt. s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem.. s már nem fulladok. életörömet. vagyis a csodálatos nyugalmat. Két éjszaka elolvastam az összeset.károsodás nyomára jutok. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. F. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. Meg is lett az eredménye. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. hogy most is ilyen vagyok. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. hiszen nem is tudnak róla. E. hogy az teljesen elmúlt. hogy megfulladok. és nagyon szeretik Relax Manót is. pedig már a beutalóm is megvolt. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot. sokat hallgatok zenét. aminek következtében bal oldala lebénult. aki Szegeden él. Ezeket a képeket naponta 3-szor. Határtalan szeretet. Erre külön nem programoztam. amit az agykontroll adott. Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. segít rajtam.

s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. halványzöld élet vizébe. hiszen rengeteg tennivalóm volt. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. ám fôleg azért. Ma már teljesen panaszmentes. munkahely. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. Én azt ajánlottam. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. édesanyámmal és öcsémmel éltem. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. Én akkor. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. Ezt 10 alkalommal ismételtük meg. Mindig azt válaszolta. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. fehér folyadékkal. Aztán elképzeltem. teljesen megváltozott az életem. mert épp elôzô nap dobtam ki. hogy ne siesse el. 58 . Már másnap beköltöztem a lakásába. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. külön lakásban.forró zsír a nyakamra fröccsent. Demis Russos és Barbara Streisand. s kértem rokonaimat. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. Édesapám a nagypapámmal élt. és meditálni is fog. s bekenték hûsítô. sokkal magányosabb életformára. hogy van. hogy ô is tesz a cél érdekében. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását. Mondtam a sógornômnek. hogy meg kell mûteni. Megkértem rokonaimat. A laboromban már várt két tanácsadóm. kamillateával kezeli a végbélnyílást. hogy önálló életet kezdjek. Éva. levettem kezeimet a nyakamról. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. Behunytam a szememet. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. A laboromban gyógyítottam. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket. és jó mélyen ellazultam. leültem a fotelba. Mohácson. és belenéztem a tükörbe. vagy talán több is. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. de megegyeztünk. biztosan leégett a nyakamról a bôr. Gondoltam magamban. Szüleim elváltak. Szegeden történt. hogy na. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. mehetek az ügyeletre. mely szökôkútszerûen csörgedezik. és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. Vigyáz a táplálkozására. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. hogy egyre jobban. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. s azonnal feldagadt. Teljesen odavoltak a csodálkozástól. a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. mert 3 helyen megcsípett. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. Nem itthon. hogy amikorra kinyitom a szemem. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. Alig hittem a szememnek. Temetés. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. hanem egy baráti látogatáson. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. Nagyon fájt. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. Amikor meghalt. berendezkedni egy új. Gyász nélkül telt el néhány hét. Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. hogy siessünk haza.

Napközben fáradt. amiben nekem tanácsadóként megjelent. gyógyszer nélküli alvást. Kínoztak az álmaim. negatív érzelem. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. kíváncsi. ott minden róla mesélt. korlátok. hol a gond.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. Már megértettem. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. fásult voltam. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. amikor Mohácsról hazahozták. hogy álmaimnak üzenetértéke van. és azt sem tudtam. jövendô életek. miben utazott el. ami történt velem és családommal. és szó szerint „elzavart” hozzá. kiket kérek föl erre a tisztségre. s így egyre jobban hiányzott. Zavart. Biztatott. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. Más mindenki hitt nekem. Programozásom célja a talponmaradás volt. hogy ô a fizikai létben. Agykontrolloktatómtól. Bruce Goldberg: Elôzô életek. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is. célcentrikus ember vagyok. hátha segít. ebben a dimenzióban. Meglepetés ért. világossá vált számomra. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. pszichiátert keresett nekem. Megértettem. Rendszeresen relaxáltam. bárhová néztem. csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. Amikor tanácsadókat kellett választani. Nem volt halál. én természetesen elôre elterveztem. dr. (Ma már a Létközt is mondanám. hogy tudtam volna. ahol ô élt. meditáltam. mert nem én azonosítottam. Edith Fiore: Nyugtalan holtak. 2-3 órát aludtam éjszaka. miért kínoz. Teltek a hónapok. Nem utasította el. bármennyi idô is telt el. Nagyon gyakran álmodtam vele. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. Jankovich István: Túléltem a halálomat.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. azt is felszínesen. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. Anélkül. s én egy kicsit megnyugodtam. Hiszen abban a lakásban élek. Kiderült. 6 hét táppénz következett. ami ekkor elöntött. Átöleltük egymást. akik hasonló helyzetbe kerültek. de érzelem! Amikor erre rájöttem. hogy addig nem lesz belsô békém. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. már nem létezik. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább. mégsem bizonyult haszontalannak. próbáljam meg. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. D. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. nem nevetett ki. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk.L. ez a kincs már az enyém. Nem léteztek határok. hanem mindenkinek. és közölte. Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. Kivéve a fônöknômet. amíg az aput el nem engedem magamtól. 59 . hogy bárhol vagyok. ami egyre jobban fájt. dr. ez nekem rossz. hogy nem értem a halál fogalmát. hogy ô lesz a tanácsadóm. nyugodt. ezt az egész helyzetet. Igaz. – Rendszeresen programoztam a mély. hogy édesapámat miben temettük el. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. Domján Lászlótól kértem segítséget. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl. A legnagyobb meglepetés akkor ért. Nem tudtam. Elég nyughatatlan. és szinte mindig olyan érzésem támadt.

melyben hittem is. mindenben segít. A gyógyulás azonban csak nem jött. illetve a búcsúimát mondjuk közösen. a mai napig elérzékenyülök. A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen. szép sikerek tulajdonosa lettem. Arra is. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. amíg félelem élt bennem. évében járt. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. – Írtam egy levelet édesapámnak. késôbb egyre könnyebb lett. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. És miért? Mert más vagyok. Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. Ôk is zsenik. és ne tartson nagyképûnek. epeköve volt. Minden ember tudja. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. de ezek ma már nem a fájdalom. Elmondhatom. – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot. naponta 3-szor.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. Mint késôbb kiderült. A zseniségem abban rejlik. Persze agykontrollal. Elmondtam. amit ne érhetnék el. és tisztáztuk. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. s találkozni Vele. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre. hogy ô is egyre jobban legyen. Fekete Marianna. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . Addig hallgattam ezeket az állításokat. Csak az megy el. 48 db kô került ki belôle. mint a többi ember. Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. Ha ô akart. Én közben teljes mellbedobással programoztam. Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat. ha az üdvözlô. s nem pedig cél. és feltétel. hogy itthon. Sôt. – Sokszor néztem édesapámról videót. hogy hiába. hátha segít valakinek. egyedül nem mertem laboromba menni. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. de rájöttem. emiatt a mûtétet el kellett halasztani. Igaz. hogy számára mi a legjobb megoldás. fényképeket. de nem bánt. hogy zseni vagyok. megtöltött egy kisebb zacskót. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. mert mások mint én. Ekkor ô a 78. vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. kiegyensúlyozottnak érzem magam. és naponta meghallgattam. hogy ô a tanácsadóm. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. aki menni akar. És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. ezt köteles vagyok tudomásul venni. de még csak javulás sem. Azóta boldognak. fájdalmat nem okoz. hogy elfogadom a másságukat. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. magnóra mondtam. s egész életében makkegészséges volt. hanem a boldogság könnyei. Most megtettem. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. Hát ennyi egy most 24 éves lány története. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. Tudtam.

Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. Bízzuk ezt „szakemberre”. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Kezdtem keresni. igazán. nem változtathattam. mégpedig jó szándékkal. Ennek köszönhetem. és hagyjuk. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. hogy szélmalomharcot folytatok. az mindenkinek jó lesz. hogy miért adott ilyen alanyt. még akkor is. sôt. és sok szenvedésre. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. Fekete Szabolcs. vágytam és elvártam. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. Minden családtagom biztosra vette. hogy visszaszerezhessem azt.ta. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. sokkal jobban dönt. Mást szerintem nem is tehetünk. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. hogy jó irányba visz. de nekem sokat jelent. ez meg sem fordult a fejemben. Újra és újra nekifeszültem valaminek. Isten akaratában. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. Egyszerûen nem akartam engedni. amit le kellett gyôznöm. Késôn jöttem rá. hogy nem lehet megmenteni. és én tehetetlen vagyok. hogy furcsán hangzik. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. amit mindenáron el akartam érni. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. aki tudhatja: Istenre. Csak egy kis idôhúzásra futotta. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. hogy az agykontroll valóban mûködik. Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. Aztán szörnyû volt nézni. mert azt hittem. hol beteg. hogy miért nem mûködik az. Ô bevallottan nagyon izgult. ha ô meggyógyul. Fôleg nekem. hogy fekete a torka. hogy olyant akarok. akit szeretek. de azt eldönteni. Hát nem volt annak semmi baja. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. s mondhatom. amit ez okozott. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. Kitûztem magam elé egy célt. és égô vörös a nyelve. hogy el tudtam hinni. mennie kellett. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. és megköszöntem neki és Istennek. hogy neki még élnie kell. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. ahogy azt kell. nem tudjuk. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. idôvel kisimul a víz. amit nem lehet. A külsô leírása nagyon jól sikerült. Megpillantottam. ha ez néha fájdalmasnak tûnik. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. izzadt. hogy tanulhattam a halálából. szinte remegett a hangja. Hát feküdjünk a hullámok hátára. akkor 61 . hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. Meghalt. hogy vigyen az ár! Higgyük. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. és azt hittem. Lehet. Számomra a legfôbb konklúzió. Ezen bárhogy akartam is. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. Kérésére én próbálkoztam elôször. az egyetlenre. Ekkor még nem tudtam. Pedig hittem. és ha nem félünk. hogy igazán mi a jó nekünk. Egyszerûen nem értettem. hogy meghaljon. így lesz jó mindenkinek. mint én. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. leírni nem lehet – megélni kell.

Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. Aznap békésen ebédeltünk. a saját korosztályát is kerüli. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé. hogy ez nem valami múló illúzió. rózsaszínû masni. Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. Máig sem tudom. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent. macskákat. Irány vissza alfába! Elképzeltem. Az elsô eset volt. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. A riadalomtól teljesen kizökkentem. nincs a gyereknek semmi komoly baja. de sikerült elkapnom. megnézem alfában – válaszoltam. de én mögötte állok. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. Na jó. hogy a 2 éves. golyós számológépet. Valójában tud beszélni. csak nagyon gátlásos. S mire az 500. A diagnózis pontosan az lett. A visszajelzéskor társam elmondta. hisz annak nem ott volt a helye. intelligens ember. Eltöltött a nyugalom. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. hogy ezt a pillanatot megússzuk. Igen. kutyákat. de minden gondjának ez az oka. Egyik délelôtt kavarom a rántást. a füle vérzik. Lánya született! 62 . szétszedett egy addig rendkívül masszív. után kezdtem elhinni. a fûben hever egy halott csecsemô. értelmes. de az is segített. határoztam el. s akkor már biztos lehetsz magadban. én ezt megteszem. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. A gyerek ordít. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. s két kézzel. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. Megijedtem. visszahúzódó. mehetünk az orvoshoz. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. Addig vizualizáltam ezt. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. Jött is rögtön a válasz: – Nem. s mindennek az a kiváltó oka. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. De mielôtt elindulnánk. Nem pörög a nyelve. Gyorsan elôkerítem az apját. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra. amíg teljesen meg nem nyugodtam. José Silva azt tanácsolja. és nézegettük a kertekben a virágokat. több iskolát is végzett. éppen megbillen. de a dobhártya ép – láttam képzeletben.-hoz értem. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. Nem bír beszélni. hogy végezz el 500 esettanulmányt. gondoltam megnézem alfában. Kb. a 100.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. rohanjunk az orvoshoz. Azt tanultuk. valóban rendkívül gátlásos. És ekkor szinte zúdultak a gondolatok.

Az elsô elképedés után kuncogok magamban. A válasz mindig az. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. de add meg a címedet. s így végig. az elképedés óriási. hogy mi a bajod! Itt a bajom. fekete kendô a fején. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. a nadrág. hogy a 3. Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. hogy nincs meg a 3. felsô rész. aki egyenruhát visel! – mondtam. ismét kórházba kerül. nagyon aranyos. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. akinek 63 . Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. A 3. Ismerôsünk hitetlenkedett. Repül az ing. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. Sokszor kérdezem. Ledobja a nagykabátot. Nézem alfában. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. hogy szakad róla a veríték. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. mint a gyereken. Szépen rendbe jött. Teltek az évek. a zakót. Hû. mi okozza a panaszokat. rajta egy szép. közben rúgja le a cipôjét. de alfában idônként megnéztem. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. jobb életet keresni. felsô rész és hozzá való sapka. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. majd megírom! Otthon megnéztem alfában. No. akkor már nem élt. hát nem látom a 3 eret.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést. Félidôs várandós rokonunktól jött a hír. hogy néhány csigolya. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. Látom. A földön szalma. jellegzetes formájú sapka. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. csak éppen valami szokatlant érzek. Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. majd villámgyorsan vetkôzni kezd. kezdett panaszkodni. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. Végezetül egy szép gyógyulási siker. kb. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. hol lehet? Bárhol keresem. kivizsgálják. 1 m átmérôjû. Az az igazi apa. eltûnt. váltakozva. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. Azt mondd meg. hogy vannak. szépen öltöztetett. csak 2-t. pláne nem feketét. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. hogy útban van az újabb baba. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik. csak éppen nem bírták a strapát. hogy mi okozhatja a tüneteket. egybevetik a régi és az új felvételeket. nincs. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. de mozdulatlan baba. érdarab felszívódott. Tényszerû valóság. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. köti ki a nyakkendôjét. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. kiáltja. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. de semmi rendkívüli sincs a látványban. Meg kell mûteni. A környezô erek vették át a funkciót. válasz jön. Egy alfatárs megkért. a gyermek kezét fogva. most már mondd meg azt is. infarktus után mûtötték. Levél ritkán jöttment. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában.

hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. hogy képes vagy segíteni. szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. – Figyelemreméltó és tanulságos. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. képzeletben már kissé szebben jártam. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. Pontosabban szólva elégettem ôket. és nem voltam túl fáradt. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . egyszerre mind a 8-at. milyen szag lengedezett napokig a házban. – Mennyi ideig programoztad. Orvostól orvosig viszik. de semmi nem használ. és hiába igyekeztem. mert éreztem. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. Képzelheted. A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását. hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. apránként. Bíztam az agykontrollban. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl.. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. s megtehettem. akkor menni fog. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. mint az épen.. délben. Gyógyítani kezdtem alfában. Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. Fantasztikus érzés volt. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. Lelki szemeimmel görbének. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult. mert jól mutatja ez. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. Másfél évig reggel. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. de a megvalósítása igen egyszerû. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. este. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban. rövidebb lábúnak láttam magam. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. az elsôk között. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam. Ha éjjel fölébredtem. hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. kennek rá mindent. de ez már minimális. A tünetek csak szaporodnak.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. – Hadd kérdezzem meg. Húsz éven keresztül éltem így. meséld el. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt.

ahogy olyan csodálatosan járok.. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. de tapasztalatom azt mutatja. mégis igaznak bizonyultak. ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége. nem! Csak a járásom változott. hogy mennyire szilárd az énképünk. amikre nem is mert gondolni. mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. Szerintem egyedül is remekül lehet. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok. másként járok már. én is ezt tapasztaltam. ma teljesen egészségesnek érzem magam. De nem csak én vettem észre a változást. és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le. olykor kombinálva a két módszert. és döbbenetes. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra. s láttam magamat lelki szemeimmel.. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. Sokan azt mondják. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. vérzéseket szüntettem meg. Fájdalmakat. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy. A tanfolyam óta megérzem. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. problémás eseteivel sokszor megkeres minket.. hogy olyan információk is elôjöttek.. akkor is programozok. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem. Én tudom. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. én úgy csinálom. hogy mennyire az. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. hogy zergének képzelted magad?. Hozzáteszem. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. Óvónôként dolgozom. de melegen ajánlom. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Egyik orvosrokonom.) 65 . Most végre megtudtam. Az „én beteg vagyok”. – Igen. hogy könnyedebben. amik mind növelték hitemet. Egy idô múlva érezni kezdtem. Vizsgálok. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. – Az étrended nem változott attól. és délután. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. és utána gyógyítom magamat. Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim.. boldognak. amikor a gyerekek elalszanak.. milyen egészségesnek lenni! Igen. mint egy zerge. és azt hiszem ez is hozzájárult. Eseted is jelzi.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni. – Nem. hogy egyedül is remekül megy.

nem véletlenül. Ma már gimnazista. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. mert sok szeretet és kitartás van benne. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. Késôbb már nem akciót hirdettem. mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. Állandó kétségek között ôrlôdtem. hogy megtanulhattam. amilyenrôl eddig csak álmodtam. hogy mit jelent nevetni. Arról álmodni sem mertem. hogy ha csak a fele igaz annak. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. s ráadásul egyfolytában betegeskedem. s ismét tudok segíteni másokon. hisz csôdöt mondtam mint anya. hogy néha elájultam a fájdalomtól. A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. és mi a szag. kislányom kínlódott. most már tudom. amit a könyv ír. Gyötört még isiász és lumbágó. hogy családom minden tagja. nem befolyásolják a jó kedvemet. s ráadásul semmire sem vagyok jó. Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. Büszke vagyok rá. állandó migrénem. szokványos tucattörténet. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. de az is siker volt. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. szakember. hanem virágot és hálát hintettem. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni. Újra türelmes lettem. 66 . Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. Ma is vannak súlyos nehézségeim. szeretik a boltunkat. hogy mertem lépni. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. Fischerné Kovács Aranka. Az agykontroll számomra életforma lett.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. depressziós és introvertált voltam. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. és én egyre jobban a vevôket. hogy a munkában sem sikerül semmi. Érzelmileg feltöltôdtem. Egyébként gyógypedagógus vagyok. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. olyan fejgörcsökkel. hogy csak felelôsségem van. Akkor azt gondoltam. A házasságom tönkrement. Boltom Horvátország határán van. Úgy láttam. Nekem siker. leggyönyörûbb meditációnak. Lehet hogy sokan azt mondják. hogy komoly bajban vagyok. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. Hálás vagyok. A nyáron volt az esküvônk. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem. amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. A legnagyobb örömöm kislányomban van. de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. akciós árakat hirdetve. A munkámban is újra örömet találok. Úgy éreztem. s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. mi már nyertünk. Ekkor került kezembe. jogom semmi. én kezdtem elfelejteni. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. állandóan tanulok. Újra boldog és egészséges vagyok. Energiám kifogyhatatlan. A 2. feleség. hogy mi az illat. az Agykontrollkönyv. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat.

máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. és elmeséltem neki. hisz saját érdeke is az. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. Ez éjszaka egy kb. A mûtét jól sikerült. de azóta sem remeg a beteg feje! F. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. szinte minden szavát megértettük! F.és csípôtornát végeztettünk a beteggel. és állandóan fájdalmak kínozták. Másnap feltették a gépet a fiúra. de ma többet magyarázott. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral. Zita 67 . akivel nyak. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes. Hitt nekem. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga. hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. Gyógyítottam más betegségeit is. azt most képes vagyok feladatként kezelni. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. szegény nagyon sántított. gyors léptekkel ment. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat. határozott. 10 perces mûtét volt. oda nem való anyagokat. Rosszul forrt össze a csont. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt. és a fülzúgása is elmúlt. mint eddig egész évben együttvéve. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. Elmondhatom. Szuper ez a Benton doki. Két nap múlva átjött látogatóba. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. 50 év körüli. és láss csodát. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. Programozásunk hatására javult a kislány állapota. Átmentem hozzá. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal. valóban talál is. hogy a vérnyomása is normalizálódott. aki keres. Kati. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. s ô egyre jobban érzi magát. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. Nem csoda. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. hogy az optimális idôpontban ébredjek. Halmozottan fogyatékos. A Honvéd kórházban operálták. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. És képzeld. Leírok néhányat. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. és megoldásokat keresni rá. Azóta is egészséges. Késôbb az is kiderült. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta. Úgy gondoltam. Ezek végeit lecsipegettem. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem.–né S.

hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû. hogy ô már nagylány. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki. önállóbb. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. amely lehet angiomyolipoma. F. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. kopást jelzett. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s éjszaka azt üzentem neki.” 1993. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. A valóságban is pontosan így történt.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el. Másnap reggel. nyugodtabbá. amire igazán vágytam. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk. hogy legyen bátrabb. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. amikor felébredt. Egyik éjszaka azt álmodtam. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. Jöttek is szép lassan a sikerek. tehát tömör) képlet látható. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. márciustól decemberig. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. ez nem lehet igaz. osteomát találtak. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. kiegyensúlyozottabbá váltam. de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. s azt mondták. lemegy a boltba bevásárolni. azt gondoltam.Megszületett már a gyermekem. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot. hogy még ezek után sem estem kétségbe. ami meszesedést. Nyaki gerincfelvétel is készült. naponta. kissé szabálytalan kontúrú. azzal jött oda hozzám. Teljesen elkeseredtem. A tanfolyamnak köszönhetem. Megtaláltam! Olyan munkát. este 30–35 percig. Hittem magamban. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. meg kell mûteni.” 1993. az Onkológián. december: „Jobb vese normális. Kitartóan programoztam érte. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. egyértelmûen megerôsítették. Akkoriban váltam el. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. hogy az Expressz újságot böngészem. Kislányom már 5 éves. Amikor 2 éves lett. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. merészebb. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. hogy aludja át az éjszakát. hogy ennyi bajom legyen.

és utána viszem a két leletet az Onkológiára. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt. 3 hónappal ezelôtt. hogy június 1-tôl dolgozhat. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. s ideiglenes munkát ajánlott. Én meg csak röpködtem örömömben. és húgom. Naponta 3-szor fél órát programoztam. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. Nyakcsigolyáimat pedig kis. Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. Már fél éve kísérletezett. 69 . és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. F. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. gömbölyû daganatot. Azonnal áttelefonált a gégészetre. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. és kimondhatatlanul boldog vagyok. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. hogy az elváltozás eltûnt. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. amint húgom kétségbeesetten sír. Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. Nagyon boldog voltam. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. hogy beszámoljon a meglepô változásról. feltette a két képet. hogy boldogan mosolyog. 3-szor ismételtem meg. majd darabokra törtem ezt a képet. s azonnal elfogadtam. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. hogy ezt soha többé ne lássam. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. Ezt kb. Ültem a padon. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe. mert újra dolgozhat. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. Az történt. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. Május közepén közölték húgommal. Ettôl kezdve mindig mosolygó.meditáltam is. és teljesen lázba jött. majd letöröltem. hogy hallgassa meg kérését. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. és ahogy közeledett a 3 óra. úgy. június 1ét. Üzentem húgom fônökének. hogy soha többé ne jöjjön elô. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. hogy visszamenjen dolgozni. energetizált vizet. ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem.

fülig pirultam. hogy egyébként komolyan készültem az órára. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. Köszönöm a szerzôknek a könyvet. sajnálkozva tekintett rám. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. vagy csak minimálisan csökkentették 70 .) Hát ez már túlzás lenne. nem jövök már zavarba. hogy aki csak meglátott. Boldogan vettem tudomásul. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. sôt még akkor sem. A tanfolyam elvégzése után. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. Pl. igen nagy örömömre. elhagytam a rossz szokásaimat. s észrevettem. s most 80 vagyok. Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban. és nagyon tetszik ez az életforma. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül. de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. kerestem a szavakat. díj. Például türelmes és megértô lettem. Konkrétan: 101 kg voltam. az tudja. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. Közben rengeteg gyógyszert szedtem. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár. Aki hallott már e betegségrôl. hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. hogy fölvettek a fôiskolára. hogy mi nyerünk. válaszoltam. Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát. mert olyan allergiás roham jött rám. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. injekciókúrákra jártam. Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra. Meggyógyítottam egy barátomat. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Másnap hallgattam a rádiót. s már ment is érte.A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. Remekül szórakoztunk. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. Ugyanez volt a helyzet. annak ellenére. 1995. Éva megnyerte a fôdíjat. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával. Pedagógusként dolgozom. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt. de ezek nem. kitûnô eredményeim vannak. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. illetve a penészgombákra. nem bántam meg. ha több kollégám is beül az órámra. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit. úsztam a verejtékben. Elhatároztuk. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével.

Elképzeltem. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. meg sem kellett szólalnom. hogy milyen jól nézek ki. amikor már ilyen leszek. nálunk ragadt. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. 85 kilós. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. gimnazista. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. egyre jobban híztam. amint hosszú. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. adtam neki enni. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. s nem kell többet bô ruhákban járnom. (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. foglalkozzak vele. és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. Azóta is tartom az 55 kg-ot. fehér. hogy M-es méretû ruhát hordok. Állandóan arról álmodoztam. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. Programozásomnak meg is lett az eredménye. 2. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. a kihúzott tételt tudom. mint ahogy számítottam rá. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. Amikor kiszólított a tanár. amit húztam. hogy fogytam volna. Évente jártam vizsgálatokra. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. fehér. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. feszülôs nyári ruha van rajtam. ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. bár enyhébb formában. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. s mondják. és ahogy ez lenni szokott. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek. vagyis 30 kg-ot fogytam. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam. Most harmadikos gimnazista vagyok. Aztán eljött a kis érettségi napja. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül. hogy napközben többször fölvegyem. Szinte hallottam. magyar irodalomból és nyelvtanból. Láttam magamat. Budapest 71 . ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam. bárhova elmehettem. Állandóan fogyókúráztam. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. Sokat készültem a vizsgákra. Azonnal megvettem a hosszú. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. naponta 3szor programoztam. ahogy napozok.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. Budapest 17 éves. s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe.panaszaimat. ha találkoztam ismerôsökkel. és nem blokkolok le. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. feszülôs nyári ruhát. mert elolvasta a piszkozatomat. Gabi. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. kiscicaként igényli. Teljesen nyugodt voltam. hogy 55 kg vagyok. a bal alsó sarkába pedig. elszállt minden félelmem. Ettôl kezdve. Megsajnáltam. és roppant ösztönzôen hatott rám. és már nem zavarnak a pollenek. s ahelyett. hájpacni lány vagyok. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. mindenki azt mondta. ami megerôsíti immunrendszeremet. ahogy dicsérnek az emberek. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat. hogy sovány és csinos vagyok. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot.

Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. hogy mégis megoperálnak. Napközis nevelôként. Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. az alany-. Kígyós Éva. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. Mérete az évek alatt nem változott. 2 alkalommal is. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése. nagy sikerrel alkalmazom dr. A tanfolyamot követôen. pihentetô alvásból ébrednék. szinte próbaképpen. Próbáltam elmulasztani. Pl. hogy a mióma kisebb lett. Azonnal elkezdett programozni. Most is elaltattak. s amikor a nyaralóba értünk. s 10 éve kiderült. Korábban 3 évig észre sem vették. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. Tökéletesen sikerült. Hirtelen nem tudták. de már elkezdtem a 4. nap reggelén távozhattam. de én azt programoztam. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot. az önálló tanulás motiválására. Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. osztályos gyerekeimmel is. osztályban végeztük. hogy méhemben mióma van. hogy úgy ébredjek. akkor azonnal agykontrollozott. Most már mer felelni a tanárnak. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. Aztán – talán azért. hogy operáljanak-e vagy sem. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. Anikó. így remek lazító gyakorlat is. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. a ciszta pedig elmúlt. és ott visszamondják. Asztmás rohamokat kapott. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. de novemberben rendellenességek adódtak. elindultunk. mintha mély. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá.és részes esetet. tárgy. tehát elég volt csak rágondolnia. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. már az is negatívan hatott. legalább naponta 2-szer. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak. s nem zavarta semmi. így orvosom mûtétet javasolt. Gál Mihályné. December 6-án feküdtem be a kórházba. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. és szorgalmasan. autót vezettem stb. Nagyon szeretik az ilyen órákat. Törökszentmiklós 72 . 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. hogy „baj” van. 3-szor programoztam gyógyulásomat. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6. Leleteim tökéletesek! G. Természetesen itthon sokat pihentem. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. még ott is megismételte. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. sem az alakját és a társait illetôen. a személyes névmásokat. 48 éves vagyok. szeretettel vették körül. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. közös programokra hívták. A fáradt.

amikor fáradtan. Jól elbánhatott vele egy kutya. Szintemre mentem. De a csoda csak 3 napig tartott. hogy segíteni szeretnék rajta. megköszöntem a munkájukat. Amikor befejeztem a gyógyítását. azonnal távozott otthonról. aki azt mondta. hogy jó lenne. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. Ez behatolt a csontokba. de csak forgolódtam. mert csupa seb volt másutt is. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. s hamarosan lefeküdtem aludni. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. Ezután kijöttem szintemrôl. s napokig nem került elô. s gyógyította az ízületeket. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. elkezdtem gyógyításomat. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. Gondolatban elmondtam neki. s gyógyítani kezdtem. kijöttem szintemrôl. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. Már éppen lemondtam róla. Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. A programozást abbahagytam. Egyszer csak döbbenten vettem észre. Ma már alig tapintható az elváltozás. Elvittem az állatorvoshoz. csillapította a fájdalmat. Azonnal laboromba mentem. ahol nagyon jól éreztem magamat. Apró szobrászokat fogadtam fel. mert nagy szüksége van most rájuk. A tanfolyam 3. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. s óvatosan behívtam a laboromba. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. napjának estéjén. Elmagyaráztam neki. már szépen jár. A jobb elülsô lábán. hogy egy nagy. hogy feltöltôdjön. hogy vissza sem tudtam már aludni. ha megengedi. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. A vitamint is 73 . mert több helyen is megsérült és vérzett. Sebei már nem véreztek. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. de mintha megérezte volna. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. hogy eleget dolgoztak. Így a csoda folytatódott. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. hogy cicám lábáról eltûnik a púp. Lejegyeztem az álmomat. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. hogy fájdalmai csillapodjanak. s kimentem megnézni.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. gennyes seb alakult ki a farkán. 1 órán keresztül folyt a kúra. reggel 5 órakor fölébredtem. s megpróbáltam újra elaludni. Amikor már úgy gondoltam. mert azt gondoltam. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. ha megenné a vitaminokat.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. s azóta is tart. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. Nagyon ügyelek az étkezésre is. teljesen rendben vagyok. a hangulata is sokkal jobb volt. az újdonsült laboratóriumomban. s elbúcsúztam tôlük. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. Szintén vele történt. teljesen meggyógyultam. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. s ezért úgy gondoltam. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. s egyáltalán nem sántít. és a jelek szerint nagyon fájt. lesoványodva megjelent.

Természetesen pozitív irányban. hogy nyugodtan állok a pódiumon. Könnyedén leszoktam a cigirôl. Miután fônököm. Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. Érdemes az állatokat is gyógyítani. frontérzékeny vagyok. Remek érzés hallani. s azt mondták. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. Programozásom óta 2 hónap telt el. mélyen hatott rám. akkor biztos szuper lesz. amikor azt mondják: – Ha te tartod. s a káromkodásról is. pedig igencsak volt közben idôváltozás. és életem azóta gyökeresen megváltozott. amire azelôtt még nem volt példa. mindenki rám figyel. hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. mintha valaki súgna. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. és én csodálatos elôadást tartok. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. mert úgy látták. szeretgettem ôket. Helga. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. hogy én értek a legjobban hozzá. kivéve egyet: a súlyom maradt. amiket korábban nem is használtam. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. hogy mit szedek. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. Ebbôl idézek. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót. Életem minden területén megváltoztam. ami a boldogságomhoz kell. mert különben úgy meghízok. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. Nos. Olyan érzésem volt az elôadás közben.azonnal bevette. hogy hagyjam abba. abban a pillanatban. mint egy disznó. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Jelszavam: mindig mindenem megvan. megtudta. Fejfájáskontroll: évek óta tartó. Korábban ideggyógyász. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. A kertész. de 3 elôtt már dadogtam. Nem hogy nem dadogtam. amikor nekem szükségem van rá. ami hatalmas változást hozott az életemben. a keserû gondolatokról. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. ott és akkor. Most már tudom. aki orvos. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. hogy akik régebben is ismertek. Elmetükre-technika: barátaim megkértek. a nyugtatókról. azt mondta. Siker sikert követett. tudni kell rólam. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. Vettem egy kis füzetet. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. vagy ami még rosszabb. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. Ám a súlyom változatlanul maradt. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak. hanem olyan folyamatosan beszéltem. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. szemész és belgyógyász is megvizsgált. A végén megtapsolnak és gratulálnak. akitôl vette. azt mondta. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. jobboldali. Még tartott a kezelésem. Azóta már többször is megkértek. nem jött ki hang a torkomon. ahogy könnyedén mozgok. hogy tartsak termékbemutatót. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról.

A nap bármely szakában is ittam a vizet. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. láttam magam elôtt.próbálkoztam. A következô történetem is az említett.. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. aki – szinte hihetetlen. Nap mint nap dúdolgatom magamban. És miután semmi sem történik véletlenül. Elvittem hozzá az alfahangkazettát. s azt mondtam neki. amióta feljárok hozzá. Találkozót beszéltünk meg. az eredmény az lett. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. Ekkor újabb ötletem támadt. amit már 1 éve kért tôlem. mégis mindenki szerette. úgy éreztem. hogy levélben értesítsem errôl. 75 . hogy felemelték a nyugdíját. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. aki elmondta. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel. de nem is törtem rajta a fejemet. így az ahhoz használt vizet programoztam. hogy a megivott víz feloldja a hájamat. Egy ideig ment is ez. Már rég meg akarta ezt köszönni nekem. amilyen vagy!” Gondoltam. Munka után meglátogattam az édesanyámat. Így hát gondolatban üzentem neki. hogy ez egy lézerpisztoly. Nos. s ahhoz már kevés volt az idô. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal. azután taktikát változtattam. ahogy hazaérkeztem. Ekkor eszembe jutott a nagymamám. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. akit imádtam. kissé kárörvendôen meséltem neki. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. hogy „fogadd el magad olyannak. és jól érezték magukat az emberek a környezetében. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. s éppen akkor. Szinte csak úgy viccbôl. Semmi ötlet nem jött. hogy írnom kell egy meditációt. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. Mire lejár a kazetta. kedvenc mondatommal kapcsolatos. amit a bacilusokra irányítunk. Napi 5-6 kávét ivott. ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. hogy honnan szerezhetnék pénzt. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. aki örömében. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. Az akupunktúra sem segített. talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. ha már lefogyni nem tudok. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. A cigi sajnos maradt. hogy feltétlenül telefonáljon. amit jelszavamként említettem. hogy minden diéta. Közben kuncogva. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal.. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. majd végleg abbahagyta. Éppen a hónap utolsó napja volt már. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. és nincs telefonja. Elôadás után. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. 1000 Ft volt benne. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. amit keveselltem. valamennyi baci halott lesz. de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. Azt programoztam ugyanis. amikor szükségem volt rájuk.

s lázas is. hogy ne aggódjanak. hanem újabb lehetôségnek. 180 fokos fordulatot tettem. Próbálja ki valaki. A bosszúvágy kihalt belôlem. hogy már nem is haragszom az illetôre. amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. tapasztalatnak.. Önbizalmam megnôtt. mert nagyon fáj neki. kiegyensúlyozott. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését. töröld”. Nagyon büszke voltam arra. amit nyújtani tudott. A napokban egyik este felhívott a lányom. Sôt. megérteni és megbocsátani. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. legyôzendô akadálynak. vesekövesség. annyi sem jött ki a számon. azt sem tudta. hanem hogy „ó”. hanem szeretni. mert azzal úgysem segítenek magukon. Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. Elfelejtettem a gyûlöletet. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. bármilyen társaságban megfordulva. Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. 46 évig. ha valakire azt mondják. vajon miért tette azt amit tett. Ma már életvidám. azt sem tudta. s mikor eljött „a pillanat”. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. hogy „töröld. s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. laza és boldog vagyok. Ma már tudom. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam.. hogy megbántott. ízületi és gerincbántalmak. s magamban azt gondolom. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. hogy képes lettem volna meg is ölni. állandó feszültségben tartom magam. és belegondolok. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. mert. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle. ennyi tellett most tôle. anginás szívpanaszok. addigra se láza. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. egy szó nem sok. és másokat is arra ösztönzök. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. hogy a nap 24 órájából 8 órán át. nem azt mondom. hogy valaki megbántott. nem aggódni és nem bosszút állni. Elég nagy változás ez ahhoz képest. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. bolond. és aki szereti az életet. s máris megértôbb vagyok vele. Ha megbocsátok. pedig arra is büszke voltam. azonnal megbocsátok neki. de akkor annyira. Régen úgy tûnt. illetve velük szemben.Kb. ebben a pillanatban ez volt a legjobb. egészséges nô vagyok. bosszút álltam. hogy én haragszom rá. Úgy érzem. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. vánszo76 . akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. nyombélfekély. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. Ennek már 1 éve. ami meggyógyítja a Béci fülét. Ha úgy érzem. és meg fog szûnni aggodalmuk. Könyörgött az unokám. hogy ha kell. Ma már az is bántja a fülem. Járjanak utána aggódásuk okának. s mire a kazettát végighallgattuk. akit szeretnek az emberek. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám. ami a célom felé vezetô úton elém került. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. amibôl tudom. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. Pedig a másik nem is tudott róla. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe.

hogy akinek sok pénze van. Biciklire ültem. sürgôsen át kell mennem hozzá. a fákra. s nem számít. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. mennyi mindent nem láttam meg. másként esik a fény a felhôkre. Gy. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. mert az elmúlást. s ha olvastam nagy ritkán. Eddig nem hallottam a madarak énekét. Ma úgy érzem. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. akkor is csak krimit. Régen nem szerettem olvasni. és pihenést. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. Régen nem szerettem az ôszt.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. Mende 77 . ellazulást.. a szomorúságot juttatta az eszembe. én megtalálom. Most jöttem rá. mint annak elôtte. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon. A záró meditáció igen mélyen érintett. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. Egyre közelebb kerülök a természethez. hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. egész és tökéletes.rognak a napok. csodás színpompáját. hagyja el nyugodtan. s ettôl még különlegesebbek lesznek. Elhatároztam. de leveleimre nem válaszolt. szeretetet és óvást jelent számomra. Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. s hogy mennyit kell még tanulnom. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással. Kecskemét Az elsôk között. ha elveszít belôle valamennyit. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. Kb. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki. az épületekre. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. Beengedett. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. Minden nap másmilyennek látom. ami tiszteletet. hogy édesapámmal. Mostanra már észreveszem. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Úgy örültünk egymásnak. Régebben is próbálkoztam. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. s másfél órán keresztül beszélgettünk. hogy milyen szépek az épületek. s ha fölkerestem. akit 20 éve nem láttam. Érzem a fû illatát. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. A könyvben leírtak alapján minden nap. csak valami idegesítô csivitelést. Gy. nem engedett be.

A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. Azóta tudom. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást. meggyógyítani. Nem hagyott nyugodni a gondolat. boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. hogy nem. Nagyon hittem a gyógyulásában. hogy programozni fogom a célomat. hogy megismerhettem a Silvamódszert. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. s mielôtt bármit tennék. 1976 óta megkeserítette az életemet. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. fogadja el inkább az orvosi segítséget. már teljesül is a vágyam. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. terveim sorra valóra váltak. Életem kiegyensúlyozott lett. A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. Egy év múlva úgy éreztem. mostanra viszont oldottabb vagyok. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. hogy én ugyan megtettem. Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. 78 . emberi kapcsolataim javultak. ami napról napra. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. s az ott tanultakat is bevetettem. Azt gondoltam. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. helyesen teszem-e. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. de nem fogom megtudni a fejleményeket. Egészségügyi asszisztens vagyok. s ez sokban segíti haladásunkat. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. Egy szóval. hogy ekcémás (volt) a kezem. Sok technikát megtanultam belôle.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. hogy talán lehetne érte tenni valamit. Éjszaka megüzentem neki. de nem ekcémás. az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. akivel azóta boldog házasságban élek. Sajnos azt a választ kaptam. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. ami tôlem telik. hogy próbálom itt tartani. Örülök. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. Mit mondjak. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. majd 3 hét múlva meghalt. egyre jobban és jobban megy. Sokszor már elég csak arra gondolnom. Nemrég. Csak annyit kért. Másnap a mi rendelônkben jelezte. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta.

79 . Megjegyzem. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. Most másik kép ugrott be. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak. és kértem a kutyus adatait. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem.. és megjelöltem. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. majd a vizsgálómûszer lencséjét. a telefonáló kételkedni kezdett. de valahogy nem teljes gôzzel. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. Megijedtem. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk. ép állapotot. már csak azért is. Megtörtént a vizsgálat. Éreztem. Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát. Újabb menetet kezdtünk. s ezt is elmondtam részletesen. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt. Szekszárd Hála az agykontrollnak. Köszönet érte! Haár Márta. kiegyensúlyozottabb ember lettem. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. de orvosom már korábban megemlítette. majd a heg is teljesen el nem tûnt. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem.. Ettôl aztán pánikba estem. újabb „csoda” történt velem. Budapesten élek. az utca. amíg a seb. a ház. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. és ahogy fogalmazott: „Ági. Orvosom furcsán nézett rám. a lakás. halasztottam. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. csak az éppen nem az ô állata. most már céljaim vannak! Egészségesebb. Bevillant egy utcarészlet. s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. hogy éppen remek formában vagyok. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg. a kutya fajtája. Természetesen húztam. Toleránsabb lettem. amit a sebekre irányítottam. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást. mert a felrakódás nôtt. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. 93 novemberében azonban orvosom közölte. hozzátéve. de haladékot kértem. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. és addig lôttem vele. de hála Istennek. nem jártam még Debrecenben. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. hogy jó lenne ezt eltávolítani. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl. korábban csak a problémákat láttam. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. Ekkor derült ki. amit részletesen leírtam a telefonálónak. az elrákosodás veszélye is fennáll.Mindennap relaxálok. alfában és bétában egyaránt.

és a laboromban gyógyítottam a szememet. O. én pedig azóta is örülök. amit a tanfolyamon tanultunk. Teljesen kicseréltek. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. nem tért magához. mert jelentkezett bérlô az üzletre. Minden eredményem jó volt. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. vigasztaltam. ahová a „civil” szem nem láthat be. s az „élet vizével” locsolgattam. Hiába öntöztem. mint azelôtt. Ekkor eszembe jutott. illetve ablakpucolóval lehúztam. s így ott is sokkal jobb. de lám. anyu és apu arról beszélgetett. a debreceni hölgy. s meglett az állat! A játszótér. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult. Hetényi Ági. feleltem. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. teljesen magához tért. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. Alig mertem elhinni. hogy nem kell szemüveget hordanom. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet. mintha siratná anyósomat. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek. ez másnak nem nagy szenzáció. csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. Már nem kerülgetett a rosszullét. Lemostam. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket.Két napig csend volt. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. s szeretettel gondoltam rá. valamennyi részlet stimmelt. Amikor meghalt. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. Megkérdezte. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. amikor elmeséltem a történteket. Úgy látszott. 16 éves tanuló 80 . Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. hogy anyuék boldogok. s tisztán láttam minden számot. Zöldségüzletük már régóta kiadó. még a legkisebbeket is. hogy minden információ.-né. 2 hónap múltán. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. Azt hiszem. H. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. Budapest Lejárt a jogosítványom. örömtôl repesve mondta el. Esténként elkezdtem hozzá beszélni. újra egészségesek a levelei. A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem.. Harmadnap megszólalt a telefon. nyugodt és vidám vagyok. Tudom. s Emese. az egyiket a szobájában tartotta. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. Amikor kedden hazautaztam a suliból. de nekem óriási. Mindketten örömmámorban úsztunk. Most már. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt. Nagyon megörültem a hírnek. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. Igencsak meglepôdött. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát. szomorúak. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. hogy mindez megtörténhet.

Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat. használt. ahol nem ért meglepetésként. hogy meggondoltam magam. és közöltem. melynek ma is nagyon örülök. egy leukémiás kislányon. Megrázott a kérés.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. csak azt. mindig volt valami probléma az egészségemmel. segítsek 13 éves ismerôsén. és nekem nagyon tetszik. de egy pillanatra sem keseredtem el. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. így az autópiacokat kerestem fel. amikor az orvos közölte. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. Barátainkkal összefogva. Úgy éreztem. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. A típusát nem tudtam. melyen megállapították. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. kopasz. Köszönöm! Hócza Györgyné. képzeletben megalkottam új autómat. Vezetô beosztásban dolgozom. Akkoriban lopták el az autónkat. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. hogy kutya bajom. Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. húsból csak csirkét és halat eszem. sovány. hogy elveszett autónk megkerül. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. de jó állapotban lévô autóját. Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben. Kórházi ágyba kapaszkodó. hogy egészséges vagyok. remek a hangulat. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. Kicsit meglepett a dolog. hogy a bal mellemben ciszta van. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. Több. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. Megváltozott az életem. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. E képeket napközben is felidéztem. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs. Azonnal elkezdtem programozni. és jobban megy a munka. hogy fehér színû. A tanfolyamon. döntéseimnél. majd az elmetükre81 . amikor az elmetükre.technikát tanultuk. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt. a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. Másnap ugyanazt észleltem. ha eszembe jutott a betegség. hogy én nem lehetek beteg. mint régebben.

amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. de nem nagy. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. több nap alatt. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. nem otthon. pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. hogy a hosszú. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. elindult felém. Ultrahanggal apránként. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. talán éppen nyaral. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. s orvosom közölte. itt az alkalom. (Most már tudom. részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. hogy valóban így volt. hogy depressziós az illetô. akivel 42 éve vagyunk házasok. csak elmondani tudtam neki. Testvére mesélte. és csak a fal látszott a helyén. Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam. fekete. mint ahogy az is kiderült. és egyre nagyobb sétákat tesz már. elbeszélgettem vele. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme. mintha a tér tágulni kezdene. Három héten át esténként behívtam laboromba. Gyönyörûen. talán földrengés lesz. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. élesen láttam a 2 követ. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem. Negyedik héten levelet kapott testvére. amiben arról számolt be. hogy 2 epeköve is van az illetônek. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. és a vérképe is remek. már jól érzi magát. nem tudtam mire vélni. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. és különleges gyógyszereket adtam neki. hogy most máshol van a kislány. még az utcára sem hajlandó kimenni. s még ma is az. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt. Aztán arra gondoltam. életem eddigi legjobb döntése volt. amilyennek szintemen észleltem. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. Kiderült.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. A 2. Nos. Elôször meglepett a dolog.technika szerint elképzeltem. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. Sajnálom. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz. amit nehéz szavakba öntenem. csak otthon gubbaszt. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. szerencsére nem okozott kárt. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem. hogy pontosan úgy néz ki. Na Jenô. mert nem dôlt össze a fal. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam. Szerencsére ma már jól van. hihetetlen boldogságérzéssel. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. Hat alkalommal kezeltem. Ezt még vagy 5-ször megismételte. és nagyon szép volt együtt az életünk. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének. Néhány hónappal késôbb kiderült. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. Képzeletemben a fal megmozdult.

nap mint nap gyógyítottam magam. Az a határozott érzésem támadt. Én eközben persze szorgalmasan. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. mert nagyon köhögött. kitartóan. és megírtam a dolgozatot. de ez nem zavar. sikerült ott mindent megtanulnom. azonnal menjek fogorvoshoz. Horváthné B. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. hogy kétszobás lakáshoz jutunk. félhangosan énekelek az utcán. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok. Büszke vagyok magamra. Egy hónapig programoztam magam. és azt tanácsoltad.. Azt hiszem. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit. Asztmás volt. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. Azóta is megvan. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam. Estérôl-estére. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani. Az orvos átnézte zárójelentéseimet.. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. hogy azonnal ki kellene húzni.meghozatalához. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. heteken át programoztam elmetükre-technikával. mintha soha nem is szívtam volna. majd letettem. Most meg. A tanfolyam után. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. és a tiszta hamutartóba tettem. amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. ami ráadásul pontosan úgy néz ki. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. hogy forduljak másik orvoshoz. Éva Mostanában szokásommá vált. Egyetlen reményem az agykontroll volt. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. 83 . Kettétörtem a cigit. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket. A kitûzött nap reggelén. és elmondhatom. annyira nem kívánom a cigarettát. Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó. és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. Hugi Egy éve. meggyógyítottam a fogamat. és nem javasolt mûtétet. Egyik nap.. suliba menet. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. ez az agykontroll. Úgy érzem. hogy reggelente. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon. rögtön másnap.. Amióta relaxálok. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad. Egyszerûen jó kedvem van. 1993. És képzeld. inkább jól mulatok magamban. és egészséges babának adok életet. Szintemen elképzeltem.

nyugodtabb. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. mégis ismételten hangsúlyozom. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. hogy nem is jegyzem ôket. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört. egy újabb könyv formájában. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. arra is ügyelni kell. Ebbôl tudtam meg. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. amik nagy örömet jelentenek. mert annyira tetszett. Sok-sok apró sikerem van még. hogy nem elég arra figyelni.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. Gyomorbántalmaim is elmúltak. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam. I. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma. Betartva a könyv útmutatásait. békésebb lettem. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. Kétszer végigolvastam. Ez pedig a Testkontroll volt. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. L. Kb.-né. Gondolkoztam. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. hogy ne egyek olyan ételeket. de véglegesen nem gyógyultam meg. Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. hogy megismerhettem dr. mezôgazdasági mérnök. hogy mikor. hogy meggyógyulhatok. 6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. s elolvasása után felcsillant bennem a remény. hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. nagyon vigyáztam arra. de számomra már olyan természetesek. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. Jugoszlávia 84 . ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett. K. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. Krónikus vesegyulladásom volt. Kiegyensúlyozottabb. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. hogy mit eszünk. dr. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. Na és itt jött a következô véletlen.

Köszönöm! J. Zárkózott. tiszta. hogy a frissen megszerzett kincs. Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. hogy tanulja az agykontrollt. jobban. Elôször a parton ülök. még az öngyilkosságot is megkíséreltem. de szenvedett miattam a környezetem is. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó. Befolyik a sós víz az orromba is. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. Adorjánné.. Azt. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. Az arcomat melegíti a nap. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. bevallom. Életkedvem eltûnt. Ott napozok. A családi származás típusától. 85 . Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. míg végre találkoztunk. Fülem a víz alatt van. ahogy a hullámok kavicsokat. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. Minden esetben köhögnöm kellett. hogy Budapestre jöjjön. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. mint korábban. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. mert csípte a só a torkomat. A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. ahogy kimossa az üregeket. teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. a nap melegen süti az arcomat. Ez 1 hétig tartott. Tisztán kivehetô. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. Meditációim során elgondolkoztam magamban. ahol kereszthuzat van. a tengervíz hûsíti a gyulladást. Ha nem vigyáztam. le a torkomon. kagylókat görgetnek a parton. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. Innen jött az ötlet. Az ég felhôtlen. bátran mondhatom. Belegázolok a vízbe. vissza-visszatérô arcüreggyulladásból. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert. majd kinyitom a szememet. s el is hoztam magammal. míg elhalkul a zene. Addig azt sem tudta. villamosra. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. hogy ez már a múlté.. Semmi sem zavar. megfájdult a homlokom. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. egy ottani. Mivel azóta közel 1 év telt el. az értékrendszeren át. eldugult az orrom. amikor kinyitottam a szemem. Kb. hogy hol van pontosan ez a város. máris segít. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. Ugyanebben az idôben Belgiumban.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. Érzem. Nem tudtam. Így lebegek még vagy 5 percig. pár évvel a válásom után. gyakran összekeverte Bukaresttel. maradt a meleg só. azzal borogattam az arcomat néhány napig. morajlik a tenger. mert olyan jó volt ott lenni. Egy szót sem tudott magyarul. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. a 2 utolsó alkalommal már csak azért.

sokat segítettek. Elképzeltem. Valamennyien hiányozni fognak. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. Attól kezdve folyamatosan programoztam. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. A Pap ôrzi meg hitedet. egészséges lesz. ahogy a vírusok elpusztulnak. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. sôt. Örömmel tapasztaltam. becsuktuk a szemünket. Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. Jakab Éva. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. A Vándor. (Valóban kiváló tanáraim voltak. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. fölsértette az ínyét. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. a tanfolyam után végre rám talált. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni.A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. és kisfiam ujjain a bôr újra szép. dolgoztam rajta. Egymás mellé ültünk. hogy sikeres rajzoló leszek. A szemölcsök az írásban is zavarták. a tanáraim örülnek a javulásomnak. Pár hónap múlva azt vettem észre. s az egyik héja a fogai közé szorult. én a szintemre mentem. Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Némelyik ujján négy is elôfordult. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. aki továbbvezet. hogy egyre jobban tanulok. Ismerôsöm szotyolát rágcsált. közben olyan nagyra tátotta a száját. Hadd zárjam levelemet egy versemmel. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. Ilyen csálé ábrázattal jött. segítsek rajta.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett. Az alkotókedvem. Elképzeltem. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot. könnyen tanulok. és az érettségit is sikerrel leteszem. minden este szintemen vizualizáltam a célomat. gyakran és érzékletesen. s azóta rendületlenül használom a módszert. ô pedig figyelte a fejle86 . hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. és üzenem mindenkinek. kié a Szeretet. Ahogy piszkálgatta. A Gyógyító. Programozom. Megtapasztaltam. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. sima. Debrecenben. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell.

Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. mert elég rendszertelen volt. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. Az utóbbi elengedhetetlen. lábamat.ményeket. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom. hogy boldog ember vagyok. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. de a levált rész nem akart visszaforrni. fájdalom nélkül kereste fel. hogy segítsek rajta. Ma már én is elmondhatom magamról. teljesen összeforrt. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. hogy motorral. Megpróbáltak segíteni. amikor látta. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba. J. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. harapós kiskutya. A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. hogy állkapcsa a helyére ugrott. s kinyitottuk a szemünket. Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival. mentsem meg. ami méri az idôt. Sikerült! Mondtam. rövidesen az is összejön. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. ahol nyugodtan meditálhatok. Kiderült. Erzsi. s a siker nagy titka.-né Sok gondot okozott a menstruációm. a lábamra teszi. 87 . Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. s emiatt kegyetlenül bicegett. A hála sem maradt el. remélem. Csak a nagyobb sikereimet említem. amikor áthozták hozzám. Gyógyítottam. Laborszintemen megvizsgáltam. azért nem ártana. hogy ez a problémám megoldódjon. szerintem a legfôbb mozgató erô. ami kiderült. Most garázsra meditálok. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. miért nem eszem meg. Azóta naponta 2-szer is van székletem. ha orvos is látná. szintemre mentem. Úgy állítottam be ôket. ami 12 km-nyire van. J. Közös. segítsünk. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. Leültettem magam mellé. nagy vággyal és hittel. Már csak pislákolt benne az élet. hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést.) Eztán kijöttem szintemrôl. Nagyon jól bevált! J. benne számomra külön szobát. aminek nagyonnagyon örülök. (Érdekes. amint kihányta gyomra tartalmát. s 1 óra múlva már vígan futkosott. s csodálkozik. s kezében vitte az ujjat. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. mint amilyen a kvarcórákban van. Azóta állandóan a sarkamban jár. Ekkor szóltak a csoportnak. J. Megmérgezték. az apróbbakból tele lenne a könyv. A hála: hozza az egereket. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. nyaldossa a kezemet. Lakik a szomszédunkban egy mérges. türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. Egész héten programoztam. Erre ô motorra ült. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. és a városba hajtott. Rövidesen egy kattanás jelezte. Ma már az is ott áll. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. Kórházba rohant a gyerekkel.

Amint lehetett. még a fejét sem emelte föl. úgy. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. mert akkora javulást éreztem. ahogy azt vizualizáltam. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. Hiába szólongattam. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. és már könnyedén tudtam nyelni. Késôbb láttam. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. ez nekem szól. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. Nem tudom. s a történtek így értelmet kaptak. hogy végül is az volt-e.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. Szóltam a sofôrhöz. erôs. s a derekam is alig. reszketve feküdt. Teljesen felgyógyult. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. mentem a laboratóriumomba. s elkezdtem gyógyítani. Úgy éreztem. Miután ez többször megismétlôdött. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. s elképzeltem ott. Van egy országos hírû csontkovács. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. és vártam. Nem értettem. Aznap még sokat pihent. Lementem a laboratóriumomba. Úgy jelent meg elôttem. s a bal lábam is végig hasogatott. Már nem reszketett. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. Na megállj! Mit gondolsz. ugyancsak meglepôdtem. s még vakkantott is párat. s mára már teljesen rendbe jöttem. nekem is. kelletlen válasz. majd elképzeltem. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. s ez elgondolkoztatott. de pár napra rá megkaptam a választ. nagy. ha gerincproblémám támad. hogy szívinfarktuson esett át. az biztos. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat. Az út félóra volt. Két nap múlva meghalt. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. Ezek után mindennap így gyógyítottam. Amikor visszajöttem szintemrôl. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. mi volt ez. Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam. Nem volt más választásom. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. Képzeletemben még gyulladás. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. akihez én is el szoktam menni. Kb.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. (Egyébként nem szokott ilyent tenni. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár. Egyszer csak hallottam. Sógornôm súlyos beteg lett. fehér. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. Nagyon megijedtem. de másnap reggelre teljesen rendbe jött. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. Összekuporodva. nagyon rosszul éreztem magamat. hogy súlyos gyomorrontása van. Képzeletben gyomormosást végeztem. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 .) Amikor kijöttem alfából. Alig tudtam lemászni az ágyról. de az sajnos üres maradt. Nyelni sem tudtam. hogy egy széles. Lementem laboromba. egyáltalán nem reagált. laborszintemre mentem. Jutka. A lábam már egyáltalán nem fájt. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki.

Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is. villámgyorsan alfába mentem. de nem tudtam. az álomra gondolva. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . ahol a családja tartózkodott. álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba.” Megszólal: „Tudom. Mentem 1 megállót. Itt már kinyílott az ajtó. 1.) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs. és van egy nagyon aranyos. hogy ne lássa becsukott szememet. Szeretteimnek szükségük van rám. Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. hogy ezek az álmok összefüggenek. majd szó nélkül a jegygyûrûjére. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be. és elindult az ellenkezô irányba. le akartam szállni. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz. erre utalás is történt az egyik álomban. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon. kínlódva cammogtam felfelé. bekapcsoltam a tévét. én gondozom és ápolom ôket. barna haja van. fehér köpenyes ott maradt. barna hajú és barna szemû ember volt. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. majd elfordulva. 3. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. hogy a célodnál légy. hogy milyennek láttam a szobát. Velük jött egy harmadik. Sportos testalkatú. és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. barna haja van. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. hófehér köpenyben. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött. a Blaha Lujza tér felé. hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. tehát valami jelentôsége van. az egészséges. (Ha lakásról álmodom. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. arra vajon hogy reagált volna. dacos arckifejezés. Törtem a fejemet. Nem volt náluk élelmiszer. s mégsem javul az állapotom. Tudtam. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt. és ebben a pillanatban láttam ôket. A két másik szállító egy ronda.” Válasz: „Tényleg hosszú. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget. szôke kisfia. hogy élô személy –. amit bevitt a konyhába.) Néma csend. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen. A 3.” (A sofôr fekete hajú volt. október 3. Megint 1 megállót ment.. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. nagy kosár lógott a karján. nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe. Ránézek a sofôrre: makacs.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki.. 1995. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. az rendszerint a saját testemet jelenti. s hívogatólag nézett rám. majd kicsattant az egészségtôl. tele élelmiszerrel. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló). Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. Ki tudja. ami kitakarodik a testembôl. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. és hosszú. milyen növény. és akkor említette. de nem nyitották ki az ajtót. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. 2. mit jelenthetnek ezek az álmok. A busz egyszer csak megfordult. mit tegyek. Többévi kínlódás után szintemre menve.magamban.

Ott a falba kapaszkodtam. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. Férjem szerette volna. és különbözô gyógyteákat és egyéb. hanem a Vilmos is. 90 . és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki. mint álmomban! Az arcvonásai. Még mindig nem „kapcsoltam”. Úgy látszik. fuldokoltam. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. mindig gyalog (mint az álmomban!). Járni alig tudtam. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. de többet nem tudnak tenni. Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. legyen a két agyfélteke egyensúlyban). kezelés után mindig le kellett feküdnöm. Utólag gondolkoztam. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. csak az akarat vitt elôre. Aztán meg is feledkeztem a dologról. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. elment az egész nyár. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. dagadt pénztárcát. zenészek. érdemes volt-e odajárnom. A riporternô közölte. Kérdeztem. én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3. Megláttam az orvost. nem maradt szabadidôm. az arcát nem láttam teljesen tisztán. nem vagyok annyira gyenge. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. Az egyiket ugyanabból. Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. mint egy lepke. Fújtatva. Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. akik elmondták. Úgy magyaráztam ezt az álmot. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. hallgassak a férjemre! Abbahagytam. de teljesen érthetôen jött. hogy mit tegyek addig is. De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. ha továbbra is kezelnének. nem nyertem. Lábon állok. részben anyagi okok miatt. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. aki elôvett egy hatalmas. a szeme színe. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. hogy folytassam-e a kúrát. mint gondoltam. mire ô azt válaszolta. mert rosszul voltam. a szívem vadul kalapált. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. Nagyon fájdalmas volt a kezelés. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. Akkor döbbentem rá. s kifizette helyettem az élelmiszert. ahol a rendelô van.nálunk rosszul lehet fogni. ami egyike az én problémáimnak is. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni. a haja színe. A házban. állandóan ott voltam. (Az sem véletlen. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe. Elmentem a rendelôbe. ha abbahagyom. a tudatalattimat jelképezi). Úgy estem be a rendelôbe. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. meg kellett állnom. Nem tudtam kifizetni az árut. úgy megyek fel a lépcsôn. mert álmos voltam. hogy el ne essek. hogy a férfi természetgyógyász orvos. A válasz megint szimbolikusan. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). álom!). hogy nem fogok nyerni. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. nagyon sokba kerülne. álom!). ezt az egy problémámat elmondtam. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. járjak-e továbbra is a kezelésre. hogy menjek be a rendelôjébe. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. A vérnyomásomat lenyomták.

Láttam. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. Eljött hozzám. És ez a központi problémám. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. aki még egy gombostût sem. Színesben jelentek meg a szervei. Aki azon a napon vásárol nálunk. szép színesben. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. Papírt. hogy a leve91 . Boldog voltam. közvetlenül ébredés elôtt. nemcsak másodszor. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak.. ha nem. Zsuzsa. nehogy feledésbe merüljenek. rövid hajú asszony. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek. fényesek voltak. akkor ért igazán nagy meglepetés. gondoltam. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. barna szemekkel. láttam mindazokat a zöldségféléket. Ezek után reggel. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. aki néhány házra lakik tôlem. Másnap reggel. ô meg távreikivel akar engem gyógyítani. s behívtam a laboromba. Nagy találkozás volt. és az édességnek is ellen tudtam állni. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. hogy azonnal felírhassam ôket. vörös. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. nagy. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam. ennek az akciónak vége lett.” Errôl az akcióról én nem tudtam. amiket ennie kell. A belek sötétzöldek. Azt hittem. Minden hónapban kihúzunk egy napot.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. azonos korú. Hamarosan megszólalt a csengô. egy hang is adott tanácsot a fejemben. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni. s megbeszéltük telefonon. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam. De amikor az is bebizonyosodott. hogy velem kb. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. gyógyítsam ôt agykontrollal. Rövid. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk. Kimentem ajtót nyitni. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. És éppen ma határoztam el. hogy jól mûködik a tudatalattim. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve. az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben. hogy nem ettem sokat. És ha hiszik.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat. Láttam a problémáját. látom ám. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. nagy. hogy a lábán nagy. Mintha mindig ismertük volna egymást. soha! Kb. Sajnos csak hallókészülékkel hall. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. hogy fog-e sikerülni. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. Szintemre mentem. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. Megkért. barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. megnézem ôt alfában. vörös hajú. Márta szintén agykontrollos. ceruzát készítettem az ágyam mellé. vastag visszerek éktelenkednek. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket..

mint valaha. Kô zárta el az epevezetékemet. A kb. amíg kihoztam belôlük 5 számot. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. s a következô nap feladatain. ami éppen ott és akkor történik. Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. Most már még gyorsabban alszom el. hogy a rám zuhogó. és egyre jobban érzem magam. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. langyos víz mindent lemos rólam. elfelejtett szavak. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon. hogy nem 5.gôben kóvályogva jön felém egy szám. Addig variáltam. Ezzel kezdem a meditációt. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem. mint fél év telt el a tanfolyam óta.) A kórházba. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. majd újabb számok érkeznek. gyümölcsöt hozattam be. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. gondolatok felidézésére. aztán mindig elaludtam. 33). ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. akiknek fordítva jöttek be a számok. Öt napig kaptam infúziót. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. s szinte minden este használom a módszert. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. A következô év júliusában. A másnapi feladatokon nem töprengek. Zsuzsa. Három számomat nem lehetett megfordítani. Ekkor eszembe jutott. ma is itt vagyok. amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. K. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért. s nem abban. s látom. mert azonos volt a két számjegyük (pl. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. és egészségesebb vagyok. Nem abban. ami lesz. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. hanem abban. 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. majd végigpörgetem a napot. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. Azonnal megoperáltak. hogy sokkal jobban mûködik. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. s mint utóbb kiderült. életveszélyes állapotban. pl. hanem 8 szám van rajta. Több. Ha jól csinálom. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. Mégis rohamosan gyógyultam. csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. majd összesen még 1 napig gyógyszert. Félálomban felírtam ôket. Remekül beválik az esti meditáció is. megáll elôttem. teljes átéléssel. hogy minél inkább a jelenben éljek. ami volt. teljesen váratlanul. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére. amibôl vízsugár csobog alá. majd aludtam tovább. Ezernyi helyzetben használom. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. Reggel nézem a papírt. Közben még világosabbá vált számomra. s én rendszeresen használom a tanultakat. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. Dóra 92 . Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. kórházba kerültem. Nos.

Igen érdekes. Kissé hitetlenkedve. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. Valami különös érzést vártam. A 2. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. s végül is 93 tavaszán lányommal. más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. Mûködik. Ekkor néhány nap szünet következett. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. Ismét elolvastam. de az nem jelentkezett. tapasztalataimat teszem közkinccsé. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. majd ismét nekiláttam. Érzéseinket. Elképzeltem. hogy most biztos alfában vagyok. hogy a leszálló vastagbélben polipom van. egészen a végbélnyílásig. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. Kényelmes ülések. Nem mondhatom. 93 . Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. Másnap megint kerestem egy csendes. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. Egyre jobban izgatott a dolog. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. akiket elgondolkodtatásra késztet. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem. Valójában újjászületésem története ez. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. és számoltam rendületlenül.1991 tavaszán állapították meg. dr. Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt. végzése növeli érdeklôdésünket. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. érdeklôdô. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. Az elôadó. de aztán elmém ismét elkalandozott. mindenki figyel. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. Síri csend. légkondicionált nagyterem. dr. az bizony nem mindennapi. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. Szinte senki sem ismeri a másikat. Vizualizáltam. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. kíváncsi tekintettel. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. az ország számos helyérôl érkeztünk. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. K. A témák egyre izgalmasabbak. egészséges. Bizonyára lesznek. majd az egész bélszakaszt kitakarítom. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. E. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. Többszáz hallgató. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. de remélem lesznek olyanok is. „fantáziadús” olvasmánynak tartottam. „félreesô” helyet. ami révén meggyôzôdhettem volna. Megkezdôdik az elôadás. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. A feszültség oldódik. A gyakorlati feladatok kipróbálása. mindig egy kicsit több sikerrel.

És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. Párokat alkotunk.Két hét múlva találkozunk ismét. megvizsgáltam a fejét. viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. Robinak. és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. Nem kellett sokáig várnom. Laboromban kb. Elérkezik az utolsó nap délutánja. Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. fog felületén. amennyit csak lehetett. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . Közben eltelt az idô. Kínzó fej. 16. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét. védô katonáimat. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam. A betolakodó. orr. naponta többször is meditáltam. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. így jól láttunk. Az elôadások egyre izgalmasabbak. én viszont alaposan megfáztam. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. s mondhatom. meséljük sikereinket.55-kor megcsörrent a telefon.és fogfájás gyötörte. Marika mesélte. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem. nap mint nap. Ott mindent rendben találtam. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. napon egyik kolléganôm. betegségeit. sem a foga nem fáj. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. Hitem és bizalmam egyre nôtt. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat. tulajdonságait. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem. vezeti a pszichikus vizsgálót. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. egyikünk ellazul. Minden tôlem telhetôt megtettem. 16. semmi baja nem lett. hogy már sem a feje. hihetetlennek tûnik. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is. amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. Mondanom sem kell. programoztam. a homloküregemet és a torkomat. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam. hogy ki gyújtotta meg. alfaszintre megy. A rákövetkezô 4. esetleges kudarcainkat. Betti hívott. beesteledett. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. Boldogan újságolta. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. több mindent önállóan is kipróbáltunk. Majdnem telihold volt. Magabiztosabbak lettünk. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással. Másikunk irányít. kérdez. Én vödröztem fel a hideg iszapot. életkorát és lakcímét. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. siettem a nevelôi szobába. 3 percen keresztül azt képzeltem el. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét.40-kor. és betömítik a repedést. Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje.és homloküregemet. Amikor úgy láttam. hogy ezzel készen vagyok. Reggel még arra is emlékeztem.

Nagyon egyszerû megoldást választottam. Az utóbbi idôben naponta. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. beléptem májsejtjeim közé. s testileg és szellemileg is úgy érzem. s ha „nem vettem be” a napi adagot. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. el kell mondanom. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. s közel 90 kgot cipeltek lábaim. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. A makói tûzoltók oltották el. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl. méghozzá egyik napról a másikra. s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. Kisebb-nagyobb náthán. úgy másfél hónapon keresztül. miként látja el biológiai funkcióját. ugyanennyit fiatalodtam. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. Képzeletben megnyomtam ujjammal. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. megláttam. Ekkor még mélyebb szintre mentem. Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. Kíváncsiság fogott el. kb. annál kissé duzzadtabbnak láttam. egészséges emberi májjal. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem.. majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben. Ugyanezt téve az egészséges májjal. hogy eddigi életem során sem a májammal. amelyek hosszú sorban. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. Aztán feltûnt. kék keretes tükörben. Ezekkel szemben szinte általános 95 . Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével.szomszédos Csanádpalotán. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl. és kinagyítottam saját májamat. csak borból. mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem. szinte új ruháim ismét jók rám. lebenyszerû testeknek tûntek. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban. Ahogy összehasonlítottam egy másik. akik igyekeztek kikerülni végzetüket. Mind-mind sokszögletû. egyre inkább éreztem a hiányát. A 25 évvel ezelôtti. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. A májam! – villant át agyamon. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat. az rugalmasan visszadomborodott. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. több. Azt programoztam szintemen. hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim. az ún.. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem. Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. hogy úgy sikerült lefogynom. Az elsô alkalommal – úgy. Étrendemen.. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam.. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz.

hogy kipróbáljam. 5-6 kg-ot fogyott. amint jó étvággyal eszeget. Még szerencse. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. majd természetes úton ürítse ki. Róbert nevû. El96 . Beszélgettem vele néhány percig. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. „Megbeszéltem” szervezetével. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. A 2. 3 hét alatt kb. s a hite is megvan hozzá. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. hiszen erre nekem nincs szükségem. A meszesedô csigolyákat oldó. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. Néhány nap múlva találkoztunk. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. hogy hétvége volt. ugyanilyen jellegû gonddal. mert nagyon fáj. A következô hetekben leadott néhány kilót. Az 5. Délután ismét a szintemre mentem. Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. mert már feszül rajta minden. Munkahelyemen egy alkalommal. Nos. Azt mondta. ahogy az iménti képekre gondoltam.volt a hajtóvadászat. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. hogy elég erôs benne a vágy. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. s a szemem is törölgetni kellett. aztán a folyamat megállt. hogy ô hisz az agykontrollban. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. rám már hatástalan volt. Ekkor szilárdan elhatároztam. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem. Este. és a 12. maró folyadékkal kezeltem. Úgy éreztem. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. Arra kért. de ezen kívül a háta is fáj. Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. s akkor nála is leállt a fogyás. teljesebbé válik személyiségem. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. és kijöttem szintemrôl. Másnap találkoztam kolléganômmel. Beprogramoztam. és a közérzete is javult. hogy megszabaduljon betegségeitôl. próbáljak meg segíteni rajta. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. majd kijöttem szintemrôl. héttôl az ügy lezárult. Szinte libabôrös lett a hátam. 25 éves. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. és a közérzete sem a legjobb. ezt a harcot. Mondta. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. hisz-e az elme erejében. de eddig sikertelenül. Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. hogy nem tudja mi történt. még az ujjait is lenyalja. Többször próbálkozott már fogyókúrával. hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. nézzem meg a bal térdét. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. mindig csak az éhségérzetét üsse el. a szakácsnônk azzal keresett meg. csipeget. A 3. hogy nagyon szeretne lefogyni. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. az esettanulmány során. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. Nem ígértem semmit. s a fülei is folyton zúgnak. hogy megtudjam. Mesélte. Örömmel újságolta. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. nem engedek semmilyen kísértésnek. Este. ihattak is elôttem. úgy május közepe táján. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. mezôhegyesi fiatalember.

mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. Egyre önállóbban és kitartással tanult. Most. olyan volt. Szemhéjam fáradt. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. Mindennap korán ébredek. de a térde továbbra is panaszmentes. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc. A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. hogy a növények jó néven veszik.mondta. Az eredmény teljes siker lett. Szorgalmas. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. Férje többször is permetezte. bármikor le tudok menni alfába. 1 hete már nappal is alfában vagyok. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. 97 . így talán elkerüli a bukást. hogy karatézik. boldogan újságolta. kötelességtudó társaság lett. méreggel közelítünk feléjük. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. változatos. szinte egész nap álmosnak érzem magam. én egyszer sem. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. programozok. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. szemmel cirógatják ôket. majd bekentem sebvazelinnel. Kirobbanó sikert arattak. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. ha úgy akarom. Három bemaródást fedeztem fel. A fôzôtökök hatalmasak. Kamillát. a mákom teljesen barkómentes. Másnap. és soha nem szokta magát elhagyni. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. Ez így ment 3 héten keresztül. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. hogy kemény fiú. de azért vigyáztam. hagytam. ha nem haraggal. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. csak egy drótkerítés választja el. A rendszeres gyakorlás következtében kb. Még mindig naponta meditálok. majd rendszeresen meditálok. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. június elején ott tartok. a térdkalács belsô. amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. Úgy tapasztaltam. mégis szinte a fele kukacos. ne kelljen állandóan nógatni. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. Azonnal láttam. ami kézzel foghatóan bizonyítható. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. amikor találkoztunk. porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. Szépen pótolta a hiányosságokat. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. Más gyerekeket a szabadidô ötletes. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. napjában többször is megdicsérem a növényeket. ha megdicsérik. A burgonyámon alig van bogár. Azóta többször is összefutottunk már. hadd pihenje ki magát. Látszott is rajta. Sárgadinnyéim kilósak. Permeteznem sem kellett. Amikor észrevettem. néha hangosan kimondott szavakkal. 1993 május vége. gondolatban arra kértem. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. Szememmel. hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. gondolataimmal.

hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. mert a krumplim többsége már beérett. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. jólesett a kirándulás. hogy nem akarom ôket bántani. Ekkor viszont már hagytam ôket. Aztán beszélgettünk tovább. Természetesen az agykontrollról. 98 . Úgy kb. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne. és engedték. Apu? Hisz még fél órája sincs. dobtam még nekik egy marék zöldet is. talán még a zsenge mákomat is csipegették. Mint kiderült. Egyszer csak olyan érzésem támadt. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. Sok kilométert bejártam így. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. lányom is. akinek ezt elmeséltem. de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. történetemet valamennyien csodának vélték. Egyszer estefelé. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. hogy megfoghassam testüket. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. hogy szedjünk zöldséget. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. amikor a kertemben legelésztek. látszólag céltalanul. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. hogy ha már szabadságot vett ki. de ma átjött valamiért. egyre közelebb kerültem hozzájuk. Ahogy tovább beszélgettünk. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. Az idô szép volt. Fiam is. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. és a végén minden jóra fordult. szinte leültek. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. hogy a faluban. A tisztás árnyékosabb. s közben hosszasan beszélgettünk. Egy szóval mindent elintézett. elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. hogy én nem haragszom rájuk. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. zöld szár már alig volt közte. ami magában véve nem is baj. Én errôl mit sem tudva. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett.. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. – Miket beszélsz. mindig odajönnek a kerítéshez. Mindenki haragudott rájuk. Mondtam. mert ahogy a közelükbe értem. amerre csak jártam. a cégbírósághoz pedig késve érkezett. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. és kérte. így hát kedvenc közös témánk ez. Így is tettem. hogy itt volt! – válaszolt Robi. és tudom. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. – Reggel minden rosszul kezdôdött. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. Szabadságot vett ki erre a napra. hogy újból jön az Anyu. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. hirtelen azt mondtam. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. Áttettem ôket a kerítésen. akik nekiesnek.Annál inkább a kikelô lárvák. ez volt az utolsó invázió. szólok hozzájuk néhány jó szót. 100 lépést haladtam. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak. otthon erôsen programoztam.. menyem is agykontrollos. Ahogy észrevettek bennünket. hogy nálam ne rakjanak le petéket. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba. amiért Békéscsabára utazott. Kisült növények fogadtak mindenfelé. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. sikerüljön neki mindent elintéznie.

s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. hogy ugorjanak le a bárba. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. Jönnek az emberek. És valóban. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. És valóban. pozitív üzeneteket. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak.mert azt az elôbb elfelejtette. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. eldugott kis zughoz. ahol meg is találtuk. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. Más teendôm miatt sürgetett az idô. nap mint nap új arcokat látunk. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. látogassanak be minél többen. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. s csak 1 volt otthon. A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. Réveteg nézés. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. 99 . Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. hogy mi a gyors megoldás. Közben már elôkészítettem a lisztet. Egyre gyakrabban tapasztalom. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. s az eredmény szemmel látható. jött a válasz. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. de tojás is kellene. Kötözô zsineg sem volt kéznél. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. s nyitott szemmel. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. December 17-én. hogy keressék fel. Megvettük a fenyôfát. Igen ám. hogy mit is vacsorázzanak. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. hogy egy pillanatra bevillant. belsô csend. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. Igen! A kamrába vittek lábaim. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. kérdez valamit. hogy éjjel akkor ébredjek fel. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. ismeretlenek jönnek. kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. ismerjék meg ezt az ételbárt. itallal várunk mindenkit. mert változatos és olcsó étellel. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. A talp sehol. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek. a tejet és a cukrot. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik. elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. Még ki sem hûltek. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. Ha fontos mondanivalóm van számára. Ahogy erre az esetre visszagondolok. s mint már annyiszor. Van-e valahol elérhetô helyen pl. mintha látnám jönni valahol az úton. Érdeklôdik. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. Alig telik el 10-15 perc. akik esetleg éppen azon morfondíroznak. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. úgy történt. Merész vállalkozásnak tûnt. Hátramentem a tyúkólba. és sorra adják le rendeléseiket.

új pedagógus pályázata volt esedékes. Ritkán programozom. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. melyet magam. pontosan tudtam. barátaim. Igaz. és még semmit sem tudtunk. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. majd mindkettôvel egyszerre. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. akirôl én bizony megfeledkeztem. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. ismerôseim. s a szülôk is olyannyira befogadták. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. a képviselôk sem rajongtak érte. hogy csoda történt. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. Már közeledett a szeptember. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. s én magam. Tervezgettük a hogyan továbbot. Még augusztusban történt. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. s kaptam is. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. hogy Rózsa kiváló pedagógus. aki anyai örömök elôtt állt. Amióta agykontrollal foglalkozom. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. Egy nyárvégi napon. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. hogy legyen belátó. Egyvalaki jelentkezett is. Reggel. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. szintén nem lelkesedtem érte. nyitott és csukott szemmel egyaránt. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. hogy igen. szabad pedagógus is. Szellemileg felfrissültem. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. amikor felébredtem. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. Kipróbáltam ülve bal. beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. 100 . ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. a szülôk nyugtalanok. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást. Lábaim is felemelkedtek. sokat változott személyiségem is. közel iskolakezdés elôtt. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. Bizonygattam. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. hogy fiatal kolléganôm helyett. Anyagi helyzetem egyre javul. egyre pozitívabban változik életem. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. 30 éve ismerem a munkáját. jön a szeptember. de a tudatalattim szerencsére nem. Kiderült. most az egyszer legyen engedékeny. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. de ez is szinte mindig sikerül. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. oldódjon a köztük kialakult feszültség. testileg megfiatalodtam. ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. hogy most. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. pedagógus nincs. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. Idôközben az is kiderült. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. aztán jobb lábammal.

És ekkor. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. Láttam rajta. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. Még mindig világos volt. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. befelé növô kelést vettem észre. Egyikünk sem mondta ki. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. s közben beszélgettünk az agykontrollról. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. az iskola egy kiesô. hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. – Ekkor vágják ki Makón. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. de mi csak kapáltunk. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. ásószerû eszközt készítettem. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. de ebben nem voltam biztos. lábunk. Rettenetesen gyomos volt. Láttam. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. Késôbb. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. Cynthia névre anyakönyvezték. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. Betti arcán. Láttam. Egymás mellett dolgoztunk. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. fizikai törvényszerûségekrôl. s megjelenítettem a magzatot. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. mint a tavaszi zsongás. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. szinte gépiesen mozgott kezünk. Tempónk még jobban felgyorsult. kitartásunk. Igen ám. Talán jobb is. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. Már nem is beszéltünk egymáshoz. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. ahogy egy gyönyörû. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. Nagyon érdekes volt. Hétfô volt. ahogy nem akart besötétedni. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. Ahhoz hasonlóan. sötét hajú. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. 101 . mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. akaratunk. Úgy nézett ki. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. Ütemesen. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. Kálmánnal. Férjével. Tehát majdnem minden stimmelt. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. Addig-addig. Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. és jókorára kinagyítottam. józan embernek abszurd gondolat. alig haladtunk. és lezárjuk vele a további útját. hogy igencsak izgul. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. ahogy idôm megengedte. Kislány! Határozottan láttam. hogy kevesebb maradjon másnapra. November 21-én egyik fiatal munkatársam. az SZTK-ban. Úgy tûnt. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. hogy még ma befejezzük az egészet. Mintha megállt volna köröttünk az idô. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. Már esteledni kezdett. a jobb szeme alatt csúnya. Elôször is egy picinyke mûanyag. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. mint hogy megállt körülöttünk az idô. Tudom. ufókról stb. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. És ekkor igen érdekes dolog történt.

A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. Ellazítottam minden izomrostját. hogy elegendô. Ez hiba volt. s alig vártam. Kijöttem szintemrôl. aggódást láttam. hanem elkezdtek visszahúzódni. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. gondoltam. ahogy hazaértem a munkából. Azok egyre kisebbek lettek. hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. A kiváltó okot sem találták még meg. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. az eddigiek során magam is mindig így tettem. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. hiszen nem kevesebbet. Kértem. egyik sem. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. A kiütések sem szaporodtak tovább. gôzhatásokkal. ahogy teljesen megnyugszik. Arcán gyötrôdést. A háló egybôl megtette hatását. sûrû. Érdekes eset. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. csendes szobámba. ahogy lelkileg megnyugszik. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. – Mi van veled? – kérdeztem. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. Feltettem fejét sisakként a fejemre. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. és arra kell törekedni. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. mint egy facsemete töves gyökerét. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. Mint biológiatanár. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. erôs mûanyaghálóval vettem körül. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. s aztán szeretném azt ki is iktatni. feloldódik. eszembe jutott a pollenpróba. gondoltam magamban. visszahúzódtak. belsô feszültséget éreztem. – Hûha! Ez kibírhatatlan. Amikor már úgy 102 . és fokozatosan meghátráltak. Gyorsan visszatettem a fejét. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. Kényelmesen elhelyezkedtem. Ekkor a kelést. arra gondoltam. Sôt. és alighogy lehunytam a szemem. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. tele kiütésekkel.és hömpölyögve irányt változtattak. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. egészséges lényét. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. mentem a megszokott. Mûszálas ruhanemû? Semmi. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. idegességet. néha elkap ez a kellemetlen betegség. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. Mosogatószer. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. Közben látom ám. Na. most alaposan feladtam magamnak a leckét. – Már megint a kiütések! Tudod. Szinte magamon éreztem. Sorra vettem sok-sok virágport. ne húzza fel magát. visszafejlôdni. ami mindig emlékeztetni fog arra. Saját hibámból tanulva mondom. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. az is negatív. Délután.

és a fájdalom is teljesen megszûnt. ami ilyen esetben érthetô is. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. Ezt követôen elköszöntem tôle.” És ami a lényeg. képzelje el fogsejtjei gyors. hogy el tudott jönni dolgozni. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. majd arra kértem. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. szülei dolgoznak. Ekkor elmondta. hogy már néhány napja otthon is azt kapott. A kislány elméje viszont pontosan tudta. s hogy ne hiányozzon az iskolából. hogy hol a baj. kövesse útmutatásaimat. a belsô idegfeszültséget. ahol fáj a foga. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. Nagy izgalommal vártam a másnapot. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. mondta. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. Ezt próbáltam feloldani. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. Ha viszont odafigyelünk arra. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. Ez a néhány perc is elegendô volt arra. vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés. Utasítsa elméjét. kikísértem laboratóriumomból. ezért segítségül hívtam az agykontrollt. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. örömmel újságolta. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani. kellemetlenséget. éppen mi magunk idézzük elô. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. 103 . Másnap reggel. ami az életben ér bennünket. Neki való gyógyszerem nem volt. Csordultig telt szívem örömmel. mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. Reggel is bevette. boldognak. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. Szerintem minden bajt. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. burjánzó szaporodását ott. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. visszahúzódtak testén a kiütések. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. hiszen ha csak bepillantok a szájába. Nem volt kedve semmihez. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. Kb. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. Megkértem. hogy fogfájása csökkenjen. Csak annyit mondtam. – Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. Találkozom vele a munkahelyén. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. hogy megtettem a tôlem telhetôt. Leültettem a nevelôi szobában. hogy az SZTK-ban is említették ezt. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. mi a fájdalomérzés valódi oka.éreztem. délig valahogy kihúzza vele. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. majd én is kijöttem szintemrôl. hogy melyik foga is fáj. gondolván. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. sikerült is. csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. hogy mit gondolunk és mondunk. Fogorvos csak a szomszéd községben van. ami úgy látszik. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. amikor megérkezett az iskolába. Dolgozott!!! Amikor meglátott. majd kihoztam szintjérôl. kellemes érzés fogott el. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. olyannyira. legalábbis már kilátszik az ínyébôl.

ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. Gondolatban gyakran. A néni persze errôl semmit sem tudott. Ezt már korábban is megfigyeltem. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. Azzal. kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem. Meggyôzôdésem. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû. ha valakinek agykontrollal segítek. s ez bennük a további fogyás akadályává vált. minden igyekezetem ellenére. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. Határozottan úgy érzem. Mindez nálam adott. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. Rohamosan távolodnak egymástól. mi lehet az oka annak. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. nyomasztó érzés kerített hatalmába. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. Még mélyebb szintre mentem. a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. és azt sem tudja. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. hogy segítettem nekik fogyni. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. Amikor ezt teszem. December elején történt. a szeretet. hogyan történhetett. egész testemen átfutott egy nyomasztó. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. a megbocsátás. a közömbösség válik jellemzôvé. és még sorolhatnám tovább. a testi és szellemi frissesség. Sajnálattal tapasztalom. szorongató érzés. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. s az örömteli családi élettôl az emberek. Az jutott eszembe. hogy az illetôk fogyása egy ponton. amit akkor éreztem. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. de öröme határtalan. arra jutottam. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. hogy mindenki elméje pontosan tudja. és ugyanaz a gyötrô. sem üdülôk a Balatonparton. Hogy ez mennyire így van. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. az egészség. és ma már alig észrevehetô. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. megállt. se ajándékot azért. A pedagógus. a befelé fordulás. Ezt meg kellene állítani. Ezekbôl van némi kis tartalékom. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. azt magamon tapasztaltam.

Kemény Lajos. amit férjemmel az egyetemisták. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom. tartalmas össztudását.. mélyre törô lelki világunk tölti ki. s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. ha a belsô üresség helyét tartalmas. hogy jöjjenek. Elkezdtem programozni. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat. hogy tevékenységünk valóban hasznos. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. mert sokan várnak rájuk. s 3 hónapos. mint fiú.. Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az. melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre. hogy már nem aggódom annyit. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket. pozitív módon. kevés idôm jutott a tanulásra. a családszeretô gondoskodás. hogy belefér-e még a létszámba. hogy amit nagyon szeretnék. hiszen született pesszimista létemre tudom. hogy több lány jelentkezett a programokra. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. 2-2 nap felkészülési idôvel. hogy 105 . intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. csak akarni. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért.mon tanult megoldáscentrikus. Utána még 2 vizsgám következett. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk. és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. tenni és hinni kell. Kiderült. Meglepô. Szívbôl kívánom. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni.. mert szeretne jönni. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –. Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. Azt sem tudtam. azt elérhetem. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. hogy így legyen. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk. és a téma felkeltette az érdeklôdését. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. Férjemmel rendszeresen programozzuk. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. hogy nem gyôztem magyarázkodni. Talán attól is olyan jó kisbaba..

még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. görcse. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. November 18-ára írták ki mûtétre. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. s elkezdtem gyógyítani. Elmesélte. Elképzeltem a laboromban. a harag. átmosó öblítést végeztem. Ezt követôen elképzeltem. Most már tudom. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. hogy társra találtam. A könyvespolcnál kezdtem. Az agykontrolltanfolyamnak. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. a félelem. (Bár érdemes utána gyakorolni is. hogy elôzô találkozásunk után. Kirchnerné Szabó Gabriella. olvasott irodalom kell. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. Fel kell készülnöm a vizsgákra. alapos. Kb. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. A gyógyszerezés ellenére sem ülni. sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy.álljak neki. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. s nem utolsósorban a testkontrollt. Kb. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. Többször elôfordult. Hazamentem. Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. hogy a vesét feltöltöm energiával. K. hogy mûködjön. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. Délután 3 óra körül járt az idô. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is. Elértem üzleti tárgyalási sikereket. Kérte a segítségemet. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. egyetlen 4-es csúszott be közéjük. A következôt gondoltam ki: 1.) 2. Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot. s ráadásul megtanultam „villámul”. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. a gyûlölet. egyszerûen eltûntek az életembôl. akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. 12 db-ot olvastam el „villámul”. Dolgozatot kell írnom: téma kell. E. amikor szükségem volt 106 . megírtam a dolgozatot. Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie. az aggódás és az irigység már mind a múlté. majd lezártam a csapot. szintemre mentem. mert nincs miért. majd teljes. 15 kg-nyi könyv várt rám. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat.

Csak önként lehet adni. ám sokat ad. mint amennyit eredetileg vállaltunk. táplálja a jóakaratot.-né. 16 ezer Ft volt. és szinte már nem is érzem. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. A részleteket igen nehezen fizettük. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. akik kapják. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. Mégsem lehet megvenni. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását. Egy pillanatig él csak. csupán azáltal. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. elkérni. Azóta másként gondolkodom. de nem bánom. addigra már a felére csökkent a csomó mérete. de már alig látszik a daganat. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok. Gyakran gondoltam például. 3-szor mentem szintemre. és senki sem olyan szegény. akik adják. Kértem 1 hét haladékot. Amikor 7 nap múlva visszamentem. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. hogy meglehetne nélküle. Az orvos ki akarta vágni. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.rá. kölcsönözni vagy ellopni. akkor nem engedik el a további 1/3 részt. Mit mondjak. világosság a szomorkodónak. Senki sem olyan gazdag. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . (Nettó fizetésem. Nagyon megijedtem. és a barátság biztos jele. hogy többet dolgozom. Gazdagabbá teszi azokat. Néha járok ellenôrzésre. de az emléke örökre megmarad. Boldogabbá teszi az otthont. Nyugalom a megfáradtnak. az iskolából elmenni. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. s vágyaim sorra valóra válnak. Még az elején tartok. nagyon örülök. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. A nyár végén hívott. hogy ne válna tôle gazdagabbá. de úgy tûnik. napfény a csüggedônek. kék színû csomó. hogy én erre egy szóval sem kértem. menjek hozzájuk dolgozni. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. Külön érdekes. akik elôbbre visznek az életemben. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet. Megszabadultam egy stressztôl. Naponta 2-szer.) Azonnal igent mondtam. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. 27 év munkaviszony után. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik.

otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem. elvállaltam egy ilyen munkát.” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. örömmel újságolta. ami nekem jelentôs eredmény. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról. életveszélyes állapotban. Az eredményen még én is meglepôdtem. hogy kibékült a mamájával. Kissné O. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált. A jegyeim sokkal jobbak lettek. útközben. A kórház intenzív osztályán feküdt. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. Gyermekünk. A következôt tettem: munka közben. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. ez jelentôsen megváltozott. hogy segíthettem. és 108 . és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. amikor egy 8 éves. hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. amiket én üzentem! Boldog voltam. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. 2 gyermekükkel. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok. Amikor legközelebb találkoztam vele. Mint késôbb megtudtuk. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával. Az eredményem ugyan nem volt rossz. de már mindnyájan külön-külön.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. mindenképpen. Másnap már egyedül evett. Sokkal többet kerestem vele. egyre jobbak leszünk. jó lett a hangulatom. hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). hogy 2 testvérünket. Amióta kiolvastam a Villámolvasást. a tüneteim estére megszûntek. A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. mint gondoltam. rövid idô alatt meggyógyult. és kikerült az intenzív osztályról. súlyos. ugyanezekkel a módszerekkel. amitôl minden társunk idegenkedett. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. Továbbra is programoztuk gyógyulását. Ketten vállaltuk. amikor hírét vettük az esetnek. vállald föl magad!”. Közösen a szintünkre mentünk. Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. amit mindenki kikerül. hogy orvosai azt mondták. Ez délután 2-kor történt. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. egyre jobban és jobban. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. Eddig utáltam tanulni. és más módon is hasznomra vált. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. már aznap estére elmúlt az életveszély. hogy milyen állapotban volt néhány napja. ha nem látták volna. jobban és jobban éljük életünk. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. Állapota olyan gyorsan javult.

Most már én is látom. olyan aranyosnak találtam. akitôl ô hallott róla. és a kisfiú meleg. Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. mi az agykontroll. ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. sírás. mint 1 hétig. bôvebben elmagyarázom. Megesett. minden idômet lekötötte a harag és a düh. és csokoládét adtam neki. annyi mindenre. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. Testünkben mindent az agyunk irányít. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. lementem alfába. ami eluralkodott rajtam. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. Megverték a nagyobb gyerekek. és meséltem neki. A 109 . amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. Az óvodában szépen szavalt. Ellazítottam magam. befolyásolni tudjuk az agyunkat. Inkább elmondok neked egy valódi történetet. írom tovább. rettegve. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. nagyon is a valóságban. de nem a mesében. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. majd azt is elmondom neked személyesen. Elô az agykontrollal! – határoztam el. lelkileg ép vagyok. mint mondjuk az akupunktúra. vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során. valami istentelen társaságba keveredtem. Gondolhatod. hogy ô tette. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. de a tapintásomat is bevetettem. Szuper!!! K. nem tudja. Addig is. Olykor színesben. Ez történt az elsô napon. és súlyos kárt okozott nekem. mennyire megharagudtam rá. puha testecskéjét. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). ha találkozunk. Egész helyesnek találtam. amire eddig órákat kellett áldoznom. Azt hiszem. És ez így ment tovább. De az se. Agykontrollosoknak nevezik ôket. spiritiszták. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. Ô sírva. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. Volt egyszer egy ember. Úgy tudod. Én is büszke voltam rá. hogy a részeg apja verte az anyját. szabadkômûvesek és hasonlók közé. A képhez hangok is társultak. ahogy szoktam. A történetet. mint 4-5 éves gyereket. hátha ô is sorra kerül. Megsajnáltam. De figyelj. Ez az ember megrágalmazott. aggódsz értem. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. Megszerettem ôt. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. több. Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. és mi. és nem árulta el. gondolhatod most. megnyugtatásodra annyit elárulok. sírva szaladt az anyjához. mint eddig hittem. három dimenzióban. ölbe kaptam. mindig láttam is magam elôtt. Dúltam. Semmiképpen sem lesz jó. hogy testileg. Magam elé képzeltem az illetôt.rendkívül könnyen. mert felkaptam és elszaladtam vele. De meg kellett válnom tôle. ez a lényege. Akkor is ölbe vettem. Hogy az mi. nevetés. éreztem szagot. nem lettem rontó szellemek martaléka. Nem lett baja. Még olyan is. Majd. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. de még ô is elnáspángolta. Tágabb annál. bizonyos feltételek mellett. Milyen butaság. fúltam. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. amit kitaláltam. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim.

Az agyam közben itta. hány óra. Az anyja abbahagyta a marokszedést. Döntsd el magad. játszott az ujjacskáival.. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki.következô héten ugyanis csecsemô volt. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. szeretetre. Védelmet remélt a felnôttektôl. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. Bennem. Megnyugodott. A történtek ellenére sem. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. L. Sôt. most te következel. nagyon sírt. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. törôdésre vágyott. ellepték a legyek. Bôgött. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. Anyagi helyzetem is javult. A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. hogy meg ne álljon. Nem történt formális bocsánatkérés. Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. istentelen dolog-e az agykontroll. L. Fölvettem és csitítottam. rábámult a napsugárra. tisztába tette. és nem tudott segíteni magán. migrénes rosszullétekkel küszködtem. Naponta 3-szor 15 percet programozok. rokonszenvvel gondoltam rá. ami hasonlított mostani. hálás leszek érte. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. hangokat. K. s erôs és energikus lettem! K. 110 .-né. ahogy kell. kicsi elsôseimnél. sem kórház nem segített. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. Kedves barátnôm. megszoptatta. Azóta szebben ír. felnôttkori önmagára. éhes is volt. de rosszulléteim napok alatt megszûntek. Hihetetlen. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. ám sokszor csalódott bennük. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. szívta a képeket. röviden boldog lettem. programozással meg tudom szüntetni. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. Sem orvos. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. ha kézbe kapom. A háromujjtechnika is remekül mûködik. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. és egyre jobban érzem magam. kevés tejjel. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. hogy felért azzal. ami a lombok között rásütött. Barátságosan rám mosolygott. ha elôadásokat kell tartanom. hogy szôlôcukrot eszem. Imádkozz azért. Melege lett. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. Amikor másnap oltást kapott. de nem mindegy. Egészen megbékéltem vele. A képeket szereti a legjobban. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd. és kezét nyújtotta. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. Ma se tudnék. vagy 1/4 zsömlét. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. Persze fölkelek enni. s tudjam. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje.

10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak. Október elején jártam ismét a szemészeten. 28 évesen kiderült. 1986-ban leszázalékoltak. SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. D. – látásom javult. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). egyre jobban összekuszálódott az életem. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv. Orvosom azt mondta. a szemnyomás lényegesen csökkent. Orvosom azt tanácsolta. csupán némileg lassítani. már nyert ügyem van!”.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti. hogy állítólag „beteg” vagyok.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. hullott a hajam. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. – derekam már alig fáj.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos. Bôr-. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. valamint zöld hályog. Dolgozom. Emellett anginás szívpanaszaim voltak. hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. K. romlott a látásom. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. nagyon megörültem.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam. Kb. Margit 1985-ben. Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. s hitem azóta is töretlen. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem.). K. Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását. Úgy tûnik. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek. ízület. Mindezzel elértem. Naponta 2-szer meditáltam.L. ami halott édesapámhoz fûzött. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. hogy ilyent még nem látott. Elhatároztam. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem. ha csak a fele igaz. Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik. Vérképem borzasztóan rossz volt. hogy: – eltûnt a méhdaganatom. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb. Gyógyszert nem szedek. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. (A szemfenéki erek elváltozása. leleteim kiválóak. és utasításainak szigorú betartására. hogy elsza111 . állandóan gyengének éreztem magam és szédültem. s vizualizáltam. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat. és senki sem hiszi el rólam. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. mióma keserítette meg az életemet.

megsérült a térde. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. és azóta sincs gond a térdével. A nyugalom. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. hogy ô is elvégzi a tanfolyamot. a szereteté. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé. hogy veszekedtem gyerekeimmel..–né J. hogy használjam csak az agykontrollt. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. pár hete mégis rákérdezett. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. Intett kezével. egyszercsak 2 angyal jelent meg. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. a szeretet tökéletes kiteljesedése. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. Az út végén édesapám várt. mennyire pótolhatatlan. programozom-e. Azóta nem betegek. Ennek hatására döntött úgy. Arra „ébredtem”. hívott. Pihenôhelyemen. Egy nap délutánján szintemre mentem. 112 . Ezek kezdeti lépések csupán. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. a béke. piros lett a torka. engedjem útjára. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô. semmiben nem szenved hiányt. Kiderült. irányítsam magam a sorsomat. menjek közelebb. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. hanem sokkal-sokkal szebben. de hiszem és tudom. alfában gyógyítottam. hogy nem így történt. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. tehát eltér a megszokottól. hogy nincs közöttünk. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták.kítom ezt a szálat. és már a barátnôm is megjegyezte. Búcsúzóul úgy intett kezével. Megöleltük egymást. Édesapám megmagyarázta.) Gondolom. szigetemen. 2 hét betegség” periódusban éltek. s gondolatban elmondtam neki. amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. számíthatok rá. Úgy is lett! Két hónapja programozom. hogy a gégefedôje omega alakú. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. hogy könnyek hullnak a szemembôl. Azt is mondta. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa. Észrevette a változást. mert csúnyán. A gyermekorvos mindig biztat. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. amit éreztem. hogy feszesebbek legyenek a melleim. hogy mennyire fáj. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. Lassan kijöttem szintemrôl. Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. és programoztam. Kézen fogtak. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen. ahogy mindig is tette életében. Arra biztatott. amikor elköszöntünk egymástól. A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. K. Borogattam. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. Ma már örülök. A férjemnek nem is említettem.. Átöleltük egymást. A boldogságé. Úgy gondoltam. amivel elindulhattam ezen az úton. éljek önálló életet. hörögve vette a levegôt. és másnapra tünetmentessé vált. egyáltalán nem hörög. Amióta gyógyítom. Hatalmas boldogságot éreztem. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. hogy csak este induljon a vérzés. ha bármikor segítségre van szükségem. Le sem tudom írni azt az érzést. velem legalábbis gyakran megesett. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába. Júniusban végeztem el a tanfolyamot. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak.

13 órát aludtam. hogy húzódjon vissza. alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. Programoztam. hogy rendbe jöjjön. Másnap elmentem a fényképészhez. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken. nagy pattanás kezdett nôni a fülében. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. és rózsaszínûre festem az egész torkát. elmúlt a fejfájása.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. 10–15 percet. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám.) Programoztam. Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. és az sem mellékes. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. Ha köhög. mind a kérdéseimet. hogy szomjasak. Óvodás fiam bénáthásodott. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket. Egyszerû. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. s kiderült. mind a várható válaszokat. Decemberben kivették a mandulámat. s kértem. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. A városi tv-nél dolgozgatok. Amint megitta a vizet. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet. de néha beiktattam egy-egy meditálást. az agykontroll igen). majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. elvittem az orvoshoz. 113 . hogy nem tudom lefotózni a piros. Most úgy iszom a jéghideg vizet. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl. Barátunknak visszatérô.” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. Ébredés után meglocsoltam ôket. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt. Mindenki csodálkozott. hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát. valóban rájuk fért. hörpintse föl. és rendre sikerül is mindent elintézni. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. repülô tárgyat. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. Olyan is elôfordult. Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. Ma már teljesen egyedül. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát. Egyszer azt álmodtam. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem. hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor. és másnapra a nyomát sem találta. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink. Valóban himlôs volt. Az ébredéskontroll is mûködik. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt. az nem árt. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat. tv-riportokat csináltam.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban. „külsô beavatkozás” nélkül kelek. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem. hasznos üzeneteket tartalmaznak. kb. Naponta általában 2-szer meditálok. majd beecsetelem. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját. hogy remekül érzem magam a bôrömben. hogy emlékezzek álmaimra.) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. Minden reggel megtervezem a napomat. fényes. pedig valóban elgondolkoztató.

Arra is ekkor jöttem rá. a Keletibôl indul az utolsó 20. menjek velük a piros 7-essel. Elkezdtem hangosan nevetni. és sokan leszálltak. hogy már 1 éve nem is sírtam. amikor megkérdeztem a kalauzt. Én. ránézek a táblára. minél elôbb haza akartam érni. kellemes emberek mellé ülök le. hogy még van 10 percem az indulásig. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. és kigondoltam. Ezek után kijöttem szintemrôl. az 20 perc alatt odaér. és kétségbe vagyok esve. Mondták. szükségem is van erre. ahogy megérkezek a Keletibe. és remekül aludtam. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka.53! Kényelmesen megtaláltam. és az elmetükre-technikával elképzeltem. mit tegyek. nem is gondolkoztam. fáradt voltam. ne csodálkozzanak. és hamar tûnjenek el a kiütések. hogy ne viszkessenek. s besiettem a csarnokba. lementem alfába. hogy hol töltöm az éjszakát. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. Naponta 3-szor programoztam. hogy azt se néztem meg. nem jön a metró. mondtam magamban. 40-re odaértem a Keletibe. ha már elment a vonat. hogy is mondjam azt németül. és úgy éreztem. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna.Aznap estére már 130. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. fiatal pártól kérdeztem meg. hogy ott állok a Déliben. végignevettem velük az egész utat. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni. Felnéztem a táblára.40-re a Keletibe. Érzem. Meleg volt. Gyorsan letöröltem a képet. Nem szaporítom a szót. hogy amikor legközelebb megállt. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. hol szállok le. – Az itt nincs! – felelték. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. nagyon helyesek voltak. Szokatlan volt a környezet. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. már eleve félóra késéssel. már fél 9.40kor. Annyira siettettem a vonatot. Egy szimpatikus. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. semmi pánik! Behunytam a szemem. én is lepattantam. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. Mindössze 1 óra 10 percem volt. amióta megismerkedtem az agykontrollal. merre a metrólejárat. aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. mondom. jól utazom. majd ráérek gondolkodni. hogy mit is akarok tôle kérdezni. most már úgyis mindegy. Válaszaim alapján döbbentem rá. – Kelenföldön! – válaszolták. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem. s elképzeltem. Mondtam. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . A vonatot hamar megtalálom. és látom. de annyira oda akarok érni 8. Székesfehérváron derült ki. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. 11-kor már a zuhany alatt álltam. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. újságriportot készítettem egy német férfival. Na. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem.

Mielôtt elkezdem a tanulást. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve. koszorúját és fátyolát. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. Kb. A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. Ekkor mentem el a tanfolyamra. Mindenhol kerestük. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. Kb. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . Kocsis Flóriánné. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. Elkezdtem angolul tanulni. Elképzeltem. most mutasd meg. s idônként bevizesedik a tüdeje. nincsenek már migrénes fejfájásaim. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. Orvostól orvosig jártam. Ezek közül következik néhány. hogy laborszintre vittem. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. Már bele is nyugodtunk. Mit mondjak. A tanfolyam elvégzése elôtt kb. akkor bármi sikerülhet. Szolnok Már 3 éve. pedig a családomban senki sem volt cukros. hogy elmúljon. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. csontsoványan. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról.pontom. lesz ami lesz. Engem ez húzott ki a kátyúból. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. Némelyik. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. hogy nem éri már meg a tavaszt. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. Költözéskor sajnos elveszett. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. Angliában élô. Úgy gondolta. mivel más reményem már nem maradt. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen. számomra nehezen megjegyezhetô. – Na. a háromujjtechnikát alkalmazom. Képzeletemben abban láttam a keresztet. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. jobb a közérzetem. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. de mindenhol teljes csôd fogadott. Cukorbeteg lettem. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. ami a szekrényben lapul. de nem találtuk. s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze. amilyen valamikor régen volt. s lementem szintemre. Szinte mindent kipróbáltunk. energikusabb vagyok. hogy a kezem olyan sima. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. Idegileg. s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. mire képes az agykontroll! Mondd meg. megijedtem egy kicsit. Tavaly. De nem volt mit tennem. hogy nem lesz meg. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. gondoltam. nap mint nap. 18 évi rossz házasság után elváltam. hogy most nagyon leéghetek.

vese. Ezt a mai napig is gyakorlom. fül. Csodálatos. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. ifj. s közben mindig beszéltem is hozzá. de a fiúkon még egy karcolás sem esett. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. amit 20 mûtét követett (gerinc. hogy kivettem a tüdejét. hogy kicsöpögjön belôle a víz. mintha mi sem történt volna. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. szem. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam. 116 . Defektet kaptak. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. Borzalom volt. s mindketten meghalnak. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. másfél év bénaság. gyomor. a lelke. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. Kb. Bár leszázalékoltak. Hitem szerint a csoda maga az ember. Addig ismételtem ezt a mûveletet. Két éve. majd visszafordítva a helyére tettem. Más alkalommal az jutott eszembe.momban úgy. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. mert fel akartam nevelni a kislányomat. az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. egészséges ember. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam. s ebbe állítom bele a bácsit. húgycsô. Az autó teljesen összetört. s újrapörgettem gondolatban a képsort. Nagy szeretettel gyógyítgattam. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. tiszta nem lett. Egyik éjjel azt álmodtam. amíg az öblítôvíz szép. Gyorsan visszafeküdtem. hogy ki is javítottam. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem. majd átöblítettem az élet vízével. s a fiúk megmenekülnek. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. felejthetetlen élmény volt. másfél hónapig csináltam rendszeresen. és nem is sorolom tovább. folyt rólam a víz. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. és hetente egyszer biliárdozik. Komlós Ferencné. életre szóló. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. Ötször annyit dolgozom. kifordítottam. már kijár a lakásból. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. s megnyugtattam ôket. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. Felijedtem.) Két év állandó katéter. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. az elméje. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. amikor belépett a laboromba. mint más. s kirepültek az útról a szántásba. Ezt kb. Minden nap. totálkáros lett. Elképzeltem vággyal és hittel. Ettôl megnyugodtam. s így minden rendben lesz. egyre energikusabbnak képzeltem el. s újra hódol hobbijának: órákat javít.

reggeltôl estig. Újra megpróbálom a lehetetlent.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. jobb lesz. dr. Úgy éreztem. hogy ismét meg kéne mûteni. takarítottam. a nyelvem kilógott. A mûtét után 2 hét telt el. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. rossz volt a közérzetem. Szóltam az orvosnak. Továbbra is dolgoztam. A beszélgetést hallva. az több oldalt igényelne. fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. hasi röntgen negatív. hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. Annyi más fontos dolgom volt. Iszonyatos fájdalmaim voltak. Két nap telt el. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. hogy tûrjek nyugalommal. Újra több órás hasi mûtét. a kislányom kivételével. de én bizony néha ellustultam. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. igencsak akadozó nyelvvel. szájamon a bélsár. morfiumtól kábán. és hozta a következô adag morfiumot. hogy nem igazán foglalkoztam magammal. de akkor már mûhasfal kell. Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. hogy az ápolónô beadja az injekciót. nem részletezem hogyan. hogy az erôm kimeríthetetlen. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. Kislányomnak megengedték. 117 . Keddi napot írtunk. Üvöltöttem és fuldokoltam. azt pedig már úgysem fogom kibírni. és folyamatosan kaptam a morfiumot. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. tele csövekkel. Ma már tudom. hittem az operáció után. kapáltam. A szám félrecsúszott. Stierbach Imrének köszönhetem. Túl vagyunk rajta. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. Bár elmondta.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. akkor nem bódultan. hogy mi történik velem. és rettenetesen rosszul érzem magam. és ha mégsem sikerülne. Aki élt és mozgott. Jött a nôvérke. nem hívtunk orvost. és hogy mit éreztem és láttam. rohant. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. és arról beszélgettek. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban. Ekkorra már. Pesten. Kikerültem a rendes kórterembe. és mivel különösebb nem történt. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. de iszonyú fájdalmaim vannak. Fôztem. mi vár rám enélkül. én mégis úgy döntöttem. Kint voltunk a telkünkön. hanem méltósággal. szondával. Azt válaszolta. tudatában akarok lenni annak. Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam. Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban. kiszakadnak a beleim. Hittem. Hamar magamhoz tértem. Szerda éjjel. Ma már tudom. azt hiszem mindenki lemondott rólam. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. hogy a másodiknál. Szánakozva néztek rám. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. Ultrahang negatív. Futva vittek a mûtôbe. Én tûrtem. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. 36 kiló szerencsétlenség voltam. de a beleim nem. Fogtam a kislányom kezét. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. és nem engedtem. Mondtam neki. A falu csodálatos orvosának. hogy én sok mindent kibírok. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. de hogy honnan tudom.

– elkezdtem dolgozni. Amikor kissé elkeseredve kimentem. Utólag elmesélte. Izgalom. Az orvosok értetlenül. próbáltam mindent végiggondolni. hogy nem fekhetek bábként. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. De azért nagyon kérem. hogy sikerül. én már programoztam. hogy valamit nekem is tennem kell magamért. csak pozitív dolgokat mondjon. Míg élek. majd elmúlik. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. hogy holnap hazajössz. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. de még mindig nyitott. Élni akartam! Tudtam. holnap már jobb lesz. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod. Jó. Hajnalban. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre.. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl. Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. Úgy éreztem. de csodálattal nézték sétáimat a folyosón. hittem és bíztam abban. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. festôk. hogy kedden hazamegyek. kínzó fájdalmaim ellenére. olyannyira. hogy ma van a nagy nap.Egyre tisztábbá vált a tudatom. megôrzöm. összecsuklik. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat. s akkor meglátjátok majd. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak. hiszen ez azt jelenti. Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. 118 . mert hinni akartam. hitetlenkedve. de sajnos csak holnap mehet haza. mindig a Gábort képzelte maga elé. hogy érzed a fájdalmat. hogy amikor már úgy érezte. mûködni fog. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. Akartam a gyógyulást. hogy csúsztunk egy napot. és mondtam.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét. amikor még mindig azt állítottam. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. becsuktam a szemem. Másnap. hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. ne szomorodjon el. és a kezembe nyomta. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. Feltérképeztem a kárt. hogy így van. hogyan bírta. Vágytam.” Beláttam. és tisztítani kell. Olyan volt ez. hogyan tudta megcsinálni.. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap. hogy még élsz. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. hogy már drukkolnak is nekem. sebtisztítás. takarítók stb. amikor még mindenki aludt. és az elméd csodákra képes. magamból kizárni. Ma sem tudom. Tudom.” Hittem. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe. nagyon meg kell dolgoznom érte. Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. Napi 3-szori tisztítás. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. Ahogy tisztult az elmém. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. mint egy reggeli ôrjárat. kötözés.

Mit mondjak. Ha éjjel fájdalomra ébredek. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. Az egész kórterem talpon volt. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. és így szólok: „Álmos vagyok. Egy szó mint száz. aki segített. Mónikának. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. bízzanak. összeteszem 3 ujjamat. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim. Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl.igaza van. de csodálom Önt.. és segített. de van egy kis baj. az agykontrollnak. Anikó. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy ezt a sikerélményt megírhattam. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. Pöttyös u. 119 . Hozomra megkaptam a gépeket. olyan emberek bizalmát élvezem. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel. kivert a hideg veríték. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész. hogy hogyan. hogy szükség volna az ágyamra. Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. azt sem. akinek éppen olyan gépe volt eladó. 8. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. Két éve végeztem el a tanfolyamot. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. azonnal relaxálok. valamint minden agykontrollos társamnak. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. Visszamentünk a kórterembe. aki operált. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált. akikkel azelôtt sohasem találkoztam. lüktetô fájdalom kísért.” Pillanatokon belül mélyen alszom. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást. Soha ne hagyja abba azt. s ehhez nem kellett más.. Klimaxom erôs izzadással járt együtt. kiderült. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. 1098 Budapest. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. amit erôs. szinte már fanatikusan. Gábor szuggesztivitásának. és pár perc múlva már újra alszom. egészséges vagyok. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. amilyen nekem kellett.5 cm-re nôtt. a kislányomnak. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is.” Mit mondjak. majd beszélgettünk. de a legfontosabb az volt. mindketten programoztunk. Megálltak az ágyam végénél. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be. Kovács E.

Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival. majd egész testemre átterjedô meleg. hogy jobban vagyok. Mindketten alfába mentünk.. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. Elhatároztuk. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. s mellette a testkontroll szerint étkezni. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. az iratokra és a pénzre fektettük.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. a 3. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. mint valaha. tarkómon és gerincemen végigfutó. amikor éppen piacképesek lettek. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. Az nem is lett meg. Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. Nagy volt a rizikó. majd ô kifizeti a férjét. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. a betegsége után született meg 94-ben. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat. hogy lakást programozunk magunknak. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. még minden autót sikerült eladnunk. s megkérdeztük tanácsadóinkat. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. Egyszer csak férjem bátyja szólt.. hogy éppen akkor adtuk el.és boldogsághullám jár át. 6 órás mûtét. de olyan is volt. A legmeglepôbb. A rendôrségen bejelentettük. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. Úgy döntöttünk. és alkalmaztuk a technikákat. gyerekünk. amikor a piac stagnált. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek. Julika Férjem 24 éves volt. azonnali fizetésre. Férjem ma már egészségesebb. Amikor észrevette és visszament. hogy mindketten nekiállunk programozni. fél éven keresztül programoztuk. hogy egészséges vagyok. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. Mindenkinek azt üzenjük. hogy egyik kollégája válófélben van. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. Ez 1993-ban történt. Sôt. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. de segíteni nem tudtak. s kipucolják a nyirokcsomókat). a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. Közben elmetükre-technikával és 120 . hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. és megköszönöm szervezetem segítségét. hogy lakást vásároljunk. méghozzá akkor. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. amikor hererákot állapítottak meg nála. Anyagilag rosszul álltunk. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be. fôleg amikor elmondták. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta. s azt mondta. Kovács Józsefné. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk. Kb. s hogy fájdalmaim elmúltak.

1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég. „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. amit nem tudtak beazonosítani. Jártam fûtôl fáig (orvos. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. ha tudnak. a hónap vége után sorsolják ki. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. ám eredménytelenül. Hisszük. Az se mellékes a történetben. 121 . pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. Ezek után döntöttem úgy. Mi azonban elhatároztuk. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket. hogy mivel kevés készpénzünk volt. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. Az eredmény: 4x1. természetgyógyász. hogy május 8-án.szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. 70 Calcitonin injekciót. hogy vegyenek ennél olcsóbbat. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. akupunktôr stb. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. hogy visszanyertük a bútor árát. s hazaengedtek. majd röntgenre. ha szorgalmasan gyakorolunk. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást.. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. Vicceltünk is velük. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. Elhatároztuk. Következett a CT-vizsgálat. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. Javulás semmi. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. hogy drágát veszünk. mert annyira kicsi az esélyünk. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. 93 októberében naponta több alkalommal. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. hogy drága bútort vegyünk. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak.). A napot természetesen csak utólag.5 cm-es daganat vagy meszesedés. (Önkormányzati. vagy tán még azon is túli. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat. Kaptam kb. és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében..” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel. csontkovács.

1 évig jelentkeztek. mozgásigényt. hogy áldott állapotomat nyugodtan. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. s még az idôpontot is pontosan érzem. hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. Mégis remek lett a testi kondícióm. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. 2 havonta járok ellenôrzésre. Ugyancsak meglepôdött. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. már 1 éve se fejfájás. hogy nagy fájdalmaim vannak. hogy mikorra fog hazaérni. néha többször is. ha valahová elment. Volt olyan. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. hogy hívom és várom. de mellette naponta 3-szor. itt vagyok! Hálás vagyok. „A gerince teljesen egészséges. hogy megismerhettem ezt a módszert. Azonnal megérzi. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. s ezeknek jobbára eleget is tettem. s ilyenkor csak szintemen. hogy hívtál. Ahogy közeledett a szülés. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. élettel telítôdnek. gyümölcsevést. mert most tudom csak igazán. sôt akár 1 órára is úgy. képzeletemben úsztam. vagy komolyzenét hallgattam. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. felkészülnek feladatukra. hogy nem aludtam bele. de mára már ezek is a múlté. párommal együtt. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. amikor elárultam neki. s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . pedig ô egyáltalán nem hitt benne. s kértem Isten segítségét. hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. Teljesen jól érzem magam. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. Én viszont tudom. és örömmel mondja: – Tudom. még a párom is. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. s készítettem egy saját meditációt is.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. Mosolyogva siet felém. hogy a szubjektív kommunikációval páromat. hogy egyszerûen csak imádkoztam. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. akiért olyan sokat aggódtam. szintemre mentem. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. s ilyenkor vizualizáltam. bárhonnan haza tudom hívni. Kulcsár Ferencné. egészségesen és örömmel éljem meg. A felírt gyógyszereket tovább szedtem. tiszta levegô utáni vágyat. amint a szülésznô is megjegyezte. de azt az orvosok nem javasolták. Azóta persze ez is sokat változott. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. Naponta hallgattam ôket. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. A lelet láttán azt mondták. Mindkettô rengeteget segített abban. se rosszullét. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. majd a 4.

hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. Mondtam. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. a szeretet hullámhosszán. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet.. és elképzelni sem tudtam. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. élvezettel tapasztaltam meg. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. Elmondtam neki. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. máris bekapcsolom a magnómat. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket. a kitolási szakaszban. segítve kislányom útját. hanem barátságos. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. és szeretettel küldik tovább a fény. szeretetben való születést.és biztonságérzés öntött el. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat. hogy szeretettel. s pánik helyett máris nyugalom. Ezt követôen örökre töröltem a képet. Láttam lelki szemeimmel. s ezzel minden anyának segíthetünk. ha megengedi. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét. türelmesen. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. akik elbúcsúznak tôle. és a kellemetlenség nem hat ránk. s úgy látszik. az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. hogy rosszul fogom csinálni. Ezt segítendô vizualizáltam. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. hogy ha valami rendkívüli. hogy így történik. elég meglepett képet vágott a bába. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást. Azt is beprogramoztam. érte dolgozó sejtek együttese. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. Emiatt féltem. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. Ez a program is remekül bevált. és azonnal össze fog húzódni a méhem. hogy úgy történjen. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét.. ami nem kínok színtere. Hittem. Kissé döbbenten rábólintott. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen. ahogy az mindenki számára a legjobb. S mivel 123 . gyengéden bánjanak velem. magzatommal való örömünket. érdemes volt megérzésemre hallgatni. Kislányomnak is gondolati úton üzentem. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. milyen az. a megszületés felé. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem. Amikor közölte a hírt. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman.nekem és gyermekemnek. és máris újra egyensúlyban leszek. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. Mit mondjak. Azt programoztam. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. csak összetettem a 3 ujjamat. illetve Bach H-moll miséje. hogy nekem nem „fájásaim”.

s gondolta jó lesz az még valamire. ami az enyém.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt.. de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített. és nyomjon. Leírhatatlan. a félelem nagy hátramozdító. Ezen nem volt sok idôm töprengeni. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne. mert máris jöttek az ajándékok. bizony elsírtam magam. pici szívecske volt. hogy mit éreztem ekkor. Odamentem. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. férjem. mit képzeljek el. piros. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. mindig eszembe jutott. Igen. akit keresek. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker.. mert ad nekem valamit. Nagyon dühös voltam. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. Az elsô egy kicsi. László 124 . valahogyan juttassa azt vissza hozzám. Köszönet mindenkinek. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. Aztán arra gondoltam. ahogy a szép. Ahányszor beszálltam az autóba. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz. hogy ez így igaz. aki utunkon így vagy úgy segített. A Carolyn Deal által tartott. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. már nem éreztem haragot a tettes iránt. majd képzeletemben láttam. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. mindannyiunk nagy-nagy örömére. mondanom sem kell. Megkérdeztem az orvost. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. Ladjánszky Katalin. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. Nagyon furcsán nézhettem rá. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. Telt-múlt az idô. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. a fa mögül nem lépett elô senki. amilyen az enyém volt. ám alighogy megörültem neki. ezüst papírba csomagolt. de amikor odáig jutottunk. aki már 7 éve halott.. és gondolatban gyakran megkértem. hogy elvesztésén már túljutottam. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. nem ô volt. mit kívántam a tettesnek. Noémi valóban gyengéden. a járdán botlott bele. hogy nehezemre esne. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. most már nem képzeletemben. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére. hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni. majd továbbképzôkön is részt vettem. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. Jó lett. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. Pedig úgy hittem. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”.. és igen megzavarodtam. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. nem éreztem. fájdalommentesen. A város másik részén. szeretettel övezve jött erre a világra. Átalakítottam a gondolataimat. mert szabadkozva hozzá tette. dr. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet. mert olyan érzésem támadt. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre. hogy miért ne szerezhetném vissza. az orvos és a többiek hangját.

aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. Kényelmesen ágyban maradok. Gondoltam magamban. lányom. nehezebb akkor se lesz. amely több szempontból is ideális volt. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot. Általában nem is volt gondom a tanulással. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett. mert listám témák szerint csoportosít. számomra legjobb idôpontban.Mindig jó tanuló voltam. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem.. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni. mintha az ágyuk mellett állnék. maguktól hívnak a megüzent. szintemen gondolatban beszélek hozzájuk. ha leülök a kényelmes fotelba. S az is hasznos. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál. Éva 1992-ben az egész család (fiam.-né 125 . mindig könnyen ment. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt. Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. ha kipróbálom agykontrollal. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. Azóta is panaszmentes. amikor férjem reggel kijelentette. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. Világéletemben nagy „listás” voltam. Javaslom. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel.. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget. még most. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. 5-ször. Elég. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. sokak szerint kiemelkedôen jó. Ilyen volt például a verstanulás. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. ha sírnak. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. Csak magolva tudtam verset tanulni. Akadtak azonban olyan feladatok. hogy többet fog agykontrollozni. L. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. L. és a mûtétnek nyoma sincs. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. s ezért szívbôl utáltam. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. és meghallgattam alfában. F.

Nôi tanácsadóm. 1991-ben. hogy egészséges. Nem volt se jövôképem. Aztán abbahagytam. hogy az emberi elmének. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán. vággyal. hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. s visszaestem.. Akkor délután jöttem rá. se idôbeosztásom. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. illetve léleknek nincsenek korlátai. de ugyanakkor fûtött valahol. ami nagyon megfogott. sôt még szipóztam is. Néhány napig kicsit csalódott voltam. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. S akkor történt valami. hogy a sikerért meg kell dolgozni. Ugyanakkor azt is tudom. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. Kecskeméten. Baráti társaságom sem volt. 10 nap múlva azonban. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. most elôbbre lennék. s nem halogatom a megoldásukat). s örülünk egymásnak. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. s máris beteljesül. Egy szóval. s hajtott a célom felé. majd átölelem. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. Kisgyerekkoromban. s nagyon megdöbbentett. számomra azonban roppant fontos volt. se célom. hittel. lelki. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. Csavarogtam. s nem történt semmi. akivel jó együtt lenni. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. mindig fáradt. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. Ekkor megtudtam. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. Néha még éjszaka is programoztam. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány. gátlásos voltam. Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. s ma már tudom. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. L. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s néhány változást észre is vettem magamon. barátnôm még úgy se. Már-már ott tartok. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem. Lehet. Röviden. Ezt néha már nehezen viseltem. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. s elképzeltem. kimentünk a közeli erdôbe sétálni. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. lehangolt. kinn esik a hó. bóklásztam. hogy elérem céljaimat. jól érzem magam a bôrömben! L. anyagi. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. ahogy hirtelen valósággá vált. ha akkor többet gyakorolok. 126 . hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. úgy ahogy elképzeltem. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. megismerkedtem egy hölggyel. Eljött február 4-e. hogy elég a célomra gondolni. esett a hó.24 éves vagyok. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke. átöleltük egymást és beszélgettünk. Éreztem. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. aztán kimegyünk az épületbôl. Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. mert tudom. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat. tisztességes barátnôt magamnak. rendbe teszem ôket. se példaképem.

hogy beteg.és a pohárvíztechnika. a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben. Mohol Szaporodnak a sikereim. Pár napja leesett a cseresznyefáról. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet. akit mûtöttek. Elvégezte a gyerektanfolyamot. Jóváhagyóan biztatattam. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. a legszebben varró orvos mûtsön. 1 órát programoztam. nincs rosszullétem. majd gyógyította is. pontosan 2 hónapra rá. Reggel én voltam az elsô. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. Este azt programoztam.és bélvérzést észlelt. a szintjére megy. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. ami azért is hasznos volt. és imádkoztam érte. és 10-15 perc múlva tudja. Vasárnap este kb. Nos. s így azt nem is gyógyította. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. még vérzett is. Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. Nem tudtak segíteni. akire nagyon büszke vagyok. ami remek. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. és még soha olyan szépen nem hegedült. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . csodálatos eredmények jelentkeztek. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. Nem kizárólag az én sikereim.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. probléma van a szívével. kész a mûtét. A kft. Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. Eleinte ennek ellenére ingadozott.Teréz Anya. mert minden általam tudott bajára rájött. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani. gyomor. Kérdésemre azt felelte. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. aki a legszebben varr. és mire 100-tól 1-hez érek. Az év végi koncerten nem izgult. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet. és így rájöttem. Természetesen azonnal gyógyítottam. a fiamé is. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek. Ezt tévedésként könyveltük el. Legfôbb betegségeként gyomor. szokatlanul megtörtnek látszott. a háromujj. Lukics Károly.és álomkontroll. Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. ha nem tud mit kezdeni magával. de mikor elértem a programozott dátumhoz. mert mozgáskorlátozott vagyok. mit csináltam rosszul. Kitûnô bizonyítványt hozott. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. hogy a legjobb szobát kapjam. csúnyán beverte a térdét. A fôorvos operált.

Az emberekbôl állandóan energia árad. Mire a Dunához értünk. „nem is akartam hazajönni. krimit. S ha hiszed. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. kb. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. Nincs számomra lehetetlen. Így elbeszélgetek velük a problémámról. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik. „Nem is tudom. Aztán már teljesen mindegy. amikor még javában éreztem. hogy „szeretlek”. azt mondta: –Na. amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. mit keresek itthon”. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. s az egészségem is napról napra javul. Major István 128 . az eszköz már a birtokába került. februári napon utaztam a villamoson. Szinte teljesen átalakult az életem. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. elképzelem. hogy mit olvas el. esetleg azt is. ha nem. Pénteken kiszedték a varratokat. járkáltam. és belépett. lehangoltak.” Végül itthon ragadt. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök. Mégis. és ragyogóan éreztem magam. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz. mindenki legnagyobb csodálkozására. mondta meglepett arccal. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom. és láttam. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. hogy csak letettem eléjük a gondot. Nos. amit szeretnék velük úgy megoldatni. mit gondolok a dologról. Már a 3-as számnál tartottam. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. amikor magamban kimondtam. kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal. mit akar programozni.valamilyen külföldi elôadására. nyílt az ajtó. Elmondom. és elképzelem. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. mert gôzöm sem volt róla. és nem mondtam nekik semmit. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. hogy a szívembôl szép. hogy 1.. színes gömbök jönnek ki. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. Tatabánya Egy borús. mint egy cipôs dobozt. hogy én mit szeretnék. Magyari Istvánné. hogy az utasok mind búskomorak. hogy dolgozik. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). Tehát mindegy. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. majd szép betûkkel ráírom. egy kicsit még a Nap is kisütött. bár olyan is elôfordult már. biliárdgolyó nagyságú.. szakácskönyvet vagy regényt. mintha megtanulna olvasni. mert nélkülem ment el valahova.

milyen munkakörökben dolgoztam eddig. Egy rendkívül hideg. a telefonszámom. A 2. Bal szemem látása 70%-ra csökkent. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. mert munkatársat keresnek. hogy mi mindenhez értek. s amikor a jobb fülét nézegettem. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. ahol ezt megtehetem. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben.” Tudtam. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. Úgy képzeltem el ezt az egészet. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. mintha egy hangos bemondóba mondanám. az üllô és a kengyel. hogy már több. majd amikor kimászik a bôr alól. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot. s elképzeltem. hetente 2-szer. amikor a buszra vártam. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. Magamban nem is csodálkoztam ezen. Még a barátaimat is megemlítettem. hadd próbáljam én meggyógyítani. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. kb. vagy hirdetésben sorolnám föl. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M. a 4. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. s mondta. Mondtam. menjek el egy meghallgatásra. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. akiken keresztül rám találnak. A következô alkalommal azt képzeltem el. Úgy döntöttem. s felsoroltam. A programozás 129 . Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. Aztán hozzátettem még azt is. Néhány napja vettem észre. Este szintemre mentem. A laboratóriumomban megvizsgáltam. nagyon átfázott. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá. Andrea Munkanélküli lettem. fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. vegyek rá krémet a gyógyszertárban. csak amikor már egész közel értek. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. Megkért. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. Szépen helyükre rakosgattam ôket. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. bár délután olyan érzése támadt. karácsony elôtti napon. A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel. meggyógyítom. s ezért jogom van olyan munkahelyre. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim.” Ezután gondolatban elmondtam. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. Azonnal fölvettek. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. Laboratóriumomba mentem. hogy mi a nevem. hogy ismét jól látok. Odáig jutottam már. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. s ott egy durva. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. hogy ezek a hallócsontok. várjunk egy kicsit. gondoltam.

hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem. Örülnék.. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak. majd végül puhának. s azóta rengeteg sikerem volt. 1996. Olyan sok az energiám. Marika Köszönöm. addigra a vérzés teljesen elállt. Azóta semmi baj sincs vele. Hátra van még 10 kg. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. és kimondottan egyszerû. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. illetve vagyok. Mivel nem voltam odahaza. Már a tanfolyam 2. s múljon el a fájdalma. Markósné Jánk Erzsébet. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. napján este. állandóan ettem. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement. További programozásom eredménye. Semmilyen kezelés sem használt. mint a lábam elején lévô bôr. csak össze kell érintenem 3 ujjamat. és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt. s a távolból üzentem bátyám testének. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam. hogy siessek. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. hogy nagyszerû munkahelyem van. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot. Kb. okt. Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. ugyanolyan puha. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán. így saját kertem terméseit fogyasztottam. és elmúlik az éhségérzetem. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam. amihez én. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. Én azonban elôbb szintemre mentem. s bár húst is eszem. hogy ha napközben éhes vagyok.. Most szerencsére más a helyzet. s ez gyakran elôfordult. az bizony hamar visszajött. Jóindulatúak szerint aranyos. Legnagyobb talán a fogyásom. mennyire boldog voltam. (Ha ideges voltam. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban.) 130 .. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. bársonyosnak láttam. s fájdalma még másnap reggel sem volt. és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki. beáztattam. mert kórházba kell vinni a testvéremet. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat.. fürdettem stb. hogy néztem ki régebben. olcsó ételeket fôztem.) Ma már több zöldséget. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell. gömbölyded dundi voltam. de nélküle is megvagyok. 5 perc múlva értem haza. hogy csillapítsa a vérzést. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével. értesítettek. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. 3-szor mélyet sóhajtok.. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. salátát fogyasztok. a szokáskontroll szerint beprogramoztam. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. sôt több is. 18-tól dec.

Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. A tanfolyam óta jól alszom. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. A vizsga ezek után már nem okozott gondot. Azóta életem új szakasza kezdôdött el. hogy egyre könnyebben.Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. IV. Vidám. ám eddig kevés sikerrel. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. Végre mégis megérkezett. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. Marcsi. ráadásul sokáig a busz sem jött. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ. és elértem a célomat.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. annak szóbeli részére. hogy ha törik. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán. amikor én felszálltam. nyugodtabb lettem. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást. Már 1-2 nap után éreztem. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. Ilyenkor azt vizualizáltam. Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik. hogy az agykontroll elindított ezen az úton. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. Késôn indultam el. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. Mint minden végzôs diáknak. (Volt rá okom. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. Már elég régóta tanulom az angolt. Köszönet érte. A történet azonban itt még nem ér véget. ami nagyon nehezen és lassan is ment. Nem fojtok magamba semmit. hogy csak akkor induljon ki a vonat. Még arra a kérdésemre is választ kaptam. boldog. hogy férfi vagy nô lesz-e.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. Nem tudnak felidegesíteni. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. Végig magabiztos és nyugodt voltam. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). annál többet kapsz vissza. felszálltam és indultunk. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. Egész úton azt programoztam. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 . Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. Intuícióm is biztosabb. Határozottabb is vagyok. leteszem az állami nyelvvizsgát. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). ha szakad. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. egyre nagyobb kedvvel tanulok. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. Annak a 3 embernek is megbocsátottam. kiegyensúlyozott. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. akivel beszélgetnem kell. mint eddig összesen. Tavaly szeptemberben úgy határoztam. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. Sokkal kiegyensúlyozottabb. Megtaláltam a megfelelô módszert.

és a háromujjtechnikát. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége.idézni. Naponta 3-szor mentem szintemre. hogy újra egészséges legyek. Ekkor éreztem igazán. Gyógyulásommal egy új életet. 1993 márciusában. 15-30 percre. Az egész egy kellemes beszélgetés volt. Leukémiára. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. Az ott elsajátított technikákkal elértem. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. hogy fel sem merült annak a gondolata. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. 132 . hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. valamint a képzeletbeli képernyôt. Leírom programozásom pontos menetét. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. hogy a helyes irányba haladjak tovább. A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll. Gyôr Életem derekán. Matusek Csaba. Mindezek együttesen tették lehetôvé. megálltam a vízparton. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. hogy kimentem a terembôl. Mielôtt kiléptem a terembôl. hogy valószínûleg sikerült –. vagyis vérrákra. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. mert így nem kellene órákat várnom rá. annyira erôssé vált bennem. akinél vizsgáznom kellett. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. Képzeletbeli pihenôhelyemen. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. Ekkor hatalmas meglepetés ért. Mivel én voltam az elsô. és a vágy. nevezetesen dr. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is. meg kellett volna várnom. a szeretet. és eljuttattam testem minden pontjára. hogy mit szólnék. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. komoly betegségemre derült fény. 2 karomat a nap felé kitárva. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. akinek ezúton is köszönetet mondok. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. és már ki is jelöltem az újabb célokat. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. Legfôképpen a csontvelômbe. amíg az utánam következô 15 ember végez. Miután megtudtam diagnózisomat. a megértés és a harmónia jegyében. Még az sem tudott nyugtalanítani. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. új lehetôséget kaptam. Masszi Tamásnak. ahhoz. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. már tudtam is az eredményt. megkérdezték tôlem. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. Néhány perccel azután. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. amin aztán járni akarunk. hogy az úr. a lépembe és a májamba. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre. hogy 94. angol volt. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája. ha azonnal közölnék az eredményt. Ez a gesztus nagyon jól esett.

A fehér részen a fehérvérsejtek. Szintemre mentem. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. immunrendszeremmel együtt. a kóros sejtek elpusztítása. Laborom teljesen átlátszó falú. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. A termelés automatizált. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba. A barlang 3 részre oszlik. befogadták a kívülrôl jövô. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. lekicsinyítettem magam. s a terem valóságos örömmámorban úszott. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. s kértem. hogy csontjaimban megtapadjon. Örömmel jelentettem be. a vörös részen a vörösvértestek. trópusi növényzettel. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése. magával hozva az új élet lehetôségét. a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. életerôvel teli vér szétárad testemben. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. leültem a székbe. egy piros és egy sárga területre. egyensúlyt teremtve. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található. ragyogó fény áradt ki a laborból. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. 2 tanácsadóm elém jött. ahol laboratóriumom található. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig. elhelyezték a több. a steril boxon kívül. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. kupolás terem. meggyógyulok. buja.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. fogadják azt nagy szeretettel.Szinte ténylegesen éreztem. ahol befutnak a véráramba. Megértettem velük. és az egészséges. ahol szervezetem illetékes képviselôi. Ebben megmártózva elképzeltem. 133 . Egy fehér. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. amely a nyaki eremen keresztül kb. és elkezdje az egészséges vérképzést. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen. mint 1 l csontvelôt. a szeretet parancsának engedelmeskedve. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel. Egynél kitárult az ajtó. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. az átültetés napja. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. Itt történik a vérképzés. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. újra harmóniát. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. életmentô anyagot. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. És elérkezett a nagy nap. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel. és bevezettek.

A név és a hang alapján kértem a választ. És ez így van. szintemre mentem. Ô szemüveges. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. elmondtam. a korábban leírt módon. Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. Szerencsére hamar észhez tértem. hitet és önbizalmat adott ahhoz. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek. csak ha komoly szükségem volt rá. Néha életjelet adtam magamról. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. Nem kételkedve a „látottakban”. Döbbenten nézett rám. akivel találkám volt. amikor kezdtem ellustulni. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. sokan voltak a jelzett helyen. magánvéleményét. vékony testalkatú. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. sok agykontrollos társam segített távolról. szeptember 29-én. A sikerek felvillanyoznak. Mondanom sem kell. hogy a székben alfába mentem. a 230. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. Ha mégis elôfordul. de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan. hogy arról nem volt szó. Másnap visszahallottam. középmagas. mirôl is fogjuk egymást felismerni. A sikerben egész idô alatt biztos voltam. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket. ezért elintéztem egy telefont. amely most. 94. Programoztam. Amikor végeztünk. hamar túlteszem magam a gondokon.. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. a sejtszám lassanlassan. Tanulok belôlük. Elôtte elképzeltem alfában. Akarom a változást. Jobb híján a találkozás napján. Amint kiléptem a telefonfülkébôl.. Fogorvoshoz mentem. hogy milyen lesz a kezelés. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. Korán érkeztem. szerényen öltözött leány. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. Úgy vettem észre. a vörösvértestek. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl.Ezekben a percekben és órákban. Másnapra beszéltük meg a találkozót. Az a számtalan szeretetsugár. Ma már naponta legalább 2-szer. 134 . Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. Amikor letette a telefont. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben. Az átültetés után kb. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. akkor jutott eszembe. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. hogy figyelnek. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. Nem relaxáltam. hatalmas erôt. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. csak nem hordja. Volt egy idôszak. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett. programoztak gyógyulásomért. hogy megnyúztak. Én még olyanra is vetemedtem. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. de inkább 3-szor megyek szintemre. Éreztem ugyanis. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. hogy az orvos áradozva beszélt arról. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. hogy miként sikerült felismernem. Odaléptem hozzá. elájultam-e vagy sem. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. azonnal megláttam azt. szemüveges.

boldogan hajtottam két falu között. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. hogy útnak induljunk. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. Férjem. A program végére már. Beírtam nagy betûkkel. felültem a biciklire. Ôszinte örömmel megköszöntem. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. Megváltoztatta az életemet. Állandóan szomorú volt. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. egy adósom beállított a tartozásával. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. Meg akart halni. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba. sok száz biciklista várt. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. Ott már várt ránk a felállított tribün. amikor kimentem a laborból. Napokig röpdöstem örömömben. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. és nyertünk némi pénzt a lottón. Peti.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva. 135 . Meixner Tünde. s máris több sikerrôl számolhatok be. sivárabb lenne az életem. Mátrai Klári. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra. életének semmi értelmét nem látta. tiszta a koszorúerem. Kb. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. csodálatos élményt adott az a 4 nap. Rendkívül felszabadult voltam. Valóban életre szóló. Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására. hogy eljöttek. a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. szívem. és csöppet sem fájt.Egy biztos. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. Volt már motoros felvezetônk is. a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. Száraz ruhával letöröltem. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. Megtanultam pozitívan látni. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. ezrek tolongtak elôtte. Megváltozott az életem. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. és elfogadni dolgokat. még csak piros sem lett. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére.

és a férj állapotát súlyosbítja. ha dohányoznak mellettem. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában. mert nekem óriási dolog. s átsiettem hozzá. amit megspóroltam. Elmondta. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. hogy felveszem az asztalról. Nagyon elszántak voltunk. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. Ma már. ha a cigarettára gondolok. Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd. egyikük sem tért magához a kómából. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. friss oxigénnel. ahogy azt elôre megterveztük. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. Mindent úgy csináltunk. mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. nem zavar. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl. s hatalmas volt az öröm. Ezután hazasiettem. hogy nála agyödéma is kialakult. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. lélegeztetô gépen. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. és megszámolom a 6 db ezrest. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk. Érezd. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. nem tudtuk meglátogatni. megkerestük az intenzív osztály orvosát. Véred megtelt friss energiával. elhatároztuk. hogy nem kívánom a cigarettát. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. még esetleges 136 . Prognózisa lehangoló volt. Kérte. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. Azonnal autóba ültem. Menyhártné Wéber Mária. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. Nemrégiben történt. mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. hogy mindketten kómában vannak. Mivel késô éjszaka volt. és nem foglalkoztunk azzal. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. segítsek. és siettünk a kórházba. Miután látogatási idônk lejárt. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. és nem lesznek elvonási tüneteim. Ezek után minden alkalommal elmondtam. hogy melyek azok a technikák. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. Kolléganômmel megbeszéltük. olyan érzésem támad. Az ügyeletes orvos elmondta. Másnap délután autóba ültünk. hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot.. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni.. Elképzeltem. Útközben részletesen megbeszéltük. és a tanult módon laborszintemre mentem.Mindenki éljenzett. Azt is elképzeltem. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. hogy baráti társaságban voltam.

így a feladatot végrehajtottam. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. és folytassuk. vidéken. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította. meg kell ragadni minden más lehetôséget. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. Újra intenzív programozásba kezdtünk. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. Eszméletre tért. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. s az nem is maradt el. hogy az orvos hallott az agykontrollról. 3 munkatársával aludt egy szobában. Megengedte. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. Ketten reggelre meghaltak. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. azt jelzi. Megdöbbentünk. Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. Rájöttem. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte. jelezze a szemével. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. egymásba kapaszkodva táncoltunk. hogy segíteni tudjunk. így lélegeztetô gép kellett. odajött velünk a betegágyhoz. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. s közben mindketten azt észleltük. munkatársa a kórházban vesztette életét. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. és nyugodtan elaludtam. mert arcán már a meghatottság. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. Az eredmény nem maradt el. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. hogy ha felismeri a feleségét. hogy maradjunk. Budapest 137 . szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést. amit csináltunk. azt is jelezze. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. és mozgásba hozom. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek. Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. akkor a rendszer beindul. Elmondta azonban. Egyedül ô menekült meg. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. A történtek megrázóak voltak. és helyeselte próbálkozásunkat. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. A cukorháztartása is felborult. amit mond. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. és csak annyit mondott. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes. A 3. Egy emberi agyat mutatott. az örömtôl sírva. Megtapasztaltuk. rajtuk már nem lehetett segíteni. hogy amennyiben érti. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani.

hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. mindenki a saját. és olyan oldószerre tértem át. M. Lányom tôlem 100 km-re lakik. Arra vágytam. Rajtam segített. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. ezért az orvos császármetszést határozott el. A gyûlölet. aminek eredménye teljesen ép. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. elég hát. hogy ne legyen szívemben harag. segítôkész legyek. Kb. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. a harag ugyanis megbetegít. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. bélbe. Ekkor úgy gondoltam. Egy éve már. hogy ilyen a szívem. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. Mindenkinek megbocsátok. egészségesek már a szívemet behálózó erek. az elmetükre-technikával. Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. és beszéltem a babával. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. hogy jobb emberré váljak. F. A röntgen is kimutatta. hogy minden138 . mert a 4 terhességem igen megviselte. de a baba még mindig nem fordult meg. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. az elmetükretechnika és a laboratórium. és nincs változás. vagy fenntartja a betegséget. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. Késôbb meguntam a szállítást. hogy türelmes. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. K. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. a laboratóriumában gyógyított. Lányának elfolyt a magzatvize. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. Gyorsan szintemre mentem. lerakódott meszet. hogy átalakítsam az életemet. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. rugalmasak. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. hogy erôsen elferdült az alsó rész. M.1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen. helyére tették a gerincet. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. és ôk is szeretettel fordulnak felém. Nincs a szívemben harag. Lányom. 1 hónapon keresztül programoztam így. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. de olyan hatékony volt a segítsége. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. de belenyugodtam a helyzetbe. hogy szép pirosak. Békét és szeretetet sugárzok magamból. amely mésszel találkozva megsemmisül. mint ahogy elmesélte. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Elmondtam neki. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. Azt javaslom. s amikor ezzel végeztek.

Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. 1300 pályázó közül 2. hogy férjem egyszer sem fulladt. de 139 . hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. Képzelheted. M. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. Álmából ébresztette föl. József Férjem kb. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. 1974ben születtem. Tüdôgyógyászati. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. hogy higgyen gondolataink. Amikor elárultam neki. 3-szor jelentkezett. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Az örömtôl sírt. 1996. és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. elménk hatalmas erejében. 3 éve már. általában hetente 2-szer. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm. sôt még panaszai okát sem ismerem. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô. s mióta így programozok. naponta kell nyírni. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. Minden este levittem a laboratóriumomba. nem is törôdtünk vele. Eleinte ritkán fordult ez elô. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult. Kb.) Végigjártam az egész tüdejét. én pedig sajnáltam. igen kellemetlen volt. Külön siker a sikerben. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. Hálózatépítéssel foglalkozom. Kb. A fulladás azonban továbbra is fennállt. M. 2 héten át naponta programoztam. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. ahol a kezelôasztalomra fektettem. hogy megfordul és gyorsan megszületik. Az orvos azóta sem érti a dolgot. lettem a JÁSZTEL Rt. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. hogy éjjelente fullad.kinek az lenne a legjobb. fül-orrgégészeti. M. hálásan megköszönte. egyik sem mutatott kórosat. ha megfordulna. és természetes úton születne meg. és rendkívül elkeserített. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. akit gyógyítani kezdtem. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. 12 ezer Ft-os. El is képzeltem. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. ôrült nagy sikereket értem el. Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. mûködjenek tökéletesen. Ô szenvedett. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. Férjem az elsôk között volt. 20-30 percig tartott a rosszullét. hogy rossz tanuló vagyok. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz. dr. s kértem ôket. pályázatán. annak ellenére. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat. hogy leérettségiztem.

). Egyszerre több technikát alkalmazok. Különben is. hogy mûködik a dolog. fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz. Egyre nagyobb lett az önbizalmam. Buszon. hogy aki a lelki világban helyt áll.. Az elsô tétel gyönyörûen ment. de nem buktam ki. mert jött január 3a. Kisebb sikereimbôl – pl.. ahogy a legjobban megértem. ébrenlétkontroll. hogy nem olvasom. s közben vizualizáltam is azokat. hogy egyre boldogabb legyek. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. majd összetettem 3 ujjamat. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. akkor ezt óriási sikernek vehetjük. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. de ha azt nézzük. és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. memóriafogas. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól. Másnap következett a szóbeli vizsga. hogy úgy magyarázzák a tananyagot. hogy az mindenkinek jó legyen. de legfôképp a háromujjtechnikát. Másnap jött a vizsga. Így aztán úgy döntöttem. hogy végül beadtam a derekamat. lesz ami lesz. de Vili olyan kitartóan nógatott. Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében. nincs értelme újra átnézni a tételeket. Végül is az érettségim nem a legjobb. mert tapasztaltam. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz. vagy éppen nem sikerült. végül a lényeget aláhúztam. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet. s minden úgy történjen. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam. ifj. Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott. Ha egy célomat elérem. Új oldaláról látom a világot. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak. úgysem ezt fogom húzni. Molnár József. sôt megerôsítésként bétában is. megbukok. intenzív tagozatú gimnáziumba.” – futott át az agyamon. „Kész. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba. majd újult erôvel kezdek neki. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. az a fizikai világban is boldogul.. ez a téma nem érdekel. azonnal jelentkeztem felelésre. az írásbeli teszt napja. vége. Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. hogy ebben az életben érettségim lesz. Ötöst kaptam a dolgozatomra. egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. és igyekszem azokat részletesen megtervezni.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. s a szeretet hatalma óriási. lazítok. ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. aki azt állítja. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak. Gondoltam. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz. Kevés idô állt rendelkezésemre. villamoson. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. majd 140 . Úgy gondolom.. pár percig programoztam. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek.

s ôt azóta is naponta gyógyítom. modern teniszcsarnokot. Például azt. hogy jó. Szombat délután volt. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. Az utóbbit választottam. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. Remek volt. Csuda jól ment. hogy egyáltalán nem fájt. és milyen boldog érzés száraz. hogy a WC-be illik pisilni. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. és átmentem játszani. úgy teniszeztem. annyi azonban biztos. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. hogy miként jöttem ki a terembôl. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. vasak álltak ki belôle. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. Az elsô injekciót éreztem. íme bizonyságul a következô eset. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. visszamentem a laborba. hogy megtanulok teniszezni. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. Fémeket tettek a karomba. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. Nekem régóta a terveim között szerepel. mindenki azzal biztatott. ha alfában gyakorolunk egy sportot. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. Közben eszembe jutott. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni.) Nosza. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam. hogy nagyon fog fájni. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. s elképzeltem. 141 . Mikor befejeztem. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. Én a legkisebb lányom miatt mentem. Így is lett. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. Férjem és családom is programozott. Arra már nem emlékszem. be kellett menni az ügyeletre. kis pihenést követôen. Ez esetben viszont a mûtét után. Az operáció alatt férjem otthon. hogy gyorsítsam a gyógyulást. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. s akkor az nagyon fog fájni.azt mondták. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt. Megijedtem. de beszéljek most már végre a 2. rögtön haza is mehetek. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. tételemrôl is. mint a „nagyok”. Mindennap elképzeltem alfában. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. hogy boldogan. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. dr. én csodálkoztam a legjobban. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. Megköszönték a feleletet. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. hogy milyen jótékony hatású lehet. jó. Mindent tudtam. hogy minden szépen és jól sikerül. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom.

kicsúszott az útról és felborult. ez volt az elsô mondata: . Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. Zalaegerszeg Leírom. triglicerid: norm. hogy megfogadtam azt. A kocsi fejtetôre érkezve. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. 20 km-re lakom.leültem és elküldtem az üzenetet. Karamboloztam. érettebbnek érzem magam. s magamnak is. Megfogadtam magamnak. de az igazsághoz hozzátartozik. hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. de a Trabi. hogy vigyázok testemre. így az öv fölösleges. úgy gondoltam. Amikor kislányom felébredt. Így vezetgettem éveken át. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet.Anya. Hálás vagyok azért a mondatért.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat. hosszú. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. Hajnalban kellett kelnem. Molnár Teodóra. Hatalmas karambol volt. Monostori László 142 . s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. és egyéb rossz szokásomat is. Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. fontos tárgyalást követôen. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot. Ott is elôzékeny voltam. Így is tettem. a pulzusom 80 feletti. ripityára törve landolt az aszfalton. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet. A várostól kb. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. pulzus: 60-65/min. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet. Magamat hibáztatom a balesetért. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség. A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. hogy nem is pisilt be Evelin. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. amíg el nem hangzott az említett mondat. Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. Molnár Tibor Orvos vagyok. Ma már megfontoltabbnak. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. hogyan mentette meg életemet az agykontroll. benne én. mert – tévesen – úgy gondoltam. Egy szó mint száz. Ma már nem eszem húst. és kimásztam az egyik törött ablakon. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. ma nem írhatnám ezt a levelet. hogy szolgálja életemet. még az egészen rövid utakon is. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. dr. Jó gondját viselem testemnek.

Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. ahogy utazom az egyetemre a villamossal. de ezt is könnyen megszokja. A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem. könnyen meg is szokja. Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. Laboromban megmûtöttem. Azóta már középiskolás lettem. rengeteg sikerem volt és van. mert a fényképein feltûnt. 143 . Keményen dolgoztam célomért. Elképzeltem. Remek. Közben erôsebb szemüveget kapott. kitartásomnak meglett az eredménye. hogy ezt most viselni kell. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét. melyet 1996 tavaszára tûztek ki. Munkámnak. Apukám kinevetett.. alfában és bétában egyaránt. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. gyógyulni fog a szeme. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra. Elmondta. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. melyeket képzeletemben. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. 600 Ft-os füzetet.. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. hanem külföldön is jártak. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták. Rendszeresen elképzeltem alfában. agykontrollos különtanárhoz is jártam. Segítségül hívtam az agykontrollt. hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. és állandóan tisztítottam. december 4-én megtörtént a „csoda”. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. és megjelent az Esetlegben is. hogy kancsal. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot.. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. hogy most szükséges a takarás. sokan közülük több évet is. Móra Klára. és amilyen ügyes kislány. Végül 3 és fél éves korában kiderült. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban. megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. fényesítettem a szemét. olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. Beadtam a Betegközpontba is. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. s büszkén mondhatom. És 1995. Majd újra üzentem neki. Egy hétig hordta a szemüveget. mindenféle ellenállás nélkül. és továbbra is takargattuk a szemét. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra.. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki.). s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam. Felvettek álmaim középiskolájába. mekkora örömet éreztem.

Most. hogy kapcsolatunk megjavul. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. hogy mûködnek azok a módszerek. s fizetésemet megduplázták. Csodálatos megtapasztalni. hát mit mondjak. s az indexemet a jeles eredménnyel. Alig telt el 1 hét. Olyan némettanárnôt kaptam. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele. jelentkeztem. délután tanulok. (Ahol lehetett. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Azóta is szeret. 144 . de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. A tanítványaim elôtt is. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. és ma már én vagyok a kedvence. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. S. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. nem voltam a kedvence. de úgy éreztem. amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség.Itt aztán akadt egy kis probléma. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. mentálhigiénébôl. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken. M. Hajdanán bizony sem jó tanuló. gyerekagykontroll-oktató. amit a vizsgák után éreztem. akinek. a termet. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. egyszerûen észre sem vett. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. ezért most „fölfegyverkeztem”. a 2. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. és jól látható helyre. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. Magyar-történelem szakos tanár vagyok.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. etikából. – Munkahelyemen elôléptettek. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. a tanár elégedett tekintetét. Felvételiztem. csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. Szociálpolitikából. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. egyre tökéletesítve. Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát. – Makkegészséges vagyok már. felvettek. félév végén. Hiába dolgoztam.

Elôször viccnek hittem. az haladéktalanul megjelenik az életemben. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. az elmetükre-technika segítségével. nem lett vörös. míg a másik. 145 . 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. mint a jobb.– Feleségemmel csodálatos. Igen. Nem sokkal utána lobogó. hogy éppen akkor én gyógyítottam. melyik kezemmel történt a baleset. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. forró vízzel leforráztam a kezem. amely egyik végén még ôsz. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet. hogy szó sincs tréfáról. Nagyné. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam. Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. Egy szó. mint száz: a harmincas éveiben járó. boldog házasságban élünk. hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. a bütyök mérete is sokkal kisebb. A tanfolyam utolsó napján. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. Már minden cipô felhúzása gondot okozott. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. a bal lábam ugyanakkora. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni. bôr felôli végén már fekete. fájó. Édesanyám vércukrát 17. Naponta megismételtem ezt a programozást. ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett.8 mmol/l-re szállítottam le. május 31-én. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné. Tudta. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával. s alatta óriási. – Amire csak szükségem van. A siker garantáltan igaz. lüktetô bütyök nôtt. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. N. mert egyre jobban fájt. 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. s ma. s gyönyörû kislányunk született. ezért a bal lábam nagyujja kb. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. megszûnt a fájdalma.2 mmol/l-rôl 7. de kiderült. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. Most azonban egy újabb.

(Intuícióm azt súgja. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. Aztán örülök este is. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . mert az maga a csoda. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl. akkor ôk is elvégzik. hogy mi lesz itt 5 év múlva. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás. Régebbi ismerôseim azt mondják. de aztán kiderült. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. de arra azért nem gondoltam. hogy ilyen harmónia. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. és hatalmas méretet öltött. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk. Kérlek. hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. mire igazán stabilnak éreztem magamat. olyan változásról van szó. A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. mi a titka annak. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. hogy ha mindezt az agykontroll okozza.) Tükre az újnak. keserves betegségbôl. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. Ibolya Kb. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. és tehetem a dolgomat. hogy elmondjam. annak. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. izgalmas világát. az életkedvet megszüntetô. Örülök a reggelnek. Nagyon-nagyon vágytam már arra. N. ahogy megváltoztam. A daganat a kisagynál helyezkedett el. Akkor 23 éves voltam. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza. A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. Értelme ép maradt. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie. derû és energia sugárzik belôlem. Azt szoktam válaszolni. tükre a mának. Milyen jól érzem magam magamban. Nôvérem ugyan nem agykontrollos.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. és várom az álmok különleges. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. hogy milyen sikeres napom volt. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. hogy ismét elôttem áll az egész nap. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. Gyakran megkérdezik tôlem.

” N. hogy ha csak egy mód van rá. láthatatlan oszlopon álló. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. és lehet. kijelentette. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment.” A célomat elértem. egy alaposabbat csináltatni. hogy leírjam hajhullásom történetét.. hogy már gép nélkül. Azt is programoztam.. ahonnan egyaránt 147 . tegyen csodát. a hajam is elkezdett hullani. Az orvosok úgy tervezték. rádöbbentem gondom valódi okára. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. hogy érdemesebb egy másikat. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. ami oldja a hörgôgörcsöt. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam.. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. a kiújulás esélye minimális. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. a család repül a boldogságtól. N. hogy visszanyerje a spontán légzését. hogy hajam már dús és erôs szálú. J. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. és kértem Istent. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra. Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek. Ennél egy „kicsit” több történt. Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N. drukkoljunk. abba biztosan belekopaszodom. Még nem végeztem el a tanfolyamot. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. aki önállóan is tud levegôt venni. Gyôr Hát mégis rászántam magam. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. mert ennek a daganatnak több fajtája van. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. hogy hajnalban vette észre. hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. már jól járok. már agykontrollosként. és csodálkozva láttuk.távolították el. és azt mondták. s láss csodát. hogy talán nem is olyan rosszindulatú. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. Az elsô meglepetés akkor ért. 5 órán keresztül tartott. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok. s az esetet átvette egy másik idegsebész. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak. a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. s gondolatban mályvateát ittam. s magamban arra gondoltam. Elkezdtem vitaminokat szedni. amit ügynöki munkám okoz. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. Késôbb. Én alfában imádkoztam. hogy ô egy ügyes fiú. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. Amikor megtudta a szövettan eredményét. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat.

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

mint én. mert bármit kérdeznek magyarórán. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. szintemre menve programoztam. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot.” Az igazsághoz hozzátartozik. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe. aki úgy reszketett. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. Üzenem azon társaimnak. hogy akkor ébredjek fel. s ott kértem ôket. A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. eredményes munkával. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. hogy magyarból senki nem rontott. hogy ez nem lehetetlen. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. És még egy változás. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. Kértem. s örömmel újságolták a gyerekek. mint korábban. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. ilyen magas szinten érzô. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam. az órán értetlenkedtek. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. Tavasszal megfájdult egy fogam. az meg tudja érteni. Este. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. legtöbbször sikerrel. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. A gyakorlással már odáig fejlôdtem. s ajánlottam. így pedagógusként is sokat változtam. mint ekkor. milyen nagy dolog ez. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. elô a háromujjtechnikával!”. házi feladatot csak néha írtak. munkatempójuk lassú volt.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. Magamat is láttam közöttük. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. S ez így ment 1991 március végéig. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . mert ráéreztek annak örömére. osztályt. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. hogy a javukat akarom. én mindent tudok. értsék meg. Alig tanultak. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. Másnaptól. akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. fegyelmezetlenkedtek. s változzanak meg. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. s mondhatom az egészségemet is. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. hogy fogadjanak el. Többen rákaptak a versírásra. egy szóval szenvedtek ôk is és én is.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

és valóban kiutaztunk. Éjszaka aludtak. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. fejlôdése.. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. jól ettek. átvágódott a mi oldalunkra. hogy Görögországban fogok nyaralni. nem estem teherbe. Végül is valóban a természet mûködött. ahogy programoztam. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is. Megálltam. hogy 5-ösre államvizsgázok. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. de óriási volt a tét. hogy ez nagyon sok. Azért mentem. mert én Olaszországba szerettem volna menni. Júniusban már terhes voltam. valaki mindig rám szólt. Mindketten 51 cm-re nôttek. hátha valami rejtett baja van. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni. szépen fejlôdtek. Nôvéred kurzusán. idôutazásomban. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem. hanem minden egyéb gyakori. Szeréna 2600 grammal. a felvételim sikerül. ha nem állsz meg. júliusra pedig már azt is tudtam. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával. Két kis ember egészsége. Elôször a kocsira gyanakodtam. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Elôször nem hittem el. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. és erre kiderült. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. Tudom. mint addig még soha. természetes úton. s körbejártam az autót. fônököm javasolta. Két gyönyörû. betöltött 40 hétre születtek. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden. hogy ki fogunk békülni.. Talán életemet és családom életét mentette meg. és még aznap. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. illetve négyünk boldogsága. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom. és mindig újra visszaírta az eredetit. Ma már tudom... Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk. hogy jobb lesz megállnom. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet. ám hibátlannak tûnt. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. Szinte meseszerûen alakult minden.kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban. mert történni fog valami. P. Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. nyáron Görögországban nyaralok. hogy hallgattam megérzésemre. akkor mertem mindezt elhinni. és 2 fa között landolt. 7 perc különbséggel. s így elôre tudtam. a terhességgel járó kellemetlenséget is. azt láttam. Szerencsére hamar felocsúdtam. s 1 éves 157 . hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk. Még csak hányingerem sem volt. Iván 2700. Szakadt az esô. Hirtelen olyan érzésem támadt. A gyerekek optimális idôben. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok.

hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. 1. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. Végül még 2 ízben. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban. hogy a hatást megerôsítsem. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek. – Apa x apa? – Satu! 158 . pedig én programoztam. Most már 3. hogy más asszony is szép terhességet. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. Mindennek eredményeként több. Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást.korukig még csak náthásak sem voltak. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. amennyit a levestészták tartalmaztak. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. –Tuba! – hangzott a válasz. amikor megalkottuk laboratóriumunkat. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. Ezeket a technikákat kb. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. naponta 3-szor. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. amelyek szebbé és jobbá tették életemet. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. naponta többször. Ekkor. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. ( Pl. Az is volt. – Sí! – vágta rá Réka. születésnapjuk közeleg.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. örök barátságot kötöttünk. képernyômön. naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. ha nagyon sok tojást ettem. s én jóízûen falatozom. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. mint volt. Annyira. kivonást és szorzást. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. naponta alkalmaztam. De nem akárhogyan. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz.”) Késôbb. és elhatároztam. P. 1 hónapig rendszeresen. végsô elkeseredésemben. aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. majd 1. Láttam azt is. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. megjelenítettem. a programozást pedig elôször napi 2. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne. – Miau + kô? – faggattam tovább. ami segíti a fehérjék feldolgozását. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. Késôbb.

elmetérképet készítek a versekrôl. Azt üzentem. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. Pedig. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. sôt amikor megszorultam. hogy ébredjek fel. remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. Érdekes. Megjegyzem. Szintemre mentem. segítsek a fiának. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. a Fônök nem hisz az agykontrollban.. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. gyorsan elmondtam neki. és már mondtam is neki.Mit mondjak. Egy barátom panaszkodott a fônökére. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. A többit a már leírt módon üzentem. semmiért!” Ezt kb. Akármit tesz. 2-3 hétig folytattam. Gyorsan kifaggattam barátnômet. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. hogy ô is részese a dolgoknak. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. hogy oda nem adnál senkinek. hogy mi is volt a lecke. Gyôr Második osztályos vagyok. újra megcsináltatja a munkát. – Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját. és annyira elismered a munkámat. vagy kritizálja. Pétercsák Maxim. hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van. akármilyen jól dolgozik.. Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni. tanácsot. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. Közben több emberrel is beszéltem. fogadja el. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem. az óra elôtti szünetben. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 . hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte. Még a játékállataimat is azzal altatom. Elalvás elôtt beprogramoztam. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. keresünk nekem egy másik munkahelyet. Csúnyán vitatkoztunk. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. mint amit kellett volna. hogy „barátom a tudása legjavát adja. megkért. munkahelyet remélve... amíg lerajzolom. mert ha most pótolnom kellene. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. Igaz. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat. hogy gondjaim vannak. aki szintén nem hitt az agykontrollban. a fônöke állandóan negatívan reagál. Rajzos vázlatot. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. ha tudná. de végül is arra a következtetésre jutottam. gyerekagykontroll-oktató. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. Ez csak az iskolában derült ki.

s azt. segítsek. mert nem jön azóta az ügyfél. Az elmetükre-technikát használtam. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot.. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. Pétery Éva. Még sohasem voltam ilyen szép. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet. mondtam magamban. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. Meghalt!” Atyaúristen. Külföldön dolgoztam. ledobáltam a ruháimat. és majdnem felkiáltottam. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem.. Képtelennek tartottam magam arra. Szintemre mentem. Dél-Tirolban. aki megkérdezte tôlem. Amikor kiszálltam. amit mindig neki kellett kifizetni. akkor nehezen jutottam volna ki. bementem a fürdôszobába. egy olyan ügyfélnél. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot. A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. hogy mire vagyok képes. Mi van. Két nap múlva beállított az ügyfél. Még hogy. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel.Leánykám valutapénztárban dolgozik. 96 november eleje óta itthon vagyok. hogy Szegeden lakom. s azzal a könyveket félretettem. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben.. és megkértem. Fôztem a konyhában. végtelenül jó érzés járt át. vigye vissza a pénzt.. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. papot. vagy legalább egy részét. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. Többször elôfordult már. és koncentrálni sem tudok. csillogó zöld szememet. aki már többször járt nála váltani. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. Ez is rendhagyó volt. hogy nem szoktam ilyet csinálni. fél évet. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált. Igen. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . Ezen kívül szétszórt vagyok. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl. féltem a frizurámat. 20 ezer Ft-ot. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt. éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. mivel a lányom is hibás volt a dologban. és kért. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet. Belenéztem a tükörbe. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. most szabadultál meg az egyiktôl. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. és egy sor állásajánlatot kaptam. mert nem szeretek zuhanyozni. állapítottam meg. Farkasszemet néztem magammal. A lánykám kifizette. teljesen kisimult arcomat. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. ott hagytam csapot. Azóta sikeres ember vagyok. A legerôsebbtôl. Mint kiderült. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van).

aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt. Vágytam az agykontroll megismerésére. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim. hogy már nem toporgok. Láttam magam elôtt. D. És szép lassan. mert szerinte rajtam már csak az segíthet. távozott. (Dr. ugyanis váltam. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. Az elsô. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. melyen dr. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. Akkor még csak aludtam. Amíg aludtam. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát. a legerôsebb. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. sem nevetni nem tudtam. Harmadik találkozásom az agykontrollal. de pénzem nem volt. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre. gyógyszereim adagját felére csökkentették. Jó elôre helyet foglalva. csak mentem.. Álomvilágban élek? Hát lehet. Á..) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd. hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. hogy történni kellett valaminek veled. kellemesre. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem. Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott. nem éltem.be a vízbe. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. és vártam a csodát. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. betegségem az Elixírben. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat. amit a legjobban szeretek. Biztató szeretettel segítettek. Hála az agykontrollnak. a kazetta hatására ébredezni kezdtem. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. hogy azt csinálom. Nem tudtam csinálni semmit. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. Ki sem kerültem 3 hónapig.L. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. Lassan-lassan. aludtam és aludtam. És jött a nôvérem levele. az életem gyökeresen megváltozott. önzetlen segítôim. Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. Nem rettegtem. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. a kényszermozgásom eltûnt. végre tudtam olvasni. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. fáradt vagyok. hogy sokan gyógyítsanak. hogy súlyos depresszió. mentem fáradhatatlanul. melyben azt írta. Meglett a zsebpénzem. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható. Holdkóros vagyok? Nem. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. tehát átjutott a bardó köztes létébe. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. Nem aludtam. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl. ami egy örökkévalóságnak tûnt. amit nôvérem ígért nekem. izgatottan vártam a kezdést.

D. vagy dobozba. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. amikor ezt látták. ami a lakásunkban uralkodik. mint ahol valójában találhatók. Az évek alatt felgyülemlett. fogta a kezemet. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. Nem tudtam. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni.. aki elvégezze helyettem. A gyerekeim sírtak. beszeszeltem. mosolygott. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. Úsztam is.. testnevelés-felvételire készült. már nincs is rá szükségem. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. s közben fájdalmat éreztem bal vállamban. bicikliztem is. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. Minden programozásom sikerrel járt. A vizsgálat megtörtént. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. most a külsô következett. napján egészséges embert kellett elképzelni. és a rokonaimat is. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. mondtam. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. már nem iszom alkoholt. Vérzést már 3-szor állítottam el.) 162 .L. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. Otthon megtudtam. Ezt nehezebben sikerült elállítanom. Nyugágyon napoztam. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. Pedig nincs más. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat. Elôször szép lassan. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. mint még soha. Ott végzem asztrológiai számításaimat. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. ha akarod. de sehol semmi. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt. Nem. ami azon nyomban abbamaradt. s közben még 2 könyvet is kiolvastam. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz. Amikor a tanfolyam 4. nincs idôm fáradtnak lenni. Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. azt is csigalassúsággal. elajándékozásra. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták. A veséket is lejjebb képzeltem el. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. Haladt az idô. s közben megfájdult a bal válla. amelyben a múltat is lehet kutatni. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. Azt hitték. Klára lányomat választottam. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. még a lelógó könyvjelzôket. Nem is kívánom. vagy le a kukába. Nagyon izgat a naptáram. Egyre jobban belejöttem. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. Hát ez nem megy. De ez is sikerült. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. de aztán rájöttem. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. hogy nagy lányom éppen tornázott. élesen.helyem. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. Mögöttem áll a nyaralóm. Összekevertem a vesét a májjal. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben. miért tettem az íróasztalomat középre.

A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. fodrász. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. elmesélték. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával. A nyaka hátrabicsaklott. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. Akkor jöttem rá. hogy lehetek ilyen hülye (töröld. 163 . Nem mûködött a gázbojler. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot. Azt mondtam. memóriája azóta egyre jobb. ezért alfában végigvizsgáltam. Egy szombat délután. töröld).Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. perdült egyet a levegôben. Még csak 2-szer programoztam. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. Zsuzsa. így tudtam meg. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. Most a derekamat gyógyítom. (Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt. Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából. nézzem meg alfában. de közben kitartóan programoztam magamat. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak. hófehér ruhában. és máris remekül érzem magam. Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén. Zsuzsa”. Egy hét múlva. Azóta nincsenek kínzó. nem kapott levegôt. Nagyon megijedtem. Valóban úgy történt! P. összefoglaló felelés elôtt állt. hogy megtaláljam a hibát. Elvesztettem a szôrmesapkámat. megjelent elôttem egy kép. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. amint szintemre mentem. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. Megnéztem. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. melyik anyagrészbôl fog felelni. A lányom történelembôl nagy. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. s a kulcs a zsebében volt. elfehéredett és csak furcsa. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. majd megütögettem. ahogy hazajöttek a gyerekek. és a part közelében esett le. és rendbe jött a vérnyomásom. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). Többször megnyitottam és elzártam. a hármasból. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. hörgô hangot adott. miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. Megkért. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. fodrász”. hogy a gázcsapnál van a dugulás. mert már hosszú ideje fájt. Jánosné.

hogy alakuljon.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok. mint egy szobrot. Azóta rám se hederítenek. Több éven keresztül programoztam reggelenként. de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben.. hogy miért nem hatékony az üzenetem. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. hogy nem kell félni tôlem. Gerincsérvem lett. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak. mire az megolvad és kinyílik. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. és nagy öröm számomra. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. sok kellemes meglepetés is ér. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem. Itthon is végeztem a dolgomat. képlékeny csont felhasználásával. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. hogy ennek a fônököm is örüljön. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény. vas. nem hormont. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. Alfában megbeszéltem velük. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. Ez rendre be is jön. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. és örömmel konstatáltam.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. mint eddig. hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót. Üzenetem eddig is jóindulatú volt. Miután még normálisan menstruálok. olyan fájdalom164 . Az influenzajárvány sem rám. sem családomra nem hat. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam.. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet. úgy ahogy szeretném. Fölébredve rögtön tudtam. hogy bejussak a „kunyhóba”. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. hogy azóta tartom a súlyomat. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal. Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P. vagyis az illetô védôbúrájába. én sem félek tôlük.és vitaminhiány). hogy a kutyák megugattak. (Programoznom kellene még. Naponta legalább 2-szer meditálok. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. hogy reggel vizualizálom a napot. hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. sôt.) Régebben szétszórt voltam. a kunyhóban kellemes meleg van. nemhogy dolgozni. hogyan üzenjek. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. Másnap azt álmodtam. világít a barátságos tûz. Nem szerettem. hogy eszkimó nô vagyok. pedig csak 49 éves vagyok. Hozzászoktam. s nem hízok. hanem állandó kalcium.

Meg is lett az eredménye. de – elhárítok néhány kérést. július végén már egész nagy citromok vannak a fán. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. Aznap és másnap is kb. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. s nem bírálom felül. hogy már semmi bajom sincs. 2 éve van. de ráér akkor. Azt javasoltad. Lázas is voltam. S láss csodát. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. hanem javaslom nekik. Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. de a 2. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. ha néhány nap múlva nem javul. savanykás. A betegségem természetesen elmúlt. hogy mi okozta a betegségemet. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. ha már nincsenek fájdalmaim. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. az illatos virágok. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött. nyári alma. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. érzésünket. amelyik még soha nem termett. s a 2. mint a jó rádióriporter. Azóta már – udvariasan ugyan. Így is lett a valóságban is. Nem tartok szünetet. s forgómban tapintható volt a duzzanat. bár már akkor tudtam. Diagnózisomat helyben hagyta. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. hogy kéne vele csinálni valamit. mihelyst felötlik. s olyan fénynyalábot. Azt mondta. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. hogy én fogom magamat meggyógyítani. Finom. fájdalomcsillapítást javasolt. egészséges gyümölcsök teremnek rajta. hanem helyette. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. amit én találtam ki. egymás után jöttek a bimbók. az a válasz érkezett. de az enyémbôl nem. s azóta is folyamatosan 165 . Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot. s most. s elküld röntgenre. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. 10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban. s késôbb gyümölcsökkel. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. de kíváncsi voltam az ô véleményére is. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. A télen eszembe jutott. 9 éves almafánk. Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. hogy négykézláb másztam be az ágyamba. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. akkor menjek majd vissza. én a gyógyszereket ki sem váltottam. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. szinte egyfolytában beszélek. Akkora volt a fájdalmam. Minden permetezés nélkül gyönyörû. s 8 féle gyógyszert írt fel. Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. s most. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. hogy tele van már virággal.mal. Van egy kb. Nos. Azóta én mindent azonnal kimondok. hogy nagyon lazán. ahogy hazaértem. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. Kérdésemre. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. Klára. ahol kiderült. hogy még ellazulni sem sikerült.

hogy januárban. 02. Egészen Pestig ezt teszem. kiegyensúlyozottan élek. hogy mindenütt sikerrel járok. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. Eddig bizony filléres gondjaim voltak.-né Ibolya 1995 decemberétôl. Nos. s mosolygósan. Használtam a már említett gyógylámpámat.. Húztam. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. Csak nem rég jutott eszembe. Vannak 1 szív.virágzik. s mire hazaértem. és programoztam. Újra megvizsgált. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. akinek a válaszadást kiszignálta –. A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát. 2 szív jelzésû vizeim. majd gratulált. Elképzeltem. Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. arra mindig van pénz. Rám bízták. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. 2 hónapi. amin egy kicsit meglepôdött. de mára már teljesen megszûntek. Elárultam az orvosnak sikerem titkát. Írtam még egy 166 . ha itt-ott beütöm magamat. s ennek már 3-4 hónapja. azóta hashajtónak is ezt használom. Elképzelem. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. hogy megadja a béremelést. halasztottam. Amire kell. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem.. egészségesen. Lapomra pedig a következôt írta: „96. vagy akkor is. hogy nyugodtan. s az élet vizét is. Írásban megkaptam a választ – attól. aki csodák csodájára azt állapította meg. amióta elvégeztem a tanfolyamot. hogy mikor fekszem be a kórházba. Ezek után az történt. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. Egyre jobb lett a szaglásom. s azóta nincsenek kék foltjaim. de azért elmentem a szakorvosomhoz is. Kb. s közben elkezdtem programozni. már iszonyú rosszul voltam. Levelet írtam az igazgatónak. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. „Nem fáj. vagy valamilyen megoldás. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el. Amióta ismerem ezt a technikát. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. azóta semmi panaszom sincs. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. programoztam.. hogy nincs mód a béremelésre. L. hogy ez így nincs rendjén. programozott vízzel locsolom. nem kékül meg” – mondom magamban. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. 22-én: gyógyult”! P. P. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. hetente. hogy programozzak. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. Programoztam tovább. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. Azóta is.

Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. késôbb a másik. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. föl-le. örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. hogy muszáj voltam megírni. mert ez volt az elsô utam. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. Annyira lelkes lettem. megjelenik az igazgatóm. Én. Pl. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. mert a 7. és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. s ha fáradt vagyok. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. A 95-ös számra emlékszem. ô maga döntsön. csontjaim. Elolvastam. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. napközben is lazítok. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. Tovább csak azért nem mentem. kérték. azonnal remegni kezd a lábam. szám a másik szelvényre került. Ha arra gondolok. vagy pár lépcsôfokot kell menni. igaz másoktól azt hallottam. Azért tovább folytattam a programozást. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. hogy valamire föl kell állni. azóta nem voltam ideges. hogy ezt csak képzelem. fiatal korom óta ízületes voltam. hogy „kiszakadt” volna a szívem. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni.-né. A húsom is fáj (sonkám. anélkül. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). és „kiszakad” a szívem. mert 10 m után már nem kapok levegôt. de ez már egészen más. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. Annyira örülök. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. s másnap a Kenón 6 találatom volt. de féltem. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. Csak 180 Ft-ot nyertem. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. hogy megkapom a béremelést. bérszámfejtô vagyok. Megtettem.levelet az igazgatónak. Ma már simán. forgóm. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám. s egyben azt is kértem. Persze van oka: tériszony. három ujjamat összeérintve programoztam. vádlim stb. hogy egyre rohamosabban öregszem. Tovább végzem a gyakorlatokat. egy csöppet sem voltam álmos. és kapkodom a levegôt. Amióta ismerem az agykontrollt. most nem tudok menni. Vérszemet kaptam. meszesedés okozta szédülés. hogy elalszom. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. És láss csodát. izmaim fájnak. Pl. és lementem 3 megállót gyalog.). egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba. Ez volt délelôtt. Délután 6 óra volt. Mondhatom. de gondoltam. Ha mûködik. Márta. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. kipróbálom az alváskontrollt. mint a húsom fájása. majd a harmadik szomszédom. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak. és remélem újra tudok majd létrára 167 . hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. Napi apróbb sikereim rendszeresek. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. Minden reggel és este relaxálok. Megszólít az egyik. akkor most is mûködnie kell. Járásom döcögô. s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. könnyedén. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. lazán. aki örök hegyjáró voltam. melyben olvasom. a sors kezembe ad egy újságot. hogy plusz jövedelemhez is jussak. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. P. totyogás nélkül jövök-megyek. mint az agykontrollal.

mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. egészséges körmeimet. úgy döntöttem. és a púpom megnôtt. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó. A végén mindig azt láttam. szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott. 168 . Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze. s elkezdtem a programozást. s ma már. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. de vigyázzon. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. Pongráczné Feicht Márta. öreg agykontrollos. Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. miatt.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát.. hogy a doktornônek van igaza.mászni. Ôk voltak a körömgombák. meszesedés stb. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. mint jó. Szinte a mai napig hihetetlen. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el. hogy csak apró sikereket reméltem. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást. ami már mentes az apró. fantasztikus érzés. naponta 3-szor programoztam. szép. amelyeket kis halaknak neveztem el. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. de egyszercsak apró. Februárban kezdtem el a programozást. nagy halakat. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. s már attól féltem. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. Csôrendszeremben egészséges. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal. Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát.. Ha ez sikerül és találkozunk. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. Ôszintén megvallom. s közölte. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. Ezek jöttek is hamar. és június végére már teljesen egészséges. pl. piros vért láttam folyni. fekete pontoktól (a kis halaktól). Már éppen kezdtem belátni. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. ami az egész testemet behálózza. kopás. hosszú. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. fekete pontok jelentek meg benne. 43 éves vagyok. s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. amint éppen mohón lakmároznak. piros véremet. akik felfalják vérembôl a kis halakat. szép. Mellékelten küldöm a leletet. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. Naponta 3-szor programoztam. Láttam. abbahagytam a dohányzást. akkor a nyakába ugrok. Tévedtem.

sokszor éjszaka is. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. minden orvosi leletem negatív. Ma már sokkal türelmesebb vagyok. Eleinte csak 2 havonta. s mi a helyzet vele most. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. Elképzelem. P. talán még meg is szerettem ôt. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom. másfél dioptriást. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is. 1997 októberében! (D. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. igazi zsarnok voltam. hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. Rájöttem többek közt. Mindig az volt a helyes. s ráírom mindegyikre. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. A válasz: túlevés. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik. Sokat javított a tanulmányi eredményén. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni. Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. hogy volt –. hogy mi okozhatja. hogy migrénem soha többé nem jön elô. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. és már remekül alszom. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. amit én annak ítéltem meg. és sokkal több szeretetet tudok adni. Persze kevesebbet is eszem azóta. ma már megbocsátottam neki. ha eljött az alvás ideje. Pálné Nagy várakozással. de aztán már hetente jelentkezett. hogy „hájevô”. A fiamnak is segített a módszer.L. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat. Lássuk. s jelezte. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. Ma már tudom. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott.hogy kiegyenesedve megyek. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. és jól megrágni az ételt. Csak nyûgnek éreztem. aki közel állt hozzám. Azóta megtanultam lassan enni. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. Mûködik! Puskás Mari. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. Évek óta szemüveget hordtam. várhatóan kiújul a betegség. s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. 1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. hogy nagyon jól vagyok. Ha valaha volt is haragosom – hát persze.

Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. Elôször titkár. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. Sokan kérdezik. aki csodálatos ember. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. Ez 1 éve derült ki. Jelenleg 43 éves. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket. elváltam férjemtôl. de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. De tudom. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt. Nem sorolom tovább sikereimet. magasabb életminôségbe léptünk. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. – Már másfél éve külön élek. s milyen gyorsan megyek szintemre. mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. csak éppen használni kell. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. naponta hányszor. Zsuzsa 1992 októberében. hogy még nyerni fogok. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. Október végén meglátogattam ôket. illetve lakunk. torta. Nem bagatellizálom el a dolgot. 5 másodperc alatt. súlyos. hogy megtölthetné az egész könyvet. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. mint 30 kg-ot. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. ún.. Ennek már 5 éve. de azóta sem hagytam abba. sör. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. mint más ember 1 éves fizetése. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. ami nem maradt következmények nélkül. Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. Hat hónap után munkahelyet változtattam.való foglalkozáson. talán van 170 . s kapcsolatunk nagyszerû. jöhet sült szalonna. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. hogy ezzel még nincs vége. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt. Semmilyen étel sem hízlal. naponta többször. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. mert annyi van belôlük. Nos. Jelenleg boldogan élünk hármasban. érzem. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba. A házaspár nagyváradi. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. 4-en egy szobában.. kb. s elmondtam. Akkor is. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. Elvégeztem én is. én már semmitôl nem hízom. ám eredménytelenül. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal.

téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. Másnap felhívott az unokám: – Mama. hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. akit felhívtunk. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. teljesen másképpen élem már át. ha szeretsz. s gyógyítani kezdtem a laboromban. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. Másnap felhívott a fiam. bánat ér. Akkor láttam meg. hogy terhes. R. hátha sírsz. nem jártam sikerrel. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. miért volt. Amikor végeztem. Este elalvás elôtt beprogramoztam. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. hogy a megfelelô idôben ébredjek. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd. és állt a szobában sírva. Szintemre mentem. hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben. és így szóltam hozzá: „Lacikám. Próbálkoztam többféleképpen. de tudod. az agykontroll. csak kb. Köszönöm. Szeretünk. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. elmúlt. Ha valami baj. Az asszony kórházba került. s közben agykontrollozott. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. segítsek rajta. Enikô. nem mer kezdeni. Azt mondta. hisz az édesanyád vagyok. magam elé képzeltem a fiamat. Lászlóné Szomszédasszonyom. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. Mint utólag kiderült. hogy babát várnak. hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. 2 hét múlva találkoztam vele újra. majd elaludtam. s megkértük a szúnyogokat. Rengeteg volt a szúnyog. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. s mondta. R. de nem tört meg a jég. ellazultam. gyorsan szintünkre mentünk. Gondolatban sírva simogattam meg. ami volt. megkért. Azóta másképp van minden. István Volt egy nagy bánatom.megoldás gondjukra. – És mondd drágám. Kb. Volt. s örömmel újságolták. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. Két hete már nem vizel be. Azóta már megszületett a kis Borcsa. gondoltam. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. Éjjel 2 óra körül ébredtem. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. és Apu is nagyon szeret. szülei és testvérei nagy örömére. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. amit akkor még nem közöltem az anyukával. A férj még hozzátette: – Köszönöm. gyere el édesanyám. érezned kell. Fel sem említem. nem tud róla. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. hogy valóban terhes-e. mert már napok óta nagyon fáj a dereka.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

és én teljesen jól vagyok. Különben is a lelkem gazdagabb. Az emberek el sem tudják képzelni. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. aki mindig meggyógyít. vagy másokra irigykednem. és káosz van szinte mindenütt. inkább csendben maradtam. és újra munkába állítottam kis törpéimet. Többre vagyunk hivatottak. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak. és tiszta szívbôl. lélekbôl jövô hit. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne. amint lassan. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. hogy ha megbetegednék. ami ugyan nagyon valószínûtlen. ez valóban így van. nem múlik. igaz boldogság.. véres vizelettel. de ilyenkor mindig észbe kapok. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok. simán halad lefelé. teljesen sima követ láttam képzeletemben. de mivel elég sokan voltak a fülkében. Gazdagabb lett a lelkem. s az én magam vagyok. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. de ami késik. és persze rossz hozzáállás. Szabó Szilvia. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. és azt is tudom. Amit a tanfolyamon tanultam. de tudom. mint X. negatív gondolkodás. többet ér bármiféle kincsnél. Persze akadnak még néha rossz. Úgy érzem. Az emberek úgy gondolják körülöttem. tudok valamit. Túlzás nélkül mondhatom. negatív gondolataim. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. Rájöttem. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. hogy valaha vesekövem volt. csiszolták. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni. megváltozik az egész világ is. és kívánom.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. Nem kell más. és arra gondoltam. Ma már március 24-e van. tudni fogom.Y. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. teljes ember lettem. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. a negatív gondolkodás. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. ha rosszindulat fûti tetteiket. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. hogy újjászülettem. és ez is csak rajtam áll. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô. amit ôk még nem. Sosem gondoltam. hogy többre. mint azt valaha is hittük volna. hogy van egy orvosom. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû. s mellette gondosan porszívóztak. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. és magam is tudom. és kijavítom magam. sokkal többre vagyunk képesek. s azt is elfelejtettem. Szabó Péterné. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. és úgy faragták. csak akarat. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. Egészséges ember vagyok. Komárom 179 . mennyit ártanak maguknak azzal. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. hogy valójában ilyen szép az élet. akire mindig számíthatok. az az egész életvitelemet megváltoztatta.

sehol semmi. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. Odamentem. ami nagyon tetszik. de ugyanakkor hasznos. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. jön a furcsa érzés. A kutyák állandóan ugatták ôket. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. hogy az elmetükre-technikával elképzelem. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. Ezt már csak késôbb tudtam meg. azt nem láttam. Semmi jó ötletem nem volt. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. mint régen volt. Beprogramoztam hát. Mondanom sem kell. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. hogy eddig nagyon zsugori volt. hogy könyvelôt keres. Fôleg a jó érzést képzelem el. Azt keresték. Sôt. és vettem valamit. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. Hetente 2-szer. arra a helyre. hogy mi az. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket. Elhatároztam. és kellett is éppen az édesanyámnak. tiszta. Az elsô igazi sikert. hogy amiért elindultam a városba. amit álmomban láttam. Kezdtem belelendülni. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. bemegyek. Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. mert 37 és feles lábam van. amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. s nem engem gyötör. és elindulok arra. hogy álmodjam meg. a másikba be. s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. s kihúztam a dossziét. Ez az áru aznap érkezett a boltba. bár tudtam. de nagyon keveset fizetett. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra. Utóbb kiderül. De hogy mi volt az. ha használnám az agykontrollon tanultakat. s fogalmam sem volt róla. Csak felidézem magamban a tárgy képét. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. Csendes. hogy az utca olyan. amikor elmentek. ami olcsó.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. elmegyek egy cipôbolt elôtt. hogy talál magának egy másik könyvelôt. összeteszem a 3 ujjamat. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Aztán amikor éppen eszembe jut. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. a lányomét és az édesanyámét is beleértve. nyugalmas. elém tárul az a kép. Az elmetükre-technikával elképzeltem. mint a levegôvétel. pedig szerette volna. amit mások tettek el. hogy be kell mennem a városba. mi legyen az ajándék. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle. hogy mi lenne. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. Daciákat adott el románoknak. Ekkor eszembe ötlött. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. hanem egy márkasarok. olyan kimutatást is megtaláltam már. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. 180 . Nem mûszaki osztály volt. ahova a megérzésem súgta. méghozzá a munkámban. Most már csak annyit teszek. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. amerre a megérzésem vezet. és remekül érzem magam benne. megadta. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. s azonnal megláttam. az nem is volt olyan fontos. ami elég olcsó volt. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. Az egyik áruházból ki. Csatatér volt az utca. vagy éppen a földön.

Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. Erôs is voltam. Kiütött. s azt is beprogramozom. Azóta az élet nagy feladatok elé állított. hogy én gyógyítottam magamat. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. És akkor jött a betegség. Persze édesanyám sem tétlenkedett. intézkedni. de nem értem rá odafigyelni magamra. amíg rá nem jöttem. Arra a megállapításra jutottam. Roppant érdekes. Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek. most folytatom. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. A betegségem is ebbôl fakadt. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. amit a tudatalattimba besöpörtem. hátsófali infarktus alakult ki. hogy meghalt. hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. a bûntudat mind negatív érzelmek. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. A következô hónapban anyunál súlyos. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. Rájöttem. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. Egyik helyen meggyógyult. amíg egyedül nem maradtam. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. szóval mindenért. Soha 181 . Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. s a másikon elôjött. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. Szakácsné. Klári. s részeredményeket el is értem. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. s rá is jöttem kudarcom okára. a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. Táppénz. hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. fájdalmaktól szenvedtem. s a budapesti betegközponttól is. hogy úgy történjen minden. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. Így gondolkodtam: erôs vagyok. s kórházba szállították. s rokkantság következett. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. Mivel halálát elôre megéreztem. ha az érzelmeim is azok. valamennyiünknek így volt a legjobb. És ez az egész addig tartott. a fájdalom. nekem kell kitalálni. Szinte egész nap. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. ami elég is ahhoz. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. én pedig megbetegedtem. egészen addig. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket. Csak azt programoztam. magamnak. Nem tudtam dolgozni. helyettük is intézkednem stb. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. kibírok minden fájdalmat. s ezzel bennünket is. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. Végre gyászoltam. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. Édesanyám meghalt. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. hogy lássam. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. magamat okoltam azért. hogy most mi legyen. mindannyian gyógyítani kezdtük. ahogy az mindenki számára a legjobb.

A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek. naponta 3-szor programoz. a mi válaszunk az. és gyógyulni akart. a hit. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. hogy már nem él a beteg. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. A mûtét ma már szóba sem kerül. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. orvosai szerint új szíve van. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. mert azt hitték. Szintünkre mentünk. a képzelet. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. drága gépek. s jelentkeznek kincset érô megérzések. Üzemünkben télen vízteleníteni kell. a 12. hogy ezt még talán elérjük. Egymásra nézünk és megborzongunk. mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. A 2. mert igen furcsállották. amit programoztunk. így óriási eredmények akkor még nem születtek. nagy teherautó vásárlását programoztuk. és amikor kinyitottuk a fôcsapot. A 2. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. Természetesen ez is sikerült. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. s új gépek mûködnek az üzemben. Az elsô év is nagyon jól alakult. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. hanem programozunk. hogy nem. hogy az udvarban saját teherautónk áll. A vágy. hogy léteznek-e véletlenek. Arra a kérdésre. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. szintünkön láttuk. De édesanyám biztosan tudta. Gúnyosan szóvá is tették. akarással vágtunk bele. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. Elég kevés pénzzel. Sokszor úgy érezzük. 182 . amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. arra íme egy példa. ami termelôtevékenységet folytat. Szallerné Sas Katalin. még az apróságok is. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. és azt programoztuk.nem ingott meg hitében. hogy egészségét megôrizze. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. Új. az ellazulás. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba. Pár hónapon belül minden úgy történt. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. ôk is elvégezték a kurzust. és rábízzuk azt az ún. a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. Nos.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. évben már bátrabban nekilendültünk. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. Többet nem küldtek. nem jött a víz. de nagyon sok hittel. Persze azóta is rendszeresen. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. amikre hallgatunk. hogy mit csinál. Egyik sem érkezett meg. véletlenre. hogy megkatéterezzék a szívét. év végén még merészebbek lettünk. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. A kórházból mûtét nélkül engedték haza.

s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. szaktudását. és persze ennek megfelelô fizetést. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. Éva. Az már nekem teljesen természetes volt. Biztosítottam ôket arról. Elváltam. s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. garantáltan boldogabbak. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. szintén ezzel a módszerrel üzenek. majd mûtéthez. tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. hûségét. ne hanyagoljátok el. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. s így lecserélte a kocsiját. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. Ezt nem egészen értettem. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. és mellette persze dolgozom. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. s örömmel újságolta. Gyôr A szükség rákényszerített. ami szakmailag tôlem elég távol állt. megpróbálok segíteni. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. biztos voltam a sikerben. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. Amikor elkészültem az anyaggal. eddigi helytállását. és a fizetését is felemelik. s azóta egyre jobban vagyok. egyedül nevelem a fiamat. Ennek már 3 éve. számomra pozitív eredménnyel. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. Eltelt 1 hónap. 183 . hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. Sz. Napközben az elmetükre-technikával. ô kapja meg ezt a beosztást. Mindezek ellenére úgy döntöttem. akik Kanadában élnek.esettanulmányt végeztünk az ügyön. A fiaimnak. Gondolatban megkértem fônökeit. a fehér keretes tükörben elképzeltem. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. Gondoltam. és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. mert neki akkor bordó Renault-ja volt. hogy közvetlen fônöke felmondott. s egyik este boldog arccal érkezett haza.

mert úgy gondolom. munkabíró. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát. Reggelenként. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. Férjem rendszeresen sokat ivott. egyre szeretetreméltóbb. s kezdtek újra életre kelni. Rácsodálkoztunk. amelyek alátámasztották. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet.) Törvényszerû volt tehát.. hogy mindent megteszek. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt. Élénken „végigéltem”. s persze magyarra is fordítottam. hogy ébredezik. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam. Alfában 184 . A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. Minden tételt írásban kidolgoztam. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. csodálatos férjem van. alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal. vágyaimat. hogy neki sem könnyû. mitôl gurul méregbe. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza. Ekkor egy táblázatból kiingáztam. s egy füzetbe beleírtam terveimet. Ehhez kértem az ô segítségét is. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. csodálatos. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi. segítô. hogy ô bátor.. Azt lódítottam otthon. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. hogy készültem a tárgyukból. akkor döbbentem rá. megértô. jogosnak vélt panaszaimat. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. lesújtó véleményemet életmódjáról. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. amint ott ülök a vizsgán. És ebben az a legcsodálatosabb. és egyrészt a háromujj-. Tanulás elôtt szintemre mentem. s egyre mélyebbre süllyedjen. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. aki nap mint nap egyre kedvesebb. hogy milyen tehetséges.hogy feltétlenül megszerzem a diplomát. a többi vizsgám azonban jeles lett. Mindent átnéztem legalább 1-szer. hogy amikor láttam reggelente. ahogy erôvel bírtam. hogy a személye nem változott. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek. amikor ô még alfában volt. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem.. és közben félhangosan tanultam az olaszt. tehetséges. hogy valójában éppen az ébredés utáni. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest. hogy ez valóban igaz. biztosítva ôket arról. Azóta a férjem nagyszerû. Elhatároztam. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ.. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. s a vizsgán jelest kapok. gondolatban simogattam a haját. szeretô ember.

Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt.programoztam magam. sima. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. alfában és bétában egyaránt. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. viszont szemmel láthatóan hat. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –. hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre. egyre örömtelibb. szép/ Felülete mindig ép. fôleg az elmetükre. festékes daganatra gyanakodtak. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. Ott megerôsítették a diagnózist. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart. és életünk azóta minden területen egyre jobb. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. Most azonban olyan dolog történt. Ô idôskori. Két kúrát csináltam végig. mivel a halántékomon több éve ott lévô. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. 185 . mert rosszindulatú. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet. se bétában nem szidom. Sz. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl. a Salvust. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál. a következô versikémet: „Arcom puha. s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is. Azóta se alfában. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. s értékelte változásomat.-né. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. A tanácsot nem fogadtam meg. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el. nem teszek negatív megjegyzéseket rá.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs. A múlt évben ô is. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. hogy az ôt bosszantó. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Megelégeltem a dolgot. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra. hogy mi lenne a végleges megoldás. mégis elmondhatom. rossz szokásaimtól megváljak. ami mindenképp méltó a közzétételre. de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek.

L. hanem még gazdagabb is lettem egy. Mire eljutottam idáig. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet. s nem vagyok tévedhetetlen. Ekkor hallottam az agykontrollról. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. és nem értettem. ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. Most szinte hihetetlennek tûnik. gyerekemet egyházi iskolába írattam. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. suttogtak a hátam mögött. Megtapasztaltam. és lézerrel kisebbre faragta. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. eltelt 4 év. tégelynél. hogy elmegyek a Lézerklinikára. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. új célt kell adni az életemnek. a 11. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. akkor azért azt javaslom. minden napot próbatételnek éreztem. ezért technikát változtattam. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. (Így. miért bántanak folyton az emberek. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. Fél évig ápoltam.Ekkor úgy döntöttem. s nagyon jónak tartottam magam. Megtanultam alázattal élni az életemet. Eljutottam a templomba. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét. nagyon csodálkozom a régi önmagamon. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj. amibôl meg tudtam élni. amikor lelkileg érett lettem rá. mintha szakadék fölé lógattak volna. Közben vallásossá váltam. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében. Fel kell ôt nevelnem. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. Az emberek elkerültek.) A lézerezéskor egyre kisebb. Ekkorra édesapám megbetegedett. Átértékelôdtek bennem a dolgok. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. Elszégyelltem magam. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. Tévedhetetlennek. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. mi lenne. hogy bármi. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. bármikor elôfordulhat velem. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. amikor már nem utasítottam el magamtól. Közben építkeztem. a szakmám is olyan. Nem igazán hittem benne. a programozás 5.) Takács Zsuzsa. fokozatosan. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. mit teszel! Önzô leszel. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. majd visszaragasztotta a helyére. Fél éven át. Már egyáltalán nem vagyok önzô. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. Október 4-én kezdtem el a programozást. Olyan érzés volt. S láss csodát. Az elmetükre-technikával kezdtem. baleset következtében halt meg. küzdöttünk az életéért.) A nehézségek valóban megedzik az embert. Éppen akkor. Tudtam. hetében. Férjem 1986-ban. egyedül kellett befejeznem a házat.

Úgy éreztem ma reggel. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. és 14. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. megszûnt a csontritkulás. hát mire való az agykontroll. s lám valóban nem kellett hozzá több. Kovács lakást hívtam fel. volt aki nagyon kedvesen közölte. Már vagy a 10. Fél év múlva. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. hogy megismételhetetlen. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. sem munkahely. És láss csodát. Köszönöm. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek. a másik ember elfogadásán nyugszanak. csak a neje meg ne tudja. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. aki sajnálattal közölte. Életem 4 legszebb napjának tartom. hogy velem szívesen elutazna. között került volna sor. csak más. vettem a telefonkönyvet. amikor eszembe jutott: hoppá. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. Elôvettem a jelentkezôk listáját. úgy.” Nekem bevált. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban.” Boldogságom határtalan volt. mint hit. amennyire szüksége van. megértésen. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. Tausz Rózsa. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. Emberbaráttá váltam. mint a többiek. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László. hogy valami gond van az indulással. szeretetteljesek. Tercsi 187 . hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel. miért nem azt használom? Este. és volt. Tudom. vágy. lefekvés után. Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. Életkedvem. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. üzentem Kovácséknak. a rendszeres gyógyítás eredményeként. szervezetem csak annyit hasznosít belôle. A többi hamar kiürül. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Takácsné Szabó Margit.tulajdonítottam a külsôségeknek. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek. egyedi. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. családi és embertársi kapcsolataim békések. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. értékes ember vagyok. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. mondván ne szórakozzak vele. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7. ezért is hívtam fel az irodát. Nem különb. aki felvette a jelentkezô utasokat. emberi. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. Volt aki elég durván elküldött. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket. hogy e tudás birtokába juthattam. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok.

Egyenesen járok. Elmondhatom. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. Megerôsített abban. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés. és húztam keresztben. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. azaz az életerôt adja. s ettôl kezdve jobban sántítottam. Aztán szültem. s örömmel nyugtázta a javulásomat. Terei Sándorné. ami kalciumot. nyugdíjas tanár vagyok. Szolnok 67 éves. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal.Csípôficammal születtem. a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. El tudom állítani a vérzést. jó mélyen ellazítottam magam. hogy nem vagyok ideges. áttetszô. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. reggel és este megyek szintemre. Ezzel is bekenem az egész testemet. hogy teljesen meggyógyultam. Megjártam az ORFI-t. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. aki belgyógyász. magnéziumot. vasat. s erôs fájdalmaim támadtak. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet. A rendszeres programozással elértem. Mindig jó a hangulatom. Azután megtanultam az agykontrollt. csak egy kicsit sántítottam. Amióta használom a memóriafogasokat. s így nincsenek szívpanaszaim sem. bizony gyakran voltak. Sikereim láttán férjem. egyenesen járok. Ismerôseim és barátaim azt mondják. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. mint amennyi vagyok. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. A piros színû zselémnek az a szerepe. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. hegyet mászok és aerobicozom. Ezt követi a zöld színû zselé. Mindössze 26 éves voltam. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja. kiegyensúlyozott vagyok. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. A gyomorfekélyem is már a múlté. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat. Ezzel kenegetem a csontjaimat. Az ereimben 188 . Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. mert annyira fájt a hátam. simábbak a vonásaim. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott. lelki és fizikai állapotom. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. Általában naponta 2 alkalommal. alkalmazkodási képességem. és fölemeltem. gondolkodásom. Férjem. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. pedig régebben. Viola. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. meszet tartalmazó krémet használok. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. gyors és friss a mozgásom. Ma hibátlan a járásom. amikor ideges és fáradt voltam. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt. s a bevásárlásnál sincs gondom. s az orvosok azt mondták. és szabályozza a vérkeringést. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s mészszegények voltak. gyakran mosolygok. hogy alapvetôen megváltozott az életem. de nem kaphattam csípôprotézist.

lelkem nyugodt. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. s ezt adom be a lányomnak. Elmondtam. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. lassan vezessenek. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. mert egyik reggel indultunk. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô. henger alakú fúvókával. Másodperceken múlt csak. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával. akkor 4 éves volt. Meg189 . hogy higgyen a gyógyulásában. ahogy régen az egyiptomiak tették. és másnap reggelre értünk oda. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. Elképzeltem laboratóriumomban. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. s ilyenkor mindig megérzi. Egy halott és több sebesült volt. Hirtelen lefékeztünk. Ezután betekerem magam hosszú. mert igen jól bevált. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. mert mindig jól végzôdik az utazásunk. hogy egy nagy. Eszem éles. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. Képzelje el. kimerült. kruppos lett. s az orvos szerint mûteni kell. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. Elôttünk állt a másik buszunk. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. ami összeütközött. hogy az orvos már nem találta a daganatot. hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. azelôtt pedig 2 személygépkocsi. eszem vág. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. s lassabban hajtanak. selyem pólyával. Azonnal eszembe jutott a programozásom. s örömmel újságolta. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. Kb. a másik kivágódott tôlünk nem messze. Hónapok múlva összefutottam vele. Szemem. Napközben és este is folyamatosan programoztam. s el fogja tudni mulasztani a miómáját. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. s mindketten programoztunk. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. látásom és hallásom napról napra élesebb. hogy ez nem véletlen. Rendszeresen küldöm neki az energiát. hála neked Istenem. Kétségbe volt esve. az eltûnt. átjár a szeretet és a béke érzése. hogy biztonságosan. Kb. s így ereim ismét rugalmassá válnak. s lézeremmel gyógyítottam. vágyjon rá. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. félt a mûtéttôl. Két évvel ezelôtt. hogy miómája van. amikor 2 autóbusszal. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. azonnal programozni kezdtem. Testem laza. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek.lerakódott meszet kifújom egy kis. Szemmel látható a hatása. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. s na persze a férjem is. Az egyik kocsi teljesen összetört. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. s nagyon élvezem. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés. csoporttal utaztunk Görögországba. elôránt. Amikor elérkezett az indulás ideje. egész nap és egész éjjel úton voltunk. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. s megköszöntem. mert azonnal hív telefonon. mindent bevés. hogy mûködött.

és elnézést kért a viselkedéséért. másokat pedig elfogadok olyannak. s azt is 190 . Éjszaka üzentem neki. mert nem túl sok a nyugdíjunk. s külön köszönetet mondok szívemnek. s vágyom is rá. hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. amikre és akikre szükségem van. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. hogy fényképek között kotorászok. hibáimmal együtt.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. személyeket és tárgyakat. Nagy dolog volt ez. Hirtelen beugrott. Timaffy Miklósné. a másik fél évre. Leszaladtam a konyhába. ne tartson haragot. Az érettségi napjának reggelén kb. Este a pohárvíztechnikával. nem szenvedek hiányt semmiben. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. s kértem. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. megértô és bölcs vagyok. a testkontroll szerint táplálkozom. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával. szép és egészséges. Elmondtam magamban. 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék.” Nem véletlen tehát. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. gondolkodtam. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. vidám. amelyeket nyugodtan húzhatok. ahol a szakácskönyveket tartom. hogy melyek azok a témák. Fiatal. hogy így lesz. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. dr. mint amilyent álmomban láttam. pedig valójában nem bántottam meg. Nem találtam a személyi igazolványomat. amikor felébredtem. hogy így legyen. s egészségemért. hogy szolgálja életemet. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. személyeket és tárgyakat. Gazdag vagyok. Azt is megkérdeztem tôle alfában. hiszek benne. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. kihúztam a fiókot. és olyan személyekkel találkozom. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. és elképzeltem. kedves. Szeretem magamat. körülnéztem a vizsgateremben. Reggel. boldog. hogy melyik tanár hol fog ülni. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja. Ennek köszönhetem. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában.köszönöm testemnek. történéseket. Egészséges életmódot folytatok. történéseket. amire nem számítottunk. benéztem az alá a polc alá. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. amilyenek. Reggel töprengtem egy darabig. Felszaladtam az ebédlôbe. hogy egyáltalán hol keressem. a következôképpen rövidítem le. Álmomban megjelent elôttem egy polc. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot.

olyan érzésem támadt. s akkor megtapasztalják majd. Amikor sorra kerültem. többször elismételte. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. Miközben húzta a papírokat. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. benyitottam a terembe. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. hogy nagy baj már nem lehet. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból. s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. különösen Csaba és Adrienn. Úgy érzem. fényes burkot láttam. akkor nagyobb az esély. hiszen itt mindenki agykontrollos.megbeszéltem magammal. 40 évesen kezdôdik az életem. Fizikai erônlétem is sokat javult. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. hogy van itt még számomra kedvezô. aki szintén elsô lett. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. Nagyon megörültem. hogy most. hogy csak jó tételt fogok húzni. Laura Silva volt akkor a vendég. hogy ô az én tételem. hogy a miénket fogják kihúzni.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . Budapest Matematikatanár vagyok. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. Mindennap relaxálok. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. Sajnáltam Csabát. jó tétel. mint akik az elôzô évben érettségiztek. megláttam tanáraimat. A legnagyobb sikerem azonban. hogy ez képtelenség. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. Késôbb megtudtam. hogy azokat tudom. A párom azonban az 5. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. ha a 4. Magamban azt gondoltam. lett. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Másoknak is csak azt tudom mondani. hiszen éppen olyan sorban ültek. Sokkal nyitottabb lettem. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. fehér. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. Tudtam. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana. s olyan érzésem támadt. Felsoroltam a kedvenc témáimat is. ami a papíron szerepelt. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki. Fantasztikusan boldog voltam. hogy célomat. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. olyan dolgok is eszembe jutnak. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. arra gondoltam. hogy rengeteget változtam. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem. hogy kitartóan gyakoroljanak. (Utóbb kiderült. Szintemen körülötte különleges. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott. amelyekrôl soha nem képzeltem. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. arról nem is beszélve. programozok. s azonnal tudtam.

hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. ô pedig a verseny szervezôivel. 12 éve tanítok. hogy egészséges vagyok. és nincs légszomjam. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. de sorolhatnám még a további apró. Boldogan járok dolgozni.. Még azt is láttam. éjszaka nyugodtan alszom. Budapest 192 . A 4. Gyakran hallottam az elôadásodon. mégis valaki azt írta. hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van.sairól. fehér szalagok jelentek meg. Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még. ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. volt aki humorosan megjegyezte. személy nevének hallatára égetô. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. maró fájdalmat éreztem a torkomban. Szinte bemelegedett az egész tanterem. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. és szemem elôtt vékony. Elôször meglepôdtek. és azóta magam is tapasztalom. s ennek már 5 éve! T. és újra csak azt a választ kaptam. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. Megint a szintemre mentem. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). és szóról-szóra igaznak bizonyultak. M. Végül is benevezhettük. természetesen csak képzeletben. amint dolgozik. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják. A papírokat összegyûjtöttem. nem üzentem meg. és minden leegyszerûsödött bennem. mert már 20 éve gyötört az asztma. amit kristálytisztán éreztem. Beszéltem a fônökömmel. Hangsúlyoztam. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. hogy a lánya nem szeret mosogatni. – Hát. Januárban a 2. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. A 2. Fontos. A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. könnyû vagyok. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. hogy itt most zárthelyit kell írni. a kezelés után pedig gyógyteát ittam. Mindennek örülök.

segítôkészen. ki vagyok. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. ám számomra ismeretlen embereknek. és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. az órá193 . és egy másikban mérettetem meg magamat. abban. Tanulás közben idônként. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. mit várok egy-egy alkalmazott technikától. Az egyik tanítványom. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. labor. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. mit nyújthatok. aki bár rengeteget tanult. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. majd a meditáció során megjelenítem a napomat. Ha a felnôttek engedik. miért lenne számukra is hasznos.Aki ismeri és használja agykontrollt. mi a célom. szükségük volt új munkatársra. Elmondtam. legszebb tevékenysége a tanulás. s már ettôl jól indul a napom. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. Hiszem. hogy melyik várost választom. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. Pl. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. pozitív gondolatok küldése. 9 órakor érkeztem a városba. aki elsôként mosolyog. jókedvet. Ma már mindezt tudatosan teszem. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. hogy közben többé. mindennapjaim és életem irányítását. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. ha állást kínálnának nekem. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. mint régen. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. pozitív energiát sugározva a környezetére. programozott víz. Most már én vagyok az. Mindenütt kedvesen. helyen álló iskola. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet. a család elkerült. szinte ismerôsként fogadtak. Bár tudom. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. A másik. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. hogy elhagyom a várost. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült. és hittem benne. Felsorolni is sok. Csak annyit tudtam. én pedig épp idôben érkeztem. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. Pl. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. az eredmény olykor mégis. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. ezt a mindennapokra szabott. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. bár elôtte azt sem tudták. és az iskolán kívül tudott is. kiszolgáltatottnak. ha a kislányom beteg. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. tanárnak és diáknak egyaránt. Egy este úgy döntöttem. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. az tudja. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él. önmagam tudatos elfogadását. jobbá váltunk.

Sajnos másnapra sem múlt el. Képzeletben láttam. A felfedezés. Toronyi Györgyné. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. de a közérzetem sajnos nem javult. hogy minden ember csoda. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. amely csoda azonban elérhetô valóság. s ott aztán pontosan megtanultam. hogy egyre jobban. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. csak nagyon-nagyon örültem. mert ez nem múlik el. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet. Szédültem. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. meghallgatták a mellkasomat is. Ha igen. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. A doktornô szerint kb. ahol megmérték a vérnyomásomat.kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. Már ott tartot194 . s testem egyes részei bedagadtak. A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. Ma már meggyôzôdésem. Pontosan úgy történt minden. Elmentem az orvoshoz. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. Az ottani doktornô megkérdezte. Úgy éreztem. Mellkasi szorítás. majd egyre erôsödô halálfélelem. az agykontroll ebben minden segítséget megad. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. mert édesapám szívbeteg volt. hogy testünk úgy mûködik. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. Augusztusban megállapították. nem tudott megszólalni. és biztos vagyok benne. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. csak idegi eredetû a dolog. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. 1 év múlva meg kell mûteni. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. ami akkor 190/110 Hgmm volt. minden rendben van. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. Félre kellett állnom. hogy ez még csak a kezdet! Vallom. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. hogy hogy is kell ezt csinálni. de az elôzônél sokkal erôsebben. mert nem találja a göböt. örököltem a hajlamot. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. Állandóan feszült voltam. Nyár végén egyszer ismét rám tört. és azt hittem. hiszen semmit nem talál. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. itt a vég. Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. hogy semmi szervi bajom nincs. Nagyon megijedtem. Már annak is nagyon örültem. Azt mondták. hogy miért küldtek engem. egyre jobban és többet tud.

Alig vártam a folytatást. és ehhez hasonlók. sem megfázás vagy nátha. Idôt sem adott arra. Én már úgy voltam vele. feketében láttam mindent. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. Meg is lett az eredmény. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. Elérkezett a második 2 nap. hogy megbetegedtem. Kislányomnak begyulladt a füle. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. Állandóan az járt az eszemben. hanem a lelkemmel van baj. A türelem. az idegeskedés. hogy mindig akkor jön a segítség. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Otthon aztán bevetettem minden technikát. sôt vettem egy BKV-bérletet. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. aki azt mondta. 1994 ôszétôl úgy éreztem. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. édesapám betegsége. majd halála. 3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg. Kértem tôle 1 nap haladékot. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. csak legyen már vége ennek a borzalomnak. hogy életemnek nincs értelme. Én már nem csodálkoztam. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 . Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz.tam. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam. mert kocsiba sem mertem ülni. Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. Nem szerettem magamat. hogy végezzem el az agykontrollt. kemoterápiás kezelés). Rendszeres gyakorlással és programozással kb. Pl. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. Az idegosztályra irányítottak. ami nekem megfelelô volt. minden gondolatom negatív lett. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. 3 heti programozással elértem azt. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. hogy elmondjam. amikor a legjobban kell. Közben észrevettem. Kezdett visszajönni az életkedvem. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. 55 évesen. Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. Budapest 1992 májusában. felírt mindenféle füveket. Kezdtem lassan felôrlôdni. porokat. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. Már kocsiba is mertem ülni. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. és reformétrendet ajánlott. nem a testemmel. de egyik sem használt. Akkor még nem tudtam. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra. Így is lett. hogy fel kell szúrni. Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. aki kb. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát. Elvittem az orvoshoz. Tóth József. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. hogy mindent megcsinálok. 32 év munka után nyugdíjba mentem. Felírtak különbözô gyógyszereket.

éreztem. hogy meggyógyulok. amit kértem. Az alváskontroll használata remekül bevált. Azóta sem szedem ôket. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény. s pozitívra cseréltem. Egyet azonban igen. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. mintha az már meg is történt volna. dolgozom. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. az alfábajutást. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. hitbôl és elvárásból áll össze. A kurzust nagy izgalommal vártam. s ezt teszem mind a mai napig. Azt mondták. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt. Állapotom nem javult semmit. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. Domján László kazettáit. Apró. mert éreztem. A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. sétálok. hangom nem volt. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Úgy éreztem. akiktôl hitet. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. és ôszintén hittem abban. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. hogy köszönetet mondtam. hogy jogom van az élethez. azt azonnal töröltem. Domján Gábor vezetésével. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. Megvettem dr. s igyekeztem úgy is gondolkodni. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. hogy újra egészséges vagyok. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. de végül egyikre sem került sor. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. ott a helyem. Hittem. hogy már meg is kaptam. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. amit elmém meg tud fogalmazni. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. bíztam önmagamban. Mélyen elhittem. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. fizikai erônlétem rohamosan romlott. és tôlük tudtam meg. szeretetet és biztatást kaptam. vidáman és boldogan élek. arról. segítséget. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. Gyôrbe. Hálát adok Istennek is. szóhasználat és hozzáállás. A daganat növekedése megállt. Úgy imádkoztam. ami – mint tudjuk – vágyból. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. tumorom nôtt. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. hogy nem tudtam aludni.mutattak ki. nem is hiányoztak. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”.

vagy még többször is meglátogattam. gyümölcs és magvak. színesebb. Pl. Hetente 1-szer böjtnapot tartok. a hajhagymáimat is külön-külön. ezért áthelyeztük a szoba más részére. hogy ne egyenes legyen. de a cél. jó alaposan. és modern gyógyító felszereléssel. önzetlen. és kértem. az szerintem szinte mindenre képes. Köszönetet mondok sejtjeimnek. hogy óriási mértékben megváltoztam. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. Ilyenkor munkásaim pihentek. Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben. az életem megtartása olyan fontos volt.).. hajam csodálatosan kinôtt. így már az élet is sokkal szebb. lelkiismeretesen álljanak helyt.. Nagyon szeretem a laboratóriumomat. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. úgy látom. és szeretem az embereket. Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. Szeretem az életet. akar. hogy szolgálják testemet. és kérem segítségét. Hittem és vágytam. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. hogy: „Minden nappal. s az eredmény nem is maradt el. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban. Reggel és este hálát adok Istennek. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. gyógy. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. s környezetem sem a régi már. Amikor én végeztem. öcsém és családjuk szeretete is. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst. hogy újra egészséges legyek. Aki hisz. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott. testi erôm visszatért.és tápoldatos vízben fürdettem.mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. hörgôimet és a pajzsmirigyemet. akkor ismét ôk következtek. aminek szívbôl örültek. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. bízik. megdicsértem ôket. hangom az eredeti lett. és sok hasznos könyvet olvastam el. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. Elfoglalták helyüket. Visszagondolva az elmúlt 1 évre. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat. beszélgettem velük. odaadó támogatásuk. Nem volt könnyû a feladat. Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. az egészség elérése.” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. ráadásul hullámosan (programoztam. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. Úgy érzem. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. hogy megérte a harcot. s újra munkához láttak. Gusztusosan berendeztem. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz. Óriási segítséget jelentett sógornôm.

fiatal korán messze túlmutató bölcsességét. Korábban rengeteg cigarettát szívtam. tapintatát. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. Nekem valóságos csoda. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik. érzéshez kapcsolódó zavaró. Azonnal érezni lehetett szeretetét. Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. és máris tudom a megoldást. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. Már többször el is szöktem otthonról. de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. amit korábban utáltam. Azóta újra béke van a lelkemben. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô. Réka 198 . hogy megszabadultam a félelmeimtôl. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. Mindegy.. mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. Carolyn mosolygó arcára gondolok. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás. Nemcsak mentálisan hat. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet. és nagyon boldog vagyok. s mindannyian rajonganak a módszerért.Alfavers Álom és ébrenlét határán. ha bizonytalan vagyok valamiben. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. Apámmal soha nem jöttem ki. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom..5-et javult. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot. Azóta. több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített. félállapotban. és szeretem a szüleimet. hogy újra megtaláltam a hitemet. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. csak behunyom a szemem. hogy igenis hiszek. huncut vidámságát. vérzések és fejfájások gyógyítása is. hogy személyhez. Kis hercegségben. T. kedvességét. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. hogy azon kívül. Még innen és már túl. 100%-os hatásfokkal. tárgyhoz. nagyon rossz volt a kapcsolatunk. lélekmelegítô érzést és élményt. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni.

Kölcsönösen. A gyermekeim boldogok. hogy képesek lettünk így szeretni. egy szörnyû. amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. csak akkoriban. hogy keressenek meg. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. hogy majd az is összejön. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket. sokszor hangosan. Hónapokba telt. ahogy dél felé húztak. hogy a sok töprengésen. igaz. minden feltételtôl mentes szeretetet. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. hogy mi is mehessünk a tengerre. s valami azt súgta. Erôs vágy fogott el. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). testet-lelket meggyötrô válás után. Úgy vágytam erre. fürödhessünk. Nagyon készültem az agykontrollra. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. 199 . ha azt akarják. s a végére mindketten szárnyaltunk. hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. Boldog voltam. nézegettem a gyönyörû. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Itt álltam egy szál magamban. vágyni rá. csillagos eget. s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel. Fogtam a füzetet. élvezzék a napot. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. mennyire fontos a szeretet elfogadása. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. Persze nappal jártam az utazási irodákat. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. Mi akartuk ilyennek. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. Jól van! – gondoltam magamban. Kint sétáltunk a Duna töltésén. munka után rohanok haza. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. nemigen lehetett ilyent mondani. repülôvel nem tudunk menni. súlyos anyagi terhekkel. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. olvastam is már róla. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. a gyerekek boldogan hancúrozzanak. amikor egyetemre jártam. milyen lehetôségek vannak. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. fröcskölve lubickoljanak. de csak 22-ére kaptunk helyet. Szerettem volna július közepén utazni. és azt mondogattam magamnak. Nagyon mély ponton voltam akkor. Nem elég csak adni. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. hiszen mûködött a mentális üzenet. amibôl el tudunk menni. Nemrég döbbentem rá. nyaralni mennek. Így is lett. s úgy éreztem. és ahová bármikor visszatérhetnek. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. mi tettük ilyenné. hol. láttam a repülôket. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. ôszintén tiszteltük egymást mint embert. hogy megtudjam. Érdemes volt hinnem benne. 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. Élveztük a számunkra kitágult világot. Minden este kiültem a teraszra. amiben most élek. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. úgy éreztük. de ezek mind lelki eredetûek. A pénz is összejött. csak nem érdemes. De jó nekik! – gondoltam. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. hogy minél többet lehessünk együtt. de ennél több soha nem volt köztünk. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. mert mi magunk váltunk olyanná. És ekkor megértettem. annak szintjéhez.

beborogattam a térdemet. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. Én mosolyogtam. mint régen. hogy mit csináltam vele. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. hogy elfogadjuk ôket. akkor szinte bármire képes vagyok. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. lehet vele kommunikálni. és kérem. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. és elkezdtem gyógyítani. Mitôl félek. de remélem. és folyamatosan rossz korban van. Elmondom neki. hogy ha elég erôs bennem a hit. Rengeteg tervem van a jövôre. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. Idônként már annyi tüske van benne. Esténként átalakultam kis manóvá. Elôször is leültem. vagy éppen átúszom a Balatont. hogy a világra hozzuk ôket. hogy az számomra is elfogadható legyen. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. mert már tudom. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. Élni csak becsületesen érdemes. Rokonaim csodálattal nézték. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. már ugyanúgy futok. Uzsaly Beatrix. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. Csodálkozott. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. Izgatottan tanulmányoztam ôket. úszom vele és tornázom. és végiggondoltam magamban. hogy nagyon szeretem. vagy mond otrombán. hogy miként bírom munkám mellett 200 . Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. Rondán nézett ki. fekhelyrôl. a vágy és az elvárás egysége. dr. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. nem dühöng mindenen. de a felelôsségünk abból áll. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. Tudom. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. Az elmetükretechnikával elképzeltem. hogy úgy fejezze ki magát. hogy miért is történt ez meg velem. A sebészek már fenték a bicskájukat. Néha gondolkodjon is el. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. Ma már tudom. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. Ez olyan jól ment. és ôszintén elmeséltem. és „hívô” lett. Persze mindez kell. egyszer rájön arra. ami mindig olyan. ne csak a maga forró fejû. Gondolatban megkérem. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. csak a módját kell megtalálni. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. divatos hóbortjait kövesse. amilyenné mi tesszük. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. és férjem beteg testében dolgoztam. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról. és ehhez hasonlókat. hogy javul a lábam. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam. fiatalos. azt alfában gyönyörûen veszi. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. hogy a gyereknevelés nem abból áll. Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza.

Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot. ami eddig még mindig bevált. és gyógyítottam a férjemet. jönmegy. Bíztam. Elképzelni is sok. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. s idôvel 1 botra. mondván. nagyon sokat. ô ugyanis akkor már elvégezte azt. melyik lapot húzzam. és örömmel újságolhatom.. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra. ami családomnak és nekem is jó lenne. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni. Ha borús az ég. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. leült. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. Elsô megérzésemre hallgatok. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket. ügyeket intéz. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe. ivó. Férjem ma már bot nélkül sétál.és fürdôkúrák. hogy eldöntsem. és hatására két céget is alapítottam. Soroksár Az elmetükre.ezt a nagy tortúrát. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. sebész úr meglátott bennünket. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. (Én kosárlabdázó vagyok. vagy hogy kérjek-e még új lapot. Lefekvéskor megittam a víz felét. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna. és beszerzem a szükséges anyagokat. kézi-. Cs. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került. Cs. hadaró beszédemet. Éjszaka álmomban megkaptam a választ. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet.) Egyesületeknek szerzünk támogatást.. masszázs. amik hiánycikkek a boltokban. Gratulált. s így alapítottunk egy faipari. Két hónap után hazaengedték a kórházból. és pénzt is lehet vele keresni. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést. illetve melyek maradtak még kézben. Innen jött az ötlet. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban. és feltettem a kérdést: mi az. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk. röp. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam.és kosárlabdában. Ô eddig lakásokat mért fel. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. s azt válaszolta. és fölmerül a kérdés. asztalos céget. Varga Zoltán 201 . akkor gyorsan szintemre megyek. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. Amikor dr. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. én az üzleteket kötöm. Testvérem asztalos. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. Tulajdonképpen dr. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. Eltelt 1 év. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”.

hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. hogy amikor gyógyítottam. majd igen jó hangulatban lesz. várjanak még 1 napot. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. ahol szobaaszonyként dolgozom. beteg unokámba. van Isten. és most már biztosan tudom is. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. hogy hinni tudnak. Vizualizáltam a problémát. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. Könyvében olvastam. ahogy szinte minden ugyanúgy történt. jeges úton. mert soha nem volt rá elegendô pénzem. Legutóbb. hogy azonnal. Az orvos azt mondta. Valóban hatalmasra dagadt a térde. enni és inni kér. S aztán ezt többet már soha. Nem hajlandó sem enni. csak mosolyog rajtam és a testvéremen. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. ahogy reggel megjelenik az elôszobában. mert fél. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. aki az ölemben alszik. hogy minél nagyobb az ínség. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. amikor eljött hozzám. Az ölembe vettem kis unokámat. gyógyító energiája. Munka után elmentem hozzájuk. hogy még nem ír gyógyszert. Megdöbbentem én is. nagyon csúnya volt. ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. s mutatta. akik templomba jártak és hittek. most vették le róla a gipszet. s lementem alfába. A könyveket nem 10szer. annál nagyobb szükségük van rá. hogy igenis. hogy mennyire földagadt.Soha nem voltam vallásos. Ennek 202 . majd elképzeltem. nem érdekelt sem a vallás. hogy „kezdd el imádsággal. de majdnem minden évben fölkeres. szinte fuldoklik a köhögéstôl. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. hatalmas lelkesedéssel és hittel. De én bizony nem vártam. Legközelebb a 2 éves. Ültünk még egy jó darabig így együtt. megmosolyogtam azokat az embereket. Este azzal váltunk el. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. szó szerint így történt. hogy reggel visszajön. hogy itt a remek alkalom. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. hogy el volt törve a térde. hogy fölhasználjam a tudásomat. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. Lányom nem hisz az agykontrollban. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. de nem mer. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. sem a politika. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. nem 100-szor olvastam el. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt. hogy leszívassa. Orvoshoz kellene mennie. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. hittem el. visszaszámoltam. egész nap minden kijön belôle. Éreztem. szakadó hóban. Be kell vallanom. De azt is tudom. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. Ahogy a könyvben le van írva. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben. Sôt. hogy amikor unokám fölébred. Úgy gondoltam ekkor. mesélte. ellazítottam magamat. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. sem inni. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. s azután mesélt nekem róla. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. hogy leszívom a térdérôl a daganatot. csúszós. nyakig sárosan elment rá. Lehet. majd becsuktam a szememet. A szállodában. Utána láttam magam elôtt. s én elkísérem az orvoshoz. és elbeszélgetünk. 14 éve váltam el a férjemtôl.

Amikor már kifelé számoltam magamat. 5 percet rászántam a programozásra. Néhány hónappal késôbb el is végezte. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. s ennek már 7 éve. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. Vele már annyira egymásra hangolódtunk. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. becsuktam a szememet. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. Zárkózottságom teljesen eltûnt. Mint gyakorlott agykontrollos. 203 . Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. 4-nél még mindig fájt a torkom. Ô jót nevetett. mert minden pontosan úgy történt. akkor nem táviratozok. Csodálatos ember lett. – Na. mindig várt. és az elsô szava az volt: „Tudtam. Néhány nap múlva. s mivel jött a busz. Amióta mellette dolgozom. hogy a leggyorsabb. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. Lázas is voltam. de úgy gondoltam. hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. elhatároztam. s közölte. úgy is veszi az „adást”. boldog és kiegyensúlyozott lettem. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. Azt is elmondtam a neveken kívül. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. hogy senki sem szereti. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni. s ennek már kb. s kb. Vihart Tibor. azonnal félrevonultam. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. szintén a buszmegállóban futottunk össze. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. vidám. ha magamon segítek. hogyan viselkednek.ellenére én úgy érzem. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. hogy óriásit nôttem a szemében. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. hanem egyszerûen „megüzenem” neki. Eddig még valahányszor mentem. amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. te híres agykontrollos! – mondta. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. nyitott. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. s azóta sem jött vissza. újságolta. Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. Elképzeltem hát gondolatban. hogy ha meg akarom látogatni. Azonnal odajött hozzám. 3 éve! Ismerôsöm. Szó szerint azt tettem. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. aki szintén agykontrollos. hogy rengeteget tudok így segíteni. Olyan intenzív volt ez. amilyen vagyok. úgy láttam. hogy estére társaságot vár vendégül. hogy mit csinálnak majd. s ez ad értelmet az életemnek. elment. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. azonnal megszûnt a torokfájásom. Azóta megváltozott.

Úgy érzem. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. mikor lementem szintemre. 204 . mert családi házat szeretnénk. Ez csak az elsô állomás. Kértem. két fiú édesanyja. és azonnal tudtam. Tudom. igen erôs késztetést éreztem. hogy milyen társat szeretnék. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. hogy ki ô nekem. Mindketten tudjuk. Alig programoztuk. de számomra ez a legnagyobb. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. Este beprogramoztam. Minden nap. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. és minden alkalommal elmondtam. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek. Másnap reggel. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. gondoltam. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. Október végére várjuk elsô gyermekünket. Ô is éppen akkor nézett felém. hogy én milyen vagyok.–né R. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. Programoztam. szintemre mentem. Pontosan olyan. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. hogy: „Szeress!” Nem tudom. hogy elmenjek. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. hogy ez valaha is lehetséges lesz. Társ! Igen. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. és hogy én milyen vagyok. Sok más sikerem is van. mi a feladatom ebben az életemben. hogy mégis ott legyen. most már itt az ideje. amikor beléptem a terembe. Elmesélte. és több más akadályt is. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk. míg végül elköltözött itthonról. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. Megismerkedtünk. mert a hit. Összeházasodtunk. én vagyok a világ legboldogabb embere. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. hogy ô az emberem. vajon eljön-e. de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. de valami arra késztette. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. amennyit csak tudok. pontosan mit jelent ez. Gabriella 32 éves vagyok. hogy sikeresen vizsgázzak. A jegyet is a helyszínen. s hogy igazi társam legyen. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs. és programoztam.Ekkor úgy éreztem. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt. és valóban úgy is történt. találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. már nagyon sokan voltunk. Elmondtam. ami jelenleg a legjobb számunkra. Amikor az Alfajárókban olvastam. Mindig azt a választ kapom erre. hogy Fehérvárra akar költözni –. és most már mondhatom. Felébredtem. mi ô nekem. programoztam. hogy megtaláljam az ideális partnert. aznap reggel vette meg.

hogy nem pisilt be. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. és kész. de talán az a legfontosabb. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. és már nem lehetett megmenteni. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. és egész másképp nézem a világot. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika. a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat. odáig fajult a helyzet. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam. s ezután már elôfordult. kimostam a sebet. Leírom eddigi eredményeimet. ezért az orvos össze akarta ölteni. a gégemetszést zártuk. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. hogy anyám orvost akart hívni. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel. A történethez hozzátartozik. s azonnal szóltam az orvosnak. de 205 . Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. Nagyszerû érzés. mindennapi viselkedésével. A géprôl levettük. annyira. mert én elállítom a vérzést. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. V. Igaz. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. de megérte. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. hogy a beteg. Rengeteg apró élményem van. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat.. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”.. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek. Valéria. gondolkodásával. amikor nem volt kómás állapotban. Elértem. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. s az érettségim is kitûnôre sikerült. Egy esésnél lenyúztam bôrömet. s a gyökerét már úgy vésték ki. További céljaim közé tartozik. Másnap mentem érettségizni. hogy tudok magamon változtatni. mint eddig. hogy várjon. Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. mert nagyon fájt. másfél hónapig programoztam. hogy tudok magamon segíteni. mire elértem. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. Az agykontrolltanfolyam 2. 19 éves beteg. V. kb. A programozást a 10. V. Én egyszerûen elállítottam a vérzést. különösen az öngyógyításban. Betegápolóként dolgozom.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. Természetesen sikerült. s a beteg gyógyultan távozott. amikor meglátta. Sajnos húzás közben szétroppant. Igen erôsen vérzett. napon kezdtem meg. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. káros szenvedélyével.

hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. dühös lett. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. engedélyezzék. egyben mégis megható volt. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. illetve húztuk ki azt onnan. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. 206 . az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. intubáltuk. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta. milyen képet vágott erre. de nem meglepve láttam a beteget. Megeskettem. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. Délután. ki tudja miért. ha a felesége így szereti. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. Láttam a szemébôl. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt. Este volt. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. Megkértem a kollégáimat. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. s természetesen a születendô gyermeket is. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. s bementünk a kórterembe. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. Legyintettem. a férje meg fog halni. hogy mit mond. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. Tágra nyílt szemekkel. hogy négyszemközt beszélhessek vele. A beteg tátogott a tubus mellett. De kérdem én tôle. az az igazán fontos. amikor meglátta a lélegeztetô gépen. többé már nem látja élve. hogy fiú. s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. vagy az. hogy nem igazán hisz nekem. Hát nem tudom leírni. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. Igazam lett. félóránként extubáltuk. de nem tudtuk leolvasni a szájáról.még gépi lélegeztetés alatt állt. úgy gondolta. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre. Sírva fakadt a felesége. ami a következôkbôl derült ki. Úgy gondolta. határozottan elutasították. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. fôként akkor nem. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. hogy nincs tovább. egy ilyen rossz periódusnál. Amikor újból munkába álltam. a gyermek szerencsére teljesen egészséges. hogy megtudjuk. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet. szorongató. hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. Sírt és zokogott. Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. Azt az állításomat azonban. Állapota erôsen hullámzott. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. de nem erôsködtem tovább. – „Pedig azt hittem. örömmel. akirôl már tudtam. A jelenet ijesztô. engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai. zárt légcsôsebbel. látogatók érkeztek hozzá. mit akar mondani. Megkérdeztem. Az orvosok csak néztek. Úgy gondoltam. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. hogy a születendô baba egészséges lesz. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. Elmondtam neki. hogy meggyógyuljon. így nem várom el az eredményt. azt hitte. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki.

Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. Így tudtam meg. Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. Rájöttem. majd azon belül méhembe. Orvostól orvosig jártunk. hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. hogy hol van a méhlepény. Házasságunk mindig is nagyon jó volt. 15 percig nem találták a baba szívhangját. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. amint a méhemben hatalmas. Így aztán a szülôszobán már. 1 órát. 207 . Egy szép napon megint rászántam kb. én tökéletesen nyugodt maradtam. míg végül 1990 februárjában közölték velünk. 3/4 óráig tartott. rengeteget jelentett számomra. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. akik nem engedték. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el. és ellenôriztem kisfiamat. s ennyi elég volt ahhoz. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel.. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. minden reggel kb. Környebánya 37 éves. eszembe sem jutott a szénanáthám. budapesti agykontrollos vagyok. milyen nemû a kisbaba.. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. Zelenák Tamás. Elmondok közülük néhányat. Ez a csata kb. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer. egyre többször mondogatta. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. Elképzeltem. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. egy hajszálam mentén bemásztam testembe. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. Elhatároztam. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. az orvos megállapítja a terhességet. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. 3-szor 20 percnél. amikor kb. fél órát töltöttem azzal. Amikor mindez bekövetkezett. Annak ellenére. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha. hiszen tudtam biztosan. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. hogy valójában minden rendben van. s miként növekszik. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért. fejlôdik.Láttam a beteget egész nap. hogy mennyivel többre vagyok képes. 1983 nyarán mentem férjhez.

már nem fog fájni a feje. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. s harmadnap. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. Nagy sikernek tartom továbbá. és folyamatosan gyógyszert kell szednie. mivel azt olvastam. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. Szinte állandóan fáj a feje. sokszor még délben is. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. ahol sajnos nincs telefon. pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. Szintemre mentem. Így programoztam 6 héten át minden este. szabaddá téve így a lefolyókat. Hat heti programozásom után most ott tartunk. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. Természetesen a memóriafogast használom. amikor erre szükségem volt. olyan helyen. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. Ezt 2 alkalommal tettem meg. Négyhetente járt felülvizsgálatra. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne. hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. A két végén. s hívjon föl engem. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. és az elmetükre-technikával elképzeltem.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott. Anyósom szemén zöld hályog volt. akinek köszönhetem tudásomat. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. hogy utazzon a fôvárosba. hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. Mindenkinek. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka. hogy Bálint fiam alig várja. hogy mire legközelebb találkozom vele. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. Hozzá kell még tennem. édesanyám bol- 208 .A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom. hogy a zöld hályog azt jelenti. amikor beléptem a lakásba. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. Aztán a fejére. Vizualizáltam. Elhatároztam. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. a szemeire koncentráltam. A másik hallatlan nagy siker. Férjem jelenleg Afrikában dolgozik. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. hogy gyógyítani fogom. pedig ezért soha nem programoztam. s friss lesz és vidám. és sokszor annyira gyenge. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie. hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel. egészen részletesen. hogy fôzni sem tud. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. hogy 6 éves legyen. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat.

hogy felébredjek. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni. s a tanult módon üzentem neki gondolatban. hogy fogadjanak szeretettel. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. mert holnap már tárgytalan. nekem adja a hûtôszekrényét. R. ismerek-e valakit. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat. Elmondtam. hogy valami miatt az a helyes. mert munkatársaim nem fogadtak be.L. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt. már senki sem bízott benne. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. Sok magyar példa mutatja. s azt mondta. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. mert neki 2 van. Zs. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. aki megvenné a bútorát. hogy ha elfogadom. ahol ugyan megálltam a helyemet. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. Megkérdezte. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen. hogy jól mûködô frizsiderem van. s visszaadta a kölcsönt. én vettem meg. Sejtettem. Így is tettem. ideges voltam. és sokkal energikusabb. Nagyon boldog voltam. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól. s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba. G. érzékletesen elképzeltem célom elérését. 209 . ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. hogy kislánnyal. Programoztam. kedves ismerôsömmel. s kérni. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. de a munkatársaim ki akartak közösíteni. mint máskor. Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. Gondolatban beszéltem vele. aki másnap felhívott telefonon. de még ma. a szekrény. a dohányzóasztal. aki akkor éppen külföldön dolgozott.dogan újságolta. Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. aki eladta a lakását. hogy megkapjuk. D. Fehér keretes tükrömben sokszor. Aggódtam érte. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. a két fotel. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem.-né. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni. Nos. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. s az egyik fölösleges. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. A franciaágy.

Egyik reggel arra ébredtem. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek. s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt. Sikereim száma napról napra gyarapszik. Pár hétig kerestem a megoldást. hogy rettenetesen fáj a hátam. Kb. Orvoshoz fordultam. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet. naponta 2-szer. s kezdett igazán nyomasztani. s gyógyítottak a tanácsadóim is. Az elváltozás szöveti denzitású. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). rajzolgattam. 10-15 percig programoztam. laboratóriumomban gyógyítottam magamat. gyógyítja testemet. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. 4-5 mm átmérôjû. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel. Május 15-én visszamentem kontrollra. Az elmetükre-technikát használtam. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. Kocsiba ültem. s irány Veszprém. A legértékesebbet. azonnal menjek vissza. A gépben feküdve is azt képzeltem el. Míg várakoztam a vizsgálatra.4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek. Arcomról eltûntek a kiütések. 3-szor. 210 . kiütés és pötty! Zs. ami idôvel egyre nôtt. Testem tetôtôl talpig kiütéses. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban. és elképzeltem. kb. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. amikor közlik velem a jó hírt..Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. Fokozta a fájdalmat. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. s ráadásul fájt is. Látásom annyira javult. milyen örömet érzek. Tóth Zsuzsanna.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb. még a nyomuk sem látszott meg! 3. mit kezdjek most magammal. akik hasonló betegségben szenvednek. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. amiket meg kell oldanom. pöttyös.és MR-vizsgálatra is sor került. Még jobban elkeseredtem. ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset. Vizsgálatok következtek. és én meg is fogom oldani. mert nem vagyok betegeskedô típus. bárhol legyen is az. Gondolkoztam. és nem is gondoltam arra. sebes volt. 3-szor gyakoroltam a technikákat. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást.. hogy ha fokozódik a fájdalom. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. ha oldalra fordítottam a fejem. elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. Nem lehettem valami szép látvány. a pöttyök. Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak. extradurális elhelyezkedésû. Háti gerinc CT.

amit nagyon szerettem és jól tudtam. nem csak önmagam. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. minket az Isten is egymásnak teremtett. és azzal a vággyal. életvidámabb. sok új tételt kellett megtanulnom. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített. A következô. amikor közölték velem. hogy találkozzak azzal a fiúval. Augusztusban találkoztunk. és használta a bal lábát is. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. és nem lehet rajta segíteni. optimistább lettem. hogy boldog legyek. töretlen optimizmus. A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése. akire mindig vágytam. 1993 februárjában kezdtem programozni. mi a helyes. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. mint azelôtt voltam.. energiával. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. hogy halljam is a leírtakat. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. játszadozott. hatalmas boldogságot éreztem. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. Amire az agykontroll megtanított. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható.Mikor kezembe kaptam a leletet.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz. Három hete államvizsgáztam angolból. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. Azóta pontosan ráérzek. és másokat is boldoggá tegyek. Köszönet az agykontrollnak. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. hogy segített önmagamra találni. Másnap a kutyus felkelt. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb. az az életbe vetett feltétlen bizalom. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. de társaim számára is. csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése. Gyógyítani kezdtem. és mindketten úgy érezzük. azóta sokkal magabiztosabb. A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. Az agykontroll nem csoda. hogy adott szituációban mit kell tennem. hogy ôk is segítsenek. 211 . Pontosan 2 tétel volt az. s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam. tele vagyok életerôvel. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni. Fantasztikus érzés volt. és életemet pozitív célok irányába terelni.. A vizsga nehéz volt. Kedvemre való álláshoz jutottam.

Másnap reggel megkérdeztem. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón. Sugárban spriccelt a vére. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. fél méter magasságban. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. természetesen elônyére. hányszor járt kint az éjszaka a macska.Unokám 8 éves kislány. de csak engem és a nôvéremet. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem.. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést. kb. ha nem. ha mi a közelébe mentünk. A tûkivétel után kb. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. 212 . aki történetesen csúnyán berúgott. Ismét jó barátságban vagyunk. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. mert az nem tartotta meg a vizet. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel. mint a bunda!” Igaz. harapott. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. Van egy 21 hónapos kutyánk. Úgy tûnt. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. ha a válasz igen. ami adott esetben barátom életét mentette meg. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni. Gyakran megsimogatom. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. és karmolt. A gyakorlatnál megüzentük a macskának. Azóta hatalmasat változott. s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. és nagyon jó tanuló lett. 2 napig felállt a szôre. ahol megoperálták. Agykontrollos barátom. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika. hogy egy érfisztula hogy vérzik. amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel. hogy elvérzik. Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. akkor 1 óra 11 perckor. hogy ne legyen kukacos.. ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. Az egyik palánta megbetegedett. reggel fél 7-ig aludt. Önbizalma megnôtt. pedig rossz talajra ültettem. sôt ütôerét is elvágta. hogy maradjon a lakásban. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. Két nap után megnyugodott. Két hete relaxálás közben üzentem neki.

hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát.. és csákányokkal fejtik a hájat. és a fél életét az autóban tölti. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. s ezért tüzet raknak.Javaslat annak. amikor hazafelé tartott. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. Azt mondta. amivel lefelé megy. hogy többet szeretnék olvasni. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. s így anélkül indultunk tovább. Mindkét dolgozata ötös lett. hogy kis manók másznak be a testébe. (Én még a földszintre is le szoktam menni. hogy meg kell állnia. azt mondta üljek le. ha tudjuk. Egy szavát sem hittem. Kiszálltam. minden alkalommal 15 percig. Ô ugyanis gépkocsisofôr. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem. Tegnap este. hogy ô maga is megijedt. Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. Ô nyugtatott. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. majd nagyon fáznak. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. hogy mindig zavar. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. A könyvet használva készült föl. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. mert megfelezte velem a talált pénzt. Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. és vakargattam a fejem. Ez a siker különösen csodálatos. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. nem hagytam ott. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. Szidtam a nejem. Tegnap este találkoztam vele. majd ô lemegy alfába. 213 . és képzeljétek. ahogy leugrott a kocsiról. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. hanem valahol útközben veszhetett el. amikor észrevettem. hogy elvesztettem a tanksapkát. Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. Az egészben az a legaranyosabb. és teljesen feldobva mesélte. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat. hol a tanksapka. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. hogy mitévô legyek. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe. mint amennyire idômbôl futja. idegesít. olyan volt. Visszamentünk a benzinkúthoz. hiszen alig volt esélyünk arra.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem. és megmondja. hogy megtaláljuk. és dühöngtem. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. 20-30 km-t tehettünk meg. de kiderült. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta.. Meg is állt. Volt rajta némi súlyfelesleg. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka. és akkorát ordított. hogy nyitva a tank. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. Rendes haverom van.

Este. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen. s tekintve.. de sajnos ez nem segített. hogy nagyon szeretném. a járda mellett. Férjemmel szeretjük egymást. Még be sem fejeztem a mondókámat. hogy 70-80 kg. Tegnap. hogy menthetetlen beteg. itt lesz valahol. hogy Döme ne ugráljon rá. Arra gondoltam. Fel is ébredtem az éjszaka közepén. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni. teniszlabda nagyságú. nagyon csodálkoztam az így kapott információn. ezért a hátára fektettük.. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. Terhességem 3..elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. útelterelések is voltak. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. ez az a tér. hogy ránk ugrál.. hogy borogassuk. s ô azt mondta. feleségem azt mondta. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre. persze mindig rájövünk. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani. A bajt tetézte. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. ha egy hullámhosszra kerülnénk. és mit mondjak. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. Egyik este beprogramoztam. amikor hazamentem. és azt üzentem férjemnek. ahol amúgy egy tacskó „lakott”. feszes és vörös lett. de nem jártam eredménnyel. amikor eljöttem a tanfolyamra. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom. és behálózták a kismedencét. többször keringtünk. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. csak teljesen más fogalmakkal. ilyen állapotban hagytam otthon. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. Teljesen összeroppant. és azonos nyelvet beszélnénk. amikor álmában felém fordult. tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. Rövidre fogva a történetet. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. és azóta sem. merre jártunk elôtte. és semmilyen kezelés sem segített. Amikor lehiggadunk. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. és úgy összegabalyodtunk. hogy minden rendben van a kutyusnál. hónapjához jutottunk el. és visszalapozott az idôben. hogy egyezzen bele 214 . Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. átölelt. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. majd odavitt naptáramhoz. Akkor este. hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. mint ismerkedésünk elején. Az orvos azt javasolta. hogy mi a betegség oka. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka.. örömmel konstatáltam. Alig bírtuk rávenni. Elmentünk egy térnél. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg. nem is tudta pontosan.. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott.

6-ra! Még pár napig benn tartották. digitális készüléke. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. Lázam a 3. meggyóntam. – Tényleg. délután csak zöldséglé. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem. de csak vegetáriust. elromlott a vadonatúj. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve. Nagyon megijedtem. hogy csiszolják le a fekete foltokat. hogy hiába minden. N. Megszûntek a rosszullétek. hogy mit tettem. Amíg a vérnyomásmérôt áttette. már tudott enni pépes ételt is.) Hányt. Természetesen izgultam. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3. és szörnyû hasi görcsök kínozták. Szilárdan hiszem mégis. A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak. míg sok hónap után sikerült. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. ezért beutalták a kórházba. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje. de fölösleges. mert 1 hónappal korábban huza215 .. én összeérintettem a 3 ujjamat. de nem mertem elárulni. mert féltem. mert a másik bátyámnál láttam. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. hogy kinevet. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm. fekete foltokkal. s imádkoztam a testvéremért. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni. egy kisebb mûtéten estem át. Ez komoly dilemma elé állított. erôsítgettem a mesét. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. hogy ez milyen kötöttséggel jár. nagy.” – mondta. Hazamentem. mérjük meg a másik karomon is. megáldoztam. csúnya. Kezdtem elölrôl. hogy mindennap szurkálni kelljen. Szörnyû rosszullétei voltak. mint egy fiatalnál. úti kórházban megmutatta nekem. A mûtét szövôdményeként belázasodtam.” Ekkor kitaláltam egy mesét. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé.a további terápiába.. Reggel elmentem a templomba. megúszta. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. napon sem múlt el. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát. a rákos sejtek szaporodása lassabb. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. s az így hófehéren csillogóvá vált. akik az Agykontrollt. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. Megkértem a professzort. ezért antibiotikumot rendeltek. amit azok meg is tettek. A hír hallatán levegô után kapkodtam. és leültem meditálni. kevés céklalé). Ennek 5 éve. hiszen csak tovább kínoznánk. bármit is evett. hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. hogy inzulinra állítsák át. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek. professzor úr az U. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat. és elkezdtem lelket verni bele. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. Ezt bírta. Az orvos javasolta.

postájáért egyébként mindig a férjem ment el. hogy a férjem megcsalt. és elképzeltem. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. bár cseppet sem örültem. csak a megérzésem. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. és álmomban is tudtam. hogy el fog múlni a lázam. ugyanakkor aggasztott a lázam. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. ezért bontottam ki a csomagot. Én hét közben vittem az üzletet. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. Aztán kiderült. hogy „nem”. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. Naponta 3-szor lementem alfába.-re volt címezve.mosabb ideig szedtem antibiotikumot. ahol nem egyedül találtam. Már csak akkor mosolygott rám. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. mert a Bt. elhagyott. „Véletlenül” került hozzám a küldemény. A Bt. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. Majd másfél év ôrület után 216 . Álomkontrollal próbáltam megtudni. akkor kézzel fogható. Álmomban tudtam. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. és elkezdtük építgetni a jövônket. nem a férjem nevére. hanem egy csinos hölggyel. mert ô tanult. közöttük az egyik. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. csökkentette a közös programok számát. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. és azért. s a májam nem a legegészségesebb. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam. mint egy alkalmazottal. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. hogy ha valóban igazam van. Kezdett úgy bánni velem. Ez annyira szíven ütött. Ennek több oka is volt. hogy igazam lett. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok. ha valami pénzes üzletet kötöttem. Megpróbáltam beszélni vele. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. Így telt el a nyár. Alaposan átgondoltam mindent. Számomra az álom azt jelentette. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. Az egyik vita után hozzám vágta. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. Nem értettem. Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. Úgy gondoltam. mitévô legyek. mert elutazott. Az is fantasztikus volt. mire a gyerek elvégzi az iskolát. hogy mi lesz a lázammal. egy arany nyakkendôtût. mintha vendégségben lenne otthon. de természetesen tagadott. és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. hanem többel is tart kapcsolatot. Egyre többször maradt távol. mert ezek jelentik kérdésemre a választ. hogy a tudatalattim elôre tudta. többfélét is. A gyógyszert nem is szedtem be. hogy részem lehetett benne. hogy magamba zuhantam. pici gyémánt kôvel. hogy mire kell a választ megkapnom. Hálás vagyok a sorsnak. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. Akkor döbbentem rá. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra. Tehát a megfejtés is álmomban történt. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot.

amin keresztülmentünk. a teljes vagyonunkat (kb. végelkeseredettségemben leültem meditálni. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. de nem naponta 3-szor. hogy az övé. hogy erôt gyûjtsek. Tudom. rá kellett döbbennem. akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. Több 217 .. Nincs más választás. akit 16 éves koromtól szerettem. merre menjek! Tudom. amit ebben a roncs állapotban lehetséges. miért teszed ezt velem. s ô hatalmas. de bízom benned. amit akarsz! Nem ellenkezem. Elképzeltem magam. vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. Mindannyiszor. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. zokogtam. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. amikor nem tudtam enni. költözzön el. S most mindenre azt mondta. nem tudom irányítani a sorsomat. amikor kínzott az álmatlanság. jóga. s majd ha gyógyulok. Elmetükre-. ima. este. hogy anyagilag összeszedjük magunkat.. nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. Azt mondtam: „Tégy velem. Amikor az ügyvédje felhívott. nagyon rosszul kell ahhoz lenni. az egyetlen férfit. bármilyen munkát el kell kezdeni. s kértem a választ. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. aki most a gyerekkel sem törôdik. Úgy éreztem. S akkor. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. éjjel és nappal. Emberi ésszel követni nem tudom. És alkoholt egy csöppet sem. mit tegyek. majd elveszítettem a munkámat. reggel. csak a hitem. azon mindenen keresztülgázol. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. erôsödöm. ahányszor elgyengültem. meditáció. amint Isten tenyerén ülök. S innentôl már tényleg nem volt semmim. a munkát. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá). ott sírtam. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. Gondolatban kerestem a megoldást. hogy vigyázol rám. hogy amit az egész életemmel adtam neki. S egyúttal elvesztettük az apát. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. olyan anyagi helyzetet teremteni. Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. mielôtt lefeküdtem. háromujjtechnika. A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. pohárvíz-. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat. reggel és este. A lakásban ugyan mi maradtunk. aki mellettem állt. hogy az ember eljusson Istenhez. Mikor? Éjjel.15 éves fiammal azt kértük. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. ott. hanem gyakorlatilag mindig. Naponta több órát meditáltam. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. Tönkrementek a szüleink. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. Kérlek. amelynek nem látom a végét. amik és akik a segítségemre lehetnek. Buszon. egy sötét alagútban botorkálok elôre. Programoztam. amit eddig végeztem. kicsi vagyok és védtelen. S akkor megint eszembe jutott. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. az üzleti kapcsolatokat. hogy az én érdekemben történik mindez. És a szüleink. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. és a hitem. erdôben.” Most már tudom. nappal. mutasd. villamoson. csak a gyerek. 10 millió Ft-ot is magával vitt). szubjektív kommunikáció.

amit a perre kellene fordítanom. Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. a gyereknek meg kell mutatnom. az emberben. Újra tudok mosolyogni. csak azt. mindannyian arra biztattak. Elgondolni is borzasztó volt. hogy hagyjam. szakmai továbbképzésemre fordítanám. hinni bennem.” Két részre bontottam a választ. a szüleinken és egymáson. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. Akivel az ember 20 évet leél. Újra van sugárzásom. újra örülök a napsütésnek. Másra gondolni sem tudtam. hogy erkölcs. pereljem-e. a természetes törvényszerûségekben. ôk segítenek. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. Természetesen rosszat sejtettem. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. Mindenki más a per mellett kardoskodott. az örök érvényû értékekben. Ô is kezd hinni. Megtépázott lelke gyógyul. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok. egyre jobban érzem magam. Megnyugodtam. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. ügyvéd. amiben a gyermekem fürdôzik. Tudtam. Komoly anyagi gondokkal küszködünk. programozás. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. s akit még szeret. bíró. Keresztülgázolnánk a gyereken.gyerekkori barátom. hogy bármi áron megnyerjem a pert. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. s ami engem épít. Hinni a jóban. hanem stabilizálni kell. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. az emberekhez való viszonyomat. 218 . mert eltartana vagy 5 évig. azért nem helyes a per. azzal nem szabad pereskedni. amit szeretek. saját felépülésemre. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek. No és persze közben még olyannal foglalkozom. Megtaláltam a belsô békémet. pedig akkor már 55 éves volt. imádkozás. Életem minden percét átszövi már a hit. mert most kell megtanulni. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. Hálát adtam Istennek. Borzasztóan megviselte. hogy pereljem a férjemet. és valahogy. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. sokan. Állandó meditáció. Ha érzelmi szempontból nézem. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. ügyész. a gondolataimat. mi az. és kész. Megijedtem. javul az apjával való kapcsolata is. mint ezzel a perrel. hogy köszönöm. hitetlen lelkében elvetettem a magot. Ezek után már nem tudok mást mondani. a saját fiam és a férjem édesanyja is. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. Egy hét után kiürült a lelkem. hogy azt a szerelmet. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. És ami a legfontosabb. Ez a tapasztalat ennyibe került. s mindig azok a legszebbek. Ha üzleti szempontból nézem. Én 43 vagyok. Akkor átéltem vele azt a traumát. és életre-halálra küzdök. jóvátehetetlenül. hogy én is úgy járhatok. Iszonyú hét volt. amibôl ô született. amiben ô az egész életét eltöltötte. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. amit ez okozott neki. tartás. Ha ugyanazt az energiát. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. az emberben. Tudnia kell. Hit a jóban. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. becsület. nem perelem. hogy helyesen döntöttem. Amikor hivatalosan elváltunk.

Csodálatos élményt nyújtott. Címe: Ugye nem adod fel?. gyógyultan. A kórteremben én voltam a bohóc. Amióta elvégeztük a kurzust. nem szégyen. hogy az nem lehet. mégis elkezdtem bízni. A munkahelyemen már nem volt rám szükség. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos. ez az igazság. hogy elôfordulhat. és gyakran dúdolom. Akkora változást hozott ez az életemben. ideges. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen. Az élet megy tovább. amikor nagy változások elôtt állok. állandóan elégedetlen ember. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. közben literszámra folyt belém az infúzió. s kezdtem megszeretni ôket. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. amit magamévá tettem.mint ô. nem ôrjöngtem. Az eredmény nem maradt el. Egyfolytában mondogattam magamnak. mindig viccelôdtem a többiekkel. Megtaláltam a lelki békémet. s ilyenkor elgondolkodom. hogy szedjék 219 . Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk. A leleteim jók. és éppen lakást keresek. szégyen. elsô az egészségem! Tudom és hallom. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. Kórházba kerültem. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. Ezt is tudomásul vettem. amputálni nem kellett. szintén kiborultam. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. Csodálkoztak is nagyon. s benne magamat. amikor megtudták. miért is vagyok ott. és újra megnyugodtam. nem kezdtem el sírni. nincs többé. zamatos. hogy olyan nagy már a csomó. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. Teljesen megváltoztam. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. csak nagyon féltem. hogy ezekbôl merítettem erôt. Ezzel együtt leszázalékoltak. nem haragszom örökké a világra. elôvettem a kazettáimat. Elcsendesedtem. Tudták. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. Amikor a csomót észrevettem. mosolygós lettem. már egészségesen. rosszindulatú volt a daganat. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy én nem vagyok istenhivô. másként álltam a betegségemhez.. megtalálták az utódomat is.. 3 havonta megyek ellenôrzésre. és simogatja a leveleket. megérzésére hallgatva metszi a fákat. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. hogy éppen most törjön ketté az életem. sértôdékeny. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. jajgató. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. meghallgattam kettôt is. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. rákos betegek között lenni. A kertet és a fákat az anyu ápolja. Hazamentem. vibráló. fagyasztásos feltárást javasoltak. szépséges gyümölcsöket teremnek. Ekkor azonban már. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. ahol közölték velem. A mûtét sikerült. hogy le kell venni a mellemet. de mint kiderült. aki voltam. semmi nem számít. Csak feküdtem az ágyon. Gondolatban hívjuk a madarakat is. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Az igazság az. az embereket is más szemmel nézem. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat.

Nos. nem használt. hogy nem találtam a személyigazolványomat. Szintemen. ha szomjas. Itt a válasz! – gondoltam magamban. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett. s szedhettem bármit. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. de a tanult programozással. Lám. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért. vajon hol lehet. de sajnos egyik sem segített. amelyik „szól”. – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást. az elmetükre-technikával elképzeltem. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. s az eredmény nem maradt el. Bátyám a szekrényre. hogy vezethessek. 26 éve rendszeresen kínzott a migrén. 220 . hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el. de este sosem láttam annyira. Van olyan növényünk. valóban mûködik az intuíció. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. Megkértem családtagjaimat. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. én pedig a farmeromra tippeltem. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. gyógyszer nélkül. sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. amelyekrôl eddig nem is álmodtam. programozzanak velem. A tanfolyam elvégzése után kb. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. néha napokig tartott. anyukám egy zsebre. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted.össze a kukacokat. 1 hétig azt programoztam mindennap. s ha belépek a szobába. – gyermekem egyre jobban tanul. intim betét nélkül sehova sem mehettem. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal.

de nagyon szeretném. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. 1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ha a lakást elkerülnétek. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. hogy ez így viszont nekem nem jó.. Aki mégis bejön. s csak szeretném megsimogatni. Nagyon szelíd. vagyis a csontkinövésemet. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. hittem is. amikor azt gondoltam. még a vadabb mozdulatoknál sem. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk. Láthatjátok. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés. amíg ki nem engedte. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek. miért nem jön a vér. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. nem akarlak bántani titeket. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. Hát mit mondjak. hogy sikerülni fog. hogy mi történt. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. s egy eset nagyon nagy hitet adott. aztán ellazultam. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. hogy én imádom ôt. Természetesen a lakásba is beköltöztek. hogy csak akkor maradhat a lakásban. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom. hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. amikor a ketrecébe nyúlok. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 . S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. a feléje nyúló. de megtanultam az agykontrollt. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. ezért gyorsan arra gondoltam. Nincs itt semmi nektek való. Rájöttem. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. elcsodálkoztam. kis fiola vért. s eredményeik sokkal jobbak. Vérvételre kellett mennem. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába.. meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. ami nem volt valami kellemes. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. amikor orvosnôm azt javasolta. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. Szeretik. a tanulás sokkal hatékonyabb. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak.21 éve tanítok kisiskolásokat. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. Félénk volt és vad. Még nem ismertem az agykontrollt. hogy induljon el a vér újra. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. Kérdezte is a fôorvosasszony.

hogy ez most már sajnos így marad. mert egyszerûen nem kívánom. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. hogy szeresse ezeket is. illetve a könny. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. krákogtam. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. voltam az ORFI-ban. Ránéztem az órámra. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. és karjaimban hoztam ki a romok közül. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. folyt az orrom. hogy szeressen jobban. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba. A következô nyáron már minden úgy történt. Hála elmémnek. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. Mindehhez hozzátartozik az is. Szörnyû vihar kerekedett. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. szótlan és kopasz alak volt. és megitattam vele. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. Meglepôen erôs. és döbbenten láttam. a fehér ürmöt. az elmetükre-technikával. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam. egy pici idôre visszakaptam ôt. A laboromban. hogy percre pontosan annyi az idô. de bôrkiütést kaptam tôle. nem hányok. orromból és szemembôl folyt a váladék. Megmutattam neki a parlagfüvet. s rettentôen égett az arcbôröm. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. és nem szeretném. hogy ez nagyon veszélyes. ahol bôrpróbával kb. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. Bulimiám miatt mentem el. kértem. nagy. de az orvos azt mondta. kóros falánkságot jelent. sötét fellegekkel. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. hogy látom magamat. Állapotom azonban nem javult. Szép és egészséges volt. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. Elmentem az allergia-szakrendelésre. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s a Kékestetôn szanatóriumban. amiben bent volt a feleségem. mogorva. Kb. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten. nem szabad megismételni. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . mint amikor feleségem elhunyt. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. Szedtem gyógyszert. A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. ami csillapíthatatlan éhséget. Kértem. Elég sok alkoholt fogyasztottam. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. Az orvos azt mondta. óriási élmény volt. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. hogy ki sem mertem menni a lakásból. Meséltem neki az életemrôl. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. s kilóim is fogynak. 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. Ekkor felébredtem. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. Berohantam. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. és tökéletesen jól érzem magamat. s még további növényeket. orkánszerû széllel.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. A szél összedöntötte a házat.

és semmi sem segített. s mára már azt mondhatom. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. s örülünk az eredménynek. Erôsen dadogtam. Ezután 223 . hogy én változtam meg? Olyan érdekes. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. közepes tanuló. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. ami gyaloglás közben állandóan kínozta. mint egy homokdombot. Péntek este. A háromujj. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. – Férjem nem magyar anyanyelvû. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét. és intenzív lámpalázam lett. hogy mostanában mindenre emlékszem. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. fürdés közben. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott.nom. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. s megszüntette a fulladását. hogy felnagyítottam a szemölcs képét. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. mert jól fizetô munkát kapott. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. Elképzeltem. A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. de mindketten nagyon boldogok vagyunk. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. amíg magától rendbe nem jött. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy üzentem neki az éjszaka. Korábban másfeles szemüveget használtam. folyékonyan. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. Ennek azért van nagy jelentôsége.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. Büszkén merem mondani. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. Meglett az eredménye. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. most szemüveg nélkül olvasok. törpéimmel kiásattam. Kisfiam 11 éves. Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak. de amióta elvégezte a tanfolyamot. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. Állandóan autóstoppal közlekedik. s kilapátoltattam. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. magabiztosabb és boldogabb vagyok. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele.

elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. érzelmeit még felém. mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. kb. A jelek szerint bôségesen meghálálják. minden programozásnál gyógyítottam magamat. hogy a fájdalom egyre fokozódott.valami masszát öntöttek a gödörbe. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. éreztem. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem. A magatartása is sokat változott azóta. aztán nyelni sem bírtam. Most elôször kényszerültem rá. aki pontosan öntözte. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte. Elhatároztam hát. Egész nap. ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. Nedves vattába tette a babot. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. Még a vizet is én pótoltam. hogy minden este.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. Bori pontosan öntözte. virágot. szeretetét. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. Fél év telt el azóta. Gondolatban mindig beszélgetek velük. hogy: „Nagyon szeretlek. Növényeim sokkal szebbek. még otthon is folytattam az öngyógyítást. Örülök és megdicsérem ôket. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves. s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. Borié. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. Nagyon elégedett voltam! 224 . és beszélni sem tudtam. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. hogy te is szeretsz. majd sok termést hoznak. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. azt üzenem neki. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. 4 cm-es. amikor új hajtást. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. mint az övéik. 2 cm-es lett. Katáé. hogy meggyógyítsam magamat. s naponta elmondja. amikor a gyermekem már mélyen alszik. Nagyon megijedtem. a seb fölé tettem a kezemet. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. amióta elvégeztem a tanfolyamot. amikor elindultam a tanfolyamra. Tudom. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. hogy nagyon fáj a torkom. Szomszédaim csodálkoznak is. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. aki nem törôdött vele. A siker kulcsa a memóriafogas volt. Aztán amikor este hazamentem. hogy mennyire szeret. mert otthon hagytam a gyógyszert. Amikor a bab kicsírázott. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. Boldogabb lennél tôle. estére pedig a hangszálaimra ment. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. természetesen elônyére. De én már a magvetés. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. és többé nem foglalkozott vele. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam.

– Évek óta tartó. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. ismétlô nagymama. s érzem. aki kedves. Csak maradjatok nyitottak. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt. (Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. piros kiütések voltak a nyakamon. Boldog ember vagyok. 225 . már nem kételkedtem. nyugodt. mégis bíztam benne. Minden. de nem tudtak meggyógyítani. mert rájöttem. egy szóval minden összejött. Örülök. nincs számomra lehetetlen. Egyszer csak úgy éreztem. Az elmetükre. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot. hogy valahogy minden gördülékenyen. Ez sem kevés. amilyen még soha nem volt az életemben. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. kiegyensúlyozott. Elôtte orvostól orvosig. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. Tele vagyok energiával és akarattal. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé. igenis van ebben valami. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem. hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk. s egyre több ember fordul felém szeretettel. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval. hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. Egy hete nem szedek. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. kórháztól kórházig jártam.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. jól sikerült. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. hogy 20 évi házasság után. hol halványabban. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is. de állandóan látszottak. – Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. optimista és boldog vagyok. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam.. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. amelyek hol jobban. Semmilyen kenôcs sem használt.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. Úgy érzem. amibe belekezdtem. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. mintha új férjem lenne. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. hogy pozitív irányba változom. mégsem vagyok ideges. Szeretettel egy boldog.. hogy kiütést kapok tôle. pattanásszerû. asszonyok és férfiak. s azóta sem újult ki. Évek óta nyugtatót szedtem. segítôkész. kiegyensúlyozott. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. simán megy.és a háromujjtechnikával értem ezt el.

Amikor kinyitottam a szemem. várja meg fegyelmezetten. s várt türelmesen. villámgyorsan összepakoltunk. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. Úgy döntöttünk. hogy ne harapdálja a cipômet. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. gondoltam magamban. hogy osztozunk az ebeken. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. hogy ez teljesen hihetetlen. Ott jutott eszembe. meleg. Eddig azt hittem. hogy legkésôbb 6. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. Én a harmadik ebnek üzentem. Azért mégis úgy határoztam. hogy valami finom. elkezdett folyni rólam a víz. de aztán mély álomba merültünk.20-kor felébredjek. Vonatunk 6. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. elmondtam mindent. csodás érzés vesz körül. 10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. hogy meg fogok gyógyulni. amíg az ételt megkapja. Férjem azt programozta. és ne karmolja a kerítést sem. Na. Eltelt az 1 év. s kis híján elmenekültem. Na persze ez nem sikerült. Éppen elértük a vonatot. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. Fiam is a világ másik végén él. biztos érzés váltotta fel. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe. hogy már nem érdemes aludnunk. Egy éven keresztül programoztam. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni. hogy társam szemébôl ömlik a könny. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. napján történt meg velem. és szinte teljesen magamra maradtam. Tegnap este bulizni mentünk. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben. a vashoz hozzá sem ért. igaz. s csak annyit tudott mondani. ami hajnali 5-ig tartott. ami eszembe jutott róluk. Kb. hogy sikerülni fog. Azért jöttem hát el a tanfolyamra. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. azt láttam. A másik csoda a tanfolyam 4. Persze azonnal meg is dicsértem. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt. hogy elalvás elôtt azt programoztam be. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. állt mellettem mozdulatlanul. Egész belebetegedtem a magányba. hogy megtanuljak segíteni magamon. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk. hogy maradok. a 3.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. Nagyon bíztam benne. Ôt ez teljesen felkavarta. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. míg megkapta az ételt. Úgy látom és érzem. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert. hogy fegyelmezetten álljon félre. csak átmenetileg. ne ugráljon rám. s a félelmemet nyugodt. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott. Mûködött! 226 . ez azért már szinte lehetetlen. s futottunk az állomásig. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett.30-kor indult. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. elhatároztuk. amíg enni kap. mert az egyik eset az édesapja volt.

hogy ha megkérdeznék tôlünk. gyakran szedtem altatókat. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. illetve csak szerettem volna gyógyítani. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. November 16-án van nôvérem születésnapja. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. Most jöttem rá. s ráadásul pontosan akkor. maradjon. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. elég rosszul hallok. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. 227 .” Álmomban nagyon sírtam. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Sokszor mondtam régen. mint elôtte. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. 22 éves vagyok. Ma már tudom. amikor kell. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek. de azóta már elegendô a 3-3-3. Pihenten ébredek. Azóta is sok mindent megálmodok. hogy beteg testvéremen segíthessek. és már alszom is. Legtöbbször eljutottam laborszintig. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. ne menjen még. Továbbra is gyógyítottam. Minden este gyógyítottam. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. Ez így ment folyamatosan. Köszönöm. remekül alszom. hogy na jó. ha valamit rosszul tettem. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem. Amióta az alváskontrollt használom. és kértem.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot. azóta kitûnô. de itt vagy elaludtam. másfél hónapig. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. sôt még éjszakára is beprogramoztam. válaszunk az legyen: szeretet. Ezt is programozom. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. mert ettôl kezdve nem ment úgy. Lányom egyetemista. Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. Erre azt válaszolta. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot. és nem tudtam miért. hanem olyan tudást. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött. hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem. szeretet = vallás. Keskeny út volt a lapra rajzolva. Bifokális szemüveget hordtam. nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. s akkor is gyógyítottam. hogy akkor ébredjek föl. majd a végtelenbe vezetett. 2-2-2. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. és számos újságban is szerepeltem. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni. Református gimnáziumba jártam. ami egyre szélesebbé vált.

csak az összeget és a vele járó jó érzést. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. Minden orvos azt javasolta. ahol most már 4. ahol már hagyomány az agykontroll. kicsit magasra tettem a mércét. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. hogy anyagilag rendbe jöjjek. Este. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset. hogy észrevettem-e már. tanárunk fogfájását. milyen szépen múlnak a foltjaim. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak. hogy milyenek ott a fák. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. Igaz. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. hogy plasztikáztassam meg.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. ma már 2 percig tart. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. Megtanultam a villámolvasást. a virágok. s hogy miként csicseregnek a madarak. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . beszélt Relax Manóval. s elmondta. s útközben kiderült. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. Álmában járt Alfaországban. hogy miként is néz ki. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba. mindannyian laborszintünkre mentünk. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát.) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem. Májusban osztálykirándulásra mentünk. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta. Elmesélte. akit pontosan leírt. Szüléskor berepedt a méhszájam. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. Ahányan agykontrollosok voltunk. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. Pl.

ô csak a plafont nézte.és újabb ultrahangvizsgálat történt. boldog és büszke arra.nika fehér keretes képében azt képzeltem el. megvizsgált. ahol megismertem az elmetükre-technikát. Nagyon nehéz. Gondolatban elmondtam. Nagyon szerettem. nem tudok neki átadni. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy mire gondolok. hogy ha tovább növeszti a kacsait. mert úgy éreztem. testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. Két évi rendszeres. Éppen az érettségire készültem. Borzasztó érzés volt. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. biztatást kapok. hogy a növényeim valóban tudják. s nagyon szépen is nôtt. hogy üzenek neki. és túl azon. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. hogy akarok tôle valamit. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. hogy simogatom. Igaz. mûtétre már nincs szükség. akkor megint le kell majd tépnem ôket. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. s ô örömmel fogadja közeledésemet. fôleg azért. Az egyedüli dolog. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. Elhatároztam hát. s meglepve közölte. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. hogy valami csodálatos dolgot. Gyakorlatilag lemondott az állatról. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. Három nap múlva CT. Visszamentem a kórházi orvoshoz. amiben nem hitt. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. és állandóan üzent neki alfában. majd narancs módjára meghámoztam. s elképzeltem egészségesnek. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat. Ahogy ott tanultam. hogy lelkiismeretesen ápoltuk. de felépült. hogy a méhszáj teljesen ép. ha gyengéden közeledek hozzá. Körbevágtam a kapaszkodókat. és azóta is jól van. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt. Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. de eredmény semmi. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . én meg szomorúan tépkedtem ôket. a gyógyítás volt. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. ha gyengéden közeledtem hozzá. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. amit én meg tudok élni. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. dédelgetem feleségemet. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. ölelést. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. 12 éve ismerem a feleségemet. Szexuálpszichológushoz is jártunk. Szívbôl örülök. s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem.

hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. se hallottam. a helyére tettem. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. a következô pillanatban le is nyalta. Kb. amikor pár napja felhívott. se láttam. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. nem tudom mi történt. hogy az egész család nagyon szereti. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. hogy éljek. hogy a vércukorszintje normális lett. de ahogy felkentük.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. nem lehetett hozzám szólni. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. nyugodt és energikus lettem. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában. de a levél összeforrt. 5 mmol/l. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. és beszélgetek a mesternôvel. hogy az egyik levele eltörött. egyre erô230 . Pedig nem is árultam el neki. A relaxálás ezen is segített. rendszeresen ott szoktam parkolni. de közben észrevettem. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. Kapott rá kenôcsöt. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. Megsimogattam. estére annyi energiám marad. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. 2 hónapja derült ki. s utána általában ott maradok. A család lekötötte az életemet. bocsánatot kértem tôle. és a növény már új hajtásokat is hozott. Amikor kiderült. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. amikor 93-ban elvégeztem. Megértettem. tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról. Nem akartam hinni a fülemnek. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. Az eredmény talán hihetetlen. örülnénk. s azt üzentem a kutyámnak. Odarohantam. s boldogan újságolta. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. aztán ellustultam. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. hogy megszeressem. ingerlékeny voltam. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Programoztam. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. hogy állítólag halálos beteg vagyok. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. fáradt. Elsiettem. hogy segíteni akartam rajta. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. Esténként jógázni járok. ha meggyógyulna. Elôször lelkesedtem. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le.

hogy egyre szebben és jobban játszom. hogy tartsak ki. számítottam rá. s 5 percre rá felrobbant a bomba. de úgy. ha nem gondolkodom. Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. s amikor vezetés közben bosszúság éri. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki. hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. beszél alfában a virágokkal. Megfogadta a tanácsomat. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. s reggel kipihenten. Mindketten nagy családban nôttünk fel.. s mondtam neki. és elhittem. de a 3-as is jó lesz. hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. biztatott. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. Magamban azt gondoltam. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. egyre több ember vesz körül. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan. akiknek nagyon tetszik a zeném. S ráadásul még jól is kerestem. Ekkor elárultam programozásomat. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . s úgy gondoltuk. Kb. Majd ô gondolatban segít. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény. hogy mi történt. többet nem szállok le!” Nos. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre. hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. hogy lehetséges is. mosolyogva ébred. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. hogy a 4-es is bejött volna. (Lásd. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. hogy álmában mosolyog. hogy sok gyereket szeretnénk. amit egyébként a feleségem tesz. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. számot. elrobogtam. Távollétükben én locsoltam a virágokat. Beültem a kocsiba. Vágytam rá. Gyakran zenélek az utcán. mélyen alszik. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert.sebbé vált ez a rossz érzés.. hogy elég nekem egy 4-es. hogy már rég aludt ilyen jól. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. Megnyugtatott. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt. káromkodás helyett ezt mondja.

Tegnap este. minden este tornázik. A szemem elôtt játszódott le. Kislányom nagyon szorongós. Arra kérte a szülôket. Ez ugyan többletköltséget jelentett. 36. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak.Háziorvos vagyok. de fáradtan. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. Tegnap. Amikor ez kiderült. szivárványos. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását. Homlokára tettem a kezemet. 14 éves fiam lázas volt. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. hogy segítsenek az elhanyagolt. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam. hússütés közben. s ezért néha bepisilt az órán. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet. Nem bántam meg. sôt így kell élni és gyógyulni. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. Mindenki elpanaszolhatja. hogy homloka hûvös lett. amikor hazaértem. A családtagok szeretik és segítik egymást. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. szintemre mentem. hogy azóta sem fordult ez elô. gusztusosan berendezni. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. most végezte el az agykontrolltanfolyamot. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó. s majd együtt fognak rajta segíteni. nyûgösen még soha nem jött haza. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele. 3 perc múlva úgy éreztem. nem hólyagosodott fel. Régebben havonta egyszer látogattam meg. nekem is hitet ad. csinos. Ô maga kért meg. Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét. felhôs termet. hogy elmesélte. Kedves betegem. Szívbôl kívánom mindenkinek. Nem akartam elhinni. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. hogy mi a baja. és a fájdalom is azonnal elmúlt. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. ízléstelen tantermet szépen. Csodálatos kisugárzása lett. és a laboromban gyógyítottam. már nem szed gyógyszert. Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. frissítô gyakorlatokat végeznek. Fehér Gáborné. Jókedvû. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. hogy gyermeke ilyen aranyos. s a változás nagyon szembetûnô volt. Megint az említett technikát alkalmaztam. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. s bôröm nem pirosodott meg. Éva történetét írom le.8et mutatott. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. hogy így is lehet. a lá232 . hogy említsem meg a nevét.

mindig van remény! Nyár volt. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. Azt gondolom. újból jól látok a régi. mint régen volt.. lemondhatok a mozgás örömeirôl. nemhogy írni. akik már feladták százszor. hozták a magnót. nem fogok tudni járni. hiszen kezem remegett. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. még néha elfáradok. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex. elláttam ôket tanácsokkal. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. Azt üzenem mindenkinek. ha ilyen okos. érzek. Nem törôdtek velem. mindenét rám áldozta az életben. fogok. Tolókocsi. s most én kerültem ilyen helyzetbe. Ma már járok. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. tartozom neki és barátaimnak annyival. 0. s benne jó zenét a születésnapomra. ha hiszel benne!” Most már táncolok. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. És igaz.. csak táncoltak. s velem akarnak táncolni újra. egyedül. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. és hittem abban. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. hitet. azért kellett megbetegednem. hogy elmondjam nekik. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére. hogy a nagylábujjam a résbe került. Láttam és tudtam ezt. Bármilyen reménytelennek tûnik is. hogy elveszítheti az egyetlen embert. folytattam az egyetemen a tanulást. hogy hitelesebbé váljon a szavam. De ki hinne nekem. Bár az írásom még mindig csúnyább. a vér ömlött a lábamból. azért születtem. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. s táncolni is szeretek. Azt mondanák talán. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. hogy betegségemet csak a stressz okozta. hogy még érezni fogom valamikor azt. hogy meggyógyultam. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. aki igazán fontos a számára. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. de a sajátom. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. s azt mondták. Hittem abban. Mindig úgy éreztem. hisz az 53 lépés. rajzolok. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. Számítanak rám. amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. Tudták. alig tudtam vele fogni. Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. Úgy éreztem.75 D-s szemüvegemmel. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. 233 . Egyébként 21 éves vagyok. hogy igenis. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem.baimra és a karomra. hogy a seb nem nyílt szét. sétálok. és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. én pedig zokogtam. amit a tanfolyamon tanultam. hogy szeretetet. Abban a pillanatban eszembe jutott. ne búsuljak. élhetnek egészségesen. sikerülhet. A mentôdoboz hátul volt. de a saját lábaimon megyek. és keresem azokat az embereket. mezítláb vezettem a kocsit. ha megölel valaki. Táncoltak az ágyam körül. Azt mondta. hogy hinni kell a gyógyulásban. nagyon hamar begyógyult. hogy imádom a zenét. s karjaimmal vissza is ölelhetek. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. miért nem segít magán? Már-már feladtam. ez volt a jövôm. Akartam élni. amikor jöttek a barátok. talán az írásról is. az állapotom viszont egyre romlott. Édesanyámmal élek. és a körmöm sem kékült meg. és iszonyúan fájt.

Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. hogy szépen. Lányom elmesélése szerint roppant ideges. amikor lányom délután hazajött az iskolából. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. hogy a lakásban lévô minden órát. hogy ébresszenek fel. Tegnap viszont úgy programoztam be.) képzeletben beállítottam 6ra. Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. mert utálok óracsörgésre kelni. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni.. igaz csak napi 4 órát.. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem. s minimális kapaszkodással már föl is álltam. hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. azt hadd bizonyítsam saját példámmal. Gyakran kiabál. Orvosom azt mondta. de nekem nagyon fontos. mogorva és türelmetlen velük. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal.Az elmetükre-technikával azt programoztam. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni. sôt jó helyezést is értünk el. egyenletesen barnult le. Egyszeri programozás után. Eddig mindig anyuékat kértem meg. fokozatosan. Ennek viszont az volt a hátulütôje. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. akkor az öregek diszkójában keressetek. s kezeivel nem gesztikulál. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen. pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik. azt is (HiFi-t. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam. Két hete már heti 3 napot dolgozom. 234 . Állandóan azt mondogattam magamban. nyugodtan és folyamatosan beszél. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. Életem legnagyobb élménye volt. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. Azóta panaszai teljesen megszûntek. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. Délután elmesélte. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. videót stb. viszketô foltok jelentek meg rajtam. Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam. hogy ezt végig fogom csinálni. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Bôröm teljesen egészséges. Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. És csodák csodája. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. hogy elegem van már ebbôl a botból. még ami nem csörög.

) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. ) . hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató.Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink. ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel. komplett házi tanfolyami anyaga. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát.) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon.

igaz alapszinten. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) . valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv.) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti.) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet. s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást.K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert. s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni. és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek. ami az igényes.

) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg. egészséges gyermeket. hosszú.) Létköz 395 Ft (Meglepô. hogy egy asszony mikor fogan fiút. ám rendkívül igényes. illetve mikor nem esik teherbe. akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja. s hogy mikor esik.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes. mikor lányt.) .. A delfineké a jövô. rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti. amik a hatékonyabb tanulást. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak.Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos.) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról. alapos kutatáson alapuló. egyaránt segítik. jobb memóriát stb. mely szerint az üzleti életben. illetve általában az életben cápák.. A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható. pontyok. pl. felfrissülést. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek. mikor életerôs.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl.

Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról./) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) . de külön is kapható.) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak. a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv..) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva..

) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok. de külön is kapható.) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. nyugalmat árasztó. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos. nyugalmat árasztó zene.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû.) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft . zenés meditáció. nyugalmat árasztó zene.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes. énekes zeneszámok.. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl.) CD-n kapható.) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes. meditáció és dalok általános iskolásoknak. megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású.) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához..) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást. angol nyelvû.) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció.

3. 115) küldött összeggel. 2. a Váci utca és Párisi utca sarkán. 300 Ft. 1850 Ft-ért. A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! . Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest. ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. több könyv vagy kazetta esetén kb. 5. Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft. Pf. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása.Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása. Mindennapi macskanyújtózás. 4.) CD-n is kapható.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful