HÉTKÖZNAPI CSODÁK

AGYKONTROLL(lal)

Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó

© Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8

Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai Stúdió (208-5964) Készült a START Nyírségi Nyomda Üzemében Nyíregyháza, 1997. Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ELÔSZÓ

H

a Mátyás király asztalára valaki letett volna egy dobozt, amin keresztül az uralkodó saját szemével látja, és saját fülével hallja a pápát, amint éppen misét celebrál Rómában, az akkoriban minden bizonnyal csodának számított volna. Manapság hétköznapi jelenségnek. Ha mondjuk 10 évvel ezelôtt munkahelyemen, a kórházban, a rákos betegem kontrollvizsgálatánál azt tapasztaltam volna, hogy daganata az áttételekkel együtt eltûnt a testébôl, és ô ezt azzal indokolja, hogy az utóbbi idôben mindennap rendszeresen ellazult, és élénken elképzelte, hogy testében a fehérvérsejtek hôs csapata legyôzi a daganatsejtek gyenge seregét, akkor ugyancsak elcsodálkoztam volna. Manapság szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Ha 10 évvel ezelôtt, egy számomra vadidegen ember, behunyt szemmel, ellazultan, pontosan elmeséli, hogy gyerekkoromban hol és hogyan sérült meg a lábszáram, akkor fenékre ülök a csodálkozástól. Manapság ezt is szinte már hétköznapi jelenségnek tartom. Csodáknak – definíció szerint – a természeti törvényeknek ellentmondó, rendkívüli jelenségeket nevezzük. Ahogy a televízió nem csoda, hiszen nem mond ellent semmiféle természeti törvénynek, hanem egy olyan hasznos tárgy, ami ügyesen alkalmazza a tudomány haladása során fölfedezett természeti törvényeket, ugyanúgy az agykontroll sem csoda. Nem csoda, csak csodálatos. Csodálatosan jó ugyanis úgy élni, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani életünk valamennyi problémáját; hogy nyugodtak, lazák, kiegyensúlyozottak vagyunk; hogy bármikor el tudjuk magunkat altatni altató nélkül, ha egyébként álmatlanul forgolódnánk; hogy ébresztôóra nélkül percre pontosan tudjuk magunkat ébreszteni; hogy például éjszakai autóvezetés vagy tanulás közben jelentkezô ólmos fáradtságot 2-3 perc alatt meg tudunk szüntetni; hogy jobb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni; hogy elveszett tárgyakat gyorsabban megtalálunk; hogy fejfájást, migrént legtöbbször gyógyszerek nélkül el tudunk mulasztani; hogy memóriánkat és kreativitásunkat remek szinten tartjuk; hogy céljaink zömét elérjük; hogy fájdalmat és vérzést másodpercek alatt meg tudunk szüntetni; hogy gyerekeinknek és ismerôseinknek szavak nélkül is üzenhetünk; hogy rossz szokásoktól 1 hónap alatt akaraterô és erôlködés nélkül meg tudunk válni, s hasznos, új szokásokat ugyanígy könnyen ki tudunk alakítani; hogy reménytelennek látszó helyzetekbôl is legtöbbször megtaláljuk a kiutat. Miért vagyunk erre képesek? Mert céljaink elérése érdekében – a józan ész diktálta tettek mellett – ügyesen alkalmazzuk azokat a természeti törvényeket, amelyeket az elme mûködésével kapcsolatban a tudományos kutatás feltárt.

3

Az életben azt tudjuk elérni, amit elérhetônek hiszünk. A Hétköznapi csodák elsôsorban abban akar segíteni olvasóinak, hogy el merjék hinni, ôk is többre képesek, mint eddig gondolták. Magyar agykontrollosok sikereit tartalmazza a könyv, bizonyítván, hogy – megfelelô eszköz birtokában – mi mindent tudunk elérni mi, emberek. S hogy a lehetséges és lehetetlen határa sokkal arrébb van, mint eddig hittük, azt hadd bizonyítsam egy külföldi példával. Egyik példaképemtôl, Rosa Rivastól, a kitûnô mexikói agykontrolloktatótól hallottam. Tanítványa, Loretto, Jukatánban lakik. Szerény anyagi körülmények közt élô, egyszerû asszony. Az orvosok azt mondták, nem lehet gyereke, ezért örökbefogadott egy kisfiút. A gyerek 4 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, melynek következtében mozgássérült, és szellemileg súlyosan fogyatékos lett. Késôbb Loretto váratlanul mégis teherbe esett. Lánya súlyos agykárosodással, eleve betegen született. Ugyancsak mozgássérült volt, és arca is a súlyosan szellemi fogyatékosok jellegzetes vonásait mutatta. Fia már 4 éves volt, amikor Loretto elvégezte az agykontrolltanfolyamot Rosanál. Utána az Ultraszemináriumot, vagyis a kiegészítô, gyógyító technikákat oktató, továbbképzô kurzust is kijárta. Loretto mindent bevetett. Programozást, alfahangot, programozott vizet, mindent. Éjjelente magnetofon szólt a gyerekszobában, hogy a felvett pozitív állítások ekkor is és így is hassanak a beteg gyerekekre. Loretto éveken keresztül küzdött, lankadatlan szorgalommal és kitartással. Rengeteg gondot okozott a két gyerek. Lánya idôvel erôszakossá vált, nemegyszer lelökte anyját a lépcsôn, sôt egy alkalommal majdnem a vonatszerelvény elé taszította. A pszichiáterek reménytelennek tartották. Loretto azonban nem adta föl. Elôbb a testük kezdett gyógyulni, majd elméjük. Lánya végül normális iskolában tanulhatott, fia pedig még a középiskolát is kijárta. (Beteg szemét mûtéttel sikerült meggyógyítani.) Idôvel még a lány jellegzetes, mongoloididióta-szerû arcvonásai is normalizálódtak! Megházasodtak, és átlagos, normális életet élnek. A gyerekek gyógyulása után azonban a mama, Loretto betegedett meg. Tüdôrákja lett. Az orvosok lemondtak róla. Úgy ment el megismételni Rosa tanfolyamát, hogy a rokonok mellette gurították oxigénpalackját. Rosa nem kishitû, de a csonttá-bôrré soványodott nô láttán azt hitte, hogy az talán a tanfolyam végét sem éri meg. Az asszony – és több társa is – mindent bevetett, s Loretto ma már újra egészséges. A 26 éves oktatói tapasztalattal rendelkezô Rosa azt mondja: – Loretto és sok más ember esetének ismeretében ma már azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden betegséget meg lehet gyógyítani, de vannak olyan esetek, amikor apait, anyait be kell vetni – sôt még egy kicsit többet is. A könyv egyaránt szól agykontrolltanfolyamot végzettekhez és nem végzettekhez. Az utóbbiaknak talán nem lesz teljesen érthetô néhány kifejezés és utalás, de ne csüggedjenek, mert ez a gond orvosolható, ha beiratkoznak valamelyik tanfolyamunkra. Mindenkit szeretettel várunk! Kedvükért elmondom azt is, hogy a Silva-féle agykontrollt ma már a világ szinte valamennyi országában oktatják, s a tanfolyamot végzettek olcsón – néhol ingyen – bármely országban, akárhányszor megismételhetik az általában 4 nap idôtartamú kurzust.

4

Egyre közelebb kerülni a legteljesebb teljességhez. hogy barátaim segítsége ugyanígy. és szívmelengetô érzés. Hadd fejezzem be mondandómat egy személyes vallomással. hogy fejlôdjünk. tudományosan megalapozott problémamegoldó módszer – én Istennek nevezek.hu/agykontroll címen. hogy akár sok ezer kilométeres távolságból is tudok segíteni embertársaimon. Megítélésem szerint az agykontroll végül is pontosan ebben segít. A sikertörténeteket íróik neve szerinti ábécésorrendbe rendeztük. Elnézést kérek azoktól. A talán elkoptatott és nem egyszer lejáratott szeretet szó számomra ennek a feladatnak a vállalását jelenti. A Természetgyógyászat címû havilapban is rendszeresen megjelenik agykontrollos rovat. akár távolról is megtalál. illetve akit – s ez már abszolút személyes ügy. ami a Váci utca és Párisi utca sarkán található. vidéki kurzusainkra pedig a helyi szervezôknél. egyre értelmesebb.inext. Domján László 5 . Óriási segítséget adnak ezzel nekünk. dr. ami számunkra is hasonló sikerek elérését teszi lehetôvé. Tanfolyamainkra Budapesten a Terra Centerben lehet jelentkezni. hiszen az agykontroll világnézettôl független. Az én életemet az agykontroll gyökeresen megváltoztatta. és leírták sikereiket. és a fejlôdésben másokat támogassunk. Az ô történeteik a gyûjtemény végén találhatók. A kötetben az utóbbi 4 évben az Alfajárókban már megjelent tanulságosabb sikertörténetek is megtalálhatók. Talán a következôbe már beleférnek. illetve ma már megtalálható az Internethálózaton is. egyre igazabb. a www. vagyis egyre emberibb. a mindenkivel és mindennel való összetartozás csodáját. S nem csupán azért. földalatti üzletközpont. Az egyes sikertörténetek mellett grafikai jeleket találunk. többieknek. hiszen növelik a hitünket. Egyre jobb. hiszen azokat nagyon sokan még nem ismerik. Néhány levélíró nem írta le a nevét. a kérdésgyûjtô dobozba dobta be cédulára írt sikerét. akiknek a sikerei nem kerültek be ebbe a válogatásba. amikrôl korábban nem is álmodtam. Káprázatos élmény. hogy az adott levélíró milyen területen tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. tanfolyamon. amit. hanem meg is tapasztalhattam egy „csodát”. amelyek jelzik. állatokon. egyre teljesebb életet élni. még inkább azért. mert segítségével nem csupán megérthettem. mert pl. mert olyan lehetôségekre nyitotta rá a szememet. Vidéki tanfolyamaink adatai mindkét említett újágban és az Interneten is megtalálhatók. növényeken.Köszönet illeti azokat a társainkat. Az Alfajárók az Elixír címû természetgyógyászati havilap közepén olvasható. A jelek és jelentésük a következô oldalon szerepelnek. Hitem szerint életünk célja. akik vették a fáradságot.

évi CXXVI. hogy a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott.Az 1996. közcélú felhasználásra fordíthassák. A támogatást minden érintett nevében elôre is köszönjük. Ha a történetek elolvasása után úgy érzi. hogy minél több. 6 . törvény lehetôvé tette. hogy segíteni akar. támogassa az Agykontrollalapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. nehéz anyagi helyzetben élô is megtanulhasson hatékonyan segíteni önmagán.

A GRAFIKAI JELEK ÉS JELENTÉSÜK ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁS ALVÁSSAL ÉS ÉBREDÉSSEL KAPCSOLATOS SIKER ANYAGI HELYZET JAVÍTÁSA ÁLLATTAL KAPCSOLATOS SIKER ÁLOMMAL KAPCSOLATOS SIKER DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁS DÖNTÉSHOZATAL SEGÍTÉSE ELTÛNT SZEMÉLY VAGY TÁRGY MEGTALÁLÁSA EMBERI KAPCSOLAT JOBBÁTÉTELE FOGYÁS GYERMEKÁLDÁS INTUÍCIÓ LELKI FEJLÔDÉS. TANÍTÁS TÁRSRA TALÁLÁS TÁVGYÓGYÍTÁS 7 . LELKI ÉLMÉNY NÖVÉNNYEL KAPCSOLATOS SIKER ÖNGYÓGYÍTÁS. GYÓGYULÁS TANULÁS.

8 .

ha minden lelete negatív. Többször elképzelte magát az elmetükre-technikával. s majd ô meggyógyítja saját magát.A tanfolyamot kb. hogy Budapesten. hogy meditációm közben a hölgy egyszerûen bejött a laboromba. (Nagynéném ugyanis teljesen elhatárolta magát a szilikonbeültetéstôl. Habár van egy 3 éves kisfiam. vitaminokat szedett. A tanfolyamon hallottak tettek felnôtté. s ennyire boldognak még sohasem láttam. mert január közepén bejelentették. de ettôl függetlenül kitartóan programozott. Ilyen arányú emelést egyébként senki más nem kapott. hogy bekapcsolja a tévét. hogy az élettársamnak barátnôje van. hogy „vastagon nyomja meg a tollát”. hogy elvégzi az agykontrolltanfolyamot. 94 nyarán el is végezte a kurzust. hogy a mûtétet elvégezhetik a társadalombiztosítás költségére. mindent pontosan betartott. Nagynéném boldogan ment papírjaival a plasztikai mûtétre. István nem akarta elhinni. hogy külsôleg milyen a barátnôje. A szakítást is nagyon könnye9 . Azt is elmondták. Ott éppen arról beszéltek. valahogy nem akartam ezt tudomásul venni. Ezután igazán nem kellett sokáig várnom. hogy ilyen mûtétre magánklinikán vállalkozhasson. 50 évesen is valóban nagyon szép. Még az az orvos is elismerôen mosolygott rá és gratulált. s elvégeztette a szükséges vizsgálatokat. hogy már soha nem lesz „igazán” nô. Az agykontrolltanfolyam óta – mások véleménye szerint is – nagyon megváltoztam. vagyis teljesen ingyen. pedig még most. s elkezdett programozni. akinek eddig egyetlen kedves szava sem volt a betegekhez. amikor leírtam neki. Ezután visszament a korábbi kórházba. s már tavaly júniusban közel jártam a 26-hoz. Biztos ami biztos. már szinte elveszítettem a hitemet. akinek egyébként még a nevét sem tudtam. A másik „ellenfelemet” egyszerûen megálmodtam. Valamennyi lelete negatív lett. Végigcsinálta az elôírt terápiákat. És ez csak az egyik eset volt. Egyik délelôtt eszébe jutott. Azóta már több könyvet is elolvastam. Aztán elhatározta. Pontosan követtem az azon hallottakat. hogy az talán kinôhet. de néha 2-re is. Abban ugyan nem hitt. Ami még használható volt. Sokáig nem történt velem semmi. ami a lelki élettel és életünk jobbátételével foglalkozik. Arra. amikor egyszer csak elkezdôdtek a sikereim. Az utóbbi idôben leírom az álmaimat. azt elajándékoztam. Minden fölösleges holmimtól megszabadítottam magamat. éjszaka üzentem a fônökömnek. Szinte minden nap emlékszem 1-re. mint egy 18 éves. Karácsonyra megkaptam a Gazdagság címû kazettát és könyvecskét. ahová behívták beszélgetésre. és úgy viselkedtem. úgy érezte. fél éve végeztem el. nemhogy mosolya. onnan jöttem rá. holott egyébként sohasem szokta. s ezért el kellett távolítani a bal mellét. hogy a 40 ezer Ft-os fizetésemet 64 ezer Ft-ra emelik. de közben nagyon rosszul érezte magát. Néhány éve a nagynénémnél rosszindulatú daganatot állapítottak meg. s anyagilag sem állt úgy. Az intuícióm pedig igazán sokat fejlôdött. diétázott. ahol a páciens saját szöveteibôl pótolják a kezelendô területre beépítendô „anyagot”. hogy már teljesen egészséges. s a bal melle is „megvan”. hogy 15%-os bérfejlesztés lesz a munkahelyemen. s tájékoztatták. hogy figyeltettem. az egyik kórház plasztikai sebészeti osztályán olyan mûtéteket végeznek. s ez a leírás is talált! István még a mai napig is azt gondolja. hogy a mellinplantációs mûtétet csak akkor végzik el. Arra azonban egyáltalán nem számítottam. Nagyon elkeseredett. illetve abban olvasottakat. Azóta az operációt elvégezték rajta. a többit meg kidobtam a szemétbe.) Másnap azonnal felhívta a tévében említett kórházat. és azóta is mindig történik valami csodálatos az életemben.

allergiás bôrelváltozás jelent meg. 6 éve imádott nagymamám – nála emberibb emberrel még nem találkoztam – agyvérzéssel. hogy ez nem így van. Azóta lett hitem. Pótoltam. Évekkel késôbb magánéleti gondjaim támadtak. Meg is tettem. és amire igazán vágyom..és mozgásképtelen volt.. hogy csak akkor lehetek boldog.dén viseltem. s boldogan öleltük át egymást. a kettô összefügg. hogy hol található ez az alkatrész. Most már tudom. Néhány nap alatt magától elmúlt az allergiám. Budapest Fél éve vacakol az autómon az index. és egyedül is nagyon jól érzem magam a kisfiammal. hogy nem mehet az így tovább. Megtapasztaltam. Andrási Szilvia. és többé nem is jött elô! Késôbb elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. hogy egy “relé”. A gyógyszeres kezelésre átmenetileg ugyan eltûnt. illetve. Sírt. Azt is láttam szintemen. mert a jelek szerint nem igaz. A nagyon mély és fájdalmas lelki sebeket fontos gyógyítani. s azt mondta: “Nem is tudom. Egy hét múlva már beszéd. hogy az idô gyógyulást hoz. Szüleim azt mondták. ami a folyamatos fényt szakaszossá teszi!” Ekkor a kocsiból kivette azt és onnan. s nem neheztel rá. ám este. Igen. hogy mégis hibás! Bûntudat és betegség. mit jelent. annyira valószerû volt. Az egyik relaxációs gyakorlat során kiléptem a testembôl. Mélyen megrázott ez a találkozás. még ha úgy is tûnik. Folyamatosan világít. megvizsgálom a kocsit alfában. boldog.” Kicsit mérges lettem. Az utolsó kiújulás idején éppen egy személyiségfejlesztô tréningen vettem részt.. Régebben úgy gondoltam. amiben igazán hiszek. Szerintem bizony ez így 10 . amit a kórházban nem tudtam megtenni. hogy elvégezhettem a tanfolyamot. hogy jó helyen van. Hiszek önmagamban és az agykontrollban. hogy ezen túl szinte bármit elérhetek az életben. ha az ember hisz valamiben. hogy már jobban van. s a betegségérôl már olyan késôn értesültem. de nem villog.) Megemlítettem az indexet is. Nála a napon állt egész nap az autó. Láttam. így sohasem tudtam. Elmentem. és nem csak az üres.. ha István mellettem van. Kinevettek: “Az index mûködése nem függ a hômérséklettôl!” Most júliusban elvittem az öreg autómat az autóvillamossági szerelôhöz általános javításra. kilátástalan hétköznapok léteznek. újra csak rossz volt. Észrevételemet elmondtam férjemnek és az autóvillamossági szerelônek. ha meg akarom látogatni. Ekkor az arcomon egy kellemetlen és csúnya. így az index mûködött. Elhagytam a földet. de aztán egyre rövidebb idôszakok múlva ismét megjelent. egy fekete kis doboz a hibás. ha a napon áll. s így szóltam: “Biztos van valami szerkezet (a relé kifejezést nem mertem használni). hogy az ügyet már elfelejtettük. Megint kinevetett. szervi tünetek jöhetnek miatta elô. amit és ahol én láttam alfában! Kiderült. Ekkor elhatároztam. nyugodtan utazzak el. hogy el kellett volna halasztanom az utazást. és tudom. Mindketten nagyon örültünk. Úgy láttam. s ekkor értettem meg. Szüleim nem neveltek vallásosan. mi is történt. és egy csodálatos mezôn találkoztam nagyanyámmal. 20-30 km megtétele után. talán beépítek oda egy fûtôszálat. Nagyon örülök. A szemét soha nem tudom és nem is akarom elfelejteni. Késôbb. amikor hazavittem. Másnap visszavittem a kocsit a szerelôhöz. (Az elöregedett érintkezések átforrasztására. és mára már igazán boldog vagyok. 82 évesen. talán évekkel késôbb. Éppen külföldre készültem. kórházba került. akkor mûködik jól. Halála után nagyon nehezen múlt a fájdalom és a szüleim iránti dühöm.

hogy mutassa meg a helyes utat. amin haladnom kell. Én csak azt kérem tôle. A családomban élô. A józan ész azt diktálta. terhes lettem. Számomra az anyagi gazdagságnak már nincs sok jelentôsége. és bizton állíthatom. Az idô – látszólag! – ezt a sebet is begyógyította. Halni készültem. hogy világító kék szemei vannak. Nyakán rózsaszín hátmosó szivacsot láttam. Sorsomat Istenre bízom. ott kell hagynom a pályát. álmomban halálos betegnek tûntem. Ezt követôen az egyik nap. ha másokon segítek. Kiderült. Álmot programoztam magamnak. és azt kiabálták: „Megöltét minket!” Megöleltem ôket. mert az agykontroll segít. hogy mire van igazán szükségem. Megállapítottam. életem legszebb 4 napját éltem át. és minden apróságnak tudok örülni. elismernek. ami stimmelt is. Visszakaptam lelki békémet és egészségemet. én mondtam a társamnak gátlástalanul. Társam utóbb elmondta. Így viszont engem viselt meg a dolog. ott helyben a nyakamba borult és zokogni kezdett. hogy lányomat nagyon megviselné. hogy a néninek 1 hónapja halt meg a férje. aki amint elkezdtem vizsgálni. 3 éve élünk együtt társammal és kamasz lányommal. Az utolsó nap a délutáni esettanulmánynál társammal sikerült alaposan megdöbbentenünk egymást. miért ez a nyugtalanság. hogy vele sírtam. Azt hiszem mindketten hasonló kishitûséggel fogtunk neki. S most következzenek a sikereim! 11 . ballagása. gazdag akartam lenni. holott a fônököm és a szülôk szerint is jól végzem munkámat. és azóta mély gyászban él. Öngyógyítás helyett Teremtôhöz fordultam. hiszen Ô tudja. és egyre inkább úgy éreztem. Minden áron meg akartam változtatni az életemet. Programoztam a gyógyulást. akkor 1 éves kisfiúra akkor rá se tudtam nézni. vetessem el.van. egy hosszabb. A másik vizsgálati alanyom középkorú hölgy volt.. Mondtam a partneremnek. feszült voltam. a gyerekek szeretnek. beugrott a megoldás. egyedül. legalábbis jobb körülményeket teremteni magunknak. Tudom. Persze nem tudtam.. hogy várjunk egy kicsit. kértem. ám javulást nem tapasztaltam. hogy a hölgynek strúmája van! Ági 1994 szeptemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot Salgótarjánban. Rettentôen szenvedtem. elég morbid látvány volt. Angéla Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot. 2 gyermeket nevelve. mert én másodszor is ugyanebbe a hibába estem. Mielôtt összeköltöztünk. Újra nyugodt vagyok. Erre megjelentek az ikrek. segítsen. csak egy cél maradt bennem: segíteni az embereknek. Idôs néni jelent meg képzeletemben. Olyan hihetetlen szomorúság áradt belôle. Hitem szerint a kisebbik rosszat választottam. de tudtam. Nyugtalan. Amikor a tanfolyam végén hazafelé tartottam. Engem már az elsô esete megrázott. de jött a vigasz: nem kell félnem. amit látunk vagy ami eszünkbe jut. közben az én gondom is megoldásra talál. nagyon mély szinten. amivel gazdagabb lettem. Megbékéltünk. hogy mondjuk ki bátran. s átgondoltam mindazt. Óvónô vagyok. amit hallottam. és megbetegedtem.) Nem akartam. Aztán most tavasszal összejöttek a dolgok: lányom továbbtanulása. Nem mertem elmenni az orvoshoz. Mit mondjak. mert meg kell nyugtatnom a nénit. stresszesebb idôszak. (Ikerterhesség volt. Nagyon nehéz körülmények között éltem. De mivel azt tanultuk.

s azóta nem tud a bal lábára ráállni. Mielôtt elmentem az orvoshoz. hogy abban az évben nem jelentkezett az allergia. s kivel ne. és a kesztyûérzéstelenítéses módszert. Elkezdtem gyógyítani a kisfiút. kb. S ekkor a 12 éves kisfiú lassan behajlította a két napja mozdulatlanul tartott lábát! Többször megismételtük. eltökéltem magamban. kivel foglalkozzak. képzeletben megnéztem. 1 mm-es rés még van. hogyha fájni kezd újra. 95 decemberében összefutottam a kisfiú édesanyjával. hogy milyen nagyságú. úgy hajlott a térde. hogy mi is történt. Tavaly nyáron ismét tele lett kisfiam mindkét lába ilyen elváltozással. Megkértem. (El kell mondanom. hogy tornaórán. aki most 8 éves. Fél óra múlva már törökülésben nézte a tv-t. A kisfiam eddig minden nyáron összeszedett egy-egy vírusfertôzést.) Rátettem a kezeimet a bal térdére. és hol helyezkedik el. mint azelôtt. akinek eltörött a lábszárcsontja. Belsô hangom irányított. 3 hét kellett a teljes sikerhez. Kérte. Ahogy megmozdítottam az ágyát. Az osztályon gyakran használom a kurzuson tanultakat. futás közben hirtelen összecsuklott. hogy az agykontroll segítségével gyógyulást küldjek a kisfiúnak. mert úgy éreztem. s ennek örömére elvégzi az agykontrolltanfolyamot. gyakran sírdogált. Azért csak próbáld meg! – kértem. Ez tavaly tavasszal történt. de sajnos semmi sem változott. Elmulasztottam egy kórházban fekvô kisfiú allergiáját. fájdalmában felsírt. és egyszerûen nem értette. és megkérdeztem. hogy mindig megérzem. A lelet szerint éppen akkora volt. 2 hónap után abbahagytam. és pontosan ott helyezkedett el. ahol gondolatomban is felfedeztem. A sebész már többször leégette ezeket a bôrképleteket. megengedi-e. A Pásztói Kórház gyermekosztályán dolgozom ápolónôként. Egyik alkalommal odamentem hozzá. Anyu! Elmúltak ezek az izék a lábamról! 12 . örömében felkiáltott: – Jé. majd inkább agykontrollal elmulasztom. hogy már mindent megtettek. Meg is jegyezte a doktornô: nincs ott semmi baj! Azóta sem fáj a kisfiú térde. ami azt mondta. hogy a kislány meggyógyult. 2 hét alatt begyógyítottam a nyombélfekélyemet. s amikor a belsô hang jelzett. Így is tett. 2 hónapon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. Egy reggel. hanem szól nekem. hogy elég lesz 3 alkalommal kezelni. s guggoljon le néhányszor. Boldogan újságolta. 2 nap telt el már ilyen állapotban. Megkérdeztem tôle. hogy álljon fel. s képzeltem el nap mint nap a fehér keretes tükrömben. mint amekkorának láttam. Egy másik kisfiú azzal került be az osztályra.A nôvérem unokájának. de azt válaszolta. 7 és fél évig semmit sem változott az állapota. hogy a sövényhiány már megszûnt. Pár percig fogtam. Amikor szeptemberben elvégeztem a tanfolyamot. levettem a kezem. A kontrollvizsgálaton a doktornô értetlenül nézett maga elé. amikor Lacika felébredt és végigsimította a lábait. Örömmel elfogadta. (Egy picike. hogy ô arra képtelen. hogy vigyem el az orvoshoz. Az édesanyja elmondta. ami miatt bôrelváltozások alakultak ki rajta. Például volt egy 10 éves kisfiú. szívkamrai sövényén fejlôdési rendellenességként lyuk tátongott. hogy (ha Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. de mondtam. megengeded-e. Nem is csináltam többször. akkor nem kér fájdalomcsillapítót.) Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom bizonyítani. amikor odamentem az ágyához. próbálja behajlítani a beteg térdét. majd arra kértem. hogy nem kell. hogy megsimogassam a lábadat? Pár perc alatt elmúlt a fájdalma! Megbeszéltük. A gyermek már évek óta szenvedett virágpor-allergiától. Nagyon fájt a lába. Amikor az ideggyógyász megvizsgálta.

Másnap útnak indultunk. hogy a 2. ahol én éreztem. Amikor azt az utasítást kapom. Elámult azokon. érezni akartam a beteg lábat. Másnap elmeséltem kolléganômnek. hogy hagyd – ezt nagyon lágy hangon hallom –. de azonnal eldöntöttük. hogy mikor nem szabad zavarni a beteg személyt. de este. címét. Gondoltam. Váratlanul. Lacika a 8. megpróbálok segíteni. Egyik este. minden reggel és este tisztogatták az eret. Rendben van. s azt is. hogy tudtam volna az illetô nevét. amiken teljesen megdöbbent. 2 nap múlva boldogan jön haza Lackó az iskolából. amikor szintemen megvizsgáltam az erek állapotát. fölemeltem a zsilipet. 81-ben született fiúk számára. majd megtudod. mint az ellenoldalit. hogy valószínûleg amputálni kell. hogy ô szerepelt a legjobban. Azonnal jöttek a kis törpéim a csákányaikkal és egyéb szerszámaikkal. s a szál egyre vékonyabbá válik. s látni. Éreztem. Ekkor a bal lábam boka fölötti része bizseregni kezdett. kíváncsi voltam. gyógyíthatatlan betegnél láttam. örömmel láttam. amikor a barátját adta fel. hogy ott a baj. 4 napon keresztül. Az egész testet kék burok veszi körül. Aki rövidesen meghal. Lassan. Este újból szintemre mentem.Kisfiam Vácra jár a focigimibe. Érdekes látvány volt. Könnyen megoldja a feladatokat.) Föltettem magamban a kérdést: – Hol van ilyen iskola? Azt a választ kaptam. Ez a maga nemében egyébként csodálatos látvány. magára kell hagyni a beteget. és semmi más! (Negyedikes kora óta igazolt játékos volt Pásztón. békésen folyik a vér az érben. A következôt hallottam: „Lacikát felveszik. Amikor a tanfolyamon az esettanulmányt végeztük. barlangszerûen. Olyan dolgokat mondtam el. Pásztó Munkahelyemen hallottam. osztály elején azt mondta: – Anya. Szalad hozzám utána Lackó: – „Anya! Azt mondták. az számomra mindig kékes fényben jelenik meg. hogy szüksége van rám. hogy én vagyok a legjobb!” Az edzôk szintén kiemelték. Elôtte szintemre mentem. Ági. kezében lobogtatva egy kivágott hirdetést. a Samsung Sportegyesület felvételt hirdet a 80-. a párválasztásnál egy tôlem távol ülô hölgyet néztem ki magamnak. s darabonként szedték le a meszet. Vácon. Minden stimmelt! Azóta is tartjuk a kapcsolatot. tudom. amikor már alig volt mit tisztítani. hogy ne okozzak fájdalmat. Másnap reggel. Idáig való eljutásunk is csodálatos élmény. Elsônek feladta a lányát. ahogy a lélek. hogy egyenletesen. s az érelmeszesedés miatt nem tud gyógyulni. Nem kérdezôsködtem a dologról. Az igazi ámulat azonban akkor következett. szinte filmszerûen ugrott be a cseppkôbarlang képe. s azonnal tudtam. s ô döbbenten mondta. Több esetben súlyos. majd az édesanyját. amikor szintemre mentem. Soha nem jártunk Vácon. felfigyelnek rá. Felmérték ôket minden szempontból. amit egy ezüst színû szál köt a testhez. napon elmegyünk. aki mindenképp meghal. 3 idôpontot adtak meg a jelentkezésre. s elmondták. hogy kolléganôm húgának a lába annyira beteg. amiket mondtam. s kezdtem beengedni a vért. én focista akarok lenni! Csak focista. és máris felnagyítva láttam az eret. korát. A legjobb eredményt elérô fiú lesz. 13 .” Mindezt leírtam egy papírra. majd futószalagra rakták. Gyógyítás esetén a „belsô hangom” mindig megmondja. hogy éppen ott van a fekély. és elkezdtem a gyógyítást. anélkül. A bizsergés alatti lábrészemet jóval hidegebbnek éreztem. hogy várj türelmesen. távolodik a testtôl. gondoltam. s ki az. hogy hova kell menni. hogy kit lehet meggyógyítani.

Pedagógus vagyok. enni nem ettem. 1984-ben azonban összeomlott körülöttem a világ. s ezután sokkal kezelhetôbbek és kreatívabbak. durva volt. A nyár folyamán sajnos teljesen elhagytam a relaxálást. majd kettôt császármetszéssel segítettek a világra. hogy szerezze be nekem az Agykontroll címû könyvet. Szépen éltünk. ami lelkileg teljesen megviselt. hogy lakásokat építenek részletfizetési lehetôséggel. Már a kurzuson beprogramoztam magamnak egy lakást. Depresszióba süllyedtem. Az igénylôk közül én kaptam meg a visszaadott telket. de nem adtam fel. S így is lett. s éjjel nem is állt le. Júniusban a „szerencsés véletlen” úgy hozta. Tíz perc alatt eldöntöttem. Ettôl az elhatározástól megnyugodtam. hogy teljesen jók az eredményeim. s ecseteléssel gyógyítható vagyok. de nem sikerült. ivott. hogy valaki visszamondta a tulajdonjogot. s közli velem. s megtámadott egy vírus. Húga hamarosan gyógyultan távozott a kórházból. akik közül az elsôt 8 napos korában eltemettem. napi 1-2 órát relaxáltam. Relaxálás közben humoros képekben jelenítem meg elôttük a különbözô j-betûs szavakat. s ma már benne lakom. s a tanítványaimmal is sikeresen alkalmazom az agykontrolltechnikákat. Együtt sírtunk örömünkben. Édesapám meghalt. s itt is felvetôdött a mûtét gondolata. ahogy a laboromban gyógyít az onkológusom. Márciusban olvastam a helyi hirdetôben. amikor telefonon jelentkeztem. hármat halva szültem meg. s melyiket ly-vel írni. amikor a következô számonkérésnél a leggyengébb tanuló is szinte hibátlan dolgozatot írt. s egy ismerôsömet megkértem. az Ideg. s elképzeltem. Számomra is hihetetlen volt. napi 10 percet. nehéz lesz elérnem. Építkezéssel együtt 1 év alatt elkészült. Siófok Igen nehéz gyerekkorom volt. Minden reggel relaxálással kezdjük a napot. Ôk gyönyörûek. hátha van még remény.Sietve mentem munkahelyemre. ittam. Négy napig. egészségesek. A helyi orvos azonnal mûteni akart. s boldogan újságolta. Akkor adták el az utolsót.és Elmegyógyintézetbe. kíváncsi voltam. hogy most már meggyógyultam. Mivel nem bírtam már az otthoni légkört. Az ezt követô rendelésen a valóságban is ugyanezeket a szavakat mondta: – Most már meggyógyul. fizikailag és lelkileg teljesen összeomlottam. van-e valami változás. Ez volt számomra az utolsó mentôöv az 14 . ami kisebb elváltozást okozott. továbbra is programoztam az elmetükre-technikával. Közben a seb nem reagált a gyógymódra. hogy melyik szót kell j-vel. ahol agybefúvást és terápiás kezelést kaptam. édesapám kegyetlenül vert. 10 évi házasság alatt 6 gyermeket hoztam a világra. Sokat dohányoztam. Tudtam. Másnap reggel megtudtam. Ekkor hallottam a Silva-féle módszerrôl. képtelen vagyok megbirkózni az élet adta feladatokkal. Öngyilkossággal akartam véget vetni az életemnek. Ági 1994 óta foglalkozom agykontrollal. Külföldön dolgoztam. Nem adtam fel most sem. ezért 1968-ban férjhez mentem. Bekerültem Nagykállóba. Két kiskorú gyermekemet is teljesen elhanyagoltam. hogy „magasabb fórumhoz” fordulok. Ági. hiszen a volt férjem anyagilag kisemmizett. Nyelvtanórán a kisiskolások bizony nehezen tudták megjegyezni. Kolléganôm a kapuban állt. hogy este megindult a vérkeringés. Csalódott voltam. Legyengült immunrendszerrel tértem haza. de a módszer hatékonyságáról igazán csak a tanfolyam elvégzésekor kaptam bizonyosságot. s a munkahelyi és családi problémák miatt úgy éreztem.

Beszéltem hozzá. és elfordult tôlem. hogy meggyógyuljon. Margó. amikor kétoldali tüdôgyulladással. nem tudtam mi vár rám. hogy a lakást elhagyjam. Mátészalka 1965 óta gerincbántalmak és csontanyagcsere-probléma miatt komoly fájdalmakkal küzdöttem. s éreztem. egy szintremenetel és pihenés teljesen elmulasztja. Rohamosan romlott az állapotom. Ekkor a szájához húzta a kezemet. s bíztam magamban. Teljesen magatehetetlen volt. mert édesanyámat felöltözve. Munkahelyi és családi problémáim megoldódtak. megtaláltam a helyemet az életemben. Édesanyám a 70. s nem is szedtem 15 . ha mégis jelentkezik. mint régen. gyógytorna és úszás ellenére végül 1981-ben tolókocsiba kényszerültem. hamarosan meghal. hagyjam meghalni. Becsukta a szemét. s egyre nagyobb lett. 1996 júniusa óta nem jártam az orvosnál régi panaszaimmal. hogy beszéljek vele. hogy már késôn vittük be. az infúziók sem hoztak semmilyen javulást. Nem értettem a dolgot. magas lázzal. A mozgáshiány következtében testsúlyom nagyon megnôtt. 1995-ben a fiam valósággal kényszerített. s intett a kezével. s ránk nem gondol. és várt. összepakolva találtam. hogy ilyen kitartónak bizonyultam. megpuszilta. hogy mennyit érek. leszoktam az ivásról. hogy napról napra egyre jobban és jobban vagyok. Olyan volt. Látványnak is elég csúnya volt. Az orvos azt mondta. Egész éjszaka programoztam. megbékéltem magammal. Odaérve a vér is meghûlt bennem. Nyolcadikos kislányom csuklóján nagy nyáktömlôduzzanat keletkezett. kiabáltam vele. Faltam minden sorát. Az orvos rögtön megírta a beutalót a mûtéthez. mert ha továbbra is így csinál. Úgy láttam. úgy tûnt. mint a csontkinövés. kínzó. hogy ma a jobb kezem már úgy mûködik. hogy a mama kérte. Az ott tanultak állandó és rendszeres gyakorlásával a következô eredményeket értem el: 1996 májusában elfelejtettem a botot a kezembe venni. kegyetlen. eszméletlenül szállították be a kórházba. Sírva mentem haza. s megkérdeztem. migrénes fejfájás már 1 éve nem gyötör. hogy ki vagyok. hogy ne hagyjon itt bennünket. késôbb már tudatosan elhagytam. Az 1 hetes kezelés. A könyvbôl tanultak alapján laboromban gyógyítottam. Édesanyám azóta is jó egészségben él. Tudtam már.életben maradáshoz. Elôtte már évekig bottal jártam. Nagyon akartam. s ennek már 6 éve. utcai ruhában. Másnap reggel szinte féltem bemenni a kórházba. hogy hazamehessen. és idônként a 2 bot is kevés volt ahhoz. kórházból kórházba járás. s kövérségem tovább nehezítette mozgásomat. nem beszélt senkivel. amit azelôtt soha nem mondhattam volna el magamról. Egy akupunktúrás kezelés eredményeként a tolókocsiból ugyan kikerültem. hogy önzô. Rendkívül jó érzéssel töltött el. gondolatban hívtam. mert jönni fog érte a lánya. Abbahagytam a dohányzást. s 7 évig tartó rengeteg kezelés. hogy végezzem el az agykontrolltanfolyamot. szólítgattam. A havonta visszatérô. hogy menjek el. és kitartó programozással végül sikerült operáció nélkül eltüntetni a kinövést! Bakainé. mi történt. nem is akar meggyógyulni. évében járt. Jobb vállamban a komoly fájdalommal járó és a mozgást akadályozó ízületi fájdalmat olyan mértékben meg tudtam szüntetni. Az orvos arra kért. Az ételt nem fogadta el. szaladtam az orvoshoz. és nem kértem. de bot nélkül nem tudtam mozogni. Ült a folyosón. hogy jövök érte. Rendkívül rossz állapotban volt.

A torna hatására megtanultam járni. segíteni tudom ôket tanulási módszereikben. 7-kor megmérte a vércukrát. jó hangulatú órákat töltünk együtt. Jobb oldalam megbénult. fiam megnôsült. Nem engedte megoperáltatni a lábamat. jól esett a mozgás. Nyugdíjas tanárként magánórákat adok. Hasonlítok végre már ahhoz a valakihez. Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként a villanyt. s a kezemet használni. sem rossz hangulatot. aki mindig is lenni akartam. Ez a két egységnyi csökkenés az esetében nagyon sokat számít. s lefekvés elôtt le is írtam azt a szöveget. és a korábbi 13-as értékek helyett mindössze 11 volt. pedig eddig ilyesmi nem történt velem. A legnagyobb örömöm. 1996 tavaszán kertet béreltem. Röviden összefoglalva: saját egészségem javításával kb. hogy fél 6 táján úgy érezte. A termelt zöldségek segítségével sokat változtattam étrendemen. Bakos Rózsa. Az átállás nem okozott sem idegi megterhelést. optimizmusukat. már kimondottan élvezem. hogy nehézségeiket könnyebben leküzdjék. hogy megtanulhattam ezeket a módszereket. éppen ezért szeretnék neked segíteni a cukrod beállításában. Ez nem okozott megerôltetést. Növelem akaraterejüket. Tanítványaimmal türelmes vagyok. 16 . Az elmúlt 1 évben egyedül maradtam. kiegyensúlyozott ember vagyok. Akkor talán végig taníthattam volna. 20 évvel fiatalosabban mozgok. mint azelôtt. Csanádpalota Elsô sikeremet a szubjektív kommunikációval értem el. és nem váltam volna 48 éves koromban súlyosan mozgáskorlátozott rokkantnyugdíjassá. csökkent munkaképességem miatti zaklatott idegállapotom megszûnt. fiam és menyem zöldségkedvelô étrendjéhez is hozzá tudtam járulni. nagyon szeretlek. hogy megszüntettem a sötéttôl való félelmemet! Az elmetükre-technika segített ebben. s az elmetérképezés segítségével könnyedén megtanultam Ady életét. és a környezetemben élô embereket is segíteni tudom. A memóriafogasokkal gyorsan és könnyen megjegyzek mindent. hogy nem 20 évvel ezelôtt ismertem meg ezeket a módszereket. 17 éves Másfél éves koromban gyermekparalízist kaptam. s elkezdtem zöldségféléket termelni. Megfogadtam a tanácsot. Balatoni Kinga. Hajnali fél 6-kor fel is ébredtem. Serdülôkoromban gyógyítóim tudatták édesanyámmal. és nagyon jól érzed magad!” Reggel. amikor felkeltünk. s már mondtam is az üzenetet: „Apu. Édesanyám 10 évig minden másnap gyógytornára vitt. Betegességem. apu azzal fogadott. mert így megváltoztam. Az egyedüllét nem kínzó számomra.gyógyszert. azonnal kaptam a papírt. Nagyon szerettem kertészkedni. Kérlek higgy abban. ám mozgáskorlátozottságom miatt 14 éven keresztül le kellett errôl mondanom. hogy állapotomon ennél többet nem tudnak javítani. amit éjszaka akartam elmondani az édesapámnak. mintha szólította volna valaki. Derûs. Fiam apját elvesztettem. Egyetlen dolgot sajnálok: azt. Megtanultam a villámolvasást. derûs. hogy sikerül. ha mászkálhatok a sötét lakásban! Köszönöm. környezetemmel megfelelô kapcsolatot tartok.

valamint az egyik pesti kórház onkológiai osztályának 10 fôbôl álló orvoscsoportja egybehangzóan azt állapította meg. hogy megtalálom a megoldást. mivel nem vagyok jós. hogy a látható rendellenesség egy zsírmirigy. 30 éves koromig tanultam. 10 és 5 éves gyermekeim felnevelése érdekében minél elôbb túl kell esnem a mûtéten. A doktornô kiabált velem: – Szégyellje magát! Süketnek bélyegzi meg az egészséges gyermekét! A vizsgálatok azonban sajnos engem igazoltak. az evôeszköz . Átmenetileg visszaköltöztem édesanyámhoz. 7 hónapos terhesen kellett új életet kezdenem. de egy belsô hangra hallgatva elmentem az Országos Onkológiai Intézetbe. aki ikreket szült. adott a szomorú tény. ami helyi érzéstelenítéssel 10 perc alatt eltávolítható. Miniatûr hallókészüléket rendelt fiam számára Svájcból. 1993-ban ismertem meg. észrevettem. Akkor még az újszülött osztályokon nem vizsgálták meg a csecsemôk hallását. mintha meggyógyult volna. Ahogy ott várakoztam. Gondolom nem kell bizonygatnom. jobb kezembôl kiesett a ceruza. Megtanított a teendôkre. Figyelemre méltó és megszívlelendô választ adott: – Az élettartamot nem tudom megmondani. mennyire vágytam gyermekem gyógyulására. (Magyarországon olyan picit nem gyártottak. kisujjszerû kitüremkedés keletkezett.) Ezután elmondta. és ugyanez volt a problémája. nulláról indulva. Így nyomára bukkantam egy orvosnak. és ne gondoljon a betegségére! 17 . 5 éves lányommal. mivel minden a férjemnél maradt. gondolatban önmagammal társalogtam. akkor sem lesz jobb. higgyek benne. mivel a 2 gyerekemet egyedül nevelem. hogy lássák mekkora. Közgazdász lettem. A 2 és fél órás mûtét után gyorsan gyógyultam. de egy jó tanáccsal szolgálhatok. s mellette 19 éves koromtól dolgoztam is. és összegeztem a helyzetemet. Lassan letisztultak a gondolataim. de azért elküldött szövettani vizsgálatra. hogy semmit nem hall. annál is inkább. valószínûleg azt sem hallaná. Amikor Szabolcs fiam 2 hetes volt. Próbáljon úgy élni. Az ikreket teljesen meggyógyították. Nincs segítség. aki – másodmagával Magyarországon – egy külföldi módszerrel gyógyítja a halláskárosult újszülötteket. Elvittem az audiológiára. hogy a fiam meg fog gyógyulni. Barátnôm elmesélte. Bebizonyosodott. s 40 évesen Szabolcsot. A diagnózis rosszindulatú daganat volt! Újabb kétségbeesés.így kell leélnem az életemet. Hazamenetelem elôtt megkérdeztem az orvost. hogy 10 éve volt egy kolléganôje. Járni tudtam. mintha most mennék elôször orvoshoz. de mindent bal kézzel csináltam. A beutalót eltettem. és olyan szépen énekel. hogy a baba valóban semmit sem hall a környezet zajaiból. Havonta kellett kontrollra vinnem. Hittem. hogy ha egy atombomba felrobbanna. és elmondtam megfigyelésemet. mint nekem. a lakás is. A doktornô zsírmirigynek nézte. Az agykontrollt csak 8 évvel késôbb. mert a sebész szerint az sürgôs. Megröntgenezték. Hozzátették. 30 éves koromban ismertem meg a férjemet. A „Mi a teendô?” kérdésemre röviden feleltek: – Semmi. és adtak egy idôpontot. hogy meddig élek még. ilyen szép csengô hangot még nem hallott. Nyolc hónaposan már teljesen normálisan hallott! Szabolcs ma 11 éves. ha kesergek. nagyon jó tanuló. abbahagytam a könnyezést. 1989-ben egyik napról a másikra melleim között egy hosszúkás. Egy hónap múlva jelentkezzen ismét! Határtalanul kétségbe voltam esve. remek a hallása. a kerületi onkológia. 34 évesen szültem meg Borbálát. A 2. hogy tanárnôje azt mondja. A háziorvos. Mindez 11 éve történt. s a segítség egy „véletlen” folytán meg is érkezett. Szüleim értelmiségi pályára tereltek. terhességem alatt kezdôdött a válóperem.

Ezután Szabolcs fiam hazajött az iskolai táborból. mert pokolian fájt. és azt mondta. én pedig betegen és durcásan fogadtam. Szenvedtem. akik rossz tanulónak ismerték meg. Ennek ellenére oda iratkozott be. Lányom úgy érezte. amikor pályaválasztás elé került. Lányom nagyon hamar. nem szóltam semmit. Az osztály legjobb tanulói közé tartozik. ha elvégezné a Silva-féle agykontrolltanfolyamot. annak ellenére. cipeléstôl való tiltás stb. hogy mutassak valamit! Ekkor elkápráztatott 30 memóriafogassal. minden házimunkától. Javasolták. Szépen énekelt. a harag bizonyára közrejátszott állapotom alakulásában. hogy gond van. 2 nap alatt elmulasztotta. váratlan ötlettel állt elô: a 15 éves Borikánknak jót tenne. hogy jót tenne neki. közgazdasági iskolát jelöltünk meg a jelentkezési lapon. Akkoriban csak azt hittem el. s hogy másnap megyek a szájsebészetre. ahol gombás fertôzést szedett össze.) Egyetemre készül. az osztálytársai. Olyannyira. mondtam. s a lányomat sem akartam elküldeni. Nem akartam elvégezni a kurzust. hogy szót fogadok. Borbála lányomnak köszönhetem az elsô lépéseket a „másik féltekére vezetô úton”. 18 . gyengeség. (Általános iskolában és elsô középben hármasa volt belôle. amit magam elôtt látok. Ezért elhatároztam. Az elsô év végi bizonyítványa nagyon rossz lett. és az egyik húgom.Címszavakban a folytatás: sugárkezelés. Bori? Idén fog érettségizni. Újabb válság következett be kis családunk életében. Édesapjától mûvészi hajlamokat örökölt. hogy látod. Nos. Ezután elmeséltem neki fájdalmam okát. gennyes góc keletkezett. csodálkozva jegyezték meg: – Neked ötös.) Lányom a tanfolyamról hazatérve azonnal észrevette. hogy még beszélni sem tudtam. hogy elmegy ô az unokájával arra a tanfolyamra. ez is agykontroll. nekem pedig óriási lelkiismeretfurdalásom támadt. élményekkel teli érkezett. sosem hallottam a módszerrôl. Édesanyám. A 2. Én hókusz-pókusznak véltem. az ellenszegülés. hogy kár volt rám hallgatnia. hiába bizonygatta a húgom. (Ma már tisztában vagyok vele. nem ismerem a saját gyerekemet. Ha mindezeket megszegtem. Magamban pedig azt gondoltam. táncolt. mert nem akartam megsérteni. másnapra hûlt helye volt a szájproblémámnak! Amikor lányom megjegyezte. Dühös voltam a kidobott sok pénz. milyen jól lehet ezt majd a tanulásnál alkalmazni. én is menjek el vele. és az elfecsérelt idô miatt. bizonyítani akart. Mégis. hogy szorgalmasan és nagyon sokat tanult. A gyerekek újra iskolába mentek.. s nekem minden nap fülembe csengett édesanyám és kislányom mondata: „Ezt neked is el kell végezni!” Borikám tanulmányi eredményeiben ugrásszerû változás állt be! Amikor több tantárgyból kezdte hozni az ötösöket. A számban egy hatalmas. hét végére megbetegedtem. hogy a düh. Egy évi betegállomány után az orvosok kérésemre elengedtek dolgozni. Bevallom. „Véletlenül” azonban a legjobb segítséget kaptuk. a negativitás. szavalt. aki akkor 70 éves volt. aki elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Gondolom minden erejét összeszedte.. Ehhez jöttek még édesanyám „megmagyarázhatatlan” eredményei. Osztályfônöke azonnal felhívott. Minden munkát – a tanulás mellett – a 10 éves Bori lányom végzett. Véget ért a nyári szünet. Ekkor az édesanyám azt mondta. Lányom nagyon kedvesen és mosolyogósan szólt hozzám: – Édesanya! Engedd meg. Így is történt. Örömmel. annál nagyobb lett. Matematikából ô a legjobb. amit mennél jobban ápoltam. fáradságot és fájdalmat éreztem. Nagyon könnyen tanul. – Hát ügyes.

igaze. Ilyen rövid idô alatt még nem született sikerélményem. Televíziónk 3 hete hiába keresett távirányítójára gondoltam. – egyáltalán nem is gondoltam. Rájöttem. Lakásunk ajtajában találkoztunk a szomszédasszonyommal. a szám berepedt. Egy téli. mert 2 éve. Azonnal eszembe jutott. ami fantasztikusan sikerült. hisz még akkor is dönthetek úgy. kék-zöld duzzanatok borogatására stb. Ott volt! Az érdeklôdésem. s otthon életemben elôször laborszintre mentem.. hogy neked is szurkoltam Laci. hogy akkor biztosabb a siker) feljöttem szintemrôl. A programozás után kipróbáltam. Elnézést kérve. Arra is emlékszem. Barátnômmel együtt mentünk a tanfolyamra. Tanultuk. s a kezeimen 100%-os volt! Letérdeltem a korábban még csúnya. Csúcspontját az esettanulmánynál érte el. Azt gondoltam. amit tanultam. leültem a sötétben. A 4 napos kurzus után úgy éreztem. Mindenem fájt. Nagyon jól éreztem magam a laborban. térdeim hatalmasra dagadtak. havas estén. egyetlen egy gyógyszert sem váltottam ki! Az agykontroll elvégzése óta egyszerûen nincs rá szükségem! A tanfolyam befejezése után 2 nappal – akkor megdöbbentônek tartott –„véletlen” történt.. gondoltam. a hitem és a csodálkozásom a tanfolyam elôrehaladtával egyre nôtt. Te gyôztél! Nagyon kívántam. sietve léptem be a lakásajtón. Az egyébként 5 perces utat hazafelé fél óra alatt. A tanfolyam elôtt rokkantnyugdíjba küldtek. Elôzô vasárnap fejeztem be a tanfolyamot. Ez kedden történt. most kiderül. fiamra támaszkodva tettem meg. hogy sikerüljön a gyógyítás. Alig vártam az este 7 órát. és már dagadt sem volt! Szomszédasszonyommal a laborélmény után fél órával találkoztam. de az elmetükre-technika fehér keretes tükrében olyannak képzeltem el magam. és azok nem fájtak! Olyan volt. s az ott és akkor megjelent képzeletemben a lakás egy eldugott pontján. az elsô nap délelôttjén egyre hitetlenebbé váltam. Az eredmény az arcomon. eltört az orrcsontom. mert azt hittem. hogy a háromujjtechnikával állítólag könnyebben lehet megtalálni elveszett tárgyakat. hogy én ebben nem hiszek. beleléptem egy mély gödörbe. amint a fiamat az edzésre kísértem. Meglepetése határtalan volt. mint egy részeg. és bevallom. dagadt és fájdalmas térdeimre. orrom szintén megdagadt és érzéketlenné vált. akit agyba-fôbe vertek. majd belökték a sárba. Hagyományos módszerekre – vérzô testrészeim bekötözésére. keserves kínok közt. Utóbbi igazolványt azért említem.Megtört a jég. mintha meg se történt volna a baleset! A kezem ugyan még véraláfutásos volt. nem akarta elhinni. A tükörbe tekintve borzalmas látvány fogadott. amióta megvan. hogy egy fantasztikus kincs birtokosa lettem. s elestem. mi van a „csodák” és „véletlenek” mögött. és azonnal a tükörhöz léptem. hogy a „hiszek-nem hiszek” harcából az „igen” kerüljön ki gyôztesen. hogy mit kell tennem. Édesanyám és kislányom sikerei láttán egyszerûen kíváncsi lettem. azt hittem. hogy segíts. Negyed órai meditáció után (nem akartam hamar túl lenni rajta. aki szerint úgy néztem ki. Eredmény: nem tudtam felállni. hogy meg kell tapasztalnom. akkor miért van az a sok szenvedô. de nem fájt. vérzett. Ha mindez igaz. Ezért a laboromban a két tanácsadómon kívül Téged is kértelek. Elôször ismerhettem meg azt a 19 . miért nem terjed viharsebesen ez a technika? Hamarosan azonban velem is megtörtént az elsô „csoda”. hogy megnézhessem. mint a baleset elôtt. beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Bementen az üres szobába. a térdeimen. hogy én én vagyok. kezem felpuffadt és véraláfutásos lett. és elláttak közgyógyellátási igazolvánnyal.

mennyi felesleges aggódástól és problémától szabadulna meg! Kisfiammal beállítottam hozzá. Az elsô sikerélményt olyan esemény követte. hogy most küldték haza a munkahelyérôl. Megszûnt a fejfájásom. mint 7 éve egyedül neveltem gyermekeimet. hogy hívjam fel Gábort a munkahelyén. de egy szavamat se hitte. föl szerettem volna hívni az emberek figyelmét a fantasztikus lehetôségre. Nem utolsósorban két jó barátot. Olyan volt ez számomra. fáj a torka. hogy azért ment be dolgozni. Kincsemet mindenkivel meg akartam osztani. bölcs tanácsadóim személyében. Láza nem volt. és egész délelôtt nem voltam otthon. Szomszédomban fiatal házaspár lakik. Elhatároztam. magas láza van. Csodálkozva mesélte. Nóra. Ezek után már semmi kétségem nem maradt. Megnyugtattuk. amit én. Ehhez az esethez hasonlóan sok ismerôsömet sikerült az agykontrolltanfolyam felé vezetô útra terelnem. Eszembe jutott. Egy kedves férfi ismerôsömnek például évek óta volt egy tojás nagyságú kinövés a dereka táján. úgy éreztem. hogy a kapott és most már elfogadott ajándék révén könnyûvé vált az életem. Ahol csak lehetôség adódott. teljesen egészségesnek érezte magát. és elmúltak mindazok a tünetek. mert reggelre kelve teljesen jól érezte magát. ami bebizonyította. segítünk neki. hogy az agykontrollban hatalmas. Ôszintén szólva labortevékenységem közben magam gyógyításával nem foglalkoztam. csak szükség esetén alkalmazni kell ôket. láthatatlan segítséget. egyik reggel nem tudott megszólalni. Sajnáltam. Kezdtem magam jól és egészségesnek érezni. ha Gábor elvégezné az agykontrolltanfolyamot. hiszen úgy éreztem. hogy mi nem félünk a fertôzéstôl. Nem sokkal késôbb férje gyomorfájását szüntettem meg. két gyerekkel. Pedig igyekeztem meg is tapasztaltatni velük. barátaim nem ismerik és tudják azt. amelyektôl eddig az egészségem érdekében tartózkodtam. Azt mondta. Elmondta. milyen az. mást is tudok gyógyítani. igazi támaszt kaptam. alig tud megszólalni. hogy a tanult technikák mindegyike valóban mûködik. de megpróbálom megcsinálni azokat a tevékenységeket. amelyektôl az átlag gyerekek mentesek. szédül. mert nem akart minket beengedni. mint amikor a híressé vált amerikai ûrhajós megtette elsô lépéseit a Holdon. Legnagyobb meglepetésemre a porszívózástól nem lettem fáradt (mint korábban). illetve csak a lakása küszöbéig jutottam. nem jött ki hang a torkán. Mivel több. a felesége pedig kórházban fekszik. s egészségi állapotom miatt így rájuk olyan feladatok is hárultak. Másnap korán keltem. meséltem az agykontrollról. Mondanom sem kell. Az agykontrollnak számomra óriási jelentôségû „mellékhatása”. amik miatt 20 .felszabadult. a rekedtsége megszûnt. azért nem megy el orvoshoz. a fiatalasszony. Egyedül maradtam. ha valaki elindul a „másik féltekére vezetô úton”. hogy ismerôseim. hogy nem csak magamat. mert retteg megtudni az igazságot. hogy lassan. nem szédült. és semmihez sem hasonlítható érzést. hogy végre megszûnt a rák kiújulásától való rettegésem. Hazaérve üzenet várt. a tele bevásárló kosarat is haza tudtam vinni anélkül. hogy milyen csodálatos tanfolyamot végeztem el. ami az agykontrollos sikerélményt kíséri. Végül fekve meghallgatta beszámolómat arról. aznap éjjel laboromban gyógyítottam. Tudtam. Az emberek többsége azonban – akárcsak annak idején én – udvariasan meghallgatott. A következô nyáron gyermekeim elmentek nyaralni. Kézrátétellel 5 perc alatt hangot csalogattam ki a torkából. hogy bármi fájdalmat éreztem volna. Világgá szerettem volna kiáltani a titkot. örömteli.

aki szintén agykontrollos. Agykontrollt végzett barátaim gyakran kérdezték. mi történt velem. Éjszaka gondolatban megbeszéltem Szabolccsal. Végsô soron az élettevékenységemben nem nagyon zavart. aki sóvárogva mondta. tökéletesen jól érzem magam. hogy mindent bal kézzel kell csinálnom. hogy ha állapotom 50 éve változatlan. mert azt hihette. ha Bori lányom elôbb hazajönne. mert az onkológus. Ekkor azonban valami meglepô történt. milyen jó lenne. Történetét. hogy a gyermekeim mindig egészségesek. Hamarosan elértem. Tavaly nyáron a fiam egy iskolai táborba készült. hogy iskola után nem jön rögtön haza. Elkezdtem hát programozni ezt a gondomat is. mondtam. El lehet képzelni. Estére vártam haza.leszázalékoltak. hogy 50 év után elôször jobb kezemmel ebédeltem! Ma már abszolút jól vagyok. Mit jelent gyermekeim életében az én kalandozásom a másik féltekén? 17 éves lányom és 10 éves fiam legalább 2 éve nem voltak betegek. nem lázasodtak be. és azóta is mindig. Emlékszem. A gyerekekkel régebben ugyanis legalább havonta egyszer el kellett hozzá mennem. csodálkozva jegyezte meg. hogy a közelmúltban elvégeztem az agykontrollt. Érdeklôdése felébredt a módszer iránt. mint eddig. a tanfolyam elvégzése utáni elsô kontroll alkalmával megkérdezte. hogy gyermekeimet legalább 2 éve nem látta. Ô ugyanis nem ismeri Budapestet. Paralízisem azonban nem változott. egyedül még az anyukámhoz sem tud elmenni. Gyermekeim nevelésében kitûnô és hatékony segítôtársam a szubjektív kommunikáció. szó nélkül megteszi! Lányommal megbeszéltük. – Az a lényeg! – felelte. s utált fogat mosni. Valahogy úgy éreztem. Amikor felkerestük a háziorvost. és elmennek vásárolni. s ehhez orvosi igazolás kellett. s ahogy meglepetésemre egy lendülettel leugrott a színpadról. milyen gondolatok indultak meg ennek hatására a fejemben. ahogy mesélt a színpadon önmagáról. s jobb kezemet kevés dologra tudtam használni. A nem gyógyításnak volt azonban egy másik oka is: valójában a fehér keretes tükörben el sem tudtam képzelni magamat „nem bénán”. A havi találkozóra meghívott vendégként eljött ZZ (Zemlényi Zoli). – Na és hisz benne? – kérdezte. hogy a kezemet és a lábamat miért nem kezdem gyógyítani. mivel olyan nagy pozitív változást észlelt rajtam. családjáról. akihez félévenként kell járnom. Meg kellett ezt indokolnom. s kikérdezett. – Várjál. hogy más orvoshoz járunk. ugyanis van egy „házi módszerünk” a betegség megelôzésére. 21 . balesetét jól ismertem. olyan gyakran voltak betegek. Másnap reggel. Bizonytalanul jártam. 1989 óta félévenként járok a kötelezô kontrollvizsgálatokra az Onkológiai Intézetbe. hogy a különféle orvosi leletek újra és újra igazolják a saját laboromban kapott információkat. hol és hogyan lehet elvégezni a kurzust. – Igen! – válaszoltam én. és remek érzés. A tanfolyam elvégzése után ezt a módszert is ki akartam próbálni. Én csak annyit mondtam. de nem tudtam fantasztikus gyógyulásáról. hogy több betegétôl hallotta már ugyanezt. akkor ez már így is marad. mit csinálok másképpen. Fiam akkor 8 éves volt. hanem elôbb elmegy a nagymamájához. Délelôtt azonban betoppant vidéken élô unokatestvérem. hogy ezentúl saját érdekében mosson fogat. Elmondta. és akkor hármasban mehetnének vásárolni. illetve gyógyítására: az agykontroll. Egy este eszembe jutott az éjszakai üzenetküldés módszere. hogy egészséges. Mindez azért lepett meg. A doktornô reagálása számomra akkor meglepetést okozott. Elmondtam.

annak ellenére. Elmondtam. s másokkal kapcsolatos sikerélményeimrôl. Ôszintén szólva arra gondoltam. amik ezután következtek be az életemben. Utána elképzeltem a fehér keretes képen. megy. torokfájása megszûnt. hogy egyik útitársunk nagyon rosszul van (lázas. Akkor ezeket óriási sikerként könyveltem el. tartjuk a kapcsolatot. Ám ezek az apró sikerek inspiráltak arra. ezért mindenképpen a Betegközpont segítségét is kérni fogom. illetve a fehér keretes tükörben vizualizáltam. hogy mivel az eddigi eseteimnél sokkal súlyosabb a probléma. hogy egy torok. Elmondtam. A találkozás után elhatároztam. és gyakran töltünk náluk nyáron 1–1 hetet. Egyáltalán nem tud járni. hogy a Betegközponttal egyetemben én is gyógyítani kezdhessem. A kedves vendéglátó házaspárt 30 éve ismerem. Remek kikapcsolódás számunkra a barátságos falusi környezet. fogfájás szûnt meg percek alatt. hogy meg fog gyógyulni. ha állok a telefonnál. fejéhez kapott: – Juj. s ezt minden alkalommal vizualizáltam. Az asszonyok idônként összejönnek. Alig vártam. s hosszan meséltem neki arról. s most tolókocsiban telnek napjai. amikor betegem felesége. A franciaországi utazást követô nyáron Tiszasülyön nyaraltam gyerekeimmel. Ma már tudom. Meséltem az agykontrollról. sôt a minket körülvevô világot is. a nyaki nyirokcsomói megduzzadtak). Elsô célként a beteg hitének megerôsítését tûztem magam elé. elfelejtettem elmenni a nagymamához. Makacs térdfájás. Következô napomat a beteg mellett töltöttem. Megtanítottam ôt alfába menni. 50 emberrel a buszon. Anyukám kétségbeesve telefonált.vagy fogfájás megszüntetése miniatûr siker azokhoz képest. de még állni sem. majd hazaengedték. Csodálatos volt! Másfél napot buszoztunk oda. másfelet vissza. s az arca is. hogy a csodálatos tájakon autózva észrevettem. Este a kertben Polli néni elmondta. pedig reggel megbeszéltük! – Én térítettelek el kislányom! – nyugtattam meg. A háromnapi kényszerû összezártság kb. Laboratóriumi szinten egyetlen egyszer magam elé képzeltem a sötét keretes tükörben a tiszasülyi házban élô. Kézrátétellel kezelve sokkal jobban lett. hogy mire gondoljon és mit lásson maga elôtt ebben az állapotban. hogy testvérének 32 éves fia 3 hónappal ezelôtt agyvérzés következtében megbénult. Üzenek Borikának. Két éve 10 napos utazást tettünk a francia Riviérán édesanyámmal és 2 gyermekemmel. Azt mondta. akkor üljek le. hogy nem tudnak rajta segíteni. és amikor meglátott. hogy már lábra áll. hogy gondolataink segítségével meg tudjuk változtatni magunkat. Ennek perceken belül híre ment az utasok között. Tündi telefonált. hogy minden reggel ébredéskor mondja magában: „Napról napra egyre jobban vagyok!” Véget ért a nyaralás. saját egészségi állapotom javulásáról. és kértem lányomat. és kiderült. fáj a torka. Vendéglátóm megkért. Történt ugyanis. menjek el vele a beteghez. Lementem szintemre. Pár perc múlva csöngetett Borbála. Felhívtam a figyelmét arra. és sokat. és egyikük háza elôtt az árokpartra ülve beszélgetnek. Sokáig feküdt kórházban. A kezével ekkor még nem törôdtem. hogy gyógyítom. hogy suli után hazaindul. hogy jöjjön haza. magatehetetlen férfit. Nyolc nap telt el. aki betegen indult el a körutazásra.megoldom a problémát. hogy a háziorvosa azt mondta. hazautaztunk Budapestre. hogy más is akad. számomra „véletlen” sikerélményeket hozott. egyik oldala teljesen. hogy bátran próbáljak segíteni minél több emberen. Ôket is meggyógyítottam. mert 22 . A beszéd fonala rövid idôn belül az agykontroll felé kanyarodott. hogy az unokája még nem érkezett meg. és 7 teljes napot töltöttünk Franciaország tengerparti városaiban.

Abbahagytam a gyógyítást. „Nem érünk mi arra rá!” – hangzott a válasz. Ma már a kezét is tudja használni. Az édesapja szintén agyvérzést kapott.. annál nagyobb gyógyulási eredmények születnek. ha valóban látom. amit szeretett volna megoldani.) A hosszú sétát követô éjszaka az örömtôl nem jött álom a szememre. és elképzeltem. de egy idô múlva elmondta. a kezét is használta. de mindenhová fürgén elmegy. alfában mindig a kézfogási jelenetet képzeltem el.különben el fogok ájulni attól. Reggel szóról-szóra bekövetkezett az elképzelésem! Nem akartak hazaengedni. Mindezt hallva tanácsoltam. Ami ezután következik. amit csak úgy tudtam levezetni. Bottal. mert nem engedtek el. a sógora alkoholista. tesz-vesz. Három nap múlva leutaztam Tiszasülyre. hogy másnap reggel – az addig élettelenül lógó – jobb kezét felém nyújtva üdvözöl. hogy természetgyógyász vagyok-e.. illetve az az érzés. ami még ma is a fülemben cseng. Akkor tett elôször tolókocsi nélküli sétát. hogy én vagyok az. azt képzeltem el szintemen. A 4 nap nagy élményt jelentett számára is. mert azon túlmenôen. de a nagy távolság miatt a biztonság kedvéért magammal vittem az üres tolókocsit. dolgozik. az agykontrolltanfolyam elvégzése után a szerzett kincset mindenkivel meg akartam osztani. amivel én már rendelkezem. hisz úgy látták. hogy mindenki. Ezt látnod kellene!” (Akkor ezt tartottam életem legnagyobb sikerélményének. de több lett belôle. a lánytestvére 100 kg. 4 lépcsôfokot is megtéve. telve várakozással. az érthetôvé teszi. aki segítettem Jánoson. A hölgy megkérdezte. neki is jól jöhet az a támasz és segítség. bebizonyította. hogy miért. Amikor tavaly ismét meglátogattuk Jánosékat – már tudott menni. (Elôzô éjjel és elôzô nap nagyon sokszor lementem szintemre. mire tesz képessé ez a tudás. Amikor hazajöttünk. A következô gyógyítási történetet azért írom le részletesen. A telefonhír hallatára olyan izgalom lett úrrá rajtam. hogy agykontrollt végeztem. Mikor válaszoltam. Az édesanyja fiatal. mindenkit csábítgattam a „másik féltekére”. hogy a technikák nála nem mûködnek. Több problémája is volt. hogy nem hiszed el. hogy minél tovább maradok. El is végezte a tanfolyamot. amit mondani fog. Ezzel a sikerélménnyel kapcsolatban akadt még egy elgondolkoztató tapasztalatom. Úgy gondoltam. jól tudott vele fogni –. A család úgy mutatott be. mivel most már látják. A fiatalembernek gyermekkorától kezdve cukorbaja van. Azóta megtanultam. eljött vendégségbe János keresztanyja. hogy ô is elvégezte a tanfolyamot Szolnokon. elmondta. Majd következett az a mondat. hogy mi történt. hogy János már jár. Tavaly ismét lent nyaraltunk és láttuk. Csengetésünkre a fiatalember. hogy nekem nagy élmény volt. Mint már írtam. Nyugtalanul aludtam.. A következô nap a fiatalember botra támaszkodva velem együtt elgyalogolt az 1 km távolságra lakó édesanyjához. és ahányszor felébredtem. bottal jött elénk! Két napig szándékoztunk ott maradni. hogy a fiatalember a béna kezével zongorázik. hogy mindig jön még nagyobb). Elképzeltem. 23 . ám szintén beteg. hisz hozzám hasonlóan ô is egyedül neveli 2 gyermekét. hogy a családtagok közül valaki végezze el az agykontrolltanfolyamot. Közel kerültünk egymáshoz. amit soha nem fogok elfelejteni: „János már bottal jár!” Hozzátette: „Tudom. Pedig nagyon komolyan vette.. aki elvégezte az agykontrollt. nem sajnálta rá az idôt. képes hatékonyan mûködni alfában. Ezek egyike közvetlen fônököm volt.

miért nem azt programoztam. és januárban akarták megoperálni. Ezután este 9-kor mindketten – én és a fônöknôm is – a magunk módján gyógyítottuk a beteget. Másnap telefonon bejelentkeztem. Az árubemutatón a megjelentek között egy utazási iroda spanyolországi útjaira szóló. Fél napig meséltem az agykontrollról. Arra gondoltam. s boldogan elújságoltam a történteket. ahol a sérve volt. hogy fel sem tud kelni az ágyból. hogy ô azt is programozta. Ez december elején történt. és szárítom a hajszárítóval! Örömömben fölhívtam fônöknômet. hogy elhiggye. Fônöknôm határtalanul boldog lett. ha nyernék. és közben nincsenek fájdalmai. s hogy a sok fekvés miatt ez milyen kellemetlen. ô ápolta. hajat szárít. 25 ezer Ft-ot kellett volna még fizetni.Ekkor én már nem dolgoztam. A gerincsérv a nyakánál volt. mert nem akarták. hogy az egész családjuk elmehessen. Nem is húzták ki. de minden este 9-kor gyógyítani fogom. Fél napig ott maradtam náluk. A következmény óriási volt. hiszen már nyugdíjban voltam. s a 3 ujjamat összetéve elképzeltem. s elmesélte. hogy sajnos képtelen a haját megmosni. rokkantnyugdíjas voltam. A következô történet példa arra. Elmesélte. és próbáltam elérni. Nekem errôl nem beszélt. Megkérdeztem: – Tán az ágyadba tette édesanyád a készüléket? Elôzô nap ugyanis láttam. hogy a telefon legalább 5 m-re volt az ágyától. hogy Ági fejet mos. hogy az én nevemet húzzák ki. Azonnal felvette a telefont. A tavaszi szünetet választottam. Ekkor a gerincén. 10 ezer Ft-os árkedvezményeket sorsoltak ki. keserves kínok között nyomja az ágyat. a másik 24 . Láttam. hogy többet nem jövök. és elmentem a beteghez. hogy az én kezem hatására érzékeli a változást. ismerôs család ott hivatalosan rám ruházta a kedvezményt. Másnap dél körül felhívtam. Azt feleltem. aki többek között elpanaszolta neki. A sorsoláskor azért becsuktam a szemem. Többszöri ismételgetés után is csak nehezen hitte el. Az egyik ujját egyáltalán nem érezte. illetve nem tudták annyi pénzzel kiegészíteni. hogy próbáljam gyógyítani. Aznap délután a fônöknôm felhívta a beteget. a bizsergés megszûnt. Elmentem édesanyámmal. hogy bizony jó lenne. Tavaly februárban találtam egy levelet a levélszekrényben. hogy egy kolléganô a cégnél (én is nagyon jól ismertem) már fél éve gerincsérvvel. hogy válasszak idôpontot. kézrátételt alkalmaztam. A húgomékat és a baráti házaspárt azonban igen. s iszonyatos karfájdalmat is okozott. hogy oké.) Nem sokkal késôbb kaptam az utazási irodától egy levelet. és bizsergô érzést érzett. amelyben egy szállodába hívtak meg engem és barátaimat egy árubemutatóra. Amikor elvettem a kezem a gerincérôl. megyünk Spanyolországba! (Ahhoz. Az egyik gyermekem általános iskolába. Még a hullámok zúgását is hallottam! Nem is tudom. a fájdalomtól potyogtak a könnyei. ha te is segítesz. Hurrá. Hatására az érzéketlen ujja megmozdult. Ôk viszont nem tudták igénybe venni a 10-10 ezer forint kedvezményt. Amikor nagy nehezen a mosdóba vánszorgott. illetve az édesanyjához. és anyagilag nem engedhettük meg magunknak. hogy egy-egy cél elérése érdekében milyen fontos a kitartó programozás. de csak akkor. Csak úgy mellesleg megjegyeztem a fejmosás tényét is. Kérte. A két szerencsés. van segítség. Irreálisnak tartottam a gyerekek óhaját. húgomékkal és barátnômékkel. hogy hárman elmehessünk. hogy a spanyol tengerparton vagyunk. mert gyermekeim nagyon szerettek volna eljutni Spanyolországba. Itt állok a telefon mellett! Ma egész délelôtt fent voltam! Most mostam meg a hajamat. mert nála lakott. Azt válaszolta: – Nem. Egyik este felhívott telefonon. kb. Megbeszéltem vele. de egy szót sem hitt az egészbôl.

Háromujjtechnikával nagyon sokat nyertünk. Baráthné. mit ábrázolnak a képek. hogy hárman vagyunk. Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel. A helyes választ adók között minden héten szép ajándékokat sorsoltak ki. Amikor már csak 1 hét választott el az indulástól. meghívták a lakótelep központi terén felállított színpadra. Még januárban. majd megkérdezte. hogy ôk is azt programozták. én pedig remegve vettem át az 1. Az 1. hogy tanítási idô alatt elvihessem ôket. Választottunk. kisorsolták a 3 fô díjat. másik útra tévedtünk. hogy mi nyerjük a fôdíjat. Nem sokkal késôbb ismét levél érkezett az utazási irodától. hogy megint nem jött össze kellô számú utas. amiben minden héten 3 kérdésre kellett válaszolni. hogy Spanyolországban fogunk nyaralni. és bennünket vártak. Bejátszottak 3 filmet. s fel kellett ismerni. A játékban részt vett édesanyám és húgom is. A csere megtörtént. s végül több. s elérésében hinni is tudunk. s a 3. a 2.középiskolába járt. és láttam magam a spanyol Riviérán. Cigarettájukat még félig sem szívták el. Természetesen tenni is kell a cél érdekében. díj kétszemélyes krétai utazás volt. Néhány perc múlva beértünk egy kisvárosba. díj kétszemélyes görögországi utazás. egyenes adásban közvetítve a sorsolást. hogy Magyarország melyik táján. ami ugyan azzal járt. ahol a buszmegálló mellett ott állt a másik két kocsi. díjat édesanyám nyerte meg. hogy ha forrón vágyunk valamire. Budapest A spanyol tengerpart felé tartottunk 3 gépkocsival. így ôk is a meghívottak között szerepeltek. hogy most már mindkét gyermekem igazgatójához kérvényt kellett írnom. akik legalább 10 héten keresztül helyes megfejtést küldtek be. novemberre szólt. Az utazási iroda képviselôje gratulált. A 3. Utólag kiderült. a tv is közvetítette. hogy azzal is spóroljunk az útra. Mint kiderült. Ezt nem fogadtuk el. A szóban forgó 10 napra nem fizettem be az iskolai étkezést. elindult a helyi kábeltévén egy „Utazási randevú” címû rejtvényjáték. teljesen ingyen! Úgy hiszem. akkor nem szabad abbahagyni a programozást. A játék 15 fordulóból állt. az egyik gyermekem igazgatójához külön kérvényt kellett írni. s mivel tavaly már a különbözô iskolákban nem egyszerre volt a tavaszi szünet. repülôgéppel és teljes ellátással. Ezután rátértünk a Genova felé vezetô autópályára. írták. hogy a választott idôpontban sajnos nem mehetünk. – Ha önnek megfelel. mint 60 km többletutat tettünk meg 1 óra alatt. Idôközben persze szakadatlanul programoztam. Így is tettünk. Az utazási iroda újabb ajánlata már az utószezonra. s a mellettem álló gyermekeimre mutattam. de hozzátettem. Sikerült! Eljutottunk Spanyolországba! Augusztus utolsó hetében 10 gyönyörû napot töltöttünk mind a hárman a spanyol Costa Dorada-n. mert nincs kellô számú jelentkezô. Mindezek ellenére én hittem és tudtam. és egy üveggömbbe téve a 19 jól megfejtô család nevét. díjat. hogy mi nyerjük a fôdíjat. a 2. hogy utazunk-e. amikor utunk elôször vált bizonytalanná. amelyben közölték. és 25 .-at egy ismeretlen. megtudtam. hogy Genova elôtt vagy után menjünk-e le az autópályáról. Az esemény elôtt már 1 héttel gyermekeimmel együtt programoztuk. díj 30 ezer Ft-os utazási utalvány. esetünk is példázza. hogy most kell letérnünk. amikor hirtelen azt éreztem. Igennel feleltem. Mégsem megyünk. kicserélhetjük háromszemélyes spanyolországi útra! – válaszolta. Válasszunk másik idôpontot. hogy ô is eljöhessen velünk. Parmanál elszakadtunk a többiektôl. A legvégén azokat a családokat. La Spézia-nál rossz útra keveredtünk.

Ôk is agykontrollosok. bár a társkereséstôl nem zárkóztam el.. ha valóban találkozom várva várt társammal.biztosak voltak benne. hogyha jobbat nem kapok. Igen meglepôdött. Hozzám szólnak a szavak. A meditáció során azt is mindig hozzátettem. Azóta is együtt vagyunk.. Aznap még egyszer gyógyítottam. amelyek puhák. kezeljem meg. 2 és fél hónapi programozás után a Moszkva téren a szokásos találkozóhelyen üdvözöltem a túratársakat. sokkal mélyebb hatást váltanak ki. Mint utóbb kiderült. a számomra eddig ismeretlen férfival is kezet fogtam. hogy agykontrollos vagyok. Ô van és én vagyok. Szeged 1982 óta vagyok özvegy. Természetesen ez mindenkinek feltûnt. mi ott leszünk. Amikor kb. Fél év múlva a jobb kezem mutatóujján 3 szemölcs keletkezett. hogy a jobb térde volt a beteg. s remekül megértjük és kiegészítjük egymást. amelyek a szívembe költöznek. de már túl van az elsô kezelésen. Vettem kenôcsöt a gyógyszertárban.. érthetô valamennyire az. Nagyon kellemes érzés. Csodálkozva mondta. ô is agykontrollos. s panaszkodott. nyugalommal. Mintha a béke. hogy itt várnak ránk.. Hallom a pap és a hívôk szavait és énekét. mert nem árulta el. Ezeket az érzéseket megôrzöm. Békével. Mintha a napsugár simogatná a bimbózó rózsa kinyíló leveleit. Nem könnyû megfogalmazni ezt az érzést. s másnapra teljesen elmúlt a fájdalma. Sokáig úgy gondoltam. a harmónia szigetén lennék. hogy már alig fáj a térde. sôt még újabb szemölcsök is megjelentek a tenyeremen. hogy mire befejezik. Bata Éva. de 2-3 hét után azt tapasztaltam. Kb. A képek naponta peregtek le lelki szemeim elôtt. szeretettel ajándékoz meg. Meditálni kezdtem. Megszûnik a külvilág – egy bensôséges érzés hatalmasodik el rajtam. hogy melyik lába. és mintha áramütés ért volna. amit írtam. Benedek Ágnes Székesfehérváron végeztem el az agykontrolltanfolyamot 1992 novemberében. mint az elsô (nagyon jó volt). a nyugalom. hogy kapjak valami jelet. melyeket a templomban éreztem. hiszen annyira csodálatos. Egy. sokat járt erdei útvonalon találkoztam képzeletben leendô párommal. hogy nem használ. jól megvagyok én magamban is. Szigethalom Megpróbálom szavakba önteni az érzéseimet. Kérte. Egy ismerôs. hogy fáj a lába. ahol az orvos felírt egy másik kenôcsöt. s üzentek nekünk alfában. 2 óra múlva visszajött. „A jel!” – gondoltam magamban. (A mise végén a tanult módon jövök ki a laboratóriumi szintrôl. Roppant kínosan érez26 . Ekkor elmentem a bôrgyógyászatra. amelyek aláfestik azokat az érzéseket. Egy hónap múlva már mindkét kezem tele volt szemölcsökkel. Csodálatos érzés.. Munkatársam síelésbôl tért haza. rosszabb nem kell. mondtam neki. Aztán úgy 92 táján mintha „Vili” noszogatni kezdett volna. Magamban azt mondtam. Mielôtt elkezdôdik a mise. a tanult módon laboratóriumi szintemre szoktam menni. mert tudta. Barna Ferenc. bársonyosak és gyengédek. s hogy hol fáj... de ez sem használt. és igyekszem átadni a környezetemnek..) Remélem.

Csak az emlék maradt meg a nagy esésbôl. könyököm és térdem nem fog fájni a hétvégére. javítsam meg valamilyen elektromos hibáját. Elsô próbálkozásra nem sikerült. Ismerôsöm autót vett. mellyel már 15 éve nem sikerült megbirkóznom. Ehhez viszont már csak 4 nap volt hátra. Ez utóbbihoz a testkontrollt is bevetettem. hogy ez egyáltalán nem fájt. Már péntek estére teljesen eltûntek a sebek. amíg be nem gyógyultak a sebek. Fél perc múlva hatalmasat estem. amikor elengedtem a kormányt. Az esti relaxáció közben megkérdeztem férfi tanácsadómat. 3-szorosára sikerült felgyorsítani sebeim gyógyulását. hogy segítek a költözködésüknél. Székesfehérvár Egy éve végeztem el a tanfolyamot. s nem fájt semmim. Nem válaszolt. hogy le kell szedni a generátort. Leszedtem. hogy a sebeim nagyon hamar begyógyulnak. és úgy mentem tovább. A szokáskontroll segítségével 30 nap alatt leszoktam a dohányzásról. amilyenek éppen akkor voltak. A fehér keretes tükörben kezeimen a bôrt már teljesen simának láttam.tem magam. De még mindig ott éktelenkedett a többi szemölcs. Éppen azon morfondíroztam. könyökömet és az egyik tenyeremet is. Fantasztikus öröm volt számomra. mi lehet a hiba oka. Ettôl kezdve már gyerekjáték volt megcsinálni. s közben súlyomból is elveszítettem 35 kg-ot. Elméletileg lehetségesnek tûnt. de erre egyébként nem gondoltam volna. Ahogy ott álltam az autó elôtt. Elérkezettnek láttam hát az idôt az agykontrollos gyógyításhoz. amikor beugrott a megoldás: egy elektromos összeköttetés hiánya miatt nem mûködik rendesen az autó! Még a helyét is érzékeltem nagyjából. Csodálatosan érzem magam! B. Gondoltam. Ma már csak a kiégetett 5 szemölcs helye látszik. Elég kellemetlen beavatkozás volt. vajon jó választ kaptam-e. Hetente 3-4 alkalommal is újra és újra elképzeltem a bôrömet egészségesnek. záró meditáció néhány perc alatt megoldotta egy régi problémámat. Ez könnyen ment. Elképzeltem kezeimet a kék keretes tükörben olyannak. ezért elmentem az orvoshoz. Agykontroll nélkül sokáig nem jöttem volna rá a hibára! Benedek Imre. s akkor már 30 éve dohányoztam. Egy hónap alatt a legnagyobb szemölcs is eltûnt! Még a helye sem látszik! Arról az apróságról nem is beszélve. valamit tennem kell. csak mintha valami takarta volna. és rengeteg feszültséget és kisebbrendûségi érzést okozott. Naponta 3-szor a szintemre mentem. Ezután még hetekig le kellett ragasztani. hogy ezek szerint ilyen lehetséges. az az érzésem támadt. Ismerôseim azóta is ámulattal emlegetik. 15 éves koromban kicsaptak a gimná27 . Alaposan lehorzsoltam mindkét térdemet. és megkért. Szombaton boldogan mentem segíteni. Másnap átmentem megnézni. és alatta már látszott is a vezeték. héten nagy örömömre kisebbek lettek a szemölcsök. Ezzel a módszerrel kb. György Számomra fantasztikus élményt nyújtott a tanfolyam! Életem elsô 3 esettanulmánya majdnem tökéletesen sikerült! Az utolsó. s az energiám kifogyhatatlan. és súlyom 110 kg volt. Egy nyári este éppen hazafelé bicikliztem. aki azonnal kiégetett 5 szemölcsöt. és azt mondogattam. hogy miért nem jön tôle válasz. hogy egyszerre szabadultam meg a súlyfeleslegtôl és a cigarettától! Azóta is a testkontroll szerint táplálkozom. A 2. ami nem volt a helyére rögzítve. Az elmetükretechnikát használtam. Egy barátomnak viszont már megígértem korábban.

A záró meditáció végén hangosan sírtam. hogy fel kell hívjam a bátyámat telefonon. hogy a fájdalmam megszûnjön. s azóta rendszeresen gyakorolok. 10 napon keresztül programoztam. Gyula Kamaszlányom nehéz problémákkal küszködött. Biztos volt benne. Nem tudtam segíteni. amitôl az addig kiegyensúlyozott. hogy késôbb boldog családanya lettem. hogy elmúlt. de nem tudom. az én kiválasztottam. mert egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett uborka. s úgy kiáltottam felé. Kiderült. Így is mûködött! B. ám mindez sajnos eredménytelennek bizonyult. s a gond rányomta bélyegét az egész család hangulatára. pszichológushoz jártunk. hogy a megkönnyebbüléstôl-e vagy a boldogságtól. egy kis szabolcsi faluba. nem vérzik. mint a többi. nem fáj. s gondoltam mutatok neki valamit az új tudományomból. de csodálatos volt. Tehetetlennek éreztem magam. A szemüvegemet 3 hetes programozás után teljesen elhagyhattam! 1978-tól naponta 2-3 Quarelynt vettem be. I. B. Még az sem segített. Látva a jelenetet. a többibôl nem. és vele kell megbeszélnem gondunkat. 12-esünk lett. ami felfogja az ütést. A gyerek tarkóra esett – a koponya betonra csattanásának a hangja még ma is a fülemben cseng –. hogy a masnis dupla gyorsasággal fog nôni. Egyetlen uborkája termett. s ma már elmondhatom. mire el tudtam mesélni ezt az élményt férjemnek. s a problémánk megoldódott! Elôtte nem gyakoroltam. Nem tudom megfogalmazni. hogy mit éreztem akkor. hogy apukám olyan területet vetett be. Több órának kellett eltelnie. Kb. más technikát nem volt türelmem használni. már esés közben összetettem a 3 ujjamat. Lányom már nem akart más pszichológushoz elmenni. Végsô kétségbeesésemben megpróbálkoztam a pohárvíztechnikával. amelyet elôzô évben gyomirtózott. mert agymûtétem óta állandó. B. megváltozik a rendszer is. A siker óriási volt. 28 . 1996 júniusában a tanfolyam után hazautaztam apukámhoz. J. boldog életem teljesen felborult. hogy egy fehér burkot vonok a feje köré. de semmi baja nem történt! A kockakô a strandon még ma is repedt! Memóriám a memóriafogasok használatától fantasztikusan feljavult! B. Gyôzôné. Az egyik virágkezdeményre kötöttem egy masnit. kínzó fejfájásom volt.” Én változtam meg. A következô héten már megkért. A segítsége a következô mondat volt: „Ha egy rendszer egyik tagját megváltoztatom. Az uborkaültetvénye éppen akkor virágzott. hogy segítsek kitalálni a totóeredményeket.ziumból. majd fogadtunk. Rengeteget olvastam az adott témában. A reggeli fél pohár víz megivása után az a határozott érzésem támadt. hogy az agykontroll miatt a maradék eszem is elment. Budapest 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. és hanyatt esett. Azóta lelkileg ki vagyok cserélve. s közben elképzeltem. az teljesen a múlté! 5 éves gyermekem a bogácsi strandon futás közben szappanra lépett.

legalábbis annyira. Fél év múlva a rengeteg Prednisolon. Jutka Serdülôkoromtól kezdve. de okot nem találtak. ha új környezetbe (iskolába) kerültem. amit ô rendszeres relaxálással „elker29 . Az agykontroll. Természetesen mindvégig orvosi ellenôrzés alatt álltam. amire nem figyeltem föl eléggé. amihez erôsen hozzájárult Gábor vallomása a saját lupusáról. vizsgálgattak innen. Megtanultam relaxálni és némileg pozitívan gondolkodni. hogy a betegséget magam okozom magamnak. elvégeztem Szôke Lajos radiesztézia-tanfolyamát. talán a legfontosabb. több zöldséget fogyasztottam. Mindenesetre a betegségtôl való szabadulás reményében az akkoriban terjedô természetgyógyászati alapelvek szerint próbáltam módosítani táplálkozásomat: kevesebb húst. Ekkor a szubjektív kommunikációval a következôképpen üzentem a madárnak: „Cézár! Nagyon szeretlek. de ô ezt a lehetôséget kizártnak tartotta. hát fékeztem. és azt mondogatja: „Puszika Jucus”. csak éppen még hiányzott valami. Ezután már gyógyulásom töretlenül haladt. sokízületi gyulladást. Lassan áthajtottunk a településen. Megdöbbentô volt számomra. masszíroztam a talpamat. mint gyökeresen megváltozni. semmi ok. (Engem hív így a szomszéd néni. az valójában pszichoszomatikus. A betegeskedéssel töltött idôszakok és a tünetek komplexitása azonban korom elôrehaladtával egyre hosszabbá és egyre nehezebben viselhetôvé váltak. 1989 nyarán már olvastam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvet. csupán értetlenül szemlélték az ízületi felszínt meg nem támadó „reumát”. Végre 1992 ôszén – házasságkötésem elôtt két héttel – kedvesem erôteljes biztatására elvégeztem a tanfolyamot. onnan. hogy a fellépett fájdalmakon mosolyogva legyek úrrá.) B.A szomszéd nénink papagáját már jó régóta tanítottuk beszélni. rendre ízületi gyulladáshoz hasonló tünetek léptek fel. Imuran és egyéb méregerôs szerek ellenére agyi területen is jelentkezett a lupus. Egyik sem volt hiábavaló. hogy rendszeres relaxálásaim során felmerült bennem a gondolat. Immár Pesten élve felkerestem Márkus professzort (állatorvos. leküzdeni sem volt erôm. akinek a tudásában bíztam. mert másra már nem reagáltam. Lajos atyát (természetgyógyász pap). Mondjál már valamit légy szíves!” Két nap múlva nagy örömmel újságolta a szomszéd néni. hogy fékeznem kell. A falu sötét határában a kanyarban egy részeg atyafi éppen akkor ért át a túloldalra. bár mások szerint már az volt. Ekkor bevetették a nagyágyút: Cyclophosphamiddal kezdtek bombázni. A gondolatot megemlítettem orvosomnak. hogy ez még nem a vég. hogy megszólalt a Cézár. ahol vesebiopszia után SLE-t diagnosztizálták. Az így szerzett tudást és tapasztalatot is beépítettem életembe. körülnéztem. mert vidéken tanultam. Nem értettem a belsô késztetés okát. hogy a könyvbôl tanultak hatására is mennyire megerôsödött az intuícióm. de eredménytelenül. Megálltunk. Az elsô tanfolyamokra nem tudtam eljutni. Ha nem fékezek. a mészporkezelés terjesztôje). A sikeres beilleszkedés után aztán elmúltak. Néhány orvos bízott benne. nagy valószínûséggel „összetalálkozunk”. Egy alkalommal éjszakai vezetés közben egy jól kivilágított és forgalom nélküli falun áthaladva hirtelen azt éreztem. kerékpárját támogatva. 1991-ben – 27 évesen – mélyvénás trombózis gyanújával kerültem kórházba. amikor mellé értünk. A másik fontos momentum. Nekem pedig kényelmesebb volt kívülrôl várni a csodát. éppen az ORFI Immunológiai osztályán.

de lelkesedésemet apám igencsak próbálta lehûteni. Húzta. László 30 . azóta pedig még azt is meg tudja mondani a zörgések. mert félt tôle. Kezelôorvosom arra biztatott. „Hókuszpókusz. ami az esettanulmányok során derült ki. Fogékonyságom oka az volt talán. halasztotta. ismétlôkként. Természetesen sikertelenül. tisztította és gyógyította a vesémet. Minden lenyelt falat után azt mondtam. hogy a gyógyszerek szedését minél elôbb hagyjam abba. hogy ettôl leszek szép és karcsú. 1995 nyarán. mert szinte kiengedett a nyugati medicina karmai közül. A még szedett tablettákat gondolatban átalakítottam placébóvá. sarlatánság. Így is lett! Lefogytam 20 kg-ot. Akkoriban elég kevés szabadidôm volt. B. hetében csörgött a telefon. hogy akkor és ott (gyári szeminárium) mindennap nyitott szívvel és lélekkel fordultam az élô Ige felé. hogy nem tud alfába jutni a nagy háttérzaj miatt.getett”. Orvost idén csak azért kerestem fel. így szedésük fölöslegessé vált. Tavaly ôsszel 28 mm-es epekövet diagnosztizáltak nála. s így keveset programoztam teljes ellazulásban. B. de a gondolataim középpontjában mindig az állt. legalább fogadja el a gyógyító segítségünket. amit látni. feleségemmel együtt vettünk részt Gábor tanfolyamán. hogy egy kicsit megreszelgessem. hiszen minek egyek krétaport? Sokat úszkáltam laboratóriumomban az élet vízével töltött hatalmas dézsában. hogy nem látja! Eltûnt a kô!” Így persze a mûtét is elmaradt. Laboreredményeim szintén tökéletesek. befeküdtem a kórházba. ha a hûtôszekrényben vizsgálódtam. Idén február 10-re azonban elôjegyezték a mûtétre. Egy hétig még benn tartották a kórházban és keresték a nem létezô epekövet. hogy ha már nem is hisz az agykontrollban. miután társaim egy vulgáris vicc csattanójának apropóján a Lupus nevet adták nekem. hogy teljesen egészséges vagyok. s visszaadok neki helyette egy kisebbet. amit én észre sem vettem. Február 2. fogni. s döbbenten látta. Az orvosomnak is adtam elôre 10 ezer Ft-ot. hogy mekkora kôre is számíthat. Közölte. szagolni lehet. hogy a lupus azután jelent meg testemen. de folyamatosan eltûntek. kértem ôt. Laboratóriumomban elképzeltem. Ô fizikatanár. és minden folyadék. Feleségem hallása pedig teljesen rendbejött. Budapest 1994 februárjában végeztem el a tanfolyamot. és abban hisz. és mûtétet javasoltak. – Miért? – kérdeztem csodálkozva.) A történetemhez még hozzátartozik. amit napközben elfogyasztottam. influenzás. László. A mûtét elôtt még meg akarta nézni. Amikor hazamentem látogatóba. Teremtettek és teremtettem. hogy a jogosítványomat meghosszabbíttassam. Barátaimmal és a mosonmagyaróvári agykontrollos csoporttal gyógyítottuk. Ezzel ô is nagy jót tett velem. és ezt megszokva a környezetem kevésbé építô jellegû igéi és szavai felé is. hogy kölcsönkérem tôle az epekövét. és elôkészítettek a mûtétre. súrlódások alapján. s meg tud mérni. Korábban nem hallotta meg. hogy mit „vizsgáltam meg”! (Ettôl leszek karcsú. varázslás!” – ilyen szavakkal illette. Gondolataimból a régi és új lelki sebek lassan. – Fölutaztam Pestre. Apám volt: – „Te fiam! Jól kiszúrtál velem! – dörmögte. 1993-ban voltam utoljára beteg. Számomra a laboratóriumi tanácsadók ekkor váltak igazán hadrafoghatóvá.

lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Azóta már kb. hogy valóban ez lenne a megoldás. 500 esettanulmányt végeztem.-né.–né J. Szintemen az az ötletem támadt. Mivel én errôl nem tudtam. boldogan mutatta. Barátnômnek csúnya. de nem javult. másik helyre tettem. hogy megkérdezem szintemen tanácsadóimat. Györgyi. K. Meglepô. Kísérleteztem öntözéssel. hanem vissza tudok menni az illetô gyerekkorába is! Meg tudom mondani. Megszûnt. s ma már gyönyörû. milyen volt akkor az érzelmi állapota. de panaszolta. konkrétabb sikereim is. amióta megismertem a Silva-módszert. – A háromujjtechnikával többször megtaláltam olyan tárgyakat. A tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem gyógyítani a laboromban. Egyre jobban hallgatok rájuk. Íme néhány: – Többször küldtem fényes nappal szubjektív üzenetet a barátnômnek. bár friss földben volt. ôsszel is. mi lehet a baja. Ránézni is rossz volt a hámló. Amikor találkoztunk. repedezett bôrére. hogy hol élt. Egy hétig szinte minden este programoztam. Volt egy cserép virágom. Eddigi legnagyobb sikerem. Persze vannak más. és szinte egész nyáron kínzott. egyre csak dobta le a leveleit. s ô azokat rendre meg is kapta. hátfájás elmulasztása rekordidô alatt a laboratóriumban. hogy a huszonéve meglévô szénanáthám. piros. allergiám az idén már semmi problémát nem okozott! Korábban tavasszal is. ám eredménytelenül. Az utóbbi idôben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell ehhez használnom. hogy mi volt a jele az óvodában és milyen gyerekkori betegségei voltak. hogy a keze teljesen gyógyult. hogy ma már nem csak a vizsgált személy betegségére érzek rá. 31 . A válasz ennyi volt: föld. milyenek voltak a nagyszülei. – Megérzéseim száma ugrásszerûen megnôtt. sôt még azt is. – Torokfájás. ekcémaszerû bôrelváltozások éktelenkedtek a kezén. Most néhány siker a szolnoki Alfaklub termésébôl: – Egy alkalommal programoztuk közösen. nagy és egészséges. ezért nem gondoltam. Nemrég vásároltam friss. – Az elmetükre-technikával 20 perc alatt megszüntettem kutyám sántítását. föld. Mária Egy éve végeztem el a tanfolyamot. hogy mit tesz a gyakorlás! B.1992 júliusában végeztem el a tanfolyamot Debrecenben. mert mindig igaznak bizonyulnak. de a folytonos relaxálásokat nem hagytam abba. hogy egy terhes fiatalasszony idô elôtti magzatvízszivárgása megszûnjön. Ekkor arra gondoltam. Szeged Nekem a legfontosabb sikerem az. föld! Hát úgy döntöttem. Mindössze 2-3 alkalommal programoztam csak a gyógyulásomat. átültetem. hogy fókahájjal kenegessem. Sokféle kenôcsöt kipróbált már. ahol lakott. hogy érzelmileg. Ami számomra a legfontosabb és legizgalmasabb. hogy a lábfején nem múltak el a foltok. Mégis ez volt! Az átültetést követôen rövid idôn belül fejlôdésnek indult. amiket nem is én tettem el. B. hányan vannak testvérek. hogy nézett ki a lakás. ezt nem is gyógyítottam. kertészeti földben.

. Az összes tantárgyból 4-est és 5-öst kaptam! Valahogy minden eszembe jutott a vizsgákon. Le a kalappal a villámolvasás elôtt! B. milyen az. elhagyhatta a szemüvegét. Szorgos segítôimmel az egyik csövet sikerült tökéletesen kipucolni. pedig mûtétre is sor került. Csaknem teljesen feladtam már a reményt. – Közös programozással egyik klubtársunk nem rég nyitott szórakozóhelyére sikerült kulturált vendégeket toborozni. Mozgósítottam az összes fehérvérsejtemet. Egy egész délutánomba került. hogy egészséges legyen. s eddig mindössze egyszer volt náthás. mindig azt mondtam magamnak: „Az enyém is ilyen lesz. majd elmetérképeztem. akik aztán nekiláttak ásóval. – Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív kommunikáció útján küldött üzenetekkel sikerült életvidámmá tenni. s programoztam. lesz ami lesz. Közben elkezdôdött a suli. A „nem”-re én tanítottam meg. amire az orvostudomány képes. csak más színû! 32 . Elôtte 9 éven át jártam nôgyógyászhoz ez ügyben. Sándor Már az elsô tanfolyami hétvége után programozni kezdtem. majd azon melegében kölcsönadtam a könyvet a haveromnak. Az elsô szava az volt. – Egyik klubtársunk megjavította a látását. aki felszívódott vele. Gondoltam. Mi is besegítettünk a programozásba. csákánnyal és lapáttal megtisztítani a petevezetékemet. Éjszaka végiggondoltam. hogy igen. Vállalkozásom és családi ügyeim miatt sokat kell autóznom. Julcsi 10 hónappal a tanfolyam elvégzése után született. Ahogy jártam a várost. figyeltem az autókat. Hát vettem. s kiderült. hogy megnyertem. – Pár hónapos kismama kinyílt méhszáját sikerült visszazáródásra bírni. akkor ad egy sorsjegyet. s mondta az eladónô. hogy érdemes többen összejönni. a másik azonban minden estére újra elzáródott. A múlt héten nyertem egy autót. Eddig egy 7 éves Wartburggal jártam. hogyha veszek egy üveg Pepsit. hogy a villámolvasásnak csak néhány lépésére emlékszem. eredménytelenül. hogy egyszer még kicsiny karok öleljék át a nyakamat.. hogy már enyém az autó. Mindent megpróbáltak. A terhesség idején éjszakánként beszélgettem vele alfában. csak a kis kocsi megnyerése. Minden agykontrollosnak üzenem.– Baleset során gerinctörést szenvedett fiatalember programozásunk hatására (is) teljesen rendbejött. ami az orvosok szerint behegesedett. fotóolvastam. s ahányszor jött egy Opel – igen sok van belôlük –. hogy terhes leszek. Fantasztikus kölyök! Én például nem tudom. mint az egyéni! Bodó Zoltán Elolvastam a villámolvasást. Az üzlet elôtt állt a nyeremény: az Opel Corsa City. Májusban bevásároltam a közértben. Nemrég múlt 2 éves. A tanfolyam után a programozást a laboratóriumomban végeztem. s ezért nem tudott a pete eljutni a petefészekbôl a méhbe. hogy pillanatnyilag nincs más reményem a régi járgány lecserélésére. és együtt programozni. ha egy csecsemô éjjel sír. Semmi más. Elképzeltem hát sokszor. mert a közös programozás sokszorta hatékonyabb.

hogy mûködik a dolog. hogy milyen nehezen hajlik a térdem. vajon hogyan sikerülhet. hogy mutatok még valamit. és a karomnál fogva visszavezetett az ágyhoz. hogy mérete miatt sajnos nem lehet a követ kihajtani. de Corsa!. hisz akkor még csak töredékét ismertem a módszernek. hogy darabokban mállottak le róla a porcdarabok. benne pedig kô van. Sándorné 1995. hogy nem 1 porcleválásom van. hogy mire képes az ember agykontrollal. bár akkor azt hittem. de most feküdjön inkább vissza! Rá 1 hétre hazamehettem. hogy „lemegy a kövem. sem cisztát nem találtak. mert közben derült ki. hanem sok. Szilvia Megállapították. A kórházi kezelés alatt olvastam el az Agykontroll. Közben újból elôjöttek azok a panaszok. Orvosom artroszkópiával akart mûteni. Ágyamon fekve gyakran hallgattam a hangkazettákat is. hisz egy barátom agykontrollos. mert a kötözés végén közöltem vele. Kíváncsi szemekkel nézett rám.vagy: Az enyém is ilyen lesz. de nem igazán hittem benne. Unalmamban azért néha-néha mondogattam. szeptember 14-én porcleválás miatt megmûtötték a térdemet. annyira fájt. de sajnos vágni kellett. Az orvos azt mondta. Már alig vártam. hogy megmutathassam az orvosnak a mutatványomat. és járókeret nélkül tudtam menni. mert a kérdésemre. A válasza ennyi volt: – Hoppá! Ez valóban szuper! Eztán jött számára a hideg zuhany. és ennek kapcsán rákérdezett. Be akartam bizonyítani. és nem megy a torna sem. Technikákra gondolni sem tudtam. csak 3 ajtós!” Megnyertem! B. és csillogó szemmel mutattam meg a térdhajlítást és a tornát. hogy mégis lement a kô. Éjjel álmomban egy hang nyomatékkal ismételgette: „Bal oldalon Kôszeg. amikor másnap reggel tökéletesen elvégeztem a tornagyakorlatot. eltûnik a cisztám”. Mindezek ellenére alfaszinten elképzeltem. nekiállt a kötözésnek. Orvosom rám nézett. nem tudták mire vélni. Nagyon keresték. hogy este és reggel már lesz. amelyek a mûtét elôtt is kínoztak. ahol már az orvos nem tud segíteni. C. és azt mondta: – Gyönyörû. hogy ô miért nem hisz az agykontrollban. Ekkor segítség nélkül fölkeltem az ágyból. Én lepôdtem meg a legjobban. hogy a bal vesémen ciszta. Két évre rá egy másik orvos elküldött vizsgálatra. majd rögtön utána a Gyógyíthatsz címû könyvet. hogy hallgatom a kazettákat. ott az elmének talán még van esélye. Kôszeg!” Így jöttem rá. (Ekkor még járókerettel is alig botorkáltam. Jött a vizit. Olyan rossz állapotban volt a térdkalácsom. Végül is. vagy : Az enyém is ilyen lesz. kíváncsi leszek! Magam sem tudtam.) Ugyanezt a gyakorlatot elvégeztem másnap reggel is. s 1 hónap múlva kellett visszamennem kontrollra. gyorsan utánam szaladt. Csodás érzés volt! A dokim hirtelen felpattant. Tudta. hogy elpusztulok. hogy a gyógytornán már minden gyakorlat tökéletesen megy. Szobatársaim is csak értetlenül néztek. és föltette a kérdést: – Kontroll volt? – Igen! – válaszoltam. Kôszeg. De rögtön mondtam neki. dr. Egyik este pokoli fájdalmam támadt. és holnapra tökéletesen fog hajlani a lábam. vagyis járás köz33 . és járókeret nélkül közlekedek. vagyis. és járókeret nélkül tökéletesen jártam. azt válaszolta: – Nem tartom hülyeségnek. – Kontroll volt? A válaszom akkor „nem” volt. Az egyik délutáni vizitnél orvosom elképedt. Még csak olvastam az elmetükre-technikáról. de sem követ. majd kissé kéjes mosollyal azt válaszolta: – Oké.

tettem. Éppen ezért naponta 2-3 alkalommal a laboromban azt képzeltem el.. 17 éves. de az agykontroll is. mint amilyen régen voltam. Azóta küldtem neki egy képeslapot. 1994 ôszéig durva. addig ugyanis a Gyógyíthatsz címû könyv alapján gyakoroltam. A 4. hátha történik valami. tornázom. amelyek minden rendellenességet megszüntetnek a szervezetében. Azonnal elkezdtem gyógyítani a laboratóriumomban. Az agykontrolltanfolyamot csak 1995 márciusában végeztem el. Kapoly Azért írom ezt a levelet. Szalonta 34 . Két napra rá a kiskutya teljesen meggyógyult. amiket azelôtt soha nem vettem észre. Azóta még több sikert érek el. hogy annak idején fölébresztettek egy általam teremtett álomvilágból. hibájával együtt. Alfában elképzeltem. hogy várjunk 1 hónapot.ben ki-be akadt a térdem. Az Elixír címû magazinból szoktam gyakorolni az esettanulmányokat. és a szubjektív kommunikációval is egyre több sikerem van. frissítô mozdulatsort nem tudtam megcsinálni. 1994 októberében aztán bekövetkezett az akkor még nem várt változás. 5. rossz tulajdonságaimat. jót tenni az emberekkel. A tanfolyamon a keresztbelendítôs. térdelek. s ott aztán meggyógyítom magamat. majd azt javasolta. hogy soha többé nem leszek olyan. Én ezt válaszoltam: – Doktor úr! Nem lesz 2. szûk látókörû. majd végleg eltûntek. majd képzeletben kiûztem magamból a sok rossz tulajdonságával. hogy elmondhassam: életem megváltozását az agykontrollnak köszönhetem. hogy jó érzés jónak lenni. nagyszalontai fiú vagyok. hogy könnyedén futok. Elképzeltem. akinek rossz tulajdonságaimat köszönhetem. de konzultáljunk. s már több napja nem evett. hogy gyógyító sugarakat küldök felé. – akkor ismét meg kell operálni. egy szóval nem tudtam stabilan menni. majd ô orvosként segít benne. hogy nagyon jól gyógyít. Az egyik osztálytársam nagyon megszégyenített barátaim és osztálytársaim elôtt. Kezdtem fölfedezni hibáimat. aki mindenkivel szemben zárkózott és bizalmatlan. mert mindig arra gondoltam. hisz decemberben megyek az agykontrolltanfolyamra. beszûkült gondolkodású gyerek voltam. mintha ezeket egy másik ember követte volna el. akkor gyógyítsd meg magad! Azt javasolta. akik elôtt én mindig játszottam a nagy fiút. próbálkozás után már szinte 100%-osan sikerült! Egyre jobban megy már a tanulás is. Kb. Nagyon szomorú voltam. s édesapám legnagyobb meglepetésére még egy darab csokit is megevett! Csepregi Sándor. A kontrollvizsgálaton tanácstalanul nézett rám az orvosom. és akkor nem kell újabb mûtét. Kitakarítottam a lelkemet. s rájuk mosolyogni. Rájöttem. mûtét. és beprogramoztam. hogy agykontrollozzak. hogy kis törpék visszaragasztják a levált porcokat. 2 hét programozás után azt vettem észre. Ma már hálás vagyok az osztálytársaimnak – akikkel a viszonyom azóta baráti –. egyszerûen arra gondoltam. Erre csak ennyit válaszolt: – Ha már az orvos nem tud meggyógyítani. – Ha nem javul – mondta. Ha késôbb eszembe jutott valamelyik régi hibám vagy rossz tulajdonságom. hogy lakik bennem egy rossz „szellem”. Cseh Andrea. vajon mit gondolnak rólam. Lelki fájdalmaim ettôl kezdve csökkenni kezdtek. Unokatestvérem egyik kutyusa megbetegedett.

hogy a negatív gondolatok betegséget alakíthatnak ki bennünk. Az immunrendszerem gyenge. 1994-ben megkaptam ajándékba az agykontrollkönyvet. Elviselhetetlenné váltak a mindennapjaim! Csúfosan néztem ki. hogy az igazi. A következô napokban azonban elkezdtem tüsszögni. pozitívan gondolkodom. akkor 31 évesen. Éreztem. Már a fogadtatás is csodálatos volt. A rossz hír munkahelyemen. a jóindulat. Azonnal elkezdtem tanulni. 2 hosszú éven keresztül. orvoshoz fordultam. folyt a könnyem. de sokkal könnyebben viseltem akkor is. Ébredéskontrollal nap mint nap ugyanabban az idôben. Sógornôm 14 évvel ezelôtt. s biztosan tudom. hogy a megoldás bennem van. valami más. A szünetekben állandóan olvasgattam. Mocsa Ahhoz az állításhoz. Mindennap 2-szer. és vegetáriánus vagyok. Azonnal leszoktam az összes állati termék fogyasztásáról. 4-szer programozom a gyógyulásomat. bennem is megszületett az elhatározás: méregtelenítem a szervezetemet. Így is történt. fûre. befeküdt a pécsi kórházba orrsövénymûtétre. A súlyom is a régi. Azonnal megvettem a Testkontroll címû könyv mindkét kötetét. Nagyon sokat merítettem belôle. egyik napról a másikra. Akkora hatással volt rám az a sok hasznos könyv. minden egyes tüsszentésnél vizelési inger. Hosszú évek óta dohányoztam. Mindezt olyan emberek tették számunkra lehetôvé. hogy allergiás lettem. porra. Mindennapjaim részévé váltak. s szedtem nap mint nap. Már az elsô hétvégén teljesen jól voltam! 2 hónap alatt csak egyszer jelentkezett az allergiás rosszullétem. bizonyítékul személyes tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni. 3-szor relaxálok. de hiába. hogy teljesen egészséges vagyok. Ám úgy éreztem. Ha problémám adódik. Az eredmény nem maradt el. Kiderült. Kaptam gyógyszereket. nekem az ma már feladat. de egy júniusi napon úgy döntöttem. sokkal jobb a közérzetem. virágzó fákra stb. Ráadásul összeszedtem 10 kg súlytöbbletet. Csicsainé. Napi 100 papírzsebkendô. ami megóv a pollenektôl. A hétvégi laza orvosi ügyelet miatt nem vették észre és nem kezelték megfelelôen a közben föllépett tüdôgyulladását. végleges és tökéletes gyógyulás csak a tanfolyam elvégzésével válik számomra elérhetôvé. Ma már elmondhatom. Mivel egyre rosszabbul éreztem magam. és mindennap 3-szor. mindig jó hangulatban és egészségesen ébredek. 1995 áprilisában végeztem el Tatabányán az agykontrolltanfolyamot. hogy legszívesebben mindent megvettem volna. valószínûleg azért vagyok allergiás. kazetta és egyéb. az ellazulás és a mindennapi nyugodt életmód területén. Igazam lett. és áradt belôlük a szeretet. a gyógyítást segítô és szolgáló tárgyak sokasága. A sokféle gyógyszer szedése nálam már a múlté. mint annak elôtte. fôleg a pozitív hozzáállás. rengeteg gyümölcsöt és nyers ételt eszem. és mire befejezôdött a tanfolyam. ahol a vendégek is hallották. Ez a néhány dolog teljesen megváltoztatta az életemet. Öt nap múlva meghalt. Sikerült is. Egész életemben használni fogom a tanultakat. Kis golyókból védôbástyát építtettem velük. akik kedvesek voltak. Rendkívül energikus lettem. A laboromban kis törpék segítségével erôsítettem meg az immunrendszeremet. hogy ez nem megfázás. Ezt követôen hónapok múlva is kérdezôsködtek a 35 . Tollra.Az 1993-as év számomra nagyon kellemetlen esztendônek bizonyult. Állapotom egyre romlott. leadtam 7 kg-ot. a segítô szándék. a fodrászüzletben ért. abbahagyom.

K. Boldogan mondhatom. A családban soha senkinek nem volt ilyen baja. hogy a nagypapa nagyon kimerült. Elôször meg akartam olajozni a forgókat. lemerült az energiaszintje. Ez mind fontos. Magamban azt mondogattam. Cs. Ezt követôen 3 nap egymás után ötösökkel jött haza az iskolából! Majd egyik reggel ébredés után szinte könyörgött. Marika Érdekes álma volt 9 éves kislányomnak. hogy szervezetem bölcs. Aztán áttértem 36 . s ôket is felismerte. Amíg meg nem hallgattam az agykontrolltanfolyamot. Polipom egymást követôen 5-ször újult ki. (Én korábban azt álmodtam a két illetôvel kapcsolatban. A saját gondolati szintem és a szeretetem fejlesztésével foglalkoztam. nem csak a te szorgalmad eredménye a jobb tanulás. de ez nem esett jól. Az 5. és 5 nap múlva meg kell halnia. és én mindig elkeseredve hajtogattam. Az elmetükre-technikával programoztam. Még ma is az álom hatása alatt vagyok. hogy orrom egyre jobban eldugul. ha szervezetemnek szüksége van táplálékra. s mint késôbb kiderült. Kislányom teljesen átszellemült arccal. Kislányom nagyon szerette. A tanfolyam elvégzése után 3 hónapon keresztül programoztam az elmetükre-technikával. A nagypapa többek közt a következôket mondta neki álmában: „Nem csak az anyukád segít.történtek felôl. hogy mikor mire van szüksége. hogy egy egészséges ember megmûtteti magát az orrával (s közben a kezemmel az orromra mutatva adtam nyomatékot állításomnak). el nem tudtam képzelni. Halálukat egyébként elôre megálmodtam. izgatottan mesélte el nem mindennapi álmát. hogy 1 éve panaszmentes vagyok. Budaörs 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Sokszor volt komoly ízületi fájdalmam. hogy legyen koncentráltabb. Az orrnyálkahártyám gyulladásmentes. mert szinte soha sem voltam éhes! Azóta aerobicozom is. hogy azonnal hallgassam meg az álmát. Dobrovits Ágnes. Magam gyógyításában is eredményeket értem el. Eddig a magam fejlôdésével voltam elfoglalva. fôleg a térdem és a csípôm környékén. hogy miért alakult ki nálam ez a betegség. hogy egyre jobban tanulj. D. de én is segítelek. s azóta teljesen megváltozott az életem. Remekül bevált.) Még azt is megjegyezte a kislányom. mûtét során már szinte teljesen vérzés nélkül végezték el a beavatkozást. másfél éve elhatároztam. tudja. Laboratóriumomban hosszú heteken át gyógyítottam magamat. és „felszívódott”. hogy lefogyjak.” Kislányom álmában még két áttetszô „személyt” is látott a nagypapa mögött rezegni. hogy ha már így rájöttem betegségem eredetére. Teljesen egészséges vagyok.-né. Az eredmény: 15 kg mínusz. és kezdjen végre önállóan tanulni. Pár hónap elteltével azt vettem észre. hogy az iskolai órákon jobban figyeljen. azért nem tudtam neked segíteni. A tanfolyam után elkezdtem alfában üzenni neki. megkísérlem visszafejleszteni. ezért csak akkor leszek éhes. orrpolipom lett. hogy így legyen! Kb. hogy halálukkor éppen apukám vezette át ôket a túlvilágra. nem váladékozik. Édesapám 2 éve halt meg. mert nagyon-nagyon érdekeset álmodott a nagypapáról.

ha a felvételi vizsgámra gondolok. Azért bekötöztem a sebet. Azonnal sikerült elállítanom a vérzést a kesztyûérzéstelenítéssel. de nagyobb feladatokat nem tudtam megoldani. De volt még 2 napom. Naponta legalább 2 alkalommal elképzeltem. sem a „radaroldalt”. A múlt héten megvettem a Villámolvasás címû könyvet. s azóta is egészséges vagyok! Dóra Szakközépiskolás vagyok. Betegsége miatt eltiltották az italtól. Piroska A tanfolyamot már korábban el akartam végezni. hogy sikerült mindent jól összezavarni magamban. 37 . Úgy éreztem. Köszönöm! D. mint akkor. de elsôsorban anyagi okok miatt nem volt rá lehetôségem. Nem láttam én sem a „minivirslit”. Azóta is ámuldozok. ahogy férjem elmegy a kedvenc vendéglôje mellett. hogy tiszta maradjon. hogy már egyszerûen nem kívánja az italt. D. Gondoltam. hogy sikerült eltántorítani férjemet káros szenvedélyétôl. Ô ezt azzal magyarázta.a türkiz színû zselés csodakrémemre. 2 cm hosszú és fél cm mély sebet ejtett. s azzal egy idôben az alfahangkazettát is használtam. merültem. Na. D. és így tovább. s utána úgy. Kisebb sikereket elértem ugyan így is. Ez számomra azért nagy siker. Érdekes. Laboromban gyógyítottam. úgy sincs mit vesztenem. Tiborné Idén nyáron üvegvágás közben eltört az üveg. Z. s a kezemen kb. Például azt sem. sürgôs volt a tanulás. Mivel felvételire készültem. Eljött a felvételi vizsgám napja. hogy egyik napról a másikra hagyta abba az ivást. s attól kezdve rohamosan gyógyultam. amint a kezem teljesen meggyógyult már. Még ma is csodálattal tölt el. Kiadványokból próbáltam elsajátítani a módszert (a tanfolyamot megelôzôen 2 éven keresztül). hogy az agykontroll segítségével szokott le az ivásról. Minden könyvemre kb. és nekiláttam a villámolvasásnak. Ô egyébként nem tudja. Ez alatt már nem foglalkoztam a tanultakkal. A fehér keretes tükör jobb felsô sarkában piros színû kereszttel áthúzott. s másnap délutánra már teljesen összezáródott. Képzeletemben apró emberkék húzták össze a sebet. és nem tér be oda. mind a 4 év anyagát. Életemben még ilyen flottul nem jöttek belôlem a válaszok. s a fájdalmat is megszüntettem. utána úgy éreztem. Rászántam egy napot a Villámolvasás címû könyv tanulmányozására. 30 percen keresztül tettem ezt. miközben természetesen intenzíven programoztam. férjem leszokott az ivásról. Fotóolvastam. vettem a biológia tankönyveimet. már minden mindegy. A tanfolyam elvégzése után 3 héttel. s a végén láttam. és azóta sem iszik! Az elmetükre-technikát alkalmaztam. de nem törôdtem vele. szuperolvastam. mert régebben nekem ennél sokkal kisebb seb begyógyulása is minimum 2 hétig tartott. Ettôl kezdve sebem rohamosan gyógyult. Emellett 3 naponta szubjektív kommunikációval is igyekeztem hatni rá éjjelenként. ahogy ott le van írva. 2 nap múlva pedig már nehéz fizikai munkát is tudtam vele végezni. Már 3 nap múlva megszûnt minden fájdalmam. hogy férjem ne igyon. 30 percet szántam. teli poharat is vizualizáltam.

Ezért minden idômet személyiségem fejlesztésére. érszûkület. a múlt tanulságainak feldolgozására és magam jobbítására fordítottam. nem vérzik – mondtam. és szinte egész nap szintemen programoztam. hogy milyen kinézetû. mozgáskorlátozottság. Gyakran voltam táppénzen. kentem. Szerencsémre kezembe került az Agykontroll címû könyv. marékszámra szedtem a gyógyszereket. ittam. kényszeresen ettem. Fél év programozás és szemtorna után már szemüveg nélkül olvasok. Fehér keretes tükrömben láttam magamat. Szerettem volna társra találni. táncolok. és felmentem a 3. s a közös „alfajárások” hatására lelkileg sokat fejlôdtem. Ôszintén szólva elég magasra tettem a mércét. hanem helyette fásliztam. s minden vágyam az volt. kertet mûvelek. és boldog résztvevôje voltam a kurzusnak. napi gondolat-nagytakarítást. Ráadásul a férjem autóbalesetben meghalt. Pár hónap gyakorlás után ismét tudtam nyugtató és altató nélkül létezni. november 2-án az utcán elcsúszva eltörött a térdem. és sok új barátra tettem szert. nem fáj. és házassági hirdetést adok fel. Elmúlt. Ismétlôjegyem volt a december 11-12-i pesti agykontrolltanfolyamra. Az évtizedek óta folytatott diétaelôírások mellôzésével – a testkontroll elvei szerint és hús nélkül étkezve – az elmetükre és a szokáskontroll segítségével éhezés nélkül lefogytam. sem vágyam nem volt igazán. hogy kicsi manócskák szedegetik le beteg ízületeimrôl a gyulladt. és csak másfeles szemüveget viselek az utcán és az autóvezetéshez! 1993. Meghökkentett a 38 . s ezért nem lenne jó ez a kapcsolat. hogyha készen állok társam megkeresésére. hogy hiába találkoznék össze most egy ilyen emberrel. és 3-as olvasó szemüveg is kellett. elváltozott részeket. gondolkodású és tulajdonságú lenne az. akit szeretnék. 1993 márciusára lett lehetôségem a tanfolyam elvégzésére. A szokáskontroll és az elmetükre-technika segítségével beprogramoztam a folyamatos. s fokozatos látásromlás gyötört. Persze gyógytorna. emeletre. s így visszamentem dolgozni. masszíroztam. erôsödtem. Az alfahangot is használtam. borogattam. javultak a munkahelyi és emberi kapcsolataim. valamint a reggeli és esti meditálást.1956 óta – inzulinnal kezelt cukorbetegségem szövôdményei miatt – súlyos ízületi fájdalmak. tornáztattam. Teljesen elhagytam magam. A mindennapi déli lazításkor laborszintemen elképzeltem. Hétfôn és szerdán házcsoportba járok. valamint vesemûködési gondokkal is küszködtem. December 11-én egyedül. Napról napra könnyebben mozogtam. álmodjam meg a pontos módját. Nagy segítséget jelentett ebben a Tükörképem és a Szeretetfa címû meditáció. s az egyedüllét is komoly lelki és anyagi nehézségeket okozott. Szokásommá vált a pozitív szóhasználatra való figyelés. s depressziósan feküdtem naphosszat. hiszen az optimális lehetôségeket próbáltam megfogalmazni. Szemfenéki bevérzés miatt többször mûtöttek lézerrel. cipekedek. Bár sem hitem. amint tornázok. Így hát nem hagytam begipszelni a lábamat. hogy ott lehessek. Közben rájöttem. hogy a hirdetôben ülök. s 1 év alatt teljesen panaszmentessé váltam! 3 dioptriás szemüveget hordtam. és azóta is tartom a súlyomat. kézrátétellel gyógyítottam. 9 hónapi folyamatos munka után azt álmodtam. fájdalomcsillapítókat. Minden héten egyszer álomkontrollal programoztam. s azóta gyökeresen megváltozott az életem. kisebb-nagyobb sikereimmel megtelne egy könyv. A vércukrom és a vérnyomásom ingadozott.és jógagyakorlatokat is végeztem. busszal mentem be Pestre. Az „egyre jobban” valósággá vált. de azért kipróbáltam az ott leírtakat. Elképzeltem magamban. én még nem vagyok megfelelô szinten.

hogy valaminek történnie kellett. tettekkel és kitartással minden vágyam teljesülni fog. Képzeletbeli laboratóriumunkban végeztük a mentális kezelést. Kiálltam képzeletben a színpadra. a testi és lelki elesettség olyan mély pontjára jutottam. amit azelôtt legmerészebb álmaimban sem hittem volna el. és hamarosan a lányaink is beiratkoznak. Férjemnek van 3 lánya. amibôl megtudhattam a tanfolyamok programját. hogy kezembe került a Silva-féle Agykontrollkönyv. Az orvos közölte.mód. aki el akar jönni. de véleményük egybehangzó volt: mûteni kell! A méhszájon seb. Arra kértem a résztvevôket. milyen életet szeretnék élni a jövôben. ami jó és hasznos nekem és környezetemnek. láncreakciószerûen úgy alakultak a dolgok. 800 négyszögölön fogunk biogazdálkodni. szeretnek. és foglaljon ott helyet. nem problémaként vagy bajként élem meg ôket. milyen szeretnék lenni. és boldogan. A doktornô vizit közben meglátott minket a folyosón. annyi kellemetlenség halmozódott fel az életemben. Nôgyógyászati problémáim voltak. majd véletlenül utána az Elixír újság. s tele már a nézôtér. Gyógyulni mentem. hogy aki társra vágyik. de reggel rögtön feladtam a hirdetést. egy ismerôsöm váratlanul hazaérkezett Székelyföldre Pestrôl. ha mindenkihez elért az üzenet. Kisgyôr 35 éves lányomnál P 5-ös citológiai eredményt hoztak ki nôgyógyászati vizsgálatnál. Tudom. hogy hittel. gyógyulást. A mûtétig 10 nap állt rendelkezésünkre. ám rajta kívül még 15-en programoztunk érte. És ami a legcsodálatosabb. Elmondtam. öngyógyítást tanulni. s így rá is bízhattam a jegy megvásárlását. jó mamája a lányoknak. akik elfogadtak. A 3. S éppen akkor. Lányom maga is agykontrollos. Természetesen megtörtént a csoda. 3 éjszaka szubjektív kommunikációval üzenetet küldtem a magányos férfiaknak. A hirdetés megjelenéséig ezt minden éjjel megismételtem. 95 karácsonyakor volt az esküvônk. S akkor. válaszoljon a hirdetésemre. s ekkor a kézlevitációval mentem szintemre. s amikor tehetik. Az utóbbi 3-4 évben fölkerestem környékünk összes neves orvosát. A férjem most végzi az agykontrolltanfolyamot. Ezt kívánom minden embertársamnak! D. hogy el tud fogadni engem és elképzeléseimet. velünk vannak. szinte üvöltve közölte: „Teljesen jó a lelet! Nem kell mûtét!” Egy boldog anya Hogyan is kerültem el a tanfolyamra? Én. Rengeteg napi és hosszú távú feladat áll elôttem minden téren. hogy egyre egészségesebb és teherbíróbb legyek. hogy lelkileg érett. Tegnapelôtt mentünk a friss szövettani eredményért. hanem feladatként. a méhnyakon polip. Zsóka. 2 nagy ciszta 39 . aki 1995 augusztusában még csak hírét sem hallottam az agykontrollnak? Nos. igazi társa lehessek a férjemnek. 1994 szeptemberében ismerkedtem meg a sors által hozzám rendelt társsal. hogy rosszindulatú daganata van. A Bükk déli lábánál. és bemutatkoztam. jöjjön el képzeletbeli színházam nézôterére. éjjel felébredtem. hogy aki úgy érzi. Majd újra az üzenetküldést használva azt kértem. Naponta teszek és programozok azért. Mire magamhoz tértem. már ott ültem a Kertészeti Egyetem nagytermében az elôadáson. gyönyörû és egészséges környezetben építkezünk. hogy akkor ébredjek fel. hogy milyen vagyok.

de a gyermekeim esetében is. beteg szövetet. törékeny és száraz. Apró lények. polip nincs. napi 3 alkalommal gyógyítottam magam laborszintemen. leszoktam a cigarettáról. mert nem voltam feszült és ideges. hogy nincs már semmi tennivaló. s az szépen beépül a sejtek közé. Nem tudtam beletörôdni a mûtét gondolatába. naponta dolgozom a méhemen. Azóta nem gyújtottam rá. Ezután jön az életvíz és a krém. Mire visszamentem a 2. amit leszívatok. folyékonnyá válik. Tudtam.a bal petefészken. ami szépen odailleszkedik. Két héten keresztül. Két héten keresztül azt képzeltem el. A daganat helyét csiszoló géppel elsimítják. s a porszívó így már könnyedén eltünteti. Ez az idô éppen elég volt ahhoz. Még lámpájuk is van! Kifejtik a daganatot. Az eredmény: ép méhszáj. Korábban. A memóriafogasokkal pedig idônként jól elszórakoztatom a családomat. hogy megismételjem a tanfolyamot. hogy egyik elváltozás sem rosszindulatú. A méh miómáit bársonyos tapintású anyaggal faragtam le. hogy oldószert juttatok be a miómákba. A méhemben lévô miómák sokkal kisebbek lettek! Elsô sikereim a tanfolyam idején születtek. s miómák a méhben. amíg a lámpájuk fénye át nem világítja a daganat hártyavékony. Aztán a méhnyaki polipot próbáltam kiradírozni. Késôbb. hogy meggyógyultam! Január elsô hetében visszamentem ellenôrzésre. és bedörzsöltem enyhet adó. rossz érzés. csak a sebhelyet láthattam szintemen. megmaradt falát. de ez valahogy nem ment. Fenn fény. de valószínûleg a sok relaxálás hatására többé már nem volt szükségem rá. A gyógyított szerveket átitattam az élet vízével. s a fényben lebegô almavirágszirmok. de teljesen tehetetlennek éreztem magam. hazatérésemkor kezdtem foglalkozni. s így januárig haladékot kaptam. Napról napra. A petefészek cisztáit (hólyagjait) úgy gyógyították tanácsadóim. Ezért én már csak a helyét próbáltam gyógyítani. majd lassan leszívták azok folyadéktartalmát. gépekkel. s a hulladékot minden alkalommal fölporszívóztam. mint a bánya tartalmát. és bosszantóan zavart a tanfolyam idején is. Aztán kiprogramoztam a hátfájásomat is. s a helyére új. Az utóbbi idôben más ötletem támadt. nem volt már benne az a régi. 2 hét után úgy éreztem. a szövettani vizsgálat mintavételekor a nôgyógyász eltávolította a polipot. Hatása minden képzeletet felülmúlt! Nôgyógyászati betegségemmel december 1-én. hogy megkönnyebbült a hasam. egészséges hámszövetet simítok és ragasztok. tanácsadóim segítségével. Elképzeltem. mint egy szônyegcsíkot feltekerem. az orvosi vizsgálatnál értettem meg. csillékre rakják és elszállítják. Néha a kezelt testrészekre egy-egy fentrôl elkapott virágszirmot helyezek. gyógyító krémmel. nem bántam meg. Addig dolgoznak. Sikeresen alkalmazom a fejfájáskontrollt magamon. hogy miért. hogy a régi. hogy mindkét cisztába beleszúrtak 1-1 injekciós tût. mint kis bányászok jönnek csákánnyal. egyre kevesebb volt a leszívni való. lapáttal. Laborom egy csodálatos életfa belsejében található. A méhszájon kezdtem a gyógyítást. mintha parkettát csiszolnának. mert mindig elôtûnt egy ferde csík. Rendszeresen. Szeptemberben a szövettani vizsgálat során kiderült. ami pedig nagyon sokáig kínzott. a ciszták eltûntek. amitôl annak tartalma fellazul. s nincs is rá panaszom. hétvégére. Azóta is rendszeresen gyógyítom a hátamat. Egy erdélyi agykontrollos 40 . Mondhatom. ami vékony. de meg sem kívántam! Valójában nem akartam elhagyni. lehúzó. amíg egyszer csak úgy nem láttam.

mert mindkét térdem begyulladt. tüskés vesekövet. A munkahelyemen fegyelmezetten tûrtem. Ettôl kezdve 40 éven keresztül idônként elôjöttek a reumatikus panaszok. mert egyszerûen nincs rá szükség! Programozásomnak köszönhetem azt is. s 1 évre rá szívizomgyulladást kaptam. – így sikerült a beígért mûtétet elkerülnöm. 1985-tôl szinte elviselhetetlen fájdalmak akadályozták a reggeli felkeléseket. Okát a legkülönfélébb vizsgálatok sem mutatták ki. Egész életemet végigkísérték a betegségek. 27 hónapig. és heveny vérvizelések. Akkor kezdôdött a homloküreg-gyulladásom. Ezt követôen évekig szívpanaszokkal kezeltek. kamillateával. Kint erôs fagy volt. Hónapokig tartó vesegyulladásaim elmúltával is sûrûn elôfordultak erôs görcsök. Egy korty kávé vagy szeszes ital 2-3 napra is munkaképtelenné tett. összesen kb. 1953-tól 1990-ig 19-szer kezeltek kórházban. de otthon sajnos sokszor robbantam. mindössze a purinszegény diétát kellett volna betartanom. 1975-tôl sántítani kezdtem. Másnap reggel kivizeltem egy borsszem nagyságú. aminek egyik következménye volt a befolyásolhatatlan alacsony vérnyomás (90/70 Hgmm). Ha néha eljutottam az orvoshoz. amelyek miatt 1991 ôszéig számtalan doboz Quarelynt fogyasztottam el. (Tatarozták az urológiát. mindenki gondolkodjon el rajta. A 3 éves rejtély megoldódott. szanatórium. kemény fekhely és henger alakú párna a nyakam alá. Az elsô 10 évben még gyakori látogatója voltam a gégészetnek. 1 órát feküdtem a nyitott ablak melletti kórházi ágyon. Egy nagyon hálás agykontrollos 59 éves múltam. 41 . munkaképesen tartottam magamat. hol jobbról. lápisszal kezeltek. egyáltalán nem kapom a szteroidinjekciót az ízületi bántalmaimra. aztán már Kalmopyrinnel. és ennek már fél éve. 1969-ben a munkahelyi túlterhelés és az ottani körülmények miatt idegileg kiborultam (földalatti 24 órás mûszak 6 és fél éven keresztül. Elviselhetetlen görcsöléssel és hideg verejtékben úszva. Azóta. gyógytorna. Ajánlom. megoperálták az orrsövényemet. 1962 februárjában a mentô sokadszor vitt a kórházba. melegítéssel stb. és több alkalommal orrpolipokat távolítottak el testembôl. ebbôl 4 év váltótárs nélkül). 1959 januárjában az „ázsiai influenza” ráment a veséimre. meszesedést és kopást állapítottak meg. 1980-ban egy gócvizsgálat kapcsán köszvényre derült fény. Ettôl kezdve vagy 20 évig rendszeresen szedtem nyugtatót és altatót. magamba fojtottam a problémákat.Áprilisban végeztem el a tanfolyamot. Többször öblítették. Nagyon megszívleltem a Megáll az AIDS! címû könyvben olvasottakat. fizikoterápiás kezelést kaptam. A nyaki gerincnél porckorongsérvet. Még a nôgyógyászaton is feküdtem. Fizioterápiás kezelések. hogy megúsztam egy nôgyógyászati nagymûtétet. A Pulsotyl kivételével minden élénkítôszer nálam ellentétes hatást váltott ki.) 1990-ben egészségi állapotom miatt nyugállományba helyeztek. 1962 karácsonyán ismét borzalmas vesegörccsel vittek az urológiára. ami aztán 3-4 hetenként kiújult. 17 évesen ismét reumás láz (ízületi gyulladás) miatt feküdtem másfél hónapot a szegedi klinikán. hol balról. 5 évig szenvedtem feleslegesen. Kilencéves koromban fertôzô májgyulladást. 1981-tôl 1984-ig sclerodermával (súlyos autoimmun betegség) kezeltek. Kísérô betegségként szívbelhártya-gyulladás jelentkezett. A melegfrontot kínzó fejgörcseim jelezték. 30 évig szültem veseköveket.

és le tudtam hajolni! Másnap reggel a vizeletemben volt egy kis vesekôtörmelék. Cavinton. hogy még csak kellemetlen érzés sincs a fejemben! Elég volt csupán relaxálni. Azóta egyszer sem kellett fejfájásomat gyógyszerrel megszüntetnem. görcsös fájdalom kezdôdött a derekamban. éjjel-nappal nyögtem és jajgattam. leblokkolások miatt munkám minôsíthetetlenné vált. Napokon keresztül. Frissebb vagyok. 1991 óta egyáltalán nem kell használnom sem orrcseppet. amikor van egy csodálatos módszerem?! Elkezdtem lazítani. Azóta ilyen panaszom nincs. Ráment 2 nap és 1 éjszaka. dalszövegeket. 1991. hogy a hajszálerek rugalmasan lássák el az agyamat és végtagjaimat friss vérrel. 1991 szeptemberében egy balatoni fürdôzésnek köszönhetôen megfáztam. Ennek hatására – meglepetésként – a lábaimon levô visszér-kidudorodások. akkor szüntessék meg. antibiotikumot. altatót és használtam orrcseppet. Napi 20 perc galvánt kaptam. javaslat nyugdíjazásra”. A 3. Ekkor arra gondoltam. hogy vérnyomásom beálljon a nekem megfelelô értékre. hogy csak hanyatt fekve tudtam zoknit húzni. hogy szorgoskodjanak. Másnap reggel sokkal jobban éreztem magam. verseket sokkal könnyebben tanulok. között könyvbôl. akkor menjenek oda és pici csákányaikkal verjék azt szét. Az elôírt gyógyszerek: Trental. hogy ha az agykontroll már kétszer segített. ha zúzódás van. Mydeton. elszínezôdések lecsökkentek. Ha becsípôdés okozza a fájdalmamat. Természetesen a szintemre menés közben gondoltam rá. A memóriazavarok.1989-ben kezdôdött az agyérgörcssorozatom. Néhány nappal késôbb erôs fejfájás jelezte. de gyakorlatilag meg is szûnt a melegfront-érzékenységem. Közben folyamatosan jöttek a kisebb-nagyobb sikerek. és ha a baj okozója a vesekô. de megállt a kezem. Talán 3 perc telt el. A meditáció végére a fájdalom teljesen eltûnt. amikor észrevettem. sem más gyógyszert. Hónapokig programoztam. majd minden rutin nélkül. hogy 2 nap múlva melegfront lesz. Az orrcsepp hiányának már a tudata is elég volt. mint amikor gyógyszert szedtem be. október 21. Nagyon mélyen és hosszan meditáltam egészen elalvásig. Bal lábam nagyujján egy csúnya gyulladás 2 nap alatt eltûnt. Nekikezdtem az olvasásnak. hogy ne kapjak az orromon levegôt. rendszeresen nyugtatót. Feleségem olvasnivalónak kikölcsönözte a szakszervezeti könyvtárból Robert Stone és Jose Silva Gyógyíthatsz címû könyvét. javul a memóriám. nap délután pihentem egy keveset. közben ugyanitt a körömbenövéssel kapcsolatos panaszom is csökkent. Ezek mellett gyakran szedtem Kalmopyrint. Érzékeny légúti nyálkahártyáim gyulladása estére már a tetôfokon volt. s ez azóta 120-130/80 Hgmm. Délelôtt újra programoztam. Úgy 10 óra körül vettem észre. Quarelynt. Ugyancsak rendszeresen programoztam. a könyvben leírtak szerint elvégeztem egy 15 perces gyakorlatot. hogy talán soha életemben nem vettem ilyen könnyen a levegôt. és valami sprayt. 1991. Nyúltam a Quarelynért. és november 30. a jobb térdhajlatban meg is szûntek. hogy programozhassak. Engem viszont az Egészségügyi Felülvizsgáló bizottság minôsített: „alkalmatlan. hogy mi a célom. szeptember 22-én olyan erôs. akkor most is kipróbálom. Soha nem mentem sehova orrcsepp (Novorin) és Kalmopyrin nélkül. kenegessék gyógykenôccsel a sérült részeket. a hupikék törpikéket. Minipress. mint 42 . Azóta ritkán van ilyen jellegû panaszom. munkaképesség-csökkenés 50%. Gondolatban megkértem kedvenceimet. 40 nap alatt sajátítottam el a módszert. Miért vegyem be – gondoltam –.

A 6. Néhány perc alatt elmúlt a fájdalma. Legközelebbi találkozásunkkor megkérdezte. hogy a foggyulladás betokosodik. július 8-án reggel ismét nagyon érzékeny volt. azt mondta. Csak nyögött és fogta a felduzzadt arcát. elmeszesedik. Programoztam reggel és este. az megdöbbentette az orvost. Újabb 72 óra haladékot kértem és kaptam. hogy fáj a beavatkozás. az elhúzódó és kétes kimenetelû gyökérkezeléseknél 2 alkalommal is ragaszkodott az injekcióhoz. vagy 8. egy kis szubjektív kommu43 . amely feloldotta a korábbi és a meglévô gyulladások és szuvasodás maradványait. hogy szuri nélkül kevesebbet szenvedek. de amíg ô nem végezte el a tanfolyamot. Az elmetükre-technikát alkalmazva átlátszóvá tettem. de csak utólag mondtam meg. a kapszulás gyógyszer és a fizikoterápiás kezelés ellenére alig akartak múlni. nem hajlandó érzéstelenítés nélkül ilyen nagy munkába kezdeni. 4 alkalommal szüntettem meg erôs fogfájást. Gyökérkezelés és próbatömés után. anyait. Mindenkivel jobb lett a kapcsolatom. Az alfamágnesrezgés alkalmazása után újra tudok a jobb kezemmel csavarni. megcsinálta a vázpróbát. a lötty elárasztotta „Vilmos”-t. hogy hallott ugyan már az agykontrollról. Borbély doktor úr. nyakfájásom teljesen megszûnt. közben úgy programoztam. amihez pár nap alatt hozzászoktam. szorítani és emelni. 6 l programozott vizet. Jobb könyököm fájdalmai azonban az injekció. Kitámogattak a váróba. 5-4-3-2-1. 15-én felkerült a fogsorom. mintha az ô nevében beszélnék. hogy az érzéstelenítés is nyomtalanul elmúlt. de utána is duplalátásom és nagyon erôs rosszullétem volt. Itt aztán különösen fontos a fizikai és a szellemi lazítás. 1994. Összehasonlíthatatlanul jobb a közérzetem. Térdpanaszaim. 1991 decemberében a szanatóriumban a sclerosis multiplexben szenvedô szobatársam éjféltájban olyan mennyezetet emelgetô horkolásba kezdett. Megkértem. 11-én a doktor úr hiába ütögette fémkalapáccsal a sok veszôdséget okozó jobb alsó 7-est. Meggyôzôdésem ma is.régebben. Természetesen nem kértem! Amikor a jobb oldalon dolgozott. Nem akarta elhinni. A jobb alsó 7-est többször is ki akarta húzni. Irányítottam az ellazulását. amit tôlem látott és hallott. és a fogaira azóta sincs panasza. ahol 20 percig dolgoztam szintemen a méregtelenítésen. Sarokcsontkinövésem visszafejlôdött. A szuri valami eret talált el. május 2-tôl július 15-ig lecseréltek több koronámat és fogpótlásomat. mint 2 órát adtam a mágneshullámot a fogamra. A programozásnál csak annyit ismételgetek. Úgy kellett visszahozni az életbe. Ekkor voltak nehezen elviselhetô fájdalmaim. feltöltöttem tisztító folyadékkal. leszívás után már csak kevés barnás moszat lebegett a lében. nyakam kifogástalanul mozog. hogy az érzéstelenítô hatása nulla volt. 3 este egyenként több. hogy a sötétben elôször nem fogtam fel. hogy néhány este ismételje meg. Néha jeleztem. aki hozzájárult nevének közléséhez. majd injekciós fecskendôvel leszívtam ezt a mocskos folyadékot. Bedobtam apait. 1992 nyarán egy szegedi barátomon segítettem. mert azt soha nem kötöttem egyéni sorsomhoz. Emellett a 3 nap alatt megittam kb. Sokszor ültem fogorvosi székben. Kijelentette: „Most már hiszek az agykontrollban!” Azt nem árultam el. Már 9-én reggel panaszmentes voltam. Éppen Dorozsmán kempingeztünk. hogy rendbe hoztam! Berakta a végleges tömést. haragosaimmal kibékültem. mint évtizedeken keresztül! Az optimizmusom nem változott. mi ez a borzalmas zaj. hogy kérek-e érzéstelenítést. Amilyen frissen és panaszmentesen ültem vissza a fogorvosi székbe.

Kénytelen voltam vidámságom okát elmondani. Attól kezdve hetente néhányszor programoztam a polip elmúlását. Közvetlenül a mûtét elôtt 3 napig programoztam naponta 3-szor 4-szer 15-20 percig. véres váladékot. Az orvos úr igencsak nézegetett az orromban. de nem semmi a „kis dolog”. mint 2 hétig hiába programoztam. Hosszú ideig kellett bizonygatnom. de kérésemre október 26-ra halasztották.nikáció. A fôorvos úr kezet nyújtott és gratulált. Határozottan ellenezte. hogy mûködik a módszer. mégsem találta. Egy nap múlva panaszmentes voltam. vagy agykontrollgyakorlat hallatszik. Óriási lehetôség ország-világ elôtt bizonyítani. elménk jobb és egy kicsit más módon való hasznosításának módja. Október 26-án azért felkészültem. Magam elôtt szégyenkezve ugyan. Kiderült. és nagyon rosszul éreztem magam.. Nem hitte el. hogy a mûtét vége felé. mintha a háromujjtechnikát alkalmazná. Medzihradszky László adjunktust jelölte ki a mûtétre. és attól kezdve olyan egyenletesen szuszogott. Általam mélyen tisztelt és nagy tudású barátom azt mondta. Ha viszont mûtét. hogy 1993 nyarán részt vegyek egy 10 000 m-es futóversenyen. amit keresett. ha valaki mellettem végezte. hogy a mûtéti érzéstelenítésrôl teljes mértékben én gondoskodom. Tôle ígéretet kaptam. Az egyik kezében levô mûszert úgy fogta. A budapesti Központi Honvéd Kórházban nagy nehezen beleegyeztek. Kiderült. akkor azt is Silva-módszerrel kell végrehajtani. Idôs embereknél „nem kis dolog”! 1992 nyarán kiújult az arcüreggyulladásom. Már másnap megmûtötték volna. Másnapra teljesen egészséges lettem. mint egy kisgyermek! A hátralévô 2 hét alatt nem volt szükség több beavatkozásra. saját magát pedig asszisztáló orvosnak. akár szellemi. hogy a mûtét teljes idôtartama alatt 44 .. hogy az agykontroll egy tudományosan bizonyítható módszer. A mágneshullámot nagyteljesítményû hangszóróval sugároztam a fájó részre. Ma már naponta 10-12 órát tudok intenzíven dolgozni. Nem fogja-e megakadályozni. akár fizikai munkát. hátha lesz sebészi beavatkozás. a teljesítményem 30 %-kal nagyobb. Az elmetükre-technikával és programozott vízzel gyógyítottam az influenzámat.. Amikor gépies. hogy valami divatos nyári influenza miatt magas lázam is van. hogy körbe kell injekciózni a forgómat. A 10 hónappal korábbi sikerre emlékezve azt hittem. hogy mennyi ideig fog tartani. Most az sem probléma. 1992 nyarán dió nagyságú dudor keletkezett a bal lágyékban. (Rendszeresen mértem!) Oldalakon tudnám sorolni. gyorsan túl leszek rajta. hogy a seb összevarrása után is képes vagyok a vérzés megakadályozására.. a fejfájást. hogy a gennyes. A röntgenleletem negatív lett. nekem nem indult el. Kis dolog. hogy hányféle esetben segít a háromujjtechnika. Éveken keresztül. A mûtôorvossal 2 nappal a mûtét elôtt sikerült beszélnem. amikor még nyitva van a seb. hogy inkább megoperáltassam magamat. Több. 1992 júniusában rettenetesen fájt a jobb forgóm. de bizonytalan voltam. Az agykontrollos technikákkal hitem szerint visszaszûkíthettem volna a sérvkaput. Aranyérpanaszaim egészen ritkán jönnek elô. az orrdugulást polip okozta. Belsô ösztönzést is éreztem. de elmentem a szakrendelésre. és szintemre menve most már az orrpolipomat gyógyítottam. Elnevettem maga. hogy a vérzéscsillapítást is én irányítsam. fényképezhetek. gondoltam. manuális tevékenységet végzek és a háttérben alfahang. hogy a hólyagból az utolsó csepp is kiürüljön. A tünetek egyre kellemetlenebbé váltak. Hazamentem. A fôorvos dr.

hogy 10-11 perc telt el a mûtétbôl. A feleségem. nem hallottam. Csak egyszerûen boldog voltam. Az önarcképem egy életlen torz vigyor. mert az élességállító gyûrûn nem állítottam. nem gondolkodtam. 6 l programozott vizet ittam meg. amit soha nem fogok elfelejteni! Csak mosolyogtam. de nem kockáztatom. felületesen betakartak és betoltak egy hideg elôtérbe. Ráadásul még hozzátette: – Na tessék. hogy: – Lazíts! Aztán még néhányszor. az „alfahaverok” és az idegenek 45 . küldöm az energiát! Majd 2 perc múlva kiment a konyhába fôzni. Gazdagné Patai természetgyógyász. Rátettek a mûtôasztalra. hideg kocsi után úgy éreztem. és gondolatban biztatott: – Nyugi Laci. Arra gondoltam. felsikoltott: – Meg sem rezdült! Többen visszaigazolták. Aztán két mûtôs legény elkezdte szidni egymást a hasam fölött. aki az arcomat figyelte. Hû! Ez nagyon rossz volt. mosolyogtam és mosolyogtam. beszéltem. Mondtam magamban. Vettem egy mély lélegzetet és hangosan mondtam. Az egyik mûtôs legény megkérdezte: – Most lesz az agykontrollos mûtét? Igenlô válasz után megjegyezte: – Hû. A kényelmetlen. már csak egy kapocs van hátra! Én erre kijöttem mély szintemrôl. beszéltem. hogy ne kelljen elbújnom. és annak. hogy miért nem vagyok rendesen megborotválva. Ekkor úgy éreztem. már kissé halkabban. Azt még hallottam. Folytattam a kézlevitációkat úgy fázva. hogy igent válaszoljak. hogy milliónyi langyos légfúvóka tart a levegôben. hogy takarjanak be. nem éreztem. hogy végig kommunikálhat velem. Rátettek egy kényelmetlen tolókocsira. Ezt a sikert a jól alkalmazott agykontrollmódszernek köszönhetem. Nagyon melegem lett. és zajongva elkezdtek mosakodni. A doktor úr megkérdezett. hogy ne érjem el a théta szintet. elveszítettem az idôérzékemet. Gombos Edit angoltanárnô és dr. Nem láttam. ahogy Medzihradszky doktor úr közölte: – Teljesen laza a hasfal.théta-szinten legyek. Patai Ilona percre pontosan tudta. odaszólva a férjének: – Lacinak már semmi segítség nem kell! Engem már a mûtôasztalon körbefogtak és elárasztottak az agykontrollal kapcsolatos kérdésekkel. hogy kezdheti-e. hogy nem adhatja be nekem a bátorító injekciót. és a laboromban is ezen dolgozom. 80-szor végeztem el a kézlevitációt. Ez idô alatt kb. Az elsô fotón Medzihradszky adjunktus úr és Kovácsné Cseh Borbála mûtôsnô látható. Felkönyököltem. hogy a számat is alig bírtam kinyitni. amíg valaki a vállamra nem tette a kezét és azt mondta: – Tarts ki. inkább fagyjon le a lábam. Valami életlen borotvával csináltak egy fazonigazítást. hogy mikor vagyok válságban. mintha izzó vassal simogatnák az élô húst a hasamban. A mûtét reggelén a nôvérke nehezményezte. folytathatjuk! Az érzéstelenítô kocsit kivihetik! Aztán Szentesi doktornô sikoltását hallottam: – Hát ez fantasztikus! Akkor hatalmasodott el bennem az a bizonyos diadalérzet. hogy 3 agykontrollos társam a mûtét alatt több kilométer távolságból programozott. ha kiabálok. és csak beszéltem. meg van feszülve a hasfala! Nemhogy thétából. Negyedóra múlva már a kórteremben fogadtam a családtagjaim. de talán az alfából is kijöttem. pedig megígértem. Ekkor bejött egy csapat. Azóta is ez a mûtôasztal a kedvenc pihenôhelyem. Somogyi Rózsa. és kb. a kíváncsiságból bent lévô dr. de engem ez sem zavart. ahol 20 percnyi várakozás után már nagyon fáztam. hanyatt fekve. Szentesi Mária adjunktusnô. Amikor a fájdalomtesztet csinálta. amikor az asszisztáló orvos egy nagyon durva. Már akkor olyan mélyen voltam. A fônôvér közbelépésére volt szükség. akkor kizökkenek a lazítási folyamatból. negatív kijelentést tett. és ekkor ért az elsô kellemes meglepetés. micsoda üvöltözés lesz itt mindjárt! Nem lett. sebészorvos. és kapkodva még csináltam két fényképfelvételt.

Több mint 100 társamnak készítettem olyan sejtregeneráló készüléket. ez az agykontroll sikere. hogy túl van az agykontrolltanfolyam elsô 20 óráján. Már évek óta nincs lámpalázam. Természetesen ma már az asszisztáló orvos is másképp viszonyul a Silva-módszerhez. és csak beszéltem. beszéltem és beszéltem késô estig. Egész nap güriztem. mint hittük. ahová sikerült bekerülnie. ahol órákig beszéltem az agykontrollról. Magyarországon. ahol rengeteget kellett dolgoznom. A jutalmam az volt. hogy jelen lehettem 2 hónappal késôbb. Az a gazdasági társulás. hogy már tudom. sôt örömöt. nem fárasztott. A célomat tehát elértem. hogy nem ez a család az igazi a számomra. Budapest Kiutaztam Angliába gyerekvigyázónak. Mindenki azt mondta azonban. Ma már túl vagyok olyan elôadásokon. Engi László. Leírt szöveg nélkül. hogy amíg itt vagyok. valóban : „többek vagyunk. ahol egyetlen. Most náluk dolgozom. Büszke vagyok arra. ne 46 . Az Ultraszeminárium óta nélkülözhetetlennek tartom a programozott vizet. minden dolgozóját kötelezi az agykontrolltanfolyam elvégzésére. hogy a Silva-módszer hatására mennyire megváltoztam. egyszülôs családot. félkönyékre támaszkodva. amelyek az alfa mágneshullám segítségével gyógyítanak. 1992-ben! Ez nem az én sikerem. nagy-nagy élvezetet okozott. Utólag visszagondolva a sok nehézségre. hogy sok embert én tettem agykontrollossá. Ezek egyszerre helyezhetôk fel a test 7 fontos pontjára. A kisebbik fiam eddig sokszor hívta fel magára a figyelmet nem éppen pozitív cselekedeteivel. átvette az agykontrolltanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. Nekem csak öröm. nem is lenne akkora értéke. Az ügynökség egy olyan török-angol családhoz irányított. hogy agykontroll segítségével – intenzív programozással – megkeresem a számomra ideális családot. takarítanom. Évtizedekig ideges remegés volt bennem. ráadásul nem volt külön szobám. tévém van. belsô érzésem azonnal jelezte. jó közérzettel. Ideérkezésemkor. Ez a másképp végrehajtott egyszerû mûtét sok új hívet szerzett az agykontrollmozgalomnak. amikor az említett mûtôsnô és az a sebész. azóta sokszor programozok másoknak is. Szinte olyan. ha kis csoport elôtt kellett beszélnem. külön szobám. s fantasztikusan jól érzem itt magam! Sokkal többet keresek. hogy nagyon nehéz „jó családot” találni. hogy ha ezt a mûtétet ideális körülmények között hajtják végre. Még néhány bizonyíték arra. a gyerekekkel is nagyon sok gondom volt. Számomra ez semmiféle feszültséget nem jelentett. a tanultakat alkalmazva és improvizálva vezettem csoportos meditációt. akinél elôször jelentkeztem „ôrült ötletemmel”. Amióta elvégeztem a tanfolyamot. mintha nyaralni jöttem volna hozzájuk! A múlt héten megkértem alfában a házban lévô bogarakat. Négy nap múlva felhívott az ügynökség. s szabad idôm is csak minimális.” Az agykontroll új értelmet adott az életemnek. fôznöm. Itt. s ezért a kezeléshez elegendô napi 15 perc. bármilyen nagy tömeg elôtt beszélek.gratulációit. A Silva-módszernek köszönhetem. arra a következtetésre jutottam. Ennek ellenére elhatároztam. amikor megláttam az asszonyt. A másik jutalmam. hogy késôbb sem fájt a seb. Születésnapomon azzal lepett meg. Az odakészített fájdalomcsillapítót elkunyerálta egyik betegtársam. s ajánlott egy ír. 8 éves fiú él.

Egyszer csak úgy éreztem. a jelek szerint elköltöztek. 10 perce mérték a lázát. mert újat vesz magának. amíg el nem érem a célomat. és elpanaszolta. már reggel óta görcsöl a veséje. sem semmilyen gyógyszer nincs benne. hogy elkezdtem programozni egy fényképezôgépért. mert azonnal elsötétül elôtte a világ. amikbôl megtanultam. aki idôs édesanyjával és a kisgyerekkel hármasban él. hogy az anyu már sokkal jobban van. hogy furcsán hangzik. de hiába. és pár perc múlva felhívtam ôket. (Pedig rengeteg volt!) A jövô héten megkapom az egyik itteni amerikai ismerôsöm fényképezôgépét. s legjobb lenne. hogy barátnôm. mert le fog menni a láz. Erdei Erika Egyik este védônô barátnôm általános iskolás kislánya telefonált. alig csillapítható lázat és nagyfokú elesettséget okozott. aminek pedig a kezdeti jelei már nála is mutatkoztak. és kiderült. A kudarc ugyanis szerintem valójában egy-egy lépés a siker felé vezetô úton. csak kicsit még gyenge volt. sôt hûtôfürdôbe is beült. amióta mindennek a pozitív oldalát nézem. Tüdôgyulladása lehet. és láza lemegy. Az utolsó selejtezés során ugyanis kidobtam a lejárt 47 . Ekkor már jól érezte magát. Abban az idôben nagyon csúnya vírusjárvány pusztított. Bevette az összes tablettát. Igen. Néhány nap múlva barátnôm elmesélte. Este 10 óra fele értem haza. Kijöttem szintemrôl. gondoltam. úgy hiszi injekcióra volna szüksége. mindig is nagyon rosszul bírta a lázat. hogy ha egy fiatal ügyeletes kolléga elôtt nagymamám meglobogtatja összes zárójelentését. ha kihívnám az orvosi ügyeletet. és nem kapja el a betegséget. Tudtam. és alig tudtam levegôt venni. 39-40 fok körüli. és azonnal szintemre mentem. Tartottam tôle. hogy édesanyja beteg. és ne izguljon. kivéve 1 ampulla élettani sóoldatot. hogy utána már nem ment föl többet a láza. hurutos tünetekkel. hogy barátnômet gyógyító fehér fény veszi körül. de azért 1 ampulla Algopyrint No-Spa-val még én is be tudok adni! – mondtam. hogy „kudarcok” miatt soha ne adjátok föl! Nekem nagyon sok kudarcom volt. nem? Üzenem a leendô agykontrollosoknak. kislányából is ez sugárzik felé. A kislány megúszta enyhe. Letettem a telefont. hogy addig csinálom. – Igaz. de a láza nem ment le. s 80 éves kor fölött nem szerencsés dolog ágynak esni. Ezt pár nappal azt követôen mondta. Veseköves nagymamám azzal fogadott. sem No-Spa. és képzeletben ezt is gyógyítottam. Elképzeltem. akkor az rémületében azonnal kórházba küldi. hogy adjon be neki még egy Algopyrint. ami napokig tartó.nagyon látogassák ezt a családot. és kezdôdô tüdôgyulladást állapított meg. hogy én koraszülöttosztályon dolgozom. már csak 38 fokot mutat a hômérô. – Na jó! Próbáljuk meg! – egyezett bele. de most még örülök is nekik. Mondtam a gyereknek. Másnap megvizsgálta az orvos. A kislány örömmel újságolta. illetve a már tanfolyamot végzetteknek. Érdekes „véletlen”. Azt is programoztam. hogy nagyon rosszul van. Közben szúrni kezdett a hátam. Azóta egy rovart sem láttam. Lehet. hogy szégyenszemre sem Algopyrin. hogy rendben van a dolog. Bevett már lázcsillapítót. Az ágyból sem mer felkelni. és az már csak 38 fok volt. Most már mindenhez úgy állok hozzá. képes vagyok rá. Kihúztam a gyógyszeres fiókot. hogy hogyan ne csináljam. órák óta 39 fok fölött van a láza. cserélje a mellkasán a borogatást amint megszárad. hogy a gyerek nyugodt marad.

. Mit gondol.. – Az éjjel is többször volt széklete. mit kell tenniük. s mamájának elegendô teje van az elvesztett folyadék pótlásához. megszûnik a görcs. hogy elmúlik a fájdalom. többet talán hívni sem fognak. Idônként azt gondoltam: biztos. Mi tévô legyek? Tudtam. mert akkor Barnabásnak kórházba kell mennie. és azzal búcsúztam el. hol fáj a hasa. hogy be tudj melegedni. gondoltam. Úgy gondolja. Ahogy mellette ültem. aláárkolt szemekkel. s olyan közel bújt. most már hamar rendbe jön. és az éjjel sokszor szopott. s közben megpróbáltam a hallgatót a mellkasára csempészni. hogy a programozás mennyiben segítette a gyógyulását. hogy ha jól szopik a baba. igen eleven kisfiú. kicsit lassabban hat a gyógyszer! Vackold be magad jól az ágyba. s hogy reggel újra jelentkeznek. nagyon fáj a vesém”. A legelképesztôbb dolgokat mûveltem: négykézláb mászkáltam vele a padlón.. Aggasztónak tûnt a helyzet. Kilenc hónapos kisfiának – akit születése óta ismertem – hasmenése van. mintha nem ugyanaz a gyerek lett volna! Amint leültem a kanapéra. Elképzeltem. Nem próbált meglépni. majd nekiláttam szokásos lefekvés elôtti teendôimnek. és semmi mást nem fogad el. Szerencsére inni tudott. és intenzíven programozni kezdtem. és a bélgyulladás gyógyulni kezd. Ezt azonban mindnyájan szerettük volna elkerülni. szintemre mentem. nem volt már több széklete a kicsinek. Egyszer csak hallom szegény nagyanyó sírós hangját: „nem használt az injekció. de hogy valami megérkezett belôle. tapintottam (inkább simogattam) a pocakját. Állapota fokozatosan javulni kezdett. és az elkövetkezô napokban sem volt semmilyen veseproblémája a nagymamámnak! Azóta sem mertem bevallani. úgy ahogy volt. és elfelejtettem feltölteni a készletet. mint egy doromboló kiscica. hogy a nagyanyó nagyon hisz a gyógyszerekben. Visszafeküdtem ágyamba. amilyen közel csak férfiúi büszkesége engedte. Otthon laboromban gyógyítottam néhányszor a kis beteget. Egyik óvodás korú kis betegem. Nem tudom.. így megbeszéltem a szülôkkel a legfontosabb teendôket. – Úgy látszik. hogy a gyerek szülei nem néznek normális orvosnak. Szerencsére nem tûnt súlyosnak a betegség. azonnal jelentkezzenek. barátságosan mellém kuporodott. Reggel jelentkezett az apuka. Barnabás. hogy gyógyul a baba. Egyszer Barnabásnak komoly hasmenése támadt. Ha viszont elkezdek itt a gyerek mellett mindenféle furcsa mozdulatokat tenni. mégsem tudtam a szívéhez közelebb férkôzni. Ennek már fele sem tréfa. miután beszéltünk. hogy ha kicsit is rosszabbodna a helyzet. nagyon nagy a baj? – hangzott a kérdés. és próbálj meg ellazulni! – nyugtattam meg. még azt is megmutatta. amilyen sokáig csak tudtam. Nem engedte magát megvizsgálni. de a kórházat szerencsésen megúszta! Amikor legközelebb mennem kellett valamiért hozzá. s közben ellazulva elképzeltem. Perceken belül kiállt a fájdalom. csendesen feküdt. 48 . így a placébóhatásban bízva fenekébe böktem a fiziológiás sóoldatot. Végül is a vizsgálat ürügyén. eszembe jutottak az Ultraszemináriumon tanult kézrátételes technikák. végképp ôrültnek néznek majd a szülei – gondoltam magamban. Amikor megérkeztem. hogyan múlt el a vesegörcse. Félrevonultam a másik szobába.gyógyszereket. Megbeszéltük. csak az anyatejet. és elképzeltem. hogy a kezemen át gyógyító energia áramlik a kisfiúhoz. Igyekeztem megnyugtatni. aminek következtében ennyire a bizalmába fogadott. Bô 1 hétig ugyan még diétáznia kellett. abban egészen biztos vagyok! Hajnali 3 óra felé egy ijedt apuka telefonált. nem lehet nagyobb baj. Fecskendô és tû azért még akadt a háznál.

jelentkeztek a tünetek. Fontos ügyben szerettem volna beszélni Angliában élô nagynénémmel. Gondolatban megkértem. hogy amikor figyelmemet egy kisbabára összpontosítom. azt költsük el arra. így aztán kimondott szavak nélkül. hátha jelentkezik. hogy vajon mit érez a pici. hogy ezt és ezt az üzenetet továbbítsa a címzettnek a megfelelô idôben. Már 3. miért fáj néha a vénám. mint magától a fájdalomtól. ráadásul jó hangosan. valamint olyankor. és már szunyáltam is. Másodperceken belül sokkal csendesebbek lettek! Egyik délután hazafelé bandukoltam. mert hosszú évek óta semmi nem hozott úgy izgalomba. érzem. ma éjjel már kénytelen leszek a szubjektív kommunikáció módszerét alkalmazni. Nem a panaszaim miatt. 92-ben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Valamiért mindenki egyszerre kezdett beszélni. csakhogy én annyira szeretek éjjel aludni. hogy vegyek ki az itteni bankszámlájukról 30 ezer Ft-ot. mint a Silva-könyv. rózsásnak éppen nem mondható anyagi helyzetemen morfondíroztam. nincs mese. Így a baba vizsgálata során sokkal több információhoz jutok. mivel az újszülöttek még nem foglalják szavakba érzéseiket. a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmat mégis már a tanfolyamon való puszta részvétel megszüntette! Véletlenül 49 . amit ô érez! Mintha egy újabb érzékszervet kaptam volna! Ez igen hasznos. amikor infúziót kötök be. de tekintettel a telefonszámlára. Bár nem számítottam rá. Egyre gyakrabban elôfordul. jobban örültem volna. Félig alvó állapotban bóklásztam ki az ágyból. Ezek a panaszok részben nôgyógyászati jellegûek. amikor egyre sûrûbben és egyre csillapíthatatlanabbul fájt a hasam. A szokásos görcsoldó és fájdalomcsillapító tabletták közül gyakorlatilag egyik sem használt. benne az éjszakai ügyeletet ellátó diszpécserrel (mint a régi filmekben a telefonos kisasszony). és ami marad. és közben. mint korábban! Egy délelôtt munkahelyemen. amire éppen kell. Minden menstruációkor és csaknem minden stresszhelyzetben. vigyem el a nagymamát valami jó helyre vacsorázni. Igen ám. és megfigyelem saját érzéseimet. ha partnerkapcsolat teremtésének akárcsak a lehetôsége is fölmerült bennem. részben irritabilis colon szindrómára (ingerlékenyvastagbélszindróma) emlékeztetôek voltak. Így aztán lefekvés elôtt elképzeltem egy „Silva-féle telefonközpontot”. ha inkább ô hív fel. Az utcában újonnan felszerelt parabolaantennákra pillantva hirtelen ötlettôl vezérelve elképzeltem magam. A végén már rosszabbul éreztem magam a gyógyszerek mellékhatásaitól.Elôször nem értettem. bundás. Egyedül Zsebi névre hallgató. nyávogó barátnôm speciális stresszoldó technikája segített. napja vártam. Nem akartam a csend érdekében túlkiabálni a többieket. mert az eredményen magam is meglepôdtem. Azóta vizsgálat közben mindig arra gondolok. hogy az éjszakai felébredést bizony nehezemre esik beprogramozni. hanem csak azért. Aztán rájöttem. Ô. gondolatban üzentem: „Kicsit halkabban!” Úgy látszik nagyon egymásra lehetünk hangolódva. Szinte még le se tettem a fejemet. hátát a hasamhoz gömbölyítve türelmes és kitartó dorombolással oszlatta el a fájdalmat. amint egy nagy teljesítményû adóvevô készüléken leadom az üzenetet a „Magasabb Intelligenciának”: – Gyorssegélyt kérek! Aznap este telefonált a nagynéném Angliából. Gondoltam. Alig negyed óra múlva megszólalt a telefon. mint pöttöm sámán. Ki az ördög lehet ilyen késôn? Nagynéném volt. kedves. akivel beszélni szerettem volna! Volt életemben – még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt – egy idôszak. a koraszülöttosztályon hirtelen nagy lett a hangzavar.

és emiatt még a fájdalmat sem éreztem. de nem teljesen a mostani németnek megfelelô nyelvet beszéltem. hogy egyáltalán nem fájt a hasam. amikor az elsô nap este rájöttem. naponta kétszeri szintremenetel segített. Röviddel ezt követôen azt álmodtam. amit az Izomkontroll címû könyvben a stresszreakcióval kapcsolatos izomtónusbeli változásokról tanultam: ellazítom az izmaimat. Késôbb felszínre bukkant még egy. feltehetôen elôzô életbeli hasi sérüléssel kapcsolatos emlékem. akivel forrón szerettük egymást. hogy hasfájás környékez. Medikusként számos ilyen beavatkozásnál asszisztáltam. hogy ha nem lett volna már meg a jegyem. alig tudtam abbahagyni. Magam is meglepôdtem. A lapocot tartva éreztem. Egyik meditációm alkalmával éppen a Sziget címû kazetta B oldalát hallgattam. félig már elalvás közben. Úgy féltem a menetrendszerû rosszulléttôl. már emberi alakkal rendelkezô kis lény elevenen feldarabolva a hulladékgyûjtô lavórba távozik. és akkor is sokkal enyhébben. Halálos sebet kaptam. de korábbi életeimben talán én is keresztülmehettem ilyenen. és soha többet azóta! Idôvel az átlagosnál erôsebb vérzés is normalizálódott. még mindig az élmény hatása alatt. Ralf nevû férjemmel és két imádott kisfiammal egy nagy. hogy az abortusztól való tudat alatti félelmem is szerepet játszott korábbi panaszaimban. levettem a könyvespolcról egy 50 . Másnap sem fájt! Elôször azt hittem. még perceken át nagyon fájt a hasam. de sokáig agonizáltam. ezt követôen viszont már csak ritkán. akkor talán el sem megyek. (Azóta is kerülget. Vagy fél órán át rázott a sírás. és a menstruációhoz kapcsolódó összes többi panaszom is megszûnt! Ezt ugyan már programoztam. amely mindaddig az otthonom volt. és a máig is a testemben ôrzött fájdalom figyelmeztetett. és programoztam. Miután ez is a felszínre került. egyetlenegy tablettát sem kellett bevennem! Pár hónapon belül az irritabilis colon szindrómára utaló tüneteim is megszûntek! Abban az idôben több regressziós hipnózissal és reinkarnációval foglalkozó könyvet olvastam. akkor álmodjak róla és emlékezzek rá. hideg és barátságtalan házban laktunk. amióta a tanfolyamot elvégeztem. és nagyon sírtam. hogy fiatal nô vagyok. Négy éve. de érzésem szerint legtöbbet a rendszeres. akit Annának szólítanak. Mélységes szomorúságot éreztem. ahogy az alig néhány hetes. hogy mitôl vagyok stresszben és hogyan oldjam azt. ami számomra addig fontos volt. s láttam. Némethez hasonló. s hogy megrövidítse. az elôzô életeimmel kapcsolatos dolog. hogy ha van valami olyan. Halálom perceiben egy fiatal férfi volt mellettem.) Másnap. De nem fájt a következô hónapban sem. és végiggondolom. Nem bírta elviselni a szenvedésemet. amint a küretkanál megakadt a magzat testében. Egy napon nézeteltérés támadt férjem és köztem. aminek mostani életem szempontjából jelentôsége van. mintha hajón távolodnék egy katasztrófa következtében a tengerbe süllyedô kontinenstôl.éppen a tanfolyam elsô napjára esett a menstruációm kezdete. szinte kastély méretû és jellegû. Egyik esti meditációm után. ha felidézem magamban ezt az emléket. annyira lekötötte a figyelmemet a kurzus. Atlantiszra gondoltam. eszembe jut. hogy minden másról megfeledkeztem. Amikor az álomból fölébredtem. megfojtott. és hasba lôtt. és valaki hasba szúrt. magába temette a tenger. már csak elvétve fájt a hasam. bekattant. nehogy még egyszer sor kerüljön rá. Egyszer csak határozottan úgy éreztem. Ha nagy néha még elôfordul. mire ô fölkapta puskáját. Ebben az inkarnációmban a születésszabályozásnak ez a módja az én számomra már nem elfogadható. Szeretteimet és mindent. Szintén fiatal nô voltam.

Mintha a szemüveg viselésével az ô. Nagyon sokat szenvedtem vele. és hamarosan eljön majd az az idô. Egy napon megcsináltam a Carolyn Deal tanfolyamán tanult kapcsolatelixír nevû módszert a szemüvegviseléssel kapcsolatban. hogy neonatológusként dolgozhatok. Erdei Judit. A legelképesztôbb dolgok derültek ki. dr. Szemüvegben éreztem magamat igazán jól öltözöttnek. és meghatódottan csodáltam. Szívbôl remélem. atombiztos szemüvegemet annyi baleset érte. Már a 9 éves fiam is több gyógyítási sikert ért el. valamint a tüdôasztmám okozta kellemetlenségeim megszûntek. s ezt a kisbabákkal kapcsolatos hiányt pótolom a mostani életemben azzal. Találomra felütöttem. Hirtelen nagy szomorúságot éreztem amiatt. Nem biztos. Orvostól orvosig jártam vele. mert csúnyán gennyedzett. hogy 1 héten belül teljesen használhatatlanná vált! Végre újra éreztem. kínzó ekcémámból. ami mindkét lábfejemet beborította. még mindig az élmény hatása alatt. számomra pozitív tulajdonságaik birtokosává váltam volna. állandóan kirepedezett. de ez volt: „Az elsô hajóval érkezett meg a túlsó partra. hogy teljesen egészséges vagyok. Talán egyik elôzô inkarnációmban szerzetesként éltem? – merült föl bennem a gondolat. a következô gondolat bukkant föl meditáció közben: a telepatikus kommunikáció területén rendelkeztem olyan tudással. hogy szó szerint emlékszem. milyen nagyszerû érzés egészségesnek lenni! A tanfolyamra mindkét gyermekemet elvittem. Amióta ez történt. Például: a szemüveg viselése felidézte bennem azt a fajta biztonságérzetet. amin a tekintetem megakadt. (Sajnos nem a rövidlátással). plasztiklencsés. majd kigyógyítottam magam a 10 éve tartó. Eddig nem tudtam. Az egyik vidéki agykontrolltalálkozón a meditáció alatt egyszer csak igen egyszerû. Budapest Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta rendszeresen végzem a gyakorlatokat. de a 51 . Kezemben pár hónapos kis csecsemôt tartottam.Atlantiszról szóló könyvet. hogy napról-napra egyre többen leszünk. A gyakorlat elvégzése után az évek óta tartó. aminek a mostani életemben ismét jelentôsége lesz. hogy nekik az egész életük jó legyen. s ez érthetôen boldoggá teszi ôt is. amikor szememet közvetlenül éri a napfény. hogy egész életemben nem lehetett részem a kisbabákkal kapcsolatos családi örömökben. A gyermekkorom óta tartó szív. de szemüveg nélkül is tökéletesen jól érzem magam. Aztán bekattant: igen. Erzsébet Szegeden végeztem el az agykontrolltanfolyamot. csupa seb volt. hogy távolba még nem látok egészen élesen. és bátran ki is merem jelenteni. amikor csupa jókedvû emberrel leszünk körülvéve. amit kisgyermekkoromban a szemüveget hordó anyukám és nagynéném jelenlétében éreztem. különbözô gyógyszerekkel és krémekkel kezeltem. még több örömöt találok a munkámban! Kisiskolás korom óta szemüveget viseltem. milyen jó. Már öreg voltam.és vérnyomáspanaszaim. vándorló szerzetes képében láttam saját magamat. és nem választ el a világtól az állandóan a szemem elôtt viselt lencse! Igaz. amit még nem olvastam. egy napot sem hagytam ki.” Aztán. és elolvastam az elsô mondatot. A szemüveg egyfajta védôbástyát képezett köztem és a külvilág között.

Jól emlékeztem a külsejére. úgy bedagadt a lábam. hogy nem rezzenek össze reggelente a kellemetlen hangra! Kolléganôm másfél éves kisfia bal kezének hüvelykujján és fél körme alatt egy duzzadt tyúkszemszerûség éktelenkedett. akkora. Hála azonban az agykontrollnak. szinte áttetszô. 52 . Tetôtôl talpig fehér volt. és megérkezik! Számomra ez igen felemelô érzés. hogy nylonzacskót kellett a lábamra húzni. Ô életben maradt! Éva Tíz éve szenvedek ekcémától. tanuljak meg együtt élni vele. Éva 1995 decemberének elsô napjaiban dél körül éppen a laboratóriumomban dolgoztam. megérkezik a kapuhoz – és abban a pillanatban valóban kinyílik a kapu. A balesetben. és a képzeletbeli képernyômön 4 összetört autó tûnt fel. Ekkor laboratóriumi asztalom fiókjából elôvettem a festékeket és az ecsetet. betegségem már a múlté. Volt olyan telem. kb. ami 6 héttel késôbb bekövetkezett. s örömömben azt mondtam: – Éljen! Talán mondanom sem kell. melynek töve egyre szaporodott. él. hogy másként nem tudtam volna a csizmából kihúzni. és nyoma sincs a csúnya elváltozásnak! Édesanyám bal vállán volt egy szemölcs. A tanfolyam óta nem ébredek óracsörgésre. Teljesen tünetmentes vagyok. mintha élne. nem úgy nézett ki. Remek érzés.sebeimet begyógyítani és elmulasztani nem tudtam. Alig hiszem el. Elégedetten néztem meg alkotásomat. Azt mondták. amit már mindenféle gyógyszerrel és krémmel próbáltam orvosolni. pedig már 2 hónapja gyönyörködhetek az eredményben. Vágyam azonban erôs volt. csak az a bizonyos 4 autó tört össze. most már hosszú ideje teljesen tünetmentes vagyok! Elmetükre-technikával és a laboratóriumomban gyógyítottam magam (lézeres kezeléssel és különbözô borogatásokkal). bár ôszintén szólva kevéssé hittem a siker lehetôségében. Hála az agykontrollnak. most megy el a szomszéd elôtt. Éva Barátnômnek eltûnt a kamasz lánya. Eszembe jut. A gondról az eltûnést követô 6. és a heges bôrfelület a programozás hatására már tökéletesen regenerálódott. de elmulasztani nem sikerült. mert minden este sikerrel használom az ébredéskontrollt. amikor befutott egy „sürgôs hívás”. vagy inkább lebegett. és senki sem tudott róla semmit. mert mire a munkából hazaértem. Gyógyítottam laboromban. napon szereztem tudomást. Elég lehangoló látványt nyújtott. Hatalmas csörömpölés hallatszott. A romok között pedig jó ismerôsöm – férjem közeli munkatársa – állt. hiszen többször is megfordult nálunk. és elkezdtem ezt a fehér figurát kifesteni. Ezt is teljesen „legyógyítottam”! Ezenkívül a tanfolyam óta remekül megérzem férjem és lányom érkezését. még a legutóbbi zakójának a sajátos árnyalatát is sikerült kikevernem. hogy most fordul be a sarkon. és úgy csizmába bújni. mint a mutatóujjamon a köröm. és igyekezetemet 1 hét alatt siker koronázta! A beteg bôrfelület leesett.

már az is eredmény. Éva. hogy jöjjenek velünk. és azt is. a gyerek kérdezetlenül így szólt: – Nem értem. Miért ne?” Nem szóltunk róla többet. A betegségek nagy ívben elkerülik a családomat. A szülôk igyekeztek az aggodalmat a hazavárás érzésére cserélni. de úgy éreztem. igaz bátortalanul. mert ettôl az idôponttól új idôszámítás kezdôdött életemben. egy másféle egészséget. majd együtt jönnek haza. – Ôk akarják. azzal a nem titkolt céllal. még a tanfolyamot követô hetekben is eléggé szkeptikus voltam. hogy itthon mindenki várja. ahogy programozáskor elképzeltem. Nappal vizsgálódtam és programoztam. hátul a két szülô. „csak” az egész életünk vált csodálatossá. s a szülôk kiszálltak a Batthyányi térnél. hogy a gyereknek segítségre van szüksége. a gyerek is akarja. ha az állapotom nem romlik tovább. és elôször is megállapítottam. Felutaztunk. Éjszakánként üzentem. Az agykontroll hozzásegített egy mélyebb önismerethez. hogy talán így majd elmúlnak ízületi fájdalmaim. elmondtam a szülôknek. én pedig programoztam. s közöttük a gyerek.” Érdekes. megteremtett egy jobb. Gondoltam. hogy a Batthyányi térre kell mennem. Másnap a kolléganôm a következôt mondta: „Este. Este a megbeszélt helyen és idôben ott voltak! Mind a hárman! Délután 4 és 6 között találkoztak a Batthyányi téren.Otthon a szintemre mentem. hogy szépen jön a szüleivel szemben az adott idôben. Meg kell vallanom. hogy azon a napon délután 4 és 6 között a Batthyányi téren kell lennie. Fájdalmam csökkent. mi a férjemmel pedig mentünk tovább. pontosan úgy. Közelebb hozott magamhoz és a körülöttem élô emberekhez. Ennek ellenére gyakoroltam. Akkoriban többször jártunk a férjemmel Budapesten. Budapest 1996 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Beköltözött hozzánk a derû. Elképzeltem. a nyugalom és a növekvô bôség. Egy hónap múlva jelentkeztek az elsô eredmények. hogy élénken ver a szíve. Férjem így szólt: – „Te Eta! Van neked józan eszed? Hát nem sajnálod szegény szülôket? Te komolyan gondolod. Ezt. hogy ennyi ember közül pont itt és pont ekkor találkoznak? – Miért ne? – válaszoltam. Nappal elképzeltem. A gyereknek azt az üzenetet küldtem. mint amit korábban ismertem. Véletlen volt? Lehet – gondoltam akkor. Szóltam a szülôknek. tehát él. magam sem tudom miért. minden ügyünk egyre jobban alakul. és nagyon-nagyon sok szeretettel adtam a lány tudtára. ülünk a kocsiban. s ez újabb lökést adott a további gyakorláshoz. Nôtt a teljes gyógyulásba vetett hitem. nem? Eta Hatalmas lottónyereményekrôl nem számolhatok be. Ezt a dátumot csak azért írom le. Egy ilyen út elôtt érettnek éreztem a helyzetet a megoldásra. Naponta 3-szor. A lány éppen szembejött a szüleivel! És jöttünk haza. a tanfolyam óta csak az újságból tudjuk. amikor otthon beszélgettünk. Minden területen. Ennek érdekében bevetettem kis törpikéimet is. hogy tombol az influenzajárvány. hogy együtt jövünk haza. 4-szer mentem szintemre. akik 53 . Én mára moziba készültem.

Dorog 1995 októberében végeztem el a tanfolyamot Kecskeméten. tôlünk 40 km-re! Véletlen egybeesés? Ki tudja. Levettem a polcról az utolsó életközti életemet tartalmazó könyvet. Gondoltam. eredményeimbôl pedig erôt merítek. Az biztos. s én elaludtam. mintha kellemesen meleg. Úgy állok hozzá. a gyomromat beszûkítettem.. kikocsikázták magukat. hogy milyen az. már-már olyan közel. Egyik este a kapunk elôtt autónknak csak a hûlt helyét találtuk. itt az alkalom.csípôízületeimrôl minden alkalommal szorgalmasan csákányozták le a meszes felrakódásokat. és minden hullám egy-egy ember. hogy: „No. kékesfehéres. Vizualizációmban a fehér és a világoskék szín dominált. hogy én nagyon örültem az eredménynek. gyakorlásaimat egyfajta könnyed „keresztrejtvényfejtésként” fogom fel. fél 1-kor elkapták az autótolvajokat. Elképzeltem. Azóta valóban egyre jobban vagyok.. Kora reggel két rendôr kopogtatott be. hogy amit eddig elértem az életemben. Agyamban az éhségközpont „gázlángját” takarékra állítottam. Újabb 1 hónapon belül megszûnt csípôfájdalmam! Ez a siker újabb és újabb feladatok megoldására ösztönzött. F. különleges tengerben. lássuk. amelyeket természetesen csak alfában adtam be magamnak. Kiderült. az a saját. sem másokat. talán ahhoz hasonlíthatnám. Végül is a sok hullám alkotja magát a tengert. ám mégis része annak. Természetesen elmentünk a rendôrségre. de talán nem mertem elhinni. hogy létezik a „közös tudat”. „egyetemes anyag”. s az emésztônedvek „csapját” is elzártam. mintha egy léggömbbôl levegôt engednék ki. s egyre jobban. A fogyás így minden külsô erôfeszítés nélkül bekövetkezett! 54 . kellemesen meleg. Nagyon érdekes volt! A karácsonyi nagy evések ellenére 5 kg-ot fogytam a következô módszerrel. A. ha sok. de világosan éreztem jelenlétüket. Valami belsô késztetésre kevesebbet és egészségesebb ételeket kezdtem kívánni. lemérjem. hogy hajnalban. Hibáimból tanulok. Nagy élmény volt számomra. bár vérmes reményeket nem fûztünk a kocsi megtalálásához. amint ismeretlen emberek furikáznak vele. Csodainjekcióim. s most visszahozzák. könnyû. Mintha hullám lettem volna ebben a végtelen. majd felütöttem. pozitív gondolataim és az önmagammal folytatott jelképes beszélgetés eredménye. hogy szinte láttam a benne ülôket. habfürdôvel teli vízben úszkálnék. és kivetítettem képernyômre az ellopott autó képét. hogy egyre közelebb jönnek vele otthonunkig. Nagyon könnyûnek éreztem magam. szinte egyik napról a másikra elmulasztották gyomrommal és hasnyálmirigyemmel kapcsolatos fájdalmaimat! De nem csupán öngyógyítási eredményeket értem el. illetve csepegôre állítottam. A képernyô sötét lett. pozitív gondolkodású ember van együtt.. mert én már régóta hasonlóan gondolkoztam. A Létköz címû könyvben leírt módon bejutottam az égi szentélybe. hogy próbára tegyem agykontrollos képességeimet. Valósággal érezni lehetett a teremben. Nem láttam magamat. Már az elsô alkalommal érdekes élményben volt részem. hol tartok. Ekkor „elszakadt a film”. meg tudom-e oldani ezt a feladatot?!” A jelek szerint egyre többször. A korábbi problémáim feladatokká változtak. Nagy élmény volt megtapasztalni. Éjféltájban fölébredve laborszintemre ereszkedtem. Végezetül meg kell vallanom. Egy voltam az egésszel. Testünk maga volt az egész teret betöltô. Gondoltam.

és náthás sem voltam! Közben vashiányom alakult ki. Nem akartam. pedig én nem jópofáskodom. jött az ügyeletes autó. Anikó. hogy kevés a türelme és az önbizalma. nagy fehér madarak képében. 10 perc múlva. Munkatársaim örülnek jelenlétemnek. látszólag semmi különöset sem teszek. Igen erôs érzésem támadt. de mellette gyümölcskúrára fogtam magam és agykontrolloztam. Keresztfiam kézügyessége elég gyöngécske. A hörgôkben fölgyülemlett váladékot „szônyegtisztító géppel” felszívattam. Hiszed vagy nem. Orvosom azt mondta. fájdalmasan sajgó összevisszaságot éreztem. hogy kb. alfába mentem. Kecskemét 55 . meg tudja csinálni a feladatát. amint az immunrendszerem tökéletesen mûködik. A vörösvértesteket feltartóztattam. A múltkor épp a hóembereket csapkodta a földhöz. hogy mitôl. hogy a jó hangulat belôlem árad. Kb. és mindenkihez sokkal megértôbb és türelmesebb lett. és ezzel majd nagy örömet szerez nekem és önmagának. de tôlük hallva ez így jobban tudatosult bennem. piros szívecskékkel.) Az antibiotikus kezelés után vénásan vasat akartak adni. A gyulladást képzeletbeli jeges borogatással csökkentettem.5 µmol/l volt. Reggelente busszal utazok a munkahelyemre. Ilyenkor szoktam elvégezni a reggeli meditációt. Elképzeltem. Azt mondják. amiket a technikaórára kellett volna elkészítenie. Ez csodálatos módon ragad rá a többiekre. F. mert másnap nagyon kedvesen fogadott. Sötétséget. ragyogó arccal mutatta a csodaszép hóembereket. mert életem legtöbb gondját az emberi kapcsolataim jelentették. amit magamtól is tudtam. és szubjektív kommunikációval üzentem neki. hogy legyek nyitottabb. és nyilaikkal megbélyegezték a szervezetembe tolakodó idegeneket. Ezzel szemben én 10 nap alatt meggyógyultam! Természetesen szedtem antibiotikumot. és a közepébe égô gyertyát helyeztem. kedves megjegyzéseket tesznek. hogy ki kell nyitnom a szememet. Szigorú fônököm fejét sisakként fejemre tettem. Érdekes volt. és mivel éhesek voltak. felcsipegették a baktériumokat. Közben természetesen igyekeztem sok vastartalmú ételt is enni. csak én. a vasszintem gyógyszer nélkül 26-ra ugrott fel! Senki sem értette. mert álmos voltam. hogy ô valójában nagyon ügyes fiú. hogy nem volt köpetem. magammal elég alfában foglalkozni. tenyérnyi nagyságú tüdôgyulladást állapítottak meg nálam. Felderítô hadmûveletet hajtottak végre az érpályában. A tanácsadóim is sokat segítenek. kb. Elôször roppant mérges lettem. Ha jól sikerül a programozás. de aztán gondoltam egyet. Pár perc múlva csengettek.Éjszakai ügyeletben megéreztem. A B-lymphocyták – a fehérvérsejtek egy csoportja – „sárkányrepülôk” formájában jelentek meg. de mintha rám szólt volna egy erélyes hang: – Ébresztô! Reggel van! Felültem az ágyamban. 6 hétig nem dolgozhatok. Ezáltal a baktériumok mozdulatlanná váltak. hajnali 3 óra volt. Megtöltöttem a fejét aranyszegélyû. Ezután jöttek a granulocyták. mert munkát hoznak. Gyakran mondogatják. oldott légkört teremtek magam körül. Nagyon boldogok voltunk! Röntgennel kimutatott. A váladék úgy eltûnt. és minden erôfeszítés nélkül kellemes. Fénysebesen a laboromba vittem. Megérzik. (A vér vasszintje 4. figyeljek jobban másokra. hogy fel kell kelnem. Nekem ez azért nagy élmény. ám sokkal inkább az a baj. és Fe++ feliratú festékkel egyszerûen vörösre festettem ôkez. de én ezt nem vártam meg. akkor egész napra jókedvû és energikus leszek.

Többnyire nagyon pontos diagnózissal kapjuk ôket. hogy az asszony hazamegy. ez nagyon kegyetlenül hangzik. Azt mondta. akkor gondolattal be kell tudjam hívni Marinát. ami a készülék bekapcsoló gombjához vezetett. Gyakorlatilag halottnak nyilvánították. Ôszintén szólva én is alig. Legnagyobb meglepetésünkre a sok vezeték között. A kórházban nagy galibát okozott a dolog. Elmeséltem neki. éppen ott. aki ideális anyaállat – még a törpe tyúk csibéjét és a szopós vad nyuszit is örökbe fogadta –. azzal a hírrel fogadtak. Alfába mentem. Az is érdekes. és saját felelôsségére hazamegy! (Nem említettem. és vizualizáltam. hogy mit láttam alfában. Innen ugyanis nem szokás a betegeket hazaengedni. amit már megállapítottak.Tegnap agykontroll után férjem azzal fogadott. hogy sajnos elromlott a tévé.) Azóta is alkalmazom a képet. ha ez igaz. Férjem teljesen paff lett. Alig telt el 1-2 perc. amit az orvosok csinálnak. amibôl egyre több gond fakad. hogy egye is meg az ígért marhahúst. Az orvosok is lemondtak róla. de hát ez az igazság. hogy egyszerûen hazaengedik – többnyire saját felelôsségükre – a betegeket! Ezt én már nem is veszem olyan különös dolognak. Beáta.. Kijöttem szintemrôl. Lelki szemeimmel a bal alsó sarokban kék és piros vezetéket láttam. hogy elszakadt a vezeték. s esettanulmányt végeztem az ügyön. a bal oldalon. majd átmentem a másik szobába. hogy teljesen jól érzi magát. nem hitt a szemének. Arra vártak. Alfában „megkértem” fekete cicánkat. Gyakran elôfordul azonban. Ez egy „baromság”. Megjelent elôttem a készülék a hátsó borítója nélkül. s azt. hogy a „halálos beteg” hazament! Felhívtam otthon. és egy farakás tövéhez szaladt. Férjem éppen akkor bontotta le a tévé hátsó borítóját. Szolnok Elveszett a sündisznónk. ez nem normális. mert a laborosokat okolták. amióta alfábamenetel nélkül is „belelátok” a betegekbe.. hanem általában áthelyezzük ôket másik osztályra. ami itt folyik. hogy a cica eszi a húst. a macskának. s úgy tûnt. volt egy piros és egy kék vezeték. ahol a süni pöfögött. terhes nô került az osztályra. vagyis mikor hal meg a nô. Több szerve is károsodott. Tudom. mert olyan nincs. hogy mikor „ürül meg a hely”. hogy biztos rosszul végezték a vérvizsgálatot. hogy olyan szerv- 56 . hogy egy haldokló egyszerûen fogja magát. s kiderült. Azonnal átmentem a másik szobába. Ekkor kezdtem el vizualizálni itthon alfában a gyógyulását. hogy a sokáig intenzív terápiát igénylô beteg hazamegy. mûvesével tartottuk életben. Férjem nem hitte el a történetet. alig volt már mûködô veseszövete. Súlyos állapotban lévô. ahogy „helyet csináltam” az intenzív osztályon. Vizualizáltam magamban a jelenetet. A fônôvér ideges. és haza akart menni. ahol külföldön dolgozom. A cica azonnal nekilódult. s Marina futott a tányérjához. Hiába kapcsolgatja. ahol láttam. hogy jutalmul nyers marhahúst adok Marinának. majd azt. aztán a távgyógyítást követôen hirtelen magához tért. amit egyébként csak péntekenként kap. A tanult módon kinagyítottam a képet. hogy keresse meg Mukit. s a vezeték valóban el volt szakadva! F. nem reagál. s amikor legközelebb dolgozni mentem. hogy szegény betegünk napokig eszméletlen volt. azt mondja. mondja. Néhány szabadnapot töltöttem otthon. így csak ki kell javítanom. s ezt a férjével is közölték.

tornázom. nem keseregtem. Ehhez az elmetükre-technikát használtam. 5 és 10 évesek. mert állandóan úgy éreztem. hogy hogyan csinálod ezt? Van 2 fiúunokám. Elôször is megnéztem egy régi fényképemet. sokat hallgatok zenét. 1995-ben egy combnyaktörés után tüdôembóliát kapott. Ez a könnyebb. s már nem fulladok. amelyek hízlalnak. ami a sok. aki Szegeden él. s egyáltalán nem fulladtam! Nem kellett kórházba mennem. tudtam. és abban a pillanatban a 57 . hanem megbékéltem sorsommal. nagy göb keletkezett a pajzsmirigyemben. hogy nem sírtam. és nagyon szeretik Relax Manót is. A hosszú évek alatt – talán az idegességtôl – szép. Erre külön nem programoztam. Vasárnap rántott csirkét sütöttem. aminek következtében bal oldala lebénult. ami nagyon zavart. s pontosan úgy nézek ki. hogy az teljesen elmúlt. remek agykontrollkönyv és kazetta által megérintett. kitisztítottam a pajzsmirigyet. ahol még 10 kg-mal kevesebb voltam. több héten keresztül elképzeltem. Bánatomban ettem. Attól kezdve egyszerûen nem kívántam azokat az ételeket. ami erôs megfázásból maradt vissza. Krónikus hátfájásom. hogy rendbe teszem az életemet. Meg is lett az eredménye. teljesen megszûnt. pedig már a beutalóm is megvolt. Rövid másfél hónap alatt lefogytam 8 kg-ot. majd színes sugarakkal összenyomva a daganatot. egy szóval élvezem. és elhatároztam. Magas vérnyomásból eredôen 5-ször kapott agyérgörcsöt. Már 1 hét után olyan lelki megnyugvás és békesség töltötte be a szívemet. Képzeletbeli terített asztalomról lesöpörtem minden olyan ételt. életörömet. Állapota napról napra rosszabbodott. 12 kg súlytöbblet lett az eredménye. hogy rendbe szedem a régebben kialakult betegségeimet. Ekkor teljes depresszióba estem. Hosszú és kegyetlen évek voltak ezek. amit az agykontroll adott. a Gyógyíthatsz és az Agykontroll mesterfokon címû könyveket. F.károsodás nyomára jutok. amirôl a kórlapban nem esik említés. Fölemeltem a fedôt. Határtalan szeretet. Ismerôseim szerint 10 évet fiatalodtam! Naponta megkérdezik. mert a hosszú éveket hittel és reménnyel próbáltam jobbá tenni. hogy megfulladok. Képzeletbeli laboromban megoperáltam magamat. akkor is. és agylágyulása lett. 96 karácsonyára megkaptam az Agykontroll. A 3. ha nem voltam éhes. hit és vágy tölt el. ápoló Fantasztikusan éreztem magam az agykontrolltanfolyamon! Amíg élek. hiszen minden szenvedés nélkül lefogytam. és mindennap boldogan hallgatják a kazettáról a mérges és a vidám nyuszi történetét. hogy most is ilyen vagyok. és jól tudok aludni. ez valószínûleg csak a relaxálások „mellékhatása”. Azt is elhatároztam.. Ezeket a képeket naponta 3-szor. Visszatért az életkedvem. s a fehér keretes tükörben azt képzeltem el. hogy jobbá tegyem környezetem életét is. ahogy a 10 évvel korábbi képemen. amitôl csak a kilók szaporodnak. mert az ilyent feltûnés nélkül lehet javítani. Nagyon izgatott a téma. fantasztikus energiát. hiszen nem is tudnak róla. 40 évi házasságom utolsó 12 évét férjem betegsége töltötte be. akik szerint a nagyi sosem fog megöregedni. vagyis a csodálatos nyugalmat. elképzeltem. boldogságot. Pár nap múlva már könnyen vettem a levegôt. segít rajtam. ami korábbi énemtôl teljesen idegen állapot volt. E. nap elkezdtem a meditálást. ha komolyan veszem. és jó irányba terelem gondolataimat. Bátyámtól. ami örökre elvitte. nem fogom elfelejteni! Szeretném megköszönni azt a csodát. Két éjszaka elolvastam az összeset.

Otthon nem találtam semmilyen gyógyszert. s bekenték hûsítô. hogy siessünk haza. Azonnal eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. s kezeimet rögvest a nyakamra tettem. mehetek az ügyeletre. Régebben mindig injekciót kaptam hasonló esetben. sokkal magányosabb életformára. Vigyáz a táplálkozására. Mondtam a sógornômnek. berendezkedni egy új. hogy ne siesse el. mert ismét megtapasztaltam az agykontroll csodálatos hatását. vagy talán több is.forró zsír a nyakamra fröccsent. Gyász nélkül telt el néhány hét. Éva. Közben nagyon sokszor úgy éreztem. Megkértem rokonaimat. Szüleim elváltak. A laboromban már várt két tanácsadóm. s a mûtétre már gondolni sem kell! Fehér Gáborné. Budapest 1993 decemberében teljesen váratlanul. Mindig azt válaszolta. mert a nagypapámról valakinek gondoskodni kellett. Nyomát sem láttam az égésnek! Maga volt a csoda! Sógornômmel kimentünk a temetôbe a férjem sírjához. Én akkor. mert allergiás vagyok a darázscsípésre. próbáljuk meg agykontrollal! Áldozzunk rá 2-3 hetet! Eredményeimet ismerve azonnal elfogadta a javaslatomat. édesanyámmal és öcsémmel éltem. hogy egyre jobban. hogy amikorra kinyitom a szemem. és megküzdeni az élet mindennapos „örömeivel”. nézzék meg a hátamon a darázscsípéseket. mely szökôkútszerûen csörgedezik. Temetés. Közben minden nap megkérdeztem Julikát. 22 évesen éppen azzal próbálkoztam. Egy régi ismerôsömnek aranyere volt. De hiszen én agykontrollos vagyok! – jutott eszembe hirtelen. Alig hittem a szememnek. Utána belefektettem a kezelôasztalomon csobogó. s kértem rokonaimat. majd citromillatú balzsammal hûsítettük a sebet. Szegeden történt. A laboromban gyógyítottam. szívinfarktus következtében elhunyt édesapám. Orvosa szerint olyan stádiumba került a betegsége. hogy van. külön lakásban. 58 . hogy ô is tesz a cél érdekében. Gondoltam magamban. hogy hagyjanak egy kicsit magamra. Nem itthon. teljesen megváltozott az életem. mert 3 helyen megcsípett. és belenéztem a tükörbe. 10 meditációt ajánlottam fel a gyógyításához. és jó mélyen ellazultam. Nagyon fájt. Ma már teljesen panaszmentes. levelezô tagozatos iskola (ráadásul éppen vizsgaidôszak volt). Teljesen odavoltak a csodálkozástól. leültem a fotelba. kamillateával kezeli a végbélnyílást. hanem egy baráti látogatáson. hogy önálló életet kezdjek. Már másnap beköltöztem a lakásába. hogy na. hogy meg kell mûteni. Néhány perc múlva visszajöttem bétába. Mohácson. Behunytam a szememet. Aztán elképzeltem. ám fôleg azért. Ezt 10 alkalommal ismételtük meg. Teljesen gyógyultan engedtük ki a laborból. halványzöld élet vizébe. Édesapám a nagypapámmal élt. de megegyeztünk. Azonnal bekarikázták a csípések helyét. Útközben berepült a blúzom alá egy darázs. mert épp elôzô nap dobtam ki. mert semmi nyoma nem maradt! Nagyon boldog voltam. a darázscsípések teljesen eltûnnek a hátamról. s azonnal feldagadt. levettem kezeimet a nyakamról. Demis Russos és Barbara Streisand. Amikor meghalt. és meditálni is fog. részben mert nem kellett orvoshoz mennem. hiszen rengeteg tennivalóm volt. Én azt ajánlottam. Elôször is átvezettem a halvány rózsaszínû szeretet vizén. és úgy mondtam el vagy 40-szer: – Elmúlt! Nem fáj! Meggyógyult! Amikor már nem éreztem a fájdalmat. biztosan leégett a nyakamról a bôr. fehér folyadékkal. Tanácsadóim segítségével a beteg részre meleg sugarakat irányítottunk. munkahely. hiszen vasárnap lévén nincs más lehetôségem. Jól fogok kinézni – gondoltam magamban –.

Megértettem. hogy a halál valójában hozzátartozik az életünkhöz. ahol az egyik gyakorlatnál fantasztikus élmény ért. Ezek után hetente csak egyszer mentem az orvoshoz – beszámolni öngyógyításomról! Módszerem a következô volt: – Többször megkérdeztem alfában. Domján Lászlótól kértem segítséget. ott minden róla mesélt. A pszichiátriai kezelésnek véleményem szerint nem sok eredménye volt. én természetesen elôre elterveztem. Nem utasította el. amíg az aput el nem engedem magamtól. sôt megkérdeztem a tanácsadó papámat is.mintha édesapám továbbra is jelen lenne az életemben. már nem létezik. nyugodt. Néha még mosolygó vagy rosszalló pillantásait is látni véltem. Biztatott. Kiderült. szeretetének hiánya és a magányosság érzése. amiben nekem tanácsadóként megjelent. hogy a pszichiáter javaslata ellenére a gyógyszereket egyszerûen kidobtam. hogy nem értem a halál fogalmát. Nem volt halál. A válasza egyértelmû volt: nem ô kínoz. ez nekem rossz. Teltek a hónapok. Már megértettem. és közölte. Édesapám lépett elô a képzeletbeli fülkébôl. mégsem bizonyult haszontalannak. Az agykontrollon tanultak segítségével éltem tovább.) Tiszta szívvel ajánlom én is nemcsak azoknak. Más mindenki hitt nekem. én kínozom ôt! Nem vagyok hajlandó tudomásul venni a tényt. bármennyi idô is telt el. amikor ezt az élményt megosztottam édesapám élettársával. – Rendszeresen programoztam a mély. 1994 februárjában elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. 59 . csak éppen én nem tudtam hinni saját magamnak. Kínoztak az álmaim. Anélkül. ami ekkor elöntött. ami egyre jobban fájt. mert nem én azonosítottam. és azt sem tudtam. világossá vált számomra. és szó szerint „elzavart” hozzá. miért kínoz. Fantasztikus volt az az érzelemáradat. Elég nyughatatlan. ez a kincs már az enyém. Igaz. D. Nagyon gyakran álmodtam vele. hátha segít. Hiszen abban a lakásban élek. Jankovich István: Túléltem a halálomat. azt is felszínesen. gyógyszer nélküli alvást. dr. fásult voltam. dr. hogy bárhol vagyok. célcentrikus ember vagyok. nem nevetett ki. hogy álmaimnak üzenetértéke van. Amikor tanácsadókat kellett választani. 6 hét táppénz következett. Rendszeresen relaxáltam. Bruce Goldberg: Elôzô életek. (Ma már a Létközt is mondanám. és szinte mindig olyan érzésem támadt. Meglepetés ért. hogy addig nem lesz belsô békém. hogy ô a fizikai létben. hogy pontosan abban a ruhában temettük el. Zavart. Egyre jobban kötôdtem édesapámhoz érzelmileg. meditáltam. s így egyre jobban hiányzott. hanem mindenkinek. kiket kérek föl erre a tisztségre. A legnagyobb meglepetés akkor ért. és nagyon okos tanácsokat tudtam adni a körülöttem élô embereknek az élet szépségeirôl. s én egy kicsit megnyugodtam. miben utazott el. korlátok. kíváncsi. hol a gond. Sokat beszéltem az orvosnak az agykontrollról. Ismét elôbukkantak édesapámmal kapcsolatos érzelmeim. Augusztusban újra kezdôdtek a gondok. A következô 3 könyvet ajánlotta: dr. Nem léteztek határok. Kivéve a fônöknômet. ebben a dimenzióban. pszichiátert keresett nekem. hogy ô lesz a tanácsadóm. negatív érzelem. Érzelmileg kötöm (még mindig) magamhoz. amikor Mohácsról hazahozták. jövendô életek.L. Bíztam annyira „Vilmosban és Viliben”. Edith Fiore: Nyugtalan holtak. de érzelem! Amikor erre rájöttem. Átöleltük egymást. ahol ô élt. Programozásom célja a talponmaradás volt. Napközben fáradt. Agykontrolloktatómtól. Nem tudtam. hogy édesapámat miben temettük el. próbáljam meg. ami történt velem és családommal. ezt az egész helyzetet. akik hasonló helyzetbe kerültek. 2-3 órát aludtam éjszaka. bárhová néztem. akivel emberileg is jó a kapcsolatunk. hogy tudtam volna.

illetve a búcsúimát mondjuk közösen. de ezek ma már nem a fájdalom. Aztán kisebb-nagyobb akadályok után végre megmûtötték. Két dologra jöttem rá az agykontroll használata kapcsán: – Nincs az életemben olyan dolog. Tudtam. s találkozni Vele. – Az agykontrolltanfolyam után az jelentette a legfôbb gondot. Szeged Nagymamám 1994 tavaszán egyik napról a másikra kórházba került. Persze agykontrollal. aki menni akar. és ne tartson nagyképûnek. hogy félelmem minden esetben önbizalomhiányt takar (ez pedig amúgy nem jellemzô rám). amit ne érhetnék el. Most megtettem. – Írtam egy levelet édesapámnak. hogy számára mi a legjobb megoldás. hogy hiába. de még csak javulás sem. mert mások mint én. És akkor egyre gyakrabban úgy éreztem. Elmondhatom. hátha segít valakinek. mindenben segít. epeköve volt. egyedül nem mertem laboromba menni. kiegyensúlyozottnak érzem magam. Hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztam alfában. aki nagyon szereti és tiszteli az édesapját. Minden ember tudja. Csak az megy el. naponta 3-szor. – Sokszor néztem édesapámról videót. és ezekre egy-egy pozitív állítással válaszoltam. Ekkor ô a 78. vagy ne a legjobb megoldást találnám meg. hogy ô a tanácsadóm. A zseniségem abban rejlik. Én közben teljes mellbedobással programoztam. Ha ô akart. Fekete Marianna. emiatt a mûtétet el kellett halasztani. de rájöttem. Arra is. Ôk is zsenik. Ez eleinte önkínzásnak tûnt. Igaz. Sôt. és feltétel. s nem pedig cél. hogy elengedem ôt magamtól a „Fénybe”. hogy elfogadom a másságukat. Hála Istennek (és az agykontrollnak) könnyen és gyorsan dolgoztam. és tisztáztuk. hogy zseni vagyok. évében járt. A gyógyulás azonban csak nem jött. Agykontrollosként természetesen teljes gôzzel programozni kezdtem gyógyulásáért. hogy ô is egyre jobban legyen. A mûtét után a javulás helyett gyulladás lépett fel a mûtött területen. 48 db kô került ki belôle. fájdalmat nem okoz. egyre több probléma merült föl! Nagyon magas lett a vércukorszintje. hogy itthon. És miért? Mert más vagyok. szép sikerek tulajdonosa lettem. de nem bánt. késôbb egyre könnyebb lett. és küzdök az egyre nagyobb céljaim eléréséért. és naponta meghallgattam. megtöltött egy kisebb zacskót. hanem a boldogság könnyei. elvárás nélkül tudok bárkit szeretni. ha a nagy hármas él bennem: vágy-hit-elvárás! – Kérem ne lepôdjön meg senki. Kénytelen voltam mindennap elolvasni és elfogadni a benne írtakat. amíg félelem élt bennem. – A pozitív megerôsítésekbôl összeállítottam egy relaxációs anyagot. fényképeket. ezt köteles vagyok tudomásul venni. Elmondtam. s egész életében makkegészséges volt. Hát ennyi egy most 24 éves lány története. melyben ígéretet tettem magamnak és Neki. Mint késôbb kiderült.– Összeírtam minden félelmemet ami foglalkoztatott. Azóta bátran használom laboromat két jó barátommal. mint a többi ember. ha az üdvözlô. magnóra mondtam. hogy a köztünk nyitva maradt kérdésekkel foglalkozom. hiszen kisebb részsikereken kívül semmit nem változott az állapo60 . a mai napig elérzékenyülök. melyben hittem is. Addig hallgattam ezeket az állításokat. Azóta boldognak. Ez a több oldalas levél hetekig ki volt függesztve a szobámban egy jól látható helyre.

és ha nem félünk. ugyanis késôbb nagyonnagyon sok mindent megértettem általa. hogy az agykontroll valóban mûködik. Újra és újra nekifeszültem valaminek. amit az elmetükre-technikával laboromban elképzeltem. Szerencsére engem végtelen nyugalom töltött el. Az eredmény csodálatos! Ezt elmondani. sôt. hogy olyant akarok. hogy meghaljon. Azóta minden meditációm kezdô imájában és döntéshelyzetekben is mindig rábízom magamat Isten akaratára. az egyetlenre. még akkor is. Fekete Szabolcs. Már kezdtem volna magamban mérgelôdni. és feltûnik a csodálatos túlsó part is. amikor elkezdett dôlni belôlem a válasz. hiszen ô mindig a legjobbat szánja nekünk. az mindenkinek jó lesz. Hiszen lejárt a neki kiosztott idô. és azt hittem. hogy miért nem mûködik az. ahogy a kórházi ágyon haláltusáját vívja nagy kínok között. mégpedig jó szándékkal. Minden családtagom biztosra vette. hogy miért adott ilyen alanyt. de azt eldönteni. hisz nagyon szerettem ôt és ragaszkodtam hozzá. mint én. ha ô meggyógyul. Bízzuk ezt „szakemberre”. Meghalt. sokkal jobban dönt. és égô vörös a nyelve. Lehet. Ennek köszönhetem. s ezt megtenni nem is a mi feladatunk. ha ez néha fájdalmasnak tûnik. További sok sikeres programozást kívánok mindenkinek. illetve kellene mindenkinek! Kedvencem az esettanulmány. hogy nem lehet megmenteni. idôvel kisimul a víz. hogy tanulhattam a halálából. Ez a pasas tök egészséges! – gondoltam. vágytam és elvártam. hogy mi itt a földön kitûzhetünk magunk elé bármilyen célt. Szembeszálltam egy nálam sokkal hatalmasabb és igazságosabb erôvel. amit nem lehet. izzadt. Csénye 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Kezdtem keresni. szinte remegett a hangja. mert azt hittem. hogy el tudtam hinni. és én tehetetlen vagyok. hogy visszaszerezhessem azt.ta. mennie kellett. Ugye nem tipikus sikertörténet? Nem is annak szántam. Egyszerûen nem akartam engedni. de én ennek ellenére sziklaszilárdan hittem. hol beteg. Fôleg nekem. Azóta sokszor bocsánatot kértem a nagymamától. amit mindenáron el akartam érni. amit ez okozott. és sok szenvedésre. leírni nem lehet – megélni kell. hogy fekete a torka. Hát feküdjünk a hullámok hátára. így lesz jó mindenkinek. ahogy azt kell. Megpillantottam. Ekkor még nem tudtam. Új tudásomat a mindennapok összes problémás helyzetének a megoldására igyekszem felhasználni. aki tudhatja: Istenre. igazán. ez meg sem fordult a fejemben. Isten akaratában. hogy igazán mi a jó nekünk. hogy vigyen az ár! Higgyük. Mást szerintem nem is tehetünk. Biztos beteg a torka meg a nyelve – gondoltam. és megköszöntem neki és Istennek. A külsô leírása nagyon jól sikerült. s azóta egy csodás világból csipegetem az ismereteket. A tanfolyamon az elsô esettanulmánynál egy középkorú hölggyel kerültem párba. hogy szélmalomharcot folytatok. Számomra a legfôbb konklúzió. Kitûztem magam elé egy célt. hogy jó irányba visz. de a nagymamám szenvedését szerintem nagyrészt én okoztam. akit szeretek. Ô bevallottan nagyon izgult. Hát nem volt annak semmi baja. nem tudjuk. és hagyjuk. Késôn jöttem rá. Aztán szörnyû volt nézni. hogy neki még élnie kell. nem változtathattam. Ezen bárhogy akartam is. amit le kellett gyôznöm. s mondhatom. Kérésére én próbálkoztam elôször. akkor 61 . Egyszerûen nem értettem. Pedig hittem. de nekem sokat jelent. De elmémben már meg is jelent a válasz: nem! Hát ha nem beteg. hogy furcsán hangzik. Csak egy kis idôhúzásra futotta.

Addig vizualizáltam ezt. A riadalomtól teljesen kizökkentem. éppen megbillen. Eltöltött a nyugalom. Valójában tud beszélni. Megijedtem. Azt tanultuk. amíg teljesen meg nem nyugodtam. a leghalványabb kétkedés is elillant belôlem. megnézem alfában – válaszoltam. után kezdtem elhinni. de sikerült elkapnom. Lánya született! 62 . mehetünk az orvoshoz. a fûben hever egy halott csecsemô. hogy eredetileg miért volt a kritikus helyen a szék. és a vastag drótjával beleszúrt a fülébe. Egyik délelôtt kavarom a rántást. intelligens ember. A kicsinek sokszor volt vonzóbb a más tányérján látható falat. Gyorsan bétabeli dolgokkal kezdtem foglalkozni. hogy kisgyermekkorában az adott körülmények miatt (nem Magyarországon éltek) nem járhatott magyar anyanyelvû iskolába. de a dobhártya ép – láttam képzeletben.-hoz értem. határoztam el. Talán valami baj van az értelmével? – kérdeztem magamtól gondolatban. és nézegettük a kertekben a virágokat. nincs a gyereknek semmi komoly baja. macskákat. Nem pörög a nyelve. Kb. hogy ez nem valami múló illúzió. hogy ilyenkor változtassuk át a képsort pozitívra. hogy ezt a pillanatot megússzuk. Szerinted mi lesz? Lány vagy fiú? – kérdezte tôlem. A következô napokban zsinórban végeztem az esettanulmányokat. A gyerek ordít. csak nagyon gátlásos. Gyorsan elôkerítem az apját. A visszajelzéskor társam elmondta. szétszedett egy addig rendkívül masszív. s közben gondolataimba beugrik egy képsor: valahol egy udvaron. rohanjunk az orvoshoz. José Silva azt tanácsolja. hogy lakóhelyemen az egyik nyaralótelken találtak egy halott csecsemôt. a 100. én ezt megteszem. És ekkor szinte zúdultak a gondolatok. De mielôtt elindulnánk. hogy végezz el 500 esettanulmányt. Az elsô eset volt. örökmozgó gyermekem lezuhan a lépcsôn. A diagnózis pontosan az lett. amit én láttam! Unokahúgom babát várt. S képzeletemben máris megjelent egy gyönyörû. s két kézzel. nagyon határozottan és biztonságosan elkapom. s villámgyors akciókkal meg is tett értük mindent.miért látom én ezt – tûnôdtem el egy pillanatra. Ezen a módon fantasztikusan ki lehet fejleszteni az intuíciós képességet! Egy szokásos reggeli meditáció alkalmával hirtelen az a kép ugrott be. s akkor már biztos lehetsz magadban. Kisfiam már megint fel akarta fedezni a világot. amiket aztán minden kontroll nélkül kimondtam: – Ennek a fiatalembernek a torkában. gondoltam megnézem alfában. valóban rendkívül gátlásos. Irány vissza alfába! Elképzeltem. de minden gondjának ez az oka. Csúnyán felsértve a külsô hallójárat. hogy a 2 éves. több iskolát is végzett. Máig sem tudom. meg a nyelvében van a baja! Nem betegség ez. a saját korosztályát is kerüli. hogy a gyerek fenn áll a lépcsô tetején. értelmes. Igen. Más alkalommal éktelen sírásra rohanok be a szobába. Na jó. visszahúzódó. golyós számológépet. Szép idôben sokat sétálgattunk az utcán a kicsikkel. Aznap békésen ebédeltünk. a füle vérzik. hogy a fiatalember komoly lelki problémákkal küszködik. rózsaszínû masni. Jött is rögtön a válasz: – Nem. 2 nap múlva az egyik országos napilapban olvasom. hisz annak nem ott volt a helye. Hát ez bizony sikerült! De mi is történt valójában? Óriási döbbenet és kíváncsiság munkálkodott bennem. s mindennek az a kiváltó oka. hogy rendkívül izgatott állapotban próbáltam szintemre menni. de én mögötte állok. de az is segített. Egy óvatlan pillanatban már zuhant is volna arccal a konyhakô felé. Nem bír beszélni. kutyákat. S mire az 500.

Képzeletemben a következô látvány fogadott: sûrû sötétségben. szépen öltöztetett. köti ki a nyakkendôjét. Bezzeg megírtuk mi! Soha olyan gyors válasz még nem érkezett! – Honnan tudjátok? – ámuldoztak. A válasz mindig az. Ledobja a nagykabátot. felsô rész. csak 2-t. kb. Szépen rendbe jött. az elképedés óriási. a zakót. a hasnyálmirigy iszonyú állapotban van! Levél megy. Mi volt ez? Mi volt az ok? – kérdezem magamban. de alfában idônként megnéztem. hogy sürgôsen be kellett mennie a kórházba. majd megírom! Otthon megnéztem alfában. 3 koszorúérágat tettek rendbe éráthidalással. Abban a pillanatban látom a gerincét oly módon. infarktus után mûtötték. Nem is írták meg senkinek Magyarországra. A panaszok fokozódnak a nôvéremnél. kivizsgálják. Komoly megpróbáltatások után a világ túlsó felén kötöttek ki. hát nem látom a 3 eret. Fölerôsödik bennem a furcsa érzés. Repül az ing. kezdett panaszkodni. felsô rész és hozzá való sapka. mint a gyereken. Mi lehet a gond? Hisz eddig semmi baja nem volt! Nézzük meg alfában! Megjelenik. (Egyébként soha nem kötött kendôt a fejére. Hû. Beszélnek nekem egy 4 éves kisfiúról. de semmi rendkívüli sincs a látványban. A földön szalma. akinek 63 . No. de add meg a címedet. Baráti társaságban az agykontrollról beszélgettünk. A gyermeken az öltözék: azonos színû nadrág. fekete kendô a fején. csak éppen nem bírták a strapát. most már mondd meg azt is. akkor már nem élt. s rácsapja kezét a bal oldali bordák alatti területre. Azt mondd meg. Az elsô elképedés után kuncogok magamban. A 3. s ráadásul az édesanya igen komoly visszérbetegségben szenved. Teltek az évek. csak éppen valami szokatlant érzek. ismét kórházba kerül. hogy a 3. rajta egy szép. közben rúgja le a cipôjét. igen erôs fénycsóva megvilágít a földön egy kör alakú területet. egybevetik a régi és az új felvételeket. Ismerôsünk hitetlenkedett. nagyon aranyos. Látom. de mozdulatlan baba. pláne nem feketét. és rettentôen csodálkoznak – most az orvosok. Félidôs várandós rokonunktól jött a hír. utána néhány világoskék nefelejcsvirág feje. eltûnt. így súlyos következményekkel járhat az újabb terhesség. hogy mi okozhatja a tüneteket. hogy nincs meg a 3. hogy útban van az újabb baba. hogy néhány csigolya. Ezért volt hát fontos a foglalkozása! Az élet visszaigazolta a mondottakat. próbáljak választ találni nem mindennapos kérdésére: mi a foglalkozása egy 1 éves kisgyermek apjának? Alfában látom a kicsit. Tényszerû valóság. érdarab felszívódott. Egy alfatárs megkért. Végezetül egy szép gyógyulási siker. Az az igazi apa. Nôvéremet 10 évvel ezelôtt. aki egyenruhát visel! – mondtam. A környezô erek vették át a funkciót. Még a szemét illetôen sem tévedtünk! Sajnos. hogy mi a bajod! Itt a bajom. akkor lássuk az édesapját! Megjelenik. Meg kell mûteni. hogy nekem mi a bajom! Most ugyan nem – válaszoltam. Abban a pillanatban leesik a tantusz: a férfin ugyanolyan színû nadrág. váltakozva. a nadrág. hol lehet? Bárhol keresem. 1 m átmérôjû. Levél ritkán jöttment. jellegzetes formájú sapka. Mi is van ott? – kérdezem magamtól. Nem éltek virágos anyagi körülmények között. s ott áll elôttem egy szál alsógatyában. a gyermek kezét fogva. hogy szakad róla a veríték. nincs. válasz jön. jobb életet keresni.) Mi a baj? – tettem fel a kérdést.Barátaink 3 kicsi gyerekkel még a rendszerváltás elôtt világgá mentek. kiáltja. hogy vannak. mi okozza a panaszokat. Sokszor kérdezem. s így végig. Hát ilyen még nem történt velem alfában! Gondolatban azt mondom neki: – No. Nézem alfában. majd villámgyorsan vetkôzni kezd.

és hiába igyekeztem. Sokszor sírva mondtam magamban: – Nem igaz! Ezt én többet már nem akarom látni! Aztán nagyon kis lépésekben. Egy fokkal egyenesebbnek tudtam már elképzelni magam. hogy képes vagy segíteni.. Minden áron szerettem volna megszabadulni betegségemtôl. Göd – Kedves Gabi! Megkérlek. visszaalvás elôtt még olyankor is programoztam. hogy az elsô fél év rendkívül nehéznek bizonyult.csúnya foltok jelentkeznek a bôrén. szembenéztem magammal az elôszobai nagy tükör elôtt. s megtehettem. Pontosabban szólva elégettem ôket. A tünetek csak szaporodnak. rövidebb lábúnak láttam magam. s bal csípôízületemet végül el kellett merevíteni. Orvostól orvosig viszik. – Teljesen sikerült megoldani gondodat? – Csöppnyi hosszkülönbséget még korrigálnom kell. az elsôk között. milyen szag lengedezett napokig a házban. konkrétan mit képzeltél el? – Érdekes. – Figyelemreméltó és tanulságos. mint az épen. de ez már minimális. sokszor még éjszaka is programoztam célom elérését. apránként. s néhány programozás után a gyerek teljesen rendbe jött! Ilyen egyszerû lenne az agykontroll? Igen. s orvosaim csak további hosszkülönbséggel „biztathattak”. hogy fél évig még csak el se tudtad képzelni magadat egészségesnek. Képzelheted. Mindezek hatására 17 éves koromban 4 cm-rel rövidebb lett bal alsó végtagom. délben. mert jól mutatja ez. Végezz el 500 esettanulmányt! Filák Anna. de semmi nem használ. ilyen egyszerû! Ha tudod hinni. Bíztam az agykontrollban. ezzel a módszerrel segíthetek magamon. és örömömben sírni kezdtem: – Nekem ez többet nem kell! Ez a cipô már csak a múltam! Ekkor tüzeltem el a 8 pár cipôt.. Másfél évig reggel. – Mennyi ideig programoztad. akkor menni fog. nem sikerült egészségesnek elképzelni testemet. Fantasztikus érzés volt. Csak szerezd meg a saját hitedet! Ezt egyedül kell kiküzdened! Erre nincs más mód. meséld el. hadd okuljunk belôle minél többen! – Balszerencsés csípôbetegségem miatt két óriási mûtétet végeztek rajtam gyerekkoromban. de a megvalósítása igen egyszerû. hogy milyen mélyen gyökerezett benned a 64 . hogy megnôjön bal lábad? – Másfél éves kitartó programozás eredménye ez. mert éreztem. Lelki szemeimmel görbének. Húsz éven keresztül éltem így. mert egyszerûen nem tudtam magamat egészségesnek elképzelni. este. hogy zavaróan magassá vált ortopédcipôm! „Úristen! Ez a magasítás nekem már sok!” – hasított belém a felismerés. „Nô a beteg lábam!” Lekaptam lábamról a cipôt. Gyógyítani kezdtem alfában. – Hadd kérdezzem meg. amikor – hosszabb idô után – azt vettem észre. hogyan sikerült megnövesztened megnövesztened a rövidebb lábadat 4 cm-rel. s hordtam állandóan magasított talpú ortopédcipôt. mégis sikerült képzeletben megváltoztatni a magamról kialakított képet. kennek rá mindent. – Mikor végezted el az agykontrolltanfolyamot? – A kezdet kezdetén. képzeletben már kissé szebben jártam. hiszen a beteg oldalon kevésbé nô a csont. hiszen állapotom borzasztó terhet jelentett számomra. Ha éjjel fölébredtem. és nem voltam túl fáradt. egyszerre mind a 8-at. hogy valamennyi ortopédcipômet eldobjam. A könyv elolvasása után alig bírtam kivárni a tanfolyamok beindulását.

Sokan azt mondják. egyébként munkámban is rengeteget segít az agykontroll. Szerintem egyedül is remekül lehet. A tanfolyam óta megérzem. – Igen. akkor is programozok. mégis igaznak bizonyultak. de tapasztalatom azt mutatja. és utána gyógyítom magamat. Vizsgálok. az „én nem vagyok egészséges” gondolat. Fájdalmakat. de melegen ajánlom. és azt hiszem ez is hozzájárult.. milyen egészségesnek lenni! Igen. amikor a gyerekek elalszanak. Sokszor percek vagy másodpercek alatt jelentkezik a hatás. és egyetlen alkalmat sem hagyok ki.. Én tudom. ahogy olyan csodálatosan járok. Hozzáteszem. mint egy zerge. és valószínûleg azért érzem át ezt ennyire. aki egyébként azóta szintén elvégezte az agykontrolltanfolyamot. – Az étrended nem változott attól. Tapasztalatod alapján mit ajánlasz nekünk. és délután. hogy mennyire az. többieknek? – Mindenkinek szívbôl ajánlom az esettanulmány rendszeres végzését! Egyetlen nap sem múlik el számomra esettanulmány nélkül. Most végre megtudtam. s ezért annak átalakításához bizony még alfában is idô kell. amikre nem is mert gondolni.. Napokig mesélhetnék élményeimrôl! – Rutinos agykontrollos vagy. én úgy csinálom. majd kezelek gondolatban egy-egy beteget. az önmagunkról kialakított hitrendszerünk. hogy milyen eredményes ez az együttmûködés! Elôször szinte megrémült. ne hagyjátok ki az agykontrollt az életetekbôl. hogy egyedül is remekül megy.) 65 . Az elmúlt 3 évben nem fájt semmim. hogy könnyedebben. olykor kombinálva a két módszert. én is ezt tapasztaltam. aki közel 3 éve használod ezt a tudást. hanem kolléganôim is! Tényleg minden alkalmat kihasználtam és kihasználok az öngyógyító programozásra. hogy mennyire szilárd az énképünk. ma teljesen egészségesnek érzem magam.„beteg Gabi”-ról kialakult énkép. Óvónôként dolgozom. amik mind növelték hitemet. és egyetlen szem gyógyszert sem kellett bevennem! – Utolsó kérdés: milyen a hangulatod? – Fantasztikus! Szinte röpködök! Nagyon boldog ember lettem. De nem csak én vettem észre a változást. – Nem.. Az elmetükre-technikával elképzeltem magamat egészségesnek. hogy olyan információk is elôjöttek. problémás eseteivel sokszor megkeres minket. és döbbenetes. Az elmetükre-technikát és a laboratóriumot használtam az öngyógyításra. hogy zergének képzelted magad?. ha segíthetek beteg gyereken vagy felnôttön. másként járok már. mert az igazi kincs! Sokan talán nem tudjátok.. Eseted is jelzi. mert életem során nagyon sokat betegeskedtem. hogy ennyire mélyen elültetôdött bennem a betegségtudat. Egy idô múlva érezni kezdtem. Egyik orvosrokonom. Testvéremmel szoktam ugyan párban is esettanulmányt végezni. betegségem során 2-szer voltam élet és halál között.. és ugyanezt kívánom mindannyiotoknak! Filák Gabi (Szavait Domján László jegyezte le. boldognak. s láttam magamat lelki szemeimmel. ha a környezetemben valakinek segítségre van szüksége. nem! Csak a járásom változott. hogy az esettanulmányt párban lehet végezni. vérzéseket szüntettem meg. – Az esettanulmány gyakorlásán kívül mit tanácsolsz még nekünk a 3 év tapasztalata alapján? – Hogy ne legyetek lusták! Remélem nem sértettem meg senkit. Az „én beteg vagyok”.

A legnagyobb örömöm kislányomban van. amivel rendszeresen „jártam” az Adrián lévô szigetemre. A munkámban is újra örömet találok. Milliókat köszönhetek a Sziget címû. Nekem siker. hogy ha csak a fele igaz annak. s ismét tudok segíteni másokon. Az agykontroll számomra életforma lett. Állandó kétségek között ôrlôdtem. hogy mertem lépni. Ma már gimnazista. Erre még több lett a vevô és így a bevétel is! Az emelkedô tendencia tartóssá vált. enyhébb idegösszeroppanásból rángattam ki magamat. Kislányommal együtt azonnal jelentkeztünk a legközelebbi tanfolyamra. amit a könyv ír. szakember. szeretik a boltunkat. Újra boldog és egészséges vagyok. depressziós és introvertált voltam. mi az hogy fejfájás! A házi patikámban ma már egyetlen egy szem fájdalomcsillapító sincs! 3 éves korom óta nem éreztem szagokat. A házasságomat már nem tudtam megmenteni. Az igazi siker azonban mégsem ez volt. Gyötört még isiász és lumbágó. Fischerné Kovács Aranka. hisz csôdöt mondtam mint anya. Elég nagy derültséget keltettem a tanfolyamon. hogy néha elájultam a fájdalomtól. és én egyre jobban a vevôket. hogy komoly bajban vagyok. Letenye Rengeteg sikerem született a tanfolyam elvégzése óta. Boltom Horvátország határán van. Az elsô sikerek a munkámban jelentkeztek. A nyáron volt az esküvônk. de az is siker volt. Büszke vagyok rá. az Agykontrollkönyv. akciós árakat hirdetve. de ezek ma már valóban csak megoldandó feladatok. A tanfolyam elvégzésének napjától megváltozott az életem. Ehhez társult még a 12 éves korom óta kínzó. A 2. hanem virágot és hálát hintettem. Érzelmileg feltöltôdtem. Úgy éreztem. Az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt veszteségelvárásos. nem véletlenül. feleség. A házasságom tönkrement. hogy mi az illat. Lehet hogy sokan azt mondják. leggyönyörûbb meditációnak. Másnap hosszú kocsisor állt be üzletünk elé. és nem akartam hinni a szememnek: a zöme tengerparti és boszniai rendszámú volt! Új bevételi rekordok születtek. valamint minden alkalmazottam elvégezte a tanfolyamot. most már tudom. állandóan tanulok. mi már nyertünk. és így „repülés” közben támadt egy ötletem: reklámfénycsíkot húztam Bosznia és Horvátország fölött. s ráadásul semmire sem vagyok jó. Akkor azt gondoltam. Egyébként gyógypedagógus vagyok. szokványos tucattörténet. Energiám kifogyhatatlan. nem befolyásolják a jó kedvemet. és mi a szag. amit kaptam! 28 év után teljesen elfelejtettem. és sikerült még szeretetben és jó barátságban tenni pontot a végére. mert egy orrmandulamûtét után elsorvadtak a szaglóidegek. hogy mit jelent nevetni. én kezdtem elfelejteni. hogy megtanulhattam. olyan fejgörcsökkel. Újra türelmes lettem. mert sok szeretet és kitartás van benne. s ráadásul egyfolytában betegeskedem. jogom semmi. s a sikerek nem jelentenek nálam hiánycikket. Késôbb már nem akciót hirdettem. kislányom kínlódott. Ma is vannak súlyos nehézségeim. Arról álmodni sem mertem. 66 . állandó migrénem. amilyenrôl eddig csak álmodtam.3 évvel ezelôtt úgy éreztem. hogy csak felelôsségem van. és a rendszeres meditálások hatására kiegyensúlyozottá váltam. amikor egy meditáció után felkiáltottam: „Én valami szagot érzek!” Kezdem megtanulni. Hálás vagyok. hogy a munkában sem sikerül semmi. Üzleti sikereim annak is tulajdoníthatók. A sorstól is gyönyörû ajándékot kaptam egy olyan új társ személyében. Úgy láttam. hogy családom minden tagja. Ekkor került kezembe.

szegény nagyon sántított. hogy a szívburokból leszívtuk a felesleges. határozott. Lányom matematikatanára rendszeresen elbeszélgette eddig az órákat. Egyetlen alkalommal programoztuk ezt. hogy magyarázzon többet a gyerekeknek. hogy a vérnyomása is normalizálódott. és a 24 órás ellenôrzés alatt nem találtak semmi rendelleneset. és láss csodát. Körülbelül 1 hét múlva lányom csodálkozó arccal mesélte: – Nem tudom mi történt ezzel a matektanárral.A gyógyításaimat a pénzsikereimnél is jobban szeretem. Másrészt saját életem vált jobbá: ami régebben lehangolt. hogy az optimális idôpontban ébredjek. máris nagyszerû eredményeket könyvelhetek el. Néhány nap múlva lelkendezve újságolta. Úgy gondoltam. megpróbálkozom a szubjektív kommunikációval. és elmeséltem neki. Eddig minden gyógyításunk sikerrel járt. Rosszul forrt össze a csont. s a gyerekek kérésére sem volt hajlandó elmagyarázni a számukra érthetetlen részeket. mint eddig egész évben együttvéve. 9 éves kislányt agyának stimulálásával megtanítottuk járni. Ez éjszaka egy kb. valóban talál is. Hitt nekem. Szintemen az agyban elégett drótokat láttam. hogy bár még kezdô vagyok az agykontrollban. azt most képes vagyok feladatként kezelni. gyors léptekkel ment. Leírok néhányat. szinte minden szavát megértettük! F. 10 perces mûtét volt. Szívizomgyulladást és magas vérnyomást úgy szüntettünk meg tanácsadóimmal egy 19 éves fiún. Parkinson-kóros hölgyet is sikerrel kezeltem. hogy az osztályban igen magas volt a bukási arány. Késôbb az is kiderült. de ma többet magyarázott. hogy már szemüveg nélkül olvassa az újságot. és a fülzúgása is elmúlt. A terápiás ülés végére jóindulatú lett a daganat.–né S. s ekkor éjjel gondolatban arra kértem a pedagógust. Elmondhatom. A tanultak szerint beprogramoztam magamat. másnap reggel a néni a jeges járdán egyenes. Átmentem hozzá. és állandóan fájdalmak kínozták. Drávaszabolcs Örömmel konstatálom. aki keres. Kati. kutyacsontból készült forrasztópákával javítottuk ki a hibás csontot. akivel nyak. s azóta már elvégezték a nagyszerû gyerekagykontrolltanfolyamot. hisz saját érdeke is az. 50 év körüli. A mûtét jól sikerült. És képzeld. Azóta is egészséges. Egyrészt engem látva gyermekeimben is kíváncsiság ébredt a Silva-módszer iránt. Szuper ez a Benton doki. Gyógyítottam más betegségeit is. Ezek végeit lecsipegettem. Több napon keresztül „bombáztam” ôt ezzel a gondolattal. oda nem való anyagokat. Halmozottan fogyatékos. s ô egyre jobban érzi magát. A Honvéd kórházban operálták. és megoldásokat keresni rá. ugye? Gégerákos ismerôsünk – 42 éves férfi – daganatát szintemen mentális gondozásba vettem. Zita 67 . Programozásunk hatására javult a kislány állapota. Meghívtam laboromba a népszerû Vészhelyzetsorozat Benton dokiját. de azóta sem remeg a beteg feje! F. Másnap feltették a gépet a fiúra. elkeserített vagy tehetetlenségérzetet ébresztett bennem. A szemközti házban élô 70 éves néni eltörte az ülôcsontját.és csípôtornát végeztettünk a beteggel. hogy az osztályban javuljon a matematikajegyek átlaga. Nem csoda. és az „ebcsont beforr” közmondásra gondolva. Vendégtanácsadóm Sólyom Ildikó volt. Két nap múlva átjött látogatóba.

amire igazán vágytam. este 30–35 percig. naponta. hogy még ezek után sem estem kétségbe. azzal jött oda hozzám. ám a nekem szóló szinte kiemelkedik közülük az elsô oldalon. s azt mondták. F. Ezt a jól bevált gyakorlatot azóta is használom. s a tucatnyi jelentkezô közül engem vettek föl! Franciszti Ildikó. Az éjszakai üzenetküldéssel megbeszéltem vele. merészebb.Megszületett már a gyermekem. tehát tömör) képlet látható. mert a daganat nagyon sok problémát okozhat a jövôben. Egyik éjszaka azt álmodtam. ami meszesedést. A valóságban is pontosan így történt. A tanfolyamnak köszönhetem. majd késôbb ugyanezzel a módszerrel üzentem neki. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. echodús (értsd: az ultrahangot visszaverô. hogy aludja át az éjszakát. az Onkológián.” 1993. Az addigi állandó szorongásom szinte teljesen elmúlt. Nagytarcsa Tavaly decemberben orrmelléküreg-felvételre küldött háziorvosom. Kerestem a számomra legmegfelelôbb állást. meg kell mûteni. Öngyógyításom menete: csak laborszinten. hogy az Expressz újságot böngészem.” Az agykontrolltanfolyamot 1993 márciusában végeztem el. Földvári Marianna Részletek hasi ultrahangos leleteimbôl: 1992. december: „Jobb vese normális. azt gondoltam. amiben nagyon sok állásajánlat szerepel. hogy legyen bátrabb. ez nem lehet igaz. A gégész szakorvos véleményét a Kékgolyó utcában. december: „Bal oldalon az elôzô leletekben jelzett elváltozás helyén kóros képlet már nem látható. Pál Az elmúlt év szeptemberében végeztem el a tanfolyamot. A röntgenképen a homloküregemben csontdaganatot. Kitartóan programoztam érte. hogy ô már nagylány. hogy ennyi bajom legyen. Amikor 2 éves lett. Megtaláltam! Olyan munkát. Nyaki gerincfelvétel is készült. Kislányom már 5 éves. A bal vese középsô részének megfelelôen egy 22 mm átmérôjû. egyértelmûen megerôsítették. Jöttek is szép lassan a sikerek. Hittem magamban. s éjszaka azt üzentem neki.” 1993. hogy nekem ne kelljen annyit szaladgálnom. ugyanígy szoktattam rá a bilizésre. s maradtam munka nélkül 3 éves gyermekemmel. lemegy a boltba bevásárolni. amire az ötletet a pohárvíztechnika adta. amikor felébredt. amely lehet angiomyolipoma. és az elsô naptól programozni kezdtem sorsunk jobbrafordulását. önállóbb. Beiratkoztam egy számítógépes tanfolyamra. A válás után egy ideig a megosztott lakásban éltünk. Másnap reggel. Teljesen elkeseredtem. márciustól decemberig. Életem egyik legkellemesebb eseménye volt az a két hétvége. nyugodtabbá. március: „Az elôzô vizsgálattal összehasonlítva a bal vese státusza (állapota) változatlan. kissé szabálytalan kontúrú. kopást jelzett. A sírdogálás mellett szinte folyamatosan 68 . kiegyensúlyozottabbá váltam. de férjem italozása és agresszív magatartása miatt a szüleimhez költöztem. Akkoriban váltam el. hogy a 3 órás evésekrôl térjen át a 4 óránkéntira. osteomát találtak.

amint húgom kétségbeesetten sír. Elképzeltem magamat a fekete keretes tükörben szomorúan. 3-szor ismételtem meg. Már a következô nap délutánján eredménye lett: váratlanul befutott hozzánk egy ismerôsöm. mintha anyagi gondjaim már megoldódtak volna. úgy. Zsuzsanna Debrecenben végeztem el a tanfolyamot. Azonnal áttelefonált a gégészetre. hegyes végû gépre csavart smirglivel kezdtem csiszolgatni. és ahogy közeledett a 3 óra. 3 hónappal ezelôtt. Naponta 3-szor fél órát programoztam. A baj megállapítása és a kontroll között a következô agykontrolltechnikákat alkalmaztam: – Elmetükre-technika. Üzentem húgom fônökének. és rendszeresen ittam a mentálisan programozott. Hirtelen mindkét röntgenleletet láttam lelki szemeim elôtt. Május közepén közölték húgommal.meditáltam is. Most is az elmetükre-technikához fordultam segítségért. Januárban mentem kontrollvizsgálatra. Emellett éjszakánként a szubjektív kommunikációt is alkalmaztam. majd letöröltem. Nagyon boldog voltam. hogy beszámoljon a meglepô változásról. Ültem a padon. amit elképzeltem! Behívott a röntgenorvosnô. és húgom. Konkrét idôpontot is kértem a probléma megoldására. energetizált vizet. Az történt. s azonnal elfogadtam. majd darabokra törtem ezt a képet. hogy hallgassa meg kérését. hogy visszamenjen dolgozni. gondterhelten a kilátástalan anyagi helyzet miatt. Az elmetükre-technika fekete keretes képernyôjén vizualizáltam. Ezt kb. és azt mondja: – Itt már nincs semmi! Eltûnt! Három órakor a gégész orvosnô nem akart röntgenre küldeni. gömbölyû daganatot. s ideiglenes munkát ajánlott. Szinte egyfolytában programoztam magam az ellenôrzô vizsgálatig. 69 . de kérésemre végül is beleegyezett a kontrollfelvételbe. (A mészpornak még a szagát is éreztem!) – Az agykontrollos Engi Laci tanácsára a továbbképzô gyógyító tanfolyamon (Ultraszeminárium) tanult vízprogramozást is bevetettem. Ettôl kezdve naponta általában 1-szer azt képzeltem el a fehér keretes képernyômön. hogy ezt soha többé ne lássam. de nem sikerült elhelyezkednie eredeti munkahelyén. hogy június 1-tôl dolgozhat. hogy soha többé ne jöjjön elô. feltette a két képet. Nyakcsigolyáimat pedig kis. hogy az elváltozás eltûnt. mert újra dolgozhat. Nagyon örültem a sikernek! Július végén elég rossz anyagi helyzetbe kerültem. Már fél éve kísérletezett. ahogy az orvosnô felcsípteti valamilyen táblára. Jutka is gyógyított képzeletbeli laboratóriumában. és teljesen lázba jött. F. Ettôl kezdve mindig mosolygó. Én meg csak röpködtem örömömben. Elsô feladatként gyes-en lévô húgom munkahelyi problémáját igyekeztem megoldani. és utána viszem a két leletet az Onkológiára. valami csodálatos boldogságérzés fogott el. hogy nem kell mûteni! Most a nyakamat hozom rendbe. hogy boldogan mosolyog. A januári kontrollra már a délutáni rendelési idô kezdete elôtt 1 órával odamentem. örömtôl sugárzó arccal láttam magamat. – A laborban (100-tól 1-ig visszaszámolós mélyítô gyakorlattal kiegészítve) lézerrel formáltam egyre kisebbre a röntgenfelvételen jól látható. június 1ét. és kimondhatatlanul boldog vagyok.

Pedagógusként dolgozom. injekciókúrákra jártam. Köszönöm a szerzôknek a könyvet. hogy fölvettek a fôiskolára. s már ment is érte. ha több kollégám is beül az órámra. Éva megnyerte a fôdíjat. Pl. kerestem a szavakat. Például türelmes és megértô lettem. de ezek nem. Ugyanez volt a helyzet. nem jövök már zavarba. Meggyógyítottam egy barátomat. s észrevettem. Aki hallott már e betegségrôl. Remekül szórakoztunk. Gabi 10 éves korom óta vagyok allergiás az összes virágporra. milyen szörnyû kellemetlenségekkel jár.) Mindhárman összetettük három ujjunkat. hogy egyébként komolyan készültem az órára. Régebben ilyenkor pokolian éreztem magamat. A pozitív gondolkozással életem minden területét megjavítottam. hogy miként juthatnék elegendô pénzhez. Konkrétan: 101 kg voltam. amelyekre külön-külön nem figyeltem oda. fülig pirultam. a lámpalázam azóta teljesen megszûnt. Fülöpné Majoros Éva Rengeteg sikert értem már el az agykontroll segítségével. vagy csak minimálisan csökkentették 70 .) Hát ez már túlzás lenne. díj. kitûnô eredményeim vannak. aki daganatos beteg volt! A háromujjtechnika segítségével sokkal hatékonyabban tanulok. valószínûleg a sok lazítás és a pozitív gondolkodás hatására. úsztam a verejtékben. kolléganôimmel végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Másnap hallgattam a rádiót. de azért gyorsan újra összetettük mindhárman a három ujjunkat. hogy mi nyerünk. hogy aki csak meglátott. annak ellenére. április 22-én akadtam rá a Testkontroll címû könyvre. mert sok-sok próbálkozás után ez a módszer nálam tökéletesen bevált. olyan dolgok is pozitívan változtak az életemben. A végéhez közeledve kolléganôm azt mondta: „Nekünk a torta kell!” (Ez volt a 2. Ezután Éva kolléganôm megjegyezte: „Most a fôdíjat is megnyerjük!” (Egy kabalát. és nagyon tetszik ez az életforma. s a következô mondat ütötte meg a fülemet: „A pénz nem minden. ha idegen emberekkel kellett beszélgetnem. nem bántam meg. Július 25-ig 21 kg-ot fogytam kínlódás nélkül. hogy nyugodtan magyarázom tanítványaimnak a tananyagot. elhagytam a rossz szokásaimat. igen nagy örömömre. Gaál Sándorné 1993 októberében harmadmagammal. az tudja. hogy ez a komoly gondom is már a múlté. 95 karácsonyán a munkahelyünkön tombolákat vásároltunk. Közben rengeteg gyógyszert szedtem. illetve a penészgombákra. Eddig még ugyanis egyikünk sem nyert soha semmit. A tanfolyam elvégzése után. mert olyan allergiás roham jött rám. Májustól október végéig nem tartózkodhattam kint a szabadban.A pohárvíztechnikával kérdeztem meg. 1995. s most 80 vagyok. Ezen az estén azonban sok apró ajándékot nyertünk a tombolával. sôt még akkor sem. válaszoltam. segíts másokon!” Megfogadtam a tanácsot. Tavaly 1 hónap alatt „eltüntettem” melleimbôl az ismeretlen eredetû csomókat! G. s azt is nagyrészt ennek a technikának köszönhetem. Elhatároztuk. sajnálkozva tekintett rám. Boldogan vettem tudomásul.

és elképzeltem magam többek között a Balaton partján. és roppant ösztönzôen hatott rám. s mondják. ahogy dicsérnek az emberek. s ahelyett. gimnazista. Amikor kiszólított a tanár. kiscicaként igényli. feszülôs nyári ruhát. Évente jártam vizsgálatokra.) Ezt naponta 3-szor vizualizáltam. A kép jobb felsô sarkába képzeletben beírtam. de súlyom csökkenés éveken keresztül csak álom maradt. fehér. egyre jobban híztam. és már nem zavarnak a pollenek. hogy fogytam volna. Ettôl kezdve. Kezdetben jelentkeztek az allergiás rohamok. Elképzeltem. hogy 55 kg vagyok. 1995 elején végeztem el a tanfolyamot. mindenki azt mondta. Az öngyógyító programozást természetesen folytattam. hogy de csinos vagy Orsi! Milyen szépen lefogytál! Ez nekem nagyon jól esett. ahogy napozok. vagyis 30 kg-ot fogytam. ahova csak akartam! Kertes házban lakunk. de a javulás helyett egyre több dologra (többek között a házi porra és a macskaszôrre) lettem allergiás. naponta 3szor programoztam. Az elmetükre-technikát alkalmaztam. elszállt minden félelmem. bár enyhébb formában. Állandóan arról álmodoztam. bárhova elmehettem. hogy milyen jól nézek ki. s a szokáskontrollal azonnal elkezdtem programozni a fogyásomat.panaszaimat. Csokonay élete és költôi pályája volt a tétel. Azóta is tartom az 55 kg-ot. hogy napközben többször fölvegyem. 1995 nyár végére elértem a programozott 55 kg-ot. Azonnal megvettem a hosszú. Elképzeltem magamat a fehér keretes tükörben soványan és csinosan. Megsajnáltam. amikor már ilyen leszek. a bal alsó sarkába pedig. és nyár végén betévedt hozzánk egy kóbor kiscica. feszülôs nyári ruha van rajtam. így szervezetem bármely allergénnek képes ellenállni. Most harmadikos gimnazista vagyok. Ma már órákon keresztül pihen az ölemben. (A fogyásom elôtti méretem XXL-es volt. mert elolvasta a piszkozatomat. fehér. Láttam magamat. adtam neki enni. amint hosszú. nálunk ragadt. foglalkozzak vele. mert ez volt az egyik legterjedelmesebb tétel. és nem blokkolok le. év végén kis érettségit kellett tennem matekból. amit húztam. s nem kell többet bô ruhákban járnom. hogy nagyon jól sikerül a kis érettségim. és ráadásul komoly gyógyszermellékhatások is jelentkeztek. meg sem kellett szólalnom. Sokat készültem a vizsgákra. a szóbeli vizsgán teljesen nyugodt leszek. hogy sovány és csinos vagyok. Tavasszal és nyáron már nem kellett a lakásban tartózkodnom. és leosztályozta 5-ösre! Nagyon boldog voltam! Gajdos Orsolya. hogy M-es méretû ruhát hordok. hájpacni lány vagyok. Teljesen nyugodt voltam. hogy egyszer én is felvehessek egy ilyen ruhát. Elmetükre-technikával 1 hónapon keresztül. 85 kilós. Állandóan fogyókúráztam. Budapest 71 . Programozásomnak meg is lett az eredménye. Ezt viszont már nem volt idôm átnézni a vizsga elôtt. Gabi. mert eddig ilyenkor általában leblokkoltam. Laboratóriumomban képzeletbeli gyógyszert szedtem. ami megerôsíti immunrendszeremet. ugyanis nem igazán szeretek szóban felelni. Budapest 17 éves. mint ahogy számítottam rá. a kihúzott tételt tudom. s teljesen beleéltem magamat abba a jó érzésbe. ha találkoztam ismerôsökkel. Szinte hallottam. de a magyar szóbelitôl nagyon féltem. 2. és ahogy ez lenni szokott. Az agykontrolltanfolyamot 1995 elején végeztem el. Aztán eljött a kis érettségi napja. magyar irodalomból és nyelvtanból.

Mérete az évek alatt nem változott. hogy operáljanak-e vagy sem. pihentetô alvásból ébrednék. A vizsgálat és az ismételt ultrahang megállapította. közös programokra hívták. Most is elaltattak. Tökéletesen sikerült. hogy nem bízott önmagában sem a tanuláskor. rögzítik a tanult nyelvtani anyagot. Már a ház közelébe érve sípolt a légcsöve és nehezült a légzése. szeretettel vették körül. Törökszentmiklós 72 . Pl. 3-szor programoztam gyógyulásomat. s nem zavarta semmi. de én azt programoztam. Természetesen a tanulásban is használja az agykontrollt. sem az alakját és a társait illetôen. Asztmás rohamokat kapott. Gál Mihályné. Most már mer felelni a tanárnak. Memorizálás után a táblára csak az üres táblázatot rajzolom fel. de novemberben rendellenességek adódtak. a ciszta pedig elmúlt. Imádják a nyuszis történetet! Természetesen mindenki a vidám és sikeres nyuszihoz akar hasonlítani. az önálló tanulás motiválására. 48 éves vagyok. mintha mély.1995 áprilisában végeztük el családommal az agykontrolltanfolyamot. hogy mégis megoperálnak. Az általában 8 naposra tervezett kórházban fekvés helyett a mûtétet követô 5. akkor azonnal agykontrollozott. hogy úgy ébredjek. A tanfolyamot követôen. Kígyós Éva. nagy sikerrel alkalmazom dr. és ott visszamondják. már az is negatívan hatott. Aztán – talán azért. s amikor a nyaralóba értünk. hogy a mióma kisebb lett. elindultunk. Ezután a gyerekek visszaszámolásos módszerrel lemennek alfába. nap reggelén távozhattam. mert már amúgy is ott voltam – úgy döntöttek. Nagyon szeretik az ilyen órákat. 2 alkalommal is. így évente csak egyszer jött ki velünk egypár órára. Hirtelen nem tudták. osztályban végeztük. 6-9 éves gyerekeknek készített kazettáját. A mûtét után 3 héttel már házimunkát végeztem. Budapest Németórán a következô módszert alkalmazom: a tanult nyelvtani anyagot táblázatban rögzítjük. Csak a nagyobb sikereinkrôl számolok be. tárgy. Már az autóban kezdôdtek a tünetek. Napközis nevelôként. s 10 éve kiderült. A programozás hatására a társai felfigyeltek rá. így remek lazító gyakorlat is. így orvosom mûtétet javasolt. hogy „baj” van. A fáradt. ujjongva mondják ilyenkor: – De jó! Megint alfázunk! Ezeket a gyakorlatokat 6.és részes esetet. Szeptemberben az ultrahangvizsgálaton a jobb petefészkemen cisztát találtak. Természetesen itthon sokat pihentem. osztályos gyerekeimmel is. És nem lett rosszul! A következô alkalommal már 1 hetet töltöttünk lent. de már elkezdtem a 4. szinte próbaképpen. legalább naponta 2-szer. még ott is megismételte. mozgékony gyerekeket lecsendesíti. Próbáltam elmulasztani. Korábban kis altatás után is rosszul voltam. az alany-. 19 éves lányom születése óta allergiás különbözô ételekre és a nyaralónk házának levegôjére. Anikó. még a száraz fû szaga sem! Ha érezte. Azonnal elkezdett programozni. és szorgalmasan. Korábban 3 évig észre sem vették. a személyes névmásokat. Szinte teljesen tünetmentesen töltötte a szabadságát! A másik gondja az volt. autót vezettem stb. hogy méhemben mióma van. tehát elég volt csak rágondolnia. önbizalommal és sikerrel írja meg a dolgozatait. Leleteim tökéletesek! G. December 6-án feküdtem be a kórházba.

Ezután kijöttem szintemrôl. s cicám boldogan szalad a 4 lábán. Mivel éjszakára még álomkontrollt is programoztam. és a jelek szerint nagyon fájt. A vitamint is 73 . s ezért úgy gondoltam. s hamarosan lefeküdtem aludni. ahol nagyon jól éreztem magamat. Szintén vele történt. ha megenné a vitaminokat. de mintha megérezte volna. Így a csoda folytatódott. Lejegyeztem az álmomat. a térd fölötti részen diónyi púp éktelenkedett. Amikor befejeztem a gyógyítását. hogy cicám lábáról eltûnik a púp. Ekkor újból elkezdtem magamat gyógyítani. Jól elbánhatott vele egy kutya. lesoványodva megjelent. Nagyon ügyelek az étkezésre is. Apró szobrászokat fogadtam fel. valószínûleg újból elverték a szomszéd kutyák. elkezdtem gyógyításomat. hogy fájdalmai csillapodjanak. Ez behatolt a csontokba. hogy segíteni szeretnék rajta. s nedves ruhával az utolsó porszemeket is összeszedték. akik vésôvel és kalapáccsal lefaragták a fölösleges csontot. s gyógyítani kezdtem. Szintemre mentem. hogy eltörött a lába és csúnyán forrt össze. a hangulata is sokkal jobb volt. mert csupa seb volt másutt is. de csak forgolódtam. reggel 5 órakor fölébredtem. s így már 6 hét alatt sikerült 7 kg-ot leadni! G. aki azt mondta. Kicsi korom óta sok problémám volt az ízületeimmel. Elmagyaráztam neki. de az akkori dorombolása és fôleg hálás tekintete mindent fölülmúlt. (Ugyanis néhány éve már nem tudtam teljesen kinyújtani a térdemet. Elvittem az állatorvoshoz. hogy mindkét térdemet tökéletesen ki tudom nyújtani! Annyira megörültem. hogy eleget dolgoztak. teljesen meggyógyultam. s azóta folyamatosan állapotfenntartó kezeléseket is végzek. A jobb elülsô lába alaposan bedagadt. A jobb elülsô lábán. s gyógyította az ízületeket. Már éppen lemondtam róla. s napokig nem került elô. Ma már alig tapintható az elváltozás.) A lehullott törmeléket gondosan felporszívózták. csillapította a fájdalmat. megköszöntem a munkájukat. Beállítottam még a laboromban lévô energiasugár alá is. 1 órán keresztül folyt a kúra. már szépen jár. s óvatosan behívtam a laboromba. ha megengedi.Szokáskontroll segítségével sikerült kedvet teremteni magamban a rendszeres testmozgásra! Így most már hetente 3-szor járok tornázni. s azóta is tart. A meditációm végén még elképzeltem magamat teljesen egészségesnek. gennyes seb alakult ki a farkán. amikor fáradtan. azonnal távozott otthonról. s elbúcsúztam tôlük. Nagyon sajnáltam szegény állatkánkat. Óvatosan bekenegettem sebeit gyógyító balzsammal. Kis törpikéim a hátukon lévô permetezôbôl ezüstösen csillogó felhôt fújtak az ízületeimre. mert nagy szüksége van most rájuk. hogy feltöltôdjön. s kimentem megnézni. A tanfolyam 3. Egyszer csak döbbenten vettem észre. Gondolatban elkezdtem gyógyítani. De a csoda csak 3 napig tartott. hogy egy nagy. hogy jó lenne. hogy vissza sem tudtam már aludni. teljesen rendben vagyok. mert azt gondoltam. Éva 1995 februárjában végeztem el a tanfolyamot. Amikor már úgy gondoltam. mert több helyen is megsérült és vérzett. Gondolatban elmondtam neki. Közben az elmetükre-technikával azt is elképzeltem. Egyik nap kedvenc cicánk 3 lábon sántikált haza. s egyáltalán nem sántít. hogy ismét megpróbálom gyógyítani. A programozást abbahagytam. kijöttem szintemrôl. napjának estéjén. s megpróbáltam újra elaludni. Ezt összesen 8-10 alkalommal ismételtem meg. Azonnal laboromba mentem. Sebei már nem véreztek. A törpék egy másik csoportja csiszolta és tágította az ízületeket. az újdonsült laboratóriumomban.

Könnyedén leszoktam a cigirôl. amiket korábban nem is használtam. akkor biztos szuper lesz. Remek érzés hallani. s azt mondták. hogy akkor nagyon befolyásolható állapotban lehettem. Kitûnôen tudtam és tudom alkalmazni a különféle technikákat. Ám a súlyom változatlanul maradt. Akkor pszichiátriai kezelés alatt álltam. hogy tartsak termékbemutatót. mélyen hatott rám. Korábban ideggyógyász. szemész és belgyógyász is megvizsgált. jobboldali. Nem hogy nem dadogtam. s a káromkodásról is. és én csodálatos elôadást tartok. abban a pillanatban. nem jött ki hang a torkomon. Most az elôadás elôtt 1 nappal elképzeltem szintemen. hanem olyan folyamatosan beszéltem. kivéve egyet: a súlyom maradt. akitôl vette. Elmetükre-technika: barátaim megkértek. Programozásom óta 2 hónap telt el. Természetesen pozitív irányban. Miután fônököm. hogy nyugodtan állok a pódiumon. és életem azóta gyökeresen megváltozott. Nos. ott és akkor. mint egy disznó. Másnap pontosan így történt minden! Ami még meglepôbb volt. hogy akik régebben is ismertek. tudni kell rólam. Vettem egy kis füzetet. hogy tartsak elôadást egy termékrôl az üzlettársaknak. amikor nekem szükségem van rá. Életem minden területén megváltoztam. nem akartak hinni a szemüknek és fülüknek. amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Szeged 93 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Idônként a laboratóriumomban is gondoztam. hogy olyan szavak és ötletek is eszembe jutottak. Azóta minden áldott nap történik velem valami jó. Olyan érzésem volt az elôadás közben. Helga. vagy ami még rosszabb. Lett is eredménye! A 4-bôl 2 már azon a tavaszon virágot hozott! G. hogy legkorábban jövôre fognak virágot hozni. Ebbôl idézek. Fejfájáskontroll: évek óta tartó. ami a boldogságomhoz kell. A kertész. megtudta. Még tartott a kezelésem. Siker sikert követett. és napról napra beírom abba sikertörténeteimet. amikor azt mondják: – Ha te tartod. mert úgy látták. s így sok hasznos jó tanácsot tudnék adni annak használatáról. A végén megtapsolnak és gratulálnak. aki orvos. azt mondta. és többek között Xanax nevû gyógyszert kaptam. azt mondta. Érdemes az állatokat is gyógyítani. mert különben úgy meghízok. frontérzékeny vagyok. hogy mit szedek. hogy hagyjam abba. a nyugtatókról. ami hatalmas változást hozott az életemben. migrénes típusú fejfájásomat sikerült megszüntetni 2 programozással. Jelszavam: mindig mindenem megvan. a keserû gondolatokról. pedig 30 éven keresztül napi 3 dobozzal szívtam! Leszoktam az alkoholról. a kép bal felsô sarkában mindig megjelent egy pulzáló pálcikaember. de 3 elôtt már dadogtam. aki azt ismételgette: „Nevetséges! Úgy sem fog menni! Úgy sem fog sikerülni!” Egy ideig még 74 . hogy én értek a legjobban hozzá. nagyon hálásak érte! Tavasszal kaptam anyutól 4 virággumót.azonnal bevette. amire azelôtt még nem volt példa. ahogy könnyedén mozgok. Ez a történet még 1993-ban kezdôdött. hogy 2 ember elôtt még csak tudtam beszélni. mert ez az 1 mondat hosszú ideig. pedig igencsak volt közben idôváltozás. Most már tudom. mindenki rám figyel. amikor is 20 kg-ot híztam 1 hónap alatt. mintha valaki súgna. Akárhányszor elképzeltem magamat szintemen a fehér keretes tükörben csinosnak. és azóta egyetlen egyszer sem fájt a fejem. Azóta már többször is megkértek. szeretgettem ôket.

talán a gondolkodásmódomon kellene változtatni. Így hát gondolatban üzentem neki. Napi 5-6 kávét ivott. hogy „fogadd el magad olyannak. aki elmondta. így az ahhoz használt vizet programoztam. aki örömében. Ekkor már nem tudtam visszatartani a nevetésemet. amikor összetalálkoztam egy rég nem látott ismerôsömmel. Hazafelé menet összetalálkoztam egy betegem hozzátartozójával. amint olvad le testemrôl a fölösleges zsírréteg. Elvittem hozzá az alfahangkazettát. s azt mondtam neki. de aztán újból elkezdett foglalkoztatni a súlyom. ahogy hazaérkeztem. hogy feltétlenül telefonáljon.próbálkoztam. a számomra legmegfelelôbb idôben hallhattam egy csodálatos elôadást Laura Silva-tól az Ultraszemináriumon. Egy ideig ment is ez. Ezt követôen az Ultraszmináriumon tanult vízprogramozást arra alkalmaztam. 1000 Ft volt benne. 5 éves unokám fülfájását is sikerrel gyógyítottuk. s azon nyomban a kezembe nyomott egy borítékot. hogy levélben értesítsem errôl. amit már 1 éve kért tôlem. emiatt ezzel a próbálkozással is felhagytam. hogy ez egy lézerpisztoly. amikor szükségem volt rájuk. Nap mint nap dúdolgatom magamban. kedvenc mondatommal kapcsolatos. de – azonnal megadta azt az 1000 Ft-ot. Kipróbáltam a testkontroll szerinti étkezést.. Még aznap délután felhívott egy utcai fülkébôl! Hogy mindez csoda vagy véletlen? Nevezze. az eredmény az lett. Szinte csak úgy viccbôl. Már rég meg akarta ezt köszönni nekem. hogy hatására férjemnek elmenjen a kedve a bagótól. hogy milyen sokat javult édesanyja állapota. Éppen a munkahelyemre igyekeztem. ki minek akarja! Velem ezek megtörténtek. 1 hét alatt 2 kg-ot fogytam. kissé kárörvendôen meséltem neki. s ahhoz már kevés volt az idô. hogy most jól kitolunk a bacilusokkal. Ekkor eszembe jutott a nagymamám. amit jelszavamként említettem. Mire lejár a kazetta. és mosódik ki szervezetembôl a méreganyag. azután taktikát változtattam. 75 . És miután semmi sem történik véletlenül. amilyen vagy!” Gondoltam.. Találkozót beszéltünk meg. valamennyi baci halott lesz. ha már lefogyni nem tudok. Közben kuncogva. Ez a meditáció avagy programozás olyan hatással volt rám. akit imádtam. testi és lelki gyötrelem nélkül 1 hét alatt 4 kg-ot fogytam. és jól érezték magukat az emberek a környezetében. Louis Hay: Éld az életed! címû könyvében olvastam. és igazán nagy szükségem lett volna pénzre. majd végleg abbahagyta. Egyik ismerôsöm 40 km-re lakik tôlünk. és a lerakódott mérgezô anyagokkal együtt vizeletemmel távozik. mégis mindenki szerette. újra elkezdtem mondogatni kedvenc mondatomat. amit keveselltem. hogy férjemet leszoktassam a dohányzásról. Elôadás után. A régebben hallott dolgok szinte akkor jutottak el igazán a tudatomig. Semmi ötlet nem jött. és aki szintén nem volt egy nádszálkisasszony. hogy napról napra egyre kevesebb kávét ivott. mert az összeset elpusztítjuk a lézerrel. úgy éreztem. Az akupunktúra sem segített. Munka után meglátogattam az édesanyámat. Ekkor újabb ötletem támadt. aki – szinte hihetetlen. A nap bármely szakában is ittam a vizet. és nincs telefonja. A következô történetem is az említett. Éppen a hónap utolsó napja volt már. hogy honnan szerezhetnék pénzt. azonnal megajándékozott 1000 Ft-tal. Laurától hallottam azt a pozitív mondatot is. de nem is törtem rajta a fejemet. A cigi sajnos maradt. de nekem sürgôs elfoglaltságom támadt. Azt programoztam ugyanis. láttam magam elôtt. hogy írnom kell egy meditációt. amit a bacilusokra irányítunk. s éppen akkor. hogy minden diéta. hogy felemelték a nyugdíját. hogy a megivott víz feloldja a hájamat. amióta feljárok hozzá. Nos.

bármilyen társaságban megfordulva. s mire a kazettát végighallgattuk. hogy addig ne vigyék el az orvoshoz. anginás szívpanaszok. Elég nagy változás ez ahhoz képest. hogy 1 évvel ezelôtt még rokkantosítás elôtt álltam. bolond. ebben a pillanatban ez volt a legjobb. és aki szereti az életet. Nagyon büszke voltam arra. egy szó nem sok. se fülfájása nem volt már! Ennek 1 hónapja. amit nyújtani tudott. s Béci azóta is makkegészséges! Az emberekkel való kapcsolatom sokkal jobb lett. hogy ha erôsítgetem a bosszú érzését. ugyanis gyakran komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. akit szeretnek az emberek. ha a környezetemben valami nem tetszô (negatív) dolgot mondanak. Sôt. hogy már nem is haragszom az illetôre. de akkor annyira. Ma már tudom. illetve velük szemben. laza és boldog vagyok. Ha úgy érzem. és belegondolok. ízületi és gerincbántalmak. állandó feszültségben tartom magam. akkor viszont végtelen könnyebbség vesz rajtam erôt. Most ugyanebben a helyzetben szinte nem hagyok másokat szóhoz jutni. Ma már beleképzelem magam az ô helyzetébe. azt sem tudta. mert nagyon fáj neki. hogy én haragszom rá. Ma már életvidám. vánszo76 . 180 fokos fordulatot tettem. A bosszúvágy kihalt belôlem. és ettôl szinte hôsnek éreztem magam. ami a célom felé vezetô úton elém került. hogy küldjem el azt a „lézerkazettát”. hogy valaki megbántott. ami meggyógyítja a Béci fülét. Ma már gyûlölet helyett szeretetet küldök felé. Régen úgy tûnt. ennyi tellett most tôle. hogy ritkán gyûlölök meg valakit. hogy képes lettem volna meg is ölni. éveket is tudtam várni a „bosszú pillanatára”. Ha megbocsátok. kiegyensúlyozott. hogy ne aggódjanak. Kudarcaimat nem kudarcnak fogom fel. hogy megbántott. Nagyon jó érzés nem gyûlölni. hogy „töröld. bosszút álltam. vajon miért tette azt amit tett. megérteni és megbocsátani. mintha ezt a 46 évet akarnám pótolni. nem azt mondom. vesekövesség. mert azzal úgysem segítenek magukon. 46 évig. Úgy érzem. 10 perc múltán már egyáltalán nem fájt az unokám füle. és másokat is arra ösztönzök. A napokban egyik este felhívott a lányom. egészséges nô vagyok. s mikor eljött „a pillanat”. Ma már az is bántja a fülem. így hát a bosszúm nem is igen fájt neki. Sokkal kisebb méretûre zsugorodott a szám.. nyombélfekély. amibôl tudom. töröld”. azonnal megbocsátok neki. s magamban azt gondolom. Elfelejtettem a gyûlöletet. tapasztalatnak. hogy a nap 24 órájából 8 órán át. annyi sem jött ki a számon.Kb. hogy ha kell. Könyörgött az unokám. azt sem tudta. és meg fog szûnni aggodalmuk. Persze azonnal rohantam az alfahanggal az unokámhoz. Próbálja ki valaki. amíg én el nem viszem neki a lézerkazattát. 1 éven keresztül „ó” betût formál a szája! Na de félre a tréfával! Megtanultam nem aggódni. pszichiátriai kezelés alatt is álltam. Pedig a másik nem is tudott róla. addigra se láza.. nem aggódni és nem bosszút állni. s lázas is. Járjanak utána aggódásuk okának. pedig arra is büszke voltam. mert. vagy programozzák ki az alaptalan aggodalmat! Megtanultam megbocsátani. legyôzendô akadálynak. hanem hogy „ó”. mélyvénás trombózis és visszatérô szemfenéködéma miatt. ha valakire azt mondják. hanem újabb lehetôségnek. és ettôl kellemes melegséghullám fut rajtam végig. Nô létemre a káromkodás területén igazán versenyre kelhettem volna bármelyik kocsissal. hanem szeretni. s máris megértôbb vagyok vele. Ennek már 1 éve. Önbizalmam megnôtt.

Minden nap másmilyennek látom. s azóta a füle teljesen rendben van! Amióta a háromujjtechnikával tanulok. s nem számít. Gy. s aztán egy júniusi vasárnapon úgy éreztem. s ha olvastam nagy ritkán. s ettôl még különlegesebbek lesznek. azóta negyed annyi idôt töltök a tanulással. akkor is csak krimit. talán a 48 óra is kevés lenne a 24 helyett. ellazulást. Ma az újrakezdés lehetôségét látom benne. nem engedett be. hogy milyen szépek az épületek. Régen nem szerettem az ôszt. 1 hónapon keresztül használtam az éjszakai üzenetküldést. s az árokban találtam 5000 Ft-ot. Az elsô agykontrollos sikerem az volt. a tanfolyamon tanult szubjektív kommunikációval fölveszem a kapcsolatot. Kb. ami tiszteletet. Természetesen mind összefügg a pozitív gondolkodással. és egyre közelebb kerül a természet hozzám. Nem gyôzöm csodálni tiszta idôben az égbolt kékjét. ha elveszít belôle valamennyit. hagyja el nyugodtan.rognak a napok. Érzem a fû illatát. Eddig nem hallottam a madarak énekét. nem gyôzöm csodálni reggelente a napfelkeltét. Most értettem meg igazán Louise Hay gondolatát: „Az élet körforgásában minden teljes. egész és tökéletes. mennyi mindent nem láttam meg. a fákra. Mostanra már észreveszem. és pihenést. másként esik a fény a felhôkre. 1990-ben vettem meg az Agykontroll címû könyvet. de leveleimre nem válaszolt. A záró meditáció igen mélyen érintett. Nem sokkal késôbb pedig 5800 Ft-ot nyertem a lottón. rendszeresen gyógyítom az elmetükre-technikával. A tanfolyam óta 1 év alatt 126 könyvet olvastam ki. Az utóbbi 1 év alatt 32-szer szúrták föl a fülét. hogy el tudtam mulasztani kislányom krónikus középfülgyulladását. sürgôsen át kell mennem hozzá. Most jöttem rá. vagy hogy a zöldnek hány és hány szépséges árnyalata létezik. s ezért egyik éjjel azt üzentem ismeretlenül is az embereknek. Gy. Egyre közelebb kerülök a természethez. s ha fölkerestem. Úgy örültünk egymásnak. Mende 77 . Elhatároztam. elcsodálkozom a tiszta vizû patakon. mint annak elôtte. mert az elmúlást. a szomorúságot juttatta az eszembe. A könyvben leírtak alapján minden nap. ahogy még soha! Elég nehéz anyagi helyzetben élünk. Régen nem szerettem olvasni. És ez még csak egyre jobb lesz! Mindenkinek szívbôl kívánom. hogy szintén egyre jobban érezze magát! Grámán Jánosné. akit 20 éve nem láttam. csodás színpompáját. Ma nem gyôzök betelni énekükkel. hogy édesapámmal. Biciklire ültem. s hogy mennyit kell még tanulnom. Ma kimondottan élvezem ezt az évszakot. s másfél órán keresztül beszélgettünk.. Ma úgy érzem. Régebben is próbálkoztam.” Így lett az eleinte még naponta leírt és elvárt kis és nagy sikerekbôl egész életem csodás és sikeres. csak valami idegesítô csivitelést. Ezek után másnap mentem a szomszédos faluba. hogy akinek sok pénze van. az épületekre. s elindultam a 2 faluval odébb lakó édesapámhoz. Beengedett. szeretetet és óvást jelent számomra. Kecskemét Az elsôk között. Az egyik legmegnyugtatóbb zenének érzem például a meditáláshoz. vizsgáim pedig sokkal jobban sikerülnek! 1995 októberében a tanfolyamot is elvégeztem. én megtalálom.

Az utóbbi hónapokban a kezem már a régi! Érzékeny ugyan. A tanult technikák segítségével rendszeresen gyógyítottam. majd 3 hét múlva meghalt. A módszer alkalmazásával 1 nap alatt elmulasztom a torokgyulladásomat. akivel azóta boldog házasságban élek. Egyik férfi betegünk visszautasította a kórházi felvételt. Szinte bármilyen problémámra könnyedén találok megoldást. Az agykontroll mellett természetesen pszichoterápia is zajlik. Egymás után egyre jobb munkahelyeket találtam. terveim sorra valóra váltak. mert hasznosnak és csodálatosnak tartom. hogy talán lehetne érte tenni valamit. boldog voltam! Ugyancsak az éjszakai üzenetküldést alkalmaztam. de nem ekcémás. ami napról napra. Nagyon hittem a gyógyulásában. Azt gondoltam. Mit mondjak. fogadja el inkább az orvosi segítséget. hogy ez így volt helyes és sorsszerû. már teljesül is a vágyam. s születtet egy gyönyörû kisfiunk is. Másnap az ellenôrzôjén át megkaptam a visszajelzést. emberi kapcsolataim javultak. 1989 óta pszichiátriai betegséggel kezelnek. s bármilyen fájdalmamat meg tudom szüntetni a kesztyûérzéstelenítéssel. helyesen teszem-e. pozitív gondolkodású embereket vonzottam magamhoz. ami tôlem telik. Édesanyám akkoriban betegedett meg rákban. hogy ekcémás (volt) a kezem. Ezt követôen gyógyítottam a laboromban. hogy mégis elfogadja a kórházi felvételt. Csak annyit kért. hogy nem. Az elmetükre-technika segítségével megtaláltam az igazán hozzám illô társat. mostanra viszont oldottabb vagyok. Sajnos azt a választ kaptam. Orvosommal már nagyon jó a kapcsolatom. Egy szóval. 3 nap alatt a betegség elhatalmasodott rajta. s az ott tanultakat is bevetettem. hogy próbálom itt tartani. Azóta tudom. Ezen a téren is eredményesen oldom meg gondjaimat. hogy én ugyan megtettem. hogy programozni fogom a célomat. meggyógyítani. Életem kiegyensúlyozott lett. Közben elvégeztem a Ultraszemináriumot is. Egy év múlva úgy éreztem. 78 . A továbbiakban a döntést a Gondviselésre bíztam. az agykontroll segítségével sikerült létrehoznom egy kitûnôen menô vállalkozást. Gyôzô A tanfolyam elvégzése utáni elsô sikereim a szubjektív kommunikáció mûködésének megtapasztalásáról szólnak. Lefogytam 3 hónap alatt 17 kg-ot. Hosszú ideig látványos javulások és visszaesések váltogatták egymást. pedig panaszai hátterében komoly szervi bajt találtak. Egészségügyi asszisztens vagyok. Sok technikát megtanultam belôle.1990 elején könyvbôl ismertem meg a Silva-módszert. amikor az általam tehetségesnek tartott fiamra szerettem volna felhívni a szaktanár figyelmét az új iskolájában. egyre jobban és jobban megy. hiszen betegsége nem a szakrendelésünkre tartozik. hogy lássák el fájdalomcsillapítóval. 1976 óta megkeserítette az életemet. hogy megismerhettem a Silvamódszert. de nem fogom megtudni a fejleményeket. s ez sokban segíti haladásunkat. az eltelt 5 évben sikeres és kiegyensúlyozott életet élek. A tanfolyam elvégzése elôtt zárkózottabb voltam. Másnap a mi rendelônkben jelezte. Sokszor már elég csak arra gondolnom. s mielôtt bármit tennék. Nem hagyott nyugodni a gondolat. Nemrég. hogy a fájdalomcsillapító a betegség okát nem fogja megszüntetni. Éjszaka megüzentem neki. de igazán csak a tanfolyam elvégzése után kezdtek jönni a sikerek. Örülök. hogy meg kell kérdeznem a Magasabb Intelligenciától.

Gazdája elkeseredését átérezve elkapott a „vadászösztön”. hogy jó lenne ezt eltávolítani. „Debrecenben nincs ilyen játszótér” – mondta. az elrákosodás veszélye is fennáll. de valahogy nem teljes gôzzel. mert a felrakódás nôtt. s ezt is elmondtam részletesen. most már céljaim vannak! Egészségesebb. újabb jelentôs agykontrollsikert értem el. hogy éppen remek formában vagyok. mert hosszú évek óta barátok is vagyunk. Mivel hallottam lézersebészeti beavatkozásról. Megijedtem. hozzátéve. Köszönet érte! Haár Márta. és addig lôttem vele. eddig ennél értelmesebbnek ismertelek. hogy segítenék-e egy elveszett kiskutya megtalálásában. mert komoly betegség alakulhat ki belôle. 93 novemberében azonban orvosom közölte. Éreztem. Most másik kép ugrott be. A telefonkagylót kezemben tartva alfába mentem. Bevillant egy utcarészlet. Az 1 hónap múlva végzett kontrollvizsgálat nem mutatott javulást. Szekszárd Hála az agykontrollnak. korábban csak a problémákat láttam. de hála Istennek. újabb „csoda” történt velem. Egyik nap felhívtak Debrecenbôl.” Ennek ellenére elkezdtem programozni. amit a sebekre irányítottam. sok-sok pozitív állítást mondogatok magamnak. Ekkor derült ki. alfában és bétában egyaránt. Orvosom elôször a szemüvegét törölte meg. Tavaly novemberig stagnált az állapotom. nem jártam még Debrecenben. de haladékot kértem. majd szó szerint a következôket mondta: – Ez érthetetlen. kiegyensúlyozottabb ember lettem. hogy megpróbálhassam agykontrollal rendbe hozni magamat. így a mûtét elkerülhetetlennek tûnt. Fél óra múlva jött a telefon: minden stimmelt. hogy ne várjunk tovább a mûtéttel. és megjelöltem. a lakás. és most már teljes bevetéssel programoztam a gyógyulást. Orvosom furcsán nézett rám. majd a vizsgálómûszer lencséjét.Mindennap relaxálok. Laboratóriumi szintemen vizualizáltam a méhszájelváltozást. Utána sokszor elképzeltem még a teljesen gyógyult. Újabb menetet kezdtünk. Természetesen húztam. csak az éppen nem az ô állata. már csak azért is. Ám amikor játszótéri mérleghintát említettem. és kértem a kutyus adatait. a ház. a kutya fajtája. hogy rosszul adta meg az illetô a kutyus életkorát.. a telefonáló kételkedni kezdett. Nôgyógyászom már kezében a notesszel várt: – Ágika. Elérkezett az utolsó kontrollvizsgálat ideje. Toleránsabb lettem. Megtörtént a vizsgálat. Megjegyzem. melyik nap fekszel be a kórházba? – Inkább csak a vizsgálat után beszéljük ezt meg! – kértem. teljesen rendben vagy! Elképzelhetitek az örömömet! Három legyet ütöttem egy csapásra: megúsztam a mûtétet. az utca. ezért egy lézerkészüléket képzeltem el. amit részletesen leírtam a telefonálónak. s elmém nagyon hatékonyan és pontosan mûködik. 79 . Ettôl aztán pánikba estem. Sok apró sebet „láttam” egymás mellett. és ahogy fogalmazott: „Ági.. hogy melyik ház melyik lakásában található a jószág. majd a heg is teljesen el nem tûnt. és ugyancsak fölkeltettem orvosom érdeklôdését a Silva-módszer iránt. halasztottam. hogy az egyik végén hiányzik a fa ülôke. Egy hét haladékot nagy nehezen kiharcoltam. 1988 óta állok rendszeres orvosi ellenôrzés alatt a méhszájamon keletkezett hámfelrakódás miatt. de orvosom már korábban megemlítette. amíg a seb. a mûtétnek még a gondolatát is kerültem. ép állapotot. Budapesten élek.

-né. mintha siratná anyósomat.. hogy végre komoly érdeklôdô jelentkezett a zöldségboltra. A tanfolyam óta a közérzetem is megváltozott. Teljesen kicseréltek. Esténként elkezdtem hozzá beszélni. Már nem kerülgetett a rosszullét. Ekkor eszembe jutott. ma pedig már kifizette a bérleti díjat! Annyira boldog vagyok. az egyiket a szobájában tartotta. Felkeltettem ezzel háziorvosom érdeklôdését az agykontroll iránt. mert jelentkezett bérlô az üzletre. de lám. 2 hónap múltán.Két napig csend volt. és a laboromban gyógyítottam a szememet. 16 éves tanuló 80 . Hetényi Ági. hogy nem kell szemüveget hordanom. Nagyon megörültem a hírnek. nem tért magához. még a legkisebbeket is. s meglett az állat! A játszótér. újra egészségesek a levelei. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. a mérleghinta a hiányzó fa ülôkével is stimmelt. de ez még mind semmi! Még aznap este visszajött az illetô megbeszélni a részleteket. H. Lemostam. s szeretettel gondoltam rá. én pedig azóta is örülök. feleltem. Most már. viszont agykontrollal 10 napon át gyógyítottam a szememet. Igencsak meglepôdött. Úgy látszott. a növény 2 nap múlva teljesen lekonyult. csak a szemészeten találtak mérsékelt látásromlást. Nagy örömmel mentem vissza a háziorvosomhoz. valamennyi részlet stimmelt. Alig mertem elhinni. Eddig ugyanis inkább gyalog mentem. O. soha nem fogom elfelejteni a tanfolyam 4 napját. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre-technikát. Tíz napon keresztül naponta mentem szintemre. teljesen magához tért. Amikor meghalt. hogy talán közelebb voltak abban a vizsgálóban a szememhez a számok? Nem. s Emese. Hiába öntöztem. s így ott is sokkal jobb. mint azelôtt. Minden eredményem jó volt. ahová a „civil” szem nem láthat be. szomorúak. illetve ablakpucolóval lehúztam. csak ne kelljen tömött buszra szállnom. Tudom. Magdi Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küszködnek. mégis igaz! Csodálatosan érzem magam! Még a suliba is vidáman megyek. s tisztán láttam minden számot. Teljesen megváltoztatta az életemet! H. a debreceni hölgy. Tíz nap múlva elmentem a szemészetre. hogy mindez megtörténhet. Harmadnap megszólalt a telefon. s így a meghosszabbítás ügyében orvosi vizsgálatra kellett mennem. anyu és apu arról beszélgetett. Ebbôl adódóan állandóan rosszkedvûek. Budapest Lejárt a jogosítványom. föl mertem szállni egyedül a tömött buszra. hogy minden információ. nyugodt és vidám vagyok. azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben. de eddig nem jelentkezett rá bérlô. ez másnak nem nagy szenzáció. Zöldségüzletük már régóta kiadó. Megkérdezte. hogy anyuék boldogok. Azt hiszem. Amikor kedden hazautaztam a suliból. csak ez a katonai lakásoknál található az épületek között. hogy látom aput és anyut örülni! Történtek ám még más furcsaságok is a héten! Pl. amit a tanfolyamon tanultunk. Anyósom gyönyörû hibiszkuszokat nevelt. örömtôl repesve mondta el. amikor elmeséltem a történteket. de nekem óriási. vigasztaltam. s az „élet vizével” locsolgattam. Mindketten örömmámorban úsztunk.

mert az én leányunokám is éppen ilyen idôs. A laboratóriumomban a tanácsadóimmal rendszeresen energiafóliával borogattuk a mellemet. Az utóbbi idôkben mindenki kiegyensúlyozottabb a környezetemben.technikát tanultuk. hiszen minden eszköz a rendelkezésemre áll a gyógyuláshoz. 1994 júniusában végeztem az elsô esettanulmányt a betegen. így az autópiacokat kerestem fel. Másnap ugyanazt észleltem. ha eszembe jutott a betegség. felvételeknél gyakran használom a háromujjtechnikát. megszólalt a belsô hang: „Ne vedd meg!” Elnézést kértem a kedves tulajdonostól. Azelôtt nagyon sok gyógyszert szedtem. hogy fehér színû. A típusát nem tudtam. képzeletben megalkottam új autómat. hogy elveszett autónk megkerül. E képeket napközben is felidéztem. Laboratóriumomban csontvelô-átültetést végeztem. Kicsit meglepett a dolog. de egy pillanatra sem keseredtem el. Azonnal elkezdtem programozni. Intuitív vérvizsgálata 18000-es fehérvérsejtszámot mutatott. mint régebben. Több. és nekem nagyon tetszik. hogy a bal mellemben ciszta van. csak azt. Vezetô beosztásban dolgozom. Akkor éppen gépkocsicsere elôtt álltam. Anyagi lehetôségem csak használt kocsi vásárlását tette lehetôvé. Sokkal kiegyensúlyozottabb és energikusabb vagyok. Pár nap múlva megvásároltam álmom fehér színû. Júliusban mégis kiválasztottam egy piros színû autót. húsból csak csirkét és halat eszem. Barátainkkal összefogva. Idôközben a laboratóriumomban lévô számítógép képernyôjén rendszeresen megnéztem alkotásomat. és közöltem. Ilona 1 hónapja végeztük el az agykontrolltanfolyamot feleségemmel együtt. sovány. hogy kutya bajom. Kórházi ágyba kapaszkodó.1994 júniusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. kopasz. Csak decemberben mentem vissza a kontrollvizsgálatra. 1994 augusztusában orvosi vizsgálaton vettem részt. Akkoriban lopták el az autónkat. segítsek 13 éves ismerôsén. ahol nem ért meglepetésként. mint 1 éve egyetlen egy szem gyógyszert sem vettem be! Megváltoztattam az étrendemet is. Az elmetükremódszer fehér keretes képén láttam az orvost. hogy meggondoltam magam. remek a hangulat. A tanfolyamon. Megváltozott az életem. az elmetükre-technika és a szubjektív kommunikáció segítségével programoztuk. melynek ma is nagyon örülök. Megrázott a kérés. döntéseimnél. és „fehérvérsejtcsapdát” operáltam a májba. hogy a véráramba csak 4 ezer egészséges sejt jusson. Még sosem csalódtam benne! A problémás emberekkel alfaszinten is szoktam beszélgetni. mindig volt valami probléma az egészségemmel. rossz testi állapotban lévô kislány jelent meg elôttem. majd az elmetükre81 . a többi aztán a véren és vesén keresztül távozzon a vizelettel. Köszönöm! Hócza Györgyné. Tegnap hoztam haza a rendôrségrôl! Horváth Ferenc Szomszédom megkért. egy leukémiás kislányon. hogy én nem lehetek beteg. délelôttönként a Testkontroll szerint táplálkozom. de jó állapotban lévô autóját. amikor az elmetükre. amikor az orvos közölte. Úgy éreztem. használt. melyet tulajdonosa 2 nap múlva el is hozott. melyen megállapították. hogy egészséges vagyok. és jobban megy a munka. amikor a kontrollvizsgálaton azt mondja. Laboromban Béres-cseppet és C-vitamint is adtam neki. Amikor a kocsi már az udvarunkban állt.

és minden kezelés után kimostam a finom port az epehólyagból. Gyógyszeres kezeléstôl kezdve a kristállyal történô energiatöltésig sok mindent elképzeltem. amit ultrahangos kezeléssel porrá zúztam. amiben arról számolt be. Nagy örömömben azonban elfelejtettem kimosni a visszamaradt port. amit nehéz szavakba öntenem. Három héten át esténként behívtam laboromba. Ezt még vagy 5-ször megismételte. csak otthon gubbaszt. szerencsére nem okozott kárt. hogy valóban így volt. mert nem dôlt össze a fal. fekete. akivel 42 éve vagyunk házasok. Augusztus 27-én az esettanulmánynál úgy éreztem. és csak a fal látszott a helyén. Hat alkalommal kezeltem. nem tudtam mire vélni. (Most már tudom. részben gondjaim megoldása érdekében – vettem részt a tanfolyamon. Képzeletemben a fal megmozdult.) Akkor még nôgyógyászati mûtét elôtt álltam. Néhány hónappal késôbb kiderült. élesen láttam a 2 követ. mintha a tér tágulni kezdene. Sajnálom. még az utcára sem hajlandó kimenni. Horváth Jenô 1992 végén – részben kíváncsiságból. s még ma is az. és különleges gyógyszereket adtam neki. Aztán arra gondoltam. A meditáció után feleségemnek is elmeséltem a dolgot. göndör hajú kislány mosolyogva tesz-vesz. az operáció nélkül nem számíthatok gyermekáldásra. amikor a képzeletbeli képernyôm eltûnt.) Úgy látszik valóban nem létezik távolság. Szerencsére ma már jól van. Kiderült. pedig boldog éveket éltem meg a feleségemmel. hihetetlen boldogságérzéssel. hogy pontosan úgy néz ki. és a vérképe is remek. és egyre nagyobb sétákat tesz már. csak elmondani tudtam neki. Negyedik héten levelet kapott testvére. fokozatosan fehér porrá zúztam ôket. Ismerôsként köszöntöttem laboromban. talán éppen nyaral. nem otthon. Néhány nappal késôbb a beteg telefonált testvérének. Na Jenô. betegem egy 60 éves nyíregyházi férfi volt. A mindennapi gondok és bajok egyre távolabbra kerültek. mint ahogy az is kiderült. Az utolsó esetben már csak 2 bors nagyságú követ láttam. Az ezt követô hetekben és hónapokban gyakran programoztam gyógyulását. elbeszélgettem vele. A pohárvíztechnikát alkalmaztam a megfelelô döntés 82 . Életem 61 éve alatt még soha nem tapasztaltam hasonlóan csodálatos érzést. február 5-én Kecskeméten valóban kisebb földrengés volt. és nagyon szép volt együtt az életünk. Gyönyörûen. Elôször meglepett a dolog. majd 10 cm-es kilengés után visszatért a helyére. ilyent még nem csináltál! – mondtam magamnak. hogy az ismételt vizsgálat már csak epehomokot jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék port is kisöpörtem. hogy 2 epeköve is van az illetônek. hogy a hosszú. több nap alatt. ha segíteni akarunk valakin! Január 30-án laboromban jártam. Testvére mesélte. elindult felém. Nos. hogy depressziós az illetô. talán földrengés lesz. hogy ezt az érzést nem oszthattam meg vele. már jól érzi magát. Januárban egyik este elalvás elôtt úgy éreztem. Végül egy olyan élményemrôl szeretnék beszámolni. hogy megszûnt a rosszkedve és félelme.technika szerint elképzeltem. itt az alkalom. s orvosom közölte. amilyennek szintemen észleltem. hogy most máshol van a kislány. Helyükre egy soha nem érzett nyugalom és békesség költözött. laborban és elmetükre-technikával egyaránt. életem eddigi legjobb döntése volt. de nem nagy. Ultrahanggal apránként. Úgy látszik érdemes odafigyelni az ilyen jelzésekre is. A 2.

hogy kétszobás lakáshoz jutunk. aki beajánlott intézete egyik lombikbébiprogramban járatos nôgyógyászához. Asztmás volt. Egy hónapig programoztam magam. A tanfolyamon egyébként papírra írt kérdésben kérdeztem tôled. rögtön másnap. ami ráadásul pontosan úgy néz ki. kitartóan. sikerült! Ma már saját lakásunkban lakunk. Úgy érzem. 83 . Látod mégis meggyógyítottam magamat! Tíz éven keresztül nagy dohányos voltam. mintha kicseréltek volna! A múltkor például egy váratlan fizika nagydoga közepében találtam magam. hogy meg tudom-e gyógyítani a fogamat. január 11-én kezembe vettem a megszokott csésze kávét és a cigarettát. Erre aztán nem számítottam! És mi az elsô reakcióm? Jaj de jó.. Amióta relaxálok. azonnal menjek fogorvoshoz. Két hónap múlva teherbe estem! Már 16 hete hordom szívem alatt várva-várt gyermekünket. Estérôl-estére. és egészséges babának adok életet. nem kell ecsetelnem a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit.. Egyik nap.. naponta legalább 1 doboz cigi elfogyott. mire te – igaz névtelenül – kissé megszidtál. És képzeld. hogy forduljak másik orvoshoz. amikor megérkeztem (természetesen fülig érô szájjal). 1993. Azóta lényegesen kevesebb ilyen gondja akad. Régebben dolgozatírás vagy felelés elôtt tisztára odavoltam. A tanfolyam után. és nem javasolt mûtétet. ez az agykontroll. suliba menet. heteken át programoztam elmetükre-technikával. annyira nem kívánom a cigarettát. amire elôzôleg fogorvosom azt mondta. Az a határozott érzésem támadt. Azóta is megvan. és azt tanácsoltad. Azt hiszem. a suliban is sokkal nyugodtabb vagyok. Én eközben persze szorgalmasan. Hugi Egy éve. Szintemen elképzeltem. nap mint nap gyógyítottam magam. majd letettem. mintha soha nem is szívtam volna. a jövô órára nem kell tanulni! Elôvettem 3 ujjamat. Az orvos átnézte zárójelentéseimet. Többen igen csodálkozva bámulnak rám. Büszke vagyok magamra. félhangosan énekelek az utcán. Egyszerûen jó kedvem van. mert nagyon köhögött. ahogy szintemen számtalanszor elképzeltem! Azt hiszem senki sem csodálkozik ezek után. és elmondhatom. Éva Mostanában szokásommá vált. hogy egy életre az agykontroll „rabja” lettem. Horváthné B. Kettétörtem a cigit. és a tiszta hamutartóba tettem. Egyetlen reményem az agykontroll volt. hogy petevezetékeim már átjárhatóak. és határtalanul boldog vagyok! Másik nagy programozási célként a lakásszerzést tûztem magam elé. s esténként köhögés helyett legfeljebb az apu horkolását lehet hallani. és megírtam a dolgozatot. egyik osztálytársam így fogadott: – Na nézd! Ennek a lánynak már megint jó kedve van! Hát igen. hogy azonnal ki kellene húzni. meggyógyítottam a fogamat.. sikerült ott mindent megtanulnom. A „véletlen szerencse” összehozott egy pesti kórház fôorvosával. hogy reggelente. inkább jól mulatok magamban. Most meg.meghozatalához. A kitûzött nap reggelén. Kecskeméten vettem részt a tanfolyamon. s esténként mindig nehezen tudott elaludni. Ötös lett! A tanfolyam elvégzése után laboratóriumi szintemen több napig gyógyítottam a tesómat. de ez nem zavar.

6 évig volt problémám a gyakori éjszakai felébredés. Gyomorbántalmaim is elmúltak. Buzásné (Megjegyzés: Szívbôl örülök a fogászati sikernek. s elolvasása után felcsillant bennem a remény. A gyógynövényekkel egy pontig eredményeket értem el. hogyan tovább? Ekkor jött az újabb véletlen. hogy teljesen le tudjon szokni az alkoholról. L. de számomra már olyan természetesek. Az utolsó orvosi vizsgálatomon már teljesen jók voltak a leleteim! Illés Péter.-né. Ebbôl tudtam meg. mégis ismételten hangsúlyozom. mint inkább a könnyedség és az életerô érzésének. mert annyira tetszett. Nagykôrös Vajdasági magyar fiatalember vagyok. hogy testileg-lelkileg egészségesen és aktívan öregszünk-e meg. I. K. Na és itt jött a következô véletlen. hogy mit eszünk. hogy ne egyek olyan ételeket. Thomas Hanna korszakalkotó felfedezését. 40 nap alatt leadtam 7 kg-ot. Már csak ezért is nagyon érdemes elolvasni ezt a hasznos könyvet! Örülök. így megszûnik a nap folyamán begyûjtött stressz. Kiegyensúlyozottabb. Sikerrel használtam az alváskontroll-technikát. A gyomorfájás viszont egyre gyakrabban gyötört.) A múlt évben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Nem is annyira a leadott kilóknak örültem. hogy nem is jegyzem ôket. nagyon vigyáztam arra. Jugoszlávia 84 . amelyektôl a vesebetegségem miatt orvosom eltiltott. s ennek következtében testileg és lelkileg egyaránt ellazulva. Magyarországi utamon rátaláltam a Gyógyíthatsz címû könyvre. A könyvnek van még szerintem egy nagyon fontos szellemi üzenete: felejtsük el az öregedés ôsöreg regéjét! Rajtunk múlik. Gondolkoztam. és sikerrel segítettem egy fontos embernek. Az alváskontroll segítsége révén a tanfolyam óta nyugodtan végigalszom az éjszakákat! A tanfolyamon megvásároltam az Izomkontroll címû könyvet. ami az itteni orvosok szerint gyógyíthatatlan. Sok-sok apró sikerem van még. Lépésrôl-lépésre haladva sajátítottam el az ott leírtakat. hanem a mellett segít a gyógyulásban! D. egy újabb könyv formájában. békésebb lettem. hogy mikor. hogy betegség esetén az agykontroll nem az orvosi kezelés helyett.Egy szerettemnek a vesekövét szétzúztam. mennyit és mivel társítva fogyasztunk. Betartva a könyv útmutatásait. hogy hány és hány problémát old meg ez a szisztéma. mezôgazdasági mérnök. nyugodtam tudom végigaludni az éjszakát. hogy megismerhettem dr. hogy nem elég arra figyelni. A „Mindennapi macskanyújtózás” gyakorlatot este elalvás elôtt elvégezve teljesen ellazítom az izmaimat. Kétszer végigolvastam. dr. de véglegesen nem gyógyultam meg. Krónikus vesegyulladásom volt. nyugodtabb. Akkori megítélésem szerint elég egészségesen táplálkoztam. arra is ügyelni kell. Ez pedig a Testkontroll volt. amik nagy örömet jelentenek. Véletlenül a kezembe került egy gyógynövényekrôl szóló könyv. Kb. hogy meggyógyulhatok.

ahogy kimossa az üregeket.. Istennek és az agykontrollnak köszönhetem. pár évvel a válásom után. ahol kereszthuzat van. Azt. Tisztán kivehetô. Elôször a parton ülök. tiszta. Nem tudtam. tanulási gondokkal küszködô lány voltam. A Sziget címû hangkazetta B oldalát hallgatva gondolatban napfényes tengerpartra utaztam. Szilveszterkor lesz az eljegyzésünk. az értékrendszeren át. jobban. mert olyan jó volt ott lenni. Így lebegek még vagy 5 percig. Minden esetben köhögnöm kellett. még az öngyilkosságot is megkíséreltem. Éveken keresztül szenvedtem a huzattól. Ugyanebben az idôben Belgiumban. mert csípte a só a torkomat. Ez 1 hétig tartott. és mivel nem szedhettem mindig gyógyszert. gyakran összekeverte Bukaresttel. A családi származás típusától. nem hat már rám kellemetlenül! A közönséges nátha gyógyítására elég egyszer meghallgatnom az említett zenét. eldugult az orrom. Életkedvem eltûnt. ahogy a hullámok kavicsokat. mint korábban. Köszönöm! J. maradt a meleg só. hogy pontosan milyen lány is illene hozzám. Innen jött az ötlet.. Az arcomat melegíti a nap. Egy szót sem tudott magyarul. az agykontroll és a só együttes alkalmazásával segítsek magamon. hogy hol van pontosan ez a város. hogy tanulja az agykontrollt. megfájdult a homlokom. Semmi sem zavar. egy ottani. Zárkózott. máris segít. morajlik a tenger. teljesen pontos és „ôrülten” nehezen teljesíthetô elvárásképem jött össze a hozzám illô hölgyrôl. Mivel azóta közel 1 év telt el. Jól és tökéletesen egészségesnek érzem magamat. kagylókat görgetnek a parton. hogy végérvényesen kigyógyultam a 10 évig tartó. Kb. s el is hoztam magammal. a tengervíz hûsíti a gyulladást. le a torkomon. Fülem a víz alatt van. villamosra. míg végre találkoztunk. azzal borogattam az arcomat néhány napig. majd egy erôsebb hullám kisodor a fövenyre. Belegázolok a vízbe. 1 hét alatt 5-ször „utaztam” a tengerhez. Érzem. Ott napozok. vissza-visszatérô arcüreggyulladásból. Ha nem vigyáztam. hogy Budapestre jöjjön. míg elhalkul a zene. az étkezési szokásán keresztül a kinézetéig. hogy ez már a múlté. és hanyatt fekve lebegek a felszínén. mert tilos volt kánikulában az autó ablakát letekerni. Adorjánné. hogy a frissen megszerzett kincs. Addig azt sem tudta. 10 hónapja egyszer sem fájt a fejem! Bátran felszállhatok olyan buszra. 85 . Befolyik a sós víz az orromba is. Debrecen A tanfolyam elôtt egy rakás szerencsétlenségnek éreztem magamat. Az ég felhôtlen. de szenvedett miattam a környezetem is.1992-ben végeztem el elôször az agykontrolltanfolyamot. ráadásul az iskolában félévkor 3 tárgyból is elhasaltam. bevallom. bátran mondhatom. vagy fülledt levegôjû szobában egyszerre ajtót és ablakot nyitni. a nap melegen süti az arcomat. a 2 utolsó alkalommal már csak azért. Meditációim során elgondolkoztam magamban. francia zongoramûvészlány ellenállhatatlan vágyat érzett. és nem is akartam kijönni a körülöttem élô emberekkel. 2 éve „agykontrollos rádióadásba” kezdtem éjszakánként. Regénybe illô agykontrollos „véletlenek” sorozatával indultunk egymás felé. A hullámok néha szelíden átbuknak az arcomon. majd kinyitom a szememet. amikor kinyitottam a szemem. István és Anielle Tavaly májusban végeztem el a tanfolyamot.

ô pedig figyelte a fejle86 . Valamennyien hiányozni fognak. hogy valóban mûködnek! Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. Ahogy piszkálgatta. hogy a szemölcsök laposabbá váltak. Pár hónap múlva azt vettem észre. segítsek rajta. Egyre jobb grafitrajzokat készítek. 1992 júniusában végeztem el a tanfolyamot. Debrecenben. hogy sikeres rajzoló leszek. Ilyen csálé ábrázattal jött. én a szintemre mentem. hogy az erôs vágy és a kitartó programozás idôvel valóban meghozza gyümölcsét! Jánosiné K. és az érettségit is sikerrel leteszem. Némelyik ujján négy is elôfordult. Az orvos által felírt kenôcsnek a bôrelváltozások fittyet hánytak. hogy dolgozatírásnál már nem puskákra és tippekre hagyatkozom.) A háromujjtechnikával tanultam a tételeket. Budapest Hétéves kisfiam kezének ujjait 3 éves kora óta szemölcsök csúfították. Jakab Éva. méghozzá elég jó átlaggal! Az emberekkel való kapcsolatom is rengeteget javult. gyakran és érzékletesen. aki továbbvezet. és 6 hónap múlva sikerült levizsgáznom. ahogy a vírusok elpusztulnak. Hadd zárjam levelemet egy versemmel. hogy ismerjék meg önmagukat! Érdemes! Életed Utadon a Harcos védelmez. és üzenem mindenkinek. Megtapasztaltam. Örömmel tapasztaltam. Elképzeltem. Egymás mellé ültünk. A benned nyugvó isteni szikra kiteljesedett. dolgoztam rajta. könnyen tanulok. sokat segítettek. hogy egyre jobban tanulok. a tanfolyam után végre rám talált. milyen boldog voltam! Az eset megerôsítette hitemet. becsuktuk a szemünket. ami fél éve még a béka feneke alatt leledzett. Attól kezdve folyamatosan programoztam. (Valóban kiváló tanáraim voltak. Jolán 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. fölsértette az ínyét. Az alkotókedvem. A Pap ôrzi meg hitedet. a tanáraim örülnek a javulásomnak. A Vándor. A Gyógyító. Osztálytársaim és tanáraim nagyon megszerettek. Programozom. majd hamarosan teljesen eltûntek! Mondanom se kell. s az egyik héja a fogai közé szorult. és kisfiam ujjain a bôr újra szép.A tanfolyam után nagyon komoly gondolat-nagytakarítást végeztem. s az út végén felragyog a Mágus bölcsessége. sima. Ismerôsöm szotyolát rágcsált. A szemölcsök az írásban is zavarták. s azóta rendületlenül használom a módszert. minden este szintemen vizualizáltam a célomat. majd nekiláttam a technikák alkalmazásának. hogy az állkapcsa meg kiugrott a helyérôl. egészséges lesz. közben olyan nagyra tátotta a száját. sôt. Elképzeltem. kié a Szeretet.

segítsünk.ményeket. A hála: hozza az egereket. Sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. hogy segítsek rajta. Laborszintemen megvizsgáltam. hogy 28 naponként felváltva hozzanak létre peteérést. csoportos gyógyításon is szívesen veszek részt. Már csak pislákolt benne az élet.) Eztán kijöttem szintemrôl. azért nem ártana. Sikerült! Mondtam. remélem. amikor áthozták hozzám. amint kihányta gyomra tartalmát. teljesen összeforrt. Judit 1997 januárban végeztem el a tanfolyamot. Kiderült. ami kiderült. Közös. Hitem szerint eredményeimet a kitartó szorgalomnak. hogy közben még a jód illatát és csípését is érezni vélte. benne számomra külön szobát. Meglett! Piros autót is vizualizáltam az udvarba. Megpróbáltak segíteni. ami méri az idôt. Saját magamnak egy nagy lakást programoztam. hogy ez a problémám megoldódjon. Csak a nagyobb sikereimet említem. ami 12 km-nyire van. aminek nagyonnagyon örülök. s emiatt kegyetlenül bicegett. hogy 7 lábujja is eltörött! Ugyancsak elcsodálkozott az orvos. J. s kinyitottuk a szemünket. nyaldossa a kezemet. J. Attól kezdve rohamosan gyógyult az ujja. hogy boldog ember vagyok. Leültettem magam mellé. Azóta naponta 2-szer is van székletem. Az utóbbi elengedhetetlen. ha orvos is látná. Azóta állandóan a sarkamban jár. Megmérgezték. Azóta az életem gyökeresen megváltozott. A hála sem maradt el. lábamat. Most garázsra meditálok. (Érdekes. az apróbbakból tele lenne a könyv. J. mint amilyen a kvarcórákban van. nagy vággyal és hittel. ahol nyugodtan meditálhatok. mert elég rendszertelen volt. hogy állkapcsa a helyére ugrott. miért nem eszem meg. Ma már én is elmondhatom magamról. Ekkor szóltak a csoportnak. 87 . Össze sem lehet hasonlítani a régi önmagamat a maival. Erre ô motorra ült. Egy asszony a húsdarálóval véletlenül levágta 4 éves kisgyerekének az ujját. s 1 óra múlva már vígan futkosott. amikor látta. Nagyon jól bevált! J. és megpróbáltam megszüntetni a fájdalmát. fájdalom nélkül kereste fel. Utána képzeletben fertôtlenítettem az ínyét. Úgy állítottam be ôket. Erzsi. s a siker nagy titka. s meggyógyult! Az állatokat is csodálatosan lehet gyógyítani. szerintem a legfôbb mozgató erô. Ma már az is ott áll. hogy tanácsadóim segítségével beépíttetek a 2 petefészkembe 1-1 olyan alkatrészt. Szeged Közel 20 évig szedtem különbözô hashajtókat. hogy motorral. harapós kiskutya. és a városba hajtott.-né Sok gondot okozott a menstruációm. s kezében vitte az ujjat. Repkedett az örömtôl! A szomszéd gyerek elesett a motorral. Egy kiscicát is sikerült az elmetükre-technikával meggyógyítanom. türelemnek és a szeretetnek köszönhetem. de a levált rész nem akart visszaforrni. s a gyomránál borzalmas sötétséget érzékeltem. Egész héten programoztam. Gyógyítottam. Lakik a szomszédunkban egy mérges. A tanfolyam után a laboromban elképzeltem. Kórházba rohant a gyerekkel. s csodálkozik. rövidesen az is összejön. a lábamra teszi. Rövidesen egy kattanás jelezte. szintemre mentem. mentsem meg.

Nyelni sem tudtam. Nagyon megijedtem. Amikor visszajöttem szintemrôl. hogy többször is természetes úton távozik belôle a salakanyag. Nem volt más választásom. fehér. Kutyusom egyik reggelre nagyon beteg lett. Már nem reszketett. s ez elgondolkoztatott. hogy testének képe megjelenjen képernyômön. Azonnal elkezdtem gyógyítani laborszintemen. Nem értettem. Miután ez többször megismétlôdött. kit fuvarozol?! – gondoltam 88 . hogy egy széles. s mára már teljesen rendbe jöttem. Ekkor egy hangot hallottam: „Ne gyógyítsd!” Így hát nem is gyógyítottam. de hogy a kutyusom a gyógyítás után boldogan fogadott. s már újra dolgozik! Múlt hét egyik reggelén iszonyatos derékfájásra ébredtem. és jó sok gyógyító energiát küldtem neki. hogy végül is az volt-e. Alig tudtam lemászni az ágyról. erôs. Hódmezôvásárhely Taxiban ültem. A mûtét napján kezdtem hozzá a gyógyításához. Még 1-2 napig hasonlóképpen kezeltem magam. mentem a laboratóriumomba. A lábam már egyáltalán nem fájt. hogy súlyos gyomorrontása van. Kb. (Egyébként nem szokott ilyent tenni. s talán beszéltem neki akkor az agykontrollról – kinek nem beszélek róla?! –. Nem tudom. és már könnyedén tudtam nyelni. s a derekam is alig. nagy. Rákos daganat miatt ki akarták varrni a végbelét az oldalára. Mi baja lehet ennek velem? Hiszen barátságos voltam! Talán bal lábbal kelt fel? Kizárt dolog! Éreztem. nagyon rosszul éreztem magamat. Van egy országos hírû csontkovács.és fájdalomcsillapító injekciót is adott a gerincemhez. sokkal-sokkal jobban éreztem magamat. akihez én is el szoktam menni. s ô talán alapvetôen idegenkedik tôle. Jutka. s elképzeltem ott. Két nap múlva meghalt. ha gerincproblémám támad. teljesen átöblítettem az egész emésztôrendszerét. Akkor még nem tudtam mire vélni az esetet. s még vakkantott is párat. Egyszer csak hallottam. s elkezdtem gyógyítani. mi volt ez. ahogy természetes úton is kiürül belôle az összes salakanyag. farkát boldogan csóválva jött oda hozzám. Lementem a laboratóriumomba. Szóltam a sofôrhöz. de az sajnos üres maradt. Képzeletemben még gyulladás. De azért még nem kéne velem ellenségesnek lennie – gondoltam magamban –. de pár napra rá megkaptam a választ. Végül megerôsítettem az immunrendszerét. s a történtek így értelmet kaptak. reszketve feküdt. ahogy azt vizualizáltam. és vártam. Na megállj! Mit gondolsz. hogy szívinfarktuson esett át. Teljesen felgyógyult. gyógyító fénysugár árad rá az univerzumból. Hiába szólongattam. laborszintemre mentem. Késôbb láttam. Aznap még sokat pihent. nekem is. Lementem laboromba. Sógornôm súlyos beteg lett. Az út félóra volt. ellenszenvét egyre jobban értésemre adta. de másnap reggelre teljesen rendbe jött. és ô is el-eltûnt a képernyômrôl. kelletlen válasz. Úgy éreztem. ugyancsak meglepôdtem. Ezek után mindennap így gyógyítottam. Összekuporodva. s a bal lábam is végig hasogatott. hogy az elôbb említett csontkovács ismerôsöm meggyógyít. ez nekem szól. úgy.Egyik éjszaka erôs torokfájásra ébredtem. egyáltalán nem reagált. Ekkor hirtelen eszembe jutott: nyilván egyszer régebben fuvarozhatott már engem. Amint lehetett. még a fejét sem emelte föl. s egy csodakenôccsel lekezeltem a torkomat és az immunrendszeremet is. az biztos. hiszen mindenkinek joga van a saját véleményéhez! Neki is. 2 hét múlva elkezdett halványodni ez az energiasugár.) Amikor kijöttem alfából. Képzeletben gyomormosást végeztem. mert akkora javulást éreztem. Úgy jelent meg elôttem. majd elképzeltem.

álom: egy gyógynövényt vettem a kezembe. nekem lábon kell maradnom! Az öngyógyítás is csak kismértékben segített. A busz egyszer csak megfordult. és van egy nagyon aranyos. hogy meggyógyuljak?! Megérdemlem az egészséget!” Reggelre egymás után 3 álom jött be. Két szállító rettentôen piszkos és szürke volt. villámgyorsan alfába mentem. az egészséges. le akartam szállni. és azt mondtam tudatalattimnak: – Látni szeretném a sofôr családját. barna haja van. hogy milyennek láttam a szobát. de nem tudtam. Csendesen megszólalok: „Maga ugye nôs?” Megvetôen rám néz.” Megszólal: „Tudom. bekapcsoltam a tévét. 1995.) Néma csend. kínlódva cammogtam felfelé.. Megálltam és arra gondoltam: mit keresek én itt? Mire egy hangot hallattam: innen már keveset kell gyalogolnod. szürke krokodil hátán kitakarodott a lakásból. Valóban van egy szôke kisfiam!” Mire én: „A felesége pedig nagyon csinos. hogy 1 évben 10 hónapig beteg vagyok! Teletömnek gyógyszerrel. sôt másnap még további információk is érkeztek! Szokásom ellenére éjjel 1 órakor ösztönösen. s mégsem javul az állapotom. október 3. nagy kosár lógott a karján.magamban. álom: a Rákóczi úton busszal utaztam az Erzsébet-híd felé. az álomra gondolva. hogy élô személy –. amit bevitt a konyhába. (Addig nem néztem a kezére!) Aztán nyugodtan folytatom: „Nôs. és akkor említette. de nem nyitották ki az ajtót. Jól megnéztem a családtagokat és a környezetet is. erre utalás is történt az egyik álomban. Itt már kinyílott az ajtó. és ebben a pillanatban láttam ôket.” Válasz: „Tényleg hosszú. mit tegyek. kétségbe esve megszólítottam a tudatalattimat: „Ne csináld ezt velem! Elegem van abból. ahol a családja tartózkodott. barna haja van. tehát valami jelentôsége van. fehér köpenyes ott maradt. szôke kisfia.) Az álom világos: a fehér köpenyes férfi az egészséget jelképezi – akkor még nem tudhattam. Megint 1 megállót ment. hófehér köpenyben. Hogy tûrheted ezt? Segíts! Adj információt. Sportos testalkatú. arra vajon hogy reagált volna.” (A sofôr fekete hajú volt.” Egy perc hallgatás után megszólal: „Na és mit gondol. hogy ne lássa becsukott szememet. (Ha lakásról álmodom. mit jelenthetnek ezek az álmok. és elindult az ellenkezô irányba. 1 évvel ezelôtt fuvaroztam Önt. barna hajú és barna szemû ember volt. és hosszú. az rendszerint a saját testemet jelenti. de gyorsan! Meglepetésemre a kép azonnal bejött. Törtem a fejemet. A 3. Egy másik álmomban nagyon keservesen mentem fel egy meredélyen. dacos arckifejezés. Többévi kínlódás után szintemre menve.. Ekkor elindultam a Blaha Lujza tér felé. milyen növény. (Ez nekem szinte mindig mûködik!) És még aznap megjött a magyarázat. Ránézek a sofôrre: makacs. most vajon hol vannak?” Mondom én: „Otthon. majd szó nélkül a jegygyûrûjére. majd ugyanolyan gyorsan visszatértem bétába. tele élelmiszerrel. A képernyôrôl az álmomban látott férfi nézett rám! Mivel azonban ezt a csatornát 89 . A két másik szállító egy ronda. majd kicsattant az egészségtôl. 1. Velük jött egy harmadik.” Mire a sofôr felkiált: „Most már kezdek hinni az agykontrollban!” Pedig el se mondtam neki. álom: élelmiszer-szállítók jöttek a lakásba. 2. Kérdésemre a választ a pohárvíztechnikával kértem. s hívogatólag nézett rám. Tudtam. Mondom: „Nem is csodálkozik? Agykontrollos vagyok. ami kitakarodik a testembôl. majd elfordulva. hogy ezek az álmok összefüggenek. a Blaha Lujza tér felé. 3. hogy a célodnál légy. Mentem 1 megállót. Ki tudja. Nem volt náluk élelmiszer. álomban kétszer is szerepelt az 1-es szám (mindig 1 megálló). Szeretteimnek szükségük van rám. én gondozom és ápolom ôket. és a krokodil a piszkos szállítókkal a betegséget.

elment az egész nyár. Tavaly januárban szintemre menve kértem: nyerni szeretnék! Aztán megkérdeztem: nyerni fogok-e? És jött egy álom: ABCben vásároltam. álom!). nem vagyok annyira gyenge. én meg nem mertem a kezelést félbehagyni. de többet nem tudnak tenni. a szeme színe. még a testalkata is! Öt hónapig jártam hozzá kezelésre. mire ô megnevezett egy gyógynövényt (2. akik elmondták. Úgy magyaráztam ezt az álmot. Fújtatva. és akkor a meglepetéstôl majdnem hanyatt estem: pontosan úgy nézett ki. részben anyagi okok miatt. hogy milyen betegségekbôl gyógyította ki ôket. és a lépcsô a szokásosnál meredekebb volt. Megfejtése: hagyjam abba! Ôk javítottak az állapotomon. mint egy lepke. akkor valamilyen módon pénzhez jutok. de ha nem lesz pénzem ennivalóra. s mindig 1 megállónyit! Öt hónap után különbözô személyes és anyagi okok miatt elkezdtem gondolkodni. A javulás nem állt arányban a honoráriummal. fuldokoltam. állandóan ott voltam. 90 . járjak-e továbbra is a kezelésre. nem maradt szabadidôm. hogy nem fogok nyerni. pedig rengeteg rejtvényt fejtek. Elmentem a rendelôbe. De rájöttem: nekem erre nagy szükségem volt! Kimozdított a holtpontról. hogy el ne essek. Férjem szerette volna. hanem a Vilmos is. úgy megyek fel a lépcsôn. rengeteg lépcsôfokot kellett megmásznom. A riporternô közölte. a szívem vadul kalapált. Még mindig nem „kapcsoltam”. Mikor az aluljáró lépcsôjén felmentem. aki elôvett egy hatalmas. ami egyike az én problémáimnak is. a tudatalattim soha nem ad rossz tanácsot! Soha az életben nem nyertem semmit. álom!). nagyon sokba kerülne. az arcát nem láttam teljesen tisztán. A házban. a haja színe. mint álmomban! Az arcvonásai. hogy a férfi természetgyógyász orvos. Végre észbe kaptam! Ez az! Az igazi meglepetés másnap ért. A vérnyomásomat lenyomták. mert álmos voltam. hogy az orvos álmomban élelmiszer-szállítóként jelent meg. Erre már felnéztem! Betelefonáltam a tévébe. Eddig hiába küldtem be a megfejtéseket. mint gondoltam. Nem tudtam kifizetni az árut. hogy sokkal rosszabb állapotban vagyok. hogy folytassam-e a kúrát. természetes élelmet írt elô!) Szintemen megkérdeztem. kezelés után mindig le kellett feküdnöm. mert rosszul voltam. hogy mit tegyek addig is. hogy menjek be a rendelôjébe.nálunk rosszul lehet fogni. zenészek. és különbözô gyógyteákat és egyéb. hiszen akkor szinte nem is voltam ember. dagadt pénztárcát. legyen a két agyfélteke egyensúlyban). Majd a riporternô megszólalt: „A rendelô közel van a Blaha Lujza térhez” (3. Ott a falba kapaszkodtam. Ekkor megláttam egy férfit (ez a férfi már több álmomban is megjelent. (Az sem véletlen. Járni alig tudtam. s kifizette helyettem az élelmiszert. de teljesen érthetôen jött. Úgy látszik. ha továbbra is kezelnének. Bétában teljesen átállította a étkezésemet. Ekkor egymás után jöttek ismert színészek. érdemes volt-e odajárnom. Kérdeztem. ha abbahagyom. Utólag gondolkoztam. mire ô azt válaszolta. Akkor döbbentem rá. nem nyertem. hallgassak a férjemre! Abbahagytam. a tudatalattimat jelképezi). Megláttam az orvost. mindig gyalog (mint az álmomban!). Nagyon fájdalmas volt a kezelés. Az egyiket ugyanabból. A válasz megint szimbolikusan. ezért vissza akartam tenni mindent a polcokra. ahol a rendelô van. kínlódva értem fel (ezt is megálmodtam!). Úgy estem be a rendelôbe. meg kellett állnom. ezt az egy problémámat elmondtam. jó nehezeket (ne csak a Vili fejlôdjön. csak az akarat vitt elôre. Aztán meg is feledkeztem a dologról. Lábon állok.

Mintha mindig ismertük volna egymást. vörös hajú. rövid hajú asszony. Boldog voltam. hogy a lábán nagy. mert hosszú idô óta ma volt az elsô eset. Láttam. azonos korú. amiket ennie kell. barna szemekkel. fényesek voltak. Még a lelki problémája is bejött! Gyógyítottam.Februárban cseng a telefon: a Julius Meinl-központból hívtak. gondoltam. Hamarosan megszólalt a csengô. Minden hónapban kihúzunk egy napot. barna szemû nô állt elôttem! Már ezen is megdöbbentem. nemcsak másodszor. s megbeszéltük telefonon. Mire ô így felelt: – „Pontosan ezeken a zöldségeken élek évek óta. majd ráparancsoltam a tudatalattijára. álmodom! És hozták a sok élelmiszert. hogy nem fogom abbahagyni a gyógyszereket. Sajnos csak hallókészülékkel hall. közvetlenül ébredés elôtt. Megkért. s behívtam a laboromba. tréfál?” Jött a válasz: – „Dehogy tréfálok!” Úsztam a boldogságban. Azt hittem. egy hang is adott tanácsot a fejemben. 18 ezer Ft értékben! A szállítók is örültek. És ez a központi problémám. Ön nyert!” Mondom: – „Lehetetlen! Önök nem foglalkoznak rejtvényekkel. gyógyítsam ôt agykontrollal. Mindkettônk számára nagyon érdekes dolgokat meséltünk egymásnak. ha nem. hogy milyen számokat játsszak meg a lottón. nehogy feledésbe merüljenek. nagy. Márta szintén agykontrollos. Rövid. hogy azonnal felírhassam ôket. ennek az akciónak vége lett.. Mit jelentsen ez?” Ô: –„Van egy akciónk. ô meg távreikivel akar engem gyógyítani. aki néhány házra lakik tôlem. Amikor felhúzta a szoknyáját és megmutatta. És ha hiszik. És éppen ma határoztam el. De amikor az is bebizonyosodott. Papírt. hogy nem ettem sokat. Kimentem ajtót nyitni. Nagy találkozás volt. ez telitalálat!” Majd hirtelen megkérdezte: – „Mondd.” Errôl az akcióról én nem tudtam. és az édességnek is ellen tudtam állni. ahonnan idônként élelmiszert szállítanak nekem. szép színesben. a döbbenettôl elállt a lélegzetem: ugyanazt láttam. Ezt neked köszönhetem!” Ezután még különbözô dolgokban kért segítséget. hogy a leve91 .. láttam mindazokat a zöldségféléket. Másnap reggel. rögtön ébredés után csináltam róla esettanulmányt – rossz szokásom szerint kissé kételkedve. Zsuzsa. aki még egy gombostût sem. Mielôtt személyesen találkoztunk volna. Színesben jelentek meg a szervei. A belek sötétzöldek. akkor ért igazán nagy meglepetés. Láttam a problémáját. Aki azon a napon vásárol nálunk. látom ám. Ezek után reggel. te gyógyítottál ma engem?” Mondom: – „Igen!” Ô: – „Azért kérdeztem. hogy velem kb. vastag visszerek éktelenkednek. hogy összejövünk esettanulmányt gyakorolni. hogy fog-e sikerülni.) Este telefonon elmondtam neki az egészet és a tanácsokat. vörös. soha! Kb. Eljött hozzám. mint képzeletemben a laborban! Pohárvíztechnikával megkérdeztem. Szintemre mentem. és mondták: „Ez a nyeremény most jó helyre jött!” (Sajnos. de harmadszor is nyertem! Hát ez csak nem lehet véletlen? Én. megnézem ôt alfában. hogy jól mûködik a tudatalattim. az legközelebb ingyen kap árut a vásárolt értékben. Duplán boldog voltam! Segítettem neki és megerôsítést kaptam. Képzeletemben lábain borzasztóan kidagadó visszereket érzékeltem. egyszer az életben én is nyerhetek (kisnyugdíjas vagyok)! És áprilisban ismét cseng a telefon: – „Gratulálok! Ön ismét nyert!” Hüledeztem: – „Ugye. ceruzát készítettem az ágyam mellé. Egy kedves nôi hang: – „Gratulálok. hogy ne egyen sokat! Az édességet pedig azonnal hagyja abba! Erre egy hang szólalt meg a fejemben: Ne beszéld le ôt a jelenlegi gyógyszerének a szedésérôl! (Ez kétszer is bejött. nagy.) Összetalálkoztam egy agykontrollos hölggyel.

elfelejtett szavak. majd aludtam tovább. azokat az ügyeket meghagyom a reggeli meditáció idejére. 20 cm hosszú sebem rendkívül gyorsan és szépen gyógyult. Budapest Régebben sokat kínlódtam az esti elalvással. Három számomat nem lehetett megfordítani. Addig variáltam. mint fél év telt el a tanfolyam óta. majd végigpörgetem a napot. Most már még gyorsabban alszom el. gyümölcsöt hozattam be. keresett tárgyak megtalálására és parkoló keresésére. amióta néhányszor megerôsítettem szintemen a programozást. Ezzel kezdem a meditációt. kórházba kerültem. Félálomban felírtam ôket. ami hasnyálmirigy-gyulladást okozott. hanem 8 szám van rajta. mint valaha. teljesen váratlanul. amik és akik aznap kellemetlenséget okoztak. aztán mindig elaludtam. közülük hármat ki is húztak! Kaiserné. s mint utóbb kiderült. akkor minden esetben nagyon kellemes felszabadultság-érzés jelentkezik. K. ami lesz. Ezernyi helyzetben használom. Több. Nem abban. teljes átéléssel. majd összesen még 1 napig gyógyszert. hogy a tanfolyamon meséltek szerint voltak olyanok.) A kórházba. amibôl vízsugár csobog alá. Remekül beválik az esti meditáció is. és a nôvérkék legnagyobb felháborodására azt ettem. Reggel nézem a papírt. ma is itt vagyok. Mostanában kezdek tudatosan odafigyelni. majd újabb számok érkeznek. Öt napig kaptam infúziót.gôben kóvályogva jön felém egy szám. Bár az orvosok még a mûtét után sem adtak volna sokat az életemért. s a következô nap feladatain. Még aznap behozattam a meditációs kazettáimat. Ekkor eszembe jutott. Kaknicsné Jakab Tünde 1991 októberében végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. és naponta legalább 3-szor programoztam a gyors gyógyulást. A háromujjtechnikával kapcsolatban azt tapasztalom. magam elé idézve azokat az eseményeket és embereket. hogy valóban azért nem tudtam korábban gyorsan elaludni. Kô zárta el az epevezetékemet. s szinte minden este használom a módszert. hanem abban. A következô év júliusában. Nos. hogy minél inkább a jelenben éljek. Dóra 92 . ami éppen ott és akkor történik. mivel én már jó ideje a testkontroll szerint étkeztem. életveszélyes állapotban. hogy sokkal jobban mûködik. mert rágódtam a nap közben felbukkant gondokon. de az agykontrolltanfolyam óta ez a gondom már a múlté! Elkezdtem ugyanis használni a tanult alváskontroll-technikát. Zsuzsa. Persze a múltat és a jövôt nem lehet kizárni az életünkbôl. és egészségesebb vagyok. Eleinte a 95-ös számra emlékeztem vissza. (Azóta a mai napig sem vettem be gyógyszert. Elképzelem és beleélem magam az érzésbe. hogy nem 5. Mégis rohamosan gyógyultam. pl. s én rendszeresen használom a tanultakat. langyos víz mindent lemos rólam. hogy a rám zuhogó. amíg kihoztam belôlük 5 számot. s nem abban. Ha jól csinálom. ami volt. Képzeletbeli szigetemen ott áll egy kôszikla. 33). csak érdemesnek látszik megtanulni másképp viszonyulni hozzájuk. A másnapi feladatokon nem töprengek. akiknek fordítva jöttek be a számok. A kb. s látom. és egyre jobban érzem magam. Azonnal megoperáltak. gondolatok felidézésére. mert azonos volt a két számjegyük (pl. megáll elôttem. Közben még világosabbá vált számomra.

Valójában újjászületésem története ez. Domján László rövid bemutatkozása után mi is bemutatkoztunk a mellettünk ülôknek. A következô napon már egy-két agykontrolltechnikát is kipróbáltunk. Másnap megint kerestem egy csendes. Igen érdekes. Már eljutottam 60-ig! És ez így ment nap nap után. hogy egyszer is éreztem volna valami „különleges érzést”. A témák egyre izgalmasabbak. Egyik nap fiammal beszélgetve kiderült. Az elsô szünet után már ismerôsként foglaltuk el ismét a helyünket. egészen a végbélnyílásig. ahogy azt én lelki szemeimmel láttam. tapasztalataimat teszem közkinccsé. egészséges. hogy feleségével együtt a közelmúltban elvégezték Budapesten a 40 órás agykontrolltanfolyamot. Nem mondhatom. az bizony nem mindennapi. Többszáz hallgató. más vonatkozású tudományos dolgok nem túlságosan érdekeltek. s végül is 93 tavaszán lányommal. K. Ismét elolvastam. mindig egy kicsit több sikerrel. légkondicionált nagyterem. „fantáziadús” olvasmánynak tartottam. Angelikával együtt felutaztunk Budapestre egy tanfolyamra. kíváncsi tekintettel. és számoltam rendületlenül. ezért beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. Mivel nem volt sürgôs az elváltozás mûtéti eltávolítása. majd ismét nekiláttam. Mind ez ideig csupán a hivatásomnak éltem. Napról napra kisebbnek érzékeltem a daganatot. hogy a lesöpört anyag a széklettel távozik. s nem tudtam a számolásra koncentrálni. de figyelmem már 80-nál elkalandozott. az ország számos helyérôl érkeztünk. Sok érdekes tapasztalatukról számoltak be. ami révén meggyôzôdhettem volna. Mûködik. végzése növeli érdeklôdésünket. Elképzeltem. Valami különös érzést vártam. 93 .1991 tavaszán állapították meg. hogy a leszálló vastagbélben polipom van. de aztán elmém ismét elkalandozott. E. de remélem lesznek olyanok is. napon tanult elmetükre-technikát azonnal alkalmazni kezdtem. mindenki figyel. majd az egész bélszakaszt kitakarítom. dr. Síri csend. Bizonyára lesznek. hogy vastagbelem bélése már tökéletesen sima. Pár hét múlva lelki szemeimmel úgy láttam. Rendíthetetlenül számoltam 100-tól visszafelé. Megkezdôdik az elôadás. Egyre több sikerélményhez jutott mindenki. dr. A 2. hogy most biztos alfában vagyok. érdeklôdô. kicsit tovább jutottam a visszaszámolásban. Ami velem történt ezalatt a röpke 8 hónap alatt. Kényelmes ülések. akik hitetlenkedve olvassák majd soraimat. Szinte magunkba szívjuk a hallottakat. Elsô benyomásomat legrövidebben így lehet kifejezni: „Hiszem. és a vizsgálat épp olyan egészségesnek mutatta. Szinte senki sem ismeri a másikat. „félreesô” helyet. akiket elgondolkodtatásra késztet. A következô oldalakon 8 hónap legérdekesebb agykontrollos eredményeimet. Kissé hitetlenkedve. Ez volt az általános tapasztalat mindenkiben. A feszültség oldódik. ha látom!” Aztán 1 hónap elteltével valahogy megint kezem ügyébe került. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással a szünetekben. hogy egy kis söprûvel lesöpröm a daganat tetejét. Ekkor néhány nap szünet következett. de az nem jelentkezett. José Silva Agykontroll címû könyve 1 éve került a kezembe. Vizualizáltam. A gyakorlati feladatok kipróbálása. Azóta már 2 alkalommal is megröntgenezték a vastagbelemet. Egyre jobban izgatott a dolog. Az elôadó. Testnevelés-biológia szakos tanár vagyok. de megkíséreltem a könyv útmutatásai alapján az ellazulást és az alfába jutást. Érzéseinket.

védô katonáimat. Másikunk irányít. amikor a napközis gyerekeket már hazaengedtem. amennyit csak lehetett. megvizsgáltam a fejét. és laboratóriumomban „kezelésbe vettem” az orromat. naponta többször is meditáltam. A tanfolyamról hazaérkezve szinte megszállottként gyakoroltam és gyakoroltam.40-kor. Reggel még arra is emlékeztem. kérdez. hogy milyen nagy tûz volt a 94 . 16. Vékony hajszálrepedést találtam a bal felsô 3. viszont az elsô nyakcsigolyánál idegszál-becsípôdést véltem felfedezni. Betti hívott. hogy ezzel készen vagyok. Laboromban kb. egyikünk ellazul. életkorát és lakcímét. 16. siettem a nevelôi szobába. Sikerült felgyorsítanom a gyógyulás menetét. Döbbenetes élmény! Mindez így elsô hallásra tudom.és fogfájás gyötörte. és szintemre menve megvizsgáltam Betti fogait. Néhány héttel késôbb fiammal egy 8 m-es ásott kút medrét tisztítottuk. A gyakorlást soha nem mulasztottam el. A betolakodó. 3 percen keresztül azt képzeltem el. Másfél nap alatt teljesen rendbe jöttem. én viszont alaposan megfáztam. orr. Én vödröztem fel a hideg iszapot. Magabiztosabbak lettünk. És ezen a mélyebb tudatszintünkön megpróbálhatjuk „kijavítani” az elváltozásokat. napon egyik kolléganôm. Április 27-én egyik fiatal munkatársam a nôvére esküvôjére készült. Marika mesélte. Párokat alkotunk. Hitem és bizalmam egyre nôtt. hogy Betti szervezetében fokozottan termelôdnek a fogzománcsejtek. hihetetlennek tûnik. Gondolatban óvatosan kimozdítottam a vékonyka idegszálat. hogy már sem a feje. a megduzzadt nyálkahártyát és a begyulladt torkomat pedig gyulladáscsökkentô folyadékkal kezeltem. hogy elsô önálló sikerem szinte szárnyakat adott további ténykedéseimhez. nap mint nap. Elôtte kivödröztünk belôle annyi vizet. majd a vizsgáló leírja a számára ismeretlen ember külsejét. Amikor úgy láttam. programoztam. így jól láttunk.és homloküregemet.55-kor megcsörrent a telefon. Elérkezik az utolsó nap délutánja. meséljük sikereinket. Robinak. és betömítik a repedést. aki másfél órán keresztül lent állt a hideg vízben. Mondanom sem kell. A rákövetkezô 4. a fiam pedig lent a mederben egy vödörbe kotorta össze. alfaszintre megy. Közben eltelt az idô. Néhány nap alatt önállóan végigpróbáltam a tanult agykontrolltechnikák többségét. A következô nap 5-ször is mélyebb tudatszintre mentem. Szünetekben egyre többen elegyedünk szóba egymással. hogy agykontrollos képességeimet egyre magasabb szintre fejlesszem. sem a foga nem fáj. A megfelelô helyre küldtem ezeket az aprócska. semmi baja nem lett. Az elôadások egyre izgalmasabbak. szinte teljes sikerrel! Alig vártam az elsô igazi „próbatételt”. több mindent önállóan is kipróbáltunk. megfázást hozó vírusokat a szervezetem védô-ôrzô sejtjeire bíztam. fog felületén. s mondhatom. Majdnem telihold volt. vezeti a pszichikus vizsgálót. Minden tôlem telhetôt megtettem. a homloküregemet és a torkomat. Ott mindent rendben találtam. hogy ki gyújtotta meg. Kínzó fej. tulajdonságait.Két hét múlva találkozunk ismét. Nem kellett sokáig várnom. beesteledett. Régebben hasonló esetben többféle gyógyszer szedése mellett is legalább 1 hétig kínlódtam. hiszen 2 hét alatt sokat gyakoroltunk. Elérkezett hát elsô öngyógyításom kipróbálásának az ideje. betegségeit. A tanfolyam végére a legmeglepôbb gyakorlat kipróbálása marad: az egészségügyi esettanulmány. Másnap elmeséltem álmomat a napközis munkatársaimnak is. esetleges kudarcainkat. Boldogan újságolta. Az irányító megmondja partnerének a beteg személy nevét. Májusban egyik éjjel álmomban nagy tüzet láttam.

Azt programoztam szintemen. Képzeletben sejtnagyságúvá zsugorítottam magamat. ahogy az elmetükre-technikánál tanultuk – egyszer megnéztem magam jelenlegi állapotomban. vajon hogyan mûködik a májam belülrôl. az rugalmasan visszadomborodott. s testileg és szellemileg is úgy érzem. Kíváncsiság fogott el. katonás rendben „masíroztak” a megsemmisítés felé. és kinagyítottam saját májamat. Ezekkel szemben szinte általános 95 . úgy másfél hónapon keresztül.. több. lebenyszerû testeknek tûntek. s a benyomódás helye egy darabig megmaradt.szomszédos Csanádpalotán. A 25 évvel ezelôtti. hogy úgy sikerült lefogynom. az ún. és biológiailag természetes úton távozzanak szervezetembôl. Étrendemen. amelyek hosszú sorban. hogy emésztôdjenek fel a felesleges zsírsejtjeim. egészséges emberi májjal. majd ezt követôen naponta elképzeltem leendô külsô formámat a fehér keretes tükörben. s közel 90 kgot cipeltek lábaim. méghozzá egyik napról a másikra. hogyan küszködik májam a szervezetembe került alkohol semlegesítésével. Kisebb-nagyobb náthán. Legnagyobb agykontrollos eredményem az volt. s minduntalan megpróbáltak kisiklani lebenyszerû májsejtjeim elôl. Ahogy tovább utaztam picinyke kis „búvárcsónakommal”. Szûk másfél hónap alatt minden zökkenô nélkül sikerült leadnom a felesleges 20 kg-ot. csak borból. Folytatva a szintemen tapasztaltakat: a májamat kinagyítva érdekes látványban volt részem. kialakult étkezési szokásaimon nem változtattam. Az elsô alkalommal – úgy. beléptem májsejtjeim közé. ugyanennyit fiatalodtam. Fôleg a jó termelôi bort kedveltem. el kell mondanom. Ettôl kezdve programozásaim alkalmával mindennap fordítottam magamra is egy kis idôt. Az utóbbi idôben naponta. Ahogy összehasonlítottam egy másik.) Néhány nap múlva egy másik tüzet is láttam álmomban. Aztán feltûnt. Mielôtt leírom átélt tapasztalataimat. megláttam. szinte új ruháim ismét jók rám. Ugyanezt téve az egészséges májjal. Képzeletben megnyomtam ujjammal. kb. Mind-mind sokszögletû. mint 1 l-t fogyasztottam! És bizony nem vetettem meg a többi szeszes italt sem. akik igyekeztek kikerülni végzetüket. s így a vékony hajszálerekben utazva egy csodálatos kirándulás részese lehettem. hogy közben ténylegesen nem is fogyókúráztam! 170 cm a testmagasságom. egyre inkább éreztem a hiányát. A válasz: a súlyfölösleg 20 kg. (A tûz elôidézôje csak nekem „árulta el” játékos tettét. ágyban fekvô beteg soha nem voltam. Az alkoholszármazékok többségét májsejtjeim simán lebontották. Fogyókúrám kezdetével egy idôben szintemen feltettem a kérdést mélyebb tudatomnak: „Mi a véleményed a szeszesitalfogyasztásomról?” Ekkor hirtelen egy fényvillanást láttam testem jobb oldalán. hogy hozzám képest milyen nagyok a májsejtjeim. kék keretes tükörben. Szervezetem kezdett hozzászokni az alkoholhoz.. Ennél is nagyobb eredménynek könyvelem el a szeszes ital teljes elhagyását. sem más belsô szervemmel nem volt gondom. hogy eddigi életem során sem a májammal. miként látja el biológiai funkcióját. esetleg fogfájáson kívül semmilyen más kellemetlen érzést nem ismertem. Elôször a lebontásra váró zsírsejtekkel találkoztam. A makói tûzoltók oltották el. s ha „nem vettem be” a napi adagot. A májam! – villant át agyamon. Nagyon egyszerû megoldást választottam. viszont szép számmal akadtak olyan betolakodók is. melyrôl nem sokkal utána a valóságban magam is meggyôzôdhettem.. annál kissé duzzadtabbnak láttam. Anna sógornôm melléképülete gyulladt ki egy hajnalban. Ekkor még mélyebb szintre mentem. Szintemen megkérdeztem elmémet az optimális fogyás mértékérôl..

Igyekeztem nagyon mélyen megerôsíteni magamban ezt a jó érzést. hogy ezentúl egy korty szeszes italt sem fogok inni. s akkor nála is leállt a fogyás. az esettanulmány során. hogy elég erôs benne a vágy. Ekkor azt üzentem neki gondolatban. A következô hetekben leadott néhány kilót. aztán a folyamat megállt. hogy nagyon szeretne leadni 10 kg-ot. Örömmel újságolta. „Megbeszéltem” szervezetével. héttôl az ügy lezárult. A sikertelenség okára csak hónapok múltával jöttem rá. Zsuzsával szinte egy idôben keresett fel a pitvarosi Manci. Róbert nevû. 25 éves. mert már feszül rajta minden. Többször próbálkozott már fogyókúrával. Beszélgettem vele néhány percig. és a 12. Azt mondta. csipeget. de a gyomrában olyan furcsa érzést érzett. Attól kezdve folyamatosan szabadult meg felesleges kilóitól. Néhány nap múlva találkoztunk. hogy ô hisz az agykontrollban. Délután ismét a szintemre mentem. s a fülei is folyton zúgnak. Ekkor szilárdan elhatároztam. s a hite is megvan hozzá. a hallócsontocskákat pedig kamillafôzettel ecseteltem. hogy megtudjam. és kijöttem szintemrôl. Mondta. de ezt majd a késôbbiekben mesélem el. a belsô fülében lévô hallócsontocskákat pedig gyulladtnak érzékeltem. Mesélte. és a közérzete sem a legjobb. maró folyadékkal kezeltem. úgy május közepe táján. hogy hétvége volt. rám már hatástalan volt. Ital nélkül még boldogabb lesz családi és magánéletem. 5-6 kg-ot fogyott. mert ilyen állapotban nem tudtam volna eredményesen ellátni a munkámat. és a bétában megfogadott döntésemet átültettem alfába. még az ujjait is lenyalja. A fogyásra az elôzôleg leírtak alapján programoztam. ezt a harcot. Különösen a kengyelnél volt erôs gyulladásos elváltozás. Hosszú körutazásom után ismét elképzeltem magam eredeti méretemben. hogy nagyon szeretne lefogyni. feltettem a kérdést: „Mi lehet túlsúlyának a kiváltó oka?” Lelki szemeim elôtt megjelent. hogy ezen túl ne egyen jóllakottságig. hogy nem tudja mi történt. de ezen kívül a háta is fáj.volt a hajtóvadászat. Közömbössé vált számomra mindenfajta szeszes ital. A nap további részében szinte állandóan az átélt események foglalkoztattak. próbáljak meg segíteni rajta. héten az alkoholhiány érzését kellett közömbösítenem. A meszesedô csigolyákat oldó. Még szerencse. az esettanulmányom során elôször a gerincoszlopát vizsgáltam meg. El96 . Munkahelyemen egy alkalommal. ahogy az iménti képekre gondoltam. Este. mert nagyon fáj. ezt a küszködést végignézni – enyhén szólva nem mindennapi látvány volt. 3 hét alatt kb. hogy megszabaduljon betegségeitôl. mezôhegyesi fiatalember. A 3. de eddig sikertelenül. A 2. hogy kipróbáljam. Este. Május közepe táján fölkeresett egy számomra ismeretlen. ihattak is elôttem. Beprogramoztam. Úgy éreztem. hogy hátfájása és fülzúgása jelentôsen mérséklôdött. Arra kért. miként mûködne ez a módszer távfogyasztással. Laboratóriumomban gyógyítani kezdtem. hogy a felesleges zsírsejteket folyamatosan eméssze fel. majd természetes úton ürítse ki. Az elsô héten ezt a megerôsítést többször el kellett végeznem. mindig csak az éhségérzetét üsse el. teljesebbé válik személyiségem. Saját sikeres fogyasztásom adta az ötletet. majd kijöttem szintemrôl. ugyanilyen jellegû gonddal. a szakácsnônk azzal keresett meg. hátcsigolya körül meszesedési nyomokat láttam. hogy ezentúl nem nyúlok a pohárhoz. hiszen erre nekem nincs szükségem. Másnap találkoztam kolléganômmel. amint jó étvággyal eszeget. és a közérzete is javult. nézzem meg a bal térdét. hisz-e az elme erejében. s a szemem is törölgetni kellett. Nos. Az 5. nem engedek semmilyen kísértésnek. Nem ígértem semmit. Szinte libabôrös lett a hátam.

majd rendszeresen meditálok. Azonnal láttam. A burgonyámon alig van bogár. hasznos eltöltésére inspiráltam – persze alfában és gondolatban. Juci néni mákja 3 m-re van az enyémtôl. majd bekentem sebvazelinnel. Szemhéjam fáradt. hadd pihenje ki magát. Ez így ment 3 héten keresztül. hagytam. programozok. de a térde továbbra is panaszmentes. Szememmel. A szomszédos kertekéhez képest minden növénykultúrám kimagaslóan szép és fejlett. a mákom teljesen barkómentes. hogy megszûnt térdében a fájdalom és a recsegés. olyan volt. és soha nem szokta magát elhagyni. amikor találkoztunk. napjában többször is megdicsérem a növényeket. Szépen pótolta a hiányosságokat. néha hangosan kimondott szavakkal. A fôzôtökök hatalmasak. változatos. hogy sok idôt ne töltsön a krumplimon. ha nem haraggal. Az öreg bogár ugyanis kevés kárt tesz a burgonya zöldjében. Permeteznem sem kellett. csak egy drótkerítés választja el. mégis szinte a fele kukacos. A kártékony bogarakat pedig úgy lehet távol tartani. kötelességtudó társaság lett. Azóta többször is összefutottunk már. méreggel közelítünk feléjük. ahányszor csak lehetôségem adódik rá. de azért vigyáztam. Sárgadinnyéim kilósak. 97 . A burgonyabogarakat 1 hónapon keresztül naponta 2-szer is szedegette a szomszédom. hogy a térdkalács belsô felén sérült a porc. Az egyik „legzsiványabb” tanulót. Most. június elején ott tartok. gondolatban arra kértem. Még beszélgetés közben is többször megtapasztalom ezt az érzést! Számomra is sokat mondó eredményt értem el a tanév vége felé tanítványaim körében. Férje többször is permetezte. Szomszédainknál a szabadban még sehol sincs. Már másfél hónap telt el a tanfolyam óta. gondolataimmal. az uborkát már 2 hete a kertbôl szedjük. hogy nyitott vagy csukott szemmel egyaránt. hogy karatézik. a térdkalács belsô. 1993 május vége. Amikor észrevettem. én egyszer sem. Három bemaródást fedeztem fel. Egyre önállóbban és kitartással tanult. ha úgy akarom. Kamillát. Még mindig naponta meditálok. hogy kemény fiú. közérzetem sokkal jobb lett a korábbinál! Meditálásaim során minden nap újabb és újabb dolgokat tapasztaltam. így talán elkerüli a bukást. Az eredmény teljes siker lett. A rendszeres gyakorlás következtében kb. Mindennap korán ébredek. mégsem özönlötték el a veteményemet a betakarításig egyszer sem. Ennél jobbat talán még kívánni sem tudtam volna! Beköszöntött a nyári szünidô. Ma is jó érzéssel gondolok vissza a Ki Mit Tud-döntôre. Látszott is rajta. hogy a növények jó néven veszik. Szintemre menve felnagyítottam fájós térdét. porcos felét pedig nagyon finom reszelôvel simára csiszoltam. Kirobbanó sikert arattak. Anyósom kertjében tevékenykedek szinte reggeltôl estig. melyre tanítványaim az utolsó napig „titokban” és önállóan készültek. 1 hete már nappal is alfában vagyok. Egy szóval tanév végére igen bensôséges hangulat alakult ki az amúgy elég heterogén csoportomban. szinte egész nap álmosnak érzem magam. Erre a krumplibogáresetem volt a ragyogó példa. Úgy tapasztaltam. Szorgalmas. hogy leszáll egy bogár a veteményemre. a szomszéd kertekben itt-ott van egy-egy diónyi nagyságú. boldogan újságolta.mondta. mintha vasvágó fûrészlappal metszették volna el a vékony idegeket. szemmel cirógatják ôket. ami kézzel foghatóan bizonyítható. ha megdicsérik. hogy rábeszélés nélkül tanuljon. Képzeletemben összeragasztottam ezeket. bármikor le tudok menni alfába. Másnap. ne kelljen állandóan nógatni. amikor is egyszeriben megszûnt a fáradtságérzetem. Más gyerekeket a szabadidô ötletes.

A szomszéd néma kacsái a nyár elején valahogy többször is átjöttek a kertbe. – Reggel minden rosszul kezdôdött. Ahogy észrevettek bennünket. – Miket beszélsz. Arra igyekeztem rávenni a kifejlett bogarakat. ezen a keddi napon sem az adóhatóságnál. Én errôl mit sem tudva. talán még a zsenge mákomat is csipegették. jólesett a kirándulás. mindig odajönnek a kerítéshez. Mindenki haragudott rájuk. hogy én nem haragszom rájuk. akik nekiesnek. Azóta az én kertembe egyszer sem jöttek át! Ha viszont a kert végében járok. Sok kilométert bejártam így. mert ahogy a közelükbe értem. A tisztás árnyékosabb. Kisült növények fogadtak mindenfelé. A szomszédos kertekbe is elôszeretettel jártak. de ma átjött valamiért. Így is tettem. Ezek azok a szerencsés „véletlenek”. Jelentôsebb kárt már nem tehettek benne. és kérte. ijedtükben képesek voltak több száz méterre is elrepülni. Úgy kb. szinte leültek. hogy megfoghassam testüket.. Egyszer estefelé. Áttettem ôket a kerítésen. hogy újból jön az Anyu. Ekkor viszont már hagytam ôket. s közben hosszasan beszélgettünk. de megfogni senkinek sem sikerült ôket. dobtam még nekik egy marék zöldet is. a cégbírósághoz pedig késve érkezett.Annál inkább a kikelô lárvák. A másfélhónapos aszály ellenére elindultam kamillát keresni a téli hónapokra. Természetesen az agykontrollról. Miközben efféle gondolatokkal traktáltam ôket. A betakarítás elôtt 1-2 héttel jelentkeztek nálam is tömegesen a bogarak. hogy itt volt! – válaszolt Robi. de épp akkor valamiért benézett a hivatalba. hogy nem akarom ôket bántani. ez a krumpli nem jó a kikelô lárváknak. Az illetékes ügyintézô aznap szabadságon volt. Néhány másodperc múlva valóban megjelent a feleségem. Mondtam. hogy a faluban. hogy vegyem az irányt a búzatábla közepe felé. így hát kedvenc közös témánk ez. és tudom. s minden alkalommal zöldet is dobok nekik. egyre közelebb kerültem hozzájuk. hogy nálam csak a zöld gyomot csipegetik. sem pedig a földhivatalban nem volt ügyfélfogadás. Hát nem is volt bajom velük egész nyáron. Csak délelôtt volt ügyfélfogadás. északi része tele volt virágzó kamillával! Mondanom sem kell. Feleségem ritkán jön át ebbe a kertbe. 100 lépést haladtam. és engedték. Egyszer csak olyan érzésem támadt. Egyik alkalommal fiammal a nagymama kertjében kapálgattunk. szólok hozzájuk néhány jó szót. zöld szár már alig volt közte. lányom is. Az idô szép volt. Ahogy tovább beszélgettünk. amikor a kertemben legelésztek. amiért Békéscsabára utazott. elkezdtem hozzájuk szépen beszélni. akinek ezt elmeséltem. Apu? Hisz még fél órája sincs. Mint kiderült. otthon erôsen programoztam. Magam is elcsodálkoztam saját szavaimon. Június közepén kifogyott anyósom kamillakészlete. 98 .. és a végén minden jóra fordult. amerre csak jártam. legelészték a mezsgyén lévô zöldet. ami magában véve nem is baj. hogy ha már szabadságot vett ki. Más alkalommal fiam Békéscsabára utazott. látszólag céltalanul. hogy szedjünk zöldséget. hogy nálam ne rakjanak le petéket. menyem is agykontrollos. – Szinte megmagyarázhatatlan volt! – mesélte amikor hazaérkezett. Szabadságot vett ki erre a napra. amikor egy szikes-füves tisztásra értem. de az egyik ügyintézô még véletlenül délután is bent volt. Fiam is. mert a krumplim többsége már beérett. Aztán beszélgettünk tovább. hogy elintézze ügyes-bajos dolgait. történetemet valamennyien csodának vélték. ez volt az utolsó invázió. hirtelen azt mondtam. sikerüljön neki mindent elintéznie. Bizonyára mindkét kacsa megérezte. és néhány nap alatt nagy területeket tarolnak le. Egy szóval mindent elintézett.

elôkerültek a díszek és az egyéb kellékek. A fiam és köztem a mindennapok során komoly gondolati „híd” alakult ki. itt kedvükre választhatnak finomat és olcsót. Mit lehet tenni? Szintemre menve megkérdeztem elmémet. Alig telik el 10-15 perc. Kötözô zsineg sem volt kéznél. hogy ugorjanak le a bárba. úgy történt. Többször beprogramoztam magamnak lefekvéskor. s az eredmény szemmel látható. Merész vállalkozásnak tûnt. 1-2 óra alatt jelentôsen megnô a napi forgalom. mintha látnám jönni valahol az úton. December 17-én. Közben már elôkészítettem a lisztet. akik esetleg éppen azon morfondíroznak. s ott kínálta magát néhány befôzôgumi! Egy alkalommal vettem két krémeslapot. Az ilyen jellegû üzenetküldô programozásom a helyszínen is igen hatékony. a bô választék és az olcsó árak mellett megismertetni. amikor Mezôhegyes és térsége lakosainak többsége a legfogékonyabb állapotban van. Esti szabadidôm egy részét az Acapulco ételbárban töltöm. Ilyenkor küldtem a megerôsítô. jött a válasz. Más teendôm miatt sürgetett az idô. Igen! A kamrába vittek lábaim. s mint már annyiszor. belsô csend. ahol meg is találtuk. 99 . Ahogy erre az esetre visszagondolok. mert változatos és olcsó étellel. a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon tanítványaimmal hozzáláttunk a karácsonyi mûsor elôkészületeihez. ismerjék meg ezt az ételbárt. és egy eldugott sarokból kiemeltem 2 frissen tojt tojást. ismeretlenek jönnek. pozitív üzeneteket. a tejet és a cukrot. itallal várunk mindenkit. és rövid idôn belül törzsvendéggé válnak. Tanítványaimat biztos léptekkel vezettem ahhoz a kiesô. hogy mi a gyors megoldás.mert azt az elôbb elfelejtette. mivel családommal gusztust kaptunk a krémesevéshez. nap mint nap új arcokat látunk. Igen ám. Egyre gyakrabban tapasztalom. Van-e valahol elérhetô helyen pl. Tyúkjaink az ôszi vedlés miatt már 3 hete nem tojtak. hogy mit is vacsorázzanak. Ebben a szorult helyzetben ismét az agykontrollt hívtam segítségül. Megvettük a fenyôfát. Érdeklôdik. A nyárvégi befôzések idején néhány befôttes üvegre nem jutott gumigyûrû. Esti meditációim során gondolatban többször küldtem üzenetet a mezôhegyesi és a környékbeli lakosoknak. megteremtôdik közöttünk az élô kapcsolat. hogy éjjel akkor ébredjek fel. eldugott kis zughoz. Hová tehettük el? Átkutattuk az iskola minden helyiségét. Hátramentem a tyúkólba. megoldhatják egész családjuk vacsoragondját. Réveteg nézés. És valóban. Ha fontos mondanivalóm van számára. ellazulva üzenetet küldök a környezô lakótelepen élôknek. hiszen a magyar emberek általában nem ilyen koszton nevelkedtek. Az elsô perctôl kezdve nagyon fontosnak tartottuk a garantált minôség. Jönnek az emberek. elmém pontosan jelezte a térben távoli tényt. A talp sehol. kérdez valamit. hogy keressék fel. A fiam nyár végén Mezôhegyesen salátabárt nyitott. hogy egy pillanatra bevillant. s csak 1 volt otthon. kihúztam egy évek óta nem használt fiókot. Még ki sem hûltek. hogy megérzéseink egymásra hangolódnak. ugyanakkor a befôtt az üvegekben fedetlenül állt. de tojás is kellene. s nyitott szemmel. gumigyûrû? Pillanatnyi szünet – és jött is a válasz. látogassanak be minél többen. s szinte a következô másodpercben jött a gondolat. Honnan vegyek? Kitôl kérjek még legalább 2 tojást – törtem a fejemet. gyakran rövid idôn belül csöng a telefon és jelentkezik. és sorra adják le rendeléseiket. A fenyôfa talpát viszont sehol sem találtuk. És valóban. Közben révetegen magam elé néztem – így szoktam nyitott szemmel alfába menni –. megszerettetni és elfogadtatni a mezôhegyesi emberekkel a salátabár hasznosságát.

melyet magam. a képviselôk sem rajongtak érte. hogy legyen belátó. testileg megfiatalodtam. azóta energiaszintem ugrásszerûen megnôtt. Reggel. pontosan tudtam. egyre pozitívabban változik életem. jön a szeptember. ha Rózsát kérnénk fel Rita helyettesítésére? Nem akartam hinni a fülemnek! Ezt éppen ô mondja? Létezhet ilyen? Most már tudom. megélhetésem elfogadhatóbbá vált. majd mindkettôvel egyszerre. hogy fiatal kolléganôm helyett. nyitott és csukott szemmel egyaránt. Idôközben az is kiderült. hogy ne Rózsa néni vigye végig legalább ezt az évet. csak vele tudjuk sikeresen megoldani ezt a problémát. Lábaim is felemelkedtek. 30 éve ismerem a munkáját. A bal kezem is szinte „felvágódott” a homlokomhoz. Meditációim során állandóan pozitív gondolatokat küldtem az illetékes községi vezetôk és a szülôk felé. minden hónapban összejön valamennyi pénztartalékom. és még semmit sem tudtunk. közel iskolakezdés elôtt. Anyagi helyzetem egyre javul. A mintegy 10 éve jelentkezett magas vérnyomásom helyreállt. Ritkán programozom. hogy álmon keresztül kérjek megoldást problémáimra. de a szülôk többsége nem fogadta örömmel. hivatali konfliktus miatt nem rajongott érte. sokat változott személyiségem is. Tervezgettük a hogyan továbbot. Az elsôsök szülei szüntelenül érdeklôdtek. hogy most. barátaim. Ebben a szorult helyzetben csak közelben lakó. Még augusztusban történt. s én magam.Az ôsz folyamán hosszú meditálásaim közepette eszembe ötlött a kézlevitáció különbözô változatainak kipróbálása. Ki lesz? Honnan jön? – furdalt mindannyiunkat a kíváncsiság. s kaptam is. hogy van még a közelben egy másik nyugdíjas. Bizonygattam. a téli szünet elôtt már hallani sem akartak arról. szabad pedagógus is. Néhány másodperc elteltével csodálkozással vettem tudomásul a megdöbbentô eredményt. Az álmom viszont egyértelmûen ôt javasolta. új pedagógus pályázata volt esedékes. amikor felébredtem. Egy nyárvégi napon. A jobb kezem után a ballal is kipróbáltam. Szellemileg felfrissültem. ismerôseim. oldódjon a köztük kialakult feszültség. egészen a vízszintes helyzetig! Az életvitelem pozitív megváltoztatása eredményeként úgy érzem. A gyerekek az elsô pillanattól kezdve megszerették. a szülôk nyugtalanok. Kipróbáltam ülve bal. a Rózsát kell megbízni ezzel a feladattal. most az egyszer legyen engedékeny. beszélgetek Böbével a polgármesteri hivatalban. Ekkor kértem az álomkontrolltól megoldást. így a nyár folyamán hiába is vártunk pályázót. És ekkor hirtelen elôállt a javaslattal: Mit szólnék hozzá. hogy egy kellemetlen félreértés folytán igazgatóelôdöm nem hirdette meg a megüresedett állást. embertársaim jobbulására igyekszem fordítani. még a tanévkezdés elôtt pár nappal. Igaz. hogy igen! Az azóta eltelt hónapok Rózsa munkáját illetôen engem igazoltak. Az illetékes vezetôt gondolatban arra kértem. hogy Rózsa kiváló pedagógus. Amióta agykontrollal foglalkozom. hogy csoda történt. Már közeledett a szeptember. s a község egyik kulcsfontosságú vezetôje pedig személyes. Mit tehettem ezek után? Hát bizony erôsen programoztam. ismerve az illetô kolléga múltját és személyiségét. aki anyai örömök elôtt állt. S mi lett az eredmény? Régebben bizony azt mondtam volna. Közben augusztus 23-án az önkormányzat megbízott a megüresedett igazgatói hely betöltésével. 100 . hogy igen. aztán jobb lábammal. de ez is szinte mindig sikerül. Kiderült. Egyre jobban érzem elmém hatalmát. s a szülôk is olyannyira befogadták. de a tudatalattim szerencsére nem. nyugdíjas tanító jöhetett számításba. hogy munkáját a helybeli szülôk kevéssé ismerték. pedagógus nincs. akirôl én bizony megfeledkeztem. szintén nem lelkesedtem érte. Egyvalaki jelentkezett is.

Betti arcán. de ezt az esetet én bizony máig sem tudom mással magyarázni. józan embernek abszurd gondolat. de ettôl a sejtek még tovább szaporodtak. 101 . de mi csak kapáltunk. hogy még ma befejezzük az egészet. „Mi legyen neve?” – hallottam még a kérdést. Hétfô volt. És ekkor. Mintha megállt volna köröttünk az idô. Talán jobb is. szinte egy szempillantás alatt koromsötét lett. ahogy egy gyönyörû. ahogy idôm megengedte. és jókorára kinagyítottam. Kolléganôm akkor félidôs lehetett. Egyik meditációm során jó mély tudatszintre mentem. a jobb szeme alatt csúnya. Cynthia névre anyakönyvezték. és ez segített hozzá a közel sem mindennapi teljesítményhez. s közben beszélgettünk az agykontrollról. Rettenetesen gyomos volt. fizikai törvényszerûségekrôl. mert annyira belemerültünk a beszélgetésbe. Tehát majdnem minden stimmelt. befelé növô kelést vettem észre. s azonnal feljegyeztem az átélteket a mindig kéznél levô füzetembe. akaratunk. Egyikünk sem mondta ki. megjelenítettem magam elôtt ezt az elváltozást. Még mindig világos volt. Láttam. ásószerû eszközt készítettem. Készen lettünk! Hogy lehet ez? Valóban megállt volna az idô körülöttünk? Mennyi idô telhetett el a lenyugvó Nap és a sötétség beállta között? Óra nem volt nálunk. – Csütörtökre vagyok kiírva! – mondta Betti. mintha a lenyugvó nap még órákon át távol tartotta volna tôlünk a sötétséget. Úgy tûnt. Nagyon érdekes volt. Igen ám. Addig-addig. és lezárjuk vele a további útját. csak az elôttünk lévô sorokra gondoltunk. Megdöbbentô látvány volt! Azonnal munkához láttam. és azzal lezártam az arcüreg nyílását. November 21-én egyik fiatal munkatársam. szinte gépiesen mozgott kezünk. A Nap szinte nem akart lebukni a látóhatár mögé. Szemünkön keresztül szinte egész testünk szívta magába a lenyugvó nap éltetô sugarait. Úgy nézett ki. – Ekkor vágják ki Makón. egészséges kislányt tart a szülész a kezében. Férjével. Ütemesen. Egyik kolléganôm régen várt anyai örömök elé nézett. mint hogy megállt körülöttünk az idô. csendes helyén néhány másodperc alatt szintemre mentem. Kálmánnal. Nagy örömmel és várakozással készültek a baba fogadására. amíg egyszer csak kiértünk a sor végére. Egymás mellett dolgoztunk. gyakran találgatták: „Fiú lesz vagy lány?” – elôre nem tudható. sötét hajú kislány születésérôl kaptam hírt. kitartásunk. lábunk.Egy másik alkalommal kíváncsiságom kielégítésére hívtam segítségül tudatalattimat. és szinte hömpölyögnek az arcüreg nyílása felé. s holnap már nem is kell kijönnünk?” Körülöttünk már mindenki réges régen hazament. És ekkor igen érdekes dolog történt. Tempónk még jobban felgyorsult. Már esteledni kezdett. alig haladtunk. de az addig lehetetlennek tûnô lehetôség már bennünk bujkált: „Lehet. Ahhoz hasonlóan. hogy kevesebb maradjon másnapra. hogy kislány! Laboratóriumi naptáromat elôrepörgettem a baba megszületésének idôpontjára. ufókról stb. ahogy nem akart besötétedni. Mintegy 4 hónapra rá egészséges. Tudom. s megjelenítettem a magzatot. hogy igencsak izgul. az iskola egy kiesô. Késôbb. Mintha a Viola név ütötte volna meg a fülemet. Elôször is egy picinyke mûanyag. Kislány! Határozottan láttam. Ezt követôen kijöttem errôl a mélyebb tudatszintrôl. hogy ezen a területen a sejtek igen gyorsan szaporodnak. Egy nyári délután fiammal kimentünk megkapálni a háztáji mákot. Mintha megsokszorozódott volna az erônk. mint a tavaszi zsongás. Láttam. Láttam rajta. sötét hajú. mi meg még mindig tudtunk dolgozni. Már nem is beszéltünk egymáshoz. mint amikor a vakond elé ásót szúrunk földalatti járatába. Mintegy 2-3 perces napmeditáció következett. de ebben nem voltam biztos. mert a fölírt gyógyszerek hatástalanok! – folytatta. az SZTK-ban.

A háló egybôl megtette hatását. idegességet. Ekkor a kelést. már-már hozzákezd a vakarózáshoz. ne okozzon saját magának ily módon fölösleges feszültséget. és nem jelenítettem meg magam elôtt a teljesen meggyógyult arc képét. hogy elegendô. Kényelmesen elhelyezkedtem. Közben egyfolytában küldtem neki a gondolati üzeneteket. képzeletemben leültettem laboratóriumomban. gondoltam magamban. Arcán gyötrôdést. Laboratóriumomban a tesztek sorát végeztem el. Ekkor hirtelen eszembe jutott a sisaktechnika. A kiütések sem szaporodtak tovább. Ez hiba volt. Próbálkoztam különbözô konyhai szagokkal. az eddigiek során magam is mindig így tettem. egyik sem. ahogy hazaértem a munkából. Nem hagyott helyet a további sejtburjánzáshoz. viszont máig is van ott egy picinyke kerek folt. és szinte abban a pillanatban iszonyatos szorongást. elviselhetetlen! És ekkor leesett a tantusz. hanem elkezdtek visszahúzódni. – Hûha! Ez kibírhatatlan. sûrû. Amikor már úgy 102 . és arra kell törekedni. Azok egyre kisebbek lettek. boldognak lássuk ôt! Ezt a fontos intelmet pedig már az tanfolyamon magunkba szívtuk. Gyorsan visszatettem a fejét. de egyik sem hozott elfogadható eredményt. Sôt. gôzhatásokkal. – Már megint a kiütések! Tudod. Mint biológiatanár. visszafejlôdni. mint egy facsemete töves gyökerét. és néhány perc alatt mély tudatszintre vittem. A külsô orvosi beavatkozás ugyan elmaradt. ne húzza fel magát. mentem a megszokott. Érdekes eset. hogy az elváltozás csütörtökre már alig látszott. Az elért eredmény megnyugvással töltött el. A kiütések legvalószínûbb kiváltó oka a túlzott idegfeszültség. hogy mindig teljesen egészséges állapotban kell befejezni a gyógyítási esetet! Mindig meg kell jeleníteni magunkban a beteg meggyógyult. nyugodt idô álljon rendelkezésemre Irénke esettanulmányozásához. fokozatosan szorította egyre összébb a sejteket. – Mi van veled? – kérdeztem. gondoltam. arra gondoltam. ahogy teljesen megnyugszik. most mégis elkövettem ezt a hibát! Egyik nap kolléganômmel ebédeltem. és alighogy lehunytam a szemem. egészséges lényét. hiszen nem kevesebbet. erôs mûanyaghálóval vettem körül. most alaposan feladtam magamnak a leckét. ne vegye úgy a szívére a dolgokat! Közben kezdtem érezni és látni. Mivel Irénke a napközi konyháján dolgozik. tele kiütésekkel. amelyet zsugorító folyadékkal itattam át. néha elkap ez a kellemetlen betegség. Közben látom ám. Sorra vettem sok-sok virágport. Szinte magamon éreztem. mert annyira felgyorsult a visszahúzódás. amelyek a mindennapok során körülvesznek bennünket. Délután. szinte abban a pillanatban már meg is jelent képzeletbeli képernyômön Irénke teste. hogy elköszönés elôtt örömtelinek. izmaim is mintha görcsbe rándultak volna. Kezdtem a mosószerekkel – semmi. csendes szobámba. mint a kiváltó okot akarom megkeresni. s alig vártam. aggódást láttam. visszahúzódtak. hogy a kisebb-nagyobb problémák miatt. hogy egyre szaporodnak testén a kiütések. belsô feszültséget éreztem. és fokozatosan meghátráltak. az is negatív.és hömpölyögve irányt változtattak. Na. Kértem. A kiváltó okot sem találták még meg. Ez a „beavatkozás” néhány percig tartott csupán. ami mindig emlékeztetni fog arra. eszembe jutott a pollenpróba. Mûszálas ruhanemû? Semmi. ahogy lelkileg megnyugszik. hogy valószínûleg az ottani anyagok valamelyikére allergiás. Kijöttem szintemrôl. s aztán szeretném azt ki is iktatni. Arcán most is láttam a jól ismert kétségbeesést. Mosogatószer. Feltettem fejét sisakként a fejemre. Ellazítottam minden izomrostját. hogy gyógyításkor utoljára képzeljem el a teljesen gyógyult állapotot is. Holnaptól táppénzen leszek! – válaszolta. és nem tudnak ellene semmit sem tenni. Saját hibámból tanulva mondom. feloldódik.

– Így szaporodnak most nagy ütemben a fogsejtjeid is! – tudatosítottam Szandi elméjében. mi a fájdalomérzés valódi oka. s az ezért felelôs központ minden más sejt szaporodását néhány percre állítsa le. majd kihoztam szintjérôl. Csordultig telt szívem örömmel. A fogsejtek képzôdésének felgyorsítását a jelek szerint így a kellô helyre irányította. Fájdalomcsillapítót kért tôlem. ha az ember azt rendszeresen gyakorolja és mások megsegítésére használja. Gondolatban ezt ahhoz hasonlítottuk. amikor megérkezett az iskolába. s hogy ne hiányozzon az iskolából. Reggel is bevette. Hát talán ennyivel lehet többet elérni az agykontrollal. vagy már otthon tölti táppénzes napjait? – foglalkoztatott a kérdés. burjánzó szaporodását ott. s így a délelôtt elviselhetôbb lett számára. Nagy izgalommal vártam a másnapot. hogy hol a baj. mintha a gondok egyszeriben kimentek volna a fejembôl. délig valahogy kihúzza vele. Elôször a lyukas fog gondolatbeli felületi lezárása volt a célom. kikísértem laboratóriumomból.” És ami a lényeg. csak a közelgô téli szünetben akarták elvinni fogorvoshoz. Dolgozott!!! Amikor meglátott. hogy az érzékeny idegvégzôdésekben csökkenjen a kellemetlen érzés. hogy megtettem a tôlem telhetôt. hogy megtaláltam a kiütések kiváltó okát. szülei dolgoznak. olyannyira. hogy éjszaka kinôtt egy tejfoga. mondta. gondolván. 103 . Ez a néhány perc is elegendô volt arra. sikerült is. mintha egy szappanos vízbe szívószállal belefújnánk. Leültettem a nevelôi szobában. Egyre inkább valamilyen megnyugtató. megjelenítettem ôt képzeletbeli képernyômön teljesen egészségesnek. azt kérdezte: „Mit csinált velem tegnap. Utasítsa elméjét. Neki való gyógyszerem nem volt. ahol fáj a foga. ezért segítségül hívtam az agykontrollt. ami úgy látszik. Kb. kellemetlenséget. 3 perces „kezelés” után visszaállítottuk szervezetében a sejtszaporodási egyensúlyt. hogy el tudott jönni dolgozni. A negatív gondolatokkal akarva-akaratlanul negatív eseményeket vonzunk magunkhoz. boldognak. Ezt követôen elköszöntem tôle. és ott sok-sok apró buborék keletkezne. majd én is kijöttem szintemrôl. éppen mi magunk idézzük elô.éreztem. ami az életben ér bennünket. majd 5-ig számolva visszahoztam éber állapotba. hogy a következô néhány percben szervezetében csak a fogsejtek szaporodjanak. kellemes érzés fogott el. hogy melyik foga is fáj. képzelje el fogsejtjei gyors. Adtak is rá orvosságot és kenôcsöt. Másnap reggel. hogy mi is a fájdalom tényleges kiváltó oka. legalábbis már kilátszik az ínyébôl. hogy mit gondolunk és mondunk. December 14-én – még a tanítás megkezdése elôtt – az egyik negyedikes tanítványom erôs fogfájásról panaszkodott. A kislány elméje viszont pontosan tudta. Szerintem minden bajt. Az elôzô napokban nem tudta pontosan megmondani. – „Olyan könnyûnek éreztem magam. a belsô idegfeszültséget. visszahúzódtak testén a kiütések. hogy már néhány napja otthon is azt kapott. s viszonylag gyorsan szintjére vittem. hamar rájöttem volna a fájdalom valós okára. hogy az SZTK-ban is említették ezt. kövesse útmutatásaimat. Fogorvos csak a szomszéd községben van. Csak annyit mondtam. miután már a sok allergiateszt-próba negatív volt. és a fájdalom is teljesen megszûnt. Megkértem. hogy fogfájása csökkenjen. Ha viszont odafigyelünk arra. Nem volt kedve semmihez. ami viszont nem szüntette meg a kiváltó okot. mert délután olyan furcsa érzésem támadt? Le kellett ülnöm!” – mesélte. Ezt próbáltam feloldani. Találkozom vele a munkahelyén. Magamban gyorsan levontam a tanulságot: máskor érdemes meggyôzôdni a valóságban is. ami ilyen esetben érthetô is. majd arra kértem. hiszen ha csak bepillantok a szájába. örömmel újságolta. Ekkor elmondta.

de öröme határtalan. A pedagógus. minden igyekezetem ellenére. mi lehet az oka annak. Sajnálattal tapasztalom. a szeretet. szorongató érzés. tiszta lelkiismeret és lelki egyensúly. Meggyôzôdésem. ha valakinek agykontrollal segítek. Mindez nálam adott. Hónapokon keresztül eredménytelenül faggattam tudatalattimat. amelyek pozitív eseményeket vonzanak majd az életünkbe. hogy országunkban egyre inkább az anyagiak hajszolása. Amikor az elsô alanyom fejét sisakként felvettem. Hogy ez mennyire így van. hogy falumban beszélgetés közben észrevettem egy idôs néni kezeinek igen nagyfokú remegését. Gondolatban gyakran. A néni persze errôl semmit sem tudott. megállt. hogy a boldogsághoz nem kell nekem több 10 millió forint. s ez bennük a további fogyás akadályává vált.akkor tudatosan irányítjuk elménket a pozitív gondolatok felé. egész testemen átfutott egy nyomasztó. Mi lehet ez? Aztán feltettem a másik hölgy fejét is. kinek mi a nélkülözhetetlen a viszonylag nyugodt megélhetéshez. hogy kezembe adta a félig sikerült fogyókúráztatás megoldásának kulcsát. hogy ha egyre többen gondolkodunk az agykontrolltanfolya104 . Az jutott eszembe. Az igazi gazdagság eléréséhez az optimális anyagiakon túl szerintem három. a befelé fordulás. a megbocsátás. hogyan történhetett. illetve feleségem könyvtárosi fizetése ugyan nem túl magas. Még mélyebb szintre mentem. és még sorolhatnám tovább. hogy az igazi gazdagság legfontosabb része a lelki harmónia. néhány napon belül valóban csurran-csöppen valahonnan egy-egy kisebb összeg. Határozottan úgy érzem. azt hiszem érdekes felfedezés birtokába jutottam. vagy kacsalábon forgó kastély a Mátrában. ami a környezetükben élôknek természetesen feltûnt. de eddig koránt sem volt ilyen nagymértékû. és azt sem tudja. amit akkor éreztem. Ezt meg kellene állítani. Sokakban most talán fölmerül a kérdés. hogy segítettem nekik fogyni. hogy mindkét alanyom fejében azonos gondolatok keringenek: ez pedig a lekötelezettség félelmetes érzése. Elmém talán ekkor jutalmazott meg azzal. Rohamosan távolodnak egymástól. de a közepes szintû megélhetéshez elegendô. és egyszer csak határozottan az az érzésem támadt. elengedhetetlenül fontos dolog szükséges: ép elme. hogy mindenki elméje pontosan tudja. akkor tôlük fogok választ kapni a régóta foglalkoztató kérdésemre. miért nem használom ki tudásomat nyeremények szerzésére. nyomasztó érzés kerített hatalmába. hogy a kézremegés jelentôsen csökkenjen. a rászorultakon való önzetlen segítségnyújtás. de néha hangosan is mondogatom: – Pénz áll a házhoz! – ahogy ezt a Gazdagság címû könyvecskébôl megtanultam. a közömbösség válik jellemzôvé. az egészség. Azzal. Lekötelezettnek érezték magukat velem szemben. hogy az illetôk fogyása egy ponton. a testi és szellemi frissesség. Én viszont elvbôl nem fogadok el se pénzt. Szintemre menve néhány kezeléssel sikerült elérnem. Amikor ezt teszem. hogy számára mi az elengedhetetlenül szükséges. és ma már alig észrevehetô. Amikor errôl a témáról meditáltam egy alkalommal. sem üdülôk a Balatonparton. se ajándékot azért. és a folyamatot vissza kellene fordítani! Hiszem. Egy „véletlennek” köszönhetem a megfejtést. azt magamon tapasztaltam. hogy ha sisakként fejemre teszem egymás után mindkét korábbi fogyókúrázó alanyom fejét. December elején történt. Ezekbôl van némi kis tartalékom. Ezt már korábban is megfigyeltem. s az örömteli családi élettôl az emberek. és ugyanaz a gyötrô. Adós vagyok még a félig sikerült fogyasztások magyarázatával. Családom anyagi helyzetével összességében elégedett vagyok. Magam is sokat töprengtem ezen a kérdésen. arra jutottam.

mert valaki Debrecenbôl (!) faxon elküldte neki a plakátunkat. hogy valahogy a tévében is szerepeljen a klubunk. hogy kísérjek el egy tévés stábot a cég egyik üzletébe felvételt készíteni. Kemény Lajos. hiszen született pesszimista létemre tudom. s amikor megemlítettem a DUÓ Klubot. mélyre törô lelki világunk tölti ki. tenni és hinni kell. Kiderült. igencsak felkeltettem az érdeklôdésüket. Soha annyi érdeklôdô levelet nem kaptunk. Hát nem voltam az a megtestesült nyugalom. azt elérhetem.. Meglepô. Kecskés Krisztina A legnagyobb siker az idei vizsgaidôszakban ért. s hogy mennyi érdekes mondanivalóm lenne a témával kapcsolatban. Jelentôsen megnôtt klubtagjaink száma. Szívbôl kívánom. aminek következtében még az utolsó napon is több fiú telefonált. és én is aktívabb és kreatívabb lettem. hogy amit nagyon szeretnék. Mivel munka mellett végzem a fôiskolát. ha felébred bennünk az igazi emberi érzés. Az áprilisi adásban már szerepeltünk is! Legnagyobb sikerem azonban az. hogy nem gyôztem magyarázkodni. ha a belsô üresség helyét tartalmas. mint fiú. hogy nagyon komoly egészségügyi akadályok ellenére sikerült teherbe esnem – természetesen intenzíven programoztam (a dologba azért a férjem is besegített) –. és a téma felkeltette az érdeklôdését. a családszeretô gondoskodás. s 3 hónapos.. hogy a Hímnem címû férfimagazin mûsornak dolgoznak. mint a tanfolyam elvégzését követô idôszakban! Néhány napon belül pedig a Magyar Rádióból érkezett egy levél. de hozzá még semmilyen irodalmat nem olvastam el. Így aztán 2 alkalommal is elkövettem ugyanazt a hibát: végül annyival több lett a hímnemû résztvevôk száma. hogy a klub kirándulásain jó legyen az idôjárás. Férjemmel rendszeresen programozzuk. Két hónap múlva a fônököm „véletlenül” engem kért fel. (Töröld! Töröld!) A 10 oldalas dolgozat megírására 2 napom maradt. hogy már nem aggódom annyit. gyönyörû kisfiunk most a szomszéd szobában szuszog. pozitív módon.. Utána még 2 vizsgám következett.mon tanult megoldáscentrikus. kevés idôm jutott a tanulásra. hogy így legyen. hogy több lány jelentkezett a programokra. hogy belefér-e még a létszámba. és hatékonyan növelhetjük népünk pozitív. Azt sem tudtam. Pitvaros 1994 novemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. melyben egy fiatal riporternô hívott be minket beszélgetésre. csak akarni. de még a kezdeti nehézségekkel küszködtünk. akkor megállíthatjuk és visszafordíthatjuk az említett negatív folyamatot. tartalmas össztudását. hogy 105 . és humánus cselekedeteink válnak jellemzôvé. Talán attól is olyan jó kisbaba. Ilyenkor sürgôsen elkezdtem alfában üzengetni a fiúknak. Akkor már létezett a DUÓ társkeresô klubunk. hogy jöjjenek. mert szeretne jönni. Mivel meg voltam róla gyôzôdve. de eddig még mindig bejött! Többször elôfordult.. 2-2 nap felkészülési idôvel. intenzíven programozni kezdtem a vállalkozás sikeréért. fôiskolások és fiatal diplomások részére hoztunk létre. mert sokan várnak rájuk. Amúgy is szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni. hogy tevékenységünk valóban hasznos. amit férjemmel az egyetemisták. Elkezdtem programozni.

akit az agykontrollklub szilveszterén ismertem meg. szintemre mentem. s szûnni nem akaró görcsös fájdalmak kínozták. Gyógyszert egyáltalán nem kell szednie. hogy váratlanul kisebb pénzösszeghez jutottam. Az agykontrolltanfolyamnak. hogy mûködjön. a harag. Elértem üzleti tárgyalási sikereket. a gyûlölet. s nem utolsósorban a testkontrollt. Most már tudom. Ezután fertôtlenítô öblítést végeztem. hogy társra találtam. (Bár érdemes utána gyakorolni is. mert nincs miért. átmosó öblítést végeztem. Leemeltem a Villámolvasás címû könyvet. s ráadásul megtanultam „villámul”. egyszer sem voltam még csak megfázva sem. Kb. vagy csak ezután fogja megismerni a Silva-módszert –. de a kônek nyoma veszett! Másnap haza is engedték. s elkezdtem gyógyítani. Szinte minden vizsgám jelesre sikerült. majd lezártam a csapot. Dolgozatot kell írnom: téma kell. Kb. a félelem. A vese aljában kinyitottam a képzeletbeli csapomat. 100 kg-os testsúlyom helyett 2 év óta tartom a 71 kg-ot! Programozásnak köszönhetem azt is. 2 héttel ezt megelôzôen találkoztam vele össze. Mindenkinek azt javaslom – aki elvégezte a tanfolyamot.) 2. 15 kg-nyi könyv várt rám. megírtam a dolgozatot. egyszerûen eltûntek az életembôl. November 18-ára írták ki mûtétre. Budapest Amióta rendszeresen meditálok. hogy gondolkodásom és életmódom jó irányba fordult. hogy elôzô találkozásunk után. Mit kaptam? Röviden: pozitív gondolkodást. Ennek ellenére befeküdt a kórházba. hogy a vesevezetékben megrekedt követ lézerrel szétporlasztom. A gyógyszerezés ellenére sem ülni. hatalmas ismeretanyagot sajátítottam el. még aznap délután fél 6 körül egy csapásra megszûnt minden fájdalma. s az ott kapott könyveknek köszönhetem. Hazamentem. A könyvespolcnál kezdtem. A következôt gondoltam ki: 1. Kérte a segítségemet. Elmesélte. olvasott irodalom kell. Fel kell készülnöm a vizsgákra.álljak neki. Többször elôfordult. Kirchnerné Szabó Gabriella. E. s megcsinálták a mûtéthez szükséges vizsgálatokat. és jelenlegi állásom is programozásomnak köszönhetô. az aggódás és az irigység már mind a múlté. egyetlen 4-es csúszott be közéjük. Elképzeltem a laboromban. A csapon keresztül eltávozott lerakódásoktól telített vizet kiöntöttem. Délután 3 óra körül járt az idô. hogy 1 nap alatt is meg lehet tanulni úgy. görcse. A lehetôség a villámolvasással adott a gyakorlásra. hogy a vesét feltöltöm energiával. Néhány nap múlva újra összetalálkoztam ismerôsömmel. majd teljes. amikor szükségem volt 106 . Budapest Ismerôsömnek 1/2 cm átmérôjû veseköve volt. Így lett a témám és az irodalom is a villámolvasás. sem állni nem tudott a szörnyû fájdalomtól. K. Ezt követôen elképzeltem. 12 db-ot olvastam el „villámul”. mert életének minden területén gyönyörû eredményeket érhet el velük! Kimmel István. hogy rendszeresen alkalmazza a tanultakat. A végeredmény: sikeresen levizsgáztam. alapos.

akik adják. elkérni. 30 oldalnyi anyagot tanultam meg 2 óránál rövidebb idô alatt szinte szóról szóra! A másnap megírt zárthelyi dolgozatról tanáromnak mindössze ennyi volt a véleménye: „Tökéletes!” Kiss Ágnes 1992 februárjában végeztem el az agykontroltanfolyamot Veszprémben. Egy pillanatig él csak. 16 ezer Ft volt. de nem bánom. akkor nem engedik el a további 1/3 részt. Ekkor még az iskolánál voltam állásban pénztárosként és könyvelôként. ha valamit elalvás elôtt fotóolvasok.-né. ám sokat ad. és mégsem juttatja koldusbotra azokat. 3-szor mentem szintemre. A nyár végén hívott. Veszprém Ez év februárjában nôtt a nyelvemen egy borsószem nagyságú. hogy naponta minimum 1-szer ellazítom magam. aki egy átlagnál jobban fizetô cégnél dolgozik.) Azonnal igent mondtam. addigra már a felére csökkent a csomó mérete. a laboratóriumomban újra és újra kivágtam a csomót. de az emléke örökre megmarad. azt másnap sokkal gyorsabban tudom megtanulni. kölcsönözni vagy ellopni. hogy sokkal többet kell visszafizetnünk. táplálja a jóakaratot. Naponta 2-szer. csupán azáltal. akik elôbbre visznek az életemben. milyen jó lenne olyan emberekkel megismerkedni. Az orvos ki akarta vágni. 27 év munkaviszony után. Azóta másként gondolkodom. Nagyon megijedtem. hogy megúsztam a tényleges mûtétet! K. Végül egy írás a mosolyról: „A mosoly semmibe sem kerül. az iskolából elmenni. (Nettó fizetésem. Kértem 1 hét haladékot. Külön érdekes. mint amennyit eredetileg vállaltunk. Nyugalom a megfáradtnak. Fizetésem a duplájára emelkedett! Igaz. Flóriánné OTP-kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. hogy én erre egy szóval sem kértem. Mégsem lehet megvenni. hogy meglehetne nélküle. de úgy tûnik. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörôdni. és senki sem olyan szegény. Általában naponta 1-szer programoztuk sorsunk jobbrafordulását.rá. menjek hozzájuk dolgozni. Ezért hát mosolyogj!” Kiss J. kék színû csomó. s utána gyógyító balzsammal kentem be a sebet. és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. hogy többet dolgozom. Megszabadultam egy stressztôl. és azt mondom: „Egyre jobban vagyok!” Nagyszerû érzés! Elkezdtem gyakorolni a villámolvasást. s vágyaim sorra valóra válnak. Senki sem olyan gazdag. s a határidô letelte elôtt 1 hónappal 107 . hogy ne válna tôle gazdagabbá. és ezzel talán sok jövôbeni betegségtôl. és szinte már nem is érzem. Boldogabbá teszi az otthont. És ez az álmom is valóra vált! Nyáron összebarátkoztam valakivel. A részleteket igen nehezen fizettük. akik kapják. Ha ugyanis a megadott idôn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át. világosság a szomorkodónak. Még az elején tartok. Csak önként lehet adni. nagyon örülök. Néha járok ellenôrzésre. Gazdagabbá teszi azokat. Gyakran gondoltam például. Amikor 7 nap múlva visszamentem. de már alig látszik a daganat. napfény a csüggedônek. és a barátság biztos jele. Mit mondjak. s hogy egyszer biztosan sikerül a munkahelyemrôl.

Kissné O. már aznap estére elmúlt az életveszély. mindenképpen. Az eredményen még én is meglepôdtem. súlyos. a tüneteim estére megszûntek. ez jelentôsen megváltozott. Ez délután 2-kor történt. Két év után aztán egyszer csak újra kezdte „játszani” a tüneteit. hogy 2 testvérünket. valamint barátnônket befizessük a tanfolyamra. elvállaltam egy ilyen munkát. nem hinnék el senkinek ezt a rohamos javulást. Amióta kiolvastam a Villámolvasást. A legnagyobb fordulat mégis a tanulásban állt be. jobban és jobban éljük életünk. Ágnes A tanfolyam elvégzése óta természetesen rengeteg sikert értem el. hogy a havonta visszatérô hólyaghurutom már hónapok óta nem jelentkezett. hogy kibékült a mamájával. Sokkal többet kerestem vele. abba lehetett hagyni az állandó kontrollvizsgálatokat! Elmetükre-technikával. életveszélyes állapotban. Közösen a szintünkre mentünk. egyre jobbak leszünk. hogy milyen állapotban volt néhány napja. Mivel a Gazdagság címû kazettáról azt hallottam. Az eredményem ugyan nem volt rossz. Ketten vállaltuk. autóbalesetet szenvedett kislánynak segítettünk sok kilométer távolságból. Legjelentôsebb sikernek – közös sikernek – azonban azt tekintem. jó lett a hangulatom. A következôt tettem: munka közben. de mégis nehezemre esett leülni az asztalhoz. és mindnyájan saját elképzelésünk szerint. ezért elkezdtem programozni az áhított gazdagságot. Állapota olyan gyorsan javult. és 108 . ami nekem jelentôs eredmény. Nemrégiben anyagi helyzetem elég rosszá vált.” Hogy mi történt? Megjött a munkakedvem. s azóta sem tértek vissza! Huzatérzékenységemet is sikerült megszüntetni az agykontroll használatával. A tanfolyam után egyszer felfigyeltem arra. hogy segíthettem. amikor egy 8 éves. Például nem sokkal a kurzus után kísérletezni kezdtem. és szinte szóról-szóra azokat mondta vissza. A jegyeim sokkal jobbak lettek. és más módon is hasznomra vált. amiket én üzentem! Boldog voltam. A kórház intenzív osztályán feküdt. 3/4 órán keresztül gyógyítottuk képzeletbeli laboratóriumunkban. Amikor legközelebb találkoztam vele. otthoni teendôim közben állandóan azt dúdoltam magamban. „Véletlenül” éppen 5-en voltunk itthon agykontrollosok. 2 gyermekükkel. mint gondoltam. amikor hírét vettük az esetnek. mire én 3 napon át minden éjszaka üzentem neki. és az Ultraszemináriumon tanult programozott vízbôl készült tea itatásával és alfahanggal kezeltük. örömmel újságolta.nagyobb összeget nyertünk a lottón! Ebbôl még arra is futotta. rövid idô alatt meggyógyult. Továbbra is programoztuk gyógyulását. egyre jobban és jobban. ha nem látták volna. Eddig utáltam tanulni. vállald föl magad!”. Másnap már egyedül evett. Másik gyerekünket is sikerült kigyógyítani rendszeresen visszatérô hólyaghurutjából. hogy ruhatárosok leszünk egy rendezvényen. Mint késôbb megtudtuk. hogy „Ha olyan feladatot (kapsz). aki a tanfolyam elvégzésekor tejcukorérzékeny volt. de már mindnyájan külön-külön. amit a tanfolyam végén együtt énekeltünk: „Minden nappal. hogy orvosai azt mondták. amitôl minden társunk idegenkedett. Gyermekünk. Barátnôm többször panaszkodott anyukájával való rossz kapcsolatáról. és kikerült az intenzív osztályról. útközben. amit mindenki kikerül. ugyanezekkel a módszerekkel.

A képhez hangok is társultak. mint eddig hittem. Nagyszerû érzés! A családban már mindenki elvégezte az agykontrolltanfolyamot korábban. szipogva bújt meg az ágy sarkában a dunyha alatt. és a kisfiú meleg. de még ô is elnáspángolta. mert felkaptam és elszaladtam vele. sírás. Megverték a nagyobb gyerekek. bôvebben elmagyarázom. mint mondjuk az akupunktúra. és csokoládét adtam neki. szabadkômûvesek és hasonlók közé. Akkor is ölbe vettem. akitôl ô hallott róla. puha testecskéjét. A történetet. Úgy tudod. De meg kellett válnom tôle. nagyon is a valóságban. Napokon át szinte állandóan körülötte forogtak a gondolataim. Hogy a gyógyításon kívül mi mindenre jó még? Nem is tudnám felsorolni. De figyelj. és imádkozol eltévelyedett lelkemért. Ez történt az elsô napon. lelkileg ép vagyok. Testünkben mindent az agyunk irányít. Hogy az mi. néha valamilyen ízt is (a csokoládét magam is megkóstoltam). Ünnepi ruhájában büszkén kihúzta magát. Tágabb annál. Agykontrollosoknak nevezik ôket. Megszerettem ôt. bizonyos feltételek mellett. Az óvodában szépen szavalt. leköti gondolataimat! Így nem lehet élni! Egészségesen legalábbis nem. rettegve. Mert az ilyesmi olyan folyamatokat indít meg az ember szervezetében. ahogy szoktam. ha találkozunk. aggódsz értem. ölbe kaptam. és súlyos kárt okozott nekem. Most már én is látom. éreztem szagot. mennyire megharagudtam rá. annyi mindenre. amire eddig órákat kellett áldoznom. Én is büszke voltam rá. ez a lényege. hogy ô tette. Olykor színesben. olyan aranyosnak találtam. Ezzel a gyerekkel minden áldott nap történt valami. ha a méreg és a gyûlölet fölemészti az energiámat. Magam elé képzeltem az illetôt. de nem a mesében. Megsajnáltam. Addig is. Judit Levél apáca barátnômnek Hallom. Volt egyszer egy ember. mert a következô szakaszban más formában volt rá szükségem. valami istentelen társaságba keveredtem. amelyek elôbb-utóbb betegséghez vezetnek. Azt hiszem. Gondolhatod. hiszen éreztem az ágy deszkájának keménységét. De az se. A 109 . Elô az agykontrollal! – határoztam el. megnyugtatásodra annyit elárulok. hogy a részeg apja verte az anyját. Ezt pedig még csak nem is az agykontrollosok találták ki. mindig láttam is magam elôtt. mint 4-5 éves gyereket. mint 1 hétig. fúltam. nem lettem rontó szellemek martaléka. Semmiképpen sem lesz jó. majd azt is elmondom neked személyesen. hogy testileg. Megesett. befolyásolni tudjuk az agyunkat. lementem alfába. de a tapintásomat is bevetettem. Ellazítottam magam. és mi. Inkább elmondok neked egy valódi történetet. hogy Mikuláskor almát csempészett a testvére cipôjébe. na és persze gyorsan meg tudom érteni és tanulni azt. három dimenzióban. mi az agykontroll. Egész helyesnek találtam. Dúltam. és nem árulta el. hogy az életemet sokkal nagyobb mértékben tudom irányítani és alakítani. ami eluralkodott rajtam. és meséltem neki.rendkívül könnyen. több. Akitôl ilyen dermesztô híreket kaptál. nem tudja. Még olyan is. írom tovább. hátha ô is sorra kerül. Milyen butaság. gondolhatod most. Ez az ember megrágalmazott. Nem olyan egyértelmûen és kizárólagosan gyógymód. Szuper!!! K. nevetés. És ez így ment tovább. Ô sírva. spiritiszták. vagy ami inkább csak úgy beugrott meditációim során. sírva szaladt az anyjához. Majd. amit kitaláltam. minden idômet lekötötte a harag és a düh. Nem lett baja.

nagyon sírt. játszott az ujjacskáival. gyorsabban tanul és a hegedûgyakorlás is könnyebben megy neki. rábámult a napsugárra. Barátságosan rám mosolygott. s erôs és energikus lettem! K. ha kézbe kapom. de rosszulléteim napok alatt megszûntek. hogy felért azzal. törôdésre vágyott. éhes is volt. Fölvettem és csitítottam. K. pedagógus Fiammal elvégeztük a szervezésetekben zajló Agytornatanfolyamot. ami hasonlított mostani. szívta a képeket. Sôt. L. Elmondhatatlanul könnyû és szabad. hány óra. A vezetôség szerint (üzleti vállalkozásomban) én tartom a legjobb elôadásokat. A háromujjtechnika is remekül mûködik. L. Sem orvos. de a kéznyújtás olyan ôszinte volt.-né. Bôgött. és nem tudott segíteni magán. hogy az agykontroll mindannyiunkat elôre vigyen. tisztába tette. migrénes rosszullétekkel küszködtem. Szuperül mûködik az ébredéskontroll is! Az órát csak azért húzom fel. Bennem. ahogy kell. Ártani semmiképp se tudtam volna neki. Ma se tudnék. Feldolgozza ám! S akkor történt a változás. Imádkozz azért. Egészen megbékéltem vele. Megnyugodott. megszoptatta. Azóta szebben ír. Védelmet remélt a felnôttektôl. Agykontrollos társaimnak nem mondanék újat a történettel. a kölcsönkért összeget az általam kitûzött határidô elôtt vissza tudtam fizetni. hálás leszek érte. szeretetre. vagy 1/4 zsömlét. Budapest Gyerekkorom óta nagyon erôs. ha hozzá tud segíteni az ôszinte megbocsátáshoz és a lelki békéhez! Az imádkozást pedig csak folytasd.. Aratáskor letették a tarló szélére a bokor alá. de nem mindegy. programozással meg tudom szüntetni. ellepték a legyek. Hiszen gyerekkori önmagának két változatát is megszerettem. Nem tudtam már haraggal gondolni arra a felnôttre. A képeket szereti a legjobban. hangokat. Naponta 3-szor 15 percet programozok. Anyagi helyzetem is javult. A tanultaknak igen jó hasznát veszem az iskolában is. Legfôképpen kiszolgáltatott volt. Nem történt formális bocsánatkérés. és kezét nyújtotta. Persze fölkelek enni. röviden boldog lettem. sem kórház nem segített. és gôgicsélt az alig-alig mozgó leveleknek. Kedves barátnôm. Döntsd el magad. Akárcsak a már említett 4-5 esztendôs énje. sôt fokozódtak is a rosszulléteim. Ám most jön a történet csattanója! Találkoztam vele az utcán. A történtek ellenére sem. kevés tejjel. kicsi elsôseimnél.következô héten ugyanis csecsemô volt. Amikor másnap oltást kapott. és egyre jobban érzem magam. ha elôadásokat kell tartanom. Melege lett. ám sokszor csalódott bennük. Máskor békésen feküdt a bölcsôben az eperfa alatt. 110 . rokonszenvvel gondoltam rá. Valami már akkor is föllelhetô volt a vonásaiban. Az agyam közben itta. s tudjam. Azonnal megreformáltam étkezési szokásaimat az ott olvasottak szerint. felnôttkori önmagára. Hihetetlen. 91 tavaszán került kezembe a Testkontroll címû könyv. most te következel. akit nemrégen ugyancsak alaposan megráztam volna. Az anyja abbahagyta a marokszedést. hogy meg ne álljon. ami a lombok között rásütött. istentelen dolog-e az agykontroll. hogy szôlôcukrot eszem. Ha éjszaka jelentkezik hipoglikémiás rosszullétem a cukorbetegség miatt.

– látásom javult. – vérképem teljesen jó (orvosom nem hitt a szemének). Mindezzel elértem. hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek.L. hogy lehetôleg elkerüljük a szemfenéki vérzést. valóban gyôztem! Lányommal együtt végeztük el a tanfolyamot. nagyon megörültem. a szemnyomás lényegesen csökkent. Orvosom azt tanácsolta. Vérképem borzasztóan rossz volt. 5 cm átmérôjû jóindulatú izomdaganat. és senki sem hiszi el rólam. hogy állítólag „beteg” vagyok. s azóta is nyugdíjasként tartanak nyilván. K. hogy: – eltûnt a méhdaganatom. romlott a látásom. Emellett anginás szívpanaszaim voltak. 28 évesen kiderült. 1986-ban leszázalékoltak. Két éve nem tudtam legyôzni azt az erôs kötôdést. (A szemfenéki erek elváltozása. Elhatároztam.és vesekárosodás okozta tüneteim voltak.). leleteim kiválóak. Amikor megjelent az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyv. valamint zöld hályog. hogy próbáljak megtanulni együtt élni a betegségemmel. Margit 1985-ben. mert ennek kihagyása esetén nagyon rossz volt a vérképem. Bôr-.–né Anni Carolyn Deal tanfolyama után csodálatos élményben volt részem. Egy évvel ezelôtt 3-4 szemfenéki érduzzanatot állapított meg a szemészorvos. ami halott édesapámhoz fûzött. Elolvasásuk után azt gondoltam: „Istenem. én azonban egy pillanatig sem tudtam belenyugodni állapotomba. ízület. Úgy tûnik. hogy elsza111 . Azóta minden relaxáció során programoztam szemeim javulását. 10 éve vashiányos vérszegénység miatt 2-3 havonta Ferrlecit injekciókúrát alkalmaztak.) Orvosom figyelmeztetett a rendszeres ellenôrzô vizsgálatok fontosságára. Gyógyszert nem szedek. D. mióma keserítette meg az életemet. már nyert ügyem van!”. a látást is fenyegetô szemfenéki vérzések sajnos gyakori és rettegett szövôdményei a cukorbetegségnek. hogy csontvelôm csodálatosan mûködik. SLE avagy szisztémás lupus erythematosus. Féléves kórházi kezelés után sem sikerült megállítani ezt a folyamatot. Dolgozom. s orvosom vizsgálata szerint már csak egy-egy érduzzanat látható!!! K. és a magnetofon hangszóróját idônként a beteg testrészekhez helyeztem. egyre jobban összekuszálódott az életem. s vizualizáltam. csupán némileg lassítani. hullott a hajam. hogy ilyent még nem látott. Naponta 2-szer meditáltam. Lilla Tavaly januárban végeztem el Nyíregyházán a tanfolyamot. – derekam már alig fáj. A tanfolyami anyagon kívül az alfahang használatát is megtanultam. Pszichoszomatikus problémáim is adódtak. mozgásszervi tünetek és a méhemben lévô. folyton-folyvást a gyógyulás lehetôségét kerestem (természetgyógyászat stb. Kb. Október elején jártam ismét a szemészeten.A legnagyobb sikert azonban szemem gyógyulása jelenti. K. ha csak a fele igaz. s hitem azóta is töretlen. Orvosom azt mondta. állandóan gyengének éreztem magam és szédültem. és utasításainak szigorú betartására. Áprilisban végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

Ez a csodálatos érzés azóta végigkíséri életemet. A nagy fényesség újra megnyílt szigetem felé. ne kapaszkodjak mindig halott alakjába. hogy könnyek hullnak a szemembôl. hogy csak este induljon a vérzés. hanem sokkal-sokkal szebben. az évek óta gyesen lévô anyukákkal elôfordul. Borogattam. Lassan kijöttem szintemrôl. éljek önálló életet. A férjemnek nem is említettem. (Az omega ellenszere ezek szerint az alfa. s rögtön utána laboromban nekikezdtem gyógyításának. a szereteté. Ma már örülök. szigetemen. a béke. és egyre magasabbra repültünk együtt egy fényes úton. Megköszönöm Carolynnak és neked azt a felejthetetlen elôadást. megsérült a térde. menjek közelebb. alfában gyógyítottam. tehát eltér a megszokottól. 2 hét betegség” periódusban éltek. de hiszem és tudom. hogy nincs közöttünk. K. velem legalábbis gyakran megesett. hogy mélyen ellazult állapotban felidézem édesapám alakját és elbúcsúzom tôle. Pihenôhelyemen. Ezek kezdeti lépések csupán. hogy nem így történt. Kiderült. engedjem útjára. semmiben nem szenved hiányt. Arra „ébredtem”. A menstruációm vasárnap reggel szokott kezdôdni. programozom-e. hogy feszesebbek legyenek a melleim. angyalaim kézenfogva vezettek vissza a földre. Tünde Férjem lába 4 éve beszorult egy aknába. hogy mennyire fáj. Édesapám megmagyarázta. Az út végén édesapám várt. Harmadnapra fájdalmai elmúltak. 112 . hörögve vette a levegôt. hogy ô is elvégzi a tanfolyamot. s gondolatban elmondtam neki. Észrevette a változást.. Úgy is lett! Két hónapja programozom. Amióta gyógyítom. Júniusban végeztem el a tanfolyamot. és programoztam. Édesapám alakja aranyszínû fénybôl állt. és másnapra tünetmentessé vált. Arra biztatott. ha bármikor segítségre van szükségem. mennyire pótolhatatlan. A nyugalom. Azt is mondta. piros lett a torka. A kicsi ugyan egyszer belázasodott. hogy veszekedtem gyerekeimmel. és már a barátnôm is megjegyezte. pár hete mégis rákérdezett. Kézen fogtak. egyszercsak 2 angyal jelent meg. hogy a gégefedôje omega alakú. ahogy mindig is tette életében. számíthatok rá. hogy ô jól érzi magát ezen a helyen.. másoknál is látott már hasonló szép sikereket. és azóta sincs gond a térdével. Hatalmas boldogságot éreztem. de ezek már nem a hiányérzet okozta könnyek voltak.kítom ezt a szálat. amit éreztem. irányítsam magam a sorsomat. amikor elköszöntünk egymástól. Kisebbik fiamat februárban kivizsgálták. Nagyobb türelmet programoztam magamnak. Intett kezével. Úgy gondoltam. A gyermekorvos mindig biztat. hívott.) Gondolom. Le sem tudom írni azt az érzést. hogy használjam csak az agykontrollt. Megöleltük egymást.–né J. egyáltalán nem hörög. hogy mostanában mennyivel nyugodtabb vagyok. Búcsúzóul úgy intett kezével. amivel elindulhattam ezen az úton. Fiaim tavaly szeptember óta „2 hét egészség. Ennek hatására döntött úgy. és 94 februárjától egyre erôsebben fájt. Azóta nem betegek. A tanfolyam elvégzése óta mindennap gyógyítom ôket a laboratóriumban. amely egy életre szóló élménnyel gazdagította azt a hitet. mert csúnyán. a szeretet tökéletes kiteljesedése. hogy ennél még sokkal szebb és jobb lesz a jövô. hogy fürdeni vagy utazni mentünk aznap. Átöleltük egymást. A boldogságé. A nyár folyamán kétszer is elôfordult. Egy nap délutánján szintemre mentem.

hogy emlékezzek álmaimra. Hatoldalas újságot készítettem a rendezvényrôl. mind a kérdéseimet. Ha köhög. az nem árt. Másnap elmentem a fényképészhez. Amint megitta a vizet. (Ezt a módszert az Ultraszemináriumon tanultam. hogy rendbe jöjjön. A gyakorlás hatására esténként már nem alszom el alfában. és rendre sikerül is mindent elintézni. és sokkal mélyebb szinten érzem magam ilyenkor. Érdekes módon eleinte mindig a 4 éves fiam ébresztett a kívánt idôben. hogy húzódjon vissza. sôt utolsó este már a videofelvételek készítésébe is besegítettem. hogy remekül érzem magam a bôrömben. hogy tudok egyszerre ennyi mindenre figyelni. pedig valóban elgondolkoztató. fényes. hogy üzentek álmomban a szobanövényeink. Minden reggel megtervezem a napomat. (Idén csak egyetlen egyszer kellett orvoshoz vinni a fiamat. hogy nem tudom lefotózni a piros. alfázással! (Zárás után azért bepótoltam a lemaradást. Mindenki csodálkozott. Azóta érzékenyebb lett a torkom a hidegre.) Fiamon reggel 6 pöttyöt találtam. Aznap délután és este gyógyítottam laboromban. Megérkezésünkkor feltöltöttem energiával egy pohár vizet. hogy szomjasak. Naponta általában 2-szer meditálok. Barátunknak visszatérô. s kiderült. Az orvos szerint 10-14 napig is eltart a gyógyulás. Az ébredéskontroll is mûködik. Ezenkívül fotóztam a különbözô helyszíneken.Álmaimra már rendszeresen emlékszem. 10–15 percet. Bal kezem ujjainak összedörzsölésével lekicsinyítem a manduláját. s kértem. Másnap a következô kérdéssel állt elô az óvónô: „Tán kemencébe dugta a gyereket. hogy közben azt mondom magamban: „Ami jól esik. Olyan is elôfordult.) Nagynénémnek görcsös fejfájása támadt a hosszú utazás alatt. Programoztam. és másnapra a nyomát sem találta. majd beecsetelem. hörpintse föl. Nagyjából ennyi a 3 hónapos eredménylistám. Ébredés után meglocsoltam ôket. hogy a 2 napja elôhívásra leadott filmem technikai hiba miatt teljesen üres maradt. Nem sok idôm jutott ez idô tájt a pihenésre. mind a várható válaszokat. A városi tv-nél dolgozgatok. Ma már teljesen egyedül. Decemberben kivették a mandulámat. elmúlt a fejfájása. Ôsszel 3 napos országos gimnáziumi rendezvényt tartottak városunkban.) Programoztam. elvittem az orvoshoz. amit a záráskor már kézbe is kaptak az iskolák. Valóban himlôs volt. 13 órát aludtam. repülô tárgyat. hogy ilyen gyorsan elmúlt a náthája?” Egyébként úgy szoktam gyógyítani a náthát. hogy laboromban „kiporszívózom” a beteg torkát. Egyszerû. Reggeltôl éjszakáig tartottak a programok. Egyszer azt álmodtam. 113 . nagy pattanás kezdett nôni a fülében. de néha beiktattam egy-egy meditálást. Mostanában már 4-5 álmomra is emlékszem. tv-riportokat csináltam. Óvodás fiam bénáthásodott. és rózsaszínûre festem az egész torkát. Azelôtt csak néha maradtak meg emlékezetemben. A hangyákat sikeresen kiûztem a lakásból (a Domestos nem használt. Most úgy iszom a jéghideg vizet. hasznos üzeneteket tartalmaznak. és az sem mellékes. Legutóbbi riportomat alfában megterveztem. akkor üvegmosóval pucolom ki a torkát. Szinte szóról-szóra terveimnek megfelelôen alakult a beszélgetés. valóban rájuk fért. „külsô beavatkozás” nélkül kelek. kb. majd gyógyszert csöpögtetek a fájó részre. az agykontroll igen).” Azóta még csak nem is érzékeny a torkom. Mivel az oviban bárányhimlôjárvány dúlt.

és látom. 11-kor már a zuhany alatt álltam. Nem szaporítom a szót. végignevettem velük az egész utat. Fantasztikus élmény volt! Alig akartam elhinni.Aznap estére már 130.40-re a Keletibe. minél elôbb haza akartam érni. Mondtam. szinte folyékonyan beszéltem németül! Kirchné Máté Réka. Arra is ekkor jöttem rá. Érzem. fáradt voltam. Székesfehérváron derült ki. Sikerült! 2-3 nap alatt minden pötty eltûnt! Pszichológiai elôadáson önértékelô tesztet is kitöltetett velünk a tanár. – Kelenföldön! – válaszolták. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. már fél 9. Azóta ez az eset a viszonyítási 114 . amikor megkérdeztem a kalauzt. hogy a Nyugatiból már nem érek el vonatot. hogy ne viszkessenek. de annyira oda akarok érni 8. Gyorsan letöröltem a képet. ha már elment a vonat. hogy hol töltöm az éjszakát. hogy azt se néztem meg. kellemes emberek mellé ülök le. s elképzeltem. ahogy kellemesen simogat a langyos víz. és az elmetükre-technikával elképzeltem. lementem alfába. most már úgyis mindegy. hogy ott állok a Déliben. nem jön a metró. Azelôtt minden hónapban legalább 1szer jól kibôgtem magam. és remekül aludtam. – Az itt nincs! – felelték. ránézek a táblára. merre a metrólejárat. a Keletibôl indul az utolsó 20. és sokan leszálltak. aki az iskolában – finoman szólva – nem számítottam jó németesnek. ahogy megérkezek a Keletibe. Elértem! Fiatal sportolók mellé kerültem. és úgy éreztem. hol szállok le. Németül beszélgettem vele! Elôzô este alfában végiggondoltam. Ezek után kijöttem szintemrôl. Naponta 3-szor programoztam. hogy amikor legközelebb megállt. Annyira siettettem a vonatot. Válaszaim alapján döbbentem rá. Így másnap sokkal könnyebben eszembe jutottak a szavak. Székesfehérvárról fél 8 után indult ki a vonat. A vonatot hamar megtalálom. nem is gondolkoztam. szükségem is van erre.40kor. nagyon helyesek voltak. már eleve félóra késéssel. hogy eljussak a Keletibe! Nyugi. én is lepattantam. és kigondoltam. 40-re odaértem a Keletibe. másnapra pedig már 200 pötty volt fiam testén. Elkezdtem hangosan nevetni. amióta megismerkedtem az agykontrollal. és 11-kor már a lányom lakásán állok a zuhany alatt állok. fiatal pártól kérdeztem meg. Meleg volt. Szokatlan volt a környezet. Délután 5-kor indultam azzal a gondolattal. újságriportot készítettem egy német férfival. Mindössze 1 óra 10 percem volt. – Akkor hol vagyok? – kérdeztem. hogy is mondjam azt németül. semmi pánik! Behunytam a szemem. hogy biztos van valamilyen vonat Szolnokra. hogy mennyit is változtam az elmúlt 1 évben. hogy mit is akarok tôle kérdezni.53! Kényelmesen megtaláltam. Egy éve még egészen más válaszokat adtam volna. jól utazom. hogy már 1 éve nem is sírtam. és kétségbe vagyok esve. Egy szimpatikus. mondom. mondtam magamban. s az elsô helyen szerepelt vonatom indulása: 8. Én. hogy még van 10 percem az indulásig. Ilyenkor adtam ki magamból a felgyülemlett feszültséget. Felnéztem a táblára. s besiettem a csarnokba. mit tegyek. Bonyhád Május 17-én Révfülöprôl temetésrôl jöttem haza Szolnokra. menjek velük a piros 7-essel. ne csodálkozzanak. és hamar tûnjenek el a kiütések. s magamban egyfolytában mondogattam: “Elérem a vonatot! Elérem a vonatot!” Negyed 9-kor még csak Érden jártunk. Mondták. Na. az 20 perc alatt odaér. majd ráérek gondolkodni.

nap mint nap. hogy elmúljon. Úgy gondolta. Elkezdtem angolul tanulni. Képzeletemben abban láttam a keresztet. gondoltam. akik nem igazán hittek az agykontroll erejében. a háromujjtechnikát alkalmazom. de nem találtuk. és legnagyobb meglepetésemre megjött a válasz! Lelki szemeim elôtt megjelent egy szatyor homályos képe. 2 héten keresztül programoztam célom elérését. 72 éves férfi ismerôsömnek krónikus hörghurutja van. A valóságban is ott volt! Komjáthy Attila. Ekkor iratkoztam be a kurzusra. Az utóbbi idôben már feledékeny sem vagyok. amilyen valamikor régen volt. hogy nem lesz meg. De nem volt mit tennem. s vele együtt végigcsináltam egy gyógyításos meditációt. koszorúját és fátyolát. pedig a családomban senki sem volt cukros. A kurzus elvégzése után az elmetükre-technikát használtam. 10 évvel ekcéma jelent meg a kezemen. Minden iránt közömbösen feküdt az ágyában. 1 évre rá barátok jöttek hozzánk. Ezek közül következik néhány. Kb. Kb. Orvostól orvosig jártam. Ott föltettem magamnak a kérdést: – Hol van a kereszt? Vártam egy kicsit. számomra nehezen megjegyezhetô. Mielôtt elkezdem a tanulást. Az idegi kimerültség egyre gyakoribb emlékezetkieséssel társult. lesz ami lesz. rajta a nevünkkel és a házasságkötés dátumával. rendhagyó igét humoros képekkel és jelenetekkel kötöm össze. – Na. Ekkor mentem el a tanfolyamra. Szinte mindent kipróbáltunk. Ha én Székesfehérvárról vonattal és helyi busszal 1 óra 10 perc alatt el tudtam érni a Keletibe. s lelki szemeimmel láttam a fehér keretes tükrömben. Azóta megszûntek az alvási gondjaim. energikusabb vagyok. Gyógyítani kezdtem a laboratóriu115 . hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Az egyik ismerôsöm fogfájását úgy mulasztottam el. Rengeteg sikerem volt és van azóta is az élet minden területén. akkor bármi sikerülhet. és a kezem azóta is teljesen egészséges! Az egyházi esküvônkön kaptunk egy keresztet. mivel más reményem már nem maradt. megijedtem egy kicsit. Ilyenkor a kórházban kell leszívatni a vizet. 18 évi rossz házasság után elváltam. Tavaly. Abban tartjuk feleségem menyasszonyi kesztyûjét. hogy a kezem olyan sima. mire képes az agykontroll! Mondd meg. Cukorbeteg lettem. Engem ez húzott ki a kátyúból. Angliában élô. hogy nem éri már meg a tavaszt. s visszatért az önbizalmam és az életkedvem. Mindenhol kerestük. Elképzeltem. most mutasd meg. amint a kezemrôl leradírozom a hólyagokat. Idegileg. A 11 éves kutyusomat néhány programozással leszoktattam a fölösleges ugatásról. fizikailag és anyagilag is mély pontra jutottam. nincsenek már migrénes fejfájásaim. csontsoványan. Költözéskor sajnos elveszett. s idônként bevizesedik a tüdeje. Legutóbb ez év februárjában jött ki a kórházból. Kocsis Flóriánné. Szolnok Már 3 éve. de mindenhol teljes csôd fogadott. hogy most nagyon leéghetek. hogy hol van a kereszt! – biztattak kaján mosollyal. s lementem szintemre. ami a szekrényben lapul. A betegség 2 hét alatt teljesen eltûnt! Ennek már 3 éve.pontom. hogy laborszintre vittem. jobb a közérzetem. Már bele is nyugodtunk. Siklós 1995 októberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Mit mondjak. Némelyik. A tanfolyam elvégzése elôtt kb.

s kirepültek az útról a szántásba. s a fiúk megmenekülnek. gyomor.momban úgy. de a fiúkon még egy karcolás sem esett. életre szóló. Minden nap. hogy a gyorsabb száradás érdekében beteszem egy pillanatra a mikrohullámú sütôbe. Komlós Ferencné. Borzalom volt. Elképzeltem vággyal és hittel. amikor belépett a laboromba. Csodálatos. amíg az öblítôvíz szép. és ôrült tempóban kezdtem bele a természetgyógyászat tanulásába és alkalmazásába. az elméje. Egyik éjjel azt álmodtam. Ezt a mai napig is gyakorlom. majd átöblítettem az élet vízével. mozgékony és nem utolsósorban makacs voltam. tiszta nem lett. majd visszafordítva a helyére tettem. Ettôl megnyugodtam. csodálkozva kérdezte: – Maga még él? Mindig nagyon aktív. Függôleges csôhöz hasonlít a sugárnyaláb. Kb. Az autó teljesen összetört. mint más. én a sebváltót hátramenetbe kapcsolom. folyt rólam a víz. és nem is sorolom tovább. És ilyen elôzmények után is történhetnek még csodák. amit 20 mûtét követett (gerinc. szem. Két hét múlva már minden kezelés után meg is tornáztattam. s ebbe állítom bele a bácsit. s közben mindig beszéltem is hozzá. Reggel elmeséltem álmomat a családomnak. Más alkalommal az jutott eszembe. felejthetetlen élmény volt. mert fel akartam nevelni a kislányomat. másfél hónapig csináltam rendszeresen. s megnyugtattam ôket. hogy a 17 éves fiam és a barátja autóval egy mély szakadékba pottyan.) Két év állandó katéter. s újra hódol hobbijának: órákat javít. Defektet kaptak. Ezt kb. hogy kivettem a tüdejét. s mindketten meghalnak. s újrapörgettem gondolatban a képsort. az átélt borzalmakat ma már senki sem látja rajtam. hogy kislányommal együtt elvégeztük az agykontrolltanfolyamot Domján Gábornál. Bár leszázalékoltak. Családunkból egyébként már 7-en elvégezték. egyre energikusabbnak képzeltem el. totálkáros lett. kifordítottam. Gyorsan visszafeküdtem. és körömkefével jó alaposan lekeféltem róla a hurutot. húgycsô. hogy az autó a szakadék szélén éppen megáll. ifj. miszerint ilyen esetben javítsuk ki a rémálmot. Addig ismételtem ezt a mûveletet. hogy ki is javítottam. Ötször annyit dolgozom. Ezután ruhacsipesszel fölakasztottam a tüdôt. Immunrendszerét a labor plafonjából kiinduló energiasugárral erôsítettem. és hetente egyszer biliárdozik. másfél év bénaság. Az eredmény: kibillent az apátiájából. Budapest Már 3 éve foglalkozom az agykontrollal. 116 . de a tanfolyamot csak tavaly végeztem el. Kosztankó Istvánné 12 éve súlyos autóbalesetet szenvedtem. Ahány orvos eddig elolvasta kilóra mérhetô zárójelentéseimet. Nagy szeretettel gyógyítgattam. vese. hogy kicsöpögjön belôle a víz. Felijedtem. Hitem szerint a csoda maga az ember. Két éve. fél év múlva a fiam és egyik barátja éjszaka jöttek haza a diszkóból. fül. s így minden rendben lesz. Iszonyatos akaraterôvel küzdöttem gyógyulásomért. a lelke. mintha mi sem történt volna. Talán csak a mosolyom lett egy kicsit fakóbb. már kijár a lakásból. egészséges ember. átfordultam a másik oldalamra és végigaludtam az éjszakát. Iszonyú rémálom volt! Ekkor azonnal eszembe jutott a tanfolyamon hallott tanács. Minden létezô gyakorlattal kínoztam magam.

Éppen egy röpke tiszta pillanatom volt. Ma már tudom. Ultrahang negatív. hogy én sok mindent kibírok. hiszen a történtek után ilyen apróságra nem adok – gondoltam magamban. Szóltam az orvosnak. dr. Mondtam neki. A napi 8-10 hasmenés és hányás azonban egyre kínosabbá vált. Szerda éjjel. Azt válaszolta. de hogy honnan tudom. akkor nem bódultan. reggeltôl estig. Fogtam a kislányom kezét. tele csövekkel. A szám félrecsúszott. de én bizony néha ellustultam. hogy mi történik velem. Kint voltunk a telkünkön. az több oldalt igényelne. amikor este már nem bírtam az erôs fájdalmakat. Szánakozva néztek rám. emberi mivoltomból kivetkôzve akarok meghalni. hogy tûrjek nyugalommal. A beszélgetést hallva. Jött a nôvérke. hogy az orvosok azonnali hasmûtétet javasoltak. de iszonyú fájdalmaim vannak. de a beleim nem. és hozta a következô adag morfiumot. én mégis úgy döntöttem. hogy reggel 7-tôl este 8-ig mellettem legyen. mi vár rám enélkül. Annyi más fontos dolgom volt. Üvöltöttem és fuldokoltam. és nem engedtem. Túl vagyunk rajta. Hamar magamhoz tértem. Két nap telt el. Ekkorra már. megszólaltam: – Mához 1 hétre hazamegyek. hogy az ápolónô beadja az injekciót. Gyógyteákkal sikerült megszüntetnem ezeket a kellemetlen tüneteket. amikor az orvosok újra megálltak az ágyam végénél. Keddi napot írtunk. igencsak akadozó nyelvvel. És ettôl a perctôl kezdve egyetlen egyszer sem. hittem az operáció után.) A következô napot az intenzív osztályon töltöttem. kapáltam. és mivel különösebb nem történt. Újra megpróbálom a lehetetlent. azt hiszem mindenki lemondott rólam. takarítottam. kiszakadnak a beleim. Eleinte nem igazán foglalkoztam vele. és folyamatosan kaptam a morfiumot. Újra több órás hasi mûtét. de akkor már mûhasfal kell.Kislányom azóta is rendszeresen programoz. Hittem. hasi röntgen negatív. Fôztem. Környezetembôl csak egy-egy pillanatra észleltem valamit is. 36 kiló szerencsétlenség voltam. Kikerültem a rendes kórterembe. Ma már tudom. Ott aztán azonnal rohantak velem a röntgenbe. A több órás mûtét közben kiderült a diagnózis: teljes bélelzáródás és a vastagbélen egy szétszakadt sérv. Én tûrtem. Az állapotom azonban olyan rohamosan romlott. (A másodiknál átéltem a halálközeli élményt. Aztán szombat éjjel már nem tudtam felállni a vécérôl. szondával. Egyik pillanatról a másikra sugárban kezdett ömleni orromon. Pesten. Stierbach Imrének köszönhetem. rossz volt a közérzetem. nem hívtunk orvost. hogy az erôm kimeríthetetlen. és arról beszélgettek. Úgy éreztem. a nyelvem kilógott. Bár elmondta. azt pedig már úgysem fogom kibírni. szájamon a bélsár. jobb lesz. fél 12-kor férjem ájultan talált rám a fürdôszoba elôtt. A falu csodálatos orvosának. tudatában akarok lenni annak. hogy büntetlenül nem lehet visszaélni az emberi erôforrással. A mûtét után 2 hét telt el. hogy ismét meg kéne mûteni. morfiumtól kábán. rohant. Szétszakadtak a 2 napja mûtött beleim. Továbbra is dolgoztam. Futva vittek a mûtôbe. és rettenetesen rosszul érzem magam. Aki élt és mozgott. hanem méltósággal. nem részletezem hogyan. Kislányomnak megengedték. a kislányom kivételével. hogy nem igazán foglalkoztam magammal. Tavaly nyáron hetek óta fájt a hasam. mely közben 2-szer beállt a klinikai halál. 117 . hogy ezt a luxust nem engedhettem volna meg magamnak. hogy a másodiknál. Iszonyatos fájdalmaim voltak. és ha mégsem sikerülne. és hogy mit éreztem és láttam. hogy a mentô perceken belül bent volt velem a kórházban.

de csodálattal nézték sétáimat a folyosón. de még mindig nyitott. és a kezembe nyomta.. hogy érzed a fájdalmat. amikor a tanfolyamon a programozás gyakoriságáról és idôtartamáról beszélt. Ellentmondtam minden egyetemi tanításnak. amikor még mindenki aludt. Szombatra azonban begennyesedett a sebem. Egyre jobban megerôsödött bennem a gondolat. s akkor meglátjátok majd. és gondolatban felidézte a hangját: „A csoda benned van.” Lányom már az elsô nap kérte a betegközpont segítségét. olyannyira. de sajnos csak holnap mehet haza. Ha fájdalmaim elviselhetetlenné fokozódtak.” Beláttam. ne szomorodjon el. Úgy éreztem. hogy valamit nekem is tennem kell magamért. Például: „Látod édesanya? Ma már egy palack infúzióval kevesebb kellett! Egyre jobb színed van! Nézd. megôrzöm. összecsuklik. Láttam lelki szemeim elôtt Gábor arcát. Utólag elmesélte. hogy csúsztunk egy napot. hogy ma van a nagy nap. Vágytam. Az orvos szinte sajnálkozva mondta: „A szombatihoz képest gyönyörû a sebe. aranyosan így vigasztalt: „Az a fontos. Ettôl a perctôl kezdve módszeresen elkezdtem „dolgozni”. Akartam a gyógyulást. amit bármilyen vészhelyzetben is használhattok. de ez a 23 éves „kis csoda” képes volt arra. Hajnalban.Egyre tisztábbá vált a tudatom. Ma sem tudom. én már programoztam. hogyan tudta megcsinálni. De azért nagyon kérem. Az orvosok értetlenül. kínzó fájdalmaim ellenére. Míg élek. hogy így van. hogy még élsz. hogy sikerül. nagyon meg kell dolgoznom érte. A következô vizitkor már nem néztek rám olyan kétkedve. Izgalom. hogy kidolgoztam a tervemet a halállal szemben. 118 . magamból kizárni. Aztán különbözô módszerekkel – esztergályos mûhely. és azt mondtam magamnak: ezt ki kell bírni. hogy amikor már úgy érezte. csak pozitív dolgokat mondjon. hogy már drukkolnak is nekem. Jó. Megpróbáltam minden negatív érzést elküldeni. Napi 3-szori tisztítás. hiszen ez így is maga a csoda!” Kislányom kint drukkolt a folyosón. mert hinni akartam. hiszen ez azt jelenti. sebtisztítás. és mondtam. mûködni fog. és hallottam a hangját is: „Ti most olyan valamit tanultatok meg. Ahogy tisztult az elmém. mint egy reggeli ôrjárat. hogy reggel 7-tôl este 8-ig. amikor még mindig azt állítottam. holnap már jobb lesz.. ily módon sok agykontrollos társ is folyamatosan programozott gyógyulásomért. milyen szépen kisütött a nap! Már csak 2 napot kell aludnod. rábízva magamat az érzéseimre és spontán jövô ötleteimre. takarítók stb. hogyan bírta. Olyan volt ez. és az elméd csodákra képes. és tisztítani kell. hogy nem fekhetek bábként. majd elmúlik. Tudom. festôk. Kislányom az elsô pillanattól kezdve naponta több órát programozott. hogy kivegyék az elsô csövet!” Ma sem tudom. Másnap. hogy holnap hazajössz. pénteken reggel kislányom egy négylevelû lóherével jött: „Neked találtam”. becsuktam a szemem. kötözés. hogy kedden hazamegyek. Végre eljött az általam félkábán kitûzött keddi nap.” Hittem. próbáltam mindent végiggondolni. hittem és bíztam abban. Élni akartam! Tudtam. hitetlenkedve. Feltérképeztem a kárt. még ha nem is voltam mindig tudatomnál. Amikor kissé elkeseredve kimentem. Az éppen induló professzori vizit dermedt arccal meredt ránk. mindig a Gábort képzelte maga elé. A programozások elkezdésétôl számítva 2 nap múlva – szondákkal és csövekkel díszítve – kislányom segítségével kimentem a folyosóra. – elkezdtem dolgozni. Napi 6-7 órát! Pici manó képében végigjártam a beleimet belülrôl.

és segített. Visszamentünk a kórterembe. és pár perc múlva már újra alszom. 1098 Budapest. Mellkasom tágulása a normális 5 cm helyett a betegség miatt csak 1 cm volt. bízzanak. Bombaüzleteket tudtam velük kötni! Kovács József Gerincbetegségem miatt 10 éve vagyok rokkantnyugdíjas. Minden lélegzetvétel fájdalmat okozott. amit erôs. azt sem. kivert a hideg veríték. amikor átölelt és így szólt: „Én nem tudom mit csinált.” Mit mondjak. Megálltak az ágyam végénél. mint programozás és a következô pozitív állítás: „Klimaxom megszûnt. s ehhez nem kellett más. hogy ezt a sikerélményt megírhattam.” Ha éjjel kimegy az álom a szemembôl. Anikó. aki segített. és így szólok: „Álmos vagyok. Kovács E. Az egész kórterem talpon volt. hogy a legreménytelenebb esetben is próbálják meg a lehetetlent! Higgyenek. 92 decembere óta egyszer sem fordult elô ez az érproblémám. Klimaxom erôs izzadással járt együtt. akikkel azelôtt sohasem találkoztam. de csodálom Önt. Egy szó mint száz. és a következôket mondták: „Elnézését kérjük asszonyom. Ha éjjel fájdalomra ébredek.5 cm-re nôtt. Hozomra megkaptam a gépeket. A rendszeres fizioterápiás kezelések ellenére állapotom egyre rosszabb lett. egészséges vagyok. hogy szükség volna az ágyamra.igaza van. valamint minden agykontrollos társamnak. Meszesedés miatti tarkófájdalmamat pár perc alatt elmulasztom. 92 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Pöttyös u. a kislányomnak. ilyen gyorsan ember még nem pakolt össze. lüktetô fájdalom kísért. Mónikának. Mindezek után szeretném minden agykontrollos társamat arra biztatni. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelô embert. amilyen nekem kellett. Gábor szuggesztivitásának. Ujjaimban 3-4 hetenként megpattant egy-egy ér. Két hónapos intenzív relaxálás és programozás után mellkaskitérésem 3. összeteszem 3 ujjamat. amit csinált!” Ez volt hát az én „kis” sikertörténetem. de van egy kis baj. de a legfontosabb az volt. Orvosom természetesen ellátott instrukciókkal és gyógyszerekkel. és dolgozzanak keményen! Végezetül köszönöm a Jóistennek. Soha ne hagyja abba azt. Tizenegy órakor nyílt a kórterem ajtaja. mindketten programoztunk.” Pillanatokon belül mélyen alszom. s 5 hónap múlva 2 millió Ft-os beruházást valósítottam meg készpénz nélkül. Mi jöhetne még? Nem volt még mindig elég? – cikáztak a gondolataim. 8. hogy kézsérüléseim sokkal gyorsabban gyógyulnak be. akinek éppen olyan gépe volt eladó. olyan emberek bizalmát élvezem. „Hat rohamkocsi érkezett sebesültekkel egy tömegbalesetbôl” – folytatták. aki operált.. majd beszélgettünk. 119 . hogy hogyan. Mit mondjak. Egy hét alatt sikerült megszüntetnem az izzadást. és bejött az osztályos orvosom és az a sebész. az agykontrollnak. Két éve végeztem el a tanfolyamot. azonnal relaxálok.. Két hónappal késôbb már sikereimrôl számolhattam be. Fájdalmaim miatt éveken át egyetlen éjszakát sem tudtam végigaludni. Immunrendszerem erôsödését jelzi az is. kiderült. szinte már fanatikusan.

Az orvosok nagy nyirokmirigymûtétet javasoltak (kb. a 3. amikor a piac stagnált. Egyszer csak férjem bátyja szólt. Futó náthánál komolyabb betegsége azóta nem volt. mint valaha. de olyan is volt. Amikor észrevette és visszament. Hortobágy A tanfolyam után szorgalmasan gyakoroltunk. Az elmetükre-technikát és a szubjektív kommunikációt alkalmaztuk. amikor éppen piacképesek lettek. gyerekünk.Minden alkalommal megköszönöm szervezetemnek. még minden autót sikerült eladnunk. Mindenkinek azt üzenjük. Sôt. 57 ezer Ft-tal és a lakáskulcsaival. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj. tarkómon és gerincemen végigfutó. Ez 1993-ban történt. Ôszintén szólva nem nagy bizalommal voltunk a mûtét iránt. A legmeglepôbb. hogy ezt követôen még gyógyszeres és sugárkezelésre is szükség lesz. hogy lakást programozunk magunknak. hogy lakást vásároljunk. Az nem is lett meg. Elhatároztuk. a kulcscsomó megkerülését elfelejtettük programozni. hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás. hogy nekivágjunk-e a mûtétnek. a betegsége után született meg 94-ben. hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. Kb. a szatyornak már csak a hûlt helyét találta. mert az orvosok mûtét nélkül 6 hónapot adtak a férjemnek. így lehetôségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra. s kipucolják a nyirokcsomókat). és megköszönöm szervezetem segítségét. s azt mondta. Egymillió forintért jutottunk egy 2 és fél szobás felújított lakáshoz! Közben az eladó felesége meggondolta magát. 6 órás mûtét. Már 1 hónappal a tanfolyam elvégzése után egy nagy problémát kellett megoldanunk. hogy szervezetem köszönetemre visszajelez: fejtetômbôl kiinduló. hogy éppen akkor adtuk el. hogy megvan a tárca a pénzzel! Érdekességképpen elmondanám. méghozzá akkor. fél éven keresztül programoztuk. és érthetô módon nem sok jóval biztattak. hogy jobban vagyok. az iratokra és a pénzre fektettük. hogy az agykontrollozásban a hangsúlyt a tárcára. A válasz mindkettônknél határozott nem volt. majd ô kifizeti a férjét. A kontrollvizsgálatok mindig negatívak voltak. hogy érdemes programozni! Kovácsné Kenyeres Márta. Nagy volt a rizikó.és boldogsághullám jár át. azonnali fizetésre. Férjem egy nylonszatyorban elhagyta a tárcáját az irataival. s amióta elvégeztük a tanfolyamot. Férjem ma már egészségesebb. majd egész testemre átterjedô meleg.. Kovács Józsefné. Néhány nap múlva a rendôrség értesített bennünket.. s mellette a testkontroll szerint étkezni. Férjem egyetlen szem gyógyszert sem szedett be. Anyagilag rosszul álltunk. s megkérdeztük tanácsadóinkat. hogy egyik kollégája válófélben van. Ennek ellenére 1 héten át szorgalmasan agykontrolloztunk. Egyébként autó adásvétellel foglalkozunk. fôleg amikor elmondták. amikor hererákot állapítottak meg nála. a mellkastól a medencecsontig középen felvágják a testet. s hogy fájdalmaim elmúltak. és alkalmaztuk a technikákat. Közben elmetükre-technikával és 120 . A rendôrségen bejelentettük. Úgy döntöttünk. s ezért jutányos áron sürgôsen el akarják adni a lakásukat. hogy egészséges vagyok. hogy mindketten nekiállunk programozni. Napközben is többször megerôsítem a kitûzött célt. Julika Férjem 24 éves volt. Mindketten alfába mentünk. de segíteni nem tudtak.

és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevôknek. Kaptam kb. Vicceltünk is velük. természetgyógyász. Nagy eredmények azonban csak akkor születnek. kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendô kölcsönt. amit nem tudtak beazonosítani. A rosszulléteim 2 hét elteltével újból és újból jelentkeztek. ha tudnak. hogy én telefonon közlöm férjemmel a jó hírt. a hónap vége után sorsolják ki.). sorozatosan elvesztettem az eszméletemet. ha szorgalmasan gyakorolunk. 121 . Másfél hét után orvosaim beállították a gyógyszereket. Ezek után döntöttem úgy.” Kriszti és Zoli 30 éven át kínlódtam fejfájással. hogy felesleges akár csak meg is igényelnünk. „Szerencsére” a feleség meggondolta magát. hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. „Véletlenül” éppen aznapra jött össze az utolsó részlet is. Néhány hónapra rá borsónyi vesekövet mutatott ki a röntgenfelvétel. Az se mellékes a történetben. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról. és beszedtem a felírt Kalcium tablettákat is. Hisszük. Már másnap be kellett feküdnöm az idegosztályra. A körzeti orvos elküldött az ideggyógyászhoz. 70 Calcitonin injekciót. még hiteleink is kamatmentesek! Mindezek mellett még maradt bô 100 ezer Ft-unk. hogy május 8-án. A röntgenfelvételek alapján nagyfokú csontritkulást állapítottak meg. hogy visszanyertük a bútor árát.. 93 októberében naponta több alkalommal. hogy drága bútort vegyünk. hogy lakásunkhoz viszonylag olcsón jutottunk hozzá. pozitív a gondolkozásunk és erôs a hitünk. Jártam fûtôl fáig (orvos. Pohárvíztechnikával kérdeztük meg. hogy hányadikán lesz májusban a Domus-nap. hogy mivel kevés készpénzünk volt.. hogy férjem születésnapjára kifizetjük a lakást. Elhatároztuk. Egyszerûen nem tudtak rajtam segíteni. s hazaengedtek. de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni. (Önkormányzati. Valóban május 8-át sorsolták ki Domus-napnak. hogy magam is teszek gyógyulásom érdekében. akupunktôr stb. hogy vegyenek ennél olcsóbbat.) Az önkormányzaton az ügyintézô azt mondta. csontkovács.szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk. 1993-ban vesevezeték-elzáródás miatt megmûtöttek a nyíregyházi kórházban. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendô kölcsön teljes összegét! Ismerôseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég. hogy az agykontrollban a határ tényleg a csillagos ég. mert annyira kicsi az esélyünk. A röntgenkép furcsa foltot mutatott. A tanfolyam óta ugyancsak megszaporodtak életünkben a „szerencsés véletlenek. majd röntgenre. ám eredménytelenül. Elmetükre-technikával azt is programoztuk. 1992-ben gerincbántalmaim miatt reumatológiai vizsgálatra mentem. Következett a CT-vizsgálat. Az eredmény: 4x1. amibôl egy új ülôgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. Ettôl a perctôl kezdve komolyan vették a fejfájásomat. és valóban telefonon mondhattam meg férjemnek a jó hírt! Így a család által drágának tartott ülôgarnitúra csak 1117 Ft-ba került. amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. Mi azonban elhatároztuk. a vételár felére kölcsönt igényeltünk. vagy tán még azon is túli. hogy drágát veszünk. Három egymás utáni éjszaka jött a válasz. Javulás semmi. A napot természetesen csak utólag.5 cm-es daganat vagy meszesedés.

s az egyre gyakrabban jelentkezô fájások óriási kínokat okoznak 122 . hogy a szülésben szerepet játszó izmok megerôsödnek. Már a gyógyszerszedést is be akartam fejezni. vizualizáltam az elmetükre-technika szerint. gyümölcsevést. s ezeknek jobbára eleget is tettem. képzeletemben úsztam. se rosszullét. A felírt gyógyszereket tovább szedtem. Sóstóhegy Lelkesen készültem az anyaságra. felkészülnek feladatukra. Mégis remek lett a testi kondícióm. Ilyenkor a jótékony vizualizálással gyógyítottam magamat. bárhonnan haza tudom hívni. Ugyancsak meglepôdött. amikor elárultam neki. hogy áldott állapotomat nyugodtan. Képekben és szavakban érzékeltem aktuális szükségletét: több folyadék ivását. Teljesen jól érzem magam. „A gerince teljesen egészséges.1994 januárjáig családom már minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. Az eleinte 15 perces alfaállapotokat a késôbbiekben már meg tudtam hosszabbítani félórára. Gyakran azonban nem tudtam ténylegesen tornázni. s ilyenkor csak szintemen. 1 évig jelentkeztek. hogy hívtál. itt vagyok! Hálás vagyok. Hála a jó Istennek és a rendszeres relaxálásnak. A végeredmény: – A 30 éve tartó fejfájásomat szinte azonnal (pár szintremenetel után) meg tudtam szüntetni! – A rosszullétes napok még kb. majd a 4. milyen csodálatos érzés fájdalom nélkül élni. egészségesen és örömmel éljem meg. élettel telítôdnek. és örömmel mondja: – Tudom. ha valahová elment. Én viszont tudom. még a párom is. Laborszintünkön az elmetükre-technikát használva gyógyítottuk magunkat és egymást. Volt olyan. mozgásigényt. Ahogy közeledett a szülés. – A nagyfokú csontritkulással kapcsolatban újra elküldtek CT-vizsgálatra. Naponta hallgattam ôket. amint a szülésznô is megjegyezte. de azt az orvosok nem javasolták. Azonnal megérzi. már 1 éve se fejfájás. Szintemen ilyenkor beszélgettem testemmel. – Amit még nagyon csodálatosnak tartok. hónaptól az Idôtlen mozgás kazettát. akiért olyan sokat aggódtam. hogy hívom és várom. tiszta levegô utáni vágyat. de mára már ezek is a múlté. szintemre mentem. hogy többnyire csak képzeletben úsztam. hogy a szubjektív kommunikációval páromat. de mellette naponta 3-szor. hogy valószínûleg nem is volt csontritkulásom. hogy megismerhettem ezt a módszert. pedig ô egyáltalán nem hitt benne. Azóta persze ez is sokat változott. s még az idôpontot is pontosan érzem. s kértem Isten segítségét. hogy nem aludtam bele. s ilyenkor vizualizáltam. biztosan eltúlozták a betegségét!” – mondta a felülvizsgáló orvos. 2 havonta járok ellenôrzésre. párommal együtt. sôt akár 1 órára is úgy. hogy mikorra fog hazaérni. Mindkettô rengeteget segített abban. néha többször is. vagy komolyzenét hallgattam. hogy nagy fájdalmaim vannak. hogy valójában minek köszönhetem a gyógyulásomat! – A borsónyi vesekövemet néhány napos rendszeres programozás után az új felvételen már meg sem találták. Kulcsár Ferencné. s készítettem egy saját meditációt is. A lelet láttán azt mondták. mert most tudom csak igazán. Mosolyogva siet felém. A 9 hónap alatt sokszor meghallgattam a Bölcsô címû nagyszerû kazettát. hogy egyszerûen csak imádkoztam.

milyen az.. a szeretet hullámhosszán. s méhem abban a pillanatban fájdalmatlanul összehúzódott. s így – a jelek szerint kislányommal egyetemben – életem nagy élményét vidáman. Ezt a vizet csak a szülés legvégén kellett használnom. Ezt követôen örökre töröltem a képet. hogy így történik. Férjem bekapcsolta az Idôtlen mozgást. a kitolási szakaszban. akik elbúcsúznak tôle. Mondtam. máris bekapcsolom a magnómat. az – különösen alfában – már bárki számára hozzáférhetô. Láttam lelki szemeimmel. az örömküszöbömet pedig lejjebb állítsam. hogy minden porcikámmal vártam ennek megtörténtét. Az otthoni felkészülés alatt az elmetükre-technikát használtam arra is. Férjem és barátnôm testi közelsége és szeretete is szebbé tette a szülés élményét. A kórházi stáb tagjaival elôre szubjektív kommunikációt alkalmaztam. Azt programoztam.nekem és gyermekemnek. majd kissé balra tolva elképzeltem fehér keretes képemen. magzatommal való örömünket. Azt is beprogramoztam az elmetükre-technikával. s ezzel minden anyának segíthetünk. Emiatt féltem. ami nem kínok színtere. hogy a fájdalomküszöbömet följebb. elôre nem látható esemény akarná megzavarni egymásrafigyelésünket. Hittem. hogy a régi szenvedésprogram helyett újat alkothatunk: a szeretet programját. nem érzékelt semmilyen méhösszehúzódást. akkor a 3 ujjam összeérintésének hatására újra összekapcsolódom vele. Kislányomnak is gondolati úton üzentem. illetve Bach H-moll miséje. hogy rosszul fogom csinálni. Kissé döbbenten rábólintott. és a kellemetlenség nem hat ránk. mert nem tudtam elôre begyakorolni az ilyenkor használatos préselô légzés technikáját. ugyanis orvosom egy konferencia miatt kénytelen volt szülés közben a kollégájának átadni a tennivalókat. és azonnal össze fog húzódni a méhem. hogy gyermekem kíváncsisággal telve hagyja el az anyaméhet. hogy szeretettel. Ezt segítendô vizualizáltam. érte dolgozó sejtek együttese.. türelmesen. Mit mondjak. segítve kislányom útját. és érdeklôdve vándorol végig a szülôcsatornán. akkor elég legyen csak egy kortyot innom a vízbôl. Amikor a kórházba érve a szülésznô a hasamra helyezte a kezét. hogy nekem nem „fájásaim”. kislányommal lelkileg összekapcsolódva. elég meglepett képet vágott a bába. S mivel 123 . Fájdalmat csak ekkor éreztem! Ettôl a szakasztól ugyanis féltem. amirôl fölcsendül az Idôtlen mozgás. hogy a szülés mindkettônk számára egy nagy és remek kaland. hogy választhatja a fájdalmaktól mentes. hogy úgy történjen. hanem barátságos. hogyha fogyna az energiám vagy fájdalmat éreznék. hogy váratlan eseményre is felkészüljek. szeretetben való születést. Amikor közölte a hírt. Ez olyan csodálatos érzést keltett bennem. hanem pusztán méhösszehúzódásaim lesznek.és biztonságérzés öntött el. hogy elegendô bekapcsolni a szülôszobán a magnómat. hiszen ami bekerül a kollektív tudattalanba. s úgy látszik. ahogy az mindenki számára a legjobb. A szülés reggelén az Ultraszemináriumon tanult vízprogramozást is alkalmaztam. érdemes volt megérzésemre hallgatni. Elmondtam neki. és máris újra egyensúlyban leszek. és elképzelni sem tudtam. Ez a program is remekül bevált. s máris megindul a rendszeres méhtevékenység. egyre gyakoribbá válnak a fájdalommentes méhösszehúzódások. hogy ha valami rendkívüli. és szeretettel küldik tovább a fény. csak összetettem a 3 ujjamat. gyengéden bánjanak velem. ha megengedi. élvezettel tapasztaltam meg. s pánik helyett máris nyugalom. Azt is beprogramoztam. a megszületés felé.

de a programozott víz mellett ekkor is az agykontroll segített. valahogyan juttassa azt vissza hozzám. „Mintha a szülés meg se kottyant volna neki!” És én tudtam. Átváltozás címû kurzus egyik meditációja alatt különös dolog történt velem. A város másik részén. mert olyan érzésem támadt. Egyik nap a munkahelyemen a barátom – csak vele közöltem antennám ellopását – azzal fogadott. mit kívántam a tettesnek. Köszönet mindenkinek. mindig eszembe jutott. A Kapcsolatelixír nevû gyakorlatnál elhatároztam. Telt-múlt az idô. Ezen nem volt sok idôm töprengeni.. „Irányítsa a levegôt a testében lévô gömbölyû kislabdába. Jó lett. mert ad nekem valamit. hogy én magam vagyok az a bölcsebb személy. Igen. Aztán arra gondoltam. és igen megzavarodtam. már nem éreztem haragot a tettes iránt. Remek eszközöket kaptam a mindennapok problémáinak megoldásához. az orvos és a többiek hangját. Nagyon dühös voltam. szeretettel övezve jött erre a világra. hogy az kipattanjon!” – hangzott a remek válasz. a félelem nagy hátramozdító. akit keresek. most már nem képzeletemben. Noémi valóban gyengéden. hogy nehezemre esne. hogy ez így igaz. és nyomjon.. s gondolta jó lesz az még valamire. Néhány hónapja az autóm rádiótelefon-antennája valakinek megtetszett és elvitte. aki már 7 éve halott. hogy mit éreztem ekkor. de amikor odáig jutottunk. Átalakítottam a gondolataimat.. már nem jutott idôm e félelem teljes megszüntetésére. „Milyen gyönyörû kislány!” – hallottam a következô percben. mert szabadkozva hozzá tette. hogy elvesztésén már túljutottam. dr. nem ô volt. Amikor a szigetemen a bölcsebb énemet kerestem. A Carolyn Deal által tartott. A tudatalattim eddig tôle szeretetet és biztonságot remélt. ahogy a szép. rátekintve hirtelen édesapám képét láttam meg benne. majd továbbképzôkön is részt vettem. s ô kitett az asztalra egy ugyanolyan típusú antennát. Leírhatatlan. férjem. pöttyös játék már kint pattog a zöld réten. Ladjánszky Katalin. Megkérdeztem az orvost. László 124 . majd képzeletemben láttam. hogy a kapcsolódást helyezzem át a Fejlôdô Énemre. Nagyon furcsán nézhettem rá.a szülés a várt idôpontnál 1 héttel korábban történt. nem éreztem. ezüst papírba csomagolt. hogy ezt most az apámhoz fûzôdô kapcsolatomon fogom kipróbálni. bizony elsírtam magam. amilyen az enyém volt. A gyakorlat végére nagy megnyugvás járta át a lelkemet. mert máris jöttek az ajándékok. Ahányszor beszálltam az autóba. Az elsô egy kicsi. ami az enyém. gyerekagykontroll-oktató 1992-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. aki utunkon így vagy úgy segített. Odapréseltem a levegôt a bennem mozgó „labdába”. mit képzeljek el. hogy a légzésemet és a tolást jól tudjam összehangolni.. Pedig úgy hittem. valóban valami nagyszerû történt velem! És még egy agykontrollsiker. Odamentem. Amikor a köteléket megpróbáltam elvágni. piros. hogy miért ne szerezhetném vissza. fájdalommentesen. pici szívecske volt. a fa mögül nem lépett elô senki. ám alighogy megörültem neki. hogy menjek az anyagbeszerzô kollégánkhoz. Zokogásomat nem tudtam visszatartani. a járdán botlott bele. és gondolatban gyakran megkértem. mondanom sem kell. mindannyiunk nagy-nagy örömére.

hogy szüleimmel nem kell egyeztetnünk a következô telefonálás idôpontját.. lányom. majd 93-ban az Ultraszemináriumot Laura Silva-nál. ha leülök a kényelmes fotelba. L. maguktól hívnak a megüzent. illetve egyéb technikákkal is minden lehetô alkalommal programoztunk. és megkaptam vakációnk olyan kezdési idôpontját. Gondoltam magamban. s egyfajta egyszerû kis élettervként szolgál. mindig könnyen ment. A mûtét után semmiféle fájdalomcsillapítót nem kért. mintha az ágyuk mellett állnék. hogy többet fog agykontrollozni. hónapok után is megerôltetés nélkül el tudom szavalni! Azóta már nem kell mindig mély alfába menni a verstanuláshoz. ha kipróbálom agykontrollal. A memóriafogasokat is hasznosan alkalmazom. s minden kisgyermekes társamnak bátran ajánlom. miután ezt éjjel a szintemen ajánlottam neki. A pohárvíztechnikával megtudtam egy fontos találkozóm helyét és idôpontját. S az is hasznos. még most. Fölvettem kazettára egymás után 4-szer. Elég.Mindig jó tanuló voltam. férjem és én) elvégeztük a tanfolyamot. számomra legjobb idôpontban. F. „Vilmosomnak” mégse jutott eszébe.-né 125 . aki egyébként 1 hét alatt garantáltan elfelejtettem a bemagolt verset. Errôl a szokásomról ugyan nem mondtam le. szintemen gondolatban beszélek hozzájuk. Mûtét után 10 hétig volt teljesen összedrótozva az alsó és felsô fogsora. hogy 4 éves lányunk zokszó és nyikkanás nélkül tûrte az injekciót! Az is kellemesen érintett. Akadtak azonban olyan feladatok. Kényelmesen ágyban maradok. hogy nem kell fölkelnem a gyerekekhez éjjel. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt! Én. amikor férjem reggel kijelentette. Csak magolva tudtam verset tanulni.. Ilyen volt például a verstanulás. Világéletemben nagy „listás” voltam. Azóta is panaszmentes. 93 nyarán fiamon kétoldali állkapocsmûtétet hajtott végre egy kitûnô plasztikai sebész. Éva 1992-ben az egész család (fiam. mert listám témák szerint csoportosít. Mindkét oldalon kifûrészelt az állkapocsból egy-egy csontdarabot. és a mûtétnek nyoma sincs. mert alsó állkapcsa abnormális mértékben megnôtt. s addig memóriafogasra akasztom a felírandókat és a sürgôs elintéznivalókat. Általában nem is volt gondom a tanulással. és kissé ellazultan néhányszor elolvasom a verset. így csak a tejfölnél hígabb ételeket tudta a fogai közt átszívni. amit az illetôvel nem tudtam személyesen egyeztetni. érdemes az agykontrollos tanulás minél több változatát kipróbálni! Lestyán Zsolt A szubjektív kommunikáció legkellemesebb eredményének azt tartom. Mindketten a mûtét elôtt és után is az elmetükre-technikával. Mégis nyugodtan tûrt minden nehézséget. s ôk éppúgy megnyugszanak és rögtön elhallgatnak. s ezért szívbôl utáltam. ha sírnak. amik bizony rengeteg idôt és energiát igényeltek. sokak szerint kiemelkedôen jó. de most már elég a listámat csak néhány naponta elôvenni. amely több szempontból is ideális volt. Javaslom. 5-ször. nehezebb akkor se lesz. és meghallgattam alfában. L. Az agykontrolltanfolyam után nem sokkal meg kellett tanulnom egy verset. Az elmetükre-technika segítségével sikerült elérnem.

aztán kimegyünk az épületbôl. Szerintem Közép-Európa egyik legnegatívabb embere lehettem. 126 .24 éves vagyok. esett a hó. jelenleg vidéken élek szüleimmel és testvéreimmel. ha akkor többet gyakorolok. Néhány napig kicsit csalódott voltam. s nagyon megdöbbentett. Orosháza Január egyik reggelén laborszintemre mentem. s örülünk egymásnak. Életemnek ezt a részét átszôtte a magány. egészségügyi és kapcsolati problémáim (illetve ha elôadódnak. Ekkor már több pozitív hatást tapasztaltam magamon. barátnôm még úgy se. Akkor délután jöttem rá. 1995-ben aztán harmadszorra is elvégeztem a tanfolyamot Békéscsabán. rendbe teszem ôket. hogy 96 februárjában lesz egy rendezvény. Aztán abbahagytam. se példaképem. kinn esik a hó. tisztességes barátnôt magamnak. gátlásos voltam. A tanfolyam elvégzése után naponta 3-szor vizualizáltam az elmetükre-technika segítségével. Ekkor azonban szokatlan kép fogadott. hogy az emberi elmének. L. ahogy hirtelen valósággá vált. 10 nap múlva azonban. mindig fáradt. Már-már ott tartok. jól érzem magam a bôrömben! L. s hajtott a célom felé. Röviden. s nem történt semmi. Használtam is egy darabig az ott tanult technikákat. aki testileg és lelkileg egyaránt elfogad. amelyek az agykontrolltanfolyam elvégzése óta teljesen eltûntek. Jelenleg testépítéssel foglalkozom. Kecskeméten. de ugyanakkor fûtött valahol. s elképzeltem. Ezt néha már nehezen viseltem. hogy a sikerért meg kell dolgozni. átöleltük egymást és beszélgettünk. s ezért 2 év múlva édesanyámmal újból elmentem megismételni. s máris beteljesül. mégpedig negatív gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. Csavarogtam. se idôbeosztásom. majd átölelem. vággyal. A rendezvény szünetében meghívom egy kávéra. elvárással és pozitív gondolatokkal alátámasztani. s visszaestem. Nem volt se jövôképem. mert tudom. majd szokásomhoz híven elôször is üdvözöltem tanácsadóimat. most elôbbre lennék. megismerkedtem egy hölggyel. Testileg és lelkileg egyensúlyba kerültem. Ekkor megtudtam. De a fejemben mindig ott élt a tanfolyami légkör kellemes emléke.. sôt még szipóztam is. hogy a módszer segítségével megoldom életem legnagyobb problémáját: programozok egy szép. anyagi. Éreztem. Lehet. Már 95 karácsonyától észrevettem a visszajelzéseket. s aztán kamasz koromban is beilleszkedési zavarokkal küszködtem. Valójában mi magunk emelünk falakat saját céljaink elérése elé. hogy másnak ez jelentéktelen dolognak tûnik. akivel jó együtt lenni. Nôi tanácsadóm. bóklásztam. számomra azonban roppant fontos volt. Ugyanakkor azt is tudom. s nem halogatom a megoldásukat). Baráti társaságom sem volt. Ebbôl következôen negatívan reagáltam az élet dolgaira. úgy ahogy elképzeltem. Egy szóval. Itt aztán végsô döntésre jutottam! Elhatároztam. ami nagyon megfogott. illetve léleknek nincsenek korlátai. hogy egyre több nô tekint rám kíváncsian. se célom. lehangolt. hittel. hogy ott összeismerkedünk a leendô barátnômmel. lelki. az agykontrollozás életem szerves részévé vált. Ma már teljesen másképp látom a világot! Nincsenek testi. Középiskolás koromban sok minden nyomasztott. Kisgyerekkoromban. s néhány változást észre is vettem magamon. kimentünk a közeli erdôbe sétálni. Néha még éjszaka is programoztam. 1991-ben. Eljött február 4-e. hogy elérem céljaimat. s ma már tudom. hogy egészséges. hogy elég a célomra gondolni. S akkor történt valami. elvégeztem az agykontrolltanfolyamot.

ami azért is hasznos volt. ha nem tud mit kezdeni magával. hogy az alváskontrollt fogom alkalmazni a mûtét ideje alatt. majd gyógyította is. és ezt követôen minden év végi felmérô dolgozatát ötösre írta meg.és álomkontroll. Nem kizárólag az én sikereim. mit csináltam rosszul. Cukorbetegségem miatt az elmetükre-technikával programoztam vércukorszintemet. mert mozgáskorlátozott vagyok. Vállalkozásomban 4 hónap alatt olyan vezetôi szintet értem el. s így azt nem is gyógyította. mert minden általam tudott bajára rájött. Eleinte ennek ellenére ingadozott. Pár napja leesett a cseresznyefáról. A kórházban a legnagyobb meglepetésemre a szobából nyílt a fürdô. hogy a legjobb szobát kapjam. nincs rosszullétem. Vasárnap este kb.és bélvérzést észlelt. probléma van a szívével. A fôorvos operált. A kft. Nem tudtak segíteni. A kórházi ellenôrzésen a fôorvosasszony nagyon elégedett volt velem. csúnyán beverte a térdét. még vérzett is. Dubrovnikba pedig lehetetlen volt elszállítani. Lukics Károly. és mire 100-tól 1-hez érek. 1 órát programoztam. amit csak több hónappal késôbbre mertem remélni. Legfôbb betegségeként gyomor. hogy elújságolja: mûködik a háromujjtechnika! A vakáció alatt. és imádkoztam érte. de mikor elértem a programozott dátumhoz. Az év végi koncerten nem izgult. aki a legszebben varr. Természetesen azonnal gyógyítottam. Többször elolvastam ugyanis a tanfolyamon kapott könyvet. Reggel én voltam az elsô. Mohol Szaporodnak a sikereim. Aznap kora délután a Kossuth Rádió Vallási negyedóra címû mûsorában döbbenten hallottam.és bélvérzésben halt meg a korcsulai tábori kórházban. és még soha olyan szépen nem hegedült. a szintjére megy. és így rájöttem. a legszebben varró orvos mûtsön. és 10-15 perc múlva tudja. ami remek. Kitûnô bizonyítványt hozott.és a pohárvíztechnika. hogy Teréz Anyát egy Egyesült Államokbeli klinikán szívbántalmak miatt kezelték. és mûtét után semmiféle utóhatás és probléma ne jelentkezzen. pontosan 2 hónapra rá. Ráadásul diaképeket is készíttetett a mûtétrôl 127 . Értékeim 4 és 8 mmol/l közöttiek. és az inzulinadagomat 6 egységgel csökkenthettük! Lilla 1990-ben. Azóta napi programozással – aznapi dátummal – „stabilizálom” a vércukorszintemet. a budapesti tanfolyam végén társam pszichikusan vizsgálta Korcsulán élô nagybácsimat. szemei fáradtnak és szomorúnak tûntek.Teréz Anya. mi számára a leghasznosabb idôtöltés. hogy beteg. a háromujj. csodálatos eredmények jelentkeztek. Kérdésemre azt felelte. Este azt programoztam. Remekül alkalmazta a kesztyûérzéstelenítési technikát. a tanfolyam elsô hétvégéje utáni hétfôre voltam elôjegyezve gégemetszésem plasztikai mûtétére. szokatlanul megtörtnek látszott. Elvégezte a gyerektanfolyamot. Egész addig fogalmam sem volt a betegségérôl! 1991 szeptemberében. történetében ilyen elômenetel még nem fordult elô! Már kitûnôen mûködik az ébredés. akit mûtöttek. a fiamé is. akire nagyon büszke vagyok. Jóváhagyóan biztatattam. Nos. tekintetébôl hiányzott a megszokott ragyogás és bizakodó derû. gyomor. mint akkor! Boldogan szaladt hozzám. a zeneiskolai bizonyítványa is kitûnô lett. kész a mûtét. Ezt tévedésként könyveltük el.

amit szeretnék velük úgy megoldatni. Az emberekbôl állandóan energia árad. hogy dolgozik. (A csakraszíneken kívül néha még az arany vagy az ezüst színt használom. „nem is akartam hazajönni. 10–15 perc után az állandó utasok kétharmada már mosolygott. és így már 4 pozitív egység jön ki belôle. Nincs számomra lehetetlen. azt mondta: –Na. Elmondom. és az új utasok is ezt a hangulatot vették át. és belépett. mit keresek itthon”. Aztán már teljesen mindegy. elképzelem. és elképzelem. Tatabánya Egy borús. s az egészségem is napról napra javul. majd szép betûkkel ráírom. hogy mit olvas el. krimit. kész van! Ugyancsak megdöbbentem! A mûtét után 3 órával már beszélgettem a szobatársakkal.. járkáltam. hogy az utasok mind búskomorak. szakácskönyvet vagy regényt. hogy az érintett másik fél miként áll az ügyhöz. az eszköz már a birtokába került.) Az egészet átlátszó celofánba csomagolom. mint egy cipôs dobozt. februári napon utaztam a villamoson. A sok negativitás a jelek szerint mindenkire átragadt. Elôször a férjemnek küldtem ilyen csomagot. hogy az agykontroll tulajdonképpen olyan. Major István 128 . mit gondolok a dologról. amikor magamban kimondtam. és láttam. esetleg azt is. kb. Fantasztikusan mûködik! Lemegyek a tanácsadóimhoz. Magyari Istvánné. Mégis. mert gôzöm sem volt róla. Nos. vagy a koronacsakráján keresztül az agyához.” Végül itthon ragadt. ha nem.. hogy „szeretlek”. hatalmas fehér gallérral a nyakamon. Tehát mindegy. Már a 3-as számnál tartottam. vajon az adott helyzetben mi lenne számomra a legjobb. „Nem is tudom. lehangoltak. a gép pedig 2-2 negatív energiaegységet egyesít. amelyik ugyanúgy visszaáramlik a kapaszkodókon át az emberekhez. Kitaláltam egyébként egy programozási módszert. hogy a szívembôl szép. biliárdgolyó nagyságú. Ekkor találtam ki gondolatban az „energiaváltó készüléket”. és nem mondtam nekik semmit. Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatok a magaménak. Pénteken kiszedték a varratokat. Sok ismerôsömnek úgy magyaráztam. Jelen esetben ez eléggé negatívnak tûnt. Szinte teljesen átalakult az életem. mert nélkülem ment el valahova. amikor még javában éreztem. mit akar programozni. S ha hiszed. és azt kezdtem el elképzelni (bétában). s szombaton már ott is ültem az agykontrolltanfolyam második hétvégéjén. Így elbeszélgetek velük a problémámról. hogy csak letettem eléjük a gondot. bár olyan is elôfordult már. mondta meglepett arccal. színes gömbök jönnek ki. megoldódott a probléma! Egy másik technikám: ha valakivel haragba kerülök. Ekkor kinéztem magamnak egy beépített villamosmûszert a vezetôfülkénél. mintha megtanulna olvasni. hogy 1. Alig érhetett oda a második csomag – ugyanis több küldeményt is küldök ilyenkor sorozatban –. ahogy a csomag eljut a másik ember szívéhez. egy kicsit még a Nap is kisütött. mindenki legnagyobb csodálkozására. hogy én mit szeretnék. és ragyogóan éreztem magam.valamilyen külföldi elôadására. és csomagként a lábuk elé helyezem azt a problémát. Mire a Dunához értünk. hogy az hosszú távon mindenkinek a legjobb legyen. hogy ebbe a mûszerbe a kapaszkodók fémrészein keresztül a negatív hangulat beáramlik. nyílt az ajtó.

hadd próbáljam én meggyógyítani. s azóta nap mint nap boldog örömmel megyek dolgozni erre a nagyszerû munkahelyre. mintha valaki mindkét ajkát apró tûkkel szurkálta volna. Úgy képzeltem el ezt az egészet. bár délután olyan érzése támadt. ami az azonnali szemöblögetés ellenére lyukat mart a szaruhártyán. hogy ismét jól látok. Aztán hozzátettem még azt is. Mivel az anyukámnak egy autóbaleset miatt a jobb füle érintésre fájt és a hallása is megromlott. A következô alkalommal azt képzeltem el. Egy rendkívül hideg. Bal szemem látása 70%-ra csökkent. ezután pedig egy regeneráló kenôccsel. Andrea Munkanélküli lettem. hogy még mindig zsibbad egy kicsit a szája. vegyek rá krémet a gyógyszertárban. hogy mi a nevem. hetente 2-szer. A laboratóriumomban megvizsgáltam. Néhány nap múlva az egyik barátom szólt. Ezt követôen az elmetükre-technikával vizualizáltam. Még a barátaimat is megemlítettem. csak amikor már egész közel értek. s azóta anyu fülfájdalma teljesen megszûnt. a 4. amikor ô éppen az ajándékok beszerzésével foglalatoskodott. hisz a törpikéim nagyon szorgalmasan dolgoztak rajta. napon már kezdtek a hólyagok sebesedni. Megkért. a telefonszámom.” Ezután gondolatban elmondtam. fehér ronggyal végigdörzsöli a felületet és lefertôtleníti. A jobb szemem ugyan korrigálta a hiányosságot. majd amikor kimászik a bôr alól. s elképzeltem. hogy már több. hogy törpikém bemászik a már ép bôr alá. hogy ezek a hallócsontok. Odáig jutottam már. karácsony elôtti napon. hogy milyen örömteliek munkakapcsolataim. Úgy döntöttem. Szépen helyükre rakosgattam ôket. amikor a buszra vártam. majd bekeni fertôtlenítô folyadékkal. mintha egy hangos bemondóba mondanám. de az erôltetés hatására nemsokára az is romlani kezdett. kívülrôl is bekeni a szájat a kenôcsével. ami újjáéleszti a hiányzó felületet. az egyik segítôm megszólalt: „Elmozdult a kalapács. Este telefonon beszéltem édesanyámmal. milyen munkakörökben dolgoztam eddig. az üllô és a kengyel. ahol ezt megtehetem. s felsoroltam. meggyógyítom. s mondta. Néhány napja vettem észre. s amikor a jobb fülét nézegettem. várjunk egy kicsit. hogy nem ismertem fel ismerôseimet az utcán. Magamban nem is csodálkoztam ezen. A 2. s a hallása is megjavult! A következô sikeres gyógyításom szintén édesanyámmal kapcsolatos. nagyon átfázott.1995-ben végeztem el a tanfolyamot. s hogy hol tudnak elérni az elkövetkezendô 2 hétben. vagy hirdetésben sorolnám föl. s ott egy durva. Másnapra 5 herpeszes hólyag jelent meg az ajkain. A tanfolyam elvégzése után az elmetükretechnikával kezdtem programozni. Este szintemre mentem. menjek el egy meghallgatásra. s ezért jogom van olyan munkahelyre. napra pedig már nyomuk sem volt! 5 évvel ezelôtt egy erôs mosószer darabkája pattant a szemembe. gondoltam. Mondtam. ahogy törpikém lefejti anyu szájáról az egész bôrt. s a következôket üzentem: „Hasznos tagja szeretnék lenni társadalmunknak. Laboratóriumomba mentem. mert munkatársat keresnek. hogy mi mindenhez értek. Azonnal fölvettek. mint 100 m-rôl pontosan felismertem a buszok számát! Határtalanul boldog voltam! M. A programozás 129 . kb. hogy megpróbálok magamnak állást programozni az agykontrolltanfolyamon tanultak szerint. Naponta 3-szor képzeltem ezt el. akiken keresztül rám találnak.” Tudtam.

Most szerencsére más a helyzet. salátát fogyasztok. Hátra van még 10 kg. és elmúlik az éhségérzetem. ugyanolyan puha. gömbölyded dundi voltam. Már 30 kg-ot leadtam! Régebben ami nehezen lement. sôt több is. hogy nagyszerû munkahelyem van. A háromujjtechnikával azt is beprogramoztam. hogy majd kibújok a bôrömbôl! Azon jár az eszem. beáztattam. Hétfôn már mûködött! Mondanom sem kell. a szokáskontroll szerint beprogramoztam. s fájdalma még másnap reggel sem volt. 18-tól dec. hogy megtalálhattam a „100 kg aranyat”! Elolvastam és hasznosítottam a Testkontroll címû könyvben leírtakat. értesítettek. és akkor elérem a kívánt súlyomat! Ezek után gondolhatja mindenki.. és gyomorsavtúltengésem teljesen megszûnt. illetve vagyok. az bizony hamar visszajött.. olcsó ételeket fôztem. Örülnék. állandóan ettem. Semmilyen kezelés sem használt. csak össze kell érintenem 3 ujjamat. ami számomra szinte hihetetlen! Szegény asszony vagyok. majd végül puhának. s múljon el a fájdalma. Markósné Jánk Erzsébet. s bár húst is eszem. miként tudnám ezt a kincset érô tudást továbbadni. Sarkamon nagyon kemény és száraz volt a bôr. hogy csillapítsa a vérzést. s a távolból üzentem bátyám testének. 3-szor mélyet sóhajtok. hogy ha napközben éhes vagyok. mert kórházba kell vinni a testvéremet. További programozásom eredménye. hogy 2 és fél hónap alatt 8 és fél kg-ot fogytam.. hogy kevesebb és egészségesebb ételre lesz szükségem. így saját kertem terméseit fogyasztottam. s szervezetem hálával reagált a törôdésre. mint a lábam elején lévô bôr. Olyan sok az energiám.. Mivel nem voltam odahaza. (Ha ideges voltam. okt.) 130 . bársonyosnak láttam. 20-ig 10 kg-ot fogytam! Sokkal energikusabb és frissebb vagyok. amihez én. hogy így minél több ember hozzájusson ahhoz a boldogsághoz. s azóta rengeteg sikerem volt. 14 éves koromtól hordtam szemüveget. Márciusban elkezdtem programozni az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. Már a tanfolyam 2.) Ma már több zöldséget. fürdettem stb. hogy siessek. Én azonban elôbb szintemre mentem. (Sok pénzt megtakarítottam ezzel. Kb. 5 perc múlva értem haza. napján este.és a felvétel közti idôben jártamban-keltemben félhangosan azt ismételgettem magamban. Különös figyelmet szenteltem az ételek társításának. Marika Köszönöm. Jóindulatúak szerint aranyos. mennyire boldog voltam. Májusban a bátyám baltával elvágta a hüvelykujját. hogy néztem ki régebben. 1996. s ez gyakran elôfordult. de nélküle is megvagyok. ha például Testkontrollklub indulna Békéscsabán. addigra a vérzés teljesen elállt. Békéscsaba 1994 júliusában végeztem el a tanfolyamot. Legnagyobb talán a fogyásom.. az emésztési idônek és a nagyon alapos rágásnak. és kimondottan egyszerû. S ez így lett a valóságban is! Marika A Gyógyíthatsz címû könyvbôl tanultak alapján 2 hónap alatt tökéletesen sikerült meggyógyítani rövidlátó szemeimet. Képzeletemben bekenegettem puhító zselével. Azóta semmi baj sincs vele.

hogy férfi vagy nô lesz-e. mindent kimondok (csak ha 100%-ig igazam van). ha szakad. Határozottabb is vagyok. amikor én felszálltam. Tavaly szeptemberben úgy határoztam. felszálltam és indultunk. Az „ismerkedés” – ami mindössze néhány percig tartott – remekül sikerült. fôleg ha azok nem voltak kedvezôek a számomra. akivel beszélgetnem kell. amikor megtorpant a tanulásban (most volt elsôs). Annak a 3 embernek is megbocsátottam. Nem fojtok magamba semmit. Már elég régóta tanulom az angolt. nyugodtabb lettem. nekem is szükségem van egy nyelvvizsgára valamely nyelvbôl. A történet azonban itt még nem ér véget. Azt hiszem nem kell tovább ecsetelnem. a korábbiaknál lényegesen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Igazán sok szép és kellemes percet szereztem magamnak ily módon. A feltett kérdések mindegyikére tudtam a választ. A vizsga elôtti éjszakán a szubjektív kommunikáció segítségével „megismerkedtem” a vizsgáztató tanárokkal. hogy egyre könnyebben. A nyelvvizsgára való felkészülés során a tanulást relaxáció elôzte meg. Vidám. Még arra a kérdésemre is választ kaptam. mint eddig összesen. Azóta életem új szakasza kezdôdött el. Mint minden végzôs diáknak. leteszem az állami nyelvvizsgát. Nem tudnak felidegesíteni. akiket az életem folyamán meggyûlöltem. és elértem a célomat. A felkészüléshez segítségül hívtam az agykontrollt. Ilyenkor azt vizualizáltam. Így sikerült összekapcsolnom a kellemeset a hasznossal. hogy mennyire megváltoztam az elmúlt év folyamán. Marcsi. kiegyensúlyozott. ami nagyon nehezen és lassan is ment. boldog. egyre nagyobb kedvvel tanulok. A tanfolyam óta jól alszom. Késôn indultam el.” Saját életemben nap mint nap ezt tapasztalom. ám eddig kevés sikerrel. ráadásul sokáig a busz sem jött. hogy ha törik. Köszönet érte. Azelôtt bizony elég nehezen szántam rá magam a tanulásra. Megtaláltam a megfelelô módszert. tanulásomat a Relaxa-módszerrel is segítettem. Azt hiszem fél év alatt többet sikerült tanulnom. Az éjszakai üzenetküldés is remekül mûködik.) Igaz a mondás: „Mennél több szeretetet adsz. IV. éves mérnökhallgató vagyok a gyôri Széchenyi István Fôiskolán. hogy csak akkor induljon ki a vonat. Keresztfiamnak segítettem ezzel a módszerrel. Végre mégis megérkezett. Érd A tanfolyamot 1994 tavaszán végeztem el Gyôrött. hogy megváltozott a nyelvhez való viszonyulásom. Végig magabiztos és nyugodt voltam.Karácsony elôtt munkahelyemrôl vidékre utaztam. Eleinte néha elhessentettem megérzéseimet. Sokkal kiegyensúlyozottabb. és egyre nagyobb kedvvel vetettem magamat a tanulásba. Most már teljes mértékben rájuk bízom magamat. Egész úton azt programoztam. hogy az agykontroll elindított ezen az úton. (Volt rá okom. Intuícióm is biztosabb. annak szóbeli részére. A vizsga ezek után már nem okozott gondot. Már 1-2 nap után éreztem. Másnap „régi barátokként” köszöntöttük egymást. Jelentkeztem tehát a januári soproni vizsgára. és a háromujjtechnika segítségével fel is tudtam azokat 131 . A hivatalos indulási idô után 10 perccel értem ki. Gondolataim megváltoztatásának hatására ugrásszerûen javult a memóriám is. Mivel nem okoz gondot alfába jutnom. annál többet kapsz vissza.

hogy mennyit jelentett az „ismerkedés”. Ezzel egy idôben életerôként magamba szívtam a tenger felôl érkezô légáramlatokat. valamint a Csontvelô-transzplantációs osztály nôvéreinek áldozatkész munkája. Miután megtudtam diagnózisomat. Leukémiára. hogy újra egészséges legyek. a szeretet. a lépembe és a májamba. Megítélésem szerint ez a csapás egy figyelmeztetô jel volt arra vonatkozóan. Gyôr Életem derekán. Esetemben számuk 230 ezer volt a normális 4–8 ezer helyett. hogy az úr. és eljuttattam testem minden pontjára. hogy valószínûleg sikerült –. annyira erôssé vált bennem.és a háromujjtechnikát. akinek ezúton is köszönetet mondok. Az ott elsajátított technikákkal elértem. hogy mit szólnék.idézni. akinél vizsgáznom kellett. amíg az utánam következô 15 ember végez. hogy 94. hogy az ilyen vagy hasonló betegségben szenvedôk felhasználhassák azt saját esetükre. Legfôképpen a csontvelômbe. szeptember 29-én másodszor is megszülethettem. Ez a gesztus nagyon jól esett. ha azonnal közölnék az eredményt. angol volt. hogy esetleg itt kell hagynom egy idôre a fizikai világot. 1993 márciusában. valamint a képzeletbeli képernyôt. Mielôtt kiléptem a terembôl. A betegség – a diszharmónia – gyakorlati leküzdésében nagyon sokat segített az agykontroll. hogy letértem a saját magam által választott „ösvényrôl”. hogy hitem fokozatosan megerôsödött. Amióta rendszeresen használom az elmetükre. Hamarosan jelentkezem a vizsga írásbeli részére is. megálltam a vízparton. a kezdeti letargiát leküzdve különbözô könyvek alapján azonnal hozzákezdtem önmagam gyógyításához. ami egy gyönyörû tengerparti táj Tunéziában. Gyógyulásommal egy új életet. a megértés és a harmónia jegyében. vagyis vérrákra. hogy az eredményt megtudjam – igaz már éreztem. ahhoz. Mindehhez hozzájött az orvostudomány objektív segítsége. sikerült a problémákat megoldandó feladatokká alakítani. megkérdezték tôlem. meg kellett volna várnom. már tudtam is az eredményt. Ekkor hatalmas meglepetés ért. hogy a fejlôdésünkhöz szükséges leckéket megkapjuk. hogy fel sem merült annak a gondolata. Ekkor kaptam ugyanis csontvelôt Attila öcsémtôl. Hitem szerint ugyanis születésünk elôtt mi választjuk ki azt az utat. Töretlen hittel végzem tovább a munkámat. Mindezek együttesen tették lehetôvé. a Szent László Kórház kiváló hematológusának szakmai és emberi segítsége. új lehetôséget kaptam. A vizsgám sikerült! Hatalmas boldogság töltött el. komoly betegségemre derült fény. A fehérvérûség avagy leukémia a fehérvérsejtek kóros elburjánzását jelenti. mert így nem kellene órákat várnom rá. nevezetesen dr. majd 93 végén elvégeztem a tanfolyamot. hogy a helyes irányba haladjak tovább. és már ki is jelöltem az újabb célokat. Még az sem tudott nyugtalanítani. 132 . hogy kimentem a terembôl. s annak aranyfényû energiáját átáramoltattam magamon. Leírom programozásom pontos menetét. és a vágy. Képzeletbeli pihenôhelyemen. 15-30 percre. Matusek Csaba. amin aztán járni akarunk. 2 karomat a nap felé kitárva. Néhány perccel azután. Naponta 3-szor mentem szintemre. Mivel én voltam az elsô. Ekkor éreztem igazán. Nem volt hiábavaló az erôfeszítés. Az egész egy kellemes beszélgetés volt. A módszer segítségével a felkészülés már nem okoz gondot. Masszi Tamásnak.

a sárgán pedig a vérlemezkék (thrombocyták) termelése folyik. mint 1 l csontvelôt. befogadták a kívülrôl jövô. Ezzel mintegy megerôsítettem az átültetést megelôzô 10 nap kemoterápiás kezelésének hatékonyságát. Ezután pozitív megerôsítéseket mondtam magamban. Megértettem velük. 133 . Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. a kóros sejtek elpusztítása. és képzeletbeli képernyôm felé fordulva megjelenítettem azon a csontvelômet. életmentô anyagot. Szintemre mentem. Vörösvértesteim száma és hemoglobinszintem folyamatosan emelkedik. Mindezt képzeletben végigkövettem a testembe való belépéstôl a csont belsejéig. immunrendszeremmel együtt. és saját mikrokozmoszom uraként összehívtam egy nagygyûlést a barlang melletti díszterembe. A csont belsejét nagy cseppkôbarlangként képzeltem el. Fürdés után odamentem íróasztalomhoz. ahol mindhárom termelô részleg képviselôi igen nagy számban jelentek meg. s kértem. fogadják azt nagy szeretettel. a steril boxon kívül. És elérkezett a nagy nap. leültem a székbe. a vörös részen a vörösvértestek. 3 óra alatt lassan csöpögött be szervezetembe. s a terem valóságos örömmámorban úszott. A barlang 3 részre oszlik. és a jelenlegi termelés megszûnésének – ha ôk nem is tudják felfogni a konkrét okát – világuk teljes megújulása a célja. kupolás terem. amikor is a teljes beteg csontvelô megsemmisült. A termelés automatizált. imaszerû áhítattal: „Tökéletesen egészséges vagyok. A csontvelô-átültetés pillanatáig a fehérvérsejtek számának csökkentése. Ezzel egy idôben fekvôhelyemen. hogy az új alapanyag nemsokára megérkezik. ahonnan ajtó nyílik magába a laborba. hogy testileg és lelkileg egyaránt megtisztulok. Vérképzô rendszerem és immunrendszerem tökéletesen egészséges. és az egészséges. életerôvel teli vér szétárad testemben. buja.” Ezután a parthoz közel ringatózó csónakomhoz léptem. és odaeveztem a tengeralattjáróhoz. mindhárom részen egy képernyôn állandóan leolvasható az általam beprogramozott sejtszám. egy piros és egy sárga területre. Itt történik a vérképzés. Ebben megmártózva elképzeltem. hogy én egy magasabb rendû hatalom nevében szólok hozzájuk. Ahogy 10-tôl 1-ig számoltam.Szinte ténylegesen éreztem. hogy ez az erô helyreállítja testem mûködését. ahol szervezetem illetékes képviselôi. meggyógyulok. keletkezésük meggátlása volt programozásom fô célja. trópusi növényzettel. hogy csontjaimban megtapadjon. 2 tanácsadóm elém jött. a szeretet parancsának engedelmeskedve. Csontvelôm teljesen egészséges vért termel. az átültetés napja. Egynél kitárult az ajtó. magával hozva az új élet lehetôségét. Laborom teljesen átlátszó falú. Egy fehér. a tengeralattjáró a mélybe ereszkedett. amely a nyaki eremen keresztül kb. Fehérvérsejtjeim száma fokozatosan csökken a normális szintig. Beszálltam az üvegfalú elôtérbe. lekicsinyítettem magam. ahol laboratóriumom található. arcukról sugárzott a megértés és a szeretet. és bevezettek. A megtermelt egészséges sejteket 3 futószalag viszi – állítható sebességgel – a barlang bejáratához. ragyogó fény áradt ki a laborból. Örömmel jelentettem be. újra harmóniát. és elkezdje az egészséges vérképzést. Beszédem után hatalmas tapsvihar zúgott fel. A tengeri növényzet és az úszkáló halak látványa csodálatos nyugalmat áraszt. A fehér részen a fehérvérsejtek. elhelyezték a több. ahol befutnak a véráramba. egyensúlyt teremtve. A szokásos berendezésen kívül középen egy életvízzel teli medence található.

Másnap visszahallottam.. Nem relaxáltam. Néha életjelet adtam magamról. Az orvos jó fél órán keresztül fúrta. hogy arról nem volt szó. A név és a hang alapján kértem a választ. Hamarosan megjelent egy szôkés hajú. 94. És ez így van. Ma már nem kapom fel olyan gyorsan a vizet. Volt egy idôszak. szintemre mentem. mielôtt eljöttem a munkahelyemrôl. Amikor végeztünk. Nem kételkedve a „látottakban”. elájultam-e vagy sem. hatalmas erôt. én meg nagy vigyorogva jöttem ki a rendelôbôl. hogy a székben alfába mentem. programoztak gyógyulásomért. hogy figyelnek. Dolgaim kezdtek rosszabbodni. Programoztam. faricskálta érzéstelenítô nélkül a fogamat. szerényen öltözött leány. akivel találkám volt. Ha mégis elôfordul. buszra ülve a találkozás színhelyére mentem. Odaléptem hozzá. de inkább 3-szor megyek szintemre. Az a számtalan szeretetsugár. Levelem kézhezvételekor a hirdetô felhívott. Ô szemüveges. Korán érkeztem. A sikerek felvillanyoznak. Fogorvoshoz mentem. a korábban leírt módon. a sejtszám lassanlassan. Elôtte elképzeltem alfában. középmagas. Délután 4 órakor az Ady téri autóbuszállomás ugyancsak forgalmas hely. csak ha komoly szükségem volt rá. hogy kitartsak a végsô gyôzelemig. hogy milyen lesz a kezelés.. Itt is szívbôl megköszönöm segítségüket. Éreztem ugyanis. Döbbenten nézett rám. A nekem képzeletben megjelent lány szemüveget viselt. Tanulok belôlük. Soha olyan kellemesen még nem éreztem magam orvosi székben. hogy a környezetemre jó hatással vagyok. a 230. de ma már a sikertelenséget sem fogom fel tragikusan. hogy ilyen beteggel még nem találkozott. hitet és önbizalmat adott ahhoz. Úgy vettem észre. csak nem hordja. amely tôletek és szeretett családtagjaim felôl áradt felém folyamatosan. „Nem veled beszéltünk meg mára találkozót?” Ô volt az! A közelben lakó húgoméknál beszéltük meg ügyünket. Ma már naponta legalább 2-szer. Másnapra beszéltük meg a találkozót. Az átültetés után kb. hogy miként sikerült felismernem. szeptember 29-én. sok agykontrollos társam segített távolról. Amint kiléptem a telefonfülkébôl. hogy kellemesen érezzem magam a fogorvosi székben. elmondtam. Akarom a változást. hamar túlteszem magam a gondokon. de tiszteletben tartom a másik ember érzéseit. szemüveges. 134 . Egyetlen zavaró dolgot találtam csak a személyével kapcsolatban. vékony testalkatú.Ezekben a percekben és órákban. valamint a vérlemezkék számának növelésére irányult. A sikerben egész idô alatt biztos voltam. s utána újult erôvel folytatom a munkámat. hogy megnyúztak. Jobb híján a találkozás napján. sokan voltak a jelzett helyen. azonnal megláttam azt. Ettôl kezdve programozásom a fehérvérsejtek. 3 héttel az új csontvelô dolgozni kezdett. mint akkor! A kinn várakozók már azt hitték. A kellemetlenségnek igyekszem a jó oldalát nézni. magánvéleményét. Mondanom sem kell. Amikor letette a telefont. amikor kezdtem ellustulni. akkor jutott eszembe. hogy az orvos áradozva beszélt arról. Szerencsére hamar észhez tértem. Én még olyanra is vetemedtem. a vörösvértestek. ezért elintéztem egy telefont. nap távlatából már elérkezettnek nevezhetô. a kapcsolatfetvétel érdekében megadtam a címemet és a telefonszámomat. Az idô rövidsége miatt már nem tudtam újra kapcsolatba lépni a hölggyel. amely most. mirôl is fogjuk egymást felismerni. Mártonffy András Egy hirdetésre válaszolva. néha visszaesve és újra nekirugaszkodva emelkedett.

Szombathely Még csak egy hete fejeztük be férjemmel a tanfolyamot.Egy biztos. Rengetegszer a fülembe csengett: „Ami hihetetlen. a másik oldalán egy rózsaszín tüdô látszott. de a pozitív gondolatok kisugározva másokra is hatnak. és csöppet sem fájt. felültem a biciklire. és azonnal a tanult kesztyûérzéstelenítéses módszerrel gyógyítottam. A rövid idô ellenére az eredmények meglepôek és biztatóak. Megtanultam pozitívan látni. még csak piros sem lett. Mátrai Klári. 135 . Állandóan szomorú volt. Megváltoztatta az életemet. Hetente 3-4 alkalommal lementem a laborba. hogy 2 éve – belsô sugallatra hallgatva. sivárabb lenne az életem. a tanfolyam elvégzése óta éjjel-nappal gyógyítja. Ez a változás elsôsorban a belsômet illeti. A program végére már. Beírtam nagy betûkkel. 2 hónapja fôzés közben sistergô olajjal leforráztam a kézfejemet. Elsô alkalommal csak mondogattam magamnak: „Egészséges tüdôm. tiszta a koszorúerem. egy adósom beállított a tartozásával. Ôszinte örömmel megköszöntem. s üdvözöltem az egybegyûlt leszokni vágyókat. ezrek tolongtak elôtte. lengetve a rózsaszíntüdôs zászlócskákat. Megváltozott az életem. Peti. az nem feltétlenül lehetetlen!” A másik igazán nagy sikerem. hogy leszoktam a dohányzásról! (25 év után napi 2 csomag volt az adagom!) 1 hónap helyett másfél hónapot adtam magamnak a cél elérésére. Pár perc múlva már nyoma sem volt! Nem látszott semmi. osztrák hölgy csöngetett be hozzám cserepet venni (fazekas vagyok). Meg akart halni. Mindenki kis fehér zászlót lengetve tekert a következô falu egyik erdejének nagy tisztására. csodálatos élményt adott az a 4 nap. szívem. Vasárnap föltettem a kérdést pohárvíztechnikával: hogyan tudnánk megoldani anyagi gondjainkat? Ezek után 600 ezer forintos adósságunk felét elengedték. Lenti 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. Férjem. és óriási létszámúra duzzadt a leszokni vágyók csapata. Kb. Meixner Tünde. boldogan hajtottam két falu között. s hogy örömmel hozzájárulnak a saját tüdejük és levegônk tisztaságához. s máris több sikerrôl számolhatok be. Egyik oldalán: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!”. hogy eljöttek. Ekkor megfogtam a mikrofont – egyébként mikrofonlázam volt –. Óriási távlatokat nyit az agykontroll! Örülök. A módszer ismerete nélkül szegényesebb. Minden alkalommal a film szinte magától bôvült egy-egy újabb jelenettel. Valóban életre szóló. Férjem édesanyját mellrákkal mûtötték. Ott már várt ránk a felállított tribün. életének semmi értelmét nem látta. amikor kimentem a laborból. s testébôl újabb és újabb hónalji nyirokcsomókat kellett kioperálni. Napokig röpdöstem örömömben. és nyertünk némi pénzt a lottón. hogy: „Éljen augusztus 20! Leszoktam a dohányzásról!” Ezután gondolatban kimentem a szabadba. hogy útnak induljunk.” A következô programozáskor már fehér zászlót húztam magam után. Rendkívül felszabadult voltam. és elfogadni dolgokat. sok száz biciklista várt. Száraz ruhával letöröltem. szinte az utolsó pillanatban – beiratkoztam a tanfolyamra. s ott elôrelapoztam a naptárban augusztus 20-ra. Volt már motoros felvezetônk is.

hogy felveszem az asztalról. hogy melyek azok a technikák. egyikük sem tért magához a kómából. hogy a fülén keresztül egy egyszerû gumicsô segítségével leszívom a vizet. Mindent úgy csináltunk. hogy baráti társaságban voltam. Ma már. elhatároztuk. ha dohányoznak mellettem. és a férj állapotát súlyosbítja. nem tudtuk meglátogatni. Az ügyeletes orvos elmondta. Nemrégiben történt. A nôvér 5 perc látogatási idôt engedélyezett mindkettônknek.. Mivel késô éjszaka volt. Mivel az intenzív osztályon a látogatási idô csak pár perc. Az univerzumon keresztül testét energiával töltöttem fel. Kérte.Mindenki éljenzett. hogy nála agyödéma is kialakult. Nagyon elszántak voltunk. friss oxigénnel. mert férjét szénmonoxid-mérgezéssel szállították kórházba egy munkatársával együtt. olyan érzésem támad. amikor kolléganôm sírva hívott fel telefonon. amelyek ebben az esetben szerintünk a leghatásosabban mûködnek. augusztus 20-tól nem gyújtottam rá. hogy mindketten kómában vannak. Elképzeltem. Ezután hazasiettem. megkerestük az intenzív osztály orvosát. Érezd. és valóban nem is hiányzik a cigi! Megerôsítésként néha még havonta egyszer elmondom a „varázsigét”. és technikáit azóta is sikeresen alkalmazzuk. és mivel az agyban lévô víz súlyos károsodásokat okozhat. Véred megtelt friss energiával. és a férje a Ceglédi Kórházban feküdt. amit megspóroltam. Ilyen utasításokat kreáltunk: „Érezd. Állapotáról csak telefonon érdeklôdhettünk. Azt is elképzeltem. hogy elôször a kétnapos Ultraszemináriumon tanult holisztikus gyógyítási technikával próbálkozunk. s átsiettem hozzá. Elmondta. Másnap délután autóba ültünk. Útközben részletesen megbeszéltük. hogy nem kívánom a cigarettát. és nem foglalkoztunk azzal. Nagyon büszke vagyok erre a sikeremre. majd – mivel kómában volt – különbözô utasításokat küldünk az agyának szóban. hogy szerveidet tökéletesen mûködtesse! Érezd. Menyhártné Wéber Mária.. Gyermely Kolléganômmel 1991-ben végeztük el az agykontrolltanfolyamot. hogy így is támogassam a gyógyulási folyamatot. hogy szerveid tökéletesen mûködnek! Minden szerved közremûködik a mérgezô anyagok eltávolításában. mely továbbra is segíti szerveid tökéletes mûködését. s hatalmas volt az öröm. véredbôl távoztak a mérgezô anyagok. mintha kinyaltam volna egy egyhetes hamutartót. ha a cigarettára gondolok. hogy energia áramlik testedbe! Érezd. és siettünk a kórházba. Nagyon örültem a pénznek! Ahogy megígértem magamnak. Kolléganômmel megbeszéltük. Miután látogatási idônk lejárt. Ezek után minden alkalommal elmondtam.” A kórházba érve az intenzív osztályon nem tudtunk orvossal beszélni. hogy ez az energia fejed búbjától a lábadig szétárad testedben! Irányítsd agyadat. hogy mindkét beteg állapota rendkívül súlyos. mert nekem óriási dolog. Azonnal autóba ültem. hogy éjszaka laboratóriumunkban mindketten megpróbáljuk eltávolítani az agyból a felgyülemlett vizet. Prognózisa lehangoló volt. még esetleges 136 . és nem lesznek elvonási tüneteim. Megpróbáltuk legyôzni félelmünket. hogy a nôvér mit gondol különös ténykedésünkrôl. nem zavar. és a tanult módon laborszintemre mentem. hogy a mérgezô anyagok távoznak szervezetedbôl! Vérkeringésed tökéletes. hogy a kórházban is mindenre emlékezzünk. segítsek. és megszámolom a 6 db ezrest. lélegeztetô gépen. Ezeket a mondatokat az autóban összeírtuk. ahogy azt elôre megterveztük.

Megtapasztaltuk. s ne csak tehetetlenül aggódjunk. aminek hatására a beteg kinyitotta a szemét! Határozott hangon felszólította. és rövid idô elteltével a kórházat is elhagyhatta. Amikor kiléptünk az intenzív osztály ajtaján. akkor a rendszer beindul. A hit és az agykontrolltanfolyamokon szerzett tudás tette lehetôvé. hogy maradjunk. 3 munkatársával aludt egy szobában. Minden erejét megfeszítve próbált jelet adni a további kérdésekre. Az eredmény nem maradt el. vidéken. odajött velünk a betegágyhoz. mert kolléganôm férjének 2 napon belül már a lélegeztetô gépre sem volt szüksége! Állapota rohamosan javult. Mészáros Ibolya és Martonosi Ágnes. Valamennyiünk megdöbbenésére igenlô választ kaptunk! Ezután az orvos megkérte. mert arcán már a meghatottság. A reakció az elôzônél sokkal megrendítôbb volt. és folytassuk. amit csináltunk. Eszméletre tért. Elmondta azonban. A cukorháztartása is felborult. Mindketten tiszta szívvel hittünk az eredményben. hogy a beteg reagál ténykedésünkre. amikor a szénmonoxid-mérgezés bekövetkezett. Kolléganôm férjénél súlyos bal oldali bénulást is észleltek. és hatásai szinte azonnal észlelhetôek. és csak annyit mondott. Megengedte. amit mond. De mivel érezte bennünk a rendkívül erôs hitet. így a feladatot végrehajtottam. Két kisebb pofonnal próbálta ôt magához téríteni. Ma már teljesen egészséges! Azon az éjjelen. hogy az orvos hallott az agykontrollról. hogy a munkatársát se hagyjuk meghalni. És ekkor következett be a legnagyobb csoda: a bal kezét és lábát is tudta emelni! Az orvos ránk nézett. A történtek megrázóak voltak. A következô napokban kolléganôm már sokkal jobb híreket kapott férjérôl. Újra intenzív programozásba kezdtünk. A 3. hogy ha felismeri a feleségét. hogy vészhelyzetben a programozás sokkal hatékonyabban mûködik. jelezze a szemével. szerinte nem tulajdoníthatunk nekik biztató jelentést. Ketten reggelre meghaltak. és helyeselte próbálkozásunkat. az örömtôl sírva. s az nem is maradt el. azt is jelezze. hogy ha az agyat összekötöm a tüdôvel. Tanácsadómban maximálisan megbíztam. hogy segíteni tudjunk. Egyben azonban biztosak voltunk: valami fantasztikusat cselekedtünk. Budapest 137 . Egyedül ô menekült meg. az elkeseredettség és a tehetetlenség jelei is elôjöttek. így lélegeztetô gép kellett. Önállóan lélegezni viszont még nem tudott. Egy emberi agyat mutatott. Megdöbbentünk. hogy az említett apró jelek csak ösztönös reakciók voltak. Laboratóriumomban tanácsadóm segítségét kértem a legegyszerûbb és leggyorsabb megoldásra. hogy amennyiben érti. mert véleménye szerint ha már az orvostudomány nem tud többet tenni. s közben mindketten azt észleltük. s kezében szíjat és fogaskereket tartott. és abban a pillanatban az élményeket fel sem tudtuk dolgozni magunkban. meg kell ragadni minden más lehetôséget. munkatársa a kórházban vesztette életét. megszûnt az agyödéma és a bal oldali bénulás is. egymásba kapaszkodva táncoltunk. és mozgásba hozom. Az orvos kérésére jobb kezét és lábát is megemelte.életben maradásuk esetén is maradandó elváltozásokra kell számítani. rajtuk már nem lehetett segíteni. Rájöttem. hogy a látogatási idônk alatt megpróbáltunk különbözô agykontrollos technikákkal segíteni kolléganôm férjén. és nyugodtan elaludtam. Mi ôszintén elmondtuk az ügyeletes orvosnak. azt jelzi.

Odaküldött két kis törpét a beteg csigolyámhoz. helyére tették a gerincet. Negyed évvel késôbb izotópos szívvizsgálatra küldött. hogy ne legyen szívemben harag. Képzeletbeli laboromban elôször speciális oldószerrel leoldottam a lerakódásokat a vastagabb erek faláról. Lányom tôlem 100 km-re lakik. Ez egy 46 éves nô számára megrázó hír volt. és olyan oldószerre tértem át. de belenyugodtam a helyzetbe. Ekkor úgy gondoltam. Békét és szeretetet sugárzok magamból. mert nagyon fájt a farkcsigolyám. Két éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy erôsen elferdült az alsó rész. A fôorvos értetlenül meredt a leletre: – A szív nem szokott gyógyulni! – mondta. ha csak emlékeztetô képet küldök a relaxációk alatt – és néha éberen is – agyamnak. K. és ôk is szeretettel fordulnak felém. Arra vágytam. lerakódott meszet. mindenki a saját. hogy átalakítsam az életemet. bélbe. rugalmasak. 1 hónapon keresztül programoztam így. s utána fôleg szeretteim és súlyosan beteg ismerôseim gyógyulása érdekében programoztam. Rosa Rivas továbbképzô elôadásán jöttem rá. Nincs a szívemben harag. mint ahogy elmesélte. ”Sikeremhez megítélésem szerint tehát több dolog járult hozzá: a pozitív gondolkodás. M. hogy szép pirosak. hogy milyen rendkívüli mértékben segítettem ezzel szívem gyógyulását. hogy ilyen a szívem. s amikor ezzel végeztek. és nincs változás. egészségesek már a szívemet behálózó erek. Rajtam segített. majd azt a vérrel elszállítottam a gyomorba. Fél év múlva a terheléses szívvizsgálat a korábbinál már sokkal jobb eredményt mutatott. a laboratóriumában gyógyított. mert a 4 terhességem igen megviselte. Lányom Székesfehérváron végezte el a tanfolyamot. aminek eredménye teljesen ép. Elmondtam neki. Egy éve már. Gyorsan szintemre mentem. hogy jobb emberré váljak. hogy onnan kiürülhessen szervezetembôl. F. pontosabban az oldott mésszel együtt pozitív energiává alakul át. amely mésszel találkozva megsemmisül. Kb. hogy ôszinte szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni. hogy azóta teljesen rendben van a farkcsigolyám és a gerincem. Ezt az oldószeres pucolást a legkisebb hajszálerekig terjedôen elvégeztem. Csákánnyal és kalapáccsal verték le a fölösleges. M. de olyan hatékony volt a segítsége. Kolléganôm figyelmeztetésére 1 éve magamon is munkálkodni kezdtem. Lányának elfolyt a magzatvize. hogy türelmes. segítôkész legyek. vagy fenntartja a betegséget. pedig napi 8 órát ülök a munkahelyemen. Mindenkinek megbocsátok. a harag ugyanis megbetegít. A klinikai vizsgálatok egyértelmûen érelmeszesedést mutattak ki a szívkoszorúérben és annak valamennyi ágában. az elmetükre-technikával. Ily módon még erôsítette is a szívizom mûködését. Késôbb meguntam a szállítást. hogy minden138 . elég hát. egészséges koszorúérrendszerre utalt! Még az agykontrolltanfolyam elvégzése elôtt belsô kényszert éreztem arra. Lányom. belsô énjének sugallatára hagyatkozva válassza ki a problémájának megoldásához szükséges eszközöket. hogy minden meditációmat így kezdem: „Szeretem az embereket. de a baba még mindig nem fordult meg. ezért az orvos császármetszést határozott el. A gyûlölet. Éva Egyik reggel egy kolléganôm kétségbeesetten érkezett meg. A röntgen is kimutatta.1988-ban szinte hetente kapott el anginás szívroham. az elmetükretechnika és a laboratórium. Azt javaslom. és beszéltem a babával.

ôrült nagy sikereket értem el. amiket szinte „hitetlenkedve” nézek. Férjem az elsôk között volt. de 139 . Ekkor már szakorvosokhoz fordultunk. József Férjem kb. Mizsei Béla 3 évvel ezelôtt vettem részt elôször a Pénzkontrolltanfolyamon. ha megfordulna. hogy orvos létemre nem tudok rajta segíteni. Hálózatépítéssel foglalkozom. Képzelheted. a fôhörgôktôl a léghólyagocskákig. Eleinte ritkán fordult ez elô. és rendkívül elkeserített. 1996. hogy rossz tanuló vagyok. dr. így megfelelô tágasságúvá vált azok belseje. hogy higgyen gondolataink. Egyik legfontosabb és legnagyobb agykontrollos sikerem. s mióta így programozok. A fulladás azonban továbbra is fennállt. Amikor elárultam neki. Az orvos azóta sem érti a dolgot. hogy miként gyógyítottam meg agykontrollos orvosként. ôszre már hetente 2-3 alkalommal is elôfordult. üzenetrögzítôs telefont kaptam érte. mert a kisbaba megfordult és gyorsan megszületett. hogy hörgôtágító tablettákat és sprayt is használt. 3-szor jelentkezett. s kértem ôket. A fulladás egyszer csak megszûnt! Már 3 hónapja. hogy ezáltal talán közelebb került ô is ahhoz. (Ezen egyébként állandóan nô a fû. és azóta naponta meghallgatom ezt a felvételt. annak ellenére. Ô szenvedett. hogy leérettségiztem. 1974ben születtem. Két óra múlva sírva jött a kolléganôm.) Végigjártam az egész tüdejét. Az örömtôl sírt. december 15-én végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 3 éve már.kinek az lenne a legjobb. mennyire örülök! Mike Kati Alfaszintemen kitalált szlogenemmel. mûködjenek tökéletesen. Nagyon kedvesen beszéltem hozzájuk. igen kellemetlen volt. általában hetente 2-szer. lettem a JÁSZTEL Rt. s a frissen nyírt pázsit illatát érzi a rajta fekvô. ahol a kezelôasztalomra fektettem. hálásan megköszönte. elménk hatalmas erejében. nem is törôdtünk vele. naponta kell nyírni. hogy éjjelente fullad. Tüdôgyógyászati. Kb. amely harmonizálja a hörgôk falában lévô simaizomsejtek tónusát. s közben megsimogattam valamennyi hörgôcskét. pályázatán. 1300 pályázó közül 2. M. Az ott hallott anyagi és lelki gazdagságra vonatkozó tanácsokat. Az allergiateszttôl a hörgôtükrözésig tucatnyi vizsgálaton ment keresztül. sôt még panaszai okát sem ismerem. teljes kardiológiai kivizsgálás történt. Álmából ébresztette föl. 2 héten át naponta programoztam. és semmilyen gyógyszert nem szed! Nagyon boldog. hogy megfordul és gyorsan megszületik. hogy férjem egyszer sem fulladt. 12 ezer Ft-os. fül-orrgégészeti. Külön siker a sikerben. M. Kb. és természetes úton születne meg. Minden este levittem a laboratóriumomba. egyik sem mutatott kórosat. M. javaslatokat meditáció formájában már másnap magnóra mondtam. én pedig sajnáltam. és mindig meg voltam gyôzôdve arról. Olyan oldatot fecskendeztem be a hörgôbe. El is képzeltem. akit gyógyítani kezdtem. 96 tavaszától azonban mind gyakoribbá vált a fulladása. 20-30 percig tartott a rosszullét.

fáradtnak éreztem már magam a tanuláshoz. majd 140 . Ha egy célomat elérem. „Kész. hogy aki a lelki világban helyt áll. hogy ebben az életben érettségim lesz. úgysem ezt fogom húzni. aki azt állítja. memóriafogas.. akkor néhány napig csak gyûjtöm az ötleteket az új programhoz. Nagyon fontos a gondolat-nagytakarítás! Rendkívül odafigyelek. de nem buktam ki. Kisebb sikereimbôl – pl. hogy pontosan vizualizáljam célom elérését. hogy végül beadtam a derekamat. Ötöst kaptam a dolgozatomra. az írásbeli teszt napja. Kevés idô állt rendelkezésemre. s a körülmények sem voltak éppen ideálisak (ekkor folyt a válóperem. ez a téma nem érdekel. Egyszer csak megszólalt a fejemben „Vili”: „Olvasd el!” Mondtam neki. s minden úgy történjen. ébrenlétkontroll. Buszon. A 2 kihúzott tétel egyike éppen a 3 utolsó közé tartozott! A vér is megfagyott az ereimben. pár percig programoztam. és igyekszem azokat részletesen megtervezni. vége. Gondoltam. Az utolsó 3 tételt már nem volt idôm megtanulni. hogy úgy magyarázzák a tananyagot. A tanult technikákat és a villámolvasást 1 hónap alatt begyakoroltam.). egy-egy sikeres esettanulmány – merítettem erôt. azonnal jelentkeztem felelésre. majd összetettem 3 ujjamat. Az utolsó 3 tételt nem tanultam meg. Az elsô tétel gyönyörûen ment. mert tapasztaltam. de legfôképp a háromujjtechnikát. 95-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. nincs értelme újra átnézni a tételeket.. de Vili olyan kitartóan nógatott.. az a fizikai világban is boldogul.” – futott át az agyamon. mert jött január 3a. lesz ami lesz. Vili azonban nem tágított: „Olvasd csak el!” Semmi kedvem nem volt ugyan a dologhoz.ennek ellenére beiratkoztam egy esti. hogy nem olvasom. s a szeretet hatalma óriási. de ha azt nézzük. megbukok. és pár évvel ezelôtt kiröhögtem volna azt. ahogy a legjobban megértem. Végül is az érettségim nem a legjobb. Különben is. Minden éjszaka üzentem tanáraimnak. sôt megerôsítésként bétában is. Elôvettem hát minden agykontrolltudományomat. Így aztán úgy döntöttem. Igyekszem mindenkivel megértô és türelmes lenni. villamoson. s közben vizualizáltam is azokat. Úgy gondolom. A bizottság egy ideig elégedetten hallgatott. majd visszamondtam az olvasottakat alfában. Molnár József. Másnap következett a szóbeli vizsga. Naponta 3-szor alkalmaztam az elmetükre-technikát a sikeres tanulásom és vizsgáim érdekében. Az agykontroll teljesen megváltoztatta az életemet. hogy másfél év alatt végeztem el a gimnáziumot. Egyszerre több technikát alkalmazok. hogy nem használom ki a felkészülési idôt. akkor ezt óriási sikernek vehetjük. végül a lényeget aláhúztam. hogy az mindenkinek jó legyen. Új oldaláról látom a világot. Az iskolában a tanulás még nem ment annyira jól. lazítok. majd újult erôvel kezdek neki. Egyre nagyobb lett az önbizalmam. Elôvettem az utolsó 3 tételt és egy pirosan fogó tollat. ami már önmagában is szép teljesítmény volt akkoriban tôlem. s az írásbeli vizsgán sikerrel alkalmaztam is a módszert. Az utóbbi idôben belekalkulálom a programba. vagy éppen nem sikerült. intenzív tagozatú gimnáziumba. ifj. Másnap jött a vizsga. Elôtte reggel szintemen megerôsítettem a háromujjtechnika beprogramozását. Persze a tanulás egyáltalán nem ment. Valamennyi tételt ezzel a módszerrel olvastam végig.. Budapest 1995 januárjában vizsgára készültem. hogy mûködik a dolog. hogy egyre boldogabb legyek. metrón pozitív állításokat mondogattam magamnak.

s 3/4 órán keresztül operálták a kezemet. És így is lett! A törés után 3 héttel a röntgenen már a nyoma sem látszott! Akkor azt mondta az orvosom. Az utóbbit választottam. Molnár Lászlóné Kislányom délutánonként aludni szokott. Dicséretes ötöst kaptam! Molnár Klára 1993-ban végeztük el férjemmel és legnagyobb unokámmal az agykontrolltanfolyamot. hogy a mûtét kellemes lesz és gyors. be kellett menni az ügyeletre. Én a legkisebb lányom miatt mentem. jószagú ágynemûben és pizsamában ébredni. mint a „nagyok”. hogy megtanulok teniszezni. A múlt télen nagyon csúnyán eltörött a csuklóm. (Gyakorlatilag még nem volt ütô a kezemben. hogy nagyon fog fájni. Csuda jól ment. vagy kis mûtéttel is ki lehet ôket venni. Mindennap elképzeltem alfában. és átmentem játszani. mindenki azzal biztatott. s ôt azóta is naponta gyógyítom. s lányom – Hollandiában – szintén alfában volt. Az elsô injekciót éreztem. építettem a laborom mellé egy gyönyörû. de azon túl semmit! Amikor negyedóra múlva készen lettem. hogy gyorsítsam a gyógyulást. Például azt. rögtön haza is mehetek. hogy miként jöttem ki a terembôl. hogy milyen jótékony hatású lehet. Nekem régóta a terveim között szerepel. Egy ilyen délutánon „csak úgy pihenni” mentem a laborba. annyi azonban biztos. Így is lett. hogy minden szépen és jól sikerül. Megijedtem. 141 . Az operáció alatt férjem otthon. hogy azért a szokásos üzeneteket el ne felejtsem elküldeni Evelinnek. A mûtét közben egyfolytában alfában voltam. közben mindig relaxáltam és üzeneteket küldtem neki. hogy egyáltalán nem fájt. hogy boldogan. én csodálkoztam a legjobban. hogy jó. Mára már az egész család elvégezte a kurzust. Mindent tudtam. tételemrôl is. Arra már nem emlékszem. Közben eszembe jutott. hogy a WC-be illik pisilni. Elôtte minden este programoztuk a férjemmel. úgy teniszeztem. Ez esetben viszont a mûtét után. de beszéljek most már végre a 2. hogy fájdalommentesen sikerüljön túljutnom rajta. jó. íme bizonyságul a következô eset.azt mondták. Teniszezés közben átfutott az agyamon a gondolat. Velünk együtt már 6-an voltunk agykontrollosok a családban. ha alfában gyakorolunk egy sportot.) Nosza. A külsô vasakat 4 hét múlva vette ki az orvos. de Vili „súgott”: „Tedd össze a 3 ujjadat. s elképzeltem. és nézz kicsit fölfelé!” Az eredmény döbbenetes volt! A vizsgáztató válla fölött tisztán „láttam” a pirossal aláhúzott sorokat! Mintha olvastam volna az egészet! Remekül elfeleltem a tételt. vasak álltak ki belôle. de akkor a belsô területet nem tudja érzésteleníteni. s mivel ennél a beavatkozásnál nem lehetett érzésteleníteni. Fémeket tettek a karomba. hogy 2 lehetôség kínálkozik a belsô vasak eltávolítására: 90 nappal a törés után egy nagy mûtét. S hogy az üzenetek biztosan célt értek. Aztán nagy lendülettel teniszeztem tovább. Férjem és családom is programozott. és milyen boldog érzés száraz. dr. kis pihenést követôen. modern teniszcsarnokot. Mikor befejeztem. Remek volt. Megköszönték a feleletet. A következô hetekben gyakran használtam az alfahangkazettát is. s mivel én akkoriban még gyesen voltam. Szombat délután volt. visszamentem a laborba. teljesen magaménak éreztem a mozdulatsort. s akkor az nagyon fog fájni.

Hálás vagyok azért a mondatért. a pulzusom 80 feletti. Ma már nem eszem húst. A kocsi fejtetôre érkezve. hosszú. és kimásztam az egyik törött ablakon. Az ott megvásárolt Reggeli és esti meditáció címû kazettán szerepelt néhány pozitív állítás. és meditációm alatt valami „felhôt” éreztem. Molnár Tibor Orvos vagyok. triglicerid: norm. Molnár Teodóra. Ma már megfontoltabbnak. dr. pulzus: 60-65/min. Jó gondját viselem testemnek. ma nem írhatnám ezt a levelet. úgy gondoltam. érettebbnek érzem magam. hogy nem is pisilt be Evelin. hogy megfogadtam azt. Magamat hibáztatom a balesetért. Így vezetgettem éveken át. egészségem megóvása érdekében mostantól bekapcsolom a biztonsági övet. ripityára törve landolt az aszfalton. nagy nehezen kikapcsoltam a biztonsági övet. 20 km-re lakom. még az egészen rövid utakon is.” Aznap reggel idôre kellett leszállítanom egy szerszámgépet egyik ügyfelemnek. Jelenlegi paramétereim: vérnyomás: 110/70 Hgmm. Személyi sérülés mindössze ennyi volt. amíg el nem hangzott az említett mondat. Amikor kislányom felébredt. Az egyik jobbkezes utcánál ennek ellenére megtörtént a baj. hogy baleset esetén a gyönge autó úgy se véd meg. ahol a közlekedési szabályok szerint pedig engem illetett volna elsôbbség. Megfogadtam magamnak. Éveken át nem kapcsoltam be Trabantomban a biztonsági övet. és egyéb rossz szokásomat is. Karamboloztam. hogy szolgálja életemet. Az enyhe agyrázkódást leszámítva gyakorlatilag teljes épségben maradtam. Az úton az átlagosnál is óvatosabban vezettem. s már a tanfolyam ideje alatt elkezdtem figyelni és óvni testemet.” Szinte belém vésôdött ez a gondolat. te is tudsz teniszezni?! Ezek után ugye már mondanom sem kell. s jelentôsen mérsékeltem a kávéivást. Akkor a vérnyomásom állandóan 160/100 Hgmm. de az igazsághoz hozzátartozik. benne én. s álmaimra és meditációimra sokkal jobban odafigyelek. amit a hatékonyabb programozás érdekében én is rendre elismételtem magamban. hogy vigyázok testemre. amely jótékonyan figyelmeztetni akart: „Fáradt vagy. s magamnak is. Ott is elôzékeny voltam. mert – tévesen – úgy gondoltam. ez volt az elsô mondata: . A Ladás kisebb sérüléssel megúszta. s a vérem trigliceridszintje (a koleszterinhez hasonlóan fontos vérzsír) a normál érték 3-szorosa volt. Így is tettem. Két éve Egerben végeztük a tanfolyamot. hogy a másik autó vezetôje saját bevallása szerint is túl gyorsan jött. Ezek egyike így hangzik: „Testem minden sejtjének megköszönöm. kicsúszott az útról és felborult. Ha aznap reggel nem kötöm be a biztonsági övet. Január elsô hetében végeztem el a kurzust. Zalaegerszeg Leírom. így az öv fölösleges. A várostól kb.leültem és elküldtem az üzenetet. de a Trabi. hogyan mentette meg életemet az agykontroll. Hajnalban kellett kelnem. Fejjel lefelé magamhoz térve levettem a gyújtást. Egyik éjszaka éjfél felé tértem haza. fontos tárgyalást követôen. Hatalmas karambol volt. Egy szó mint száz.Anya. Monostori László 142 .

alfában és bétában egyaránt. amikor – még gimnazista koromban – elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Laboromban megmûtöttem. és megjelent az Esetlegben is. Felvettek álmaim középiskolájába. Segítségül hívtam az agykontrollt. Közben erôsebb szemüveget kapott. Apukám kinevetett. s büszkén mondhatom. Beadtam a Betegközpontba is. hogy kancsal. Angol szakra szerettem volna bejutni az egyetemre. hogy megkapom a felvételrôl szóló értesítést. Sikerült! Fölvettek! Egyébként január volt. hogy milyen nagymértékû javulás tapasztalható nálam. mekkora örömet éreztem. és állandóan tisztítottam. amikor elsô keresetembôl – tanítottam – vettem egy drága. Tanulmányi eredményeimben ennek hatására akkora javulás mutatkozott. Elmondta. Azóta már középiskolás lettem. hanem külföldön is jártak. aki minden órán pozitív gondolatokkal tömte a fejünket. megkaptam az iskola legjobb tanulójának járó kitüntetést. az egész család és a baráti kör ünnepel és gratulál. melyet 1996 tavaszára tûztek ki. könnyen meg is szokja. Móra Klára. és amilyen ügyes kislány. olyan szép párhuzamosan állnak a szemeid. kitartásomnak meglett az eredménye. alfában oly sokszor hallottam: „Zsófi. mindenféle ellenállás nélkül. hiszen elôsegíti a szeme gyógyulását. Budapest Régebben gondolni sem mertem volna arra. fényesítettem a szemét. rengeteg sikerem volt és van. mert a fényképein feltûnt. és továbbra is takargattuk a szemét. december 4-én megtörtént a „csoda”. Sajnos ennek ellenére elkerülhetetlennek látszott a mûtét. s a nevem mellé a megcélzott egyetem nevét is ráírtam. de ezt is könnyen megszokja.. hogy most szükséges a takarás. sokan közülük több évet is. ahogy az egyetem aulájában ülök és beszélgetek a csoporttársaimmal. Letettem az alapfokú német nyelvvizsgát (minimális felkészüléssel. A felvételin azonban olyanokkal kellett versengenem. Munkámnak. 600 Ft-os füzetet. Remek. És 1995. pedig az osztályból én tanultam – idôben – a legkevesebbet. Egy hétig hordta a szemüveget. És ez így volt! Az elsô pillanattól kezdve nekiláttam a gyógyításának. 143 . gyógyulni fog a szeme. hogy ezt most viselni kell. Végül 3 és fél éves korában kiderült. akik a nyelvet nem csak a gimnáziumban tanulták. Rendszeresen elképzeltem alfában. Keményen dolgoztam célomért.. melyeket képzeletemben. Mosoni Linda Tavaly októberben végeztem el a gyerekagykontroll-tanfolyamot.Kislányomat már 1 éves kora óta hordtam szemészetre. ahogy utazom az egyetemre a villamossal.). Majd újra üzentem neki... Visszahallottam a doktornôtôl a szavaimat. de azért 3-6 havonta visszajártunk kontrollra. hogy az egyik nagy álmom teljesülhet. agykontrollos különtanárhoz is jártam. A szemüveg feladása elôtt üzentem neki. hogy nem is kell ide mûtét!” Nehéz leírni. hogy már annyira eltompult a bal szeme látása. hogy az igazgatónô – szokásától eltérôen – név szerint kiemelt a tanévzáró értekezleten. A vizsgálatok teljesen kizárták a kancsalságot. Elképzeltem. hogy azonnal szemüveget kell viselnie és szükség van a jobbik szem letakarására is. s hogy milyen pozitív változás vehetô rajtam észre minden vonatkozásban.

Hajdanán bizony sem jó tanuló. s az indexemet a jeles eredménnyel. Nemhogy idôzavarba nem kerültem. Néhány sikerem az 1 évi termésbôl: – Remek állást sikerült programozni magamnak. Hiába dolgoztam. de úgy éreztem. hogy valami többlettudás még hiányzik az életembôl. de még rengeteg idôm is maradt ismételni és hozzáolvasni a tananyaghoz! Elmondhatatlan az az érzés. félév végén. – Makkegészséges vagyok már. ott már az elôadásokon is az elmetérkép módszere szerint jegyzeteltem. hogy ugyanilyen vagy még nagyobb örömmel végzett munkával ideális keresethez jussak. s én boldogan ülöm végig a heti 20 óra németet. hogy a villámolvasással és az agykontrollal ennyire könnyûvé. hiszen közel 20 év után újra tanulni és vizsgázni nem kis kihívást jelentett. Így hát megfogalmaztam magamnak a kérdést – alaposan megtervezve a kérdô mondatot –. Csodálatos megtapasztalni. Olyan némettanárnôt kaptam. sem jó vizsgázó nem voltam az egyetemen. ezért most „fölfegyverkeztem”. délután tanulok. Az elmetükre-technikával elképzeltem a következô vizsgát. (Ahol lehetett. akiknek immár gyakorlatban is bizonyítom. egyszerûen észre sem vett. és jól látható helyre. M. jelentkeztem. az íróasztalom fölé ragasztottam ki: „Mi az a lehetôség. egészségemet és belsô nyugalmamat megôrizve?” Néhány nap múlva kezembe akadt egy napilap. Szeptember óta a kecskeméti kihelyezett tagozaton tanulok hétvégeken. Szociálpolitikából. hát mit mondjak. A tanítványaim elôtt is. s valamennyi tételemet elmetérképszerûen vázlatoltam. 144 . etikából. amit észre kell vennem és ki kell használnom ahhoz.) A villámolvasás valamennyi lehetôségét felhasználtam. hogy mûködnek azok a módszerek. mentálhigiénébôl. gyerekagykontroll-oktató. éjszakánként pedig a szubjektív kommunikáció szabályai szerint beszélgettem vele.Itt aztán akadt egy kis probléma. Magyar-történelem szakos tanár vagyok. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. és ma már én vagyok a kedvence. Felvételiztem. hatékonnyá és gyorssá tehetô a tanulás! Nagy Eleonóra. és benne a felhívás: a Szegedi Tanárképzô Fôiskola és az Orvostudományi Egyetem közös szervezésében posztgraduális képzés indul egészségfejlesztô és mentálhigiénés szakon. S. amit a vizsgák után éreztem. s fizetésemet megduplázták. hogy kapcsolatunk megjavul. pedagógiából és medicinális alapismeretekbôl egyaránt jelesre vizsgáztam. amiket az eredményes tanulás érdekében nekik mondogatok. A nyarat a villámolvasás elsajátításával tettem hasznossá. már tanulmányi szabadságot sem vettem ki! Délelôtt tanítok. Azóta is szeret. felvettek. egyre tökéletesítve. a jövô hónapban kezdek dolgozni Amerikában. – Munkahelyemen elôléptettek. Most. a 2. Az elsô félév utáni vizsgaidôszakban minden nap meghallgattam a Tökéletes memória kazettát. a termet. Alig telt el 1 hét. a tanár elégedett tekintetét. nem voltam a kedvence. csiszolgatva és élvezve ezt a tevékenységet. akinek. Szigetszentmiklós 1996 januárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot.

hogy a megôszült haj vagy szôrzet örökre fehér marad. a bal lábam ugyanakkora. ami a cipôvásárlásnál igen nagy problémát jelentett. 145 . 5 hónap alatt 4 cm-rel növesztette meg „férfiasságát”. forró vízzel leforráztam a kezem. remekül dokumentálható sikerrôl szeretnék beszámolni. melyik kezemmel történt a baleset. Nagyné. május 31-én. Nem muszáj ôsz fejjel járkálni! Eddig úgy tudtam. Ildi Tavaly elvégeztem a tanfolyamot. míg a másik. ezért a bal lábam nagyujja kb. mert egyre jobban fájt. mintha semmi sem történt volna! Este a családom tagjai sem tudták megmondani. fájó. a bütyök mérete is sokkal kisebb.– Feleségemmel csodálatos. hogy a lábfejemben az ínszalag zsugorodik. A tanfolyam utolsó napján. Életem legjobb választása volt az agykontroll! Nagy Miklós 1 éve végeztem el a tanfolyamot. Sikeresen megszüntettem kisfiam ágybavizelési problémáját. Annamária Sikerült állást változtatnom egy pályázat megnyerésével. hogy szó sincs tréfáról. visszafeketedett! 43 éves szegedi férfi A bal lábam pontosan 1 számmal volt nagyobb a jobbnál. tavaly tanfolyamot végzett férfitársunk. Alattyán Legutóbbi szekszárdi tanfolyamomon meglepô sikertörténetet hallottam. s gyönyörû kislányunk született. Mivel mindig a kisebb számú cipôt voltam kénytelen megvenni. nem fáj!” Nem hólyagosodott fel. Naponta megismételtem ezt a programozást. hogy 1 órára teljesen elzsibbadt a lába. Elôször viccnek hittem. hogy éppen akkor én gyógyítottam. Tudta. Húgom frissen mûtött lábát is gyógyítottam. az haladéktalanul megjelenik az életemben. s alatta óriási. Azonnal azt mondtam magamban: „Elmúlt. Már minden cipô felhúzása gondot okozott. május 13-án elkezdtem programozni az elmetükretechnikával. az elmetükre-technika segítségével. mint a jobb. A siker garantáltan igaz.8 mmol/l-re szállítottam le. N. lüktetô bütyök nôtt. Igen. és egyáltalán nem fáj a lábam! Nemes Sándorné. s ma. de kiderült. megszûnt a fájdalma. amely egyik végén még ôsz. Nem igaz! Celluxszal ideragasztom egyik kitépett szakállszôrömet. 20 fokos szögben elkanyarodott befelé. Az orvosok szerint azonnal mûtétet igénylô porckorongsérvemet sikerült programozással rendbe hoznom. nem lett vörös.2 mmol/l-rôl 7. bôr felôli végén már fekete. Édesanyám vércukrát 17. Nem sokkal utána lobogó. s másnap reggel azzal fogadott a kórházban. Egy szó. boldog házasságban élünk. az ôszülés visszafordíthatatlan folyamat. – Amire csak szükségem van. Most azonban egy újabb. mint száz: a harmincas éveiben járó.

A daganat a kisagynál helyezkedett el. hogy ha mindezt az agykontroll okozza. Ezen idôszak eseményei közül kettôt azért kiemelek. 7 évig szenvedtem súlyos depressziótól. izgalmas világát. (Intuícióm azt súgja. Azt szoktam válaszolni. Nôvérem ugyan nem agykontrollos. mi a titka annak. ne tarts ostobának! Nincs rá szó. hogy elmondjam. ahogy megváltoztam. és ezért eddigi évtizedeiben bizony sokszor kínlódott kisebbrendûségi érzéstôl. és várom az álmok különleges. Az igen alapos gondolat-nagytakarítás. Konkrét céljaim vezéreltek a tanfolyamra. és a rendszeres meditációk gyökeresen megváltoztatták a közérzetemet és idegrendszerem állapotát. A természet ugyanis szûkmarkúan bánt vele ezen a téren. Az elsô mûtéttel a daganatot 146 . Ibolya Kb. mert mozgása az orvosok megdöbbenésére önmagától és igen gyorsan helyreállt. és hatalmas méretet öltött. akkor ôk is elvégzik. hogy milyen sikeres napom volt. Milyen jól érzem magam magamban. hogy kigyógyuljak ebbôl az energiát elszívó. mégis 9 hónapnak kellett eltelnie.A siker hallatán elsô (huncut) gondolatként ugyan az merült fel bennem. Gyakran megkérdezik tôlem. olyan változásról van szó. Aztán örülök este is. Régebbi ismerôseim azt mondják. Azóta azonban szárnyalok! Nem hittem volna. hogy ilyen harmónia. Nagyon-nagyon vágytam már arra. Akkor 23 éves voltam. N. mert az maga a csoda. hogy ismét elôttem áll az egész nap.) Tükre az újnak. keserves betegségbôl. ami szerintem nélkülözhetetlen a gyôzelem eléréséhez. Ma már azonban – és én ezt tartom a siker legjelentôsebb vonatkozásának – szárnyal az önbizalma. és tehetem a dolgomat. hogy képes vagyok a nap gyakorlatilag minden percében a boldogságra. mire igazán stabilnak éreztem magamat. Kérlek. hogy ezen a bajomon is segíteni fog. A 2 hónap alatt természetesen folyamatosan gyógyítottam laboromban az elmetükre-technikával. de aztán kiderült. Értelme ép maradt. annak. Örülök a reggelnek. hogy mi lesz itt 5 év múlva.) (A névtelen sikert Domján László jegyezte le. a tervezett gyógytornakezelésre pedig nem került sor. A kedvükért legyünk precízek: 12 cm-bôl 16 lett. az életkedvet megszüntetô. hogy a betegségnek rossz kimenetele is lehet. Bár a depresszió a tanfolyam elvégzése óta nem tért vissza. A szakemberek és az ESZO címû könyv olvasói ugyan jól tudják. ami társunk életét valóban alapvetôen változtatta meg. hogy sokan konkrétabb adatokra is kíváncsiak. derû és energia sugárzik belôlem. az önbizalom és az önbecsülés azonban meghatározza életünk minden percét. de arra azért nem gondoltam. tükre a mának. hogy a hímvesszô mérete másodlagos fontosságú. hogy az agykontroll ennél még sokkal többre teszi képessé az embert! Idén nyár elején nôvérem 3 és fél éves kisfia agydaganattal kórházba került. A kisfiú 2 hónap alatt 2 komplikációmentes mûtéten és 1 tüdôgyulladáson esett át. de tanácsomra rögtön átállt a pozitív gondolatok hullámhosszára. amikor 95 januárjában elvégeztem az agykontrollt. Pedig igaz! Én már 1 éve tapasztalom. Ettôl kezdve soha nem merült föl bennünk.

Én alfában imádkoztam. abba biztosan belekopaszodom. ha megtanulom kezelni azt a jó adag stresszt. s nôvérem beiratkozott a közelgô agykontrolltanfolyamra. Elkezdtem vitaminokat szedni. Ennek eredménye: a daganat a saját fajtáján belül a lehetô legjobb indulatú. és lehet. Éjszaka üzentem az unokaöcsémnek.távolították el. Gyôr Hát mégis rászántam magam. Azt is programoztam.. N. hogy talán nem is olyan rosszindulatú. s láss csodát. Az orvosok úgy tervezték. de közben gyakran mondogattam magamban: „Ha én ezt megoldom. Eleinte csak viccnek tûntek a hallottak. ami oldja a hörgôgörcsöt. drukkoljunk. hogy erre a kezelésre ne kerüljön sor. Sikerült! Elértem célomat! A 20 évvel ezelôtt kialakult tüdôasztmámat is sikerült – 1 év alatt – megszüntetnem. ahonnan egyaránt 147 . Egy hónap múltán minden tünetem megszûnt! N. hogy hajnalban vette észre.. Sürgôsen leszoktattam magam a hajhullással kapcsolatos gyakori szóhasználatról. Csak annyit fûznék hozzá mindehhez. a csillagokba nyúló üveggömblaboromat. hogy ha csak egy mód van rá. hogy leírjam hajhullásom történetét. már agykontrollosként. s gondolatban mályvateát ittam. egy alaposabbat csináltatni. aki önállóan is tud levegôt venni. Késôbb. majd az elmetükre-technikával naponta 3-szor programoztam. Pár nap múlva ez az orvos szabadságra ment. hogy érdemesebb egy másikat. már jól járok. Határidôt is szabtam a betegség teljes megszûnésére. hogy ô egy ügyes fiú. kijelentette..” A célomat elértem. s magamban arra gondoltam. Egy hónapon keresztül naponta gyógyítottam magamat a laboratóriumban. Másnap korán reggel bementünk a kórházba. és kértem Istent.” N. hogy már gép nélkül. s ezzel automatikusan „lekapcsolta magát” az orrába vezetett lélegeztetôrôl. s az esetet átvette egy másik idegsebész. Három éve végeztem el a tanfolyamot jógatársaim rábeszélésére. tegyen csodát. amint a gyerek a száján keresztül veszi a levegôt. a kiújulás esélye minimális. hogy lám igaz a bibliai üzenet: „Kérjetek és kaptok. önállóan lélegzik! Az ápolónô elmondta. hogy visszanyerje a spontán légzését. és azt mondták. Az elvégzett vizsgálatok nem tudták kideríteni a kellemetlen jelenség okát. a család repül a boldogságtól. amikor szintemen éppen megalkottam az erdôk fölött. a hajam is elkezdett hullani. A cél eléréséért rengeteget dolgoztam. hogy a következô nap reggelén fogják levenni a kisfiút a lélegeztetô géprôl. hogy éjszakánként ne ébredjek fel légszomj vagy köhögési roham miatt. Amikor megtudta a szövettan eredményét. Hosszú kémcsôkefével sikáltam a légutakat. amikor egy számomra igen fontos problémát akartam megoldani. amit ügynöki munkám okoz. mert ennek a daganatnak több fajtája van. ám hajhullásom változatlan intenzitással folytatódott. hogy hajam már dús és erôs szálú. A szövettani eredmény szerint rosszindulatú volt a daganat. láthatatlan oszlopon álló. Az elsô meglepetés akkor ért. és csodálkozva láttuk. rádöbbentem gondom valódi okára. ezért az orvosok megelôzés céljából sugárterápiát javasoltak. 5 órán keresztül tartott. Még nem végeztem el a tanfolyamot. tehát sugárkezelésre nincs is szükség! Kis barátom így hát teljesen meggyógyult. J. Ennél egy „kicsit” több történt.

láthatom a gyönyörû ôszi, téli, tavaszi és nyári erdôt, s a csillagos, sötét égboltot. Gyógyító pirulákat alkottam. A piros, szív alakú kapszulák a szeretet éhségét enyhítik; ezüst, szív alakú kapszuláim a lelki bajokat gyógyítják. Tanácsadóként Istent és Szûz Máriát pillantottam meg. Akkor döbbentem rá, hogy istenhívô vagyok. Igaz azóta sem járok templomba, s mégis bárhová megyek, bármit teszek, tudom és érzem, Isten velem van. Sokáig féltem ezt kimondani, féltem, hogy elillan, s vége lesz. Ma már tudom, itt van, és vigyázza minden léptemet. Azóta sokkal könnyebb lett az életem. S aztán jöttek sorban a meglepetések. Férjem festményeket árul a helyi Centrum Áruházban. Alkalmazottra lett volna szüksége, de valahogy nem találta a megfelelôt. Nekem is változtatnom kellett a munkámban, mert az ízületeim begyulladtak, s nagyon megbetegedtem. Ügynök láb nélkül elég komikus kombináció. Augusztus utolsó napján éppen az áruházban gondolkodtunk a megoldáson, amikor kicsúszott a számon: „Úgy látszik, együtt kellene dolgoznunk.” Férjem megörült a gondolatnak, de azért meg is ijedtünk, mert dolgoztunk már együtt, s akkor az meglehetôsen problémásnak bizonyult. Kértem, hadd aludjak rá egyet, s igyak rá egy pohár vizet. Valójában olyan válaszra vártam, ami ellene szól az ötletnek. Reggel ébredéskor megittam a pohár víz másik felét, de nem kattant be akkor még semmi. Ahogy mentem a munkahelyemre, egy zeneboltból dal szûrôdött ki; „Vedd a kalapod, és vissza se nézz!” Nem akartam hinni a fülemnek, de éreztem, hogy ez a válasz. Bementem a munkahelyemre, és bejelentettem a felmondásomat. A fônökeim szóhoz se jutottak, de nem marasztaltak, pedig fontos voltam, szerették és elismerték a munkámat. Legnagyobb meglepetésemre fél óra elteltével már az utcán voltam, és a férjem felé mentem az áruházba. A heti 1 kép helyett csupán aznap 11-et sikerült eladni! Ennek ellenére én mégis bizonytalan voltam, hogy helyesen döntöttem-e. Abban a hónapban minden este választ kértem, s másnap mindig eladtunk valamit. Ez szeptemberben történt, amikor az átlagos forgalom 300 ezer Ft szokott lenni. Nos, mi ehelyett 1 millió Ft-ot forgalmaztunk, ami karácsonyi forgalomnak is óriási lett volna! Azt hiszem, valóban jó választ kaptam. N. N. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot. Elsô dolgom volt, hogy barátomat megtanítottam a 100-tól 1-ig visszaszámlálással a szintjére menni. Ô ugyan nem hitt az egészben, de azért csinálta. Mire 100-tól 1-ig értem a visszaszámolásban, ô néhány számnál elaludt. Ezeket a számokat megjátszotta a hatos lottón. Azóta összeházasodtunk, s februárban kislányunk született. (Gyönyörû, szép és egészséges.) Már a terhesség elejétôl programoztam, hogy lakásgondunk megoldódjon, mire a szülés után felépülök. A kérdezôknek is azt mondtam, hogy eleinte a szüleimnél lakunk majd, hogy anyukám tudjon segíteni a baba körül, de azután önálló lakásba költözünk. Férjem 2 és fél éve játszik a lottón azokkal a számokkal. Kislányunk most lesz 3 hónapos, és már én is teljesen felépültem. Ennek örömére a „Magasabb Intelligencia” avagy Gondviselés egy lottó 5+1-es formájában 2 és fél millió forintot küldött részünkre. Hogy hogyan csináltam? Soha nem programoztam görcsösen a lottónyereményt. Csak azt képzeltem el, ahogy családunkkal saját házunkban élünk boldogan, illetve, ahogy az Alfajáróknak írom sikertörténetemet. 148

Azt is programoztam persze a terhesség alatt, hogy gyermekünk egészségesen szülessen. Szintemen biztosan éreztem, hogy kislány lesz. Így is lett. Alkatom alapján nem tûnt valószínûnek, hogy sok anyatejem lesz. Ennek ellenére kitartóan programoztam, hogy kislányomat legalább 6 hónapos koráig csak anyatejen tarthassam. Ez oly jól sikerült, hogy hetente 2,5-3 l anyatejjel másokon is tudtam segíteni. Kívánok mindenkinek nagy hitet, és ennek természetes következményeként sok-sok sikert! N.-né Sikerem leírásával azoknak szeretnék segíteni, akik a dohányzásról akarnak leszokni. Többször gondoltam arra, hogy fel kellene hagynom ezzel a rossz szokással, de igazi elhatározásra nem jutottam. 16 évesen gyújtottam rá elôször, kollégiumi társaim unszolására. Hét év után, lány létemre, napi másfél doboz erôs cigarettát szívtam. Szerencsémre beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra, és a 2. napon végzett szokáskontroll-meditációnál elhatároztam, hogy az elôre kitûzött idôpontra, 28 nap múlva, abbahagyom a dohányzást. Naponta 3-szor programoztam az elmetükre-technikával. A programozás során a sötétkeretes tükörben elképzeltem a dohányfüsttôl fekete tüdômet, a kellemetlen szájízemet, a reggelente gyötrô köhögéseimet. A fehérkeretes tükörben vidáman, egészségesen, tiszta tüdôvel láttam magam. A programozások során elképzeltem közeli ismerôseim arcát, amikor bejelentem, hogy nem dohányzom. Elképzeltem azt is, hogy a boltokban elviharzok a dohányos polc mellett, és rá sem hederítek a cigarettákra. Különbözô szituációkban láttam magam: buszmegállóban várakozva (dohányos koromban ilyenkor mindig rágyújtottam), társaságban, munkahelyemen stb. Mivel barátaim dohányoznak, ezért azt is programoztam, hogy nem zavar a füst. A célul kitûzött nap óta, és ennek már 21 hónapja, nem gyújtottam rá, és nem is kívánom a cigarettát! A dohányfüst sem zavar. Azóta egészségesen élek, sportolok, és boldog vagyok, hogy nem dohányzom. N. R., Szeged Egyetemi hallgató vagyok. A tanfolyam elvégzése után azonnal elkezdtem vizualizálni, hogy a félévet nagyon jól fogom befejezni. Ez kemény diónak tûnt, mert 4 nap alatt 38 órám volt, 13 különbözô tantárgyból. Tanulásra alig volt idôm, mert mellette a kántorképzôt is végeztem. Néha úgy éreztem, hogy fel kell adnom. Kérek egy aláírást, s ugyanakkor veszendôbe megy az adott tárgyból a félévi iparkodásom, de fellélegezhetek. De azért próbálkoztam tovább. Egyenként vizualizáltam a tantárgyakat, s a háromujjtechnikával tanultam. Az utolsó hét utolsó napján, végszóra tettem le az indexemet a tanulmányi osztály asztalára: 4,8 átlaggal! Nagyon boldog voltam! Akkorra már a kántorképzô eredményét is tudtam: kitûnô lettem. Talán furcsán hangzik, de az orgona lábpedálrészét úgy memorizáltam, hogy összetettem a 3 ujjamat, s néztem a kottát, majd a pedált. Elôször félretettem a kottát, és legnagyobb meglepetésemre sikerült eljátszanom csak a pedált, majd becsuktam a szemem, s a képernyômön vizualizáltam a kottát, és így játszottam el a pedált. Ettôl kezdve soha nem kellett néznem a lábamat, 149

a kottában is fôleg a kézre írt, többi szólamot követtem. A vizsga elôtt azért nagyon izgultam. Foglalt a kezem, foglalt a lábam, hogyan nyugtassam meg magam? – tettem föl a kérdést. Vizualizáltam, s közben ösztönösen megnyaltam a szám szélét, amitôl ellazultam, majd jó mélyeket lélegeztem, amitôl még lazábbá és nyugodtabbá váltam. Most éppen az énekeskönyv sorait tanulom a memóriafogassal, s remekül bevált. Barátnôm cukorbeteg, s arra gondoltam, hogy megpróbálom gyógyítani. Lementem laborszintemre, s megkérdeztem nôi tanácsadómat, hogy mit tegyek. Azt felelte, nézzem meg a kartotékozót. Ott találtam minden adatot. A gyógymód címszó után csillogó, fehér gyöngyök jelentek meg. Ez azért volt számomra érdekes, mert kértem tanácsadómat, hogy természetes gyógymódokat is keressen a gyógyításhoz. Eszembe jutott a fehér fagyöngy nevû növény. Tanácsadóm bólintott rá. Este, amikor hazaértem, elôvettem egy szakkönyvet, s ott legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy a fehér fagyöngy az egyik legjobb gyógytea cukrosoknak. Azt hittem nem jól látok, de igaz volt! Nyeste Katalin, Dunakeszi 1992 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. Azóta gyökeresen megváltozott az életem! Életvitelem nyugodt és kiegyensúlyozott, feladataimat másképpen kezelem, mint régebben. Könnyebben veszem az élet akadályait. Íme néhány konkrét sikerem: Szokáskontrollal programoztam, hogy leszokjak a dohányzásról. Sokszor elhatároztam már, de amikor öröm vagy bánat ért, ösztönösen nyúltam a cigi után. Azt a változatot választottam, amelyben az 1 hónap múlva történô abbahagyást kell programozni. Két hét után egyszerûen azt vettem észre, hogy nem kell a cigaretta, nem kívánom! Azért 2-3 szálat csak azért is elszívtam, hiszen nem telt le még az 1 hónap. Szeptember 30-án este eszembe jutott, hogy egy szálat se szívtam el aznap, s nem is kívánom! Úgy éreztem, mintha soha nem is dohányoztam volna! Azóta a közérzetem sokkal jobb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Egyik reggel idegesen, fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, hogy mindenki csak engem akar bántani. Szintemre mentem, elmondtam tanácsadóimnak a gondjaimat, amiktôl meg akartam szabadulni. Annyira jól sikerült, hogy miközben sorra megjelenítettem a problémáimat lelki szemeim elôtt, szemembôl patakzott a könny. Tanácsadóim vigasztaltak, s ennek hatására minden rossz érzésem elmúlt, megkönnyebbülve, jó hangulatban kezdhettem neki a napnak. Úgy alakult, hogy meglehetôsen sok tartozásom jött össze. Szintemen megkérdeztem tanácsadóimat, mit tegyek, sürgôs segítségre van szükségem. A válasz ennyi volt: „Dolgozz!” Dolgoztam is keményen, egész nap. Minden meditációmnál újra föltettem a kérdést, s mindig ugyanaz a válasz érkezett. Így telt el 2 hét. Érkezett ekkor egy 730 ezer Ft értékû megrendelés, s mivel az én árajánlatom volt a legmegfelelôbb, én nyertem el a megbízást. Keményen dolgoztam hát tovább. Három nap múlva jött egy másik komoly, 600 ezer Ft értékû rendelés. Az ezeken a munkákon szerzett haszon lehetôvé tette adósságaim törlesztését! Hálásan megköszöntem tanácsadóim segítségét. Úgy érzem, állandóan velem vannak, számíthatok rájuk, s számomra ez remek érzés. Nagyon szerettem volna, hogy egy kedves ismerôsöm elvégezze az agykontrolltanfolyamot, mert hivatása kapcsán sokat foglalkozik emberekkel. Valahányszor azonban mesélni kezdtem róla, mindig kinevetett. Ennek ellenére programoztam, hogy valahogy 150

mégis kedvet kapjon rá, bár reménytelennek tûnt az ügy. Meg szerettem volna ismételni a tanfolyamot augusztusban, de csak a júniusi kurzusra kaptam ismétlôjegyet. Tétováztam, de aztán úgy döntöttem, hogy elfogadom. Beültem a terembe a 3. sorba, s az jutott eszembe, mi lenne, ha most belépne a terembe az ismerôsöm. A következô pillanatban belépett! Nem akartam hinni a szememnek! Amikor összetalálkozott a tekintetünk, alig tudtunk megszólalni a meglepetéstôl. Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy majd kiugrott! Kiderült, hogy egy ügyfele teljesen véletlenül – ha van véletlen – mesélt neki a tanfolyamról, mire ô úgy határozott, hogy a legközelebbire eljön. Csodálatos örömöt éreztem! Tóalmásról hazafelé jövet furcsa érzésem támadt. Nehezen indultam útnak, mintha valaki visszatartana. Magdolnatelephez értem, amikor úgy éreztem mintha folyna a vér a lábamról. Sülysápon akaratlanul bementem tankolni, holott tele volt a tank. Egyszer csak szirénahangot hallok. Továbbhajtottam, s 300 m-re friss autóbaleset nyomait láttam a kanyarban. Egy hölgy az út szélén ülve fogta a lábát, amibôl folyt a vér. Szeptember 19-én lányommal és barátnômmel bementem Pestre. A Váci utcában parkoltam, tilosban, mert máshol nem volt hely. Barátnôm azt javasolta, hogy menjünk el fagyizni, amíg Ibolya beviszi a jelentkezési lapját az egyetemre. Indulni akartam, ám ekkor lelki szemeim elôtt rendôrök jelentek meg, emiatt inkább a kocsiban maradtam. Érdemes volt megérzésemre hallgatni, mert 1-2 perc múlva valóban ott termett a járôr. Májusban egy vasárnap délután elmentem meglátogatni a nôvéremet. Ahogy beléptem az ajtón, hatalmas vértócsát pillantottam meg a szomszéd néni lábánál. Gyorsan kesztyûérzéstelenítést alkalmaztam. Hamarosan teljesen elállt a vérzés, még kötszer sem kellett! Arra kért a néni, hogy tartsam ott a kezemet, mert akkor nem érez fájdalmat. Ahogy elvettem, azonnal elég erôs fájdalmai támadtak. Tovább alkalmaztam a kézrátételes gyógyítást, és sikerült a fájdalmat teljesen megszüntetnem! 1993-ban autót vásároltunk a férjemmel. Gondok merültek fel az áfa-visszaigénylésnél. A hivatalban segítségemre sietett egy kedves hölgy. Elmondtam neki, mennyire fontos lenne, hogy mihamarább el tudjuk intézni az ügyet. Azt tanácsolta, keressem meg az osztályvezetôt, ô talán meg tudja gyorsítani a folyamatot. Ekkor kezdtem a programozást. Lementem laboromba, s megnéztem, hogy néz ki ez az úriember. Aztán elmondtam neki, hogy holnap fölkeresem, s kértem, csendesen és udvariasan fogadjon, mert ez nekem nagyon fontos. Másnap bementem a hivatalba. Döbbenetes volt a találkozás! Bekopogtam az osztályvezetô ajtaján, s amikor bemutatkoztam, azonnal hellyel kínált. Pontosan úgy nézett ki, ahogy képzeletemben! Egy pillanat türelmet kért, kiment, s amikor visszajött, megkért, fáradjak át vele egy másik szobába. Az ajtón belépve bemutatott egy ügyintézônek, és szó szerint azt mondta, amit meditációmban a szájába adtam! Két nap múlva jött a távirat, el van intézve az ügy, ami elôtte már 8 hónapig vajúdott! Ibolya lányom és barátja, Jácint, elutaztak Görögországba. Nagyon hiányoztak már, szerettem volna beszélni velük. Meditálásom során üzenetet küldtem Ibinek, hogy telefonáljon. Másnap reggel megerôsítettem szintemen az kérést. Délelôtt 10.30-kor csörgött a telefon. Kislányom hívott! Sírtam örömömben. Vette hát az üzenetemet. Bebizonyosodott számomra, hogy ebben a dimenzióban valóban nincsenek korlátok, hiszen üzenetem és szeretetem sok ezer kilométeres távolságba is eljut. Csodálatos érzés! O. I. 151

A város legtekintélyesebb gimnáziumába került gyerek szavait idézem: „Már néha szégyellek jelentkezni. Nyelvtanból és irodalomból is sikeresen helytálltak a felvételiken. Üzenem azon társaimnak. s máris automatikusan odaindulok vagy nézek. osztályt. mint ekkor. ha csak a fogorvosi szék közelébe is került. hanem belülrôl tolmácsolták a költôt. nem kívülrôl tanulták meg a verseket. hogy az agykontrolltanfolyamnak köszönhetôen személyiségem is rengeteget fejlôdött az elmúlt évek alatt. amikor az osztály többsége képes fogadni üzenetemet. Osztállyal még életemben nem szenvedtem annyit. Orsolya 1990-ben kaptam egy 5. Kértem. hogy emberileg nagyobb hatással tudok lenni tanítványaimra. Magamat is láttam közöttük. milyen nagy dolog ez. aki úgy reszketett. hogy magyarból senki nem rontott. Sehogy sem sikerült összehangolódnunk. Ebben az évben a legtöbbször talán a háromujjtechnikát használtam.” Az igazsághoz hozzátartozik. Este. s ajánlottam. Többen rákaptak a versírásra. a tanévbôl hátralévô 2 hónapban többet haladtunk elôre. mint én. mint korábban. hogy ez nem lehetetlen. így pedagógusként is sokat változtam. ahol az éppen keresett tárgy meglapul. s ennyire mélyen átélô tanítványaim még nem voltak. amelyben a magyar tanítását egy új módszer szerint – nagy-nagy lelkesedéssel – elvállaltam. jól elpakolt vagy elveszett tárgyak megtalálásában. értsék meg. az meg tudja érteni. mint a megelôzô 7 hónapban együttvéve! S milyen lett a nyolcadikos eredmény? Az irodalmat ennyire szeretô. házi feladatot csak néha írtak. hogy a hiába való keresgélést megunva csak rágondolok: „Hohó. És még egy változás. Éjjel fölébredve az egész osztályt a szeretet és békesség fehér fényébe vontam. Ekkor végeztem el Miskolcon az elsô agykontrolltanfolyamot. szintemre menve programoztam.Az agykontrolltanfolyam elvégzése után 1 hónap múlva már 30 kg-mal voltam kevesebb programozásom hatására. A legnagyobb örömöt az elveszett arany nyakláncom megtalálása jelentette. legtöbbször sikerrel. A gyakorlással már odáig fejlôdtem. s hogy a fogorvosnál a várakozás közben eltereljem a figyelmemet. akiknek eddig még nem sikerült lefogyniuk. mert ráéreztek annak örömére. munkatempójuk lassú volt. Tavasszal megfájdult egy fogam. hogy fogadjanak el. Ahogy Huszti Péter mondta egyszer. eredményes munkával. S ez így ment 1991 március végéig. s változzanak meg. Másnaptól. elô a háromujjtechnikával!”. Alig tanultak. magammal vittem az épp akkor olvasott 152 . S miért írok minderrôl csak most? Nemrég volt a találkozónk. hogy akkor ébredjek fel. fegyelmezetlenkedtek. sôt többen egy-két jegyet még javítottak is az új iskolában. én mindent tudok. s örömmel újságolták a gyerekek. aminek nagyon örülök: nem félek a fogorvostól! Ha van valaki. s ott kértem ôket. ami nagymértékben hozzájárult ahhoz. Ez a siker gyökeresen megváltoztatta az életemet. hogy a javukat akarom. s mondhatom az egészségemet is. ilyen magas szinten érzô. töltsük az órát fegyelmezett harmóniában. A szubjektív kommunikációról hallva azonnal tanítványaim jutottak eszembe. s a leggyengébb tanulók is remek versmondókká fejlôdtek. mert bármit kérdeznek magyarórán. egy szóval szenvedtek ôk is és én is. az órán értetlenkedtek.

könyvemet. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy lapozáskor a könyvjelzôként használt régi lottószelvény vékonyka lapja még csak meg se rezzent a kezemben, annyira nyugodt voltam, holott régen kezeimmel úgy kellett görcsösen leszorítani a térdemet, nehogy a többi várakozó észrevegye kezem, lábam remegését. Azóta már kipróbáltam egy fúrást és tömést érzéstelenítés nélkül is! Az ilyen élmények megerôsítenek hitemben, hogy gondolataim segítségével valóban úrrá lehetek testemen. Újra és újra megtapasztalom, hogy egészségem és boldogságom kulcsa valóban az én kezemben van, s ez csodálatos érzés. Orosz Erzsébet Az elsô sikerélményem a tanfolyam után a „babkísérlet” volt. Egy csavaros üveg tetejébe papírzsebkendôt helyeztem, kis vizet öntöttem rá, majd bal, illetve jobb oldalra két azonos nagyságú babszemet helyeztem. Mindezt a konyhaszekrényre tettem, ahol minden nap a reggelit készítem, így csak reggelente, de minden reggel, szeretettel gondoltam a jobb szélen lévô babra. És láss csodát, 1 hét múlva a jobb babszem kifakadt, s már 1 hét múlva 10 cm-es szára volt, majdnem virágzott. A család elképedt, a bal babszem ugyanis csak jóval késôbb, kb. 3 hét után kezdett el csírázni. Óriási volt az örömöm! Elmeséltem bent a kolléganôimnek, nem nagyon hitték. Egyik kolléganôm, aki szintén elvégezte a tanfolyamot, de a kísérletet nem, megkért, végezzem el a kísérletet fordítva is, tehát a bal babszemet szeressem. Megtettem. Egy hét múlva a bal oldali babszem hajtani kezdett! Határtalanul boldog voltam, hogy a szeretetem a baloldali babszemre ilyen hatással volt. Az üvegtetôn megjelöltem a bal és jobb oldalt egy „B” és „J” betûvel, és bevittem az egyetemre megmutatni. Most már elhitték. Otthagytam kb. 2 hétig a babszemeket, néha-néha megöntöztem, de semmit sem fejlôdtek. Megsajnáltam, s ezért hazavittem ôket. S lám, az akkor már bepenészesedett babszemek újra élni kezdtek! Alig tudtam elhinni. Úgy tûnik, hogy a sok civakodás és a nem éppen szeretetteljes légkör megfékezte a babszemek fejlôdését. Egyik nap mentem az 5 éves kisfiamért az óvodába. – Anya! Az óvó néni azt mondta, hogy nagyon piros a szemem. Valóban, gyermekem mindkét szeme teljesen be volt gyulladva, és bennük borsónyi csipa éktelenkedett. – Anya! Alig látok! – panaszkodott. Kicsit megijedtem, s gyorsan felhívtam orvosunkat, de sajnos nem volt otthon, csak a felesége, aki szintén orvos. Javasolta, vigyem másnap szemészetre a gyereket. Tízpercenként törölgettem ki a borsónyi csipát mindkét szemébôl, és az orvosnô tanácsára egyszer kamillával is megtörülgettem. Ekkor jutott eszembe az agykontroll. Este elaludt a gyerek, s ekkor én alfába mentem, és a laboromban elkezdtem gyógyítani kisfiam szemét. Elképzeltem, hogy apró manócskák tisztára söprik a szemhéj alsó és felsô részét, majd tûzoltócsôhöz hasonló eszköz segítségével bô vízzel tisztára mossák a szemet. Kiöblítik a csipát, majd a szemgolyót, akár egy ablaküveget, speciális zselével fényesre és tisztára törlik. Ezután pedig láttam, hogy kisfiam aranyosan mosolyog és tisztán lát, tehát meggyógyult. Ezt a programozást 3-szor végeztem el, este 2szer és még reggel, mielôtt ô felébredt volna. Az eredmény láttán magam is megdöbbentem: reggel már nem volt piros a szeme, s csak egy ici-pici csipát láttam az egyik szemében. Délben eljött a doktor bácsi, de addigra az a pici csipa is eltûnt. Na, de most mit fogok mondani az orvosnak, hogyan 153

hiszi el, hogy valóban nagyon csúnya volt a gyermekem szeme? A fiam oldotta meg a „gondomat”: – Tudod, doktor bácsi, tegnap én alig láttam, mindennek nekimentem, nagyon fájt a szemem, de ma már nem fáj! Az orvos lehúzta az alsó szemhéjat, ami még egy nagyon picit piros volt, s megállapította, hogy ez kötôhártya-gyulladás, de gyönyörûen javult. Szemcseppet a biztonság kedvéért felírt, de hál’Istennek nem kellett a szemészetre mennünk. Férjem megkért, hogy egy dunántúli üzleti útjára kísérjem el június elején. Szívesen mentem vele. Hosszú utat kellett megtennünk, kb. 900 km-t 1 nap alatt, és közben persze 4 helyen még tárgyalnia is kellett. Megígérte, hogy délután már a Balatonnál leszünk, megállunk és napozunk egy kicsit. Hajnali 3-kor indultunk. Az autóban alfáztam: fehér gömbbe foglaltam a kocsit, hogy ne legyen balesetünk. A Dunántúlon borult volt az ég. Férjem azt mondta, hogy ebbôl se napozás, se úszás sajnos nem lesz. Én állítottam, hogy délután 2 órakor Balatonföldvárra érünk, szerintem addig végzünk az üzleti dolgokkal, és sütni fog a nap. Fél 2-kor már Földváron voltunk. A többség hosszú ujjú pulóverekben járkált, bár voltak néhányan a bátrak közül a parton is fürdôruhában. Beültünk a kedvenc fagyizónkba, s ott átvettem a ruhám alá a fürdôruhámat. Férjem nem hitte, hogy aznap még kisüt a nap. Vett egy újságot, s lementünk a tópartra. Éppen 2 óra volt. Leterítettem a pokrócot, és lám, a felhôk mögül kisütött a nap! Én napoztam, ô olvasta az újságot. Elaludtam egy órácskára. Amikor fölébredtem, még mindig sütött a nap. Le is barnultam, a férjem pedig ruhában szenvedett a napsütéstôl. Rávettem, vegye fel ô is a fürdônadrágját, és ússzunk, ha már itt vagyunk. Sikerült. Napoztam, barnultam, és a kb. 16 fokos vízben jót úsztunk! Olaszországi utunkról szerda hajnalban érkeztünk meg, és péntek reggel a férjem fülzúgásos panasszal fordult orvoshoz. – Doktornô! Én még mindig hallom a tenger zúgását! – panaszolta. Nagyon rosszul érezhette magát, mert rohant az SZTK-ba, ahonnan egyenesen a kórházba küldték. Ott rögtön be akarták fektetni 1 hétre, infúziókat kellett volna kapnia. Nagyon megijedtem, és azonnal programozásba fogtam. Másnapra minden panasza elmúlt, pedig egy szemet se vett be a kórházi befekvésig rendelt gyógyszerbôl. Hétfôn a doktornô újból elvégezte a hallásvizsgálatot, és közölte férjemmel: – Ilyen tökéletes görbéje még a jól halló embereknek sem szokott lenni. Remélem szedi a gyógyszert! Mire a férjem: – Hát persze doktornô! (Valójában ki sem bontotta a dobozt...) Én alfázás közben a férjem fülét egy barlangnak képzeltem el, ahol a manók csónakkal haladnak, ám útjukat állja egy alufóliához hasonló szalagfüggöny, ami nagyon koszos, meg van merevedve, s ezért nem tudnak továbbhaladni. A manók kipattannak a csónakból, és fentrôl lefelé kefével szépen lesúrolják azt, s így napról-napra tisztább és fényesebb lesz ez a függöny. Végül úgy csillog, mint a háztartási alufólia. A függöny már lazán lebeg, így a manók tovább tudnak haladni, s látom férjem mosolygós arcát, ami a teljes gyógyulást jelzi. Oroszné Varga Mária, Miskolc Nagyon sokat alszom. Ha hagytak, már elôfordult, hogy 32 órából 5-öt töltöttem csak ébren. Amikor elváltam, az volt a legnagyobb problémám, hogy ki fog engem ezentúl reggelente felrázni. Négy ébresztôórát használtam, amelyek különbözô hangerôvel és stílusban, csipogva, csörögve, zörögve próbáltak észhez téríteni. Rendelkezem továbbá 154

egy ébresztôs rádióval is, bár ezt a funkcióját már megunta. Még szerencsém, hogy munkahelyemen elnézik a késéseimet. (Elôfordult, hogy egy teljes órát késtem...) Az volt a szisztémám, hogy az elsô vekker reggel 5-kor szólt, s ekkor bekapcsoltam a rádiót, hogy a hírek hallatán elkezdôdjön az ébredés folyamata. Közben ugyan természetesen újra elaludtam, de félóránként újabb ébresztôórák igyekeztek kiverni az álmot a szemembôl. Mivel nagyon nehezen tudtam magamhoz térni, ezért jobb híján erre a módszerre kényszerültem. De csak addig, amíg el nem végeztem az agykontrollt! Most csupán programoznom kell magamat, hogy az adott idôben ébredjek fel, s reggel magától fölpattan a szemem, még mielôtt az elsô vekker megszólalna!!! Csodálatos!!! (Néha ugyan este még elôbb alszom el, mint hogy beprogramoznám az ébredést...) Örsi Lívia 1992 májusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Akkor 3 éves kislányom mûtétre várt. Bal térde hajlatában egy dió nagyságú, ún. ganglion növekedett, amelyet a gyermeksebész szerint csak mûtéti beavatkozással lehet eltávolítani. 3 heti programozással mégis sikerült e kinövést visszafejleszteni, s azóta nyoma sincs! A másik csodálatos sikerünket feleségemmel értem el. Második kislányunkat a Jóisten mellett e módszernek köszönhetjük. Elsô gyermekünk foganásáig rengeteg probléma merült fel. Feleségemnek spontán vetélése volt stb. Zita nevû kislányunk a laboratóriumban programozott idôpontban fogant és született meg. A szülés – programozásunknak megfelelôen – a lehetô leggyorsabban, 10 perc alatt zajlott le, és terveinknek megfelelôen kislányunk született, épen, egészségesen. Ezen sikerek mellett számomra mégis az a legfontosabb, hogy az agykontrolltanfolyam hatására kerültem közel Istenhez. Más ember lettem, máshogy látom a világot, az embereket, szeretetem kiteljesedni látszik. Pados Zsolt, Szombathely Cselgáncsversenyen megsérültem: egy rossz esés következtében jobb oldali, komoly térdsérülést szenvedtem. Elkezdtem programozni, ahogy a tanfolyamon tanultuk. Képzeletemben a szalagokat a térd mindkét oldalán jó feszesre húztam két „állítócsavar” segítségével, valamint az ízületbôl kis ecsettel kisöpörtem a levált porcdarabkákat. Ezt követôen különleges gyógybalzsammal kentem be az egész területet, majd elképzeltem, ahogy gondtalanul szaladgálni tudok már és remekül érzem magam. Három hét múlva már jártam, bár kissé bicegve, hamarosan pedig már szépen tudtam menni, pedig a sebész mûtéttel riogatott. Meglepôdve konstatálta a tempós javulást. Félévi vizsgáim kiválóan sikerültek, s ezt nagyrészt a tanulás és a vizsga során alkalmazott háromujjtechnikának köszönhetem. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontrolltechnikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda! Éjszakai ébredésem után, amit elôre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Elôször elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevôvel, és aláírtuk a szerzôdést. Végül lelki szemeimmel „láttam” a vételárat 5000 Ftosokban, gondolatban megérintettem a pénzt, még a zizegését is hallottam számolása 155

közben, sôt a szagát és ízét is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevô beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sôt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. A vágy, hit és elvárás közül eleinte csak az elsô volt igazán nagy bennem. Hitemet kezdeti sikereim adták meg. Mit mondjak, csodálatos érzés a siker élménye! Akadtak persze nehéz pillanatok, amikor hitem növelése érdekében sûrûn forgattam a Bibliát. Ezt azóta is rendszeresen megteszem, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Csodálatos erô árad belôle, ami feltölt, megnyugtat és utat mutat! Általában naponta 2-szer meditálok, reggel és este, 20-20 percet. Gyakorlatomat mindig imádsággal zárom. Tapasztalatom szerint érdemes, mert így olyan pozitív energiák mágnesévé válunk, amelyek valóban megváltoztatják az életünket! P. András A tanfolyamot 1992 októberében végeztem el. Kb. 5 hónap alatt szinte minden rendbe jött az életemben. 1993 szeptemberében, amikor kezdô pedagógusként munkába álltam – és újra suliba jártam, mert felvettek magyar szakra –, a gyerekek figyeltek rám, magánéletem rendben volt. Vagyis szinte teljesen gondtalanul folyt akkor az életem. Napok, késôbb már hetek teltek el programozás nélkül, s a tanfolyamon tanultakból jószerivel már csak a pozitív gondolkozás maradt meg. Három-négy hónapra teljesen kimaradt életembôl a meditáció. Rengetegszer eszembe jutott, hogy ettôl mindenkit óva intettél, de nem vettem komolyan, amíg egyszer csak mindenki engem kezdett bántani, és egyre sikertelenebbé váltam. Ekkor azt mondtam magamban, hogy egyetlen napot sem hagyok ki a jövôben, valamelyik agykontrolltechnikát mindig gyakorolni fogom. Újra belevágtam hát. Meg is lett az eredménye. A munkahelyemen minden rendbe jött, a félévi vizsgáimat sikeresen letettem, s a kedvesem is kibékült velem. Szerinte annyira megváltoztam, hogy már nem szerette, ha nem programozok, mert akkor nem voltam olyan nyugodt és kiegyensúlyozott. Saját bôrömön tapasztaltam meg, milyen fontos a rendszeres gyakorlás. Megfogadtam, hogy mindennap használom az agykontrollt. Szeretnék még testvéredrôl, Erzsébetrôl is írni. Szerencsére jelen lehettem tavaly januári, csodálatos elôadásán. Állítása, miszerint meg tudjuk tervezni jövônket, és múltunk fájdalmas emlékeitôl is megszabadulhatunk, még annál is hihetetlenebbnek tûnt, mint amiket tôled hallottam a tanfolyamon. Utolsó meditációján, amikor a képzeletbeli kastélyban idôben elôrementünk 5, majd 10 évet, felejthetetlen érzés és látvány fogadott. Akkor 1 hónapja jártam még csak Tibivel, akivel késôbb összeházasodtunk. Akkor még szinte csak jó barátok voltunk. Természetesen vonzódtunk egymáshoz, de alaposan még nem ismertük egymást. Abban az idôben még gondolni sem mertem arra, hogy esetleg ô lesz a férjem. Az 5 éves „jövôutazáskor” láttam magamat 2. gyermekemmel, aki kislánynak született, és férjemet, Tibit. A 10 éves jövôképben pedig 3. gyermekünk is totyogott már. (Ô kisfiú lett.) Sokáig nem mertem ezt senkinek elmesélni, fôleg Tibinek nem. Amikor tavaly szakítottunk, majd néhány nap múlva kibékültünk, akkor meséltem csak el neki. A 156

és még aznap. Elôször nem hittem el. az orvosi értékelés szerint 10 pontos baba lett. mert én Olaszországba szerettem volna menni. hogy ez nagyon sok. Csak amikor Tibitôl diplomaajándékként egy görögországi körutat kaptam. A szoptatás ugyan kicsit nehezen indult. Már a kurzus elsô napján olyan megdöbbenésben volt részem. júliusra pedig már azt is tudtam. A gyerekek optimális idôben. szépen fejlôdtek.. betöltött 40 hétre születtek. idôutazásomban. Két gyönyörû. de aztán fél évig gyönyörûen ment az is. nem estem teherbe. valaki mindig rám szólt. otthon dolgozom a suliban és közben fôiskolára járok. Tudom. fejlôdése. ahogy programoztam. hanem minden egyéb gyakori. s 1 éves 157 . fônököm javasolta. Szakadt az esô. mert történni fog valami. Elôször a kocsira gyanakodtam. Ahányszor azonban át akartam írni a képsort. Hirtelen olyan érzésem támadt. jól ettek. A terhesség ideje alatt mindvégig rendszeresen programoztam. Szeréna 2600 grammal. nyáron Görögországban nyaralok. Úgy látszik a természet be akarta hozni a lemaradást. Debrecenbôl hazafelé tartottunk kocsival. ám hibátlannak tûnt. Szerencsére hamar felocsúdtam. Végül is valóban a természet mûködött. Júniusban már terhes voltam. Andrea Négy éven át hiába próbálkoztunk. 7 perc különbséggel. természetes úton. Orvosom legnagyobb meglepetésére nem csak az ikerterhesekre leselkedô veszélyeket kerültük el. Talán életemet és családom életét mentette meg. A következô kanyarban egy srác megcsúszott a kocsijával. és erre kiderült. hogy elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. s körbejártam az autót. de óriási volt a tét. illetve négyünk boldogsága. hogy 4 éve önmagamat vezetem félre. hogy hallgattam megérzésemre. Nôvéred kurzusán. akkor mertem mindezt elhinni. hogy egyszerre 2 gyermek édesanyja leszek.” Amikor munkahelyemen magasabb beosztásba kerültem.. átvágódott a mi oldalunkra. s egyetlen percig nem éreztem rosszul magam a 9 hónap alatt! Úgy ment minden. Ma már tudom. Mindketten 51 cm-re nôttek... hogy jobb lesz megállnom. hátha valami rejtett baja van. a felvételim sikerül. ha nem állsz meg. Szinte meseszerûen alakult minden. Éjszaka aludtak. 1992 májusának egyik szép napján elkezdtem a helyes programozást. Iván 2700. P. mint addig még soha. Megálltam. s így elôre tudtam. és valóban kiutaztunk. hogy 5-ösre államvizsgázok. végezzem el az agykontrolltanfolyamot. hogy „nekünk biztosan nem lehet gyerekünk. azt láttam. és mindig újra visszaírta az eredetit. hogy ki fogunk békülni. és 2 fa között landolt. Papám sápadtam szólalt meg: – Fiam. Azért mentem. a gondolat-nagytakarítással én csupán felnyitottam elôtte a magam állította zsilipet. ez pontosan nekünk jön! Nem bántam meg. Két kis ember egészsége. hogy Görögországban fogok nyaralni. Naponta 5-10 alkalommal 10-15 percet.kurzus utáni évben rengetegszer jártam a kastélyban. a terhességgel járó kellemetlenséget is. Még csak hányingerem sem volt. hogy a munkatársaimat jobban tudjam vezetni. milyen hiba volt állandóan azt mondogatnom.

Ezeket a technikákat kb. és elhatároztam. a memóriafogas segítségével! Tócsából duó? – kérdeztem. 1 hónapig rendszeresen.korukig még csak náthásak sem voltak. amelyek szebbé és jobbá tették életemet. pedig én programoztam. amennyit a levestészták tartalmaztak. Már a tanfolyam ideje alatt megkezdtem a programozást. Még néhány szót a szülésrôl: magam is csodálkozom rajta. Késôbb. kivonást és szorzást. Most már 3. s én jóízûen falatozom. s én valóban napról napra egyre jobban érzem magam. hogy a hatást megerôsítsem. de valóban szinte teljesen fájdalom nélkül szültem a 2 gyereket! A programozás során arra készítettem fel a testemet. Végül még 2 ízben. Annyira. – Miau + kô? – faggattam tovább. naponta többször. 1. Láttam azt is. Egy hónap után fokozatosan újra kezdtem bevezetni étrendembe a tojástartalmú ételeket. Eleinte még kis mennyiséget fel tudott dolgozni a szervezetem. Mindennek eredményeként több. hogy egy nagy adag tojásos étel van a tányéromon. megjelenítettem. könnyû szülést és nyugodt gyermekágyat biztosíthat magának az agykontroll segítségével. naponta 3-szor. és csak akkor keletkeztek rajtam kiütések. Az is volt. amikor megalkottuk laboratóriumunkat. a legnagyobb siker azonban eddig a tojásokhoz fûzôdô viszonyom gyökeres megváltozása.: „Szervezetem fel tudja dolgozni a tojásfehérjét. hogy megpróbálom az agykontrollal meggyógyítani magamat. a programozást pedig elôször napi 2. illetve 2 hónappal késôbb ismételten programoztam a cél elérését. naponta 1-szer olyan anyagot fecskendeztem a szervezetembe. mint 30 év után ma már nyugodtan ehetek tojástartalmú ételeket! A tojásfehérje azóta már semmiféle gondot nem okoz szervezetemnek. hogy bôröm másnap is ugyanolyan sima marad. és csak annyi tojásfehérjét tudott a szervezetem feldolgozni. – Apa x apa? – Satu! 158 . képernyômön. hogy más asszony is szép terhességet. aztán heti 1 alkalomra csökkentettem. majd 1. Az elsô naptól kezdve pozitív gondolatokat mondogattam magamban. De nem akárhogyan. Tapasztalatom alapján biztos vagyok benne.”) Késôbb. Befejezésül képzeletben még kezet is fogtam a tojásokkal. Ekkor. nem jelenik meg rajta semmiféle kiütés. ( Pl. amikor az elmetükre-technikát tanultuk. Hosszan sorolhatnám még azokat az apróbb sikereket. A gyermek gondozása és nevelése szempontjából pedig valóságos kincs ez a tudás! Pappné Bói Anna Gyerekkoromtól fogva allergiás voltam a tojásra. ismét kezembe vettem a már régebben elolvasott Silva-könyvet. hogy már az orvosok által felírt gyógyszerek sem segítettek. – Sí! – vágta rá Réka. ami segíti a fehérjék feldolgozását. Ágnes Buszon utazva gyakoroltuk Réka lányommal az összeadást. A helyzet azonban idôvel egyre súlyosabbá vált. örök barátságot kötöttünk. születésnapjuk közeleg. végsô elkeseredésemben. de fájdalmat szinte egyáltalán nem éreztem. hogy ez nagyon nagy izommunka lesz. P. naponta alkalmaztam. mint volt. ha nagyon sok tojást ettem. –Tuba! – hangzott a válasz.

hogy inkább jobbá teszem a jelenlegi munkakapcsolatot. – Keresd meg légy szíves az elveszített tornazsákját. magától pénzkölcsönt ajánlott fel! Pedig szóban csak annyit mondtam. Amikor aztán hajnaltájt fölébredtem.Mit mondjak. tanácsot. Érdekes. Szintemre mentem. Rajzos vázlatot. gyerekagykontroll-oktató. hogy „barátom a tudása legjavát adja. hogy mi is volt a lecke.. s a memóriafogasra akasztottam a megtanulandókat. Egy vers megtanulása így csak annyi idômbe kerül. 2-3 hétig folytattam. és annyira elismered a munkámat. a buszon ülôk igen furcsán néztek ránk. Azt üzentem. Csúnyán vitatkoztunk. hogy: „Fônök! Te (egyébként magázom) úgy szeretsz engem. mint amit kellett volna. Elalvás elôtt beprogramoztam.. és a munkájában is sokkal kevesebb hibát talál! Munkahelyemen az egyik kolléganôm. Akármit tesz. Megjegyzem. De hogyan? Emlékeztem a tanultakra. hogy oda nem adnál senkinek. és nagyon szeretek az alváskontrollal elaludni.. az óra elôtti szünetben. gyorsan elmondtam neki. Két nap múlva már nyugodtabban megbeszéltük. Mostanában nagyon sok verset tanulunk. ahogy szüleim azt a Villámolvasás könyvbôl megtanították nekem. Még a játékállataimat is azzal altatom. akármilyen jól dolgozik. amikor a fônököm a legfogékonyabb az üzenetvételre. elmetérképet készítek a versekrôl. Gyôr Tavaly év elején több alkalommal összetûztem a fônökömmel. hogy ô is részese a dolgoknak. ha tudná. Közben több emberrel is beszéltem. keresünk nekem egy másik munkahelyet. sôt türelmesebb is lettem vele szemben. Igaz. Egy barátom panaszkodott a fônökére. és szeresse ôt mint embertársát!” Ma már „emberként” beszél a barátommal. amíg lerajzolom. és mindig hitetlen mosollyal hallgatja sikerbeszámolóimat. hogy a kék színû tornazsák az iskolában a portán van. Másnap jött a telefon: „Megvan! A portán volt!” 159 . remekül szórakozva és hasznosan telt el az utazás. fogadja el. közben mintha én is átprogramozódtam volna! Sokkal figyelmesebb. Pedig. vagy kritizálja. munkahelyet remélve. hogy így nem tudunk együtt dolgozni. Gyôr Második osztályos vagyok. a fônöke állandóan negatívan reagál. a Fônök nem hisz az agykontrollban. hogy ébredjek fel. segítsek a fiának. hogy gondjaim vannak. Ez csak az iskolában derült ki. A fia egyébként orvosi javaslatra szintén elvégezte a tanfolyamot. de végül is arra a következtetésre jutottam. sôt amikor megszorultam. semmiért!” Ezt kb. megkért. és már mondtam is neki. Két hét után azt mondja a fônököm: „Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. mert ha most pótolnom kellene. Pétercsák Maxim. Gyorsan kifaggattam barátnômet. A többit a már leírt módon üzentem. 5-ösre feleltem! Pétercsák Réka. az anyagilag túl nagy teher lenne! – kérte. Apával teljesen mást gyakoroltunk az embertan órára. aki szintén nem hitt az agykontrollban. újra megcsináltatja a munkát. Szintén a szubjektív kommunikációt vetettem be. Nem vette észre?” Dehogynem! Azóta már így sikerült nála fizetésemelést elérnem..

mivel a lányom is hibás volt a dologban. vagy egyáltalán eszembe sem jutott volna megpróbálni. Azóta sikeres ember vagyok. amit mindig neki kellett kifizetni. Ez is rendhagyó volt. hogy képzeletbeli képernyômön bármit megjelenítsek. aki már többször járt nála váltani. Két nap múlva beállított az ügyfél. s azzal a könyveket félretettem. Még sohasem voltam ilyen szép. vigye vissza a pénzt. teljesen kisimult arcomat. egy olyan ügyfélnél.. csillogó zöld szememet. s azt. most szabadultál meg az egyiktôl. segítsek. hogy nem szoktam ilyet csinálni. Szintemre mentem. 20 ezer Ft-ot. Külföldön dolgoztam. Még hogy. és egy sor állásajánlatot kaptam. Fôztem a konyhában. És jött egy hang belülrôl: „Három sátánod volt. Amikor kiszálltam. Farkasszemet néztem magammal. Külföldi tartózkodásom alatt fájó vállam és zsibbadó ujjvégeim okoztak számomra gondot. mint egy moziban? Na nem! Ez lehetetlen. nagyon érdekes dolog történt akkor! Csak akkor tudatosult bennem. féltem a frizurámat. ledobáltam a ruháimat. Egy hónappal késôbb találkoztam nôvéremmel. de a kísérlettôl félelmem is visszatartott. Az esettanulmányt végzô ismeretlen asszony így szólt: „Látok a bal melle alatt egy sötét foltot (szívnagyobbodásom van). Most pedig szépen megmosdatjuk!” Ugyanekkor szálltam 160 . Ezen kívül szétszórt vagyok. Mint kiderült. Pétery Éva. Belenéztem a tükörbe. mondtam magamban. hogy hibás váltás miatt hiány keletkezett. Többször elôfordult már. mert nem jön azóta az ügyfél. papot. ha nem tudok majd visszajönni ebbôl a megváltozott tudatállapotból? Ehhez irányító orvos kell! Második találkozásom az agykontrollal 1991-ben történt. Igen. Meghalt!” Atyaúristen. mert nem szeretek zuhanyozni. hogy mire vagyok képes. Az elmetükre-technikát használtam. 96 november eleje óta itthon vagyok. A két agyfélteke kiegyensúlyozott használatának lehetôsége ugyan érdekelt. végtelenül jó érzés járt át.. Budapest Elsô találkozásom az agykontrollal 1990-ben történt. A lánykám kifizette. ott hagytam csapot.Leánykám valutapénztárban dolgozik. mit jelenthet ez? – villant át a fejemben. ahol egy ismeretlen asszony pszichikus vizsgálatot végzett rajtam. amikor édesapám és nôvérem májusban tanfolyamon vettek részt. éppen ebben az idôben Kecskeméten folyt a tanfolyam. hogy Szegeden lakom. és megkértem. és korrigálta a hibát! Péter Ferencné 1996 márciusában végeztem el tanfolyamot. az agykontroll megteremtôje címû könyveket. Az Alapgyakorlat-kazettát használva panaszaim teljesen megszûntek. fél évet. Édesapám és nôvérem adták meg a nevemet.. Egy alkalommal nagyobb hiányt produkált. s nem titkolt büszkeséggel figyeltem vöröses fürtjeimet. állapítottam meg. és tetôtôl talpig lezuhanyoztam. aki megkérdezte tôlem. Mi van. Dél-Tirolban. bementem a fürdôszobába. amikor elolvastam az Agykontroll és a José Silva. és kért. és majdnem felkiáltottam. akkor nehezen jutottam volna ki. és koncentrálni sem tudok. hogy május egy bizonyos vasárnapján történt-e velem valami rendhagyó? Megkerestem emlékezetemben azt a napot. Képtelennek tartottam magam arra. A legerôsebbtôl. Ha a Silva-módszert kihagytam volna az életembôl. egyszer csak félrehúztam a tûzrôl az edényt. vagy legalább egy részét..

Edith Fiore: Nyugtalan holtak címû könyve tárgyalja igényesen és hasznosan ennek a furcsa. Nem tudtam csinálni semmit. a kazetta hatására ébredezni kezdtem. Hála az agykontrollnak. Csak két kiskorú gyermekem miatt engedtek ki. Amíg aludtam. de biztosan jövögettek a régi és új vendégeim. Harmadik találkozásom az agykontrollal. a kényszermozgásom eltûnt.) Most már nagyon érdekelt az agykontroll! Faggattam édesapámat is: – „Mondd. Nôvérkém bölcsen mosolygott: – „Tudtam én. mint ahogy az életben sem találtam soha a 161 . sem nevetni nem tudtam. Álomvilágban élek? Hát lehet. Közben természetgyógyász és agykontrollos barátnôm hozott nekem egy kazettát. a legerôsebb. Rokkantnyugdíjas lettem: skizoaffektív pszichózis és alkoholbetegség diagnózissal. kitágult a beszûkült világ! Ismeretlen. a megszállottságnak a felismerését és megszüntetését. Új ember lettem! Az ideális pihenôhelyem mindig változott. izgatottan vártam a kezdést. hogy gyûjtöget nekem agykontrollra. mentem fáradhatatlanul. Kezelôorvosom mondogatta a kötelezô orvosi vizsgálatokon: „Hol van magának az a hatalmas temperamentuma?” Hát nem hittem. hogy már nem toporgok.be a vízbe. ami egy örökkévalóságnak tûnt. D.. aggodalmaim elszürkülnek! Csodálatos! Injekciózásom abbamaradt. betegségem az Elixírben. távozott. Akkor még csak aludtam. Túljelentkezés miatt lemaradtam a tanfolyamról. Biztató szeretettel segítettek. csak mentem. fáradt vagyok. tehát átjutott a bardó köztes létébe. Amikor azt mondtam: „Hányingerem van az egésztôl. gyógyszereim adagját felére csökkentették. Domján László: Reggeli és esti meditációja hallható. melyen dr. ahol megszólaltatom a tarot kártyámat. nem éltem. Az elsô. És szép lassan. mert szerinte rajtam már csak az segíthet. És jött a nôvérem levele. amit a legjobban szeretek. hiszen nagyon fejlettek a telepatikus képességeid!” Hála gyógyítómnak! Azóta már tudom. A legelsôk között fizettem be a meghirdetett tanfolyamra a díjat. hogy azt csinálom. Essenben élô unokabátyámék (orvosházaspár) valutában küldték a pénzt. milyen érzés alfában lenni? Képes lennék rá én is?” Válasza megdöbbentett: – „Kislányom. hogy súlyos depresszió. Nem rettegtem. amelyik a legjobban befolyásolta énemet. Hogy meggyógyítanak! Egyszer csak észreveszem..L. Meglett a zsebpénzem. 1994 májusa végén kórházba kerültem zavart pszichés állapotban. ugyanis váltam. aludtam és aludtam. Jó elôre helyet foglalva. paranoid gondolatok okozta zavart magatartással. Lassan-lassan. amit nôvérem ígért nekem. mégis visszajött! A kazetta hatására magam elé képzeltem kis dohányzóasztalkámat. köszönet és hála! Negyedik találkozásom az agykontrollal. nem érdekel semmi!” – tûnögettek el az érdeklôdôk! Hoppá! Megláttam kinyomtatva nevem. hiszen te mindig alfában vagy!” Paff. és vártam a csodát. Én egyszerûen úgy fogalmazom meg. önzetlen segítôim. Vágytam az agykontroll megismerésére. (Dr. hogy történni kellett valaminek veled. de pénzem nem volt. hogy a „három sátán” háromszoros megszállottságot jelentett. ami érzésre támaszkodva kimozdulhatnék a holtpontról! Sem sírni. melyben azt írta. de a jelek szerint nagyon is valóságos és nem is túl ritka jelenségnek. hogy valaha is visszajön a belsô békével együtt. hogy nem tudom ellátni a gyerekeimet. nem tudok én visszagondolni az életemben semmi sikerre. Á. Nem aludtam. Holdkóros vagyok? Nem. Láttam magam elôtt. Aggódtam: fog-e nekem is mûködni? Hiszen olyan szétszórt vagyok! Nos elmondhatom. Ki sem kerültem 3 hónapig. hogy sokan gyógyítsanak. az életem gyökeresen megváltozott. kellemesre. Nôvérem ezért beadott az Elixír Esetleg rovatába. végre tudtam olvasni.

ami azon nyomban abbamaradt. Azt hitték.) 162 . s közben fájdalmat éreztem bal vállamban. mint ahol valójában találhatók. Megérteni a karmikus összefüggéseket és életeink céljait – ez nagyon foglalkoztat. Megfigyelés közben nagyon virgonc volt. hogy mindenki más is találja meg a sajátját! Piroska (A tanfolyamra – elôvigyázatosságból – pszichiátriai kezelés alatt állt vagy álló személyeket csak kezelôorvosuk vagy pszichológusok írásos engedélyével engedünk be. Elôször szép lassan. Nem tudtam. A tanfolyamon a depressziósoknak többek közt azt tanácsolták. elajándékozásra. még a lelógó könyvjelzôket. és fehér krétával a tükörre írtam: „Rend legyen karácsonyig!” Idônként láttam a tükröt magam elôtt. Nagyon izgat a naptáram. A belsô „nagytakarítást” elvégeztem. Pedig nincs más. Elôször a kisebbik lányom orrvérzését. ha akarod. Egyre jobban belejöttem. fogta a kezemet.helyem. Klára lányomat választottam. csak a konyhaszekrényt takarítottam le. Minden programozásom sikerrel járt.. az agykontrollon!” Másodszor a saját ujjvérzésemet állítottam el. Anatómiai ismereteim csapnivalóak. széjjeldobált holmik a helyükre kerültek. D. már nagyon közel jártunk karácsonyhoz. Haladt az idô. A vizsgálat megtörtént. de sehol semmi. de vízesés és tenger mindig volt a közelemben. most a külsô következett. mondtam. ám egy percig sem tudtam nyugton maradni. A betegségem másfél éve alatt annyira berögzôdött a rendetlenség látványa. Hanem a fehér tükörben nem tudtam elképzelni a rendet. Vérzést már 3-szor állítottam el. azt is csigalassúsággal. már nincs is rá szükségem. amikor ezt látták. amelyben a múltat is lehet kutatni. nincs idôm fáradtnak lenni.. Az agykontroll elvégzése óta egészséges embernek érzem magam. Talán egyszer megnézhetem elôzô életeimet. hogy tûzzenek maguk elé rövidebb és hosszabb távú célokat. Hát ez nem megy. Nagytakarítás közben elvágtam késsel a hüvelykujjamat. Mögöttem áll a nyaralóm. Az elmetükre-technika tanulásakor a sötét keretes tükörben láttam a nagy káoszt. már nem iszom alkoholt. mosolygott. amire oly régóta vágytam! Nem vagyok fáradt. Nem is kívánom. napján egészséges embert kellett elképzelni. hogy nagy lányom éppen tornázott. Nyugágyon napoztam. testnevelés-felvételire készült. mint még soha. s közben még 2 könyvet is kiolvastam. s közben megfájdult a bal válla. Aztán 1 héttel az ünnepek elôtt egyszer csak megjött az ihlet a nagytakarításhoz. ami a lakásunkban uralkodik. vagy dobozba.L. Ott végzem asztrológiai számításaimat. aki elvégezze helyettem. beszeszeltem. Nem. Szaladt is utánam: „Anyuka! Hát ezt meg hogy csináltad?” Mondtam neki: „Megtanulhatod. abban pedig a gyönyörûen berendezett laboratóriumom. Úsztam is. Harmadszor kutyánk pofája vérzett. de aztán rájöttem. és a rokonaimat is. Ezt nehezebben sikerült elállítanom. Nekem már vannak céljaim! Kívánom. a ruhák gyûrôdéseit is érzékeltem. miért tettem az íróasztalomat középre. és ott van az asztalon a Nagy Árkánum is. A veséket is lejjebb képzeltem el. Hála neked agykontroll! Megvan a belsô békém. vagy le a kukába. A gyerekeim sírtak. 4 nap 4 éjjel akkora nagytakarítást csaptam. De ez is sikerült. szerintem az állati vértôl való undorodásom miatt. Az évek alatt felgyülemlett. Összekevertem a vesét a májjal. élesen. Otthon megtudtam. Amikor a tanfolyam 4. bicikliztem is.

miért gondolok én alfában ilyen szörnyûségre. Többször megnyitottam és elzártam. s ezt követôen alfában egy hang 3-szor ezt mondta: „fodrász. Ellazulva képzeletben végigmentem a gázvezetékben egy fénycsóvával. és máris remekül érzem magam. így tudtam meg. és rendbe jött a vérnyomásom. Azóta nincsenek kínzó. töröld). Ennek eredményeképpen az addig közepes eredményû tantárgyakból és az ukrán nyelvbôl is jelesre érettségizett. hogy a képpel üzenetet kaptam a lányomtól. a memóriafogas segítségével már 50 szót vissza tud mondani. Jánosné. A lányom történelembôl nagy. hófehér ruhában. Kisfiam is ugyanakkor végezte el a gyerektanfolyamot. pedig éveken át naponta minimum 3 tablettát vettem be! Abbahagytam a kávézást. hogy a gázcsapnál van a dugulás. hogy Zsuzsát szombat délután a matraccal feldobta a hullám. Egy hétig állandóan szemrehányást tettem magamnak. nézzem meg alfában.Lányom tavaly végezte el a gyerekagykontroll-tanfolyamot Debrecenben. s a kulcs a zsebében volt. s hirtelen azt mondtam: „Töröld! Töröld! Nem akarok ilyen képet!” Majd láttam. A kisebbik lányomat láttam ravatalon. Valóban úgy történt! P. és a part közelében esett le. Piroska Tavaly januárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Zsuzsa”. hörgô hangot adott. perdült egyet a levegôben. Akkor jöttem rá. Megkért. Nagyon megijedtem. s így felvételi nélkül jutott be a fôiskolára. melyik anyagrészbôl fog felelni. Egy hét múlva. Megnéztem. 163 . Még csak 2-szer programoztam. de közben kitartóan programoztam magamat. többé nem dohányzom!” Ezt követôen leszoktam a nyugtatók szedésérôl is. fodrász”. Egy szombat délután. álmatlan éjszakáim! Bármilyen körülmények között mélyen alszom és frissen ébredek fel! A tanfolyam után 1 hónappal és 1 héttel leszoktam a cigarettázásról! Az utolsó napig dohányoztam (elég sokat szívtam). Zsuzsa lányom délután jött haza az iskolából. fodrász. Azt mondtam. amint szintemre mentem. mert már hosszú ideje fájt. megjelent elôttem egy kép. ezért alfában végigvizsgáltam. A hang újra háromszor mondta: „Zsuzsa. s azóta sok-sok apró „csoda” történt velem. A sapka valóban a fodrásznál volt! Nem tudtuk kinyitni a garázsajtót. Az elsô siker még a tanfolyam idején jött az alváskontroll révén. elfehéredett és csak furcsa. Zsuzsa. elmesélték. összefoglaló felelés elôtt állt. Nyíregyháza 1993-ban végeztem a tanfolyamot Zalaegerszegen. Közvetlenül a bojler elôtt elsötétült minden. hogy megtaláljam a hibát. Most a derekamat gyógyítom. A nyaka hátrabicsaklott. Nem mûködött a gázbojler. majd megütögettem. ahogy a lányaim fürdenek a tengerben. a hármasból. ahogy hazajöttek a gyerekek. hogy lehetek ilyen hülye (töröld. (Addig reggelente sokszor 90/60 Hgmm volt.) A kávéról való leszokásban is az agykontroll segített. nem kapott levegôt. A kitûzött napon a következô szavakkal ébredtem föl: „Hála Istennek. memóriája azóta egyre jobb. Elvesztettem a szôrmesapkámat. mire újra jött a gáz! Lányaim Görögországban nyaraltak.

mint eddig. hogy miért nem hatékony az üzenetem. hogy reggel vizualizálom a napot. és úgy jönnek be a hazaérkezôk. de ma már minden fontos dolog eszembe jut a megfelelô idôben. vagyis az illetô védôbúrájába. Ma már? Bátran és nyugodtan megmondom bármirôl és bárkinek a véleményemet. és örömmel konstatáltam. hogy bejussak a „kunyhóba”. képlékeny csont felhasználásával. Júliusban már meg sem bírtam mozdulni. Jelena Másfél éve nagyfokú csontritkulást állapítottak meg nálam.Késôbb minden betegségrôl is „leszoktam”. Itthon is végeztem a dolgomat. Hosszabb szünet után ismét megpróbálkoztam az esettanulmánnyal. a csontsûrûség-vizsgálat mégis jelentôsen jobb eredményt mutatott ki! P. világít a barátságos tûz. én sem félek tôlük. Üzenetem eddig is jóindulatú volt.és D-vitaminszedést javasoltak az orvosok. hogy mûködik! Ez hatalmas sikerélményt jelentett. Ez rendre be is jön. Minden egészségesen és boldogan töltött napunk egy-egy siker! P. s azóta gyakran programoztam magam a következôképpen: laboratóriumomban a csontvázamat úgy erôsítettem. Fölébredve rögtön tudtam. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. A változás csodálatos! Nem csak az egészségem. ám ezután még nagyobb szeretettel „kopogtattam az ajtón”. nem hormont. és mégsem jelentkezett a kívánt eredmény. Miután még normálisan menstruálok. Tíz hónapja végeztem el a tanfolyamot. de rövidebb idô alatt kellett megoldanom a feladataimat. olyan fájdalom164 .és vitaminhiány). hogy a kutyák megugattak.) Régebben szétszórt voltam. Nem szerettem. úgy ahogy szeretném. nemhogy dolgozni. hogy azóta tartom a súlyomat. hogy nem kell félni tôlem. mire az megolvad és kinyílik. Egészen fiatal korom óta felszívódási problémáim vannak (kalcium-. sôt. Azóta rám se hederítenek. sok kellemes meglepetés is ér. pedig csak 49 éves vagyok. Alfában megbeszéltem velük. Rövid idô alatt szinte az egész rokonságom és sok ismerôsöm is valamilyen formában igényelte a segítségemet. Gerincsérvem lett. hogy odakinn szép szavakkal melegítik az ajtót. Hozzászoktam. hogy ennek a fônököm is örüljön. a viselkedésem is más lett! Régebben nagyon félôs „nyuszi” voltam. mint egy szobrot. a kunyhóban kellemes meleg van. s nem hízok. amikor munkahelyemrôl késôn mentem haza. Az influenzajárvány sem rám. hogy alakuljon. hogy észreveszem a tôlem segítséget kérôket. Naponta legalább 2-szer meditálok. hanem állandó kalcium. (Programoznom kellene még. Több éven keresztül programoztam reggelenként. A testkontroll tanácsainak megfelelôen táplálkozom. vas.. A gyógyszerszedés ellenére a laboratóriumi leleteim változatlanul rosszak. Ez volt az egyik leghatásosabb programom. hogyan üzenjek. pedig a dohányzás abbahagyása után eleinte híztam. és nagy öröm számomra. hogy eszkimó nô vagyok. Józsefné Sokáig küldtem üzenetet valakinek. Másnap azt álmodtam. Az eredmény sem maradt el! Számomra nagy tanulsággal záródó esetemet mesélem el. sem családomra nem hat..

10-szer gyógyítottam magamat laborszintemen. érzésünket. 12 nap múlva egyszerûen nem akartam hinni a szememnek: csak nem bimbó ez itt? S bizony. hétvégén már megvettem a jegyet a következô tanfolyamra az egyetemista fiamnak is. hogy „Nyakadba vetted a világ baját. Azt mondta. Másnap reggel azért elbicegtem az orvoshoz. de az enyémbôl nem. A pohárvíztechnika azonban most is kiválóan mûködött. s forgómban tapintható volt a duzzanat. Akkora volt a fájdalmam. s nem bírálom felül. Azóta én mindent azonnal kimondok. Az orvos egyelôre tüneti kezelést. nyári alma. szinte egyfolytában beszélek. az illatos virágok. szinte részeg fecsegôként mondjuk ki rögtön az elsô gondolatunkat. Már az elsô programozás után is éreztem a javulást. Lázas is voltam. hogy adjanak föl hirdetést a városi televízióban. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani a laboratóriumomban. júliusban az ágai szinte roskadoznak az almáktól. s most. Minden permetezés nélkül gyönyörû. Van egy kb. hanem helyette. hogy nagyon lazán. mihelyst felötlik. ha néhány nap múlva nem javul. Azért elmentem még a röntgenfelvételre is. Nem tartok szünetet. de – elhárítok néhány kérést. Tavasszal a fám hófehér ruhába öltözött. s 8 féle gyógyszert írt fel. Nem én rohangálok munkát szerezni az ismerôseimnek. egymás után jöttek a bimbók. amit én találtam ki. Bevetettem mindenféle gyógynövényekbôl készült pakolásokat. hogy mi okozta a betegségemet. akkor menjek majd vissza. Klára. Már abban a vizsgaidôszakban elkezdtük használni az elmetükre-technikát a jobb eredmények érdekében. hogy még aznap este készítettem ilyen locsolóvizet a néhány éves citromfámnak. s olyan fénynyalábot. amióta megfogadtam Laci a tanácsodat. 2 éve van. én a gyógyszereket ki sem váltottam. s a 2. Diagnózisomat helyben hagyta. amelyik még soha nem termett. fájdalomcsillapítást javasolt. hogy én fogom magamat meggyógyítani. Végül az esettanulmánnyal kapcsolatban: igazi sikerélményem kb. július végén már egész nagy citromok vannak a fán. Az elmetükre-technika fehérkeretes képében elképzeltem. Aznap és másnap is kb. ahol kiderült. egészséges gyümölcsök teremnek rajta. nap estéjére már teljesen gyógyultnak mondhattam magamat. Tudj nemet is mondani!” Szót fogadtam. de a 2. bár már akkor tudtam. hogy még ellazulni sem sikerült. mint a jó rádióriporter. de kíváncsi voltam az ô véleményére is. s most. Ezzel a fecsegôs módszerrel szinte tökéletes biztonsággal sikerülnek az esettanulmányok! P. hogy már semmi bajom sincs. Meg is lett az eredménye. Nos. S láss csodát. Az eredmény az ô szempontjukból ugyanaz. A betegségem természetesen elmúlt. de ráér akkor. Finom. hogy kéne vele csinálni valamit. A télen eszembe jutott. ahogy hazaértem. hogy tele van már virággal. Kérdésemre. Azóta már – udvariasan ugyan. s elküld röntgenre.mal. s azóta is folyamatosan 165 . Két héten keresztül csak perceket tudtam aludni a fájdalomtól. Tavaly nyáron néhány óra alatt alakult ki egy ízületi gyulladás a bal forgómban. ha már nincsenek fájdalmaim. hogy négykézláb másztam be az ágyamba. Az Ultraszemináriumon februárban nekem annyira megtetszett a programozott víz lehetôsége. s késôbb gyümölcsökkel. savanykás. ami az ösztöndíj szempontjából nem volt mindegy. Így is lett a valóságban is. Balassagyarmat 1993 decemberében végeztem a tanfolyamot. az a válasz érkezett. hanem javaslom nekik. 9 éves almafánk. Azt javasoltad.

Amióta ismerem ezt a technikát. 2 hónapi. hogy januárban. Lapomra pedig a következôt írta: „96. mindenfajta fáradtság nélkül érkezem este haza. hogy mindenütt sikerrel járok. a munkahelyemen a 100%-os(!) köztisztviselôi bért egyedül én nem kaptam meg. Írtam még egy 166 . nem kékül meg” – mondom magamban. hogy nyugodtan. Elképzeltem. vagy akkor is. aki csodák csodájára azt állapította meg. a benzingôztôl mindig megfájdult a fejem. Egészen Pestig ezt teszem. hogy nincs mód a béremelésre. már iszonyú rosszul voltam. hogy hisz én ezen is tudok segíteni! A buszon utazva kihasználom az idôt arra. hogy mikor fekszem be a kórházba. „Nem fáj. arra mindig van pénz. akinek a válaszadást kiszignálta –. Eddig bizony filléres gondjaim voltak.virágzik. amin egy kicsit meglepôdött. ha itt-ott beütöm magamat. Rám bízták. Húztam. s közben elkezdtem programozni. a kezelések hatására menzeszem normalizálódott. és csodálatosan könnyen kaptam végre újra levegôt! Én már biztos voltam sikeremben. amióta elvégeztem a tanfolyamot.. Írásban megkaptam a választ – attól. Ezek után az történt. s ennek már 3-4 hónapja. de azért elmentem a szakorvosomhoz is. azóta hashajtónak is ezt használom. és programoztam. 22-én: gyógyult”! P. majd gratulált. egészségesen. L. kiegyensúlyozottan élek. hogy ez így nincs rendjén. Az elmetükre-technikával végigveszem az elintéznivalókat. Amire kell. s azóta nincsenek kék foltjaim.-né Ibolya 1995 decemberétôl. 02. s megszûnt a székrekedésem! Amikor Pestre utaztam. s mosolygósan. Ez a „fáradtság nélkül” egyszer oly jól sikerült. halasztottam. 1994-ben miómamûtétet javasoltak. minden esti alfázásnál gyógyítottam magamat a laboratóriumomban. hogy megadja a béremelést. Programoztam tovább. Azóta egyetlen egyszer sem fájdult meg a fejem utazás közben! Az olyan apróságok már említésre sem méltóak. és az elsô naptól elkezdtem programozni (elmetükre-technikával és a laboromban is) az évek óta orromban lévô polip gyógyulását. vagy valamilyen megoldás. Egyre jobb lett a szaglásom. A kontrollvizsgálaton az orvos nem említette a miómát. Újra megvizsgált. azóta semmi panaszom sincs. programozott vízzel locsolom. s az élet vizét is. Használtam a már említett gyógylámpámat. egyáltalán nincsenek anyagi nehézségeim! Az utolsó pillanatban valahonnét mindig jön pénz. Vannak 1 szív. Oroszlány Nagyon boldog vagyok! A januári tanfolyamot végeztem el. hogy utána otthon még nagytakarítást csináltam. amelyek az erôsségi fokozatot mutatják. s mire hazaértem. P. Nos. Levelet írtam az igazgatónak. hetente. hogy a polip eltûnt!!! Egészségügyi kartonomon 1989-ben mûtéti javaslat szerepel. Elképzelem. hogy a kesztyûérzéstelenítés minden konyhai balesetnél mûködik. hogy programozzak. programoztam. Az elmetükre-technika fehér keretes tükrében minden este azt vizualizáltam. Azóta is. Elárultam az orvosnak sikerem titkát. de mára már teljesen megszûntek.. 2 szív jelzésû vizeim. Kb. amit egy szívjelzéssel ellátott üvegben tartok. Csak nem rég jutott eszembe..

azonnal remegni kezd a lábam. Járásom döcögô. Csak 180 Ft-ot nyertem. hogy „kiszakadt” volna a szívem. hogy az idén nyaralni is elmenjünk a hegyekbe. Tovább végzem a gyakorlatokat. na meg egy 3 m-es létráról is leestem (bordarepedés. Ha arra gondolok. hogy megjelent az Izomkontroll címû könyv. most nem tudok menni. Idôközben lemondott házunk könyvelôje is. mert a jelenlegivel nincsenek megelégedve. hogy megkapom a béremelést. napközben is lazítok. hogy egyre rohamosabban öregszem. Ma már simán. kérték. Délután 6 óra volt. hogy elalszom. Vérszemet kaptam. hogy ezt csak képzelem. vagy pár lépcsôfokot kell menni. Persze van oka: tériszony. Ha mûködik. mert ez volt az elsô utam.). hogy valamire föl kell állni. Annyira örülök. Ez a pluszjövedelem már úgy érzem lehetôvé teszi. csontjaim. Tovább csak azért nem mentem. s másnap a Kenón 6 találatom volt. A hegytetôn mentem vagy 50-60 m-t körbe. Kaposvár Én már beletörôdtem sorsomba. Az alváskontroll segítségével bármikor el tudom magamat altatni. s egyben azt is kértem. egyik éjjel 4 telefonszámot álmodtam. Mondhatom. Elolvastam. fiatal korom óta ízületes voltam. de féltem. Ugyanannyi jót kaptam ezzel. Annyira lelkes lettem. majd a harmadik szomszédom. és mosolyogva csak annyit mond: –„Sikerült!” Válaszlevelet nem kaptam. és kapkodom a levegôt. lazán. bérszámfejtô vagyok. Mostani fájdalmaim azonban mindenen túltesznek. Márta. Amíg a levelemet olvasta – személyesen adtam át neki –. hogy muszáj voltam megírni. melyben olvasom.-né. Azért tovább folytattam a programozást. Megtettem. meszesedés okozta szédülés. hogy nem vállalnám-e el a házunkban a közös képviselôi teendôket. könnyedén. kipróbálom az alváskontrollt. mint a húsom fájása. egy csöppet sem voltam álmos. hogy „hegymászásra” is vállalkoztam. P. És láss csodát. igaz másoktól azt hallottam. Amióta ismerem az agykontrollt. de gondoltam. valamint összecsúsztak a nyakcsigolyáim). örömömben szinte táncolva mentem haza! Lett ugyan egy kis izomlázam. s este így csöppnyi álmosság nélkül tudtam végignézni a filmet. Megszólít az egyik. Napi apróbb sikereim rendszeresek. Pl. megjegyzem sose szokott bejönni hozzám.levelet az igazgatónak. és „kiszakad” a szívem. mint az agykontrollal. megjelenik az igazgatóm. s ha fáradt vagyok. és elkezdtem gyakorolni a „macskanyújtózást”. föl-le. de ez már egészen más. vádlim stb. hogy plusz jövedelemhez is jussak. mert a 7. Pl. A 95-ös számra emlékszem. és lementem 3 megállót gyalog. Minden reggel és este relaxálok. „csak” az átsorolást a magasabb béremrôl. A húsom is fáj (sonkám. forgóm. Ez volt délelôtt. késôbb a másik. egyik este meg akartam nézni egy késôi tv-mûsort. Délután egyszer csak nyílik az ajtóm. izmaim fájnak. a sors kezembe ad egy újságot. anélkül. totyogás nélkül jövök-megyek. mert 10 m után már nem kapok levegôt. azóta nem voltam ideges. szám a másik szelvényre került. három ujjamat összeérintve programoztam. és remélem újra tudok majd létrára 167 . akkor most is mûködnie kell. hogy ezt a feladatot is vállaljam el. Én. ô maga döntsön. Az ébredéskontroll 5 perc eltéréssel mûködik. aki örök hegyjáró voltam. légszomjam és szapora szívverésem is a múlté lett. hogy ne adja ki a levelet válaszadásra másnak.

Naponta 3-szor programoztam. szép. fekete pontok jelentek meg benne.. nagy halakat. akkor a nyakába ugrok. Láttam. meszesedés stb. Ôszintén megvallom. Ôk voltak a körömgombák. hogy májusban agykontrolltanfolyam indul Tatabányán. de egyszercsak apró. s tán még a lakásomat is ki tudom festeni. Gondolatban megteremtettem melléjük a ragadozó. amikor megvettem a Gyógyíthatsz címû könyvet. szép. abbahagytam a dohányzást.mászni. fantasztikus érzés. Amikor azonban a gyógyszertárban elém tették a számlát. s már attól féltem. s hatására kiegyenesedett a púpom!!! Elmentem megröntgeneztetni. piros véremet. s közölte. miatt. ahogy a nagy halak egyre több kis halat pusztítanak el. hogy csak a 2 együttes alkalmazásával érhetek el sikert. mert jobb kezemen mind az 5 köröm teljesen elgombásodott. kopás. A végén mindig azt láttam. Tévedtem. hogy csak apró sikereket reméltem. Ha ez sikerül és találkozunk. Komárom 1997 tavaszán végeztem el a tanfolyamot a fiammal. piros vért láttam folyni. és 28 éve rendszeresen járok reumatológiára. 21 éve vagyok „törzsvendég” az ORFI-ban csontritkulás. 10 éven keresztül jártam egyik orvostól a másikig. egészséges körmeimet. hosszú. A doktornô Lamisil nevû tablettát és kenôcsöt írt fel. Pongráczné Feicht Márta. naponta 3-szor programoztam. és június végére már teljesen egészséges. szép körmeim lettek! Közben tudomásomra jutott. hogy a másik kezemre is átterjed a betegség. úgy döntöttem. Rögtön be is iratkoztam férjemmel együtt. öreg agykontrollos. akkor is mindig elképzeltem a nagy halakat. Ezek jöttek is hamar.. s ma már. hálát adok a jó Istennek a körömgombákért. hogy a doktornônek van igaza. Ezután magam elé képzeltem az egészséges. Szinte a mai napig hihetetlen. és a púpom megnôtt. ami az egész testemet behálózza. s rengeteg kenôcsöt próbáltam ki eredménytelenül. Csôrendszeremben egészséges. hogy a nappaliban az asztalnál lakkozom a szép. amelyeket kis halaknak neveztem el. akik felfalják vérembôl a kis halakat.) Ehhez naponta 2-szer alkalmaztam az elmetükre-technikát. (Éveken át napi egy dobozzal szívtam. Mellékelten küldöm a leletet. mert túlsúlyos vagyok és idôsebb! Pogonyi Józsefné 10 éve tartó körömgombás betegségemtôl sikerült megszabadulnom az agykontroll segítségével! Néhány szó az elôzményekrôl. Már éppen kezdtem belátni. Az elmetükretechnikával 3 hónapon keresztül. Az elmetükre-technikával elképzeltem egy csôrendszert. fekete pontoktól (a kis halaktól). 168 . hogy objektív vizsgálat is igazolja a változást. 1995 májusában ismét bôrgyógyásznál kötöttem ki. elég lesz nekem a kenôcs is a gyógyuláshoz. ami már mentes az apró. mert nélkülük talán soha nem találkoztam volna az agykontrollal. Februárban kezdtem el a programozást. pl. 43 éves vagyok. mint jó. de ha napközben is eszembe jutott az ügy. Két évvel ezelôtt 164 cm-rôl már 158 cm-re mentem össze. amint éppen mohón lakmároznak. 10 nap programozás hatására megszûnt a cigaretta utáni vágyam. de vigyázzon. s elkezdtem a programozást.

Persze kevesebbet is eszem azóta. és a magasságom újra 164 cm! Az ORFI-ban a kezelôorvosom is nagyon örült és csodálkozott. Ezentúl valahányszor a laboromba megyek. Azóta megtanultam lassan enni. A minap az egyik meditációm közben kitaláltam. 1997 októberében! (D. ma már megbocsátottam neki. és jól megrágni az ételt.L. Ma már tudom. Mûködik! Puskás Mari. és már remekül alszom. Ha valaha volt is haragosom – hát persze. hogy „hájevô”. hogyan alakult Zsuzsa élete azóta. Ma már délután 3 órakor arról ábrándozom. Csak nyûgnek éreztem. sokszor éjszaka is. megtöltöm rózsaszín kapszulákkal. ám a telefonon hozzászóló szakorvos fenntartásait fogalmazta meg. hogy nagyon jól vagyok. de aztán már hetente jelentkezett. s mi a helyzet vele most. amit a körzeti orvos szerint csak mûtéttel lehetett volna eltüntetni. igazi zsarnok voltam. 1994 februárjában én is ott ültem egy agykontrolltanfolyamon. minden orvosi leletem negatív. hogy mi okozhatja. s ráírom mindegyikre. s mindannyian elindulnak lakmározni a rajtam lévô felesleges hájba. P. A pohárvíztechnika segítségével megkérdeztem tudatalattimat.) Ezúton kívánom mindenkivel közölni. és alszom is! Az életem az agykontrollal valóban egy jó mulatság. A válasz: túlevés. A tanfolyam után 2 hónappal jelentkezett az utolsó roham! Ma már biztosan tudom. Régebben sokszor igazságtalanul bántottam meg még azt is. Ezt megelôzôen 9 éven át keserves kínokat éltem át egy-egy migrénes roham alatt. várhatóan kiújul a betegség. Évek óta szemüveget hordtam. A korábban sclerosis multiplexben megbetegedett Zsuzsa akkor már évek óta tünetmentes volt. Én már rég túltettem magamat a sclerosis multiplex betegség problémájával 169 . hogy a laboromba beteszek egy nagy üveggömböt. hogy migrénem soha többé nem jön elô. másfél dioptriást. Ez év márciusa óta már erre sincs szükségem. hogy volt –. s jelezte. akivel – emlékezetem szerint 1992-ben – együtt szerepeltem Vitray Tamás mûsorában. Naponta mondok hálát azóta a jó Istennek. hogy milyen jól fogok éjszaka aludni. Mindig az volt a helyes. aki közel állt hozzám. Ugyancsak meglepôdött az eredmény láttán. Lássuk. Sokat javított a tanulmányi eredményén. hogy évek óta nem aludtam ki magam rendesen. Pálné Nagy várakozással. A rendszeres meditációk csökkentik a bennem lévô feszültséget. Rájöttem többek közt. talán még meg is szerettem ôt. Elképzelem. Budapest Talán sokan emlékeznek arra a kedves agykontrollos hölgyre. amit én annak ítéltem meg. Eleinte csak 2 havonta. bekapok 1-2 kapszulát a gömbbôl. s nem rég a jobb kezérôl mulasztott el egy olyan elváltozást. ahogy a gyomromban a bennük lévô szemcsés anyag sok százszorosára szaporodik. Négy különbözô injekciót szorongatva rohantam ilyenkor a legközelebbi orvosi rendelôbe. ha eljött az alvás ideje. és sokkal több szeretetet tudok adni. A fiamnak is segített a módszer.hogy kiegyenesedve megyek. s fôleg a testkontroll szerint táplálkozom. Ma már sokkal türelmesebb vagyok.

mint más ember 1 éves fizetése. Jelenleg boldogan élünk hármasban. Nem bagatellizálom el a dolgot. naponta hányszor. Sokan kérdezik. hogy még nyerni fogok. most nyerni fogsz!” Úgy lett! Találomra húztam az X-eket. s milyen gyorsan megyek szintemre. Elôször titkár. mert tulajdonképpen szinte minden problémám megoldásában segít a módszer. és egy hang közölte velem: „Bármilyen számokkal játszol. Ez 1 éve derült ki. Egyéb sikereim távirati stílusban: – Lefogytam több. Hat hónap után munkahelyet változtattam. Amióta 1991-ben elvégeztem az agykontrollt. Semmilyen étel sem hízlal. s elmondtam. mint 30 kg-ot.való foglalkozáson. Legjelentôsebb sikeremnek ennek ellenére a következôt tartom. magasabb életminôségbe léptünk.. s ô hívta fel figyelmemet a lehetôségre. És ez így van! – 2 éve bementem a lottózóba. csak éppen használni kell. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek! Rabóczky Jánosné. érzem. és a programozás idôtartamát a probléma jellege szabja meg. hogy megtölthetné az egész könyvet. hogy ezzel még nincs vége. kb. Anyagi forrásainkat a családi pótlékon kívül 2 tétel egészítette ki: 5000 Ft munkanélküli segély. Tapasztalatom szerint az agykontroll valóban mindig és mindenhol mûködik. mert egy asztaltársaságban Silva könyvérôl kezdtünk el beszélgetni. s most is (de már nem sokáig!) anyósoméknál laktunk. jöhet sült szalonna. torta. még a Ceaucescu-korszakban szöktek ki Belgiumba. de már jó ideje nem törôdöm az SM-mel. én már semmitôl nem hízom. Bruttó fizetésem ekkor 14500 Ft volt. ám eredménytelenül. Feleségem 1993 nyarán szintén elvégezte a tanfolyamot. talán van 170 . aki csodálatos ember. illetve lakunk. majd további 4 hónap múltán ügyvezetô igazgató lettem. Ennek már 5 éve.. A házaspár nagyváradi. sör. súlyos. ami nem maradt következmények nélkül. mert annyi van belôlük. 5 másodperc alatt. Jelenleg 43 éves. Évekig próbálkoztam munkahely-változtatással. valamint nyugdíjas szüleim havi 5000 forintnyi támogatása. naponta többször. 4-en egy szobában. 43 évesen végeztem el a tanfolyamot. elváltam férjemtôl. Október végén meglátogattam ôket. Nem sorolom tovább sikereimet. Nyomasztó anyagi gondjaink megszûntek. Két diplomával rendelkezô feleségem ekkor munkanélküli volt. Elvégeztem én is. De tudom. Elkeserítô és kilátástalan helyzet volt. Ôsszel már egy ismert újság rovatvezetôjeként dolgozott. s kapcsolatunk nagyszerû. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. Egy nagy bútoripari vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam tisztviselôként. – Már másfél éve külön élek. „gyógyíthatatlan” betegségben szenved. Nagy megkönnyebbülés ez számomra. Természetesen az agykontroll hozott össze bennünket. valóban ez volt a legnagyobb sikerem. Nos. Akkor is. ún. Legjobb barátom felesége sclerosis multiplex nevû. 12 éves Dóra lányommal és István barátommal. mivel az életben számomra számtalan ennél sokkal fontosabb dolog van. A hatos lottón 5 találatom lett! Annyit nyertem. Elôször húgom végezte el az agykontrolltanfolyamot. Zsuzsa 1992 októberében. s így neveltük 2 kiskorú gyerekünket. de azóta sem hagytam abba.

hogy kíméljenek meg bennünket és az elôadókat. majd elaludtam. megkért. az agykontroll. gyorsan szintünkre mentünk. Rózsa Agykontrollos barátnômmel az Erdei Színház elôadását néztük meg. Éjjel 2 óra körül ébredtem. hátha sírsz. gondoltam. Akkor láttam meg. Az asszony kórházba került. és állt a szobában sírva. amikor férjével együtt szinte a nyakamba ugrottak. István Volt egy nagy bánatom. de a fiammal kapcsolatos volt a legfontosabb. és így szóltam hozzá: „Lacikám. Másnap felhívott a fiam. hogy terhes. Azóta másképp van minden. Köszönöm. a biztonság kedvéért átnézem a többi szervét is. s örömmel újságolták. 2 hét múlva találkoztam vele újra. én pedig postáztam az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyveket. hisz az édesanyád vagyok. Gondolatban sírva simogattam meg. ellazultam. A tanfolyam az egész lényemet megváltoztatta. Egy szem fiam valami nézeteltérés miatt már 1 éve nem beszélt velem. hol az Apu? – Gyôrbe utazott. teljesen másképpen élem már át. köszönöm neked! Mire én: – Ne nekem köszönd. Az asszony a legközelebbi francia nyelvû tanfolyamra elküldte a lányát. érezned kell. A férj még hozzátette: – Köszönöm. csak kb. Próbálkoztam többféleképpen. szinte napra pontosan bejött a szülés dátuma is. mert már napok óta nagyon fáj a dereka. Mint utólag kiderült. Azóta már megszületett a kis Borcsa. de tudod. hogy éppen Gyôr felé megy autóval. s közben agykontrollozott. Szintemre mentem. ami volt.megoldás gondjukra. Rengeteg volt a szúnyog. segítsek rajta. elmúlt. Kb. nem jártam sikerrel. s megkértük a szúnyogokat. Lászlóné Szomszédasszonyom. R. magam elé képzeltem a fiamat. Azt mondta. Este elalvás elôtt beprogramoztam. s gyógyítani kezdtem a laboromban. Volt. szülei és testvérei nagy örömére. bánat ér. fél m-rel a fejünk fölött röpködtek! Rózsa 171 . hogy magyar nyelven végezze el a kurzust. A tanfolyam elsô napján tanultuk a gondolati üzenetküldést. Az egész elôadás alatt egyetlen egy szúnyog sem jött oda hozzánk. Amikor végeztem. Két hete már nem vizel be. de nem tört meg a jég. s a lábfájása is jelentôs mértékben csökkent! Hamarosan ideutazik. amit akkor még nem közöltem az anyukával. R. miért volt. ha szeretsz. téged nagyon nagy szeretettel várnak a szüleid!” Másnap megkérdeztem Enikôtôl. mert sajnos még nem tud elég jól franciául. ma kaptuk meg a telefont! Te vagy az elsô. – És mondd drágám. s mondta. hogy szeretnék beszélni veled!” Azt láttam képzeletemben. gyere el édesanyám. és Apu is nagyon szeret. nem tud róla. nem én csináltam! Ez a kettôtök érdeme. Másnap felhívott az unokám: – Mama. Szeretünk. akit felhívtunk. Üzentem is azonnal a kicsinek: „Kapaszkodj baba. hogy babát várnak. nem mer kezdeni. Ha valami baj. Volt sok sikerem a háromujjtechnikával és a kesztyûérzéstelenítéssel is. Enikô. hogy a megfelelô idôben ébredjek. Fel sem említem. Mielôtt megkezdôdött az elôadás. hogy valóban terhes-e.

Németországból jöttem el a tanfolyamra. Bal oldali petefészekcisztám volt, s operálni akartak. Az elmetükre-technikával kezdtem gyógyítani magamat. Piros rózsákkal díszítettem fehér keretes tükrömet, mert ez a kedvenc virágom. Minden nap elképzeltem ellazulva, hogy a ciszta egyre kisebb és kisebb lesz. Beszéltem is hozzá gondolatban, mondtam, keressen magának másik helyet, például költözzön ki a kertbe. Egy hét múlva kellett befeküdnöm a kórházba. Orvosom ultrahangvizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy a cisztának még a helyét sem találja! Kíváncsiságból elkezdtem éjszakánként üzenni a férjemnek. Ô német fiú, foglalkozása szerint favágó. Vidéken lakunk, s itt nem szokás, hogy a férfiak házimunkát végezzenek. Elképzeltem többször alfában 100 kg-os „erdei mackó” férjemet az én kis köténykémben, amint mosogat. Három nap múlva így „brummogott” hozzám: „olyan fáradtnak nézel ki kicsim, ma én mosogatok.” Nyolc éve vagyunk házasok, s ez idô alatt ez volt az elsô alkalom (remélem, nem az utolsó), hogy az ô kezében járt szaporán a mosogatószivacs. Erika S. 1992 ôszén egy számomra teljesen ismeretlen és megfoghatatlan betegség támadott meg. Naponta többször rosszul lettem, szédültem, nem kaptam levegôt, erôs hányingerem és halálfélelmem volt. Ráadásul a szívem tája is rendszeresen fájni kezdett. Orvostól orvosig jártam. Végigcsinálták velem a legkülönfélébb vizsgálatokat, de nem találtak elváltozást. Az egyik orvos szimulánsnak nevezett, pedig sokszor a lakást sem mertem elhagyni rosszulléteim miatt. 93-ban diagnosztizálták, hogy pánikbetegségem van. Nagyon sok stressz, feszültség gyûlt össze bennem, és gyakran olyan tüneteket produkáltam, mint egy infarktusos beteg. Szervi bajt egyetlen vizsgálat sem mutatott ki, ezért voltak az orvosok tanácstalanok. Kaptam gyógyszereket, amelyektôl kissé jobban éreztem magamat, lazítani azonban képtelen voltam. Sokat hallottam az agykontrollról. 95 ôszén Békéscsabán el is végeztem Domján Gábornál a kurzust. Félve mentem el a tanfolyamra. Leültem az egyik sor legszélére, hogy ha esetleg rosszul leszek, ki tudjak menni. Ehelyett már az elsô nap sikerült ellazulnom, és nagyon kellemesen éreztem magamat. Közvetlenül a tanfolyam után a felére csökkentettem a gyógyszeradagomat. Otthon a kazettákat hallgatva sikerült egyre jobban ellazulnom. 96 márciusában vettem be az utolsó szem gyógyszert. Pánikbetegségem már a múlté! S. I. (96. nov.) 5 évvel ezelôtt olvastam elôször az Agykontroll címû könyvet. Azóta teljesen megváltozott az életem, de nemcsak az enyém, hanem a családomé, a környezetemé is. Mivel tanítónô vagyok, felfigyeltem a denveri tanítónô esetére, aki pár hónap alatt az egész évi anyagot alsajátíttatta a gyerekekkel. Azóta én is agykontrollal tanítok. Reggelente elvégzünk pár testgyakorlatot az Észkapcsoló agytorna címû könyvben leírtak alapján. Ezt követôen a 3-ról 1-re módszerrel ellazulunk, majd magában mindenki a következôt mondja: úgy szeretjük egymást, mint a jó testvérek. Ezután az éppen beteg társainknak kívánunk gyógyulást, majd mindenki magának és családjának kíván 3 jót. Mindez naponta csak néhány másodpercet vesz igénybe, de hatása csodálatos. 172

Így tanuljuk a helyesírást: 1-tôl a 4. osztályig feldolgoztam a helyesírási anyagot képekben, pl. golyó, tojás. Kirakok 10 képet a hét elején a falra, majd nyitott szemmel ellazulunk, képzeletben végigolvassuk 2-szer, s ezt követôen megbeszéljük a helyesírásukat. Az ügyesebbek egy körmondattal összekötik a 10 képet. Itt bármilyen fantáziálás megengedhetô. Harmadszorra már csak némán „lefényképezik” a látottakat, utána pedig hátat fordítanak a képeknek, és úgy mondják el a szavakat. A leggyengébb tanuló is vissza tudja mondani az összes szót! 5 napig hagyom kint a képeket, majd utána beszedem. Minden tanuló emlékezetbôl, hiba nélkül még ekkor is vissza tudja mondani a 10 szót. Korrepetálásokon, amikor 2-3 gyerekkel egyénileg, halkan foglalkoztam, a többiek azt kérték, hogy addig ôk hadd olvashassanak a megkezdett könyvtári könyveikbôl. (Egész évben áthozhatják magukkal a választott könyveket, amiket naponta megmutathatnak. Mindig szakítok rá 5-6 percet, hogy elmondhassák, meddig jutottak, s rákérdezhessek, hogy mi tetszett nekik a könyvbôl.) Addig a többiek lemennek alfába, s csak a kicsöngetés elôtt jönnek ki. Pár szóval mindig elmesélik, amit olvastak. (Elôtte megbeszéltük, hogy próbálják a történteket színesen elképzelni, és kitalálni azt, hogy milyen zene illene hozzá.) Csodálatos élményekrôl számoltak be! Szinte az összes érzékszervüket használták. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy levetíti a kedvenc mesefilmjét, s igen jól szórakozott. Rendkívül érdekesek voltak a zenehallgatás során szerzett élmények is. Pl. meghallgattuk Vivaldi: Tavasz tételét alfában. Több gyerek nagyon jól ráérzett. A mennydörgôs résznél az egyik fiú azt súgta nekem, hogy most a patakból egy pisztráng ugrott fel egy mikrofonnal, s elkiáltotta magát: – Vigyázzatok, bújjatok a víz alá, jön a vihar! Mennydörög! Földrajzóra. A lap szélén rövid, vázlatos rajzban felsoroljuk a terményeket és az ásványkincseket. A helyesírásnál ismertetett módon memorizáljuk. Történelemóra. Címszavakat írunk a lap szélére, évszámokkal. Mellé a korszak híres egyénisége, névvel. Roppant rövid idô alatt megtanulja mindenki az anyagot. Elôtte mindig 3-ról 1-re módszerrel lazítunk, s utána mondják vissza a tanultakat, 3 ujjukat összetéve. Családomban a legújabb élmény, hogy érzelmileg csodálatosan összeforrott mindenki. Reggelente buszozás közben sorra veszem alfában a családtagjaimat, s elmondom magamban: „A szívembe minden kórosat feloldó csodafolyadékot árasztok szét, ereim tiszták, vegetatív idegrendszerem, hormonháztartásom és immunrendszerem egészséges. Testemben a sav-lúg egyensúly tökéletes. Érzelmi életem kiegyensúlyozott, életerô, életvidámság, rendszeretet, türelem, alkalmazkodás jellemez. Szeretetet sugárzok mindenki felé.” 1994 júniusában megtudtam, hogy sógorom bal heréjében kisdiónyi kemény göb van. Ô is végzett agykontrolltanfolyamot, így hát együtt programoztunk. Elképzeltük, hogy lézerrel szétégetjük, s a göb porszerû anyaggá válik, amit azután kiporszívóztunk. Manócskám, aki mindenben a segítségemre van, ezt kiáltotta: – Hurrá! Egészséges! Januárban már semmit sem mutatott ki a vizsgálat, és már gyógyszert sem kell szednie! Sógoromnak a veséjével is voltak gondjai. Ebben az esetben a következôt képzeltem el: bebújtam a vesébe, s vírust, baktériumot, salakanyagot és gennyet, valamint daganatot feloldó folyadékot árasztottam a vesékbe és a húgyvezetékbe, továbbá a 173

hólyagba és a húgycsôbe. Ez a csodafolyadék kipucolta a veséket és tartozékaikat, s a panaszai valóban megszûntek! Testvéremnél hasnyálmirigyvezeték-elzáródás alakult ki. A következô módon gyógyítottam: gyors tengeralattjáróval átszakítottam a dugulás helyét, majd univerzális regeneráló csodafolyadékkal árasztottam el, s átmostam a beteg területet. Ezt követôen a tengeralattjáró elé szerelt porszívóval kiszippantottam a fölgyülemlett váladékot. A beígért mûtét elmaradt! Egyik lányom tudathasadásos elmebetegségben és depresszióban szenved. Amióta programozom, s laboromban gyógyítom, azóta állapota csodálatosan megváltozott! A következôket képzelem el: az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben azt vizualizálom, hogy az elpusztult agysejtek, idegsejtek összes funkcióját átveszik az ép, agykérgi területek. Roppant tanulékonyak, gyorsan elsajátítják az új feladatukat. A hypothalamus csodálatos harmóniában irányítja a vegetatív idegrendszert, stresszhormonjai egészségesen mûködnek. Izomtónusa is tökéletes. A teremtô, végtelen, gyógyító Isten telíti összes atomjait. A szeretet energiája szétáramlik testének minden sejtjébe. Elképzelem, hogy harmónia, egészség és megnyugvás járja át egész testét. Jézust, Máriát és lányom ôrangyalát is kérem, hogy segítsenek a gyógyításban. Fantasztikus öröm látni, ahogy lányom napról napra valóban jobb állapotba kerül! Jerry Seavey ôszi elôadása nagy élmény volt. A szeretetsugár és a fényszita is káprázatosan bevált, bonyolult és nehéz helyzetekbôl sikerült kikerülnöm ezekkel a technikákkal. Carolyn Deal Gazdagság címû könyve is rengeteget segített a lakásvásárlásnál, és a hivatalos ügyek gyors elintézésénél. Édesapám 87 éves. Augusztusban összeszûkült a torka és a nyelôcsöve. Az orvos a röntgenvizsgálat után nem vállalta a mûtétet. Édesapám csak kevés folyadékot tudott inni. A következôképpen gyógyítottam: az elmetükre-technikával a fehér keretes képen azt képzeltem el, hogy tágító folyadékkal árasztom el a nyelôcsövét, majd ezt kiszivattyúztam onnan. Közben gondolatban azt üzentem neki, hogy egyél, igyál, ne bánkódjál! 1 hét múlva már szépen evett, jó kedélyû lett, s hízott néhány kilót. Édesapámnak hörghurutja és asztmája is van. Ezeket a következô módon gyógyítottam: elképzeltem, hogy a csodafolyadékomba 3 csepp kék mentolt cseppentek, ami feloldja a hörghurutot, és az asztmát is meggyógyítja. A felesleges váladékot kiporszívóztam. A fôhörgôibe friss, ózondús levegôt pumpálok, s elképzelem, amint a léghólyagocskák lufi módra kifeszülnek. Édesapám lába gyakran megdagad, s néha meg is pattan egy-egy ér. Ilyenkor képzeletemben sárga, zselés kenôcsöt kenek a lábszáraira, s elképzelem, ahogy bokája leapad, s már könnyedén jár. Másnapra mindig rendbe jön a lába, s bot nélkül közlekedik! S. Klári Három évvel ezelôtt nem tudtam eldönteni, hogy megnôsüljek-e. Ekkor végeztem a tanfolyamot, s föltettem a kérdést pohárvíztechnikával. Másnap kezembe került a Latin bölcsességek címû könyv, amit évek óta nem olvastam. Belelapoztam, s a következô soron akadt meg a szemem: „Olyan nôt vegyél feleségül, akit, ha férfi volna, barátodnak

174

választanál.” Éreztem, hogy ez a bölcsebb tudatalattim válasza, s még aznap megkértem barátnôm kezét. Nem bántam meg, nagyon boldog házasságban élünk. S. Lajos Nagymamám 89 éves. Hat hete elesett, és karján csúnyán, nagyon mélyen, a csontig felszakadt a hús. A kórházban 22 öltéssel varrták vissza a lelógó izomdarabot. Azt mondták az orvosok, hogy ilyen idôs korban már nem várható, hogy begyógyul a seb, és bôrátültetésre lesz szükség. Kb. 3 hétig valóban úgy tûnt, hogy elhal a kiszakadt rész. Mivel a családból többen is „öreg” agykontrollosok vagyunk, a baleset után azonnal elkezdtük gyógyítását. Az alfahangot is segítségül hívtuk, naponta 3-szor fél órára. Mindezek hatására a már elhalni készült húsdarab újraéledt. Az orvosok csodálattal és értetlenül nézték a gyógyulást. Minden kötözéskor külön-külön gratuláltak az eredményhez, s nagymamámat elnevezték „csodamamának”. Sólyom Ildikó, Budapest 1995 márciusában vettem részt a tanfolyamon, amire reumatikus betegségem miatt nagyon nehezen szántam rá magam. Sokáig ugyanis sem ülni, sem állni, sem járni nem tudtam hosszabb ideig, és így el sem tudtam képzelni, miként bírok ki 10 órát egy helyben. Legnagyobb bámulatomra a 4 nap alatt a fáradtság legkisebb jelét sem éreztem! Este, amikor hazaérkeztem, pihentebb voltam, mint reggel! Ezzel kezdôdtek a csodák, amik azóta is tartanak és szaporodnak. Íme néhány, a számomra jelentôsebbek közül. 20 éves korom óta szenvedek ízületi és reumatikus fájdalmaktól. Vándorló ízületi gyulladásnak becézem, mert hol itt, hol ott, de valahol mindig fájt a testem. Fôként idôjárás-változáskor. Már 25 éves koromban, a gyakori tarkótáji fejfájásom vizsgálata kapcsán, nyakcsigolya-meszesedést állapítottak meg. Valószínûleg örökletes lehet ez, mert valamennyi testvérem is hasonlótól szenved. A tanfolyam óta a vándorló fájdalmak szinte teljesen megszûntek! Bevallom, hogy már tavaly óta a Testkontroll könyv elôírásai szerint étkezem, legalábbis az ételtársításokat illetôen, és a korábban nagymértékû húsfogyasztást a minimálisra csökkentettem. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanfolyam óta sokkal egészségesebbnek érzem magam. 15 éve özvegyen élek. Gyakran jártam a temetôbe, és sokat gondoltam az elmúlásra. A tanfolyam után úgy döntöttem, hogy dehogyis fogok én folyton a halálommal foglalkozni, hiszen még viszonylag fiatal vagyok! (87 éves édesanyámhoz képest a 65 évemmel mindenképpen az.) Nekifogtam hát kis családi házam teljes felújíttatásának, ami egy egyedül élô, megrokkant asszony esetében óriási feladat. Programozás segítségével és intuíciómra hallgatva olyan szakembereket találtam telefonon keresztül, akik megbízhatóak, ügyesek és megfizethetôek voltak. Olyan emberek dolgoztak nálam, amilyenekrôl már nem is hittem, hogy egyáltalán léteznek! Én programoztam elôtte, programoztam közben, és a legkisebb idegeskedés nélkül, karosszékben néztem végig, ahogy 1 hónap alatt teljesen megújul a házam, a villanyhálózat felújításától kezdve a festésen át a vakolat felújításáig és a kerítés cseréjéig mindent beleértve. Néhány hete a piacon egy zsebtolvajnô a szemem láttára emelte ki a az irattárcámat a bevásárlótáskámból. Mire megfordultam és megfogtam a kezét, addigra már – zsebes 175

szokás szerint – továbbadta a „szajrét”, és felháborodva fordítgatta ki a zsebeit, bizonygatva, hogy nála ugyan nincs a tárcám. Tekintve, hogy a közelben rendôrt nem láttam, viszont pillanatokon belül néhány sötét képû férfi vett körül, jobbnak láttam szó nélkül távozni a tett színhelyérôl. A tárcában pénz ugyan nem volt, viszont számomra fontos iratok annál inkább: az igazolványaim, közlekedési bérletem, s elhunyt férjem utolsó, egyetlen példányban meglévô fényképe. Ez utóbbit sajnáltam a legjobban, mert teljességgel pótolhatatlan volt. Távolabb leültem egy padra, és szintemre menve szeretettel (nem haraggal) gondoltam a tolvajra, és kértem ôt kedvesen, hogy a számára értéktelen okmányokat és a képet ne semmisítse meg, és ne szemetesládába dobja, hanem postaládába, ahonnan visszakerülhet hozzám. Ezt otthon megismételtem, és naponta vizualizáltam szintemen, hogy a levélszekrényben ott van a tárca, s benne hiánytalanul minden értékem. Éreztem az örömet, amint kinyitom a tárcát, és benne találok minden elvesztett, számomra fontos tárgyat. Azt programoztam, hogy a hónap végéig visszakerüljön a tárca az okmányokkal. A hónap utolsó napján becsöngetett a postás: „Hoztam egy szerelmes levelet, de 60 Ft-ot kell fizetnie, hogy elolvashassa!” Hiánytalanul visszakaptam minden okmányomat, a szívemnek kedves fényképpel együtt! Végül elmondom legnagyobb élményemet, amit soha nem fogok elfelejteni. Ôsszel, egy vasárnap délelôtt 10 órakor mentem a szintemre a reggeli meditáció elvégzésére, mert késôn keltem. Éppen harangoztak a közeli templomban. Alfába érve imádkozással kezdtem, de nem a szokásos szöveget mondtam, hanem spontán szavakkal köszöntem meg Istennek a gyönyörû reggelt, a szép ôszi tájat, a jó közérzetemet stb. Egyszer csak nagy fehér fényben éreztem magamat. A fény óriási gyertyaalakban vett körül, melynek mintegy a lángja voltam, s emelkedtem fölfelé a magasba. Leírhatatlan boldogságérzet töltött el, miközben továbbra is mondtam a hálaimámat az életemért, és mindenért, amiben az életben részesültem. Ilyen érzést még sohasem tapasztaltam, és ilyenfajta boldogság létezésérôl sejtelmem sem volt! Közben elindultak szemembôl a könnyek, s folytak lefelé az arcomon. Számban éreztem könnyeim sós ízét, majd lefolytak a ruhámra, és teljesen átnedvesítették azt. Mindvégig tudatomnál voltam, tudtam mi történik velem, és élveztem az elképzelhetetlen lelki gyönyört, majd fokozatosan visszaereszkedtem a fénybôl, ami aztán lassan eltûnt. Miután megszûnt a könnyezésem, és fokozatosan elmúlt ez a rendkívüli boldogságérzetem, tudatosan visszaszámoltam magamat. Nem álom volt ez, hanem teljes valóság, csodálatos valóság! Régebben olvastam már hasonlóról, de eddig fenntartással fogadtam. Úgy gondoltam, hogy az illetô álmodta, vagy tán csak képzelte a jelenséget. Most viszont már tudom, hogy létezik ilyen, és az nem álom, s nem a képzelet játéka. Talán a Gondviselés adta így tudtomra, hogy visszatértem hozzá. Bár vallásos nevelésben részesültem, és 20 éves koromig nagyon vallásos érzületû voltam, késôbb az élet eseményei eltávolítottak Istentôl. Az agykontroll gyakorlásának a hatására azonban ismét visszatért a hitem, és újból tudok imádkozni. Ez számomra az agykontroll legcsodálatosabb ajándéka. A sok-sok, naponként megismétlôdô „véletlen”, melyek a háromujjtechnika, a pohárvíztechnika, az elmetükör-technika és a szubjektív kommunikáció alkalmazása kapcsán történtek életemben, már csak a ráadást jelentik. Ôszintén elmondhatom, hogy az agykontroll gyakorlása óta életem teljesebb, fájdalommentesebb és boldogabb lett. Gyakorlatilag az 176

életemben életet nyertek az évek, mert segíteni tudok magamon és másokon is. Nem vagyok már magányos, mert tapasztalom, hogy része vagyok az emberiségnek, s elmémen keresztül akármilyen messzirôl tudok segíteni másokon, és segítséget kaphatok én is. Soós Károlyné Él a falunkban egy család, akik jószágokkal foglalkoznak. Panaszkodott a tulajdonos, hogy beteg az egyik tehenük, s az állatorvos nem tudott segíteni. Lázas a tehén, sebes a bal hátsó lába, s mindennek tetejére már 7 napja meg kellett volna ellenie. Felajánlottam, hogy megpróbálok segíteni. December 26-án kezdtem el a kezelést. Elôször laboromban gyógyítottam, majd pozitív gondolatokat küldtem felé. Elmondtam, hogy segíteni szeretnék rajta. Úgy éreztem, örül a segítségemnek. Képzeletben kipucoltam, lefertôtlenítettem a sebét, bekentem gyógyfüves kenôcsökkel, s olyan balzsammal is, ami hûsíti, s a gyulladást megszünteti. Tanácsadóim javaslatára az egész testét bevontam kék színnel, hogy lázát csillapítsam. Kíváncsi voltam, vajon mikor születik meg a kisborjú, ezért megkérdeztem egyik tanácsadómtól. – Szilveszter éjszaka! – jött a válasz. – És mi születik? – kérdeztem. – Bikaborjú! – válaszolta. Csodálkoztam nagyon, de hittem. A következô nap megint gyógyítottam gondolatban a tehenet. Javulást láttam a sebnél, így hát újból fertôtlenítettem, de a seb tovább tátongott. 10 cm átmérôjû lyukat láttam. Tanácsadóim azt javasolták, hogy varrjam össze. Fogtam hát az ezüstszínû tûmet és cérnámat, és összevarrtam a lyukat, majd gyógyfüves kenôcsökkel újból beecseteltem a sebet. Tanácsadóim azt mondták, hogy egészségileg most már rendben a tehén. Azonnal küldtem is a gondolati üzenetet az állatnak, hogy keljen föl, egyen sokat, hogy megerôsödjön, hiszen meg kell ellenie azt a csodálatos kisborjút, s ahhoz bizony szükség lesz az erejére. Végül rózsaszín gömbbe burkoltam ôket, hogy védve legyenek minden külsô veszélytôl. Másnap reggel összetalálkoztam a tehén gazdájával. Mondja: – Képzeld! Felkelt és evett is! Már 9 napja, hogy lejárt az ideje, várom megmarad-e a kisborjú. – Megnyugodhatsz! – említettem meg, csak úgy mellesleg. – Szilveszter éjjelén meglesz a bikaborjú. Figyeljetek rá oda! Köszönte a segítségemet és elsietett. Új év elsô napjának délutánján szüleim nagy üdvrivalgással fogadtak: – Képzeld lányom, éjjel 11 órakor megszületett a Szilveszter nevû kisborjú! Mindketten egészségesek, jól vannak. Felnéztem az égre, és csak ennyit mondtam boldogan: – Köszönöm. S. Veronika, Kaposvár Rendôr vagyok, s néhány hónapja már agykontrollos is. Éjjel ügyeletesként, álmosan vártam, hogy végre megvirradjon. Egyszer csak kétségbeesett férfi nyitott be a kapun: – segítsen biztos úr! Ellopták a teherautómat! Tele van almával. Valamilyen mûszaki hiba miatt néhány kilométerenként leáll, majd negyedóra várakozás után ismét elindul. A város határában megint elromlott, így hát ott hagytam a kocsit, és elmentem telefonálni szerelôért. Mire visszaértem, már csak a hûlt helyét találtam. A kesztyûtartóban ráadásul ott hagytam 300 ezer Ft-ot! 177

– Nyugodjon meg uram, feleltem, megkísérlek agykontrollal utánanézni a dolognak. (Mit mondjak, furán nézett rám a pasas.) Laboromba mentem, s esettanulmányt végeztem az ügyön. Tanácsadóim egy szóval feleltek kérdésemre: szegfû. – Menjen el a Szegfû utcába! – mondtam a csodálkozó sofôrnek, aki furcsa képet vágva távozott. Néhány óra múlva egy láda almával állított be, amit a kapitányság dolgozóinak hozott apró figyelmességként. Igen, megtalálta a kocsiját, s az valóban a Szegfû utcában állt! A jelek szerint a tolvajnak is lerobbant a járgány... S micsoda mázli! A rabló nem nézett bele a kesztyûtartóba, így a pénz is megmaradt! Nagyon örültem a sikernek, s azóta még nagyobb kedvvel gyakorlom az esettanulmányt. Szabó Gyula, Budapest A kesztyûérzéstelenítéses technika gyomorgörcs ellen is remekül bevált! Én csodálkoztam a legjobban, hogy a No-Spa helyett elég volt a kezemet és az eszemet használni. Szabó Kati 1987 augusztusában diagnosztizálták sclerosis multiplex betegségemet. 1989 novemberéig többször feküdtem kórházban, s leszázalékoltak. Ekkor vettem meg az Agykontroll címû könyvet. Rongyosra olvastam, szinte kivûlrôl tudom minden sorát. Az orvos annak idején azt mondta, hogy 2 éven belül sajnos tolókocsiba kerülök. Nos, most 1997-et írunk, panasz- és tünetmentes vagyok, s tökéletesen egészségesnek érzem magamat!

Szabó Mária, Budapest
Évek óta gyötört az aranyér, általában a hidegfront hozta elô. Az agykontroll elvégzése óta ez már a múlté. A következôképpen programozok: nyugalomba helyezem magam, bemegyek a laboromba, látom magam a mûtôasztalon. Veszek egy éles csipeszt, és a fájdalmas részt egyszerûen kicsípem. A sebet gyorsan befújom habbal, ami elállítja a vérzést és csillapítja a fájdalmat. A kicsípett részt henger alakú, sárga kapszulába helyezem, rákattintom a kupakot, majd bedobom a mélyben zúgó, örvénylô csatornába. Látom, amint a sárga kapszulát elnyeli az örvény, hallom a víz zúgását, sodrását. Eleinte 2-3-szor kellett programoznom, de ma már csak 1-szer kell, s utána teljesen elmúlik a fájdalom, megkönnyebbülök. Párszor elismételgetem magamban, hogy már teljesen jól vagyok, egyre jobban és jobban érzem magam. 1996 szeptemberében borzasztó görcsök közepette látogatott meg a vesekô. Különbözô vizsgálatokon mentem keresztül, s megállapították, hogy bab nagyságú vesekô szorult a bal húgyvezeték felsô részébe. Vágni nem kell, de valahogy ki kell hajtani. Napi 2-3 l folyadék elfogyasztása mellett stratégiát dolgoztam ki: naponta talpmasszázst végeztem, természetesen a szakirodalom alapján, majd délután és este lefekvéskor alfában a következôket programoztam: hosszú alagútnak képzeltem el a bal húgyvezetékemet, s utasítottam a szolgálatomban lévô kis törpéimet, hogy faragják és csiszolják le a követ, hogy ki tudjon mozdulni szorult helyzetébôl. Reszelôkkel és durva

178

amint lassan. de ilyenkor mindig észbe kapok. Programozásom végén már csak rizsszem formájú és méretû.. ez valóban így van. hogy van egy orvosom. Szabó Péterné. Gazdagabb lett a lelkem. hogy többre. csiszolták. többet ér bármiféle kincsnél. Szabó Szilvia. mert ez csak akadály saját életem elômozdításában. hogy valójában ilyen szép az élet. fantasztikusan éreztem és érzem magam azóta is. és tiszta szívbôl. hogy ha megbetegednék. Többre vagyunk hivatottak. és káosz van szinte mindenütt. Sosem gondoltam. hisz Isten nem hiába teremtett minket erre a világra. Az emberek el sem tudják képzelni. Csak csodálkoztak és gratuláltak a szerencsémhez. akire mindig számíthatok. Ezért köszönettel tartozom az agykontrollt tanítóknak. hogy a körülöttem ülôknél gazdagabb vagyok. A leesett szemcsedarabokat és a port azonnal felporszívózták. és kijavítom magam. ezért gyógyulást még nem programoztam magamnak. hogy ezek az emberek is újjászülettek az én szememben. de ami késik. és arra gondoltam. tudni fogom. ültem a vonaton a magam „kis” boldogságával. Január végéig 4 alkalommal volt 1-2 órás fájdalmam. Rájöttem. Amit a tanfolyamon tanultam. és én teljesen jól vagyok. Komárom 179 . mint azt valaha is hittük volna. de tudom. teljes ember lettem. A december eleji röntgenfelvétel a követ már a hólyagban mutatta. de mivel elég sokan voltak a fülkében. s az én magam vagyok. sokkal többre vagyunk képesek. Túlzás nélkül mondhatom. inkább csendben maradtam.szemcsés csiszolópapírral neki is láttak a munkának. hogy valaha vesekövem volt. ha rosszindulat fûti tetteiket. és ez is csak rajtam áll. miért nincs szeretô apukám és anyukám stb. és persze rossz hozzáállás. s mellette gondosan porszívóztak. Különben is a lelkem gazdagabb. Ma már március 24-e van. az az egész életvitelemet megváltoztatta. hogy újjászülettem. hogy sok-sok ezer ember elsajátíthassa mindezt. Egészséges ember vagyok. negatív gondolkodás. negatív gondolataim. amit ôk még nem. Nem kell más. teljesen sima követ láttam képzeletemben. Az emberek úgy gondolják körülöttem. Orvosi javaslatra folytattam a bôséges mennyiségû folyadék ivását. Eltakarták elôlem a napot a rossz gondolatok. Budapest 1995 augusztusában végeztem el a tanfolyamot. aki mindig meggyógyít. Úgy érzem. Eddigi életem során mindig azt kérdeztem magamtól: miért nem vagyok olyan gazdag. a negatív gondolkodás. tudok valamit. nem múlik. Persze akadnak még néha rossz. hogy teljesen felesleges ezen rágódnom. mint X. és magam is tudom. és úgy faragták. Bár egy kicsit több pénzem is lehetne. és azt is tudom. vagy másokra irigykednem. Az orvosok véleménye szerint homokszerûen távozott a feloldódott kô. igaz boldogság. s azt is elfelejtettem. és újra munkába állítottam kis törpéimet. ami nálunk lassan már népbetegséggé válik. véres vizelettel. Hiszen manapság kevés embernek adatik meg a tiszta. Azóta egyre jobban és jobban érzem magam. mennyit ártanak maguknak azzal. ami ugyan nagyon valószínûtlen. csak akarat. és kívánom. Legszívesebben énekeltem volna egész hazáig. lélekbôl jövô hit. megváltozik az egész világ is.Y. simán halad lefelé. Amikor hazafelé tartottam a kurzus utolsó napjának estéjén. Ha azonban magunkat megváltoztatjuk. Gondolati képemben most már a követ satuba tudták fogni.

de ugyanakkor hasznos. a lányomét és az édesanyámét is beleértve. Csendes. vagy éppen a földön. hogy mi lenne. Azt keresték. Most már csak annyit teszek. Aztán amikor éppen eszembe jut. amit mások tettek el. méghozzá a munkámban. A következô napokban látom ám az apróhirdetések között. ami nagyon tetszik. Az egyik áruházból ki. 180 . megadta. s ott csillog a polcon a nekem való cipô. Nem mûszaki osztály volt. s kihúztam a dossziét. tiszta. Az elmetükre-technikával elkezdtem programozni. hisz idôs ember lévén szinte mindene megvan. amerre a megérzésem vezet. az nem is volt olyan fontos. A cipôvásárlás éveken keresztül külön tortúra volt számomra. s fogalmam sem volt róla. összeteszem a 3 ujjamat. pedig szerette volna. Hetente 2-szer. Rövidesen meg is lett az eredmény: pár nap múlva délután. és kellett is éppen az édesanyámnak. s amire valóban szüksége van az édesanyámnak. a másikba be. úgy 5-6 óra körül az összes autó elment az utcánkból! És pár hét múlva kapott az autókereskedô egy új telket. Semmi jó ötletem nem volt. hogy mi az. hogy álmodjam meg. s megyek fel a mozgólépcsôvel az emeletre. Az utcánk végében lakott egy autókereskedô. sehol semmi. Az elsô igazi sikert. Utóbb kiderül. Odamentem. A háromujjtechnika már olyan természetes számomra. Az elmetükre-technikával elképzeltem. Karácsony elôtt néhány nappal elindultam vásárolni. Ahogy már épp az utolsó áruházba mentem be. A kutyák állandóan ugatták ôket. amikor elmentek. hanem egy márkasarok. ahová áttelepítette az egész kereskedését! Elôtte már évekig nem adtak neki. és remekül érzem magam benne. elém tárul az a kép. nyugalmas. Kezdtem belelendülni. Az egyik rosszul fizetô ügyfelemmel rengeteg bajom volt. Álmomban egy nagy áruház mûszaki osztályán álltam. Szörnyû állapotok uralkodtak! Éjszaka az utcánkban autókban aludtak az emberek. Csatatér volt az utca. hogy könyvelôt keres. hogy az elmetükre-technikával elképzelem. azt nem láttam. Ezt már csak késôbb tudtam meg. kis és nagy dolgokat hagytak maguk után. Fôleg a jó érzést képzelem el. mert 37 és feles lábam van. Csak felidézem magamban a tárgy képét. és elindulok arra. s azóta gyökeresen megváltozott az életünk. bemegyek. hogy amiért elindultam a városba. 3-szor is visszajöttek! A hivatalos helyeken semmit sem tudtak tenni az áldatlan állapot megszüntetésére. hogy mi az és hogy néz ki! Csak benyúltam a szekrénybe. Daciákat adott el románoknak. s azonnal megláttam. Karácsonyi ajándékot is így vettem az édesanyámnak. pedig a lakók egy része mindent megmozgatott. hogy talál magának egy másik könyvelôt. a tanfolyam utáni tavaszon értem el. Ez az áru aznap érkezett a boltba. hogy az utca olyan. Beprogramoztam hát.1991 ôszén végeztem el a tanfolyamot Gyôrben. amit álmomban láttam. Ekkor eszembe ötlött. mi legyen az ajándék. hogy azonnal kapok egy számomra megfelelô cipôt. mint a levegôvétel. ha használnám az agykontrollon tanultakat. hogy be kell mennem a városba. arra a helyre. elmegyek egy cipôbolt elôtt. jön a furcsa érzés. bár tudtam. Mondanom sem kell. és vettem valamit. de nagyon keveset fizetett. hogy utoljára 2 havi bért kérek tôle. Sokat akart dolgoztatni – könyvelô és adótanácsadó vagyok –. ami olcsó. mint régen volt. Elhatároztam. ami elég olcsó volt. Sôt. Remekül megtalálok e módszerrel eltûnt tárgyakat. olyan kimutatást is megtaláltam már. ahova a megérzésem súgta. De hogy mi volt az. s nem engem gyötör. amibôl hitet és önbizalmat meríthettem. hogy eddig nagyon zsugori volt.

én pedig megbetegedtem. a meg nem adott figyelmesség és szeretet miatt. hogy azóta egymás után jönnek hozzám ugyanilyen problémákkal az emberek. de nem értem rá odafigyelni magamra. Ahogy az elsô ijedtségünkbôl magunkhoz tértünk. Már elôtte is jelentkeztek a betegségemre vonatkozó figyelmeztetô jelek. ha az érzelmeim is azok. A következô hónapban anyunál súlyos. És mi lett az eredmény? Arthritis psoriatica. Segítséget kértem a tatabányai tanfolyamon megismert új barátainktól. Szakácsné. hogy nem elég megtanulni a gondolatainkat pozitívvá változtatni. hogy tovább lépjenek saját ügyükben. amíg egyedül nem maradtam. hogy úgy történjen minden. mindannyian gyógyítani kezdtük. Az agykontrollba vetett hitem azonban egyre csak erôsödött. Rájöttem. És ez az egész addig tartott. Nem tudtam dolgozni. A betegségem is ebbôl fakadt. magamat okoltam azért. nem elég a gondolat-nagytakarítás akkor. s a másikon elôjött. a ki nem mondott és ki nem mutatott szeretetért. most folytatom. egészen addig. hogy bûntudatom van az elmaradt együttlétekért. Ilyenkor mindig elmesélem a saját történetemet. Mivel halálát elôre megéreztem. sôt még éjszaka is programozta gyógyulását az elmetükre-technikával. vagyis pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás. fájdalmaktól szenvedtem. Édesanyám halálával kezdôdött számomra a nehéz idôszak. amíg rá nem jöttem. Soha 181 . hogy meg kell bocsátanom az édesanyámnak. s a budapesti betegközponttól is. Ekkor alapos önvizsgálatnak vetettem alá magamat. s rokkantság következett. hogy lássam. Arra a megállapításra jutottam.Úgy 3-4 éve itt félbehagytam a levelet. hogy csak akkor igazán pozitívak a gondolataim. Bûntudatom támadt az elmulasztott együttlétek. hogy nem beszéltem le ôt a mûtétrôl. s kórházba szállították. Túlsúlyba kerültek bennem a negatív gondolatok és érzések. Persze édesanyám sem tétlenkedett. Két évnek kellett eltelnie ahhoz. Klári. intézkedni. de a betegség mindig csak „arrébb vonult”. Azóta az élet nagy feladatok elé állított. s rá is jöttem kudarcom okára. s ráadásul a pozitív gondolatok erôltetésével szépen a tudatalattiba nyomkodtam le ôket. ha érzelmeinkben negatívak vagyunk! A bánat. És akkor jött a betegség. Végre gyászoltam. Azóta sikeresebben gyógyítom magamat az elmetükre-technikával. Gyôr 1993 novemberében Tatabányán végeztem el a tanfolyamot édesanyámmal és férjemmel. Roppant érdekes. hogy meghalt. a fájdalom. nekem kell kitalálni. kibírok minden fájdalmat. Ezért elneveztem a megbocsátást érzelmi nagytakarításnak. Kiütött. magamnak. hogy a negatív érzelmeim is mutassák meg magukat. Édesanyám meghalt. ami meg kell hogy elôzze ilyen esetekben a gondolatnagytakarítást. Egyik helyen meggyógyult. ami elég is ahhoz. s azt is beprogramozom. Csak azt programoztam. hogy én gyógyítottam magamat. ahogy az mindenki számára a legjobb. Egy idô után ismerôseim föltették a kérdést: – Miért nem gyógyítod magadat agykontrollal? Az az igazság. s részeredményeket el is értem. nekem kell a család többi tagját vigasztalnom. Nagyon sok szenvedéstôl szabadította meg saját magát. valamennyiünknek így volt a legjobb. hogy most mi legyen. hátsófali infarktus alakult ki. Táppénz. helyettük is intézkednem stb. amit a tudatalattimba besöpörtem. Laboratóriumában különleges lézerrel tágította beteg ereit. Így gondolkodtam: erôs vagyok. Szinte egész nap. a bûntudat mind negatív érzelmek. s ezzel bennünket is. Erôs is voltam. Az orvosok szívmûtétet javasoltak. szóval mindenért.

orvosai szerint új szíve van. a 12. 182 . amikor nap mint nap bejön egyegy dolog. hogy az udvarban saját teherautónk áll. és rábízzuk azt az ún. és gyógyulni akart. mintha egy láthatatlan erô húzna minket elôre. A 2. amikre hallgatunk. Persze azóta is rendszeresen. hogy ezt még talán elérjük. ôk is elvégezték a kurzust. s jelentkeznek kincset érô megérzések. Pár hónapon belül minden úgy történt. hogy már nem él a beteg. A kórházból ugyanis 3-szor küldtek behívó táviratot édesanyámnak. az apró célok elérését sikerrel programoztuk. nem jött a víz. így óriási eredmények akkor még nem születtek. A kórházból mûtét nélkül engedték haza. hogy egészségét megôrizze. drága gépek. Természetesen ez is sikerült. hogy megpróbáljuk meggyôzni magunkat. Két heti ilyen programozás után állapota rohamosan javulni kezdett. ha 1 hónap múlva ilyen állapotban van. a hit. a képzelet. hanem programozunk. A kórházban a betegtársak és a nôvérek mindig érdeklôdtek.nem ingott meg hitében. Egyik sem érkezett meg. a programozás döbbenetesen gyorsan eredményt hozott. na és persze a tettek kombinálása valóban óriási eredményeket szül! Ma már nem úgy programozunk. Gúnyosan szóvá is tették. Az elsô év is nagyon jól alakult. Nos. s orvosai hitetlenkedve álltak az ágyánál. hogy az ott tanultak nélkül már nem élne. mert azt hitték. A legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen regenerálódott. hogy termelésünk a többszörösére emelkedik. Egymásra nézünk és megborzongunk. hogy léteznek-e véletlenek. amit 4 hónapon belül sikerült visszafizetnünk. de nagyon sok hittel. de mivel csak olyan terveket mertünk programozni. A mûtét ma már szóba sem kerül. akarással vágtunk bele. a mi válaszunk az. ahogy vizualizáltuk! Az év elején hiteleket vettünk föl. amit programoztunk. Szintünkre mentünk. mert ilyenkor csak ritkán üzemel. Arra a kérdésre. Üzemünkben télen vízteleníteni kell. A vágy. hogy nem. nagy teherautó vásárlását programoztuk. mert azok is részei ennek az egész folyamatnak. ami termelôtevékenységet folytat. Hogy az intuíció milyen hasznos segítônk. Üzemünk termelése 4-szeresére emelkedett! Kimondhatatlan boldogsággal töltenek el a sikerek. hogy kár volt elmenni az agykontrolltanfolyamra. Sokszor úgy érezzük. év végén még merészebbek lettünk. Új. Többet nem küldtek. hogy megkatéterezzék a szívét. szintünkön láttuk. A 2. amik kivitelezhetôségében hinni tudtunk. 95-ben belekezdtünk egy kisvállalkozásba. az ellazulás. s új gépek mûködnek az üzemben. és azt programoztuk. Szallerné Sas Katalin. még az apróságok is. évben már bátrabban nekilendültünk. Már alkalmazottainkat is bevontuk az agykontrollozásba. véletlenre. arra íme egy példa. naponta 3-szor programoz. mert igen furcsállották. De édesanyám biztosan tudta. hogy mit csinál. Tavaly nem megfelelôen víztelenítettük a csôrendszert. Az eredmény: egymás után pattannak ki fejünkbôl a jobbnál jobb ötletek. Bicske 1994 ôszén végeztük el testvéremmel együtt az agykontrolltanfolyamot. Elég kevés pénzzel. s a termelés máfélszeres növekedését programoztuk. és amikor kinyitottuk a fôcsapot.5-es koleszterinszintjét pedig 5-re csökkentette. Édesanyám ennek ellenére továbbra is rendületlenül hallgatta a kazettákat. Édesanyám a 280/160 Hgmm-es vérnyomását az elmetükre-technika segítségével 140/90-re állította be. hogy egy 57 éves beteg asszony fején órákon keresztül walkman van.

tegyétek az agykontrollt életetek fontos részévé. így nem büszkélkedhetek sok pénzzel és szabadidôvel. Amikor elkészültem az anyaggal. A szubjektív kommunikációt hívtam segítségül. Eltelt 1 hónap. A fiaimnak. mert nagyon kedvezô vásárlási ajánlatot kapott. s örömmel újságolta. akik Kanadában élnek. Az már nekem teljesen természetes volt. eddigi helytállását. A rendelkezésemre álló rövid idô alatt ugyanis több ezer oldalnyi szövegbôl kellett kiszûrnöm a szükséges információt. Mindezek ellenére úgy döntöttem. ne hanyagoljátok el. és mellette persze dolgozom. mert neki akkor bordó Renault-ja volt. mosolyog és kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. és persze ennek megfelelô fizetést. s a probléma így perceken beül megoldódott! Azt tanácsoljuk. Ecseteltem nekik férjem jó tulajdonságait. és a mûtét után is többszöri vérzéshez vezetett – segítô kis manóimmal meggyógyítottam. garantáltan boldogabbak. Gondolatban megkértem fônökeit. pedig olyan témában kellett megbízható(!) információkat letennem az asztalra. 183 . Elváltam. Napközben az elmetükre-technikával. hogy egy munkahelyi feladatot a Villámolvasás könyvbôl megtanulható szintopikus olvasás segítségével oldjak meg. A gondolatomban megjelent képen azt láttam. Gondoltam. hogy közvetlen fônöke felmondott. és a fizetését is felemelik. majd mûtéthez. A világos színû kocsira is stimmelt az elképzelésem. hogy az új irodája 1 emelettel feljebb lesz. Biztosítottam ôket arról. Sz. s azóta egyre jobban vagyok. Esztergom Férjem nem igazán érezte jól magát a munkahelyén az új beosztásában. megpróbálok segíteni. Gyártásvezetô vagyok a televíziónál. hogy találjanak számára egy kedvezôbb beosztást. ami szakmailag tôlem elég távol állt. Éva. és mindketten ugyanazon a helyen észleltük a jégdugót. biztos voltam a sikerben. hogy munka után egy világos színû kocsiba száll be. s ôk igen rövid idôn belül telefonálnak. hûségét. számomra pozitív eredménnyel. hogy 1 emelettel feljebb szép irodában dolgozik. Ennek már 3 éve. ami hagyományos módszerrel egyszerûen lehetetlen lett volna. ô kapja meg ezt a beosztást. s így lecserélte a kocsiját. szintén ezzel a módszerrel üzenek. úgy hogy ez mások érdekeit ne sértse. Gyôr A szükség rákényszerített. sikeresebbek és egészségesebbek lesztek! Szebeni Ildikó és Szebeni Hajnalka. szaktudását. a fehér keretes tükörben elképzeltem. Szerintem a magyar szellemi és gazdasági felemelkedés két kulcsát agykontrollnak és villámolvasásnak nevezik. gyógyszerek nélkül! Az adóhivatallal már évek óta húzódó ügyemet is a szubjektív kommunikációval rendeztem.esettanulmányt végeztünk az ügyön. s egyik este boldog arccal érkezett haza. Szemerics Györgyi 33 éves felnôtt fejjel beiratkoztam a fôiskolára levelezô szakra. Ezt nem egészen értettem. Az évtizedek óta kínzó gyomorproblémáimat – ami többszöri vérzéshez. A régi kocsit a programozásunknak megfelelôen értékesítettük. hogy a vállalat eredményére pozitív hatással lesz ez a változtatás. Ezután már csak azon a ponton kellett fölmelegíteni a csövet. egyedül nevelem a fiamat.

mitôl gurul méregbe. megértô. a többi vizsgám azonban jeles lett. de még kettônknek se sikerült egyrôl a kettôre jutnunk. aki nap mint nap egyre kedvesebb. s egy füzetbe beleírtam terveimet. hogy legyen valami fogalmam az adott témáról. Azóta a férjem nagyszerû.. hogy amikor láttam reggelente. hogy kapcsolatunk ismét jóvá váljon. egyre szeretetreméltóbb. s ezernyi egyéb jó tulajdonsága van. másrészt az elmetükre-technikát alkalmaztam. hogy milyen dolgok hozzák ki a sodrából. És ebben az a legcsodálatosabb. hogy valójában éppen az ébredés utáni. amelyek mélyen eltemetve benne rejlettek. Tanulás elôtt szintemre mentem. segítô. biztosítva ôket arról. amint ott ülök a vizsgán. Azóta nap mint nap sorra válik valóra valamennyi. Pécs 2 éve végeztem el a tanfolyamot. tehetséges. hogy milyen eredményeket érek el a vizsgákon. Az elsô félévem színjeles lett! A második félévembe egy négyes becsúszott. Ehhez kértem az ô segítségét is. alfaállapotában programoztam minden rossz emberi tulajdonságát azzal.hogy feltétlenül megszerzem a diplomát. hogy mindent megteszek. Döbbenetes volt a pozitív hatása! Napokon keresztül figyeltem.) Törvényszerû volt tehát. Ezen kívül mindennap szeretetenergiát küldtem a tanáraimnak. (Ilyenkor az álmosságtól még nem beszélt vissza. amelyek alátámasztották. Elhatároztam. gondolatban simogattam a haját. s a vizsgán jelest kapok. vágyaimat. akkor zúdítottam rá elkeseredésemet. hogy ez valóban igaz. Ezután már megindultak és egyre szaporodtak a csodálni való tulajdonságok. hogy milyen tehetséges. és közben félhangosan tanultam az olaszt. A végére a gyûjtemény meghaladta a 40-et! Akkoriban olaszul tanultam. amikor a napi munkám után elláttam a fiamat és a háztartásomat. Ekkor egy táblázatból kiingáztam. Alfában 184 . hogy készültem a tárgyukból. hogy az adott napom a lehetô legnagyszerûbben sikerül. az én hozzáállásom viszont annál többet! A tanfolyamon jöttem rá ugyanis arra. hogy kaptunk a tanfolyamon egy kis feladatot: össze kell írnunk házastársunk 20 jó tulajdonságát. a tanár mosolyog és beírja indexembe a jelest. Az esettanulmány sisaktechnikája megrendítôen hatott rám. jogosnak vélt panaszaimat. Általában éjjel 1-2 óráig tanultam. hogy neki sem könnyû. Minden tételt írásban kidolgoztam. Élénken „végigéltem”. munkabíró.. Reggelenként. ahogy erôvel bírtam. hogy ébredezik. és egyrészt a háromujj-. csodálatos férjem van. s az ô szemén keresztül néztem magamat és az életünket. Azt se tartottam az én koromban közömbösnek. szeretô ember.. Megfogadtam az ott hallott tanácsot. Megjegyzem a második félévben 6 kollokviumom volt 4 hét alatt! Sziráczki Beatrix. s ennek minden negatív következményétôl nagyon szenvedtünk. A vizsgák napján reggel a Carolyn Deal tanfolyamán tanult elmeradarral azt programoztam. Férjem rendszeresen sokat ivott. s egyre mélyebbre süllyedjen. amikor ô még alfában volt. hogy a személye nem változott. Házasságunk akkoriban az elviselhetetlenség határán járt. Rácsodálkoztunk. akkor döbbentem rá. Közülük most csak egyrôl szeretnék írni. Azt lódítottam otthon. lesújtó véleményemet életmódjáról. Amikor gondolatban fölvettem a fejét. Mindent átnéztem legalább 1-szer. hogy férjem az alfában hallott megállapításoknak megfelelôen éljen. s kezdtek újra életre kelni.. hogy ezzel eleve jobban rögzül agyamban az információ. de aztán a példák sokaságát találtuk meg. hogy ô bátor. csodálatos. s az olasz gyakorló mondatokban azt fogalmaztam meg. mert úgy gondolom. s persze magyarra is fordítottam. Tanulni csak este 9-10 körül tudtam elkezdeni.

és életünk azóta minden területen egyre jobb. a következô versikémet: „Arcom puha. szép/ Felülete mindig ép. festékes daganatra gyanakodtak. ami mindenképp méltó a közzétételre.” Másnap az üzletben rátévedt a szemem egy polcra. se bétában nem szidom. Tatabánya Két éve végeztem el a tanfolyamot.programoztam magam. Sz. Az orvos azonnal beutalt az egyik országos intézménybe.és a háromujjtechnika alkalmazásának köszönhetôen. viszont szemmel láthatóan hat. s értékelte változásomat. mert a bôrelváltozás különösképpen nem zavart.” Alkotásom nem nevezhetô ugyan a magyar költészet gyöngyszemének. Eger Csupán 12 napja jobbítom elmémet és egész valómat az agykontrollal – „sofôröm” nem kis ellenállását kiváltva –. mivel a halántékomon több éve ott lévô. s elhagytam az esti 2 szem Andaxint is. Meglepôen hamar rácsodálkozott erre. Arcbôrömmel kapcsolatban például ez idô alatt több eredményt értem el. A kór neve: Friedrich-féle ataxia. mert rosszindulatú. Aznap éjjel megjött a válasz: „Különleges víz. fôleg az elmetükre. Intuíciómra hallgatva nem vállaltam a mûtétet. Ekkor az intézetben már radikális sebészeti beavatkozást javasoltak. hogy máris sok-sok apró pozitív változást könyvelhetek el. A fejfájáskontroll módosított változatával rövid idôre megszûntek a fájdalmaim. Ô idôskori. A gyógyszerek mellékhatásaként idült gyomorhurutom alakult ki. Szûcs Kriszta Krónikus mozgásszervi betegséggel születtem. Azóta se alfában. mégis elmondhatom. a Salvust. és esztétikai okokból eltávolítását javasolták. alfában és bétában egyaránt. Meg is találtam a nekem legjobban megfelelôt. Eddig csak azért nem írtam a sikereimrôl.-né. Teljesen rendbe jöttem! Tábori Piroska. szemölcsös bôrelváltozásra (verruca seborrhoica) gyanakodott. A múlt évben ô is. Most azonban olyan dolog történt. de aztán változatlan intenzitással újra visszatértek. mert valahogy teljesen természetesnek éreztem ôket. Öt évvel ezelôtt elmentem a bôrgyógyászatra. A tanfolyam elvégzése után annyira rendbe hoztam magamat. Pohárvíztechnikával megkérdeztem. és felnôtt fiunk és lányunk is elvégezte az agykontrolltanfolyamot. amin a palackozott gyógyvizek sorakoztak. nem gondolok és nem mondok róla semmi rosszat. A tanácsot nem fogadtam meg. egyre örömtelibb. mint 5 év alatt bármilyen bôrgyógyász és kozmetikus! Az elmetükre-technika használatán kívül gyakran mondogatom magamban. Másfél éve azonban ismét nôni kezdett a szemölcs. Két kúrát csináltam végig. amit fiatal életkorom ugyan nem valószínûsített. sima. hogy az ôt bosszantó. 185 . hogy végleg abbahagytam a napi 8-10 tabletta szedését. Ott megerôsítették a diagnózist. Idén nyáron azonban további növekedést és elszínezôdést tapasztaltam a szóban forgó bôrelváltozásnál. anyajegynek látszó képzôdmény elkezdett növekedni. nem teszek negatív megjegyzéseket rá. rossz szokásaimtól megváljak. Megelégeltem a dolgot. hogy mi lenne a végleges megoldás.

ugyanis hihetôbb volt számomra a változás. Nem igazán hittem benne. Ekkor hallottam az agykontrollról. A haláleset következtében teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj. hogy bármi. édesanyámat és nôvéremet beírattam az agykontrolltanfolyamra. majd visszaragasztotta a helyére. mi lenne. amibôl meg tudtam élni. Fél évig ápoltam. Megtanultam alázattal élni az életemet. minden napot próbatételnek éreztem. Most szinte hihetetlennek tûnik. akkor azért azt javaslom. miért bántanak folyton az emberek. Mintha egy hang azt súgta volna: „Most mutasd meg. a szakmám is olyan.L. amikor lelkileg érett lettem rá. új célt kell adni az életemnek. Ekkorra édesapám megbetegedett. Ha visszatekintek életem egy bizonyos 10 évére. mintha szakadék fölé lógattak volna. és ezt a mély pontot újabb fölemelkedés követte. Az elmetükre-technikával kezdtem. Tévedhetetlennek. hogy elmegyek a Lézerklinikára. hogy valaha milyen nagy jelentôséget 186 . baleset következtében halt meg. Olyan érzés volt. ezért technikát változtattam. a 11. gyerekemet egyházi iskolába írattam. vagy le tudsz mondani róla?” Megtanultam lemondani. Férjem 1986-ban. Az emberek elkerültek. Legmélyebb depressziómból csak gyerekem iránt érzett szeretetem és felelôsségérzetem térített észhez. és nem értettem. hetében. és már 2 hét elteltével szemlátomást laposabbá vált az elváltozás. Fél éven át. egyedül kellett befejeznem a házat. és lézerrel kisebbre faragta. remélem mindannyiunk számára hitnövelô hatású tapasztalattal! (Megjegyzem. fokozatosan. Laborszintemen tanácsadóimmal intenzív kezelés alá vetettem magam. eltelt 4 év. de ilyen ügyeknél törekedjünk maximális biztonságra! D. Eljutottam a templomba. Közben építkeztem. Ezt követôen azonban megállt a folyamat. ha inkább agykontrollal próbálnám meg eltüntetni a dolgot. ôszintén szólva inkább csak a kíváncsiság vezetett. számozott tégelyekbe helyezte a leemelt bôrképletet. teljesen újat! Elkezdtem tanulni. Mire eljutottam idáig. tapasztalatom szerint a vágy ereje kulcsfontosságú egy-egy siker elérésében. amikor már nem utasítottam el magamtól.) A nehézségek valóban megedzik az embert. suttogtak a hátam mögött. A végsô lépés megtétele elôtt azonban az jutott eszembe. küzdöttünk az életéért. a programozás 5. Október 4-én kezdtem el a programozást. mert a lézeres módszert finomabbnak gondoltam a sebészeti „kaszabolásnál”. bármikor elôfordulhat velem. a másik pedig egy szikével leválasztotta a bôrkinövést. nagyon csodálkozom a régi önmagamon. S láss csodát. mintha soha ott se lett volna! Így nemcsak megspóroltam a beavatkozás költségét. Haláláig túlságosan is magabiztos voltam. Már egyáltalán nem vagyok önzô. Átértékelôdtek bennem a dolgok.) Takács Zsuzsa. Megtapasztaltam. a képzôdmény úgy levált a bôrömrôl. Közben vallásossá váltam. Fel kell ôt nevelnem. Budapest (Megjegyzés: ha szakember sürgôsnek mond egy mûtétet. s nagyon jónak tartottam magam.Ekkor úgy döntöttem. s nem vagyok tévedhetetlen. legyünk óvatosak az intuícióval! Zsuzsa szerencsére jó döntést hozott. A szemölcsszerû elváltozás mérete a valóságban is láthatóan fokozatosan csökkent. (Így. mit teszel! Önzô leszel. Elszégyelltem magam. tégelynél. Az egyik tanácsadóm érzéstelenítette a területet. Tudtam.) A lézerezéskor egyre kisebb. Éppen akkor. hanem még gazdagabb is lettem egy.

És láss csodát. de váratlan változás miatt a jelentkezetteknek ehelyett egy szeptember 5-én vagy 9-én induló járatot kellett volna felajánlanom. Kovács lakást hívtam fel.” Nekem bevált. Hát most mit csináljak? Mivel nem ismerek lehetetlent. Csodás méhecskéim és fakopáncs madárkám segítettek. és volt. szeretetteljesek. A többi hamar kiürül. 2 „ritka szép” név: Kovács László és Kovács Lászlóné. Elôvettem a jelentkezôk listáját. ám ekkor döbbenetes dologra derült fény: elôdöm. Gödöllô Utazási irodában dolgozom. vettem a telefonkönyvet. lefekvés után.tulajdonítottam a külsôségeknek. hogy velem szívesen elutazna. Nem különb. csak a nevüket írta fel! Sem lakcím. hogy másnap délelôtt 10 óráig hívjanak fel. és elkezdtem hívni a Kovács Lászlókat. aki felvette a jelentkezô utasokat. Készítettem magamnak egy programozó mondatot: „Bármit és bármennyit ehetek. csak a neje meg ne tudja. megszûnt a csontritkulás. a másik ember elfogadásán nyugszanak. Tudom. Már vagy a 10. mint a többiek. pontosan 10 órakor megszólalt az irodában a telefon! „Jó napot kívánok! Az a Kovács Lászlóné vagyok. Úgy éreztem ma reggel. volt aki nagyon kedvesen közölte.” Boldogságom határtalan volt. üzentem Kovácséknak. hogy e tudás birtokába juthattam. A napi 2-szeri lazítás szinte fáradhatatlanná tesz. Sikerült megtalálnom a tût a szénakazalban. között került volna sor. mert a módosított idôpontot 10 óra 30 percig jelentenem kellett. emberi. Tercsi 187 . amikor eszembe jutott: hoppá. mint hit. Életkedvem. Volt aki elég durván elküldött. hogy megismételhetetlen. ahogy a tanfolyamon megtanultuk. hát mire való az agykontroll. hogy valami gond van az indulással. Zalaegerszeg Közel 5 éve végeztem el az agykontrolltanfolyamot. amennyire szüksége van. Derûsen vártam a másnap délelôttöt. hogy kiértesítsem ôket a módosult helyzetrôl. s lám valóban nem kellett hozzá több. értékes ember vagyok. Emberbaráttá váltam. egyedi. mondván ne szórakozzak vele. és 14. úgy. Köszönöm. elvárás és egy jó mentális technika! Megjegyzem a fogyókúrával is sikerem volt a következô módon. családi és embertársi kapcsolataim békések. aki befizetett Önöknél a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai útra. a rendszeres gyógyítás eredményeként. megértésen. szervezetem csak annyit hasznosít belôle. csak más. Az egyik szervezett tunéziai útra eredetileg szeptember 7. Tausz Rózsa. Életem 4 legszebb napjának tartom. amikor az a Kovács László és Lászlóné a legfogékonyabb az üzenet vételére. sem egyéb adat nem állt rendelkezésemre! Erre az útra 2 név volt beírva. Fél év múlva. aki sajnálattal közölte. Takácsné Szabó Margit. miért nem azt használom? Este. sem munkahely. („Akkor akarok és akkor fogok fölébredni. hogy nem ô az a bizonyos Kovács László.” Éjjel felébredve szépen kértem ôket. akik az utazási irodánkban a szeptember 7-tôl 14-ig tartó tunéziai társas útra befizettek. vágy. Azonnal gyógyítani kezdtem az elmetükre-technikával a laboratóriumomban. Életem minôsége óriásit változott! Öt évvel ezelôtt a bal lábfejemben erôsen porotikus (ritkult) csontokat jelzett a röntgenvizsgálat. ezért is hívtam fel az irodát.

a fejem tetejétôl egészen a lábam ujjáig. reggel és este megyek szintemre. Szolnok 67 éves. Ezzel kenegetem a csontjaimat. meg tudom szüntetni az égés okozta fájdalmakat. tanuljak meg együtt élni a fájdalommal. azaz az életerôt adja. s a bal lábam 1 cm-rel rövidebb volt. 1994-ben végeztem el az agykontrolltanfolyamot. mert annyira fájt a hátam. pedig régebben. hogy elôsegítse az egészséges vérképzést. Csigolyáim túlságosan közel voltak egymáshoz. Viola. válltól vállig egy-egy képzeletbeli vonalat. Az ereimben 188 . de nem kaphattam csípôprotézist. Ma már 6-7 órát is dolgozok minden fájdalom nélkül. Húszegynéhány évig elég tûrhetôen voltam. hogy nem vagyok ideges. Elmondhatom. s így nincsenek szívpanaszaim sem. nyugdíjas tanár vagyok. A kék színû zselé a szervezetbôl hiányzó vizet pótolja. kiegyensúlyozott vagyok. csak egy kicsit sántítottam. jó mélyen ellazítottam magam. és húztam keresztben. Megerôsített abban. Mindössze 26 éves voltam. mint amennyi vagyok. s élete során már sok gerincröntgen-felvételt készített és látott. hogy alapvetôen megváltozott az életem. és fölemeltem. meszet tartalmazó krémet használok. hogy ilyen betegséget is lehet agykontrollal gyógyítani. összehasonlította a 7 hónappal korábban készített képet a most elkészülttel. s erôs fájdalmaim támadtak. Egyenesen járok. egyenesen járok. hogy teljesen meggyógyultam. Általában naponta 2 alkalommal. amikor ideges és fáradt voltam. Már 1 éve egyszer sem ért baleset! A legnagyobb sikerem saját magam gyógyítása volt. hegyet mászok és aerobicozom. Régebben alig tudtam 1 órát dolgozni a kertünkben. Ezzel is bekenem az egész testemet. lelki és fizikai állapotom. s ettôl kezdve jobban sántítottam. Mindig jó a hangulatom. vagyis csontritkulásban is szenvedtem. El tudom állítani a vérzést. gyors és friss a mozgásom. alkalmazkodási képességem. vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. s örömmel nyugtázta a javulásomat. Azóta ez már mind a múlté! Gerincem kiegyenesedett. s mészszegények voltak. az eddigi hajlott tartásom megszûnt. könnyen megjegyzem az új telefonszámokat. gyakran mosolygok. simábbak a vonásaim. S nemcsak a fájdalom megszûnése bizonyítja. bizony gyakran voltak. és szabályozza a vérkeringést. A gyomorfekélyem is már a múlté. Aztán szültem. vasat. ami kalciumot. Gondolatban vettem egy hosszú vonalzót. Csontritkulásom gyógyítására képzeletben fehér. A piros színû zselémnek az a szerepe. A rendszeres programozással elértem. Ma hibátlan a járásom. s az orvosok azt mondták. Ezt követi a zöld színû zselé. Megjártam az ORFI-t. Régen sokszor elvágtam vagy megégettem a kezemet. Terei Sándorné. A gyógyításom és az izomkontroll-gyakorlatok hatására 4 cm-rel magasabb lettem! Húsz évvel ezelôtt voltam ugyanennyi! (A nyaralónk ajtótokján ugyanis megvan a jelölés.Csípôficammal születtem. Azután megtanultam az agykontrollt. s a bevásárlásnál sincs gondom. majd megismételtem ugyanezt a csigolyák mentén hosszában. áttetszô. Férjem. Ismerôseim és barátaim azt mondják. magnéziumot. gondolkodásom. aki belgyógyász. barátaim és ismerôseim szép számmal követték példámat.) A programozásom módja a következô volt: ahogy a tanfolyamon megtanultam. Sikereim láttán férjem. s az elmetükre-technikával a fehér keretes tükrömben elképzeltem a csigolyáimat. hogy jó pár évvel fiatalabbnak látszom. Ezután megfogtam a csigolyáimat jobbról-balról. Amióta használom a memóriafogasokat.

az eltûnt. kruppos lett. hogy biztonságosan. Képzelje el. s 4 gyermeke mellett sokszor fáradt. hogy miómája van. egész nap és egész éjjel úton voltunk. majd a fejemtôl a lábamig ellazítom a testemet. Egy halott és több sebesült volt. s örömmel újságolta. Hónapok múlva összefutottam vele. injekciós fecskendôvel energiát szívok fel a világûrbôl. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. mert mindig jól végzôdik az utazásunk. hogy ez nem véletlen. pedig valóban így van! Mûködik! A szkeptikusoknak üzenem. elôránt. s mindketten programoztunk. s ilyenkor mindig megérzi. lelkem nyugodt. Másodperceken múlt csak. vágyjon rá. eszem vág. s megköszöntem. kimerült. Kétségbe volt esve. Elmondtam. 4 hónapon keresztül kezelgettem gondolatban. Ezt követôen lézeremmel végigpásztázom az egész testemet. mert azonnal hív telefonon. ami összeütközött. Napközben és este is folyamatosan programoztam. Gyakran alkalmazom a háromujjtechnikát is. hogy szerencsésen érünk oda és vissza is. henger alakú fúvókával. Két évvel ezelôtt. amikor 2 autóbusszal. lassan vezessenek. hogy mûködött. hogy szerencsésen megérkezünk Görögországba. Napi programozásaim: elôször szintemre megyek. Ezt követôen 3-szor egymás után jó nagyot sóhajtok. csoporttal utaztunk Görögországba. hála neked Istenem. már elindulásunk elôtt 1 héttel programoztam. ahogy a gyorsan rohanó autók a közelünkbe érve megszelídülnek. s nagyon élvezem. Egy éve Balatonbogláron a barátnôm elmondta. Testem laza. Másnap hajnalban fékcsikorgásra ébredtem. s lézeremmel gyógyítottam. azelôtt pedig 2 személygépkocsi. átjár a szeretet és a béke érzése. akkor 4 éves volt. s az orvos szerint mûteni kell. Az egyik kocsi teljesen összetört. Szemmel látható a hatása. s lassabban hajtanak. s na persze a férjem is. Kb. Megtanítottam neki az elmetükretechnikát. s ezt adom be a lányomnak. hogy nem a mi buszunkkal karambolozott a személyautó. Meg189 . hogy az egyre kisebb és kisebb lesz. mert igen jól bevált. s kérdezi: „Programoztál? Az elmúlt napokban ugyanis elmúlt a nagy fáradtságérzetem. s így ereim ismét rugalmassá válnak. Hirtelen lefékeztünk. és másnap reggelre értünk oda. Azonnal eszembe jutott a programozásom.lerakódott meszet kifújom egy kis. ahogy régen az egyiptomiak tették. hogy a krémeket és zseléket ily módon bedolgozzam a szervezetembe. mindent bevés. 3 ujjamat összetéve üzentem a szembejövôknek s a mögöttünk haladóknak. s így megúszta a mûtétet! Egy évvel ezelôtt a legkisebb unokám. Elképzeltem laboratóriumomban. Ezután néhány pozitív állítás következik: „Minden nappal. a másik kivágódott tôlünk nem messze. Kb. selyem pólyával. mert egyik reggel indultunk. Amikor elérkezett az indulás ideje. hogy a velünk szembe jövô és a mögöttünk haladó autók vezetôi szabályosan vezetnek. Teljesen meggyógyult! A fiatalabb lányom tanárnô. hogy az orvos már nem találta a daganatot. félt a mûtéttôl. 10-15 percig tart ez a képzeletbeli kezelés. Rendszeresen küldöm neki az energiát. Szemem. Eszem éles. azonnal programozni kezdtem. könnyedén tudtam dolgozni!” Konkrétan azt képzelem el. Férjem meg is szokta jegyezni: „Megint bûvölöd a kocsikat?” A kívülállóknak biztos abszolút hihetetlennek tûnik ez. Elôttünk állt a másik buszunk. hogy higgyen a gyógyulásában. Ezután betekerem magam hosszú. s el fogja tudni mulasztani a miómáját. látásom és hallásom napról napra élesebb. s így egyre mélyebbre és mélyebbre megyek. s a gyógyulási folyamatot megerôsítsem. hogy egy nagy. Utazás elôtt beprogramozom a háromujjtechnikával.

Este a pohárvíztechnikával. pedig valójában nem bántottam meg. vidám. s azt is 190 . mert nem túl sok a nyugdíjunk. Fonyód 1996 júniusában végeztem el a tanfolyamot. körülnéztem a vizsgateremben. személyeket és tárgyakat. s külön köszönetet mondok szívemnek. Nagy dolog volt ez. Magam vagyok felelôs életem alakulásáért. Hirtelen beugrott. s mondom el magamban: „Magamhoz vonzom azokat az eseményeket. Reggel töprengtem egy darabig. hogy férjemnek 2 állást is sikerült megkapnia! Az egyik 1 hónapra szólt. ami alatt feltûnôen ágaskodott a kék színû pénztárcám. hogy így legyen. kedves. s vágyom is rá. hogy 2 nappal ezelôtt néhány fényképet betettem az egyik táskámba. kihúztam a fiókot. dr. Egészséges életmódot folytatok. 20 perces meditációban a laboromban „lejátszottam” az érettségimet a következôképpen: mintha filmet látnék. személyeket és tárgyakat. Elmondtam magamban. föltettem magamban a kérdést: „Hol van az igazolványom?” Éjszaka azt álmodtam. Azt is megkérdeztem tôle alfában. Felszaladtam az ebédlôbe. s ugyanabban a pozitúrában ágaskodott a pénztárcám. hiszek benne. Örömmel végzem az izomkontroll tornagyakorlatait. amelyeket nyugodtan húzhatok. Éjszaka üzentem neki. Ennek köszönhetem. Egyébként gyakran és szívesen hallgatom a Gazdagság címû kazettát. Egy hónap leforgása alatt 2-szer is kaptunk olyan összeget. és olyan személyekkel találkozom. a testkontroll szerint táplálkozom. amikre és akikre szükségem van. gondolkodtam. hogy melyik tanár hol fog ülni. Az érettségi napjának reggelén kb. amit egyébként a ridikülömben szoktam hordani. Ismerôsöm valamilyen félreértés miatt megneheztelt rám. ne tartson haragot. hogy miért haragszik? Másnap jelentkezett. benéztem az alá a polc alá. s kértem. a másik fél évre.” Nem véletlen tehát. s rá 2 napra érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. hogy melyek azok a témák. hogy hol lehet a lakásban olyan polc. és elnézést kért a viselkedéséért. történéseket. nem szenvedek hiányt semmiben. amire nem számítottunk. hibáimmal együtt. a következôképpen rövidítem le. s közülük feltûnôen kiemelkedett az igazolványom. és elképzeltem. Timaffy Miklósné. Reggel. Amikor nincs idôm meghallgatni a Gazdagság kazettát. amelyek lelkileg és anyagilag gazdagabbá tesznek. szép és egészséges. amikor felébredtem. hogy szolgálja életemet. mint ahogy álmomban láttam! A szubjektív kommunikációt is sikerrel alkalmaztam. hogy minden esetben olyan tárgyak kerülnek a kezem ügyébe. hogy egyáltalán hol keressem. ahol a szakácskönyveket tartom. s bizony ott feküdt a fotók közt az igazolványom! Egy másik alkalommal a pénztárcámat találtam meg ugyanezzel a technikával. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja. s egészségemért. és megsokszorozódva tér vissza hozzám. hogy így lesz. hogy fényképek között kotorászok. történéseket.” Mindezeket a gondolatokat szinte látom magam elôtt a fehér keretes tükrömben. úgy ahogy a tanfolyamon tanultuk. Nem találtam a személyi igazolványomat. Gazdag vagyok. Álmomban megjelent elôttem egy polc. mint amilyent álmomban láttam. boldog. amilyenek. másokat pedig elfogadok olyannak. Szeretem magamat. Magamhoz vonzom azokat a eseményeket. amelyek hozzásegítenek céljaim eléréséhez. megértô és bölcs vagyok. Fiatal. Leszaladtam a konyhába.köszönöm testemnek.

fehér. különösen Csaba és Adrienn. Laura Silva volt akkor a vendég. Sokkal nyitottabb lettem. hogy nagy baj már nem lehet. Fizikai erônlétem is sokat javult. 96 februárjában a havi találkozón én is bedobtam kérésemmel egy kis cédulát a dobozba. hogy rengeteget változtam. Késôbb megtudtam. fényes burkot láttam. aki szintén elsô lett. lett. Szeptembertôl újra elsôsöket tanítok a gimnáziumban. Szintemen körülötte különleges. s akkor megtapasztalják majd. s olyan érzésem támadt. Ilyen jel elôfordult már egy korábbi évben egy másik tanítványomnál is. többször elismételte. Visszafelé húzva kezemet a tételek fölött. Megkérdeztem tehát szintemen: fognak-e a megyei versenyen dobogós helyezést elérni? Csabára esett az igen válasz. hogy az elôttem vizsgázó húzta ki. Budapest Matematikatanár vagyok. Az iskolai fordulón azonban Csaba sajnos csak a 4. programozok. Timár Gábor 1995 decemberében végeztem el az agykontrolltanfolyamot. A párom azonban az 5. Másoknak is csak azt tudom mondani. és így kerülhetett be felvételi nélkül az egyik egyetemre. Néhány héttel a tanítás kezdete után feltûnt néhány jó tanuló. hogy a miénket fogják kihúzni. s úgy is lett! Négyes átlaggal érettségiztem. példát meg tudom oldani! De mi nem is tanultunk ilyent! A céseknek meg ilyen volt tegnap a házi feladata! – panaszkodott.) Miközben összetettem másik kezem elsô 3 ujját. hogy csak jó tételt fogok húzni. és elkezdtünk készülni az iskolai selejtezôre. 40 évesen kezdôdik az életem. Az elsô három helyezett mind ugyanabból a másik osztályból került ki. hogy célomat. hogy azokat tudom. Elhúztam a kezem a kiterített tételek fölött. benyitottam a terembe. mint akik az elôzô évben érettségiztek. hogy napról napra valóban egyre jobban lesznek! Tímár Hajnalka. ha a 4. amelyekrôl soha nem képzeltem. arra gondoltam. Mindennap relaxálok. Amikor sorra kerültem. Magamban azt gondoltam. olyan dolgok is eszembe jutnak. mintha a sok szürke papír közül az egyik fehéren világítana. és az említett versenydolgozatot javító kolléga is elismerôen nyilatkozott a példamegoldá191 . jó tétel. Foglalkoztatott a kérdés: lesznek-e köztük olyan versenyzôk. Úgy érzem. hogy most. Tudtam. Tételhúzásnál elkövettem némi praktikát. Nagyon megörültem. A legnagyobb sikerem azonban. Egyre csodálatosabb dolgok történnek körülöttem. (Utóbb kiderült. megláttam tanáraimat. hogy kitartóan gyakoroljanak. ami a papíron szerepelt. Sajnáltam Csabát. Felsoroltam a kedvenc témáimat is. hiszen éppen olyan sorban ültek. el is értem! Köszönöm mindenkinek a kollektív segítséget. arról nem is beszélve. hogy van itt még számomra kedvezô. hogy külön dicséretben részesítették a város jó tanulóinak szervezett központi matematika-szakkörön. Csaba mérgelôdött: – Én lettem volna az elsô. hogy kedvenc tételem már nincs köztük. akkor nagyobb az esély. ahogy azt meditációmban reggel elképzeltem. Fantasztikusan boldog voltam. hogy ez képtelenség. s azonnal tudtam. Miközben húzta a papírokat. s ezt követôen Laura ki is húzta kérésemet a dobozból.megbeszéltem magammal. olyan érzésem támadt. hogy ô az én tételem. hogy tegyük össze a 3 ujjunkat. hiszen itt mindenki agykontrollos. húzásnál mégiscsak összetette a 3 ujját.

és szóról-szóra igaznak bizonyultak. természetesen csak képzeletben. Amikor elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. Még azt is láttam. amint dolgozik. Egyhónapos programozás után megszûntek a tüneteim. és újra csak azt a választ kaptam. hogyan vélekednek egymásról a gyerekek. éjszaka nyugodtan alszom. a kezelés után pedig gyógyteát ittam. de sorolhatnám még a további apró. hogy Csabát a megyei verseny eredményhirdetésére hívják. hogy milyen fontosak a pozitív gondolatok. – Hát. hogy egészséges vagyok. fehér szalagok jelentek meg. A papírokat összegyûjtöttem. 12 éve tanítok. hogy írják le saját gyermekük pozitív tulajdonságait. hogy a lánya nem szeret mosogatni. Három pont elônnyel megnyerte a tanulmányi versenyt!!! Elsôseimmel több kedves élményem is van még. Elôször meglepôdtek. mert már 20 éve gyötört az asztma. pontos részleteket külsô és belsô tulajdonságaira vonatkozóan. nem üzentem meg. Boldogan járok dolgozni. A 2.sairól. Hangsúlyoztam. Az elsô szülôi értekezleten azt kértem a szülôktôl. Az elmetükre-technikával nap mint nap elképzeltem. A laboratóriumomban speciális kémcsôkefével tisztítottam a hörgôimet. és szemem elôtt vékony. Zalaegerszeg Az elsô igazi sikerélményem a tanfolyam 2. A dolgozat írása elôtti napokban fehér keretes tükrömben elképzeltem Csabát. és egyszerûen kiszálltak belôlem a rossz gondolatok. hogy a csudában történhet ilyen – gondoltam –. és minden leegyszerûsödött bennem. még az eddiginél is sokkal erôsebben érzem Istenhez tartozásomat. napja utáni kedden következett be: két kollégámnak elmulasztottam a fejfájását a „csomagolós” módszerrel. s láss „csodát”: a szóban forgó nôt tavaly hangszálpolippal operálták meg! Lelkemben béke van. hogy csak a pozitív tulajdonságokat írják le. Gyakran hallottam az elôadásodon. Budapest 192 . ha el sem megy a versenyre? Elkezdtem törni a fejemet. Fontos. és nincs légszomjam. könnyû vagyok. hogy az illetô elôzô este töltött káposztát evett tejföllel. amit kristálytisztán éreztem. és azóta magam is tapasztalom. Számomra felejthetetlen volt ez a szülôi értekezlet. hogy miként indulhatna mégis a tanulmányi versenyen. személy nevének hallatára égetô. Végül is benevezhettük. volt aki humorosan megjegyezte. Beszéltem a fônökömmel. és az osztálytársaktól szerzett hasonló információval együtt fogom majd kiosztani a „tulajdonosoknak”. Mindennek örülök. ô pedig a verseny szervezôivel. de ilyen kellemes hangulatot még soha nem éreztem. napon a 3 esettanulmány közül az elsô kettôt 100 %-osan teljesítettem. tanítási napon telefonüzenetet kaptunk: iskolánkból 6-an eredményhirdetésre hivatottak (és az elsôsök közül csak Csaba). Megint a szintemre mentem. mégis valaki azt írta. Nagyszerû érzés! Togyeriskáné Csóka Anikó. hogy itt most zárthelyit kell írni. s ennek már 5 éve! T. M. azonnal elkezdtem magamat gyógyítani. Szinte bemelegedett az egész tanterem. s majd januárban átveszi az elsô helyezettnek járó oklevelet. maró fájdalmat éreztem a torkomban. A 4. Januárban a 2..

majd a meditáció során megjelenítem a napomat. mindennapjaim és életem irányítását. A háromujjtechnikával a mindennapos döntéshelyzetek megoldásához kaptam segítséget. hogy valósággá válik: a kívánság elôbb vagy utóbb valóban teljesült. Egy este úgy döntöttem. hogy egy sajnos mindhármunk számára pokolivá vált házasságból sikerült úgy kiutat találnunk. Ma már mindezt tudatosan teszem. kiszolgáltatottnak. ahol 11 évig sikeresen dolgoztam. én pedig épp idôben érkeztem. mit várok egy-egy alkalmazott technikától. A másik. Felsorolni is sok. hogy az agykontroll nagysága a mindennapok apróságaiban rejlik. az eredmény olykor mégis. minden gyerek „ôsagykontrollosként” él. még számomra is túlszárnyalja elképzeléseimet. helyen álló iskola. abban. hogy elhagyom a várost. az tudja. Pl. Az agykontroll ebben is fantasztikusan hatékony segítség. és egy másikban mérettetem meg magamat. segítôkészen. egyszerû és fantasztikusan hatékony technikát. mi a célom. önmagam tudatos elfogadását. majd éjjel szubjektív kommunikáció útján üzentem az ez ügyben illetékes. Tanulás közben idônként. Másnap reggel újra az elmetükre-technika következett. jobbá váltunk. és az iskolán kívül tudott is. s a szubjektív érzékeléssel – „agymozi” – hatékonyabban és élvezetesebben tudunk új ismereteket elsajátítani. Az egyik tanítványom. hogy létezem! Szerintem az élet legizgalmasabb. szükségük volt új munkatársra. mennyiszer alkalmazható! Anyaként nem érzem már magam tehetetlennek. Én sem voltam kivétel: ha erôsen vágytam valamire. mert szinte egy óráig szólni sem volt érdemes hozzám. pozitív energiát sugározva a környezetére. mit nyújthatok. Pl. meg tudtunk bocsátani és el tudtuk engedni egymást. bár elôtte azt sem tudták. ki vagyok. 9 órakor érkeztem a városba. hogy melyik várost választom. hogy segítségével életünk szinte folyamatos „sikersorozattá” válik. szinte ismerôsként fogadtak. Számomra az agykontroll jobb életminôséget. sorra memóriafogasra akasztom a teendôimet. Csak annyit tudtam. Aznap délután az elmetükre-technikával programoztam. és 11 órakor már két új állásom volt – az egyik a jelenleg az országos gimnáziumi rangsorban a 2. Ha a felnôttek engedik. a család elkerült. dolgozatírás elôtt mindig relaxálunk. Elmondtam. ezt a mindennapokra szabott. Most már én vagyok az. programozott víz. s ettôl a vágytól vezérelve ezt a dolgot naponta többször megjelenítettem színesen és érzékletesen. aki elsôként mosolyog. miért lenne számukra is hasznos. Mindenütt kedvesen. Bár ezeket a státuszokat még nem hirdették meg. Hiszem. Bár tudom. pozitív gondolatok küldése. aki bár rengeteget tanult. ám számomra ismeretlen embereknek. tanárnak és diáknak egyaránt. legszebb tevékenysége a tanulás. hiszen többféle gyógyító technikát tanultam meg és alkalmaztam sikerrel. ha a kislányom beteg.Aki ismeri és használja agykontrollt. labor. jókedvet. hogy közben többé. Két „látványosabb” sikerem közül az egyik az. magam és embertársaim egyre jobb szolgálatát jelenti. és hittem benne. hogy reggelente ébredéskontrollal kelek. Sokkal energikusabb és összeszedettebb vagyok egész nap. mint régen. a számomra jelen pillanatban ideális munkahely megtalálása volt. ha állást kínálnának nekem. Az agykontroll elôtti idôben számomra a reggeli ébredés csak durcás tapogatózás volt. s már ettôl jól indul a napom. az órá193 .

mert nem találja a göböt. Képzeletben láttam. Laboratóriumom fehér keretes tükrében elképzeltem. 95 májusában Szekszárdon a tanfolyamot is elvégeztem. és sûrûn elôjöttek a félelmi rohamok. Mindannyiunknak hatalmában áll választani. örököltem a hajlamot. A sorozatos kudarcok miatt állandóan negatívan programozta tudatalattiját: „Úgysem sikerül! Ehhez én hülye vagyok! Biztos nem jut az eszembe!” stb. Sajnos másnapra sem múlt el. dolgozatai jók! Rengeteg példát írhatnék még arra. ahogy pici porszívómmal kiszívatom a göböt. Idegnyugtató és vérnyomáscsökkentô gyógyszereket kaptam. meghallgatták a mellkasomat is. mert az érzés egyre intenzívebbé vált. csak nagyon-nagyon örültem. minden rendben van. hiszen semmit nem talál. Egyik reggel munkába menet a kocsiban nagyon rosszul lettem. Naponta többször is programoztam gyógyulásomat. hogy minden ember csoda. nem tudott megszólalni. csak idegi eredetû a dolog. Kaptam vérnyomáscsökkentôt. hogy miért küldtek engem. egyre jobban és többet tud. Már ott tartot194 . Azt mondták. hogy hogy is kell ezt csinálni. Akkor már olvastam az Agykontroll címû könyvet. Már annak is nagyon örültem. Ma már meggyôzôdésem. a használat titka egyszerû: rendszeres gyakorlás. Állandóan feszült voltam. Nagyon megijedtem. Mellkasi szorítás. majd egyre erôsödô halálfélelem. Az egyik óra után a Laura Silva-tól tanult. hogy miként lehet a mindenkiben meglévô fantasztikus képességek és lehetôségek sorát felszínre segíteni. Augusztusban megállapították. hogy egyre jobban. amely csoda azonban elérhetô valóság. ahol megmérték a vérnyomásomat. s a laborleletek sem jeleztek kórosat. ami akkor 190/110 Hgmm volt. amint a kontrollvizsgálaton a doktornô csodálkozik. de semmiféle szívbetegségre utaló jelet nem tapasztaltak. s egyre jobbak legyünk! Tóka Márta.kon egy régi rossz élmény következtében nem mert. Pontosan úgy történt minden. Toronyi Györgyné. dolgozatai sorra rosszul sikerültek. hogy ez még csak a kezdet! Vallom. 95 augusztusában kellett visszamennem az orvoshoz. itt a vég. Szolnok 1994 júliusában táppénzre kerültem. mert ez nem múlik el. Az ottani doktornô megkérdezte. Szédültem. s testem egyes részei bedagadtak. s ott aztán pontosan megtanultam. Másnaptól kezdve önként jelentkezett az órákon. Nyár végén egyszer ismét rám tört. és azt hittem. 1 év múlva meg kell mûteni. ahogy a gondolatainkkal irányítjuk. de a közérzetem sajnos nem javult. A csúcs azonban az izotópos vizsgálat volt. hogy vállaljuk-e a felfedezés kalandját. hogy meleg göb alakult ki pajzsmirigyem jobb lebenyében. egyszerû szemmozgatáson alapuló módszerrel töröltük ezt a negatív blokkot. s annak alapján elkezdtem magamat gyógyítani. A doktornô szerint kb. A vérnyomásom ugyan visszaállt a normális értékre. és biztos vagyok benne. hogy testünk úgy mûködik. de az elôzônél sokkal erôsebben. Ha igen. hogy semmi szervi bajom nincs. Félre kellett állnom. mert édesapám szívbeteg volt. Úgy éreztem. az agykontroll ebben minden segítséget megad. Elmentem az orvoshoz. hogy az ultrahangvizsgálat eredménye negatív lett. Paks Az egész 1993 tavaszán kezdôdött. ahogy vizualizáltam! Meg se lepôdtem. A felfedezés.

3 percet szánt rám (2000 Ft-ért). aki azt mondta. Otthon aztán bevetettem minden technikát. s valószínûleg ezek a gondok is szerepet játszottak abban. és reformétrendet ajánlott. Pl. Így is lett. édesapám betegsége. hogy egyre kevesebbet foglalkozom a rosszulléteimmel. hanem a lelkemmel van baj. s így az ott tanultakat is felhasználtam a gyógyításban. Akkor még nem tudtam. A vizsgálatok ugyanis baloldali hangszálbénulást 195 . az idegeskedés. Már kocsiba is mertem ülni. Én már úgy voltam vele. Gondoltam megpróbálkozom a természetgyógyászattal. Felírtak különbözô gyógyszereket. 1995 januárjának elején orvosi kivizsgálások sorozata kezdôdött meg. Így hát 93 novemberében beiratkoztam az agykontrolltanfolyamra. hogy megbetegedtem. hogy életemnek nincs értelme. 3 heti programozással elértem azt. Az üzleti életben is egyre nagyobb sikereket érek el. mert kocsiba sem mertem ülni. Kislányomnak begyulladt a füle. Másnap az orvos hitetlenkedve nézte a gyógyult fület. Mára már megszûnt számomra a kapÍkodás. a kitartás és a hit meghozza a gyümölcsét. Állandóan az járt az eszemben. minden gondolatom negatív lett. Budapest 1992 májusában. Elvittem az orvoshoz. A nyugdíjazásom utáni idôben azonban sajnos több családi probléma jelentkezett szinte egyszerre. A rendszeres reggeli és esti programozással irányítani tudom sorsomat. és ehhez hasonlók. hogy mindent megcsinálok. Addig szinte egyáltalán nem betegeskedtem. ami számomra csodálatos élményekkel és személyes sikerrel zárult. Én már nem csodálkoztam. felírt mindenféle füveket. sem megfázás vagy nátha. A türelem. csak legyen már vége ennek a borzalomnak. Nem szerettem magamat. nem a testemmel. Már az elsô 2 nap után teljes erôbedobással kezdtem gyakorolni a tanultakat. hogy fel kell szúrni. hogy 2 lakást és 1 telket cseréljek családi házra ott és annyiért. majd június elejéig kórházi kezelés következett (sugárkezelés. Mindenkinek csak ajánlani tudom az agykontroll használatát. kemoterápiás kezelés). hogy végezzem el az agykontrollt. hogy elmondjam. hogy nem szívesen mentem ki az utcára. Karácsonykor egyik napról a másikra elment a hangom. Kezdtem lassan felôrlôdni. Sikereimen felbuzdulva arra gondoltam. Elérkezett a második 2 nap. 1994 ôszétôl úgy éreztem.tam. hogy nem tudom a problémáimat megoldani. 1 év alatt tünetmentessé váltam! Sok esettanulmányt csináltam. Közben észrevettem. Az idegosztályra irányítottak. Alig vártam a folytatást. majd halála. feketében láttam mindent. amikor a legjobban kell. Kértem tôle 1 nap haladékot. Munkahelyemen az egyik kedves kollégám ajánlotta. ha a testi-lelki problémáim megoldásában tudtam magamon segíteni. Idôt sem adott arra. 87 éves édesanyám ellátásának megoldása. Ettôl kezdve rendszeresen gyakoroltam és programoztam. sôt vettem egy BKV-bérletet. hogy mindig akkor jön a segítség. akkor bizonyára az életem más területein is tudom használni. Tóth József. aki kb. Kezdett visszajönni az életkedvem. porokat. de egyik sem használt. Ekkor már az Ultraszemináriumon is túl voltam. El is mentem egy elismert természetgyógyászhoz. ami nekem megfelelô volt. Meg is lett az eredmény. 32 év munka után nyugdíjba mentem. 55 évesen. Rendszeres gyakorlással és programozással kb. Reggelre nyoma sem volt lányom fülfájásának. Ezt a furcsa tünetet nem elôzte meg sem torokfájás. és egyre jobban ráéreztem a dolgokra.

mintha az már meg is történt volna. ott a helyem. Az alváskontroll használata remekül bevált. hogy újra egészséges vagyok. ismételt ellenôrzéskor a röntgen a daganat további kisebbedését 196 . és ôszintén hittem abban. Gyôrbe. tumorom nôtt. hogy meg lehet gyógyulni! Június 2-án elbocsátottak a kórházból. Célom értelemszerûen egészségem visszaszerzése volt. segítséget. hogy júniusban Szombathelyen agykontrolltanfolyam indul. hitbôl és elvárásból áll össze. Apró. hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás. Az elmetükre-technikával mindennap elképzeltem. ami – mint tudjuk – vágyból. Hittem. bár akkor még nem sokat értettem belôlük. Tapasztalatom szerint kulcsfontosságú a teljes bizalom. és hangom lassan kezdett visszatérni! A késôbbi. Egyet azonban igen. Nagyon szorgalmas munkásoknak bizonyultak. sétálok. fizikai erônlétem rohamosan romlott. Mélyen elhittem. azt azonnal töröltem. és tôlük tudtam meg. s pozitívra cseréltem. s igyekeztem úgy is gondolkodni. Elsô este a gyógyszereket már nem vettem be. Hálát adok Istennek is. de végül egyikre sem került sor. mert már viszonylag rövid idôn belül biztató eredmények mutatkoztak. hogy nem tudtam aludni. Csak a jó és kellemes dolgokról beszéltem. s ezt teszem mind a mai napig. Képzeletben még kirándulni is elmentem! Betegségemmel csak az elsô alkalommal foglalkoztam. Ha felbukkant a fejemben egy-egy negatív szó vagy gondolat. Megvettem dr. Azóta sem szedem ôket. hogy gyakorlatilag mindent elérhetek. Domján László kazettáit. Úgy éreztem. amit kértem. bíztam önmagamban. mert éreztem. A kórházból öcsémhez és sógornômhöz utaztam. Itt kerültem kapcsolatba a gyôri agykontrollos és reikis barátokkal. vidáman és boldogan élek. azt követôen már újra meg újra kizárólag az egészség képét képzeltem magam elé. Állapotom nem javult semmit. dolgozom. hogy tüdôdaganatom sajnos már operálhatatlan stádiumban van. Két alkalommal készítettek elô tüdômûtétre. aminek okaként tüdôrákra és pajzsmirigydaganatra derült fény. amit elmém meg tud fogalmazni. A kurzust nagy izgalommal vártam. s közben kiegészítem saját gondolataimmal. Nagy elánnal vetették be magukat tüdôm és pajzsmirigyem egészségének helyreállítása érdekében. az alfábajutást. segítségükkel gyakoroltam a meditációt. szeretetet és biztatást kaptam. Az elsô napon tanultunk a gondolat-nagytakarításról. hogy meggyógyulok. hogy köszönetet mondtam. hogy már meg is kaptam. A daganat növekedése megállt. Egyik – az alapbetegséghez képest persze apró – gondom az volt. szorgos kis manó munkásokat is „felfogadtam”. valamint az agykontrollal kapcsolatos könyvekhez. valami nagy dolog fog történni ezáltal az életemben. arról. Domján Gábor vezetésével. harcolniuk kellett a rákos sejtek ellen. A kazetták hallgatása csodálatos nyugalommal árasztott el. hogy jogom van az élethez. Úgy imádkoztam. Sógornôm révén jutottam hozzá a Természetgyógyászat és az Elixír címû folyóiratokhoz. hangom nem volt. szóhasználat és hozzáállás. Azt mondták. akiktôl hitet. Ekkor kezdtem meg a harcot saját gondolataimmal. amiben hinni tudok és amire szívbôl vágyom. Nagy érdeklôdéssel olvastam valamennyit. A tanultaknak megfelelôen úgy programoztam elérendô célomat. nem is hiányoztak. Eleinte nagyon kemény feladatot adtam nekik. hogy azóta valóban terveim szerint alakulnak napjaim. A „Zenés reggeli és esti meditáció” kazettát is nagyon szeretem hallgatni. jó alvó lettem! Az igazán fontos cél persze a gyógyulásom volt.mutattak ki. éreztem.

aminek szívbôl örültek. beszélgettem velük. színesebb. és modern gyógyító felszereléssel.” Egy-egy alkalommal 20-szor is elmondom. Hittem és vágytam. hogy fekhelyem fölsugárzási zónában fekszik. Köszönetet mondok sejtjeimnek. Még meg is jutalmaztam ôket képzeletemben. amikor csak gyümölcsöt fogyasztok. Nagyon szeretem a laboratóriumomat. Még az egészséges sejtek is segítettek a rákos sejtek megfékezésében. megdicsértem ôket. lelkiismeretesen álljanak helyt. Hetente 1-szer böjtnapot tartok. Táplálékom 80%-a nyers vagy párolt zöldség. Úgy érzem. Amikor én végeztem. Laboromban a nagy és korszerû fürdôkádat használtam és használom leggyakrabban. és kérem segítségét. gyümölcs és magvak.. Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma és Louis Hay: Éld az életed! címû könyvét. hogy megérte a harcot. Naponta több alkalommal félhangosan mondtam és mondom magamnak. hajam csodálatosan kinôtt. Óriási segítséget jelentett sógornôm. az szerintem szinte mindenre képes. José Silva és Robert Stone: Gyógyíthatsz.. Az agykontrolltanfolyam elvégzése után valóban nagy változás történt az életemben. Reggel és este hálát adok Istennek. jó alaposan. valamint 2 remek tanácsadóval láttam el. Aki hisz. Június közepén Béky László természetgyógyászt is felkerestem. hogy szolgálják testemet. akar. Az agykontroll hatására szélesedett érdeklôdési köröm. Az én akaratom és hitem az ô vágyukkal és hitükkel együtt gyôzött. Nem volt könnyû a feladat. odaadó támogatásuk. hogy újra egészséges legyek. mert az augusztusi orvosi ellenôrzéskor már javulást állapítottak meg. Visszagondolva az elmúlt 1 évre. és szeretem az embereket.) Radiesztéziás vizsgálat azt állapította meg. hogy: „Minden nappal. önzetlen. Abban tisztítom meg belsô szerveimet. hangom az eredeti lett. ezért áthelyeztük a szoba más részére. Tanácsadóim segítségével elkészítem a gyógynövényfôzetekbôl álló fürdôvizet. és kértem.). Ilyenkor munkásaim pihentek. hörgôimet és a pajzsmirigyemet. testi erôm visszatért. úgy látom. Mivel a kórházi kezelés után hajam teljesen kihullott. Pl. Nagy-nagy gonddal kezeltem és tisztítottam a tüdômet. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok.és tápoldatos vízben fürdettem. bízik. Gusztusosan berendeztem. de a cél. így már az élet is sokkal szebb. vagy még többször is meglátogattam. öcsém és családjuk szeretete is. s újra munkához láttak. gyógy. ráadásul hullámosan (programoztam. és sok hasznos könyvet olvastam el. a hajhagymáimat is külön-külön. Elfoglalták helyüket. hogy óriási mértékben megváltoztam. s az eredmény nem is maradt el. s környezetem sem a régi már.mutatta! Munkásaimat naponta 2-szer. Tóth Józsefné (Zala megye) 197 . Szeretem az életet. az egészség elérése. aki segített megváltoztatni életmódomat és táplálkozásomat. (Étrendembôl teljesen töröltem a húst. hogy ne egyenes legyen. akkor ismét ôk következtek. az életem megtartása olyan fontos volt.

mert október óta az ösztönöz a gyakorlásra. Kis hercegségben. nagyon rossz volt a kapcsolatunk. fiatal korán messze túlmutató bölcsességét.. de az 1 hónapos „elvonókúra” óta még a füst is idegesít! Osztálytársam vércukrát 23 mmol/l–rôl 4 mmol/l–re tornáztuk le barátnômmel! Sikerült apróbb gyulladások. Apámmal soha nem jöttem ki. 100%-os hatásfokkal.. amit Carolyn tanfolyamán átéltem. Nekem valóságos csoda. Tulajdonképpen csak azért küldöm el élménybeszámolómat. illetve pozitívan fogalmazva: jobban is kedvelhettem volna. Carolyn mosolygó arcára gondolok. s mindannyian rajonganak a módszerért. lélekmelegítô érzést és élményt. tapintatát. és szeretem a szüleimet. Tóth Magdi Egy hete azon töröm a fejem. magukon és másokon is tökéletesen tudják alkalmazni. A tanfolyam zenés záró meditációja közben rájöttem. 1993 októberében végeztem el a tanfolyamot. Azóta nap mint nap csodák sorozata történik életemben! Bizonyítványom átlaga 0. Azonnal érezni lehetett szeretetét. tárgyhoz. hogy céljaimat elérve végül megírhassam sikereimet. T. mára már csak elvétve akad 1-2 pattanás. hogy olyan tevékenységben is örömet találjak. több esetben már a fóbiám okára sem emlékszem! Az „elmeradar” abban segített. meleg ágyban Nyújtózkodom a félhomályban. Minden esetben mûködött! Tóth Márti 18 éves lány vagyok. kedvességét. huncut vidámságát.5-et javult. hogy igenis hiszek. és nagyon boldog vagyok. ha bizonytalan vagyok valamiben. Korábban rengeteg cigarettát szívtam. Leggyakrabban a „kétkezes stresszolvasztást” alkalmazom. hogy személyhez. Még innen és már túl. Azóta újra béke van a lelkemben. félállapotban. Réka 198 .Alfavers Álom és ébrenlét határán. csak behunyom a szemem. Mindegy. fizikai fájdalmak elmulasztására is alkalmas! Sok-sok ismerôsömnek megtanítottam. Nemcsak mentálisan hat. érzéshez kapcsolódó zavaró. Már többször el is szöktem otthonról. hogyan érzékeltessem azt a szívet gyönyörködtetô. hogy fél éve még csak nem is veszekedtünk! Számomra azonban a legcsodálatosabb. amit korábban utáltam. hogy megszabadultam a félelmeimtôl. és máris tudom a megoldást. Rettenetesen pattanásos volt a bôröm. A „kapcsolatelixír” alkalmazhatóságának pedig csak képzeletünk szab határt. Azóta. A „traumaradír” olyan kiválóan mûködik. hogy újra megtaláltam a hitemet. hogy azon kívül. vérzések és fejfájások gyógyítása is. nem egészségesnek tartott kötôdésemet akartam vele könnyen és gyorsan megváltoztatni.

láttam a repülôket. 17 éves fiammal együtt mentünk a kurzusra. hogyha én nem vagyok képes elfogadni az ô ôszinte szeretetét. fröcskölve lubickoljanak. hogy valami teljesen új fejezet fog elkezdôdni az életemben. Fogtam a füzetet. Így is lett. A gyermekeim boldogok. becsületesen szabad élni! Éppenséggel másképp is lehet. vágyni rá. de ezek mind lelki eredetûek. csak nem érdemes. s még a fénylô csillagok is elérhetônek tûntek. mert mi magunk váltunk olyanná. kínlódáson kikristályosodott hitem nálam sokkal bölcsebbektôl kapott megerôsítést: csak tisztességesen. hogy képesek lettünk így szeretni. csak akkoriban. Szerettem volna július közepén utazni. Nagyon mély ponton voltam akkor. hogy az esküvôre vagy a nyaralásra szép foguk legyen (ugyanis fogorvos vagyok). s úgy éreztem. Mi akartuk ilyennek. Kölcsönösen. hogy akkor éppen egy huncut vasunk sem volt. hiszen mûködött a mentális üzenet. hogy keressenek meg. olvastam is már róla. nyaralni mennek.1994 márciusában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. nézegettem a gyönyörû. Májusban esténként kint ücsörögtem a teraszon. de ennél több soha nem volt köztünk. Erôs vágy fogott el. én pedig határtalan boldogsággal nézzem ôket. Az utolsó este után nem kívántunk hazamenni. De jó nekik! – gondoltam. hogy nem tudjuk elviselni a bezártságot. Hónapokba telt. munka után rohanok haza. amiben most élek. repülôvel nem tudunk menni. Gondolatban egyre jobban kiszíneztem a nyaralás örömeit. Úgy vágytam erre. ahogy dél felé húztak. Élveztük a számunkra kitágult világot. minden feltételtôl mentes szeretetet. mennyire fontos a szeretet elfogadása. Nem elég csak adni. sokszor hangosan. annál sokkal összetettebb dolog elfogadni egy másik ember szeretetét. A pénz is összejött. fürödhessünk. hogy szinte az orromban éreztem a sós víz illatát. csillagos eget. úgy éreztük. testet-lelket meggyötrô válás után. Nemrég döbbentem rá. A legmaterialistább világban is nyilvánvaló volt számomra a lélek elsôbbsége. amit minden szenvedés ellenére hatalmas megtisztulásként éltem át. Persze nappal jártam az utazási irodákat. és sorban kipipálhattam az összes felsorolt tulajdonságot. s a bôröm húzódását a sós tengervíztôl. s akkor „véletlenül” összehozott a sors egy már 24 éve ismert emberrel. Nagyon készültem az agykontrollra. hogy érezzék a szeretô otthon biztonságát. mi tettük ilyenné. s valami azt súgta. Csak 4 gyermekem tekintete adott nap mint nap erôt. és ahová bármikor visszatérhetnek. Éjszaka pedig üzentem a rossz fogúaknak. ahonnan bármikor feltöltôdhetnek a maguk életét élni. Itt álltam egy szál magamban. hogy megtudjam. És ekkor megértettem. súlyos anyagi terhekkel. Kint sétáltunk a Duna töltésén. nemigen lehetett ilyent mondani. élvezzék a napot. amit összeírtam leendô partneremmel kapcsolatban. amikor egyetemre jártam. ha azt akarják. igaz. Minden este kiültem a teraszra. de valahogyan akkor is eljutunk a tengerhez! Az volt a legédesebb. Boldog voltam. hogy mi is mehessünk a tengerre. Érdemes volt hinnem benne. 199 . hogy a sok töprengésen. hogy majd az is összejön. hol. Mostanra már kikerekedett bennem a világ: mi „csináljuk” magunknak a betegségeket – akár millió okból is. milyen lehetôségek vannak. akkor soha sem tapasztalhatom meg az ôszinte. és felnôni ahhoz a kapcsolathoz. mire fel tudtam magamban dolgozni ezt a kérdést. amibôl el tudunk menni. ôszintén tiszteltük egymást mint embert. s a végére mindketten szárnyaltunk. és azt mondogattam magamnak. annak szintjéhez. de csak 22-ére kaptunk helyet. hogy minél többet lehessünk együtt. Jól van! – gondoltam magamban. egy szörnyû. a gyerekek boldogan hancúrozzanak.

Ma már tudom. Tudom. A 20 éves nagyfiam nehéz természetû. dr. hiszen tele volt a teste rákos daganatáttételekkel. Gyôr Férjemnek 4 évvel ezelôtt kivették a bal veséjét. Laboromban naponta stoppoltam a megnyúlt szalagot oda-vissza. már ugyanúgy futok. enni-inni adunk nekik és gondoskodunk tiszta ruháról. de így közelrôl még nem látott ilyen esetet. Elmondom neki. csak a módját kell megtalálni. Uzsaly Beatrix. Az orvosok és rokonok már lemondtak róla. és folyamatosan rossz korban van. hogy a gyereknevelés nem abból áll. Élni csak becsületesen érdemes. ne csak a maga forró fejû. azt alfában gyönyörûen veszi. Elôször is leültem. Én mosolyogtam. Az ilyen „beszélgetések” után aztán feloldódik. A gyerekekkel fantasztikus dolgokról tudunk beszélgetni. hogy javul a lábam. Funkcionálisan teljesen rendbe jött a térdem! Megkérdezte. fiatalos. Azóta ô is elvégezte a tanfolyamot. de remélem. hogy miért is történt ez meg velem. A sebészek már fenték a bicskájukat. Ez olyan jól ment. egyszer rájön arra. hogy egy életen át nem „kezelgethetem”. mint régen. fekhelyrôl. hogy a sündisznó is jajgatva menekülne a közelébôl. hogy mit csináltam vele. mert amit bétában nem hajlandó meghallgatni. mert én nem szeretem az ocsmány beszédet. Izgatottan tanulmányoztam ôket. hogy miként bírom munkám mellett 200 . vagy mond otrombán. Esténként átalakultam kis manóvá. hogy a világra hozzuk ôket. hogy elfogadjuk ôket. Ilyenkor éjszakánként beszélgetek vele. Újabb 4 hónap múlva ismét megmûtötték a gerincét. a belsô szalag pedig nagymértékben megnyúlt a rándulás következtében. Persze mindez kell. hogy minden éjjel valami ilyesmit álmodtam: nagy futásokat rendezünk a gyerekekkel meg a kutyával. Csodálkozott. Rengeteg tervem van a jövôre. de én nem hagytam megmûteni a térdemet. és végiggondoltam magamban. és ôszintén elmeséltem. mert már tudom. A 6 héttel a baleset után végzett kontrollvizsgálaton az ortopédsebész nem akart hinni a szemének meg a röntgenfelvételnek. lehet vele kommunikálni. A térdemben részlegesen elszakadt az elsô keresztszalag. varrógéppel gumiszálakat fûztem bele. hogy úgy fejezze ki magát. hogy az életben sok mindent meg lehet mondani. és kérem. ami mindig olyan. Rokonaim csodálattal nézték. Idônként már annyi tüske van benne. Ekkortájt fedeztem fel az agykontrollos könyveket. vagy éppen átúszom a Balatont. de a felelôsségünk abból áll. hogy nagyon szeretem. Rondán nézett ki. Gondolatban megkérem. majd 4 nap múlva a gerincét is megoperálták. hogy ha elég erôs bennem a hit. divatos hóbortjait kövesse. úszom vele és tornázom. igyekszem ôt olyannak elfogadni amilyen. nem dühöng mindenen. Néha gondolkodjon is el. tiszteletben tartva a másik ember egyéniségét. fogadja el – talán inkább hallgassa meg – a véleményemet. akkor szinte bármire képes vagyok. mit kell feldolgoznom? Megtaláltam. hogy az számomra is elfogadható legyen. Az elmetükretechnikával elképzeltem. majd azt mondta: hallott már az agykontrollról. a vágy és az elvárás egysége. mielôtt nagy hirtelen tesz valamit. Mitôl félek. A leírtak alapján gyógyítani kezdtem a páromat. és rányissuk a szemüket – pontosabban a szívüket – erre a világra. beborogattam a térdemet.Februárban „kisíelték” a lábamat alólam. és „hívô” lett. és elkezdtem gyógyítani. amilyenné mi tesszük. és ehhez hasonlókat. Aztán fogtam a gyógyfüves pakolást. és férjem beteg testében dolgoztam.

illetve melyek maradtak még kézben.és a háromujjtechnikával igyekszem megszüntetni gyors. leült. hogy megjegyezzem a letett lapok sorrendjét. Ha borús az ég. és hatására két céget is alapítottam. melyik lapot húzzam. Két hónap után hazaengedték a kórházból. Testvérem asztalos. hadd örüljön otthon még egy kicsit az életnek. Innen jött az ötlet. ügyeket intéz. s férjemmel elmentünk a kontrollvizsgálatra. hogy mennyit tanulmányoztam az agykontrollos könyveket. Egy hónap alatt már 3 játékost adtunk el. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe. és fölmerül a kérdés. Persze én továbbra is serénykedtem „kis manóként”. kézi-. és feltettem a kérdést: mi az. én az üzleteket kötöm. s azt válaszolta. Az öcsém és 2 alkalmazott végzi a konkrét munkát. s idôvel 1 botra. amit ügyvéd barátommal hoztunk létre. Bíztam. s ennek kapcsán sok potenciális megrendelôt ismert meg. hogy már 3 fordulatot sikerült visszavennem! Elolvastam a Gazdagság címû könyvet. Éjszaka álmomban megkaptam a választ. és beszerzem a szükséges anyagokat. Pohárvíztechnikával jött az ötlet. A memóriafogast remekül lehet alkalmazni kártyázás közben ahhoz. hadaró beszédemet. és gyógyítottam a férjemet. hogy eldöntsem. s megkérdem Aigner Szilárd vendégtanácsadómtól. majd a járókeretet felcserélte 2 botra. sebész úr meglátott bennünket..és fürdôkúrák. A háromujjtechnikát pedig arra lehet tapasztalatom szerint jól használni.. és pénzt is lehet vele keresni. ivó. asztalos céget. Hatalmas élmény volt! Varga Erzsébet. Már másnap 3 megrendelést kaptam! Olyan faipari árukat gyártunk. Cs. ami családomnak és nekem is jó lenne. ô ugyanis akkor már elvégezte azt. hogy millió ember közül 1 ilyen beteggel lehet találkozni. amik hiánycikkek a boltokban.ezt a nagy tortúrát. (Én kosárlabdázó vagyok. Hétrôl-hétre egyre jobb állapotba került.és kosárlabdában. akkor gyorsan szintemre megyek. Férjem ma már bot nélkül sétál. Gratulált. Elképzelni is sok. Cs. s hogy milyen lapok kerültek kijátszásra. Pár hónap múlva már hosszabb útra is vállalkozott. A másik cég egy sportmenedzser-vállalkozás. valamint játékosokat közvetítünk 3 sportágban.) Egyesületeknek szerzünk támogatást. Minden gyógyszer és terápia nélkül bocsátották útjára. Ô eddig lakásokat mért fel. és örömmel újságolhatom. Most már a TÜZÉP-telepek is rendelnek tôlünk. mondván. vagy hogy kérjek-e még új lapot. röp. vigyek-e magammal esernyôt vagy esôkabátot. Amikor dr. Néhány hét múlva járókerettel megtett 1-2 lépést. Varga Zoltán 201 . Lefekvéskor megittam a víz felét. Soroksár Az elmetükre. s döbbenten kérdezte: – Asszonyom! Mit csinált a férjével? Elmondtam. hogy a Silva-féle agykontrollt alkalmaztam. ajánlotta az agykontrolltanfolyamot. Tulajdonképpen dr. Az ilyen nagybetegnek a lelkét is ápolni kellett. Eltelt 1 év. ami eddig még mindig bevált. nagyon sokat. Elsô megérzésemre hallgatok. aminek néhány százaléka a mi jutalékunk. s így alapítottunk egy faipari. jönmegy. masszázs. Öcsémmel és egy villanyszerelô vállalkozó ismerôsömmel álmodtam. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. Otthon aztán radikális gyógymódot vezettem be: gyógytorna.

hogy leszívom a térdérôl a daganatot. Valóban hatalmasra dagadt a térde. van Isten. de majdnem minden évben fölkeres. hogy valahol a mélyben talán irigyeltem ôket. hogy el volt törve a térde. minél nagyobb az emberekben a felgyülemlett keserûség. Nem sokkal késôbb kezembe került a Gyógyíthatsz és az Agykontroll címû könyv. hogy amikor unokám fölébred. enni és inni kér. nem 100-szor olvastam el. Vizualizáltam a problémát. Ültünk még egy jó darabig így együtt. Az ölembe vettem kis unokámat. hogy azonnal. kedves kis unokámat gyógyítottam sikerrel. ahogy szinte minden ugyanúgy történt. s azután mesélt nekem róla. ellazítottam magamat. Lányom nem hisz az agykontrollban. szakadó hóban. és elbeszélgetünk. Megdöbbentem én is. és azt mondja: – Nézd Mucikám! Teljesen elmúlott a térdemrôl a daganat! Felszívódott! Nem is kell elmenni az orvoshoz! Nem túlzok. aki az ölemben alszik. akik templomba jártak és hittek. Sôt. várjanak még 1 napot. majd egyszer csak elkezdett mocorogni az ölemben. S aztán ezt többet már soha. hogy kétségem sem volt az eredmény felôl. sem inni. s én elkísérem az orvoshoz. hogy higgyenek valakiben vagy valamiben. Úgy gondoltam ekkor. hogy hinni tudnak. mert fél. Az orvos azt mondta. majd elképzeltem. szinte fuldoklik a köhögéstôl. hatalmas lelkesedéssel és hittel. Ennek 202 . Könyvében olvastam. Hozott nekem könyveket és kazettákat is. s az elmetükre-technika fekete keretes tükrében elképzeltem a bajt. és most már biztosan tudom is. beteg unokámba. ahogy elképzeltem! S attól kezdve semmi baja sem volt. s nyoma sem marad a köhögésnek és a láznak. hogy minél nagyobb az ínség. sem a politika. hittem el. csak mosolyog rajtam és a testvéremen. Orvoshoz kellene mennie. A fehér keretes tükörben azt vizualizáltam. de nem mer. megmosolyogtam azokat az embereket. A húgom néhány éve már olvasott a tanfolyamról. hogy itt a remek alkalom. Este azzal váltunk el. Illetve csak errôl tudott állandóan beszélni. nyakig sárosan elment rá. hogy a fejem tetején keresztül az egész testemet átjárja az univerzum csodálatos. s ezt én minden sejtembôl átsugárzom a kis. akkor én olyan biztos voltam a dolgomban. Fantasztikus érzés volt! Ezután azt vizualizáltam. a Patrik csupa láz! Csúnyán köhög már 1 hete. hogy még nem ír gyógyszert. és fejezd be imádsággal!” Én úgy gondolom és látom. hogy leszívassa. annál nagyobb szükségük van rá. hogy „kezdd el imádsággal. Nem hajlandó sem enni. Éreztem. mert soha nem volt rá elegendô pénzem. nem érdekelt sem a vallás.Soha nem voltam vallásos. 14 éve váltam el a férjemtôl. amikor eljött hozzám. Legutóbb. ahogy szinte vibrált a karom és az egész testem. visszaszámoltam. Utána láttam magam elôtt. A könyveket nem 10szer. hogy mennyire földagadt. Silva könyveit olvasva döbbentem rá. Munka után elmentem hozzájuk. én még nem végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy amikor gyógyítottam. ahogy reggel megjelenik az elôszobában. mesélte. egyik nap ijedten hív föl a lányom telefonon: – Képzeld anyu. most vették le róla a gipszet. csúszós. hogy igenis. Legközelebb a 2 éves. Lehet. De azt is tudom. gyógyító energiája. egész nap minden kijön belôle. majd igen jó hangulatban lesz. ahol szobaaszonyként dolgozom. A szállodában. hogy reggel visszajön. hanem hónapokon keresztül más irományt a kezembe sem vettem. és olyan késztetést érzett az elvégzésére. De én bizony nem vártam. majd becsuktam a szememet. jeges úton. nagyon csúnya volt. Be kell vallanom. s mutatta. Ahogy a könyvben le van írva. s lementem alfába. szó szerint így történt. hogy fölhasználjam a tudásomat.

amit a fejfájáskontrollnál tanultunk. Ahogy azonban kimondtam az 5-öt. Néhány nap múlva. Szó szerint azt tettem.ellenére én úgy érzem. hogy óriásit nôttem a szemében. amilyen vagyok. újságolta. becsuktam a szememet. mert minden pontosan úgy történt. elment. 5 percet rászántam a programozásra. hogy estére társaságot vár vendégül. nyitott. aki szintén agykontrollos. úgy láttam. hogy mit csinálnak majd. A munkahelyemen a fônöknôm roppant kiszámíthatatlan hangulatember. illetve fejleszteni magamat a szükséges területeken. ahogy én 2 nappal korábban elmondtam neki. azonnal megszûnt a torokfájásom. Ô jót nevetett. szintén a buszmegállóban futottunk össze. Olyan intenzív volt ez. akivel a buszmegállóban találkoztam össze. akit mindenki szeret! Velkei Ferencné. hogy rengeteget tudok így segíteni. s más földhözragadt távközlési módszert sem alkalmazok. s kb. 203 . Vele már annyira egymásra hangolódtunk. Budapest Egy reggel erôs torokfájással ébredtem. Vihart Tibor. hanem egyszerûen „megüzenem” neki. Amikor már kifelé számoltam magamat. hogy jössz!” Vincze Nóra 1992 októberében végeztem el a tanfolyamot Székesfehérváron. – Ki tudod-e találni a tudományoddal. s ez ad értelmet az életemnek. hogy kik jönnek hozzám? Összetettem 3 ujjamat. Amióta mellette dolgozom. hogy ha meg akarom látogatni. Tatabánya Szolnok megyében lakik a barátnôm. Azt is elmondtam a neveken kívül. – Na. hogy a leggyorsabb. Csodálatos ember lett. 3 éve! Ismerôsöm. hogy a vizet is hatalmas kínlódás árán tudtam csak lenyelni. hogy a legfontosabb teendôm elfogadni magamat olyannak. ha magamon segítek. hogy el fog menni egy agykontrolltanfolyamra. Elképzeltem hát gondolatban. hogy mindenképpen el kell mennem dolgozni. s mivel jött a busz. Úgy éreztem már az elsô 2 nap után. s közölte. Lázas is voltam. s képzeletemben máris megjelent 5 arc. Azóta megváltozott. hogyan viselkednek. te híres agykontrollos! – mondta. Eleinte szakszerû szubjektív kommunikációval. és mellette az elmetükre-technikát is alkalmaztam. vidám. Néhány hónappal késôbb el is végezte. akkor nem táviratozok. de úgy gondoltam. Néhány hét után a környezetem számára is szembeötlôvé vált a változás. hogy senki sem szereti. Pár hétig pozitív állításokkal „bombáztam” agyamat alfában. 4-nél még mindig fájt a torkom. úgy is veszi az „adást”. és az elsô szava az volt: „Tudtam. elhatároztam. s ennek már 7 éve. s azóta sem jött vissza. s ennek már kb. csak a fej szót a torok szóval helyettesítettem. Azonnal odajött hozzám. boldog és kiegyensúlyozott lettem. Zárkózottságom teljesen eltûnt. Ezért ahogy beértem a munkahelyemre. Mint gyakorlott agykontrollos. de ma már elég a 3 ujjamat összeérintve üzenni neki gondolatban. vagyis éjjel történt az üzenetküldés. Eddig még valahányszor mentem. mindig várt. azonnal félrevonultam.

hogy ez valaha is lehetséges lesz. mert a hit. Összeházasodtunk. hogy minden szempontból az ideális idôpontban essek teherbe. igen erôs késztetést éreztem. mégis elsôre megtaláltuk az ideális lakást. és valóban úgy is történt. és hogy én milyen vagyok. 204 . Mindketten tudjuk. mert családi házat szeretnénk. Kértem. Elmondtam. hogy Fehérvárra akar költözni –. Vizsgáim ragyogóan sikerültek. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. és megkértem a Magasabb Intelligenciát. Pohárvíztechnikával például megkérdeztem. míg végül elköltözött itthonról. két fiú édesanyja. Ez épp a vizsgáim elôtt történt. és programoztam. hogy az utolsó pillanatig bizonytalan volt. A választ másnap a munkahelyemen egy gondolatsor közepén kaptam meg. Este beprogramoztam. A jegyet is a helyszínen. mi ô nekem. szintemre mentem. már nagyon sokan voltunk. de én annyi szeretetet adok a környezetemben levô embereknek. Pontosan olyan. hogy: „Szeress!” Nem tudom.–né R. Az agykontroll azonban visszaadta a hitemet. amikor a Magasabb Intelligenciával felvehetem a kapcsolatot. vajon eljön-e. Elmesélte. amennyit csak tudok. Az agykontroll segítségével legyôztük a távolság okozta nehézségeket – munkahelyén nemigen örültek. és férjem a vizsga elôtt 2 nappal visszajött. én vagyok a világ legboldogabb embere. mikor lementem szintemre. Felébredtem. aznap reggel vette meg. hogy ezzel a módszerrel sokkal többet elérhetünk. de ilyen társat én nem kérek! Kapcsolatunk tovább romlott. Minden nap. Ezután hetente két-három alkalommal elmetükre-technikával erôsítettem meg az ügyet. amilyennek elképzeltem! Tökéletesen megértjük és kiegészítjük egymást. hogy 1993 március elején jön Laura Silva gyógyító szemináriumot tartani. programoztam. és most már mondhatom. Ô is éppen akkor nézett felém. és több más akadályt is. Programoztam. pontosan mit jelent ez. mégis abban a pillanatban megláttam ôt. de valami arra késztette. hogy ki ô nekem. a vágy és az elvárás mindkettônkben nagyon erôs. Tudom. hogy én milyen vagyok. Másnap reggel. Úgy érzem. hogy milyen társat szeretnék. nagyon igyekszik megfelelô társam lenni. Az elôadás elôtti este szintemen hirtelen bekattant egy gondolat: holnap megtalálom az „igazit”. hogy sikeresen vizsgázzak. hogy megtaláljam az ideális partnert. Megismerkedtünk. hogy ô az emberem. Gabriella 32 éves vagyok. hogy mégis ott legyen. Sok más sikerem is van. Társ! Igen. s hogy igazi társam legyen. hogy kitartó programozással ezt is el fogjuk érni. Az utóbbi idôben megromlott a kapcsolatom férjemmel. Az agykontrolltanfolyam elôtt több sikertelen kapcsolat után már nem hittem. Pohárvíztechnikával megkérdeztem ezért. Amikor az Alfajárókban olvastam. és azonnal tudtam. amikor beléptem a terembe. most már itt az ideje. mint régebben akár csak gondolni mertük volna! V. ami jelenleg a legjobb számunkra. Ez csak az elsô állomás. hogy válassza ki a számomra legmegfelelôbb partnert. Mindig azt a választ kapom erre. 92 decembere közepén erre kezdtem hát programozni. hogy elmenjek. mi a feladatom ebben az életemben. gondoltam. Alig programoztuk. hogy az elsô pillanatban felismerem az illetôt.Ekkor úgy éreztem. és minden alkalommal elmondtam. de számomra ez a legnagyobb. találkozásunkhoz ô válassza meg a legjobb idôpontot. Október végére várjuk elsô gyermekünket.

V. s ezután már elôfordult. Ehhez a legjobb eszköz a Silva-módszer. Nagyszerû érzés. napon kezdtem meg. Peritoneális dialíziskezelés folyt elôtte kórházban. kb. Igen erôsen vérzett. és egész másképp nézem a világot. s a beteg gyógyultan távozott. s a gyökerét már úgy vésték ki.Húgom kislánya éjszakánként bepisilt. hogy fizikusként megismertessem az emberiséget a birtokában lévô hatalmas energia helyes felhasználásával. 3 alkalommal úgy 25 percet foglalkoztam vele. Betegápolóként dolgozom. ma jó általános állapotban otthon tesz-vesz ez az 56 éves hölgy. amikor nem volt kómás állapotban. Krónikus urémia (vesemûködés zavara miatt kialakult ún. mert én elállítom a vérzést. Ekkor eszembe jutott a tanfolyamon tanult technika. V. s az évfolyam legjobb tanulója lettem. Egy esésnél lenyúztam bôrömet. káros szenvedélyével. húgyvérûség): a vér kreatininszintje programozás hatására 500 mmol/l-rôl 272-re. s az érettségim is kitûnôre sikerült. Az agykontrolltanfolyam 2. s azonnal szóltam az orvosnak. másfél hónapig programoztam. Törött orrom rendkívül gyorsan meggyógyult. hogy nem pisilt be. Sajnos húzás közben szétroppant. Azt hiszem a következô pécsi tanfolyamon ôk is ott lesznek. de talán az a legfontosabb. mire elértem. napjától kezdve foglalkoztam vele szubjektív kommunikációval. Elértem. mert nagyon fájt. gondolkodásával. és egyre jobban hasznára lehetek embertársaimnak. Mindig betegcentrikusan gondolkodtam. és a gyógyuláshoz való segítés jelentette és jelenti számomra a lényeget. Valéria. Zoltán 1993-ban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy tudok magamon segíteni. de 205 . hogy a beteg.-né Zsuzsa Múlt héten ki kellett húzatnom a fogamat. Nem sokat törôdtem a beteg kinézetével.. Leírom eddigi eredményeimet. Több tanulmányi versenyen is szépen szerepeltem. hogy teljesen elhagyja rossz „szokását”. ezért az orvos össze akarta ölteni. A gyógyításban is sikeresen mûködtem. V. hogy légzési elégtelenség alakult ki nála. odáig fajult a helyzet. és már nem lehetett megmenteni. különösen az öngyógyításban. hogy tudok magamon változtatni. További céljaim közé tartozik. amikor meglátta. a gégemetszést zártuk. Igaz. 19 éves beteg. Lélegeztetôgéppel 10 napig lélegeztettük 70-80%-os oxigénnel. és kész. A programozást a 10. Természetesen sikerült. kimostam a sebet. Pécs Eddig leginkább a tanulásban tudtam használni a tanfolyamon szerzett tudásomat. hogy anyám orvost akart hívni. a karbamid értéke pedig 30 mmol/l-rôl 15-re csökkent. A történethez hozzátartozik. Másnap mentem érettségizni. A géprôl levettük. Rengeteg apró élményem van. Vírusos tüdôgyulladás: fiatal. amit eddig még soha: kitûnô lett a bizonyítványom. de megérte. Én egyszerûen elállítottam a vérzést. annyira. hogy várjon. mindennapi viselkedésével.. Az orvos és az asszisztens is döbbenten nézett a számba. mint eddig.

de nem tudtuk leolvasni a szájáról. A beteg tátogott a tubus mellett. hogy – bármilyen furcsán is hangzik – minden ébredéskor és minden elalvás elôtt mondja el a kedvemért a következôt: „Minden nap és mindenhogyan egyre jobban és jobban vagyok”. az eszméletlenség állapotával járó magzati hypoxiát stb. hogy van? – „Napról napra egyre jobban!” – hangzott a válasza. hogy négyszemközt beszélhessek vele. Igazam lett. De kérdem én tôle. tolókocsiban üldögélve mosolyogni. Láttam a szemébôl. Ettôl a naptól kezdve rendszeresen programoztam a beteget. a férje meg fog halni. Eszméletlensége miatt ôt is géppel kellett lélegeztetni. de a jelek szerint betartotta az ígéretét. Megeskettem. milyen képet vágott erre. vagy az. zárt légcsôsebbel. vagyis dugtunk csövet a légcsövébe. s természetesen a születendô gyermeket is. s már el is felejtettem utolsó beszélgetésünket. hogy mit mond. s az ügyeletes orvossal éppen az agykontrollról beszélgettünk. Állapota erôsen hullámzott. Hatalmas boldogság fogott el! Krónikus hörghurut: 60 év körüli férfi beteg. az az igazán fontos. amikor meglátta a lélegeztetô gépen. hogy nem igazán hisz nekem. intubáltuk. egy agykontrollos ezt is tudja!” Mondtam neki. Úgy gondoltam. fôként akkor nem. de egyre gyakoribbak voltak a hullámvölgyek. örömmel. Elmondtam neki. úgy gondolta. Legyintettem. engedélyezzék. többé már nem látja élve. azt hitte. Amikor az ügyeletes orvos azt látta. Egyszer csak megszólalt a lélegeztetô gép riasztója. ami a következôkbôl derült ki. Sírt és zokogott. az eszméletlen beteg lábát csókolgatta. illetve húztuk ki azt onnan. így nem várom el az eredményt. ki tudja miért. hogy meggyógyuljon. Encephalitis avagy agyvelôgyulladás: állapotos hölgyrôl van szó. hogy a gégemetszés és benne a csô végleg megmarad. Kezdett feltisztulni eszméletlenségébôl. Este volt. Megkértem a kollégáimat. Az orvos természetesen az utóbbira voksolt. Az orvosok csak néztek. szinte gyermeki figyelemmel hallgatta szavaimat. hogy nem gyakoroltam én ezt a szájról olvasást semmilyen tudatszinten. ha a felesége így szereti. látogatók érkeztek hozzá. s bementünk a kórterembe. határozottan elutasították. akirôl már tudtam. Amikor újból munkába álltam. hogy fiú. hogy a születendô baba egészséges lesz. s hogy ô még teljesen egészséges is lehet. Hát nem tudom leírni. Tágra nyílt szemekkel. a gyermek szerencsére teljesen egészséges. Elmondták a sok gyógyszer mellékhatását. hogy ez nem visszafordíthatatlan állapot. szorongató. hogy megtudjuk. Esélye sincs az életre!” Hát mit mondjak. Néhány órás programozásom után végleg kikerült a betegbôl a tubus. nem merte otthagyni súlyos állapotban lévô férjét. hogy nincs tovább. félóránként extubáltuk. dühös lett. hogy korántsem kell meghalnia a betegnek. A beszélgetés után 1 hét jól megérdemelt szabadságomat töltöttem. mit akar mondani. hogy a feleség a férje lábát csókolgatja. Szerintem helytelenül a következôt mondta: – „Értse meg asszonyom. A jelenet ijesztô. Sírva fakadt a felesége. Úgy gondolta. egyben mégis megható volt. akárcsak az édesanyja! Az esettanulmányokhoz egy idô után már nem is vittem haza magammal adatokat. Azt az állításomat azonban. mert a kismama gyógyultan távozott a szülészetre. engem is hideg zuhanyként értek az orvos szavai. Az orvos megkérdezett: – „Szerinted mit mond?” – „Nem tudom!” – feleltem. egy ilyen rossz periódusnál. de nem meglepve láttam a beteget. 206 . és 1 heti megfigyelés után gyógyultan távozott. de nem erôsködtem tovább. – „Pedig azt hittem. Az asszony a látogatási idôn túl is bent maradt.még gépi lélegeztetés alatt állt. Délután. Megkérdeztem.

minden reggel kb. Az azóta átélt sikereim talán már egy könyvet is kitennének. Elhatároztam. a 4 napos kurzus végére csak bámultam. 1983 nyarán mentem férjhez. s miként növekszik. hogy férjem spermiumai megtermékenyítsenek. s ott ellenôriztem magzatom állapotát. Házasságunk mindig is nagyon jó volt. az orvos megállapítja a terhességet. hogy alfaszinten felidézzem és gyógyulásában segédkezzek. Ám amikor legelôször programozni kezdtem. hogy hol van a méhlepény. Annak ellenére. hogy könnyen meggyôzôdhettem kicsikém állapotáról. hogy ebben lehetek a legsikeresebb. hiszen tudtam biztosan. A tanfolyamra csak 96 szeptemberében jutottam el. eszembe sem jutott a szénanáthám. Mivel régebben nagyon aggódó ember voltam. hogy volt már két döbbenetes sikerem – két gyermekem –. egyre többször mondogatta. hogy valójában minden rendben van. Pontosan 9 hónap múlva megszületett egészséges és tökéletes Bálint fiam! Amikor Bálint 3 éves lett. hogy pozitív lesz a terhességi teszt. mindenfajta technikai újdonsággal felszerelt hadsereget állítok föl. Elképzeltem képzeletbeli képernyômön. aki rózsaszínûbb már nem is lehetne. Környebánya 37 éves. hiszen ilyen izzó vágyam mással kapcsolatban nem volt és nem is lesz soha. mint az addigi reménykedés hónapról hónapra. 3-szor 20 percnél. amikor kb. Orvostól orvosig jártunk. milyen nemû a kisbaba. akik nem engedték. Azonnal tanulmányozni kezdtem ôket. hogy mennyivel többre vagyok képes. Ez a csata kb. Amikor mindez bekövetkezett. fejlôdik.. rengeteget jelentett számomra. s ennyi elég volt ahhoz. Ekkoriban állított be férjem az Agykontroll és a Gyógyíthatsz címû könyvekkel. és 9 hónap múlva megszületett Anna lányom. majd azon belül méhembe. agykontrollnaplómat legalábbis már megtöltötték. Zelenák Tamás. Ez az ármádia aztán kemény csatát vívott azokkal a „rosszakkal”. hanem egy édes kisbabát láttam magam elôtt. egy hajszálam mentén bemásztam testembe. hogy az abból tanultak alapján elmulasztom virágpor-allergiámat. hogy szeretne egy rózsaszínû kistestvért. A távgyógyítás sosem tartott tovább 2-szer. amint a méhemben hatalmas. 1 órát. fél órát töltöttem azzal. Egy szép napon megint rászántam kb. Elmondok közülük néhányat.Láttam a beteget egész nap. de az elsô 7 évben rendkívül hiányzott mindkettônknek egy kisbaba. Így aztán a szülôszobán már. Az elsô baba programozásakor lépésrôl lépésre programoztam. Ezt szintemrôl kijôve meg is tettem. én tökéletesen nyugodt maradtam. majd ezt az ultrahangvizsgálat is alátámasztja. hogy immunológiai okok miatt kettônknek sajnos soha nem lehet gyermeke. Elképzeltem.. budapesti agykontrollos vagyok. és ellenôriztem kisfiamat. Így tudtam meg. hogy szintemen magamat lekicsinyítettem. 207 . míg végül 1990 februárjában közölték velünk. Ekkor feltettem magamnak a kérdést. 15 percig nem találták a baba szívhangját. hogy mi legyen a sok elpusztult „rosszal”? A válasz a következô volt: „Végezz hüvelyöblítést!”. 3/4 óráig tartott. Rájöttem. A háromujjtechnika segítségével ugyanis egy pillanat alatt szintemre mentem – a szülésznô errôl mit sem tudott –. Ez a bizonyosság még szörnyûbb volt.

hogy a csarnokvíz nem tud elfolyni. s harmadnap. olyan helyen. s a szemcseppeket teljesen elhagyhatta! Az utolsó kontrollvizsgálaton azt mondta az orvos. akinek köszönhetem tudásomat. Férjem jelenleg Afrikában dolgozik. Így programoztam 6 héten át minden este. már nem fog fájni a feje. ezennel egy hatalmas adag szeretetet és igaz hálát küldök! Zólyomi Marianna Édesanyám bátyám születésekor erôs izom. pedig ezért soha nem programoztam.) A tanfolyam óta a gyermekeim kisebb-nagyobb sérüléseikkor a fájdalmuk csak addig tart. a szem külsô és belsô zugában egy nagy üvegmosó kefével kitisztítottam a dugulást. hogy utazzon a fôvárosba. hogy csak a programozásom fog rajta segíteni és semmi más. jobb emberré válásomat és csodálatos gyermekeimet. hogy 20 hónapos Annám az októberi Pénzkontrolltanfolyam óta bárkit meg tud nevettetni a vállvonogatós módszerrel. Ilyenkor napjában többször is lefekszik. amikor beléptem a lakásba. Vizualizáltam. és elvégezhesse a gyerektanfolyamot. kenje be a látóideget egy speciális idegerôsítô kenôccsel. Nagy sikernek tartom továbbá. Négyhetente járt felülvizsgálatra. édesanyám bol- 208 . és folyamatosan gyógyszert kell szednie. mivel azt olvastam. hanem anyósom esetében is szinte végtelenül nagy! Ô egész egyszerûen biztos benne. és az elmetükre-technikával elképzeltem. Naponta 4-szer kellett cseppentenie a szemébe. Olvasáshoz és az utcai közlekedéshez szemüveget hordott. Itt elképzeltem egy oszlopcsarnokot. hogy gyógyítani fogom. Elhatároztam. A két végén. hogy csak 3 hónap múlva kell legközelebb visszamennie. Aztán a fejére.A tanfolyam elvégzése óta gyermekeim még csak náthásak sem voltak! Azóta egyszer sem fájt a fejem. Az álomkontrollal mindig helyes választ kapok kérdéseimre. s hívjon föl engem. egészen részletesen. A másik hallatlan nagy siker. Hozzá kell még tennem. hogy a módszer hatékonyságába vetett hit szerencsére nem csak nálam. Szintemre mentem. A következôképpen programoztam: magam elé képzeltem az anyósomat. hogy fôzni sem tud. pedig régebben az egytételes „listákat” sem tudtam megjegyezni. a szemeire koncentráltam. szabaddá téve így a lefolyókat. Hat heti programozásom után most ott tartunk. Szeptember óta férjemet egyetlen szúnyog sem csípte meg! (A maláriaveszély miatt ez Afrikában igen fontos. amikor erre szükségem volt. hogy ezt az oszlopcsarnokot víz tölti ki. Szeptember óta nem viszek magammal cédulát a bevásárláshoz. ahol sajnos nincs telefon. s friss lesz és vidám. Mindenkinek. hogy a zöld hályog azt jelenti. hogy az utcán már nem kell szemüveget hordania. Szinte állandóan fáj a feje. hogy Bálint fiam alig várja. Ezután megkértem férfi tanácsadómat. és sokszor annyira gyenge. az olvasószemüvegét 2 dioptriával gyengébbre kellett cserélnie. hogy mire legközelebb találkozom vele. hogy 6 éves legyen. Anyósom szemén zöld hályog volt.és ideggyengeséggel járó betegséget kapott. Természetesen a memóriafogast használom. Ezt 2 alkalommal tettem meg. amíg a seb fölé nem teszem „kesztyûérzéstelenített” kezemet. Magamat lekicsinyítve bementem a szemébe. Eddig mindig sikerült neki üzenni éjszaka. Ez csak a relaxáció „melléktermékeként” jelentkezett. sokszor még délben is.

én vettem meg. s visszaadta a kölcsönt. a tv és az ötágú csillár mindössze 5000 Ft-omba került! Ezt az összeget ugyan csak a kosztpénzembôl tudtam kifizetni. nekem adja a hûtôszekrényét. a szekrény. s kérni. aki eladta a lakását. Nagyon szerettem volna magamnak egy franciaágyat. hogy tegnap óta egyáltalán nem fáj a feje. Zs. aki régebbrôl épp 5000 Ft-tal tartozott nekem. de a munkatársaim ki akartak közösíteni. A franciaágy. hogy felébredjek. este pedig hazajött! Munkahelyemen fônökeim átcsoportosítottak egy szakmailag számomra teljesen idegen területre. s azt mondta. aki akkor éppen külföldön dolgozott. mert neki 2 van. hogy ha elfogadom. s az egyik fölösleges. Zoltán Fiam 17 évesen egyszer egy hétre eltûnt. mert holnap már tárgytalan. aki másnap felhívott telefonon. mert munkatársaim nem fogadtak be. hogy kislánnyal. hogy fogadjanak szeretettel. Nagyon boldog voltam. Gondolati üzenetküldést is bevetettem annak érdekében. kedves ismerôsömmel. hogy munkahelyemen megkapjuk a – megérdemelt – jutalmunkat. aki megvenné a bútorát. Nos. Két nap múlva visszahelyeztek régi munkakörömbe! (Megjegyzés: ilyen helyzetben érdemes az új munkatársaknak üzenni. ha másnapra szabadnapot veszek ki a cégnél. hogy szeretem ugyan ezt az új munkámat is. s a tanult módon üzentem neki gondolatban. és sokkal energikusabb. Egy alkalommal éppen pénz szûkébe kerültem. mégis sikerült! 1994 tavaszán elromlott a 175 l-es hûtôszekrényem. Néhány nap múlva váratlanul szólt a szomszédom. Így is tettem. D. Elmetükre-technikával sokszor vizualizáltam szintemen a végcélt. Másnap reggel 7-kor felhívott telefonon a munkahelyemen. s a szubjektív kommunikáció módszerével gondolatban segítséget kértem egy rokonomtól.-né. ad nekem 5000 Ft-ot ajándékba.L. Nehéz volt ilyen légkörben dolgozni. már senki sem bízott benne. és emiatt sürgôsen ki kellett azt ürítenie. Aggódtam érte. ismerek-e valakit. viszont másnap jelentkezett egy ismerôsöm. Fehér keretes tükrömben sokszor. A jutalom kiosztása közel 3 hónapot késett. ideges voltam. ilyen célra is használható a szubjektív kommunikáció.dogan újságolta. ahol ugyan megálltam a helyemet. Megkérdezte. Elmondtam. s másnap reggel összefutottam egy ismerôsömmel. Sok magyar példa mutatja. Gondolatban beszéltem vele. de még ma. Programoztam. hogy megkapjuk. a két fotel. mint máskor. érzékletesen elképzeltem célom elérését. Sejtettem. G. hogy jól mûködô frizsiderem van. hogy valami miatt az a helyes.) Szerettem volna találkozni egy régen látott. R. Egyik nap határozottan az az érzésem támadt. s 2 nap múlva beállított egy csokor rózsával. amikor ô a legfogékonyabb az üzenetvételre. mégis el szeretnék menni a részlegtôl. a dohányzóasztal. Gondolatban beszéltem a fônökeimmel. 209 .

s kezdett igazán nyomasztani. Háti gerinc CT. ami nálam ugyancsak ritkaságszámba menô eset. és elképzeltem. kiütés és pötty! Zs. 210 . gyógyítja testemet. Budapest 1994 novemberében a szokásos kisebb gondok mellett akadt nagyobb is. Sikereim száma napról napra gyarapszik. 7 évig szenvedtem az allergiától avagy bôrbetegségtôl (a diagnózis nem volt egyértelmû). s irány Veszprém. milyen örömet érzek. Orvoshoz fordultam. A legértékesebbet. még a nyomuk sem látszott meg! 3. Lerajzoltam magamat teljesen egészségesnek. és nem is gondoltam arra. (Ezek igen pontos és megbízható metszeti képet adnak a testrôl. Az elváltozás szöveti denzitású. bárhol legyen is az. Laboratóriumomban tanácsadóim sokat gyógyítottak. az allergiából való gyógyulásomat szeretném megosztani másokkal is. 10-15 percig programoztam. Tóth Zsuzsanna. A gépben feküdve is azt képzeltem el. 3-szor. Ez a vizsgálat 1995 elején történt. Míg várakoztam a vizsgálatra. mit kezdjek most magammal. Egyik reggel arra ébredtem. Látásom annyira javult. amikor közlik velem a jó hírt. hogy a testemet körülvevô mágneses tér és a mûszer zümmögése jót tesz nekem. kb. Elôvettem az Agykontrollkönyvet. Nem lehettem valami szép látvány. pöttyös. Fokozta a fájdalmat.Pár évtizedes idült iridocyclitisem (súlyos szemgyulladás) miatt kialakult sok letapadás és sérülés eltûntetése érdekében programozok pár hónapja. s gyógyítottak a tanácsadóim is. hogy ha fokozódik a fájdalom.. Kocsiba ültem. sebes volt. Az elmetükre-technikát használtam. extradurális elhelyezkedésû. a pöttyök. Arcomról eltûntek a kiütések. A vizsgáló orvos felhívta figyelmemet. ha oldalra fordítottam a fejem. s ráadásul fájt is. hogy a normál méretû betûket már el tudom olvasni!!! Zsolt 1994 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot.. Testem tetôtôl talpig kiütéses. Még jobban elkeseredtem. neurinomának (egyfajta idegdaganat) felelhet meg”. az agykontrolltanfolyam! Nagy élmény volt! A tanultaknak megfelelôen naponta 2-szer. 3-szor gyakoroltam a technikákat. Pár hétig kerestem a megoldást. Vizsgálatok következtek. azonnal menjek vissza. hogy a legközelebbi idôpontban elvégzem a tanfolyamot. hogy bármi megakadályozhat sikeres öngyógyításomban. amiket meg kell oldanom. laboratóriumomban gyógyítottam magamat.és MR-vizsgálatra is sor került. hogy rettenetesen fáj a hátam. Elképzeltem magam teljesen egészségesnek. naponta 2-szer. s egy hétvégi alapos tanulmányozása után elhatároztam. akik hasonló betegségben szenvednek. s természetesen kontrollvizsgálati idôpontot is kijelölt. Május 15-én visszamentem kontrollra. mert nem vagyok betegeskedô típus. rajzolgattam. Már 1-2 nap múlva éreztem a javulást. A tanfolyam elvégzése után rendszeresen. 4-5 mm átmérôjû. s valóban egyre jobban éreztem magamat! A gondokat azóta is feladatoknak fogom fel.4 hónap múlva az egész testemrôl elmúlott az összes seb. elsôdlegesen a foramenben elhelyezkedô képlet látható. Gondolkoztam. Kb. és én meg is fogom oldani. ami idôvel egyre nôtt.) Idézem a leletet: „jobb oldalon az aortaív magasságában egy kb.

s megkértem a vásárhelyi agykontrollos csoporttársaimat. hogy ezt a 2 tételt fogom kihúzni. optimistább lettem. méghozzá ugyanaznap találkoztam elôször a barátommal. hogy 40 jelentkezô közül engem választottak ki! Életem a tanfolyam óta sokkal lendületesebb. Vizsga elôtt 2 nappal beprogramoztam. A vizsga nehéz volt. hogy adott szituációban mit kell tennem. és másokat is boldoggá tegyek. Három hete államvizsgáztam angolból. s hogy mindenki számára járható utat kínál a teljesebb élethez. A következô állt a papíron: „A vizsgált szakaszon a korábban leírt képlet nem azonosítható. az az életbe vetett feltétlen bizalom. és azzal a vággyal. A 30 tétel közül 2-bôl kellett beszámolnom. s az elmúlt héten lebénult a bal hátsó fele. energiával. 1993 februárjában kezdtem programozni. Azóta pontosan ráérzek. Gyógyítani kezdtem. Ha abban a pillanatban egy mûszer mérte volna boldogságom intenzitását. A következô.. mi a helyes. Kedvemre való álláshoz jutottam.” Bekopogtam a vizsgálatot értékelô orvoshoz. mert megfoghatóbbá és könnyebben felidézhetôvé tette az áhított állapotot. nem csak önmagam. amit nagyon szerettem és jól tudtam. s eddig még senki sem tudott minket ennyire boldoggá tenni. de társaim számára is. hogy boldog legyek. és használta a bal lábát is. minket az Isten is egymásnak teremtett. amikor munkaügyben felvételi beszélgetésre mentem. Érzésem szerint sikeremben a cél lerajzolása is sokat segített. csak a minden emberben benne rejlô képességek rendszerezése. töretlen optimizmus. játszadozott. azóta sokkal magabiztosabb. ma már egyedül nyargal le a lépcsôn! A debreceni Kossuth Egyetemen vagyok végzôs hallgató angol és matematika szakon. és nem lehet rajta segíteni. Másnap a kutyus felkelt. sok új tételt kellett megtanulnom. mint azelôtt voltam. és ez így van! Testemben minden rendben van!” Zsuzsi Pincsikutyánk 9 és fél éves. tele vagyok életerôvel. Köszönet az agykontrollnak. akire mindig vágytam. életvidámabb. amikor közölték velem. Az állatorvos szerint ilyen idôs korban az ilyen alkatú kutyáknál ez gyakran megtörténik. mutatója bizonyára kiugrott volna a maximum felôli oldalon. hogy találkozzak azzal a fiúval. Fantasztikus érzés volt. 211 . Amire az agykontroll megtanított. hogy halljam is a leírtakat.. Az agykontroll nem csoda. az életben rejlô korlátlan lehetôségek felismerése. egységbe foglalása és kitartó gyakorlása. hatalmas boldogságot éreztem. Így is lett! 1993 februárjában végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Augusztusban találkoztunk. A múlt héten még a karunkban vittük le az emeletrôl pisilni. Csodálatosnak tartom pozitív életszemléletét. és mindketten úgy érezzük. gyakran elismételt programozó pozitív állítás is bizonyára besegített: „Teljesen egészséges vagyok! Nyoma sincs az elváltozásnak. és életemet pozitív célok irányába terelni. Pontosan 2 tétel volt az. hogy segített önmagamra találni. hogy ôk is segítsenek.Mikor kezembe kaptam a leletet.

A gyakorlatnál megüzentük a macskának. és nagyon jó tanuló lett. természetesen elônyére. mint a bunda!” Igaz. Két hete relaxálás közben üzentem neki. aki történetesen csúnyán berúgott. Önbizalma megnôtt. Van egy 21 hónapos kutyánk. fél méter magasságban. ha mi a közelébe mentünk. kb. Mégis rengeteg paradicsomot termett minden növény! Szüleimnél a cseresznyefa a kedvencem. Azóta hatalmasat változott. akkor 1 óra 11 perckor. Úgy tûnt. s osztályfônökük rendkívül büszke a tanítványaira. Azt hiszem nem kell magyaráznom az I betû és az 1–es szám. hogy egy érfisztula hogy vérzik. pedig már 26 éves! Az álomkontroll alkalmazásakor – mivel nincs kedvem kitalálósdit játszani – hozzáteszem: „Egyértelmû választ kérek!” Azóta. ha a válasz igen. hogy maradjon a lakásban. Agykontrollos barátom. Anyukámnak van egy nagyon önérzetes és erôszakos macskája. Anyukám meglepôdve mesélte: „Képzeld. Programozással sikerült teljesen meggyógyítani! Az aszályt is meglepôen jól viselték a növények. Emiatt anyukám már hónapok óta nem tudott rendesen aludni. reggel fél 7-ig aludt. Ezek szerint ittas állapotban is mûködik a beprogramozott technika. 50 másodperc alatt el tudom állítani a vérzést. sôt ütôerét is elvágta. ám az agykontroll kesztyûérzéstelenítéses technikája segítségével elállította a vérzést! Így sikerült betámogatni az orvosi rendelôbe. Tenyerét és alkarját csúnyán szétszabdalta az üveg. és karmolt. de csak engem és a nôvéremet. Ismét jó barátságban vagyunk. Sugárban spriccelt a vére. hagyja anyukánkat nyugodtan aludni. hányszor járt kint az éjszaka a macska.. hogy ne legyen kukacos. anyukámnak pedig nyugodtak az éjszakái. ha nem. pedig rossz talajra ültettem. A tûkivétel után kb. akkor 4 óra 44 perckor ébredek fel. illetve az N betû és a 4–es szám közti formai hasonlóságot. Két nap után megnyugodott. Dolgozatírásnál sikeresen alkalmazza a háromujjtechnikát. Az egyik palánta megbetegedett. mert az nem tartotta meg a vizet.. Gyakran megsimogatom. nekem meg ritkán adódott lehetôségem a locsolásra. s elvégezte a gyerekagykontroll–tanfolyamot. s így teljesen tönkretette az ajtót és a festést. ahol megoperálták. Mûvesekezelés után el tudom állítani a vérzést! Neked mint orvosnak nem kell magyarázni. 2 napig felállt a szôre. Novemberben jártam elôször agykontrolltanfolyamon a nôvéremmel.Unokám 8 éves kislány. a nem választ „N” betûvel kell jelölnöm. ami adott esetben barátom életét mentette meg. Eddig még egyszer sem találtam a termésében kukacot. harapott. részeg állapotában keresztülesett lakásában az egyik üvegajtón. Másnap reggel megkérdeztem. amelyik éjszakánként félóránként ki-be mászkált. Osztályából azóta sok más gyerek is elvégezte a kurzust. Gyakran használt számítógépemen az igen választ „I” betûvel. hogy elvérzik. s azóta nem bántja a kilincset! Két éve néhány négyzetméteren paradicsomot ültettem. amelyik 2 héttel ezelôttig állandóan felugrált a kilincsre. míg betegtársaimnak 5-10 percig kell szorítani a szúrás helyét. 212 .

amikor hazafelé tartott. Visszamentünk a benzinkúthoz. aki nehezen tud lemenni a szintjére: képzelje magát egy liftbe. A tüzet persze a háj elégetésével képzelte el. (Én még a földszintre is le szoktam menni. hirtelen ötlettôl vezérelve úgy érezte. Az egészben az a legaranyosabb.Javaslat annak. nem hagytam ott. hogy meg kell állnia. Néhány hónap alatt 20 kg-ot fogyott. amikor észrevettem. majd ô lemegy alfába. Volt rajta némi súlyfelesleg. mert megfelezte velem a talált pénzt. minden alkalommal 15 percig. idegesít. s így anélkül indultunk tovább. A lehetô legkisebb gyógyszeradag mellett. A könyvet használva készült föl. Kedden témazáró dolgozatot írtak negyedéves anyagból: történelembôl és fizikából. hogy többet szeretnék olvasni. hanem valahol útközben veszhetett el. Egy szavát sem hittem. a lába alatt furcsa papírköteget érzett. és dühöngtem. 20-30 km-t tehettünk meg. hogy nyitva a tank. hogy már vagy 10-szer is meghallgatta a kazettát. majd nagyon fáznak. és csákányokkal fejtik a hájat. Azt mondta. hogy kis manók másznak be a testébe. Megvettem a múlt héten a haveromnak a Gazdagság címû kazettát. ha tudjuk. és a fél életét az autóban tölti. hogy mitévô legyek. hogy feleségem korábban eredmény nélkül próbálta végig az összes lehetséges és ismert fogyókúramódszert! Franciaországban egy tankolás után elfelejtettem visszatenni a tanksapkát a kocsi tankjának a nyílására. és akkorát ordított. hogy mindig zavar. ahogy leugrott a kocsiról. Tegnap este találkoztam vele. Két éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. Mindkét dolgozata ötös lett. Szidtam a nejem. de kiderült. 213 . hogy minden nap a következô mondattal jön haza az iskolából: „Mama. ezt neked feltétlenül el kell olvasnod!” Tudja ugyanis. hogy elvesztettem a tanksapkát. és teljesen feldobva mesélte. Kiszálltam. Ô ugyanis gépkocsisofôr. Lenézve egy köteg 5000 forintost pillantott meg a földön! Hatalmasat ugrott örömében. hol a tanksapka. eltüntettem a daganatot! Egy hete vettem meg 14 éves unokámnak a Villámolvasás címû könyvet. amikor egyik gyermekem egész családja influenzás volt. és lássa lelki szemeivel maga elôtt a csökkenô emeletszámokat. hogy ô maga is megijedt. mágneses rezonanciavizsgálattal is igazoltan. és megmondja.. s ezért tüzet raknak. és képzeljétek. mint amennyire idômbôl futja. azt mondta üljek le. s miatta nem tudok koncentrálni – egy szóval ô az oka. hiszen alig volt esélyünk arra. Így lett a 450 Ft-os kazettakiadásomból 30 ezer Ft-om! Feleségem 2 éve végezte el az agykontrolltanfolyamot. Tegnap este. Hogy mennyire javítja az immunrendszert a relaxálás? Egy éve nem voltam beteg! Még akkor sem.) A könyv hatására már tanfolyam nélkül elképzeltem.. hogy megtaláljuk. és vakargattam a fejem. Ô nyugtatott. Rendes haverom van. Ez a siker különösen csodálatos. s én jártam hozzájuk fôzni és ápolni! Egy éve naponta 3-szor relaxálok. mintha maga elôtt látná egy képernyôn az évszámokat és az eseményeket. olyan volt. méghozzá szenvedés nélkül! Azt programozta. Meg is állt. amivel lefelé megy. hogy elmulasztom az agyalapi mirigyemen lévô daganatomat.

Valamennyi gyakorlat alatt néhány percet az állat gyógyítására szántam. Tegnap. de valahogy a legapróbb dolgokat is nehezen beszéljük meg. és behálózták a kismedencét. amikor férjem a legfogékonyabb az üzenetvételre. és azóta sem. hogy a neves pesti kórházban meg is mondták ezt neki. de nem jártam eredménnyel. ilyenkor rendszerint összekülönbözünk. hogy ránk ugrál. tehát már 2 éve egyszer sem ugrott föl rá a kutya! Rám annál többször. Elalvás elôtt memóriafogasra akasztottam a mondanivalómat. feszes és vörös lett.. amikor hazamentem. hogy egyezzen bele 214 . Alig bírtuk rávenni. és mit mondjak. Teljes képtelenség volt szemmel észrevenni! Van egy kutyánk. Terhességem 3. A ráksejtek már kiléptek a méhbôl. Egy szál vörös kutyaszôrt mutatott. Férjemmel szeretjük egymást. s ô azt mondta. Egyik este beprogramoztam. Este. teniszlabda nagyságú. Fel is ébredtem az éjszaka közepén. Éjszaka üzentem a gyereknek: rossz információt kaptál. Laboromban megkérdeztem ekkor tanácsadómat. hogy éjszaka akkor ébredjek fel. Az orvos azt javasolta. a feleségem nem osztozik a kutyával az örömében. hogy egy térnél egy kanyarban van a tanksapka. aki annyira örül nekünk valahányszor hazamegyünk. a járda mellett. Agykontrollal is próbáltam gyógyítani. Teljesen összeroppant. amikor álmában felém fordult. Még be sem fejeztem a mondókámat. persze mindig rájövünk. szegény gyerekem biztosan allergiás lesz ettôl! Ezt követôen visszatértem a jelenbe. és úgy összegabalyodtunk.elvégre több városon keresztülhajtottunk addigra. merre jártunk elôtte. amikor anyósoméknál olyan ágyban kellett aludnom. hogy Döme ne ugráljon rá. örömmel konstatáltam. hogy a feszülô mellbimbó teljesen meggyógyult! Családom elôször nem akarta elhinni. nagyon csodálkoztam az így kapott információn. ilyen állapotban hagytam otthon. hogy nagyon szeretném. nem is tudta pontosan. s tekintve. Amikor lehiggadunk. és semmilyen kezelés sem segített.. és azt üzentem férjemnek. hogy mi a betegség oka. hónapjához jutottunk el.. hogy ugyanaz volt mindkettônk véleménye. majd odavitt naptáramhoz. útelterelések is voltak.. átölelt. vagy 8-10 m-re az út kanyarulatától kicsúszva. A bajt tetézte.. Tényleg ott volt! Abszolút nem látható helyen. egészséges vagy! És meggyógyult!!! 1990 tavaszán kiderült nôvéremrôl. feleségem azt mondta. Arra gondoltam. Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. hogy 70-80 kg. ahol amúgy egy tacskó „lakott”. hogy minden rendben van a kutyusnál. szavakkal és eltérô irányból közelítettük meg a kérdést. Két éve az agykontrolltanfolyamon beprogramozta. hogy menthetetlen beteg. és azonos nyelvet beszélnénk. amikor eljöttem a tanfolyamra. hogy borogassuk. mint ismerkedésünk elején. de sajnos ez nem segített. hogy valóban teljesen elmúlt a pangás és a gyulladás! Kisfiam születésétôl fogva ekcémás. ez az a tér. és visszalapozott az idôben. Akkor este. Rövidre fogva a történetet. ha egy hullámhosszra kerülnénk.. és köré térdelve mind az 5-en meggyôzôdtünk róla. Szoptatós terrier kutyámnak 3 napja begyulladt az egyik mellbimbója. Elmentünk egy térnél. csak teljesen más fogalmakkal. ezért a hátára fektettük. itt lesz valahol. többször keringtünk.

elromlott a vadonatúj. Természetesen izgultam. A tanfolyam utáni héten (május 12-tôl) kórházban feküdtem. A hír hallatán levegô után kapkodtam. Másnap meglátogattam testvéremet a kórházban. „Sajnos csak néhány hónapja van hátra. mint egy fiatalnál. délután csak zöldséglé. mert 1 hónappal korábban huza215 . A kezelések után viszont rettenetes rosszullétei voltak. Elkezdtem lékúráztatni (délelôtt alma-. amit azok meg is tettek. ráadásul a kontrollvizsgálaton kiderült. A bátyámnak sorozatosan 19 mmol/l körül volt a vércukorszintje.a további terápiába. sôt késôbb szilárdabb kímélôt. bármit is evett. Kezdtem elölrôl.” – mondta. digitális készüléke. mert a másik bátyámnál láttam. hogy csiszolják le a fekete foltokat. és elképzeltem számokban a normális vérnyomásértéket. Reggel elmentem a templomba. Hazamentem. Lázam a 3. Az orvos javasolta. Ezt bírta. mondja nôvéremnek a következôt: mivel már 59 éves. Megszûntek a rosszullétek. úti kórházban megmutatta nekem. Elmentem az orvoshoz a jogosítványomat érvényesíttetni. akik az Agykontrollt. erôsítgettem a mesét.6-ra! Még pár napig benn tartották. Én pedig hálatelt szívvel gondolok azokra. kevés céklalé).. már tudott enni pépes ételt is. mérjük meg a másik karomon is. Szörnyû rosszullétei voltak. és elkezdtem lelket verni bele. s imádkoztam a testvéremért. egy kisebb mûtéten estem át. Megkértem a professzort. a rákos sejtek szaporodása lassabb. hogy az imádság és az agykontroll valóban segített. Hazahoztam hozzánk a községünkbe. nôvérem most a beteg férjét ápolja otthon. (A besugárzás elpusztította a bélbolyhokat. hiszen csak tovább kínoznánk. és szörnyû hasi görcsök kínozták. és leültem meditálni. ezért antibiotikumot rendeltek. N. megúszta. napon sem múlt el. de fölösleges. fekete foltokkal. s így valószínûleg nem is rákbetegségben fog meghalni. Amíg a vérnyomásmérôt áttette. Az orvos nem hitt a szemének! Azt gondolta. Boldogan fogadott: – Képzeld! Lement a cukrom 3. a Testkontrollt és a Megáll az AIDS! címû könyvet megírták és kiadták.) Hányt. én összeérintettem a 3 ujjamat. – Tényleg. Az egyik lélegzetelállító sikerem a cukorbetegséggel kapcsolatos. a professzor is ilyesmit mondott! – szólt reménykedve. hogy hiába minden. Megkértem – az egyébként másoknak is segítô – manócskáimat. Vérnyomásom emiatt nagyon magasnak bizonyult: 175/100 Hgmm. hogy ez milyen kötöttséggel jár. professzor úr az U. Szilárdan hiszem mégis.. de csak vegetáriust. de nem mertem elárulni. hogy mit tettem. míg sok hónap után sikerült. de mivel aközben sem ment a vércukorszint 6 mmol/l fölé. nagy. csúnya. hogy mindennap szurkálni kelljen. Soha ilyen jól még nem sikerült a relaxálás. Közben megjelent elôttem a bátyám fehér hasnyálmirigye. hogy a testben nagyon sok helyen burjánoznak a rákos sejtek. Ennek 5 éve. Nagyon megijedtem. hogy kinevet. hogy inzulinra állítsák át. Ez komoly dilemma elé állított. s az így hófehéren csillogóvá vált. mert féltem. megáldoztam. A mûtét szövôdményeként belázasodtam.” Ekkor kitaláltam egy mesét. meggyóntam. „Megpróbálhatnánk még a kemoterápiát. Próbáltam a folyékony-pépes étrendet: ismét rosszullétek. ezért beutalták a kórházba.

Álmomban tudtam. hogy nem egyedül ezzel a hölggyel. mert ezek jelentik kérdésemre a választ. elhagyott. közöttük az egyik. és álmomban is tudtam. Számomra az álom azt jelentette. hogy mi lesz a lázammal. A legnagyobb meglepetésemre a lázam estére elmúlt. Fülemben csengtek a tanfolyamon hallottak: „Figyeljünk a megérzéseinkre!” Szerettem volna magammal tisztában lenni. hogy magamba zuhantam. és elkezdtük építgetni a jövônket. postájáért egyébként mindig a férjem ment el. Életem legfantasztikusabb élménye volt ez az egész. Úgy gondoltam. Megkaptam hát a várt bizonyítékot. Ez szeptember elsô napjaiban kezdôdött. ha valami pénzes üzletet kötöttem. Beiratkoztam egy mérlegképes könyvelôi tanfolyamra. Kezdett úgy bánni velem. ezért bontottam ki a csomagot. A napot szinte extázisban töltöttem az álom élménye miatt. Egyszer váratlanul bementem az üzletbe. Férjem minden szombat-vasárnap Budapesten volt a tanfolyamon. Az eredmény fantasztikus volt! Azt álmodtam. hogy különbözô színû földcsíkok mellett megyek el. hogy az akkor 15 éves fiúnk ötvösékszerész iskolába került. Tehát a megfejtés is álmomban történt. és azért. hogy mire kell a választ megkapnom. de természetesen tagadott. egy arany nyakkendôtût. Hálás vagyok a sorsnak. ahol nem egyedül találtam. Akkor döbbentem rá. Egyre többször maradt távol. tehát az álom után 1 napra! Az egészben az volt a legfantaszikusabb. hanem egy csinos hölggyel. Álomkontrollal próbáltam megtudni. és elképzeltem. „Véletlenül” került hozzám a küldemény. Az egyik vita után hozzám vágta. Két éve szerettük volna továbbfejleszteni képzômûvészeti alkotásokkal foglalkozó üzletünket. hogy „nem szabad beszedni az antibiotikumot”. mire a gyerek elvégzi az iskolát. hogy rögeszmésen féltékeny vagyok.mosabb ideig szedtem antibiotikumot. A Bt. hanem többel is tart kapcsolatot. Szóval oda kellett figyelnem a változásra. nem a férjem nevére. mert elutazott. hogy „nem”. Két hónap elteltével a férjem kezdett olyanná válni. akkor kézzel fogható. Tehát nem szívesen szedtem volna be az újabb gyógyszeradagot. Hosszas töprengés és termékváltoztatások után úgy gondoltam. csökkentette a közös programok számát. Megpróbáltam beszélni vele. hogy igazam lett. Ez annyira szíven ütött. mert ô tanult. Így telt el a nyár. Már csak akkor mosolygott rám. pici gyémánt kôvel. addigra egy beindult üzlettel jelentôs segítséget tudunk neki nyújtani. Aztán kiderült. Nem értettem. csak a megérzésem. hogy arany ékszerekkel kellene kombinálni a festményeket. hogy a férjem megcsalt. bár cseppet sem örültem. hogy ezeket a jeleneteket és az alig hallható „nemeket” értelmeznem kell. mert a Bt. Én hét közben vittem az üzletet. hogy el fog múlni a lázam. és mindegyik azt suttogja utánam – igen halkan –. melyben a férjem szeretôje elküldte férjemnek a születésnapi ajándékát. ugyanakkor aggasztott a lázam. többfélét is. hétvégén pedig rendeztem a család dolgait. egyértelmû bizonyítékot teszek a férjem elé az asztalra. Ennek több oka is volt. mint egy alkalmazottal. hogy részem lehetett benne.-re volt címezve. s a májam nem a legegészségesebb. Naponta 3-szor lementem alfába. hogy ha valóban igazam van. Az is fantasztikus volt. mitévô legyek. hogy a tudatalattim elôre tudta. Majd másfél év ôrület után 216 . A gyógyszert nem is szedtem be. hogy az álmomat még álmomban értelmeztem. November 28-án kezembe kaptam egy csomagot. a férjemnek megszerveztem egy ékszerbecsüsi képzést. Kézzel fogható bizonyítékom nem volt. Alaposan átgondoltam mindent. mintha vendégségben lenne otthon.

Megismerkedésünkkor férjem egy nyomortelepen élt nagy-nagy szegénységben. a teljes vagyonunkat (kb. A vagyonmegosztási ajánlatot már említettem. amikor kínzott az álmatlanság. Amikor az ügyvédje felhívott. olyan anyagi helyzetet teremteni. háromujjtechnika. az egyetlen férfit. Elképzeltem magam.15 éves fiammal azt kértük. amit eddig végeztem. Mindannyiszor. ima. Akkor már 54 kg-ról 46 kg-ra fogytam. költözzön el. s majd ha gyógyulok. amin keresztülmentünk. mint amilyent eddigi munkahelyeim jelentettek. 10 millió Ft-ot is magával vitt). mit tegyek. rá kellett döbbennem. akinek az apja elvesztése és az én szenvedéseim mellett még a kilátástalan anyagi helyzetünket is rettenetes volt elviselni. csak a hitem. amik és akik a segítségemre lehetnek. pedig szavakban nem is lehet igazán visszaadni mindazt. nagyon rosszul kell ahhoz lenni. Mindezek tetejére a férjem beadta a válókeresetet. de az eladás után ezt még meg kell vele felezni. hanem az a mérhetetlen arcátlanság és hálátlanság. egy sötét alagútban botorkálok elôre. amit a tanfolyamon hallottam: „Kívánok minden rosszat. majd elveszítettem a munkámat. Buszon. az üzletbôl ki kellett jönnöm egy heves vita után. Azt mondtam: „Tégy velem. Emberi ésszel követni nem tudom. hogy amit az egész életemmel adtam neki. aki mellettem állt. Szegény összetört öregek! Még most is kicsordul a könnyem. Gondolatban kerestem a megoldást. zokogtam.. hogy az én érdekemben történik mindez. hogy vigyázol rám. S innentôl már tényleg nem volt semmim. hogy az övé. A vagyonmegosztásban nem az volt a legborzasztóbb. reggel és este. amikor nem tudtam enni. amit akarsz! Nem ellenkezem. reggel. Elmetükre-. kiszaladtam az erdôbe (közel lakunk hozzá). meditáció. És a szüleink. S most mindenre azt mondta. csak a gyerek. vezess!” Amikor elôször tudtam józanul végiggondolni. akkor lehet azt a színvonalú munkát keresni. erdôben. ott sírtam. hanem gyakorlatilag mindig. de nem naponta 3-szor. mutasd. ott. éjjel és nappal. Mikor? Éjjel. s ô hatalmas. azon mindenen keresztülgázol. hogy anyagilag összeszedjük magunkat. szubjektív kommunikáció. nyugtatót és altatót egy szemet sem! Tartanom kellett a lelket az összetört gyerekben. A lakásban ugyan mi maradtunk. Kérlek. Több 217 . amint Isten tenyerén ülök. Programoztam. miért teszed ezt velem. És alkoholt egy csöppet sem. pohárvíz-. s egy fillér nélkül ott maradtunk a gyerekkel. villamoson. hogy férjem mindent a sajátjának tekintett. mielôtt lefeküdtem. és a hitem. ahányszor elgyengültem. Nincs más választás. S egyúttal elvesztettük az apát. hogy mire vagyok képes ilyen állapotban. hogy pillanatnyilag nem tudok olyan presztízst. Naponta több órát meditáltam. bármilyen munkát el kell kezdeni. Úgy éreztem. Tudom. Hát én ekkor már nagyon rosszul voltam. Egyik barátházaspár egyszer felsóhajtott: – Mi lenne most veled agykontroll nélkül? Valóban nem volt semmim. akit 16 éves koromtól szerettem. vagy amikor utamat megszakítva be kellett térjek a templomba. kicsi vagyok és védtelen. a munkát. Tönkrementek a szüleink. Letett az asztalra egy 15 ezer Ft-os telefonszámlát. erôsödöm. nappal. amelynek nem látom a végét. aki most a gyerekkel sem törôdik.” Most már tudom. amit ebben a roncs állapotban lehetséges. s kértem a választ. végelkeseredettségemben leültem meditálni.. s nagy kamasz gyerekem (akinek az apja volt az isten) szintén 9 kg-ot fogyott. nem tudom irányítani a sorsomat. Végül is 20 év után elveszítettem a férjemet. S akkor. jóga. az üzleti kapcsolatokat. Házasságunk alatt rengeteget tettem azért. S akkor megint eszembe jutott. merre menjek! Tudom. hogy az ember eljusson Istenhez. hogy erôt gyûjtsek. de bízom benned. este.

imádkozás. Hinni a jóban. hogy segített emberhez méltóan végigcsinálni. Ô is kezd hinni. a saját fiam és a férjem édesanyja is. mindannyian arra biztattak. hogy pereljem a férjemet. s mindig azok a legszebbek. az emberben. az emberben. Amikor hivatalosan elváltunk. és életre-halálra küzdök. Keresztülgázolnánk a gyereken. mert eltartana vagy 5 évig. Megtépázott lelke gyógyul. Megijedtem. hogy helyesen döntöttem. Én viszont egyre nyugodtabb vagyok. Újra van sugárzásom. ügyész. Ez a tapasztalat ennyibe került. csak azt. amit szeretek. mert most kell megtanulni. mint ezzel a perrel. Mindenki más a per mellett kardoskodott. programozás. nem perelem. ügyvéd. amit ez okozott neki. mi az. akkor 5 év alatt valószínûleg több pénzt fogok keresni. és valahogy. pedig akkor már 55 éves volt. ôk segítenek. Állandó meditáció. Ha üzleti szempontból nézem. 1995 májusában egy reggel mosakodás közben találtam egy csomót a jobb mellemben. bíró. s szakmailag is teljesen használhatatlanná válnék. Életem minden percét átszövi már a hit. a természetes törvényszerûségekben. Hálát adtam Istennek. Akkor átéltem vele azt a traumát. hitetlen lelkében elvetettem a magot. a gyereknek meg kell mutatnom. Iszonyú hét volt. tartás. Akivel az ember 20 évet leél. Egyetlen baráti házaspár mondta csak azt. Hit a jóban. amiben ô az egész életét eltöltötte. És ami a legfontosabb. Tudtam. azt semmilyen összegért sem szabad összetaposni. A jövô héten írjuk alá a szerzôdést és állapodunk meg a fizetésben. hogy vannak az életben pénzzel meg nem vásárolható értékek. az örök érvényû értékekben. ami akkor még csak borsószem nagyságú volt. sokan. 218 . Ez idô alatt én agyilag és lelkileg tönkremennék. s akit még szeret. És milyen jó az Isten? A napokban az egyik volt üzleti kapcsolatom beajánlott egy pénzintézet igazgatójához a tudtomon kívül. Így az anyagi helyzetünk is rohamosan javulni fog. azért nem helyes a per. Tudnia kell. amiben a gyermekem fürdôzik. javul az apjával való kapcsolata is. másnap reggel egy megkönnyebbült sóhaj hagyott el. becsület. vagy fogadjam el ezt a közös megegyezéssel történô válást. Én 43 vagyok. Komoly anyagi gondokkal küszködünk. A tanfolyam megváltoztatta az életemet. Borzasztóan megviselte. nagyon sokan teljesen hülyének néznek. Egy hét után kiürült a lelkem. Természetesen rosszat sejtettem. Az agykontrolltanfolyam elôtt gondolkodás nélkül a pert választom. Újra tudok mosolyogni. Másra gondolni sem tudtam. újra örülök a napsütésnek. s ami engem épít. amit a perre kellene fordítanom. Egy héten át éjjel-nappal kértem a választ. hogy én is úgy járhatok. hogy hagyjam. A lába alatt megingott talajt nem továbbrombolni. és kész. pereljem-e. amibôl ô született.gyerekkori barátom.” Két részre bontottam a választ. Felkértek egy újonnan alakuló biztosító társaság egyik igazgatói állásának a betöltésére. Megnyugodtam. Elgondolni is borzasztó volt. azzal nem szabad pereskedni. Ha ugyanazt az energiát. Ezek után már nem tudok mást mondani. valaki megszólalt bennem: „Elfogadom a férjem ajánlatát. egyre jobban érzem magam. a gondolataimat. hinni bennem. hanem stabilizálni kell. az emberekhez való viszonyomat. hogy azt a szerelmet. hogy erkölcs. szakmai továbbképzésemre fordítanám. ugyanis az édesanyámnak 1988-ban levették a bal mellét. Megtaláltam a belsô békémet. No és persze közben még olyannal foglalkozom. hogy bármi áron megnyerjem a pert. saját felépülésemre. a szüleinken és egymáson. Ha érzelmi szempontból nézem. hogy köszönöm. jóvátehetetlenül.

A munkahelyemen már nem volt rám szükség. A kórteremben én voltam a bohóc. Akkora változást hozott ez az életemben. A mellemben a csomó azonban tovább növekedett. Ezt is tudomásul vettem. s kezdtem megszeretni ôket. Az élet megy tovább. Természetesen mi is nagy szeretettel és örömmel dolgozunk vele a kertben. Kórházba kerültem. hogy ezekbôl merítettem erôt. elsô az egészségem! Tudom és hallom. ideges. ez az igazság. hogy más emberek is milyen nagy betegségekkel küszködnek. A mûtét sikerült. mindig viccelôdtem a többiekkel. Csendes szomorúság vett rajtam erôt. nem kezdtem el sírni. Nem volt könnyû a szó szerint haldokló. másként álltam a betegségemhez. és éppen lakást keresek. amikor megtudták. Az agykontrollnak köszönhetôen nem estem kétségbe. rosszindulatú volt a daganat. meghallgattam kettôt is. Közben elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. ám becsukott szemem mögött eközben megjelenítettem a fehér keretes tükrömet. Azóta már édesanyám és nôvérem is elvégezték. Megtaláltam a lelki békémet. Csodálkoztak is nagyon. miért is vagyok ott. fagyasztásos feltárást javasoltak. sértôdékeny. hála a programozásaimnak és a megváltoztatott életemnek. és újra megnyugodtam. Akkor elmeséltem az agykontrollon hallottakat és tanultakat. s az idegosztályon kezeltek gyógyszeresen. de a tanfolyamon hallottakban hiszek. Ezt megelôzôen 3 hónapos citosztatikumos kezelést kaptam. ahol közölték velem. amikor nagy változások elôtt állok. amit magamévá tettem. megtalálták az utódomat is. 1991-ben végeztem el a tanfolyamot.. Tudták. s ilyenkor elgondolkodom. vibráló. nem szégyen. Amikor a csomót észrevettem. hogy szedjék 219 . és gyakran dúdolom. Amióta elvégeztük a kurzust. már egészségesen. amputálni nem kellett. Van Zámbó Jimmy-nek egy csodálatos dala. Teljesen megváltoztam. Csodálatos élményt nyújtott. Ugyanis 24 évi együttélés után elválunk. elôvettem a kazettáimat. de mint kiderült. s benne magamat. gyógyultan. Címe: Ugye nem adod fel?. majd ismét 3 hónapos infúziós kezelést. szépséges gyümölcsöket teremnek. nincs többé. hogy én nem vagyok istenhivô. Az igazság az. szintén kiborultam. mosolygós lettem.. Hazamentem. rákos betegek között lenni. jajgató. csak nagyon féltem. Ezzel együtt leszázalékoltak. hogy le kell venni a mellemet. hogy a környezetem nem ismert rám! Az addig nagy hangon beszélô. 3 havonta megyek ellenôrzésre. az embereket is más szemmel nézem. szégyen. megérzésére hallgatva metszi a fákat. Egyfolytában mondogattam magamnak. mégis elkezdtem bízni. Elcsendesedtem. Ezek után 10 hónapos kezelési sorozat következett. zamatos. nem ôrjöngtem. aki voltam. állandóan elégedetlen ember. nem haragszom örökké a világra. és simogatja a leveleket. hogy elôfordulhat. A citológiai vizsgálat és a mammográfia után az orvosok ún. talán az én bajom nem is olyan nagy baj. Eddig 2 esetben volt idegkimerülésem. majd 25 napon keresztül mindennap sugárkezelést. hogy az nem lehet. A kertet és a fákat az anyu ápolja. Gondolatban hívjuk a madarakat is. Az eredmény nem maradt el. rekordterméseket szüretelünk! A fák csodálatos. hogy éppen most törjön ketté az életem. semmi nem számít.mint ô. Látták amint napjában többször is meghallgattam a Sziget és az Egészség címû kazettákat. vagyis 43 évesen rokkant nyugdíjas leszek. Csak feküdtem az ágyon. A leleteim jók. Ekkor azonban már. közben literszámra folyt belém az infúzió. hogy olyan nagy már a csomó.

a felsô leveleit megmozdítva köszön! 23 éve van jogosítványom. s ha belépek a szobába. Ekkor eszembe jutott az agykontroll. hogy a fertôzést okozó baktériumok kimasíroznak belôlem. Lám. hogy vezethessek. és a következô vizsgálat eredménye – orvosom legnagyobb meglepetésére – negatív lett! Elveszett az igazolványom. A panaszom mára már teljesen megszûnt! Háromnegyed éve már. én pedig a farmeromra tippeltem. Az elmetükre-technikával 4 hónapon keresztül programoztam nap mint nap. de sajnos egyik sem segített. Van olyan növényünk. Bátyám a szekrényre. anyukám egy zsebre. 1 hétig azt programoztam mindennap. Reggelfelé álmomban élesen megjelent elôttem egy cipôs doboz képe. néha napokig tartott. Megkértem családtagjaimat. programozzanak velem. Szintemen. de a tanult programozással. amelyik „szól”. percek alatt elmulasztottam! Hálásan köszönöm neked agykontroll. – napi 1 doboz cigi helyett csak 1-2 szálat szívok. hogy a tanfolyam elsô 2 napja után máris mûködik az agykontroll! Bakteriális nôgyógyászati fertôzést kaptam 1 évvel ezelôtt. hogy: – édesanyám halála miatt érzett fájdalmamat megkönnyítetted. gyógyszer nélkül. ha szomjas. 220 . – anyagi problémáimra 1 hét alatt megtaláltam a megoldást. Már pár napi programozás után elmúltak a fájdalmaim. hogy nem találtam a személyigazolványomat. vajon hol lehet. valóban mûködik az intuíció. A tanfolyam elvégzése után kb. az elmetükre-technikával elképzeltem. nem használt. Azóta boldogan rovom az utakat éjszaka is! Elcsöppenô vizeletem nagyon kellemetlen panasz volt. Az orvos mindenféle antibiotikumot végigpróbált. – gyermekem egyre jobban tanul. hogy a szembejövô autó tompított fénye már nem vakít el. s szedhettem bármit. Köszönetet szeretnék mondani a migrénkontrollért. az igazolvány a szekrényben lévô farmerom zsebében lapult meg! Mindhármunknak igaza volt. amelyekrôl eddig nem is álmodtam.össze a kukacokat. Pohárvíztechnikával feltettem a kérdést. Jönnek is! Lakásunk is tele van virágokkal. intim betét nélkül sehova sem mehettem. Reggel azonnal kinyitottam a szekrényemet. s az eredmény nem maradt el. Nos. sôt inkább megvilágítja elôttem is az úttestet. – olyan ötletek pattannak ki agyam rejtett kis fiókjaiból. s a cipôs doboz tetején lévô táskámban elsüllyesztve megtaláltam a személyimet! Megdöbbentô élmény volt megtapasztalni. de este sosem láttam annyira. 26 éve rendszeresen kínzott a migrén. Itt a válasz! – gondoltam magamban. A tanfolyam elvégzése óta eltelt 1 év alatt összesen 3 alkalommal jelentkezett.

hogy a macska addig nyávogott az ajtó elôtt. hogy járt ez a meggondolatlan társatok is! Menjetek inkább az udvaron lévô kamrába.. vagyis a csontkinövésemet. Vérvételre kellett mennem. de megtanultam az agykontrollt. Azóta éjszakánként is az odakészített homokra vizel.. Aki mégis bejön. ami nem volt valami kellemes. Hazaérkezve nagymamánk azzal fogadott. Természetesen a lakásba is beköltöztek.21 éve tanítok kisiskolásokat. még a vadabb mozdulatoknál sem. nem akarlak bántani titeket. miért nem jön a vér. volt egy dél-amerikai kisrágcsálóm. S legnagyobb megdöbbenésemre a vér lüktetve újra csörgedezett! Ha ezt nem én tapasztalom. Rájöttem. hogy én imádom ôt. Félénk volt és vad. Másnaptól kezdve egyszer sem harapott meg. sôt követelik Relax Manót! Tegnap azt üzentük a gyakorlat alatt a kiscicánknak. amikor azt gondoltam. 1994 ôszén végeztem el az agykontrolltanfolyamot. Hát mit mondjak. Gondoltam kipróbálom a tanultakat. Amióta a 6-9 éveseknek szóló zenés. hogy induljon el a vér újra. s akkor már megkezdôdött az egérinvázió. amikor az agykontrolltanfolyamot elvégeztem. és most elôször 5-ösre feleltem! Nem tudom. ha a lakást elkerülnétek. Nincs itt semmi nektek való. de nagyon szeretném. ha „dolog” esetén kikéredzkedik. a tanulás sokkal hatékonyabb. Kérdezte is a fôorvosasszony. hogy sikerülni fog. Láthatjátok. Az állatos gyakorlatnál szeretettel üzentem neki. Eddig ebbôl a tantárgyból mindig hármasom volt. ugyan nem hiszem el! A héten villámolvasással készültem a történelem-összefoglaló feleletemre. hogy mi történt. amikor orvosnôm azt javasolta. Kihajítottam az egérfogóból a vérbe fagyott egérkét. aztán ellazultam. s eredményeik sokkal jobbak. Még nem ismertem az agykontrollt. s csak szeretném megsimogatni. elcsodálkoztam. Pajzsmirigyvizsgálatra már levettek tôlem 3. így ôsszel minden évben megindultak hozzánk az egerek. hogy agykontrollal próbáljam eltüntetni a sarkantyúmat. s a csontkinövésnek mára már nyoma sincs! 1991-ben. amíg ki nem engedte. hogy most már aztán elég legyen! Abban a pillanatban elállt a vérzés. s gondolatban így szóltam a többi egérhez: – Nekem semmi bajom veletek. Nagyon szelíd. azt kénytelen leszek az egérfogóval megfogni. Szeretik. jó batárunkká vált! Tavaly februárban végeztem el az agykontrolltanfolyamot. hogy ez így viszont nekem nem jó. de nagyon örültem! A falu szélén lakunk. hogy a tanárnôm csodálkozott-e jobban vagy én. ott még ennivalót is találtok! Azóta egyetlen egy egér sem jelent meg a lakásban! 221 . hogy csak akkor maradhat a lakásban. simogató kezet félelmében csúnyán megharapta. ezért gyorsan arra gondoltam. hittem is. a feléje nyúló. amikor a ketrecébe nyúlok. meditációs kazettát hallgatjuk az órák elôtt. azóta a gyerekek sokkal nyugodtabbak. s egy eset nagyon nagy hitet adott. kis fiola vért.

hogy szeresse ezeket is. de az orvos azt mondta. kóros falánkságot jelent. illetve a könny. hogy gyermekkorom óta tavasszal és ôsszel – a párás. Kértem. amit eddig nem sikerült feldolgoz222 . 4 éves koromban olyan helyzetbe kerültem. Mindehhez hozzátartozik az is. Ekkor felébredtem. hogy ki sem mertem menni a lakásból. hogy látom magamat. s azt is elképzeltem még a fehér keretes képernyômön. ködös idô beálltával – rendszeresen visszatér krónikus légcsôhurutom. a fehér ürmöt. s kilóim is fogynak. 1991 nyarán olyan rettenetesen nehéz volt. és karjaimban hoztam ki a romok közül. Megmutattam neki a parlagfüvet. folyt az orrom. mogorva. Ezután kékeszöld folyadékot öntöttem egy pohárba. amint nyáron önfeledten szaladgálok a réten. Ekkor kaptam valami hormoninjekciót. sötét fellegekkel. krákogtam. hogy szeressen jobban. nem hányok. nem szabad megismételni.Az én elmém már ma éjjel meghálálta a belé vetett bizalmamat. Az orvos azt mondta. Gondolatban elkezdtem vele beszélgetni. voltam az ORFI-ban. Szedtem gyógyszert. hogy én is megpróbálom meggyógyítani magamat. óriási élmény volt. az elmetükre-technikával. A szél összedöntötte a házat. Szörnyû vihar kerekedett. Meséltem neki az életemrôl. Több héten keresztül vizualizáltam ezt a jelenetet. A következô nyáron már minden úgy történt. Bulimiám miatt mentem el. A legerôsebb a parlagfû és a fehér üröm volt. s rettentôen égett az arcbôröm. A laboromban. ha befolyásolná csodálatos meditációimat laboratóriumomban. Kb. és döbbenten láttam. és tökéletesen jól érzem magamat. orromból és szemembôl folyt a váladék. Napi 3-4 programozás után már nem zabálok. Egyszerûen szörnyû volt az életem nyár közepétôl novemberig. ami életem legnagyobb problémáját segített megoldani. szótlan és kopasz alak volt. Állapotom azonban nem javult. mert egyszerûen nem kívánom. de bôrkiütést kaptam tôle. Feleségem 1 évvel ezelôtt egy szörnyû betegségben meghalt. s a Kékestetôn szanatóriumban. Meglepôen erôs. egy pici idôre visszakaptam ôt. Elég sok alkoholt fogyasztottam. ahogy képzeletben megjelenítettem! Orvosaim legnagyobb csodálkozására újra teljesen egészséges vagyok! Gyôrben végeztem el a tanfolyamot. egyre jobban viszketett az orrom és a szemem. de a tünetek gyógyszerekkel enyhíthetôk. s némi súlyfelesleg is éktelenkedett rajtam. mint amikor feleségem elhunyt. 1 éve végeztem el a tanfolyamot. hogy percre pontosan annyi az idô. Álmom a következô volt: gyönyörû hegyoldalban álltam két kis ház között. Ezt a betegségemet is kezeltettem szakorvossal. kértem. s még további növényeket. Csodálatos volt! 1987 nyarán feltûnôen sokat prüszköltem. hogy ez nagyon veszélyes. hogy ez most már sajnos így marad. s az ott hallott sikerek alapján arra gondoltam. ahol bôrpróbával kb. Szép és egészséges volt. és nem szeretném. a képzeletbeli képernyômön vizualizáltam az immunrendszeremet. amiben bent volt a feleségem. orkánszerû széllel. nagy. ami csillapíthatatlan éhséget. és megitattam vele. Berohantam. A kedvenc pezsgômbôl nem tudok inni. Ránéztem az órámra. Hála elmémnek. 1992 nyarán elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. 6 féle növényi eredetû allergiát állapítottak meg. Elmentem az allergia-szakrendelésre.

fürdés közben. 2 hét alatt a cigarettázásról is leszokott. – Édesanyám 6 kg-ot fogyott. mert jól fizetô munkát kapott. holott egy családi házban 8 korosztály él együtt. Egy hét után a két legnehezebb tantárgyából két ötöst hozott. de valóban így történt! A gyerekek kivételével a családom minden tagja elvégezte az agykontrolltanfolyamot. – Férjem nem magyar anyanyelvû. Meglett az eredménye. folyékonyan. Egy héten keresztül minden éjjel „beszélgettem” vele. és semmi sem segített. 1 hetes programozás után teljesen rendbe jött. mert az elmúlt 2 évben ez a próbálkozásom eredménytelen volt. s az eddig 2 órai utat most 30-40 perc alatt teszi meg. és ezért az eredményért is keményen megdolgozik. hogy családunkban békés harmónia uralkodik. s kilapátoltattam. közepes tanuló. Laboratóriumomban gyógyítottam kisfiam szemölcsét. Napokig kellett a kellemetlen látvánnyal járkálnom. A visszamaradó gödörbôl még a gyökérmaradványokat is kihúzták. ami gyaloglás közben állandóan kínozta. hogy mostanában mindenre emlékszem. Korábban másfeles szemüveget használtam. Az agykontroll segítségével sikerült ezeket a problémáimat megoldani! Azóta sokkal határozottabb. amíg magától rendbe nem jött. Ezután 223 .nom.és az elmetükre-technika segítségével sikerült elérni a fônökömnél. Kisfiam 11 éves. régebben ez nálam 2 hétig tartott nálam. hogy több kollégámat anyagi és erkölcsi elismerésben részesítse. törpéimmel kiásattam. Állandóan autóstoppal közlekedik. Reumatikus fájdalmaim a tanfolyamon tanult technikák óta teljesen elmúltak. hogy én változtam meg? Olyan érdekes. és intenzív lámpalázam lett. de mindketten nagyon boldogok vagyunk. Ennek azért van nagy jelentôsége. s örülünk az eredménynek. mint egy homokdombot. s mára már azt mondhatom. hogy üzentem neki az éjszaka. Elképzeltem. hogy felnagyítottam a szemölcs képét. hogy szinte egyáltalán nem iszik alkoholt. Nap mint nap megköszönhetem az agykontrollnak. hogy valamennyien sikerek sorozatát értük el: – Nôvérem anyagi helyzete pl. magabiztosabb és boldogabb vagyok. Gyakran keletkezett az ajkamon herpesz. – Sógorom egyre ritkábban nézett a pohár fenekére. s megszüntette a fulladását. azt mondja nekem: – Anyu! Miért van az. Az elmetükre-technikával laborszintemen azonnal nekiláttam a gyógyításnak. hogy minden tanár megváltozott? Vagy lehet. Állandó izgalomban él minden felelés elôtt. A minap ismét jelentkezett egy jókora herpeszes hólyag. A herpesz gyógyítását 3 nap alatt sikerült elérni. Péntek este. Büszkén merem mondani. de amióta elvégezte a tanfolyamot. Erôsen dadogtam. most szemüveg nélkül olvasok. A tanfolyam után megpróbálkoztam az éjszakai üzenetküldéssel. amire rákérdeznek! A kisfiam persze nem tudja. A háromujj. 4-5 óra alatt sikerült nyomtalanul eltüntetnem! Én is alig hittem el. gátlások nélkül beszéli a magyar nyelvet.

s a vérzés is minimális szivárgássá szelídült! Márciusban Kata lányom az iskolában feladatként kapta a babcsíráztatást. hogy mennyivel szebbek a paradicsomaim és a paprikáim. hogy nagyon fáj a torkom. aztán nyelni sem bírtam. Gondolatban mindig beszélgetek velük. majd a palántázás és a kiültetés idején is naponta beszélek hozzájuk. az édesanyja felé sem tudta kimutatni. A házunkban lakó lány már elô volt jegyezve veseátültetésre. éreztem. Eszembe jutott a kesztyûérzéstelenítés. 4 cm-es. Elhatároztam hát. 2 cm-es lett. Bori lányom és János fiam is elkezdett csíráztatni 1-1 babszemet. A jelek szerint bôségesen meghálálják. amióta elvégeztem a tanfolyamot. Mára már csak egy halvány folt látszik kisfiam szemölcse helyén! Az új tanév elsô napján az elsôs középiskolás tanítványaimat a nevükön tudtam szólítani. azt üzenem neki. Egyszerre vitték be az iskolába a babokat. Örülök és megdicsérem ôket. Tudom. Nagyon megijedtem. Növényeim sokkal szebbek. pedig beiratkozásuk óta nem is találkoztam velük. és már dialízisre (mûvesekezelésre) sem jár! Gyerekem 4 és fél éves. hogy mennyire szeret. mint az övéik. érzelmeit még felém. mert a gyógyszereimet Miskolcon felejtettem. majd sok termést hoznak. s azt mondtam hangosan: „Elmúlt! Nem fáj. Nagy meglepetést és örömet szereztem ezzel nekik. hogy te is szeretsz. Bori pontosan öntözte. Segítségével ugyanis a tanévnyitó elôtti napon este. Még a vizet is én pótoltam. Nagyon elégedett voltam! 224 . Katáé. Amikor a bab kicsírázott.” Egy héten keresztül minden éjszaka üzentem neki. Nedves vattába tette a babot. A siker kulcsa a memóriafogas volt. estére pedig a hangszálaimra ment. aki nem törôdött vele. még otthon is folytattam az öngyógyítást. amikor a gyermekem már mélyen alszik. természetesen elônyére. amikor új hajtást. kb. Kata azonban továbbra sem foglalkozott vele. Attól kezdve a fiam minden nap megölel. mert otthon hagytam a gyógyszert. Eddig ez mindig úgy folytatódott nálam. és beszélni sem tudtam. János fiam viszont szinte minden idejét a babos tálka mellett töltötte. a seb fölé tettem a kezemet. Aztán amikor este hazamentem. hogy a fájdalom egyre fokozódott. Borié. virágot. A magatartása is sokat változott azóta. hogy: „Nagyon szeretlek. hogy meggyógyítsam magamat. elôre megtanultam mind a 35 tanuló nevét. Most elôször kényszerültem rá. Szomszédaim csodálkoznak is.valami masszát öntöttek a gödörbe. Egész nap. minden programozásnál gyógyítottam magamat. Sarlózás közben belevágtam a nagyujjamba. amikor elvégezte az agykontrolltanfolyamot. aki pontosan öntözte. a diákigazolványhoz beadott fényképekrôl. De én már a magvetés. Fél év telt el azóta. Jánosé pedig 12 cm-es! Tegnap reggel. ami megszilárdulva bôrszövetté alakult. Ez igen sok gondot okozott mindkettônknek. Boldogabb lennél tôle. nem vérzik!” Néhány pillanaton belül elmúlt a fájdalmam. hogy minden este. és többé nem foglalkozott vele. amikor elindultam a tanfolyamra. s persze azonnal elkezdett ömleni a vér. s naponta elmondja. szeretetét. s ezt nyugodtan ki is mondhatod. és sikerült! Kényszerbôl kellett tennem.

Egyszer csak felkiált: „Kislányom! Évek óta nem ragyogtál így a boldogságtól!” Köszönöm az agykontrollnak. piros kiütések voltak a nyakamon. az mégis gyökeres változást hozott az én életemben és a családoméban is. simán megy. amilyen még soha nem volt az életemben. A siker élménye így mindenkinek biztosított lesz. kiegyensúlyozott. de állandóan látszottak. Az elmetükre.. és próbáljatok szeretettel fordulni minden gond és „probléma” felé. pedig elôtte 1 éven át próbálkoztunk sikertelenül. asszonyok és férfiak. Az eltelt 1 év alatt az életem teljesen megváltozott: sikeres. amibe belekezdtem. már nem kételkedtem. optimista és boldog vagyok. Egyszer csak úgy éreztem. mégis bíztam benne. hogy pozitív irányba változom. Ezt is sikerült pár heti programozással teljesen eltüntetnem. nincs számomra lehetetlen. Aztán 2 hónap után egyszer csak azt vettük észre. s egyre több ember fordul felém szeretettel. Egy hete nem szedek.Elôször 1994 nyarán végeztem el a kurzust. A tanfolyam után este hazaérve beszélgettem anyuval. de azért a fôbb sikereimet még leírom: – Két éve tartó krónikus epehólyag-gyulladásomat kb.. hol halványabban. pattanásszerû. Bár óriási sikerekrôl nem tudok beszámolni. ha valami nem tetszô dolgot hallottam. hogy valahogy minden gördülékenyen. hogy 20 évi házasság után. nyugodt.) – 2 hónap alatt sikerült lakást cserélnünk. de amióta 10 hónappal ezelôtt elôször végeztem el a tanfolyamot. mint hogy : „Drága mama! Kár volt a pénzért!”. mintha új férjem lenne. Azóta az élet minden területén folyamatosan sikerrel használom a tanult technikákat. Tele vagyok energiával és akarattal. Szeretettel egy boldog. hogy nem csúszik tovább a talaj alattam. Aztán amikor a 16 éves fiam és a 14 éves lányom is mintha valami átnevelô programon vett volna részt. mégsem vagyok ideges. (Régebben azonban gyakran mondogattam magamban. s már 1 éve teljesen tünetmentes vagyok. – Olyan remek munkahelyet sikerült találnom programozással. Boldog ember vagyok. egy szóval minden összejött. és megtanultam feltétel nélküli szeretettel fordulni minden ember felé. ismétlô nagymama. Semmilyen kenôcs sem használt. Minden. s azóta sem újult ki. Ez sem kevés. hogy ennek az egésznek ez a lényege! Szóval kedves lányok és fiúk. Úgy érzem. 225 .és a háromujjtechnikával értem ezt el. Egyszerûen én változtam meg! Kinyíltam. Örülök. a magánéletemben és a munkámban egyaránt. Csak maradjatok nyitottak. – Évek óta tartó. aki kedves. 2-3 hetes programozással meggyógyítottam. amelyek hol jobban. hogy valami igenis történt ezalatt a 4 napi lazítás és tanulás alatt. hogy kiütést kapok tôle. segítôkész. jól sikerült. hogy ismét részt vehettem ebben a „nagy kalandban”. Évek óta nyugtatót szedtem. Elôtte orvostól orvosig. igenis van ebben valami. s érzem. mert rájöttem. Noha az elsô másfél hónap alatt családomtól mást sem hallottam. de nem tudtak meggyógyítani. kórháztól kórházig jártam. Persze azóta is rendszeresen relaxálok. kiegyensúlyozott.

csodás érzés vesz körül. Persze azonnal meg is dicsértem. Tegnap este bulizni mentünk. ami hajnali 5-ig tartott. hogy osztozunk az ebeken. s a kontrollvizsgálat eredménye azt mutatja. Attól kezdve egyáltalán nem éreztem magamat egyedül. hogy valami finom. A kurzus elsô 2 napján már 2 csodálatos dolog is történt velem. s a félelmemet nyugodt. ne ugráljon rám. azt láttam. Ott jutott eszembe. hogy legkésôbb 6. Éppen elértük a vonatot. Na. Napi tevékenységeim közben is arra gondoltam. 10 perccel az indulás elôtt kipattant a szemem. Amikor kinyitottam a szemem. Másikunk azt üzente az egyik lánykutyának. hogy ne harapdálja a cipômet. 1996 novemberében voltam elôször agykontrolltanfolyamon. relaxálásnál egyszer csak azt éreztem. hogy nagyon jó döntés volt eljönni a tanfolyamra. gondoltam magamban. és ne karmolja a kerítést sem. de aztán mély álomba merültünk. várja meg fegyelmezetten. állt mellettem mozdulatlanul. s futottunk az állomásig. s amikor az állatvizsgálat-gyakorlat következett. Eltelt az 1 év. hogy ezt évek alatt sem fogom tudni elérni nála. Azért mégis úgy határoztam. ami eszembe jutott róluk. Az elmúlt 5 évben tragédiák sorozata történt az életemben.30-kor indult. Egy éven keresztül programoztam. amíg az ételt megkapja. Na persze ez nem sikerült. A másik csoda a tanfolyam 4. mert az egyik eset az édesapja volt. biztos érzés váltotta fel. hogy társam szemébôl ömlik a könny. hogy fiúkutyánk türelmesen várjon az etetésre. hogy már nem érdemes aludnunk. elkezdett folyni rólam a víz. Úgy látom és érzem. A tanfolyamon családunkból hárman vettünk részt.1994-ben mûszeres csontsûrûség-vizsgálaton (dexa) vettem részt. napján történt meg velem. hogy maradok. ez azért már szinte lehetetlen. amit egyszeri üzenésre sikerült! A másik két kutyánk is vette az üzenetet. Egész belebetegedtem a magányba. Vonatunk 6. csak átmenetileg. Miután megkaptam partneremtôl a 3 nevet. Férjem azt programozta. elmondtam mindent. meleg. Amikor az elsô nap reggelén jöttem és láttam azt a rengeteg embert. hogy fegyelmezetten álljon félre. amíg enni kap. s ezen az orvosok sem tudtak segíteni. hogy megtanuljak segíteni magamon. Nagyon bíztam benne. hogy ezt a hatalmas „medvét” errôl leszoktassam. reszketett a kezem és a lábam a félelemtôl. Azért jöttem hát el a tanfolyamra. és szinte teljesen magamra maradtam. igaz. Egészen 5 óra 32 percig bírtuk. S este mi történt? A kerítés betonlapjára támaszkodott. Mûködött! 226 . hogy elalvás elôtt azt programoztam be. hogy már lényegesen erôsebbé vált a csontom! Otthon van 3 kutyánk. Fiam is a világ másik végén él. Eddig azt hittem. Úgy döntöttünk. Én a harmadik ebnek üzentem. elhatároztuk. Ôt ez teljesen felkavarta. a vashoz hozzá sem ért. s várt türelmesen. Kb. hogy ez teljesen hihetetlen. inkább ébren várjuk meg a vonat indulását. s ne dugja már elôre a fejét állandóan az edénybe. Eddig ugyanis a vasról állandóan leszedte a festéket. s csak annyit tudott mondani. hogy sikerülni fog. villámgyorsan összepakoltunk. míg megkapta az ételt. a 3.20-kor felébredjek. hogy csontképzôdésem ismét 100%-os legyen. s kis híján elmenekültem. hogy meg fogok gyógyulni.

sôt még éjszakára is beprogramoztam. Ma már tudom. de azóta már elegendô a 3-3-3. elég rosszul hallok. hogy ha megkérdeznék tôlünk. s akkor is gyógyítottam. és már alszom is. Azóta is sok mindent megálmodok. Ez így ment folyamatosan.Két éve többek között azért végeztem el az agykontrolltanfolyamot. 95 augusztusában befektettem ezt az összeget mûvészeti alapanyagba. Sokszor mondtam régen. Erre a napra virradóra a következôt álmodtam: nôvérem képeslapot küldött. Keskeny út volt a lapra rajzolva. Pihenten ébredek. Egyszerûen nem ment a gyógyítása. Elôtte 20 évig igen nehezen aludtam el. maradjon. Én így válaszolnám meg az agykontroll és a vallás kapcsolatát is: agykontroll = szeretet. mert ettôl kezdve nem ment úgy. Egy éve végeztem el a tanfolyamot. Minden este gyógyítottam. A lap alján a következô állt: „November 23-án elmegyek. Lányom egyetemista. Sajnos hiába volt minden erôfeszítésem. Fantasztikus az álomkontroll! 1994-ben végeztem el a tanfolyamot. Köszönöm. Amióta az alváskontrollt használom. November 16-án van nôvérem születésnapja. 22 éves vagyok. nôvérem pontosan 6 hét múlva örökre itthagyott bennünket. gyakran szedtem altatókat. de itt vagy elaludtam. hogy beteg testvéremen segíthessek. szeretet = vallás. Aztán elvégezte az agykontrolltanfolyamot. hogy mindezt az agykontrollnak köszönhetem. s ma már remekül látok szemüveg nélkül. Elsô próbálkozásra még 80-ig kellett visszaszámolnom. válaszunk az legyen: szeretet. Most dolgozom az ügyön agykontrollal. illetve csak szerettem volna gyógyítani. Bifokális szemüveget hordtam. s ráadásul pontosan akkor. Most jöttem rá. majd a végtelenbe vezetett. ami a pénzen kívül még remek idôtöltést is biztosít. ami egyre szélesebbé vált. Az elsô vizsgaidôszaka gyengén sikerült. ha valamit rosszul tettem. mert programozásom eredményeként nem sok pénzt kaptam. és nem tudtam miért. hogy „De süket vagyok!” Meg is lett az eredménye. Erre azt válaszolta. Felvételi elôtt azt a tanácsot kaptuk. de 250 ezer Ft-nál többet nem tudtam nyerni. másfél hónapig. Már a Medgyessy-teremben is volt kiállításom. hanem olyan tudást. Ezt is programozom. amikor kell. amikor ô a legfogékonyabb állapotában van.” Álmomban nagyon sírtam. Persze rendszeresen alkalmazza a tanult agykontrolltechnikákat. akkor még maradok 5 vagy 6 hétig. és elnyert egy külföldi ösztöndíjat. Továbbra is gyógyítottam. és számos újságban is szerepeltem. Legtöbbször eljutottam laborszintig. vagy egészen más dolgok jutottak az eszembe. Attól kezdve állandóan programoztam magamnak a gazdagságot. Mára én lettem Debrecen egyik legjobb festômûvésze. és kértem. remekül alszom. azóta kitûnô. 2-2-2. hogy na jó. ne menjen még. mint elôtte. hogy miként egyeztethetô össze a vallás és a tudomány. Református gimnáziumba jártam. hogy akkor ébredjek föl. 227 .

s a 3 nap alatt egyszer sem panaszkodott. Én még akkor is átmentem a vizsgákon. Három hónapi programozás után munkahelyet változtattam. a virágok. csak az összeget és a vele járó jó érzést. hogy gyógyítsam a pikkelysömörömet. ugyanis nem voltam megelégedve a havi 25 ezer Ft-os fizetésemmel. Tegnap este a férjem hívta fel rá a figyelmemet. hogy plasztikáztassam meg.Van egy olyan középiskolai osztály a városunkban. hogy miként is néz ki. hogy milyenek ott a fák. Könyvbôl tanultam meg az agykontrollt. Megtanultam a villámolvasást. Eredményeim: – közgazdaságtan-szigorlat: 15 órai felkészülés után eredményes vizsga. – angolszigorlat: 35 órányi tanulás után eredményes vizsga. kicsit magasra tettem a mércét. Egy órán belül minden fájdalma megszûnt. hiszen 15 évig szenvedtem ebben a betegségben. hogy 150-200 ezer Ft-ot keresek havonta. A gyerekek csodálatos képességét mutatja az az eset. elalvás elôtt együtt hallgattuk meg. hónapja a fizetésem 150 és 200 ezer Ft között mozog. Étrendemen már évekkel ezelôtt változtattam. Igaz. Csodálatos volt! Az agykontrolltanfolyam elvégzése után programozni kezdtem. Pl. Ôszintén szólva semmilyen tevékenységet nem képzeltem el. Álmában járt Alfaországban. amikor a vizsgáztatók egyébként mindenki mást kirúgtak. ahol most már 4. s gyógyítottuk beteg sofôrünket. hogy észrevettem-e már. Este. Májusban osztálykirándulásra mentünk. s közös programozással nagyon szép sikereket értünk el a gyógyítás terén. s elmondta. hogy sofôrünknek már több napja fáj a gyomra. elmulasztottuk osztálytársaink fejfájását. – szociológiaszigorlat: 10 órányi tanulás után eredményes vizsga. hogy anyagilag rendbe jöjjek. Reggel kislányom csodálatos dolgokat mesélt. Már ezért érdemes volt eljönnöm a tanfolyamra. akit pontosan leírt. tanárunk fogfájását. – statisztikaszigorlat: 20 óra tanulás után eredményes vizsga. (Egy-egy szigorlat 2 tanév anyagát foglalta magába. ma már 2 percig tart. mindannyian laborszintünkre mentünk. Tegnap megvettük itt a tanfolyamon 5 és fél éves kislányunknak a 6-9 éves gyerekeknek szóló lazító kazettát. Az agykontrolltanfolyam elvégzése óta mindennap használom az elmetükre-technikát. s hogy miként csicseregnek a madarak. ahol már hagyomány az agykontroll. ami tegnap este és ma reggel történt nálunk. milyen szépen múlnak a foltjaim. beszélt Relax Manóval. Ahányan agykontrollosok voltunk. Szüléskor berepedt a méhszájam. de kitartóan programoztam az elmetükre-technikával. s 2 hónapon keresztül az elmetükre-tech228 . és teljesen megszüntettük a dolgozatírás és a felelés elôtti idegességünket. Szinte naponta meghallgattam a Gazdagság címû meditációs kazettát. Minden orvos azt javasolta. s útközben kiderült.) Mindezeket a vizsgákat elôtte természetesen agykontrollos programozással is elôkészítettem. hogy a manó többször is elvárja ám ôt Alfaországba. – kirakós játék (puzzle) a fotóolvasás nélkül régebben fél órába tellett. Elmesélte.

Két évi rendszeres. én meg szomorúan tépkedtem ôket. Naponta többször is programoztam ismerôsöm gyógyulását. hogy megtanulhattam ezt a csodálatos módszert. boldog és büszke arra. hogy egészséges hámsejtekkel fedem be a sérült részt. amiben nem hitt. és azóta is jól van. amit én meg tudok élni. Attól kezdve a kacsok nem nôttek tovább. hogy akarok tôle valamit. Éppen az érettségire készültem. s az utóbbi 10 évben csak elutasítást kaptam. Ezt már önmagában is hatalmas eredménynek tartom. Növessze meg inkább a felsô leveleit! – bíztattam. de felépült. Gondolatban elmondtam. hogy a méhszáj teljesen ép. hogy mire gondolok. biztatást kapok. s benne egy sárga bogáncshoz hasonló gömböt láttam. Gondolatban szobányira nagyítottam fel a veséjét. Az egyedüli dolog. hogy üzenek neki. a gyógyítás volt. de eredmény semmi. s elképzeltem egészségesnek. megvizsgált. Két éve elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. és állandóan üzent neki alfában. Szívbôl örülök. Körbevágtam a kapaszkodókat. ölelést. Mi azonban nem tudtunk ebbe beletörôdni. Öcsém 1991 szeptemberében végezte el az agykontrolltanfolyamot. Kutyánk 91 novemberében olyan súlyos beteg lett. Nagyon szerettem. és túl azon. Gyakorlatilag lemondott az állatról. 12 éve ismerem a feleségemet. kitartó programozásom és töretlen hitem meghozta a sikert! Most már mosolyt.nika fehér keretes képében azt képzeltem el. Szexuálpszichológushoz is jártunk. Testvérem agykontrollba vetett hite szárnyakat kapott. ha gyengéden közeledek hozzá. és számomra elfogadhatatlan volt ez a helyzet. dédelgetem feleségemet. Növényem egyre csak növesztette és növesztette kacsait. s meglepve közölte. Ismerôsöm bal veséjében 24 mm átmérôjû elváltozást mutatott ki az ultrahangvizsgálat. testvérem rendszeresen gyógyította laboratóriumában. Három nap múlva CT. ahol megismertem az elmetükre-technikát.és újabb ultrahangvizsgálat történt. hogy simogatom. majd narancs módjára meghámoztam. Laboratóriumban gyógyítani kezdtem. ezért sajnos le kellett tépnem azokat. mûtétre már nincs szükség. hogy az állatorvosunk 1% esélyt adott a gyógyulására. Nagyon nehéz. ô csak a plafont nézte. hogy ha tovább növeszti a kacsait. Egy idô után viszont már a könyveimre lógtak a levelei. Elhatároztam hát. hogy a kutya lefogyott 20 kg-ot. Visszamentem a kórházi orvoshoz. Borzasztó érzés volt. Asztalom felett lelógó levelû növény függött. nem tudok neki átadni. Ahogy ott tanultam. mert úgy éreztem. hogy lelkiismeretesen ápoltuk. Ezután gondolatban a helyére tettem a vesében mindent. s így sokat ültem asztalomnál tanulva és ábrándozva. s ô örömmel fogadja közeledésemet. Amikor nagyon ritkán közel tudtam kerülni hozzá. amelyek már nem mutatták az elváltozást! 229 . s nagyon szépen is nôtt. Soha nem volt kedve szerelmeskedni. akkor megint le kell majd tépnem ôket. hogy valami csodálatos dolgot. hogy a növényeim valóban tudják. Az agykontrolltanfolyam után tudatosult bennem. ha gyengéden közeledtem hozzá. fôleg azért. rendszeresen elképzeltem a fehér keretes tükörben. a felsô levelei viszont gyönyörûek és dúsak lettek. Igaz.

hogy éljek. Nem akartam hinni a fülemnek. nyugodt és energikus lettem. Egyik alkalommal nagyon rossz érzésem támadt. hogy jöjjenek az üzletembe a vevôk. Elsiettem. hogy ki tudjam fizetni a számláimat. nem lehetett hozzám szólni. egyre erô230 . hogy akarjunk élni! A többi már magától megy. Pedig nem is árultam el neki. Esténként jógázni járok. örülnénk. bocsánatot kértem tôle. Emellett szinte egész nap pozitív állításokat mondtam. tán nem lettem volna gyógyíthatatlan beteg. és azóta már két 5-ösöm is van belôle! S csodák csodája. Kapott rá kenôcsöt. azóta értem is! Régebben mikorra hazaértem késô délután. Egy hét alatt teljesen megváltoztam. Ahogy kiléptem a jógaterembôl. hogy segíteni akartam rajta. Megsimogattam. hogy nem akkor szeretem igazán a családomat. akkor újra az agykontrollhoz folyamodtam. Emiatt abba is hagytuk a kezelését. s boldogan újságolta. Kb. Odarohantam. Édesanyám évek óta nagy túlsúllyal küszködik. s utána általában ott maradok. hogy állítólag halálos beteg vagyok. hogy a vércukorszintje normális lett. s a vevôk csak jöttek és jöttek és jöttek. hogy egyik nap még sütemény sütésére is vállalkoztam. Másnap édesanyám azt mondja a telefonba: „Képzeld. de közben észrevettem. amikor pár napja felhívott. se láttam. A család lekötötte az életemet. hanem amikor azért kezdtem el újra agykontrollozni. 5 mmol/l. hogy az egész család nagyon szereti. Elôször lelkesedtem. nem tudom mi történt. Ekkor eszembe jutott az agykontrolltanfolyamon tanult technika. rendszeresen ott szoktam parkolni. Megértettem. a helyére tettem. aztán ellustultam. 2 hónapja derült ki. hogy a vércukra normalizálódjon és fogyjon le. és a növény már új hajtásokat is hozott. vásároljanak számukra hasznos dolgokat. se hallottam. a következô pillanatban le is nyalta. de a Maci nem nyalta le a kenôcsöt az orráról!” Férjem leverte otthon a Yucca-pálmámat. estére annyi energiám marad. Munkahelyemen eddig állandóan feszült voltam. ha abbahagyom miattuk az agykontrollozást. s azt üzentem a kutyámnak. ingerlékeny voltam. fáradt. A tanfolyam után az elmetükre-technikával és a szubjektív kommunikációval elkezdtem programozni. Nem csak másokért kell élni! Magunkat is kell szeretni annyira. Programoztam. amikor 93-ban elvégeztem. Az eredmény talán hihetetlen. de a levél összeforrt. pedig valójában semmi okom nem volt a sietségre. hogy megszeressem.Ha akkor feltétel nélkül hiszek az agykontrollban. Kutyánk orrán pár hónapja gombás fertôzés alakult ki. és beszélgetek a mesternôvel. de ahogy felkentük. ha meggyógyulna. Amikor kiderült. A relaxálás ezen is segített. ezért ne nyalja le a gyógyszert az orráról. hogy a cukra is 8 fölé emelkedett. hogy az egyik levele eltörött. Az éjszakai üzenetküldéssel és az elmetükre-technikával azt programoztam. és azt mondtam: – Meg fogsz gyógyulni! Ezt követôen több napon keresztül gyógyítottam laboratóriumomban. Amióta elvégeztem a tanfolyamot és naponta relaxálok. A sarki virágárus egyszerûen nem akarta elhinni! Eddig utáltam a kémiát és nem is értettem. Autómat mindig egy bizonyos ház elôtt hagyom a Práter utcában.

hogy közben beszél hozzájuk és simogatja a levelüket. számot. beszél alfában a virágokkal. Megnyugtatott. Szinte futva mentem a parkoló autómhoz. számítottam rá. Vágytam rá. Ma már 5 hónapos terhes vagyok. Ekkor elárultam programozásomat. (Lásd. hanem az elsô intuíciómra hallgatva ikszelem be a 4. Magamban azt gondoltam. hogy lehetséges is. hogy elég nekem egy 4-es. Majd ô gondolatban segít. Kb. Reggel kérdezésem nélkül örömmel újságolta. fiam és nejem szeretett növényei pedig virágba borultak! Férjem nem végzett még agykontrolltanfolyamot. Futás közben fogadkoztam magamban: „Csak egyszer érjem el. hogy álmában mosolyog. Beültem a kocsiba. káromkodás helyett ezt mondja. S ráadásul még jól is kerestem. mekkora a gondolatok programozó ereje!) 231 . Egy hét múlva kétségbeesetten telefonáltam nejemnek. Elôtte az elmetükre-technikával elképzeltem. hogy a 4-es is bejött volna. s 5 percre rá felrobbant a bomba. hogy egyre szebben és jobban játszom. Távollétükben én locsoltam a virágokat. s öntözzem továbbra is szorgalmasan a növényeket. s mondtam neki. mosolyogva ébred. Az elutazásukat követô napon – szorgalmas locsolásom ellenére – a virágok szép lassan konyulni kezdtek. hogy milyen jó lenne egy lottónyeremény..sebbé vált ez a rossz érzés. Két nappal hazaérkezésük elôtt az összes virág magához tért. hogy mi történt. hogy elérjem a vonatomat Kecskemétre. A múlt héten 2-szer is adódott rá alkalom. ami az autóm mellett álló szemetes kukában volt! Öt éve élek boldog házasságban imádott férjemmel. ha nem gondolkodom. Elmeséltem neki a tanfolyamon hallott „olvadjon le rólam a zsír!” módszert. s reggel kipihenten. A valóságban pontosan minden ugyanígy történt. Az agykontrolltanfolyam után elképzeltem az elmetükre segítségével. hogy sok-sok apróság vesz körül bennünket. 1 éve végeztük el az agykontrolltanfolyamot. Kecskemét helyett Szegeden kötöttem ki.. Mindketten nagy családban nôttünk fel. Vasárnap bejött a 3-as! Érdekes. hogy feleségem egész éjszaka nyugodtan. mélyen alszik. elrobogtam. Két hét alatt 5 kg-ot fogyott! Feleségem évek óta éjszakai gyomorproblémákkal küszködik. többet nem szállok le!” Nos. egyre több ember vesz körül. és elhittem. és ikreim lesznek! Múlt hét eleje óta sokszor gondoltam arra. A múlt vasárnapi elôadás után rohannom kellett. s úgy gondoltuk. de úgy. Feleségem és fiam elutazott 2 hétre nyaralni. Nagyon nyugtalanul alussza végig az éjszakát. biztatott. Megfogadta a tanácsomat. de a 3-as is jó lesz. s amikor vezetés közben bosszúság éri. Az elmetükretechnikával nap mint nap elképzeltük. s furcsa hogy reggelhez közeledve arra ébredt. akiknek nagyon tetszik a zeném. hogy sok gyereket szeretnénk. amit egyébként a feleségem tesz. hogy tartsak ki. hogy már rég aludt ilyen jól. Gyakran zenélek az utcán. Hosszú ideig azonban hiába próbálkoztunk.

és a fájdalom is azonnal elmúlt. nem hólyagosodott fel. ahogy agykontroll segítségével nem egészen 1 év alatt kilábalt a férje elvesztése okozta mély depresszióból. felhôs termet. a lá232 . Elsô reggel azt mondta a gyerekeknek. hogy azóta sem fordult ez elô. s a többi szülônek is ugyanez a tapasztalata. hogy gyermeke ilyen aranyos. az osztálytársai annyira együtt éreztek vele. Szeptemberben látni kellett volna a gyerekek boldog szemét! Ilyen az iskola? – kérdezte a lányom. akik erôtlennek érzik magukat a gyógyuláshoz. Az elsô pillanattól kezdve szívesen jár oda. Ma Budapest egyik legszebb osztálytermének tartják a pasztell színekben pompázó. a meleg víz hatására sem kezdett el újra vérezni. amikor hazaértem. Gyermekem elmesélése alapján írom le a tanító néni tanítási módszerét.8et mutatott. Az egyik kisfiú dadogását is ez a csodálatos közösségi szellem hozta csaknem teljesen rendbe! Hetente többször relaxálnak a gyerekek. ezért bedugtam a hômérôt a hóna alá. Az elsô szülôi értekezleten a tanító néni rögtön azzal kezdte. agykontrollos tanító néni kezei közé kerüljön! Azokon a társaimon szeretnék segíteni. Ugyanezzel a módszerrel szüntettem meg már több alkalommal tanítványaim orrvérzését is az iskolában. Nem bántam meg. A családtagok szeretik és segítik egymást. Egy éve elkezdett zsibbadni a hátam. Ez ugyan többletköltséget jelentett. ízléstelen tantermet szépen. sôt így kell élni és gyógyulni. s a változás nagyon szembetûnô volt. csinos. Szívbôl kívánom mindenkinek. szintemre mentem. A kesztyûérzéstelenítéssel azonnal elállítottam a vérzést. Kedves betegem. 3 perc múlva úgy éreztem. Erre a tanfolyamra is az ô buzdítására iratkoztam be. 36. Még most is hihetetlen! Mosogatás közben elvágta a kés a kezemet.Háziorvos vagyok. hússütés közben. Csodálatos kisugárzása lett. hogy homloka hûvös lett. most végezte el az agykontrolltanfolyamot. és a laboromban gyógyítottam. Tegnap este. Kislányom tavaly kezdte el az elsô osztályt. Amikor a figyelem lanyhulni kezd az órán. gusztusosan berendezni. majd a zsibbadás átterjedt a mellkasomra. Fehér Gáborné. hogy segítsenek az elhanyagolt. ma már nyoma sincs! Rendbe hozta magas vérnyomását. szivárványos. frissítô gyakorlatokat végeznek. Arra kérte a szülôket. ráfröccsent a kezemre a forró zsír. Megint az említett technikát alkalmaztam. Nem akartam elhinni. nekem is hitet ad. Kislányom nagyon szorongós. hiszen a gyerekeknél nagyon sokat számít az elsô benyomás. Éva történetét írom le. hogy elmesélte. A szemem elôtt játszódott le. hogy említsem meg a nevét. Ezen kívül elmulasztotta a pajzsmirigye bal lebenyében lévô diónyi göböt. hogy így is lehet. Tegnap. Régebben havonta egyszer látogattam meg. Már fél éve jár iskolába a gyerekem. s majd együtt fognak rajta segíteni. Mindenki elpanaszolhatja. minden este tornázik. Ô maga kért meg. 14 éves fiam lázas volt. s ezért néha bepisilt az órán. már nem szed gyógyszert. de fáradtan. Jókedvû. Amikor ez kiderült. Homlokára tettem a kezemet. de a szülôk egyöntetûen vállalták ezt. és nyugodtan folytathattam a mosogatást. hogy ôk itt most egy új családot alkotnak. s bôröm nem pirosodott meg. nyûgösen még soha nem jött haza. hogy mi a baja.

hogy imádom a zenét. Az én hitem adott nekik erôt a gyógyuláshoz. Egyébként 21 éves vagyok. amikor jöttek a barátok. Tolókocsi. Életveszélyes állapotban lévô embereket biztattam az életre. Kezemet odatettem a vérzô rész fölé. elláttam ôket tanácsokkal. Sikerült úgy becsapnom az autó ajtaját. És igaz. miért nem segít magán? Már-már feladtam. Ma már járok. még néha elfáradok. azért születtem. mindenét rám áldozta az életben. s velem akarnak táncolni újra. de a sajátom. A mentôdoboz hátul volt. 0. hogy szeretetet. Az MR-vizsgálat eredményei megerôsítették a gyanút. Tudták. s már nem mások jegyzetelnek helyettem. tartozom neki és barátaimnak annyival. pedig akkor már 6 éve foglalkoztam különbözô gyógyító technikákkal. hogy betegségemet csak a stressz okozta. s hogy esetleg tévednek az orvosok (bár a diagnózisom 98%-os volt). alig tudtam vele fogni. és keresem azokat az embereket. hogy a seb nem nyílt szét. A bôrérzékelésemet teljesen elveszítettem. aki igazán fontos a számára. ne búsuljak. hogy a nagylábujjam a résbe került. hogy még érezni fogom valamikor azt. nem vérzik!” Mûködött! A legmeglepôbb az volt. ha mindezt tolókocsiból tenném? – gondoltam magamban. 3 hónap érzéketlenség után már én is lemondtam a gyógyulásról. hogy hinni kell a gyógyulásban. de elôttem állt még a legnehezebb szigorlat. Ô beleôszült a gondolatba és a fájdalomba. Azt mondta. egyedül. De ki hinne nekem. hogy meggyógyultam. Azt üzenem mindenkinek. amikor valakinek azt mondom: „Meg fogsz gyógyulni. Szemem 1 heti programozás hatására már fél dioptriát javult. én pedig zokogtam. ha megölel valaki. hisz az orvos kimondta rám a „halálos ítéletet”: sclerosis multiplex.75 D-s szemüvegemmel. Abban a pillanatban eszembe jutott. ha hiszel benne!” Most már táncolok. érzek. mindig van remény! Nyár volt.. s karjaimmal vissza is ölelhetek. hiszen kezem remegett. és a körmöm sem kékült meg. 233 . azért kellett megbetegednem. hisz az 53 lépés. sikerülhet. ez volt a jövôm. erôt adjak az embereknek a gyógyuláshoz. amit a tanfolyamon tanultam. hogy elveszítheti az egyetlen embert. hogy elmondjam nekik. hozták a magnót. ha ilyen okos. Azt gondolom. Láttam és tudtam ezt. és hittem abban. Hittem abban. nemhogy írni. nem fogok tudni járni. mint régen volt. élhetnek egészségesen. Már 8 vizsgán sikerrel átmentem. a vér ömlött a lábamból. sétálok. de a saját lábaimon megyek. Mindig úgy éreztem. mert 1 hónap múlva bulit rendeznek annak örömére. Számítanak rám. fogok. hogy igenis. újból jól látok a régi. s táncolni is szeretek. s benne jó zenét a születésnapomra. Minden vizsgálati eredményem negatív lett. Nem törôdtek velem. hogy túlélem ezt az átvitt értelemben vett testi és lelki halálomat. Azt mondanák talán. talán az írásról is. Ez egy 21 éves embernek végsô kereszt. Úgy éreztem. akik már feladták százszor. hogy hitelesebbé váljon a szavam. nagyon hamar begyógyult. Akartam élni.baimra és a karomra. és minden reggel hálát adok az Úrnak az életért. hitet. amikor az említett problémák miatt kórházba kerültem. s hangosan ismételgettem: „Elmúlt! Nem fáj. Táncoltak az ágyam körül. s akkor éppen vizsgaidôszak volt az egyetemen. s azt mondták. az állapotom viszont egyre romlott. Édesanyámmal élek. s most én kerültem ilyen helyzetbe. rajzolok. Bármilyen reménytelennek tûnik is. csak táncoltak.. és iszonyúan fájt. mert még a zuhanyozóba sem tudtam kimenni egyedül. lemondhatok a mozgás örömeirôl. Bár az írásom még mindig csúnyább. mezítláb vezettem a kocsit. folytattam az egyetemen a tanulást.

Ennek viszont az volt a hátulütôje. azt is (HiFi-t. Délután elmesélte. És csodák csodája. hogy ébresszenek fel. Két hete már heti 3 napot dolgozom.Az elmetükre-technikával azt programoztam. Az elmetükre-technikával sikerült teljesen megszabadulnom ettôl a kellemetlen problémától. fokozatosan. hogy elegem van már ebbôl a botból. Az ébredéskontroll a mai napig nem sikerült. Egy hete még reggelente úgy keltem föl. de elôtte elvégeztem az agykontrolltanfolyamot. A leggyengébb és legkisebb napsütés hatására is testszerte piros. Gyakran kiabál. Állandóan azt mondogattam magamban. Ezt a nyarat már boldogan töltöttem vízpart melletti nyaralással. sôt jó helyezést is értünk el. amikor lányom délután hazajött az iskolából. és még nevetni is láttuk! Sikerem talán apróságnak tûnik. s minimális kapaszkodással már föl is álltam. Legközelebbi találkozásunkkor ez pontosan így történt! Hogy mekkora ereje van a gondolatoknak. Az elmetükre-technikával többször elképzeltem. hogy lányom matektanára – akit a gyerekek még az életben mosolyogni nem láttak – mosolyog és kedves a diákokkal. Évekkel ezelôtt elindultam egy maratoni táncversenyen. hogy ezt végig fogom csinálni. boldogan mesélte: – Képzeld Anyu! A matektanárunk egész nap vicceket mesélt. A verseny közben minden gondolatom arról szólt. Nagynénémnek komoly gondjai vannak az idegeivel. s kezeivel nem gesztikulál. mogorva és türelmetlen velük. akkor az öregek diszkójában keressetek. Eddig mindig anyuékat kértem meg. Köszönöm! Fiamnak vesecisztája volt. hogy ugyanebben az idôben az iskolában fájdalmat érzett a bal veséje tájékán. hogy lefordultam az ágyról négykézlábra. Októberben két kiszakadt porckorongsérvvel mûtöttek. Bôröm teljesen egészséges. Tegnap viszont úgy programoztam be. nyugodtan és folyamatosan beszél. hogy hetente 1-2 alkalommal elfelejtettek fölébreszteni... Napközben az elmetükre-technikával gyógyítottam. Orvosom azt mondta. Az utóbbi napokban már csupán lerakom a lábam az ágyról. s ilyenkor kezeivel erôteljesen hadonászik. Azóta panaszai teljesen megszûntek. 234 . pedig még csak 1 hete használom az agykontrollt. Egyszeri programozás után. viszketô foltok jelentek meg rajtam. Lányom elmesélése szerint roppant ideges. videót stb. Három hete vasárnap este úgy feküdtem le. hogy szépen. és a polcos szekrénybe kapaszkodva felhúztam magam.) képzeletben beállítottam 6ra. egyenletesen barnult le. Rá 1 évre újra elindultam egy hasonló táncversenyen. És minden fájdalomcsillapítás nélkül végigcsináltam. Életem legnagyobb élménye volt. hogy a lakásban lévô minden órát. azt hadd bizonyítsam saját példámmal. Szinte már teljesen tökéletesen járok sima területen. ahol 48 órán keresztül kellett rock and rollt táncolni. hogy márciusban vagy áprilisban már biztosan dolgozhatok. pontosan 6-kor keltem! Remek érzés volt! Évekig gondot okozott a napallergiám. mert utálok óracsörgésre kelni. Ha nem lennék itt az 1 hónap múlva esedékes találkozón februárban. de nekem nagyon fontos. igaz csak napi 4 órát. még ami nem csörög. hogy „Nem bírom! Nem bírom tovább!” Pár óra múlva ki is estem.

) . ami ötvözi az agykontrollt az NLP-vel. 5 könyvet és l tükröt tartalmaz.) ELMÉNK UNIVERZÁLIS EREJE 7800 Ft (Ideális továbbképzô anyag! José Silva lányának és munkatársainak 8 hangkazettából és egy munkafüzetbôl álló. könyveink és kazettáink TANFOLYAMCSOMAGOK HÁZI VILLÁMOLVASÁS-TANFOLYAM 11800 Ft (A nagyságrendnyivel gyorsabb olvasásra és az igazán hatékony tanulásra tanít meg! 9 hangkazettát.) (Postai utánvéttel is megrendelhetô a TV-Shoptól a 220-5060-as telefonszámon. hatékony problémamegoldó és személyiségfejlesztô technikákat oktató. komplett házi tanfolyami anyaga.Megrendelhetô tanfolyamcsomagjaink.

ami egyszerû tornagyakorlatokon keresztül valóban lehetôvé teszi számos betegségbôl a gyógyulást és a meglepô mértékû testi megfiatalodást.) Gyógyíthatsz 378 Ft (Ebbôl a könyvbôl.) Gyógyulásom zsákutcái 348 Ft (Hogyan találta meg hét év szenvedés után egy magyar hölgy az egészséghez vezetô utat? Nagyon tanulságos történet. valamint orvosoknak és természetgyógyászoknak külön is ajánljuk!) .K Ö N Y V E K Agykontroll 348 Ft (Ismerteti a Silva-módszert. ami egy kullancscsípéssel kezdôdött. s a csontritkuláson kívül számos egyéb kórkép ellenszerét is ismerteti. tudományos érdeklôdésû laikusokhoz is szól.) Hogyan gyógyítható és elôzhetô meg a csontritkulás? 880 Ft (Korszakalkotó jelentôségû orvosi könyv. s a függelékben tudományos vizsgálatok meggyôzô eredményeit is közli. és milyen étrend mellett vagyunk igazán energikusak és a betegségekkel szemben védettek?) Testkontroll 2.) Agykontroll mesterfokon nem csak az üzleti életben 395 Ft (Elsôsorban az emberi kapcsolatok megjavításának lehetôségeit ismerteti.) Testkontroll 398 Ft (Hogyan lehet éhezés nélkül fogyni. Fôleg beteg embereknek és hozzátartozóiknak ajánljuk. de 40 nap alatt jól megtanulható a módszer. 448 Ft (A táplálkozás mellett az egészség más titkait is felsorolja a mû.) Agykontrollsikerek 286 Ft (Magyar emberek ösztönzô Agykontrollsikerei és hasznos agykontrollos tanácsok találhatók ebben a könyvben.) Izomkontroll 499 Ft (Forradalmi jelentôségû orvosi felfedezést ismertet a könyv. ami az igényes. Tisztázatlan diagnózisú betegeknek. valamint külön foglalkozik a gyerekek táplálkozásával. igaz alapszinten.

akik a témában érdekeltek!) Nyugtalan holtak 330 Ft (A lelki problémák gyógyításának meglepô módja. ugyancsak elgondolkoztató mû a túlvilágról. ám rendkívül igényes. jobb memóriát stb. álmegvilágosodott pontyok és delfinek élnek. háborítatlan módon szülni? Alapmû ez mindazoknak. pl. egészséges gyermeket. rák és sokízületi gyulladás esetén is bevált!) Szerelem mesterfokon 498 Ft (Hogyan tehetjük szexuális életünket a mainál sokkal boldogítóbbá? Az utolsó fejezet a szexuális problémák megoldásának kitûnô módszereit ismerteti. illetve általában az életben cápák. A könyv végén található meditáció segít megtalálni életünk célját. mely szerint az üzleti életben. mikor életerôs. felfrissülést. mikor lányt.Megáll az AIDS! 456 Ft (Hogyan gyógyult meg egy amerikai orvos az AIDS-bôl? Ugyanez a módszer azonban szinte minden más betegség. A delfineké a jövô. amik a hatékonyabb tanulást.) Fogamzáskontroll 248 Ft (Kiszámítható..) Gazdagság 148 Ft (Hogyan gazdagodhatunk meg. A könyv a tanfolyam második hétvégéjén lesz majd kapható.) . alapos kutatáson alapuló. hosszú. pontyok. hogy egy asszony mikor fogan fiút.. egyaránt segítik. s hogy mikor esik.) Létköz 395 Ft (Meglepô.) A születés mûvészete 595 Ft (Hogyan lehet természetes. anyagilag és lelkileg egyaránt?) Észkapcsoló agytorna 158 Ft (Diákoknak és felnôtteknek is hasznos. egyszerû mozdulatokat ismerhetünk meg ebbôl a könyvbôl. illetve mikor nem esik teherbe.) Delfinstratégia 795 Ft (Intellektuális csemege.

) Villámolvasás 699 Ft (Hogyan lehet villámgyorsan olvasni és hatékonyan tanulni?) /Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak. de külön is kapható.Észkerékkapcsoló 188 Ft (A hatékony tanulás egyik nagy titkáról../) Asszonysorsfordító 222 Ft (Hogyan tehetik a nôk teljesebbé és boldogabbá az életüket?) ..) Zseninek születtünk! 495 Ft (Hogyan adhatjuk vissza gyerekeinknek a tanulás természetes örömét? /Saját magunkról nem is szólva. a két agyfélteke közti egyensúly megteremtésérôl szól ez a könyv.

nyugalmat árasztó zene.K A Z E T T Á K Mi az Agykontroll és mire jó? 98 Ft (Rövid ismertetô a módszer lényegérôl.) Kristálycsend 1950 Ft (Kellemes. meditáció és dalok általános iskolásoknak. énekes zeneszámok.) Egy másik világ 450 Ft (Kellemes. megnyugtató és képzeletfejlesztô hatású.) A tökéletes memória 480 Ft (A memória javítását célzó meditáció. Egyre jobban 450 Ft (Dallamos. nyugalmat árasztó.) Zseninek születtél! 580 Ft (Tanulási és egyéb tanácsok. Része a villámolvasás-tanfolyami csomagnak.) Bölcsô 450 Ft (Gyönyörû zenés meditáció kismamáknak és magzatuknak. zenés meditáció. nyugalmat árasztó zene. angol nyelvû.) CD-n kapható.) Sziget 480 Ft (Gyönyörû.) Zenés lazító gyakorlat 6-9 éveseknek 390 Ft (A nagyobb gyerekek is imádják ezt a játékos lazítást. de külön is kapható.) Hogyan imádkozhatunk elmélyültebben? 580 Ft .) Gazdagság (zenés meditáció) 390 Ft (Kísérô mentális gyakorlat a Gazdagság címû könyvhöz vagy kazettához...

Izomkontroll 450 Ft (Az azonos címû könyv tornagyakorlatai:) 1. 115) küldött összeggel. Légzésfejlesztés/Járásjavítás A Föld álma 850 Ft (Sztankay István és Hernádi Judit mond zenekíséret mellett gyönyörû verseket. Utóbbi egy könyv vagy kazetta esetén 200 Ft. a Váci utca és Párisi utca sarkán. A csípôtáj izmainak kontrollálása/ A törzskörzô izmok kontrollálása. Pf. Mindennapi macskanyújtózás. A pénzesutalvány hátulján kérjük feltüntetni a kért kiadványok rövidített címét! . 5. 300 Ft. A csípôízület és az alsó végtag izmainak kontrollálása/ A nyak és a váll izmainak kontrollálása. több könyv vagy kazetta esetén kb.) CD-n is kapható. 4. 2. 1850 Ft-ért. Szükség esetén postán is meg lehet rendelni ôket az Agykontroll címére (1389 Budapest. ami a kiadvány árát és a postaköltséget tartalmazza. 3. A hátizmok kontrollálása/ A hasizmok kontrollálása. A felsorolt könyvek és kazetták Budapesten a Terra Centerben kaphatók.