HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

Domján László 5 . Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. Hitem szerint életünk célja. egyre értelmesebb. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. és a fejlôdésben másokat támogassunk. és szívmelengetô érzés. még inkább azért. mert pl. S nem csupán azért. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. amit. Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. Néhány levélíró nem írta le a nevét. egyre teljesebb életet élni.hu/agykontroll címen. vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél.Köszönet illeti azokat a társainkat. Elnézést kérek azoktól. hiszen növelik a hitünket. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. földalatti üzletközpont. vagyis egyre emberibb. Egyre jobb. amikrôl korábban nem is álmodtam. mert segítségével nem csupán megérthettem. akik vették a fáradságot. Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját. egyre igazabb. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek. akár távolról is megtalál. többieknek. dr. tanfolyamon. és leírták sikereiket. Káprázatos élmény.inext. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat. Talán a következôbe már beleférnek. hogy barátaim segítsége ugyanígy. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. növényeken. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. Óriási segítséget adnak ezzel nekünk. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. amelyek jelzik. hogy fejlôdjünk. hiszen az agykontroll világnézettôl független. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon. állatokon. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. a www. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható.

hogy segíteni akar. 6 . támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi. törvény lehetôvé tette. évi CXXVI.Az 1996. közcélú felhasználásra fordíthassák. A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. hogy minél több. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott.

GYÓGYULÁS TANULÁS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 . LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS.A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS.

8 .

Abban ugyan nem hitt. Ott éppen arról beszéltek. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. illetve abban olvasottakat. Azóta az operációt elvégezték rajta. és úgy viselkedtem. s elkezdett programozni. s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. hogy már teljesen egészséges. hogy külsôleg milyen a barátnôje. amikor leírtam neki. vitaminokat szedett. 50 évesen is valóban nagyon szép. s anyagilag sem állt úgy. Arra. 94 nyarán el is végezte a kurzust. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre. hogy az talán kinôhet. pedig még most. Azóta már több könyvet is elolvastam. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. mindent pontosan betartott. de közben nagyon rosszul érezte magát. s ezért el kellett távolítani a bal mellét. mert január közepén bejelentették. hogy az élettársamnak barátnôje van. a többit meg kidobtam a szemétbe. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. Szinte minden nap emlékszem 1-re. fél éve végeztem el. Nagyon elkeseredett. úgy érezte. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. vagyis teljesen ingyen. A szakítást is nagyon könnye9 . nemhogy mosolya. Ami még használható volt. holott egyébként sohasem szokta. Pontosan követtem az azon hallottakat. s tájékoztatták. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. Valamennyi lelete negatív lett. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. Azt is elmondták. Sokáig nem történt velem semmi. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. azt elajándékoztam. hogy Budapesten. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. ahová behívták beszélgetésre. s a bal melle is „megvan”. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. éjszaka üzentem a fônökömnek. mint egy 18 éves. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. de néha 2-re is.A tanfolyamot kb. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben. Habár van egy 3 éves kisfiam. István nem akarta elhinni. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. onnan jöttem rá. diétázott.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. Aztán elhatározta. Egyik délelôtt eszébe jutott. hogy bekapcsolja a tévét. s majd ô meggyógyítja saját magát. És ez csak az egyik eset volt. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. hogy figyeltettem. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. Biztos ami biztos. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. s ennyire boldognak még sohasem láttam. Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. ha minden lelete negatív. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. Ezután visszament a korábbi kórházba. már szinte elveszítettem a hitemet.

ám este. amit és ahol én láttam alfában! Kiderült. Sírt. hogy hol található ez az alkatrész. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. s nem neheztel rá.. hogy el kellett volna halasztanom az utazást. hogy ez nem így van. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. Éppen külföldre készültem. hogy csak akkor lehetek boldog. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. Úgy láttam. talán beépítek oda egy fûtôszálat. Azóta lett hitem. hogy már jobban van. Hiszek önmagamban és az agykontrollban. boldog. Egy hét múlva már beszéd. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. mit jelent. nyugodtan utazzak el. 82 évesen. újra csak rossz volt. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). kilátástalan hétköznapok léteznek. megvizsgálom a kocsit alfában. Láttam. Andrási Szilvia.. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. akkor mûködik jól. Mélyen megrázott ez a találkozás. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. Most már tudom. és mára már igazán boldog vagyok. a kettô összefügg. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. hogy egy “relé”.. Folyamatosan világít. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. Megint kinevetett. és nem csak az üres. hogy az idô gyógyulást hoz. még ha úgy is tûnik. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. ha meg akarom látogatni. ha a napon áll. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt. Mindketten nagyon örültünk. Elmentem. mi is történt. Nagyon örülök. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. Nála a napon állt egész nap az autó. hogy az ügyet már elfelejtettük. allergiás bôrelváltozás jelent meg. amikor hazavittem. és amire igazán vágyom. s ekkor értettem meg.” Kicsit mérges lettem. Szerintem bizony ez így 10 . és tudom. talán évekkel késôbb. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. Pótoltam.. amit a kórházban nem tudtam megtenni.és mozgásképtelen volt. s azt mondta: “Nem is tudom. ha István mellettem van. Szüleim nem neveltek vallásosan. mert a jelek szerint nem igaz. Igen. illetve. s boldogan öleltük át egymást. Megtapasztaltam. de nem villog. kórházba került. amiben igazán hiszek. Szüleim azt mondták. annyira valószerû volt. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. (Az elöregedett érintkezések átforrasztására. így az index mûködött.) Megemlítettem az indexet is. hogy jó helyen van. 20-30 km megtétele után. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal. Késôbb. ha az ember hisz valamiben. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index. egy fekete kis doboz a hibás. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm. Ekkor elhatároztam. Meg is tettem. Elhagytam a földet. Régebben úgy gondoltam. A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. hogy nem mehet az így tovább. Azt is láttam szintemen. így sohasem tudtam.dén viseltem. szervi tünetek jöhetnek miatta elô.

Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. De mivel azt tanultuk. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. elég morbid látvány volt. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. ott kell hagynom a pályát.van. amivel gazdagabb lettem. miért ez a nyugtalanság. Ezt követôen az egyik nap. Nem mertem elmenni az orvoshoz. segítsen. aki amint elkezdtem vizsgálni. és egyre inkább úgy éreztem. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. de tudtam. közben az én gondom is megoldásra talál. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek. Kiderült. hogy mutassa meg a helyes utat.. Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. Engem már az elsô esete megrázott. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam. S most következzenek a sikereim! 11 . Óvónô vagyok. hiszen Ô tudja. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. terhes lettem. a gyerekek szeretnek. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. hogy világító kék szemei vannak. Halni készültem. vetessem el. elismernek. Tudom. feszült voltam. gazdag akartam lenni. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. Rettentôen szenvedtem. Mielôtt összeköltöztünk. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. hogy lányomat nagyon megviselné. s átgondoltam mindazt. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. (Ikerterhesség volt. nagyon mély szinten. Megállapítottam. Persze nem tudtam. és azóta mély gyászban él. Mondtam a partneremnek. Erre megjelentek az ikrek. és bizton állíthatom. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam. 2 gyermeket nevelve. életem legszebb 4 napját éltem át. én mondtam a társamnak gátlástalanul. egy hosszabb. és megbetegedtem. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. Nagyon nehéz körülmények között éltem. hogy várjunk egy kicsit. Minden áron meg akartam változtatni az életemet. egyedül. Én csak azt kérem tôle. Megbékéltünk. Társam utóbb elmondta. ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. mert az agykontroll segít. Álmot programoztam magamnak. amin haladnom kell. stresszesebb idôszak. amit hallottam. ám javulást nem tapasztaltam. Így viszont engem viselt meg a dolog.) Nem akartam. Nyugtalan. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. Programoztam a gyógyulást. A józan ész azt diktálta. hogy mondjuk ki bátran. ha másokon segítek. kértem.. beugrott a megoldás. Újra nyugodt vagyok. ami stimmelt is. A családomban élô. hogy mire van igazán szükségem. Idôs néni jelent meg képzeletemben. és minden apróságnak tudok örülni. Sorsomat Istenre bízom. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki. ballagása. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. mert meg kell nyugtatnom a nénit. Mit mondjak. hogy vele sírtam. de jött a vigasz: nem kell félnem. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. álmomban halálos betegnek tûntem.

7 és fél évig semmit sem változott az állapota. s azóta nem tud a bal lábára ráállni. és hol helyezkedik el. s guggoljon le néhányszor.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. de sajnos semmi sem változott. megengedi-e. Ahogy megmozdítottam az ágyát. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. Például volt egy 10 éves kisfiú. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. ami azt mondta.A nôvérem unokájának. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. Így is tett. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra. hogy a sövényhiány már megszûnt. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. majd arra kértem. Azért csak próbáld meg! – kértem. hogy tornaórán. Megkértem. hogy álljon fel. hogy ô arra képtelen. majd inkább agykontrollal elmulasztom. mert úgy éreztem. hogy milyen nagyságú. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde. hogy nem kell. Egy reggel. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. próbálja behajlítani a beteg térdét. (El kell mondanom. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. Egyik alkalommal odamentem hozzá. fájdalmában felsírt. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. hogyha fájni kezd újra. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. kb. hogy mindig megérzem. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. és megkérdeztem. Megkérdeztem tôle. eltökéltem magamban. aki most 8 éves. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta. ahol gondolatomban is felfedeztem. Az édesanyja elmondta. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. hogy mi is történt. Kérte. s amikor a belsô hang jelzett. mint amekkorának láttam. akkor nem kér fájdalomcsillapítót. hogy már mindent megtettek. és egyszerûen nem értette. 2 nap telt el már ilyen állapotban. Boldogan újságolta. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. mint azelôtt. de azt válaszolta. és pontosan ott helyezkedett el. futás közben hirtelen összecsuklott. gyakran sírdogált. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. A lelet szerint éppen akkora volt. (Egy picike. 2 hónap után abbahagytam. hogy a kislány meggyógyult. Mielôtt elmentem az orvoshoz. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. megengeded-e. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. 1 mm-es rés még van. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. Örömmel elfogadta. s kivel ne. levettem a kezem. Pár percig fogtam. örömében felkiáltott: – Jé. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. hogy vigyem el az orvoshoz. képzeletben megnéztem. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot. Nagyon fájt a lába. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést. Belsô hangom irányított. 3 hét kellett a teljes sikerhez. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . kivel foglalkozzak. de mondtam. hanem szól nekem. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. amikor odamentem az ágyához. úgy hajlott a térde. akinek eltörött a lábszárcsontja. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. Nem is csináltam többször. Ez tavaly tavasszal történt. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben.

hogy egyenletesen. békésen folyik a vér az érben. Elsônek feladta a lányát. majd az édesanyját. hogy tudtam volna az illetô nevét. majd megtudod. amikor szintemre mentem. Másnap elmeséltem kolléganômnek. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. 4 napon keresztül. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. tudom. s darabonként szedték le a meszet. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. érezni akartam a beteg lábat. s ki az. kíváncsi voltam. Érdekes látvány volt. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot. s azonnal tudtam. hogy hova kell menni. Éreztem. Könnyen megoldja a feladatokat.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. s ô döbbenten mondta. barlangszerûen. távolodik a testtôl. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. Rendben van. Másnap reggel. 13 . Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. hogy szüksége van rám. Olyan dolgokat mondtam el. Felmérték ôket minden szempontból. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. Soha nem jártunk Vácon. korát. amikor a barátját adta fel. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –. ahogy a lélek. Elôtte szintemre mentem. s azt is. s kezdtem beengedni a vért. Lacika a 8. amiket mondtam. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. hogy a 2. ahol én éreztem. minden reggel és este tisztogatták az eret. amiken teljesen megdöbbent.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. én focista akarok lenni! Csak focista. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. Gondoltam. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. gyógyíthatatlan betegnél láttam. aki mindenképp meghal. mint az ellenoldalit. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett.” Mindezt leírtam egy papírra. Amikor azt az utasítást kapom. Lassan. majd futószalagra rakták. magára kell hagyni a beteget. s a szál egyre vékonyabbá válik. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. Pásztó Munkahelyemen hallottam. de este. Este újból szintemre mentem. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. Az igazi ámulat azonban akkor következett. hogy éppen ott van a fekély. anélkül. fölemeltem a zsilipet. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. hogy valószínûleg amputálni kell. Másnap útnak indultunk. és máris felnagyítva láttam az eret. osztály elején azt mondta: – Anya. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. hogy várj türelmesen. címét. 81-ben született fiúk számára. Ági. hogy ne okozzak fájdalmat. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. hogy kit lehet meggyógyítani. felfigyelnek rá. napon elmegyünk. amikor már alig volt mit tisztítani. hogy ott a baj. Aki rövidesen meghal. s látni. megpróbálok segíteni. hogy ô szerepelt a legjobban. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. Váratlanul. gondoltam. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. de azonnal eldöntöttük. Vácon. Nem kérdezôsködtem a dologról. Több esetben súlyos. örömmel láttam. Egyik este. s elmondták. Az egész testet kék burok veszi körül. Elámult azokon. és elkezdtem a gyógyítást.

Csalódott voltam. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. amikor telefonon jelentkeztem. hogy teljesen jók az eredményeim. Tíz perc alatt eldöntöttem. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. Ági. hármat halva szültem meg. S így is lett. s egy ismerôsömet megkértem. Együtt sírtunk örömünkben. s melyiket ly-vel írni. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. Ôk gyönyörûek. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. Kolléganôm a kapuban állt. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem. s közli velem. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. s éjjel nem is állt le. Akkor adták el az utolsót. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam. hogy este megindult a vérkeringés. napi 1-2 órát relaxáltam. egészségesek. ivott. napi 10 percet. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. Tudtam. Legyengült immunrendszerrel tértem haza. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem.és Elmegyógyintézetbe. Másnap reggel megtudtam. Depresszióba süllyedtem. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. de nem adtam fel. hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . Közben a seb nem reagált a gyógymódra.Sietve mentem munkahelyemre. Számomra is hihetetlen volt. enni nem ettem. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. Pedagógus vagyok. az Ideg. ittam. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. s boldogan újságolta. A helyi orvos azonnal mûteni akart. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. Nem adtam fel most sem. durva volt. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. édesapám kegyetlenül vert. Szépen éltünk. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. s elképzeltem. Édesapám meghalt. hátha van még remény. van-e valami változás. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. Külföldön dolgoztam. Bekerültem Nagykállóba. Négy napig. s megtámadott egy vírus. ami lelkileg teljesen megviselt. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. hogy most már meggyógyultam. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. kíváncsi voltam. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. nehéz lesz elérnem. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. hogy melyik szót kell j-vel. ami kisebb elváltozást okozott. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. Sokat dohányoztam. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. de nem sikerült. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. ezért 1968-ban férjhez mentem. s ma már benne lakom. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt.

hogy ne hagyjon itt bennünket. leszoktam az ivásról. hogy jövök érte. szólítgattam. Ült a folyosón. hogy menjek el. s éreztem. Rendkívül jó érzéssel töltött el. hogy mennyit érek. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. mi történt. Úgy láttam. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. s intett a kezével. s megkérdeztem. A havonta visszatérô. hagyjam meghalni. Margó. Az orvos azt mondta. megtaláltam a helyemet az életemben. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. ha mégis jelentkezik. hogy hazamehessen. Odaérve a vér is meghûlt bennem. késôbb már tudatosan elhagytam. s ránk nem gondol. összepakolva találtam. hamarosan meghal. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. amikor kétoldali tüdôgyulladással. hogy már késôn vittük be. Látványnak is elég csúnya volt. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. Az orvos arra kért. Rendkívül rossz állapotban volt. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. hogy meggyógyuljon. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. úgy tûnt. kegyetlen. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. nem tudtam mi vár rám. kínzó. mint régen. Rohamosan romlott az állapotom. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. s egyre nagyobb lett. Nem értettem a dolgot. megpuszilta. hogy a mama kérte. és nem kértem. gondolatban hívtam. évében járt. szaladtam az orvoshoz. Olyan volt. Édesanyám azóta is jó egészségben él. Sírva mentem haza. és várt. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. kiabáltam vele. megbékéltem magammal. Édesanyám a 70. hogy önzô. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. mert ha továbbra is így csinál. kórházból kórházba járás. utcai ruhában. Az ételt nem fogadta el.életben maradáshoz. Faltam minden sorát. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást. s ennek már 6 éve. nem beszélt senkivel. Az 1 hetes kezelés. nem is akar meggyógyulni. eszméletlenül szállították be a kórházba. hogy a lakást elhagyjam. mert jönni fog érte a lánya. s nem is szedtem 15 . s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. de bot nélkül nem tudtam mozogni. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. mint a csontkinövés. magas lázzal. és elfordult tôlem. Beszéltem hozzá. hogy ki vagyok. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. Elôtte már évekig bottal jártam. Egész éjszaka programoztam. Ekkor a szájához húzta a kezemet. s bíztam magamban. Tudtam már. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett. Becsukta a szemét. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. mert édesanyámat felöltözve. hogy beszéljek vele. Abbahagytam a dohányzást. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. Teljesen magatehetetlen volt. Nagyon akartam. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt.

17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. 7-kor megmérte a vércukrát. kiegyensúlyozott ember vagyok. Fiam apját elvesztettem. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. Betegességem. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. Jobb oldalam megbénult. Nagyon szerettem kertészkedni. sem rossz hangulatot. Balatoni Kinga. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. amikor felkeltünk. Derûs. optimizmusukat. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. már kimondottan élvezem. nagyon szeretlek. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. Bakos Rózsa. s a kezemet használni. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. Növelem akaraterejüket. Megtanultam a villámolvasást. Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. derûs. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm. Tanítványaimmal türelmes vagyok. 16 . hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam. jó hangulatú órákat töltünk együtt. hogy fél 6 táján úgy érezte. Megfogadtam a tanácsot. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. jól esett a mozgás. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. s elkezdtem zöldségféléket termelni. 20 évvel fiatalosabban mozgok. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. mintha szólította volna valaki. A torna hatására megtanultam járni. apu azzal fogadott.gyógyszert. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. 1996 tavaszán kertet béreltem. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. A legnagyobb örömöm. Ez nem okozott megerôltetést. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. fiam megnôsült. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. Akkor talán végig taníthattam volna. hogy sikerül. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. azonnal kaptam a papírt. mint azelôtt. mert így megváltoztam. Az egyedüllét nem kínzó számomra. aki mindig is lenni akartam. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. Kérlek higgy abban. pedig eddig ilyesmi nem történt velem.

A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. Gondolom nem kell bizonygatnom. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. gondolatban önmagammal társalogtam. és olyan szépen énekel. és elmondtam megfigyelésemet. és adtak egy idôpontot. Az ikreket teljesen meggyógyították. ilyen szép csengô hangot még nem hallott. abbahagytam a könnyezést. Megtanított a teendôkre.) Ezután elmondta. A doktornô zsírmirigynek nézte. hogy tanárnôje azt mondja. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. annál is inkább. 30 éves koromig tanultam. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. hogy a fiam meg fog gyógyulni. de mindent bal kézzel csináltam. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. Járni tudtam. valószínûleg azt sem hallaná. jobb kezembôl kiesett a ceruza. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. észrevettem. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. Lassan letisztultak a gondolataim. hogy ha egy atombomba felrobbanna. hogy semmit nem hall. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. és ugyanez volt a problémája. s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. Hozzátették. mint nekem. terhességem alatt kezdôdött a válóperem. Barátnôm elmesélte. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés. nagyon jó tanuló. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. a lakás is. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. Havonta kellett kontrollra vinnem. és összegeztem a helyzetemet. mert a sebész szerint az sürgôs. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. Nincs segítség. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. a kerületi onkológia. és ne gondoljon a betegségére! 17 . Próbáljon úgy élni. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. nulláról indulva. ha kesergek. mintha meggyógyult volna. de egy jó tanáccsal szolgálhatok. mivel nem vagyok jós. A 2. Bebizonyosodott. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. aki ikreket szült. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. Közgazdász lettem. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket. hogy lássák mekkora. higgyek benne. A beutalót eltettem. Ahogy ott várakoztam. az evôeszköz . mivel minden a férjemnél maradt. 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett. remek a hallása. hogy meddig élek még. adott a szomorú tény. Megröntgenezték. Hittem. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. 34 évesen szültem meg Borbálát. hogy megtalálom a megoldást. valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. 1993-ban ismertem meg. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. Mindez 11 éve történt.így kell leélnem az életemet. 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. Elvittem az audiológiára. akkor sem lesz jobb. s 40 évesen Szabolcsot. A háziorvos. mintha most mennék elôször orvoshoz. 5 éves lányommal.

hét végére megbetegedtem. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. (Ma már tisztában vagyok vele.. sosem hallottam a módszerrôl. Ha mindezeket megszegtem. Javasolták. Nagyon könnyen tanul. Véget ért a nyári szünet. és az egyik húgom. bizonyítani akart. annak ellenére. Szépen énekelt. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. szavalt. akik rossz tanulónak ismerték meg. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. Magamban pedig azt gondoltam. gennyes góc keletkezett. hogy szót fogadok. és azt mondta. annál nagyobb lett. aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. Nos. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. Szenvedtem. minden házimunkától. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. Dühös voltam a kidobott sok pénz. hogy gond van. én pedig betegen és durcásan fogadtam.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés. cipeléstôl való tiltás stb. mert pokolian fájt. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. Akkoriban csak azt hittem el. Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. az ellenszegülés. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. Így is történt. hogy látod. gyengeség. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra. ez is agykontroll. Lányom úgy érezte. nem ismerem a saját gyerekemet. ahol gombás fertôzést szedett össze. ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette. nem szóltam semmit. Mégis. fáradságot és fájdalmat éreztem. s hogy másnap megyek a szájsebészetre. 2 nap alatt elmulasztotta. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. Lányom nagyon hamar. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. Gondolom minden erejét összeszedte. s a lányomat sem akartam elküldeni. Ekkor az édesanyám azt mondta. és az elfecsérelt idô miatt. hiába bizonygatta a húgom. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. amit mennél jobban ápoltam.) Egyetemre készül. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös. A számban egy hatalmas. mert nem akartam megsérteni. mondtam. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. én is menjek el vele. Nem akartam elvégezni a kurzust. hogy a düh. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. Én hókusz-pókusznak véltem. Édesanyám. Bevallom. Bori? Idén fog érettségizni. Olyannyira. Újabb válság következett be kis családunk életében. Örömmel. – Hát ügyes. a negativitás. aki akkor 70 éves volt. élményekkel teli érkezett. Osztályfônöke azonnal felhívott. Matematikából ô a legjobb. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. hogy kár volt rám hallgatnia. Ezért elhatároztam. amikor pályaválasztás elé került. az osztálytársai. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte. 18 . táncolt. amit magam elôtt látok. hogy jót tenne neki. Ennek ellenére oda iratkozott be.. A 2. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. hogy még beszélni sem tudtam. A gyerekek újra iskolába mentek.

hogy meg kell tapasztalnom. hogy mit kell tennem.. amit tanultam. aki szerint úgy néztem ki. Rájöttem. igaze. A programozás után kipróbáltam. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. leültem a sötétben. a szám berepedt. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. Te gyôztél! Nagyon kívántam. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. s elestem. mert 2 éve. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt. amióta megvan. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. Arra is emlékszem. Alig vártam az este 7 órát. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. Egy téli. mint a baleset elôtt. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. gondoltam. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. térdeim hatalmasra dagadtak. mint egy részeg.Megtört a jég. havas estén. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. eltört az orrcsontom.. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. most kiderül. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. s otthon életemben elôször laborszintre mentem. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. azt hittem. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. akkor miért van az a sok szenvedô. és azok nem fájtak! Olyan volt. Mindenem fájt. majd belökték a sárba. Bementen az üres szobába. hogy megnézhessem. Eredmény: nem tudtam felállni. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. dagadt és fájdalmas térdeimre. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . mert azt hittem. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. hogy én ebben nem hiszek. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. és azonnal a tükörhöz léptem. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. hogy segíts. hisz még akkor is dönthetek úgy. vérzett. – egyáltalán nem is gondoltam. sietve léptem be a lakásajtón. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. beleléptem egy mély gödörbe. akit agyba-fôbe vertek. Az eredmény az arcomon. Ott volt! Az érdeklôdésem. fiamra támaszkodva tettem meg. a térdeimen. Azonnal eszembe jutott. Nagyon jól éreztem magam a laborban. Meglepetése határtalan volt. ami fantasztikusan sikerült. Azt gondoltam. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. hogy én én vagyok. hogy neked is szurkoltam Laci. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. nem akarta elhinni. de nem fájt. amint a fiamat az edzésre kísértem. Elnézést kérve. Ha mindez igaz. Ez kedden történt. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. Utóbbi igazolványt azért említem. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. hogy sikerüljön a gyógyítás. keserves kínok közt. és bevallom. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. Tanultuk.

bölcs tanácsadóim személyében. azért nem megy el orvoshoz. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. barátaim nem ismerik és tudják azt. két gyerekkel. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. amik miatt 20 . hogy nem csak magamat. mert nem akart minket beengedni. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. úgy éreztem. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. Mivel több. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik.felszabadult. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. és elmúltak mindazok a tünetek. Sajnáltam. alig tud megszólalni. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. milyen az. Megnyugtattuk. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. igazi támaszt kaptam. Ahol csak lehetôség adódott. teljesen egészségesnek érezte magát. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. ami bebizonyította. hogy ismerôseim. Láza nem volt. szédül. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. segítünk neki. és semmihez sem hasonlítható érzést. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot. Egyedül maradtam. hogy azért ment be dolgozni. a rekedtsége megszûnt. egyik reggel nem tudott megszólalni. örömteli. nem jött ki hang a torkán. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. hogy az agykontrollban hatalmas. Nóra. Olyan volt ez számomra. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot. Hazaérve üzenet várt. mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. Eszembe jutott. Megszûnt a fejfájásom. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el. Azt mondta. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. Tudtam. Másnap korán keltem. magas láza van. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. láthatatlan segítséget. Csodálkozva mesélte. a fiatalasszony. hiszen úgy éreztem. de egy szavamat se hitte. és egész délelôtt nem voltam otthon. Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). mert retteg megtudni az igazságot. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket. a felesége pedig kórházban fekszik. meséltem az agykontrollról. hogy bármi fájdalmat éreztem volna. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. nem szédült. Elhatároztam. hogy most küldték haza a munkahelyérôl. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. amit én. mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. Nem utolsósorban két jó barátot. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. Elmondta. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. Mondanom sem kell. mást is tudok gyógyítani. hogy lassan. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. fáj a torka. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni.

Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart. ahogy mesélt a színpadon önmagáról. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. El lehet képzelni. hogy egészséges. – Várjál. Mindez azért lepett meg. 21 . hogy iskola után nem jön rögtön haza. – Na és hisz benne? – kérdezte. akkor ez már így is marad. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). illetve gyógyítására: az agykontroll. Történetét. s kikérdezett. mi történt velem. Fiam akkor 8 éves volt. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat. mint eddig. családjáról. Bizonytalanul jártam. nem lázasodtak be. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. és elmennek vásárolni. milyen jó lenne. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. Elmondtam. mert azt hihette. olyan gyakran voltak betegek. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. Emlékszem. hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. – Az a lényeg! – felelte. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. mert az onkológus. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról.leszázalékoltak. hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. akihez félévenként kell járnom. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. Ekkor azonban valami meglepô történt. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. Elmondta. Meg kellett ezt indokolnom. Paralízisem azonban nem változott. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. Amikor felkerestük a háziorvost. aki szintén agykontrollos. Hamarosan elértem. balesetét jól ismertem. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. s utált fogat mosni. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. mondtam. és remek érzés. mit csinálok másképpen. Én csak annyit mondtam. Másnap reggel. s ehhez orvosi igazolás kellett. és azóta is mindig. Valahogy úgy éreztem. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció. aki sóvárogva mondta. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. csodálkozva jegyezte meg. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. Estére vártam haza. hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. – Igen! – válaszoltam én. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. ha Bori lányom elôbb hazajönne. tökéletesen jól érzem magam. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. hogy más orvoshoz járunk. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni.

Ma már tudom. hogy a háziorvosa azt mondta. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. fáj a torka. Ennek perceken belül híre ment az utasok között. Megtanítottam ôt alfába menni. hogy egy torok. fejéhez kapott: – Juj. menjek el vele a beteghez. hogy már lábra áll. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. Elmondtam. s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl. megy. amikor betegem felesége. Vendéglátóm megkért. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban. Meséltem az agykontrollról. Felhívtam a figyelmét arra. A kezével ekkor még nem törôdtem. Nyolc nap telt el. torokfájása megszûnt. és sokat. Ôket is meggyógyítottam. hogy más is akad. hogy suli után hazaindul. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. 50 emberrel a buszon. ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. tartjuk a kapcsolatot. s most tolókocsiban telnek napjai. sôt a minket körülvevô világot is. ha állok a telefonnál. és amikor meglátott. Pár perc múlva csöngetett Borbála. magatehetetlen férfit. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). A háromnapi kényszerû összezártság kb. Azt mondta. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. annak ellenére. Tündi telefonált. Az asszonyok idônként összejönnek. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. Üzenek Borikának. A találkozás után elhatároztam. Ôszintén szólva arra gondoltam. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. hogy gyógyítom. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. hazautaztunk Budapestre. Történt ugyanis. hogy nem tudnak rajta segíteni. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. Este a kertben Polli néni elmondta. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. Alig vártam. másfelet vissza. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. Lementem szintemre. elfelejtettem elmenni a nagymamához. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. Anyukám kétségbeesve telefonált. s hosszan meséltem neki arról. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. egyik oldala teljesen. Elmondtam. és kiderült. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. fogfájás szûnt meg percek alatt. saját egészségi állapotom javulásáról. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas.megoldom a problémát. de még állni sem. hogy az unokája még nem érkezett meg. amik ezután következtek be az életemben. akkor üljek le. hogy jöjjön haza. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. aki betegen indult el a körutazásra. Makacs térdfájás. s az arca is. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. Sokáig feküdt kórházban. és kértem lányomat. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. hogy meg fog gyógyulni. A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. mert 22 .vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. Egyáltalán nem tud járni. majd hazaengedték.

illetve az az érzés. hogy mi történt. hogy én vagyok az. 23 . telve várakozással. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz. 4 lépcsôfokot is megtéve. eljött vendégségbe János keresztanyja. elmondta. dolgozik. de több lett belôle. az érthetôvé teszi. hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl. mert azon túlmenôen. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. aki segítettem Jánoson. Mint már írtam. Ezek egyike közvetlen fônököm volt.. mire tesz képessé ez a tudás. amit mondani fog. Amikor hazajöttünk. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. ami még ma is a fülemben cseng. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. azt képzeltem el szintemen. amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. amit szeretett volna megoldani. a kezét is használta. mert nem engedtek el. hogy a technikák nála nem mûködnek. Pedig nagyon komolyan vette.. hogy mindig jön még nagyobb). bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni. hogy természetgyógyász vagyok-e. Mikor válaszoltam. Majd következett az a mondat. Mindezt hallva tanácsoltam. amivel én már rendelkezem. ha valóban látom. Közel kerültünk egymáshoz. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. hogy minél tovább maradok. Nyugtalanul aludtam. képes hatékonyan mûködni alfában.különben el fogok ájulni attól. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. hogy miért. Ma már a kezét is tudja használni. Csengetésünkre a fiatalember. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. ám szintén beteg. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. A család úgy mutatott be. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el. Több problémája is volt. Bottal. Abbahagytam a gyógyítást. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. A hölgy megkérdezte. Az édesapja szintén agyvérzést kapott. hogy agykontrollt végeztem. hisz úgy látták. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. hogy nekem nagy élmény volt. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon.) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. nem sajnálta rá az idôt. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. de mindenhová fürgén elmegy. Az édesanyja fiatal.. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének. mivel most már látják. és ahányszor felébredtem. tesz-vesz. El is végezte a tanfolyamot. a sógora alkoholista. bebizonyította. de egy idô múlva elmondta. hogy nem hiszed el. aki elvégezte az agykontrollt. hogy mindenki. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. jól tudott vele fogni –. Elképzeltem. Úgy gondoltam.. hogy János már jár. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. Ami ezután következik. Azóta megtanultam. és elképzeltem. amit csak úgy tudtam levezetni. a lánytestvére 100 kg.

Nem is húzták ki. miért nem azt programoztam.Ekkor én már nem dolgoztam. de csak akkor. és januárban akarták megoperálni. hiszen már nyugdíjban voltam. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba. ô ápolta. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. ahol a sérve volt. kézrátételt alkalmaztam. hogy többet nem jövök. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. A következô történet példa arra. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. s iszonyatos karfájdalmat is okozott. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. hogy elhiggye. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. Megbeszéltem vele. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. Hurrá. mert nála lakott. és próbáltam elérni. Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. hogy válasszak idôpontot. Másnap telefonon bejelentkeztem. Az egyik gyermekem általános iskolába. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától. Láttam. van segítség. de egy szót sem hitt az egészbôl. s boldogan elújságoltam a történteket. A gerincsérv a nyakánál volt. hajat szárít. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. keserves kínok között nyomja az ágyat. hogy az én nevemet húzzák ki. mert nem akarták. Fél napig meséltem az agykontrollról. Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. ha nyernék. rokkantnyugdíjas voltam. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. hogy bizony jó lenne. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. Kérte. és közben nincsenek fájdalmai. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom. a másik 24 . és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. Nekem errôl nem beszélt. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni. hogy oké. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. hogy az egész családjuk elmehessen. Elmesélte. kb. Azt válaszolta: – Nem. és elmentem a beteghez. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. Fél napig ott maradtam náluk. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. illetve az édesanyjához. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. aki többek között elpanaszolta neki. Fônöknôm határtalanul boldog lett. hogy hárman elmehessünk. A következmény óriási volt. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. a bizsergés megszûnt. hogy Ági fejet mos. ha te is segítesz. hogy fel sem tud kelni az ágyból. húgomékkal és barátnômékkel.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. Elmentem édesanyámmal. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. Ekkor a gerincén. A tavaszi szünetet választottam. Ez december elején történt. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. s elmesélte. 10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. hogy próbáljam gyógyítani. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. Arra gondoltam. Egyik este felhívott telefonon. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. Azonnal felvette a telefont. és bizsergô érzést érzett. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. A két szerencsés. Másnap dél körül felhívtam. hogy ô azt is programozta. Azt feleltem.

én pedig remegve vettem át az 1. hogy ôk is azt programozták. Igennel feleltem. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. díj kétszemélyes krétai utazás volt. esetünk is példázza. repülôgéppel és teljes ellátással. A 3. Az 1. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. díjat édesanyám nyerte meg. díjat. írták. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról. novemberre szólt. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. másik útra tévedtünk. majd megkérdezte. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. Választottunk. díj kétszemélyes görögországi utazás. és 25 . Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. Bejátszottak 3 filmet. teljesen ingyen! Úgy hiszem. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. Ezt nem fogadtuk el. hogy utazunk-e. hogy ô is eljöhessen velünk. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. ami ugyan azzal járt. hogy most kell letérnünk. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. megtudtam. és bennünket vártak. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. A játék 15 fordulóból állt. s elérésében hinni is tudunk. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. A csere megtörtént. kisorsolták a 3 fô díjat. hogy mi nyerjük a fôdíjat. s fel kellett ismerni. hogy mi nyerjük a fôdíjat. hogy azzal is spóroljunk az útra. amelyben közölték. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára. Még januárban. és láttam magam a spanyol Riviérán. – Ha önnek megfelel. amikor hirtelen azt éreztem. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. a 2. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától.-at egy ismeretlen. s a 3. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. Természetesen tenni is kell a cél érdekében. a tv is közvetítette. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. Mint kiderült. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk. Baráthné. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. Cigarettájukat még félig sem szívták el. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. hogy Magyarország melyik táján. Így is tettünk. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. Válasszunk másik idôpontot.középiskolába járt. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. Az utazási iroda képviselôje gratulált. hogy ha forrón vágyunk valamire. mit ábrázolnak a képek. de hozzátettem. Utólag kiderült. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. hogy hárman vagyunk. Mégsem megyünk. a 2. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. mert nincs kellô számú jelentkezô. amikor utunk elôször vált bizonytalanná. A legvégén azokat a családokat. s végül több. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta.

a harmónia szigetén lennék. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. kezeljem meg. és mintha áramütés ért volna. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni. Kérte. amit írtam. mi ott leszünk. ha valóban találkozom várva várt társammal. amelyek a szívembe költöznek. Barna Ferenc. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett. mert tudta. Természetesen ez mindenkinek feltûnt.) Remélem. Csodálatos érzés. Roppant kínosan érez26 .. a nyugalom. A meditáció során azt is mindig hozzátettem.. hogy agykontrollos vagyok. hogy melyik lába. és igyekszem átadni a környezetemnek. Egy ismerôs. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. Igen meglepôdött. mert nem árulta el. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. mondtam neki. s remekül megértjük és kiegészítjük egymást. Munkatársam síelésbôl tért haza. érthetô valamennyire az.biztosak voltak benne. Egy. amelyek puhák. hiszen annyira csodálatos. hogy itt várnak ránk. Békével. s üzentek nekünk alfában.. Ezeket az érzéseket megôrzöm. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. Meditálni kezdtem. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. hogy kapjak valami jelet. mint az elsô (nagyon jó volt). Mint utóbb kiderült. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna. s panaszkodott. bár a társkereséstôl nem zárkóztam el. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen. Nagyon kellemes érzés. „A jel!” – gondoltam magamban. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam. Amikor kb. Mielôtt elkezdôdik a mise. Magamban azt mondtam. Sokáig úgy gondoltam. rosszabb nem kell. hogy fáj a lába. jól megvagyok én magamban is. Azóta is együtt vagyunk. hogy már alig fáj a térde. Mintha a béke. de ez sem használt. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. bársonyosak és gyengédek. nyugalommal.. szeretettel ajándékoz meg. Szeged 1982 óta vagyok özvegy. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. 2 óra múlva visszajött. Hozzám szólnak a szavak. Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. Ôk is agykontrollosok.. amelyek aláfestik azokat az érzéseket. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban. Bata Éva. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam. hogy a jobb térde volt a beteg.. s hogy hol fáj. Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. melyeket a templomban éreztem. hogyha jobbat nem kapok. hogy mire befejezik. ô is agykontrollos.. Aznap még egyszer gyógyítottam. hogy nem használ. Csodálkozva mondta. Ô van és én vagyok. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. Kb. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. de már túl van az elsô kezelésen..

Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. Leszedtem. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. Másnap átmentem megnézni. Csodálatosan érzem magam! B. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. hogy miért nem jön tôle válasz. vajon jó választ kaptam-e. Ezzel a módszerrel kb. amilyenek éppen akkor voltak. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére. ami nem volt a helyére rögzítve. és úgy mentem tovább. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. csak mintha valami takarta volna. és megkért. Fél perc múlva hatalmasat estem. mi lehet a hiba oka. Ez könnyen ment. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. Az elmetükretechnikát használtam. héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. s az energiám kifogyhatatlan. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. valamit tennem kell. Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. amikor elengedtem a kormányt. ezért elmentem az orvoshoz. Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. Ahogy ott álltam az autó elôtt. Ismerôsöm autót vett. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. Elméletileg lehetségesnek tûnt. hogy ez egyáltalán nem fájt. Naponta 3-szor a szintemre mentem. hogy le kell szedni a generátort. Gondoltam. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. és alatta már látszott is a vezeték. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. könyökömet és az egyik tenyeremet is. amíg be nem gyógyultak a sebek. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban. de erre egyébként nem gondoltam volna. Szombaton boldogan mentem segíteni. és azt mondogattam. és súlyom 110 kg volt. hogy segítek a költözködésüknél. Nem válaszolt. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. Fantasztikus öröm volt számomra. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. s akkor már 30 éve dohányoztam. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem.tem magam. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. A 2. Éppen azon morfondíroztam. Elsô próbálkozásra nem sikerült. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. Elég kellemetlen beavatkozás volt. az az érzésem támadt. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak. s nem fájt semmim.

Még az sem segített. egy kis szabolcsi faluba. hogy apukám olyan területet vetett be. mert agymûtétem óta állandó. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. Kb. kínzó fejfájásom volt. s közben elképzeltem. amitôl az addig kiegyensúlyozott. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. Egyetlen uborkája termett. B. A siker óriási volt. J. pszichológushoz jártunk. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. A záró meditáció végén hangosan sírtam. Rengeteget olvastam az adott témában. s azóta rendszeresen gyakorolok. hogy mit éreztem akkor. Így is mûködött! B. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt. hogy a fájdalmam megszûnjön.” Én változtam meg. nem fáj. Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. s ma már elmondhatom. Kiderült. az én kiválasztottam. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. 28 . nem vérzik. hogy elmúlt. de nem tudom. hogy késôbb boldog családanya lettem. a többibôl nem. Látva a jelenetet. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. de csodálatos volt. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. más technikát nem volt türelmem használni.ziumból. A következô héten már megkért. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. és hanyatt esett. B. Nem tudom megfogalmazni. mint a többi. megváltozik a rendszer is. I. és vele kell megbeszélnem gondunkat. hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. Nem tudtam segíteni. Gyôzôné. 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz. amelyet elôzô évben gyomirtózott. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett. boldog életem teljesen felborult. majd fogadtunk. 10 napon keresztül programoztam. hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. ami felfogja az ütést. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. Több órának kellett eltelnie. Biztos volt benne. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. 12-esünk lett. Tehetetlennek éreztem magam. s úgy kiáltottam felé. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára.

hogy ez még nem a vég. amire nem figyeltem föl eléggé.) B. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. Az agykontroll. Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. amikor mellé értünk. de eredménytelenül. talán a legfontosabb. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. Lassan áthajtottunk a településen. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. Egyik sem volt hiábavaló. Nem értettem a belsô késztetés okát. mint gyökeresen megváltozni. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel. mert vidéken tanultam. az valójában pszichoszomatikus. Megálltunk. mert másra már nem reagáltam. (Engem hív így a szomszéd néni. csak éppen még hiányzott valami. akinek a tudásában bíztam. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. masszíroztam a talpamat. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. éppen az ORFI Immunológiai osztályán. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. legalábbis annyira. vizsgálgattak innen. Megdöbbentô volt számomra. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat. bár mások szerint már az volt. körülnéztem. Lajos atyát (természetgyógyász pap). Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. Ha nem fékezek. hogy a betegséget magam okozom magamnak. Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. Jutka Serdülôkoromtól kezdve. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”. A másik fontos momentum. Néhány orvos bízott benne. A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. leküzdeni sem volt erôm. semmi ok. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. kerékpárját támogatva. de okot nem találtak. hogy fékeznem kell. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. onnan. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . több zöldséget fogyasztottam. sokízületi gyulladást. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek. a mészporkezelés terjesztôje). hát fékeztem. hogy megszólalt a Cézár. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá. Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos.

Ô fizikatanár. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. Ezzel ô is nagy jót tett velem. Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. Közölte. hogy egy kicsit megreszelgessem. s meg tud mérni. Korábban nem hallotta meg. így szedésük fölöslegessé vált. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. befeküdtem a kórházba. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. B. hogy teljesen egészséges vagyok. miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. de folyamatosan eltûntek. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is. – Miért? – kérdeztem csodálkozva. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. amit napközben elfogyasztottam. de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni. és elôkészítettek a mûtétre. szagolni lehet. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú.) A történetemhez még hozzátartozik. mert félt tôle. 1993-ban voltam utoljára beteg. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. 1995 nyarán. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. Laboratóriumomban elképzeltem. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. ismétlôkként. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá. Orvost idén csak azért kerestem fel. tisztította és gyógyította a vesémet. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan. és abban hisz. „Hókuszpókusz. hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. Húzta. amit én észre sem vettem. amit látni. s döbbenten látta. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. Amikor hazamentem látogatóba. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. influenzás. fogni. Kezelôorvosom arra biztatott. Fogékonyságom oka az volt talán. és mûtétet javasoltak. hogy ettôl leszek szép és karcsú. és minden folyadék.getett”. s visszaadok neki helyette egy kisebbet. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. Teremtettek és teremtettem. László 30 . László. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét. Természetesen sikertelenül. azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. B. Laboreredményeim szintén tökéletesek. hogy a lupus azután jelent meg testemen. Február 2. sarlatánság. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. súrlódások alapján. kértem ôt. hogy mekkora kôre is számíthat. ami az esettanulmányok során derült ki. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt. – Fölutaztam Pestre. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. halasztotta. hetében csörgött a telefon. Minden lenyelt falat után azt mondtam. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá.

milyenek voltak a nagyszülei. – Torokfájás. ahol lakott. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. Nemrég vásároltam friss. Barátnômnek csúnya. ám eredménytelenül. Ránézni is rossz volt a hámló. Eddigi legnagyobb sikerem. hogy valóban ez lenne a megoldás. nagy és egészséges. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani. piros. Ekkor arra gondoltam. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. s ma már gyönyörû. hogy érzelmileg. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult. hogy mit tesz a gyakorlás! B. átültetem. boldogan mutatta. és szinte egész nyáron kínzott. lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. s ô azokat rendre meg is kapta. hogy fókahájjal kenegessem. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. Mivel én errôl nem tudtam. Persze vannak más. Amikor találkoztunk. konkrétabb sikereim is. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. egyre csak dobta le a leveleit. Meglepô. repedezett bôrére. sôt még azt is. mert mindig igaznak bizonyulnak. Egy hétig szinte minden este programoztam. 500 esettanulmányt végeztem. milyen volt akkor az érzelmi állapota. hányan vannak testvérek. Egyre jobban hallgatok rájuk. bár friss földben volt. B. mi lehet a baja. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba. Kísérleteztem öntözéssel. ezért nem gondoltam. hogy hol élt. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak. Volt egy cserép virágom. amiket nem is én tettem el. Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat.–né J. amióta megismertem a Silva-módszert.-né. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá. ezt nem is gyógyítottam. kertészeti földben. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. de nem javult. A válasz ennyi volt: föld. de panaszolta. hogy nézett ki a lakás. Szintemen az az ötletem támadt. Megszûnt.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. ôsszel is. Azóta már kb. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. K. föld! Hát úgy döntöttem. Györgyi. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. másik helyre tettem. hogy a keze teljesen gyógyult. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. 31 . hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. föld.

majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. hogyha veszek egy üveg Pepsit. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B.. Ahogy jártam a várost. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni. pedig mûtétre is sor került. s eddig mindössze egyszer volt náthás. hogy terhes leszek. csak a kis kocsi megnyerése. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet. Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. milyen az. s programoztam. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. Mindent megpróbáltak. és együtt programozni. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem. s kiderült. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni. majd elmetérképeztem. hogy egészséges legyen. hogy megnyertem. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. Éjszaka végiggondoltam. a másik azonban minden estére újra elzáródott. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. amire az orvostudomány képes. Elképzeltem hát sokszor. Az elsô szava az volt. Nemrég múlt 2 éves. figyeltem az autókat.. ha egy csecsemô éjjel sír. fotóolvastam. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom. Májusban bevásároltam a közértben. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. Közben elkezdôdött a suli. Minden agykontrollosnak üzenem. elhagyhatta a szemüvegét. Mi is besegítettünk a programozásba. Gondoltam. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. A múlt héten nyertem egy autót. Hát vettem. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. aki felszívódott vele. akkor ad egy sorsjegyet. A „nem”-re én tanítottam meg. Egy egész délutánomba került. hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. lesz ami lesz. akik aztán nekiláttak ásóval. s mondta az eladónô. hogy igen. hogy érdemes többen összejönni. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz. csak más színû! 32 . ami az orvosok szerint behegesedett. eredménytelenül. hogy már enyém az autó. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat. Semmi más.

Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. hogy „lemegy a kövem.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. Már alig vártam. mert közben derült ki. benne pedig kô van. vagy : Az enyém is ilyen lesz. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. Jött a vizit. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. hogy mûködik a dolog. és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz. hogy mutatok még valamit. Szilvia Megállapították. hogy hallgatom a kazettákat. Kíváncsi szemekkel nézett rám. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. és nem megy a torna sem. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. hogy elpusztulok. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. Én lepôdtem meg a legjobban. Orvosom rám nézett. De rögtön mondtam neki. hanem sok. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. hogy mire képes az ember agykontrollal. Szobatársaim is csak értetlenül néztek. de Corsa!. sem cisztát nem találtak. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. Technikákra gondolni sem tudtam. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam. Végül is. hogy este és reggel már lesz. Az orvos azt mondta. Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. ahol már az orvos nem tud segíteni. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. mert a kötözés végén közöltem vele. nekiállt a kötözésnek. Sándorné 1995. és járókeret nélkül tudtam menni. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. C. hogy a bal vesémen ciszta. Tudta. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is. gyorsan utánam szaladt. ott az elmének talán még van esélye. bár akkor azt hittem. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. de sajnos vágni kellett. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. hisz egy barátom agykontrollos. mert a kérdésemre. hogy nem 1 porcleválásom van. vajon hogyan sikerülhet. vagyis. nem tudták mire vélni. de sem követ. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. dr. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. és ennek kapcsán rákérdezett. Nagyon keresték. hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. Unalmamban azért néha-néha mondogattam. Kôszeg. annyira fájt. Be akartam bizonyítani. csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. Egyik este pokoli fájdalmam támadt. hogy mégis lement a kô. de nem igazán hittem benne. eltûnik a cisztám”. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. és járókeret nélkül közlekedek. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll. vagyis járás köz33 .vagy: Az enyém is ilyen lesz. és azt mondta: – Gyönyörû. Kôszeg!” Így jöttem rá. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam.

mert mindig arra gondoltam. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek. mûtét. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban. hogy könnyedén futok. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. Nagyon szomorú voltam. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. – Ha nem javul – mondta. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. hibájával együtt. majd azt javasolta. hogy agykontrollozzak. térdelek. és beprogramoztam.ben ki-be akadt a térdem. frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. Kapoly Azért írom ezt a levelet. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. Szalonta 34 . rossz tulajdonságaimat. Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. A tanfolyamon a keresztbelendítôs. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. de konzultáljunk. hogy nagyon jól gyógyít. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. hátha történik valami. s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. mintha ezeket egy másik ember követte volna el. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. de az agykontroll is. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. majd ô orvosként segít benne. 2 hét programozás után azt vettem észre. s rájuk mosolyogni.. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra. Azóta még több sikert érek el. tettem. jót tenni az emberekkel. nagyszalontai fiú vagyok. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el. Alfában elképzeltem. vajon mit gondolnak rólam. hogy jó érzés jónak lenni. Azóta küldtem neki egy képeslapot. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. Kb. majd végleg eltûntek. hogy soha többé nem leszek olyan. Elképzeltem. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. 17 éves. tornázom. Rájöttem. s ott aztán meggyógyítom magamat. egyszerûen arra gondoltam. Kezdtem fölfedezni hibáimat. 5. 1994 ôszéig durva. s már több napja nem evett. mint amilyen régen voltam. szûk látókörû. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. – akkor ismét meg kell operálni. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett. A 4. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. hogy várjunk 1 hónapot. Cseh Andrea. egy szóval nem tudtam stabilan menni. Kitakarítottam a lelkemet. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. és akkor nem kell újabb mûtét. amiket azelôtt soha nem vettem észre.

rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. Ha problémám adódik. hogy az igazi. nekem az ma már feladat. és mindennap 3-szor. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. fôleg a pozitív hozzáállás. mint annak elôtte. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. Az eredmény nem maradt el. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. Már a fogadtatás is csodálatos volt. Az immunrendszerem gyenge. A szünetekben állandóan olvasgattam. 2 hosszú éven keresztül. Kaptam gyógyszereket. abbahagyom. folyt a könnyem. fûre. hogy teljesen egészséges vagyok. valószínûleg azért vagyok allergiás. porra. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. virágzó fákra stb. Mindennapjaim részévé váltak. s biztosan tudom. orvoshoz fordultam. 3-szor relaxálok. Nagyon sokat merítettem belôle. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. Hosszú évek óta dohányoztam. Mindennap 2-szer. Így is történt. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. pozitívan gondolkodom. bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv. Egész életemben használni fogom a tanultakat. hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. Kiderült. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. és vegetáriánus vagyok. egyik napról a másikra. akik kedvesek voltak. és mire befejezôdött a tanfolyam. Napi 100 papírzsebkendô. Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. hogy a megoldás bennem van. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. hogy allergiás lettem. sokkal jobb a közérzetem. Öt nap múlva meghalt. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. és áradt belôlük a szeretet. Azonnal elkezdtem tanulni. a jóindulat. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. kazetta és egyéb. valami más. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. de hiába.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. hogy ez nem megfázás. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. leadtam 7 kg-ot. Állapotom egyre romlott. Rendkívül energikus lettem. ahol a vendégek is hallották. a fodrászüzletben ért. akkor 31 évesen. a segítô szándék. 4-szer programozom a gyógyulásomat. s szedtem nap mint nap. Sikerült is. de egy júniusi napon úgy döntöttem. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 . Éreztem. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. Igazam lett. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. A rossz hír munkahelyemen. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. Ám úgy éreztem. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. Ma már elmondhatom. Tollra. Csicsainé. ami megóv a pollenektôl. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam. A súlyom is a régi. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. Mocsa Ahhoz az állításhoz. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. Sógornôm 14 évvel ezelôtt.

másfél éve elhatároztam. tudja. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. Az eredmény: 15 kg mínusz. Kislányom nagyon szerette. Boldogan mondhatom. hogy egyre jobban tanulj. Ez mind fontos. K. ezért csak akkor leszek éhes. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. nem váladékozik. el nem tudtam képzelni. s azóta teljesen megváltozott az életem. hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. fôleg a térdem és a csípôm környékén.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. hogy lefogyjak. megkísérlem visszafejleszteni. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak).-né.történtek felôl. A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít. D. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával. lemerült az energiaszintje. hogy így legyen! Kb. hogy mikor mire van szüksége. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. és „felszívódott”. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. és 5 nap múlva meg kell halnia. Teljesen egészséges vagyok. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. de én is segítelek. hogy szervezetem bölcs. mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. s ôket is felismerte. orrpolipom lett. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot. nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. s mint késôbb kiderült.) Még azt is megjegyezte a kislányom. Magamban azt mondogattam. Aztán áttértem 36 . Pár hónap elteltével azt vettem észre. Dobrovits Ágnes. hogy legyen koncentráltabb. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. A családban soha senkinek nem volt ilyen baja. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. de ez nem esett jól. Kislányom teljesen átszellemült arccal. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát. és én mindig elkeseredve hajtogattam. Az elmetükre-technikával programoztam. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. Édesapám 2 éve halt meg. és kezdjen végre önállóan tanulni. Remekül bevált. hogy a nagypapa nagyon kimerült. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. azért nem tudtam neked segíteni. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen. Az 5. hogy orrom egyre jobban eldugul. Cs. Halálukat egyébként elôre megálmodtam. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki.

Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. Nem láttam én sem a „minivirslit”. hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról. Na. Még ma is csodálattal tölt el. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. Köszönöm! D. Azóta is ámuldozok. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. s utána úgy. sem a „radaroldalt”. s a fájdalmat is megszüntettem. Betegsége miatt eltiltották az italtól. merültem. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. D. s a végén láttam. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. 30 percet szántam. teli poharat is vizualizáltam. sürgôs volt a tanulás. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. Ô ezt azzal magyarázta. Ez számomra azért nagy siker. de nem törôdtem vele. ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. és nekiláttam a villámolvasásnak.a türkiz színû zselés csodakrémemre. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl. mind a 4 év anyagát. hogy tiszta maradjon. Z. Úgy éreztem. miközben természetesen intenzíven programoztam. és nem tér be oda. De volt még 2 napom. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. Ô egyébként nem tudja. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam. Laboromban gyógyítottam. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. Gondoltam. Például azt sem. Eljött a felvételi vizsgám napja. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. Érdekes. amint a kezem teljesen meggyógyult már. Mivel felvételire készültem. Minden könyvemre kb. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. férjem leszokott az ivásról. mint akkor. Azért bekötöztem a sebet. D. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. utána úgy éreztem. szuperolvastam. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. úgy sincs mit vesztenem. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni. és így tovább. ahogy ott le van írva. vettem a biológia tankönyveimet. 37 . Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. s a kezemen kb. Fotóolvastam. 30 percen keresztül tettem ezt. hogy férjem ne igyon. ha a felvételi vizsgámra gondolok. már minden mindegy. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet. mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott.

és sok új barátra tettem szert. fájdalomcsillapítókat. hanem helyette fásliztam. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. hogy ott lehessek. emeletre. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. elváltozott részeket. Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. borogattam. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. nem fáj. javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. kézrátétellel gyógyítottam. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. erôsödtem. Meghökkentett a 38 . hogy a hirdetôben ülök. Fehér keretes tükrömben láttam magamat. tornáztattam. Persze gyógytorna. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. Bár sem hitem. táncolok. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. Elképzeltem magamban. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. s azóta gyökeresen megváltozott az életem. amint tornázok. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. álmodjam meg a pontos módját. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem. gondolkodású és tulajdonságú lenne az. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. érszûkület. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. hogy milyen kinézetû. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. én még nem vagyok megfelelô szinten. masszíroztam. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. és azóta is tartom a súlyomat. s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. busszal mentem be Pestre. Az „egyre jobban” valósággá vált. kényszeresen ettem. Napról napra könnyebben mozogtam. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. Az alfahangot is használtam. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. s fokozatos látásromlás gyötört. Elmúlt. sem vágyam nem volt igazán. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok. Teljesen elhagytam magam. valamint a reggeli és esti meditálást. Gyakran voltam táppénzen. nem vérzik – mondtam. Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. cipekedek. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. mozgáskorlátozottság. Szerettem volna társra találni.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. kertet mûvelek. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. és szinte egész nap szintemen programoztam. marékszámra szedtem a gyógyszereket. és felmentem a 3. Közben rájöttem. December 11-én egyedül. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam. napi gondolat-nagytakarítást.és jógagyakorlatokat is végeztem. kentem. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. akit szeretnék. s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. s így visszamentem dolgozni. s depressziósan feküdtem naphosszat. s minden vágyam az volt. és házassági hirdetést adok fel. ittam. hogyha készen állok társam megkeresésére.

A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. S éppen akkor. és foglaljon ott helyet. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. milyen szeretnék lenni. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. Zsóka. Természetesen megtörtént a csoda. s tele már a nézôtér. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. és boldogan. 2 nagy ciszta 39 . s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre. aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. hogy valaminek történnie kellett. szeretnek. s amikor tehetik. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. hogy milyen vagyok. éjjel felébredtem. 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni. hogy hittel. Naponta teszek és programozok azért. ha mindenkihez elért az üzenet. és bemutatkoztam. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. öngyógyítást tanulni.mód. gyógyulást. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. A 3. akik elfogadtak. hogy aki úgy érzi. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. Nôgyógyászati problémáim voltak. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. Gyógyulni mentem. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. a méhnyakon polip. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. válaszoljon a hirdetésemre. hanem feladatként. S akkor. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. aki el akar jönni. hogy aki társra vágyik. hogy akkor ébredjek fel. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. Lányom maga is agykontrollos. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. velünk vannak. igazi társa lehessek a férjemnek. hogy rosszindulatú daganata van. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. Mire magamhoz tértem. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. És ami a legcsodálatosabb. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. Az orvos közölte. Tudom. jó mamája a lányoknak. Férjemnek van 3 lánya. majd véletlenül utána az Elixír újság. A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. Arra kértem a résztvevôket. A Bükk déli lábánál. Kiálltam képzeletben a színpadra. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. Elmondtam. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog. milyen életet szeretnék élni a jövôben. hogy lelkileg érett. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre.

gépekkel. leszoktam a cigarettáról. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. gyógyító krémmel. hogy megismételjem a tanfolyamot. Napról napra. Apró lények. s miómák a méhben. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. nem volt már benne az a régi. amit leszívatok. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. törékeny és száraz. Egy erdélyi agykontrollos 40 . Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. lehúzó. amitôl annak tartalma fellazul. megmaradt falát. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. Mire visszamentem a 2. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. hogy miért. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. Késôbb. Addig dolgoznak. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. mert nem voltam feszült és ideges. naponta dolgozom a méhemen. Az eredmény: ép méhszáj. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. mintha parkettát csiszolnának. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. Korábban. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. ami pedig nagyon sokáig kínzott. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. Két héten keresztül azt képzeltem el. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. beteg szövetet. folyékonnyá válik. csillékre rakják és elszállítják. Elképzeltem. mint egy szônyegcsíkot feltekerem. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. tanácsadóim segítségével. Mondhatom. ami szépen odailleszkedik. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. ami vékony. de ez valahogy nem ment. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. mint a bánya tartalmát. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. lapáttal. csak a sebhelyet láthattam szintemen. Két héten keresztül. egyre kevesebb volt a leszívni való. a ciszták eltûntek. amíg egyszer csak úgy nem láttam. s a helyére új. s nincs is rá panaszom. s az szépen beépül a sejtek közé. hogy a régi. de a gyermekeim esetében is. 2 hét után úgy éreztem. Rendszeresen. s így januárig haladékot kaptam. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. rossz érzés. Tudtam. s a fényben lebegô almavirágszirmok. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található.a bal petefészken. hétvégére. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. nem bántam meg. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. Azóta nem gyújtottam rá. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. hogy oldószert juttatok be a miómákba. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. polip nincs. hogy nincs már semmi tennivaló. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. Fenn fény. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. hogy megkönnyebbült a hasam. Ezután jön az életvíz és a krém. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. és bedörzsöltem enyhet adó. Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült.

Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót. 27 hónapig. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. mindenki gondolkodjon el rajta. Fizioterápiás kezelések. és heveny vérvizelések. 1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek. tüskés vesekövet. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. de otthon sajnos sokszor robbantam. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. hol jobbról. Ajánlom. ami aztán 3-4 hetenként kiújult. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. 1975-tôl sántítani kezdtem. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki. 5 évig szenvedtem feleslegesen. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. lápisszal kezeltek. hol balról. 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre. Ha néha eljutottam az orvoshoz. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. A 3 éves rejtély megoldódott. s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. 41 . Egész életemet végigkísérték a betegségek. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. munkaképesen tartottam magamat. mert mindkét térdem begyulladt. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. kamillateával. Többször öblítették. fizikoterápiás kezelést kaptam. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. szanatórium. melegítéssel stb. magamba fojtottam a problémákat. A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. gyógytorna. A nyaki gerincnél porckorongsérvet. meszesedést és kopást állapítottak meg. (Tatarozták az urológiát. megoperálták az orrsövényemet. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. 30 évig szültem veseköveket. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el. aztán már Kalmopyrinnel. és ennek már fél éve.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. Azóta. összesen kb. 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. Kint erôs fagy volt. aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki.

között könyvbôl. Úgy 10 óra körül vettem észre. szeptember 22-én olyan erôs. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. Gondolatban megkértem kedvenceimet. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. hogy programozhassak. Minipress. a hupikék törpikéket. Miért vegyem be – gondoltam –. mint amikor gyógyszert szedtem be. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. sem más gyógyszert. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. javaslat nyugdíjazásra”. A 3. de megállt a kezem. Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem. Azóta ilyen panaszom nincs. Talán 3 perc telt el. elszínezôdések lecsökkentek. Ugyancsak rendszeresen programoztam. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. munkaképesség-csökkenés 50%. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. Délelôtt újra programoztam. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam. és ha a baj okozója a vesekô. Az elôírt gyógyszerek: Trental. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá. akkor most is kipróbálom. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. Nekikezdtem az olvasásnak. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. hogy mi a célom. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. 1991. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. és valami sprayt. és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. Frissebb vagyok. Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. akkor szüntessék meg. Mydeton. Hónapokig programoztam. hogy szorgoskodjanak. antibiotikumot. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. majd minden rutin nélkül. amikor észrevettem. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. javul a memóriám. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. nap délután pihentem egy keveset. Cavinton. Napokon keresztül.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. A memóriazavarok. mint 42 . és november 30. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. rendszeresen nyugtatót. Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. verseket sokkal könnyebben tanulok. október 21. Nyúltam a Quarelynért. Napi 20 perc galvánt kaptam. ha zúzódás van. Quarelynt. Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. hogy ne kapjak az orromon levegôt. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. Ekkor arra gondoltam. 1991. dalszövegeket. altatót és használtam orrcseppet.

Gyökérkezelés és próbatömés után. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. Térdpanaszaim. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. az megdöbbentette az orvost. vagy 8. 1994. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim.régebben. amit tôlem látott és hallott. 15-én felkerült a fogsorom. Nem akarta elhinni. nyakfájásom teljesen megszûnt. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. amihez pár nap alatt hozzászoktam. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. Sokszor ültem fogorvosi székben. Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. hogy kérek-e érzéstelenítést. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. Néha jeleztem. azt mondta. 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. Úgy kellett visszahozni az életbe. Éppen Dorozsmán kempingeztünk. Meggyôzôdésem ma is. július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. Kitámogattak a váróba. Bedobtam apait. de csak utólag mondtam meg. 5-4-3-2-1. megcsinálta a vázpróbát. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. 3 este egyenként több. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. egy kis szubjektív kommu43 . A szuri valami eret talált el. Megkértem. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. 6 l programozott vizet. és a fogaira azóta sincs panasza. mi ez a borzalmas zaj. hogy fáj a beavatkozás. haragosaimmal kibékültem. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. A 6. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. elmeszesedik. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. A programozásnál csak annyit ismételgetek. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. aki hozzájárult nevének közléséhez. szorítani és emelni. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. anyait. hogy a foggyulladás betokosodik. Programoztam reggel és este. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. közben úgy programoztam. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. Irányítottam az ellazulását. feltöltöttem tisztító folyadékkal. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. Borbély doktor úr. hogy néhány este ismételje meg. mintha az ô nevében beszélnék. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. nyakam kifogástalanul mozog.

Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. Hazamentem. hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. akár szellemi. hogy mûködik a módszer. Határozottan ellenezte. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. A röntgenleletem negatív lett. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. de elmentem a szakrendelésre. akár fizikai munkát. Ha viszont mûtét.. Kiderült.. hogy a gennyes. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik.. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. gyorsan túl leszek rajta. A fôorvos dr. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. Kiderült. gondoltam. hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 . Amikor gépies. Nem fogja-e megakadályozni. Elnevettem maga. Már másnap megmûtötték volna. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. hogy mennyi ideig fog tartani. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. fényképezhetek. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. hogy a mûtét vége felé. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre.. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. véres váladékot. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. hátha lesz sebészi beavatkozás. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált. amikor még nyitva van a seb. Október 26-án azért felkészültem. és nagyon rosszul éreztem magam. Most az sem probléma. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom. hogy körbe kell injekciózni a forgómat. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. a fejfájást. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. Belsô ösztönzést is éreztem. nekem nem indult el. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre. Másnapra teljesen egészséges lettem. Tôle ígéretet kaptam. hogy inkább megoperáltassam magamat. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. amit keresett. de bizonytalan voltam. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. Több. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat. az orrdugulást polip okozta. Egy nap múlva panaszmentes voltam. Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani. mint 2 hétig hiába programoztam. ha valaki mellettem végezte. Kis dolog. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. de kérésemre október 26-ra halasztották. Nem hitte el. de nem semmi a „kis dolog”. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott.nikáció. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. Éveken keresztül. Magam elôtt szégyenkezve ugyan. mégsem találta.

amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. negatív kijelentést tett. Patai Ilona percre pontosan tudta. aki az arcomat figyelte. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. beszéltem. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. hogy ne érjem el a théta szintet. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. Arra gondoltam. nem hallottam. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. Ekkor úgy éreztem. nem gondolkodtam. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. ha kiabálok. beszéltem. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. Somogyi Rózsa. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. hogy ne kelljen elbújnom. Hû! Ez nagyon rossz volt. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. hogy mikor vagyok válságban. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban. Nagyon melegem lett. hogy végig kommunikálhat velem. A kényelmetlen. pedig megígértem. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. a kíváncsiságból bent lévô dr. A fônôvér közbelépésére volt szükség. Ekkor bejött egy csapat. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. de talán az alfából is kijöttem. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. mosolyogtam és mosolyogtam. hogy kezdheti-e. sebészorvos. és kb. Az önarcképem egy életlen torz vigyor. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. de nem kockáztatom. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. hideg kocsi után úgy éreztem. küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni. Felkönyököltem. Szentesi Mária adjunktusnô. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. és csak beszéltem. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. Már akkor olyan mélyen voltam. Mondtam magamban. Nem láttam. Rátettek a mûtôasztalra. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. hogy takarjanak be. elveszítettem az idôérzékemet. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. az „alfahaverok” és az idegenek 45 .théta-szinten legyek. Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. már kissé halkabban. Azt még hallottam. hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. Ez idô alatt kb. nem éreztem. de engem ez sem zavart. folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés. Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. és a laboromban is ezen dolgozom. Gombos Edit angoltanárnô és dr. Gazdagné Patai természetgyógyász. hanyatt fekve. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt. hogy igent válaszoljak. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal. 6 l programozott vizet ittam meg. A doktor úr megkérdezett. inkább fagyjon le a lábam. A feleségem. és annak. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. Csak egyszerûen boldog voltam. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. és zajongva elkezdtek mosakodni. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor.

Még néhány bizonyíték arra. nem fárasztott. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. Leírt szöveg nélkül. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. Ennek ellenére elhatároztam. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. Az a gazdasági társulás. mint hittük. Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. Utólag visszagondolva a sok nehézségre. ez az agykontroll sikere. Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. egyszülôs családot. hogy késôbb sem fájt a seb. 8 éves fiú él. s ajánlott egy ír. fôznöm. A jutalmam az volt. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. Büszke vagyok arra. valóban : „többek vagyunk. A másik jutalmam. azóta sokszor programozok másoknak is. mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. s szabad idôm is csak minimális. takarítanom. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. arra a következtetésre jutottam. Magyarországon. Mindenki azt mondta azonban. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. Nekem csak öröm. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. ahol rengeteget kellett dolgoznom. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész. tévém van. Már évek óta nincs lámpalázam. ahová sikerült bekerülnie. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. nagy-nagy élvezetet okozott. sôt örömöt. Születésnapomon azzal lepett meg. külön szobám. Itt. hogy amíg itt vagyok. beszéltem és beszéltem késô estig. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján. Egész nap güriztem. hogy már tudom. Amióta elvégeztem a tanfolyamot. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. Szinte olyan. jó közérzettel. félkönyékre támaszkodva. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. A célomat tehát elértem. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. Engi László. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. belsô érzésem azonnal jelezte. ráadásul nem volt külön szobám. ne 46 . a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt. Most náluk dolgozom. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek.gratulációit. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. és csak beszéltem. A Silva-módszernek köszönhetem. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. hogy nem ez a család az igazi a számomra. ahol egyetlen. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. Ideérkezésemkor. nem is lenne akkora értéke. amikor megláttam az asszonyt.

A kislány megúszta enyhe. Mondtam a gyereknek. amikbôl megtanultam. Azóta egy rovart sem láttam. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. már reggel óta görcsöl a veséje. Egyszer csak úgy éreztem. de most még örülök is nekik. Este 10 óra fele értem haza. Most már mindenhez úgy állok hozzá. 39-40 fok körüli. Veseköves nagymamám azzal fogadott. mert le fog menni a láz. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. és azonnal szintemre mentem. Ekkor már jól érezte magát. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. hogy furcsán hangzik. hogy a gyerek nyugodt marad. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált. Az ágyból sem mer felkelni. és elpanaszolta. és pár perc múlva felhívtam ôket. hogy addig csinálom. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. hogy utána már nem ment föl többet a láza. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. és képzeletben ezt is gyógyítottam. Azt is programoztam. sôt hûtôfürdôbe is beült. ami napokig tartó. Ezt pár nappal azt követôen mondta. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. sem No-Spa. és nem kapja el a betegséget. hogy az anyu már sokkal jobban van. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. és kiderült. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. gondoltam. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. s legjobb lenne. – Igaz. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. Igen. Érdekes „véletlen”. már csak 38 fokot mutat a hômérô. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. Tüdôgyulladása lehet. hogy édesanyja beteg. és ne izguljon. kislányából is ez sugárzik felé. Lehet. hogy barátnôm. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért.nagyon látogassák ezt a családot. Tudtam. Bevett már lázcsillapítót. és az már csak 38 fok volt. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. 10 perce mérték a lázát. órák óta 39 fok fölött van a láza. és alig tudtam levegôt venni. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. de a láza nem ment le. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. Közben szúrni kezdett a hátam. Tartottam tôle. hogy rendben van a dolog. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. Elképzeltem. de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. Másnap megvizsgálta az orvos. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. a jelek szerint elköltöztek. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. képes vagyok rá. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 . ha kihívnám az orvosi ügyeletet. hurutos tünetekkel. Bevette az összes tablettát. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. hogy hogyan ne csináljam. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. Letettem a telefont. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. hogy nagyon rosszul van. amíg el nem érem a célomat. és láza lemegy. A kislány örömmel újságolta. mert újat vesz magának. Kijöttem szintemrôl. csak kicsit még gyenge volt. de hiába. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül.

Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. gondoltam. aláárkolt szemekkel. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. és semmi mást nem fogad el.. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. Reggel jelentkezett az apuka. Amikor megérkeztem. miután beszéltünk. többet talán hívni sem fognak. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. 48 . igen eleven kisfiú. hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. és elfelejtettem feltölteni a készletet. Igyekeztem megnyugtatni. Félrevonultam a másik szobába. Elképzeltem. mit kell tenniük. hol fáj a hasa. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. megszûnik a görcs. Úgy gondolja. Ennek már fele sem tréfa.. Megbeszéltük. – Úgy látszik. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció. és azzal búcsúztam el. Egyik óvodás korú kis betegem. és az éjjel sokszor szopott. hogyan múlt el a vesegörcse. Nem engedte magát megvizsgálni. úgy ahogy volt. s olyan közel bújt. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. hogy elmúlik a fájdalom. mint egy doromboló kiscica. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. nem volt már több széklete a kicsinek. Szerencsére inni tudott. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. Barnabás. s hogy reggel újra jelentkeznek. Állapota fokozatosan javulni kezdett. – Az éjjel is többször volt széklete. de hogy valami megérkezett belôle. most már hamar rendbe jön. amilyen sokáig csak tudtam. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. hogy gyógyul a baba.gyógyszereket. barátságosan mellém kuporodott. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt. Nem próbált meglépni. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. hogy be tudj melegedni. hogy ha jól szopik a baba. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. Nem tudom. és elképzeltem. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés. mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. Visszafeküdtem ágyamba. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot. Aggasztónak tûnt a helyzet. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni. Mit gondol. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. Perceken belül kiállt a fájdalom.. csendesen feküdt. Ahogy mellette ültem. nagyon fáj a vesém”. még azt is megmutatta.. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak. nem lehet nagyobb baj. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg. Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. azonnal jelentkezzenek. Végül is a vizsgálat ürügyén. szintemre mentem. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. Mi tévô legyek? Tudtam. s közben ellazulva elképzeltem. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte. csak az anyatejet. Idônként azt gondoltam: biztos. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. és intenzíven programozni kezdtem. Fecskendô és tû azért még akadt a háznál. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón.

részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). és ami marad. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. mint a Silva-könyv. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. hátha jelentkezik. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. valamint olyankor. ha inkább ô hív fel. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. mint magától a fájdalomtól. mert az eredményen magam is meglepôdtem. Szinte még le se tettem a fejemet. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített.Elôször nem értettem. amire éppen kell. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. Már 3. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. Ô. Aztán rájöttem. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. bundás. Gondolatban megkértem. jelentkeztek a tünetek. rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. és közben. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól. érzem. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. nincs mese. és megfigyelem saját érzéseimet. a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar. napja vártam. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Igen ám. gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva. Nem a panaszaim miatt. Bár nem számítottam rá. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. Egyre gyakrabban elôfordul. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. Gondoltam. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. és már szunyáltam is. azt költsük el arra. mint pöttöm sámán. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok. amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos. hogy vajon mit érez a pici. hanem csak azért. ráadásul jó hangosan. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. kedves. Egyedül Zsebi névre hallgató. jobban örültem volna. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. miért fáj néha a vénám. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. amikor infúziót kötök be. de tekintettel a telefonszámlára. így aztán kimondott szavak nélkül. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 .

hogy hasfájás környékez. amely mindaddig az otthonom volt. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. Másnap sem fájt! Elôször azt hittem. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. és hasba lôtt. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete. Szeretteimet és mindent. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. (Azóta is kerülget. de sokáig agonizáltam. még mindig az élmény hatása alatt. alig tudtam abbahagyni. De nem fájt a következô hónapban sem. félig már elalvás közben. hogy ha van valami olyan. Ha nagy néha még elôfordul. és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. amikor az elsô nap este rájöttem. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. megfojtott. bekattant. Nem bírta elviselni a szenvedésemet. ha felidézem magamban ezt az emléket. hogy fiatal nô vagyok. annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. Késôbb felszínre bukkant még egy. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. Vagy fél órán át rázott a sírás. Szintén fiatal nô voltam. ezt követôen viszont már csak ritkán. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl. naponta kétszeri szintremenetel segített. akit Annának szólítanak. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. akkor talán el sem megyek. még perceken át nagyon fájt a hasam. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. Atlantiszra gondoltam. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott. eszembe jut. Magam is meglepôdtem. s láttam. Amikor az álomból fölébredtem. Némethez hasonló. hideg és barátságtalan házban laktunk. hogy minden másról megfeledkeztem. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett. ami számomra addig fontos volt. amióta a tanfolyamot elvégeztem. és nagyon sírtam. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. Halálos sebet kaptam. már csak elvétve fájt a hasam. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. ahogy az alig néhány hetes. szinte kastély méretû és jellegû. Egyik esti meditációm után. akivel forrón szerettük egymást. és végiggondolom. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. s hogy megrövidítse. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt. mire ô fölkapta puskáját. Négy éve. és programoztam. magába temette a tenger. A lapocot tartva éreztem. és valaki hasba szúrt. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. és akkor is sokkal enyhébben. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. levettem a könyvespolcról egy 50 .) Másnap. Miután ez is a felszínre került. Mélységes szomorúságot éreztem.

a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. hogy szó szerint emlékszem. Eddig nem tudtam. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. amit még nem olvastam. és elolvastam az elsô mondatot. mert csúnyán gennyedzett. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is. Erdei Judit. milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve. Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. még mindig az élmény hatása alatt. kínzó ekcémámból. A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. állandóan kirepedezett. Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot.” Aztán. Mintha a szemüveg viselésével az ô. (Sajnos nem a rövidlátással). hogy neonatológusként dolgozhatok. csupa seb volt. Aztán bekattant: igen. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam.Atlantiszról szóló könyvet. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek. ami mindkét lábfejemet beborította. Találomra felütöttem. dr. Szívbôl remélem. Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam. és bátran ki is merem jelenteni. de a 51 . Nem biztos. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. Amióta ez történt. hogy napról-napra egyre többen leszünk. A gyermekkorom óta tartó szív. hogy távolba még nem látok egészen élesen. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó. aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. A legelképesztôbb dolgok derültek ki. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. hogy teljesen egészséges vagyok. Már öreg voltam. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal. Nagyon sokat szenvedtem vele. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. milyen jó. hogy nekik az egész életük jó legyen. plasztiklencsés. Orvostól orvosig jártam vele. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. amikor szememet közvetlenül éri a napfény. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. egy napot sem hagytam ki. amin a tekintetem megakadt.és vérnyomáspanaszaim. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. és meghatódottan csodáltam. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. és hamarosan eljön majd az az idô.

sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. Elégedetten néztem meg alkotásomat. most megy el a szomszéd elôtt. napon szereztem tudomást. akkora. betegségem már a múlté. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. mert mire a munkából hazaértem. Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. Hála azonban az agykontrollnak. Hatalmas csörömpölés hallatszott. mintha élne. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. Teljesen tünetmentes vagyok. A gondról az eltûnést követô 6. szinte áttetszô. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. Jól emlékeztem a külsejére. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. 52 . de elmulasztani nem sikerült. A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). melynek töve egyre szaporodott. Hála az agykontrollnak. bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. hogy most fordul be a sarkon. vagy inkább lebegett. s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. kb. úgy bedagadt a lábam. Eszembe jut. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés. Gyógyítottam laboromban. hiszen többször is megfordult nálunk. és senki sem tudott róla semmit. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. Remek érzés. tanuljak meg együtt élni vele. A balesetben. és úgy csizmába bújni. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. Elég lehangoló látványt nyújtott. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. mint a mutatóujjamon a köröm. él. Tetôtôl talpig fehér volt. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. csak az a bizonyos 4 autó tört össze. Vágyam azonban erôs volt. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. Volt olyan telem. nem úgy nézett ki. Alig hiszem el. Azt mondták. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott.

igaz bátortalanul. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren. de úgy éreztem. tehát él. Felutaztunk. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. hogy együtt jövünk haza. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. amikor otthon beszélgettünk. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. Én mára moziba készültem. Nappal elképzeltem. megteremtett egy jobb. már az is eredmény. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. ha az állapotom nem romlik tovább.Otthon a szintemre mentem. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. és elôször is megállapítottam. hogy tombol az influenzajárvány. és azt is. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. egy másféle egészséget. Nappal vizsgálódtam és programoztam. mint amit korábban ismertem. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. ülünk a kocsiban. minden ügyünk egyre jobban alakul. ahogy programozáskor elképzeltem. a nyugalom és a növekvô bôség. azzal a nem titkolt céllal. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. hátul a két szülô. Fájdalmam csökkent. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. Éjszakánként üzentem. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. Ezt a dátumot csak azért írom le. mi a férjemmel pedig mentünk tovább. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. majd együtt jönnek haza. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. én pedig programoztam. hogy itthon mindenki várja. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. s közöttük a gyerek. magam sem tudom miért. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. 4-szer mentem szintemre. pontosan úgy. Ezt. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. Gondoltam.” Érdekes. hogy a Batthyányi térre kell mennem. Minden területen. Szóltam a szülôknek. Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. Naponta 3-szor. Ennek ellenére gyakoroltam. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. – Ôk akarják. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. elmondtam a szülôknek. hogy élénken ver a szíve. Meg kell vallanom. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. akik 53 . „csak” az egész életünk vált csodálatossá. Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. hogy a gyereknek segítségre van szüksége. még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. a gyerek is akarja. Elképzeltem. Beköltözött hozzánk a derû. Éva. hogy jöjjenek velünk.

Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. hogy létezik a „közös tudat”. A korábbi problémáim feladatokká változtak. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 . Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. Hibáimból tanulok. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert..csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. Kiderült. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét. a gyomromat beszûkítettem. Végezetül meg kell vallanom. ám mégis része annak. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. F. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni. illetve csepegôre állítottam. hogy milyen az. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. hogy szinte láttam a benne ülôket. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. hogy hajnalban. Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. Úgy állok hozzá. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. Elképzeltem. lemérjem. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. Azóta valóban egyre jobban vagyok. de világosan éreztem jelenlétüket. Gondoltam. mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. sem másokat. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. kékesfehéres.. s most visszahozzák. eredményeimbôl pedig erôt merítek. A. Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen. s egyre jobban. itt az alkalom. mintha kellemesen meleg. Ekkor „elszakadt a film”. majd felütöttem. Csodainjekcióim. Az biztos. Nagyon könnyûnek éreztem magam. ha sok. lássuk. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet. talán ahhoz hasonlíthatnám. Gondoltam. hogy amit eddig elértem az életemben. kikocsikázták magukat. már-már olyan közel. de talán nem mertem elhinni. pozitív gondolkodású ember van együtt. Nagy élmény volt megtapasztalni. Testünk maga volt az egész teret betöltô. hol tartok. habfürdôvel teli vízben úszkálnék. „egyetemes anyag”. Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. és minden hullám egy-egy ember. az a saját. Egy voltam az egésszel. hogy én nagyon örültem az eredménynek. Nagy élmény volt számomra. Természetesen elmentünk a rendôrségre. hogy: „No. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe.. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. Nem láttam magamat. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. s én elaludtam. Valósággal érezni lehetett a teremben. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel. kellemesen meleg. különleges tengerben. könnyû. A képernyô sötét lett.

A vörösvértesteket feltartóztattam. mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. hogy a jó hangulat belôlem árad. Ha jól sikerül a programozás. csak én. Nem akartam. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. Érdekes volt. A váladék úgy eltûnt.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. de én ezt nem vártam meg. Gyakran mondogatják. hogy kb. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. kedves megjegyzéseket tesznek. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem. Megérzik. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. A tanácsadóim is sokat segítenek. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. meg tudja csinálni a feladatát. hajnali 3 óra volt. mert álmos voltam. magammal elég alfában foglalkozni. nagy fehér madarak képében. és mivel éhesek voltak. Sötétséget. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. Fénysebesen a laboromba vittem. hogy legyek nyitottabb. pedig én nem jópofáskodom. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. hogy nem volt köpetem. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. 6 hétig nem dolgozhatok. Orvosom azt mondta. Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. (A vér vasszintje 4. látszólag semmi különöset sem teszek. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. ám sokkal inkább az a baj. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem. jött az ügyeletes autó. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. de aztán gondoltam egyet. és szubjektív kommunikációval üzentem neki. Kecskemét 55 . oldott légkört teremtek magam körül. piros szívecskékkel. 10 perc múlva. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. kb. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. hogy mitôl. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. Kb. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre.Éjszakai ügyeletben megéreztem. alfába mentem. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket. amit magamtól is tudtam. Ezután jöttek a granulocyták. mert munkát hoznak. figyeljek jobban másokra. hogy ki kell nyitnom a szememet. felcsipegették a baktériumokat. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez. hogy kevés a türelme és az önbizalma. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. Azt mondják. Elképzeltem.5 µmol/l volt. és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki. F. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. Pár perc múlva csengettek. Hiszed vagy nem. hogy fel kell kelnem. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. Igen erôs érzésem támadt. Elôször roppant mérges lettem. Anikó. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. Nekem ez azért nagy élmény.

amit egyébként csak péntekenként kap. ez nem normális. hogy keresse meg Mukit. mert a laborosokat okolták. Gyakran elôfordul azonban. ahol külföldön dolgozom. Kijöttem szintemrôl. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. hogy a cica eszi a húst. hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. hogy egye is meg az ígért marhahúst. hogy mit láttam alfában. Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket. terhes nô került az osztályra. Arra vártak. Néhány szabadnapot töltöttem otthon. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. A tanult módon kinagyítottam a képet. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak. hogy az asszony hazamegy. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. amit már megállapítottak. Beáta. hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot.) Azóta is alkalmazom a képet. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. a bal oldalon. Férjem teljesen paff lett. mondja. mert olyan nincs. ahol a süni pöfögött. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. nem hitt a szemének. ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. s amikor legközelebb dolgozni mentem. Az is érdekes. így csak ki kell javítanom. s úgy tûnt. amit az orvosok csinálnak. vagyis mikor hal meg a nô. Súlyos állapotban lévô. és vizualizáltam. Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. s azt. mûvesével tartottuk életben. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. alig volt már mûködô veseszövete. Ôszintén szólva én is alig. s kiderült. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. Tudom. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. s Marina futott a tányérjához. Ez egy „baromság”. hogy elszakadt a vezeték. A fônôvér ideges. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. majd azt. volt egy piros és egy kék vezeték. hogy mikor „ürül meg a hely”. amibôl egyre több gond fakad. Több szerve is károsodott. Azonnal átmentem a másik szobába. s ezt a férjével is közölték. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott. hogy olyan szerv- 56 . és egy farakás tövéhez szaladt. Alfába mentem. Férjem nem hitte el a történetet. Azt mondta. hogy sajnos elromlott a tévé. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. éppen ott. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe. ami itt folyik. ahol láttam. majd átmentem a másik szobába. hogy teljesen jól érzi magát. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. azzal a hírrel fogadtak. Az orvosok is lemondtak róla. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. Szolnok Elveszett a sündisznónk... Alig telt el 1-2 perc. Vizualizáltam magamban a jelenetet. azt mondja. A cica azonnal nekilódult. és haza akart menni. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. Elmeséltem neki. nem reagál. s esettanulmányt végeztem az ügyön. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. de hát ez az igazság. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. ez nagyon kegyetlenül hangzik. Hiába kapcsolgatja. a macskának. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. ha ez igaz.

s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem. kitisztítottam a pajzsmirigyet. és nagyon szeretik Relax Manót is. Ekkor teljes depresszióba estem. vagyis a csodálatos nyugalmat. Határtalan szeretet. ami örökre elvitte. Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. tudtam. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. ha nem voltam éhes. hogy nem sírtam. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. Fölemeltem a fedôt. Azt is elhatároztam. aki Szegeden él. E. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. és jó irányba terelem gondolataimat. Bátyámtól. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. Visszatért az életkedvem. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. sokat hallgatok zenét. Krónikus hátfájásom. ami nagyon zavart. s pontosan úgy nézek ki. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. hogy megfulladok. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. tornázom. boldogságot. hiszen nem is tudnak róla. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot. pedig már a beutalóm is megvolt. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. F. A 3. elképzeltem.károsodás nyomára jutok. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. és jól tudok aludni. Erre külön nem programoztam. Bánatomban ettem. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. Ezeket a képeket naponta 3-szor. segít rajtam. Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. és abban a pillanatban a 57 . a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. 5 és 10 évesek. több héten keresztül elképzeltem. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. akkor is. ami erôs megfázásból maradt vissza. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. nap elkezdtem a meditálást. Nagyon izgatott a téma.. Két éjszaka elolvastam az összeset. hogy most is ilyen vagyok. amitôl csak a kilók szaporodnak. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. fantasztikus energiát. teljesen megszûnt. amelyek hízlalnak. egy szóval élvezem. Meg is lett az eredménye. hit és vágy tölt el. ha komolyan veszem. aminek következtében bal oldala lebénult. ami a sok. amirôl a kórlapban nem esik említés. nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. Állapota napról napra rosszabbodott. és elhatároztam. hanem megbékéltem sorsommal. életörömet. hogy rendbe teszem az életemet. Ez a könnyebb. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. nem keseregtem. hogy az teljesen elmúlt. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. amit az agykontroll adott. s már nem fulladok. mert állandóan úgy éreztem. és agylágyulása lett.

mert 3 helyen megcsípett. vagy talán több is. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. hogy önálló életet kezdjek. leültem a fotelba. hogy amikorra kinyitom a szemem. Amikor meghalt. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. édesanyámmal és öcsémmel éltem. A laboromban gyógyítottam. de megegyeztünk. mely szökôkútszerûen csörgedezik. A laboromban már várt két tanácsadóm. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. hogy meg kell mûteni. hogy siessünk haza. berendezkedni egy új. Szegeden történt. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. és belenéztem a tükörbe. hogy egyre jobban. Alig hittem a szememnek. Teljesen odavoltak a csodálkozástól. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. sokkal magányosabb életformára. Én azt ajánlottam. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. hogy ô is tesz a cél érdekében. Aztán elképzeltem. ám fôleg azért. Nagyon fájt. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. kamillateával kezeli a végbélnyílást. 58 . a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról. és jó mélyen ellazultam. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. halványzöld élet vizébe. hogy ne siesse el. Édesapám a nagypapámmal élt. teljesen megváltozott az életem. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –. hogy van. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. s bekenték hûsítô. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. Megkértem rokonaimat. Vigyáz a táplálkozására.forró zsír a nyakamra fröccsent. és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. levettem kezeimet a nyakamról. Én akkor. s azonnal feldagadt. Nem itthon. Temetés. mert épp elôzô nap dobtam ki. Demis Russos és Barbara Streisand. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. Éva. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). Mondtam a sógornômnek. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. hogy na. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. fehér folyadékkal. s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. s kértem rokonaimat. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket. Ma már teljesen panaszmentes. Behunytam a szememet. biztosan leégett a nyakamról a bôr. Szüleim elváltak. hanem egy baráti látogatáson. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását. Már másnap beköltöztem a lakásába. Gondoltam magamban. munkahely. Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. külön lakásban. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. hiszen rengeteg tennivalóm volt. és meditálni is fog. mehetek az ügyeletre. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. Gyász nélkül telt el néhány hét. Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. Mindig azt válaszolta. Mohácson. Ezt 10 alkalommal ismételtük meg.

bárhová néztem. Hiszen abban a lakásban élek. Edith Fiore: Nyugtalan holtak. jövendô életek. dr. csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. Biztatott. Igaz. ez nekem rossz. mégsem bizonyult haszontalannak. Kiderült. Már megértettem. hogy bárhol vagyok. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. hogy édesapámat miben temettük el. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. kiket kérek föl erre a tisztségre. meditáltam. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. Megértettem. korlátok. Más mindenki hitt nekem. világossá vált számomra. Anélkül. azt is felszínesen. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. hogy tudtam volna. gyógyszer nélküli alvást. Nem volt halál. Amikor tanácsadókat kellett választani. 59 . Meglepetés ért. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. ami történt velem és családommal. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. hol a gond. célcentrikus ember vagyok. Nem tudtam. A legnagyobb meglepetés akkor ért. – Rendszeresen programoztam a mély. ami egyre jobban fájt. Teltek a hónapok. Bruce Goldberg: Elôzô életek. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább. ezt az egész helyzetet.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. s így egyre jobban hiányzott. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. de érzelem! Amikor erre rájöttem. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. ott minden róla mesélt. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. Átöleltük egymást. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. Jankovich István: Túléltem a halálomat. Nem léteztek határok. amiben nekem tanácsadóként megjelent. dr. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. amíg az aput el nem engedem magamtól. és azt sem tudtam. hogy álmaimnak üzenetértéke van. D. hogy addig nem lesz belsô békém. Nem utasította el. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. (Ma már a Létközt is mondanám. ahol ô élt. ez a kincs már az enyém.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. fásult voltam. pszichiátert keresett nekem. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. Agykontrolloktatómtól. és szó szerint „elzavart” hozzá. és közölte. Napközben fáradt. hátha segít. nyugodt. én természetesen elôre elterveztem. hogy ô lesz a tanácsadóm. kíváncsi. hanem mindenkinek. hogy nem értem a halál fogalmát. Zavart. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk. negatív érzelem. bármennyi idô is telt el. már nem létezik. nem nevetett ki. próbáljam meg. Elég nyughatatlan. ebben a dimenzióban. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is. 6 hét táppénz következett. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. s én egy kicsit megnyugodtam. Kínoztak az álmaim. miért kínoz. ami ekkor elöntött. amikor Mohácsról hazahozták. Rendszeresen relaxáltam.L. Domján Lászlótól kértem segítséget. és szinte mindig olyan érzésem támadt. akik hasonló helyzetbe kerültek. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. Kivéve a fônöknômet. Programozásom célja a talponmaradás volt. miben utazott el. Nagyon gyakran álmodtam vele. 2-3 órát aludtam éjszaka. mert nem én azonosítottam. hogy ô a fizikai létben.

És miért? Mert más vagyok. vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. – Sokszor néztem édesapámról videót. Persze agykontrollal. Fekete Marianna. aki menni akar. de rájöttem. Minden ember tudja. késôbb egyre könnyebb lett. ha az üdvözlô. Addig hallgattam ezeket az állításokat. – Írtam egy levelet édesapámnak. A zseniségem abban rejlik. és naponta meghallgattam. hogy ô is egyre jobban legyen. a mai napig elérzékenyülök. – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. de nem bánt. fájdalmat nem okoz. hogy zseni vagyok. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. hanem a boldogság könnyei. fényképeket. és tisztáztuk. melyben hittem is. Hát ennyi egy most 24 éves lány története. illetve a búcsúimát mondjuk közösen. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. hogy számára mi a legjobb megoldás. s találkozni Vele. 48 db kô került ki belôle. Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért. szép sikerek tulajdonosa lettem. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. és ne tartson nagyképûnek. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. s nem pedig cél. hátha segít valakinek. A gyógyulás azonban csak nem jött. Ekkor ô a 78. Ha ô akart. Elmondtam. kiegyensúlyozottnak érzem magam. Tudtam. magnóra mondtam. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. amit ne érhetnék el. mert mások mint én. hogy itthon. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. ezt köteles vagyok tudomásul venni. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. de még csak javulás sem. Arra is. – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot. Elmondhatom. A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen. naponta 3-szor. egyedül nem mertem laboromba menni. Most megtettem. Mint késôbb kiderült. Igaz. mindenben segít. Ôk is zsenik. hogy elfogadom a másságukat. epeköve volt. évében járt. de ezek ma már nem a fájdalom. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. Csak az megy el. amíg félelem élt bennem. és feltétel. Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat. hogy ô a tanácsadóm. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre. Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. Sôt. megtöltött egy kisebb zacskót. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. Azóta boldognak. Én közben teljes mellbedobással programoztam. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. emiatt a mûtétet el kellett halasztani.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. hogy hiába. s egész életében makkegészséges volt. mint a többi ember.

és sok szenvedésre. hogy olyant akarok. Egyszerûen nem akartam engedni. de azt eldönteni. hol beteg. Kérésére én próbálkoztam elôször. hogy az agykontroll valóban mûködik. az mindenkinek jó lesz. leírni nem lehet – megélni kell. de nekem sokat jelent. Ô bevallottan nagyon izgult. Kezdtem keresni. s mondhatom. az egyetlenre. ez meg sem fordult a fejemben. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. hogy szélmalomharcot folytatok. Egyszerûen nem értettem. Megpillantottam. hogy miért nem mûködik az. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. Pedig hittem. hogy miért adott ilyen alanyt. vágytam és elvártam. mennie kellett. nem változtathattam. sôt. igazán. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. hogy visszaszerezhessem azt. amit le kellett gyôznöm. és én tehetetlen vagyok. Aztán szörnyû volt nézni. Hát feküdjünk a hullámok hátára. hogy el tudtam hinni. hogy fekete a torka. idôvel kisimul a víz. mint én. sokkal jobban dönt. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. Ennek köszönhetem. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. Hát nem volt annak semmi baja. és megköszöntem neki és Istennek. hogy nem lehet megmenteni. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. Ezen bárhogy akartam is. hogy igazán mi a jó nekünk. Bízzuk ezt „szakemberre”. amit ez okozott. így lesz jó mindenkinek.ta. hogy vigyen az ár! Higgyük. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. Lehet. Késôn jöttem rá. amit mindenáron el akartam érni. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Mást szerintem nem is tehetünk. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. hogy jó irányba visz. és azt hittem. Fekete Szabolcs. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. ha ez néha fájdalmasnak tûnik. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. mert azt hittem. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. hogy neki még élnie kell. Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. A külsô leírása nagyon jól sikerült. Csak egy kis idôhúzásra futotta. szinte remegett a hangja. nem tudjuk. ha ô meggyógyul. hogy tanulhattam a halálából. hogy furcsán hangzik. Kitûztem magam elé egy célt. Ekkor még nem tudtam. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. Újra és újra nekifeszültem valaminek. Számomra a legfôbb konklúzió. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. akit szeretek. amit nem lehet. Minden családtagom biztosra vette. ahogy azt kell. hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. akkor 61 . Isten akaratában. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. még akkor is. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. és hagyjuk. Meghalt. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. hogy meghaljon. és égô vörös a nyelve. mégpedig jó szándékkal. aki tudhatja: Istenre. és ha nem félünk. Fôleg nekem. izzadt.

És ekkor szinte zúdultak a gondolatok. visszahúzódó. hogy a 2 éves. de az is segített. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. kutyákat. Nem bír beszélni. Jött is rögtön a válasz: – Nem. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. Na jó. hogy ezt a pillanatot megússzuk. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. A riadalomtól teljesen kizökkentem. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. Megijedtem. de a dobhártya ép – láttam képzeletben. A diagnózis pontosan az lett. és nézegettük a kertekben a virágokat. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. intelligens ember. golyós számológépet. határoztam el. Nem pörög a nyelve. A gyerek ordít. mehetünk az orvoshoz. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. Igen. A visszajelzéskor társam elmondta. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé. valóban rendkívül gátlásos. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. hisz annak nem ott volt a helye. csak nagyon gátlásos. Aznap békésen ebédeltünk. a fûben hever egy halott csecsemô. Azt tanultuk. macskákat. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. Lánya született! 62 . A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. s akkor már biztos lehetsz magadban. Gyorsan elôkerítem az apját.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. rohanjunk az orvoshoz. Valójában tud beszélni. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. értelmes. nincs a gyereknek semmi komoly baja. Egyik délelôtt kavarom a rántást. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra. én ezt megteszem. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. a 100. Az elsô eset volt. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. s két kézzel. de minden gondjának ez az oka. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. megnézem alfában – válaszoltam. amíg teljesen meg nem nyugodtam. hogy végezz el 500 esettanulmányt. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. után kezdtem elhinni. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. de sikerült elkapnom. több iskolát is végzett. s mindennek az a kiváltó oka. szétszedett egy addig rendkívül masszív. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. rózsaszínû masni. gondoltam megnézem alfában. de én mögötte állok. éppen megbillen. Irány vissza alfába! Elképzeltem. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. Addig vizualizáltam ezt. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot.-hoz értem. a füle vérzik. José Silva azt tanácsolja. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék. hogy ez nem valami múló illúzió. S mire az 500. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. Eltöltött a nyugalom. Máig sem tudom. Kb. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. a saját korosztályát is kerüli. amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. De mielôtt elindulnánk.

kb. közben rúgja le a cipôjét. nincs. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. Az az igazi apa. Ismerôsünk hitetlenkedett. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. Az elsô elképedés után kuncogok magamban. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. mint a gyereken. Repül az ing. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. de alfában idônként megnéztem. jellegzetes formájú sapka. jobb életet keresni. Meg kell mûteni. hogy útban van az újabb baba. csak éppen nem bírták a strapát. most már mondd meg azt is. de semmi rendkívüli sincs a látványban. hogy mi okozhatja a tüneteket. rajta egy szép. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. a nadrág. Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. akinek 63 . Nézem alfában. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. hogy néhány csigolya. kiáltja. A környezô erek vették át a funkciót. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. hogy vannak. kezdett panaszkodni.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést. váltakozva. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. infarktus után mûtötték. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. hogy a 3. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. Sokszor kérdezem. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. akkor már nem élt. hogy nincs meg a 3. A válasz mindig az. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. csak 2-t. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. Egy alfatárs megkért. az elképedés óriási. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. hát nem látom a 3 eret. Végezetül egy szép gyógyulási siker. hogy szakad róla a veríték. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. érdarab felszívódott. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. Ledobja a nagykabátot. egybevetik a régi és az új felvételeket. pláne nem feketét. csak éppen valami szokatlant érzek. Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. Félidôs várandós rokonunktól jött a hír. fekete kendô a fején. hol lehet? Bárhol keresem. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. aki egyenruhát visel! – mondtam. Tényszerû valóság. Szépen rendbe jött. felsô rész és hozzá való sapka. Levél ritkán jöttment. 1 m átmérôjû. kivizsgálják. válasz jön. hogy mi a bajod! Itt a bajom. nagyon aranyos.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. eltûnt. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. Hû. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában. s így végig. No. Teltek az évek. a gyermek kezét fogva. majd megírom! Otthon megnéztem alfában. de mozdulatlan baba. A 3. ismét kórházba kerül. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. majd villámgyorsan vetkôzni kezd. Látom. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. de add meg a címedet. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. felsô rész. szépen öltöztetett. A földön szalma. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No. Azt mondd meg. mi okozza a panaszokat. köti ki a nyakkendôjét. a zakót. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik.

. hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. Húsz éven keresztül éltem így. amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. s megtehettem. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. hogy képes vagy segíteni. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl. Másfél évig reggel. és nem voltam túl fáradt. – Figyelemreméltó és tanulságos. és hiába igyekeztem. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt. Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód. délben. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. Fantasztikus érzés volt. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom. egyszerre mind a 8-at. mert éreztem. Bíztam az agykontrollban. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. meséld el. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult. milyen szag lengedezett napokig a házban. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban. apránként. kennek rá mindent. de a megvalósítása igen egyszerû. de ez már minimális. képzeletben már kissé szebben jártam. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. Pontosabban szólva elégettem ôket. – Mennyi ideig programoztad.. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. Ha éjjel fölébredtem. de semmi nem használ. – Hadd kérdezzem meg. mert jól mutatja ez. Lelki szemeimmel görbének. szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. mint az épen. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. Képzelheted. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. este. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni. Gyógyítani kezdtem alfában. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. az elsôk között. hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. rövidebb lábúnak láttam magam. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam. akkor menni fog. Orvostól orvosig viszik. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. A tünetek csak szaporodnak. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását.

Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim. – Az étrended nem változott attól. hogy egyedül is remekül megy. hogy mennyire az.. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra. ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. és délután. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. Óvónôként dolgozom. hogy könnyedebben. én úgy csinálom. milyen egészségesnek lenni! Igen. de melegen ajánlom. – Nem. nem! Csak a járásom változott. és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le. de tapasztalatom azt mutatja. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között. amik mind növelték hitemet. akkor is programozok. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. ahogy olyan csodálatosan járok. vérzéseket szüntettem meg. hogy olyan információk is elôjöttek. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk. A tanfolyam óta megérzem.. problémás eseteivel sokszor megkeres minket. Vizsgálok. – Igen. De nem csak én vettem észre a változást. Most végre megtudtam. Hozzáteszem. boldognak. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni. és utána gyógyítom magamat. mégis igaznak bizonyultak.. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. Eseted is jelzi. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön. ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége.) 65 . én is ezt tapasztaltam. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki. Egyik orvosrokonom. s láttam magamat lelki szemeimmel. hogy mennyire szilárd az énképünk. Fájdalmakat. amikre nem is mert gondolni. és döbbenetes. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. Az „én beteg vagyok”. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. mint egy zerge.. amikor a gyerekek elalszanak. és azt hiszem ez is hozzájárult. hogy zergének képzelted magad?. Szerintem egyedül is remekül lehet. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás. Én tudom. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek. ma teljesen egészségesnek érzem magam.. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. olykor kombinálva a két módszert.. Sokan azt mondják. másként járok már. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire. Egy idô múlva érezni kezdtem.

mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. Úgy éreztem. állandó migrénem. Késôbb már nem akciót hirdettem. Ekkor került kezembe. Úgy láttam. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. én kezdtem elfelejteni. Érzelmileg feltöltôdtem. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem. Újra türelmes lettem. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. A nyáron volt az esküvônk. Ma már gimnazista. A 2. Arról álmodni sem mertem. hanem virágot és hálát hintettem. Akkor azt gondoltam. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. most már tudom. akciós árakat hirdetve. depressziós és introvertált voltam. hogy a munkában sem sikerül semmi. A házasságom tönkrement. kislányom kínlódott. hogy mit jelent nevetni. Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. Újra boldog és egészséges vagyok. s ráadásul semmire sem vagyok jó. A legnagyobb örömöm kislányomban van. mi már nyertünk. A munkámban is újra örömet találok. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. amit a könyv ír. állandóan tanulok. s ismét tudok segíteni másokon. Állandó kétségek között ôrlôdtem. Gyötört még isiász és lumbágó. Ma is vannak súlyos nehézségeim. amilyenrôl eddig csak álmodtam. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. 66 . amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. nem véletlenül. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. hogy komoly bajban vagyok. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. hogy csak felelôsségem van. Egyébként gyógypedagógus vagyok. olyan fejgörcsökkel. de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. szakember. de az is siker volt. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat. Nekem siker. jogom semmi. s ráadásul egyfolytában betegeskedem. hogy mertem lépni. Lehet hogy sokan azt mondják. szokványos tucattörténet. hogy néha elájultam a fájdalomtól. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. hogy ha csak a fele igaz annak. hogy mi az illat. szeretik a boltunkat. Boltom Horvátország határán van. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. mert sok szeretet és kitartás van benne. feleség. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók. leggyönyörûbb meditációnak. és mi a szag. az Agykontrollkönyv. nem befolyásolják a jó kedvemet. és én egyre jobban a vevôket. Büszke vagyok rá. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. hogy családom minden tagja. Az agykontroll számomra életforma lett. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. hisz csôdöt mondtam mint anya. Hálás vagyok. Fischerné Kovács Aranka. s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. hogy megtanulhattam. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. Energiám kifogyhatatlan.

hisz saját érdeke is az. Leírok néhányat. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. Ez éjszaka egy kb. 50 év körüli. Két nap múlva átjött látogatóba. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. Kati.–né S. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. Programozásunk hatására javult a kislány állapota. Hitt nekem. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. Azóta is egészséges. határozott. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. és megoldásokat keresni rá. ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem.és csípôtornát végeztettünk a beteggel. Ezek végeit lecsipegettem. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. 10 perces mûtét volt. Rosszul forrt össze a csont. mint eddig egész évben együttvéve. s ô egyre jobban érzi magát. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. A mûtét jól sikerült. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. Úgy gondoltam. akivel nyak. hogy a vérnyomása is normalizálódott. Szuper ez a Benton doki. valóban talál is. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. Nem csoda. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal. És képzeld. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún. máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. Zita 67 . hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral. gyors léptekkel ment. Átmentem hozzá. Elmondhatom. A Honvéd kórházban operálták. Másnap feltették a gépet a fiúra. szinte minden szavát megértettük! F. aki keres.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. és a fülzúgása is elmúlt. de ma többet magyarázott. azt most képes vagyok feladatként kezelni. Halmozottan fogyatékos. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. és láss csodát. és elmeséltem neki. de azóta sem remeg a beteg feje! F. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. oda nem való anyagokat. hogy az optimális idôpontban ébredjek. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. szegény nagyon sántított. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. és állandóan fájdalmak kínozták. Gyógyítottam más betegségeit is. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. Késôbb az is kiderült. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes.

december: „Jobb vese normális. amire igazán vágytam. márciustól decemberig. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. Nyaki gerincfelvétel is készült. lemegy a boltba bevásárolni. hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. egyértelmûen megerôsítették. Hittem magamban. azt gondoltam. hogy aludja át az éjszakát. tehát tömör) képlet látható. osteomát találtak. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. F. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. Akkoriban váltam el. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. hogy legyen bátrabb. Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. Megtaláltam! Olyan munkát. amikor felébredt. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû. Kitartóan programoztam érte. A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. amely lehet angiomyolipoma. A valóságban is pontosan így történt. kiegyensúlyozottabbá váltam. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el.” 1993. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. Jöttek is szép lassan a sikerek. azzal jött oda hozzám. Amikor 2 éves lett. Egyik éjszaka azt álmodtam. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. este 30–35 percig.” 1993. Kislányom már 5 éves. A tanfolyamnak köszönhetem. A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. önállóbb. nyugodtabbá. naponta. ez nem lehet igaz. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. merészebb. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Másnap reggel. kopást jelzett. s azt mondták. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki. Teljesen elkeseredtem. de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. hogy az Expressz újságot böngészem.Megszületett már a gyermekem. hogy ennyi bajom legyen. ami meszesedést. hogy ô már nagylány. kissé szabálytalan kontúrú. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. az Onkológián. meg kell mûteni. hogy még ezek után sem estem kétségbe. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. s éjszaka azt üzentem neki.

Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. és húgom. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. Ettôl kezdve mindig mosolygó. 3-szor ismételtem meg. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. Üzentem húgom fônökének. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. hogy beszámoljon a meglepô változásról. Naponta 3-szor fél órát programoztam. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. feltette a két képet. F. mert újra dolgozhat. hogy soha többé ne jöjjön elô. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. majd darabokra törtem ezt a képet.meditáltam is. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. 69 . Ültem a padon. hogy ezt soha többé ne lássam. és ahogy közeledett a 3 óra. Már fél éve kísérletezett. Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. Azonnal áttelefonált a gégészetre. úgy. hogy hallgassa meg kérését. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. hogy június 1-tôl dolgozhat. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. gömbölyû daganatot. és utána viszem a két leletet az Onkológiára. és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem. energetizált vizet. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. s azonnal elfogadtam. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. hogy visszamenjen dolgozni. 3 hónappal ezelôtt. és kimondhatatlanul boldog vagyok. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt. Az történt. Én meg csak röpködtem örömömben. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe. és teljesen lázba jött. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. hogy az elváltozás eltûnt. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. június 1ét. Május közepén közölték húgommal. s ideiglenes munkát ajánlott. hogy boldogan mosolyog. Nagyon boldog voltam. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. Ezt kb. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. Nyakcsigolyáimat pedig kis. majd letöröltem. amint húgom kétségbeesetten sír.

valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. sajnálkozva tekintett rám. Közben rengeteg gyógyszert szedtem.) Hát ez már túlzás lenne. hogy mi nyerünk. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. kerestem a szavakat. Pedagógusként dolgozom. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. vagy csak minimálisan csökkentették 70 . de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. Pl. Elhatároztuk. de ezek nem. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. kitûnô eredményeim vannak. nem jövök már zavarba. 1995. Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit. az tudja. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát. igen nagy örömömre. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban. Éva megnyerte a fôdíjat. s most 80 vagyok. hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. s már ment is érte. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. Remekül szórakoztunk. díj. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. Boldogan vettem tudomásul. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével. Aki hallott már e betegségrôl. ha több kollégám is beül az órámra. injekciókúrákra jártam. nem bántam meg. úsztam a verejtékben. sôt még akkor sem. Másnap hallgattam a rádiót. Ugyanez volt a helyzet. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. hogy aki csak meglátott. Konkrétan: 101 kg voltam. és nagyon tetszik ez az életforma. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. fülig pirultam. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot. illetve a penészgombákra. hogy egyébként komolyan készültem az órára. hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. s észrevettem. A tanfolyam elvégzése után. mert olyan allergiás roham jött rám. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. Köszönöm a szerzôknek a könyvet.A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. Például türelmes és megértô lettem. hogy fölvettek a fôiskolára. elhagytam a rossz szokásaimat. válaszoltam. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot. Meggyógyítottam egy barátomat. annak ellenére. Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra.

hájpacni lány vagyok. feszülôs nyári ruha van rajtam. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam. ahogy dicsérnek az emberek. és ahogy ez lenni szokott. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. Budapest 71 . gimnazista. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. amit húztam. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat. mert elolvasta a piszkozatomat. Állandóan fogyókúráztam. hogy napközben többször fölvegyem. Ettôl kezdve. amint hosszú.panaszaimat. és már nem zavarnak a pollenek. Sokat készültem a vizsgákra.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. s nem kell többet bô ruhákban járnom. Teljesen nyugodt voltam. Azóta is tartom az 55 kg-ot. Elképzeltem. Megsajnáltam. Azonnal megvettem a hosszú. mindenki azt mondta. Programozásomnak meg is lett az eredménye. amikor már ilyen leszek. nálunk ragadt. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem. Gabi. s ahelyett. Évente jártam vizsgálatokra. egyre jobban híztam. kiscicaként igényli. hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. és roppant ösztönzôen hatott rám. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. 85 kilós. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. hogy milyen jól nézek ki. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. feszülôs nyári ruhát. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim. meg sem kellett szólalnom. Szinte hallottam. és nem blokkolok le. bár enyhébb formában. ahogy napozok. a kihúzott tételt tudom. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. hogy 55 kg vagyok. hogy fogytam volna. s mondják. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. naponta 3szor programoztam. ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe. fehér. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. bárhova elmehettem. foglalkozzak vele. Most harmadikos gimnazista vagyok. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam. 2. a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek. fehér. (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. vagyis 30 kg-ot fogytam. adtam neki enni. magyar irodalomból és nyelvtanból. mint ahogy számítottam rá. Állandóan arról álmodoztam. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. Láttam magamat. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. ami megerôsíti immunrendszeremet. Amikor kiszólított a tanár. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. hogy sovány és csinos vagyok. ha találkoztam ismerôsökkel. hogy M-es méretû ruhát hordok. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. Budapest 17 éves. elszállt minden félelmem. a bal alsó sarkába pedig. ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni. Aztán eljött a kis érettségi napja.

nagy sikerrel alkalmazom dr. Próbáltam elmulasztani. A tanfolyamot követôen. és ott visszamondják. közös programokra hívták. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. Pl. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. Aztán – talán azért. Természetesen itthon sokat pihentem. Hirtelen nem tudták. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. Kígyós Éva. Leleteim tökéletesek! G. hogy „baj” van. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. de novemberben rendellenességek adódtak. elindultunk. hogy úgy ébredjek. Most már mer felelni a tanárnak. szeretettel vették körül. az önálló tanulás motiválására. hogy mégis megoperálnak. 3-szor programoztam gyógyulásomat. Napközis nevelôként. osztályos gyerekeimmel is. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. tehát elég volt csak rágondolnia. Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. Azonnal elkezdett programozni. de én azt programoztam. s 10 éve kiderült. de már elkezdtem a 4. sem az alakját és a társait illetôen. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. Asztmás rohamokat kapott. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor. 2 alkalommal is. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. Korábban 3 évig észre sem vették. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. a személyes névmásokat. pihentetô alvásból ébrednék. tárgy. Mérete az évek alatt nem változott. Nagyon szeretik az ilyen órákat. Gál Mihályné. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. s amikor a nyaralóba értünk. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá. Törökszentmiklós 72 . A fáradt. még ott is megismételte. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. Anikó. nap reggelén távozhattam. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése.és részes esetet. Most is elaltattak. legalább naponta 2-szer. hogy operáljanak-e vagy sem. 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. s nem zavarta semmi. így orvosom mûtétet javasolt. Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. szinte próbaképpen. Tökéletesen sikerült. és szorgalmasan. akkor azonnal agykontrollozott. osztályban végeztük. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani. mintha mély. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. hogy a mióma kisebb lett. hogy méhemben mióma van. 48 éves vagyok. az alany-. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. December 6-án feküdtem be a kórházba. a ciszta pedig elmúlt. már az is negatívan hatott. Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. autót vezettem stb. így remek lazító gyakorlat is. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak.

lesoványodva megjelent. de csak forgolódtam. Ez behatolt a csontokba. Lejegyeztem az álmomat. megköszöntem a munkájukat. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. hogy egy nagy. Szintemre mentem. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. A jobb elülsô lábán. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák. napjának estéjén. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. hogy fájdalmai csillapodjanak. amikor fáradtan. s ezért úgy gondoltam. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. hogy cicám lábáról eltûnik a púp.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. csillapította a fájdalmat. Szintén vele történt. A vitamint is 73 . a hangulata is sokkal jobb volt. mert több helyen is megsérült és vérzett. Azonnal laboromba mentem. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. hogy segíteni szeretnék rajta. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. Jól elbánhatott vele egy kutya. és a jelek szerint nagyon fájt. Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. s egyáltalán nem sántít. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. s napokig nem került elô. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. Gondolatban elmondtam neki. már szépen jár. s azóta is tart. A programozást abbahagytam. mert azt gondoltam. Amikor befejeztem a gyógyítását. Így a csoda folytatódott. s elbúcsúztam tôlük. hogy feltöltôdjön. s hamarosan lefeküdtem aludni. Már éppen lemondtam róla. az újdonsült laboratóriumomban. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. elkezdtem gyógyításomat. s gyógyította az ízületeket. de mintha megérezte volna. s óvatosan behívtam a laboromba. A tanfolyam 3. hogy eleget dolgoztak. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. aki azt mondta. mert csupa seb volt másutt is. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. Elmagyaráztam neki. azonnal távozott otthonról. Sebei már nem véreztek. akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. s gyógyítani kezdtem. ahol nagyon jól éreztem magamat. Nagyon ügyelek az étkezésre is. gennyes seb alakult ki a farkán. Ezután kijöttem szintemrôl. De a csoda csak 3 napig tartott. teljesen meggyógyultam. ha megenné a vitaminokat. s megpróbáltam újra elaludni. 1 órán keresztül folyt a kúra. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. ha megengedi. s kimentem megnézni. Amikor már úgy gondoltam. hogy vissza sem tudtam már aludni. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. Ma már alig tapintható az elváltozás. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. teljesen rendben vagyok. hogy jó lenne. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. Egyszer csak döbbenten vettem észre. mert nagy szüksége van most rájuk. Elvittem az állatorvoshoz. kijöttem szintemrôl. Apró szobrászokat fogadtam fel. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. reggel 5 órakor fölébredtem.

Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. tudni kell rólam. amire azelôtt még nem volt példa. Programozásom óta 2 hónap telt el. Helga. Még tartott a kezelésem. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. hanem olyan folyamatosan beszéltem. Jelszavam: mindig mindenem megvan. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . A kertész. aki orvos. Életem minden területén megváltoztam. vagy ami még rosszabb. és én csodálatos elôadást tartok. Most már tudom. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. Elmetükre-technika: barátaim megkértek. ami hatalmas változást hozott az életemben. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról. szemész és belgyógyász is megvizsgált. jobboldali. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. Olyan érzésem volt az elôadás közben. s azt mondták. mert különben úgy meghízok. mint egy disznó.azonnal bevette. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. azt mondta. amiket korábban nem is használtam. a keserû gondolatokról. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. Fejfájáskontroll: évek óta tartó. ami a boldogságomhoz kell. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót. amikor azt mondják: – Ha te tartod. Azóta már többször is megkértek. Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. akkor biztos szuper lesz. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. amikor nekem szükségem van rá. nem jött ki hang a torkomon. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. Ám a súlyom változatlanul maradt. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. mert úgy látták. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. szeretgettem ôket. Érdemes az állatokat is gyógyítani. hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. ahogy könnyedén mozgok. Nos. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. Ebbôl idézek. mélyen hatott rám. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. Miután fônököm. hogy nyugodtan állok a pódiumon. A végén megtapsolnak és gratulálnak. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. hogy én értek a legjobban hozzá. frontérzékeny vagyok. Vettem egy kis füzetet. Siker sikert követett. abban a pillanatban. kivéve egyet: a súlyom maradt. s a káromkodásról is. mindenki rám figyel. Remek érzés hallani. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. Természetesen pozitív irányban. hogy akik régebben is ismertek. hogy mit szedek. a nyugtatókról. pedig igencsak volt közben idôváltozás. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. azt mondta. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. és életem azóta gyökeresen megváltozott. Könnyedén leszoktam a cigirôl. akitôl vette. megtudta. hogy hagyjam abba. Nem hogy nem dadogtam. mintha valaki súgna. Korábban ideggyógyász. ott és akkor. hogy tartsak termékbemutatót. de 3 elôtt már dadogtam.

s éppen akkor. hogy felemelték a nyugdíját. akit imádtam. Találkozót beszéltünk meg. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. kissé kárörvendôen meséltem neki. de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. Elôadás után. és nincs telefonja. kedvenc mondatommal kapcsolatos. az eredmény az lett. Nap mint nap dúdolgatom magamban. de nem is törtem rajta a fejemet. amikor szükségem volt rájuk. Éppen a hónap utolsó napja volt már. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. hogy levélben értesítsem errôl. Ekkor eszembe jutott a nagymamám. Semmi ötlet nem jött. aki – szinte hihetetlen. Munka után meglátogattam az édesanyámat. valamennyi baci halott lesz. így az ahhoz használt vizet programoztam. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. Egy ideig ment is ez. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. Napi 5-6 kávét ivott. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. amit keveselltem. hogy „fogadd el magad olyannak. Már rég meg akarta ezt köszönni nekem. Így hát gondolatban üzentem neki. amióta feljárok hozzá. hogy a megivott víz feloldja a hájamat. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel. mégis mindenki szerette. aki elmondta. hogy írnom kell egy meditációt. s azt mondtam neki. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól. hogy minden diéta.próbálkoztam. amit jelszavamként említettem. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. 75 . ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. amit már 1 éve kért tôlem. Szinte csak úgy viccbôl. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. aki örömében. Elvittem hozzá az alfahangkazettát.. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. Mire lejár a kazetta. A következô történetem is az említett. Nos. hogy honnan szerezhetnék pénzt. A cigi sajnos maradt. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal. És miután semmi sem történik véletlenül. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. ahogy hazaérkeztem. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. amilyen vagy!” Gondoltam.. 1000 Ft volt benne. és jól érezték magukat az emberek a környezetében. ha már lefogyni nem tudok. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. Azt programoztam ugyanis. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. A nap bármely szakában is ittam a vizet. Közben kuncogva. talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. majd végleg abbahagyta. Ekkor újabb ötletem támadt. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. azután taktikát változtattam. hogy ez egy lézerpisztoly. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal. hogy feltétlenül telefonáljon. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. láttam magam elôtt. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. Az akupunktúra sem segített. úgy éreztem. s ahhoz már kevés volt az idô. amit a bacilusokra irányítunk.

s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. töröld”. és belegondolok. Ma már életvidám. nem azt mondom. bosszút álltam. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. s mikor eljött „a pillanat”. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. Ma már az is bántja a fülem. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. addigra se láza. Könyörgött az unokám. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. A napokban egyik este felhívott a lányom. és másokat is arra ösztönzök.. akit szeretnek az emberek. ha valakire azt mondják. nem aggódni és nem bosszút állni. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. azt sem tudta. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. Ha úgy érzem. Ha megbocsátok. pedig arra is büszke voltam. Elfelejtettem a gyûlöletet. anginás szívpanaszok. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe. de akkor annyira. hogy valaki megbántott. ízületi és gerincbántalmak. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni.Kb. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. azonnal megbocsátok neki. egészséges nô vagyok. vánszo76 . amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. ami a célom felé vezetô úton elém került. Elég nagy változás ez ahhoz képest. hogy a nap 24 órájából 8 órán át. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. A bosszúvágy kihalt belôlem. illetve velük szemben. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam. vesekövesség. ami meggyógyítja a Béci fülét. 180 fokos fordulatot tettem. egy szó nem sok. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. laza és boldog vagyok. Úgy érzem. hanem szeretni. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle. hogy ha kell. azt sem tudta. s máris megértôbb vagyok vele. hogy ne aggódjanak. megérteni és megbocsátani. Ma már tudom. Pedig a másik nem is tudott róla. hogy „töröld. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. ennyi tellett most tôle. Nagyon büszke voltam arra. hogy megbántott.. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. Régen úgy tûnt. bolond. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. hogy már nem is haragszom az illetôre. amit nyújtani tudott. hanem újabb lehetôségnek. legyôzendô akadálynak. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. ebben a pillanatban ez volt a legjobb. hogy képes lettem volna meg is ölni. hanem hogy „ó”. nyombélfekély. mert azzal úgysem segítenek magukon. vajon miért tette azt amit tett. Sôt. tapasztalatnak. Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. bármilyen társaságban megfordulva. és aki szereti az életet. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. amibôl tudom. mert nagyon fáj neki. Járjanak utána aggódásuk okának. Próbálja ki valaki. s magamban azt gondolom. állandó feszültségben tartom magam. annyi sem jött ki a számon. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám. hogy én haragszom rá. kiegyensúlyozott. és meg fog szûnni aggodalmuk. Ennek már 1 éve. s mire a kazettát végighallgattuk. akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. mert. 46 évig. s lázas is. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. Önbizalmam megnôtt.

ami tiszteletet. egész és tökéletes. Elhatároztam. A könyvben leírtak alapján minden nap. akit 20 éve nem láttam. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. Biciklire ültem. Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. Kecskemét Az elsôk között. akkor is csak krimit. s másfél órán keresztül beszélgettünk. Úgy örültünk egymásnak. a szomorúságot juttatta az eszembe. Gy. Egyre közelebb kerülök a természethez. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. hagyja el nyugodtan. s ha olvastam nagy ritkán.. mert az elmúlást. Ma úgy érzem. én megtalálom. s hogy mennyit kell még tanulnom. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. Régen nem szerettem olvasni. s ettôl még különlegesebbek lesznek. sürgôsen át kell mennem hozzá. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. a fákra. Gy. az épületekre. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. csak valami idegesítô csivitelést. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. Minden nap másmilyennek látom. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. szeretetet és óvást jelent számomra. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással. Mostanra már észreveszem. Régen nem szerettem az ôszt. s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét. s ha fölkerestem. A záró meditáció igen mélyen érintett.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. mennyi mindent nem láttam meg. Kb. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki. s nem számít. hogy édesapámmal. ha elveszít belôle valamennyit. hogy milyen szépek az épületek. nem engedett be. mint annak elôtte. Mende 77 . Eddig nem hallottam a madarak énekét. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. hogy akinek sok pénze van. Most jöttem rá. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. de leveleimre nem válaszolt. Érzem a fû illatát. Régebben is próbálkoztam. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. másként esik a fény a felhôkre. és pihenést.rognak a napok. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk. ellazulást. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. csodás színpompáját. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. Beengedett.

az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. Sokszor már elég csak arra gondolnom. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. helyesen teszem-e. Mit mondjak. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik. fogadja el inkább az orvosi segítséget. Életem kiegyensúlyozott lett. hogy talán lehetne érte tenni valamit. Egy év múlva úgy éreztem. de nem fogom megtudni a fejleményeket. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. már teljesül is a vágyam. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. Csak annyit kért. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást. Örülök. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. Sajnos azt a választ kaptam. Nem hagyott nyugodni a gondolat. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. mostanra viszont oldottabb vagyok. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. ami napról napra. hogy én ugyan megtettem. s mielôtt bármit tennék. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától. hogy programozni fogom a célomat. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. de nem ekcémás. hogy ekcémás (volt) a kezem. hogy megismerhettem a Silvamódszert. meggyógyítani. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. Éjszaka megüzentem neki. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. Azóta tudom. s ez sokban segíti haladásunkat. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. hogy próbálom itt tartani. Másnap a mi rendelônkben jelezte. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta. 78 . 1976 óta megkeserítette az életemet. Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. terveim sorra valóra váltak. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. s az ott tanultakat is bevetettem. akivel azóta boldog házasságban élek. hogy nem. Nemrég. emberi kapcsolataim javultak. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. Egészségügyi asszisztens vagyok. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. Nagyon hittem a gyógyulásában. pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. Sok technikát megtanultam belôle. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. majd 3 hét múlva meghalt. boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat. Azt gondoltam. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. ami tôlem telik. Egy szóval. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. egyre jobban és jobban megy.

Természetesen húztam. Most másik kép ugrott be. amit a sebekre irányítottam. most már céljaim vannak! Egészségesebb. halasztottam. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. az elrákosodás veszélye is fennáll.. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam. ép állapotot. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem. Orvosom furcsán nézett rám. Köszönet érte! Haár Márta. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt. hogy éppen remek formában vagyok. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. de orvosom már korábban megemlítette. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem. hogy jó lenne ezt eltávolítani. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. Ettôl aztán pánikba estem. de haladékot kértem. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. a lakás. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. a telefonáló kételkedni kezdett. Megijedtem. és megjelöltem. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl. újabb „csoda” történt velem. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. 93 novemberében azonban orvosom közölte. Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. majd a vizsgálómûszer lencséjét. Bevillant egy utcarészlet. s ezt is elmondtam részletesen.Mindennap relaxálok. és ahogy fogalmazott: „Ági. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. csak az éppen nem az ô állata. már csak azért is. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel. „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. de valahogy nem teljes gôzzel. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. majd a heg is teljesen el nem tûnt. 79 . s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. Éreztem. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást. Budapesten élek. de hála Istennek. kiegyensúlyozottabb ember lettem. és addig lôttem vele. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. a ház. Szekszárd Hála az agykontrollnak. Toleránsabb lettem. amíg a seb.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. Megjegyzem.. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. alfában és bétában egyaránt. Megtörtént a vizsgálat. és kértem a kutyus adatait. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk. Ekkor derült ki. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. Újabb menetet kezdtünk. hozzátéve. nem jártam még Debrecenben. a kutya fajtája. korábban csak a problémákat láttam. amit részletesen leírtam a telefonálónak. az utca. mert a felrakódás nôtt.

csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. s az „élet vizével” locsolgattam. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. valamennyi részlet stimmelt. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. Már nem kerülgetett a rosszullét. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet. Minden eredményem jó volt. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát.. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek. s meglett az állat! A játszótér. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. illetve ablakpucolóval lehúztam. hogy mindez megtörténhet. H. Lemostam. a debreceni hölgy. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. amikor elmeséltem a történteket. örömtôl repesve mondta el. Úgy látszott. Mindketten örömmámorban úsztunk. s szeretettel gondoltam rá. ez másnak nem nagy szenzáció. Tudom. Hiába öntöztem. 2 hónap múltán. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. Esténként elkezdtem hozzá beszélni. teljesen magához tért. s tisztán láttam minden számot. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. s így ott is sokkal jobb. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. 16 éves tanuló 80 . Zöldségüzletük már régóta kiadó. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. O. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt. Nagyon megörültem a hírnek. amit a tanfolyamon tanultunk. s Emese. Igencsak meglepôdött. Alig mertem elhinni. anyu és apu arról beszélgetett. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. Most már.-né. Teljesen kicseréltek. Azt hiszem. mint azelôtt. hogy nem kell szemüveget hordanom. mert jelentkezett bérlô az üzletre. az egyiket a szobájában tartotta. mintha siratná anyósomat. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket.Két napig csend volt. de lám. Amikor meghalt. Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. hogy minden információ. de nekem óriási. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. vigasztaltam. A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. Budapest Lejárt a jogosítványom. Harmadnap megszólalt a telefon. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. és a laboromban gyógyítottam a szememet. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. Megkérdezte. feleltem. ahová a „civil” szem nem láthat be. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. hogy anyuék boldogok. nem tért magához. Ekkor eszembe jutott. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem. én pedig azóta is örülök. Hetényi Ági. még a legkisebbeket is. nyugodt és vidám vagyok. szomorúak. Amikor kedden hazautaztam a suliból. újra egészségesek a levelei.

Másnap ugyanazt észleltem. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. hogy elveszett autónk megkerül. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. Akkoriban lopták el az autónkat. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. kopasz. Kórházi ágyba kapaszkodó. sovány. mindig volt valami probléma az egészségemmel. hogy meggondoltam magam. Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. de jó állapotban lévô autóját. Több. Vezetô beosztásban dolgozom. mint régebben. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. hogy egészséges vagyok. E képeket napközben is felidéztem. majd az elmetükre81 . melyen megállapították. húsból csak csirkét és halat eszem. mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. de egy pillanatra sem keseredtem el. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. A tanfolyamon. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. hogy fehér színû. Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. és jobban megy a munka. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. amikor az elmetükre. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót. a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. Úgy éreztem. így az autópiacokat kerestem fel. Köszönöm! Hócza Györgyné. melynek ma is nagyon örülök. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. amikor az orvos közölte. remek a hangulat. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat. hogy én nem lehetek beteg. döntéseimnél. hogy kutya bajom. Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. Megváltozott az életem. használt. ahol nem ért meglepetésként. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. ha eszembe jutott a betegség. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. A típusát nem tudtam. Megrázott a kérés. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. egy leukémiás kislányon. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. Azonnal elkezdtem programozni. Barátainkkal összefogva.technikát tanultuk. Kicsit meglepett a dolog. segítsek 13 éves ismerôsén. képzeletben megalkottam új autómat. és nekem nagyon tetszik. hogy a bal mellemben ciszta van. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. csak azt. és közöltem.

Sajnálom. és nagyon szép volt együtt az életünk. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. talán földrengés lesz. Gyönyörûen. Szerencsére ma már jól van. Elôször meglepett a dolog. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. hogy depressziós az illetô.technika szerint elképzeltem. A 2. és különleges gyógyszereket adtam neki. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. Ultrahanggal apránként. Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. és csak a fal látszott a helyén. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. fekete. akivel 42 éve vagyunk házasok. csak otthon gubbaszt. életem eddigi legjobb döntése volt. amilyennek szintemen észleltem.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. (Most már tudom. pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. nem otthon. Nos. elbeszélgettem vele. szerencsére nem okozott kárt. talán éppen nyaral. Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. Aztán arra gondoltam. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam. Kiderült. élesen láttam a 2 követ. s orvosom közölte. és a vérképe is remek.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam. amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem. Néhány hónappal késôbb kiderült. hogy most máshol van a kislány. Képzeletemben a fal megmozdult. mint ahogy az is kiderült. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz. s még ma is az. mintha a tér tágulni kezdene. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. mert nem dôlt össze a fal. hogy pontosan úgy néz ki. hogy valóban így volt. de nem nagy. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. és egyre nagyobb sétákat tesz már. amiben arról számolt be. elindult felém. Ezt még vagy 5-ször megismételte. hogy 2 epeköve is van az illetônek. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. Hat alkalommal kezeltem. csak elmondani tudtam neki. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . itt az alkalom. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt. Negyedik héten levelet kapott testvére. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. több nap alatt. Testvére mesélte. még az utcára sem hajlandó kimenni. már jól érzi magát. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. nem tudtam mire vélni. Na Jenô. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. amit nehéz szavakba öntenem. hihetetlen boldogságérzéssel. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. Három héten át esténként behívtam laboromba. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. hogy a hosszú. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem.

amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. Egyetlen reményem az agykontroll volt. mintha soha nem is szívtam volna. hogy azonnal ki kellene húzni. Éva Mostanában szokásommá vált. Egyik nap. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat. suliba menet. Egyszerûen jó kedvem van. de ez nem zavar. A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. annyira nem kívánom a cigarettát. Az a határozott érzésem támadt. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. A tanfolyam után. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam.. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit. Szintemen elképzeltem. majd letettem. ez az agykontroll. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. Hugi Egy éve. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon. sikerült ott mindent megtanulnom. heteken át programoztam elmetükre-technikával. hogy forduljak másik orvoshoz. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). azonnal menjek fogorvoshoz. és egészséges babának adok életet. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad. rögtön másnap.. és azt tanácsoltad. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. inkább jól mulatok magamban.. hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. Azóta is megvan. Én eközben persze szorgalmasan. nap mint nap gyógyítottam magam. ami ráadásul pontosan úgy néz ki. Kettétörtem a cigit. Az orvos átnézte zárójelentéseimet. 1993. hogy kétszobás lakáshoz jutunk. mert nagyon köhögött. A kitûzött nap reggelén. és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. Úgy érzem. kitartóan. Estérôl-estére. és a tiszta hamutartóba tettem. meggyógyítottam a fogamat. és elmondhatom. és nem javasolt mûtétet.. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. Büszke vagyok magamra. Most meg. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. Asztmás volt. a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok.meghozatalához. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. Egy hónapig programoztam magam. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. Azt hiszem. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. Amióta relaxálok. és megírtam a dolgozatot. 83 . És képzeld. Horváthné B. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket. félhangosan énekelek az utcán. hogy reggelente.

-né. A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört. dr. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. Gyomorbántalmaim is elmúltak. mezôgazdasági mérnök. Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. mégis ismételten hangsúlyozom. ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. Gondolkoztam. hogy meggyógyulhatok. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. amik nagy örömet jelentenek. de számomra már olyan természetesek.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Jugoszlávia 84 . Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. L. hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését. Sok-sok apró sikerem van még. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. hogy nem is jegyzem ôket. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. Na és itt jött a következô véletlen. Krónikus vesegyulladásom volt. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. mert annyira tetszett. nagyon vigyáztam arra. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. egy újabb könyv formájában. Kb. Ebbôl tudtam meg. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. Kétszer végigolvastam. I. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. hogy ne egyek olyan ételeket. Kiegyensúlyozottabb. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. hogy mikor. arra is ügyelni kell. de véglegesen nem gyógyultam meg. 6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. Ez pedig a Testkontroll volt. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. nyugodtabb. s elolvasása után felcsillant bennem a remény. hogy mit eszünk. K. hogy megismerhettem dr. Betartva a könyv útmutatásait.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. hogy nem elég arra figyelni. békésebb lettem. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter. hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma.

85 . ahogy a hullámok kavicsokat. Ott napozok. megfájdult a homlokom. Mivel azóta közel 1 év telt el. Ugyanebben az idôben Belgiumban. ahol kereszthuzat van. gyakran összekeverte Bukaresttel. Tisztán kivehetô. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. Nem tudtam. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. A családi származás típusától. Életkedvem eltûnt. pár évvel a válásom után.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. mert csípte a só a torkomat. villamosra. morajlik a tenger. eldugult az orrom. tiszta. Ez 1 hétig tartott. Az ég felhôtlen. Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. amikor kinyitottam a szemem. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. Zárkózott. Köszönöm! J. azzal borogattam az arcomat néhány napig. az értékrendszeren át. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. hogy tanulja az agykontrollt. Így lebegek még vagy 5 percig. Az arcomat melegíti a nap. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. hogy a frissen megszerzett kincs. Ha nem vigyáztam. vissza-visszatérô arcüreggyulladásból. hogy Budapestre jöjjön. Elôször a parton ülök. mert olyan jó volt ott lenni. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. a tengervíz hûsíti a gyulladást. bátran mondhatom. Semmi sem zavar. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. egy ottani. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. majd kinyitom a szememet. bevallom. hogy hol van pontosan ez a város. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. míg elhalkul a zene. Kb.. Fülem a víz alatt van. a nap melegen süti az arcomat. Egy szót sem tudott magyarul. teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó.. Adorjánné. Meditációim során elgondolkoztam magamban. A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. máris segít. ahogy kimossa az üregeket. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. s el is hoztam magammal. hogy ez már a múlté. kagylókat görgetnek a parton. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. Érzem. le a torkomon. míg végre találkoztunk. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. Azt. Belegázolok a vízbe. még az öngyilkosságot is megkíséreltem. maradt a meleg só. Innen jött az ötlet. Befolyik a sós víz az orromba is. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. Minden esetben köhögnöm kellett. mint korábban. de szenvedett miattam a környezetem is. Addig azt sem tudta. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. jobban. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre. a 2 utolsó alkalommal már csak azért.

Attól kezdve folyamatosan programoztam. hogy sikeres rajzoló leszek. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. egészséges lesz. fölsértette az ínyét. Elképzeltem. Elképzeltem. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. minden este szintemen vizualizáltam a célomat. ô pedig figyelte a fejle86 . Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. sokat segítettek. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Debrecenben. én a szintemre mentem. és kisfiam ujjain a bôr újra szép. Programozom. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. A szemölcsök az írásban is zavarták. Ismerôsöm szotyolát rágcsált. Némelyik ujján négy is elôfordult. könnyen tanulok. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. és üzenem mindenkinek. sima.A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. és az érettségit is sikerrel leteszem. becsuktuk a szemünket. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl. s az egyik héja a fogai közé szorult. A Vándor. ahogy a vírusok elpusztulnak. A Pap ôrzi meg hitedet. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. Megtapasztaltam. gyakran és érzékletesen. sôt. Ilyen csálé ábrázattal jött. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom. Egymás mellé ültünk. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell. dolgoztam rajta. a tanfolyam után végre rám talált. s azóta rendületlenül használom a módszert. a tanáraim örülnek a javulásomnak.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. Örömmel tapasztaltam. Valamennyien hiányozni fognak. (Valóban kiváló tanáraim voltak. Pár hónap múlva azt vettem észre. A Gyógyító. Ahogy piszkálgatta. kié a Szeretet. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. segítsek rajta. Az alkotókedvem. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. Jakab Éva. aki továbbvezet. hogy egyre jobban tanulok. közben olyan nagyra tátotta a száját. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot. Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Hadd zárjam levelemet egy versemmel.

Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. benne számomra külön szobát. hogy motorral. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. s a siker nagy titka.ményeket. ha orvos is látná. mert elég rendszertelen volt. Ma már az is ott áll. Az utóbbi elengedhetetlen. lábamat. nagy vággyal és hittel. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. rövidesen az is összejön. ami kiderült. hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést.-né Sok gondot okozott a menstruációm. ami 12 km-nyire van. amint kihányta gyomra tartalmát. hogy ez a problémám megoldódjon. Egész héten programoztam. A hála sem maradt el. 87 . az apróbbakból tele lenne a könyv. Sikerült! Mondtam. s 1 óra múlva már vígan futkosott. Azóta naponta 2-szer is van székletem. s csodálkozik. a lábamra teszi. A hála: hozza az egereket. Már csak pislákolt benne az élet. Kórházba rohant a gyerekkel. J. miért nem eszem meg. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. harapós kiskutya. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. Nagyon jól bevált! J. aminek nagyonnagyon örülök. hogy boldog ember vagyok. hogy állkapcsa a helyére ugrott. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. Erre ô motorra ült. Közös. Laborszintemen megvizsgáltam. Azóta állandóan a sarkamban jár. azért nem ártana. Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. remélem. Most garázsra meditálok. teljesen összeforrt. s kinyitottuk a szemünket. Gyógyítottam. ami méri az idôt. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba. (Érdekes. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. Csak a nagyobb sikereimet említem. szintemre mentem. segítsünk. Leültettem magam mellé. mint amilyen a kvarcórákban van. Lakik a szomszédunkban egy mérges. hogy segítsek rajta. ahol nyugodtan meditálhatok. amikor áthozták hozzám. J.) Eztán kijöttem szintemrôl. Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. Úgy állítottam be ôket. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. Megmérgezték. Erzsi. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. fájdalom nélkül kereste fel. Ma már én is elmondhatom magamról. nyaldossa a kezemet. J. s kezében vitte az ujjat. de a levált rész nem akart visszaforrni. amikor látta. türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. Rövidesen egy kattanás jelezte. Kiderült. és a városba hajtott. A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. mentsem meg. szerintem a legfôbb mozgató erô. Megpróbáltak segíteni. Ekkor szóltak a csoportnak. s emiatt kegyetlenül bicegett.

Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. de másnap reggelre teljesen rendbe jött. Alig tudtam lemászni az ágyról.) Amikor kijöttem alfából. Az út félóra volt. reszketve feküdt. Úgy éreztem. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. Összekuporodva. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. Teljesen felgyógyult. s a történtek így értelmet kaptak. Na megállj! Mit gondolsz. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 . egyáltalán nem reagált. kelletlen válasz. nekem is. Késôbb láttam. A lábam már egyáltalán nem fájt. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. Hiába szólongattam. hogy egy széles. Nyelni sem tudtam. s mára már teljesen rendbe jöttem. akihez én is el szoktam menni. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám. Aznap még sokat pihent. ugyancsak meglepôdtem. Két nap múlva meghalt. Amikor visszajöttem szintemrôl. majd elképzeltem. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. úgy. és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. ez nekem szól. Lementem laboromba. s elkezdtem gyógyítani. mentem a laboratóriumomba. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam. Már nem reszketett. és már könnyedén tudtam nyelni. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. s ez elgondolkoztatott. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. Lementem a laboratóriumomba. ha gerincproblémám támad. és vártam. Nem tudom. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. Van egy országos hírû csontkovács. még a fejét sem emelte föl. De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. s a derekam is alig. Ezek után mindennap így gyógyítottam. hogy végül is az volt-e. Képzeletben gyomormosást végeztem. nagy. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. mi volt ez. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár. ahogy azt vizualizáltam. Sógornôm súlyos beteg lett. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki. mert akkora javulást éreztem. az biztos. de az sajnos üres maradt. s még vakkantott is párat. Nem volt más választásom. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. Kb. s elképzeltem ott. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett. Úgy jelent meg elôttem. laborszintemre mentem. Képzeletemben még gyulladás. Amint lehetett. de pár napra rá megkaptam a választ. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. hogy súlyos gyomorrontása van. s a bal lábam is végig hasogatott.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. erôs. Jutka. Nagyon megijedtem. Szóltam a sofôrhöz. Miután ez többször megismétlôdött. Nem értettem. fehér. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. hogy szívinfarktuson esett át. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. nagyon rosszul éreztem magamat. Egyszer csak hallottam. (Egyébként nem szokott ilyent tenni.

. hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. és van egy nagyon aranyos. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. fehér köpenyes ott maradt. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen. Nem volt náluk élelmiszer. majd szó nélkül a jegygyûrûjére.) Néma csend.. barna hajú és barna szemû ember volt. s mégsem javul az állapotom. arra vajon hogy reagált volna. és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját. hogy élô személy –. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe. Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is. 1995. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be. és akkor említette. s hívogatólag nézett rám.) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. bekapcsoltam a tévét. kínlódva cammogtam felfelé. mit jelenthetnek ezek az álmok. a Blaha Lujza tér felé. az egészséges. ami kitakarodik a testembôl. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. Szeretteimnek szükségük van rám. majd kicsattant az egészségtôl. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. az álomra gondolva. ahol a családja tartózkodott. Itt már kinyílott az ajtó. A két másik szállító egy ronda. Megint 1 megállót ment. 2. én gondozom és ápolom ôket. nagy kosár lógott a karján. 1. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. hogy ne lássa becsukott szememet. barna haja van. hogy a célodnál légy. Mentem 1 megállót. amit bevitt a konyhába. Tudtam. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen. Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. le akartam szállni. és hosszú. villámgyorsan alfába mentem.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. (Ha lakásról álmodom.” Válasz: „Tényleg hosszú. az rendszerint a saját testemet jelenti. szôke kisfia. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. tele élelmiszerrel. 3.magamban. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött. de nem tudtam. de nem nyitották ki az ajtót. Többévi kínlódás után szintemre menve. Sportos testalkatú. A 3. mit tegyek. hogy milyennek láttam a szobát. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló). és ebben a pillanatban láttam ôket. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz. milyen növény. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. majd elfordulva. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt. Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. barna haja van. álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. hófehér köpenyben. október 3. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. dacos arckifejezés. Velük jött egy harmadik.” Megszólal: „Tudom. hogy ezek az álmok összefüggenek. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. tehát valami jelentôsége van. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget. A busz egyszer csak megfordult. Ki tudja. és elindult az ellenkezô irányba.” (A sofôr fekete hajú volt. Ránézek a sofôrre: makacs. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. Törtem a fejemet. erre utalás is történt az egyik álomban.

Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. úgy megyek fel a lépcsôn. nem vagyok annyira gyenge. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. Nem tudtam kifizetni az árut. 90 . hallgassak a férjemre! Abbahagytam. ha továbbra is kezelnének. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. a szívem vadul kalapált. (Az sem véletlen. Megláttam az orvost. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. Aztán meg is feledkeztem a dologról. nem maradt szabadidôm. fuldokoltam. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. mert álmos voltam. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. Lábon állok. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. de többet nem tudnak tenni. Úgy magyaráztam ezt az álmot. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. aki elôvett egy hatalmas. járjak-e továbbra is a kezelésre. A vérnyomásomat lenyomták. Fújtatva. mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. Nagyon fájdalmas volt a kezelés. hogy nem fogok nyerni. csak az akarat vitt elôre. mint álmomban! Az arcvonásai. Úgy látszik. állandóan ott voltam. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. és különbözô gyógyteákat és egyéb. Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. A házban. és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki. mire ô azt válaszolta. de teljesen érthetôen jött. álom!). Még mindig nem „kapcsoltam”. elment az egész nyár. hogy a férfi természetgyógyász orvos. részben anyagi okok miatt. zenészek. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. nagyon sokba kerülne. dagadt pénztárcát. Kérdeztem. a haja színe. Utólag gondolkoztam. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. hogy el ne essek. Férjem szerette volna. a szeme színe. A válasz megint szimbolikusan. Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. hogy mit tegyek addig is. meg kellett állnom. a tudatalattimat jelképezi). kezelés után mindig le kellett feküdnöm. hogy menjek be a rendelôjébe. ha abbahagyom. A riporternô közölte. mint egy lepke. én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. ami egyike az én problémáimnak is. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. s kifizette helyettem az élelmiszert. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. akik elmondták. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. mindig gyalog (mint az álmomban!). De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. álom!). érdemes volt-e odajárnom. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). az arcát nem láttam teljesen tisztán. Járni alig tudtam. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. Elmentem a rendelôbe. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. hanem a Vilmos is. Ott a falba kapaszkodtam. mert rosszul voltam. ezt az egy problémámat elmondtam. legyen a két agyfélteke egyensúlyban).nálunk rosszul lehet fogni. Akkor döbbentem rá. hogy folytassam-e a kúrát. nem nyertem. Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3. ahol a rendelô van. Az egyiket ugyanabból. mint gondoltam. Úgy estem be a rendelôbe.

Másnap reggel. ennek az akciónak vége lett. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. Láttam a problémáját. A belek sötétzöldek. vastag visszerek éktelenkednek. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. hogy fog-e sikerülni. De amikor az is bebizonyosodott. vörös. gondoltam. hogy azonnal felírhassam ôket. és az édességnek is ellen tudtam állni. aki néhány házra lakik tôlem. s megbeszéltük telefonon. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. látom ám. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. barna szemekkel. Minden hónapban kihúzunk egy napot. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta. soha! Kb. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk.” Errôl az akcióról én nem tudtam. ha nem. hogy nem ettem sokat. Sajnos csak hallókészülékkel hall. hogy a leve91 . barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. Színesben jelentek meg a szervei. s behívtam a laboromba. nagy. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket. szép színesben.. Megkért. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. láttam mindazokat a zöldségféléket. Hamarosan megszólalt a csengô. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek. aki még egy gombostût sem. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. nehogy feledésbe merüljenek.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. Szintemre mentem. És ha hiszik. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni. azonos korú. fényesek voltak. nagy. És ez a központi problémám. Papírt. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. közvetlenül ébredés elôtt. amiket ennie kell. Láttam.. gyógyítsam ôt agykontrollal.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel. Boldog voltam. Azt hittem. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. És éppen ma határoztam el. rövid hajú asszony. Nagy találkozás volt. ô meg távreikivel akar engem gyógyítani. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. hogy jól mûködik a tudatalattim. Márta szintén agykontrollos. Eljött hozzám. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve. ceruzát készítettem az ágyam mellé. Mintha mindig ismertük volna egymást. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. Aki azon a napon vásárol nálunk. nemcsak másodszor. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak. Ezek után reggel. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam. Kimentem ajtót nyitni. egy hang is adott tanácsot a fejemben. vörös hajú. az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben. hogy velem kb. akkor ért igazán nagy meglepetés. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. Rövid. Zsuzsa.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. hogy a lábán nagy. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd. megnézem ôt alfában. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem.

amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. Most már még gyorsabban alszom el. hogy nem 5. 33). Nos. teljes átéléssel. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. Ezernyi helyzetben használom. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. majd újabb számok érkeznek. aztán mindig elaludtam. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. s nem abban. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. langyos víz mindent lemos rólam. ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. Ezzel kezdem a meditációt. K. hogy sokkal jobban mûködik. hanem 8 szám van rajta. s én rendszeresen használom a tanultakat. életveszélyes állapotban. csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. hanem abban. A kb. Három számomat nem lehetett megfordítani. elfelejtett szavak. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. Öt napig kaptam infúziót. ami lesz. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. ami volt. s a következô nap feladatain. és egyre jobban érzem magam. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. Zsuzsa. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. Remekül beválik az esti meditáció is. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. Addig variáltam. majd végigpörgetem a napot. s látom. s mint utóbb kiderült. Reggel nézem a papírt. Ha jól csinálom. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem. s szinte minden este használom a módszert. teljesen váratlanul. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. amíg kihoztam belôlük 5 számot. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért.) A kórházba. majd aludtam tovább.gôben kóvályogva jön felém egy szám. Kô zárta el az epevezetékemet. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. gondolatok felidézésére. Ekkor eszembe jutott. hogy minél inkább a jelenben éljek. gyümölcsöt hozattam be. majd összesen még 1 napig gyógyszert. A következô év júliusában. ami éppen ott és akkor történik. Több. amibôl vízsugár csobog alá. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. Nem abban. hogy a rám zuhogó. és egészségesebb vagyok. mint fél év telt el a tanfolyam óta. mint valaha. A másnapi feladatokon nem töprengek. ma is itt vagyok. Félálomban felírtam ôket. Azonnal megoperáltak. pl. akiknek fordítva jöttek be a számok. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon. Dóra 92 . megáll elôttem. Közben még világosabbá vált számomra. kórházba kerültem. Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok. Mégis rohamosan gyógyultam. mert azonos volt a két számjegyük (pl. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben.

Igen érdekes. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. ami révén meggyôzôdhettem volna. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. Az elôadó. „fantáziadús” olvasmánynak tartottam. Ismét elolvastam. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. K. Másnap megint kerestem egy csendes. Érzéseinket. Mûködik. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. az ország számos helyérôl érkeztünk. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. majd ismét nekiláttam. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. az bizony nem mindennapi. dr. A feszültség oldódik. hogy a leszálló vastagbélben polipom van. egészen a végbélnyílásig. Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt. Bizonyára lesznek. Kényelmes ülések. A gyakorlati feladatok kipróbálása. végzése növeli érdeklôdésünket. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. s végül is 93 tavaszán lányommal. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. Elképzeltem. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. akiket elgondolkodtatásra késztet. érdeklôdô. „félreesô” helyet. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. de az nem jelentkezett. Vizualizáltam. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. A 2. A témák egyre izgalmasabbak. kíváncsi tekintettel. E. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta. de remélem lesznek olyanok is. Síri csend. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. dr. Többszáz hallgató. hogy most biztos alfában vagyok. mindenki figyel. Valójában újjászületésem története ez. 93 . más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. Valami különös érzést vártam. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. mindig egy kicsit több sikerrel. majd az egész bélszakaszt kitakarítom.1991 tavaszán állapították meg. Nem mondhatom. Szinte senki sem ismeri a másikat. egészséges. Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. Megkezdôdik az elôadás. Kissé hitetlenkedve. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. Ekkor néhány nap szünet következett. Egyre jobban izgatott a dolog. de aztán elmém ismét elkalandozott. és számoltam rendületlenül. légkondicionált nagyterem. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. tapasztalataimat teszem közkinccsé. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek.

Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. Én vödröztem fel a hideg iszapot. hogy ezzel készen vagyok. alfaszintre megy. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. megvizsgáltam a fejét. egyikünk ellazul. Marika mesélte.és homloküregemet. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet. orr. naponta többször is meditáltam. és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. Másikunk irányít. Mondanom sem kell. amennyit csak lehetett. beesteledett. sem a foga nem fáj. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. betegségeit. fog felületén. és betömítik a repedést. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom. én viszont alaposan megfáztam. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. Magabiztosabbak lettünk. Nem kellett sokáig várnom. siettem a nevelôi szobába. Az elôadások egyre izgalmasabbak. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással. Betti hívott. napon egyik kolléganôm. életkorát és lakcímét. A betolakodó. hihetetlennek tûnik. kérdez.és fogfájás gyötörte. 3 percen keresztül azt képzeltem el. Ott mindent rendben találtam. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje. vezeti a pszichikus vizsgálót.55-kor megcsörrent a telefon. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat. Párokat alkotunk. védô katonáimat. Minden tôlem telhetôt megtettem. Reggel még arra is emlékeztem. hogy már sem a feje. nap mint nap.40-kor. Közben eltelt az idô. meséljük sikereinket. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. így jól láttunk. tulajdonságait. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. A rákövetkezô 4. 16. Elérkezik az utolsó nap délutánja.Két hét múlva találkozunk ismét. semmi baja nem lett. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem. hogy ki gyújtotta meg. több mindent önállóan is kipróbáltunk. Kínzó fej. esetleges kudarcainkat. Majdnem telihold volt. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. 16. Boldogan újságolta. a homloküregemet és a torkomat. programoztam. Amikor úgy láttam. Hitem és bizalmam egyre nôtt. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. Robinak. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is. Laboromban kb. s mondhatom. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem.

hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim. s közel 90 kgot cipeltek lábaim. egyre inkább éreztem a hiányát. Ahogy összehasonlítottam egy másik. Az elsô alkalommal – úgy. kék keretes tükörben. úgy másfél hónapon keresztül.. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt. majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották. s testileg és szellemileg is úgy érzem. több. beléptem májsejtjeim közé. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt.. csak borból. egészséges emberi májjal. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. Ugyanezt téve az egészséges májjal. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl. hogy eddigi életem során sem a májammal. az rugalmasan visszadomborodott. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl. Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. kb. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz. szinte új ruháim ismét jók rám. Étrendemen. lebenyszerû testeknek tûntek. megláttam. Aztán feltûnt. A 25 évvel ezelôtti. és kinagyítottam saját májamat. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl. az ún. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. A makói tûzoltók oltották el. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. el kell mondanom. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. hogy úgy sikerült lefogynom.. Képzeletben megnyomtam ujjammal.szomszédos Csanádpalotán. ugyanennyit fiatalodtam. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. s ha „nem vettem be” a napi adagot. Az utóbbi idôben naponta. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam. akik igyekeztek kikerülni végzetüket. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. méghozzá egyik napról a másikra. Nagyon egyszerû megoldást választottam.. A májam! – villant át agyamon. Kíváncsiság fogott el. s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. Ekkor még mélyebb szintre mentem. amelyek hosszú sorban. annál kissé duzzadtabbnak láttam. miként látja el biológiai funkcióját. Mind-mind sokszögletû. Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. Kisebb-nagyobb náthán. Azt programoztam szintemen. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban. Ezekkel szemben szinte általános 95 .

Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. Néhány nap múlva találkoztunk. Örömmel újságolta. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. rám már hatástalan volt.volt a hajtóvadászat. amint jó étvággyal eszeget. úgy május közepe táján. hiszen erre nekem nincs szükségem. Azt mondta. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. Többször próbálkozott már fogyókúrával. Este. A 3. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. Beszélgettem vele néhány percig. Úgy éreztem. majd természetes úton ürítse ki. Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. még az ujjait is lenyalja. Munkahelyemen egy alkalommal. Beprogramoztam. héttôl az ügy lezárult. s a fülei is folyton zúgnak. hogy megszabaduljon betegségeitôl. Mesélte. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. „Megbeszéltem” szervezetével. Róbert nevû. hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot. Az 5. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. Délután ismét a szintemre mentem. s a hite is megvan hozzá. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. de eddig sikertelenül. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. hogy nem tudja mi történt. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. és kijöttem szintemrôl. 25 éves. ezt a harcot. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. Szinte libabôrös lett a hátam. Mondta. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. teljesebbé válik személyiségem. nézzem meg a bal térdét. Este. aztán a folyamat megállt. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. maró folyadékkal kezeltem. hisz-e az elme erejében. és a közérzete is javult. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. El96 . hogy kipróbáljam. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. és a közérzete sem a legjobb. hogy megtudjam. próbáljak meg segíteni rajta. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. és a 12. az esettanulmány során. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital. Nem ígértem semmit. Nos. Még szerencse. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. hogy elég erôs benne a vágy. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. Másnap találkoztam kolléganômmel. ihattak is elôttem. ahogy az iménti képekre gondoltam. nem engedek semmilyen kísértésnek. a szakácsnônk azzal keresett meg. Arra kért. csipeget. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. ugyanilyen jellegû gonddal. mezôhegyesi fiatalember. hogy nagyon szeretne lefogyni. hogy hétvége volt. de ezen kívül a háta is fáj. 5-6 kg-ot fogyott. mert már feszül rajta minden. Ekkor szilárdan elhatároztam. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. s akkor nála is leállt a fogyás. A 2. A következô hetekben leadott néhány kilót. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. 3 hét alatt kb. mindig csak az éhségérzetét üsse el. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. A meszesedô csigolyákat oldó. majd kijöttem szintemrôl. hogy ô hisz az agykontrollban. mert nagyon fáj. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. s a szemem is törölgetni kellett.

melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. Szememmel. Sárgadinnyéim kilósak. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. amikor találkoztunk. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. A rendszeres gyakorlás következtében kb. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. a mákom teljesen barkómentes. majd rendszeresen meditálok. A fôzôtökök hatalmasak.mondta. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. hogy a növények jó néven veszik. gondolatban arra kértem. Más gyerekeket a szabadidô ötletes. Szemhéjam fáradt. Mindennap korán ébredek. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. június elején ott tartok. A burgonyámon alig van bogár. Egyre önállóbban és kitartással tanult. programozok. Úgy tapasztaltam. és soha nem szokta magát elhagyni. Ez így ment 3 héten keresztül. Azonnal láttam. hogy kemény fiú. csak egy drótkerítés választja el. így talán elkerüli a bukást. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. Szépen pótolta a hiányosságokat. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. Az eredmény teljes siker lett. Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. napjában többször is megdicsérem a növényeket. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében. Másnap. ha nem haraggal. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. Permeteznem sem kellett. Három bemaródást fedeztem fel. olyan volt. mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. 1993 május vége. A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. a térdkalács belsô. ne kelljen állandóan nógatni. szemmel cirógatják ôket. hagytam. Azóta többször is összefutottunk már. Most. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. hadd pihenje ki magát. Kamillát. ha megdicsérik. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. Amikor észrevettem. én egyszer sem. mégis szinte a fele kukacos. Kirobbanó sikert arattak. változatos. Szorgalmas. Látszott is rajta. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. bármikor le tudok menni alfába. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. de a térde továbbra is panaszmentes. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. 1 hete már nappal is alfában vagyok. ami kézzel foghatóan bizonyítható. boldogan újságolta. hogy karatézik. méreggel közelítünk feléjük. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. majd bekentem sebvazelinnel. kötelességtudó társaság lett. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. szinte egész nap álmosnak érzem magam. ha úgy akarom. de azért vigyáztam. Még mindig naponta meditálok. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. Férje többször is permetezte. 97 . gondolataimmal. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc. néha hangosan kimondott szavakkal.

de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. Ahogy észrevettek bennünket. ez volt az utolsó invázió. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. mindig odajönnek a kerítéshez. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. hogy szedjünk zöldséget. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. Én errôl mit sem tudva. hogy nem akarom ôket bántani. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. és kérte. mert a krumplim többsége már beérett. Mondtam. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak. hogy én nem haragszom rájuk. – Reggel minden rosszul kezdôdött.Annál inkább a kikelô lárvák. Az idô szép volt. Ahogy tovább beszélgettünk. akinek ezt elmeséltem. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. látszólag céltalanul. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. így hát kedvenc közös témánk ez. talán még a zsenge mákomat is csipegették. zöld szár már alig volt közte. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. Fiam is. Természetesen az agykontrollról. sikerüljön neki mindent elintéznie. Egyszer csak olyan érzésem támadt. hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. – Miket beszélsz. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. hogy itt volt! – válaszolt Robi. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. menyem is agykontrollos. jólesett a kirándulás. Áttettem ôket a kerítésen. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. hirtelen azt mondtam. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. hogy a faluban. és engedték. A tisztás árnyékosabb. szinte leültek. hogy nálam ne rakjanak le petéket. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron. dobtam még nekik egy marék zöldet is. történetemet valamennyien csodának vélték. a cégbírósághoz pedig késve érkezett. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. 100 lépést haladtam. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. amikor a kertemben legelésztek. Sok kilométert bejártam így. ami magában véve nem is baj. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett. Így is tettem. és tudom.. Úgy kb. Szabadságot vett ki erre a napra. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. Kisült növények fogadtak mindenfelé. Mint kiderült. Apu? Hisz még fél órája sincs. amerre csak jártam. egyre közelebb kerültem hozzájuk. Mindenki haragudott rájuk. mert ahogy a közelükbe értem. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba. hogy megfoghassam testüket. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. Aztán beszélgettünk tovább. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. lányom is. otthon erôsen programoztam. Egyszer estefelé. A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. akik nekiesnek. Ekkor viszont már hagytam ôket. hogy ha már szabadságot vett ki. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. amiért Békéscsabára utazott. hogy újból jön az Anyu. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak.. Egy szóval mindent elintézett. 98 . Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. szólok hozzájuk néhány jó szót. s közben hosszasan beszélgettünk. de ma átjött valamiért. és a végén minden jóra fordult. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra.

kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. s nyitott szemmel. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. a tejet és a cukrot. itallal várunk mindenkit. Van-e valahol elérhetô helyen pl. ismeretlenek jönnek. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. hogy mi a gyors megoldás. hogy ugorjanak le a bárba. elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. 99 . A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. Alig telik el 10-15 perc. Hátramentem a tyúkólba. látogassanak be minél többen. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. jött a válasz. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. hogy egy pillanatra bevillant. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek. hogy mit is vacsorázzanak. Egyre gyakrabban tapasztalom. akik esetleg éppen azon morfondíroznak. Ha fontos mondanivalóm van számára. Közben már elôkészítettem a lisztet. Megvettük a fenyôfát. Ahogy erre az esetre visszagondolok. Igen ám. December 17-én. Még ki sem hûltek. Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. Kötözô zsineg sem volt kéznél. a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. és sorra adják le rendeléseiket. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. Merész vállalkozásnak tûnt. Igen! A kamrába vittek lábaim. úgy történt. Réveteg nézés. hogy keressék fel. kérdez valamit. És valóban. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. Jönnek az emberek. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. Érdeklôdik.mert azt az elôbb elfelejtette. mert változatos és olcsó étellel. Más teendôm miatt sürgetett az idô. eldugott kis zughoz. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. s csak 1 volt otthon. s mint már annyiszor. pozitív üzeneteket. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. hogy éjjel akkor ébredjek fel. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. s az eredmény szemmel látható. ismerjék meg ezt az ételbárt. belsô csend. nap mint nap új arcokat látunk. És valóban. de tojás is kellene. A talp sehol. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. mintha látnám jönni valahol az úton. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. ahol meg is találtuk. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik.

Ritkán programozom. s kaptam is. Egy nyárvégi napon. de ez is szinte mindig sikerül. Egyvalaki jelentkezett is. Lábaim is felemelkedtek. Igaz. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. Bizonygattam. új pedagógus pályázata volt esedékes. hogy csoda történt. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet. Kipróbáltam ülve bal. Idôközben az is kiderült. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. majd mindkettôvel egyszerre. és még semmit sem tudtunk. nyitott és csukott szemmel egyaránt. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. pedagógus nincs. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. s a szülôk is olyannyira befogadták. ismerôseim. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. Tervezgettük a hogyan továbbot. ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. barátaim. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. hogy igen. Amióta agykontrollal foglalkozom. egyre pozitívabban változik életem. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. oldódjon a köztük kialakult feszültség. Szellemileg felfrissültem. 30 éve ismerem a munkáját. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. a szülôk nyugtalanok. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. a képviselôk sem rajongtak érte. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. hogy most. s én magam. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. hogy fiatal kolléganôm helyett.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. de a tudatalattim szerencsére nem. 100 . melyet magam. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. testileg megfiatalodtam. közel iskolakezdés elôtt. Kiderült. amikor felébredtem. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. Már közeledett a szeptember. pontosan tudtam. akirôl én bizony megfeledkeztem. Reggel. hogy legyen belátó. szintén nem lelkesedtem érte. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. Anyagi helyzetem egyre javul. aztán jobb lábammal. beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. hogy Rózsa kiváló pedagógus. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. szabad pedagógus is. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. jön a szeptember. sokat változott személyiségem is. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. Még augusztusban történt. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. most az egyszer legyen engedékeny. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. aki anyai örömök elôtt állt.

Rettenetesen gyomos volt. Tehát majdnem minden stimmelt. Nagyon érdekes volt. Kálmánnal. akaratunk. És ekkor igen érdekes dolog történt. Tempónk még jobban felgyorsult. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. s megjelenítettem a magzatot. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. Úgy nézett ki. Betti arcán. Láttam rajta. szinte gépiesen mozgott kezünk. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. mint a tavaszi zsongás. mint hogy megállt körülöttünk az idô. kitartásunk. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. hogy igencsak izgul. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. ahogy egy gyönyörû. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. de mi csak kapáltunk. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. Férjével. Elôször is egy picinyke mûanyag. az iskola egy kiesô. Kislány! Határozottan láttam.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. ufókról stb. a jobb szeme alatt csúnya. de ebben nem voltam biztos. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. Láttam. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. ásószerû eszközt készítettem. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. Egyikünk sem mondta ki. Késôbb. mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. Ahhoz hasonlóan. Láttam. az SZTK-ban. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. alig haladtunk. Igen ám. Talán jobb is. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. Tudom. lábunk. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. Úgy tûnt. hogy kevesebb maradjon másnapra. befelé növô kelést vettem észre. November 21-én egyik fiatal munkatársam. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. Hétfô volt. és jókorára kinagyítottam. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. Addig-addig. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. – Ekkor vágják ki Makón. 101 . hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. ahogy idôm megengedte. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. hogy még ma befejezzük az egészet. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. és lezárjuk vele a további útját. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. sötét hajú. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. Egymás mellett dolgoztunk. Mintha megállt volna köröttünk az idô. Már nem is beszéltünk egymáshoz. Még mindig világos volt. Már esteledni kezdett. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. Ütemesen. józan embernek abszurd gondolat. fizikai törvényszerûségekrôl. s közben beszélgettünk az agykontrollról. És ekkor. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. Cynthia névre anyakönyvezték. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. ahogy nem akart besötétedni.

hogy elegendô. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. A kiütések sem szaporodtak tovább. Saját hibámból tanulva mondom. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. Azok egyre kisebbek lettek.és hömpölyögve irányt változtattak. most alaposan feladtam magamnak a leckét. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. gondoltam. Ez hiba volt. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. hiszen nem kevesebbet. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. idegességet. gôzhatásokkal. mint egy facsemete töves gyökerét. Érdekes eset. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. Szinte magamon éreztem. Ellazítottam minden izomrostját. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. A kiváltó okot sem találták még meg. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. ahogy lelkileg megnyugszik. feloldódik. csendes szobámba. ami mindig emlékeztetni fog arra. erôs mûanyaghálóval vettem körül. hanem elkezdtek visszahúzódni. Sorra vettem sok-sok virágport. belsô feszültséget éreztem. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. arra gondoltam. néha elkap ez a kellemetlen betegség. Gyorsan visszatettem a fejét. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni. egyik sem. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. aggódást láttam. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. A háló egybôl megtette hatását. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. és fokozatosan meghátráltak. az eddigiek során magam is mindig így tettem. – Már megint a kiütések! Tudod. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. Na. az is negatív. gondoltam magamban. Közben látom ám. – Hûha! Ez kibírhatatlan. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. Sôt. A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. Mint biológiatanár. Amikor már úgy 102 . ne húzza fel magát. Mosogatószer. s aztán szeretném azt ki is iktatni. ahogy teljesen megnyugszik. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. visszafejlôdni. Ekkor a kelést. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. ahogy hazaértem a munkából. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. egészséges lényét. Kényelmesen elhelyezkedtem. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. Mûszálas ruhanemû? Semmi. Arcán gyötrôdést. és arra kell törekedni. s alig vártam. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. Kértem. mentem a megszokott. Feltettem fejét sisakként a fejemre. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. – Mi van veled? – kérdeztem. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. eszembe jutott a pollenpróba. Kijöttem szintemrôl. tele kiütésekkel. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. sûrû. és alighogy lehunytam a szemem. visszahúzódtak. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. Délután. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt.

Megkértem. Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. Neki való gyógyszerem nem volt. amikor megérkezett az iskolába. Nem volt kedve semmihez. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. Ha viszont odafigyelünk arra. majd én is kijöttem szintemrôl. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. Csak annyit mondtam. hogy az SZTK-ban is említették ezt. ahol fáj a foga. majd arra kértem. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. ami úgy látszik. Szerintem minden bajt. csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. sikerült is. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. Ekkor elmondta. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés. 103 . Másnap reggel. boldognak. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. Találkozom vele a munkahelyén. Ez a néhány perc is elegendô volt arra. gondolván. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. burjánzó szaporodását ott. s hogy ne hiányozzon az iskolából. hogy már néhány napja otthon is azt kapott. örömmel újságolta. Ezt próbáltam feloldani. hogy fogfájása csökkenjen. a belsô idegfeszültséget. kövesse útmutatásaimat. Csordultig telt szívem örömmel. hogy megtettem a tôlem telhetôt. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl. kellemes érzés fogott el. szülei dolgoznak. ami ilyen esetben érthetô is. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. hogy el tudott jönni dolgozni. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. kellemetlenséget. kikísértem laboratóriumomból. – Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. éppen mi magunk idézzük elô. olyannyira. mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. délig valahogy kihúzza vele. képzelje el fogsejtjei gyors. hiszen ha csak bepillantok a szájába. Leültettem a nevelôi szobában. majd kihoztam szintjérôl. Nagy izgalommal vártam a másnapot. és a fájdalom is teljesen megszûnt. Fogorvos csak a szomszéd községben van. Dolgozott!!! Amikor meglátott. hogy hol a baj. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani.” És ami a lényeg. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. Reggel is bevette.éreztem. Utasítsa elméjét. visszahúzódtak testén a kiütések. ami az életben ér bennünket. legalábbis már kilátszik az ínyébôl. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. hogy melyik foga is fáj. ezért segítségül hívtam az agykontrollt. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. mi a fájdalomérzés valódi oka. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. mondta. A kislány elméje viszont pontosan tudta. Ezt követôen elköszöntem tôle. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. Kb. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. hogy mit gondolunk és mondunk.

és még sorolhatnám tovább. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. az egészség. a befelé fordulás. a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. ha valakinek agykontrollal segítek. a testi és szellemi frissesség. Gondolatban gyakran. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. sem üdülôk a Balatonparton. Mindez nálam adott. minden igyekezetem ellenére. Rohamosan távolodnak egymástól. vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. A néni persze errôl semmit sem tudott. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. Az jutott eszembe. Azzal. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. mi lehet az oka annak. hogyan történhetett. és ma már alig észrevehetô. Még mélyebb szintre mentem. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. szorongató érzés.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. a szeretet. a közömbösség válik jellemzôvé. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. Meggyôzôdésem. s ez bennük a további fogyás akadályává vált. se ajándékot azért. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. Határozottan úgy érzem. és ugyanaz a gyötrô. Ezt már korábban is megfigyeltem. hogy segítettem nekik fogyni. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. A pedagógus. megállt. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. a megbocsátás. Ezekbôl van némi kis tartalékom. azt magamon tapasztaltam. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. hogy mindenki elméje pontosan tudja. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. egész testemen átfutott egy nyomasztó. Sajnálattal tapasztalom. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. s az örömteli családi élettôl az emberek. nyomasztó érzés kerített hatalmába. arra jutottam. és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. amit akkor éreztem. December elején történt. Hogy ez mennyire így van. de öröme határtalan. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. és azt sem tudja. ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. Amikor ezt teszem. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. Ezt meg kellene állítani. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem. hogy az illetôk fogyása egy ponton.

Utána még 2 vizsgám következett. melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre. mert sokan várnak rájuk. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. hogy több lány jelentkezett a programokra. és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. mélyre törô lelki világunk tölti ki. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. Meglepô. intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért. Férjemmel rendszeresen programozzuk. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. tartalmas össztudását. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. Talán attól is olyan jó kisbaba. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Kiderült. mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat.mon tanult megoldáscentrikus. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. hogy 105 . Szívbôl kívánom. Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. hogy jöjjenek. mint fiú. hogy belefér-e még a létszámba. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. hiszen született pesszimista létemre tudom. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket. Elkezdtem programozni. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. hogy így legyen. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. kevés idôm jutott a tanulásra. pozitív módon. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. a családszeretô gondoskodás.. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. csak akarni. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. azt elérhetem. tenni és hinni kell. hogy nem gyôztem magyarázkodni. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult. hogy már nem aggódom annyit. amit férjemmel az egyetemisták. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért. hogy tevékenységünk valóban hasznos. 2-2 nap felkészülési idôvel. Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. Kemény Lajos. és a téma felkeltette az érdeklôdését. hogy amit nagyon szeretnék.. ha a belsô üresség helyét tartalmas. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk. Azt sem tudtam. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az.. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk.. s 3 hónapos. mert szeretne jönni.

K. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. egyetlen 4-es csúszott be közéjük.) 2. olvasott irodalom kell. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze. s nem utolsósorban a testkontrollt. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem. (Bár érdemes utána gyakorolni is. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot. A könyvespolcnál kezdtem. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy. Kb. Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie. hogy a vesét feltöltöm energiával. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. Hazamentem. 12 db-ot olvastam el „villámul”. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. átmosó öblítést végeztem. még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. Az agykontrolltanfolyamnak. sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. Fel kell készülnöm a vizsgákra. egyszerûen eltûntek az életembôl. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. hogy elôzô találkozásunk után. Ezt követôen elképzeltem. Kérte a segítségemet. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. 15 kg-nyi könyv várt rám. az aggódás és az irigység már mind a múlté.álljak neki. hogy társra találtam. mert nincs miért. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. Most már tudom. Elképzeltem a laboromban. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. szintemre mentem. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. amikor szükségem volt 106 . akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. November 18-ára írták ki mûtétre. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is. s elkezdtem gyógyítani. a félelem. A gyógyszerezés ellenére sem ülni. E. Többször elôfordult. a gyûlölet. a harag. majd teljes. alapos. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. Elértem üzleti tárgyalási sikereket. majd lezártam a csapot. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. Kb. hogy mûködjön. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. Dolgozatot kell írnom: téma kell. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. megírtam a dolgozatot. görcse. A következôt gondoltam ki: 1. Délután 3 óra körül járt az idô. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. s ráadásul megtanultam „villámul”. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. Kirchnerné Szabó Gabriella. Elmesélte.

akik adják. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok. Gazdagabbá teszi azokat. Senki sem olyan gazdag. mint amennyit eredetileg vállaltunk. 16 ezer Ft volt. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. hogy meglehetne nélküle. Nyugalom a megfáradtnak. Mégsem lehet megvenni. napfény a csüggedônek. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. hogy ne válna tôle gazdagabbá. Kértem 1 hét haladékot. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. és szinte már nem is érzem. Néha járok ellenôrzésre. de az emléke örökre megmarad. akkor nem engedik el a további 1/3 részt. táplálja a jóakaratot. kék színû csomó. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. 27 év munkaviszony után. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. Boldogabbá teszi az otthont. Külön érdekes. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. világosság a szomorkodónak. Gyakran gondoltam például. Egy pillanatig él csak. Az orvos ki akarta vágni. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . addigra már a felére csökkent a csomó mérete. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. és a barátság biztos jele. csupán azáltal.rá. nagyon örülök. hogy többet dolgozom. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl.) Azonnal igent mondtam. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. kölcsönözni vagy ellopni. és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. akik elôbbre visznek az életemben. hogy én erre egy szóval sem kértem. Még az elején tartok. Nagyon megijedtem. elkérni. de úgy tûnik. 3-szor mentem szintemre. Naponta 2-szer. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. A nyár végén hívott. ám sokat ad.-né. Csak önként lehet adni. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik. A részleteket igen nehezen fizettük. s vágyaim sorra valóra válnak. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. de már alig látszik a daganat. Mit mondjak. Megszabadultam egy stressztôl. Azóta másként gondolkodom. akik kapják. menjek hozzájuk dolgozni. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. az iskolából elmenni. és senki sem olyan szegény. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását. Amikor 7 nap múlva visszamentem. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként. Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. de nem bánom. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. (Nettó fizetésem.

egyre jobbak leszünk. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok. már aznap estére elmúlt az életveszély. Amikor legközelebb találkoztam vele. amikor hírét vettük az esetnek. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. hogy segíthettem.” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. hogy milyen állapotban volt néhány napja. amiket én üzentem! Boldog voltam. hogy orvosai azt mondták. Az eredményen még én is meglepôdtem.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. Kissné O. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. ha nem látták volna. jó lett a hangulatom. ami nekem jelentôs eredmény. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. 2 gyermekükkel. mint gondoltam. Mint késôbb megtudtuk. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. életveszélyes állapotban. de már mindnyájan külön-külön. rövid idô alatt meggyógyult. súlyos. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem. amitôl minden társunk idegenkedett. A következôt tettem: munka közben. A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. és kikerült az intenzív osztályról. aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. egyre jobban és jobban. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával. A kórház intenzív osztályán feküdt. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. Másnap már egyedül evett. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. Állapota olyan gyorsan javult. Ez délután 2-kor történt. Sokkal többet kerestem vele. hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). Amióta kiolvastam a Villámolvasást. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. Ketten vállaltuk. elvállaltam egy ilyen munkát. örömmel újságolta. A jegyeim sokkal jobbak lettek. útközben. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. vállald föl magad!”. Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. és más módon is hasznomra vált. amit mindenki kikerül. mindenképpen. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. Az eredményem ugyan nem volt rossz. otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. jobban és jobban éljük életünk. Közösen a szintünkre mentünk. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált. ez jelentôsen megváltozott. a tüneteim estére megszûntek. ugyanezekkel a módszerekkel. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. hogy kibékült a mamájával. Gyermekünk. amikor egy 8 éves. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. Továbbra is programoztuk gyógyulását. és 108 . hogy 2 testvérünket. Eddig utáltam tanulni.

amire eddig órákat kellett áldoznom. mint eddig hittem. nagyon is a valóságban. és nem árulta el. mint 1 hétig. A képhez hangok is társultak. annyi mindenre. A történetet. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. De figyelj. és mi. mint 4-5 éves gyereket. De az se. Azt hiszem. nem lettem rontó szellemek martaléka. lementem alfába. sírás. De meg kellett válnom tôle. minden idômet lekötötte a harag és a düh. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. de a tapintásomat is bevetettem. ahogy szoktam. majd azt is elmondom neked személyesen. hogy a részeg apja verte az anyját. Ez történt az elsô napon. Magam elé képzeltem az illetôt. ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. Most már én is látom. Én is büszke voltam rá. amit kitaláltam. ölbe kaptam. de nem a mesében. nem tudja. Egész helyesnek találtam. Gondolhatod. ha találkozunk. Szuper!!! K. három dimenzióban. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. Úgy tudod. mi az agykontroll. Akkor is ölbe vettem. puha testecskéjét. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim. Megverték a nagyobb gyerekek. aggódsz értem. több. ami eluralkodott rajtam. valami istentelen társaságba keveredtem. hogy testileg. vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során. Inkább elmondok neked egy valódi történetet. rettegve. Dúltam. bizonyos feltételek mellett. amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. de még ô is elnáspángolta. A 109 . Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. Testünkben mindent az agyunk irányít. és súlyos kárt okozott nekem. és a kisfiú meleg. Nem lett baja. Majd. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. Agykontrollosoknak nevezik ôket. befolyásolni tudjuk az agyunkat. hogy ô tette. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. hátha ô is sorra kerül. megnyugtatásodra annyit elárulok.rendkívül könnyen. lelkileg ép vagyok. olyan aranyosnak találtam. Milyen butaság. néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). írom tovább. spiritiszták. És ez így ment tovább. nevetés. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. ez a lényege. Hogy az mi. és meséltem neki. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. Megsajnáltam. éreztem szagot. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. Olykor színesben. Semmiképpen sem lesz jó. Megesett. Az óvodában szépen szavalt. mindig láttam is magam elôtt. mint mondjuk az akupunktúra. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. gondolhatod most. Ellazítottam magam. Tágabb annál. Ez az ember megrágalmazott. és csokoládét adtam neki. bôvebben elmagyarázom. Megszerettem ôt. Elô az agykontrollal! – határoztam el. szabadkômûvesek és hasonlók közé. Volt egyszer egy ember. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. Addig is. fúltam. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. mennyire megharagudtam rá. sírva szaladt az anyjához. mert felkaptam és elszaladtam vele. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. Még olyan is. Ô sírva. akitôl ô hallott róla.

és nem tudott segíteni magán. ha elôadásokat kell tartanom. Kedves barátnôm. Hihetetlen. Barátságosan rám mosolygott. ám sokszor csalódott bennük. rokonszenvvel gondoltam rá. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. Egészen megbékéltem vele. Döntsd el magad. A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is. Bennem. Az anyja abbahagyta a marokszedést. tisztába tette. felnôttkori önmagára. Melege lett. hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. és egyre jobban érzem magam. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. Bôgött. hány óra. 110 . Persze fölkelek enni. migrénes rosszullétekkel küszködtem. Naponta 3-szor 15 percet programozok. Sôt. és kezét nyújtotta. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. hogy meg ne álljon. most te következel. szeretetre. ellepték a legyek. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt. Amikor másnap oltást kapott. L. megszoptatta. ami hasonlított mostani. programozással meg tudom szüntetni. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. sem kórház nem segített. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. A háromujjtechnika is remekül mûködik. kevés tejjel. Anyagi helyzetem is javult. éhes is volt. s tudjam. L. Az agyam közben itta. játszott az ujjacskáival. A történtek ellenére sem. Sem orvos.-né.következô héten ugyanis csecsemô volt. szívta a képeket. ahogy kell. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt. hálás leszek érte. Imádkozz azért. hogy szôlôcukrot eszem. s erôs és energikus lettem! K. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. Fölvettem és csitítottam. törôdésre vágyott. A képeket szereti a legjobban. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. ami a lombok között rásütött. de nem mindegy. kicsi elsôseimnél. istentelen dolog-e az agykontroll. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. hangokat. ha kézbe kapom.. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. Azóta szebben ír. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. hogy felért azzal. de rosszulléteim napok alatt megszûntek. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. röviden boldog lettem. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. nagyon sírt. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd. vagy 1/4 zsömlét. Védelmet remélt a felnôttektôl. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. Ma se tudnék. Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. K. Nem történt formális bocsánatkérés. rábámult a napsugárra. Megnyugodott.

Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. K. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem. Vérképem borzasztóan rossz volt. ha csak a fele igaz.L. nagyon megörültem. – látásom javult. Gyógyszert nem szedek. K. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. hogy ilyent még nem látott. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv. ízület. Orvosom azt tanácsolta. s vizualizáltam. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. és utasításainak szigorú betartására. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. Úgy tûnik. – derekam már alig fáj. már nyert ügyem van!”.). (A szemfenéki erek elváltozása. Emellett anginás szívpanaszaim voltak. Mindezzel elértem. a szemnyomás lényegesen csökkent. hogy elsza111 . Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. 28 évesen kiderült. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. valamint zöld hályog. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. Naponta 2-szer meditáltam. ami halott édesapámhoz fûzött. Október elején jártam ismét a szemészeten. leleteim kiválóak. SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. egyre jobban összekuszálódott az életem.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti. Bôr-. Elhatároztam. állandóan gyengének éreztem magam és szédültem. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. csupán némileg lassítani. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. Orvosom azt mondta. s hitem azóta is töretlen. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. romlott a látásom. hullott a hajam.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. 1986-ban leszázalékoltak. és senki sem hiszi el rólam. 10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak. Dolgozom. A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. D. Margit 1985-ben. Kb. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat. mióma keserítette meg az életemet. hogy: – eltûnt a méhdaganatom. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását. hogy állítólag „beteg” vagyok.

amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé.) Gondolom. a szereteté. Kézen fogtak. irányítsam magam a sorsomat. Kiderült. és programoztam. amit éreztem. hogy nem így történt. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. mennyire pótolhatatlan. amivel elindulhattam ezen az úton. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. 2 hét betegség” periódusban éltek. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. Lassan kijöttem szintemrôl. piros lett a torka. Ezek kezdeti lépések csupán. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. Megöleltük egymást. Az út végén édesapám várt. Egy nap délutánján szintemre mentem. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. szigetemen. hanem sokkal-sokkal szebben. K. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. A boldogságé. mert csúnyán. Borogattam. Le sem tudom írni azt az érzést. megsérült a térde. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. hogy veszekedtem gyerekeimmel. amikor elköszöntünk egymástól. tehát eltér a megszokottól. A férjemnek nem is említettem. Úgy is lett! Két hónapja programozom. hogy ô is elvégzi a tanfolyamot. Amióta gyógyítom. Azóta nem betegek. velem legalábbis gyakran megesett.kítom ezt a szálat. és már a barátnôm is megjegyezte. A nyugalom. Hatalmas boldogságot éreztem. Búcsúzóul úgy intett kezével. Júniusban végeztem el a tanfolyamot. Pihenôhelyemen. Ennek hatására döntött úgy. egyáltalán nem hörög. hogy nincs közöttünk. Észrevette a változást. hogy a gégefedôje omega alakú. ha bármikor segítségre van szükségem.. semmiben nem szenved hiányt. és azóta sincs gond a térdével. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. 112 . A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. a szeretet tökéletes kiteljesedése. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa.. de hiszem és tudom. engedjem útjára. éljek önálló életet. hogy csak este induljon a vérzés. Édesapám megmagyarázta. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak. számíthatok rá. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. Arra „ébredtem”. hívott. hogy feszesebbek legyenek a melleim. a béke. alfában gyógyítottam. hogy könnyek hullnak a szemembôl. s gondolatban elmondtam neki. programozom-e. és másnapra tünetmentessé vált. Intett kezével.–né J. Arra biztatott. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. pár hete mégis rákérdezett. ahogy mindig is tette életében. Úgy gondoltam. hogy mennyire fáj. Ma már örülök. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen. Azt is mondta. egyszercsak 2 angyal jelent meg. Átöleltük egymást. menjek közelebb. hogy használjam csak az agykontrollt. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul. hörögve vette a levegôt. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. A gyermekorvos mindig biztat.

Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. 13 órát aludtam. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját. Naponta általában 2-szer meditálok. és rózsaszínûre festem az egész torkát. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. „külsô beavatkozás” nélkül kelek. az agykontroll igen). és az sem mellékes. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. s kiderült. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám. Óvodás fiam bénáthásodott. az nem árt. pedig valóban elgondolkoztató. és rendre sikerül is mindent elintézni. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket. mind a kérdéseimet.) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. Egyszer azt álmodtam. Másnap elmentem a fényképészhez. Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. Olyan is elôfordult. elmúlt a fejfájása. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl. hogy szomjasak. és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. Most úgy iszom a jéghideg vizet. hogy rendbe jöjjön. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban. Valóban himlôs volt. Az ébredéskontroll is mûködik. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet.) Programoztam. hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát. hasznos üzeneteket tartalmaznak. hogy remekül érzem magam a bôrömben. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. s kértem. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt. mind a várható válaszokat. hogy húzódjon vissza. és másnapra a nyomát sem találta. hörpintse föl. hogy emlékezzek álmaimra. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. majd beecsetelem. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. Minden reggel megtervezem a napomat. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. Ha köhög. Barátunknak visszatérô. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat. hogy nem tudom lefotózni a piros. Egyszerû. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem. Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. Ma már teljesen egyedül. A városi tv-nél dolgozgatok. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. Decemberben kivették a mandulámat. Amint megitta a vizet. fényes. kb. nagy pattanás kezdett nôni a fülében. repülô tárgyat.” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. Mindenki csodálkozott. elvittem az orvoshoz. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken. Programoztam. Ébredés után meglocsoltam ôket. 10–15 percet. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre. valóban rájuk fért. 113 . hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. tv-riportokat csináltam. de néha beiktattam egy-egy meditálást.

Mondtam. – Az itt nincs! – felelték. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. minél elôbb haza akartam érni. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. újságriportot készítettem egy német férfival. és sokan leszálltak. hogy már 1 éve nem is sírtam. Elkezdtem hangosan nevetni. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. Annyira siettettem a vonatot. mit tegyek. Mindössze 1 óra 10 percem volt. és úgy éreztem. fiatal pártól kérdeztem meg.40-re a Keletibe. Felnéztem a táblára. én is lepattantam. Szokatlan volt a környezet. hogy amikor legközelebb megállt. a Keletibôl indul az utolsó 20. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. majd ráérek gondolkodni. Arra is ekkor jöttem rá. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. amikor megkérdeztem a kalauzt. menjek velük a piros 7-essel. ha már elment a vonat. Székesfehérváron derült ki. 11-kor már a zuhany alatt álltam. Meleg volt. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. nagyon helyesek voltak. hol szállok le. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni. hogy is mondjam azt németül. Ezek után kijöttem szintemrôl. hogy ne viszkessenek. Válaszaim alapján döbbentem rá. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. hogy azt se néztem meg. Én. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. kellemes emberek mellé ülök le. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. 40-re odaértem a Keletibe. és kigondoltam. már fél 9. mondom. ránézek a táblára. lementem alfába. Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem. amióta megismerkedtem az agykontrollal. szükségem is van erre. az 20 perc alatt odaér. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. Egy szimpatikus.Aznap estére már 130. mondtam magamban. és hamar tûnjenek el a kiütések. aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. nem is gondolkoztam. fáradt voltam. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. Naponta 3-szor programoztam. ahogy megérkezek a Keletibe. Érzem. semmi pánik! Behunytam a szemem. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem. és kétségbe vagyok esve. s besiettem a csarnokba. s elképzeltem. hogy ott állok a Déliben. végignevettem velük az egész utat.40kor. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. és látom. merre a metrólejárat. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. Mondták. már eleve félóra késéssel. hogy mit is akarok tôle kérdezni. de annyira oda akarok érni 8. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. hogy még van 10 percem az indulásig. és az elmetükre-technikával elképzeltem. nem jön a metró.53! Kényelmesen megtaláltam. Na. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka. jól utazom. – Kelenföldön! – válaszolták. most már úgyis mindegy. Gyorsan letöröltem a képet. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna. és remekül aludtam. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi. A vonatot hamar megtalálom. ne csodálkozzanak. hogy hol töltöm az éjszakát. Nem szaporítom a szót.

s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. Cukorbeteg lettem. hogy elmúljon. De nem volt mit tennem. Szinte mindent kipróbáltunk. hogy most nagyon leéghetek. koszorúját és fátyolát.pontom. nap mint nap. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. Angliában élô. Elkezdtem angolul tanulni. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. mivel más reményem már nem maradt. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. amilyen valamikor régen volt. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. s lementem szintemre. Mit mondjak. energikusabb vagyok. Ezek közül következik néhány. de nem találtuk. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze. hogy nem éri már meg a tavaszt. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. Orvostól orvosig jártam. Úgy gondolta. ami a szekrényben lapul. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . Már bele is nyugodtunk. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. Kocsis Flóriánné. lesz ami lesz. Szolnok Már 3 éve. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve. a háromujjtechnikát alkalmazom. mire képes az agykontroll! Mondd meg. Mielôtt elkezdem a tanulást. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. Költözéskor sajnos elveszett. Tavaly. Képzeletemben abban láttam a keresztet. Engem ez húzott ki a kátyúból. jobb a közérzetem. s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. csontsoványan. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. Kb. Elképzeltem. akkor bármi sikerülhet. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal. Kb. s idônként bevizesedik a tüdeje. megijedtem egy kicsit. hogy nem lesz meg. Idegileg. hogy laborszintre vittem. Mindenhol kerestük. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. A tanfolyam elvégzése elôtt kb. hogy a kezem olyan sima. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról. számomra nehezen megjegyezhetô. nincsenek már migrénes fejfájásaim. Ekkor mentem el a tanfolyamra. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. pedig a családomban senki sem volt cukros. – Na. gondoltam. most mutasd meg. de mindenhol teljes csôd fogadott. Némelyik. 18 évi rossz házasság után elváltam. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen.

Felijedtem. s így minden rendben lesz. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. Ötször annyit dolgozom. s kirepültek az útról a szántásba. mert fel akartam nevelni a kislányomat. Ezt a mai napig is gyakorlom. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. Minden nap. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. mintha mi sem történt volna. és hetente egyszer biliárdozik. egyre energikusabbnak képzeltem el. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. s megnyugtattam ôket. Két éve. Addig ismételtem ezt a mûveletet. mint más. 116 . húgycsô. Csodálatos. Az autó teljesen összetört. s mindketten meghalnak.) Két év állandó katéter. folyt rólam a víz. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem. s közben mindig beszéltem is hozzá. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. Ezt kb. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. amit 20 mûtét követett (gerinc. amikor belépett a laboromba. de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. hogy ki is javítottam. Más alkalommal az jutott eszembe. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. hogy kivettem a tüdejét. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. Nagy szeretettel gyógyítgattam. másfél hónapig csináltam rendszeresen. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam. Komlós Ferencné. Elképzeltem vággyal és hittel. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. életre szóló. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. másfél év bénaság. egészséges ember. kifordítottam. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Gyorsan visszafeküdtem.momban úgy. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. Defektet kaptak. már kijár a lakásból. majd visszafordítva a helyére tettem. a lelke. Ettôl megnyugodtam. hogy kicsöpögjön belôle a víz. s újra hódol hobbijának: órákat javít. az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. az elméje. felejthetetlen élmény volt. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. szem. Hitem szerint a csoda maga az ember. fül. totálkáros lett. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll. s ebbe állítom bele a bácsit. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. ifj. Bár leszázalékoltak. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. majd átöblítettem az élet vízével. de a fiúkon még egy karcolás sem esett. Egyik éjjel azt álmodtam. tiszta nem lett. és nem is sorolom tovább. vese. Kb. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam. amíg az öblítôvíz szép. gyomor. s a fiúk megmenekülnek. Borzalom volt. s újrapörgettem gondolatban a képsort.

Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban. a kislányom kivételével. Szerda éjjel. Újra megpróbálom a lehetetlent. a nyelvem kilógott. hogy nem igazán foglalkoztam magammal. Ultrahang negatív. hogy az ápolónô beadja az injekciót. hogy mi történik velem.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. de hogy honnan tudom. Továbbra is dolgoztam. az több oldalt igényelne. Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. de én bizony néha ellustultam. A falu csodálatos orvosának. Futva vittek a mûtôbe. Szóltam az orvosnak.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. mi vár rám enélkül. Újra több órás hasi mûtét. akkor nem bódultan. Fôztem. Üvöltöttem és fuldokoltam. reggeltôl estig. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. Úgy éreztem. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. és arról beszélgettek. én mégis úgy döntöttem. Ma már tudom. dr. 36 kiló szerencsétlenség voltam. 117 . Ma már tudom. Aki élt és mozgott. és hozta a következô adag morfiumot. rossz volt a közérzetem. Keddi napot írtunk. Hamar magamhoz tértem. Bár elmondta. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. és ha mégsem sikerülne. és folyamatosan kaptam a morfiumot. Túl vagyunk rajta. Iszonyatos fájdalmaim voltak. Ekkorra már. A szám félrecsúszott. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban. hogy ismét meg kéne mûteni. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. hogy tûrjek nyugalommal. Mondtam neki. szondával. Kikerültem a rendes kórterembe. Fogtam a kislányom kezét. morfiumtól kábán. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. azt pedig már úgysem fogom kibírni. de iszonyú fájdalmaim vannak. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. rohant. azt hiszem mindenki lemondott rólam. igencsak akadozó nyelvvel. Jött a nôvérke. hasi röntgen negatív. A mûtét után 2 hét telt el. kapáltam. nem hívtunk orvost. Kint voltunk a telkünkön. hanem méltósággal. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. és hogy mit éreztem és láttam. és rettenetesen rosszul érzem magam. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. takarítottam. és nem engedtem. hogy a másodiknál. kiszakadnak a beleim. nem részletezem hogyan. hogy én sok mindent kibírok. szájamon a bélsár. A beszélgetést hallva. hittem az operáció után. Hittem. Szánakozva néztek rám. Azt válaszolta. Pesten. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. hogy az erôm kimeríthetetlen. tele csövekkel. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. Stierbach Imrének köszönhetem. és mivel különösebb nem történt. Kislányomnak megengedték. tudatában akarok lenni annak. Én tûrtem. Két nap telt el. Annyi más fontos dolgom volt. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. de akkor már mûhasfal kell. de a beleim nem. jobb lesz.

festôk.Egyre tisztábbá vált a tudatom. Vágytam. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van. Másnap. és tisztítani kell. Amikor kissé elkeseredve kimentem. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod. és az elméd csodákra képes. Akartam a gyógyulást. s akkor meglátjátok majd. hiszen ez azt jelenti. De azért nagyon kérem.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét. Ahogy tisztult az elmém. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. Napi 3-szori tisztítás. Hajnalban.. olyannyira. kínzó fájdalmaim ellenére. magamból kizárni. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. hittem és bíztam abban. Olyan volt ez. csak pozitív dolgokat mondjon. Feltérképeztem a kárt. hogyan bírta. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. Élni akartam! Tudtam. kötözés. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. Tudom. holnap már jobb lesz. hogy sikerül. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. én már programoztam. Míg élek. hogy amikor már úgy érezte. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. Izgalom.” Hittem.” Beláttam. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. és a kezembe nyomta. ne szomorodjon el. amikor még mindenki aludt. Az orvosok értetlenül. 118 . hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. hogy érzed a fájdalmat. de még mindig nyitott. takarítók stb. összecsuklik. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. hogy ma van a nagy nap. mindig a Gábort képzelte maga elé. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak.. sebtisztítás. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. hogy holnap hazajössz. hogy kedden hazamegyek. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. Ma sem tudom. hogy nem fekhetek bábként. Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. hogy így van. nagyon meg kell dolgoznom érte. próbáltam mindent végiggondolni. hogy még élsz. – elkezdtem dolgozni. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. hitetlenkedve. mûködni fog. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. Utólag elmesélte. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. de sajnos csak holnap mehet haza. mert hinni akartam. és mondtam. Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. mint egy reggeli ôrjárat. hogy csúsztunk egy napot. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap. Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. hogyan tudta megcsinálni. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok. becsuktam a szemem. Úgy éreztem. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat. de csodálattal nézték sétáimat a folyosón. megôrzöm. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre. hogy valamit nekem is tennem kell magamért. Jó. majd elmúlik. hogy már drukkolnak is nekem. amikor még mindig azt állítottam.

azonnal relaxálok. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást.. Hozomra megkaptam a gépeket. és így szólok: „Álmos vagyok.” Pillanatokon belül mélyen alszom. aki segített. kivert a hideg veríték. és segített. lüktetô fájdalom kísért. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész. hogy hogyan. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja. majd beszélgettünk. de van egy kis baj. de a legfontosabb az volt. azt sem. egészséges vagyok. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is. Visszamentünk a kórterembe. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. 1098 Budapest. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. Klimaxom erôs izzadással járt együtt. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. összeteszem 3 ujjamat. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. Anikó. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. Két éve végeztem el a tanfolyamot. Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. Az egész kórterem talpon volt. akikkel azelôtt sohasem találkoztam.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. a kislányomnak. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. Pöttyös u. hogy szükség volna az ágyamra. Mónikának. Egy szó mint száz. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. szinte már fanatikusan. Soha ne hagyja abba azt..” Mit mondjak. olyan emberek bizalmát élvezem. az agykontrollnak.igaza van. amilyen nekem kellett. 119 . bízzanak. amit erôs. mindketten programoztunk. Ha éjjel fájdalomra ébredek. Gábor szuggesztivitásának. de csodálom Önt. 8. Kovács E. kiderült. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. Megálltak az ágyam végénél. valamint minden agykontrollos társamnak. aki operált. Mit mondjak.5 cm-re nôtt. hogy ezt a sikerélményt megírhattam. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. akinek éppen olyan gépe volt eladó. és pár perc múlva már újra alszom. s ehhez nem kellett más.

mint valaha. A legmeglepôbb. Kovács Józsefné. fôleg amikor elmondták. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. Úgy döntöttünk. s hogy fájdalmaim elmúltak. a betegsége után született meg 94-ben. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. s kipucolják a nyirokcsomókat). A rendôrségen bejelentettük. Egyszer csak férjem bátyja szólt. Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. azonnali fizetésre. Mindenkinek azt üzenjük. Nagy volt a rizikó. még minden autót sikerült eladnunk. Közben elmetükre-technikával és 120 . Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. Mindketten alfába mentünk.és boldogsághullám jár át. hogy lakást programozunk magunknak. a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. hogy mindketten nekiállunk programozni. Az nem is lett meg. gyerekünk. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. majd ô kifizeti a férjét. de olyan is volt. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. Sôt. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk.. amikor a piac stagnált. hogy lakást vásároljunk. Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. Ez 1993-ban történt. a 3. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. Anyagilag rosszul álltunk. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. Amikor észrevette és visszament. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk. 6 órás mûtét. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. Julika Férjem 24 éves volt.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival. de segíteni nem tudtak. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be. amikor éppen piacképesek lettek. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. és alkalmaztuk a technikákat. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. hogy egyik kollégája válófélben van. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek. Férjem ma már egészségesebb. hogy jobban vagyok. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat. Kb. méghozzá akkor. s megkérdeztük tanácsadóinkat. hogy éppen akkor adtuk el. Elhatároztuk. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak.. tarkómon és gerincemen végigfutó. amikor hererákot állapítottak meg nála. az iratokra és a pénzre fektettük. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. majd egész testemre átterjedô meleg. s mellette a testkontroll szerint étkezni. hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. és megköszönöm szervezetem segítségét. s azt mondta. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. fél éven keresztül programoztuk. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. hogy egészséges vagyok. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta.

Javulás semmi.. akupunktôr stb. hogy drágát veszünk. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. hogy május 8-án. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. hogy vegyenek ennél olcsóbbat. a hónap vége után sorsolják ki.. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni. Mi azonban elhatároztuk. ha szorgalmasan gyakorolunk. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap.5 cm-es daganat vagy meszesedés. Következett a CT-vizsgálat. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. A napot természetesen csak utólag. hogy drága bútort vegyünk. hogy visszanyertük a bútor árát.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. vagy tán még azon is túli. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról.).szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. csontkovács.” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. hogy mivel kevés készpénzünk volt. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. 70 Calcitonin injekciót. Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel. sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. Ezek után döntöttem úgy. 93 októberében naponta több alkalommal. Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket. 1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. Kaptam kb. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. természetgyógyász. de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. 121 . hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat. ha tudnak. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. Vicceltünk is velük. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak. Az se mellékes a történetben. Az eredmény: 4x1. Hisszük. s hazaengedtek. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá. majd röntgenre. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. mert annyira kicsi az esélyünk. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég. ám eredménytelenül. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. Jártam fûtôl fáig (orvos. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. (Önkormányzati. amit nem tudtak beazonosítani. Elhatároztuk. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is.

2 havonta járok ellenôrzésre. Ahogy közeledett a szülés. hogy a szubjektív kommunikációval páromat. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. s készítettem egy saját meditációt is. felkészülnek feladatukra. A lelet láttán azt mondták. se rosszullét. néha többször is. már 1 éve se fejfájás. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. szintemre mentem. gyümölcsevést. hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. amint a szülésznô is megjegyezte. Azóta persze ez is sokat változott.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. A felírt gyógyszereket tovább szedtem. s ilyenkor csak szintemen. hogy megismerhettem ezt a módszert. „A gerince teljesen egészséges. egészségesen és örömmel éljem meg. sôt akár 1 órára is úgy. Kulcsár Ferencné. s ilyenkor vizualizáltam. de mellette naponta 3-szor. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. mozgásigényt. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. hogy nem aludtam bele. Mosolyogva siet felém. s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . de mára már ezek is a múlté. ha valahová elment. de azt az orvosok nem javasolták. hogy hívtál. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. élettel telítôdnek. Azonnal megérzi. hogy mikorra fog hazaérni. 1 évig jelentkeztek. majd a 4. hogy egyszerûen csak imádkoztam. hogy hívom és várom. Ugyancsak meglepôdött. párommal együtt. itt vagyok! Hálás vagyok. hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. akiért olyan sokat aggódtam. mert most tudom csak igazán. Mégis remek lett a testi kondícióm. bárhonnan haza tudom hívni. hogy nagy fájdalmaim vannak. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. tiszta levegô utáni vágyat. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. Naponta hallgattam ôket. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. Teljesen jól érzem magam. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. hogy áldott állapotomat nyugodtan. amikor elárultam neki. Volt olyan. s ezeknek jobbára eleget is tettem. képzeletemben úsztam. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. Én viszont tudom. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. és örömmel mondja: – Tudom. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. pedig ô egyáltalán nem hitt benne. vagy komolyzenét hallgattam. s kértem Isten segítségét. még a párom is. Mindkettô rengeteget segített abban. s még az idôpontot is pontosan érzem.

Mit mondjak. magzatommal való örömünket. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. hanem barátságos. s ezzel minden anyának segíthetünk. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. Elmondtam neki. milyen az. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem. Mondtam.. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket. Azt programoztam. Hittem. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. ahogy az mindenki számára a legjobb. a megszületés felé. érte dolgozó sejtek együttese. S mivel 123 . Ez a program is remekül bevált. csak összetettem a 3 ujjamat. s úgy látszik. érdemes volt megérzésemre hallgatni. Amikor közölte a hírt. hogy így történik. hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. hogy úgy történjen. Kislányomnak is gondolati úton üzentem. az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. ami nem kínok színtere.és biztonságérzés öntött el. a szeretet hullámhosszán. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. türelmesen. s pánik helyett máris nyugalom. és a kellemetlenség nem hat ránk. élvezettel tapasztaltam meg. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást. Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. máris bekapcsolom a magnómat. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. hogy ha valami rendkívüli. Ezt segítendô vizualizáltam. illetve Bach H-moll miséje. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. ha megengedi. hogy nekem nem „fájásaim”. és szeretettel küldik tovább a fény. elég meglepett képet vágott a bába. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét. Emiatt féltem. segítve kislányom útját. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. a kitolási szakaszban. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. szeretetben való születést. hogy szeretettel.. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. és elképzelni sem tudtam. gyengéden bánjanak velem. Láttam lelki szemeimmel. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. és azonnal össze fog húzódni a méhem. és máris újra egyensúlyban leszek. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. hogy rosszul fogom csinálni. Kissé döbbenten rábólintott. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek. Ezt követôen örökre töröltem a képet. Azt is beprogramoztam.nekem és gyermekemnek. akik elbúcsúznak tôle. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat.

nem éreztem. aki már 7 éve halott. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. amilyen az enyém volt. ahogy a szép. fájdalommentesen. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére. ami az enyém. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker. Köszönet mindenkinek. a félelem nagy hátramozdító. Átalakítottam a gondolataimat. hogy nehezemre esne. mit kívántam a tettesnek. A város másik részén. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Noémi valóban gyengéden. hogy mit éreztem ekkor. Nagyon furcsán nézhettem rá. mindig eszembe jutott. férjem. az orvos és a többiek hangját. hogy ez így igaz. Ahányszor beszálltam az autóba. hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne. valahogyan juttassa azt vissza hozzám. Pedig úgy hittem.. a fa mögül nem lépett elô senki. Aztán arra gondoltam. Jó lett. szeretettel övezve jött erre a világra. piros.. Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. és igen megzavarodtam. mondanom sem kell. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. Odamentem. már nem éreztem haragot a tettes iránt. nem ô volt. hogy miért ne szerezhetném vissza. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. mert máris jöttek az ajándékok.. ám alighogy megörültem neki. de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített. Ladjánszky Katalin. mindannyiunk nagy-nagy örömére. ezüst papírba csomagolt. László 124 . Leírhatatlan. Az elsô egy kicsi. mert szabadkozva hozzá tette. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz. bizony elsírtam magam. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni.. Igen. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. a járdán botlott bele. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”. majd képzeletemben láttam. és gondolatban gyakran megkértem. most már nem képzeletemben. s gondolta jó lesz az még valamire. dr.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt. mert olyan érzésem támadt. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. mert ad nekem valamit. majd továbbképzôkön is részt vettem. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. de amikor odáig jutottunk. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. pici szívecske volt. Telt-múlt az idô. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet. aki utunkon így vagy úgy segített. hogy elvesztésén már túljutottam. A Carolyn Deal által tartott. Nagyon dühös voltam. mit képzeljek el. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre. Ezen nem volt sok idôm töprengeni. Megkérdeztem az orvost. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. és nyomjon. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. akit keresek.

Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel. Kényelmesen ágyban maradok. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget. hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját. és meghallgattam alfában. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe.. s ezért szívbôl utáltam. nehezebb akkor se lesz. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. még most. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. Éva 1992-ben az egész család (fiam. 5-ször. maguktól hívnak a megüzent.Mindig jó tanuló voltam. szintemen gondolatban beszélek hozzájuk. mindig könnyen ment. F.. hogy többet fog agykontrollozni. ha sírnak. ha leülök a kényelmes fotelba. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. Akadtak azonban olyan feladatok. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. amely több szempontból is ideális volt. lányom. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot.-né 125 . S az is hasznos. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. és a mûtétnek nyoma sincs. aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. L. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. Gondoltam magamban. Elég. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett. mert listám témák szerint csoportosít. Ilyen volt például a verstanulás. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. L. számomra legjobb idôpontban. A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni. Világéletemben nagy „listás” voltam. mintha az ágyuk mellett állnék. ha kipróbálom agykontrollal. Csak magolva tudtam verset tanulni. Javaslom. Általában nem is volt gondom a tanulással. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. Azóta is panaszmentes. sokak szerint kiemelkedôen jó. amikor férjem reggel kijelentette.

ami nagyon megfogott. 1991-ben. s visszaestem. ahogy hirtelen valósággá vált. bóklásztam. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. se célom. Ezt néha már nehezen viseltem. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. Néhány napig kicsit csalódott voltam. hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. Már-már ott tartok. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. megismerkedtem egy hölggyel. 10 nap múlva azonban. hogy elég a célomra gondolni. lehangolt. gátlásos voltam. s nagyon megdöbbentett. L. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. most elôbbre lennék. se idôbeosztásom. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. Kisgyerekkoromban. Egy szóval. rendbe teszem ôket. aztán kimegyünk az épületbôl. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. kinn esik a hó. hogy elérem céljaimat. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. Röviden. Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. s hajtott a célom felé. Nem volt se jövôképem. majd átölelem. akivel jó együtt lenni. mert tudom. vággyal.24 éves vagyok. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. kimentünk a közeli erdôbe sétálni. mindig fáradt. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. hogy egészséges. Ugyanakkor azt is tudom. hittel. Baráti társaságom sem volt. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. s néhány változást észre is vettem magamon. Ekkor megtudtam. jól érzem magam a bôrömben! L. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. s nem történt semmi. S akkor történt valami. s örülünk egymásnak. Lehet.. számomra azonban roppant fontos volt. anyagi. sôt még szipóztam is. s máris beteljesül. úgy ahogy elképzeltem. hogy az emberi elmének. hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. illetve léleknek nincsenek korlátai. Nôi tanácsadóm. 126 . átöleltük egymást és beszélgettünk. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. ha akkor többet gyakorolok. s nem halogatom a megoldásukat). Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. s ma már tudom. Éreztem. lelki. esett a hó. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. tisztességes barátnôt magamnak. Aztán abbahagytam. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. Akkor délután jöttem rá. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. Néha még éjszaka is programoztam. hogy a sikerért meg kell dolgozni. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán. Kecskeméten. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. barátnôm még úgy se. Eljött február 4-e. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. Csavarogtam. s elképzeltem. de ugyanakkor fûtött valahol. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. se példaképem. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat.

hogy a legjobb szobát kapjam. probléma van a szívével. Nem kizárólag az én sikereim. a szintjére megy. Mohol Szaporodnak a sikereim. akit mûtöttek. majd gyógyította is. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. 1 órát programoztam. Reggel én voltam az elsô. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben. Természetesen azonnal gyógyítottam. de mikor elértem a programozott dátumhoz. szokatlanul megtörtnek látszott. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani. ha nem tud mit kezdeni magával.és a pohárvíztechnika.és bélvérzést észlelt. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés. pontosan 2 hónapra rá. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek. ami remek. mert mozgáskorlátozott vagyok. és így rájöttem. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg. a fiamé is. Nem tudtak segíteni. és 10-15 perc múlva tudja. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet. Eleinte ennek ellenére ingadozott. Legfôbb betegségeként gyomor. Vasárnap este kb. Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. Az év végi koncerten nem izgult. kész a mûtét. Ezt tévedésként könyveltük el. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. hogy beteg. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. gyomor. Nos.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. és még soha olyan szépen nem hegedült. a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. a legszebben varró orvos mûtsön. Pár napja leesett a cseresznyefáról. és imádkoztam érte.Teréz Anya. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. nincs rosszullétem. csodálatos eredmények jelentkeztek. akire nagyon büszke vagyok. mit csináltam rosszul. még vérzett is. mert minden általam tudott bajára rájött. csúnyán beverte a térdét. Kérdésemre azt felelte. Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. s így azt nem is gyógyította.és álomkontroll. Lukics Károly. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. A kft. Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. Jóváhagyóan biztatattam. és mire 100-tól 1-hez érek. Elvégezte a gyerektanfolyamot. Kitûnô bizonyítványt hozott. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. aki a legszebben varr. ami azért is hasznos volt. a háromujj. A fôorvos operált. Este azt programoztam.

Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. egy kicsit még a Nap is kisütött. Nincs számomra lehetetlen. és nem mondtam nekik semmit. Tatabánya Egy borús. mert nélkülem ment el valahova. S ha hiszed. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez. Az emberekbôl állandóan energia árad. biliárdgolyó nagyságú. kb. mintha megtanulna olvasni. Elmondom. lehangoltak. és belépett. hogy a szívembôl szép. hogy az utasok mind búskomorak. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. mit akar programozni. Mire a Dunához értünk. mindenki legnagyobb csodálkozására. mit keresek itthon”. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. mondta meglepett arccal. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. Mégis. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. amikor magamban kimondtam.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. majd szép betûkkel ráírom. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. Így elbeszélgetek velük a problémámról. hogy 1. elképzelem. azt mondta: –Na. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). színes gömbök jönnek ki. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. hogy én mit szeretnék. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz. Tehát mindegy. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök. Nos. járkáltam. Magyari Istvánné.. Már a 3-as számnál tartottam. Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. hogy dolgozik. és ragyogóan éreztem magam.. hogy mit olvas el. és láttam. nyílt az ajtó.” Végül itthon ragadt. Pénteken kiszedték a varratokat. mert gôzöm sem volt róla. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. mit gondolok a dologról. amikor még javában éreztem. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. szakácskönyvet vagy regényt. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom. hogy „szeretlek”. Major István 128 . Szinte teljesen átalakult az életem. krimit. az eszköz már a birtokába került. mint egy cipôs dobozt. Aztán már teljesen mindegy. ha nem. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik. „nem is akartam hazajönni. hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. s az egészségem is napról napra javul. Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. és elképzelem. hogy csak letettem eléjük a gondot. amit szeretnék velük úgy megoldatni. bár olyan is elôfordult már. „Nem is tudom. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. februári napon utaztam a villamoson. esetleg azt is.valamilyen külföldi elôadására. kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt.

fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. hadd próbáljam én meggyógyítani. s ott egy durva. Andrea Munkanélküli lettem. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. Szépen helyükre rakosgattam ôket. s elképzeltem. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. Mondtam. s felsoroltam. s amikor a jobb fülét nézegettem. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. hogy ezek a hallócsontok. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. mert munkatársat keresnek. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben. de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. meggyógyítom. Magamban nem is csodálkoztam ezen. nagyon átfázott.” Ezután gondolatban elmondtam. várjunk egy kicsit. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. karácsony elôtti napon. csak amikor már egész közel értek. Néhány napja vettem észre. A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. ahol ezt megtehetem. kb. hogy ismét jól látok. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. milyen munkakörökben dolgoztam eddig. Megkért. az üllô és a kengyel. Laboratóriumomba mentem. hogy mi a nevem. majd amikor kimászik a bôr alól. hetente 2-szer. bár délután olyan érzése támadt. akiken keresztül rám találnak. mintha egy hangos bemondóba mondanám. Este szintemre mentem. vagy hirdetésben sorolnám föl. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. s mondta. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot. amikor a buszra vártam. a 4. menjek el egy meghallgatásra. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt. napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. A laboratóriumomban megvizsgáltam. gondoltam. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. vegyek rá krémet a gyógyszertárban.” Tudtam. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. Még a barátaimat is megemlítettem. Úgy döntöttem. Aztán hozzátettem még azt is. A 2. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim. Azonnal fölvettek. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. Bal szemem látása 70%-ra csökkent. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. hogy mi mindenhez értek. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. Odáig jutottam már. s ezért jogom van olyan munkahelyre. Úgy képzeltem el ezt az egészet. A programozás 129 . A következô alkalommal azt képzeltem el. a telefonszámom. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. Egy rendkívül hideg. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. hogy már több. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M.

Kb. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam.. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. s bár húst is eszem. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. További programozásom eredménye. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell. hogy ha napközben éhes vagyok... és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki. Semmilyen kezelés sem használt. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. csak össze kell érintenem 3 ujjamat.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban. mennyire boldog voltam. s azóta rengeteg sikerem volt. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. állandóan ettem. Én azonban elôbb szintemre mentem. 18-tól dec. Hátra van még 10 kg.. a szokáskontroll szerint beprogramoztam. Most szerencsére más a helyzet. s a távolból üzentem bátyám testének. Markósné Jánk Erzsébet. Jóindulatúak szerint aranyos. értesítettek. Örülnék. és elmúlik az éhségérzetem. salátát fogyasztok. illetve vagyok. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. addigra a vérzés teljesen elállt. olcsó ételeket fôztem.) 130 . beáztattam. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. sôt több is. Azóta semmi baj sincs vele. okt. fürdettem stb. bársonyosnak láttam. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. 3-szor mélyet sóhajtok. amihez én. de nélküle is megvagyok. és kimondottan egyszerû. (Ha ideges voltam. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak. Marika Köszönöm. mert kórházba kell vinni a testvéremet. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot. mint a lábam elején lévô bôr. így saját kertem terméseit fogyasztottam. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem. majd végül puhának. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével. ugyanolyan puha. 1996. és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt. napján este. 5 perc múlva értem haza. s ez gyakran elôfordult. Már a tanfolyam 2. s múljon el a fájdalma. hogy csillapítsa a vérzést.. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. az bizony hamar visszajött. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. gömbölyded dundi voltam. Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. hogy nagyszerû munkahelyem van.) Ma már több zöldséget. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. Mivel nem voltam odahaza. hogy siessek. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának. s fájdalma még másnap reggel sem volt. Olyan sok az energiám. hogy néztem ki régebben. Legnagyobb talán a fogyásom. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán.

Ilyenkor azt vizualizáltam. hogy férfi vagy nô lesz-e.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. Marcsi. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. IV. Végre mégis megérkezett. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik. ráadásul sokáig a busz sem jött. hogy egyre könnyebben. ám eddig kevés sikerrel. Intuícióm is biztosabb. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Mint minden végzôs diáknak. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). leteszem az állami nyelvvizsgát. Nem tudnak felidegesíteni. Már 1-2 nap után éreztem. annak szóbeli részére.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. hogy ha törik. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 .Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ. mint eddig összesen. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). Tavaly szeptemberben úgy határoztam. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. boldog. nyugodtabb lettem. Megtaláltam a megfelelô módszert. egyre nagyobb kedvvel tanulok. A történet azonban itt még nem ér véget. A vizsga ezek után már nem okozott gondot. (Volt rá okom. A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. hogy az agykontroll elindított ezen az úton. és elértem a célomat. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. A tanfolyam óta jól alszom. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. Még arra a kérdésemre is választ kaptam. akivel beszélgetnem kell. Határozottabb is vagyok. felszálltam és indultunk. Annak a 3 embernek is megbocsátottam. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. ha szakad. amikor én felszálltam. Végig magabiztos és nyugodt voltam. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. Nem fojtok magamba semmit. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. ami nagyon nehezen és lassan is ment. annál többet kapsz vissza. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást. Már elég régóta tanulom az angolt. Vidám. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. kiegyensúlyozott. Azóta életem új szakasza kezdôdött el. Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. Sokkal kiegyensúlyozottabb. hogy csak akkor induljon ki a vonat. Köszönet érte. Késôn indultam el. Egész úton azt programoztam. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán.

Mindezek együttesen tették lehetôvé. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. hogy kimentem a terembôl. már tudtam is az eredményt. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. ahhoz. angol volt. nevezetesen dr. A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll.és a háromujjtechnikát. Masszi Tamásnak. annyira erôssé vált bennem. akinél vizsgáznom kellett. Ekkor éreztem igazán. és már ki is jelöltem az újabb célokat. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája. mert így nem kellene órákat várnom rá. akinek ezúton is köszönetet mondok. hogy fel sem merült annak a gondolata. Matusek Csaba. ha azonnal közölnék az eredményt. 15-30 percre. hogy mit szólnék. Még az sem tudott nyugtalanítani. és eljuttattam testem minden pontjára. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. és a vágy. komoly betegségemre derült fény. hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. Az ott elsajátított technikákkal elértem.idézni. a lépembe és a májamba. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. új lehetôséget kaptam. Leírom programozásom pontos menetét. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. Néhány perccel azután. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. a megértés és a harmónia jegyében. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. Gyôr Életem derekán. megálltam a vízparton. Mivel én voltam az elsô. megkérdezték tôlem. hogy 94. Gyógyulásommal egy új életet. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége. 132 . Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. hogy az úr. amíg az utánam következô 15 ember végez. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. Miután megtudtam diagnózisomat. valamint a képzeletbeli képernyôt. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. Mielôtt kiléptem a terembôl. 1993 márciusában. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre. Képzeletbeli pihenôhelyemen. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. hogy újra egészséges legyek. vagyis vérrákra. Leukémiára. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. Ekkor hatalmas meglepetés ért. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. Ez a gesztus nagyon jól esett. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. Naponta 3-szor mentem szintemre. meg kellett volna várnom. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. 2 karomat a nap felé kitárva. Legfôképpen a csontvelômbe. amin aztán járni akarunk. Az egész egy kellemes beszélgetés volt. hogy a helyes irányba haladjak tovább. a szeretet. hogy valószínûleg sikerült –.

Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba. a steril boxon kívül. A termelés automatizált. Szintemre mentem. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. Egynél kitárult az ajtó. a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. 133 . ahol befutnak a véráramba. mint 1 l csontvelôt. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen. a kóros sejtek elpusztítása. elhelyezték a több. befogadták a kívülrôl jövô. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. életmentô anyagot. újra harmóniát. hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. hogy csontjaimban megtapadjon. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. trópusi növényzettel. egyensúlyt teremtve. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. az átültetés napja. ahol laboratóriumom található. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. És elérkezett a nagy nap. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam. lekicsinyítettem magam. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. amely a nyaki eremen keresztül kb. Ebben megmártózva elképzeltem. magával hozva az új élet lehetôségét. leültem a székbe. ahol szervezetem illetékes képviselôi. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel. meggyógyulok.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. s a terem valóságos örömmámorban úszott. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. 2 tanácsadóm elém jött. egy piros és egy sárga területre. arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. kupolás terem. fogadják azt nagy szeretettel. Egy fehér. imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. buja. és az egészséges. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. s kértem. Itt történik a vérképzés. és bevezettek. és elkezdje az egészséges vérképzést. A barlang 3 részre oszlik. Laborom teljesen átlátszó falú. A fehér részen a fehérvérsejtek.Szinte ténylegesen éreztem. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése. a szeretet parancsának engedelmeskedve. életerôvel teli vér szétárad testemben. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel. Örömmel jelentettem be. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. a vörös részen a vörösvértestek. Megértettem velük. immunrendszeremmel együtt. ragyogó fény áradt ki a laborból.

A sikerben egész idô alatt biztos voltam. Mondanom sem kell. de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan.. Ha mégis elôfordul. akivel találkám volt. sokan voltak a jelzett helyen. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. középmagas. És ez így van. hogy figyelnek. elájultam-e vagy sem. akkor jutott eszembe. A sikerek felvillanyoznak. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. Programoztam. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva. Másnapra beszéltük meg a találkozót. Én még olyanra is vetemedtem. szemüveges. magánvéleményét. Nem kételkedve a „látottakban”. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. hogy a székben alfába mentem.. 94. amely most. Amikor letette a telefont. mirôl is fogjuk egymást felismerni. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. 134 . programoztak gyógyulásomért. Volt egy idôszak. Elôtte elképzeltem alfában. Úgy vettem észre. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. szerényen öltözött leány. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. Odaléptem hozzá. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek. szintemre mentem. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. amikor kezdtem ellustulni. Korán érkeztem. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. csak nem hordja. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. Amint kiléptem a telefonfülkébôl. Az átültetés után kb. azonnal megláttam azt. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben.Ezekben a percekben és órákban. Fogorvoshoz mentem. hogy arról nem volt szó. hogy miként sikerült felismernem. Akarom a változást. a vörösvértestek. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. hatalmas erôt. hogy megnyúztak. Ma már naponta legalább 2-szer. a sejtszám lassanlassan. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. sok agykontrollos társam segített távolról. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl. hogy az orvos áradozva beszélt arról. Az a számtalan szeretetsugár. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. Döbbenten nézett rám. de inkább 3-szor megyek szintemre. hogy milyen lesz a kezelés. vékony testalkatú. szeptember 29-én. A név és a hang alapján kértem a választ. Ô szemüveges. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett. hitet és önbizalmat adott ahhoz. Nem relaxáltam. Éreztem ugyanis. elmondtam. Másnap visszahallottam. a 230. Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban. ezért elintéztem egy telefont. Jobb híján a találkozás napján. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. csak ha komoly szükségem volt rá. Amikor végeztünk. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. hamar túlteszem magam a gondokon. a korábban leírt módon. Tanulok belôlük. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. Néha életjelet adtam magamról. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket. Szerencsére hamar észhez tértem.

Mátrai Klári. Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. ezrek tolongtak elôtte. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva. Beírtam nagy betûkkel. csodálatos élményt adott az a 4 nap. Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. Peti. sok száz biciklista várt. A program végére már. Megtanultam pozitívan látni. amikor kimentem a laborból. sivárabb lenne az életem. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra. Száraz ruhával letöröltem. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. és elfogadni dolgokat. szívem. a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. Rendkívül felszabadult voltam. még csak piros sem lett. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. Férjem. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. Megváltozott az életem. Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot. boldogan hajtottam két falu között. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után. a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. Meg akart halni. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. Ott már várt ránk a felállított tribün. Ôszinte örömmel megköszöntem.Egy biztos. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. s máris több sikerrôl számolhatok be. Kb. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére. Volt már motoros felvezetônk is. életének semmi értelmét nem látta. Valóban életre szóló. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). felültem a biciklire. Állandóan szomorú volt. hogy útnak induljunk. 135 . és nyertünk némi pénzt a lottón. Megváltoztatta az életemet. egy adósom beállított a tartozásával. hogy eljöttek. tiszta a koszorúerem. Meixner Tünde. és csöppet sem fájt. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. Napokig röpdöstem örömömben. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba.

elhatároztuk. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. friss oxigénnel. egyikük sem tért magához a kómából. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. Miután látogatási idônk lejárt. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. Azonnal autóba ültem. hogy nem kívánom a cigarettát. és nem foglalkoztunk azzal. és a férj állapotát súlyosbítja. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. Ezután hazasiettem. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre. nem zavar. Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd.Mindenki éljenzett.. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. és a tanult módon laborszintemre mentem. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában. hogy nála agyödéma is kialakult. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. Mivel késô éjszaka volt. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. Prognózisa lehangoló volt. mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. Nagyon elszántak voltunk. és siettünk a kórházba. Érezd. hogy melyek azok a technikák. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. Útközben részletesen megbeszéltük. olyan érzésem támad. hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot. mert nekem óriási dolog. Véred megtelt friss energiával. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá. és nem lesznek elvonási tüneteim. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését.. hogy felveszem az asztalról. amit megspóroltam. és megszámolom a 6 db ezrest.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni. még esetleges 136 . mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. Ezek után minden alkalommal elmondtam. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. s átsiettem hozzá. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat. Nemrégiben történt. Az ügyeletes orvos elmondta. lélegeztetô gépen. s hatalmas volt az öröm. Azt is elképzeltem. segítsek. ha a cigarettára gondolok. nem tudtuk meglátogatni. hogy baráti társaságban voltam. Mindent úgy csináltunk. Ma már. ahogy azt elôre megterveztük. Kolléganômmel megbeszéltük. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. ha dohányoznak mellettem. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. megkerestük az intenzív osztály orvosát. Elmondta. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl. Másnap délután autóba ültünk. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. Kérte. és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok. Menyhártné Wéber Mária. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk. hogy mindketten kómában vannak. Elképzeltem. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk.

Rájöttem. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. Elmondta azonban. vidéken. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni. Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. hogy ha felismeri a feleségét. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes. Egyedül ô menekült meg. és folytassuk. az örömtôl sírva. így lélegeztetô gép kellett. és mozgásba hozom. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. Budapest 137 . akkor a rendszer beindul. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. Egy emberi agyat mutatott. rajtuk már nem lehetett segíteni. hogy segíteni tudjunk. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. hogy az orvos hallott az agykontrollról. Eszméletre tért. hogy amennyiben érti. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta. azt jelzi. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. odajött velünk a betegágyhoz. A cukorháztartása is felborult. amit mond.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani. munkatársa a kórházban vesztette életét. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. Megdöbbentünk. azt is jelezze. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést. és helyeselte próbálkozásunkat. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. így a feladatot végrehajtottam. Újra intenzív programozásba kezdtünk. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. és nyugodtan elaludtam. A 3. hogy maradjunk. mert arcán már a meghatottság. Az eredmény nem maradt el. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. meg kell ragadni minden más lehetôséget. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. jelezze a szemével. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. s közben mindketten azt észleltük. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte. és csak annyit mondott. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. A történtek megrázóak voltak. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. egymásba kapaszkodva táncoltunk. amit csináltunk. Megengedte. 3 munkatársával aludt egy szobában. Ketten reggelre meghaltak. s az nem is maradt el. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. Megtapasztaltuk.

1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. helyére tették a gerincet. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. Késôbb meguntam a szállítást. az elmetükretechnika és a laboratórium. Azt javaslom. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. az elmetükre-technikával. mert a 4 terhességem igen megviselte. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. Lányom tôlem 100 km-re lakik. hogy minden138 . mindenki a saját. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. Arra vágytam. mint ahogy elmesélte. hogy türelmes. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. segítôkész legyek. F. bélbe. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. aminek eredménye teljesen ép. K. M. hogy erôsen elferdült az alsó rész. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. Elmondtam neki. és olyan oldószerre tértem át. hogy ilyen a szívem. Nincs a szívemben harag. elég hát. hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. A gyûlölet. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. A röntgen is kimutatta. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. hogy szép pirosak. a harag ugyanis megbetegít. Egy éve már. Mindenkinek megbocsátok. Kb. rugalmasak. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. hogy átalakítsam az életemet. hogy ne legyen szívemben harag. és nincs változás. amely mésszel találkozva megsemmisül. s amikor ezzel végeztek. pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. és beszéltem a babával. Ekkor úgy gondoltam. M. Lányának elfolyt a magzatvize. lerakódott meszet. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. Gyorsan szintemre mentem. Lányom. egészségesek már a szívemet behálózó erek. vagy fenntartja a betegséget. hogy jobb emberré váljak. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. Rajtam segített. de olyan hatékony volt a segítsége. a laboratóriumában gyógyított. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ezért az orvos császármetszést határozott el. Békét és szeretetet sugárzok magamból. és ôk is szeretettel fordulnak felém. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. de belenyugodtam a helyzetbe. Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. 1 hónapon keresztül programoztam így. de a baba még mindig nem fordult meg.

Kb. hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. Ô szenvedett. Képzelheted. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz.) Végigjártam az egész tüdejét. M. 2 héten át naponta programoztam. de 139 . 20-30 percig tartott a rosszullét. és rendkívül elkeserített. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. 12 ezer Ft-os. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm. ha megfordulna. igen kellemetlen volt. lettem a JÁSZTEL Rt. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. fül-orrgégészeti. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. M. El is képzeltem. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. és természetes úton születne meg. M. Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. hogy éjjelente fullad. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása.kinek az lenne a legjobb. naponta kell nyírni. mûködjenek tökéletesen. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. Hálózatépítéssel foglalkozom. elménk hatalmas erejében. Minden este levittem a laboratóriumomba. Az orvos azóta sem érti a dolgot. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. 1300 pályázó közül 2. Kb. ahol a kezelôasztalomra fektettem. 1996. annak ellenére. pályázatán. ôrült nagy sikereket értem el. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. Külön siker a sikerben. s kértem ôket. általában hetente 2-szer. hogy rossz tanuló vagyok. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat. és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. 3 éve már. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. Férjem az elsôk között volt. nem is törôdtünk vele. dr. 1974ben születtem. Álmából ébresztette föl. hogy leérettségiztem. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. én pedig sajnáltam. Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. Amikor elárultam neki. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. hálásan megköszönte. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô. Tüdôgyógyászati. sôt még panaszai okát sem ismerem. s mióta így programozok. József Férjem kb. hogy férjem egyszer sem fulladt. akit gyógyítani kezdtem. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. hogy megfordul és gyorsan megszületik. hogy higgyen gondolataink. A fulladás azonban továbbra is fennállt. egyik sem mutatott kórosat. 3-szor jelentkezett. Eleinte ritkán fordult ez elô. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. Az örömtôl sírt.

majd újult erôvel kezdek neki. Kisebb sikereimbôl – pl. megbukok. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak. sôt megerôsítésként bétában is. hogy mûködik a dolog. ahogy a legjobban megértem. Buszon. de ha azt nézzük. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. azonnal jelentkeztem felelésre. „Kész. Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. Az elsô tétel gyönyörûen ment. de nem buktam ki. Új oldaláról látom a világot. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek. fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz. vagy éppen nem sikerült. majd összetettem 3 ujjamat. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. memóriafogas. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. s közben vizualizáltam is azokat. villamoson. de Vili olyan kitartóan nógatott.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. Ötöst kaptam a dolgozatomra. Úgy gondolom. intenzív tagozatú gimnáziumba. s a szeretet hatalma óriási. hogy úgy magyarázzák a tananyagot.. ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. nincs értelme újra átnézni a tételeket. mert jött január 3a. mert tapasztaltam. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz. Egyszerre több technikát alkalmazok. úgysem ezt fogom húzni. ez a téma nem érdekel. Végül is az érettségim nem a legjobb. Különben is. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak.” – futott át az agyamon. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz. hogy aki a lelki világban helyt áll. hogy egyre boldogabb legyek. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. végül a lényeget aláhúztam. és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. pár percig programoztam. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet.). akkor ezt óriási sikernek vehetjük. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. vége. egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében.. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. hogy nem olvasom.. az a fizikai világban is boldogul. hogy végül beadtam a derekamat. lesz ami lesz. és igyekszem azokat részletesen megtervezni. Másnap jött a vizsga. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. hogy az mindenkinek jó legyen. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. Kevés idô állt rendelkezésemre. aki azt állítja. az írásbeli teszt napja. Molnár József. hogy ebben az életben érettségim lesz. ifj. lazítok. Másnap következett a szóbeli vizsga. Gondoltam. Ha egy célomat elérem. Így aztán úgy döntöttem. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. ébrenlétkontroll. majd 140 . de legfôképp a háromujjtechnikát. s minden úgy történjen. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba.. Egyre nagyobb lett az önbizalmam.

és átmentem játszani. Például azt. hogy miként jöttem ki a terembôl. és milyen boldog érzés száraz. Remek volt. jó. Megköszönték a feleletet. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. hogy megtanulok teniszezni. modern teniszcsarnokot. s elképzeltem. Mindent tudtam. annyi azonban biztos. hogy boldogan. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam.) Nosza. be kellett menni az ügyeletre. Mikor befejeztem. visszamentem a laborba. hogy a WC-be illik pisilni. hogy minden szépen és jól sikerül. hogy nagyon fog fájni. hogy egyáltalán nem fájt. Az elsô injekciót éreztem. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. Közben eszembe jutott. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. Az operáció alatt férjem otthon. Férjem és családom is programozott. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. s ôt azóta is naponta gyógyítom. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. Mindennap elképzeltem alfában. Fémeket tettek a karomba. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. én csodálkoztam a legjobban. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. tételemrôl is. Én a legkisebb lányom miatt mentem. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. íme bizonyságul a következô eset. úgy teniszeztem. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. Az utóbbit választottam.azt mondták. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. s akkor az nagyon fog fájni. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. Nekem régóta a terveim között szerepel. vasak álltak ki belôle. Arra már nem emlékszem. Így is lett. hogy milyen jótékony hatású lehet. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. Csuda jól ment. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. rögtön haza is mehetek. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. Megijedtem. Ez esetben viszont a mûtét után. de beszéljek most már végre a 2. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. Szombat délután volt. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. 141 . hogy gyorsítsam a gyógyulást. kis pihenést követôen. ha alfában gyakorolunk egy sportot. mint a „nagyok”. hogy jó. dr. mindenki azzal biztatott.

hosszú.leültem és elküldtem az üzenetet. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet. hogy szolgálja életemet. de a Trabi. Megfogadtam magamnak. hogy nem is pisilt be Evelin. Ma már megfontoltabbnak. ez volt az elsô mondata: . amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. A kocsi fejtetôre érkezve. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. kicsúszott az útról és felborult. Molnár Teodóra. így az öv fölösleges.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. ripityára törve landolt az aszfalton. Zalaegerszeg Leírom. hogyan mentette meg életemet az agykontroll. Hatalmas karambol volt. Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. és kimásztam az egyik törött ablakon. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet. de az igazsághoz hozzátartozik. Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást. A várostól kb. Így is tettem. Hálás vagyok azért a mondatért. Monostori László 142 . Jó gondját viselem testemnek. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm. ma nem írhatnám ezt a levelet. Így vezetgettem éveken át. Molnár Tibor Orvos vagyok. s magamnak is. benne én. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. dr. Magamat hibáztatom a balesetért. Karamboloztam. úgy gondoltam. Egy szó mint száz. fontos tárgyalást követôen. a pulzusom 80 feletti. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet. mert – tévesen – úgy gondoltam. triglicerid: norm. amíg el nem hangzott az említett mondat. hogy vigyázok testemre. s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. még az egészen rövid utakon is. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. 20 km-re lakom. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. Ott is elôzékeny voltam. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. és egyéb rossz szokásomat is. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. Amikor kislányom felébredt. Hajnalban kellett kelnem. pulzus: 60-65/min. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot.Anya. Ma már nem eszem húst. érettebbnek érzem magam. hogy megfogadtam azt. Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség.

hogy kancsal. gyógyulni fog a szeme. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását. Remek. A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem. Beadtam a Betegközpontba is. Segítségül hívtam az agykontrollt. Végül 3 és fél éves korában kiderült. hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. mindenféle ellenállás nélkül. Munkámnak. Felvettek álmaim középiskolájába. hogy ezt most viselni kell. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. Közben erôsebb szemüveget kapott. melyeket képzeletemben. hogy most szükséges a takarás. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. és állandóan tisztítottam. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. és megjelent az Esetlegben is. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot. és továbbra is takargattuk a szemét. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra. olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. agykontrollos különtanárhoz is jártam. s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam.Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. ahogy utazom az egyetemre a villamossal. sokan közülük több évet is. könnyen meg is szokja.. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten. Egy hétig hordta a szemüveget. alfában és bétában egyaránt. de ezt is könnyen megszokja. s büszkén mondhatom. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. És 1995. megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. kitartásomnak meglett az eredménye. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra. 600 Ft-os füzetet. Azóta már középiskolás lettem. Majd újra üzentem neki. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. Keményen dolgoztam célomért. rengeteg sikerem volt és van. Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. és amilyen ügyes kislány. Rendszeresen elképzeltem alfában. fényesítettem a szemét. hanem külföldön is jártak. melyet 1996 tavaszára tûztek ki. Móra Klára. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki. december 4-én megtörtént a „csoda”. Apukám kinevetett.). az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. mert a fényképein feltûnt.. Laboromban megmûtöttem. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban.. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. 143 . Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott.. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. Elmondta. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. mekkora örömet éreztem. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Elképzeltem. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot.

a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. mentálhigiénébôl. gyerekagykontroll-oktató. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség. hogy kapcsolatunk megjavul. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. Alig telt el 1 hét. a termet. Hajdanán bizony sem jó tanuló. nem voltam a kedvence.Itt aztán akadt egy kis probléma. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken. s fizetésemet megduplázták. Magyar-történelem szakos tanár vagyok. Szociálpolitikából. 144 . (Ahol lehetett. Olyan némettanárnôt kaptam. Most. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A tanítványaim elôtt is. Hiába dolgoztam. egyszerûen észre sem vett. és jól látható helyre. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. Csodálatos megtapasztalni. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. hát mit mondjak. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. és ma már én vagyok a kedvence. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. – Munkahelyemen elôléptettek. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. Felvételiztem. csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. M. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. félév végén. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. s az indexemet a jeles eredménnyel. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. de úgy éreztem. a tanár elégedett tekintetét. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. jelentkeztem. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. akinek. etikából. de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. ezért most „fölfegyverkeztem”. Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. délután tanulok. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz. egyre tökéletesítve. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. – Makkegészséges vagyok már. felvettek. amit a vizsgák után éreztem. S. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. Azóta is szeret. hogy mûködnek azok a módszerek. a 2.

melyik kezemmel történt a baleset. Nem sokkal utána lobogó. amely egyik végén még ôsz. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné.2 mmol/l-rôl 7. mint száz: a harmincas éveiben járó. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. a bal lábam ugyanakkora. Tudta. s alatta óriási. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. mint a jobb. a bütyök mérete is sokkal kisebb. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. bôr felôli végén már fekete. 145 . 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. megszûnt a fájdalma. Most azonban egy újabb. Édesanyám vércukrát 17. Igen. A tanfolyam utolsó napján. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. de kiderült. lüktetô bütyök nôtt. hogy éppen akkor én gyógyítottam.8 mmol/l-re szállítottam le. N. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. nem lett vörös. május 31-én. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom. ezért a bal lábam nagyujja kb. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. fájó. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. boldog házasságban élünk. Már minden cipô felhúzása gondot okozott. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet. forró vízzel leforráztam a kezem. A siker garantáltan igaz. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam. s gyönyörû kislányunk született. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk. 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. Naponta megismételtem ezt a programozást. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. az haladéktalanul megjelenik az életemben. az elmetükre-technika segítségével. hogy szó sincs tréfáról. – Amire csak szükségem van. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. Egy szó. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával. ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett. s ma. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni.– Feleségemmel csodálatos. míg a másik. Elôször viccnek hittem. Nagyné. mert egyre jobban fájt. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot.

hogy ilyen harmónia. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. izgalmas világát. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. Nagyon-nagyon vágytam már arra. Azt szoktam válaszolni. mi a titka annak. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk. az életkedvet megszüntetô. hogy elmondjam. Kérlek. hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl. hogy ha mindezt az agykontroll okozza. Aztán örülök este is. Akkor 23 éves voltam. derû és energia sugárzik belôlem. (Intuícióm azt súgja. Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. hogy mi lesz itt 5 év múlva. A daganat a kisagynál helyezkedett el. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le. annak. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. hogy ismét elôttem áll az egész nap. de arra azért nem gondoltam. mert az maga a csoda. tükre a mának. keserves betegségbôl. és várom az álmok különleges. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom.) Tükre az újnak. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. hogy milyen sikeres napom volt. Ibolya Kb. olyan változásról van szó. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. N. Nôvérem ugyan nem agykontrollos. és tehetem a dolgomat. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. ahogy megváltoztam. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . és hatalmas méretet öltött. Örülök a reggelnek. Milyen jól érzem magam magamban. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt. hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. Értelme ép maradt. de aztán kiderült. mire igazán stabilnak éreztem magamat. akkor ôk is elvégzik. A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. Régebbi ismerôseim azt mondják. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. Gyakran megkérdezik tôlem. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza.

5 órán keresztül tartott. mert ennek a daganatnak több fajtája van. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. N. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. hogy hajnalban vette észre. és kértem Istent. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra. hogy ô egy ügyes fiú. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. abba biztosan belekopaszodom. hogy érdemesebb egy másikat. már jól járok. amit ügynöki munkám okoz. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. hogy leírjam hajhullásom történetét. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt. drukkoljunk.. Gyôr Hát mégis rászántam magam. a hajam is elkezdett hullani. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. egy alaposabbat csináltatni. Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N. tegyen csodát. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok. hogy ha csak egy mód van rá. Még nem végeztem el a tanfolyamot. és lehet. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére.. a kiújulás esélye minimális. Én alfában imádkoztam. Az elsô meglepetés akkor ért. Ennél egy „kicsit” több történt. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult. s magamban arra gondoltam. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. ami oldja a hörgôgörcsöt. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. kijelentette. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. a család repül a boldogságtól. s gondolatban mályvateát ittam.” A célomat elértem. hogy talán nem is olyan rosszindulatú. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. láthatatlan oszlopon álló. ahonnan egyaránt 147 . hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. Az orvosok úgy tervezték. Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. hogy visszanyerje a spontán légzését. J.. hogy hajam már dús és erôs szálú. aki önállóan is tud levegôt venni. s az esetet átvette egy másik idegsebész. Elkezdtem vitaminokat szedni.távolították el.” N. már agykontrollosként. s láss csodát. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. hogy már gép nélkül. Amikor megtudta a szövettan eredményét. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. rádöbbentem gondom valódi okára. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat. Késôbb. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. és azt mondták. és csodálkozva láttuk. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. Azt is programoztam.

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

s örömmel újságolták a gyerekek. hogy a javukat akarom. hogy ez nem lehetetlen. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. mint ekkor. elô a háromujjtechnikával!”. én mindent tudok. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. fegyelmezetlenkedtek. hogy akkor ébredjek fel. Tavasszal megfájdult egy fogam. S ez így ment 1991 március végéig. mert ráéreztek annak örömére. Kértem. aki úgy reszketett. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. osztályt. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. Másnaptól. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot. házi feladatot csak néha írtak. mint korábban. szintemre menve programoztam. eredményes munkával. S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. És még egy változás. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. s mondhatom az egészségemet is. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. az meg tudja érteni. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. milyen nagy dolog ez. Magamat is láttam közöttük. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. s ajánlottam. értsék meg. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. Alig tanultak. legtöbbször sikerrel. az órán értetlenkedtek. A gyakorlással már odáig fejlôdtem. A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. ilyen magas szinten érzô. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. s változzanak meg. Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. Többen rákaptak a versírásra. mint én.” Az igazsághoz hozzátartozik. egy szóval szenvedtek ôk is és én is. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. hogy magyarból senki nem rontott. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. mert bármit kérdeznek magyarórán. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam. így pedagógusként is sokat változtam. hogy fogadjanak el. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. Üzenem azon társaimnak. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. s ott kértem ôket. Este. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . munkatempójuk lassú volt.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

Ma már tudom. júliusra pedig már azt is tudtam. a felvételim sikerül. A gyerekek optimális idôben. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet. jól ettek. és 2 fa között landolt. Júniusban már terhes voltam. Két kis ember egészsége. mert én Olaszországba szerettem volna menni. s így elôre tudtam. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. fônököm javasolta. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is.. Megálltam. Nôvéred kurzusán. valaki mindig rám szólt. hogy Görögországban fogok nyaralni. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást. átvágódott a mi oldalunkra. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem. Végül is valóban a természet mûködött. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek. hátha valami rejtett baja van. P. szépen fejlôdtek. hogy 5-ösre államvizsgázok. nyáron Görögországban nyaralok. illetve négyünk boldogsága. Iván 2700. Éjszaka aludtak. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. Szerencsére hamar felocsúdtam. hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk. és még aznap. akkor mertem mindezt elhinni. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden.. hanem minden egyéb gyakori. Két gyönyörû. Elôször nem hittem el. hogy ez nagyon sok. Azért mentem. mert történni fog valami. és erre kiderült. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok. idôutazásomban. s 1 éves 157 . nem estem teherbe. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival.kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban. Mindketten 51 cm-re nôttek. Hirtelen olyan érzésem támadt. Talán életemet és családom életét mentette meg. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk. Szinte meseszerûen alakult minden. azt láttam. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. hogy jobb lesz megállnom. ám hibátlannak tûnt. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. hogy hallgattam megérzésemre. és mindig újra visszaírta az eredetit. és valóban kiutaztunk. a terhességgel járó kellemetlenséget is. Szeréna 2600 grammal. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Tudom. természetes úton. 7 perc különbséggel. Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam. fejlôdése. Szakadt az esô. s körbejártam az autót. ha nem állsz meg.. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni. Elôször a kocsira gyanakodtam. Még csak hányingerem sem volt.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem.. de óriási volt a tét. betöltött 40 hétre születtek. ahogy programoztam. mint addig még soha. hogy ki fogunk békülni. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet.

Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. – Miau + kô? – faggattam tovább. s én jóízûen falatozom. P. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. 1 hónapig rendszeresen. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. örök barátságot kötöttünk. végsô elkeseredésemben. Mindennek eredményeként több. hogy a hatást megerôsítsem. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne. –Tuba! – hangzott a válasz. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. ha nagyon sok tojást ettem. Annyira. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást. majd 1.korukig még csak náthásak sem voltak. Most már 3. amelyek szebbé és jobbá tették életemet. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. amennyit a levestészták tartalmaztak. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem. 1. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek. De nem akárhogyan. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. – Apa x apa? – Satu! 158 .”) Késôbb. pedig én programoztam. Késôbb. Ezeket a technikákat kb. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban. naponta többször. – Sí! – vágta rá Réka. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. ( Pl. és elhatároztam. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. a programozást pedig elôször napi 2. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. naponta 3-szor. Végül még 2 ízben.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. Ekkor. képernyômön. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. ami segíti a fehérjék feldolgozását. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása. kivonást és szorzást. naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. Az is volt. megjelenítettem. születésnapjuk közeleg. naponta alkalmaztam. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz. hogy más asszony is szép terhességet. aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. mint volt. Láttam azt is. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. amikor megalkottuk laboratóriumunkat.

– Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját. aki szintén nem hitt az agykontrollban. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. és már mondtam is neki. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 . ha tudná. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat. Ez csak az iskolában derült ki. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. Gyôr Második osztályos vagyok. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. Csúnyán vitatkoztunk. A többit a már leírt módon üzentem. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem. gyerekagykontroll-oktató. hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van. gyorsan elmondtam neki. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. hogy mi is volt a lecke. mint amit kellett volna. Igaz. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. mert ha most pótolnom kellene. hogy ô is részese a dolgoknak. a Fônök nem hisz az agykontrollban. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni.. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte. Gyorsan kifaggattam barátnômet. újra megcsináltatja a munkát. Érdekes. munkahelyet remélve. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. Egy barátom panaszkodott a fônökére. vagy kritizálja. Szintemre mentem. az óra elôtti szünetben. remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. 2-3 hétig folytattam. Közben több emberrel is beszéltem. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. keresünk nekem egy másik munkahelyet. Még a játékállataimat is azzal altatom.Mit mondjak. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. és annyira elismered a munkámat. akármilyen jól dolgozik. a fônöke állandóan negatívan reagál. hogy gondjaim vannak. tanácsot. de végül is arra a következtetésre jutottam. Elalvás elôtt beprogramoztam. megkért. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem. sôt amikor megszorultam. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. Rajzos vázlatot.. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. elmetérképet készítek a versekrôl. semmiért!” Ezt kb. hogy „barátom a tudása legjavát adja. Pedig. fogadja el. hogy oda nem adnál senkinek.. amíg lerajzolom. Megjegyzem. hogy ébredjek fel.. Akármit tesz. Pétercsák Maxim. Azt üzentem. Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. segítsek a fiának. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot.

Még hogy. csillogó zöld szememet.. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. mondtam magamban.. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. Külföldön dolgoztam. ledobáltam a ruháimat. Azóta sikeres ember vagyok. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett. féltem a frizurámat. Fôztem a konyhában. és egy sor állásajánlatot kaptam. egy olyan ügyfélnél. A legerôsebbtôl. Dél-Tirolban. A lánykám kifizette. Két nap múlva beállított az ügyfél. és majdnem felkiáltottam. és kért. Mi van. bementem a fürdôszobába. Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . hogy mire vagyok képes. aki már többször járt nála váltani. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált. állapítottam meg. és koncentrálni sem tudok. Meghalt!” Atyaúristen. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. Képtelennek tartottam magam arra.Leánykám valutapénztárban dolgozik. s azt. teljesen kisimult arcomat. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. Ezen kívül szétszórt vagyok. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. ott hagytam csapot. Még sohasem voltam ilyen szép. vigye vissza a pénzt. Szintemre mentem. Pétery Éva. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel. akkor nehezen jutottam volna ki. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. amit mindig neki kellett kifizetni. Belenéztem a tükörbe. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. hogy nem szoktam ilyet csinálni. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet. Mint kiderült. fél évet. most szabadultál meg az egyiktôl. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. Amikor kiszálltam. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. vagy legalább egy részét.. Az elmetükre-technikát használtam. hogy Szegeden lakom.. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van). éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam. segítsek. s azzal a könyveket félretettem. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. Többször elôfordult már. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl. Igen. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot. 20 ezer Ft-ot. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem. aki megkérdezte tôlem. mert nem szeretek zuhanyozni. végtelenül jó érzés járt át. Ez is rendhagyó volt. Farkasszemet néztem magammal. mivel a lányom is hibás volt a dologban. mert nem jön azóta az ügyfél. és megkértem. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt. 96 november eleje óta itthon vagyok. papot. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet.

amit nôvérem ígért nekem. Hála az agykontrollnak. És szép lassan. fáradt vagyok. Biztató szeretettel segítettek. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. Lassan-lassan. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . végre tudtam olvasni. És jött a nôvérem levele. hogy történni kellett valaminek veled. melyben azt írta. Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. Vágytam az agykontroll megismerésére. ugyanis váltam. Amíg aludtam. kellemesre.. Akkor még csak aludtam. a kényszermozgásom eltûnt. hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt. paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. amit a legjobban szeretek. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható.L.) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd. Ki sem kerültem 3 hónapig. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra. de pénzem nem volt. Meglett a zsebpénzem. távozott. Harmadik találkozásom az agykontrollal. és vártam a csodát. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl. betegségem az Elixírben. gyógyszereim adagját felére csökkentették. a kazetta hatására ébredezni kezdtem. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim.. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. hogy már nem toporgok. ami egy örökkévalóságnak tûnt.be a vízbe. Nem aludtam. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. hogy sokan gyógyítsanak. mentem fáradhatatlanul. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. önzetlen segítôim. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott. Holdkóros vagyok? Nem. Nem rettegtem. aludtam és aludtam. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre. sem nevetni nem tudtam. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. nem éltem. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. Jó elôre helyet foglalva. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. melyen dr. csak mentem. Láttam magam elôtt. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. Á. az életem gyökeresen megváltozott. Álomvilágban élek? Hát lehet. tehát átjutott a bardó köztes létébe. izgatottan vártam a kezdést. (Dr. a legerôsebb. hogy súlyos depresszió. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem. mert szerinte rajtam már csak az segíthet. Az elsô. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. D. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. hogy azt csinálom. Nem tudtam csinálni semmit. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem.

amikor ezt látták. A vizsgálat megtörtént. Nagyon izgat a naptáram. de aztán rájöttem. s közben megfájdult a bal válla. Otthon megtudtam. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. mosolygott. Az évek alatt felgyülemlett. Nem tudtam. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. napján egészséges embert kellett elképzelni. Egyre jobban belejöttem. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. most a külsô következett. Összekevertem a vesét a májjal. ami a lakásunkban uralkodik. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. beszeszeltem. mint még soha. Vérzést már 3-szor állítottam el. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. vagy dobozba. A gyerekeim sírtak. még a lelógó könyvjelzôket. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben.. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. amelyben a múltat is lehet kutatni. aki elvégezze helyettem. Elôször szép lassan. már nincs is rá szükségem. Nem is kívánom. miért tettem az íróasztalomat középre. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni.helyem. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták. D.) 162 . Ott végzem asztrológiai számításaimat. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. ami azon nyomban abbamaradt. s közben még 2 könyvet is kiolvastam. Úsztam is. s közben fájdalmat éreztem bal vállamban. Minden programozásom sikerrel járt. A veséket is lejjebb képzeltem el. Nyugágyon napoztam. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz. vagy le a kukába. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. Mögöttem áll a nyaralóm. Amikor a tanfolyam 4. Hát ez nem megy. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. nincs idôm fáradtnak lenni. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. élesen. de sehol semmi. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. elajándékozásra. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. De ez is sikerült. azt is csigalassúsággal. Nem. Pedig nincs más. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. Haladt az idô. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt. és a rokonaimat is. bicikliztem is. mondtam. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. ha akarod.L. Azt hitték. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. testnevelés-felvételire készült. hogy nagy lányom éppen tornázott. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz.. már nem iszom alkoholt. fogta a kezemet. Klára lányomat választottam. mint ahol valójában találhatók. Ezt nehezebben sikerült elállítanom.

ahogy hazajöttek a gyerekek. miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. Többször megnyitottam és elzártam. és a part közelében esett le. melyik anyagrészbôl fog felelni. amint szintemre mentem. és máris remekül érzem magam. Nem mûködött a gázbojler. A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. 163 . hófehér ruhában. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben. mert már hosszú ideje fájt. Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén. Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. memóriája azóta egyre jobb. Nagyon megijedtem. és rendbe jött a vérnyomásom. összefoglaló felelés elôtt állt. nem kapott levegôt. perdült egyet a levegôben. Megnéztem. nézzem meg alfában. elfehéredett és csak furcsa. ezért alfában végigvizsgáltam. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. Azt mondtam. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. s a kulcs a zsebében volt. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. Elvesztettem a szôrmesapkámat. Még csak 2-szer programoztam. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. hogy megtaláljam a hibát. Megkért. majd megütögettem. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. hogy a gázcsapnál van a dugulás. elmesélték. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak. Valóban úgy történt! P. Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából.Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. A nyaka hátrabicsaklott. Jánosné. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. de közben kitartóan programoztam magamat. a hármasból. fodrász. Akkor jöttem rá. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával. így tudtam meg. hörgô hangot adott. Zsuzsa”. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. megjelent elôttem egy kép. A lányom történelembôl nagy. Zsuzsa. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). töröld). Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. (Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt. Egy hét múlva. fodrász”. Most a derekamat gyógyítom.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. hogy lehetek ilyen hülye (töröld. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. Egy szombat délután. Azóta nincsenek kínzó. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot.

pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. mire az megolvad és kinyílik. Üzenetem eddig is jóindulatú volt. Másnap azt álmodtam. a kunyhóban kellemes meleg van. hogy a kutyák megugattak. Nem szerettem. mint egy szobrot. vas. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. hogy nem kell félni tôlem. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. hogy azóta tartom a súlyomat. úgy ahogy szeretném. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. hogyan üzenjek. Hozzászoktam. sem családomra nem hat. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza. képlékeny csont felhasználásával. vagyis az illetô védôbúrájába. (Programoznom kellene még. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. Alfában megbeszéltem velük. hogy bejussak a „kunyhóba”. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. hogy miért nem hatékony az üzenetem. Fölébredve rögtön tudtam. nemhogy dolgozni. nem hormont. Miután még normálisan menstruálok.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok. Naponta legalább 2-szer meditálok. hogy reggel vizualizálom a napot. hogy eszkimó nô vagyok. Gerincsérvem lett. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. és örömmel konstatáltam. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam. Ez rendre be is jön. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-. olyan fájdalom164 . hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem. sôt. hogy alakuljon.. és nagy öröm számomra. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak. Az influenzajárvány sem rám. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. mint eddig. pedig csak 49 éves vagyok. Itthon is végeztem a dolgomat.és vitaminhiány). de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet. hogy ennek a fônököm is örüljön. Azóta rám se hederítenek. Több éven keresztül programoztam reggelenként. világít a barátságos tûz.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. s nem hízok. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P.) Régebben szétszórt voltam.. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. sok kellemes meglepetés is ér. én sem félek tôlük. hanem állandó kalcium. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet.

savanykás. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. mint a jó rádióriporter. az a válasz érkezett. de a 2. Nos. Meg is lett az eredménye. de az enyémbôl nem. amit én találtam ki. amelyik még soha nem termett. ha néhány nap múlva nem javul. egymás után jöttek a bimbók. s most. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. nyári alma. hogy még ellazulni sem sikerült. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. hogy én fogom magamat meggyógyítani. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. bár már akkor tudtam. s 8 féle gyógyszert írt fel. ahogy hazaértem. Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot. hogy nagyon lazán. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. mihelyst felötlik. ahol kiderült. s késôbb gyümölcsökkel. s a 2. A betegségem természetesen elmúlt. Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége. Akkora volt a fájdalmam. Lázas is voltam. 9 éves almafánk. de ráér akkor. S láss csodát. Így is lett a valóságban is. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. szinte egyfolytában beszélek. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött.mal. hogy tele van már virággal. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. 10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. akkor menjek majd vissza. s olyan fénynyalábot. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. fájdalomcsillapítást javasolt. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban. s nem bírálom felül. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. én a gyógyszereket ki sem váltottam. Nem tartok szünetet. Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. Diagnózisomat helyben hagyta. Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. hogy már semmi bajom sincs. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. ha már nincsenek fájdalmaim. s forgómban tapintható volt a duzzanat. Aznap és másnap is kb. Azt mondta. Minden permetezés nélkül gyönyörû. s elküld röntgenre. 2 éve van. Azt javasoltad. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. hogy négykézláb másztam be az ágyamba. Finom. hanem javaslom nekik. de – elhárítok néhány kérést. Klára. az illatos virágok. hogy kéne vele csinálni valamit. Azóta már – udvariasan ugyan. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. egészséges gyümölcsök teremnek rajta. A télen eszembe jutott. érzésünket. s most. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. hogy mi okozta a betegségemet. Van egy kb. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. Azóta én mindent azonnal kimondok. s azóta is folyamatosan 165 . július végén már egész nagy citromok vannak a fán. Kérdésemre. hanem helyette. de kíváncsi voltam az ô véleményére is.

2 hónapi. s azóta nincsenek kék foltjaim. 22-én: gyógyult”! P. vagy valamilyen megoldás. programoztam. Elképzeltem. már iszonyú rosszul voltam. vagy akkor is. Kb. s mire hazaértem. egészségesen. Amire kell. Ezek után az történt. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik.. azóta semmi panaszom sincs. halasztottam. programozott vízzel locsolom. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. ha itt-ott beütöm magamat. „Nem fáj. aki csodák csodájára azt állapította meg. Rám bízták. A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát. akinek a válaszadást kiszignálta –. hogy megadja a béremelést. de mára már teljesen megszûntek. Húztam. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. Amióta ismerem ezt a technikát. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. Levelet írtam az igazgatónak. arra mindig van pénz.-né Ibolya 1995 decemberétôl. és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. s mosolygósan. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. Írásban megkaptam a választ – attól.. hogy januárban.. kiegyensúlyozottan élek. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam. Vannak 1 szív. s az élet vizét is. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem. Nos. s ennek már 3-4 hónapja. hetente. L. és programoztam. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. 2 szív jelzésû vizeim. s közben elkezdtem programozni. nem kékül meg” – mondom magamban. hogy mikor fekszem be a kórházba. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el.virágzik. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. Csak nem rég jutott eszembe. Egyre jobb lett a szaglásom. hogy ez így nincs rendjén. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. 02. Programoztam tovább. P. Egészen Pestig ezt teszem. Lapomra pedig a következôt írta: „96. Azóta is. Írtam még egy 166 . Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. amin egy kicsit meglepôdött. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. hogy nincs mód a béremelésre. Elképzelem. Újra megvizsgált. Elárultam az orvosnak sikerem titkát. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. amióta elvégeztem a tanfolyamot. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. majd gratulált. hogy nyugodtan. hogy programozzak. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. Használtam a már említett gyógylámpámat. de azért elmentem a szakorvosomhoz is. Eddig bizony filléres gondjaim voltak. azóta hashajtónak is ezt használom. hogy mindenütt sikerrel járok.

Annyira lelkes lettem. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. akkor most is mûködnie kell. és remélem újra tudok majd létrára 167 . Mondhatom. a sors kezembe ad egy újságot. Amióta ismerem az agykontrollt. örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. meszesedés okozta szédülés. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. Ez volt délelôtt. hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. egy csöppet sem voltam álmos. Megszólít az egyik. három ujjamat összeérintve programoztam. Vérszemet kaptam. totyogás nélkül jövök-megyek. forgóm. hogy „kiszakadt” volna a szívem.levelet az igazgatónak. mint a húsom fájása. napközben is lazítok. Csak 180 Ft-ot nyertem. Tovább csak azért nem mentem. Járásom döcögô. azóta nem voltam ideges. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. és „kiszakad” a szívem. de ez már egészen más. A húsom is fáj (sonkám. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. aki örök hegyjáró voltam. Ha arra gondolok. mert ez volt az elsô utam. Én. hogy valamire föl kell állni. majd a harmadik szomszédom. de féltem. Minden reggel és este relaxálok. Persze van oka: tériszony. igaz másoktól azt hallottam. mint az agykontrollal. P. most nem tudok menni. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. anélkül. csontjaim. Tovább végzem a gyakorlatokat. Pl. és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. de gondoltam. Napi apróbb sikereim rendszeresek. Márta. ô maga döntsön. Délután 6 óra volt. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. mert 10 m után már nem kapok levegôt.-né. azonnal remegni kezd a lábam. s egyben azt is kértem. megjelenik az igazgatóm. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. hogy elalszom. Megtettem. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. hogy megkapom a béremelést. vagy pár lépcsôfokot kell menni.). egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. fiatal korom óta ízületes voltam. A 95-ös számra emlékszem. És láss csodát. s ha fáradt vagyok. izmaim fájnak. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. lazán. mert a 7. Ma már simán. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. s másnap a Kenón 6 találatom volt. hogy egyre rohamosabban öregszem. és kapkodom a levegôt. és lementem 3 megállót gyalog. Ha mûködik. bérszámfejtô vagyok. könnyedén. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni. Elolvastam. kérték. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. késôbb a másik. hogy plusz jövedelemhez is jussak. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám. föl-le. egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. hogy muszáj voltam megírni. Pl. Annyira örülök. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. kipróbálom az alváskontrollt. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. szám a másik szelvényre került. s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. melyben olvasom. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. hogy ezt csak képzelem. Azért tovább folytattam a programozást. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. vádlim stb.

egészséges körmeimet.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül. öreg agykontrollos. Láttam. s már attól féltem. Már éppen kezdtem belátni. Ezek jöttek is hamar. hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. fekete pontoktól (a kis halaktól). de vigyázzon. ami az egész testemet behálózza. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. Ha ez sikerül és találkozunk. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel.. naponta 3-szor programoztam. s közölte. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás. 168 . s ma már. Csôrendszeremben egészséges. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. nagy halakat. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. hogy a doktornônek van igaza. fekete pontok jelentek meg benne. amelyeket kis halaknak neveztem el. akkor a nyakába ugrok. fantasztikus érzés. Szinte a mai napig hihetetlen. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. piros vért láttam folyni. mint jó. és június végére már teljesen egészséges. Februárban kezdtem el a programozást. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. Mellékelten küldöm a leletet. szép. meszesedés stb. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. hogy csak apró sikereket reméltem. amint éppen mohón lakmároznak. ami már mentes az apró.. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. Pongráczné Feicht Márta. Naponta 3-szor programoztam. akik felfalják vérembôl a kis halakat. kopás. Ôszintén megvallom. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott. A végén mindig azt láttam. s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. s elkezdtem a programozást. Tévedtem. pl. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal. de egyszercsak apró. Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze. hosszú. piros véremet. miatt. és a púpom megnôtt. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát. abbahagytam a dohányzást. Ôk voltak a körömgombák. 43 éves vagyok. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó.mászni. szép. úgy döntöttem.

ma már megbocsátottam neki. hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. Mindig az volt a helyes. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. ha eljött az alvás ideje. amit én annak ítéltem meg. 1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. hogy mi okozhatja. Sokat javított a tanulmányi eredményén. sokszor éjszaka is. A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. várhatóan kiújul a betegség. Persze kevesebbet is eszem azóta.L. P. Ma már sokkal türelmesebb vagyok. Elképzelem. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. Rájöttem többek közt. hogy volt –. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom. igazi zsarnok voltam. minden orvosi leletem negatív. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. s mi a helyzet vele most. hogy „hájevô”. Évek óta szemüveget hordtam. és sokkal több szeretetet tudok adni. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. Ha valaha volt is haragosom – hát persze. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. Mûködik! Puskás Mari. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. de aztán már hetente jelentkezett. 1997 októberében! (D. Azóta megtanultam lassan enni. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is. s jelezte. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. Csak nyûgnek éreztem. Pálné Nagy várakozással. és már remekül alszom. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. aki közel állt hozzám. talán még meg is szerettem ôt. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik. A fiamnak is segített a módszer. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. A válasz: túlevés. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni.hogy kiegyenesedve megyek. és jól megrágni az ételt. s ráírom mindegyikre. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. Ma már tudom.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. Lássuk. másfél dioptriást. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. Eleinte csak 2 havonta. hogy nagyon jól vagyok. hogy migrénem soha többé nem jön elô.

de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. Elôször titkár. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. – Már másfél éve külön élek. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. Ennek már 5 éve. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg. mint 30 kg-ot. 5 másodperc alatt. ám eredménytelenül. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba. Jelenleg 43 éves. torta. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. én már semmitôl nem hízom. ami nem maradt következmények nélkül. Sokan kérdezik. súlyos. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. Nos. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt.. naponta hányszor. mint más ember 1 éves fizetése. magasabb életminôségbe léptünk. Ez 1 éve derült ki. s kapcsolatunk nagyszerû. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. érzem. hogy megtölthetné az egész könyvet. de azóta sem hagytam abba. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal. mert annyi van belôlük. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. jöhet sült szalonna. hogy még nyerni fogok. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. aki csodálatos ember. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. elváltam férjemtôl. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. Akkor is. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket. sör. Jelenleg boldogan élünk hármasban. csak éppen használni kell. Október végén meglátogattam ôket. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. talán van 170 . Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt.. Nem sorolom tovább sikereimet. ún. kb. mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. hogy ezzel még nincs vége.való foglalkozáson. naponta többször. s elmondtam. Nem bagatellizálom el a dolgot. A házaspár nagyváradi. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. Hat hónap után munkahelyet változtattam. illetve lakunk. 4-en egy szobában. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. Zsuzsa 1992 októberében. De tudom. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. Elvégeztem én is. Semmilyen étel sem hízlal. s milyen gyorsan megyek szintemre. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több.

akit felhívtunk. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. 2 hét múlva találkoztam vele újra. teljesen másképpen élem már át. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. hogy a megfelelô idôben ébredjek. s mondta. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. Kb. elmúlt. Azt mondta. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . érezned kell. Köszönöm. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. nem mer kezdeni. Másnap felhívott az unokám: – Mama. bánat ér. Fel sem említem. A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. miért volt. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. hogy babát várnak. gondoltam. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. szülei és testvérei nagy örömére. Este elalvás elôtt beprogramoztam. de tudod. de nem tört meg a jég. s örömmel újságolták. Próbálkoztam többféleképpen. István Volt egy nagy bánatom. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. Rengeteg volt a szúnyog. Szintemre mentem. Éjjel 2 óra körül ébredtem. R. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. Az asszony kórházba került. csak kb. hisz az édesanyád vagyok. Akkor láttam meg. amit akkor még nem közöltem az anyukával. majd elaludtam. Két hete már nem vizel be. hogy valóban terhes-e. megkért. hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. hátha sírsz. az agykontroll. Azóta már megszületett a kis Borcsa. Másnap felhívott a fiam. Enikô. Azóta másképp van minden. magam elé képzeltem a fiamat. Szeretünk. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. s gyógyítani kezdtem a laboromban. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. s közben agykontrollozott. Mint utólag kiderült. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd. Ha valami baj. mert már napok óta nagyon fáj a dereka. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. hogy terhes. téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. nem tud róla. Lászlóné Szomszédasszonyom. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. gyere el édesanyám. segítsek rajta. A férj még hozzátette: – Köszönöm. Gondolatban sírva simogattam meg. és Apu is nagyon szeret. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést.megoldás gondjukra. Amikor végeztem. – És mondd drágám. ha szeretsz. R. amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. ellazultam. ami volt. hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. és állt a szobában sírva. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. nem jártam sikerrel. Volt. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. gyorsan szintünkre mentünk. s megkértük a szúnyogokat. és így szóltam hozzá: „Lacikám. hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. amint lassan. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. és ez is csak rajtam áll. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. de mivel elég sokan voltak a fülkében. és káosz van szinte mindenütt. Egészséges ember vagyok. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. ami ugyan nagyon valószínûtlen. teljesen sima követ láttam képzeletemben. inkább csendben maradtam. vagy másokra irigykednem. ez valóban így van. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. Rájöttem.Y. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. Az emberek el sem tudják képzelni. és tiszta szívbôl. s azt is elfelejtettem. tudni fogom. negatív gondolkodás. Komárom 179 . simán halad lefelé. ha rosszindulat fûti tetteiket. Az emberek úgy gondolják körülöttem. hogy valójában ilyen szép az élet. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. Amit a tanfolyamon tanultam. csiszolták. tudok valamit. Persze akadnak még néha rossz. akire mindig számíthatok. negatív gondolataim. Gazdagabb lett a lelkem. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô. az az egész életvitelemet megváltoztatta. véres vizelettel. Szabó Szilvia. hogy valaha vesekövem volt. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. a negatív gondolkodás. nem múlik. mint azt valaha is hittük volna. sokkal többre vagyunk képesek. Túlzás nélkül mondhatom. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. csak akarat. és úgy faragták. és persze rossz hozzáállás. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. de tudom. igaz boldogság. és én teljesen jól vagyok. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok. teljes ember lettem. hogy többre. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. amit ôk még nem. Úgy érzem. és kijavítom magam. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. de ilyenkor mindig észbe kapok. Ma már március 24-e van. és újra munkába állítottam kis törpéimet. aki mindig meggyógyít. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. s mellette gondosan porszívóztak. és azt is tudom. Nem kell más. mint X. Szabó Péterné. és magam is tudom. s az én magam vagyok. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. hogy van egy orvosom. Különben is a lelkem gazdagabb. mennyit ártanak maguknak azzal. Többre vagyunk hivatottak. megváltozik az egész világ is.. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû. Sosem gondoltam. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. hogy ha megbetegednék. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. többet ér bármiféle kincsnél. de ami késik. és kívánom. és arra gondoltam. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. hogy újjászülettem. lélekbôl jövô hit. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak.

amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. hogy be kell mennem a városba. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. mert 37 és feles lábam van. méghozzá a munkámban. Csatatér volt az utca. hogy könyvelôt keres. Hetente 2-szer. olyan kimutatást is megtaláltam már. bemegyek. s kihúztam a dossziét. s fogalmam sem volt róla. Az elsô igazi sikert. arra a helyre. Utóbb kiderül. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket. amikor elmentek. Ezt már csak késôbb tudtam meg. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. Daciákat adott el románoknak. Mondanom sem kell. Nem mûszaki osztály volt. mint régen volt. Elhatároztam. Azt keresték. hogy mi lenne. de nagyon keveset fizetett. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. sehol semmi. Az egyik áruházból ki. Beprogramoztam hát. összeteszem a 3 ujjamat. hogy az utca olyan. ha használnám az agykontrollon tanultakat. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. ahova a megérzésem súgta. hogy amiért elindultam a városba. és elindulok arra. ami elég olcsó volt. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. Fôleg a jó érzést képzelem el. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. Odamentem. ami olcsó. és remekül érzem magam benne. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. Aztán amikor éppen eszembe jut. Kezdtem belelendülni. hogy álmodjam meg. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. hogy talál magának egy másik könyvelôt. Semmi jó ötletem nem volt. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. 180 . a lányomét és az édesanyámét is beleértve. az nem is volt olyan fontos. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. mint a levegôvétel. Ekkor eszembe ötlött. pedig szerette volna. Ez az áru aznap érkezett a boltba. s azonnal megláttam. De hogy mi volt az. Csendes. jön a furcsa érzés. amit mások tettek el. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. tiszta. hogy mi az. Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. Az elmetükre-technikával elképzeltem. Most már csak annyit teszek. és vettem valamit. hogy az elmetükre-technikával elképzelem. s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. Csak felidézem magamban a tárgy képét. Sôt. amerre a megérzésem vezet. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle. és kellett is éppen az édesanyámnak. mi legyen az ajándék. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. azt nem láttam. nyugalmas. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. a másikba be. A kutyák állandóan ugatták ôket. bár tudtam. vagy éppen a földön. elmegyek egy cipôbolt elôtt. hogy eddig nagyon zsugori volt. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. amit álmomban láttam. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. de ugyanakkor hasznos. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. megadta. elém tárul az a kép. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. ami nagyon tetszik. s nem engem gyötör. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. hanem egy márkasarok.

hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. s rokkantság következett. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. És akkor jött a betegség. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. a bûntudat mind negatív érzelmek. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. hogy lássam. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. Táppénz. Édesanyám meghalt. hogy meghalt. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. Egyik helyen meggyógyult. Roppant érdekes. Soha 181 . Végre gyászoltam. egészen addig. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket. ha az érzelmeim is azok. s ezzel bennünket is. hátsófali infarktus alakult ki. magamat okoltam azért. Nem tudtam dolgozni. Csak azt programoztam. s rá is jöttem kudarcom okára. És ez az egész addig tartott. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság. a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. A következô hónapban anyunál súlyos. Mivel halálát elôre megéreztem. amit a tudatalattimba besöpörtem. s azt is beprogramozom. kibírok minden fájdalmat. hogy úgy történjen minden. s részeredményeket el is értem. szóval mindenért. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. ami elég is ahhoz. Arra a megállapításra jutottam. Erôs is voltam. Szinte egész nap. most folytatom. Rájöttem. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. valamennyiünknek így volt a legjobb. amíg egyedül nem maradtam. a fájdalom. Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. Azóta az élet nagy feladatok elé állított. hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. helyettük is intézkednem stb. hogy most mi legyen. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. intézkedni. én pedig megbetegedtem. Így gondolkodtam: erôs vagyok. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. Szakácsné. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. ahogy az mindenki számára a legjobb. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. s a másikon elôjött. amíg rá nem jöttem. nekem kell kitalálni. de nem értem rá odafigyelni magamra. s kórházba szállították. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. A betegségem is ebbôl fakadt. Klári. Persze édesanyám sem tétlenkedett. mindannyian gyógyítani kezdtük. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. fájdalmaktól szenvedtem. hogy én gyógyítottam magamat. s a budapesti betegközponttól is. magamnak. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. Kiütött.

a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. hogy már nem él a beteg. így óriási eredmények akkor még nem születtek. nagy teherautó vásárlását programoztuk. mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. Egymásra nézünk és megborzongunk. A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek. a képzelet. Pár hónapon belül minden úgy történt.nem ingott meg hitében. A mûtét ma már szóba sem kerül. s új gépek mûködnek az üzemben. A 2. véletlenre. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. ami termelôtevékenységet folytat. orvosai szerint új szíve van. Arra a kérdésre. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. Új. de nagyon sok hittel. és gyógyulni akart. amit programoztunk. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. hogy egészségét megôrizze. a hit. Elég kevés pénzzel. nem jött a víz. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. Sokszor úgy érezzük. év végén még merészebbek lettünk. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. 182 . az ellazulás. mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. naponta 3-szor programoz. Szallerné Sas Katalin.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. és rábízzuk azt az ún. mert igen furcsállották. amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. akarással vágtunk bele. Gúnyosan szóvá is tették. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. amikre hallgatunk. s jelentkeznek kincset érô megérzések. Egyik sem érkezett meg. és amikor kinyitottuk a fôcsapot. hogy léteznek-e véletlenek. Üzemünkben télen vízteleníteni kell. Az elsô év is nagyon jól alakult. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. A kórházból mûtét nélkül engedték haza. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. mert azt hitték. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. A 2. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba. hogy mit csinál. drága gépek. hanem programozunk. hogy ezt még talán elérjük. hogy megkatéterezzék a szívét. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. évben már bátrabban nekilendültünk. ôk is elvégezték a kurzust. De édesanyám biztosan tudta. arra íme egy példa. még az apróságok is. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. a 12. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. hogy nem. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. Persze azóta is rendszeresen. Többet nem küldtek. és azt programoztuk. a mi válaszunk az. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. Természetesen ez is sikerült. hogy az udvarban saját teherautónk áll. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. szintünkön láttuk. Nos. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. A vágy. Szintünkre mentünk.

Gondoltam. s így lecserélte a kocsiját. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. biztos voltam a sikerben. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. megpróbálok segíteni. s egyik este boldog arccal érkezett haza. gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem. A fiaimnak. hogy közvetlen fônöke felmondott. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. s örömmel újságolta. mert neki akkor bordó Renault-ja volt. Gyôr A szükség rákényszerített. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. Sz. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. ne hanyagoljátok el. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. Mindezek ellenére úgy döntöttem. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. 183 . s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna.esettanulmányt végeztünk az ügyön. Napközben az elmetükre-technikával. Ezt nem egészen értettem. és persze ennek megfelelô fizetést. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. a fehér keretes tükörben elképzeltem. egyedül nevelem a fiamat. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. Elváltam. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. szaktudását. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. hûségét. Biztosítottam ôket arról. és a fizetését is felemelik. majd mûtéthez. ô kapja meg ezt a beosztást. Eltelt 1 hónap. eddigi helytállását. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. Ennek már 3 éve. Az már nekem teljesen természetes volt. számomra pozitív eredménnyel. és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál. akik Kanadában élnek. Gondolatban megkértem fônökeit. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. és mellette persze dolgozom. szintén ezzel a módszerrel üzenek. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. Amikor elkészültem az anyaggal. Éva. s azóta egyre jobban vagyok. ami szakmailag tôlem elég távol állt. garantáltan boldogabbak. Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt.

hogy milyen tehetséges. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest. hogy mindent megteszek. hogy neki sem könnyû.. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát. aki nap mint nap egyre kedvesebb. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. Mindent átnéztem legalább 1-szer. És ebben az a legcsodálatosabb. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. s persze magyarra is fordítottam. s a vizsgán jelest kapok. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. s egy füzetbe beleírtam terveimet. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi. tehetséges. amikor ô még alfában volt.. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. és egyrészt a háromujj-. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem. Ekkor egy táblázatból kiingáztam. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok.. Férjem rendszeresen sokat ivott.. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. lesújtó véleményemet életmódjáról. hogy ez valóban igaz. jogosnak vélt panaszaimat. segítô. hogy a személye nem változott. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. hogy valójában éppen az ébredés utáni. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt.hogy feltétlenül megszerzem a diplomát. Ehhez kértem az ô segítségét is.) Törvényszerû volt tehát. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek. hogy ébredezik. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. és közben félhangosan tanultam az olaszt. gondolatban simogattam a haját. hogy amikor láttam reggelente. hogy ô bátor. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. megértô. Élénken „végigéltem”. amelyek alátámasztották. hogy készültem a tárgyukból. csodálatos férjem van. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. biztosítva ôket arról. Azt lódítottam otthon. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak. s kezdtek újra életre kelni. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. a többi vizsgám azonban jeles lett. Elhatároztam. Alfában 184 . ahogy erôvel bírtam. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. csodálatos. munkabíró. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából. alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. Rácsodálkoztunk. mert úgy gondolom. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. Azóta a férjem nagyszerû. Tanulás elôtt szintemre mentem. vágyaimat. s egyre mélyebbre süllyedjen. Reggelenként. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ. egyre szeretetreméltóbb. szeretô ember. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. amint ott ülök a vizsgán. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. mitôl gurul méregbe. Minden tételt írásban kidolgoztam. akkor döbbentem rá. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam.

viszont szemmel láthatóan hat. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. szép/ Felülete mindig ép. Ott megerôsítették a diagnózist. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak. de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek. s értékelte változásomat. fôleg az elmetükre. Sz. Megelégeltem a dolgot. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták.-né.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt.programoztam magam. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot. mivel a halántékomon több éve ott lévô. Azóta se alfában. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. hogy az ôt bosszantó. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet. alfában és bétában egyaránt. Két kúrát csináltam végig. Ô idôskori. ami mindenképp méltó a közzétételre.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra. A tanácsot nem fogadtam meg. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra. nem teszek negatív megjegyzéseket rá. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl. A múlt évben ô is. egyre örömtelibb. sima. a következô versikémet: „Arcom puha. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. mert rosszindulatú. hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. Most azonban olyan dolog történt. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. festékes daganatra gyanakodtak. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –. s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is. 185 . Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. rossz szokásaimtól megváljak. mégis elmondhatom. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. se bétában nem szidom. hogy mi lenne a végleges megoldás. a Salvust. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban. és életünk azóta minden területen egyre jobb.

Megtanultam alázattal élni az életemet. suttogtak a hátam mögött. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam.) A nehézségek valóban megedzik az embert. akkor azért azt javaslom. Elszégyelltem magam. Férjem 1986-ban. tégelynél. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. a szakmám is olyan. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj.) A lézerezéskor egyre kisebb. Most szinte hihetetlennek tûnik. Eljutottam a templomba. hanem még gazdagabb is lettem egy. Tudtam. ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. Olyan érzés volt. mit teszel! Önzô leszel. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . mi lenne. Az elmetükre-technikával kezdtem. Az emberek elkerültek. amikor már nem utasítottam el magamtól. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet. baleset következtében halt meg. mintha szakadék fölé lógattak volna. hetében. Éppen akkor. hogy elmegyek a Lézerklinikára. ezért technikát változtattam. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. s nagyon jónak tartottam magam. Tévedhetetlennek. (Így. Nem igazán hittem benne. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. Ekkorra édesapám megbetegedett. majd visszaragasztotta a helyére. hogy bármi. küzdöttünk az életéért. Ekkor hallottam az agykontrollról. Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. minden napot próbatételnek éreztem. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. Fel kell ôt nevelnem. miért bántanak folyton az emberek. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás.L. a programozás 5. és lézerrel kisebbre faragta. nagyon csodálkozom a régi önmagamon. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet. egyedül kellett befejeznem a házat. bármikor elôfordulhat velem. fokozatosan. új célt kell adni az életemnek. Már egyáltalán nem vagyok önzô. Fél éven át. Átértékelôdtek bennem a dolgok.Ekkor úgy döntöttem. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. eltelt 4 év. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. Megtapasztaltam. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét. S láss csodát. Fél évig ápoltam. Október 4-én kezdtem el a programozást.) Takács Zsuzsa. a 11. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. Közben építkeztem. és nem értettem. Közben vallásossá váltam. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. amikor lelkileg érett lettem rá. Mire eljutottam idáig. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. s nem vagyok tévedhetetlen. amibôl meg tudtam élni. gyerekemet egyházi iskolába írattam.

és volt. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. sem munkahely. volt aki nagyon kedvesen közölte. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László. Emberbaráttá váltam. Tercsi 187 . amennyire szüksége van. csak a neje meg ne tudja. ezért is hívtam fel az irodát. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban. Úgy éreztem ma reggel. hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. úgy. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl. Életkedvem. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Fél év múlva. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. Nem különb. Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. vettem a telefonkönyvet. között került volna sor. mint hit. aki felvette a jelentkezô utasokat. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. vágy. családi és embertársi kapcsolataim békések. mondván ne szórakozzak vele. És láss csodát. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. Tausz Rózsa. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. amikor eszembe jutott: hoppá. csak más. miért nem azt használom? Este. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. hát mire való az agykontroll. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. Elôvettem a jelentkezôk listáját. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek. hogy velem szívesen elutazna. és 14. a másik ember elfogadásán nyugszanak. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. a rendszeres gyógyítás eredményeként. mint a többiek.” Boldogságom határtalan volt. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. s lám valóban nem kellett hozzá több.tulajdonítottam a külsôségeknek. Tudom. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok. üzentem Kovácséknak. egyedi. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. A többi hamar kiürül. hogy valami gond van az indulással. Életem 4 legszebb napjának tartom. hogy e tudás birtokába juthattam. értékes ember vagyok. Már vagy a 10. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. megszûnt a csontritkulás. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek. Volt aki elég durván elküldött. Takácsné Szabó Margit. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. lefekvés után.” Nekem bevált. megértésen. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7. emberi. szeretetteljesek. hogy megismételhetetlen. Kovács lakást hívtam fel. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. szervezetem csak annyit hasznosít belôle. Köszönöm. aki sajnálattal közölte.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket.

Ezzel is bekenem az egész testemet. Amióta használom a memóriafogasokat. hogy alapvetôen megváltozott az életem. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. A piros színû zselémnek az a szerepe. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. meszet tartalmazó krémet használok. Megjártam az ORFI-t. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. Viola. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. s a bevásárlásnál sincs gondom. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés. amikor ideges és fáradt voltam. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. pedig régebben. Általában naponta 2 alkalommal. csak egy kicsit sántítottam. Terei Sándorné. gyakran mosolygok. Egyenesen járok. s örömmel nyugtázta a javulásomat. áttetszô. Sikereim láttán férjem. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam. A gyomorfekélyem is már a múlté. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. kiegyensúlyozott vagyok. Ezt követi a zöld színû zselé. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. gondolkodásom. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. nyugdíjas tanár vagyok. A rendszeres programozással elértem. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. lelki és fizikai állapotom. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. Ismerôseim és barátaim azt mondják. Megerôsített abban. Ma hibátlan a járásom. s így nincsenek szívpanaszaim sem. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal. hogy teljesen meggyógyultam. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott. alkalmazkodási képességem. Mindig jó a hangulatom. vasat. gyors és friss a mozgásom. s az orvosok azt mondták. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. hogy nem vagyok ideges. ami kalciumot. s ettôl kezdve jobban sántítottam. El tudom állítani a vérzést. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam.Csípôficammal születtem. Szolnok 67 éves. és szabályozza a vérkeringést. mint amennyi vagyok. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. reggel és este megyek szintemre. simábbak a vonásaim. hegyet mászok és aerobicozom. Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. magnéziumot. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. és húztam keresztben. Aztán szültem. Az ereimben 188 . a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt. és fölemeltem. Azután megtanultam az agykontrollt. Ezzel kenegetem a csontjaimat. de nem kaphattam csípôprotézist. Mindössze 26 éves voltam. egyenesen járok. Férjem. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Elmondhatom. jó mélyen ellazítottam magam. aki belgyógyász. s mészszegények voltak. azaz az életerôt adja. bizony gyakran voltak. mert annyira fájt a hátam. s erôs fájdalmaim támadtak. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja.

hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. Képzelje el. mert egyik reggel indultunk. Rendszeresen küldöm neki az energiát. henger alakú fúvókával. látásom és hallásom napról napra élesebb. Meg189 . s nagyon élvezem. Kb. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. Szemem. Egy halott és több sebesült volt. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. s megköszöntem. hogy az orvos már nem találta a daganatot. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek. Hónapok múlva összefutottam vele. egész nap és egész éjjel úton voltunk. s na persze a férjem is. Két évvel ezelôtt. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. s az orvos szerint mûteni kell. ahogy régen az egyiptomiak tették. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. Elképzeltem laboratóriumomban. s lassabban hajtanak.lerakódott meszet kifújom egy kis. Hirtelen lefékeztünk. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. a másik kivágódott tôlünk nem messze. lelkem nyugodt. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. mert igen jól bevált. lassan vezessenek. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek. azelôtt pedig 2 személygépkocsi. Elôttünk állt a másik buszunk. Másodperceken múlt csak. kruppos lett. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. az eltûnt. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. s el fogja tudni mulasztani a miómáját. Napközben és este is folyamatosan programoztam. Amikor elérkezett az indulás ideje. azonnal programozni kezdtem. Szemmel látható a hatása. hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. akkor 4 éves volt. Kétségbe volt esve. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. s ilyenkor mindig megérzi. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. Ezután betekerem magam hosszú. eszem vág. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés. hogy ez nem véletlen. Eszem éles. hogy egy nagy. elôránt. mindent bevés. hogy mûködött. mert mindig jól végzôdik az utazásunk. kimerült. s lézeremmel gyógyítottam. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. Testem laza. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával. amikor 2 autóbusszal. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. hála neked Istenem. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. Az egyik kocsi teljesen összetört. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. hogy biztonságosan. s így ereim ismét rugalmassá válnak. s örömmel újságolta. átjár a szeretet és a béke érzése. Azonnal eszembe jutott a programozásom. ami összeütközött. Elmondtam. mert azonnal hív telefonon. hogy miómája van. s mindketten programoztunk. Kb. félt a mûtéttôl. s ezt adom be a lányomnak. hogy higgyen a gyógyulásában. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. csoporttal utaztunk Görögországba. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. selyem pólyával. vágyjon rá. és másnap reggelre értünk oda.

mert nem túl sok a nyugdíjunk. Fiatal. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. és elnézést kért a viselkedéséért. Este a pohárvíztechnikával. amikre és akikre szükségem van. s vágyom is rá. Leszaladtam a konyhába. s egészségemért. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. személyeket és tárgyakat. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával. másokat pedig elfogadok olyannak. Egészséges életmódot folytatok. Reggel. amire nem számítottunk. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. Az érettségi napjának reggelén kb. hogy melyek azok a témák. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. Azt is megkérdeztem tôle alfában. s külön köszönetet mondok szívemnek. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. Hirtelen beugrott. Felszaladtam az ebédlôbe. hibáimmal együtt. a másik fél évre. hogy így legyen. történéseket. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. gondolkodtam. kedves. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. Timaffy Miklósné. hogy így lesz. nem szenvedek hiányt semmiben. hogy melyik tanár hol fog ülni. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. megértô és bölcs vagyok. a következôképpen rövidítem le. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát. kihúztam a fiókot. dr.” Nem véletlen tehát. Ennek köszönhetem. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. vidám. Nagy dolog volt ez. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. körülnéztem a vizsgateremben. hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. boldog. Reggel töprengtem egy darabig.köszönöm testemnek. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. Nem találtam a személyi igazolványomat. Álmomban megjelent elôttem egy polc. hiszek benne. ahol a szakácskönyveket tartom. ne tartson haragot. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. a testkontroll szerint táplálkozom. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. mint amilyent álmomban láttam. amelyeket nyugodtan húzhatok. Szeretem magamat. Elmondtam magamban. Gazdag vagyok. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. személyeket és tárgyakat. amilyenek. amikor felébredtem. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. s azt is 190 . benéztem az alá a polc alá. hogy szolgálja életemet. hogy fényképek között kotorászok. történéseket. és olyan személyekkel találkozom. pedig valójában nem bántottam meg.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. és elképzeltem. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja. hogy egyáltalán hol keressem. szép és egészséges. Éjszaka üzentem neki. s kértem. 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék.

Másoknak is csak azt tudom mondani. hogy ô az én tételem. hogy azokat tudom. hogy ez képtelenség. hogy most. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. hogy rengeteget változtam. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. Amikor sorra kerültem. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana. akkor nagyobb az esély. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. hogy nagy baj már nem lehet. Mindennap relaxálok. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. Magamban azt gondoltam. arról nem is beszélve. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. aki szintén elsô lett. s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. Szintemen körülötte különleges. Úgy érzem. Fizikai erônlétem is sokat javult. fehér. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . arra gondoltam. Késôbb megtudtam. fényes burkot láttam. Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. Laura Silva volt akkor a vendég. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját. A legnagyobb sikerem azonban. ha a 4. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. Sajnáltam Csabát. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. Miközben húzta a papírokat. s olyan érzésem támadt. olyan dolgok is eszembe jutnak. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. Nagyon megörültem. hogy a miénket fogják kihúzni. különösen Csaba és Adrienn. Felsoroltam a kedvenc témáimat is. hiszen itt mindenki agykontrollos. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. programozok. s akkor megtapasztalják majd. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott. többször elismételte. A párom azonban az 5. Sokkal nyitottabb lettem. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból. Budapest Matematikatanár vagyok. s azonnal tudtam. 40 évesen kezdôdik az életem. amelyekrôl soha nem képzeltem.megbeszéltem magammal. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem. hogy célomat. jó tétel. mint akik az elôzô évben érettségiztek.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Tudtam. olyan érzésem támadt. (Utóbb kiderült. hogy csak jó tételt fogok húzni. hiszen éppen olyan sorban ültek. ami a papíron szerepelt. lett. megláttam tanáraimat. Fantasztikusan boldog voltam. hogy van itt még számomra kedvezô. benyitottam a terembe. hogy kitartóan gyakoroljanak. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki.

hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van. hogy egészséges vagyok. hogy a lánya nem szeret mosogatni. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). maró fájdalmat éreztem a torkomban. volt aki humorosan megjegyezte. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. személy nevének hallatára égetô. 12 éve tanítok. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. hogy itt most zárthelyit kell írni. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel. A 2. Fontos. fehér szalagok jelentek meg. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. természetesen csak képzeletben. Hangsúlyoztam. hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. Januárban a 2. A papírokat összegyûjtöttem.sairól. és szóról-szóra igaznak bizonyultak.. éjszaka nyugodtan alszom. könnyû vagyok. és újra csak azt a választ kaptam. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják. és szemem elôtt vékony. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. Beszéltem a fônökömmel. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. Végül is benevezhettük. ô pedig a verseny szervezôivel. Szinte bemelegedett az egész tanterem. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. Gyakran hallottam az elôadásodon. M. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. Még azt is láttam. Megint a szintemre mentem. amint dolgozik. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. a kezelés után pedig gyógyteát ittam. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Elôször meglepôdtek. ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. amit kristálytisztán éreztem. és azóta magam is tapasztalom. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. nem üzentem meg. és minden leegyszerûsödött bennem. A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. mégis valaki azt írta. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani. és nincs légszomjam. A 4. de sorolhatnám még a további apró. s ennek már 5 éve! T. Mindennek örülök. – Hát. Budapest 192 . Boldogan járok dolgozni. mert már 20 éve gyötört az asztma. Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még.

pozitív gondolatok küldése. mi a célom. hogy közben többé. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. 9 órakor érkeztem a városba. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. Pl. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült.Aki ismeri és használja agykontrollt. és az iskolán kívül tudott is. labor. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. jókedvet. jobbá váltunk. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. Tanulás közben idônként. bár elôtte azt sem tudták. ki vagyok. szinte ismerôsként fogadtak. pozitív energiát sugározva a környezetére. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. majd a meditáció során megjelenítem a napomat. tanárnak és diáknak egyaránt. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. az órá193 . Bár tudom. aki elsôként mosolyog. Ha a felnôttek engedik. mint régen. mit várok egy-egy alkalmazott technikától. Hiszem. segítôkészen. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. Egy este úgy döntöttem. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. aki bár rengeteget tanult. én pedig épp idôben érkeztem. a család elkerült. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet. mindennapjaim és életem irányítását. ezt a mindennapokra szabott. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. az tudja. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. ha a kislányom beteg. Mindenütt kedvesen. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. Pl. mit nyújthatok. szükségük volt új munkatársra. és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. és hittem benne. s már ettôl jól indul a napom. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él. ha állást kínálnának nekem. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. abban. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. és egy másikban mérettetem meg magamat. programozott víz. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. Most már én vagyok az. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. A másik. Elmondtam. Csak annyit tudtam. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. kiszolgáltatottnak. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. az eredmény olykor mégis. helyen álló iskola. Ma már mindezt tudatosan teszem. Felsorolni is sok. Az egyik tanítványom. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. önmagam tudatos elfogadását. legszebb tevékenysége a tanulás. miért lenne számukra is hasznos. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. ám számomra ismeretlen embereknek. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. hogy melyik várost választom. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. hogy elhagyom a várost.

A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. hogy testünk úgy mûködik. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta. Sajnos másnapra sem múlt el. csak nagyon-nagyon örültem. Azt mondták. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. Elmentem az orvoshoz. Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. Már ott tartot194 . hogy ez még csak a kezdet! Vallom. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. amely csoda azonban elérhetô valóság. hogy egyre jobban. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. ahol megmérték a vérnyomásomat. meghallgatták a mellkasomat is. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. s ott aztán pontosan megtanultam. hogy hogy is kell ezt csinálni. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. Szédültem. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. és azt hittem. Képzeletben láttam. Nagyon megijedtem. mert édesapám szívbeteg volt. Pontosan úgy történt minden. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. s testem egyes részei bedagadtak. minden rendben van. de a közérzetem sajnos nem javult. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. hiszen semmit nem talál. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. Ma már meggyôzôdésem. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. az agykontroll ebben minden segítséget megad. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. Félre kellett állnom. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. Ha igen. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. A doktornô szerint kb. ami akkor 190/110 Hgmm volt. A felfedezés. majd egyre erôsödô halálfélelem. hogy semmi szervi bajom nincs. mert nem találja a göböt. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. Állandóan feszült voltam. mert ez nem múlik el. itt a vég. Nyár végén egyszer ismét rám tört. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. Úgy éreztem. Augusztusban megállapították. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. nem tudott megszólalni. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. Már annak is nagyon örültem. de az elôzônél sokkal erôsebben. 1 év múlva meg kell mûteni. örököltem a hajlamot. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. Az ottani doktornô megkérdezte.kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. egyre jobban és többet tud. Mellkasi szorítás. hogy miért küldtek engem. és biztos vagyok benne. csak idegi eredetû a dolog. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. hogy minden ember csoda. Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. Toronyi Györgyné.

3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). Állandóan az járt az eszemben. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. és ehhez hasonlók. Alig vártam a folytatást. hogy fel kell szúrni. amikor a legjobban kell. Tóth József. Kértem tôle 1 nap haladékot. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 . és reformétrendet ajánlott. Pl. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. hogy megbetegedtem. Felírtak különbözô gyógyszereket. Meg is lett az eredmény. Az idegosztályra irányítottak. El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz. 3 heti programozással elértem azt. Kislányomnak begyulladt a füle. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. hanem a lelkemmel van baj. hogy mindig akkor jön a segítség.tam. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. Akkor még nem tudtam. A türelem. édesapám betegsége. 55 évesen. minden gondolatom negatív lett. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. nem a testemmel. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. feketében láttam mindent. Budapest 1992 májusában. 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg. Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. csak legyen már vége ennek a borzalomnak. hogy végezzem el az agykontrollt. ami nekem megfelelô volt. Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. Rendszeres gyakorlással és programozással kb. 32 év munka után nyugdíjba mentem. majd halála. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra. hogy mindent megcsinálok. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. Otthon aztán bevetettem minden technikát. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. hogy elmondjam. Kezdtem lassan felôrlôdni. Én már nem csodálkoztam. Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. sôt vettem egy BKV-bérletet. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. Nem szerettem magamat. aki kb. Közben észrevettem. de egyik sem használt. Így is lett. Én már úgy voltam vele. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. felírt mindenféle füveket. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. aki azt mondta. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. az idegeskedés. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. 1994 ôszétôl úgy éreztem. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. Elérkezett a második 2 nap. Idôt sem adott arra. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. hogy életemnek nincs értelme. kemoterápiás kezelés). Már kocsiba is mertem ülni. sem megfázás vagy nátha. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. porokat. Elvittem az orvoshoz. Kezdett visszajönni az életkedvem. Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. mert kocsiba sem mertem ülni. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát.

Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. hogy meggyógyulok. Úgy imádkoztam. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. fizikai erônlétem rohamosan romlott. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. nem is hiányoztak. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. azt azonnal töröltem. Egyet azonban igen. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. Állapotom nem javult semmit. arról. tumorom nôtt. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. hogy már meg is kaptam. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. hitbôl és elvárásból áll össze. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”. harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. s pozitívra cseréltem. Megvettem dr. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. Gyôrbe. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. Mélyen elhittem. sétálok. Domján Gábor vezetésével. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. hogy köszönetet mondtam. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. mert éreztem. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt. dolgozom. amit kértem. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. és tôlük tudtam meg. az alfábajutást. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. Apró. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. szeretetet és biztatást kaptam. Úgy éreztem. szóhasználat és hozzáállás. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. hogy újra egészséges vagyok. Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. segítséget. hogy jogom van az élethez. hangom nem volt. A kurzust nagy izgalommal vártam. s igyekeztem úgy is gondolkodni. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. ami – mint tudjuk – vágyból. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . Azt mondták. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. éreztem. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. vidáman és boldogan élek. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. és ôszintén hittem abban. A daganat növekedése megállt. s ezt teszem mind a mai napig. Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. Hittem. Az alváskontroll használata remekül bevált. Domján László kazettáit. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. de végül egyikre sem került sor. Hálát adok Istennek is. Azóta sem szedem ôket. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. hogy nem tudtam aludni. ott a helyem.mutattak ki. bíztam önmagamban. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. mintha az már meg is történt volna. akiktôl hitet. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. amit elmém meg tud fogalmazni.

mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. ezért áthelyeztük a szoba más részére. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. Köszönetet mondok sejtjeimnek. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz. jó alaposan. Gusztusosan berendeztem. Szeretem az életet. az egészség elérése. testi erôm visszatért.). de a cél. és sok hasznos könyvet olvastam el. és kérem segítségét.és tápoldatos vízben fürdettem. Hittem és vágytam. s az eredmény nem is maradt el. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. hogy: „Minden nappal. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. gyümölcs és magvak. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. Amikor én végeztem. Pl. és kértem. Úgy érzem. Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. úgy látom. Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet. öcsém és családjuk szeretete is. Aki hisz. Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. Nagyon szeretem a laboratóriumomat.. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott. és szeretem az embereket. vagy még többször is meglátogattam. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat. színesebb. az szerintem szinte mindenre képes. s környezetem sem a régi már. önzetlen. Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. aminek szívbôl örültek. a hajhagymáimat is külön-külön. ráadásul hullámosan (programoztam. így már az élet is sokkal szebb. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst. hogy szolgálják testemet. odaadó támogatásuk. Visszagondolva az elmúlt 1 évre. és modern gyógyító felszereléssel. Reggel és este hálát adok Istennek. hogy megérte a harcot. akkor ismét ôk következtek. beszélgettem velük. Ilyenkor munkásaim pihentek. hogy ne egyenes legyen. bízik. hogy óriási mértékben megváltoztam. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. Nem volt könnyû a feladat..” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. Elfoglalták helyüket. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban. akar. hajam csodálatosan kinôtt. lelkiismeretesen álljanak helyt. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . hogy újra egészséges legyek. megdicsértem ôket. gyógy. Óriási segítséget jelentett sógornôm. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. s újra munkához láttak. hörgôimet és a pajzsmirigyemet. az életem megtartása olyan fontos volt.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. hangom az eredeti lett. Hetente 1-szer böjtnapot tartok.

mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra.5-et javult. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom. nagyon rossz volt a kapcsolatunk. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô.. és szeretem a szüleimet. hogy személyhez. Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. Nekem valóságos csoda. több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített.. Réka 198 . A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik. amit korábban utáltam. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás. tapintatát. hogy újra megtaláltam a hitemet. lélekmelegítô érzést és élményt. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. Korábban rengeteg cigarettát szívtam. Azóta újra béke van a lelkemben. csak behunyom a szemem. érzéshez kapcsolódó zavaró. 100%-os hatásfokkal. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni. hogy igenis hiszek. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. Apámmal soha nem jöttem ki. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. ha bizonytalan vagyok valamiben. T. Kis hercegségben. Mindegy. és máris tudom a megoldást. hogy megszabadultam a félelmeimtôl. félállapotban. Carolyn mosolygó arcára gondolok. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni.Alfavers Álom és ébrenlét határán. Még innen és már túl. tárgyhoz. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. vérzések és fejfájások gyógyítása is. és nagyon boldog vagyok. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet. de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. Azóta. hogy azon kívül. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot. kedvességét. huncut vidámságát. fiatal korán messze túlmutató bölcsességét. s mindannyian rajonganak a módszerért. Már többször el is szöktem otthonról. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. Azonnal érezni lehetett szeretetét. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. Nemcsak mentálisan hat.

hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. hogy megtudjam. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. Így is lett. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. nyaralni mennek. Jól van! – gondoltam magamban. milyen lehetôségek vannak. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. olvastam is már róla. repülôvel nem tudunk menni. Kölcsönösen. hol. csillagos eget. igaz. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. Nemrég döbbentem rá. csak akkoriban. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. amibôl el tudunk menni. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. A gyermekeim boldogok. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. Élveztük a számunkra kitágult világot. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. fröcskölve lubickoljanak. és azt mondogattam magamnak. A pénz is összejött. Erôs vágy fogott el. de ennél több soha nem volt köztünk. s a végére mindketten szárnyaltunk. egy szörnyû. hogy mi is mehessünk a tengerre. s úgy éreztem. élvezzék a napot. nézegettem a gyönyörû. Nagyon készültem az agykontrollra. hogy a sok töprengésen.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Szerettem volna július közepén utazni. mennyire fontos a szeretet elfogadása. hogy keressenek meg. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. súlyos anyagi terhekkel. vágyni rá. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. 199 . Mi akartuk ilyennek. a gyerekek boldogan hancúrozzanak. Minden este kiültem a teraszra. fürödhessünk. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel. Nagyon mély ponton voltam akkor. Hónapokba telt. munka után rohanok haza. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. de ezek mind lelki eredetûek. de csak 22-ére kaptunk helyet. hiszen mûködött a mentális üzenet. s valami azt súgta. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. láttam a repülôket. hogy képesek lettünk így szeretni. úgy éreztük. nemigen lehetett ilyent mondani. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. amikor egyetemre jártam. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. ha azt akarják. Érdemes volt hinnem benne. Fogtam a füzetet. ahogy dél felé húztak. hogy minél többet lehessünk együtt. Itt álltam egy szál magamban. 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. Úgy vágytam erre. és ahová bármikor visszatérhetnek. ôszintén tiszteltük egymást mint embert. Nem elég csak adni. minden feltételtôl mentes szeretetet. És ekkor megértettem. hogy majd az is összejön. annak szintjéhez. testet-lelket meggyötrô válás után. Persze nappal jártam az utazási irodákat. Boldog voltam. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. sokszor hangosan. mert mi magunk váltunk olyanná. amiben most élek. mi tettük ilyenné. Kint sétáltunk a Duna töltésén. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). De jó nekik! – gondoltam. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. csak nem érdemes.

hogy az számomra is elfogadható legyen. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. Élni csak becsületesen érdemes. már ugyanúgy futok. Rengeteg tervem van a jövôre. csak a módját kell megtalálni. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. dr. Ez olyan jól ment. Én mosolyogtam. és kérem. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. hogy miként bírom munkám mellett 200 . és folyamatosan rossz korban van. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. hogy ha elég erôs bennem a hit. és „hívô” lett. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról. Tudom. Esténként átalakultam kis manóvá. Rondán nézett ki. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. vagy mond otrombán. hogy mit csináltam vele. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. Idônként már annyi tüske van benne. beborogattam a térdemet. de remélem. Ma már tudom. hogy miért is történt ez meg velem. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl. Mitôl félek. A sebészek már fenték a bicskájukat. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. egyszer rájön arra. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. vagy éppen átúszom a Balatont. Uzsaly Beatrix. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. hogy elfogadjuk ôket. hogy úgy fejezze ki magát. hogy javul a lábam. Rokonaim csodálattal nézték. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam. Persze mindez kell. ami mindig olyan. mint régen. Néha gondolkodjon is el. és ehhez hasonlókat. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. lehet vele kommunikálni. Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza. mert már tudom. Az elmetükretechnikával elképzeltem. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. hogy a világra hozzuk ôket. azt alfában gyönyörûen veszi. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. de a felelôsségünk abból áll. amilyenné mi tesszük. fiatalos. Elôször is leültem. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. Gondolatban megkérem. akkor szinte bármire képes vagyok. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. fekhelyrôl. és férjem beteg testében dolgoztam. és ôszintén elmeséltem. Izgatottan tanulmányoztam ôket. nem dühöng mindenen. és elkezdtem gyógyítani. Elmondom neki. és végiggondoltam magamban. úszom vele és tornázom. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. Csodálkozott. ne csak a maga forró fejû. Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. hogy nagyon szeretem. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. hogy a gyereknevelés nem abból áll. a vágy és az elvárás egysége. divatos hóbortjait kövesse.

Amikor dr. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. s azt válaszolta. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra. Elsô megérzésemre hallgatok. amik hiánycikkek a boltokban. Testvérem asztalos. és pénzt is lehet vele keresni. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket.) Egyesületeknek szerzünk támogatást. én az üzleteket kötöm. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam. Tulajdonképpen dr. Két hónap után hazaengedték a kórházból. röp. s idôvel 1 botra. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. ami eddig még mindig bevált. Bíztam. Ô eddig lakásokat mért fel. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került. s így alapítottunk egy faipari. nagyon sokat. ügyeket intéz. (Én kosárlabdázó vagyok. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. és feltettem a kérdést: mi az. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést.és kosárlabdában. vagy hogy kérjek-e még új lapot. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. Cs. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. Varga Zoltán 201 . hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. leült.. mondván. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet. és örömmel újságolhatom. és fölmerül a kérdés. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. kézi-. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban. ivó. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”. és gyógyítottam a férjemet. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. Eltelt 1 év. Férjem ma már bot nélkül sétál. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. jönmegy. Elképzelni is sok. Ha borús az ég..és fürdôkúrák. Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. Innen jött az ötlet. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni. akkor gyorsan szintemre megyek. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna. Éjszaka álmomban megkaptam a választ. és beszerzem a szükséges anyagokat. Lefekvéskor megittam a víz felét. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. illetve melyek maradtak még kézben. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. masszázs. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett. hadaró beszédemet. hogy eldöntsem. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe. Gratulált. Soroksár Az elmetükre.ezt a nagy tortúrát. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. ami családomnak és nekem is jó lenne. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. asztalos céget. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. melyik lapot húzzam. és hatására két céget is alapítottam. Cs. sebész úr meglátott bennünket. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. ô ugyanis akkor már elvégezte azt.

hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. szinte fuldoklik a köhögéstôl. hogy el volt törve a térde. várjanak még 1 napot. majd igen jó hangulatban lesz. hogy amikor unokám fölébred. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. hogy „kezdd el imádsággal. csúszós. jeges úton. De azt is tudom. aki az ölemben alszik. gyógyító energiája. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. 14 éve váltam el a férjemtôl. Nem hajlandó sem enni. hogy mennyire földagadt. hogy azonnal. s azután mesélt nekem róla. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. Az orvos azt mondta. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. Be kell vallanom. hogy még nem ír gyógyszert. nyakig sárosan elment rá. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. Megdöbbentem én is. Legközelebb a 2 éves. De én bizony nem vártam. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. Valóban hatalmasra dagadt a térde. ellazítottam magamat. hogy amikor gyógyítottam. mert fél. annál nagyobb szükségük van rá. majd becsuktam a szememet. mert soha nem volt rá elegendô pénzem. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. ahol szobaaszonyként dolgozom.Soha nem voltam vallásos. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. Munka után elmentem hozzájuk. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. szakadó hóban. hogy minél nagyobb az ínség. nem 100-szor olvastam el. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. Utána láttam magam elôtt. hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. hogy fölhasználjam a tudásomat. Orvoshoz kellene mennie. hogy igenis. Éreztem. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. A szállodában. hatalmas lelkesedéssel és hittel. akik templomba jártak és hittek. hogy hinni tudnak. van Isten. enni és inni kér. hogy itt a remek alkalom. Az ölembe vettem kis unokámat. most vették le róla a gipszet. csak mosolyog rajtam és a testvéremen. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. A könyveket nem 10szer. Ültünk még egy jó darabig így együtt. Úgy gondoltam ekkor. hittem el. de nem mer. beteg unokámba. mesélte. Sôt. Este azzal váltunk el. szó szerint így történt. ahogy reggel megjelenik az elôszobában. amikor eljött hozzám. Ennek 202 . ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. és most már biztosan tudom is. Könyvében olvastam. hogy reggel visszajön. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. megmosolyogtam azokat az embereket. ahogy szinte minden ugyanúgy történt. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Ahogy a könyvben le van írva. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben. majd elképzeltem. s lementem alfába. Vizualizáltam a problémát. nagyon csúnya volt. Legutóbb. de majdnem minden évben fölkeres. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. egész nap minden kijön belôle. s én elkísérem az orvoshoz. hogy leszívom a térdérôl a daganatot. Lányom nem hisz az agykontrollban. S aztán ezt többet már soha. nem érdekelt sem a vallás. sem a politika. és elbeszélgetünk. visszaszámoltam. sem inni. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. s mutatta. hogy leszívassa. Lehet.

te híres agykontrollos! – mondta. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. azonnal félrevonultam. boldog és kiegyensúlyozott lettem. mert minden pontosan úgy történt. Lázas is voltam.ellenére én úgy érzem. hogy a leggyorsabb. amilyen vagyok. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. elment. azonnal megszûnt a torokfájásom. hogy ha meg akarom látogatni. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. hogy óriásit nôttem a szemében. s ennek már kb. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. Elképzeltem hát gondolatban. szintén a buszmegállóban futottunk össze. Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. akkor nem táviratozok. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. s kb. Vele már annyira egymásra hangolódtunk. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. Eddig még valahányszor mentem. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. ha magamon segítek. amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. Zárkózottságom teljesen eltûnt. s azóta sem jött vissza. és az elsô szava az volt: „Tudtam. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. 5 percet rászántam a programozásra. Olyan intenzív volt ez. hogy senki sem szereti. úgy is veszi az „adást”. mindig várt. 3 éve! Ismerôsöm. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. Azonnal odajött hozzám. elhatároztam. 4-nél még mindig fájt a torkom. hogy estére társaságot vár vendégül. s ez ad értelmet az életemnek. Néhány hónappal késôbb el is végezte. Amióta mellette dolgozom. – Na. Azóta megváltozott. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. aki szintén agykontrollos. hogy rengeteget tudok így segíteni. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. Amikor már kifelé számoltam magamat. Vihart Tibor. Néhány nap múlva. 203 . hanem egyszerûen „megüzenem” neki. Ô jót nevetett. hogy mit csinálnak majd. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni. Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. újságolta. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. hogyan viselkednek. Mint gyakorlott agykontrollos. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. Csodálatos ember lett. nyitott. s mivel jött a busz. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. úgy láttam. s ennek már 7 éve. de úgy gondoltam. Szó szerint azt tettem. vidám. s közölte. becsuktam a szememet. Azt is elmondtam a neveken kívül.

találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. már nagyon sokan voltunk. 204 . hogy sikeresen vizsgázzak. mikor lementem szintemre. hogy ô az emberem. Ez csak az elsô állomás. hogy elmenjek. és azonnal tudtam. Társ! Igen. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk. és hogy én milyen vagyok. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. Mindketten tudjuk.–né R. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. aznap reggel vette meg. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs. Gabriella 32 éves vagyok. Mindig azt a választ kapom erre. és több más akadályt is. A jegyet is a helyszínen. hogy: „Szeress!” Nem tudom. Felébredtem. Alig programoztuk. Másnap reggel. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. és valóban úgy is történt. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg. amikor beléptem a terembe. hogy milyen társat szeretnék. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. hogy én milyen vagyok. és programoztam. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. Pontosan olyan. Sok más sikerem is van. míg végül elköltözött itthonról. programoztam. Elmesélte. Úgy érzem. Minden nap. most már itt az ideje. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. Kértem. vajon eljön-e. hogy ez valaha is lehetséges lesz. mert családi házat szeretnénk. hogy Fehérvárra akar költözni –. igen erôs késztetést éreztem. s hogy igazi társam legyen. de számomra ez a legnagyobb. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. Tudom. ami jelenleg a legjobb számunkra. Ô is éppen akkor nézett felém. és most már mondhatom. hogy mégis ott legyen. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. Amikor az Alfajárókban olvastam. de valami arra késztette. hogy megtaláljam az ideális partnert. Október végére várjuk elsô gyermekünket.Ekkor úgy éreztem. mi ô nekem. Összeházasodtunk. hogy ki ô nekem. szintemre mentem. mert a hit. mi a feladatom ebben az életemben. amennyit csak tudok. Programoztam. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt. Este beprogramoztam. én vagyok a világ legboldogabb embere. két fiú édesanyja. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. Megismerkedtünk. Elmondtam. gondoltam. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. pontosan mit jelent ez. és minden alkalommal elmondtam.

További céljaim közé tartozik. mert én elállítom a vérzést. A programozást a 10. odáig fajult a helyzet. különösen az öngyógyításban. és kész. Én egyszerûen elállítottam a vérzést. hogy tudok magamon változtatni. Valéria. Igaz. Nagyszerû érzés. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika. és egész másképp nézem a világot. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. amikor nem volt kómás állapotban. Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. s a beteg gyógyultan távozott. annyira. s a gyökerét már úgy vésték ki. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével. Sajnos húzás közben szétroppant. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat. s azonnal szóltam az orvosnak. V. Igen erôsen vérzett. gondolkodásával. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. Betegápolóként dolgozom. Elértem. Rengeteg apró élményem van.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. V. ezért az orvos össze akarta ölteni. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel. hogy várjon. másfél hónapig programoztam. Természetesen sikerült. de 205 . s az érettségim is kitûnôre sikerült. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek.. de talán az a legfontosabb. mert nagyon fájt. hogy tudok magamon segíteni. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. hogy nem pisilt be. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. napon kezdtem meg. és már nem lehetett megmenteni. Leírom eddigi eredményeimet. Egy esésnél lenyúztam bôrömet. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. mindennapi viselkedésével. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. a gégemetszést zártuk. A történethez hozzátartozik. Másnap mentem érettségizni. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. s ezután már elôfordult.. mire elértem. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. hogy a beteg. mint eddig. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. kimostam a sebet. Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. V. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam. kb. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. káros szenvedélyével. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. de megérte. A géprôl levettük. hogy anyám orvost akart hívni. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”. amikor meglátta. Az agykontrolltanfolyam 2. 19 éves beteg.

engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai.még gépi lélegeztetés alatt állt. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. mit akar mondani. Amikor újból munkába álltam. a gyermek szerencsére teljesen egészséges. az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. Tágra nyílt szemekkel. s bementünk a kórterembe. egy ilyen rossz periódusnál. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja. Hát nem tudom leírni. hogy a születendô baba egészséges lesz. hogy nincs tovább. hogy meggyógyuljon. Láttam a szemébôl. hogy négyszemközt beszélhessek vele. szorongató. Este volt. dühös lett. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. hogy mit mond. ki tudja miért. vagy az. az az igazán fontos. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. A beteg tátogott a tubus mellett. ami a következôkbôl derült ki. Sírt és zokogott. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. Az orvosok csak néztek. hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. Megkértem a kollégáimat. a férje meg fog halni. Sírva fakadt a felesége. többé már nem látja élve. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. hogy megtudjuk. Igazam lett. ha a felesége így szereti. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. 206 . s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. engedélyezzék. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. örömmel. azt hitte. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. Megeskettem. amikor meglátta a lélegeztetô gépen. hogy nem igazán hisz nekem. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. Úgy gondoltam. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. fôként akkor nem. látogatók érkeztek hozzá. Elmondtam neki. A jelenet ijesztô. félóránként extubáltuk. akirôl már tudtam. Megkérdeztem. Azt az állításomat azonban. zárt légcsôsebbel. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet. s természetesen a születendô gyermeket is. De kérdem én tôle. Állapota erôsen hullámzott. így nem várom el az eredményt. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. de nem tudtuk leolvasni a szájáról. Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. illetve húztuk ki azt onnan. intubáltuk. Úgy gondolta. de nem erôsködtem tovább. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. hogy fiú. Legyintettem. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. – „Pedig azt hittem. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt. milyen képet vágott erre. Délután. úgy gondolta. de nem meglepve láttam a beteget. egyben mégis megható volt. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. határozottan elutasították. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta.

Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. Rájöttem. míg végül 1990 februárjában közölték velünk. egy hajszálam mentén bemásztam testembe. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. egyre többször mondogatta. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. az orvos megállapítja a terhességet. 3/4 óráig tartott. hogy valójában minden rendben van. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket. Egy szép napon megint rászántam kb. rengeteget jelentett számomra. minden reggel kb. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. s ennyi elég volt ahhoz. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért. 1 órát. hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. hogy hol van a méhlepény. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”.. 1983 nyarán mentem férjhez. és ellenôriztem kisfiamat. Elhatároztam. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha. Orvostól orvosig jártunk. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel.Láttam a beteget egész nap. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. Házasságunk mindig is nagyon jó volt. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –. eszembe sem jutott a szénanáthám. budapesti agykontrollos vagyok. fél órát töltöttem azzal. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. Ez a csata kb. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. Annak ellenére. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. hogy mennyivel többre vagyok képes. akik nem engedték. Elképzeltem. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. Környebánya 37 éves. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el. Zelenák Tamás. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. 15 percig nem találták a baba szívhangját. amint a méhemben hatalmas. majd azon belül méhembe. Elmondok közülük néhányat. milyen nemû a kisbaba. Így tudtam meg. s miként növekszik. fejlôdik. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. hiszen tudtam biztosan. 3-szor 20 percnél. amikor kb. Amikor mindez bekövetkezett. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer. Így aztán a szülôszobán már.. 207 . én tökéletesen nyugodt maradtam.

Mindenkinek. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. Így programoztam 6 héten át minden este. egészen részletesen. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie.A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. Négyhetente járt felülvizsgálatra. Szinte állandóan fáj a feje. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. a szemeire koncentráltam. hogy 6 éves legyen. s hívjon föl engem. hogy mire legközelebb találkozom vele. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. hogy fôzni sem tud. Szintemre mentem. édesanyám bol- 208 . Férjem jelenleg Afrikában dolgozik. Anyósom szemén zöld hályog volt. Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka. amikor beléptem a lakásba. sokszor még délben is. mivel azt olvastam. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. olyan helyen. és sokszor annyira gyenge. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. hogy Bálint fiam alig várja. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. A másik hallatlan nagy siker. akinek köszönhetem tudásomat. Hozzá kell még tennem. s friss lesz és vidám. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz. hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. már nem fog fájni a feje. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom. pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. A két végén. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. szabaddá téve így a lefolyókat. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. és folyamatosan gyógyszert kell szednie. amikor erre szükségem volt. hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. Nagy sikernek tartom továbbá. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. s harmadnap. Elhatároztam. Aztán a fejére. Természetesen a memóriafogast használom. Ezt 2 alkalommal tettem meg. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. hogy gyógyítani fogom. Vizualizáltam. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. ahol sajnos nincs telefon. pedig ezért soha nem programoztam. hogy a zöld hályog azt jelenti. és az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy utazzon a fôvárosba. Hat heti programozásom után most ott tartunk.

ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél.L. aki megvenné a bútorát. s azt mondta. ideges voltam. már senki sem bízott benne. ahol ugyan megálltam a helyemet. nekem adja a hûtôszekrényét. 209 . ismerek-e valakit. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól. hogy felébredjek. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. mint máskor. aki akkor éppen külföldön dolgozott. a szekrény. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni. Fehér keretes tükrömben sokszor. A franciaágy. G. hogy valami miatt az a helyes. hogy kislánnyal. mert holnap már tárgytalan. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. hogy megkapjuk. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem. s kérni. én vettem meg. D. s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. de még ma. s az egyik fölösleges. Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. Megkérdezte. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni. Gondolatban beszéltem vele. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt.-né. Így is tettem. kedves ismerôsömmel. s a tanult módon üzentem neki gondolatban. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. Zs. R. Programoztam. Nagyon boldog voltam. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. hogy fogadjanak szeretettel. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. aki másnap felhívott telefonon. hogy ha elfogadom. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat.dogan újságolta. érzékletesen elképzeltem célom elérését. s visszaadta a kölcsönt. mert munkatársaim nem fogadtak be. Sok magyar példa mutatja. aki eladta a lakását. mert neki 2 van. a dohányzóasztal. Aggódtam érte. a két fotel. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció. Sejtettem. Elmondtam. hogy jól mûködô frizsiderem van. és sokkal energikusabb. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba. Nos. de a munkatársaim ki akartak közösíteni.

elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. 3-szor. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. és nem is gondoltam arra. Nem lehettem valami szép látvány. Pár hétig kerestem a megoldást. A legértékesebbet. 4-5 mm átmérôjû. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel. Háti gerinc CT. 10-15 percig programoztam. rajzolgattam.4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. kiütés és pötty! Zs. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet. pöttyös. azonnal menjek vissza.és MR-vizsgálatra is sor került. Fokozta a fájdalmat. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. sebes volt. s irány Veszprém. Látásom annyira javult. mert nem vagyok betegeskedô típus. Orvoshoz fordultam. Arcomról eltûntek a kiütések. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. laboratóriumomban gyógyítottam magamat. A gépben feküdve is azt képzeltem el. hogy ha fokozódik a fájdalom. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek. extradurális elhelyezkedésû. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”.. ami idôvel egyre nôtt. ha oldalra fordítottam a fejem. s kezdett igazán nyomasztani. mit kezdjek most magammal. Az elváltozás szöveti denzitású. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. Még jobban elkeseredtem. Gondolkoztam. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem. Tóth Zsuzsanna. gyógyítja testemet. milyen örömet érzek.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb. s ráadásul fájt is. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. kb. Testem tetôtôl talpig kiütéses. Vizsgálatok következtek. a pöttyök. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. Egyik reggel arra ébredtem. Kocsiba ültem. amikor közlik velem a jó hírt.Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. Kb. Sikereim száma napról napra gyarapszik. Míg várakoztam a vizsgálatra. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). s gyógyítottak a tanácsadóim is. még a nyomuk sem látszott meg! 3. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást. amiket meg kell oldanom. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek. és elképzeltem. akik hasonló betegségben szenvednek. Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak. bárhol legyen is az. hogy rettenetesen fáj a hátam. Május 15-én visszamentem kontrollra. 3-szor gyakoroltam a technikákat. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. naponta 2-szer. 210 . s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt.. és én meg is fogom oldani. ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset. Az elmetükre-technikát használtam.

és használta a bal lábát is. A vizsga nehéz volt. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni. Kedvemre való álláshoz jutottam. Azóta pontosan ráérzek. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom. hogy ôk is segítsenek. 1993 februárjában kezdtem programozni. és azzal a vággyal. mint azelôtt voltam. mi a helyes. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. hogy találkozzak azzal a fiúval. hogy halljam is a leírtakat. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét.. Másnap a kutyus felkelt. az az életbe vetett feltétlen bizalom. és másokat is boldoggá tegyek. 211 . Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam. Fantasztikus érzés volt. hogy segített önmagamra találni. Amire az agykontroll megtanított. tele vagyok életerôvel. nem csak önmagam. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. hatalmas boldogságot éreztem. azóta sokkal magabiztosabb. hogy boldog legyek. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített.. Augusztusban találkoztunk. csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése. és nem lehet rajta segíteni. és mindketten úgy érezzük. optimistább lettem. játszadozott. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb. töretlen optimizmus.Mikor kezembe kaptam a leletet. sok új tételt kellett megtanulnom. Pontosan 2 tétel volt az. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható. akire mindig vágytam. életvidámabb. hogy adott szituációban mit kell tennem. A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. minket az Isten is egymásnak teremtett. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. energiával. Gyógyítani kezdtem. Az agykontroll nem csoda. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. amikor közölték velem. de társaim számára is. Három hete államvizsgáztam angolból. amit nagyon szerettem és jól tudtam. A következô. Köszönet az agykontrollnak. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. és életemet pozitív célok irányába terelni. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése. s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz.

amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. akkor 1 óra 11 perckor. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni. Van egy 21 hónapos kutyánk. Másnap reggel megkérdeztem. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. ahol megoperálták. és nagyon jó tanuló lett. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. pedig rossz talajra ültettem.. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. mert az nem tartotta meg a vizet. Az egyik palánta megbetegedett. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem. Sugárban spriccelt a vére. ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. ami adott esetben barátom életét mentette meg. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. kb. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra. Agykontrollos barátom. természetesen elônyére. sôt ütôerét is elvágta. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája.Unokám 8 éves kislány. reggel fél 7-ig aludt. A gyakorlatnál megüzentük a macskának. hogy egy érfisztula hogy vérzik. A tûkivétel után kb. Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. Úgy tûnt. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. Gyakran megsimogatom. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot. Önbizalma megnôtt. ha a válasz igen. hogy maradjon a lakásban. mint a bunda!” Igaz. hogy ne legyen kukacos. Két hete relaxálás közben üzentem neki. de csak engem és a nôvéremet. s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem.. ha mi a közelébe mentünk. Ismét jó barátságban vagyunk. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. hányszor járt kint az éjszaka a macska. hogy elvérzik. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. 212 . aki történetesen csúnyán berúgott. és karmolt. fél méter magasságban. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. ha nem. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. 2 napig felállt a szôre. Két nap után megnyugodott. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. Azóta hatalmasat változott. harapott. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón.

Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. Ô ugyanis gépkocsisofôr. hogy ô maga is megijedt. s így anélkül indultunk tovább. Mindkét dolgozata ötös lett. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. (Én még a földszintre is le szoktam menni. és akkorát ordított. minden alkalommal 15 percig. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. azt mondta üljek le. Meg is állt. amikor hazafelé tartott. de kiderült. 213 . A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem. Volt rajta némi súlyfelesleg. majd nagyon fáznak. és megmondja. mert megfelezte velem a talált pénzt. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe. Az egészben az a legaranyosabb. A könyvet használva készült föl. ahogy leugrott a kocsiról. hogy elvesztettem a tanksapkát. Kiszálltam. és csákányokkal fejtik a hájat.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem.Javaslat annak. s ezért tüzet raknak. hogy mitévô legyek. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. hiszen alig volt esélyünk arra.. Egy szavát sem hittem. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. és a fél életét az autóban tölti. hogy kis manók másznak be a testébe. olyan volt. hogy mindig zavar. hol a tanksapka. amikor észrevettem. Ez a siker különösen csodálatos. Ô nyugtatott. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. mint amennyire idômbôl futja. Szidtam a nejem. és vakargattam a fejem. hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát. majd ô lemegy alfába. hogy többet szeretnék olvasni. ha tudjuk. hanem valahol útközben veszhetett el. amivel lefelé megy. hogy megtaláljuk. és teljesen feldobva mesélte. Tegnap este találkoztam vele. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat. Visszamentünk a benzinkúthoz. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka.. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. nem hagytam ott. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta. hogy meg kell állnia. hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. idegesít. Tegnap este. és képzeljétek. Rendes haverom van. hogy nyitva a tank. és dühöngtem. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. Azt mondta. 20-30 km-t tehettünk meg.

hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. és azóta sem.. Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. ilyen állapotban hagytam otthon. Terhességem 3. csak teljesen más fogalmakkal. aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. hogy 70-80 kg. Alig bírtuk rávenni. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre. Teljesen összeroppant. hogy menthetetlen beteg. hogy ránk ugrál. és behálózták a kismedencét. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést. Férjemmel szeretjük egymást. mint ismerkedésünk elején.elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen. de nem jártam eredménnyel.. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni. útelterelések is voltak. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg. Arra gondoltam. Akkor este.. és azt üzentem férjemnek. ez az a tér. itt lesz valahol. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. ahol amúgy egy tacskó „lakott”. hogy mi a betegség oka. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. Tegnap. Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. többször keringtünk. Még be sem fejeztem a mondókámat. hogy minden rendben van a kutyusnál. hogy Döme ne ugráljon rá.. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. és mit mondjak. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka. hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. ha egy hullámhosszra kerülnénk. s tekintve.. átölelt. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. nagyon csodálkoztam az így kapott információn. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. Rövidre fogva a történetet. örömmel konstatáltam. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. feszes és vörös lett. merre jártunk elôtte. feleségem azt mondta. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. Az orvos azt javasolta. hogy egyezzen bele 214 . a járda mellett. amikor eljöttem a tanfolyamra. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. amikor álmában felém fordult. majd odavitt naptáramhoz. és semmilyen kezelés sem segített. Amikor lehiggadunk. de sajnos ez nem segített. A bajt tetézte.. és úgy összegabalyodtunk. persze mindig rájövünk. amikor hazamentem. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. hogy borogassuk. hogy nagyon szeretném. teniszlabda nagyságú. Este. és visszalapozott az idôben. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani. Elmentünk egy térnél. ezért a hátára fektettük. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott. s ô azt mondta. Fel is ébredtem az éjszaka közepén. tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. és azonos nyelvet beszélnénk. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. nem is tudta pontosan. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva. hónapjához jutottunk el. Egyik este beprogramoztam.

míg sok hónap után sikerült. meggyóntam. A hír hallatán levegô után kapkodtam. délután csak zöldséglé. megáldoztam. egy kisebb mûtéten estem át. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve. bármit is evett. Reggel elmentem a templomba. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni. mint egy fiatalnál. Hazamentem. ezért antibiotikumot rendeltek. hogy mit tettem.a további terápiába. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos.) Hányt. Az orvos javasolta. Ennek 5 éve. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. hiszen csak tovább kínoznánk. Kezdtem elölrôl. digitális készüléke.6-ra! Még pár napig benn tartották. de fölösleges. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem. kevés céklalé). amit azok meg is tettek. a rákos sejtek szaporodása lassabb.. mérjük meg a másik karomon is. napon sem múlt el. mert a másik bátyámnál láttam. N. és elkezdtem lelket verni bele. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. hogy csiszolják le a fekete foltokat. hogy inzulinra állítsák át. és leültem meditálni. Ezt bírta. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm.” – mondta. elromlott a vadonatúj. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. úti kórházban megmutatta nekem. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3. már tudott enni pépes ételt is. Szörnyû rosszullétei voltak.” Ekkor kitaláltam egy mesét. Természetesen izgultam. s az így hófehéren csillogóvá vált. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. de csak vegetáriust. hogy ez milyen kötöttséggel jár. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. Megkértem a professzort. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. Nagyon megijedtem. én összeérintettem a 3 ujjamat. csúnya. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. erôsítgettem a mesét. megúszta. Megszûntek a rosszullétek. hogy kinevet. hogy mindennap szurkálni kelljen. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. A mûtét szövôdményeként belázasodtam. fekete foltokkal. és szörnyû hasi görcsök kínozták. Ez komoly dilemma elé állított. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé. professzor úr az U. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. nagy. akik az Agykontrollt. mert féltem. ezért beutalták a kórházba. hogy hiába minden. Amíg a vérnyomásmérôt áttette. de nem mertem elárulni. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. – Tényleg. s imádkoztam a testvéremért.. Lázam a 3. Szilárdan hiszem mégis. mert 1 hónappal korábban huza215 . hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat.

Ez annyira szíven ütött. ahol nem egyedül találtam. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani.-re volt címezve. Álomkontrollal próbáltam megtudni. hanem egy csinos hölggyel. és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. mert elutazott. mint egy alkalmazottal. Már csak akkor mosolygott rám. hogy a tudatalattim elôre tudta. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. mert ezek jelentik kérdésemre a választ. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. Így telt el a nyár. Számomra az álom azt jelentette. Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. hogy mire kell a választ megkapnom. „Véletlenül” került hozzám a küldemény. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. ha valami pénzes üzletet kötöttem. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. hogy igazam lett. hogy részem lehetett benne. és elkezdtük építgetni a jövônket. Ennek több oka is volt. mert a Bt. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket. csak a megérzésem.mosabb ideig szedtem antibiotikumot. de természetesen tagadott. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. és álmomban is tudtam. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. A gyógyszert nem is szedtem be. Kezdett úgy bánni velem. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. Álmomban tudtam. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot. mintha vendégségben lenne otthon. Megpróbáltam beszélni vele. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. Az egyik vita után hozzám vágta. Tehát a megfejtés is álmomban történt. Akkor döbbentem rá. hogy el fog múlni a lázam. többfélét is. mert ô tanult. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. hogy magamba zuhantam. ezért bontottam ki a csomagot. Naponta 3-szor lementem alfába. ugyanakkor aggasztott a lázam. hogy „nem”. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. Egyre többször maradt távol. Úgy gondoltam. csökkentette a közös programok számát. hogy ha valóban igazam van. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. közöttük az egyik. A Bt. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. Én hét közben vittem az üzletet. mitévô legyek. nem a férjem nevére. Nem értettem. Alaposan átgondoltam mindent. hogy a férjem megcsalt. Aztán kiderült. Hálás vagyok a sorsnak. Majd másfél év ôrület után 216 . pici gyémánt kôvel. mire a gyerek elvégzi az iskolát. Az is fantasztikus volt. hanem többel is tart kapcsolatot. s a májam nem a legegészségesebb. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került. egy arany nyakkendôtût. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok. elhagyott. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. és azért. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. bár cseppet sem örültem. akkor kézzel fogható. postájáért egyébként mindig a férjem ment el. hogy mi lesz a lázammal. és elképzeltem. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam.

ott sírtam. Elmetükre-. Mikor? Éjjel. csak a hitem. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel. éjjel és nappal. erôsödöm. egy sötét alagútban botorkálok elôre. amit eddig végeztem. olyan anyagi helyzetet teremteni. akit 16 éves koromtól szerettem. amit ebben a roncs állapotban lehetséges. Amikor az ügyvédje felhívott. S akkor. hanem gyakorlatilag mindig. S egyúttal elvesztettük az apát. zokogtam. nem tudom irányítani a sorsomat. amikor kínzott az álmatlanság. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. merre menjek! Tudom. meditáció. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. bármilyen munkát el kell kezdeni. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. szubjektív kommunikáció. hogy az én érdekemben történik mindez. Gondolatban kerestem a megoldást. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá). nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. 10 millió Ft-ot is magával vitt). akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. pohárvíz-. amint Isten tenyerén ülök. hogy az övé. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet.” Most már tudom. Tönkrementek a szüleink. reggel. s kértem a választ. az egyetlen férfit. s majd ha gyógyulok. Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. reggel és este. és a hitem. az üzleti kapcsolatokat. azon mindenen keresztülgázol. Mindannyiszor. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. miért teszed ezt velem. aki most a gyerekkel sem törôdik. hogy anyagilag összeszedjük magunkat. A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. kicsi vagyok és védtelen. ott. nappal. Emberi ésszel követni nem tudom. hogy vigyázol rám. S akkor megint eszembe jutott. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. Naponta több órát meditáltam. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. rá kellett döbbennem. amit akarsz! Nem ellenkezem. Úgy éreztem. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. este. Elképzeltem magam. nagyon rosszul kell ahhoz lenni. mutasd. Buszon. háromujjtechnika. Programoztam. hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. Több 217 . vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. ahányszor elgyengültem. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. Azt mondtam: „Tégy velem. s ô hatalmas. hogy az ember eljusson Istenhez. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat. És a szüleink. amikor nem tudtam enni. amin keresztülmentünk. de nem naponta 3-szor. És alkoholt egy csöppet sem.. amelynek nem látom a végét. erdôben. hogy amit az egész életemmel adtam neki. csak a gyerek. végelkeseredettségemben leültem meditálni. a munkát. a teljes vagyonunkat (kb. költözzön el. mit tegyek. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. majd elveszítettem a munkámat. de bízom benned. Nincs más választás. mielôtt lefeküdtem. Kérlek. amik és akik a segítségemre lehetnek. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. aki mellettem állt.. villamoson. jóga. S innentôl már tényleg nem volt semmim. A lakásban ugyan mi maradtunk. S most mindenre azt mondta. Tudom.15 éves fiammal azt kértük. hogy erôt gyûjtsek. ima.

javul az apjával való kapcsolata is. No és persze közben még olyannal foglalkozom. ügyész. hinni bennem. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. 218 . azért nem helyes a per. hanem stabilizálni kell. Ha üzleti szempontból nézem. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. Megijedtem. a gondolataimat. és valahogy. egyre jobban érzem magam. az örök érvényû értékekben. sokan. programozás. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. hogy hagyjam. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. Egy hét után kiürült a lelkem. Ezek után már nem tudok mást mondani. hitetlen lelkében elvetettem a magot. hogy bármi áron megnyerjem a pert. Megtépázott lelke gyógyul. Én 43 vagyok. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. saját felépülésemre. Életem minden percét átszövi már a hit. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. amit szeretek. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. hogy pereljem a férjemet. tartás. Másra gondolni sem tudtam. azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. Hit a jóban. Akkor átéltem vele azt a traumát. ôk segítenek. pereljem-e. Amikor hivatalosan elváltunk. Akivel az ember 20 évet leél. Borzasztóan megviselte. az emberekhez való viszonyomat. amiben ô az egész életét eltöltötte. azzal nem szabad pereskedni. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. jóvátehetetlenül. Tudnia kell. Ô is kezd hinni. becsület. mint ezzel a perrel. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. Állandó meditáció. mindannyian arra biztattak. amit a perre kellene fordítanom. a szüleinken és egymáson. amiben a gyermekem fürdôzik. a saját fiam és a férjem édesanyja is. Újra tudok mosolyogni. Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. s ami engem épít. Ha ugyanazt az energiát. bíró. Mindenki más a per mellett kardoskodott. Megnyugodtam. az emberben.” Két részre bontottam a választ. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok.gyerekkori barátom. Keresztülgázolnánk a gyereken. Ha érzelmi szempontból nézem. amit ez okozott neki. hogy erkölcs. hogy én is úgy járhatok. szakmai továbbképzésemre fordítanám. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. s akit még szeret. Iszonyú hét volt. Megtaláltam a belsô békémet. Ez a tapasztalat ennyibe került. És ami a legfontosabb. nem perelem. Természetesen rosszat sejtettem. a természetes törvényszerûségekben. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. csak azt. Komoly anyagi gondokkal küszködünk. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. hogy helyesen döntöttem. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. mert eltartana vagy 5 évig. s mindig azok a legszebbek. és életre-halálra küzdök. a gyereknek meg kell mutatnom. amibôl ô született. mert most kell megtanulni. Elgondolni is borzasztó volt. ügyvéd. hogy köszönöm. mi az. Hálát adtam Istennek. és kész. pedig akkor már 55 éves volt. imádkozás. Újra van sugárzásom. az emberben. Tudtam. hogy azt a szerelmet. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. újra örülök a napsütésnek. Hinni a jóban.

A kertet és a fákat az anyu ápolja. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. másként álltam a betegségemhez. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. nincs többé.mint ô. nem ôrjöngtem. A leleteim jók. szégyen. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. közben literszámra folyt belém az infúzió. Megtaláltam a lelki békémet. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. gyógyultan. de mint kiderült. sértôdékeny. ahol közölték velem. az embereket is más szemmel nézem. állandóan elégedetlen ember. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. Csodálatos élményt nyújtott. Az igazság az. meghallgattam kettôt is.. vibráló. Címe: Ugye nem adod fel?. A munkahelyemen már nem volt rám szükség. aki voltam. Elcsendesedtem. és éppen lakást keresek. Az eredmény nem maradt el. nem kezdtem el sírni. mégis elkezdtem bízni. Csak feküdtem az ágyon. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen. és simogatja a leveleket. s benne magamat. s kezdtem megszeretni ôket. amikor megtudták. zamatos. már egészségesen. Teljesen megváltoztam. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. Tudták. miért is vagyok ott. szépséges gyümölcsöket teremnek. Amikor a csomót észrevettem. hogy az nem lehet. semmi nem számít. Ezzel együtt leszázalékoltak. hogy ezekbôl merítettem erôt. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést. Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk. rákos betegek között lenni. rosszindulatú volt a daganat. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat. amikor nagy változások elôtt állok. nem haragszom örökké a világra. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. csak nagyon féltem. Kórházba kerültem. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. mosolygós lettem. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. Egyfolytában mondogattam magamnak. Akkora változást hozott ez az életemben. hogy olyan nagy már a csomó. amit magamévá tettem.. fagyasztásos feltárást javasoltak. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. szintén kiborultam. A mûtét sikerült. mindig viccelôdtem a többiekkel. Hazamentem. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. 3 havonta megyek ellenôrzésre. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. ideges. amputálni nem kellett. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. jajgató. Gondolatban hívjuk a madarakat is. Ekkor azonban már. hogy éppen most törjön ketté az életem. megérzésére hallgatva metszi a fákat. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. Ezt is tudomásul vettem. nem szégyen. Csodálkoztak is nagyon. hogy elôfordulhat. hogy szedjék 219 . elsô az egészségem! Tudom és hallom. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy én nem vagyok istenhivô. és gyakran dúdolom. s ilyenkor elgondolkodom. és újra megnyugodtam. megtalálták az utódomat is. elôvettem a kazettáimat. hogy le kell venni a mellemet. Az élet megy tovább. ez az igazság. Amióta elvégeztük a kurzust. A kórteremben én voltam a bohóc.

Nos. hogy nem találtam a személyigazolványomat. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. nem használt. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. vajon hol lehet. hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el. amelyik „szól”. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. – gyermekem egyre jobban tanul. 26 éve rendszeresen kínzott a migrén. 220 . sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. anyukám egy zsebre. az elmetükre-technikával elképzeltem. Bátyám a szekrényre. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. gyógyszer nélkül. amelyekrôl eddig nem is álmodtam. s szedhettem bármit. Szintemen. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. s az eredmény nem maradt el. de a tanult programozással. intim betét nélkül sehova sem mehettem. A tanfolyam elvégzése után kb. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted. a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. hogy vezethessek. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért.össze a kukacokat. – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett. de este sosem láttam annyira. Lám. Itt a válasz! – gondoltam magamban. s ha belépek a szobába. néha napokig tartott. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált. Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. de sajnos egyik sem segített. Megkértem családtagjaimat. én pedig a farmeromra tippeltem. Van olyan növényünk. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. 1 hétig azt programoztam mindennap. valóban mûködik az intuíció. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. ha szomjas. programozzanak velem.

s eredményeik sokkal jobbak. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy sikerülni fog. hittem is.21 éve tanítok kisiskolásokat. Láthatjátok. kis fiola vért. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. aztán ellazultam. vagyis a csontkinövésemet. Rájöttem. miért nem jön a vér. S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. 1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Hát mit mondjak. még a vadabb mozdulatoknál sem. hogy mi történt. s egy eset nagyon nagy hitet adott. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak. hogy ez így viszont nekem nem jó. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak. elcsodálkoztam. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. a feléje nyúló. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. hogy én imádom ôt. Kérdezte is a fôorvosasszony. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. amikor azt gondoltam. Vérvételre kellett mennem. Nincs itt semmi nektek való. meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. ha a lakást elkerülnétek. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. de megtanultam az agykontrollt. nem akarlak bántani titeket. Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. Félénk volt és vad. a tanulás sokkal hatékonyabb. Nagyon szelíd. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. amikor a ketrecébe nyúlok. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. amikor orvosnôm azt javasolta. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés.. Szeretik. s csak szeretném megsimogatni. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába.. Természetesen a lakásba is beköltöztek. hogy induljon el a vér újra. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. de nagyon szeretném. amíg ki nem engedte. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. ami nem volt valami kellemes. Még nem ismertem az agykontrollt. Aki mégis bejön. ezért gyorsan arra gondoltam. hogy csak akkor maradhat a lakásban. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 .

de bôrkiütést kaptam tôle. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. sötét fellegekkel. s kilóim is fogynak. de az orvos azt mondta. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . és karjaimban hoztam ki a romok közül. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. A szél összedöntötte a házat. kóros falánkságot jelent. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. hogy szeressen jobban. óriási élmény volt. Szedtem gyógyszert. a fehér ürmöt. szótlan és kopasz alak volt. Hála elmémnek. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. hogy szeresse ezeket is. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam. Megmutattam neki a parlagfüvet. Szörnyû vihar kerekedett. orromból és szemembôl folyt a váladék. Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. egy pici idôre visszakaptam ôt. krákogtam. mert egyszerûen nem kívánom. egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. Bulimiám miatt mentem el. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. hogy ez most már sajnos így marad. Elmentem az allergia-szakrendelésre. Szép és egészséges volt. ami csillapíthatatlan éhséget. hogy ki sem mertem menni a lakásból. Az orvos azt mondta. 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. s a Kékestetôn szanatóriumban. hogy percre pontosan annyi az idô. és nem szeretném. az elmetükre-technikával. A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. nem hányok. amiben bent volt a feleségem. és tökéletesen jól érzem magamat. és döbbenten láttam. Berohantam. Meglepôen erôs. s rettentôen égett az arcbôröm. Kértem. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. Mindehhez hozzátartozik az is. voltam az ORFI-ban. illetve a könny. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. nem szabad megismételni. orkánszerû széllel. nagy. Állapotom azonban nem javult. Ránéztem az órámra. hogy látom magamat. mint amikor feleségem elhunyt. és megitattam vele. hogy ez nagyon veszélyes. mogorva. A következô nyáron már minden úgy történt. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba. Meséltem neki az életemrôl. folyt az orrom. A laboromban. s még további növényeket. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. ahol bôrpróbával kb.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. Elég sok alkoholt fogyasztottam. Ekkor felébredtem. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. Kb. kértem. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten.

Ezután 223 . Erôsen dadogtam. és intenzív lámpalázam lett. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. folyékonyan. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. fürdés közben. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. de amióta elvégezte a tanfolyamot. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. hogy mostanában mindenre emlékszem. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt. Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. magabiztosabb és boldogabb vagyok. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. – Férjem nem magyar anyanyelvû. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. amíg magától rendbe nem jött. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet. Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. Kisfiam 11 éves. s kilapátoltattam. Péntek este. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. s mára már azt mondhatom. most szemüveg nélkül olvasok. hogy felnagyítottam a szemölcs képét. s örülünk az eredménynek. törpéimmel kiásattam. közepes tanuló. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. Állandóan autóstoppal közlekedik. de mindketten nagyon boldogok vagyunk. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Meglett az eredménye. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. A háromujj. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. és semmi sem segített. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. hogy üzentem neki az éjszaka. Ennek azért van nagy jelentôsége.nom. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. mert jól fizetô munkát kapott. hogy én változtam meg? Olyan érdekes. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. mint egy homokdombot. Büszkén merem mondani. ami gyaloglás közben állandóan kínozta. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. Korábban másfeles szemüveget használtam. Elképzeltem. s megszüntette a fulladását. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel.

Nedves vattába tette a babot. aki nem törôdött vele.valami masszát öntöttek a gödörbe. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. A magatartása is sokat változott azóta. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. virágot. és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem. érzelmeit még felém. hogy a fájdalom egyre fokozódott. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. amikor a gyermekem már mélyen alszik. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. Boldogabb lennél tôle. mert otthon hagytam a gyógyszert. a seb fölé tettem a kezemet. szeretetét. 2 cm-es lett. hogy mennyire szeret. aki pontosan öntözte. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele. Most elôször kényszerültem rá. elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. Tudom. aztán nyelni sem bírtam. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. még otthon is folytattam az öngyógyítást. amikor elindultam a tanfolyamra. Örülök és megdicsérem ôket. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. Katáé. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. és beszélni sem tudtam. Nagyon elégedett voltam! 224 . a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. estére pedig a hangszálaimra ment. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. Nagyon megijedtem. amióta elvégeztem a tanfolyamot. Amikor a bab kicsírázott. s naponta elmondja. hogy minden este. minden programozásnál gyógyítottam magamat. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte. azt üzenem neki. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. Még a vizet is én pótoltam. Egész nap. Gondolatban mindig beszélgetek velük. amikor új hajtást. Elhatároztam hát. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam. majd sok termést hoznak. hogy nagyon fáj a torkom. kb. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. hogy meggyógyítsam magamat. A siker kulcsa a memóriafogas volt. Növényeim sokkal szebbek. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. Szomszédaim csodálkoznak is. Fél év telt el azóta. hogy: „Nagyon szeretlek. természetesen elônyére. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. De én már a magvetés. 4 cm-es. Bori pontosan öntözte. hogy te is szeretsz. A jelek szerint bôségesen meghálálják. Borié. Aztán amikor este hazamentem. és többé nem foglalkozott vele. éreztem. mint az övéik.

(Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. kiegyensúlyozott. egy szóval minden összejött. már nem kételkedtem. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé. s azóta sem újult ki. – Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. optimista és boldog vagyok. hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. Egy hete nem szedek. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. hogy 20 évi házasság után. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem. Úgy érzem. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb. ismétlô nagymama. Csak maradjatok nyitottak. asszonyok és férfiak. Minden. Ez sem kevés.. Egyszer csak úgy éreztem.. igenis van ebben valami. hogy pozitív irányba változom. mégsem vagyok ideges. simán megy. aki kedves.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. mégis bíztam benne. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. de állandóan látszottak. kiegyensúlyozott. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot.és a háromujjtechnikával értem ezt el. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is. nyugodt. mert rájöttem. hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk. – Évek óta tartó. Semmilyen kenôcs sem használt. mintha új férjem lenne. pattanásszerû. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt. Elôtte orvostól orvosig. Tele vagyok energiával és akarattal. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. s egyre több ember fordul felém szeretettel. Boldog ember vagyok. jól sikerült. 225 . amibe belekezdtem. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. hogy kiütést kapok tôle. Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. Évek óta nyugtatót szedtem. kórháztól kórházig jártam.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. nincs számomra lehetetlen. amelyek hol jobban. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. Szeretettel egy boldog. Örülök. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam. piros kiütések voltak a nyakamon. hol halványabban. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”. hogy valahogy minden gördülékenyen. amilyen még soha nem volt az életemben. s érzem. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. de nem tudtak meggyógyítani. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. Az elmetükre. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. segítôkész. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval.

azt láttam. csak átmenetileg. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott. hogy fegyelmezetten álljon félre. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. Azért jöttem hát el a tanfolyamra. elkezdett folyni rólam a víz. A másik csoda a tanfolyam 4. elmondtam mindent. Persze azonnal meg is dicsértem. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. Férjem azt programozta. biztos érzés váltotta fel. hogy elalvás elôtt azt programoztam be. hogy legkésôbb 6. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. ne ugráljon rám. s a félelmemet nyugodt. hogy ez teljesen hihetetlen. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. várja meg fegyelmezetten. Nagyon bíztam benne. hogy már nem érdemes aludnunk. mert az egyik eset az édesapja volt.20-kor felébredjek. Vonatunk 6. Eddig azt hittem. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. Azért mégis úgy határoztam. hogy ne harapdálja a cipômet. Ott jutott eszembe. csodás érzés vesz körül. Ôt ez teljesen felkavarta. Én a harmadik ebnek üzentem. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. hogy megtanuljak segíteni magamon. Eltelt az 1 év. amíg az ételt megkapja. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. a 3. Na. Amikor kinyitottam a szemem. hogy maradok. s futottunk az állomásig. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. Úgy döntöttünk.30-kor indult. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. ami hajnali 5-ig tartott. hogy meg fogok gyógyulni. Na persze ez nem sikerült. állt mellettem mozdulatlanul. s kis híján elmenekültem. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. hogy sikerülni fog. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt. ez azért már szinte lehetetlen. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. míg megkapta az ételt. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. hogy osztozunk az ebeken. meleg. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. hogy társam szemébôl ömlik a könny. ami eszembe jutott róluk. villámgyorsan összepakoltunk. Kb. a vashoz hozzá sem ért. s csak annyit tudott mondani. Mûködött! 226 . Tegnap este bulizni mentünk. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. 10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. Egész belebetegedtem a magányba. amíg enni kap. elhatároztuk. igaz. Fiam is a világ másik végén él. és ne karmolja a kerítést sem. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja. gondoltam magamban. de aztán mély álomba merültünk. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe. napján történt meg velem. hogy valami finom. Egy éven keresztül programoztam. Éppen elértük a vonatot.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. s várt türelmesen. Úgy látom és érzem. és szinte teljesen magamra maradtam.

nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött. Ezt is programozom. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. azóta kitûnô. Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. válaszunk az legyen: szeretet. hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem. hogy na jó. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem. Amióta az alváskontrollt használom. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Erre azt válaszolta. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. Minden este gyógyítottam. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. és nem tudtam miért.” Álmomban nagyon sírtam. másfél hónapig. majd a végtelenbe vezetett. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és számos újságban is szerepeltem. hogy akkor ébredjek föl. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. mint elôtte. November 16-án van nôvérem születésnapja. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. de azóta már elegendô a 3-3-3. remekül alszom. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. szeretet = vallás. Ez így ment folyamatosan. és már alszom is. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. maradjon. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. Továbbra is gyógyítottam. és kértem. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. mert ettôl kezdve nem ment úgy. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. ami egyre szélesebbé vált. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. gyakran szedtem altatókat. 227 . 2-2-2. Azóta is sok mindent megálmodok. elég rosszul hallok. Köszönöm. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. ne menjen még. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. Református gimnáziumba jártam. Lányom egyetemista. Legtöbbször eljutottam laborszintig. sôt még éjszakára is beprogramoztam. Ma már tudom. hanem olyan tudást. ha valamit rosszul tettem. s ráadásul pontosan akkor. Most jöttem rá. hogy ha megkérdeznék tôlünk. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. Pihenten ébredek. Keskeny út volt a lapra rajzolva. amikor kell. Bifokális szemüveget hordtam. s akkor is gyógyítottam. Sokszor mondtam régen. illetve csak szerettem volna gyógyítani. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van. de itt vagy elaludtam. 22 éves vagyok. hogy beteg testvéremen segíthessek.

a virágok. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. hogy plasztikáztassam meg.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. hogy milyenek ott a fák. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. beszélt Relax Manóval. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. tanárunk fogfájását. Este. hogy miként is néz ki. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. ma már 2 percig tart. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . Pl. Ahányan agykontrollosok voltunk. s útközben kiderült. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. milyen szépen múlnak a foltjaim. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát. Májusban osztálykirándulásra mentünk. mindannyian laborszintünkre mentünk. s hogy miként csicseregnek a madarak. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. Igaz. ahol már hagyomány az agykontroll. Megtanultam a villámolvasást. Elmesélte. Álmában járt Alfaországban. és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. Minden orvos azt javasolta. akit pontosan leírt. Szüléskor berepedt a méhszájam. hogy észrevettem-e már. s elmondta. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. kicsit magasra tettem a mércét. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. ahol most már 4. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. hogy anyagilag rendbe jöjjek. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset. csak az összeget és a vele járó jó érzést. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta.) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam.

s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva. megvizsgált. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. és túl azon. hogy a növényeim valóban tudják. én meg szomorúan tépkedtem ôket. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. Körbevágtam a kapaszkodókat. ha gyengéden közeledtem hozzá. testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. hogy a méhszáj teljesen ép. Elhatároztam hát. Borzasztó érzés volt. s nagyon szépen is nôtt. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. a gyógyítás volt.és újabb ultrahangvizsgálat történt. s elképzeltem egészségesnek. Igaz. 12 éve ismerem a feleségemet. hogy simogatom. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. mert úgy éreztem. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. mûtétre már nincs szükség.nika fehér keretes képében azt képzeltem el. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. Három nap múlva CT. amiben nem hitt. de felépült. Gondolatban elmondtam. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. hogy mire gondolok. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. hogy ha tovább növeszti a kacsait. hogy üzenek neki. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. fôleg azért. s ô örömmel fogadja közeledésemet. Az egyedüli dolog. Nagyon szerettem. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. Szexuálpszichológushoz is jártunk. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. hogy lelkiismeretesen ápoltuk. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Éppen az érettségire készültem. és azóta is jól van. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. hogy akarok tôle valamit. amit én meg tudok élni. biztatást kapok. dédelgetem feleségemet. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt. nem tudok neki átadni. ahol megismertem az elmetükre-technikát. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat. ölelést. Nagyon nehéz. akkor megint le kell majd tépnem ôket. s meglepve közölte. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. Szívbôl örülök. Ahogy ott tanultam. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. ô csak a plafont nézte. Két évi rendszeres. ha gyengéden közeledek hozzá. Visszamentem a kórházi orvoshoz. majd narancs módjára meghámoztam. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem. de eredmény semmi. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. hogy valami csodálatos dolgot. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. Gyakorlatilag lemondott az állatról. és állandóan üzent neki alfában. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. boldog és büszke arra.

de ahogy felkentük. a helyére tettem. hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. Kapott rá kenôcsöt. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. hogy a vércukorszintje normális lett. Nem akartam hinni a fülemnek. fáradt. Megértettem. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. amikor pár napja felhívott. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. 2 hónapja derült ki. Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. Programoztam. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. hogy az egész család nagyon szereti. a következô pillanatban le is nyalta. Odarohantam. ha meggyógyulna. de a levél összeforrt. estére annyi energiám marad. és beszélgetek a mesternôvel. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. se hallottam. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. és a növény már új hajtásokat is hozott. hogy megszeressem. tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. nem lehetett hozzám szólni. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról. 5 mmol/l. rendszeresen ott szoktam parkolni. hogy segíteni akartam rajta. örülnénk. bocsánatot kértem tôle. s azt üzentem a kutyámnak. hogy az egyik levele eltörött. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. Pedig nem is árultam el neki. se láttam. A relaxálás ezen is segített. Elôször lelkesedtem. amikor 93-ban elvégeztem. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában. Elsiettem. hogy állítólag halálos beteg vagyok. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. A család lekötötte az életemet. hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. Esténként jógázni járok. hogy éljek. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. ingerlékeny voltam. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. Amikor kiderült. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. s utána általában ott maradok. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. Az eredmény talán hihetetlen. Kb. de közben észrevettem. Megsimogattam. aztán ellustultam. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. egyre erô230 . s boldogan újságolta. nyugodt és energikus lettem. nem tudom mi történt.

Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. beszél alfában a virágokkal. biztatott. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert. és elhittem. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. mélyen alszik. (Lásd. s 5 percre rá felrobbant a bomba. s amikor vezetés közben bosszúság éri. hogy lehetséges is. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt. s úgy gondoltuk. hogy mi történt. Vágytam rá.sebbé vált ez a rossz érzés. számítottam rá. Ekkor elárultam programozásomat. többet nem szállok le!” Nos. Mindketten nagy családban nôttünk fel. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki. hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre. s reggel kipihenten. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény. hogy sok gyereket szeretnénk. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. hogy egyre szebben és jobban játszom. hogy tartsak ki. hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. de úgy. káromkodás helyett ezt mondja. Megnyugtatott. egyre több ember vesz körül. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. hogy már rég aludt ilyen jól. elrobogtam. S ráadásul még jól is kerestem. Kb. hogy elég nekem egy 4-es. hogy a 4-es is bejött volna. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért. s mondtam neki. Távollétükben én locsoltam a virágokat. mosolyogva ébred. Magamban azt gondoltam.. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. amit egyébként a feleségem tesz. Majd ô gondolatban segít.. ha nem gondolkodom. számot. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. de a 3-as is jó lesz. Beültem a kocsiba. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. hogy álmában mosolyog. Gyakran zenélek az utcán. akiknek nagyon tetszik a zeném. Megfogadta a tanácsomat. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát.

Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét. felhôs termet. s ezért néha bepisilt az órán. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak. Éva történetét írom le. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. Megint az említett technikát alkalmaztam. csinos. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata.Háziorvos vagyok. nem hólyagosodott fel. hogy azóta sem fordult ez elô. Nem akartam elhinni. majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. Jókedvû. Régebben havonta egyszer látogattam meg. Szívbôl kívánom mindenkinek. Amikor ez kiderült. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. és a laboromban gyógyítottam. frissítô gyakorlatokat végeznek. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását. amikor hazaértem. ízléstelen tantermet szépen. s majd együtt fognak rajta segíteni. Tegnap este. nekem is hitet ad. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele. a lá232 . Ez ugyan többletköltséget jelentett. 3 perc múlva úgy éreztem. minden este tornázik. hogy homloka hûvös lett. A családtagok szeretik és segítik egymást. hogy elmesélte. Fehér Gáborné. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam. Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet. Kislányom nagyon szorongós. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. s a változás nagyon szembetûnô volt. most végezte el az agykontrolltanfolyamot. Homlokára tettem a kezemet. Tegnap. Nem bántam meg. már nem szed gyógyszert. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. de fáradtan. Arra kérte a szülôket. Kedves betegem. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. szivárványos.8et mutatott. hogy így is lehet. Mindenki elpanaszolhatja. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. A szemem elôtt játszódott le. hússütés közben. Csodálatos kisugárzása lett. Ô maga kért meg. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. sôt így kell élni és gyógyulni. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. hogy mi a baja. gusztusosan berendezni. hogy gyermeke ilyen aranyos. s bôröm nem pirosodott meg. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. 36. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. és a fájdalom is azonnal elmúlt. szintemre mentem. hogy említsem meg a nevét. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. 14 éves fiam lázas volt. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. nyûgösen még soha nem jött haza. hogy segítsenek az elhanyagolt.

fogok. egyedül. hogy betegségemet csak a stressz okozta. tartozom neki és barátaimnak annyival. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról.75 D-s szemüvegemmel. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. Táncoltak az ágyam körül.. ha ilyen okos. Abban a pillanatban eszembe jutott. hogy a nagylábujjam a résbe került. ha megölel valaki. ne búsuljak. hogy hinni kell a gyógyulásban. azért kellett megbetegednem. mint régen volt. hogy igenis. akik már feladták százszor. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem. Azt üzenem mindenkinek. amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. hisz az 53 lépés.baimra és a karomra. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. A mentôdoboz hátul volt. És igaz. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. alig tudtam vele fogni. az állapotom viszont egyre romlott. és iszonyúan fájt. talán az írásról is. mindenét rám áldozta az életben. Azt mondanák talán. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. rajzolok. Számítanak rám. Egyébként 21 éves vagyok. sétálok. újból jól látok a régi. én pedig zokogtam. nem fogok tudni járni. mezítláb vezettem a kocsit. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. Azt mondta. és hittem abban. nemhogy írni. Láttam és tudtam ezt. még néha elfáradok. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. érzek. Úgy éreztem. hitet. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. sikerülhet. amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. hogy a seb nem nyílt szét. aki igazán fontos a számára. és a körmöm sem kékült meg. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. csak táncoltak. Akartam élni. miért nem segít magán? Már-már feladtam. de a sajátom. folytattam az egyetemen a tanulást. hogy meggyógyultam. Azt gondolom. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. s velem akarnak táncolni újra. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. 0. lemondhatok a mozgás örömeirôl. Ma már járok. ha hiszel benne!” Most már táncolok. hiszen kezem remegett. mindig van remény! Nyár volt. hogy elmondjam nekik. Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. hogy szeretetet. azért születtem. Édesanyámmal élek. s táncolni is szeretek. amit a tanfolyamon tanultam. Hittem abban. és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. a vér ömlött a lábamból. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. 233 . Tolókocsi. hogy még érezni fogom valamikor azt. hozták a magnót. elláttam ôket tanácsokkal. s most én kerültem ilyen helyzetbe. amikor jöttek a barátok. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. de a saját lábaimon megyek. s azt mondták. hogy imádom a zenét. s benne jó zenét a születésnapomra. Bár az írásom még mindig csúnyább. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére. ez volt a jövôm. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. Nem törôdtek velem. Mindig úgy éreztem. élhetnek egészségesen. De ki hinne nekem.. Bármilyen reménytelennek tûnik is. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. és keresem azokat az embereket. nagyon hamar begyógyult. s karjaimmal vissza is ölelhetek. hogy elveszítheti az egyetlen embert. hogy hitelesebbé váljon a szavam. Tudták. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját.

Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. Egyszeri programozás után. hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. Tegnap viszont úgy programoztam be. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. igaz csak napi 4 órát. Eddig mindig anyuékat kértem meg. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal. Azóta panaszai teljesen megszûntek. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam. nyugodtan és folyamatosan beszél. még ami nem csörög. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. azt hadd bizonyítsam saját példámmal. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen. egyenletesen barnult le. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. Bôröm teljesen egészséges. sôt jó helyezést is értünk el. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. de nekem nagyon fontos. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Délután elmesélte. Két hete már heti 3 napot dolgozom.) képzeletben beállítottam 6ra. hogy a lakásban lévô minden órát. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni. mogorva és türelmetlen velük. Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. Gyakran kiabál. s kezeivel nem gesztikulál. Ennek viszont az volt a hátulütôje. 234 . Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. hogy ezt végig fogom csinálni. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással. viszketô foltok jelentek meg rajtam. Életem legnagyobb élménye volt. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. hogy szépen. mert utálok óracsörgésre kelni. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. Orvosom azt mondta. azt is (HiFi-t. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik. hogy ébresszenek fel. amikor lányom délután hazajött az iskolából. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni. És csodák csodája. Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam. s minimális kapaszkodással már föl is álltam. hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán.. videót stb. fokozatosan. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Állandóan azt mondogattam magamban. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. hogy elegem van már ebbôl a botból. Lányom elmesélése szerint roppant ideges. akkor az öregek diszkójában keressetek..Az elmetükre-technikával azt programoztam. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem.

) .) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel. komplett házi tanfolyami anyaga.Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz.) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon. hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát.

K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert.) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött.) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek. s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli. igaz alapszinten. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben. ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) . és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk. valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv. ami az igényes. s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól.

Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség. illetve mikor nem esik teherbe. hosszú. hogy egy asszony mikor fogan fiút. alapos kutatáson alapuló. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak. mikor életerôs. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról.) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg. A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható. rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti.) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható. egyaránt segítik. mikor lányt. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját.. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek.) . s hogy mikor esik.) Létköz 395 Ft (Meglepô. akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja. felfrissülést. illetve általában az életben cápák.. mely szerint az üzleti életben.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos. jobb memóriát stb. pontyok.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege. pl. ám rendkívül igényes. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl. egészséges gyermeket. amik a hatékonyabb tanulást. A delfineké a jövô.

Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról.) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak. de külön is kapható.) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva./) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) ... a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv.

angol nyelvû. megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású.) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak..K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl.) CD-n kapható.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes. nyugalmat árasztó zene.) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást. meditáció és dalok általános iskolásoknak.) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft .) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos.) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok.. zenés meditáció. énekes zeneszámok.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû. de külön is kapható. nyugalmat árasztó.) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához. nyugalmat árasztó zene.) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes.

ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. 3. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása.Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. 5. Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest. több könyv vagy kazetta esetén kb. 4. a Váci utca és Párisi utca sarkán. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. Pf. Mindennapi macskanyújtózás. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása. 300 Ft. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók. 1850 Ft-ért. 2. 115) küldött összeggel. A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! . Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft.) CD-n is kapható. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful