Hetkoznapi csodak2010web

HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. S nem csupán azért. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. egyre értelmesebb. hogy barátaim segítsége ugyanígy. földalatti üzletközpont. mert segítségével nem csupán megérthettem. amikrôl korábban nem is álmodtam. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. amit. akár távolról is megtalál. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. és szívmelengetô érzés. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. Néhány levélíró nem írta le a nevét. többieknek. hogy fejlôdjünk. Hitem szerint életünk célja. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. Káprázatos élmény. tanfolyamon. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. egyre teljesebb életet élni. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. állatokon.inext. még inkább azért. Domján László 5 . A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. hiszen az agykontroll világnézettôl független. hiszen növelik a hitünket. vagyis egyre emberibb. a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját. Egyre jobb. Elnézést kérek azoktól. vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. és a fejlôdésben másokat támogassunk. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. növényeken. és leírták sikereiket. mert pl. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. dr. Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. a www. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. amelyek jelzik.Köszönet illeti azokat a társainkat. Talán a következôbe már beleférnek. egyre igazabb. Óriási segítséget adnak ezzel nekünk.hu/agykontroll címen. akik vették a fáradságot. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon.

nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán. 6 . A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. közcélú felhasználásra fordíthassák. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott. évi CXXVI.Az 1996. hogy minél több. hogy segíteni akar. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi. törvény lehetôvé tette.

GYÓGYULÁS TANULÁS. LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 .A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS.

8 .

Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. Nagyon elkeseredett. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. s majd ô meggyógyítja saját magát. Ami még használható volt. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. fél éve végeztem el. és úgy viselkedtem. azt elajándékoztam. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. Pontosan követtem az azon hallottakat. mint egy 18 éves. 94 nyarán el is végezte a kurzust. hogy Budapesten. s anyagilag sem állt úgy. már szinte elveszítettem a hitemet. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. Azóta az operációt elvégezték rajta. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. Ezután visszament a korábbi kórházba. Szinte minden nap emlékszem 1-re. vagyis teljesen ingyen. a többit meg kidobtam a szemétbe. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. István nem akarta elhinni. s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. de közben nagyon rosszul érezte magát. s elkezdett programozni. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. Aztán elhatározta. Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. Abban ugyan nem hitt. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. hogy külsôleg milyen a barátnôje.A tanfolyamot kb. hogy az élettársamnak barátnôje van. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. hogy az talán kinôhet. hogy már teljesen egészséges. hogy figyeltettem. És ez csak az egyik eset volt. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. ha minden lelete negatív. onnan jöttem rá. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben. de néha 2-re is. s tájékoztatták. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. illetve abban olvasottakat. s ennyire boldognak még sohasem láttam. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. mindent pontosan betartott. pedig még most. Egyik délelôtt eszébe jutott. holott egyébként sohasem szokta. vitaminokat szedett. Azt is elmondták. Biztos ami biztos. hogy bekapcsolja a tévét. Ott éppen arról beszéltek. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. Sokáig nem történt velem semmi. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. amikor leírtam neki. mert január közepén bejelentették. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. Azóta már több könyvet is elolvastam. diétázott. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. ahová behívták beszélgetésre. Habár van egy 3 éves kisfiam. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. Arra. Valamennyi lelete negatív lett. A szakítást is nagyon könnye9 . éjszaka üzentem a fônökömnek. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. s a bal melle is „megvan”. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. 50 évesen is valóban nagyon szép. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. s ezért el kellett távolítani a bal mellét. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. úgy érezte. nemhogy mosolya.

Ekkor elhatároztam. mert a jelek szerint nem igaz. mi is történt. kórházba került. talán beépítek oda egy fûtôszálat.. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal.és mozgásképtelen volt. ha az ember hisz valamiben. amikor hazavittem. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. Késôbb. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. hogy az idô gyógyulást hoz. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. Folyamatosan világít. még ha úgy is tûnik. Elmentem. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. Igen. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). így sohasem tudtam. hogy hol található ez az alkatrész. Most már tudom. Mindketten nagyon örültünk. hogy ez nem így van. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. s azt mondta: “Nem is tudom. ám este. hogy egy “relé”. s boldogan öleltük át egymást. Láttam. nyugodtan utazzak el. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt. Mélyen megrázott ez a találkozás. Egy hét múlva már beszéd. Azt is láttam szintemen. ha István mellettem van. Szüleim nem neveltek vallásosan. hogy csak akkor lehetek boldog. Szerintem bizony ez így 10 . s nem neheztel rá. amit és ahol én láttam alfában! Kiderült. megvizsgálom a kocsit alfában. A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. Nála a napon állt egész nap az autó. talán évekkel késôbb. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. Hiszek önmagamban és az agykontrollban. mit jelent. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. kilátástalan hétköznapok léteznek. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. allergiás bôrelváltozás jelent meg. s ekkor értettem meg. 20-30 km megtétele után.dén viseltem. újra csak rossz volt. annyira valószerû volt. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. és mára már igazán boldog vagyok.. illetve. hogy el kellett volna halasztanom az utazást.” Kicsit mérges lettem. egy fekete kis doboz a hibás. Azóta lett hitem. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index.) Megemlítettem az indexet is. hogy az ügyet már elfelejtettük. a kettô összefügg. Elhagytam a földet. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya. hogy jó helyen van. és tudom. Régebben úgy gondoltam. (Az elöregedett érintkezések átforrasztására.. ha a napon áll. Andrási Szilvia. amit a kórházban nem tudtam megtenni. és nem csak az üres. Nagyon örülök. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm. így az index mûködött. hogy már jobban van. de nem villog. Megint kinevetett.. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. Pótoltam. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. és amire igazán vágyom. ha meg akarom látogatni. 82 évesen. amiben igazán hiszek. Megtapasztaltam. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. Meg is tettem. boldog. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. szervi tünetek jöhetnek miatta elô. akkor mûködik jól. Éppen külföldre készültem. Sírt. Szüleim azt mondták. hogy nem mehet az így tovább. Úgy láttam.

ott kell hagynom a pályát. segítsen. Nagyon nehéz körülmények között éltem. Nem mertem elmenni az orvoshoz. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. Tudom. Ezt követôen az egyik nap. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. Én csak azt kérem tôle. életem legszebb 4 napját éltem át. beugrott a megoldás. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. vetessem el. S most következzenek a sikereim! 11 . Óvónô vagyok. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam. hogy vele sírtam. Minden áron meg akartam változtatni az életemet. ha másokon segítek. feszült voltam. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. 2 gyermeket nevelve. de tudtam. ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. mert az agykontroll segít. hogy lányomat nagyon megviselné. egy hosszabb. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt. s átgondoltam mindazt. Nyugtalan. Mielôtt összeköltöztünk. Kiderült. miért ez a nyugtalanság. ballagása. Így viszont engem viselt meg a dolog. én mondtam a társamnak gátlástalanul. Rettentôen szenvedtem. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. amivel gazdagabb lettem. Idôs néni jelent meg képzeletemben. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam. Megállapítottam. hogy mondjuk ki bátran. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek. de jött a vigasz: nem kell félnem. és bizton állíthatom. Álmot programoztam magamnak. amin haladnom kell. nagyon mély szinten. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. De mivel azt tanultuk. Erre megjelentek az ikrek. Társam utóbb elmondta.) Nem akartam. (Ikerterhesség volt. Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. hogy mire van igazán szükségem. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. Megbékéltünk. és azóta mély gyászban él. elismernek. egyedül. és egyre inkább úgy éreztem. aki amint elkezdtem vizsgálni.. Programoztam a gyógyulást. amit hallottam. hogy várjunk egy kicsit. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. kértem. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. Persze nem tudtam. hiszen Ô tudja. Mit mondjak.. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. mert meg kell nyugtatnom a nénit. terhes lettem. Halni készültem. Újra nyugodt vagyok. elég morbid látvány volt. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. ám javulást nem tapasztaltam. ami stimmelt is.van. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki. hogy világító kék szemei vannak. gazdag akartam lenni. és megbetegedtem. Mondtam a partneremnek. Sorsomat Istenre bízom. hogy mutassa meg a helyes utat. Engem már az elsô esete megrázott. és minden apróságnak tudok örülni. közben az én gondom is megoldásra talál. A józan ész azt diktálta. A családomban élô. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. stresszesebb idôszak. álmomban halálos betegnek tûntem. a gyerekek szeretnek.

A lelet szerint éppen akkora volt. 2 hónap után abbahagytam. futás közben hirtelen összecsuklott. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde. hogy nem kell. fájdalmában felsírt. majd arra kértem. és egyszerûen nem értette. hogy a kislány meggyógyult. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot. hogy ô arra képtelen. Megkérdeztem tôle. majd inkább agykontrollal elmulasztom. hogy a sövényhiány már megszûnt. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. akinek eltörött a lábszárcsontja. Azért csak próbáld meg! – kértem. gyakran sírdogált. örömében felkiáltott: – Jé. hogy tornaórán. hanem szól nekem. Egy reggel. amikor odamentem az ágyához. képzeletben megnéztem. kb. hogy milyen nagyságú. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. hogy mi is történt. Így is tett. hogy mindig megérzem. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. (El kell mondanom. levettem a kezem. mert úgy éreztem. de mondtam. próbálja behajlítani a beteg térdét. és hol helyezkedik el. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. s guggoljon le néhányszor. (Egy picike. mint amekkorának láttam. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . 3 hét kellett a teljes sikerhez. ami azt mondta. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést. hogy már mindent megtettek. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. megengedi-e. Boldogan újságolta. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. és pontosan ott helyezkedett el. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. eltökéltem magamban. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. Például volt egy 10 éves kisfiú. Megkértem. de azt válaszolta. Örömmel elfogadta. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra. Pár percig fogtam. hogy álljon fel. akkor nem kér fájdalomcsillapítót. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. Egyik alkalommal odamentem hozzá. megengeded-e. 1 mm-es rés még van. s kivel ne. Mielôtt elmentem az orvoshoz.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. hogy vigyem el az orvoshoz. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. kivel foglalkozzak. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. s azóta nem tud a bal lábára ráállni. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. Belsô hangom irányított. 2 nap telt el már ilyen állapotban.A nôvérem unokájának. Nem is csináltam többször. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. Ez tavaly tavasszal történt. aki most 8 éves. Nagyon fájt a lába. 7 és fél évig semmit sem változott az állapota. ahol gondolatomban is felfedeztem. Ahogy megmozdítottam az ágyát. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. de sajnos semmi sem változott. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. mint azelôtt. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. Az édesanyja elmondta. hogyha fájni kezd újra. Kérte. és megkérdeztem. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. s amikor a belsô hang jelzett. úgy hajlott a térde.

Elsônek feladta a lányát. Éreztem. aki mindenképp meghal. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. Gondoltam. Lassan. Elámult azokon. felfigyelnek rá. Érdekes látvány volt. amikor a barátját adta fel.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. Felmérték ôket minden szempontból. Az egész testet kék burok veszi körül. én focista akarok lenni! Csak focista. hogy ott a baj. osztály elején azt mondta: – Anya. Másnap útnak indultunk. 13 . Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. majd futószalagra rakták. amikor már alig volt mit tisztítani. s elmondták. Könnyen megoldja a feladatokat. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. magára kell hagyni a beteget. Nem kérdezôsködtem a dologról. hogy szüksége van rám. Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot. 4 napon keresztül. Másnap elmeséltem kolléganômnek. Amikor azt az utasítást kapom. Vácon. címét. érezni akartam a beteg lábat. s azonnal tudtam. s darabonként szedték le a meszet. gondoltam. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. korát. majd megtudod. minden reggel és este tisztogatták az eret. barlangszerûen. s azt is. békésen folyik a vér az érben. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett. s a szál egyre vékonyabbá válik. megpróbálok segíteni. s kezdtem beengedni a vért. tudom.” Mindezt leírtam egy papírra. Több esetben súlyos. Az igazi ámulat azonban akkor következett.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. Másnap reggel. s ô döbbenten mondta. hogy a 2. Aki rövidesen meghal. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. Rendben van. örömmel láttam. amikor szintemre mentem. hogy kit lehet meggyógyítani. hogy hova kell menni. Pásztó Munkahelyemen hallottam. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. és máris felnagyítva láttam az eret. hogy tudtam volna az illetô nevét. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. Olyan dolgokat mondtam el. hogy éppen ott van a fekély. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –. hogy várj türelmesen. hogy egyenletesen. hogy valószínûleg amputálni kell. napon elmegyünk. gyógyíthatatlan betegnél láttam. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. amiken teljesen megdöbbent. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. de azonnal eldöntöttük. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. Soha nem jártunk Vácon. Este újból szintemre mentem. Váratlanul. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. de este. Elôtte szintemre mentem. hogy ne okozzak fájdalmat. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. és elkezdtem a gyógyítást. ahogy a lélek. amiket mondtam. ahol én éreztem. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. Egyik este. hogy ô szerepelt a legjobban. s látni. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. kíváncsi voltam. fölemeltem a zsilipet. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. távolodik a testtôl. s ki az. majd az édesanyját. Lacika a 8. Ági. anélkül. mint az ellenoldalit. 81-ben született fiúk számára.

és Elmegyógyintézetbe. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. egészségesek. kíváncsi voltam. Depresszióba süllyedtem. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. s közli velem. s egy ismerôsömet megkértem. Tudtam. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. Sokat dohányoztam. Nem adtam fel most sem. Bekerültem Nagykállóba. napi 1-2 órát relaxáltam. hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. Együtt sírtunk örömünkben. A helyi orvos azonnal mûteni akart. Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. Négy napig. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. Ôk gyönyörûek. hármat halva szültem meg. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. s boldogan újságolta. Pedagógus vagyok. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. hogy teljesen jók az eredményeim. hogy este megindult a vérkeringés. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. de nem adtam fel. enni nem ettem. Akkor adták el az utolsót. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. s ma már benne lakom. ami lelkileg teljesen megviselt. hogy most már meggyógyultam. az Ideg. hogy melyik szót kell j-vel. S így is lett. Közben a seb nem reagált a gyógymódra. s melyiket ly-vel írni. s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. Számomra is hihetetlen volt. Tíz perc alatt eldöntöttem. s éjjel nem is állt le. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . édesapám kegyetlenül vert. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. Csalódott voltam. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. durva volt. ittam. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. hátha van még remény. de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. s megtámadott egy vírus. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt. Szépen éltünk. Kolléganôm a kapuban állt. Másnap reggel megtudtam.Sietve mentem munkahelyemre. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. ezért 1968-ban férjhez mentem. ivott. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat. Ági. de nem sikerült. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. Édesapám meghalt. s elképzeltem. ami kisebb elváltozást okozott. van-e valami változás. napi 10 percet. Legyengült immunrendszerrel tértem haza. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. nehéz lesz elérnem. Külföldön dolgoztam. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. amikor telefonon jelentkeztem.

hogy ne hagyjon itt bennünket. hogy meggyógyuljon. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. megpuszilta. Ült a folyosón. Odaérve a vér is meghûlt bennem. nem beszélt senkivel. Az orvos azt mondta. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. hamarosan meghal. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. Az orvos arra kért. hogy önzô. s ennek már 6 éve. hogy hazamehessen. Az 1 hetes kezelés. összepakolva találtam. Teljesen magatehetetlen volt. késôbb már tudatosan elhagytam. és nem kértem. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. hagyjam meghalni. s megkérdeztem. utcai ruhában. hogy a lakást elhagyjam. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. Rendkívül jó érzéssel töltött el. Nem értettem a dolgot. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. szaladtam az orvoshoz. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. s bíztam magamban. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. magas lázzal. s egyre nagyobb lett. Olyan volt. mert ha továbbra is így csinál. hogy menjek el. Becsukta a szemét. Látványnak is elég csúnya volt. Tudtam már. Nagyon akartam. Úgy láttam. amikor kétoldali tüdôgyulladással. Édesanyám a 70. mint a csontkinövés. hogy beszéljek vele. kegyetlen. megbékéltem magammal. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt. hogy a mama kérte. mert édesanyámat felöltözve. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. és elfordult tôlem. kiabáltam vele. Édesanyám azóta is jó egészségben él. ha mégis jelentkezik. úgy tûnt. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. kórházból kórházba járás. leszoktam az ivásról. Egész éjszaka programoztam. hogy jövök érte. hogy már késôn vittük be. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. hogy ki vagyok. Rendkívül rossz állapotban volt. Az ételt nem fogadta el. szólítgattam. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. s éreztem. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást. és várt. nem tudtam mi vár rám. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. Elôtte már évekig bottal jártam. de bot nélkül nem tudtam mozogni. mi történt. s intett a kezével. Ekkor a szájához húzta a kezemet. mint régen. s nem is szedtem 15 . A havonta visszatérô.életben maradáshoz. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. Beszéltem hozzá. gondolatban hívtam. hogy mennyit érek. Abbahagytam a dohányzást. évében járt. Rohamosan romlott az állapotom. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. eszméletlenül szállították be a kórházba. Sírva mentem haza. Faltam minden sorát. Margó. mert jönni fog érte a lánya. s ránk nem gondol. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. megtaláltam a helyemet az életemben. nem is akar meggyógyulni. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. kínzó.

Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. Derûs. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. mint azelôtt. Kérlek higgy abban. Ez nem okozott megerôltetést. nagyon szeretlek.gyógyszert. Balatoni Kinga. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. Fiam apját elvesztettem. sem rossz hangulatot. jól esett a mozgás. 1996 tavaszán kertet béreltem. s a kezemet használni. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok. s elkezdtem zöldségféléket termelni. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. Bakos Rózsa. A torna hatására megtanultam járni. Akkor talán végig taníthattam volna. Növelem akaraterejüket. Megtanultam a villámolvasást. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. Tanítványaimmal türelmes vagyok. Jobb oldalam megbénult. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. Megfogadtam a tanácsot. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. aki mindig is lenni akartam. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm. mert így megváltoztam. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. kiegyensúlyozott ember vagyok. A legnagyobb örömöm. Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam. mintha szólította volna valaki. hogy sikerül. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. apu azzal fogadott. segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. fiam megnôsült. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. Az egyedüllét nem kínzó számomra. jó hangulatú órákat töltünk együtt. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. már kimondottan élvezem. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. hogy fél 6 táján úgy érezte. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. 17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. Nagyon szerettem kertészkedni. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. amikor felkeltünk. derûs. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. 16 . pedig eddig ilyesmi nem történt velem. 7-kor megmérte a vércukrát. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. optimizmusukat. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. Betegességem. azonnal kaptam a papírt. 20 évvel fiatalosabban mozgok.

de egy jó tanáccsal szolgálhatok. mivel nem vagyok jós. 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. remek a hallása. Ahogy ott várakoztam. A 2. akkor sem lesz jobb. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés. A doktornô zsírmirigynek nézte. Közgazdász lettem. valószínûleg azt sem hallaná. ilyen szép csengô hangot még nem hallott. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. jobb kezembôl kiesett a ceruza. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. az evôeszköz . s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. Gondolom nem kell bizonygatnom. valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. 5 éves lányommal. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. annál is inkább. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. Elvittem az audiológiára. 30 éves koromig tanultam. hogy ha egy atombomba felrobbanna. Mindez 11 éve történt. Nincs segítség. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. adott a szomorú tény. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. Járni tudtam.) Ezután elmondta. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. de mindent bal kézzel csináltam. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. nagyon jó tanuló. mintha most mennék elôször orvoshoz. higgyek benne. és adtak egy idôpontot. A háziorvos. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. Hozzátették. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. és összegeztem a helyzetemet. terhességem alatt kezdôdött a válóperem. A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. gondolatban önmagammal társalogtam. és ne gondoljon a betegségére! 17 . a lakás is. a kerületi onkológia. Lassan letisztultak a gondolataim. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. észrevettem. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. és elmondtam megfigyelésemet. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. mintha meggyógyult volna. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. A beutalót eltettem. s 40 évesen Szabolcsot. mert a sebész szerint az sürgôs. aki ikreket szült. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. hogy a fiam meg fog gyógyulni. hogy lássák mekkora. mivel minden a férjemnél maradt. Havonta kellett kontrollra vinnem. hogy tanárnôje azt mondja. és olyan szépen énekel. Barátnôm elmesélte. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. ha kesergek. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. és ugyanez volt a problémája. 1993-ban ismertem meg. 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. hogy semmit nem hall. Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. Megtanított a teendôkre. Bebizonyosodott. hogy megtalálom a megoldást. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. mint nekem. Megröntgenezték. Az ikreket teljesen meggyógyították. abbahagytam a könnyezést. Próbáljon úgy élni. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket.így kell leélnem az életemet. Hittem. 34 évesen szültem meg Borbálát. nulláról indulva. hogy meddig élek még.

Lányom úgy érezte. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. Osztályfônöke azonnal felhívott. én pedig betegen és durcásan fogadtam. fáradságot és fájdalmat éreztem. szavalt. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. hiába bizonygatta a húgom. Ekkor az édesanyám azt mondta. aki akkor 70 éves volt. sosem hallottam a módszerrôl. a negativitás. Nos. Én hókusz-pókusznak véltem. ahol gombás fertôzést szedett össze. Bori? Idén fog érettségizni. s hogy másnap megyek a szájsebészetre. hogy még beszélni sem tudtam.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette. hét végére megbetegedtem. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. Véget ért a nyári szünet. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. mert pokolian fájt. Mégis. Ezért elhatároztam. annál nagyobb lett. és az egyik húgom. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. és az elfecsérelt idô miatt. élményekkel teli érkezett. (Ma már tisztában vagyok vele. nem ismerem a saját gyerekemet. A 2. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. 2 nap alatt elmulasztotta. Szenvedtem. bizonyítani akart. Lányom nagyon hamar. Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. hogy kár volt rám hallgatnia. hogy látod. gyengeség. – Hát ügyes. Örömmel. Matematikából ô a legjobb. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. nem szóltam semmit. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. Ennek ellenére oda iratkozott be. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. az ellenszegülés. Akkoriban csak azt hittem el. 18 . ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. mert nem akartam megsérteni. amit mennél jobban ápoltam. mondtam. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös. Nem akartam elvégezni a kurzust. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. Magamban pedig azt gondoltam. amit magam elôtt látok. ez is agykontroll. Bevallom. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. hogy a düh. annak ellenére. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. cipeléstôl való tiltás stb. táncolt. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. én is menjek el vele. Gondolom minden erejét összeszedte. Dühös voltam a kidobott sok pénz.) Egyetemre készül. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. A számban egy hatalmas. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra. Édesanyám. Szépen énekelt. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. Nagyon könnyen tanul. Olyannyira. minden házimunkától.. amikor pályaválasztás elé került.. gennyes góc keletkezett. Ha mindezeket megszegtem. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte. s a lányomat sem akartam elküldeni. hogy gond van. és azt mondta. az osztálytársai. hogy jót tenne neki. Javasolták. aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni. Újabb válság következett be kis családunk életében. akik rossz tanulónak ismerték meg.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés. Így is történt. hogy szót fogadok. A gyerekek újra iskolába mentek.

Mindenem fájt. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. Egy téli. most kiderül. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal. és azok nem fájtak! Olyan volt. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. és azonnal a tükörhöz léptem. hogy neked is szurkoltam Laci. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. hogy megnézhessem. hogy én ebben nem hiszek. Te gyôztél! Nagyon kívántam. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. akkor miért van az a sok szenvedô. miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. Rájöttem. Ha mindez igaz. Utóbbi igazolványt azért említem. Eredmény: nem tudtam felállni.Megtört a jég. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. Arra is emlékszem. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. Tanultuk. beleléptem egy mély gödörbe. nem akarta elhinni. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. hogy segíts. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. amint a fiamat az edzésre kísértem. s otthon életemben elôször laborszintre mentem. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. hogy én én vagyok. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. gondoltam. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . leültem a sötétben. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. – egyáltalán nem is gondoltam. hogy sikerüljön a gyógyítás. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. a térdeimen. a szám berepedt. eltört az orrcsontom. Az eredmény az arcomon. Ott volt! Az érdeklôdésem. hisz még akkor is dönthetek úgy. de nem fájt. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt. mint a baleset elôtt. majd belökték a sárba. Nagyon jól éreztem magam a laborban. azt hittem. Azt gondoltam. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. hogy meg kell tapasztalnom. aki szerint úgy néztem ki. akit agyba-fôbe vertek. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. vérzett.. Alig vártam az este 7 órát. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. és bevallom. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. Ez kedden történt. Azonnal eszembe jutott. amióta megvan. mert azt hittem. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. keserves kínok közt. igaze. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. térdeim hatalmasra dagadtak. sietve léptem be a lakásajtón. Elnézést kérve. dagadt és fájdalmas térdeimre. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. fiamra támaszkodva tettem meg. mert 2 éve. s elestem.. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. ami fantasztikusan sikerült. amit tanultam. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. hogy mit kell tennem. Bementen az üres szobába. Meglepetése határtalan volt. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. A programozás után kipróbáltam. mint egy részeg. havas estén.

bölcs tanácsadóim személyében. mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. szédül. és semmihez sem hasonlítható érzést. Sajnáltam. mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. fáj a torka. Csodálkozva mesélte. Olyan volt ez számomra. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. a felesége pedig kórházban fekszik. barátaim nem ismerik és tudják azt. láthatatlan segítséget. meséltem az agykontrollról. hogy azért ment be dolgozni. Láza nem volt. segítünk neki. örömteli. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket. Megszûnt a fejfájásom. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. nem jött ki hang a torkán. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. teljesen egészségesnek érezte magát. Nem utolsósorban két jó barátot. nem szédült. hogy az agykontrollban hatalmas. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. milyen az. hiszen úgy éreztem. amik miatt 20 . Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). amit én. ami bebizonyította. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. hogy lassan. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. Azt mondta. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. úgy éreztem. Mondanom sem kell. hogy most küldték haza a munkahelyérôl.felszabadult. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. igazi támaszt kaptam. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri. mást is tudok gyógyítani. magas láza van. Elhatároztam. hogy ismerôseim. Tudtam. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. és egész délelôtt nem voltam otthon. Másnap korán keltem. Egyedül maradtam. a fiatalasszony. Megnyugtattuk. két gyerekkel. a rekedtsége megszûnt. alig tud megszólalni. hogy bármi fájdalmat éreztem volna. mert nem akart minket beengedni. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. Ahol csak lehetôség adódott. egyik reggel nem tudott megszólalni. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. azért nem megy el orvoshoz. Mivel több. és elmúltak mindazok a tünetek. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. hogy nem csak magamat. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. Elmondta. Eszembe jutott. Hazaérve üzenet várt. Nóra. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. mert retteg megtudni az igazságot. de egy szavamat se hitte. illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot.

hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. és elmennek vásárolni. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. csodálkozva jegyezte meg. hogy más orvoshoz járunk. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. illetve gyógyítására: az agykontroll. hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. mit csinálok másképpen. családjáról. El lehet képzelni. Másnap reggel. Ekkor azonban valami meglepô történt. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. aki sóvárogva mondta. 21 . tökéletesen jól érzem magam. Hamarosan elértem. Bizonytalanul jártam. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. akkor ez már így is marad. akihez félévenként kell járnom. olyan gyakran voltak betegek. hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat. Mindez azért lepett meg. mint eddig. nem lázasodtak be. s kikérdezett. mert az onkológus. Valahogy úgy éreztem. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. s ehhez orvosi igazolás kellett. balesetét jól ismertem. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. hogy egészséges. Történetét. – Na és hisz benne? – kérdezte. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). ahogy mesélt a színpadon önmagáról. ha Bori lányom elôbb hazajönne. – Az a lényeg! – felelte. – Igen! – válaszoltam én. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. – Várjál. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. aki szintén agykontrollos. Emlékszem. Estére vártam haza. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. Elmondtam. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. mondtam. Amikor felkerestük a háziorvost. milyen jó lenne. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. Paralízisem azonban nem változott. s utált fogat mosni.leszázalékoltak. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. Én csak annyit mondtam. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. mert azt hihette. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. hogy iskola után nem jön rögtön haza. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni. Elmondta. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. és azóta is mindig. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. Meg kellett ezt indokolnom. Fiam akkor 8 éves volt. Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. mi történt velem. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. és remek érzés. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat.

A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. hogy már lábra áll. fejéhez kapott: – Juj. Ôket is meggyógyítottam. Vendéglátóm megkért. és kértem lányomat. hogy suli után hazaindul. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. menjek el vele a beteghez. megy. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. de még állni sem. amikor betegem felesége. és amikor meglátott. fáj a torka. hazautaztunk Budapestre. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. Makacs térdfájás. hogy más is akad. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. hogy jöjjön haza. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. akkor üljek le. s hosszan meséltem neki arról. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. egyik oldala teljesen. majd hazaengedték. A kezével ekkor még nem törôdtem. A háromnapi kényszerû összezártság kb. Ma már tudom. hogy nem tudnak rajta segíteni. Meséltem az agykontrollról. Nyolc nap telt el. Az asszonyok idônként összejönnek. 50 emberrel a buszon. sôt a minket körülvevô világot is. hogy a háziorvosa azt mondta. Lementem szintemre. Ôszintén szólva arra gondoltam. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. ha állok a telefonnál. fogfájás szûnt meg percek alatt. tartjuk a kapcsolatot. másfelet vissza. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. Üzenek Borikának. hogy meg fog gyógyulni. Felhívtam a figyelmét arra. Egyáltalán nem tud járni. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. és sokat. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. mert 22 . ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. aki betegen indult el a körutazásra. és kiderült. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. s most tolókocsiban telnek napjai.vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. hogy gyógyítom. amik ezután következtek be az életemben. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. Történt ugyanis.megoldom a problémát. Este a kertben Polli néni elmondta. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. hogy egy torok. torokfájása megszûnt. magatehetetlen férfit. Ennek perceken belül híre ment az utasok között. Megtanítottam ôt alfába menni. Pár perc múlva csöngetett Borbála. s az arca is. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. Tündi telefonált. Anyukám kétségbeesve telefonált. A találkozás után elhatároztam. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas. saját egészségi állapotom javulásáról. Elmondtam. elfelejtettem elmenni a nagymamához. s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl. Alig vártam. Sokáig feküdt kórházban. Elmondtam. A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. annak ellenére. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. Azt mondta. hogy az unokája még nem érkezett meg. Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban.

mivel most már látják. hogy mindig jön még nagyobb). telve várakozással. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. Közel kerültünk egymáshoz. képes hatékonyan mûködni alfában. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is. illetve az az érzés. ám szintén beteg. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. a kezét is használta. Abbahagytam a gyógyítást. de egy idô múlva elmondta. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. mert azon túlmenôen. jól tudott vele fogni –. a sógora alkoholista. 4 lépcsôfokot is megtéve. hogy természetgyógyász vagyok-e. bebizonyította. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének. hogy János már jár. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz. Elképzeltem.különben el fogok ájulni attól. amit csak úgy tudtam levezetni. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. tesz-vesz. aki elvégezte az agykontrollt. amit mondani fog. Csengetésünkre a fiatalember. és elképzeltem.. amit szeretett volna megoldani. az érthetôvé teszi. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. hogy agykontrollt végeztem. de mindenhová fürgén elmegy. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el. hogy nem hiszed el. azt képzeltem el szintemen. Több problémája is volt. Ezek egyike közvetlen fônököm volt. mert nem engedtek el. El is végezte a tanfolyamot. hisz úgy látták. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. hogy nekem nagy élmény volt. Az édesanyja fiatal. Bottal. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. hogy minél tovább maradok. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. dolgozik.. A család úgy mutatott be. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. aki segítettem Jánoson. Mindezt hallva tanácsoltam. Azóta megtanultam. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. Mikor válaszoltam. hogy mindenki. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre. de több lett belôle. Ma már a kezét is tudja használni. hogy mi történt. amivel én már rendelkezem. ha valóban látom.. elmondta. és ahányszor felébredtem. Amikor hazajöttünk. nem sajnálta rá az idôt. A hölgy megkérdezte. Az édesapja szintén agyvérzést kapott. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. Úgy gondoltam. eljött vendégségbe János keresztanyja. hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl.. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon. Majd következett az a mondat. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. hogy a technikák nála nem mûködnek. ami még ma is a fülemben cseng. Mint már írtam. a lánytestvére 100 kg. hogy miért. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. hogy én vagyok az. Pedig nagyon komolyan vette. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. mire tesz képessé ez a tudás. 23 . Nyugtalanul aludtam. Ami ezután következik.) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni.

Nekem errôl nem beszélt. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. hogy elhiggye. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. mert nem akarták. hiszen már nyugdíjban voltam. aki többek között elpanaszolta neki. ô ápolta. Azonnal felvette a telefont. Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. Azt válaszolta: – Nem. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. hogy fel sem tud kelni az ágyból. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. hogy hárman elmehessünk. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. ahol a sérve volt. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. Hurrá. A gerincsérv a nyakánál volt. rokkantnyugdíjas voltam. 10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. de csak akkor. Fônöknôm határtalanul boldog lett. hogy ô azt is programozta. Ekkor a gerincén. Egyik este felhívott telefonon. hogy az én nevemet húzzák ki. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. és bizsergô érzést érzett. húgomékkal és barátnômékkel. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. Az egyik gyermekem általános iskolába. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. mert nála lakott. és közben nincsenek fájdalmai. Másnap dél körül felhívtam. és elmentem a beteghez. keserves kínok között nyomja az ágyat. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. Nem is húzták ki. Fél napig meséltem az agykontrollról. s boldogan elújságoltam a történteket. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. hogy próbáljam gyógyítani. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. A két szerencsés. s iszonyatos karfájdalmat is okozott.Ekkor én már nem dolgoztam. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. Másnap telefonon bejelentkeztem. Megbeszéltem vele. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. hogy az egész családjuk elmehessen. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. A következmény óriási volt. miért nem azt programoztam. hogy Ági fejet mos. Fél napig ott maradtam náluk. ha nyernék. és próbáltam elérni. illetve az édesanyjához. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba. Kérte. kézrátételt alkalmaztam. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. hajat szárít. a bizsergés megszûnt. és januárban akarták megoperálni. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. van segítség. s elmesélte. Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. hogy válasszak idôpontot. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni. Azt feleltem. Elmesélte. A következô történet példa arra. A tavaszi szünetet választottam. de egy szót sem hitt az egészbôl. Láttam. Ez december elején történt. kb. Elmentem édesanyámmal. ha te is segítesz. hogy bizony jó lenne. hogy oké. hogy többet nem jövök. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. Arra gondoltam. a másik 24 . és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott.

Bejátszottak 3 filmet. Az 1. Ezt nem fogadtuk el. novemberre szólt. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. amikor hirtelen azt éreztem. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. teljesen ingyen! Úgy hiszem. és láttam magam a spanyol Riviérán. Igennel feleltem. s fel kellett ismerni. s végül több. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. hogy ôk is azt programozták. a tv is közvetítette. s a 3. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. és bennünket vártak. és 25 . díj kétszemélyes görögországi utazás. amelyben közölték. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról. Válasszunk másik idôpontot.középiskolába járt. s elérésében hinni is tudunk. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. Természetesen tenni is kell a cél érdekében. A legvégén azokat a családokat. hogy ha forrón vágyunk valamire. Baráthné. a 2. Még januárban. hogy mi nyerjük a fôdíjat. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. A játék 15 fordulóból állt. hogy Magyarország melyik táján. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. hogy most kell letérnünk. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. A csere megtörtént. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. díjat édesanyám nyerte meg. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. Mint kiderült. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. másik útra tévedtünk. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. amikor utunk elôször vált bizonytalanná. – Ha önnek megfelel. díjat. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára. hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. hogy ô is eljöhessen velünk. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk.-at egy ismeretlen. Cigarettájukat még félig sem szívták el. de hozzátettem. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét. mit ábrázolnak a képek. mert nincs kellô számú jelentkezô. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától. én pedig remegve vettem át az 1. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk. hogy mi nyerjük a fôdíjat. ami ugyan azzal járt. majd megkérdezte. repülôgéppel és teljes ellátással. Mégsem megyünk. Az utazási iroda képviselôje gratulált. esetünk is példázza. Választottunk. Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. Így is tettünk. hogy azzal is spóroljunk az útra. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. Utólag kiderült. megtudtam. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. hogy hárman vagyunk. kisorsolták a 3 fô díjat. A 3. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. díj kétszemélyes krétai utazás volt. Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. hogy utazunk-e. írták. a 2.

hogy agykontrollos vagyok.. ô is agykontrollos. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam.. bársonyosak és gyengédek. hogy mire befejezik. Magamban azt mondtam. Aznap még egyszer gyógyítottam. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. Munkatársam síelésbôl tért haza.. amelyek aláfestik azokat az érzéseket. Egy ismerôs. Mielôtt elkezdôdik a mise. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban. Kérte. a harmónia szigetén lennék.biztosak voltak benne. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett. Ô van és én vagyok. de ez sem használt. Roppant kínosan érez26 . és mintha áramütés ért volna. Sokáig úgy gondoltam. Azóta is együtt vagyunk. mint az elsô (nagyon jó volt). Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. érthetô valamennyire az. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. hogy már alig fáj a térde. s hogy hol fáj.. jól megvagyok én magamban is. Természetesen ez mindenkinek feltûnt. hogy melyik lába. Mintha a béke. ha valóban találkozom várva várt társammal. hiszen annyira csodálatos. 2 óra múlva visszajött. Igen meglepôdött. hogyha jobbat nem kapok.. mi ott leszünk. Kb. mert tudta. Barna Ferenc. hogy fáj a lába. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam.. Csodálkozva mondta. szeretettel ajándékoz meg. de már túl van az elsô kezelésen. Mint utóbb kiderült. Csodálatos érzés. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen. s remekül megértjük és kiegészítjük egymást. melyeket a templomban éreztem. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. Egy. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. hogy kapjak valami jelet. nyugalommal. Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. Szeged 1982 óta vagyok özvegy. rosszabb nem kell. Bata Éva. mondtam neki. Hozzám szólnak a szavak.) Remélem. hogy a jobb térde volt a beteg. „A jel!” – gondoltam magamban. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna. hogy nem használ. amelyek a szívembe költöznek. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. Nagyon kellemes érzés.. Ezeket az érzéseket megôrzöm. Békével. és igyekszem átadni a környezetemnek. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. amit írtam. bár a társkereséstôl nem zárkóztam el. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. amelyek puhák. kezeljem meg. hogy itt várnak ránk. mert nem árulta el. Ôk is agykontrollosok. Amikor kb.. A meditáció során azt is mindig hozzátettem. s panaszkodott. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni. s üzentek nekünk alfában. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. Meditálni kezdtem. a nyugalom.

valamit tennem kell. hogy ez egyáltalán nem fájt. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. és úgy mentem tovább. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. Ezzel a módszerrel kb. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. amilyenek éppen akkor voltak. könyökömet és az egyik tenyeremet is. az az érzésem támadt. hogy miért nem jön tôle válasz. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. Elég kellemetlen beavatkozás volt. mi lehet a hiba oka. Fél perc múlva hatalmasat estem. és megkért. Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. s nem fájt semmim. és alatta már látszott is a vezeték. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. és súlyom 110 kg volt. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. Ez könnyen ment. hogy le kell szedni a generátort. de erre egyébként nem gondoltam volna.tem magam. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam. vajon jó választ kaptam-e. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. és azt mondogattam. csak mintha valami takarta volna. Csodálatosan érzem magam! B. Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. Ismerôsöm autót vett. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs. Leszedtem. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. Elsô próbálkozásra nem sikerült. Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. amikor elengedtem a kormányt. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. Fantasztikus öröm volt számomra. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. amíg be nem gyógyultak a sebek. s akkor már 30 éve dohányoztam. Gondoltam. A 2. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek. Naponta 3-szor a szintemre mentem. Szombaton boldogan mentem segíteni. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. ami nem volt a helyére rögzítve. Ahogy ott álltam az autó elôtt. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak. ezért elmentem az orvoshoz. s az energiám kifogyhatatlan. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. Elméletileg lehetségesnek tûnt. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. Éppen azon morfondíroztam. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban. Az elmetükretechnikát használtam. hogy segítek a költözködésüknél. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére. Nem válaszolt. Másnap átmentem megnézni.

Látva a jelenetet.ziumból. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. Kiderült. amelyet elôzô évben gyomirtózott. s úgy kiáltottam felé. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. de nem tudom. Kb. hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. A következô héten már megkért. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Gyôzôné. B. Egyetlen uborkája termett. I. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. hogy elmúlt. Nem tudom megfogalmazni. Nem tudtam segíteni. Több órának kellett eltelnie. hogy késôbb boldog családanya lettem. megváltozik a rendszer is. kínzó fejfájásom volt. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment. egy kis szabolcsi faluba. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. hogy a fájdalmam megszûnjön. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt. pszichológushoz jártunk. A záró meditáció végén hangosan sírtam. Rengeteget olvastam az adott témában. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára. J. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. és vele kell megbeszélnem gondunkat. nem vérzik.” Én változtam meg. 12-esünk lett. majd fogadtunk. boldog életem teljesen felborult. s közben elképzeltem. Biztos volt benne. Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. Tehetetlennek éreztem magam. hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. de csodálatos volt. 28 . hogy mit éreztem akkor. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni. az én kiválasztottam. s ma már elmondhatom. amitôl az addig kiegyensúlyozott. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. 10 napon keresztül programoztam. s azóta rendszeresen gyakorolok. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket. és hanyatt esett. ami felfogja az ütést. nem fáj. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. hogy apukám olyan területet vetett be. a többibôl nem. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. más technikát nem volt türelmem használni. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. mint a többi. Így is mûködött! B. A siker óriási volt. mert agymûtétem óta állandó. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott. 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz. B. Még az sem segített.

hogy a betegséget magam okozom magamnak. de eredménytelenül. Lajos atyát (természetgyógyász pap). éppen az ORFI Immunológiai osztályán. Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos. több zöldséget fogyasztottam. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat. hogy ez még nem a vég. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt.) B. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. hogy fékeznem kell. A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. Lassan áthajtottunk a településen. amire nem figyeltem föl eléggé. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. (Engem hív így a szomszéd néni. a mészporkezelés terjesztôje). Jutka Serdülôkoromtól kezdve. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. hogy megszólalt a Cézár. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. kerékpárját támogatva. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. legalábbis annyira. Néhány orvos bízott benne. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. leküzdeni sem volt erôm. Megdöbbentô volt számomra. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. masszíroztam a talpamat. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. bár mások szerint már az volt. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. Az agykontroll. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. az valójában pszichoszomatikus. Ha nem fékezek. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. Nem értettem a belsô késztetés okát. Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. amikor mellé értünk. Megálltunk. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. semmi ok. Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. akinek a tudásában bíztam. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . de okot nem találtak. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. onnan. talán a legfontosabb. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá. vizsgálgattak innen. mert vidéken tanultam. A másik fontos momentum. mint gyökeresen megváltozni. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. csak éppen még hiányzott valami. hát fékeztem. mert másra már nem reagáltam. Egyik sem volt hiábavaló. körülnéztem. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek. sokízületi gyulladást. 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba.

Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött. s döbbenten látta. sarlatánság. 1995 nyarán. kértem ôt. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. Fogékonyságom oka az volt talán.getett”. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. Kezelôorvosom arra biztatott. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. így szedésük fölöslegessé vált. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. Ezzel ô is nagy jót tett velem. szagolni lehet. és abban hisz. „Hókuszpókusz. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt. Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. súrlódások alapján. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. influenzás. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. Február 2. hogy a lupus azután jelent meg testemen. Korábban nem hallotta meg. Közölte. Természetesen sikertelenül. László. Amikor hazamentem látogatóba. de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni. fogni. Orvost idén csak azért kerestem fel. 1993-ban voltam utoljára beteg. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. hetében csörgött a telefon. azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. befeküdtem a kórházba. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. ismétlôkként. halasztotta. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan. hogy egy kicsit megreszelgessem. B. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. mert félt tôle. – Fölutaztam Pestre. és elôkészítettek a mûtétre. Ô fizikatanár. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. hogy ettôl leszek szép és karcsú. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. s visszaadok neki helyette egy kisebbet. – Miért? – kérdeztem csodálkozva. hogy mekkora kôre is számíthat. László 30 . miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. amit napközben elfogyasztottam. ami az esettanulmányok során derült ki. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. Húzta. Laboreredményeim szintén tökéletesek. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is.) A történetemhez még hozzátartozik. de folyamatosan eltûntek. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. Minden lenyelt falat után azt mondtam. amit látni. amit én észre sem vettem. hogy teljesen egészséges vagyok. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. s meg tud mérni. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét. és mûtétet javasoltak. tisztította és gyógyította a vesémet. Laboratóriumomban elképzeltem. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. B. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá. és minden folyadék. Teremtettek és teremtettem.

Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. Megszûnt. piros. – Torokfájás. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. hogy valóban ez lenne a megoldás. de panaszolta. Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Amikor találkoztunk. föld. B. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. ôsszel is. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. átültetem. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. ezt nem is gyógyítottam. Meglepô. Nemrég vásároltam friss. Volt egy cserép virágom. nagy és egészséges. 500 esettanulmányt végeztem. K. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. Ránézni is rossz volt a hámló. lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. és szinte egész nyáron kínzott. föld! Hát úgy döntöttem. másik helyre tettem. konkrétabb sikereim is. repedezett bôrére. A válasz ennyi volt: föld. s ô azokat rendre meg is kapta. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. hogy hol élt. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. ám eredménytelenül. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. milyen volt akkor az érzelmi állapota. hogy a keze teljesen gyógyult. hogy fókahájjal kenegessem. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. hogy érzelmileg. hogy nézett ki a lakás. mi lehet a baja.–né J. hogy mit tesz a gyakorlás! B. Egyre jobban hallgatok rájuk. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak. sôt még azt is. Persze vannak más. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. Szintemen az az ötletem támadt.-né. Eddigi legnagyobb sikerem. s ma már gyönyörû. Mivel én errôl nem tudtam. hányan vannak testvérek. Györgyi. egyre csak dobta le a leveleit. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult. ahol lakott. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. bár friss földben volt. boldogan mutatta. ezért nem gondoltam. amióta megismertem a Silva-módszert. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. Ekkor arra gondoltam. milyenek voltak a nagyszülei. Barátnômnek csúnya. Azóta már kb. Kísérleteztem öntözéssel. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen. 31 . mert mindig igaznak bizonyulnak. de nem javult. amiket nem is én tettem el. Egy hétig szinte minden este programoztam. hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. kertészeti földben. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba.

csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. Gondoltam. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni. amire az orvostudomány képes. Mindent megpróbáltak. Éjszaka végiggondoltam. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. hogy igen. majd elmetérképeztem. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. Semmi más. Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. s mondta az eladónô. pedig mûtétre is sor került. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz.. akkor ad egy sorsjegyet. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. figyeltem az autókat. Közben elkezdôdött a suli. Minden agykontrollosnak üzenem. Mi is besegítettünk a programozásba. hogy érdemes többen összejönni. Májusban bevásároltam a közértben. hogyha veszek egy üveg Pepsit. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem.. Ahogy jártam a várost. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem. s kiderült. csak a kis kocsi megnyerése. Nemrég múlt 2 éves. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. A „nem”-re én tanítottam meg. hogy megnyertem. Elképzeltem hát sokszor. ha egy csecsemô éjjel sír. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –. Egy egész délutánomba került. majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. s eddig mindössze egyszer volt náthás. Az elsô szava az volt. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. A múlt héten nyertem egy autót. a másik azonban minden estére újra elzáródott. s programoztam. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni. ami az orvosok szerint behegesedett. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon. lesz ami lesz. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. elhagyhatta a szemüvegét. akik aztán nekiláttak ásóval. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. csak más színû! 32 . hogy egészséges legyen. fotóolvastam. aki felszívódott vele. hogy már enyém az autó. hogy terhes leszek.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B. milyen az. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. és együtt programozni. Hát vettem. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. eredménytelenül. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet.

de sem követ. annyira fájt. ott az elmének talán még van esélye. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. Én lepôdtem meg a legjobban. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. vajon hogyan sikerülhet. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam. hanem sok. hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. de sajnos vágni kellett. vagyis járás köz33 . hogy mutatok még valamit. vagyis. De rögtön mondtam neki.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. Sándorné 1995. de Corsa!. hogy a bal vesémen ciszta. Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. Nagyon keresték. bár akkor azt hittem. és nem megy a torna sem. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani. és azt mondta: – Gyönyörû. Jött a vizit. hogy mire képes az ember agykontrollal. de nem igazán hittem benne. Unalmamban azért néha-néha mondogattam. Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. hogy mégis lement a kô. és ennek kapcsán rákérdezett. mert a kötözés végén közöltem vele. dr. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. Technikákra gondolni sem tudtam. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. hogy „lemegy a kövem. C.vagy: Az enyém is ilyen lesz. Szobatársaim is csak értetlenül néztek. nem tudták mire vélni. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. Tudta. benne pedig kô van. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké. Szilvia Megállapították. Az orvos azt mondta. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. nekiállt a kötözésnek. hogy hallgatom a kazettákat. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. Kôszeg!” Így jöttem rá. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll. hisz egy barátom agykontrollos. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. mert közben derült ki. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. Orvosom rám nézett. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. mert a kérdésemre. és járókeret nélkül közlekedek. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. Már alig vártam. vagy : Az enyém is ilyen lesz. eltûnik a cisztám”. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. Kôszeg. Kíváncsi szemekkel nézett rám. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. hogy elpusztulok. ahol már az orvos nem tud segíteni. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. Be akartam bizonyítani. gyorsan utánam szaladt. hogy mûködik a dolog. sem cisztát nem találtak. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is. csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. és járókeret nélkül tudtam menni. Végül is. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. hogy nem 1 porcleválásom van. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz. hogy este és reggel már lesz. Egyik este pokoli fájdalmam támadt.

jót tenni az emberekkel. s rájuk mosolyogni. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el. Azóta még több sikert érek el. Elképzeltem. hátha történik valami. Kapoly Azért írom ezt a levelet. 2 hét programozás után azt vettem észre. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. majd azt javasolta. egy szóval nem tudtam stabilan menni. Kb. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is. majd végleg eltûntek. és akkor nem kell újabb mûtét. Kitakarítottam a lelkemet. Cseh Andrea. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. s már több napja nem evett. de az agykontroll is. mintha ezeket egy másik ember követte volna el. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. egyszerûen arra gondoltam. tornázom. mint amilyen régen voltam. hogy jó érzés jónak lenni. mert mindig arra gondoltam. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. vajon mit gondolnak rólam. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. mûtét. s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. nagyszalontai fiú vagyok. Rájöttem. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett. – akkor ismét meg kell operálni. hibájával együtt. 5. tettem. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. és beprogramoztam. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. Szalonta 34 . Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. amiket azelôtt soha nem vettem észre. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. 17 éves. térdelek. szûk látókörû. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra. de konzultáljunk. 1994 ôszéig durva. A 4. Alfában elképzeltem. hogy nagyon jól gyógyít. A tanfolyamon a keresztbelendítôs. Azóta küldtem neki egy képeslapot. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. majd ô orvosként segít benne. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. rossz tulajdonságaimat. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek.. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult.ben ki-be akadt a térdem. hogy agykontrollozzak. hogy soha többé nem leszek olyan. Kezdtem fölfedezni hibáimat. hogy könnyedén futok. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. – Ha nem javul – mondta. hogy várjunk 1 hónapot. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. s ott aztán meggyógyítom magamat. Nagyon szomorú voltam. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom.

Ma már elmondhatom. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. s biztosan tudom. a jóindulat. Éreztem. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. Az immunrendszerem gyenge. A szünetekben állandóan olvasgattam. nekem az ma már feladat. Igazam lett. Mindennap 2-szer. Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. Sógornôm 14 évvel ezelôtt. akkor 31 évesen. valami más. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. Sikerült is. a fodrászüzletben ért. Nagyon sokat merítettem belôle. Azonnal elkezdtem tanulni. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot. de egy júniusi napon úgy döntöttem. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. Már a fogadtatás is csodálatos volt. és mire befejezôdött a tanfolyam. folyt a könnyem. ahol a vendégek is hallották. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv. hogy ez nem megfázás. Ám úgy éreztem. hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. Csicsainé. Mocsa Ahhoz az állításhoz.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. hogy teljesen egészséges vagyok. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. Az eredmény nem maradt el. hogy az igazi. pozitívan gondolkodom. Állapotom egyre romlott. és vegetáriánus vagyok. sokkal jobb a közérzetem. bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. abbahagyom. Mindennapjaim részévé váltak. ami megóv a pollenektôl. fûre. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. kazetta és egyéb. valószínûleg azért vagyok allergiás. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. Ha problémám adódik. Rendkívül energikus lettem. és mindennap 3-szor. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. A súlyom is a régi. és áradt belôlük a szeretet. hogy allergiás lettem. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. orvoshoz fordultam. a segítô szándék. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. porra. Öt nap múlva meghalt. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. hogy a megoldás bennem van. Hosszú évek óta dohányoztam. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. s szedtem nap mint nap. mint annak elôtte. 3-szor relaxálok. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam. Kiderült. Így is történt. egyik napról a másikra. Napi 100 papírzsebkendô. 4-szer programozom a gyógyulásomat. fôleg a pozitív hozzáállás. de hiába. akik kedvesek voltak. Kaptam gyógyszereket. virágzó fákra stb. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. 2 hosszú éven keresztül. Egész életemben használni fogom a tanultakat. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. A rossz hír munkahelyemen. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. Tollra. leadtam 7 kg-ot. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 .

Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. fôleg a térdem és a csípôm környékén. Az elmetükre-technikával programoztam. Pár hónap elteltével azt vettem észre. megkísérlem visszafejleszteni. és 5 nap múlva meg kell halnia. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki. Aztán áttértem 36 . el nem tudtam képzelni. és „felszívódott”. másfél éve elhatároztam.-né. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot.) Még azt is megjegyezte a kislányom. hogy mikor mire van szüksége.történtek felôl. s mint késôbb kiderült. ezért csak akkor leszek éhes. Az eredmény: 15 kg mínusz. azért nem tudtam neked segíteni. hogy így legyen! Kb. és én mindig elkeseredve hajtogattam. Magamban azt mondogattam. nem váladékozik. Kislányom teljesen átszellemült arccal.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. tudja. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. hogy egyre jobban tanulj. D. nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak). de ez nem esett jól. de én is segítelek. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen. hogy szervezetem bölcs. és kezdjen végre önállóan tanulni. Remekül bevált. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. s ôket is felismerte. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. lemerült az energiaszintje. hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával. s azóta teljesen megváltozott az életem. orrpolipom lett. Ez mind fontos. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. Kislányom nagyon szerette. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. Halálukat egyébként elôre megálmodtam. Édesapám 2 éve halt meg. hogy lefogyjak. hogy a nagypapa nagyon kimerült. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. Boldogan mondhatom. hogy orrom egyre jobban eldugul. Az 5. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. Cs. Dobrovits Ágnes. A családban soha senkinek nem volt ilyen baja. hogy legyen koncentráltabb. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. K. Teljesen egészséges vagyok. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít.

de nem törôdtem vele. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. s a fájdalmat is megszüntettem. és nekiláttam a villámolvasásnak. Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. merültem. miközben természetesen intenzíven programoztam. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. Laboromban gyógyítottam. s a végén láttam. Mivel felvételire készültem. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. Ez számomra azért nagy siker. hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról. teli poharat is vizualizáltam. Fotóolvastam. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. Azért bekötöztem a sebet. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. Betegsége miatt eltiltották az italtól. és így tovább. Gondoltam. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet. Még ma is csodálattal tölt el. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban.a türkiz színû zselés csodakrémemre. s utána úgy. ahogy ott le van írva. Minden könyvemre kb. mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott. férjem leszokott az ivásról. Köszönöm! D. hogy férjem ne igyon. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). Nem láttam én sem a „minivirslit”. 30 percen keresztül tettem ezt. Ô egyébként nem tudja. ha a felvételi vizsgámra gondolok. és nem tér be oda. 30 percet szántam. sem a „radaroldalt”. Ô ezt azzal magyarázta. ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. már minden mindegy. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. D. Érdekes. D. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. Úgy éreztem. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. hogy tiszta maradjon. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam. vettem a biológia tankönyveimet. amint a kezem teljesen meggyógyult már. De volt még 2 napom. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. utána úgy éreztem. szuperolvastam. úgy sincs mit vesztenem. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. Eljött a felvételi vizsgám napja. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. mind a 4 év anyagát. s a kezemen kb. sürgôs volt a tanulás. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. mint akkor. Azóta is ámuldozok. Például azt sem. Z. Na. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. 37 .

Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. sem vágyam nem volt igazán. kentem. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. Az alfahangot is használtam. s depressziósan feküdtem naphosszat. erôsödtem. érszûkület. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem. elváltozott részeket. táncolok. és sok új barátra tettem szert. Elmúlt. s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. hanem helyette fásliztam. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. és azóta is tartom a súlyomat. Teljesen elhagytam magam. mozgáskorlátozottság. akit szeretnék. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. álmodjam meg a pontos módját. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. Szerettem volna társra találni. és felmentem a 3. hogy milyen kinézetû. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. tornáztattam. Gyakran voltam táppénzen. hogy a hirdetôben ülök. hogyha készen állok társam megkeresésére. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. December 11-én egyedül. Persze gyógytorna. s fokozatos látásromlás gyötört. nem vérzik – mondtam. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. Fehér keretes tükrömben láttam magamat. hogy ott lehessek. kényszeresen ettem.és jógagyakorlatokat is végeztem. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. Meghökkentett a 38 . s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. én még nem vagyok megfelelô szinten. javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. Elképzeltem magamban. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott. Az „egyre jobban” valósággá vált. busszal mentem be Pestre. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. ittam. emeletre. borogattam. s így visszamentem dolgozni.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. cipekedek. napi gondolat-nagytakarítást. amint tornázok. valamint a reggeli és esti meditálást. és házassági hirdetést adok fel. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. Napról napra könnyebben mozogtam. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. Közben rájöttem. és szinte egész nap szintemen programoztam. s minden vágyam az volt. Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. gondolkodású és tulajdonságú lenne az. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok. s azóta gyökeresen megváltozott az életem. kertet mûvelek. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. Bár sem hitem. fájdalomcsillapítókat. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam. nem fáj. marékszámra szedtem a gyógyszereket. kézrátétellel gyógyítottam. masszíroztam. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv.

A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. aki el akar jönni. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. Elmondtam. aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. Gyógyulni mentem. Naponta teszek és programozok azért. S éppen akkor. s tele már a nézôtér. ha mindenkihez elért az üzenet. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. éjjel felébredtem. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. Nôgyógyászati problémáim voltak. 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. szeretnek. jó mamája a lányoknak. gyógyulást. és bemutatkoztam. milyen életet szeretnék élni a jövôben. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. Az orvos közölte. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. és boldogan. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. hogy milyen vagyok. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. S akkor. A Bükk déli lábánál. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. hanem feladatként. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. öngyógyítást tanulni. Természetesen megtörtént a csoda. Kiálltam képzeletben a színpadra. és foglaljon ott helyet. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. 2 nagy ciszta 39 . majd véletlenül utána az Elixír újság. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. hogy hittel. A 3. hogy valaminek történnie kellett. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. Tudom. s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. hogy aki társra vágyik. hogy rosszindulatú daganata van. hogy aki úgy érzi. velünk vannak. A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. válaszoljon a hirdetésemre. Mire magamhoz tértem. igazi társa lehessek a férjemnek. hogy lelkileg érett. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre. Arra kértem a résztvevôket. a méhnyakon polip. milyen szeretnék lenni. akik elfogadtak. hogy akkor ébredjek fel. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. Zsóka. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. És ami a legcsodálatosabb.mód. Férjemnek van 3 lánya. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. Lányom maga is agykontrollos. s amikor tehetik.

mert nem voltam feszült és ideges. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. lehúzó. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. leszoktam a cigarettáról. Egy erdélyi agykontrollos 40 . 2 hét után úgy éreztem. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. hétvégére. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. lapáttal. mint egy szônyegcsíkot feltekerem. s miómák a méhben. Rendszeresen. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. Napról napra. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. mintha parkettát csiszolnának. és bedörzsöltem enyhet adó. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. Mire visszamentem a 2. Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. Azóta nem gyújtottam rá. megmaradt falát. naponta dolgozom a méhemen. beteg szövetet. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. amitôl annak tartalma fellazul. Két héten keresztül azt képzeltem el. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot.a bal petefészken. a ciszták eltûntek. Addig dolgoznak. de ez valahogy nem ment. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. egyre kevesebb volt a leszívni való. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. Apró lények. nem bántam meg. Tudtam. hogy miért. gépekkel. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. törékeny és száraz. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. hogy megkönnyebbült a hasam. hogy megismételjem a tanfolyamot. ami szépen odailleszkedik. s így januárig haladékot kaptam. folyékonnyá válik. Ezután jön az életvíz és a krém. rossz érzés. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. hogy a régi. Késôbb. gyógyító krémmel. s a helyére új. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. nem volt már benne az a régi. A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. hogy nincs már semmi tennivaló. mint a bánya tartalmát. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. csak a sebhelyet láthattam szintemen. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. amit leszívatok. Mondhatom. Fenn fény. Elképzeltem. amíg egyszer csak úgy nem láttam. Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült. hogy oldószert juttatok be a miómákba. Az eredmény: ép méhszáj. tanácsadóim segítségével. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. polip nincs. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. ami pedig nagyon sokáig kínzott. s nincs is rá panaszom. s a fényben lebegô almavirágszirmok. Korábban. ami vékony. csillékre rakják és elszállítják. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. de a gyermekeim esetében is. s az szépen beépül a sejtek közé. Két héten keresztül.

Egész életemet végigkísérték a betegségek. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. Fizioterápiás kezelések. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. Ha néha eljutottam az orvoshoz. gyógytorna. (Tatarozták az urológiát. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. lápisszal kezeltek.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. 1975-tôl sántítani kezdtem. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. aztán már Kalmopyrinnel. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. munkaképesen tartottam magamat. mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. összesen kb. mindenki gondolkodjon el rajta. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. mert mindkét térdem begyulladt. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat. A nyaki gerincnél porckorongsérvet. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. 30 évig szültem veseköveket. 27 hónapig. meszesedést és kopást állapítottak meg. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. ami aztán 3-4 hetenként kiújult. hol balról. fizikoterápiás kezelést kaptam. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. A 3 éves rejtély megoldódott. s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam. szanatórium. kamillateával. 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. megoperálták az orrsövényemet. tüskés vesekövet.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót. hol jobbról. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. magamba fojtottam a problémákat. és heveny vérvizelések. Ajánlom. Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. de otthon sajnos sokszor robbantam. Kint erôs fagy volt. Azóta. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. és ennek már fél éve. melegítéssel stb. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. 41 . aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki. 1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek. Többször öblítették. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. 5 évig szenvedtem feleslegesen. mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok.

Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. elszínezôdések lecsökkentek. Az elôírt gyógyszerek: Trental. antibiotikumot. akkor most is kipróbálom. hogy ne kapjak az orromon levegôt. és valami sprayt. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. Azóta ilyen panaszom nincs. nap délután pihentem egy keveset. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. altatót és használtam orrcseppet. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. dalszövegeket. Quarelynt. hogy szorgoskodjanak. Gondolatban megkértem kedvenceimet. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. között könyvbôl. 1991.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá. verseket sokkal könnyebben tanulok. Úgy 10 óra körül vettem észre. sem más gyógyszert. A 3. Nyúltam a Quarelynért. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. Mydeton. Talán 3 perc telt el. Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. de megállt a kezem. a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. munkaképesség-csökkenés 50%. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. Napi 20 perc galvánt kaptam. javaslat nyugdíjazásra”. Cavinton. Délelôtt újra programoztam. Minipress. amikor észrevettem. 1991. Ugyancsak rendszeresen programoztam. akkor szüntessék meg. Hónapokig programoztam. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. a hupikék törpikéket. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. Frissebb vagyok. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. mint 42 . Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. majd minden rutin nélkül. és november 30. hogy programozhassak. október 21. A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt. Napokon keresztül. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. javul a memóriám. ha zúzódás van. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. Ekkor arra gondoltam. mint amikor gyógyszert szedtem be. és ha a baj okozója a vesekô. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. szeptember 22-én olyan erôs. Nekikezdtem az olvasásnak. és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam. rendszeresen nyugtatót. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. Miért vegyem be – gondoltam –. hogy mi a célom. A memóriazavarok.

A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. nyakam kifogástalanul mozog. 5-4-3-2-1. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. hogy a foggyulladás betokosodik. a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. Meggyôzôdésem ma is. Irányítottam az ellazulását. 15-én felkerült a fogsorom. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. és a fogaira azóta sincs panasza. Gyökérkezelés és próbatömés után. Bedobtam apait. Úgy kellett visszahozni az életbe. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. vagy 8. amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. Néha jeleztem. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. hogy kérek-e érzéstelenítést. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. Sokszor ültem fogorvosi székben. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. A 6. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. hogy fáj a beavatkozás. 6 l programozott vizet. A programozásnál csak annyit ismételgetek. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. nyakfájásom teljesen megszûnt. Megkértem. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. azt mondta. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe. közben úgy programoztam. Programoztam reggel és este. haragosaimmal kibékültem. mi ez a borzalmas zaj. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. anyait. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim. Nem akarta elhinni. 1994.régebben. egy kis szubjektív kommu43 . 3 este egyenként több. A szuri valami eret talált el. szorítani és emelni. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. megcsinálta a vázpróbát. feltöltöttem tisztító folyadékkal. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. amihez pár nap alatt hozzászoktam. hogy néhány este ismételje meg. amit tôlem látott és hallott. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. Kitámogattak a váróba. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. de csak utólag mondtam meg. 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. mintha az ô nevében beszélnék. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. elmeszesedik. Borbély doktor úr. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. aki hozzájárult nevének közléséhez. Éppen Dorozsmán kempingeztünk. Térdpanaszaim. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. az megdöbbentette az orvost. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom.

hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. akár szellemi. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. Október 26-án azért felkészültem. Kis dolog. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált. Nem hitte el. Éveken keresztül. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta. és nagyon rosszul éreztem magam. de bizonytalan voltam. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van.. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. A röntgenleletem negatív lett. Több.. Nem fogja-e megakadályozni. Már másnap megmûtötték volna. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. Másnapra teljesen egészséges lettem. mint 2 hétig hiába programoztam. ha valaki mellettem végezte. Elnevettem maga. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 . az orrdugulást polip okozta. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. Most az sem probléma. gyorsan túl leszek rajta. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. Tôle ígéretet kaptam. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput. hogy mennyi ideig fog tartani. A fôorvos dr. de nem semmi a „kis dolog”. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. amit keresett.. Hazamentem.nikáció. a fejfájást. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. hátha lesz sebészi beavatkozás.. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. Belsô ösztönzést is éreztem. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. fényképezhetek. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. Ha viszont mûtét. véres váladékot. Határozottan ellenezte. hogy mûködik a módszer. akár fizikai munkát. Magam elôtt szégyenkezve ugyan. Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. gondoltam. hogy a gennyes. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. amikor még nyitva van a seb. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. de elmentem a szakrendelésre. hogy a mûtét vége felé. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására. mégsem találta. Amikor gépies. hogy körbe kell injekciózni a forgómat. Kiderült. hogy inkább megoperáltassam magamat. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. Kiderült. de kérésemre október 26-ra halasztották. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani. Egy nap múlva panaszmentes voltam. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott. nekem nem indult el. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre.

Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. beszéltem. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. hogy ne érjem el a théta szintet. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. Somogyi Rózsa. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. már kissé halkabban. az „alfahaverok” és az idegenek 45 . Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. Csak egyszerûen boldog voltam. mosolyogtam és mosolyogtam. a kíváncsiságból bent lévô dr. de nem kockáztatom. amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. Rátettek a mûtôasztalra. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal. Ez idô alatt kb. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. hogy ne kelljen elbújnom. 6 l programozott vizet ittam meg. A kényelmetlen. hogy igent válaszoljak. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. nem éreztem. pedig megígértem. de talán az alfából is kijöttem. és zajongva elkezdtek mosakodni. Már akkor olyan mélyen voltam. nem hallottam. és annak. hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor.théta-szinten legyek. Nagyon melegem lett. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt. Felkönyököltem. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. Ekkor úgy éreztem. ha kiabálok. Arra gondoltam. A doktor úr megkérdezett. inkább fagyjon le a lábam. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. A feleségem. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. Gombos Edit angoltanárnô és dr. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. hogy takarjanak be. sebészorvos. Ekkor bejött egy csapat. folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet. A fônôvér közbelépésére volt szükség. hogy mikor vagyok válságban. beszéltem. és kb. negatív kijelentést tett. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. hanyatt fekve. Az önarcképem egy életlen torz vigyor. és csak beszéltem. Patai Ilona percre pontosan tudta. Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. nem gondolkodtam. és a laboromban is ezen dolgozom. hogy kezdheti-e. Azt még hallottam. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. Nem láttam. aki az arcomat figyelte. Szentesi Mária adjunktusnô. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. hogy végig kommunikálhat velem. de engem ez sem zavart. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. Hû! Ez nagyon rossz volt. hideg kocsi után úgy éreztem. Mondtam magamban. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés. Gazdagné Patai természetgyógyász. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni. elveszítettem az idôérzékemet.

ne 46 . A másik jutalmam. hogy nem ez a család az igazi a számomra. Magyarországon. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. Már évek óta nincs lámpalázam. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. nem fárasztott. Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. fôznöm. hogy már tudom. Az a gazdasági társulás. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész. Leírt szöveg nélkül. mint hittük. ahol rengeteget kellett dolgoznom. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. belsô érzésem azonnal jelezte. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. A jutalmam az volt. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. Ideérkezésemkor. mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. tévém van. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. nem is lenne akkora értéke. egyszülôs családot. Most náluk dolgozom. nagy-nagy élvezetet okozott. hogy késôbb sem fájt a seb. valóban : „többek vagyunk. Ennek ellenére elhatároztam. Amióta elvégeztem a tanfolyamot. Engi László. s ajánlott egy ír. hogy amíg itt vagyok. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. Születésnapomon azzal lepett meg. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. ráadásul nem volt külön szobám. A Silva-módszernek köszönhetem. takarítanom. Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. amikor megláttam az asszonyt. Még néhány bizonyíték arra.gratulációit. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek. ahová sikerült bekerülnie. arra a következtetésre jutottam. jó közérzettel. félkönyékre támaszkodva. 8 éves fiú él. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. Utólag visszagondolva a sok nehézségre. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. sôt örömöt. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. ez az agykontroll sikere. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. Szinte olyan. Mindenki azt mondta azonban. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. s szabad idôm is csak minimális. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. beszéltem és beszéltem késô estig. Nekem csak öröm. a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt. Egész nap güriztem. Büszke vagyok arra. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel. és csak beszéltem. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. Itt. ahol egyetlen. külön szobám. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. azóta sokszor programozok másoknak is. A célomat tehát elértem. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján.

Este 10 óra fele értem haza. és azonnal szintemre mentem. és az már csak 38 fok volt. és nem kapja el a betegséget. 10 perce mérték a lázát. Bevett már lázcsillapítót. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. Most már mindenhez úgy állok hozzá. ami napokig tartó. már csak 38 fokot mutat a hômérô. hogy a gyerek nyugodt marad. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. A kislány megúszta enyhe. hogy az anyu már sokkal jobban van. Lehet. és alig tudtam levegôt venni. és ne izguljon. hogy addig csinálom. képes vagyok rá. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. Veseköves nagymamám azzal fogadott. Kijöttem szintemrôl. – Igaz. hogy furcsán hangzik. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. Mondtam a gyereknek. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált. a jelek szerint elköltöztek. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. Az ágyból sem mer felkelni. Tüdôgyulladása lehet. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. Tudtam. s legjobb lenne. amikbôl megtanultam. Letettem a telefont. és láza lemegy. gondoltam. Közben szúrni kezdett a hátam. Azt is programoztam. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. és képzeletben ezt is gyógyítottam. és elpanaszolta. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. Érdekes „véletlen”. hogy barátnôm. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. hogy nagyon rosszul van. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. kislányából is ez sugárzik felé. sôt hûtôfürdôbe is beült. Ekkor már jól érezte magát. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül. Tartottam tôle. hogy utána már nem ment föl többet a láza. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért. Elképzeltem. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. és pár perc múlva felhívtam ôket. amíg el nem érem a célomat. és kiderült. Ezt pár nappal azt követôen mondta. Bevette az összes tablettát. hogy rendben van a dolog. A kislány örömmel újságolta. Egyszer csak úgy éreztem. mert le fog menni a láz. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. de a láza nem ment le. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. csak kicsit még gyenge volt. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. ha kihívnám az orvosi ügyeletet. hogy édesanyja beteg. de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. 39-40 fok körüli. sem No-Spa. órák óta 39 fok fölött van a láza. de hiába. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. mert újat vesz magának. már reggel óta görcsöl a veséje. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. Igen. hurutos tünetekkel. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 .nagyon látogassák ezt a családot. hogy hogyan ne csináljam. Azóta egy rovart sem láttam. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. Másnap megvizsgálta az orvos. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. de most még örülök is nekik.

mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. csak az anyatejet. hogyan múlt el a vesegörcse. de hogy valami megérkezett belôle. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. miután beszéltünk. így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. Úgy gondolja. Ahogy mellette ültem. Mi tévô legyek? Tudtam. most már hamar rendbe jön. még azt is megmutatta. Nem próbált meglépni. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. Visszafeküdtem ágyamba. Barnabás. mit kell tenniük. Félrevonultam a másik szobába. és azzal búcsúztam el. igen eleven kisfiú. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. mint egy doromboló kiscica. Egyik óvodás korú kis betegem. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. hol fáj a hasa. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. és elfelejtettem feltölteni a készletet. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés. Igyekeztem megnyugtatni. Idônként azt gondoltam: biztos.. hogy ha jól szopik a baba. csendesen feküdt. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. Reggel jelentkezett az apuka. azonnal jelentkezzenek. Amikor megérkeztem. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. többet talán hívni sem fognak. Elképzeltem. Végül is a vizsgálat ürügyén. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. barátságosan mellém kuporodott. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. megszûnik a görcs. – Úgy látszik. gondoltam. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte... Fecskendô és tû azért még akadt a háznál. úgy ahogy volt. aláárkolt szemekkel. – Az éjjel is többször volt széklete. Perceken belül kiállt a fájdalom. Állapota fokozatosan javulni kezdett. 48 .gyógyszereket. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. és az éjjel sokszor szopott. nem lehet nagyobb baj. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához.. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt. Aggasztónak tûnt a helyzet. Nem engedte magát megvizsgálni. Szerencsére inni tudott. s olyan közel bújt. Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni. Nem tudom. s hogy reggel újra jelentkeznek. s közben ellazulva elképzeltem. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. Megbeszéltük. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. és intenzíven programozni kezdtem. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. nem volt már több széklete a kicsinek. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg. szintemre mentem. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált. hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak. nagyon fáj a vesém”. Ennek már fele sem tréfa. hogy gyógyul a baba. hogy be tudj melegedni. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. hogy elmúlik a fájdalom. és semmi mást nem fogad el. Mit gondol. amilyen sokáig csak tudtam. és elképzeltem.

Gondolatban megkértem. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. Igen ám. bundás. és megfigyelem saját érzéseimet. Szinte még le se tettem a fejemet. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. mint pöttöm sámán. kedves. és már szunyáltam is. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól. jelentkeztek a tünetek. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. és ami marad. napja vártam. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített. Egyre gyakrabban elôfordul. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. ráadásul jó hangosan. Gondoltam. amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. érzem. mert az eredményen magam is meglepôdtem. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 . Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. hogy vajon mit érez a pici. gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva. részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. Már 3. a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar. ha inkább ô hív fel. de tekintettel a telefonszámlára. Ô. miért fáj néha a vénám. azt költsük el arra. Egyedül Zsebi névre hallgató. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. mint a Silva-könyv. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. Bár nem számítottam rá. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. amikor infúziót kötök be. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. és közben. Nem a panaszaim miatt. valamint olyankor. nincs mese. így aztán kimondott szavak nélkül. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. amire éppen kell. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. Aztán rájöttem. mint magától a fájdalomtól. jobban örültem volna. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. hanem csak azért. hátha jelentkezik.Elôször nem értettem.

annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus. és akkor is sokkal enyhébben. ha felidézem magamban ezt az emléket. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. Másnap sem fájt! Elôször azt hittem. ezt követôen viszont már csak ritkán. Némethez hasonló. Halálos sebet kaptam. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. alig tudtam abbahagyni. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. Nem bírta elviselni a szenvedésemet. de sokáig agonizáltam. Mélységes szomorúságot éreztem. Ha nagy néha még elôfordul. Szintén fiatal nô voltam. Késôbb felszínre bukkant még egy.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete. mire ô fölkapta puskáját. szinte kastély méretû és jellegû. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. Atlantiszra gondoltam. félig már elalvás közben. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. és valaki hasba szúrt. és hasba lôtt. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott. naponta kétszeri szintremenetel segített. s láttam. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. megfojtott. amely mindaddig az otthonom volt. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem. A lapocot tartva éreztem.) Másnap. már csak elvétve fájt a hasam. magába temette a tenger. levettem a könyvespolcról egy 50 . már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. bekattant. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. (Azóta is kerülget. ami számomra addig fontos volt. és programoztam. De nem fájt a következô hónapban sem. akivel forrón szerettük egymást. Magam is meglepôdtem. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. Amikor az álomból fölébredtem. és végiggondolom. ahogy az alig néhány hetes. Szeretteimet és mindent. Vagy fél órán át rázott a sírás. Miután ez is a felszínre került. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. akkor talán el sem megyek. Négy éve. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. amióta a tanfolyamot elvégeztem. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. és nagyon sírtam. hogy fiatal nô vagyok. s hogy megrövidítse. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam. amikor az elsô nap este rájöttem. eszembe jut. még mindig az élmény hatása alatt. és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. akit Annának szólítanak. hideg és barátságtalan házban laktunk. Egyik esti meditációm után. hogy ha van valami olyan. hogy minden másról megfeledkeztem. még perceken át nagyon fájt a hasam. hogy hasfájás környékez. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett.

amit még nem olvastam. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. és elolvastam az elsô mondatot. hogy szó szerint emlékszem. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve.” Aztán. mert csúnyán gennyedzett. állandóan kirepedezett. Amióta ez történt. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. Orvostól orvosig jártam vele. ami mindkét lábfejemet beborította. Találomra felütöttem. Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam. de a 51 . Nagyon sokat szenvedtem vele. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. hogy napról-napra egyre többen leszünk. milyen jó. plasztiklencsés. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. egy napot sem hagytam ki. A legelképesztôbb dolgok derültek ki. a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. hogy nekik az egész életük jó legyen.és vérnyomáspanaszaim. amin a tekintetem megakadt. A gyermekkorom óta tartó szív. csupa seb volt. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. hogy teljesen egészséges vagyok. amikor szememet közvetlenül éri a napfény. még mindig az élmény hatása alatt. Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek.Atlantiszról szóló könyvet. kínzó ekcémámból. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. Erdei Judit. és bátran ki is merem jelenteni. Aztán bekattant: igen. dr. és meghatódottan csodáltam. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. Mintha a szemüveg viselésével az ô. (Sajnos nem a rövidlátással). milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. Már öreg voltam. és hamarosan eljön majd az az idô. Szívbôl remélem. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. Nem biztos. aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. Eddig nem tudtam. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam. Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy távolba még nem látok egészen élesen. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal. hogy neonatológusként dolgozhatok. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem.

s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. Alig hiszem el. akkora. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. Vágyam azonban erôs volt. de elmulasztani nem sikerült. 52 . és senki sem tudott róla semmit. Hatalmas csörömpölés hallatszott. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. Hála azonban az agykontrollnak. Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. Gyógyítottam laboromban. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés. Volt olyan telem. A balesetben. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. melynek töve egyre szaporodott. A gondról az eltûnést követô 6. Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet. hiszen többször is megfordult nálunk. betegségem már a múlté. bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. és úgy csizmába bújni. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. Tetôtôl talpig fehér volt. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. vagy inkább lebegett. hogy most fordul be a sarkon. csak az a bizonyos 4 autó tört össze. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). Elég lehangoló látványt nyújtott. Eszembe jut. úgy bedagadt a lábam. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. mert mire a munkából hazaértem. még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. Jól emlékeztem a külsejére. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. Hála az agykontrollnak. szinte áttetszô. Azt mondták. Remek érzés.sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. napon szereztem tudomást. nem úgy nézett ki. A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. kb. Teljesen tünetmentes vagyok. most megy el a szomszéd elôtt. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. mintha élne. mint a mutatóujjamon a köröm. Elégedetten néztem meg alkotásomat. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. él. tanuljak meg együtt élni vele.

hogy a Batthyányi térre kell mennem. egy másféle egészséget. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk. s közöttük a gyerek.Otthon a szintemre mentem. „csak” az egész életünk vált csodálatossá. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. Beköltözött hozzánk a derû. – Ôk akarják. a nyugalom és a növekvô bôség. Nappal vizsgálódtam és programoztam. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. én pedig programoztam. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. minden ügyünk egyre jobban alakul. magam sem tudom miért. és azt is. pontosan úgy. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. 4-szer mentem szintemre. Ennek ellenére gyakoroltam. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. Naponta 3-szor. akik 53 . tehát él. ülünk a kocsiban. Szóltam a szülôknek. hogy együtt jövünk haza. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. Ezt a dátumot csak azért írom le. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. majd együtt jönnek haza. Éva. azzal a nem titkolt céllal. mint amit korábban ismertem. még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. Ezt. Elképzeltem. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. hogy jöjjenek velünk. amikor otthon beszélgettünk. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. hogy élénken ver a szíve. igaz bátortalanul. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. megteremtett egy jobb. Nappal elképzeltem. már az is eredmény. Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. Fájdalmam csökkent. ha az állapotom nem romlik tovább. hogy a gyereknek segítségre van szüksége. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. ahogy programozáskor elképzeltem. Éjszakánként üzentem. de úgy éreztem. Gondoltam. hogy itthon mindenki várja. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren. és elôször is megállapítottam. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. hogy tombol az influenzajárvány. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. mi a férjemmel pedig mentünk tovább. a gyerek is akarja. Felutaztunk.” Érdekes. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. elmondtam a szülôknek. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Minden területen. hátul a két szülô. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. Én mára moziba készültem. Meg kell vallanom.

hogy amit eddig elértem az életemben. Az biztos. „egyetemes anyag”. Gondoltam. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. lássuk. talán ahhoz hasonlíthatnám. s egyre jobban. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert. mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. hogy milyen az. s most visszahozzák.. Gondoltam. Úgy állok hozzá. de talán nem mertem elhinni. itt az alkalom.csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. Azóta valóban egyre jobban vagyok. majd felütöttem. hogy hajnalban. és minden hullám egy-egy ember. Természetesen elmentünk a rendôrségre. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. Hibáimból tanulok. kellemesen meleg. Nagy élmény volt megtapasztalni. Csodainjekcióim. Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen. a gyomromat beszûkítettem. Valósággal érezni lehetett a teremben. sem másokat. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. Nagy élmény volt számomra. kékesfehéres. már-már olyan közel. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. lemérjem. eredményeimbôl pedig erôt merítek. Végezetül meg kell vallanom. de világosan éreztem jelenlétüket.. Testünk maga volt az egész teret betöltô. habfürdôvel teli vízben úszkálnék. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. A. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. F. Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. pozitív gondolkodású ember van együtt. Kiderült. kikocsikázták magukat. A képernyô sötét lett. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 . hogy szinte láttam a benne ülôket. s én elaludtam. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. mintha kellemesen meleg. Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. illetve csepegôre állítottam. az a saját. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni. Elképzeltem. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. hogy: „No. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. Nagyon könnyûnek éreztem magam. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét. Egy voltam az egésszel. ha sok. könnyû. Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. hol tartok. ám mégis része annak. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. A korábbi problémáim feladatokká változtak.. Nem láttam magamat. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. hogy létezik a „közös tudat”. hogy én nagyon örültem az eredménynek. különleges tengerben. Ekkor „elszakadt a film”. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel.

és szubjektív kommunikációval üzentem neki. piros szívecskékkel. Elôször roppant mérges lettem. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. Elképzeltem. Azt mondják. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. kb. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. hogy kevés a türelme és az önbizalma. Ezután jöttek a granulocyták. Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. mert álmos voltam. F. hogy nem volt köpetem.Éjszakai ügyeletben megéreztem. nagy fehér madarak képében. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. hogy kb. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. ám sokkal inkább az a baj. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie. mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. hajnali 3 óra volt. mert munkát hoznak. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. Nekem ez azért nagy élmény. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. de én ezt nem vártam meg. hogy a jó hangulat belôlem árad. látszólag semmi különöset sem teszek. A vörösvértesteket feltartóztattam. Kb. 6 hétig nem dolgozhatok. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket. pedig én nem jópofáskodom. kedves megjegyzéseket tesznek. alfába mentem. Sötétséget. (A vér vasszintje 4. hogy legyek nyitottabb. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket.5 µmol/l volt. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. Megérzik. A váladék úgy eltûnt. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre. figyeljek jobban másokra. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. oldott légkört teremtek magam körül. és mivel éhesek voltak. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. hogy ki kell nyitnom a szememet. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek. hogy fel kell kelnem. Fénysebesen a laboromba vittem. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez. Ha jól sikerül a programozás. és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki. jött az ügyeletes autó. Gyakran mondogatják. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. Pár perc múlva csengettek. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. de aztán gondoltam egyet. 10 perc múlva. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. A tanácsadóim is sokat segítenek. Kecskemét 55 . felcsipegették a baktériumokat. Nem akartam. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. Igen erôs érzésem támadt. Hiszed vagy nem. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. amit magamtól is tudtam. Orvosom azt mondta. magammal elég alfában foglalkozni. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. hogy mitôl. Érdekes volt. meg tudja csinálni a feladatát. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. Anikó. csak én.

hogy egye is meg az ígért marhahúst. mert a laborosokat okolták.) Azóta is alkalmazom a képet. s úgy tûnt. majd azt. Szolnok Elveszett a sündisznónk. hogy a cica eszi a húst. Elmeséltem neki. amit már megállapítottak. Alfába mentem. A tanult módon kinagyítottam a képet. Férjem nem hitte el a történetet. és haza akart menni. s Marina futott a tányérjához. Beáta. mert olyan nincs. Súlyos állapotban lévô. Hiába kapcsolgatja. ez nagyon kegyetlenül hangzik. s ezt a férjével is közölték. a bal oldalon. s esettanulmányt végeztem az ügyön. alig volt már mûködô veseszövete. Férjem teljesen paff lett. hogy sajnos elromlott a tévé. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. Vizualizáltam magamban a jelenetet. mondja. és vizualizáltam. Tudom.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket. hogy olyan szerv- 56 . Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. ahol a süni pöfögött. mûvesével tartottuk életben. Gyakran elôfordul azonban. Arra vártak. A fônôvér ideges. volt egy piros és egy kék vezeték. azt mondja. így csak ki kell javítanom. Ôszintén szólva én is alig. vagyis mikor hal meg a nô. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak. nem reagál. hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot. hogy elszakadt a vezeték. hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. Néhány szabadnapot töltöttem otthon. de hát ez az igazság. ha ez igaz. amit az orvosok csinálnak. hogy keresse meg Mukit. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam. Több szerve is károsodott. majd átmentem a másik szobába. a macskának. ahol láttam. hogy az asszony hazamegy. azzal a hírrel fogadtak. nem hitt a szemének. hogy mit láttam alfában. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. Az is érdekes. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe. ahol külföldön dolgozom. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. ami itt folyik. Azonnal átmentem a másik szobába.. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. hogy mikor „ürül meg a hely”. terhes nô került az osztályra. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. Ez egy „baromság”. s kiderült. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. s azt. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. amibôl egyre több gond fakad. ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. Az orvosok is lemondtak róla. s amikor legközelebb dolgozni mentem. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. éppen ott. Alig telt el 1-2 perc.. amit egyébként csak péntekenként kap. Kijöttem szintemrôl. hogy teljesen jól érzi magát. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. A cica azonnal nekilódult. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. és egy farakás tövéhez szaladt. Azt mondta. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. ez nem normális.

mert állandóan úgy éreztem. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. Ez a könnyebb. és jól tudok aludni. ami a sok. hogy megfulladok. boldogságot. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. Ekkor teljes depresszióba estem. hanem megbékéltem sorsommal. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. és nagyon szeretik Relax Manót is. s pontosan úgy nézek ki. kitisztítottam a pajzsmirigyet. tudtam. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. vagyis a csodálatos nyugalmat. Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. pedig már a beutalóm is megvolt. hogy az teljesen elmúlt. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. ha komolyan veszem. életörömet. hiszen nem is tudnak róla. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni.károsodás nyomára jutok. Krónikus hátfájásom. Határtalan szeretet. ami erôs megfázásból maradt vissza. egy szóval élvezem. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. segít rajtam. és elhatároztam. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. amelyek hízlalnak. s már nem fulladok. ha nem voltam éhes. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. aminek következtében bal oldala lebénult. Erre külön nem programoztam. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. nem keseregtem. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét. sokat hallgatok zenét. Nagyon izgatott a téma. akkor is. F. elképzeltem. A 3. amitôl csak a kilók szaporodnak. Azt is elhatároztam. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. több héten keresztül elképzeltem. s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. Két éjszaka elolvastam az összeset. Visszatért az életkedvem. hogy rendbe teszem az életemet. és jó irányba terelem gondolataimat. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. Bánatomban ettem. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. amirôl a kórlapban nem esik említés. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. hogy most is ilyen vagyok.. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. nap elkezdtem a meditálást. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. és abban a pillanatban a 57 . Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. Meg is lett az eredménye. Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. amit az agykontroll adott. hit és vágy tölt el. fantasztikus energiát. 5 és 10 évesek. aki Szegeden él. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. tornázom. ami örökre elvitte. Állapota napról napra rosszabbodott. és agylágyulása lett. ami nagyon zavart. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. teljesen megszûnt. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. E. hogy nem sírtam. nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. Ezeket a képeket naponta 3-szor. Bátyámtól. Fölemeltem a fedôt.

és meditálni is fog. ám fôleg azért. s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. kamillateával kezeli a végbélnyílást. Mindig azt válaszolta. édesanyámmal és öcsémmel éltem. Én azt ajánlottam. külön lakásban. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. Teljesen odavoltak a csodálkozástól. Ma már teljesen panaszmentes. teljesen megváltozott az életem. Behunytam a szememet. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. hogy egyre jobban. sokkal magányosabb életformára. mely szökôkútszerûen csörgedezik. mert épp elôzô nap dobtam ki. A laboromban gyógyítottam. Gyász nélkül telt el néhány hét.forró zsír a nyakamra fröccsent. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. Szegeden történt. mehetek az ügyeletre. hogy ô is tesz a cél érdekében. s azonnal feldagadt. Éva. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. hogy ne siesse el. A laboromban már várt két tanácsadóm. s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. Demis Russos és Barbara Streisand. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. Megkértem rokonaimat. hogy meg kell mûteni. hogy önálló életet kezdjek. s kértem rokonaimat. de megegyeztünk. 58 . Már másnap beköltöztem a lakásába. Gondoltam magamban. s bekenték hûsítô. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. Mohácson. hanem egy baráti látogatáson. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. Temetés. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. berendezkedni egy új. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. Ezt 10 alkalommal ismételtük meg. Én akkor. és belenéztem a tükörbe. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. levettem kezeimet a nyakamról. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. és jó mélyen ellazultam. fehér folyadékkal. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. hogy siessünk haza. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. mert 3 helyen megcsípett. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. Mondtam a sógornômnek. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. Szüleim elváltak. vagy talán több is. Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. hogy amikorra kinyitom a szemem. Vigyáz a táplálkozására. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket. hogy van. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról. hiszen rengeteg tennivalóm volt. munkahely. hogy na. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. Nem itthon. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. Alig hittem a szememnek. halványzöld élet vizébe. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. Aztán elképzeltem. Édesapám a nagypapámmal élt. Nagyon fájt. leültem a fotelba. biztosan leégett a nyakamról a bôr. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. Amikor meghalt.

már nem létezik. ez nekem rossz. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. Átöleltük egymást. hogy ô a fizikai létben. Agykontrolloktatómtól. Programozásom célja a talponmaradás volt. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. 2-3 órát aludtam éjszaka. ami egyre jobban fájt. gyógyszer nélküli alvást. és szó szerint „elzavart” hozzá. hogy bárhol vagyok. ezt az egész helyzetet. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. dr. amíg az aput el nem engedem magamtól. ami történt velem és családommal. Napközben fáradt. Meglepetés ért. kíváncsi. bárhová néztem. csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. nyugodt. hogy nem értem a halál fogalmát. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. Megértettem. jövendô életek. és közölte. Jankovich István: Túléltem a halálomat. fásult voltam. Kiderült.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. hogy édesapámat miben temettük el. akik hasonló helyzetbe kerültek. miért kínoz. Anélkül. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. mégsem bizonyult haszontalannak. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább. Nem tudtam. ez a kincs már az enyém. Nem volt halál. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. Biztatott. világossá vált számomra. Nem utasította el. hogy ô lesz a tanácsadóm. amikor Mohácsról hazahozták. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. azt is felszínesen. Hiszen abban a lakásban élek. D. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. Igaz. A legnagyobb meglepetés akkor ért. 59 . s én egy kicsit megnyugodtam. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. Domján Lászlótól kértem segítséget. mert nem én azonosítottam. Bruce Goldberg: Elôzô életek. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. ami ekkor elöntött. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk. kiket kérek föl erre a tisztségre. Zavart. ahol ô élt. Rendszeresen relaxáltam.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. pszichiátert keresett nekem. de érzelem! Amikor erre rájöttem. korlátok. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. és szinte mindig olyan érzésem támadt. meditáltam. (Ma már a Létközt is mondanám. Teltek a hónapok. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Már megértettem. miben utazott el. – Rendszeresen programoztam a mély. én természetesen elôre elterveztem. célcentrikus ember vagyok. bármennyi idô is telt el. Kivéve a fônöknômet. s így egyre jobban hiányzott. nem nevetett ki. 6 hét táppénz következett. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl. Nagyon gyakran álmodtam vele. Kínoztak az álmaim. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. próbáljam meg. Amikor tanácsadókat kellett választani. dr. ebben a dimenzióban. Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. Más mindenki hitt nekem. hátha segít. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. amiben nekem tanácsadóként megjelent. hanem mindenkinek. Edith Fiore: Nyugtalan holtak. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. negatív érzelem. hogy álmaimnak üzenetértéke van. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. hol a gond. Elég nyughatatlan. és azt sem tudtam. hogy tudtam volna. Nem léteztek határok.L. hogy addig nem lesz belsô békém. ott minden róla mesélt.

hátha segít valakinek. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. s nem pedig cél. és ne tartson nagyképûnek. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. melyben hittem is. Minden ember tudja. mert mások mint én. – Sokszor néztem édesapámról videót. Tudtam. vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. Ekkor ô a 78. hogy számára mi a legjobb megoldás. Arra is. – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. és feltétel. A gyógyulás azonban csak nem jött. Hát ennyi egy most 24 éves lány története. aki menni akar. Elmondhatom. Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért. szép sikerek tulajdonosa lettem. És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. epeköve volt. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. hogy itthon. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. Fekete Marianna. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. Persze agykontrollal. de ezek ma már nem a fájdalom. Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. évében járt. Mint késôbb kiderült. hogy ô is egyre jobban legyen. Ôk is zsenik. a mai napig elérzékenyülök. de rájöttem. És miért? Mert más vagyok. de nem bánt. Azóta boldognak. Sôt. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre. hanem a boldogság könnyei. s találkozni Vele. megtöltött egy kisebb zacskót. fényképeket. fájdalmat nem okoz. Addig hallgattam ezeket az állításokat. A zseniségem abban rejlik. és naponta meghallgattam. Most megtettem. és tisztáztuk. Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. Csak az megy el. emiatt a mûtétet el kellett halasztani. mint a többi ember. késôbb egyre könnyebb lett. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. hogy elfogadom a másságukat. ha az üdvözlô. hogy ô a tanácsadóm. naponta 3-szor. amit ne érhetnék el. – Írtam egy levelet édesapámnak. Ha ô akart. mindenben segít. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . egyedül nem mertem laboromba menni. Elmondtam. kiegyensúlyozottnak érzem magam. hogy hiába. s egész életében makkegészséges volt. 48 db kô került ki belôle. A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen. magnóra mondtam. amíg félelem élt bennem. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. ezt köteles vagyok tudomásul venni. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. hogy zseni vagyok. Én közben teljes mellbedobással programoztam. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. Igaz. de még csak javulás sem. illetve a búcsúimát mondjuk közösen. Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat.

ta. Isten akaratában. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. mennie kellett. hogy fekete a torka. sokkal jobban dönt. hogy neki még élnie kell. Ezen bárhogy akartam is. hol beteg. amit mindenáron el akartam érni. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. és égô vörös a nyelve. Fekete Szabolcs. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. és én tehetetlen vagyok. ha ez néha fájdalmasnak tûnik. Aztán szörnyû volt nézni. Egyszerûen nem akartam engedni. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. hogy az agykontroll valóban mûködik. Kezdtem keresni. sôt. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ha ô meggyógyul. Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. és azt hittem. izzadt. aki tudhatja: Istenre. még akkor is. hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. Bízzuk ezt „szakemberre”. és ha nem félünk. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. hogy meghaljon. de azt eldönteni. Pedig hittem. Hát feküdjünk a hullámok hátára. Lehet. nem tudjuk. mint én. Ennek köszönhetem. ahogy azt kell. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. Mást szerintem nem is tehetünk. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. hogy miért adott ilyen alanyt. és sok szenvedésre. Fôleg nekem. Késôn jöttem rá. amit le kellett gyôznöm. az egyetlenre. hogy miért nem mûködik az. leírni nem lehet – megélni kell. Kérésére én próbálkoztam elôször. amit nem lehet. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. szinte remegett a hangja. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. mert azt hittem. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. hogy igazán mi a jó nekünk. vágytam és elvártam. hogy el tudtam hinni. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. nem változtathattam. és megköszöntem neki és Istennek. akkor 61 . Számomra a legfôbb konklúzió. Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. hogy tanulhattam a halálából. igazán. A külsô leírása nagyon jól sikerült. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. Ekkor még nem tudtam. és hagyjuk. Hát nem volt annak semmi baja. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. ez meg sem fordult a fejemben. mégpedig jó szándékkal. s mondhatom. így lesz jó mindenkinek. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. hogy vigyen az ár! Higgyük. hogy visszaszerezhessem azt. de nekem sokat jelent. hogy jó irányba visz. amit ez okozott. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. hogy szélmalomharcot folytatok. Meghalt. Egyszerûen nem értettem. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. hogy furcsán hangzik. idôvel kisimul a víz. hogy olyant akarok. az mindenkinek jó lesz. Újra és újra nekifeszültem valaminek. Kitûztem magam elé egy célt. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. hogy nem lehet megmenteni. Minden családtagom biztosra vette. Csak egy kis idôhúzásra futotta. Megpillantottam. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. akit szeretek. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. Ô bevallottan nagyon izgult.

S mire az 500. Lánya született! 62 . szétszedett egy addig rendkívül masszív. Megijedtem. intelligens ember. Jött is rögtön a válasz: – Nem.-hoz értem. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. határoztam el. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. megnézem alfában – válaszoltam. én ezt megteszem. José Silva azt tanácsolja. De mielôtt elindulnánk. s mindennek az a kiváltó oka. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. több iskolát is végzett. hisz annak nem ott volt a helye. Igen. rohanjunk az orvoshoz. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. Na jó. a 100. Eltöltött a nyugalom. de az is segített. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék. visszahúzódó. hogy ezt a pillanatot megússzuk. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. értelmes. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. hogy ez nem valami múló illúzió. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot. a fûben hever egy halott csecsemô. Aznap békésen ebédeltünk. nincs a gyereknek semmi komoly baja. hogy a 2 éves. de én mögötte állok. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. de minden gondjának ez az oka. Azt tanultuk. mehetünk az orvoshoz. de sikerült elkapnom. Egyik délelôtt kavarom a rántást.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. de a dobhártya ép – láttam képzeletben. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. hogy végezz el 500 esettanulmányt. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. Kb. Gyorsan elôkerítem az apját. Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. Irány vissza alfába! Elképzeltem. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. a saját korosztályát is kerüli. golyós számológépet. Addig vizualizáltam ezt. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. Nem pörög a nyelve. A visszajelzéskor társam elmondta. Nem bír beszélni. éppen megbillen. amíg teljesen meg nem nyugodtam. valóban rendkívül gátlásos. s akkor már biztos lehetsz magadban. amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. Máig sem tudom. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. kutyákat. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. gondoltam megnézem alfában. A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. rózsaszínû masni. után kezdtem elhinni. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. Valójában tud beszélni. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. a füle vérzik. s két kézzel. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé. A diagnózis pontosan az lett. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. Az elsô eset volt. És ekkor szinte zúdultak a gondolatok. A riadalomtól teljesen kizökkentem. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. és nézegettük a kertekben a virágokat. macskákat. csak nagyon gátlásos. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent. A gyerek ordít.

mint a gyereken. hogy mi okozhatja a tüneteket. Végezetül egy szép gyógyulási siker. most már mondd meg azt is. Repül az ing.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. felsô rész és hozzá való sapka. infarktus után mûtötték. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. köti ki a nyakkendôjét. Félidôs várandós rokonunktól jött a hír. Látom. kb. váltakozva. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik. az elképedés óriási. csak éppen nem bírták a strapát. hogy vannak. közben rúgja le a cipôjét. hogy néhány csigolya. nincs. A környezô erek vették át a funkciót. egybevetik a régi és az új felvételeket. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. 1 m átmérôjû. de semmi rendkívüli sincs a látványban. a nadrág. mi okozza a panaszokat. hát nem látom a 3 eret. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. ismét kórházba kerül. A 3. Meg kell mûteni. kiáltja. Az az igazi apa. de mozdulatlan baba. a gyermek kezét fogva. kezdett panaszkodni. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. aki egyenruhát visel! – mondtam. kivizsgálják. rajta egy szép. csak éppen valami szokatlant érzek. Szépen rendbe jött. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. Ledobja a nagykabátot. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. s így végig. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. A válasz mindig az. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. Nézem alfában. nagyon aranyos. eltûnt. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. hogy a 3. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. akinek 63 . hol lehet? Bárhol keresem. No. A földön szalma. Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. Ismerôsünk hitetlenkedett. Levél ritkán jöttment. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. felsô rész. Az elsô elképedés után kuncogok magamban. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. hogy nincs meg a 3. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. Sokszor kérdezem. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. hogy mi a bajod! Itt a bajom. a zakót. Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. hogy útban van az újabb baba. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. majd villámgyorsan vetkôzni kezd. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában. de add meg a címedet. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. jellegzetes formájú sapka. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk. Egy alfatárs megkért. csak 2-t. hogy szakad róla a veríték. válasz jön. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. Tényszerû valóság. jobb életet keresni. Azt mondd meg. pláne nem feketét.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést. Teltek az évek. de alfában idônként megnéztem. érdarab felszívódott. szépen öltöztetett. fekete kendô a fején. akkor már nem élt. Hû. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. majd megírom! Otthon megnéztem alfában.

– Figyelemreméltó és tanulságos. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. Orvostól orvosig viszik. mint az épen. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. milyen szag lengedezett napokig a házban. rövidebb lábúnak láttam magam. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. hogy képes vagy segíteni. Húsz éven keresztül éltem így. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl. kennek rá mindent. A tünetek csak szaporodnak. meséld el. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna. egyszerre mind a 8-at. este. Fantasztikus érzés volt. délben. mert éreztem. s megtehettem. Gyógyítani kezdtem alfában. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban. az elsôk között. mert jól mutatja ez. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom.. képzeletben már kissé szebben jártam. Bíztam az agykontrollban. Pontosabban szólva elégettem ôket. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. Másfél évig reggel. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam.. – Mennyi ideig programoztad. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. Lelki szemeimmel görbének. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni. de a megvalósítása igen egyszerû. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. akkor menni fog. apránként. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult. hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. és nem voltam túl fáradt. de ez már minimális. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. és hiába igyekeztem. szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. de semmi nem használ. Képzelheted.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. – Hadd kérdezzem meg. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. Ha éjjel fölébredtem. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód.

ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. Az „én beteg vagyok”. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. – Igen. Most végre megtudtam. milyen egészségesnek lenni! Igen. Sokan azt mondják. nem! Csak a járásom változott.. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy mennyire az. és délután. A tanfolyam óta megérzem. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra.) 65 . hogy mennyire szilárd az énképünk. amikre nem is mert gondolni. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között. Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás. és azt hiszem ez is hozzájárult. – Az étrended nem változott attól. akkor is programozok. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön. Egyik orvosrokonom. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok. ahogy olyan csodálatosan járok. problémás eseteivel sokszor megkeres minket. én úgy csinálom. de tapasztalatom azt mutatja. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. mégis igaznak bizonyultak. – Nem. Hozzáteszem. ma teljesen egészségesnek érzem magam. vérzéseket szüntettem meg. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. Fájdalmakat. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. de melegen ajánlom. én is ezt tapasztaltam. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk. hogy zergének képzelted magad?.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. hogy könnyedebben. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. mint egy zerge.. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki. másként járok már. De nem csak én vettem észre a változást. Szerintem egyedül is remekül lehet. Vizsgálok. ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy. olykor kombinálva a két módszert. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem.. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. amik mind növelték hitemet. Egy idô múlva érezni kezdtem. Eseted is jelzi.. boldognak. és döbbenetes. és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le. hogy olyan információk is elôjöttek.. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. Óvónôként dolgozom. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni. Én tudom. és utána gyógyítom magamat. hogy egyedül is remekül megy.. s láttam magamat lelki szemeimmel. amikor a gyerekek elalszanak. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek.

Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. Büszke vagyok rá. én kezdtem elfelejteni. Az agykontroll számomra életforma lett. Ma már gimnazista. Boltom Horvátország határán van. most már tudom. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. Úgy éreztem. Késôbb már nem akciót hirdettem. hogy mit jelent nevetni. hogy megtanulhattam. mi már nyertünk. mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. Fischerné Kovács Aranka. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. és én egyre jobban a vevôket. hogy mertem lépni. feleség. 66 . nem véletlenül. Arról álmodni sem mertem. A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. állandó migrénem. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. Gyötört még isiász és lumbágó. Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem. Hálás vagyok. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni. jogom semmi. Lehet hogy sokan azt mondják. az Agykontrollkönyv. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. hogy családom minden tagja. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. nem befolyásolják a jó kedvemet. Akkor azt gondoltam. Érzelmileg feltöltôdtem. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. mert sok szeretet és kitartás van benne. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. akciós árakat hirdetve. hogy komoly bajban vagyok. szeretik a boltunkat. s ismét tudok segíteni másokon. depressziós és introvertált voltam. hogy néha elájultam a fájdalomtól. hogy mi az illat. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. amilyenrôl eddig csak álmodtam. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. A munkámban is újra örömet találok. hogy csak felelôsségem van. leggyönyörûbb meditációnak. A 2. Ma is vannak súlyos nehézségeim. Nekem siker. amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. s ráadásul semmire sem vagyok jó. Úgy láttam. Állandó kétségek között ôrlôdtem. hogy ha csak a fele igaz annak. hisz csôdöt mondtam mint anya. szokványos tucattörténet. Ekkor került kezembe. szakember. Energiám kifogyhatatlan. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. olyan fejgörcsökkel. A legnagyobb örömöm kislányomban van. amit a könyv ír. hanem virágot és hálát hintettem. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. Egyébként gyógypedagógus vagyok. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. Újra türelmes lettem. Újra boldog és egészséges vagyok. állandóan tanulok. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók. s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. de az is siker volt. és mi a szag. A nyáron volt az esküvônk. kislányom kínlódott. A házasságom tönkrement. hogy a munkában sem sikerül semmi. s ráadásul egyfolytában betegeskedem.

A mûtét jól sikerült. szegény nagyon sántított. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom. Hitt nekem. gyors léptekkel ment. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. Halmozottan fogyatékos. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. oda nem való anyagokat. de azóta sem remeg a beteg feje! F. És képzeld. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. Másnap feltették a gépet a fiúra. hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal. azt most képes vagyok feladatként kezelni.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. és a fülzúgása is elmúlt. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún.–né S. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. akivel nyak. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral. valóban talál is. szinte minden szavát megértettük! F. Programozásunk hatására javult a kislány állapota. hisz saját érdeke is az. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. hogy az optimális idôpontban ébredjek. Zita 67 . ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. Két nap múlva átjött látogatóba. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. Úgy gondoltam. mint eddig egész évben együttvéve. határozott. Ez éjszaka egy kb. Elmondhatom. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. Rosszul forrt össze a csont. és elmeséltem neki. Leírok néhányat. Késôbb az is kiderült. és megoldásokat keresni rá. Átmentem hozzá. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. Szuper ez a Benton doki. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. Azóta is egészséges. Kati. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. s ô egyre jobban érzi magát. és állandóan fájdalmak kínozták. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt.és csípôtornát végeztettünk a beteggel. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. de ma többet magyarázott. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. és láss csodát. Gyógyítottam más betegségeit is. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes. aki keres. 10 perces mûtét volt. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. 50 év körüli. Nem csoda. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. hogy a vérnyomása is normalizálódott. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját. Ezek végeit lecsipegettem. A Honvéd kórházban operálták. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta.

Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. márciustól decemberig. kopást jelzett. F. de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. hogy legyen bátrabb. önállóbb. hogy aludja át az éjszakát. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. naponta. ami meszesedést. hogy az Expressz újságot böngészem. hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. este 30–35 percig. egyértelmûen megerôsítették. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. s azt mondták. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk. A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. amikor felébredt. az Onkológián. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. kiegyensúlyozottabbá váltam. hogy ô már nagylány. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. s éjszaka azt üzentem neki. A valóságban is pontosan így történt. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. amire igazán vágytam. hogy ennyi bajom legyen.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el. Jöttek is szép lassan a sikerek. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. nyugodtabbá. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. osteomát találtak. Amikor 2 éves lett. Kislányom már 5 éves. Másnap reggel. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. Hittem magamban. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. ez nem lehet igaz. A tanfolyamnak köszönhetem. tehát tömör) képlet látható. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. merészebb. Kitartóan programoztam érte. Akkoriban váltam el. meg kell mûteni. amely lehet angiomyolipoma. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. azt gondoltam. Egyik éjszaka azt álmodtam. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. hogy még ezek után sem estem kétségbe.” 1993. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. december: „Jobb vese normális. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. Nyaki gerincfelvétel is készült. lemegy a boltba bevásárolni.Megszületett már a gyermekem. Teljesen elkeseredtem. A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot. Megtaláltam! Olyan munkát. kissé szabálytalan kontúrú. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki.” 1993. azzal jött oda hozzám.

és ahogy közeledett a 3 óra. hogy az elváltozás eltûnt. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. hogy boldogan mosolyog. mert újra dolgozhat. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. s ideiglenes munkát ajánlott.meditáltam is. és húgom. Május közepén közölték húgommal. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. hogy hallgassa meg kérését. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. 3 hónappal ezelôtt. 3-szor ismételtem meg. és teljesen lázba jött. Nagyon boldog voltam. Azonnal áttelefonált a gégészetre. úgy. Az történt. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. hogy június 1-tôl dolgozhat. Naponta 3-szor fél órát programoztam. Üzentem húgom fônökének. majd letöröltem. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. Ültem a padon. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. F. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. Nyakcsigolyáimat pedig kis. és utána viszem a két leletet az Onkológiára. amint húgom kétségbeesetten sír. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. gömbölyû daganatot. és kimondhatatlanul boldog vagyok. Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. feltette a két képet. s azonnal elfogadtam. Ettôl kezdve mindig mosolygó. majd darabokra törtem ezt a képet. Én meg csak röpködtem örömömben. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. Már fél éve kísérletezett. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. energetizált vizet. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt. június 1ét. hogy visszamenjen dolgozni. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. Ezt kb. hogy beszámoljon a meglepô változásról. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. 69 . Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. hogy ezt soha többé ne lássam. hogy soha többé ne jöjjön elô. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe.

Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. sajnálkozva tekintett rám. Pedagógusként dolgozom. hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. s már ment is érte. de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. Például türelmes és megértô lettem. hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. díj. Köszönöm a szerzôknek a könyvet. úsztam a verejtékben. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával.A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. kerestem a szavakat. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. Pl. Aki hallott már e betegségrôl. Elhatároztuk. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. hogy egyébként komolyan készültem az órára. injekciókúrákra jártam. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. az tudja. ha több kollégám is beül az órámra. nem bántam meg. Boldogan vettem tudomásul. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. de ezek nem. Közben rengeteg gyógyszert szedtem. s most 80 vagyok. és nagyon tetszik ez az életforma. Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit. Másnap hallgattam a rádiót. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. fülig pirultam. hogy fölvettek a fôiskolára. hogy aki csak meglátott. Remekül szórakoztunk. 1995. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével. nem jövök már zavarba. Éva megnyerte a fôdíjat. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár. illetve a penészgombákra. Konkrétan: 101 kg voltam. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. hogy mi nyerünk. Meggyógyítottam egy barátomat. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban. Ugyanez volt a helyzet.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. mert olyan allergiás roham jött rám. válaszoltam. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. s észrevettem. igen nagy örömömre. kitûnô eredményeim vannak.) Hát ez már túlzás lenne. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül. A tanfolyam elvégzése után. valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. sôt még akkor sem. annak ellenére. vagy csak minimálisan csökkentették 70 . Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot. elhagytam a rossz szokásaimat. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. a kihúzott tételt tudom. (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. naponta 3szor programoztam. meg sem kellett szólalnom. Szinte hallottam. hogy sovány és csinos vagyok. és ahogy ez lenni szokott. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. feszülôs nyári ruha van rajtam. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat. Állandóan arról álmodoztam. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. hogy 55 kg vagyok. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. elszállt minden félelmem. Ettôl kezdve. s ahelyett. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. amit húztam. Teljesen nyugodt voltam. amint hosszú. amikor már ilyen leszek. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot. vagyis 30 kg-ot fogytam. ami megerôsíti immunrendszeremet. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. hogy fogytam volna. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. Programozásomnak meg is lett az eredménye. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem. hogy napközben többször fölvegyem. hogy milyen jól nézek ki. kiscicaként igényli. Állandóan fogyókúráztam. ahogy napozok. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. a bal alsó sarkába pedig. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül. Budapest 17 éves. bárhova elmehettem. Azóta is tartom az 55 kg-ot. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. fehér. Azonnal megvettem a hosszú. és már nem zavarnak a pollenek. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni. ahogy dicsérnek az emberek. Elképzeltem. s mondják. hogy M-es méretû ruhát hordok. és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. mert elolvasta a piszkozatomat. mindenki azt mondta. s nem kell többet bô ruhákban járnom. Sokat készültem a vizsgákra. és nem blokkolok le. Gabi. 85 kilós. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam. Láttam magamat. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. adtam neki enni. egyre jobban híztam. ha találkoztam ismerôsökkel. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. feszülôs nyári ruhát. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim. hájpacni lány vagyok. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. és roppant ösztönzôen hatott rám. Évente jártam vizsgálatokra. foglalkozzak vele. Most harmadikos gimnazista vagyok. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. gimnazista. Amikor kiszólított a tanár. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. fehér. bár enyhébb formában. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. Megsajnáltam. Aztán eljött a kis érettségi napja. magyar irodalomból és nyelvtanból. nálunk ragadt. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam.panaszaimat. 2. mint ahogy számítottam rá. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. Budapest 71 . a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek.

Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. hogy a mióma kisebb lett. 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. Kígyós Éva. Aztán – talán azért. legalább naponta 2-szer. de novemberben rendellenességek adódtak.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. a ciszta pedig elmúlt. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. így remek lazító gyakorlat is. Mérete az évek alatt nem változott. így orvosom mûtétet javasolt. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor. hogy úgy ébredjek. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá. már az is negatívan hatott. s nem zavarta semmi. sem az alakját és a társait illetôen. Leleteim tökéletesek! G. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. 3-szor programoztam gyógyulásomat. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. hogy operáljanak-e vagy sem. tehát elég volt csak rágondolnia. s amikor a nyaralóba értünk. Korábban 3 évig észre sem vették. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. hogy „baj” van. elindultunk. közös programokra hívták. de már elkezdtem a 4. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak. Hirtelen nem tudták. Asztmás rohamokat kapott. nap reggelén távozhattam. Napközis nevelôként. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6. autót vezettem stb. és szorgalmasan.és részes esetet. Próbáltam elmulasztani. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. Természetesen itthon sokat pihentem. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése. Pl. hogy méhemben mióma van. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. az önálló tanulás motiválására. mintha mély. osztályos gyerekeimmel is. Azonnal elkezdett programozni. A fáradt. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. még ott is megismételte. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani. December 6-án feküdtem be a kórházba. de én azt programoztam. Nagyon szeretik az ilyen órákat. az alany-. Tökéletesen sikerült. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. Törökszentmiklós 72 . szinte próbaképpen. és ott visszamondják. s 10 éve kiderült. Most is elaltattak. Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. szeretettel vették körül. 48 éves vagyok. tárgy. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. 2 alkalommal is. a személyes névmásokat. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. A tanfolyamot követôen. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot. osztályban végeztük. Anikó. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. Gál Mihályné. nagy sikerrel alkalmazom dr. hogy mégis megoperálnak. pihentetô alvásból ébrednék. akkor azonnal agykontrollozott. Most már mer felelni a tanárnak.

Elvittem az állatorvoshoz. A programozást abbahagytam. s gyógyította az ízületeket.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. s egyáltalán nem sántít. aki azt mondta. de csak forgolódtam. s megpróbáltam újra elaludni.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. mert több helyen is megsérült és vérzett. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. ha megengedi. teljesen rendben vagyok. Azonnal laboromba mentem. megköszöntem a munkájukat. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. Jól elbánhatott vele egy kutya. s kimentem megnézni. csillapította a fájdalmat. De a csoda csak 3 napig tartott. az újdonsült laboratóriumomban. mert nagy szüksége van most rájuk. Ez behatolt a csontokba. a hangulata is sokkal jobb volt. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. Így a csoda folytatódott. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. Amikor befejeztem a gyógyítását. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. s óvatosan behívtam a laboromba. hogy segíteni szeretnék rajta. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. A jobb elülsô lábán. s hamarosan lefeküdtem aludni. Már éppen lemondtam róla. Nagyon ügyelek az étkezésre is. ha megenné a vitaminokat. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. ahol nagyon jól éreztem magamat. hogy cicám lábáról eltûnik a púp. amikor fáradtan. s gyógyítani kezdtem. Lejegyeztem az álmomat. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. A tanfolyam 3. de mintha megérezte volna. hogy feltöltôdjön. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. mert csupa seb volt másutt is. Egyszer csak döbbenten vettem észre. s elbúcsúztam tôlük. Apró szobrászokat fogadtam fel. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. s napokig nem került elô. mert azt gondoltam. hogy vissza sem tudtam már aludni. hogy jó lenne. akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. Amikor már úgy gondoltam. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. s azóta is tart. Sebei már nem véreztek. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. s ezért úgy gondoltam. Gondolatban elmondtam neki. reggel 5 órakor fölébredtem. Szintén vele történt. azonnal távozott otthonról. már szépen jár. és a jelek szerint nagyon fájt. elkezdtem gyógyításomat. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. A vitamint is 73 . Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. teljesen meggyógyultam. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. Szintemre mentem. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. hogy eleget dolgoztak. kijöttem szintemrôl. Ezután kijöttem szintemrôl. hogy egy nagy. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. Elmagyaráztam neki. gennyes seb alakult ki a farkán. lesoványodva megjelent. napjának estéjén. hogy fájdalmai csillapodjanak. Ma már alig tapintható az elváltozás. 1 órán keresztül folyt a kúra. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák.

Azóta már többször is megkértek. hogy akik régebben is ismertek. nem jött ki hang a torkomon. jobboldali. kivéve egyet: a súlyom maradt. s azt mondták. s a káromkodásról is. frontérzékeny vagyok. Siker sikert követett. hogy tartsak termékbemutatót. és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. mert különben úgy meghízok. a keserû gondolatokról. abban a pillanatban. amire azelôtt még nem volt példa. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. Jelszavam: mindig mindenem megvan. a nyugtatókról. Korábban ideggyógyász. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak.azonnal bevette. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. Érdemes az állatokat is gyógyítani. Most már tudom. Miután fônököm. A kertész. Nem hogy nem dadogtam. azt mondta. Olyan érzésem volt az elôadás közben. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. akitôl vette. de 3 elôtt már dadogtam. pedig igencsak volt közben idôváltozás. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. Programozásom óta 2 hónap telt el. azt mondta. hogy mit szedek. Nos. Könnyedén leszoktam a cigirôl. tudni kell rólam. Még tartott a kezelésem. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. vagy ami még rosszabb. ami hatalmas változást hozott az életemben. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. mintha valaki súgna. amikor nekem szükségem van rá. hogy hagyjam abba. szemész és belgyógyász is megvizsgált. hanem olyan folyamatosan beszéltem. Természetesen pozitív irányban. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. hogy én értek a legjobban hozzá. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót. Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. Életem minden területén megváltoztam. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ahogy könnyedén mozgok. megtudta. ami a boldogságomhoz kell. mint egy disznó. Vettem egy kis füzetet. amiket korábban nem is használtam. mindenki rám figyel. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. mert úgy látták. szeretgettem ôket. amikor azt mondják: – Ha te tartod. akkor biztos szuper lesz. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. Helga. Elmetükre-technika: barátaim megkértek. és én csodálatos elôadást tartok. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. és életem azóta gyökeresen megváltozott. Fejfájáskontroll: évek óta tartó. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. ott és akkor. A végén megtapsolnak és gratulálnak. hogy nyugodtan állok a pódiumon. Remek érzés hallani. mélyen hatott rám. Ám a súlyom változatlanul maradt. aki orvos. Ebbôl idézek.

1000 Ft volt benne. de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. Egy ideig ment is ez.. Napi 5-6 kávét ivott. s ahhoz már kevés volt az idô. az eredmény az lett. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. Elôadás után. Közben kuncogva. hogy ez egy lézerpisztoly. de nem is törtem rajta a fejemet. így az ahhoz használt vizet programoztam. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. Az akupunktúra sem segített. És miután semmi sem történik véletlenül. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. mégis mindenki szerette. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. Mire lejár a kazetta. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. láttam magam elôtt. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. amióta feljárok hozzá. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. Éppen a hónap utolsó napja volt már. ha már lefogyni nem tudok. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal. Szinte csak úgy viccbôl. hogy minden diéta. amikor szükségem volt rájuk. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. aki – szinte hihetetlen. Ekkor újabb ötletem támadt. valamennyi baci halott lesz. hogy honnan szerezhetnék pénzt. Ekkor eszembe jutott a nagymamám. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. amit már 1 éve kért tôlem. amilyen vagy!” Gondoltam. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. Találkozót beszéltünk meg. Elvittem hozzá az alfahangkazettát. Semmi ötlet nem jött. amit a bacilusokra irányítunk. hogy felemelték a nyugdíját. A cigi sajnos maradt. aki elmondta. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól. 75 . Már rég meg akarta ezt köszönni nekem. úgy éreztem. hogy „fogadd el magad olyannak. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. amit keveselltem. ahogy hazaérkeztem. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. amit jelszavamként említettem. kissé kárörvendôen meséltem neki. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. majd végleg abbahagyta. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. aki örömében. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. s éppen akkor. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. Nos. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. és nincs telefonja. s azt mondtam neki. és jól érezték magukat az emberek a környezetében. hogy írnom kell egy meditációt. A nap bármely szakában is ittam a vizet. hogy a megivott víz feloldja a hájamat.. Azt programoztam ugyanis. kedvenc mondatommal kapcsolatos. azután taktikát változtattam. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. Így hát gondolatban üzentem neki. Munka után meglátogattam az édesanyámat. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést. hogy feltétlenül telefonáljon. A következô történetem is az említett. hogy levélben értesítsem errôl. akit imádtam. Nap mint nap dúdolgatom magamban. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal.próbálkoztam. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre.

Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. vajon miért tette azt amit tett. Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. amit nyújtani tudott. bármilyen társaságban megfordulva. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. Ha megbocsátok. mert nagyon fáj neki. hanem újabb lehetôségnek. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. anginás szívpanaszok. vesekövesség. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. laza és boldog vagyok. annyi sem jött ki a számon. hogy ha kell. Pedig a másik nem is tudott róla. de akkor annyira. Járjanak utána aggódásuk okának. 180 fokos fordulatot tettem. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. tapasztalatnak. Elég nagy változás ez ahhoz képest. azt sem tudta. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. legyôzendô akadálynak. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. ami a célom felé vezetô úton elém került. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. nem aggódni és nem bosszút állni. s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. akit szeretnek az emberek. A napokban egyik este felhívott a lányom. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. hogy ne aggódjanak. Nagyon büszke voltam arra. hogy már nem is haragszom az illetôre. Elfelejtettem a gyûlöletet. egy szó nem sok. s mikor eljött „a pillanat”.Kb. és meg fog szûnni aggodalmuk. ebben a pillanatban ez volt a legjobb. hogy „töröld.. kiegyensúlyozott. bolond. Próbálja ki valaki. amibôl tudom. hogy valaki megbántott. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni. megérteni és megbocsátani. azonnal megbocsátok neki. és aki szereti az életet. nyombélfekély. s lázas is. és belegondolok. A bosszúvágy kihalt belôlem. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. s magamban azt gondolom. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését. állandó feszültségben tartom magam. ha valakire azt mondják. Úgy érzem. Ma már életvidám. addigra se láza. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. illetve velük szemben. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. Sôt. mert. Ha úgy érzem. töröld”. amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. hogy én haragszom rá. és másokat is arra ösztönzök. Ma már az is bántja a fülem. Önbizalmam megnôtt. ami meggyógyítja a Béci fülét. ízületi és gerincbántalmak. Könyörgött az unokám. bosszút álltam. Régen úgy tûnt. s mire a kazettát végighallgattuk. hogy a nap 24 órájából 8 órán át. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe. nem azt mondom. azt sem tudta. vánszo76 . s máris megértôbb vagyok vele. hanem szeretni. pedig arra is büszke voltam. hogy megbántott. hogy képes lettem volna meg is ölni. 46 évig. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. mert azzal úgysem segítenek magukon. ennyi tellett most tôle. hanem hogy „ó”. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam. Ennek már 1 éve. Ma már tudom.. egészséges nô vagyok.

az épületekre. s ettôl még különlegesebbek lesznek. ami tiszteletet.. Beengedett. sürgôsen át kell mennem hozzá. s hogy mennyit kell még tanulnom. Minden nap másmilyennek látom. ha elveszít belôle valamennyit. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. Eddig nem hallottam a madarak énekét. akkor is csak krimit. nem engedett be. Régen nem szerettem az ôszt. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. csodás színpompáját. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. Régen nem szerettem olvasni. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. és pihenést. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. mennyi mindent nem láttam meg. a fákra. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. Érzem a fû illatát. Gy. a szomorúságot juttatta az eszembe. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. ellazulást. Kecskemét Az elsôk között. Mende 77 . hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. egész és tökéletes. de leveleimre nem válaszolt. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. Egyre közelebb kerülök a természethez. hogy milyen szépek az épületek. Gy. másként esik a fény a felhôkre. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk. Mostanra már észreveszem. s ha fölkerestem. akit 20 éve nem láttam. s másfél órán keresztül beszélgettünk. mint annak elôtte. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. hogy édesapámmal. én megtalálom. mert az elmúlást. hogy akinek sok pénze van. Régebben is próbálkoztam.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. s nem számít. A könyvben leírtak alapján minden nap. Úgy örültünk egymásnak. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon.rognak a napok. Most jöttem rá. A záró meditáció igen mélyen érintett. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. hagyja el nyugodtan. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. csak valami idegesítô csivitelést. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. szeretetet és óvást jelent számomra. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Kb. Elhatároztam. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. Ma úgy érzem. Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. s ha olvastam nagy ritkán. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. Biciklire ültem.

A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. Nagyon hittem a gyógyulásában. s mielôtt bármit tennék. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. Sokszor már elég csak arra gondolnom. mostanra viszont oldottabb vagyok. Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. Egy év múlva úgy éreztem. emberi kapcsolataim javultak. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. de nem fogom megtudni a fejleményeket. 1976 óta megkeserítette az életemet. Sajnos azt a választ kaptam. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. Egészségügyi asszisztens vagyok. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. Nem hagyott nyugodni a gondolat. akivel azóta boldog házasságban élek. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. Csak annyit kért. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. hogy én ugyan megtettem. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. hogy programozni fogom a célomat. Nemrég. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta. Azt gondoltam. helyesen teszem-e. az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. egyre jobban és jobban megy. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. Életem kiegyensúlyozott lett. de nem ekcémás. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. Éjszaka megüzentem neki. Egy szóval. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. fogadja el inkább az orvosi segítséget. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. 78 . pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik. A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat. ami tôlem telik. Sok technikát megtanultam belôle. ami napról napra. Másnap a mi rendelônkben jelezte. terveim sorra valóra váltak. majd 3 hét múlva meghalt. hogy ekcémás (volt) a kezem. hogy nem. Azóta tudom. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik. meggyógyítani. hogy próbálom itt tartani. hogy talán lehetne érte tenni valamit. már teljesül is a vágyam. Mit mondjak. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. hogy megismerhettem a Silvamódszert. Örülök. s ez sokban segíti haladásunkat. s az ott tanultakat is bevetettem.

nem jártam még Debrecenben. Megtörtént a vizsgálat. de haladékot kértem. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel. Budapesten élek. de hála Istennek. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el. Köszönet érte! Haár Márta. 93 novemberében azonban orvosom közölte. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. 79 . hogy jó lenne ezt eltávolítani. ép állapotot. halasztottam. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt.Mindennap relaxálok.. Szekszárd Hála az agykontrollnak. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. és kértem a kutyus adatait. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak. az utca. alfában és bétában egyaránt. a kutya fajtája. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam. a ház. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. amit részletesen leírtam a telefonálónak. majd a heg is teljesen el nem tûnt. Ettôl aztán pánikba estem. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. Toleránsabb lettem. amíg a seb. Most másik kép ugrott be. Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. korábban csak a problémákat láttam. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. csak az éppen nem az ô állata. majd a vizsgálómûszer lencséjét. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. amit a sebekre irányítottam. mert a felrakódás nôtt. kiegyensúlyozottabb ember lettem.. Ekkor derült ki. és ahogy fogalmazott: „Ági. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. és addig lôttem vele. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. Bevillant egy utcarészlet. Megjegyzem. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. de orvosom már korábban megemlítette. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. hozzátéve. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. Természetesen húztam. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk. hogy éppen remek formában vagyok. Éreztem. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem. és megjelöltem. Megijedtem. s ezt is elmondtam részletesen. a lakás. már csak azért is. az elrákosodás veszélye is fennáll. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. Újabb menetet kezdtünk. de valahogy nem teljes gôzzel. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl. a telefonáló kételkedni kezdett. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. újabb „csoda” történt velem. most már céljaim vannak! Egészségesebb. Orvosom furcsán nézett rám. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást.

Nagyon megörültem a hírnek. 16 éves tanuló 80 . nyugodt és vidám vagyok. amit a tanfolyamon tanultunk. Budapest Lejárt a jogosítványom. Úgy látszott. Megkérdezte. anyu és apu arról beszélgetett.Két napig csend volt. nem tért magához. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. feleltem. s az „élet vizével” locsolgattam. hogy anyuék boldogok. Amikor kedden hazautaztam a suliból. s tisztán láttam minden számot. amikor elmeséltem a történteket. Tudom. teljesen magához tért. Lemostam. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. hogy minden információ. hogy nem kell szemüveget hordanom. Alig mertem elhinni. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult. Hiába öntöztem. de nekem óriási. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek. Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. illetve ablakpucolóval lehúztam. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. H. s meglett az állat! A játszótér. de lám. mint azelôtt. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. mert jelentkezett bérlô az üzletre. szomorúak. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. Igencsak meglepôdött. Harmadnap megszólalt a telefon. Mindketten örömmámorban úsztunk. Amikor meghalt. Ekkor eszembe jutott. mintha siratná anyósomat. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. örömtôl repesve mondta el.. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. Hetényi Ági. s így ott is sokkal jobb. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet. s szeretettel gondoltam rá. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. vigasztaltam. a debreceni hölgy. én pedig azóta is örülök. O.-né. az egyiket a szobájában tartotta. még a legkisebbeket is. újra egészségesek a levelei. csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem. ahová a „civil” szem nem láthat be. Azt hiszem. Teljesen kicseréltek. és a laboromban gyógyítottam a szememet. Minden eredményem jó volt. Már nem kerülgetett a rosszullét. A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. s Emese. hogy mindez megtörténhet. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. 2 hónap múltán. ez másnak nem nagy szenzáció. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket. Zöldségüzletük már régóta kiadó. Most már. valamennyi részlet stimmelt. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. Esténként elkezdtem hozzá beszélni.

Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. melynek ma is nagyon örülök. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. Megrázott a kérés. Több.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs. amikor az orvos közölte. Megváltozott az életem. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. Akkoriban lopták el az autónkat. Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben. hogy kutya bajom. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt. és közöltem. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. melyen megállapították. sovány. Köszönöm! Hócza Györgyné. Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. Barátainkkal összefogva. mint régebben. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. így az autópiacokat kerestem fel. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. hogy egészséges vagyok. húsból csak csirkét és halat eszem. hogy én nem lehetek beteg. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat. Azonnal elkezdtem programozni. kopasz. E képeket napközben is felidéztem. egy leukémiás kislányon. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. A típusát nem tudtam. Kórházi ágyba kapaszkodó. amikor az elmetükre. képzeletben megalkottam új autómat. hogy fehér színû. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. hogy elveszett autónk megkerül. segítsek 13 éves ismerôsén. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. Vezetô beosztásban dolgozom. Úgy éreztem. Kicsit meglepett a dolog. és jobban megy a munka. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. és nekem nagyon tetszik. majd az elmetükre81 . mindig volt valami probléma az egészségemmel. Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel. A tanfolyamon. remek a hangulat. használt. hogy a bal mellemben ciszta van. döntéseimnél. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. ahol nem ért meglepetésként. ha eszembe jutott a betegség. hogy meggondoltam magam.technikát tanultuk. csak azt. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. de jó állapotban lévô autóját. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. de egy pillanatra sem keseredtem el. Másnap ugyanazt észleltem. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam.

Aztán arra gondoltam. csak elmondani tudtam neki. és különleges gyógyszereket adtam neki. itt az alkalom. fekete. Negyedik héten levelet kapott testvére. elindult felém.technika szerint elképzeltem. részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. amit nehéz szavakba öntenem. Szerencsére ma már jól van. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme. élesen láttam a 2 követ. Elôször meglepett a dolog. Sajnálom. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. hogy a hosszú. amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. és csak a fal látszott a helyén. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. amiben arról számolt be. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. s orvosom közölte. talán földrengés lesz. és a vérképe is remek. Kiderült. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt. (Most már tudom. hogy most máshol van a kislány. hihetetlen boldogságérzéssel. pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. hogy depressziós az illetô. mert nem dôlt össze a fal. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. Képzeletemben a fal megmozdult. több nap alatt. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . A 2. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. Nos. Néhány hónappal késôbb kiderült. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. már jól érzi magát. életem eddigi legjobb döntése volt. és nagyon szép volt együtt az életünk. szerencsére nem okozott kárt. elbeszélgettem vele. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. mint ahogy az is kiderült. hogy valóban így volt. mintha a tér tágulni kezdene. és egyre nagyobb sétákat tesz már. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. de nem nagy. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt. Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. csak otthon gubbaszt. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének. hogy 2 epeköve is van az illetônek. Gyönyörûen. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem. hogy pontosan úgy néz ki. talán éppen nyaral. Ezt még vagy 5-ször megismételte. Na Jenô. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz. Három héten át esténként behívtam laboromba. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. akivel 42 éve vagyunk házasok. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. Ultrahanggal apránként. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. nem tudtam mire vélni. Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. Testvére mesélte. amilyennek szintemen észleltem.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. s még ma is az. Hat alkalommal kezeltem. még az utcára sem hajlandó kimenni. nem otthon.

Estérôl-estére. mintha soha nem is szívtam volna. ez az agykontroll. és a tiszta hamutartóba tettem. ami ráadásul pontosan úgy néz ki.. majd letettem. rögtön másnap. kitartóan. Én eközben persze szorgalmasan. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon. Éva Mostanában szokásommá vált. Egyik nap. Most meg. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. suliba menet. Azt hiszem. és azt tanácsoltad. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó. A tanfolyam után. a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. és megírtam a dolgozatot. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. de ez nem zavar. Horváthné B. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit. és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. Amióta relaxálok. félhangosan énekelek az utcán. azonnal menjek fogorvoshoz. inkább jól mulatok magamban. A kitûzött nap reggelén.. Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad.meghozatalához. A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. hogy forduljak másik orvoshoz. 1993. Úgy érzem.. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat. heteken át programoztam elmetükre-technikával. sikerült ott mindent megtanulnom. Az orvos átnézte zárójelentéseimet. hogy kétszobás lakáshoz jutunk. és elmondhatom. 83 . Egyszerûen jó kedvem van. nap mint nap gyógyítottam magam. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani. Asztmás volt. Egyetlen reményem az agykontroll volt. És képzeld. Hugi Egy éve. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam. ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. Szintemen elképzeltem. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. hogy azonnal ki kellene húzni. Kettétörtem a cigit. és egészséges babának adok életet. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). Egy hónapig programoztam magam. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. és nem javasolt mûtétet. meggyógyítottam a fogamat. hogy reggelente. annyira nem kívánom a cigarettát. Az a határozott érzésem támadt. Azóta is megvan.. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. mert nagyon köhögött. Büszke vagyok magamra.

hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. Kiegyensúlyozottabb. hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. Gondolkoztam. Sok-sok apró sikerem van még. de véglegesen nem gyógyultam meg. amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört. egy újabb könyv formájában. békésebb lettem. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. Kétszer végigolvastam.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. dr. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. Jugoszlávia 84 . mégis ismételten hangsúlyozom. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. hogy ne egyek olyan ételeket. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. nagyon vigyáztam arra. nyugodtabb. arra is ügyelni kell. Betartva a könyv útmutatásait. Ebbôl tudtam meg. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. hogy meggyógyulhatok. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. 6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. hogy mikor. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. K. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. amik nagy örömet jelentenek. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. de számomra már olyan természetesek. hogy nem elég arra figyelni. Na és itt jött a következô véletlen.-né. I. Gyomorbántalmaim is elmúltak. hogy nem is jegyzem ôket. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. L. Kb. Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. Ez pedig a Testkontroll volt. hogy mit eszünk. Krónikus vesegyulladásom volt. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. hogy megismerhettem dr. mezôgazdasági mérnök. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését. s elolvasása után felcsillant bennem a remény. ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. mert annyira tetszett.

István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. bátran mondhatom. Mivel azóta közel 1 év telt el. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. amikor kinyitottam a szemem. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó. teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. a nap melegen süti az arcomat. tiszta. Fülem a víz alatt van. Életkedvem eltûnt. Ott napozok. ahogy a hullámok kavicsokat. Ugyanebben az idôben Belgiumban. Ha nem vigyáztam. mint korábban. Minden esetben köhögnöm kellett. Befolyik a sós víz az orromba is. hogy tanulja az agykontrollt. míg végre találkoztunk. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre. Addig azt sem tudta. Egy szót sem tudott magyarul. Nem tudtam. maradt a meleg só. hogy hol van pontosan ez a város. azzal borogattam az arcomat néhány napig. Innen jött az ötlet. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. hogy a frissen megszerzett kincs. morajlik a tenger. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. mert olyan jó volt ott lenni. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. eldugult az orrom. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. mert csípte a só a torkomat. Tisztán kivehetô. még az öngyilkosságot is megkíséreltem. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. a tengervíz hûsíti a gyulladást. A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. Meditációim során elgondolkoztam magamban. Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. Az arcomat melegíti a nap. Semmi sem zavar. Belegázolok a vízbe. de szenvedett miattam a környezetem is. hogy Budapestre jöjjön. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. ahogy kimossa az üregeket. hogy ez már a múlté. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. Érzem.. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. A családi származás típusától.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. az értékrendszeren át. le a torkomon. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. gyakran összekeverte Bukaresttel. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. pár évvel a válásom után. bevallom. Köszönöm! J. megfájdult a homlokom. Adorjánné. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert. Elôször a parton ülök. egy ottani. Az ég felhôtlen. Így lebegek még vagy 5 percig. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. s el is hoztam magammal. Ez 1 hétig tartott. Zárkózott. Azt. máris segít. ahol kereszthuzat van. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. a 2 utolsó alkalommal már csak azért. Kb. kagylókat görgetnek a parton. míg elhalkul a zene. majd kinyitom a szememet.. Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. villamosra. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. jobban. 85 . vissza-visszatérô arcüreggyulladásból.

Ismerôsöm szotyolát rágcsált. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. hogy sikeres rajzoló leszek. egészséges lesz. becsuktuk a szemünket. ô pedig figyelte a fejle86 . 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell. Pár hónap múlva azt vettem észre. és üzenem mindenkinek.A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. Örömmel tapasztaltam. A Pap ôrzi meg hitedet. s azóta rendületlenül használom a módszert. Debrecenben. a tanfolyam után végre rám talált. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. Ilyen csálé ábrázattal jött. és kisfiam ujjain a bôr újra szép. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. sima. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. gyakran és érzékletesen. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. ahogy a vírusok elpusztulnak. A Vándor. A Gyógyító. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. A szemölcsök az írásban is zavarták. (Valóban kiváló tanáraim voltak. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett. sôt.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. Valamennyien hiányozni fognak. Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. aki továbbvezet. fölsértette az ínyét. dolgoztam rajta. hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom. Egymás mellé ültünk. kié a Szeretet. segítsek rajta. s az egyik héja a fogai közé szorult. hogy egyre jobban tanulok. minden este szintemen vizualizáltam a célomat. sokat segítettek. Ahogy piszkálgatta. Elképzeltem. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. könnyen tanulok. Jakab Éva. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. Megtapasztaltam. a tanáraim örülnek a javulásomnak. Hadd zárjam levelemet egy versemmel. és az érettségit is sikerrel leteszem. én a szintemre mentem. Elképzeltem. közben olyan nagyra tátotta a száját. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. Az alkotókedvem. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. Programozom. Attól kezdve folyamatosan programoztam. Némelyik ujján négy is elôfordult.

s 1 óra múlva már vígan futkosott. de a levált rész nem akart visszaforrni. hogy motorral. Laborszintemen megvizsgáltam. benne számomra külön szobát. A hála sem maradt el. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. Az utóbbi elengedhetetlen. teljesen összeforrt. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. s emiatt kegyetlenül bicegett. Csak a nagyobb sikereimet említem. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. szintemre mentem. hogy ez a problémám megoldódjon.ményeket. Ekkor szóltak a csoportnak. (Érdekes. Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. J. Erre ô motorra ült. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. Megpróbáltak segíteni. hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. amikor áthozták hozzám. Azóta állandóan a sarkamban jár. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. Kórházba rohant a gyerekkel. Úgy állítottam be ôket. Nagyon jól bevált! J. amikor látta. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. Azóta naponta 2-szer is van székletem. J. Erzsi. hogy boldog ember vagyok. mert elég rendszertelen volt. miért nem eszem meg. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. s kezében vitte az ujjat. amint kihányta gyomra tartalmát. Sikerült! Mondtam. Már csak pislákolt benne az élet. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. ami méri az idôt. mint amilyen a kvarcórákban van. remélem. A hála: hozza az egereket. nyaldossa a kezemet. s csodálkozik. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. a lábamra teszi. Gyógyítottam. aminek nagyonnagyon örülök. lábamat. és a városba hajtott. Közös. Most garázsra meditálok.) Eztán kijöttem szintemrôl. Ma már az is ott áll. hogy segítsek rajta. A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. J. rövidesen az is összejön. Ma már én is elmondhatom magamról. szerintem a legfôbb mozgató erô. mentsem meg. Egész héten programoztam. s kinyitottuk a szemünket. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. ha orvos is látná. harapós kiskutya. fájdalom nélkül kereste fel. segítsünk. azért nem ártana. hogy állkapcsa a helyére ugrott. türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. Rövidesen egy kattanás jelezte. 87 . hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést. ahol nyugodtan meditálhatok. ami 12 km-nyire van. ami kiderült. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom. Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. Megmérgezték. Leültettem magam mellé. Lakik a szomszédunkban egy mérges. az apróbbakból tele lenne a könyv. Kiderült. s a siker nagy titka. nagy vággyal és hittel.-né Sok gondot okozott a menstruációm.

Képzeletben gyomormosást végeztem. és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. Nem értettem. egyáltalán nem reagált. Úgy éreztem. Amikor visszajöttem szintemrôl. s elképzeltem ott. Teljesen felgyógyult. s elkezdtem gyógyítani. Úgy jelent meg elôttem. nagyon rosszul éreztem magamat. de másnap reggelre teljesen rendbe jött. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. nekem is. Alig tudtam lemászni az ágyról. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. Összekuporodva. s ez elgondolkoztatott. s még vakkantott is párat. Képzeletemben még gyulladás. Jutka. nagy. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. hogy egy széles. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. Aznap még sokat pihent. Késôbb láttam. Kb. Lementem a laboratóriumomba. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett.) Amikor kijöttem alfából. Már nem reszketett. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. ugyancsak meglepôdtem. ahogy azt vizualizáltam. erôs. ez nekem szól. laborszintemre mentem. s mára már teljesen rendbe jöttem. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat. hogy súlyos gyomorrontása van. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 . majd elképzeltem. s a bal lábam is végig hasogatott. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet. Nagyon megijedtem. Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. még a fejét sem emelte föl. Az út félóra volt. Miután ez többször megismétlôdött. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. úgy. A lábam már egyáltalán nem fájt. és vártam. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. kelletlen válasz. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. mi volt ez. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki. ha gerincproblémám támad. Nem tudom. Két nap múlva meghalt. Amint lehetett. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. Lementem laboromba. Hiába szólongattam. Szóltam a sofôrhöz. reszketve feküdt. Ezek után mindennap így gyógyítottam. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. de pár napra rá megkaptam a választ. de az sajnos üres maradt. az biztos. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. mert akkora javulást éreztem. s a derekam is alig. és már könnyedén tudtam nyelni.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. s a történtek így értelmet kaptak. Nyelni sem tudtam. Van egy országos hírû csontkovács. hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. hogy végül is az volt-e. akihez én is el szoktam menni. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. hogy szívinfarktuson esett át. Sógornôm súlyos beteg lett. mentem a laboratóriumomba. Egyszer csak hallottam. fehér. Nem volt más választásom. Na megállj! Mit gondolsz. (Egyébként nem szokott ilyent tenni.

A 3. Velük jött egy harmadik. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt. mit tegyek. Megint 1 megállót ment. az egészséges. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. 1. arra vajon hogy reagált volna. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. barna haja van. a Blaha Lujza tér felé.) Néma csend. Ránézek a sofôrre: makacs. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . és elindult az ellenkezô irányba. A két másik szállító egy ronda. 1995. az álomra gondolva. 2. dacos arckifejezés. majd szó nélkül a jegygyûrûjére.) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. majd elfordulva. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget. barna haja van. tehát valami jelentôsége van. az rendszerint a saját testemet jelenti. hófehér köpenyben. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. és van egy nagyon aranyos.. álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe.” (A sofôr fekete hajú volt. hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. majd kicsattant az egészségtôl. de nem nyitották ki az ajtót. 3. hogy ne lássa becsukott szememet. hogy milyennek láttam a szobát. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs. Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is. tele élelmiszerrel. és ebben a pillanatban láttam ôket. Szeretteimnek szükségük van rám. és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját. Nem volt náluk élelmiszer.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki. bekapcsoltam a tévét. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló). álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba. hogy a célodnál légy. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. Ki tudja. hogy élô személy –. amit bevitt a konyhába. Tudtam. (Ha lakásról álmodom. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz. Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. mit jelenthetnek ezek az álmok. milyen növény. és akkor említette. A busz egyszer csak megfordult.” Megszólal: „Tudom. Többévi kínlódás után szintemre menve. Sportos testalkatú. Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. Mentem 1 megállót. de nem tudtam. barna hajú és barna szemû ember volt. és hosszú. nagy kosár lógott a karján.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. fehér köpenyes ott maradt.” Válasz: „Tényleg hosszú. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. Törtem a fejemet. kínlódva cammogtam felfelé. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen. ami kitakarodik a testembôl. villámgyorsan alfába mentem. erre utalás is történt az egyik álomban. s hívogatólag nézett rám. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen.magamban.. s mégsem javul az állapotom. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. én gondozom és ápolom ôket. hogy ezek az álmok összefüggenek. szôke kisfia. le akartam szállni. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. ahol a családja tartózkodott. október 3. nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. Itt már kinyílott az ajtó.

De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. de többet nem tudnak tenni. hogy a férfi természetgyógyász orvos. s kifizette helyettem az élelmiszert. mire ô azt válaszolta. úgy megyek fel a lépcsôn. állandóan ott voltam. ezt az egy problémámat elmondtam. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. álom!). akik elmondták. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. (Az sem véletlen. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. A házban. a szívem vadul kalapált. Kérdeztem. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. Úgy látszik. csak az akarat vitt elôre. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. a szeme színe. Megláttam az orvost. Még mindig nem „kapcsoltam”. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. Nem tudtam kifizetni az árut. Az egyiket ugyanabból. én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. nem vagyok annyira gyenge. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. ha abbahagyom. mint egy lepke. Akkor döbbentem rá. nem maradt szabadidôm. Úgy magyaráztam ezt az álmot. legyen a két agyfélteke egyensúlyban). hallgassak a férjemre! Abbahagytam. Lábon állok. 90 . Elmentem a rendelôbe. a haja színe. mert álmos voltam. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. hogy menjek be a rendelôjébe. nem nyertem. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. hogy mit tegyek addig is. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. Aztán meg is feledkeztem a dologról. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. Utólag gondolkoztam. Járni alig tudtam. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. hogy nem fogok nyerni. A vérnyomásomat lenyomták. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. nagyon sokba kerülne. részben anyagi okok miatt. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe. meg kellett állnom. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni. a tudatalattimat jelképezi). A válasz megint szimbolikusan. Úgy estem be a rendelôbe. és különbözô gyógyteákat és egyéb. ahol a rendelô van. aki elôvett egy hatalmas. Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. ami egyike az én problémáimnak is. és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki.nálunk rosszul lehet fogni. Nagyon fájdalmas volt a kezelés. Fújtatva. érdemes volt-e odajárnom. mert rosszul voltam. Férjem szerette volna. hanem a Vilmos is. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. dagadt pénztárcát. ha továbbra is kezelnének. A riporternô közölte. hogy folytassam-e a kúrát. álom!). Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. Ott a falba kapaszkodtam. járjak-e továbbra is a kezelésre. hogy el ne essek. mint álmomban! Az arcvonásai. elment az egész nyár. az arcát nem láttam teljesen tisztán. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. mint gondoltam. fuldokoltam. kezelés után mindig le kellett feküdnöm. de teljesen érthetôen jött. zenészek. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. mindig gyalog (mint az álmomban!). Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3.

ô meg távreikivel akar engem gyógyítani. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket. gondoltam. soha! Kb. És ha hiszik. aki még egy gombostût sem. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. Aki azon a napon vásárol nálunk. Papírt. amiket ennie kell. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. És éppen ma határoztam el. hogy a lábán nagy. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. Rövid. hogy jól mûködik a tudatalattim. szép színesben. hogy a leve91 . láttam mindazokat a zöldségféléket. egy hang is adott tanácsot a fejemben. A belek sötétzöldek. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. barna szemekkel. s megbeszéltük telefonon. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. ceruzát készítettem az ágyam mellé. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. megnézem ôt alfában. ennek az akciónak vége lett.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam.” Errôl az akcióról én nem tudtam. Másnap reggel. ha nem. az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam. hogy velem kb. aki néhány házra lakik tôlem. gyógyítsam ôt agykontrollal. közvetlenül ébredés elôtt. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd. hogy fog-e sikerülni. vörös hajú. Láttam. Boldog voltam. nehogy feledésbe merüljenek. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. nagy. Mintha mindig ismertük volna egymást. Ezek után reggel. Márta szintén agykontrollos. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat. Kimentem ajtót nyitni. vastag visszerek éktelenkednek. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk. rövid hajú asszony. nagy. Sajnos csak hallókészülékkel hall. azonos korú. De amikor az is bebizonyosodott. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. hogy azonnal felírhassam ôket. s behívtam a laboromba. Eljött hozzám. és az édességnek is ellen tudtam állni. Színesben jelentek meg a szervei. Azt hittem. nemcsak másodszor. Megkért. Nagy találkozás volt. vörös. fényesek voltak. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel. Hamarosan megszólalt a csengô. Láttam a problémáját. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak. látom ám. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. Minden hónapban kihúzunk egy napot. akkor ért igazán nagy meglepetés. És ez a központi problémám. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. hogy nem ettem sokat. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem.. barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón.. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. Szintemre mentem. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. Zsuzsa.

majd aludtam tovább. Több. s mint utóbb kiderült. Reggel nézem a papírt. mert azonos volt a két számjegyük (pl. Félálomban felírtam ôket. teljes átéléssel. akiknek fordítva jöttek be a számok. 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. Dóra 92 . Nem abban. hogy nem 5. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem. Mégis rohamosan gyógyultam. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. kórházba kerültem. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. Ezzel kezdem a meditációt. amíg kihoztam belôlük 5 számot. majd összesen még 1 napig gyógyszert. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. Remekül beválik az esti meditáció is. 33). ami lesz. s én rendszeresen használom a tanultakat. s látom. megáll elôttem. amibôl vízsugár csobog alá. s a következô nap feladatain. hanem abban. s nem abban. teljesen váratlanul. Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. és egyre jobban érzem magam. s szinte minden este használom a módszert. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért.) A kórházba. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. majd újabb számok érkeznek. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. és egészségesebb vagyok. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. Közben még világosabbá vált számomra. majd végigpörgetem a napot. Azonnal megoperáltak. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére. gyümölcsöt hozattam be. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. életveszélyes állapotban. mint fél év telt el a tanfolyam óta. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. aztán mindig elaludtam. Öt napig kaptam infúziót. hogy minél inkább a jelenben éljek. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. Nos. hogy a rám zuhogó. gondolatok felidézésére. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. Kô zárta el az epevezetékemet. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok. Ezernyi helyzetben használom. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. A másnapi feladatokon nem töprengek. langyos víz mindent lemos rólam. ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. ami volt. K. Ha jól csinálom. Addig variáltam. hanem 8 szám van rajta. mint valaha. Három számomat nem lehetett megfordítani. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. ma is itt vagyok.gôben kóvályogva jön felém egy szám. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. pl. Most már még gyorsabban alszom el. A következô év júliusában. ami éppen ott és akkor történik. hogy sokkal jobban mûködik. Zsuzsa. Ekkor eszembe jutott. elfelejtett szavak. A kb.

„fantáziadús” olvasmánynak tartottam. tapasztalataimat teszem közkinccsé. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. Egyre jobban izgatott a dolog. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. s végül is 93 tavaszán lányommal. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. Bizonyára lesznek. akiket elgondolkodtatásra késztet. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. az ország számos helyérôl érkeztünk. dr. dr. Megkezdôdik az elôadás. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. majd az egész bélszakaszt kitakarítom. Ismét elolvastam. egészséges. Síri csend. Többszáz hallgató. K. Ekkor néhány nap szünet következett. „félreesô” helyet. Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. A 2. mindig egy kicsit több sikerrel. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. Vizualizáltam. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. A feszültség oldódik. egészen a végbélnyílásig. Mûködik. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt. A gyakorlati feladatok kipróbálása. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. de aztán elmém ismét elkalandozott. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. ami révén meggyôzôdhettem volna. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. kíváncsi tekintettel. érdeklôdô. de remélem lesznek olyanok is. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem. Kissé hitetlenkedve. Valami különös érzést vártam. Valójában újjászületésem története ez. Érzéseinket. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. Az elôadó. hogy most biztos alfában vagyok. hogy a leszálló vastagbélben polipom van. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. az bizony nem mindennapi. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. Másnap megint kerestem egy csendes. Elképzeltem. E. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. légkondicionált nagyterem. Nem mondhatom. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. A témák egyre izgalmasabbak. más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. majd ismét nekiláttam. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta.1991 tavaszán állapították meg. mindenki figyel. de az nem jelentkezett. Kényelmes ülések. és számoltam rendületlenül. Szinte senki sem ismeri a másikat. végzése növeli érdeklôdésünket. Igen érdekes. 93 .

és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. fog felületén. védô katonáimat. így jól láttunk. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. Reggel még arra is emlékeztem. Elérkezik az utolsó nap délutánja. hogy ki gyújtotta meg. Nem kellett sokáig várnom. 16. És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. megvizsgáltam a fejét. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. A betolakodó. és betömítik a repedést. alfaszintre megy. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. esetleges kudarcainkat. Betti hívott. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk.40-kor. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat. orr. siettem a nevelôi szobába. életkorát és lakcímét. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is.és homloküregemet. kérdez. Ott mindent rendben találtam. Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet.55-kor megcsörrent a telefon. hogy ezzel készen vagyok. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. sem a foga nem fáj. Laboromban kb. Másikunk irányít. Kínzó fej. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. a homloküregemet és a torkomat. Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. Mondanom sem kell. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. hihetetlennek tûnik. Közben eltelt az idô. Marika mesélte. Robinak. Boldogan újságolta. 16. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem. egyikünk ellazul. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét. 3 percen keresztül azt képzeltem el. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. A rákövetkezô 4. s mondhatom. viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. tulajdonságait. naponta többször is meditáltam. Hitem és bizalmam egyre nôtt. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam. napon egyik kolléganôm. Minden tôlem telhetôt megtettem. hogy már sem a feje. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. betegségeit. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. Én vödröztem fel a hideg iszapot. több mindent önállóan is kipróbáltunk.Két hét múlva találkozunk ismét. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással. amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. Amikor úgy láttam. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . én viszont alaposan megfáztam. nap mint nap. semmi baja nem lett. Párokat alkotunk. amennyit csak lehetett. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. Az elôadások egyre izgalmasabbak. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. meséljük sikereinket. Majdnem telihold volt. vezeti a pszichikus vizsgálót. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam. programoztam.és fogfájás gyötörte. Magabiztosabbak lettünk. beesteledett.

mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem. A makói tûzoltók oltották el. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem.szomszédos Csanádpalotán. csak borból. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz. akik igyekeztek kikerülni végzetüket. s közel 90 kgot cipeltek lábaim. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. Ahogy összehasonlítottam egy másik. Étrendemen. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. beléptem májsejtjeim közé. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat.. kb.. Az utóbbi idôben naponta. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl.. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. Mind-mind sokszögletû. s testileg és szellemileg is úgy érzem. annál kissé duzzadtabbnak láttam. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. szinte új ruháim ismét jók rám. az rugalmasan visszadomborodott. Ugyanezt téve az egészséges májjal. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. A májam! – villant át agyamon. Aztán feltûnt. s ha „nem vettem be” a napi adagot. miként látja el biológiai funkcióját. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. Ekkor még mélyebb szintre mentem.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban.. hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim. az ún. lebenyszerû testeknek tûntek. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. Kíváncsiság fogott el. Ezekkel szemben szinte általános 95 . Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével. méghozzá egyik napról a másikra. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. és kinagyítottam saját májamat. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. Az elsô alkalommal – úgy. Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. hogy eddigi életem során sem a májammal. egyre inkább éreztem a hiányát. kék keretes tükörben. Kisebb-nagyobb náthán. Azt programoztam szintemen. Képzeletben megnyomtam ujjammal. Nagyon egyszerû megoldást választottam. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. ugyanennyit fiatalodtam. majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben. Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. megláttam. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. amelyek hosszú sorban. s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. el kell mondanom. egészséges emberi májjal. hogy úgy sikerült lefogynom. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. úgy másfél hónapon keresztül. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl. több. A 25 évvel ezelôtti.

ezt a harcot. Beprogramoztam. hogy hétvége volt. nem engedek semmilyen kísértésnek. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. mindig csak az éhségérzetét üsse el. s a hite is megvan hozzá. próbáljak meg segíteni rajta. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital. de eddig sikertelenül. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. Beszélgettem vele néhány percig. Arra kért. Ekkor szilárdan elhatároztam. A meszesedô csigolyákat oldó. még az ujjait is lenyalja. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. és a közérzete is javult. aztán a folyamat megállt. Azt mondta. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. ahogy az iménti képekre gondoltam. majd kijöttem szintemrôl. „Megbeszéltem” szervezetével. Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. Munkahelyemen egy alkalommal. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. Másnap találkoztam kolléganômmel. A 3. Délután ismét a szintemre mentem. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. Többször próbálkozott már fogyókúrával. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. a szakácsnônk azzal keresett meg. Nos. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. Nem ígértem semmit. hogy megszabaduljon betegségeitôl. hogy ô hisz az agykontrollban. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. hogy megtudjam. hisz-e az elme erejében. majd természetes úton ürítse ki. Este. nézzem meg a bal térdét. Az 5. maró folyadékkal kezeltem. 25 éves. rám már hatástalan volt. amint jó étvággyal eszeget. Örömmel újságolta. s akkor nála is leállt a fogyás. hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot. ugyanilyen jellegû gonddal. úgy május közepe táján. hogy kipróbáljam. hogy nagyon szeretne lefogyni. Úgy éreztem. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. hiszen erre nekem nincs szükségem. mert nagyon fáj. ihattak is elôttem. s a fülei is folyton zúgnak. Mesélte. Néhány nap múlva találkoztunk. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. s a szemem is törölgetni kellett. csipeget. és kijöttem szintemrôl. és a 12. Még szerencse. hogy nem tudja mi történt. hogy elég erôs benne a vágy. Este. A 2. Szinte libabôrös lett a hátam. El96 . Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. és a közérzete sem a legjobb. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. az esettanulmány során. 3 hét alatt kb. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. 5-6 kg-ot fogyott. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. A következô hetekben leadott néhány kilót. héttôl az ügy lezárult. mezôhegyesi fiatalember. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. teljesebbé válik személyiségem.volt a hajtóvadászat. de ezen kívül a háta is fáj. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. Mondta. Róbert nevû. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. mert már feszül rajta minden.

ha úgy akarom. Szemhéjam fáradt. Az eredmény teljes siker lett. Három bemaródást fedeztem fel. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. 1 hete már nappal is alfában vagyok.mondta. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. és soha nem szokta magát elhagyni. Szorgalmas. majd rendszeresen meditálok. Látszott is rajta. csak egy drótkerítés választja el. Amikor észrevettem. hogy karatézik. napjában többször is megdicsérem a növényeket. 1993 május vége. változatos. Férje többször is permetezte. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. hagytam. méreggel közelítünk feléjük. ha nem haraggal. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. gondolataimmal. Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. Még mindig naponta meditálok. majd bekentem sebvazelinnel. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. én egyszer sem. A rendszeres gyakorlás következtében kb. Permeteznem sem kellett. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. Kirobbanó sikert arattak. Most. boldogan újságolta. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. Egyre önállóbban és kitartással tanult. A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. szemmel cirógatják ôket. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. a térdkalács belsô. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. de a térde továbbra is panaszmentes. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. néha hangosan kimondott szavakkal. mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. Úgy tapasztaltam. 97 . gondolatban arra kértem. Kamillát. melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. Azonnal láttam. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. de azért vigyáztam. A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. ami kézzel foghatóan bizonyítható. A fôzôtökök hatalmasak. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. kötelességtudó társaság lett. Mindennap korán ébredek. ne kelljen állandóan nógatni. június elején ott tartok. hogy kemény fiú. Más gyerekeket a szabadidô ötletes. szinte egész nap álmosnak érzem magam. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. Sárgadinnyéim kilósak. mégis szinte a fele kukacos. Másnap. programozok. bármikor le tudok menni alfába. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében. amikor találkoztunk. hadd pihenje ki magát. Szememmel. a mákom teljesen barkómentes. olyan volt. Azóta többször is összefutottunk már. Ez így ment 3 héten keresztül. ha megdicsérik. Szépen pótolta a hiányosságokat. A burgonyámon alig van bogár. hogy a növények jó néven veszik. így talán elkerüli a bukást. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc.

elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. Kisült növények fogadtak mindenfelé. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. Sok kilométert bejártam így. hogy nem akarom ôket bántani. Úgy kb. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. és a végén minden jóra fordult. Természetesen az agykontrollról. A tisztás árnyékosabb. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron. hogy szedjünk zöldséget. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. jólesett a kirándulás. Mint kiderült. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. történetemet valamennyien csodának vélték. Szabadságot vett ki erre a napra. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. ami magában véve nem is baj. szinte leültek. 98 . sikerüljön neki mindent elintéznie.. hogy itt volt! – válaszolt Robi. Áttettem ôket a kerítésen. s közben hosszasan beszélgettünk. Egy szóval mindent elintézett. de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. Mindenki haragudott rájuk. Mondtam. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. lányom is. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. otthon erôsen programoztam. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. Fiam is. – Miket beszélsz. amiért Békéscsabára utazott. hogy újból jön az Anyu. mindig odajönnek a kerítéshez. zöld szár már alig volt közte. mert a krumplim többsége már beérett. szólok hozzájuk néhány jó szót. dobtam még nekik egy marék zöldet is. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. – Reggel minden rosszul kezdôdött. Ahogy észrevettek bennünket. Az idô szép volt. így hát kedvenc közös témánk ez. és engedték. A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. akik nekiesnek. Aztán beszélgettünk tovább. de ma átjött valamiért. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett. Ahogy tovább beszélgettünk. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. és kérte. hirtelen azt mondtam. Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. Apu? Hisz még fél órája sincs. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. Én errôl mit sem tudva. hogy nálam ne rakjanak le petéket. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. a cégbírósághoz pedig késve érkezett. hogy én nem haragszom rájuk. Ekkor viszont már hagytam ôket. hogy ha már szabadságot vett ki. látszólag céltalanul. akinek ezt elmeséltem.Annál inkább a kikelô lárvák. ez volt az utolsó invázió. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra. menyem is agykontrollos. Egyszer estefelé. talán még a zsenge mákomat is csipegették. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba.. hogy megfoghassam testüket. és tudom. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. amikor a kertemben legelésztek. Egyszer csak olyan érzésem támadt. egyre közelebb kerültem hozzájuk. amerre csak jártam. hogy a faluban. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. mert ahogy a közelükbe értem. 100 lépést haladtam. Így is tettem. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak.

December 17-én. jött a válasz. hogy ugorjanak le a bárba. Közben már elôkészítettem a lisztet. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. s nyitott szemmel. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. mintha látnám jönni valahol az úton. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. a tejet és a cukrot. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. Egyre gyakrabban tapasztalom. És valóban. és sorra adják le rendeléseiket. Még ki sem hûltek. elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. belsô csend. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. Kötözô zsineg sem volt kéznél. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak. pozitív üzeneteket. Igen! A kamrába vittek lábaim. hogy mi a gyors megoldás. itallal várunk mindenkit. úgy történt. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. s mint már annyiszor. Hátramentem a tyúkólba. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. de tojás is kellene. hogy mit is vacsorázzanak. Ha fontos mondanivalóm van számára. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. Van-e valahol elérhetô helyen pl. kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. 99 . a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. s az eredmény szemmel látható. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. Réveteg nézés. Ahogy erre az esetre visszagondolok. hogy keressék fel. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. s csak 1 volt otthon. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. akik esetleg éppen azon morfondíroznak. A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. Alig telik el 10-15 perc. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. ahol meg is találtuk. Igen ám. hogy egy pillanatra bevillant. nap mint nap új arcokat látunk. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. Megvettük a fenyôfát. És valóban. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. Merész vállalkozásnak tûnt. eldugott kis zughoz. hogy éjjel akkor ébredjek fel. Érdeklôdik. A talp sehol. Jönnek az emberek. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik. mert változatos és olcsó étellel. Más teendôm miatt sürgetett az idô. kérdez valamit. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek.mert azt az elôbb elfelejtette. ismeretlenek jönnek. ismerjék meg ezt az ételbárt. látogassanak be minél többen.

hogy csoda történt. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. egyre pozitívabban változik életem. ismerôseim. Idôközben az is kiderült. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. Egyvalaki jelentkezett is. ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. s a szülôk is olyannyira befogadták. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. Kipróbáltam ülve bal. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. a képviselôk sem rajongtak érte. Amióta agykontrollal foglalkozom. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. jön a szeptember. hogy most. Ritkán programozom. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. a szülôk nyugtalanok. hogy igen. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. amikor felébredtem. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. most az egyszer legyen engedékeny. majd mindkettôvel egyszerre. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. de ez is szinte mindig sikerül. és még semmit sem tudtunk. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. Igaz. oldódjon a köztük kialakult feszültség. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. Egy nyárvégi napon. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. pedagógus nincs. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. testileg megfiatalodtam. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. 100 . barátaim. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. hogy legyen belátó. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. Tervezgettük a hogyan továbbot. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. akirôl én bizony megfeledkeztem. Anyagi helyzetem egyre javul. beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. s kaptam is. aztán jobb lábammal. de a tudatalattim szerencsére nem. aki anyai örömök elôtt állt. 30 éve ismerem a munkáját. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. Reggel. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. melyet magam. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. s én magam. hogy fiatal kolléganôm helyett. hogy Rózsa kiváló pedagógus. ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. új pedagógus pályázata volt esedékes. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. pontosan tudtam. Még augusztusban történt. nyitott és csukott szemmel egyaránt. Már közeledett a szeptember. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. Bizonygattam. közel iskolakezdés elôtt. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. Kiderült. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. szintén nem lelkesedtem érte. szabad pedagógus is. sokat változott személyiségem is. Lábaim is felemelkedtek. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. Szellemileg felfrissültem. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást.

Rettenetesen gyomos volt. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. Elôször is egy picinyke mûanyag. ahogy egy gyönyörû. Hétfô volt. de ebben nem voltam biztos. Ütemesen. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. Betti arcán. de mi csak kapáltunk. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. lábunk. ahogy nem akart besötétedni. Úgy tûnt. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. Már nem is beszéltünk egymáshoz. Úgy nézett ki. Mintha megállt volna köröttünk az idô. Talán jobb is. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. s közben beszélgettünk az agykontrollról. Kislány! Határozottan láttam. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. Még mindig világos volt. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. Tudom. sötét hajú. mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. Kálmánnal. Egymás mellett dolgoztunk. a jobb szeme alatt csúnya. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. És ekkor. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. az iskola egy kiesô. Ahhoz hasonlóan. ufókról stb. kitartásunk. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. befelé növô kelést vettem észre. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. Már esteledni kezdett. Igen ám. És ekkor igen érdekes dolog történt. akaratunk. alig haladtunk. mint hogy megállt körülöttünk az idô.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. Egyikünk sem mondta ki. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. az SZTK-ban. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. és lezárjuk vele a további útját. ásószerû eszközt készítettem. józan embernek abszurd gondolat. szinte gépiesen mozgott kezünk. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. s megjelenítettem a magzatot. 101 . Cynthia névre anyakönyvezték. és jókorára kinagyítottam. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. Láttam. Nagyon érdekes volt. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. hogy igencsak izgul. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. Késôbb. Tehát majdnem minden stimmelt. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. hogy még ma befejezzük az egészet. Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. Láttam rajta. Férjével. November 21-én egyik fiatal munkatársam. mint a tavaszi zsongás. Addig-addig. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. – Ekkor vágják ki Makón. hogy kevesebb maradjon másnapra. Láttam. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. ahogy idôm megengedte. Tempónk még jobban felgyorsult. fizikai törvényszerûségekrôl.

Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. Ez hiba volt. Gyorsan visszatettem a fejét. ami mindig emlékeztetni fog arra. ahogy teljesen megnyugszik. egyik sem. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. – Mi van veled? – kérdeztem. ahogy lelkileg megnyugszik. arra gondoltam. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. Kértem. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. aggódást láttam. erôs mûanyaghálóval vettem körül. eszembe jutott a pollenpróba. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. az is negatív. egészséges lényét. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. Ekkor a kelést. Ellazítottam minden izomrostját. Kijöttem szintemrôl.és hömpölyögve irányt változtattak. most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. és fokozatosan meghátráltak. és alighogy lehunytam a szemem. Közben látom ám. Érdekes eset. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. Saját hibámból tanulva mondom. csendes szobámba. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt. ne húzza fel magát. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. Kényelmesen elhelyezkedtem. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. – Már megint a kiütések! Tudod. Amikor már úgy 102 . hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. Szinte magamon éreztem. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. az eddigiek során magam is mindig így tettem. ahogy hazaértem a munkából. Mûszálas ruhanemû? Semmi. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. A háló egybôl megtette hatását. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. belsô feszültséget éreztem. – Hûha! Ez kibírhatatlan. hanem elkezdtek visszahúzódni. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. visszafejlôdni. Délután. most alaposan feladtam magamnak a leckét. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. s aztán szeretném azt ki is iktatni. sûrû. idegességet. Mint biológiatanár. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. és arra kell törekedni. Azok egyre kisebbek lettek. Mosogatószer. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. A kiütések sem szaporodtak tovább. Sôt. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. gondoltam. mentem a megszokott. Arcán gyötrôdést. mint egy facsemete töves gyökerét. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. s alig vártam. visszahúzódtak. hiszen nem kevesebbet. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. Na. hogy elegendô. Sorra vettem sok-sok virágport. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. néha elkap ez a kellemetlen betegség. feloldódik. Feltettem fejét sisakként a fejemre. gôzhatásokkal. A kiváltó okot sem találták még meg. tele kiütésekkel. gondoltam magamban.

mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. a belsô idegfeszültséget. Ha viszont odafigyelünk arra. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. képzelje el fogsejtjei gyors. és a fájdalom is teljesen megszûnt. hogy mit gondolunk és mondunk. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. kellemes érzés fogott el. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. amikor megérkezett az iskolába. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. ami ilyen esetben érthetô is. – Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. Leültettem a nevelôi szobában. hogy fogfájása csökkenjen. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. visszahúzódtak testén a kiütések. ami úgy látszik. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. kikísértem laboratóriumomból. Ez a néhány perc is elegendô volt arra. majd én is kijöttem szintemrôl. A kislány elméje viszont pontosan tudta. Nem volt kedve semmihez. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. örömmel újságolta. hogy el tudott jönni dolgozni. burjánzó szaporodását ott. hogy az SZTK-ban is említették ezt. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. boldognak. kövesse útmutatásaimat. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. Találkozom vele a munkahelyén. ezért segítségül hívtam az agykontrollt. Ezt próbáltam feloldani. majd kihoztam szintjérôl. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. Másnap reggel. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. ami az életben ér bennünket. Dolgozott!!! Amikor meglátott. ahol fáj a foga. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. hogy hol a baj. csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. Szerintem minden bajt. mi a fájdalomérzés valódi oka. gondolván. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. hogy megtettem a tôlem telhetôt. s hogy ne hiányozzon az iskolából. Megkértem. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. mondta. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. Neki való gyógyszerem nem volt. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. Csak annyit mondtam. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. hogy melyik foga is fáj. éppen mi magunk idézzük elô. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. legalábbis már kilátszik az ínyébôl. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. hogy már néhány napja otthon is azt kapott. majd arra kértem. délig valahogy kihúzza vele. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. Reggel is bevette. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. Fogorvos csak a szomszéd községben van. vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés.” És ami a lényeg. Ezt követôen elköszöntem tôle. Csordultig telt szívem örömmel. szülei dolgoznak. kellemetlenséget. Kb. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. 103 . Utasítsa elméjét. sikerült is. Ekkor elmondta. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. olyannyira. Nagy izgalommal vártam a másnapot. hiszen ha csak bepillantok a szájába. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl.éreztem.

sem üdülôk a Balatonparton. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. arra jutottam. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. Ezt meg kellene állítani. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. s az örömteli családi élettôl az emberek. és ma már alig észrevehetô.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. hogy az illetôk fogyása egy ponton. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. Még mélyebb szintre mentem. nyomasztó érzés kerített hatalmába. A néni persze errôl semmit sem tudott. de öröme határtalan. Amikor ezt teszem. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. ha valakinek agykontrollal segítek. és még sorolhatnám tovább. amit akkor éreztem. minden igyekezetem ellenére. szorongató érzés. a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. az egészség. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. azt magamon tapasztaltam. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. se ajándékot azért. és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. a szeretet. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. mi lehet az oka annak. hogyan történhetett. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. Azzal. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem. Mindez nálam adott. a testi és szellemi frissesség. December elején történt. Meggyôzôdésem. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. a befelé fordulás. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. Gondolatban gyakran. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. egész testemen átfutott egy nyomasztó. és azt sem tudja. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. Ezekbôl van némi kis tartalékom. ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. hogy mindenki elméje pontosan tudja. megállt. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. a megbocsátás. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre. Az jutott eszembe. A pedagógus. a közömbösség válik jellemzôvé. és ugyanaz a gyötrô. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . Hogy ez mennyire így van. Sajnálattal tapasztalom. kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. Határozottan úgy érzem. Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. s ez bennük a további fogyás akadályává vált. hogy segítettem nekik fogyni. Rohamosan távolodnak egymástól. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. Ezt már korábban is megfigyeltem.

s 3 hónapos. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni.. 2-2 nap felkészülési idôvel. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. mint fiú. mert sokan várnak rájuk. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk. melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre. mélyre törô lelki világunk tölti ki. a családszeretô gondoskodás. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. kevés idôm jutott a tanulásra. pozitív módon. Talán attól is olyan jó kisbaba. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az. amit férjemmel az egyetemisták. és a téma felkeltette az érdeklôdését. hiszen született pesszimista létemre tudom.. azt elérhetem. és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. hogy nem gyôztem magyarázkodni. hogy jöjjenek. Azt sem tudtam. intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért.mon tanult megoldáscentrikus. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. hogy így legyen. s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni. csak akarni. tartalmas össztudását. ha a belsô üresség helyét tartalmas. akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot. hogy több lány jelentkezett a programokra. tenni és hinni kell. Meglepô. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. hogy 105 . hogy tevékenységünk valóban hasznos. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. Kemény Lajos. Elkezdtem programozni. hogy amit nagyon szeretnék. Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. hogy már nem aggódom annyit. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért. mert szeretne jönni. mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat.. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. Férjemmel rendszeresen programozzuk. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. Kiderült. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –. Szívbôl kívánom. Utána még 2 vizsgám következett. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk.. hogy belefér-e még a létszámba. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom.

A gyógyszerezés ellenére sem ülni. Kb. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy. Kirchnerné Szabó Gabriella. hogy társra találtam. egyszerûen eltûntek az életembôl. s elkezdtem gyógyítani. s ráadásul megtanultam „villámul”. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem.álljak neki. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. A következôt gondoltam ki: 1. még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. megírtam a dolgozatot. Elértem üzleti tárgyalási sikereket. hogy a vesét feltöltöm energiával. Délután 3 óra körül járt az idô. Ezt követôen elképzeltem. Hazamentem. Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie.) 2. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. majd teljes. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is. Most már tudom. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. hogy mûködjön. s nem utolsósorban a testkontrollt. átmosó öblítést végeztem. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. mert nincs miért. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. Az agykontrolltanfolyamnak. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat. olvasott irodalom kell. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. 12 db-ot olvastam el „villámul”. Fel kell készülnöm a vizsgákra. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. amikor szükségem volt 106 . Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot. Többször elôfordult. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. a harag. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. Kb. alapos. a gyûlölet. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. K. E. görcse. egyetlen 4-es csúszott be közéjük. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. Elmesélte. Kérte a segítségemet. November 18-ára írták ki mûtétre. az aggódás és az irigység már mind a múlté. Dolgozatot kell írnom: téma kell. (Bár érdemes utána gyakorolni is. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. hogy elôzô találkozásunk után. A könyvespolcnál kezdtem. majd lezártam a csapot. sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. a félelem. 15 kg-nyi könyv várt rám. Elképzeltem a laboromban. szintemre mentem. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze.

16 ezer Ft volt. Senki sem olyan gazdag. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként. kék színû csomó. de már alig látszik a daganat. akkor nem engedik el a további 1/3 részt. Mégsem lehet megvenni. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl. Amikor 7 nap múlva visszamentem. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok. akik elôbbre visznek az életemben. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. kölcsönözni vagy ellopni. Megszabadultam egy stressztôl. és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. világosság a szomorkodónak. s vágyaim sorra valóra válnak. A nyár végén hívott. Azóta másként gondolkodom. (Nettó fizetésem. A részleteket igen nehezen fizettük. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. 3-szor mentem szintemre. Egy pillanatig él csak. táplálja a jóakaratot. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. 27 év munkaviszony után. hogy én erre egy szóval sem kértem. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. Gyakran gondoltam például. akik kapják. és szinte már nem is érzem. Kértem 1 hét haladékot. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. Az orvos ki akarta vágni. Boldogabbá teszi az otthont. elkérni. Külön érdekes. Csak önként lehet adni. akik adják. mint amennyit eredetileg vállaltunk.-né. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. Gazdagabbá teszi azokat. csupán azáltal. Mit mondjak. Naponta 2-szer. hogy meglehetne nélküle. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását. az iskolából elmenni. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. hogy ne válna tôle gazdagabbá. Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. menjek hozzájuk dolgozni. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet.) Azonnal igent mondtam. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. és senki sem olyan szegény. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . de nem bánom. de az emléke örökre megmarad. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. ám sokat ad. addigra már a felére csökkent a csomó mérete. Néha járok ellenôrzésre. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. napfény a csüggedônek. de úgy tûnik. Még az elején tartok. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak. hogy többet dolgozom. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. Nagyon megijedtem. nagyon örülök.rá.

Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. Az eredményem ugyan nem volt rossz. már aznap estére elmúlt az életveszély.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. útközben. de már mindnyájan külön-külön. Ketten vállaltuk. hogy 2 testvérünket. amit mindenki kikerül. ami nekem jelentôs eredmény. Kissné O. aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. örömmel újságolta. Eddig utáltam tanulni. elvállaltam egy ilyen munkát. és 108 . hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). 2 gyermekükkel. A kórház intenzív osztályán feküdt. ez jelentôsen megváltozott. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. Másnap már egyedül evett. A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. Az eredményen még én is meglepôdtem. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált. és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. hogy kibékült a mamájával. és kikerült az intenzív osztályról. amikor hírét vettük az esetnek. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. ugyanezekkel a módszerekkel. Amikor legközelebb találkoztam vele. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. és más módon is hasznomra vált. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. Állapota olyan gyorsan javult. A jegyeim sokkal jobbak lettek. Ez délután 2-kor történt. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. egyre jobban és jobban. Gyermekünk. súlyos. mindenképpen. A következôt tettem: munka közben. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem. Továbbra is programoztuk gyógyulását. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. Közösen a szintünkre mentünk. jobban és jobban éljük életünk. amikor egy 8 éves. vállald föl magad!”. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. amiket én üzentem! Boldog voltam. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. hogy milyen állapotban volt néhány napja. Sokkal többet kerestem vele. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról. mint gondoltam. ha nem látták volna. hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. rövid idô alatt meggyógyult. egyre jobbak leszünk.” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. hogy orvosai azt mondták. jó lett a hangulatom. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. hogy segíthettem. amitôl minden társunk idegenkedett. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. Amióta kiolvastam a Villámolvasást. életveszélyes állapotban. Mint késôbb megtudtuk. a tüneteim estére megszûntek.

Tágabb annál. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. puha testecskéjét. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. mint mondjuk az akupunktúra. hogy a részeg apja verte az anyját. Volt egyszer egy ember. rettegve. Hogy az mi. és csokoládét adtam neki. Az óvodában szépen szavalt. Megsajnáltam. bizonyos feltételek mellett. és a kisfiú meleg.rendkívül könnyen. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. valami istentelen társaságba keveredtem. és nem árulta el. akitôl ô hallott róla. ölbe kaptam. nem lettem rontó szellemek martaléka. éreztem szagot. ez a lényege. és súlyos kárt okozott nekem. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. Én is büszke voltam rá. hogy testileg. Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. A történetet. mindig láttam is magam elôtt. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. befolyásolni tudjuk az agyunkat. aggódsz értem. és mi. spiritiszták. De meg kellett válnom tôle. több. Akkor is ölbe vettem. minden idômet lekötötte a harag és a düh. A képhez hangok is társultak. Agykontrollosoknak nevezik ôket. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim. Magam elé képzeltem az illetôt. Addig is. Megesett. bôvebben elmagyarázom. és meséltem neki. de nem a mesében. Ellazítottam magam. három dimenzióban. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. Megverték a nagyobb gyerekek. A 109 . nem tudja. néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). Dúltam. annyi mindenre. Ez az ember megrágalmazott. Úgy tudod. hogy ô tette. De az se. Megszerettem ôt. amire eddig órákat kellett áldoznom. mi az agykontroll. Ô sírva. amit kitaláltam. ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. gondolhatod most. Ez történt az elsô napon. sírás. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. lementem alfába. ami eluralkodott rajtam. hátha ô is sorra kerül. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. írom tovább. amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. olyan aranyosnak találtam. Milyen butaság. mint 4-5 éves gyereket. Olykor színesben. mint 1 hétig. majd azt is elmondom neked személyesen. nagyon is a valóságban. szabadkômûvesek és hasonlók közé. Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. de a tapintásomat is bevetettem. mint eddig hittem. megnyugtatásodra annyit elárulok. De figyelj. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. sírva szaladt az anyjához. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. Elô az agykontrollal! – határoztam el. Még olyan is. Gondolhatod. Majd. ha találkozunk. mert felkaptam és elszaladtam vele. Most már én is látom. Szuper!!! K. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. Semmiképpen sem lesz jó. Testünkben mindent az agyunk irányít. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. ahogy szoktam. Azt hiszem. lelkileg ép vagyok. nevetés. mennyire megharagudtam rá. Inkább elmondok neked egy valódi történetet. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. Egész helyesnek találtam. És ez így ment tovább. Nem lett baja. de még ô is elnáspángolta. fúltam. vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során.

s tudjam. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. L. Megnyugodott. és nem tudott segíteni magán. szívta a képeket. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje. ami hasonlított mostani. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. Sem orvos. Ma se tudnék. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. Bôgött. migrénes rosszullétekkel küszködtem. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni. L. tisztába tette. programozással meg tudom szüntetni. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt. Azóta szebben ír. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. Nem történt formális bocsánatkérés. Amikor másnap oltást kapott. Az agyam közben itta. ahogy kell. 110 . Persze fölkelek enni. A képeket szereti a legjobban. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. Sôt. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. A történtek ellenére sem. Kedves barátnôm. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. kicsi elsôseimnél.. sem kórház nem segített. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. hálás leszek érte. röviden boldog lettem. és egyre jobban érzem magam. most te következel. vagy 1/4 zsömlét. de nem mindegy. kevés tejjel. szeretetre. megszoptatta.következô héten ugyanis csecsemô volt. ami a lombok között rásütött. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. rábámult a napsugárra. felnôttkori önmagára. hogy szôlôcukrot eszem. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. Barátságosan rám mosolygott. rokonszenvvel gondoltam rá. ellepték a legyek. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. Döntsd el magad. hogy felért azzal. és kezét nyújtotta. Melege lett. de rosszulléteim napok alatt megszûntek. s erôs és energikus lettem! K. törôdésre vágyott. istentelen dolog-e az agykontroll. Az anyja abbahagyta a marokszedést. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd. Védelmet remélt a felnôttektôl. hány óra. Bennem. hangokat. A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is.-né. hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. nagyon sírt. ha kézbe kapom. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. Imádkozz azért. Egészen megbékéltem vele. ha elôadásokat kell tartanom. Anyagi helyzetem is javult. Hihetetlen. A háromujjtechnika is remekül mûködik. játszott az ujjacskáival. ám sokszor csalódott bennük. Naponta 3-szor 15 percet programozok. K. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. hogy meg ne álljon. éhes is volt. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki. Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt. Fölvettem és csitítottam.

1986-ban leszázalékoltak. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. hogy ilyent még nem látott. Bôr-. valamint zöld hályog.). A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. Elhatároztam. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy állítólag „beteg” vagyok. Gyógyszert nem szedek. Orvosom azt tanácsolta. D. csupán némileg lassítani. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem. Vérképem borzasztóan rossz volt. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak. Kb. K. – derekam már alig fáj. 10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak. s vizualizáltam. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik. ha csak a fele igaz. SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. Úgy tûnik. Mindezzel elértem. Október elején jártam ismét a szemészeten. egyre jobban összekuszálódott az életem. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. ízület. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek. hogy elsza111 . Margit 1985-ben. s hitem azóta is töretlen. Orvosom azt mondta.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti. K. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. romlott a látásom. Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. már nyert ügyem van!”. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). és senki sem hiszi el rólam. leleteim kiválóak. 28 évesen kiderült. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. állandóan gyengének éreztem magam és szédültem. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. – látásom javult. Emellett anginás szívpanaszaim voltak. nagyon megörültem. hogy: – eltûnt a méhdaganatom. hullott a hajam. hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem. Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását.L. Naponta 2-szer meditáltam. Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. mióma keserítette meg az életemet. (A szemfenéki erek elváltozása. ami halott édesapámhoz fûzött. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. a szemnyomás lényegesen csökkent. és utasításainak szigorú betartására. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv. Dolgozom.

semmiben nem szenved hiányt. engedjem útjára. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô.–né J. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. piros lett a torka. Észrevette a változást. megsérült a térde. hogy nincs közöttünk. hogy mennyire fáj. egyszercsak 2 angyal jelent meg. mert csúnyán. tehát eltér a megszokottól.. menjek közelebb. Édesapám megmagyarázta. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. de hiszem és tudom. Arra „ébredtem”. amit éreztem. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé. egyáltalán nem hörög. Azóta nem betegek. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. hogy csak este induljon a vérzés. pár hete mégis rákérdezett. hívott. hogy nem így történt. a béke. amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. hörögve vette a levegôt. Pihenôhelyemen. Kiderült. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa. szigetemen. Azt is mondta. Átöleltük egymást. irányítsam magam a sorsomat. Búcsúzóul úgy intett kezével.. és programoztam. Úgy gondoltam. Borogattam. A férjemnek nem is említettem. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak. hanem sokkal-sokkal szebben. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. és másnapra tünetmentessé vált. 112 . Egy nap délutánján szintemre mentem. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul. Amióta gyógyítom. a szeretet tökéletes kiteljesedése. 2 hét betegség” periódusban éltek. amivel elindulhattam ezen az úton. Hatalmas boldogságot éreztem. A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. mennyire pótolhatatlan. Ennek hatására döntött úgy. hogy ô is elvégzi a tanfolyamot.kítom ezt a szálat. Intett kezével. A gyermekorvos mindig biztat. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták. programozom-e. Lassan kijöttem szintemrôl. a szereteté. és már a barátnôm is megjegyezte. Le sem tudom írni azt az érzést. velem legalábbis gyakran megesett. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. Úgy is lett! Két hónapja programozom. alfában gyógyítottam.) Gondolom. hogy veszekedtem gyerekeimmel. amikor elköszöntünk egymástól. Megöleltük egymást. hogy a gégefedôje omega alakú. számíthatok rá. és azóta sincs gond a térdével. Ma már örülök. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. ha bármikor segítségre van szükségem. hogy könnyek hullnak a szemembôl. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. hogy használjam csak az agykontrollt. A nyugalom. s gondolatban elmondtam neki. K. Az út végén édesapám várt. éljek önálló életet. ahogy mindig is tette életében. Júniusban végeztem el a tanfolyamot. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. hogy feszesebbek legyenek a melleim. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. Ezek kezdeti lépések csupán. Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. A boldogságé. Kézen fogtak. Arra biztatott.

Ha köhög.) Programoztam. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. hogy szomjasak. és az sem mellékes. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl. hogy nem tudom lefotózni a piros. 13 órát aludtam. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt. Egyszer azt álmodtam. Naponta általában 2-szer meditálok. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. Minden reggel megtervezem a napomat. Decemberben kivették a mandulámat. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. és másnapra a nyomát sem találta. mind a kérdéseimet. hogy rendbe jöjjön. Most úgy iszom a jéghideg vizet. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. nagy pattanás kezdett nôni a fülében. hogy remekül érzem magam a bôrömben. Ma már teljesen egyedül. hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát. elvittem az orvoshoz. hogy emlékezzek álmaimra. majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. pedig valóban elgondolkoztató. elmúlt a fejfájása. Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. és rózsaszínûre festem az egész torkát. Az ébredéskontroll is mûködik. Egyszerû. hogy húzódjon vissza. Ébredés után meglocsoltam ôket. Programoztam. 113 . Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. „külsô beavatkozás” nélkül kelek. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem. 10–15 percet. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre. hasznos üzeneteket tartalmaznak. kb. az nem árt. és rendre sikerül is mindent elintézni. tv-riportokat csináltam. majd beecsetelem. s kiderült. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. az agykontroll igen). repülô tárgyat. mind a várható válaszokat. s kértem. Óvodás fiam bénáthásodott. Másnap elmentem a fényképészhez. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban.) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. Valóban himlôs volt. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. Mindenki csodálkozott. fényes. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat.” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink. Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken. hörpintse föl. Olyan is elôfordult. Amint megitta a vizet. Barátunknak visszatérô. de néha beiktattam egy-egy meditálást. alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. A városi tv-nél dolgozgatok. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám. valóban rájuk fért.

és úgy éreztem. és hamar tûnjenek el a kiütések. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. és sokan leszálltak. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. jól utazom. Meleg volt.40kor. aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. fáradt voltam. – Kelenföldön! – válaszolták. hogy már 1 éve nem is sírtam. s elképzeltem. Arra is ekkor jöttem rá. már eleve félóra késéssel. – Az itt nincs! – felelték. az 20 perc alatt odaér. Válaszaim alapján döbbentem rá. és kétségbe vagyok esve. hol szállok le. majd ráérek gondolkodni. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. 40-re odaértem a Keletibe. hogy ne viszkessenek. nem is gondolkoztam. de annyira oda akarok érni 8. Annyira siettettem a vonatot. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. most már úgyis mindegy. Felnéztem a táblára. semmi pánik! Behunytam a szemem. ha már elment a vonat. mit tegyek. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . kellemes emberek mellé ülök le. hogy hol töltöm az éjszakát. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. és látom. nagyon helyesek voltak. amióta megismerkedtem az agykontrollal. a Keletibôl indul az utolsó 20. szükségem is van erre. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. A vonatot hamar megtalálom. mondtam magamban. Mondtam. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem.40-re a Keletibe. Én. Elkezdtem hangosan nevetni. Érzem. Egy szimpatikus. újságriportot készítettem egy német férfival. s besiettem a csarnokba. nem jön a metró. és az elmetükre-technikával elképzeltem. mondom.53! Kényelmesen megtaláltam. Mindössze 1 óra 10 percem volt. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. merre a metrólejárat. Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem. hogy még van 10 percem az indulásig. hogy amikor legközelebb megállt. hogy azt se néztem meg. ne csodálkozzanak. én is lepattantam. fiatal pártól kérdeztem meg. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. minél elôbb haza akartam érni. és kigondoltam. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. Naponta 3-szor programoztam.Aznap estére már 130. Gyorsan letöröltem a képet. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. Szokatlan volt a környezet. lementem alfába. Ezek után kijöttem szintemrôl. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. ahogy megérkezek a Keletibe. 11-kor már a zuhany alatt álltam. ránézek a táblára. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. hogy ott állok a Déliben. Székesfehérváron derült ki. Na. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka. hogy mit is akarok tôle kérdezni. amikor megkérdeztem a kalauzt. végignevettem velük az egész utat. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi. Mondták. hogy is mondjam azt németül. Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. már fél 9. Nem szaporítom a szót. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni. és remekül aludtam. menjek velük a piros 7-essel.

A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. s idônként bevizesedik a tüdeje. – Na. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. most mutasd meg. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. hogy elmúljon. Már bele is nyugodtunk. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve. Szolnok Már 3 éve. koszorúját és fátyolát. gondoltam. Cukorbeteg lettem. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. mire képes az agykontroll! Mondd meg. a háromujjtechnikát alkalmazom. De nem volt mit tennem. ami a szekrényben lapul. Engem ez húzott ki a kátyúból. de nem találtuk. számomra nehezen megjegyezhetô. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. Elkezdtem angolul tanulni. Mit mondjak. mivel más reményem már nem maradt. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal.pontom. Ekkor mentem el a tanfolyamra. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen. Mielôtt elkezdem a tanulást. Idegileg. s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. Kb. jobb a közérzetem. Angliában élô. s lementem szintemre. hogy nem lesz meg. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat. Képzeletemben abban láttam a keresztet. Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. Kocsis Flóriánné. hogy laborszintre vittem. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. Költözéskor sajnos elveszett. Szinte mindent kipróbáltunk. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. Úgy gondolta. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. pedig a családomban senki sem volt cukros. akkor bármi sikerülhet. energikusabb vagyok. lesz ami lesz. megijedtem egy kicsit. Tavaly. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. A tanfolyam elvégzése elôtt kb. 18 évi rossz házasság után elváltam. nincsenek már migrénes fejfájásaim. hogy most nagyon leéghetek. Elképzeltem. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. Kb. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. Mindenhol kerestük. Ezek közül következik néhány. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. de mindenhol teljes csôd fogadott. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. Orvostól orvosig jártam. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze. hogy nem éri már meg a tavaszt. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. amilyen valamikor régen volt. nap mint nap. csontsoványan. Némelyik. hogy a kezem olyan sima.

s közben mindig beszéltem is hozzá. de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. s így minden rendben lesz. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. totálkáros lett. majd átöblítettem az élet vízével. húgycsô. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam.) Két év állandó katéter. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. Defektet kaptak. és hetente egyszer biliárdozik. Elképzeltem vággyal és hittel. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. Kb. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. hogy kivettem a tüdejét. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. felejthetetlen élmény volt. egészséges ember. Egyik éjjel azt álmodtam. amikor belépett a laboromba. tiszta nem lett. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Minden nap. hogy ki is javítottam. Ezt kb. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. szem. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. s a fiúk megmenekülnek. amíg az öblítôvíz szép. másfél év bénaság. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. s mindketten meghalnak. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan. mint más. Hitem szerint a csoda maga az ember. Nagy szeretettel gyógyítgattam. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. Komlós Ferencné. Más alkalommal az jutott eszembe. s ebbe állítom bele a bácsit. a lelke. majd visszafordítva a helyére tettem. fül. hogy kicsöpögjön belôle a víz. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. életre szóló. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. mintha mi sem történt volna. és nem is sorolom tovább. s újra hódol hobbijának: órákat javít. mert fel akartam nevelni a kislányomat. Ezt a mai napig is gyakorlom. de a fiúkon még egy karcolás sem esett. folyt rólam a víz. vese. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam. s újrapörgettem gondolatban a képsort. Csodálatos. Borzalom volt. amit 20 mûtét követett (gerinc. Ettôl megnyugodtam. Felijedtem. ifj. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. már kijár a lakásból. Addig ismételtem ezt a mûveletet. Két éve. s kirepültek az útról a szántásba. gyomor. kifordítottam. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. az elméje. Ötször annyit dolgozom. Gyorsan visszafeküdtem. Az autó teljesen összetört. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll.momban úgy. 116 . az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. s megnyugtattam ôket. egyre energikusabbnak képzeltem el. másfél hónapig csináltam rendszeresen. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. Bár leszázalékoltak. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem.

Ekkorra már. és rettenetesen rosszul érzem magam. Fogtam a kislányom kezét. Ultrahang negatív. Keddi napot írtunk. és arról beszélgettek. Iszonyatos fájdalmaim voltak. A falu csodálatos orvosának. tele csövekkel. és nem engedtem. nem részletezem hogyan. Aki élt és mozgott. és ha mégsem sikerülne. és folyamatosan kaptam a morfiumot. Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. Kikerültem a rendes kórterembe. hasi röntgen negatív. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. nem hívtunk orvost. Stierbach Imrének köszönhetem. Két nap telt el. én mégis úgy döntöttem. hogy ismét meg kéne mûteni. az több oldalt igényelne. Továbbra is dolgoztam.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. azt pedig már úgysem fogom kibírni. Jött a nôvérke. hogy tûrjek nyugalommal. de iszonyú fájdalmaim vannak. és mivel különösebb nem történt. hogy az ápolónô beadja az injekciót. 117 . Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. Pesten. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. dr. de a beleim nem. fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. Szóltam az orvosnak. jobb lesz. A beszélgetést hallva. Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. Azt válaszolta. hogy mi történik velem. kiszakadnak a beleim. azt hiszem mindenki lemondott rólam. de akkor már mûhasfal kell. A mûtét után 2 hét telt el. de hogy honnan tudom. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. hogy a másodiknál. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban. hogy az erôm kimeríthetetlen. Fôztem. hogy én sok mindent kibírok. Szánakozva néztek rám. Úgy éreztem. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. rohant. Hamar magamhoz tértem. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. Újra megpróbálom a lehetetlent. szájamon a bélsár. Én tûrtem. Kint voltunk a telkünkön. a nyelvem kilógott. a kislányom kivételével. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. Mondtam neki. Üvöltöttem és fuldokoltam. hogy nem igazán foglalkoztam magammal.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. rossz volt a közérzetem. tudatában akarok lenni annak. Újra több órás hasi mûtét. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. Futva vittek a mûtôbe. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. takarítottam. Túl vagyunk rajta. Bár elmondta. hanem méltósággal. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. igencsak akadozó nyelvvel. és hogy mit éreztem és láttam. Ma már tudom. Szerda éjjel. Kislányomnak megengedték. reggeltôl estig. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. morfiumtól kábán. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. és hozta a következô adag morfiumot. A szám félrecsúszott. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. mi vár rám enélkül. Annyi más fontos dolgom volt. Ma már tudom. 36 kiló szerencsétlenség voltam. Hittem. de én bizony néha ellustultam. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. kapáltam. hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. akkor nem bódultan. szondával. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. hittem az operáció után.

Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. Akartam a gyógyulást. és az elméd csodákra képes. megôrzöm. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod. próbáltam mindent végiggondolni.Egyre tisztábbá vált a tudatom. s akkor meglátjátok majd. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. és tisztítani kell. ne szomorodjon el. hogyan bírta. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. becsuktam a szemem. nagyon meg kell dolgoznom érte. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. Hajnalban. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van. hogyan tudta megcsinálni. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. hiszen ez azt jelenti. Ahogy tisztult az elmém. és mondtam. sebtisztítás. Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre. csak pozitív dolgokat mondjon. holnap már jobb lesz. De azért nagyon kérem. hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. Napi 3-szori tisztítás. amikor még mindig azt állítottam. összecsuklik. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. Amikor kissé elkeseredve kimentem. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. Ma sem tudom. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. amikor még mindenki aludt. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. Jó. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. Az orvosok értetlenül. hogy sikerül. hogy csúsztunk egy napot.. magamból kizárni. olyannyira. hogy még élsz. hogy már drukkolnak is nekem. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. hogy holnap hazajössz. hogy így van. én már programoztam. Izgalom. hogy amikor már úgy érezte. – elkezdtem dolgozni. kínzó fájdalmaim ellenére. Míg élek. hitetlenkedve. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. festôk.” Beláttam. hogy érzed a fájdalmat. mindig a Gábort képzelte maga elé. hogy ma van a nagy nap. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak. hogy kedden hazamegyek. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. Élni akartam! Tudtam. mint egy reggeli ôrjárat. de sajnos csak holnap mehet haza. de még mindig nyitott. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. hittem és bíztam abban. és a kezembe nyomta. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe. Olyan volt ez. majd elmúlik. Feltérképeztem a kárt. de csodálattal nézték sétáimat a folyosón.. mûködni fog. takarítók stb. hogy valamit nekem is tennem kell magamért. mert hinni akartam. kötözés. Vágytam. Tudom. hogy nem fekhetek bábként. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat.” Hittem.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét. Utólag elmesélte. 118 . Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. Úgy éreztem. Másnap. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok.

119 .5 cm-re nôtt. Hozomra megkaptam a gépeket. Anikó. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. Mónikának. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Visszamentünk a kórterembe. egészséges vagyok. Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. akikkel azelôtt sohasem találkoztam. 1098 Budapest. hogy ezt a sikerélményt megírhattam.” Pillanatokon belül mélyen alszom. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. Gábor szuggesztivitásának. amit erôs. és pár perc múlva már újra alszom. Egy szó mint száz. és így szólok: „Álmos vagyok. lüktetô fájdalom kísért. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. hogy hogyan. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt. Klimaxom erôs izzadással járt együtt.. kiderült. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja. Kovács E. akinek éppen olyan gépe volt eladó. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. 8. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is. mindketten programoztunk. Ha éjjel fájdalomra ébredek. azt sem. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. s ehhez nem kellett más. a kislányomnak. Mit mondjak. Pöttyös u. de a legfontosabb az volt. aki operált. Az egész kórterem talpon volt. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. összeteszem 3 ujjamat.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl. olyan emberek bizalmát élvezem. kivert a hideg veríték.” Mit mondjak.. Megálltak az ágyam végénél. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. aki segített. és segített. de csodálom Önt. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. bízzanak. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. szinte már fanatikusan. az agykontrollnak. majd beszélgettünk. Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. Két éve végeztem el a tanfolyamot. hogy szükség volna az ágyamra.igaza van. amilyen nekem kellett. azonnal relaxálok. valamint minden agykontrollos társamnak. de van egy kis baj. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész. Soha ne hagyja abba azt.

Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. majd egész testemre átterjedô meleg. mint valaha. hogy éppen akkor adtuk el. az iratokra és a pénzre fektettük.. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. s azt mondta. még minden autót sikerült eladnunk. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. s mellette a testkontroll szerint étkezni. gyerekünk. Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. s megkérdeztük tanácsadóinkat. Julika Férjem 24 éves volt. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. a betegsége után született meg 94-ben. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. Nagy volt a rizikó.és boldogsághullám jár át. hogy egészséges vagyok. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. A rendôrségen bejelentettük. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. Férjem ma már egészségesebb. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. fôleg amikor elmondták. hogy jobban vagyok. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak. Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. Anyagilag rosszul álltunk. hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. Sôt. Elhatároztuk. amikor éppen piacképesek lettek. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. Egyszer csak férjem bátyja szólt. amikor hererákot állapítottak meg nála. hogy egyik kollégája válófélben van. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat. A legmeglepôbb. és alkalmaztuk a technikákat. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. Úgy döntöttünk. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival. s kipucolják a nyirokcsomókat). Kovács Józsefné. majd ô kifizeti a férjét. hogy mindketten nekiállunk programozni. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. fél éven keresztül programoztuk. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk. méghozzá akkor. tarkómon és gerincemen végigfutó. 6 órás mûtét. Mindketten alfába mentünk. Közben elmetükre-technikával és 120 . hogy lakást vásároljunk. Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. Mindenkinek azt üzenjük. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta. de segíteni nem tudtak. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. azonnali fizetésre. és megköszönöm szervezetem segítségét. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. hogy lakást programozunk magunknak. amikor a piac stagnált. a 3. Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. Amikor észrevette és visszament. Kb.. s hogy fájdalmaim elmúltak. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. Ez 1993-ban történt. de olyan is volt. Az nem is lett meg. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek.

(Önkormányzati. hogy vegyenek ennél olcsóbbat. Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel.). „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. Vicceltünk is velük. hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. Elhatároztuk. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. 1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban.szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. 121 . Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap. pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. csontkovács. Hisszük. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. a hónap vége után sorsolják ki. 70 Calcitonin injekciót. Az eredmény: 4x1. ám eredménytelenül. majd röntgenre. Következett a CT-vizsgálat. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk.. mert annyira kicsi az esélyünk. Jártam fûtôl fáig (orvos. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég.5 cm-es daganat vagy meszesedés. hogy mivel kevés készpénzünk volt. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. Az se mellékes a történetben. ha tudnak.” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. hogy május 8-án. ha szorgalmasan gyakorolunk. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. hogy visszanyertük a bútor árát. természetgyógyász. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. Javulás semmi. hogy drága bútort vegyünk. és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. Ezek után döntöttem úgy. Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket.. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. s hazaengedtek. Kaptam kb. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. hogy drágát veszünk. amit nem tudtak beazonosítani. Mi azonban elhatároztuk. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. akupunktôr stb. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz. vagy tán még azon is túli. de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. 93 októberében naponta több alkalommal. A napot természetesen csak utólag.

hogy mikorra fog hazaérni. hogy hívtál. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. Mégis remek lett a testi kondícióm. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. s ilyenkor csak szintemen. s kértem Isten segítségét. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. de azt az orvosok nem javasolták. vagy komolyzenét hallgattam. hogy hívom és várom. s ezeknek jobbára eleget is tettem. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. Ugyancsak meglepôdött. egészségesen és örömmel éljem meg. Naponta hallgattam ôket. 1 évig jelentkeztek. s készítettem egy saját meditációt is. Mosolyogva siet felém. gyümölcsevést. de mára már ezek is a múlté. képzeletemben úsztam. hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. ha valahová elment. s ilyenkor vizualizáltam. Teljesen jól érzem magam. párommal együtt. sôt akár 1 órára is úgy. de mellette naponta 3-szor. Volt olyan. mozgásigényt. s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . A lelet láttán azt mondták. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. hogy egyszerûen csak imádkoztam. amint a szülésznô is megjegyezte. hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. élettel telítôdnek. s még az idôpontot is pontosan érzem. Kulcsár Ferencné. amikor elárultam neki. még a párom is. Mindkettô rengeteget segített abban. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. szintemre mentem. már 1 éve se fejfájás. és örömmel mondja: – Tudom. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. 2 havonta járok ellenôrzésre. Ahogy közeledett a szülés. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. mert most tudom csak igazán. néha többször is. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. hogy nagy fájdalmaim vannak. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. Azóta persze ez is sokat változott. itt vagyok! Hálás vagyok. Én viszont tudom. hogy nem aludtam bele. tiszta levegô utáni vágyat. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. bárhonnan haza tudom hívni.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy megismerhettem ezt a módszert. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. akiért olyan sokat aggódtam. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. se rosszullét. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. majd a 4. hogy áldott állapotomat nyugodtan. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. „A gerince teljesen egészséges. pedig ô egyáltalán nem hitt benne. Azonnal megérzi. hogy a szubjektív kommunikációval páromat. felkészülnek feladatukra. A felírt gyógyszereket tovább szedtem.

Hittem. türelmesen. a kitolási szakaszban. Mit mondjak. Emiatt féltem. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. és azonnal össze fog húzódni a méhem. segítve kislányom útját. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. hogy rosszul fogom csinálni. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. hogy így történik. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet. Azt programoztam. s úgy látszik. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat. hogy ha valami rendkívüli.nekem és gyermekemnek. s ezzel minden anyának segíthetünk. a megszületés felé. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. és máris újra egyensúlyban leszek. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. csak összetettem a 3 ujjamat. szeretetben való születést. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét. illetve Bach H-moll miséje. érdemes volt megérzésemre hallgatni. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. és a kellemetlenség nem hat ránk. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. gyengéden bánjanak velem. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek. Elmondtam neki. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét. élvezettel tapasztaltam meg. Ezt segítendô vizualizáltam. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. és szeretettel küldik tovább a fény. Láttam lelki szemeimmel. Ezt követôen örökre töröltem a képet. máris bekapcsolom a magnómat. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. érte dolgozó sejtek együttese. Ez a program is remekül bevált. hogy nekem nem „fájásaim”. Amikor közölte a hírt. Mondtam. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. ha megengedi. Kissé döbbenten rábólintott. a szeretet hullámhosszán.. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman. Azt is beprogramoztam. hogy úgy történjen. hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. elég meglepett képet vágott a bába. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. milyen az. Kislányomnak is gondolati úton üzentem.és biztonságérzés öntött el. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen.. hogy szeretettel. magzatommal való örömünket. akik elbúcsúznak tôle. S mivel 123 . ahogy az mindenki számára a legjobb. hanem barátságos. s pánik helyett máris nyugalom. ami nem kínok színtere. és elképzelni sem tudtam. az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem.

szeretettel övezve jött erre a világra. Igen. majd továbbképzôkön is részt vettem. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. amilyen az enyém volt. és gondolatban gyakran megkértem. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet. Ladjánszky Katalin. hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni.. hogy ez így igaz. és nyomjon. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre. férjem. Ahányszor beszálltam az autóba. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. Megkérdeztem az orvost. ám alighogy megörültem neki.. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”. ezüst papírba csomagolt. már nem éreztem haragot a tettes iránt. aki utunkon így vagy úgy segített. László 124 . Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. most már nem képzeletemben. mindannyiunk nagy-nagy örömére.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. majd képzeletemben láttam. piros. hogy miért ne szerezhetném vissza. bizony elsírtam magam. Jó lett. aki már 7 éve halott. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. mit képzeljek el. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne. A Carolyn Deal által tartott. nem ô volt. Pedig úgy hittem. Aztán arra gondoltam.. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. A város másik részén. s gondolta jó lesz az még valamire. Noémi valóban gyengéden. valahogyan juttassa azt vissza hozzám. mert olyan érzésem támadt. akit keresek. az orvos és a többiek hangját. a félelem nagy hátramozdító. ami az enyém. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített. a járdán botlott bele. hogy mit éreztem ekkor. mondanom sem kell. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni. Leírhatatlan. mert szabadkozva hozzá tette. Telt-múlt az idô. mert máris jöttek az ajándékok. mert ad nekem valamit. pici szívecske volt. Az elsô egy kicsi.. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. a fa mögül nem lépett elô senki. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére. ahogy a szép. Köszönet mindenkinek. Ezen nem volt sok idôm töprengeni. fájdalommentesen. dr. Nagyon dühös voltam. mit kívántam a tettesnek. Átalakítottam a gondolataimat. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker. de amikor odáig jutottunk. mindig eszembe jutott. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. hogy nehezemre esne. és igen megzavarodtam. Nagyon furcsán nézhettem rá. Odamentem. hogy elvesztésén már túljutottam. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. nem éreztem.

L. amely több szempontból is ideális volt. lányom. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját. Általában nem is volt gondom a tanulással. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. ha leülök a kényelmes fotelba. amikor férjem reggel kijelentette. maguktól hívnak a megüzent. sokak szerint kiemelkedôen jó. Azóta is panaszmentes. ha kipróbálom agykontrollal. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. szintemen gondolatban beszélek hozzájuk. hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját. A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. számomra legjobb idôpontban. 5-ször. Gondoltam magamban. ha sírnak. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. mert listám témák szerint csoportosít. nehezebb akkor se lesz. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. Éva 1992-ben az egész család (fiam. aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. még most.Mindig jó tanuló voltam. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. s ezért szívbôl utáltam. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. L. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál.. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget. és meghallgattam alfában. Javaslom. mintha az ágyuk mellett állnék. Akadtak azonban olyan feladatok. Ilyen volt például a verstanulás. F.-né 125 . Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. Csak magolva tudtam verset tanulni. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni. S az is hasznos. Kényelmesen ágyban maradok. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. Elég.. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. Világéletemben nagy „listás” voltam. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. mindig könnyen ment. és a mûtétnek nyoma sincs. hogy többet fog agykontrollozni.

Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat. Kecskeméten. Kisgyerekkoromban. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. s nem történt semmi. hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke. ha akkor többet gyakorolok. sôt még szipóztam is. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. Lehet. s máris beteljesül. Ezt néha már nehezen viseltem. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. számomra azonban roppant fontos volt. illetve léleknek nincsenek korlátai. Már-már ott tartok. Néhány napig kicsit csalódott voltam. hogy elérem céljaimat. hogy az emberi elmének. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. hittel. barátnôm még úgy se. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. akivel jó együtt lenni. se példaképem. 1991-ben. jól érzem magam a bôrömben! L. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. Nôi tanácsadóm. se idôbeosztásom. gátlásos voltam. s elképzeltem. s hajtott a célom felé. vággyal.. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. hogy a sikerért meg kell dolgozni. kimentünk a közeli erdôbe sétálni. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. se célom. mindig fáradt. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. tisztességes barátnôt magamnak. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. L. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. s néhány változást észre is vettem magamon. majd átölelem. Egy szóval. Néha még éjszaka is programoztam. Akkor délután jöttem rá. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. anyagi. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. 126 . s ma már tudom. hogy egészséges. Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. Csavarogtam. hogy elég a célomra gondolni. ami nagyon megfogott. Röviden. esett a hó. ahogy hirtelen valósággá vált. lehangolt. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s örülünk egymásnak. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. rendbe teszem ôket. átöleltük egymást és beszélgettünk. Baráti társaságom sem volt. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. de ugyanakkor fûtött valahol. úgy ahogy elképzeltem. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. Aztán abbahagytam. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány. Éreztem. mert tudom. S akkor történt valami. most elôbbre lennék. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. aztán kimegyünk az épületbôl. megismerkedtem egy hölggyel. s nem halogatom a megoldásukat). kinn esik a hó. s nagyon megdöbbentett. bóklásztam. Ugyanakkor azt is tudom. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. s visszaestem. Nem volt se jövôképem. lelki. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán.24 éves vagyok. 10 nap múlva azonban. Eljött február 4-e. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. Ekkor megtudtam. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem.

Mohol Szaporodnak a sikereim. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg. és még soha olyan szépen nem hegedült. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. csodálatos eredmények jelentkeztek. Legfôbb betegségeként gyomor. pontosan 2 hónapra rá. a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. csúnyán beverte a térdét. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. még vérzett is. a szintjére megy. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el.és bélvérzést észlelt. A kft. a legszebben varró orvos mûtsön. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani. Eleinte ennek ellenére ingadozott. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. és így rájöttem. a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. A fôorvos operált. probléma van a szívével. ha nem tud mit kezdeni magával. 1 órát programoztam. Kérdésemre azt felelte. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. mert mozgáskorlátozott vagyok. a háromujj. hogy beteg. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. hogy a legjobb szobát kapjam. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. Természetesen azonnal gyógyítottam. és imádkoztam érte. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . ami remek. Ezt tévedésként könyveltük el. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet. aki a legszebben varr. akire nagyon büszke vagyok. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben. szokatlanul megtörtnek látszott. Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. akit mûtöttek. Elvégezte a gyerektanfolyamot. Az év végi koncerten nem izgult. mit csináltam rosszul. Nos. Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam. Kitûnô bizonyítványt hozott. Pár napja leesett a cseresznyefáról. gyomor. majd gyógyította is. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet. Lukics Károly. Este azt programoztam. de mikor elértem a programozott dátumhoz. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. Jóváhagyóan biztatattam. Vasárnap este kb. Nem tudtak segíteni. Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. ami azért is hasznos volt.és álomkontroll. s így azt nem is gyógyította. nincs rosszullétem. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. és mire 100-tól 1-hez érek. és 10-15 perc múlva tudja. Nem kizárólag az én sikereim. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek.és a pohárvíztechnika. Reggel én voltam az elsô. mert minden általam tudott bajára rájött.Teréz Anya. a fiamé is. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. kész a mûtét.

Elmondom. hogy mit olvas el. egy kicsit még a Nap is kisütött. kb. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt. Aztán már teljesen mindegy. Így elbeszélgetek velük a problémámról. Már a 3-as számnál tartottam. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. az eszköz már a birtokába került. szakácskönyvet vagy regényt. Tatabánya Egy borús. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. mondta meglepett arccal. februári napon utaztam a villamoson. Nos. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. azt mondta: –Na. Nincs számomra lehetetlen. Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. „Nem is tudom. S ha hiszed. mit akar programozni. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. majd szép betûkkel ráírom. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. amikor még javában éreztem. mindenki legnagyobb csodálkozására. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához. színes gömbök jönnek ki.valamilyen külföldi elôadására. Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. Major István 128 . hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. és ragyogóan éreztem magam. Mire a Dunához értünk. ha nem.” Végül itthon ragadt. s az egészségem is napról napra javul. amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. hogy dolgozik. mit keresek itthon”. hogy 1. hogy a szívembôl szép. biliárdgolyó nagyságú. hogy csak letettem eléjük a gondot. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom. „nem is akartam hazajönni. Pénteken kiszedték a varratokat. krimit.. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök.. Magyari Istvánné. mit gondolok a dologról. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). hogy az utasok mind búskomorak. nyílt az ajtó. amikor magamban kimondtam. Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. mert gôzöm sem volt róla. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. és elképzelem. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. és belépett. járkáltam. mintha megtanulna olvasni. s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. hogy én mit szeretnék. amit szeretnék velük úgy megoldatni. mert nélkülem ment el valahova. esetleg azt is. mint egy cipôs dobozt. hogy „szeretlek”. lehangoltak. Tehát mindegy. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. bár olyan is elôfordult már. Szinte teljesen átalakult az életem. Mégis. elképzelem. és láttam. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal. és nem mondtam nekik semmit. Az emberekbôl állandóan energia árad.

vegyek rá krémet a gyógyszertárban. s ezért jogom van olyan munkahelyre. Megkért. Aztán hozzátettem még azt is. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. Néhány napja vettem észre. Magamban nem is csodálkoztam ezen. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá. A laboratóriumomban megvizsgáltam. a telefonszámom. hogy ezek a hallócsontok. s mondta. meggyógyítom. nagyon átfázott.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel. vagy hirdetésben sorolnám föl. A 2. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. hadd próbáljam én meggyógyítani. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben. Bal szemem látása 70%-ra csökkent. csak amikor már egész közel értek. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. Szépen helyükre rakosgattam ôket. hogy ismét jól látok. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. az üllô és a kengyel. A programozás 129 . hetente 2-szer. hogy mi a nevem. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim. milyen munkakörökben dolgoztam eddig. Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. akiken keresztül rám találnak. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. kb. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt. A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni. ahol ezt megtehetem. gondoltam. várjunk egy kicsit. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. karácsony elôtti napon. Egy rendkívül hideg. Laboratóriumomba mentem. A következô alkalommal azt képzeltem el. hogy mi mindenhez értek.” Tudtam. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M. s amikor a jobb fülét nézegettem. napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. mintha egy hangos bemondóba mondanám. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. majd amikor kimászik a bôr alól. s felsoroltam. bár délután olyan érzése támadt. amikor a buszra vártam. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. hogy már több. Odáig jutottam már. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. Andrea Munkanélküli lettem.” Ezután gondolatban elmondtam. a 4. s elképzeltem. Azonnal fölvettek. Még a barátaimat is megemlítettem. Úgy döntöttem. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. Este szintemre mentem. Mondtam. mert munkatársat keresnek. s ott egy durva. Úgy képzeltem el ezt az egészet. menjek el egy meghallgatásra.

s bár húst is eszem. salátát fogyasztok. Semmilyen kezelés sem használt. s múljon el a fájdalma. Örülnék. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. s ez gyakran elôfordult. az bizony hamar visszajött. és kimondottan egyszerû. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével. hogy csillapítsa a vérzést. hogy ha napközben éhes vagyok. állandóan ettem.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban. (Ha ideges voltam. ugyanolyan puha. illetve vagyok. 1996. 3-szor mélyet sóhajtok. sôt több is. Azóta semmi baj sincs vele. Én azonban elôbb szintemre mentem. Legnagyobb talán a fogyásom. hogy nagyszerû munkahelyem van. Markósné Jánk Erzsébet. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán. Kb. További programozásom eredménye. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam. mert kórházba kell vinni a testvéremet.. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. napján este. 18-tól dec. amihez én. Már a tanfolyam 2. hogy siessek.) 130 . Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. csak össze kell érintenem 3 ujjamat. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. s fájdalma még másnap reggel sem volt. Hátra van még 10 kg. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. de nélküle is megvagyok. s a távolból üzentem bátyám testének. fürdettem stb.. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak. hogy néztem ki régebben. a szokáskontroll szerint beprogramoztam.. Marika Köszönöm. okt. gömbölyded dundi voltam. így saját kertem terméseit fogyasztottam. s azóta rengeteg sikerem volt. addigra a vérzés teljesen elállt. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. majd végül puhának. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának. Olyan sok az energiám. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat.) Ma már több zöldséget. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot.. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. 5 perc múlva értem haza. mint a lábam elején lévô bôr. Mivel nem voltam odahaza. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell. bársonyosnak láttam. és elmúlik az éhségérzetem. mennyire boldog voltam. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem. beáztattam. Most szerencsére más a helyzet. Jóindulatúak szerint aranyos. és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt.. értesítettek. olcsó ételeket fôztem.

Tavaly szeptemberben úgy határoztam. Már 1-2 nap után éreztem. Még arra a kérdésemre is választ kaptam. mint eddig összesen. és elértem a célomat. boldog. hogy csak akkor induljon ki a vonat. hogy ha törik.Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. Végig magabiztos és nyugodt voltam. Azóta életem új szakasza kezdôdött el. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. Köszönet érte. hogy férfi vagy nô lesz-e. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ. amikor én felszálltam. Mint minden végzôs diáknak. A tanfolyam óta jól alszom. akivel beszélgetnem kell. Határozottabb is vagyok. leteszem az állami nyelvvizsgát. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). Megtaláltam a megfelelô módszert. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. annál többet kapsz vissza. Már elég régóta tanulom az angolt. Nem fojtok magamba semmit. Nem tudnak felidegesíteni. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. Ilyenkor azt vizualizáltam. Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. annak szóbeli részére. A vizsga ezek után már nem okozott gondot. ha szakad.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. A történet azonban itt még nem ér véget. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. ám eddig kevés sikerrel. Végre mégis megérkezett. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán. A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. IV. Annak a 3 embernek is megbocsátottam. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. Intuícióm is biztosabb. kiegyensúlyozott. egyre nagyobb kedvvel tanulok. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 . hogy az agykontroll elindított ezen az úton. felszálltam és indultunk. ráadásul sokáig a busz sem jött. Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. ami nagyon nehezen és lassan is ment. hogy egyre könnyebben. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. Sokkal kiegyensúlyozottabb. Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik. Egész úton azt programoztam. Késôn indultam el. Marcsi. nyugodtabb lettem. (Volt rá okom. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. Vidám.

és a háromujjtechnikát. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. Mivel én voltam az elsô. a lépembe és a májamba. Még az sem tudott nyugtalanítani. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. amin aztán járni akarunk. Az ott elsajátított technikákkal elértem. 2 karomat a nap felé kitárva. már tudtam is az eredményt. annyira erôssé vált bennem. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. Matusek Csaba. megálltam a vízparton. hogy mit szólnék. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. akinél vizsgáznom kellett. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. Az egész egy kellemes beszélgetés volt. hogy újra egészséges legyek. Mindezek együttesen tették lehetôvé. és a vágy. Leírom programozásom pontos menetét. Ez a gesztus nagyon jól esett. akinek ezúton is köszönetet mondok. valamint a képzeletbeli képernyôt. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is. amíg az utánam következô 15 ember végez. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. és már ki is jelöltem az újabb célokat. Miután megtudtam diagnózisomat. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. megkérdezték tôlem. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége. hogy valószínûleg sikerült –. ahhoz. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. hogy az úr. Mielôtt kiléptem a terembôl. Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. és eljuttattam testem minden pontjára. hogy kimentem a terembôl. Gyógyulásommal egy új életet. hogy a helyes irányba haladjak tovább.idézni. hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. Leukémiára. Naponta 3-szor mentem szintemre. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. Képzeletbeli pihenôhelyemen. angol volt. nevezetesen dr. Masszi Tamásnak. hogy 94. komoly betegségemre derült fény. Legfôképpen a csontvelômbe. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. mert így nem kellene órákat várnom rá. új lehetôséget kaptam. 15-30 percre. Gyôr Életem derekán. vagyis vérrákra. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre. hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. meg kellett volna várnom. 1993 márciusában. A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll. Ekkor éreztem igazán. Ekkor hatalmas meglepetés ért. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. ha azonnal közölnék az eredményt. hogy fel sem merült annak a gondolata. a szeretet. a megértés és a harmónia jegyében. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. Néhány perccel azután. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. 132 .

a vörös részen a vörösvértestek. 2 tanácsadóm elém jött. És elérkezett a nagy nap. és bevezettek. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. életerôvel teli vér szétárad testemben. befogadták a kívülrôl jövô. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel. Örömmel jelentettem be. Egynél kitárult az ajtó. és az egészséges. amely a nyaki eremen keresztül kb. trópusi növényzettel. újra harmóniát. Laborom teljesen átlátszó falú. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. hogy csontjaimban megtapadjon. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. ragyogó fény áradt ki a laborból. ahol laboratóriumom található. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. és elkezdje az egészséges vérképzést. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található. ahol szervezetem illetékes képviselôi. magával hozva az új élet lehetôségét. A fehér részen a fehérvérsejtek. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. lekicsinyítettem magam. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. 133 . Megértettem velük. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba.Szinte ténylegesen éreztem. meggyógyulok. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig. életmentô anyagot. imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. egy piros és egy sárga területre. a steril boxon kívül. Itt történik a vérképzés. A barlang 3 részre oszlik. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. fogadják azt nagy szeretettel. az átültetés napja. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam. Ebben megmártózva elképzeltem. buja. Szintemre mentem. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. immunrendszeremmel együtt. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. s a terem valóságos örömmámorban úszott. kupolás terem. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. A termelés automatizált. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen. a szeretet parancsának engedelmeskedve. a kóros sejtek elpusztítása. elhelyezték a több. mint 1 l csontvelôt. ahol befutnak a véráramba. Egy fehér. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. egyensúlyt teremtve. s kértem. leültem a székbe. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése.

hogy miként sikerült felismernem. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. Úgy vettem észre. a vörösvértestek. Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. sok agykontrollos társam segített távolról. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. Nem kételkedve a „látottakban”. hogy megnyúztak. hogy arról nem volt szó. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. amely most. Én még olyanra is vetemedtem. Amint kiléptem a telefonfülkébôl. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. szerényen öltözött leány. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. szintemre mentem. hitet és önbizalmat adott ahhoz. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket. A név és a hang alapján kértem a választ. hatalmas erôt. 94. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. Ha mégis elôfordul. Néha életjelet adtam magamról. A sikerben egész idô alatt biztos voltam. elmondtam. Az a számtalan szeretetsugár. Tanulok belôlük. csak nem hordja. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. Ma már naponta legalább 2-szer. Másnapra beszéltük meg a találkozót. hogy figyelnek. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. a 230. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban.. Amikor végeztünk. Odaléptem hozzá. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. Ô szemüveges. ezért elintéztem egy telefont. mirôl is fogjuk egymást felismerni. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. Az átültetés után kb. csak ha komoly szükségem volt rá. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva. sokan voltak a jelzett helyen. Nem relaxáltam. hogy milyen lesz a kezelés. Fogorvoshoz mentem. de inkább 3-szor megyek szintemre. Programoztam. amikor kezdtem ellustulni. 134 . programoztak gyógyulásomért. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett. akkor jutott eszembe. középmagas. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl. Szerencsére hamar észhez tértem. hogy az orvos áradozva beszélt arról. És ez így van. akivel találkám volt. hogy a székben alfába mentem. Korán érkeztem. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. Volt egy idôszak. Másnap visszahallottam. Jobb híján a találkozás napján. vékony testalkatú. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. Mondanom sem kell. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. azonnal megláttam azt. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. A sikerek felvillanyoznak.. Elôtte elképzeltem alfában. elájultam-e vagy sem. Éreztem ugyanis. a korábban leírt módon. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. hamar túlteszem magam a gondokon. Akarom a változást. szemüveges. a sejtszám lassanlassan. Döbbenten nézett rám. szeptember 29-én. Amikor letette a telefont.Ezekben a percekben és órákban. magánvéleményét. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta.

sok száz biciklista várt. tiszta a koszorúerem. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához. Férjem. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. 135 .Egy biztos. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. ezrek tolongtak elôtte. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. Napokig röpdöstem örömömben. Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. sivárabb lenne az életem. és elfogadni dolgokat. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. Meg akart halni. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. Volt már motoros felvezetônk is. szívem. még csak piros sem lett. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. egy adósom beállított a tartozásával.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. és nyertünk némi pénzt a lottón. Megváltozott az életem. Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot. Ôszinte örömmel megköszöntem. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. Megtanultam pozitívan látni. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra. Peti. hogy útnak induljunk. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba. Beírtam nagy betûkkel. Megváltoztatta az életemet. életének semmi értelmét nem látta. felültem a biciklire. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. boldogan hajtottam két falu között. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. Kb. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. Meixner Tünde. Rendkívül felszabadult voltam. csodálatos élményt adott az a 4 nap. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. amikor kimentem a laborból. a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. A program végére már. Száraz ruhával letöröltem. s máris több sikerrôl számolhatok be. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére. Valóban életre szóló. Mátrai Klári. hogy eljöttek. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. Ott már várt ránk a felállított tribün. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). Állandóan szomorú volt. és csöppet sem fájt. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására.

ha dohányoznak mellettem. Miután látogatási idônk lejárt. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. elhatároztuk. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. és nem foglalkoztunk azzal. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. Menyhártné Wéber Mária. mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek.. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. hogy felveszem az asztalról. Nemrégiben történt.. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Azonnal autóba ültem. Elképzeltem. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok. Érezd. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. Nagyon elszántak voltunk. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. Mivel késô éjszaka volt. Mindent úgy csináltunk. és megszámolom a 6 db ezrest. még esetleges 136 . és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat. ha a cigarettára gondolok. és a férj állapotát súlyosbítja. Útközben részletesen megbeszéltük. Kérte. hogy mindketten kómában vannak. nem tudtuk meglátogatni. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. amit megspóroltam. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. segítsek. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá. és siettünk a kórházba. Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd. nem zavar. hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot.Mindenki éljenzett. Véred megtelt friss energiával. megkerestük az intenzív osztály orvosát. hogy nála agyödéma is kialakult. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk. és nem lesznek elvonási tüneteim. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. Azt is elképzeltem. Elmondta. Az ügyeletes orvos elmondta. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. Ezek után minden alkalommal elmondtam. mert nekem óriási dolog. s hatalmas volt az öröm. Ma már. s átsiettem hozzá. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. hogy baráti társaságban voltam. Kolléganômmel megbeszéltük. lélegeztetô gépen. olyan érzésem támad. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk. hogy melyek azok a technikák. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. Másnap délután autóba ültünk. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre. Ezután hazasiettem. ahogy azt elôre megterveztük. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni. és a tanult módon laborszintemre mentem. friss oxigénnel. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. Prognózisa lehangoló volt. hogy nem kívánom a cigarettát. egyikük sem tért magához a kómából.

egymásba kapaszkodva táncoltunk. Eszméletre tért. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. és mozgásba hozom. Egy emberi agyat mutatott. hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. Megengedte. Megdöbbentünk. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. hogy segíteni tudjunk. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. vidéken. hogy az orvos hallott az agykontrollról. Megtapasztaltuk. Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. Az eredmény nem maradt el. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. és nyugodtan elaludtam. Egyedül ô menekült meg. s közben mindketten azt észleltük. azt jelzi. A cukorháztartása is felborult. Elmondta azonban. jelezze a szemével. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni. Újra intenzív programozásba kezdtünk. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta. amit mond. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. mert arcán már a meghatottság. hogy ha felismeri a feleségét. 3 munkatársával aludt egy szobában. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. meg kell ragadni minden más lehetôséget. azt is jelezze. hogy amennyiben érti. így lélegeztetô gép kellett. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni. így a feladatot végrehajtottam. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. Rájöttem. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. A történtek megrázóak voltak. az örömtôl sírva. munkatársa a kórházban vesztette életét. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. Ketten reggelre meghaltak. odajött velünk a betegágyhoz. Budapest 137 . Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. amit csináltunk. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani. szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést. és helyeselte próbálkozásunkat. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. akkor a rendszer beindul. rajtuk már nem lehetett segíteni. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. és csak annyit mondott. hogy maradjunk. s az nem is maradt el. A 3. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. és folytassuk. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította.

A gyûlölet. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. Egy éve már. Lányának elfolyt a magzatvize. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. rugalmasak. s amikor ezzel végeztek. de a baba még mindig nem fordult meg. vagy fenntartja a betegséget. hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. a harag ugyanis megbetegít. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. hogy erôsen elferdült az alsó rész. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. amely mésszel találkozva megsemmisül. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. de belenyugodtam a helyzetbe. aminek eredménye teljesen ép. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. hogy jobb emberré váljak. Gyorsan szintemre mentem. Békét és szeretetet sugárzok magamból. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. hogy szép pirosak. Arra vágytam. Lányom. de olyan hatékony volt a segítsége. Mindenkinek megbocsátok. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. hogy átalakítsam az életemet. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. lerakódott meszet. az elmetükre-technikával. és ôk is szeretettel fordulnak felém. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. hogy ilyen a szívem. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. Nincs a szívemben harag. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. mert a 4 terhességem igen megviselte. hogy minden138 . M. Ekkor úgy gondoltam. M. és beszéltem a babával. mindenki a saját. Késôbb meguntam a szállítást. hogy türelmes. helyére tették a gerincet. A röntgen is kimutatta. Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. Kb. K. és nincs változás. és olyan oldószerre tértem át. Rajtam segített. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. elég hát. Elmondtam neki. Azt javaslom. mint ahogy elmesélte. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. ezért az orvos császármetszést határozott el. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. segítôkész legyek. 1 hónapon keresztül programoztam így. hogy ne legyen szívemben harag. egészségesek már a szívemet behálózó erek. bélbe.1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. Lányom tôlem 100 km-re lakik. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. az elmetükretechnika és a laboratórium. a laboratóriumában gyógyított. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. F.

Kb. Eleinte ritkán fordult ez elô. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô. Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. Kb. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. hogy férjem egyszer sem fulladt. Képzelheted. ha megfordulna. hogy megfordul és gyorsan megszületik. hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. ôrült nagy sikereket értem el. fül-orrgégészeti. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm. általában hetente 2-szer. József Férjem kb. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Férjem az elsôk között volt. hálásan megköszönte. Ô szenvedett. 1996. M. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. 1974ben születtem. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. 3 éve már.kinek az lenne a legjobb. én pedig sajnáltam. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. elménk hatalmas erejében. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. és rendkívül elkeserített. M. 1300 pályázó közül 2. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult. Álmából ébresztette föl.) Végigjártam az egész tüdejét. ahol a kezelôasztalomra fektettem. 3-szor jelentkezett. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. Az örömtôl sírt. hogy higgyen gondolataink. s mióta így programozok. pályázatán. s kértem ôket. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. M. naponta kell nyírni. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. de 139 . Amikor elárultam neki. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása. és természetes úton születne meg. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat. Tüdôgyógyászati. sôt még panaszai okát sem ismerem. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. dr. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. Minden este levittem a laboratóriumomba. annak ellenére. lettem a JÁSZTEL Rt. 20-30 percig tartott a rosszullét. nem is törôdtünk vele. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. Az orvos azóta sem érti a dolgot. hogy éjjelente fullad. A fulladás azonban továbbra is fennállt. igen kellemetlen volt. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. egyik sem mutatott kórosat. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. hogy leérettségiztem. El is képzeltem. akit gyógyítani kezdtem. Hálózatépítéssel foglalkozom. 2 héten át naponta programoztam. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. 12 ezer Ft-os. Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. mûködjenek tökéletesen. Külön siker a sikerben. hogy rossz tanuló vagyok. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz.

és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. „Kész. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz. hogy az mindenkinek jó legyen.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba. ahogy a legjobban megértem. az írásbeli teszt napja. Egyszerre több technikát alkalmazok. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz. Úgy gondolom. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak. mert tapasztaltam. hogy egyre boldogabb legyek. hogy aki a lelki világban helyt áll. megbukok. lazítok. Így aztán úgy döntöttem. Buszon. vége. nincs értelme újra átnézni a tételeket. hogy úgy magyarázzák a tananyagot. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek. Ha egy célomat elérem. de Vili olyan kitartóan nógatott. az a fizikai világban is boldogul. Végül is az érettségim nem a legjobb. ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. Másnap jött a vizsga. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot... azonnal jelentkeztem felelésre. ifj. Új oldaláról látom a világot. villamoson. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. aki azt állítja. sôt megerôsítésként bétában is. Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. és igyekszem azokat részletesen megtervezni. A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott. intenzív tagozatú gimnáziumba. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. s a szeretet hatalma óriási. Gondoltam. de nem buktam ki. ez a téma nem érdekel. Molnár József. majd összetettem 3 ujjamat. majd újult erôvel kezdek neki. hogy nem olvasom. Egyre nagyobb lett az önbizalmam. végül a lényeget aláhúztam. Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében. pár percig programoztam. egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. s minden úgy történjen.).” – futott át az agyamon. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak. Kevés idô állt rendelkezésemre. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. Kisebb sikereimbôl – pl. mert jött január 3a. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. de legfôképp a háromujjtechnikát. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól. s közben vizualizáltam is azokat. hogy ebben az életben érettségim lesz. Az elsô tétel gyönyörûen ment. hogy mûködik a dolog. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet. memóriafogas. lesz ami lesz. vagy éppen nem sikerült. úgysem ezt fogom húzni.. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. akkor ezt óriási sikernek vehetjük. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. ébrenlétkontroll. hogy végül beadtam a derekamat. Ötöst kaptam a dolgozatomra. Másnap következett a szóbeli vizsga. Különben is. de ha azt nézzük.. majd 140 . Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig.

visszamentem a laborba. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. s ôt azóta is naponta gyógyítom. Arra már nem emlékszem. hogy boldogan. be kellett menni az ügyeletre. íme bizonyságul a következô eset. mint a „nagyok”. tételemrôl is. Férjem és családom is programozott. annyi azonban biztos. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. Nekem régóta a terveim között szerepel. Én a legkisebb lányom miatt mentem. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. dr. ha alfában gyakorolunk egy sportot. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam. Remek volt. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. úgy teniszeztem. de beszéljek most már végre a 2.) Nosza. Csuda jól ment. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni. Megköszönték a feleletet. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. Az elsô injekciót éreztem. Közben eszembe jutott. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. Mindennap elképzeltem alfában. Fémeket tettek a karomba. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. Ez esetben viszont a mûtét után. én csodálkoztam a legjobban. s akkor az nagyon fog fájni. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. hogy jó. vasak álltak ki belôle. hogy megtanulok teniszezni. s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. Szombat délután volt. hogy nagyon fog fájni. hogy gyorsítsam a gyógyulást. mindenki azzal biztatott. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom. hogy egyáltalán nem fájt. hogy minden szépen és jól sikerül. kis pihenést követôen. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. és átmentem játszani. jó. rögtön haza is mehetek. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. s elképzeltem. Így is lett. Mikor befejeztem. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt.azt mondták. Például azt. vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. Mindent tudtam. és milyen boldog érzés száraz. Megijedtem. modern teniszcsarnokot. hogy a WC-be illik pisilni. hogy miként jöttem ki a terembôl. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. 141 . hogy milyen jótékony hatású lehet. Az operáció alatt férjem otthon. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. Az utóbbit választottam.

hogyan mentette meg életemet az agykontroll. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. hogy szolgálja életemet. még az egészen rövid utakon is. dr. hogy megfogadtam azt. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. ez volt az elsô mondata: . hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot. Zalaegerszeg Leírom. ripityára törve landolt az aszfalton. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. hogy nem is pisilt be Evelin. Így vezetgettem éveken át. Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. érettebbnek érzem magam. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. benne én. Hatalmas karambol volt. hosszú. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. a pulzusom 80 feletti. Megfogadtam magamnak. Ott is elôzékeny voltam.Anya. Ma már nem eszem húst. Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. Ma már megfontoltabbnak. Monostori László 142 . Egy szó mint száz. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. ma nem írhatnám ezt a levelet. amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. A kocsi fejtetôre érkezve. úgy gondoltam. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. Hálás vagyok azért a mondatért. 20 km-re lakom. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött. Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást. pulzus: 60-65/min. Amikor kislányom felébredt. Molnár Tibor Orvos vagyok. de a Trabi. és egyéb rossz szokásomat is. Így is tettem. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. Hajnalban kellett kelnem. s magamnak is. mert – tévesen – úgy gondoltam. Jó gondját viselem testemnek. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. Magamat hibáztatom a balesetért. s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. kicsúszott az útról és felborult. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm. A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. de az igazsághoz hozzátartozik. amíg el nem hangzott az említett mondat.leültem és elküldtem az üzenetet. hogy vigyázok testemre. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet. így az öv fölösleges. A várostól kb. Karamboloztam. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. triglicerid: norm. és kimásztam az egyik törött ablakon. Molnár Teodóra. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. fontos tárgyalást követôen. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy.

melyet 1996 tavaszára tûztek ki. 143 . megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Végül 3 és fél éves korában kiderült. Elképzeltem. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét. Egy hétig hordta a szemüveget. agykontrollos különtanárhoz is jártam. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. fényesítettem a szemét. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban.. És 1995. könnyen meg is szokja. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták. december 4-én megtörtént a „csoda”.. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. Majd újra üzentem neki. s büszkén mondhatom. Elmondta. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra.. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten. Laboromban megmûtöttem. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. hogy ezt most viselni kell. és állandóan tisztítottam. hogy kancsal. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot. Keményen dolgoztam célomért. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra.. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. alfában és bétában egyaránt. olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. mindenféle ellenállás nélkül. ahogy utazom az egyetemre a villamossal. Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott. és megjelent az Esetlegben is. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. Közben erôsebb szemüveget kapott. Munkámnak.). Remek. az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. sokan közülük több évet is. és amilyen ügyes kislány. Segítségül hívtam az agykontrollt. 600 Ft-os füzetet. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem. mekkora örömet éreztem. Apukám kinevetett. hanem külföldön is jártak. de ezt is könnyen megszokja.Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. Móra Klára. Azóta már középiskolás lettem. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot. hogy most szükséges a takarás. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. gyógyulni fog a szeme. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. melyeket képzeletemben. Felvettek álmaim középiskolájába. mert a fényképein feltûnt. hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. Beadtam a Betegközpontba is. Rendszeresen elképzeltem alfában. kitartásomnak meglett az eredménye. és továbbra is takargattuk a szemét. rengeteg sikerem volt és van.

egyszerûen észre sem vett. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. etikából. felvettek. Azóta is szeret. – Munkahelyemen elôléptettek. mentálhigiénébôl. Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. hogy kapcsolatunk megjavul.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. 144 . csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. és jól látható helyre. – Makkegészséges vagyok már. (Ahol lehetett. a termet. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. a tanár elégedett tekintetét. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. s az indexemet a jeles eredménnyel. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. akinek. Hiába dolgoztam. délután tanulok. Szociálpolitikából. félév végén. Felvételiztem. a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. A tanítványaim elôtt is. Most. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. ezért most „fölfegyverkeztem”. s fizetésemet megduplázták. gyerekagykontroll-oktató. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. a 2. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Olyan némettanárnôt kaptam.Itt aztán akadt egy kis probléma. amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz. Hajdanán bizony sem jó tanuló. de úgy éreztem. Alig telt el 1 hét. egyre tökéletesítve. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. Magyar-történelem szakos tanár vagyok. jelentkeztem. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. M. hogy mûködnek azok a módszerek. és ma már én vagyok a kedvence. hát mit mondjak. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. amit a vizsgák után éreztem. S. de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. Csodálatos megtapasztalni. nem voltam a kedvence. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra.

míg a másik. s alatta óriási. Nem sokkal utána lobogó. Nagyné. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet.– Feleségemmel csodálatos. a bal lábam ugyanakkora. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni. melyik kezemmel történt a baleset. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával. nem lett vörös. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. N. mert egyre jobban fájt. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. Édesanyám vércukrát 17. mint száz: a harmincas éveiben járó. Most azonban egy újabb. Igen. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. ezért a bal lábam nagyujja kb. 145 . ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné. s ma. – Amire csak szükségem van. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom. A siker garantáltan igaz. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. mint a jobb. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. hogy szó sincs tréfáról. 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. Egy szó. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. Tudta. hogy éppen akkor én gyógyítottam. a bütyök mérete is sokkal kisebb. az elmetükre-technika segítségével. de kiderült. május 31-én. hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. fájó. Már minden cipô felhúzása gondot okozott.2 mmol/l-rôl 7. amely egyik végén még ôsz.8 mmol/l-re szállítottam le. Elôször viccnek hittem. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. Naponta megismételtem ezt a programozást. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. lüktetô bütyök nôtt. az haladéktalanul megjelenik az életemben. bôr felôli végén már fekete. s gyönyörû kislányunk született. forró vízzel leforráztam a kezem. boldog házasságban élünk. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam. megszûnt a fájdalma. A tanfolyam utolsó napján.

Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. Értelme ép maradt. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk. hogy elmondjam. Örülök a reggelnek. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. Régebbi ismerôseim azt mondják. hogy ha mindezt az agykontroll okozza. N. tükre a mának. az életkedvet megszüntetô. (Intuícióm azt súgja.) Tükre az újnak. Milyen jól érzem magam magamban. mert az maga a csoda. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. de aztán kiderült. hogy milyen sikeres napom volt. hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. annak. izgalmas világát. Kérlek. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. Akkor 23 éves voltam. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. Ibolya Kb. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. mire igazán stabilnak éreztem magamat. hogy ismét elôttem áll az egész nap. Nagyon-nagyon vágytam már arra. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. Azt szoktam válaszolni. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. és hatalmas méretet öltött. Nôvérem ugyan nem agykontrollos. derû és energia sugárzik belôlem. Aztán örülök este is. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie. akkor ôk is elvégzik. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . olyan változásról van szó. keserves betegségbôl. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. mi a titka annak. ahogy megváltoztam. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. hogy ilyen harmónia. hogy mi lesz itt 5 év múlva. és tehetem a dolgomat. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. és várom az álmok különleges. de arra azért nem gondoltam. Gyakran megkérdezik tôlem. hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. A daganat a kisagynál helyezkedett el.

ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. s gondolatban mályvateát ittam. hogy ha csak egy mód van rá.” A célomat elértem. 5 órán keresztül tartott. és lehet. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. Késôbb. Az elsô meglepetés akkor ért. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. Az orvosok úgy tervezték. a hajam is elkezdett hullani. drukkoljunk. és azt mondták. J. amit ügynöki munkám okoz. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok. és csodálkozva láttuk. Ennél egy „kicsit” több történt. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. hogy érdemesebb egy másikat. már jól járok. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. már agykontrollosként. Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú.. Amikor megtudta a szövettan eredményét. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. hogy visszanyerje a spontán légzését. Gyôr Hát mégis rászántam magam. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat. s magamban arra gondoltam. hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak.. aki önállóan is tud levegôt venni. a kiújulás esélye minimális. láthatatlan oszlopon álló. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. Én alfában imádkoztam. és kértem Istent. mert ennek a daganatnak több fajtája van. hogy ô egy ügyes fiú. abba biztosan belekopaszodom. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra.távolították el. rádöbbentem gondom valódi okára. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt.. hogy talán nem is olyan rosszindulatú.” N. hogy leírjam hajhullásom történetét. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. ami oldja a hörgôgörcsöt. hogy hajnalban vette észre. ahonnan egyaránt 147 . hogy hajam már dús és erôs szálú. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. s az esetet átvette egy másik idegsebész. a család repül a boldogságtól. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek. a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. tegyen csodát. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. egy alaposabbat csináltatni. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. Még nem végeztem el a tanfolyamot. s láss csodát. hogy már gép nélkül. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. Azt is programoztam. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. kijelentette. Elkezdtem vitaminokat szedni. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult. N.

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

Alig tanultak. Többen rákaptak a versírásra. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. osztályt. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. Kértem. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. mint ekkor. az meg tudja érteni. aki úgy reszketett. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . A gyakorlással már odáig fejlôdtem. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. elô a háromujjtechnikával!”. értsék meg. mint én. s mondhatom az egészségemet is. hogy fogadjanak el. ilyen magas szinten érzô. Tavasszal megfájdult egy fogam. Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. Este. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. Másnaptól. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk. én mindent tudok. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. hogy magyarból senki nem rontott. eredményes munkával. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. így pedagógusként is sokat változtam. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. Magamat is láttam közöttük. mert bármit kérdeznek magyarórán. munkatempójuk lassú volt.” Az igazsághoz hozzátartozik. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. mint korábban. s változzanak meg. Üzenem azon társaimnak. házi feladatot csak néha írtak. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. az órán értetlenkedtek. s ajánlottam. milyen nagy dolog ez. hogy a javukat akarom. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. És még egy változás. s ott kértem ôket. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek. S ez így ment 1991 március végéig. A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. s örömmel újságolták a gyerekek. fegyelmezetlenkedtek. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. egy szóval szenvedtek ôk is és én is. mert ráéreztek annak örömére. hogy akkor ébredjek fel. legtöbbször sikerrel. szintemre menve programoztam. hogy ez nem lehetetlen.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

7 perc különbséggel. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. és erre kiderült. és mindig újra visszaírta az eredetit.. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. s így elôre tudtam. hogy ki fogunk békülni. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival.kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is. A gyerekek optimális idôben. hanem minden egyéb gyakori. illetve négyünk boldogsága. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. és még aznap. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával. s körbejártam az autót. Iván 2700. a terhességgel járó kellemetlenséget is. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. fônököm javasolta. hogy Görögországban fogok nyaralni. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást. Még csak hányingerem sem volt. de óriási volt a tét. azt láttam. Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk. Éjszaka aludtak. természetes úton. Végül is valóban a természet mûködött. mert történni fog valami. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. hogy ez nagyon sok. Nôvéred kurzusán. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. nem estem teherbe. Tudom. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem. mint addig még soha. jól ettek. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet. Talán életemet és családom életét mentette meg. hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk.. Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam. ám hibátlannak tûnt. átvágódott a mi oldalunkra. ha nem állsz meg. nyáron Görögországban nyaralok. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. akkor mertem mindezt elhinni. Szerencsére hamar felocsúdtam. hogy hallgattam megérzésemre. Júniusban már terhes voltam.. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden. Azért mentem. hátha valami rejtett baja van. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy 5-ösre államvizsgázok. Szeréna 2600 grammal. Két kis ember egészsége. Megálltam. Elôször nem hittem el. Elôször a kocsira gyanakodtam. idôutazásomban. Hirtelen olyan érzésem támadt. Két gyönyörû. Szinte meseszerûen alakult minden. valaki mindig rám szólt. szépen fejlôdtek.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet. s 1 éves 157 . júliusra pedig már azt is tudtam. és valóban kiutaztunk. fejlôdése.. Ma már tudom. betöltött 40 hétre születtek. hogy jobb lesz megállnom. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg. ahogy programoztam. Szakadt az esô. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok. mert én Olaszországba szerettem volna menni. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom. Mindketten 51 cm-re nôttek. a felvételim sikerül. P. és 2 fa között landolt. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni.

Most már 3. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne. amennyit a levestészták tartalmaztak. naponta alkalmaztam. P. hogy más asszony is szép terhességet. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. naponta többször. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. és elhatároztam. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. mint volt. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem.korukig még csak náthásak sem voltak. amelyek szebbé és jobbá tették életemet. 1 hónapig rendszeresen.”) Késôbb. megjelenítettem. Láttam azt is. születésnapjuk közeleg. hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. Végül még 2 ízben. hogy a hatást megerôsítsem. képernyômön. Ezeket a technikákat kb. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. ami segíti a fehérjék feldolgozását. aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. végsô elkeseredésemben. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. Annyira. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást. De nem akárhogyan. kivonást és szorzást. pedig én programoztam. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz. – Apa x apa? – Satu! 158 . naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. a programozást pedig elôször napi 2. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. ha nagyon sok tojást ettem. naponta 3-szor. Mindennek eredményeként több. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. majd 1. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. Az is volt. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. Ekkor. örök barátságot kötöttünk. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek. –Tuba! – hangzott a válasz. 1. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. – Sí! – vágta rá Réka. – Miau + kô? – faggattam tovább. s én jóízûen falatozom. Késôbb. amikor megalkottuk laboratóriumunkat. ( Pl.

Csúnyán vitatkoztunk. Megjegyzem. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. segítsek a fiának. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. Ez csak az iskolában derült ki. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat.. és annyira elismered a munkámat. Pedig. hogy ô is részese a dolgoknak. Gyorsan kifaggattam barátnômet. Pétercsák Maxim. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem.Mit mondjak. fogadja el. Azt üzentem. hogy „barátom a tudása legjavát adja. Egy barátom panaszkodott a fônökére. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. akármilyen jól dolgozik. hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot. hogy oda nem adnál senkinek. Elalvás elôtt beprogramoztam. de végül is arra a következtetésre jutottam. megkért. a Fônök nem hisz az agykontrollban. aki szintén nem hitt az agykontrollban. keresünk nekem egy másik munkahelyet. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 .. hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. Még a játékállataimat is azzal altatom.. gyorsan elmondtam neki. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat. sôt amikor megszorultam. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. mint amit kellett volna. A többit a már leírt módon üzentem. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. Érdekes. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. a fônöke állandóan negatívan reagál. remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. ha tudná. hogy mi is volt a lecke. hogy gondjaim vannak. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. semmiért!” Ezt kb. az óra elôtti szünetben.. vagy kritizálja. munkahelyet remélve. Közben több emberrel is beszéltem. Gyôr Második osztályos vagyok. tanácsot. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. Rajzos vázlatot. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. mert ha most pótolnom kellene. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. hogy ébredjek fel. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni. – Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját. Igaz. Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. és már mondtam is neki. Akármit tesz. 2-3 hétig folytattam. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. amíg lerajzolom. Szintemre mentem. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. elmetérképet készítek a versekrôl. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam. gyerekagykontroll-oktató. újra megcsináltatja a munkát.

és koncentrálni sem tudok. Két nap múlva beállított az ügyfél. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. Mint kiderült. teljesen kisimult arcomat. Meghalt!” Atyaúristen. ott hagytam csapot. Farkasszemet néztem magammal. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. s azzal a könyveket félretettem. Még sohasem voltam ilyen szép. mondtam magamban. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. végtelenül jó érzés járt át. hogy Szegeden lakom. Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . 20 ezer Ft-ot. papot. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált. Azóta sikeres ember vagyok. segítsek. féltem a frizurámat. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. Mi van. Igen. fél évet. aki megkérdezte tôlem. Dél-Tirolban.. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. és egy sor állásajánlatot kaptam. Ez is rendhagyó volt. bementem a fürdôszobába. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van). aki már többször járt nála váltani. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. csillogó zöld szememet. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet. Szintemre mentem. és megkértem. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. Ezen kívül szétszórt vagyok. és majdnem felkiáltottam. hogy nem szoktam ilyet csinálni. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet. ledobáltam a ruháimat. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot. vagy legalább egy részét. mert nem jön azóta az ügyfél. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. 96 november eleje óta itthon vagyok. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. Képtelennek tartottam magam arra. most szabadultál meg az egyiktôl. mert nem szeretek zuhanyozni. és kért. mivel a lányom is hibás volt a dologban. A legerôsebbtôl. Többször elôfordult már. egy olyan ügyfélnél.. vigye vissza a pénzt. amit mindig neki kellett kifizetni. s azt. hogy mire vagyok képes. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl.. Pétery Éva.Leánykám valutapénztárban dolgozik. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. A lánykám kifizette.. akkor nehezen jutottam volna ki. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. Belenéztem a tükörbe. Fôztem a konyhában. Amikor kiszálltam. Még hogy. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben. állapítottam meg. Külföldön dolgoztam. Az elmetükre-technikát használtam. éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam.

hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. de pénzem nem volt. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott. Amíg aludtam. És szép lassan. Lassan-lassan. ami egy örökkévalóságnak tûnt. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. amit a legjobban szeretek. betegségem az Elixírben. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra.. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. kellemesre. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. és vártam a csodát. paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát. önzetlen segítôim. Nem tudtam csinálni semmit. Biztató szeretettel segítettek. melyben azt írta. gyógyszereim adagját felére csökkentették. Meglett a zsebpénzem. izgatottan vártam a kezdést. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. hogy sokan gyógyítsanak. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. Akkor még csak aludtam. (Dr. Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. hogy súlyos depresszió. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat.. mentem fáradhatatlanul. Holdkóros vagyok? Nem. Harmadik találkozásom az agykontrollal. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. hogy történni kellett valaminek veled. Vágytam az agykontroll megismerésére. sem nevetni nem tudtam. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. tehát átjutott a bardó köztes létébe. Hála az agykontrollnak. Ki sem kerültem 3 hónapig. aludtam és aludtam. D. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. Az elsô. az életem gyökeresen megváltozott. végre tudtam olvasni. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható. a kazetta hatására ébredezni kezdtem. És jött a nôvérem levele.L. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. melyen dr. fáradt vagyok. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. Láttam magam elôtt. nem éltem. a legerôsebb. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre. hogy azt csinálom. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem. Nem aludtam. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. távozott. Nem rettegtem. aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt. a kényszermozgásom eltûnt. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim.) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. hogy már nem toporgok. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki.be a vízbe. Á. Álomvilágban élek? Hát lehet. ugyanis váltam. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. Jó elôre helyet foglalva. csak mentem. amit nôvérem ígért nekem. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. mert szerinte rajtam már csak az segíthet.

Nem. Ezt nehezebben sikerült elállítanom. s közben még 2 könyvet is kiolvastam. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. mint még soha.. de sehol semmi. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. hogy nagy lányom éppen tornázott. Ott végzem asztrológiai számításaimat. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat. mondtam. vagy le a kukába.helyem. nincs idôm fáradtnak lenni. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. elajándékozásra. még a lelógó könyvjelzôket. amikor ezt látták. mint ahol valójában találhatók. Haladt az idô. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben. azt is csigalassúsággal. Úsztam is. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. Az évek alatt felgyülemlett. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni. Nem tudtam. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz. miért tettem az íróasztalomat középre. Klára lányomat választottam. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. Nagyon izgat a naptáram. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. Elôször szép lassan. Vérzést már 3-szor állítottam el. testnevelés-felvételire készült. s közben fájdalmat éreztem bal vállamban. Minden programozásom sikerrel járt. élesen.. már nem iszom alkoholt. beszeszeltem. most a külsô következett. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. ha akarod. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. napján egészséges embert kellett elképzelni. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. bicikliztem is. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. aki elvégezze helyettem. Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. Azt hitték. D. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz. A gyerekeim sírtak. és a rokonaimat is. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. ami azon nyomban abbamaradt. Hát ez nem megy. Nyugágyon napoztam. mosolygott. Pedig nincs más. vagy dobozba. A veséket is lejjebb képzeltem el. fogta a kezemet. amelyben a múltat is lehet kutatni. Egyre jobban belejöttem. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt.) 162 . ami a lakásunkban uralkodik.L. de aztán rájöttem. De ez is sikerült. Mögöttem áll a nyaralóm. Nem is kívánom. s közben megfájdult a bal válla. Amikor a tanfolyam 4. A vizsgálat megtörtént. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. már nincs is rá szükségem. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. Otthon megtudtam. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. Összekevertem a vesét a májjal. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták.

Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén. és a part közelében esett le. (Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt. Nem mûködött a gázbojler. és rendbe jött a vérnyomásom. Többször megnyitottam és elzártam. Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. nem kapott levegôt. hogy megtaláljam a hibát. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). hogy lehetek ilyen hülye (töröld. Akkor jöttem rá.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. memóriája azóta egyre jobb. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. hörgô hangot adott. Elvesztettem a szôrmesapkámat. A lányom történelembôl nagy. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. de közben kitartóan programoztam magamat. megjelent elôttem egy kép. Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. ezért alfában végigvizsgáltam. 163 . s a kulcs a zsebében volt. hogy a gázcsapnál van a dugulás. Zsuzsa. majd megütögettem. töröld). a hármasból. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. elmesélték. hófehér ruhában. Most a derekamat gyógyítom. összefoglaló felelés elôtt állt. Megkért. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. elfehéredett és csak furcsa. Jánosné. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot. A nyaka hátrabicsaklott. így tudtam meg. ahogy hazajöttek a gyerekek. Zsuzsa”. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. Egy szombat délután. Azóta nincsenek kínzó. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. nézzem meg alfában.Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. mert már hosszú ideje fájt. Egy hét múlva. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. fodrász”. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. Megnéztem. Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából. Még csak 2-szer programoztam. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával. amint szintemre mentem. és máris remekül érzem magam. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak. Azt mondtam. perdült egyet a levegôben. A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. Nagyon megijedtem. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. Valóban úgy történt! P. melyik anyagrészbôl fog felelni. fodrász.

. Alfában megbeszéltem velük.) Régebben szétszórt voltam. Itthon is végeztem a dolgomat. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. hogy eszkimó nô vagyok. képlékeny csont felhasználásával. Gerincsérvem lett. Nem szerettem. vas. de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben. sem családomra nem hat. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény. úgy ahogy szeretném. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. nem hormont. én sem félek tôlük. hogy alakuljon. Hozzászoktam. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal. Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet.és vitaminhiány). Ez rendre be is jön. a kunyhóban kellemes meleg van. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. pedig csak 49 éves vagyok. és nagy öröm számomra. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam. és örömmel konstatáltam. hogy a kutyák megugattak.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. s nem hízok. hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. hogyan üzenjek. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. hanem állandó kalcium.. hogy bejussak a „kunyhóba”. hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok. Azóta rám se hederítenek. mint eddig. Miután még normálisan menstruálok. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza. nemhogy dolgozni. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. (Programoznom kellene még. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. Másnap azt álmodtam. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. sok kellemes meglepetés is ér. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem. Üzenetem eddig is jóindulatú volt. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-. pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. hogy azóta tartom a súlyomat. mint egy szobrot. Az influenzajárvány sem rám. Fölébredve rögtön tudtam. mire az megolvad és kinyílik. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. Több éven keresztül programoztam reggelenként. olyan fájdalom164 . Naponta legalább 2-szer meditálok. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. világít a barátságos tûz. hogy ennek a fônököm is örüljön. vagyis az illetô védôbúrájába. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. hogy miért nem hatékony az üzenetem. hogy nem kell félni tôlem. hogy reggel vizualizálom a napot. sôt.

Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. hogy már semmi bajom sincs. bár már akkor tudtam. de kíváncsi voltam az ô véleményére is. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. s most. amit én találtam ki. Klára. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. 9 éves almafánk. de az enyémbôl nem. s a 2. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. de – elhárítok néhány kérést. ha néhány nap múlva nem javul. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. Azóta már – udvariasan ugyan. én a gyógyszereket ki sem váltottam. az illatos virágok. hogy nagyon lazán. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. A betegségem természetesen elmúlt. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. hogy én fogom magamat meggyógyítani. Minden permetezés nélkül gyönyörû. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. Nos. savanykás. egészséges gyümölcsök teremnek rajta. s olyan fénynyalábot. Nem tartok szünetet. hanem javaslom nekik. ahol kiderült. hogy négykézláb másztam be az ágyamba. mihelyst felötlik. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban. egymás után jöttek a bimbók. s 8 féle gyógyszert írt fel. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. ha már nincsenek fájdalmaim. Kérdésemre. Így is lett a valóságban is. mint a jó rádióriporter. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. s nem bírálom felül. július végén már egész nagy citromok vannak a fán. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. hanem helyette. Azt mondta. Azóta én mindent azonnal kimondok. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött. s elküld röntgenre. Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. Azt javasoltad. Aznap és másnap is kb. Akkora volt a fájdalmam. Diagnózisomat helyben hagyta. ahogy hazaértem. fájdalomcsillapítást javasolt. amelyik még soha nem termett. s forgómban tapintható volt a duzzanat. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. hogy kéne vele csinálni valamit. 2 éve van. 10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. hogy mi okozta a betegségemet. de ráér akkor. szinte egyfolytában beszélek. s azóta is folyamatosan 165 . Finom. A télen eszembe jutott. hogy tele van már virággal. S láss csodát. akkor menjek majd vissza. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. az a válasz érkezett. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. nyári alma. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. Lázas is voltam. Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot.mal. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. de a 2. Meg is lett az eredménye. érzésünket. Van egy kb. hogy még ellazulni sem sikerült. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. s most. s késôbb gyümölcsökkel. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége.

és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. hogy mikor fekszem be a kórházba.. Nos.virágzik. azóta semmi panaszom sincs. majd gratulált. Vannak 1 szív. Csak nem rég jutott eszembe. s azóta nincsenek kék foltjaim. Írásban megkaptam a választ – attól. 02. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. 2 hónapi. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. akinek a válaszadást kiszignálta –. Elárultam az orvosnak sikerem titkát.. Írtam még egy 166 . vagy valamilyen megoldás. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. s az élet vizét is. hogy megadja a béremelést. Eddig bizony filléres gondjaim voltak. Újra megvizsgált. arra mindig van pénz. Kb. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. Egyre jobb lett a szaglásom. Elképzelem. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. de mára már teljesen megszûntek. programozott vízzel locsolom. L. aki csodák csodájára azt állapította meg. Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. Amióta ismerem ezt a technikát. s mire hazaértem. és programoztam. 22-én: gyógyult”! P. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. Azóta is.. halasztottam. Húztam. hogy mindenütt sikerrel járok. hogy januárban. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. s mosolygósan. Elképzeltem. már iszonyú rosszul voltam.-né Ibolya 1995 decemberétôl. ha itt-ott beütöm magamat. s ennek már 3-4 hónapja. hogy programozzak. nem kékül meg” – mondom magamban. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. Levelet írtam az igazgatónak. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam. Rám bízták. vagy akkor is. amin egy kicsit meglepôdött. programoztam. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. de azért elmentem a szakorvosomhoz is. Használtam a már említett gyógylámpámat. egészségesen. Lapomra pedig a következôt írta: „96. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. hogy ez így nincs rendjén. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el. Amire kell. kiegyensúlyozottan élek. Programoztam tovább. „Nem fáj. 2 szív jelzésû vizeim. s közben elkezdtem programozni. hogy nyugodtan. A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát. P. hetente. hogy nincs mód a béremelésre. azóta hashajtónak is ezt használom. amióta elvégeztem a tanfolyamot. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem. Egészen Pestig ezt teszem. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. Ezek után az történt.

föl-le. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. A 95-ös számra emlékszem. Minden reggel és este relaxálok. lazán. Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. most nem tudok menni. P.). egy csöppet sem voltam álmos. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. azóta nem voltam ideges. hogy megkapom a béremelést. izmaim fájnak. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. három ujjamat összeérintve programoztam. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. Márta. Elolvastam. És láss csodát. Csak 180 Ft-ot nyertem. Tovább csak azért nem mentem. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni. egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. napközben is lazítok. meszesedés okozta szédülés. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. Pl. igaz másoktól azt hallottam. hogy valamire föl kell állni. de féltem. Napi apróbb sikereim rendszeresek. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. Tovább végzem a gyakorlatokat. vádlim stb. könnyedén. és kapkodom a levegôt. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. késôbb a másik. Megszólít az egyik. Annyira örülök. mint a húsom fájása. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. és lementem 3 megállót gyalog. mint az agykontrollal. hogy plusz jövedelemhez is jussak.levelet az igazgatónak. a sors kezembe ad egy újságot.-né. A húsom is fáj (sonkám. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. Ez volt délelôtt. Ma már simán. Persze van oka: tériszony. Délután 6 óra volt. és remélem újra tudok majd létrára 167 . fiatal korom óta ízületes voltam. Ha arra gondolok. megjelenik az igazgatóm. hogy elalszom. Annyira lelkes lettem. forgóm. de gondoltam. s egyben azt is kértem. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. s másnap a Kenón 6 találatom volt. Pl. Járásom döcögô. csontjaim. de ez már egészen más. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. majd a harmadik szomszédom. mert ez volt az elsô utam. anélkül. melyben olvasom. hogy ezt csak képzelem. és „kiszakad” a szívem. egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. totyogás nélkül jövök-megyek. Mondhatom. akkor most is mûködnie kell. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba. Vérszemet kaptam. Azért tovább folytattam a programozást. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. bérszámfejtô vagyok. Ha mûködik. és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. azonnal remegni kezd a lábam. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. aki örök hegyjáró voltam. kérték. szám a másik szelvényre került. ô maga döntsön. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. s ha fáradt vagyok. Amióta ismerem az agykontrollt. hogy egyre rohamosabban öregszem. kipróbálom az alváskontrollt. mert 10 m után már nem kapok levegôt. hogy „kiszakadt” volna a szívem. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám. Én. vagy pár lépcsôfokot kell menni. Megtettem. mert a 7. hogy muszáj voltam megírni.

szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. Ôszintén megvallom. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel. szép. amint éppen mohón lakmároznak. s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. öreg agykontrollos. piros véremet. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki. miatt. Már éppen kezdtem belátni. Mellékelten küldöm a leletet. s közölte. Ôk voltak a körömgombák. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. pl. Csôrendszeremben egészséges. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást. s ma már. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. piros vért láttam folyni. akkor a nyakába ugrok. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal. és június végére már teljesen egészséges. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. fekete pontok jelentek meg benne. meszesedés stb. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el. szép. Pongráczné Feicht Márta. de egyszercsak apró. Naponta 3-szor programoztam. hosszú. nagy halakat. Szinte a mai napig hihetetlen. A végén mindig azt láttam. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. hogy csak apró sikereket reméltem. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. amelyeket kis halaknak neveztem el. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. Februárban kezdtem el a programozást. Ezek jöttek is hamar. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. hogy a doktornônek van igaza. egészséges körmeimet.mászni. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás. Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. fekete pontoktól (a kis halaktól). és a púpom megnôtt. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. Ha ez sikerül és találkozunk. fantasztikus érzés. úgy döntöttem. 168 . s már attól féltem. kopás. s elkezdtem a programozást. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. Láttam. mint jó. naponta 3-szor programoztam. 43 éves vagyok. de vigyázzon. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül.. ami már mentes az apró.. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát. ami az egész testemet behálózza. akik felfalják vérembôl a kis halakat. abbahagytam a dohányzást. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. Tévedtem.

Rájöttem többek közt. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni.hogy kiegyenesedve megyek. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. Évek óta szemüveget hordtam. Pálné Nagy várakozással. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat. Mindig az volt a helyes.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. Mûködik! Puskás Mari. és jól megrágni az ételt. és már remekül alszom. Ma már tudom. Eleinte csak 2 havonta. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. igazi zsarnok voltam. A válasz: túlevés. Persze kevesebbet is eszem azóta. ha eljött az alvás ideje. s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. Sokat javított a tanulmányi eredményén. minden orvosi leletem negatív. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is.L. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. P. hogy migrénem soha többé nem jön elô. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . s jelezte. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. amit én annak ítéltem meg. ma már megbocsátottam neki. hogy volt –. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. talán még meg is szerettem ôt. és sokkal több szeretetet tudok adni. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott. aki közel állt hozzám. Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt. Elképzelem. 1997 októberében! (D. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom. hogy nagyon jól vagyok. A fiamnak is segített a módszer. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. s mi a helyzet vele most. 1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. Csak nyûgnek éreztem. Ha valaha volt is haragosom – hát persze. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni. Lássuk. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. Ma már sokkal türelmesebb vagyok. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. hogy „hájevô”. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. de aztán már hetente jelentkezett. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. várhatóan kiújul a betegség. s ráírom mindegyikre. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik. Azóta megtanultam lassan enni. hogy mi okozhatja. másfél dioptriást. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. sokszor éjszaka is.

s milyen gyorsan megyek szintemre. ami nem maradt következmények nélkül. 5 másodperc alatt. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. Sokan kérdezik. Semmilyen étel sem hízlal.. hogy megtölthetné az egész könyvet. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek. de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. s elmondtam. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. – Már másfél éve külön élek. sör. A házaspár nagyváradi. mert annyi van belôlük. mint más ember 1 éves fizetése. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. súlyos. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. 4-en egy szobában. csak éppen használni kell. Elôször titkár. ám eredménytelenül. jöhet sült szalonna. Nos. naponta többször. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal. érzem. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. Hat hónap után munkahelyet változtattam. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. illetve lakunk. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. elváltam férjemtôl. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt. talán van 170 . Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. s kapcsolatunk nagyszerû. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. Jelenleg 43 éves. Október végén meglátogattam ôket. Ez 1 éve derült ki. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. Akkor is. én már semmitôl nem hízom. Nem sorolom tovább sikereimet. hogy ezzel még nincs vége.való foglalkozáson. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. Ennek már 5 éve. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. hogy még nyerni fogok. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. kb. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több. aki csodálatos ember. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. De tudom. Jelenleg boldogan élünk hármasban. Nem bagatellizálom el a dolgot. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba. Zsuzsa 1992 októberében. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. de azóta sem hagytam abba.. naponta hányszor. torta. mint 30 kg-ot. magasabb életminôségbe léptünk. Elvégeztem én is. ún. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket.

amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. gyorsan szintünkre mentünk. Szintemre mentem. Lászlóné Szomszédasszonyom. Másnap felhívott a fiam. de tudod. s gyógyítani kezdtem a laboromban. Kb. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. majd elaludtam. gondoltam. Az asszony kórházba került. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. Próbálkoztam többféleképpen. A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. s örömmel újságolták. amit akkor még nem közöltem az anyukával. Éjjel 2 óra körül ébredtem. Amikor végeztem. Fel sem említem. ellazultam. hogy babát várnak. Azóta már megszületett a kis Borcsa. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. Két hete már nem vizel be. Azóta másképp van minden. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. és így szóltam hozzá: „Lacikám. és állt a szobában sírva. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. miért volt. Köszönöm. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. csak kb. nem tud róla. hogy a megfelelô idôben ébredjek. R. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd. hátha sírsz. Volt. Enikô. hogy terhes. és Apu is nagyon szeret. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. szülei és testvérei nagy örömére. s közben agykontrollozott. Rengeteg volt a szúnyog.megoldás gondjukra. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. A férj még hozzátette: – Köszönöm. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. teljesen másképpen élem már át. – És mondd drágám. Másnap felhívott az unokám: – Mama. Azt mondta. de nem tört meg a jég. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . megkért. Este elalvás elôtt beprogramoztam. nem jártam sikerrel. hogy valóban terhes-e. s mondta. hisz az édesanyád vagyok. Ha valami baj. hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. István Volt egy nagy bánatom. R. ami volt. ha szeretsz. az agykontroll. segítsek rajta. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. Akkor láttam meg. 2 hét múlva találkoztam vele újra. mert már napok óta nagyon fáj a dereka. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. magam elé képzeltem a fiamat. érezned kell. elmúlt. téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben. Gondolatban sírva simogattam meg. s megkértük a szúnyogokat. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést. Szeretünk. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. akit felhívtunk. bánat ér. nem mer kezdeni. Mint utólag kiderült. gyere el édesanyám.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

Az emberek úgy gondolják körülöttem. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. és újra munkába állítottam kis törpéimet. a negatív gondolkodás. vagy másokra irigykednem. hogy van egy orvosom. mint azt valaha is hittük volna. s mellette gondosan porszívóztak. simán halad lefelé. de ilyenkor mindig észbe kapok. teljes ember lettem. amit ôk még nem. teljesen sima követ láttam képzeletemben. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. de tudom. és én teljesen jól vagyok. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. ami ugyan nagyon valószínûtlen. sokkal többre vagyunk képesek. és kívánom. és persze rossz hozzáállás. ha rosszindulat fûti tetteiket. s azt is elfelejtettem. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. és tiszta szívbôl. és kijavítom magam. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. Persze akadnak még néha rossz. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. hogy ha megbetegednék. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne. s az én magam vagyok. ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. Sosem gondoltam. többet ér bármiféle kincsnél. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô. ez valóban így van. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. lélekbôl jövô hit. mint X. tudni fogom. Amit a tanfolyamon tanultam.. igaz boldogság. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak. mennyit ártanak maguknak azzal. hogy újjászülettem. Szabó Szilvia.Y. Az emberek el sem tudják képzelni. nem múlik. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. hogy valaha vesekövem volt. és ez is csak rajtam áll. Egészséges ember vagyok. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû. negatív gondolkodás. és azt is tudom. akire mindig számíthatok. tudok valamit. Ma már március 24-e van. hogy valójában ilyen szép az élet. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. csiszolták. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. inkább csendben maradtam. és arra gondoltam. Szabó Péterné. megváltozik az egész világ is. de mivel elég sokan voltak a fülkében. de ami késik. és káosz van szinte mindenütt. csak akarat. az az egész életvitelemet megváltoztatta. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. Többre vagyunk hivatottak. Komárom 179 . Úgy érzem. és úgy faragták. aki mindig meggyógyít. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. és magam is tudom. Különben is a lelkem gazdagabb. Rájöttem. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Nem kell más. Gazdagabb lett a lelkem. Túlzás nélkül mondhatom.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. amint lassan. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. véres vizelettel. negatív gondolataim. hogy többre. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok.

s azonnal megláttam. hogy álmodjam meg. Azt keresték. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. mint a levegôvétel. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. amit álmomban láttam. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. Csatatér volt az utca. Utóbb kiderül. Semmi jó ötletem nem volt. mert 37 és feles lábam van. Ezt már csak késôbb tudtam meg. 180 . amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. Az elmetükre-technikával elképzeltem. De hogy mi volt az. méghozzá a munkámban. elmegyek egy cipôbolt elôtt. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. Mondanom sem kell. a lányomét és az édesanyámét is beleértve. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. hogy amiért elindultam a városba. A kutyák állandóan ugatták ôket. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. összeteszem a 3 ujjamat. ami elég olcsó volt. Most már csak annyit teszek.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. ami olcsó. Ez az áru aznap érkezett a boltba. Nem mûszaki osztály volt. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. és remekül érzem magam benne. Aztán amikor éppen eszembe jut. hogy az utca olyan. hanem egy márkasarok. Csak felidézem magamban a tárgy képét. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. és elindulok arra. bemegyek. Ekkor eszembe ötlött. Fôleg a jó érzést képzelem el. Csendes. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. hogy mi az. ha használnám az agykontrollon tanultakat. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. nyugalmas. ahova a megérzésem súgta. hogy az elmetükre-technikával elképzelem. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. az nem is volt olyan fontos. arra a helyre. amerre a megérzésem vezet. megadta. de ugyanakkor hasznos. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. amikor elmentek. Az egyik áruházból ki. hogy talál magának egy másik könyvelôt. Hetente 2-szer. Odamentem. hogy könyvelôt keres. Beprogramoztam hát. sehol semmi. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. Kezdtem belelendülni. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. és kellett is éppen az édesanyámnak. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. mi legyen az ajándék. Sôt. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. hogy be kell mennem a városba. s kihúztam a dossziét. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. hogy eddig nagyon zsugori volt. elém tárul az a kép. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket. a másikba be. mint régen volt. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. ami nagyon tetszik. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. Daciákat adott el románoknak. amit mások tettek el. azt nem láttam. Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. Elhatároztam. s fogalmam sem volt róla. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. Az elsô igazi sikert. tiszta. és vettem valamit. s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. olyan kimutatást is megtaláltam már. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra. pedig szerette volna. de nagyon keveset fizetett. vagy éppen a földön. hogy mi lenne. bár tudtam. jön a furcsa érzés. s nem engem gyötör.

Édesanyám meghalt. s rokkantság következett. a bûntudat mind negatív érzelmek. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. És akkor jött a betegség. Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. nekem kell kitalálni. most folytatom. magamat okoltam azért. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. A következô hónapban anyunál súlyos. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. Végre gyászoltam. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. Rájöttem. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. Kiütött. helyettük is intézkednem stb. s a budapesti betegközponttól is. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. a fájdalom. hogy lássam. amíg rá nem jöttem. hogy úgy történjen minden. Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek. hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket. egészen addig. s a másikon elôjött. Szinte egész nap. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. amit a tudatalattimba besöpörtem. Erôs is voltam. Persze édesanyám sem tétlenkedett. magamnak. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. s azt is beprogramozom. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. ahogy az mindenki számára a legjobb. Arra a megállapításra jutottam. szóval mindenért. És ez az egész addig tartott. a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. Roppant érdekes. s részeredményeket el is értem. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. kibírok minden fájdalmat. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. intézkedni. Klári. Táppénz. de nem értem rá odafigyelni magamra.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. valamennyiünknek így volt a legjobb. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. Soha 181 . én pedig megbetegedtem. Mivel halálát elôre megéreztem. A betegségem is ebbôl fakadt. hogy én gyógyítottam magamat. ami elég is ahhoz. hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. mindannyian gyógyítani kezdtük. amíg egyedül nem maradtam. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. fájdalmaktól szenvedtem. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. Csak azt programoztam. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. Így gondolkodtam: erôs vagyok. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. hátsófali infarktus alakult ki. Azóta az élet nagy feladatok elé állított. hogy meghalt. hogy most mi legyen. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. Szakácsné. s kórházba szállították. s ezzel bennünket is. Nem tudtam dolgozni. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. s rá is jöttem kudarcom okára. ha az érzelmeim is azok. Egyik helyen meggyógyult.

Üzemünkben télen vízteleníteni kell. naponta 3-szor programoz. ôk is elvégezték a kurzust. a 12. A 2. Új. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. A mûtét ma már szóba sem kerül. drága gépek.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. Szallerné Sas Katalin. és amikor kinyitottuk a fôcsapot. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. mert igen furcsállották. mert azt hitték. hogy megkatéterezzék a szívét. hogy léteznek-e véletlenek. A kórházból mûtét nélkül engedték haza. a mi válaszunk az. Elég kevés pénzzel. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. Arra a kérdésre. amit programoztunk. és gyógyulni akart. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. év végén még merészebbek lettünk. akarással vágtunk bele. amikre hallgatunk. Az elsô év is nagyon jól alakult. évben már bátrabban nekilendültünk. még az apróságok is. Nos. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. De édesanyám biztosan tudta. amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. hogy ezt még talán elérjük. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. és azt programoztuk. Szintünkre mentünk. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. hogy mit csinál. s jelentkeznek kincset érô megérzések. a képzelet. 182 . mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. Sokszor úgy érezzük. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. nagy teherautó vásárlását programoztuk. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. arra íme egy példa. A 2. és rábízzuk azt az ún. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. Pár hónapon belül minden úgy történt. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. a hit. de nagyon sok hittel. így óriási eredmények akkor még nem születtek. s új gépek mûködnek az üzemben. az ellazulás. hogy az udvarban saját teherautónk áll. Egymásra nézünk és megborzongunk. A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek. hogy már nem él a beteg. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. hanem programozunk. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. nem jött a víz. hogy egészségét megôrizze. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. Természetesen ez is sikerült. hogy nem. Persze azóta is rendszeresen. szintünkön láttuk. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. A vágy. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. ami termelôtevékenységet folytat. Többet nem küldtek. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. orvosai szerint új szíve van. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. Egyik sem érkezett meg. Gúnyosan szóvá is tették.nem ingott meg hitében. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. véletlenre.

ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna. Biztosítottam ôket arról. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. Az már nekem teljesen természetes volt. Gondoltam. eddigi helytállását. Gondolatban megkértem fônökeit. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. Amikor elkészültem az anyaggal. majd mûtéthez. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. ne hanyagoljátok el. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. és persze ennek megfelelô fizetést. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. hûségét. s egyik este boldog arccal érkezett haza. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. mert neki akkor bordó Renault-ja volt. Elváltam. a fehér keretes tükörben elképzeltem. megpróbálok segíteni. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. Ezt nem egészen értettem. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál. Gyôr A szükség rákényszerített. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. ami szakmailag tôlem elég távol állt. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. s örömmel újságolta. egyedül nevelem a fiamat. Éva. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. biztos voltam a sikerben. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. s így lecserélte a kocsiját. garantáltan boldogabbak.esettanulmányt végeztünk az ügyön. gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt. Ennek már 3 éve. és a fizetését is felemelik. s azóta egyre jobban vagyok. Eltelt 1 hónap. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. számomra pozitív eredménnyel. akik Kanadában élnek. és mellette persze dolgozom. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. szaktudását. szintén ezzel a módszerrel üzenek. hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. Sz. ô kapja meg ezt a beosztást. s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. Napközben az elmetükre-technikával. Mindezek ellenére úgy döntöttem. 183 . Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. hogy közvetlen fônöke felmondott. A fiaimnak.

hogy mindent megteszek. amikor ô még alfában volt. csodálatos férjem van. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. hogy amikor láttam reggelente. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. megértô.hogy feltétlenül megszerzem a diplomát. akkor döbbentem rá. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. és egyrészt a háromujj-. hogy milyen tehetséges. szeretô ember. Azóta a férjem nagyszerû. munkabíró. Minden tételt írásban kidolgoztam. Mindent átnéztem legalább 1-szer. hogy ez valóban igaz. s kezdtek újra életre kelni. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. vágyaimat. hogy készültem a tárgyukból. hogy neki sem könnyû. Azt lódítottam otthon. segítô. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. biztosítva ôket arról. jogosnak vélt panaszaimat. hogy a személye nem változott. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni. s persze magyarra is fordítottam. a többi vizsgám azonban jeles lett. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. Ekkor egy táblázatból kiingáztam. tehetséges.. hogy ébredezik. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek. Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak. s egyre mélyebbre süllyedjen.) Törvényszerû volt tehát. Elhatároztam. s a vizsgán jelest kapok. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi.. amelyek alátámasztották. Reggelenként. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok. gondolatban simogattam a haját. Alfában 184 . egyre szeretetreméltóbb. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ. s egy füzetbe beleírtam terveimet. hogy valójában éppen az ébredés utáni. És ebben az a legcsodálatosabb. lesújtó véleményemet életmódjáról. Élénken „végigéltem”.. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. aki nap mint nap egyre kedvesebb. mitôl gurul méregbe. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem. hogy ô bátor. Ehhez kértem az ô segítségét is. ahogy erôvel bírtam. mert úgy gondolom. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet.. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. Férjem rendszeresen sokat ivott. és közben félhangosan tanultam az olaszt. Rácsodálkoztunk. alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal. amint ott ülök a vizsgán. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. csodálatos. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. Tanulás elôtt szintemre mentem. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest.

de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek. hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. Ô idôskori. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. hogy mi lenne a végleges megoldás. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták. Most azonban olyan dolog történt. a következô versikémet: „Arcom puha. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs. Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. egyre örömtelibb. Két kúrát csináltam végig. Megelégeltem a dolgot.-né. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. viszont szemmel láthatóan hat. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. alfában és bétában egyaránt. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. sima.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. s értékelte változásomat. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe. festékes daganatra gyanakodtak. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. hogy az ôt bosszantó. és életünk azóta minden területen egyre jobb. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. Sz. a Salvust. A tanácsot nem fogadtam meg. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. ami mindenképp méltó a közzétételre. mert rosszindulatú. fôleg az elmetükre.programoztam magam. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. mégis elmondhatom. Ott megerôsítették a diagnózist. s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra. mivel a halántékomon több éve ott lévô. rossz szokásaimtól megváljak. se bétában nem szidom. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak. 185 . nem teszek negatív megjegyzéseket rá. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot. A múlt évben ô is. szép/ Felülete mindig ép. Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt. Azóta se alfában. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl.

Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. Fél évig ápoltam. Éppen akkor. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás. mintha szakadék fölé lógattak volna. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében. Most szinte hihetetlennek tûnik. Már egyáltalán nem vagyok önzô. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. amikor már nem utasítottam el magamtól. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. gyerekemet egyházi iskolába írattam. küzdöttünk az életéért. Megtapasztaltam. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. hanem még gazdagabb is lettem egy. mi lenne. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. a 11. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet. új célt kell adni az életemnek. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. Elszégyelltem magam. minden napot próbatételnek éreztem. Ekkorra édesapám megbetegedett. baleset következtében halt meg. egyedül kellett befejeznem a házat. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj.) A nehézségek valóban megedzik az embert. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . Az emberek elkerültek. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. Közben vallásossá váltam. s nagyon jónak tartottam magam. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. és nem értettem. Október 4-én kezdtem el a programozást. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet. s nem vagyok tévedhetetlen.L. S láss csodát. a programozás 5. amikor lelkileg érett lettem rá. hetében. Olyan érzés volt. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. a szakmám is olyan. akkor azért azt javaslom.) A lézerezéskor egyre kisebb. amibôl meg tudtam élni. miért bántanak folyton az emberek. ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. tégelynél. Fél éven át. eltelt 4 év. suttogtak a hátam mögött. Mire eljutottam idáig. nagyon csodálkozom a régi önmagamon.) Takács Zsuzsa. Férjem 1986-ban. hogy elmegyek a Lézerklinikára. Közben építkeztem. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. Fel kell ôt nevelnem. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. mit teszel! Önzô leszel.Ekkor úgy döntöttem. Nem igazán hittem benne. Az elmetükre-technikával kezdtem. hogy bármi. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. ezért technikát változtattam. Átértékelôdtek bennem a dolgok. fokozatosan. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. és lézerrel kisebbre faragta. Megtanultam alázattal élni az életemet. Eljutottam a templomba. Ekkor hallottam az agykontrollról. (Így. bármikor elôfordulhat velem. Tévedhetetlennek. Tudtam. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. majd visszaragasztotta a helyére.

mint a többiek. emberi. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. Nem különb. hogy valami gond van az indulással. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. mondván ne szórakozzak vele. Már vagy a 10. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl.” Boldogságom határtalan volt. és 14.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket. egyedi. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. Tudom. Fél év múlva. megszûnt a csontritkulás. és volt. Tausz Rózsa. között került volna sor. Életkedvem. Takácsné Szabó Margit. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban. Elôvettem a jelentkezôk listáját. amennyire szüksége van. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. Úgy éreztem ma reggel. mint hit. sem munkahely. aki felvette a jelentkezô utasokat. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7. Volt aki elég durván elküldött. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. családi és embertársi kapcsolataim békések. úgy. Köszönöm. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. hát mire való az agykontroll. Kovács lakást hívtam fel. hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel.” Nekem bevált. s lám valóban nem kellett hozzá több. Életem 4 legszebb napjának tartom. volt aki nagyon kedvesen közölte. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. hogy velem szívesen elutazna.tulajdonítottam a külsôségeknek. Tercsi 187 . Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. hogy megismételhetetlen. szervezetem csak annyit hasznosít belôle. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. Emberbaráttá váltam. És láss csodát. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek. vettem a telefonkönyvet. csak más. értékes ember vagyok. miért nem azt használom? Este. megértésen. hogy e tudás birtokába juthattam. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. szeretetteljesek. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László. A többi hamar kiürül. csak a neje meg ne tudja. lefekvés után. vágy. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. a rendszeres gyógyítás eredményeként. üzentem Kovácséknak. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok. amikor eszembe jutott: hoppá. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. a másik ember elfogadásán nyugszanak. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. ezért is hívtam fel az irodát. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. aki sajnálattal közölte. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek.

Megjártam az ORFI-t. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. gyakran mosolygok. simábbak a vonásaim. A gyomorfekélyem is már a múlté. Az ereimben 188 . A rendszeres programozással elértem. de nem kaphattam csípôprotézist. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. Amióta használom a memóriafogasokat. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. csak egy kicsit sántítottam. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. azaz az életerôt adja. Megerôsített abban. s így nincsenek szívpanaszaim sem. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam. a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. és szabályozza a vérkeringést. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. s mészszegények voltak. s ettôl kezdve jobban sántítottam. amikor ideges és fáradt voltam. alkalmazkodási képességem. Ezt követi a zöld színû zselé. pedig régebben. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. meszet tartalmazó krémet használok. Általában naponta 2 alkalommal. hogy teljesen meggyógyultam. El tudom állítani a vérzést. Sikereim láttán férjem. mert annyira fájt a hátam. áttetszô. kiegyensúlyozott vagyok. magnéziumot. gyors és friss a mozgásom. vasat. Ezzel is bekenem az egész testemet. ami kalciumot. gondolkodásom. Ma hibátlan a járásom. Azután megtanultam az agykontrollt. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. Ezzel kenegetem a csontjaimat. mint amennyi vagyok. A piros színû zselémnek az a szerepe. hogy alapvetôen megváltozott az életem. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat. bizony gyakran voltak. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt. s a bevásárlásnál sincs gondom. Szolnok 67 éves. s erôs fájdalmaim támadtak. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés. s az orvosok azt mondták. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. hegyet mászok és aerobicozom. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani. nyugdíjas tanár vagyok. Ismerôseim és barátaim azt mondják. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. lelki és fizikai állapotom. Mindössze 26 éves voltam. Mindig jó a hangulatom. hogy nem vagyok ideges. Aztán szültem. reggel és este megyek szintemre. Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. Egyenesen járok. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. Terei Sándorné. aki belgyógyász.Csípôficammal születtem. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet. Férjem. jó mélyen ellazítottam magam. Viola. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. egyenesen járok. s örömmel nyugtázta a javulásomat. és húztam keresztben. és fölemeltem. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. Elmondhatom.

hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. hogy az orvos már nem találta a daganatot. s mindketten programoztunk. mert azonnal hív telefonon. Képzelje el. kruppos lett. mert mindig jól végzôdik az utazásunk. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. s örömmel újságolta. és másnap reggelre értünk oda. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. selyem pólyával. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. s így ereim ismét rugalmassá válnak. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. Amikor elérkezett az indulás ideje. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés. Testem laza. Napközben és este is folyamatosan programoztam. eszem vág. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. az eltûnt. Hirtelen lefékeztünk. ami összeütközött. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. Elképzeltem laboratóriumomban. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô.lerakódott meszet kifújom egy kis. s ezt adom be a lányomnak. mert egyik reggel indultunk. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. azelôtt pedig 2 személygépkocsi. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek. s megköszöntem. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. azonnal programozni kezdtem. amikor 2 autóbusszal. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. Szemem. vágyjon rá. Az egyik kocsi teljesen összetört. Egy halott és több sebesült volt. hogy higgyen a gyógyulásában. csoporttal utaztunk Görögországba. Kb. s na persze a férjem is. mindent bevés. mert igen jól bevált. s lézeremmel gyógyítottam. Ezután betekerem magam hosszú. a másik kivágódott tôlünk nem messze. hogy egy nagy. s lassabban hajtanak. Kétségbe volt esve. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. s ilyenkor mindig megérzi. Kb. s az orvos szerint mûteni kell. Rendszeresen küldöm neki az energiát. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. hogy mûködött. Két évvel ezelôtt. s el fogja tudni mulasztani a miómáját. Meg189 . kimerült. hogy biztonságosan. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. hogy miómája van. látásom és hallásom napról napra élesebb. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. Eszem éles. Másodperceken múlt csak. s nagyon élvezem. Elôttünk állt a másik buszunk. akkor 4 éves volt. átjár a szeretet és a béke érzése. hála neked Istenem. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek. félt a mûtéttôl. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. elôránt. Azonnal eszembe jutott a programozásom. hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. ahogy régen az egyiptomiak tették. Hónapok múlva összefutottam vele. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. henger alakú fúvókával. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. lelkem nyugodt. hogy ez nem véletlen. Szemmel látható a hatása. lassan vezessenek. Elmondtam. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. egész nap és egész éjjel úton voltunk.

Fiatal. ahol a szakácskönyveket tartom. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. dr. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. s azt is 190 . 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék. pedig valójában nem bántottam meg. kihúztam a fiókot. vidám. amire nem számítottunk. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. Az érettségi napjának reggelén kb. kedves. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. amilyenek. s vágyom is rá. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. szép és egészséges. körülnéztem a vizsgateremben. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. személyeket és tárgyakat. történéseket. Ennek köszönhetem. Leszaladtam a konyhába. hiszek benne. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. a testkontroll szerint táplálkozom. és elnézést kért a viselkedéséért. és elképzeltem. Egészséges életmódot folytatok. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. mint amilyent álmomban láttam. Szeretem magamat. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. és olyan személyekkel találkozom. hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. hogy szolgálja életemet. nem szenvedek hiányt semmiben. másokat pedig elfogadok olyannak. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. hibáimmal együtt. hogy melyek azok a témák. amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. boldog. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja. hogy egyáltalán hol keressem. történéseket. hogy így legyen. Nagy dolog volt ez. benéztem az alá a polc alá. s egészségemért. személyeket és tárgyakat. Reggel töprengtem egy darabig. Azt is megkérdeztem tôle alfában. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. Este a pohárvíztechnikával. Reggel. Elmondtam magamban. Gazdag vagyok. s külön köszönetet mondok szívemnek. Felszaladtam az ebédlôbe. Hirtelen beugrott. amelyeket nyugodtan húzhatok. a következôképpen rövidítem le. megértô és bölcs vagyok. Éjszaka üzentem neki. s kértem. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával. amikor felébredtem. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát. hogy melyik tanár hol fog ülni. hogy fényképek között kotorászok.köszönöm testemnek. a másik fél évre. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. Nem találtam a személyi igazolványomat. gondolkodtam. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. amikre és akikre szükségem van. mert nem túl sok a nyugdíjunk. Álmomban megjelent elôttem egy polc. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez.” Nem véletlen tehát. Timaffy Miklósné. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. ne tartson haragot. hogy így lesz.

Szintemen körülötte különleges. Nagyon megörültem. Késôbb megtudtam. programozok. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. ha a 4. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. Fizikai erônlétem is sokat javult. akkor nagyobb az esély. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból. hogy most. hogy célomat. Mindennap relaxálok. hogy a miénket fogják kihúzni. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. arról nem is beszélve. lett. fényes burkot láttam. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. jó tétel. Sajnáltam Csabát. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött. s akkor megtapasztalják majd. benyitottam a terembe. hogy rengeteget változtam. Másoknak is csak azt tudom mondani. hiszen éppen olyan sorban ültek. hiszen itt mindenki agykontrollos. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. aki szintén elsô lett. arra gondoltam. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A párom azonban az 5. hogy azokat tudom. többször elismételte. (Utóbb kiderült. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. fehér. Fantasztikusan boldog voltam. 40 évesen kezdôdik az életem. s azonnal tudtam. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. hogy van itt még számomra kedvezô. A legnagyobb sikerem azonban. hogy csak jó tételt fogok húzni. Tudtam. olyan dolgok is eszembe jutnak. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki. Miközben húzta a papírokat. s olyan érzésem támadt. s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. Budapest Matematikatanár vagyok. Laura Silva volt akkor a vendég. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. mint akik az elôzô évben érettségiztek.megbeszéltem magammal. hogy ô az én tételem. Felsoroltam a kedvenc témáimat is. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. hogy ez képtelenség. Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. olyan érzésem támadt. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. Úgy érzem. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott. Sokkal nyitottabb lettem.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . ami a papíron szerepelt. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. hogy nagy baj már nem lehet. Magamban azt gondoltam. különösen Csaba és Adrienn. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. amelyekrôl soha nem képzeltem. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. megláttam tanáraimat. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana. Amikor sorra kerültem. hogy kitartóan gyakoroljanak.

azonnal elkezdtem magamat gyógyítani.sairól. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). Megint a szintemre mentem. de sorolhatnám még a további apró. és szóról-szóra igaznak bizonyultak. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. Elôször meglepôdtek. ô pedig a verseny szervezôivel. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. amit kristálytisztán éreztem. 12 éve tanítok. és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. Beszéltem a fônökömmel. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. és újra csak azt a választ kaptam.. Budapest 192 . Még azt is láttam. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. személy nevének hallatára égetô. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. és minden leegyszerûsödött bennem. hogy a lánya nem szeret mosogatni. hogy itt most zárthelyit kell írni. A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel. maró fájdalmat éreztem a torkomban. hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. – Hát. volt aki humorosan megjegyezte. Gyakran hallottam az elôadásodon. fehér szalagok jelentek meg. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. mégis valaki azt írta. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. amint dolgozik. a kezelés után pedig gyógyteát ittam. A 2. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják. hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. nem üzentem meg. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. Szinte bemelegedett az egész tanterem. Januárban a 2. Mindennek örülök. Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még. s ennek már 5 éve! T. könnyû vagyok. Fontos. mert már 20 éve gyötört az asztma. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. A 4. hogy egészséges vagyok. éjszaka nyugodtan alszom. Hangsúlyoztam. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. A papírokat összegyûjtöttem. és szemem elôtt vékony. M. Végül is benevezhettük. és azóta magam is tapasztalom. Boldogan járok dolgozni. természetesen csak képzeletben. és nincs légszomjam.

szükségük volt új munkatársra. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. legszebb tevékenysége a tanulás. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. az tudja. az órá193 .Aki ismeri és használja agykontrollt. szinte ismerôsként fogadtak. önmagam tudatos elfogadását. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. ám számomra ismeretlen embereknek. bár elôtte azt sem tudták. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. Bár tudom. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. 9 órakor érkeztem a városba. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. s már ettôl jól indul a napom. pozitív gondolatok küldése. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. Ma már mindezt tudatosan teszem. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. ki vagyok. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. jókedvet. ha állást kínálnának nekem. Az egyik tanítványom. majd a meditáció során megjelenítem a napomat. és egy másikban mérettetem meg magamat. abban. mint régen. és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. Elmondtam. Egy este úgy döntöttem. A másik. Felsorolni is sok. pozitív energiát sugározva a környezetére. Csak annyit tudtam. jobbá váltunk. Pl. mindennapjaim és életem irányítását. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. programozott víz. és az iskolán kívül tudott is. Mindenütt kedvesen. Tanulás közben idônként. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. hogy közben többé. a család elkerült. Most már én vagyok az. labor. ha a kislányom beteg. miért lenne számukra is hasznos. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. aki elsôként mosolyog. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. segítôkészen. Pl. mi a célom. mit várok egy-egy alkalmazott technikától. mit nyújthatok. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült. Hiszem. ezt a mindennapokra szabott. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. helyen álló iskola. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. aki bár rengeteget tanult. hogy elhagyom a várost. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. én pedig épp idôben érkeztem. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. tanárnak és diáknak egyaránt. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él. és hittem benne. hogy melyik várost választom. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. az eredmény olykor mégis. Ha a felnôttek engedik. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. kiszolgáltatottnak.

csak idegi eredetû a dolog. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. Szédültem. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. Úgy éreztem. A doktornô szerint kb. hogy testünk úgy mûködik. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. s ott aztán pontosan megtanultam. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. amely csoda azonban elérhetô valóság. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. ahol megmérték a vérnyomásomat. hiszen semmit nem talál. Már annak is nagyon örültem. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. majd egyre erôsödô halálfélelem. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. hogy hogy is kell ezt csinálni. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet.kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. nem tudott megszólalni. Azt mondták. Pontosan úgy történt minden. minden rendben van. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. Mellkasi szorítás. A felfedezés. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. Toronyi Györgyné. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. Képzeletben láttam. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. hogy ez még csak a kezdet! Vallom. de a közérzetem sajnos nem javult. itt a vég. Az ottani doktornô megkérdezte. meghallgatták a mellkasomat is. örököltem a hajlamot. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. Augusztusban megállapították. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. de az elôzônél sokkal erôsebben. s testem egyes részei bedagadtak. és azt hittem. Már ott tartot194 . Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. Állandóan feszült voltam. ami akkor 190/110 Hgmm volt. hogy minden ember csoda. mert ez nem múlik el. egyre jobban és többet tud. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. Félre kellett állnom. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. Sajnos másnapra sem múlt el. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. és biztos vagyok benne. Nagyon megijedtem. hogy semmi szervi bajom nincs. csak nagyon-nagyon örültem. Elmentem az orvoshoz. hogy miért küldtek engem. Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. Ma már meggyôzôdésem. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz. A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. az agykontroll ebben minden segítséget megad. 1 év múlva meg kell mûteni. mert édesapám szívbeteg volt. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. mert nem találja a göböt. hogy egyre jobban. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. Nyár végén egyszer ismét rám tört. Ha igen.

Meg is lett az eredmény. kemoterápiás kezelés). felírt mindenféle füveket. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. Én már nem csodálkoztam. Kezdtem lassan felôrlôdni. porokat. az idegeskedés. Kezdett visszajönni az életkedvem. Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. sem megfázás vagy nátha. Közben észrevettem. Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. csak legyen már vége ennek a borzalomnak. Alig vártam a folytatást. Állandóan az járt az eszemben. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. Rendszeres gyakorlással és programozással kb. Felírtak különbözô gyógyszereket. Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. feketében láttam mindent. mert kocsiba sem mertem ülni. Pl. aki azt mondta. 32 év munka után nyugdíjba mentem. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni. hogy fel kell szúrni. Elérkezett a második 2 nap. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 . El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz. és ehhez hasonlók. de egyik sem használt. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. hogy elmondjam. Nem szerettem magamat. aki kb. 1994 ôszétôl úgy éreztem. hogy mindig akkor jön a segítség. Kértem tôle 1 nap haladékot. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. minden gondolatom negatív lett. hogy életemnek nincs értelme.tam. hogy megbetegedtem. Budapest 1992 májusában. Idôt sem adott arra. Így is lett. majd halála. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. 3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg. Már kocsiba is mertem ülni. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. Elvittem az orvoshoz. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. 3 heti programozással elértem azt. Tóth József. Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. Akkor még nem tudtam. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. édesapám betegsége. és reformétrendet ajánlott. hanem a lelkemmel van baj. Kislányomnak begyulladt a füle. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. nem a testemmel. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. 55 évesen. amikor a legjobban kell. hogy végezzem el az agykontrollt. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra. ami nekem megfelelô volt. Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. Én már úgy voltam vele. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. sôt vettem egy BKV-bérletet. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát. Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. hogy mindent megcsinálok. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. A türelem. Az idegosztályra irányítottak. Otthon aztán bevetettem minden technikát. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam.

hogy jogom van az élethez. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. dolgozom. amit elmém meg tud fogalmazni. Domján Gábor vezetésével. A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. Azóta sem szedem ôket. hogy meggyógyulok. és ôszintén hittem abban. hitbôl és elvárásból áll össze. ami – mint tudjuk – vágyból. arról. azt azonnal töröltem. szóhasználat és hozzáállás. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. amit kértem. hogy újra egészséges vagyok. hangom nem volt. s pozitívra cseréltem. segítséget. sétálok. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal.mutattak ki. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. bíztam önmagamban. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. s igyekeztem úgy is gondolkodni. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. Az alváskontroll használata remekül bevált. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. de végül egyikre sem került sor. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. tumorom nôtt. Azt mondták. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. ott a helyem. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. mintha az már meg is történt volna. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. A kurzust nagy izgalommal vártam. fizikai erônlétem rohamosan romlott. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. akiktôl hitet. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. hogy már meg is kaptam. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. nem is hiányoztak. Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. Domján László kazettáit. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. hogy nem tudtam aludni. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. Hálát adok Istennek is. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. A daganat növekedése megállt. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”. és tôlük tudtam meg. Úgy imádkoztam. Egyet azonban igen. szeretetet és biztatást kaptam. mert éreztem. éreztem. Állapotom nem javult semmit. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. vidáman és boldogan élek. Mélyen elhittem. Úgy éreztem. Apró. s ezt teszem mind a mai napig. hogy köszönetet mondtam. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény. az alfábajutást. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. Hittem. Gyôrbe. Megvettem dr. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt.

Úgy érzem. hogy: „Minden nappal. Hetente 1-szer böjtnapot tartok. és kérem segítségét. hogy ne egyenes legyen. Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. ráadásul hullámosan (programoztam. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . hajam csodálatosan kinôtt. s környezetem sem a régi már. a hajhagymáimat is külön-külön. Ilyenkor munkásaim pihentek. akkor ismét ôk következtek. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban.és tápoldatos vízben fürdettem. bízik. Hittem és vágytam. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. Aki hisz. Gusztusosan berendeztem. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst. Nem volt könnyû a feladat. gyümölcs és magvak. hangom az eredeti lett. önzetlen. Nagyon szeretem a laboratóriumomat. úgy látom. hogy megérte a harcot.. hogy szolgálják testemet.. és kértem. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. s az eredmény nem is maradt el. az életem megtartása olyan fontos volt. öcsém és családjuk szeretete is. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. színesebb. akar. Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. gyógy. ezért áthelyeztük a szoba más részére.). Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben. hogy újra egészséges legyek. Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet. hörgôimet és a pajzsmirigyemet. Óriási segítséget jelentett sógornôm. hogy óriási mértékben megváltoztam. jó alaposan. megdicsértem ôket. és sok hasznos könyvet olvastam el. lelkiismeretesen álljanak helyt. Köszönetet mondok sejtjeimnek. s újra munkához láttak. az egészség elérése. és modern gyógyító felszereléssel. beszélgettem velük. Szeretem az életet. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz. az szerintem szinte mindenre képes. Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. Reggel és este hálát adok Istennek. Amikor én végeztem. aminek szívbôl örültek. de a cél.mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. így már az élet is sokkal szebb. Visszagondolva az elmúlt 1 évre. Pl. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. testi erôm visszatért. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. odaadó támogatásuk. Elfoglalták helyüket. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat.” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. és szeretem az embereket. vagy még többször is meglátogattam. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott.

de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot.. ha bizonytalan vagyok valamiben. Kis hercegségben. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. és szeretem a szüleimet. Azonnal érezni lehetett szeretetét. tárgyhoz. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom. T. hogy újra megtaláltam a hitemet. érzéshez kapcsolódó zavaró. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. nagyon rossz volt a kapcsolatunk. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. Nemcsak mentálisan hat. tapintatát. Mindegy. több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni.Alfavers Álom és ébrenlét határán. Azóta. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô. huncut vidámságát. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás.5-et javult. félállapotban. Már többször el is szöktem otthonról. hogy igenis hiszek. vérzések és fejfájások gyógyítása is. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet. Carolyn mosolygó arcára gondolok. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. hogy megszabadultam a félelmeimtôl. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. Nekem valóságos csoda. A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik. és máris tudom a megoldást. Apámmal soha nem jöttem ki. fiatal korán messze túlmutató bölcsességét. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. amit korábban utáltam. Még innen és már túl. kedvességét. s mindannyian rajonganak a módszerért. hogy azon kívül. 100%-os hatásfokkal. és nagyon boldog vagyok. lélekmelegítô érzést és élményt. Réka 198 . Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. Azóta újra béke van a lelkemben. csak behunyom a szemem. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. hogy személyhez. mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. Korábban rengeteg cigarettát szívtam..

munka után rohanok haza.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s a végére mindketten szárnyaltunk. amikor egyetemre jártam. Jól van! – gondoltam magamban. csak akkoriban. mert mi magunk váltunk olyanná. minden feltételtôl mentes szeretetet. milyen lehetôségek vannak. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. Erôs vágy fogott el. nézegettem a gyönyörû. de ezek mind lelki eredetûek. Minden este kiültem a teraszra. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. egy szörnyû. testet-lelket meggyötrô válás után. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. De jó nekik! – gondoltam. hogy majd az is összejön. fürödhessünk. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. s úgy éreztem. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. hogy képesek lettünk így szeretni. mi tettük ilyenné. és ahová bármikor visszatérhetnek. vágyni rá. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. de ennél több soha nem volt köztünk. Szerettem volna július közepén utazni. nyaralni mennek. s valami azt súgta. Hónapokba telt. Érdemes volt hinnem benne. Mi akartuk ilyennek. mennyire fontos a szeretet elfogadása. hiszen mûködött a mentális üzenet. de csak 22-ére kaptunk helyet. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. annak szintjéhez. csillagos eget. hogy keressenek meg. Úgy vágytam erre. ha azt akarják. láttam a repülôket. A pénz is összejött. és azt mondogattam magamnak. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. Élveztük a számunkra kitágult világot. a gyerekek boldogan hancúrozzanak. Így is lett. Nagyon készültem az agykontrollra. ahogy dél felé húztak. élvezzék a napot. 199 . 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. Boldog voltam. hogy a sok töprengésen. Itt álltam egy szál magamban. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). hogy megtudjam. amiben most élek. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. nemigen lehetett ilyent mondani. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. olvastam is már róla. ôszintén tiszteltük egymást mint embert. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. sokszor hangosan. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. repülôvel nem tudunk menni. fröcskölve lubickoljanak. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. Nagyon mély ponton voltam akkor. csak nem érdemes. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. úgy éreztük. amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. hol. És ekkor megértettem. hogy minél többet lehessünk együtt. amibôl el tudunk menni. A gyermekeim boldogok. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben. igaz. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. súlyos anyagi terhekkel. Nem elég csak adni. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel. Fogtam a füzetet. Nemrég döbbentem rá. hogy mi is mehessünk a tengerre. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. Kölcsönösen. Kint sétáltunk a Duna töltésén. Persze nappal jártam az utazási irodákat.

Elôször is leültem. Uzsaly Beatrix. ami mindig olyan. hogy javul a lábam. Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. hogy miért is történt ez meg velem. Rokonaim csodálattal nézték. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. Mitôl félek. hogy miként bírom munkám mellett 200 . Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. és folyamatosan rossz korban van. Gondolatban megkérem. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl. azt alfában gyönyörûen veszi. fiatalos. és ehhez hasonlókat. Élni csak becsületesen érdemes. Néha gondolkodjon is el. már ugyanúgy futok. Elmondom neki. akkor szinte bármire képes vagyok. ne csak a maga forró fejû. de a felelôsségünk abból áll. Én mosolyogtam. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. A sebészek már fenték a bicskájukat. Persze mindez kell. és férjem beteg testében dolgoztam. hogy nagyon szeretem. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. csak a módját kell megtalálni. Rengeteg tervem van a jövôre. és kérem. és végiggondoltam magamban. hogy ha elég erôs bennem a hit. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. vagy éppen átúszom a Balatont. Rondán nézett ki. és elkezdtem gyógyítani. beborogattam a térdemet. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. Tudom. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. Izgatottan tanulmányoztam ôket. Az elmetükretechnikával elképzeltem. mint régen. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. hogy úgy fejezze ki magát. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. Csodálkozott. Idônként már annyi tüske van benne. hogy az számomra is elfogadható legyen. mert már tudom. Esténként átalakultam kis manóvá. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. Ez olyan jól ment. nem dühöng mindenen. és „hívô” lett. vagy mond otrombán. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. de remélem. hogy a gyereknevelés nem abból áll. egyszer rájön arra. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. dr. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. hogy a világra hozzuk ôket. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. lehet vele kommunikálni. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. és ôszintén elmeséltem. Ma már tudom. fekhelyrôl. a vágy és az elvárás egysége. úszom vele és tornázom. amilyenné mi tesszük. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. divatos hóbortjait kövesse. hogy mit csináltam vele. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. hogy elfogadjuk ôket.

és kosárlabdában. és gyógyítottam a férjemet. Bíztam. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk.) Egyesületeknek szerzünk támogatást. Innen jött az ötlet.. vagy hogy kérjek-e még új lapot. Elképzelni is sok. röp.ezt a nagy tortúrát. leült. Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. Eltelt 1 év. amik hiánycikkek a boltokban. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. Ha borús az ég. Elsô megérzésemre hallgatok. Testvérem asztalos. mondván. Varga Zoltán 201 . sebész úr meglátott bennünket. Két hónap után hazaengedték a kórházból. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet. jönmegy. Amikor dr.. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. és beszerzem a szükséges anyagokat. Cs. ami családomnak és nekem is jó lenne. ami eddig még mindig bevált.és fürdôkúrák. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. nagyon sokat. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést. illetve melyek maradtak még kézben. én az üzleteket kötöm. és fölmerül a kérdés. ô ugyanis akkor már elvégezte azt. Ô eddig lakásokat mért fel. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. Tulajdonképpen dr. s azt válaszolta. kézi-. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. ivó. és hatására két céget is alapítottam. hogy eldöntsem. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. (Én kosárlabdázó vagyok. ügyeket intéz. s idôvel 1 botra. Soroksár Az elmetükre. és feltettem a kérdést: mi az. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. s így alapítottunk egy faipari. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”. és pénzt is lehet vele keresni. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. Éjszaka álmomban megkaptam a választ. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. és örömmel újságolhatom.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot. asztalos céget. masszázs. Lefekvéskor megittam a víz felét. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna. Cs. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. hadaró beszédemet. Gratulált. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. Férjem ma már bot nélkül sétál. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. akkor gyorsan szintemre megyek. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra. melyik lapot húzzam. hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni.

csak mosolyog rajtam és a testvéremen. S aztán ezt többet már soha. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. most vették le róla a gipszet. s azután mesélt nekem róla. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. hatalmas lelkesedéssel és hittel. hogy fölhasználjam a tudásomat. hogy mennyire földagadt. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. hogy el volt törve a térde. hogy leszívassa. amikor eljött hozzám. De azt is tudom. hogy hinni tudnak. Ültünk még egy jó darabig így együtt. hogy reggel visszajön. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. beteg unokámba. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. Ennek 202 . szakadó hóban. hogy még nem ír gyógyszert. és most már biztosan tudom is. gyógyító energiája. hogy „kezdd el imádsággal. Ahogy a könyvben le van írva. hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. s én elkísérem az orvoshoz. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. hogy itt a remek alkalom. nem 100-szor olvastam el. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. Lehet. Be kell vallanom. Könyvében olvastam. hittem el. szinte fuldoklik a köhögéstôl. majd elképzeltem. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. hogy minél nagyobb az ínség. annál nagyobb szükségük van rá. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. várjanak még 1 napot. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. mesélte. hogy amikor gyógyítottam. Legutóbb. s mutatta. Sôt.Soha nem voltam vallásos. megmosolyogtam azokat az embereket. jeges úton. ellazítottam magamat. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben. Valóban hatalmasra dagadt a térde. ahogy reggel megjelenik az elôszobában. majd becsuktam a szememet. hogy amikor unokám fölébred. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. nyakig sárosan elment rá. Éreztem. Este azzal váltunk el. Úgy gondoltam ekkor. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. csúszós. Legközelebb a 2 éves. nem érdekelt sem a vallás. ahol szobaaszonyként dolgozom. de nem mer. Az orvos azt mondta. A szállodában. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. hogy leszívom a térdérôl a daganatot. visszaszámoltam. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. Orvoshoz kellene mennie. sem inni. nagyon csúnya volt. Nem hajlandó sem enni. 14 éve váltam el a férjemtôl. hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. ahogy szinte minden ugyanúgy történt. és elbeszélgetünk. akik templomba jártak és hittek. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. Lányom nem hisz az agykontrollban. s lementem alfába. mert soha nem volt rá elegendô pénzem. Az ölembe vettem kis unokámat. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt. Megdöbbentem én is. hogy azonnal. Munka után elmentem hozzájuk. ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. van Isten. Utána láttam magam elôtt. aki az ölemben alszik. mert fél. De én bizony nem vártam. enni és inni kér. hogy igenis. egész nap minden kijön belôle. sem a politika. A könyveket nem 10szer. majd igen jó hangulatban lesz. de majdnem minden évben fölkeres. Vizualizáltam a problémát. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. szó szerint így történt.

hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. de úgy gondoltam. ha magamon segítek. – Na. Azóta megváltozott. Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. mindig várt. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. hogy rengeteget tudok így segíteni. s mivel jött a busz. 5 percet rászántam a programozásra. szintén a buszmegállóban futottunk össze. hogy a leggyorsabb. becsuktam a szememet. azonnal félrevonultam. Néhány hónappal késôbb el is végezte. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. amilyen vagyok.ellenére én úgy érzem. Lázas is voltam. mert minden pontosan úgy történt. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. te híres agykontrollos! – mondta. Vihart Tibor. Olyan intenzív volt ez. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. elment. úgy láttam. s ennek már 7 éve. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni. hogyan viselkednek. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. hogy óriásit nôttem a szemében. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. s közölte. Elképzeltem hát gondolatban. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. s ennek már kb. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. Néhány nap múlva. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. s azóta sem jött vissza. Amikor már kifelé számoltam magamat. Zárkózottságom teljesen eltûnt. elhatároztam. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. hogy mit csinálnak majd. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. akkor nem táviratozok. Mint gyakorlott agykontrollos. Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. Amióta mellette dolgozom. nyitott. 4-nél még mindig fájt a torkom. azonnal megszûnt a torokfájásom. Azt is elmondtam a neveken kívül. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. újságolta. Eddig még valahányszor mentem. Ô jót nevetett. és az elsô szava az volt: „Tudtam. Csodálatos ember lett. s ez ad értelmet az életemnek. Azonnal odajött hozzám. Szó szerint azt tettem. Vele már annyira egymásra hangolódtunk. vidám. aki szintén agykontrollos. s kb. hogy ha meg akarom látogatni. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. hogy senki sem szereti. 203 . úgy is veszi az „adást”. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. boldog és kiegyensúlyozott lettem. hanem egyszerûen „megüzenem” neki. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. 3 éve! Ismerôsöm. hogy estére társaságot vár vendégül.

már nagyon sokan voltunk. és több más akadályt is. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”.–né R. szintemre mentem. Másnap reggel. Október végére várjuk elsô gyermekünket. pontosan mit jelent ez. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. Mindig azt a választ kapom erre. én vagyok a világ legboldogabb embere. és azonnal tudtam. amennyit csak tudok. vajon eljön-e. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. Ô is éppen akkor nézett felém. hogy én milyen vagyok. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. most már itt az ideje. hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. s hogy igazi társam legyen. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. 204 . Pontosan olyan. Társ! Igen. A jegyet is a helyszínen. és hogy én milyen vagyok. Elmesélte. Kértem. mert a hit. amikor beléptem a terembe. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. Megismerkedtünk. hogy Fehérvárra akar költözni –. hogy ez valaha is lehetséges lesz. Úgy érzem. de számomra ez a legnagyobb. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. és valóban úgy is történt. és most már mondhatom. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek. Sok más sikerem is van. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. Ez csak az elsô állomás. mi a feladatom ebben az életemben. de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. programoztam. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást. mert családi házat szeretnénk. Tudom. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg.Ekkor úgy éreztem. és minden alkalommal elmondtam. Programoztam. hogy: „Szeress!” Nem tudom. és programoztam. igen erôs késztetést éreztem. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs. Mindketten tudjuk. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. hogy mégis ott legyen. gondoltam. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. hogy milyen társat szeretnék. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. hogy ô az emberem. Amikor az Alfajárókban olvastam. hogy megtaláljam az ideális partnert. Felébredtem. ami jelenleg a legjobb számunkra. Alig programoztuk. míg végül elköltözött itthonról. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. hogy elmenjek. Összeházasodtunk. hogy sikeresen vizsgázzak. Elmondtam. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. aznap reggel vette meg. hogy ki ô nekem. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. Este beprogramoztam. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. de valami arra késztette. találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. két fiú édesanyja. Gabriella 32 éves vagyok. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. mi ô nekem. Minden nap. mikor lementem szintemre. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk.

a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent. hogy anyám orvost akart hívni. mire elértem.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. Rengeteg apró élményem van. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom. V. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. s a beteg gyógyultan távozott. Sajnos húzás közben szétroppant. Igen erôsen vérzett. s az érettségim is kitûnôre sikerült. Én egyszerûen elállítottam a vérzést. V. Természetesen sikerült. különösen az öngyógyításban. mint eddig. Valéria. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. és kész. s ezután már elôfordult. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. hogy a beteg. hogy tudok magamon változtatni. 19 éves beteg. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével. Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika... Egy esésnél lenyúztam bôrömet. s a gyökerét már úgy vésték ki. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. Az agykontrolltanfolyam 2. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek. Másnap mentem érettségizni. gondolkodásával. hogy nem pisilt be. Betegápolóként dolgozom. annyira. mert nagyon fájt. hogy tudok magamon segíteni. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. mindennapi viselkedésével. Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. napon kezdtem meg. A történethez hozzátartozik. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat. Nagyszerû érzés. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam. A programozást a 10. kimostam a sebet. Elértem. és egész másképp nézem a világot. káros szenvedélyével. s azonnal szóltam az orvosnak. kb. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”. másfél hónapig programoztam. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. mert én elállítom a vérzést. V. Igaz. A géprôl levettük. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Leírom eddigi eredményeimet. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. amikor meglátta. de 205 . és már nem lehetett megmenteni. amikor nem volt kómás állapotban. További céljaim közé tartozik. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. hogy várjon. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. de megérte. ezért az orvos össze akarta ölteni.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. de talán az a legfontosabb. a gégemetszést zártuk. odáig fajult a helyzet.

de nem meglepve láttam a beteget. egyben mégis megható volt. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja. A jelenet ijesztô. szorongató. intubáltuk. hogy a születendô baba egészséges lesz. de nem erôsködtem tovább. Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. hogy megtudjuk. hogy fiú. örömmel. Állapota erôsen hullámzott. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. hogy nincs tovább. ki tudja miért. De kérdem én tôle. 206 . vagy az. hogy mit mond. egy ilyen rossz periódusnál. illetve húztuk ki azt onnan. az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. Megkérdeztem. engedélyezzék. így nem várom el az eredményt. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. dühös lett. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. Sírva fakadt a felesége. s természetesen a születendô gyermeket is. s bementünk a kórterembe. Hát nem tudom leírni. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. Amikor újból munkába álltam. hogy nem igazán hisz nekem. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. félóránként extubáltuk. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki. Igazam lett. Megeskettem. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. többé már nem látja élve. látogatók érkeztek hozzá. mit akar mondani. Tágra nyílt szemekkel. hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. Az orvosok csak néztek. Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. ha a felesége így szereti. milyen képet vágott erre. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. úgy gondolta. hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. Sírt és zokogott. Megkértem a kollégáimat. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet.még gépi lélegeztetés alatt állt. engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai. Elmondtam neki. Azt az állításomat azonban. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. A beteg tátogott a tubus mellett. amikor meglátta a lélegeztetô gépen. azt hitte. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. fôként akkor nem. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. Legyintettem. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. Délután. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. hogy meggyógyuljon. – „Pedig azt hittem. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. az az igazán fontos. Úgy gondoltam. határozottan elutasították. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. hogy négyszemközt beszélhessek vele. a férje meg fog halni. akirôl már tudtam. Úgy gondolta. zárt légcsôsebbel. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. a gyermek szerencsére teljesen egészséges. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. Este volt. Láttam a szemébôl. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. de nem tudtuk leolvasni a szájáról. ami a következôkbôl derült ki. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre.

1 órát. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. Ez a csata kb. akik nem engedték. Elmondok közülük néhányat. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el.Láttam a beteget egész nap. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. Házasságunk mindig is nagyon jó volt. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. egy hajszálam mentén bemásztam testembe. 3/4 óráig tartott. hogy mennyivel többre vagyok képes. Így aztán a szülôszobán már. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. hogy valójában minden rendben van. Elhatároztam. egyre többször mondogatta. Így tudtam meg. Környebánya 37 éves. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel. Egy szép napon megint rászántam kb. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. amint a méhemben hatalmas. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. az orvos megállapítja a terhességet. Zelenák Tamás. majd azon belül méhembe. Orvostól orvosig jártunk. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem. hogy hol van a méhlepény. 3-szor 20 percnél. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. hiszen tudtam biztosan. rengeteget jelentett számomra. míg végül 1990 februárjában közölték velünk. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. eszembe sem jutott a szénanáthám. fél órát töltöttem azzal. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért. s ennyi elég volt ahhoz.. amikor kb. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt. Amikor mindez bekövetkezett. minden reggel kb. 15 percig nem találták a baba szívhangját. hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. 207 . milyen nemû a kisbaba. én tökéletesen nyugodt maradtam. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. és ellenôriztem kisfiamat. Annak ellenére. Elképzeltem. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”. s miként növekszik. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer. fejlôdik. Rájöttem. 1983 nyarán mentem férjhez. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. budapesti agykontrollos vagyok. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –.. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének.

hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. Szintemre mentem. Vizualizáltam. hogy Bálint fiam alig várja. Aztán a fejére. hogy mire legközelebb találkozom vele. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz. Hat heti programozásom után most ott tartunk. szabaddá téve így a lefolyókat. akinek köszönhetem tudásomat.A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. Szinte állandóan fáj a feje. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. Mindenkinek. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. amikor beléptem a lakásba.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. hogy gyógyítani fogom. és folyamatosan gyógyszert kell szednie. édesanyám bol- 208 . pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. Természetesen a memóriafogast használom. mivel azt olvastam. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne. pedig ezért soha nem programoztam. már nem fog fájni a feje. olyan helyen. hogy utazzon a fôvárosba. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. egészen részletesen. Elhatároztam. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe. Nagy sikernek tartom továbbá. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. s hívjon föl engem. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. Anyósom szemén zöld hályog volt. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. és sokszor annyira gyenge. hogy a zöld hályog azt jelenti. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. A két végén. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie. Ezt 2 alkalommal tettem meg. Négyhetente járt felülvizsgálatra. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. Hozzá kell még tennem. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom. ahol sajnos nincs telefon.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel. amikor erre szükségem volt. A másik hallatlan nagy siker. sokszor még délben is. és az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. Így programoztam 6 héten át minden este. hogy fôzni sem tud. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. a szemeire koncentráltam. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. s harmadnap. Férjem jelenleg Afrikában dolgozik. s friss lesz és vidám. hogy 6 éves legyen. Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka.

Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. hogy felébredjek. a dohányzóasztal. aki másnap felhívott telefonon. Sok magyar példa mutatja. ahol ugyan megálltam a helyemet. 209 . s visszaadta a kölcsönt. aki megvenné a bútorát. Aggódtam érte. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen. A franciaágy. s az egyik fölösleges. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem. s kérni. D. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. a két fotel. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba. de a munkatársaim ki akartak közösíteni. Sejtettem. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció. Megkérdezte.-né. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat. hogy valami miatt az a helyes. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. s azt mondta.L. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. Nagyon boldog voltam. Fehér keretes tükrömben sokszor. hogy fogadjanak szeretettel. G. hogy jól mûködô frizsiderem van. mint máskor. mert neki 2 van. s a tanult módon üzentem neki gondolatban. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól. ismerek-e valakit. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. ideges voltam. hogy megkapjuk. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. R. Programoztam. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat.dogan újságolta. hogy ha elfogadom. s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. aki eladta a lakását. hogy kislánnyal. ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. én vettem meg. de még ma. érzékletesen elképzeltem célom elérését. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. Így is tettem. Elmondtam. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni. mert holnap már tárgytalan. aki akkor éppen külföldön dolgozott. mert munkatársaim nem fogadtak be. Nos. kedves ismerôsömmel. Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. Zs. nekem adja a hûtôszekrényét. a szekrény. Gondolatban beszéltem vele. és sokkal energikusabb. már senki sem bízott benne.

s ráadásul fájt is.. és én meg is fogom oldani. Sikereim száma napról napra gyarapszik. Pár hétig kerestem a megoldást. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. 4-5 mm átmérôjû. Kocsiba ültem. s irány Veszprém. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek. amikor közlik velem a jó hírt. Tóth Zsuzsanna. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. gyógyítja testemet. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. kiütés és pötty! Zs. amiket meg kell oldanom. s kezdett igazán nyomasztani. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”. Az elmetükre-technikát használtam. azonnal menjek vissza. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. A legértékesebbet. Látásom annyira javult. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb. A gépben feküdve is azt képzeltem el. laboratóriumomban gyógyítottam magamat. Testem tetôtôl talpig kiütéses. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. bárhol legyen is az. Arcomról eltûntek a kiütések. naponta 2-szer. és elképzeltem. Az elváltozás szöveti denzitású. sebes volt. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset.4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. s gyógyítottak a tanácsadóim is. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is. még a nyomuk sem látszott meg! 3. Háti gerinc CT. Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak. hogy rettenetesen fáj a hátam.Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. extradurális elhelyezkedésû. ha oldalra fordítottam a fejem. a pöttyök. Egyik reggel arra ébredtem. Fokozta a fájdalmat. ami idôvel egyre nôtt. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek.. Nem lehettem valami szép látvány. mit kezdjek most magammal. 3-szor. 3-szor gyakoroltam a technikákat. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem. 210 . hogy ha fokozódik a fájdalom. s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt. Orvoshoz fordultam. pöttyös. Míg várakoztam a vizsgálatra.és MR-vizsgálatra is sor került. akik hasonló betegségben szenvednek. Még jobban elkeseredtem. Gondolkoztam. rajzolgattam. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. mert nem vagyok betegeskedô típus. elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet. Vizsgálatok következtek. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást. Május 15-én visszamentem kontrollra. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel. 10-15 percig programoztam. és nem is gondoltam arra. milyen örömet érzek. kb. Kb.

A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz. Köszönet az agykontrollnak. minket az Isten is egymásnak teremtett. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. játszadozott. és másokat is boldoggá tegyek. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. Azóta pontosan ráérzek. 211 . hogy ôk is segítsenek. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. és mindketten úgy érezzük. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. Pontosan 2 tétel volt az. hatalmas boldogságot éreztem. és azzal a vággyal. Másnap a kutyus felkelt. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. Három hete államvizsgáztam angolból. s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. amikor közölték velem. Gyógyítani kezdtem. azóta sokkal magabiztosabb. hogy halljam is a leírtakat. tele vagyok életerôvel. Fantasztikus érzés volt. csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése.. akire mindig vágytam. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése. hogy találkozzak azzal a fiúval. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét. sok új tételt kellett megtanulnom. az az életbe vetett feltétlen bizalom. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. mint azelôtt voltam. Augusztusban találkoztunk. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. töretlen optimizmus. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. A vizsga nehéz volt. Amire az agykontroll megtanított. mi a helyes. nem csak önmagam. A következô. energiával. A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. hogy boldog legyek. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. hogy adott szituációban mit kell tennem. Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam.. optimistább lettem. és nem lehet rajta segíteni. amit nagyon szerettem és jól tudtam. 1993 februárjában kezdtem programozni. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. és használta a bal lábát is. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Az agykontroll nem csoda. és életemet pozitív célok irányába terelni. de társaim számára is. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot. Kedvemre való álláshoz jutottam. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni. hogy segített önmagamra találni. életvidámabb.Mikor kezembe kaptam a leletet.

s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem. Ismét jó barátságban vagyunk. hogy egy érfisztula hogy vérzik. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot. mint a bunda!” Igaz. ha a válasz igen. Van egy 21 hónapos kutyánk. természetesen elônyére. akkor 1 óra 11 perckor. kb. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira. ami adott esetben barátom életét mentette meg. hogy ne legyen kukacos. Az egyik palánta megbetegedett. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón. mert az nem tartotta meg a vizet. 212 . Két nap után megnyugodott. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. fél méter magasságban. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. Azóta hatalmasat változott. A gyakorlatnál megüzentük a macskának. és karmolt. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. pedig rossz talajra ültettem. aki történetesen csúnyán berúgott. ahol megoperálták. hogy elvérzik. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. Másnap reggel megkérdeztem. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. hogy maradjon a lakásban. hányszor járt kint az éjszaka a macska... Agykontrollos barátom. reggel fél 7-ig aludt. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni. de csak engem és a nôvéremet. amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. sôt ütôerét is elvágta. Úgy tûnt. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája. ha mi a közelébe mentünk. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra. A tûkivétel után kb. Sugárban spriccelt a vére. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. ha nem. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. Gyakran megsimogatom. és nagyon jó tanuló lett. harapott. Önbizalma megnôtt. 2 napig felállt a szôre. Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika.Unokám 8 éves kislány. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. Két hete relaxálás közben üzentem neki.

Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. 20-30 km-t tehettünk meg. Tegnap este. s így anélkül indultunk tovább. Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. s ezért tüzet raknak. ha tudjuk. és a fél életét az autóban tölti. és teljesen feldobva mesélte. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. Szidtam a nejem. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. Egy szavát sem hittem. mint amennyire idômbôl futja. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. Mindkét dolgozata ötös lett. hogy mindig zavar. ahogy leugrott a kocsiról. majd ô lemegy alfába. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. Ô ugyanis gépkocsisofôr. hogy többet szeretnék olvasni. A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. hol a tanksapka. hogy nyitva a tank. és megmondja. hogy kis manók másznak be a testébe. olyan volt. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe. A könyvet használva készült föl. amikor hazafelé tartott. Azt mondta. amivel lefelé megy. hogy mitévô legyek.. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem. de kiderült. és akkorát ordított.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem. majd nagyon fáznak. 213 . Ô nyugtatott. (Én még a földszintre is le szoktam menni. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. amikor észrevettem. Az egészben az a legaranyosabb. és vakargattam a fejem. Meg is állt. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka. hiszen alig volt esélyünk arra. mert megfelezte velem a talált pénzt. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. idegesít.Javaslat annak. hogy ô maga is megijedt. nem hagytam ott. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. Ez a siker különösen csodálatos. minden alkalommal 15 percig. és képzeljétek. Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. azt mondta üljek le. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. Volt rajta némi súlyfelesleg. Tegnap este találkoztam vele. hogy elvesztettem a tanksapkát. hogy megtaláljuk. és csákányokkal fejtik a hájat. Visszamentünk a benzinkúthoz. hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. és dühöngtem. hogy meg kell állnia. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. Kiszálltam. hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát.. Rendes haverom van. hanem valahol útközben veszhetett el. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta.

ahol amúgy egy tacskó „lakott”. A bajt tetézte.. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni. ez az a tér. de sajnos ez nem segített. Akkor este. Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. amikor hazamentem. amikor eljöttem a tanfolyamra. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka. és mit mondjak. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. és azt üzentem férjemnek.elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. Elmentünk egy térnél. Tegnap. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre.. és úgy összegabalyodtunk.. hogy minden rendben van a kutyusnál. és semmilyen kezelés sem segített. nem is tudta pontosan. ilyen állapotban hagytam otthon. hogy mi a betegség oka. majd odavitt naptáramhoz. amikor álmában felém fordult. Egyik este beprogramoztam. hogy Döme ne ugráljon rá. és azóta sem. s ô azt mondta. Teljesen összeroppant. hónapjához jutottunk el. Alig bírtuk rávenni. útelterelések is voltak. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. Amikor lehiggadunk. és visszalapozott az idôben. mint ismerkedésünk elején. merre jártunk elôtte. a járda mellett. Férjemmel szeretjük egymást. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom. feleségem azt mondta. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. hogy ránk ugrál. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. és behálózták a kismedencét. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg. persze mindig rájövünk. és azonos nyelvet beszélnénk.. ezért a hátára fektettük. csak teljesen más fogalmakkal. örömmel konstatáltam. hogy borogassuk. ha egy hullámhosszra kerülnénk... hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. többször keringtünk. hogy menthetetlen beteg. nagyon csodálkoztam az így kapott információn. Terhességem 3. teniszlabda nagyságú. Arra gondoltam. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. s tekintve. átölelt. hogy egyezzen bele 214 . tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. Este. Még be sem fejeztem a mondókámat. feszes és vörös lett. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen. Fel is ébredtem az éjszaka közepén. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. Az orvos azt javasolta. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. hogy nagyon szeretném. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. itt lesz valahol. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. de nem jártam eredménnyel. Rövidre fogva a történetet. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. hogy 70-80 kg. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani.

s imádkoztam a testvéremért. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. hogy kinevet. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve. amit azok meg is tettek.. Megkértem a professzort. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. Megszûntek a rosszullétek. míg sok hónap után sikerült. nagy. csúnya. és szörnyû hasi görcsök kínozták. digitális készüléke. N. Nagyon megijedtem. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. mert a másik bátyámnál láttam. fekete foltokkal. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé. hogy inzulinra állítsák át.) Hányt. professzor úr az U. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. délután csak zöldséglé. napon sem múlt el. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje. Természetesen izgultam. de nem mertem elárulni. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat. Hazamentem. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát. Az orvos javasolta. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. a rákos sejtek szaporodása lassabb. ezért antibiotikumot rendeltek. ezért beutalták a kórházba. Amíg a vérnyomásmérôt áttette. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. bármit is evett. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. akik az Agykontrollt. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem.. mint egy fiatalnál. mert 1 hónappal korábban huza215 . és elkezdtem lelket verni bele. Szilárdan hiszem mégis. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra. és leültem meditálni. hiszen csak tovább kínoznánk. Ezt bírta. erôsítgettem a mesét. de fölösleges.” – mondta. én összeérintettem a 3 ujjamat. Reggel elmentem a templomba. Szörnyû rosszullétei voltak. elromlott a vadonatúj. de csak vegetáriust. megúszta.a további terápiába. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. hogy mit tettem.” Ekkor kitaláltam egy mesét. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3. megáldoztam. Ez komoly dilemma elé állított. A mûtét szövôdményeként belázasodtam.6-ra! Még pár napig benn tartották. hogy mindennap szurkálni kelljen. A hír hallatán levegô után kapkodtam. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni. hogy csiszolják le a fekete foltokat. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak. Kezdtem elölrôl. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. már tudott enni pépes ételt is. Ennek 5 éve. úti kórházban megmutatta nekem. s az így hófehéren csillogóvá vált. egy kisebb mûtéten estem át. hogy hiába minden. Lázam a 3. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. – Tényleg. mert féltem. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek. kevés céklalé). hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek. hogy ez milyen kötöttséggel jár. meggyóntam. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. mérjük meg a másik karomon is. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm.

és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. Nem értettem. postájáért egyébként mindig a férjem ment el. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. ahol nem egyedül találtam. Megpróbáltam beszélni vele. csak a megérzésem. hogy a tudatalattim elôre tudta. Ez annyira szíven ütött. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. hogy ha valóban igazam van. pici gyémánt kôvel. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. elhagyott. Kezdett úgy bánni velem. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra. A Bt.mosabb ideig szedtem antibiotikumot. hanem egy csinos hölggyel. hanem többel is tart kapcsolatot. hogy magamba zuhantam. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. csökkentette a közös programok számát. Álmomban tudtam. bár cseppet sem örültem. Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam. hogy részem lehetett benne. Úgy gondoltam. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. A gyógyszert nem is szedtem be. mint egy alkalmazottal. mert a Bt. s a májam nem a legegészségesebb. nem a férjem nevére. akkor kézzel fogható. Akkor döbbentem rá. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. Hálás vagyok a sorsnak. Az is fantasztikus volt. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. mert ezek jelentik kérdésemre a választ. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot. ha valami pénzes üzletet kötöttem. Egyre többször maradt távol. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került. hogy mi lesz a lázammal. Én hét közben vittem az üzletet. Álomkontrollal próbáltam megtudni. Így telt el a nyár. Számomra az álom azt jelentette. és azért. egy arany nyakkendôtût. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. hogy a férjem megcsalt. Majd másfél év ôrület után 216 . Naponta 3-szor lementem alfába. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. közöttük az egyik. Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. mitévô legyek. mintha vendégségben lenne otthon. hogy mire kell a választ megkapnom. de természetesen tagadott. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. Alaposan átgondoltam mindent. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. ugyanakkor aggasztott a lázam. ezért bontottam ki a csomagot. hogy „nem”. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok. mert elutazott. „Véletlenül” került hozzám a küldemény. Ennek több oka is volt. Tehát a megfejtés is álmomban történt. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket.-re volt címezve. Aztán kiderült. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. mire a gyerek elvégzi az iskolát. hogy igazam lett. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. és elképzeltem. hogy el fog múlni a lázam. és elkezdtük építgetni a jövônket. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. többfélét is. Már csak akkor mosolygott rám. mert ô tanult. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. és álmomban is tudtam. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. Az egyik vita után hozzám vágta.

merre menjek! Tudom. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. kicsi vagyok és védtelen. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat. meditáció. 10 millió Ft-ot is magával vitt). nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. hanem gyakorlatilag mindig. olyan anyagi helyzetet teremteni. Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. éjjel és nappal. A lakásban ugyan mi maradtunk. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. s kértem a választ. ott. hogy erôt gyûjtsek. végelkeseredettségemben leültem meditálni. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. Tudom. hogy az ember eljusson Istenhez. Tönkrementek a szüleink. de nem naponta 3-szor. És alkoholt egy csöppet sem. hogy az én érdekemben történik mindez. akit 16 éves koromtól szerettem. mit tegyek. a teljes vagyonunkat (kb. s ô hatalmas. bármilyen munkát el kell kezdeni. S most mindenre azt mondta. és a hitem. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. este. ott sírtam. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. Gondolatban kerestem a megoldást. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. hogy anyagilag összeszedjük magunkat. S innentôl már tényleg nem volt semmim. erdôben. amint Isten tenyerén ülök. nappal. de bízom benned. hogy vigyázol rám. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet.” Most már tudom. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. amit eddig végeztem. nem tudom irányítani a sorsomat. villamoson. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá).. amit akarsz! Nem ellenkezem. Buszon. amikor nem tudtam enni. ahányszor elgyengültem. vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. Mindannyiszor. majd elveszítettem a munkámat.15 éves fiammal azt kértük. S egyúttal elvesztettük az apát. az üzleti kapcsolatokat. amik és akik a segítségemre lehetnek. reggel. Naponta több órát meditáltam. költözzön el. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. az egyetlen férfit. Programoztam. rá kellett döbbennem. s majd ha gyógyulok. amelynek nem látom a végét. S akkor megint eszembe jutott. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. amikor kínzott az álmatlanság. hogy amit az egész életemmel adtam neki. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. csak a gyerek. hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. zokogtam. szubjektív kommunikáció. hogy az övé. egy sötét alagútban botorkálok elôre. Elképzeltem magam. A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. azon mindenen keresztülgázol. mutasd. aki mellettem állt. S akkor. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. ima. És a szüleink. háromujjtechnika. csak a hitem. Több 217 . Kérlek. Azt mondtam: „Tégy velem. nagyon rosszul kell ahhoz lenni. Emberi ésszel követni nem tudom. reggel és este.. pohárvíz-. aki most a gyerekkel sem törôdik. Elmetükre-. miért teszed ezt velem. jóga. Amikor az ügyvédje felhívott. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. Mikor? Éjjel. amin keresztülmentünk. a munkát. Nincs más választás. erôsödöm. Úgy éreztem. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. mielôtt lefeküdtem. amit ebben a roncs állapotban lehetséges.

Hit a jóban. a gyereknek meg kell mutatnom. pedig akkor már 55 éves volt. az örök érvényû értékekben. az emberben. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. ügyész. Újra van sugárzásom. sokan. No és persze közben még olyannal foglalkozom. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. Én 43 vagyok. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. nem perelem. a saját fiam és a férjem édesanyja is. Elgondolni is borzasztó volt. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. Amikor hivatalosan elváltunk. hogy azt a szerelmet. amiben a gyermekem fürdôzik. Iszonyú hét volt. hitetlen lelkében elvetettem a magot. szakmai továbbképzésemre fordítanám. s mindig azok a legszebbek. azért nem helyes a per. hogy én is úgy járhatok. Hálát adtam Istennek. Megtaláltam a belsô békémet. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. mindannyian arra biztattak. Ezek után már nem tudok mást mondani. Tudnia kell. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. Akkor átéltem vele azt a traumát. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. hogy bármi áron megnyerjem a pert. amit a perre kellene fordítanom. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. pereljem-e. hogy köszönöm. egyre jobban érzem magam. a természetes törvényszerûségekben. jóvátehetetlenül. becsület.” Két részre bontottam a választ. Ez a tapasztalat ennyibe került. Másra gondolni sem tudtam. saját felépülésemre. mert most kell megtanulni. Újra tudok mosolyogni. Megijedtem. programozás. Borzasztóan megviselte. Akivel az ember 20 évet leél. az emberekhez való viszonyomat. újra örülök a napsütésnek. Állandó meditáció. hogy pereljem a férjemet. Megtépázott lelke gyógyul. Mindenki más a per mellett kardoskodott. mi az. hanem stabilizálni kell. ügyvéd. az emberben. ôk segítenek. és életre-halálra küzdök. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. Ha ugyanazt az energiát. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. s ami engem épít. Életem minden percét átszövi már a hit. Keresztülgázolnánk a gyereken. s akit még szeret. Egy hét után kiürült a lelkem. imádkozás. a szüleinken és egymáson. tartás. hogy hagyjam. Hinni a jóban. és valahogy. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek.gyerekkori barátom. a gondolataimat. bíró. Ô is kezd hinni. 218 . azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. mert eltartana vagy 5 évig. Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. amibôl ô született. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. És ami a legfontosabb. csak azt. és kész. amit szeretek. hinni bennem. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. javul az apjával való kapcsolata is. hogy helyesen döntöttem. hogy erkölcs. Tudtam. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok. amiben ô az egész életét eltöltötte. Ha üzleti szempontból nézem. mint ezzel a perrel. azzal nem szabad pereskedni. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. Ha érzelmi szempontból nézem. amit ez okozott neki. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. Megnyugodtam. Természetesen rosszat sejtettem. Komoly anyagi gondokkal küszködünk.

majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést. amputálni nem kellett. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. s kezdtem megszeretni ôket. A munkahelyemen már nem volt rám szükség. és éppen lakást keresek. Csak feküdtem az ágyon. aki voltam. elôvettem a kazettáimat. Amióta elvégeztük a kurzust. Csodálatos élményt nyújtott. meghallgattam kettôt is. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. fagyasztásos feltárást javasoltak. s benne magamat. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. Megtaláltam a lelki békémet. jajgató.. amikor megtudták. Amikor a csomót észrevettem. Teljesen megváltoztam. semmi nem számít. szintén kiborultam. Gondolatban hívjuk a madarakat is. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. ideges.. zamatos. Az élet megy tovább. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. hogy elôfordulhat. hogy le kell venni a mellemet. amit magamévá tettem. gyógyultan. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. nem haragszom örökké a világra. mosolygós lettem. Egyfolytában mondogattam magamnak. Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. hogy éppen most törjön ketté az életem. szégyen. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. hogy szedjék 219 . rákos betegek között lenni. amikor nagy változások elôtt állok. hogy olyan nagy már a csomó. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos. megérzésére hallgatva metszi a fákat. A mûtét sikerült. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. Csodálkoztak is nagyon. az embereket is más szemmel nézem. A kórteremben én voltam a bohóc. Elcsendesedtem. Akkora változást hozott ez az életemben. hogy az nem lehet. nem ôrjöngtem. Tudták. csak nagyon féltem. szépséges gyümölcsöket teremnek. Hazamentem. és gyakran dúdolom. megtalálták az utódomat is. nem kezdtem el sírni. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. nincs többé. vibráló. mégis elkezdtem bízni. Az eredmény nem maradt el. A kertet és a fákat az anyu ápolja. miért is vagyok ott. Kórházba kerültem. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. állandóan elégedetlen ember. és simogatja a leveleket. már egészségesen. elsô az egészségem! Tudom és hallom. 3 havonta megyek ellenôrzésre. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. s ilyenkor elgondolkodom.mint ô. A leleteim jók. ahol közölték velem. ez az igazság. Ezt is tudomásul vettem. nem szégyen. Ezzel együtt leszázalékoltak. és újra megnyugodtam. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. Az igazság az. másként álltam a betegségemhez. hogy ezekbôl merítettem erôt. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen. de mint kiderült. sértôdékeny. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. közben literszámra folyt belém az infúzió. Ekkor azonban már. Címe: Ugye nem adod fel?. rosszindulatú volt a daganat. hogy én nem vagyok istenhivô. mindig viccelôdtem a többiekkel.

26 éve rendszeresen kínzott a migrén. néha napokig tartott. amelyik „szól”. s ha belépek a szobába. Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. én pedig a farmeromra tippeltem. Megkértem családtagjaimat. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást. s az eredmény nem maradt el. Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. ha szomjas. programozzanak velem. Van olyan növényünk. hogy nem találtam a személyigazolványomat. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. Nos. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. hogy vezethessek. de sajnos egyik sem segített. nem használt. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. s szedhettem bármit.össze a kukacokat. amelyekrôl eddig nem is álmodtam. – gyermekem egyre jobban tanul. hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el. a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. vajon hol lehet. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. de a tanult programozással. gyógyszer nélkül. anyukám egy zsebre. sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. 220 . de este sosem láttam annyira. az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. 1 hétig azt programoztam mindennap. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált. valóban mûködik az intuíció. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett. Itt a válasz! – gondoltam magamban. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted. intim betét nélkül sehova sem mehettem. Szintemen. Bátyám a szekrényre. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. Lám. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal. A tanfolyam elvégzése után kb.

S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. Kérdezte is a fôorvosasszony. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. hogy mi történt. de megtanultam az agykontrollt. Rájöttem. ezért gyorsan arra gondoltam. amikor azt gondoltam. a feléje nyúló. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. ha a lakást elkerülnétek. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom. kis fiola vért. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. Nagyon szelíd. s egy eset nagyon nagy hitet adott. hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. nem akarlak bántani titeket. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. hogy én imádom ôt. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel. s csak szeretném megsimogatni. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. Nincs itt semmi nektek való. Természetesen a lakásba is beköltöztek. még a vadabb mozdulatoknál sem. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. de nagyon szeretném. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 . Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába. Vérvételre kellett mennem. aztán ellazultam. Aki mégis bejön. hogy induljon el a vér újra. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. ami nem volt valami kellemes. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. amíg ki nem engedte. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak.. amikor a ketrecébe nyúlok. Még nem ismertem az agykontrollt. miért nem jön a vér. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. hittem is. Láthatjátok. hogy sikerülni fog. vagyis a csontkinövésemet. amikor orvosnôm azt javasolta. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. hogy csak akkor maradhat a lakásban. hogy ez így viszont nekem nem jó. s eredményeik sokkal jobbak. Félénk volt és vad.21 éve tanítok kisiskolásokat. a tanulás sokkal hatékonyabb. Hát mit mondjak. elcsodálkoztam.. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés. Szeretik. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk.

Elmentem az allergia-szakrendelésre. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. A laboromban. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. hogy ki sem mertem menni a lakásból. szótlan és kopasz alak volt. Meséltem neki az életemrôl. Berohantam. Az orvos azt mondta. Bulimiám miatt mentem el. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. és megitattam vele. orkánszerû széllel. hogy ez nagyon veszélyes. orromból és szemembôl folyt a váladék. s a Kékestetôn szanatóriumban. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. és döbbenten láttam. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. ami csillapíthatatlan éhséget. de bôrkiütést kaptam tôle. A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. A szél összedöntötte a házat. hogy látom magamat. Szedtem gyógyszert. kóros falánkságot jelent. amiben bent volt a feleségem. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. Szörnyû vihar kerekedett. nem szabad megismételni. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. mint amikor feleségem elhunyt. 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. A következô nyáron már minden úgy történt. de az orvos azt mondta. a fehér ürmöt. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. Állapotom azonban nem javult. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. mogorva. illetve a könny. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. Meglepôen erôs. és karjaimban hoztam ki a romok közül. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. Kértem. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. Elég sok alkoholt fogyasztottam. Ránéztem az órámra. sötét fellegekkel. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. nem hányok. óriási élmény volt. egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. folyt az orrom. és nem szeretném. Hála elmémnek. s még további növényeket. hogy szeressen jobban. ahol bôrpróbával kb. Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. mert egyszerûen nem kívánom. egy pici idôre visszakaptam ôt. hogy ez most már sajnos így marad. és tökéletesen jól érzem magamat. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. az elmetükre-technikával. Kb. kértem. nagy. s rettentôen égett az arcbôröm. Ekkor felébredtem. hogy szeresse ezeket is. hogy percre pontosan annyi az idô.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. krákogtam. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . Szép és egészséges volt. voltam az ORFI-ban. Mindehhez hozzátartozik az is. s kilóim is fogynak. Megmutattam neki a parlagfüvet.

ami gyaloglás közben állandóan kínozta. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. Elképzeltem. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. magabiztosabb és boldogabb vagyok. folyékonyan. most szemüveg nélkül olvasok. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt. de mindketten nagyon boldogok vagyunk. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. törpéimmel kiásattam. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. és intenzív lámpalázam lett. Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. s mára már azt mondhatom. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. A háromujj. – Férjem nem magyar anyanyelvû. Kisfiam 11 éves. hogy üzentem neki az éjszaka. Korábban másfeles szemüveget használtam. mint egy homokdombot. amíg magától rendbe nem jött. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. s megszüntette a fulladását.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. hogy felnagyítottam a szemölcs képét. Büszkén merem mondani. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét. A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. s örülünk az eredménynek. és semmi sem segített. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. Állandóan autóstoppal közlekedik. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. fürdés közben. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. Ezután 223 . mert jól fizetô munkát kapott. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. de amióta elvégezte a tanfolyamot.nom. Meglett az eredménye. közepes tanuló. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. Ennek azért van nagy jelentôsége. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. Erôsen dadogtam. hogy én változtam meg? Olyan érdekes. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott. s kilapátoltattam. hogy mostanában mindenre emlékszem. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet. Péntek este. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik.

és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. Elhatároztam hát. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. amikor a gyermekem már mélyen alszik. aki nem törôdött vele. érzelmeit még felém. Borié. Amikor a bab kicsírázott. amikor elindultam a tanfolyamra. Egész nap. Nedves vattába tette a babot. virágot. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy meggyógyítsam magamat. Még a vizet is én pótoltam. Nagyon megijedtem. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. Növényeim sokkal szebbek. A jelek szerint bôségesen meghálálják. a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte. estére pedig a hangszálaimra ment. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. Nagyon elégedett voltam! 224 . amióta elvégeztem a tanfolyamot. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. hogy mennyire szeret. aztán nyelni sem bírtam. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. mert otthon hagytam a gyógyszert. hogy nagyon fáj a torkom. és többé nem foglalkozott vele. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. természetesen elônyére. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. és beszélni sem tudtam. Gondolatban mindig beszélgetek velük. kb. Aztán amikor este hazamentem. mint az övéik. Fél év telt el azóta.valami masszát öntöttek a gödörbe. A magatartása is sokat változott azóta. 4 cm-es. amikor új hajtást. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele. hogy a fájdalom egyre fokozódott. Bori pontosan öntözte. hogy te is szeretsz. hogy minden este. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam. s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. 2 cm-es lett. Katáé. majd sok termést hoznak. hogy: „Nagyon szeretlek. még otthon is folytattam az öngyógyítást. éreztem. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani. s naponta elmondja. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. szeretetét. Örülök és megdicsérem ôket. minden programozásnál gyógyítottam magamat. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. Boldogabb lennél tôle. elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. aki pontosan öntözte. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. Most elôször kényszerültem rá. mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. A siker kulcsa a memóriafogas volt. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. azt üzenem neki. Tudom. a seb fölé tettem a kezemet. Szomszédaim csodálkoznak is. De én már a magvetés.

optimista és boldog vagyok. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. (Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. amibe belekezdtem. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt.. mert rájöttem. mintha új férjem lenne. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. Tele vagyok energiával és akarattal. 225 . Minden. hogy pozitív irányba változom. Egy hete nem szedek. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. amelyek hol jobban. Úgy érzem. Ez sem kevés. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot. s egyre több ember fordul felém szeretettel. Boldog ember vagyok. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. hogy valahogy minden gördülékenyen. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. Évek óta nyugtatót szedtem. – Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. hol halványabban. amilyen még soha nem volt az életemben. nyugodt. ismétlô nagymama. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. Semmilyen kenôcs sem használt. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam. kiegyensúlyozott. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is. kiegyensúlyozott. pattanásszerû. jól sikerült. asszonyok és férfiak. Csak maradjatok nyitottak. mégis bíztam benne. – Évek óta tartó. hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk. mégsem vagyok ideges. de nem tudtak meggyógyítani. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. hogy 20 évi házasság után. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. egy szóval minden összejött. aki kedves. hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. simán megy. Örülök. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. segítôkész. piros kiütések voltak a nyakamon. Elôtte orvostól orvosig. Szeretettel egy boldog.és a háromujjtechnikával értem ezt el. de állandóan látszottak.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé. s azóta sem újult ki. s érzem.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. nincs számomra lehetetlen. Az elmetükre. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb. kórháztól kórházig jártam. Egyszer csak úgy éreztem. igenis van ebben valami. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. már nem kételkedtem. hogy kiütést kapok tôle.. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem.

hogy osztozunk az ebeken. Nagyon bíztam benne. Amikor kinyitottam a szemem. Eddig azt hittem. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. ne ugráljon rám. igaz. hogy legkésôbb 6. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. Én a harmadik ebnek üzentem. Ott jutott eszembe. elmondtam mindent. a 3. Fiam is a világ másik végén él. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni.20-kor felébredjek. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott. Eltelt az 1 év. azt láttam. villámgyorsan összepakoltunk. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. hogy fegyelmezetten álljon félre. Éppen elértük a vonatot. Vonatunk 6. napján történt meg velem.30-kor indult. amíg enni kap. Férjem azt programozta. Azért jöttem hát el a tanfolyamra. hogy megtanuljak segíteni magamon. Egy éven keresztül programoztam. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. és szinte teljesen magamra maradtam. Persze azonnal meg is dicsértem. a vashoz hozzá sem ért. Mûködött! 226 . biztos érzés váltotta fel. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. ami hajnali 5-ig tartott. míg megkapta az ételt. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert. Na persze ez nem sikerült. Azért mégis úgy határoztam. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. hogy ez teljesen hihetetlen. 10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. hogy sikerülni fog. állt mellettem mozdulatlanul. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben. hogy már nem érdemes aludnunk. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett. várja meg fegyelmezetten. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. meleg. amíg az ételt megkapja. hogy társam szemébôl ömlik a könny. hogy meg fogok gyógyulni. Na. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk. s csak annyit tudott mondani. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. csak átmenetileg. mert az egyik eset az édesapja volt. s várt türelmesen. ami eszembe jutott róluk. de aztán mély álomba merültünk. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. Úgy látom és érzem. hogy maradok. s kis híján elmenekültem. hogy elalvás elôtt azt programoztam be. Tegnap este bulizni mentünk. s a félelmemet nyugodt. Egész belebetegedtem a magányba. Kb. ez azért már szinte lehetetlen. elkezdett folyni rólam a víz. hogy ne harapdálja a cipômet. csodás érzés vesz körül. s futottunk az állomásig. hogy valami finom. és ne karmolja a kerítést sem. A másik csoda a tanfolyam 4. Úgy döntöttünk. gondoltam magamban. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. elhatároztuk. Ôt ez teljesen felkavarta.

maradjon. Most jöttem rá. 2-2-2. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. de azóta már elegendô a 3-3-3. Amióta az alváskontrollt használom. mint elôtte. Legtöbbször eljutottam laborszintig. ne menjen még. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. s ráadásul pontosan akkor. s akkor is gyógyítottam. hogy beteg testvéremen segíthessek. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. és nem tudtam miért. gyakran szedtem altatókat. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. majd a végtelenbe vezetett. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. ha valamit rosszul tettem. és kértem. Ma már tudom. elég rosszul hallok. ami egyre szélesebbé vált. Erre azt válaszolta. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. szeretet = vallás. és már alszom is. Keskeny út volt a lapra rajzolva. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. azóta kitûnô.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek.” Álmomban nagyon sírtam. Lányom egyetemista. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. 22 éves vagyok. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. Bifokális szemüveget hordtam. hanem olyan tudást. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. Ez így ment folyamatosan. hogy ha megkérdeznék tôlünk. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. Azóta is sok mindent megálmodok. másfél hónapig. Köszönöm. illetve csak szerettem volna gyógyítani. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. Sokszor mondtam régen. November 16-án van nôvérem születésnapja. 227 . Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. Minden este gyógyítottam. remekül alszom. sôt még éjszakára is beprogramoztam. hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem. nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. hogy na jó. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. de itt vagy elaludtam. Pihenten ébredek. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot. hogy akkor ébredjek föl. és számos újságban is szerepeltem. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van. Továbbra is gyógyítottam. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. amikor kell. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Ezt is programozom. mert ettôl kezdve nem ment úgy. válaszunk az legyen: szeretet. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. Református gimnáziumba jártam.

Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. Álmában járt Alfaországban. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. s elmondta. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . Májusban osztálykirándulásra mentünk. csak az összeget és a vele járó jó érzést. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. ma már 2 percig tart. tanárunk fogfájását. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. kicsit magasra tettem a mércét. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak. Ahányan agykontrollosok voltunk. Szüléskor berepedt a méhszájam. s hogy miként csicseregnek a madarak. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. akit pontosan leírt. s útközben kiderült. hogy észrevettem-e már. hogy miként is néz ki.) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. ahol már hagyomány az agykontroll. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. Este. Igaz. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. mindannyian laborszintünkre mentünk. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. Elmesélte. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. hogy anyagilag rendbe jöjjek. Pl. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. milyen szépen múlnak a foltjaim. Megtanultam a villámolvasást. hogy plasztikáztassam meg. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. hogy milyenek ott a fák. beszélt Relax Manóval. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. Minden orvos azt javasolta. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. a virágok. ahol most már 4.

testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. Körbevágtam a kapaszkodókat. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Szívbôl örülök. hogy lelkiismeretesen ápoltuk. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. de eredmény semmi. mert úgy éreztem. boldog és büszke arra. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. Elhatároztam hát. megvizsgált. ô csak a plafont nézte. ölelést.nika fehér keretes képében azt képzeltem el. hogy mire gondolok. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem. s elképzeltem egészségesnek. Gondolatban elmondtam. ha gyengéden közeledek hozzá. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. Borzasztó érzés volt. Visszamentem a kórházi orvoshoz. s ô örömmel fogadja közeledésemet. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. Három nap múlva CT. hogy akarok tôle valamit. amiben nem hitt.és újabb ultrahangvizsgálat történt. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. s meglepve közölte. ha gyengéden közeledtem hozzá. 12 éve ismerem a feleségemet. hogy a méhszáj teljesen ép. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam. és azóta is jól van. Ahogy ott tanultam. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. de felépült. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva. hogy valami csodálatos dolgot. Az egyedüli dolog. és állandóan üzent neki alfában. biztatást kapok. mûtétre már nincs szükség. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. nem tudok neki átadni. ahol megismertem az elmetükre-technikát. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. Szexuálpszichológushoz is jártunk. dédelgetem feleségemet. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. hogy a növényeim valóban tudják. Nagyon nehéz. majd narancs módjára meghámoztam. hogy ha tovább növeszti a kacsait. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. Két évi rendszeres. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. hogy üzenek neki. Nagyon szerettem. amit én meg tudok élni. Igaz. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. én meg szomorúan tépkedtem ôket. és túl azon. a gyógyítás volt. s nagyon szépen is nôtt. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. akkor megint le kell majd tépnem ôket. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. Gyakorlatilag lemondott az állatról. fôleg azért. hogy simogatom. Éppen az érettségire készültem.

fáradt. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. hogy állítólag halálos beteg vagyok. rendszeresen ott szoktam parkolni. hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. A relaxálás ezen is segített. Nem akartam hinni a fülemnek. nyugodt és energikus lettem. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. nem lehetett hozzám szólni. A család lekötötte az életemet. de a levél összeforrt. amikor pár napja felhívott. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. hogy az egész család nagyon szereti. de ahogy felkentük. hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. ha meggyógyulna. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. 5 mmol/l. és beszélgetek a mesternôvel. Esténként jógázni járok. de közben észrevettem. hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le. Megsimogattam. Kb. estére annyi energiám marad. nem tudom mi történt. s utána általában ott maradok. Programoztam.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. hogy segíteni akartam rajta. a helyére tettem. bocsánatot kértem tôle. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. s boldogan újságolta. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. hogy éljek. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. ingerlékeny voltam. amikor 93-ban elvégeztem. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. se hallottam. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában. egyre erô230 . Megértettem. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. Pedig nem is árultam el neki. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. hogy a vércukorszintje normális lett. aztán ellustultam. Elsiettem. Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. és a növény már új hajtásokat is hozott. hogy az egyik levele eltörött. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. Kapott rá kenôcsöt. hogy megszeressem. örülnénk. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. s azt üzentem a kutyámnak. tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. Elôször lelkesedtem. Odarohantam. a következô pillanatban le is nyalta. Az eredmény talán hihetetlen. se láttam. 2 hónapja derült ki. Amikor kiderült.

Mindketten nagy családban nôttünk fel. többet nem szállok le!” Nos. hogy elég nekem egy 4-es. hogy a 4-es is bejött volna. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk.. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény. Magamban azt gondoltam. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. hogy lehetséges is. mosolyogva ébred. Megnyugtatott. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. hogy egyre szebben és jobban játszom. Ekkor elárultam programozásomat. de a 3-as is jó lesz. Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. elrobogtam. s 5 percre rá felrobbant a bomba. hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. amit egyébként a feleségem tesz. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki. hogy tartsak ki. hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. Megfogadta a tanácsomat. számítottam rá. Beültem a kocsiba. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. káromkodás helyett ezt mondja. hogy már rég aludt ilyen jól. Kb. Távollétükben én locsoltam a virágokat. biztatott. hogy sok gyereket szeretnénk.sebbé vált ez a rossz érzés. Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre. s amikor vezetés közben bosszúság éri. számot. akiknek nagyon tetszik a zeném.. hogy álmában mosolyog. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. Majd ô gondolatban segít. Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. beszél alfában a virágokkal. s reggel kipihenten. Vágytam rá. (Lásd. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. s úgy gondoltuk. és elhittem. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. egyre több ember vesz körül. hogy mi történt. S ráadásul még jól is kerestem. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért. de úgy. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. mélyen alszik. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. s mondtam neki. Gyakran zenélek az utcán. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. ha nem gondolkodom.

szivárványos. és a fájdalom is azonnal elmúlt. Kedves betegem. Amikor ez kiderült. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. 14 éves fiam lázas volt. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele. Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. hogy így is lehet. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. Arra kérte a szülôket. gusztusosan berendezni. Ô maga kért meg. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. szintemre mentem. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból. Szívbôl kívánom mindenkinek. Jókedvû. amikor hazaértem. Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét.Háziorvos vagyok. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. Tegnap.8et mutatott. ízléstelen tantermet szépen. Mindenki elpanaszolhatja. A családtagok szeretik és segítik egymást. de fáradtan. Nem bántam meg. Homlokára tettem a kezemet. Nem akartam elhinni. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. Fehér Gáborné. Régebben havonta egyszer látogattam meg. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak. 3 perc múlva úgy éreztem. s a változás nagyon szembetûnô volt. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. nyûgösen még soha nem jött haza. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet. A szemem elôtt játszódott le. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. Ez ugyan többletköltséget jelentett. s ezért néha bepisilt az órán. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. nekem is hitet ad. hogy segítsenek az elhanyagolt. hogy azóta sem fordult ez elô. 36. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. hogy elmesélte. a lá232 . most végezte el az agykontrolltanfolyamot. csinos. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó. hogy mi a baja. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. nem hólyagosodott fel. frissítô gyakorlatokat végeznek. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. s majd együtt fognak rajta segíteni. hogy homloka hûvös lett. Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. hogy gyermeke ilyen aranyos. hússütés közben. hogy említsem meg a nevét. felhôs termet. s bôröm nem pirosodott meg. és a laboromban gyógyítottam. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. Csodálatos kisugárzása lett. Kislányom nagyon szorongós. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. Éva történetét írom le. minden este tornázik. Tegnap este. Megint az említett technikát alkalmaztam. sôt így kell élni és gyógyulni. már nem szed gyógyszert. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam.

hogy a seb nem nyílt szét. Láttam és tudtam ezt. miért nem segít magán? Már-már feladtam. nagyon hamar begyógyult. hitet. Táncoltak az ágyam körül. sétálok. Ma már járok. Azt üzenem mindenkinek. mindig van remény! Nyár volt. és iszonyúan fájt. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem. s táncolni is szeretek. hogy meggyógyultam. hogy betegségemet csak a stressz okozta.baimra és a karomra. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. hiszen kezem remegett. Azt mondta. ne búsuljak. nem fogok tudni járni. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. de a sajátom. én pedig zokogtam. újból jól látok a régi. 233 . Édesanyámmal élek. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. tartozom neki és barátaimnak annyival. hogy a nagylábujjam a résbe került. s karjaimmal vissza is ölelhetek. hogy szeretetet. s velem akarnak táncolni újra. De ki hinne nekem. Tudták. Nem törôdtek velem. érzek. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. lemondhatok a mozgás örömeirôl. Hittem abban. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. és keresem azokat az embereket. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex. Azt mondanák talán. de a saját lábaimon megyek. folytattam az egyetemen a tanulást. azért kellett megbetegednem. A mentôdoboz hátul volt. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). akik már feladták százszor. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. Bár az írásom még mindig csúnyább. elláttam ôket tanácsokkal. hozták a magnót. nemhogy írni. Akartam élni. és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. aki igazán fontos a számára. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját. Azt gondolom. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. Tolókocsi. még néha elfáradok. az állapotom viszont egyre romlott. Abban a pillanatban eszembe jutott. élhetnek egészségesen. sikerülhet. egyedül. rajzolok. hogy imádom a zenét.. és hittem abban. mezítláb vezettem a kocsit. talán az írásról is. hisz az 53 lépés. s benne jó zenét a születésnapomra. hogy hitelesebbé váljon a szavam. Számítanak rám. ha megölel valaki. mint régen volt. ha hiszel benne!” Most már táncolok. 0. amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. és a körmöm sem kékült meg. hogy igenis. Mindig úgy éreztem. csak táncoltak.75 D-s szemüvegemmel. ez volt a jövôm. amikor jöttek a barátok. Úgy éreztem. Egyébként 21 éves vagyok. hogy hinni kell a gyógyulásban. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. És igaz. ha ilyen okos. azért születtem. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. mindenét rám áldozta az életben. hogy elveszítheti az egyetlen embert. amit a tanfolyamon tanultam. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. fogok. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. hogy elmondjam nekik. a vér ömlött a lábamból. s azt mondták. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére.. Bármilyen reménytelennek tûnik is. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. s most én kerültem ilyen helyzetbe. hogy még érezni fogom valamikor azt. alig tudtam vele fogni.

hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán.. Életem legnagyobb élménye volt.) képzeletben beállítottam 6ra. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik. még ami nem csörög. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. azt is (HiFi-t. hogy ébresszenek fel. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. s minimális kapaszkodással már föl is álltam. egyenletesen barnult le. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. de nekem nagyon fontos. Ennek viszont az volt a hátulütôje. Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam.Az elmetükre-technikával azt programoztam. Tegnap viszont úgy programoztam be. Lányom elmesélése szerint roppant ideges. mert utálok óracsörgésre kelni. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. igaz csak napi 4 órát. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. hogy ezt végig fogom csinálni. sôt jó helyezést is értünk el. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. És csodák csodája. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem. Két hete már heti 3 napot dolgozom. amikor lányom délután hazajött az iskolából. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam. Orvosom azt mondta. Gyakran kiabál. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni. Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. hogy a lakásban lévô minden órát. hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. viszketô foltok jelentek meg rajtam. Eddig mindig anyuékat kértem meg. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. hogy elegem van már ebbôl a botból. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. fokozatosan. videót stb. 234 . Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással.. hogy szépen. Azóta panaszai teljesen megszûntek. mogorva és türelmetlen velük. Állandóan azt mondogattam magamban. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. Délután elmesélte. Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. Egyszeri programozás után. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. akkor az öregek diszkójában keressetek. pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. s kezeivel nem gesztikulál. Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. Bôröm teljesen egészséges. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. nyugodtan és folyamatosan beszél. azt hadd bizonyítsam saját példámmal.

Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz.) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. ) .) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát. komplett házi tanfolyami anyaga. ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel. hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató.

) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti. s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv.K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) . igaz alapszinten. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól. s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli. ami az igényes. ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû. valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben.) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl.

A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható. egészséges gyermeket. amik a hatékonyabb tanulást. rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege. akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos. illetve általában az életben cápák.. alapos kutatáson alapuló. s hogy mikor esik. illetve mikor nem esik teherbe.Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség.. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról.) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg. pl. ám rendkívül igényes. A delfineké a jövô. hosszú.) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját. hogy egy asszony mikor fogan fiút. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl. jobb memóriát stb.) . pontyok.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes. egyaránt segítik. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek.) Létköz 395 Ft (Meglepô. felfrissülést. mely szerint az üzleti életben. mikor lányt. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak. mikor életerôs.

/) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) .) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva.) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak. a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv. de külön is kapható...Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról.

meditáció és dalok általános iskolásoknak. nyugalmat árasztó zene. énekes zeneszámok..) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak. angol nyelvû. nyugalmat árasztó..) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft .) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást.K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl. megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású. nyugalmat árasztó zene.) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes.) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes. de külön is kapható.) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. zenés meditáció.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos.) CD-n kapható.) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához.

A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! . több könyv vagy kazetta esetén kb. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása. 115) küldött összeggel. ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. Mindennapi macskanyújtózás. Pf. a Váci utca és Párisi utca sarkán. 1850 Ft-ért. 4.) CD-n is kapható. 3. Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. 300 Ft. Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest.Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. 2. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful