HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat.hu/agykontroll címen. amelyek jelzik. Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon. Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. amit. Talán a következôbe már beleférnek. földalatti üzletközpont. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. vagyis egyre emberibb. egyre teljesebb életet élni. A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. egyre értelmesebb. Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. tanfolyamon. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. Elnézést kérek azoktól. és a fejlôdésben másokat támogassunk. Egyre jobb. hiszen növelik a hitünket.Köszönet illeti azokat a társainkat. amikrôl korábban nem is álmodtam. és szívmelengetô érzés. mert segítségével nem csupán megérthettem. többieknek. Hitem szerint életünk célja. Néhány levélíró nem írta le a nevét. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. még inkább azért. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. állatokon. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. Káprázatos élmény. Domján László 5 . vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél. hogy fejlôdjünk. akár távolról is megtalál. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. és leírták sikereiket. egyre igazabb. akik vették a fáradságot. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. Óriási segítséget adnak ezzel nekünk. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. a www.inext. hogy barátaim segítsége ugyanígy. S nem csupán azért. hiszen az agykontroll világnézettôl független. mert pl. dr. növényeken. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek.

közcélú felhasználásra fordíthassák. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott. évi CXXVI.Az 1996. hogy segíteni akar. A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi. hogy minél több. törvény lehetôvé tette. 6 . támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán.

LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS.A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 . GYÓGYULÁS TANULÁS.

8 .

Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. Azt is elmondták. s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. Ott éppen arról beszéltek. 94 nyarán el is végezte a kurzust. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. Habár van egy 3 éves kisfiam. de néha 2-re is. Nagyon elkeseredett. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. hogy figyeltettem. nemhogy mosolya. mindent pontosan betartott. pedig még most. hogy az talán kinôhet. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. amikor leírtam neki. úgy érezte. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. Szinte minden nap emlékszem 1-re. Ezután visszament a korábbi kórházba. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. Aztán elhatározta. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. vitaminokat szedett. s majd ô meggyógyítja saját magát. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. Pontosan követtem az azon hallottakat. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. Azóta már több könyvet is elolvastam. s a bal melle is „megvan”. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. A szakítást is nagyon könnye9 . Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. s ezért el kellett távolítani a bal mellét. holott egyébként sohasem szokta. Sokáig nem történt velem semmi. Biztos ami biztos. diétázott. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre. vagyis teljesen ingyen. ha minden lelete negatív. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. hogy az élettársamnak barátnôje van. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. 50 évesen is valóban nagyon szép. És ez csak az egyik eset volt. Egyik délelôtt eszébe jutott. éjszaka üzentem a fônökömnek. s anyagilag sem állt úgy. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz. hogy külsôleg milyen a barátnôje. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. mert január közepén bejelentették. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. hogy már teljesen egészséges. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”.A tanfolyamot kb. azt elajándékoztam. a többit meg kidobtam a szemétbe. onnan jöttem rá. Ami még használható volt. s tájékoztatták. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. s elkezdett programozni. s ennyire boldognak még sohasem láttam. Arra. hogy bekapcsolja a tévét. Azóta az operációt elvégezték rajta.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. de közben nagyon rosszul érezte magát. fél éve végeztem el. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. Valamennyi lelete negatív lett. mint egy 18 éves. István nem akarta elhinni. és úgy viselkedtem. Abban ugyan nem hitt. ahová behívták beszélgetésre. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. illetve abban olvasottakat. már szinte elveszítettem a hitemet. hogy Budapesten.

amit és ahol én láttam alfában! Kiderült. s ekkor értettem meg. hogy már jobban van. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. Meg is tettem. annyira valószerû volt. Andrási Szilvia.” Kicsit mérges lettem. s boldogan öleltük át egymást. de nem villog. ám este. s azt mondta: “Nem is tudom. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya. a kettô összefügg. illetve. s nem neheztel rá. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. Hiszek önmagamban és az agykontrollban. Pótoltam. Megtapasztaltam. A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. Most már tudom. Nagyon örülök. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal. hogy nem mehet az így tovább. amit a kórházban nem tudtam megtenni. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. és tudom.dén viseltem. így az index mûködött. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Nála a napon állt egész nap az autó. és mára már igazán boldog vagyok. nyugodtan utazzak el. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. megvizsgálom a kocsit alfában. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). mit jelent. Szerintem bizony ez így 10 . Azóta lett hitem.és mozgásképtelen volt. kórházba került. szervi tünetek jöhetnek miatta elô. Elmentem.. hogy hol található ez az alkatrész. Ekkor elhatároztam. Úgy láttam. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. Szüleim azt mondták. Igen. egy fekete kis doboz a hibás. 82 évesen. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index. Folyamatosan világít. kilátástalan hétköznapok léteznek. ha az ember hisz valamiben. és nem csak az üres. Elhagytam a földet. Sírt. így sohasem tudtam.. talán évekkel késôbb. ha a napon áll. akkor mûködik jól. (Az elöregedett érintkezések átforrasztására. amiben igazán hiszek. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm. Mindketten nagyon örültünk. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. allergiás bôrelváltozás jelent meg. talán beépítek oda egy fûtôszálat. mert a jelek szerint nem igaz. amikor hazavittem. Éppen külföldre készültem. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. 20-30 km megtétele után.. ha meg akarom látogatni. Megint kinevetett. hogy jó helyen van. hogy az idô gyógyulást hoz. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan. boldog.) Megemlítettem az indexet is. Láttam. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. Régebben úgy gondoltam. Késôbb. hogy ez nem így van. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. hogy csak akkor lehetek boldog. Azt is láttam szintemen. Szüleim nem neveltek vallásosan. mi is történt. és amire igazán vágyom. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt. hogy el kellett volna halasztanom az utazást.. még ha úgy is tûnik. hogy egy “relé”. Mélyen megrázott ez a találkozás. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. Egy hét múlva már beszéd. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. ha István mellettem van. hogy az ügyet már elfelejtettük. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. újra csak rossz volt.

Minden áron meg akartam változtatni az életemet. de jött a vigasz: nem kell félnem. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. Programoztam a gyógyulást. Kiderült. hogy mutassa meg a helyes utat. Idôs néni jelent meg képzeletemben. Ezt követôen az egyik nap. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam. és azóta mély gyászban él. s átgondoltam mindazt. életem legszebb 4 napját éltem át. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek. mert meg kell nyugtatnom a nénit. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. stresszesebb idôszak. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam. terhes lettem. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt. és bizton állíthatom. ám javulást nem tapasztaltam. ha másokon segítek. Persze nem tudtam. Társam utóbb elmondta. hogy mire van igazán szükségem. hogy világító kék szemei vannak. álmomban halálos betegnek tûntem. amit hallottam. hogy vele sírtam. beugrott a megoldás. és minden apróságnak tudok örülni. hogy várjunk egy kicsit.) Nem akartam. De mivel azt tanultuk. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. Nagyon nehéz körülmények között éltem. elismernek. aki amint elkezdtem vizsgálni. a gyerekek szeretnek. mert az agykontroll segít. Halni készültem. Óvónô vagyok. Erre megjelentek az ikrek. vetessem el. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. feszült voltam. ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. hogy lányomat nagyon megviselné. hiszen Ô tudja. én mondtam a társamnak gátlástalanul. Megállapítottam. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. Megbékéltünk.. Nyugtalan. de tudtam. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. Én csak azt kérem tôle. Tudom. A családomban élô. elég morbid látvány volt. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. Mit mondjak. segítsen. kértem. Mielôtt összeköltöztünk. S most következzenek a sikereim! 11 . A józan ész azt diktálta. ott kell hagynom a pályát. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. hogy mondjuk ki bátran. Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. 2 gyermeket nevelve. egyedül. Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. és egyre inkább úgy éreztem. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. egy hosszabb. közben az én gondom is megoldásra talál. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. Mondtam a partneremnek. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki.. ballagása. Így viszont engem viselt meg a dolog. amivel gazdagabb lettem. Sorsomat Istenre bízom. Engem már az elsô esete megrázott. Nem mertem elmenni az orvoshoz.van. gazdag akartam lenni. Újra nyugodt vagyok. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. Rettentôen szenvedtem. (Ikerterhesség volt. Álmot programoztam magamnak. amin haladnom kell. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. ami stimmelt is. és megbetegedtem. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. miért ez a nyugtalanság. nagyon mély szinten.

7 és fél évig semmit sem változott az állapota. Egyik alkalommal odamentem hozzá. 2 nap telt el már ilyen állapotban. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia. s kivel ne. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést. Boldogan újságolta.A nôvérem unokájának. hogy álljon fel. 2 hónap után abbahagytam. Ez tavaly tavasszal történt. (Egy picike. Pár percig fogtam. 3 hét kellett a teljes sikerhez. képzeletben megnéztem. mint amekkorának láttam. hogy nem kell. 1 mm-es rés még van. akkor nem kér fájdalomcsillapítót. amikor odamentem az ágyához. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. Az édesanyja elmondta. hogy ô arra képtelen. majd arra kértem. és pontosan ott helyezkedett el. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. gyakran sírdogált. próbálja behajlítani a beteg térdét. és egyszerûen nem értette. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. aki most 8 éves. Ahogy megmozdítottam az ágyát. Kérte. megengeded-e. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. fájdalmában felsírt. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. hogyha fájni kezd újra. hanem szól nekem. s amikor a belsô hang jelzett. majd inkább agykontrollal elmulasztom. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra. Megkértem. és hol helyezkedik el. Megkérdeztem tôle. kivel foglalkozzak. (El kell mondanom. futás közben hirtelen összecsuklott. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. és megkérdeztem. eltökéltem magamban. hogy tornaórán. ahol gondolatomban is felfedeztem.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. mint azelôtt. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. Azért csak próbáld meg! – kértem. de azt válaszolta. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. de mondtam. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. s guggoljon le néhányszor. örömében felkiáltott: – Jé. hogy a kislány meggyógyult. Örömmel elfogadta. Így is tett. mert úgy éreztem. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. hogy mi is történt. úgy hajlott a térde. s azóta nem tud a bal lábára ráállni. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. hogy már mindent megtettek. Egy reggel. Mielôtt elmentem az orvoshoz. akinek eltörött a lábszárcsontja. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot. Nagyon fájt a lába. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. hogy milyen nagyságú. levettem a kezem.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. hogy mindig megérzem. kb. Nem is csináltam többször. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. de sajnos semmi sem változott. hogy a sövényhiány már megszûnt. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. ami azt mondta. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. A lelet szerint éppen akkora volt. Belsô hangom irányított. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . megengedi-e. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde. Például volt egy 10 éves kisfiú. hogy vigyem el az orvoshoz.

és elkezdtem a gyógyítást. Az igazi ámulat azonban akkor következett. fölemeltem a zsilipet. felfigyelnek rá. amikor a barátját adta fel. hogy hova kell menni. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –. 13 . Aki rövidesen meghal. hogy kit lehet meggyógyítani. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. Elámult azokon. s kezdtem beengedni a vért. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett. minden reggel és este tisztogatták az eret. Rendben van. örömmel láttam. de este. hogy a 2. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. 81-ben született fiúk számára. Gondoltam. amikor szintemre mentem. hogy tudtam volna az illetô nevét. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. s ki az. békésen folyik a vér az érben.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. magára kell hagyni a beteget.” Mindezt leírtam egy papírra. s ô döbbenten mondta. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. anélkül. Éreztem. hogy ne okozzak fájdalmat. megpróbálok segíteni. amiken teljesen megdöbbent. én focista akarok lenni! Csak focista. Elsônek feladta a lányát. Másnap útnak indultunk. távolodik a testtôl. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. Váratlanul. majd futószalagra rakták. Másnap elmeséltem kolléganômnek. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. gondoltam. s látni. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. s a szál egyre vékonyabbá válik.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. hogy ott a baj. Pásztó Munkahelyemen hallottam. s elmondták. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. hogy szüksége van rám. hogy várj türelmesen. Érdekes látvány volt. Lacika a 8. Az egész testet kék burok veszi körül. amiket mondtam. Este újból szintemre mentem. hogy valószínûleg amputálni kell. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. ahogy a lélek. hogy egyenletesen. Vácon. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. Olyan dolgokat mondtam el. korát. s azt is. címét. mint az ellenoldalit. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. amikor már alig volt mit tisztítani. Felmérték ôket minden szempontból. és máris felnagyítva láttam az eret. s darabonként szedték le a meszet. hogy éppen ott van a fekély. Több esetben súlyos. Amikor azt az utasítást kapom. barlangszerûen. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. majd megtudod. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. kíváncsi voltam. s azonnal tudtam. érezni akartam a beteg lábat. Soha nem jártunk Vácon. osztály elején azt mondta: – Anya. de azonnal eldöntöttük. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. ahol én éreztem. Nem kérdezôsködtem a dologról. Könnyen megoldja a feladatokat. Ági. Elôtte szintemre mentem. Egyik este. Másnap reggel. Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. hogy ô szerepelt a legjobban. gyógyíthatatlan betegnél láttam. majd az édesanyját. napon elmegyünk. Lassan. 4 napon keresztül. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. tudom. aki mindenképp meghal. Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot.

ami lelkileg teljesen megviselt. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. Együtt sírtunk örömünkben. ami kisebb elváltozást okozott. Számomra is hihetetlen volt.és Elmegyógyintézetbe. de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. Édesapám meghalt. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. napi 1-2 órát relaxáltam. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. hogy teljesen jók az eredményeim. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam. édesapám kegyetlenül vert. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem. Bekerültem Nagykállóba. s boldogan újságolta. Tudtam. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. hármat halva szültem meg. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. ezért 1968-ban férjhez mentem. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. Ôk gyönyörûek. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat. nehéz lesz elérnem. Tíz perc alatt eldöntöttem. durva volt. A helyi orvos azonnal mûteni akart. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. az Ideg. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. Közben a seb nem reagált a gyógymódra. Külföldön dolgoztam. s közli velem. Csalódott voltam. Nem adtam fel most sem. Depresszióba süllyedtem. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. van-e valami változás. Sokat dohányoztam. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam.Sietve mentem munkahelyemre. de nem sikerült. amikor telefonon jelentkeztem. hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. s ma már benne lakom. s megtámadott egy vírus. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. s egy ismerôsömet megkértem. kíváncsi voltam. hogy most már meggyógyultam. Négy napig. Legyengült immunrendszerrel tértem haza. hátha van még remény. Kolléganôm a kapuban állt. Szépen éltünk. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. s elképzeltem. napi 10 percet. s melyiket ly-vel írni. ivott. hogy este megindult a vérkeringés. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. s éjjel nem is állt le. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. hogy melyik szót kell j-vel. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. Akkor adták el az utolsót. ittam. Pedagógus vagyok. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. S így is lett. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. Másnap reggel megtudtam. Ági. enni nem ettem. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. de nem adtam fel. egészségesek.

Becsukta a szemét. szaladtam az orvoshoz. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. Olyan volt. s éreztem. Édesanyám a 70. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. mert édesanyámat felöltözve. s ránk nem gondol. amikor kétoldali tüdôgyulladással. és elfordult tôlem. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. Egész éjszaka programoztam. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett. hogy menjek el. Az orvos azt mondta. kórházból kórházba járás. úgy tûnt. megpuszilta. s egyre nagyobb lett. ha mégis jelentkezik. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. eszméletlenül szállították be a kórházba. Látványnak is elég csúnya volt. s ennek már 6 éve. s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. évében járt. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. Faltam minden sorát. Tudtam már. nem is akar meggyógyulni. Ekkor a szájához húzta a kezemet. hogy a lakást elhagyjam. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. és nem kértem. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. összepakolva találtam. késôbb már tudatosan elhagytam. A havonta visszatérô. Sírva mentem haza. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt. Nagyon akartam. Margó. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást. hogy már késôn vittük be. mint régen. s bíztam magamban. és várt. Beszéltem hozzá. hagyjam meghalni. Édesanyám azóta is jó egészségben él. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. Nem értettem a dolgot. leszoktam az ivásról. megbékéltem magammal.életben maradáshoz. utcai ruhában. mint a csontkinövés. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. hogy ne hagyjon itt bennünket. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. s intett a kezével. hogy a mama kérte. Az ételt nem fogadta el. mi történt. kegyetlen. mert ha továbbra is így csinál. nem beszélt senkivel. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. Elôtte már évekig bottal jártam. nem tudtam mi vár rám. Teljesen magatehetetlen volt. Abbahagytam a dohányzást. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. szólítgattam. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. Az orvos arra kért. hogy beszéljek vele. hogy meggyógyuljon. Rohamosan romlott az állapotom. Rendkívül rossz állapotban volt. gondolatban hívtam. hogy önzô. Ült a folyosón. mert jönni fog érte a lánya. s megkérdeztem. megtaláltam a helyemet az életemben. kínzó. hamarosan meghal. hogy mennyit érek. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. Rendkívül jó érzéssel töltött el. hogy hazamehessen. Úgy láttam. s nem is szedtem 15 . hogy jövök érte. hogy ki vagyok. Az 1 hetes kezelés. de bot nélkül nem tudtam mozogni. Odaérve a vér is meghûlt bennem. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. kiabáltam vele. magas lázzal.

Balatoni Kinga. hogy fél 6 táján úgy érezte. jól esett a mozgás. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. 1996 tavaszán kertet béreltem. mert így megváltoztam. azonnal kaptam a papírt. fiam megnôsült. mintha szólította volna valaki. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm. Növelem akaraterejüket. Ez nem okozott megerôltetést. s a kezemet használni. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. Az egyedüllét nem kínzó számomra. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. Fiam apját elvesztettem. 7-kor megmérte a vércukrát. hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. Megtanultam a villámolvasást. sem rossz hangulatot. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. Akkor talán végig taníthattam volna. A torna hatására megtanultam járni. Kérlek higgy abban. Nagyon szerettem kertészkedni. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. Betegességem. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. 17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. derûs. A legnagyobb örömöm. 16 . Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. apu azzal fogadott. nagyon szeretlek. segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. kiegyensúlyozott ember vagyok. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. mint azelôtt. optimizmusukat. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. hogy sikerül. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. jó hangulatú órákat töltünk együtt. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. Tanítványaimmal türelmes vagyok. Derûs. Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. s elkezdtem zöldségféléket termelni.gyógyszert. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. Megfogadtam a tanácsot. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. aki mindig is lenni akartam. már kimondottan élvezem. amikor felkeltünk. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam. 20 évvel fiatalosabban mozgok. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. Bakos Rózsa. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. Jobb oldalam megbénult. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok. pedig eddig ilyesmi nem történt velem.

hogy ha egy atombomba felrobbanna. mint nekem. hogy tanárnôje azt mondja. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. hogy lássák mekkora. hogy semmit nem hall. Barátnôm elmesélte. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. mivel minden a férjemnél maradt. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. Bebizonyosodott. nulláról indulva. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. Járni tudtam. hogy meddig élek még. ha kesergek. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. Próbáljon úgy élni. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. jobb kezembôl kiesett a ceruza. mintha meggyógyult volna. aki ikreket szült. nagyon jó tanuló. a kerületi onkológia. Havonta kellett kontrollra vinnem. ilyen szép csengô hangot még nem hallott. valószínûleg azt sem hallaná. Lassan letisztultak a gondolataim. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. és elmondtam megfigyelésemet. Az ikreket teljesen meggyógyították. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. de egy jó tanáccsal szolgálhatok. Gondolom nem kell bizonygatnom. annál is inkább. mivel nem vagyok jós. és adtak egy idôpontot. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. gondolatban önmagammal társalogtam. valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. mintha most mennék elôször orvoshoz. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. 30 éves koromig tanultam. A beutalót eltettem. Ahogy ott várakoztam. és olyan szépen énekel. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. és összegeztem a helyzetemet. adott a szomorú tény. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. észrevettem. Hittem. 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett. higgyek benne. s 40 évesen Szabolcsot.) Ezután elmondta. abbahagytam a könnyezést. Mindez 11 éve történt. a lakás is. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. Hozzátették. és ne gondoljon a betegségére! 17 . remek a hallása. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. A háziorvos. az evôeszköz . akkor sem lesz jobb. Nincs segítség. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. és ugyanez volt a problémája. Megröntgenezték. de mindent bal kézzel csináltam. terhességem alatt kezdôdött a válóperem. mert a sebész szerint az sürgôs.így kell leélnem az életemet. hogy a fiam meg fog gyógyulni. 34 évesen szültem meg Borbálát. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. Megtanított a teendôkre. Elvittem az audiológiára. hogy megtalálom a megoldást. 5 éves lányommal. A doktornô zsírmirigynek nézte. 1993-ban ismertem meg. 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket. Közgazdász lettem. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. A 2.

aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. élményekkel teli érkezett.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés. Szenvedtem. mondtam.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette. cipeléstôl való tiltás stb. az osztálytársai. Mégis. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. Én hókusz-pókusznak véltem. gennyes góc keletkezett. annak ellenére. nem szóltam semmit. Lányom nagyon hamar. Magamban pedig azt gondoltam. sosem hallottam a módszerrôl. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. A 2. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. Újabb válság következett be kis családunk életében. Nem akartam elvégezni a kurzust. táncolt. Matematikából ô a legjobb. az ellenszegülés. Akkoriban csak azt hittem el. akik rossz tanulónak ismerték meg. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. Olyannyira. Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. Ezért elhatároztam. amit mennél jobban ápoltam. Nagyon könnyen tanul. hogy gond van. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. Ennek ellenére oda iratkozott be. 18 . Dühös voltam a kidobott sok pénz. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. mert pokolian fájt. Így is történt. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. hogy szót fogadok. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. hogy látod. s hogy másnap megyek a szájsebészetre. Véget ért a nyári szünet. Nos. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. szavalt. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. Javasolták. 2 nap alatt elmulasztotta. – Hát ügyes. bizonyítani akart. Szépen énekelt. A gyerekek újra iskolába mentek. Gondolom minden erejét összeszedte. ahol gombás fertôzést szedett össze. és azt mondta. Bevallom. fáradságot és fájdalmat éreztem. minden házimunkától. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös. én is menjek el vele. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. hét végére megbetegedtem. s a lányomat sem akartam elküldeni. amikor pályaválasztás elé került. hogy kár volt rám hallgatnia.. nem ismerem a saját gyerekemet. a negativitás. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni. hogy még beszélni sem tudtam. hogy jót tenne neki. mert nem akartam megsérteni. és az elfecsérelt idô miatt. és az egyik húgom. Ha mindezeket megszegtem. hiába bizonygatta a húgom.. gyengeség. Ekkor az édesanyám azt mondta. aki akkor 70 éves volt. (Ma már tisztában vagyok vele. Bori? Idén fog érettségizni. ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte.) Egyetemre készül. amit magam elôtt látok. én pedig betegen és durcásan fogadtam. A számban egy hatalmas. Lányom úgy érezte. Örömmel. Édesanyám. hogy a düh. annál nagyobb lett. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. ez is agykontroll. Osztályfônöke azonnal felhívott.

hogy segíts. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. Tanultuk. amióta megvan. hogy én én vagyok. Meglepetése határtalan volt. Eredmény: nem tudtam felállni. s elestem. mint a baleset elôtt. Bementen az üres szobába. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. térdeim hatalmasra dagadtak. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. sietve léptem be a lakásajtón. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. beleléptem egy mély gödörbe. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. most kiderül. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. Mindenem fájt.. ami fantasztikusan sikerült. a szám berepedt. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. – egyáltalán nem is gondoltam. havas estén. dagadt és fájdalmas térdeimre. Utóbbi igazolványt azért említem. gondoltam. vérzett. nem akarta elhinni. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. Egy téli. hisz még akkor is dönthetek úgy. de nem fájt. és bevallom. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. és azok nem fájtak! Olyan volt. Azt gondoltam. aki szerint úgy néztem ki. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. igaze. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. hogy megnézhessem. amit tanultam. Azonnal eszembe jutott. Nagyon jól éreztem magam a laborban. mert azt hittem. azt hittem. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. fiamra támaszkodva tettem meg. hogy én ebben nem hiszek. akit agyba-fôbe vertek.. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . s otthon életemben elôször laborszintre mentem. keserves kínok közt. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. hogy neked is szurkoltam Laci. hogy meg kell tapasztalnom. mert 2 éve. Elnézést kérve. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. hogy sikerüljön a gyógyítás. A programozás után kipróbáltam. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. Ott volt! Az érdeklôdésem. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. Arra is emlékszem. Alig vártam az este 7 órát. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. majd belökték a sárba. és azonnal a tükörhöz léptem. Ez kedden történt. akkor miért van az a sok szenvedô. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. Rájöttem. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. hogy mit kell tennem. leültem a sötétben. Az eredmény az arcomon. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. Ha mindez igaz.Megtört a jég. Te gyôztél! Nagyon kívántam. eltört az orrcsontom. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. mint egy részeg. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. a térdeimen. amint a fiamat az edzésre kísértem. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt.

teljesen egészségesnek érezte magát. nem jött ki hang a torkán. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri. segítünk neki. ami bebizonyította. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. mert nem akart minket beengedni. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. hogy az agykontrollban hatalmas. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. hogy bármi fájdalmat éreztem volna. illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. magas láza van. Láza nem volt. Ahol csak lehetôség adódott. hogy nem csak magamat. nem szédült. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el.felszabadult. bölcs tanácsadóim személyében. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. alig tud megszólalni. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. hogy ismerôseim. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. Azt mondta. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. hogy lassan. Megszûnt a fejfájásom. Mondanom sem kell. láthatatlan segítséget. a felesége pedig kórházban fekszik. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik. a fiatalasszony. amik miatt 20 . Másnap korán keltem. mást is tudok gyógyítani. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket. barátaim nem ismerik és tudják azt. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. amit én. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. igazi támaszt kaptam. Egyedül maradtam. örömteli. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. Megnyugtattuk. azért nem megy el orvoshoz. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. és egész délelôtt nem voltam otthon. és semmihez sem hasonlítható érzést. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. fáj a torka. hogy azért ment be dolgozni. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. egyik reggel nem tudott megszólalni. mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. Sajnáltam. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. szédül. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. milyen az. Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). Hazaérve üzenet várt. Eszembe jutott. Nem utolsósorban két jó barátot. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. Tudtam. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. mert retteg megtudni az igazságot. hiszen úgy éreztem. Mivel több. Nóra. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. Olyan volt ez számomra. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. meséltem az agykontrollról. úgy éreztem. de egy szavamat se hitte. és elmúltak mindazok a tünetek. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot. Csodálkozva mesélte. két gyerekkel. Elmondta. a rekedtsége megszûnt. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni. Elhatároztam. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. hogy most küldték haza a munkahelyérôl.

21 . aki szintén agykontrollos. Valahogy úgy éreztem. hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. Ekkor azonban valami meglepô történt. és elmennek vásárolni. hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. Másnap reggel. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat. hogy iskola után nem jön rögtön haza. s utált fogat mosni. A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. Meg kellett ezt indokolnom. Elmondtam. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart. El lehet képzelni. csodálkozva jegyezte meg. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. akkor ez már így is marad. s kikérdezett. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. s ehhez orvosi igazolás kellett. Elmondta.leszázalékoltak. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. Történetét. Emlékszem. balesetét jól ismertem. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. Fiam akkor 8 éves volt. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. – Az a lényeg! – felelte. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. mondtam. hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról. Hamarosan elértem. hogy más orvoshoz járunk. mint eddig. Paralízisem azonban nem változott. aki sóvárogva mondta. mit csinálok másképpen. – Na és hisz benne? – kérdezte. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. Bizonytalanul jártam. ha Bori lányom elôbb hazajönne. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. ahogy mesélt a színpadon önmagáról. családjáról. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció. Mindez azért lepett meg. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. mert azt hihette. és remek érzés. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). milyen jó lenne. hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. és azóta is mindig. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. nem lázasodtak be. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. tökéletesen jól érzem magam. mi történt velem. olyan gyakran voltak betegek. hogy egészséges. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. akihez félévenként kell járnom. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. Én csak annyit mondtam. illetve gyógyítására: az agykontroll. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. Estére vártam haza. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. Amikor felkerestük a háziorvost. – Várjál. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. mert az onkológus. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. – Igen! – válaszoltam én.

Ma már tudom. hogy gyógyítom. Alig vártam. egyik oldala teljesen. Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. Elmondtam. hogy a háziorvosa azt mondta. fogfájás szûnt meg percek alatt. ha állok a telefonnál. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. akkor üljek le. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban. amik ezután következtek be az életemben. sôt a minket körülvevô világot is. tartjuk a kapcsolatot. Egyáltalán nem tud járni. Tündi telefonált. Vendéglátóm megkért. hazautaztunk Budapestre. Az asszonyok idônként összejönnek. és kértem lányomat. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. Ennek perceken belül híre ment az utasok között. Ôszintén szólva arra gondoltam. torokfájása megszûnt. A háromnapi kényszerû összezártság kb. A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. Felhívtam a figyelmét arra. hogy jöjjön haza. s most tolókocsiban telnek napjai. Nyolc nap telt el. és amikor meglátott. Sokáig feküdt kórházban. magatehetetlen férfit. elfelejtettem elmenni a nagymamához. Meséltem az agykontrollról. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. aki betegen indult el a körutazásra. s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl. Ôket is meggyógyítottam. A találkozás után elhatároztam. s hosszan meséltem neki arról. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. A kezével ekkor még nem törôdtem. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. és kiderült. ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. annak ellenére. hogy más is akad. s az arca is. és sokat. Történt ugyanis. A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. hogy nem tudnak rajta segíteni. saját egészségi állapotom javulásáról. Lementem szintemre. Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. hogy meg fog gyógyulni. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. hogy suli után hazaindul. Makacs térdfájás. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. 50 emberrel a buszon. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. majd hazaengedték. Azt mondta. fejéhez kapott: – Juj. amikor betegem felesége. Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. mert 22 . Megtanítottam ôt alfába menni. másfelet vissza. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. hogy egy torok. fáj a torka.vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. Este a kertben Polli néni elmondta. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. Anyukám kétségbeesve telefonált. hogy az unokája még nem érkezett meg. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). Üzenek Borikának. Pár perc múlva csöngetett Borbála. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. menjek el vele a beteghez. hogy már lábra áll. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. megy.megoldom a problémát. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas. de még állni sem. Elmondtam.

telve várakozással. hogy nekem nagy élmény volt. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. illetve az az érzés. Ma már a kezét is tudja használni. képes hatékonyan mûködni alfában. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. jól tudott vele fogni –. Mint már írtam. de egy idô múlva elmondta. 4 lépcsôfokot is megtéve. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. hogy én vagyok az. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. a kezét is használta. a sógora alkoholista. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. mire tesz képessé ez a tudás. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. A hölgy megkérdezte. amit szeretett volna megoldani. és ahányszor felébredtem. Nyugtalanul aludtam. A család úgy mutatott be. az érthetôvé teszi. Úgy gondoltam. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. Azóta megtanultam. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon. dolgozik. Majd következett az a mondat. ami még ma is a fülemben cseng. a lánytestvére 100 kg. elmondta. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. El is végezte a tanfolyamot.. Ezek egyike közvetlen fônököm volt. aki elvégezte az agykontrollt. hogy természetgyógyász vagyok-e. hogy mindig jön még nagyobb).) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. mert azon túlmenôen. bebizonyította. tesz-vesz. Közel kerültünk egymáshoz. hogy nem hiszed el. Pedig nagyon komolyan vette. ám szintén beteg. Ami ezután következik. Több problémája is volt. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni. hogy miért. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. és elképzeltem. aki segítettem Jánoson. bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni.. amivel én már rendelkezem. hogy János már jár. amit csak úgy tudtam levezetni. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. Abbahagytam a gyógyítást. hogy mindenki. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is. hogy mi történt. 23 . de mindenhová fürgén elmegy. Mikor válaszoltam. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének. de több lett belôle.különben el fogok ájulni attól. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. hisz úgy látták. amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. nem sajnálta rá az idôt. Bottal.. Elképzeltem. hogy a technikák nála nem mûködnek. Amikor hazajöttünk. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. Mindezt hallva tanácsoltam. hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. ha valóban látom. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. azt képzeltem el szintemen. mivel most már látják.. Csengetésünkre a fiatalember. eljött vendégségbe János keresztanyja. hogy agykontrollt végeztem. Az édesapja szintén agyvérzést kapott. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz. amit mondani fog. Az édesanyja fiatal. mert nem engedtek el. hogy minél tovább maradok.

10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott. Azt feleltem. hogy többet nem jövök. Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. hogy próbáljam gyógyítani. A két szerencsés. rokkantnyugdíjas voltam. ahol a sérve volt. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. A tavaszi szünetet választottam. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni. Fél napig meséltem az agykontrollról. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. Azonnal felvette a telefont. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. és közben nincsenek fájdalmai. hogy válasszak idôpontot. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. Azt válaszolta: – Nem. aki többek között elpanaszolta neki. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. hogy bizony jó lenne. hogy az egész családjuk elmehessen. a másik 24 . keserves kínok között nyomja az ágyat. Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. van segítség. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. Arra gondoltam. Ekkor a gerincén. és próbáltam elérni. mert nem akarták. Kérte. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától. Fél napig ott maradtam náluk. Elmentem édesanyámmal. és elmentem a beteghez. kézrátételt alkalmaztam. és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. Másnap dél körül felhívtam. s iszonyatos karfájdalmat is okozott. hogy hárman elmehessünk. miért nem azt programoztam. s boldogan elújságoltam a történteket. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. de egy szót sem hitt az egészbôl. húgomékkal és barátnômékkel. hogy az én nevemet húzzák ki. Az egyik gyermekem általános iskolába. Másnap telefonon bejelentkeztem. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. Egyik este felhívott telefonon. mert nála lakott. hogy Ági fejet mos. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. hogy ô azt is programozta. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. hajat szárít. Nem is húzták ki.Ekkor én már nem dolgoztam. ô ápolta.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. Elmesélte. s elmesélte. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. hogy fel sem tud kelni az ágyból. de csak akkor. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. Nekem errôl nem beszélt. és bizsergô érzést érzett. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba. ha te is segítesz. hiszen már nyugdíjban voltam. hogy oké. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. Hurrá. A következmény óriási volt. és januárban akarták megoperálni. hogy elhiggye. illetve az édesanyjához. A következô történet példa arra. Ez december elején történt. Fônöknôm határtalanul boldog lett. ha nyernék. A gerincsérv a nyakánál volt. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. kb. a bizsergés megszûnt. Láttam. Megbeszéltem vele.

hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. Ezt nem fogadtuk el. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. hogy most kell letérnünk. Mint kiderült. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. s végül több. Cigarettájukat még félig sem szívták el. Válasszunk másik idôpontot. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára.-at egy ismeretlen. hogy utazunk-e. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. hogy ôk is azt programozták. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. ami ugyan azzal járt. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. Baráthné. hogy Magyarország melyik táján. díjat. hogy mi nyerjük a fôdíjat. de hozzátettem. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. a 2. megtudtam. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. s fel kellett ismerni. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. repülôgéppel és teljes ellátással. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. hogy ô is eljöhessen velünk. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. Még januárban. A csere megtörtént. Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. Mégsem megyünk. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. hogy mi nyerjük a fôdíjat. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. és 25 . díjat édesanyám nyerte meg. kisorsolták a 3 fô díjat. A legvégén azokat a családokat. Bejátszottak 3 filmet. Az 1. másik útra tévedtünk. teljesen ingyen! Úgy hiszem. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. s elérésében hinni is tudunk. Választottunk. amikor hirtelen azt éreztem. és bennünket vártak. én pedig remegve vettem át az 1. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. Igennel feleltem. amelyben közölték. Az utazási iroda képviselôje gratulált. – Ha önnek megfelel. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. díj kétszemélyes görögországi utazás. Utólag kiderült. majd megkérdezte. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. mit ábrázolnak a képek. hogy hárman vagyunk. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk. A játék 15 fordulóból állt. novemberre szólt. hogy ha forrón vágyunk valamire. esetünk is példázza. amikor utunk elôször vált bizonytalanná. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. írták. és láttam magam a spanyol Riviérán.középiskolába járt. díj kétszemélyes krétai utazás volt. mert nincs kellô számú jelentkezô. Természetesen tenni is kell a cél érdekében. a 2. a tv is közvetítette. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. Így is tettünk. hogy azzal is spóroljunk az útra. s a 3. Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. A 3.

Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. Mint utóbb kiderült. jól megvagyok én magamban is.. Sokáig úgy gondoltam. s üzentek nekünk alfában. Egy. ô is agykontrollos. Bata Éva. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. hogy mire befejezik. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni. Csodálatos érzés. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban. A meditáció során azt is mindig hozzátettem. hogyha jobbat nem kapok. Egy ismerôs. Igen meglepôdött. Békével. s hogy hol fáj. Ôk is agykontrollosok. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. Természetesen ez mindenkinek feltûnt. hogy nem használ. Aznap még egyszer gyógyítottam. ha valóban találkozom várva várt társammal. de ez sem használt. 2 óra múlva visszajött. Magamban azt mondtam. Barna Ferenc. hogy melyik lába. „A jel!” – gondoltam magamban. hiszen annyira csodálatos. Munkatársam síelésbôl tért haza. mondtam neki. és igyekszem átadni a környezetemnek. amelyek aláfestik azokat az érzéseket.. amelyek a szívembe költöznek. Nagyon kellemes érzés. Hozzám szólnak a szavak. szeretettel ajándékoz meg.. Ô van és én vagyok. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam. hogy itt várnak ránk. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. bársonyosak és gyengédek. hogy a jobb térde volt a beteg. rosszabb nem kell. Amikor kb. mint az elsô (nagyon jó volt).) Remélem. Csodálkozva mondta. nyugalommal. a nyugalom.. Mintha a béke.. de már túl van az elsô kezelésen. Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. hogy fáj a lába. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. Kb. Ezeket az érzéseket megôrzöm. a harmónia szigetén lennék. mi ott leszünk.. amelyek puhák. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet. Kérte. Mielôtt elkezdôdik a mise. és mintha áramütés ért volna.. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett. s panaszkodott. érthetô valamennyire az. hogy már alig fáj a térde. melyeket a templomban éreztem. amit írtam. Szeged 1982 óta vagyok özvegy. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam. kezeljem meg. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen.. Meditálni kezdtem.biztosak voltak benne. Roppant kínosan érez26 . hogy kapjak valami jelet. Azóta is együtt vagyunk. mert tudta. s remekül megértjük és kiegészítjük egymást. hogy agykontrollos vagyok. bár a társkereséstôl nem zárkóztam el. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. mert nem árulta el.

Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. és megkért. Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. Elsô próbálkozásra nem sikerült. vajon jó választ kaptam-e. Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek. ami nem volt a helyére rögzítve. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban. Elég kellemetlen beavatkozás volt. amíg be nem gyógyultak a sebek. hogy ez egyáltalán nem fájt. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. amilyenek éppen akkor voltak. Ahogy ott álltam az autó elôtt. mi lehet a hiba oka. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. Az elmetükretechnikát használtam. Csodálatosan érzem magam! B. Gondoltam. Ismerôsöm autót vett. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. Ez könnyen ment. hogy le kell szedni a generátort. de erre egyébként nem gondoltam volna. ezért elmentem az orvoshoz. Szombaton boldogan mentem segíteni. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. és azt mondogattam. könyökömet és az egyik tenyeremet is. s akkor már 30 éve dohányoztam. Másnap átmentem megnézni. s nem fájt semmim. Fantasztikus öröm volt számomra. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. Nem válaszolt. és úgy mentem tovább. csak mintha valami takarta volna. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. Naponta 3-szor a szintemre mentem. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak.tem magam. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. hogy segítek a költözködésüknél. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. Elméletileg lehetségesnek tûnt. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. A 2. Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. Fél perc múlva hatalmasat estem. s az energiám kifogyhatatlan. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. Leszedtem. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem. és súlyom 110 kg volt. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . amikor elengedtem a kormányt. Éppen azon morfondíroztam. valamit tennem kell. Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. az az érzésem támadt. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére. és alatta már látszott is a vezeték. Ezzel a módszerrel kb. hogy miért nem jön tôle válasz. Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs.

hogy apukám olyan területet vetett be. 12-esünk lett. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. de csodálatos volt. hogy a fájdalmam megszûnjön. de nem tudom. s közben elképzeltem. hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. B. B. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. mert agymûtétem óta állandó. Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. Egyetlen uborkája termett. A siker óriási volt. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. Kiderült. amelyet elôzô évben gyomirtózott. a többibôl nem. nem fáj. amitôl az addig kiegyensúlyozott. boldog életem teljesen felborult. Kb. hogy késôbb boldog családanya lettem. I. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. Még az sem segített. Biztos volt benne. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. kínzó fejfájásom volt. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott.ziumból. 28 . hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. Nem tudtam segíteni. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. s azóta rendszeresen gyakorolok. mint a többi. Több órának kellett eltelnie. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt. 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz. és hanyatt esett. és vele kell megbeszélnem gondunkat. megváltozik a rendszer is. hogy mit éreztem akkor. más technikát nem volt türelmem használni. Gyôzôné. Rengeteget olvastam az adott témában. nem vérzik. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket. Nem tudom megfogalmazni. ami felfogja az ütést.” Én változtam meg. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. az én kiválasztottam. s úgy kiáltottam felé. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. majd fogadtunk. 10 napon keresztül programoztam. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára. J. A következô héten már megkért. Tehetetlennek éreztem magam. A záró meditáció végén hangosan sírtam. Látva a jelenetet. egy kis szabolcsi faluba. Így is mûködött! B. hogy elmúlt. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. s ma már elmondhatom. pszichológushoz jártunk.

amire nem figyeltem föl eléggé. amikor mellé értünk.) B. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. Ha nem fékezek. Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. Lajos atyát (természetgyógyász pap). Megdöbbentô volt számomra. több zöldséget fogyasztottam. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. talán a legfontosabb. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. sokízületi gyulladást. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. Néhány orvos bízott benne. de eredménytelenül. legalábbis annyira. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. leküzdeni sem volt erôm. Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos. de okot nem találtak. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. Nem értettem a belsô késztetés okát. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. mert vidéken tanultam. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. Jutka Serdülôkoromtól kezdve. A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. kerékpárját támogatva. csak éppen még hiányzott valami. mint gyökeresen megváltozni. 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba. mert másra már nem reagáltam. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek. hogy ez még nem a vég. Lassan áthajtottunk a településen. az valójában pszichoszomatikus. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. vizsgálgattak innen. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . akinek a tudásában bíztam. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. hogy megszólalt a Cézár. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. éppen az ORFI Immunológiai osztályán. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. a mészporkezelés terjesztôje). Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. bár mások szerint már az volt. Egyik sem volt hiábavaló. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. onnan. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt. Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. masszíroztam a talpamat. (Engem hív így a szomszéd néni. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel. Az agykontroll. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. hát fékeztem.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. hogy a betegséget magam okozom magamnak. hogy fékeznem kell. semmi ok. A másik fontos momentum. körülnéztem. Megálltunk. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat.

hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. B. befeküdtem a kórházba. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. 1995 nyarán. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. Orvost idén csak azért kerestem fel. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. Fogékonyságom oka az volt talán. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan. azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. Közölte. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. Korábban nem hallotta meg. sarlatánság. hetében csörgött a telefon. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. hogy a lupus azután jelent meg testemen. „Hókuszpókusz. Kezelôorvosom arra biztatott. László. és abban hisz. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. és minden folyadék. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. fogni. tisztította és gyógyította a vesémet. amit látni. László 30 . Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. súrlódások alapján. Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is. s meg tud mérni. Február 2. mert félt tôle. de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni.getett”. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. így szedésük fölöslegessé vált. és mûtétet javasoltak. hogy teljesen egészséges vagyok. Ezzel ô is nagy jót tett velem. de folyamatosan eltûntek. s döbbenten látta. hogy ettôl leszek szép és karcsú. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. – Miért? – kérdeztem csodálkozva. 1993-ban voltam utoljára beteg.) A történetemhez még hozzátartozik. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. Laboratóriumomban elképzeltem. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú. Teremtettek és teremtettem. amit napközben elfogyasztottam. miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. Minden lenyelt falat után azt mondtam. s visszaadok neki helyette egy kisebbet. Húzta. Laboreredményeim szintén tökéletesek. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá. hogy egy kicsit megreszelgessem. B. kértem ôt. amit én észre sem vettem. hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. szagolni lehet. influenzás. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. ismétlôkként. ami az esettanulmányok során derült ki. Amikor hazamentem látogatóba. Természetesen sikertelenül. Ô fizikatanár. és elôkészítettek a mûtétre. halasztotta. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá. – Fölutaztam Pestre. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. hogy mekkora kôre is számíthat.

Amikor találkoztunk. mert mindig igaznak bizonyulnak. hogy valóban ez lenne a megoldás. föld. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. Egyre jobban hallgatok rájuk. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá. 500 esettanulmányt végeztem. ezért nem gondoltam. s ô azokat rendre meg is kapta. Szintemen az az ötletem támadt. ôsszel is. Barátnômnek csúnya. hogy a keze teljesen gyógyult. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. másik helyre tettem. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. Persze vannak más. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult. nagy és egészséges. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba. ahol lakott. s ma már gyönyörû. Azóta már kb. hányan vannak testvérek.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani. A válasz ennyi volt: föld. boldogan mutatta. Györgyi. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. hogy nézett ki a lakás. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. amióta megismertem a Silva-módszert. lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Ránézni is rossz volt a hámló. Mivel én errôl nem tudtam. de nem javult. Ekkor arra gondoltam. Eddigi legnagyobb sikerem. milyen volt akkor az érzelmi állapota. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat. ezt nem is gyógyítottam. hogy fókahájjal kenegessem. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. konkrétabb sikereim is. milyenek voltak a nagyszülei. K. piros. amiket nem is én tettem el. ám eredménytelenül. Meglepô. kertészeti földben. sôt még azt is. Megszûnt. hogy mit tesz a gyakorlás! B. egyre csak dobta le a leveleit. B. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak.-né. Egy hétig szinte minden este programoztam. és szinte egész nyáron kínzott. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. föld! Hát úgy döntöttem. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. hogy hol élt. mi lehet a baja. Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. repedezett bôrére. Nemrég vásároltam friss. de panaszolta. Volt egy cserép virágom. bár friss földben volt. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. Kísérleteztem öntözéssel. – Torokfájás. Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. átültetem. hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. hogy érzelmileg.–né J. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. 31 .

Ahogy jártam a várost. majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. Közben elkezdôdött a suli. csak a kis kocsi megnyerése. Minden agykontrollosnak üzenem. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon. ha egy csecsemô éjjel sír. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. A múlt héten nyertem egy autót. amire az orvostudomány képes. s kiderült. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. Egy egész délutánomba került. hogy egészséges legyen. Semmi más. pedig mûtétre is sor került. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –. majd elmetérképeztem. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb. Elképzeltem hát sokszor. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet. hogy érdemes többen összejönni. Éjszaka végiggondoltam. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. hogy már enyém az autó. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat. Májusban bevásároltam a közértben. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. Mindent megpróbáltak. figyeltem az autókat. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. Hát vettem. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. akik aztán nekiláttak ásóval. A „nem”-re én tanítottam meg. hogy terhes leszek. Az elsô szava az volt. csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. ami az orvosok szerint behegesedett. Nemrég múlt 2 éves. csak más színû! 32 . hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. Gondoltam. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. lesz ami lesz. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni. elhagyhatta a szemüvegét. a másik azonban minden estére újra elzáródott. milyen az. hogy igen. Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. hogy megnyertem. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. s programoztam. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. eredménytelenül. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. hogyha veszek egy üveg Pepsit. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem. és együtt programozni. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem. fotóolvastam. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom. aki felszívódott vele. Mi is besegítettünk a programozásba.. s mondta az eladónô.. s eddig mindössze egyszer volt náthás. akkor ad egy sorsjegyet.

csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. benne pedig kô van. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. hogy mégis lement a kô. hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. vagyis. nekiállt a kötözésnek. hogy „lemegy a kövem. Kíváncsi szemekkel nézett rám. dr. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. annyira fájt. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. Szilvia Megállapították. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. vajon hogyan sikerülhet. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. hogy este és reggel már lesz. hogy mutatok még valamit. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. Végül is. Technikákra gondolni sem tudtam. Egyik este pokoli fájdalmam támadt. De rögtön mondtam neki. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. és járókeret nélkül tudtam menni. mert a kérdésemre. C. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. de nem igazán hittem benne. Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. hogy nem 1 porcleválásom van. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. Tudta. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. bár akkor azt hittem. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani. Kôszeg!” Így jöttem rá. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. és ennek kapcsán rákérdezett. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam. Orvosom rám nézett. Az orvos azt mondta. Nagyon keresték. de sajnos vágni kellett. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. ott az elmének talán még van esélye. sem cisztát nem találtak. hogy mire képes az ember agykontrollal. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. Jött a vizit. hogy mûködik a dolog. eltûnik a cisztám”. Sándorné 1995. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. Be akartam bizonyítani. ahol már az orvos nem tud segíteni. és azt mondta: – Gyönyörû. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. nem tudták mire vélni. hogy hallgatom a kazettákat. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. mert közben derült ki. hogy a bal vesémen ciszta.vagy: Az enyém is ilyen lesz. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll. hanem sok. de sem követ. Már alig vártam. hisz egy barátom agykontrollos. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is. Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. gyorsan utánam szaladt. vagyis járás köz33 . hogy elpusztulok. vagy : Az enyém is ilyen lesz. és nem megy a torna sem. Kôszeg. de Corsa!. és járókeret nélkül közlekedek. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. Szobatársaim is csak értetlenül néztek. Én lepôdtem meg a legjobban. mert a kötözés végén közöltem vele. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. Unalmamban azért néha-néha mondogattam.

majd végleg eltûntek. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. Kapoly Azért írom ezt a levelet. tornázom. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett. majd azt javasolta. térdelek. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom. Alfában elképzeltem. Szalonta 34 . Kitakarítottam a lelkemet. és beprogramoztam. Kezdtem fölfedezni hibáimat. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. rossz tulajdonságaimat. Kb. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. de konzultáljunk. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. vajon mit gondolnak rólam.ben ki-be akadt a térdem. hogy várjunk 1 hónapot. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. s már több napja nem evett. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. hogy agykontrollozzak. – akkor ismét meg kell operálni. nagyszalontai fiú vagyok. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. hogy soha többé nem leszek olyan. 2 hét programozás után azt vettem észre. és akkor nem kell újabb mûtét. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. Rájöttem. Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult. Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. egyszerûen arra gondoltam. mint amilyen régen voltam. – Ha nem javul – mondta. tettem. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is. 5. szûk látókörû. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek. egy szóval nem tudtam stabilan menni. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el. mert mindig arra gondoltam. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. mintha ezeket egy másik ember követte volna el. frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. s rájuk mosolyogni. mûtét. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. Azóta még több sikert érek el. Nagyon szomorú voltam. hibájával együtt. hogy nagyon jól gyógyít. A 4. de az agykontroll is. Elképzeltem. jót tenni az emberekkel. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. A tanfolyamon a keresztbelendítôs.. 17 éves. hogy könnyedén futok. majd ô orvosként segít benne. 1994 ôszéig durva. Azóta küldtem neki egy képeslapot. hátha történik valami. s ott aztán meggyógyítom magamat. hogy jó érzés jónak lenni. amiket azelôtt soha nem vettem észre. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. Cseh Andrea. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban.

hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. akkor 31 évesen. ami megóv a pollenektôl. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. Sógornôm 14 évvel ezelôtt. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. Már a fogadtatás is csodálatos volt. fôleg a pozitív hozzáállás. sokkal jobb a közérzetem. bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. Kiderült. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. Az immunrendszerem gyenge. Azonnal elkezdtem tanulni. akik kedvesek voltak. hogy ez nem megfázás. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. és áradt belôlük a szeretet. hogy a megoldás bennem van. A rossz hír munkahelyemen. Állapotom egyre romlott. fûre. Rendkívül energikus lettem. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 . Ám úgy éreztem. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. a jóindulat. valami más. A súlyom is a régi. pozitívan gondolkodom. 2 hosszú éven keresztül. és mindennap 3-szor. egyik napról a másikra. hogy allergiás lettem. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. Kaptam gyógyszereket. folyt a könnyem. Napi 100 papírzsebkendô. Így is történt. kazetta és egyéb. nekem az ma már feladat. s biztosan tudom. Öt nap múlva meghalt. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv. Nagyon sokat merítettem belôle.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. Mindennapjaim részévé váltak. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. a fodrászüzletben ért. és vegetáriánus vagyok. hogy teljesen egészséges vagyok. és mire befejezôdött a tanfolyam. mint annak elôtte. Ha problémám adódik. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. a segítô szándék. Mindennap 2-szer. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. valószínûleg azért vagyok allergiás. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. 3-szor relaxálok. Csicsainé. porra. Éreztem. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. de hiába. abbahagyom. Az eredmény nem maradt el. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam. de egy júniusi napon úgy döntöttem. s szedtem nap mint nap. virágzó fákra stb. leadtam 7 kg-ot. Mocsa Ahhoz az állításhoz. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. A szünetekben állandóan olvasgattam. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. orvoshoz fordultam. Sikerült is. hogy az igazi. 4-szer programozom a gyógyulásomat. ahol a vendégek is hallották. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. Igazam lett. Hosszú évek óta dohányoztam. rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. Ma már elmondhatom. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. Tollra. Egész életemben használni fogom a tanultakat. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot.

nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát.) Még azt is megjegyezte a kislányom. hogy egyre jobban tanulj. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. hogy orrom egyre jobban eldugul. tudja. A családban soha senkinek nem volt ilyen baja. Aztán áttértem 36 . de ez nem esett jól. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. ezért csak akkor leszek éhes. Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. orrpolipom lett. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. másfél éve elhatároztam. hogy legyen koncentráltabb. Cs. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak). hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. Kislányom teljesen átszellemült arccal.történtek felôl. Magamban azt mondogattam. Kislányom nagyon szerette. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. K. A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít. el nem tudtam képzelni. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak. Ez mind fontos. és „felszívódott”. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. Édesapám 2 éve halt meg. hogy a nagypapa nagyon kimerült. fôleg a térdem és a csípôm környékén. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. hogy szervezetem bölcs. és 5 nap múlva meg kell halnia. hogy lefogyjak. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot. s azóta teljesen megváltozott az életem. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. Az 5. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. és én mindig elkeseredve hajtogattam. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával. azért nem tudtam neked segíteni. Remekül bevált. s mint késôbb kiderült. hogy mikor mire van szüksége. D. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. nem váladékozik. megkísérlem visszafejleszteni. Teljesen egészséges vagyok.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. Dobrovits Ágnes. lemerült az energiaszintje. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. Boldogan mondhatom. és kezdjen végre önállóan tanulni. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. Az elmetükre-technikával programoztam.-né. s ôket is felismerte. Pár hónap elteltével azt vettem észre. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen. Az eredmény: 15 kg mínusz. Halálukat egyébként elôre megálmodtam. mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki. de én is segítelek. hogy így legyen! Kb.

mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott. miközben természetesen intenzíven programoztam. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. 30 percen keresztül tettem ezt. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. Köszönöm! D. Azóta is ámuldozok. Ez számomra azért nagy siker. Eljött a felvételi vizsgám napja. Úgy éreztem. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. Érdekes. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. D. merültem. ha a felvételi vizsgámra gondolok. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban. férjem leszokott az ivásról. Például azt sem. ahogy ott le van írva. mind a 4 év anyagát. D. már minden mindegy. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást. amint a kezem teljesen meggyógyult már. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. s utána úgy. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. 37 . Mivel felvételire készültem. Betegsége miatt eltiltották az italtól. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. és nem tér be oda. 30 percet szántam. Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. Gondoltam. Laboromban gyógyítottam. s a fájdalmat is megszüntettem. Fotóolvastam. vettem a biológia tankönyveimet. Azért bekötöztem a sebet. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. Na. De volt még 2 napom. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl. teli poharat is vizualizáltam. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel. hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról. Minden könyvemre kb. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni. Ô egyébként nem tudja. hogy tiszta maradjon. de nem törôdtem vele. sürgôs volt a tanulás. Z. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet. utána úgy éreztem. sem a „radaroldalt”. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam.a türkiz színû zselés csodakrémemre. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. Még ma is csodálattal tölt el. és nekiláttam a villámolvasásnak. Nem láttam én sem a „minivirslit”. és így tovább. Ô ezt azzal magyarázta. hogy férjem ne igyon. s a kezemen kb. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. szuperolvastam. mint akkor. úgy sincs mit vesztenem. s a végén láttam.

ittam. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. és azóta is tartom a súlyomat. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. elváltozott részeket. érszûkület. hogy milyen kinézetû. borogattam. marékszámra szedtem a gyógyszereket. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. s azóta gyökeresen megváltozott az életem.és jógagyakorlatokat is végeztem. én még nem vagyok megfelelô szinten. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. Bár sem hitem. cipekedek. álmodjam meg a pontos módját. és szinte egész nap szintemen programoztam. s depressziósan feküdtem naphosszat. busszal mentem be Pestre. Fehér keretes tükrömben láttam magamat. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. s így visszamentem dolgozni. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. hanem helyette fásliztam. táncolok. hogy a hirdetôben ülök. Elképzeltem magamban. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. masszíroztam. Az alfahangot is használtam. Közben rájöttem. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. hogyha készen állok társam megkeresésére. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem. s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. Napról napra könnyebben mozogtam. hogy ott lehessek. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. kentem. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. erôsödtem. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. napi gondolat-nagytakarítást. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott. kertet mûvelek. nem vérzik – mondtam. Meghökkentett a 38 . gondolkodású és tulajdonságú lenne az. Gyakran voltam táppénzen. sem vágyam nem volt igazán. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. és sok új barátra tettem szert. mozgáskorlátozottság. Az „egyre jobban” valósággá vált. amint tornázok. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. Elmúlt. emeletre.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. tornáztattam. kézrátétellel gyógyítottam. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. nem fáj. Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. s fokozatos látásromlás gyötört. Szerettem volna társra találni. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv. s minden vágyam az volt. December 11-én egyedül. Teljesen elhagytam magam. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. kényszeresen ettem. hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. és házassági hirdetést adok fel. valamint a reggeli és esti meditálást. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. Persze gyógytorna. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. akit szeretnék. valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. és felmentem a 3. javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. fájdalomcsillapítókat.

Naponta teszek és programozok azért. a méhnyakon polip. hogy milyen vagyok. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. Nôgyógyászati problémáim voltak. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. válaszoljon a hirdetésemre. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. hogy aki úgy érzi. A 3. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. gyógyulást. Férjemnek van 3 lánya. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. éjjel felébredtem. hogy rosszindulatú daganata van. A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. Arra kértem a résztvevôket. S akkor. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. Tudom. Mire magamhoz tértem. aki el akar jönni. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. Lányom maga is agykontrollos. A Bükk déli lábánál. Természetesen megtörtént a csoda. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre. S éppen akkor. jó mamája a lányoknak. hogy lelkileg érett. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek. ha mindenkihez elért az üzenet. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. hogy aki társra vágyik. hogy akkor ébredjek fel. Az orvos közölte. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. hanem feladatként. öngyógyítást tanulni. majd véletlenül utána az Elixír újság. milyen életet szeretnék élni a jövôben. és foglaljon ott helyet. Gyógyulni mentem. és bemutatkoztam. Kiálltam képzeletben a színpadra. és boldogan. akik elfogadtak. hogy hittel. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. velünk vannak. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. szeretnek. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. s tele már a nézôtér.mód. Zsóka. s amikor tehetik. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. milyen szeretnék lenni. s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. igazi társa lehessek a férjemnek. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog. A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. Elmondtam. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. És ami a legcsodálatosabb. 2 nagy ciszta 39 . 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. hogy valaminek történnie kellett.

hétvégére. lapáttal. ami szépen odailleszkedik. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. 2 hét után úgy éreztem. s miómák a méhben. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült. rossz érzés. Apró lények. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. Az eredmény: ép méhszáj. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. beteg szövetet. Rendszeresen. naponta dolgozom a méhemen. Addig dolgoznak. törékeny és száraz. hogy oldószert juttatok be a miómákba. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. Két héten keresztül. és bedörzsöltem enyhet adó. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. csak a sebhelyet láthattam szintemen. hogy megismételjem a tanfolyamot. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. mert nem voltam feszült és ideges. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. s így januárig haladékot kaptam. Ezután jön az életvíz és a krém.a bal petefészken. s az szépen beépül a sejtek közé. de a gyermekeim esetében is. Azóta nem gyújtottam rá. csillékre rakják és elszállítják. s a helyére új. ami vékony. s a fényben lebegô almavirágszirmok. hogy miért. lehúzó. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. nem bántam meg. Elképzeltem. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. Tudtam. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. Korábban. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. hogy nincs már semmi tennivaló. de ez valahogy nem ment. tanácsadóim segítségével. gépekkel. a ciszták eltûntek. folyékonnyá válik. amitôl annak tartalma fellazul. A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. Napról napra. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. nem volt már benne az a régi. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. Egy erdélyi agykontrollos 40 . Két héten keresztül azt képzeltem el. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. mint egy szônyegcsíkot feltekerem. polip nincs. mint a bánya tartalmát. leszoktam a cigarettáról. Mire visszamentem a 2. amit leszívatok. mintha parkettát csiszolnának. Késôbb. hogy megkönnyebbült a hasam. s nincs is rá panaszom. Mondhatom. gyógyító krémmel. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. Fenn fény. ami pedig nagyon sokáig kínzott. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. amíg egyszer csak úgy nem láttam. egyre kevesebb volt a leszívni való. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot. megmaradt falát. hogy a régi.

Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. mindenki gondolkodjon el rajta. Ajánlom. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. és ennek már fél éve. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. (Tatarozták az urológiát. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. Kint erôs fagy volt. fizikoterápiás kezelést kaptam. magamba fojtottam a problémákat. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. összesen kb. A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki. 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. aztán már Kalmopyrinnel. 41 . 5 évig szenvedtem feleslegesen. hol balról. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. és heveny vérvizelések.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. megoperálták az orrsövényemet. 27 hónapig. hol jobbról. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. gyógytorna. tüskés vesekövet. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. Többször öblítették. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. melegítéssel stb. 30 évig szültem veseköveket. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). A nyaki gerincnél porckorongsérvet. 1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót. kamillateával. Fizioterápiás kezelések. A 3 éves rejtély megoldódott. szanatórium. Azóta. ami aztán 3-4 hetenként kiújult. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. Ha néha eljutottam az orvoshoz. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok. mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. de otthon sajnos sokszor robbantam. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. lápisszal kezeltek. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. Egész életemet végigkísérték a betegségek. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. munkaképesen tartottam magamat. meszesedést és kopást állapítottak meg. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. 1975-tôl sántítani kezdtem. mert mindkét térdem begyulladt.

nap délután pihentem egy keveset. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. A memóriazavarok. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. javaslat nyugdíjazásra”. 1991. akkor most is kipróbálom. hogy ne kapjak az orromon levegôt. Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. Azóta ilyen panaszom nincs. majd minden rutin nélkül. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. de megállt a kezem. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. hogy szorgoskodjanak. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. Az elôírt gyógyszerek: Trental. Úgy 10 óra körül vettem észre. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. Quarelynt. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. munkaképesség-csökkenés 50%. Délelôtt újra programoztam. Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. mint 42 . és valami sprayt. Miért vegyem be – gondoltam –. elszínezôdések lecsökkentek. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. verseket sokkal könnyebben tanulok. és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. Cavinton. október 21. hogy mi a célom. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. Mydeton. mint amikor gyógyszert szedtem be. hogy programozhassak. a hupikék törpikéket. Napokon keresztül. Napi 20 perc galvánt kaptam. Nekikezdtem az olvasásnak. javul a memóriám. rendszeresen nyugtatót. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. dalszövegeket. Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. akkor szüntessék meg. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. ha zúzódás van. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. Talán 3 perc telt el. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. 1991. és november 30. Minipress. Gondolatban megkértem kedvenceimet. szeptember 22-én olyan erôs. Ekkor arra gondoltam. Ugyancsak rendszeresen programoztam. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. között könyvbôl. és ha a baj okozója a vesekô. amikor észrevettem. antibiotikumot. A 3. Hónapokig programoztam.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. Nyúltam a Quarelynért. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. sem más gyógyszert. Frissebb vagyok. altatót és használtam orrcseppet. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam.

régebben. Bedobtam apait. Térdpanaszaim. Programoztam reggel és este. a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. Sokszor ültem fogorvosi székben. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. Megkértem. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim. Gyökérkezelés és próbatömés után. Éppen Dorozsmán kempingeztünk. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. közben úgy programoztam. Kitámogattak a váróba. nyakam kifogástalanul mozog. mintha az ô nevében beszélnék. vagy 8. A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. hogy a foggyulladás betokosodik. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. Borbély doktor úr. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. 6 l programozott vizet. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek. mi ez a borzalmas zaj. Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. 3 este egyenként több. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. azt mondta. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. az megdöbbentette az orvost. aki hozzájárult nevének közléséhez. és a fogaira azóta sincs panasza. Irányítottam az ellazulását. haragosaimmal kibékültem. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. megcsinálta a vázpróbát. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe. A 6. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. amihez pár nap alatt hozzászoktam. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. feltöltöttem tisztító folyadékkal. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. amit tôlem látott és hallott. egy kis szubjektív kommu43 . Úgy kellett visszahozni az életbe. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. szorítani és emelni. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. anyait. A programozásnál csak annyit ismételgetek. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. 15-én felkerült a fogsorom. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. nyakfájásom teljesen megszûnt. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. Meggyôzôdésem ma is. Néha jeleztem. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. hogy néhány este ismételje meg. elmeszesedik. Nem akarta elhinni. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. hogy fáj a beavatkozás. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. hogy kérek-e érzéstelenítést. 5-4-3-2-1. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. A szuri valami eret talált el. 1994. július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt. de csak utólag mondtam meg.

. hátha lesz sebészi beavatkozás. Hazamentem. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált. de elmentem a szakrendelésre. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom. Határozottan ellenezte. véres váladékot. Nem hitte el. hogy mennyi ideig fog tartani. Másnapra teljesen egészséges lettem. de bizonytalan voltam. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. Tôle ígéretet kaptam. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre. Most az sem probléma. amit keresett. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. mégsem találta.nikáció. ha valaki mellettem végezte. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására. Több. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön. de nem semmi a „kis dolog”. a fejfájást. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. hogy körbe kell injekciózni a forgómat. hogy a gennyes. Nem fogja-e megakadályozni. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta.. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. A fôorvos dr. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. hogy mûködik a módszer. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. Ha viszont mûtét. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. de kérésemre október 26-ra halasztották. Október 26-án azért felkészültem. mint 2 hétig hiába programoztam. hogy a mûtét vége felé. Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. gyorsan túl leszek rajta. hogy inkább megoperáltassam magamat. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott. Kiderült. Amikor gépies. Elnevettem maga. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. Egy nap múlva panaszmentes voltam. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. A röntgenleletem negatív lett. Már másnap megmûtötték volna. hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 . akár szellemi. Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. az orrdugulást polip okozta. Kis dolog. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. akár fizikai munkát. amikor még nyitva van a seb. fényképezhetek. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. és nagyon rosszul éreztem magam. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. nekem nem indult el.. Belsô ösztönzést is éreztem. gondoltam.. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. Kiderült. Éveken keresztül. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. Magam elôtt szégyenkezve ugyan.

és a laboromban is ezen dolgozom. Nagyon melegem lett. Somogyi Rózsa. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. Már akkor olyan mélyen voltam. és csak beszéltem. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal. Felkönyököltem. nem gondolkodtam. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. Nem láttam. hanyatt fekve. de talán az alfából is kijöttem. hogy végig kommunikálhat velem. negatív kijelentést tett. sebészorvos. hogy igent válaszoljak. hogy takarjanak be. küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni. Ekkor bejött egy csapat. hogy mikor vagyok válságban. A doktor úr megkérdezett.théta-szinten legyek. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. mosolyogtam és mosolyogtam. Patai Ilona percre pontosan tudta. hideg kocsi után úgy éreztem. ha kiabálok. nem éreztem. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. A kényelmetlen. beszéltem. pedig megígértem. nem hallottam. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés. és zajongva elkezdtek mosakodni. már kissé halkabban. Gazdagné Patai természetgyógyász. Arra gondoltam. amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. Azt még hallottam. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. hogy ne kelljen elbújnom. Mondtam magamban. az „alfahaverok” és az idegenek 45 . Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. 6 l programozott vizet ittam meg. de nem kockáztatom. és annak. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. Ekkor úgy éreztem. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt. elveszítettem az idôérzékemet. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban. Csak egyszerûen boldog voltam. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. inkább fagyjon le a lábam. Az önarcképem egy életlen torz vigyor. A fônôvér közbelépésére volt szükség. aki az arcomat figyelte. A feleségem. Hû! Ez nagyon rossz volt. Rátettek a mûtôasztalra. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. hogy kezdheti-e. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. Gombos Edit angoltanárnô és dr. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. a kíváncsiságból bent lévô dr. de engem ez sem zavart. folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. Ez idô alatt kb. és kb. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. Szentesi Mária adjunktusnô. beszéltem. hogy ne érjem el a théta szintet.

mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. egyszülôs családot. sôt örömöt. Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. Az a gazdasági társulás. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem. nagy-nagy élvezetet okozott. Leírt szöveg nélkül. Születésnapomon azzal lepett meg. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. amikor megláttam az asszonyt. Magyarországon. ne 46 . Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. Szinte olyan. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt. A jutalmam az volt. Büszke vagyok arra. tévém van. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. ahová sikerült bekerülnie. belsô érzésem azonnal jelezte.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. 8 éves fiú él. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. jó közérzettel. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. takarítanom. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. Még néhány bizonyíték arra. Mindenki azt mondta azonban. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. arra a következtetésre jutottam. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. Amióta elvégeztem a tanfolyamot. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel. Már évek óta nincs lámpalázam. külön szobám. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. mint hittük. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. A másik jutalmam. hogy amíg itt vagyok. s szabad idôm is csak minimális. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. ahol egyetlen. hogy nem ez a család az igazi a számomra. valóban : „többek vagyunk. Ideérkezésemkor. Engi László. hogy késôbb sem fájt a seb. ráadásul nem volt külön szobám. A Silva-módszernek köszönhetem. s ajánlott egy ír. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. ez az agykontroll sikere. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. félkönyékre támaszkodva. és csak beszéltem. ahol rengeteget kellett dolgoznom.gratulációit. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. Nekem csak öröm. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. beszéltem és beszéltem késô estig. fôznöm. hogy már tudom. nem is lenne akkora értéke. A célomat tehát elértem. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. nem fárasztott. Ennek ellenére elhatároztam. Egész nap güriztem. Itt. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész. Most náluk dolgozom. azóta sokszor programozok másoknak is. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. Utólag visszagondolva a sok nehézségre.

hogy barátnôm. hogy addig csinálom. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. csak kicsit még gyenge volt. de hiába. és nem kapja el a betegséget. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. Azóta egy rovart sem láttam. Bevette az összes tablettát. Veseköves nagymamám azzal fogadott. hogy rendben van a dolog. Tüdôgyulladása lehet. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. Most már mindenhez úgy állok hozzá. Tudtam. Kijöttem szintemrôl. Igen. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. A kislány megúszta enyhe. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 . ami napokig tartó. hogy édesanyja beteg. Este 10 óra fele értem haza. hogy hogyan ne csináljam. 39-40 fok körüli. ha kihívnám az orvosi ügyeletet. de most még örülök is nekik. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. – Igaz. gondoltam. hurutos tünetekkel. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. kislányából is ez sugárzik felé. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. Közben szúrni kezdett a hátam. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. Másnap megvizsgálta az orvos. de a láza nem ment le. Letettem a telefont. hogy az anyu már sokkal jobban van. Bevett már lázcsillapítót. Elképzeltem. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált. mert le fog menni a láz.nagyon látogassák ezt a családot. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. Érdekes „véletlen”. Ezt pár nappal azt követôen mondta. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. A kislány örömmel újságolta. képes vagyok rá. és ne izguljon. és alig tudtam levegôt venni. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. már csak 38 fokot mutat a hômérô. Az ágyból sem mer felkelni. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. hogy nagyon rosszul van. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. mert újat vesz magának. és képzeletben ezt is gyógyítottam. hogy a gyerek nyugodt marad. és az már csak 38 fok volt. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. a jelek szerint elköltöztek. sem No-Spa. Tartottam tôle. és elpanaszolta. és azonnal szintemre mentem. 10 perce mérték a lázát. sôt hûtôfürdôbe is beült. s legjobb lenne. amíg el nem érem a célomat. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. és pár perc múlva felhívtam ôket. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. Ekkor már jól érezte magát. hogy utána már nem ment föl többet a láza. hogy furcsán hangzik. és kiderült. és láza lemegy. amikbôl megtanultam. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. Egyszer csak úgy éreztem. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. már reggel óta görcsöl a veséje. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. Lehet. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül. órák óta 39 fok fölött van a láza. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. Azt is programoztam. Mondtam a gyereknek. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért.

most már hamar rendbe jön. és intenzíven programozni kezdtem. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. Elképzeltem. – Úgy látszik. Mit gondol. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. de hogy valami megérkezett belôle. Végül is a vizsgálat ürügyén. amilyen sokáig csak tudtam. aláárkolt szemekkel. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. nem lehet nagyobb baj. nagyon fáj a vesém”. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. hogy ha jól szopik a baba. Barnabás. és az éjjel sokszor szopott. Idônként azt gondoltam: biztos. miután beszéltünk. Ennek már fele sem tréfa. és elfelejtettem feltölteni a készletet.. Aggasztónak tûnt a helyzet. s hogy reggel újra jelentkeznek. Mi tévô legyek? Tudtam. hogy be tudj melegedni. és azzal búcsúztam el. Igyekeztem megnyugtatni. hogy gyógyul a baba. s közben ellazulva elképzeltem. Félrevonultam a másik szobába. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. Amikor megérkeztem. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg. Megbeszéltük. Nem tudom. így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot. csendesen feküdt. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció.. mit kell tenniük. igen eleven kisfiú. – Az éjjel is többször volt széklete. hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak.gyógyszereket. Egyik óvodás korú kis betegem. barátságosan mellém kuporodott. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához.. Reggel jelentkezett az apuka. Úgy gondolja. azonnal jelentkezzenek. Fecskendô és tû azért még akadt a háznál. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. 48 . Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. még azt is megmutatta. nem volt már több széklete a kicsinek. szintemre mentem. gondoltam. Állapota fokozatosan javulni kezdett. Ahogy mellette ültem. többet talán hívni sem fognak. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. megszûnik a görcs. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. úgy ahogy volt. hol fáj a hasa. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. és elképzeltem. Nem engedte magát megvizsgálni. és semmi mást nem fogad el. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. Visszafeküdtem ágyamba. hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. mint egy doromboló kiscica. Szerencsére inni tudott. Perceken belül kiállt a fájdalom. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. hogy elmúlik a fájdalom. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni. mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. csak az anyatejet.. Nem próbált meglépni. s olyan közel bújt. hogyan múlt el a vesegörcse. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés.

rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. azt költsük el arra. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok. és már szunyáltam is. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 . mint magától a fájdalomtól. részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. Szinte még le se tettem a fejemet. hátha jelentkezik. Nem a panaszaim miatt. Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. nincs mese. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. kedves. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar. Aztán rájöttem. valamint olyankor. Egyedül Zsebi névre hallgató. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. Bár nem számítottam rá. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos.Elôször nem értettem. Igen ám. és megfigyelem saját érzéseimet. Gondoltam. de tekintettel a telefonszámlára. mint a Silva-könyv. jelentkeztek a tünetek. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. Gondolatban megkértem. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. Egyre gyakrabban elôfordul. bundás. Már 3. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. Ô. ráadásul jó hangosan. ha inkább ô hív fel. és ami marad. mint pöttöm sámán. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. érzem. amire éppen kell. jobban örültem volna. napja vártam. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. mert az eredményen magam is meglepôdtem. miért fáj néha a vénám. Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. és közben. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. hanem csak azért. így aztán kimondott szavak nélkül. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. amikor infúziót kötök be. hogy vajon mit érez a pici. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva.

alig tudtam abbahagyni. Szeretteimet és mindent. (Azóta is kerülget. hogy fiatal nô vagyok.) Másnap. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett. hogy ha van valami olyan. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. amely mindaddig az otthonom volt. és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. Némethez hasonló. Négy éve. és végiggondolom. naponta kétszeri szintremenetel segített. már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. és programoztam. eszembe jut. Mélységes szomorúságot éreztem. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. akkor talán el sem megyek. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. ezt követôen viszont már csak ritkán. ami számomra addig fontos volt. akit Annának szólítanak. levettem a könyvespolcról egy 50 . Vagy fél órán át rázott a sírás. Atlantiszra gondoltam. De nem fájt a következô hónapban sem. s hogy megrövidítse. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott. Késôbb felszínre bukkant még egy. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. amióta a tanfolyamot elvégeztem. szinte kastély méretû és jellegû. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. és akkor is sokkal enyhébben. hideg és barátságtalan házban laktunk. félig már elalvás közben. Miután ez is a felszínre került. még perceken át nagyon fájt a hasam. ahogy az alig néhány hetes. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. amikor az elsô nap este rájöttem. ha felidézem magamban ezt az emléket. bekattant. és nagyon sírtam. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. Ha nagy néha még elôfordul. Nem bírta elviselni a szenvedésemet.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete. Egyik esti meditációm után. hogy minden másról megfeledkeztem. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. hogy hasfájás környékez. Magam is meglepôdtem. megfojtott. már csak elvétve fájt a hasam. annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus. A lapocot tartva éreztem. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. még mindig az élmény hatása alatt. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt. akivel forrón szerettük egymást. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem. Szintén fiatal nô voltam. s láttam. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl. Halálos sebet kaptam. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. magába temette a tenger. Amikor az álomból fölébredtem. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. és valaki hasba szúrt. de sokáig agonizáltam. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. és hasba lôtt. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. mire ô fölkapta puskáját. Másnap sem fájt! Elôször azt hittem.

Nagyon sokat szenvedtem vele. Orvostól orvosig jártam vele. hogy szó szerint emlékszem. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. és meghatódottan csodáltam. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. és bátran ki is merem jelenteni. hogy napról-napra egyre többen leszünk. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. és hamarosan eljön majd az az idô. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. még mindig az élmény hatása alatt. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is.Atlantiszról szóló könyvet. Amióta ez történt. amit még nem olvastam. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam. mert csúnyán gennyedzett. ami mindkét lábfejemet beborította. aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. állandóan kirepedezett. Már öreg voltam. és elolvastam az elsô mondatot. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek. Nem biztos. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. Találomra felütöttem.és vérnyomáspanaszaim. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. hogy neonatológusként dolgozhatok. kínzó ekcémámból. amin a tekintetem megakadt. de a 51 . Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot.” Aztán. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. Mintha a szemüveg viselésével az ô. A gyermekkorom óta tartó szív. egy napot sem hagytam ki. Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. Eddig nem tudtam. a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. Erdei Judit. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. A legelképesztôbb dolgok derültek ki. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem. csupa seb volt. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam. A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között. Szívbôl remélem. (Sajnos nem a rövidlátással). milyen jó. dr. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve. hogy távolba még nem látok egészen élesen. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal. hogy nekik az egész életük jó legyen. hogy teljesen egészséges vagyok. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. Aztán bekattant: igen. plasztiklencsés. amikor szememet közvetlenül éri a napfény.

csak az a bizonyos 4 autó tört össze. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. 52 . A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. vagy inkább lebegett. A gondról az eltûnést követô 6. Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet. akkora. Teljesen tünetmentes vagyok. Eszembe jut. tanuljak meg együtt élni vele. napon szereztem tudomást. betegségem már a múlté. Hatalmas csörömpölés hallatszott. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. Elégedetten néztem meg alkotásomat. Tetôtôl talpig fehér volt. és úgy csizmába bújni. A balesetben. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. kb. és senki sem tudott róla semmit. mert mire a munkából hazaértem. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. mintha élne. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. de elmulasztani nem sikerült. még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. Hála azonban az agykontrollnak. Remek érzés. Azt mondták. szinte áttetszô. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. Gyógyítottam laboromban. bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. él. Elég lehangoló látványt nyújtott. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott. nem úgy nézett ki. úgy bedagadt a lábam. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. Alig hiszem el.sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. Vágyam azonban erôs volt. hiszen többször is megfordult nálunk. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. most megy el a szomszéd elôtt. hogy most fordul be a sarkon. Hála az agykontrollnak. melynek töve egyre szaporodott. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. Jól emlékeztem a külsejére. Volt olyan telem. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett. mint a mutatóujjamon a köröm.

még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. amikor otthon beszélgettünk. Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. magam sem tudom miért.” Érdekes. majd együtt jönnek haza. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. de úgy éreztem. „csak” az egész életünk vált csodálatossá. minden ügyünk egyre jobban alakul. Ennek ellenére gyakoroltam. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. Elképzeltem. Nappal vizsgálódtam és programoztam. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. Naponta 3-szor. Éva. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. és azt is. Gondoltam. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. mi a férjemmel pedig mentünk tovább. a nyugalom és a növekvô bôség. hogy tombol az influenzajárvány. Minden területen. elmondtam a szülôknek. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. megteremtett egy jobb. Nappal elképzeltem. Szóltam a szülôknek. mint amit korábban ismertem. Meg kell vallanom. tehát él. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren. 4-szer mentem szintemre. én pedig programoztam. és elôször is megállapítottam. hogy együtt jövünk haza. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. s közöttük a gyerek. azzal a nem titkolt céllal. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk. akik 53 . hogy a gyereknek segítségre van szüksége. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Ezt a dátumot csak azért írom le.Otthon a szintemre mentem. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. – Ôk akarják. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. ha az állapotom nem romlik tovább. pontosan úgy. ahogy programozáskor elképzeltem. ülünk a kocsiban. hogy élénken ver a szíve. Ezt. hogy a Batthyányi térre kell mennem. Felutaztunk. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. már az is eredmény. Fájdalmam csökkent. Beköltözött hozzánk a derû. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. egy másféle egészséget. Éjszakánként üzentem. Én mára moziba készültem. hogy jöjjenek velünk. igaz bátortalanul. hogy itthon mindenki várja. a gyerek is akarja. hátul a két szülô.

lemérjem. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. az a saját. hogy hajnalban. Elképzeltem. hogy létezik a „közös tudat”. de világosan éreztem jelenlétüket. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. „egyetemes anyag”. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. A. Nagy élmény volt számomra. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. Gondoltam. hogy: „No. pozitív gondolkodású ember van együtt.. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. A képernyô sötét lett. de talán nem mertem elhinni. kikocsikázták magukat. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. majd felütöttem. s egyre jobban. Az biztos. könnyû. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert. eredményeimbôl pedig erôt merítek. s én elaludtam. hogy amit eddig elértem az életemben. mintha kellemesen meleg. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét. hogy milyen az. habfürdôvel teli vízben úszkálnék. Végezetül meg kell vallanom. sem másokat. s most visszahozzák. illetve csepegôre állítottam. F. Kiderült. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe. Csodainjekcióim. talán ahhoz hasonlíthatnám. a gyomromat beszûkítettem. hol tartok. Úgy állok hozzá..csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. lássuk. Azóta valóban egyre jobban vagyok. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. Nem láttam magamat. itt az alkalom.. Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. Ekkor „elszakadt a film”. már-már olyan közel. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 . mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. Testünk maga volt az egész teret betöltô. Gondoltam. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet. hogy én nagyon örültem az eredménynek. Nagy élmény volt megtapasztalni. Valósággal érezni lehetett a teremben. Hibáimból tanulok. Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. kellemesen meleg. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. és minden hullám egy-egy ember. Nagyon könnyûnek éreztem magam. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. különleges tengerben. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen. A korábbi problémáim feladatokká változtak. Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. kékesfehéres. Egy voltam az egésszel. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. hogy szinte láttam a benne ülôket. ám mégis része annak. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. Természetesen elmentünk a rendôrségre. ha sok. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni.

Nekem ez azért nagy élmény. mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. alfába mentem.5 µmol/l volt. magammal elég alfában foglalkozni. de aztán gondoltam egyet. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. (A vér vasszintje 4. Elképzeltem. Kecskemét 55 . 6 hétig nem dolgozhatok. nagy fehér madarak képében. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. csak én. de én ezt nem vártam meg. Pár perc múlva csengettek. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. hogy fel kell kelnem. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. meg tudja csinálni a feladatát. Gyakran mondogatják. Elôször roppant mérges lettem. kb. hajnali 3 óra volt. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. figyeljek jobban másokra. hogy a jó hangulat belôlem árad. Ezután jöttek a granulocyták. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. F. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. Ha jól sikerül a programozás. A vörösvértesteket feltartóztattam. kedves megjegyzéseket tesznek. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. A tanácsadóim is sokat segítenek. Kb. piros szívecskékkel. Érdekes volt. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. Azt mondják. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. oldott légkört teremtek magam körül. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre. mert munkát hoznak. Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. Anikó. hogy nem volt köpetem. Igen erôs érzésem támadt. pedig én nem jópofáskodom.Éjszakai ügyeletben megéreztem. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek. Orvosom azt mondta. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. Nem akartam. Megérzik. amit magamtól is tudtam. felcsipegették a baktériumokat. és szubjektív kommunikációval üzentem neki. Hiszed vagy nem. hogy legyek nyitottabb. hogy kb. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket. jött az ügyeletes autó. Fénysebesen a laboromba vittem. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. hogy ki kell nyitnom a szememet. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket. ám sokkal inkább az a baj. mert álmos voltam. hogy mitôl. és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki. és mivel éhesek voltak. hogy kevés a türelme és az önbizalma. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. Sötétséget. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. 10 perc múlva. látszólag semmi különöset sem teszek. A váladék úgy eltûnt.

mert olyan nincs. A fônôvér ideges. ez nem normális. hogy sajnos elromlott a tévé. terhes nô került az osztályra. Tudom.. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. s amikor legközelebb dolgozni mentem. hogy egye is meg az ígért marhahúst. ahol a süni pöfögött. Azonnal átmentem a másik szobába. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam. hogy teljesen jól érzi magát. amibôl egyre több gond fakad. ha ez igaz. Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. Alfába mentem. Az is érdekes. Néhány szabadnapot töltöttem otthon. hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. ahol láttam. hogy keresse meg Mukit. Ez egy „baromság”. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. mondja. Több szerve is károsodott. Elmeséltem neki. Súlyos állapotban lévô. a macskának. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. A tanult módon kinagyítottam a képet. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. Szolnok Elveszett a sündisznónk. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe. s azt. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. azt mondja. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. mert a laborosokat okolták. így csak ki kell javítanom. hogy elszakadt a vezeték. Beáta.) Azóta is alkalmazom a képet. Hiába kapcsolgatja. majd átmentem a másik szobába. Az orvosok is lemondtak róla. s ezt a férjével is közölték. majd azt. Férjem nem hitte el a történetet. hogy az asszony hazamegy. vagyis mikor hal meg a nô. a bal oldalon. Alig telt el 1-2 perc. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. amit az orvosok csinálnak. hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. ahol külföldön dolgozom. A cica azonnal nekilódult. ami itt folyik. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. s Marina futott a tányérjához. amit már megállapítottak. ez nagyon kegyetlenül hangzik. éppen ott. Vizualizáltam magamban a jelenetet. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. hogy a cica eszi a húst. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. és haza akart menni. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. de hát ez az igazság. és vizualizáltam. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. Azt mondta. volt egy piros és egy kék vezeték. hogy mit láttam alfában. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. Gyakran elôfordul azonban. hogy mikor „ürül meg a hely”. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. Arra vártak.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott. Ôszintén szólva én is alig. nem hitt a szemének. azzal a hírrel fogadtak. Férjem teljesen paff lett. s úgy tûnt. s kiderült. Kijöttem szintemrôl. Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket.. és egy farakás tövéhez szaladt. nem reagál. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak. hogy olyan szerv- 56 . ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. s esettanulmányt végeztem az ügyön. alig volt már mûködô veseszövete. mûvesével tartottuk életben. amit egyébként csak péntekenként kap.

nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. ami nagyon zavart. több héten keresztül elképzeltem. Határtalan szeretet. Bátyámtól. ha nem voltam éhes. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. tornázom. amit az agykontroll adott.károsodás nyomára jutok. 5 és 10 évesek. sokat hallgatok zenét. Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. aki Szegeden él. teljesen megszûnt.. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. ami erôs megfázásból maradt vissza. és elhatároztam. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. Nagyon izgatott a téma. hogy most is ilyen vagyok. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. Ez a könnyebb. ha komolyan veszem. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. hanem megbékéltem sorsommal. F. és jó irányba terelem gondolataimat. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. Visszatért az életkedvem. Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. segít rajtam. és abban a pillanatban a 57 . Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. nap elkezdtem a meditálást. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. vagyis a csodálatos nyugalmat. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. Bánatomban ettem. ami örökre elvitte. Krónikus hátfájásom. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. Meg is lett az eredménye. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. Ezeket a képeket naponta 3-szor. hogy megfulladok. Fölemeltem a fedôt. és nagyon szeretik Relax Manót is. hit és vágy tölt el. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. mert állandóan úgy éreztem. a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. akkor is. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. ami a sok. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. és jól tudok aludni. egy szóval élvezem. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. nem keseregtem. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem. kitisztítottam a pajzsmirigyet. elképzeltem. E. Ekkor teljes depresszióba estem. hogy nem sírtam. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. amelyek hízlalnak. aminek következtében bal oldala lebénult. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. és agylágyulása lett. A 3. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. tudtam. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. hogy rendbe teszem az életemet. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. boldogságot. hiszen nem is tudnak róla. Azt is elhatároztam. fantasztikus energiát. hogy az teljesen elmúlt. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni. Két éjszaka elolvastam az összeset. pedig már a beutalóm is megvolt. s már nem fulladok. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. Állapota napról napra rosszabbodott. életörömet. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. s pontosan úgy nézek ki. amirôl a kórlapban nem esik említés. Erre külön nem programoztam. amitôl csak a kilók szaporodnak. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot.

Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. fehér folyadékkal. levettem kezeimet a nyakamról. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. Édesapám a nagypapámmal élt. Éva. hogy na. Mindig azt válaszolta. Temetés. berendezkedni egy új. ám fôleg azért. mehetek az ügyeletre. de megegyeztünk. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. s kértem rokonaimat. Nagyon fájt. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. Aztán elképzeltem. vagy talán több is. hogy siessünk haza. hanem egy baráti látogatáson. hogy meg kell mûteni. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. s azonnal feldagadt. Mondtam a sógornômnek. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. Már másnap beköltöztem a lakásába. Ezt 10 alkalommal ismételtük meg. Nem itthon. Amikor meghalt. mely szökôkútszerûen csörgedezik. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. hiszen rengeteg tennivalóm volt. hogy ô is tesz a cél érdekében. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. mert épp elôzô nap dobtam ki. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). biztosan leégett a nyakamról a bôr. Gondoltam magamban. Én akkor. hogy van. mert 3 helyen megcsípett. Én azt ajánlottam. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. A laboromban gyógyítottam. és meditálni is fog. A laboromban már várt két tanácsadóm. Ma már teljesen panaszmentes. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról. Szüleim elváltak. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –. leültem a fotelba. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. s bekenték hûsítô. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. Mohácson. Alig hittem a szememnek. és jó mélyen ellazultam. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. munkahely. édesanyámmal és öcsémmel éltem. hogy amikorra kinyitom a szemem. 58 . s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. hogy ne siesse el. külön lakásban. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. Szegeden történt. Demis Russos és Barbara Streisand. halványzöld élet vizébe. Vigyáz a táplálkozására. kamillateával kezeli a végbélnyílást. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. hogy önálló életet kezdjek. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. teljesen megváltozott az életem.forró zsír a nyakamra fröccsent. Megkértem rokonaimat. Teljesen odavoltak a csodálkozástól. sokkal magányosabb életformára. Gyász nélkül telt el néhány hét. Behunytam a szememet. és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. hogy egyre jobban. és belenéztem a tükörbe. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket.

Zavart. miben utazott el. ez nekem rossz. én természetesen elôre elterveztem. Kínoztak az álmaim. Bruce Goldberg: Elôzô életek. mert nem én azonosítottam. hogy tudtam volna. próbáljam meg. Más mindenki hitt nekem. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. és azt sem tudtam. kíváncsi. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább. miért kínoz. Teltek a hónapok. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. Anélkül. akik hasonló helyzetbe kerültek. hogy bárhol vagyok. 6 hét táppénz következett. – Rendszeresen programoztam a mély. fásult voltam. célcentrikus ember vagyok. Elég nyughatatlan. ami ekkor elöntött. hogy ô a fizikai létben. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. amíg az aput el nem engedem magamtól. de érzelem! Amikor erre rájöttem. korlátok. s így egyre jobban hiányzott.L. hogy ô lesz a tanácsadóm. csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. Rendszeresen relaxáltam. már nem létezik. hátha segít. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. ott minden róla mesélt. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. hogy álmaimnak üzenetértéke van. Igaz. ami egyre jobban fájt. gyógyszer nélküli alvást. jövendô életek. világossá vált számomra. és szó szerint „elzavart” hozzá. amikor Mohácsról hazahozták. Meglepetés ért. és szinte mindig olyan érzésem támadt. A legnagyobb meglepetés akkor ért. 2-3 órát aludtam éjszaka. hanem mindenkinek. (Ma már a Létközt is mondanám. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. Kiderült. Átöleltük egymást. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. Edith Fiore: Nyugtalan holtak.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is. dr. Hiszen abban a lakásban élek. hogy addig nem lesz belsô békém. kiket kérek föl erre a tisztségre. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. dr. hol a gond. Biztatott. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. Agykontrolloktatómtól. Kivéve a fônöknômet. Domján Lászlótól kértem segítséget. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. D. s én egy kicsit megnyugodtam. azt is felszínesen. ahol ô élt. Napközben fáradt. meditáltam. Nagyon gyakran álmodtam vele. negatív érzelem. ez a kincs már az enyém. ezt az egész helyzetet. Már megértettem. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. amiben nekem tanácsadóként megjelent. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk. pszichiátert keresett nekem. mégsem bizonyult haszontalannak. nem nevetett ki. nyugodt. hogy nem értem a halál fogalmát. hogy édesapámat miben temettük el. Nem tudtam. ebben a dimenzióban. és közölte. 59 . Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. Amikor tanácsadókat kellett választani. Nem volt halál. bárhová néztem. Programozásom célja a talponmaradás volt. Nem léteztek határok. ami történt velem és családommal.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. bármennyi idô is telt el. Nem utasította el. Megértettem. Jankovich István: Túléltem a halálomat.

Elmondhatom. Sôt. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. s találkozni Vele. hogy hiába. Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. Igaz. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. ezt köteles vagyok tudomásul venni. amit ne érhetnék el. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. évében járt. egyedül nem mertem laboromba menni. Ekkor ô a 78. A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen. hogy zseni vagyok. hátha segít valakinek. s egész életében makkegészséges volt. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. a mai napig elérzékenyülök. Arra is. magnóra mondtam. mindenben segít. hogy számára mi a legjobb megoldás. és ne tartson nagyképûnek. és tisztáztuk. Minden ember tudja. fájdalmat nem okoz. de ezek ma már nem a fájdalom. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. – Sokszor néztem édesapámról videót. és feltétel. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. hogy elfogadom a másságukat. aki menni akar. Persze agykontrollal. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. megtöltött egy kisebb zacskót. amíg félelem élt bennem. illetve a búcsúimát mondjuk közösen. és naponta meghallgattam. hogy ô is egyre jobban legyen. melyben hittem is. s nem pedig cél. szép sikerek tulajdonosa lettem. kiegyensúlyozottnak érzem magam. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. Most megtettem. És miért? Mert más vagyok. 48 db kô került ki belôle. Fekete Marianna. – Írtam egy levelet édesapámnak. vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. de nem bánt. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . Hát ennyi egy most 24 éves lány története. emiatt a mûtétet el kellett halasztani. Csak az megy el.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. Elmondtam. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. epeköve volt. – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. hogy ô a tanácsadóm. A zseniségem abban rejlik. Mint késôbb kiderült. fényképeket. Én közben teljes mellbedobással programoztam. Addig hallgattam ezeket az állításokat. Ha ô akart. hanem a boldogság könnyei. mert mások mint én. mint a többi ember. Ôk is zsenik. ha az üdvözlô. Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat. – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. de még csak javulás sem. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. késôbb egyre könnyebb lett. És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. naponta 3-szor. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. Azóta boldognak. A gyógyulás azonban csak nem jött. de rájöttem. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. hogy itthon. Tudtam.

és hagyjuk. Ennek köszönhetem. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. izzadt. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. Számomra a legfôbb konklúzió. nem tudjuk. hogy jó irányba visz. hogy neki még élnie kell. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. Egyszerûen nem értettem. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. ha ô meggyógyul. Fôleg nekem. Kitûztem magam elé egy célt. Ô bevallottan nagyon izgult. ez meg sem fordult a fejemben. hogy meghaljon. de azt eldönteni. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. amit mindenáron el akartam érni. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. Bízzuk ezt „szakemberre”. és én tehetetlen vagyok. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. A külsô leírása nagyon jól sikerült. hogy vigyen az ár! Higgyük. mennie kellett. és azt hittem. hogy el tudtam hinni. Hát feküdjünk a hullámok hátára. hogy fekete a torka. és égô vörös a nyelve. hogy miért nem mûködik az. hogy furcsán hangzik. Fekete Szabolcs. Megpillantottam. az egyetlenre. sokkal jobban dönt. és ha nem félünk.ta. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. Kérésére én próbálkoztam elôször. sôt. Ezen bárhogy akartam is. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. Hát nem volt annak semmi baja. Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. akkor 61 . ha ez néha fájdalmasnak tûnik. hogy szélmalomharcot folytatok. igazán. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. Mást szerintem nem is tehetünk. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. amit ez okozott. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. Ekkor még nem tudtam. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. és sok szenvedésre. az mindenkinek jó lesz. Újra és újra nekifeszültem valaminek. Isten akaratában. ahogy azt kell. hogy az agykontroll valóban mûködik. aki tudhatja: Istenre. és megköszöntem neki és Istennek. szinte remegett a hangja. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. akit szeretek. Egyszerûen nem akartam engedni. hogy nem lehet megmenteni. hogy visszaszerezhessem azt. hol beteg. idôvel kisimul a víz. hogy olyant akarok. de nekem sokat jelent. hogy miért adott ilyen alanyt. Csak egy kis idôhúzásra futotta. Késôn jöttem rá. nem változtathattam. s mondhatom. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. leírni nem lehet – megélni kell. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. hogy igazán mi a jó nekünk. Meghalt. Lehet. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. amit le kellett gyôznöm. Aztán szörnyû volt nézni. mert azt hittem. így lesz jó mindenkinek. Pedig hittem. hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. mégpedig jó szándékkal. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. hogy tanulhattam a halálából. Kezdtem keresni. még akkor is. amit nem lehet. Minden családtagom biztosra vette. mint én. vágytam és elvártam.

amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. golyós számológépet. de a dobhártya ép – láttam képzeletben. határoztam el. A gyerek ordít. de sikerült elkapnom. Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. Jött is rögtön a válasz: – Nem. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. de az is segített. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. Kb. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. Megijedtem. én ezt megteszem. Azt tanultuk. De mielôtt elindulnánk. A diagnózis pontosan az lett. hogy ez nem valami múló illúzió. Egyik délelôtt kavarom a rántást. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. a fûben hever egy halott csecsemô. A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. megnézem alfában – válaszoltam. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. nincs a gyereknek semmi komoly baja. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot. értelmes. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. után kezdtem elhinni. Igen. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. hisz annak nem ott volt a helye. de minden gondjának ez az oka. valóban rendkívül gátlásos. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé.-hoz értem. kutyákat. hogy ezt a pillanatot megússzuk. gondoltam megnézem alfában. s akkor már biztos lehetsz magadban. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. több iskolát is végzett. Addig vizualizáltam ezt. és nézegettük a kertekben a virágokat. Aznap békésen ebédeltünk. intelligens ember. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. rohanjunk az orvoshoz. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. Irány vissza alfába! Elképzeltem. a 100. Nem pörög a nyelve. visszahúzódó. Máig sem tudom. hogy végezz el 500 esettanulmányt. macskákat. Az elsô eset volt. Na jó. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. mehetünk az orvoshoz. Lánya született! 62 . hogy a 2 éves. éppen megbillen. S mire az 500. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. szétszedett egy addig rendkívül masszív. José Silva azt tanácsolja. Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. Eltöltött a nyugalom. A visszajelzéskor társam elmondta. de én mögötte állok. a saját korosztályát is kerüli. Nem bír beszélni. s mindennek az a kiváltó oka. s két kézzel. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. a füle vérzik. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. Gyorsan elôkerítem az apját. rózsaszínû masni. csak nagyon gátlásos. amíg teljesen meg nem nyugodtam. A riadalomtól teljesen kizökkentem. És ekkor szinte zúdultak a gondolatok. Valójában tud beszélni.

Félidôs várandós rokonunktól jött a hír.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. akinek 63 . akkor már nem élt. Repül az ing. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. fekete kendô a fején. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. válasz jön. a nadrág. Azt mondd meg. hogy nincs meg a 3. csak 2-t. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. kb. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. hát nem látom a 3 eret. rajta egy szép. Látom. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. Meg kell mûteni. jobb életet keresni. kiáltja. felsô rész és hozzá való sapka. Hû. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. köti ki a nyakkendôjét. közben rúgja le a cipôjét. s így végig. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. aki egyenruhát visel! – mondtam. Az az igazi apa. de add meg a címedet. 1 m átmérôjû. érdarab felszívódott. most már mondd meg azt is. infarktus után mûtötték. szépen öltöztetett. Az elsô elképedés után kuncogok magamban. A válasz mindig az. hogy útban van az újabb baba. Ismerôsünk hitetlenkedett. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. csak éppen nem bírták a strapát. kezdett panaszkodni. mi okozza a panaszokat. hogy mi a bajod! Itt a bajom. mint a gyereken. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. de alfában idônként megnéztem. Nézem alfában. A 3. hogy a 3. A környezô erek vették át a funkciót. hogy mi okozhatja a tüneteket. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. hogy néhány csigolya. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik. váltakozva. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. ismét kórházba kerül. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. jellegzetes formájú sapka. csak éppen valami szokatlant érzek. pláne nem feketét. Végezetül egy szép gyógyulási siker. majd villámgyorsan vetkôzni kezd. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. Sokszor kérdezem. a zakót. a gyermek kezét fogva. majd megírom! Otthon megnéztem alfában. nagyon aranyos. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. felsô rész. kivizsgálják. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. Szépen rendbe jött. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. eltûnt. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. Levél ritkán jöttment. de semmi rendkívüli sincs a látványban. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. nincs. hogy vannak. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. hol lehet? Bárhol keresem. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést. Egy alfatárs megkért. az elképedés óriási. Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. Ledobja a nagykabátot. hogy szakad róla a veríték. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. No. egybevetik a régi és az új felvételeket. Tényszerû valóság. de mozdulatlan baba. Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. A földön szalma. Teltek az évek.

. Másfél évig reggel. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. rövidebb lábúnak láttam magam. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult. s megtehettem. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. Bíztam az agykontrollban. hogy képes vagy segíteni. egyszerre mind a 8-at. kennek rá mindent. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. Fantasztikus érzés volt. mint az épen. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban. milyen szag lengedezett napokig a házban. délben.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. este. de semmi nem használ. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. Orvostól orvosig viszik. A tünetek csak szaporodnak. de a megvalósítása igen egyszerû.. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. Pontosabban szólva elégettem ôket. és hiába igyekeztem. Húsz éven keresztül éltem így. mert éreztem. Gyógyítani kezdtem alfában. akkor menni fog. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. apránként. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt. képzeletben már kissé szebben jártam. az elsôk között. A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását. szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. és nem voltam túl fáradt. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . Ha éjjel fölébredtem. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. Lelki szemeimmel görbének. hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom. Képzelheted. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. mert jól mutatja ez. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. – Mennyi ideig programoztad. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam. meséld el. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. de ez már minimális. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl. – Hadd kérdezzem meg. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. – Figyelemreméltó és tanulságos.

vérzéseket szüntettem meg. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. hogy mennyire az. Egyik orvosrokonom. ahogy olyan csodálatosan járok. és azt hiszem ez is hozzájárult. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. Egy idô múlva érezni kezdtem. Óvónôként dolgozom. Én tudom. amik mind növelték hitemet.. hogy könnyedebben. és délután. és döbbenetes. és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok. hogy zergének képzelted magad?. hogy olyan információk is elôjöttek. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. akkor is programozok. de melegen ajánlom. Most végre megtudtam. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki. milyen egészségesnek lenni! Igen. nem! Csak a járásom változott. én úgy csinálom.. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek. hogy mennyire szilárd az énképünk. Vizsgálok. és utána gyógyítom magamat. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. ma teljesen egészségesnek érzem magam. amikre nem is mert gondolni.. de tapasztalatom azt mutatja. Fájdalmakat. hogy egyedül is remekül megy. problémás eseteivel sokszor megkeres minket. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. én is ezt tapasztaltam. De nem csak én vettem észre a változást. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra. olykor kombinálva a két módszert. – Az étrended nem változott attól. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. Szerintem egyedül is remekül lehet. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy. boldognak. – Nem. mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. – Igen. mégis igaznak bizonyultak.. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni.) 65 .. mint egy zerge. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem. ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. amikor a gyerekek elalszanak. Hozzáteszem. Eseted is jelzi. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége. Az „én beteg vagyok”. másként járok már. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. A tanfolyam óta megérzem. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között. Sokan azt mondják. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön.. s láttam magamat lelki szemeimmel. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk.

A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. Fischerné Kovács Aranka. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni. mi már nyertünk.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. Egyébként gyógypedagógus vagyok. Gyötört még isiász és lumbágó. A legnagyobb örömöm kislányomban van. mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. hogy mi az illat. hogy néha elájultam a fájdalomtól. Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. Az agykontroll számomra életforma lett. hisz csôdöt mondtam mint anya. Késôbb már nem akciót hirdettem. depressziós és introvertált voltam. állandóan tanulok. feleség. az Agykontrollkönyv. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. Újra türelmes lettem. szeretik a boltunkat. A 2. A munkámban is újra örömet találok. de az is siker volt. nem véletlenül. hogy csak felelôsségem van. én kezdtem elfelejteni. hogy mertem lépni. Lehet hogy sokan azt mondják. s ráadásul semmire sem vagyok jó. 66 . s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. szokványos tucattörténet. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. jogom semmi. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. A házasságom tönkrement. s ismét tudok segíteni másokon. állandó migrénem. hogy mit jelent nevetni. Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. olyan fejgörcsökkel. Energiám kifogyhatatlan. Nekem siker. amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. amit a könyv ír. Boltom Horvátország határán van. Akkor azt gondoltam. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. hogy komoly bajban vagyok. Érzelmileg feltöltôdtem. hogy ha csak a fele igaz annak. hanem virágot és hálát hintettem. Hálás vagyok. Újra boldog és egészséges vagyok. Arról álmodni sem mertem. szakember. A nyáron volt az esküvônk. akciós árakat hirdetve. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat. amilyenrôl eddig csak álmodtam. nem befolyásolják a jó kedvemet. Ekkor került kezembe. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. s ráadásul egyfolytában betegeskedem. Állandó kétségek között ôrlôdtem. Ma is vannak súlyos nehézségeim. most már tudom. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem. és én egyre jobban a vevôket. Ma már gimnazista. leggyönyörûbb meditációnak. mert sok szeretet és kitartás van benne. de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. Úgy éreztem. hogy a munkában sem sikerül semmi. Úgy láttam. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. hogy megtanulhattam. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. hogy családom minden tagja. kislányom kínlódott. és mi a szag. Büszke vagyok rá. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók.

Másnap feltették a gépet a fiúra. 50 év körüli. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. A Honvéd kórházban operálták. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. És képzeld. Hitt nekem. azt most képes vagyok feladatként kezelni. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. hisz saját érdeke is az. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. Nem csoda. A mûtét jól sikerült. Úgy gondoltam. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. Zita 67 . és állandóan fájdalmak kínozták. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. de ma többet magyarázott. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes. Elmondhatom. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. szegény nagyon sántított. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. hogy a vérnyomása is normalizálódott. Leírok néhányat. és elmeséltem neki. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. Késôbb az is kiderült. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal.és csípôtornát végeztettünk a beteggel. Két nap múlva átjött látogatóba. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. de azóta sem remeg a beteg feje! F. Kati. hogy az optimális idôpontban ébredjek. gyors léptekkel ment. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. határozott. mint eddig egész évben együttvéve. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta. szinte minden szavát megértettük! F. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. 10 perces mûtét volt. Ezek végeit lecsipegettem. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga. és láss csodát. valóban talál is. aki keres. ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem. Gyógyítottam más betegségeit is. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját. Halmozottan fogyatékos. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún. és megoldásokat keresni rá. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. Azóta is egészséges. Programozásunk hatására javult a kislány állapota. és a fülzúgása is elmúlt. hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. Ez éjszaka egy kb. Átmentem hozzá. akivel nyak. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. s ô egyre jobban érzi magát. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral.–né S. Szuper ez a Benton doki. Rosszul forrt össze a csont. oda nem való anyagokat.

hogy aludja át az éjszakát. hogy ô már nagylány. A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot.” 1993. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk. Akkoriban váltam el. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. Amikor 2 éves lett. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. kissé szabálytalan kontúrú. hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. este 30–35 percig.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. A valóságban is pontosan így történt. Nyaki gerincfelvétel is készült. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. Kislányom már 5 éves. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. Másnap reggel. december: „Jobb vese normális. egyértelmûen megerôsítették. önállóbb. ez nem lehet igaz. Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. azt gondoltam. Jöttek is szép lassan a sikerek. Egyik éjszaka azt álmodtam. Megtaláltam! Olyan munkát. s azt mondták. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. Kitartóan programoztam érte. s éjszaka azt üzentem neki. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. hogy ennyi bajom legyen.Megszületett már a gyermekem. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992. ami meszesedést. A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. azzal jött oda hozzám. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. Teljesen elkeseredtem. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. hogy az Expressz újságot böngészem. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. Hittem magamban. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. merészebb. amely lehet angiomyolipoma. kiegyensúlyozottabbá váltam. meg kell mûteni. amire igazán vágytam. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki. A tanfolyamnak köszönhetem. F. tehát tömör) képlet látható. amikor felébredt. naponta. osteomát találtak. az Onkológián.” 1993. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. kopást jelzett. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt. hogy még ezek után sem estem kétségbe. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. hogy legyen bátrabb. lemegy a boltba bevásárolni. márciustól decemberig. nyugodtabbá.

Ültem a padon. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. majd letöröltem. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe. hogy visszamenjen dolgozni. hogy hallgassa meg kérését. amint húgom kétségbeesetten sír. s azonnal elfogadtam. de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. Naponta 3-szor fél órát programoztam. hogy ezt soha többé ne lássam. Üzentem húgom fônökének. Május közepén közölték húgommal. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. hogy soha többé ne jöjjön elô. Ezt kb. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. és ahogy közeledett a 3 óra. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. gömbölyû daganatot. és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. s ideiglenes munkát ajánlott. hogy június 1-tôl dolgozhat. Én meg csak röpködtem örömömben. 3-szor ismételtem meg. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. úgy. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. energetizált vizet. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt. Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. Az történt. 3 hónappal ezelôtt. Azonnal áttelefonált a gégészetre. F. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. 69 . és húgom. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. és teljesen lázba jött. és utána viszem a két leletet az Onkológiára. Ettôl kezdve mindig mosolygó. és kimondhatatlanul boldog vagyok. Nyakcsigolyáimat pedig kis. hogy beszámoljon a meglepô változásról. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem. hogy boldogan mosolyog. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. június 1ét. Nagyon boldog voltam.meditáltam is. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. Már fél éve kísérletezett. Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. hogy az elváltozás eltûnt. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. majd darabokra törtem ezt a képet. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. feltette a két képet. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. mert újra dolgozhat.

A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. Boldogan vettem tudomásul. úsztam a verejtékben. díj. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár. fülig pirultam. Például türelmes és megértô lettem. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát. injekciókúrákra jártam. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. vagy csak minimálisan csökkentették 70 . Konkrétan: 101 kg voltam. hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. nem jövök már zavarba. hogy fölvettek a fôiskolára. sôt még akkor sem. de ezek nem. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül. és nagyon tetszik ez az életforma. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s észrevettem. Elhatároztuk. s már ment is érte. Ugyanez volt a helyzet. ha több kollégám is beül az órámra. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit.) Hát ez már túlzás lenne. igen nagy örömömre. Másnap hallgattam a rádiót. kerestem a szavakat. s most 80 vagyok. Köszönöm a szerzôknek a könyvet. nem bántam meg. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. A tanfolyam elvégzése után. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. mert olyan allergiás roham jött rám. elhagytam a rossz szokásaimat. hogy egyébként komolyan készültem az órára. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. illetve a penészgombákra. hogy mi nyerünk. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával. az tudja. Aki hallott már e betegségrôl. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot. Meggyógyítottam egy barátomat. Remekül szórakoztunk. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. Pedagógusként dolgozom. Közben rengeteg gyógyszert szedtem. valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. 1995. annak ellenére. Éva megnyerte a fôdíjat. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban. kitûnô eredményeim vannak. Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. válaszoltam. hogy aki csak meglátott. Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra. Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. Pl. sajnálkozva tekintett rám.

hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. mint ahogy számítottam rá. 2. s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. fehér. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat. Megsajnáltam. ami megerôsíti immunrendszeremet. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. Ettôl kezdve. fehér. 85 kilós. hogy 55 kg vagyok. nálunk ragadt. Azonnal megvettem a hosszú. vagyis 30 kg-ot fogytam. Szinte hallottam. és már nem zavarnak a pollenek. hogy sovány és csinos vagyok. Amikor kiszólított a tanár. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. Budapest 71 . Állandóan fogyókúráztam. Teljesen nyugodt voltam. a kihúzott tételt tudom. foglalkozzak vele. ahogy dicsérnek az emberek. hájpacni lány vagyok. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. Elképzeltem. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam. és roppant ösztönzôen hatott rám. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. naponta 3szor programoztam. bárhova elmehettem. s mondják. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. hogy M-es méretû ruhát hordok. (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. hogy milyen jól nézek ki. meg sem kellett szólalnom. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. kiscicaként igényli. és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. mindenki azt mondta. ha találkoztam ismerôsökkel. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. Évente jártam vizsgálatokra. Állandóan arról álmodoztam. amint hosszú. bár enyhébb formában. a bal alsó sarkába pedig. amit húztam. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. Azóta is tartom az 55 kg-ot. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. Aztán eljött a kis érettségi napja. s nem kell többet bô ruhákban járnom. és ahogy ez lenni szokott. ahogy napozok. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. adtam neki enni. s ahelyett. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. hogy fogytam volna. a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek. magyar irodalomból és nyelvtanból. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam. ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. hogy napközben többször fölvegyem. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. egyre jobban híztam. és nem blokkolok le. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem. Programozásomnak meg is lett az eredménye. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. elszállt minden félelmem. feszülôs nyári ruhát. amikor már ilyen leszek.panaszaimat. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. Sokat készültem a vizsgákra. Láttam magamat. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. feszülôs nyári ruha van rajtam. mert elolvasta a piszkozatomat. gimnazista. Budapest 17 éves. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. Gabi. Most harmadikos gimnazista vagyok. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni.

Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése. Mérete az évek alatt nem változott. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak. Természetesen itthon sokat pihentem. hogy úgy ébredjek. Aztán – talán azért. 2 alkalommal is. sem az alakját és a társait illetôen. de már elkezdtem a 4. már az is negatívan hatott. Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. szinte próbaképpen. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. osztályban végeztük. akkor azonnal agykontrollozott. osztályos gyerekeimmel is. mintha mély. még ott is megismételte. nap reggelén távozhattam. Tökéletesen sikerült. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. Napközis nevelôként. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. 48 éves vagyok. Most már mer felelni a tanárnak. és ott visszamondják. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. hogy operáljanak-e vagy sem. Most is elaltattak. hogy „baj” van. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. s 10 éve kiderült. Hirtelen nem tudták. December 6-án feküdtem be a kórházba. szeretettel vették körül.és részes esetet. A tanfolyamot követôen. hogy méhemben mióma van. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. nagy sikerrel alkalmazom dr. Kígyós Éva. 3-szor programoztam gyógyulásomat. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. s nem zavarta semmi. közös programokra hívták. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. Asztmás rohamokat kapott. pihentetô alvásból ébrednék. így orvosom mûtétet javasolt. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. Törökszentmiklós 72 . Azonnal elkezdett programozni. Anikó. az önálló tanulás motiválására. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. Korábban 3 évig észre sem vették. de én azt programoztam. s amikor a nyaralóba értünk. A fáradt. Pl. Nagyon szeretik az ilyen órákat. hogy a mióma kisebb lett. a személyes névmásokat. Leleteim tökéletesek! G. Gál Mihályné. a ciszta pedig elmúlt. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. legalább naponta 2-szer. tehát elég volt csak rágondolnia. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor. így remek lazító gyakorlat is. hogy mégis megoperálnak. Próbáltam elmulasztani. és szorgalmasan. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6. Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. elindultunk. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot. autót vezettem stb. de novemberben rendellenességek adódtak. tárgy. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. az alany-. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá.

s napokig nem került elô. Apró szobrászokat fogadtam fel. s azóta is tart. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. hogy feltöltôdjön. Amikor már úgy gondoltam. ha megenné a vitaminokat. reggel 5 órakor fölébredtem. teljesen rendben vagyok. amikor fáradtan. hogy jó lenne. s ezért úgy gondoltam. hogy eleget dolgoztak. mert nagy szüksége van most rájuk. aki azt mondta. s elbúcsúztam tôlük. csillapította a fájdalmat. s megpróbáltam újra elaludni. gennyes seb alakult ki a farkán. a hangulata is sokkal jobb volt. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. ahol nagyon jól éreztem magamat. Egyszer csak döbbenten vettem észre. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. s kimentem megnézni. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák. megköszöntem a munkájukat. kijöttem szintemrôl. s gyógyítani kezdtem. Jól elbánhatott vele egy kutya. A tanfolyam 3. A jobb elülsô lábán. Ezután kijöttem szintemrôl. Ez behatolt a csontokba. de mintha megérezte volna. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. lesoványodva megjelent. Gondolatban elmondtam neki. A programozást abbahagytam. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. Azonnal laboromba mentem. hogy egy nagy. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. napjának estéjén.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. ha megengedi. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. teljesen meggyógyultam. Már éppen lemondtam róla. 1 órán keresztül folyt a kúra.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. s gyógyította az ízületeket. Sebei már nem véreztek. s hamarosan lefeküdtem aludni. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. Lejegyeztem az álmomat. az újdonsült laboratóriumomban. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. s óvatosan behívtam a laboromba. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. A vitamint is 73 . akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. mert több helyen is megsérült és vérzett. De a csoda csak 3 napig tartott. Szintemre mentem. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. és a jelek szerint nagyon fájt. Ma már alig tapintható az elváltozás. azonnal távozott otthonról. hogy segíteni szeretnék rajta. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. Amikor befejeztem a gyógyítását. hogy vissza sem tudtam már aludni. de csak forgolódtam. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. hogy cicám lábáról eltûnik a púp. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. Elvittem az állatorvoshoz. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. Szintén vele történt. már szépen jár. Nagyon ügyelek az étkezésre is. mert csupa seb volt másutt is. mert azt gondoltam. Elmagyaráztam neki. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. Így a csoda folytatódott. elkezdtem gyógyításomat. s egyáltalán nem sántít. hogy fájdalmai csillapodjanak.

s azt mondták. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. Nem hogy nem dadogtam. Siker sikert követett. mindenki rám figyel. aki orvos. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. A végén megtapsolnak és gratulálnak. mert különben úgy meghízok. pedig igencsak volt közben idôváltozás. de 3 elôtt már dadogtam. Helga. frontérzékeny vagyok. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. ahogy könnyedén mozgok. ott és akkor. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. Ebbôl idézek. ami hatalmas változást hozott az életemben. a keserû gondolatokról. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. szemész és belgyógyász is megvizsgált. ami a boldogságomhoz kell. hogy akik régebben is ismertek. mert úgy látták. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . A kertész. Nos. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. megtudta. abban a pillanatban. és életem azóta gyökeresen megváltozott. Programozásom óta 2 hónap telt el. és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. Vettem egy kis füzetet. Fejfájáskontroll: évek óta tartó. mélyen hatott rám. a nyugtatókról. azt mondta. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak. Olyan érzésem volt az elôadás közben. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. hogy hagyjam abba. amire azelôtt még nem volt példa. Remek érzés hallani. tudni kell rólam. amikor azt mondják: – Ha te tartod.azonnal bevette. Ám a súlyom változatlanul maradt. vagy ami még rosszabb. Jelszavam: mindig mindenem megvan. Elmetükre-technika: barátaim megkértek. Azóta már többször is megkértek. azt mondta. Könnyedén leszoktam a cigirôl. kivéve egyet: a súlyom maradt. Érdemes az állatokat is gyógyítani. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. Természetesen pozitív irányban. hogy mit szedek. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. hogy nyugodtan állok a pódiumon. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót. Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. hanem olyan folyamatosan beszéltem. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. Még tartott a kezelésem. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. nem jött ki hang a torkomon. akkor biztos szuper lesz. s a káromkodásról is. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. Korábban ideggyógyász. Most már tudom. Életem minden területén megváltoztam. amiket korábban nem is használtam. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. akitôl vette. amikor nekem szükségem van rá. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. jobboldali. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. mint egy disznó. hogy én értek a legjobban hozzá. hogy tartsak termékbemutatót. mintha valaki súgna. szeretgettem ôket. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. és én csodálatos elôadást tartok. Miután fônököm.

azután taktikát változtattam. s ahhoz már kevés volt az idô. hogy írnom kell egy meditációt. amit a bacilusokra irányítunk. kedvenc mondatommal kapcsolatos. Már rég meg akarta ezt köszönni nekem. amikor szükségem volt rájuk. aki örömében. Mire lejár a kazetta. ha már lefogyni nem tudok. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. hogy levélben értesítsem errôl. A nap bármely szakában is ittam a vizet. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. Így hát gondolatban üzentem neki. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól.próbálkoztam. akit imádtam. A cigi sajnos maradt. 1000 Ft volt benne. ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. így az ahhoz használt vizet programoztam. amit jelszavamként említettem. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. Éppen a hónap utolsó napja volt már. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. Az akupunktúra sem segített. Közben kuncogva.. Ekkor eszembe jutott a nagymamám. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést. És miután semmi sem történik véletlenül. Azt programoztam ugyanis. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. Egy ideig ment is ez. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal. valamennyi baci halott lesz. kissé kárörvendôen meséltem neki. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel. amit keveselltem. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. A következô történetem is az említett. Nap mint nap dúdolgatom magamban. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. Napi 5-6 kávét ivott. s éppen akkor. s azt mondtam neki. hogy „fogadd el magad olyannak. majd végleg abbahagyta. de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. és nincs telefonja. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. Találkozót beszéltünk meg. talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. Ekkor újabb ötletem támadt. amióta feljárok hozzá. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. hogy honnan szerezhetnék pénzt. ahogy hazaérkeztem. Elvittem hozzá az alfahangkazettát. aki elmondta. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. hogy ez egy lézerpisztoly. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. de nem is törtem rajta a fejemet. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag.. amilyen vagy!” Gondoltam. Semmi ötlet nem jött. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre. láttam magam elôtt. hogy felemelték a nyugdíját. amit már 1 éve kért tôlem. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. Nos. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. úgy éreztem. és jól érezték magukat az emberek a környezetében. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. aki – szinte hihetetlen. hogy minden diéta. hogy feltétlenül telefonáljon. 75 . Szinte csak úgy viccbôl. Munka után meglátogattam az édesanyámat. mégis mindenki szerette. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. hogy a megivott víz feloldja a hájamat. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. az eredmény az lett. Elôadás után.

egészséges nô vagyok. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. Ha megbocsátok. akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. s magamban azt gondolom. legyôzendô akadálynak. mert. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. A napokban egyik este felhívott a lányom. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. hogy valaki megbántott. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. ennyi tellett most tôle. akit szeretnek az emberek. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. mert azzal úgysem segítenek magukon. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését.. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. tapasztalatnak. Ma már az is bántja a fülem. s lázas is.. Ennek már 1 éve. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. hogy én haragszom rá. állandó feszültségben tartom magam. kiegyensúlyozott. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám. ami meggyógyítja a Béci fülét. hogy már nem is haragszom az illetôre. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. Ma már tudom. Ha úgy érzem. hanem szeretni. Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. és aki szereti az életet. Önbizalmam megnôtt. töröld”. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. anginás szívpanaszok. azt sem tudta. amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. vajon miért tette azt amit tett. 180 fokos fordulatot tettem. Könyörgött az unokám. annyi sem jött ki a számon. egy szó nem sok. bármilyen társaságban megfordulva. Járjanak utána aggódásuk okának. Úgy érzem. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. megérteni és megbocsátani. hogy képes lettem volna meg is ölni. vesekövesség. hogy megbántott. nyombélfekély. és másokat is arra ösztönzök. Nagyon büszke voltam arra. mert nagyon fáj neki. Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. hogy „töröld. hogy ha kell. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. Elfelejtettem a gyûlöletet. ízületi és gerincbántalmak. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe. s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. azt sem tudta. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. Pedig a másik nem is tudott róla. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. s mire a kazettát végighallgattuk. és meg fog szûnni aggodalmuk. A bosszúvágy kihalt belôlem. amit nyújtani tudott. de akkor annyira. s máris megértôbb vagyok vele. illetve velük szemben. vánszo76 . Elég nagy változás ez ahhoz képest. Ma már életvidám.Kb. bolond. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. addigra se láza. Próbálja ki valaki. ami a célom felé vezetô úton elém került. ha valakire azt mondják. azonnal megbocsátok neki. hogy a nap 24 órájából 8 órán át. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle. nem azt mondom. bosszút álltam. hanem hogy „ó”. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. pedig arra is büszke voltam. laza és boldog vagyok. amibôl tudom. hanem újabb lehetôségnek. 46 évig. Sôt. hogy ne aggódjanak. Régen úgy tûnt. és belegondolok. s mikor eljött „a pillanat”. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. nem aggódni és nem bosszút állni. ebben a pillanatban ez volt a legjobb.

Érzem a fû illatát. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. másként esik a fény a felhôkre. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. s ettôl még különlegesebbek lesznek. Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. mint annak elôtte. ellazulást. mert az elmúlást. hogy édesapámmal. egész és tökéletes. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. ha elveszít belôle valamennyit. ami tiszteletet. s hogy mennyit kell még tanulnom. Mostanra már észreveszem. hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. szeretetet és óvást jelent számomra. akit 20 éve nem láttam. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. hagyja el nyugodtan.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. nem engedett be. Minden nap másmilyennek látom. Elhatároztam. csak valami idegesítô csivitelést. mennyi mindent nem láttam meg. én megtalálom. s ha olvastam nagy ritkán. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. Gy. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. A záró meditáció igen mélyen érintett. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. s ha fölkerestem. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki. Beengedett. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. s nem számít. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. a fákra.. Egyre közelebb kerülök a természethez. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. Úgy örültünk egymásnak. Régen nem szerettem olvasni. Régen nem szerettem az ôszt. de leveleimre nem válaszolt. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk. Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. az épületekre. Kb. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. akkor is csak krimit. Régebben is próbálkoztam. s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. s másfél órán keresztül beszélgettünk. hogy milyen szépek az épületek.rognak a napok. Eddig nem hallottam a madarak énekét. hogy akinek sok pénze van. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. és pihenést. a szomorúságot juttatta az eszembe. Gy. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. A könyvben leírtak alapján minden nap. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. sürgôsen át kell mennem hozzá. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. Mende 77 . Biciklire ültem. Ma úgy érzem. Kecskemét Az elsôk között. csodás színpompáját. Most jöttem rá.

boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. hogy nem. hogy ekcémás (volt) a kezem. Azt gondoltam. már teljesül is a vágyam. hogy megismerhettem a Silvamódszert. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. Mit mondjak. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. ami napról napra. A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától. hogy programozni fogom a célomat. Nem hagyott nyugodni a gondolat. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. hogy talán lehetne érte tenni valamit. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban. egyre jobban és jobban megy. Egészségügyi asszisztens vagyok. ami tôlem telik. Sajnos azt a választ kaptam. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. Életem kiegyensúlyozott lett. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. Azóta tudom. akivel azóta boldog házasságban élek. helyesen teszem-e. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást. s mielôtt bármit tennék. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. Örülök. pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat. Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. Csak annyit kért. de nem fogom megtudni a fejleményeket. hogy próbálom itt tartani. Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. Sok technikát megtanultam belôle. de nem ekcémás. Nemrég. meggyógyítani. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. Nagyon hittem a gyógyulásában. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. s ez sokban segíti haladásunkat. fogadja el inkább az orvosi segítséget. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. mostanra viszont oldottabb vagyok. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. Egy év múlva úgy éreztem. Sokszor már elég csak arra gondolnom. az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. hogy én ugyan megtettem. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. terveim sorra valóra váltak. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. emberi kapcsolataim javultak. s az ott tanultakat is bevetettem. Éjszaka megüzentem neki. Egy szóval. 78 . Másnap a mi rendelônkben jelezte. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. majd 3 hét múlva meghalt. 1976 óta megkeserítette az életemet.

amit részletesen leírtam a telefonálónak. Köszönet érte! Haár Márta. csak az éppen nem az ô állata. hogy éppen remek formában vagyok. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. Budapesten élek. Természetesen húztam.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. Megtörtént a vizsgálat. az utca. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak.Mindennap relaxálok. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt. az elrákosodás veszélye is fennáll. mert a felrakódás nôtt. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. Bevillant egy utcarészlet. Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl. a telefonáló kételkedni kezdett. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. majd a heg is teljesen el nem tûnt.. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem. s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. amíg a seb. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát. majd a vizsgálómûszer lencséjét. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. Megijedtem. hozzátéve. Megjegyzem. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. de valahogy nem teljes gôzzel. Szekszárd Hála az agykontrollnak. Éreztem. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. kiegyensúlyozottabb ember lettem. és kértem a kutyus adatait. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. ép állapotot. újabb „csoda” történt velem. most már céljaim vannak! Egészségesebb. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást. nem jártam még Debrecenben. 93 novemberében azonban orvosom közölte. korábban csak a problémákat láttam. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. halasztottam. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. de orvosom már korábban megemlítette. 79 . „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. alfában és bétában egyaránt. Ettôl aztán pánikba estem. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. Most másik kép ugrott be. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. és addig lôttem vele. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. Újabb menetet kezdtünk. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. Toleránsabb lettem. Ekkor derült ki. a ház. már csak azért is. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam.. Orvosom furcsán nézett rám. de haladékot kértem. és ahogy fogalmazott: „Ági. hogy jó lenne ezt eltávolítani. s ezt is elmondtam részletesen. de hála Istennek. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. amit a sebekre irányítottam. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. a lakás. a kutya fajtája. és megjelöltem. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel.

Mindketten örömmámorban úsztunk. Minden eredményem jó volt. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. ez másnak nem nagy szenzáció. Azt hiszem. és a laboromban gyógyítottam a szememet. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt. feleltem. Hetényi Ági. illetve ablakpucolóval lehúztam. újra egészségesek a levelei. mint azelôtt. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet.-né. A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. s így ott is sokkal jobb. teljesen magához tért. még a legkisebbeket is. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. anyu és apu arról beszélgetett. de nekem óriási. Alig mertem elhinni. hogy nem kell szemüveget hordanom. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. Már nem kerülgetett a rosszullét. 16 éves tanuló 80 . mert jelentkezett bérlô az üzletre.. Hiába öntöztem. s az „élet vizével” locsolgattam. s tisztán láttam minden számot. Harmadnap megszólalt a telefon. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. O. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. az egyiket a szobájában tartotta. nyugodt és vidám vagyok. Tudom. Budapest Lejárt a jogosítványom. hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult. a debreceni hölgy. Megkérdezte. mintha siratná anyósomat. valamennyi részlet stimmelt. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. Ekkor eszembe jutott. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. s meglett az állat! A játszótér. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát. vigasztaltam. 2 hónap múltán. s szeretettel gondoltam rá. Most már. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. hogy mindez megtörténhet. Amikor kedden hazautaztam a suliból. Úgy látszott. Lemostam. amit a tanfolyamon tanultunk. s Emese. amikor elmeséltem a történteket. nem tért magához. csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. Teljesen kicseréltek. Nagyon megörültem a hírnek. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. hogy minden információ. Amikor meghalt. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. Igencsak meglepôdött. hogy anyuék boldogok. Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. de lám. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. Esténként elkezdtem hozzá beszélni. Zöldségüzletük már régóta kiadó. szomorúak. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. ahová a „civil” szem nem láthat be.Két napig csend volt. én pedig azóta is örülök. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. H. örömtôl repesve mondta el.

hogy fehér színû. és közöltem. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. kopasz. hogy kutya bajom. mindig volt valami probléma az egészségemmel. de egy pillanatra sem keseredtem el. Megrázott a kérés. egy leukémiás kislányon. Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. A típusát nem tudtam. használt. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. húsból csak csirkét és halat eszem. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. mint régebben. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. melyen megállapították. hogy egészséges vagyok. és jobban megy a munka. és nekem nagyon tetszik. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. melynek ma is nagyon örülök. ha eszembe jutott a betegség. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. Akkoriban lopták el az autónkat. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. sovány. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. hogy én nem lehetek beteg. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. Úgy éreztem. Barátainkkal összefogva.technikát tanultuk. amikor az elmetükre. remek a hangulat. majd az elmetükre81 . hogy elveszett autónk megkerül. csak azt. Több. Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben. Megváltozott az életem. döntéseimnél. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. segítsek 13 éves ismerôsén. Kórházi ágyba kapaszkodó. Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót. Vezetô beosztásban dolgozom. amikor az orvos közölte. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. hogy a bal mellemben ciszta van. hogy meggondoltam magam. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. így az autópiacokat kerestem fel. ahol nem ért meglepetésként. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. Köszönöm! Hócza Györgyné. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. A tanfolyamon. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat. Kicsit meglepett a dolog. Azonnal elkezdtem programozni.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. E képeket napközben is felidéztem. képzeletben megalkottam új autómat. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. de jó állapotban lévô autóját. Másnap ugyanazt észleltem. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam.

itt az alkalom. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. csak otthon gubbaszt. és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. és a vérképe is remek. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. mint ahogy az is kiderült. és egyre nagyobb sétákat tesz már. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. hihetetlen boldogságérzéssel. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. A 2. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem. hogy depressziós az illetô. akivel 42 éve vagyunk házasok. és különleges gyógyszereket adtam neki.technika szerint elképzeltem. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. nem tudtam mire vélni. Sajnálom. hogy a hosszú. Negyedik héten levelet kapott testvére. hogy pontosan úgy néz ki. Ultrahanggal apránként. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam. de nem nagy. s orvosom közölte. már jól érzi magát. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt. Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. Testvére mesélte. Képzeletemben a fal megmozdult. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének. Ezt még vagy 5-ször megismételte. Hat alkalommal kezeltem. hogy 2 epeköve is van az illetônek. amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. életem eddigi legjobb döntése volt. fekete. s még ma is az. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme. több nap alatt. amiben arról számolt be. csak elmondani tudtam neki. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. élesen láttam a 2 követ. talán földrengés lesz. amilyennek szintemen észleltem. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. Szerencsére ma már jól van. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem. Kiderült. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. nem otthon. hogy valóban így volt. Három héten át esténként behívtam laboromba. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. mert nem dôlt össze a fal.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. Gyönyörûen. szerencsére nem okozott kárt. Elôször meglepett a dolog. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. Néhány hónappal késôbb kiderült. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. Nos. mintha a tér tágulni kezdene. talán éppen nyaral. Na Jenô. amit nehéz szavakba öntenem. elbeszélgettem vele. és csak a fal látszott a helyén.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam. Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. még az utcára sem hajlandó kimenni. elindult felém. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. hogy most máshol van a kislány. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz. és nagyon szép volt együtt az életünk. pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. Aztán arra gondoltam. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt. (Most már tudom.

Horváthné B. azonnal menjek fogorvoshoz. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. nap mint nap gyógyítottam magam. 1993. kitartóan. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). Egyszerûen jó kedvem van. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket.. amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. Amióta relaxálok. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. A kitûzött nap reggelén. és elmondhatom. Estérôl-estére. Hugi Egy éve. Asztmás volt. mert nagyon köhögött. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó. annyira nem kívánom a cigarettát. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat... A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. Azt hiszem. és azt tanácsoltad. Egyetlen reményem az agykontroll volt. és a tiszta hamutartóba tettem. de ez nem zavar. Én eközben persze szorgalmasan. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. hogy azonnal ki kellene húzni. mintha soha nem is szívtam volna. Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. hogy reggelente. 83 . hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. inkább jól mulatok magamban. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. rögtön másnap. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit. ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. Éva Mostanában szokásommá vált. a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok. suliba menet. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. Egy hónapig programoztam magam. majd letettem. És képzeld. Azóta is megvan. ez az agykontroll. Kettétörtem a cigit. és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. hogy forduljak másik orvoshoz. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani.. Az a határozott érzésem támadt. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. hogy kétszobás lakáshoz jutunk. ami ráadásul pontosan úgy néz ki. Az orvos átnézte zárójelentéseimet. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. Büszke vagyok magamra. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. sikerült ott mindent megtanulnom. és megírtam a dolgozatot. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon. Egyik nap. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. Szintemen elképzeltem. és egészséges babának adok életet. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. Most meg. heteken át programoztam elmetükre-technikával. A tanfolyam után. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. meggyógyítottam a fogamat. félhangosan énekelek az utcán. Úgy érzem. és nem javasolt mûtétet.meghozatalához.

Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört. Jugoszlávia 84 . Ebbôl tudtam meg. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma. de számomra már olyan természetesek. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. hogy mit eszünk. Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. mert annyira tetszett. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését. hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett. békésebb lettem. hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. mégis ismételten hangsúlyozom. dr. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. hogy nem elég arra figyelni. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. Krónikus vesegyulladásom volt.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. Gondolkoztam. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. arra is ügyelni kell. Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. Kétszer végigolvastam. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. hogy ne egyek olyan ételeket. hogy megismerhettem dr. Na és itt jött a következô véletlen. Sok-sok apró sikerem van még. nyugodtabb. Betartva a könyv útmutatásait. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter. 6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. de véglegesen nem gyógyultam meg. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. amik nagy örömet jelentenek. Kb. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. Gyomorbántalmaim is elmúltak. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. K. hogy mikor. mezôgazdasági mérnök. Kiegyensúlyozottabb. L. s elolvasása után felcsillant bennem a remény. nagyon vigyáztam arra. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. Ez pedig a Testkontroll volt. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. I. hogy nem is jegyzem ôket. egy újabb könyv formájában.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy meggyógyulhatok.-né.

Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. Addig azt sem tudta. Életkedvem eltûnt. Meditációim során elgondolkoztam magamban. Ugyanebben az idôben Belgiumban. ahogy kimossa az üregeket. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. pár évvel a válásom után. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. máris segít. Az arcomat melegíti a nap. bátran mondhatom. Elôször a parton ülök. Semmi sem zavar. jobban. megfájdult a homlokom. míg elhalkul a zene. s el is hoztam magammal. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. az értékrendszeren át. a tengervíz hûsíti a gyulladást. bevallom. Minden esetben köhögnöm kellett. eldugult az orrom. 85 . teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. ahogy a hullámok kavicsokat. mert olyan jó volt ott lenni. de szenvedett miattam a környezetem is. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. Az ég felhôtlen. Fülem a víz alatt van. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. Ott napozok. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. mert csípte a só a torkomat.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó. a nap melegen süti az arcomat. ahol kereszthuzat van. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre.. Adorjánné. Ha nem vigyáztam. Ez 1 hétig tartott. Azt. le a torkomon. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. tiszta. még az öngyilkosságot is megkíséreltem.. míg végre találkoztunk. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert. István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. hogy tanulja az agykontrollt. Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. hogy ez már a múlté. gyakran összekeverte Bukaresttel. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. Innen jött az ötlet. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. Így lebegek még vagy 5 percig. kagylókat görgetnek a parton. Befolyik a sós víz az orromba is. egy ottani. hogy hol van pontosan ez a város. Köszönöm! J. Mivel azóta közel 1 év telt el. villamosra. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. azzal borogattam az arcomat néhány napig. hogy Budapestre jöjjön. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. hogy a frissen megszerzett kincs. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. A családi származás típusától. Tisztán kivehetô. Egy szót sem tudott magyarul. amikor kinyitottam a szemem. maradt a meleg só. Kb. Belegázolok a vízbe. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. vissza-visszatérô arcüreggyulladásból. Nem tudtam. majd kinyitom a szememet. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. morajlik a tenger. mint korábban. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. Zárkózott. Érzem. a 2 utolsó alkalommal már csak azért.

és üzenem mindenkinek. a tanfolyam után végre rám talált. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. Egymás mellé ültünk. sima. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. s az egyik héja a fogai közé szorult. (Valóban kiváló tanáraim voltak. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. Ilyen csálé ábrázattal jött.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. Megtapasztaltam. Programozom. közben olyan nagyra tátotta a száját. A szemölcsök az írásban is zavarták. fölsértette az ínyét. A Vándor. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. dolgoztam rajta. Valamennyien hiányozni fognak. s azóta rendületlenül használom a módszert. Jakab Éva. Az alkotókedvem. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. Attól kezdve folyamatosan programoztam. Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. és az érettségit is sikerrel leteszem. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom. gyakran és érzékletesen. Elképzeltem. ô pedig figyelte a fejle86 .A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. segítsek rajta. A Gyógyító. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot. Hadd zárjam levelemet egy versemmel. Pár hónap múlva azt vettem észre. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett. Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. ahogy a vírusok elpusztulnak. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. sokat segítettek. hogy sikeres rajzoló leszek. Ismerôsöm szotyolát rágcsált. Örömmel tapasztaltam. Ahogy piszkálgatta. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. kié a Szeretet. Elképzeltem. aki továbbvezet. a tanáraim örülnek a javulásomnak. én a szintemre mentem. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. és kisfiam ujjain a bôr újra szép. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Debrecenben. hogy egyre jobban tanulok. sôt. becsuktuk a szemünket. A Pap ôrzi meg hitedet. Némelyik ujján négy is elôfordult. könnyen tanulok. egészséges lesz. minden este szintemen vizualizáltam a célomat.

ha orvos is látná. Rövidesen egy kattanás jelezte. hogy állkapcsa a helyére ugrott. Lakik a szomszédunkban egy mérges. Az utóbbi elengedhetetlen. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. Megmérgezték. Közös. Kórházba rohant a gyerekkel. hogy motorral. Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom. J.ményeket. remélem. Ma már az is ott áll. ami kiderült. lábamat. amikor áthozták hozzám. amint kihányta gyomra tartalmát. ami méri az idôt. Ma már én is elmondhatom magamról. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. (Érdekes. miért nem eszem meg. A hála: hozza az egereket. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. s csodálkozik. s emiatt kegyetlenül bicegett. ami 12 km-nyire van. harapós kiskutya.-né Sok gondot okozott a menstruációm. s kinyitottuk a szemünket. hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést. amikor látta. és a városba hajtott. Erre ô motorra ült. Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. az apróbbakból tele lenne a könyv. J. J. rövidesen az is összejön. teljesen összeforrt. segítsünk. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. Kiderült. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba. benne számomra külön szobát. de a levált rész nem akart visszaforrni. Gyógyítottam. Már csak pislákolt benne az élet. Azóta naponta 2-szer is van székletem. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. szerintem a legfôbb mozgató erô. Laborszintemen megvizsgáltam. Csak a nagyobb sikereimet említem. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. Ekkor szóltak a csoportnak. fájdalom nélkül kereste fel. mint amilyen a kvarcórákban van. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. hogy ez a problémám megoldódjon. hogy segítsek rajta. Úgy állítottam be ôket. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. nyaldossa a kezemet. A hála sem maradt el. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. Megpróbáltak segíteni. Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival.) Eztán kijöttem szintemrôl. mentsem meg. Sikerült! Mondtam. s a siker nagy titka. A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. azért nem ártana. mert elég rendszertelen volt. ahol nyugodtan meditálhatok. s kezében vitte az ujjat. a lábamra teszi. Most garázsra meditálok. Nagyon jól bevált! J. Erzsi. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. Leültettem magam mellé. nagy vággyal és hittel. Azóta állandóan a sarkamban jár. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. aminek nagyonnagyon örülök. hogy boldog ember vagyok. Egész héten programoztam. 87 . hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. szintemre mentem. türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. s 1 óra múlva már vígan futkosott.

De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. Két nap múlva meghalt. az biztos. Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. még a fejét sem emelte föl. kelletlen válasz. egyáltalán nem reagált. (Egyébként nem szokott ilyent tenni. és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. reszketve feküdt.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki. Egyszer csak hallottam. Az út félóra volt. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. Nem tudom. Sógornôm súlyos beteg lett. hogy súlyos gyomorrontása van. Már nem reszketett. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam. s a történtek így értelmet kaptak. Jutka. nekem is. mi volt ez.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. Amint lehetett. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. ha gerincproblémám támad. Alig tudtam lemászni az ágyról. s mára már teljesen rendbe jöttem. hogy szívinfarktuson esett át. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 . hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. Képzeletben gyomormosást végeztem. hogy végül is az volt-e. Szóltam a sofôrhöz. A lábam már egyáltalán nem fájt. s a derekam is alig. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. ugyancsak meglepôdtem. Miután ez többször megismétlôdött. mert akkora javulást éreztem. de másnap reggelre teljesen rendbe jött.) Amikor kijöttem alfából. Összekuporodva. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. s elkezdtem gyógyítani. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. s ez elgondolkoztatott. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet. Lementem a laboratóriumomba. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. Úgy éreztem. Lementem laboromba. hogy egy széles. laborszintemre mentem. nagyon rosszul éreztem magamat. ahogy azt vizualizáltam. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár. nagy. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett. s a bal lábam is végig hasogatott. majd elképzeltem. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. mentem a laboratóriumomba. és már könnyedén tudtam nyelni. akihez én is el szoktam menni. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat. Hiába szólongattam. Ezek után mindennap így gyógyítottam. ez nekem szól. Aznap még sokat pihent. Nagyon megijedtem. úgy. Nyelni sem tudtam. Teljesen felgyógyult. Úgy jelent meg elôttem. Amikor visszajöttem szintemrôl. Nem volt más választásom. erôs. s elképzeltem ott. Van egy országos hírû csontkovács. Képzeletemben még gyulladás. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. és vártam. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. s még vakkantott is párat. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. fehér. de pár napra rá megkaptam a választ. Késôbb láttam. Kb. Na megállj! Mit gondolsz. de az sajnos üres maradt. Nem értettem. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám.

Sportos testalkatú. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget. de nem nyitották ki az ajtót. Törtem a fejemet. hófehér köpenyben. szôke kisfia. október 3. Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon. arra vajon hogy reagált volna. tehát valami jelentôsége van. s mégsem javul az állapotom. én gondozom és ápolom ôket. majd elfordulva. Mentem 1 megállót. Velük jött egy harmadik. hogy a célodnál légy.. erre utalás is történt az egyik álomban.. (Ha lakásról álmodom. hogy ezek az álmok összefüggenek. kínlódva cammogtam felfelé. dacos arckifejezés. A 3. Megint 1 megállót ment. és akkor említette. 1995. és hosszú. és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját. nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. de nem tudtam. A két másik szállító egy ronda. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. az álomra gondolva. hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. hogy élô személy –. tele élelmiszerrel. A busz egyszer csak megfordult. Nem volt náluk élelmiszer.” Megszólal: „Tudom. a Blaha Lujza tér felé. amit bevitt a konyhába.) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. barna haja van. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. az egészséges. majd kicsattant az egészségtôl. fehér köpenyes ott maradt. 3. Tudtam. le akartam szállni. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. villámgyorsan alfába mentem.) Néma csend. barna haja van. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is. nagy kosár lógott a karján. mit tegyek. ahol a családja tartózkodott. álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe.” (A sofôr fekete hajú volt.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen. hogy ne lássa becsukott szememet. mit jelenthetnek ezek az álmok. hogy milyennek láttam a szobát. Ránézek a sofôrre: makacs. barna hajú és barna szemû ember volt. majd szó nélkül a jegygyûrûjére. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . Többévi kínlódás után szintemre menve. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen. bekapcsoltam a tévét.magamban. milyen növény. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt. ami kitakarodik a testembôl. 2.” Válasz: „Tényleg hosszú. s hívogatólag nézett rám. álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba. és van egy nagyon aranyos. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló). Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. Szeretteimnek szükségük van rám.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki. Ki tudja. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be. Itt már kinyílott az ajtó. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. 1. az rendszerint a saját testemet jelenti. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz. és elindult az ellenkezô irányba. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. és ebben a pillanatban láttam ôket.

járjak-e továbbra is a kezelésre. Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. mint gondoltam. Megláttam az orvost. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. érdemes volt-e odajárnom. Járni alig tudtam. hogy folytassam-e a kúrát. mint egy lepke. nem vagyok annyira gyenge. de teljesen érthetôen jött. de többet nem tudnak tenni. részben anyagi okok miatt. Még mindig nem „kapcsoltam”. A válasz megint szimbolikusan. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. elment az egész nyár. Lábon állok. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. Úgy estem be a rendelôbe. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. hogy nem fogok nyerni. A házban. hanem a Vilmos is. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni. Nagyon fájdalmas volt a kezelés. akik elmondták. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe. ezt az egy problémámat elmondtam. dagadt pénztárcát. hogy a férfi természetgyógyász orvos. Fújtatva. álom!). (Az sem véletlen. álom!). Úgy látszik. nem maradt szabadidôm. a szívem vadul kalapált. Nem tudtam kifizetni az árut. kezelés után mindig le kellett feküdnöm. mint álmomban! Az arcvonásai. Kérdeztem. Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. aki elôvett egy hatalmas. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. A riporternô közölte. zenészek. mire ô azt válaszolta. De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. mert álmos voltam. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. legyen a két agyfélteke egyensúlyban). 90 . A vérnyomásomat lenyomták. nagyon sokba kerülne. hogy menjek be a rendelôjébe. hogy el ne essek. mert rosszul voltam.nálunk rosszul lehet fogni. mindig gyalog (mint az álmomban!). Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. Aztán meg is feledkeztem a dologról. a tudatalattimat jelképezi). ahol a rendelô van. hogy mit tegyek addig is. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. az arcát nem láttam teljesen tisztán. Elmentem a rendelôbe. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. s kifizette helyettem az élelmiszert. és különbözô gyógyteákat és egyéb. a haja színe. Utólag gondolkoztam. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. a szeme színe. úgy megyek fel a lépcsôn. Az egyiket ugyanabból. hallgassak a férjemre! Abbahagytam. Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3. Úgy magyaráztam ezt az álmot. én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. meg kellett állnom. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. ha továbbra is kezelnének. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). csak az akarat vitt elôre. Ott a falba kapaszkodtam. állandóan ott voltam. ha abbahagyom. ami egyike az én problémáimnak is. Férjem szerette volna. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. fuldokoltam. Akkor döbbentem rá. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. nem nyertem. és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki.

az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. nemcsak másodszor. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. Másnap reggel. hogy velem kb. s behívtam a laboromba. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. Aki azon a napon vásárol nálunk. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk. közvetlenül ébredés elôtt. hogy fog-e sikerülni. Mintha mindig ismertük volna egymást.. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. Azt hittem. vastag visszerek éktelenkednek. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón. hogy nem ettem sokat. fényesek voltak. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. Sajnos csak hallókészülékkel hall. Eljött hozzám. ceruzát készítettem az ágyam mellé. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. soha! Kb. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam. aki még egy gombostût sem. Zsuzsa. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. egy hang is adott tanácsot a fejemben. aki néhány házra lakik tôlem. hogy azonnal felírhassam ôket. Rövid. Láttam a problémáját. Szintemre mentem.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. barna szemekkel. Nagy találkozás volt. Hamarosan megszólalt a csengô. nehogy feledésbe merüljenek. megnézem ôt alfában. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. Kimentem ajtót nyitni. vörös. nagy. barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. És ez a központi problémám. És éppen ma határoztam el. ha nem.” Errôl az akcióról én nem tudtam. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. Ezek után reggel. ennek az akciónak vége lett.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat. hogy a lábán nagy. szép színesben. gondoltam. és az édességnek is ellen tudtam állni. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak. És ha hiszik. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket. azonos korú. gyógyítsam ôt agykontrollal. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve. amiket ennie kell. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Láttam. láttam mindazokat a zöldségféléket. vörös hajú. hogy jól mûködik a tudatalattim. ô meg távreikivel akar engem gyógyítani.. A belek sötétzöldek. nagy. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. s megbeszéltük telefonon. Megkért. Színesben jelentek meg a szervei. Papírt. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. Márta szintén agykontrollos. De amikor az is bebizonyosodott. látom ám. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni. rövid hajú asszony. Boldog voltam. akkor ért igazán nagy meglepetés. hogy a leve91 . Minden hónapban kihúzunk egy napot.

hogy a rám zuhogó. hogy sokkal jobban mûködik. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. majd aludtam tovább. ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. majd újabb számok érkeznek. akiknek fordítva jöttek be a számok. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. és egyre jobban érzem magam. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. Reggel nézem a papírt. ami lesz. Azonnal megoperáltak. s én rendszeresen használom a tanultakat. 33). Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. mert azonos volt a két számjegyük (pl. ami éppen ott és akkor történik. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok. Ezzel kezdem a meditációt. pl. Ezernyi helyzetben használom. megáll elôttem. s mint utóbb kiderült. Zsuzsa. életveszélyes állapotban. majd végigpörgetem a napot. amíg kihoztam belôlük 5 számot. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. s nem abban. majd összesen még 1 napig gyógyszert. A másnapi feladatokon nem töprengek. Ekkor eszembe jutott. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. gondolatok felidézésére. és egészségesebb vagyok. aztán mindig elaludtam. Ha jól csinálom. hogy minél inkább a jelenben éljek. s szinte minden este használom a módszert. Nos. A kb. Öt napig kaptam infúziót. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. amibôl vízsugár csobog alá. K. csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. hogy nem 5. Félálomban felírtam ôket.gôben kóvályogva jön felém egy szám. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. Közben még világosabbá vált számomra. s a következô nap feladatain. 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. teljes átéléssel. Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. Három számomat nem lehetett megfordítani. ma is itt vagyok. Remekül beválik az esti meditáció is. teljesen váratlanul. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. langyos víz mindent lemos rólam. s látom. hanem abban. Kô zárta el az epevezetékemet. Nem abban. Most már még gyorsabban alszom el. Addig variáltam. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. A következô év júliusában. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem. kórházba kerültem. ami volt. mint fél év telt el a tanfolyam óta. Mégis rohamosan gyógyultam. mint valaha. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon.) A kórházba. gyümölcsöt hozattam be. elfelejtett szavak. hanem 8 szám van rajta. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért. Dóra 92 . Több.

de aztán elmém ismét elkalandozott. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek. hogy most biztos alfában vagyok. Egyre jobban izgatott a dolog. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. Szinte senki sem ismeri a másikat. érdeklôdô. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. végzése növeli érdeklôdésünket. ami révén meggyôzôdhettem volna. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. E. Vizualizáltam. Elképzeltem. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta. az ország számos helyérôl érkeztünk. más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. Valami különös érzést vártam. mindig egy kicsit több sikerrel. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. Mûködik. akiket elgondolkodtatásra késztet. Bizonyára lesznek. 93 . Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. s végül is 93 tavaszán lányommal. A témák egyre izgalmasabbak. egészen a végbélnyílásig. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. Érzéseinket. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. kíváncsi tekintettel. Síri csend. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. Ismét elolvastam. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. K. Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. A 2. majd az egész bélszakaszt kitakarítom. de az nem jelentkezett. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. A feszültség oldódik. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. majd ismét nekiláttam. Nem mondhatom. Ekkor néhány nap szünet következett. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. Másnap megint kerestem egy csendes. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. de remélem lesznek olyanok is. Megkezdôdik az elôadás. Igen érdekes. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. az bizony nem mindennapi. dr. mindenki figyel. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. Kissé hitetlenkedve.1991 tavaszán állapították meg. „fantáziadús” olvasmánynak tartottam. tapasztalataimat teszem közkinccsé. Többszáz hallgató. légkondicionált nagyterem. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. és számoltam rendületlenül. Kényelmes ülések. A gyakorlati feladatok kipróbálása. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. dr. „félreesô” helyet. egészséges. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. hogy a leszálló vastagbélben polipom van. Valójában újjászületésem története ez. Az elôadó. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt.

hogy már sem a feje. Közben eltelt az idô. Boldogan újságolta. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam. vezeti a pszichikus vizsgálót. Nem kellett sokáig várnom. sem a foga nem fáj. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk.és homloküregemet. Laboromban kb. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét. fog felületén. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam. Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. Magabiztosabbak lettünk. így jól láttunk. és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. én viszont alaposan megfáztam. egyikünk ellazul. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. Majdnem telihold volt. betegségeit. programoztam. kérdez. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk. nap mint nap. 3 percen keresztül azt képzeltem el. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom. esetleges kudarcainkat. Betti hívott.Két hét múlva találkozunk ismét. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. és betömítik a repedést. És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. 16. Robinak. Én vödröztem fel a hideg iszapot. Elérkezik az utolsó nap délutánja. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. orr. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással. tulajdonságait. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. hogy ki gyújtotta meg.40-kor. s mondhatom. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem.55-kor megcsörrent a telefon. A betolakodó. Ott mindent rendben találtam. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. Az elôadások egyre izgalmasabbak. Minden tôlem telhetôt megtettem. hihetetlennek tûnik. hogy ezzel készen vagyok. Másikunk irányít. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem. Kínzó fej. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. amennyit csak lehetett. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. alfaszintre megy. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet. meséljük sikereinket.és fogfájás gyötörte. Marika mesélte. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat. Mondanom sem kell. naponta többször is meditáltam. Amikor úgy láttam. védô katonáimat. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. Hitem és bizalmam egyre nôtt. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. beesteledett. A rákövetkezô 4. Reggel még arra is emlékeztem. 16. semmi baja nem lett. siettem a nevelôi szobába. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. több mindent önállóan is kipróbáltunk. amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. napon egyik kolléganôm. megvizsgáltam a fejét. Párokat alkotunk. a homloküregemet és a torkomat. életkorát és lakcímét.

Azt programoztam szintemen. Az elsô alkalommal – úgy. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt. Ezekkel szemben szinte általános 95 . mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. Képzeletben megnyomtam ujjammal. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt.. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem. Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. hogy eddigi életem során sem a májammal. ugyanennyit fiatalodtam. az ún. az rugalmasan visszadomborodott.. s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. akik igyekeztek kikerülni végzetüket. és kinagyítottam saját májamat. megláttam. Kíváncsiság fogott el. A 25 évvel ezelôtti. s közel 90 kgot cipeltek lábaim.. A makói tûzoltók oltották el. amelyek hosszú sorban. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim. hogy úgy sikerült lefogynom. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. Kisebb-nagyobb náthán. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat. Az utóbbi idôben naponta. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem. Ahogy összehasonlítottam egy másik. Ugyanezt téve az egészséges májjal. csak borból. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam. el kell mondanom. szinte új ruháim ismét jók rám. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben.szomszédos Csanádpalotán. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. beléptem májsejtjeim közé. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. lebenyszerû testeknek tûntek. miként látja el biológiai funkcióját. annál kissé duzzadtabbnak láttam. egészséges emberi májjal. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz. egyre inkább éreztem a hiányát. Aztán feltûnt. Ekkor még mélyebb szintre mentem. kék keretes tükörben. A májam! – villant át agyamon. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. Nagyon egyszerû megoldást választottam. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem. kb. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. Étrendemen. s ha „nem vettem be” a napi adagot. Mind-mind sokszögletû. méghozzá egyik napról a másikra. úgy másfél hónapon keresztül. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl.. Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban. több. s testileg és szellemileg is úgy érzem.

25 éves. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. és kijöttem szintemrôl. és a 12. teljesebbé válik személyiségem. nem engedek semmilyen kísértésnek. Néhány nap múlva találkoztunk. Délután ismét a szintemre mentem. nézzem meg a bal térdét. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. hogy nem tudja mi történt. mert nagyon fáj. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. csipeget. majd természetes úton ürítse ki. héttôl az ügy lezárult. Úgy éreztem. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. Mondta. az esettanulmány során. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. hogy nagyon szeretne lefogyni. s a szemem is törölgetni kellett. hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot.volt a hajtóvadászat. Mesélte. A 3. mert már feszül rajta minden. Munkahelyemen egy alkalommal. mezôhegyesi fiatalember. úgy május közepe táján. Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. hogy megtudjam. és a közérzete sem a legjobb. de ezen kívül a háta is fáj. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. Ekkor szilárdan elhatároztam. s a hite is megvan hozzá. aztán a folyamat megállt. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. s a fülei is folyton zúgnak. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. Beprogramoztam. hogy elég erôs benne a vágy. ezt a harcot. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. A meszesedô csigolyákat oldó. Az 5. Még szerencse. hogy ô hisz az agykontrollban. Arra kért. rám már hatástalan volt. A 2. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. és a közérzete is javult. Nem ígértem semmit. Beszélgettem vele néhány percig. s akkor nála is leállt a fogyás. „Megbeszéltem” szervezetével. ahogy az iménti képekre gondoltam. 5-6 kg-ot fogyott. hiszen erre nekem nincs szükségem. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. Többször próbálkozott már fogyókúrával. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. de eddig sikertelenül. Nos. hogy hétvége volt. Örömmel újságolta. ugyanilyen jellegû gonddal. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. maró folyadékkal kezeltem. Szinte libabôrös lett a hátam. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. hogy kipróbáljam. Róbert nevû. Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. amint jó étvággyal eszeget. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. próbáljak meg segíteni rajta. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem. mindig csak az éhségérzetét üsse el. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. A következô hetekben leadott néhány kilót. ihattak is elôttem. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. a szakácsnônk azzal keresett meg. Azt mondta. Este. majd kijöttem szintemrôl. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. Este. El96 . Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. hogy megszabaduljon betegségeitôl. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. Másnap találkoztam kolléganômmel. hisz-e az elme erejében. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital. még az ujjait is lenyalja. 3 hét alatt kb.

porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. de azért vigyáztam. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. Mindennap korán ébredek. Másnap. A fôzôtökök hatalmasak. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. hogy kemény fiú. majd bekentem sebvazelinnel. így talán elkerüli a bukást. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. boldogan újságolta. Szorgalmas. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. Most. ha úgy akarom. a térdkalács belsô. 1993 május vége. kötelességtudó társaság lett. Az eredmény teljes siker lett. Úgy tapasztaltam. szemmel cirógatják ôket. Férje többször is permetezte. 1 hete már nappal is alfában vagyok. hogy a növények jó néven veszik. A rendszeres gyakorlás következtében kb. gondolatban arra kértem. június elején ott tartok. én egyszer sem. néha hangosan kimondott szavakkal. és soha nem szokta magát elhagyni. Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. majd rendszeresen meditálok.mondta. Más gyerekeket a szabadidô ötletes. hadd pihenje ki magát. A burgonyámon alig van bogár. napjában többször is megdicsérem a növényeket. méreggel közelítünk feléjük. változatos. hogy karatézik. A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. Amikor észrevettem. Még mindig naponta meditálok. melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek. 97 . hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. Sárgadinnyéim kilósak. ami kézzel foghatóan bizonyítható. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. Három bemaródást fedeztem fel. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. a mákom teljesen barkómentes. Szememmel. hagytam. olyan volt. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. Egyre önállóbban és kitartással tanult. Kamillát. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. ne kelljen állandóan nógatni. Kirobbanó sikert arattak. mégis szinte a fele kukacos. programozok. A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. gondolataimmal. Azóta többször is összefutottunk már. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében. Ez így ment 3 héten keresztül. csak egy drótkerítés választja el. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. szinte egész nap álmosnak érzem magam. de a térde továbbra is panaszmentes. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. bármikor le tudok menni alfába. Azonnal láttam. Szépen pótolta a hiányosságokat. mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. amikor találkoztunk. Permeteznem sem kellett. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. Látszott is rajta. ha megdicsérik. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. Szemhéjam fáradt. ha nem haraggal.

lányom is. Mindenki haragudott rájuk. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron. elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. hogy megfoghassam testüket. A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. – Miket beszélsz. szólok hozzájuk néhány jó szót. Az idô szép volt. és tudom. akinek ezt elmeséltem. mert a krumplim többsége már beérett.. így hát kedvenc közös témánk ez. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. menyem is agykontrollos. és engedték. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. ez volt az utolsó invázió. Mint kiderült. hirtelen azt mondtam. otthon erôsen programoztam. hogy itt volt! – válaszolt Robi. hogy a faluban. és a végén minden jóra fordult. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. hogy szedjünk zöldséget. Fiam is. látszólag céltalanul.Annál inkább a kikelô lárvák. egyre közelebb kerültem hozzájuk. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. mindig odajönnek a kerítéshez. hogy újból jön az Anyu. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra. Természetesen az agykontrollról. hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. Egyszer csak olyan érzésem támadt. dobtam még nekik egy marék zöldet is. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. Aztán beszélgettünk tovább. sikerüljön neki mindent elintéznie. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. ami magában véve nem is baj. amiért Békéscsabára utazott. de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. Mondtam. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak. mert ahogy a közelükbe értem. amerre csak jártam. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. hogy ha már szabadságot vett ki. szinte leültek. jólesett a kirándulás. Ekkor viszont már hagytam ôket. történetemet valamennyien csodának vélték. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. talán még a zsenge mákomat is csipegették. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. Egyszer estefelé. zöld szár már alig volt közte. de ma átjött valamiért. – Reggel minden rosszul kezdôdött. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. a cégbírósághoz pedig késve érkezett. és kérte. akik nekiesnek. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. 100 lépést haladtam. Ahogy észrevettek bennünket. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. 98 . Így is tettem. Szabadságot vett ki erre a napra. Áttettem ôket a kerítésen. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. Ahogy tovább beszélgettünk. Egy szóval mindent elintézett. s közben hosszasan beszélgettünk. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. Én errôl mit sem tudva. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. A tisztás árnyékosabb. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. Apu? Hisz még fél órája sincs. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. amikor a kertemben legelésztek. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. hogy én nem haragszom rájuk. Sok kilométert bejártam így.. Kisült növények fogadtak mindenfelé. Úgy kb. hogy nálam ne rakjanak le petéket. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. hogy nem akarom ôket bántani. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett.

Egyre gyakrabban tapasztalom. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. és sorra adják le rendeléseiket. Igen ám. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. Érdeklôdik. s nyitott szemmel. hogy mit is vacsorázzanak. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. de tojás is kellene. látogassanak be minél többen. s az eredmény szemmel látható. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. Még ki sem hûltek. És valóban. akik esetleg éppen azon morfondíroznak. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak. Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. Merész vállalkozásnak tûnt. mert változatos és olcsó étellel. Jönnek az emberek. ahol meg is találtuk. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. December 17-én. 99 . hogy mi a gyors megoldás. Alig telik el 10-15 perc. nap mint nap új arcokat látunk. Ahogy erre az esetre visszagondolok. És valóban. a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. Megvettük a fenyôfát. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek. Van-e valahol elérhetô helyen pl. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. ismerjék meg ezt az ételbárt. Kötözô zsineg sem volt kéznél.mert azt az elôbb elfelejtette. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. Igen! A kamrába vittek lábaim. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát. hogy keressék fel. Közben már elôkészítettem a lisztet. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. A talp sehol. kérdez valamit. pozitív üzeneteket. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. hogy éjjel akkor ébredjek fel. belsô csend. úgy történt. ismeretlenek jönnek. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. hogy ugorjanak le a bárba. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. Réveteg nézés. a tejet és a cukrot. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik. eldugott kis zughoz. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. mintha látnám jönni valahol az úton. elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. itallal várunk mindenkit. Ha fontos mondanivalóm van számára. jött a válasz. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. hogy egy pillanatra bevillant. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. s mint már annyiszor. Más teendôm miatt sürgetett az idô. s csak 1 volt otthon. Hátramentem a tyúkólba.

Idôközben az is kiderült. aztán jobb lábammal. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. ismerôseim. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. Még augusztusban történt. Bizonygattam. Kipróbáltam ülve bal. Egy nyárvégi napon. majd mindkettôvel egyszerre. ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. hogy csoda történt. hogy most. 30 éve ismerem a munkáját. a szülôk nyugtalanok. hogy fiatal kolléganôm helyett. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. pontosan tudtam. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. a képviselôk sem rajongtak érte. közel iskolakezdés elôtt. Kiderült. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. melyet magam. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. Ritkán programozom. hogy Rózsa kiváló pedagógus. aki anyai örömök elôtt állt. testileg megfiatalodtam. pedagógus nincs. de a tudatalattim szerencsére nem. Reggel. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. Tervezgettük a hogyan továbbot. Szellemileg felfrissültem. hogy legyen belátó. Anyagi helyzetem egyre javul. Már közeledett a szeptember. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. Egyvalaki jelentkezett is. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. barátaim. hogy igen. amikor felébredtem. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. szabad pedagógus is. sokat változott személyiségem is. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. jön a szeptember.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. oldódjon a köztük kialakult feszültség. s kaptam is. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. nyitott és csukott szemmel egyaránt. és még semmit sem tudtunk. most az egyszer legyen engedékeny. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. szintén nem lelkesedtem érte. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. de ez is szinte mindig sikerül. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt. beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. s a szülôk is olyannyira befogadták. Lábaim is felemelkedtek. egyre pozitívabban változik életem. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. 100 . Igaz. új pedagógus pályázata volt esedékes. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. akirôl én bizony megfeledkeztem. Amióta agykontrollal foglalkozom. ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. s én magam. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével.

Láttam. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. Rettenetesen gyomos volt. Még mindig világos volt. ahogy idôm megengedte. Késôbb. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. – Ekkor vágják ki Makón. Cynthia névre anyakönyvezték. mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. ufókról stb. Egymás mellett dolgoztunk. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. hogy még ma befejezzük az egészet. ahogy nem akart besötétedni. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. hogy igencsak izgul. Tempónk még jobban felgyorsult. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. Kálmánnal. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. Már nem is beszéltünk egymáshoz. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. józan embernek abszurd gondolat. Mintha megállt volna köröttünk az idô. Betti arcán. kitartásunk. Láttam. Hétfô volt. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. Úgy tûnt. Addig-addig. sötét hajú. a jobb szeme alatt csúnya. Tehát majdnem minden stimmelt. de ebben nem voltam biztos. Nagyon érdekes volt. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. Elôször is egy picinyke mûanyag. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. És ekkor. s közben beszélgettünk az agykontrollról. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. akaratunk. November 21-én egyik fiatal munkatársam. hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. Ahhoz hasonlóan. szinte gépiesen mozgott kezünk. befelé növô kelést vettem észre. mint a tavaszi zsongás. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. de mi csak kapáltunk. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. és lezárjuk vele a további útját. alig haladtunk. Férjével. ahogy egy gyönyörû. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. hogy kevesebb maradjon másnapra. lábunk. És ekkor igen érdekes dolog történt. az SZTK-ban. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. Kislány! Határozottan láttam. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. és jókorára kinagyítottam. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. Talán jobb is.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. s megjelenítettem a magzatot. Egyikünk sem mondta ki. Láttam rajta. az iskola egy kiesô. ásószerû eszközt készítettem. Már esteledni kezdett. fizikai törvényszerûségekrôl. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. 101 . Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. Úgy nézett ki. Igen ám. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. mint hogy megállt körülöttünk az idô. Tudom. Ütemesen.

Sorra vettem sok-sok virágport. idegességet. visszahúzódtak. az is negatív. Közben látom ám. Mûszálas ruhanemû? Semmi. Sôt. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. egyik sem. most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. most alaposan feladtam magamnak a leckét. Kijöttem szintemrôl. Na. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. mint egy facsemete töves gyökerét. ami mindig emlékeztetni fog arra. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. Szinte magamon éreztem. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. sûrû. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. – Hûha! Ez kibírhatatlan. és arra kell törekedni. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. Kértem. A kiváltó okot sem találták még meg. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. tele kiütésekkel. Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. ahogy hazaértem a munkából. hiszen nem kevesebbet. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. A kiütések sem szaporodtak tovább. hogy elegendô. csendes szobámba. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. gondoltam magamban. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. ahogy teljesen megnyugszik. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. Azok egyre kisebbek lettek. Gyorsan visszatettem a fejét. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. Mint biológiatanár. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. s aztán szeretném azt ki is iktatni. A háló egybôl megtette hatását. ne húzza fel magát. ahogy lelkileg megnyugszik. arra gondoltam. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. eszembe jutott a pollenpróba. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. és fokozatosan meghátráltak. az eddigiek során magam is mindig így tettem. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. néha elkap ez a kellemetlen betegség. Ez hiba volt.és hömpölyögve irányt változtattak. Feltettem fejét sisakként a fejemre. visszafejlôdni. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. s alig vártam. Mosogatószer. gondoltam. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt. Délután. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. gôzhatásokkal. hanem elkezdtek visszahúzódni. Ekkor a kelést. Arcán gyötrôdést. mentem a megszokott. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. – Már megint a kiütések! Tudod. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. belsô feszültséget éreztem. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. erôs mûanyaghálóval vettem körül. – Mi van veled? – kérdeztem. feloldódik. Kényelmesen elhelyezkedtem. egészséges lényét. hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. Érdekes eset. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. Saját hibámból tanulva mondom. Ellazítottam minden izomrostját. Amikor már úgy 102 . és alighogy lehunytam a szemem. aggódást láttam.

csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. olyannyira. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. Ezt követôen elköszöntem tôle. hogy már néhány napja otthon is azt kapott. Ekkor elmondta. majd én is kijöttem szintemrôl. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. délig valahogy kihúzza vele. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. hogy megtettem a tôlem telhetôt. kövesse útmutatásaimat. Ezt próbáltam feloldani. Nem volt kedve semmihez. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. boldognak. – Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. a belsô idegfeszültséget. örömmel újságolta. Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. Megkértem. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. ami az életben ér bennünket. és a fájdalom is teljesen megszûnt. Ha viszont odafigyelünk arra. majd arra kértem. ami ilyen esetben érthetô is. éppen mi magunk idézzük elô. ahol fáj a foga. hogy fogfájása csökkenjen. Leültettem a nevelôi szobában. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. legalábbis már kilátszik az ínyébôl. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. hogy az SZTK-ban is említették ezt. Dolgozott!!! Amikor meglátott. képzelje el fogsejtjei gyors. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. kikísértem laboratóriumomból. hogy mit gondolunk és mondunk. visszahúzódtak testén a kiütések. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. s hogy ne hiányozzon az iskolából. Másnap reggel. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. kellemetlenséget. Szerintem minden bajt. Csordultig telt szívem örömmel. mondta. hogy el tudott jönni dolgozni. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. Reggel is bevette. Fogorvos csak a szomszéd községben van. Utasítsa elméjét.éreztem. hogy melyik foga is fáj. Találkozom vele a munkahelyén. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. Kb. ezért segítségül hívtam az agykontrollt. Nagy izgalommal vártam a másnapot. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. mi a fájdalomérzés valódi oka. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl. szülei dolgoznak. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. hogy hol a baj. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. Csak annyit mondtam. sikerült is. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. kellemes érzés fogott el. ami úgy látszik. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. 103 . majd kihoztam szintjérôl. gondolván. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. amikor megérkezett az iskolába.” És ami a lényeg. Neki való gyógyszerem nem volt. Ez a néhány perc is elegendô volt arra. hiszen ha csak bepillantok a szájába. A kislány elméje viszont pontosan tudta. burjánzó szaporodását ott.

a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. az egészség. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. Azzal. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. Meggyôzôdésem. Ezt már korábban is megfigyeltem. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . Az jutott eszembe. s az örömteli családi élettôl az emberek. Sajnálattal tapasztalom. se ajándékot azért. kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. nyomasztó érzés kerített hatalmába. és ugyanaz a gyötrô. Amikor ezt teszem. és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. Határozottan úgy érzem. Gondolatban gyakran. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. minden igyekezetem ellenére.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. Ezekbôl van némi kis tartalékom. hogy mindenki elméje pontosan tudja. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. a megbocsátás. mi lehet az oka annak. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. arra jutottam. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. Mindez nálam adott. sem üdülôk a Balatonparton. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. s ez bennük a további fogyás akadályává vált. Rohamosan távolodnak egymástól. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. hogy segítettem nekik fogyni. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. Még mélyebb szintre mentem. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. A pedagógus. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. Ezt meg kellene állítani. de öröme határtalan. hogyan történhetett. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. egész testemen átfutott egy nyomasztó. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. ha valakinek agykontrollal segítek. a testi és szellemi frissesség. amit akkor éreztem. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. a befelé fordulás. Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. megállt. A néni persze errôl semmit sem tudott. vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû. és még sorolhatnám tovább. szorongató érzés. a közömbösség válik jellemzôvé. December elején történt. és azt sem tudja. azt magamon tapasztaltam. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. Hogy ez mennyire így van. a szeretet. hogy az illetôk fogyása egy ponton. és ma már alig észrevehetô. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre.

s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat. hogy amit nagyon szeretnék. kevés idôm jutott a tanulásra. Meglepô. mélyre törô lelki világunk tölti ki. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. a családszeretô gondoskodás. csak akarni. melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre.. akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot. hogy 105 . mint fiú. s 3 hónapos. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket.mon tanult megoldáscentrikus. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult. Utána még 2 vizsgám következett. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk. hogy több lány jelentkezett a programokra. Elkezdtem programozni. pozitív módon. hogy már nem aggódom annyit. hogy tevékenységünk valóban hasznos. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. Kemény Lajos. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom. mert sokan várnak rájuk. és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy nem gyôztem magyarázkodni. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért. Talán attól is olyan jó kisbaba. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni. Azt sem tudtam. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –... Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. Kiderült. tartalmas össztudását. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni. hiszen született pesszimista létemre tudom.. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. tenni és hinni kell. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az. és a téma felkeltette az érdeklôdését. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. hogy jöjjenek. amit férjemmel az egyetemisták. Szívbôl kívánom. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. hogy így legyen. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. azt elérhetem. Férjemmel rendszeresen programozzuk. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. ha a belsô üresség helyét tartalmas. hogy belefér-e még a létszámba. 2-2 nap felkészülési idôvel. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. mert szeretne jönni.

sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. Elmesélte. egyszerûen eltûntek az életembôl. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. Délután 3 óra körül járt az idô.) 2. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat. szintemre mentem. Az agykontrolltanfolyamnak. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. A könyvespolcnál kezdtem. Most már tudom. Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. Dolgozatot kell írnom: téma kell. November 18-ára írták ki mûtétre. 15 kg-nyi könyv várt rám. Fel kell készülnöm a vizsgákra. egyetlen 4-es csúszott be közéjük. a gyûlölet. A következôt gondoltam ki: 1. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. Kb. Kirchnerné Szabó Gabriella. Elképzeltem a laboromban. A gyógyszerezés ellenére sem ülni. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. Többször elôfordult. hogy társra találtam. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy. olvasott irodalom kell. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. alapos. az aggódás és az irigység már mind a múlté. Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot. 12 db-ot olvastam el „villámul”. Kb.álljak neki. (Bár érdemes utána gyakorolni is. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is. hogy a vesét feltöltöm energiával. E. Hazamentem. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. s nem utolsósorban a testkontrollt. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem. amikor szükségem volt 106 . Elértem üzleti tárgyalási sikereket. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. a harag. átmosó öblítést végeztem. majd lezártam a csapot. görcse. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. Kérte a segítségemet. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. majd teljes. s ráadásul megtanultam „villámul”. Ezt követôen elképzeltem. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. hogy elôzô találkozásunk után. s elkezdtem gyógyítani. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. mert nincs miért. K. hogy mûködjön. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. megírtam a dolgozatot. Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. a félelem. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze.

16 ezer Ft volt. Kértem 1 hét haladékot.) Azonnal igent mondtam.rá. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. Nyugalom a megfáradtnak. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. Még az elején tartok. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. csupán azáltal. (Nettó fizetésem. hogy többet dolgozom. addigra már a felére csökkent a csomó mérete. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl. Azóta másként gondolkodom. hogy ne válna tôle gazdagabbá. s vágyaim sorra valóra válnak. Mégsem lehet megvenni. ám sokat ad. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. és senki sem olyan szegény. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet. Gazdagabbá teszi azokat. Gyakran gondoltam például. és szinte már nem is érzem. napfény a csüggedônek. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. mint amennyit eredetileg vállaltunk. hogy meglehetne nélküle. de nem bánom. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. elkérni. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. Külön érdekes. A nyár végén hívott. világosság a szomorkodónak. és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok. akik elôbbre visznek az életemben. és a barátság biztos jele. Naponta 2-szer. Mit mondjak. Csak önként lehet adni. kék színû csomó. menjek hozzájuk dolgozni. kölcsönözni vagy ellopni. hogy én erre egy szóval sem kértem. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik. A részleteket igen nehezen fizettük. de az emléke örökre megmarad. Megszabadultam egy stressztôl. Nagyon megijedtem. de már alig látszik a daganat. de úgy tûnik. nagyon örülök. akik adják. az iskolából elmenni. Senki sem olyan gazdag. Néha járok ellenôrzésre. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. akik kapják. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. Boldogabbá teszi az otthont. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. 27 év munkaviszony után. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . 3-szor mentem szintemre. Amikor 7 nap múlva visszamentem. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. Egy pillanatig él csak. táplálja a jóakaratot. Az orvos ki akarta vágni. akkor nem engedik el a további 1/3 részt.-né. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként.

” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. hogy 2 testvérünket. Továbbra is programoztuk gyógyulását. és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. A jegyeim sokkal jobbak lettek. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. de már mindnyájan külön-külön. hogy segíthettem. Ketten vállaltuk. Az eredményem ugyan nem volt rossz. Kissné O. hogy orvosai azt mondták. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. elvállaltam egy ilyen munkát. amitôl minden társunk idegenkedett. otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. hogy kibékült a mamájával. amikor hírét vettük az esetnek. Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. a tüneteim estére megszûntek. Mint késôbb megtudtuk. Az eredményen még én is meglepôdtem. A következôt tettem: munka közben. Másnap már egyedül evett. és kikerült az intenzív osztályról. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. jó lett a hangulatom. és más módon is hasznomra vált. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról. Ez délután 2-kor történt. amiket én üzentem! Boldog voltam. jobban és jobban éljük életünk. Amióta kiolvastam a Villámolvasást. Állapota olyan gyorsan javult. egyre jobbak leszünk. aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. Sokkal többet kerestem vele. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok. amikor egy 8 éves. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. hogy milyen állapotban volt néhány napja. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. életveszélyes állapotban. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. mint gondoltam. ez jelentôsen megváltozott. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. örömmel újságolta.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. és 108 . A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. útközben. Amikor legközelebb találkoztam vele. 2 gyermekükkel. ugyanezekkel a módszerekkel. ami nekem jelentôs eredmény. Gyermekünk. A kórház intenzív osztályán feküdt. amit mindenki kikerül. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. már aznap estére elmúlt az életveszély. hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. egyre jobban és jobban. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. vállald föl magad!”. Eddig utáltam tanulni. mindenképpen. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. rövid idô alatt meggyógyult. súlyos. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. Közösen a szintünkre mentünk. ha nem látták volna. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált.

néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). és mi. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. Olykor színesben. ez a lényege. megnyugtatásodra annyit elárulok. mint eddig hittem. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. ami eluralkodott rajtam. és nem árulta el. mint 1 hétig. nem tudja. Egész helyesnek találtam. Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. Úgy tudod. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. Én is büszke voltam rá. akitôl ô hallott róla. Most már én is látom. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. annyi mindenre. nagyon is a valóságban. És ez így ment tovább. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. szabadkômûvesek és hasonlók közé. Milyen butaság. éreztem szagot. aggódsz értem. lementem alfába. Akkor is ölbe vettem. mindig láttam is magam elôtt. ahogy szoktam. rettegve. De figyelj. és csokoládét adtam neki. amit kitaláltam. Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. Elô az agykontrollal! – határoztam el. Testünkben mindent az agyunk irányít. spiritiszták. vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. Megsajnáltam. mert felkaptam és elszaladtam vele. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. minden idômet lekötötte a harag és a düh. Megszerettem ôt. Szuper!!! K. Ez az ember megrágalmazott. bizonyos feltételek mellett. ha találkozunk. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. Nem lett baja. de nem a mesében. Majd. nevetés. puha testecskéjét. Inkább elmondok neked egy valódi történetet. bôvebben elmagyarázom. majd azt is elmondom neked személyesen. hogy a részeg apja verte az anyját. sírva szaladt az anyjához. mint 4-5 éves gyereket. és súlyos kárt okozott nekem. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. Volt egyszer egy ember. ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. amire eddig órákat kellett áldoznom. mint mondjuk az akupunktúra. és meséltem neki. de a tapintásomat is bevetettem. Megverték a nagyobb gyerekek. Még olyan is. Ellazítottam magam. írom tovább. Ez történt az elsô napon. Magam elé képzeltem az illetôt. hogy testileg. mi az agykontroll. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. Addig is. hátha ô is sorra kerül. olyan aranyosnak találtam. Az óvodában szépen szavalt. több. hogy ô tette. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. három dimenzióban. befolyásolni tudjuk az agyunkat. valami istentelen társaságba keveredtem. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. Ô sírva. mennyire megharagudtam rá. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. A képhez hangok is társultak. és a kisfiú meleg. gondolhatod most. de még ô is elnáspángolta. Agykontrollosoknak nevezik ôket. sírás. De az se. A 109 . Megesett. De meg kellett válnom tôle. lelkileg ép vagyok. Dúltam. ölbe kaptam. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. Hogy az mi. nem lettem rontó szellemek martaléka. fúltam. amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. Tágabb annál. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. A történetet.rendkívül könnyen. Azt hiszem. Semmiképpen sem lesz jó. Gondolhatod.

sem kórház nem segített. Az anyja abbahagyta a marokszedést. Barátságosan rám mosolygott. kevés tejjel. hangokat. és nem tudott segíteni magán. Kedves barátnôm. 110 . hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. Ma se tudnék. Persze fölkelek enni. ha elôadásokat kell tartanom. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. Védelmet remélt a felnôttektôl. és egyre jobban érzem magam. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd.-né. K. Fölvettem és csitítottam. Imádkozz azért. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. Azóta szebben ír. de rosszulléteim napok alatt megszûntek. hogy felért azzal. tisztába tette. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. A háromujjtechnika is remekül mûködik. Sôt. ellepték a legyek. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. Megnyugodott.következô héten ugyanis csecsemô volt. de nem mindegy. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. hálás leszek érte. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. hogy szôlôcukrot eszem. ami a lombok között rásütött. Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. Nem történt formális bocsánatkérés. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is. kicsi elsôseimnél. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni. A történtek ellenére sem. L. ami hasonlított mostani. Hihetetlen. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki. s tudjam. röviden boldog lettem. Amikor másnap oltást kapott. éhes is volt. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. Anyagi helyzetem is javult. és kezét nyújtotta. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt. ha kézbe kapom. Naponta 3-szor 15 percet programozok. Sem orvos. istentelen dolog-e az agykontroll. most te következel. nagyon sírt. s erôs és energikus lettem! K. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. játszott az ujjacskáival. ám sokszor csalódott bennük. megszoptatta. Melege lett. szívta a képeket. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. hogy meg ne álljon. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje. migrénes rosszullétekkel küszködtem. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt. Az agyam közben itta. Bennem. hány óra. felnôttkori önmagára. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. Döntsd el magad. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. L. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. szeretetre. A képeket szereti a legjobban. ahogy kell. Bôgött.. rábámult a napsugárra. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. törôdésre vágyott. rokonszenvvel gondoltam rá. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. vagy 1/4 zsömlét. Egészen megbékéltem vele. programozással meg tudom szüntetni.

Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. ízület. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. s hitem azóta is töretlen. hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. Vérképem borzasztóan rossz volt. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását. állandóan gyengének éreztem magam és szédültem. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat. mióma keserítette meg az életemet. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. 28 évesen kiderült. Orvosom azt mondta. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. K. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik. Margit 1985-ben. Úgy tûnik. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. Mindezzel elértem. és utasításainak szigorú betartására. Elhatároztam. Orvosom azt tanácsolta. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak. K. hogy állítólag „beteg” vagyok.L. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. – derekam már alig fáj. Dolgozom. csupán némileg lassítani. Kb. hullott a hajam. (A szemfenéki erek elváltozása. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam. – látásom javult. Gyógyszert nem szedek. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. romlott a látásom. már nyert ügyem van!”. valamint zöld hályog. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek. egyre jobban összekuszálódott az életem.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. ami halott édesapámhoz fûzött. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem. s vizualizáltam. Emellett anginás szívpanaszaim voltak. a szemnyomás lényegesen csökkent. 1986-ban leszázalékoltak. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem. és senki sem hiszi el rólam.). SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. nagyon megörültem. Naponta 2-szer meditáltam. D. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak. ha csak a fele igaz. leleteim kiválóak. Bôr-. Október elején jártam ismét a szemészeten. hogy ilyent még nem látott. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. hogy: – eltûnt a méhdaganatom.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos. hogy elsza111 .

hanem sokkal-sokkal szebben. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. és azóta sincs gond a térdével. hogy könnyek hullnak a szemembôl. semmiben nem szenved hiányt. a szereteté. tehát eltér a megszokottól. hogy használjam csak az agykontrollt. alfában gyógyítottam. hívott. piros lett a torka. megsérült a térde. irányítsam magam a sorsomat. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. Borogattam. hogy a gégefedôje omega alakú. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. pár hete mégis rákérdezett. szigetemen. Édesapám megmagyarázta.) Gondolom. amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. Arra biztatott. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. Átöleltük egymást. a béke. 2 hét betegség” periódusban éltek. Ezek kezdeti lépések csupán. és már a barátnôm is megjegyezte. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen. Pihenôhelyemen. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. A férjemnek nem is említettem. hörögve vette a levegôt. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô. éljek önálló életet. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába.kítom ezt a szálat. hogy mennyire fáj. Hatalmas boldogságot éreztem. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa.–né J. A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. egyáltalán nem hörög. Arra „ébredtem”. mennyire pótolhatatlan. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. Júniusban végeztem el a tanfolyamot. A gyermekorvos mindig biztat. K. amivel elindulhattam ezen az úton. Azóta nem betegek. Le sem tudom írni azt az érzést. engedjem útjára. hogy veszekedtem gyerekeimmel. ha bármikor segítségre van szükségem. Úgy gondoltam. Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. ahogy mindig is tette életében. s gondolatban elmondtam neki. Lassan kijöttem szintemrôl. programozom-e. amit éreztem. A boldogságé. Amióta gyógyítom. Kiderült. hogy csak este induljon a vérzés. de hiszem és tudom.. mert csúnyán. és másnapra tünetmentessé vált. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. Megöleltük egymást. számíthatok rá. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé. amikor elköszöntünk egymástól. Búcsúzóul úgy intett kezével. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. hogy feszesebbek legyenek a melleim. Ennek hatására döntött úgy. velem legalábbis gyakran megesett. Az út végén édesapám várt. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. Ma már örülök. egyszercsak 2 angyal jelent meg. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. Úgy is lett! Két hónapja programozom.. és programoztam. Észrevette a változást. Intett kezével. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul. Egy nap délutánján szintemre mentem. A nyugalom. 112 . hogy ô is elvégzi a tanfolyamot. hogy nem így történt. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak. menjek közelebb. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. a szeretet tökéletes kiteljesedése. Azt is mondta. Kézen fogtak. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. hogy nincs közöttünk.

A városi tv-nél dolgozgatok. Minden reggel megtervezem a napomat. hogy remekül érzem magam a bôrömben. s kiderült. mind a kérdéseimet. Decemberben kivették a mandulámat. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket. és az sem mellékes. Valóban himlôs volt. és rózsaszínûre festem az egész torkát. pedig valóban elgondolkoztató. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl. nagy pattanás kezdett nôni a fülében. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt. Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. hogy húzódjon vissza. Óvodás fiam bénáthásodott. hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. fényes.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. Az ébredéskontroll is mûködik. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. Programoztam. Most úgy iszom a jéghideg vizet.) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. és rendre sikerül is mindent elintézni. de néha beiktattam egy-egy meditálást. az nem árt. Ha köhög.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet. Egyszer azt álmodtam. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. hogy nem tudom lefotózni a piros. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken. mind a várható válaszokat. „külsô beavatkozás” nélkül kelek.) Programoztam. az agykontroll igen). valóban rájuk fért. Ma már teljesen egyedül. 113 . hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. s kértem. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. elmúlt a fejfájása. hogy szomjasak. Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. Egyszerû. Barátunknak visszatérô. Olyan is elôfordult. és másnapra a nyomát sem találta. majd beecsetelem. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. 10–15 percet. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem. tv-riportokat csináltam. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. hogy emlékezzek álmaimra. Másnap elmentem a fényképészhez. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám. repülô tárgyat. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. hörpintse föl. hasznos üzeneteket tartalmaznak. kb. és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor. alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. Mindenki csodálkozott. Amint megitta a vizet. Naponta általában 2-szer meditálok. hogy rendbe jöjjön. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. 13 órát aludtam. Ébredés után meglocsoltam ôket. elvittem az orvoshoz. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját.” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink.

Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. de annyira oda akarok érni 8. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem.Aznap estére már 130. nagyon helyesek voltak. ránézek a táblára. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. ne csodálkozzanak. mondom. Naponta 3-szor programoztam. ahogy megérkezek a Keletibe. Nem szaporítom a szót. hogy hol töltöm az éjszakát. Gyorsan letöröltem a képet. Szokatlan volt a környezet. ha már elment a vonat. hogy mit is akarok tôle kérdezni. hogy még van 10 percem az indulásig. minél elôbb haza akartam érni. az 20 perc alatt odaér. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna. A vonatot hamar megtalálom. hogy amikor legközelebb megállt. nem jön a metró. amióta megismerkedtem az agykontrollal. – Kelenföldön! – válaszolták. Egy szimpatikus. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . Elkezdtem hangosan nevetni. Ezek után kijöttem szintemrôl. Válaszaim alapján döbbentem rá. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. végignevettem velük az egész utat. jól utazom. hogy azt se néztem meg. semmi pánik! Behunytam a szemem. fiatal pártól kérdeztem meg. hogy ne viszkessenek. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. hol szállok le. és látom. Székesfehérváron derült ki.53! Kényelmesen megtaláltam. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi. és kétségbe vagyok esve. hogy is mondjam azt németül. Érzem. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. én is lepattantam. Annyira siettettem a vonatot. majd ráérek gondolkodni. fáradt voltam. Felnéztem a táblára. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. hogy már 1 éve nem is sírtam. Mondtam. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni. most már úgyis mindegy. Meleg volt. mondtam magamban. szükségem is van erre.40-re a Keletibe. lementem alfába. Mindössze 1 óra 10 percem volt. – Az itt nincs! – felelték. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. újságriportot készítettem egy német férfival. és remekül aludtam.40kor. Mondták. nem is gondolkoztam. 11-kor már a zuhany alatt álltam. Na. Én. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. már eleve félóra késéssel. kellemes emberek mellé ülök le. merre a metrólejárat. a Keletibôl indul az utolsó 20. mit tegyek. amikor megkérdeztem a kalauzt. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. és az elmetükre-technikával elképzeltem. Arra is ekkor jöttem rá. menjek velük a piros 7-essel. aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. 40-re odaértem a Keletibe. hogy ott állok a Déliben. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. és úgy éreztem. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. s besiettem a csarnokba. és hamar tûnjenek el a kiütések. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. és kigondoltam. és sokan leszálltak. Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. már fél 9. s elképzeltem.

hogy most nagyon leéghetek. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . lesz ami lesz. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze. Ekkor mentem el a tanfolyamra. mire képes az agykontroll! Mondd meg. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. hogy laborszintre vittem. Idegileg. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. mivel más reményem már nem maradt. Orvostól orvosig jártam. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. Költözéskor sajnos elveszett. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. energikusabb vagyok. A tanfolyam elvégzése elôtt kb. Kb. Mit mondjak. s lementem szintemre. akkor bármi sikerülhet. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. pedig a családomban senki sem volt cukros. Ezek közül következik néhány. megijedtem egy kicsit. Szolnok Már 3 éve. nap mint nap. hogy a kezem olyan sima. ami a szekrényben lapul.pontom. de mindenhol teljes csôd fogadott. a háromujjtechnikát alkalmazom. most mutasd meg. hogy nem éri már meg a tavaszt. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve. A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. koszorúját és fátyolát. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. hogy elmúljon. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. Már bele is nyugodtunk. Képzeletemben abban láttam a keresztet. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. Mindenhol kerestük. hogy nem lesz meg. számomra nehezen megjegyezhetô. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. gondoltam. De nem volt mit tennem. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal. Angliában élô. Úgy gondolta. Szinte mindent kipróbáltunk. jobb a közérzetem. Elkezdtem angolul tanulni. Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. csontsoványan. – Na. amilyen valamikor régen volt. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Engem ez húzott ki a kátyúból. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. Kb. Cukorbeteg lettem. nincsenek már migrénes fejfájásaim. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. Mielôtt elkezdem a tanulást. s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. de nem találtuk. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. Elképzeltem. s idônként bevizesedik a tüdeje. Némelyik. Kocsis Flóriánné. Tavaly. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat. 18 évi rossz házasság után elváltam.

Más alkalommal az jutott eszembe. majd átöblítettem az élet vízével. Csodálatos. Elképzeltem vággyal és hittel. az elméje. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. majd visszafordítva a helyére tettem. gyomor. az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. s újra hódol hobbijának: órákat javít. de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. s újrapörgettem gondolatban a képsort. egyre energikusabbnak képzeltem el. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. Gyorsan visszafeküdtem. mintha mi sem történt volna. ifj. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. totálkáros lett. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan. Egyik éjjel azt álmodtam. Kb. Bár leszázalékoltak. hogy ki is javítottam. és hetente egyszer biliárdozik. és nem is sorolom tovább. Felijedtem. folyt rólam a víz. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. felejthetetlen élmény volt. másfél év bénaság. hogy kicsöpögjön belôle a víz. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. tiszta nem lett. Minden nap. amit 20 mûtét követett (gerinc. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam. vese. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. de a fiúkon még egy karcolás sem esett. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. Ezt kb. s így minden rendben lesz. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. a lelke. s kirepültek az útról a szántásba. s megnyugtattam ôket. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. már kijár a lakásból. amíg az öblítôvíz szép. Defektet kaptak. amikor belépett a laboromba. Az autó teljesen összetört. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam. Nagy szeretettel gyógyítgattam. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Borzalom volt. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. életre szóló. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. s mindketten meghalnak. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. mint más. húgycsô. Ettôl megnyugodtam.) Két év állandó katéter. s közben mindig beszéltem is hozzá. másfél hónapig csináltam rendszeresen. fül. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. hogy kivettem a tüdejét. Addig ismételtem ezt a mûveletet. kifordítottam. 116 . Két éve. mert fel akartam nevelni a kislányomat. Komlós Ferencné. Ezt a mai napig is gyakorlom. szem. s a fiúk megmenekülnek.momban úgy. egészséges ember. Hitem szerint a csoda maga az ember. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. s ebbe állítom bele a bácsit. Ötször annyit dolgozom.

hogy tûrjek nyugalommal. Úgy éreztem. szondával. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. hogy az ápolónô beadja az injekciót. Üvöltöttem és fuldokoltam. hogy én sok mindent kibírok. Fôztem. Én tûrtem. Ma már tudom. Stierbach Imrének köszönhetem. de akkor már mûhasfal kell. Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. az több oldalt igényelne. Fogtam a kislányom kezét. Azt válaszolta. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. és ha mégsem sikerülne. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. hasi röntgen negatív. morfiumtól kábán. Továbbra is dolgoztam. igencsak akadozó nyelvvel. Annyi más fontos dolgom volt. Szánakozva néztek rám. Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. rossz volt a közérzetem. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. Ultrahang negatív. tudatában akarok lenni annak. Hittem. dr. A szám félrecsúszott. és folyamatosan kaptam a morfiumot. Szerda éjjel. Két nap telt el. azt hiszem mindenki lemondott rólam. reggeltôl estig. A falu csodálatos orvosának. jobb lesz. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. hogy az erôm kimeríthetetlen. és rettenetesen rosszul érzem magam. és hogy mit éreztem és láttam. azt pedig már úgysem fogom kibírni. Kislányomnak megengedték. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. 36 kiló szerencsétlenség voltam. Hamar magamhoz tértem. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. Újra megpróbálom a lehetetlent. akkor nem bódultan. de a beleim nem. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban. és mivel különösebb nem történt. Aki élt és mozgott. Újra több órás hasi mûtét. hanem méltósággal. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. tele csövekkel. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. Mondtam neki. én mégis úgy döntöttem. Iszonyatos fájdalmaim voltak. kiszakadnak a beleim. Jött a nôvérke. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. mi vár rám enélkül. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. de én bizony néha ellustultam. A mûtét után 2 hét telt el. Bár elmondta. nem hívtunk orvost. takarítottam. és nem engedtem. de iszonyú fájdalmaim vannak. és hozta a következô adag morfiumot. nem részletezem hogyan. Ekkorra már. Kint voltunk a telkünkön. Ma már tudom. a kislányom kivételével. rohant. kapáltam. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban. 117 . Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. hogy ismét meg kéne mûteni. a nyelvem kilógott. Kikerültem a rendes kórterembe. Keddi napot írtunk. és arról beszélgettek. A beszélgetést hallva. hogy nem igazán foglalkoztam magammal. Túl vagyunk rajta. hogy a másodiknál. szájamon a bélsár. Pesten. fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. Szóltam az orvosnak. hogy mi történik velem. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. hittem az operáció után. Futva vittek a mûtôbe.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. de hogy honnan tudom.

kínzó fájdalmaim ellenére. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. nagyon meg kell dolgoznom érte. Feltérképeztem a kárt. hogy még élsz. hogy kedden hazamegyek. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat. De azért nagyon kérem. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. hogy így van.” Beláttam. mint egy reggeli ôrjárat. megôrzöm. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van. Izgalom. hiszen ez azt jelenti. próbáltam mindent végiggondolni. – elkezdtem dolgozni. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. én már programoztam. hitetlenkedve. de még mindig nyitott. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. csak pozitív dolgokat mondjon. Ahogy tisztult az elmém. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre.. kötözés. Akartam a gyógyulást. Olyan volt ez. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét. mindig a Gábort képzelte maga elé.” Hittem. hogy valamit nekem is tennem kell magamért. hogy amikor már úgy érezte. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. Napi 3-szori tisztítás. de csodálattal nézték sétáimat a folyosón. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. hogyan bírta. amikor még mindig azt állítottam. 118 . Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. hogyan tudta megcsinálni. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. Vágytam. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl.Egyre tisztábbá vált a tudatom. amikor még mindenki aludt. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap. és mondtam. ne szomorodjon el. hogy csúsztunk egy napot. becsuktam a szemem. Az orvosok értetlenül. hogy nem fekhetek bábként. és az elméd csodákra képes. takarítók stb. és a kezembe nyomta. de sajnos csak holnap mehet haza. Tudom. s akkor meglátjátok majd. és tisztítani kell. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. Ma sem tudom. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. hogy érzed a fájdalmat. Amikor kissé elkeseredve kimentem. majd elmúlik. mert hinni akartam. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. hittem és bíztam abban. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. magamból kizárni. Míg élek. festôk. Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. Úgy éreztem. mûködni fog. hogy sikerül. Hajnalban. Élni akartam! Tudtam. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. olyannyira. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. összecsuklik.. Másnap. hogy ma van a nagy nap. holnap már jobb lesz. hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. hogy holnap hazajössz. Jó. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. hogy már drukkolnak is nekem. Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. sebtisztítás. Utólag elmesélte. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe.

akikkel azelôtt sohasem találkoztam.” Mit mondjak. Az egész kórterem talpon volt. Visszamentünk a kórterembe. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is.” Pillanatokon belül mélyen alszom. a kislányomnak. Megálltak az ágyam végénél. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja. akinek éppen olyan gépe volt eladó. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel.5 cm-re nôtt. Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt. Pöttyös u. aki segített. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. majd beszélgettünk. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. aki operált. összeteszem 3 ujjamat. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész.. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást. lüktetô fájdalom kísért. olyan emberek bizalmát élvezem. Ha éjjel fájdalomra ébredek. és így szólok: „Álmos vagyok.. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. Mónikának. Gábor szuggesztivitásának. s ehhez nem kellett más. és pár perc múlva már újra alszom. mindketten programoztunk. és segített. de csodálom Önt. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. de van egy kis baj. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. kivert a hideg veríték. bízzanak. azt sem. de a legfontosabb az volt. egészséges vagyok. amit erôs. Két éve végeztem el a tanfolyamot. hogy ezt a sikerélményt megírhattam. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. 8. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. Klimaxom erôs izzadással járt együtt. Egy szó mint száz. Anikó. Hozomra megkaptam a gépeket. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 119 . Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. kiderült. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. hogy hogyan. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. Soha ne hagyja abba azt. 1098 Budapest. azonnal relaxálok.igaza van. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl. amilyen nekem kellett. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. valamint minden agykontrollos társamnak. Kovács E. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. az agykontrollnak. Mit mondjak. hogy szükség volna az ágyamra. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. szinte már fanatikusan. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim.

s kipucolják a nyirokcsomókat). és megköszönöm szervezetem segítségét. Elhatároztuk. s mellette a testkontroll szerint étkezni. hogy lakást vásároljunk. Kb. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. Közben elmetükre-technikával és 120 . az iratokra és a pénzre fektettük. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. hogy jobban vagyok. mint valaha.. Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival.és boldogsághullám jár át. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. Nagy volt a rizikó. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk. Az nem is lett meg. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. hogy egyik kollégája válófélben van.. Kovács Józsefné. de olyan is volt. 6 órás mûtét. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. Julika Férjem 24 éves volt.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta. Amikor észrevette és visszament. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. fél éven keresztül programoztuk. hogy egészséges vagyok. Sôt. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. de segíteni nem tudtak. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk. még minden autót sikerült eladnunk. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek. Férjem ma már egészségesebb. Egyszer csak férjem bátyja szólt. amikor hererákot állapítottak meg nála. s megkérdeztük tanácsadóinkat. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be. tarkómon és gerincemen végigfutó. a betegsége után született meg 94-ben. amikor éppen piacképesek lettek. amikor a piac stagnált. Ez 1993-ban történt. hogy mindketten nekiállunk programozni. és alkalmaztuk a technikákat. azonnali fizetésre. hogy éppen akkor adtuk el. A legmeglepôbb. Mindketten alfába mentünk. Anyagilag rosszul álltunk. hogy lakást programozunk magunknak. méghozzá akkor. Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. majd egész testemre átterjedô meleg. s azt mondta. gyerekünk. s hogy fájdalmaim elmúltak. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. fôleg amikor elmondták. majd ô kifizeti a férjét. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. a 3. Mindenkinek azt üzenjük. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. A rendôrségen bejelentettük. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. Úgy döntöttünk. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket.

hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében. sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. A napot természetesen csak utólag.szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel. hogy mivel kevés készpénzünk volt. Elhatároztuk. mert annyira kicsi az esélyünk. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni. Az eredmény: 4x1. és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. Az se mellékes a történetben. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. a hónap vége után sorsolják ki. Kaptam kb. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. ám eredménytelenül. természetgyógyász.5 cm-es daganat vagy meszesedés. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról. Hisszük. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. Vicceltünk is velük. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. 1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban. Jártam fûtôl fáig (orvos. hogy drága bútort vegyünk. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. ha tudnak. vagy tán még azon is túli. ha szorgalmasan gyakorolunk. Mi azonban elhatároztuk.” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá. 70 Calcitonin injekciót. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap. Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. hogy vegyenek ennél olcsóbbat. hogy drágát veszünk. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. majd röntgenre. amit nem tudtak beazonosítani. 93 októberében naponta több alkalommal. Következett a CT-vizsgálat. (Önkormányzati.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. 121 . Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket. csontkovács. de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. hogy május 8-án. pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. hogy visszanyertük a bútor árát. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz.). „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. s hazaengedtek. Javulás semmi. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk. Ezek után döntöttem úgy. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni.. akupunktôr stb..

de mára már ezek is a múlté. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. hogy a szubjektív kommunikációval páromat. bárhonnan haza tudom hívni.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. s ezeknek jobbára eleget is tettem. hogy megismerhettem ezt a módszert. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. Én viszont tudom. hogy nagy fájdalmaim vannak. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. akiért olyan sokat aggódtam. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. Ugyancsak meglepôdött. gyümölcsevést. amikor elárultam neki. 1 évig jelentkeztek. hogy egyszerûen csak imádkoztam. s ilyenkor vizualizáltam. Mégis remek lett a testi kondícióm. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. egészségesen és örömmel éljem meg. élettel telítôdnek. képzeletemben úsztam. párommal együtt. Mindkettô rengeteget segített abban. szintemre mentem. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. s kértem Isten segítségét. „A gerince teljesen egészséges. mert most tudom csak igazán. amint a szülésznô is megjegyezte. Ahogy közeledett a szülés. itt vagyok! Hálás vagyok. Kulcsár Ferencné. s még az idôpontot is pontosan érzem. Teljesen jól érzem magam. hogy áldott állapotomat nyugodtan. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. s ilyenkor csak szintemen. tiszta levegô utáni vágyat. A felírt gyógyszereket tovább szedtem. hogy hívom és várom. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. hogy nem aludtam bele. még a párom is. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. Naponta hallgattam ôket. néha többször is. A lelet láttán azt mondták. Volt olyan. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. vagy komolyzenét hallgattam. Mosolyogva siet felém. mozgásigényt. s készítettem egy saját meditációt is. hogy mikorra fog hazaérni. de mellette naponta 3-szor. s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . Azonnal megérzi. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. már 1 éve se fejfájás. pedig ô egyáltalán nem hitt benne. ha valahová elment. 2 havonta járok ellenôrzésre. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. felkészülnek feladatukra. hogy hívtál. majd a 4. sôt akár 1 órára is úgy. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. de azt az orvosok nem javasolták. és örömmel mondja: – Tudom. se rosszullét. Azóta persze ez is sokat változott.

az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. hogy úgy történjen. érte dolgozó sejtek együttese. Mit mondjak. Ezt segítendô vizualizáltam. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman. élvezettel tapasztaltam meg. csak összetettem a 3 ujjamat. máris bekapcsolom a magnómat. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. a megszületés felé. Azt programoztam. gyengéden bánjanak velem. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket. érdemes volt megérzésemre hallgatni. Mondtam. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. milyen az. hogy így történik. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. hogy ha valami rendkívüli. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. Ezt követôen örökre töröltem a képet. Láttam lelki szemeimmel. Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. a szeretet hullámhosszán. hogy szeretettel. ha megengedi. s ezzel minden anyának segíthetünk. Hittem. és a kellemetlenség nem hat ránk. Amikor közölte a hírt. hanem barátságos. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. Kissé döbbenten rábólintott. szeretetben való születést.és biztonságérzés öntött el. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. illetve Bach H-moll miséje. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét. hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. elég meglepett képet vágott a bába. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. Azt is beprogramoztam.nekem és gyermekemnek. és máris újra egyensúlyban leszek. Emiatt féltem... és elképzelni sem tudtam. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet. ahogy az mindenki számára a legjobb. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. s pánik helyett máris nyugalom. Elmondtam neki. s úgy látszik. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. akik elbúcsúznak tôle. és szeretettel küldik tovább a fény. hogy rosszul fogom csinálni. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. segítve kislányom útját. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. és azonnal össze fog húzódni a méhem. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. S mivel 123 . ami nem kínok színtere. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. Kislányomnak is gondolati úton üzentem. a kitolási szakaszban. Ez a program is remekül bevált. hogy nekem nem „fájásaim”. magzatommal való örömünket. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. türelmesen. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást.

Átalakítottam a gondolataimat. Pedig úgy hittem. de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. A város másik részén. Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. fájdalommentesen. mert ad nekem valamit. nem éreztem. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker. aki már 7 éve halott. most már nem képzeletemben. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”. piros. mindannyiunk nagy-nagy örömére. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. már nem éreztem haragot a tettes iránt. mert máris jöttek az ajándékok. mit kívántam a tettesnek. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. ahogy a szép. Telt-múlt az idô. Ezen nem volt sok idôm töprengeni. hogy nehezemre esne. mert szabadkozva hozzá tette. hogy miért ne szerezhetném vissza. Igen. majd képzeletemben láttam. Leírhatatlan. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne.. a járdán botlott bele. ami az enyém. mondanom sem kell. Odamentem. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. Jó lett. hogy mit éreztem ekkor. hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni. akit keresek. valahogyan juttassa azt vissza hozzám. amilyen az enyém volt.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt. Az elsô egy kicsi. aki utunkon így vagy úgy segített. Nagyon furcsán nézhettem rá. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére. a fa mögül nem lépett elô senki. férjem. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre.. Köszönet mindenkinek. Nagyon dühös voltam. Ahányszor beszálltam az autóba. László 124 . dr. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. mindig eszembe jutott. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. az orvos és a többiek hangját. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. és gondolatban gyakran megkértem. ám alighogy megörültem neki. hogy ez így igaz. Noémi valóban gyengéden. A Carolyn Deal által tartott. a félelem nagy hátramozdító. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. ezüst papírba csomagolt. s gondolta jó lesz az még valamire. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. Megkérdeztem az orvost. Aztán arra gondoltam. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet... és nyomjon. és igen megzavarodtam. majd továbbképzôkön is részt vettem. pici szívecske volt. Ladjánszky Katalin. nem ô volt. bizony elsírtam magam. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. mit képzeljek el. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. de amikor odáig jutottunk. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. mert olyan érzésem támadt. hogy elvesztésén már túljutottam. szeretettel övezve jött erre a világra.

Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. Azóta is panaszmentes. Elég. amikor férjem reggel kijelentette. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. még most. Akadtak azonban olyan feladatok. ha leülök a kényelmes fotelba. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni.. Gondoltam magamban. Éva 1992-ben az egész család (fiam. S az is hasznos. nehezebb akkor se lesz. mert listám témák szerint csoportosít. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett.Mindig jó tanuló voltam. Kényelmesen ágyban maradok. ha sírnak. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot. mindig könnyen ment. F. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. maguktól hívnak a megüzent. lányom. hogy többet fog agykontrollozni. A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. Világéletemben nagy „listás” voltam. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt. szintemen gondolatban beszélek hozzájuk.-né 125 . s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget.. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. és meghallgattam alfában. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. 5-ször. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál. Csak magolva tudtam verset tanulni. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe. Általában nem is volt gondom a tanulással. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. s ezért szívbôl utáltam. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. Javaslom. és a mûtétnek nyoma sincs. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. L. számomra legjobb idôpontban. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját. mintha az ágyuk mellett állnék. amely több szempontból is ideális volt. L. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. sokak szerint kiemelkedôen jó. ha kipróbálom agykontrollal. Ilyen volt például a verstanulás. Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem.

s visszaestem. megismerkedtem egy hölggyel. Már-már ott tartok. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. illetve léleknek nincsenek korlátai.24 éves vagyok. s nem halogatom a megoldásukat). sôt még szipóztam is. Éreztem. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. aztán kimegyünk az épületbôl. tisztességes barátnôt magamnak. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. hogy egészséges. Ugyanakkor azt is tudom. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke. majd átölelem. se példaképem. Néha még éjszaka is programoztam. Néhány napig kicsit csalódott voltam. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat. 10 nap múlva azonban. s nem történt semmi. ha akkor többet gyakorolok. barátnôm még úgy se. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. hogy elérem céljaimat. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. Aztán abbahagytam. s nagyon megdöbbentett. gátlásos voltam. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. kinn esik a hó. Baráti társaságom sem volt. Nôi tanácsadóm. mindig fáradt. s örülünk egymásnak. Röviden. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. akivel jó együtt lenni. Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. 1991-ben. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. esett a hó. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. s elképzeltem. Kecskeméten. Lehet. lelki. Ezt néha már nehezen viseltem. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. lehangolt. átöleltük egymást és beszélgettünk. hogy az emberi elmének. hittel. most elôbbre lennék. Eljött február 4-e. ami nagyon megfogott. hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. vággyal. de ugyanakkor fûtött valahol. 126 . hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem. Akkor délután jöttem rá. kimentünk a közeli erdôbe sétálni. rendbe teszem ôket.. s néhány változást észre is vettem magamon. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. hogy a sikerért meg kell dolgozni. s máris beteljesül. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. Ekkor megtudtam. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. bóklásztam. L. Csavarogtam. ahogy hirtelen valósággá vált. Egy szóval. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. se célom. S akkor történt valami. anyagi. Kisgyerekkoromban. s ma már tudom. mert tudom. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. jól érzem magam a bôrömben! L. úgy ahogy elképzeltem. s hajtott a célom felé. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. Nem volt se jövôképem. számomra azonban roppant fontos volt. hogy elég a célomra gondolni. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. se idôbeosztásom. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány.

Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. mit csináltam rosszul. Elvégezte a gyerektanfolyamot. ami azért is hasznos volt. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben. ha nem tud mit kezdeni magával. Mohol Szaporodnak a sikereim. Nos. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. Eleinte ennek ellenére ingadozott. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek. aki a legszebben varr. Kitûnô bizonyítványt hozott. hogy a legjobb szobát kapjam. és 10-15 perc múlva tudja. 1 órát programoztam.és a pohárvíztechnika. A fôorvos operált. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. nincs rosszullétem. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. mert mozgáskorlátozott vagyok.és bélvérzést észlelt. probléma van a szívével. Az év végi koncerten nem izgult. Nem tudtak segíteni. majd gyógyította is. a szintjére megy. hogy beteg. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . a háromujj. Nem kizárólag az én sikereim. kész a mûtét. és imádkoztam érte. a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el. pontosan 2 hónapra rá. és így rájöttem. csúnyán beverte a térdét. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. Legfôbb betegségeként gyomor. Természetesen azonnal gyógyítottam. akit mûtöttek.és álomkontroll. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. Pár napja leesett a cseresznyefáról. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés. még vérzett is. gyomor. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. Lukics Károly. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. Reggel én voltam az elsô. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg. s így azt nem is gyógyította. mert minden általam tudott bajára rájött. A kft. Vasárnap este kb. ami remek. Este azt programoztam. Ezt tévedésként könyveltük el. a legszebben varró orvos mûtsön. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. Kérdésemre azt felelte.Teréz Anya. és mire 100-tól 1-hez érek. a fiamé is. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. szokatlanul megtörtnek látszott. Jóváhagyóan biztatattam. akire nagyon büszke vagyok. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. de mikor elértem a programozott dátumhoz. és még soha olyan szépen nem hegedült. csodálatos eredmények jelentkeztek. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet.

mert nélkülem ment el valahova. hogy a szívembôl szép. mit akar programozni. Már a 3-as számnál tartottam. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt. nyílt az ajtó. az eszköz már a birtokába került. Így elbeszélgetek velük a problémámról. Elmondom.. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. Mire a Dunához értünk. Nos. Major István 128 . Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. hogy az utasok mind búskomorak. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez. azt mondta: –Na. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. egy kicsit még a Nap is kisütött. Tehát mindegy. hogy 1. Nincs számomra lehetetlen. hogy mit olvas el. Pénteken kiszedték a varratokat. esetleg azt is. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. s az egészségem is napról napra javul. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom.. kb. lehangoltak. mindenki legnagyobb csodálkozására. és láttam. mit keresek itthon”. amit szeretnék velük úgy megoldatni. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. ha nem. és nem mondtam nekik semmit. mert gôzöm sem volt róla. járkáltam. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. mondta meglepett arccal. mint egy cipôs dobozt.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. majd szép betûkkel ráírom. Mégis. „nem is akartam hazajönni. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. Az emberekbôl állandóan energia árad. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz. és elképzelem. biliárdgolyó nagyságú. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök. hogy csak letettem eléjük a gondot. Magyari Istvánné. hogy dolgozik. Aztán már teljesen mindegy. elképzelem. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal. hogy „szeretlek”. és ragyogóan éreztem magam. amikor még javában éreztem. Tatabánya Egy borús. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. bár olyan is elôfordult már. hogy én mit szeretnék. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához. Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. amikor magamban kimondtam. szakácskönyvet vagy regényt.valamilyen külföldi elôadására. mit gondolok a dologról. és belépett. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. S ha hiszed. mintha megtanulna olvasni. színes gömbök jönnek ki.” Végül itthon ragadt. Szinte teljesen átalakult az életem. februári napon utaztam a villamoson. krimit. „Nem is tudom.

Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. Mondtam. hogy ezek a hallócsontok. fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. hogy mi mindenhez értek. csak amikor már egész közel értek. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt. hadd próbáljam én meggyógyítani. a telefonszámom. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. nagyon átfázott. A programozás 129 . napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. s amikor a jobb fülét nézegettem. A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni. A laboratóriumomban megvizsgáltam. Aztán hozzátettem még azt is. Néhány napja vettem észre. az üllô és a kengyel. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. hogy már több. Este szintemre mentem. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. a 4. menjek el egy meghallgatásra. hogy ismét jól látok. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. mert munkatársat keresnek. de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. Úgy döntöttem. A következô alkalommal azt képzeltem el. gondoltam. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot. Laboratóriumomba mentem. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. Szépen helyükre rakosgattam ôket. várjunk egy kicsit. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá. Megkért. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. kb. karácsony elôtti napon. Magamban nem is csodálkoztam ezen. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. s ott egy durva. s mondta. Bal szemem látása 70%-ra csökkent.” Tudtam. Azonnal fölvettek. s elképzeltem. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. meggyógyítom. mintha egy hangos bemondóba mondanám. hogy mi a nevem. majd amikor kimászik a bôr alól.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. vagy hirdetésben sorolnám föl. s felsoroltam. Andrea Munkanélküli lettem. bár délután olyan érzése támadt. Odáig jutottam már. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. vegyek rá krémet a gyógyszertárban. s ezért jogom van olyan munkahelyre. hetente 2-szer. A 2. milyen munkakörökben dolgoztam eddig.” Ezután gondolatban elmondtam. Úgy képzeltem el ezt az egészet. Még a barátaimat is megemlítettem. ahol ezt megtehetem. amikor a buszra vártam. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. akiken keresztül rám találnak. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. Egy rendkívül hideg. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M.

Már a tanfolyam 2. értesítettek. és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt. Olyan sok az energiám. így saját kertem terméseit fogyasztottam. addigra a vérzés teljesen elállt. Jóindulatúak szerint aranyos. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán. hogy nagyszerû munkahelyem van. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. okt. Én azonban elôbb szintemre mentem. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. Azóta semmi baj sincs vele.. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban.) Ma már több zöldséget. mennyire boldog voltam. mert kórházba kell vinni a testvéremet. További programozásom eredménye. 1996. a szokáskontroll szerint beprogramoztam. majd végül puhának. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot. Mivel nem voltam odahaza. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat.) 130 . s bár húst is eszem. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. 5 perc múlva értem haza. bársonyosnak láttam. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. csak össze kell érintenem 3 ujjamat. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam. Most szerencsére más a helyzet. gömbölyded dundi voltam. illetve vagyok. hogy siessek. 18-tól dec.. és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement. és kimondottan egyszerû. s múljon el a fájdalma. 3-szor mélyet sóhajtok. s fájdalma még másnap reggel sem volt. hogy néztem ki régebben.. Marika Köszönöm. s a távolból üzentem bátyám testének. fürdettem stb. Hátra van még 10 kg. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. amihez én. Markósné Jánk Erzsébet. (Ha ideges voltam. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának. salátát fogyasztok. Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. beáztattam. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. s azóta rengeteg sikerem volt. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. de nélküle is megvagyok. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell. hogy ha napközben éhes vagyok. Örülnék. hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem. állandóan ettem. olcsó ételeket fôztem. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével.. hogy csillapítsa a vérzést. napján este. mint a lábam elején lévô bôr.. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. és elmúlik az éhségérzetem. Kb. ugyanolyan puha. Legnagyobb talán a fogyásom. Semmilyen kezelés sem használt. sôt több is. s ez gyakran elôfordult. az bizony hamar visszajött.

és elértem a célomat. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 . Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik. leteszem az állami nyelvvizsgát. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. felszálltam és indultunk. ráadásul sokáig a busz sem jött. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ.Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. Késôn indultam el. Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. Még arra a kérdésemre is választ kaptam. Köszönet érte. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. ám eddig kevés sikerrel.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. Tavaly szeptemberben úgy határoztam. Már elég régóta tanulom az angolt. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. ami nagyon nehezen és lassan is ment. Megtaláltam a megfelelô módszert. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. amikor én felszálltam. Végig magabiztos és nyugodt voltam. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. Intuícióm is biztosabb. Végre mégis megérkezett. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. mint eddig összesen. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. Egész úton azt programoztam. Határozottabb is vagyok. Marcsi. IV. ha szakad. Vidám. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. annak szóbeli részére. annál többet kapsz vissza. Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. hogy egyre könnyebben.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. Ilyenkor azt vizualizáltam. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. Nem tudnak felidegesíteni. hogy ha törik. Mint minden végzôs diáknak. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). Azóta életem új szakasza kezdôdött el. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. A vizsga ezek után már nem okozott gondot. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. akivel beszélgetnem kell. Már 1-2 nap után éreztem. egyre nagyobb kedvvel tanulok. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. kiegyensúlyozott. hogy csak akkor induljon ki a vonat. A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. nyugodtabb lettem. Annak a 3 embernek is megbocsátottam. hogy férfi vagy nô lesz-e. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). (Volt rá okom. A történet azonban itt még nem ér véget. boldog. A tanfolyam óta jól alszom. Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. hogy az agykontroll elindított ezen az úton. Nem fojtok magamba semmit. Sokkal kiegyensúlyozottabb.

hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. mert így nem kellene órákat várnom rá. a lépembe és a májamba. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. Mindezek együttesen tették lehetôvé. akinél vizsgáznom kellett. Naponta 3-szor mentem szintemre. amíg az utánam következô 15 ember végez. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. és már ki is jelöltem az újabb célokat. a megértés és a harmónia jegyében. meg kellett volna várnom. új lehetôséget kaptam. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. a szeretet. hogy mit szólnék. hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. amin aztán járni akarunk. komoly betegségemre derült fény. Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. Mielôtt kiléptem a terembôl. és a vágy.idézni. Miután megtudtam diagnózisomat. Gyógyulásommal egy új életet. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. Képzeletbeli pihenôhelyemen. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. valamint a képzeletbeli képernyôt. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot. 1993 márciusában. hogy kimentem a terembôl. nevezetesen dr. vagyis vérrákra. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. 15-30 percre. hogy az úr. és eljuttattam testem minden pontjára. Legfôképpen a csontvelômbe. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. megálltam a vízparton. már tudtam is az eredményt. ahhoz. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. Gyôr Életem derekán. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. Leukémiára. Ekkor hatalmas meglepetés ért. Matusek Csaba. Az ott elsajátított technikákkal elértem. Néhány perccel azután. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája.és a háromujjtechnikát. Az egész egy kellemes beszélgetés volt. ha azonnal közölnék az eredményt. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. hogy valószínûleg sikerült –. Mivel én voltam az elsô. hogy újra egészséges legyek. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. Még az sem tudott nyugtalanítani. Masszi Tamásnak. hogy a helyes irányba haladjak tovább. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. hogy 94. Ekkor éreztem igazán. megkérdezték tôlem. Ez a gesztus nagyon jól esett. 2 karomat a nap felé kitárva. annyira erôssé vált bennem. Leírom programozásom pontos menetét. angol volt. hogy fel sem merült annak a gondolata. akinek ezúton is köszönetet mondok. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. 132 .

hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen. egy piros és egy sárga területre. magával hozva az új élet lehetôségét. hogy csontjaimban megtapadjon. imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. Örömmel jelentettem be. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. újra harmóniát. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. és bevezettek. ahol befutnak a véráramba. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel. lekicsinyítettem magam. elhelyezték a több. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. ragyogó fény áradt ki a laborból. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. a steril boxon kívül. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. mint 1 l csontvelôt. 2 tanácsadóm elém jött. Ebben megmártózva elképzeltem. leültem a székbe. és az egészséges.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. És elérkezett a nagy nap. befogadták a kívülrôl jövô. 133 . arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. a szeretet parancsának engedelmeskedve. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. a vörös részen a vörösvértestek. életerôvel teli vér szétárad testemben. ahol laboratóriumom található. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. Egynél kitárult az ajtó. és elkezdje az egészséges vérképzést. Itt történik a vérképzés. s a terem valóságos örömmámorban úszott. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. buja. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. s kértem. kupolás terem. a kóros sejtek elpusztítása. Megértettem velük. A barlang 3 részre oszlik. Egy fehér. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. A fehér részen a fehérvérsejtek. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. immunrendszeremmel együtt. trópusi növényzettel. A termelés automatizált. az átültetés napja. egyensúlyt teremtve. életmentô anyagot. Szintemre mentem. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. ahol szervezetem illetékes képviselôi. a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. Laborom teljesen átlátszó falú. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel.Szinte ténylegesen éreztem. fogadják azt nagy szeretettel. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található. amely a nyaki eremen keresztül kb. meggyógyulok. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig.

Nem kételkedve a „látottakban”. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. Korán érkeztem. Másnap visszahallottam. vékony testalkatú. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. szerényen öltözött leány. csak nem hordja. Volt egy idôszak. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. szintemre mentem. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. Az a számtalan szeretetsugár. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. A sikerek felvillanyoznak. Néha életjelet adtam magamról. Amint kiléptem a telefonfülkébôl. Tanulok belôlük. A sikerben egész idô alatt biztos voltam. Programoztam. Mondanom sem kell. A név és a hang alapján kértem a választ.Ezekben a percekben és órákban. ezért elintéztem egy telefont. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. akkor jutott eszembe. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. sok agykontrollos társam segített távolról. Jobb híján a találkozás napján. a 230. hitet és önbizalmat adott ahhoz. középmagas. csak ha komoly szükségem volt rá. Ô szemüveges. Úgy vettem észre. szeptember 29-én. a vörösvértestek. hogy arról nem volt szó. azonnal megláttam azt. de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan. Másnapra beszéltük meg a találkozót. hogy az orvos áradozva beszélt arról. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. 134 . a sejtszám lassanlassan.. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. 94. Elôtte elképzeltem alfában. Ma már naponta legalább 2-szer. programoztak gyógyulásomért. hogy a székben alfába mentem. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. hogy megnyúztak. Döbbenten nézett rám. de inkább 3-szor megyek szintemre. a korábban leírt módon.. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek. szemüveges. Az átültetés után kb. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. Ha mégis elôfordul. Amikor végeztünk. Amikor letette a telefont. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben. Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. mirôl is fogjuk egymást felismerni. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. Nem relaxáltam. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket. Fogorvoshoz mentem. hogy figyelnek. Én még olyanra is vetemedtem. hatalmas erôt. Odaléptem hozzá. Akarom a változást. magánvéleményét. akivel találkám volt. Szerencsére hamar észhez tértem. elájultam-e vagy sem. És ez így van. hogy miként sikerült felismernem. Éreztem ugyanis. amely most. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. hamar túlteszem magam a gondokon. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. elmondtam. sokan voltak a jelzett helyen. hogy milyen lesz a kezelés. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. amikor kezdtem ellustulni.

Valóban életre szóló. Rendkívül felszabadult voltam. Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot. Megtanultam pozitívan látni. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. Kb. Meixner Tünde. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. Megváltozott az életem. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. felültem a biciklire. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. szívem. amikor kimentem a laborból. ezrek tolongtak elôtte. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. Ôszinte örömmel megköszöntem. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. s máris több sikerrôl számolhatok be. Napokig röpdöstem örömömben. Száraz ruhával letöröltem. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva. 135 . a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. sivárabb lenne az életem. még csak piros sem lett. Állandóan szomorú volt. és nyertünk némi pénzt a lottón. tiszta a koszorúerem. Volt már motoros felvezetônk is. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. Ott már várt ránk a felállított tribün. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. A program végére már. hogy útnak induljunk. életének semmi értelmét nem látta. Beírtam nagy betûkkel. csodálatos élményt adott az a 4 nap. sok száz biciklista várt. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. Peti. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). és csöppet sem fájt. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. Megváltoztatta az életemet. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. egy adósom beállított a tartozásával. Férjem. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. boldogan hajtottam két falu között. hogy eljöttek. és elfogadni dolgokat. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba.Egy biztos. Mátrai Klári. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. Meg akart halni.

Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd. és siettünk a kórházba. nem tudtuk meglátogatni. hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. hogy mindketten kómában vannak. ha a cigarettára gondolok. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. hogy melyek azok a technikák. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését. Nemrégiben történt. olyan érzésem támad. hogy nem kívánom a cigarettát. Mivel késô éjszaka volt. Kérte. mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. Útközben részletesen megbeszéltük. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. elhatároztuk. még esetleges 136 . mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. egyikük sem tért magához a kómából. és megszámolom a 6 db ezrest. Kolléganômmel megbeszéltük. Prognózisa lehangoló volt. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni. Másnap délután autóba ültünk. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre. Azonnal autóba ültem. és nem lesznek elvonási tüneteim.. hogy felveszem az asztalról. friss oxigénnel. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk.. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek. ahogy azt elôre megterveztük. segítsek. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában. és a tanult módon laborszintemre mentem. és nem foglalkoztunk azzal. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. Ezután hazasiettem. hogy baráti társaságban voltam. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. Nagyon elszántak voltunk. hogy nála agyödéma is kialakult. Ma már. Mindent úgy csináltunk. és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. Az ügyeletes orvos elmondta. s átsiettem hozzá. és a férj állapotát súlyosbítja. nem zavar. megkerestük az intenzív osztály orvosát. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Azt is elképzeltem. Ezek után minden alkalommal elmondtam. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. mert nekem óriási dolog. Menyhártné Wéber Mária. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. lélegeztetô gépen. amit megspóroltam. Elképzeltem. ha dohányoznak mellettem. Érezd. s hatalmas volt az öröm. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. Véred megtelt friss energiával.Mindenki éljenzett. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá. Miután látogatási idônk lejárt. Elmondta. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat.

amit mond. Megdöbbentünk. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek. A cukorháztartása is felborult. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta. 3 munkatársával aludt egy szobában. Eszméletre tért. mert arcán már a meghatottság. hogy ha felismeri a feleségét. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. és folytassuk. rajtuk már nem lehetett segíteni. egymásba kapaszkodva táncoltunk. Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. Egyedül ô menekült meg. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította. az örömtôl sírva. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes. s az nem is maradt el. jelezze a szemével. Újra intenzív programozásba kezdtünk. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni. így a feladatot végrehajtottam. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. hogy amennyiben érti. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. s közben mindketten azt észleltük. Rájöttem. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. így lélegeztetô gép kellett. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. munkatársa a kórházban vesztette életét. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. odajött velünk a betegágyhoz. Egy emberi agyat mutatott. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. hogy segíteni tudjunk. akkor a rendszer beindul. A történtek megrázóak voltak. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. azt is jelezze. Megtapasztaltuk. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. és helyeselte próbálkozásunkat. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. meg kell ragadni minden más lehetôséget. Ketten reggelre meghaltak. szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. és nyugodtan elaludtam. Budapest 137 . hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. és csak annyit mondott. hogy maradjunk. Az eredmény nem maradt el. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. azt jelzi. amit csináltunk. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. és mozgásba hozom. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni. vidéken. Elmondta azonban. A 3. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. hogy az orvos hallott az agykontrollról. Megengedte.

M. Késôbb meguntam a szállítást. elég hát. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. ezért az orvos császármetszést határozott el. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. Mindenkinek megbocsátok. Egy éve már. Nincs a szívemben harag. mint ahogy elmesélte. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. és beszéltem a babával. hogy minden138 . Lányának elfolyt a magzatvize. mert a 4 terhességem igen megviselte. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. Arra vágytam. rugalmasak. Azt javaslom. egészségesek már a szívemet behálózó erek. Kb. az elmetükretechnika és a laboratórium. vagy fenntartja a betegséget. aminek eredménye teljesen ép. a laboratóriumában gyógyított. a harag ugyanis megbetegít. hogy szép pirosak. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. az elmetükre-technikával. helyére tették a gerincet. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. Ekkor úgy gondoltam. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. lerakódott meszet. mindenki a saját. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. 1 hónapon keresztül programoztam így. és olyan oldószerre tértem át. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. Lányom. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. de olyan hatékony volt a segítsége. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. és nincs változás. hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. de a baba még mindig nem fordult meg. s amikor ezzel végeztek.1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. hogy erôsen elferdült az alsó rész. A röntgen is kimutatta. amely mésszel találkozva megsemmisül. segítôkész legyek. F. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. de belenyugodtam a helyzetbe. Lányom tôlem 100 km-re lakik. Rajtam segített. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. hogy jobb emberré váljak. hogy türelmes. M. Gyorsan szintemre mentem. hogy ilyen a szívem. hogy ne legyen szívemben harag. Elmondtam neki. bélbe. Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. Békét és szeretetet sugárzok magamból. K. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. és ôk is szeretettel fordulnak felém. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. A gyûlölet. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. hogy átalakítsam az életemet.

20-30 percig tartott a rosszullét. Képzelheted. Tüdôgyógyászati. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. elménk hatalmas erejében. dr. Az orvos azóta sem érti a dolgot. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. ahol a kezelôasztalomra fektettem. M. 12 ezer Ft-os. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. és természetes úton születne meg. Eleinte ritkán fordult ez elô. akit gyógyítani kezdtem.kinek az lenne a legjobb. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. Kb. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. hogy férjem egyszer sem fulladt. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. általában hetente 2-szer. ha megfordulna. sôt még panaszai okát sem ismerem. és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. M. én pedig sajnáltam. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm. de 139 . s kértem ôket. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. annak ellenére. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. mûködjenek tökéletesen. hogy leérettségiztem. Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. Amikor elárultam neki. 1996. hálásan megköszönte. Hálózatépítéssel foglalkozom. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. Az örömtôl sírt. 2 héten át naponta programoztam. 3-szor jelentkezett. nem is törôdtünk vele. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. lettem a JÁSZTEL Rt. hogy megfordul és gyorsan megszületik. Álmából ébresztette föl. ôrült nagy sikereket értem el. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz. 3 éve már. hogy éjjelente fullad. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult.) Végigjártam az egész tüdejét. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. pályázatán. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. El is képzeltem. Ô szenvedett. M. Kb. 1300 pályázó közül 2. és rendkívül elkeserített. naponta kell nyírni. József Férjem kb. hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. s mióta így programozok. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása. igen kellemetlen volt. 1974ben születtem. Férjem az elsôk között volt. egyik sem mutatott kórosat. hogy rossz tanuló vagyok. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. fül-orrgégészeti. A fulladás azonban továbbra is fennállt. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. hogy higgyen gondolataink. Minden este levittem a laboratóriumomba. Külön siker a sikerben.

Végül is az érettségim nem a legjobb. ifj. Egyre nagyobb lett az önbizalmam. Ötöst kaptam a dolgozatomra. majd újult erôvel kezdek neki. de Vili olyan kitartóan nógatott. hogy aki a lelki világban helyt áll. A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott. s közben vizualizáltam is azokat. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz. memóriafogas. lazítok. villamoson. pár percig programoztam... az a fizikai világban is boldogul. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. majd összetettem 3 ujjamat. Ha egy célomat elérem. hogy mûködik a dolog. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. hogy úgy magyarázzák a tananyagot.). Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében. Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig. Buszon. és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. ez a téma nem érdekel.. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak. hogy ebben az életben érettségim lesz. Új oldaláról látom a világot. hogy az mindenkinek jó legyen. ahogy a legjobban megértem. mert jött január 3a. fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz. Másnap jött a vizsga. egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. de legfôképp a háromujjtechnikát. hogy végül beadtam a derekamat. vége. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek. mert tapasztaltam. de nem buktam ki. Molnár József. sôt megerôsítésként bétában is. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. hogy egyre boldogabb legyek. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. ébrenlétkontroll. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. aki azt állítja. ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. Úgy gondolom. Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba. az írásbeli teszt napja. és igyekszem azokat részletesen megtervezni. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. úgysem ezt fogom húzni. megbukok.” – futott át az agyamon. nincs értelme újra átnézni a tételeket. Másnap következett a szóbeli vizsga. „Kész. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz. végül a lényeget aláhúztam. vagy éppen nem sikerült. akkor ezt óriási sikernek vehetjük. majd 140 . Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. Kisebb sikereimbôl – pl. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet.. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. hogy nem olvasom. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. Különben is. s minden úgy történjen. azonnal jelentkeztem felelésre. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. Gondoltam. intenzív tagozatú gimnáziumba. de ha azt nézzük. Az elsô tétel gyönyörûen ment. Egyszerre több technikát alkalmazok. s a szeretet hatalma óriási. lesz ami lesz. Kevés idô állt rendelkezésemre. Így aztán úgy döntöttem.

Férjem és családom is programozott. dr. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. Például azt. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. mindenki azzal biztatott. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. Fémeket tettek a karomba. Mindent tudtam. hogy miként jöttem ki a terembôl. íme bizonyságul a következô eset. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. én csodálkoztam a legjobban. hogy boldogan. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. 141 . Az utóbbit választottam. hogy egyáltalán nem fájt. és milyen boldog érzés száraz. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. de beszéljek most már végre a 2. be kellett menni az ügyeletre. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt. hogy minden szépen és jól sikerül. hogy milyen jótékony hatású lehet. s akkor az nagyon fog fájni. s ôt azóta is naponta gyógyítom. modern teniszcsarnokot. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni. hogy nagyon fog fájni. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom. Csuda jól ment. annyi azonban biztos. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. Így is lett. és átmentem játszani. Az elsô injekciót éreztem.azt mondták. vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. tételemrôl is. Mikor befejeztem. Megijedtem. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. visszamentem a laborba. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. Közben eszembe jutott.) Nosza. mint a „nagyok”. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. Megköszönték a feleletet. Nekem régóta a terveim között szerepel. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. hogy jó. vasak álltak ki belôle. Én a legkisebb lányom miatt mentem. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam. s elképzeltem. Ez esetben viszont a mûtét után. hogy a WC-be illik pisilni. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. Arra már nem emlékszem. Mindennap elképzeltem alfában. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. jó. ha alfában gyakorolunk egy sportot. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. hogy megtanulok teniszezni. Szombat délután volt. Az operáció alatt férjem otthon. úgy teniszeztem. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. Remek volt. kis pihenést követôen. rögtön haza is mehetek. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. hogy gyorsítsam a gyógyulást.

érettebbnek érzem magam. amíg el nem hangzott az említett mondat. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség. Megfogadtam magamnak. hogy nem is pisilt be Evelin. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. fontos tárgyalást követôen. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet. ez volt az elsô mondata: . Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. s magamnak is. A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. hogy szolgálja életemet. Amikor kislányom felébredt. hogy megfogadtam azt. Hajnalban kellett kelnem. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. pulzus: 60-65/min. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. és kimásztam az egyik törött ablakon. Egy szó mint száz. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm.Anya. 20 km-re lakom. Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást. hogyan mentette meg életemet az agykontroll. de a Trabi. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. úgy gondoltam. hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. hosszú. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet. így az öv fölösleges. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. Karamboloztam. Hálás vagyok azért a mondatért. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. mert – tévesen – úgy gondoltam. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. Ma már megfontoltabbnak. Molnár Tibor Orvos vagyok. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. benne én. triglicerid: norm. de az igazsághoz hozzátartozik. Zalaegerszeg Leírom. Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. Így is tettem.leültem és elküldtem az üzenetet. Ma már nem eszem húst. Ott is elôzékeny voltam. ripityára törve landolt az aszfalton. Monostori László 142 . A várostól kb.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. Jó gondját viselem testemnek. ma nem írhatnám ezt a levelet. Így vezetgettem éveken át. dr. A kocsi fejtetôre érkezve. kicsúszott az útról és felborult. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy. hogy vigyázok testemre. és egyéb rossz szokásomat is. még az egészen rövid utakon is. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat. Molnár Teodóra. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. Hatalmas karambol volt. a pulzusom 80 feletti. amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. Magamat hibáztatom a balesetért.

Munkámnak. Laboromban megmûtöttem.. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot. rengeteg sikerem volt és van. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. Segítségül hívtam az agykontrollt. Remek.. Azóta már középiskolás lettem. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. mindenféle ellenállás nélkül. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását.Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. Apukám kinevetett. könnyen meg is szokja. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. hanem külföldön is jártak. És 1995. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. december 4-én megtörtént a „csoda”. alfában és bétában egyaránt.. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki. és állandóan tisztítottam. fényesítettem a szemét. de ezt is könnyen megszokja. Móra Klára. Végül 3 és fél éves korában kiderült. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét.). agykontrollos különtanárhoz is jártam. sokan közülük több évet is. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. mekkora örömet éreztem. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra. gyógyulni fog a szeme. Közben erôsebb szemüveget kapott. mert a fényképein feltûnt. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. kitartásomnak meglett az eredménye. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. Felvettek álmaim középiskolájába. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. Egy hétig hordta a szemüveget. hogy ezt most viselni kell. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. Majd újra üzentem neki. és továbbra is takargattuk a szemét. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták.. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem. hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. Elképzeltem. és amilyen ügyes kislány. hogy most szükséges a takarás. 143 . Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. hogy kancsal. s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra. és megjelent az Esetlegben is. 600 Ft-os füzetet. megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. melyeket képzeletemben. s büszkén mondhatom. Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. melyet 1996 tavaszára tûztek ki. Keményen dolgoztam célomért. Elmondta. ahogy utazom az egyetemre a villamossal. olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott. az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban. Beadtam a Betegközpontba is. Rendszeresen elképzeltem alfában.

a 2. egyre tökéletesítve. a tanár elégedett tekintetét. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. jelentkeztem. Szociálpolitikából. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. és ma már én vagyok a kedvence. délután tanulok. Magyar-történelem szakos tanár vagyok. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. A tanítványaim elôtt is. amit a vizsgák után éreztem. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra. s az indexemet a jeles eredménnyel. etikából. s fizetésemet megduplázták. Olyan némettanárnôt kaptam. Felvételiztem. Azóta is szeret. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele. csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. M. hogy mûködnek azok a módszerek.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. de úgy éreztem. Most. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség. (Ahol lehetett.Itt aztán akadt egy kis probléma. Hiába dolgoztam. Alig telt el 1 hét. mentálhigiénébôl. Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát. Hajdanán bizony sem jó tanuló. félév végén. akinek. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. – Makkegészséges vagyok már. S. hát mit mondjak. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. hogy kapcsolatunk megjavul. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. gyerekagykontroll-oktató. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. Csodálatos megtapasztalni. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. nem voltam a kedvence. felvettek. de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz. 144 . a termet. egyszerûen észre sem vett. – Munkahelyemen elôléptettek. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. ezért most „fölfegyverkeztem”. és jól látható helyre.

Már minden cipô felhúzása gondot okozott. forró vízzel leforráztam a kezem. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom. mert egyre jobban fájt. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. Nagyné. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. a bütyök mérete is sokkal kisebb. Most azonban egy újabb. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet. N. az haladéktalanul megjelenik az életemben. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. A siker garantáltan igaz. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. fájó. ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett.2 mmol/l-rôl 7. amely egyik végén még ôsz. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. A tanfolyam utolsó napján. Naponta megismételtem ezt a programozást. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. de kiderült. Tudta. 145 . mint száz: a harmincas éveiben járó. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot. május 31-én. s ma. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. hogy szó sincs tréfáról. s alatta óriási.8 mmol/l-re szállítottam le. Elôször viccnek hittem. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam. 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával.– Feleségemmel csodálatos. melyik kezemmel történt a baleset. hogy éppen akkor én gyógyítottam. Egy szó. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni. Édesanyám vércukrát 17. hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. az elmetükre-technika segítségével. megszûnt a fájdalma. s gyönyörû kislányunk született. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. a bal lábam ugyanakkora. ezért a bal lábam nagyujja kb. nem lett vörös. Igen. Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. míg a másik. – Amire csak szükségem van. Nem sokkal utána lobogó. lüktetô bütyök nôtt. bôr felôli végén már fekete. boldog házasságban élünk. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni. mint a jobb.

tükre a mának. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. hogy mi lesz itt 5 év múlva. de aztán kiderült. de arra azért nem gondoltam. akkor ôk is elvégzik. és várom az álmok különleges. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára.) Tükre az újnak. Kérlek. mert az maga a csoda. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. hogy ismét elôttem áll az egész nap. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. Régebbi ismerôseim azt mondják. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl. ahogy megváltoztam. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. és hatalmas méretet öltött. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. Milyen jól érzem magam magamban. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. Aztán örülök este is. mi a titka annak. olyan változásról van szó. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. Nagyon-nagyon vágytam már arra. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. Ibolya Kb. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. hogy elmondjam. A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. izgalmas világát. az életkedvet megszüntetô. Örülök a reggelnek. Gyakran megkérdezik tôlem. Akkor 23 éves voltam. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás. Értelme ép maradt. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. A daganat a kisagynál helyezkedett el. és tehetem a dolgomat. hogy ha mindezt az agykontroll okozza. annak. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. Azt szoktam válaszolni. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. keserves betegségbôl. derû és energia sugárzik belôlem. hogy milyen sikeres napom volt. N. Nôvérem ugyan nem agykontrollos. (Intuícióm azt súgja. hogy ilyen harmónia. mire igazán stabilnak éreztem magamat.

rádöbbentem gondom valódi okára. és kértem Istent. Az elsô meglepetés akkor ért. hogy hajam már dús és erôs szálú. Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. hogy hajnalban vette észre. ahonnan egyaránt 147 . a kiújulás esélye minimális. s láss csodát. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak. s gondolatban mályvateát ittam. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére..” N. egy alaposabbat csináltatni. láthatatlan oszlopon álló.” A célomat elértem. és lehet. hogy érdemesebb egy másikat. hogy talán nem is olyan rosszindulatú. már jól járok. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek. Ennél egy „kicsit” több történt. és azt mondták. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult.. amit ügynöki munkám okoz. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. s az esetet átvette egy másik idegsebész. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. hogy ha csak egy mód van rá. s magamban arra gondoltam. Elkezdtem vitaminokat szedni. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. mert ennek a daganatnak több fajtája van. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. tegyen csodát. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. abba biztosan belekopaszodom. drukkoljunk.. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. aki önállóan is tud levegôt venni. kijelentette. Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. N. Késôbb. már agykontrollosként. hogy visszanyerje a spontán légzését. Amikor megtudta a szövettan eredményét. hogy ô egy ügyes fiú. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. a család repül a boldogságtól. Azt is programoztam. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. Én alfában imádkoztam. Az orvosok úgy tervezték. a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam. és csodálkozva láttuk. ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. ami oldja a hörgôgörcsöt. 5 órán keresztül tartott. a hajam is elkezdett hullani. hogy már gép nélkül. hogy leírjam hajhullásom történetét. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra. Gyôr Hát mégis rászántam magam. J. Még nem végeztem el a tanfolyamot.távolították el.

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

mint én. milyen nagy dolog ez. S ez így ment 1991 március végéig. s örömmel újságolták a gyerekek. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. s mondhatom az egészségemet is. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. hogy a javukat akarom. És még egy változás. én mindent tudok. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. Többen rákaptak a versírásra. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. az órán értetlenkedtek. elô a háromujjtechnikával!”. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. az meg tudja érteni. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. Másnaptól. szintemre menve programoztam. így pedagógusként is sokat változtam. fegyelmezetlenkedtek. egy szóval szenvedtek ôk is és én is. munkatempójuk lassú volt. mert bármit kérdeznek magyarórán. hogy akkor ébredjek fel. Kértem.” Az igazsághoz hozzátartozik. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. osztályt. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. mert ráéreztek annak örömére. házi feladatot csak néha írtak. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk. értsék meg. akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. eredményes munkával. Este. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . A gyakorlással már odáig fejlôdtem. legtöbbször sikerrel. Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. s ott kértem ôket. mint korábban. hogy ez nem lehetetlen. hogy magyarból senki nem rontott. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. s változzanak meg. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. s ajánlottam. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. mint ekkor. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. Magamat is láttam közöttük. hogy fogadjanak el. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. Tavasszal megfájdult egy fogam. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek. Alig tanultak. aki úgy reszketett. ilyen magas szinten érzô. Üzenem azon társaimnak.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

hogy Görögországban fogok nyaralni. ahogy programoztam. hátha valami rejtett baja van. Két gyönyörû. fejlôdése. A gyerekek optimális idôben. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival. ám hibátlannak tûnt. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. Éjszaka aludtak. hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk. de óriási volt a tét. fônököm javasolta. ha nem állsz meg. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok. Nôvéred kurzusán. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. Azért mentem. júliusra pedig már azt is tudtam. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg. átvágódott a mi oldalunkra. szépen fejlôdtek. a felvételim sikerül. Két kis ember egészsége. hanem minden egyéb gyakori. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni. természetes úton. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek. Hirtelen olyan érzésem támadt. valaki mindig rám szólt. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. Tudom. hogy ez nagyon sok. és 2 fa között landolt. hogy hallgattam megérzésemre. Végül is valóban a természet mûködött. Elôször nem hittem el. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. P. s körbejártam az autót. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden. betöltött 40 hétre születtek. Ma már tudom. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. idôutazásomban. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk.kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban. nem estem teherbe. és valóban kiutaztunk. mert én Olaszországba szerettem volna menni. Megálltam. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem. nyáron Görögországban nyaralok. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. Szakadt az esô. Szinte meseszerûen alakult minden. Szerencsére hamar felocsúdtam.. Júniusban már terhes voltam. és erre kiderült. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet.. Szeréna 2600 grammal... a terhességgel járó kellemetlenséget is. Talán életemet és családom életét mentette meg. Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam. mert történni fog valami. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom. mint addig még soha. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is. akkor mertem mindezt elhinni. és mindig újra visszaírta az eredetit. hogy 5-ösre államvizsgázok. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával. Mindketten 51 cm-re nôttek. s 1 éves 157 . azt láttam. Elôször a kocsira gyanakodtam. és még aznap. illetve négyünk boldogsága. Még csak hányingerem sem volt. hogy ki fogunk békülni. jól ettek. s így elôre tudtam. hogy jobb lesz megállnom. 7 perc különbséggel. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. Iván 2700.

Végül még 2 ízben. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. születésnapjuk közeleg. megjelenítettem.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. Láttam azt is. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást. P. Ekkor. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. naponta 3-szor. – Apa x apa? – Satu! 158 . aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz. amikor megalkottuk laboratóriumunkat. naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem. végsô elkeseredésemben. hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. – Sí! – vágta rá Réka. ha nagyon sok tojást ettem. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. 1. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. mint volt. s én jóízûen falatozom. majd 1. és elhatároztam. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást. ( Pl. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. Késôbb. hogy más asszony is szép terhességet. 1 hónapig rendszeresen. amelyek szebbé és jobbá tették életemet.korukig még csak náthásak sem voltak. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. Most már 3. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. De nem akárhogyan. kivonást és szorzást. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. Annyira. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne. –Tuba! – hangzott a válasz. ami segíti a fehérjék feldolgozását. a programozást pedig elôször napi 2. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. Az is volt. örök barátságot kötöttünk. képernyômön. naponta többször. – Miau + kô? – faggattam tovább. pedig én programoztam.”) Késôbb. amennyit a levestészták tartalmaztak. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. hogy a hatást megerôsítsem. naponta alkalmaztam. Mindennek eredményeként több. Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. Ezeket a technikákat kb.

sôt amikor megszorultam. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam.. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem. Egy barátom panaszkodott a fônökére. Közben több emberrel is beszéltem. hogy ébredjek fel. hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van.Mit mondjak. akármilyen jól dolgozik. gyerekagykontroll-oktató. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. keresünk nekem egy másik munkahelyet. hogy oda nem adnál senkinek. hogy ô is részese a dolgoknak. amíg lerajzolom. a Fônök nem hisz az agykontrollban.. Ez csak az iskolában derült ki. és annyira elismered a munkámat. mert ha most pótolnom kellene.. segítsek a fiának. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem. Azt üzentem. ha tudná. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 . Pedig. Gyorsan kifaggattam barátnômet. Csúnyán vitatkoztunk. tanácsot. Elalvás elôtt beprogramoztam. hogy mi is volt a lecke. – Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem. Gyôr Második osztályos vagyok. Megjegyzem. Érdekes. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. vagy kritizálja. Rajzos vázlatot. a fônöke állandóan negatívan reagál. semmiért!” Ezt kb. és már mondtam is neki. 2-3 hétig folytattam. megkért. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. Akármit tesz. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. aki szintén nem hitt az agykontrollban. munkahelyet remélve. hogy gondjaim vannak. Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. elmetérképet készítek a versekrôl. Igaz. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat. fogadja el. hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot. mint amit kellett volna.. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. hogy „barátom a tudása legjavát adja. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. gyorsan elmondtam neki. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. Pétercsák Maxim. A többit a már leírt módon üzentem. újra megcsináltatja a munkát. de végül is arra a következtetésre jutottam. Szintemre mentem. Még a játékállataimat is azzal altatom. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. az óra elôtti szünetben.

A legerôsebbtôl. hogy nem szoktam ilyet csinálni. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet. mert nem jön azóta az ügyfél. s azt. aki már többször járt nála váltani. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. fél évet. féltem a frizurámat. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. aki megkérdezte tôlem. 20 ezer Ft-ot. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. Azóta sikeres ember vagyok. Ez is rendhagyó volt. vigye vissza a pénzt. mivel a lányom is hibás volt a dologban. ott hagytam csapot. bementem a fürdôszobába. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot. Szintemre mentem. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt. Farkasszemet néztem magammal. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. akkor nehezen jutottam volna ki. és megkértem. és majdnem felkiáltottam. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. Ezen kívül szétszórt vagyok. vagy legalább egy részét. és kért. és egy sor állásajánlatot kaptam.Leánykám valutapénztárban dolgozik.. 96 november eleje óta itthon vagyok. mondtam magamban. hogy mire vagyok képes. Belenéztem a tükörbe. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel. Pétery Éva. amit mindig neki kellett kifizetni. Még hogy. Meghalt!” Atyaúristen. segítsek. Dél-Tirolban. egy olyan ügyfélnél. papot. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. mert nem szeretek zuhanyozni. Mint kiderült. éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam. A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . állapítottam meg. Amikor kiszálltam.. és koncentrálni sem tudok. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot.. Még sohasem voltam ilyen szép. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. Igen. Külföldön dolgoztam. Fôztem a konyhában. csillogó zöld szememet. hogy Szegeden lakom. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. végtelenül jó érzés járt át. Az elmetükre-technikát használtam. Két nap múlva beállított az ügyfél. ledobáltam a ruháimat. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. Mi van. teljesen kisimult arcomat. most szabadultál meg az egyiktôl. A lánykám kifizette. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem. Képtelennek tartottam magam arra. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van).. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett. Többször elôfordult már. s azzal a könyveket félretettem. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált.

sem nevetni nem tudtam. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. Nem rettegtem. Hála az agykontrollnak. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim. nem éltem. Álomvilágban élek? Hát lehet. Láttam magam elôtt. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. Nem tudtam csinálni semmit. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. aludtam és aludtam. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl.be a vízbe. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. a kazetta hatására ébredezni kezdtem.. Nem aludtam. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . a kényszermozgásom eltûnt. D. az életem gyökeresen megváltozott. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. gyógyszereim adagját felére csökkentették. Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. tehát átjutott a bardó köztes létébe. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. Ki sem kerültem 3 hónapig. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. csak mentem. mentem fáradhatatlanul. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. amit nôvérem ígért nekem. És szép lassan. Akkor még csak aludtam. paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. távozott. Vágytam az agykontroll megismerésére. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható. és vártam a csodát. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. ami egy örökkévalóságnak tûnt. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. hogy azt csinálom. végre tudtam olvasni. melyben azt írta. izgatottan vártam a kezdést. Á. Az elsô. hogy súlyos depresszió. önzetlen segítôim. amit a legjobban szeretek. Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott. Holdkóros vagyok? Nem. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. Meglett a zsebpénzem. ugyanis váltam. fáradt vagyok. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. Biztató szeretettel segítettek. Lassan-lassan. (Dr. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. Harmadik találkozásom az agykontrollal. hogy történni kellett valaminek veled. Amíg aludtam. hogy sokan gyógyítsanak. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki. hogy már nem toporgok. a legerôsebb. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem. mert szerinte rajtam már csak az segíthet. betegségem az Elixírben.. És jött a nôvérem levele. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre.) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd. Jó elôre helyet foglalva. melyen dr. de pénzem nem volt.L. kellemesre. aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt.

. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat.L. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. napján egészséges embert kellett elképzelni. ha akarod. azt is csigalassúsággal. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. nincs idôm fáradtnak lenni. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. de sehol semmi. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben. Nagyon izgat a naptáram. aki elvégezze helyettem. A gyerekeim sírtak. Egyre jobban belejöttem. Nem tudtam. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. már nincs is rá szükségem. mint ahol valójában találhatók. Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. s közben még 2 könyvet is kiolvastam. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. és a rokonaimat is. Hát ez nem megy. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. s közben fájdalmat éreztem bal vállamban. Klára lányomat választottam. testnevelés-felvételire készült. Nem. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. beszeszeltem. Haladt az idô.) 162 . s közben megfájdult a bal válla. elajándékozásra. De ez is sikerült. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. mondtam. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. Összekevertem a vesét a májjal. Minden programozásom sikerrel járt. amelyben a múltat is lehet kutatni. még a lelógó könyvjelzôket. Vérzést már 3-szor állítottam el. D. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. fogta a kezemet. Nem is kívánom. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták. mosolygott. Ezt nehezebben sikerült elállítanom. most a külsô következett. A vizsgálat megtörtént. már nem iszom alkoholt. mint még soha. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. de aztán rájöttem. miért tettem az íróasztalomat középre. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz.. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. Pedig nincs más. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni. amikor ezt látták.helyem. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. vagy dobozba. Úsztam is. vagy le a kukába. ami azon nyomban abbamaradt. A veséket is lejjebb képzeltem el. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. Azt hitték. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. Nyugágyon napoztam. ami a lakásunkban uralkodik. hogy nagy lányom éppen tornázott. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. Mögöttem áll a nyaralóm. Ott végzem asztrológiai számításaimat. Amikor a tanfolyam 4. Elôször szép lassan. élesen. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. Otthon megtudtam. bicikliztem is. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt. Az évek alatt felgyülemlett.

(Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt. amint szintemre mentem. Nagyon megijedtem. Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén. ezért alfában végigvizsgáltam. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. de közben kitartóan programoztam magamat.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. Jánosné. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. és a part közelében esett le. melyik anyagrészbôl fog felelni. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. Egy hét múlva. hogy a gázcsapnál van a dugulás. megjelent elôttem egy kép. hófehér ruhában. a hármasból. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. Megkért. mert már hosszú ideje fájt. Zsuzsa. így tudtam meg. Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. Még csak 2-szer programoztam. Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából.Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. hogy lehetek ilyen hülye (töröld. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot. s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. ahogy hazajöttek a gyerekek. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. Azt mondtam. Egy szombat délután. és rendbe jött a vérnyomásom. fodrász. nézzem meg alfában. majd megütögettem. perdült egyet a levegôben. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben. memóriája azóta egyre jobb. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával. hogy megtaláljam a hibát. nem kapott levegôt. Elvesztettem a szôrmesapkámat. Zsuzsa”. Valóban úgy történt! P. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. Azóta nincsenek kínzó. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. Akkor jöttem rá. A nyaka hátrabicsaklott. Most a derekamat gyógyítom. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. és máris remekül érzem magam. A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. töröld). hörgô hangot adott. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. elfehéredett és csak furcsa. Nem mûködött a gázbojler. Megnéztem. s a kulcs a zsebében volt. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). 163 . fodrász”. Többször megnyitottam és elzártam. A lányom történelembôl nagy. elmesélték. összefoglaló felelés elôtt állt.

hogy nem kell félni tôlem. nemhogy dolgozni.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem. hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. úgy ahogy szeretném. hanem állandó kalcium. a kunyhóban kellemes meleg van. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. Fölébredve rögtön tudtam.. hogy ennek a fônököm is örüljön. mint eddig. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. vas. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. Hozzászoktam. hogy a kutyák megugattak. mire az megolvad és kinyílik. hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót. hogy azóta tartom a súlyomat. Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. hogyan üzenjek. mint egy szobrot. Itthon is végeztem a dolgomat. és nagy öröm számomra. Másnap azt álmodtam. hogy reggel vizualizálom a napot. Azóta rám se hederítenek. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak. és örömmel konstatáltam. hogy eszkimó nô vagyok. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. vagyis az illetô védôbúrájába.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. Miután még normálisan menstruálok. sok kellemes meglepetés is ér. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. Nem szerettem. hogy miért nem hatékony az üzenetem. s nem hízok. Alfában megbeszéltem velük. sôt. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. Gerincsérvem lett. pedig csak 49 éves vagyok. Üzenetem eddig is jóindulatú volt. nem hormont. Az influenzajárvány sem rám. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet. Naponta legalább 2-szer meditálok.és vitaminhiány).. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. világít a barátságos tûz. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. én sem félek tôlük.) Régebben szétszórt voltam. de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet. Több éven keresztül programoztam reggelenként. hogy alakuljon. képlékeny csont felhasználásával. olyan fájdalom164 . sem családomra nem hat. hogy bejussak a „kunyhóba”. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza. (Programoznom kellene még. Ez rendre be is jön. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-.

Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. A betegségem természetesen elmúlt. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. s elküld röntgenre. s olyan fénynyalábot. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. szinte egyfolytában beszélek. hogy nagyon lazán. Így is lett a valóságban is. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. amelyik még soha nem termett. én a gyógyszereket ki sem váltottam. s a 2. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. Azóta én mindent azonnal kimondok. s azóta is folyamatosan 165 . hogy négykézláb másztam be az ágyamba. mint a jó rádióriporter. hogy én fogom magamat meggyógyítani. ahol kiderült. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. de kíváncsi voltam az ô véleményére is. hogy kéne vele csinálni valamit. hogy még ellazulni sem sikerült. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. s most. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. július végén már egész nagy citromok vannak a fán. bár már akkor tudtam.mal. s 8 féle gyógyszert írt fel. amit én találtam ki. egymás után jöttek a bimbók. Minden permetezés nélkül gyönyörû. hogy mi okozta a betegségemet. Finom. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. Diagnózisomat helyben hagyta. 10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. Kérdésemre. hanem javaslom nekik. s most. s forgómban tapintható volt a duzzanat. Klára. de ráér akkor. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. savanykás. Nem tartok szünetet. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. Azóta már – udvariasan ugyan. Lázas is voltam. nyári alma. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. A télen eszembe jutott. mihelyst felötlik. Akkora volt a fájdalmam. 2 éve van. Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot. de a 2. s nem bírálom felül. S láss csodát. ha már nincsenek fájdalmaim. Nos. de az enyémbôl nem. 9 éves almafánk. ha néhány nap múlva nem javul. Meg is lett az eredménye. az illatos virágok. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. Van egy kb. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött. ahogy hazaértem. s késôbb gyümölcsökkel. Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. Azt mondta. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége. fájdalomcsillapítást javasolt. hogy már semmi bajom sincs. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. de – elhárítok néhány kérést. az a válasz érkezett. Aznap és másnap is kb. érzésünket. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. hogy tele van már virággal. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. Azt javasoltad. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. hanem helyette. egészséges gyümölcsök teremnek rajta. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. akkor menjek majd vissza.

ha itt-ott beütöm magamat. aki csodák csodájára azt állapította meg. P.-né Ibolya 1995 decemberétôl. programoztam. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik. Húztam. hogy mindenütt sikerrel járok.. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. és programoztam. hetente. halasztottam. már iszonyú rosszul voltam. Elárultam az orvosnak sikerem titkát. 2 szív jelzésû vizeim. de mára már teljesen megszûntek. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. s mosolygósan. Lapomra pedig a következôt írta: „96. Vannak 1 szív. Azóta is. kiegyensúlyozottan élek. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem. vagy valamilyen megoldás. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam. programozott vízzel locsolom. amin egy kicsit meglepôdött. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. hogy mikor fekszem be a kórházba. Amióta ismerem ezt a technikát.. egészségesen. Programoztam tovább. de azért elmentem a szakorvosomhoz is. s közben elkezdtem programozni. majd gratulált. hogy nyugodtan.virágzik.. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. Eddig bizony filléres gondjaim voltak. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. Újra megvizsgált. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. Amire kell. Írtam még egy 166 . Levelet írtam az igazgatónak. Rám bízták. L. 02. hogy januárban. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. „Nem fáj. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. 2 hónapi. s mire hazaértem. és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. hogy programozzak. Írásban megkaptam a választ – attól. azóta semmi panaszom sincs. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. Kb. hogy nincs mód a béremelésre. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. Használtam a már említett gyógylámpámat. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. Nos. vagy akkor is. hogy ez így nincs rendjén. s azóta nincsenek kék foltjaim. Csak nem rég jutott eszembe. Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát. s ennek már 3-4 hónapja. azóta hashajtónak is ezt használom. Elképzeltem. 22-én: gyógyult”! P. Elképzelem. Egyre jobb lett a szaglásom. amióta elvégeztem a tanfolyamot. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. arra mindig van pénz. akinek a válaszadást kiszignálta –. s az élet vizét is. Egészen Pestig ezt teszem. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. nem kékül meg” – mondom magamban. Ezek után az történt. hogy megadja a béremelést.

lazán. hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. mert ez volt az elsô utam. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. Amióta ismerem az agykontrollt. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba.). melyben olvasom. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. Napi apróbb sikereim rendszeresek. Minden reggel és este relaxálok. hogy „kiszakadt” volna a szívem. kérték. mert 10 m után már nem kapok levegôt. hogy plusz jövedelemhez is jussak. És láss csodát. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. megjelenik az igazgatóm. s ha fáradt vagyok. hogy ezt csak képzelem. Délután 6 óra volt. aki örök hegyjáró voltam. Tovább csak azért nem mentem. Ha mûködik. izmaim fájnak. mert a 7. most nem tudok menni. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. Persze van oka: tériszony. totyogás nélkül jövök-megyek. s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. anélkül. Vérszemet kaptam. csontjaim. meszesedés okozta szédülés. akkor most is mûködnie kell. azóta nem voltam ideges. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. hogy egyre rohamosabban öregszem. Én. Csak 180 Ft-ot nyertem. mint az agykontrollal. egy csöppet sem voltam álmos. Annyira örülök. Pl. hogy valamire föl kell állni. bérszámfejtô vagyok. és „kiszakad” a szívem. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. vádlim stb. fiatal korom óta ízületes voltam. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám. késôbb a másik. majd a harmadik szomszédom. Megtettem. Ma már simán. Tovább végzem a gyakorlatokat. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni. Ha arra gondolok. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. Elolvastam. három ujjamat összeérintve programoztam. Annyira lelkes lettem. mint a húsom fájása. Azért tovább folytattam a programozást.levelet az igazgatónak. és lementem 3 megállót gyalog. kipróbálom az alváskontrollt. Megszólít az egyik. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. igaz másoktól azt hallottam. ô maga döntsön. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). Márta. Mondhatom. egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. és remélem újra tudok majd létrára 167 . s egyben azt is kértem. s másnap a Kenón 6 találatom volt. hogy elalszom. vagy pár lépcsôfokot kell menni. a sors kezembe ad egy újságot. de ez már egészen más. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. napközben is lazítok. A húsom is fáj (sonkám. hogy muszáj voltam megírni. A 95-ös számra emlékszem. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak. de féltem. de gondoltam. szám a másik szelvényre került. forgóm. könnyedén. P. föl-le. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. azonnal remegni kezd a lábam. Járásom döcögô. Ez volt délelôtt.-né. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. Pl. és kapkodom a levegôt. hogy megkapom a béremelést.

naponta 3-szor programoztam. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. öreg agykontrollos. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. Szinte a mai napig hihetetlen. amelyeket kis halaknak neveztem el. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki. 43 éves vagyok. Tévedtem. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. abbahagytam a dohányzást. Februárban kezdtem el a programozást. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül. úgy döntöttem. s már attól féltem. meszesedés stb. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. mint jó. Naponta 3-szor programoztam. kopás. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. hogy csak apró sikereket reméltem. piros véremet. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el.mászni. és a púpom megnôtt. fekete pontok jelentek meg benne. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. szép. akik felfalják vérembôl a kis halakat. ami már mentes az apró. piros vért láttam folyni. egészséges körmeimet. Pongráczné Feicht Márta. de egyszercsak apró. Ôszintén megvallom. s ma már. s közölte. s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. Csôrendszeremben egészséges. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. Ôk voltak a körömgombák. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. 168 . Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát. és június végére már teljesen egészséges. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. akkor a nyakába ugrok. nagy halakat. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. Ha ez sikerül és találkozunk. hosszú. hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást. fantasztikus érzés. Mellékelten küldöm a leletet. amint éppen mohón lakmároznak. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. hogy a doktornônek van igaza. mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. miatt. szép. pl. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó. s elkezdtem a programozást. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal.. Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze. A végén mindig azt láttam. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. fekete pontoktól (a kis halaktól).. szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. Láttam. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel. ami az egész testemet behálózza. de vigyázzon. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. Ezek jöttek is hamar. Már éppen kezdtem belátni.

1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. Mûködik! Puskás Mari. hogy „hájevô”. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. aki közel állt hozzám. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni. ma már megbocsátottam neki. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. igazi zsarnok voltam. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. minden orvosi leletem negatív.L. hogy nagyon jól vagyok. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. Ha valaha volt is haragosom – hát persze. Évek óta szemüveget hordtam. s ráírom mindegyikre.hogy kiegyenesedve megyek. Azóta megtanultam lassan enni. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. Eleinte csak 2 havonta. A fiamnak is segített a módszer. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. Ma már sokkal türelmesebb vagyok. hogy volt –. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat. Csak nyûgnek éreztem. Pálné Nagy várakozással. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. talán még meg is szerettem ôt. és jól megrágni az ételt. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott. hogy migrénem soha többé nem jön elô. Ma már tudom. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni. Mindig az volt a helyes. és már remekül alszom. Sokat javított a tanulmányi eredményén. ha eljött az alvás ideje. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. hogy mi okozhatja. hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. P. sokszor éjszaka is. másfél dioptriást. és sokkal több szeretetet tudok adni. s mi a helyzet vele most. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. amit én annak ítéltem meg. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. Elképzelem. Persze kevesebbet is eszem azóta. de aztán már hetente jelentkezett. várhatóan kiújul a betegség. 1997 októberében! (D. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. A válasz: túlevés.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. s jelezte. Rájöttem többek közt. Lássuk. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik.

illetve lakunk. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. mert annyi van belôlük. Zsuzsa 1992 októberében. s kapcsolatunk nagyszerû. hogy megtölthetné az egész könyvet. súlyos. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. sör. érzem. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. Nem bagatellizálom el a dolgot. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. 4-en egy szobában. Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. aki csodálatos ember. Jelenleg boldogan élünk hármasban. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. jöhet sült szalonna. hogy ezzel még nincs vége. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt. Nem sorolom tovább sikereimet. talán van 170 . én már semmitôl nem hízom. Sokan kérdezik. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek.. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt. A házaspár nagyváradi. mint más ember 1 éves fizetése. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba. De tudom. Jelenleg 43 éves. ún. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. Elôször titkár. naponta többször. ám eredménytelenül. Elvégeztem én is. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. hogy még nyerni fogok. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. ami nem maradt következmények nélkül. Nos. de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. naponta hányszor. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. Semmilyen étel sem hízlal. 5 másodperc alatt. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket. mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. torta. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. Ennek már 5 éve. – Már másfél éve külön élek.való foglalkozáson.. Október végén meglátogattam ôket. Hat hónap után munkahelyet változtattam. Ez 1 éve derült ki. csak éppen használni kell. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. mint 30 kg-ot. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. kb. Akkor is. s milyen gyorsan megyek szintemre. de azóta sem hagytam abba. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. elváltam férjemtôl. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. s elmondtam. magasabb életminôségbe léptünk. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg.

ellazultam. s mondta. csak kb. ha szeretsz. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. Azóta másképp van minden. teljesen másképpen élem már át. Az asszony kórházba került. amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. 2 hét múlva találkoztam vele újra. Két hete már nem vizel be. Szeretünk. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. Akkor láttam meg. de tudod. Mint utólag kiderült. amit akkor még nem közöltem az anyukával. gondoltam. hogy a megfelelô idôben ébredjek. hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben. Másnap felhívott a fiam. Volt. segítsek rajta. s gyógyítani kezdtem a laboromban. miért volt. megkért. – És mondd drágám. Lászlóné Szomszédasszonyom. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. ami volt. Kb. A férj még hozzátette: – Köszönöm. Köszönöm. szülei és testvérei nagy örömére. majd elaludtam. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. s közben agykontrollozott. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. s örömmel újságolták. bánat ér. és Apu is nagyon szeret. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . és így szóltam hozzá: „Lacikám. hisz az édesanyád vagyok. nem mer kezdeni. Gondolatban sírva simogattam meg. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd. R. gyere el édesanyám. az agykontroll. hogy terhes. magam elé képzeltem a fiamat. R. és állt a szobában sírva. s megkértük a szúnyogokat. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. Próbálkoztam többféleképpen. gyorsan szintünkre mentünk. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. Azt mondta. Éjjel 2 óra körül ébredtem. Fel sem említem. Rengeteg volt a szúnyog. Ha valami baj. hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. akit felhívtunk. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. hogy valóban terhes-e.megoldás gondjukra. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. elmúlt. nem jártam sikerrel. de nem tört meg a jég. mert már napok óta nagyon fáj a dereka. Szintemre mentem. érezned kell. Azóta már megszületett a kis Borcsa. Másnap felhívott az unokám: – Mama. Este elalvás elôtt beprogramoztam. hátha sírsz. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. hogy babát várnak. Enikô. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. Amikor végeztem. A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. István Volt egy nagy bánatom. nem tud róla.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

Szabó Szilvia. Szabó Péterné. hogy többre. hogy valaha vesekövem volt. inkább csendben maradtam. Amit a tanfolyamon tanultam. tudok valamit. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni. Többre vagyunk hivatottak. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. véres vizelettel. és magam is tudom. ami ugyan nagyon valószínûtlen. amit ôk még nem. Túlzás nélkül mondhatom. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. és azt is tudom. tudni fogom. negatív gondolataim. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. és káosz van szinte mindenütt. Komárom 179 . és persze rossz hozzáállás. teljesen sima követ láttam képzeletemben. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. Gazdagabb lett a lelkem.Y. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak. simán halad lefelé. nem múlik. többet ér bármiféle kincsnél. mint azt valaha is hittük volna. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. s az én magam vagyok. Az emberek el sem tudják képzelni. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. Ma már március 24-e van. csiszolták. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. Úgy érzem. megváltozik az egész világ is. de ilyenkor mindig észbe kapok. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. amint lassan. ha rosszindulat fûti tetteiket. sokkal többre vagyunk képesek. s azt is elfelejtettem. és arra gondoltam. és úgy faragták. aki mindig meggyógyít. és ez is csak rajtam áll. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô. Nem kell más. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. akire mindig számíthatok. Különben is a lelkem gazdagabb. hogy valójában ilyen szép az élet. csak akarat. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. a negatív gondolkodás. de tudom. Egészséges ember vagyok. ez valóban így van. Az emberek úgy gondolják körülöttem. hogy újjászülettem. vagy másokra irigykednem. Sosem gondoltam. de mivel elég sokan voltak a fülkében. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. és tiszta szívbôl. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. teljes ember lettem. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. és újra munkába állítottam kis törpéimet. hogy ha megbetegednék. és kijavítom magam. és kívánom. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. s mellette gondosan porszívóztak. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. és én teljesen jól vagyok. negatív gondolkodás. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. lélekbôl jövô hit. Rájöttem.. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. igaz boldogság. Persze akadnak még néha rossz. mennyit ártanak maguknak azzal. hogy van egy orvosom. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. mint X. az az egész életvitelemet megváltoztatta. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. de ami késik. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne.

s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. mint régen volt. pedig szerette volna. mint a levegôvétel. hogy be kell mennem a városba. Ekkor eszembe ötlött. Utóbb kiderül. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra. Csendes. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. Aztán amikor éppen eszembe jut. olyan kimutatást is megtaláltam már. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. elmegyek egy cipôbolt elôtt. Csatatér volt az utca. Most már csak annyit teszek. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket. sehol semmi. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. bemegyek. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. 180 . Azt keresték. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. Sôt. s azonnal megláttam. Nem mûszaki osztály volt. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. Az egyik áruházból ki. hogy mi az. jön a furcsa érzés. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. s kihúztam a dossziét. Csak felidézem magamban a tárgy képét. méghozzá a munkámban. Ezt már csak késôbb tudtam meg. Fôleg a jó érzést képzelem el. amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. hogy eddig nagyon zsugori volt. a másikba be. Daciákat adott el románoknak. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. A kutyák állandóan ugatták ôket. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. Az elmetükre-technikával elképzeltem. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. és vettem valamit. Elhatároztam. és kellett is éppen az édesanyámnak. az nem is volt olyan fontos. azt nem láttam. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. Semmi jó ötletem nem volt. hogy talál magának egy másik könyvelôt. ami elég olcsó volt. hogy az utca olyan. mert 37 és feles lábam van. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. Kezdtem belelendülni. De hogy mi volt az. Mondanom sem kell. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. de ugyanakkor hasznos. arra a helyre. Beprogramoztam hát. amerre a megérzésem vezet. és remekül érzem magam benne. a lányomét és az édesanyámét is beleértve. Az elsô igazi sikert. Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. ha használnám az agykontrollon tanultakat. s nem engem gyötör. s fogalmam sem volt róla. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. hanem egy márkasarok. ami olcsó. Hetente 2-szer. összeteszem a 3 ujjamat. hogy könyvelôt keres. hogy mi lenne. elém tárul az a kép. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. és elindulok arra. de nagyon keveset fizetett. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. amikor elmentek. ahova a megérzésem súgta. tiszta. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. mi legyen az ajándék. Odamentem. ami nagyon tetszik. amit mások tettek el. bár tudtam. hogy amiért elindultam a városba. nyugalmas. hogy álmodjam meg. Ez az áru aznap érkezett a boltba. megadta. vagy éppen a földön. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. amit álmomban láttam. hogy az elmetükre-technikával elképzelem.

s azt is beprogramozom. egészen addig. Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. hogy meghalt. ha az érzelmeim is azok. s kórházba szállították. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. Édesanyám meghalt. Mivel halálát elôre megéreztem. Csak azt programoztam. Klári. s rokkantság következett. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. Így gondolkodtam: erôs vagyok. s a másikon elôjött. hogy úgy történjen minden. hogy lássam. szóval mindenért. amíg egyedül nem maradtam. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. hogy én gyógyítottam magamat. mindannyian gyógyítani kezdtük. amit a tudatalattimba besöpörtem. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. Roppant érdekes. Arra a megállapításra jutottam. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. Végre gyászoltam. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. intézkedni. Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. Erôs is voltam. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. a bûntudat mind negatív érzelmek. a fájdalom. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. s részeredményeket el is értem. Persze édesanyám sem tétlenkedett. hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak. A betegségem is ebbôl fakadt. Kiütött. hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. kibírok minden fájdalmat. Egyik helyen meggyógyult. Szakácsné. hogy most mi legyen. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. de nem értem rá odafigyelni magamra. ahogy az mindenki számára a legjobb. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. magamnak. s a budapesti betegközponttól is. én pedig megbetegedtem. most folytatom. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. ami elég is ahhoz. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság. helyettük is intézkednem stb. Azóta az élet nagy feladatok elé állított. Soha 181 . Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. fájdalmaktól szenvedtem. nekem kell kitalálni. Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. Táppénz. Nem tudtam dolgozni. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. A következô hónapban anyunál súlyos. Rájöttem. És akkor jött a betegség. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. valamennyiünknek így volt a legjobb. És ez az egész addig tartott. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. hátsófali infarktus alakult ki. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. Szinte egész nap. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. amíg rá nem jöttem. s rá is jöttem kudarcom okára. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. s ezzel bennünket is. magamat okoltam azért. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket.

s új gépek mûködnek az üzemben. s jelentkeznek kincset érô megérzések. a hit. A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek. Persze azóta is rendszeresen.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. véletlenre. Egyik sem érkezett meg. a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. hogy ezt még talán elérjük. amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba. Sokszor úgy érezzük. így óriási eredmények akkor még nem születtek. Pár hónapon belül minden úgy történt. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. drága gépek. amit programoztunk. Üzemünkben télen vízteleníteni kell. ôk is elvégezték a kurzust. 182 . Szallerné Sas Katalin. év végén még merészebbek lettünk. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. és gyógyulni akart. amikre hallgatunk. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. Az elsô év is nagyon jól alakult. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. orvosai szerint új szíve van. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. évben már bátrabban nekilendültünk. a mi válaszunk az. naponta 3-szor programoz. nagy teherautó vásárlását programoztuk. A 2. hogy egészségét megôrizze. és amikor kinyitottuk a fôcsapot. hogy már nem él a beteg. Elég kevés pénzzel. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. és azt programoztuk. mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. A 2. hogy az udvarban saját teherautónk áll. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. akarással vágtunk bele. Többet nem küldtek. hogy léteznek-e véletlenek. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. Gúnyosan szóvá is tették. ami termelôtevékenységet folytat.nem ingott meg hitében. de nagyon sok hittel. a képzelet. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. a 12. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. hanem programozunk. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. mert azt hitték. az ellazulás. A kórházból mûtét nélkül engedték haza. Természetesen ez is sikerült. és rábízzuk azt az ún. hogy mit csinál. hogy nem. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. Arra a kérdésre. Új. szintünkön láttuk. Nos. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. nem jött a víz. A vágy. A mûtét ma már szóba sem kerül. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. arra íme egy példa. Szintünkre mentünk. Egymásra nézünk és megborzongunk. De édesanyám biztosan tudta. még az apróságok is. mert igen furcsállották. hogy megkatéterezzék a szívét.

gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem. szintén ezzel a módszerrel üzenek. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. Elváltam. Sz. Ezt nem egészen értettem. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. majd mûtéthez. Biztosítottam ôket arról. eddigi helytállását.esettanulmányt végeztünk az ügyön. hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. garantáltan boldogabbak. megpróbálok segíteni. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. ne hanyagoljátok el. és a fizetését is felemelik. A fiaimnak. és mellette persze dolgozom. Gondoltam. s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. s így lecserélte a kocsiját. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. hogy közvetlen fônöke felmondott. mert neki akkor bordó Renault-ja volt. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. Az már nekem teljesen természetes volt. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. a fehér keretes tükörben elképzeltem. s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. Gondolatban megkértem fônökeit. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. Eltelt 1 hónap. biztos voltam a sikerben. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. Gyôr A szükség rákényszerített. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. és persze ennek megfelelô fizetést. Amikor elkészültem az anyaggal. Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. Mindezek ellenére úgy döntöttem. ô kapja meg ezt a beosztást. s azóta egyre jobban vagyok. ami szakmailag tôlem elég távol állt. Ennek már 3 éve. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. egyedül nevelem a fiamat. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. s örömmel újságolta. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. hûségét. szaktudását. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. Éva. s egyik este boldog arccal érkezett haza. ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna. 183 . Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. számomra pozitív eredménnyel. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. Napközben az elmetükre-technikával. akik Kanadában élnek. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál.

És ebben az a legcsodálatosabb. hogy a személye nem változott. csodálatos. lesújtó véleményemet életmódjáról. hogy ébredezik. Azt lódítottam otthon. mert úgy gondolom. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak. hogy milyen tehetséges. amikor ô még alfában volt. egyre szeretetreméltóbb. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. hogy neki sem könnyû. tehetséges. Ehhez kértem az ô segítségét is. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam.. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. hogy készültem a tárgyukból. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. s egyre mélyebbre süllyedjen. Reggelenként. hogy amikor láttam reggelente. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem. Azóta a férjem nagyszerû. Élénken „végigéltem”. amint ott ülök a vizsgán. s egy füzetbe beleírtam terveimet. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. gondolatban simogattam a haját. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. s kezdtek újra életre kelni. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. és egyrészt a háromujj-. amelyek alátámasztották. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. csodálatos férjem van. alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal. Elhatároztam. Mindent átnéztem legalább 1-szer. s a vizsgán jelest kapok. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. Alfában 184 . Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt..hogy feltétlenül megszerzem a diplomát. és közben félhangosan tanultam az olaszt. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok. ahogy erôvel bírtam. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. Minden tételt írásban kidolgoztam. s persze magyarra is fordítottam. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet. a többi vizsgám azonban jeles lett. hogy ô bátor. vágyaimat. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. hogy valójában éppen az ébredés utáni. hogy mindent megteszek. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. munkabíró. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. jogosnak vélt panaszaimat. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. szeretô ember. segítô. Ekkor egy táblázatból kiingáztam. mitôl gurul méregbe. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. akkor döbbentem rá. Rácsodálkoztunk. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni. Tanulás elôtt szintemre mentem. megértô.. Férjem rendszeresen sokat ivott. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza.. biztosítva ôket arról. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek. hogy ez valóban igaz. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából.) Törvényszerû volt tehát. aki nap mint nap egyre kedvesebb.

Ô idôskori. A tanácsot nem fogadtam meg. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. alfában és bétában egyaránt. Megelégeltem a dolgot. se bétában nem szidom. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre. hogy mi lenne a végleges megoldás. szép/ Felülete mindig ép. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el. Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt. Sz. Azóta se alfában. nem teszek negatív megjegyzéseket rá.-né. rossz szokásaimtól megváljak. Ott megerôsítették a diagnózist. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak. mert rosszindulatú.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. hogy az ôt bosszantó. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. mivel a halántékomon több éve ott lévô. a következô versikémet: „Arcom puha. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl. Most azonban olyan dolog történt. hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. viszont szemmel láthatóan hat. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. A múlt évben ô is. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. egyre örömtelibb. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. s értékelte változásomat. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –.programoztam magam. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. és életünk azóta minden területen egyre jobb. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. mégis elmondhatom. Két kúrát csináltam végig. de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart. festékes daganatra gyanakodtak. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. a Salvust. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. sima. Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. 185 . s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták. fôleg az elmetükre. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál. ami mindenképp méltó a közzétételre. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs.

Éppen akkor. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. Közben építkeztem. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. Fél évig ápoltam. Az elmetükre-technikával kezdtem.) A lézerezéskor egyre kisebb. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. hogy bármi. fokozatosan. Mire eljutottam idáig. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. akkor azért azt javaslom. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét. eltelt 4 év. s nem vagyok tévedhetetlen. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. Megtanultam alázattal élni az életemet. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. Olyan érzés volt. gyerekemet egyházi iskolába írattam. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. a programozás 5. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. hanem még gazdagabb is lettem egy.) A nehézségek valóban megedzik az embert. miért bántanak folyton az emberek. suttogtak a hátam mögött. Megtapasztaltam. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. Ekkor hallottam az agykontrollról. Fel kell ôt nevelnem. amibôl meg tudtam élni.) Takács Zsuzsa. Férjem 1986-ban. hogy elmegyek a Lézerklinikára. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. Fél éven át. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet.L. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. mintha szakadék fölé lógattak volna. és lézerrel kisebbre faragta. küzdöttünk az életéért. mi lenne. Ekkorra édesapám megbetegedett. Nem igazán hittem benne. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet. Közben vallásossá váltam. új célt kell adni az életemnek. Már egyáltalán nem vagyok önzô. Most szinte hihetetlennek tûnik. a szakmám is olyan. Eljutottam a templomba. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében.Ekkor úgy döntöttem. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. hetében. bármikor elôfordulhat velem. amikor már nem utasítottam el magamtól. amikor lelkileg érett lettem rá. ezért technikát változtattam. és nem értettem. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. majd visszaragasztotta a helyére. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. nagyon csodálkozom a régi önmagamon. Az emberek elkerültek. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam. a 11. Tévedhetetlennek. Tudtam. tégelynél. S láss csodát. (Így. Október 4-én kezdtem el a programozást. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . minden napot próbatételnek éreztem. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. s nagyon jónak tartottam magam. baleset következtében halt meg. Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. egyedül kellett befejeznem a házat. mit teszel! Önzô leszel. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. Elszégyelltem magam. Átértékelôdtek bennem a dolgok.

És láss csodát. emberi. hogy megismételhetetlen. úgy. és volt. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek. Volt aki elég durván elküldött. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. Már vagy a 10.tulajdonítottam a külsôségeknek. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek.” Boldogságom határtalan volt. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. családi és embertársi kapcsolataim békések. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. csak más. mondván ne szórakozzak vele. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl. hogy velem szívesen elutazna. Emberbaráttá váltam. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok. között került volna sor. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. a rendszeres gyógyítás eredményeként. vágy. s lám valóban nem kellett hozzá több. értékes ember vagyok.” Nekem bevált. szeretetteljesek. miért nem azt használom? Este. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Takácsné Szabó Margit. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. lefekvés után. megszûnt a csontritkulás. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban. hogy e tudás birtokába juthattam. mint hit. Tudom. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. Nem különb. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László. csak a neje meg ne tudja. Életem 4 legszebb napjának tartom. Úgy éreztem ma reggel. Tercsi 187 . a másik ember elfogadásán nyugszanak. hogy valami gond van az indulással. vettem a telefonkönyvet. amikor eszembe jutott: hoppá. és 14. Kovács lakást hívtam fel. Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. szervezetem csak annyit hasznosít belôle. Elôvettem a jelentkezôk listáját. sem munkahely. Életkedvem. A többi hamar kiürül. ezért is hívtam fel az irodát. üzentem Kovácséknak. hát mire való az agykontroll. Tausz Rózsa. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. egyedi. Fél év múlva. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. megértésen. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. Köszönöm. aki felvette a jelentkezô utasokat. amennyire szüksége van. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. aki sajnálattal közölte. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. volt aki nagyon kedvesen közölte. mint a többiek.

aki belgyógyász. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Elmondhatom. El tudom állítani a vérzést. jó mélyen ellazítottam magam. s mészszegények voltak. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. Megerôsített abban. kiegyensúlyozott vagyok. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. mert annyira fájt a hátam. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. hogy nem vagyok ideges. Ezt követi a zöld színû zselé. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. Férjem. Általában naponta 2 alkalommal. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal. gyors és friss a mozgásom. Szolnok 67 éves. vasat. Sikereim láttán férjem. s így nincsenek szívpanaszaim sem. s ettôl kezdve jobban sántítottam. reggel és este megyek szintemre. s a bevásárlásnál sincs gondom. és fölemeltem. csak egy kicsit sántítottam. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. pedig régebben. bizony gyakran voltak. a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. s az orvosok azt mondták. amikor ideges és fáradt voltam. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. egyenesen járok. gyakran mosolygok. A gyomorfekélyem is már a múlté. Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. Egyenesen járok. Ma hibátlan a járásom. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. áttetszô. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. Az ereimben 188 . Mindig jó a hangulatom. s örömmel nyugtázta a javulásomat. gondolkodásom. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. hogy alapvetôen megváltozott az életem. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés. Viola. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. azaz az életerôt adja. s erôs fájdalmaim támadtak. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. A rendszeres programozással elértem. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. hegyet mászok és aerobicozom. mint amennyi vagyok. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. nyugdíjas tanár vagyok. és húztam keresztben. Azután megtanultam az agykontrollt. Ezzel kenegetem a csontjaimat. hogy teljesen meggyógyultam. Ismerôseim és barátaim azt mondják. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. Mindössze 26 éves voltam. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani. Amióta használom a memóriafogasokat. Aztán szültem. meszet tartalmazó krémet használok. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja. Terei Sándorné. ami kalciumot. és szabályozza a vérkeringést. A piros színû zselémnek az a szerepe.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam. de nem kaphattam csípôprotézist. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. magnéziumot.Csípôficammal születtem. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott. Ezzel is bekenem az egész testemet. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. simábbak a vonásaim. alkalmazkodási képességem. lelki és fizikai állapotom. Megjártam az ORFI-t.

s el fogja tudni mulasztani a miómáját. amikor 2 autóbusszal. Rendszeresen küldöm neki az energiát. s ilyenkor mindig megérzi. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés.lerakódott meszet kifújom egy kis. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek. Kb. akkor 4 éves volt. s megköszöntem. selyem pólyával. kimerült. azelôtt pedig 2 személygépkocsi. lelkem nyugodt. Szemmel látható a hatása. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. félt a mûtéttôl. Kétségbe volt esve. Ezután betekerem magam hosszú. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. Szemem. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. s így ereim ismét rugalmassá válnak. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek. Kb. hogy mûködött. Elmondtam. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. Azonnal eszembe jutott a programozásom. Testem laza. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. csoporttal utaztunk Görögországba. ami összeütközött. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. hogy egy nagy. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. s lézeremmel gyógyítottam. Másodperceken múlt csak. lassan vezessenek. elôránt. mert mindig jól végzôdik az utazásunk. Képzelje el. s mindketten programoztunk. Eszem éles. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. s örömmel újságolta. azonnal programozni kezdtem. hála neked Istenem. hogy ez nem véletlen. hogy az orvos már nem találta a daganatot. Elôttünk állt a másik buszunk. látásom és hallásom napról napra élesebb. eszem vág. mert igen jól bevált. mert azonnal hív telefonon. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Napközben és este is folyamatosan programoztam. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. Elképzeltem laboratóriumomban. Két évvel ezelôtt. s na persze a férjem is. kruppos lett. Egy halott és több sebesült volt. mindent bevés. s nagyon élvezem. s lassabban hajtanak. az eltûnt. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. vágyjon rá. Amikor elérkezett az indulás ideje. mert egyik reggel indultunk. egész nap és egész éjjel úton voltunk. Meg189 . Hónapok múlva összefutottam vele. ahogy régen az egyiptomiak tették. Az egyik kocsi teljesen összetört. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. hogy biztonságosan. henger alakú fúvókával. Hirtelen lefékeztünk. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô. átjár a szeretet és a béke érzése. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. és másnap reggelre értünk oda. a másik kivágódott tôlünk nem messze. s az orvos szerint mûteni kell. hogy higgyen a gyógyulásában. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával. hogy miómája van. s ezt adom be a lányomnak.

s azt is 190 . amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. Azt is megkérdeztem tôle alfában. hiszek benne. Az érettségi napjának reggelén kb. szép és egészséges. 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék. hogy melyek azok a témák. s vágyom is rá. Ennek köszönhetem. boldog. Álmomban megjelent elôttem egy polc. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. és elképzeltem. s külön köszönetet mondok szívemnek. kihúztam a fiókot. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. a testkontroll szerint táplálkozom. a másik fél évre. hogy melyik tanár hol fog ülni. és olyan személyekkel találkozom. Felszaladtam az ebédlôbe. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. történéseket. s kértem. amelyeket nyugodtan húzhatok. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. amire nem számítottunk. körülnéztem a vizsgateremben. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. megértô és bölcs vagyok. Szeretem magamat. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja. amikor felébredtem. Egészséges életmódot folytatok. Timaffy Miklósné.” Nem véletlen tehát. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. amikre és akikre szükségem van. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. hogy fényképek között kotorászok. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. Reggel töprengtem egy darabig. Gazdag vagyok. kedves. hogy így legyen. másokat pedig elfogadok olyannak. Éjszaka üzentem neki.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. dr. személyeket és tárgyakat. pedig valójában nem bántottam meg. Fiatal. amilyenek. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. gondolkodtam. Reggel. személyeket és tárgyakat. Hirtelen beugrott. hogy szolgálja életemet. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. Elmondtam magamban. hogy egyáltalán hol keressem. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. Este a pohárvíztechnikával. Nem találtam a személyi igazolványomat. Leszaladtam a konyhába. benéztem az alá a polc alá. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. vidám.köszönöm testemnek. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. hogy így lesz. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. mint amilyent álmomban láttam. mert nem túl sok a nyugdíjunk. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát. ahol a szakácskönyveket tartom. Nagy dolog volt ez. és elnézést kért a viselkedéséért. ne tartson haragot. s egészségemért. hibáimmal együtt. nem szenvedek hiányt semmiben. történéseket. a következôképpen rövidítem le. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával.

Felsoroltam a kedvenc témáimat is. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. hogy azokat tudom. Szintemen körülötte különleges. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. Nagyon megörültem. s olyan érzésem támadt. Másoknak is csak azt tudom mondani. Mindennap relaxálok. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. hogy célomat. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. A legnagyobb sikerem azonban. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. jó tétel. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem. hogy ez képtelenség. olyan dolgok is eszembe jutnak. Miközben húzta a papírokat. 40 évesen kezdôdik az életem. megláttam tanáraimat. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött. s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. arról nem is beszélve. olyan érzésem támadt. lett. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. benyitottam a terembe. mint akik az elôzô évben érettségiztek. Sokkal nyitottabb lettem. hogy nagy baj már nem lehet. hogy van itt még számomra kedvezô. hogy ô az én tételem. Fizikai erônlétem is sokat javult. akkor nagyobb az esély.megbeszéltem magammal. hiszen éppen olyan sorban ültek. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. (Utóbb kiderült. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. fehér. fényes burkot láttam. Laura Silva volt akkor a vendég. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki. s akkor megtapasztalják majd. Magamban azt gondoltam. Sajnáltam Csabát. arra gondoltam. A párom azonban az 5. amelyekrôl soha nem képzeltem. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. Késôbb megtudtam. Tudtam. s azonnal tudtam. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana. hogy csak jó tételt fogok húzni. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. hogy most. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. ami a papíron szerepelt. különösen Csaba és Adrienn. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Úgy érzem. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. többször elismételte. hogy kitartóan gyakoroljanak. hogy rengeteget változtam. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. Budapest Matematikatanár vagyok. aki szintén elsô lett. hiszen itt mindenki agykontrollos. Amikor sorra kerültem. ha a 4. Fantasztikusan boldog voltam. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból. programozok. hogy a miénket fogják kihúzni.

amint dolgozik. és azóta magam is tapasztalom. Végül is benevezhettük. Beszéltem a fônökömmel. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. a kezelés után pedig gyógyteát ittam. személy nevének hallatára égetô. A 2. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. Szinte bemelegedett az egész tanterem. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják. és minden leegyszerûsödött bennem. A papírokat összegyûjtöttem. volt aki humorosan megjegyezte. nem üzentem meg. Még azt is láttam. A 4. és nincs légszomjam. 12 éve tanítok. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. és szóról-szóra igaznak bizonyultak. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. amit kristálytisztán éreztem. – Hát. Hangsúlyoztam. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani. maró fájdalmat éreztem a torkomban. fehér szalagok jelentek meg. Boldogan járok dolgozni. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. és szemem elôtt vékony. Januárban a 2. Elôször meglepôdtek. könnyû vagyok. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. hogy a lánya nem szeret mosogatni. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel. mert már 20 éve gyötört az asztma. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. M. Fontos. és újra csak azt a választ kaptam. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. s ennek már 5 éve! T. természetesen csak képzeletben. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. de sorolhatnám még a további apró. Mindennek örülök. hogy egészséges vagyok. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. éjszaka nyugodtan alszom. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. Megint a szintemre mentem. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. Gyakran hallottam az elôadásodon. Budapest 192 . A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. hogy itt most zárthelyit kell írni. Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még. mégis valaki azt írta..sairól. ô pedig a verseny szervezôivel.

9 órakor érkeztem a városba. én pedig épp idôben érkeztem. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. az eredmény olykor mégis. és egy másikban mérettetem meg magamat. ha a kislányom beteg. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült. Elmondtam. önmagam tudatos elfogadását. majd a meditáció során megjelenítem a napomat. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. abban. mindennapjaim és életem irányítását. s már ettôl jól indul a napom. és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. helyen álló iskola. Egy este úgy döntöttem. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. tanárnak és diáknak egyaránt. kiszolgáltatottnak. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. Hiszem. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. jókedvet. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. bár elôtte azt sem tudták. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. pozitív gondolatok küldése. aki bár rengeteget tanult. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. hogy elhagyom a várost. az órá193 . ám számomra ismeretlen embereknek. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet. labor. a család elkerült. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. és hittem benne. az tudja. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. mi a célom. ezt a mindennapokra szabott.Aki ismeri és használja agykontrollt. Ma már mindezt tudatosan teszem. szinte ismerôsként fogadtak. Bár tudom. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. Pl. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. Mindenütt kedvesen. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. miért lenne számukra is hasznos. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. mint régen. aki elsôként mosolyog. mit nyújthatok. Most már én vagyok az. segítôkészen. Az egyik tanítványom. jobbá váltunk. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. programozott víz. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. ha állást kínálnának nekem. mit várok egy-egy alkalmazott technikától. ki vagyok. Ha a felnôttek engedik. pozitív energiát sugározva a környezetére. szükségük volt új munkatársra. hogy közben többé. Tanulás közben idônként. Pl. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. hogy melyik várost választom. Felsorolni is sok. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. A másik. és az iskolán kívül tudott is. Csak annyit tudtam. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. legszebb tevékenysége a tanulás. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él.

Pontosan úgy történt minden. Képzeletben láttam. Elmentem az orvoshoz. Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. mert édesapám szívbeteg volt. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. Azt mondták. majd egyre erôsödô halálfélelem. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. meghallgatták a mellkasomat is. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. hogy hogy is kell ezt csinálni. nem tudott megszólalni. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta. hogy ez még csak a kezdet! Vallom. örököltem a hajlamot. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. hogy testünk úgy mûködik. A doktornô szerint kb. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. minden rendben van. Ha igen. hogy minden ember csoda. amely csoda azonban elérhetô valóság. hogy semmi szervi bajom nincs. Augusztusban megállapították. A felfedezés. de a közérzetem sajnos nem javult. Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. és biztos vagyok benne. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. hiszen semmit nem talál. ahol megmérték a vérnyomásomat. Nagyon megijedtem. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. Már annak is nagyon örültem. Félre kellett állnom.kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. Mellkasi szorítás. hogy miért küldtek engem. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. mert nem találja a göböt. ami akkor 190/110 Hgmm volt. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. Toronyi Györgyné. 1 év múlva meg kell mûteni. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. és azt hittem. Nyár végén egyszer ismét rám tört. csak nagyon-nagyon örültem. Az ottani doktornô megkérdezte. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. s ott aztán pontosan megtanultam. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet. Sajnos másnapra sem múlt el. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. mert ez nem múlik el. Úgy éreztem. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. csak idegi eredetû a dolog. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. s testem egyes részei bedagadtak. egyre jobban és többet tud. hogy egyre jobban. Már ott tartot194 . Szédültem. de az elôzônél sokkal erôsebben. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. itt a vég. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. az agykontroll ebben minden segítséget megad. Állandóan feszült voltam. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. Ma már meggyôzôdésem. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz.

Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. Meg is lett az eredmény. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. Így is lett. Akkor még nem tudtam. A türelem. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. feketében láttam mindent. 1994 ôszétôl úgy éreztem. hogy végezzem el az agykontrollt. hogy mindent megcsinálok. felírt mindenféle füveket. ami nekem megfelelô volt. El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz. Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. hogy megbetegedtem. Rendszeres gyakorlással és programozással kb. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. és ehhez hasonlók. Elérkezett a második 2 nap. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. 32 év munka után nyugdíjba mentem. hanem a lelkemmel van baj. hogy fel kell szúrni. nem a testemmel. minden gondolatom negatív lett. Tóth József. sem megfázás vagy nátha. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. Kezdtem lassan felôrlôdni. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra. hogy mindig akkor jön a segítség. Idôt sem adott arra. Kislányomnak begyulladt a füle. Alig vártam a folytatást. az idegeskedés. Pl. kemoterápiás kezelés). Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. Én már nem csodálkoztam. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. hogy életemnek nincs értelme. mert kocsiba sem mertem ülni. majd halála. Az idegosztályra irányítottak. Állandóan az járt az eszemben. Budapest 1992 májusában. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. amikor a legjobban kell. Már kocsiba is mertem ülni. Közben észrevettem. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. édesapám betegsége. Elvittem az orvoshoz. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. Nem szerettem magamat. de egyik sem használt. Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. Otthon aztán bevetettem minden technikát. Kezdett visszajönni az életkedvem. porokat. aki azt mondta. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. és reformétrendet ajánlott. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam. 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. 3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). csak legyen már vége ennek a borzalomnak. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. hogy elmondjam. aki kb. Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. Kértem tôle 1 nap haladékot. Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. Felírtak különbözô gyógyszereket. 55 évesen. Én már úgy voltam vele. sôt vettem egy BKV-bérletet. 3 heti programozással elértem azt. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 .tam.

A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. Úgy éreztem. hogy már meg is kaptam. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. hogy nem tudtam aludni. hitbôl és elvárásból áll össze. amit elmém meg tud fogalmazni. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. Azt mondták. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Megvettem dr. ott a helyem. vidáman és boldogan élek. mintha az már meg is történt volna. sétálok. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. Gyôrbe. mert éreztem. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”. az alfábajutást. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. Azóta sem szedem ôket. de végül egyikre sem került sor. fizikai erônlétem rohamosan romlott. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal. Apró. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. arról. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. dolgozom.mutattak ki. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. amit kértem. Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. A kurzust nagy izgalommal vártam. Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. Domján László kazettáit. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. szeretetet és biztatást kaptam. tumorom nôtt. akiktôl hitet. hogy jogom van az élethez. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. s igyekeztem úgy is gondolkodni. hogy köszönetet mondtam. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. bíztam önmagamban. s pozitívra cseréltem. Állapotom nem javult semmit. Hittem. s ezt teszem mind a mai napig. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. Hálát adok Istennek is. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. ami – mint tudjuk – vágyból. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. éreztem. szóhasználat és hozzáállás. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. Domján Gábor vezetésével. Egyet azonban igen. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. és tôlük tudtam meg. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . nem is hiányoztak. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. hangom nem volt. A daganat növekedése megállt. hogy újra egészséges vagyok. azt azonnal töröltem. Úgy imádkoztam. és ôszintén hittem abban. segítséget. Az alváskontroll használata remekül bevált. hogy meggyógyulok. Mélyen elhittem.

Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. akkor ismét ôk következtek.. az életem megtartása olyan fontos volt. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. Úgy érzem. ráadásul hullámosan (programoztam. jó alaposan. hogy megérte a harcot. hogy ne egyenes legyen. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. Hittem és vágytam. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben. Hetente 1-szer böjtnapot tartok. Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. Szeretem az életet. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat. hogy óriási mértékben megváltoztam. Amikor én végeztem. Nagyon szeretem a laboratóriumomat. Reggel és este hálát adok Istennek. Ilyenkor munkásaim pihentek. hogy szolgálják testemet.és tápoldatos vízben fürdettem. ezért áthelyeztük a szoba más részére. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott. úgy látom. beszélgettem velük. Nem volt könnyû a feladat. Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. színesebb.” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. gyümölcs és magvak.mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. és szeretem az embereket. Köszönetet mondok sejtjeimnek. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. a hajhagymáimat is külön-külön. hajam csodálatosan kinôtt. s az eredmény nem is maradt el. Pl. testi erôm visszatért. Elfoglalták helyüket. gyógy. de a cél. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban. Visszagondolva az elmúlt 1 évre. öcsém és családjuk szeretete is. lelkiismeretesen álljanak helyt. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . hogy újra egészséges legyek. s újra munkához láttak. hogy: „Minden nappal. és kérem segítségét. az egészség elérése. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. és sok hasznos könyvet olvastam el. aminek szívbôl örültek. hangom az eredeti lett.. odaadó támogatásuk. vagy még többször is meglátogattam. Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet. hörgôimet és a pajzsmirigyemet.). és modern gyógyító felszereléssel. és kértem. Óriási segítséget jelentett sógornôm. Aki hisz. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. így már az élet is sokkal szebb.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. az szerintem szinte mindenre képes. akar. önzetlen. Gusztusosan berendeztem. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. s környezetem sem a régi már. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. bízik. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. megdicsértem ôket.

Nemcsak mentálisan hat. ha bizonytalan vagyok valamiben. félállapotban. Carolyn mosolygó arcára gondolok. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. hogy megszabadultam a félelmeimtôl. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô. hogy újra megtaláltam a hitemet. kedvességét.5-et javult. de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. és szeretem a szüleimet. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. tárgyhoz. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom.Alfavers Álom és ébrenlét határán. Azóta. T. és nagyon boldog vagyok. és máris tudom a megoldást. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni. Kis hercegségben. Apámmal soha nem jöttem ki. Réka 198 . Mindegy. Azonnal érezni lehetett szeretetét. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. amit korábban utáltam. Korábban rengeteg cigarettát szívtam. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás. 100%-os hatásfokkal. Még innen és már túl. Nekem valóságos csoda.. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni. hogy azon kívül. huncut vidámságát. csak behunyom a szemem. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra. hogy személyhez. Azóta újra béke van a lelkemben. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. hogy igenis hiszek. s mindannyian rajonganak a módszerért. nagyon rossz volt a kapcsolatunk. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. érzéshez kapcsolódó zavaró. több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített. Már többször el is szöktem otthonról. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet. A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik. Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. fiatal korán messze túlmutató bölcsességét. vérzések és fejfájások gyógyítása is. tapintatát. lélekmelegítô érzést és élményt..

amiben most élek. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. Így is lett. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. amibôl el tudunk menni. munka után rohanok haza. Érdemes volt hinnem benne. annak szintjéhez. testet-lelket meggyötrô válás után. minden feltételtôl mentes szeretetet. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. nemigen lehetett ilyent mondani. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. olvastam is már róla. Nagyon mély ponton voltam akkor. Fogtam a füzetet. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. hogy képesek lettünk így szeretni. Nagyon készültem az agykontrollra. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. fürödhessünk. egy szörnyû. csak nem érdemes. és azt mondogattam magamnak. 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. úgy éreztük. ahogy dél felé húztak. Élveztük a számunkra kitágult világot. Erôs vágy fogott el. Minden este kiültem a teraszra. mert mi magunk váltunk olyanná. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. csak akkoriban. hogy majd az is összejön. Szerettem volna július közepén utazni. A gyermekeim boldogok. vágyni rá. s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel. De jó nekik! – gondoltam. láttam a repülôket. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). s valami azt súgta. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. mennyire fontos a szeretet elfogadása. hiszen mûködött a mentális üzenet.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. repülôvel nem tudunk menni. A pénz is összejött. nyaralni mennek. Nem elég csak adni. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. élvezzék a napot. Kölcsönösen. de ennél több soha nem volt köztünk. de ezek mind lelki eredetûek. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket. igaz. hogy mi is mehessünk a tengerre. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. Jól van! – gondoltam magamban. Hónapokba telt. Nemrég döbbentem rá. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. milyen lehetôségek vannak. Persze nappal jártam az utazási irodákat. súlyos anyagi terhekkel. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. s úgy éreztem. csillagos eget. Kint sétáltunk a Duna töltésén. És ekkor megértettem. hogy a sok töprengésen. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. Boldog voltam. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. a gyerekek boldogan hancúrozzanak. és ahová bármikor visszatérhetnek. hol. nézegettem a gyönyörû. fröcskölve lubickoljanak. sokszor hangosan. s a végére mindketten szárnyaltunk. Mi akartuk ilyennek. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. Úgy vágytam erre. ôszintén tiszteltük egymást mint embert. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. ha azt akarják. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. hogy keressenek meg. hogy megtudjam. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. Itt álltam egy szál magamban. hogy minél többet lehessünk együtt. de csak 22-ére kaptunk helyet. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben. mi tettük ilyenné. amikor egyetemre jártam. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. 199 .

és elkezdtem gyógyítani. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. hogy úgy fejezze ki magát. lehet vele kommunikálni. akkor szinte bármire képes vagyok. és kérem. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. Esténként átalakultam kis manóvá. Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza. Rengeteg tervem van a jövôre. fiatalos. Rondán nézett ki. dr. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. hogy ha elég erôs bennem a hit. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. Idônként már annyi tüske van benne. divatos hóbortjait kövesse. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. Elôször is leültem. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. mert már tudom. Én mosolyogtam. fekhelyrôl. és ôszintén elmeséltem. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. Mitôl félek. Csodálkozott. hogy mit csináltam vele. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. beborogattam a térdemet. nem dühöng mindenen. hogy elfogadjuk ôket. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. Elmondom neki. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. Ez olyan jól ment. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. és férjem beteg testében dolgoztam. Tudom. de a felelôsségünk abból áll. azt alfában gyönyörûen veszi. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. és végiggondoltam magamban. mint régen. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. csak a módját kell megtalálni. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. ne csak a maga forró fejû. de remélem. Ma már tudom. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. hogy nagyon szeretem. Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. hogy miért is történt ez meg velem. hogy az számomra is elfogadható legyen. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. vagy éppen átúszom a Balatont. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. hogy a világra hozzuk ôket.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. és ehhez hasonlókat. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam. és „hívô” lett. úszom vele és tornázom. és folyamatosan rossz korban van. Izgatottan tanulmányoztam ôket. Uzsaly Beatrix. Persze mindez kell. Élni csak becsületesen érdemes. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. A sebészek már fenték a bicskájukat. hogy javul a lábam. egyszer rájön arra. Néha gondolkodjon is el. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. hogy a gyereknevelés nem abból áll. hogy miként bírom munkám mellett 200 . Rokonaim csodálattal nézték. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. vagy mond otrombán. Az elmetükretechnikával elképzeltem. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. ami mindig olyan. már ugyanúgy futok. a vágy és az elvárás egysége. Gondolatban megkérem. amilyenné mi tesszük.

Cs. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. Innen jött az ötlet. Elsô megérzésemre hallgatok. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. Varga Zoltán 201 . Eltelt 1 év. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. vagy hogy kérjek-e még új lapot. s azt válaszolta. és fölmerül a kérdés.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. s így alapítottunk egy faipari. Éjszaka álmomban megkaptam a választ.ezt a nagy tortúrát. én az üzleteket kötöm. hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni. nagyon sokat. és örömmel újságolhatom. amik hiánycikkek a boltokban. Soroksár Az elmetükre.és fürdôkúrák. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. és pénzt is lehet vele keresni. és beszerzem a szükséges anyagokat. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe.. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam. ô ugyanis akkor már elvégezte azt. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk. Gratulált. Ha borús az ég. leült. Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. illetve melyek maradtak még kézben. akkor gyorsan szintemre megyek. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. Lefekvéskor megittam a víz felét. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. hogy eldöntsem. ami családomnak és nekem is jó lenne. Ô eddig lakásokat mért fel. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”. Férjem ma már bot nélkül sétál. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket. Amikor dr. ami eddig még mindig bevált. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra. ügyeket intéz. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. Cs. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. asztalos céget. Tulajdonképpen dr. Két hónap után hazaengedték a kórházból.és kosárlabdában. Elképzelni is sok. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna.) Egyesületeknek szerzünk támogatást. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet. kézi-. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. Testvérem asztalos. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. jönmegy. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. (Én kosárlabdázó vagyok. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. masszázs. ivó. s idôvel 1 botra. és hatására két céget is alapítottam. melyik lapot húzzam. és feltettem a kérdést: mi az. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. röp. Bíztam. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett. és gyógyítottam a férjemet. sebész úr meglátott bennünket. hadaró beszédemet. mondván..

hogy reggel visszajön. Nem hajlandó sem enni. hogy „kezdd el imádsággal. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. nyakig sárosan elment rá. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. egész nap minden kijön belôle. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben. hogy el volt törve a térde. S aztán ezt többet már soha. Az ölembe vettem kis unokámat. Megdöbbentem én is. majd elképzeltem. hogy fölhasználjam a tudásomat. ahogy reggel megjelenik az elôszobában. ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. nem 100-szor olvastam el. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. akik templomba jártak és hittek. megmosolyogtam azokat az embereket. Ahogy a könyvben le van írva. Be kell vallanom. hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt. csak mosolyog rajtam és a testvéremen. beteg unokámba. de majdnem minden évben fölkeres.Soha nem voltam vallásos. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. 14 éve váltam el a férjemtôl. enni és inni kér. s én elkísérem az orvoshoz. hogy leszívom a térdérôl a daganatot. hogy mennyire földagadt. majd becsuktam a szememet. Legközelebb a 2 éves. Az orvos azt mondta. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. Este azzal váltunk el. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. majd igen jó hangulatban lesz. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. hatalmas lelkesedéssel és hittel. Valóban hatalmasra dagadt a térde. szakadó hóban. gyógyító energiája. hogy amikor unokám fölébred. hogy hinni tudnak. jeges úton. A szállodában. de nem mer. hogy még nem ír gyógyszert. Utána láttam magam elôtt. Úgy gondoltam ekkor. csúszós. Ennek 202 . ahogy szinte minden ugyanúgy történt. hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. sem a politika. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. mert soha nem volt rá elegendô pénzem. hogy azonnal. hogy igenis. s lementem alfába. Ültünk még egy jó darabig így együtt. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Lányom nem hisz az agykontrollban. és most már biztosan tudom is. Sôt. hogy amikor gyógyítottam. most vették le róla a gipszet. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. De én bizony nem vártam. hittem el. Lehet. aki az ölemben alszik. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. De azt is tudom. ellazítottam magamat. Vizualizáltam a problémát. mert fél. hogy minél nagyobb az ínség. s azután mesélt nekem róla. annál nagyobb szükségük van rá. nagyon csúnya volt. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. amikor eljött hozzám. szó szerint így történt. s mutatta. hogy leszívassa. van Isten. A könyveket nem 10szer. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. hogy itt a remek alkalom. Legutóbb. Orvoshoz kellene mennie. nem érdekelt sem a vallás. és elbeszélgetünk. hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. szinte fuldoklik a köhögéstôl. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. sem inni. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. mesélte. Könyvében olvastam. Éreztem. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. várjanak még 1 napot. ahol szobaaszonyként dolgozom. Munka után elmentem hozzájuk. visszaszámoltam.

Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. úgy láttam. Lázas is voltam. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. te híres agykontrollos! – mondta. Amióta mellette dolgozom. Azóta megváltozott. hogy óriásit nôttem a szemében. hogy mit csinálnak majd. újságolta. s ez ad értelmet az életemnek. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. – Na. s ennek már kb. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. hogy estére társaságot vár vendégül. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. hogy rengeteget tudok így segíteni. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. s azóta sem jött vissza. 3 éve! Ismerôsöm. hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. Csodálatos ember lett. Vihart Tibor. azonnal megszûnt a torokfájásom. s kb. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. úgy is veszi az „adást”. azonnal félrevonultam. Olyan intenzív volt ez. Zárkózottságom teljesen eltûnt. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. elment. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. de úgy gondoltam. vidám. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. hogy ha meg akarom látogatni. és az elsô szava az volt: „Tudtam. 203 . amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. hogy a leggyorsabb. becsuktam a szememet. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak.ellenére én úgy érzem. mindig várt. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. aki szintén agykontrollos. Azt is elmondtam a neveken kívül. ha magamon segítek. Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. Elképzeltem hát gondolatban. Amikor már kifelé számoltam magamat. Mint gyakorlott agykontrollos. elhatároztam. Néhány hónappal késôbb el is végezte. Néhány nap múlva. Eddig még valahányszor mentem. 4-nél még mindig fájt a torkom. s közölte. Szó szerint azt tettem. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. hogyan viselkednek. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. mert minden pontosan úgy történt. Vele már annyira egymásra hangolódtunk. s ennek már 7 éve. Azonnal odajött hozzám. akkor nem táviratozok. nyitott. szintén a buszmegállóban futottunk össze. hanem egyszerûen „megüzenem” neki. 5 percet rászántam a programozásra. s mivel jött a busz. boldog és kiegyensúlyozott lettem. Ô jót nevetett. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. hogy senki sem szereti. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. amilyen vagyok.

hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt. gondoltam. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. igen erôs késztetést éreztem. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. Ô is éppen akkor nézett felém. Amikor az Alfajárókban olvastam. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. mi a feladatom ebben az életemben. Tudom. és minden alkalommal elmondtam. vajon eljön-e. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. mikor lementem szintemre. szintemre mentem. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. Kértem. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. s hogy igazi társam legyen. két fiú édesanyja. Összeházasodtunk. találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. Másnap reggel. amikor beléptem a terembe. mert a hit. amennyit csak tudok. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. és hogy én milyen vagyok. mi ô nekem. és valóban úgy is történt. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg. hogy Fehérvárra akar költözni –. Sok más sikerem is van. Programoztam. aznap reggel vette meg. Minden nap. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”. Ez csak az elsô állomás. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. és programoztam. hogy megtaláljam az ideális partnert. ami jelenleg a legjobb számunkra. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs. Elmondtam. 204 . de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. míg végül elköltözött itthonról. hogy én milyen vagyok. én vagyok a világ legboldogabb embere. Társ! Igen. már nagyon sokan voltunk. programoztam. Október végére várjuk elsô gyermekünket. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. most már itt az ideje. hogy ki ô nekem. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. mert családi házat szeretnénk. Úgy érzem. A jegyet is a helyszínen. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. pontosan mit jelent ez. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. Gabriella 32 éves vagyok. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. Pontosan olyan. Elmesélte. hogy sikeresen vizsgázzak. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. Este beprogramoztam. hogy ô az emberem. hogy: „Szeress!” Nem tudom.–né R. Alig programoztuk. és több más akadályt is. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. hogy mégis ott legyen. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást.Ekkor úgy éreztem. hogy ez valaha is lehetséges lesz. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk. Megismerkedtünk. Mindketten tudjuk. hogy elmenjek. de számomra ez a legnagyobb. Mindig azt a választ kapom erre. Felébredtem. és most már mondhatom. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. de valami arra késztette. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. hogy milyen társat szeretnék. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. és azonnal tudtam. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek.

káros szenvedélyével. Egy esésnél lenyúztam bôrömet. odáig fajult a helyzet. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel. Rengeteg apró élményem van. Sajnos húzás közben szétroppant. hogy a beteg. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam.. napon kezdtem meg. gondolkodásával. ezért az orvos össze akarta ölteni. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. mindennapi viselkedésével. V. de talán az a legfontosabb. a gégemetszést zártuk. Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. kimostam a sebet. hogy tudok magamon változtatni. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. További céljaim közé tartozik. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat. mire elértem. Az agykontrolltanfolyam 2. Természetesen sikerült. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. annyira.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. kb. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek. 19 éves beteg. különösen az öngyógyításban. amikor nem volt kómás állapotban. Leírom eddigi eredményeimet. hogy anyám orvost akart hívni. és kész. A történethez hozzátartozik. V. A programozást a 10. Nagyszerû érzés. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. de 205 . hogy nem pisilt be. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. s azonnal szóltam az orvosnak. s ezután már elôfordult. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. V. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. Igaz. Én egyszerûen elállítottam a vérzést. mert én elállítom a vérzést. hogy várjon. A géprôl levettük. hogy tudok magamon segíteni.. Betegápolóként dolgozom. de megérte. Elértem. a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent. s a gyökerét már úgy vésték ki. amikor meglátta. Másnap mentem érettségizni. Valéria. és már nem lehetett megmenteni. s a beteg gyógyultan távozott. másfél hónapig programoztam. mint eddig. s az érettségim is kitûnôre sikerült. Igen erôsen vérzett. és egész másképp nézem a világot. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom. mert nagyon fájt.

Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. fôként akkor nem. Amikor újból munkába álltam. a férje meg fog halni. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. mit akar mondani. Állapota erôsen hullámzott. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. akirôl már tudtam. A jelenet ijesztô. Azt az állításomat azonban. ha a felesége így szereti. hogy a születendô baba egészséges lesz. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. hogy nem igazán hisz nekem. intubáltuk. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt. A beteg tátogott a tubus mellett. Legyintettem. amikor meglátta a lélegeztetô gépen. s természetesen a születendô gyermeket is. egy ilyen rossz periódusnál. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. félóránként extubáltuk. de nem erôsködtem tovább. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. de nem tudtuk leolvasni a szájáról. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. De kérdem én tôle. Délután. Megkértem a kollégáimat. de nem meglepve láttam a beteget. hogy fiú. ki tudja miért. Az orvosok csak néztek. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. milyen képet vágott erre. illetve húztuk ki azt onnan. s bementünk a kórterembe. Úgy gondoltam. Tágra nyílt szemekkel. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. dühös lett. ami a következôkbôl derült ki. a gyermek szerencsére teljesen egészséges. Igazam lett. így nem várom el az eredményt. engedélyezzék. vagy az. hogy nincs tovább. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. Megkérdeztem. és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. örömmel. Megeskettem. Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. Sírva fakadt a felesége. úgy gondolta. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. – „Pedig azt hittem. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta. az az igazán fontos. Sírt és zokogott. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. hogy megtudjuk. s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. hogy mit mond. Láttam a szemébôl. hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. hogy meggyógyuljon. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki. azt hitte. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. szorongató.még gépi lélegeztetés alatt állt. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja. Úgy gondolta. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. többé már nem látja élve. látogatók érkeztek hozzá. 206 . Elmondtam neki. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet. egyben mégis megható volt. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. zárt légcsôsebbel. engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai. Este volt. hogy négyszemközt beszélhessek vele. határozottan elutasították. Hát nem tudom leírni. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre.

hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. s ennyi elég volt ahhoz. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. Így tudtam meg. hiszen tudtam biztosan. 1 órát. míg végül 1990 februárjában közölték velünk. rengeteget jelentett számomra. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért. akik nem engedték. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. amikor kb. Amikor mindez bekövetkezett. hogy valójában minden rendben van. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. hogy hol van a méhlepény. egyre többször mondogatta. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. Orvostól orvosig jártunk. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. Elmondok közülük néhányat. minden reggel kb. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket. 3-szor 20 percnél. 15 percig nem találták a baba szívhangját. 3/4 óráig tartott. s miként növekszik. Környebánya 37 éves. Egy szép napon megint rászántam kb. fejlôdik. Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer. az orvos megállapítja a terhességet...Láttam a beteget egész nap. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. Annak ellenére. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem. én tökéletesen nyugodt maradtam. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el. Rájöttem. hogy mennyivel többre vagyok képes. és ellenôriztem kisfiamat. Zelenák Tamás. eszembe sem jutott a szénanáthám. majd azon belül méhembe. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”. 207 . egy hajszálam mentén bemásztam testembe. Így aztán a szülôszobán már. fél órát töltöttem azzal. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. Ez a csata kb. amint a méhemben hatalmas. Elhatároztam. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel. budapesti agykontrollos vagyok. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. Elképzeltem. 1983 nyarán mentem férjhez. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. milyen nemû a kisbaba. Házasságunk mindig is nagyon jó volt.

hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. és folyamatosan gyógyszert kell szednie. Vizualizáltam. hogy utazzon a fôvárosba. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. a szemeire koncentráltam. Ezt 2 alkalommal tettem meg. Szinte állandóan fáj a feje. amikor beléptem a lakásba. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz. Így programoztam 6 héten át minden este. Négyhetente járt felülvizsgálatra. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. és az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy fôzni sem tud. A másik hallatlan nagy siker. hogy 6 éves legyen. egészen részletesen. s friss lesz és vidám. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. Nagy sikernek tartom továbbá. olyan helyen. hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. mivel azt olvastam. hogy mire legközelebb találkozom vele. sokszor még délben is. édesanyám bol- 208 . Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. és sokszor annyira gyenge. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom. akinek köszönhetem tudásomat. pedig ezért soha nem programoztam. Természetesen a memóriafogast használom. már nem fog fájni a feje. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. Férjem jelenleg Afrikában dolgozik. amikor erre szükségem volt. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. hogy gyógyítani fogom. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe. hogy Bálint fiam alig várja. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. Mindenkinek. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott. Aztán a fejére. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat. Elhatároztam. Hat heti programozásom után most ott tartunk. hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. Szintemre mentem. s hívjon föl engem. pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. ahol sajnos nincs telefon. Hozzá kell még tennem. s harmadnap. szabaddá téve így a lefolyókat. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. A két végén. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel.A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. Anyósom szemén zöld hályog volt. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie. hogy a zöld hályog azt jelenti.

L. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. mert neki 2 van. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. a szekrény. s kérni. hogy valami miatt az a helyes. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat. s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. D. Nagyon boldog voltam. Nos. Elmondtam.dogan újságolta. mint máskor. Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. hogy ha elfogadom. Így is tettem. Fehér keretes tükrömben sokszor. Aggódtam érte. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem. ahol ugyan megálltam a helyemet. 209 . Programoztam.-né. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. s a tanult módon üzentem neki gondolatban.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. aki eladta a lakását. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. aki másnap felhívott telefonon. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni. G. mert holnap már tárgytalan. A franciaágy. s az egyik fölösleges. Megkérdezte. kedves ismerôsömmel. ismerek-e valakit. hogy kislánnyal. Gondolatban beszéltem vele. aki akkor éppen külföldön dolgozott. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen. érzékletesen elképzeltem célom elérését. Sok magyar példa mutatja. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt. s visszaadta a kölcsönt. én vettem meg. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. mert munkatársaim nem fogadtak be. Zs. már senki sem bízott benne. és sokkal energikusabb. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie. a dohányzóasztal. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél. ideges voltam. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. hogy jól mûködô frizsiderem van. de a munkatársaim ki akartak közösíteni. hogy felébredjek. hogy megkapjuk. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció. hogy fogadjanak szeretettel. a két fotel. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. s azt mondta. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól. aki megvenné a bútorát. de még ma. R. Sejtettem. nekem adja a hûtôszekrényét.

hogy rettenetesen fáj a hátam. hogy ha fokozódik a fájdalom.Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak. milyen örömet érzek. Arcomról eltûntek a kiütések. gyógyítja testemet..4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. 210 . ami idôvel egyre nôtt. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. s gyógyítottak a tanácsadóim is. Látásom annyira javult. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem. laboratóriumomban gyógyítottam magamat. Nem lehettem valami szép látvány. ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset. amiket meg kell oldanom. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. mert nem vagyok betegeskedô típus. Tóth Zsuzsanna. A gépben feküdve is azt képzeltem el. Pár hétig kerestem a megoldást. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek. Vizsgálatok következtek. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban. s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt. 3-szor. s kezdett igazán nyomasztani. kiütés és pötty! Zs. Még jobban elkeseredtem. extradurális elhelyezkedésû. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek.. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”. Kocsiba ültem. Háti gerinc CT. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. Kb. amikor közlik velem a jó hírt. naponta 2-szer. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet. 4-5 mm átmérôjû. és elképzeltem. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. mit kezdjek most magammal. Míg várakoztam a vizsgálatra.és MR-vizsgálatra is sor került. 3-szor gyakoroltam a technikákat. és nem is gondoltam arra. Sikereim száma napról napra gyarapszik. Egyik reggel arra ébredtem. s irány Veszprém. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. még a nyomuk sem látszott meg! 3. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. bárhol legyen is az. rajzolgattam. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. sebes volt.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb. ha oldalra fordítottam a fejem. Az elváltozás szöveti denzitású. A legértékesebbet. Testem tetôtôl talpig kiütéses. Az elmetükre-technikát használtam. Fokozta a fájdalmat. Orvoshoz fordultam. Gondolkoztam. azonnal menjek vissza. 10-15 percig programoztam. a pöttyök. akik hasonló betegségben szenvednek. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is. Május 15-én visszamentem kontrollra. kb. és én meg is fogom oldani. s ráadásul fájt is. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást. pöttyös.

A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. és nem lehet rajta segíteni. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. mi a helyes. optimistább lettem. Kedvemre való álláshoz jutottam. azóta sokkal magabiztosabb. mint azelôtt voltam. Pontosan 2 tétel volt az. amit nagyon szerettem és jól tudtam. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Gyógyítani kezdtem. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített. A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom. hogy halljam is a leírtakat. játszadozott.Mikor kezembe kaptam a leletet. hogy ôk is segítsenek. Másnap a kutyus felkelt. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. Három hete államvizsgáztam angolból. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. nem csak önmagam. 1993 februárjában kezdtem programozni. minket az Isten is egymásnak teremtett. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható. 211 . csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése. energiával. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. és mindketten úgy érezzük. hatalmas boldogságot éreztem. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. Az agykontroll nem csoda. és másokat is boldoggá tegyek. és azzal a vággyal. de társaim számára is. hogy boldog legyek. akire mindig vágytam. és használta a bal lábát is. töretlen optimizmus. tele vagyok életerôvel. hogy találkozzak azzal a fiúval. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. amikor közölték velem. az az életbe vetett feltétlen bizalom. hogy adott szituációban mit kell tennem. Amire az agykontroll megtanított. Azóta pontosan ráérzek. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. Augusztusban találkoztunk. sok új tételt kellett megtanulnom. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. életvidámabb. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. A vizsga nehéz volt. Köszönet az agykontrollnak. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot.. és életemet pozitív célok irányába terelni. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz.. Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam. Fantasztikus érzés volt. A következô. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni. hogy segített önmagamra találni.

ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel.Unokám 8 éves kislány. hogy ne legyen kukacos. és nagyon jó tanuló lett. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája. akkor 1 óra 11 perckor. Másnap reggel megkérdeztem. Van egy 21 hónapos kutyánk. A gyakorlatnál megüzentük a macskának. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni. Úgy tûnt. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést. A tûkivétel után kb. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra.. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. hogy maradjon a lakásban. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot.. Ismét jó barátságban vagyunk. sôt ütôerét is elvágta. hogy egy érfisztula hogy vérzik. Két hete relaxálás közben üzentem neki. ha a válasz igen. Sugárban spriccelt a vére. kb. ha mi a közelébe mentünk. harapott. 2 napig felállt a szôre. ami adott esetben barátom életét mentette meg. Azóta hatalmasat változott. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. ahol megoperálták. Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. Önbizalma megnôtt. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel. természetesen elônyére. hogy elvérzik. pedig rossz talajra ültettem. ha nem. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. 212 . fél méter magasságban. Két nap után megnyugodott. Az egyik palánta megbetegedett. Agykontrollos barátom. de csak engem és a nôvéremet. és karmolt. hányszor járt kint az éjszaka a macska. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem. Gyakran megsimogatom. mint a bunda!” Igaz. aki történetesen csúnyán berúgott. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. mert az nem tartotta meg a vizet. reggel fél 7-ig aludt.

minden alkalommal 15 percig. Visszamentünk a benzinkúthoz. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. 20-30 km-t tehettünk meg.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem. ha tudjuk. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. olyan volt. 213 . Azt mondta. Tegnap este találkoztam vele. hogy meg kell állnia. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem. és képzeljétek. hogy mitévô legyek. ahogy leugrott a kocsiról. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. és megmondja. hogy megtaláljuk. Szidtam a nejem. hanem valahol útközben veszhetett el. Ô ugyanis gépkocsisofôr. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. mert megfelezte velem a talált pénzt. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. hogy elvesztettem a tanksapkát. Meg is állt. Tegnap este. hogy mindig zavar. hogy kis manók másznak be a testébe. Egy szavát sem hittem. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat. Az egészben az a legaranyosabb. mint amennyire idômbôl futja. Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot.. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta. A könyvet használva készült föl. azt mondta üljek le. és csákányokkal fejtik a hájat. és vakargattam a fejem. idegesít. de kiderült. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. Ô nyugtatott. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. s ezért tüzet raknak. majd nagyon fáznak. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. amikor hazafelé tartott. és a fél életét az autóban tölti. Ez a siker különösen csodálatos. A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. s így anélkül indultunk tovább. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. és dühöngtem. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. Volt rajta némi súlyfelesleg. hiszen alig volt esélyünk arra. hogy ô maga is megijedt. (Én még a földszintre is le szoktam menni. Rendes haverom van. nem hagytam ott. hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát. Kiszálltam. hogy nyitva a tank. Mindkét dolgozata ötös lett. és teljesen feldobva mesélte. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. hol a tanksapka. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka.Javaslat annak. és akkorát ordított. amivel lefelé megy. amikor észrevettem. hogy többet szeretnék olvasni. majd ô lemegy alfába. Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot..

hogy ránk ugrál. nem is tudta pontosan. amikor hazamentem. hogy mi a betegség oka. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. Az orvos azt javasolta. Rövidre fogva a történetet. teniszlabda nagyságú. és azonos nyelvet beszélnénk. Teljesen összeroppant. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni.. Arra gondoltam. és semmilyen kezelés sem segített. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. Terhességem 3. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen. ezért a hátára fektettük. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. mint ismerkedésünk elején. örömmel konstatáltam. merre jártunk elôtte. Még be sem fejeztem a mondókámat. és visszalapozott az idôben. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. Férjemmel szeretjük egymást.. Akkor este. csak teljesen más fogalmakkal. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. s tekintve.. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. Alig bírtuk rávenni. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. és azt üzentem férjemnek. de nem jártam eredménnyel. hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott. hogy nagyon szeretném. ez az a tér. Elmentünk egy térnél. átölelt. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre. feleségem azt mondta. Egyik este beprogramoztam. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom.. persze mindig rájövünk. Amikor lehiggadunk. amikor álmában felém fordult. ilyen állapotban hagytam otthon. hogy menthetetlen beteg. aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. A bajt tetézte. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg. majd odavitt naptáramhoz. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. ha egy hullámhosszra kerülnénk. útelterelések is voltak. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. hónapjához jutottunk el.. és azóta sem. Fel is ébredtem az éjszaka közepén. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. a járda mellett. Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. Este. és úgy összegabalyodtunk. hogy 70-80 kg. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést. és mit mondjak. Tegnap.elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. és behálózták a kismedencét. ahol amúgy egy tacskó „lakott”. feszes és vörös lett. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. többször keringtünk. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka. amikor eljöttem a tanfolyamra. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. de sajnos ez nem segített. itt lesz valahol. nagyon csodálkoztam az így kapott információn. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. hogy borogassuk. hogy egyezzen bele 214 . hogy minden rendben van a kutyusnál. hogy Döme ne ugráljon rá. s ô azt mondta..

Hazamentem. Ennek 5 éve. mert a másik bátyámnál láttam. Szilárdan hiszem mégis. digitális készüléke. Lázam a 3. de csak vegetáriust. úti kórházban megmutatta nekem. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3.” – mondta. s az így hófehéren csillogóvá vált. mert 1 hónappal korábban huza215 . A hír hallatán levegô után kapkodtam. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem. Megkértem a professzort. mert féltem.. nagy. hogy hiába minden. professzor úr az U. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek. Kezdtem elölrôl. hogy mindennap szurkálni kelljen. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. és leültem meditálni. és elkezdtem lelket verni bele. ezért beutalták a kórházba. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra.a további terápiába. mint egy fiatalnál. megáldoztam. A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak. csúnya. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. Ezt bírta.” Ekkor kitaláltam egy mesét. Megszûntek a rosszullétek. Természetesen izgultam. megúszta. már tudott enni pépes ételt is. és szörnyû hasi görcsök kínozták. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. hogy csiszolják le a fekete foltokat.6-ra! Még pár napig benn tartották. kevés céklalé). hogy ez milyen kötöttséggel jár. én összeérintettem a 3 ujjamat. A mûtét szövôdményeként belázasodtam. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. délután csak zöldséglé. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek.) Hányt. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. ezért antibiotikumot rendeltek. fekete foltokkal. akik az Agykontrollt. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos. – Tényleg. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. míg sok hónap után sikerült. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat. Nagyon megijedtem. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve.. elromlott a vadonatúj. Reggel elmentem a templomba. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. hogy inzulinra állítsák át. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje. amit azok meg is tettek. Szörnyû rosszullétei voltak. Az orvos javasolta. a rákos sejtek szaporodása lassabb. bármit is evett. Ez komoly dilemma elé állított. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. meggyóntam. egy kisebb mûtéten estem át. hogy kinevet. s imádkoztam a testvéremért. hogy mit tettem. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. erôsítgettem a mesét. de nem mertem elárulni. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. napon sem múlt el. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé. de fölösleges. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm. Amíg a vérnyomásmérôt áttette. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták. N. hiszen csak tovább kínoznánk. mérjük meg a másik karomon is. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát.

Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. mert ô tanult. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. Így telt el a nyár. ha valami pénzes üzletet kötöttem. Az is fantasztikus volt. hogy a férjem megcsalt. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. hogy ha valóban igazam van. Hálás vagyok a sorsnak. Ez annyira szíven ütött. hogy mire kell a választ megkapnom. csökkentette a közös programok számát. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. hanem egy csinos hölggyel. és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. mert ezek jelentik kérdésemre a választ.-re volt címezve. Nem értettem. és álmomban is tudtam. ezért bontottam ki a csomagot. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. s a májam nem a legegészségesebb. egy arany nyakkendôtût. Naponta 3-szor lementem alfába. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. nem a férjem nevére. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került.mosabb ideig szedtem antibiotikumot. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. hogy el fog múlni a lázam. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. Számomra az álom azt jelentette. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. és azért. és elkezdtük építgetni a jövônket. Tehát a megfejtés is álmomban történt. közöttük az egyik. mert elutazott. mint egy alkalmazottal. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam. Az egyik vita után hozzám vágta. Egyre többször maradt távol. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. csak a megérzésem. hanem többel is tart kapcsolatot. mire a gyerek elvégzi az iskolát. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. és elképzeltem. többfélét is. „Véletlenül” került hozzám a küldemény. hogy részem lehetett benne. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket. Ennek több oka is volt. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. hogy igazam lett. A Bt. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. pici gyémánt kôvel. hogy „nem”. hogy mi lesz a lázammal. bár cseppet sem örültem. elhagyott. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. mitévô legyek. hogy a tudatalattim elôre tudta. postájáért egyébként mindig a férjem ment el. Majd másfél év ôrület után 216 . mintha vendégségben lenne otthon. Álmomban tudtam. de természetesen tagadott. ugyanakkor aggasztott a lázam. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani. Alaposan átgondoltam mindent. hogy magamba zuhantam. Kezdett úgy bánni velem. Akkor döbbentem rá. Már csak akkor mosolygott rám. A gyógyszert nem is szedtem be. Álomkontrollal próbáltam megtudni. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. Én hét közben vittem az üzletet. mert a Bt. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. ahol nem egyedül találtam. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot. akkor kézzel fogható. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. Megpróbáltam beszélni vele. Aztán kiderült. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. Úgy gondoltam. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra.

éjjel és nappal. amit akarsz! Nem ellenkezem. Amikor az ügyvédje felhívott. a munkát. mutasd. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel. Úgy éreztem. aki most a gyerekkel sem törôdik. amit eddig végeztem. nem tudom irányítani a sorsomat.15 éves fiammal azt kértük. zokogtam. Elképzeltem magam. Több 217 . reggel és este. háromujjtechnika. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá). Naponta több órát meditáltam. Nincs más választás. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. reggel. bármilyen munkát el kell kezdeni. nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. villamoson. pohárvíz-. amikor kínzott az álmatlanság. akit 16 éves koromtól szerettem. S akkor megint eszembe jutott. nappal. és a hitem. hogy amit az egész életemmel adtam neki. mielôtt lefeküdtem. Azt mondtam: „Tégy velem. aki mellettem állt.. Emberi ésszel követni nem tudom. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. hogy az ember eljusson Istenhez. jóga. hogy anyagilag összeszedjük magunkat. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. ima. merre menjek! Tudom. amin keresztülmentünk. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat. mit tegyek. Programoztam. olyan anyagi helyzetet teremteni. egy sötét alagútban botorkálok elôre. Tönkrementek a szüleink. a teljes vagyonunkat (kb. s ô hatalmas. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. s kértem a választ. szubjektív kommunikáció. Buszon. Elmetükre-. Gondolatban kerestem a megoldást. Kérlek. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. ahányszor elgyengültem. hogy az övé. amint Isten tenyerén ülök. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. hogy az én érdekemben történik mindez. amelynek nem látom a végét. nagyon rosszul kell ahhoz lenni. ott sírtam. S egyúttal elvesztettük az apát. 10 millió Ft-ot is magával vitt). A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. az egyetlen férfit. amik és akik a segítségemre lehetnek. azon mindenen keresztülgázol. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. S most mindenre azt mondta.. S akkor. meditáció. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. kicsi vagyok és védtelen. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. csak a hitem. csak a gyerek. majd elveszítettem a munkámat. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. A lakásban ugyan mi maradtunk. erdôben. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. Tudom. végelkeseredettségemben leültem meditálni. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. hogy erôt gyûjtsek. amikor nem tudtam enni. hanem gyakorlatilag mindig. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. az üzleti kapcsolatokat. miért teszed ezt velem. hogy vigyázol rám. este. És a szüleink. ott. Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. amit ebben a roncs állapotban lehetséges. de bízom benned. Mindannyiszor. És alkoholt egy csöppet sem. s majd ha gyógyulok. de nem naponta 3-szor. költözzön el.” Most már tudom. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet. hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. S innentôl már tényleg nem volt semmim. Mikor? Éjjel. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. erôsödöm. rá kellett döbbennem.

pereljem-e. Hálát adtam Istennek. Akivel az ember 20 évet leél. sokan. Újra tudok mosolyogni. és életre-halálra küzdök. s mindig azok a legszebbek. Tudtam. az emberekhez való viszonyomat. a természetes törvényszerûségekben. amit a perre kellene fordítanom. Ez a tapasztalat ennyibe került. azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. Ô is kezd hinni. mert most kell megtanulni. mert eltartana vagy 5 évig. Másra gondolni sem tudtam. hogy bármi áron megnyerjem a pert. imádkozás.” Két részre bontottam a választ. és kész. mint ezzel a perrel. Ha ugyanazt az energiát. bíró. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. Újra van sugárzásom. becsület. az örök érvényû értékekben. azért nem helyes a per. hogy erkölcs. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. Komoly anyagi gondokkal küszködünk. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. 218 . a saját fiam és a férjem édesanyja is. ügyvéd. hogy köszönöm. Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. ügyész. Mindenki más a per mellett kardoskodott. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. amiben a gyermekem fürdôzik. hitetlen lelkében elvetettem a magot. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. Elgondolni is borzasztó volt. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. Hinni a jóban. jóvátehetetlenül. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. Én 43 vagyok. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. amit szeretek. azzal nem szabad pereskedni. saját felépülésemre. az emberben. hanem stabilizálni kell. Megtépázott lelke gyógyul. mindannyian arra biztattak. Ha érzelmi szempontból nézem. No és persze közben még olyannal foglalkozom. ôk segítenek. Egy hét után kiürült a lelkem. Megtaláltam a belsô békémet. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. mi az. a gondolataimat. hinni bennem. s ami engem épít. Természetesen rosszat sejtettem. Akkor átéltem vele azt a traumát. a gyereknek meg kell mutatnom.gyerekkori barátom. És ami a legfontosabb. Állandó meditáció. egyre jobban érzem magam. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek. pedig akkor már 55 éves volt. tartás. amiben ô az egész életét eltöltötte. amibôl ô született. az emberben. Keresztülgázolnánk a gyereken. hogy helyesen döntöttem. Iszonyú hét volt. Ezek után már nem tudok mást mondani. hogy hagyjam. Megijedtem. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. nem perelem. s akit még szeret. Hit a jóban. és valahogy. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. újra örülök a napsütésnek. csak azt. amit ez okozott neki. Életem minden percét átszövi már a hit. szakmai továbbképzésemre fordítanám. Tudnia kell. javul az apjával való kapcsolata is. Ha üzleti szempontból nézem. a szüleinken és egymáson. hogy azt a szerelmet. programozás. hogy én is úgy járhatok. hogy pereljem a férjemet. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. Megnyugodtam. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. Borzasztóan megviselte. Amikor hivatalosan elváltunk.

s benne magamat. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. hogy olyan nagy már a csomó. ahol közölték velem. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. Kórházba kerültem. Az élet megy tovább. A leleteim jók. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. közben literszámra folyt belém az infúzió. hogy le kell venni a mellemet. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. hogy ezekbôl merítettem erôt. Ezt is tudomásul vettem. ez az igazság. Csak feküdtem az ágyon. A munkahelyemen már nem volt rám szükség. majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést.. nem kezdtem el sírni. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. amit magamévá tettem. csak nagyon féltem. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. meghallgattam kettôt is. s kezdtem megszeretni ôket. Csodálkoztak is nagyon. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. mégis elkezdtem bízni. megérzésére hallgatva metszi a fákat. Az igazság az. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. ideges. Hazamentem. miért is vagyok ott. elôvettem a kazettáimat. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. Akkora változást hozott ez az életemben. Egyfolytában mondogattam magamnak. Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk. Amikor a csomót észrevettem. Megtaláltam a lelki békémet. hogy elôfordulhat. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. Ezzel együtt leszázalékoltak. és simogatja a leveleket. de mint kiderült. hogy én nem vagyok istenhivô. szépséges gyümölcsöket teremnek. vibráló. amikor nagy változások elôtt állok. Csodálatos élményt nyújtott. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen.. és újra megnyugodtam. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. nem szégyen. A kórteremben én voltam a bohóc. s ilyenkor elgondolkodom. hogy az nem lehet. amputálni nem kellett. Ekkor azonban már. az embereket is más szemmel nézem. A mûtét sikerült. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. hogy éppen most törjön ketté az életem. aki voltam. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. állandóan elégedetlen ember. szégyen. nem haragszom örökké a világra. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. és gyakran dúdolom. fagyasztásos feltárást javasoltak. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. 3 havonta megyek ellenôrzésre. Az eredmény nem maradt el. Elcsendesedtem. Teljesen megváltoztam. elsô az egészségem! Tudom és hallom. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat. szintén kiborultam. rákos betegek között lenni. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos. megtalálták az utódomat is. nem ôrjöngtem. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. Címe: Ugye nem adod fel?. Amióta elvégeztük a kurzust. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. amikor megtudták. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. Gondolatban hívjuk a madarakat is. zamatos. A kertet és a fákat az anyu ápolja. rosszindulatú volt a daganat. nincs többé. gyógyultan. jajgató. másként álltam a betegségemhez. mosolygós lettem. Tudták. már egészségesen. semmi nem számít. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot.mint ô. sértôdékeny. mindig viccelôdtem a többiekkel. és éppen lakást keresek. hogy szedjék 219 .

Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal. 1 hétig azt programoztam mindennap. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. s szedhettem bármit. amelyekrôl eddig nem is álmodtam. Nos. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért. de este sosem láttam annyira. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. amelyik „szól”. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. A tanfolyam elvégzése után kb. Megkértem családtagjaimat. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. programozzanak velem. ha szomjas. Lám. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el. vajon hol lehet. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted. anyukám egy zsebre. a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. 26 éve rendszeresen kínzott a migrén. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást. Szintemen. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. de sajnos egyik sem segített. hogy vezethessek. néha napokig tartott. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. de a tanult programozással. Bátyám a szekrényre. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált. – gyermekem egyre jobban tanul. s ha belépek a szobába. Van olyan növényünk.össze a kukacokat. valóban mûködik az intuíció. intim betét nélkül sehova sem mehettem. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett. 220 . én pedig a farmeromra tippeltem. gyógyszer nélkül. s az eredmény nem maradt el. nem használt. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. hogy nem találtam a személyigazolványomat. Itt a válasz! – gondoltam magamban.

amikor azt gondoltam. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom.. de nagyon szeretném. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. ha a lakást elkerülnétek. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. aztán ellazultam. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. hogy induljon el a vér újra. Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak. Aki mégis bejön. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. Nincs itt semmi nektek való. a feléje nyúló. hogy mi történt. s egy eset nagyon nagy hitet adott. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába. Láthatjátok. hogy én imádom ôt. Nagyon szelíd.21 éve tanítok kisiskolásokat. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek. hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. Kérdezte is a fôorvosasszony. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. s eredményeik sokkal jobbak. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. elcsodálkoztam. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. de megtanultam az agykontrollt. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. hogy csak akkor maradhat a lakásban. hittem is. S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. nem akarlak bántani titeket.. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. amikor a ketrecébe nyúlok. miért nem jön a vér. még a vadabb mozdulatoknál sem. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. kis fiola vért. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 . meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. Szeretik. Hát mit mondjak. hogy sikerülni fog. s csak szeretném megsimogatni. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak. Még nem ismertem az agykontrollt. ami nem volt valami kellemes. hogy ez így viszont nekem nem jó. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. amíg ki nem engedte. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. vagyis a csontkinövésemet. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. ezért gyorsan arra gondoltam. a tanulás sokkal hatékonyabb. 1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel. Rájöttem. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. amikor orvosnôm azt javasolta. Félénk volt és vad. Vérvételre kellett mennem. Természetesen a lakásba is beköltöztek.

A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. Mindehhez hozzátartozik az is. orromból és szemembôl folyt a váladék. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. nem szabad megismételni. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. szótlan és kopasz alak volt.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. és nem szeretném. de bôrkiütést kaptam tôle. s a Kékestetôn szanatóriumban. de az orvos azt mondta. Ekkor felébredtem. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. folyt az orrom. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. mert egyszerûen nem kívánom. nagy. A következô nyáron már minden úgy történt. óriási élmény volt. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. és karjaimban hoztam ki a romok közül. voltam az ORFI-ban. hogy ki sem mertem menni a lakásból. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam. A laboromban. Megmutattam neki a parlagfüvet. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. krákogtam. az elmetükre-technikával. hogy ez most már sajnos így marad. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. Szép és egészséges volt. orkánszerû széllel. Berohantam. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. hogy ez nagyon veszélyes. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. Meglepôen erôs. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. és tökéletesen jól érzem magamat. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. nem hányok. és döbbenten láttam. illetve a könny. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. Elmentem az allergia-szakrendelésre. ami csillapíthatatlan éhséget. hogy látom magamat. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. Az orvos azt mondta. kóros falánkságot jelent. Hála elmémnek. Elég sok alkoholt fogyasztottam. 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. s rettentôen égett az arcbôröm. s még további növényeket. hogy szeressen jobban. amiben bent volt a feleségem. a fehér ürmöt. mint amikor feleségem elhunyt. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. Bulimiám miatt mentem el. mogorva. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. Szedtem gyógyszert. egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. Kértem. kértem. hogy szeresse ezeket is. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. egy pici idôre visszakaptam ôt. Állapotom azonban nem javult. hogy percre pontosan annyi az idô. ahol bôrpróbával kb. A szél összedöntötte a házat. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. Meséltem neki az életemrôl. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten. sötét fellegekkel. Kb. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba. Szörnyû vihar kerekedett. Ránéztem az órámra. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. s kilóim is fogynak. és megitattam vele.

hogy felnagyítottam a szemölcs képét. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. s megszüntette a fulladását. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. és intenzív lámpalázam lett. és semmi sem segített. s kilapátoltattam. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. Korábban másfeles szemüveget használtam. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. de amióta elvégezte a tanfolyamot. ami gyaloglás közben állandóan kínozta. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét. folyékonyan. fürdés közben. hogy üzentem neki az éjszaka. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. most szemüveg nélkül olvasok. Ezután 223 . – Férjem nem magyar anyanyelvû. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. Büszkén merem mondani. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak.nom. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. hogy mostanában mindenre emlékszem. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. Erôsen dadogtam. Állandóan autóstoppal közlekedik. s örülünk az eredménynek. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel. Meglett az eredménye. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. de mindketten nagyon boldogok vagyunk. Elképzeltem. Ennek azért van nagy jelentôsége. A háromujj. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. hogy én változtam meg? Olyan érdekes. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. magabiztosabb és boldogabb vagyok. Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. Péntek este. közepes tanuló. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. s mára már azt mondhatom. törpéimmel kiásattam. mert jól fizetô munkát kapott. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. mint egy homokdombot. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. Kisfiam 11 éves. amíg magától rendbe nem jött.

Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. szeretetét. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. aki pontosan öntözte. aztán nyelni sem bírtam. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. és többé nem foglalkozott vele. ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. a seb fölé tettem a kezemet. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. mert otthon hagytam a gyógyszert. természetesen elônyére. s naponta elmondja. Növényeim sokkal szebbek. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. Örülök és megdicsérem ôket. Borié. Nagyon megijedtem. 2 cm-es lett.valami masszát öntöttek a gödörbe. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. majd sok termést hoznak. virágot. Nedves vattába tette a babot. mint az övéik. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam. De én már a magvetés. elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. amióta elvégeztem a tanfolyamot. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. hogy a fájdalom egyre fokozódott. Boldogabb lennél tôle. még otthon is folytattam az öngyógyítást. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. minden programozásnál gyógyítottam magamat. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. estére pedig a hangszálaimra ment. Bori pontosan öntözte. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. amikor elindultam a tanfolyamra. hogy: „Nagyon szeretlek. azt üzenem neki. hogy minden este. aki nem törôdött vele. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. Elhatároztam hát. hogy te is szeretsz. Gondolatban mindig beszélgetek velük. érzelmeit még felém. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. Szomszédaim csodálkoznak is. A jelek szerint bôségesen meghálálják. Most elôször kényszerültem rá. Fél év telt el azóta. a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. Nagyon elégedett voltam! 224 . amikor a gyermekem már mélyen alszik. Amikor a bab kicsírázott. Még a vizet is én pótoltam. Katáé. kb. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. Aztán amikor este hazamentem. hogy nagyon fáj a torkom. 4 cm-es. Tudom. A magatartása is sokat változott azóta. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. Egész nap. amikor új hajtást. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves. mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. A siker kulcsa a memóriafogas volt. és beszélni sem tudtam. éreztem. és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani. hogy meggyógyítsam magamat. hogy mennyire szeret.

Boldog ember vagyok. asszonyok és férfiak. mert rájöttem. hogy kiütést kapok tôle.. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. hol halványabban. mégsem vagyok ideges. – Évek óta tartó. hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk.. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. kórháztól kórházig jártam. nincs számomra lehetetlen. nyugodt. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. Az elmetükre. simán megy. de állandóan látszottak. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. piros kiütések voltak a nyakamon. kiegyensúlyozott. jól sikerült. s érzem. Tele vagyok energiával és akarattal. hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. pattanásszerû. ismétlô nagymama. Évek óta nyugtatót szedtem. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval. Elôtte orvostól orvosig. hogy pozitív irányba változom. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem. optimista és boldog vagyok. segítôkész. hogy valahogy minden gördülékenyen. Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. mintha új férjem lenne. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. igenis van ebben valami. hogy 20 évi házasság után. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. Ez sem kevés. Csak maradjatok nyitottak. aki kedves. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. mégis bíztam benne. amilyen még soha nem volt az életemben. s egyre több ember fordul felém szeretettel. kiegyensúlyozott. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. amibe belekezdtem. – Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. 225 . Úgy érzem. Örülök.és a háromujjtechnikával értem ezt el. amelyek hol jobban. s azóta sem újult ki. Semmilyen kenôcs sem használt. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. (Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. de nem tudtak meggyógyítani. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. Egyszer csak úgy éreztem. Egy hete nem szedek. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”. már nem kételkedtem. Minden. egy szóval minden összejött. Szeretettel egy boldog. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt.

A másik csoda a tanfolyam 4. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. ne ugráljon rám. Úgy látom és érzem. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. míg megkapta az ételt. hogy elalvás elôtt azt programoztam be. Nagyon bíztam benne. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett. Mûködött! 226 . Eltelt az 1 év. igaz. Fiam is a világ másik végén él. amíg enni kap.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja. ez azért már szinte lehetetlen. Én a harmadik ebnek üzentem. s futottunk az állomásig. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. elkezdett folyni rólam a víz. Na. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. hogy osztozunk az ebeken. hogy ne harapdálja a cipômet. s a félelmemet nyugodt. és szinte teljesen magamra maradtam. gondoltam magamban. villámgyorsan összepakoltunk. Úgy döntöttünk. Férjem azt programozta. meleg. hogy társam szemébôl ömlik a könny. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk.30-kor indult. Amikor kinyitottam a szemem. Ôt ez teljesen felkavarta. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. hogy megtanuljak segíteni magamon. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. biztos érzés váltotta fel. hogy maradok. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. 10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. Na persze ez nem sikerült. s várt türelmesen. s kis híján elmenekültem. mert az egyik eset az édesapja volt. a 3. és ne karmolja a kerítést sem. elmondtam mindent. Eddig azt hittem. de aztán mély álomba merültünk. a vashoz hozzá sem ért. Tegnap este bulizni mentünk. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben. hogy legkésôbb 6. s csak annyit tudott mondani. azt láttam. hogy már nem érdemes aludnunk. Persze azonnal meg is dicsértem. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt. csodás érzés vesz körül. hogy sikerülni fog. napján történt meg velem. Vonatunk 6. csak átmenetileg. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. hogy meg fogok gyógyulni. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. ami eszembe jutott róluk. Egy éven keresztül programoztam. várja meg fegyelmezetten. amíg az ételt megkapja. Kb. elhatároztuk. hogy fegyelmezetten álljon félre. Éppen elértük a vonatot. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. ami hajnali 5-ig tartott. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. Azért mégis úgy határoztam. hogy ez teljesen hihetetlen. Ott jutott eszembe. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott. hogy valami finom. Azért jöttem hát el a tanfolyamra. Egész belebetegedtem a magányba. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. állt mellettem mozdulatlanul. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe.20-kor felébredjek.

Keskeny út volt a lapra rajzolva. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. mert ettôl kezdve nem ment úgy. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. Továbbra is gyógyítottam. Amióta az alváskontrollt használom. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. elég rosszul hallok. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. hogy akkor ébredjek föl. amikor kell. ne menjen még. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. Bifokális szemüveget hordtam. Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. 2-2-2. hanem olyan tudást. Lányom egyetemista. ami egyre szélesebbé vált. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot. de itt vagy elaludtam. válaszunk az legyen: szeretet. illetve csak szerettem volna gyógyítani. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. és kértem. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. Minden este gyógyítottam. nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. Most jöttem rá.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. ha valamit rosszul tettem. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. mint elôtte. szeretet = vallás. s ráadásul pontosan akkor. Ezt is programozom. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. s akkor is gyógyítottam. Köszönöm. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van. és számos újságban is szerepeltem. 227 . hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem. azóta kitûnô. Ez így ment folyamatosan. de azóta már elegendô a 3-3-3. hogy beteg testvéremen segíthessek. Pihenten ébredek. maradjon. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött. Ma már tudom. hogy na jó. Legtöbbször eljutottam laborszintig. majd a végtelenbe vezetett. másfél hónapig. November 16-án van nôvérem születésnapja. hogy ha megkérdeznék tôlünk. Református gimnáziumba jártam. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. sôt még éjszakára is beprogramoztam. és már alszom is. Sokszor mondtam régen. Azóta is sok mindent megálmodok. gyakran szedtem altatókat. Erre azt válaszolta. és nem tudtam miért.” Álmomban nagyon sírtam. 22 éves vagyok. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek. remekül alszom. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot.

ahol már hagyomány az agykontroll. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. csak az összeget és a vele járó jó érzést. Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. hogy anyagilag rendbe jöjjek. Megtanultam a villámolvasást. s elmondta. hogy miként is néz ki.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. Igaz. ma már 2 percig tart. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. s hogy miként csicseregnek a madarak. s útközben kiderült. Pl. hogy plasztikáztassam meg. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. Elmesélte. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . beszélt Relax Manóval. Májusban osztálykirándulásra mentünk. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba. tanárunk fogfájását. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. Este. Szüléskor berepedt a méhszájam. hogy észrevettem-e már. Ahányan agykontrollosok voltunk. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. ahol most már 4. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. akit pontosan leírt.) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. mindannyian laborszintünkre mentünk. kicsit magasra tettem a mércét. és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. a virágok. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. hogy milyenek ott a fák. milyen szépen múlnak a foltjaim. Álmában járt Alfaországban. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. Minden orvos azt javasolta.

amiben nem hitt. amit én meg tudok élni. hogy lelkiismeretesen ápoltuk. s meglepve közölte. mûtétre már nincs szükség. Borzasztó érzés volt. s nagyon szépen is nôtt. de eredmény semmi. megvizsgált. hogy akarok tôle valamit. fôleg azért. biztatást kapok. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. Szívbôl örülök. Gondolatban elmondtam. mert úgy éreztem. ahol megismertem az elmetükre-technikát. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. hogy üzenek neki. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . Gyakorlatilag lemondott az állatról. nem tudok neki átadni. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. Három nap múlva CT. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. Ahogy ott tanultam. ô csak a plafont nézte. Az egyedüli dolog. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. Visszamentem a kórházi orvoshoz. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. 12 éve ismerem a feleségemet. hogy mire gondolok. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. ha gyengéden közeledtem hozzá. és azóta is jól van. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. és túl azon. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. Körbevágtam a kapaszkodókat. hogy a méhszáj teljesen ép. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem.nika fehér keretes képében azt képzeltem el. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat. hogy ha tovább növeszti a kacsait. Nagyon nehéz. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt. ölelést. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. Igaz. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. akkor megint le kell majd tépnem ôket. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. hogy simogatom. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. de felépült.és újabb ultrahangvizsgálat történt. majd narancs módjára meghámoztam. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. Nagyon szerettem. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. ha gyengéden közeledek hozzá. Két évi rendszeres. hogy valami csodálatos dolgot. dédelgetem feleségemet. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam. és állandóan üzent neki alfában. s elképzeltem egészségesnek. boldog és büszke arra. én meg szomorúan tépkedtem ôket. hogy a növényeim valóban tudják. Éppen az érettségire készültem. Szexuálpszichológushoz is jártunk. Elhatároztam hát. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. s ô örömmel fogadja közeledésemet. a gyógyítás volt. s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva.

hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le. a következô pillanatban le is nyalta. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. Megértettem. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. hogy éljek. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. Elôször lelkesedtem. aztán ellustultam. hogy a vércukorszintje normális lett. se hallottam. Esténként jógázni járok. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. de közben észrevettem. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. Amikor kiderült. rendszeresen ott szoktam parkolni. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. Programoztam. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. hogy állítólag halálos beteg vagyok. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. A család lekötötte az életemet. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. de a levél összeforrt. Kapott rá kenôcsöt. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. nem tudom mi történt. ha meggyógyulna. amikor pár napja felhívott. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Odarohantam. 5 mmol/l.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. és beszélgetek a mesternôvel. és a növény már új hajtásokat is hozott. de ahogy felkentük. Megsimogattam. egyre erô230 . hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. ingerlékeny voltam. A relaxálás ezen is segített. hogy segíteni akartam rajta. Pedig nem is árultam el neki. 2 hónapja derült ki. Nem akartam hinni a fülemnek. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. amikor 93-ban elvégeztem. hogy az egyik levele eltörött. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában. örülnénk. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. s boldogan újságolta. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. nyugodt és energikus lettem. nem lehetett hozzám szólni. hogy megszeressem. Az eredmény talán hihetetlen. Kb. bocsánatot kértem tôle. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. se láttam. Elsiettem. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. s utána általában ott maradok. s azt üzentem a kutyámnak. Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. fáradt. tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. a helyére tettem. estére annyi energiám marad. hogy az egész család nagyon szereti.

többet nem szállok le!” Nos. hogy mi történt. számot. hogy elég nekem egy 4-es. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . beszél alfában a virágokkal. hogy tartsak ki. S ráadásul még jól is kerestem. s úgy gondoltuk. és elhittem. egyre több ember vesz körül. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. számítottam rá. hogy lehetséges is. (Lásd. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki. hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. Megfogadta a tanácsomat. hogy álmában mosolyog.sebbé vált ez a rossz érzés. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. Mindketten nagy családban nôttünk fel. hogy sok gyereket szeretnénk.. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. amit egyébként a feleségem tesz. de a 3-as is jó lesz. s mondtam neki. Majd ô gondolatban segít. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. káromkodás helyett ezt mondja. Gyakran zenélek az utcán. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. hogy már rég aludt ilyen jól. Ekkor elárultam programozásomat. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. hogy egyre szebben és jobban játszom. Megnyugtatott. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény. elrobogtam. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. s reggel kipihenten. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. hogy a 4-es is bejött volna. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. Távollétükben én locsoltam a virágokat.. mosolyogva ébred. de úgy. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan. Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. biztatott. s 5 percre rá felrobbant a bomba. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Vágytam rá. Kb. Magamban azt gondoltam. Beültem a kocsiba. s amikor vezetés közben bosszúság éri. ha nem gondolkodom. akiknek nagyon tetszik a zeném. mélyen alszik. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért.

gusztusosan berendezni. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. ízléstelen tantermet szépen. hogy segítsenek az elhanyagolt. hogy így is lehet. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele. sôt így kell élni és gyógyulni. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak. Tegnap. amikor hazaértem. Nem bántam meg. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata. nekem is hitet ad. már nem szed gyógyszert. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam. hogy említsem meg a nevét. Ez ugyan többletköltséget jelentett. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. Szívbôl kívánom mindenkinek. Csodálatos kisugárzása lett. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. most végezte el az agykontrolltanfolyamot. és a laboromban gyógyítottam. Amikor ez kiderült. a lá232 . frissítô gyakorlatokat végeznek.Háziorvos vagyok. Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. s majd együtt fognak rajta segíteni. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. és a fájdalom is azonnal elmúlt. 14 éves fiam lázas volt. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. A szemem elôtt játszódott le. Jókedvû. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. hogy gyermeke ilyen aranyos.8et mutatott. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. nyûgösen még soha nem jött haza. hogy azóta sem fordult ez elô. s ezért néha bepisilt az órán. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. Kedves betegem. Régebben havonta egyszer látogattam meg. Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. de fáradtan. hogy homloka hûvös lett. nem hólyagosodott fel. s bôröm nem pirosodott meg. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. hogy elmesélte. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. Fehér Gáborné. szivárványos. Kislányom nagyon szorongós. majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét. Megint az említett technikát alkalmaztam. hússütés közben. Arra kérte a szülôket. Homlokára tettem a kezemet. 36. s a változás nagyon szembetûnô volt. minden este tornázik. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. szintemre mentem. Tegnap este. Éva történetét írom le. hogy mi a baja. Nem akartam elhinni. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. felhôs termet. 3 perc múlva úgy éreztem. Ô maga kért meg. csinos. A családtagok szeretik és segítik egymást. Mindenki elpanaszolhatja. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó.

De ki hinne nekem. hogy hinni kell a gyógyulásban. ha hiszel benne!” Most már táncolok. egyedül. Bár az írásom még mindig csúnyább. s velem akarnak táncolni újra. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról. hisz az 53 lépés. még néha elfáradok. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. én pedig zokogtam. folytattam az egyetemen a tanulást. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. Bármilyen reménytelennek tûnik is. hogy a nagylábujjam a résbe került. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. hogy a seb nem nyílt szét. s most én kerültem ilyen helyzetbe. mindenét rám áldozta az életben. elláttam ôket tanácsokkal. csak táncoltak. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. Hittem abban. hogy elmondjam nekik. Akartam élni. miért nem segít magán? Már-már feladtam. ha ilyen okos. Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. Mindig úgy éreztem. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. aki igazán fontos a számára. hogy meggyógyultam. Tolókocsi. Láttam és tudtam ezt. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem. Azt mondanák talán. és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. ez volt a jövôm. Úgy éreztem. amikor jöttek a barátok. hogy imádom a zenét. sétálok. hogy hitelesebbé váljon a szavam. Ma már járok. és a körmöm sem kékült meg. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját. a vér ömlött a lábamból. nem fogok tudni járni. mint régen volt. Egyébként 21 éves vagyok. élhetnek egészségesen. Azt mondta. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. mezítláb vezettem a kocsit. újból jól látok a régi. amit a tanfolyamon tanultam. 0. az állapotom viszont egyre romlott. de a saját lábaimon megyek. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére. ne búsuljak. hogy még érezni fogom valamikor azt. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. s azt mondták. alig tudtam vele fogni. hogy igenis. Tudták. ha megölel valaki. s benne jó zenét a születésnapomra. és keresem azokat az embereket. Számítanak rám. hogy betegségemet csak a stressz okozta. Táncoltak az ágyam körül. érzek. s karjaimmal vissza is ölelhetek. sikerülhet. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. Nem törôdtek velem.. és hittem abban. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. Édesanyámmal élek. fogok. azért kellett megbetegednem. Azt gondolom. hogy szeretetet. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. s táncolni is szeretek. amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. A mentôdoboz hátul volt. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. hogy elveszítheti az egyetlen embert. nagyon hamar begyógyult. lemondhatok a mozgás örömeirôl. hitet. rajzolok. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. tartozom neki és barátaimnak annyival. hozták a magnót. Abban a pillanatban eszembe jutott. talán az írásról is. Azt üzenem mindenkinek..75 D-s szemüvegemmel. 233 . Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. És igaz.baimra és a karomra. mindig van remény! Nyár volt. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. de a sajátom. és iszonyúan fájt. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex. nemhogy írni. hiszen kezem remegett. azért születtem. akik már feladták százszor.

Az elmetükre-technikával azt programoztam. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot.) képzeletben beállítottam 6ra. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. Gyakran kiabál. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. viszketô foltok jelentek meg rajtam. azt hadd bizonyítsam saját példámmal. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással. igaz csak napi 4 órát. Életem legnagyobb élménye volt. Orvosom azt mondta.. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem. azt is (HiFi-t. Ennek viszont az volt a hátulütôje. egyenletesen barnult le. Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. videót stb. Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam. hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán. hogy ébresszenek fel. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. Két hete már heti 3 napot dolgozom. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni. hogy a lakásban lévô minden órát. hogy ezt végig fogom csinálni. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. Lányom elmesélése szerint roppant ideges. Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. Egyszeri programozás után. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. És csodák csodája. még ami nem csörög. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam. pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. s minimális kapaszkodással már föl is álltam.. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. Bôröm teljesen egészséges. nyugodtan és folyamatosan beszél. mert utálok óracsörgésre kelni. s kezeivel nem gesztikulál. Azóta panaszai teljesen megszûntek. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. akkor az öregek diszkójában keressetek. mogorva és türelmetlen velük. hogy elegem van már ebbôl a botból. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal. de nekem nagyon fontos. 234 . hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. Állandóan azt mondogattam magamban. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. Eddig mindig anyuékat kértem meg. Tegnap viszont úgy programoztam be. hogy szépen. Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. fokozatosan. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. amikor lányom délután hazajött az iskolából. sôt jó helyezést is értünk el. Délután elmesélte. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen.

) . komplett házi tanfolyami anyaga.) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon.) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát. ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel. hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató.Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink.

) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl. ami az igényes. ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást. valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával. s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) . és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben. s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv. igaz alapszinten.) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól.K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert.

) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját. amik a hatékonyabb tanulást.. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról.Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség. illetve általában az életben cápák. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos. mikor lányt. ám rendkívül igényes.) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg.) . mely szerint az üzleti életben.. egyaránt segítik. s hogy mikor esik. jobb memóriát stb. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl. hosszú. mikor életerôs.) Létköz 395 Ft (Meglepô. akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak. alapos kutatáson alapuló. pl. rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti. felfrissülést. A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege. pontyok. egészséges gyermeket. illetve mikor nem esik teherbe. hogy egy asszony mikor fogan fiút. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek. A delfineké a jövô.

Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról. de külön is kapható. a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv.) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva.) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.../) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) .

) CD-n kapható.) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft ..) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást..) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes. megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához. meditáció és dalok általános iskolásoknak. de külön is kapható.K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl. nyugalmat árasztó zene. angol nyelvû. nyugalmat árasztó zene.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes.) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos. zenés meditáció.) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok.) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció. énekes zeneszámok. nyugalmat árasztó.

Pf. a Váci utca és Párisi utca sarkán. 4. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. több könyv vagy kazetta esetén kb. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók. 300 Ft. 1850 Ft-ért. 115) küldött összeggel. ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása. 5. A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! . Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása.) CD-n is kapható. 3. Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft. 2. Mindennapi macskanyújtózás.Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful