HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható.inext. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. a www. Elnézést kérek azoktól. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. mert segítségével nem csupán megérthettem. Hitem szerint életünk célja. Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. és szívmelengetô érzés. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. akik vették a fáradságot. Egyre jobb. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek. amelyek jelzik. földalatti üzletközpont. egyre igazabb. tanfolyamon. állatokon. Talán a következôbe már beleférnek. hiszen az agykontroll világnézettôl független. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. és a fejlôdésben másokat támogassunk. a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját. hogy barátaim segítsége ugyanígy. többieknek. növényeken. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat. akár távolról is megtalál. S nem csupán azért. vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. amikrôl korábban nem is álmodtam. dr. hogy fejlôdjünk. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. hiszen növelik a hitünket. Káprázatos élmény. amit. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. Néhány levélíró nem írta le a nevét. mert pl. Domján László 5 . Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. még inkább azért. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. Óriási segítséget adnak ezzel nekünk.Köszönet illeti azokat a társainkat. vagyis egyre emberibb. egyre teljesebb életet élni.hu/agykontroll címen. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. egyre értelmesebb. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. és leírták sikereiket.

hogy segíteni akar. hogy minél több. évi CXXVI. támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi. közcélú felhasználásra fordíthassák. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott.Az 1996. nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán. A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. törvény lehetôvé tette. 6 .

GYÓGYULÁS TANULÁS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 . LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS.A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS.

8 .

s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. nemhogy mosolya. A szakítást is nagyon könnye9 . mindent pontosan betartott. Nagyon elkeseredett. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. hogy az talán kinôhet. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. s a bal melle is „megvan”. hogy figyeltettem. Szinte minden nap emlékszem 1-re. azt elajándékoztam. a többit meg kidobtam a szemétbe. Azt is elmondták. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. már szinte elveszítettem a hitemet. hogy már teljesen egészséges. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. s ennyire boldognak még sohasem láttam. pedig még most. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. vitaminokat szedett. Abban ugyan nem hitt. Aztán elhatározta. Ott éppen arról beszéltek. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben. ha minden lelete negatív. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. Ami még használható volt. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. ahová behívták beszélgetésre. holott egyébként sohasem szokta. Sokáig nem történt velem semmi. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. s tájékoztatták. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. Biztos ami biztos. István nem akarta elhinni. s ezért el kellett távolítani a bal mellét.A tanfolyamot kb. onnan jöttem rá. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. de közben nagyon rosszul érezte magát. hogy bekapcsolja a tévét. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. amikor leírtam neki. 50 évesen is valóban nagyon szép. s elkezdett programozni. éjszaka üzentem a fônökömnek. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. vagyis teljesen ingyen. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. úgy érezte. s majd ô meggyógyítja saját magát. illetve abban olvasottakat. Egyik délelôtt eszébe jutott. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. de néha 2-re is. mint egy 18 éves. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. Azóta már több könyvet is elolvastam. 94 nyarán el is végezte a kurzust. hogy Budapesten. Habár van egy 3 éves kisfiam. Valamennyi lelete negatív lett. Azóta az operációt elvégezték rajta. Ezután visszament a korábbi kórházba. hogy az élettársamnak barátnôje van. Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. és úgy viselkedtem. Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre. Pontosan követtem az azon hallottakat. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. hogy külsôleg milyen a barátnôje. s anyagilag sem állt úgy. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. fél éve végeztem el. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. Arra. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. mert január közepén bejelentették. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”. És ez csak az egyik eset volt. diétázott.

így sohasem tudtam. A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. hogy már jobban van. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan. amit és ahol én láttam alfában! Kiderült. hogy hol található ez az alkatrész. Elhagytam a földet. ha István mellettem van. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). ha meg akarom látogatni. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. Azt is láttam szintemen. talán évekkel késôbb. hogy jó helyen van. Elmentem. talán beépítek oda egy fûtôszálat.és mozgásképtelen volt.) Megemlítettem az indexet is. Sírt. megvizsgálom a kocsit alfában. Azóta lett hitem. Nála a napon állt egész nap az autó. még ha úgy is tûnik. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm. hogy ez nem így van.. nyugodtan utazzak el. boldog. hogy nem mehet az így tovább. szervi tünetek jöhetnek miatta elô. annyira valószerû volt. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt. Szüleim azt mondták. Hiszek önmagamban és az agykontrollban.. Pótoltam. kórházba került. ha az ember hisz valamiben. Nagyon örülök.. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. Meg is tettem. akkor mûködik jól. és tudom. amit a kórházban nem tudtam megtenni. mit jelent. hogy az ügyet már elfelejtettük. Megtapasztaltam. de nem villog. így az index mûködött. hogy csak akkor lehetek boldog. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. Éppen külföldre készültem. Láttam. mi is történt. Késôbb. a kettô összefügg. hogy egy “relé”. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. Ekkor elhatároztam. Mélyen megrázott ez a találkozás. Most már tudom. 20-30 km megtétele után. hogy az idô gyógyulást hoz. kilátástalan hétköznapok léteznek. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. Folyamatosan világít. ha a napon áll. Mindketten nagyon örültünk.. mert a jelek szerint nem igaz. s nem neheztel rá. amiben igazán hiszek. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. ám este. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. Szüleim nem neveltek vallásosan. s azt mondta: “Nem is tudom. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. Egy hét múlva már beszéd. 82 évesen. allergiás bôrelváltozás jelent meg. illetve. Megint kinevetett.” Kicsit mérges lettem. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. s boldogan öleltük át egymást. egy fekete kis doboz a hibás. és amire igazán vágyom. hogy el kellett volna halasztanom az utazást. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. Andrási Szilvia. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. újra csak rossz volt. és mára már igazán boldog vagyok. (Az elöregedett érintkezések átforrasztására. amikor hazavittem.dén viseltem. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. Igen. s ekkor értettem meg. Régebben úgy gondoltam. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. és nem csak az üres. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya. Szerintem bizony ez így 10 . Úgy láttam.

Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. Óvónô vagyok. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki. nagyon mély szinten. hogy vele sírtam. ami stimmelt is. Halni készültem. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. amin haladnom kell. De mivel azt tanultuk. de jött a vigasz: nem kell félnem. Engem már az elsô esete megrázott. S most következzenek a sikereim! 11 . álmomban halálos betegnek tûntem. Újra nyugodt vagyok. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. Mit mondjak. és minden apróságnak tudok örülni. terhes lettem. Ezt követôen az egyik nap. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. Megbékéltünk. Így viszont engem viselt meg a dolog. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. gazdag akartam lenni. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam.van. mert meg kell nyugtatnom a nénit. egyedül. és azóta mély gyászban él. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt. hiszen Ô tudja. s átgondoltam mindazt. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. Nyugtalan. és megbetegedtem. én mondtam a társamnak gátlástalanul. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. hogy mutassa meg a helyes utat. 2 gyermeket nevelve. hogy világító kék szemei vannak. Sorsomat Istenre bízom. miért ez a nyugtalanság. hogy várjunk egy kicsit. A józan ész azt diktálta. Programoztam a gyógyulást. Nem mertem elmenni az orvoshoz. elismernek.. hogy mire van igazán szükségem.) Nem akartam. hogy mondjuk ki bátran. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. Rettentôen szenvedtem. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek. ballagása. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. stresszesebb idôszak. Idôs néni jelent meg képzeletemben. aki amint elkezdtem vizsgálni. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. közben az én gondom is megoldásra talál. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. segítsen. (Ikerterhesség volt. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. elég morbid látvány volt. Kiderült. Tudom. Erre megjelentek az ikrek. ott kell hagynom a pályát. Társam utóbb elmondta. amit hallottam.. ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. beugrott a megoldás. a gyerekek szeretnek. és bizton állíthatom. de tudtam. Megállapítottam. Persze nem tudtam. ám javulást nem tapasztaltam. és egyre inkább úgy éreztem. kértem. A családomban élô. Minden áron meg akartam változtatni az életemet. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. Mielôtt összeköltöztünk. vetessem el. Álmot programoztam magamnak. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. egy hosszabb. Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. hogy lányomat nagyon megviselné. Nagyon nehéz körülmények között éltem. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. feszült voltam. mert az agykontroll segít. amivel gazdagabb lettem. Mondtam a partneremnek. Én csak azt kérem tôle. ha másokon segítek. életem legszebb 4 napját éltem át.

de sajnos semmi sem változott. Egyik alkalommal odamentem hozzá. 7 és fél évig semmit sem változott az állapota.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. de mondtam.A nôvérem unokájának. s kivel ne. mert úgy éreztem. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. hogy a sövényhiány már megszûnt. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. hogy a kislány meggyógyult. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. Boldogan újságolta. s guggoljon le néhányszor. majd arra kértem. ahol gondolatomban is felfedeztem. Az édesanyja elmondta. hogyha fájni kezd újra. aki most 8 éves. (El kell mondanom. A lelet szerint éppen akkora volt. hogy álljon fel. s azóta nem tud a bal lábára ráállni. Megkértem. s amikor a belsô hang jelzett. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. Megkérdeztem tôle. hogy tornaórán. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. majd inkább agykontrollal elmulasztom. és egyszerûen nem értette. hogy mindig megérzem. mint amekkorának láttam. de azt válaszolta. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. gyakran sírdogált. 2 nap telt el már ilyen állapotban. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. mint azelôtt. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra. megengeded-e. akinek eltörött a lábszárcsontja. és megkérdeztem. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. Ez tavaly tavasszal történt. hogy vigyem el az orvoshoz. Egy reggel. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. hogy mi is történt. Örömmel elfogadta. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. Nem is csináltam többször. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta. és hol helyezkedik el. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. hogy ô arra képtelen. hanem szól nekem. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. Nagyon fájt a lába. Kérte. Így is tett. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. ami azt mondta. hogy nem kell. kb. és pontosan ott helyezkedett el. képzeletben megnéztem. úgy hajlott a térde. 2 hónap után abbahagytam. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia. kivel foglalkozzak. Belsô hangom irányított. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. amikor odamentem az ágyához. próbálja behajlítani a beteg térdét. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben. levettem a kezem. hogy milyen nagyságú. Pár percig fogtam. 3 hét kellett a teljes sikerhez. örömében felkiáltott: – Jé. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. 1 mm-es rés még van. Mielôtt elmentem az orvoshoz. hogy már mindent megtettek. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . eltökéltem magamban. (Egy picike. fájdalmában felsírt. futás közben hirtelen összecsuklott. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. Például volt egy 10 éves kisfiú. akkor nem kér fájdalomcsillapítót. Azért csak próbáld meg! – kértem. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. megengedi-e. Ahogy megmozdítottam az ágyát.

s a szál egyre vékonyabbá válik. s kezdtem beengedni a vért. Aki rövidesen meghal. Könnyen megoldja a feladatokat. Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot. s azonnal tudtam. anélkül. kíváncsi voltam. mint az ellenoldalit. és elkezdtem a gyógyítást. 4 napon keresztül. s ô döbbenten mondta. Nem kérdezôsködtem a dologról. hogy a 2. majd az édesanyját. Elôtte szintemre mentem. Ági. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. Váratlanul. de azonnal eldöntöttük. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. korát. megpróbálok segíteni. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. amiket mondtam. majd futószalagra rakták.” Mindezt leírtam egy papírra. aki mindenképp meghal. de este. osztály elején azt mondta: – Anya. hogy valószínûleg amputálni kell. minden reggel és este tisztogatták az eret. hogy ô szerepelt a legjobban. Éreztem. amiken teljesen megdöbbent. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. hogy várj türelmesen. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. tudom. gondoltam. címét. hogy ott a baj. amikor már alig volt mit tisztítani. Vácon. s darabonként szedték le a meszet. Gondoltam. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. Felmérték ôket minden szempontból. barlangszerûen. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. hogy ne okozzak fájdalmat. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. én focista akarok lenni! Csak focista. Másnap reggel. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. hogy egyenletesen. 13 . hogy hova kell menni. Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett. s látni. Érdekes látvány volt. békésen folyik a vér az érben. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. amikor a barátját adta fel. Elsônek feladta a lányát. hogy tudtam volna az illetô nevét. örömmel láttam. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. Több esetben súlyos. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. s elmondták. ahogy a lélek. Másnap útnak indultunk. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. Este újból szintemre mentem. hogy kit lehet meggyógyítani. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. Elámult azokon. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. távolodik a testtôl. amikor szintemre mentem. érezni akartam a beteg lábat. és máris felnagyítva láttam az eret. Rendben van. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. Olyan dolgokat mondtam el. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. hogy szüksége van rám. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. Soha nem jártunk Vácon. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. hogy éppen ott van a fekély. Az igazi ámulat azonban akkor következett. ahol én éreztem. s ki az.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. Lassan. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. Lacika a 8. gyógyíthatatlan betegnél láttam. majd megtudod. Másnap elmeséltem kolléganômnek. felfigyelnek rá. Amikor azt az utasítást kapom. fölemeltem a zsilipet. s azt is. 81-ben született fiúk számára. napon elmegyünk. Egyik este. magára kell hagyni a beteget. Pásztó Munkahelyemen hallottam. Az egész testet kék burok veszi körül.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –.

Szépen éltünk. van-e valami változás. s egy ismerôsömet megkértem. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. s megtámadott egy vírus. S így is lett. kíváncsi voltam. Depresszióba süllyedtem. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. nehéz lesz elérnem.és Elmegyógyintézetbe. ezért 1968-ban férjhez mentem. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. napi 10 percet. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. Közben a seb nem reagált a gyógymódra. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. egészségesek. enni nem ettem. Tíz perc alatt eldöntöttem. s közli velem. amikor telefonon jelentkeztem. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. hogy most már meggyógyultam. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. az Ideg. Négy napig. Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. ivott. durva volt. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem. ami kisebb elváltozást okozott. Ági. de nem adtam fel. édesapám kegyetlenül vert. hármat halva szültem meg.Sietve mentem munkahelyemre. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam. Pedagógus vagyok. ittam. Sokat dohányoztam. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. s elképzeltem. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem. Tudtam. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. hogy teljesen jók az eredményeim. de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. hogy este megindult a vérkeringés. de nem sikerült. s ma már benne lakom. napi 1-2 órát relaxáltam. ami lelkileg teljesen megviselt. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. s éjjel nem is állt le. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt. Számomra is hihetetlen volt. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. Másnap reggel megtudtam. Külföldön dolgoztam. Édesapám meghalt. hátha van még remény. Kolléganôm a kapuban állt. s melyiket ly-vel írni. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. Csalódott voltam. Együtt sírtunk örömünkben. hogy melyik szót kell j-vel. A helyi orvos azonnal mûteni akart. Bekerültem Nagykállóba. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. s boldogan újságolta. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. Nem adtam fel most sem. Ôk gyönyörûek. Akkor adták el az utolsót. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam. Legyengült immunrendszerrel tértem haza.

Sírva mentem haza. kegyetlen. szaladtam az orvoshoz. nem tudtam mi vár rám. mint a csontkinövés. Az 1 hetes kezelés. gondolatban hívtam. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. hogy menjek el. utcai ruhában. megtaláltam a helyemet az életemben. és nem kértem. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. Látványnak is elég csúnya volt. Egész éjszaka programoztam. hogy a mama kérte. kiabáltam vele. s nem is szedtem 15 . Teljesen magatehetetlen volt. nem is akar meggyógyulni. megbékéltem magammal. hogy hazamehessen. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. hogy már késôn vittük be. de bot nélkül nem tudtam mozogni. megpuszilta. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. Odaérve a vér is meghûlt bennem. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. Becsukta a szemét. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. ha mégis jelentkezik. mint régen. évében járt. Elôtte már évekig bottal jártam. Ekkor a szájához húzta a kezemet. összepakolva találtam. Nagyon akartam. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt. Az orvos azt mondta. mert ha továbbra is így csinál. kórházból kórházba járás. nem beszélt senkivel. s megkérdeztem. amikor kétoldali tüdôgyulladással. szólítgattam. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. Margó. Beszéltem hozzá. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. s éreztem. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. Olyan volt. Rohamosan romlott az állapotom. mert édesanyámat felöltözve. hogy ne hagyjon itt bennünket. hamarosan meghal. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. s bíztam magamban. mi történt. hagyjam meghalni. hogy jövök érte. s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett.életben maradáshoz. Abbahagytam a dohányzást. hogy önzô. hogy ki vagyok. késôbb már tudatosan elhagytam. A havonta visszatérô. hogy beszéljek vele. Faltam minden sorát. s egyre nagyobb lett. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. Ült a folyosón. Az orvos arra kért. Édesanyám azóta is jó egészségben él. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. Édesanyám a 70. hogy meggyógyuljon. Az ételt nem fogadta el. eszméletlenül szállították be a kórházba. kínzó. mert jönni fog érte a lánya. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. s intett a kezével. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. hogy a lakást elhagyjam. és várt. hogy mennyit érek. Úgy láttam. Rendkívül jó érzéssel töltött el. leszoktam az ivásról. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. úgy tûnt. magas lázzal. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. s ennek már 6 éve. Tudtam már. Rendkívül rossz állapotban volt. Nem értettem a dolgot. és elfordult tôlem. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. s ránk nem gondol. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást.

Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. hogy fél 6 táján úgy érezte. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. Derûs. Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm. 20 évvel fiatalosabban mozgok. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. Tanítványaimmal türelmes vagyok. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. fiam megnôsült. s elkezdtem zöldségféléket termelni. pedig eddig ilyesmi nem történt velem. már kimondottan élvezem. Megtanultam a villámolvasást. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. Az egyedüllét nem kínzó számomra. 1996 tavaszán kertet béreltem. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. mintha szólította volna valaki. 17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. Akkor talán végig taníthattam volna. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. Kérlek higgy abban. derûs. hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok. Balatoni Kinga. Növelem akaraterejüket. optimizmusukat. jó hangulatú órákat töltünk együtt. Megfogadtam a tanácsot. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. aki mindig is lenni akartam. jól esett a mozgás. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. Jobb oldalam megbénult. apu azzal fogadott. Bakos Rózsa. nagyon szeretlek. amikor felkeltünk. 7-kor megmérte a vércukrát. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. Betegességem. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. sem rossz hangulatot. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. azonnal kaptam a papírt. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. mert így megváltoztam. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. A torna hatására megtanultam járni. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. A legnagyobb örömöm. hogy sikerül. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. Nagyon szerettem kertészkedni. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. mint azelôtt. segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam.gyógyszert. 16 . s a kezemet használni. kiegyensúlyozott ember vagyok. Ez nem okozott megerôltetést. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. Fiam apját elvesztettem.

Barátnôm elmesélte. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. Lassan letisztultak a gondolataim. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. hogy tanárnôje azt mondja. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. nulláról indulva. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. észrevettem. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. valószínûleg azt sem hallaná. s 40 évesen Szabolcsot. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. mivel nem vagyok jós. Megtanított a teendôkre. gondolatban önmagammal társalogtam. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett. mintha meggyógyult volna. higgyek benne. mert a sebész szerint az sürgôs. 1993-ban ismertem meg. mintha most mennék elôször orvoshoz. adott a szomorú tény. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. aki ikreket szült. 5 éves lányommal. A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. ha kesergek. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. Közgazdász lettem. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. és összegeztem a helyzetemet. Mindez 11 éve történt. Hittem. Gondolom nem kell bizonygatnom. Bebizonyosodott.így kell leélnem az életemet. és olyan szépen énekel. hogy a fiam meg fog gyógyulni. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. hogy megtalálom a megoldást. és ne gondoljon a betegségére! 17 . ilyen szép csengô hangot még nem hallott.) Ezután elmondta. s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. hogy lássák mekkora. 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. abbahagytam a könnyezést. de egy jó tanáccsal szolgálhatok. a kerületi onkológia. Havonta kellett kontrollra vinnem. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. Nincs segítség. 30 éves koromig tanultam. hogy semmit nem hall. mint nekem. az evôeszköz . 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. A háziorvos. a lakás is. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. jobb kezembôl kiesett a ceruza. akkor sem lesz jobb. nagyon jó tanuló. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. A doktornô zsírmirigynek nézte. Ahogy ott várakoztam. A beutalót eltettem. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. Elvittem az audiológiára. Megröntgenezték. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. terhességem alatt kezdôdött a válóperem. Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. hogy ha egy atombomba felrobbanna. de mindent bal kézzel csináltam. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. hogy meddig élek még. és adtak egy idôpontot. A 2. Járni tudtam. és ugyanez volt a problémája. Az ikreket teljesen meggyógyították. remek a hallása. 34 évesen szültem meg Borbálát. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. annál is inkább. és elmondtam megfigyelésemet. Hozzátették. Próbáljon úgy élni. mivel minden a férjemnél maradt. A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés.

hogy jót tenne neki. és azt mondta. szavalt. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. amikor pályaválasztás elé került. Véget ért a nyári szünet. ez is agykontroll. nem ismerem a saját gyerekemet. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. Mégis. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. hogy gond van. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. s a lányomat sem akartam elküldeni. mert nem akartam megsérteni. amit magam elôtt látok. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. ahol gombás fertôzést szedett össze. én pedig betegen és durcásan fogadtam. Lányom nagyon hamar. Ezért elhatároztam. gyengeség. Nos. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. Bori? Idén fog érettségizni. aki akkor 70 éves volt. minden házimunkától. hogy szót fogadok. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. Ha mindezeket megszegtem. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. Magamban pedig azt gondoltam. Dühös voltam a kidobott sok pénz. táncolt. Matematikából ô a legjobb. annál nagyobb lett. 18 . az osztálytársai. ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. Lányom úgy érezte.) Egyetemre készül. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra. Újabb válság következett be kis családunk életében. A 2. hiába bizonygatta a húgom. gennyes góc keletkezett. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. Bevallom. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. sosem hallottam a módszerrôl. A számban egy hatalmas. Én hókusz-pókusznak véltem. nem szóltam semmit. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. hogy még beszélni sem tudtam. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. hogy a düh. Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. akik rossz tanulónak ismerték meg. A gyerekek újra iskolába mentek. Gondolom minden erejét összeszedte. hét végére megbetegedtem. s hogy másnap megyek a szájsebészetre. hogy kár volt rám hallgatnia. aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. élményekkel teli érkezett. Ekkor az édesanyám azt mondta. (Ma már tisztában vagyok vele. Javasolták.. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni. mert pokolian fájt. 2 nap alatt elmulasztotta. Olyannyira. Édesanyám. Szenvedtem. annak ellenére. cipeléstôl való tiltás stb. Ennek ellenére oda iratkozott be. bizonyítani akart. és az elfecsérelt idô miatt. a negativitás. és az egyik húgom. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. Így is történt. Akkoriban csak azt hittem el. amit mennél jobban ápoltam. Szépen énekelt. én is menjek el vele.. mondtam. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. fáradságot és fájdalmat éreztem. Nagyon könnyen tanul. Osztályfônöke azonnal felhívott. az ellenszegülés. hogy látod. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. Nem akartam elvégezni a kurzust. – Hát ügyes. Örömmel.

mint a baleset elôtt. dagadt és fájdalmas térdeimre.Megtört a jég. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. Alig vártam az este 7 órát. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. hogy segíts. hisz még akkor is dönthetek úgy. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. hogy én én vagyok. hogy én ebben nem hiszek. amint a fiamat az edzésre kísértem. térdeim hatalmasra dagadtak. A programozás után kipróbáltam. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt. vérzett. Bementen az üres szobába. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. Eredmény: nem tudtam felállni. Ha mindez igaz. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. Az eredmény az arcomon. és azonnal a tükörhöz léptem. Azonnal eszembe jutott. hogy mit kell tennem. mert 2 éve. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. havas estén. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . most kiderül. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. leültem a sötétben. Egy téli. beleléptem egy mély gödörbe. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. nem akarta elhinni. akit agyba-fôbe vertek. a térdeimen. Tanultuk. Rájöttem. aki szerint úgy néztem ki. amit tanultam. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. és azok nem fájtak! Olyan volt. hogy sikerüljön a gyógyítás. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. Azt gondoltam. Nagyon jól éreztem magam a laborban. majd belökték a sárba. hogy neked is szurkoltam Laci. sietve léptem be a lakásajtón. Te gyôztél! Nagyon kívántam. amióta megvan. Arra is emlékszem. Ez kedden történt. gondoltam. igaze. hogy megnézhessem. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. Meglepetése határtalan volt. Mindenem fájt. fiamra támaszkodva tettem meg. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. – egyáltalán nem is gondoltam. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. Utóbbi igazolványt azért említem. és bevallom. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. s otthon életemben elôször laborszintre mentem. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. azt hittem. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. s elestem. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. de nem fájt. miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. keserves kínok közt. Elnézést kérve.. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. mert azt hittem. a szám berepedt. akkor miért van az a sok szenvedô. hogy meg kell tapasztalnom. ami fantasztikusan sikerült. Ott volt! Az érdeklôdésem.. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. mint egy részeg. eltört az orrcsontom.

szédül. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. és semmihez sem hasonlítható érzést. Megnyugtattuk. ami bebizonyította. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. segítünk neki. igazi támaszt kaptam. hogy az agykontrollban hatalmas. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. láthatatlan segítséget. Azt mondta. Sajnáltam. barátaim nem ismerik és tudják azt. azért nem megy el orvoshoz. mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. Olyan volt ez számomra. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. hogy azért ment be dolgozni. bölcs tanácsadóim személyében. hogy lassan. alig tud megszólalni. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. mert nem akart minket beengedni. Nem utolsósorban két jó barátot. Elmondta. úgy éreztem. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. fáj a torka. Megszûnt a fejfájásom. és egész délelôtt nem voltam otthon. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik. egyik reggel nem tudott megszólalni. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. hogy bármi fájdalmat éreztem volna. teljesen egészségesnek érezte magát. magas láza van. Csodálkozva mesélte. illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. mert retteg megtudni az igazságot. és elmúltak mindazok a tünetek. Másnap korán keltem. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. milyen az. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni. de egy szavamat se hitte. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. Láza nem volt. hogy nem csak magamat. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. amit én. amik miatt 20 . nem szédült. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. Egyedül maradtam. Nóra. hogy ismerôseim. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. nem jött ki hang a torkán. örömteli. a felesége pedig kórházban fekszik. Tudtam. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. két gyerekkel. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri. hogy most küldték haza a munkahelyérôl. Elhatároztam. Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). a fiatalasszony. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. Hazaérve üzenet várt. Eszembe jutott. mást is tudok gyógyítani. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. Mivel több. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. Ahol csak lehetôség adódott. hiszen úgy éreztem. Mondanom sem kell. a rekedtsége megszûnt. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. meséltem az agykontrollról.felszabadult. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot.

hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. akkor ez már így is marad. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. és elmennek vásárolni. Bizonytalanul jártam. Elmondta. ahogy mesélt a színpadon önmagáról. és azóta is mindig. milyen jó lenne. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. mit csinálok másképpen. Én csak annyit mondtam. 21 . nem lázasodtak be. – Az a lényeg! – felelte. Meg kellett ezt indokolnom. hogy más orvoshoz járunk. Ekkor azonban valami meglepô történt. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. tökéletesen jól érzem magam. hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. mondtam. és remek érzés. Amikor felkerestük a háziorvost. hogy iskola után nem jön rögtön haza. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. mi történt velem. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. Estére vártam haza. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. Történetét. aki szintén agykontrollos.leszázalékoltak. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat. s ehhez orvosi igazolás kellett. mert azt hihette. családjáról. Mindez azért lepett meg. El lehet képzelni. illetve gyógyítására: az agykontroll. Hamarosan elértem. Elmondtam. hogy egészséges. Másnap reggel. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. – Igen! – válaszoltam én. – Várjál. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. Valahogy úgy éreztem. mert az onkológus. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. csodálkozva jegyezte meg. balesetét jól ismertem. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. aki sóvárogva mondta. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. ha Bori lányom elôbb hazajönne. mint eddig. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. olyan gyakran voltak betegek. A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. – Na és hisz benne? – kérdezte. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). Emlékszem. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. Paralízisem azonban nem változott. akihez félévenként kell járnom. s kikérdezett. Fiam akkor 8 éves volt. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. s utált fogat mosni. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció.

s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl. hogy suli után hazaindul. aki betegen indult el a körutazásra. Elmondtam. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. és sokat. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. A kezével ekkor még nem törôdtem. ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. Felhívtam a figyelmét arra. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. Ennek perceken belül híre ment az utasok között. amikor betegem felesége. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. Alig vártam. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. Üzenek Borikának. Tündi telefonált. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. Az asszonyok idônként összejönnek. elfelejtettem elmenni a nagymamához.megoldom a problémát. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. magatehetetlen férfit. saját egészségi állapotom javulásáról.vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. majd hazaengedték. Sokáig feküdt kórházban. s most tolókocsiban telnek napjai. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. fogfájás szûnt meg percek alatt. akkor üljek le. Meséltem az agykontrollról. és kiderült. Megtanítottam ôt alfába menni. Vendéglátóm megkért. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. Történt ugyanis. hogy már lábra áll. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. Pár perc múlva csöngetett Borbála. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). sôt a minket körülvevô világot is. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. hogy a háziorvosa azt mondta. hogy jöjjön haza. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. Egyáltalán nem tud járni. Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. Makacs térdfájás. másfelet vissza. Azt mondta. torokfájása megszûnt. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. s az arca is. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. Ôket is meggyógyítottam. Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. annak ellenére. egyik oldala teljesen. és amikor meglátott. és kértem lányomat. hazautaztunk Budapestre. mert 22 . hogy más is akad. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. Ôszintén szólva arra gondoltam. A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. hogy gyógyítom. tartjuk a kapcsolatot. Este a kertben Polli néni elmondta. hogy egy torok. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. fáj a torka. hogy nem tudnak rajta segíteni. menjek el vele a beteghez. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas. Ma már tudom. A háromnapi kényszerû összezártság kb. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. Nyolc nap telt el. ha állok a telefonnál. fejéhez kapott: – Juj. amik ezután következtek be az életemben. megy. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. de még állni sem. Anyukám kétségbeesve telefonált. Elmondtam. 50 emberrel a buszon. A találkozás után elhatároztam. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. hogy meg fog gyógyulni. Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. Lementem szintemre. s hosszan meséltem neki arról. hogy az unokája még nem érkezett meg.

Azóta megtanultam. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni. Közel kerültünk egymáshoz. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is.különben el fogok ájulni attól. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. Több problémája is volt. nem sajnálta rá az idôt. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. amit csak úgy tudtam levezetni. 4 lépcsôfokot is megtéve. ha valóban látom. amivel én már rendelkezem. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének.. A család úgy mutatott be. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. mert nem engedtek el. bebizonyította. Mindezt hallva tanácsoltam. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. és ahányszor felébredtem. 23 . Pedig nagyon komolyan vette. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. a sógora alkoholista. Amikor hazajöttünk. ami még ma is a fülemben cseng. hogy nekem nagy élmény volt. El is végezte a tanfolyamot. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre. A hölgy megkérdezte. tesz-vesz. hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl. jól tudott vele fogni –. Majd következett az a mondat. dolgozik.) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. Abbahagytam a gyógyítást. mire tesz képessé ez a tudás. Ma már a kezét is tudja használni. mert azon túlmenôen. az érthetôvé teszi. képes hatékonyan mûködni alfában. Ami ezután következik. amit mondani fog. azt képzeltem el szintemen. Az édesapja szintén agyvérzést kapott. Nyugtalanul aludtam. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz. Csengetésünkre a fiatalember. aki segítettem Jánoson. Elképzeltem. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el. Mikor válaszoltam. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. hogy mi történt. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni. elmondta. de egy idô múlva elmondta. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. eljött vendégségbe János keresztanyja. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. Bottal. de mindenhová fürgén elmegy.. a kezét is használta. hogy természetgyógyász vagyok-e. hogy János már jár. ám szintén beteg. Ezek egyike közvetlen fônököm volt. hogy minél tovább maradok. hogy agykontrollt végeztem. hogy a technikák nála nem mûködnek. illetve az az érzés. aki elvégezte az agykontrollt.. hogy mindig jön még nagyobb). hisz úgy látták. hogy miért. Úgy gondoltam. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon. Mint már írtam. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. hogy én vagyok az. és elképzeltem. telve várakozással. amit szeretett volna megoldani. Az édesanyja fiatal. hogy nem hiszed el. hogy mindenki. de több lett belôle.. mivel most már látják. a lánytestvére 100 kg.

Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. hogy hárman elmehessünk. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. Ekkor a gerincén. rokkantnyugdíjas voltam. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. Nekem errôl nem beszélt. és közben nincsenek fájdalmai. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. hajat szárít. hogy többet nem jövök. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. hogy az én nevemet húzzák ki. keserves kínok között nyomja az ágyat. s boldogan elújságoltam a történteket. hiszen már nyugdíjban voltam. és elmentem a beteghez. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni. húgomékkal és barátnômékkel. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. A következmény óriási volt. de egy szót sem hitt az egészbôl. Nem is húzták ki. Ez december elején történt. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. van segítség. hogy oké. illetve az édesanyjához. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. hogy az egész családjuk elmehessen. Azt feleltem. ha te is segítesz. hogy fel sem tud kelni az ágyból. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom. A következô történet példa arra. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. ha nyernék. 10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. és próbáltam elérni. Kérte. Hurrá.Ekkor én már nem dolgoztam. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. Fél napig ott maradtam náluk. Arra gondoltam. a másik 24 . A két szerencsés. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. mert nem akarták. Elmesélte. Fél napig meséltem az agykontrollról. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. kb. és januárban akarták megoperálni. hogy elhiggye. Azt válaszolta: – Nem. kézrátételt alkalmaztam. hogy válasszak idôpontot. A gerincsérv a nyakánál volt. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. A tavaszi szünetet választottam. de csak akkor. hogy bizony jó lenne. s iszonyatos karfájdalmat is okozott. a bizsergés megszûnt. Másnap telefonon bejelentkeztem. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. Megbeszéltem vele. Elmentem édesanyámmal. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. ô ápolta. hogy Ági fejet mos. aki többek között elpanaszolta neki. Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. hogy ô azt is programozta. hogy próbáljam gyógyítani. Egyik este felhívott telefonon. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. Láttam. és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. s elmesélte. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. Az egyik gyermekem általános iskolába.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. mert nála lakott. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. Fônöknôm határtalanul boldog lett. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. Másnap dél körül felhívtam. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. miért nem azt programoztam. és bizsergô érzést érzett. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. ahol a sérve volt. Azonnal felvette a telefont. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától.

amikor utunk elôször vált bizonytalanná. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. ami ugyan azzal járt. Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. repülôgéppel és teljes ellátással. hogy Magyarország melyik táján. s a 3. Baráthné. hogy ha forrón vágyunk valamire. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. Válasszunk másik idôpontot. Így is tettünk. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. mit ábrázolnak a képek. s fel kellett ismerni. hogy hárman vagyunk. megtudtam. hogy ô is eljöhessen velünk. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. Bejátszottak 3 filmet. hogy utazunk-e. Ezt nem fogadtuk el. másik útra tévedtünk. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. A 3. Mint kiderült. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. s elérésében hinni is tudunk. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától. novemberre szólt. és bennünket vártak. Az 1. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. hogy most kell letérnünk. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. hogy mi nyerjük a fôdíjat. Még januárban. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. és láttam magam a spanyol Riviérán. díj kétszemélyes görögországi utazás. Természetesen tenni is kell a cél érdekében. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. Az utazási iroda képviselôje gratulált.-at egy ismeretlen. a tv is közvetítette. írták. hogy azzal is spóroljunk az útra. Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk. – Ha önnek megfelel. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. Választottunk. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. s végül több. A legvégén azokat a családokat. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. a 2. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. de hozzátettem. mert nincs kellô számú jelentkezô. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. Cigarettájukat még félig sem szívták el. Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. hogy mi nyerjük a fôdíjat. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét. díj kétszemélyes krétai utazás volt. A játék 15 fordulóból állt. díjat édesanyám nyerte meg. díjat. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. A csere megtörtént. esetünk is példázza. hogy ôk is azt programozták. amelyben közölték. teljesen ingyen! Úgy hiszem. Mégsem megyünk. és 25 . Utólag kiderült. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. én pedig remegve vettem át az 1. amikor hirtelen azt éreztem. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. Igennel feleltem.középiskolába járt. majd megkérdezte. kisorsolták a 3 fô díjat. a 2.

ô is agykontrollos. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. szeretettel ajándékoz meg. kezeljem meg. s üzentek nekünk alfában. amelyek puhák. de már túl van az elsô kezelésen. Mielôtt elkezdôdik a mise. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. Igen meglepôdött. Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. Természetesen ez mindenkinek feltûnt. bársonyosak és gyengédek. A meditáció során azt is mindig hozzátettem. Kérte. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. Munkatársam síelésbôl tért haza. Meditálni kezdtem.. Amikor kb.. melyeket a templomban éreztem.. Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. hogy már alig fáj a térde. Ôk is agykontrollosok. Aznap még egyszer gyógyítottam. Magamban azt mondtam. jól megvagyok én magamban is. Egy ismerôs. Ezeket az érzéseket megôrzöm. mi ott leszünk. és mintha áramütés ért volna. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. rosszabb nem kell.) Remélem. Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. amelyek aláfestik azokat az érzéseket. mert nem árulta el. Csodálatos érzés. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen. Mint utóbb kiderült. s hogy hol fáj. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni. Roppant kínosan érez26 . bár a társkereséstôl nem zárkóztam el. a harmónia szigetén lennék. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna. Ô van és én vagyok. s remekül megértjük és kiegészítjük egymást. Nagyon kellemes érzés. Azóta is együtt vagyunk.. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban. hogy a jobb térde volt a beteg. Szeged 1982 óta vagyok özvegy. Hozzám szólnak a szavak. hogy melyik lába. s panaszkodott.biztosak voltak benne.. „A jel!” – gondoltam magamban. hogy kapjak valami jelet. Kb. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam. Csodálkozva mondta. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. hogyha jobbat nem kapok. a nyugalom. Bata Éva. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. nyugalommal. Mintha a béke.. mint az elsô (nagyon jó volt).. Barna Ferenc.. 2 óra múlva visszajött. mert tudta. és igyekszem átadni a környezetemnek. hogy itt várnak ránk. ha valóban találkozom várva várt társammal. hiszen annyira csodálatos. amelyek a szívembe költöznek. hogy agykontrollos vagyok. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. hogy nem használ. Egy. Sokáig úgy gondoltam. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. hogy mire befejezik. mondtam neki. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. de ez sem használt. Békével. hogy fáj a lába. amit írtam. érthetô valamennyire az.

Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. hogy ez egyáltalán nem fájt. Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. Ez könnyen ment. Elsô próbálkozásra nem sikerült. Ahogy ott álltam az autó elôtt. az az érzésem támadt. Éppen azon morfondíroztam. hogy miért nem jön tôle válasz. s akkor már 30 éve dohányoztam. Leszedtem. amíg be nem gyógyultak a sebek. Elég kellemetlen beavatkozás volt. Elméletileg lehetségesnek tûnt. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem. vajon jó választ kaptam-e. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. valamit tennem kell. s az energiám kifogyhatatlan. Naponta 3-szor a szintemre mentem. Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek. ami nem volt a helyére rögzítve. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . Gondoltam. A 2. Fantasztikus öröm volt számomra. hogy segítek a költözködésüknél. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. Az elmetükretechnikát használtam. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. Csodálatosan érzem magam! B. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban. és megkért. csak mintha valami takarta volna. Szombaton boldogan mentem segíteni. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. amilyenek éppen akkor voltak. hogy le kell szedni a generátort. amikor elengedtem a kormányt. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. és úgy mentem tovább. Nem válaszolt. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. mi lehet a hiba oka. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. Ismerôsöm autót vett. Fél perc múlva hatalmasat estem. ezért elmentem az orvoshoz. Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. és azt mondogattam. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. s nem fájt semmim. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. és alatta már látszott is a vezeték. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. de erre egyébként nem gondoltam volna. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére. Másnap átmentem megnézni.tem magam. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. könyökömet és az egyik tenyeremet is. Ezzel a módszerrel kb. és súlyom 110 kg volt. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam.

Rengeteget olvastam az adott témában. mert agymûtétem óta állandó. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. megváltozik a rendszer is. amelyet elôzô évben gyomirtózott. és vele kell megbeszélnem gondunkat. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. 10 napon keresztül programoztam. amitôl az addig kiegyensúlyozott. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott. más technikát nem volt türelmem használni. nem fáj. 28 . Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. az én kiválasztottam. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt. Nem tudtam segíteni. 12-esünk lett. s ma már elmondhatom. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. A következô héten már megkért. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. I. boldog életem teljesen felborult. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. Még az sem segített. kínzó fejfájásom volt. B. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. de nem tudom. hogy mit éreztem akkor. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett. hogy elmúlt. pszichológushoz jártunk. és hanyatt esett. B. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. egy kis szabolcsi faluba. Kiderült. hogy apukám olyan területet vetett be. s úgy kiáltottam felé. Gyôzôné. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. Nem tudom megfogalmazni. hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. Így is mûködött! B. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket. mint a többi. ami felfogja az ütést. Biztos volt benne.” Én változtam meg. hogy késôbb boldog családanya lettem. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. s közben elképzeltem. Látva a jelenetet. Több órának kellett eltelnie. J. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. hogy a fájdalmam megszûnjön. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz. Egyetlen uborkája termett. nem vérzik. a többibôl nem. A siker óriási volt. s azóta rendszeresen gyakorolok. Kb. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. Tehetetlennek éreztem magam. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment. majd fogadtunk.ziumból. A záró meditáció végén hangosan sírtam. de csodálatos volt. hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni.

hogy fékeznem kell.) B. mert vidéken tanultam. hogy a betegséget magam okozom magamnak. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos. Ha nem fékezek. Egyik sem volt hiábavaló. Jutka Serdülôkoromtól kezdve. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. de okot nem találtak. leküzdeni sem volt erôm. csak éppen még hiányzott valami. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”. A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. Megálltunk. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. A másik fontos momentum. a mészporkezelés terjesztôje). Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. hát fékeztem. Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. Az agykontroll. legalábbis annyira. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel. éppen az ORFI Immunológiai osztályán. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. sokízületi gyulladást. vizsgálgattak innen. Néhány orvos bízott benne. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. amire nem figyeltem föl eléggé. semmi ok. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. több zöldséget fogyasztottam. de eredménytelenül. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. Lajos atyát (természetgyógyász pap). 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. Nem értettem a belsô késztetés okát. mert másra már nem reagáltam. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. talán a legfontosabb. amikor mellé értünk. kerékpárját támogatva. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. mint gyökeresen megváltozni. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. az valójában pszichoszomatikus. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. hogy megszólalt a Cézár. onnan. akinek a tudásában bíztam. bár mások szerint már az volt. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. hogy ez még nem a vég. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá. körülnéztem. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt. Lassan áthajtottunk a településen. masszíroztam a talpamat. Megdöbbentô volt számomra. (Engem hív így a szomszéd néni.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek.

Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. amit én észre sem vettem. hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni. – Miért? – kérdeztem csodálkozva. ismétlôkként. 1995 nyarán. de folyamatosan eltûntek. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. így szedésük fölöslegessé vált. Orvost idén csak azért kerestem fel. influenzás. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan. és elôkészítettek a mûtétre. Teremtettek és teremtettem. hogy a lupus azután jelent meg testemen. Minden lenyelt falat után azt mondtam. Ezzel ô is nagy jót tett velem. szagolni lehet. hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. hogy teljesen egészséges vagyok. Húzta. s döbbenten látta. befeküdtem a kórházba. ami az esettanulmányok során derült ki. B. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. súrlódások alapján. hetében csörgött a telefon.getett”. amit látni. 1993-ban voltam utoljára beteg. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. B. Természetesen sikertelenül. amit napközben elfogyasztottam. László 30 . és mûtétet javasoltak. és abban hisz. s meg tud mérni. Korábban nem hallotta meg. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. hogy ettôl leszek szép és karcsú. halasztotta. tisztította és gyógyította a vesémet. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. Kezelôorvosom arra biztatott. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. sarlatánság. Fogékonyságom oka az volt talán. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. „Hókuszpókusz. – Fölutaztam Pestre. fogni. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. László. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú. s visszaadok neki helyette egy kisebbet. Február 2. Közölte. Ô fizikatanár. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is.) A történetemhez még hozzátartozik. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. Laboreredményeim szintén tökéletesek. kértem ôt. hogy egy kicsit megreszelgessem. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. hogy mekkora kôre is számíthat. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. mert félt tôle. Laboratóriumomban elképzeltem. miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. és minden folyadék. Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. Amikor hazamentem látogatóba.

500 esettanulmányt végeztem. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. bár friss földben volt. föld! Hát úgy döntöttem. hogy nézett ki a lakás. repedezett bôrére. ezért nem gondoltam. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá. kertészeti földben. hogy hol élt. Ekkor arra gondoltam. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. Györgyi.-né. s ma már gyönyörû. Mivel én errôl nem tudtam. konkrétabb sikereim is.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. hogy a keze teljesen gyógyult. Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. Kísérleteztem öntözéssel. de nem javult. és szinte egész nyáron kínzott. amiket nem is én tettem el. s ô azokat rendre meg is kapta. Barátnômnek csúnya. milyenek voltak a nagyszülei. hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani. lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. amióta megismertem a Silva-módszert. 31 . hogy valóban ez lenne a megoldás. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. mi lehet a baja. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. nagy és egészséges. átültetem. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult.–né J. Ránézni is rossz volt a hámló. boldogan mutatta. ahol lakott. Megszûnt. ám eredménytelenül. hogy fókahájjal kenegessem. Azóta már kb. Meglepô. Szintemen az az ötletem támadt. másik helyre tettem. – Torokfájás. Nemrég vásároltam friss. mert mindig igaznak bizonyulnak. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat. Persze vannak más. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. piros. Amikor találkoztunk. hányan vannak testvérek. Volt egy cserép virágom. hogy mit tesz a gyakorlás! B. ôsszel is. Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. ezt nem is gyógyítottam. B. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba. egyre csak dobta le a leveleit. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. föld. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. de panaszolta. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. sôt még azt is. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. Egy hétig szinte minden este programoztam. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak. Eddigi legnagyobb sikerem. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen. A válasz ennyi volt: föld. hogy érzelmileg. Egyre jobban hallgatok rájuk. milyen volt akkor az érzelmi állapota. K.

Hát vettem.. Májusban bevásároltam a közértben. fotóolvastam. Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. Minden agykontrollosnak üzenem. Semmi más. Éjszaka végiggondoltam. hogy igen. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. lesz ami lesz. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem. ha egy csecsemô éjjel sír. Elképzeltem hát sokszor. a másik azonban minden estére újra elzáródott. amire az orvostudomány képes. A „nem”-re én tanítottam meg. akik aztán nekiláttak ásóval. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb. Közben elkezdôdött a suli. figyeltem az autókat. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat. aki felszívódott vele. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B. hogy egészséges legyen.. és együtt programozni. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. hogy megnyertem. s mondta az eladónô. eredménytelenül. A múlt héten nyertem egy autót. csak más színû! 32 . Mi is besegítettünk a programozásba. ami az orvosok szerint behegesedett. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. milyen az. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. s programoztam. majd elmetérképeztem. csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. pedig mûtétre is sor került. Egy egész délutánomba került. elhagyhatta a szemüvegét. hogy érdemes többen összejönni. hogyha veszek egy üveg Pepsit. majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz. s kiderült. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet. hogy már enyém az autó. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. akkor ad egy sorsjegyet. Gondoltam. Az elsô szava az volt. csak a kis kocsi megnyerése. Mindent megpróbáltak. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. s eddig mindössze egyszer volt náthás. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem. Ahogy jártam a várost. hogy terhes leszek. Nemrég múlt 2 éves. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni.

hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. hogy mégis lement a kô. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. de sem követ. De rögtön mondtam neki. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam. mert közben derült ki. hogy a bal vesémen ciszta. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. nekiállt a kötözésnek. hogy mutatok még valamit. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. de sajnos vágni kellett. hogy mûködik a dolog. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. ahol már az orvos nem tud segíteni. és járókeret nélkül tudtam menni. Nagyon keresték. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. Technikákra gondolni sem tudtam. annyira fájt. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. hogy este és reggel már lesz. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll.vagy: Az enyém is ilyen lesz. Kôszeg. de nem igazán hittem benne. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. Az orvos azt mondta. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. vagy : Az enyém is ilyen lesz. nem tudták mire vélni. hisz egy barátom agykontrollos. sem cisztát nem találtak. hogy nem 1 porcleválásom van. Én lepôdtem meg a legjobban. Unalmamban azért néha-néha mondogattam. vajon hogyan sikerülhet. Végül is. eltûnik a cisztám”. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. Orvosom rám nézett. hogy mire képes az ember agykontrollal. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. hogy „lemegy a kövem. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam. Kôszeg!” Így jöttem rá. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. és azt mondta: – Gyönyörû. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. mert a kérdésemre. de Corsa!. Tudta. Szobatársaim is csak értetlenül néztek. gyorsan utánam szaladt. Egyik este pokoli fájdalmam támadt. vagyis. hogy hallgatom a kazettákat. ott az elmének talán még van esélye. mert a kötözés végén közöltem vele. Be akartam bizonyítani. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani. és nem megy a torna sem. csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. vagyis járás köz33 . és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is. Szilvia Megállapították.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. és ennek kapcsán rákérdezett. Sándorné 1995. C. bár akkor azt hittem. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. hanem sok. Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. Jött a vizit. Kíváncsi szemekkel nézett rám. hogy elpusztulok. Már alig vártam. dr. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. és járókeret nélkül közlekedek. benne pedig kô van.

hogy agykontrollozzak. tettem. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. 5. mint amilyen régen voltam.ben ki-be akadt a térdem. de konzultáljunk. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. és beprogramoztam. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban. majd ô orvosként segít benne. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. A tanfolyamon a keresztbelendítôs. Kezdtem fölfedezni hibáimat. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. szûk látókörû. A 4. vajon mit gondolnak rólam. mûtét. hogy nagyon jól gyógyít. Nagyon szomorú voltam. 17 éves. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is. Kb. mert mindig arra gondoltam. majd azt javasolta. jót tenni az emberekkel. egy szóval nem tudtam stabilan menni. – Ha nem javul – mondta. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el. mintha ezeket egy másik ember követte volna el. de az agykontroll is. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. tornázom. Cseh Andrea. 2 hét programozás után azt vettem észre. majd végleg eltûntek. nagyszalontai fiú vagyok. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett. Azóta küldtem neki egy képeslapot. hogy jó érzés jónak lenni. amiket azelôtt soha nem vettem észre. Szalonta 34 . s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. s már több napja nem evett. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. Kitakarítottam a lelkemet. – akkor ismét meg kell operálni. hogy soha többé nem leszek olyan. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. Kapoly Azért írom ezt a levelet. 1994 ôszéig durva. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. térdelek. Alfában elképzeltem. és akkor nem kell újabb mûtét. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. hogy könnyedén futok. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. Rájöttem. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. hogy várjunk 1 hónapot. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek.. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra. Azóta még több sikert érek el. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. s ott aztán meggyógyítom magamat. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult. rossz tulajdonságaimat. egyszerûen arra gondoltam. s rájuk mosolyogni. hibájával együtt. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom. hátha történik valami. Elképzeltem.

de hiába. sokkal jobb a közérzetem. Csicsainé. Azonnal elkezdtem tanulni. Ha problémám adódik. Igazam lett. Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. Rendkívül energikus lettem. Így is történt. Tollra. és áradt belôlük a szeretet. Nagyon sokat merítettem belôle. hogy allergiás lettem. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. és vegetáriánus vagyok. Napi 100 papírzsebkendô. Sógornôm 14 évvel ezelôtt. és mindennap 3-szor. a fodrászüzletben ért. Kiderült. Hosszú évek óta dohányoztam. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. s biztosan tudom. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. leadtam 7 kg-ot. ami megóv a pollenektôl. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. Mindennapjaim részévé váltak. ahol a vendégek is hallották. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. Ám úgy éreztem.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. Mindennap 2-szer. akik kedvesek voltak. hogy az igazi. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. Egész életemben használni fogom a tanultakat. pozitívan gondolkodom. 2 hosszú éven keresztül. fûre. kazetta és egyéb. a segítô szándék. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. hogy ez nem megfázás. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. mint annak elôtte. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. Éreztem. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. porra. 4-szer programozom a gyógyulásomat. a jóindulat. 3-szor relaxálok. Állapotom egyre romlott. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. akkor 31 évesen. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. fôleg a pozitív hozzáállás. hogy a megoldás bennem van. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. de egy júniusi napon úgy döntöttem. A szünetekben állandóan olvasgattam. Ma már elmondhatom. valószínûleg azért vagyok allergiás. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv. rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. Öt nap múlva meghalt. orvoshoz fordultam. Sikerült is. folyt a könnyem. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. Az immunrendszerem gyenge. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. Az eredmény nem maradt el. Már a fogadtatás is csodálatos volt. hogy teljesen egészséges vagyok. egyik napról a másikra. s szedtem nap mint nap. abbahagyom. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 . virágzó fákra stb. Mocsa Ahhoz az állításhoz. és mire befejezôdött a tanfolyam. valami más. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. A rossz hír munkahelyemen. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. A súlyom is a régi. Kaptam gyógyszereket. nekem az ma már feladat.

hogy orrom egyre jobban eldugul.-né. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak). el nem tudtam képzelni. Magamban azt mondogattam. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki. nem váladékozik. Boldogan mondhatom. Pár hónap elteltével azt vettem észre. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. s mint késôbb kiderült. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak. Cs. Ez mind fontos. Dobrovits Ágnes. Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. Teljesen egészséges vagyok. hogy legyen koncentráltabb. K. A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít. Remekül bevált. Az elmetükre-technikával programoztam. s ôket is felismerte. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. és én mindig elkeseredve hajtogattam. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás.történtek felôl. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. megkísérlem visszafejleszteni. és „felszívódott”. Az eredmény: 15 kg mínusz. hogy szervezetem bölcs. mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról. ezért csak akkor leszek éhes. hogy mikor mire van szüksége. s azóta teljesen megváltozott az életem. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. hogy a nagypapa nagyon kimerült. hogy így legyen! Kb. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. de én is segítelek. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával. és kezdjen végre önállóan tanulni. orrpolipom lett. azért nem tudtam neked segíteni. A családban soha senkinek nem volt ilyen baja.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. de ez nem esett jól. hogy egyre jobban tanulj. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. Kislányom nagyon szerette. tudja. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. Kislányom teljesen átszellemült arccal. hogy lefogyjak. Aztán áttértem 36 . Halálukat egyébként elôre megálmodtam. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Édesapám 2 éve halt meg. lemerült az energiaszintje. másfél éve elhatároztam. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen.) Még azt is megjegyezte a kislányom. és 5 nap múlva meg kell halnia. Az 5. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. fôleg a térdem és a csípôm környékén. D.

Ez számomra azért nagy siker. már minden mindegy. Ô egyébként nem tudja. hogy férjem ne igyon. ha a felvételi vizsgámra gondolok. Nem láttam én sem a „minivirslit”. hogy tiszta maradjon. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. Azóta is ámuldozok. amint a kezem teljesen meggyógyult már. mind a 4 év anyagát. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. miközben természetesen intenzíven programoztam. Laboromban gyógyítottam. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). szuperolvastam. Fotóolvastam. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. Na. utána úgy éreztem. Ô ezt azzal magyarázta. Azért bekötöztem a sebet. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. Még ma is csodálattal tölt el. s a fájdalmat is megszüntettem. Z. és így tovább. s utána úgy. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. Gondoltam. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. s a végén láttam. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. 30 percet szántam. De volt még 2 napom. mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. és nekiláttam a villámolvasásnak. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam. ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. D. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni. teli poharat is vizualizáltam. mint akkor. úgy sincs mit vesztenem. Minden könyvemre kb. sem a „radaroldalt”. merültem. Például azt sem. 37 . D. ahogy ott le van írva. de nem törôdtem vele. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel. Érdekes. Eljött a felvételi vizsgám napja. s a kezemen kb. Köszönöm! D. sürgôs volt a tanulás. Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. 30 percen keresztül tettem ezt. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást. férjem leszokott az ivásról. vettem a biológia tankönyveimet. Úgy éreztem. hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. és nem tér be oda. Betegsége miatt eltiltották az italtól. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl. Mivel felvételire készültem. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról.a türkiz színû zselés csodakrémemre. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet.

javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. Meghökkentett a 38 . s depressziósan feküdtem naphosszat. táncolok. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam. hogy ott lehessek. Napról napra könnyebben mozogtam. akit szeretnék. cipekedek. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. emeletre. Fehér keretes tükrömben láttam magamat. Elmúlt. amint tornázok. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. álmodjam meg a pontos módját. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. Közben rájöttem. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. hogy a hirdetôben ülök. Az alfahangot is használtam. kényszeresen ettem. s így visszamentem dolgozni. mozgáskorlátozottság. s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. én még nem vagyok megfelelô szinten. Bár sem hitem. nem vérzik – mondtam. fájdalomcsillapítókat. busszal mentem be Pestre. ittam. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. hanem helyette fásliztam. hogyha készen állok társam megkeresésére. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. hogy milyen kinézetû. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. Gyakran voltam táppénzen. valamint a reggeli és esti meditálást. Persze gyógytorna. masszíroztam. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. elváltozott részeket. kentem. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. és sok új barátra tettem szert. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. sem vágyam nem volt igazán. napi gondolat-nagytakarítást. hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. erôsödtem. Szerettem volna társra találni. borogattam. érszûkület. valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. és felmentem a 3. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok.és jógagyakorlatokat is végeztem. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. s fokozatos látásromlás gyötört. s minden vágyam az volt.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. s azóta gyökeresen megváltozott az életem. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott. kézrátétellel gyógyítottam. Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. és házassági hirdetést adok fel. tornáztattam. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. és azóta is tartom a súlyomat. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. December 11-én egyedül. nem fáj. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. Teljesen elhagytam magam. marékszámra szedtem a gyógyszereket. és szinte egész nap szintemen programoztam. Az „egyre jobban” valósággá vált. gondolkodású és tulajdonságú lenne az. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. Elképzeltem magamban. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. kertet mûvelek. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem.

hogy aki társra vágyik. Az orvos közölte. Zsóka. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. s tele már a nézôtér. válaszoljon a hirdetésemre. öngyógyítást tanulni. és bemutatkoztam. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. S éppen akkor. A Bükk déli lábánál. Tudom. Természetesen megtörtént a csoda. hogy valaminek történnie kellett. Kiálltam képzeletben a színpadra. s amikor tehetik. hogy rosszindulatú daganata van. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. és foglaljon ott helyet. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. szeretnek. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. milyen életet szeretnék élni a jövôben. akik elfogadtak. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. Gyógyulni mentem. A 3. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. Nôgyógyászati problémáim voltak. A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. velünk vannak. Mire magamhoz tértem. gyógyulást. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. Férjemnek van 3 lánya. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. aki el akar jönni. Elmondtam. hogy milyen vagyok. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. hogy hittel. hogy aki úgy érzi. Lányom maga is agykontrollos. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. hogy lelkileg érett. majd véletlenül utána az Elixír újság. a méhnyakon polip. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. ha mindenkihez elért az üzenet. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. éjjel felébredtem. milyen szeretnék lenni. aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni. S akkor. s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre. hanem feladatként. 2 nagy ciszta 39 . Arra kértem a résztvevôket. és boldogan. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek.mód. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. jó mamája a lányoknak. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. Naponta teszek és programozok azért. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. hogy akkor ébredjek fel. igazi társa lehessek a férjemnek. És ami a legcsodálatosabb.

Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. s a helyére új. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. Egy erdélyi agykontrollos 40 . Korábban. Azóta nem gyújtottam rá. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. Apró lények. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. hogy nincs már semmi tennivaló. csillékre rakják és elszállítják. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. törékeny és száraz. leszoktam a cigarettáról. folyékonnyá válik. Mondhatom. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. megmaradt falát. ami vékony. s a fényben lebegô almavirágszirmok. lehúzó. hétvégére. a ciszták eltûntek. Késôbb. Az eredmény: ép méhszáj. naponta dolgozom a méhemen. amitôl annak tartalma fellazul. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található. nem volt már benne az a régi. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. Mire visszamentem a 2. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. ami pedig nagyon sokáig kínzott. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. Két héten keresztül. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. nem bántam meg. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. de a gyermekeim esetében is. csak a sebhelyet láthattam szintemen. 2 hét után úgy éreztem. mert nem voltam feszült és ideges. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. gépekkel. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. hogy miért. Rendszeresen. Napról napra. hogy a régi. hogy oldószert juttatok be a miómákba. A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. mint a bánya tartalmát. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. de ez valahogy nem ment. mint egy szônyegcsíkot feltekerem. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. mintha parkettát csiszolnának. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. s így januárig haladékot kaptam.a bal petefészken. lapáttal. beteg szövetet. Két héten keresztül azt képzeltem el. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. s az szépen beépül a sejtek közé. amit leszívatok. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. Fenn fény. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. Addig dolgoznak. tanácsadóim segítségével. és bedörzsöltem enyhet adó. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. hogy megkönnyebbült a hasam. polip nincs. Elképzeltem. rossz érzés. ami szépen odailleszkedik. hogy megismételjem a tanfolyamot. gyógyító krémmel. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. Ezután jön az életvíz és a krém. egyre kevesebb volt a leszívni való. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. Tudtam. s nincs is rá panaszom. s miómák a méhben. amíg egyszer csak úgy nem láttam.

(Tatarozták az urológiát. ami aztán 3-4 hetenként kiújult. aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). 41 . 30 évig szültem veseköveket. lápisszal kezeltek. hol balról. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. kamillateával. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. meszesedést és kopást állapítottak meg. Fizioterápiás kezelések. Többször öblítették. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. 1975-tôl sántítani kezdtem. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. tüskés vesekövet. de otthon sajnos sokszor robbantam. Egész életemet végigkísérték a betegségek. melegítéssel stb. A nyaki gerincnél porckorongsérvet. munkaképesen tartottam magamat. összesen kb. Kint erôs fagy volt. Ajánlom. A 3 éves rejtély megoldódott. hol jobbról. megoperálták az orrsövényemet. Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). fizikoterápiás kezelést kaptam. 1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek. Azóta. Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. és ennek már fél éve. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. és heveny vérvizelések. magamba fojtottam a problémákat. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. szanatórium. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. mert mindkét térdem begyulladt. Ha néha eljutottam az orvoshoz. s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el. aztán már Kalmopyrinnel. A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. mindenki gondolkodjon el rajta.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. gyógytorna. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok. 5 évig szenvedtem feleslegesen. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. 27 hónapig. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre.

október 21. között könyvbôl. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. mint amikor gyógyszert szedtem be. majd minden rutin nélkül. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. sem más gyógyszert. hogy szorgoskodjanak. Quarelynt. javaslat nyugdíjazásra”. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. altatót és használtam orrcseppet. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. de megállt a kezem. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. Minipress. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. és ha a baj okozója a vesekô. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. amikor észrevettem. és valami sprayt. Miért vegyem be – gondoltam –. Ekkor arra gondoltam. nap délután pihentem egy keveset. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. Napokon keresztül. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. Hónapokig programoztam. Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. Azóta ilyen panaszom nincs. Nekikezdtem az olvasásnak. A memóriazavarok. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. hogy mi a célom. 1991. Napi 20 perc galvánt kaptam. Úgy 10 óra körül vettem észre. Mydeton. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. akkor szüntessék meg. rendszeresen nyugtatót. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. dalszövegeket. Az elôírt gyógyszerek: Trental. elszínezôdések lecsökkentek. verseket sokkal könnyebben tanulok. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. Cavinton. akkor most is kipróbálom. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá. Gondolatban megkértem kedvenceimet. Ugyancsak rendszeresen programoztam. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. és november 30. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. javul a memóriám.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. szeptember 22-én olyan erôs. a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. Frissebb vagyok. Nyúltam a Quarelynért. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. Talán 3 perc telt el. Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. mint 42 . Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. munkaképesség-csökkenés 50%. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. a hupikék törpikéket. Délelôtt újra programoztam. hogy ne kapjak az orromon levegôt. antibiotikumot. hogy programozhassak. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. ha zúzódás van. A 3. 1991. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt.

elmeszesedik. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. vagy 8. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe. Megkértem. amihez pár nap alatt hozzászoktam. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. hogy fáj a beavatkozás. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. anyait. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim. haragosaimmal kibékültem. A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. Bedobtam apait. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt. mintha az ô nevében beszélnék. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. Sokszor ültem fogorvosi székben. A programozásnál csak annyit ismételgetek. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. 6 l programozott vizet. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom. az megdöbbentette az orvost. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. de csak utólag mondtam meg. Térdpanaszaim. azt mondta. a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. Úgy kellett visszahozni az életbe. Programoztam reggel és este. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. 5-4-3-2-1. Borbély doktor úr. hogy a foggyulladás betokosodik. megcsinálta a vázpróbát. 1994. 15-én felkerült a fogsorom. A 6. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. Nem akarta elhinni. közben úgy programoztam. 3 este egyenként több. feltöltöttem tisztító folyadékkal. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. hogy kérek-e érzéstelenítést. nyakam kifogástalanul mozog. Néha jeleztem. amit tôlem látott és hallott. mi ez a borzalmas zaj. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. egy kis szubjektív kommu43 . Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. szorítani és emelni. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. hogy néhány este ismételje meg. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. Kitámogattak a váróba. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. A szuri valami eret talált el. nyakfájásom teljesen megszûnt.régebben. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. Irányítottam az ellazulását. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. Gyökérkezelés és próbatömés után. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. és a fogaira azóta sincs panasza. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. Meggyôzôdésem ma is. aki hozzájárult nevének közléséhez. Éppen Dorozsmán kempingeztünk.

gyorsan túl leszek rajta. Éveken keresztül. véres váladékot.. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. Tôle ígéretet kaptam. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. hogy inkább megoperáltassam magamat. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott. Kis dolog. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput.. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. Hazamentem. Kiderült.nikáció. mint 2 hétig hiába programoztam. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. Másnapra teljesen egészséges lettem. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. gondoltam. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre. amit keresett. de nem semmi a „kis dolog”. fényképezhetek. hogy a gennyes. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált. nekem nem indult el. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön.. Október 26-án azért felkészültem. de kérésemre október 26-ra halasztották.. Belsô ösztönzést is éreztem. hogy a mûtét vége felé. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. Kiderült. Határozottan ellenezte. de bizonytalan voltam. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 . Több. Ha viszont mûtét. amikor még nyitva van a seb. Egy nap múlva panaszmentes voltam. mégsem találta. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta. akár szellemi. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. hátha lesz sebészi beavatkozás. Nem hitte el. Már másnap megmûtötték volna. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. akár fizikai munkát. és nagyon rosszul éreztem magam. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre. Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani. hogy mûködik a módszer. Nem fogja-e megakadályozni. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. hogy körbe kell injekciózni a forgómat. Magam elôtt szégyenkezve ugyan. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. A röntgenleletem negatív lett. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van. az orrdugulást polip okozta. ha valaki mellettem végezte. de elmentem a szakrendelésre. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. Elnevettem maga. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. A fôorvos dr. Amikor gépies. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. a fejfájást. hogy mennyi ideig fog tartani. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. Most az sem probléma. hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására.

Arra gondoltam. nem gondolkodtam. Ekkor bejött egy csapat. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. hogy végig kommunikálhat velem. ha kiabálok. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. Patai Ilona percre pontosan tudta. hogy ne érjem el a théta szintet. a kíváncsiságból bent lévô dr. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. elveszítettem az idôérzékemet. küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni. Szentesi Mária adjunktusnô. nem éreztem. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. Gazdagné Patai természetgyógyász. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. 6 l programozott vizet ittam meg. A feleségem. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor. Az önarcképem egy életlen torz vigyor. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. Már akkor olyan mélyen voltam. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. hideg kocsi után úgy éreztem. Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. az „alfahaverok” és az idegenek 45 . amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. és kb. de nem kockáztatom. hogy kezdheti-e. hogy igent válaszoljak. de talán az alfából is kijöttem. Hû! Ez nagyon rossz volt. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal. beszéltem. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. nem hallottam. és a laboromban is ezen dolgozom. hogy ne kelljen elbújnom. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. pedig megígértem. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. és annak. A doktor úr megkérdezett. már kissé halkabban. Nagyon melegem lett. és zajongva elkezdtek mosakodni. Somogyi Rózsa. és csak beszéltem. Ez idô alatt kb. hanyatt fekve. Felkönyököltem. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. Ekkor úgy éreztem. hogy mikor vagyok válságban. Gombos Edit angoltanárnô és dr. Csak egyszerûen boldog voltam. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. sebészorvos. A kényelmetlen. aki az arcomat figyelte. A fônôvér közbelépésére volt szükség. hogy takarjanak be. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. Azt még hallottam. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. Nem láttam. Rátettek a mûtôasztalra. de engem ez sem zavart. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. Mondtam magamban. negatív kijelentést tett. mosolyogtam és mosolyogtam. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. beszéltem. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet.théta-szinten legyek. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. inkább fagyjon le a lábam. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban.

hogy nem ez a család az igazi a számomra. arra a következtetésre jutottam. Nekem csak öröm. Amióta elvégeztem a tanfolyamot. külön szobám. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel. amikor megláttam az asszonyt. Itt. belsô érzésem azonnal jelezte. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. ez az agykontroll sikere. ne 46 . hogy amíg itt vagyok. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. Mindenki azt mondta azonban. takarítanom. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. Utólag visszagondolva a sok nehézségre. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. Az a gazdasági társulás. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. ahol rengeteget kellett dolgoznom. s szabad idôm is csak minimális. hogy már tudom. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek. Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. tévém van. egyszülôs családot. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. nem fárasztott. jó közérzettel. Ennek ellenére elhatároztam. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. nagy-nagy élvezetet okozott. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján. Szinte olyan. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. Engi László. Egész nap güriztem. A másik jutalmam. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. Leírt szöveg nélkül. A Silva-módszernek köszönhetem. Büszke vagyok arra. Magyarországon. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. 8 éves fiú él. fôznöm. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. valóban : „többek vagyunk. félkönyékre támaszkodva. Ideérkezésemkor. a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt.gratulációit. Most náluk dolgozom. Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. mint hittük. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. s ajánlott egy ír. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. ahol egyetlen. nem is lenne akkora értéke. azóta sokszor programozok másoknak is. beszéltem és beszéltem késô estig. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. Születésnapomon azzal lepett meg. hogy késôbb sem fájt a seb. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. sôt örömöt. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. A jutalmam az volt. és csak beszéltem. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. ahová sikerült bekerülnie.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. Még néhány bizonyíték arra. ráadásul nem volt külön szobám. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. Már évek óta nincs lámpalázam. A célomat tehát elértem. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész.

de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. Bevett már lázcsillapítót. képes vagyok rá. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. és láza lemegy. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. hogy édesanyja beteg. hogy utána már nem ment föl többet a láza. órák óta 39 fok fölött van a láza.nagyon látogassák ezt a családot. hogy addig csinálom. sôt hûtôfürdôbe is beült. A kislány örömmel újságolta. Most már mindenhez úgy állok hozzá. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. már reggel óta görcsöl a veséje. csak kicsit még gyenge volt. Azt is programoztam. hogy rendben van a dolog. ha kihívnám az orvosi ügyeletet. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért. – Igaz. de hiába. Az ágyból sem mer felkelni. hogy nagyon rosszul van. amikbôl megtanultam. hogy barátnôm. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. hogy a gyerek nyugodt marad. hurutos tünetekkel. már csak 38 fokot mutat a hômérô. 39-40 fok körüli. és pár perc múlva felhívtam ôket. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. és ne izguljon. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 . hogy az anyu már sokkal jobban van. Letettem a telefont. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. mert újat vesz magának. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. és képzeletben ezt is gyógyítottam. mert le fog menni a láz. Mondtam a gyereknek. Bevette az összes tablettát. és alig tudtam levegôt venni. és nem kapja el a betegséget. Tudtam. Tartottam tôle. sem No-Spa. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. de most még örülök is nekik. Másnap megvizsgálta az orvos. kislányából is ez sugárzik felé. és azonnal szintemre mentem. amíg el nem érem a célomat. és az már csak 38 fok volt. Közben szúrni kezdett a hátam. Ezt pár nappal azt követôen mondta. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. Igen. gondoltam. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. hogy hogyan ne csináljam. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. A kislány megúszta enyhe. Lehet. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. 10 perce mérték a lázát. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. Érdekes „véletlen”. Elképzeltem. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. Ekkor már jól érezte magát. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. Egyszer csak úgy éreztem. Este 10 óra fele értem haza. de a láza nem ment le. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. Azóta egy rovart sem láttam. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. ami napokig tartó. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. hogy furcsán hangzik. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. a jelek szerint elköltöztek. Veseköves nagymamám azzal fogadott. s legjobb lenne. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. Kijöttem szintemrôl. Tüdôgyulladása lehet. és kiderült. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. és elpanaszolta.

hogy ha jól szopik a baba. hogy elmúlik a fájdalom. hogy be tudj melegedni. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. igen eleven kisfiú. barátságosan mellém kuporodott. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte. 48 . hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak. hol fáj a hasa. azonnal jelentkezzenek. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció. Idônként azt gondoltam: biztos. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. Ahogy mellette ültem. s olyan közel bújt. csendesen feküdt. hogy gyógyul a baba. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. nagyon fáj a vesém”. most már hamar rendbe jön. s hogy reggel újra jelentkeznek. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. még azt is megmutatta. Ennek már fele sem tréfa. Mi tévô legyek? Tudtam. mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. Elképzeltem. és elfelejtettem feltölteni a készletet. így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. úgy ahogy volt. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. Nem tudom. és intenzíven programozni kezdtem. Állapota fokozatosan javulni kezdett. – Úgy látszik. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón. Úgy gondolja. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált. és semmi mást nem fogad el. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. mint egy doromboló kiscica. Félrevonultam a másik szobába. mit kell tenniük. s közben ellazulva elképzeltem.. miután beszéltünk. Egyik óvodás korú kis betegem. – Az éjjel is többször volt széklete. csak az anyatejet. nem lehet nagyobb baj. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg.gyógyszereket. Szerencsére inni tudott. Aggasztónak tûnt a helyzet. hogyan múlt el a vesegörcse. Igyekeztem megnyugtatni. Megbeszéltük. és az éjjel sokszor szopott. aláárkolt szemekkel.. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. és elképzeltem. Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. Reggel jelentkezett az apuka. Mit gondol. hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. Nem próbált meglépni. és azzal búcsúztam el. Barnabás. szintemre mentem. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. Nem engedte magát megvizsgálni. Visszafeküdtem ágyamba. többet talán hívni sem fognak. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. de hogy valami megérkezett belôle. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. nem volt már több széklete a kicsinek. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. amilyen sokáig csak tudtam. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához. Fecskendô és tû azért még akadt a háznál. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt.. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni. Perceken belül kiállt a fájdalom. gondoltam.. megszûnik a görcs. Amikor megérkeztem. Végül is a vizsgálat ürügyén.

Gondolatban megkértem. Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos. Ô. részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. amikor infúziót kötök be. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. de tekintettel a telefonszámlára. és ami marad. hanem csak azért. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. ráadásul jó hangosan. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. hátha jelentkezik. hogy vajon mit érez a pici. jobban örültem volna. Egyedül Zsebi névre hallgató. mint a Silva-könyv. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. Nem a panaszaim miatt. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 . mert az eredményen magam is meglepôdtem. és megfigyelem saját érzéseimet. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. mint magától a fájdalomtól. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. kedves. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. miért fáj néha a vénám. nincs mese. és már szunyáltam is. Már 3.Elôször nem értettem. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. mint pöttöm sámán. Aztán rájöttem. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. Gondoltam. érzem. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. azt költsük el arra. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. Szinte még le se tettem a fejemet. Bár nem számítottam rá. ha inkább ô hív fel. így aztán kimondott szavak nélkül. gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva. Igen ám. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. és közben. amire éppen kell. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. bundás. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól. valamint olyankor. napja vártam. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. Egyre gyakrabban elôfordul. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. jelentkeztek a tünetek. nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített.

levettem a könyvespolcról egy 50 . Némethez hasonló. A lapocot tartva éreztem. akkor talán el sem megyek. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. s láttam. De nem fájt a következô hónapban sem. eszembe jut. és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. Másnap sem fájt! Elôször azt hittem. Miután ez is a felszínre került. Egyik esti meditációm után. magába temette a tenger. Ha nagy néha még elôfordul. Szeretteimet és mindent. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. hogy ha van valami olyan. amely mindaddig az otthonom volt. amióta a tanfolyamot elvégeztem. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. Mélységes szomorúságot éreztem. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. még mindig az élmény hatása alatt. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. s hogy megrövidítse. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. és valaki hasba szúrt. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. hogy hasfájás környékez. szinte kastély méretû és jellegû. ami számomra addig fontos volt. hogy minden másról megfeledkeztem. mire ô fölkapta puskáját. hideg és barátságtalan házban laktunk. még perceken át nagyon fájt a hasam. és nagyon sírtam. Nem bírta elviselni a szenvedésemet. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. naponta kétszeri szintremenetel segített. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. Késôbb felszínre bukkant még egy. ha felidézem magamban ezt az emléket. alig tudtam abbahagyni. már csak elvétve fájt a hasam. akit Annának szólítanak. bekattant. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam. amikor az elsô nap este rájöttem. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett. már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. Halálos sebet kaptam. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. Négy éve. (Azóta is kerülget. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. hogy fiatal nô vagyok. Vagy fél órán át rázott a sírás. Szintén fiatal nô voltam. akivel forrón szerettük egymást. Amikor az álomból fölébredtem. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. és akkor is sokkal enyhébben. és programoztam. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete.) Másnap. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. és végiggondolom. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. de sokáig agonizáltam. ahogy az alig néhány hetes. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. megfojtott. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl. ezt követôen viszont már csak ritkán. és hasba lôtt. Atlantiszra gondoltam. Magam is meglepôdtem. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. félig már elalvás közben. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem.

egy napot sem hagytam ki. Nem biztos. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. csupa seb volt. hogy neonatológusként dolgozhatok. ami mindkét lábfejemet beborította. mert csúnyán gennyedzett. milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó.Atlantiszról szóló könyvet. Amióta ez történt. a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. Már öreg voltam. A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. és meghatódottan csodáltam. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. hogy szó szerint emlékszem. amit még nem olvastam. állandóan kirepedezett. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is. Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam. kínzó ekcémámból. hogy napról-napra egyre többen leszünk. még mindig az élmény hatása alatt.és vérnyomáspanaszaim. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. milyen jó. és bátran ki is merem jelenteni. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. A gyermekkorom óta tartó szív. Eddig nem tudtam. Találomra felütöttem. hogy teljesen egészséges vagyok. aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. hogy távolba még nem látok egészen élesen. Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. és elolvastam az elsô mondatot.” Aztán. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal. Aztán bekattant: igen. Szívbôl remélem. de a 51 . plasztiklencsés. amikor szememet közvetlenül éri a napfény. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. Mintha a szemüveg viselésével az ô. Nagyon sokat szenvedtem vele. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. dr. hogy nekik az egész életük jó legyen. (Sajnos nem a rövidlátással). Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. Orvostól orvosig jártam vele. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. Erdei Judit. és hamarosan eljön majd az az idô. A legelképesztôbb dolgok derültek ki. amin a tekintetem megakadt.

Tetôtôl talpig fehér volt. Teljesen tünetmentes vagyok. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. Azt mondták. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. Elég lehangoló látványt nyújtott. hogy most fordul be a sarkon. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. vagy inkább lebegett. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott. Remek érzés. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). nem úgy nézett ki. úgy bedagadt a lábam. Hála azonban az agykontrollnak. Elégedetten néztem meg alkotásomat. mintha élne. A balesetben. Volt olyan telem. bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. szinte áttetszô. él. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. melynek töve egyre szaporodott. de elmulasztani nem sikerült. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. Hatalmas csörömpölés hallatszott. Eszembe jut. A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. napon szereztem tudomást. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. és senki sem tudott róla semmit. A gondról az eltûnést követô 6. mert mire a munkából hazaértem. betegségem már a múlté. Vágyam azonban erôs volt. hiszen többször is megfordult nálunk. tanuljak meg együtt élni vele. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. Alig hiszem el. Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet.sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. csak az a bizonyos 4 autó tört össze. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. és úgy csizmába bújni. Jól emlékeztem a külsejére. Hála az agykontrollnak. kb. Gyógyítottam laboromban. 52 . most megy el a szomszéd elôtt. mint a mutatóujjamon a köröm. Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. akkora.

magam sem tudom miért. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. Gondoltam. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. majd együtt jönnek haza. még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. Naponta 3-szor. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. a nyugalom és a növekvô bôség. hogy jöjjenek velünk. hogy itthon mindenki várja. hogy élénken ver a szíve. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. Ennek ellenére gyakoroltam. elmondtam a szülôknek. és elôször is megállapítottam. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. 4-szer mentem szintemre. Nappal elképzeltem. amikor otthon beszélgettünk. minden ügyünk egyre jobban alakul. akik 53 . Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. hátul a két szülô. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. Ezt a dátumot csak azért írom le. „csak” az egész életünk vált csodálatossá.Otthon a szintemre mentem. s közöttük a gyerek. Nappal vizsgálódtam és programoztam. Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. egy másféle egészséget.” Érdekes. már az is eredmény. tehát él. Beköltözött hozzánk a derû. azzal a nem titkolt céllal. ülünk a kocsiban. mi a férjemmel pedig mentünk tovább. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. Éjszakánként üzentem. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. hogy együtt jövünk haza. hogy tombol az influenzajárvány. pontosan úgy. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. a gyerek is akarja. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. mint amit korábban ismertem. de úgy éreztem. Ezt. én pedig programoztam. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. Éva. Felutaztunk. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. igaz bátortalanul. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk. megteremtett egy jobb. Minden területen. Elképzeltem. ahogy programozáskor elképzeltem. hogy a Batthyányi térre kell mennem. Meg kell vallanom. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. Szóltam a szülôknek. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és azt is. Fájdalmam csökkent. ha az állapotom nem romlik tovább. hogy a gyereknek segítségre van szüksége. – Ôk akarják. Én mára moziba készültem.

. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel. ám mégis része annak. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. illetve csepegôre állítottam. Csodainjekcióim. majd felütöttem. „egyetemes anyag”. Nagy élmény volt megtapasztalni. kékesfehéres. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen. és minden hullám egy-egy ember. s egyre jobban. sem másokat. Gondoltam. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni. Természetesen elmentünk a rendôrségre. A. hogy amit eddig elértem az életemben. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet. Gondoltam. talán ahhoz hasonlíthatnám. már-már olyan közel. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. hogy létezik a „közös tudat”. kikocsikázták magukat. Egy voltam az egésszel.. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 . Nagyon könnyûnek éreztem magam. Úgy állok hozzá. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. Ekkor „elszakadt a film”. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. itt az alkalom. ha sok. hogy milyen az. s én elaludtam. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét. lássuk. Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. Kiderült. könnyû. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe. pozitív gondolkodású ember van együtt. de talán nem mertem elhinni. hogy én nagyon örültem az eredménynek. Nem láttam magamat. kellemesen meleg. A korábbi problémáim feladatokká változtak. mintha kellemesen meleg.csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. Végezetül meg kell vallanom. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. Valósággal érezni lehetett a teremben. Elképzeltem. hogy szinte láttam a benne ülôket. a gyomromat beszûkítettem. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. Testünk maga volt az egész teret betöltô. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. hol tartok. Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. F. A képernyô sötét lett. hogy: „No. Azóta valóban egyre jobban vagyok. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. Nagy élmény volt számomra. Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. s most visszahozzák. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. lemérjem. az a saját. eredményeimbôl pedig erôt merítek. de világosan éreztem jelenlétüket. Az biztos. Hibáimból tanulok. hogy hajnalban. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. habfürdôvel teli vízben úszkálnék.. mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. különleges tengerben.

Elôször roppant mérges lettem. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie. amit magamtól is tudtam. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. Gyakran mondogatják. Ha jól sikerül a programozás. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. Sötétséget. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. (A vér vasszintje 4. A vörösvértesteket feltartóztattam. Érdekes volt. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. Azt mondják. hogy fel kell kelnem. 10 perc múlva. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem. Fénysebesen a laboromba vittem. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket. csak én. de én ezt nem vártam meg. látszólag semmi különöset sem teszek. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem. Anikó. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. hajnali 3 óra volt. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez. kedves megjegyzéseket tesznek. hogy a jó hangulat belôlem árad. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. hogy kb. magammal elég alfában foglalkozni. mert álmos voltam. de aztán gondoltam egyet. Hiszed vagy nem. hogy nem volt köpetem. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. A tanácsadóim is sokat segítenek.5 µmol/l volt. és szubjektív kommunikációval üzentem neki. figyeljek jobban másokra. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot. Elképzeltem. Nem akartam. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek. Ezután jöttek a granulocyták.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. felcsipegették a baktériumokat. nagy fehér madarak képében. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. F. hogy legyek nyitottabb. és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki. A váladék úgy eltûnt. Kb. Nekem ez azért nagy élmény. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. kb. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket. Igen erôs érzésem támadt. meg tudja csinálni a feladatát. Pár perc múlva csengettek. piros szívecskékkel. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. Megérzik. hogy kevés a türelme és az önbizalma. alfába mentem. 6 hétig nem dolgozhatok. oldott légkört teremtek magam körül. Orvosom azt mondta. és mivel éhesek voltak. hogy ki kell nyitnom a szememet.Éjszakai ügyeletben megéreztem. jött az ügyeletes autó. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. Kecskemét 55 . mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. mert munkát hoznak. Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. hogy mitôl. ám sokkal inkább az a baj. pedig én nem jópofáskodom.

s úgy tûnt. nem reagál. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. Súlyos állapotban lévô. Elmeséltem neki. és egy farakás tövéhez szaladt. Alfába mentem. mondja. ahol külföldön dolgozom. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. s kiderült. azt mondja. hogy sajnos elromlott a tévé. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. mert a laborosokat okolták. majd azt. s azt. Férjem teljesen paff lett. Több szerve is károsodott. s amikor legközelebb dolgozni mentem. amibôl egyre több gond fakad. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. Néhány szabadnapot töltöttem otthon.. terhes nô került az osztályra.) Azóta is alkalmazom a képet. és vizualizáltam. hogy teljesen jól érzi magát. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. azzal a hírrel fogadtak. Kijöttem szintemrôl. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. és haza akart menni. így csak ki kell javítanom.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott. Ez egy „baromság”. s ezt a férjével is közölték. amit már megállapítottak. hogy a cica eszi a húst. ami itt folyik. ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. mert olyan nincs. A fônôvér ideges. nem hitt a szemének. ha ez igaz. Vizualizáltam magamban a jelenetet. s Marina futott a tányérjához. Az is érdekes. Szolnok Elveszett a sündisznónk. Ôszintén szólva én is alig. hogy olyan szerv- 56 . ez nagyon kegyetlenül hangzik. Azonnal átmentem a másik szobába. hogy keresse meg Mukit. ez nem normális. Azt mondta. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. A tanult módon kinagyítottam a képet. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. hogy egye is meg az ígért marhahúst. Férjem nem hitte el a történetet. Gyakran elôfordul azonban. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. hogy mikor „ürül meg a hely”. amit az orvosok csinálnak. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. vagyis mikor hal meg a nô. éppen ott. hogy elszakadt a vezeték. amit egyébként csak péntekenként kap. Alig telt el 1-2 perc. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak. Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket. Tudom. Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. hogy mit láttam alfában. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam. a macskának. de hát ez az igazság. Arra vártak. a bal oldalon. majd átmentem a másik szobába.. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. mûvesével tartottuk életben. ahol a süni pöfögött. Hiába kapcsolgatja. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. A cica azonnal nekilódult. volt egy piros és egy kék vezeték. Az orvosok is lemondtak róla. hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. s esettanulmányt végeztem az ügyön. ahol láttam. alig volt már mûködô veseszövete. hogy az asszony hazamegy. Beáta.

Nagyon izgatott a téma. Állapota napról napra rosszabbodott. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. hogy megfulladok. Ezeket a képeket naponta 3-szor. Bánatomban ettem. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. ha nem voltam éhes. Azt is elhatároztam. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. hanem megbékéltem sorsommal. hogy rendbe teszem az életemet. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. sokat hallgatok zenét. több héten keresztül elképzeltem. Krónikus hátfájásom. Ekkor teljes depresszióba estem. Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét.károsodás nyomára jutok. fantasztikus energiát. és agylágyulása lett. hogy most is ilyen vagyok. s pontosan úgy nézek ki. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. életörömet. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. egy szóval élvezem. s már nem fulladok. Ez a könnyebb. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. hiszen nem is tudnak róla.. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni. Határtalan szeretet. E. amelyek hízlalnak. a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. A 3. ha komolyan veszem. ami erôs megfázásból maradt vissza. aminek következtében bal oldala lebénult. Visszatért az életkedvem. kitisztítottam a pajzsmirigyet. hit és vágy tölt el. akkor is. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot. ami a sok. és abban a pillanatban a 57 . vagyis a csodálatos nyugalmat. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. nap elkezdtem a meditálást. amirôl a kórlapban nem esik említés. ami nagyon zavart. Meg is lett az eredménye. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. Bátyámtól. segít rajtam. nem keseregtem. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. F. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. boldogságot. tudtam. s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. mert állandóan úgy éreztem. teljesen megszûnt. aki Szegeden él. és elhatároztam. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. és jó irányba terelem gondolataimat. tornázom. elképzeltem. és nagyon szeretik Relax Manót is. amit az agykontroll adott. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. és jól tudok aludni. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. Fölemeltem a fedôt. ami örökre elvitte. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. hogy az teljesen elmúlt. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. pedig már a beutalóm is megvolt. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. amitôl csak a kilók szaporodnak. 5 és 10 évesek. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. Két éjszaka elolvastam az összeset. nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. hogy nem sírtam. Erre külön nem programoztam.

Nagyon fájt. Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. munkahely. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. Mohácson. sokkal magányosabb életformára. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. Én akkor. kamillateával kezeli a végbélnyílást. és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –. Szüleim elváltak. hogy ne siesse el. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. Gondoltam magamban. s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. teljesen megváltozott az életem. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. s azonnal feldagadt. Aztán elképzeltem. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. fehér folyadékkal. s kértem rokonaimat. Behunytam a szememet. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. hogy meg kell mûteni. édesanyámmal és öcsémmel éltem. Megkértem rokonaimat. külön lakásban. hogy önálló életet kezdjek. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. berendezkedni egy új. biztosan leégett a nyakamról a bôr. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. Demis Russos és Barbara Streisand. Temetés. Alig hittem a szememnek. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. levettem kezeimet a nyakamról. mert épp elôzô nap dobtam ki. Ma már teljesen panaszmentes. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket. halványzöld élet vizébe. Édesapám a nagypapámmal élt. Nem itthon. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. hogy van. hogy egyre jobban. hanem egy baráti látogatáson. leültem a fotelba. Mindig azt válaszolta. hogy siessünk haza. Vigyáz a táplálkozására. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. A laboromban már várt két tanácsadóm. Gyász nélkül telt el néhány hét. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. A laboromban gyógyítottam. Szegeden történt. Teljesen odavoltak a csodálkozástól. Amikor meghalt. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. Én azt ajánlottam. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. mely szökôkútszerûen csörgedezik. és jó mélyen ellazultam. Éva. mert 3 helyen megcsípett. a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról. és belenéztem a tükörbe. hiszen rengeteg tennivalóm volt. Már másnap beköltöztem a lakásába. mehetek az ügyeletre. Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. és meditálni is fog. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. hogy amikorra kinyitom a szemem. Mondtam a sógornômnek. ám fôleg azért. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). hogy ô is tesz a cél érdekében. vagy talán több is. 58 . Ezt 10 alkalommal ismételtük meg. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. de megegyeztünk. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. hogy na.forró zsír a nyakamra fröccsent. s bekenték hûsítô. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását.

hanem mindenkinek. ez a kincs már az enyém. amiben nekem tanácsadóként megjelent. Jankovich István: Túléltem a halálomat. akik hasonló helyzetbe kerültek. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl. célcentrikus ember vagyok. 2-3 órát aludtam éjszaka. Teltek a hónapok. kíváncsi. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. A legnagyobb meglepetés akkor ért. ebben a dimenzióban. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. Programozásom célja a talponmaradás volt. mert nem én azonosítottam. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. hogy ô lesz a tanácsadóm. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. jövendô életek. Napközben fáradt. Nem tudtam. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. Domján Lászlótól kértem segítséget. gyógyszer nélküli alvást. bármennyi idô is telt el. ami történt velem és családommal. csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. Agykontrolloktatómtól. és szó szerint „elzavart” hozzá. Már megértettem.L. (Ma már a Létközt is mondanám. Anélkül. negatív érzelem. hogy édesapámat miben temettük el. Kiderült. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. nyugodt. Kínoztak az álmaim. Nem utasította el. Edith Fiore: Nyugtalan holtak. – Rendszeresen programoztam a mély. hátha segít. ahol ô élt. hogy álmaimnak üzenetértéke van. s én egy kicsit megnyugodtam. Zavart. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. Igaz. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. próbáljam meg. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. világossá vált számomra. de érzelem! Amikor erre rájöttem. meditáltam. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. ott minden róla mesélt. hogy bárhol vagyok. Nagyon gyakran álmodtam vele. én természetesen elôre elterveztem. amíg az aput el nem engedem magamtól. már nem létezik. Meglepetés ért. s így egyre jobban hiányzott. Más mindenki hitt nekem. miben utazott el. pszichiátert keresett nekem. Elég nyughatatlan. és közölte. hogy tudtam volna. Bruce Goldberg: Elôzô életek. 59 . Hiszen abban a lakásban élek. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. és azt sem tudtam. dr. Biztatott. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. Rendszeresen relaxáltam.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. ez nekem rossz. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk. Átöleltük egymást. Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. hogy addig nem lesz belsô békém. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. 6 hét táppénz következett. amikor Mohácsról hazahozták. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. és szinte mindig olyan érzésem támadt. dr. Amikor tanácsadókat kellett választani. korlátok. ezt az egész helyzetet. bárhová néztem. ami ekkor elöntött. nem nevetett ki. Kivéve a fônöknômet. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. hol a gond. fásult voltam. ami egyre jobban fájt. D. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Nem léteztek határok. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. hogy nem értem a halál fogalmát. kiket kérek föl erre a tisztségre. azt is felszínesen. Megértettem. miért kínoz. hogy ô a fizikai létben. Nem volt halál. mégsem bizonyult haszontalannak.

Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. hogy számára mi a legjobb megoldás. évében járt. Ekkor ô a 78. a mai napig elérzékenyülök. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . hátha segít valakinek. A zseniségem abban rejlik.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. Tudtam. de még csak javulás sem. és naponta meghallgattam. mert mások mint én. A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. de rájöttem. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot. vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. Mint késôbb kiderült. Sôt. melyben hittem is. – Írtam egy levelet édesapámnak. Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért. Igaz. késôbb egyre könnyebb lett. de nem bánt. és feltétel. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. fájdalmat nem okoz. Minden ember tudja. mindenben segít. És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. de ezek ma már nem a fájdalom. A gyógyulás azonban csak nem jött. hanem a boldogság könnyei. Ha ô akart. Én közben teljes mellbedobással programoztam. 48 db kô került ki belôle. epeköve volt. Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. hogy ô is egyre jobban legyen. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. mint a többi ember. emiatt a mûtétet el kellett halasztani. és tisztáztuk. hogy zseni vagyok. Most megtettem. ezt köteles vagyok tudomásul venni. illetve a búcsúimát mondjuk közösen. Arra is. megtöltött egy kisebb zacskót. Elmondtam. amíg félelem élt bennem. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. amit ne érhetnék el. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. Elmondhatom. szép sikerek tulajdonosa lettem. Addig hallgattam ezeket az állításokat. Azóta boldognak. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. s nem pedig cél. egyedül nem mertem laboromba menni. hogy itthon. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). hogy elfogadom a másságukat. – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. naponta 3-szor. kiegyensúlyozottnak érzem magam. Csak az megy el. s találkozni Vele. fényképeket. aki menni akar. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. Ôk is zsenik. hogy hiába. Persze agykontrollal. Fekete Marianna. Hát ennyi egy most 24 éves lány története. ha az üdvözlô. És miért? Mert más vagyok. – Sokszor néztem édesapámról videót. hogy ô a tanácsadóm. magnóra mondtam. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. és ne tartson nagyképûnek. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. s egész életében makkegészséges volt.

Fôleg nekem. izzadt. ez meg sem fordult a fejemben. Egyszerûen nem akartam engedni. sôt. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. idôvel kisimul a víz. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. ahogy azt kell. hogy tanulhattam a halálából. az mindenkinek jó lesz. A külsô leírása nagyon jól sikerült. mint én. és hagyjuk. de nekem sokat jelent. mégpedig jó szándékkal. Csak egy kis idôhúzásra futotta. hogy nem lehet megmenteni. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. hogy vigyen az ár! Higgyük. amit nem lehet. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. nem tudjuk. vágytam és elvártam. Kitûztem magam elé egy célt. Pedig hittem. Bízzuk ezt „szakemberre”. amit le kellett gyôznöm. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. Ezen bárhogy akartam is. Ekkor még nem tudtam. mert azt hittem. Mást szerintem nem is tehetünk. amit mindenáron el akartam érni. leírni nem lehet – megélni kell. hogy fekete a torka. Lehet. hogy olyant akarok. és azt hittem. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. hogy igazán mi a jó nekünk. hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. Fekete Szabolcs. hogy az agykontroll valóban mûködik. Hát nem volt annak semmi baja. és égô vörös a nyelve. igazán. Aztán szörnyû volt nézni. hol beteg. aki tudhatja: Istenre. hogy meghaljon. Minden családtagom biztosra vette. Újra és újra nekifeszültem valaminek. hogy el tudtam hinni. mennie kellett. ha ez néha fájdalmasnak tûnik. de azt eldönteni. Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. hogy visszaszerezhessem azt. hogy miért nem mûködik az. szinte remegett a hangja. így lesz jó mindenkinek. Isten akaratában. Hát feküdjünk a hullámok hátára. Ennek köszönhetem. az egyetlenre. Késôn jöttem rá. Kérésére én próbálkoztam elôször. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. hogy neki még élnie kell. hogy furcsán hangzik. Számomra a legfôbb konklúzió. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. még akkor is. akit szeretek. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. és megköszöntem neki és Istennek. Egyszerûen nem értettem. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. nem változtathattam. hogy szélmalomharcot folytatok. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. hogy jó irányba visz. és ha nem félünk. s mondhatom. Meghalt. ha ô meggyógyul. hogy miért adott ilyen alanyt.ta. Megpillantottam. és én tehetetlen vagyok. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. amit ez okozott. és sok szenvedésre. Kezdtem keresni. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. akkor 61 . Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. Ô bevallottan nagyon izgult. sokkal jobban dönt.

Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. S mire az 500. hogy a 2 éves. értelmes. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. Igen. s akkor már biztos lehetsz magadban. A riadalomtól teljesen kizökkentem. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. megnézem alfában – válaszoltam. én ezt megteszem. a fûben hever egy halott csecsemô. Gyorsan elôkerítem az apját. Megijedtem. kutyákat. Irány vissza alfába! Elképzeltem. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. A visszajelzéskor társam elmondta. de minden gondjának ez az oka.-hoz értem. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. a saját korosztályát is kerüli. Lánya született! 62 . Aznap békésen ebédeltünk. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. Valójában tud beszélni. de a dobhártya ép – láttam képzeletben. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot. hisz annak nem ott volt a helye. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. Kb. De mielôtt elindulnánk.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. rohanjunk az orvoshoz. nincs a gyereknek semmi komoly baja. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. valóban rendkívül gátlásos. éppen megbillen. Eltöltött a nyugalom. amíg teljesen meg nem nyugodtam. Az elsô eset volt. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. után kezdtem elhinni. Na jó. de sikerült elkapnom. Azt tanultuk. Egyik délelôtt kavarom a rántást. a 100. A gyerek ordít. szétszedett egy addig rendkívül masszív. de az is segített. Addig vizualizáltam ezt. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. s mindennek az a kiváltó oka. Nem pörög a nyelve. visszahúzódó. csak nagyon gátlásos. Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. de én mögötte állok. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. macskákat. José Silva azt tanácsolja. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent. mehetünk az orvoshoz. A diagnózis pontosan az lett. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék. határoztam el. rózsaszínû masni. hogy ezt a pillanatot megússzuk. intelligens ember. gondoltam megnézem alfában. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. több iskolát is végzett. És ekkor szinte zúdultak a gondolatok. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. és nézegettük a kertekben a virágokat. Nem bír beszélni. golyós számológépet. amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. s két kézzel. hogy ez nem valami múló illúzió. Máig sem tudom. hogy végezz el 500 esettanulmányt. a füle vérzik. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé. Jött is rögtön a válasz: – Nem.

Teltek az évek. Egy alfatárs megkért. 1 m átmérôjû.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést. A környezô erek vették át a funkciót. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. Tényszerû valóság. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. hogy a 3. kivizsgálják. kezdett panaszkodni. majd villámgyorsan vetkôzni kezd. Ledobja a nagykabátot. hogy szakad róla a veríték. a gyermek kezét fogva. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. kiáltja. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. fekete kendô a fején. Végezetül egy szép gyógyulási siker. infarktus után mûtötték. rajta egy szép. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. pláne nem feketét. hol lehet? Bárhol keresem. szépen öltöztetett. Félidôs várandós rokonunktól jött a hír. de mozdulatlan baba. de add meg a címedet. érdarab felszívódott. most már mondd meg azt is. nincs. hogy néhány csigolya. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. A 3. Ismerôsünk hitetlenkedett. felsô rész és hozzá való sapka. hogy útban van az újabb baba. akkor már nem élt. felsô rész. A földön szalma. hogy nincs meg a 3. aki egyenruhát visel! – mondtam. Levél ritkán jöttment. No. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. Meg kell mûteni. az elképedés óriási. köti ki a nyakkendôjét. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. hogy vannak. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No. a zakót. mi okozza a panaszokat. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk. akinek 63 . Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. Nézem alfában. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. Azt mondd meg. s így végig. válasz jön. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. Szépen rendbe jött. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. hogy mi okozhatja a tüneteket. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. Repül az ing. jellegzetes formájú sapka. közben rúgja le a cipôjét. jobb életet keresni. A válasz mindig az. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. egybevetik a régi és az új felvételeket. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. Sokszor kérdezem. Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. a nadrág. Az elsô elképedés után kuncogok magamban.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. de semmi rendkívüli sincs a látványban. kb. csak 2-t. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. Az az igazi apa. mint a gyereken. váltakozva. csak éppen valami szokatlant érzek. majd megírom! Otthon megnéztem alfában. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. eltûnt. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik. csak éppen nem bírták a strapát. hogy mi a bajod! Itt a bajom. ismét kórházba kerül. Látom. hát nem látom a 3 eret. nagyon aranyos. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. de alfában idônként megnéztem. Hû.

Húsz éven keresztül éltem így. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt. rövidebb lábúnak láttam magam. mint az épen. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. Bíztam az agykontrollban. hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel. milyen szag lengedezett napokig a házban. hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. Lelki szemeimmel görbének. hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam.. apránként. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. egyszerre mind a 8-at. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. és nem voltam túl fáradt. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban. mert jól mutatja ez. de semmi nem használ. meséld el. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna. Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. s megtehettem. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. kennek rá mindent. délben. – Figyelemreméltó és tanulságos. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. Másfél évig reggel.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. Orvostól orvosig viszik. – Hadd kérdezzem meg. A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását. de ez már minimális. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. de a megvalósítása igen egyszerû. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. mert éreztem. és hiába igyekeztem. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. este. Pontosabban szólva elégettem ôket. akkor menni fog. az elsôk között. Fantasztikus érzés volt. A tünetek csak szaporodnak. hogy képes vagy segíteni. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. képzeletben már kissé szebben jártam. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni.. Ha éjjel fölébredtem. Gyógyítani kezdtem alfában. – Mennyi ideig programoztad. Képzelheted.

de melegen ajánlom. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni. amikre nem is mert gondolni. ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége. ahogy olyan csodálatosan járok.. Eseted is jelzi. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. nem! Csak a járásom változott. Egyik orvosrokonom. Sokan azt mondják. hogy könnyedebben. hogy egyedül is remekül megy. Az „én beteg vagyok”. és azt hiszem ez is hozzájárult. milyen egészségesnek lenni! Igen. de tapasztalatom azt mutatja. De nem csak én vettem észre a változást.. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között.. Vizsgálok. – Nem. A tanfolyam óta megérzem. Fájdalmakat. vérzéseket szüntettem meg. akkor is programozok. olykor kombinálva a két módszert. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire. amik mind növelték hitemet.. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem. én úgy csinálom. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. ma teljesen egészségesnek érzem magam. és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le.) 65 . ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. Hozzáteszem. mint egy zerge. s láttam magamat lelki szemeimmel. mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki. másként járok már. problémás eseteivel sokszor megkeres minket. amikor a gyerekek elalszanak. – Igen.. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön. és döbbenetes. hogy olyan információk is elôjöttek. – Az étrended nem változott attól. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. én is ezt tapasztaltam. Szerintem egyedül is remekül lehet. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok. hogy mennyire az. mégis igaznak bizonyultak. boldognak. Most végre megtudtam. hogy zergének képzelted magad?. hogy mennyire szilárd az énképünk. és utána gyógyítom magamat. Óvónôként dolgozom. Én tudom. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra. és délután.. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. Egy idô múlva érezni kezdtem. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk. Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás.

hogy csak felelôsségem van. Az agykontroll számomra életforma lett. Lehet hogy sokan azt mondják. s ismét tudok segíteni másokon. hogy megtanulhattam. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. Ekkor került kezembe. Érzelmileg feltöltôdtem. hogy mi az illat. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. Ma is vannak súlyos nehézségeim. Nekem siker. Büszke vagyok rá. nem véletlenül. amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. jogom semmi. én kezdtem elfelejteni. A legnagyobb örömöm kislányomban van. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. A munkámban is újra örömet találok. Késôbb már nem akciót hirdettem. akciós árakat hirdetve. hogy ha csak a fele igaz annak. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. Állandó kétségek között ôrlôdtem. hogy komoly bajban vagyok. mert sok szeretet és kitartás van benne. 66 . feleség. szokványos tucattörténet. Energiám kifogyhatatlan. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. hisz csôdöt mondtam mint anya. hogy a munkában sem sikerül semmi. depressziós és introvertált voltam. s ráadásul egyfolytában betegeskedem. Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. az Agykontrollkönyv.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. Egyébként gyógypedagógus vagyok. s ráadásul semmire sem vagyok jó. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók. Hálás vagyok. Újra boldog és egészséges vagyok. Ma már gimnazista. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. mi már nyertünk. olyan fejgörcsökkel. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni. állandóan tanulok. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat. Úgy láttam. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. hanem virágot és hálát hintettem. A házasságom tönkrement. A 2. és én egyre jobban a vevôket. de az is siker volt. Fischerné Kovács Aranka. hogy mit jelent nevetni. szakember. Gyötört még isiász és lumbágó. A nyáron volt az esküvônk. nem befolyásolják a jó kedvemet. hogy mertem lépni. szeretik a boltunkat. hogy néha elájultam a fájdalomtól. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. Arról álmodni sem mertem. hogy családom minden tagja. állandó migrénem. Akkor azt gondoltam. Úgy éreztem. Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. Újra türelmes lettem. kislányom kínlódott. most már tudom. és mi a szag. mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. Boltom Horvátország határán van. amit a könyv ír. de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. amilyenrôl eddig csak álmodtam. leggyönyörûbb meditációnak.

–né S. 10 perces mûtét volt. Rosszul forrt össze a csont. Nem csoda. szegény nagyon sántított. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral. Elmondhatom. de ma többet magyarázott. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. és megoldásokat keresni rá. ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. Kati. Átmentem hozzá. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. A mûtét jól sikerült. és láss csodát. Programozásunk hatására javult a kislány állapota. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat. Azóta is egészséges. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját. Leírok néhányat. máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. Szuper ez a Benton doki. Két nap múlva átjött látogatóba. hogy az optimális idôpontban ébredjek. Gyógyítottam más betegségeit is. de azóta sem remeg a beteg feje! F. oda nem való anyagokat. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. Zita 67 . Másnap feltették a gépet a fiúra. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. És képzeld. aki keres. hogy a vérnyomása is normalizálódott. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. s ô egyre jobban érzi magát. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. és állandóan fájdalmak kínozták. valóban talál is. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga.és csípôtornát végeztettünk a beteggel.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. 50 év körüli. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. hisz saját érdeke is az. és a fülzúgása is elmúlt. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes. A Honvéd kórházban operálták. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. Halmozottan fogyatékos. Ez éjszaka egy kb. határozott. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta. Ezek végeit lecsipegettem. akivel nyak. Hitt nekem. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom. Késôbb az is kiderült. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. Úgy gondoltam. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. gyors léptekkel ment. mint eddig egész évben együttvéve. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt. és elmeséltem neki. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. szinte minden szavát megértettük! F. azt most képes vagyok feladatként kezelni.

hogy még ezek után sem estem kétségbe. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. Másnap reggel. Amikor 2 éves lett. nyugodtabbá. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt. hogy aludja át az éjszakát. azt gondoltam. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. Kislányom már 5 éves. osteomát találtak. amikor felébredt. kiegyensúlyozottabbá váltam. Megtaláltam! Olyan munkát. egyértelmûen megerôsítették. Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. lemegy a boltba bevásárolni.Megszületett már a gyermekem. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. naponta. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. s azt mondták. Kitartóan programoztam érte. A tanfolyamnak köszönhetem. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. hogy ô már nagylány. A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk.” 1993. amire igazán vágytam. Hittem magamban. ami meszesedést. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. márciustól decemberig. s éjszaka azt üzentem neki. A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el. azzal jött oda hozzám. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû. este 30–35 percig. önállóbb. kissé szabálytalan kontúrú. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. Nyaki gerincfelvétel is készült. Teljesen elkeseredtem.” 1993. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. hogy legyen bátrabb. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki. Egyik éjszaka azt álmodtam. A valóságban is pontosan így történt. tehát tömör) képlet látható. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. hogy ennyi bajom legyen. de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. ez nem lehet igaz. A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. amely lehet angiomyolipoma. meg kell mûteni. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. F. merészebb. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. Akkoriban váltam el. december: „Jobb vese normális. az Onkológián. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. hogy az Expressz újságot böngészem. Jöttek is szép lassan a sikerek. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . kopást jelzett.

ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. Az történt. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. hogy ezt soha többé ne lássam. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. majd letöröltem. és kimondhatatlanul boldog vagyok. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. és teljesen lázba jött. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. Ettôl kezdve mindig mosolygó. gömbölyû daganatot. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. 3 hónappal ezelôtt. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. úgy. Nyakcsigolyáimat pedig kis. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. mert újra dolgozhat. 3-szor ismételtem meg. Naponta 3-szor fél órát programoztam. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt.meditáltam is. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. hogy hallgassa meg kérését. és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. feltette a két képet. energetizált vizet. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. Üzentem húgom fônökének. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. hogy az elváltozás eltûnt. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. Ültem a padon. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. 69 . hogy boldogan mosolyog. és ahogy közeledett a 3 óra. és húgom. hogy visszamenjen dolgozni. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe. Nagyon boldog voltam. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. majd darabokra törtem ezt a képet. amint húgom kétségbeesetten sír. hogy beszámoljon a meglepô változásról. június 1ét. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. Én meg csak röpködtem örömömben. Azonnal áttelefonált a gégészetre. s azonnal elfogadtam. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. Ezt kb. hogy soha többé ne jöjjön elô. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. F. s ideiglenes munkát ajánlott. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. Már fél éve kísérletezett. hogy június 1-tôl dolgozhat. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem. Május közepén közölték húgommal. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. és utána viszem a két leletet az Onkológiára.

hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. Aki hallott már e betegségrôl. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. sôt még akkor sem. Konkrétan: 101 kg voltam. Másnap hallgattam a rádiót. hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. kerestem a szavakat. sajnálkozva tekintett rám. s már ment is érte. hogy mi nyerünk. Köszönöm a szerzôknek a könyvet. Remekül szórakoztunk. Pedagógusként dolgozom.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. elhagytam a rossz szokásaimat. s most 80 vagyok. kitûnô eredményeim vannak. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. vagy csak minimálisan csökkentették 70 . Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. mert olyan allergiás roham jött rám. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. és nagyon tetszik ez az életforma. injekciókúrákra jártam. Pl. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár. úsztam a verejtékben. Boldogan vettem tudomásul. annak ellenére. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. Ugyanez volt a helyzet. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. hogy fölvettek a fôiskolára. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát.A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. Például türelmes és megértô lettem. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. Elhatároztuk. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit. A tanfolyam elvégzése után. de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra. fülig pirultam. Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. s észrevettem. Közben rengeteg gyógyszert szedtem. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül.) Hát ez már túlzás lenne. az tudja. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. válaszoltam. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. igen nagy örömömre. nem bántam meg. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 1995. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. hogy aki csak meglátott. Éva megnyerte a fôdíjat. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt. ha több kollégám is beül az órámra. Meggyógyítottam egy barátomat. díj. hogy egyébként komolyan készültem az órára. illetve a penészgombákra. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban. de ezek nem. nem jövök már zavarba.

s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe. amit húztam. hogy sovány és csinos vagyok. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam. Teljesen nyugodt voltam. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. fehér. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. Aztán eljött a kis érettségi napja. Budapest 71 . (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. hogy milyen jól nézek ki. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. és nem blokkolok le. s nem kell többet bô ruhákban járnom. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. Megsajnáltam. foglalkozzak vele. s ahelyett. a kihúzott tételt tudom. Elképzeltem. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. 2. kiscicaként igényli. és roppant ösztönzôen hatott rám. ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. meg sem kellett szólalnom. s mondják. Azóta is tartom az 55 kg-ot. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. Láttam magamat. elszállt minden félelmem. Állandóan fogyókúráztam. Programozásomnak meg is lett az eredménye. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot. bár enyhébb formában. Gabi. ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni. és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. a bal alsó sarkába pedig. amikor már ilyen leszek. Azonnal megvettem a hosszú. ahogy napozok. bárhova elmehettem.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. hogy fogytam volna. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. ami megerôsíti immunrendszeremet. Amikor kiszólított a tanár. adtam neki enni. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. hogy 55 kg vagyok. nálunk ragadt. ahogy dicsérnek az emberek. Szinte hallottam. hogy M-es méretû ruhát hordok. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat. feszülôs nyári ruha van rajtam. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. mindenki azt mondta. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. ha találkoztam ismerôsökkel. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. hájpacni lány vagyok. és ahogy ez lenni szokott. Budapest 17 éves. mert elolvasta a piszkozatomat. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam. gimnazista. hogy napközben többször fölvegyem. fehér. 85 kilós. a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. mint ahogy számítottam rá. egyre jobban híztam. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. naponta 3szor programoztam. vagyis 30 kg-ot fogytam. Sokat készültem a vizsgákra. Most harmadikos gimnazista vagyok. Ettôl kezdve. és már nem zavarnak a pollenek. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim.panaszaimat. magyar irodalomból és nyelvtanból. feszülôs nyári ruhát. amint hosszú. Évente jártam vizsgálatokra. Állandóan arról álmodoztam. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem.

s 10 éve kiderült. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. osztályos gyerekeimmel is. Törökszentmiklós 72 . 2 alkalommal is. hogy a mióma kisebb lett. tárgy. Pl. Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. és ott visszamondják. December 6-án feküdtem be a kórházba. az önálló tanulás motiválására. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak. sem az alakját és a társait illetôen. osztályban végeztük. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. elindultunk. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. Asztmás rohamokat kapott. a ciszta pedig elmúlt. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. A tanfolyamot követôen. Most már mer felelni a tanárnak. Hirtelen nem tudták. Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. Leleteim tökéletesek! G.és részes esetet. autót vezettem stb. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. hogy méhemben mióma van. 48 éves vagyok. mintha mély. Anikó. már az is negatívan hatott. és szorgalmasan. de én azt programoztam. így orvosom mûtétet javasolt. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. akkor azonnal agykontrollozott. Természetesen itthon sokat pihentem. de novemberben rendellenességek adódtak. Aztán – talán azért. Napközis nevelôként. hogy mégis megoperálnak. s amikor a nyaralóba értünk. pihentetô alvásból ébrednék. 3-szor programoztam gyógyulásomat. tehát elég volt csak rágondolnia. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. legalább naponta 2-szer. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá. hogy operáljanak-e vagy sem. Próbáltam elmulasztani. közös programokra hívták. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. nagy sikerrel alkalmazom dr. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. Azonnal elkezdett programozni. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése. Kígyós Éva. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani. Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. szeretettel vették körül. az alany-. Korábban 3 évig észre sem vették. Gál Mihályné.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. hogy úgy ébredjek. így remek lazító gyakorlat is. a személyes névmásokat. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. Most is elaltattak. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot. hogy „baj” van. Mérete az évek alatt nem változott. nap reggelén távozhattam. Nagyon szeretik az ilyen órákat. szinte próbaképpen. még ott is megismételte. Tökéletesen sikerült. s nem zavarta semmi. A fáradt. de már elkezdtem a 4.

s gyógyítani kezdtem. hogy feltöltôdjön. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. már szépen jár. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák. s óvatosan behívtam a laboromba. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. Ez behatolt a csontokba. akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. hogy eleget dolgoztak. hogy vissza sem tudtam már aludni. Amikor befejeztem a gyógyítását. mert csupa seb volt másutt is. és a jelek szerint nagyon fájt. A tanfolyam 3. ha megengedi. Gondolatban elmondtam neki. aki azt mondta. s kimentem megnézni. ha megenné a vitaminokat. Egyszer csak döbbenten vettem észre. Elvittem az állatorvoshoz. De a csoda csak 3 napig tartott. Szintemre mentem.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. Jól elbánhatott vele egy kutya. ahol nagyon jól éreztem magamat. s napokig nem került elô. Amikor már úgy gondoltam. gennyes seb alakult ki a farkán. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. Lejegyeztem az álmomat. s ezért úgy gondoltam. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. s hamarosan lefeküdtem aludni. lesoványodva megjelent. Apró szobrászokat fogadtam fel. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. A vitamint is 73 . de csak forgolódtam. Így a csoda folytatódott. hogy cicám lábáról eltûnik a púp. Ezután kijöttem szintemrôl. s elbúcsúztam tôlük. A programozást abbahagytam. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. Szintén vele történt. de mintha megérezte volna. hogy segíteni szeretnék rajta. 1 órán keresztül folyt a kúra. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. Azonnal laboromba mentem. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. hogy egy nagy. kijöttem szintemrôl. azonnal távozott otthonról. hogy jó lenne. mert azt gondoltam. s megpróbáltam újra elaludni. Nagyon ügyelek az étkezésre is. s azóta is tart. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. csillapította a fájdalmat. reggel 5 órakor fölébredtem. Ma már alig tapintható az elváltozás. amikor fáradtan. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. a hangulata is sokkal jobb volt. hogy fájdalmai csillapodjanak. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. az újdonsült laboratóriumomban. A jobb elülsô lábán. mert több helyen is megsérült és vérzett. mert nagy szüksége van most rájuk. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. teljesen meggyógyultam. megköszöntem a munkájukat. teljesen rendben vagyok. Sebei már nem véreztek. napjának estéjén. Már éppen lemondtam róla. elkezdtem gyógyításomat. s egyáltalán nem sántít.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. Elmagyaráztam neki. s gyógyította az ízületeket.

hanem olyan folyamatosan beszéltem. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. Olyan érzésem volt az elôadás közben. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. azt mondta. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. ott és akkor. Jelszavam: mindig mindenem megvan. s a káromkodásról is. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. jobboldali. és én csodálatos elôadást tartok. tudni kell rólam. hogy én értek a legjobban hozzá. Remek érzés hallani. de 3 elôtt már dadogtam. akitôl vette. Most már tudom. Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. vagy ami még rosszabb. frontérzékeny vagyok. hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. ahogy könnyedén mozgok. mindenki rám figyel. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. kivéve egyet: a súlyom maradt. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. Nos. pedig igencsak volt közben idôváltozás. ami a boldogságomhoz kell. hogy akik régebben is ismertek. amikor azt mondják: – Ha te tartod. ami hatalmas változást hozott az életemben. Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. Életem minden területén megváltoztam. Ám a súlyom változatlanul maradt. Elmetükre-technika: barátaim megkértek. Korábban ideggyógyász. szeretgettem ôket. Programozásom óta 2 hónap telt el. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. a nyugtatókról. Vettem egy kis füzetet. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. szemész és belgyógyász is megvizsgált. abban a pillanatban. amiket korábban nem is használtam. azt mondta. megtudta.azonnal bevette. és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. mert különben úgy meghízok. mert úgy látták. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. Siker sikert követett. A végén megtapsolnak és gratulálnak. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. mint egy disznó. Természetesen pozitív irányban. hogy tartsak termékbemutatót. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. Helga. amikor nekem szükségem van rá. hogy hagyjam abba. Még tartott a kezelésem. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról. mintha valaki súgna. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s azt mondták. Érdemes az állatokat is gyógyítani. Könnyedén leszoktam a cigirôl. A kertész. hogy mit szedek. a keserû gondolatokról. Ebbôl idézek. hogy nyugodtan állok a pódiumon. mélyen hatott rám. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. Nem hogy nem dadogtam. Miután fônököm. és életem azóta gyökeresen megváltozott. amire azelôtt még nem volt példa. aki orvos. Azóta már többször is megkértek. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . Fejfájáskontroll: évek óta tartó. nem jött ki hang a torkomon. akkor biztos szuper lesz.

Ekkor eszembe jutott a nagymamám. s azt mondtam neki. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. de nem is törtem rajta a fejemet. kissé kárörvendôen meséltem neki. valamennyi baci halott lesz. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. amilyen vagy!” Gondoltam. Szinte csak úgy viccbôl. amit már 1 éve kért tôlem. És miután semmi sem történik véletlenül. amit a bacilusokra irányítunk. A nap bármely szakában is ittam a vizet. mégis mindenki szerette. úgy éreztem. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. aki – szinte hihetetlen. és jól érezték magukat az emberek a környezetében. hogy feltétlenül telefonáljon. ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. Ekkor újabb ötletem támadt. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal. így az ahhoz használt vizet programoztam.. Közben kuncogva. Elôadás után. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. az eredmény az lett. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. hogy írnom kell egy meditációt. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal. hogy levélben értesítsem errôl. Semmi ötlet nem jött. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést. talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. hogy honnan szerezhetnék pénzt. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag. láttam magam elôtt. Napi 5-6 kávét ivott. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. 1000 Ft volt benne. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. Elvittem hozzá az alfahangkazettát. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. és nincs telefonja. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. Az akupunktúra sem segített. hogy minden diéta. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. Munka után meglátogattam az édesanyámat. hogy „fogadd el magad olyannak. aki örömében. ahogy hazaérkeztem. azután taktikát változtattam. A cigi sajnos maradt. akit imádtam. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre.. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. kedvenc mondatommal kapcsolatos. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. Mire lejár a kazetta. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. Már rég meg akarta ezt köszönni nekem. hogy felemelték a nyugdíját. amióta feljárok hozzá. Azt programoztam ugyanis. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. amit keveselltem. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. ha már lefogyni nem tudok. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. amikor szükségem volt rájuk. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. Nap mint nap dúdolgatom magamban. A következô történetem is az említett. majd végleg abbahagyta. de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. aki elmondta. s ahhoz már kevés volt az idô. Így hát gondolatban üzentem neki. amit jelszavamként említettem. s éppen akkor. Nos. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. hogy a megivott víz feloldja a hájamat. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel.próbálkoztam. 75 . Egy ideig ment is ez. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. Találkozót beszéltünk meg. hogy ez egy lézerpisztoly. Éppen a hónap utolsó napja volt már.

hanem szeretni. annyi sem jött ki a számon. akit szeretnek az emberek. ami meggyógyítja a Béci fülét. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe. mert azzal úgysem segítenek magukon. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését. Próbálja ki valaki. vánszo76 . Ma már az is bántja a fülem. és belegondolok. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. nem aggódni és nem bosszút állni. Elfelejtettem a gyûlöletet. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni. és meg fog szûnni aggodalmuk.. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam. hogy a nap 24 órájából 8 órán át. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. ízületi és gerincbántalmak. Ha úgy érzem. anginás szívpanaszok. s mire a kazettát végighallgattuk. s máris megértôbb vagyok vele. s magamban azt gondolom. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. Pedig a másik nem is tudott róla. hogy valaki megbántott. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. hogy „töröld. s lázas is. bármilyen társaságban megfordulva. Könyörgött az unokám. Ha megbocsátok.Kb. Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. amibôl tudom. hanem újabb lehetôségnek. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. pedig arra is büszke voltam. mert nagyon fáj neki. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. ami a célom felé vezetô úton elém került. és másokat is arra ösztönzök. hanem hogy „ó”.. amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. tapasztalatnak. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. s mikor eljött „a pillanat”. akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. laza és boldog vagyok. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. Ennek már 1 éve. állandó feszültségben tartom magam. s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. A bosszúvágy kihalt belôlem. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. hogy ha kell. kiegyensúlyozott. ha valakire azt mondják. legyôzendô akadálynak. Régen úgy tûnt. hogy megbántott. Önbizalmam megnôtt. ennyi tellett most tôle. hogy már nem is haragszom az illetôre. ebben a pillanatban ez volt a legjobb. és aki szereti az életet. addigra se láza. amit nyújtani tudott. azonnal megbocsátok neki. hogy ne aggódjanak. 46 évig. Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. bosszút álltam. illetve velük szemben. Elég nagy változás ez ahhoz képest. hogy képes lettem volna meg is ölni. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. 180 fokos fordulatot tettem. nyombélfekély. egy szó nem sok. A napokban egyik este felhívott a lányom. Ma már életvidám. egészséges nô vagyok. azt sem tudta. vajon miért tette azt amit tett. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. töröld”. Ma már tudom. mert. de akkor annyira. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. megérteni és megbocsátani. hogy én haragszom rá. nem azt mondom. Nagyon büszke voltam arra. Úgy érzem. Járjanak utána aggódásuk okának. bolond. vesekövesség. Sôt. azt sem tudta. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle.

Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. Most jöttem rá. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. mennyi mindent nem láttam meg. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. Régen nem szerettem olvasni. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással.. csodás színpompáját.rognak a napok. Kecskemét Az elsôk között. s másfél órán keresztül beszélgettünk.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. és pihenést. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. másként esik a fény a felhôkre. hogy édesapámmal. Beengedett. hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. Régebben is próbálkoztam. a fákra. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. hagyja el nyugodtan. A könyvben leírtak alapján minden nap. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. de leveleimre nem válaszolt. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. Minden nap másmilyennek látom. Gy. az épületekre. szeretetet és óvást jelent számomra. Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. Mende 77 . s ettôl még különlegesebbek lesznek. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. ha elveszít belôle valamennyit. a szomorúságot juttatta az eszembe. Régen nem szerettem az ôszt. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. A záró meditáció igen mélyen érintett. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. s nem számít. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. ellazulást. ami tiszteletet. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk. Ma úgy érzem. Mostanra már észreveszem. mert az elmúlást. hogy milyen szépek az épületek. s ha fölkerestem. Érzem a fû illatát. akkor is csak krimit. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. mint annak elôtte. Gy. én megtalálom. Úgy örültünk egymásnak. akit 20 éve nem láttam. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. Biciklire ültem. egész és tökéletes. Kb. csak valami idegesítô csivitelést. nem engedett be. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. hogy akinek sok pénze van. s ha olvastam nagy ritkán. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki. Eddig nem hallottam a madarak énekét. sürgôsen át kell mennem hozzá. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. s hogy mennyit kell még tanulnom. Elhatároztam. Egyre közelebb kerülök a természethez. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét.

akivel azóta boldog házasságban élek. 78 . ami napról napra. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. hogy nem. s az ott tanultakat is bevetettem. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. Egy év múlva úgy éreztem. Nemrég. s ez sokban segíti haladásunkat. egyre jobban és jobban megy. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. Egészségügyi asszisztens vagyok. Csak annyit kért. hogy talán lehetne érte tenni valamit. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. hogy ekcémás (volt) a kezem. Mit mondjak. mostanra viszont oldottabb vagyok. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. de nem fogom megtudni a fejleményeket. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. emberi kapcsolataim javultak. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. Sajnos azt a választ kaptam. terveim sorra valóra váltak. ami tôlem telik. Nagyon hittem a gyógyulásában. Éjszaka megüzentem neki. Azt gondoltam. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. Egy szóval.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta. Életem kiegyensúlyozott lett. Sokszor már elég csak arra gondolnom. fogadja el inkább az orvosi segítséget. Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. Sok technikát megtanultam belôle. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. s mielôtt bármit tennék. 1976 óta megkeserítette az életemet. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától. már teljesül is a vágyam. de nem ekcémás. Örülök. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. Másnap a mi rendelônkben jelezte. Nem hagyott nyugodni a gondolat. hogy próbálom itt tartani. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik. hogy megismerhettem a Silvamódszert. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik. helyesen teszem-e. hogy programozni fogom a célomat. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. Azóta tudom. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. meggyógyítani. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban. boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. hogy én ugyan megtettem. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. majd 3 hét múlva meghalt. A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat.

Szekszárd Hála az agykontrollnak. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. Megijedtem. s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. a kutya fajtája. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam. a telefonáló kételkedni kezdett. hozzátéve. amit részletesen leírtam a telefonálónak. újabb „csoda” történt velem. ép állapotot. és kértem a kutyus adatait. Természetesen húztam. az elrákosodás veszélye is fennáll. 93 novemberében azonban orvosom közölte. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. Ettôl aztán pánikba estem.. amit a sebekre irányítottam. Toleránsabb lettem. de haladékot kértem.Mindennap relaxálok. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. Megtörtént a vizsgálat. Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. Éreztem. nem jártam még Debrecenben. a ház. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem. a lakás. de valahogy nem teljes gôzzel. majd a heg is teljesen el nem tûnt. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. majd a vizsgálómûszer lencséjét. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát. Bevillant egy utcarészlet. most már céljaim vannak! Egészségesebb. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. de orvosom már korábban megemlítette. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. Köszönet érte! Haár Márta. 79 . halasztottam. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. és megjelöltem. alfában és bétában egyaránt. Most másik kép ugrott be. csak az éppen nem az ô állata. az utca. és addig lôttem vele. hogy jó lenne ezt eltávolítani. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. hogy éppen remek formában vagyok. s ezt is elmondtam részletesen. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. Megjegyzem. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. de hála Istennek. „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. Újabb menetet kezdtünk. korábban csak a problémákat láttam. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. Ekkor derült ki. Budapesten élek. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. már csak azért is. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. mert a felrakódás nôtt. Orvosom furcsán nézett rám. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. amíg a seb. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. kiegyensúlyozottabb ember lettem. és ahogy fogalmazott: „Ági. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk..

hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. H. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. s szeretettel gondoltam rá. Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. Amikor kedden hazautaztam a suliból. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. O. még a legkisebbeket is. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. amikor elmeséltem a történteket. hogy mindez megtörténhet. Budapest Lejárt a jogosítványom. hogy minden információ. az egyiket a szobájában tartotta. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt.. s így ott is sokkal jobb. vigasztaltam. s az „élet vizével” locsolgattam. Nagyon megörültem a hírnek. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. Harmadnap megszólalt a telefon. Tudom. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. Ekkor eszembe jutott. csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. nem tért magához. valamennyi részlet stimmelt. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. a debreceni hölgy. mint azelôtt. de lám. Minden eredményem jó volt. mert jelentkezett bérlô az üzletre. 16 éves tanuló 80 . Megkérdezte. Most már. Igencsak meglepôdött. hogy nem kell szemüveget hordanom. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek.Két napig csend volt. Amikor meghalt. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. mintha siratná anyósomat. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. Azt hiszem. örömtôl repesve mondta el. Esténként elkezdtem hozzá beszélni. 2 hónap múltán. hogy anyuék boldogok. és a laboromban gyógyítottam a szememet.-né. szomorúak. feleltem. Mindketten örömmámorban úsztunk. s tisztán láttam minden számot. de nekem óriási. ahová a „civil” szem nem láthat be. Úgy látszott. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. illetve ablakpucolóval lehúztam. Már nem kerülgetett a rosszullét. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem. Lemostam. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát. újra egészségesek a levelei. s Emese. Zöldségüzletük már régóta kiadó. Alig mertem elhinni. Hiába öntöztem. anyu és apu arról beszélgetett. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. Hetényi Ági. ez másnak nem nagy szenzáció. én pedig azóta is örülök. s meglett az állat! A játszótér. nyugodt és vidám vagyok. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. amit a tanfolyamon tanultunk. Teljesen kicseréltek. teljesen magához tért.

A típusát nem tudtam. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. amikor az orvos közölte. Másnap ugyanazt észleltem. Kicsit meglepett a dolog. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. segítsek 13 éves ismerôsén. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. hogy kutya bajom. hogy egészséges vagyok. Megrázott a kérés. és közöltem. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. hogy én nem lehetek beteg. egy leukémiás kislányon. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. Azonnal elkezdtem programozni. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. A tanfolyamon. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. ha eszembe jutott a betegség. húsból csak csirkét és halat eszem. hogy elveszett autónk megkerül. mint régebben. és jobban megy a munka. és nekem nagyon tetszik. Úgy éreztem. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. hogy a bal mellemben ciszta van. Barátainkkal összefogva. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. de jó állapotban lévô autóját. mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs. majd az elmetükre81 . Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben. Akkoriban lopták el az autónkat. mindig volt valami probléma az egészségemmel.technikát tanultuk. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. így az autópiacokat kerestem fel. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. Kórházi ágyba kapaszkodó. képzeletben megalkottam új autómat. E képeket napközben is felidéztem. hogy meggondoltam magam. Köszönöm! Hócza Györgyné. Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. de egy pillanatra sem keseredtem el. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat. sovány. csak azt. Több. amikor az elmetükre. Megváltozott az életem. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. melynek ma is nagyon örülök. döntéseimnél. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt. Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. melyen megállapították. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. hogy fehér színû. remek a hangulat. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Vezetô beosztásban dolgozom. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam. használt. ahol nem ért meglepetésként. kopasz.

részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. Sajnálom. több nap alatt. Három héten át esténként behívtam laboromba. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam. Kiderült. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. és csak a fal látszott a helyén. Néhány hónappal késôbb kiderült. és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. hogy pontosan úgy néz ki. mint ahogy az is kiderült. hogy 2 epeköve is van az illetônek. mintha a tér tágulni kezdene. Ultrahanggal apránként. és egyre nagyobb sétákat tesz már. Elôször meglepett a dolog. Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének. hogy valóban így volt. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. Gyönyörûen. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. amilyennek szintemen észleltem. életem eddigi legjobb döntése volt. A 2. amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. talán éppen nyaral. s orvosom közölte. Testvére mesélte. hogy a hosszú. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. Szerencsére ma már jól van. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. élesen láttam a 2 követ. Nos. Aztán arra gondoltam. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. Ezt még vagy 5-ször megismételte. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. és különleges gyógyszereket adtam neki. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. itt az alkalom. szerencsére nem okozott kárt. hihetetlen boldogságérzéssel. elindult felém. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt. már jól érzi magát. fekete. Negyedik héten levelet kapott testvére. akivel 42 éve vagyunk házasok. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz. még az utcára sem hajlandó kimenni. s még ma is az. és a vérképe is remek. csak otthon gubbaszt. amiben arról számolt be. elbeszélgettem vele. nem tudtam mire vélni. Hat alkalommal kezeltem. hogy depressziós az illetô. Na Jenô. és nagyon szép volt együtt az életünk. Képzeletemben a fal megmozdult. (Most már tudom. nem otthon. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt. amit nehéz szavakba öntenem. Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. talán földrengés lesz. hogy most máshol van a kislány. de nem nagy.technika szerint elképzeltem. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. csak elmondani tudtam neki. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem. mert nem dôlt össze a fal.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem.

és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. Amióta relaxálok. Asztmás volt.. mintha soha nem is szívtam volna. és egészséges babának adok életet. Szintemen elképzeltem. a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok. félhangosan énekelek az utcán. Estérôl-estére... És képzeld. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. Azóta is megvan. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. Az orvos átnézte zárójelentéseimet. hogy azonnal ki kellene húzni. meggyógyítottam a fogamat. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam.meghozatalához. heteken át programoztam elmetükre-technikával. majd letettem. hogy forduljak másik orvoshoz. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. 83 . Úgy érzem. Éva Mostanában szokásommá vált. Egyetlen reményem az agykontroll volt. és elmondhatom. hogy reggelente. ez az agykontroll. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. Egyik nap. Azt hiszem. sikerült ott mindent megtanulnom. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit. Egy hónapig programoztam magam. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat. hogy kétszobás lakáshoz jutunk. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. ami ráadásul pontosan úgy néz ki. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket. Én eközben persze szorgalmasan. A tanfolyam után. Kettétörtem a cigit. annyira nem kívánom a cigarettát. mert nagyon köhögött. A kitûzött nap reggelén. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. Büszke vagyok magamra. 1993. ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. suliba menet. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. és a tiszta hamutartóba tettem. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. Egyszerûen jó kedvem van. kitartóan.. és azt tanácsoltad. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). nap mint nap gyógyítottam magam. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. Most meg. Hugi Egy éve. hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. Az a határozott érzésem támadt. és nem javasolt mûtétet. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. rögtön másnap. inkább jól mulatok magamban. amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. és megírtam a dolgozatot. de ez nem zavar. azonnal menjek fogorvoshoz. Horváthné B. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon.

A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört. Kiegyensúlyozottabb. L. Ez pedig a Testkontroll volt.-né. hogy megismerhettem dr. Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. de számomra már olyan természetesek. Krónikus vesegyulladásom volt. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. Betartva a könyv útmutatásait. mert annyira tetszett. hogy meggyógyulhatok. mégis ismételten hangsúlyozom. Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. 6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. amik nagy örömet jelentenek.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. hogy ne egyek olyan ételeket. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. hogy nem is jegyzem ôket. Sok-sok apró sikerem van még. Gondolkoztam. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. Kb. dr. nagyon vigyáztam arra. nyugodtabb. hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma. I. K. hogy mikor. de véglegesen nem gyógyultam meg. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. s elolvasása után felcsillant bennem a remény.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. arra is ügyelni kell. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését. békésebb lettem. Kétszer végigolvastam. Ebbôl tudtam meg. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. Gyomorbántalmaim is elmúltak. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. Jugoszlávia 84 . Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. egy újabb könyv formájában. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. hogy mit eszünk. hogy nem elég arra figyelni. Na és itt jött a következô véletlen. amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam. mezôgazdasági mérnök.

A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. Kb. ahol kereszthuzat van. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. gyakran összekeverte Bukaresttel. Tisztán kivehetô. egy ottani. Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. hogy ez már a múlté. bevallom. Azt. hogy tanulja az agykontrollt.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. Ha nem vigyáztam.. Ez 1 hétig tartott. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. de szenvedett miattam a környezetem is. jobban. mert olyan jó volt ott lenni.. Belegázolok a vízbe. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre. Innen jött az ötlet. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. ahogy a hullámok kavicsokat. pár évvel a válásom után. Köszönöm! J. megfájdult a homlokom. villamosra. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert. majd kinyitom a szememet. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. még az öngyilkosságot is megkíséreltem. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. Minden esetben köhögnöm kellett. míg végre találkoztunk. Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. Az ég felhôtlen. le a torkomon. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. máris segít. amikor kinyitottam a szemem. morajlik a tenger. Az arcomat melegíti a nap. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó. hogy hol van pontosan ez a város. Ugyanebben az idôben Belgiumban. eldugult az orrom. Meditációim során elgondolkoztam magamban. tiszta. mert csípte a só a torkomat. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. a nap melegen süti az arcomat. azzal borogattam az arcomat néhány napig. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. hogy a frissen megszerzett kincs. a 2 utolsó alkalommal már csak azért. s el is hoztam magammal. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. a tengervíz hûsíti a gyulladást. Egy szót sem tudott magyarul. Mivel azóta közel 1 év telt el. bátran mondhatom. Nem tudtam. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. maradt a meleg só. Fülem a víz alatt van. Zárkózott. Adorjánné. Addig azt sem tudta. István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. kagylókat görgetnek a parton. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. Befolyik a sós víz az orromba is. hogy Budapestre jöjjön. teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. az értékrendszeren át. Ott napozok. vissza-visszatérô arcüreggyulladásból. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. Érzem. 85 . Elôször a parton ülök. Életkedvem eltûnt. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. A családi származás típusától. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. Így lebegek még vagy 5 percig. ahogy kimossa az üregeket. míg elhalkul a zene. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. Semmi sem zavar. mint korábban.

Ismerôsöm szotyolát rágcsált. Az alkotókedvem. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. Elképzeltem. egészséges lesz. segítsek rajta. A Pap ôrzi meg hitedet. sôt. én a szintemre mentem. és kisfiam ujjain a bôr újra szép. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett. Örömmel tapasztaltam. ahogy a vírusok elpusztulnak. minden este szintemen vizualizáltam a célomat. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. fölsértette az ínyét. Ilyen csálé ábrázattal jött. és az érettségit is sikerrel leteszem. becsuktuk a szemünket. sokat segítettek. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. a tanáraim örülnek a javulásomnak. Elképzeltem. Valamennyien hiányozni fognak.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. sima. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell. Programozom. ô pedig figyelte a fejle86 . Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. A szemölcsök az írásban is zavarták. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. Attól kezdve folyamatosan programoztam. hogy sikeres rajzoló leszek. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. Egymás mellé ültünk. Ahogy piszkálgatta. közben olyan nagyra tátotta a száját. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. hogy egyre jobban tanulok. A Gyógyító. Hadd zárjam levelemet egy versemmel. Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. és üzenem mindenkinek. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. Megtapasztaltam. Jakab Éva. s azóta rendületlenül használom a módszert. dolgoztam rajta. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom. Debrecenben.A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. Némelyik ujján négy is elôfordult. s az egyik héja a fogai közé szorult. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. (Valóban kiváló tanáraim voltak. Pár hónap múlva azt vettem észre. aki továbbvezet. A Vándor. kié a Szeretet. a tanfolyam után végre rám talált. könnyen tanulok. gyakran és érzékletesen. 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot.

türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. Azóta állandóan a sarkamban jár. J. ami kiderült. s 1 óra múlva már vígan futkosott. segítsünk. Úgy állítottam be ôket. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom.-né Sok gondot okozott a menstruációm. remélem. Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. ha orvos is látná. s csodálkozik. Leültettem magam mellé. harapós kiskutya. mentsem meg. s kezében vitte az ujjat. Erre ô motorra ült. Laborszintemen megvizsgáltam. az apróbbakból tele lenne a könyv. nyaldossa a kezemet. mert elég rendszertelen volt. rövidesen az is összejön. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. miért nem eszem meg. szintemre mentem. fájdalom nélkül kereste fel. Ekkor szóltak a csoportnak. 87 . A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. a lábamra teszi. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. s kinyitottuk a szemünket. hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. Most garázsra meditálok. és a városba hajtott. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. hogy állkapcsa a helyére ugrott. amikor látta. J. A hála sem maradt el. ahol nyugodtan meditálhatok. teljesen összeforrt. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. Közös. Lakik a szomszédunkban egy mérges. amikor áthozták hozzám. Az utóbbi elengedhetetlen. ami 12 km-nyire van. szerintem a legfôbb mozgató erô. Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. Sikerült! Mondtam. Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival. Kórházba rohant a gyerekkel. Ma már én is elmondhatom magamról. mint amilyen a kvarcórákban van. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. Megmérgezték. Megpróbáltak segíteni. de a levált rész nem akart visszaforrni. Erzsi. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. (Érdekes. ami méri az idôt. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. A hála: hozza az egereket. s a siker nagy titka. Gyógyítottam.ményeket. azért nem ártana. hogy ez a problémám megoldódjon. hogy segítsek rajta. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. amint kihányta gyomra tartalmát. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. aminek nagyonnagyon örülök.) Eztán kijöttem szintemrôl. Azóta naponta 2-szer is van székletem. Rövidesen egy kattanás jelezte. s emiatt kegyetlenül bicegett. nagy vággyal és hittel. J. Nagyon jól bevált! J. hogy motorral. Csak a nagyobb sikereimet említem. Kiderült. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba. Egész héten programoztam. benne számomra külön szobát. Ma már az is ott áll. lábamat. hogy boldog ember vagyok. hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést. Már csak pislákolt benne az élet.

és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. ha gerincproblémám támad. Két nap múlva meghalt. nagyon rosszul éreztem magamat. Hiába szólongattam. Van egy országos hírû csontkovács. és vártam. Jutka. ugyancsak meglepôdtem. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. mentem a laboratóriumomba. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. nekem is. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. Az út félóra volt. erôs. Lementem laboromba. Úgy éreztem. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. Úgy jelent meg elôttem. majd elképzeltem. fehér. s a derekam is alig. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám. hogy egy széles. (Egyébként nem szokott ilyent tenni. Sógornôm súlyos beteg lett. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki. úgy.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. hogy súlyos gyomorrontása van. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. Nem értettem. s elképzeltem ott.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. Na megállj! Mit gondolsz. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam. Miután ez többször megismétlôdött. Nagyon megijedtem. Egyszer csak hallottam. az biztos. Kb. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár. és már könnyedén tudtam nyelni. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. Szóltam a sofôrhöz. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. s a történtek így értelmet kaptak. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. Képzeletben gyomormosást végeztem. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. s mára már teljesen rendbe jöttem. Késôbb láttam. de másnap reggelre teljesen rendbe jött. de az sajnos üres maradt. még a fejét sem emelte föl. mi volt ez. Amikor visszajöttem szintemrôl. Lementem a laboratóriumomba. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett. Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. ahogy azt vizualizáltam. Alig tudtam lemászni az ágyról. Összekuporodva. laborszintemre mentem. Amint lehetett. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet. ez nekem szól. s ez elgondolkoztatott. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. A lábam már egyáltalán nem fájt. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. hogy szívinfarktuson esett át. mert akkora javulást éreztem. nagy. s elkezdtem gyógyítani. hogy végül is az volt-e. reszketve feküdt. Aznap még sokat pihent. s a bal lábam is végig hasogatott. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat. Teljesen felgyógyult. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. Nem tudom. s még vakkantott is párat. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. akihez én is el szoktam menni. Képzeletemben még gyulladás. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 .) Amikor kijöttem alfából. de pár napra rá megkaptam a választ. Nyelni sem tudtam. Már nem reszketett. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. kelletlen válasz. egyáltalán nem reagált. Nem volt más választásom. hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. Ezek után mindennap így gyógyítottam.

hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. Nem volt náluk élelmiszer. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. Velük jött egy harmadik. tele élelmiszerrel. kínlódva cammogtam felfelé. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. bekapcsoltam a tévét. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. 1995. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. Ránézek a sofôrre: makacs. hófehér köpenyben. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . s hívogatólag nézett rám. október 3. majd elfordulva. álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba.” Megszólal: „Tudom. mit tegyek. s mégsem javul az állapotom.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki. és ebben a pillanatban láttam ôket. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. az álomra gondolva. 2. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. az rendszerint a saját testemet jelenti.” Válasz: „Tényleg hosszú. Mentem 1 megállót. a Blaha Lujza tér felé. nagy kosár lógott a karján. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. és elindult az ellenkezô irányba. villámgyorsan alfába mentem. (Ha lakásról álmodom. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon. szôke kisfia. A két másik szállító egy ronda. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt.. Sportos testalkatú. arra vajon hogy reagált volna. nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. mit jelenthetnek ezek az álmok. de nem nyitották ki az ajtót. amit bevitt a konyhába. és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját. és akkor említette. én gondozom és ápolom ôket. barna haja van. de nem tudtam. Szeretteimnek szükségük van rám. dacos arckifejezés. 3. 1. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen. Ki tudja. barna hajú és barna szemû ember volt. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz. majd szó nélkül a jegygyûrûjére. az egészséges. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be.” (A sofôr fekete hajú volt. erre utalás is történt az egyik álomban. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. Megint 1 megállót ment. ami kitakarodik a testembôl. Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is. fehér köpenyes ott maradt. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló). hogy élô személy –. barna haja van. tehát valami jelentôsége van.) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. hogy a célodnál légy. Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. Tudtam. le akartam szállni. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. és van egy nagyon aranyos. hogy milyennek láttam a szobát. hogy ne lássa becsukott szememet.. A busz egyszer csak megfordult. Itt már kinyílott az ajtó. ahol a családja tartózkodott. A 3. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. Többévi kínlódás után szintemre menve. Törtem a fejemet. milyen növény. hogy ezek az álmok összefüggenek. majd kicsattant az egészségtôl. álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe. és hosszú.magamban.) Néma csend.

én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. Utólag gondolkoztam. Lábon állok. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. részben anyagi okok miatt. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). Fújtatva. Úgy estem be a rendelôbe. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. járjak-e továbbra is a kezelésre. Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. Még mindig nem „kapcsoltam”. Elmentem a rendelôbe. Nem tudtam kifizetni az árut. állandóan ott voltam. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. Megláttam az orvost. hogy el ne essek. legyen a két agyfélteke egyensúlyban). Úgy látszik. úgy megyek fel a lépcsôn. Nagyon fájdalmas volt a kezelés. mert rosszul voltam. csak az akarat vitt elôre. nagyon sokba kerülne. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. Az egyiket ugyanabból. A házban. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. de teljesen érthetôen jött. A vérnyomásomat lenyomták. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni. a haja színe. dagadt pénztárcát. Kérdeztem. akik elmondták. álom!). Aztán meg is feledkeztem a dologról. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. a tudatalattimat jelképezi). Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3. meg kellett állnom. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. ha továbbra is kezelnének. Járni alig tudtam. s kifizette helyettem az élelmiszert. és különbözô gyógyteákat és egyéb. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. Úgy magyaráztam ezt az álmot. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. aki elôvett egy hatalmas. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. 90 . mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. mint álmomban! Az arcvonásai. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. kezelés után mindig le kellett feküdnöm. ahol a rendelô van. A riporternô közölte. mire ô azt válaszolta. de többet nem tudnak tenni. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. ami egyike az én problémáimnak is. ezt az egy problémámat elmondtam. érdemes volt-e odajárnom. A válasz megint szimbolikusan. Ott a falba kapaszkodtam. hogy nem fogok nyerni. fuldokoltam. az arcát nem láttam teljesen tisztán. mint egy lepke. nem vagyok annyira gyenge. álom!). a szeme színe. Akkor döbbentem rá. ha abbahagyom. és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki. zenészek. Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. mint gondoltam. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. hogy a férfi természetgyógyász orvos. nem nyertem. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. mindig gyalog (mint az álmomban!). hogy folytassam-e a kúrát. hogy menjek be a rendelôjébe. hanem a Vilmos is. (Az sem véletlen. hogy mit tegyek addig is.nálunk rosszul lehet fogni. elment az egész nyár. a szívem vadul kalapált. hallgassak a férjemre! Abbahagytam. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe. nem maradt szabadidôm. mert álmos voltam. Férjem szerette volna.

hogy jól mûködik a tudatalattim.. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam. hogy a lábán nagy. És ez a központi problémám. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. hogy azonnal felírhassam ôket. aki még egy gombostût sem. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta. soha! Kb. Színesben jelentek meg a szervei. amiket ennie kell. Boldog voltam. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak. gondoltam. Zsuzsa. És ha hiszik. barna szemekkel. vörös. Nagy találkozás volt. vörös hajú. barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. nagy. látom ám. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket. Láttam. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat. Papírt.. gyógyítsam ôt agykontrollal. nagy. ceruzát készítettem az ágyam mellé. hogy a leve91 . nemcsak másodszor. ha nem. Ezek után reggel. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni. Kimentem ajtót nyitni. Másnap reggel. nehogy feledésbe merüljenek. egy hang is adott tanácsot a fejemben. és az édességnek is ellen tudtam állni. s megbeszéltük telefonon. Minden hónapban kihúzunk egy napot. azonos korú. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. hogy nem ettem sokat. Sajnos csak hallókészülékkel hall. Aki azon a napon vásárol nálunk. rövid hajú asszony. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. Megkért. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. És éppen ma határoztam el. aki néhány házra lakik tôlem. közvetlenül ébredés elôtt. De amikor az is bebizonyosodott. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. s behívtam a laboromba. ennek az akciónak vége lett. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. ô meg távreikivel akar engem gyógyítani. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Rövid. láttam mindazokat a zöldségféléket. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem. megnézem ôt alfában.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. szép színesben. fényesek voltak. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. vastag visszerek éktelenkednek. hogy velem kb.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel. Láttam a problémáját. Azt hittem. Mintha mindig ismertük volna egymást. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek. akkor ért igazán nagy meglepetés. hogy fog-e sikerülni. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. Szintemre mentem. A belek sötétzöldek. Eljött hozzám. Hamarosan megszólalt a csengô. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd.” Errôl az akcióról én nem tudtam. Márta szintén agykontrollos.

csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. majd összesen még 1 napig gyógyszert. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért. hanem abban. A kb. Három számomat nem lehetett megfordítani. Ezzel kezdem a meditációt. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. s mint utóbb kiderült. majd újabb számok érkeznek. langyos víz mindent lemos rólam. akiknek fordítva jöttek be a számok. s nem abban. kórházba kerültem. Félálomban felírtam ôket. ami lesz. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. és egyre jobban érzem magam. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. Több. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. s a következô nap feladatain. hogy nem 5. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. és egészségesebb vagyok. Öt napig kaptam infúziót. Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. Ekkor eszembe jutott. A következô év júliusában. Zsuzsa. Addig variáltam. Kô zárta el az epevezetékemet. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon. Ha jól csinálom. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok. s látom. hogy minél inkább a jelenben éljek. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. majd aludtam tovább. pl. amíg kihoztam belôlük 5 számot. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. gondolatok felidézésére. Reggel nézem a papírt. s szinte minden este használom a módszert. Ezernyi helyzetben használom. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. mert azonos volt a két számjegyük (pl. Dóra 92 . 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. amibôl vízsugár csobog alá. Mégis rohamosan gyógyultam. elfelejtett szavak. s én rendszeresen használom a tanultakat. teljes átéléssel. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. ami éppen ott és akkor történik. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. mint fél év telt el a tanfolyam óta. A másnapi feladatokon nem töprengek. ma is itt vagyok. Nem abban. ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. teljesen váratlanul. majd végigpörgetem a napot. mint valaha. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem.) A kórházba. ami volt. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. gyümölcsöt hozattam be. Remekül beválik az esti meditáció is. hanem 8 szám van rajta. Közben még világosabbá vált számomra. Azonnal megoperáltak. Most már még gyorsabban alszom el. hogy a rám zuhogó. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. aztán mindig elaludtam. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. K. megáll elôttem. Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. Nos.gôben kóvályogva jön felém egy szám. 33). hogy sokkal jobban mûködik. életveszélyes állapotban. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére.

más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. majd ismét nekiláttam. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. Valami különös érzést vártam. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. az ország számos helyérôl érkeztünk. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. végzése növeli érdeklôdésünket. „félreesô” helyet. Ismét elolvastam. tapasztalataimat teszem közkinccsé. Kissé hitetlenkedve. Szinte senki sem ismeri a másikat. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. Az elôadó. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. Elképzeltem.1991 tavaszán állapították meg. de remélem lesznek olyanok is. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. „fantáziadús” olvasmánynak tartottam. és számoltam rendületlenül. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. dr. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. Mûködik. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. A gyakorlati feladatok kipróbálása. Vizualizáltam. 93 . majd az egész bélszakaszt kitakarítom. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. Egyre jobban izgatott a dolog. Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. de aztán elmém ismét elkalandozott. A feszültség oldódik. Érzéseinket. Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt. ami révén meggyôzôdhettem volna. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. kíváncsi tekintettel. mindenki figyel. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. A 2. Igen érdekes. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. egészen a végbélnyílásig. E. hogy a leszálló vastagbélben polipom van. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. K. dr. Síri csend. A témák egyre izgalmasabbak. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. s végül is 93 tavaszán lányommal. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. érdeklôdô. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. Bizonyára lesznek. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. Többszáz hallgató. Nem mondhatom. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. egészséges. Valójában újjászületésem története ez. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem. Megkezdôdik az elôadás. légkondicionált nagyterem. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta. mindig egy kicsit több sikerrel. Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. hogy most biztos alfában vagyok. Kényelmes ülések. akiket elgondolkodtatásra késztet. de az nem jelentkezett. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. Ekkor néhány nap szünet következett. az bizony nem mindennapi. Másnap megint kerestem egy csendes.

orr. naponta többször is meditáltam. beesteledett. viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. esetleges kudarcainkat. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is. életkorát és lakcímét. A betolakodó. védô katonáimat. Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. Én vödröztem fel a hideg iszapot. s mondhatom. Párokat alkotunk. Robinak.és fogfájás gyötörte. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam. Másikunk irányít. hihetetlennek tûnik. Reggel még arra is emlékeztem. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem. 16. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. Marika mesélte. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk. Nem kellett sokáig várnom. Boldogan újságolta. Minden tôlem telhetôt megtettem. több mindent önállóan is kipróbáltunk. A rákövetkezô 4. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. Ott mindent rendben találtam. és betömítik a repedést. Amikor úgy láttam. Laboromban kb. alfaszintre megy. Magabiztosabbak lettünk. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét. Betti hívott. Mondanom sem kell. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással. nap mint nap.Két hét múlva találkozunk ismét. egyikünk ellazul. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. hogy ki gyújtotta meg. fog felületén.és homloküregemet. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. 16. Elérkezik az utolsó nap délutánja. napon egyik kolléganôm. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. hogy már sem a feje. És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. Majdnem telihold volt. programoztam. meséljük sikereinket. Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. a homloküregemet és a torkomat. betegségeit. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje. én viszont alaposan megfáztam. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem. megvizsgáltam a fejét.55-kor megcsörrent a telefon. semmi baja nem lett. amennyit csak lehetett. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet. Az elôadások egyre izgalmasabbak. siettem a nevelôi szobába. Kínzó fej. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . így jól láttunk. sem a foga nem fáj. tulajdonságait. Hitem és bizalmam egyre nôtt. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. 3 percen keresztül azt képzeltem el. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk. Közben eltelt az idô. kérdez.40-kor. hogy ezzel készen vagyok. vezeti a pszichikus vizsgálót. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét.

Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. Kisebb-nagyobb náthán. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. Képzeletben megnyomtam ujjammal. több. miként látja el biológiai funkcióját. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. Ekkor még mélyebb szintre mentem. Azt programoztam szintemen. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban. s közel 90 kgot cipeltek lábaim. Nagyon egyszerû megoldást választottam. kb. Az utóbbi idôben naponta. Az elsô alkalommal – úgy. úgy másfél hónapon keresztül. egyre inkább éreztem a hiányát. Kíváncsiság fogott el. s testileg és szellemileg is úgy érzem. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. az ún. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. Ugyanezt téve az egészséges májjal. megláttam. ugyanennyit fiatalodtam. Ahogy összehasonlítottam egy másik. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével. hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim. és kinagyítottam saját májamat. beléptem májsejtjeim közé. szinte új ruháim ismét jók rám. s ha „nem vettem be” a napi adagot... s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. az rugalmasan visszadomborodott. Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam. A makói tûzoltók oltották el. csak borból.szomszédos Csanádpalotán. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. lebenyszerû testeknek tûntek. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. Aztán feltûnt. hogy úgy sikerült lefogynom.. el kell mondanom. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. amelyek hosszú sorban. Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. méghozzá egyik napról a másikra. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl.. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem. A májam! – villant át agyamon. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz. hogy eddigi életem során sem a májammal. annál kissé duzzadtabbnak láttam. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt. kék keretes tükörben. Ezekkel szemben szinte általános 95 . egészséges emberi májjal. A 25 évvel ezelôtti. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat. Mind-mind sokszögletû. akik igyekeztek kikerülni végzetüket. Étrendemen. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem.

25 éves. Az 5. és a közérzete sem a legjobb. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. s a fülei is folyton zúgnak. amint jó étvággyal eszeget. mindig csak az éhségérzetét üsse el. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. aztán a folyamat megállt. Este. hogy megtudjam. s akkor nála is leállt a fogyás. a szakácsnônk azzal keresett meg. Róbert nevû. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. Nem ígértem semmit. 5-6 kg-ot fogyott. és kijöttem szintemrôl. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. mezôhegyesi fiatalember. Beszélgettem vele néhány percig. Délután ismét a szintemre mentem. Munkahelyemen egy alkalommal. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. Másnap találkoztam kolléganômmel. El96 . hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot. és a közérzete is javult. s a hite is megvan hozzá.volt a hajtóvadászat. maró folyadékkal kezeltem. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. A következô hetekben leadott néhány kilót. Többször próbálkozott már fogyókúrával. Néhány nap múlva találkoztunk. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. hogy kipróbáljam. hogy elég erôs benne a vágy. Szinte libabôrös lett a hátam. A 2. héttôl az ügy lezárult. hogy nem tudja mi történt. Este. majd kijöttem szintemrôl. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. hisz-e az elme erejében. nem engedek semmilyen kísértésnek. s a szemem is törölgetni kellett. próbáljak meg segíteni rajta. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. Örömmel újságolta. Ekkor szilárdan elhatároztam. hogy nagyon szeretne lefogyni. hogy ô hisz az agykontrollban. teljesebbé válik személyiségem. és a 12. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. Nos. 3 hét alatt kb. ahogy az iménti képekre gondoltam. Úgy éreztem. Mesélte. csipeget. még az ujjait is lenyalja. hogy hétvége volt. Beprogramoztam. Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. hiszen erre nekem nincs szükségem. úgy május közepe táján. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. majd természetes úton ürítse ki. Arra kért. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. nézzem meg a bal térdét. „Megbeszéltem” szervezetével. Mondta. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. ezt a harcot. ihattak is elôttem. Azt mondta. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. de eddig sikertelenül. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. mert nagyon fáj. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. ugyanilyen jellegû gonddal. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. Még szerencse. mert már feszül rajta minden. Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. A meszesedô csigolyákat oldó. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. A 3. hogy megszabaduljon betegségeitôl. az esettanulmány során. de ezen kívül a háta is fáj. rám már hatástalan volt. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital.

A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. Azonnal láttam. hadd pihenje ki magát. ha úgy akarom. a mákom teljesen barkómentes. így talán elkerüli a bukást. hogy a növények jó néven veszik. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. ha nem haraggal. bármikor le tudok menni alfába. Három bemaródást fedeztem fel. Most. csak egy drótkerítés választja el. gondolataimmal. Úgy tapasztaltam. néha hangosan kimondott szavakkal. 1 hete már nappal is alfában vagyok. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. napjában többször is megdicsérem a növényeket. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. Amikor észrevettem. a térdkalács belsô. Ez így ment 3 héten keresztül. amikor találkoztunk. A fôzôtökök hatalmasak. Kirobbanó sikert arattak. Szépen pótolta a hiányosságokat. kötelességtudó társaság lett. szinte egész nap álmosnak érzem magam. Szememmel. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc. hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. Mindennap korán ébredek. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. A burgonyámon alig van bogár. Látszott is rajta. majd rendszeresen meditálok. mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. hogy karatézik. Szorgalmas. ne kelljen állandóan nógatni. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. méreggel közelítünk feléjük. változatos. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek.mondta. gondolatban arra kértem. Permeteznem sem kellett. 1993 május vége. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. Az eredmény teljes siker lett. Más gyerekeket a szabadidô ötletes. porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. Azóta többször is összefutottunk már. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. ha megdicsérik. 97 . Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. majd bekentem sebvazelinnel. én egyszer sem. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. Szemhéjam fáradt. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. Egyre önállóbban és kitartással tanult. hogy kemény fiú. és soha nem szokta magát elhagyni. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. programozok. június elején ott tartok. boldogan újságolta. de azért vigyáztam. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. Sárgadinnyéim kilósak. mégis szinte a fele kukacos. A rendszeres gyakorlás következtében kb. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. Férje többször is permetezte. olyan volt. de a térde továbbra is panaszmentes. A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. szemmel cirógatják ôket. Kamillát. amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. Még mindig naponta meditálok. Másnap. ami kézzel foghatóan bizonyítható. hagytam.

menyem is agykontrollos. 100 lépést haladtam. és engedték. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. Így is tettem. dobtam még nekik egy marék zöldet is. de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. hogy nálam ne rakjanak le petéket. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. Mondtam. hogy szedjünk zöldséget. elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. Egyszer estefelé. lányom is. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. Aztán beszélgettünk tovább. történetemet valamennyien csodának vélték. a cégbírósághoz pedig késve érkezett. hirtelen azt mondtam. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron.. hogy itt volt! – válaszolt Robi. hogy megfoghassam testüket. akinek ezt elmeséltem. hogy én nem haragszom rájuk. Kisült növények fogadtak mindenfelé. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. Fiam is. de ma átjött valamiért. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. Sok kilométert bejártam így. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. hogy nem akarom ôket bántani. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak. s közben hosszasan beszélgettünk. Mindenki haragudott rájuk. Én errôl mit sem tudva.. egyre közelebb kerültem hozzájuk. hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. így hát kedvenc közös témánk ez. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra. zöld szár már alig volt közte. Szabadságot vett ki erre a napra. Az idô szép volt. Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. szinte leültek. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. otthon erôsen programoztam. és a végén minden jóra fordult. hogy újból jön az Anyu. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. 98 . hogy a faluban. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. Egyszer csak olyan érzésem támadt. A tisztás árnyékosabb. Mint kiderült. – Reggel minden rosszul kezdôdött. akik nekiesnek. – Miket beszélsz. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett. amiért Békéscsabára utazott. Természetesen az agykontrollról. mert ahogy a közelükbe értem. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. mert a krumplim többsége már beérett. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. Ahogy észrevettek bennünket. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba. ez volt az utolsó invázió. jólesett a kirándulás.Annál inkább a kikelô lárvák. ami magában véve nem is baj. Áttettem ôket a kerítésen. Úgy kb. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. Ekkor viszont már hagytam ôket. szólok hozzájuk néhány jó szót. látszólag céltalanul. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. és tudom. hogy ha már szabadságot vett ki. Apu? Hisz még fél órája sincs. amerre csak jártam. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. talán még a zsenge mákomat is csipegették. mindig odajönnek a kerítéshez. és kérte. Ahogy tovább beszélgettünk. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. amikor a kertemben legelésztek. Egy szóval mindent elintézett. sikerüljön neki mindent elintéznie. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne.

Közben már elôkészítettem a lisztet. Van-e valahol elérhetô helyen pl. Még ki sem hûltek. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. kérdez valamit. hogy éjjel akkor ébredjek fel. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. hogy ugorjanak le a bárba. Megvettük a fenyôfát. Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak. úgy történt. mert változatos és olcsó étellel. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. Hátramentem a tyúkólba. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. És valóban. A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. Jönnek az emberek. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. s az eredmény szemmel látható. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát. Igen! A kamrába vittek lábaim. mintha látnám jönni valahol az úton. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. Igen ám. Egyre gyakrabban tapasztalom. belsô csend. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. Alig telik el 10-15 perc. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. Ha fontos mondanivalóm van számára. Más teendôm miatt sürgetett az idô. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. Réveteg nézés.mert azt az elôbb elfelejtette. ismeretlenek jönnek. s nyitott szemmel. s csak 1 volt otthon. s mint már annyiszor. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. látogassanak be minél többen. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. pozitív üzeneteket. Merész vállalkozásnak tûnt. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. jött a válasz. nap mint nap új arcokat látunk. a tejet és a cukrot. Ahogy erre az esetre visszagondolok. hogy egy pillanatra bevillant. és sorra adják le rendeléseiket. ismerjék meg ezt az ételbárt. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. Kötözô zsineg sem volt kéznél. hogy mit is vacsorázzanak. 99 . hogy mi a gyors megoldás. eldugott kis zughoz. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. ahol meg is találtuk. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. December 17-én. És valóban. itallal várunk mindenkit. A talp sehol. hogy keressék fel. de tojás is kellene. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. Érdeklôdik. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek. s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. akik esetleg éppen azon morfondíroznak.

beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. de a tudatalattim szerencsére nem. s a szülôk is olyannyira befogadták. Egyvalaki jelentkezett is. Egy nyárvégi napon. 100 . hogy most. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. Igaz. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. Ritkán programozom. akirôl én bizony megfeledkeztem. aki anyai örömök elôtt állt. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. Szellemileg felfrissültem. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. Kipróbáltam ülve bal. Idôközben az is kiderült. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. melyet magam. Már közeledett a szeptember. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. most az egyszer legyen engedékeny. Bizonygattam. Kiderült. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. nyitott és csukott szemmel egyaránt. aztán jobb lábammal. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. de ez is szinte mindig sikerül. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. közel iskolakezdés elôtt. Lábaim is felemelkedtek. sokat változott személyiségem is. majd mindkettôvel egyszerre. s én magam. szintén nem lelkesedtem érte. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. a szülôk nyugtalanok. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. ismerôseim. ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. oldódjon a köztük kialakult feszültség. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. testileg megfiatalodtam. hogy csoda történt. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. új pedagógus pályázata volt esedékes. hogy legyen belátó. barátaim. Még augusztusban történt. 30 éve ismerem a munkáját. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. hogy fiatal kolléganôm helyett. Tervezgettük a hogyan továbbot. Amióta agykontrollal foglalkozom. Reggel. ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. amikor felébredtem. Anyagi helyzetem egyre javul. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet. a képviselôk sem rajongtak érte. pontosan tudtam. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. egyre pozitívabban változik életem. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. szabad pedagógus is. jön a szeptember. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. hogy igen.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. pedagógus nincs. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. hogy Rózsa kiváló pedagógus. és még semmit sem tudtunk. s kaptam is. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt.

– Ekkor vágják ki Makón. Addig-addig. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. Úgy tûnt.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. Tudom. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. mint a tavaszi zsongás. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. Késôbb. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. 101 . Úgy nézett ki. Cynthia névre anyakönyvezték. de ebben nem voltam biztos. sötét hajú. Betti arcán. mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. Már esteledni kezdett. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. Kislány! Határozottan láttam. Nagyon érdekes volt. És ekkor. hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. de mi csak kapáltunk. és jókorára kinagyítottam. Láttam rajta. ahogy egy gyönyörû. Elôször is egy picinyke mûanyag. a jobb szeme alatt csúnya. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. Egyikünk sem mondta ki. Még mindig világos volt. az SZTK-ban. Ahhoz hasonlóan. kitartásunk. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. ufókról stb. Láttam. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. Hétfô volt. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. Igen ám. mint hogy megállt körülöttünk az idô. hogy kevesebb maradjon másnapra. Tempónk még jobban felgyorsult. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. Egymás mellett dolgoztunk. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. Kálmánnal. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. szinte gépiesen mozgott kezünk. akaratunk. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. ahogy nem akart besötétedni. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. józan embernek abszurd gondolat. ahogy idôm megengedte. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. alig haladtunk. Rettenetesen gyomos volt. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. s közben beszélgettünk az agykontrollról. Talán jobb is. ásószerû eszközt készítettem. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. Tehát majdnem minden stimmelt. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. befelé növô kelést vettem észre. Láttam. s megjelenítettem a magzatot. Már nem is beszéltünk egymáshoz. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. hogy igencsak izgul. és lezárjuk vele a további útját. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. Ütemesen. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. az iskola egy kiesô. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. November 21-én egyik fiatal munkatársam. Férjével. Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. hogy még ma befejezzük az egészet. És ekkor igen érdekes dolog történt. fizikai törvényszerûségekrôl. lábunk. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. Mintha megállt volna köröttünk az idô.

most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. Amikor már úgy 102 . belsô feszültséget éreztem. s alig vártam. Sorra vettem sok-sok virágport.és hömpölyögve irányt változtattak. Kényelmesen elhelyezkedtem. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. gondoltam. Kértem. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. tele kiütésekkel. hanem elkezdtek visszahúzódni. hiszen nem kevesebbet. feloldódik. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. Ekkor a kelést. és alighogy lehunytam a szemem. A kiütések sem szaporodtak tovább. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. Gyorsan visszatettem a fejét. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. most alaposan feladtam magamnak a leckét. Ez hiba volt. Arcán gyötrôdést. erôs mûanyaghálóval vettem körül. Kijöttem szintemrôl. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. Közben látom ám. visszafejlôdni. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. Mint biológiatanár. egyik sem. Szinte magamon éreztem. Ellazítottam minden izomrostját. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. visszahúzódtak. az is negatív. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. az eddigiek során magam is mindig így tettem. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. aggódást láttam. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. Érdekes eset. néha elkap ez a kellemetlen betegség. – Hûha! Ez kibírhatatlan. Feltettem fejét sisakként a fejemre. Mosogatószer. Mûszálas ruhanemû? Semmi. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. sûrû. – Mi van veled? – kérdeztem. és fokozatosan meghátráltak. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. – Már megint a kiütések! Tudod. Sôt. és arra kell törekedni. A háló egybôl megtette hatását. hogy elegendô. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. ahogy lelkileg megnyugszik. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. Azok egyre kisebbek lettek. gondoltam magamban. ami mindig emlékeztetni fog arra. eszembe jutott a pollenpróba. s aztán szeretném azt ki is iktatni. egészséges lényét. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. arra gondoltam. mentem a megszokott. mint egy facsemete töves gyökerét. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. ahogy teljesen megnyugszik. Saját hibámból tanulva mondom. Na. Délután. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. idegességet. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. ahogy hazaértem a munkából. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. gôzhatásokkal. Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. csendes szobámba. ne húzza fel magát. A kiváltó okot sem találták még meg. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni.

vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés. kellemes érzés fogott el. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. Ez a néhány perc is elegendô volt arra. Nagy izgalommal vártam a másnapot. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. burjánzó szaporodását ott. ami ilyen esetben érthetô is. hogy már néhány napja otthon is azt kapott.éreztem.” És ami a lényeg. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. mondta. kövesse útmutatásaimat. Másnap reggel. Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. A kislány elméje viszont pontosan tudta. amikor megérkezett az iskolába. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. majd kihoztam szintjérôl. ezért segítségül hívtam az agykontrollt. visszahúzódtak testén a kiütések. Kb. Dolgozott!!! Amikor meglátott. ami az életben ér bennünket. Utasítsa elméjét. délig valahogy kihúzza vele. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. képzelje el fogsejtjei gyors. Ezt követôen elköszöntem tôle. Szerintem minden bajt. Nem volt kedve semmihez. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. hogy hol a baj. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. Csak annyit mondtam. hogy megtettem a tôlem telhetôt. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. Ezt próbáltam feloldani. sikerült is. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. hogy mit gondolunk és mondunk. éppen mi magunk idézzük elô. Ha viszont odafigyelünk arra. olyannyira. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. kikísértem laboratóriumomból. a belsô idegfeszültséget. hogy fogfájása csökkenjen. csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. és a fájdalom is teljesen megszûnt. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. Neki való gyógyszerem nem volt. Csordultig telt szívem örömmel. legalábbis már kilátszik az ínyébôl. ami úgy látszik. majd arra kértem. Fogorvos csak a szomszéd községben van. Reggel is bevette. hiszen ha csak bepillantok a szájába. s hogy ne hiányozzon az iskolából. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. hogy az SZTK-ban is említették ezt. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl. mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. 103 . szülei dolgoznak. kellemetlenséget. majd én is kijöttem szintemrôl. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. – Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. örömmel újságolta. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. boldognak. Ekkor elmondta. gondolván. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. ahol fáj a foga. Találkozom vele a munkahelyén. Leültettem a nevelôi szobában. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. Megkértem. hogy melyik foga is fáj. hogy el tudott jönni dolgozni. mi a fájdalomérzés valódi oka.

és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. Sajnálattal tapasztalom. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre. és ugyanaz a gyötrô. és ma már alig észrevehetô. Gondolatban gyakran. hogy mindenki elméje pontosan tudja. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. és még sorolhatnám tovább. Határozottan úgy érzem. de öröme határtalan. ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. minden igyekezetem ellenére. nyomasztó érzés kerített hatalmába. Mindez nálam adott. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. azt magamon tapasztaltam. A pedagógus. a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. Meggyôzôdésem. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. megállt. s ez bennük a további fogyás akadályává vált.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. a testi és szellemi frissesség. arra jutottam. Ezt meg kellene állítani. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. Rohamosan távolodnak egymástól. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. mi lehet az oka annak. a megbocsátás. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. a befelé fordulás. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. szorongató érzés. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. amit akkor éreztem. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. s az örömteli családi élettôl az emberek. Ezt már korábban is megfigyeltem. December elején történt. Az jutott eszembe. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. se ajándékot azért. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem. ha valakinek agykontrollal segítek. A néni persze errôl semmit sem tudott. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. egész testemen átfutott egy nyomasztó. Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. Azzal. sem üdülôk a Balatonparton. hogy segítettem nekik fogyni. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. Hogy ez mennyire így van. a közömbösség válik jellemzôvé. és azt sem tudja. Még mélyebb szintre mentem. Amikor ezt teszem. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. Ezekbôl van némi kis tartalékom. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. a szeretet. hogyan történhetett. az egészség. vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. hogy az illetôk fogyása egy ponton. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû.

akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot. mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat. hogy amit nagyon szeretnék. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. s 3 hónapos.. intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért. pozitív módon. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni.. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni. azt elérhetem.mon tanult megoldáscentrikus. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –. hogy 105 . melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. Férjemmel rendszeresen programozzuk. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél. mint fiú. Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. hiszen született pesszimista létemre tudom. hogy tevékenységünk valóban hasznos. amit férjemmel az egyetemisták. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. hogy így legyen. hogy jöjjenek. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. tartalmas össztudását.. mert szeretne jönni. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. Elkezdtem programozni. Utána még 2 vizsgám következett. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. hogy nem gyôztem magyarázkodni. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. mert sokan várnak rájuk. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért. tenni és hinni kell. a családszeretô gondoskodás. hogy belefér-e még a létszámba. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. Kemény Lajos. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. Szívbôl kívánom. 2-2 nap felkészülési idôvel. csak akarni. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult.. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk. kevés idôm jutott a tanulásra. mélyre törô lelki világunk tölti ki. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. ha a belsô üresség helyét tartalmas. hogy már nem aggódom annyit. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. Azt sem tudtam. Meglepô. Talán attól is olyan jó kisbaba. és a téma felkeltette az érdeklôdését. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. Kiderült. hogy több lány jelentkezett a programokra.

Most már tudom. akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. Kirchnerné Szabó Gabriella. alapos. amikor szükségem volt 106 . Elképzeltem a laboromban. Az agykontrolltanfolyamnak. Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. Elértem üzleti tárgyalási sikereket. majd lezártam a csapot. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. egyetlen 4-es csúszott be közéjük. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat. Kérte a segítségemet. A következôt gondoltam ki: 1. olvasott irodalom kell. görcse. Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot. Dolgozatot kell írnom: téma kell. (Bár érdemes utána gyakorolni is. s ráadásul megtanultam „villámul”. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. mert nincs miért. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. hogy elôzô találkozásunk után. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. Hazamentem. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. megírtam a dolgozatot. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. Többször elôfordult. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. Kb. Fel kell készülnöm a vizsgákra.álljak neki. E. hogy a vesét feltöltöm energiával. s nem utolsósorban a testkontrollt. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. A könyvespolcnál kezdtem. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze. Kb. az aggódás és az irigység már mind a múlté. egyszerûen eltûntek az életembôl. A gyógyszerezés ellenére sem ülni. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. 12 db-ot olvastam el „villámul”. Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie. K. Elmesélte. még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem. 15 kg-nyi könyv várt rám. hogy mûködjön. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. a félelem. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. hogy társra találtam. November 18-ára írták ki mûtétre. Ezt követôen elképzeltem. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. majd teljes.) 2. Délután 3 óra körül járt az idô. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. a gyûlölet. s elkezdtem gyógyítani. szintemre mentem. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. a harag. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. átmosó öblítést végeztem. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is.

Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. A nyár végén hívott. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását. 27 év munkaviszony után.-né. Megszabadultam egy stressztôl. Azóta másként gondolkodom. Gyakran gondoltam például. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. Kértem 1 hét haladékot. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet.) Azonnal igent mondtam. kölcsönözni vagy ellopni. nagyon örülök. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. hogy én erre egy szóval sem kértem. Mit mondjak. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. és senki sem olyan szegény. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. Nagyon megijedtem. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. Egy pillanatig él csak. hogy többet dolgozom. az iskolából elmenni. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik. hogy ne válna tôle gazdagabbá. de nem bánom. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. Az orvos ki akarta vágni.rá. 16 ezer Ft volt. (Nettó fizetésem. s vágyaim sorra valóra válnak. akik adják. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. ám sokat ad. Boldogabbá teszi az otthont. Mégsem lehet megvenni. Senki sem olyan gazdag. Naponta 2-szer. világosság a szomorkodónak. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok. Gazdagabbá teszi azokat. mint amennyit eredetileg vállaltunk. de úgy tûnik. akkor nem engedik el a további 1/3 részt. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl. Nyugalom a megfáradtnak. addigra már a felére csökkent a csomó mérete. 3-szor mentem szintemre. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. hogy meglehetne nélküle. Amikor 7 nap múlva visszamentem. táplálja a jóakaratot. Csak önként lehet adni. Még az elején tartok. Külön érdekes. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. elkérni. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. és a barátság biztos jele. napfény a csüggedônek. menjek hozzájuk dolgozni. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként. és szinte már nem is érzem. kék színû csomó. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Néha járok ellenôrzésre. de már alig látszik a daganat. akik elôbbre visznek az életemben. de az emléke örökre megmarad. A részleteket igen nehezen fizettük. akik kapják. csupán azáltal.

Másnap már egyedül evett. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. amit mindenki kikerül. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. és 108 . Gyermekünk. ha nem látták volna. amikor egy 8 éves. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. Továbbra is programoztuk gyógyulását. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. Állapota olyan gyorsan javult. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról.” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. egyre jobbak leszünk. A jegyeim sokkal jobbak lettek. A következôt tettem: munka közben. amiket én üzentem! Boldog voltam. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. és más módon is hasznomra vált. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem. hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). útközben. de már mindnyájan külön-külön. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. Mint késôbb megtudtuk. ugyanezekkel a módszerekkel. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. amitôl minden társunk idegenkedett. a tüneteim estére megszûntek. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. Az eredményen még én is meglepôdtem. hogy milyen állapotban volt néhány napja. jobban és jobban éljük életünk. A kórház intenzív osztályán feküdt. ez jelentôsen megváltozott. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. és kikerült az intenzív osztályról. 2 gyermekükkel.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. Ez délután 2-kor történt. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. Ketten vállaltuk. Eddig utáltam tanulni. súlyos. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. már aznap estére elmúlt az életveszély. elvállaltam egy ilyen munkát. amikor hírét vettük az esetnek. Kissné O. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. Közösen a szintünkre mentünk. rövid idô alatt meggyógyult. egyre jobban és jobban. életveszélyes állapotban. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. Amióta kiolvastam a Villámolvasást. A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. hogy orvosai azt mondták. mindenképpen. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával. Az eredményem ugyan nem volt rossz. Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. Sokkal többet kerestem vele. aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált. hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. hogy 2 testvérünket. mint gondoltam. és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. Amikor legközelebb találkoztam vele. hogy kibékült a mamájával. örömmel újságolta. jó lett a hangulatom. vállald föl magad!”. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. hogy segíthettem. ami nekem jelentôs eredmény. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok.

ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. mennyire megharagudtam rá. Megverték a nagyobb gyerekek.rendkívül könnyen. nevetés. Még olyan is. néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során. ahogy szoktam. mi az agykontroll. mindig láttam is magam elôtt. olyan aranyosnak találtam. Inkább elmondok neked egy valódi történetet. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. Szuper!!! K. amire eddig órákat kellett áldoznom. Megszerettem ôt. befolyásolni tudjuk az agyunkat. majd azt is elmondom neked személyesen. hogy testileg. lementem alfába. Azt hiszem. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. Volt egyszer egy ember. Akkor is ölbe vettem. amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. Magam elé képzeltem az illetôt. Agykontrollosoknak nevezik ôket. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. Hogy az mi. sírás. rettegve. amit kitaláltam. éreztem szagot. Ô sírva. írom tovább. ölbe kaptam. puha testecskéjét. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. és mi. Elô az agykontrollal! – határoztam el. Dúltam. minden idômet lekötötte a harag és a düh. aggódsz értem. Testünkben mindent az agyunk irányít. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. ami eluralkodott rajtam. Ez az ember megrágalmazott. nagyon is a valóságban. spiritiszták. Megesett. mint mondjuk az akupunktúra. gondolhatod most. mint eddig hittem. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. lelkileg ép vagyok. Nem lett baja. Ellazítottam magam. Milyen butaság. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim. Ez történt az elsô napon. És ez így ment tovább. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. Tágabb annál. hogy a részeg apja verte az anyját. és meséltem neki. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. Úgy tudod. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. A 109 . ha találkozunk. és a kisfiú meleg. A történetet. De meg kellett válnom tôle. nem lettem rontó szellemek martaléka. több. megnyugtatásodra annyit elárulok. de nem a mesében. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. bôvebben elmagyarázom. bizonyos feltételek mellett. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. mint 4-5 éves gyereket. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. Semmiképpen sem lesz jó. hogy ô tette. Majd. és súlyos kárt okozott nekem. Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. akitôl ô hallott róla. Egész helyesnek találtam. A képhez hangok is társultak. szabadkômûvesek és hasonlók közé. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. nem tudja. hátha ô is sorra kerül. de a tapintásomat is bevetettem. mint 1 hétig. annyi mindenre. Addig is. valami istentelen társaságba keveredtem. ez a lényege. Megsajnáltam. Az óvodában szépen szavalt. Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. sírva szaladt az anyjához. fúltam. három dimenzióban. Én is büszke voltam rá. De figyelj. mert felkaptam és elszaladtam vele. De az se. Olykor színesben. és nem árulta el. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. Gondolhatod. de még ô is elnáspángolta. és csokoládét adtam neki. Most már én is látom.

hány óra. L. rábámult a napsugárra. nagyon sírt. tisztába tette. szívta a képeket. Bennem. hálás leszek érte. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni.. Bôgött. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki. Melege lett. ha kézbe kapom. és kezét nyújtotta. vagy 1/4 zsömlét. ami a lombok között rásütött. A képeket szereti a legjobban. Döntsd el magad. Fölvettem és csitítottam.-né. sem kórház nem segített. s erôs és energikus lettem! K. Ma se tudnék. programozással meg tudom szüntetni. játszott az ujjacskáival. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. Amikor másnap oltást kapott. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. Persze fölkelek enni. most te következel. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. ha elôadásokat kell tartanom. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd. de rosszulléteim napok alatt megszûntek.következô héten ugyanis csecsemô volt. Az anyja abbahagyta a marokszedést. hogy felért azzal. K. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. A háromujjtechnika is remekül mûködik. megszoptatta. és egyre jobban érzem magam. Nem történt formális bocsánatkérés. istentelen dolog-e az agykontroll. felnôttkori önmagára. Megnyugodott. Védelmet remélt a felnôttektôl. A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is. ami hasonlított mostani. kevés tejjel. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. Naponta 3-szor 15 percet programozok. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. Sem orvos. éhes is volt. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. A történtek ellenére sem. Barátságosan rám mosolygott. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. Imádkozz azért. röviden boldog lettem. hogy meg ne álljon. Azóta szebben ír. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. és nem tudott segíteni magán. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. Sôt. ám sokszor csalódott bennük. de nem mindegy. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. kicsi elsôseimnél. Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. Kedves barátnôm. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt. ahogy kell. rokonszenvvel gondoltam rá. Az agyam közben itta. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt. L. Anyagi helyzetem is javult. s tudjam. migrénes rosszullétekkel küszködtem. 110 . hangokat. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. törôdésre vágyott. hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. Hihetetlen. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. Egészen megbékéltem vele. ellepték a legyek. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje. szeretetre. hogy szôlôcukrot eszem.

és senki sem hiszi el rólam. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. ha csak a fele igaz. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem.). Mindezzel elértem. K. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. állandóan gyengének éreztem magam és szédültem. D. hogy állítólag „beteg” vagyok. romlott a látásom. csupán némileg lassítani. Margit 1985-ben. Vérképem borzasztóan rossz volt. hullott a hajam. hogy: – eltûnt a méhdaganatom. 1986-ban leszázalékoltak. s hitem azóta is töretlen. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak. hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását. ami halott édesapámhoz fûzött. Elhatároztam. (A szemfenéki erek elváltozása. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. Úgy tûnik. leleteim kiválóak. valamint zöld hályog. 28 évesen kiderült. már nyert ügyem van!”. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek.L. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). a szemnyomás lényegesen csökkent. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. hogy elsza111 . Dolgozom. – látásom javult. Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem. s vizualizáltam. Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. mióma keserítette meg az életemet. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv. K. Bôr-. Orvosom azt tanácsolta. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti. Gyógyszert nem szedek. Emellett anginás szívpanaszaim voltak.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. és utasításainak szigorú betartására. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. Orvosom azt mondta. Október elején jártam ismét a szemészeten. Kb. nagyon megörültem. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. egyre jobban összekuszálódott az életem. 10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak. hogy ilyent még nem látott. Naponta 2-szer meditáltam. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ízület. – derekam már alig fáj.

A nyugalom. hogy csak este induljon a vérzés. Arra „ébredtem”. a béke. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. és azóta sincs gond a térdével. engedjem útjára. tehát eltér a megszokottól. megsérült a térde. Búcsúzóul úgy intett kezével. Ma már örülök. hogy feszesebbek legyenek a melleim. egyszercsak 2 angyal jelent meg. számíthatok rá. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. hörögve vette a levegôt. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták. Kiderült. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. hanem sokkal-sokkal szebben. mert csúnyán. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. A boldogságé. Azóta nem betegek.kítom ezt a szálat. hogy nincs közöttünk. Pihenôhelyemen. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. Le sem tudom írni azt az érzést. hívott. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. 112 . hogy ô is elvégzi a tanfolyamot. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa. 2 hét betegség” periódusban éltek. Ennek hatására döntött úgy. Megöleltük egymást. menjek közelebb. hogy a gégefedôje omega alakú. hogy mennyire fáj. egyáltalán nem hörög. és programoztam. Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. Úgy gondoltam. Egy nap délutánján szintemre mentem. amikor elköszöntünk egymástól. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. velem legalábbis gyakran megesett. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. Arra biztatott. hogy veszekedtem gyerekeimmel. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába. Kézen fogtak. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. piros lett a torka. Borogattam. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé. Ezek kezdeti lépések csupán. Édesapám megmagyarázta. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. a szereteté. s gondolatban elmondtam neki. semmiben nem szenved hiányt. K. Amióta gyógyítom. pár hete mégis rákérdezett.. a szeretet tökéletes kiteljesedése. Észrevette a változást. hogy könnyek hullnak a szemembôl. hogy nem így történt. A férjemnek nem is említettem. programozom-e. Intett kezével. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. Átöleltük egymást. A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. szigetemen.. Az út végén édesapám várt. amivel elindulhattam ezen az úton. A gyermekorvos mindig biztat. irányítsam magam a sorsomat. amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. éljek önálló életet. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. de hiszem és tudom. Lassan kijöttem szintemrôl.–né J. ahogy mindig is tette életében. Hatalmas boldogságot éreztem. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. és másnapra tünetmentessé vált.) Gondolom. és már a barátnôm is megjegyezte. Úgy is lett! Két hónapja programozom. amit éreztem. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak. mennyire pótolhatatlan. Azt is mondta. ha bármikor segítségre van szükségem. alfában gyógyítottam. hogy használjam csak az agykontrollt. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul. Júniusban végeztem el a tanfolyamot.

) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. nagy pattanás kezdett nôni a fülében. elvittem az orvoshoz. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. Decemberben kivették a mandulámat. és másnapra a nyomát sem találta. Most úgy iszom a jéghideg vizet. hogy húzódjon vissza. hogy szomjasak. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat. Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. hogy rendbe jöjjön. az nem árt. „külsô beavatkozás” nélkül kelek. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet.” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. hogy remekül érzem magam a bôrömben. kb. Óvodás fiam bénáthásodott. hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát. Minden reggel megtervezem a napomat. valóban rájuk fért. Barátunknak visszatérô. 10–15 percet. Az ébredéskontroll is mûködik. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. Ma már teljesen egyedül. mind a kérdéseimet. fényes. Valóban himlôs volt. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt. és az sem mellékes. Ébredés után meglocsoltam ôket. de néha beiktattam egy-egy meditálást. hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. Naponta általában 2-szer meditálok. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját. és rendre sikerül is mindent elintézni. elmúlt a fejfájása. majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. s kiderült. A városi tv-nél dolgozgatok. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám. Egyszerû.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. pedig valóban elgondolkoztató. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. Mindenki csodálkozott. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem. s kértem. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl.) Programoztam. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. és rózsaszínûre festem az egész torkát. hörpintse föl. Olyan is elôfordult. Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát. majd beecsetelem. tv-riportokat csináltam. repülô tárgyat. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. Másnap elmentem a fényképészhez. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken. Egyszer azt álmodtam. az agykontroll igen). és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor. hogy emlékezzek álmaimra. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre. Amint megitta a vizet. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. 113 . alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban. Programoztam. Ha köhög. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. hasznos üzeneteket tartalmaznak. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. mind a várható válaszokat. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. 13 órát aludtam. hogy nem tudom lefotózni a piros.

és kigondoltam. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. majd ráérek gondolkodni. Én.53! Kényelmesen megtaláltam. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. Arra is ekkor jöttem rá. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. 11-kor már a zuhany alatt álltam. Elkezdtem hangosan nevetni. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. és hamar tûnjenek el a kiütések. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. – Az itt nincs! – felelték. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. merre a metrólejárat. hogy hol töltöm az éjszakát. ránézek a táblára. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. minél elôbb haza akartam érni. és kétségbe vagyok esve.40-re a Keletibe. és látom. Felnéztem a táblára. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. én is lepattantam. nem jön a metró. Meleg volt. és remekül aludtam. hogy már 1 éve nem is sírtam. újságriportot készítettem egy német férfival. Szokatlan volt a környezet. hogy ne viszkessenek. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi.Aznap estére már 130. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. kellemes emberek mellé ülök le. s besiettem a csarnokba. Mindössze 1 óra 10 percem volt. ahogy megérkezek a Keletibe. s elképzeltem. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna. – Kelenföldön! – válaszolták. Székesfehérváron derült ki. hogy ott állok a Déliben. Válaszaim alapján döbbentem rá. Naponta 3-szor programoztam. már eleve félóra késéssel. 40-re odaértem a Keletibe. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. hol szállok le. fiatal pártól kérdeztem meg. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. a Keletibôl indul az utolsó 20. hogy azt se néztem meg. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni. de annyira oda akarok érni 8. és sokan leszálltak. Gyorsan letöröltem a képet. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem. lementem alfába. Nem szaporítom a szót. már fél 9. Annyira siettettem a vonatot. Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem. A vonatot hamar megtalálom. hogy amikor legközelebb megállt. Na. szükségem is van erre.40kor. hogy még van 10 percem az indulásig. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. most már úgyis mindegy. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. és úgy éreztem. mit tegyek. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. ne csodálkozzanak. hogy mit is akarok tôle kérdezni. Egy szimpatikus. Mondtam. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. menjek velük a piros 7-essel. semmi pánik! Behunytam a szemem. nem is gondolkoztam. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. amióta megismerkedtem az agykontrollal. Ezek után kijöttem szintemrôl. az 20 perc alatt odaér. Mondták. végignevettem velük az egész utat. ha már elment a vonat. Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. és az elmetükre-technikával elképzeltem. mondom. fáradt voltam. jól utazom. amikor megkérdeztem a kalauzt. nagyon helyesek voltak. mondtam magamban. hogy is mondjam azt németül. Érzem.

Úgy gondolta. mivel más reményem már nem maradt. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. Kb. koszorúját és fátyolát. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. most mutasd meg. Mindenhol kerestük. Mit mondjak. csontsoványan. a háromujjtechnikát alkalmazom. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . Cukorbeteg lettem. Kb. Képzeletemben abban láttam a keresztet. A tanfolyam elvégzése elôtt kb. Már bele is nyugodtunk. gondoltam. Elképzeltem. jobb a közérzetem. Költözéskor sajnos elveszett. s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. nap mint nap. megijedtem egy kicsit. Engem ez húzott ki a kátyúból. mire képes az agykontroll! Mondd meg. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve. nincsenek már migrénes fejfájásaim. – Na. s idônként bevizesedik a tüdeje. 18 évi rossz házasság után elváltam. Némelyik. Mielôtt elkezdem a tanulást. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. Ekkor mentem el a tanfolyamra. A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. Orvostól orvosig jártam. Ezek közül következik néhány. hogy elmúljon. ami a szekrényben lapul. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. pedig a családomban senki sem volt cukros. Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. de nem találtuk. De nem volt mit tennem. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. hogy nem éri már meg a tavaszt. hogy most nagyon leéghetek. Elkezdtem angolul tanulni. Angliában élô. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. Idegileg. energikusabb vagyok. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról. de mindenhol teljes csôd fogadott. akkor bármi sikerülhet.pontom. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. amilyen valamikor régen volt. számomra nehezen megjegyezhetô. s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. Tavaly. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. hogy a kezem olyan sima. lesz ami lesz. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. hogy nem lesz meg. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. s lementem szintemre. Kocsis Flóriánné. Szinte mindent kipróbáltunk. Szolnok Már 3 éve. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. hogy laborszintre vittem. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze.

fül. és hetente egyszer biliárdozik. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. s mindketten meghalnak. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. hogy kivettem a tüdejét. Elképzeltem vággyal és hittel. Bár leszázalékoltak. Komlós Ferencné. totálkáros lett. és nem is sorolom tovább. kifordítottam. s így minden rendben lesz. Ezt a mai napig is gyakorlom. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. az elméje. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. Minden nap. az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. mert fel akartam nevelni a kislányomat. felejthetetlen élmény volt. s a fiúk megmenekülnek. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. a lelke. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. egyre energikusabbnak képzeltem el. vese. Borzalom volt.momban úgy. másfél év bénaság. Defektet kaptak. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan. majd visszafordítva a helyére tettem. hogy ki is javítottam. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam. de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. s újra hódol hobbijának: órákat javít. másfél hónapig csináltam rendszeresen. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. húgycsô. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam. Ettôl megnyugodtam. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Addig ismételtem ezt a mûveletet. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. amikor belépett a laboromba. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. Az autó teljesen összetört. Nagy szeretettel gyógyítgattam. szem. már kijár a lakásból. Kb. Ezt kb. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. de a fiúkon még egy karcolás sem esett. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. Két éve. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. s ebbe állítom bele a bácsit. s megnyugtattam ôket. hogy kicsöpögjön belôle a víz. tiszta nem lett. Egyik éjjel azt álmodtam. Gyorsan visszafeküdtem. majd átöblítettem az élet vízével. folyt rólam a víz. s újrapörgettem gondolatban a képsort. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. gyomor. s kirepültek az útról a szántásba. amíg az öblítôvíz szép. Hitem szerint a csoda maga az ember. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. ifj. Ötször annyit dolgozom. mint más. Felijedtem. mintha mi sem történt volna. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. amit 20 mûtét követett (gerinc. 116 . s közben mindig beszéltem is hozzá. egészséges ember.) Két év állandó katéter. Más alkalommal az jutott eszembe. Csodálatos. életre szóló.

A falu csodálatos orvosának. Jött a nôvérke. jobb lesz. azt hiszem mindenki lemondott rólam.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. A szám félrecsúszott. Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. Fogtam a kislányom kezét. mi vár rám enélkül. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban. Ma már tudom. rohant. azt pedig már úgysem fogom kibírni. az több oldalt igényelne. morfiumtól kábán. de én bizony néha ellustultam. Kislányomnak megengedték. és ha mégsem sikerülne. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. Annyi más fontos dolgom volt. Azt válaszolta. Ultrahang negatív. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. kiszakadnak a beleim. nem hívtunk orvost. hittem az operáció után. Fôztem. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. hogy mi történik velem. és hogy mit éreztem és láttam. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. Szóltam az orvosnak. és hozta a következô adag morfiumot. Újra több órás hasi mûtét. hogy én sok mindent kibírok. hogy az erôm kimeríthetetlen. Iszonyatos fájdalmaim voltak. Újra megpróbálom a lehetetlent. hogy ismét meg kéne mûteni. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. hanem méltósággal. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. de hogy honnan tudom. akkor nem bódultan. Bár elmondta. hogy az ápolónô beadja az injekciót. de akkor már mûhasfal kell. és nem engedtem. rossz volt a közérzetem. 117 . Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam. Stierbach Imrének köszönhetem. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. Én tûrtem.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. tele csövekkel. Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. Aki élt és mozgott. kapáltam. igencsak akadozó nyelvvel. szájamon a bélsár. a kislányom kivételével. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. hogy nem igazán foglalkoztam magammal. én mégis úgy döntöttem. Kikerültem a rendes kórterembe. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. de iszonyú fájdalmaim vannak. szondával. takarítottam. és arról beszélgettek. nem részletezem hogyan. és rettenetesen rosszul érzem magam. Üvöltöttem és fuldokoltam. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. tudatában akarok lenni annak. reggeltôl estig. Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. hasi röntgen negatív. fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. Hamar magamhoz tértem. és folyamatosan kaptam a morfiumot. Szerda éjjel. de a beleim nem. Ma már tudom. Futva vittek a mûtôbe. Két nap telt el. a nyelvem kilógott. hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. Szánakozva néztek rám. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. Keddi napot írtunk. Ekkorra már. Úgy éreztem. dr. A beszélgetést hallva. Továbbra is dolgoztam. A mûtét után 2 hét telt el. Kint voltunk a telkünkön. Pesten. Hittem. és mivel különösebb nem történt. hogy a másodiknál. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. Túl vagyunk rajta. 36 kiló szerencsétlenség voltam. Mondtam neki. hogy tûrjek nyugalommal. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban.

hogy még élsz. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. Hajnalban. összecsuklik. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van. hiszen ez azt jelenti. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. holnap már jobb lesz. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod. mûködni fog. hogy valamit nekem is tennem kell magamért.” Beláttam. kötözés. hogy érzed a fájdalmat. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. amikor még mindig azt állítottam.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét.. hogyan bírta. Az orvosok értetlenül. megôrzöm. de sajnos csak holnap mehet haza. de csodálattal nézték sétáimat a folyosón. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. csak pozitív dolgokat mondjon. és mondtam. Izgalom. mint egy reggeli ôrjárat. Olyan volt ez. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. Tudom.. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. hogy ma van a nagy nap. Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. hogy holnap hazajössz. Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok. hogy amikor már úgy érezte. Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. Míg élek. 118 . hogy csúsztunk egy napot. és tisztítani kell. hitetlenkedve. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap. és a kezembe nyomta. s akkor meglátjátok majd. kínzó fájdalmaim ellenére.” Hittem. Élni akartam! Tudtam. Ahogy tisztult az elmém. hogy kedden hazamegyek. Ma sem tudom. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre. mindig a Gábort képzelte maga elé. magamból kizárni. Jó. – elkezdtem dolgozni. mert hinni akartam. hogy sikerül. hogy nem fekhetek bábként. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. én már programoztam. majd elmúlik. hittem és bíztam abban. festôk. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. De azért nagyon kérem. olyannyira. nagyon meg kell dolgoznom érte. hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. sebtisztítás. Amikor kissé elkeseredve kimentem. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak. Utólag elmesélte. Feltérképeztem a kárt. ne szomorodjon el. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat.Egyre tisztábbá vált a tudatom. Másnap. becsuktam a szemem. hogy így van. hogy már drukkolnak is nekem. Akartam a gyógyulást. próbáltam mindent végiggondolni. Úgy éreztem. de még mindig nyitott. Vágytam. takarítók stb. hogyan tudta megcsinálni. amikor még mindenki aludt. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. és az elméd csodákra képes. Napi 3-szori tisztítás.

5 cm-re nôtt. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. Anikó. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. lüktetô fájdalom kísért. akinek éppen olyan gépe volt eladó. azt sem. de csodálom Önt. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be..” Pillanatokon belül mélyen alszom. mindketten programoztunk. amilyen nekem kellett. Az egész kórterem talpon volt. Megálltak az ágyam végénél. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Visszamentünk a kórterembe. Egy szó mint száz. Soha ne hagyja abba azt. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. 1098 Budapest. a kislányomnak.. Hozomra megkaptam a gépeket. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. Gábor szuggesztivitásának. az agykontrollnak. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. Mónikának. s ehhez nem kellett más. majd beszélgettünk. Mit mondjak. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. de van egy kis baj. olyan emberek bizalmát élvezem. összeteszem 3 ujjamat. valamint minden agykontrollos társamnak. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja.igaza van. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel. egészséges vagyok. 119 . Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. hogy ezt a sikerélményt megírhattam. azonnal relaxálok. amit erôs. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. de a legfontosabb az volt. aki operált. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. Pöttyös u. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. és így szólok: „Álmos vagyok. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. kiderült. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is. aki segített. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. és pár perc múlva már újra alszom. Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. akikkel azelôtt sohasem találkoztam. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást. hogy hogyan. Kovács E. Ha éjjel fájdalomra ébredek. 8. és segített. hogy szükség volna az ágyamra.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. bízzanak. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. Klimaxom erôs izzadással járt együtt. kivert a hideg veríték.” Mit mondjak. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. Két éve végeztem el a tanfolyamot. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. szinte már fanatikusan. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim.

Anyagilag rosszul álltunk. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. s kipucolják a nyirokcsomókat). hogy lakást programozunk magunknak. Elhatároztuk. hogy egyik kollégája válófélben van.. Az nem is lett meg. még minden autót sikerült eladnunk. fél éven keresztül programoztuk. Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. Mindketten alfába mentünk. a betegsége után született meg 94-ben. Amikor észrevette és visszament. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. hogy éppen akkor adtuk el. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. amikor éppen piacképesek lettek. Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be. Férjem ma már egészségesebb. méghozzá akkor. azonnali fizetésre. amikor a piac stagnált. hogy mindketten nekiállunk programozni. tarkómon és gerincemen végigfutó. Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. de olyan is volt. s hogy fájdalmaim elmúltak. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek. hogy jobban vagyok. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. Ez 1993-ban történt. gyerekünk. Sôt. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. Egyszer csak férjem bátyja szólt. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket. a 3. majd ô kifizeti a férjét. Kovács Józsefné. amikor hererákot állapítottak meg nála. 6 órás mûtét. Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. fôleg amikor elmondták.és boldogsághullám jár át. Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival. A legmeglepôbb. de segíteni nem tudtak. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta. s azt mondta. majd egész testemre átterjedô meleg. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. és alkalmaztuk a technikákat. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. Kb. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. Úgy döntöttünk. Mindenkinek azt üzenjük. hogy egészséges vagyok. s megkérdeztük tanácsadóinkat. mint valaha. Nagy volt a rizikó. az iratokra és a pénzre fektettük. Közben elmetükre-technikával és 120 . Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. és megköszönöm szervezetem segítségét.. hogy lakást vásároljunk. A rendôrségen bejelentettük. Julika Férjem 24 éves volt. s mellette a testkontroll szerint étkezni. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk.

Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel.szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. majd röntgenre. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. akupunktôr stb. Javulás semmi.” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk. de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. 93 októberében naponta több alkalommal. A napot természetesen csak utólag. hogy drága bútort vegyünk. Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. s hazaengedtek. Hisszük. ha tudnak. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is. „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. hogy mivel kevés készpénzünk volt. Az se mellékes a történetben. hogy drágát veszünk. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. Mi azonban elhatároztuk. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak. és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. ám eredménytelenül. Ezek után döntöttem úgy.). Rokonaink próbáltak lebeszélni arról. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. Az eredmény: 4x1. 70 Calcitonin injekciót... sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap. Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket. hogy vegyenek ennél olcsóbbat. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat. csontkovács. vagy tán még azon is túli. a hónap vége után sorsolják ki. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá. (Önkormányzati. 1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban. természetgyógyász.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. Elhatároztuk. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég. amit nem tudtak beazonosítani. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni. hogy május 8-án. hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. Következett a CT-vizsgálat. ha szorgalmasan gyakorolunk. 121 .5 cm-es daganat vagy meszesedés. mert annyira kicsi az esélyünk. Kaptam kb. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. hogy visszanyertük a bútor árát. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. Jártam fûtôl fáig (orvos. Vicceltünk is velük.

vagy komolyzenét hallgattam. Mosolyogva siet felém. Volt olyan. hogy nagy fájdalmaim vannak. Naponta hallgattam ôket. hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. se rosszullét. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. bárhonnan haza tudom hívni. szintemre mentem. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. 2 havonta járok ellenôrzésre. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. hogy egyszerûen csak imádkoztam. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. élettel telítôdnek. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. felkészülnek feladatukra. pedig ô egyáltalán nem hitt benne. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. hogy mikorra fog hazaérni. gyümölcsevést. még a párom is. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. Ugyancsak meglepôdött. Ahogy közeledett a szülés. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. de mellette naponta 3-szor. s ezeknek jobbára eleget is tettem. majd a 4. Mégis remek lett a testi kondícióm. s készítettem egy saját meditációt is. hogy nem aludtam bele. de mára már ezek is a múlté. A felírt gyógyszereket tovább szedtem. s ilyenkor csak szintemen. tiszta levegô utáni vágyat. A lelet láttán azt mondták. s kértem Isten segítségét.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. itt vagyok! Hálás vagyok. Azonnal megérzi. sôt akár 1 órára is úgy. hogy a szubjektív kommunikációval páromat. s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. amikor elárultam neki. párommal együtt. Teljesen jól érzem magam. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. már 1 éve se fejfájás. 1 évig jelentkeztek. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. egészségesen és örömmel éljem meg. mert most tudom csak igazán. Azóta persze ez is sokat változott. képzeletemben úsztam. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. hogy hívtál. de azt az orvosok nem javasolták. Kulcsár Ferencné. néha többször is. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. Mindkettô rengeteget segített abban. hogy hívom és várom. s még az idôpontot is pontosan érzem. amint a szülésznô is megjegyezte. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. hogy áldott állapotomat nyugodtan. és örömmel mondja: – Tudom. „A gerince teljesen egészséges. s ilyenkor vizualizáltam. ha valahová elment. mozgásigényt. akiért olyan sokat aggódtam. hogy megismerhettem ezt a módszert. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. Én viszont tudom.

illetve Bach H-moll miséje. máris bekapcsolom a magnómat. Ez a program is remekül bevált. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. érte dolgozó sejtek együttese. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét. ami nem kínok színtere. az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. s ezzel minden anyának segíthetünk. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. szeretetben való születést. a kitolási szakaszban. Ezt követôen örökre töröltem a képet. magzatommal való örömünket. hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman. hogy ha valami rendkívüli. élvezettel tapasztaltam meg. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. milyen az. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. S mivel 123 . hogy rosszul fogom csinálni. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. ahogy az mindenki számára a legjobb. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. és szeretettel küldik tovább a fény. hogy úgy történjen. és azonnal össze fog húzódni a méhem. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. ha megengedi. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. Ezt segítendô vizualizáltam. türelmesen. Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. Hittem. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen. Elmondtam neki. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. gyengéden bánjanak velem. s úgy látszik. Azt programoztam. Láttam lelki szemeimmel. a megszületés felé. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. Kissé döbbenten rábólintott.. hanem barátságos. érdemes volt megérzésemre hallgatni. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. csak összetettem a 3 ujjamat. Emiatt féltem. elég meglepett képet vágott a bába. Amikor közölte a hírt. s pánik helyett máris nyugalom. segítve kislányom útját. Kislányomnak is gondolati úton üzentem. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét.nekem és gyermekemnek. és a kellemetlenség nem hat ránk. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket. Mit mondjak.. és máris újra egyensúlyban leszek. a szeretet hullámhosszán.és biztonságérzés öntött el. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. és elképzelni sem tudtam. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást. akik elbúcsúznak tôle. Azt is beprogramoztam. Mondtam. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. hogy így történik. hogy nekem nem „fájásaim”. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet. hogy szeretettel.

már nem éreztem haragot a tettes iránt. mert ad nekem valamit. Jó lett. Odamentem. valahogyan juttassa azt vissza hozzám. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. majd továbbképzôkön is részt vettem. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet. nem ô volt. mert máris jöttek az ajándékok. ezüst papírba csomagolt. hogy mit éreztem ekkor. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. hogy miért ne szerezhetném vissza. aki már 7 éve halott.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt. a járdán botlott bele. ahogy a szép. Ladjánszky Katalin. A Carolyn Deal által tartott. akit keresek. hogy nehezemre esne. mit kívántam a tettesnek. aki utunkon így vagy úgy segített. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére... hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni. Nagyon furcsán nézhettem rá. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni. ami az enyém. és nyomjon. Noémi valóban gyengéden. mondanom sem kell.. mindannyiunk nagy-nagy örömére. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”. Nagyon dühös voltam. Leírhatatlan. de amikor odáig jutottunk. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. amilyen az enyém volt. Köszönet mindenkinek. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. hogy ez így igaz. Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre. ám alighogy megörültem neki. mit képzeljek el. Átalakítottam a gondolataimat. hogy elvesztésén már túljutottam. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. majd képzeletemben láttam. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. fájdalommentesen. Megkérdeztem az orvost. most már nem képzeletemben. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker. az orvos és a többiek hangját. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. és gondolatban gyakran megkértem. szeretettel övezve jött erre a világra. dr. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. Ahányszor beszálltam az autóba. pici szívecske volt. bizony elsírtam magam. piros. nem éreztem. s gondolta jó lesz az még valamire. Telt-múlt az idô. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz. László 124 . és igen megzavarodtam. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. mindig eszembe jutott. A város másik részén. mert szabadkozva hozzá tette.. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. Aztán arra gondoltam. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. férjem. mert olyan érzésem támadt. Pedig úgy hittem. Ezen nem volt sok idôm töprengeni. Az elsô egy kicsi. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. a félelem nagy hátramozdító. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. a fa mögül nem lépett elô senki. Igen.

S az is hasznos. Akadtak azonban olyan feladatok. Azóta is panaszmentes. ha sírnak. mert listám témák szerint csoportosít. F. Ilyen volt például a verstanulás. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. és a mûtétnek nyoma sincs. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. mindig könnyen ment. sokak szerint kiemelkedôen jó. Csak magolva tudtam verset tanulni. és meghallgattam alfában. hogy többet fog agykontrollozni. még most. s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. szintemen gondolatban beszélek hozzájuk. Javaslom.Mindig jó tanuló voltam. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget. ha kipróbálom agykontrollal. L. L. Gondoltam magamban. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem. amikor férjem reggel kijelentette. aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. nehezebb akkor se lesz. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel. s ezért szívbôl utáltam.-né 125 . A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot. lányom. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. mintha az ágyuk mellett állnék. 5-ször. Világéletemben nagy „listás” voltam. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. Kényelmesen ágyban maradok.. Elég. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. ha leülök a kényelmes fotelba.. maguktól hívnak a megüzent. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt. amely több szempontból is ideális volt. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe. hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni. számomra legjobb idôpontban. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál. Éva 1992-ben az egész család (fiam. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett. Általában nem is volt gondom a tanulással. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját.

Már-már ott tartok. számomra azonban roppant fontos volt. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. Éreztem. lehangolt. vággyal. mert tudom. átöleltük egymást és beszélgettünk. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat. s visszaestem.24 éves vagyok. bóklásztam. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. lelki. se célom. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. rendbe teszem ôket. ha akkor többet gyakorolok. sôt még szipóztam is. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. Kisgyerekkoromban. s ma már tudom. most elôbbre lennék. akivel jó együtt lenni. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. esett a hó. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. illetve léleknek nincsenek korlátai. se példaképem. megismerkedtem egy hölggyel. Lehet. Aztán abbahagytam. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. Baráti társaságom sem volt. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. Akkor délután jöttem rá. hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. hogy elég a célomra gondolni. Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. majd átölelem. s elképzeltem. L. s nem történt semmi. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. aztán kimegyünk az épületbôl. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. Néha még éjszaka is programoztam. Egy szóval. s máris beteljesül. hogy az emberi elmének. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. barátnôm még úgy se. de ugyanakkor fûtött valahol. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. gátlásos voltam. Röviden. Néhány napig kicsit csalódott voltam. Kecskeméten. hogy egészséges. Nôi tanácsadóm. tisztességes barátnôt magamnak. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. kinn esik a hó. s nem halogatom a megoldásukat). ami nagyon megfogott. s nagyon megdöbbentett. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. anyagi. kimentünk a közeli erdôbe sétálni.. s néhány változást észre is vettem magamon. 126 . S akkor történt valami. mindig fáradt. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem. Ezt néha már nehezen viseltem. s hajtott a célom felé. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. hittel. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke. hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. hogy a sikerért meg kell dolgozni. Eljött február 4-e. Nem volt se jövôképem. Csavarogtam. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. s örülünk egymásnak. úgy ahogy elképzeltem. jól érzem magam a bôrömben! L. 1991-ben. se idôbeosztásom. hogy elérem céljaimat. ahogy hirtelen valósággá vált. Ugyanakkor azt is tudom. 10 nap múlva azonban. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. Ekkor megtudtam.

Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. ha nem tud mit kezdeni magával. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés. Este azt programoztam. Nem tudtak segíteni. szokatlanul megtörtnek látszott. Mohol Szaporodnak a sikereim. Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. Elvégezte a gyerektanfolyamot.Teréz Anya.és bélvérzést észlelt. és így rájöttem. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. akire nagyon büszke vagyok. a legszebben varró orvos mûtsön. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben. és még soha olyan szépen nem hegedült. A kft. Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. Az év végi koncerten nem izgult. Reggel én voltam az elsô. kész a mûtét. mert minden általam tudott bajára rájött. majd gyógyította is. a szintjére megy. Ezt tévedésként könyveltük el. nincs rosszullétem. hogy beteg.és álomkontroll. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . és 10-15 perc múlva tudja. Kérdésemre azt felelte. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. Természetesen azonnal gyógyítottam. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. A fôorvos operált. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet. akit mûtöttek. probléma van a szívével. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg. Nem kizárólag az én sikereim. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el. s így azt nem is gyógyította. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. és mire 100-tól 1-hez érek. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. Pár napja leesett a cseresznyefáról. csúnyán beverte a térdét. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. Nos. és imádkoztam érte. Kitûnô bizonyítványt hozott. pontosan 2 hónapra rá. Vasárnap este kb. aki a legszebben varr. mert mozgáskorlátozott vagyok. Legfôbb betegségeként gyomor. a háromujj. hogy a legjobb szobát kapjam. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. csodálatos eredmények jelentkeztek. ami remek. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek. de mikor elértem a programozott dátumhoz. gyomor. Lukics Károly. Jóváhagyóan biztatattam. mit csináltam rosszul. a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. még vérzett is. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet.és a pohárvíztechnika. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. Eleinte ennek ellenére ingadozott. a fiamé is.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. ami azért is hasznos volt. 1 órát programoztam.

Tehát mindegy. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. „nem is akartam hazajönni. hogy dolgozik. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. Már a 3-as számnál tartottam. amikor magamban kimondtam. krimit. és ragyogóan éreztem magam. kb. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. hogy mit olvas el. egy kicsit még a Nap is kisütött. mint egy cipôs dobozt. nyílt az ajtó. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. Major István 128 . Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. mindenki legnagyobb csodálkozására. Az emberekbôl állandóan energia árad. mert gôzöm sem volt róla. amikor még javában éreztem. amit szeretnék velük úgy megoldatni. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. majd szép betûkkel ráírom. hogy én mit szeretnék. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. S ha hiszed.. járkáltam. esetleg azt is. „Nem is tudom. szakácskönyvet vagy regényt. s az egészségem is napról napra javul. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. Magyari Istvánné. mondta meglepett arccal. bár olyan is elôfordult már. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez. hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal. hogy csak letettem eléjük a gondot. hogy a szívembôl szép. lehangoltak. elképzelem. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. mit akar programozni.. azt mondta: –Na. mit gondolok a dologról. mintha megtanulna olvasni. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz. hogy 1. Így elbeszélgetek velük a problémámról. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom. amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. Nincs számomra lehetetlen. Pénteken kiszedték a varratokat.” Végül itthon ragadt. Aztán már teljesen mindegy. biliárdgolyó nagyságú. s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). és belépett. Mégis. az eszköz már a birtokába került. és láttam. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. Mire a Dunához értünk. Tatabánya Egy borús. és nem mondtam nekik semmit. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. hogy „szeretlek”. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához. hogy az utasok mind búskomorak. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik. Szinte teljesen átalakult az életem. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. ha nem. Elmondom. Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. és elképzelem. Nos. mit keresek itthon”. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök.valamilyen külföldi elôadására. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. mert nélkülem ment el valahova. februári napon utaztam a villamoson.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. színes gömbök jönnek ki.

Aztán hozzátettem még azt is. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. hogy már több. gondoltam. Laboratóriumomba mentem. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. hogy mi mindenhez értek.” Tudtam. s mondta. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. amikor a buszra vártam. Megkért. majd amikor kimászik a bôr alól. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. a telefonszámom. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. vagy hirdetésben sorolnám föl. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt. Andrea Munkanélküli lettem. mert munkatársat keresnek. az üllô és a kengyel. Egy rendkívül hideg. s ezért jogom van olyan munkahelyre. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. s elképzeltem. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. milyen munkakörökben dolgoztam eddig. Úgy döntöttem. Mondtam. hetente 2-szer. Magamban nem is csodálkoztam ezen. bár délután olyan érzése támadt. Úgy képzeltem el ezt az egészet. fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. menjek el egy meghallgatásra. Odáig jutottam már. A következô alkalommal azt képzeltem el. A programozás 129 . A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. Szépen helyükre rakosgattam ôket. hogy ezek a hallócsontok. hadd próbáljam én meggyógyítani. s ott egy durva. Este szintemre mentem. A 2. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá. Bal szemem látása 70%-ra csökkent. vegyek rá krémet a gyógyszertárban. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. a 4. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim. s amikor a jobb fülét nézegettem. Azonnal fölvettek. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. nagyon átfázott. csak amikor már egész közel értek. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. Még a barátaimat is megemlítettem. A laboratóriumomban megvizsgáltam. kb. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. s felsoroltam. várjunk egy kicsit. mintha egy hangos bemondóba mondanám. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel.” Ezután gondolatban elmondtam. meggyógyítom. Néhány napja vettem észre. hogy mi a nevem. akiken keresztül rám találnak. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M. napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. hogy ismét jól látok. ahol ezt megtehetem. karácsony elôtti napon.

hogy ha napközben éhes vagyok. majd végül puhának. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem.) 130 . Azóta semmi baj sincs vele. s bár húst is eszem. Markósné Jánk Erzsébet. Marika Köszönöm. hogy siessek. és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt.. és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki. hogy néztem ki régebben. okt. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével. Már a tanfolyam 2. Semmilyen kezelés sem használt. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam. s fájdalma még másnap reggel sem volt. Kb. mennyire boldog voltam. Én azonban elôbb szintemre mentem. (Ha ideges voltam. így saját kertem terméseit fogyasztottam. 18-tól dec. csak össze kell érintenem 3 ujjamat. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. 5 perc múlva értem haza. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán. addigra a vérzés teljesen elállt. bársonyosnak láttam.) Ma már több zöldséget. Most szerencsére más a helyzet. fürdettem stb. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. gömbölyded dundi voltam. 3-szor mélyet sóhajtok. Olyan sok az energiám. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. napján este. s múljon el a fájdalma. beáztattam. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak.. hogy nagyszerû munkahelyem van. s ez gyakran elôfordult. ugyanolyan puha.. Mivel nem voltam odahaza. mint a lábam elején lévô bôr. Legnagyobb talán a fogyásom. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell.. Hátra van még 10 kg. 1996. és kimondottan egyszerû. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam. s azóta rengeteg sikerem volt. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. s a távolból üzentem bátyám testének. értesítettek. illetve vagyok. Örülnék.. mert kórházba kell vinni a testvéremet. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement. További programozásom eredménye. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. állandóan ettem. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. de nélküle is megvagyok. és elmúlik az éhségérzetem. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának. hogy csillapítsa a vérzést. Jóindulatúak szerint aranyos. salátát fogyasztok. az bizony hamar visszajött. amihez én. a szokáskontroll szerint beprogramoztam. sôt több is. olcsó ételeket fôztem.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban.

Nem fojtok magamba semmit. ha szakad. Már 1-2 nap után éreztem. és elértem a célomat. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást. Már elég régóta tanulom az angolt. Annak a 3 embernek is megbocsátottam. Intuícióm is biztosabb. annál többet kapsz vissza. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. Késôn indultam el. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. Végre mégis megérkezett. ám eddig kevés sikerrel. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). A tanfolyam óta jól alszom. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. IV. Határozottabb is vagyok. A vizsga ezek után már nem okozott gondot.Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. hogy férfi vagy nô lesz-e. hogy egyre könnyebben. A történet azonban itt még nem ér véget. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. hogy az agykontroll elindított ezen az úton. Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. Végig magabiztos és nyugodt voltam.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. mint eddig összesen. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. nyugodtabb lettem.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. annak szóbeli részére. Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. ami nagyon nehezen és lassan is ment. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. Nem tudnak felidegesíteni. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. Marcsi. (Volt rá okom. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). Még arra a kérdésemre is választ kaptam. Ilyenkor azt vizualizáltam. Azóta életem új szakasza kezdôdött el. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 . boldog. amikor én felszálltam. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. Köszönet érte. Megtaláltam a megfelelô módszert. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Sokkal kiegyensúlyozottabb. egyre nagyobb kedvvel tanulok. Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán. hogy ha törik. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ. akivel beszélgetnem kell. hogy csak akkor induljon ki a vonat. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. Tavaly szeptemberben úgy határoztam. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. ráadásul sokáig a busz sem jött. Vidám. felszálltam és indultunk. Egész úton azt programoztam. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. kiegyensúlyozott. leteszem az állami nyelvvizsgát. Mint minden végzôs diáknak.

hogy fel sem merült annak a gondolata. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is.és a háromujjtechnikát. akinek ezúton is köszönetet mondok. Mielôtt kiléptem a terembôl. a szeretet. Leukémiára. 15-30 percre. hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. megálltam a vízparton. Ekkor éreztem igazán. és már ki is jelöltem az újabb célokat. Az ott elsajátított technikákkal elértem. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. megkérdezték tôlem. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre. 2 karomat a nap felé kitárva. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. hogy a helyes irányba haladjak tovább. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. Ekkor hatalmas meglepetés ért. ahhoz. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. a lépembe és a májamba. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. Még az sem tudott nyugtalanítani. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. hogy 94. ha azonnal közölnék az eredményt. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. vagyis vérrákra. Matusek Csaba. Mindezek együttesen tették lehetôvé. valamint a képzeletbeli képernyôt. hogy újra egészséges legyek. 132 . A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll. komoly betegségemre derült fény. annyira erôssé vált bennem. hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. Gyôr Életem derekán. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. új lehetôséget kaptam. és eljuttattam testem minden pontjára. angol volt. amin aztán járni akarunk. Legfôképpen a csontvelômbe. akinél vizsgáznom kellett. Naponta 3-szor mentem szintemre. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. Gyógyulásommal egy új életet. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. meg kellett volna várnom. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. Masszi Tamásnak. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. hogy kimentem a terembôl. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. Ez a gesztus nagyon jól esett. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. 1993 márciusában. Képzeletbeli pihenôhelyemen. hogy valószínûleg sikerült –. hogy mit szólnék. Mivel én voltam az elsô. hogy az úr. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája. nevezetesen dr. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot.idézni. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. amíg az utánam következô 15 ember végez. a megértés és a harmónia jegyében. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. már tudtam is az eredményt. és a vágy. Leírom programozásom pontos menetét. Az egész egy kellemes beszélgetés volt. Miután megtudtam diagnózisomat. mert így nem kellene órákat várnom rá. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. Néhány perccel azután.

imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. A fehér részen a fehérvérsejtek. életmentô anyagot. kupolás terem. életerôvel teli vér szétárad testemben. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam. Egynél kitárult az ajtó. A barlang 3 részre oszlik. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig. 133 . ahol befutnak a véráramba. és elkezdje az egészséges vérképzést. a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. újra harmóniát. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet. befogadták a kívülrôl jövô. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. Örömmel jelentettem be. ragyogó fény áradt ki a laborból. magával hozva az új élet lehetôségét. a kóros sejtek elpusztítása. Itt történik a vérképzés. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése. és az egészséges. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. a steril boxon kívül. 2 tanácsadóm elém jött. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. elhelyezték a több. a vörös részen a vörösvértestek. mint 1 l csontvelôt. Megértettem velük. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. hogy csontjaimban megtapadjon. hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. leültem a székbe. a szeretet parancsának engedelmeskedve. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. egy piros és egy sárga területre. lekicsinyítettem magam. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. ahol szervezetem illetékes képviselôi. az átültetés napja. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található. trópusi növényzettel.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. A termelés automatizált. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. immunrendszeremmel együtt. s kértem. meggyógyulok. Laborom teljesen átlátszó falú. egyensúlyt teremtve. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba. És elérkezett a nagy nap.Szinte ténylegesen éreztem. és bevezettek. Egy fehér. buja. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. ahol laboratóriumom található. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. fogadják azt nagy szeretettel. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. amely a nyaki eremen keresztül kb. Ebben megmártózva elképzeltem. Szintemre mentem. s a terem valóságos örömmámorban úszott. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel.

Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban. Odaléptem hozzá. Szerencsére hamar észhez tértem. elmondtam. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva. szerényen öltözött leány. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. Amikor végeztünk. Mondanom sem kell. vékony testalkatú. hogy az orvos áradozva beszélt arról. Programoztam. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. a 230. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket.. hitet és önbizalmat adott ahhoz. Korán érkeztem. Nem relaxáltam. csak ha komoly szükségem volt rá. akkor jutott eszembe. Ha mégis elôfordul. hogy megnyúztak. szeptember 29-én. Jobb híján a találkozás napján. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. Ô szemüveges. hamar túlteszem magam a gondokon. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. amely most. magánvéleményét. sokan voltak a jelzett helyen. hogy miként sikerült felismernem. 94. Én még olyanra is vetemedtem. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek.Ezekben a percekben és órákban. Tanulok belôlük. Fogorvoshoz mentem. hogy a székben alfába mentem. Az átültetés után kb. Másnapra beszéltük meg a találkozót. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. szemüveges. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. A sikerek felvillanyoznak. de inkább 3-szor megyek szintemre. Amikor letette a telefont. 134 . mirôl is fogjuk egymást felismerni. elájultam-e vagy sem. Elôtte elképzeltem alfában. hatalmas erôt. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. Amint kiléptem a telefonfülkébôl. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl.. Úgy vettem észre. Éreztem ugyanis. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. Néha életjelet adtam magamról. Másnap visszahallottam. Az a számtalan szeretetsugár. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. A név és a hang alapján kértem a választ. a vörösvértestek. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. hogy figyelnek. csak nem hordja. ezért elintéztem egy telefont. hogy arról nem volt szó. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. a korábban leírt módon. középmagas. hogy milyen lesz a kezelés. de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. akivel találkám volt. És ez így van. amikor kezdtem ellustulni. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. szintemre mentem. a sejtszám lassanlassan. Akarom a változást. azonnal megláttam azt. Nem kételkedve a „látottakban”. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. Döbbenten nézett rám. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. sok agykontrollos társam segített távolról. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. Volt egy idôszak. programoztak gyógyulásomért. A sikerben egész idô alatt biztos voltam. Ma már naponta legalább 2-szer.

Ôszinte örömmel megköszöntem. Valóban életre szóló. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. Volt már motoros felvezetônk is. még csak piros sem lett. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. Meg akart halni. Megtanultam pozitívan látni. Meixner Tünde. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. A program végére már. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. Megváltoztatta az életemet. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. Beírtam nagy betûkkel. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. Peti.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után. 135 . Kb. amikor kimentem a laborból. csodálatos élményt adott az a 4 nap. Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot. hogy eljöttek. és csöppet sem fájt. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. boldogan hajtottam két falu között. és nyertünk némi pénzt a lottón. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba. Száraz ruhával letöröltem. hogy útnak induljunk. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. Férjem. Megváltozott az életem. sok száz biciklista várt. szívem. Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. Állandóan szomorú volt. sivárabb lenne az életem. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. s máris több sikerrôl számolhatok be. és elfogadni dolgokat. a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. Rendkívül felszabadult voltam. Mátrai Klári. Ott már várt ránk a felállított tribün. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. életének semmi értelmét nem látta. a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. ezrek tolongtak elôtte. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva.Egy biztos. felültem a biciklire. Napokig röpdöstem örömömben. egy adósom beállított a tartozásával. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. tiszta a koszorúerem.

Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd. amit megspóroltam. segítsek. mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek. Ezek után minden alkalommal elmondtam. és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. ahogy azt elôre megterveztük. hogy nála agyödéma is kialakult. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában.. Érezd. hogy nem kívánom a cigarettát. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. Másnap délután autóba ültünk. lélegeztetô gépen. hogy melyek azok a technikák. és a férj állapotát súlyosbítja. mert nekem óriási dolog. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. Elmondta. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését. s hatalmas volt az öröm. ha a cigarettára gondolok. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. Elképzeltem. ha dohányoznak mellettem. Kérte. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. Miután látogatási idônk lejárt.Mindenki éljenzett. nem tudtuk meglátogatni. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. megkerestük az intenzív osztály orvosát. Menyhártné Wéber Mária. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat. Nagyon elszántak voltunk. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk. és a tanult módon laborszintemre mentem. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni. Mindent úgy csináltunk. Nemrégiben történt. Azt is elképzeltem. elhatároztuk. hogy felveszem az asztalról. Véred megtelt friss energiával. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. hogy mindketten kómában vannak. olyan érzésem támad. hogy baráti társaságban voltam. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. egyikük sem tért magához a kómából. Kolléganômmel megbeszéltük. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. Ma már. s átsiettem hozzá. Mivel késô éjszaka volt. Prognózisa lehangoló volt. még esetleges 136 . hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot. Ezután hazasiettem. Az ügyeletes orvos elmondta. nem zavar.. Útközben részletesen megbeszéltük. és nem foglalkoztunk azzal. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok. és megszámolom a 6 db ezrest. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. friss oxigénnel. és siettünk a kórházba. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. Azonnal autóba ültem. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. és nem lesznek elvonási tüneteim.

A cukorháztartása is felborult. meg kell ragadni minden más lehetôséget. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek. azt jelzi. Újra intenzív programozásba kezdtünk. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. egymásba kapaszkodva táncoltunk. így lélegeztetô gép kellett. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta. Rájöttem. Ketten reggelre meghaltak. A történtek megrázóak voltak. Eszméletre tért. A 3. hogy ha felismeri a feleségét. Egy emberi agyat mutatott. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. munkatársa a kórházban vesztette életét. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. és csak annyit mondott. Megdöbbentünk. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. s az nem is maradt el. mert arcán már a meghatottság. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte. amit mond. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni. rajtuk már nem lehetett segíteni. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. akkor a rendszer beindul. Megtapasztaltuk. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. és helyeselte próbálkozásunkat. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. amit csináltunk. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni. így a feladatot végrehajtottam. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. hogy az orvos hallott az agykontrollról. és mozgásba hozom. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. Az eredmény nem maradt el. és folytassuk. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. és nyugodtan elaludtam. s közben mindketten azt észleltük. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. 3 munkatársával aludt egy szobában. Megengedte. hogy maradjunk. hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. Budapest 137 . Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést. vidéken. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. hogy segíteni tudjunk. az örömtôl sírva. jelezze a szemével. azt is jelezze. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. Elmondta azonban. Egyedül ô menekült meg. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította. odajött velünk a betegágyhoz. hogy amennyiben érti.

helyére tették a gerincet. amely mésszel találkozva megsemmisül. K. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. segítôkész legyek. az elmetükretechnika és a laboratórium. M. Rajtam segített. és ôk is szeretettel fordulnak felém. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. Kb. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. hogy ne legyen szívemben harag. hogy jobb emberré váljak. ezért az orvos császármetszést határozott el. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. a laboratóriumában gyógyított. vagy fenntartja a betegséget. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. Nincs a szívemben harag.1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. elég hát. Lányom tôlem 100 km-re lakik. a harag ugyanis megbetegít. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. mert a 4 terhességem igen megviselte. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. Késôbb meguntam a szállítást. Gyorsan szintemre mentem. Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. Elmondtam neki. A gyûlölet. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. és nincs változás. de olyan hatékony volt a segítsége. Arra vágytam. s amikor ezzel végeztek. lerakódott meszet. hogy minden138 . pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen. de a baba még mindig nem fordult meg. Lányom. Mindenkinek megbocsátok. egészségesek már a szívemet behálózó erek. mint ahogy elmesélte. aminek eredménye teljesen ép. hogy átalakítsam az életemet. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. de belenyugodtam a helyzetbe. hogy erôsen elferdült az alsó rész. F. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. és olyan oldószerre tértem át. hogy türelmes. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. 1 hónapon keresztül programoztam így. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. Azt javaslom. hogy ilyen a szívem. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. bélbe. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. Ekkor úgy gondoltam. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. Békét és szeretetet sugárzok magamból. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. rugalmasak. hogy szép pirosak. Egy éve már. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. M. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. és beszéltem a babával. Lányának elfolyt a magzatvize. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. mindenki a saját. A röntgen is kimutatta. az elmetükre-technikával.

El is képzeltem. Tüdôgyógyászati. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm. Álmából ébresztette föl. Eleinte ritkán fordult ez elô. Képzelheted. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. naponta kell nyírni. M. mûködjenek tökéletesen. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat. A fulladás azonban továbbra is fennállt. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. 3-szor jelentkezett. 20-30 percig tartott a rosszullét. ahol a kezelôasztalomra fektettem. hogy leérettségiztem. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. Ô szenvedett. M. Kb. Férjem az elsôk között volt. és természetes úton születne meg. én pedig sajnáltam. fül-orrgégészeti. 12 ezer Ft-os. nem is törôdtünk vele. Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. 1300 pályázó közül 2. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. 2 héten át naponta programoztam. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. egyik sem mutatott kórosat. dr. sôt még panaszai okát sem ismerem. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása. igen kellemetlen volt. 3 éve már. s mióta így programozok. elménk hatalmas erejében. Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. hogy férjem egyszer sem fulladt. pályázatán. Az örömtôl sírt. Amikor elárultam neki. ôrült nagy sikereket értem el. s kértem ôket. hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô.kinek az lenne a legjobb. Az orvos azóta sem érti a dolgot. hálásan megköszönte. hogy éjjelente fullad. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. hogy higgyen gondolataink. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. ha megfordulna. és rendkívül elkeserített. 1974ben születtem. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. lettem a JÁSZTEL Rt. Hálózatépítéssel foglalkozom. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. Külön siker a sikerben. általában hetente 2-szer. Minden este levittem a laboratóriumomba. 1996. de 139 . hogy megfordul és gyorsan megszületik.) Végigjártam az egész tüdejét. M. annak ellenére. és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. József Férjem kb. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. akit gyógyítani kezdtem. hogy rossz tanuló vagyok. Kb.

Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba. aki azt állítja. mert jött január 3a. ez a téma nem érdekel. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. ébrenlétkontroll. de ha azt nézzük. Úgy gondolom. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. de nem buktam ki. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. lesz ami lesz. nincs értelme újra átnézni a tételeket. majd 140 . A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. akkor ezt óriási sikernek vehetjük. azonnal jelentkeztem felelésre. memóriafogas.). az a fizikai világban is boldogul. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak.. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól. megbukok. Buszon. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet. Végül is az érettségim nem a legjobb. Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében. hogy nem olvasom. Az elsô tétel gyönyörûen ment. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz..” – futott át az agyamon. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam. Kisebb sikereimbôl – pl. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. vége. majd összetettem 3 ujjamat. pár percig programoztam. Egyre nagyobb lett az önbizalmam. Így aztán úgy döntöttem. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. úgysem ezt fogom húzni. hogy úgy magyarázzák a tananyagot. sôt megerôsítésként bétában is. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek. ahogy a legjobban megértem. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz. villamoson. az írásbeli teszt napja. s közben vizualizáltam is azokat. Molnár József. Ötöst kaptam a dolgozatomra. mert tapasztaltam. Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig. hogy végül beadtam a derekamat. intenzív tagozatú gimnáziumba. végül a lényeget aláhúztam. hogy egyre boldogabb legyek. Kevés idô állt rendelkezésemre. Különben is. fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz.. majd újult erôvel kezdek neki. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. ifj. s a szeretet hatalma óriási. „Kész. Egyszerre több technikát alkalmazok. de legfôképp a háromujjtechnikát. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. s minden úgy történjen. Ha egy célomat elérem. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak. Gondoltam.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. hogy mûködik a dolog. Másnap következett a szóbeli vizsga. hogy ebben az életben érettségim lesz. hogy az mindenkinek jó legyen. hogy aki a lelki világban helyt áll. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. Másnap jött a vizsga. Új oldaláról látom a világot.. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. és igyekszem azokat részletesen megtervezni. vagy éppen nem sikerült. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. lazítok. egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. de Vili olyan kitartóan nógatott.

ha alfában gyakorolunk egy sportot. én csodálkoztam a legjobban. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. hogy a WC-be illik pisilni.) Nosza. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. Például azt. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. hogy nagyon fog fájni. Remek volt.azt mondták. Mikor befejeztem. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. és milyen boldog érzés száraz. s ôt azóta is naponta gyógyítom. rögtön haza is mehetek. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. jó. s elképzeltem. s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. Mindennap elképzeltem alfában. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. úgy teniszeztem. mint a „nagyok”. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni. hogy egyáltalán nem fájt. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. annyi azonban biztos. de beszéljek most már végre a 2. Férjem és családom is programozott. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam. hogy milyen jótékony hatású lehet. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. mindenki azzal biztatott. be kellett menni az ügyeletre. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. íme bizonyságul a következô eset. Szombat délután volt. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom. dr. kis pihenést követôen. hogy jó. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. Az operáció alatt férjem otthon. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. hogy miként jöttem ki a terembôl. vasak álltak ki belôle. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. s akkor az nagyon fog fájni. visszamentem a laborba. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. hogy minden szépen és jól sikerül. és átmentem játszani. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. hogy boldogan. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. 141 . Közben eszembe jutott. hogy megtanulok teniszezni. Csuda jól ment. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. modern teniszcsarnokot. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. Arra már nem emlékszem. Mindent tudtam. hogy gyorsítsam a gyógyulást. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt. tételemrôl is. Nekem régóta a terveim között szerepel. vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. Én a legkisebb lányom miatt mentem. Megijedtem. Az utóbbit választottam. Ez esetben viszont a mûtét után. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. Így is lett. Fémeket tettek a karomba. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. Az elsô injekciót éreztem. Megköszönték a feleletet.

hogy megfogadtam azt.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat. hogy nem is pisilt be Evelin. A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. hogy vigyázok testemre. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet. A kocsi fejtetôre érkezve. Magamat hibáztatom a balesetért. kicsúszott az útról és felborult. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot. és kimásztam az egyik törött ablakon. hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött. pulzus: 60-65/min. Ma már nem eszem húst. Hatalmas karambol volt. triglicerid: norm. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. Amikor kislányom felébredt. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet. ma nem írhatnám ezt a levelet. amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. ripityára törve landolt az aszfalton. Így vezetgettem éveken át. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy. Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. Zalaegerszeg Leírom. Jó gondját viselem testemnek. de a Trabi. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. érettebbnek érzem magam. hogy szolgálja életemet. Hálás vagyok azért a mondatért. Egy szó mint száz.Anya. Molnár Tibor Orvos vagyok. Karamboloztam. benne én. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. Ott is elôzékeny voltam. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. és egyéb rossz szokásomat is. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. de az igazsághoz hozzátartozik. a pulzusom 80 feletti. Ma már megfontoltabbnak. Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. ez volt az elsô mondata: . 20 km-re lakom. s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. s magamnak is. amíg el nem hangzott az említett mondat. Így is tettem. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet. Monostori László 142 . Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást.leültem és elküldtem az üzenetet. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. fontos tárgyalást követôen.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. Hajnalban kellett kelnem. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. hosszú. úgy gondoltam. dr. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. Molnár Teodóra. hogyan mentette meg életemet az agykontroll. még az egészen rövid utakon is. mert – tévesen – úgy gondoltam. így az öv fölösleges. Megfogadtam magamnak. A várostól kb.

olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. hanem külföldön is jártak. Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam. 600 Ft-os füzetet. 143 . gyógyulni fog a szeme. melyet 1996 tavaszára tûztek ki. mert a fényképein feltûnt. Elmondta. A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem.. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot. Remek. melyeket képzeletemben. alfában és bétában egyaránt.. Majd újra üzentem neki.. mindenféle ellenállás nélkül. Egy hétig hordta a szemüveget. az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra. de ezt is könnyen megszokja. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot. Felvettek álmaim középiskolájába. Keményen dolgoztam célomért. És 1995. hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. fényesítettem a szemét. és megjelent az Esetlegben is. sokan közülük több évet is. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra. Segítségül hívtam az agykontrollt. Móra Klára. december 4-én megtörtént a „csoda”.. megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. Laboromban megmûtöttem. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását. Végül 3 és fél éves korában kiderült. hogy most szükséges a takarás. s büszkén mondhatom. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki. mekkora örömet éreztem. Azóta már középiskolás lettem. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. könnyen meg is szokja. Elképzeltem. rengeteg sikerem volt és van. Beadtam a Betegközpontba is. Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban. Munkámnak.). Apukám kinevetett. Közben erôsebb szemüveget kapott. kitartásomnak meglett az eredménye. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét. és állandóan tisztítottam. és továbbra is takargattuk a szemét. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták. Rendszeresen elképzeltem alfában. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten.Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. agykontrollos különtanárhoz is jártam. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. és amilyen ügyes kislány. hogy kancsal. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. hogy ezt most viselni kell. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. ahogy utazom az egyetemre a villamossal. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott.

de úgy éreztem. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. mentálhigiénébôl.Itt aztán akadt egy kis probléma. és ma már én vagyok a kedvence. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. hogy mûködnek azok a módszerek. (Ahol lehetett. s az indexemet a jeles eredménnyel. etikából. Hajdanán bizony sem jó tanuló. nem voltam a kedvence. Azóta is szeret.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra. s fizetésemet megduplázták. felvettek. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. délután tanulok. gyerekagykontroll-oktató. amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz. Hiába dolgoztam. A tanítványaim elôtt is. és jól látható helyre. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. egyre tökéletesítve. a tanár elégedett tekintetét. a termet. amit a vizsgák után éreztem. egyszerûen észre sem vett. félév végén. Most. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. ezért most „fölfegyverkeztem”. S. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele. – Munkahelyemen elôléptettek. Alig telt el 1 hét. Magyar-történelem szakos tanár vagyok. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. Csodálatos megtapasztalni. hogy kapcsolatunk megjavul. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. M. Felvételiztem. 144 . Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. hát mit mondjak. Olyan némettanárnôt kaptam. a 2. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken. csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. jelentkeztem. Szociálpolitikából. akinek. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség. – Makkegészséges vagyok már.

Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. hogy éppen akkor én gyógyítottam. N. s gyönyörû kislányunk született. nem lett vörös. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. hogy szó sincs tréfáról. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam.– Feleségemmel csodálatos. mint száz: a harmincas éveiben járó. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. lüktetô bütyök nôtt.2 mmol/l-rôl 7. A tanfolyam utolsó napján. 145 . hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. bôr felôli végén már fekete. forró vízzel leforráztam a kezem. mint a jobb. Már minden cipô felhúzása gondot okozott. a bütyök mérete is sokkal kisebb. megszûnt a fájdalma. az haladéktalanul megjelenik az életemben. Most azonban egy újabb. ezért a bal lábam nagyujja kb. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk. az elmetükre-technika segítségével. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. s alatta óriási. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. Egy szó. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. Nagyné. A siker garantáltan igaz. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. Nem sokkal utána lobogó. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával. melyik kezemmel történt a baleset. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot. – Amire csak szükségem van. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. s ma. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. Elôször viccnek hittem. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni. Naponta megismételtem ezt a programozást. Édesanyám vércukrát 17. 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. Igen. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. amely egyik végén még ôsz. ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. Tudta. mert egyre jobban fájt. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni. a bal lábam ugyanakkora. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. boldog házasságban élünk. de kiderült. fájó. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet. május 31-én. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. míg a másik. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom.8 mmol/l-re szállítottam le.

A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. Kérlek. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. Örülök a reggelnek. hogy ismét elôttem áll az egész nap. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. Milyen jól érzem magam magamban. Nagyon-nagyon vágytam már arra. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie. Gyakran megkérdezik tôlem. N. Nôvérem ugyan nem agykontrollos. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. hogy elmondjam. keserves betegségbôl. de aztán kiderült. hogy ilyen harmónia. hogy mi lesz itt 5 év múlva. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. akkor ôk is elvégzik.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. derû és energia sugárzik belôlem. ahogy megváltoztam. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás. és tehetem a dolgomat. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. az életkedvet megszüntetô. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. Aztán örülök este is. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. tükre a mának. Azt szoktam válaszolni. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt. mi a titka annak. de arra azért nem gondoltam. olyan változásról van szó. A daganat a kisagynál helyezkedett el. és hatalmas méretet öltött. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl. annak. Értelme ép maradt.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le. mire igazán stabilnak éreztem magamat. és várom az álmok különleges. (Intuícióm azt súgja. hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. izgalmas világát. hogy ha mindezt az agykontroll okozza. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. mert az maga a csoda.) Tükre az újnak. Ibolya Kb. Akkor 23 éves voltam. Régebbi ismerôseim azt mondják. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna. hogy milyen sikeres napom volt. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk.

Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú. s gondolatban mályvateát ittam. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. amit ügynöki munkám okoz. s láss csodát. aki önállóan is tud levegôt venni. Amikor megtudta a szövettan eredményét. N. hogy visszanyerje a spontán légzését. hogy talán nem is olyan rosszindulatú. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. Ennél egy „kicsit” több történt. ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. egy alaposabbat csináltatni. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. Azt is programoztam. és azt mondták. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. hogy hajam már dús és erôs szálú. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam.. drukkoljunk. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra. már agykontrollosként. abba biztosan belekopaszodom. hogy leírjam hajhullásom történetét. és csodálkozva láttuk. és lehet. tegyen csodát. kijelentette. rádöbbentem gondom valódi okára. hogy ha csak egy mód van rá. Én alfában imádkoztam.távolították el. mert ennek a daganatnak több fajtája van. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. már jól járok. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. a család repül a boldogságtól. hogy hajnalban vette észre. a hajam is elkezdett hullani. ahonnan egyaránt 147 . a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. 5 órán keresztül tartott. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. Az elsô meglepetés akkor ért. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére. J. Még nem végeztem el a tanfolyamot. Gyôr Hát mégis rászántam magam. hogy ô egy ügyes fiú.. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére. hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. hogy érdemesebb egy másikat. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult. hogy már gép nélkül. láthatatlan oszlopon álló. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. Késôbb. Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N.” N. ami oldja a hörgôgörcsöt. a kiújulás esélye minimális. Elkezdtem vitaminokat szedni. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok.” A célomat elértem. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. és kértem Istent. Az orvosok úgy tervezték. s magamban arra gondoltam. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek. s az esetet átvette egy másik idegsebész. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt..

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. az meg tudja érteni. Tavasszal megfájdult egy fogam. én mindent tudok. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk. s ott kértem ôket.” Az igazsághoz hozzátartozik. mint ekkor. osztályt. s változzanak meg. mint korábban. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. mert bármit kérdeznek magyarórán. S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. munkatempójuk lassú volt. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. Többen rákaptak a versírásra. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. Este. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. az órán értetlenkedtek. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. ilyen magas szinten érzô. mert ráéreztek annak örömére. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. szintemre menve programoztam. Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. A gyakorlással már odáig fejlôdtem. Másnaptól. hogy akkor ébredjek fel. Kértem. hogy magyarból senki nem rontott. S ez így ment 1991 március végéig. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. s mondhatom az egészségemet is. aki úgy reszketett. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. s örömmel újságolták a gyerekek. Alig tanultak. Üzenem azon társaimnak.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. így pedagógusként is sokat változtam. milyen nagy dolog ez. elô a háromujjtechnikával!”. Magamat is láttam közöttük. És még egy változás. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. egy szóval szenvedtek ôk is és én is. hogy a javukat akarom. s ajánlottam. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. házi feladatot csak néha írtak. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. fegyelmezetlenkedtek. mint én. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. hogy fogadjanak el. legtöbbször sikerrel. eredményes munkával. értsék meg. hogy ez nem lehetetlen. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban. és 2 fa között landolt. Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam.. Két gyönyörû. Elôször a kocsira gyanakodtam. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet. Tudom. Végül is valóban a természet mûködött. de óriási volt a tét. és mindig újra visszaírta az eredetit. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. Mindketten 51 cm-re nôttek. hátha valami rejtett baja van. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden. júliusra pedig már azt is tudtam. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem.. Megálltam. s így elôre tudtam. Talán életemet és családom életét mentette meg. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával. Még csak hányingerem sem volt. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem. hogy ez nagyon sok. 7 perc különbséggel. nyáron Görögországban nyaralok. és valóban kiutaztunk. hogy ki fogunk békülni. mint addig még soha. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk. idôutazásomban. ahogy programoztam. hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom. betöltött 40 hétre születtek. valaki mindig rám szólt. Hirtelen olyan érzésem támadt. Két kis ember egészsége. szépen fejlôdtek. jól ettek. Nôvéred kurzusán. ha nem állsz meg. P.. Szinte meseszerûen alakult minden. és erre kiderült. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok. ám hibátlannak tûnt. Szerencsére hamar felocsúdtam. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. azt láttam. Ma már tudom. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival. illetve négyünk boldogsága. Iván 2700.. Éjszaka aludtak. akkor mertem mindezt elhinni. a felvételim sikerül. fônököm javasolta. Júniusban már terhes voltam. és még aznap. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. hanem minden egyéb gyakori. a terhességgel járó kellemetlenséget is. hogy Görögországban fogok nyaralni. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. Elôször nem hittem el. mert én Olaszországba szerettem volna menni. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. s 1 éves 157 . Szakadt az esô. s körbejártam az autót. hogy hallgattam megérzésemre. Szeréna 2600 grammal. Azért mentem. fejlôdése. A gyerekek optimális idôben. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni. átvágódott a mi oldalunkra. hogy 5-ösre államvizsgázok. természetes úton. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást. mert történni fog valami. nem estem teherbe. hogy jobb lesz megállnom. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet.

amikor megalkottuk laboratóriumunkat. hogy más asszony is szép terhességet.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne. naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. Mindennek eredményeként több. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz. örök barátságot kötöttünk. pedig én programoztam. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. –Tuba! – hangzott a válasz. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. Az is volt. megjelenítettem. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást. s én jóízûen falatozom. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. naponta 3-szor. mint volt. – Apa x apa? – Satu! 158 . kivonást és szorzást. ha nagyon sok tojást ettem. és elhatároztam. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek.korukig még csak náthásak sem voltak. Késôbb. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. naponta többször. Most már 3. a programozást pedig elôször napi 2. amennyit a levestészták tartalmaztak. aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása. 1. De nem akárhogyan. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. 1 hónapig rendszeresen. P. – Miau + kô? – faggattam tovább. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem. Annyira. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást.”) Késôbb. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. Láttam azt is. ami segíti a fehérjék feldolgozását. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. majd 1. végsô elkeseredésemben. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. születésnapjuk közeleg. – Sí! – vágta rá Réka. Ezeket a technikákat kb. ( Pl. Végül még 2 ízben. amelyek szebbé és jobbá tették életemet. hogy a hatást megerôsítsem. naponta alkalmaztam. képernyômön. Ekkor.

Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. segítsek a fiának. Érdekes. akármilyen jól dolgozik. aki szintén nem hitt az agykontrollban. Azt üzentem. újra megcsináltatja a munkát. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam. mert ha most pótolnom kellene. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. Még a játékállataimat is azzal altatom. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. A többit a már leírt módon üzentem. Rajzos vázlatot. megkért. de végül is arra a következtetésre jutottam. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem. 2-3 hétig folytattam. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem. az óra elôtti szünetben. hogy oda nem adnál senkinek. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. amíg lerajzolom. vagy kritizálja. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. Megjegyzem.. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. Pedig. sôt amikor megszorultam. ha tudná. Pétercsák Maxim. Ez csak az iskolában derült ki. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. Gyôr Második osztályos vagyok. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. a fônöke állandóan negatívan reagál.Mit mondjak. Igaz. Csúnyán vitatkoztunk. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. a Fônök nem hisz az agykontrollban. és már mondtam is neki.. Közben több emberrel is beszéltem. hogy ébredjek fel. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. gyorsan elmondtam neki. remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. semmiért!” Ezt kb. Gyorsan kifaggattam barátnômet. hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot. Egy barátom panaszkodott a fônökére. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. hogy ô is részese a dolgoknak. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. hogy gondjaim vannak. munkahelyet remélve. mint amit kellett volna. Elalvás elôtt beprogramoztam. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem. fogadja el. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 . – Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte.. Szintemre mentem. gyerekagykontroll-oktató. hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van. tanácsot. és annyira elismered a munkámat. elmetérképet készítek a versekrôl. Akármit tesz. hogy mi is volt a lecke.. hogy „barátom a tudása legjavát adja. keresünk nekem egy másik munkahelyet.

A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. hogy mire vagyok képes. Igen. csillogó zöld szememet. és majdnem felkiáltottam. A lánykám kifizette. Amikor kiszálltam. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. ott hagytam csapot. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. 96 november eleje óta itthon vagyok. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot. és megkértem. Még sohasem voltam ilyen szép. Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . amit mindig neki kellett kifizetni. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. Ezen kívül szétszórt vagyok. Mint kiderült.. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. állapítottam meg. mivel a lányom is hibás volt a dologban. hogy nem szoktam ilyet csinálni. mert nem jön azóta az ügyfél. 20 ezer Ft-ot. Belenéztem a tükörbe. Pétery Éva. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet. és egy sor állásajánlatot kaptam. Külföldön dolgoztam. Az elmetükre-technikát használtam. végtelenül jó érzés járt át. most szabadultál meg az egyiktôl. mondtam magamban. féltem a frizurámat. fél évet. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. hogy Szegeden lakom.. és koncentrálni sem tudok. vigye vissza a pénzt. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel. aki már többször járt nála váltani. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem. Meghalt!” Atyaúristen.. s azt. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl. Két nap múlva beállított az ügyfél. Többször elôfordult már. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben. bementem a fürdôszobába. Mi van. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet.. mert nem szeretek zuhanyozni. teljesen kisimult arcomat. Ez is rendhagyó volt. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van). akkor nehezen jutottam volna ki. papot. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált. segítsek. Képtelennek tartottam magam arra. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. s azzal a könyveket félretettem. Fôztem a konyhában. egy olyan ügyfélnél. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett. A legerôsebbtôl. ledobáltam a ruháimat. Azóta sikeres ember vagyok. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt.Leánykám valutapénztárban dolgozik. Dél-Tirolban. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. Farkasszemet néztem magammal. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. aki megkérdezte tôlem. vagy legalább egy részét. éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam. Még hogy. Szintemre mentem. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. és kért.

Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. Vágytam az agykontroll megismerésére. önzetlen segítôim. betegségem az Elixírben. aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. sem nevetni nem tudtam. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. hogy súlyos depresszió. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható. Á. Lassan-lassan. (Dr. nem éltem. melyben azt írta. Álomvilágban élek? Hát lehet. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. Nem aludtam. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . csak mentem. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. Meglett a zsebpénzem. Biztató szeretettel segítettek. távozott. Jó elôre helyet foglalva. mert szerinte rajtam már csak az segíthet. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. gyógyszereim adagját felére csökkentették. a kényszermozgásom eltûnt. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. Nem rettegtem. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. Harmadik találkozásom az agykontrollal. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra. Akkor még csak aludtam. Amíg aludtam. végre tudtam olvasni. D. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre. hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. tehát átjutott a bardó köztes létébe. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom.L. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat. és vártam a csodát. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. Az elsô. hogy már nem toporgok. de pénzem nem volt. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. melyen dr. amit a legjobban szeretek. Ki sem kerültem 3 hónapig. ugyanis váltam. hogy sokan gyógyítsanak.be a vízbe. Nem tudtam csinálni semmit. aludtam és aludtam. izgatottan vártam a kezdést. hogy történni kellett valaminek veled. Holdkóros vagyok? Nem. És szép lassan. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. a kazetta hatására ébredezni kezdtem. az életem gyökeresen megváltozott. amit nôvérem ígért nekem. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim. ami egy örökkévalóságnak tûnt. És jött a nôvérem levele. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. mentem fáradhatatlanul. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. hogy azt csinálom. fáradt vagyok. kellemesre. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. a legerôsebb. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. Hála az agykontrollnak. Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott.) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd.. Láttam magam elôtt. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát..

Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. bicikliztem is. miért tettem az íróasztalomat középre. amelyben a múltat is lehet kutatni. mondtam.. már nem iszom alkoholt. Mögöttem áll a nyaralóm. Vérzést már 3-szor állítottam el. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. ami a lakásunkban uralkodik. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. Nem tudtam. most a külsô következett. azt is csigalassúsággal. Minden programozásom sikerrel járt. vagy le a kukába. Nem. Úsztam is. s közben még 2 könyvet is kiolvastam.. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. Elôször szép lassan. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. aki elvégezze helyettem. és a rokonaimat is. hogy nagy lányom éppen tornázott. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. D. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. s közben megfájdult a bal válla. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. De ez is sikerült. még a lelógó könyvjelzôket. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat. Otthon megtudtam. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. már nincs is rá szükségem. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. napján egészséges embert kellett elképzelni. A vizsgálat megtörtént.) 162 .L. élesen. Azt hitték. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben. Nem is kívánom. Összekevertem a vesét a májjal. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz. beszeszeltem. Nagyon izgat a naptáram. A gyerekeim sírtak. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. Haladt az idô.helyem. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz. elajándékozásra. Nyugágyon napoztam. Pedig nincs más. Ott végzem asztrológiai számításaimat. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni. testnevelés-felvételire készült. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. Az évek alatt felgyülemlett. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt. ami azon nyomban abbamaradt. amikor ezt látták. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. mint ahol valójában találhatók. de sehol semmi. Egyre jobban belejöttem. vagy dobozba. de aztán rájöttem. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. s közben fájdalmat éreztem bal vállamban. A veséket is lejjebb képzeltem el. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. Ezt nehezebben sikerült elállítanom. mint még soha. Klára lányomat választottam. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. Hát ez nem megy. fogta a kezemet. Amikor a tanfolyam 4. mosolygott. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. nincs idôm fáradtnak lenni. ha akarod.

és máris remekül érzem magam. elfehéredett és csak furcsa. s a kulcs a zsebében volt. Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben. hogy lehetek ilyen hülye (töröld. s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával. megjelent elôttem egy kép. és a part közelében esett le. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. Azt mondtam. A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. töröld). Azóta nincsenek kínzó. így tudtam meg. Jánosné. fodrász. hogy megtaláljam a hibát. Elvesztettem a szôrmesapkámat. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot. hófehér ruhában. A lányom történelembôl nagy. Még csak 2-szer programoztam. Megnéztem. elmesélték. Zsuzsa. Akkor jöttem rá. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. a hármasból. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. de közben kitartóan programoztam magamat. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. nézzem meg alfában. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. ezért alfában végigvizsgáltam. 163 . Többször megnyitottam és elzártam. melyik anyagrészbôl fog felelni. (Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. ahogy hazajöttek a gyerekek. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. Valóban úgy történt! P. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). Nem mûködött a gázbojler. perdült egyet a levegôben. Most a derekamat gyógyítom. Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából. mert már hosszú ideje fájt.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. Zsuzsa”. összefoglaló felelés elôtt állt.Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. hogy a gázcsapnál van a dugulás. nem kapott levegôt. majd megütögettem. és rendbe jött a vérnyomásom. Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. amint szintemre mentem. memóriája azóta egyre jobb. Egy hét múlva. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. fodrász”. hörgô hangot adott. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. Egy szombat délután. A nyaka hátrabicsaklott. Megkért. miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. Nagyon megijedtem.

Alfában megbeszéltem velük. (Programoznom kellene még. Azóta rám se hederítenek.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. nemhogy dolgozni. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. képlékeny csont felhasználásával. mint eddig. hogy alakuljon. vagyis az illetô védôbúrájába. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak. Másnap azt álmodtam. Itthon is végeztem a dolgomat. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. vas. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény. hogy nem kell félni tôlem. hogy a kutyák megugattak. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. Miután még normálisan menstruálok. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. s nem hízok. sôt. olyan fájdalom164 . Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-. hanem állandó kalcium. és örömmel konstatáltam. hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót. mire az megolvad és kinyílik. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. hogy reggel vizualizálom a napot. Hozzászoktam.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok. Több éven keresztül programoztam reggelenként. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. a kunyhóban kellemes meleg van. Naponta legalább 2-szer meditálok. Az influenzajárvány sem rám. nem hormont. Ez rendre be is jön. úgy ahogy szeretném. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. hogy eszkimó nô vagyok. Fölébredve rögtön tudtam. és nagy öröm számomra.. Üzenetem eddig is jóindulatú volt. mint egy szobrot. én sem félek tôlük. Nem szerettem. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem. Gerincsérvem lett. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. sok kellemes meglepetés is ér. világít a barátságos tûz. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. hogy miért nem hatékony az üzenetem. hogyan üzenjek. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. pedig csak 49 éves vagyok. hogy bejussak a „kunyhóba”. sem családomra nem hat.) Régebben szétszórt voltam. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. hogy ennek a fônököm is örüljön. hogy azóta tartom a súlyomat. de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza..és vitaminhiány). hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal.

egészséges gyümölcsök teremnek rajta. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot. amelyik még soha nem termett. július végén már egész nagy citromok vannak a fán. Aznap és másnap is kb. s nem bírálom felül. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. hogy én fogom magamat meggyógyítani. mihelyst felötlik. 2 éve van. egymás után jöttek a bimbók. érzésünket. savanykás. Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. Nem tartok szünetet. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. S láss csodát. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. Meg is lett az eredménye. Diagnózisomat helyben hagyta. Azóta már – udvariasan ugyan. s most. Nos. 10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. de a 2. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. s azóta is folyamatosan 165 . s olyan fénynyalábot. hogy tele van már virággal. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. Klára. s most. Azóta én mindent azonnal kimondok. akkor menjek majd vissza. én a gyógyszereket ki sem váltottam. Minden permetezés nélkül gyönyörû. Akkora volt a fájdalmam. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött. bár már akkor tudtam. ahol kiderült. Azt javasoltad. s forgómban tapintható volt a duzzanat. s késôbb gyümölcsökkel. az illatos virágok. ha néhány nap múlva nem javul. hogy még ellazulni sem sikerült. hogy kéne vele csinálni valamit. hogy már semmi bajom sincs. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. Kérdésemre. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. Van egy kb. hogy nagyon lazán. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. Így is lett a valóságban is. de kíváncsi voltam az ô véleményére is. amit én találtam ki. nyári alma. Lázas is voltam. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. fájdalomcsillapítást javasolt. ahogy hazaértem. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. A betegségem természetesen elmúlt. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. de – elhárítok néhány kérést. hanem javaslom nekik. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. hanem helyette.mal. mint a jó rádióriporter. s 8 féle gyógyszert írt fel. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. hogy mi okozta a betegségemet. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. s elküld röntgenre. 9 éves almafánk. szinte egyfolytában beszélek. ha már nincsenek fájdalmaim. A télen eszembe jutott. Azt mondta. az a válasz érkezett. de ráér akkor. de az enyémbôl nem. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. hogy négykézláb másztam be az ágyamba. Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. Finom. s a 2. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban.

Nos. programoztam. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam. hogy mikor fekszem be a kórházba. „Nem fáj. Ezek után az történt. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. P. programozott vízzel locsolom. arra mindig van pénz. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. de azért elmentem a szakorvosomhoz is.. Elképzelem. Csak nem rég jutott eszembe. amin egy kicsit meglepôdött. L. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. s az élet vizét is. Kb. már iszonyú rosszul voltam. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. halasztottam. Egészen Pestig ezt teszem. hogy mindenütt sikerrel járok. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. Lapomra pedig a következôt írta: „96. Vannak 1 szív. és programoztam. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. Elárultam az orvosnak sikerem titkát. Írásban megkaptam a választ – attól. s ennek már 3-4 hónapja. Rám bízták. Amire kell. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. s közben elkezdtem programozni. Eddig bizony filléres gondjaim voltak. amióta elvégeztem a tanfolyamot. s azóta nincsenek kék foltjaim. hogy megadja a béremelést. kiegyensúlyozottan élek. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el. akinek a válaszadást kiszignálta –. Amióta ismerem ezt a technikát. nem kékül meg” – mondom magamban.. 02. s mire hazaértem. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. Írtam még egy 166 . A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát. Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. aki csodák csodájára azt állapította meg. hogy programozzak. hogy ez így nincs rendjén. azóta semmi panaszom sincs. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. Használtam a már említett gyógylámpámat. Újra megvizsgált. s mosolygósan. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. ha itt-ott beütöm magamat. hogy nyugodtan. Programoztam tovább. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem. Egyre jobb lett a szaglásom. Húztam. hetente. majd gratulált. de mára már teljesen megszûntek. Elképzeltem. azóta hashajtónak is ezt használom.. vagy akkor is. vagy valamilyen megoldás. 2 szív jelzésû vizeim. hogy nincs mód a béremelésre. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. hogy januárban. Azóta is. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. Levelet írtam az igazgatónak. és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. 22-én: gyógyult”! P. 2 hónapi.virágzik. egészségesen.-né Ibolya 1995 decemberétôl.

A húsom is fáj (sonkám. hogy valamire föl kell állni. Amióta ismerem az agykontrollt. és „kiszakad” a szívem. és kapkodom a levegôt. majd a harmadik szomszédom. Vérszemet kaptam. s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. s másnap a Kenón 6 találatom volt. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni. igaz másoktól azt hallottam. Márta. Elolvastam. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. Ha arra gondolok. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak. vádlim stb. Csak 180 Ft-ot nyertem. hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. Pl. Ha mûködik. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. Azért tovább folytattam a programozást. három ujjamat összeérintve programoztam. most nem tudok menni. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. Ez volt délelôtt. de gondoltam. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. Ma már simán. mert a 7. aki örök hegyjáró voltam. Pl. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. hogy elalszom. Tovább csak azért nem mentem. hogy muszáj voltam megírni. a sors kezembe ad egy újságot. szám a másik szelvényre került. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. hogy ezt csak képzelem. akkor most is mûködnie kell.). és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. meszesedés okozta szédülés. hogy „kiszakadt” volna a szívem. egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. Minden reggel és este relaxálok. Annyira örülök. Persze van oka: tériszony. Délután 6 óra volt. forgóm. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. hogy egyre rohamosabban öregszem. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba. izmaim fájnak. bérszámfejtô vagyok. Mondhatom. s ha fáradt vagyok. Én. mert 10 m után már nem kapok levegôt. hogy plusz jövedelemhez is jussak. de féltem. Napi apróbb sikereim rendszeresek. örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. hogy megkapom a béremelést. mint a húsom fájása. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. A 95-ös számra emlékszem. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. azonnal remegni kezd a lábam. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. de ez már egészen más. kérték.levelet az igazgatónak. mert ez volt az elsô utam. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. kipróbálom az alváskontrollt. Megtettem. könnyedén. totyogás nélkül jövök-megyek. És láss csodát. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. késôbb a másik. Annyira lelkes lettem. s egyben azt is kértem. fiatal korom óta ízületes voltam. mint az agykontrollal. föl-le. és lementem 3 megállót gyalog. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). ô maga döntsön.-né. lazán. azóta nem voltam ideges. csontjaim. napközben is lazítok. vagy pár lépcsôfokot kell menni. P. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám. anélkül. melyben olvasom. Megszólít az egyik. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. megjelenik az igazgatóm. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. Járásom döcögô. Tovább végzem a gyakorlatokat. egy csöppet sem voltam álmos. Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. és remélem újra tudok majd létrára 167 .

de egyszercsak apró. úgy döntöttem. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. mint jó. s már attól féltem. piros vért láttam folyni. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. A végén mindig azt láttam. Ôszintén megvallom. Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül. hogy a doktornônek van igaza. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó. hosszú. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. naponta 3-szor programoztam.. Pongráczné Feicht Márta. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki. kopás. szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott. öreg agykontrollos. 43 éves vagyok. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el. és június végére már teljesen egészséges. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. fekete pontoktól (a kis halaktól). egészséges körmeimet. Februárban kezdtem el a programozást. miatt. amelyeket kis halaknak neveztem el. akkor a nyakába ugrok. Naponta 3-szor programoztam. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. fekete pontok jelentek meg benne. amint éppen mohón lakmároznak. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát. Ôk voltak a körömgombák. Ha ez sikerül és találkozunk. piros véremet. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. de vigyázzon. Csôrendszeremben egészséges. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal. Ezek jöttek is hamar. hogy csak apró sikereket reméltem. ami az egész testemet behálózza. Láttam. és a púpom megnôtt. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. szép. abbahagytam a dohányzást. akik felfalják vérembôl a kis halakat. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. Szinte a mai napig hihetetlen. 168 . Tévedtem. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást.. szép. Mellékelten küldöm a leletet. Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze. meszesedés stb. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. fantasztikus érzés.mászni. pl. s közölte. Már éppen kezdtem belátni. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. nagy halakat. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. s ma már. ami már mentes az apró. s elkezdtem a programozást.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás.

és sokkal több szeretetet tudok adni. hogy migrénem soha többé nem jön elô. aki közel állt hozzám. ma már megbocsátottam neki. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is. s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. Ha valaha volt is haragosom – hát persze. Mindig az volt a helyes. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. Lássuk. A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. Ma már tudom. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni. minden orvosi leletem negatív. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. s ráírom mindegyikre. s jelezte. Rájöttem többek közt. hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . és már remekül alszom. hogy nagyon jól vagyok. 1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. de aztán már hetente jelentkezett. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. Pálné Nagy várakozással. A válasz: túlevés. talán még meg is szerettem ôt. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat. Azóta megtanultam lassan enni. Eleinte csak 2 havonta. Sokat javított a tanulmányi eredményén. s mi a helyzet vele most. A fiamnak is segített a módszer.L. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik.hogy kiegyenesedve megyek. hogy volt –. Elképzelem. Mûködik! Puskás Mari. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom. 1997 októberében! (D. várhatóan kiújul a betegség. igazi zsarnok voltam. és jól megrágni az ételt. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. Csak nyûgnek éreztem. ha eljött az alvás ideje. amit én annak ítéltem meg. hogy mi okozhatja. hogy „hájevô”. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. másfél dioptriást. sokszor éjszaka is. Évek óta szemüveget hordtam. Persze kevesebbet is eszem azóta. P.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. Ma már sokkal türelmesebb vagyok. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt.

mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. ám eredménytelenül. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. ún. Nem sorolom tovább sikereimet. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. sör. hogy ezzel még nincs vége. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. elváltam férjemtôl. érzem. torta. hogy még nyerni fogok. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. Elvégeztem én is. s elmondtam. mint más ember 1 éves fizetése. 5 másodperc alatt. talán van 170 .való foglalkozáson. Ez 1 éve derült ki. Nem bagatellizálom el a dolgot. Október végén meglátogattam ôket. Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. súlyos. naponta többször. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. Jelenleg boldogan élünk hármasban. Jelenleg 43 éves. Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek. de azóta sem hagytam abba. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg. magasabb életminôségbe léptünk. csak éppen használni kell. illetve lakunk. s milyen gyorsan megyek szintemre. Akkor is. aki csodálatos ember. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt. De tudom. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. naponta hányszor. 4-en egy szobában. mint 30 kg-ot. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. hogy megtölthetné az egész könyvet. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. kb. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. mert annyi van belôlük. én már semmitôl nem hízom. – Már másfél éve külön élek. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba. A házaspár nagyváradi. Sokan kérdezik. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. s kapcsolatunk nagyszerû. Hat hónap után munkahelyet változtattam. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. Zsuzsa 1992 októberében.. ami nem maradt következmények nélkül. Elôször titkár. Ennek már 5 éve. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több.. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. Semmilyen étel sem hízlal. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. jöhet sült szalonna. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. Nos.

és Apu is nagyon szeret. Szintemre mentem. R. hogy valóban terhes-e. Az asszony kórházba került. R. István Volt egy nagy bánatom. Gondolatban sírva simogattam meg. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. de nem tört meg a jég. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést. 2 hét múlva találkoztam vele újra. gondoltam. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. s gyógyítani kezdtem a laboromban. Volt. Este elalvás elôtt beprogramoztam. Kb. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. Szeretünk. amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. majd elaludtam. Akkor láttam meg. de tudod. hátha sírsz. Azóta másképp van minden. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. – És mondd drágám. s közben agykontrollozott. Két hete már nem vizel be. nem tud róla. csak kb. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. hogy terhes. érezned kell. ha szeretsz. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. és így szóltam hozzá: „Lacikám. megkért. Köszönöm. Éjjel 2 óra körül ébredtem. miért volt. téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. gyorsan szintünkre mentünk. s örömmel újságolták. Mint utólag kiderült. Fel sem említem. Ha valami baj. Amikor végeztem. Rengeteg volt a szúnyog. s mondta. Enikô. Azóta már megszületett a kis Borcsa. teljesen másképpen élem már át. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. segítsek rajta. hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. Lászlóné Szomszédasszonyom. hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben. nem jártam sikerrel. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd.megoldás gondjukra. A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. mert már napok óta nagyon fáj a dereka. Azt mondta. és állt a szobában sírva. nem mer kezdeni. szülei és testvérei nagy örömére. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . Próbálkoztam többféleképpen. akit felhívtunk. elmúlt. az agykontroll. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. bánat ér. gyere el édesanyám. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. amit akkor még nem közöltem az anyukával. magam elé képzeltem a fiamat. hogy a megfelelô idôben ébredjek. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. ami volt. s megkértük a szúnyogokat. ellazultam. hisz az édesanyád vagyok. A férj még hozzátette: – Köszönöm. hogy babát várnak. Másnap felhívott az unokám: – Mama. Másnap felhívott a fiam.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

többet ér bármiféle kincsnél. hogy valaha vesekövem volt. inkább csendben maradtam.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. simán halad lefelé. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. mint azt valaha is hittük volna. teljes ember lettem. nem múlik. és kívánom. és tiszta szívbôl. de ami késik. amint lassan. és magam is tudom. s azt is elfelejtettem. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. Gazdagabb lett a lelkem. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. negatív gondolkodás. és azt is tudom. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak. Persze akadnak még néha rossz. és úgy faragták. Sosem gondoltam. Nem kell más. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. ez valóban így van. ami ugyan nagyon valószínûtlen. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. Többre vagyunk hivatottak. tudni fogom. és ez is csak rajtam áll. s az én magam vagyok. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak. mennyit ártanak maguknak azzal. de mivel elég sokan voltak a fülkében. hogy többre. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok. negatív gondolataim. Egészséges ember vagyok. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. de ilyenkor mindig észbe kapok. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. az az egész életvitelemet megváltoztatta. megváltozik az egész világ is. akire mindig számíthatok. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. hogy újjászülettem. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. Az emberek el sem tudják képzelni. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. igaz boldogság. aki mindig meggyógyít. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. hogy van egy orvosom. Úgy érzem. Az emberek úgy gondolják körülöttem. s mellette gondosan porszívóztak. vagy másokra irigykednem. és arra gondoltam. csak akarat. mint X. véres vizelettel. és én teljesen jól vagyok. Ma már március 24-e van. Rájöttem. Szabó Péterné. Túlzás nélkül mondhatom. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. amit ôk még nem. és persze rossz hozzáállás. ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. Különben is a lelkem gazdagabb. tudok valamit. hogy valójában ilyen szép az élet. Komárom 179 . teljesen sima követ láttam képzeletemben. és káosz van szinte mindenütt. csiszolták.Y. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. Szabó Szilvia. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. és kijavítom magam. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. Amit a tanfolyamon tanultam. a negatív gondolkodás. lélekbôl jövô hit. sokkal többre vagyunk képesek. és újra munkába állítottam kis törpéimet. hogy ha megbetegednék. de tudom. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû.. ha rosszindulat fûti tetteiket.

Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. s kihúztam a dossziét. hogy mi lenne. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. hogy be kell mennem a városba. elmegyek egy cipôbolt elôtt. Mondanom sem kell. ami olcsó. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Csak felidézem magamban a tárgy képét. Csatatér volt az utca. bár tudtam. 180 . ami elég olcsó volt. mint régen volt. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. Sôt. bemegyek. Semmi jó ötletem nem volt. De hogy mi volt az. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. jön a furcsa érzés. Most már csak annyit teszek. Daciákat adott el románoknak. megadta. olyan kimutatást is megtaláltam már. tiszta. Nem mûszaki osztály volt. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. Utóbb kiderül. vagy éppen a földön. Csendes. a másikba be. elém tárul az a kép. de ugyanakkor hasznos. Hetente 2-szer. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. Ekkor eszembe ötlött. arra a helyre. Az elsô igazi sikert. ami nagyon tetszik. Odamentem. a lányomét és az édesanyámét is beleértve. mi legyen az ajándék. és elindulok arra. de nagyon keveset fizetett. hogy eddig nagyon zsugori volt. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. és vettem valamit. Az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy amiért elindultam a városba. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. hogy könyvelôt keres. az nem is volt olyan fontos. azt nem láttam. amit mások tettek el. hogy az utca olyan. amikor elmentek. pedig szerette volna. hogy az elmetükre-technikával elképzelem. Kezdtem belelendülni. és kellett is éppen az édesanyámnak. hogy álmodjam meg. s nem engem gyötör. s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. A kutyák állandóan ugatták ôket. és remekül érzem magam benne. amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. összeteszem a 3 ujjamat. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. mert 37 és feles lábam van. hanem egy márkasarok. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra. Aztán amikor éppen eszembe jut. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. hogy mi az. ahova a megérzésem súgta. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. ha használnám az agykontrollon tanultakat. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. Azt keresték. sehol semmi. mint a levegôvétel. s azonnal megláttam. Ez az áru aznap érkezett a boltba. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. méghozzá a munkámban. Fôleg a jó érzést képzelem el. Ezt már csak késôbb tudtam meg. amerre a megérzésem vezet. hogy talál magának egy másik könyvelôt. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. Elhatároztam. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. Az egyik áruházból ki. nyugalmas. amit álmomban láttam. s fogalmam sem volt róla. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. Beprogramoztam hát. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle.

Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. hogy meghalt. helyettük is intézkednem stb. hogy úgy történjen minden. hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak. most folytatom. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. s rá is jöttem kudarcom okára. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. s ezzel bennünket is. valamennyiünknek így volt a legjobb. intézkedni. magamnak. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. Kiütött. s a budapesti betegközponttól is. nekem kell kitalálni. szóval mindenért. s rokkantság következett. hogy én gyógyítottam magamat. én pedig megbetegedtem. a fájdalom. s részeredményeket el is értem. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. de nem értem rá odafigyelni magamra.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. És akkor jött a betegség. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság. amíg rá nem jöttem. Mivel halálát elôre megéreztem. a bûntudat mind negatív érzelmek. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. Szakácsné. hogy lássam. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. fájdalmaktól szenvedtem. magamat okoltam azért. ami elég is ahhoz. És ez az egész addig tartott. s kórházba szállították. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. ahogy az mindenki számára a legjobb. Táppénz. A betegségem is ebbôl fakadt. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket. Végre gyászoltam. A következô hónapban anyunál súlyos. Így gondolkodtam: erôs vagyok. Azóta az élet nagy feladatok elé állított. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. Csak azt programoztam. Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. Klári. s a másikon elôjött. Szinte egész nap. s azt is beprogramozom. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. amíg egyedül nem maradtam. Édesanyám meghalt. Soha 181 . Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. Rájöttem. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. Roppant érdekes. Egyik helyen meggyógyult. Nem tudtam dolgozni. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. hogy most mi legyen. hátsófali infarktus alakult ki. kibírok minden fájdalmat. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. Persze édesanyám sem tétlenkedett. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. amit a tudatalattimba besöpörtem. mindannyian gyógyítani kezdtük. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. Arra a megállapításra jutottam. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. Erôs is voltam. ha az érzelmeim is azok. egészen addig.

év végén még merészebbek lettünk. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. Az elsô év is nagyon jól alakult. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. a 12. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. az ellazulás. és gyógyulni akart. hogy egészségét megôrizze. Arra a kérdésre. így óriási eredmények akkor még nem születtek. Sokszor úgy érezzük. Persze azóta is rendszeresen. hanem programozunk. és rábízzuk azt az ún. szintünkön láttuk. de nagyon sok hittel. nagy teherautó vásárlását programoztuk. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. Új. hogy mit csinál. mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. Többet nem küldtek. amikre hallgatunk. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. s új gépek mûködnek az üzemben. naponta 3-szor programoz. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. Pár hónapon belül minden úgy történt. még az apróságok is. Egyik sem érkezett meg. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. A 2. ami termelôtevékenységet folytat. véletlenre. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. hogy léteznek-e véletlenek. a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. Természetesen ez is sikerült. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. akarással vágtunk bele. nem jött a víz. a mi válaszunk az. drága gépek.nem ingott meg hitében. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. A kórházból mûtét nélkül engedték haza. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. hogy az udvarban saját teherautónk áll. amit programoztunk. Nos. 182 . amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. arra íme egy példa. mert azt hitték. Elég kevés pénzzel. mert igen furcsállották. De édesanyám biztosan tudta. amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. A mûtét ma már szóba sem kerül. orvosai szerint új szíve van. A vágy. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. Üzemünkben télen vízteleníteni kell. és amikor kinyitottuk a fôcsapot. a képzelet. A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek. s jelentkeznek kincset érô megérzések. hogy nem. és azt programoztuk. Szallerné Sas Katalin. hogy már nem él a beteg. hogy ezt még talán elérjük. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van. Szintünkre mentünk. hogy megkatéterezzék a szívét. évben már bátrabban nekilendültünk. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. ôk is elvégezték a kurzust. Egymásra nézünk és megborzongunk. A 2. Gúnyosan szóvá is tették. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. a hit.

esettanulmányt végeztünk az ügyön. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. ne hanyagoljátok el. tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. Az már nekem teljesen természetes volt. ô kapja meg ezt a beosztást. megpróbálok segíteni. Amikor elkészültem az anyaggal. Ezt nem egészen értettem. biztos voltam a sikerben. Mindezek ellenére úgy döntöttem. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. és persze ennek megfelelô fizetést. eddigi helytállását. Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. s egyik este boldog arccal érkezett haza. s azóta egyre jobban vagyok. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. ami szakmailag tôlem elég távol állt. s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. Gondoltam. és mellette persze dolgozom. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. akik Kanadában élnek. hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. egyedül nevelem a fiamat. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. A fiaimnak. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. szintén ezzel a módszerrel üzenek. és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. s így lecserélte a kocsiját. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. Elváltam. Napközben az elmetükre-technikával. Gyôr A szükség rákényszerített. garantáltan boldogabbak. Ennek már 3 éve. Éva. Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. hogy közvetlen fônöke felmondott. szaktudását. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. Sz. hûségét. Eltelt 1 hónap. s örömmel újságolta. Gondolatban megkértem fônökeit. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. a fehér keretes tükörben elképzeltem. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál. és a fizetését is felemelik. gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem. mert neki akkor bordó Renault-ja volt. számomra pozitív eredménnyel. ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna. 183 . majd mûtéthez. Biztosítottam ôket arról.

alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza. Alfában 184 . s kezdtek újra életre kelni. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. vágyaimat. s a vizsgán jelest kapok. Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt. amint ott ülök a vizsgán. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. hogy készültem a tárgyukból. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. amelyek alátámasztották. hogy ô bátor. és egyrészt a háromujj-. A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ. hogy ébredezik. hogy mindent megteszek. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. Reggelenként.) Törvényszerû volt tehát. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. munkabíró. lesújtó véleményemet életmódjáról. Mindent átnéztem legalább 1-szer. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek. s egyre mélyebbre süllyedjen. hogy a személye nem változott. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. csodálatos férjem van. Elhatároztam. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát.. Rácsodálkoztunk. mitôl gurul méregbe. szeretô ember. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. Ehhez kértem az ô segítségét is. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest.. hogy neki sem könnyû. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. Ekkor egy táblázatból kiingáztam..hogy feltétlenül megszerzem a diplomát. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. a többi vizsgám azonban jeles lett. jogosnak vélt panaszaimat. És ebben az a legcsodálatosabb. s egy füzetbe beleírtam terveimet. mert úgy gondolom.. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. csodálatos. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. hogy valójában éppen az ébredés utáni. ahogy erôvel bírtam. gondolatban simogattam a haját. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet. és közben félhangosan tanultam az olaszt. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni. Azóta a férjem nagyszerû. segítô. s persze magyarra is fordítottam. aki nap mint nap egyre kedvesebb. biztosítva ôket arról. Tanulás elôtt szintemre mentem. hogy milyen tehetséges. Minden tételt írásban kidolgoztam. tehetséges. akkor döbbentem rá. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. egyre szeretetreméltóbb. hogy ez valóban igaz. Azt lódítottam otthon. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. Férjem rendszeresen sokat ivott. megértô. Élénken „végigéltem”. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. hogy amikor láttam reggelente. amikor ô még alfában volt.

Most azonban olyan dolog történt. ami mindenképp méltó a közzétételre. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Ô idôskori. egyre örömtelibb. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. mert rosszindulatú. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. sima. Azóta se alfában. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. szép/ Felülete mindig ép.-né. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl.programoztam magam. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. viszont szemmel láthatóan hat. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe. hogy mi lenne a végleges megoldás. nem teszek negatív megjegyzéseket rá. mivel a halántékomon több éve ott lévô. Ott megerôsítették a diagnózist. a következô versikémet: „Arcom puha. s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre. de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek. mégis elmondhatom. Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt. alfában és bétában egyaránt. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra. fôleg az elmetükre. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. Két kúrát csináltam végig. A tanácsot nem fogadtam meg. rossz szokásaimtól megváljak. se bétában nem szidom. Megelégeltem a dolgot. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. a Salvust. s értékelte változásomat. festékes daganatra gyanakodtak.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. Sz. hogy az ôt bosszantó. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet. A múlt évben ô is. hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. 185 . és életünk azóta minden területen egyre jobb. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál.

) Takács Zsuzsa. Átértékelôdtek bennem a dolgok. eltelt 4 év. bármikor elôfordulhat velem. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam. tégelynél. amibôl meg tudtam élni. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj. s nagyon jónak tartottam magam. akkor azért azt javaslom. Október 4-én kezdtem el a programozást. Fél éven át. ezért technikát változtattam. hogy elmegyek a Lézerklinikára. Éppen akkor.) A lézerezéskor egyre kisebb. Az elmetükre-technikával kezdtem. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. hogy bármi. Fel kell ôt nevelnem. (Így. Mire eljutottam idáig. hanem még gazdagabb is lettem egy. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében. Most szinte hihetetlennek tûnik. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. a 11. és lézerrel kisebbre faragta. Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. S láss csodát. Megtanultam alázattal élni az életemet. fokozatosan. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. Eljutottam a templomba.Ekkor úgy döntöttem. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. nagyon csodálkozom a régi önmagamon. Elszégyelltem magam. Fél évig ápoltam. Megtapasztaltam. Ekkorra édesapám megbetegedett. ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. Tévedhetetlennek. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét. Olyan érzés volt. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet. gyerekemet egyházi iskolába írattam. Közben vallásossá váltam. minden napot próbatételnek éreztem. mit teszel! Önzô leszel. miért bántanak folyton az emberek. a programozás 5. mi lenne. Ekkor hallottam az agykontrollról. amikor már nem utasítottam el magamtól. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. hetében. Tudtam. baleset következtében halt meg. Nem igazán hittem benne. Férjem 1986-ban. Már egyáltalán nem vagyok önzô. új célt kell adni az életemnek. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. suttogtak a hátam mögött. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. és nem értettem. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás. küzdöttünk az életéért. s nem vagyok tévedhetetlen. mintha szakadék fölé lógattak volna. a szakmám is olyan. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . Közben építkeztem. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet. amikor lelkileg érett lettem rá.L.) A nehézségek valóban megedzik az embert. egyedül kellett befejeznem a házat. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. majd visszaragasztotta a helyére. Az emberek elkerültek.

üzentem Kovácséknak. Életkedvem. megértésen. amikor eszembe jutott: hoppá. ezért is hívtam fel az irodát. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. mint hit. Már vagy a 10. szervezetem csak annyit hasznosít belôle. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl. Úgy éreztem ma reggel. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban. vágy. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. Életem 4 legszebb napjának tartom. Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. megszûnt a csontritkulás. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. Kovács lakást hívtam fel. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. hogy valami gond van az indulással.” Nekem bevált. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. vettem a telefonkönyvet. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. a rendszeres gyógyítás eredményeként. Emberbaráttá váltam. hogy megismételhetetlen. Fél év múlva. mint a többiek. És láss csodát. miért nem azt használom? Este. Nem különb. csak a neje meg ne tudja. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. aki sajnálattal közölte. Tausz Rózsa. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. Volt aki elég durván elküldött. szeretetteljesek. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László. Elôvettem a jelentkezôk listáját. hogy e tudás birtokába juthattam. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. lefekvés után.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. Takácsné Szabó Margit. hogy velem szívesen elutazna. és volt. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek.” Boldogságom határtalan volt. a másik ember elfogadásán nyugszanak. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. között került volna sor. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. csak más. és 14. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. Tudom. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. családi és embertársi kapcsolataim békések. mondván ne szórakozzak vele. egyedi. értékes ember vagyok. s lám valóban nem kellett hozzá több. Köszönöm. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok. hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek. A többi hamar kiürül. aki felvette a jelentkezô utasokat. volt aki nagyon kedvesen közölte. emberi. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. hát mire való az agykontroll. amennyire szüksége van. úgy. sem munkahely. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. Tercsi 187 .tulajdonítottam a külsôségeknek.

de nem kaphattam csípôprotézist. Ezzel is bekenem az egész testemet. s mészszegények voltak. Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. Mindig jó a hangulatom. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. Ma hibátlan a járásom. hogy nem vagyok ideges. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam. a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. meszet tartalmazó krémet használok. bizony gyakran voltak. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal. pedig régebben. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. Megjártam az ORFI-t. Férjem. egyenesen járok. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. aki belgyógyász. Megerôsített abban. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. Sikereim láttán férjem. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. Egyenesen járok. A rendszeres programozással elértem. Szolnok 67 éves. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. áttetszô. kiegyensúlyozott vagyok. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. mint amennyi vagyok. Viola. vasat. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam. simábbak a vonásaim. Elmondhatom. alkalmazkodási képességem. hegyet mászok és aerobicozom. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani. s az orvosok azt mondták. Az ereimben 188 . nyugdíjas tanár vagyok. Ezzel kenegetem a csontjaimat. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. és fölemeltem. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet.Csípôficammal születtem. gondolkodásom. Mindössze 26 éves voltam. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. s örömmel nyugtázta a javulásomat. lelki és fizikai állapotom. és szabályozza a vérkeringést. Amióta használom a memóriafogasokat. s ettôl kezdve jobban sántítottam. magnéziumot. azaz az életerôt adja. gyakran mosolygok. hogy teljesen meggyógyultam. s erôs fájdalmaim támadtak. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott. Ismerôseim és barátaim azt mondják. Általában naponta 2 alkalommal. Ezt követi a zöld színû zselé. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. ami kalciumot. mert annyira fájt a hátam. Terei Sándorné. és húztam keresztben. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. Azután megtanultam az agykontrollt. gyors és friss a mozgásom. s így nincsenek szívpanaszaim sem. jó mélyen ellazítottam magam. Aztán szültem. s a bevásárlásnál sincs gondom. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. reggel és este megyek szintemre. A piros színû zselémnek az a szerepe. amikor ideges és fáradt voltam. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. El tudom állítani a vérzést. hogy alapvetôen megváltozott az életem. A gyomorfekélyem is már a múlté. csak egy kicsit sántítottam. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

Képzelje el. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek. Meg189 . látásom és hallásom napról napra élesebb. hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. kruppos lett. lelkem nyugodt. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. mert azonnal hív telefonon. henger alakú fúvókával. mert igen jól bevált. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. csoporttal utaztunk Görögországba. Hirtelen lefékeztünk. Kb. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. amikor 2 autóbusszal. s na persze a férjem is. Napközben és este is folyamatosan programoztam. hogy egy nagy. hogy az orvos már nem találta a daganatot. Hónapok múlva összefutottam vele. Kb. Másodperceken múlt csak. vágyjon rá. akkor 4 éves volt. elôránt. ahogy régen az egyiptomiak tették. s lézeremmel gyógyítottam. mert mindig jól végzôdik az utazásunk. hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. egész nap és egész éjjel úton voltunk. Szemem. s el fogja tudni mulasztani a miómáját. s lassabban hajtanak. ami összeütközött. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. hogy mûködött. Elmondtam. Amikor elérkezett az indulás ideje.lerakódott meszet kifújom egy kis. Testem laza. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. azonnal programozni kezdtem. s az orvos szerint mûteni kell. lassan vezessenek. Ezután betekerem magam hosszú. Egy halott és több sebesült volt. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. s így ereim ismét rugalmassá válnak. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. mert egyik reggel indultunk. Két évvel ezelôtt. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. hogy ez nem véletlen. Az egyik kocsi teljesen összetört. átjár a szeretet és a béke érzése. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. Eszem éles. Kétségbe volt esve. Elôttünk állt a másik buszunk. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. s ilyenkor mindig megérzi. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával. eszem vág. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. s mindketten programoztunk. hogy miómája van. s nagyon élvezem. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. s ezt adom be a lányomnak. hogy biztonságosan. Szemmel látható a hatása. a másik kivágódott tôlünk nem messze. Rendszeresen küldöm neki az energiát. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. félt a mûtéttôl. és másnap reggelre értünk oda. hála neked Istenem. Azonnal eszembe jutott a programozásom. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. Elképzeltem laboratóriumomban. s megköszöntem. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. mindent bevés. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés. kimerült. hogy higgyen a gyógyulásában. az eltûnt. s örömmel újságolta. selyem pólyával. azelôtt pedig 2 személygépkocsi.

boldog. ne tartson haragot. a másik fél évre. Éjszaka üzentem neki. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. személyeket és tárgyakat. Azt is megkérdeztem tôle alfában. és olyan személyekkel találkozom. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. hibáimmal együtt. s azt is 190 . történéseket. Szeretem magamat. Nagy dolog volt ez. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. és elnézést kért a viselkedéséért. amelyeket nyugodtan húzhatok. személyeket és tárgyakat. másokat pedig elfogadok olyannak. Álmomban megjelent elôttem egy polc. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával. Elmondtam magamban. hogy szolgálja életemet. s külön köszönetet mondok szívemnek. Gazdag vagyok. Egészséges életmódot folytatok. a következôképpen rövidítem le. hogy melyek azok a témák. megértô és bölcs vagyok. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. amikre és akikre szükségem van. körülnéztem a vizsgateremben. Este a pohárvíztechnikával. s egészségemért. Reggel töprengtem egy darabig. hogy egyáltalán hol keressem. Felszaladtam az ebédlôbe. dr. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. a testkontroll szerint táplálkozom. hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. ahol a szakácskönyveket tartom. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. s kértem. amilyenek. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. Fiatal. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. mint amilyent álmomban láttam. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez. Leszaladtam a konyhába. hogy fényképek között kotorászok. gondolkodtam. kedves. hogy melyik tanár hol fog ülni. 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék. Ennek köszönhetem. nem szenvedek hiányt semmiben.köszönöm testemnek. pedig valójában nem bántottam meg. vidám. amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. Hirtelen beugrott. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. és elképzeltem. történéseket.” Nem véletlen tehát. Nem találtam a személyi igazolványomat. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. hogy így legyen.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. amikor felébredtem. szép és egészséges. mert nem túl sok a nyugdíjunk. s vágyom is rá. benéztem az alá a polc alá. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. Timaffy Miklósné. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. hiszek benne. hogy így lesz. kihúztam a fiókot. Reggel. amire nem számítottunk. Az érettségi napjának reggelén kb. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát.

s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. amelyekrôl soha nem képzeltem. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. akkor nagyobb az esély. hogy ô az én tételem. fényes burkot láttam. Mindennap relaxálok. különösen Csaba és Adrienn. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. A legnagyobb sikerem azonban. arra gondoltam. fehér. Szintemen körülötte különleges. Amikor sorra kerültem. Másoknak is csak azt tudom mondani. hogy a miénket fogják kihúzni. s akkor megtapasztalják majd. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana. hogy célomat. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . Fizikai erônlétem is sokat javult. hogy nagy baj már nem lehet. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. (Utóbb kiderült. ami a papíron szerepelt. többször elismételte. Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. Budapest Matematikatanár vagyok. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. olyan dolgok is eszembe jutnak. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. hogy van itt még számomra kedvezô. Késôbb megtudtam. benyitottam a terembe. hogy ez képtelenség. hogy csak jó tételt fogok húzni. aki szintén elsô lett. Sajnáltam Csabát. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. hogy kitartóan gyakoroljanak. hiszen éppen olyan sorban ültek. programozok.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. hogy azokat tudom. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. A párom azonban az 5. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. megláttam tanáraimat. jó tétel.megbeszéltem magammal. Nagyon megörültem. s azonnal tudtam. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. lett. ha a 4. arról nem is beszélve. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. hogy rengeteget változtam. s olyan érzésem támadt. Úgy érzem. 40 évesen kezdôdik az életem. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. Sokkal nyitottabb lettem. Tudtam. Laura Silva volt akkor a vendég. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból. Fantasztikusan boldog voltam. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött. Magamban azt gondoltam. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott. mint akik az elôzô évben érettségiztek. Felsoroltam a kedvenc témáimat is. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját. hogy most. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. Miközben húzta a papírokat. olyan érzésem támadt. hiszen itt mindenki agykontrollos. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem.

hogy a lánya nem szeret mosogatni. volt aki humorosan megjegyezte. Beszéltem a fônökömmel. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják.. s ennek már 5 éve! T. A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. ô pedig a verseny szervezôivel. Végül is benevezhettük. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. maró fájdalmat éreztem a torkomban. Gyakran hallottam az elôadásodon. amint dolgozik. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. Januárban a 2. Elôször meglepôdtek. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. és újra csak azt a választ kaptam. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot.sairól. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. – Hát. könnyû vagyok. Megint a szintemre mentem. Budapest 192 . és nincs légszomjam. Szinte bemelegedett az egész tanterem. és azóta magam is tapasztalom. fehér szalagok jelentek meg. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még. és minden leegyszerûsödött bennem. mégis valaki azt írta. Hangsúlyoztam. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). nem üzentem meg. éjszaka nyugodtan alszom. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. de sorolhatnám még a további apró. Fontos. természetesen csak képzeletben. hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. hogy egészséges vagyok. és szóról-szóra igaznak bizonyultak. hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani. a kezelés után pedig gyógyteát ittam. Még azt is láttam. és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. Mindennek örülök. amit kristálytisztán éreztem. hogy itt most zárthelyit kell írni. mert már 20 éve gyötört az asztma. és szemem elôtt vékony. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. Boldogan járok dolgozni. 12 éve tanítok. személy nevének hallatára égetô. A 2. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. A 4. ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. A papírokat összegyûjtöttem. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. M. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel.

mit várok egy-egy alkalmazott technikától. aki elsôként mosolyog. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él. ha a kislányom beteg. szinte ismerôsként fogadtak. Ha a felnôttek engedik. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. hogy melyik várost választom. Felsorolni is sok. Az egyik tanítványom. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. Mindenütt kedvesen. hogy elhagyom a várost. pozitív energiát sugározva a környezetére. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült. szükségük volt új munkatársra. legszebb tevékenysége a tanulás. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. aki bár rengeteget tanult. mint régen. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. jókedvet. az tudja. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. és hittem benne. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. 9 órakor érkeztem a városba. helyen álló iskola. ám számomra ismeretlen embereknek. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. Egy este úgy döntöttem. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. ki vagyok. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. az órá193 . ezt a mindennapokra szabott. A másik. Elmondtam.Aki ismeri és használja agykontrollt. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. én pedig épp idôben érkeztem. Pl. programozott víz. és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. Tanulás közben idônként. Bár tudom. ha állást kínálnának nekem. és az iskolán kívül tudott is. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. abban. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. s már ettôl jól indul a napom. Csak annyit tudtam. Most már én vagyok az. labor. Pl. bár elôtte azt sem tudták. segítôkészen. mit nyújthatok. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. majd a meditáció során megjelenítem a napomat. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. Ma már mindezt tudatosan teszem. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. és egy másikban mérettetem meg magamat. önmagam tudatos elfogadását. mindennapjaim és életem irányítását. pozitív gondolatok küldése. kiszolgáltatottnak. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. miért lenne számukra is hasznos. tanárnak és diáknak egyaránt. az eredmény olykor mégis. mi a célom. jobbá váltunk. hogy közben többé. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. Hiszem. a család elkerült.

Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. hogy ez még csak a kezdet! Vallom. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. majd egyre erôsödô halálfélelem. hogy minden ember csoda. A doktornô szerint kb. Sajnos másnapra sem múlt el. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. Képzeletben láttam. csak nagyon-nagyon örültem. Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. csak idegi eredetû a dolog. Pontosan úgy történt minden. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. s ott aztán pontosan megtanultam. Mellkasi szorítás. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. Augusztusban megállapították. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. Elmentem az orvoshoz. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. hogy hogy is kell ezt csinálni. A felfedezés. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. minden rendben van. Toronyi Györgyné. Ha igen. mert édesapám szívbeteg volt. 1 év múlva meg kell mûteni. Nyár végén egyszer ismét rám tört. Állandóan feszült voltam. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta. amely csoda azonban elérhetô valóság. örököltem a hajlamot. hogy testünk úgy mûködik. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. ami akkor 190/110 Hgmm volt. mert ez nem múlik el. Már annak is nagyon örültem. az agykontroll ebben minden segítséget megad. Úgy éreztem. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. Ma már meggyôzôdésem. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz. hogy semmi szervi bajom nincs. itt a vég. ahol megmérték a vérnyomásomat. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. hogy egyre jobban. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. mert nem találja a göböt. Szédültem. de az elôzônél sokkal erôsebben. hiszen semmit nem talál. Az ottani doktornô megkérdezte. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. Félre kellett állnom. s testem egyes részei bedagadtak. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet. Nagyon megijedtem. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. és azt hittem. meghallgatták a mellkasomat is. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. hogy miért küldtek engem. egyre jobban és többet tud. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. és biztos vagyok benne. nem tudott megszólalni. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. Már ott tartot194 .kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. Azt mondták. de a közérzetem sajnos nem javult.

3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). hogy életemnek nincs értelme. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra. hogy mindent megcsinálok. Nem szerettem magamat. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. 32 év munka után nyugdíjba mentem. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. Pl. Akkor még nem tudtam. felírt mindenféle füveket. Felírtak különbözô gyógyszereket. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni.tam. 1994 ôszétôl úgy éreztem. 55 évesen. mert kocsiba sem mertem ülni. hanem a lelkemmel van baj. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. Állandóan az járt az eszemben. Elvittem az orvoshoz. Idôt sem adott arra. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. hogy megbetegedtem. ami nekem megfelelô volt. Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. hogy végezzem el az agykontrollt. Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. minden gondolatom negatív lett. Kértem tôle 1 nap haladékot. hogy elmondjam. Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. édesapám betegsége. Otthon aztán bevetettem minden technikát. Kislányomnak begyulladt a füle. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. Kezdett visszajönni az életkedvem. Kezdtem lassan felôrlôdni. Tóth József. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. és ehhez hasonlók. de egyik sem használt. sem megfázás vagy nátha. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. Meg is lett az eredmény. Én már nem csodálkoztam. 3 heti programozással elértem azt. Így is lett. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. hogy mindig akkor jön a segítség. Elérkezett a második 2 nap. csak legyen már vége ennek a borzalomnak. aki azt mondta. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. Az idegosztályra irányítottak. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. az idegeskedés. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. porokat. és reformétrendet ajánlott. Én már úgy voltam vele. Közben észrevettem. El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát. hogy fel kell szúrni. kemoterápiás kezelés). Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. amikor a legjobban kell. feketében láttam mindent. Már kocsiba is mertem ülni. aki kb. nem a testemmel. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 . Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. A türelem. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. sôt vettem egy BKV-bérletet. Budapest 1992 májusában. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. Rendszeres gyakorlással és programozással kb. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. Alig vártam a folytatást. majd halála. 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg.

Hittem. ott a helyem. ami – mint tudjuk – vágyból. dolgozom. és tôlük tudtam meg. segítséget. az alfábajutást. hangom nem volt. hogy jogom van az élethez. szeretetet és biztatást kaptam. éreztem. Egyet azonban igen. hogy meggyógyulok. hitbôl és elvárásból áll össze. Apró. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. Megvettem dr. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. Azóta sem szedem ôket. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. tumorom nôtt. arról. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. mert éreztem. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. mintha az már meg is történt volna. s pozitívra cseréltem. sétálok. és ôszintén hittem abban. fizikai erônlétem rohamosan romlott. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt. hogy újra egészséges vagyok. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . Gyôrbe. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. hogy már meg is kaptam.mutattak ki. amit elmém meg tud fogalmazni. Mélyen elhittem. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. A daganat növekedése megállt. akiktôl hitet. Domján László kazettáit. hogy nem tudtam aludni. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”. de végül egyikre sem került sor. A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. nem is hiányoztak. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. s ezt teszem mind a mai napig. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. A kurzust nagy izgalommal vártam. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal. s igyekeztem úgy is gondolkodni. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. Azt mondták. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. Úgy éreztem. bíztam önmagamban. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. vidáman és boldogan élek. hogy köszönetet mondtam. Hálát adok Istennek is. azt azonnal töröltem. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Állapotom nem javult semmit. Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. amit kértem. szóhasználat és hozzáállás. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. Úgy imádkoztam. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. Az alváskontroll használata remekül bevált. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. Domján Gábor vezetésével. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény.

Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. Aki hisz. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. hogy megérte a harcot. Visszagondolva az elmúlt 1 évre.” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. aminek szívbôl örültek. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. Ilyenkor munkásaim pihentek. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. Szeretem az életet. és sok hasznos könyvet olvastam el. hogy szolgálják testemet.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. hogy újra egészséges legyek. s az eredmény nem is maradt el. hangom az eredeti lett. bízik. hogy ne egyenes legyen. és modern gyógyító felszereléssel. Hittem és vágytam. ezért áthelyeztük a szoba más részére.. hajam csodálatosan kinôtt.. Óriási segítséget jelentett sógornôm. Pl. Nem volt könnyû a feladat. úgy látom. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. Amikor én végeztem. Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben.). Nagyon szeretem a laboratóriumomat. és kérem segítségét. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban. gyümölcs és magvak. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst. jó alaposan. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. Úgy érzem. Gusztusosan berendeztem. lelkiismeretesen álljanak helyt. megdicsértem ôket. a hajhagymáimat is külön-külön. gyógy.és tápoldatos vízben fürdettem. és szeretem az embereket. de a cél. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . vagy még többször is meglátogattam. és kértem. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. Elfoglalták helyüket. Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. Köszönetet mondok sejtjeimnek. Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. beszélgettem velük.mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. Reggel és este hálát adok Istennek. odaadó támogatásuk. az egészség elérése. akkor ismét ôk következtek. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. Hetente 1-szer böjtnapot tartok. színesebb. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz. az szerintem szinte mindenre képes. öcsém és családjuk szeretete is. önzetlen. s újra munkához láttak. hörgôimet és a pajzsmirigyemet. így már az élet is sokkal szebb. az életem megtartása olyan fontos volt. hogy: „Minden nappal. testi erôm visszatért. s környezetem sem a régi már. Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. ráadásul hullámosan (programoztam. akar. hogy óriási mértékben megváltoztam.

fiatal korán messze túlmutató bölcsességét. csak behunyom a szemem. hogy azon kívül. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. hogy igenis hiszek. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. Apámmal soha nem jöttem ki. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. érzéshez kapcsolódó zavaró. hogy újra megtaláltam a hitemet. de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. Még innen és már túl. Azóta. és nagyon boldog vagyok. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. 100%-os hatásfokkal. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô. Kis hercegségben. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. hogy megszabadultam a félelmeimtôl. Réka 198 . több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített. ha bizonytalan vagyok valamiben. Azóta újra béke van a lelkemben.. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. huncut vidámságát. vérzések és fejfájások gyógyítása is. nagyon rossz volt a kapcsolatunk. mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. amit korábban utáltam.Alfavers Álom és ébrenlét határán. Azonnal érezni lehetett szeretetét. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom. Nekem valóságos csoda. és szeretem a szüleimet. s mindannyian rajonganak a módszerért. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. és máris tudom a megoldást.5-et javult. lélekmelegítô érzést és élményt. Korábban rengeteg cigarettát szívtam. T. tapintatát. hogy személyhez. Carolyn mosolygó arcára gondolok. Nemcsak mentálisan hat. félállapotban. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet. Már többször el is szöktem otthonról.. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni. kedvességét. Mindegy. tárgyhoz. A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik.

s úgy éreztem. És ekkor megértettem. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. Nem elég csak adni. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. egy szörnyû. hogy keressenek meg. Kölcsönösen. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. hogy majd az is összejön. s valami azt súgta. Nemrég döbbentem rá. amiben most élek. Érdemes volt hinnem benne. Nagyon mély ponton voltam akkor. amikor egyetemre jártam. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. testet-lelket meggyötrô válás után. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. annak szintjéhez. fürödhessünk. milyen lehetôségek vannak. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. mi tettük ilyenné. csak nem érdemes. Úgy vágytam erre. ôszintén tiszteltük egymást mint embert. úgy éreztük. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. 199 . és ahová bármikor visszatérhetnek. 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. mert mi magunk váltunk olyanná. Kint sétáltunk a Duna töltésén. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. de ezek mind lelki eredetûek. hogy képesek lettünk így szeretni. igaz. élvezzék a napot. munka után rohanok haza. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. ha azt akarják. Jól van! – gondoltam magamban. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. nyaralni mennek. Szerettem volna július közepén utazni. Persze nappal jártam az utazási irodákat. hogy mi is mehessünk a tengerre. csak akkoriban. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. nézegettem a gyönyörû. Hónapokba telt. olvastam is már róla. repülôvel nem tudunk menni. Itt álltam egy szál magamban. A pénz is összejött. Így is lett. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. hogy minél többet lehessünk együtt. hogy a sok töprengésen. nemigen lehetett ilyent mondani. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. Minden este kiültem a teraszra. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. a gyerekek boldogan hancúrozzanak. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Erôs vágy fogott el. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. vágyni rá. és azt mondogattam magamnak. hol. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben. s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel. minden feltételtôl mentes szeretetet. De jó nekik! – gondoltam. Élveztük a számunkra kitágult világot. Boldog voltam. ahogy dél felé húztak. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. Nagyon készültem az agykontrollra. sokszor hangosan. csillagos eget. de csak 22-ére kaptunk helyet. hogy megtudjam. Mi akartuk ilyennek. s a végére mindketten szárnyaltunk. láttam a repülôket. hiszen mûködött a mentális üzenet. fröcskölve lubickoljanak. Fogtam a füzetet. amibôl el tudunk menni. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. A gyermekeim boldogok. súlyos anyagi terhekkel. de ennél több soha nem volt köztünk. hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. mennyire fontos a szeretet elfogadása.

már ugyanúgy futok. vagy mond otrombán. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. hogy a világra hozzuk ôket. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. a vágy és az elvárás egysége. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. beborogattam a térdemet. Mitôl félek. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. Idônként már annyi tüske van benne. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. és férjem beteg testében dolgoztam. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. hogy úgy fejezze ki magát. amilyenné mi tesszük. Gondolatban megkérem. csak a módját kell megtalálni. és ehhez hasonlókat. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. de a felelôsségünk abból áll. Rokonaim csodálattal nézték. A sebészek már fenték a bicskájukat. és kérem. hogy miként bírom munkám mellett 200 . Izgatottan tanulmányoztam ôket. és „hívô” lett. dr. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl. Néha gondolkodjon is el. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. hogy mit csináltam vele. mint régen. hogy ha elég erôs bennem a hit.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. Persze mindez kell. nem dühöng mindenen. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. Elmondom neki. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. és ôszintén elmeséltem. divatos hóbortjait kövesse. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. de remélem. fekhelyrôl. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. Rengeteg tervem van a jövôre. és folyamatosan rossz korban van. ami mindig olyan. és elkezdtem gyógyítani. hogy javul a lábam. és végiggondoltam magamban. hogy az számomra is elfogadható legyen. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza. egyszer rájön arra. mert már tudom. úszom vele és tornázom. Csodálkozott. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. Az elmetükretechnikával elképzeltem. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. hogy nagyon szeretem. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. Ma már tudom. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. azt alfában gyönyörûen veszi. Ez olyan jól ment. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról. Uzsaly Beatrix. akkor szinte bármire képes vagyok. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. hogy elfogadjuk ôket. Esténként átalakultam kis manóvá. Élni csak becsületesen érdemes. ne csak a maga forró fejû. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam. Rondán nézett ki. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel. Tudom. fiatalos. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. hogy a gyereknevelés nem abból áll. Elôször is leültem. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. vagy éppen átúszom a Balatont. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. Én mosolyogtam. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. hogy miért is történt ez meg velem. lehet vele kommunikálni.

ezt a nagy tortúrát. röp. és beszerzem a szükséges anyagokat. Lefekvéskor megittam a víz felét. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban.) Egyesületeknek szerzünk támogatást. és gyógyítottam a férjemet. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. sebész úr meglátott bennünket. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra.és kosárlabdában. (Én kosárlabdázó vagyok. Ha borús az ég. és hatására két céget is alapítottam. vagy hogy kérjek-e még új lapot. mondván. és örömmel újságolhatom. Cs. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. nagyon sokat. Két hónap után hazaengedték a kórházból. hadaró beszédemet. Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. Ô eddig lakásokat mért fel. s azt válaszolta. leült. s így alapítottunk egy faipari. hogy eldöntsem. Éjszaka álmomban megkaptam a választ. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni. melyik lapot húzzam. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. ivó. s idôvel 1 botra. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. jönmegy. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet. ô ugyanis akkor már elvégezte azt. Soroksár Az elmetükre. és pénzt is lehet vele keresni. Amikor dr. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. akkor gyorsan szintemre megyek.. masszázs.és fürdôkúrák.. Elsô megérzésemre hallgatok. én az üzleteket kötöm. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. Varga Zoltán 201 . ügyeket intéz. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. és fölmerül a kérdés. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. kézi-. Testvérem asztalos. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna. hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. Tulajdonképpen dr. Elképzelni is sok. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. Innen jött az ötlet. amik hiánycikkek a boltokban. és feltettem a kérdést: mi az. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. ami családomnak és nekem is jó lenne. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került. Bíztam. asztalos céget. illetve melyek maradtak még kézben. Gratulált. Cs. Férjem ma már bot nélkül sétál. Eltelt 1 év. ami eddig még mindig bevált. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket.

hogy leszívom a térdérôl a daganatot. A szállodában. Megdöbbentem én is. hatalmas lelkesedéssel és hittel. s azután mesélt nekem róla. szó szerint így történt. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt. De én bizony nem vártam. hogy reggel visszajön. Úgy gondoltam ekkor. hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. szakadó hóban. S aztán ezt többet már soha. hogy amikor gyógyítottam. van Isten. most vették le róla a gipszet. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. hogy még nem ír gyógyszert. hogy minél nagyobb az ínség. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. De azt is tudom. és elbeszélgetünk. csúszós. hogy itt a remek alkalom. hogy hinni tudnak. beteg unokámba. egész nap minden kijön belôle. sem a politika. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. megmosolyogtam azokat az embereket. Könyvében olvastam. hogy fölhasználjam a tudásomat. Legutóbb. hogy el volt törve a térde. Utána láttam magam elôtt. ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. Este azzal váltunk el. annál nagyobb szükségük van rá. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. csak mosolyog rajtam és a testvéremen. de nem mer. szinte fuldoklik a köhögéstôl. Az ölembe vettem kis unokámat. s én elkísérem az orvoshoz. majd elképzeltem. Nem hajlandó sem enni. de majdnem minden évben fölkeres. Sôt. s mutatta. Legközelebb a 2 éves. visszaszámoltam. hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. Vizualizáltam a problémát. Orvoshoz kellene mennie. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hittem el. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. enni és inni kér. Ennek 202 . hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. Ahogy a könyvben le van írva. nem érdekelt sem a vallás. nyakig sárosan elment rá. hogy amikor unokám fölébred. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. Éreztem. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben.Soha nem voltam vallásos. jeges úton. mert soha nem volt rá elegendô pénzem. A könyveket nem 10szer. Valóban hatalmasra dagadt a térde. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. hogy „kezdd el imádsággal. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. ellazítottam magamat. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. akik templomba jártak és hittek. nagyon csúnya volt. hogy azonnal. gyógyító energiája. nem 100-szor olvastam el. aki az ölemben alszik. ahogy szinte minden ugyanúgy történt. Be kell vallanom. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. hogy leszívassa. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. majd becsuktam a szememet. Munka után elmentem hozzájuk. Lehet. mert fél. hogy igenis. ahol szobaaszonyként dolgozom. 14 éve váltam el a férjemtôl. és most már biztosan tudom is. hogy mennyire földagadt. Lányom nem hisz az agykontrollban. majd igen jó hangulatban lesz. Az orvos azt mondta. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. mesélte. amikor eljött hozzám. sem inni. s lementem alfába. Ültünk még egy jó darabig így együtt. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. várjanak még 1 napot. ahogy reggel megjelenik az elôszobában.

s kb. 4-nél még mindig fájt a torkom. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak. Vele már annyira egymásra hangolódtunk. nyitott. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. Lázas is voltam. mindig várt. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. becsuktam a szememet. hogyan viselkednek. aki szintén agykontrollos. és az elsô szava az volt: „Tudtam. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. s mivel jött a busz. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. Csodálatos ember lett. hogy a leggyorsabb. azonnal félrevonultam. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. te híres agykontrollos! – mondta. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. elhatároztam. s azóta sem jött vissza. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. Vihart Tibor. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. vidám. 3 éve! Ismerôsöm. Amikor már kifelé számoltam magamat. hogy senki sem szereti. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. hogy rengeteget tudok így segíteni. de úgy gondoltam. Amióta mellette dolgozom. Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. Zárkózottságom teljesen eltûnt. Néhány hónappal késôbb el is végezte. akkor nem táviratozok. úgy is veszi az „adást”. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. elment. hanem egyszerûen „megüzenem” neki. Szó szerint azt tettem. s ennek már kb. újságolta. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. s ez ad értelmet az életemnek. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. úgy láttam. Elképzeltem hát gondolatban. 5 percet rászántam a programozásra. 203 . azonnal megszûnt a torokfájásom. mert minden pontosan úgy történt. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. Néhány nap múlva. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. Azonnal odajött hozzám. Azóta megváltozott. Ô jót nevetett. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. hogy ha meg akarom látogatni. Mint gyakorlott agykontrollos. hogy óriásit nôttem a szemében. Eddig még valahányszor mentem. Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. szintén a buszmegállóban futottunk össze. – Na. boldog és kiegyensúlyozott lettem. hogy mit csinálnak majd. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. Azt is elmondtam a neveken kívül. s közölte. s ennek már 7 éve. hogy estére társaságot vár vendégül. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. Olyan intenzív volt ez. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. ha magamon segítek.ellenére én úgy érzem. amilyen vagyok. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni.

hogy elmenjek. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. Tudom. Úgy érzem. gondoltam. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. hogy milyen társat szeretnék. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. de valami arra késztette. Ez csak az elsô állomás. hogy: „Szeress!” Nem tudom. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. Amikor az Alfajárókban olvastam. és minden alkalommal elmondtam. Gabriella 32 éves vagyok. és azonnal tudtam. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. ami jelenleg a legjobb számunkra. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. Megismerkedtünk. és most már mondhatom. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek. én vagyok a világ legboldogabb embere. találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. pontosan mit jelent ez. Sok más sikerem is van. 204 . amennyit csak tudok. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. most már itt az ideje. hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt. és valóban úgy is történt. mikor lementem szintemre. Ô is éppen akkor nézett felém. s hogy igazi társam legyen. Elmondtam. két fiú édesanyja. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást. hogy ô az emberem. hogy sikeresen vizsgázzak. programoztam. igen erôs késztetést éreztem. mi a feladatom ebben az életemben. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. Pontosan olyan. szintemre mentem. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. hogy ki ô nekem. mi ô nekem. mert családi házat szeretnénk. Alig programoztuk. Este beprogramoztam. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. Társ! Igen. és programoztam. aznap reggel vette meg. amikor beléptem a terembe. Mindig azt a választ kapom erre. Összeházasodtunk. Programoztam. míg végül elköltözött itthonról.Ekkor úgy éreztem. hogy Fehérvárra akar költözni –. vajon eljön-e. Elmesélte. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk. Október végére várjuk elsô gyermekünket. és több más akadályt is. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. A jegyet is a helyszínen. Kértem.–né R. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg. de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. és hogy én milyen vagyok. de számomra ez a legnagyobb. hogy mégis ott legyen. hogy én milyen vagyok. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. Minden nap. már nagyon sokan voltunk. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. Mindketten tudjuk. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. Felébredtem. mert a hit. hogy ez valaha is lehetséges lesz. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. Másnap reggel. hogy megtaláljam az ideális partnert. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs.

gondolkodásával. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. különösen az öngyógyításban. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. mint eddig. V. Leírom eddigi eredményeimet. kb. Sajnos húzás közben szétroppant. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel. mert nagyon fájt. kimostam a sebet. A programozást a 10. de megérte. s azonnal szóltam az orvosnak. mert én elállítom a vérzést. és egész másképp nézem a világot.. hogy tudok magamon segíteni. ezért az orvos össze akarta ölteni. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. hogy tudok magamon változtatni. hogy a beteg.. hogy nem pisilt be. és kész. káros szenvedélyével. Természetesen sikerült. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. s a gyökerét már úgy vésték ki. Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. hogy anyám orvost akart hívni. hogy várjon. s a beteg gyógyultan távozott. s ezután már elôfordult. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam. mindennapi viselkedésével. s az érettségim is kitûnôre sikerült. További céljaim közé tartozik. Igaz. Másnap mentem érettségizni. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika. Egy esésnél lenyúztam bôrömet. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. Elértem. mire elértem. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. V. Betegápolóként dolgozom. V. amikor meglátta. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. annyira. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. Rengeteg apró élményem van. Valéria. A történethez hozzátartozik. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. és már nem lehetett megmenteni. 19 éves beteg. napon kezdtem meg. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. Nagyszerû érzés. de talán az a legfontosabb. Én egyszerûen elállítottam a vérzést. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. másfél hónapig programoztam. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”. Igen erôsen vérzett. amikor nem volt kómás állapotban. a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent. de 205 . Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. A géprôl levettük. odáig fajult a helyzet. Az agykontrolltanfolyam 2. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével. a gégemetszést zártuk. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat.

Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. dühös lett. Úgy gondolta. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. hogy mit mond. illetve húztuk ki azt onnan. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta. A beteg tátogott a tubus mellett. az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. Sírt és zokogott. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. Tágra nyílt szemekkel. félóránként extubáltuk. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. szorongató. milyen képet vágott erre. vagy az. Láttam a szemébôl. Igazam lett. Amikor újból munkába álltam. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt. mit akar mondani. s természetesen a születendô gyermeket is. zárt légcsôsebbel. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. Megkérdeztem. Állapota erôsen hullámzott. úgy gondolta. Megkértem a kollégáimat. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. ami a következôkbôl derült ki. Este volt. az az igazán fontos. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. A jelenet ijesztô. a férje meg fog halni. örömmel. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. többé már nem látja élve. Megeskettem. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki. és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. hogy meggyógyuljon. hogy fiú.még gépi lélegeztetés alatt állt. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. egyben mégis megható volt. egy ilyen rossz periódusnál. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet. hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. akirôl már tudtam. így nem várom el az eredményt. Délután. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. hogy a születendô baba egészséges lesz. azt hitte. hogy nem igazán hisz nekem. Elmondtam neki. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja. De kérdem én tôle. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. Azt az állításomat azonban. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. fôként akkor nem. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. Legyintettem. engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai. 206 . a gyermek szerencsére teljesen egészséges. hogy megtudjuk. Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. Hát nem tudom leírni. hogy nincs tovább. ki tudja miért. engedélyezzék. intubáltuk. s bementünk a kórterembe. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. Az orvosok csak néztek. de nem meglepve láttam a beteget. hogy négyszemközt beszélhessek vele. látogatók érkeztek hozzá. Sírva fakadt a felesége. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. határozottan elutasították. de nem erôsködtem tovább. ha a felesége így szereti. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. de nem tudtuk leolvasni a szájáról. – „Pedig azt hittem. Úgy gondoltam. amikor meglátta a lélegeztetô gépen.

hogy hol van a méhlepény. míg végül 1990 februárjában közölték velünk.Láttam a beteget egész nap. 207 . Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt. Rájöttem. Zelenák Tamás. Házasságunk mindig is nagyon jó volt. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el. Ez a csata kb. fél órát töltöttem azzal. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. 1 órát. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. egyre többször mondogatta. egy hajszálam mentén bemásztam testembe. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. hogy mennyivel többre vagyok képes. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem.. Így tudtam meg. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. 3-szor 20 percnél. eszembe sem jutott a szénanáthám. rengeteget jelentett számomra. Elmondok közülük néhányat. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. Amikor mindez bekövetkezett. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. milyen nemû a kisbaba. majd azon belül méhembe. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”. Annak ellenére. budapesti agykontrollos vagyok. hogy valójában minden rendben van. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. és ellenôriztem kisfiamat. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha.. Környebánya 37 éves. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. én tökéletesen nyugodt maradtam. amint a méhemben hatalmas. akik nem engedték. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –. minden reggel kb. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért. Orvostól orvosig jártunk. 3/4 óráig tartott. 1983 nyarán mentem férjhez. 15 percig nem találták a baba szívhangját. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. hiszen tudtam biztosan. Így aztán a szülôszobán már. Elképzeltem. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. s ennyi elég volt ahhoz. hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének. az orvos megállapítja a terhességet. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. s miként növekszik. Elhatároztam. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. amikor kb. Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. fejlôdik. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. Egy szép napon megint rászántam kb. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer.

akinek köszönhetem tudásomat. már nem fog fájni a feje. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne. hogy utazzon a fôvárosba. és folyamatosan gyógyszert kell szednie. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat. hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. egészen részletesen. pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. hogy 6 éves legyen. hogy fôzni sem tud. A két végén. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. ahol sajnos nincs telefon. Szinte állandóan fáj a feje. s friss lesz és vidám. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. és sokszor annyira gyenge. Mindenkinek. amikor erre szükségem volt. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. mivel azt olvastam. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. hogy Bálint fiam alig várja. Ezt 2 alkalommal tettem meg. pedig ezért soha nem programoztam. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott.A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. és az elmetükre-technikával elképzeltem. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet. Nagy sikernek tartom továbbá. Elhatároztam. s harmadnap. sokszor még délben is. hogy mire legközelebb találkozom vele. Természetesen a memóriafogast használom. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka. szabaddá téve így a lefolyókat. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie. Hat heti programozásom után most ott tartunk. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. Férjem jelenleg Afrikában dolgozik. Így programoztam 6 héten át minden este.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. Vizualizáltam. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. s hívjon föl engem. Aztán a fejére. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. édesanyám bol- 208 . olyan helyen. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. Anyósom szemén zöld hályog volt. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. Szintemre mentem. amikor beléptem a lakásba. Hozzá kell még tennem. hogy gyógyítani fogom. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel. hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. hogy a zöld hályog azt jelenti. Négyhetente járt felülvizsgálatra. A másik hallatlan nagy siker. a szemeire koncentráltam.

hogy megkapjuk. a szekrény. Elmondtam. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. mert holnap már tárgytalan. Nos. ideges voltam. hogy fogadjanak szeretettel. hogy felébredjek. Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. Nagyon boldog voltam. D. hogy ha elfogadom. ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni.L. R. Programoztam.-né. Gondolatban beszéltem vele.dogan újságolta. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. érzékletesen elképzeltem célom elérését. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. aki megvenné a bútorát. s a tanult módon üzentem neki gondolatban. G. ismerek-e valakit. a két fotel. de a munkatársaim ki akartak közösíteni. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. mert neki 2 van. és sokkal energikusabb. Sok magyar példa mutatja. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. ahol ugyan megálltam a helyemet. már senki sem bízott benne. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól. A franciaágy.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. de még ma. a dohányzóasztal. mint máskor. hogy valami miatt az a helyes. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem. aki másnap felhívott telefonon. én vettem meg. Aggódtam érte. nekem adja a hûtôszekrényét. kedves ismerôsömmel. Fehér keretes tükrömben sokszor. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. 209 . Megkérdezte. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt. aki eladta a lakását. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. s kérni. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. Így is tettem. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. Sejtettem. s az egyik fölösleges. aki akkor éppen külföldön dolgozott. s visszaadta a kölcsönt. s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. Zs. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba. s azt mondta. hogy kislánnyal. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. hogy jól mûködô frizsiderem van. mert munkatársaim nem fogadtak be. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie.

s ráadásul fájt is. extradurális elhelyezkedésû. Testem tetôtôl talpig kiütéses. ami idôvel egyre nôtt. Május 15-én visszamentem kontrollra. mit kezdjek most magammal. laboratóriumomban gyógyítottam magamat. és én meg is fogom oldani. Tóth Zsuzsanna. Háti gerinc CT.és MR-vizsgálatra is sor került. Látásom annyira javult. Arcomról eltûntek a kiütések. Fokozta a fájdalmat. Vizsgálatok következtek. s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt. 4-5 mm átmérôjû. ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek. Kb.. hogy rettenetesen fáj a hátam. naponta 2-szer. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. a pöttyök. Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak. kiütés és pötty! Zs.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb. elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. még a nyomuk sem látszott meg! 3. 3-szor gyakoroltam a technikákat. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet.. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek. Az elmetükre-technikát használtam. Gondolkoztam. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel. 10-15 percig programoztam. sebes volt. Míg várakoztam a vizsgálatra. és elképzeltem. Még jobban elkeseredtem. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. Sikereim száma napról napra gyarapszik. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem.Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. rajzolgattam. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. Pár hétig kerestem a megoldást. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Nem lehettem valami szép látvány. hogy ha fokozódik a fájdalom. ha oldalra fordítottam a fejem. A legértékesebbet.4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. mert nem vagyok betegeskedô típus. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. azonnal menjek vissza. Orvoshoz fordultam. gyógyítja testemet. s kezdett igazán nyomasztani. pöttyös. A gépben feküdve is azt képzeltem el. Egyik reggel arra ébredtem. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). Kocsiba ültem. Az elváltozás szöveti denzitású. bárhol legyen is az. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban. kb. s gyógyítottak a tanácsadóim is. 3-szor. 210 . s irány Veszprém. és nem is gondoltam arra. amikor közlik velem a jó hírt. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. milyen örömet érzek. amiket meg kell oldanom. akik hasonló betegségben szenvednek. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is.

. játszadozott. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét. az az életbe vetett feltétlen bizalom. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni.Mikor kezembe kaptam a leletet. hogy ôk is segítsenek. Másnap a kutyus felkelt. Gyógyítani kezdtem. csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz. hogy találkozzak azzal a fiúval. azóta sokkal magabiztosabb. A vizsga nehéz volt. mint azelôtt voltam. és másokat is boldoggá tegyek. életvidámabb. de társaim számára is. Pontosan 2 tétel volt az. A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. A következô. töretlen optimizmus. és használta a bal lábát is. Kedvemre való álláshoz jutottam. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb. és életemet pozitív célok irányába terelni. hogy segített önmagamra találni.. nem csak önmagam. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot. Fantasztikus érzés volt. energiával. Az agykontroll nem csoda. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható. s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. és nem lehet rajta segíteni. hogy adott szituációban mit kell tennem. amikor közölték velem. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. minket az Isten is egymásnak teremtett. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Azóta pontosan ráérzek. hogy boldog legyek. Három hete államvizsgáztam angolból. amit nagyon szerettem és jól tudtam. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. hogy halljam is a leírtakat. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített. 1993 februárjában kezdtem programozni. akire mindig vágytam. és mindketten úgy érezzük. A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. és azzal a vággyal. mi a helyes. Amire az agykontroll megtanított. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. 211 . Köszönet az agykontrollnak. optimistább lettem. sok új tételt kellett megtanulnom. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. tele vagyok életerôvel. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. Augusztusban találkoztunk. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. hatalmas boldogságot éreztem.

2 napig felállt a szôre. A gyakorlatnál megüzentük a macskának. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot. s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. 212 . ami adott esetben barátom életét mentette meg. ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést.. Úgy tûnt. Van egy 21 hónapos kutyánk. hogy egy érfisztula hogy vérzik. Két nap után megnyugodott. Azóta hatalmasat változott. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira.Unokám 8 éves kislány. mert az nem tartotta meg a vizet. Sugárban spriccelt a vére. aki történetesen csúnyán berúgott. hogy elvérzik. természetesen elônyére. Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. kb.. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni. és karmolt. Önbizalma megnôtt. hányszor járt kint az éjszaka a macska. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. ha a válasz igen. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. hogy ne legyen kukacos. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. Gyakran megsimogatom. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. Az egyik palánta megbetegedett. ahol megoperálták. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. Agykontrollos barátom. amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. Ismét jó barátságban vagyunk. ha mi a közelébe mentünk. hogy maradjon a lakásban. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika. reggel fél 7-ig aludt. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra. Két hete relaxálás közben üzentem neki. fél méter magasságban. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón. Másnap reggel megkérdeztem. pedig rossz talajra ültettem. sôt ütôerét is elvágta. A tûkivétel után kb. de csak engem és a nôvéremet. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. harapott. mint a bunda!” Igaz. ha nem. akkor 1 óra 11 perckor. és nagyon jó tanuló lett.

Szidtam a nejem. és képzeljétek. A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. Tegnap este találkoztam vele. Visszamentünk a benzinkúthoz. amikor észrevettem. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. hogy kis manók másznak be a testébe. hogy ô maga is megijedt. minden alkalommal 15 percig. és csákányokkal fejtik a hájat. A könyvet használva készült föl. és a fél életét az autóban tölti.. Az egészben az a legaranyosabb. hol a tanksapka. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. majd nagyon fáznak. Kiszálltam. hogy mindig zavar. mint amennyire idômbôl futja. amikor hazafelé tartott. (Én még a földszintre is le szoktam menni. amivel lefelé megy. és vakargattam a fejem. majd ô lemegy alfába. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. hanem valahol útközben veszhetett el. ha tudjuk. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat. de kiderült. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. hogy többet szeretnék olvasni. hogy nyitva a tank. Meg is állt. hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem. olyan volt. hiszen alig volt esélyünk arra. hogy mitévô legyek. Egy szavát sem hittem.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem. hogy elvesztettem a tanksapkát. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. azt mondta üljek le. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. Ez a siker különösen csodálatos. s így anélkül indultunk tovább.. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. Azt mondta. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. 213 . Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát. ahogy leugrott a kocsiról. 20-30 km-t tehettünk meg. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. Tegnap este. nem hagytam ott. Ô ugyanis gépkocsisofôr. Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. s ezért tüzet raknak. idegesít. hogy megtaláljuk. Rendes haverom van.Javaslat annak. és akkorát ordított. Mindkét dolgozata ötös lett. hogy meg kell állnia. Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. és teljesen feldobva mesélte. és megmondja. Volt rajta némi súlyfelesleg. mert megfelezte velem a talált pénzt. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. Ô nyugtatott. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. és dühöngtem. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe.

ahol amúgy egy tacskó „lakott”. nagyon csodálkoztam az így kapott információn. Tegnap. hogy 70-80 kg. s ô azt mondta. ilyen állapotban hagytam otthon. és visszalapozott az idôben. amikor hazamentem. a járda mellett. teniszlabda nagyságú. ezért a hátára fektettük. hogy menthetetlen beteg. Arra gondoltam. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. Fel is ébredtem az éjszaka közepén. majd odavitt naptáramhoz. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. amikor eljöttem a tanfolyamra. hogy egyezzen bele 214 . hogy éjszaka akkor ébredjek fel.elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. de sajnos ez nem segített. mint ismerkedésünk elején. csak teljesen más fogalmakkal.. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. és behálózták a kismedencét. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést.. hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. és semmilyen kezelés sem segített. s tekintve. Teljesen összeroppant. hogy ránk ugrál. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. és mit mondjak. Alig bírtuk rávenni. hogy mi a betegség oka. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. hogy nagyon szeretném. hogy minden rendben van a kutyusnál. Az orvos azt javasolta. Egyik este beprogramoztam. itt lesz valahol. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. de nem jártam eredménnyel. útelterelések is voltak. és azt üzentem férjemnek. Elmentünk egy térnél. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni.. Rövidre fogva a történetet. persze mindig rájövünk. és azóta sem. feleségem azt mondta. Este. A bajt tetézte. örömmel konstatáltam. tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. Terhességem 3. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka. Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. merre jártunk elôtte.. Akkor este. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom. többször keringtünk. aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen.. és úgy összegabalyodtunk. Amikor lehiggadunk.. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. átölelt. feszes és vörös lett. ha egy hullámhosszra kerülnénk. hogy borogassuk. Férjemmel szeretjük egymást. Még be sem fejeztem a mondókámat. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. nem is tudta pontosan. hónapjához jutottunk el. hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre. és azonos nyelvet beszélnénk. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott. ez az a tér. amikor álmában felém fordult. hogy Döme ne ugráljon rá. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg.

hogy mit tettem. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé. nagy. Hazamentem. Megkértem a professzort. amit azok meg is tettek. hogy csiszolják le a fekete foltokat. mert 1 hónappal korábban huza215 . a rákos sejtek szaporodása lassabb. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3. mert a másik bátyámnál láttam. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. hogy ez milyen kötöttséggel jár. s imádkoztam a testvéremért. s az így hófehéren csillogóvá vált. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát.” Ekkor kitaláltam egy mesét. Reggel elmentem a templomba.a további terápiába. egy kisebb mûtéten estem át. Ennek 5 éve. Kezdtem elölrôl. megúszta. már tudott enni pépes ételt is.” – mondta. de fölösleges. hogy inzulinra állítsák át. úti kórházban megmutatta nekem. Amíg a vérnyomásmérôt áttette. erôsítgettem a mesét. ezért beutalták a kórházba. és leültem meditálni. Ez komoly dilemma elé állított. fekete foltokkal. míg sok hónap után sikerült. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem. Nagyon megijedtem. meggyóntam. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. de nem mertem elárulni. professzor úr az U. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni.) Hányt. hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek. N. hogy kinevet. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. Ezt bírta.. napon sem múlt el. kevés céklalé). Szilárdan hiszem mégis. A hír hallatán levegô után kapkodtam. hogy mindennap szurkálni kelljen. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. én összeérintettem a 3 ujjamat. akik az Agykontrollt. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. Lázam a 3. és elkezdtem lelket verni bele. megáldoztam. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. A mûtét szövôdményeként belázasodtam. délután csak zöldséglé. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos. mint egy fiatalnál. digitális készüléke. mérjük meg a másik karomon is. mert féltem. hogy hiába minden. hiszen csak tovább kínoznánk. de csak vegetáriust. elromlott a vadonatúj. Természetesen izgultam. ezért antibiotikumot rendeltek. bármit is evett. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. Szörnyû rosszullétei voltak. Az orvos javasolta. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat. – Tényleg. Megszûntek a rosszullétek. és szörnyû hasi görcsök kínozták.. A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak.6-ra! Még pár napig benn tartották. csúnya.

Álomkontrollal próbáltam megtudni. hogy igazam lett. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. akkor kézzel fogható. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani. egy arany nyakkendôtût. Megpróbáltam beszélni vele. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. Majd másfél év ôrület után 216 . hogy ha valóban igazam van. és álmomban is tudtam. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. mert elutazott. Ennek több oka is volt. Így telt el a nyár. ezért bontottam ki a csomagot. ahol nem egyedül találtam. ugyanakkor aggasztott a lázam. mintha vendégségben lenne otthon. hogy a férjem megcsalt. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. Naponta 3-szor lementem alfába. hogy mire kell a választ megkapnom. mint egy alkalmazottal. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. hanem többel is tart kapcsolatot. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket. Úgy gondoltam. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. Én hét közben vittem az üzletet. hogy magamba zuhantam. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. mire a gyerek elvégzi az iskolát. és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. mert ô tanult. hogy mi lesz a lázammal. Álmomban tudtam. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam. Tehát a megfejtés is álmomban történt. postájáért egyébként mindig a férjem ment el. Hálás vagyok a sorsnak. hogy a tudatalattim elôre tudta. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra. A Bt. Az egyik vita után hozzám vágta. és azért. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. közöttük az egyik. mert ezek jelentik kérdésemre a választ. pici gyémánt kôvel. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. elhagyott. Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. hanem egy csinos hölggyel. hogy el fog múlni a lázam. Ez annyira szíven ütött. Akkor döbbentem rá. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. nem a férjem nevére. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. mitévô legyek. „Véletlenül” került hozzám a küldemény.-re volt címezve. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került. csak a megérzésem. hogy „nem”. Már csak akkor mosolygott rám. mert a Bt. s a májam nem a legegészségesebb. de természetesen tagadott. ha valami pénzes üzletet kötöttem. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. csökkentette a közös programok számát. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot. Nem értettem. Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. és elképzeltem. A gyógyszert nem is szedtem be. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. és elkezdtük építgetni a jövônket. Kezdett úgy bánni velem. Egyre többször maradt távol. Alaposan átgondoltam mindent. bár cseppet sem örültem. hogy részem lehetett benne. Számomra az álom azt jelentette.mosabb ideig szedtem antibiotikumot. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. Aztán kiderült. Az is fantasztikus volt. többfélét is.

És alkoholt egy csöppet sem. hogy az én érdekemben történik mindez. aki mellettem állt. hogy amit az egész életemmel adtam neki. És a szüleink. Buszon. Nincs más választás. mit tegyek. Gondolatban kerestem a megoldást. nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. s ô hatalmas. éjjel és nappal. nappal. Több 217 . hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. hogy anyagilag összeszedjük magunkat. Mindannyiszor. a munkát. mielôtt lefeküdtem. végelkeseredettségemben leültem meditálni. hogy az ember eljusson Istenhez. mutasd. akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. Naponta több órát meditáltam. az egyetlen férfit. S egyúttal elvesztettük az apát. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. amikor nem tudtam enni. nem tudom irányítani a sorsomat. olyan anyagi helyzetet teremteni. S innentôl már tényleg nem volt semmim.. akit 16 éves koromtól szerettem. nagyon rosszul kell ahhoz lenni. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. miért teszed ezt velem. amin keresztülmentünk. majd elveszítettem a munkámat. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel.” Most már tudom. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet. Elmetükre-. A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. és a hitem. Emberi ésszel követni nem tudom. háromujjtechnika. egy sötét alagútban botorkálok elôre. Mikor? Éjjel. az üzleti kapcsolatokat. csak a hitem. csak a gyerek. Amikor az ügyvédje felhívott. ima. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. erdôben. A lakásban ugyan mi maradtunk. Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. erôsödöm. amit eddig végeztem. villamoson. Úgy éreztem. hogy az övé. aki most a gyerekkel sem törôdik. hanem gyakorlatilag mindig. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. költözzön el. hogy vigyázol rám. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. s majd ha gyógyulok. S akkor megint eszembe jutott. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. amint Isten tenyerén ülök. merre menjek! Tudom. ahányszor elgyengültem. amit akarsz! Nem ellenkezem. kicsi vagyok és védtelen. este. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat.15 éves fiammal azt kértük. ott sírtam. jóga. bármilyen munkát el kell kezdeni. ott.. amik és akik a segítségemre lehetnek. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. Azt mondtam: „Tégy velem. pohárvíz-. Elképzeltem magam. rá kellett döbbennem. S most mindenre azt mondta. Kérlek. szubjektív kommunikáció. s kértem a választ. S akkor. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. hogy erôt gyûjtsek. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá). Programoztam. reggel és este. meditáció. 10 millió Ft-ot is magával vitt). amelynek nem látom a végét. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. a teljes vagyonunkat (kb. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. amikor kínzott az álmatlanság. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. de bízom benned. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. reggel. Tönkrementek a szüleink. de nem naponta 3-szor. Tudom. azon mindenen keresztülgázol. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. zokogtam. amit ebben a roncs állapotban lehetséges.

az emberekhez való viszonyomat. s ami engem épít. egyre jobban érzem magam. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. Egy hét után kiürült a lelkem. tartás. saját felépülésemre. hogy köszönöm. Akivel az ember 20 évet leél. hogy hagyjam. Újra tudok mosolyogni. mi az.gyerekkori barátom. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. Keresztülgázolnánk a gyereken. Újra van sugárzásom. Hálát adtam Istennek. pereljem-e. azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. hogy erkölcs. azért nem helyes a per. Hinni a jóban. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. Állandó meditáció. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. s akit még szeret. az örök érvényû értékekben. becsület. Hit a jóban. a szüleinken és egymáson. Tudnia kell. hogy helyesen döntöttem. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. Amikor hivatalosan elváltunk. javul az apjával való kapcsolata is. mint ezzel a perrel. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. amiben ô az egész életét eltöltötte. Másra gondolni sem tudtam. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. imádkozás. Komoly anyagi gondokkal küszködünk. Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. hanem stabilizálni kell. hogy bármi áron megnyerjem a pert. mert most kell megtanulni. mindannyian arra biztattak. amit szeretek. amit a perre kellene fordítanom. No és persze közben még olyannal foglalkozom. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. azzal nem szabad pereskedni. Ha ugyanazt az energiát. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok. hogy pereljem a férjemet. a gyereknek meg kell mutatnom. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. Életem minden percét átszövi már a hit. a gondolataimat. És ami a legfontosabb. ügyész. és kész. és életre-halálra küzdök.” Két részre bontottam a választ. hitetlen lelkében elvetettem a magot. Ez a tapasztalat ennyibe került. Természetesen rosszat sejtettem. és valahogy. Iszonyú hét volt. szakmai továbbképzésemre fordítanám. mert eltartana vagy 5 évig. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. Tudtam. újra örülök a napsütésnek. sokan. hogy azt a szerelmet. amit ez okozott neki. Ha üzleti szempontból nézem. hogy én is úgy járhatok. programozás. az emberben. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek. az emberben. nem perelem. hinni bennem. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. Ezek után már nem tudok mást mondani. ôk segítenek. Megijedtem. ügyvéd. csak azt. amibôl ô született. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. Megtépázott lelke gyógyul. Én 43 vagyok. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. jóvátehetetlenül. bíró. Megnyugodtam. s mindig azok a legszebbek. Megtaláltam a belsô békémet. Borzasztóan megviselte. Mindenki más a per mellett kardoskodott. a természetes törvényszerûségekben. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. amiben a gyermekem fürdôzik. Elgondolni is borzasztó volt. pedig akkor már 55 éves volt. Ô is kezd hinni. Ha érzelmi szempontból nézem. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. 218 . Akkor átéltem vele azt a traumát. a saját fiam és a férjem édesanyja is.

Egyfolytában mondogattam magamnak. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. szépséges gyümölcsöket teremnek. amikor nagy változások elôtt állok. megtalálták az utódomat is. és éppen lakást keresek. nem kezdtem el sírni. hogy elôfordulhat. Ezt is tudomásul vettem. s kezdtem megszeretni ôket. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. hogy le kell venni a mellemet. A kórteremben én voltam a bohóc. majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést. nem haragszom örökké a világra. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. Hazamentem. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat. A leleteim jók. amikor megtudták. csak nagyon féltem. amputálni nem kellett. mégis elkezdtem bízni. aki voltam. Csak feküdtem az ágyon. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. megérzésére hallgatva metszi a fákat. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. Csodálatos élményt nyújtott. hogy az nem lehet. Kórházba kerültem. Ezzel együtt leszázalékoltak. Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos.. Megtaláltam a lelki békémet. közben literszámra folyt belém az infúzió. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. sértôdékeny. nem szégyen. Amikor a csomót észrevettem. és simogatja a leveleket. meghallgattam kettôt is. jajgató. elsô az egészségem! Tudom és hallom. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. Az élet megy tovább. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. hogy szedjék 219 . Az eredmény nem maradt el. rosszindulatú volt a daganat. s benne magamat. zamatos. mosolygós lettem. Címe: Ugye nem adod fel?. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. Tudták. és gyakran dúdolom. az embereket is más szemmel nézem. nincs többé. ez az igazság. ideges. A kertet és a fákat az anyu ápolja. állandóan elégedetlen ember. szégyen. szintén kiborultam. nem ôrjöngtem. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. gyógyultan. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. semmi nem számít. Ekkor azonban már. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. Az igazság az.mint ô. Amióta elvégeztük a kurzust. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen. hogy éppen most törjön ketté az életem. A mûtét sikerült. Csodálkoztak is nagyon. hogy én nem vagyok istenhivô. elôvettem a kazettáimat. Akkora változást hozott ez az életemben. fagyasztásos feltárást javasoltak. 3 havonta megyek ellenôrzésre. A munkahelyemen már nem volt rám szükség. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. másként álltam a betegségemhez. miért is vagyok ott. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. vibráló. rákos betegek között lenni. amit magamévá tettem. Elcsendesedtem. de mint kiderült. hogy ezekbôl merítettem erôt. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. Gondolatban hívjuk a madarakat is. Teljesen megváltoztam.. már egészségesen. hogy olyan nagy már a csomó. és újra megnyugodtam. ahol közölték velem. s ilyenkor elgondolkodom. mindig viccelôdtem a többiekkel.

220 . de sajnos egyik sem segített. s szedhettem bármit. 1 hétig azt programoztam mindennap. – gyermekem egyre jobban tanul. s az eredmény nem maradt el. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. ha szomjas. gyógyszer nélkül. amelyekrôl eddig nem is álmodtam. de este sosem láttam annyira. s ha belépek a szobába. amelyik „szól”. vajon hol lehet. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. programozzanak velem. de a tanult programozással. Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. Nos. az elmetükre-technikával elképzeltem.össze a kukacokat. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást. Van olyan növényünk. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. Bátyám a szekrényre. nem használt. sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. valóban mûködik az intuíció. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett. Itt a válasz! – gondoltam magamban. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért. Megkértem családtagjaimat. anyukám egy zsebre. Lám. a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. hogy vezethessek. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal. A tanfolyam elvégzése után kb. hogy nem találtam a személyigazolványomat. Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. intim betét nélkül sehova sem mehettem. Szintemen. én pedig a farmeromra tippeltem. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. 26 éve rendszeresen kínzott a migrén. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. néha napokig tartott. hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált.

Rájöttem. s csak szeretném megsimogatni. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. ezért gyorsan arra gondoltam. amikor a ketrecébe nyúlok. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába. hogy sikerülni fog. amikor azt gondoltam. nem akarlak bántani titeket. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. Természetesen a lakásba is beköltöztek. ha a lakást elkerülnétek. elcsodálkoztam. hogy induljon el a vér újra. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. hogy csak akkor maradhat a lakásban. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 . de nagyon szeretném. vagyis a csontkinövésemet. Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. Láthatjátok. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. Aki mégis bejön. hogy mi történt. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. Szeretik. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. még a vadabb mozdulatoknál sem.. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. s eredményeik sokkal jobbak. hogy ez így viszont nekem nem jó. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. aztán ellazultam.21 éve tanítok kisiskolásokat. Félénk volt és vad. a tanulás sokkal hatékonyabb. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. kis fiola vért. de megtanultam az agykontrollt. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. hogy én imádom ôt. meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. miért nem jön a vér. Hát mit mondjak. amikor orvosnôm azt javasolta. a feléje nyúló. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ami nem volt valami kellemes. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk. Még nem ismertem az agykontrollt. Nagyon szelíd. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. amíg ki nem engedte. Nincs itt semmi nektek való. Kérdezte is a fôorvosasszony. Vérvételre kellett mennem. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek.. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. hittem is. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. s egy eset nagyon nagy hitet adott.

egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. mogorva. Bulimiám miatt mentem el. hogy ez most már sajnos így marad. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. Elmentem az allergia-szakrendelésre.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. nem hányok. voltam az ORFI-ban. a fehér ürmöt. A szél összedöntötte a házat. krákogtam. de bôrkiütést kaptam tôle. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. és tökéletesen jól érzem magamat. Mindehhez hozzátartozik az is. Szedtem gyógyszert. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. Hála elmémnek. kértem. és nem szeretném. s rettentôen égett az arcbôröm. Az orvos azt mondta. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . és döbbenten láttam. s még további növényeket. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. ahol bôrpróbával kb. amiben bent volt a feleségem. A laboromban. kóros falánkságot jelent. Kértem. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. Berohantam. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. illetve a könny. Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba. hogy látom magamat. s kilóim is fogynak. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. Elég sok alkoholt fogyasztottam. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam. nagy. Megmutattam neki a parlagfüvet. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. egy pici idôre visszakaptam ôt. Szép és egészséges volt. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. Kb. 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. ami csillapíthatatlan éhséget. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. hogy percre pontosan annyi az idô. Meglepôen erôs. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. de az orvos azt mondta. mert egyszerûen nem kívánom. A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. mint amikor feleségem elhunyt. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. orkánszerû széllel. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. szótlan és kopasz alak volt. A következô nyáron már minden úgy történt. hogy szeresse ezeket is. és megitattam vele. Szörnyû vihar kerekedett. Ránéztem az órámra. orromból és szemembôl folyt a váladék. hogy ki sem mertem menni a lakásból. hogy ez nagyon veszélyes. Állapotom azonban nem javult. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. és karjaimban hoztam ki a romok közül. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. sötét fellegekkel. nem szabad megismételni. folyt az orrom. Meséltem neki az életemrôl. az elmetükre-technikával. óriási élmény volt. s a Kékestetôn szanatóriumban. hogy szeressen jobban. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. Ekkor felébredtem. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten.

Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. mint egy homokdombot. – Férjem nem magyar anyanyelvû. Kisfiam 11 éves. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. Elképzeltem. A háromujj. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. Korábban másfeles szemüveget használtam. Erôsen dadogtam. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. s mára már azt mondhatom. hogy én változtam meg? Olyan érdekes.nom. hogy mostanában mindenre emlékszem. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. hogy üzentem neki az éjszaka. s megszüntette a fulladását. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. Ezután 223 . A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. ami gyaloglás közben állandóan kínozta. törpéimmel kiásattam. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt. Állandóan autóstoppal közlekedik. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét. Meglett az eredménye. Ennek azért van nagy jelentôsége. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. de amióta elvégezte a tanfolyamot. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. fürdés közben. most szemüveg nélkül olvasok. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele. magabiztosabb és boldogabb vagyok. és semmi sem segített. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. folyékonyan. Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak. Péntek este. Büszkén merem mondani. de mindketten nagyon boldogok vagyunk. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott. s örülünk az eredménynek.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. s kilapátoltattam. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. közepes tanuló. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. és intenzív lámpalázam lett. mert jól fizetô munkát kapott. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. hogy felnagyítottam a szemölcs képét. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. amíg magától rendbe nem jött.

mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. Bori pontosan öntözte. Amikor a bab kicsírázott. hogy a fájdalom egyre fokozódott. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. 2 cm-es lett. A siker kulcsa a memóriafogas volt. Gondolatban mindig beszélgetek velük. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. Nedves vattába tette a babot. természetesen elônyére. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam. amikor a gyermekem már mélyen alszik. hogy: „Nagyon szeretlek. mint az övéik. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Nagyon megijedtem. Növényeim sokkal szebbek. kb. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. Tudom. és beszélni sem tudtam. Örülök és megdicsérem ôket. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. hogy minden este. s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. De én már a magvetés. amikor elindultam a tanfolyamra. Szomszédaim csodálkoznak is. érzelmeit még felém. aki nem törôdött vele. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. éreztem. Egész nap. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. 4 cm-es. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. Most elôször kényszerültem rá. hogy te is szeretsz. A magatartása is sokat változott azóta. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. Boldogabb lennél tôle. A jelek szerint bôségesen meghálálják. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte. azt üzenem neki. hogy mennyire szeret. és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem.valami masszát öntöttek a gödörbe. amikor új hajtást. Borié. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. Még a vizet is én pótoltam. Aztán amikor este hazamentem. szeretetét. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. minden programozásnál gyógyítottam magamat. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani. Nagyon elégedett voltam! 224 . ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. s naponta elmondja. aztán nyelni sem bírtam. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. a seb fölé tettem a kezemet. Elhatároztam hát. és többé nem foglalkozott vele. még otthon is folytattam az öngyógyítást. aki pontosan öntözte. Fél év telt el azóta. hogy meggyógyítsam magamat. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. hogy nagyon fáj a torkom. amióta elvégeztem a tanfolyamot. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. Katáé. estére pedig a hangszálaimra ment. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. virágot. mert otthon hagytam a gyógyszert. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. majd sok termést hoznak. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele.

hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. amilyen még soha nem volt az életemben.. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. – Évek óta tartó. hogy pozitív irányba változom. Egyszer csak úgy éreztem. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. ismétlô nagymama. Egy hete nem szedek. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. mégis bíztam benne. Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. hogy valahogy minden gördülékenyen. pattanásszerû. amelyek hol jobban. mégsem vagyok ideges. nyugodt. jól sikerült. Csak maradjatok nyitottak. s egyre több ember fordul felém szeretettel.és a háromujjtechnikával értem ezt el. optimista és boldog vagyok. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. Szeretettel egy boldog.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval. Boldog ember vagyok. mert rájöttem.. de állandóan látszottak. aki kedves. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. – Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. mintha új férjem lenne. Semmilyen kenôcs sem használt. kiegyensúlyozott. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. segítôkész. Ez sem kevés. Az elmetükre. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. asszonyok és férfiak. hogy kiütést kapok tôle. nincs számomra lehetetlen. s azóta sem újult ki. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot. kiegyensúlyozott. de nem tudtak meggyógyítani. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. s érzem. Úgy érzem. (Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. hol halványabban.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. kórháztól kórházig jártam. Minden. Évek óta nyugtatót szedtem. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. Tele vagyok energiával és akarattal. Elôtte orvostól orvosig. hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk. amibe belekezdtem. 225 . hogy 20 évi házasság után. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”. Örülök. piros kiütések voltak a nyakamon. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. már nem kételkedtem. egy szóval minden összejött. simán megy. igenis van ebben valami. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam.

10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. Azért mégis úgy határoztam. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe. Éppen elértük a vonatot. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni. hogy legkésôbb 6. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. azt láttam. amíg az ételt megkapja. ami hajnali 5-ig tartott. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. hogy elalvás elôtt azt programoztam be. a vashoz hozzá sem ért. amíg enni kap. Egész belebetegedtem a magányba. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. állt mellettem mozdulatlanul. hogy meg fogok gyógyulni.20-kor felébredjek. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. Persze azonnal meg is dicsértem. Eddig azt hittem. elkezdett folyni rólam a víz. hogy valami finom. mert az egyik eset az édesapja volt. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. A másik csoda a tanfolyam 4. Tegnap este bulizni mentünk. míg megkapta az ételt. s a félelmemet nyugodt. Egy éven keresztül programoztam. Eltelt az 1 év. de aztán mély álomba merültünk. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja. Amikor kinyitottam a szemem.30-kor indult. csodás érzés vesz körül. várja meg fegyelmezetten. Na. csak átmenetileg. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. a 3. hogy sikerülni fog. hogy maradok. hogy megtanuljak segíteni magamon. Na persze ez nem sikerült. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. Úgy látom és érzem. gondoltam magamban. Fiam is a világ másik végén él. Én a harmadik ebnek üzentem. hogy ne harapdálja a cipômet. villámgyorsan összepakoltunk. Ôt ez teljesen felkavarta. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett. elhatároztuk. Kb. igaz. ne ugráljon rám. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. napján történt meg velem. s várt türelmesen. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk. és ne karmolja a kerítést sem. biztos érzés váltotta fel. Azért jöttem hát el a tanfolyamra. hogy osztozunk az ebeken. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. hogy társam szemébôl ömlik a könny. Vonatunk 6. hogy fegyelmezetten álljon félre. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. meleg. és szinte teljesen magamra maradtam. s futottunk az állomásig. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt. Férjem azt programozta. elmondtam mindent. ez azért már szinte lehetetlen. s csak annyit tudott mondani. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. Mûködött! 226 . Nagyon bíztam benne. Ott jutott eszembe. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. s kis híján elmenekültem. ami eszembe jutott róluk. Úgy döntöttünk. hogy már nem érdemes aludnunk. hogy ez teljesen hihetetlen.

azóta kitûnô. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem. hogy na jó. s ráadásul pontosan akkor. Pihenten ébredek. másfél hónapig. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. és nem tudtam miért. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. Keskeny út volt a lapra rajzolva. sôt még éjszakára is beprogramoztam. és kértem. gyakran szedtem altatókat. Amióta az alváskontrollt használom. szeretet = vallás. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. mert ettôl kezdve nem ment úgy. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. 22 éves vagyok. Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. elég rosszul hallok. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot. amikor kell. Legtöbbször eljutottam laborszintig. válaszunk az legyen: szeretet. nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. ami egyre szélesebbé vált. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. mint elôtte. 2-2-2. Erre azt válaszolta. Azóta is sok mindent megálmodok. remekül alszom. és már alszom is. Továbbra is gyógyítottam. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni.” Álmomban nagyon sírtam. illetve csak szerettem volna gyógyítani. ne menjen még. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Ez így ment folyamatosan. ha valamit rosszul tettem. Lányom egyetemista. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy akkor ébredjek föl. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. Minden este gyógyítottam. Bifokális szemüveget hordtam. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek. hogy beteg testvéremen segíthessek. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. hanem olyan tudást. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot. Ezt is programozom. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. Sokszor mondtam régen. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. 227 . s akkor is gyógyítottam. maradjon. de itt vagy elaludtam. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. és számos újságban is szerepeltem. de azóta már elegendô a 3-3-3. Református gimnáziumba jártam. Most jöttem rá. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. Köszönöm. hogy ha megkérdeznék tôlünk. Ma már tudom. November 16-án van nôvérem születésnapja. majd a végtelenbe vezetett.

s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. beszélt Relax Manóval. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. a virágok. s útközben kiderült. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. Álmában járt Alfaországban. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. kicsit magasra tettem a mércét. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. Minden orvos azt javasolta. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. hogy miként is néz ki. Elmesélte. ahol már hagyomány az agykontroll. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. mindannyian laborszintünkre mentünk. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. hogy plasztikáztassam meg. hogy milyenek ott a fák.) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. s hogy miként csicseregnek a madarak. Ahányan agykontrollosok voltunk. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam. akit pontosan leírt. Pl. milyen szépen múlnak a foltjaim. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. s elmondta. Májusban osztálykirándulásra mentünk. Igaz. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. hogy észrevettem-e már. ma már 2 percig tart. hogy anyagilag rendbe jöjjek. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. tanárunk fogfájását. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. Megtanultam a villámolvasást. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. Szüléskor berepedt a méhszájam. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. Este. ahol most már 4. csak az összeget és a vele járó jó érzést. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak.

hogy mire gondolok. hogy simogatom. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. én meg szomorúan tépkedtem ôket. amit én meg tudok élni. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. dédelgetem feleségemet. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. Nagyon szerettem. hogy akarok tôle valamit. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. Éppen az érettségire készültem. akkor megint le kell majd tépnem ôket. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. ha gyengéden közeledtem hozzá. amiben nem hitt. s ô örömmel fogadja közeledésemet. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. s elképzeltem egészségesnek. biztatást kapok. hogy üzenek neki. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. s nagyon szépen is nôtt. Három nap múlva CT. Az egyedüli dolog. hogy valami csodálatos dolgot. boldog és büszke arra. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. Két évi rendszeres. megvizsgált. hogy lelkiismeretesen ápoltuk. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. hogy ha tovább növeszti a kacsait. Szexuálpszichológushoz is jártunk. de eredmény semmi.nika fehér keretes képében azt képzeltem el. Gondolatban elmondtam. ahol megismertem az elmetükre-technikát. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. Nagyon nehéz. mert úgy éreztem. és túl azon. Körbevágtam a kapaszkodókat. mûtétre már nincs szükség. s meglepve közölte. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. ô csak a plafont nézte. és állandóan üzent neki alfában. 12 éve ismerem a feleségemet. és azóta is jól van. Borzasztó érzés volt. de felépült. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam. ölelést. a gyógyítás volt. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. Igaz. Szívbôl örülök. hogy a növényeim valóban tudják. hogy a méhszáj teljesen ép. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. Visszamentem a kórházi orvoshoz. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt. Elhatároztam hát. nem tudok neki átadni. majd narancs módjára meghámoztam.és újabb ultrahangvizsgálat történt. ha gyengéden közeledek hozzá. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. fôleg azért. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. Ahogy ott tanultam. Gyakorlatilag lemondott az állatról. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva.

Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról. hogy az egyik levele eltörött. Esténként jógázni járok. estére annyi energiám marad. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. se láttam. Kb. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. ingerlékeny voltam. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. hogy segíteni akartam rajta. hogy a vércukorszintje normális lett. rendszeresen ott szoktam parkolni. fáradt. bocsánatot kértem tôle. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. nem lehetett hozzám szólni. Nem akartam hinni a fülemnek. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. örülnénk. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. nyugodt és energikus lettem. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. de közben észrevettem. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában. hogy állítólag halálos beteg vagyok. hogy az egész család nagyon szereti. hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. Elsiettem.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. ha meggyógyulna. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. hogy megszeressem. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. hogy éljek. Programoztam. Amikor kiderült. és beszélgetek a mesternôvel. a helyére tettem. Kapott rá kenôcsöt. A család lekötötte az életemet. s utána általában ott maradok. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. Megértettem. Megsimogattam. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. és a növény már új hajtásokat is hozott. A relaxálás ezen is segített. Elôször lelkesedtem. s boldogan újságolta. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. Pedig nem is árultam el neki. amikor pár napja felhívott. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. amikor 93-ban elvégeztem. egyre erô230 . tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. 2 hónapja derült ki. Odarohantam. Az eredmény talán hihetetlen. 5 mmol/l. hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le. aztán ellustultam. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. de ahogy felkentük. de a levél összeforrt. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. se hallottam. nem tudom mi történt. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. s azt üzentem a kutyámnak. a következô pillanatban le is nyalta.

hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény. Mindketten nagy családban nôttünk fel. Majd ô gondolatban segít. akiknek nagyon tetszik a zeném. hogy tartsak ki. Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. hogy a 4-es is bejött volna. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. hogy egyre szebben és jobban játszom. Kb. hogy lehetséges is. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. (Lásd. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. Vágytam rá. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. hogy mi történt. és elhittem. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk. Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. hogy álmában mosolyog. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre.. de úgy. Megfogadta a tanácsomat. hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. káromkodás helyett ezt mondja. Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. Távollétükben én locsoltam a virágokat. S ráadásul még jól is kerestem. Gyakran zenélek az utcán. amit egyébként a feleségem tesz. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát. s reggel kipihenten. Beültem a kocsiba. mélyen alszik. s amikor vezetés közben bosszúság éri. elrobogtam. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. s 5 percre rá felrobbant a bomba. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. számot. számítottam rá. hogy sok gyereket szeretnénk. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan.sebbé vált ez a rossz érzés. Magamban azt gondoltam. beszél alfában a virágokkal. Megnyugtatott. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert. egyre több ember vesz körül.. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . de a 3-as is jó lesz. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. hogy elég nekem egy 4-es. Ekkor elárultam programozásomat. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. mosolyogva ébred. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. biztatott. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt. s úgy gondoltuk. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki. ha nem gondolkodom. hogy már rég aludt ilyen jól. s mondtam neki. többet nem szállok le!” Nos.

nyûgösen még soha nem jött haza. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. 3 perc múlva úgy éreztem. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. Tegnap este. Ez ugyan többletköltséget jelentett. amikor hazaértem. gusztusosan berendezni. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. s majd együtt fognak rajta segíteni. 36. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam. hogy homloka hûvös lett. hogy így is lehet. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. nekem is hitet ad. s a változás nagyon szembetûnô volt. hogy mi a baja. Mindenki elpanaszolhatja. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet. Amikor ez kiderült. frissítô gyakorlatokat végeznek. Ô maga kért meg. Fehér Gáborné. de fáradtan. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. most végezte el az agykontrolltanfolyamot. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele. csinos. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból. s ezért néha bepisilt az órán.8et mutatott. a lá232 . A szemem elôtt játszódott le. majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. Csodálatos kisugárzása lett. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. hogy azóta sem fordult ez elô. szintemre mentem. 14 éves fiam lázas volt. hússütés közben. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. felhôs termet.Háziorvos vagyok. hogy segítsenek az elhanyagolt. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. nem hólyagosodott fel. Jókedvû. Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét. már nem szed gyógyszert. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. Éva történetét írom le. sôt így kell élni és gyógyulni. és a fájdalom is azonnal elmúlt. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata. Tegnap. Homlokára tettem a kezemet. Megint az említett technikát alkalmaztam. Kislányom nagyon szorongós. Nem bántam meg. Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. Régebben havonta egyszer látogattam meg. ízléstelen tantermet szépen. A családtagok szeretik és segítik egymást. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. és a laboromban gyógyítottam. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. Szívbôl kívánom mindenkinek. hogy említsem meg a nevét. hogy gyermeke ilyen aranyos. Nem akartam elhinni. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. hogy elmesélte. Kedves betegem. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. s bôröm nem pirosodott meg. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. szivárványos. Arra kérte a szülôket. minden este tornázik. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását.

mindenét rám áldozta az életben. hogy elveszítheti az egyetlen embert. hozták a magnót. elláttam ôket tanácsokkal. Táncoltak az ágyam körül. Azt mondanák talán. csak táncoltak. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. újból jól látok a régi. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. azért születtem. ez volt a jövôm. még néha elfáradok. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. azért kellett megbetegednem. akik már feladták százszor. s táncolni is szeretek. Azt gondolom. s azt mondták.. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. rajzolok. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex. hogy szeretetet. sétálok. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. s velem akarnak táncolni újra. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. amikor jöttek a barátok. ha ilyen okos. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról. a vér ömlött a lábamból. az állapotom viszont egyre romlott. amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. ne búsuljak. mezítláb vezettem a kocsit. hogy hitelesebbé váljon a szavam. hitet. Tolókocsi. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. Akartam élni. Nem törôdtek velem. De ki hinne nekem. és a körmöm sem kékült meg. lemondhatok a mozgás örömeirôl. sikerülhet. És igaz. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. de a saját lábaimon megyek. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. ha hiszel benne!” Most már táncolok. Tudták. hogy imádom a zenét. hogy elmondjam nekik. hogy igenis. Láttam és tudtam ezt. amit a tanfolyamon tanultam. talán az írásról is. 0.75 D-s szemüvegemmel. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). folytattam az egyetemen a tanulást. Egyébként 21 éves vagyok. hogy még érezni fogom valamikor azt. egyedül. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. hisz az 53 lépés. s karjaimmal vissza is ölelhetek. Hittem abban. tartozom neki és barátaimnak annyival. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. nemhogy írni. Azt üzenem mindenkinek. hiszen kezem remegett. Bár az írásom még mindig csúnyább. és keresem azokat az embereket. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. Abban a pillanatban eszembe jutott. hogy meggyógyultam. mint régen volt. érzek. és iszonyúan fájt. aki igazán fontos a számára. Mindig úgy éreztem. s most én kerültem ilyen helyzetbe. hogy betegségemet csak a stressz okozta. A mentôdoboz hátul volt. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. Bármilyen reménytelennek tûnik is. s benne jó zenét a születésnapomra. és hittem abban. hogy hinni kell a gyógyulásban. ha megölel valaki. én pedig zokogtam. de a sajátom.. Édesanyámmal élek. Azt mondta. élhetnek egészségesen. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját. Ma már járok. miért nem segít magán? Már-már feladtam. Úgy éreztem. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. nem fogok tudni járni. nagyon hamar begyógyult. hogy a seb nem nyílt szét. Számítanak rám. alig tudtam vele fogni. Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. hogy a nagylábujjam a résbe került.baimra és a karomra. fogok. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. mindig van remény! Nyár volt. 233 .

Lányom elmesélése szerint roppant ideges. Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam. mert utálok óracsörgésre kelni. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam. hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. nyugodtan és folyamatosan beszél. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. Gyakran kiabál. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot.) képzeletben beállítottam 6ra. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. hogy a lakásban lévô minden órát. Egyszeri programozás után.. Azóta panaszai teljesen megszûntek. azt hadd bizonyítsam saját példámmal. Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással. sôt jó helyezést is értünk el. Két hete már heti 3 napot dolgozom. azt is (HiFi-t. mogorva és türelmetlen velük. Ennek viszont az volt a hátulütôje. hogy elegem van már ebbôl a botból. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. fokozatosan. hogy ezt végig fogom csinálni. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni. még ami nem csörög.. hogy ébresszenek fel. Állandóan azt mondogattam magamban. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen. Bôröm teljesen egészséges. Életem legnagyobb élménye volt. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. akkor az öregek diszkójában keressetek. Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. Eddig mindig anyuékat kértem meg. amikor lányom délután hazajött az iskolából. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. hogy szépen. És csodák csodája. pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. egyenletesen barnult le.Az elmetükre-technikával azt programoztam. s kezeivel nem gesztikulál. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal. s minimális kapaszkodással már föl is álltam. de nekem nagyon fontos. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem. Délután elmesélte. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. viszketô foltok jelentek meg rajtam. Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. Orvosom azt mondta. Tegnap viszont úgy programoztam be. videót stb. igaz csak napi 4 órát. 234 .

Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink.) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon. hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató. komplett házi tanfolyami anyaga.) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. ) . ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz.

s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli. ami az igényes. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv. és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni. igaz alapszinten. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek.K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert.) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv. valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben. ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) .) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl.

akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja.Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség.) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg..) Létköz 395 Ft (Meglepô.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege. mely szerint az üzleti életben. pontyok. felfrissülést. mikor életerôs.) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható. amik a hatékonyabb tanulást. A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható. A delfineké a jövô. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak. pl. egyaránt segítik. alapos kutatáson alapuló. hogy egy asszony mikor fogan fiút.) . rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti. illetve általában az életben cápák.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes. hosszú. jobb memóriát stb. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek. s hogy mikor esik. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját. illetve mikor nem esik teherbe. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl. ám rendkívül igényes. egészséges gyermeket.. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról. mikor lányt. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos.

/) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) .. de külön is kapható..) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva.) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak. a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv.Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról.

megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású..) CD-n kapható.) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást. meditáció és dalok általános iskolásoknak.) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció.K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl.) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok.) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft .) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes. nyugalmat árasztó. nyugalmat árasztó zene. nyugalmat árasztó zene. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû.) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. zenés meditáció.) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes. énekes zeneszámok.. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos. de külön is kapható. angol nyelvû.

) CD-n is kapható. 1850 Ft-ért. A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! . 4. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása. több könyv vagy kazetta esetén kb. Mindennapi macskanyújtózás. Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest. ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. 115) küldött összeggel. 5. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft. Pf. 2. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók. a Váci utca és Párisi utca sarkán.Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. 3. 300 Ft. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása.