HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

és leírták sikereiket. Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható.Köszönet illeti azokat a társainkat. Talán a következôbe már beleférnek. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat. vagyis egyre emberibb. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek. akik vették a fáradságot. Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. Domján László 5 . amikrôl korábban nem is álmodtam. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. hogy barátaim segítsége ugyanígy. amit. állatokon. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. egyre teljesebb életet élni. dr. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. többieknek. hogy fejlôdjünk. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. földalatti üzletközpont. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. Hitem szerint életünk célja. Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon. hiszen növelik a hitünket. S nem csupán azért. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. hiszen az agykontroll világnézettôl független.inext. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. Néhány levélíró nem írta le a nevét.hu/agykontroll címen. Egyre jobb. tanfolyamon. akár távolról is megtalál. mert segítségével nem csupán megérthettem. Káprázatos élmény. a www. egyre igazabb. a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját. és a fejlôdésben másokat támogassunk. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. Óriási segítséget adnak ezzel nekünk. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. mert pl. amelyek jelzik. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. még inkább azért. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. egyre értelmesebb. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. növényeken. Elnézést kérek azoktól. Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. és szívmelengetô érzés.

közcélú felhasználásra fordíthassák.Az 1996. 6 . támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. hogy segíteni akar. A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi. törvény lehetôvé tette. hogy minél több. évi CXXVI. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott.

GYÓGYULÁS TANULÁS. LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 .A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS.

8 .

vitaminokat szedett.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. de közben nagyon rosszul érezte magát. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. Ott éppen arról beszéltek. éjszaka üzentem a fônökömnek. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. és úgy viselkedtem. azt elajándékoztam. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. mert január közepén bejelentették. de néha 2-re is. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét. Azt is elmondták. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz. Szinte minden nap emlékszem 1-re. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. Ami még használható volt. Sokáig nem történt velem semmi. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. Nagyon elkeseredett. hogy bekapcsolja a tévét. s ezért el kellett távolítani a bal mellét. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. fél éve végeztem el. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben. Azóta az operációt elvégezték rajta. Pontosan követtem az azon hallottakat. ahová behívták beszélgetésre. hogy az talán kinôhet. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. holott egyébként sohasem szokta. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. mint egy 18 éves. hogy már teljesen egészséges. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. a többit meg kidobtam a szemétbe. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. már szinte elveszítettem a hitemet. Ezután visszament a korábbi kórházba. ha minden lelete negatív. illetve abban olvasottakat. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. diétázott. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. Arra. Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. Abban ugyan nem hitt. hogy figyeltettem. hogy Budapesten. Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. István nem akarta elhinni. Egyik délelôtt eszébe jutott. úgy érezte. pedig még most. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. onnan jöttem rá. A szakítást is nagyon könnye9 . s elkezdett programozni. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. Habár van egy 3 éves kisfiam. Aztán elhatározta. És ez csak az egyik eset volt.A tanfolyamot kb. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”. hogy külsôleg milyen a barátnôje. s tájékoztatták. nemhogy mosolya. Valamennyi lelete negatív lett. 50 évesen is valóban nagyon szép. s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. s anyagilag sem állt úgy. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. Azóta már több könyvet is elolvastam. s a bal melle is „megvan”. s ennyire boldognak még sohasem láttam. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. s majd ô meggyógyítja saját magát. amikor leírtam neki. mindent pontosan betartott. hogy az élettársamnak barátnôje van. 94 nyarán el is végezte a kurzust. vagyis teljesen ingyen. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre. Biztos ami biztos.

mi is történt. Régebben úgy gondoltam. így az index mûködött. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya.. annyira valószerû volt. ha a napon áll. hogy el kellett volna halasztanom az utazást. hogy jó helyen van. 82 évesen. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. amit a kórházban nem tudtam megtenni. Nagyon örülök. Ekkor elhatároztam. és tudom. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. hogy hol található ez az alkatrész. Szerintem bizony ez így 10 . akkor mûködik jól. hogy csak akkor lehetek boldog. hogy nem mehet az így tovább. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm. ám este. Elmentem. Úgy láttam. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. s boldogan öleltük át egymást. Meg is tettem.) Megemlítettem az indexet is. Igen. kilátástalan hétköznapok léteznek.. amikor hazavittem. amit és ahol én láttam alfában! Kiderült.” Kicsit mérges lettem.dén viseltem. még ha úgy is tûnik. Andrási Szilvia.. Folyamatosan világít. (Az elöregedett érintkezések átforrasztására. nyugodtan utazzak el. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. Szüleim nem neveltek vallásosan. Megtapasztaltam. megvizsgálom a kocsit alfában. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. és nem csak az üres. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. Láttam.. egy fekete kis doboz a hibás. Sírt. kórházba került. illetve. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. Azóta lett hitem. Nála a napon állt egész nap az autó. Megint kinevetett. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. ha meg akarom látogatni. Elhagytam a földet. mert a jelek szerint nem igaz.és mozgásképtelen volt. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. a kettô összefügg. hogy az idô gyógyulást hoz. ha az ember hisz valamiben. hogy egy “relé”. Pótoltam. talán beépítek oda egy fûtôszálat. de nem villog. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy már jobban van. és mára már igazán boldog vagyok. s azt mondta: “Nem is tudom. allergiás bôrelváltozás jelent meg. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). Azt is láttam szintemen. Egy hét múlva már beszéd. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index. Szüleim azt mondták. Most már tudom. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt. Mindketten nagyon örültünk. így sohasem tudtam. ha István mellettem van. boldog. s nem neheztel rá. s ekkor értettem meg. és amire igazán vágyom. Késôbb. talán évekkel késôbb. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. amiben igazán hiszek. Hiszek önmagamban és az agykontrollban. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan. hogy az ügyet már elfelejtettük. újra csak rossz volt. mit jelent. szervi tünetek jöhetnek miatta elô. Éppen külföldre készültem. 20-30 km megtétele után. Mélyen megrázott ez a találkozás. hogy ez nem így van.

ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. (Ikerterhesség volt. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. amin haladnom kell. gazdag akartam lenni. Programoztam a gyógyulást. Kiderült. terhes lettem. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. amivel gazdagabb lettem. Társam utóbb elmondta. hogy várjunk egy kicsit. Nagyon nehéz körülmények között éltem. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. Persze nem tudtam. Nem mertem elmenni az orvoshoz. hogy vele sírtam. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. egyedül. stresszesebb idôszak. ott kell hagynom a pályát. S most következzenek a sikereim! 11 . egy hosszabb. Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. ami stimmelt is. Ezt követôen az egyik nap. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek.. aki amint elkezdtem vizsgálni. Halni készültem. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. elismernek. mert meg kell nyugtatnom a nénit. ám javulást nem tapasztaltam. nagyon mély szinten. Mit mondjak. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. Engem már az elsô esete megrázott. Újra nyugodt vagyok. kértem. ha másokon segítek. mert az agykontroll segít. Mielôtt összeköltöztünk. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. de tudtam. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. és minden apróságnak tudok örülni. Sorsomat Istenre bízom. A józan ész azt diktálta. hogy lányomat nagyon megviselné. Mondtam a partneremnek. én mondtam a társamnak gátlástalanul. vetessem el. hogy mutassa meg a helyes utat. Nyugtalan. Óvónô vagyok. hogy mire van igazán szükségem. 2 gyermeket nevelve. hogy mondjuk ki bátran. elég morbid látvány volt. a gyerekek szeretnek. feszült voltam. Rettentôen szenvedtem. beugrott a megoldás. életem legszebb 4 napját éltem át. álmomban halálos betegnek tûntem. hogy világító kék szemei vannak. segítsen. Idôs néni jelent meg képzeletemben.. és bizton állíthatom. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt. miért ez a nyugtalanság. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. amit hallottam. közben az én gondom is megoldásra talál. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. de jött a vigasz: nem kell félnem. Én csak azt kérem tôle. és azóta mély gyászban él. ballagása.van. Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. Álmot programoztam magamnak. és egyre inkább úgy éreztem. Megállapítottam. és megbetegedtem. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. hiszen Ô tudja. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. Erre megjelentek az ikrek. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. Így viszont engem viselt meg a dolog. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. s átgondoltam mindazt. Minden áron meg akartam változtatni az életemet. De mivel azt tanultuk. A családomban élô. Megbékéltünk. Tudom.) Nem akartam. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam.

mint amekkorának láttam. kivel foglalkozzak. Így is tett. amikor odamentem az ágyához. de sajnos semmi sem változott. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia. Nem is csináltam többször. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra. akkor nem kér fájdalomcsillapítót. levettem a kezem. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. képzeletben megnéztem. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. Az édesanyja elmondta. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. hanem szól nekem. hogy ô arra képtelen. hogy már mindent megtettek. ahol gondolatomban is felfedeztem. örömében felkiáltott: – Jé.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. és megkérdeztem. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. Kérte. próbálja behajlítani a beteg térdét. Megkérdeztem tôle. hogy nem kell. Egyik alkalommal odamentem hozzá. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. 7 és fél évig semmit sem változott az állapota. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde. Pár percig fogtam. Például volt egy 10 éves kisfiú. Örömmel elfogadta. megengeded-e. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. de azt válaszolta. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta. ami azt mondta. de mondtam.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. 2 nap telt el már ilyen állapotban. mert úgy éreztem. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. s amikor a belsô hang jelzett. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. (El kell mondanom. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. aki most 8 éves. Ahogy megmozdítottam az ágyát. hogy mindig megérzem. mint azelôtt. Azért csak próbáld meg! – kértem. s kivel ne. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. gyakran sírdogált. úgy hajlott a térde. futás közben hirtelen összecsuklott. Belsô hangom irányított. hogy a kislány meggyógyult. akinek eltörött a lábszárcsontja. Megkértem. majd arra kértem. A lelet szerint éppen akkora volt. hogy mi is történt. s guggoljon le néhányszor. eltökéltem magamban. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. 1 mm-es rés még van. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. Mielôtt elmentem az orvoshoz. és egyszerûen nem értette. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. és pontosan ott helyezkedett el. Egy reggel. hogyha fájni kezd újra. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. fájdalmában felsírt. és hol helyezkedik el. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot.A nôvérem unokájának. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . hogy milyen nagyságú. (Egy picike. majd inkább agykontrollal elmulasztom. hogy a sövényhiány már megszûnt. 2 hónap után abbahagytam. hogy tornaórán. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben. 3 hét kellett a teljes sikerhez. kb. megengedi-e. hogy vigyem el az orvoshoz. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. Nagyon fájt a lába. Boldogan újságolta. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést. hogy álljon fel. Ez tavaly tavasszal történt. s azóta nem tud a bal lábára ráállni.

s kezdtem beengedni a vért. ahogy a lélek. Könnyen megoldja a feladatokat. Rendben van. minden reggel és este tisztogatták az eret. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. korát. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. hogy éppen ott van a fekély.” Mindezt leírtam egy papírra. hogy egyenletesen. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. hogy ô szerepelt a legjobban. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. békésen folyik a vér az érben. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. Lassan. megpróbálok segíteni. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. hogy kit lehet meggyógyítani. s a szál egyre vékonyabbá válik. Másnap elmeséltem kolléganômnek. gondoltam. s ki az. amikor szintemre mentem. felfigyelnek rá. én focista akarok lenni! Csak focista. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. Olyan dolgokat mondtam el. hogy várj türelmesen. fölemeltem a zsilipet. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. Egyik este. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. kíváncsi voltam. hogy hova kell menni. osztály elején azt mondta: – Anya. Pásztó Munkahelyemen hallottam. de azonnal eldöntöttük. Nem kérdezôsködtem a dologról. hogy ne okozzak fájdalmat. de este. s azonnal tudtam. érezni akartam a beteg lábat. Elôtte szintemre mentem. Több esetben súlyos. s azt is. Ági. Az igazi ámulat azonban akkor következett. Az egész testet kék burok veszi körül. címét. Másnap reggel. amiket mondtam. 4 napon keresztül. Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. Lacika a 8. s darabonként szedték le a meszet. Aki rövidesen meghal. örömmel láttam. Elsônek feladta a lányát. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. gyógyíthatatlan betegnél láttam. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –. Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot. napon elmegyünk. s ô döbbenten mondta. távolodik a testtôl. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. amiken teljesen megdöbbent. Váratlanul. s látni. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. ahol én éreztem. majd az édesanyját. amikor már alig volt mit tisztítani. Felmérték ôket minden szempontból. hogy szüksége van rám. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. hogy ott a baj. 81-ben született fiúk számára. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. hogy valószínûleg amputálni kell. barlangszerûen. Gondoltam. hogy a 2. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. Soha nem jártunk Vácon. s elmondták. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. Vácon. Másnap útnak indultunk. aki mindenképp meghal. majd megtudod.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. és máris felnagyítva láttam az eret. 13 . anélkül. majd futószalagra rakták. mint az ellenoldalit. magára kell hagyni a beteget. Este újból szintemre mentem. amikor a barátját adta fel. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. Amikor azt az utasítást kapom. és elkezdtem a gyógyítást. hogy tudtam volna az illetô nevét. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. Elámult azokon. tudom. Érdekes látvány volt. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. Éreztem.

Kolléganôm a kapuban állt. amikor telefonon jelentkeztem. édesapám kegyetlenül vert. s melyiket ly-vel írni. Csalódott voltam. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. s megtámadott egy vírus. Sokat dohányoztam. S így is lett. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. ami lelkileg teljesen megviselt. s boldogan újságolta. ittam. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. A helyi orvos azonnal mûteni akart. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. ezért 1968-ban férjhez mentem. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. hogy melyik szót kell j-vel. de nem adtam fel. s közli velem. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. Nem adtam fel most sem. Ôk gyönyörûek. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. az Ideg. hogy most már meggyógyultam. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. Tíz perc alatt eldöntöttem. Külföldön dolgoztam. van-e valami változás. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. Bekerültem Nagykállóba. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. enni nem ettem. egészségesek. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. Együtt sírtunk örömünkben. Négy napig. napi 1-2 órát relaxáltam. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. nehéz lesz elérnem. hogy este megindult a vérkeringés. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. durva volt. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat.és Elmegyógyintézetbe. de nem sikerült. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. Pedagógus vagyok. Édesapám meghalt. hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. s egy ismerôsömet megkértem. Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. s elképzeltem. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. s éjjel nem is állt le. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam. Másnap reggel megtudtam. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. ivott. Ági. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal.Sietve mentem munkahelyemre. Tudtam. Legyengült immunrendszerrel tértem haza. hármat halva szültem meg. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. kíváncsi voltam. Depresszióba süllyedtem. hátha van még remény. Akkor adták el az utolsót. Szépen éltünk. Számomra is hihetetlen volt. s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. ami kisebb elváltozást okozott. napi 10 percet. Közben a seb nem reagált a gyógymódra. s ma már benne lakom. hogy teljesen jók az eredményeim.

Ült a folyosón. Az orvos azt mondta. és nem kértem. megpuszilta. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett. mert édesanyámat felöltözve. hogy ne hagyjon itt bennünket. szólítgattam. amikor kétoldali tüdôgyulladással. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. eszméletlenül szállították be a kórházba. Margó. Rendkívül jó érzéssel töltött el. úgy tûnt. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. kegyetlen. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. Nem értettem a dolgot. és várt. Úgy láttam. évében járt. mint régen. s ránk nem gondol. Az orvos arra kért. A havonta visszatérô. nem is akar meggyógyulni. Édesanyám azóta is jó egészségben él. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. hogy meggyógyuljon. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt. Faltam minden sorát.életben maradáshoz. mi történt. ha mégis jelentkezik. Odaérve a vér is meghûlt bennem. mint a csontkinövés. leszoktam az ivásról. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. Az 1 hetes kezelés. s nem is szedtem 15 . gondolatban hívtam. s ennek már 6 éve. mert jönni fog érte a lánya. Beszéltem hozzá. utcai ruhában. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. hogy jövök érte. s megkérdeztem. Ekkor a szájához húzta a kezemet. s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. mert ha továbbra is így csinál. Olyan volt. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. Rendkívül rossz állapotban volt. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. hogy menjek el. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. s bíztam magamban. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. hamarosan meghal. de bot nélkül nem tudtam mozogni. hogy önzô. s egyre nagyobb lett. Az ételt nem fogadta el. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. kórházból kórházba járás. szaladtam az orvoshoz. Sírva mentem haza. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. kínzó. Becsukta a szemét. Abbahagytam a dohányzást. hogy már késôn vittük be. kiabáltam vele. magas lázzal. hogy a lakást elhagyjam. s éreztem. s intett a kezével. megbékéltem magammal. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. hogy mennyit érek. Rohamosan romlott az állapotom. összepakolva találtam. hogy ki vagyok. késôbb már tudatosan elhagytam. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. Elôtte már évekig bottal jártam. Édesanyám a 70. Egész éjszaka programoztam. hogy hazamehessen. Látványnak is elég csúnya volt. megtaláltam a helyemet az életemben. nem beszélt senkivel. Teljesen magatehetetlen volt. nem tudtam mi vár rám. hogy a mama kérte. Nagyon akartam. Tudtam már. hagyjam meghalni. hogy beszéljek vele. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. és elfordult tôlem.

segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. pedig eddig ilyesmi nem történt velem. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. hogy fél 6 táján úgy érezte. Ez nem okozott megerôltetést. Növelem akaraterejüket. Fiam apját elvesztettem. Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. azonnal kaptam a papírt. már kimondottan élvezem. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok.gyógyszert. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. optimizmusukat. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. Betegességem. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. s a kezemet használni. jól esett a mozgás. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. Kérlek higgy abban. Akkor talán végig taníthattam volna. amikor felkeltünk. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. A torna hatására megtanultam járni. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. mert így megváltoztam. Balatoni Kinga. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. 16 . mint azelôtt. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. aki mindig is lenni akartam. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. 1996 tavaszán kertet béreltem. 7-kor megmérte a vércukrát. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. mintha szólította volna valaki. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. Nagyon szerettem kertészkedni. A legnagyobb örömöm. Megtanultam a villámolvasást. 20 évvel fiatalosabban mozgok. Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. 17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. Bakos Rózsa. Megfogadtam a tanácsot. Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. fiam megnôsült. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. jó hangulatú órákat töltünk együtt. nagyon szeretlek. Derûs. sem rossz hangulatot. kiegyensúlyozott ember vagyok. Jobb oldalam megbénult. Tanítványaimmal türelmes vagyok. Az egyedüllét nem kínzó számomra. apu azzal fogadott. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. derûs. hogy sikerül. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. s elkezdtem zöldségféléket termelni.

Megröntgenezték. jobb kezembôl kiesett a ceruza. nagyon jó tanuló. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. ha kesergek. 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. hogy lássák mekkora. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. Ahogy ott várakoztam. hogy semmit nem hall. és összegeztem a helyzetemet.így kell leélnem az életemet. A háziorvos. hogy megtalálom a megoldást. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. hogy ha egy atombomba felrobbanna. akkor sem lesz jobb. s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. 30 éves koromig tanultam. A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. 34 évesen szültem meg Borbálát. higgyek benne. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. mivel minden a férjemnél maradt. de mindent bal kézzel csináltam. adott a szomorú tény. Az ikreket teljesen meggyógyították. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. Elvittem az audiológiára. A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. hogy a fiam meg fog gyógyulni. s 40 évesen Szabolcsot. mivel nem vagyok jós. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. Havonta kellett kontrollra vinnem. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés. terhességem alatt kezdôdött a válóperem. Barátnôm elmesélte. A doktornô zsírmirigynek nézte. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. észrevettem. Hittem. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. gondolatban önmagammal társalogtam. 1993-ban ismertem meg. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. valószínûleg azt sem hallaná. a kerületi onkológia. Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. A 2. Járni tudtam. nulláról indulva.) Ezután elmondta. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. Nincs segítség. mintha meggyógyult volna. valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. Közgazdász lettem. mert a sebész szerint az sürgôs. hogy meddig élek még. az evôeszköz . mintha most mennék elôször orvoshoz. aki ikreket szült. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. hogy tanárnôje azt mondja. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. remek a hallása. mint nekem. Megtanított a teendôkre. és ugyanez volt a problémája. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. de egy jó tanáccsal szolgálhatok. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. ilyen szép csengô hangot még nem hallott. a lakás is. és ne gondoljon a betegségére! 17 . Gondolom nem kell bizonygatnom. Próbáljon úgy élni. abbahagytam a könnyezést. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket. A beutalót eltettem. Mindez 11 éve történt. és olyan szépen énekel. Lassan letisztultak a gondolataim. és elmondtam megfigyelésemet. Bebizonyosodott. 5 éves lányommal. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. és adtak egy idôpontot. Hozzátették. annál is inkább.

s hogy másnap megyek a szájsebészetre. aki akkor 70 éves volt. gennyes góc keletkezett. Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. hogy kár volt rám hallgatnia. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra. Nem akartam elvégezni a kurzust. Matematikából ô a legjobb. cipeléstôl való tiltás stb. és az elfecsérelt idô miatt.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés. akik rossz tanulónak ismerték meg. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. mert nem akartam megsérteni. hogy látod. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. Szépen énekelt. táncolt. hogy szót fogadok. fáradságot és fájdalmat éreztem. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. Szenvedtem. nem szóltam semmit. sosem hallottam a módszerrôl. Nagyon könnyen tanul. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. Ha mindezeket megszegtem. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. minden házimunkától. Osztályfônöke azonnal felhívott. szavalt. – Hát ügyes. 18 . én is menjek el vele. és azt mondta. Javasolták. (Ma már tisztában vagyok vele. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. hét végére megbetegedtem. Lányom úgy érezte.) Egyetemre készül. az ellenszegülés. ez is agykontroll. Dühös voltam a kidobott sok pénz. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös. Újabb válság következett be kis családunk életében. Magamban pedig azt gondoltam. én pedig betegen és durcásan fogadtam. amit magam elôtt látok. Így is történt. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. Véget ért a nyári szünet. Örömmel. hiába bizonygatta a húgom. Akkoriban csak azt hittem el. aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Bevallom. Nos. és az egyik húgom. Ezért elhatároztam. gyengeség. ahol gombás fertôzést szedett össze. Én hókusz-pókusznak véltem. A számban egy hatalmas. Gondolom minden erejét összeszedte. Ennek ellenére oda iratkozott be. élményekkel teli érkezett. amikor pályaválasztás elé került. bizonyítani akart. Édesanyám. hogy gond van. az osztálytársai. hogy a düh. Mégis. Olyannyira.. Lányom nagyon hamar. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte. A 2. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. annál nagyobb lett. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. amit mennél jobban ápoltam. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. nem ismerem a saját gyerekemet. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. mondtam. mert pokolian fájt. ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. A gyerekek újra iskolába mentek. a negativitás. annak ellenére. Bori? Idén fog érettségizni. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni.. 2 nap alatt elmulasztotta.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette. hogy jót tenne neki. Ekkor az édesanyám azt mondta. s a lányomat sem akartam elküldeni. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. hogy még beszélni sem tudtam.

hogy megnézhessem. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. Alig vártam az este 7 órát. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. és bevallom.Megtört a jég. de nem fájt. akit agyba-fôbe vertek. vérzett. hogy sikerüljön a gyógyítás. havas estén. és azonnal a tükörhöz léptem. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. mint egy részeg. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal. eltört az orrcsontom. Arra is emlékszem. Ott volt! Az érdeklôdésem. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. hogy meg kell tapasztalnom. Meglepetése határtalan volt. a térdeimen. A programozás után kipróbáltam. hogy én én vagyok. amint a fiamat az edzésre kísértem. azt hittem. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. Mindenem fájt. Ez kedden történt. fiamra támaszkodva tettem meg. hogy segíts. gondoltam. hogy neked is szurkoltam Laci. leültem a sötétben. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. mert azt hittem. beleléptem egy mély gödörbe. akkor miért van az a sok szenvedô. s elestem.. – egyáltalán nem is gondoltam. keserves kínok közt. ami fantasztikusan sikerült. térdeim hatalmasra dagadtak. Te gyôztél! Nagyon kívántam. amit tanultam. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. Tanultuk. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. Rájöttem. Nagyon jól éreztem magam a laborban. igaze. hogy én ebben nem hiszek. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . Ha mindez igaz. mint a baleset elôtt. Azonnal eszembe jutott. Azt gondoltam. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. sietve léptem be a lakásajtón. Utóbbi igazolványt azért említem. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. mert 2 éve. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt. hisz még akkor is dönthetek úgy. Az eredmény az arcomon. s otthon életemben elôször laborszintre mentem. amióta megvan. Eredmény: nem tudtam felállni. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt. dagadt és fájdalmas térdeimre.. Bementen az üres szobába. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. Elnézést kérve. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Egy téli. és azok nem fájtak! Olyan volt. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. hogy mit kell tennem. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. a szám berepedt. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. nem akarta elhinni. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. most kiderül. majd belökték a sárba. aki szerint úgy néztem ki.

mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. hogy az agykontrollban hatalmas. hogy ismerôseim. bölcs tanácsadóim személyében. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. igazi támaszt kaptam. Megszûnt a fejfájásom. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. Eszembe jutott. nem szédült. ami bebizonyította. hiszen úgy éreztem. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. mert nem akart minket beengedni. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. hogy nem csak magamat. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket. segítünk neki. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. Megnyugtattuk. fáj a torka. mert retteg megtudni az igazságot. mást is tudok gyógyítani. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. Láza nem volt. a rekedtsége megszûnt. Egyedül maradtam. hogy lassan. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. hogy azért ment be dolgozni. láthatatlan segítséget. Elhatároztam. Elmondta. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. úgy éreztem. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri.felszabadult. a felesége pedig kórházban fekszik. Csodálkozva mesélte. egyik reggel nem tudott megszólalni. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot. teljesen egészségesnek érezte magát. és semmihez sem hasonlítható érzést. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. Olyan volt ez számomra. a fiatalasszony. Nóra. örömteli. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. nem jött ki hang a torkán. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni. mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. Tudtam. alig tud megszólalni. Ahol csak lehetôség adódott. Másnap korán keltem. barátaim nem ismerik és tudják azt. magas láza van. milyen az. Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). és egész délelôtt nem voltam otthon. szédül. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. de egy szavamat se hitte. hogy bármi fájdalmat éreztem volna. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik. Azt mondta. amik miatt 20 . Hazaérve üzenet várt. Sajnáltam. és elmúltak mindazok a tünetek. amit én. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. két gyerekkel. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. Mivel több. Nem utolsósorban két jó barátot. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. azért nem megy el orvoshoz. hogy most küldték haza a munkahelyérôl. meséltem az agykontrollról. Mondanom sem kell.

hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. olyan gyakran voltak betegek. Hamarosan elértem. illetve gyógyítására: az agykontroll. Paralízisem azonban nem változott. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. ahogy mesélt a színpadon önmagáról. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart. Meg kellett ezt indokolnom. tökéletesen jól érzem magam. mert az onkológus. aki szintén agykontrollos. s kikérdezett. hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. nem lázasodtak be. Elmondta. milyen jó lenne. és elmennek vásárolni. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. Emlékszem. 21 . csodálkozva jegyezte meg. Valahogy úgy éreztem. hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. mert azt hihette. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. és remek érzés. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. mint eddig. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról. Másnap reggel. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. akihez félévenként kell járnom. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. hogy más orvoshoz járunk. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. Estére vártam haza. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). – Az a lényeg! – felelte. Amikor felkerestük a háziorvost. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. – Na és hisz benne? – kérdezte. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. balesetét jól ismertem. Fiam akkor 8 éves volt. – Igen! – válaszoltam én. Ekkor azonban valami meglepô történt. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. családjáról. s utált fogat mosni. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. mit csinálok másképpen. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. El lehet képzelni. hogy egészséges. A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. aki sóvárogva mondta. hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció. ha Bori lányom elôbb hazajönne. hogy iskola után nem jön rögtön haza. mondtam. Mindez azért lepett meg. – Várjál. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. Elmondtam. akkor ez már így is marad. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. s ehhez orvosi igazolás kellett. Én csak annyit mondtam. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat. és azóta is mindig.leszázalékoltak. Történetét. mi történt velem. Bizonytalanul jártam.

Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. de még állni sem.vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. Meséltem az agykontrollról. Vendéglátóm megkért. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. s az arca is. Ma már tudom. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. Tündi telefonált. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. fogfájás szûnt meg percek alatt. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. mert 22 . egyik oldala teljesen. s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl. és kiderült. Üzenek Borikának. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. hogy a háziorvosa azt mondta. hogy nem tudnak rajta segíteni.megoldom a problémát. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban. és kértem lányomat. Elmondtam. Sokáig feküdt kórházban. fejéhez kapott: – Juj. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. Este a kertben Polli néni elmondta. hogy gyógyítom. hogy már lábra áll. A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. saját egészségi állapotom javulásáról. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. fáj a torka. és amikor meglátott. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. hazautaztunk Budapestre. Megtanítottam ôt alfába menni. Azt mondta. Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. Egyáltalán nem tud járni. Lementem szintemre. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. amik ezután következtek be az életemben. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. 50 emberrel a buszon. Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. hogy suli után hazaindul. hogy jöjjön haza. torokfájása megszûnt. akkor üljek le. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. s most tolókocsiban telnek napjai. megy. sôt a minket körülvevô világot is. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. Történt ugyanis. elfelejtettem elmenni a nagymamához. Pár perc múlva csöngetett Borbála. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. hogy más is akad. amikor betegem felesége. A találkozás után elhatároztam. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. Felhívtam a figyelmét arra. Makacs térdfájás. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. A háromnapi kényszerû összezártság kb. ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. másfelet vissza. Ôket is meggyógyítottam. Az asszonyok idônként összejönnek. annak ellenére. Alig vártam. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. és sokat. Nyolc nap telt el. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). Ennek perceken belül híre ment az utasok között. aki betegen indult el a körutazásra. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. Elmondtam. Ôszintén szólva arra gondoltam. hogy az unokája még nem érkezett meg. s hosszan meséltem neki arról. hogy meg fog gyógyulni. magatehetetlen férfit. ha állok a telefonnál. hogy egy torok. A kezével ekkor még nem törôdtem. majd hazaengedték. menjek el vele a beteghez. Anyukám kétségbeesve telefonált. tartjuk a kapcsolatot.

amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. aki segítettem Jánoson. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. az érthetôvé teszi. amit szeretett volna megoldani. ám szintén beteg. 4 lépcsôfokot is megtéve. Mindezt hallva tanácsoltam. Azóta megtanultam. képes hatékonyan mûködni alfában. bebizonyította. Ma már a kezét is tudja használni. hogy mi történt. hogy nekem nagy élmény volt. telve várakozással. Amikor hazajöttünk. tesz-vesz.. Bottal. Úgy gondoltam. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. és ahányszor felébredtem. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el. Ami ezután következik. de egy idô múlva elmondta. El is végezte a tanfolyamot. és elképzeltem. hogy a technikák nála nem mûködnek. Majd következett az a mondat. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. dolgozik. nem sajnálta rá az idôt. de mindenhová fürgén elmegy. hogy János már jár. Nyugtalanul aludtam. jól tudott vele fogni –. elmondta. illetve az az érzés. A család úgy mutatott be. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre. Abbahagytam a gyógyítást. Az édesapja szintén agyvérzést kapott. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is. ha valóban látom. Mint már írtam.. mivel most már látják. azt képzeltem el szintemen. mert nem engedtek el. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. eljött vendégségbe János keresztanyja.) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. Elképzeltem. amit mondani fog. hogy én vagyok az. Több problémája is volt. Az édesanyja fiatal. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. Ezek egyike közvetlen fônököm volt. amivel én már rendelkezem. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. A hölgy megkérdezte. de több lett belôle. hogy miért. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. hogy mindig jön még nagyobb).. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének. a sógora alkoholista. 23 . hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl. Csengetésünkre a fiatalember. hogy agykontrollt végeztem. hogy nem hiszed el. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni. amit csak úgy tudtam levezetni. hogy minél tovább maradok. Pedig nagyon komolyan vette. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. mert azon túlmenôen. hisz úgy látták. Közel kerültünk egymáshoz. Mikor válaszoltam. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz.különben el fogok ájulni attól. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. a kezét is használta.. hogy mindenki. mire tesz képessé ez a tudás. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. a lánytestvére 100 kg. aki elvégezte az agykontrollt. ami még ma is a fülemben cseng. bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni. hogy természetgyógyász vagyok-e. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon.

a másik 24 . aki többek között elpanaszolta neki. Nem is húzták ki. Azt feleltem. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. Fônöknôm határtalanul boldog lett.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. mert nem akarták. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. A két szerencsés. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. s iszonyatos karfájdalmat is okozott. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. húgomékkal és barátnômékkel. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott. hajat szárít. Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. ha nyernék. hogy próbáljam gyógyítani. hogy többet nem jövök. ahol a sérve volt. 10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. Azonnal felvette a telefont. Megbeszéltem vele. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. van segítség. és próbáltam elérni. Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. kézrátételt alkalmaztam. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. hogy oké. hogy az én nevemet húzzák ki. hogy ô azt is programozta. s elmesélte. Az egyik gyermekem általános iskolába. Elmentem édesanyámmal. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. hogy bizony jó lenne. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom. s boldogan elújságoltam a történteket. A következmény óriási volt. a bizsergés megszûnt. hogy hárman elmehessünk. és januárban akarták megoperálni. A gerincsérv a nyakánál volt. hogy Ági fejet mos. Másnap dél körül felhívtam. Kérte. illetve az édesanyjához. Ez december elején történt. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. ô ápolta. ha te is segítesz. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. és elmentem a beteghez. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. és közben nincsenek fájdalmai. Arra gondoltam. de egy szót sem hitt az egészbôl. Hurrá. hogy válasszak idôpontot. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba.Ekkor én már nem dolgoztam. de csak akkor. és bizsergô érzést érzett. miért nem azt programoztam. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. kb. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni. Láttam. mert nála lakott. Nekem errôl nem beszélt. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. A tavaszi szünetet választottam. keserves kínok között nyomja az ágyat. hogy fel sem tud kelni az ágyból. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától. Fél napig ott maradtam náluk. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. Egyik este felhívott telefonon. hogy elhiggye. Elmesélte. Ekkor a gerincén. A következô történet példa arra. Azt válaszolta: – Nem. rokkantnyugdíjas voltam. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. Fél napig meséltem az agykontrollról. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. Másnap telefonon bejelentkeztem. hiszen már nyugdíjban voltam. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. hogy az egész családjuk elmehessen.

Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. Cigarettájukat még félig sem szívták el. másik útra tévedtünk. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. amelyben közölték. Válasszunk másik idôpontot. hogy mi nyerjük a fôdíjat. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk. novemberre szólt. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta. díjat édesanyám nyerte meg. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. és bennünket vártak. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. írták. a tv is közvetítette. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. hogy mi nyerjük a fôdíjat. s a 3. Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. A legvégén azokat a családokat. mert nincs kellô számú jelentkezô. – Ha önnek megfelel. Az 1. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. díjat. esetünk is példázza. Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk. Igennel feleltem. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. de hozzátettem. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. teljesen ingyen! Úgy hiszem. hogy utazunk-e. a 2. amikor hirtelen azt éreztem. s végül több. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. Mint kiderült. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. Még januárban. hogy azzal is spóroljunk az útra. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. ami ugyan azzal járt. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. a 2. hogy ô is eljöhessen velünk.középiskolába járt. Ezt nem fogadtuk el. díj kétszemélyes görögországi utazás.-at egy ismeretlen. s fel kellett ismerni. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. Bejátszottak 3 filmet. megtudtam. A csere megtörtént. hogy Magyarország melyik táján. kisorsolták a 3 fô díjat. hogy most kell letérnünk. A 3. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. Így is tettünk. s elérésében hinni is tudunk. Választottunk. Utólag kiderült. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. hogy ha forrón vágyunk valamire. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. repülôgéppel és teljes ellátással. én pedig remegve vettem át az 1. A játék 15 fordulóból állt. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. és láttam magam a spanyol Riviérán. majd megkérdezte. amikor utunk elôször vált bizonytalanná. és 25 . Természetesen tenni is kell a cél érdekében. Baráthné. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. hogy hárman vagyunk. díj kétszemélyes krétai utazás volt. Mégsem megyünk. Az utazási iroda képviselôje gratulált. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. hogy ôk is azt programozták. mit ábrázolnak a képek. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról.

Csodálkozva mondta. „A jel!” – gondoltam magamban. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. Barna Ferenc. Meditálni kezdtem. Természetesen ez mindenkinek feltûnt. Mint utóbb kiderült. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. és igyekszem átadni a környezetemnek. hogy már alig fáj a térde. amelyek aláfestik azokat az érzéseket.. amelyek a szívembe költöznek. hogy melyik lába. hogy kapjak valami jelet. Igen meglepôdött. Aznap még egyszer gyógyítottam. Ô van és én vagyok. A meditáció során azt is mindig hozzátettem. 2 óra múlva visszajött. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. Békével... s remekül megértjük és kiegészítjük egymást. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet. s hogy hol fáj. Ezeket az érzéseket megôrzöm. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. szeretettel ajándékoz meg. ô is agykontrollos. hogy mire befejezik. kezeljem meg.. mondtam neki. Amikor kb. Ôk is agykontrollosok. Csodálatos érzés.biztosak voltak benne. hogy agykontrollos vagyok. és mintha áramütés ért volna. Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. Bata Éva. Azóta is együtt vagyunk. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. hogy nem használ. Munkatársam síelésbôl tért haza. ha valóban találkozom várva várt társammal.) Remélem. Egy. Nagyon kellemes érzés. de már túl van az elsô kezelésen. Mintha a béke. Hozzám szólnak a szavak. Magamban azt mondtam. bár a társkereséstôl nem zárkóztam el. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. Sokáig úgy gondoltam. hogy fáj a lába. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. hiszen annyira csodálatos. hogyha jobbat nem kapok. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam. Roppant kínosan érez26 .. a harmónia szigetén lennék. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. melyeket a templomban éreztem. mert tudta.. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. mint az elsô (nagyon jó volt). mert nem árulta el. amit írtam. Egy ismerôs. amelyek puhák. a nyugalom. Szeged 1982 óta vagyok özvegy.. Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. jól megvagyok én magamban is. Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. s üzentek nekünk alfában. hogy a jobb térde volt a beteg. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen. Kb. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam. hogy itt várnak ránk. nyugalommal. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. bársonyosak és gyengédek. Kérte. rosszabb nem kell. de ez sem használt. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett. mi ott leszünk. érthetô valamennyire az. s panaszkodott. Mielôtt elkezdôdik a mise. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna.. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni.

de erre egyébként nem gondoltam volna. Nem válaszolt. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. Gondoltam. s az energiám kifogyhatatlan. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. és súlyom 110 kg volt. Ahogy ott álltam az autó elôtt. vajon jó választ kaptam-e. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . Ez könnyen ment. Ezzel a módszerrel kb. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. Fél perc múlva hatalmasat estem. s akkor már 30 éve dohányoztam. valamit tennem kell. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs. Elméletileg lehetségesnek tûnt. és úgy mentem tovább. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem. Ismerôsöm autót vett. könyökömet és az egyik tenyeremet is. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. ami nem volt a helyére rögzítve. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. és alatta már látszott is a vezeték. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. A 2. ezért elmentem az orvoshoz. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. Az elmetükretechnikát használtam. amikor elengedtem a kormányt. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. Naponta 3-szor a szintemre mentem. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. Elég kellemetlen beavatkozás volt. Fantasztikus öröm volt számomra. mi lehet a hiba oka. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. amilyenek éppen akkor voltak. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére.tem magam. és azt mondogattam. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. hogy miért nem jön tôle válasz. Elsô próbálkozásra nem sikerült. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. Csodálatosan érzem magam! B. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek. és megkért. az az érzésem támadt. Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. Szombaton boldogan mentem segíteni. Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. hogy segítek a költözködésüknél. hogy ez egyáltalán nem fájt. Éppen azon morfondíroztam. Leszedtem. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. amíg be nem gyógyultak a sebek. Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. csak mintha valami takarta volna. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. s nem fájt semmim. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. hogy le kell szedni a generátort. Másnap átmentem megnézni.

de nem tudom. s azóta rendszeresen gyakorolok. Biztos volt benne. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. megváltozik a rendszer is. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. mert agymûtétem óta állandó. Rengeteget olvastam az adott témában. Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. Így is mûködött! B. hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. nem vérzik.ziumból. pszichológushoz jártunk. A következô héten már megkért. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. amelyet elôzô évben gyomirtózott. Kb. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett. majd fogadtunk. hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket. amitôl az addig kiegyensúlyozott. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. ami felfogja az ütést. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt. Kiderült. nem fáj. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. A záró meditáció végén hangosan sírtam. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. s ma már elmondhatom. Gyôzôné. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. Több órának kellett eltelnie. boldog életem teljesen felborult. I. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz.” Én változtam meg. B. de csodálatos volt. a többibôl nem. hogy a fájdalmam megszûnjön. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. J. 28 . Még az sem segített. egy kis szabolcsi faluba. s közben elképzeltem. 12-esünk lett. A siker óriási volt. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. és vele kell megbeszélnem gondunkat. hogy mit éreztem akkor. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Tehetetlennek éreztem magam. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment. B. hogy apukám olyan területet vetett be. kínzó fejfájásom volt. és hanyatt esett. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. hogy elmúlt. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára. hogy késôbb boldog családanya lettem. az én kiválasztottam. Nem tudom megfogalmazni. Nem tudtam segíteni. mint a többi. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. 10 napon keresztül programoztam. Egyetlen uborkája termett. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni. s úgy kiáltottam felé. más technikát nem volt türelmem használni. Látva a jelenetet.

vizsgálgattak innen. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. amikor mellé értünk. de eredménytelenül. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . mert másra már nem reagáltam. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. kerékpárját támogatva. az valójában pszichoszomatikus.) B. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. de okot nem találtak. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. sokízületi gyulladást. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel. hát fékeztem. Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. Lajos atyát (természetgyógyász pap). A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos. Egyik sem volt hiábavaló. masszíroztam a talpamat. Ha nem fékezek. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek. hogy a betegséget magam okozom magamnak. hogy megszólalt a Cézár. Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. Az agykontroll. akinek a tudásában bíztam. Néhány orvos bízott benne. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. körülnéztem. Lassan áthajtottunk a településen. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. (Engem hív így a szomszéd néni. leküzdeni sem volt erôm. amire nem figyeltem föl eléggé. legalábbis annyira. a mészporkezelés terjesztôje). hogy ez még nem a vég. több zöldséget fogyasztottam. csak éppen még hiányzott valami. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. onnan. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. talán a legfontosabb. 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat. bár mások szerint már az volt. A másik fontos momentum. semmi ok. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. Megdöbbentô volt számomra. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá. Nem értettem a belsô késztetés okát. Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”. éppen az ORFI Immunológiai osztályán. mint gyökeresen megváltozni. Jutka Serdülôkoromtól kezdve. mert vidéken tanultam. hogy fékeznem kell. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. Megálltunk.

hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is. Orvost idén csak azért kerestem fel. „Hókuszpókusz. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. így szedésük fölöslegessé vált. és minden folyadék. hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. Kezelôorvosom arra biztatott. 1993-ban voltam utoljára beteg. – Fölutaztam Pestre. amit napközben elfogyasztottam. B. Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. szagolni lehet. Húzta. hogy egy kicsit megreszelgessem. László. hogy mekkora kôre is számíthat. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. ami az esettanulmányok során derült ki. kértem ôt. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. 1995 nyarán. fogni. befeküdtem a kórházba. ismétlôkként. hogy ettôl leszek szép és karcsú. hogy teljesen egészséges vagyok. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan.) A történetemhez még hozzátartozik. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. súrlódások alapján. amit látni. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt. Természetesen sikertelenül. influenzás. és mûtétet javasoltak. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét. Laboreredményeim szintén tökéletesek. sarlatánság. hogy a lupus azután jelent meg testemen. Teremtettek és teremtettem. B. s visszaadok neki helyette egy kisebbet. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. és abban hisz. Közölte. Fogékonyságom oka az volt talán. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. tisztította és gyógyította a vesémet. mert félt tôle. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. Amikor hazamentem látogatóba. s meg tud mérni. László 30 . Minden lenyelt falat után azt mondtam. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. halasztotta. amit én észre sem vettem. Ezzel ô is nagy jót tett velem. hetében csörgött a telefon. s döbbenten látta. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. Ô fizikatanár. de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni. Korábban nem hallotta meg. Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött.getett”. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá. Laboratóriumomban elképzeltem. Február 2. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. de folyamatosan eltûntek. és elôkészítettek a mûtétre. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá. – Miért? – kérdeztem csodálkozva.

Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen.–né J. föld. Ekkor arra gondoltam. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba. hogy hol élt. Györgyi. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. föld! Hát úgy döntöttem. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. Barátnômnek csúnya. ezért nem gondoltam. ahol lakott. Amikor találkoztunk. Szintemen az az ötletem támadt. boldogan mutatta. amióta megismertem a Silva-módszert. K. de nem javult. átültetem. Egyre jobban hallgatok rájuk. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. s ma már gyönyörû. B. mert mindig igaznak bizonyulnak. Kísérleteztem öntözéssel. s ô azokat rendre meg is kapta.-né. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. hogy valóban ez lenne a megoldás. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. ezt nem is gyógyítottam. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. mi lehet a baja. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. Egy hétig szinte minden este programoztam. Meglepô. hányan vannak testvérek. Azóta már kb. 500 esettanulmányt végeztem. bár friss földben volt. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. hogy fókahájjal kenegessem. – Torokfájás. másik helyre tettem. sôt még azt is. Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. kertészeti földben. Eddigi legnagyobb sikerem. A válasz ennyi volt: föld. Persze vannak más. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. Mivel én errôl nem tudtam. milyen volt akkor az érzelmi állapota. egyre csak dobta le a leveleit. de panaszolta. repedezett bôrére. hogy a keze teljesen gyógyult. Megszûnt. ám eredménytelenül. 31 . Volt egy cserép virágom. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. hogy érzelmileg. Ránézni is rossz volt a hámló. Nemrég vásároltam friss. hogy nézett ki a lakás. hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult. amiket nem is én tettem el. ôsszel is. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat. lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. milyenek voltak a nagyszülei. és szinte egész nyáron kínzott. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. piros. nagy és egészséges. hogy mit tesz a gyakorlás! B. konkrétabb sikereim is.

Gondoltam. milyen az. csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. Nemrég múlt 2 éves. lesz ami lesz. Májusban bevásároltam a közértben. Éjszaka végiggondoltam. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem. csak a kis kocsi megnyerése. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. ami az orvosok szerint behegesedett. figyeltem az autókat. hogy egészséges legyen. ha egy csecsemô éjjel sír. hogy érdemes többen összejönni. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz. a másik azonban minden estére újra elzáródott. csak más színû! 32 . Közben elkezdôdött a suli. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb. hogy már enyém az autó. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. hogyha veszek egy üveg Pepsit. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni.. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat. akkor ad egy sorsjegyet. Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. és együtt programozni. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. Minden agykontrollosnak üzenem. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. Ahogy jártam a várost.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. A „nem”-re én tanítottam meg. Egy egész délutánomba került. eredménytelenül. majd elmetérképeztem. Mindent megpróbáltak.. hogy megnyertem. amire az orvostudomány képes. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni. Semmi más. A múlt héten nyertem egy autót. s eddig mindössze egyszer volt náthás. s kiderült. Az elsô szava az volt. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. Mi is besegítettünk a programozásba. Hát vettem. akik aztán nekiláttak ásóval. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. hogy igen. s programoztam. pedig mûtétre is sor került. hogy terhes leszek. fotóolvastam. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom. aki felszívódott vele. elhagyhatta a szemüvegét. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet. hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B. Elképzeltem hát sokszor. s mondta az eladónô.

Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. nekiállt a kötözésnek. ott az elmének talán még van esélye. Már alig vártam.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam. hanem sok. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. hogy mutatok még valamit. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. és járókeret nélkül tudtam menni. vajon hogyan sikerülhet. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. nem tudták mire vélni. Jött a vizit. hogy nem 1 porcleválásom van. csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. Tudta. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. benne pedig kô van. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. hogy mire képes az ember agykontrollal. és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz. de sajnos vágni kellett. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is.vagy: Az enyém is ilyen lesz. és ennek kapcsán rákérdezett. de nem igazán hittem benne. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké. sem cisztát nem találtak. hisz egy barátom agykontrollos. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. Sándorné 1995. C. Unalmamban azért néha-néha mondogattam. Szilvia Megállapították. bár akkor azt hittem. Szobatársaim is csak értetlenül néztek. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. ahol már az orvos nem tud segíteni. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani. de sem követ. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. Én lepôdtem meg a legjobban. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. Az orvos azt mondta. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. hogy mûködik a dolog. és azt mondta: – Gyönyörû. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam. hogy „lemegy a kövem. Orvosom rám nézett. Nagyon keresték. Kôszeg!” Így jöttem rá. de Corsa!. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. és járókeret nélkül közlekedek. eltûnik a cisztám”. gyorsan utánam szaladt. mert a kötözés végén közöltem vele. Kôszeg. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. mert a kérdésemre. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll. Egyik este pokoli fájdalmam támadt. hogy este és reggel már lesz. vagyis járás köz33 . hogy a bal vesémen ciszta. Végül is. dr. és nem megy a torna sem. vagy : Az enyém is ilyen lesz. Technikákra gondolni sem tudtam. mert közben derült ki. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. annyira fájt. De rögtön mondtam neki. Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. hogy hallgatom a kazettákat. hogy elpusztulok. hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. Kíváncsi szemekkel nézett rám. Be akartam bizonyítani. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. vagyis. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. hogy mégis lement a kô.

Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett. – Ha nem javul – mondta. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek. egyszerûen arra gondoltam. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. majd azt javasolta. tornázom. 2 hét programozás után azt vettem észre. szûk látókörû. Rájöttem. mint amilyen régen voltam. majd végleg eltûntek. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. s már több napja nem evett. tettem. Szalonta 34 . Kitakarítottam a lelkemet. Azóta még több sikert érek el. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. Nagyon szomorú voltam. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. Azóta küldtem neki egy képeslapot. s rájuk mosolyogni. majd ô orvosként segít benne. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. 1994 ôszéig durva. térdelek. Kapoly Azért írom ezt a levelet. – akkor ismét meg kell operálni. és beprogramoztam. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. amiket azelôtt soha nem vettem észre. Kezdtem fölfedezni hibáimat. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom. A 4. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is.. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. 5. Alfában elképzeltem. rossz tulajdonságaimat. vajon mit gondolnak rólam. de az agykontroll is. Cseh Andrea. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. Elképzeltem.ben ki-be akadt a térdem. Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult. hibájával együtt. mintha ezeket egy másik ember követte volna el. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. hogy soha többé nem leszek olyan. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. hogy jó érzés jónak lenni. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. hogy várjunk 1 hónapot. egy szóval nem tudtam stabilan menni. Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. de konzultáljunk. mert mindig arra gondoltam. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban. s ott aztán meggyógyítom magamat. jót tenni az emberekkel. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. és akkor nem kell újabb mûtét. mûtét. A tanfolyamon a keresztbelendítôs. hogy agykontrollozzak. hogy könnyedén futok. Kb. nagyszalontai fiú vagyok. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. hogy nagyon jól gyógyít. 17 éves. hátha történik valami. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra.

Állapotom egyre romlott. Kiderült. és mire befejezôdött a tanfolyam. Az immunrendszerem gyenge. Így is történt. abbahagyom. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. Csicsainé. Napi 100 papírzsebkendô. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. 4-szer programozom a gyógyulásomat. porra. s szedtem nap mint nap. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 . Éreztem. de egy júniusi napon úgy döntöttem. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. ami megóv a pollenektôl. hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. Igazam lett. sokkal jobb a közérzetem. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. hogy az igazi. Tollra. rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. Mocsa Ahhoz az állításhoz. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. fôleg a pozitív hozzáállás. fûre. hogy teljesen egészséges vagyok. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. és mindennap 3-szor. virágzó fákra stb. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. akkor 31 évesen. Sógornôm 14 évvel ezelôtt. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. A rossz hír munkahelyemen. A súlyom is a régi. a jóindulat. akik kedvesek voltak. Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. leadtam 7 kg-ot. Már a fogadtatás is csodálatos volt. folyt a könnyem. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. Azonnal elkezdtem tanulni. hogy a megoldás bennem van. valami más. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. és áradt belôlük a szeretet. bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. pozitívan gondolkodom. de hiába. Kaptam gyógyszereket. 3-szor relaxálok. s biztosan tudom. mint annak elôtte. a fodrászüzletben ért. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. A szünetekben állandóan olvasgattam. orvoshoz fordultam. Ám úgy éreztem. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. kazetta és egyéb. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. Egész életemben használni fogom a tanultakat. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. Mindennapjaim részévé váltak. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. Ma már elmondhatom. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot. és vegetáriánus vagyok. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. a segítô szándék. Nagyon sokat merítettem belôle. Az eredmény nem maradt el. hogy ez nem megfázás. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. 2 hosszú éven keresztül. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. egyik napról a másikra. Hosszú évek óta dohányoztam. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. nekem az ma már feladat. valószínûleg azért vagyok allergiás. hogy allergiás lettem. Mindennap 2-szer. Sikerült is. Ha problémám adódik. ahol a vendégek is hallották. Öt nap múlva meghalt. Rendkívül energikus lettem.

mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról. K. és én mindig elkeseredve hajtogattam. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával.) Még azt is megjegyezte a kislányom.-né. hogy mikor mire van szüksége.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. és 5 nap múlva meg kell halnia. D. Cs. s ôket is felismerte. lemerült az energiaszintje. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát. tudja. Dobrovits Ágnes. Boldogan mondhatom. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. fôleg a térdem és a csípôm környékén. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. hogy egyre jobban tanulj. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. s mint késôbb kiderült. Remekül bevált. Édesapám 2 éve halt meg.történtek felôl. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. Az eredmény: 15 kg mínusz. hogy legyen koncentráltabb. orrpolipom lett. Aztán áttértem 36 . A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít. és „felszívódott”. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak). A családban soha senkinek nem volt ilyen baja. és kezdjen végre önállóan tanulni. Kislányom nagyon szerette. másfél éve elhatároztam. hogy így legyen! Kb. Halálukat egyébként elôre megálmodtam. el nem tudtam képzelni. Teljesen egészséges vagyok. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. Pár hónap elteltével azt vettem észre. hogy szervezetem bölcs. nem váladékozik. megkísérlem visszafejleszteni. Az 5. de ez nem esett jól. Az elmetükre-technikával programoztam. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. hogy lefogyjak. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. de én is segítelek. Magamban azt mondogattam. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. hogy a nagypapa nagyon kimerült. Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. s azóta teljesen megváltozott az életem. nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás. Ez mind fontos. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. ezért csak akkor leszek éhes. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. Kislányom teljesen átszellemült arccal. azért nem tudtam neked segíteni. hogy orrom egyre jobban eldugul.

Mivel felvételire készültem. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. Még ma is csodálattal tölt el. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel.a türkiz színû zselés csodakrémemre. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. úgy sincs mit vesztenem. utána úgy éreztem. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. Minden könyvemre kb. mind a 4 év anyagát. Nem láttam én sem a „minivirslit”. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). merültem. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet. Na. Z. férjem leszokott az ivásról. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. mint akkor. Ô egyébként nem tudja. Laboromban gyógyítottam. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni. s a fájdalmat is megszüntettem. hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról. ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. De volt még 2 napom. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. hogy férjem ne igyon. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. sürgôs volt a tanulás. hogy tiszta maradjon. Ez számomra azért nagy siker. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. Úgy éreztem. Ô ezt azzal magyarázta. Betegsége miatt eltiltották az italtól. D. 30 percet szántam. szuperolvastam. vettem a biológia tankönyveimet. s utána úgy. ahogy ott le van írva. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. miközben természetesen intenzíven programoztam. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. Például azt sem. mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott. Azóta is ámuldozok. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. 37 . és nekiláttam a villámolvasásnak. Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. ha a felvételi vizsgámra gondolok. s a végén láttam. 30 percen keresztül tettem ezt. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. teli poharat is vizualizáltam. Gondoltam. Fotóolvastam. Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. és így tovább. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. amint a kezem teljesen meggyógyult már. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. s a kezemen kb. már minden mindegy. Eljött a felvételi vizsgám napja. Azért bekötöztem a sebet. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. és nem tér be oda. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. de nem törôdtem vele. sem a „radaroldalt”. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban. D. Érdekes. Köszönöm! D. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl.

hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. és szinte egész nap szintemen programoztam. elváltozott részeket. kentem. napi gondolat-nagytakarítást. masszíroztam. amint tornázok. sem vágyam nem volt igazán. s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. érszûkület. Közben rájöttem. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv. Teljesen elhagytam magam. borogattam. valamint a reggeli és esti meditálást. Bár sem hitem. kézrátétellel gyógyítottam. hanem helyette fásliztam. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. fájdalomcsillapítókat. hogy a hirdetôben ülök. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. Persze gyógytorna. és sok új barátra tettem szert. s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. álmodjam meg a pontos módját. kényszeresen ettem. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. nem vérzik – mondtam. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. s azóta gyökeresen megváltozott az életem.és jógagyakorlatokat is végeztem. marékszámra szedtem a gyógyszereket.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. és azóta is tartom a súlyomat. tornáztattam. ittam. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. Az alfahangot is használtam. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok. én még nem vagyok megfelelô szinten. Fehér keretes tükrömben láttam magamat. busszal mentem be Pestre. hogy milyen kinézetû. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. Elmúlt. s így visszamentem dolgozni. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. gondolkodású és tulajdonságú lenne az. és házassági hirdetést adok fel. javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. emeletre. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. December 11-én egyedül. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. s minden vágyam az volt. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. Meghökkentett a 38 . valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. táncolok. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. kertet mûvelek. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam. mozgáskorlátozottság. s fokozatos látásromlás gyötört. hogy ott lehessek. Elképzeltem magamban. Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. Szerettem volna társra találni. s depressziósan feküdtem naphosszat. cipekedek. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. nem fáj. Gyakran voltam táppénzen. Az „egyre jobban” valósággá vált. akit szeretnék. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem. hogyha készen állok társam megkeresésére. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. és felmentem a 3. erôsödtem. Napról napra könnyebben mozogtam.

hogy aki társra vágyik. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. A Bükk déli lábánál. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. Gyógyulni mentem. Férjemnek van 3 lánya. ha mindenkihez elért az üzenet. 2 nagy ciszta 39 . a méhnyakon polip. aki el akar jönni. A 3. gyógyulást. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. és foglaljon ott helyet. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. éjjel felébredtem. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. válaszoljon a hirdetésemre. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog. Naponta teszek és programozok azért. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. S éppen akkor. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. S akkor. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. hogy akkor ébredjek fel. Lányom maga is agykontrollos. hogy milyen vagyok. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. Természetesen megtörtént a csoda. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. milyen életet szeretnék élni a jövôben. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek. 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni. A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. hogy lelkileg érett. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. Elmondtam. Mire magamhoz tértem. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. velünk vannak. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. Tudom. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. hogy rosszindulatú daganata van. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre.mód. s amikor tehetik. Nôgyógyászati problémáim voltak. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. Az orvos közölte. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. Zsóka. Arra kértem a résztvevôket. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. és bemutatkoztam. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. majd véletlenül utána az Elixír újság. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. milyen szeretnék lenni. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. jó mamája a lányoknak. aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. szeretnek. igazi társa lehessek a férjemnek. hogy hittel. Kiálltam képzeletben a színpadra. öngyógyítást tanulni. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. és boldogan. hogy aki úgy érzi. És ami a legcsodálatosabb. hogy valaminek történnie kellett. akik elfogadtak. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. hanem feladatként. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. s tele már a nézôtér. s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre.

A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. ami szépen odailleszkedik. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. s a fényben lebegô almavirágszirmok. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. a ciszták eltûntek. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. megmaradt falát. amitôl annak tartalma fellazul. csillékre rakják és elszállítják. s így januárig haladékot kaptam. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. egyre kevesebb volt a leszívni való. Apró lények. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. nem bántam meg. naponta dolgozom a méhemen. hogy nincs már semmi tennivaló. tanácsadóim segítségével. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. Egy erdélyi agykontrollos 40 . hogy miért. leszoktam a cigarettáról. Késôbb. mintha parkettát csiszolnának. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. hétvégére. ami pedig nagyon sokáig kínzott. Két héten keresztül azt képzeltem el. s a helyére új. polip nincs. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. hogy megkönnyebbült a hasam. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. Napról napra. amit leszívatok. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült. de ez valahogy nem ment. Azóta nem gyújtottam rá. mert nem voltam feszült és ideges. Két héten keresztül. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. Elképzeltem. hogy a régi. csak a sebhelyet láthattam szintemen. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. lehúzó. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. Mondhatom. és bedörzsöltem enyhet adó. nem volt már benne az a régi. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. Az eredmény: ép méhszáj. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. Mire visszamentem a 2. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. mint a bánya tartalmát. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. Ezután jön az életvíz és a krém. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. hogy oldószert juttatok be a miómákba. Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. törékeny és száraz. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. Fenn fény. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. gyógyító krémmel. Addig dolgoznak. folyékonnyá válik. mint egy szônyegcsíkot feltekerem.a bal petefészken. 2 hét után úgy éreztem. lapáttal. rossz érzés. de a gyermekeim esetében is. s az szépen beépül a sejtek közé. gépekkel. s miómák a méhben. beteg szövetet. ami vékony. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. Korábban. Tudtam. s nincs is rá panaszom. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. amíg egyszer csak úgy nem láttam. hogy megismételjem a tanfolyamot. Rendszeresen.

1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre. (Tatarozták az urológiát. 30 évig szültem veseköveket. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. fizikoterápiás kezelést kaptam. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. szanatórium. s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat. mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. összesen kb. aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). A nyaki gerincnél porckorongsérvet. Ha néha eljutottam az orvoshoz. kamillateával. 27 hónapig. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. aztán már Kalmopyrinnel. Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. Kint erôs fagy volt. A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. meszesedést és kopást állapítottak meg. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. megoperálták az orrsövényemet. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki. és heveny vérvizelések. munkaképesen tartottam magamat. és ennek már fél éve. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. mert mindkét térdem begyulladt. gyógytorna. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). 41 . hol balról. mindenki gondolkodjon el rajta. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. A 3 éves rejtély megoldódott. 5 évig szenvedtem feleslegesen. Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. Fizioterápiás kezelések. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. melegítéssel stb. Azóta. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. de otthon sajnos sokszor robbantam. mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. magamba fojtottam a problémákat. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok. Ajánlom.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. Egész életemet végigkísérték a betegségek. ami aztán 3-4 hetenként kiújult. Többször öblítették. tüskés vesekövet. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. 1975-tôl sántítani kezdtem. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. lápisszal kezeltek. Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. hol jobbról.

A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. akkor szüntessék meg. Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. hogy mi a célom. 1991. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. Nekikezdtem az olvasásnak. a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. hogy szorgoskodjanak. javul a memóriám. Miért vegyem be – gondoltam –. Nyúltam a Quarelynért. Napi 20 perc galvánt kaptam. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. Talán 3 perc telt el. ha zúzódás van. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. és november 30. Quarelynt. Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. Ekkor arra gondoltam. 1991. Gondolatban megkértem kedvenceimet. Délelôtt újra programoztam. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. a hupikék törpikéket. antibiotikumot. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. A memóriazavarok. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. elszínezôdések lecsökkentek. Azóta ilyen panaszom nincs. Cavinton. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. amikor észrevettem. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. javaslat nyugdíjazásra”. október 21. Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. altatót és használtam orrcseppet. Hónapokig programoztam. és valami sprayt. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. nap délután pihentem egy keveset. Frissebb vagyok. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. Minipress. Napokon keresztül. hogy ne kapjak az orromon levegôt. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. Úgy 10 óra körül vettem észre. majd minden rutin nélkül. Az elôírt gyógyszerek: Trental. Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. rendszeresen nyugtatót. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. akkor most is kipróbálom. sem más gyógyszert. szeptember 22-én olyan erôs. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. mint amikor gyógyszert szedtem be. Mydeton. dalszövegeket. A 3. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. mint 42 . közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam. de megállt a kezem. Ugyancsak rendszeresen programoztam. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. hogy programozhassak. munkaképesség-csökkenés 50%. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. verseket sokkal könnyebben tanulok. és ha a baj okozója a vesekô. között könyvbôl. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá.

aki hozzájárult nevének közléséhez. Néha jeleztem. közben úgy programoztam. Kitámogattak a váróba. 5-4-3-2-1. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. Bedobtam apait. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe. mintha az ô nevében beszélnék. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom. amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim. de csak utólag mondtam meg. hogy kérek-e érzéstelenítést. hogy a foggyulladás betokosodik. hogy fáj a beavatkozás. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. Borbély doktor úr. egy kis szubjektív kommu43 . július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt.régebben. hogy néhány este ismételje meg. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. elmeszesedik. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. 3 este egyenként több. feltöltöttem tisztító folyadékkal. megcsinálta a vázpróbát. Úgy kellett visszahozni az életbe. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. Gyökérkezelés és próbatömés után. Megkértem. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. 6 l programozott vizet. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. mi ez a borzalmas zaj. nyakfájásom teljesen megszûnt. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. Meggyôzôdésem ma is. a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. 1994. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. anyait. amit tôlem látott és hallott. A 6. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. amihez pár nap alatt hozzászoktam. Nem akarta elhinni. Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. Éppen Dorozsmán kempingeztünk. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. szorítani és emelni. Térdpanaszaim. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. Programoztam reggel és este. Sokszor ültem fogorvosi székben. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. haragosaimmal kibékültem. azt mondta. 15-én felkerült a fogsorom. Irányítottam az ellazulását. A szuri valami eret talált el. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. és a fogaira azóta sincs panasza. A programozásnál csak annyit ismételgetek. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. vagy 8. nyakam kifogástalanul mozog. az megdöbbentette az orvost.

hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 . Éveken keresztül. Kiderült. Október 26-án azért felkészültem. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. Kiderült. hogy a gennyes. véres váladékot. de elmentem a szakrendelésre. hátha lesz sebészi beavatkozás. hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. fényképezhetek. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására. de nem semmi a „kis dolog”. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. és nagyon rosszul éreztem magam. Nem fogja-e megakadályozni. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott. gyorsan túl leszek rajta. ha valaki mellettem végezte. Hazamentem. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre. Most az sem probléma. Ha viszont mûtét. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. akár fizikai munkát. hogy a mûtét vége felé. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. amit keresett. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. hogy inkább megoperáltassam magamat. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. A röntgenleletem negatív lett. Több. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön.. nekem nem indult el. de bizonytalan voltam. Egy nap múlva panaszmentes voltam. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre. Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani. Nem hitte el. Tôle ígéretet kaptam. akár szellemi. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput. A fôorvos dr.. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik. amikor még nyitva van a seb.nikáció. Már másnap megmûtötték volna. Amikor gépies. Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. Határozottan ellenezte. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált. Magam elôtt szégyenkezve ugyan. mint 2 hétig hiába programoztam. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat. a fejfájást. Elnevettem maga. gondoltam. Másnapra teljesen egészséges lettem. hogy mûködik a módszer. de kérésemre október 26-ra halasztották. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. Belsô ösztönzést is éreztem. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. hogy mennyi ideig fog tartani.. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. Kis dolog. mégsem találta. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. az orrdugulást polip okozta. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô.. hogy körbe kell injekciózni a forgómat.

Csak egyszerûen boldog voltam. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. hideg kocsi után úgy éreztem. és zajongva elkezdtek mosakodni. A kényelmetlen. sebészorvos. hogy takarjanak be. ha kiabálok. Már akkor olyan mélyen voltam. a kíváncsiságból bent lévô dr. nem gondolkodtam. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. Szentesi Mária adjunktusnô. az „alfahaverok” és az idegenek 45 . folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet. inkább fagyjon le a lábam. de engem ez sem zavart. Gombos Edit angoltanárnô és dr. pedig megígértem. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. Felkönyököltem. beszéltem. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. nem éreztem. Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. elveszítettem az idôérzékemet. hogy végig kommunikálhat velem. nem hallottam. és annak. és kb. Nagyon melegem lett. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. már kissé halkabban. Ekkor bejött egy csapat. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. A feleségem. hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. hogy kezdheti-e. Somogyi Rózsa. de nem kockáztatom. Gazdagné Patai természetgyógyász. Patai Ilona percre pontosan tudta. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. hanyatt fekve. Nem láttam. hogy ne érjem el a théta szintet. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. aki az arcomat figyelte. hogy igent válaszoljak. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. de talán az alfából is kijöttem. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor. Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni.théta-szinten legyek. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. Az önarcképem egy életlen torz vigyor. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. és a laboromban is ezen dolgozom. amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. A fônôvér közbelépésére volt szükség. Azt még hallottam. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. Arra gondoltam. Rátettek a mûtôasztalra. Mondtam magamban. negatív kijelentést tett. Ez idô alatt kb. Ekkor úgy éreztem. hogy ne kelljen elbújnom. 6 l programozott vizet ittam meg. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. Hû! Ez nagyon rossz volt. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. hogy mikor vagyok válságban. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. mosolyogtam és mosolyogtam. beszéltem. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés. A doktor úr megkérdezett. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. és csak beszéltem.

Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. nem is lenne akkora értéke. s ajánlott egy ír. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. egyszülôs családot. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. és csak beszéltem. arra a következtetésre jutottam. külön szobám. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. tévém van. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. Itt. Születésnapomon azzal lepett meg. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. ahol rengeteget kellett dolgoznom. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel. Ennek ellenére elhatároztam. valóban : „többek vagyunk. Ideérkezésemkor. nagy-nagy élvezetet okozott. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. fôznöm. hogy késôbb sem fájt a seb. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. Még néhány bizonyíték arra. Egész nap güriztem. Magyarországon. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. Büszke vagyok arra. amikor megláttam az asszonyt. beszéltem és beszéltem késô estig. Szinte olyan. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. ez az agykontroll sikere. ahová sikerült bekerülnie. ne 46 . Engi László. Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. hogy nem ez a család az igazi a számomra. mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. Az a gazdasági társulás. jó közérzettel. hogy amíg itt vagyok. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. Mindenki azt mondta azonban. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. nem fárasztott.gratulációit. ahol egyetlen. Leírt szöveg nélkül. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. félkönyékre támaszkodva. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. Most náluk dolgozom. Már évek óta nincs lámpalázam. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. A Silva-módszernek köszönhetem. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. Nekem csak öröm. Amióta elvégeztem a tanfolyamot.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt. A jutalmam az volt. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. takarítanom. s szabad idôm is csak minimális. Utólag visszagondolva a sok nehézségre. A célomat tehát elértem. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. ráadásul nem volt külön szobám. mint hittük. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. A másik jutalmam. belsô érzésem azonnal jelezte. sôt örömöt. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem. hogy már tudom. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján. 8 éves fiú él. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. azóta sokszor programozok másoknak is.

Ekkor már jól érezte magát. de a láza nem ment le. hogy nagyon rosszul van. sem No-Spa. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. Letettem a telefont. és nem kapja el a betegséget. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. és pár perc múlva felhívtam ôket. már reggel óta görcsöl a veséje. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. Elképzeltem. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. és elpanaszolta. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. Azt is programoztam. Bevette az összes tablettát. gondoltam. hogy utána már nem ment föl többet a láza. és ne izguljon. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 . órák óta 39 fok fölött van a láza. sôt hûtôfürdôbe is beült. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. Most már mindenhez úgy állok hozzá. képes vagyok rá. Veseköves nagymamám azzal fogadott. hogy rendben van a dolog. Másnap megvizsgálta az orvos. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. Mondtam a gyereknek. Este 10 óra fele értem haza. A kislány örömmel újságolta. Bevett már lázcsillapítót. de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. hurutos tünetekkel. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. Azóta egy rovart sem láttam. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért. kislányából is ez sugárzik felé. ami napokig tartó. – Igaz. ha kihívnám az orvosi ügyeletet. Kijöttem szintemrôl. és alig tudtam levegôt venni. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. Érdekes „véletlen”. de hiába. Lehet. de most még örülök is nekik. Egyszer csak úgy éreztem. s legjobb lenne. és azonnal szintemre mentem. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. és láza lemegy. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált. A kislány megúszta enyhe. Az ágyból sem mer felkelni. és az már csak 38 fok volt. hogy furcsán hangzik. 10 perce mérték a lázát. Tudtam. Közben szúrni kezdett a hátam. amikbôl megtanultam.nagyon látogassák ezt a családot. és képzeletben ezt is gyógyítottam. hogy addig csinálom. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. hogy hogyan ne csináljam. hogy édesanyja beteg. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. amíg el nem érem a célomat. hogy az anyu már sokkal jobban van. mert le fog menni a láz. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. csak kicsit még gyenge volt. 39-40 fok körüli. már csak 38 fokot mutat a hômérô. a jelek szerint elköltöztek. Tüdôgyulladása lehet. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. mert újat vesz magának. hogy a gyerek nyugodt marad. Igen. Ezt pár nappal azt követôen mondta. Tartottam tôle. és kiderült. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. hogy barátnôm.

hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. s hogy reggel újra jelentkeznek. Végül is a vizsgálat ürügyén.gyógyszereket. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. Barnabás. hogy gyógyul a baba. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált. – Úgy látszik. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón. – Az éjjel is többször volt széklete. miután beszéltünk. úgy ahogy volt. gondoltam. Reggel jelentkezett az apuka. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. Ahogy mellette ültem. nagyon fáj a vesém”. többet talán hívni sem fognak. és azzal búcsúztam el. szintemre mentem. Állapota fokozatosan javulni kezdett. és az éjjel sokszor szopott. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához. de hogy valami megérkezett belôle. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte. mit kell tenniük. és elképzeltem. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. Mit gondol. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. hogy be tudj melegedni. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. Megbeszéltük. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. Amikor megérkeztem. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. nem lehet nagyobb baj.. s olyan közel bújt. mint egy doromboló kiscica. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt. Egyik óvodás korú kis betegem. hogy ha jól szopik a baba. Perceken belül kiállt a fájdalom. Elképzeltem. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. azonnal jelentkezzenek.. Félrevonultam a másik szobába. és elfelejtettem feltölteni a készletet. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. hogy elmúlik a fájdalom. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg. hol fáj a hasa. hogyan múlt el a vesegörcse. Idônként azt gondoltam: biztos. és intenzíven programozni kezdtem. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. most már hamar rendbe jön. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. Nem tudom. amilyen sokáig csak tudtam. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. 48 . Úgy gondolja. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. Nem próbált meglépni. Visszafeküdtem ágyamba. Aggasztónak tûnt a helyzet. Mi tévô legyek? Tudtam. nem volt már több széklete a kicsinek. Fecskendô és tû azért még akadt a háznál.. Igyekeztem megnyugtatni. Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. s közben ellazulva elképzeltem. megszûnik a görcs. így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. Szerencsére inni tudott. csendesen feküdt. mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni.. Ennek már fele sem tréfa. és semmi mást nem fogad el. még azt is megmutatta. aláárkolt szemekkel. igen eleven kisfiú. Nem engedte magát megvizsgálni. barátságosan mellém kuporodott. csak az anyatejet. hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak.

jelentkeztek a tünetek. érzem. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. Igen ám. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. Már 3. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. Ô. ráadásul jó hangosan. így aztán kimondott szavak nélkül. és közben. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól. jobban örültem volna. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. napja vártam. gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva. amire éppen kell. mert az eredményen magam is meglepôdtem. azt költsük el arra. Nem a panaszaim miatt. Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. és már szunyáltam is. rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. Bár nem számítottam rá. mint magától a fájdalomtól. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. mint a Silva-könyv. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. hanem csak azért. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. és ami marad. ha inkább ô hív fel. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 . nincs mese. amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. bundás. Egyre gyakrabban elôfordul. amikor infúziót kötök be. miért fáj néha a vénám. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. Gondoltam. Aztán rájöttem. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. Egyedül Zsebi névre hallgató. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. mint pöttöm sámán. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. hátha jelentkezik. Szinte még le se tettem a fejemet. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Gondolatban megkértem. hogy vajon mit érez a pici. és megfigyelem saját érzéseimet. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. kedves.Elôször nem értettem. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. de tekintettel a telefonszámlára. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. valamint olyankor. a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar.

ami számomra addig fontos volt. Vagy fél órán át rázott a sírás. A lapocot tartva éreztem. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. ezt követôen viszont már csak ritkán. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett. már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. s láttam. Nem bírta elviselni a szenvedésemet. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. hogy hasfájás környékez. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. amely mindaddig az otthonom volt. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. megfojtott. annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus.) Másnap. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. de sokáig agonizáltam. akkor talán el sem megyek. és valaki hasba szúrt. Miután ez is a felszínre került. hogy ha van valami olyan. Másnap sem fájt! Elôször azt hittem. hogy fiatal nô vagyok. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. ahogy az alig néhány hetes. Szeretteimet és mindent. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. bekattant. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem. hideg és barátságtalan házban laktunk. magába temette a tenger. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. naponta kétszeri szintremenetel segített. Négy éve. hogy minden másról megfeledkeztem. szinte kastély méretû és jellegû. Mélységes szomorúságot éreztem. akivel forrón szerettük egymást. mire ô fölkapta puskáját. és akkor is sokkal enyhébben. Atlantiszra gondoltam. és hasba lôtt. még perceken át nagyon fájt a hasam. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete. alig tudtam abbahagyni. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. már csak elvétve fájt a hasam. Amikor az álomból fölébredtem. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. Ha nagy néha még elôfordul. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. Késôbb felszínre bukkant még egy. (Azóta is kerülget. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. Némethez hasonló. akit Annának szólítanak. és végiggondolom. levettem a könyvespolcról egy 50 . félig már elalvás közben. Magam is meglepôdtem. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. De nem fájt a következô hónapban sem. és nagyon sírtam. amióta a tanfolyamot elvégeztem. s hogy megrövidítse. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. és programoztam. még mindig az élmény hatása alatt. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. Szintén fiatal nô voltam. eszembe jut. amikor az elsô nap este rájöttem. Egyik esti meditációm után. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. Halálos sebet kaptam. ha felidézem magamban ezt az emléket.

A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között.Atlantiszról szóló könyvet. Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. amit még nem olvastam. Szívbôl remélem. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. dr. csupa seb volt. amin a tekintetem megakadt. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek. állandóan kirepedezett. Nagyon sokat szenvedtem vele. még mindig az élmény hatása alatt. (Sajnos nem a rövidlátással). aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. plasztiklencsés. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. Amióta ez történt. de a 51 . A legelképesztôbb dolgok derültek ki. egy napot sem hagytam ki.és vérnyomáspanaszaim. és hamarosan eljön majd az az idô. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. hogy teljesen egészséges vagyok. milyen jó. A gyermekkorom óta tartó szív. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem. kínzó ekcémámból. Nem biztos. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve. Orvostól orvosig jártam vele. és bátran ki is merem jelenteni. és meghatódottan csodáltam. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal. hogy szó szerint emlékszem. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. Találomra felütöttem. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is. Erdei Judit. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. Aztán bekattant: igen.” Aztán. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam. amikor szememet közvetlenül éri a napfény. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam. a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. Eddig nem tudtam. Már öreg voltam. hogy neonatológusként dolgozhatok. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. mert csúnyán gennyedzett. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. Mintha a szemüveg viselésével az ô. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. hogy nekik az egész életük jó legyen. ami mindkét lábfejemet beborította. hogy távolba még nem látok egészen élesen. hogy napról-napra egyre többen leszünk. és elolvastam az elsô mondatot. milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet. Tetôtôl talpig fehér volt. s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. Elégedetten néztem meg alkotásomat. Remek érzés. mintha élne. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. Jól emlékeztem a külsejére. Eszembe jut. csak az a bizonyos 4 autó tört össze. kb. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés.sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. és senki sem tudott róla semmit. Hatalmas csörömpölés hallatszott. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. most megy el a szomszéd elôtt. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. melynek töve egyre szaporodott. betegségem már a múlté. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. Vágyam azonban erôs volt. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). akkora. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. A balesetben. él. Teljesen tünetmentes vagyok. napon szereztem tudomást. úgy bedagadt a lábam. A gondról az eltûnést követô 6. A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. szinte áttetszô. Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott. Alig hiszem el. bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. Gyógyítottam laboromban. vagy inkább lebegett. de elmulasztani nem sikerült. mert mire a munkából hazaértem. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. 52 . még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. nem úgy nézett ki. hiszen többször is megfordult nálunk. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett. Hála azonban az agykontrollnak. Volt olyan telem. és úgy csizmába bújni. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. Hála az agykontrollnak. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. tanuljak meg együtt élni vele. hogy most fordul be a sarkon. Elég lehangoló látványt nyújtott. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. Azt mondták. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. mint a mutatóujjamon a köröm.

pontosan úgy. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk. Szóltam a szülôknek.” Érdekes. Éva. mi a férjemmel pedig mentünk tovább. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. ülünk a kocsiban. hogy a gyereknek segítségre van szüksége. Minden területen. majd együtt jönnek haza. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. tehát él. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. Ennek ellenére gyakoroltam. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. ahogy programozáskor elképzeltem. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. Meg kell vallanom. – Ôk akarják. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. Gondoltam. és elôször is megállapítottam. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. hogy együtt jövünk haza. egy másféle egészséget.Otthon a szintemre mentem. Beköltözött hozzánk a derû. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. megteremtett egy jobb. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. hátul a két szülô. Naponta 3-szor. s közöttük a gyerek. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. mint amit korábban ismertem. hogy itthon mindenki várja. hogy tombol az influenzajárvány. magam sem tudom miért. minden ügyünk egyre jobban alakul. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. elmondtam a szülôknek. én pedig programoztam. Elképzeltem. és azt is. hogy a Batthyányi térre kell mennem. akik 53 . amikor otthon beszélgettünk. a gyerek is akarja. „csak” az egész életünk vált csodálatossá. még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. de úgy éreztem. hogy jöjjenek velünk. Felutaztunk. Ezt. Fájdalmam csökkent. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. Éjszakánként üzentem. a nyugalom és a növekvô bôség. Nappal elképzeltem. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren. ha az állapotom nem romlik tovább. igaz bátortalanul. 4-szer mentem szintemre. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. azzal a nem titkolt céllal. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. Nappal vizsgálódtam és programoztam. Én mára moziba készültem. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. már az is eredmény. Ezt a dátumot csak azért írom le. hogy élénken ver a szíve.

Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. Hibáimból tanulok. kékesfehéres. de talán nem mertem elhinni. Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. Ekkor „elszakadt a film”. s egyre jobban. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. hogy: „No. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe. Elképzeltem. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. A képernyô sötét lett. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel. az a saját. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. hogy hajnalban. Azóta valóban egyre jobban vagyok. pozitív gondolkodású ember van együtt. s én elaludtam. A korábbi problémáim feladatokká változtak. kellemesen meleg. s most visszahozzák. lemérjem. hol tartok. „egyetemes anyag”. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. hogy létezik a „közös tudat”. kikocsikázták magukat. Nagy élmény volt számomra. hogy milyen az. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. ám mégis része annak. ha sok. különleges tengerben. a gyomromat beszûkítettem. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert. sem másokat. illetve csepegôre állítottam. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. Nagy élmény volt megtapasztalni. Az biztos. A. habfürdôvel teli vízben úszkálnék. Kiderült. Nagyon könnyûnek éreztem magam. hogy amit eddig elértem az életemben. Gondoltam. Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. és minden hullám egy-egy ember. könnyû. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. mintha kellemesen meleg. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. Végezetül meg kell vallanom. de világosan éreztem jelenlétüket. Egy voltam az egésszel. már-már olyan közel.. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni. itt az alkalom. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. Csodainjekcióim. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. Természetesen elmentünk a rendôrségre. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. Úgy állok hozzá. Testünk maga volt az egész teret betöltô. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. hogy én nagyon örültem az eredménynek. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét.. mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. talán ahhoz hasonlíthatnám.csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. Nem láttam magamat. Gondoltam. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 . Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen.. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. F. lássuk. eredményeimbôl pedig erôt merítek. Valósággal érezni lehetett a teremben. majd felütöttem. hogy szinte láttam a benne ülôket. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet.

Gyakran mondogatják. figyeljek jobban másokra. amit magamtól is tudtam. Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. mert munkát hoznak. (A vér vasszintje 4. Azt mondják. Sötétséget. Ezután jöttek a granulocyták. Kecskemét 55 . meg tudja csinálni a feladatát. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. hogy fel kell kelnem. F. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. Pár perc múlva csengettek. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. A vörösvértesteket feltartóztattam. kedves megjegyzéseket tesznek. Megérzik. jött az ügyeletes autó. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem. mert álmos voltam. Elôször roppant mérges lettem. Anikó. hajnali 3 óra volt. Nem akartam.Éjszakai ügyeletben megéreztem. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. 10 perc múlva. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. Elképzeltem. de aztán gondoltam egyet. mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. Igen erôs érzésem támadt. hogy nem volt köpetem. A váladék úgy eltûnt. Orvosom azt mondta. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. piros szívecskékkel. kb. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie. alfába mentem. hogy a jó hangulat belôlem árad. és mivel éhesek voltak. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. Érdekes volt. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre. ám sokkal inkább az a baj. oldott légkört teremtek magam körül. magammal elég alfában foglalkozni. de én ezt nem vártam meg. Hiszed vagy nem. nagy fehér madarak képében. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket.5 µmol/l volt. Kb. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. Ha jól sikerül a programozás. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. látszólag semmi különöset sem teszek. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. Fénysebesen a laboromba vittem. felcsipegették a baktériumokat. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. 6 hétig nem dolgozhatok. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. és szubjektív kommunikációval üzentem neki. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem. hogy legyek nyitottabb. hogy ki kell nyitnom a szememet. Nekem ez azért nagy élmény. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. A tanácsadóim is sokat segítenek. pedig én nem jópofáskodom. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. csak én. hogy mitôl. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. hogy kevés a türelme és az önbizalma. hogy kb. és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki.

hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot. hogy olyan szerv- 56 . Arra vártak. s úgy tûnt. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. A tanult módon kinagyítottam a képet. ez nem normális. Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. vagyis mikor hal meg a nô. s esettanulmányt végeztem az ügyön. Hiába kapcsolgatja. nem hitt a szemének. de hát ez az igazság. és egy farakás tövéhez szaladt. Alfába mentem. Az orvosok is lemondtak róla. Gyakran elôfordul azonban. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak. hogy teljesen jól érzi magát. és vizualizáltam. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. Súlyos állapotban lévô. így csak ki kell javítanom. ez nagyon kegyetlenül hangzik.) Azóta is alkalmazom a képet. amit már megállapítottak.. Szolnok Elveszett a sündisznónk. ahol láttam. Tudom. Alig telt el 1-2 perc. hogy mikor „ürül meg a hely”. azzal a hírrel fogadtak. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. Néhány szabadnapot töltöttem otthon. Több szerve is károsodott. amit egyébként csak péntekenként kap. és haza akart menni. alig volt már mûködô veseszövete.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott. hogy sajnos elromlott a tévé. mondja.. ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe. ami itt folyik. Férjem nem hitte el a történetet. Kijöttem szintemrôl. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. s Marina futott a tányérjához. Azt mondta. azt mondja. s amikor legközelebb dolgozni mentem. Ez egy „baromság”. Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket. Azonnal átmentem a másik szobába. a macskának. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. Férjem teljesen paff lett. Az is érdekes. A cica azonnal nekilódult. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. hogy a cica eszi a húst. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. a bal oldalon. hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. Beáta. amit az orvosok csinálnak. nem reagál. Ôszintén szólva én is alig. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. s kiderült. amibôl egyre több gond fakad. A fônôvér ideges. ha ez igaz. Vizualizáltam magamban a jelenetet. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. s ezt a férjével is közölték. majd átmentem a másik szobába. mert olyan nincs. mert a laborosokat okolták. ahol külföldön dolgozom. éppen ott. ahol a süni pöfögött. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. hogy az asszony hazamegy. hogy elszakadt a vezeték. majd azt. hogy egye is meg az ígért marhahúst. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. hogy mit láttam alfában. terhes nô került az osztályra. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam. Elmeséltem neki. s azt. mûvesével tartottuk életben. volt egy piros és egy kék vezeték. hogy keresse meg Mukit.

károsodás nyomára jutok. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. egy szóval élvezem. akkor is. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. Állapota napról napra rosszabbodott. fantasztikus energiát. nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. hiszen nem is tudnak róla. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. aminek következtében bal oldala lebénult. Bátyámtól. Visszatért az életkedvem. és jól tudok aludni. életörömet. hogy az teljesen elmúlt. Ekkor teljes depresszióba estem. tornázom. segít rajtam. Nagyon izgatott a téma. és nagyon szeretik Relax Manót is. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. amelyek hízlalnak. F. és abban a pillanatban a 57 . Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. és jó irányba terelem gondolataimat. kitisztítottam a pajzsmirigyet. Erre külön nem programoztam. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. ha nem voltam éhes. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. Krónikus hátfájásom. nap elkezdtem a meditálást. amit az agykontroll adott. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. nem keseregtem. ami a sok. boldogságot. amirôl a kórlapban nem esik említés. Azt is elhatároztam. 5 és 10 évesek. hogy nem sírtam. aki Szegeden él. Meg is lett az eredménye. Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. elképzeltem. ami erôs megfázásból maradt vissza. teljesen megszûnt. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. Ez a könnyebb. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni.. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. Két éjszaka elolvastam az összeset. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. ha komolyan veszem. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. ami nagyon zavart. s pontosan úgy nézek ki. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. hit és vágy tölt el. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. vagyis a csodálatos nyugalmat. és agylágyulása lett. hogy rendbe teszem az életemet. A 3. több héten keresztül elképzeltem. amitôl csak a kilók szaporodnak. hogy most is ilyen vagyok. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. Határtalan szeretet. pedig már a beutalóm is megvolt. hanem megbékéltem sorsommal. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. Fölemeltem a fedôt. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. ami örökre elvitte. sokat hallgatok zenét. tudtam. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. Bánatomban ettem. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. és elhatároztam. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. s már nem fulladok. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét. Ezeket a képeket naponta 3-szor. a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. hogy megfulladok. E. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. mert állandóan úgy éreztem.

mert 3 helyen megcsípett. Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. Aztán elképzeltem. és jó mélyen ellazultam. és belenéztem a tükörbe. s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. Mondtam a sógornômnek. Teljesen odavoltak a csodálkozástól. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. Megkértem rokonaimat. mehetek az ügyeletre. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. hogy van. hanem egy baráti látogatáson. halványzöld élet vizébe. de megegyeztünk. 58 . Ma már teljesen panaszmentes. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. Demis Russos és Barbara Streisand. hogy na. leültem a fotelba. s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. Nem itthon. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. s bekenték hûsítô. teljesen megváltozott az életem. s kértem rokonaimat. hogy önálló életet kezdjek. hogy siessünk haza. Mindig azt válaszolta. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –. Vigyáz a táplálkozására. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket. és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. ám fôleg azért. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. hogy egyre jobban. Én akkor. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. kamillateával kezeli a végbélnyílást. levettem kezeimet a nyakamról. hogy ô is tesz a cél érdekében. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). Gondoltam magamban. Behunytam a szememet. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. Ezt 10 alkalommal ismételtük meg. hogy amikorra kinyitom a szemem. hiszen rengeteg tennivalóm volt. Gyász nélkül telt el néhány hét. Szegeden történt. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. Amikor meghalt. Alig hittem a szememnek. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. munkahely. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. édesanyámmal és öcsémmel éltem. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását. vagy talán több is. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. hogy ne siesse el. A laboromban gyógyítottam. Mohácson. biztosan leégett a nyakamról a bôr. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. Már másnap beköltöztem a lakásába. Édesapám a nagypapámmal élt. külön lakásban. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. Nagyon fájt. a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról.forró zsír a nyakamra fröccsent. és meditálni is fog. mely szökôkútszerûen csörgedezik. Én azt ajánlottam. Szüleim elváltak. fehér folyadékkal. Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. Temetés. A laboromban már várt két tanácsadóm. Éva. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. s azonnal feldagadt. mert épp elôzô nap dobtam ki. berendezkedni egy új. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. hogy meg kell mûteni. sokkal magányosabb életformára.

Nem tudtam. célcentrikus ember vagyok. dr. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. kiket kérek föl erre a tisztségre. hol a gond. Igaz. csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. azt is felszínesen. amikor Mohácsról hazahozták. Programozásom célja a talponmaradás volt. és szinte mindig olyan érzésem támadt. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. ami történt velem és családommal. hátha segít. ami ekkor elöntött. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. Nem léteztek határok. próbáljam meg. ahol ô élt. már nem létezik. gyógyszer nélküli alvást. pszichiátert keresett nekem. hogy ô a fizikai létben. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. én természetesen elôre elterveztem. hogy ô lesz a tanácsadóm. Amikor tanácsadókat kellett választani. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. és azt sem tudtam. hogy addig nem lesz belsô békém. dr. ez nekem rossz. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. negatív érzelem. s én egy kicsit megnyugodtam. ebben a dimenzióban. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. hogy bárhol vagyok. Teltek a hónapok. ott minden róla mesélt. amíg az aput el nem engedem magamtól. Nem utasította el. akik hasonló helyzetbe kerültek. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl.L. hogy álmaimnak üzenetértéke van. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. Bruce Goldberg: Elôzô életek.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. Edith Fiore: Nyugtalan holtak. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. 6 hét táppénz következett. miben utazott el. s így egyre jobban hiányzott. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. Nagyon gyakran álmodtam vele. ezt az egész helyzetet. hogy édesapámat miben temettük el. és közölte. 2-3 órát aludtam éjszaka. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább. – Rendszeresen programoztam a mély. miért kínoz. nyugodt. Anélkül. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. Rendszeresen relaxáltam. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. bárhová néztem. Domján Lászlótól kértem segítséget. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. D. Elég nyughatatlan. bármennyi idô is telt el. Kivéve a fônöknômet. korlátok. A legnagyobb meglepetés akkor ért. (Ma már a Létközt is mondanám. Biztatott. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. és szó szerint „elzavart” hozzá. világossá vált számomra. Jankovich István: Túléltem a halálomat. nem nevetett ki. de érzelem! Amikor erre rájöttem. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. Kínoztak az álmaim. jövendô életek. meditáltam. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. Átöleltük egymást. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk. Megértettem. mert nem én azonosítottam. kíváncsi. Hiszen abban a lakásban élek. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. mégsem bizonyult haszontalannak. amiben nekem tanácsadóként megjelent. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. Agykontrolloktatómtól. Napközben fáradt. hanem mindenkinek. Kiderült. fásult voltam.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. Már megértettem. Meglepetés ért. ami egyre jobban fájt. hogy tudtam volna. 59 . hogy nem értem a halál fogalmát. ez a kincs már az enyém. Zavart. Más mindenki hitt nekem. Nem volt halál.

A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. évében járt. Hát ennyi egy most 24 éves lány története. ezt köteles vagyok tudomásul venni. és ne tartson nagyképûnek. hogy elfogadom a másságukat. emiatt a mûtétet el kellett halasztani. de ezek ma már nem a fájdalom. Most megtettem. – Sokszor néztem édesapámról videót. a mai napig elérzékenyülök. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. fényképeket. Fekete Marianna. illetve a búcsúimát mondjuk közösen. Arra is. Én közben teljes mellbedobással programoztam. hogy számára mi a legjobb megoldás. hogy ô is egyre jobban legyen. mindenben segít. mert mások mint én. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. És miért? Mert más vagyok. amit ne érhetnék el. epeköve volt. amíg félelem élt bennem. magnóra mondtam. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. hogy zseni vagyok. A gyógyulás azonban csak nem jött. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. Elmondtam. hanem a boldogság könnyei. s egész életében makkegészséges volt. Minden ember tudja. de még csak javulás sem. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. de nem bánt. Ha ô akart. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. naponta 3-szor. és tisztáztuk. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. s nem pedig cél. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. Csak az megy el. És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. egyedül nem mertem laboromba menni. Elmondhatom. szép sikerek tulajdonosa lettem. Sôt. fájdalmat nem okoz. 48 db kô került ki belôle. Ôk is zsenik. kiegyensúlyozottnak érzem magam. Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. ha az üdvözlô. és feltétel. – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. hogy hiába. hogy itthon. – Írtam egy levelet édesapámnak. – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot. Azóta boldognak. A zseniségem abban rejlik. melyben hittem is. mint a többi ember. Mint késôbb kiderült. s találkozni Vele. késôbb egyre könnyebb lett. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. Addig hallgattam ezeket az állításokat. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. Tudtam. hátha segít valakinek. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. Ekkor ô a 78. Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. megtöltött egy kisebb zacskót. aki menni akar. de rájöttem. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre. hogy ô a tanácsadóm. és naponta meghallgattam. Persze agykontrollal. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat. Igaz. Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért.

hogy nem lehet megmenteni. A külsô leírása nagyon jól sikerült. Kitûztem magam elé egy célt. hogy tanulhattam a halálából. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. az mindenkinek jó lesz. akit szeretek. idôvel kisimul a víz. hogy visszaszerezhessem azt. Ezen bárhogy akartam is. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. Ennek köszönhetem. Egyszerûen nem értettem. vágytam és elvártam. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és azt hittem. mint én. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. Hát feküdjünk a hullámok hátára. amit ez okozott. Fôleg nekem. akkor 61 . és égô vörös a nyelve. hogy jó irányba visz. igazán. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. s mondhatom. Megpillantottam. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. és én tehetetlen vagyok. és hagyjuk. hogy fekete a torka. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. ha ez néha fájdalmasnak tûnik. hol beteg. Aztán szörnyû volt nézni. szinte remegett a hangja. hogy miért adott ilyen alanyt. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. hogy meghaljon. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. Lehet. Ô bevallottan nagyon izgult. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. hogy az agykontroll valóban mûködik. ha ô meggyógyul. Mást szerintem nem is tehetünk. Hát nem volt annak semmi baja. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. hogy neki még élnie kell.ta. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. hogy olyant akarok. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. mennie kellett. aki tudhatja: Istenre. izzadt. de azt eldönteni. Isten akaratában. Kezdtem keresni. amit mindenáron el akartam érni. Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. és ha nem félünk. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. amit nem lehet. hogy furcsán hangzik. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. sôt. Csak egy kis idôhúzásra futotta. így lesz jó mindenkinek. Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. még akkor is. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. Késôn jöttem rá. az egyetlenre. Pedig hittem. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. nem változtathattam. leírni nem lehet – megélni kell. Minden családtagom biztosra vette. Újra és újra nekifeszültem valaminek. Ekkor még nem tudtam. hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. ez meg sem fordult a fejemben. nem tudjuk. mert azt hittem. ahogy azt kell. és sok szenvedésre. hogy miért nem mûködik az. hogy vigyen az ár! Higgyük. Egyszerûen nem akartam engedni. hogy el tudtam hinni. Számomra a legfôbb konklúzió. Bízzuk ezt „szakemberre”. mégpedig jó szándékkal. Fekete Szabolcs. de nekem sokat jelent. és megköszöntem neki és Istennek. amit le kellett gyôznöm. hogy szélmalomharcot folytatok. hogy igazán mi a jó nekünk. Meghalt. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. Kérésére én próbálkoztam elôször. sokkal jobban dönt.

hogy a 2 éves. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. a füle vérzik. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. Eltöltött a nyugalom. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. Addig vizualizáltam ezt. a saját korosztályát is kerüli. Irány vissza alfába! Elképzeltem. Aznap békésen ebédeltünk. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. S mire az 500. Egyik délelôtt kavarom a rántást. hogy végezz el 500 esettanulmányt. nincs a gyereknek semmi komoly baja. intelligens ember. gondoltam megnézem alfában. s mindennek az a kiváltó oka. és nézegettük a kertekben a virágokat. csak nagyon gátlásos. de én mögötte állok. Lánya született! 62 . Valójában tud beszélni. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. de sikerült elkapnom. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. amíg teljesen meg nem nyugodtam. rózsaszínû masni. amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. hogy ezt a pillanatot megússzuk. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. határoztam el. De mielôtt elindulnánk. mehetünk az orvoshoz. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. Gyorsan elôkerítem az apját. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. A visszajelzéskor társam elmondta. Nem bír beszélni. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. Megijedtem. hisz annak nem ott volt a helye. A gyerek ordít. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. Igen. után kezdtem elhinni. s két kézzel. Nem pörög a nyelve. A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. de minden gondjának ez az oka. szétszedett egy addig rendkívül masszív. én ezt megteszem. Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. Azt tanultuk. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. valóban rendkívül gátlásos. s akkor már biztos lehetsz magadban.-hoz értem. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. értelmes. de az is segített. Kb. hogy ez nem valami múló illúzió. több iskolát is végzett. José Silva azt tanácsolja. macskákat. de a dobhártya ép – láttam képzeletben. kutyákat. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. a fûben hever egy halott csecsemô. golyós számológépet. A diagnózis pontosan az lett. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. megnézem alfában – válaszoltam. Jött is rögtön a válasz: – Nem. Na jó. visszahúzódó. éppen megbillen. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. És ekkor szinte zúdultak a gondolatok. Máig sem tudom. rohanjunk az orvoshoz. a 100. Az elsô eset volt. A riadalomtól teljesen kizökkentem.

Teltek az évek. az elképedés óriási. váltakozva.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést. nagyon aranyos. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No. de mozdulatlan baba. hogy mi okozhatja a tüneteket. akkor már nem élt. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. Repül az ing. mi okozza a panaszokat. felsô rész és hozzá való sapka. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. mint a gyereken. hogy a 3. hogy vannak. jobb életet keresni. csak 2-t. s így végig. közben rúgja le a cipôjét. most már mondd meg azt is. Az elsô elképedés után kuncogok magamban. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. válasz jön. hogy útban van az újabb baba. A válasz mindig az. de semmi rendkívüli sincs a látványban. rajta egy szép. Azt mondd meg. hogy néhány csigolya. Végezetül egy szép gyógyulási siker. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. Tényszerû valóság. Nézem alfában. Sokszor kérdezem. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. pláne nem feketét. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. érdarab felszívódott. Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. hát nem látom a 3 eret. A 3. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik. No. A környezô erek vették át a funkciót. Hû. hogy mi a bajod! Itt a bajom. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. eltûnt. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. hol lehet? Bárhol keresem. nincs.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. kezdett panaszkodni. 1 m átmérôjû. a nadrág. jellegzetes formájú sapka. majd villámgyorsan vetkôzni kezd. Félidôs várandós rokonunktól jött a hír. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. a zakót. Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. de alfában idônként megnéztem. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. akinek 63 . Az az igazi apa. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. kivizsgálják. hogy nincs meg a 3. de add meg a címedet. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. szépen öltöztetett. egybevetik a régi és az új felvételeket. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. Látom. aki egyenruhát visel! – mondtam. Szépen rendbe jött. Levél ritkán jöttment. Ledobja a nagykabátot. Meg kell mûteni. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. kiáltja. csak éppen nem bírták a strapát. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk. majd megírom! Otthon megnéztem alfában. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában. A földön szalma. kb. csak éppen valami szokatlant érzek. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. fekete kendô a fején. Ismerôsünk hitetlenkedett. felsô rész. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. hogy szakad róla a veríték. ismét kórházba kerül. a gyermek kezét fogva. köti ki a nyakkendôjét. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. infarktus után mûtötték. Egy alfatárs megkért.

hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. az elsôk között. mert éreztem. de ez már minimális. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni. Bíztam az agykontrollban. s megtehettem. kennek rá mindent. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. Fantasztikus érzés volt. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. – Hadd kérdezzem meg. meséld el. A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását.. apránként. egyszerre mind a 8-at. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult. hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban.. – Mennyi ideig programoztad. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. Pontosabban szólva elégettem ôket. Húsz éven keresztül éltem így. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. de a megvalósítása igen egyszerû. mint az épen. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. Gyógyítani kezdtem alfában. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. Képzelheted. rövidebb lábúnak láttam magam. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam. akkor menni fog. – Figyelemreméltó és tanulságos. de semmi nem használ. A tünetek csak szaporodnak. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. és nem voltam túl fáradt. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. és hiába igyekeztem. hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. Másfél évig reggel. mert jól mutatja ez. Lelki szemeimmel görbének. este. Orvostól orvosig viszik. szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. hogy képes vagy segíteni. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. délben. képzeletben már kissé szebben jártam. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. Ha éjjel fölébredtem. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. milyen szag lengedezett napokig a házban.

és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le. Szerintem egyedül is remekül lehet.. ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni.. hogy egyedül is remekül megy. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem. ma teljesen egészségesnek érzem magam. De nem csak én vettem észre a változást.) 65 . mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. – Igen. Óvónôként dolgozom. amikre nem is mert gondolni. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk. Eseted is jelzi. hogy olyan információk is elôjöttek. Most végre megtudtam. akkor is programozok. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy.. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni. Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. – Nem. és döbbenetes. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. és utána gyógyítom magamat. Fájdalmakat. Egy idô múlva érezni kezdtem. vérzéseket szüntettem meg. és délután. olykor kombinálva a két módszert. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. milyen egészségesnek lenni! Igen. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. ahogy olyan csodálatosan járok. amik mind növelték hitemet. Sokan azt mondják. én is ezt tapasztaltam.. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás. mégis igaznak bizonyultak.. A tanfolyam óta megérzem. Hozzáteszem. másként járok már. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. én úgy csinálom. Egyik orvosrokonom. hogy zergének képzelted magad?.. – Az étrended nem változott attól. s láttam magamat lelki szemeimmel. és azt hiszem ez is hozzájárult. mint egy zerge. amikor a gyerekek elalszanak. de melegen ajánlom. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. Vizsgálok. hogy mennyire szilárd az énképünk. hogy mennyire az. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. Az „én beteg vagyok”. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. problémás eseteivel sokszor megkeres minket. boldognak. nem! Csak a járásom változott. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki. hogy könnyedebben. de tapasztalatom azt mutatja. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. Én tudom.

de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. akciós árakat hirdetve. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. hanem virágot és hálát hintettem. A házasságom tönkrement. és mi a szag.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. de az is siker volt. Úgy éreztem. most már tudom. Büszke vagyok rá. Érzelmileg feltöltôdtem. Lehet hogy sokan azt mondják. s ráadásul egyfolytában betegeskedem. hogy a munkában sem sikerül semmi. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. Energiám kifogyhatatlan. Az agykontroll számomra életforma lett. A legnagyobb örömöm kislányomban van. s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. nem befolyásolják a jó kedvemet. s ismét tudok segíteni másokon. Úgy láttam. hogy csak felelôsségem van. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. nem véletlenül. Állandó kétségek között ôrlôdtem. amilyenrôl eddig csak álmodtam. olyan fejgörcsökkel. Újra boldog és egészséges vagyok. szakember. Egyébként gyógypedagógus vagyok. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. Fischerné Kovács Aranka. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók. Ma már gimnazista. állandóan tanulok. jogom semmi. hogy néha elájultam a fájdalomtól. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. hogy mi az illat. mi már nyertünk. Ekkor került kezembe. s ráadásul semmire sem vagyok jó. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. hogy megtanulhattam. Ma is vannak súlyos nehézségeim. 66 . hisz csôdöt mondtam mint anya. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. Késôbb már nem akciót hirdettem. Akkor azt gondoltam. hogy mertem lépni. Gyötört még isiász és lumbágó. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. depressziós és introvertált voltam. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. feleség. hogy mit jelent nevetni. Nekem siker. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. A 2. az Agykontrollkönyv. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni. szokványos tucattörténet. A nyáron volt az esküvônk. leggyönyörûbb meditációnak. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. Újra türelmes lettem. én kezdtem elfelejteni. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. hogy komoly bajban vagyok. hogy ha csak a fele igaz annak. Hálás vagyok. kislányom kínlódott. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. mert sok szeretet és kitartás van benne. állandó migrénem. és én egyre jobban a vevôket. Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. hogy családom minden tagja. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. szeretik a boltunkat. A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. Arról álmodni sem mertem. Boltom Horvátország határán van. amit a könyv ír. A munkámban is újra örömet találok. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem.

ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. A mûtét jól sikerült. Két nap múlva átjött látogatóba. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. és láss csodát.–né S. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. és állandóan fájdalmak kínozták. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal. szegény nagyon sántított. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. akivel nyak. s ô egyre jobban érzi magát. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral. Gyógyítottam más betegségeit is. gyors léptekkel ment. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. valóban talál is. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. azt most képes vagyok feladatként kezelni. de azóta sem remeg a beteg feje! F. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. Késôbb az is kiderült. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. mint eddig egész évben együttvéve. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún. de ma többet magyarázott. szinte minden szavát megértettük! F. hogy az optimális idôpontban ébredjek. aki keres. És képzeld.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. Leírok néhányat.és csípôtornát végeztettünk a beteggel. Rosszul forrt össze a csont. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat. oda nem való anyagokat. Elmondhatom. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom. 50 év körüli. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. Kati. Átmentem hozzá. hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. Azóta is egészséges. Ez éjszaka egy kb. és elmeséltem neki. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. hisz saját érdeke is az. Nem csoda. határozott. 10 perces mûtét volt. hogy a vérnyomása is normalizálódott. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. és megoldásokat keresni rá. Másnap feltették a gépet a fiúra. Úgy gondoltam. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. Zita 67 . Szuper ez a Benton doki. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes. Programozásunk hatására javult a kislány állapota. Hitt nekem. Ezek végeit lecsipegettem. A Honvéd kórházban operálták. Halmozottan fogyatékos. és a fülzúgása is elmúlt.

amely lehet angiomyolipoma. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. Teljesen elkeseredtem. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. hogy még ezek után sem estem kétségbe. márciustól decemberig. Megtaláltam! Olyan munkát. december: „Jobb vese normális. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. Jöttek is szép lassan a sikerek. amikor felébredt. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. merészebb. s éjszaka azt üzentem neki. amire igazán vágytam. Hittem magamban. naponta. F. azzal jött oda hozzám. Másnap reggel. de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. A valóságban is pontosan így történt. Amikor 2 éves lett. az Onkológián. A tanfolyamnak köszönhetem. Kislányom már 5 éves. ez nem lehet igaz. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû.” 1993. nyugodtabbá. A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk. hogy ô már nagylány. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy aludja át az éjszakát.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el. tehát tömör) képlet látható. osteomát találtak. azt gondoltam. hogy az Expressz újságot böngészem. ami meszesedést. hogy legyen bátrabb. kissé szabálytalan kontúrú. este 30–35 percig. Akkoriban váltam el. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. hogy ennyi bajom legyen. hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. Egyik éjszaka azt álmodtam. A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot. meg kell mûteni. A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. egyértelmûen megerôsítették. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. önállóbb. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . s azt mondták. kopást jelzett. lemegy a boltba bevásárolni. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. kiegyensúlyozottabbá váltam. Kitartóan programoztam érte. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt.Megszületett már a gyermekem. Nyaki gerincfelvétel is készült.” 1993.

amint húgom kétségbeesetten sír. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. június 1ét. és kimondhatatlanul boldog vagyok. mert újra dolgozhat. Május közepén közölték húgommal. Naponta 3-szor fél órát programoztam. és húgom. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. energetizált vizet. hogy boldogan mosolyog. majd darabokra törtem ezt a képet. hogy ezt soha többé ne lássam. de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. 69 . Ettôl kezdve mindig mosolygó. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem. hogy visszamenjen dolgozni. gömbölyû daganatot. Ültem a padon. Én meg csak röpködtem örömömben. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe. majd letöröltem. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt. úgy. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. F. Üzentem húgom fônökének. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. hogy június 1-tôl dolgozhat. hogy az elváltozás eltûnt. Ezt kb. Az történt. Már fél éve kísérletezett. és ahogy közeledett a 3 óra. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. hogy beszámoljon a meglepô változásról. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. és utána viszem a két leletet az Onkológiára. és teljesen lázba jött. s ideiglenes munkát ajánlott. s azonnal elfogadtam. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. feltette a két képet. 3 hónappal ezelôtt. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. 3-szor ismételtem meg. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. Nagyon boldog voltam. Azonnal áttelefonált a gégészetre. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. hogy hallgassa meg kérését.meditáltam is. Nyakcsigolyáimat pedig kis. Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. hogy soha többé ne jöjjön elô.

hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. s már ment is érte. annak ellenére. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt. Éva megnyerte a fôdíjat. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot. igen nagy örömömre. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár. Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával.A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. az tudja. nem bántam meg. Konkrétan: 101 kg voltam. Remekül szórakoztunk. s észrevettem. Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül. Pedagógusként dolgozom. A tanfolyam elvégzése után. valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. sajnálkozva tekintett rám. vagy csak minimálisan csökkentették 70 . Aki hallott már e betegségrôl. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. fülig pirultam. Pl. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. úsztam a verejtékben. hogy egyébként komolyan készültem az órára. Elhatároztuk. de ezek nem. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. sôt még akkor sem. nem jövök már zavarba.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. ha több kollégám is beül az órámra. Például türelmes és megértô lettem. díj. Másnap hallgattam a rádiót. mert olyan allergiás roham jött rám. Közben rengeteg gyógyszert szedtem. és nagyon tetszik ez az életforma. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot. s most 80 vagyok. Boldogan vettem tudomásul. Ugyanez volt a helyzet. válaszoltam. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével. hogy mi nyerünk. hogy fölvettek a fôiskolára.) Hát ez már túlzás lenne. elhagytam a rossz szokásaimat. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. injekciókúrákra jártam. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. hogy aki csak meglátott. 1995. kerestem a szavakat. illetve a penészgombákra. kitûnô eredményeim vannak. Meggyógyítottam egy barátomat. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. Köszönöm a szerzôknek a könyvet.

Aztán eljött a kis érettségi napja. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. Amikor kiszólított a tanár. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. s mondják. Állandóan arról álmodoztam. Állandóan fogyókúráztam. mint ahogy számítottam rá. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. Ettôl kezdve. hogy fogytam volna. Láttam magamat. a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek. hájpacni lány vagyok.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. amikor már ilyen leszek. mindenki azt mondta. a kihúzott tételt tudom. Budapest 71 . s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe. 2. ahogy dicsérnek az emberek. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. egyre jobban híztam. ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. Budapest 17 éves. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. Sokat készültem a vizsgákra. hogy 55 kg vagyok. nálunk ragadt. ha találkoztam ismerôsökkel. amit húztam. Szinte hallottam. hogy milyen jól nézek ki. meg sem kellett szólalnom. (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül. és ahogy ez lenni szokott. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. bár enyhébb formában. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. és már nem zavarnak a pollenek. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. 85 kilós. hogy napközben többször fölvegyem. Azonnal megvettem a hosszú. Most harmadikos gimnazista vagyok. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. Évente jártam vizsgálatokra. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat. Teljesen nyugodt voltam. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam. Elképzeltem. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim. hogy M-es méretû ruhát hordok. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. fehér. kiscicaként igényli. és roppant ösztönzôen hatott rám. vagyis 30 kg-ot fogytam. bárhova elmehettem. gimnazista. feszülôs nyári ruha van rajtam. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. s nem kell többet bô ruhákban járnom. fehér. és nem blokkolok le. naponta 3szor programoztam. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. Azóta is tartom az 55 kg-ot. Programozásomnak meg is lett az eredménye.panaszaimat. a bal alsó sarkába pedig. ahogy napozok. elszállt minden félelmem. és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. amint hosszú. feszülôs nyári ruhát. magyar irodalomból és nyelvtanból. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem. foglalkozzak vele. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. s ahelyett. Gabi. Megsajnáltam. ami megerôsíti immunrendszeremet. adtam neki enni. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. hogy sovány és csinos vagyok. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. mert elolvasta a piszkozatomat. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam.

a személyes névmásokat. autót vezettem stb. közös programokra hívták. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. hogy operáljanak-e vagy sem. s amikor a nyaralóba értünk. Próbáltam elmulasztani. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak. elindultunk. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. Anikó. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. Korábban 3 évig észre sem vették. Most is elaltattak. Pl. Mérete az évek alatt nem változott. Asztmás rohamokat kapott. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6. Azonnal elkezdett programozni. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. legalább naponta 2-szer. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. Gál Mihályné. és ott visszamondják. Tökéletesen sikerült. de én azt programoztam. és szorgalmasan. hogy méhemben mióma van. sem az alakját és a társait illetôen. pihentetô alvásból ébrednék.és részes esetet. nap reggelén távozhattam. de már elkezdtem a 4. A tanfolyamot követôen. A fáradt. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani. a ciszta pedig elmúlt. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. Törökszentmiklós 72 . hogy mégis megoperálnak. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. így remek lazító gyakorlat is. így orvosom mûtétet javasolt. Most már mer felelni a tanárnak. 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. December 6-án feküdtem be a kórházba. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése. szinte próbaképpen. szeretettel vették körül. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. Kígyós Éva. Nagyon szeretik az ilyen órákat. Aztán – talán azért. hogy „baj” van. még ott is megismételte. tárgy. Természetesen itthon sokat pihentem. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. hogy úgy ébredjek. tehát elég volt csak rágondolnia. osztályos gyerekeimmel is. osztályban végeztük. már az is negatívan hatott. mintha mély.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. hogy a mióma kisebb lett. Hirtelen nem tudták. s 10 éve kiderült. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. nagy sikerrel alkalmazom dr. de novemberben rendellenességek adódtak. 3-szor programoztam gyógyulásomat. Napközis nevelôként. Leleteim tökéletesek! G. 2 alkalommal is. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. akkor azonnal agykontrollozott. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. s nem zavarta semmi. 48 éves vagyok. az önálló tanulás motiválására. az alany-.

Ezután kijöttem szintemrôl. hogy fájdalmai csillapodjanak. hogy jó lenne. Lejegyeztem az álmomat. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. A tanfolyam 3.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. az újdonsült laboratóriumomban. A jobb elülsô lábán. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. mert azt gondoltam. Azonnal laboromba mentem. hogy egy nagy. hogy vissza sem tudtam már aludni. ha megenné a vitaminokat. Szintemre mentem. s gyógyította az ízületeket. megköszöntem a munkájukat. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. ahol nagyon jól éreztem magamat. de mintha megérezte volna. napjának estéjén. már szépen jár. Elvittem az állatorvoshoz. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. a hangulata is sokkal jobb volt. 1 órán keresztül folyt a kúra. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. s napokig nem került elô. lesoványodva megjelent. A vitamint is 73 . A programozást abbahagytam. hogy feltöltôdjön. Amikor befejeztem a gyógyítását. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. azonnal távozott otthonról. Ez behatolt a csontokba. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. hogy cicám lábáról eltûnik a púp. Így a csoda folytatódott. hogy eleget dolgoztak. s kimentem megnézni. Gondolatban elmondtam neki. Elmagyaráztam neki. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. de csak forgolódtam. aki azt mondta. s megpróbáltam újra elaludni. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. hogy segíteni szeretnék rajta. Ma már alig tapintható az elváltozás. s gyógyítani kezdtem. De a csoda csak 3 napig tartott. s egyáltalán nem sántít. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. amikor fáradtan. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. s elbúcsúztam tôlük. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. Egyszer csak döbbenten vettem észre. mert csupa seb volt másutt is. Jól elbánhatott vele egy kutya. csillapította a fájdalmat. ha megengedi. Amikor már úgy gondoltam. s ezért úgy gondoltam. Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. s óvatosan behívtam a laboromba. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. gennyes seb alakult ki a farkán. Már éppen lemondtam róla. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák. kijöttem szintemrôl. és a jelek szerint nagyon fájt. mert több helyen is megsérült és vérzett. Apró szobrászokat fogadtam fel. Nagyon ügyelek az étkezésre is. s hamarosan lefeküdtem aludni. Szintén vele történt. teljesen meggyógyultam. s azóta is tart.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. elkezdtem gyógyításomat. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. teljesen rendben vagyok. reggel 5 órakor fölébredtem. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. Sebei már nem véreztek. mert nagy szüksége van most rájuk.

a nyugtatókról. s azt mondták. Ebbôl idézek. pedig igencsak volt közben idôváltozás. hogy tartsak termékbemutatót. tudni kell rólam. de 3 elôtt már dadogtam. kivéve egyet: a súlyom maradt. hogy akik régebben is ismertek. Fejfájáskontroll: évek óta tartó. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak. Életem minden területén megváltoztam. mert különben úgy meghízok. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. hanem olyan folyamatosan beszéltem. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. amire azelôtt még nem volt példa. Programozásom óta 2 hónap telt el. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. ahogy könnyedén mozgok. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. Azóta már többször is megkértek.azonnal bevette. Érdemes az állatokat is gyógyítani. hogy hagyjam abba. jobboldali. Olyan érzésem volt az elôadás közben. s a káromkodásról is. akitôl vette. A végén megtapsolnak és gratulálnak. frontérzékeny vagyok. nem jött ki hang a torkomon. Vettem egy kis füzetet. és életem azóta gyökeresen megváltozott. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. ami hatalmas változást hozott az életemben. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. aki orvos. Természetesen pozitív irányban. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. Siker sikert követett. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. amikor azt mondják: – Ha te tartod. akkor biztos szuper lesz. Ám a súlyom változatlanul maradt. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. szemész és belgyógyász is megvizsgált. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. abban a pillanatban. hogy mit szedek. mint egy disznó. és én csodálatos elôadást tartok. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Miután fônököm. vagy ami még rosszabb. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót. Még tartott a kezelésem. a keserû gondolatokról. ott és akkor. szeretgettem ôket. Korábban ideggyógyász. Jelszavam: mindig mindenem megvan. Könnyedén leszoktam a cigirôl. ami a boldogságomhoz kell. Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. mindenki rám figyel. amiket korábban nem is használtam. hogy én értek a legjobban hozzá. mintha valaki súgna. Helga. Remek érzés hallani. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. Nos. mélyen hatott rám. azt mondta. Nem hogy nem dadogtam. amikor nekem szükségem van rá. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. mert úgy látták. azt mondta. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. megtudta. és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. A kertész. Most már tudom. hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. hogy nyugodtan állok a pódiumon. Elmetükre-technika: barátaim megkértek.

A cigi sajnos maradt. amilyen vagy!” Gondoltam. amit jelszavamként említettem. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést. ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. amikor szükségem volt rájuk.. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól. Már rég meg akarta ezt köszönni nekem.. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. Elvittem hozzá az alfahangkazettát. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel. hogy felemelték a nyugdíját.próbálkoztam. Így hát gondolatban üzentem neki. s éppen akkor. azután taktikát változtattam. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag. hogy a megivott víz feloldja a hájamat. Semmi ötlet nem jött. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. mégis mindenki szerette. amit már 1 éve kért tôlem. Munka után meglátogattam az édesanyámat. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. amit keveselltem. Egy ideig ment is ez. de nem is törtem rajta a fejemet. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. Találkozót beszéltünk meg. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. Nos. Ekkor újabb ötletem támadt. az eredmény az lett. amióta feljárok hozzá. hogy „fogadd el magad olyannak. hogy minden diéta. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. amit a bacilusokra irányítunk. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre. Elôadás után. úgy éreztem. hogy honnan szerezhetnék pénzt. hogy feltétlenül telefonáljon. így az ahhoz használt vizet programoztam. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. Az akupunktúra sem segített. láttam magam elôtt. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. Ekkor eszembe jutott a nagymamám. ahogy hazaérkeztem. kissé kárörvendôen meséltem neki. 75 . de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. valamennyi baci halott lesz. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. Azt programoztam ugyanis. aki elmondta. majd végleg abbahagyta. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. Nap mint nap dúdolgatom magamban. akit imádtam. aki örömében. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. hogy ez egy lézerpisztoly. Mire lejár a kazetta. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. A következô történetem is az említett. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. s azt mondtam neki. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. és nincs telefonja. A nap bármely szakában is ittam a vizet. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. Napi 5-6 kávét ivott. hogy írnom kell egy meditációt. kedvenc mondatommal kapcsolatos. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. Közben kuncogva. 1000 Ft volt benne. s ahhoz már kevés volt az idô. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal. aki – szinte hihetetlen. hogy levélben értesítsem errôl. Éppen a hónap utolsó napja volt már. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. Szinte csak úgy viccbôl. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. És miután semmi sem történik véletlenül. ha már lefogyni nem tudok. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. és jól érezték magukat az emberek a környezetében.

Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. 180 fokos fordulatot tettem. vánszo76 . hogy a nap 24 órájából 8 órán át. hogy valaki megbántott. ami a célom felé vezetô úton elém került. töröld”. hanem szeretni. s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. annyi sem jött ki a számon. nem aggódni és nem bosszút állni. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám. 46 évig. bármilyen társaságban megfordulva. Ma már tudom. tapasztalatnak. hanem újabb lehetôségnek. ennyi tellett most tôle. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. Pedig a másik nem is tudott róla. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését. hogy megbántott. amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. Járjanak utána aggódásuk okának. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. hogy én haragszom rá. mert azzal úgysem segítenek magukon. Ma már az is bántja a fülem. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. hogy ne aggódjanak. azt sem tudta. de akkor annyira. Ma már életvidám. hogy ha kell. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe. vajon miért tette azt amit tett. azt sem tudta. A napokban egyik este felhívott a lányom. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni. s magamban azt gondolom. mert nagyon fáj neki. illetve velük szemben. hanem hogy „ó”. amit nyújtani tudott. akit szeretnek az emberek. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. ami meggyógyítja a Béci fülét. s mikor eljött „a pillanat”. hogy képes lettem volna meg is ölni. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. legyôzendô akadálynak. és másokat is arra ösztönzök. vesekövesség. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. kiegyensúlyozott. anginás szívpanaszok.. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. Ennek már 1 éve. addigra se láza. Elfelejtettem a gyûlöletet. Ha megbocsátok. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. Sôt. ízületi és gerincbántalmak. hogy „töröld. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. és belegondolok. Úgy érzem.. Nagyon büszke voltam arra. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. Próbálja ki valaki. Ha úgy érzem. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. Könyörgött az unokám. nyombélfekély. laza és boldog vagyok. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. amibôl tudom. pedig arra is büszke voltam.Kb. Régen úgy tûnt. és meg fog szûnni aggodalmuk. Önbizalmam megnôtt. állandó feszültségben tartom magam. mert. egészséges nô vagyok. ebben a pillanatban ez volt a legjobb. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam. nem azt mondom. egy szó nem sok. megérteni és megbocsátani. A bosszúvágy kihalt belôlem. Elég nagy változás ez ahhoz képest. hogy már nem is haragszom az illetôre. akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. s máris megértôbb vagyok vele. Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. ha valakire azt mondják. bolond. s lázas is. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. azonnal megbocsátok neki. és aki szereti az életet. s mire a kazettát végighallgattuk. bosszút álltam.

s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. mint annak elôtte. s hogy mennyit kell még tanulnom.. Érzem a fû illatát. csak valami idegesítô csivitelést. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon. akkor is csak krimit. Minden nap másmilyennek látom. szeretetet és óvást jelent számomra. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. Úgy örültünk egymásnak. hagyja el nyugodtan. csodás színpompáját. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. a fákra. hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. s ettôl még különlegesebbek lesznek. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. Most jöttem rá. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. az épületekre. de leveleimre nem válaszolt. Beengedett. Gy. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. s nem számít. A záró meditáció igen mélyen érintett. s ha fölkerestem. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. Gy. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. Elhatároztam. Mostanra már észreveszem. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. ami tiszteletet. hogy akinek sok pénze van. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét. Biciklire ültem. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. Régen nem szerettem az ôszt. ha elveszít belôle valamennyit. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. mennyi mindent nem láttam meg. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. hogy milyen szépek az épületek. a szomorúságot juttatta az eszembe. Egyre közelebb kerülök a természethez. A könyvben leírtak alapján minden nap. mert az elmúlást. én megtalálom. Ma úgy érzem. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. Kb. Eddig nem hallottam a madarak énekét. sürgôsen át kell mennem hozzá. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki.rognak a napok. Mende 77 . Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. s másfél órán keresztül beszélgettünk. ellazulást. s ha olvastam nagy ritkán. Kecskemét Az elsôk között. akit 20 éve nem láttam. és pihenést. másként esik a fény a felhôkre. nem engedett be. Régebben is próbálkoztam. Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. egész és tökéletes. hogy édesapámmal. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. Régen nem szerettem olvasni.

Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. Életem kiegyensúlyozott lett. Másnap a mi rendelônkben jelezte. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat. Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. 1976 óta megkeserítette az életemet. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta. mostanra viszont oldottabb vagyok. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. Azt gondoltam. majd 3 hét múlva meghalt. Mit mondjak. s az ott tanultakat is bevetettem. Nemrég. s mielôtt bármit tennék. egyre jobban és jobban megy. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik. hogy programozni fogom a célomat. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. Éjszaka megüzentem neki. A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. Egy év múlva úgy éreztem. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. Sok technikát megtanultam belôle. az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. hogy nem. hogy talán lehetne érte tenni valamit. Egy szóval. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. hogy próbálom itt tartani. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. de nem ekcémás. Sajnos azt a választ kaptam. fogadja el inkább az orvosi segítséget. 78 . hogy ekcémás (volt) a kezem. emberi kapcsolataim javultak. Nagyon hittem a gyógyulásában. de nem fogom megtudni a fejleményeket. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. terveim sorra valóra váltak. ami tôlem telik. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. Sokszor már elég csak arra gondolnom. Azóta tudom. akivel azóta boldog házasságban élek. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. már teljesül is a vágyam. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. ami napról napra. meggyógyítani. hogy megismerhettem a Silvamódszert. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban. helyesen teszem-e. s ez sokban segíti haladásunkat. Nem hagyott nyugodni a gondolat. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. hogy én ugyan megtettem. Egészségügyi asszisztens vagyok. boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. Csak annyit kért. Örülök.

Éreztem. most már céljaim vannak! Egészségesebb. és addig lôttem vele. s ezt is elmondtam részletesen. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. amit a sebekre irányítottam. Bevillant egy utcarészlet. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el. mert a felrakódás nôtt.Mindennap relaxálok. Ettôl aztán pánikba estem. hogy jó lenne ezt eltávolítani. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. ép állapotot. Megjegyzem. kiegyensúlyozottabb ember lettem.. Budapesten élek. amit részletesen leírtam a telefonálónak. nem jártam még Debrecenben. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. majd a vizsgálómûszer lencséjét. a telefonáló kételkedni kezdett. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk. de orvosom már korábban megemlítette. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem. „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. és megjelöltem. halasztottam. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem. 93 novemberében azonban orvosom közölte. az elrákosodás veszélye is fennáll. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. Megtörtént a vizsgálat. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. Megijedtem. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. de hála Istennek.. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást. alfában és bétában egyaránt. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. de valahogy nem teljes gôzzel. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt. de haladékot kértem. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg. már csak azért is. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. Toleránsabb lettem. Most másik kép ugrott be. és kértem a kutyus adatait. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. csak az éppen nem az ô állata. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. korábban csak a problémákat láttam. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát. hogy éppen remek formában vagyok. Újabb menetet kezdtünk. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. a ház. az utca. újabb „csoda” történt velem. majd a heg is teljesen el nem tûnt. Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. Köszönet érte! Haár Márta. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. Orvosom furcsán nézett rám. a lakás. amíg a seb. és ahogy fogalmazott: „Ági. 79 . Természetesen húztam. a kutya fajtája. Szekszárd Hála az agykontrollnak. Ekkor derült ki. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. hozzátéve. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel.

A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. az egyiket a szobájában tartotta. még a legkisebbeket is. teljesen magához tért. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. Hiába öntöztem. vigasztaltam. mint azelôtt. Harmadnap megszólalt a telefon. szomorúak. örömtôl repesve mondta el. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. anyu és apu arról beszélgetett. Alig mertem elhinni. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. mintha siratná anyósomat. hogy minden információ. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. Nagyon megörültem a hírnek. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt. s szeretettel gondoltam rá. s Emese. amit a tanfolyamon tanultunk. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. s az „élet vizével” locsolgattam. Már nem kerülgetett a rosszullét. Budapest Lejárt a jogosítványom. s meglett az állat! A játszótér. amikor elmeséltem a történteket. újra egészségesek a levelei. Lemostam. 16 éves tanuló 80 . Teljesen kicseréltek. Úgy látszott. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket. O. Igencsak meglepôdött. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. a debreceni hölgy. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult.Két napig csend volt. Tudom. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. Hetényi Ági. hogy anyuék boldogok. Esténként elkezdtem hozzá beszélni. H. illetve ablakpucolóval lehúztam. s tisztán láttam minden számot. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. de lám. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. hogy mindez megtörténhet. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek. csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem.-né. ez másnak nem nagy szenzáció. Zöldségüzletük már régóta kiadó. Ekkor eszembe jutott. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet. s így ott is sokkal jobb. nem tért magához. hogy nem kell szemüveget hordanom. mert jelentkezett bérlô az üzletre. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. Most már. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. Minden eredményem jó volt. Amikor kedden hazautaztam a suliból. valamennyi részlet stimmelt. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. ahová a „civil” szem nem láthat be. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. feleltem.. és a laboromban gyógyítottam a szememet. Megkérdezte. nyugodt és vidám vagyok. én pedig azóta is örülök. Azt hiszem. Amikor meghalt. Mindketten örömmámorban úsztunk. 2 hónap múltán. Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. de nekem óriási.

Úgy éreztem. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. segítsek 13 éves ismerôsén. A típusát nem tudtam. amikor az elmetükre. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. hogy fehér színû. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam. hogy egészséges vagyok. húsból csak csirkét és halat eszem. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. kopasz. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. majd az elmetükre81 . Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. és jobban megy a munka. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. Azonnal elkezdtem programozni. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. csak azt. amikor az orvos közölte. sovány. E képeket napközben is felidéztem. hogy meggondoltam magam. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. és közöltem. Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. Kicsit meglepett a dolog. így az autópiacokat kerestem fel. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. remek a hangulat. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. hogy én nem lehetek beteg. Megrázott a kérés. mint régebben. hogy a bal mellemben ciszta van. hogy elveszett autónk megkerül. döntéseimnél. a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel.technikát tanultuk. mindig volt valami probléma az egészségemmel. ahol nem ért meglepetésként. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. egy leukémiás kislányon. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. képzeletben megalkottam új autómat. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. Barátainkkal összefogva. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. használt. Másnap ugyanazt észleltem. Több. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. Köszönöm! Hócza Györgyné. A tanfolyamon. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. Vezetô beosztásban dolgozom. de jó állapotban lévô autóját. Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót. melyen megállapították. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. Akkoriban lopták el az autónkat. Megváltozott az életem. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. de egy pillanatra sem keseredtem el. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. melynek ma is nagyon örülök. Kórházi ágyba kapaszkodó. hogy kutya bajom. és nekem nagyon tetszik. ha eszembe jutott a betegség. mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs.

akivel 42 éve vagyunk házasok. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt. még az utcára sem hajlandó kimenni. több nap alatt. hogy depressziós az illetô. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem. csak elmondani tudtam neki. Kiderült. mintha a tér tágulni kezdene. pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. Aztán arra gondoltam. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. nem otthon. életem eddigi legjobb döntése volt. mert nem dôlt össze a fal. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. Na Jenô. Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. Hat alkalommal kezeltem.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam. részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. és egyre nagyobb sétákat tesz már. Három héten át esténként behívtam laboromba. és nagyon szép volt együtt az életünk. amit nehéz szavakba öntenem. már jól érzi magát. itt az alkalom. Negyedik héten levelet kapott testvére. Gyönyörûen. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. élesen láttam a 2 követ. Elôször meglepett a dolog. de nem nagy. A 2. hogy a hosszú. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. talán éppen nyaral. Ultrahanggal apránként. Szerencsére ma már jól van. és a vérképe is remek. hogy valóban így volt. és csak a fal látszott a helyén. szerencsére nem okozott kárt. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. csak otthon gubbaszt. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. elbeszélgettem vele. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. Ezt még vagy 5-ször megismételte. s orvosom közölte. hogy 2 epeköve is van az illetônek. és különleges gyógyszereket adtam neki. talán földrengés lesz. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. Sajnálom. Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. Testvére mesélte. nem tudtam mire vélni. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. s még ma is az. mint ahogy az is kiderült. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. fekete. Néhány hónappal késôbb kiderült. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. amiben arról számolt be. elindult felém. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. hogy most máshol van a kislány. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam.technika szerint elképzeltem. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. Nos. (Most már tudom. hihetetlen boldogságérzéssel. hogy pontosan úgy néz ki. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. amilyennek szintemen észleltem. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. Képzeletemben a fal megmozdult. Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének.

Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. Egy hónapig programoztam magam. Egyetlen reményem az agykontroll volt. Egyik nap. Kettétörtem a cigit. A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. Hugi Egy éve. Éva Mostanában szokásommá vált. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. Szintemen elképzeltem. de ez nem zavar. mintha soha nem is szívtam volna. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit. és egészséges babának adok életet.. Úgy érzem. Én eközben persze szorgalmasan. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok. A kitûzött nap reggelén. A tanfolyam után. Estérôl-estére.. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. 83 . majd letettem. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam. rögtön másnap..meghozatalához. heteken át programoztam elmetükre-technikával. mert nagyon köhögött. és azt tanácsoltad. nap mint nap gyógyítottam magam. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani. annyira nem kívánom a cigarettát. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon. Asztmás volt. Az a határozott érzésem támadt. és a tiszta hamutartóba tettem. ami ráadásul pontosan úgy néz ki. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. ez az agykontroll. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. suliba menet. amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. hogy kétszobás lakáshoz jutunk. Most meg. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó. És képzeld. inkább jól mulatok magamban. Amióta relaxálok. és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. hogy forduljak másik orvoshoz. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad. 1993. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. Az orvos átnézte zárójelentéseimet. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. és elmondhatom. meggyógyítottam a fogamat. Horváthné B. kitartóan.. Azóta is megvan. hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. félhangosan énekelek az utcán. és megírtam a dolgozatot. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat. és nem javasolt mûtétet. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. hogy azonnal ki kellene húzni. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket. Egyszerûen jó kedvem van. sikerült ott mindent megtanulnom. Azt hiszem. Büszke vagyok magamra. hogy reggelente. azonnal menjek fogorvoshoz.

s elolvasása után felcsillant bennem a remény. 6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. hogy nem is jegyzem ôket.-né. I. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. egy újabb könyv formájában. hogy megismerhettem dr. de számomra már olyan természetesek. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. Ebbôl tudtam meg. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter. mert annyira tetszett. amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. Sok-sok apró sikerem van még. Kb. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. hogy mikor. mégis ismételten hangsúlyozom. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma. Betartva a könyv útmutatásait. hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. Gyomorbántalmaim is elmúltak. de véglegesen nem gyógyultam meg.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Gondolkoztam. Krónikus vesegyulladásom volt. hogy meggyógyulhatok. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. L. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. arra is ügyelni kell. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam. Jugoszlávia 84 . hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. hogy nem elég arra figyelni. A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört. békésebb lettem. Ez pedig a Testkontroll volt. Kétszer végigolvastam. K. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. hogy ne egyek olyan ételeket. hogy mit eszünk.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését. Na és itt jött a következô véletlen. amik nagy örömet jelentenek. nyugodtabb. mezôgazdasági mérnök. Kiegyensúlyozottabb. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. dr. nagyon vigyáztam arra.

Az ég felhôtlen. Azt. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. Nem tudtam. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. maradt a meleg só. amikor kinyitottam a szemem. teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. Tisztán kivehetô. kagylókat görgetnek a parton. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. hogy hol van pontosan ez a város. hogy Budapestre jöjjön. még az öngyilkosságot is megkíséreltem. Az arcomat melegíti a nap. Érzem. Addig azt sem tudta. mint korábban. hogy tanulja az agykontrollt. bevallom.. mert csípte a só a torkomat. Fülem a víz alatt van. Életkedvem eltûnt. Elôször a parton ülök. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. hogy ez már a múlté. vissza-visszatérô arcüreggyulladásból. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert.. tiszta. Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. s el is hoztam magammal. Adorjánné. de szenvedett miattam a környezetem is. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. hogy a frissen megszerzett kincs. Befolyik a sós víz az orromba is. István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. Zárkózott. morajlik a tenger. a nap melegen süti az arcomat. ahol kereszthuzat van. Kb. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. azzal borogattam az arcomat néhány napig. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre. Ez 1 hétig tartott. Köszönöm! J. az értékrendszeren át. Mivel azóta közel 1 év telt el. majd kinyitom a szememet. egy ottani. Ha nem vigyáztam. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. gyakran összekeverte Bukaresttel. Ugyanebben az idôben Belgiumban. Meditációim során elgondolkoztam magamban. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. bátran mondhatom. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. jobban. pár évvel a válásom után. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó. ahogy a hullámok kavicsokat. le a torkomon. a tengervíz hûsíti a gyulladást. Ott napozok. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. Belegázolok a vízbe. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. míg végre találkoztunk. Így lebegek még vagy 5 percig. Egy szót sem tudott magyarul.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. míg elhalkul a zene. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. 85 . mert olyan jó volt ott lenni. eldugult az orrom. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. Minden esetben köhögnöm kellett. A családi származás típusától. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. Semmi sem zavar. máris segít. megfájdult a homlokom. villamosra. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. ahogy kimossa az üregeket. Innen jött az ötlet. a 2 utolsó alkalommal már csak azért.

Némelyik ujján négy is elôfordult. kié a Szeretet. sima. minden este szintemen vizualizáltam a célomat. A szemölcsök az írásban is zavarták. A Gyógyító. 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot. a tanáraim örülnek a javulásomnak. és kisfiam ujjain a bôr újra szép. Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. s az egyik héja a fogai közé szorult. sôt. a tanfolyam után végre rám talált. (Valóban kiváló tanáraim voltak. Az alkotókedvem. ahogy a vírusok elpusztulnak. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. Egymás mellé ültünk. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. Elképzeltem. Valamennyien hiányozni fognak. gyakran és érzékletesen. becsuktuk a szemünket. A Vándor. s azóta rendületlenül használom a módszert. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. sokat segítettek. Megtapasztaltam. Pár hónap múlva azt vettem észre. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. könnyen tanulok. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. én a szintemre mentem.A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. Ilyen csálé ábrázattal jött. aki továbbvezet. hogy sikeres rajzoló leszek. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. ô pedig figyelte a fejle86 . közben olyan nagyra tátotta a száját. A Pap ôrzi meg hitedet. Elképzeltem. dolgoztam rajta. fölsértette az ínyét. Attól kezdve folyamatosan programoztam. és üzenem mindenkinek. Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Hadd zárjam levelemet egy versemmel. egészséges lesz. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. Örömmel tapasztaltam. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Ahogy piszkálgatta. Programozom. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom. Jakab Éva. segítsek rajta. Debrecenben. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. hogy egyre jobban tanulok. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. Ismerôsöm szotyolát rágcsált. és az érettségit is sikerrel leteszem. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett.

Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. Ekkor szóltak a csoportnak. amikor látta. hogy ez a problémám megoldódjon. harapós kiskutya. az apróbbakból tele lenne a könyv. fájdalom nélkül kereste fel. hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. Úgy állítottam be ôket. Leültettem magam mellé.) Eztán kijöttem szintemrôl. Csak a nagyobb sikereimet említem. Egész héten programoztam. amikor áthozták hozzám. (Érdekes. hogy boldog ember vagyok. lábamat. ami 12 km-nyire van. Azóta naponta 2-szer is van székletem. s kinyitottuk a szemünket. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. Erzsi. hogy segítsek rajta. J. Ma már én is elmondhatom magamról. Most garázsra meditálok. Nagyon jól bevált! J. nagy vággyal és hittel. segítsünk. mentsem meg. hogy állkapcsa a helyére ugrott. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. Azóta állandóan a sarkamban jár. remélem. Kiderült. Erre ô motorra ült. Ma már az is ott áll. Lakik a szomszédunkban egy mérges. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom. aminek nagyonnagyon örülök. Már csak pislákolt benne az élet. nyaldossa a kezemet.-né Sok gondot okozott a menstruációm. ami kiderült. amint kihányta gyomra tartalmát. Sikerült! Mondtam. a lábamra teszi. s csodálkozik. mert elég rendszertelen volt. benne számomra külön szobát. hogy motorral. azért nem ártana. s 1 óra múlva már vígan futkosott. és a városba hajtott. s kezében vitte az ujjat. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. mint amilyen a kvarcórákban van. Rövidesen egy kattanás jelezte. J. szerintem a legfôbb mozgató erô. J. Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. s a siker nagy titka. hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést. 87 . türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. de a levált rész nem akart visszaforrni. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. Laborszintemen megvizsgáltam. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. Közös. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. Kórházba rohant a gyerekkel. Gyógyítottam. Megmérgezték. ahol nyugodtan meditálhatok. A hála sem maradt el. A hála: hozza az egereket. s emiatt kegyetlenül bicegett. Megpróbáltak segíteni. szintemre mentem. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba.ményeket. miért nem eszem meg. teljesen összeforrt. ami méri az idôt. A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. ha orvos is látná. rövidesen az is összejön. Az utóbbi elengedhetetlen.

s még vakkantott is párat. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki. de másnap reggelre teljesen rendbe jött. Képzeletemben még gyulladás. hogy súlyos gyomorrontása van. Alig tudtam lemászni az ágyról. reszketve feküdt. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. Lementem laboromba. Jutka. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. Van egy országos hírû csontkovács. nagyon rosszul éreztem magamat. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. Na megállj! Mit gondolsz. ugyancsak meglepôdtem. Miután ez többször megismétlôdött. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. Képzeletben gyomormosást végeztem. Nem értettem. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. akihez én is el szoktam menni. nekem is. (Egyébként nem szokott ilyent tenni. hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. Egyszer csak hallottam. úgy. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. de az sajnos üres maradt. Úgy jelent meg elôttem. Nagyon megijedtem. Úgy éreztem. és már könnyedén tudtam nyelni. erôs. és vártam. s mára már teljesen rendbe jöttem. hogy egy széles. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. Amikor visszajöttem szintemrôl. Nem tudom. Két nap múlva meghalt. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett. Nyelni sem tudtam. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. mi volt ez. Az út félóra volt. s elképzeltem ott. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám. fehér. De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. Kb. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. ahogy azt vizualizáltam. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. Sógornôm súlyos beteg lett. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam. mentem a laboratóriumomba.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. mert akkora javulást éreztem. nagy. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 . még a fejét sem emelte föl. Késôbb láttam. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. s elkezdtem gyógyítani. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet.) Amikor kijöttem alfából. hogy szívinfarktuson esett át. A lábam már egyáltalán nem fájt. egyáltalán nem reagált. kelletlen válasz. Ezek után mindennap így gyógyítottam. hogy végül is az volt-e. ha gerincproblémám támad. s a bal lábam is végig hasogatott. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. Hiába szólongattam. az biztos. s a derekam is alig. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. Teljesen felgyógyult. és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. ez nekem szól. s a történtek így értelmet kaptak. Összekuporodva. s ez elgondolkoztatott.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. Nem volt más választásom. Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. Lementem a laboratóriumomba. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. de pár napra rá megkaptam a választ. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. Aznap még sokat pihent. Amint lehetett. laborszintemre mentem. majd elképzeltem. Szóltam a sofôrhöz. Már nem reszketett.

hogy a célodnál légy. és akkor említette. Ránézek a sofôrre: makacs.. hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. le akartam szállni. Tudtam. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba. majd elfordulva. 1995. 3.) Néma csend. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. Szeretteimnek szükségük van rám. és hosszú. október 3. az rendszerint a saját testemet jelenti. tele élelmiszerrel. hogy milyennek láttam a szobát. Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. hogy ne lássa becsukott szememet.” (A sofôr fekete hajú volt. mit jelenthetnek ezek az álmok. az álomra gondolva. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. barna haja van. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló).) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. fehér köpenyes ott maradt. és van egy nagyon aranyos. 2. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. Ki tudja. mit tegyek. Megint 1 megállót ment. az egészséges.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki. s mégsem javul az állapotom. ami kitakarodik a testembôl. álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe. erre utalás is történt az egyik álomban. Sportos testalkatú. barna hajú és barna szemû ember volt.. ahol a családja tartózkodott. A 3. Nem volt náluk élelmiszer. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget. hogy ezek az álmok összefüggenek. nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. A két másik szállító egy ronda. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. kínlódva cammogtam felfelé. Törtem a fejemet. nagy kosár lógott a karján. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz. tehát valami jelentôsége van. szôke kisfia. a Blaha Lujza tér felé. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. (Ha lakásról álmodom. hófehér köpenyben. Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. amit bevitt a konyhába. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt. A busz egyszer csak megfordult. hogy élô személy –. barna haja van. Itt már kinyílott az ajtó. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs. dacos arckifejezés. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be. majd szó nélkül a jegygyûrûjére. én gondozom és ápolom ôket. villámgyorsan alfába mentem. Többévi kínlódás után szintemre menve. milyen növény. de nem tudtam. arra vajon hogy reagált volna. Velük jött egy harmadik. s hívogatólag nézett rám. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. 1. és elindult az ellenkezô irányba. Mentem 1 megállót. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen.magamban. majd kicsattant az egészségtôl. bekapcsoltam a tévét.” Megszólal: „Tudom. de nem nyitották ki az ajtót. és ebben a pillanatban láttam ôket. Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is.” Válasz: „Tényleg hosszú.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött.

De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. álom!). mert rosszul voltam. legyen a két agyfélteke egyensúlyban). ami egyike az én problémáimnak is. hogy nem fogok nyerni. mire ô azt válaszolta. ahol a rendelô van. akik elmondták. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. Még mindig nem „kapcsoltam”. A házban. kezelés után mindig le kellett feküdnöm. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. a tudatalattimat jelképezi). Ott a falba kapaszkodtam. hanem a Vilmos is. állandóan ott voltam. mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. mint gondoltam. elment az egész nyár. Megláttam az orvost. zenészek. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. Elmentem a rendelôbe. Járni alig tudtam. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. a szívem vadul kalapált. Úgy estem be a rendelôbe. Nem tudtam kifizetni az árut. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. aki elôvett egy hatalmas. fuldokoltam. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. járjak-e továbbra is a kezelésre. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. A válasz megint szimbolikusan. Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. s kifizette helyettem az élelmiszert. Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. A riporternô közölte. Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). (Az sem véletlen. 90 . nem vagyok annyira gyenge. hogy a férfi természetgyógyász orvos. Az egyiket ugyanabból. érdemes volt-e odajárnom. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. Lábon állok. mert álmos voltam. Utólag gondolkoztam. hogy menjek be a rendelôjébe. ha abbahagyom. hogy el ne essek. nagyon sokba kerülne. meg kellett állnom. részben anyagi okok miatt. mint álmomban! Az arcvonásai. Úgy látszik. Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. hogy mit tegyek addig is. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni.nálunk rosszul lehet fogni. Akkor döbbentem rá. a haja színe. a szeme színe. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. mint egy lepke. de többet nem tudnak tenni. úgy megyek fel a lépcsôn. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. ha továbbra is kezelnének. Nagyon fájdalmas volt a kezelés. de teljesen érthetôen jött. és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. és különbözô gyógyteákat és egyéb. csak az akarat vitt elôre. Fújtatva. mindig gyalog (mint az álmomban!). álom!). A vérnyomásomat lenyomták. az arcát nem láttam teljesen tisztán. Férjem szerette volna. Aztán meg is feledkeztem a dologról. én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. nem maradt szabadidôm. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. dagadt pénztárcát. Úgy magyaráztam ezt az álmot. Kérdeztem. ezt az egy problémámat elmondtam. nem nyertem. hogy folytassam-e a kúrát. hallgassak a férjemre! Abbahagytam. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe.

Papírt. hogy jól mûködik a tudatalattim. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. s behívtam a laboromba. hogy a leve91 . Azt hittem. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni. hogy velem kb. Színesben jelentek meg a szervei. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve. Szintemre mentem. De amikor az is bebizonyosodott. Rövid. Mintha mindig ismertük volna egymást. ennek az akciónak vége lett. nagy. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. fényesek voltak. s megbeszéltük telefonon. A belek sötétzöldek. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. Sajnos csak hallókészülékkel hall. vörös. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel. nagy. Márta szintén agykontrollos. És éppen ma határoztam el. megnézem ôt alfában. láttam mindazokat a zöldségféléket.. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. aki még egy gombostût sem. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón. Láttam a problémáját. gyógyítsam ôt agykontrollal. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. gondoltam. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. nemcsak másodszor. és az édességnek is ellen tudtam állni. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta. Ezek után reggel. Másnap reggel. aki néhány házra lakik tôlem. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket. barna szemekkel. Nagy találkozás volt.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. közvetlenül ébredés elôtt. vörös hajú. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. És ez a központi problémám. látom ám. Zsuzsa. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam. ô meg távreikivel akar engem gyógyítani. hogy azonnal felírhassam ôket. egy hang is adott tanácsot a fejemben. nehogy feledésbe merüljenek. rövid hajú asszony. hogy a lábán nagy. Hamarosan megszólalt a csengô. ha nem. szép színesben. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. Megkért. azonos korú. Aki azon a napon vásárol nálunk. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. ceruzát készítettem az ágyam mellé. akkor ért igazán nagy meglepetés. soha! Kb.” Errôl az akcióról én nem tudtam. hogy fog-e sikerülni. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. Kimentem ajtót nyitni. az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem. vastag visszerek éktelenkednek. Minden hónapban kihúzunk egy napot. Boldog voltam. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. Eljött hozzám. amiket ennie kell. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd. hogy nem ettem sokat. És ha hiszik. Láttam. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat.. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak.

kórházba kerültem. Ezzel kezdem a meditációt. hogy sokkal jobban mûködik. s a következô nap feladatain. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. langyos víz mindent lemos rólam. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon.gôben kóvályogva jön felém egy szám. s látom. Addig variáltam. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. és egészségesebb vagyok. Három számomat nem lehetett megfordítani. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. mert azonos volt a két számjegyük (pl. majd újabb számok érkeznek. A kb. majd végigpörgetem a napot. Ezernyi helyzetben használom. Nem abban. Több. mint fél év telt el a tanfolyam óta. K. gyümölcsöt hozattam be. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. Most már még gyorsabban alszom el. majd összesen még 1 napig gyógyszert. akiknek fordítva jöttek be a számok. hogy minél inkább a jelenben éljek. életveszélyes állapotban. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. A másnapi feladatokon nem töprengek. Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. s nem abban. csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. s szinte minden este használom a módszert. teljes átéléssel. elfelejtett szavak. Öt napig kaptam infúziót. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem. A következô év júliusában. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére. hogy a rám zuhogó. 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért. Kô zárta el az epevezetékemet. Közben még világosabbá vált számomra. amibôl vízsugár csobog alá. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. gondolatok felidézésére. hogy nem 5. ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. Ekkor eszembe jutott. Remekül beválik az esti meditáció is. Azonnal megoperáltak. majd aludtam tovább.) A kórházba. ami volt. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. Reggel nézem a papírt. Félálomban felírtam ôket. s mint utóbb kiderült. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. és egyre jobban érzem magam. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. Nos. hanem 8 szám van rajta. hanem abban. aztán mindig elaludtam. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. Ha jól csinálom. ami lesz. ma is itt vagyok. mint valaha. amíg kihoztam belôlük 5 számot. ami éppen ott és akkor történik. Zsuzsa. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. Mégis rohamosan gyógyultam. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. s én rendszeresen használom a tanultakat. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok. 33). teljesen váratlanul. Dóra 92 . megáll elôttem. pl.

Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. A 2. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. Síri csend. majd ismét nekiláttam. Valójában újjászületésem története ez. hogy most biztos alfában vagyok. de aztán elmém ismét elkalandozott. dr. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. s végül is 93 tavaszán lányommal. A témák egyre izgalmasabbak. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. de az nem jelentkezett. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. Bizonyára lesznek. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. légkondicionált nagyterem. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. az bizony nem mindennapi. Vizualizáltam. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. érdeklôdô. tapasztalataimat teszem közkinccsé. Valami különös érzést vártam. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Érzéseinket. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. E. Az elôadó. Kissé hitetlenkedve. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. A feszültség oldódik. Nem mondhatom. dr. hogy a leszálló vastagbélben polipom van.1991 tavaszán állapították meg. Többszáz hallgató. Elképzeltem. Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. és számoltam rendületlenül. Kényelmes ülések. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. „fantáziadús” olvasmánynak tartottam. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. ami révén meggyôzôdhettem volna. Egyre jobban izgatott a dolog. „félreesô” helyet. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek. akiket elgondolkodtatásra késztet. Szinte senki sem ismeri a másikat. egészséges. Megkezdôdik az elôadás. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. Ismét elolvastam. mindig egy kicsit több sikerrel. Ekkor néhány nap szünet következett. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. egészen a végbélnyílásig. 93 . Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. Igen érdekes. végzése növeli érdeklôdésünket. de remélem lesznek olyanok is. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. Másnap megint kerestem egy csendes. Mûködik. mindenki figyel. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. K. kíváncsi tekintettel. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. A gyakorlati feladatok kipróbálása. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta. az ország számos helyérôl érkeztünk. majd az egész bélszakaszt kitakarítom. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem.

alfaszintre megy. Kínzó fej. életkorát és lakcímét. Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk. Boldogan újságolta.és homloküregemet. amennyit csak lehetett. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is. Az elôadások egyre izgalmasabbak. Laboromban kb. megvizsgáltam a fejét. kérdez. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat.és fogfájás gyötörte. sem a foga nem fáj. Betti hívott. 16. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. hogy ki gyújtotta meg. hihetetlennek tûnik. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk. Ott mindent rendben találtam. Közben eltelt az idô. 16. semmi baja nem lett. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. Majdnem telihold volt. orr. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam. Magabiztosabbak lettünk. Másikunk irányít. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. programoztam. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet. Én vödröztem fel a hideg iszapot. több mindent önállóan is kipróbáltunk. betegségeit. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom. Elérkezik az utolsó nap délutánja. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. 3 percen keresztül azt képzeltem el. én viszont alaposan megfáztam. és betömítik a repedést. hogy ezzel készen vagyok. Amikor úgy láttam. védô katonáimat. a homloküregemet és a torkomat. viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. így jól láttunk. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje. napon egyik kolléganôm. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. meséljük sikereinket. Marika mesélte. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem.40-kor. naponta többször is meditáltam. hogy már sem a feje. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. Mondanom sem kell. esetleges kudarcainkat. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással.Két hét múlva találkozunk ismét. A betolakodó.55-kor megcsörrent a telefon. fog felületén. siettem a nevelôi szobába. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. Reggel még arra is emlékeztem. Párokat alkotunk. s mondhatom. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. beesteledett. Nem kellett sokáig várnom. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét. egyikünk ellazul. Robinak. A rákövetkezô 4. nap mint nap. Minden tôlem telhetôt megtettem. Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. Hitem és bizalmam egyre nôtt. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. vezeti a pszichikus vizsgálót. És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. tulajdonságait.

majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben. csak borból. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. Az utóbbi idôben naponta. hogy eddigi életem során sem a májammal. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt. akik igyekeztek kikerülni végzetüket.. s testileg és szellemileg is úgy érzem. egyre inkább éreztem a hiányát. egészséges emberi májjal. Mind-mind sokszögletû. megláttam. Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. Képzeletben megnyomtam ujjammal. kék keretes tükörben.. Nagyon egyszerû megoldást választottam. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt. mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. amelyek hosszú sorban. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével.szomszédos Csanádpalotán. Ahogy összehasonlítottam egy másik. A 25 évvel ezelôtti. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem. Az elsô alkalommal – úgy. úgy másfél hónapon keresztül. Ezekkel szemben szinte általános 95 . kb. s ha „nem vettem be” a napi adagot. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. Aztán feltûnt. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. A makói tûzoltók oltották el. méghozzá egyik napról a másikra. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. miként látja el biológiai funkcióját. s közel 90 kgot cipeltek lábaim. az rugalmasan visszadomborodott.. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. több. ugyanennyit fiatalodtam. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. Ekkor még mélyebb szintre mentem. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. annál kissé duzzadtabbnak láttam. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl. A májam! – villant át agyamon. az ún. el kell mondanom. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. lebenyszerû testeknek tûntek. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. Azt programoztam szintemen. és kinagyítottam saját májamat. Kisebb-nagyobb náthán. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat. Ugyanezt téve az egészséges májjal. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották. Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam. hogy úgy sikerült lefogynom. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. Kíváncsiság fogott el. hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim.. szinte új ruháim ismét jók rám. Étrendemen. beléptem májsejtjeim közé.

„Megbeszéltem” szervezetével. A 3. és a 12. Néhány nap múlva találkoztunk. hogy megszabaduljon betegségeitôl. nézzem meg a bal térdét. amint jó étvággyal eszeget. hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. Este. mindig csak az éhségérzetét üsse el. és a közérzete is javult. A meszesedô csigolyákat oldó. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. úgy május közepe táján. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. Róbert nevû. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. majd kijöttem szintemrôl. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital. Ekkor szilárdan elhatároztam. hogy nem tudja mi történt. Többször próbálkozott már fogyókúrával. Még szerencse. hisz-e az elme erejében. és a közérzete sem a legjobb. mert nagyon fáj. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. s a hite is megvan hozzá. hogy kipróbáljam. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. maró folyadékkal kezeltem. rám már hatástalan volt. 5-6 kg-ot fogyott. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. Úgy éreztem. ezt a harcot. Az 5. El96 . de eddig sikertelenül. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. csipeget. Délután ismét a szintemre mentem. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. Beszélgettem vele néhány percig. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. hiszen erre nekem nincs szükségem. Nem ígértem semmit. Nos. hogy elég erôs benne a vágy. Munkahelyemen egy alkalommal. Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. aztán a folyamat megállt. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. s a fülei is folyton zúgnak. s akkor nála is leállt a fogyás. Szinte libabôrös lett a hátam. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. hogy megtudjam.volt a hajtóvadászat. Másnap találkoztam kolléganômmel. A 2. ahogy az iménti képekre gondoltam. Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. Arra kért. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. mezôhegyesi fiatalember. A következô hetekben leadott néhány kilót. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. hogy nagyon szeretne lefogyni. Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. Mondta. héttôl az ügy lezárult. ugyanilyen jellegû gonddal. Este. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. teljesebbé válik személyiségem. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. majd természetes úton ürítse ki. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. nem engedek semmilyen kísértésnek. 25 éves. hogy hétvége volt. az esettanulmány során. de ezen kívül a háta is fáj. Örömmel újságolta. még az ujjait is lenyalja. Beprogramoztam. hogy ô hisz az agykontrollban. s a szemem is törölgetni kellett. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. a szakácsnônk azzal keresett meg. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. 3 hét alatt kb. és kijöttem szintemrôl. próbáljak meg segíteni rajta. mert már feszül rajta minden. ihattak is elôttem. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. Azt mondta. Mesélte. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem.

programozok. gondolatban arra kértem. hogy kemény fiú. a térdkalács belsô. 1 hete már nappal is alfában vagyok. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. Egyre önállóbban és kitartással tanult. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. így talán elkerüli a bukást. Másnap. majd bekentem sebvazelinnel. a mákom teljesen barkómentes. A burgonyámon alig van bogár. Más gyerekeket a szabadidô ötletes. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. Még mindig naponta meditálok. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. Kamillát. hogy a növények jó néven veszik. szinte egész nap álmosnak érzem magam. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. méreggel közelítünk feléjük. Szememmel. ha nem haraggal. ha megdicsérik. bármikor le tudok menni alfába. kötelességtudó társaság lett. Szorgalmas. szemmel cirógatják ôket. június elején ott tartok. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. ami kézzel foghatóan bizonyítható. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. és soha nem szokta magát elhagyni. de azért vigyáztam. gondolataimmal. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. változatos. A rendszeres gyakorlás következtében kb. boldogan újságolta. 97 . amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. hogy karatézik. Látszott is rajta. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. hagytam. majd rendszeresen meditálok. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. Három bemaródást fedeztem fel. csak egy drótkerítés választja el. Szépen pótolta a hiányosságokat. mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. Most. ha úgy akarom. ne kelljen állandóan nógatni. Mindennap korán ébredek. Kirobbanó sikert arattak. Az eredmény teljes siker lett. hadd pihenje ki magát. mégis szinte a fele kukacos. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. Ez így ment 3 héten keresztül. melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében.mondta. porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. Permeteznem sem kellett. hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. Azonnal láttam. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. Sárgadinnyéim kilósak. Azóta többször is összefutottunk már. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. 1993 május vége. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. Szemhéjam fáradt. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. Férje többször is permetezte. én egyszer sem. de a térde továbbra is panaszmentes. Amikor észrevettem. Úgy tapasztaltam. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. napjában többször is megdicsérem a növényeket. amikor találkoztunk. A fôzôtökök hatalmasak. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. olyan volt. néha hangosan kimondott szavakkal. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc.

és kérte.. de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. Sok kilométert bejártam így. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. talán még a zsenge mákomat is csipegették. jólesett a kirándulás. Én errôl mit sem tudva. hogy itt volt! – válaszolt Robi. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron. Apu? Hisz még fél órája sincs. de ma átjött valamiért. Az idô szép volt. ami magában véve nem is baj. hirtelen azt mondtam. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. történetemet valamennyien csodának vélték. Így is tettem. hogy nálam ne rakjanak le petéket. s közben hosszasan beszélgettünk. szólok hozzájuk néhány jó szót. sikerüljön neki mindent elintéznie. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. Egyszer estefelé. látszólag céltalanul. hogy a faluban. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. Áttettem ôket a kerítésen. – Reggel minden rosszul kezdôdött. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. Egy szóval mindent elintézett. hogy én nem haragszom rájuk. és a végén minden jóra fordult. lányom is.. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. Ahogy tovább beszélgettünk. hogy megfoghassam testüket. 100 lépést haladtam. Aztán beszélgettünk tovább. akik nekiesnek. Szabadságot vett ki erre a napra. amiért Békéscsabára utazott. és tudom.Annál inkább a kikelô lárvák. szinte leültek. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba. és engedték. mindig odajönnek a kerítéshez. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. ez volt az utolsó invázió. otthon erôsen programoztam. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. hogy ha már szabadságot vett ki. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. amikor a kertemben legelésztek. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. hogy újból jön az Anyu. Kisült növények fogadtak mindenfelé. 98 . A tisztás árnyékosabb. a cégbírósághoz pedig késve érkezett. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett. Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak. akinek ezt elmeséltem. hogy szedjünk zöldséget. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. Mondtam. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. Természetesen az agykontrollról. amerre csak jártam. Egyszer csak olyan érzésem támadt. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. így hát kedvenc közös témánk ez. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. Fiam is. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. Mint kiderült. mert ahogy a közelükbe értem. Mindenki haragudott rájuk. egyre közelebb kerültem hozzájuk. mert a krumplim többsége már beérett. menyem is agykontrollos. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne. zöld szár már alig volt közte. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. – Miket beszélsz. Úgy kb. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak. Ahogy észrevettek bennünket. dobtam még nekik egy marék zöldet is. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra. hogy nem akarom ôket bántani. Ekkor viszont már hagytam ôket.

Egyre gyakrabban tapasztalom. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. hogy egy pillanatra bevillant. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. de tojás is kellene. látogassanak be minél többen. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. hogy mit is vacsorázzanak. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. eldugott kis zughoz. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. s nyitott szemmel. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. kérdez valamit. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. úgy történt. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. ismerjék meg ezt az ételbárt. mert változatos és olcsó étellel. hogy ugorjanak le a bárba. Más teendôm miatt sürgetett az idô. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. Ahogy erre az esetre visszagondolok. Közben már elôkészítettem a lisztet. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. És valóban. pozitív üzeneteket. December 17-én. Még ki sem hûltek. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. és sorra adják le rendeléseiket. jött a válasz. elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. És valóban. Réveteg nézés. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. mintha látnám jönni valahol az úton. akik esetleg éppen azon morfondíroznak. hogy keressék fel. Igen! A kamrába vittek lábaim. nap mint nap új arcokat látunk. s csak 1 volt otthon. Merész vállalkozásnak tûnt. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. 99 . Megvettük a fenyôfát. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. hogy éjjel akkor ébredjek fel. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. A talp sehol. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak. s az eredmény szemmel látható. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. Jönnek az emberek. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. Kötözô zsineg sem volt kéznél. Van-e valahol elérhetô helyen pl. ahol meg is találtuk. Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. Érdeklôdik. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. s mint már annyiszor. Hátramentem a tyúkólba. Igen ám. ismeretlenek jönnek. Alig telik el 10-15 perc. a tejet és a cukrot.mert azt az elôbb elfelejtette. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. hogy mi a gyors megoldás. Ha fontos mondanivalóm van számára. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát. belsô csend. A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. itallal várunk mindenkit.

majd mindkettôvel egyszerre. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. most az egyszer legyen engedékeny. Már közeledett a szeptember. Egyvalaki jelentkezett is. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. aki anyai örömök elôtt állt. Egy nyárvégi napon. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. akirôl én bizony megfeledkeztem. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. Kiderült. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. Még augusztusban történt. hogy legyen belátó. s én magam. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. 30 éve ismerem a munkáját. sokat változott személyiségem is. nyitott és csukott szemmel egyaránt. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. oldódjon a köztük kialakult feszültség. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást. Reggel. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. de a tudatalattim szerencsére nem. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. a képviselôk sem rajongtak érte. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. Igaz. Kipróbáltam ülve bal. ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. testileg megfiatalodtam.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. Anyagi helyzetem egyre javul. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. hogy igen. aztán jobb lábammal. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. hogy fiatal kolléganôm helyett. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. ismerôseim. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. jön a szeptember. amikor felébredtem. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. de ez is szinte mindig sikerül. melyet magam. Szellemileg felfrissültem. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. egyre pozitívabban változik életem. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. és még semmit sem tudtunk. barátaim. pedagógus nincs. közel iskolakezdés elôtt. új pedagógus pályázata volt esedékes. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. Idôközben az is kiderült. hogy Rózsa kiváló pedagógus. Tervezgettük a hogyan továbbot. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. hogy most. Bizonygattam. a szülôk nyugtalanok. 100 . ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. szabad pedagógus is. pontosan tudtam. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével. Lábaim is felemelkedtek. szintén nem lelkesedtem érte. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. Amióta agykontrollal foglalkozom. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. hogy csoda történt. s a szülôk is olyannyira befogadták. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. Ritkán programozom. s kaptam is.

Még mindig világos volt. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. Addig-addig. Kislány! Határozottan láttam. és jókorára kinagyítottam. s megjelenítettem a magzatot. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak. a jobb szeme alatt csúnya. ufókról stb. Már nem is beszéltünk egymáshoz. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. Hétfô volt. Úgy nézett ki. Elôször is egy picinyke mûanyag. ahogy egy gyönyörû. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. s közben beszélgettünk az agykontrollról. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. Késôbb. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. Tehát majdnem minden stimmelt. Úgy tûnt. az SZTK-ban. ahogy nem akart besötétedni. józan embernek abszurd gondolat. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. lábunk. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. Nagyon érdekes volt. Igen ám. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. kitartásunk. hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. – Ekkor vágják ki Makón. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. November 21-én egyik fiatal munkatársam. de ebben nem voltam biztos. és lezárjuk vele a további útját. Ahhoz hasonlóan. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. 101 . fizikai törvényszerûségekrôl. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. Láttam rajta. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. Talán jobb is. ásószerû eszközt készítettem. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. És ekkor igen érdekes dolog történt. mint hogy megállt körülöttünk az idô. Férjével. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. hogy igencsak izgul. befelé növô kelést vettem észre. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. Ütemesen. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. hogy még ma befejezzük az egészet. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. Tempónk még jobban felgyorsult. Már esteledni kezdett. Cynthia névre anyakönyvezték. sötét hajú. Tudom.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. mint a tavaszi zsongás. Betti arcán. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. És ekkor. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. de mi csak kapáltunk. Egymás mellett dolgoztunk. mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. alig haladtunk. ahogy idôm megengedte. hogy kevesebb maradjon másnapra. Kálmánnal. akaratunk. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. szinte gépiesen mozgott kezünk. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. Mintha megállt volna köröttünk az idô. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. Rettenetesen gyomos volt. Egyikünk sem mondta ki. Láttam. az iskola egy kiesô. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. Láttam.

ne húzza fel magát. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. és fokozatosan meghátráltak. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. A háló egybôl megtette hatását. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. belsô feszültséget éreztem. Kértem. egyik sem. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. – Mi van veled? – kérdeztem. Mûszálas ruhanemû? Semmi. feloldódik. Amikor már úgy 102 . hanem elkezdtek visszahúzódni. Kijöttem szintemrôl. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. hiszen nem kevesebbet. eszembe jutott a pollenpróba. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. erôs mûanyaghálóval vettem körül. Sôt. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt. Érdekes eset. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. idegességet. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. Gyorsan visszatettem a fejét. A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. Feltettem fejét sisakként a fejemre. néha elkap ez a kellemetlen betegség. visszafejlôdni. Saját hibámból tanulva mondom. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. Kényelmesen elhelyezkedtem. s aztán szeretném azt ki is iktatni. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. Sorra vettem sok-sok virágport. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. ahogy teljesen megnyugszik. és arra kell törekedni. s alig vártam. mint egy facsemete töves gyökerét. gondoltam magamban. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. Szinte magamon éreztem. A kiváltó okot sem találták még meg. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. mentem a megszokott. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. visszahúzódtak. A kiütések sem szaporodtak tovább. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. arra gondoltam. sûrû. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. Ekkor a kelést. Ez hiba volt. Mint biológiatanár. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. ami mindig emlékeztetni fog arra. tele kiütésekkel. aggódást láttam. csendes szobámba. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. Közben látom ám. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. Ellazítottam minden izomrostját. – Hûha! Ez kibírhatatlan. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni. egészséges lényét. hogy elegendô. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. most alaposan feladtam magamnak a leckét. – Már megint a kiütések! Tudod. az is negatív. Mosogatószer.és hömpölyögve irányt változtattak. Arcán gyötrôdést. most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. Azok egyre kisebbek lettek. ahogy lelkileg megnyugszik. ahogy hazaértem a munkából. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. Délután. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. és alighogy lehunytam a szemem. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. az eddigiek során magam is mindig így tettem. gondoltam. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. gôzhatásokkal. hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. Na.

Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. burjánzó szaporodását ott. délig valahogy kihúzza vele. mi a fájdalomérzés valódi oka. Kb. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. – Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. 103 . gondolván. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. Nagy izgalommal vártam a másnapot. Ezt követôen elköszöntem tôle. éppen mi magunk idézzük elô. hiszen ha csak bepillantok a szájába. Dolgozott!!! Amikor meglátott. visszahúzódtak testén a kiütések. a belsô idegfeszültséget. Neki való gyógyszerem nem volt. Ez a néhány perc is elegendô volt arra. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. kellemetlenséget. kikísértem laboratóriumomból. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. kellemes érzés fogott el. hogy már néhány napja otthon is azt kapott. ami úgy látszik. Nem volt kedve semmihez. Leültettem a nevelôi szobában. s hogy ne hiányozzon az iskolából. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. ami az életben ér bennünket. Fogorvos csak a szomszéd községben van. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. Szerintem minden bajt. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. Megkértem. hogy az SZTK-ban is említették ezt. legalábbis már kilátszik az ínyébôl. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. A kislány elméje viszont pontosan tudta. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. hogy melyik foga is fáj. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. Ezt próbáltam feloldani. hogy hol a baj. Csordultig telt szívem örömmel. majd kihoztam szintjérôl. boldognak. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. hogy el tudott jönni dolgozni. Találkozom vele a munkahelyén. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl. örömmel újságolta. hogy mit gondolunk és mondunk. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. Másnap reggel.éreztem. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. majd arra kértem. hogy fogfájása csökkenjen. ahol fáj a foga. csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. és a fájdalom is teljesen megszûnt. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. majd én is kijöttem szintemrôl. kövesse útmutatásaimat. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. sikerült is. Utasítsa elméjét. Ha viszont odafigyelünk arra. hogy megtettem a tôlem telhetôt. olyannyira. vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. Reggel is bevette. Csak annyit mondtam. szülei dolgoznak. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. Ekkor elmondta. képzelje el fogsejtjei gyors. ami ilyen esetben érthetô is. amikor megérkezett az iskolába.” És ami a lényeg. mondta. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. ezért segítségül hívtam az agykontrollt.

Ezt meg kellene állítani. hogy segítettem nekik fogyni. azt magamon tapasztaltam. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. Azzal. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. és ugyanaz a gyötrô. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. megállt. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. Gondolatban gyakran. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . minden igyekezetem ellenére. Ezt már korábban is megfigyeltem. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. A pedagógus. és ma már alig észrevehetô. és még sorolhatnám tovább. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. Ezekbôl van némi kis tartalékom. egész testemen átfutott egy nyomasztó. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. amit akkor éreztem. és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. sem üdülôk a Balatonparton. Hogy ez mennyire így van. a közömbösség válik jellemzôvé. hogyan történhetett. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. s ez bennük a további fogyás akadályává vált. hogy az illetôk fogyása egy ponton. Még mélyebb szintre mentem. a testi és szellemi frissesség. A néni persze errôl semmit sem tudott. Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. se ajándékot azért. ha valakinek agykontrollal segítek. nyomasztó érzés kerített hatalmába. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. s az örömteli családi élettôl az emberek. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. Meggyôzôdésem. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. Rohamosan távolodnak egymástól. hogy mindenki elméje pontosan tudja. a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. a szeretet. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. Mindez nálam adott. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. de öröme határtalan. az egészség. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. szorongató érzés. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. Az jutott eszembe. a megbocsátás. és azt sem tudja. Határozottan úgy érzem. December elején történt. arra jutottam. Sajnálattal tapasztalom.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. Amikor ezt teszem. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. a befelé fordulás. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. mi lehet az oka annak. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem.

Kemény Lajos. ha a belsô üresség helyét tartalmas. amit férjemmel az egyetemisták. Azt sem tudtam. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk. Férjemmel rendszeresen programozzuk.. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. tenni és hinni kell. mélyre törô lelki világunk tölti ki. kevés idôm jutott a tanulásra. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért. hogy belefér-e még a létszámba. Elkezdtem programozni. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult. mert szeretne jönni. hogy jöjjenek. akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot.. azt elérhetem.mon tanult megoldáscentrikus. és a téma felkeltette az érdeklôdését. hogy így legyen. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. csak akarni. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. hogy amit nagyon szeretnék. pozitív módon. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. hogy már nem aggódom annyit. mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat. a családszeretô gondoskodás. Utána még 2 vizsgám következett. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 2-2 nap felkészülési idôvel. Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. Meglepô. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. tartalmas össztudását. hogy tevékenységünk valóban hasznos. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. mert sokan várnak rájuk. Talán attól is olyan jó kisbaba. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom. mint fiú. Kiderült. Szívbôl kívánom. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket. hogy nem gyôztem magyarázkodni. és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért. hiszen született pesszimista létemre tudom.. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –. hogy 105 . Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. hogy több lány jelentkezett a programokra.. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. s 3 hónapos. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél.

Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie. sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. Kirchnerné Szabó Gabriella. Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot. Délután 3 óra körül járt az idô. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. egyetlen 4-es csúszott be közéjük. Elmesélte. Ezt követôen elképzeltem. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. olvasott irodalom kell. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. megírtam a dolgozatot. K. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. s elkezdtem gyógyítani. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. E. Az agykontrolltanfolyamnak. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem. alapos. görcse. a félelem. hogy elôzô találkozásunk után. (Bár érdemes utána gyakorolni is. Kb.) 2. szintemre mentem. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. A gyógyszerezés ellenére sem ülni. egyszerûen eltûntek az életembôl. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. Hazamentem. Kb.álljak neki. mert nincs miért. Kérte a segítségemet. Fel kell készülnöm a vizsgákra. Elértem üzleti tárgyalási sikereket. Többször elôfordult. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. hogy társra találtam. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is. s ráadásul megtanultam „villámul”. A következôt gondoltam ki: 1. amikor szükségem volt 106 . Elképzeltem a laboromban. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. s nem utolsósorban a testkontrollt. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze. Most már tudom. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. a gyûlölet. hogy a vesét feltöltöm energiával. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. átmosó öblítést végeztem. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. hogy mûködjön. a harag. November 18-ára írták ki mûtétre. 12 db-ot olvastam el „villámul”. majd lezártam a csapot. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. az aggódás és az irigység már mind a múlté. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. Dolgozatot kell írnom: téma kell. akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. majd teljes. A könyvespolcnál kezdtem. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. 15 kg-nyi könyv várt rám.

Csak önként lehet adni. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. napfény a csüggedônek. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. Gyakran gondoltam például. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. akik elôbbre visznek az életemben. A részleteket igen nehezen fizettük. A nyár végén hívott.-né. Nyugalom a megfáradtnak. hogy többet dolgozom. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik. Gazdagabbá teszi azokat. ám sokat ad. Azóta másként gondolkodom. menjek hozzájuk dolgozni. és szinte már nem is érzem. de nem bánom. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. és a barátság biztos jele. és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. (Nettó fizetésem. Az orvos ki akarta vágni. 27 év munkaviszony után. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok. világosság a szomorkodónak. 16 ezer Ft volt. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását. és senki sem olyan szegény.) Azonnal igent mondtam. Nagyon megijedtem. elkérni. Egy pillanatig él csak. Amikor 7 nap múlva visszamentem. Boldogabbá teszi az otthont. hogy ne válna tôle gazdagabbá. nagyon örülök.rá. Megszabadultam egy stressztôl. mint amennyit eredetileg vállaltunk. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. hogy én erre egy szóval sem kértem. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. akkor nem engedik el a további 1/3 részt. addigra már a felére csökkent a csomó mérete. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. Még az elején tartok. az iskolából elmenni. Mit mondjak. Mégsem lehet megvenni. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. akik kapják. de már alig látszik a daganat. kölcsönözni vagy ellopni. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. s vágyaim sorra valóra válnak. akik adják. hogy meglehetne nélküle. táplálja a jóakaratot. kék színû csomó. Külön érdekes. Néha járok ellenôrzésre. Kértem 1 hét haladékot. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . Naponta 2-szer. de az emléke örökre megmarad. csupán azáltal. 3-szor mentem szintemre. Senki sem olyan gazdag. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl. de úgy tûnik.

mindenképpen. Eddig utáltam tanulni. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. életveszélyes állapotban.” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. Az eredményen még én is meglepôdtem. és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. ami nekem jelentôs eredmény. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. amitôl minden társunk idegenkedett. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. a tüneteim estére megszûntek. Másnap már egyedül evett. és kikerült az intenzív osztályról. Ez délután 2-kor történt. Állapota olyan gyorsan javult. Az eredményem ugyan nem volt rossz. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. hogy milyen állapotban volt néhány napja. hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). amit mindenki kikerül. A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. A jegyeim sokkal jobbak lettek. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok. de már mindnyájan külön-külön. amikor egy 8 éves. útközben. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. Továbbra is programoztuk gyógyulását. már aznap estére elmúlt az életveszély. ugyanezekkel a módszerekkel. otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. és 108 . jó lett a hangulatom. elvállaltam egy ilyen munkát. Amióta kiolvastam a Villámolvasást. mint gondoltam. és más módon is hasznomra vált. örömmel újságolta. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált. hogy 2 testvérünket. Kissné O. Gyermekünk. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. hogy kibékült a mamájával. Közösen a szintünkre mentünk. amiket én üzentem! Boldog voltam. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. Ketten vállaltuk. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. jobban és jobban éljük életünk. hogy segíthettem. A kórház intenzív osztályán feküdt. hogy orvosai azt mondták. súlyos. Mint késôbb megtudtuk. A következôt tettem: munka közben. amikor hírét vettük az esetnek. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról. egyre jobbak leszünk. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. vállald föl magad!”. Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. ha nem látták volna. Sokkal többet kerestem vele. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. rövid idô alatt meggyógyult. hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. Amikor legközelebb találkoztam vele. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. egyre jobban és jobban. ez jelentôsen megváltozott. 2 gyermekükkel. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával.

Inkább elmondok neked egy valódi történetet. megnyugtatásodra annyit elárulok. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. rettegve. ha találkozunk. sírva szaladt az anyjához. Megverték a nagyobb gyerekek. Megszerettem ôt. Elô az agykontrollal! – határoztam el. Tágabb annál. spiritiszták. és súlyos kárt okozott nekem. De az se. olyan aranyosnak találtam. ahogy szoktam. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. Semmiképpen sem lesz jó. annyi mindenre. bizonyos feltételek mellett. mint 1 hétig. ez a lényege. Milyen butaság. hogy ô tette. írom tovább. Azt hiszem. majd azt is elmondom neked személyesen. befolyásolni tudjuk az agyunkat. mennyire megharagudtam rá. és nem árulta el. Gondolhatod. Az óvodában szépen szavalt. de a tapintásomat is bevetettem. ölbe kaptam. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. minden idômet lekötötte a harag és a düh. Olykor színesben. Megesett. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. Szuper!!! K. amit kitaláltam. bôvebben elmagyarázom. nem lettem rontó szellemek martaléka. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. és csokoládét adtam neki. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. Még olyan is. és a kisfiú meleg. ami eluralkodott rajtam. puha testecskéjét. A képhez hangok is társultak. szabadkômûvesek és hasonlók közé. nagyon is a valóságban. de még ô is elnáspángolta. vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során. és meséltem neki. mint mondjuk az akupunktúra. mindig láttam is magam elôtt. fúltam. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. hátha ô is sorra kerül. de nem a mesében. Testünkben mindent az agyunk irányít. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. Megsajnáltam. amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. nem tudja. A 109 . néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. Egész helyesnek találtam. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. mint 4-5 éves gyereket. Én is büszke voltam rá. Akkor is ölbe vettem. Dúltam. De meg kellett válnom tôle. gondolhatod most. akitôl ô hallott róla. Nem lett baja. Agykontrollosoknak nevezik ôket. három dimenzióban. lelkileg ép vagyok. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. Ez az ember megrágalmazott. A történetet. Hogy az mi. Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. Úgy tudod. mi az agykontroll. És ez így ment tovább. nevetés. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim. Addig is. sírás. amire eddig órákat kellett áldoznom. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. mert felkaptam és elszaladtam vele. Ez történt az elsô napon. Magam elé képzeltem az illetôt. Ellazítottam magam. hogy testileg.rendkívül könnyen. De figyelj. Volt egyszer egy ember. Most már én is látom. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. valami istentelen társaságba keveredtem. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. Majd. éreztem szagot. aggódsz értem. hogy a részeg apja verte az anyját. lementem alfába. és mi. Ô sírva. több. mint eddig hittem.

A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. Megnyugodott. Kedves barátnôm. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni. és nem tudott segíteni magán. hogy szôlôcukrot eszem. hogy felért azzal. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. ellepték a legyek. szeretetre. programozással meg tudom szüntetni. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt. Az anyja abbahagyta a marokszedést. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. A történtek ellenére sem. ahogy kell. hangokat. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. kevés tejjel. s erôs és energikus lettem! K. istentelen dolog-e az agykontroll. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. kicsi elsôseimnél. tisztába tette. hány óra. Azóta szebben ír. ha kézbe kapom. éhes is volt.-né. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje. de rosszulléteim napok alatt megszûntek. 110 . Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. K. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. és egyre jobban érzem magam. Az agyam közben itta. szívta a képeket. rábámult a napsugárra. ami hasonlított mostani. rokonszenvvel gondoltam rá. sem kórház nem segített. A képeket szereti a legjobban.. Egészen megbékéltem vele. ám sokszor csalódott bennük. most te következel. L. Fölvettem és csitítottam. Anyagi helyzetem is javult. migrénes rosszullétekkel küszködtem. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt. Imádkozz azért. Sôt. Sem orvos. Naponta 3-szor 15 percet programozok. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. nagyon sírt. Melege lett. hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. Nem történt formális bocsánatkérés. és kezét nyújtotta. s tudjam. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. Persze fölkelek enni. törôdésre vágyott. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. felnôttkori önmagára. Barátságosan rám mosolygott. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. L. ha elôadásokat kell tartanom. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. Amikor másnap oltást kapott. vagy 1/4 zsömlét. röviden boldog lettem. Hihetetlen. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. hálás leszek érte. játszott az ujjacskáival. Bôgött.következô héten ugyanis csecsemô volt. Védelmet remélt a felnôttektôl. Bennem. de nem mindegy. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki. Döntsd el magad. Ma se tudnék. A háromujjtechnika is remekül mûködik. hogy meg ne álljon. megszoptatta. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. ami a lombok között rásütött.

és utasításainak szigorú betartására. – derekam már alig fáj. Vérképem borzasztóan rossz volt. K. hogy elsza111 . nagyon megörültem. ha csak a fele igaz. Október elején jártam ismét a szemészeten.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. Emellett anginás szívpanaszaim voltak. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek. Gyógyszert nem szedek. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. D. A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. Dolgozom. Bôr-. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s hitem azóta is töretlen.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. már nyert ügyem van!”. valamint zöld hályog. Kb. Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem. 10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak. hullott a hajam. Orvosom azt mondta.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb. 1986-ban leszázalékoltak. hogy állítólag „beteg” vagyok. hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. Margit 1985-ben. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. Orvosom azt tanácsolta. ami halott édesapámhoz fûzött. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. Mindezzel elértem. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. és senki sem hiszi el rólam. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. – látásom javult. SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. Naponta 2-szer meditáltam. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem. s vizualizáltam. a szemnyomás lényegesen csökkent. állandóan gyengének éreztem magam és szédültem.). K. Úgy tûnik. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). csupán némileg lassítani. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat. ízület. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. hogy ilyent még nem látott. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv. leleteim kiválóak. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását. 28 évesen kiderült. Elhatároztam. (A szemfenéki erek elváltozása. mióma keserítette meg az életemet. hogy: – eltûnt a méhdaganatom. egyre jobban összekuszálódott az életem. romlott a látásom.L. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos.

a szeretet tökéletes kiteljesedése. hogy csak este induljon a vérzés. számíthatok rá.) Gondolom. Úgy is lett! Két hónapja programozom. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô. és programoztam. mennyire pótolhatatlan. Lassan kijöttem szintemrôl. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. mert csúnyán. hogy feszesebbek legyenek a melleim. A boldogságé. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. Búcsúzóul úgy intett kezével. a szereteté. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. irányítsam magam a sorsomat. hogy ô is elvégzi a tanfolyamot. semmiben nem szenved hiányt. Intett kezével. Megöleltük egymást. alfában gyógyítottam. K. Kiderült. A gyermekorvos mindig biztat. Azt is mondta. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. tehát eltér a megszokottól. Júniusban végeztem el a tanfolyamot. piros lett a torka. A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. Ennek hatására döntött úgy. Az út végén édesapám várt. Arra „ébredtem”. pár hete mégis rákérdezett. hogy használjam csak az agykontrollt. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. Borogattam. egyáltalán nem hörög. megsérült a térde. és már a barátnôm is megjegyezte. hívott. a béke. Pihenôhelyemen. s gondolatban elmondtam neki. ahogy mindig is tette életében. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. hörögve vette a levegôt. A férjemnek nem is említettem. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa. amikor elköszöntünk egymástól. Kézen fogtak. A nyugalom. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. Azóta nem betegek. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul.. és azóta sincs gond a térdével. Úgy gondoltam.kítom ezt a szálat. ha bármikor segítségre van szükségem. programozom-e. Észrevette a változást. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. 112 . Ezek kezdeti lépések csupán. szigetemen. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták. Arra biztatott. hogy könnyek hullnak a szemembôl. 2 hét betegség” periódusban éltek.. hogy nem így történt. Átöleltük egymást. Hatalmas boldogságot éreztem.–né J. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. Édesapám megmagyarázta. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak. egyszercsak 2 angyal jelent meg. hanem sokkal-sokkal szebben. engedjem útjára. Egy nap délutánján szintemre mentem. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé. Amióta gyógyítom. hogy mennyire fáj. amit éreztem. de hiszem és tudom. hogy a gégefedôje omega alakú. Le sem tudom írni azt az érzést. éljek önálló életet. Ma már örülök. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. hogy veszekedtem gyerekeimmel. hogy nincs közöttünk. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. velem legalábbis gyakran megesett. amivel elindulhattam ezen az úton. Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. és másnapra tünetmentessé vált. menjek közelebb.

) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. hasznos üzeneteket tartalmaznak. Ma már teljesen egyedül. valóban rájuk fért. és az sem mellékes. Egyszerû. Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre. hogy nem tudom lefotózni a piros. 13 órát aludtam. hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. Ha köhög. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát. pedig valóban elgondolkoztató. alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. Valóban himlôs volt. és másnapra a nyomát sem találta. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. de néha beiktattam egy-egy meditálást. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt. Másnap elmentem a fényképészhez. hogy húzódjon vissza. Egyszer azt álmodtam. hogy emlékezzek álmaimra. majd beecsetelem. hogy rendbe jöjjön. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem.” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. Most úgy iszom a jéghideg vizet. repülô tárgyat. Mindenki csodálkozott. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban. és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. Amint megitta a vizet. s kértem. Programoztam. Ébredés után meglocsoltam ôket. Minden reggel megtervezem a napomat. nagy pattanás kezdett nôni a fülében. hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. elvittem az orvoshoz. 113 . Naponta általában 2-szer meditálok. Az ébredéskontroll is mûködik. az nem árt. fényes. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját. 10–15 percet. mind a kérdéseimet. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl. kb. tv-riportokat csináltam. s kiderült. hogy szomjasak.) Programoztam. Óvodás fiam bénáthásodott. hörpintse föl. mind a várható válaszokat. Decemberben kivették a mandulámat. Olyan is elôfordult. és rózsaszínûre festem az egész torkát. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket. majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám. A városi tv-nél dolgozgatok. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. hogy remekül érzem magam a bôrömben. az agykontroll igen). Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. Barátunknak visszatérô. és rendre sikerül is mindent elintézni. elmúlt a fejfájása. „külsô beavatkozás” nélkül kelek.

ahogy megérkezek a Keletibe. hogy még van 10 percem az indulásig. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka. hol szállok le. és remekül aludtam. A vonatot hamar megtalálom. és kétségbe vagyok esve. mit tegyek. most már úgyis mindegy. végignevettem velük az egész utat. – Kelenföldön! – válaszolták. Mondtam. Én. Arra is ekkor jöttem rá. Mindössze 1 óra 10 percem volt. és úgy éreztem. én is lepattantam. 11-kor már a zuhany alatt álltam. menjek velük a piros 7-essel. de annyira oda akarok érni 8. és látom. jól utazom. mondom. hogy is mondjam azt németül. semmi pánik! Behunytam a szemem. Válaszaim alapján döbbentem rá. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem. amikor megkérdeztem a kalauzt. Meleg volt. hogy ott állok a Déliben. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. hogy hol töltöm az éjszakát. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni. és kigondoltam. Szokatlan volt a környezet. hogy mit is akarok tôle kérdezni. Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. s elképzeltem. hogy ne viszkessenek. Nem szaporítom a szót. ránézek a táblára. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. hogy azt se néztem meg. 40-re odaértem a Keletibe. amióta megismerkedtem az agykontrollal. Naponta 3-szor programoztam. merre a metrólejárat.53! Kényelmesen megtaláltam. Na. már eleve félóra késéssel. Ezek után kijöttem szintemrôl. Elkezdtem hangosan nevetni. és az elmetükre-technikával elképzeltem. újságriportot készítettem egy német férfival. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna. lementem alfába. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. és sokan leszálltak. nem is gondolkoztam. Székesfehérváron derült ki. Egy szimpatikus. ne csodálkozzanak. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem. szükségem is van erre. minél elôbb haza akartam érni.Aznap estére már 130. – Az itt nincs! – felelték. hogy amikor legközelebb megállt. aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. ha már elment a vonat. már fél 9. Annyira siettettem a vonatot. Gyorsan letöröltem a képet. fáradt voltam. Felnéztem a táblára. s besiettem a csarnokba. mondtam magamban. nagyon helyesek voltak. kellemes emberek mellé ülök le.40kor. majd ráérek gondolkodni. a Keletibôl indul az utolsó 20. hogy már 1 éve nem is sírtam. nem jön a metró. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. és hamar tûnjenek el a kiütések.40-re a Keletibe. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. fiatal pártól kérdeztem meg. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . az 20 perc alatt odaér. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. Érzem. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. Mondták.

Idegileg. Kb. Már bele is nyugodtunk. s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. Tavaly. pedig a családomban senki sem volt cukros. Kocsis Flóriánné. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. hogy most nagyon leéghetek. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal. energikusabb vagyok. mire képes az agykontroll! Mondd meg. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. de nem találtuk. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. De nem volt mit tennem. Ezek közül következik néhány. hogy nem lesz meg. s idônként bevizesedik a tüdeje. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. hogy elmúljon. Kb. lesz ami lesz. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. ami a szekrényben lapul. 18 évi rossz házasság után elváltam. Szinte mindent kipróbáltunk. s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. Szolnok Már 3 éve. Úgy gondolta. gondoltam. Némelyik. – Na. csontsoványan. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. s lementem szintemre. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat.pontom. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. Cukorbeteg lettem. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. most mutasd meg. hogy laborszintre vittem. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. Ekkor mentem el a tanfolyamra. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. Orvostól orvosig jártam. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. nincsenek már migrénes fejfájásaim. Engem ez húzott ki a kátyúból. A tanfolyam elvégzése elôtt kb. Elképzeltem. Mit mondjak. A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. amilyen valamikor régen volt. jobb a közérzetem. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról. de mindenhol teljes csôd fogadott. számomra nehezen megjegyezhetô. Képzeletemben abban láttam a keresztet. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve. akkor bármi sikerülhet. Elkezdtem angolul tanulni. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. megijedtem egy kicsit. hogy nem éri már meg a tavaszt. hogy a kezem olyan sima. koszorúját és fátyolát. nap mint nap. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. mivel más reményem már nem maradt. Angliában élô. Mielôtt elkezdem a tanulást. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. a háromujjtechnikát alkalmazom. Mindenhol kerestük. Költözéskor sajnos elveszett.

egészséges ember. Ezt a mai napig is gyakorlom. 116 . vese. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. s ebbe állítom bele a bácsit. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. szem. totálkáros lett. Nagy szeretettel gyógyítgattam. Felijedtem. gyomor. kifordítottam. mintha mi sem történt volna.momban úgy. Ezt kb. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. mert fel akartam nevelni a kislányomat. már kijár a lakásból. Más alkalommal az jutott eszembe. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. s mindketten meghalnak. amit 20 mûtét követett (gerinc. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. hogy ki is javítottam. mint más. s újra hódol hobbijának: órákat javít. Defektet kaptak. amikor belépett a laboromba. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. folyt rólam a víz. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. tiszta nem lett. majd visszafordítva a helyére tettem. Bár leszázalékoltak. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. de a fiúkon még egy karcolás sem esett.) Két év állandó katéter. s közben mindig beszéltem is hozzá. Borzalom volt. s kirepültek az útról a szántásba. ifj. s így minden rendben lesz. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. Ettôl megnyugodtam. Egyik éjjel azt álmodtam. másfél év bénaság. s megnyugtattam ôket. Ötször annyit dolgozom. s a fiúk megmenekülnek. a lelke. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan. Minden nap. Kb. de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. az elméje. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. életre szóló. amíg az öblítôvíz szép. másfél hónapig csináltam rendszeresen. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. fül. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Gyorsan visszafeküdtem. majd átöblítettem az élet vízével. húgycsô. Hitem szerint a csoda maga az ember. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. hogy kivettem a tüdejét. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. hogy kicsöpögjön belôle a víz. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem. Komlós Ferencné. és hetente egyszer biliárdozik. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam. Csodálatos. s újrapörgettem gondolatban a képsort. Az autó teljesen összetört. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. felejthetetlen élmény volt. Két éve. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam. Addig ismételtem ezt a mûveletet. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. és nem is sorolom tovább. egyre energikusabbnak képzeltem el. Elképzeltem vággyal és hittel.

fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. akkor nem bódultan. hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. és hozta a következô adag morfiumot. kiszakadnak a beleim.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. Ma már tudom. és folyamatosan kaptam a morfiumot. takarítottam. nem részletezem hogyan. Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. de akkor már mûhasfal kell. Két nap telt el. Továbbra is dolgoztam. és nem engedtem. A falu csodálatos orvosának. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. reggeltôl estig. A szám félrecsúszott. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. 117 . tudatában akarok lenni annak. hogy az ápolónô beadja az injekciót.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban. hanem méltósággal. hogy ismét meg kéne mûteni. azt pedig már úgysem fogom kibírni. Üvöltöttem és fuldokoltam. hasi röntgen negatív. és ha mégsem sikerülne. dr. és hogy mit éreztem és láttam. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. Iszonyatos fájdalmaim voltak. hittem az operáció után. kapáltam. Ma már tudom. A mûtét után 2 hét telt el. hogy tûrjek nyugalommal. Úgy éreztem. Kikerültem a rendes kórterembe. Bár elmondta. Túl vagyunk rajta. rohant. jobb lesz. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. nem hívtunk orvost. és arról beszélgettek. tele csövekkel. és mivel különösebb nem történt. 36 kiló szerencsétlenség voltam. Mondtam neki. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. Szánakozva néztek rám. Hamar magamhoz tértem. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. Fôztem. Szerda éjjel. A beszélgetést hallva. Pesten. Én tûrtem. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. igencsak akadozó nyelvvel. Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. Aki élt és mozgott. rossz volt a közérzetem. és rettenetesen rosszul érzem magam. mi vár rám enélkül. Annyi más fontos dolgom volt. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. az több oldalt igényelne. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. szájamon a bélsár. hogy az erôm kimeríthetetlen. de iszonyú fájdalmaim vannak. hogy a másodiknál. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. de hogy honnan tudom. Hittem. Fogtam a kislányom kezét. Ultrahang negatív. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. Jött a nôvérke. Azt válaszolta. Újra több órás hasi mûtét. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban. a kislányom kivételével. Szóltam az orvosnak. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. de én bizony néha ellustultam. hogy mi történik velem. Kint voltunk a telkünkön. szondával. morfiumtól kábán. Ekkorra már. én mégis úgy döntöttem. hogy én sok mindent kibírok. Újra megpróbálom a lehetetlent. hogy nem igazán foglalkoztam magammal. Stierbach Imrének köszönhetem. Keddi napot írtunk. Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam. a nyelvem kilógott. azt hiszem mindenki lemondott rólam. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. de a beleim nem. Futva vittek a mûtôbe. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. Kislányomnak megengedték.

magamból kizárni. kínzó fájdalmaim ellenére. hitetlenkedve. Utólag elmesélte. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre. próbáltam mindent végiggondolni. de csodálattal nézték sétáimat a folyosón.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. mert hinni akartam. Másnap. kötözés. Míg élek. és tisztítani kell. Ma sem tudom. Tudom. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl. összecsuklik.Egyre tisztábbá vált a tudatom. amikor még mindig azt állítottam. megôrzöm. hogyan tudta megcsinálni. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. takarítók stb. nagyon meg kell dolgoznom érte. Élni akartam! Tudtam. hogyan bírta. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. és a kezembe nyomta. Akartam a gyógyulást. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. De azért nagyon kérem. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. hogy amikor már úgy érezte. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van. hogy nem fekhetek bábként. Az orvosok értetlenül. Hajnalban. Vágytam. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod. csak pozitív dolgokat mondjon. hiszen ez azt jelenti. Olyan volt ez. mindig a Gábort képzelte maga elé. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat. mûködni fog. mint egy reggeli ôrjárat. Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. hogy még élsz. Feltérképeztem a kárt. amikor még mindenki aludt. hogy kedden hazamegyek. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. s akkor meglátjátok majd. Amikor kissé elkeseredve kimentem. olyannyira. hogy ma van a nagy nap. Napi 3-szori tisztítás. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. hittem és bíztam abban. én már programoztam. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. hogy már drukkolnak is nekem. Ahogy tisztult az elmém. becsuktam a szemem. Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. hogy így van. 118 . és mondtam. festôk. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. hogy sikerül. hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. és az elméd csodákra képes. de még mindig nyitott. de sajnos csak holnap mehet haza. hogy csúsztunk egy napot. hogy holnap hazajössz..” Beláttam.” Hittem.. majd elmúlik. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. ne szomorodjon el. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. hogy érzed a fájdalmat. Jó. holnap már jobb lesz. – elkezdtem dolgozni. Úgy éreztem. Izgalom. sebtisztítás. hogy valamit nekem is tennem kell magamért. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok.

Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. Mit mondjak. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. egészséges vagyok. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. de a legfontosabb az volt. bízzanak. összeteszem 3 ujjamat. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. 8.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl. mindketten programoztunk.. lüktetô fájdalom kísért. Gábor szuggesztivitásának. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. 119 . Mónikának. Hozomra megkaptam a gépeket. hogy hogyan.” Mit mondjak. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. Anikó. és pár perc múlva már újra alszom. valamint minden agykontrollos társamnak. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel. Klimaxom erôs izzadással járt együtt. hogy ezt a sikerélményt megírhattam. és így szólok: „Álmos vagyok. Soha ne hagyja abba azt. kivert a hideg veríték. aki segített. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. akinek éppen olyan gépe volt eladó. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált. Pöttyös u. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. Ha éjjel fájdalomra ébredek. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja. az agykontrollnak. Megálltak az ágyam végénél. azt sem. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. Két éve végeztem el a tanfolyamot. Kovács E. de csodálom Önt. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. Visszamentünk a kórterembe. Az egész kórterem talpon volt. majd beszélgettünk. akikkel azelôtt sohasem találkoztam. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész. hogy szükség volna az ágyamra. de van egy kis baj.igaza van. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. azonnal relaxálok. szinte már fanatikusan. 1098 Budapest. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim. olyan emberek bizalmát élvezem. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. a kislányomnak. és segített. aki operált.” Pillanatokon belül mélyen alszom. amilyen nekem kellett.. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. s ehhez nem kellett más. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást. amit erôs. Egy szó mint száz. kiderült.5 cm-re nôtt.

Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. hogy jobban vagyok. Kb. Az nem is lett meg. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. Mindketten alfába mentünk. amikor a piac stagnált. gyerekünk. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. még minden autót sikerült eladnunk. fôleg amikor elmondták. s hogy fájdalmaim elmúltak. hogy egészséges vagyok. amikor éppen piacképesek lettek. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta.és boldogsághullám jár át. amikor hererákot állapítottak meg nála. s kipucolják a nyirokcsomókat). 6 órás mûtét.. Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. mint valaha. Julika Férjem 24 éves volt. Mindenkinek azt üzenjük. Elhatároztuk. Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk. és megköszönöm szervezetem segítségét. s azt mondta. és alkalmaztuk a technikákat. A legmeglepôbb. a 3. méghozzá akkor. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. Anyagilag rosszul álltunk. Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. hogy lakást programozunk magunknak. s megkérdeztük tanácsadóinkat. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk. Amikor észrevette és visszament. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. hogy mindketten nekiállunk programozni. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. azonnali fizetésre. hogy éppen akkor adtuk el.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. az iratokra és a pénzre fektettük. hogy egyik kollégája válófélben van. Úgy döntöttünk. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. majd egész testemre átterjedô meleg. A rendôrségen bejelentettük. Közben elmetükre-technikával és 120 . Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. majd ô kifizeti a férjét. Egyszer csak férjem bátyja szólt. Férjem ma már egészségesebb. Nagy volt a rizikó. s mellette a testkontroll szerint étkezni. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. hogy lakást vásároljunk. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek. de olyan is volt.. tarkómon és gerincemen végigfutó. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. fél éven keresztül programoztuk. Sôt. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. Kovács Józsefné. a betegsége után született meg 94-ben. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak. de segíteni nem tudtak. Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. Ez 1993-ban történt.

. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. Javulás semmi. Hisszük. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap. Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz. ha tudnak. 93 októberében naponta több alkalommal. Következett a CT-vizsgálat. hogy vegyenek ennél olcsóbbat. Mi azonban elhatároztuk. Vicceltünk is velük. hogy mivel kevés készpénzünk volt. Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. hogy visszanyertük a bútor árát. 121 . de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. hogy május 8-án. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. ha szorgalmasan gyakorolunk. Jártam fûtôl fáig (orvos. vagy tán még azon is túli. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. 1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban. és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. s hazaengedtek. hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében. ám eredménytelenül. Az eredmény: 4x1.” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. csontkovács.. Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket. Elhatároztuk.szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. hogy drágát veszünk.). sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról. „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. (Önkormányzati. amit nem tudtak beazonosítani. akupunktôr stb. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni.5 cm-es daganat vagy meszesedés. mert annyira kicsi az esélyünk. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. Az se mellékes a történetben. természetgyógyász. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. Ezek után döntöttem úgy. A napot természetesen csak utólag. 70 Calcitonin injekciót. Kaptam kb. a hónap vége után sorsolják ki.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. hogy drága bútort vegyünk. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá. majd röntgenre. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat.

2 havonta járok ellenôrzésre. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. s ilyenkor csak szintemen. Azonnal megérzi. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. bárhonnan haza tudom hívni. s kértem Isten segítségét. párommal együtt. Mégis remek lett a testi kondícióm. és örömmel mondja: – Tudom. sôt akár 1 órára is úgy. A felírt gyógyszereket tovább szedtem. Én viszont tudom.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy áldott állapotomat nyugodtan. „A gerince teljesen egészséges. néha többször is. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. amikor elárultam neki. felkészülnek feladatukra. hogy hívtál. de mellette naponta 3-szor. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. de mára már ezek is a múlté. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. majd a 4. egészségesen és örömmel éljem meg. hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. hogy nem aludtam bele. pedig ô egyáltalán nem hitt benne. Mosolyogva siet felém. hogy egyszerûen csak imádkoztam. s ilyenkor vizualizáltam. ha valahová elment. Ugyancsak meglepôdött. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . hogy a szubjektív kommunikációval páromat. hogy megismerhettem ezt a módszert. vagy komolyzenét hallgattam. szintemre mentem. Naponta hallgattam ôket. mozgásigényt. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. még a párom is. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. hogy nagy fájdalmaim vannak. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. Ahogy közeledett a szülés. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. de azt az orvosok nem javasolták. hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. itt vagyok! Hálás vagyok. Azóta persze ez is sokat változott. A lelet láttán azt mondták. se rosszullét. s készítettem egy saját meditációt is. 1 évig jelentkeztek. Kulcsár Ferencné. s ezeknek jobbára eleget is tettem. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. Teljesen jól érzem magam. akiért olyan sokat aggódtam. mert most tudom csak igazán. hogy mikorra fog hazaérni. gyümölcsevést. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. Volt olyan. élettel telítôdnek. képzeletemben úsztam. s még az idôpontot is pontosan érzem. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. hogy hívom és várom. Mindkettô rengeteget segített abban. amint a szülésznô is megjegyezte. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. már 1 éve se fejfájás. tiszta levegô utáni vágyat.

Elmondtam neki. akik elbúcsúznak tôle. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. szeretetben való születést. Mondtam. Mit mondjak. érdemes volt megérzésemre hallgatni. az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. Ezt követôen örökre töröltem a képet.. csak összetettem a 3 ujjamat. Láttam lelki szemeimmel. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat. magzatommal való örömünket. és elképzelni sem tudtam. segítve kislányom útját. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem. ahogy az mindenki számára a legjobb. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. s úgy látszik. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket.nekem és gyermekemnek. Ez a program is remekül bevált. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. hogy így történik. türelmesen. hogy rosszul fogom csinálni. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét. elég meglepett képet vágott a bába.és biztonságérzés öntött el. Azt is beprogramoztam. ami nem kínok színtere. Ezt segítendô vizualizáltam. érte dolgozó sejtek együttese. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. máris bekapcsolom a magnómat. hogy ha valami rendkívüli. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást. s ezzel minden anyának segíthetünk. ha megengedi. Hittem. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. Amikor közölte a hírt. illetve Bach H-moll miséje. milyen az. és máris újra egyensúlyban leszek. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. élvezettel tapasztaltam meg. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen. hanem barátságos. hogy nekem nem „fájásaim”. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek. s pánik helyett máris nyugalom. és azonnal össze fog húzódni a méhem. S mivel 123 .. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. Emiatt féltem. és szeretettel küldik tovább a fény. a megszületés felé. Kissé döbbenten rábólintott. a kitolási szakaszban. gyengéden bánjanak velem. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. Kislányomnak is gondolati úton üzentem. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. a szeretet hullámhosszán. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet. hogy úgy történjen. hogy szeretettel. Azt programoztam. és a kellemetlenség nem hat ránk.

Odamentem. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet. Megkérdeztem az orvost. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és gondolatban gyakran megkértem. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. nem ô volt. mindig eszembe jutott. mert máris jöttek az ajándékok. akit keresek. és igen megzavarodtam.. az orvos és a többiek hangját. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. aki utunkon így vagy úgy segített. a járdán botlott bele. Telt-múlt az idô. s gondolta jó lesz az még valamire. Igen. László 124 . mit kívántam a tettesnek. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. mert ad nekem valamit. dr. hogy ez így igaz. Pedig úgy hittem.. Nagyon dühös voltam. mindannyiunk nagy-nagy örömére. hogy nehezemre esne. Átalakítottam a gondolataimat. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni. fájdalommentesen. Noémi valóban gyengéden. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. és nyomjon. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. most már nem képzeletemben. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker. Aztán arra gondoltam. ezüst papírba csomagolt. Ezen nem volt sok idôm töprengeni. szeretettel övezve jött erre a világra. pici szívecske volt. mondanom sem kell. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. amilyen az enyém volt. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. Ladjánszky Katalin. majd képzeletemben láttam. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. Jó lett. ahogy a szép. ám alighogy megörültem neki. mert olyan érzésem támadt. a félelem nagy hátramozdító. hogy mit éreztem ekkor. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. Köszönet mindenkinek. a fa mögül nem lépett elô senki. aki már 7 éve halott. Ahányszor beszálltam az autóba. férjem. majd továbbképzôkön is részt vettem. Nagyon furcsán nézhettem rá. Leírhatatlan. nem éreztem. bizony elsírtam magam. A város másik részén. már nem éreztem haragot a tettes iránt. hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni. Az elsô egy kicsi.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. hogy miért ne szerezhetném vissza. de amikor odáig jutottunk. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre. valahogyan juttassa azt vissza hozzám. de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített.. hogy elvesztésén már túljutottam.. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”. A Carolyn Deal által tartott. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne. piros. mit képzeljek el. mert szabadkozva hozzá tette. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. ami az enyém. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz.

szintemen gondolatban beszélek hozzájuk. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. s ezért szívbôl utáltam. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál. ha leülök a kényelmes fotelba. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe. Javaslom. hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját. számomra legjobb idôpontban. mintha az ágyuk mellett állnék. lányom. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. S az is hasznos. L. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. Gondoltam magamban. Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem. Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. Akadtak azonban olyan feladatok. ha sírnak. amely több szempontból is ideális volt. és meghallgattam alfában. A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. mindig könnyen ment. Kényelmesen ágyban maradok. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. még most. Azóta is panaszmentes. és a mûtétnek nyoma sincs. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni. aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. Világéletemben nagy „listás” voltam. F. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt.. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját. ha kipróbálom agykontrollal. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. L. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. nehezebb akkor se lesz. mert listám témák szerint csoportosít.. s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. maguktól hívnak a megüzent. Éva 1992-ben az egész család (fiam. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. hogy többet fog agykontrollozni.-né 125 . amikor férjem reggel kijelentette. 5-ször.Mindig jó tanuló voltam. Általában nem is volt gondom a tanulással. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. sokak szerint kiemelkedôen jó. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. Csak magolva tudtam verset tanulni. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. Elég. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel. Ilyen volt például a verstanulás.

s hajtott a célom felé. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat. Ekkor megtudtam. átöleltük egymást és beszélgettünk. tisztességes barátnôt magamnak. sôt még szipóztam is. Kisgyerekkoromban. rendbe teszem ôket. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. ha akkor többet gyakorolok. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán. L. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. hogy elérem céljaimat. s örülünk egymásnak. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. Kecskeméten. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. megismerkedtem egy hölggyel. Ugyanakkor azt is tudom. s ma már tudom. s nagyon megdöbbentett. se példaképem. hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. Röviden. 126 . Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. ahogy hirtelen valósággá vált. 10 nap múlva azonban. Csavarogtam. kinn esik a hó. lehangolt. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. s nem halogatom a megoldásukat). S akkor történt valami. most elôbbre lennék. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. Akkor délután jöttem rá. akivel jó együtt lenni. Aztán abbahagytam. s máris beteljesül.24 éves vagyok. számomra azonban roppant fontos volt. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke. hogy a sikerért meg kell dolgozni. kimentünk a közeli erdôbe sétálni. s nem történt semmi. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. Már-már ott tartok. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. 1991-ben. Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. majd átölelem. aztán kimegyünk az épületbôl. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. esett a hó. Néhány napig kicsit csalódott voltam. s visszaestem. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. jól érzem magam a bôrömben! L. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem. se célom. barátnôm még úgy se. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. gátlásos voltam. Baráti társaságom sem volt. Nem volt se jövôképem. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. mindig fáradt. mert tudom. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. hogy az emberi elmének. Egy szóval.. anyagi. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. hittel. hogy elég a célomra gondolni. vággyal. Néha még éjszaka is programoztam. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. úgy ahogy elképzeltem. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. Ezt néha már nehezen viseltem. hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. Nôi tanácsadóm. s elképzeltem. se idôbeosztásom. illetve léleknek nincsenek korlátai. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. lelki. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. Éreztem. hogy egészséges. de ugyanakkor fûtött valahol. Eljött február 4-e. s néhány változást észre is vettem magamon. ami nagyon megfogott. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. bóklásztam. Lehet.

a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. hogy a legjobb szobát kapjam. Vasárnap este kb. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. csúnyán beverte a térdét. Lukics Károly. Legfôbb betegségeként gyomor. Reggel én voltam az elsô. még vérzett is. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. Az év végi koncerten nem izgult. és még soha olyan szépen nem hegedült. ami remek. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani. Nem kizárólag az én sikereim. és mire 100-tól 1-hez érek. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. Pár napja leesett a cseresznyefáról. Eleinte ennek ellenére ingadozott. mert minden általam tudott bajára rájött. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet.és bélvérzést észlelt. Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam. Este azt programoztam. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés. Elvégezte a gyerektanfolyamot. mit csináltam rosszul. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. mert mozgáskorlátozott vagyok. és imádkoztam érte. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. szokatlanul megtörtnek látszott. Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. a szintjére megy. nincs rosszullétem. Nos. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. a legszebben varró orvos mûtsön. Jóváhagyóan biztatattam. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben.Teréz Anya. csodálatos eredmények jelentkeztek. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. Kérdésemre azt felelte. a háromujj. probléma van a szívével. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg.és a pohárvíztechnika. a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. majd gyógyította is. A kft. ha nem tud mit kezdeni magával. és 10-15 perc múlva tudja. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . aki a legszebben varr. pontosan 2 hónapra rá. A fôorvos operált. és így rájöttem. de mikor elértem a programozott dátumhoz. Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. Ezt tévedésként könyveltük el.és álomkontroll. gyomor. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. kész a mûtét. Nem tudtak segíteni. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek. Természetesen azonnal gyógyítottam. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet. hogy beteg. 1 órát programoztam. akit mûtöttek. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. Mohol Szaporodnak a sikereim.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. akire nagyon büszke vagyok. a fiamé is. s így azt nem is gyógyította. Kitûnô bizonyítványt hozott. ami azért is hasznos volt.

amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. mintha megtanulna olvasni. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök. Szinte teljesen átalakult az életem. mit keresek itthon”. Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. krimit. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). amikor még javában éreztem. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. és ragyogóan éreztem magam.” Végül itthon ragadt. nyílt az ajtó. hogy az utasok mind búskomorak. Major István 128 . Már a 3-as számnál tartottam. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. és belépett. Mire a Dunához értünk. az eszköz már a birtokába került. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal. lehangoltak. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik.. majd szép betûkkel ráírom. kb. Aztán már teljesen mindegy. és láttam. hogy én mit szeretnék. szakácskönyvet vagy regényt. Tehát mindegy. Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz.valamilyen külföldi elôadására. elképzelem. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez. esetleg azt is. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. Elmondom. mert gôzöm sem volt róla. amikor magamban kimondtam. mit akar programozni. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához. Nincs számomra lehetetlen. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. s az egészségem is napról napra javul. azt mondta: –Na. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. Így elbeszélgetek velük a problémámról. biliárdgolyó nagyságú. Nos. és nem mondtam nekik semmit. „nem is akartam hazajönni. mert nélkülem ment el valahova. S ha hiszed. hogy mit olvas el. színes gömbök jönnek ki. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt. Az emberekbôl állandóan energia árad. bár olyan is elôfordult már. amit szeretnék velük úgy megoldatni. mit gondolok a dologról. Magyari Istvánné.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. és elképzelem. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. „Nem is tudom. egy kicsit még a Nap is kisütött. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. Tatabánya Egy borús. hogy dolgozik. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom. mint egy cipôs dobozt. hogy 1. mondta meglepett arccal. járkáltam.. februári napon utaztam a villamoson. ha nem. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. hogy a szívembôl szép. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. hogy „szeretlek”. mindenki legnagyobb csodálkozására. Mégis. s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. Pénteken kiszedték a varratokat. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. hogy csak letettem eléjük a gondot.

hogy már több. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. Még a barátaimat is megemlítettem. s mondta. az üllô és a kengyel. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. ahol ezt megtehetem. hogy ismét jól látok. napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. vegyek rá krémet a gyógyszertárban. karácsony elôtti napon. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. menjek el egy meghallgatásra. Este szintemre mentem. s ezért jogom van olyan munkahelyre. vagy hirdetésben sorolnám föl. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M. Szépen helyükre rakosgattam ôket.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. bár délután olyan érzése támadt. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. s ott egy durva. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. Laboratóriumomba mentem. gondoltam. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. hadd próbáljam én meggyógyítani. A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni.” Tudtam. Mondtam. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. Úgy döntöttem. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel. Azonnal fölvettek. s amikor a jobb fülét nézegettem. s felsoroltam. Odáig jutottam már. amikor a buszra vártam. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. nagyon átfázott. a telefonszámom. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. A programozás 129 . de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. majd amikor kimászik a bôr alól. Magamban nem is csodálkoztam ezen. hetente 2-szer. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. Aztán hozzátettem még azt is. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. hogy mi a nevem. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben.” Ezután gondolatban elmondtam. Megkért. meggyógyítom. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá. mert munkatársat keresnek. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt. akiken keresztül rám találnak. Úgy képzeltem el ezt az egészet. Bal szemem látása 70%-ra csökkent. csak amikor már egész közel értek. A következô alkalommal azt képzeltem el. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. várjunk egy kicsit. Andrea Munkanélküli lettem. Egy rendkívül hideg. milyen munkakörökben dolgoztam eddig. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. s elképzeltem. kb. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. Néhány napja vettem észre. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot. hogy mi mindenhez értek. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim. A laboratóriumomban megvizsgáltam. mintha egy hangos bemondóba mondanám. hogy ezek a hallócsontok. A 2. a 4.

Örülnék. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. s ez gyakran elôfordult. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának. Semmilyen kezelés sem használt.. így saját kertem terméseit fogyasztottam. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat. hogy ha napközben éhes vagyok. 5 perc múlva értem haza. napján este. További programozásom eredménye. Én azonban elôbb szintemre mentem. Azóta semmi baj sincs vele. addigra a vérzés teljesen elállt. hogy néztem ki régebben. Jóindulatúak szerint aranyos. sôt több is. illetve vagyok. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. és kimondottan egyszerû. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. mennyire boldog voltam. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak. értesítettek. s fájdalma még másnap reggel sem volt. a szokáskontroll szerint beprogramoztam. Már a tanfolyam 2. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell. amihez én. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. Hátra van még 10 kg. Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. 3-szor mélyet sóhajtok. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement.. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. Legnagyobb talán a fogyásom.) 130 . és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt. gömbölyded dundi voltam. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. és elmúlik az éhségérzetem. Most szerencsére más a helyzet. beáztattam.) Ma már több zöldséget. Olyan sok az energiám. mert kórházba kell vinni a testvéremet.. de nélküle is megvagyok.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban. s bár húst is eszem. okt. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam. hogy nagyszerû munkahelyem van. Kb. hogy siessek. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. az bizony hamar visszajött. 1996.. olcsó ételeket fôztem. bársonyosnak láttam. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. hogy csillapítsa a vérzést. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot. majd végül puhának. fürdettem stb. állandóan ettem. s azóta rengeteg sikerem volt. csak össze kell érintenem 3 ujjamat. Marika Köszönöm. 18-tól dec. és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki. salátát fogyasztok. s a távolból üzentem bátyám testének.. Mivel nem voltam odahaza. (Ha ideges voltam. s múljon el a fájdalma. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. Markósné Jánk Erzsébet. ugyanolyan puha. mint a lábam elején lévô bôr.

Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. Egész úton azt programoztam. Tavaly szeptemberben úgy határoztam. Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. Köszönet érte. Vidám. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. annál többet kapsz vissza. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást. hogy az agykontroll elindított ezen az úton. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. Sokkal kiegyensúlyozottabb. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 . ami nagyon nehezen és lassan is ment. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. A vizsga ezek után már nem okozott gondot.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. Intuícióm is biztosabb. Mint minden végzôs diáknak. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. Még arra a kérdésemre is választ kaptam. nyugodtabb lettem. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. Ilyenkor azt vizualizáltam. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. (Volt rá okom. Késôn indultam el. kiegyensúlyozott. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. hogy ha törik. A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. Már elég régóta tanulom az angolt. Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. Már 1-2 nap után éreztem. Megtaláltam a megfelelô módszert. felszálltam és indultunk. Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). ám eddig kevés sikerrel. leteszem az állami nyelvvizsgát.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Végig magabiztos és nyugodt voltam. IV. Végre mégis megérkezett.Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. hogy csak akkor induljon ki a vonat. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). akivel beszélgetnem kell. Nem fojtok magamba semmit. A tanfolyam óta jól alszom. hogy férfi vagy nô lesz-e. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. Azóta életem új szakasza kezdôdött el. ráadásul sokáig a busz sem jött. egyre nagyobb kedvvel tanulok. és elértem a célomat. Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik. Határozottabb is vagyok. annak szóbeli részére. Annak a 3 embernek is megbocsátottam. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. Marcsi. amikor én felszálltam. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. mint eddig összesen. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán. Nem tudnak felidegesíteni. ha szakad. A történet azonban itt még nem ér véget. boldog. hogy egyre könnyebben.

Az egész egy kellemes beszélgetés volt. és már ki is jelöltem az újabb célokat.és a háromujjtechnikát. akinek ezúton is köszönetet mondok. akinél vizsgáznom kellett. 1993 márciusában. 15-30 percre. nevezetesen dr. hogy mit szólnék. a lépembe és a májamba. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. 2 karomat a nap felé kitárva. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. vagyis vérrákra. hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. Ekkor hatalmas meglepetés ért. Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. Mielôtt kiléptem a terembôl. Leukémiára. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája. Matusek Csaba. meg kellett volna várnom. hogy a helyes irányba haladjak tovább. Még az sem tudott nyugtalanítani. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. Ez a gesztus nagyon jól esett. angol volt. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. új lehetôséget kaptam. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. megálltam a vízparton. Leírom programozásom pontos menetét. valamint a képzeletbeli képernyôt. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. hogy 94. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. 132 . mert így nem kellene órákat várnom rá. hogy az úr. ahhoz. amin aztán járni akarunk. a megértés és a harmónia jegyében. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. hogy kimentem a terembôl. Gyógyulásommal egy új életet. Miután megtudtam diagnózisomat. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. Néhány perccel azután. komoly betegségemre derült fény. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre.idézni. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. Mindezek együttesen tették lehetôvé. hogy újra egészséges legyek. Masszi Tamásnak. Képzeletbeli pihenôhelyemen. ha azonnal közölnék az eredményt. hogy fel sem merült annak a gondolata. Gyôr Életem derekán. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. Mivel én voltam az elsô. Naponta 3-szor mentem szintemre. Legfôképpen a csontvelômbe. hogy valószínûleg sikerült –. a szeretet. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. és a vágy. hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. Ekkor éreztem igazán. már tudtam is az eredményt. amíg az utánam következô 15 ember végez. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is. A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll. megkérdezték tôlem. Az ott elsajátított technikákkal elértem. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. és eljuttattam testem minden pontjára. annyira erôssé vált bennem.

ahol szervezetem illetékes képviselôi. A fehér részen a fehérvérsejtek. hogy csontjaimban megtapadjon. Egy fehér. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig. Örömmel jelentettem be. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. életerôvel teli vér szétárad testemben. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. a steril boxon kívül. a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. trópusi növényzettel. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. Szintemre mentem. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. Laborom teljesen átlátszó falú. befogadták a kívülrôl jövô. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel. az átültetés napja. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. amely a nyaki eremen keresztül kb. újra harmóniát. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet. Egynél kitárult az ajtó. és az egészséges. ahol laboratóriumom található. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése. egyensúlyt teremtve. meggyógyulok. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. fogadják azt nagy szeretettel. és elkezdje az egészséges vérképzést. a vörös részen a vörösvértestek. mint 1 l csontvelôt.Szinte ténylegesen éreztem. 133 . elhelyezték a több. lekicsinyítettem magam. leültem a székbe. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. életmentô anyagot. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam. Megértettem velük. Ebben megmártózva elképzeltem. a kóros sejtek elpusztítása. immunrendszeremmel együtt. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. Itt történik a vérképzés. magával hozva az új élet lehetôségét. s kértem.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. A termelés automatizált. és bevezettek. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. a szeretet parancsának engedelmeskedve. A barlang 3 részre oszlik. kupolás terem. hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. buja. arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba. És elérkezett a nagy nap. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. ahol befutnak a véráramba. s a terem valóságos örömmámorban úszott. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. ragyogó fény áradt ki a laborból. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel. 2 tanácsadóm elém jött. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. egy piros és egy sárga területre. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen.

Ha mégis elôfordul. a 230. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. programoztak gyógyulásomért. a vörösvértestek. Az átültetés után kb. Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. sok agykontrollos társam segített távolról. hatalmas erôt. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. sokan voltak a jelzett helyen. Amint kiléptem a telefonfülkébôl. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. Elôtte elképzeltem alfában. Másnap visszahallottam. akkor jutott eszembe. Korán érkeztem. Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett. hogy arról nem volt szó. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. Másnapra beszéltük meg a találkozót. szeptember 29-én. Amikor végeztünk. hogy miként sikerült felismernem. A sikerek felvillanyoznak. elmondtam. ezért elintéztem egy telefont. hogy az orvos áradozva beszélt arról. hogy figyelnek. hogy a székben alfába mentem. Néha életjelet adtam magamról. akivel találkám volt. szemüveges. 134 . de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan. Tanulok belôlük. mirôl is fogjuk egymást felismerni. hamar túlteszem magam a gondokon. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. Ma már naponta legalább 2-szer. Szerencsére hamar észhez tértem. 94. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. Döbbenten nézett rám. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. A név és a hang alapján kértem a választ. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl. hitet és önbizalmat adott ahhoz. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta. Programoztam. Fogorvoshoz mentem. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. középmagas. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. Mondanom sem kell. Ô szemüveges. vékony testalkatú. Jobb híján a találkozás napján. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. Odaléptem hozzá. szerényen öltözött leány. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. magánvéleményét. Az a számtalan szeretetsugár. csak ha komoly szükségem volt rá. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. Úgy vettem észre. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva.. hogy megnyúztak. csak nem hordja. Amikor letette a telefont. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. de inkább 3-szor megyek szintemre. Akarom a változást. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. Éreztem ugyanis.. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek. elájultam-e vagy sem. hogy milyen lesz a kezelés. Nem relaxáltam. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. azonnal megláttam azt. szintemre mentem. Én még olyanra is vetemedtem.Ezekben a percekben és órákban. a korábban leírt módon. Nem kételkedve a „látottakban”. A sikerben egész idô alatt biztos voltam. amikor kezdtem ellustulni. És ez így van. Volt egy idôszak. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket. a sejtszám lassanlassan. amely most.

a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. felültem a biciklire. Férjem. s máris több sikerrôl számolhatok be. Megváltozott az életem. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. sivárabb lenne az életem. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. csodálatos élményt adott az a 4 nap. amikor kimentem a laborból. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra.Egy biztos. Ôszinte örömmel megköszöntem. Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot. ezrek tolongtak elôtte. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. tiszta a koszorúerem. Beírtam nagy betûkkel. Kb. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. Meixner Tünde. Mátrai Klári. 135 . Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához. Volt már motoros felvezetônk is. Megtanultam pozitívan látni. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. egy adósom beállított a tartozásával. és elfogadni dolgokat. Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. Száraz ruhával letöröltem. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. Megváltoztatta az életemet. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. hogy útnak induljunk. és csöppet sem fájt. Napokig röpdöstem örömömben. még csak piros sem lett. Meg akart halni. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. és nyertünk némi pénzt a lottón. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. Ott már várt ránk a felállított tribün. hogy eljöttek. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. szívem. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. boldogan hajtottam két falu között. Valóban életre szóló. Rendkívül felszabadult voltam. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. sok száz biciklista várt. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. A program végére már. életének semmi értelmét nem látta. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. Állandóan szomorú volt. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva. Peti.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után.

hogy mindketten kómában vannak. Mindent úgy csináltunk. lélegeztetô gépen. hogy melyek azok a technikák. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését. Miután látogatási idônk lejárt. Kérte. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. Ma már. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. mert nekem óriási dolog. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. megkerestük az intenzív osztály orvosát. Menyhártné Wéber Mária. hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni. és nem lesznek elvonási tüneteim.. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. hogy baráti társaságban voltam. mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. Kolléganômmel megbeszéltük. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. segítsek. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. Azt is elképzeltem. hogy nála agyödéma is kialakult. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. ha dohányoznak mellettem. és a férj állapotát súlyosbítja. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában.. és nem foglalkoztunk azzal. és a tanult módon laborszintemre mentem. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. Másnap délután autóba ültünk. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre. nem zavar. Az ügyeletes orvos elmondta. és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. olyan érzésem támad. Nagyon elszántak voltunk. Mivel késô éjszaka volt. és siettünk a kórházba. Véred megtelt friss energiával. amit megspóroltam. friss oxigénnel. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. ahogy azt elôre megterveztük. Azonnal autóba ültem. Útközben részletesen megbeszéltük. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl. Nemrégiben történt.Mindenki éljenzett. hogy felveszem az asztalról. Elképzeltem. Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd. és megszámolom a 6 db ezrest. még esetleges 136 . Ezek után minden alkalommal elmondtam. hogy nem kívánom a cigarettát. Érezd. egyikük sem tért magához a kómából. Ezután hazasiettem. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat. s átsiettem hozzá. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk. Prognózisa lehangoló volt. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. Elmondta. ha a cigarettára gondolok. mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. nem tudtuk meglátogatni. s hatalmas volt az öröm. elhatároztuk.

Megdöbbentünk. és csak annyit mondott. A 3. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. jelezze a szemével. s az nem is maradt el. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. rajtuk már nem lehetett segíteni. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. Egyedül ô menekült meg. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. és folytassuk. Egy emberi agyat mutatott. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. és nyugodtan elaludtam. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes. 3 munkatársával aludt egy szobában. Elmondta azonban. így lélegeztetô gép kellett. A történtek megrázóak voltak. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. s közben mindketten azt észleltük. hogy ha felismeri a feleségét. mert arcán már a meghatottság. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. egymásba kapaszkodva táncoltunk. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. munkatársa a kórházban vesztette életét. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. Az eredmény nem maradt el. akkor a rendszer beindul. hogy segíteni tudjunk. hogy maradjunk. az örömtôl sírva. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte. Megtapasztaltuk. amit csináltunk. és helyeselte próbálkozásunkat. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. azt jelzi. A cukorháztartása is felborult. amit mond. hogy amennyiben érti. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította. Budapest 137 . vidéken. szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést. azt is jelezze. Megengedte. Eszméletre tért. Újra intenzív programozásba kezdtünk. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. és mozgásba hozom. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. Ketten reggelre meghaltak. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni. odajött velünk a betegágyhoz. meg kell ragadni minden más lehetôséget. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. Rájöttem. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. hogy az orvos hallott az agykontrollról. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. így a feladatot végrehajtottam. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni.

F. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. Egy éve már. amely mésszel találkozva megsemmisül. M. Lányom tôlem 100 km-re lakik. egészségesek már a szívemet behálózó erek. Elmondtam neki. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. Rajtam segített. mert a 4 terhességem igen megviselte. de belenyugodtam a helyzetbe. a harag ugyanis megbetegít. és olyan oldószerre tértem át. A röntgen is kimutatta. vagy fenntartja a betegséget. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. M. lerakódott meszet. mint ahogy elmesélte. Azt javaslom. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. aminek eredménye teljesen ép. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. ezért az orvos császármetszést határozott el. az elmetükretechnika és a laboratórium. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. Lányom. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. Nincs a szívemben harag. Békét és szeretetet sugárzok magamból. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. hogy ne legyen szívemben harag. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. de olyan hatékony volt a segítsége. mindenki a saját. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. K. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. Lányának elfolyt a magzatvize. s amikor ezzel végeztek. és beszéltem a babával. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. 1 hónapon keresztül programoztam így. hogy türelmes. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. Mindenkinek megbocsátok. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. bélbe. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. hogy szép pirosak. elég hát. az elmetükre-technikával.1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. A gyûlölet. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. és nincs változás. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. hogy erôsen elferdült az alsó rész. Gyorsan szintemre mentem. Kb. a laboratóriumában gyógyított. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. Ekkor úgy gondoltam. helyére tették a gerincet. és ôk is szeretettel fordulnak felém. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. rugalmasak. Késôbb meguntam a szállítást. hogy átalakítsam az életemet. segítôkész legyek. hogy minden138 . hogy jobb emberré váljak. Arra vágytam. de a baba még mindig nem fordult meg. hogy ilyen a szívem. pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen.

és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. József Férjem kb. Az örömtôl sírt. annak ellenére. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô. és rendkívül elkeserített. ha megfordulna. Kb. hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. sôt még panaszai okát sem ismerem.kinek az lenne a legjobb. Eleinte ritkán fordult ez elô. 2 héten át naponta programoztam. Minden este levittem a laboratóriumomba. akit gyógyítani kezdtem. M. Ô szenvedett. Külön siker a sikerben. 3 éve már. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat.) Végigjártam az egész tüdejét. ahol a kezelôasztalomra fektettem. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. igen kellemetlen volt. hogy éjjelente fullad. Férjem az elsôk között volt. Az orvos azóta sem érti a dolgot. naponta kell nyírni. dr. A fulladás azonban továbbra is fennállt. általában hetente 2-szer. 3-szor jelentkezett. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. 1996. Hálózatépítéssel foglalkozom. egyik sem mutatott kórosat. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. hogy leérettségiztem. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. Tüdôgyógyászati. Képzelheted. mûködjenek tökéletesen. én pedig sajnáltam. Kb. hogy megfordul és gyorsan megszületik. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. Amikor elárultam neki. Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. hogy rossz tanuló vagyok. elménk hatalmas erejében. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. hogy férjem egyszer sem fulladt. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. 12 ezer Ft-os. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. s kértem ôket. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz. M. s mióta így programozok. Álmából ébresztette föl. lettem a JÁSZTEL Rt. 1974ben születtem. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. 20-30 percig tartott a rosszullét. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. nem is törôdtünk vele. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. pályázatán. El is képzeltem. hálásan megköszönte. fül-orrgégészeti. és természetes úton születne meg. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult. M. hogy higgyen gondolataink. 1300 pályázó közül 2. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. de 139 . Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. ôrült nagy sikereket értem el.

ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. Másnap jött a vizsga. Így aztán úgy döntöttem. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak. hogy úgy magyarázzák a tananyagot.. Másnap következett a szóbeli vizsga. akkor ezt óriási sikernek vehetjük.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. majd 140 . Ötöst kaptam a dolgozatomra. fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz. Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. Egyszerre több technikát alkalmazok. hogy az mindenkinek jó legyen. azonnal jelentkeztem felelésre. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. vége. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. ahogy a legjobban megértem. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. és igyekszem azokat részletesen megtervezni.). de ha azt nézzük. intenzív tagozatú gimnáziumba. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam. majd újult erôvel kezdek neki. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. Úgy gondolom. mert tapasztaltam. hogy aki a lelki világban helyt áll. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek. majd összetettem 3 ujjamat. „Kész. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet.. hogy végül beadtam a derekamat. A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott.” – futott át az agyamon. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. s a szeretet hatalma óriási. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. de Vili olyan kitartóan nógatott. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz. villamoson. az a fizikai világban is boldogul. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig. lazítok. hogy mûködik a dolog. de nem buktam ki. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. hogy ebben az életben érettségim lesz. ez a téma nem érdekel. sôt megerôsítésként bétában is. mert jött január 3a. Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. lesz ami lesz. hogy egyre boldogabb legyek. ébrenlétkontroll. de legfôképp a háromujjtechnikát. Ha egy célomat elérem. ifj. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. Új oldaláról látom a világot. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. Gondoltam. Különben is. aki azt állítja. egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. úgysem ezt fogom húzni.. hogy nem olvasom. nincs értelme újra átnézni a tételeket. s közben vizualizáltam is azokat. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól. Az elsô tétel gyönyörûen ment. pár percig programoztam. vagy éppen nem sikerült. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. memóriafogas. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. s minden úgy történjen. az írásbeli teszt napja. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak. Molnár József. Végül is az érettségim nem a legjobb.. Egyre nagyobb lett az önbizalmam. és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében. végül a lényeget aláhúztam. megbukok. Kisebb sikereimbôl – pl. Buszon. Kevés idô állt rendelkezésemre.

és milyen boldog érzés száraz. vasak álltak ki belôle. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. Az elsô injekciót éreztem. s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. Remek volt. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. én csodálkoztam a legjobban. de beszéljek most már végre a 2. Arra már nem emlékszem. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. tételemrôl is. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. Így is lett. modern teniszcsarnokot. annyi azonban biztos. Mindent tudtam. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. hogy egyáltalán nem fájt. hogy jó. hogy boldogan. 141 . vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. Csuda jól ment. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. mint a „nagyok”. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt. hogy gyorsítsam a gyógyulást. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. úgy teniszeztem. és átmentem játszani. Mindennap elképzeltem alfában. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. rögtön haza is mehetek. dr. Megijedtem. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. Közben eszembe jutott. hogy milyen jótékony hatású lehet. visszamentem a laborba. hogy nagyon fog fájni. hogy miként jöttem ki a terembôl. ha alfában gyakorolunk egy sportot.) Nosza. s elképzeltem. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. íme bizonyságul a következô eset. Például azt. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. s ôt azóta is naponta gyógyítom. s akkor az nagyon fog fájni. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom.azt mondták. Az operáció alatt férjem otthon. kis pihenést követôen. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. hogy minden szépen és jól sikerül. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. hogy a WC-be illik pisilni. Nekem régóta a terveim között szerepel. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. Az utóbbit választottam. jó. hogy megtanulok teniszezni. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. Férjem és családom is programozott. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. Ez esetben viszont a mûtét után. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. Én a legkisebb lányom miatt mentem. mindenki azzal biztatott. Fémeket tettek a karomba. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. be kellett menni az ügyeletre. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. Megköszönték a feleletet. Szombat délután volt. Mikor befejeztem.

Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. Jó gondját viselem testemnek. ma nem írhatnám ezt a levelet. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet. így az öv fölösleges. hogy megfogadtam azt. Ma már megfontoltabbnak. ez volt az elsô mondata: . fontos tárgyalást követôen. hogyan mentette meg életemet az agykontroll. Megfogadtam magamnak. A kocsi fejtetôre érkezve. hogy vigyázok testemre. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet. hosszú. A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. és egyéb rossz szokásomat is. Molnár Teodóra. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. Karamboloztam. Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség. Ma már nem eszem húst.Anya. amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. mert – tévesen – úgy gondoltam. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. érettebbnek érzem magam.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. úgy gondoltam. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. dr.leültem és elküldtem az üzenetet. amíg el nem hangzott az említett mondat. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet. Magamat hibáztatom a balesetért. a pulzusom 80 feletti. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot. A várostól kb. s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. Így is tettem. hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. hogy szolgálja életemet. kicsúszott az útról és felborult. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. Molnár Tibor Orvos vagyok. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. ripityára törve landolt az aszfalton. Hatalmas karambol volt. Zalaegerszeg Leírom. pulzus: 60-65/min. s magamnak is. és kimásztam az egyik törött ablakon. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. Hajnalban kellett kelnem. hogy nem is pisilt be Evelin. de a Trabi. benne én. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm. még az egészen rövid utakon is. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. 20 km-re lakom. Hálás vagyok azért a mondatért. Egy szó mint száz. Így vezetgettem éveken át. Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. Monostori László 142 . triglicerid: norm. de az igazsághoz hozzátartozik. Ott is elôzékeny voltam. Amikor kislányom felébredt.

hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. kitartásomnak meglett az eredménye. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. És 1995. melyet 1996 tavaszára tûztek ki. s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam. Rendszeresen elképzeltem alfában. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten. Közben erôsebb szemüveget kapott. Móra Klára.. Végül 3 és fél éves korában kiderült. mekkora örömet éreztem. Majd újra üzentem neki. mert a fényképein feltûnt. Egy hétig hordta a szemüveget. és megjelent az Esetlegben is. Munkámnak. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot. alfában és bétában egyaránt.. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták.). A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem. Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. hogy most szükséges a takarás. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. ahogy utazom az egyetemre a villamossal. 600 Ft-os füzetet. sokan közülük több évet is. Laboromban megmûtöttem. agykontrollos különtanárhoz is jártam.. megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. hogy ezt most viselni kell. de ezt is könnyen megszokja. Apukám kinevetett.Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot. s büszkén mondhatom. Elmondta. Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. rengeteg sikerem volt és van.. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. Keményen dolgoztam célomért. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását. december 4-én megtörtént a „csoda”. melyeket képzeletemben. Segítségül hívtam az agykontrollt. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét. mindenféle ellenállás nélkül. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra. könnyen meg is szokja. 143 . fényesítettem a szemét. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. hogy kancsal. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. Felvettek álmaim középiskolájába. az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. Beadtam a Betegközpontba is. és amilyen ügyes kislány. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. és állandóan tisztítottam. Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott. gyógyulni fog a szeme. Remek. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Elképzeltem. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. hanem külföldön is jártak. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra. és továbbra is takargattuk a szemét. Azóta már középiskolás lettem.

amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz. A tanítványaim elôtt is. csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. (Ahol lehetett. Azóta is szeret. gyerekagykontroll-oktató. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. Szociálpolitikából. Most. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. Magyar-történelem szakos tanár vagyok. Olyan némettanárnôt kaptam. s fizetésemet megduplázták. a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. délután tanulok. nem voltam a kedvence. a termet. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. és jól látható helyre. félév végén. de úgy éreztem. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. a 2. de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. Hiába dolgoztam. ezért most „fölfegyverkeztem”. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. a tanár elégedett tekintetét. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. – Munkahelyemen elôléptettek. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. mentálhigiénébôl. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. hogy kapcsolatunk megjavul. és ma már én vagyok a kedvence.Itt aztán akadt egy kis probléma. S. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. jelentkeztem. M. egyszerûen észre sem vett. hát mit mondjak. felvettek. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. akinek. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. hogy mûködnek azok a módszerek. Alig telt el 1 hét. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Hajdanán bizony sem jó tanuló. Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát. – Makkegészséges vagyok már. egyre tökéletesítve. etikából. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. s az indexemet a jeles eredménnyel. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. amit a vizsgák után éreztem. Felvételiztem. 144 . Csodálatos megtapasztalni.

az haladéktalanul megjelenik az életemben. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk.8 mmol/l-re szállítottam le. mint a jobb. melyik kezemmel történt a baleset. A tanfolyam utolsó napján. a bal lábam ugyanakkora. nem lett vörös. Egy szó. s gyönyörû kislányunk született. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné. 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. de kiderült. megszûnt a fájdalma. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. május 31-én. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. mint száz: a harmincas éveiben járó. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam. míg a másik. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni.2 mmol/l-rôl 7. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. s ma. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet. 145 . ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni. Nagyné. az elmetükre-technika segítségével. – Amire csak szükségem van. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. amely egyik végén még ôsz. s alatta óriási. Igen.– Feleségemmel csodálatos. boldog házasságban élünk. a bütyök mérete is sokkal kisebb. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. Tudta. mert egyre jobban fájt. Édesanyám vércukrát 17. hogy éppen akkor én gyógyítottam. hogy szó sincs tréfáról. Már minden cipô felhúzása gondot okozott. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. fájó. A siker garantáltan igaz. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot. Most azonban egy újabb. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. ezért a bal lábam nagyujja kb. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom. Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. lüktetô bütyök nôtt. bôr felôli végén már fekete. Nem sokkal utána lobogó. Elôször viccnek hittem. forró vízzel leforráztam a kezem. Naponta megismételtem ezt a programozást. N.

hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. Nagyon-nagyon vágytam már arra.) Tükre az újnak. és hatalmas méretet öltött. hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. hogy ilyen harmónia. akkor ôk is elvégzik. keserves betegségbôl. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. Kérlek. Értelme ép maradt. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. Nôvérem ugyan nem agykontrollos. Aztán örülök este is. Akkor 23 éves voltam. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. derû és energia sugárzik belôlem. tükre a mának. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie. ahogy megváltoztam. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . mert az maga a csoda. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. Milyen jól érzem magam magamban. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. de aztán kiderült. hogy milyen sikeres napom volt. A daganat a kisagynál helyezkedett el. Ibolya Kb. Örülök a reggelnek. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza. mire igazán stabilnak éreztem magamat. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom. hogy ha mindezt az agykontroll okozza. A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. és várom az álmok különleges. az életkedvet megszüntetô. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. mi a titka annak. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. Régebbi ismerôseim azt mondják. és tehetem a dolgomat. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. hogy ismét elôttem áll az egész nap. Gyakran megkérdezik tôlem. hogy mi lesz itt 5 év múlva. izgalmas világát. olyan változásról van szó. N. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt. annak. Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. de arra azért nem gondoltam. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. Azt szoktam válaszolni. (Intuícióm azt súgja. hogy elmondjam.

tegyen csodát. Azt is programoztam. aki önállóan is tud levegôt venni. Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú. hogy hajnalban vette észre..” N. a kiújulás esélye minimális. mert ennek a daganatnak több fajtája van. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat. már agykontrollosként. láthatatlan oszlopon álló.távolították el. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére. Az orvosok úgy tervezték. s láss csodát. Én alfában imádkoztam. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére.” A célomat elértem. már jól járok. hogy leírjam hajhullásom történetét. és kértem Istent. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok. ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. és azt mondták. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. hogy ô egy ügyes fiú. Az elsô meglepetés akkor ért. és lehet... Amikor megtudta a szövettan eredményét. Gyôr Hát mégis rászántam magam. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult. hogy érdemesebb egy másikat. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam. s gondolatban mályvateát ittam. ahonnan egyaránt 147 . egy alaposabbat csináltatni. hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. N. hogy már gép nélkül. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak. Elkezdtem vitaminokat szedni. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N. s az esetet átvette egy másik idegsebész. 5 órán keresztül tartott. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. Ennél egy „kicsit” több történt. s magamban arra gondoltam. a hajam is elkezdett hullani. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. drukkoljunk. J. a család repül a boldogságtól. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. hogy visszanyerje a spontán légzését. hogy ha csak egy mód van rá. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. Késôbb. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. amit ügynöki munkám okoz. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra. hogy hajam már dús és erôs szálú. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. abba biztosan belekopaszodom. hogy talán nem is olyan rosszindulatú. rádöbbentem gondom valódi okára. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. és csodálkozva láttuk. ami oldja a hörgôgörcsöt. kijelentette. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt. Még nem végeztem el a tanfolyamot.

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. ilyen magas szinten érzô. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. hogy ez nem lehetetlen. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. én mindent tudok. milyen nagy dolog ez. munkatempójuk lassú volt. az órán értetlenkedtek. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe. akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. hogy a javukat akarom. az meg tudja érteni. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot. Tavasszal megfájdult egy fogam. s mondhatom az egészségemet is. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. aki úgy reszketett. s ott kértem ôket. osztályt. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. házi feladatot csak néha írtak. elô a háromujjtechnikával!”. Többen rákaptak a versírásra. hogy akkor ébredjek fel. A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. Üzenem azon társaimnak.” Az igazsághoz hozzátartozik. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. Magamat is láttam közöttük. fegyelmezetlenkedtek. hogy magyarból senki nem rontott. mert ráéreztek annak örömére. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. eredményes munkával. A gyakorlással már odáig fejlôdtem. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. mert bármit kérdeznek magyarórán. Kértem. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. így pedagógusként is sokat változtam. s változzanak meg. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . legtöbbször sikerrel. szintemre menve programoztam. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. értsék meg. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. mint ekkor. s ajánlottam. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. S ez így ment 1991 március végéig. Este. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam. mint én. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. egy szóval szenvedtek ôk is és én is. hogy fogadjanak el. Alig tanultak. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. És még egy változás. mint korábban. s örömmel újságolták a gyerekek. Másnaptól.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. Végül is valóban a természet mûködött. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. a felvételim sikerül. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. akkor mertem mindezt elhinni. de óriási volt a tét. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. azt láttam. Szinte meseszerûen alakult minden. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. illetve négyünk boldogsága. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden. Azért mentem. Szeréna 2600 grammal. nem estem teherbe. jól ettek. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával.. hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk. Ma már tudom. fônököm javasolta. valaki mindig rám szólt. ám hibátlannak tûnt. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom. betöltött 40 hétre születtek. átvágódott a mi oldalunkra. Júniusban már terhes voltam. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. Még csak hányingerem sem volt. Szakadt az esô. Szerencsére hamar felocsúdtam. fejlôdése. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem. Két gyönyörû. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást. s 1 éves 157 .. júliusra pedig már azt is tudtam. és mindig újra visszaírta az eredetit. Tudom. 7 perc különbséggel. Megálltam. Elôször a kocsira gyanakodtam. szépen fejlôdtek. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni. mert én Olaszországba szerettem volna menni. és erre kiderült. ha nem állsz meg. Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg. ahogy programoztam. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. és még aznap. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is. hogy ki fogunk békülni. hogy hallgattam megérzésemre. hogy jobb lesz megállnom. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet. Két kis ember egészsége. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. Iván 2700. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. természetes úton. A gyerekek optimális idôben. P. és 2 fa között landolt. s így elôre tudtam. Hirtelen olyan érzésem támadt. hogy ez nagyon sok.. Elôször nem hittem el.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem. mint addig még soha. s körbejártam az autót. idôutazásomban. nyáron Görögországban nyaralok. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. hátha valami rejtett baja van. Talán életemet és családom életét mentette meg. Nôvéred kurzusán. és valóban kiutaztunk. Mindketten 51 cm-re nôttek. hogy 5-ösre államvizsgázok. mert történni fog valami. Éjszaka aludtak.. a terhességgel járó kellemetlenséget is. hogy Görögországban fogok nyaralni. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok. hanem minden egyéb gyakori.kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban.

hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. születésnapjuk közeleg. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. kivonást és szorzást. a programozást pedig elôször napi 2. – Apa x apa? – Satu! 158 . Láttam azt is. Most már 3. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. örök barátságot kötöttünk. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban. Ekkor. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. 1 hónapig rendszeresen. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. képernyômön. – Sí! – vágta rá Réka. amelyek szebbé és jobbá tették életemet. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. és elhatároztam. majd 1. Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. naponta 3-szor. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. amennyit a levestészták tartalmaztak. ( Pl.korukig még csak náthásak sem voltak.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. – Miau + kô? – faggattam tovább. P.”) Késôbb. ami segíti a fehérjék feldolgozását. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne. De nem akárhogyan. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. végsô elkeseredésemben. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása. s én jóízûen falatozom. mint volt. hogy a hatást megerôsítsem. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. Végül még 2 ízben. 1. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. hogy más asszony is szép terhességet. Az is volt. ha nagyon sok tojást ettem. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. Mindennek eredményeként több. naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. amikor megalkottuk laboratóriumunkat. Ezeket a technikákat kb. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. megjelenítettem. –Tuba! – hangzott a válasz. naponta többször. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. Annyira. pedig én programoztam. aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz. naponta alkalmaztam. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. Késôbb. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást.

Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. Egy barátom panaszkodott a fônökére. Rajzos vázlatot. Csúnyán vitatkoztunk. mint amit kellett volna. remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. Pétercsák Maxim. tanácsot. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte. hogy „barátom a tudása legjavát adja. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat.. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. segítsek a fiának. sôt amikor megszorultam. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. Akármit tesz. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. semmiért!” Ezt kb. Ez csak az iskolában derült ki. hogy ébredjek fel. akármilyen jól dolgozik. és már mondtam is neki. munkahelyet remélve. Közben több emberrel is beszéltem. keresünk nekem egy másik munkahelyet. de végül is arra a következtetésre jutottam. Gyôr Második osztályos vagyok. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. Azt üzentem. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. megkért. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. amíg lerajzolom. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni. – Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját... hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van. Gyorsan kifaggattam barátnômet. Még a játékállataimat is azzal altatom. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 . Megjegyzem. az óra elôtti szünetben. gyerekagykontroll-oktató. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. elmetérképet készítek a versekrôl. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. a Fônök nem hisz az agykontrollban. A többit a már leírt módon üzentem. hogy oda nem adnál senkinek. mert ha most pótolnom kellene. Elalvás elôtt beprogramoztam. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. 2-3 hétig folytattam. hogy mi is volt a lecke. Szintemre mentem. és annyira elismered a munkámat. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. vagy kritizálja.. újra megcsináltatja a munkát. aki szintén nem hitt az agykontrollban. Igaz. hogy ô is részese a dolgoknak. hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem. hogy gondjaim vannak. a fônöke állandóan negatívan reagál. Pedig.Mit mondjak. Érdekes. ha tudná. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. fogadja el. gyorsan elmondtam neki.

Pétery Éva. Farkasszemet néztem magammal.. vigye vissza a pénzt. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. hogy Szegeden lakom. Azóta sikeres ember vagyok. Képtelennek tartottam magam arra. Meghalt!” Atyaúristen. Ezen kívül szétszórt vagyok. mert nem jön azóta az ügyfél. állapítottam meg. 20 ezer Ft-ot. mert nem szeretek zuhanyozni. papot. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. Még hogy. Amikor kiszálltam. A lánykám kifizette. hogy mire vagyok képes. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. és megkértem. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. és egy sor állásajánlatot kaptam. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot. Az elmetükre-technikát használtam. mivel a lányom is hibás volt a dologban. Fôztem a konyhában. Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . féltem a frizurámat. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. végtelenül jó érzés járt át. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet. Két nap múlva beállított az ügyfél. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett.. Mint kiderült. segítsek.Leánykám valutapénztárban dolgozik. bementem a fürdôszobába. A legerôsebbtôl. Még sohasem voltam ilyen szép. vagy legalább egy részét.. Dél-Tirolban. 96 november eleje óta itthon vagyok. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt. A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. amit mindig neki kellett kifizetni. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. Igen. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. teljesen kisimult arcomat. és kért. ledobáltam a ruháimat.. Külföldön dolgoztam. Többször elôfordult már. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált. aki megkérdezte tôlem. aki már többször járt nála váltani. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. akkor nehezen jutottam volna ki. ott hagytam csapot. Szintemre mentem. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van). s azt. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl. Mi van. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem. csillogó zöld szememet. éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam. egy olyan ügyfélnél. és koncentrálni sem tudok. s azzal a könyveket félretettem. mondtam magamban. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot. Belenéztem a tükörbe. hogy nem szoktam ilyet csinálni. most szabadultál meg az egyiktôl. Ez is rendhagyó volt. fél évet. és majdnem felkiáltottam.

tehát átjutott a bardó köztes létébe. Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. végre tudtam olvasni. mentem fáradhatatlanul. Biztató szeretettel segítettek.. gyógyszereim adagját felére csökkentették. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. kellemesre. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . betegségem az Elixírben. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. de pénzem nem volt. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. Holdkóros vagyok? Nem. izgatottan vártam a kezdést. csak mentem. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható. D. hogy azt csinálom. paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. Nem aludtam. a kazetta hatására ébredezni kezdtem. hogy súlyos depresszió. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. amit nôvérem ígért nekem. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. mert szerinte rajtam már csak az segíthet. hogy történni kellett valaminek veled. És szép lassan. az életem gyökeresen megváltozott. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. Harmadik találkozásom az agykontrollal. Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott. melyen dr. a legerôsebb. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. És jött a nôvérem levele. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom. Hála az agykontrollnak. amit a legjobban szeretek. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. ami egy örökkévalóságnak tûnt. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl. aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt. Álomvilágban élek? Hát lehet.) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. sem nevetni nem tudtam. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. Meglett a zsebpénzem. Nem rettegtem. Vágytam az agykontroll megismerésére. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki. önzetlen segítôim. hogy sokan gyógyítsanak. Amíg aludtam. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. nem éltem.. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat.L. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre. Az elsô. és vártam a csodát. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. Á. Akkor még csak aludtam. (Dr. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. hogy már nem toporgok.be a vízbe. Lassan-lassan. melyben azt írta. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem. aludtam és aludtam. Jó elôre helyet foglalva. távozott. fáradt vagyok. Ki sem kerültem 3 hónapig. ugyanis váltam. Nem tudtam csinálni semmit. Láttam magam elôtt. hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. a kényszermozgásom eltûnt.

ami azon nyomban abbamaradt. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. Mögöttem áll a nyaralóm. mint még soha. Amikor a tanfolyam 4.helyem. Nem is kívánom.) 162 . fogta a kezemet. s közben fájdalmat éreztem bal vállamban.. Ott végzem asztrológiai számításaimat. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz. Minden programozásom sikerrel járt. Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. Azt hitték. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. de sehol semmi. élesen. A veséket is lejjebb képzeltem el. A vizsgálat megtörtént.L. de aztán rájöttem. Ezt nehezebben sikerült elállítanom. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt. Nem. hogy nagy lányom éppen tornázott. s közben megfájdult a bal válla. mosolygott. mint ahol valójában találhatók. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták. Pedig nincs más.. még a lelógó könyvjelzôket. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. azt is csigalassúsággal. miért tettem az íróasztalomat középre. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat. Hát ez nem megy. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. Vérzést már 3-szor állítottam el. amelyben a múltat is lehet kutatni. nincs idôm fáradtnak lenni. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. napján egészséges embert kellett elképzelni. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. A gyerekeim sírtak. most a külsô következett. mondtam. és a rokonaimat is. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz. Egyre jobban belejöttem. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. már nem iszom alkoholt. Nem tudtam. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. Az évek alatt felgyülemlett. Összekevertem a vesét a májjal. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. Elôször szép lassan. s közben még 2 könyvet is kiolvastam. De ez is sikerült. vagy le a kukába. vagy dobozba. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. elajándékozásra. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. bicikliztem is. testnevelés-felvételire készült. Úsztam is. D. Nagyon izgat a naptáram. beszeszeltem. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. Otthon megtudtam. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni. amikor ezt látták. aki elvégezze helyettem. Klára lányomat választottam. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. ami a lakásunkban uralkodik. Haladt az idô. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. már nincs is rá szükségem. ha akarod. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben. Nyugágyon napoztam.

s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. ahogy hazajöttek a gyerekek. amint szintemre mentem. Megnéztem. a hármasból. Valóban úgy történt! P. Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából. hörgô hangot adott. Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. s a kulcs a zsebében volt. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. Egy szombat délután. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). összefoglaló felelés elôtt állt. A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. Elvesztettem a szôrmesapkámat. miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. fodrász”. elfehéredett és csak furcsa. Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. perdült egyet a levegôben. Nagyon megijedtem. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. Azóta nincsenek kínzó. Azt mondtam. töröld). és a part közelében esett le. ezért alfában végigvizsgáltam. Egy hét múlva. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben. hogy lehetek ilyen hülye (töröld. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hófehér ruhában. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. megjelent elôttem egy kép. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. de közben kitartóan programoztam magamat. nézzem meg alfában. Megkért. Még csak 2-szer programoztam. Most a derekamat gyógyítom. majd megütögettem. Jánosné. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. és máris remekül érzem magam. így tudtam meg. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. mert már hosszú ideje fájt. 163 . hogy megtaláljam a hibát. A nyaka hátrabicsaklott. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot.Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. Nem mûködött a gázbojler. Akkor jöttem rá. elmesélték. Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. melyik anyagrészbôl fog felelni. memóriája azóta egyre jobb. fodrász. (Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt. Zsuzsa”. és rendbe jött a vérnyomásom. hogy a gázcsapnál van a dugulás. Többször megnyitottam és elzártam. A lányom történelembôl nagy. Zsuzsa. nem kapott levegôt. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával.

Naponta legalább 2-szer meditálok. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. (Programoznom kellene még. Hozzászoktam.és vitaminhiány). Miután még normálisan menstruálok. mint eddig. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet. én sem félek tôlük. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. hogy eszkimó nô vagyok. és örömmel konstatáltam. nemhogy dolgozni. hogy bejussak a „kunyhóba”. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. hanem állandó kalcium. képlékeny csont felhasználásával. Ez rendre be is jön. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. Nem szerettem. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem.) Régebben szétszórt voltam. a kunyhóban kellemes meleg van. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. Alfában megbeszéltem velük. s nem hízok. hogy azóta tartom a súlyomat. hogyan üzenjek. olyan fájdalom164 . úgy ahogy szeretném. hogy reggel vizualizálom a napot. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P. és nagy öröm számomra. világít a barátságos tûz. mint egy szobrot. sôt. sem családomra nem hat. nem hormont. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet. vas. de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben. hogy ennek a fônököm is örüljön. Több éven keresztül programoztam reggelenként. Azóta rám se hederítenek. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-. hogy miért nem hatékony az üzenetem. Az influenzajárvány sem rám. hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót. mire az megolvad és kinyílik. Másnap azt álmodtam. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. Itthon is végeztem a dolgomat. hogy alakuljon. pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. vagyis az illetô védôbúrájába. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza. Üzenetem eddig is jóindulatú volt.. Fölébredve rögtön tudtam. pedig csak 49 éves vagyok. hogy a kutyák megugattak. Gerincsérvem lett. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak.. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. sok kellemes meglepetés is ér. hogy nem kell félni tôlem.

Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. A betegségem természetesen elmúlt. ahogy hazaértem. egymás után jöttek a bimbók. Diagnózisomat helyben hagyta. de kíváncsi voltam az ô véleményére is. s most. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. Kérdésemre. 9 éves almafánk. szinte egyfolytában beszélek. hogy mi okozta a betegségemet. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. de a 2. mihelyst felötlik. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. s nem bírálom felül. Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot. s most. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban. hogy nagyon lazán. s késôbb gyümölcsökkel. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. amit én találtam ki. Azt mondta. de – elhárítok néhány kérést. az illatos virágok. akkor menjek majd vissza. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. Klára. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. mint a jó rádióriporter. bár már akkor tudtam. hogy négykézláb másztam be az ágyamba. érzésünket. az a válasz érkezett. Aznap és másnap is kb. hogy még ellazulni sem sikerült. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. amelyik még soha nem termett. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége. Azóta én mindent azonnal kimondok. s a 2. s elküld röntgenre. nyári alma. Azóta már – udvariasan ugyan. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. A télen eszembe jutott. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. s olyan fénynyalábot. Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. Lázas is voltam. Akkora volt a fájdalmam. Meg is lett az eredménye. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. hanem javaslom nekik. de az enyémbôl nem. Így is lett a valóságban is. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. én a gyógyszereket ki sem váltottam. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött. hanem helyette. s 8 féle gyógyszert írt fel. ha már nincsenek fájdalmaim. Finom. hogy tele van már virággal. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. ahol kiderült. fájdalomcsillapítást javasolt. savanykás. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. július végén már egész nagy citromok vannak a fán. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. hogy kéne vele csinálni valamit. Azt javasoltad. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. egészséges gyümölcsök teremnek rajta. 2 éve van. hogy már semmi bajom sincs. Nem tartok szünetet.mal. Van egy kb. S láss csodát. ha néhány nap múlva nem javul. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. s azóta is folyamatosan 165 . Nos. de ráér akkor. s forgómban tapintható volt a duzzanat. Minden permetezés nélkül gyönyörû. 10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. hogy én fogom magamat meggyógyítani.

halasztottam. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. azóta semmi panaszom sincs. Csak nem rég jutott eszembe. 22-én: gyógyult”! P. Amióta ismerem ezt a technikát. „Nem fáj. 2 hónapi. arra mindig van pénz. hogy megadja a béremelést. Levelet írtam az igazgatónak. Kb. de mára már teljesen megszûntek. Amire kell. vagy akkor is. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. hogy nyugodtan. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. Újra megvizsgált.-né Ibolya 1995 decemberétôl. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. Azóta is. akinek a válaszadást kiszignálta –. Lapomra pedig a következôt írta: „96. s azóta nincsenek kék foltjaim. Írásban megkaptam a választ – attól. programozott vízzel locsolom.virágzik. Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. Nos. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. s mosolygósan. hogy ez így nincs rendjén. L. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. hogy januárban. 02. Eddig bizony filléres gondjaim voltak. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el. hogy mindenütt sikerrel járok. s közben elkezdtem programozni. aki csodák csodájára azt állapította meg. s az élet vizét is. amin egy kicsit meglepôdött. Ezek után az történt. Elképzeltem. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. és programoztam. hogy programozzak. kiegyensúlyozottan élek. vagy valamilyen megoldás. Használtam a már említett gyógylámpámat. s ennek már 3-4 hónapja. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. P. Egészen Pestig ezt teszem. s mire hazaértem. hogy mikor fekszem be a kórházba. programoztam. azóta hashajtónak is ezt használom. de azért elmentem a szakorvosomhoz is. 2 szív jelzésû vizeim. Elképzelem. egészségesen. Vannak 1 szív. Elárultam az orvosnak sikerem titkát.. Rám bízták. A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát.. ha itt-ott beütöm magamat. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. hogy nincs mód a béremelésre. amióta elvégeztem a tanfolyamot. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik. Húztam. nem kékül meg” – mondom magamban. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam.. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. Programoztam tovább. Írtam még egy 166 . majd gratulált. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem. hetente. már iszonyú rosszul voltam. Egyre jobb lett a szaglásom.

Annyira örülök. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. hogy muszáj voltam megírni. mert ez volt az elsô utam. Délután 6 óra volt. örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). Pl. igaz másoktól azt hallottam. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. Tovább csak azért nem mentem. És láss csodát. hogy egyre rohamosabban öregszem. hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. késôbb a másik. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. Megszólít az egyik. Csak 180 Ft-ot nyertem. kérték. vádlim stb. Ez volt délelôtt. Ma már simán. föl-le. Ha mûködik. három ujjamat összeérintve programoztam.). hogy elalszom. majd a harmadik szomszédom.-né. megjelenik az igazgatóm. mint az agykontrollal. Tovább végzem a gyakorlatokat. azóta nem voltam ideges. melyben olvasom. a sors kezembe ad egy újságot. Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. de féltem. Pl. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. de ez már egészen más. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak. akkor most is mûködnie kell. anélkül. Márta. fiatal korom óta ízületes voltam. s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. vagy pár lépcsôfokot kell menni. Járásom döcögô. A 95-ös számra emlékszem. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. A húsom is fáj (sonkám. lazán. Vérszemet kaptam. bérszámfejtô vagyok. és „kiszakad” a szívem. mert 10 m után már nem kapok levegôt. s ha fáradt vagyok. hogy ezt csak képzelem. szám a másik szelvényre került. Persze van oka: tériszony. és lementem 3 megállót gyalog. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. totyogás nélkül jövök-megyek. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám. Amióta ismerem az agykontrollt. Azért tovább folytattam a programozást. aki örök hegyjáró voltam. Mondhatom. és remélem újra tudok majd létrára 167 . egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. Annyira lelkes lettem. mint a húsom fájása. s egyben azt is kértem. mert a 7. P. kipróbálom az alváskontrollt. de gondoltam. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. és kapkodom a levegôt. ô maga döntsön. hogy megkapom a béremelést. Minden reggel és este relaxálok. forgóm. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. napközben is lazítok. Ha arra gondolok. Megtettem. könnyedén. azonnal remegni kezd a lábam. Én. Elolvastam. egy csöppet sem voltam álmos. hogy valamire föl kell állni. csontjaim. meszesedés okozta szédülés. izmaim fájnak. hogy „kiszakadt” volna a szívem. hogy plusz jövedelemhez is jussak. és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. most nem tudok menni. s másnap a Kenón 6 találatom volt. egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. Napi apróbb sikereim rendszeresek.levelet az igazgatónak.

s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. akkor a nyakába ugrok. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. piros véremet. mint jó. pl. akik felfalják vérembôl a kis halakat. s ma már. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. piros vért láttam folyni. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát. hogy csak apró sikereket reméltem. A végén mindig azt láttam. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. Ha ez sikerül és találkozunk. hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást. de egyszercsak apró. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. s közölte. fantasztikus érzés. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. ami az egész testemet behálózza. ami már mentes az apró.mászni. Tévedtem. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó. de vigyázzon. mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. és a púpom megnôtt. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül. 43 éves vagyok. Ôk voltak a körömgombák. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. abbahagytam a dohányzást. szép. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. Februárban kezdtem el a programozást. és június végére már teljesen egészséges. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát. Már éppen kezdtem belátni. hosszú. s már attól féltem. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. naponta 3-szor programoztam. Csôrendszeremben egészséges. Naponta 3-szor programoztam. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás. miatt. fekete pontoktól (a kis halaktól). Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. kopás. egészséges körmeimet. Ôszintén megvallom. Pongráczné Feicht Márta. s elkezdtem a programozást. szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott.. Szinte a mai napig hihetetlen. amelyeket kis halaknak neveztem el. meszesedés stb. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. Láttam.. szép. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. fekete pontok jelentek meg benne. amint éppen mohón lakmároznak. 168 . nagy halakat. Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. hogy a doktornônek van igaza. öreg agykontrollos. Mellékelten küldöm a leletet. úgy döntöttem. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal. Ezek jöttek is hamar.

Évek óta szemüveget hordtam. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. 1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. Azóta megtanultam lassan enni. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom.L. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. Ma már sokkal türelmesebb vagyok. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. P. aki közel állt hozzám. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában. Rájöttem többek közt. Lássuk. A válasz: túlevés. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. de aztán már hetente jelentkezett. másfél dioptriást. ha eljött az alvás ideje. hogy migrénem soha többé nem jön elô. és jól megrágni az ételt. hogy nagyon jól vagyok. Sokat javított a tanulmányi eredményén.hogy kiegyenesedve megyek. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. Mûködik! Puskás Mari. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. hogy volt –. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. A fiamnak is segített a módszer. hogy „hájevô”. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. Persze kevesebbet is eszem azóta. Ma már tudom. minden orvosi leletem negatív. hogy mi okozhatja. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. igazi zsarnok voltam. Csak nyûgnek éreztem. s ráírom mindegyikre. várhatóan kiújul a betegség. Ha valaha volt is haragosom – hát persze. amit én annak ítéltem meg. Eleinte csak 2 havonta. A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is. 1997 októberében! (D. Pálné Nagy várakozással. ma már megbocsátottam neki. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik. sokszor éjszaka is. s jelezte. s mi a helyzet vele most. talán még meg is szerettem ôt. és sokkal több szeretetet tudok adni. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. Elképzelem. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. és már remekül alszom. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott. Mindig az volt a helyes.

mint 30 kg-ot. s milyen gyorsan megyek szintemre. hogy még nyerni fogok. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. aki csodálatos ember. elváltam férjemtôl. magasabb életminôségbe léptünk. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal. de azóta sem hagytam abba.. Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. Elôször titkár. naponta többször. Nem bagatellizálom el a dolgot. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. A házaspár nagyváradi. súlyos. s kapcsolatunk nagyszerû. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. De tudom. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. csak éppen használni kell. Jelenleg boldogan élünk hármasban. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. ami nem maradt következmények nélkül. hogy ezzel még nincs vége. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. s elmondtam. sör. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. hogy megtölthetné az egész könyvet. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt. Elvégeztem én is. Október végén meglátogattam ôket. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. mint más ember 1 éves fizetése. illetve lakunk. Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek. talán van 170 . 5 másodperc alatt. mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. Semmilyen étel sem hízlal. ún. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt. kb. Jelenleg 43 éves. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. torta. Ennek már 5 éve. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. én már semmitôl nem hízom. Sokan kérdezik. Zsuzsa 1992 októberében. ám eredménytelenül. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. Akkor is. – Már másfél éve külön élek. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. érzem. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. mert annyi van belôlük. naponta hányszor. Hat hónap után munkahelyet változtattam. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. Nos. Nem sorolom tovább sikereimet. Ez 1 éve derült ki.való foglalkozáson. 4-en egy szobában.. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. jöhet sült szalonna. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba.

hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben. s mondta. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. Enikô. Rengeteg volt a szúnyog. bánat ér. hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. 2 hét múlva találkoztam vele újra. teljesen másképpen élem már át. R. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. az agykontroll. Szeretünk. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. érezned kell. magam elé képzeltem a fiamat. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. gyorsan szintünkre mentünk. Fel sem említem. Mint utólag kiderült. téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. Kb. de nem tört meg a jég. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. Este elalvás elôtt beprogramoztam. Volt. s örömmel újságolták. R. Azóta már megszületett a kis Borcsa. hátha sírsz. ami volt. szülei és testvérei nagy örömére. megkért. segítsek rajta. akit felhívtunk. Másnap felhívott a fiam. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. Azt mondta. és állt a szobában sírva. Az asszony kórházba került. hisz az édesanyád vagyok. hogy valóban terhes-e. majd elaludtam. hogy a megfelelô idôben ébredjek. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . gondoltam. A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. miért volt. Amikor végeztem. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. – És mondd drágám. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. s gyógyítani kezdtem a laboromban. ellazultam. Ha valami baj. hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. Akkor láttam meg. Próbálkoztam többféleképpen. nem jártam sikerrel. csak kb. nem tud róla. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd.megoldás gondjukra. Másnap felhívott az unokám: – Mama. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. hogy terhes. és Apu is nagyon szeret. amit akkor még nem közöltem az anyukával. hogy babát várnak. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. de tudod. gyere el édesanyám. s megkértük a szúnyogokat. mert már napok óta nagyon fáj a dereka. Gondolatban sírva simogattam meg. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. elmúlt. Két hete már nem vizel be. István Volt egy nagy bánatom. Szintemre mentem. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést. A férj még hozzátette: – Köszönöm. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. nem mer kezdeni. Éjjel 2 óra körül ébredtem. s közben agykontrollozott. ha szeretsz. Köszönöm. amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. és így szóltam hozzá: „Lacikám. Azóta másképp van minden. Lászlóné Szomszédasszonyom.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

negatív gondolkodás. tudni fogom. Ma már március 24-e van. simán halad lefelé. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. Az emberek úgy gondolják körülöttem. mennyit ártanak maguknak azzal. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. többet ér bármiféle kincsnél. hogy újjászülettem. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne. Túlzás nélkül mondhatom. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. Komárom 179 . s az én magam vagyok. az az egész életvitelemet megváltoztatta. és káosz van szinte mindenütt. teljes ember lettem. a negatív gondolkodás. Szabó Szilvia. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. hogy valójában ilyen szép az élet. Egészséges ember vagyok. de ilyenkor mindig észbe kapok. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. aki mindig meggyógyít. de mivel elég sokan voltak a fülkében. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. Többre vagyunk hivatottak. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. akire mindig számíthatok.Y. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. s mellette gondosan porszívóztak. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. hogy ha megbetegednék. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok. inkább csendben maradtam. és ez is csak rajtam áll. Különben is a lelkem gazdagabb. amint lassan. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. mint azt valaha is hittük volna. Úgy érzem. hogy van egy orvosom. hogy többre. és kijavítom magam. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak. és úgy faragták.. Rájöttem. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. hogy valaha vesekövem volt. igaz boldogság. amit ôk még nem. vagy másokra irigykednem. Szabó Péterné. sokkal többre vagyunk képesek. teljesen sima követ láttam képzeletemben. csak akarat. és magam is tudom. Gazdagabb lett a lelkem. ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû. nem múlik. és én teljesen jól vagyok. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. Az emberek el sem tudják képzelni. ami ugyan nagyon valószínûtlen. Nem kell más. megváltozik az egész világ is. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. és persze rossz hozzáállás. s azt is elfelejtettem. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. Amit a tanfolyamon tanultam. mint X. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. de ami késik. lélekbôl jövô hit. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. tudok valamit. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak. Persze akadnak még néha rossz. csiszolták. véres vizelettel. és arra gondoltam. ha rosszindulat fûti tetteiket. de tudom. és tiszta szívbôl. és újra munkába állítottam kis törpéimet. és kívánom. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. Sosem gondoltam. ez valóban így van. és azt is tudom. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. negatív gondolataim. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot.

Odamentem. megadta. Csak felidézem magamban a tárgy képét. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. Daciákat adott el románoknak. ha használnám az agykontrollon tanultakat. pedig szerette volna. és kellett is éppen az édesanyámnak. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket. Fôleg a jó érzést képzelem el. de nagyon keveset fizetett. ami elég olcsó volt.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. vagy éppen a földön. és vettem valamit. mint a levegôvétel. Ez az áru aznap érkezett a boltba. mert 37 és feles lábam van. ahova a megérzésem súgta. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. s kihúztam a dossziét. a lányomét és az édesanyámét is beleértve. összeteszem a 3 ujjamat. hogy az utca olyan. Csendes. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. Az elmetükre-technikával elképzeltem. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. A kutyák állandóan ugatták ôket. méghozzá a munkámban. Hetente 2-szer. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra. Nem mûszaki osztály volt. s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. Semmi jó ötletem nem volt. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. ami olcsó. mi legyen az ajándék. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. de ugyanakkor hasznos. amikor elmentek. Azt keresték. hogy az elmetükre-technikával elképzelem. sehol semmi. amit álmomban láttam. jön a furcsa érzés. Elhatároztam. Ezt már csak késôbb tudtam meg. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. bár tudtam. Most már csak annyit teszek. s azonnal megláttam. Utóbb kiderül. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. Kezdtem belelendülni. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. 180 . Aztán amikor éppen eszembe jut. bemegyek. és remekül érzem magam benne. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. hogy be kell mennem a városba. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. Az elsô igazi sikert. Beprogramoztam hát. Mondanom sem kell. Az egyik áruházból ki. hogy eddig nagyon zsugori volt. elmegyek egy cipôbolt elôtt. hogy könyvelôt keres. hogy amiért elindultam a városba. olyan kimutatást is megtaláltam már. hogy talál magának egy másik könyvelôt. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. hogy mi az. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. s nem engem gyötör. hogy mi lenne. Csatatér volt az utca. nyugalmas. amit mások tettek el. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. azt nem láttam. Ekkor eszembe ötlött. hogy álmodjam meg. amerre a megérzésem vezet. tiszta. arra a helyre. ami nagyon tetszik. Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. az nem is volt olyan fontos. amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. a másikba be. és elindulok arra. De hogy mi volt az. mint régen volt. elém tárul az a kép. s fogalmam sem volt róla. hanem egy márkasarok. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. Sôt.

Azóta az élet nagy feladatok elé állított. Persze édesanyám sem tétlenkedett. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. a fájdalom. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. a bûntudat mind negatív érzelmek. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. egészen addig. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. Egyik helyen meggyógyult. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. most folytatom. amit a tudatalattimba besöpörtem. Így gondolkodtam: erôs vagyok. s a budapesti betegközponttól is. hátsófali infarktus alakult ki. hogy most mi legyen. Nem tudtam dolgozni. És ez az egész addig tartott. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket. Táppénz. s a másikon elôjött. valamennyiünknek így volt a legjobb. hogy úgy történjen minden. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. ahogy az mindenki számára a legjobb. ha az érzelmeim is azok. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. Csak azt programoztam. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. Roppant érdekes. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. amíg rá nem jöttem. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. fájdalmaktól szenvedtem. s részeredményeket el is értem. Mivel halálát elôre megéreztem. hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. én pedig megbetegedtem. amíg egyedül nem maradtam. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek. hogy én gyógyítottam magamat. helyettük is intézkednem stb. s ezzel bennünket is. kibírok minden fájdalmat. s rá is jöttem kudarcom okára. És akkor jött a betegség. A következô hónapban anyunál súlyos.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. s kórházba szállították. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. de nem értem rá odafigyelni magamra. hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak. Végre gyászoltam. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. Soha 181 . a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. Erôs is voltam. magamnak. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. intézkedni. magamat okoltam azért. Édesanyám meghalt. s azt is beprogramozom. Rájöttem. ami elég is ahhoz. Klári. Kiütött. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. Szinte egész nap. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. s rokkantság következett. Arra a megállapításra jutottam. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. szóval mindenért. A betegségem is ebbôl fakadt. mindannyian gyógyítani kezdtük. hogy lássam. nekem kell kitalálni. hogy meghalt. Szakácsné.

nem ingott meg hitében. mert igen furcsállották. és azt programoztuk. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. mert azt hitték. hogy megkatéterezzék a szívét. drága gépek. hanem programozunk. szintünkön láttuk. A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek. Új. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. a mi válaszunk az. Elég kevés pénzzel. mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. Természetesen ez is sikerült. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. A kórházból mûtét nélkül engedték haza. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. De édesanyám biztosan tudta.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. Többet nem küldtek. Egymásra nézünk és megborzongunk. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. véletlenre. nem jött a víz. Nos. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. Pár hónapon belül minden úgy történt. amikre hallgatunk. év végén még merészebbek lettünk. az ellazulás. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba. és rábízzuk azt az ún. akarással vágtunk bele. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. Gúnyosan szóvá is tették. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. Szintünkre mentünk. hogy mit csinál. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. és gyógyulni akart. hogy már nem él a beteg. A 2. Persze azóta is rendszeresen. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. amit programoztunk. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. a képzelet. Üzemünkben télen vízteleníteni kell. A vágy. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. és amikor kinyitottuk a fôcsapot. így óriási eredmények akkor még nem születtek. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. Egyik sem érkezett meg. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. hogy nem. ami termelôtevékenységet folytat. amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. a hit. Az elsô év is nagyon jól alakult. arra íme egy példa. 182 . mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. A 2. s jelentkeznek kincset érô megérzések. még az apróságok is. Szallerné Sas Katalin. a 12. orvosai szerint új szíve van. hogy léteznek-e véletlenek. hogy ezt még talán elérjük. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. de nagyon sok hittel. naponta 3-szor programoz. s új gépek mûködnek az üzemben. amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. A mûtét ma már szóba sem kerül. nagy teherautó vásárlását programoztuk. Sokszor úgy érezzük. hogy az udvarban saját teherautónk áll. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. ôk is elvégezték a kurzust. évben már bátrabban nekilendültünk. Arra a kérdésre. hogy egészségét megôrizze.

és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. Az már nekem teljesen természetes volt. Gondoltam. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. A fiaimnak. eddigi helytállását. majd mûtéthez. ô kapja meg ezt a beosztást. Ezt nem egészen értettem. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. Eltelt 1 hónap. s örömmel újságolta. egyedül nevelem a fiamat. akik Kanadában élnek. Éva. hogy közvetlen fônöke felmondott. s azóta egyre jobban vagyok. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. garantáltan boldogabbak. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. Gyôr A szükség rákényszerített. mert neki akkor bordó Renault-ja volt.esettanulmányt végeztünk az ügyön. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. Biztosítottam ôket arról. tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. szaktudását. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. és mellette persze dolgozom. ami szakmailag tôlem elég távol állt. s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. szintén ezzel a módszerrel üzenek. biztos voltam a sikerben. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. a fehér keretes tükörben elképzeltem. gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem. Napközben az elmetükre-technikával. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. és a fizetését is felemelik. ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna. ne hanyagoljátok el. 183 . Gondolatban megkértem fônökeit. s egyik este boldog arccal érkezett haza. hûségét. és persze ennek megfelelô fizetést. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. Ennek már 3 éve. Amikor elkészültem az anyaggal. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. számomra pozitív eredménnyel. Elváltam. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. Mindezek ellenére úgy döntöttem. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt. Sz. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál. megpróbálok segíteni. s így lecserélte a kocsiját.

aki nap mint nap egyre kedvesebb. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. amikor ô még alfában volt. munkabíró. hogy amikor láttam reggelente. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem. akkor döbbentem rá. Alfában 184 . hogy valójában éppen az ébredés utáni. biztosítva ôket arról. amelyek alátámasztották. s kezdtek újra életre kelni. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. amint ott ülök a vizsgán. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. Reggelenként. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. hogy ez valóban igaz. s persze magyarra is fordítottam. Tanulás elôtt szintemre mentem. hogy ô bátor.. hogy mindent megteszek. jogosnak vélt panaszaimat. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. megértô. gondolatban simogattam a haját. Azt lódítottam otthon. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi. ahogy erôvel bírtam. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. lesújtó véleményemet életmódjáról. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni. Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából. hogy neki sem könnyû. mert úgy gondolom. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. mitôl gurul méregbe. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet. s a vizsgán jelest kapok. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal. vágyaimat. Ekkor egy táblázatból kiingáztam. Élénken „végigéltem”. Elhatároztam. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. Azóta a férjem nagyszerû. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ.hogy feltétlenül megszerzem a diplomát.. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát. s egy füzetbe beleírtam terveimet. Férjem rendszeresen sokat ivott. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek.) Törvényszerû volt tehát. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. hogy a személye nem változott. Ehhez kértem az ô segítségét is. hogy készültem a tárgyukból. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza. és közben félhangosan tanultam az olaszt. A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. hogy ébredezik.. szeretô ember. a többi vizsgám azonban jeles lett. csodálatos. Rácsodálkoztunk. És ebben az a legcsodálatosabb. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak.. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. egyre szeretetreméltóbb. Minden tételt írásban kidolgoztam. segítô. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. hogy milyen tehetséges. tehetséges. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. és egyrészt a háromujj-. Mindent átnéztem legalább 1-szer. s egyre mélyebbre süllyedjen. csodálatos férjem van.

A múlt évben ô is. Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. a Salvust.programoztam magam. mert rosszindulatú. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra. mivel a halántékomon több éve ott lévô. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe. hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. Ott megerôsítették a diagnózist. 185 . Megelégeltem a dolgot. s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. szép/ Felülete mindig ép. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. festékes daganatra gyanakodtak. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot. rossz szokásaimtól megváljak. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. alfában és bétában egyaránt. ami mindenképp méltó a közzétételre. nem teszek negatív megjegyzéseket rá. sima. Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek.-né.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra. és életünk azóta minden területen egyre jobb. Sz. Azóta se alfában. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. hogy mi lenne a végleges megoldás. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. hogy az ôt bosszantó. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim. egyre örömtelibb. fôleg az elmetükre. viszont szemmel láthatóan hat. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre. se bétában nem szidom. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. a következô versikémet: „Arcom puha. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták. A tanácsot nem fogadtam meg. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. Két kúrát csináltam végig. Most azonban olyan dolog történt. s értékelte változásomat. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. mégis elmondhatom. Ô idôskori.

Átértékelôdtek bennem a dolgok. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj. hetében. mintha szakadék fölé lógattak volna. s nagyon jónak tartottam magam. Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. új célt kell adni az életemnek. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. S láss csodát. Fél éven át. Tévedhetetlennek. mit teszel! Önzô leszel. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. Megtapasztaltam. majd visszaragasztotta a helyére. egyedül kellett befejeznem a házat. Most szinte hihetetlennek tûnik. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. amibôl meg tudtam élni. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. tégelynél. hanem még gazdagabb is lettem egy. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. eltelt 4 év. Eljutottam a templomba. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam. nagyon csodálkozom a régi önmagamon. Elszégyelltem magam. miért bántanak folyton az emberek. a szakmám is olyan. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet. Nem igazán hittem benne. Férjem 1986-ban. és lézerrel kisebbre faragta. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet.) Takács Zsuzsa. amikor már nem utasítottam el magamtól. minden napot próbatételnek éreztem. Mire eljutottam idáig. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás. mi lenne. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. a programozás 5. Közben építkeztem. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. Október 4-én kezdtem el a programozást. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. hogy bármi. küzdöttünk az életéért. Fel kell ôt nevelnem. Éppen akkor. Ekkor hallottam az agykontrollról. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében. Tudtam. Az elmetükre-technikával kezdtem. suttogtak a hátam mögött. akkor azért azt javaslom. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. Olyan érzés volt. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. fokozatosan. hogy elmegyek a Lézerklinikára. és nem értettem. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. Fél évig ápoltam. s nem vagyok tévedhetetlen. a 11.Ekkor úgy döntöttem. bármikor elôfordulhat velem. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . Megtanultam alázattal élni az életemet. amikor lelkileg érett lettem rá. Közben vallásossá váltam. (Így. Már egyáltalán nem vagyok önzô. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét.) A nehézségek valóban megedzik az embert. ezért technikát változtattam. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. gyerekemet egyházi iskolába írattam.) A lézerezéskor egyre kisebb. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. Az emberek elkerültek.L. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. baleset következtében halt meg. Ekkorra édesapám megbetegedett.

Takácsné Szabó Margit. úgy. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. Tausz Rózsa. Köszönöm. amennyire szüksége van. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. mint hit. hát mire való az agykontroll. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. és volt. egyedi. Nem különb. Volt aki elég durván elküldött. miért nem azt használom? Este. Tudom. vágy. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl. szervezetem csak annyit hasznosít belôle.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket. és 14. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. ezért is hívtam fel az irodát. emberi. s lám valóban nem kellett hozzá több. Elôvettem a jelentkezôk listáját. mint a többiek. aki sajnálattal közölte. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. Már vagy a 10. a rendszeres gyógyítás eredményeként. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. hogy valami gond van az indulással. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok. csak a neje meg ne tudja. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. értékes ember vagyok. sem munkahely.tulajdonítottam a külsôségeknek. szeretetteljesek. Fél év múlva. megszûnt a csontritkulás. vettem a telefonkönyvet. Emberbaráttá váltam. Kovács lakást hívtam fel. hogy velem szívesen elutazna. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek. a másik ember elfogadásán nyugszanak. hogy megismételhetetlen. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. volt aki nagyon kedvesen közölte. Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. amikor eszembe jutott: hoppá. csak más. mondván ne szórakozzak vele. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. hogy e tudás birtokába juthattam.” Boldogságom határtalan volt. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7. Életem 4 legszebb napjának tartom. És láss csodát. Tercsi 187 . között került volna sor. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. A többi hamar kiürül. hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. Életkedvem. aki felvette a jelentkezô utasokat.” Nekem bevált. lefekvés után. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. családi és embertársi kapcsolataim békések. üzentem Kovácséknak. megértésen. Úgy éreztem ma reggel. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek.

mint amennyi vagyok. hogy teljesen meggyógyultam. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot.Csípôficammal születtem. Amióta használom a memóriafogasokat. kiegyensúlyozott vagyok. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja. simábbak a vonásaim. lelki és fizikai állapotom. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal. Egyenesen járok. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. hegyet mászok és aerobicozom. áttetszô. gyakran mosolygok. azaz az életerôt adja. Elmondhatom. s az orvosok azt mondták. reggel és este megyek szintemre. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. Azután megtanultam az agykontrollt. ami kalciumot. Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. hogy alapvetôen megváltozott az életem. Terei Sándorné. gondolkodásom. a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. Ezt követi a zöld színû zselé. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt. pedig régebben. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. s a bevásárlásnál sincs gondom. egyenesen járok. bizony gyakran voltak. s örömmel nyugtázta a javulásomat. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. alkalmazkodási képességem. csak egy kicsit sántítottam. A rendszeres programozással elértem. és húztam keresztben. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. A gyomorfekélyem is már a múlté. Ezzel kenegetem a csontjaimat. Ezzel is bekenem az egész testemet. meszet tartalmazó krémet használok. Férjem. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. aki belgyógyász. Megerôsített abban. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. Viola. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. Ismerôseim és barátaim azt mondják. s erôs fájdalmaim támadtak. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. Megjártam az ORFI-t. Szolnok 67 éves. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. Aztán szültem. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. A piros színû zselémnek az a szerepe. gyors és friss a mozgásom. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. s így nincsenek szívpanaszaim sem. amikor ideges és fáradt voltam. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. Sikereim láttán férjem. Mindig jó a hangulatom. mert annyira fájt a hátam. Mindössze 26 éves voltam. Az ereimben 188 . s ettôl kezdve jobban sántítottam. jó mélyen ellazítottam magam. és fölemeltem. magnéziumot. El tudom állítani a vérzést. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott. vasat. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani. nyugdíjas tanár vagyok. és szabályozza a vérkeringést. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. Általában naponta 2 alkalommal. hogy nem vagyok ideges. s mészszegények voltak.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam. de nem kaphattam csípôprotézist. Ma hibátlan a járásom. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat.

átjár a szeretet és a béke érzése. Testem laza. lelkem nyugodt. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. elôránt. s az orvos szerint mûteni kell. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek. Meg189 . mert mindig jól végzôdik az utazásunk. hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. mert egyik reggel indultunk. Azonnal eszembe jutott a programozásom. Hirtelen lefékeztünk. azonnal programozni kezdtem. Kétségbe volt esve. hogy mûködött. félt a mûtéttôl. Elképzeltem laboratóriumomban. azelôtt pedig 2 személygépkocsi. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. Kb. s ezt adom be a lányomnak. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. kimerült. s mindketten programoztunk. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával. s na persze a férjem is. hogy miómája van. mindent bevés. Ezután betekerem magam hosszú. hogy biztonságosan. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. Szemmel látható a hatása. hogy az orvos már nem találta a daganatot. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. hogy ez nem véletlen. hála neked Istenem. ahogy régen az egyiptomiak tették. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. látásom és hallásom napról napra élesebb. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. s lassabban hajtanak. ami összeütközött. kruppos lett. egész nap és egész éjjel úton voltunk. s így ereim ismét rugalmassá válnak. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. lassan vezessenek. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. Másodperceken múlt csak. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. eszem vág. s nagyon élvezem. vágyjon rá. hogy egy nagy. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés. s örömmel újságolta. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. s megköszöntem. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. Hónapok múlva összefutottam vele. henger alakú fúvókával. Képzelje el. a másik kivágódott tôlünk nem messze. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô. az eltûnt. Két évvel ezelôtt. Rendszeresen küldöm neki az energiát. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Szemem. s lézeremmel gyógyítottam. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. amikor 2 autóbusszal. Eszem éles. Amikor elérkezett az indulás ideje. Napközben és este is folyamatosan programoztam. selyem pólyával. mert igen jól bevált. Az egyik kocsi teljesen összetört. mert azonnal hív telefonon. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. Elôttünk állt a másik buszunk.lerakódott meszet kifújom egy kis. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. csoporttal utaztunk Görögországba. és másnap reggelre értünk oda. s el fogja tudni mulasztani a miómáját. Elmondtam. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. Egy halott és több sebesült volt. Kb. hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. s ilyenkor mindig megérzi. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. akkor 4 éves volt. hogy higgyen a gyógyulásában. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek.

körülnéztem a vizsgateremben. 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék. Reggel. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. vidám.köszönöm testemnek. Az érettségi napjának reggelén kb. dr. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. ahol a szakácskönyveket tartom. s vágyom is rá. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja.” Nem véletlen tehát. s azt is 190 . hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. szép és egészséges. hogy így legyen. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. amire nem számítottunk. s egészségemért. Elmondtam magamban. a testkontroll szerint táplálkozom. boldog. Este a pohárvíztechnikával. amelyeket nyugodtan húzhatok. mert nem túl sok a nyugdíjunk.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. nem szenvedek hiányt semmiben. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. történéseket. hogy melyek azok a témák. történéseket. s külön köszönetet mondok szívemnek. hibáimmal együtt. mint amilyent álmomban láttam. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. személyeket és tárgyakat. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. a másik fél évre. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. pedig valójában nem bántottam meg. hogy szolgálja életemet. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. kihúztam a fiókot. amikor felébredtem. Ennek köszönhetem. és elképzeltem. a következôképpen rövidítem le. hogy melyik tanár hol fog ülni. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. Nagy dolog volt ez. megértô és bölcs vagyok. hogy így lesz. Felszaladtam az ebédlôbe. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. hiszek benne. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. hogy fényképek között kotorászok. Gazdag vagyok. gondolkodtam. Timaffy Miklósné. Nem találtam a személyi igazolványomat. Fiatal. benéztem az alá a polc alá. Azt is megkérdeztem tôle alfában. Reggel töprengtem egy darabig. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez. kedves. Egészséges életmódot folytatok. amilyenek. másokat pedig elfogadok olyannak. hogy egyáltalán hol keressem. Szeretem magamat. Éjszaka üzentem neki. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. Álmomban megjelent elôttem egy polc. amikre és akikre szükségem van. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. s kértem. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. és elnézést kért a viselkedéséért. Hirtelen beugrott. Leszaladtam a konyhába. személyeket és tárgyakat. és olyan személyekkel találkozom. ne tartson haragot.

amelyekrôl soha nem képzeltem. hogy ô az én tételem. benyitottam a terembe. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . arra gondoltam. Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. Laura Silva volt akkor a vendég. többször elismételte. hogy van itt még számomra kedvezô. Másoknak is csak azt tudom mondani. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. Miközben húzta a papírokat. s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. hogy azokat tudom. lett. Úgy érzem. mint akik az elôzô évben érettségiztek. hogy most. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana.megbeszéltem magammal. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját. hogy célomat. (Utóbb kiderült. aki szintén elsô lett. akkor nagyobb az esély. ami a papíron szerepelt. Késôbb megtudtam. hogy a miénket fogják kihúzni. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. Szintemen körülötte különleges. s azonnal tudtam. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott. megláttam tanáraimat. fehér. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. Nagyon megörültem. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. hogy csak jó tételt fogok húzni. Felsoroltam a kedvenc témáimat is. ha a 4. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. olyan érzésem támadt. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem. Sajnáltam Csabát. hiszen itt mindenki agykontrollos. A legnagyobb sikerem azonban. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. Mindennap relaxálok. jó tétel. Magamban azt gondoltam. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. Amikor sorra kerültem. hogy kitartóan gyakoroljanak. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. 40 évesen kezdôdik az életem. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. programozok. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Fantasztikusan boldog voltam. különösen Csaba és Adrienn. s olyan érzésem támadt. Fizikai erônlétem is sokat javult. Tudtam. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. olyan dolgok is eszembe jutnak. Sokkal nyitottabb lettem. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. s akkor megtapasztalják majd. arról nem is beszélve. hogy rengeteget változtam. hogy nagy baj már nem lehet. hogy ez képtelenség. Budapest Matematikatanár vagyok. fényes burkot láttam. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki. hiszen éppen olyan sorban ültek. A párom azonban az 5.

Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még.. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. nem üzentem meg. Mindennek örülök. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Végül is benevezhettük. és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. fehér szalagok jelentek meg. maró fájdalmat éreztem a torkomban. természetesen csak képzeletben. A 2. s ennek már 5 éve! T. ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. Boldogan járok dolgozni. és újra csak azt a választ kaptam. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. hogy egészséges vagyok. és minden leegyszerûsödött bennem. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. és szóról-szóra igaznak bizonyultak. hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. amint dolgozik. Megint a szintemre mentem. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. M. Fontos. amit kristálytisztán éreztem. Hangsúlyoztam. A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. – Hát. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. Beszéltem a fônökömmel. könnyû vagyok. A papírokat összegyûjtöttem. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. és szemem elôtt vékony. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. hogy a lánya nem szeret mosogatni. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). a kezelés után pedig gyógyteát ittam. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani. Januárban a 2. és azóta magam is tapasztalom. volt aki humorosan megjegyezte. éjszaka nyugodtan alszom. A 4. személy nevének hallatára égetô. mégis valaki azt írta. Szinte bemelegedett az egész tanterem.sairól. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. Még azt is láttam. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. Elôször meglepôdtek. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel. de sorolhatnám még a további apró. és nincs légszomjam. 12 éve tanítok. hogy itt most zárthelyit kell írni. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. Budapest 192 . Gyakran hallottam az elôadásodon. mert már 20 éve gyötört az asztma. ô pedig a verseny szervezôivel.

labor. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. Pl. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. programozott víz. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. szinte ismerôsként fogadtak. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. Hiszem. abban. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. jobbá váltunk. mit nyújthatok. és hittem benne. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. segítôkészen. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. Csak annyit tudtam. ha állást kínálnának nekem. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. Az egyik tanítványom. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. aki bár rengeteget tanult. mit várok egy-egy alkalmazott technikától. ám számomra ismeretlen embereknek. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. 9 órakor érkeztem a városba. ki vagyok. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet.Aki ismeri és használja agykontrollt. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. önmagam tudatos elfogadását. s már ettôl jól indul a napom. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. legszebb tevékenysége a tanulás. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. majd a meditáció során megjelenítem a napomat. az eredmény olykor mégis. Pl. Ma már mindezt tudatosan teszem. jókedvet. helyen álló iskola. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él. ezt a mindennapokra szabott. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. Mindenütt kedvesen. aki elsôként mosolyog. pozitív energiát sugározva a környezetére. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. mindennapjaim és életem irányítását. ha a kislányom beteg. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. bár elôtte azt sem tudták. tanárnak és diáknak egyaránt. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. az órá193 . és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. hogy elhagyom a várost. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült. és az iskolán kívül tudott is. Felsorolni is sok. Bár tudom. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. miért lenne számukra is hasznos. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. kiszolgáltatottnak. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. Most már én vagyok az. és egy másikban mérettetem meg magamat. pozitív gondolatok küldése. én pedig épp idôben érkeztem. Tanulás közben idônként. A másik. szükségük volt új munkatársra. hogy melyik várost választom. a család elkerült. mint régen. Elmondtam. mi a célom. az tudja. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. Ha a felnôttek engedik. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. Egy este úgy döntöttem. hogy közben többé.

örököltem a hajlamot. Már annak is nagyon örültem. mert édesapám szívbeteg volt. hogy egyre jobban. és biztos vagyok benne. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. itt a vég. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. s testem egyes részei bedagadtak. nem tudott megszólalni. Elmentem az orvoshoz. mert ez nem múlik el. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet. ahol megmérték a vérnyomásomat. meghallgatták a mellkasomat is. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. Az ottani doktornô megkérdezte. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. Szédültem. Nyár végén egyszer ismét rám tört. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. Augusztusban megállapították. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. ami akkor 190/110 Hgmm volt. de az elôzônél sokkal erôsebben. csak nagyon-nagyon örültem. majd egyre erôsödô halálfélelem. Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. mert nem találja a göböt. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. hogy minden ember csoda. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. Ha igen. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. s ott aztán pontosan megtanultam. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. amely csoda azonban elérhetô valóság. az agykontroll ebben minden segítséget megad. és azt hittem. hogy testünk úgy mûködik. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. hiszen semmit nem talál. Ma már meggyôzôdésem. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. Mellkasi szorítás.kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. hogy miért küldtek engem. A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. Úgy éreztem. Nagyon megijedtem. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. de a közérzetem sajnos nem javult. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. Félre kellett állnom. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. minden rendben van. Azt mondták. hogy hogy is kell ezt csinálni. Toronyi Györgyné. Állandóan feszült voltam. egyre jobban és többet tud. csak idegi eredetû a dolog. Már ott tartot194 . A doktornô szerint kb. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. Pontosan úgy történt minden. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. Képzeletben láttam. Sajnos másnapra sem múlt el. hogy semmi szervi bajom nincs. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. 1 év múlva meg kell mûteni. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. A felfedezés. Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta. hogy ez még csak a kezdet! Vallom.

csak legyen már vége ennek a borzalomnak. hogy megbetegedtem. felírt mindenféle füveket. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. 3 heti programozással elértem azt. 55 évesen. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. kemoterápiás kezelés). Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. Nem szerettem magamat. hogy végezzem el az agykontrollt. aki azt mondta. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. és ehhez hasonlók.tam. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. Kértem tôle 1 nap haladékot. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát. hogy mindent megcsinálok. Én már nem csodálkoztam. 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg. édesapám betegsége. Így is lett. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. sôt vettem egy BKV-bérletet. Közben észrevettem. minden gondolatom negatív lett. de egyik sem használt. Már kocsiba is mertem ülni. Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. Akkor még nem tudtam. 32 év munka után nyugdíjba mentem. El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. hogy életemnek nincs értelme. hanem a lelkemmel van baj. feketében láttam mindent. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra. Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. Kezdtem lassan felôrlôdni. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. és reformétrendet ajánlott. Elvittem az orvoshoz. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. 1994 ôszétôl úgy éreztem. ami nekem megfelelô volt. 3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). Budapest 1992 májusában. Kislányomnak begyulladt a füle. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. amikor a legjobban kell. hogy mindig akkor jön a segítség. Kezdett visszajönni az életkedvem. porokat. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. Meg is lett az eredmény. A türelem. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. mert kocsiba sem mertem ülni. aki kb. hogy elmondjam. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni. Rendszeres gyakorlással és programozással kb. Elérkezett a második 2 nap. nem a testemmel. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. Pl. Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. hogy fel kell szúrni. Felírtak különbözô gyógyszereket. sem megfázás vagy nátha. Az idegosztályra irányítottak. Állandóan az járt az eszemben. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 . Otthon aztán bevetettem minden technikát. Idôt sem adott arra. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. Tóth József. Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. Én már úgy voltam vele. az idegeskedés. majd halála. Alig vártam a folytatást.

Azóta sem szedem ôket. szeretetet és biztatást kaptam. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal. ami – mint tudjuk – vágyból. hitbôl és elvárásból áll össze. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. s igyekeztem úgy is gondolkodni. sétálok. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. Domján László kazettáit. bíztam önmagamban. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. tumorom nôtt. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. amit elmém meg tud fogalmazni. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Állapotom nem javult semmit. hogy újra egészséges vagyok. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt. segítséget. Gyôrbe. hogy nem tudtam aludni. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”. dolgozom. nem is hiányoztak. hangom nem volt. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. s ezt teszem mind a mai napig. Az alváskontroll használata remekül bevált. vidáman és boldogan élek. amit kértem. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. Apró. de végül egyikre sem került sor. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. Hittem. mert éreztem. Azt mondták. hogy köszönetet mondtam. arról. az alfábajutást. Hálát adok Istennek is. Domján Gábor vezetésével. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. Egyet azonban igen. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. Úgy éreztem. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. Mélyen elhittem. s pozitívra cseréltem.mutattak ki. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. hogy jogom van az élethez. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. akiktôl hitet. azt azonnal töröltem. A kurzust nagy izgalommal vártam. A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. éreztem. ott a helyem. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. Úgy imádkoztam. és tôlük tudtam meg. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. hogy már meg is kaptam. szóhasználat és hozzáállás. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. és ôszintén hittem abban. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. mintha az már meg is történt volna. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. A daganat növekedése megállt. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. fizikai erônlétem rohamosan romlott. hogy meggyógyulok. Megvettem dr.

akar. önzetlen. színesebb. hogy ne egyenes legyen.. hogy megérte a harcot. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. Reggel és este hálát adok Istennek. Szeretem az életet. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. és kérem segítségét.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet. vagy még többször is meglátogattam.mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. hörgôimet és a pajzsmirigyemet. hogy: „Minden nappal. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Visszagondolva az elmúlt 1 évre. bízik. a hajhagymáimat is külön-külön. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. jó alaposan. az egészség elérése. Nem volt könnyû a feladat. Hittem és vágytam. az szerintem szinte mindenre képes. hajam csodálatosan kinôtt. Köszönetet mondok sejtjeimnek. aminek szívbôl örültek. Ilyenkor munkásaim pihentek. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. Amikor én végeztem. lelkiismeretesen álljanak helyt. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. s környezetem sem a régi már. megdicsértem ôket. Aki hisz. hogy újra egészséges legyek. s újra munkához láttak. gyümölcs és magvak.és tápoldatos vízben fürdettem. testi erôm visszatért. akkor ismét ôk következtek. Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben.” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. Elfoglalták helyüket. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. és szeretem az embereket. odaadó támogatásuk. hogy szolgálják testemet. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. Hetente 1-szer böjtnapot tartok. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz. de a cél. Gusztusosan berendeztem. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat.). Úgy érzem. és modern gyógyító felszereléssel. így már az élet is sokkal szebb. Óriási segítséget jelentett sógornôm.. s az eredmény nem is maradt el. és kértem. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. és sok hasznos könyvet olvastam el. öcsém és családjuk szeretete is. ráadásul hullámosan (programoztam. hogy óriási mértékben megváltoztam. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. ezért áthelyeztük a szoba más részére. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban. Nagyon szeretem a laboratóriumomat. gyógy. hangom az eredeti lett. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott. úgy látom. az életem megtartása olyan fontos volt. beszélgettem velük. Pl. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst.

nagyon rossz volt a kapcsolatunk. lélekmelegítô érzést és élményt. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. és szeretem a szüleimet. Nemcsak mentálisan hat. Már többször el is szöktem otthonról. fiatal korán messze túlmutató bölcsességét. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot. tárgyhoz. Azonnal érezni lehetett szeretetét. T. A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik. tapintatát. Mindegy. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô. Réka 198 . Még innen és már túl. csak behunyom a szemem. hogy azon kívül. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. Carolyn mosolygó arcára gondolok. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. Nekem valóságos csoda. Azóta újra béke van a lelkemben.Alfavers Álom és ébrenlét határán. Korábban rengeteg cigarettát szívtam. hogy újra megtaláltam a hitemet. érzéshez kapcsolódó zavaró. mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra. huncut vidámságát. 100%-os hatásfokkal. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni. és máris tudom a megoldást. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet.. de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. ha bizonytalan vagyok valamiben. Azóta. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. Kis hercegségben. hogy megszabadultam a félelmeimtôl. vérzések és fejfájások gyógyítása is. kedvességét. több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített. hogy igenis hiszek. Apámmal soha nem jöttem ki. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom. amit korábban utáltam. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. s mindannyian rajonganak a módszerért. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. hogy személyhez. és nagyon boldog vagyok. félállapotban.5-et javult..

ôszintén tiszteltük egymást mint embert. a gyerekek boldogan hancúrozzanak. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. vágyni rá. mert mi magunk váltunk olyanná. s valami azt súgta. amikor egyetemre jártam. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). súlyos anyagi terhekkel. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. hogy mi is mehessünk a tengerre. hogy képesek lettünk így szeretni. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. Nemrég döbbentem rá. hogy majd az is összejön. csak nem érdemes. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. csak akkoriban. Így is lett. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. Jól van! – gondoltam magamban. sokszor hangosan. Fogtam a füzetet. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. Mi akartuk ilyennek. Élveztük a számunkra kitágult világot. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. A gyermekeim boldogok. hol. de csak 22-ére kaptunk helyet. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. úgy éreztük. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket. mennyire fontos a szeretet elfogadása. Kint sétáltunk a Duna töltésén. Érdemes volt hinnem benne. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. mi tettük ilyenné. és azt mondogattam magamnak. Minden este kiültem a teraszra. Úgy vágytam erre. ahogy dél felé húztak. repülôvel nem tudunk menni. És ekkor megértettem. Itt álltam egy szál magamban. Boldog voltam. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. Nem elég csak adni. nyaralni mennek. egy szörnyû. De jó nekik! – gondoltam. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. munka után rohanok haza. minden feltételtôl mentes szeretetet. s úgy éreztem. Erôs vágy fogott el.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. élvezzék a napot. hogy keressenek meg. hiszen mûködött a mentális üzenet. hogy a sok töprengésen. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. nézegettem a gyönyörû. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. milyen lehetôségek vannak. Kölcsönösen. Nagyon készültem az agykontrollra. s a végére mindketten szárnyaltunk. ha azt akarják. hogy minél többet lehessünk együtt. amiben most élek. Hónapokba telt. hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. és ahová bármikor visszatérhetnek. Nagyon mély ponton voltam akkor. hogy megtudjam. A pénz is összejött. de ennél több soha nem volt köztünk. fröcskölve lubickoljanak. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. olvastam is már róla. fürödhessünk. csillagos eget. Persze nappal jártam az utazási irodákat. nemigen lehetett ilyent mondani. láttam a repülôket. annak szintjéhez. igaz. amibôl el tudunk menni. 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. de ezek mind lelki eredetûek. Szerettem volna július közepén utazni. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. testet-lelket meggyötrô válás után. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben. 199 . s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel.

és ehhez hasonlókat. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. ne csak a maga forró fejû. Ez olyan jól ment. de remélem. fekhelyrôl. de a felelôsségünk abból áll. hogy az számomra is elfogadható legyen. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. vagy éppen átúszom a Balatont. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. Elôször is leültem. és kérem. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. mint régen. amilyenné mi tesszük. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. lehet vele kommunikálni. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. a vágy és az elvárás egysége. Esténként átalakultam kis manóvá. hogy miként bírom munkám mellett 200 . akkor szinte bármire képes vagyok. Izgatottan tanulmányoztam ôket. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. és folyamatosan rossz korban van. és ôszintén elmeséltem. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. Az elmetükretechnikával elképzeltem. fiatalos. Élni csak becsületesen érdemes. dr. hogy nagyon szeretem. ami mindig olyan. és végiggondoltam magamban. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. Idônként már annyi tüske van benne. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. Tudom. hogy miért is történt ez meg velem. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl. A sebészek már fenték a bicskájukat. hogy elfogadjuk ôket. úszom vele és tornázom. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. Persze mindez kell. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. már ugyanúgy futok. hogy javul a lábam. azt alfában gyönyörûen veszi. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza. egyszer rájön arra. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. mert már tudom. hogy a világra hozzuk ôket. Mitôl félek. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. Gondolatban megkérem. hogy úgy fejezze ki magát.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. Rokonaim csodálattal nézték. nem dühöng mindenen. és férjem beteg testében dolgoztam. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. divatos hóbortjait kövesse. beborogattam a térdemet. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. és „hívô” lett. Csodálkozott. csak a módját kell megtalálni. Én mosolyogtam. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel. hogy mit csináltam vele. Elmondom neki. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. hogy ha elég erôs bennem a hit. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról. Ma már tudom. Néha gondolkodjon is el. vagy mond otrombán. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. hogy a gyereknevelés nem abból áll. és elkezdtem gyógyítani. Uzsaly Beatrix. Rondán nézett ki. Rengeteg tervem van a jövôre. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam.

és hatására két céget is alapítottam. s azt válaszolta. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban. Tulajdonképpen dr. masszázs. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna. Soroksár Az elmetükre. Elsô megérzésemre hallgatok. Eltelt 1 év. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. asztalos céget.. én az üzleteket kötöm.és kosárlabdában. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett. hogy eldöntsem.) Egyesületeknek szerzünk támogatást. Innen jött az ötlet. és örömmel újságolhatom. melyik lapot húzzam. ivó. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni. és feltettem a kérdést: mi az. s idôvel 1 botra. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe. Gratulált. Lefekvéskor megittam a víz felét. Éjszaka álmomban megkaptam a választ. ô ugyanis akkor már elvégezte azt. Ô eddig lakásokat mért fel. Amikor dr. hadaró beszédemet. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. röp. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”. nagyon sokat. leült. és fölmerül a kérdés. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. Bíztam.és fürdôkúrák. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. vagy hogy kérjek-e még új lapot. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került. Testvérem asztalos. ami eddig még mindig bevált. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. mondván. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. amik hiánycikkek a boltokban. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést. és beszerzem a szükséges anyagokat.. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. és gyógyítottam a férjemet. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. illetve melyek maradtak még kézben. sebész úr meglátott bennünket. Férjem ma már bot nélkül sétál. akkor gyorsan szintemre megyek. jönmegy. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam. Varga Zoltán 201 . Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. Cs. Két hónap után hazaengedték a kórházból. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket.ezt a nagy tortúrát. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. Elképzelni is sok. kézi-. ami családomnak és nekem is jó lenne. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. s így alapítottunk egy faipari.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. és pénzt is lehet vele keresni. (Én kosárlabdázó vagyok. ügyeket intéz. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot. Ha borús az ég. Cs.

hogy minél nagyobb az ínség. jeges úton. hogy leszívom a térdérôl a daganatot. majd becsuktam a szememet. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. Az ölembe vettem kis unokámat. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. Sôt. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. hogy mennyire földagadt. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. Valóban hatalmasra dagadt a térde. beteg unokámba. és most már biztosan tudom is. hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. De én bizony nem vártam. aki az ölemben alszik. nyakig sárosan elment rá. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. hogy igenis. Legközelebb a 2 éves. sem a politika. hittem el. s én elkísérem az orvoshoz. hatalmas lelkesedéssel és hittel. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. Legutóbb. Az orvos azt mondta. most vették le róla a gipszet. S aztán ezt többet már soha. de majdnem minden évben fölkeres. ahogy szinte minden ugyanúgy történt. Úgy gondoltam ekkor. hogy fölhasználjam a tudásomat. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. amikor eljött hozzám. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. hogy el volt törve a térde. Be kell vallanom. mert fél. hogy „kezdd el imádsággal. visszaszámoltam. hogy hinni tudnak. De azt is tudom. Este azzal váltunk el. várjanak még 1 napot. annál nagyobb szükségük van rá. 14 éve váltam el a férjemtôl. s azután mesélt nekem róla. sem inni. enni és inni kér. A szállodában. Nem hajlandó sem enni. hogy amikor gyógyítottam. Könyvében olvastam. hogy reggel visszajön. csúszós. A könyveket nem 10szer. egész nap minden kijön belôle. nem érdekelt sem a vallás. Utána láttam magam elôtt. megmosolyogtam azokat az embereket. hogy még nem ír gyógyszert. ahogy reggel megjelenik az elôszobában. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. Éreztem. csak mosolyog rajtam és a testvéremen. Orvoshoz kellene mennie. Ahogy a könyvben le van írva. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. szó szerint így történt. hogy itt a remek alkalom. nagyon csúnya volt. de nem mer. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. majd igen jó hangulatban lesz. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. ellazítottam magamat. van Isten. hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. hogy azonnal. mert soha nem volt rá elegendô pénzem.Soha nem voltam vallásos. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. majd elképzeltem. Ennek 202 . hogy leszívassa. s mutatta. Megdöbbentem én is. gyógyító energiája. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. Lányom nem hisz az agykontrollban. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. nem 100-szor olvastam el. hogy amikor unokám fölébred. akik templomba jártak és hittek. szinte fuldoklik a köhögéstôl. és elbeszélgetünk. ahol szobaaszonyként dolgozom. Munka után elmentem hozzájuk. Lehet. Ültünk még egy jó darabig így együtt. szakadó hóban. mesélte. Vizualizáltam a problémát. s lementem alfába. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt.

ha magamon segítek. s mivel jött a busz. Mint gyakorlott agykontrollos.ellenére én úgy érzem. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni. Szó szerint azt tettem. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. Azt is elmondtam a neveken kívül. – Na. Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. úgy is veszi az „adást”. vidám. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. s közölte. azonnal megszûnt a torokfájásom. Vihart Tibor. és az elsô szava az volt: „Tudtam. Vele már annyira egymásra hangolódtunk. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. amilyen vagyok. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. Azóta megváltozott. s kb. azonnal félrevonultam. mert minden pontosan úgy történt. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. s ennek már kb. Olyan intenzív volt ez. Azonnal odajött hozzám. 4-nél még mindig fájt a torkom. hogyan viselkednek. s azóta sem jött vissza. Amióta mellette dolgozom. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. úgy láttam. nyitott. becsuktam a szememet. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. mindig várt. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. te híres agykontrollos! – mondta. Néhány nap múlva. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. hanem egyszerûen „megüzenem” neki. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. Csodálatos ember lett. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. Lázas is voltam. Elképzeltem hát gondolatban. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. Eddig még valahányszor mentem. akkor nem táviratozok. hogy mit csinálnak majd. hogy ha meg akarom látogatni. Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. hogy óriásit nôttem a szemében. hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. szintén a buszmegállóban futottunk össze. Ô jót nevetett. hogy estére társaságot vár vendégül. hogy rengeteget tudok így segíteni. s ez ad értelmet az életemnek. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak. Néhány hónappal késôbb el is végezte. Amikor már kifelé számoltam magamat. boldog és kiegyensúlyozott lettem. de úgy gondoltam. 203 . amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. 3 éve! Ismerôsöm. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. Zárkózottságom teljesen eltûnt. újságolta. elment. aki szintén agykontrollos. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. hogy senki sem szereti. 5 percet rászántam a programozásra. elhatároztam. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. s ennek már 7 éve. hogy a leggyorsabb.

hogy éjszaka akkor ébredjek fel. Ô is éppen akkor nézett felém. Kértem. Mindketten tudjuk. Minden nap. Elmondtam. Pontosan olyan. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. hogy elmenjek. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. amennyit csak tudok.Ekkor úgy éreztem. találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. Programoztam. most már itt az ideje. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. programoztam. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs. vajon eljön-e. mert családi házat szeretnénk. hogy megtaláljam az ideális partnert. Amikor az Alfajárókban olvastam. és azonnal tudtam. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. míg végül elköltözött itthonról. és több más akadályt is. hogy ô az emberem. mi a feladatom ebben az életemben. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. én vagyok a világ legboldogabb embere. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg. mikor lementem szintemre. Megismerkedtünk. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. Alig programoztuk. Összeházasodtunk. hogy Fehérvárra akar költözni –. de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. 204 . már nagyon sokan voltunk. de számomra ez a legnagyobb. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. pontosan mit jelent ez. Sok más sikerem is van. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. és hogy én milyen vagyok. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. Másnap reggel. hogy sikeresen vizsgázzak. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. mert a hit.–né R. Felébredtem. két fiú édesanyja. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. A jegyet is a helyszínen. gondoltam. Ez csak az elsô állomás. Mindig azt a választ kapom erre. hogy milyen társat szeretnék. és minden alkalommal elmondtam. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást. és programoztam. hogy ez valaha is lehetséges lesz. Gabriella 32 éves vagyok. Tudom. Este beprogramoztam. Október végére várjuk elsô gyermekünket. hogy mégis ott legyen. hogy ki ô nekem. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. mi ô nekem. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. ami jelenleg a legjobb számunkra. hogy én milyen vagyok. hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt. Társ! Igen. aznap reggel vette meg. szintemre mentem. s hogy igazi társam legyen. de valami arra késztette. és valóban úgy is történt. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”. igen erôs késztetést éreztem. Úgy érzem. Elmesélte. hogy: „Szeress!” Nem tudom. és most már mondhatom. amikor beléptem a terembe.

Én egyszerûen elállítottam a vérzést. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent.. amikor nem volt kómás állapotban. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. Másnap mentem érettségizni. s ezután már elôfordult. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. és egész másképp nézem a világot. különösen az öngyógyításban.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat. hogy várjon. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam. ezért az orvos össze akarta ölteni. Egy esésnél lenyúztam bôrömet. Az agykontrolltanfolyam 2. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat. hogy nem pisilt be. de 205 . odáig fajult a helyzet. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. s az érettségim is kitûnôre sikerült. de talán az a legfontosabb. a gégemetszést zártuk. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével. mint eddig. de megérte.. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. Valéria. A történethez hozzátartozik. Sajnos húzás közben szétroppant. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom. mindennapi viselkedésével. mire elértem. A programozást a 10. annyira. Rengeteg apró élményem van. kb. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. A géprôl levettük. másfél hónapig programoztam. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. Nagyszerû érzés. mert nagyon fájt. Igaz. Elértem. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”. gondolkodásával. Betegápolóként dolgozom. hogy anyám orvost akart hívni. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. s a gyökerét már úgy vésték ki. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. napon kezdtem meg. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. V. 19 éves beteg. s azonnal szóltam az orvosnak. hogy tudok magamon változtatni. Természetesen sikerült. Leírom eddigi eredményeimet. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. hogy a beteg. Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. és már nem lehetett megmenteni. amikor meglátta. s a beteg gyógyultan távozott. kimostam a sebet. és kész. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. Igen erôsen vérzett. mert én elállítom a vérzést. További céljaim közé tartozik. káros szenvedélyével. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika. V. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. hogy tudok magamon segíteni. V.

a gyermek szerencsére teljesen egészséges. de nem tudtuk leolvasni a szájáról. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. így nem várom el az eredményt. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. Sírva fakadt a felesége. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. Láttam a szemébôl. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja.még gépi lélegeztetés alatt állt. örömmel. A jelenet ijesztô. Azt az állításomat azonban. engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai. s bementünk a kórterembe. Megeskettem. Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. 206 . hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. Elmondtam neki. s természetesen a születendô gyermeket is. többé már nem látja élve. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. azt hitte. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. hogy a születendô baba egészséges lesz. – „Pedig azt hittem. Úgy gondoltam. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. a férje meg fog halni. hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. de nem erôsködtem tovább. de nem meglepve láttam a beteget. látogatók érkeztek hozzá. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. egyben mégis megható volt. Megkérdeztem. intubáltuk. illetve húztuk ki azt onnan. fôként akkor nem. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. Legyintettem. hogy megtudjuk. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. De kérdem én tôle. amikor meglátta a lélegeztetô gépen. zárt légcsôsebbel. ki tudja miért. egy ilyen rossz periódusnál. határozottan elutasították. akirôl már tudtam. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. hogy nem igazán hisz nekem. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. úgy gondolta. Sírt és zokogott. Tágra nyílt szemekkel. Az orvosok csak néztek. félóránként extubáltuk. hogy fiú. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki. ha a felesége így szereti. Amikor újból munkába álltam. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt. Úgy gondolta. Igazam lett. hogy négyszemközt beszélhessek vele. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre. szorongató. s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. hogy mit mond. dühös lett. Megkértem a kollégáimat. Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. A beteg tátogott a tubus mellett. hogy meggyógyuljon. vagy az. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. mit akar mondani. Hát nem tudom leírni. Délután. engedélyezzék. az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. Állapota erôsen hullámzott. milyen képet vágott erre. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. Este volt. az az igazán fontos. ami a következôkbôl derült ki. hogy nincs tovább.

. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. minden reggel kb. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. 1983 nyarán mentem férjhez. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. Amikor mindez bekövetkezett. s ennyi elég volt ahhoz. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –. egyre többször mondogatta. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha. Környebánya 37 éves. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. 15 percig nem találták a baba szívhangját. 1 órát. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. hogy mennyivel többre vagyok képes. Elképzeltem. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének. hogy valójában minden rendben van. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. 3-szor 20 percnél. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. amikor kb. Így tudtam meg. míg végül 1990 februárjában közölték velünk. az orvos megállapítja a terhességet. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. hogy hol van a méhlepény. Ez a csata kb. budapesti agykontrollos vagyok. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el. 3/4 óráig tartott. Elhatároztam. Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt. eszembe sem jutott a szénanáthám. és ellenôriztem kisfiamat. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket.. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. 207 . s miként növekszik. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. fél órát töltöttem azzal. Elmondok közülük néhányat. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. Zelenák Tamás. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. rengeteget jelentett számomra. milyen nemû a kisbaba. hiszen tudtam biztosan. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. én tökéletesen nyugodt maradtam. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”. Rájöttem. Így aztán a szülôszobán már. Orvostól orvosig jártunk. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. amint a méhemben hatalmas. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. majd azon belül méhembe. egy hajszálam mentén bemásztam testembe.Láttam a beteget egész nap. Annak ellenére. akik nem engedték. fejlôdik. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. Házasságunk mindig is nagyon jó volt. Egy szép napon megint rászántam kb. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért.

A másik hallatlan nagy siker. s hívjon föl engem. amikor beléptem a lakásba. Hat heti programozásom után most ott tartunk. ahol sajnos nincs telefon. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie. Így programoztam 6 héten át minden este. egészen részletesen. Vizualizáltam. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. amikor erre szükségem volt. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. hogy a zöld hályog azt jelenti. olyan helyen. már nem fog fájni a feje. Szinte állandóan fáj a feje. Természetesen a memóriafogast használom. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. s harmadnap. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. mivel azt olvastam. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. édesanyám bol- 208 . Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. sokszor még délben is. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat. Mindenkinek. Anyósom szemén zöld hályog volt. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. hogy Bálint fiam alig várja. A két végén. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. Hozzá kell még tennem. pedig ezért soha nem programoztam. hogy fôzni sem tud.A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. hogy gyógyítani fogom. Elhatároztam. akinek köszönhetem tudásomat. hogy utazzon a fôvárosba. Négyhetente járt felülvizsgálatra. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz. és sokszor annyira gyenge. Aztán a fejére. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. a szemeire koncentráltam.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. és az elmetükre-technikával elképzeltem. s friss lesz és vidám. hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. hogy 6 éves legyen. Ezt 2 alkalommal tettem meg. Szintemre mentem. szabaddá téve így a lefolyókat. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne. hogy mire legközelebb találkozom vele. Férjem jelenleg Afrikában dolgozik.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel. Nagy sikernek tartom továbbá. és folyamatosan gyógyszert kell szednie. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom.

Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. hogy valami miatt az a helyes. G. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. Zs. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. a két fotel. D. s azt mondta. hogy megkapjuk. a dohányzóasztal. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. 209 . s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. hogy kislánnyal. ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél. mert neki 2 van. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. hogy fogadjanak szeretettel. és sokkal energikusabb. érzékletesen elképzeltem célom elérését. s kérni. Aggódtam érte. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem. aki eladta a lakását. nekem adja a hûtôszekrényét. de még ma.dogan újságolta. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. Programoztam. ideges voltam. Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. Így is tettem. R. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen. de a munkatársaim ki akartak közösíteni. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. hogy jól mûködô frizsiderem van. A franciaágy.-né. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat. Megkérdezte. mint máskor. Sok magyar példa mutatja.L. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem. ismerek-e valakit. Gondolatban beszéltem vele. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. mert holnap már tárgytalan. s a tanult módon üzentem neki gondolatban. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. mert munkatársaim nem fogadtak be. s visszaadta a kölcsönt. Elmondtam. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat. hogy ha elfogadom. s az egyik fölösleges. aki megvenné a bútorát. ahol ugyan megálltam a helyemet. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni. Sejtettem. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól. már senki sem bízott benne. aki másnap felhívott telefonon. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. Nos. aki akkor éppen külföldön dolgozott. Fehér keretes tükrömben sokszor. hogy felébredjek. kedves ismerôsömmel. én vettem meg. Nagyon boldog voltam. a szekrény.

és nem is gondoltam arra.. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. akik hasonló betegségben szenvednek. Látásom annyira javult. gyógyítja testemet. Tóth Zsuzsanna. 10-15 percig programoztam. 3-szor. hogy rettenetesen fáj a hátam.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb. azonnal menjek vissza. Még jobban elkeseredtem. elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. ha oldalra fordítottam a fejem. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek. Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak.. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). s kezdett igazán nyomasztani. a pöttyök. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel. még a nyomuk sem látszott meg! 3. Nem lehettem valami szép látvány. Arcomról eltûntek a kiütések. és én meg is fogom oldani. 4-5 mm átmérôjû. ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset. mit kezdjek most magammal. 3-szor gyakoroltam a technikákat. Míg várakoztam a vizsgálatra.4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. Az elmetükre-technikát használtam. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”. kiütés és pötty! Zs. extradurális elhelyezkedésû. bárhol legyen is az. s ráadásul fájt is. Vizsgálatok következtek. Pár hétig kerestem a megoldást. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is. 210 . A legértékesebbet. naponta 2-szer. Fokozta a fájdalmat. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. Gondolkoztam. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet. s irány Veszprém. Május 15-én visszamentem kontrollra. Sikereim száma napról napra gyarapszik. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem. rajzolgattam. pöttyös. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban. s gyógyítottak a tanácsadóim is. Kocsiba ültem. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. amiket meg kell oldanom. Orvoshoz fordultam. Testem tetôtôl talpig kiütéses.Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. Háti gerinc CT. hogy ha fokozódik a fájdalom.és MR-vizsgálatra is sor került. A gépben feküdve is azt képzeltem el. Kb. kb. Az elváltozás szöveti denzitású. Egyik reggel arra ébredtem. és elképzeltem. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. sebes volt. ami idôvel egyre nôtt. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást. milyen örömet érzek. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek. mert nem vagyok betegeskedô típus. amikor közlik velem a jó hírt. laboratóriumomban gyógyítottam magamat.

Azóta pontosan ráérzek. Gyógyítani kezdtem. hogy segített önmagamra találni. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. 211 . életvidámabb. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot. Köszönet az agykontrollnak. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét. játszadozott. Fantasztikus érzés volt. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz. és azzal a vággyal. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. de társaim számára is. optimistább lettem. mi a helyes. Három hete államvizsgáztam angolból. és nem lehet rajta segíteni. Amire az agykontroll megtanított. töretlen optimizmus. A vizsga nehéz volt. 1993 februárjában kezdtem programozni. csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése. hogy boldog legyek.. A következô. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. hogy adott szituációban mit kell tennem. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. Pontosan 2 tétel volt az. Kedvemre való álláshoz jutottam. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. Augusztusban találkoztunk. és életemet pozitív célok irányába terelni. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. Az agykontroll nem csoda. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. tele vagyok életerôvel. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. az az életbe vetett feltétlen bizalom. nem csak önmagam. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. Másnap a kutyus felkelt. és mindketten úgy érezzük. hatalmas boldogságot éreztem. és másokat is boldoggá tegyek. akire mindig vágytam. hogy ôk is segítsenek. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített. és használta a bal lábát is. sok új tételt kellett megtanulnom.Mikor kezembe kaptam a leletet. energiával. hogy halljam is a leírtakat. Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam.. hogy találkozzak azzal a fiúval. amit nagyon szerettem és jól tudtam. azóta sokkal magabiztosabb. minket az Isten is egymásnak teremtett. A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. mint azelôtt voltam. A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom. s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. amikor közölték velem. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

A gyakorlatnál megüzentük a macskának. amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. és nagyon jó tanuló lett. 212 . Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. Azóta hatalmasat változott. 2 napig felállt a szôre. ha mi a közelébe mentünk. hányszor járt kint az éjszaka a macska. és karmolt. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. Két hete relaxálás közben üzentem neki. pedig rossz talajra ültettem. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. Másnap reggel megkérdeztem. ha a válasz igen.. Gyakran megsimogatom. Van egy 21 hónapos kutyánk. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája. hogy ne legyen kukacos. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. Az egyik palánta megbetegedett. reggel fél 7-ig aludt. s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem. ahol megoperálták. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. kb. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot. ami adott esetben barátom életét mentette meg.. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. mint a bunda!” Igaz. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. akkor 1 óra 11 perckor. Agykontrollos barátom. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. fél méter magasságban. természetesen elônyére. de csak engem és a nôvéremet. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel. ha nem. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. Ismét jó barátságban vagyunk. harapott. Önbizalma megnôtt. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. A tûkivétel után kb. hogy elvérzik. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel. Sugárban spriccelt a vére. Úgy tûnt. mert az nem tartotta meg a vizet. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem. ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. hogy maradjon a lakásban. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. Két nap után megnyugodott. hogy egy érfisztula hogy vérzik. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni.Unokám 8 éves kislány. aki történetesen csúnyán berúgott. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. sôt ütôerét is elvágta.

s így anélkül indultunk tovább. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. ha tudjuk. hol a tanksapka.Javaslat annak. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. A könyvet használva készült föl. A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. és megmondja. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. Tegnap este. hogy elvesztettem a tanksapkát.. hogy mitévô legyek. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem. és teljesen feldobva mesélte. Mindkét dolgozata ötös lett. Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. Ô ugyanis gépkocsisofôr. hogy megtaláljuk. amikor hazafelé tartott. s ezért tüzet raknak. hogy többet szeretnék olvasni. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat. amivel lefelé megy. Rendes haverom van. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. és dühöngtem. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. Szidtam a nejem. majd nagyon fáznak. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. Az egészben az a legaranyosabb.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem. 213 . de kiderült. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. 20-30 km-t tehettünk meg. majd ô lemegy alfába. Ô nyugtatott. Volt rajta némi súlyfelesleg. Meg is állt. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. Egy szavát sem hittem. (Én még a földszintre is le szoktam menni. hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka. Visszamentünk a benzinkúthoz. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. azt mondta üljek le. és vakargattam a fejem.. idegesít. hanem valahol útközben veszhetett el. hogy meg kell állnia. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe. Azt mondta. mint amennyire idômbôl futja. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. és a fél életét az autóban tölti. és akkorát ordított. amikor észrevettem. hogy kis manók másznak be a testébe. hiszen alig volt esélyünk arra. olyan volt. mert megfelezte velem a talált pénzt. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. Kiszálltam. Ez a siker különösen csodálatos. és képzeljétek. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta. ahogy leugrott a kocsiról. nem hagytam ott. és csákányokkal fejtik a hájat. hogy ô maga is megijedt. hogy nyitva a tank. minden alkalommal 15 percig. Tegnap este találkoztam vele. hogy mindig zavar. Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot.

Teljesen összeroppant. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést. ahol amúgy egy tacskó „lakott”.. mint ismerkedésünk elején. nem is tudta pontosan. többször keringtünk.. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. persze mindig rájövünk. Arra gondoltam. Este. Fel is ébredtem az éjszaka közepén.. Akkor este. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. merre jártunk elôtte. hogy menthetetlen beteg. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. Tegnap. hogy ránk ugrál. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. ilyen állapotban hagytam otthon. és behálózták a kismedencét. a járda mellett. hogy mi a betegség oka. Egyik este beprogramoztam. hogy borogassuk. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg. itt lesz valahol.elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. és semmilyen kezelés sem segített. útelterelések is voltak. Terhességem 3. Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni. A bajt tetézte. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. ezért a hátára fektettük. s tekintve. és azt üzentem férjemnek. és azóta sem. amikor álmában felém fordult. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen.. és mit mondjak. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka. Rövidre fogva a történetet. de sajnos ez nem segített. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom. és azonos nyelvet beszélnénk. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani. Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. Még be sem fejeztem a mondókámat. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. s ô azt mondta. tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. örömmel konstatáltam. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. ez az a tér. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. de nem jártam eredménnyel. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott. és úgy összegabalyodtunk. átölelt. csak teljesen más fogalmakkal. és visszalapozott az idôben. Elmentünk egy térnél. hónapjához jutottunk el. Az orvos azt javasolta. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. Férjemmel szeretjük egymást. Amikor lehiggadunk. amikor eljöttem a tanfolyamra. amikor hazamentem... nagyon csodálkoztam az így kapott információn. Alig bírtuk rávenni. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. hogy nagyon szeretném. ha egy hullámhosszra kerülnénk. hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. teniszlabda nagyságú. hogy egyezzen bele 214 . aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. hogy 70-80 kg. majd odavitt naptáramhoz. feszes és vörös lett. hogy minden rendben van a kutyusnál. feleségem azt mondta. hogy Döme ne ugráljon rá. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva.

Amíg a vérnyomásmérôt áttette. A mûtét szövôdményeként belázasodtam. hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek.” Ekkor kitaláltam egy mesét. én összeérintettem a 3 ujjamat.” – mondta. fekete foltokkal. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni. mert a másik bátyámnál láttam. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm. Szilárdan hiszem mégis. mérjük meg a másik karomon is. professzor úr az U.) Hányt. erôsítgettem a mesét. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. hogy inzulinra állítsák át. hogy ez milyen kötöttséggel jár. hogy mindennap szurkálni kelljen. amit azok meg is tettek. hiszen csak tovább kínoznánk. Lázam a 3. míg sok hónap után sikerült. Kezdtem elölrôl. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek.. Nagyon megijedtem. Természetesen izgultam. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje. mert féltem. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. hogy kinevet. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát.a további terápiába. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. Megkértem a professzort. de fölösleges. csúnya. és szörnyû hasi görcsök kínozták. mert 1 hónappal korábban huza215 . digitális készüléke. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. Reggel elmentem a templomba. meggyóntam. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. nagy. délután csak zöldséglé. N. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé. hogy mit tettem. Az orvos javasolta. Ezt bírta. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem. Szörnyû rosszullétei voltak. napon sem múlt el.6-ra! Még pár napig benn tartották. megúszta. a rákos sejtek szaporodása lassabb. Ez komoly dilemma elé állított. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. s az így hófehéren csillogóvá vált. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3. és elkezdtem lelket verni bele. s imádkoztam a testvéremért. A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. bármit is evett. megáldoztam. hogy hiába minden. ezért antibiotikumot rendeltek. kevés céklalé). akik az Agykontrollt. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. Hazamentem. – Tényleg. mint egy fiatalnál. A hír hallatán levegô után kapkodtam. hogy csiszolják le a fekete foltokat. ezért beutalták a kórházba. Megszûntek a rosszullétek. Ennek 5 éve. elromlott a vadonatúj. de nem mertem elárulni. és leültem meditálni. úti kórházban megmutatta nekem. már tudott enni pépes ételt is. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. de csak vegetáriust. egy kisebb mûtéten estem át..

Az is fantasztikus volt. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. akkor kézzel fogható. hanem egy csinos hölggyel. mert elutazott. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani. és álmomban is tudtam. Ennek több oka is volt. Már csak akkor mosolygott rám. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. elhagyott. Tehát a megfejtés is álmomban történt. Álmomban tudtam. hogy igazam lett. ahol nem egyedül találtam. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. mire a gyerek elvégzi az iskolát. A Bt. A gyógyszert nem is szedtem be. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra. mert a Bt. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. nem a férjem nevére.-re volt címezve. csökkentette a közös programok számát. Nem értettem. hogy a tudatalattim elôre tudta. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot. Alaposan átgondoltam mindent. s a májam nem a legegészségesebb. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok. mert ezek jelentik kérdésemre a választ. hogy részem lehetett benne. hogy „nem”. hogy a férjem megcsalt. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. mint egy alkalmazottal. és azért. többfélét is. Akkor döbbentem rá. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. közöttük az egyik. mitévô legyek. Álomkontrollal próbáltam megtudni. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. Számomra az álom azt jelentette. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. ezért bontottam ki a csomagot. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. „Véletlenül” került hozzám a küldemény. bár cseppet sem örültem. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. ugyanakkor aggasztott a lázam. Megpróbáltam beszélni vele. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. hogy magamba zuhantam. Az egyik vita után hozzám vágta. postájáért egyébként mindig a férjem ment el. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket. hogy mire kell a választ megkapnom. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. hogy el fog múlni a lázam. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. Így telt el a nyár. Ez annyira szíven ütött. és elképzeltem. ha valami pénzes üzletet kötöttem. Aztán kiderült. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. Hálás vagyok a sorsnak. Egyre többször maradt távol. Naponta 3-szor lementem alfába. és elkezdtük építgetni a jövônket. mert ô tanult. Kezdett úgy bánni velem. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. Majd másfél év ôrület után 216 . Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. hanem többel is tart kapcsolatot. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. mintha vendégségben lenne otthon. hogy mi lesz a lázammal. pici gyémánt kôvel. Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. de természetesen tagadott. Én hét közben vittem az üzletet. és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. egy arany nyakkendôtût. hogy ha valóban igazam van. csak a megérzésem. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. Úgy gondoltam.mosabb ideig szedtem antibiotikumot.

nagyon rosszul kell ahhoz lenni. Tönkrementek a szüleink. az egyetlen férfit. Úgy éreztem. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. a teljes vagyonunkat (kb. erdôben. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel. az üzleti kapcsolatokat. ima.” Most már tudom. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá). amik és akik a segítségemre lehetnek. de nem naponta 3-szor. éjjel és nappal. nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. kicsi vagyok és védtelen. hogy vigyázol rám. Azt mondtam: „Tégy velem. A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. hogy anyagilag összeszedjük magunkat. meditáció. Gondolatban kerestem a megoldást. aki most a gyerekkel sem törôdik. olyan anyagi helyzetet teremteni. de bízom benned. s ô hatalmas. mit tegyek. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. Több 217 . amikor nem tudtam enni. erôsödöm. reggel. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. amit eddig végeztem. mielôtt lefeküdtem.. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. amin keresztülmentünk. ahányszor elgyengültem. hogy erôt gyûjtsek. zokogtam. csak a gyerek. 10 millió Ft-ot is magával vitt). hogy az övé. És a szüleink. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. este. aki mellettem állt. Buszon. költözzön el. amit ebben a roncs állapotban lehetséges. nem tudom irányítani a sorsomat. reggel és este. amelynek nem látom a végét. Mindannyiszor. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. akit 16 éves koromtól szerettem. csak a hitem. Emberi ésszel követni nem tudom. akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. bármilyen munkát el kell kezdeni. háromujjtechnika. pohárvíz-. hogy az ember eljusson Istenhez. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. amint Isten tenyerén ülök. nappal. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. Tudom. s kértem a választ. egy sötét alagútban botorkálok elôre. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. és a hitem. Elmetükre-. Mikor? Éjjel. jóga. azon mindenen keresztülgázol. rá kellett döbbennem.. ott sírtam. merre menjek! Tudom. miért teszed ezt velem. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. szubjektív kommunikáció. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. S innentôl már tényleg nem volt semmim. Kérlek. hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. amit akarsz! Nem ellenkezem. S egyúttal elvesztettük az apát. Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. Naponta több órát meditáltam. majd elveszítettem a munkámat. villamoson. S most mindenre azt mondta. Amikor az ügyvédje felhívott. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. hanem gyakorlatilag mindig.15 éves fiammal azt kértük. ott. Programoztam. A lakásban ugyan mi maradtunk. hogy az én érdekemben történik mindez. Nincs más választás. mutasd. S akkor. hogy amit az egész életemmel adtam neki. a munkát. S akkor megint eszembe jutott. amikor kínzott az álmatlanság. És alkoholt egy csöppet sem. s majd ha gyógyulok. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. Elképzeltem magam. végelkeseredettségemben leültem meditálni.

s akit még szeret. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek. Hit a jóban. mint ezzel a perrel. mindannyian arra biztattak. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. Akivel az ember 20 évet leél. Elgondolni is borzasztó volt.” Két részre bontottam a választ. az emberben. Állandó meditáció. egyre jobban érzem magam. a gyereknek meg kell mutatnom. programozás. Ez a tapasztalat ennyibe került. hitetlen lelkében elvetettem a magot. szakmai továbbképzésemre fordítanám. csak azt. Iszonyú hét volt. ügyvéd. Amikor hivatalosan elváltunk. Ezek után már nem tudok mást mondani. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. a saját fiam és a férjem édesanyja is. s ami engem épít. újra örülök a napsütésnek. amit a perre kellene fordítanom. pedig akkor már 55 éves volt. a szüleinken és egymáson. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. azért nem helyes a per. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. a természetes törvényszerûségekben. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. Komoly anyagi gondokkal küszködünk. sokan. hogy bármi áron megnyerjem a pert. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. imádkozás. és kész. Másra gondolni sem tudtam. Hinni a jóban. a gondolataimat. hogy én is úgy járhatok. mert eltartana vagy 5 évig. nem perelem. 218 . az emberekhez való viszonyomat. pereljem-e. Hálát adtam Istennek. amit szeretek. Ha érzelmi szempontból nézem. hogy hagyjam. becsület. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. Ô is kezd hinni. saját felépülésemre. amiben ô az egész életét eltöltötte. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok. Én 43 vagyok. amibôl ô született. azzal nem szabad pereskedni. azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. Megnyugodtam. hinni bennem.gyerekkori barátom. hogy köszönöm. javul az apjával való kapcsolata is. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. az emberben. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. Természetesen rosszat sejtettem. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. Egy hét után kiürült a lelkem. Tudtam. amiben a gyermekem fürdôzik. Életem minden percét átszövi már a hit. ôk segítenek. Megtépázott lelke gyógyul. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. Akkor átéltem vele azt a traumát. hogy erkölcs. Tudnia kell. hanem stabilizálni kell. mert most kell megtanulni. az örök érvényû értékekben. hogy pereljem a férjemet. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. hogy azt a szerelmet. tartás. Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. és valahogy. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. mi az. No és persze közben még olyannal foglalkozom. bíró. amit ez okozott neki. s mindig azok a legszebbek. és életre-halálra küzdök. jóvátehetetlenül. Borzasztóan megviselte. ügyész. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. Ha üzleti szempontból nézem. Újra tudok mosolyogni. Mindenki más a per mellett kardoskodott. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. Keresztülgázolnánk a gyereken. Megijedtem. hogy helyesen döntöttem. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. Ha ugyanazt az energiát. Újra van sugárzásom. Megtaláltam a belsô békémet. És ami a legfontosabb.

majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést. Amióta elvégeztük a kurzust. elsô az egészségem! Tudom és hallom. hogy le kell venni a mellemet. ideges. állandóan elégedetlen ember. hogy az nem lehet. Az élet megy tovább. mosolygós lettem. jajgató. Ezzel együtt leszázalékoltak. 3 havonta megyek ellenôrzésre. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. nem szégyen. Kórházba kerültem. hogy elôfordulhat. az embereket is más szemmel nézem. Hazamentem. semmi nem számít. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. amikor megtudták. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. aki voltam. A leleteim jók. Az igazság az. s ilyenkor elgondolkodom. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. hogy ezekbôl merítettem erôt. szintén kiborultam. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. meghallgattam kettôt is. hogy szedjék 219 . és éppen lakást keresek. nem haragszom örökké a világra. rosszindulatú volt a daganat.. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. ahol közölték velem. A kertet és a fákat az anyu ápolja. Egyfolytában mondogattam magamnak. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. mindig viccelôdtem a többiekkel. Teljesen megváltoztam. Az eredmény nem maradt el. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. zamatos. már egészségesen. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. hogy én nem vagyok istenhivô. szépséges gyümölcsöket teremnek. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen. hogy éppen most törjön ketté az életem. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. Ezt is tudomásul vettem. ez az igazság. Tudták. másként álltam a betegségemhez. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. gyógyultan. megérzésére hallgatva metszi a fákat. amputálni nem kellett. nem kezdtem el sírni. és újra megnyugodtam. Megtaláltam a lelki békémet. nem ôrjöngtem. amit magamévá tettem. Amikor a csomót észrevettem. s benne magamat. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. miért is vagyok ott. és gyakran dúdolom. közben literszámra folyt belém az infúzió. és simogatja a leveleket. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. hogy olyan nagy már a csomó. de mint kiderült. Gondolatban hívjuk a madarakat is. Csodálkoztak is nagyon. rákos betegek között lenni. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos. amikor nagy változások elôtt állok. nincs többé. vibráló. s kezdtem megszeretni ôket. mégis elkezdtem bízni. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. elôvettem a kazettáimat. sértôdékeny. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot.mint ô. Akkora változást hozott ez az életemben. Elcsendesedtem. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. Csodálatos élményt nyújtott. Címe: Ugye nem adod fel?. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. fagyasztásos feltárást javasoltak. Csak feküdtem az ágyon. megtalálták az utódomat is. A kórteremben én voltam a bohóc. Ekkor azonban már. A mûtét sikerült. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk.. csak nagyon féltem. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. szégyen. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat. A munkahelyemen már nem volt rám szükség.

Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. Itt a válasz! – gondoltam magamban. az elmetükre-technikával elképzeltem. néha napokig tartott. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. gyógyszer nélkül. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. s szedhettem bármit. amelyik „szól”. de a tanult programozással. én pedig a farmeromra tippeltem. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. A tanfolyam elvégzése után kb. programozzanak velem. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. Megkértem családtagjaimat. Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. s ha belépek a szobába. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. – gyermekem egyre jobban tanul. ha szomjas. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal. hogy vezethessek. Szintemen. Bátyám a szekrényre. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. 26 éve rendszeresen kínzott a migrén. intim betét nélkül sehova sem mehettem. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. hogy nem találtam a személyigazolványomat. Van olyan növényünk. de sajnos egyik sem segített. amelyekrôl eddig nem is álmodtam. 220 . Nos. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett. valóban mûködik az intuíció. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált. nem használt. Lám. sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. vajon hol lehet. 1 hétig azt programoztam mindennap. anyukám egy zsebre. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. de este sosem láttam annyira. – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást.össze a kukacokat. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. s az eredmény nem maradt el. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el.

1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. ezért gyorsan arra gondoltam. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek. hogy ez így viszont nekem nem jó. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. a feléje nyúló. elcsodálkoztam. Még nem ismertem az agykontrollt. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom. Rájöttem. ha a lakást elkerülnétek. de nagyon szeretném. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés. de megtanultam az agykontrollt. Kérdezte is a fôorvosasszony. s egy eset nagyon nagy hitet adott. Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. amikor a ketrecébe nyúlok. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. Nincs itt semmi nektek való. nem akarlak bántani titeket. Aki mégis bejön. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. amikor orvosnôm azt javasolta.. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. Nagyon szelíd. hogy én imádom ôt. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. amikor azt gondoltam. hittem is. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. Természetesen a lakásba is beköltöztek. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 .21 éve tanítok kisiskolásokat. a tanulás sokkal hatékonyabb. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. Szeretik. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. s csak szeretném megsimogatni. hogy csak akkor maradhat a lakásban. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. vagyis a csontkinövésemet.. hogy mi történt. ami nem volt valami kellemes. amíg ki nem engedte. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. hogy sikerülni fog. kis fiola vért. még a vadabb mozdulatoknál sem. Láthatjátok. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak. aztán ellazultam. miért nem jön a vér. s eredményeik sokkal jobbak. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk. Vérvételre kellett mennem. Hát mit mondjak. Félénk volt és vad. hogy induljon el a vér újra.

egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. kóros falánkságot jelent. hogy szeressen jobban. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten. A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. A szél összedöntötte a házat. Szedtem gyógyszert. illetve a könny. kértem. Elég sok alkoholt fogyasztottam. de bôrkiütést kaptam tôle. orkánszerû széllel. voltam az ORFI-ban. sötét fellegekkel. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. orromból és szemembôl folyt a váladék. és megitattam vele. s kilóim is fogynak. és tökéletesen jól érzem magamat. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. nem hányok. Meglepôen erôs. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. egy pici idôre visszakaptam ôt. A következô nyáron már minden úgy történt. Ekkor felébredtem. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. és karjaimban hoztam ki a romok közül. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. amiben bent volt a feleségem. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . s rettentôen égett az arcbôröm. szótlan és kopasz alak volt. óriási élmény volt. s még további növényeket. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. az elmetükre-technikával. Az orvos azt mondta. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. hogy ez nagyon veszélyes. nem szabad megismételni. ahol bôrpróbával kb. Állapotom azonban nem javult. Kb. Szörnyû vihar kerekedett. de az orvos azt mondta. 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. hogy percre pontosan annyi az idô. mogorva. Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. Kértem. krákogtam. Berohantam. Hála elmémnek. A laboromban. a fehér ürmöt. hogy szeresse ezeket is. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. folyt az orrom. hogy látom magamat. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. mert egyszerûen nem kívánom. Ránéztem az órámra. Megmutattam neki a parlagfüvet. és nem szeretném. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. nagy. Mindehhez hozzátartozik az is. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. s a Kékestetôn szanatóriumban. ami csillapíthatatlan éhséget. mint amikor feleségem elhunyt. Bulimiám miatt mentem el. hogy ez most már sajnos így marad. Elmentem az allergia-szakrendelésre. és döbbenten láttam. Meséltem neki az életemrôl. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy ki sem mertem menni a lakásból. Szép és egészséges volt. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam.

Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. s kilapátoltattam. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. Péntek este. de mindketten nagyon boldogok vagyunk.nom. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. hogy felnagyítottam a szemölcs képét. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele. Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. ami gyaloglás közben állandóan kínozta. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. s mára már azt mondhatom. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik. – Férjem nem magyar anyanyelvû. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. Ezután 223 . közepes tanuló. mint egy homokdombot. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. amíg magától rendbe nem jött. hogy üzentem neki az éjszaka. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. hogy én változtam meg? Olyan érdekes. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. A háromujj. folyékonyan. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. Büszkén merem mondani. Elképzeltem. fürdés közben. törpéimmel kiásattam. hogy mostanában mindenre emlékszem. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet. de amióta elvégezte a tanfolyamot. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. és intenzív lámpalázam lett. Korábban másfeles szemüveget használtam. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. Ennek azért van nagy jelentôsége. Meglett az eredménye. s megszüntette a fulladását. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. mert jól fizetô munkát kapott. most szemüveg nélkül olvasok. Kisfiam 11 éves. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott. s örülünk az eredménynek. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. magabiztosabb és boldogabb vagyok. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. Állandóan autóstoppal közlekedik. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt. és semmi sem segített. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. Erôsen dadogtam. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel.

Most elôször kényszerültem rá. amikor elindultam a tanfolyamra. hogy minden este. 4 cm-es. Nagyon megijedtem. a seb fölé tettem a kezemet. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Még a vizet is én pótoltam. aki nem törôdött vele. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. aki pontosan öntözte. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. A siker kulcsa a memóriafogas volt. szeretetét.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. hogy mennyire szeret. kb. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. érzelmeit még felém. Amikor a bab kicsírázott. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. s naponta elmondja. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele. hogy te is szeretsz. még otthon is folytattam az öngyógyítást. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. 2 cm-es lett. amikor a gyermekem már mélyen alszik. elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte. De én már a magvetés. és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem. Katáé. amikor új hajtást. Boldogabb lennél tôle. Aztán amikor este hazamentem. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. Bori pontosan öntözte. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. minden programozásnál gyógyítottam magamat.valami masszát öntöttek a gödörbe. és többé nem foglalkozott vele. mert otthon hagytam a gyógyszert. hogy: „Nagyon szeretlek. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. majd sok termést hoznak. amióta elvégeztem a tanfolyamot. hogy a fájdalom egyre fokozódott. A jelek szerint bôségesen meghálálják. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam. Nedves vattába tette a babot. Örülök és megdicsérem ôket. virágot. Gondolatban mindig beszélgetek velük. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. természetesen elônyére. Növényeim sokkal szebbek. Fél év telt el azóta. aztán nyelni sem bírtam. hogy nagyon fáj a torkom. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani. azt üzenem neki. Elhatároztam hát. éreztem. és beszélni sem tudtam. ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. Borié. Egész nap. Szomszédaim csodálkoznak is. estére pedig a hangszálaimra ment. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. Nagyon elégedett voltam! 224 . A magatartása is sokat változott azóta. hogy meggyógyítsam magamat. Tudom. mint az övéik.

– Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. mégsem vagyok ideges. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval. kiegyensúlyozott.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. hol halványabban. nincs számomra lehetetlen. optimista és boldog vagyok. hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. kórháztól kórházig jártam. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem. simán megy. Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. hogy 20 évi házasság után. Csak maradjatok nyitottak. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”.és a háromujjtechnikával értem ezt el. ismétlô nagymama. Évek óta nyugtatót szedtem. amilyen még soha nem volt az életemben. mintha új férjem lenne. jól sikerült. – Évek óta tartó. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. mégis bíztam benne. s egyre több ember fordul felém szeretettel. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. Örülök. hogy kiütést kapok tôle. pattanásszerû. Boldog ember vagyok. piros kiütések voltak a nyakamon. hogy pozitív irányba változom. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. amelyek hol jobban. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. de állandóan látszottak. Minden.. egy szóval minden összejött. asszonyok és férfiak. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. Egyszer csak úgy éreztem. nyugodt. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. aki kedves. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb. amibe belekezdtem. segítôkész. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. s érzem. s azóta sem újult ki. mert rájöttem. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé. Ez sem kevés. már nem kételkedtem. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. (Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. Tele vagyok energiával és akarattal. Az elmetükre. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. kiegyensúlyozott. Úgy érzem. de nem tudtak meggyógyítani. igenis van ebben valami. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. Elôtte orvostól orvosig. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. Szeretettel egy boldog. Semmilyen kenôcs sem használt. hogy valahogy minden gördülékenyen. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt. 225 . hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk. Egy hete nem szedek..

mert az egyik eset az édesapja volt. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett. Na. Éppen elértük a vonatot. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. ne ugráljon rám. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. 10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. hogy valami finom. csak átmenetileg. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. Nagyon bíztam benne. amíg enni kap. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk. és ne karmolja a kerítést sem. ami hajnali 5-ig tartott. amíg az ételt megkapja. csodás érzés vesz körül. és szinte teljesen magamra maradtam. Eltelt az 1 év. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja. hogy ez teljesen hihetetlen. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. hogy elalvás elôtt azt programoztam be. várja meg fegyelmezetten. Egész belebetegedtem a magányba. ami eszembe jutott róluk. Egy éven keresztül programoztam. Úgy döntöttünk. hogy ne harapdálja a cipômet. Persze azonnal meg is dicsértem. s a félelmemet nyugodt. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. azt láttam. Mûködött! 226 . napján történt meg velem. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. Na persze ez nem sikerült. s várt türelmesen. elmondtam mindent. hogy legkésôbb 6. Azért mégis úgy határoztam. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott.20-kor felébredjek. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. hogy sikerülni fog. Fiam is a világ másik végén él. Vonatunk 6. míg megkapta az ételt. gondoltam magamban. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. hogy osztozunk az ebeken. Tegnap este bulizni mentünk. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. hogy már nem érdemes aludnunk. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. A másik csoda a tanfolyam 4. Amikor kinyitottam a szemem. Én a harmadik ebnek üzentem. igaz. Ôt ez teljesen felkavarta. a 3. Ott jutott eszembe. hogy fegyelmezetten álljon félre. villámgyorsan összepakoltunk. a vashoz hozzá sem ért. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. Eddig azt hittem. hogy maradok. meleg. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben. elhatároztuk. s kis híján elmenekültem. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe. s futottunk az állomásig. de aztán mély álomba merültünk. hogy megtanuljak segíteni magamon. Úgy látom és érzem. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni. hogy meg fogok gyógyulni. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. Kb. Férjem azt programozta. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. Azért jöttem hát el a tanfolyamra.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. s csak annyit tudott mondani. hogy társam szemébôl ömlik a könny. állt mellettem mozdulatlanul. biztos érzés váltotta fel. elkezdett folyni rólam a víz. ez azért már szinte lehetetlen. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert.30-kor indult.

Pihenten ébredek. és már alszom is. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. hogy na jó. sôt még éjszakára is beprogramoztam. Lányom egyetemista. Református gimnáziumba jártam. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek. Köszönöm. Minden este gyógyítottam. azóta kitûnô. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. remekül alszom. gyakran szedtem altatókat. 227 . hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. hogy beteg testvéremen segíthessek. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. Legtöbbször eljutottam laborszintig. majd a végtelenbe vezetett. de itt vagy elaludtam. és számos újságban is szerepeltem. mint elôtte. s ráadásul pontosan akkor. Ezt is programozom. de azóta már elegendô a 3-3-3. Amióta az alváskontrollt használom. ha valamit rosszul tettem. Sokszor mondtam régen. válaszunk az legyen: szeretet. mert ettôl kezdve nem ment úgy. Azóta is sok mindent megálmodok. illetve csak szerettem volna gyógyítani. Erre azt válaszolta. amikor kell. ami egyre szélesebbé vált. másfél hónapig. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot. Bifokális szemüveget hordtam. Ma már tudom. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. Ez így ment folyamatosan. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. és kértem. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. 22 éves vagyok. hogy ha megkérdeznék tôlünk. s akkor is gyógyítottam. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. hogy akkor ébredjek föl. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. November 16-án van nôvérem születésnapja. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. és nem tudtam miért. ne menjen még. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött.” Álmomban nagyon sírtam. szeretet = vallás. hanem olyan tudást. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. maradjon. Keskeny út volt a lapra rajzolva. Továbbra is gyógyítottam. 2-2-2. Most jöttem rá. elég rosszul hallok. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. Elmesélte. Álmában járt Alfaországban. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . Ahányan agykontrollosok voltunk. akit pontosan leírt. Szüléskor berepedt a méhszájam. mindannyian laborszintünkre mentünk. csak az összeget és a vele járó jó érzést. Este. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. ma már 2 percig tart. s hogy miként csicseregnek a madarak. beszélt Relax Manóval. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. hogy miként is néz ki. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. a virágok. ahol most már 4. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. hogy milyenek ott a fák. hogy plasztikáztassam meg. Minden orvos azt javasolta. kicsit magasra tettem a mércét. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. Pl. hogy észrevettem-e már. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát. Megtanultam a villámolvasást. ahol már hagyomány az agykontroll. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. Májusban osztálykirándulásra mentünk. hogy anyagilag rendbe jöjjek. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. s útközben kiderült. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. Igaz. tanárunk fogfájását. s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. milyen szépen múlnak a foltjaim. s elmondta.

nika fehér keretes képében azt képzeltem el. és azóta is jól van. hogy valami csodálatos dolgot. hogy mire gondolok. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. és túl azon. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. Két évi rendszeres. én meg szomorúan tépkedtem ôket. ha gyengéden közeledtem hozzá. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. Az egyedüli dolog. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. hogy a méhszáj teljesen ép. hogy simogatom. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. boldog és büszke arra. s elképzeltem egészségesnek. mûtétre már nincs szükség. fôleg azért. megvizsgált. s ô örömmel fogadja közeledésemet. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. Visszamentem a kórházi orvoshoz. Szívbôl örülök. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. mert úgy éreztem. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. amiben nem hitt. 12 éve ismerem a feleségemet. a gyógyítás volt. ölelést. Gondolatban elmondtam. dédelgetem feleségemet. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. de felépült. ahol megismertem az elmetükre-technikát. akkor megint le kell majd tépnem ôket. testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. Gyakorlatilag lemondott az állatról. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. Ahogy ott tanultam. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. Körbevágtam a kapaszkodókat. ha gyengéden közeledek hozzá. Borzasztó érzés volt. s meglepve közölte. Igaz. Három nap múlva CT. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva. Nagyon nehéz. amit én meg tudok élni. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. de eredmény semmi. Éppen az érettségire készültem. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. hogy üzenek neki. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. és állandóan üzent neki alfában. nem tudok neki átadni. biztatást kapok. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . hogy lelkiismeretesen ápoltuk. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. majd narancs módjára meghámoztam. ô csak a plafont nézte. Szexuálpszichológushoz is jártunk. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam.és újabb ultrahangvizsgálat történt. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. hogy a növényeim valóban tudják. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. Elhatároztam hát. Nagyon szerettem. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt. s nagyon szépen is nôtt. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. hogy akarok tôle valamit. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. hogy ha tovább növeszti a kacsait. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat.

A relaxálás ezen is segített. hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. 5 mmol/l. Kapott rá kenôcsöt. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. de a levél összeforrt. s azt üzentem a kutyámnak. hogy az egyik levele eltörött. Elsiettem. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. Amikor kiderült. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. A család lekötötte az életemet. és beszélgetek a mesternôvel. Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. de ahogy felkentük. amikor 93-ban elvégeztem. amikor pár napja felhívott. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. estére annyi energiám marad. hogy megszeressem. a következô pillanatban le is nyalta. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. se hallottam. hogy éljek. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában. a helyére tettem. de közben észrevettem. aztán ellustultam. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. nem lehetett hozzám szólni. Kb. s boldogan újságolta. Megsimogattam. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. s utána általában ott maradok. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. nem tudom mi történt. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. se láttam. hogy az egész család nagyon szereti. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. nyugodt és energikus lettem. rendszeresen ott szoktam parkolni. örülnénk. Megértettem. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. Pedig nem is árultam el neki. és a növény már új hajtásokat is hozott. Nem akartam hinni a fülemnek. hogy a vércukorszintje normális lett. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. 2 hónapja derült ki. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. hogy állítólag halálos beteg vagyok. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. egyre erô230 . tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. fáradt. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. Odarohantam. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le. hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. bocsánatot kértem tôle. hogy segíteni akartam rajta. Esténként jógázni járok. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. ha meggyógyulna. Elôször lelkesedtem. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. Az eredmény talán hihetetlen. Programoztam. ingerlékeny voltam.

Ekkor elárultam programozásomat. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. elrobogtam. Mindketten nagy családban nôttünk fel. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. Vágytam rá. s 5 percre rá felrobbant a bomba. káromkodás helyett ezt mondja. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt.sebbé vált ez a rossz érzés. Megnyugtatott. hogy álmában mosolyog. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. s amikor vezetés közben bosszúság éri. hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan. hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. hogy sok gyereket szeretnénk. Majd ô gondolatban segít. s úgy gondoltuk. S ráadásul még jól is kerestem. de úgy. mélyen alszik. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. hogy a 4-es is bejött volna. Megfogadta a tanácsomat. számítottam rá. (Lásd. Távollétükben én locsoltam a virágokat. biztatott. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. többet nem szállok le!” Nos. Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. mosolyogva ébred. beszél alfában a virágokkal. Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. Magamban azt gondoltam. hogy lehetséges is. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. Gyakran zenélek az utcán. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert.. amit egyébként a feleségem tesz.. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Beültem a kocsiba. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény. hogy tartsak ki. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. egyre több ember vesz körül. s mondtam neki. hogy mi történt. hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. hogy elég nekem egy 4-es. Kb. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki. és elhittem. s reggel kipihenten. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát. de a 3-as is jó lesz. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . számot. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. hogy egyre szebben és jobban játszom. ha nem gondolkodom. hogy már rég aludt ilyen jól. akiknek nagyon tetszik a zeném.

Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. s a változás nagyon szembetûnô volt. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. szivárványos. Fehér Gáborné. 14 éves fiam lázas volt. hogy segítsenek az elhanyagolt. Éva történetét írom le. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele.Háziorvos vagyok. s majd együtt fognak rajta segíteni. s ezért néha bepisilt az órán. amikor hazaértem. Amikor ez kiderült. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó. de fáradtan. Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. Jókedvû. Tegnap este. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam. Megint az említett technikát alkalmaztam. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. nyûgösen még soha nem jött haza. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. hogy azóta sem fordult ez elô. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. frissítô gyakorlatokat végeznek. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. Ô maga kért meg. minden este tornázik. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. hogy homloka hûvös lett. most végezte el az agykontrolltanfolyamot. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet. hogy említsem meg a nevét. csinos. Mindenki elpanaszolhatja. 3 perc múlva úgy éreztem. hogy így is lehet. s bôröm nem pirosodott meg. 36. Ez ugyan többletköltséget jelentett. A szemem elôtt játszódott le. és a laboromban gyógyítottam. gusztusosan berendezni. ízléstelen tantermet szépen. nekem is hitet ad. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. nem hólyagosodott fel. Arra kérte a szülôket. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. Homlokára tettem a kezemet. a lá232 . majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata. és a fájdalom is azonnal elmúlt. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. szintemre mentem. Szívbôl kívánom mindenkinek. Csodálatos kisugárzása lett. Régebben havonta egyszer látogattam meg. Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét. sôt így kell élni és gyógyulni. Nem bántam meg. hogy elmesélte. Nem akartam elhinni. felhôs termet. A családtagok szeretik és segítik egymást.8et mutatott. hogy gyermeke ilyen aranyos. Kislányom nagyon szorongós. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. már nem szed gyógyszert. hogy mi a baja. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak. Tegnap. Kedves betegem. hússütés közben. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból.

és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. hogy meggyógyultam. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. s benne jó zenét a születésnapomra. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. hiszen kezem remegett. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. miért nem segít magán? Már-már feladtam. Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. élhetnek egészségesen. s karjaimmal vissza is ölelhetek. Tudták. hogy hinni kell a gyógyulásban. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. akik már feladták százszor. csak táncoltak. talán az írásról is. Hittem abban. Ma már járok. hogy igenis. Azt mondanák talán. hogy még érezni fogom valamikor azt. hogy elveszítheti az egyetlen embert. Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. nagyon hamar begyógyult. aki igazán fontos a számára. nem fogok tudni járni. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. ne búsuljak. érzek. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. hogy a nagylábujjam a résbe került. Úgy éreztem. hisz az 53 lépés. és a körmöm sem kékült meg. hogy betegségemet csak a stressz okozta. ha hiszel benne!” Most már táncolok.. nemhogy írni. amit a tanfolyamon tanultam. 0. Egyébként 21 éves vagyok. amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. s velem akarnak táncolni újra. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. hogy a seb nem nyílt szét. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. én pedig zokogtam. Édesanyámmal élek.baimra és a karomra. mindig van remény! Nyár volt. Bár az írásom még mindig csúnyább. Mindig úgy éreztem. sétálok. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. s táncolni is szeretek. mint régen volt. Tolókocsi. ha ilyen okos. amikor jöttek a barátok. A mentôdoboz hátul volt. tartozom neki és barátaimnak annyival. a vér ömlött a lábamból. egyedül. azért kellett megbetegednem. Láttam és tudtam ezt. mezítláb vezettem a kocsit.75 D-s szemüvegemmel. amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. az állapotom viszont egyre romlott. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. de a sajátom. mindenét rám áldozta az életben. hogy szeretetet. még néha elfáradok. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról. De ki hinne nekem. 233 . és iszonyúan fájt. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. folytattam az egyetemen a tanulást. újból jól látok a régi. hogy imádom a zenét. de a saját lábaimon megyek. elláttam ôket tanácsokkal. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). Bármilyen reménytelennek tûnik is.. Nem törôdtek velem. s azt mondták. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem. Abban a pillanatban eszembe jutott. ez volt a jövôm. hozták a magnót. lemondhatok a mozgás örömeirôl. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. Azt üzenem mindenkinek. Táncoltak az ágyam körül. hitet. Azt mondta. sikerülhet. és hittem abban. Akartam élni. azért születtem. Azt gondolom. fogok. hogy elmondjam nekik. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. Számítanak rám. hogy hitelesebbé váljon a szavam. rajzolok. alig tudtam vele fogni. s most én kerültem ilyen helyzetbe. és keresem azokat az embereket. ha megölel valaki. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. És igaz.

Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. Orvosom azt mondta. hogy elegem van már ebbôl a botból. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam. Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással. sôt jó helyezést is értünk el.Az elmetükre-technikával azt programoztam. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. mogorva és türelmetlen velük. videót stb. 234 . hogy ébresszenek fel.) képzeletben beállítottam 6ra. még ami nem csörög. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. de nekem nagyon fontos. Állandóan azt mondogattam magamban. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. s minimális kapaszkodással már föl is álltam. hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. Életem legnagyobb élménye volt. Egyszeri programozás után. igaz csak napi 4 órát. hogy a lakásban lévô minden órát. akkor az öregek diszkójában keressetek. s kezeivel nem gesztikulál. Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. hogy ezt végig fogom csinálni. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik.. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam. Bôröm teljesen egészséges. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. egyenletesen barnult le. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. azt is (HiFi-t. fokozatosan. mert utálok óracsörgésre kelni. pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni.. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. Gyakran kiabál. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem. És csodák csodája. Lányom elmesélése szerint roppant ideges. Eddig mindig anyuékat kértem meg. hogy szépen. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. Ennek viszont az volt a hátulütôje. azt hadd bizonyítsam saját példámmal. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni. Azóta panaszai teljesen megszûntek. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. amikor lányom délután hazajött az iskolából. Tegnap viszont úgy programoztam be. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal. nyugodtan és folyamatosan beszél. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán. Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. Délután elmesélte. Két hete már heti 3 napot dolgozom. viszketô foltok jelentek meg rajtam.

Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink.) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz. ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel.) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. ) . hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató. komplett házi tanfolyami anyaga.

s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött.) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl. ami az igényes.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv.K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv. valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól. és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2. igaz alapszinten.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek. ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni. s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) .) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti.

mikor lányt. akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja. illetve általában az életben cápák. egészséges gyermeket. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját. pl. hogy egy asszony mikor fogan fiút. pontyok. mely szerint az üzleti életben.) Létköz 395 Ft (Meglepô. mikor életerôs.. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl. ám rendkívül igényes. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról. A delfineké a jövô.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege. A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható. illetve mikor nem esik teherbe..) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható. amik a hatékonyabb tanulást. felfrissülést.) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg. jobb memóriát stb. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek. hosszú. rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti. s hogy mikor esik. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak.) . egyaránt segítik. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes.Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség. alapos kutatáson alapuló.

/) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) .) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva.) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról. de külön is kapható. a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv...

megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású.) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást. angol nyelvû.) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes..) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció. nyugalmat árasztó zene.K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû. nyugalmat árasztó.) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft .) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. meditáció és dalok általános iskolásoknak.) CD-n kapható. énekes zeneszámok. de külön is kapható. nyugalmat árasztó zene. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes..) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához.) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok. zenés meditáció. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.

300 Ft. Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása. a Váci utca és Párisi utca sarkán. 5. 1850 Ft-ért. Pf. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása. 115) küldött összeggel. több könyv vagy kazetta esetén kb.Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása. 2. 4. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. 3. Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest. Mindennapi macskanyújtózás.) CD-n is kapható. A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful