P. 1
John Perkins - Egy Gazdasagi Bergyilkos Vallomasai

John Perkins - Egy Gazdasagi Bergyilkos Vallomasai

|Views: 752|Likes:
Published by adamsillye

More info:

Published by: adamsillye on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

John Perkins

E g y g a zd as ág i b érg y ilko s vallomásai

R ÁCIÓ KIADÓ
Budapest, 2006

Anyámnak, Ruth Moodynak és apámnak, Jason Perkinsnek, akik szeretni és élni tanítottak, és belém oltották a bátorságot, amely lehetővé tette, hogy ezt a könyvet megírjam.

Tartalom

Előszó Prológus

11 18

1 . r é s z : 1963-1971
1 2 3 4 5

Gazdasági bérgyilkos születik „Beszervezve egy életre" Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Megmentünk egy országot a kommunizmustól Eladom a lelkem

27 36 44 47 51

2 . r é s z : 1971-1975
6 7 8 9 10 11

Inkvizítori szerepben Perbe fogott civilizáció Jézus, másképp Egy életre szóló lehetőség Panama elnöke és hőse Kalózok a Csatorna-övezetben Katonák és utcalányok

59 63 68 72 78 83 86

12

13 14

Beszélgetések a tábornokkal A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakának kezdete

90

95 99

15 16

A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet Hogyan lettem kerítő, valamint Oszama bin Laden pénzelése

110

3 . r é s z : 1975-1981
17

A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene 117 124 128 132 135 139 145 156 160

18 19 20 21 22 23 24 25

Az iráni Királyok Királya Egy megkínzott ember vallomásai Egy király bukása Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom Megtévesztő életrajz Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kilépek

4 . r é s z : 1981-TÓ L MÁIG
26 27 28

Ecuador elnökének halála Panama: egy másik elnök halála Energiaipari vállalatom, az Enron és George W. Bush

167 172

176

hogy megvesztegessenek Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Az EHM-ek kudarca Irakban Szeptember 11-e és következményei. az én számomra Venezuelát Szaddám menti meg Újra Ecuador A látszaton túl 181 187 195 201 208 214 222 Mit tehetünk Epilógus Függelék Jegyzetek 231 236 246 253 .29 30 31 32 33 34 35 Hagyom.

két olyan embernek. Eszközeik között meghamisított pénzügyi jelentések. szex és gyilkosság is szerepel. „Lenyűgöző történet. megrázta a fejét. akik m i n d i g a n y o m u n k b a n jártak. 2 0 0 3 . A következő húsz év alatt még négyszer fogtam hozzá. Haláluk n e m volt véletlen. gazdasági bérgyilkosoknak nem sikerült behálóznunk Roldóst és Torrijost. és azt mondta. a C I A által támogatott sakálok léptek akcióba. manipulált választások. Aztán szomorúan elmosolyodott. az USAID (U. hogy n e m vállalhatja a kiadás kockázatát. Oszama bin Laden felbukkanása.Előszó A gazdasági bérgyilkosok (EHM*-ek) jól fizetett szakemberek. így másfajta k o m mandósok.) 11 . megvesztegetés. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) és más külföldi „segélyszervezetek"pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. amelyből végül az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai lett. Azt * Az angol eredetiben Economic Hit Man. akiket tiszteltem és rokon léleknek éreztem — Jaime Roldósnak.b a n egy nagy hatalmú nemzetközi nagyvállalat tulajdonában álló vezető kiadó igazgatója elolvasta annak a könyvnek a munkapéldányát. Azt a könyvet két államfőnek ajánlottam. Én tudom. mert a vállalat vezetői valószínűleg elleneznék. A Világbank. de ez a játék most. Panama vezetőjének. Meggyőztek. Mindketten baleset áldozatai lettek. az első öbölháború. Merényletet követtek el ellenük. erről a világnak tudnia kell" — vélekedett. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. A fenti sorokat 1982-ben írtam Egy gazdasági bérgyilkos lelkiismerete m u n kacímmel elkezdett könyvem elejére. mert szembe mertek szállni a nagyvállalatok. akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. Agency for International Development. akik az ügyfeleim voltak. hogy ne írjam meg azt a könyvet. a globalizáció korában új és ijesztő méreteket öltött. (A ford. Szomália. N e k ü n k . ezért a kötetben az angol rövidítést (EHM) használjuk. én is gazdasági bérgyilkos voltam. erőszak. S. K ü l ö n b ö ző fenyegetések és megvesztegetések hatására azonban m u n k á m m a l újra és újra felhagytam. Ecuador elnökének és O m a r Torrijosnak. kormányok és bankok világuralomra törő vezetőinek köreivel. Minden alkalommal világpolitikai események indítottak írásra: Panama amerikai megszállása 1989-ben.

Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. h o g y szeretném kiadni ezt a könyvet. hogy segít megszólalnom. M i n d e n percét megéltem. hogy egyetlen lányom. Mikor nemrég elmondtam neki. Jessica elvégezte az egyetemet. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok." De ez n e m fiktív történet. pénze és hatalma van ahhoz. m í g a gazdasági bérgyilkosok világbirodalommá változtatják ezt a köztársaságot. Ha bosszút állnak rajtad. A hosszabb válasz több dologgal is kapcsolatos. Ez a hosszabb válasz váza. mert képtelen a léte fenntartásához szükséges ennivalót előteremteni.tanácsolta. és megkezdte önálló életét a világban.a köztársaság iránt. Ezt m á r az unokákért is m e g kell t e n n ü n k . és írjam meg regénynek. „Ha J o h n Le Carré vagy G r a h a m Green mintáját követve írna. nemzetközi nagyvállalatoktól független kiadó vállalta. mert 2001. és kitört a második iraki háború. ahol vagyunk. apa. majd én folytatom. szeptember 11-én nemcsak a terroristák áldozatául esett háromezer e m ber halt meg. hanem m é g huszonnégyezren. Ezt a történetet el kell mondani. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. valamint szeptember 11-ét követő elhatározásommal. m i n d életem részei vol- 12 . szabadságot és a boldogság lehetőségét" ígéri m i n d e n k i n e k az egész világon —. mert szeptember 11-e megtörtént. az amerikai köztársaság iránti elkötelezettségemmel . és miért találjuk szembe magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. amit a további fejezetekben szeretnék bővebben kifejteni. piacra t u d n á n k vinni. hogyan j u t o t t u n k oda. akiket majd neked szülök!" Ez a rövid válasz. A helyszínek. mert a múltban elkövetett hibáinkat m e g kell értenünk ahhoz. Ez életem igaz története. ahol te abbahagytad. h o g y n e m fogok ölbe tett kézzel ülni. amiket leírok. azt mondta: „ N e aggódj. ahol születtem. azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani. akiknek a halálát közvetve vagy közvetlenül az éhezés okozta. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki t u d j u k használni. Minden nap huszonnégyezer ember hal m e g azért. Ez az ország. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. az Alapító Atyáink által megfogalmazott eszmények tiszteletével és szeretetével. Mi vett rá végül arra. hogy lehetősége. szülőhazám iránti hűségemmel. 1 És ami m é g fontosabb. amely „életet. hogy tegyem fiktívvé a történetet. és megosztottam vele a félelmeimet. Ezt a történetet el kell mondani. a beszélgetések. h o g y mindezen változtasson. Végül egy bátrabb. az érzések. hogy semmibe vegyem a fenyegetéseket és a megvesztegetést? Röviden azt felelhetem. az e m b e rek. Ez igaz történet.

amit korábban írtam. saját feljegyzéseimre. hogy pontosan adjam vissza ezeket a tapasztalatokat." Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. különösen olyan nemrég megjelent könyvekre. Amilyen szép és intelligens volt. Cserébe ők megerősíthetik politikai pozíciójukat azzal. hogy országukban ipari parkok. bár legtöbbször csak a rövidítést (EHM) használtuk. amely ezt a tevékenységet jellemzi. Claudine nem kímélt. Végül is ezek a vezetők belegabalyodnak az adósságok hálójába. hogy igen. Az elbeszélés gördülékenysége érdekében néhány. Egészen pontosan 1971-ben azon a napon. Kiadóm megkérdezte. ahol most vagyunk. Claudine szerepe érdekes példája annak a manipulációnak. mikor elkezdtem tanárommal. Minden erőmmel azon voltam. Mikor történelmi eseményt tárgyalok vagy beszélgetéseket idézek föl. Személyes történetem azonban olyan világesemények kontextusában zajlott. egyszerűen E H M . gazdasági vagy katonai érdekeink úgy kívánják. mondta. Senki nem tudhat arról. „Ha egyszer belépsz. átlátta gyengeségeimet. embereket. Az lesz a dolgom.tak. amely az amerikai gazdasági érdekeket képviseli világszerte. és más szerzők beszámolóira. repülőterek épülnek. valóban gazdasági bérgyilkosnak neveztük-e magunkat.e k voltunk. ő ezt mondta: „Az a feladatom. mikor jövendő feladatomat leírta. Bármikor használhatjuk őket. beszélgetéseket. és gyermekeink jövőjét is meghatározzák. életed végéig benne maradsz. amelyek formálták történelmünket. A legnagyobb tiszteletben álló vállalataink a rabszolgaságra emlékeztető bérekért és embertelen körülmények között dolgoztatnak embereket ázsiai üzemekben." Elkomolyodott. hogy be vagy szervezve." Ma már látjuk ennek a fékevesztett rendszernek a következményeit. amelyek korábban titkos vagy hozzáférhetetlen információt hoztak napvilágra. erőművek. hogy „rávegyem a világ vezetőit. és ez biztosítja lojalitásukat. még a feleséged sem. A könyv végén található irodalomjegyzék számos művet ajánl az említett témákban elmélyedni kívánó olvasó figyelmébe. épüljenek be abba az óriási rendszerbe. Olajtársaságok mérget eresztenek az esőerdők folyói- 13 . olyan hatékony. elvezettek oda. és azokat a saját legnagyobb előnyére használta ki. arra az öt kéziratra. egy-egy illetővel több alkalommal folytatott beszélgetésemet egy beszélgetéssé olvasztva adom tovább. Az amerikai építőipari és beruházó cégek vezetői pedig mesésen meggazdagodnak. milyen kifinomultan működnek ennek a rendszernek az emberei. jól példázza. ahogyan azt végrehajtotta. saját emlékeimre és más résztvevők visszaemlékezéseire. Claudine-nal dolgozni. több forrásra is támaszkodom: nyilvánosságra hozott dokumentumokra. hogy gazdasági bérgyilkossá formáljalak. Biztosítottam afelől. Feladata és az. ha politikai.

akkor a mohóság korrupcióra ösztönöz. Ez a felfogás természetesen hamis. ahol glo- 14 . megfelelő élelmiszert. Egy elmélet. az ördögöt festjük a falra. miért támadnak m e g m i n k e t terroristák? Vannak. A gyógyszeripar HIV-fertőzött afrikaiak millióitól tagadja meg az életmentő orvosságot. Ezt a hatást csak erősíti az a fentiekből következő tétel. A globális birodalom kiépítésére irányuló törekvésükben a vállalatok. és minél nagyobb a növekedés. bankok és kormányok (összefoglaló néven a korporatokrácia) pénzügyi és politikai befolyásukat latba vetve igyekeznek biztosítani. m í g a többség számára ez a folyamat egyre elkeserítőbb körülményeket teremt. Aki m e g is jelenik. hogy kiegyensúlyozatlanul élő példaképeket kövessenek. Ha a Föld forrásainak gátlástalan fogyasztását állítjuk követendő mintaként az emberek elé.ba. Számos problémánk ered ebből a felfogásból. Tudjuk. vállalkozásaink és a média egyaránt támogassák ezt a hibás alapelvet és következményeit. Olyan helyzetbe juttattak minket. Ezt a rendszert azonban az összeesküvésnél sokkal veszélyesebb erő tartja működésben. közegészségügyi ellátást és alapvető oktatást lehetne biztosítani a Föld m i n d e n lakójának. a peremvidékeken élők viszont felhasználhatók. egész ősi kultúrákat irtanak ki. Ebből a felfogásból az is következik. Ha az embereket a mohóságukért j u t a l mazzák meg. amelyet szentírásként fogadtunk el: hogy a gazdasági növekedés az emberiség hasznára van. hogy a gazdasági növekedést hajtó. hogy sok országban a népességnek csak kis hányada részesül a gazdasági növekedés hasznából. m i n t az energiaiparban m ű k ö d ő E n r o n vagy a számvitel terén m ű k ö d ő Andersen ügye. hogy iskoláink. hogy a rendszert m ű k ö d t e t ő gazdasági vezetőket különleges státus illeti meg. 4 És m é g csodálkozunk. 3 Az Egyesült Államok több m i n t 87 milliárd dollárt költ az iraki háborúra. tudatosan ölnek meg embereket. mit eszik másnap. és talán ez az egyik oka az összeesküvés-elméleteknek is. 2 A gazdasági életben olyan botrányok zajlanak. ha gyerekeinket arra tanítjuk. akik valami szervezett összeesküvést okolnak jelenlegi problémáinkért. annál szélesebb körben érezhetőek az előnyei. elősegítő embereket kiemelten kell jutalmazni. Bár ilyen egyszerű lenne! Egy összeesküvés tagjait el lehet fogni és bíróság elé lehet állítani. A világ lakosságának a fejlett országokban élő leggazdagabb egyötöde és a szegény országokban élő legszegényebb egyötöde közötti jövedelemarány az 1960-as 30:1-hez képest 1995-re 74:l-re változott. Csak az Egyesült Államokban tizenkét millió család n e m tudja. állatokat és növényeket. kizsákmányolhatók a növekedés érdekében. és ha a népesség nagy részét a szűk elitet kiszolgáló tömegnek tekintjük. míg az E N S Z becslései szerint ennek kevesebb mint feléből tiszta vizet.

magánrepülők — modellként állnak előttünk. ahol néhányan úsznak a gazdagságban. az első globális birodalom története. hogy tudatosítsák bennünk: állampolgári kötelességünk vásárolni. Azért írtam ezt a könyvet. M i n d e n alkalmat m e g ragadnak. környezetszennyezésben és erőszakban. törekedni tudjunk a kiegyensúlyozott. hogy ha elég sokan ráébredünk arra. a General Motors. de tagjai közös értékeket és célokat vallanak. És ha a sakál is kudarcot vall. a General Electric. Biztos vagyok benne. Manapság már sokkal többen vannak. a mi világunk. hogy a rendszert folyamatosan fenntartsák. igazságos társadalomról szóló álmunk megvalósítására. j ö n a katonaság. Egy nagyon is valódi értelemben az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai legalább annyira az ő történetük is. Számos kultúrát tönkretesznek a dominanciáért folytatott versenyfutásban. hogy kapjunk észbe. míg a többség megfullad a szegénységben. és a M o n santo.M a r t és a világ csaknem valamennyi nagyvállalatának irodáiban megtalálhatók. jachtok. hogy ha n e m sikerül más utat találnunk. és a föld kizsákmányolása jó a gazdaságnak. m i n t az enyém. amelynek egyre több üzemanyagra és karbantartásra van szüksége. így magasabb érdekeinket szolgálja. míg végül ők m a g u k is szétesnek. hogy fogyasszunk. a W a l . A pozíciójuknak szebben csengő neve van. Át f o g j u k értékelni a szerepünket abban a világban. hogyan használ ki bennünket ez a Föld készleteit kielégíthetetlen étvággyal fogyasztó és embereket szolgasorba taszító rendszer. Ez a könyv olyan ember vallomása. A b ű n megvallása a jóvátétel feltétele. Ez a te történeted is. Elkötelezettekké válunk az együttérzés. egyik legfontosabb céljuk. Ha mi nem j á r u n k sikerrel. bővítsék és erősítsék. fogyasszunk.bális kultúránk már óriási gépezethez hasonlít. a Nike. A hozzám hasonló embereknek felháborítóan magas fizetéseket adnak. m í g fel nem fal m i n d e n t maga körül. nem fogjuk tovább tűrni. aki E H M korában viszonylag kis csoport tagja volt. a vég elkerülhetetlen. Legyen ez a könyv tehát megváltásunk kezdete. akik hasonló szerepet játszanak. A birodalmak sosem állnak fenn sokáig. hogy az elkötelezettség új szintjeire tudjunk lépni. Eddig még mindegyik csúfosan megbukott. és végül önmagát is fel n e m emészti. Az „élenjárók" élete és körülményei — a nagy házak. az ügynökök m é g gonoszabb fajtája. fogyasszunk. 15 . A korporatokrácia nem összeesküvés. és szabjunk új irányt a történelmünknek. a demokrácia és a társadalmi igazságosság mellett. a sakál lép a színre. hogy hűen engedelmeskedjenek a rendszernek. Egy ország vagy országcsoport sem élhet hosszú távon jól mások kizsákmányolásából. A történelem azt tanítja. Segítsen abban. A probléma felismerése a megoldás felé tett első lépés.

Catherine Lengronne-nak. Köszönettel tartozom azoknak is. külön köszönet illeti Michael Ben-Elit. Bill és Lynna Twistnek. amiért bemutatott neki. Paut Shawt és számos más segítőmet. és fáradhatatlanul dolgoznak azon. Lyn Roberts-Herricknek és Mary Tendallnak. bővített változatán. Hálásan köszönöm Stevennek. Trena Keating főszerkesztőnek. akik nevük elhallgatását kérték. vállalataival és azok politikai kapcsolataival összefüggésben. hogy papírkötésben is hozzáférhetővé teszi ezt a könyvet. Hálás vagyok nekik a tapasztalatokért és a tanulságokért. akik megosztották velem személyes felismeréseiket és ismereteiket a különböző országok multinacionális bankjaival. Tiffany Leenek. Ann Kempnek. az ügynökömnek. Eve Bruce-nak. és elmondták róla a véleményüket. Pat Andersonnak. valamint Ken Lupoffnak. Jamie Grantot. Kristen Frantznak. valamint Winifrednek. Nova Brownnak. hogy a világot jobbá tegyék.Ez a könyv soha nem született volna meg a könyv lapjain felbukkanó emberek nélkül. Szeretném kifejezni hálámat Jeevan Sivasbramaniannak. Norina 16 . illetve Jessica lányunknak. Sabrina Bolognit. Örökké hálás leszek Emily Haynesnek. R a n d i Fiatnak. a BerrettKoehler ügyvezető igazgatójának. akik felismerték. hogy vállaljam a kockázatot és mondjam el a történetem: Stephan Rechtschaffennek. a Berrett-Koehler Kiadó alapítója nemcsak hogy elég bátor volt a könyv befogadásához. Juan Gabriel Carrosot. aki az első pillanattól kezdve nagy érdeklődéssel és türelemmel dolgozott a könyvön. valamint Richard Perinek. David Kortennek. mekkora szükség van az emberek tudatosságának emelésére. de arra is ösztönzött. aki huszonöt éve fantasztikus feleségem és társam. aki nemcsak elolvasta és véleményt mondott róla. Laurie Pellouchoudnak és Jenny Williamsnek. Chris Leenek. Brant Janeway értékesítési igazgatónak. Paul Fedorkónak. Marina Cooknak. hogy magamon túlnőve igyekezzek az ő magas mércéjének megfelelni. Jennifer Lissnek. Rick Wilsonnak. hogy átolvasták a kéziratot. Dianne Platnernek — a BK valamennyi munkatársának. szóműves korrektoromnak. különösen segítő kollégáimnak. A Plume Kiadó és a Penguin Csoport elhatározta. Hálás vagyok azoknak az embereknek. Robin Donovannak. Valerie Brewsternek a könyv külsejének megtervezéséért és Todd Manzának. hanem zseniális szerkesztőként számtalan órát töltött a kézirat javításával is. Michael Crowleynek. munkatársaik sokat dolgoztak az anyag új. Steven Piersanti. Art Roffeynak és sokaknak a Dream Change (Álomváltozás) utak és műhelyek résztvevői közül. akiknek az életében osztoztam. María Jesús Aguilónak. Allen Jonesnak. a tehetséges szerkesztőnek és diplomatának. akik bátorítottak.

Frabotta és Abigail Powers tördelőszerkesztőnek. Köszönetet kell m o n d a n o m m i n d a z o k n a k . augusztus John Perkins 17 . külön köszönet azoknak. akik együtt dolgoztak velem a M A I N . és barátként segítettek abban. akik a bennszülött kultúrákról és a sámánizmusról szóló korábbi könyveimet kiadták. a sivatagban. h o g y írói pályára lépjek. hogy a könyv üzenetét szélesebb olvasóközönséghez. és sok értékes pillanatot éltünk át közösen. akikkel együtt utaztam távoli országokba. egyetemistákhoz és főiskolásokhoz is el tudjuk juttatni. Hálával tartozom E h u d Sperlingnek és munkatársainak az Inner Traditions International Kiadónál. a hegyekben. és Gretchen Swartley marketing koordinátornak. Aline Akelisnek. és akik leginkább ösztönöztek ennek a könyvnek a megírására. a jakartai kanálisok m e n t é n épült bádogviskó telepeken és a világ számos nagyvárosának n y o m o r negyedeiben. a szerzői j o g o k k a l foglalkozó igazgatónak. A Plume és a Berrett-Koehler munkatársai mintaszerűen működtek együtt annak érdekében. Végtelenül hálás vagyok mindazoknak. a hatásos új borító tervezőjének. Jaya Micelinek.n é l . és nem voltak tudatában. akik velem dolgoztak. 2004. akik megosztották velem ételüket és életüket. akik meghívtak otthonukba a dzsungelben. miként segítették a gazdasági bérgyilkosokat a világbirodalom formálásában.

vízesésekkel és ragyogó broméliákkal tarkított sziklák emelkednek. kimerítő és lélegzetelállító. Az út. illetve a helyi shuar és kecsua törzsek tagjai. olajipari dolgozók. A Pastaza az inkák idejében istenként tisztelt Cotopaxi. akik prostituáltként vagy kétkezi munkásként kiszolgálják őket. A helyiek szerint az utazó egy nap alatt mind a négy évszakot átéli. amely egyik városból a másikba vezet. Ecuador fővárosa az Andok egy vulkanikus völgyében terül el majd háromezer méter magasan. lakói többnyire katonák. melyekért mi. Szerettem volna véget vetni egy háborúnak.Prológus Quito. az ecuadori Amazonasdzsungelből kiszakított területre épült Shell városa. Erről a háborúról az ország határain kívül nem nagyon hall senki — így van ez számos más konfliktus esetében is. 2003-ban olyan küldetéssel indultam el Quitóból Shell felé. A másik oldalon. ami nagyban különbözött addig vállalt megbízatásaimtól. A várost jóval Kolumbusz érkezése előtt alapították. hogy körös-körül havas hegycsúcsokat látnak. a nevét adó olajvállalat előretolt helyőrsége és katonai támaszpont. Bár már sokszor jártam erre. a világ egyik legmagasabban fekvő aktív vulkánja oldalában található gleccserek vizét viszi a több mint ötezer kilométerre lévő Atlanti-óceánba. egy mélységes szakadék alján kanyarog a Pastaza folyó. lakói hozzászoktak. bár csak pár kilométerre vannak az Egyenlítőtől délre. gazdasági bérgyilko- 18 . Fullasztóan párás város. sosem tudok betelni a fenséges látványnyal. Mintegy kétezer-négyszáz méterrel lejjebb. melynek kirobbantásában részem volt. Az egyik oldalon meredek. az Amazonas egyik felső mellékfolyója.

melyek elhatározták. h a r m i n c vulkán m ű k ö d i k a területén. hogy itt csaknem ugyanannyian beszélnek valamilyen ősi bennszülött nyelven. Mindezt nagyon izgalmasnak és persze egzotikusnak találtam. amelyik a n e m zetközi pénzügyi szervezeteket felhasználva kiszolgáltatottá tesz más nemzeteket a legnagyobb vállalatainkat. hogy nem engedik. bankjainkat és kormányunkat vezető korporatokráciával szemben. M í g ezen a napfényes 2003-as napon Quitóból Shell felé autóztam.e k is szívességeket teszünk. h o g y az adós néhány év után már képtelen lesz törleszteni. m i n t spanyolul. több ezerféle. m i n t Nevada.fejlesztő kölcsönök formáját öltik. amihez mi. Kultúrája sokszínűségére jellemző. hogy a létesítményeket a mi országunk vállalatai építsék meg. Az útra készülve azt olvastam. repülőtereket vagy ipari parkokat . és komoly értékekhez — olajhoz vagy éppen a Panama-csatornához — j u t u n k hozzá. 19 . Annak ellenére. Azért indultam az olajvárosba. Az adós ország természetesen továbbra is adósunk marad — egy újabb ország a globális birodalom uralma alatt. még ha az ellenállás az életükbe kerül is. kikötőket. Része a világuralomért. autópályákat. családjaikat és földjeiket. Számukra ez a háború gyermekeik és kultúrájuk megmaradásáról szól. 1 Ez az. hogy találkozzam a shuarokkal. hogy a pénz csaknem azonnal visszatér a korporatokrácia (a hitelező) soraiba tartozó vállalatokhoz. katonai bázisokat állítunk föl. A pénz nagy része lényegében el sem hagyja az Egyesült Államokat. mikor harmincöt évvel azelőtt először léptem erre a földre. hogy az olajtársaságok tönkretegyék otthonaikat. hogy tiszta. mégis leginkább az a három szó járt a fejemben. míg számunkra hatalomról. érintetlen és ártatlan. Például E N S Z beli szavazataikat diktáljuk. mi E H M . gazdasági bérgyilkosok a legjobban értünk: a globális birodalom építéséhez.elektromos erőműveket. pénzről és természeti erőforrásokról. a zaparokkal és a shiwiarokkal — törzsekkel. Olyan elit csapat vagyunk. m é g t u d o mányosan le sem írt növényfaj mellett. a kecsuákkal és szomszédaikkal.sok vagyunk a felelősek. a világ valamennyi madárfajának 15%-a megtalálható itt. Mint a maffiában m ű k ö d ő kollégáink. hogy bár Ecuador csak akkora. Ha egy gazdasági bérgyilkos igazán sikeres. Amikor ez bekövetkezik. a maffiához hasonlóan mi is könyörtelenül érvényesítjük az érdekeinket. eszembe j u t o t t az a nap. houstoni vagy San Franciscó-i építőipari vállalatokhoz. a néhány kapzsi ember álmában létező globális birodalomért folytatott harcnak. az ashuarokkal. Ezeknek a kölcsönöknek feltétele. Ezek általában infrastruktúrát . a hitelfelvevő országnak azt kamatokkal együtt kell visszafizetnie. akkor a hitel olyan nagy. csak a washingtoni bankoktól átkerül a N e w York-i.

ellen. 6 A harmadik világ adóssága meghaladja a 2. amit a fejlődő országok évente külföldi se- 20 . 1970. az alulfoglalkoztatottság. Ez alatt az idő alatt a bennszülött népek is megkezdték az ellenállást. amely harmincezer bennszülött ecuadorit képviselt. május 7-én amerikai jogászok egy csoportja. Ma az olaj az ország teljes exportjának csaknem a felét teszi ki. hanem annak tudatától is.e k által szervezett konzorcium négyszázötven kilométeres. 1968-ban a Texaco még éppen csak fölfedezte az amazonasi olajmezőket. amely továbbra is mérgezi az embereket és az állatokat. 2 Most egy E H M . 3 Óriási területen vágták ki az esőerdőt. 4 Az erdőkből sűrű párafelhők szálltak fel a Pastaza kanyonján. Mindeközben a legszegényebb rétegek által birtokolt nemzeti erőforrások aránya 20%-ról 6%-ra esett vissza. 2003. mint mikor elkezdtük bevezetni a modern gazdaság. gazdasági bérgyilkosok vontunk be a globális birodalom hatókörébe.5 billió dollárt.3 milliárd dollár értékű csővezetéke Ecuadort az Egyesült Államok tíz legnagyobb külföldi olajszállítója egyikévé fogja tenni. és korábban érintetlen folyók valóságos szennycsatornákká változtak. nehézfémekkel és rákkeltő anyagokkal szennyezett vizet eresztett nyílt tározókba és folyókba. és a gyomrom összeszorult. az arapapagájok és a jaguárok csaknem teljesen kipusztultak. Nekem és EHM-társaimnak köszönhetően Ecuador most sokkal rosszabb állapotban van. Első látogatásom idején. A vádirat szerint 1971 és 1992 között az olajipari óriás naponta több mint négymillió gallon (15. egymilliárd dolláros keresetet adott be a ChevronTexaco Corp.5 Sajnos Ecuador nem kivétel. A látogatásom után nem sokkal épített Andokot átszelő csővezeték azóta több mint félmillió hordó olajat szivárogtatott el a törékeny egyensúlyú esőerdőkben — csaknem kétszer akkora mennyiség ez. Hasonló lett a sorsa csaknem minden olyan országnak.Sok minden megváltozott a harmincöt év alatt. s húszszorosa annak az összegnek. három ecuadori bennszülött kultúra az összeomlás szélére jutott. 1. és az államadósság 240 millió dollár helyett már 16 milliárd.1 millió liter) olajjal. vagyis az olajárrobbanás időszaka óta a szegénység hivatalosan elismert szintje 50%-ról 70%-ra nőtt. hogy milyen szerepet játszottam ennek a gyönyörű országnak a tönkretételében. melynek kezelési kiadásai 2004-ben éves szinten több mint 375 milliárd dollár volt — nagyobbak. Izzadság itatta át az ingem. de nemcsak a trópusi hőségtől és a kanyargós úttól. bankrendszer és építőipar csodáinak világába. és csaknem 350 olyan nyílt hulladéklerakót hagyott hátra. mint amit a fejlődő országok összesen évente egészségügyre és oktatásra költenek. amelyet mi. mint amekkora az Exxon Valdez-ből elfolyt. illetve a munkanélküliség 15%-ról 70%ra emelkedett.

egyenesen D a n t e Poklának m o d e r n változatába. Ez a riasztó. hogy Ecuador ma a globális birodalom része. ahogy az autó kiért a paradicsomból. amely a Pastaza folyó rohanó vizét megállítja. hogy a közel-keleti olajforrásai elapadhatnak. Persze nem kellene. mint amit a '70-es évek elején kaptak. aki határozottan szembehelyezkedett azzal. mikor Washington attól tartott. ha eladja esőerdőit az olajvállalatoknak.e k közreműködésével jöttek létre. hogy leselkedik rám. Gyerekek szaladtak mellettünk. mint az E H M . A folyóból gigantikus szörny mered elő. Mindeközben a harmadik világ háztartásainak 1%-a birtokolja országa privát pénzvagyonának és ingatlanainak 70-90%-át. képtelen fal a gát. Ezek a követelések különösen sürgetővé váltak 2001. Ráadásul Venezuela. hogy több millió polgárának segítene. rágógumit és süteményeket próbáltak eladni n e k ü n k . és nemzeti költségvetésének aránytalanul nagy részét kell ezek kifizetésére fordítania ahelyett. Már sokszor találkoztam vele. és energiáját elektromossággá alakítja. egy óriási szürke fal. Aztán m a g u n k m ö g ö t t h a g y t u k Bañost. Mindvégig tudtam. Maroknyi gazdag ecuadori család tulajdonában álló gyárakat lát el energiával. Ez a város meleg vizű fürdőiről híres. Ezeknek a projekteknek köszönhető. a pontos százalékérték országonként változik. Most mégis libabőrös lettem tőle. hogy Ecuador ma elmerül a k ü l földi adósságban. természetellenes és tájba n e m illő. Ez a 156 megawattos Agoyan vízi erőmű. a hegybe vájt óriási csatornákba tereli.e k teljesítményének jelképét. és hogy a shuarok. A gyönyörű táj hirtelen véget ért. mert az Amazonas-vidék alatt húzódó olajmezők nagyságát a közel-keletihez hasonlónak tartják.gélyként kapnak.p r o j e k t e k az okai. amit ő a m e - 21 . Ez a vízi erőmű csak egyike annak a számos projektnek. Csöpögő betonja teljességgel idegen. melyek a m ű k ö dő Tungurahgua vulkán mellett eredő föld alatti termálvizű folyókból táplálkoznak. és régen még dicsértem is. ami nagyjából ugyanaz az összeg. szeptember 11-e után. 7 Lassítottam. kecsuák és szomszédaik háborúval fenyegetik olajvállalatainkat.e k részben éppen azért vetettek szemet Ecuadorra. akik hivatalos adatok szerint súlyos szegénységben élnek. ahogy az út a Baños nevű gyönyörű üdülővároson kanyargott keresztül. A világ lakosságának több m i n t fele napi két dollár alatti összegből él. miközben mérhetetlen szenvedést hozott a folyó mellett élő földműveseknek és bennszülötteknek. Ecuador egyetlen lehetősége külföldi kötelezettségeinek teljesítésére. Valójában az E H M . Az ilyen E H M . hogy meglepjen a látvány. amelyek az én részvételemmel és más E H M . 8 A globális birodalom olajkoncessziók formájában követeli jussát. a harmadik legnagyobb olajszállítónk nemrég a szegény népet képviselő elnököt választott H u g o Chávez személyében.

kevesebb mint 3 dollár jut azoknak az embereknek. hiszen az egész rendszer kiskapukra épül. A fennmaradó összeg nagy részét a hadsereg fenntartása és egyéb kormányzati költségek emésztik fel . oktatásra és a szegényeket támogató programokra.e k fineszesek vagyunk. 22 . Mi. Nigériában. vagy olyan ruhát. Altruizmust hirdetünk. most aztán ki is szorítjuk belőle. Mindezek az emberek . ahogy az amerikaiak az angolok ellen az 1770-es években. vagy eredendően gonoszak. és a Harvard Business Schoolban tartunk előadást a makroökonómia csodáiról. Ecuador tipikus példája azoknak az országoknak. Washingtonban és Párizsban úgy nézünk ki. vagy a latinamerikaiak Spanyolország ellen az 1800-as évek elején. A gazdasági bérgyilkosok k u darcot vallottak Irakban és Venezuelában. hétköznapinak látszunk. és elszegényedett falvakban járunk. A kormánybizottságok tárgyalóasztalait beterítjük tervezeteinkkel és pénzügyi előrejelzéseinkkel. N e m viselünk páncélt. és ilyennek is fogadnak el. Szerénynek. századi európai gyarmatosító hatalmakat. a spanyol konkvisztádorokat és a 18—19. E gátat nézve azon tűnődtem .mint már annyiszor a világ különböző helyein -. hogy vajon mikor szánják el magukat ezek az emberek a cselekvésre. helyi lapoknak nyilatkozunk nagyszerű humanitárius tevékenységünkről.5 dollár marad egészségügyre. Ilyennek mutatjuk magunkat. de sikerrel jártak Ecuadorban. Már nem hordunk kardot. Építkezéseket keresünk föl. E H M . Az ecuadori esőerdőkben kitermelt finomítatlan olaj árából 100 dolláronként 75-öt kapnak az olajvállalatok. hogy nem ad el neki több olajat. mert kisemmizettek és mindenre elszántak. amit lehet. Indonéziában úgy öltözünk. és azzal fenyegette meg az Egyesült Államokat. Számon tartanak minket.így mindössze 2. hanem egyszerűen azért. mint a kormánytisztviselők vagy bankárok. 9 Tehát minden 100 dollárnyi olajból.milliók Ecuadorban és milliárdok az egész Földön — potenciális terroristák. mert hisznek a kommunizmusban vagy az anarchizmusban. tanultunk a történelemből. Így működik a rendszer.rikai imperializmusnak nevez. és akik megfelelő élelem és iható víz hiányában halálra vannak ítélve. nyilvánosan szerepelünk. akiknek legnagyobb szükségük lenne a pénzre. mint a helyi tanítók vagy boltosok. akiknek az életét tönkretették a gátak. és a rendszer a definíció szerint legitim. A modern birodalomépítés rafináltsága megszégyeníti a római centuriókat. melyeket az E H M ek vontak be a nemzetközi gazdasági-politikai rendbe. N e m azért. Ritkán teszünk bármi jogelleneset. Ecuadorban. fúrások és csővezetékek. melyet az Amazonas vidékén termelnek ki. ami a többiektől megkülönböztetne. A maradék 25 dollár háromnegyedét a külföldi adósság törlesztésére kell fordítani.

akik készek az utolsó emberig harcolni. Ilyen sakálok minden korábbi birodalomban m ű k ö d tek. Amikor feltűnnek. vagy halnak meg „balesetekben". E H M . melynek létrehozásában én is részt vettem. Föltettem magamnak a kérdést: hogyan került egy helyes. ahogy ez megtörtént Afganisztánban és Irakban. oda fiatal amerikaiakat küldenek ölni és meghalni. nagyon is a gyomromat összerántó görcs és a ruhámat átitató izzadság tudatában voltam. 10 És ha netán a sakálok is kudarcot vallanak. Gyötört a bűntudat. és most is mindenhol jelen vannak az árnyékban rejtőzve. Ahogy elhaladtam a folyóból kiemelkedő ormótlan szürke betonszörnyeteg előtt. hogy megállítsák a birodalmat. Ahol a sakálok megbuknak. akiket mi. Folytattam utamat a dzsungelbe. rendes New Hampshire-i srác ebbe a piszkos üzletbe? 23 . hogy találkozzam az őslakosokkal.e k csak sakáloknak hívunk. egy még gonoszabb fajta lép a helyünkbe.Ha azonban mi kudarcot vallunk — és ez súlyos figyelmeztetés —. országok vezetői buknak meg hírtelen. akkor a régi módszerek kerülnek elő.

1. R É S Z 1963-1971 .

egy vidéki bentlakásos fiúiskolában N e w Hampshire-ben. de semmiképpen nem tekintettük magunkat szegénynek. Boston és N e w York vagyonos családjaiból került ki. akik egyetemre kerültek . az iskola munkásai vágták a füvet. és büszkén — egyesek szerint talán arrogánsan . Apám tengerész hadnagyként vett részt a második világháborúban. labdát szedtem a focicsapatnak. rendíthetetlenül republikánus gondolkodása generációkon átívelő puritán hagyományt tükrözött. Az iskola egy hegyen állt.ösztöndíjjal. ingyen kaptak ennivalót. Bár a tanároknak nagyon kevés fizetés járt. ő éppen csípőcsonttörésből lábadozott egy texasi kórházban. Anyám középiskolai latintanár lett. az Atlanti-óceánon közlekedő tankhajó fegyveres őrségének volt a parancsnoka. és egy. és lapátolták el a havat a házuk előtt. fűtést és vizet. Mikor én N e w Hampshire-ben. amelynek apám volt az edzője. lakást. szüleim szigorú.magasodott az azonos nevet viselő város fölé. A negyedik születésnapomtól az iskola ebédlőjében ettem. Őseim háromszáz évre visszamenően N e w England-i jenkik voltak. Családunk szűkében állt a készpénznek. A diákok nagy része Buenos Aires. Később nyelvtanár lett Tilton Schoolban. moralizáló. Hanoverben megszülettem. f e j e z e t Gazdasági bérgyilkos születik Épp elég ártatlanul kezdődött. akik a kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig járhattak ide. Családjukban ők voltak az elsők. és törülközőt osztottam az öltözőben. Caracas.1. Ez az exkluzív intézmény évente mindössze ötven diákot vett föl. Középosztálybeli család első és egyetlen gyermekeként születtem 1945ben. Egyéves koromig nem is láttam. 27 .

A tanárok és feleségeik finoman szólva felsőbbrendűeknek érezték magukat a helyiekhez képest. Hallottam, hogy szüleim azzal viccelődnek, hogy ők a majorság urai, akik az egyszerű parasztokon — a városlakókon — uralkodnak. Tudtam, hogy ezt félig-meddig komolyan is gondolták. Elemi iskolai barátaim ehhez a paraszti osztályhoz tartoztak; nagyon szegényen éltek. Szüleik szántóvetők, favágók, fűrésztelepi alkalmazottak voltak. N e m kedvelték a „hegyi diákokat", apám és anyám pedig igyekezett lebeszélni arról, hogy a „cédának" és „cafkának" nevezett városi lányokkal barátkozzam. Első osztálytól kezdve közösen használtuk a könyveket és a színes ceruzákat ezekkel a lányokkal, és az évek során három szerelmem is akadt köztük: Ann, Priscilla és Judy. Nehéz volt megértenem szüleim felfogását, de engedelmeskedtem. Apa három hónapos nyári szabadságát minden évben egy tóparti házban töltöttük, melyet még nagyapám épített 1921-ben. A házat erdő vette körül, éjszakánként baglyok és pumák hangját hallgattuk. Nem voltak szomszédaink; egynapi járóföldön belül én voltam az egyetlen gyerek. Az első években egész nap azt játszottam, hogy a fák Artúr király kerekasztalának lovagjai, illetve bajba került hölgyek, akiket (az évtől függően) Ann-nek, Priscillának vagy Judynak hívtak. Semmi kétségem nem volt, hogy szenvedélyem ereje vetekszik Lancelot Guinevere iránt érzett szerelmével — de még annál is titkosabb. Tizennégy éves koromban tandíjmentesen kaptam helyet Tilton Schoolban. Szüleim kívánsága szerint minden kapcsolatot megszakítottam a várossal, és soha többé nem láttam a régi barátaimat. Mikor osztálytársaim szünidőre hazamentek tekintélyes családi házaikba és tengerparti villáikba, egyedül maradtam a hegyen. Barátnőik első bálozó lányok voltak; nekem nem volt barátnőm. Az összes lány, akit ismertem, „cafka" volt; elutasítottam őket, ők pedig elfelejtettek engem. Magányos voltam — és iszonyú frusztrált. A szüleim a manipuláció nagymesterei voltak; meggyőztek, milyen kivételes szerencse, hogy itt tanulhatok, és ezért egyszer még hálás leszek. Megtalálom majd a tökéletes feleséget, aki megfelel magas erkölcsi elvárásainknak. Belül azonban forrtak bennem az érzések és indulatok. Női társaságra, szexre vágytam — egy cafka nagyon is vonzó ötletnek tűnt. Lázadás helyett azonban elnyomtam dühömet, és frusztrációmat kiváló teljesítménnyel próbáltam levezetni. Kitűnően tanultam, két iskolai sportcsapatnak voltam a kapitánya, én szerkesztettem az iskolaújságot. Elhatároztam, hogy megmutatom gazdag osztálytársaimnak, ki vagyok, és örökre magam mögött hagyom Tiltont. Az utolsó évben sportösztöndíjat kaptam a Brown Egyetemre, és tanulmányi ösztöndíjat a Middleburyre. A Brownt választottam, mert jobban szerettem atléta lenni, és

28

mert ez az egyetem nagyvárosban volt. Anyám Middleburyben végzett, apám ott doktorált, így hiába volt a B r o w n az Ivy Ligában, ők Middlebury mellett szálltak síkra. — Mi lesz, ha eltöröd a lábad? - kérdezte apám. — Jobb, ha a t a n u l m á nyi ösztöndíjat fogadod el. Beadtam a derekam. Middleburyt Tilton hasonmásának láttam, kicsit gyöngébb kiadásban - bár Vermont, és nem N e w Hampshire, vidéki környezetében. Igaz, hogy koedukáltan m ű k ö d ö t t , de szegény voltam, m í g m i n d e n k i más j ó m ó d ú , és négy éve nem j á r t a m lányokkal iskolába. N e m volt önbizalmam, kirekesztettnek éreztem magam, pocsék volt a hangulatom. Könyörögtem apámnak, engedje meg, hogy abbahagyjam az egyetemet, vagy legalább kihagyjak egy évet. Bostonba akartam menni, hogy tanuljak valamit az életről és a nőkről. Hallani sem akart róla. — H o g y a n h i n n é k el rólam, hogy mások gyerekeit föl t u d o m készíteni az egyetemre, ha a magamét n e m t u d o m ott tartani? — kérdezte. Mostanra már úgy látom, hogy az élet véletlenek egybeesésének sorozata. M i n d e n azon múlik, hogyan reagálunk ezekre — hogyan használjuk szabad akaratunkat, ahogy egyesek nevezik; a sorsunk szabta korlátok között hozott döntések határozzák meg, kik v a g y u n k . Két ilyen fontos, az életem folyását alakító véletlen hatás is ért Middleburyben. Az egyik egy iráni fiú képében, akinek tábornok apja a sah személyes tanácsadójaként dolgozott, a másik pedig egy gyönyörű fiatal nő személyében, akit úgy hívtak, m i n t gyerekkori szerelmemet: A n n . Az iráni fiú, akit most Farhadnak fogok nevezni, hivatásos focista volt Rómában. Atlétatermete, göndör fekete haja, lágy, dióbarna szeme, családi háttere és személyes kisugárzása minden nőt levett a lábáról. Sok tekintetben az ellentétem volt. Keményen megdolgoztam a barátságáért, és rengeteget tanultam tőle, ami később nagy hasznomra vált. A n n is a szárnyai alá vett, bár akkoriban komoly kapcsolata volt egy másik egyetemre járó fiatalemberrel. Platonikus viszonyunk lett életem első igazi szeretetkapcsolata. Farhad arra buzdított, hogy bulizzak, igyak, ne törődjek a szüleimmel. Ú g y döntöttem, abbahagyom a tanulást. Elhatároztam, hogy így egyenlítem ki a számlámat apámmal. A jegyeim leromlottak; elvesztettem az ösztöndíjamat. Másodév felénél kimaradtam az egyetemről. Apám azzal fenyegetett, hogy kitagad, Farhad viszont tovább ösztökélt. Beviharzottam a dékáni hivatalba, és kiiratkoztam. Életem egyik kulcsfontosságú pillanata volt ez. A városban töltött utolsó éjszakámat Farhaddal együtt ünnepeltük meg egy helyi bárban. Egy óriási termetű részeg farmer megvádolt, hogy

29

flörtölök a feleségével, fellökött, és nekivágott a falnak. Farhad közénk ugrott, előkapta a kését, és megvágta a farmer arcát. Aztán engem átvonszolt a termen, kirakott az ablakon, az O t t e r Creek fölé kinyúló magas párkányra. Leugrottunk, és a folyó partján visszamentünk a kollégiumba. Másnap, amikor az egyetemi rendőrség kikérdezett, hazudtam, és tagadtam, hogy bármit is t u d n é k az esetről. Farhadot mégis kicsapták. Együtt m e n t ü n k Bostonba, és közösen béreltünk lakást. A Record American/Sunday Advertiser című újságnál kaptam állást mint a Sunday Advertiser főszerkesztőjének személyes asszisztense. 1965-öt í r t u n k ekkor, és az év során több munkahelyi barátomat is behívták katonának. H o g y ezt a sorsot elkerüljem, beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. Időközben A n n szakított régi barátjával, és gyakran meglátogatott Middleburyből. N a g y o n örültem a figyelmének. 1967-ben diplomázott, mikor nekem még egy évem volt hátra a Boston Universityn. Makacsul elutasította, h o g y hozzám költözzön, mielőtt összeházasodunk. Bár viccből többször megjegyeztem, hogy ez zsarolás, és valójában bántott, hogy viselkedésében szüleim m a radi és prűd erkölcsi elveit látom viszont, szerettem vele lenni, és többet akartam. Összeházasodtunk. A n n apja kiváló m é r n ö k volt; kidolgozta egy fontos rakétafajta navigációs rendszerét, és ezért magas pozícióval jutalmazták a Tengerészeti Minisztériumban. Legjobb barátja, akit A n n csak Frank bácsinak hívott (nem ez a valódi neve), az NSA-nál (National Security Agency, N e m z e t biztonsági Hivatal), az ország legkevésbé ismert — és a legtöbb forrás szerint legnagyobb — kémszervezeténél volt felső vezető. Házasságkötésünk után nem sokkal katonai orvosi vizsgálatra hívtak be, ahol megfeleltem, így az egyetem elvégzése után vietnami katonai szolgálat várt volna rám. A gondolat, hogy Délkelet-Ázsiában kell majd harcolnom, érzelmileg összetört, bár maga a háború mindig is érdekelt. A m é g a gyarmati korban élt őseimről — például T h o m a s Paine-ről és E t h a n Allenről — szóló történeteken n ő t t e m föl, és végiglátogattam a franciák és az indiánok ellen vívott csaták, valamint a forradalmi harcok valamennyi helyszínét N e w Englandben és N e w York állam északi részén. M i n d e n történelmi regényt elolvastam, amit csak találtam. Sőt amikor a hadsereg különleges alakulatai harcba szálltak Délkelet-Ázsiában, m a g a m is lelkesen jelentkezni akartam. A m i k o r azonban a m é dián keresztül egyre több hír érkezett az atrocitásokról és az amerikai politika következetlenségeiről, megváltoztak az érzelmeim. T ű n ő d n i kezdtem, vajon Paine melyik oldalra állna ebben a helyzetben. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Vietkonghoz, ellenségeinkhez csatlakozna.

30

Frank bácsi mentett meg. Tudomásomra hozta, hogy ha munkát vállalnék az NSA-nál, felmentést kaphatnék a katonai szolgálat alól, és meg is szervezett nekem egy sor beszélgetést az ügynökségénél, többek között egy kimerítő, egész napos, poligráfmérésekkel kísért interjúsorozatot. Azt mondták, e vizsgálatok eredményétől függ, alkalmas vagyok-e arra, hogy az NSA fölvegyen és kiképezzen. Ha igen, kimutatást készítenek erősségeimről és gyenge pontjaimról, és ennek alapján tervezik majd meg szakmai jövőmet. A vietnami háborúval kapcsolatos véleményem miatt biztos voltam benne, hogy nem fognak fölvenni. Az interjú során elismertem, hogy lojális amerikai létemre ellenzem a háborút, és meglepett, hogy a kérdezők nem firtatták tovább ezt a témát. Ehelyett neveltetésemre, szüleimhez való viszonyomra voltak kíváncsiak, és arra, milyen érzelmeket váltott ki belőlem, hogy szegény, puritán gyerekként nőttem föl jómódú, élvhajhász diákok között. Vizsgálták, miként frusztrált a nők, a szex és a pénz hiánya az életemben, és miről fantáziáltam mindezzel kapcsolatban. Meglepett, mekkora figyelmet szenteltek Farhaddal való barátságomnak, és annak a ténynek, hogy védelmében kész voltam hazudni az egyetemi rendőrségnek. Először azt hittem, mindezek a negatívumok elutasításhoz fognak vezetni, de ennek ellenkezőjére utalt, hogy az interjúk folytatódtak. Csak évekkel később értettem meg, hogy ami nekem negatívumnak tűnt, az az NSA szempontjából valójában pozitívum volt. Megítélésem nem annyira a hazámhoz való hűségemen, mint az életemben fölmerült frusztrációkon múlott. Szüleimmel szemben érzett dühöm, a nőkkel kapcsolatos megszállottságom és a fényűző élet iránti vágyam adta a kezükbe a kulcsot, hogyan lehet rám hatni. Elcsábítható voltam. Elszántságom, amellyel tanulmányaimban és a sportban kitűnni akartam a többiek közül, apámmal szembeni lázadásom, az a képességem, hogy jól kijövök külföldiekkel, és hajlandó vagyok a rendőrségnek hazudni, mind éppen olyan jellemvonások voltak, amilyeneket kerestek. Mint később kiderült, Farhad apja is az amerikai hírszerzésnek dolgozott Iránban, így Farhaddal fenntartott barátságom kifejezetten előnyt jelentett. Néhány héttel az interjúk után fölajánlottak nekem egy állást, melynek keretében megkezdhettem volna a kémkedés művészetébe bevezető kiképzésemet pár hónappal később, amikor megszereztem a diplomámat a Boston Universityn. Azonban még mielőtt hivatalosan elfogadtam volna ezt az ajánlatot, hirtelen ötlettől vezérelve beültem az egyetemen egy szemináriumra, amelyet a Békehadtest (Peace Corps) egyik tagtoborzó aktivistája tartott. Az NSA-hoz hasonlóan az egyik fő vonzerő itt is az volt, hogy a Békehadtestnél betöltött állás fölmentést adott a katonai szolgálat alól.

31

A döntés, hogy a szemináriumon részt veszek, megint olyan véletlennek tűnik, aminek az adott pillanatban látszólag nem volt jelentősége, de hosszú távú következményei megváltoztatták az életemet. Az aktivista a világ több tájáról is beszélt, ahol nagy szükség volt önkéntesekre. Említette többek között az Amazonas menti esőerdőket, ahol szerinte a bennszülöttek még mindig úgy éltek, mint az észak-amerikai őslakók az európaiak érkezésének idején. Mindig álmodtam arról, hogy úgy éljek, mint az abnaki indiánok, akik N e w Hampshire-t lakták, mikor őseink ott letelepedtek. Tudtam, hogy az én ereimben is folyik abnaki vér, és el akartam sajátítani azt a természeti tudást, amelynek ők is birtokában voltak. A nap végén odamentem az aktivistához, és megkérdeztem, volna-e mód arra, hogy Amazóniába kerüljek. Biztosított róla, hogy arrafelé nagy szükség van önkéntesekre, és jó esélyem van, hogy oda osszanak be. Fölhívtam Frank bácsit. Meglepetésemre Frank bácsi biztatott, hogy vállaljak munkát a Békehadtestnél. Bizalmasan közölte velem, hogy Hanoi eleste után - ami felől akkoriban az ő pozíciójában lévő embereknek kétsége sem volt — Amazónia jelentősége meg fog nőni. — Tele van olajjal — mondta. — Szükségünk lesz ott jó ügynökökre — olyanokra, akik szót értenek a bennszülöttekkel. Biztosított róla, hogy a Békehadtest kiváló gyakorlóterep, és biztatott, hogy tanuljak meg jól spanyolul, és sajátítsak el néhány helyi dialektust is. — Lehet, hogy a végén nem is a kormánynak, hanem egy magánvállalatnak fogsz dolgozni — kuncogott. Akkor még nem fogtam föl, mit értett ez alatt. Kémből E H M - m é léptettek elő, bár ezt a kifejezést addig nem is hallottam, és még azután sem, évekig. Fogalmam sem volt arról, hogy a világ különböző pontjain több száz olyan férfi és nő dolgozik tanácsadó cégeknél és más magánvállalatoknál, akik soha egy fillér fizetést sem kapnak a kormánytól, mégis a birodalom érdekeit szolgálják. Azt sem sejthettem, hogy az ezredforduló táján hasonló feladatokkal megbízott emberek ezrei fognak már működni szépen hangzó pozíciók mögé bújva, és hogy nekem is jelentős szerepem lesz e növekvő létszámú hadsereg kialakításában. Ann és én jelentkeztünk a Békehadtesthez, és Amazóniába kértük elhelyezésünket. Mikor a válasz megérkezett, első reakcióm mély csalódottság volt. A levélben az állt, hogy Ecuadorba küldenek minket. Jaj ne, gondoltam. Én Amazóniába akartam menni, nem Afrikába. Megpróbáltam megkeresni Ecuadort a földrajzi atlaszban. Elkeseredtem, mikor nem találtam az afrikai kontinensen. Végül a tartalomjegy-

32

zékből kiderült, hogy valójában Latin-Amerikában van, és a térképen látszott, hogy a hatalmas Amazonas az Andok ecuadori gleccsereiből származó folyórendszerből ered. Tovább olvasva megtudtam, hogy az ecuadori őserdő a világ egyik legnagyobb és legváltozatosabb ilyen területe, és őslakos népei ugyanúgy élnek, mint évezredekkel ezelőtt. Elfogadtuk a felkínált helyet. Dél-Kaliforniában végeztük el a Békehadtest felkészítő tanfolyamát, és 1968 szeptemberében indultunk Ecuadorba. Amazóniában a shuaroknál laktunk, akiknek életmódja valóban hasonlított a gyarmatosítás előtti észak-amerikai őslakókéra; de dolgoztunk az Andokban is, az inkák leszármazottai között. Addig nem is álmodtam, hogy a világnak ez az arca még létezik. A latin-amerikaiak, akikkel addig találkoztam, az apám iskolájába járó gazdag gyerekek voltak. Azon kaptam magam, hogy együtt érzek ezekkel az őslakosokkal, akik vadászatból és földművelésből tartották el magukat. Furcsa rokonságot éreztem velük. Valahogy azokra a városlakókra emlékeztettek, akiket gyerekkorom színhelyén magam mögött hagytam. Egy napon egy öltönyös úriember, Einar Greve érkezett repülővel telephelyünk leszállópályájára. A Chas. T. Main, Inc. (MAIN) alelnöke volt. Ez a vállalat igyekezett munkáját csöndben, feltűnés nélkül végezni; egyik feladata az volt, hogy háttértanulmányokat készített a Világbank számára, érdemes-e sok milliárd dolláros kölcsönöket nyújtani Ecuadornak és a szomszédos országoknak vízi erőművek és más infrastrukturális beruházások létrehozására. Einar egyébként az amerikai hadsereg tartalékos ezredese is volt. Elbeszélgetett velem arról, milyen előnyökkel jár, ha az ember egy olyan vállalatnál dolgozik, mint a M A I N . Megemlítettem, hogy mielőtt a Békehadtesthez csatlakoztam, felvételt nyertem a NSA-hoz, és valószínűleg vissza is szeretnék majd hozzájuk térni, mire azt felelte, hogy ő néha NSA-összekötőként is dolgozik, és a tekintetéből azt olvastam ki, hogy jövetelének célja részben az volt, hogy képességeimet fölmérje. Ma azt gondolom, hogy a rólam készült aktákat akarta naprakésszé tenni, és különösen azt akarta felmérni, hogyan boldogulok az átlag északamerikai számára keserves körülmények között. Együtt töltöttünk egy pár napot Ecuadorban, aztán levelezés útján tartottuk a kapcsolatot. Kérte, írjak neki Ecuador gazdasági kilátásait felmérő jelentéseket. Volt egy kis hordozható írógépem, szerettem írni, és örömmel teljesítettem a kérését. Egy év alatt mintegy tizenöt levelet küldtem neki. Ezekben a levelekben Ecuador gazdasági és politikai jövőjéről tűnődtem, és elemeztem az őslakos közösségek egyre növekvő frusztrációját, melyet az olajtársaságoknak, nemzetközi fejlesztő ügy-

33

nökségeknek és más erőknek a modern világból érkező törekvései váltottak ki. Ahogy a Békehadtestnél vállalt megbízatásunk véget ért, Einar meghívott egy állásinterjúra a M A I N bostoni központjába. Mikor magánemberként találkoztunk, Einar kifejtette, hogy bár a M A I N alapvetően mérnöki cég, legnagyobb ügyfele, a Világbank nemrég követelni kezdte, hogy vegyenek föl közgazdászokat is, akik gazdasági előrejelzéseket készítenek a mérnöki projektek nagyságának és kivitelezhetőségének meghatározásához. Elmondta, hogy a közelmúltban vett föl három kiválóan képzett, remek ajánlásokkal rendelkező közgazdászt — kettőjüknek Master fokozata, egyiküknek pedig PhD-ja volt. Munkájukba csúfosan belebuktak. - Egyikük sem tudott megbirkózni azzal a helyzettel, hogy olyan országokban kell előrejelzéseket készíteni, ahol nem áll rendelkezésre megbízható statisztika — mondta Einar. Elmondta még, hogy egyik közgazdász sem tudta teljesíteni szerződésének azt a kitételét, hogy utazzanak el Ecuador, Indonézia, Irán vagy Egyiptom távoli vidékeire, beszéljenek helyi vezetőkkel, és készítsenek személyes becsléseket az adott vidék gazdasági növekedésének kilátásairól. Egyikük idegösszeomlást kapott egy elzárt panamai faluban; a panamai rendőrség kísérte el a repülőtérre, és tette föl egy Egyesült Államokba induló gépre. - A nekem írt leveleidből az derül ki, hogy jól átlátod a helyzetet még akkor is, ha nincsenek egyértelmű adatok. Ismerve ecuadori életkörülményeidet, biztos vagyok benne, hogy szinte bárhol boldogulnál. Elmondta, hogy az egyik közgazdászt már el is bocsátotta, és szívesen elküldené a másik kettőt is, ha én elvállalnám a munkát. Így történt, hogy 1971 januárjában fölajánlottak nekem egy közgazdászi állást a MAIN-nél. Éppen huszonhat éves lettem — ez volt a bűvös korhatár, amely fölött már nem hívtak be katonának. Megbeszéltem a dolgot A n n családjával; biztattak, hogy fogadjam el a munkát, és feltételeztem, hogy Frank bácsi is hasonlóképpen vélekedne erről. Eszembe jutott, hogy egyszer említette azt a lehetőséget, hogy végül is magánvállalatnál fogok dolgozni. Soha nem derült ki egyértelműen, de mégsem volt kétségem afelől, hogy MAIN-beli állásom részben Frank bácsi három év előtti szervezőmunkájának volt köszönhető, részben pedig ecuadori tapasztalataimnak és annak, hogy hajlandó voltam az ország gazdasági és politikai helyzetéről írni. A fejem hetekig kóválygott, az egóm óriásira dagadt. A Boston Universityn csak főiskolai (bachelor) diplomát szereztem, ami elvileg nem lett volna elég közgazdászi pozíció betöltéséhez ilyen nagy presztízsű cégnél. Tudtam, hogy azok az egyetemi csoporttársaim, akik nem felel-

34

tek meg a sorozáson, és továbbtanulva MBA fokozatot vagy más posztgraduális diplomát szereztek, meghalnának az irigységtől. Száguldó titkos ügynöknek képzeltem el magam, aki egzotikus távoli vidékekre utazik, és a szálloda uszodája mellett álldogál Martinival a kezében, gyönyörű bikinis nők társaságában. Bár ez csak fantáziálgatás volt, később kiderült, hogy tartalmazta az igazság bizonyos elemeit. Einar közgazdásznak vett föl, de hamarosan rájöttem, hogy a m u n k á m messze túlnő a közgazdászi feladatok keretein, és valójában sokkal közelebb áll James Bond tevékenységéhez.

35

Azt is tudtam. de a hadügyminisztériumnak vagy más katonai szolgálatnak nem dolgoztunk. hogy ott-tartózkodásom első hónapjaiban még én magam sem tudtam kideríteni. államfőkkel és más vezető beosztású emberekkel álltak kapcsolatban. mint ügyvédjeiktől vagy pszichológusuktól — a legszigorúbb titoktartást várták el. a Halliburton. h o g y Einar és mások. akik erről a munkáról beszéltek velem. akik a tanácsadójuktól — csakúgy.2.az Arthur D. és soha nem épített egy szerszámoskamrát sem. A szakdolgozók nagy része mérnök volt. A versenytársak kifejezést itt tág értelemben használom. Következésképpen a vállalaton kívül szinte senki nem hallott rólunk. a kétezer dolgozó m i n t e g y 5%-a birtokolta a vállalatot. a Stone & W e b ster. A sajtóval egyszerűen tilos volt érintkezni. fejezet „Beszervezve egy életre" Jogi szaknyelven szólva a M A I N zárt részvénytársaság volt. hogy Jáva gazdasága 36 . hogy első igazi feladatom Indonéziában vár rám. mit is csinálunk tulajdonképpen. Sok munkatárs szolgált korábban a hadseregnél. Csak azt tudtam. hiszen a M A I N külön kategóriában indult. ahol egy tizenegy tagú csoporttal Jáva szigetének villamosenergia-ellátási tervét kell kidolgoznunk. Ezeket a tulajdonosokat partnereknek vagy társaknak hívták. ahol ő volt az egyetlen versenyző. és pozíciójukat mindenki irigyelte. m i n d e n á r o n meg akartak győzni arról. Little. a Bechtel és mások — n e m voltak ismeretlenek az újságolvasók előtt. M ű k ö d é s ü k legfőbb jellemzője a diszkréció volt. de a vállalatnak nem voltak gépei. a B r o w n & R o o t . h a n e m ők tették zsebre a nagy pénzeket is. Nemcsak hatalommal bírtak a többiek fölött. Tevékenységünk annyira különbözött a szokásostól. bár versenytársaink .

de az M I T (Massachusetts Institute of Technology) és a Harvard könyvtárába is tudunk belépőt szerezni. 37 . Mikor az irodájában volt.Ne aggódj . A M A I N macsó szervezet volt. mestere volt a beszélgetések elterelésének. mint a madár! Einar gyakran utazott el két-három napra. ami a többi munkatársat szolgálta ki. az IMF (International Monetary Fund. .és gépíró csoportban.Nagy terveink vannak veled. amit az E N S Z . Ahogy jobban megismertem. miközben ujjával a feje fölé mutatott. hogy előléptessenek). hogy bizonyos statisztikai manipulációk segítségével ugyanazokból az adatokból nagyon különböző következtetésekre lehet jutni. Még tanfolyamokat is végeztem a témában. . hogy ökonometriai modelleket kell majd készítenem Indonéziáról és Jáváról. Mindeközben rájöttem. Ezenfelül azonban mintegy kétszáz nő dolgozott a személyi titkárságokon . Kérdezett Annről. — Hangja elhalkult. Nemzetközi Valuta Alap) és a Világbank adott ki. Az egyetemen kapott üzleti képzésemnek az ökonometria nem volt része.minden alelnöknek és osztályvezetőnek volt ilyen . Ezekről az utakról senki nem nagyon beszélt. Még van egy kis idő az indonéziai utazásig. hogy Kuvaitról olvass. így aztán különösen meglepődtem azon. és igyekeztem többet megtudni róla és arról. Ezután sok időt töltöttem ezekben a könyvtárakban. az új lakásunkról és arról a macskáról.szárnyalni fog. amely csak néhány háztömbnyire volt az irodától és egészen közel a lakásomhoz.Mindenesetre tudod. Sosem kaptam kielégítő választ. Hozzászoktam ehhez a nemi előítélethez. hogy van egy nagy projektünk Kuvaitban. mit várnak el tőlem a munkám során. ami a Bostoni Közkönyvtár olvasótermében történt egy szép napon. Tudtam.mondta. — Rá sem fér majd a grafikonra — szerette Einar mondani. hová ment. Nemcsak Kuvaittal ismerkedtem meg. A Bostoni Közkönyvtár remek forrás. és ha jó előrejelző szeretnék lenni (és szeretném. hanem számos olyan gazdasági statisztikáról szóló könyvet is elolvastam. és titokzatosan elmosolyodott. — Ez a gazdaság úgy repül majd. gyakran behívott egy kávéra.. melyet Ecuadorból hoztunk magunkkal.. hogy a végeredmény az elemző kedve szerint alakuljon. mintha nem is tudták volna. ilyen értelmű jelentéseket kell írnom. így elérhető. Nemrég jártam Washingtonban. Egy ilyen alkalommal különös pillantást vetett rám. Szerintem ezt az időt részben arra kellene használnod. 1971-ben összesen négy hölgy dolgozott a szakcsapatában. hogy tanulásképpen felállítok egyet Kuvaitról is. felbátorodtam.és a gyors. különösen a Bostoni Közkönyvtárban. ezért úgy döntöttem. így nagyon sok időt töltöttem ennek tanulmányozásával is. .

hogy engem gazdasági bérgyilkossá képezzen. .Claudine a lehető legteljesebben kihasználta személyiségemnek azokat a gyenge pontjait. Bevallottam. Ránézésre pár évvel idősebbnek tűnt nálam. A döntésed végleges. egyszerűen E H M . hogy részt veszel ebben .Felkértek. és mindent a legnagyobb titokban kell tartanunk.Majd elkomolyodott. bár — későbbi. különleges tanácsadója. Munkamódszere. és leült a velem szemközti székre. Elmondta. és könyvjelzőnek ott volt a névjegye: Claudine Martin. . Aztán arról tájékoztatott.Őszinte leszek veled. A könyv egy olyan táblázatnál volt nyitva.még a feleséged sem. amelyekre az NSA-interjúk során fény derült. Már tudom. és ő kezet nyújtott. egy piszkos üzletágban. — N e m vagy egyedül .e k voltunk. Elmosolyodott. vagy valaki más -. Próbáltam úgy tenni. de az biztos. hogy helyzetem rendkívüli.mondta nevetve. — Ritka fajta vagyunk. hogy mindez velem történik. mintha észre sem venném. Néhány perc múlva szó nélkül elém tolt egy nyitott könyvet. Senki nem tudhat arról. többé nem léphetsz ki. amit már régen kerestem Kuvaittal kapcsolatban. „Ki venné komolyan?" . Együttlétünk első órájában elmagyarázta.Egy igen csinos barna hölgy lépett az asztalomhoz. Zavarba jöttem attól az ideges nevetéstől. és a következő hetekben mindent megtanítok neked. Sötétzöld kosztümjében nagyon intelligensnek látszott. az NSA. Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. a M A I N személyzeti osztálya. amit akkor nem tudtam . hogy mesterien használta fel őket. hogy segítsek a képzésedben — mondta. amit tudok. hogy mindeddig azért nem mondott senki semmit a m u n kámról. és közömbösen végeztem tovább a dolgom. T. ki adta át neki ezeket az információkat — Einar. A következő naptól kezdve Claudine Bacon Street-i lakásán találkoztuk. és erős a nyo- 38 . mert rajta kívül senki nincs erre feljogosítva. . N e m tudom. több üzletágban szerzett tapasztalataim alapján mondhatom — beleillett azon általánosan használt módszerek sorába. Felnéztem lágy zöld szemébe. ami a számat elhagyta. Ha egyszer belépsz. hogy feladata az. Main Inc. a fizikai csábítással elegyített szóbeli manipuláció. a Chas. Aztán választanod kell. hogy semmit nem tudok a gazdasági bérgyilkosok szerepéről. és biztosított arról. amikor nagy a tét. El sem hittem.kérdezte. amelyeket akkor vesznek elő. kifejezetten rám volt szabva. ami csak pár háztömbnyire esett a M A I N Prudential Centerbeli központjától. Már a puszta elnevezés is régi kémtörténetszerű álmokat idézett. hogy ezt a kifejezést részben humorosan kell felfogni.

hogy összevessem. Ha csak egy projekt elindításáról van szó. Az a projekt nyer. mikor a tőlem elvárt tevékenységek árnyoldalairól beszélt. Claudine elmondta. Akkoriban túl naiv. annál jobb. a feladatom az lenne. Ha például döntés születik. hogy előre jelezzem. hogy az országra nehezedő 39 . hogy nem fogom a házasságomat veszélyeztetni titkos együttléteink felfedésével. hogy alátámasszam olyan nagy összegű nemzetközi hitelek kihelyezését. hogy munkámnak két alapvető célja van. azt kell bizonyítanom. hogy vezetői ne álljanak a Szovjetunió mellé. Az lesz a munkám. hogy ha egy országnak fel akarnak ajánlani egy modern elektromos közműrendszert. A másik feladatom az. hogy ma már nyilvánvalónak tűnő kérdéseket föltegyek. Olyan feladatot is kaphatok. hogy annak megvalósítása milyen kedvezően fogja érinteni a G N P alakulását. amelyek aztán óriási mérnöki és építőipari beruházásokon keresztül visszajuttatják a pénzt a M A I N és más amerikai vállalatok (mint például a Bechtel. a Halliburton.más egy-egy csábító üzlet megkötésére. hogy állandó függésben maradjanak a hitelezőiktől és könnyű prédát jelentsenek. hogy az új rendszerből fakadó gazdasági növekedés indokolja a kölcsön fölvételét. a fogadó ország néhány gazdag és befolyásos családja hasznot húzzon belőle. hogy a M A I N nek és a többi amerikai vállalatnak járó összegeket már kifizették). Kezdettől fogva tudta. És brutálisan nyílt volt. Egészen pontosan olyan tanulmányokat kell majd írnom. hogy fizetésképtelenné tegyem a kölcsönöket fölvevő országokat (természetesen csak azután. új úthálózatra vagy éppen telekommunikációs rendszerre fordítanák. és amelyek különböző projektek hatásait elemzik. ha az adott összeget erőművekre. ugyanakkor biztosítsa a világ különböző országainak hosszú távú pénzügyi függését és így politikai lojalitását. ha szívességekre — például katonai bázisokra. Valamennyi ilyen programtervezetnek az volt a kimondatlan célja. hogy egy országnak 1 milliárd dolláros kölcsönt folyósítunk annak érdekében. amelyik a G N P évi átlagos legnagyobb növekedését ígéri. hogy nem a névjegykártyáján feltüntetett M A I N . ENSZ-szavazatokra vagy olajra és más természeti erőforrásokra . milyen előnyökkel járna. A kritikus tényező minden esetben a bruttó nemzeti termék (GNP). Az egyik. milyen eredményekkel jár majd több milliárd dollár befektetése egy-egy országban. zavart és megbabonázott voltam ahhoz.van szükségünk.t ő l . Azt a tényt senki nem vette figyelembe. bár nem volt okom feltételezni. bizonyítsam be. Minél nagyobb a kölcsön. hogy a beruházásban részt vevő cégek nagy profithoz jussanak. amelyek húsz-huszonöt évre jelzik előre a gazdasági növekedést. kitől kapta a fizetését. a Stone & Webster és a Brown & Root) számláira. Fogalmam sem volt.

adósságteher évtizedekre megfosztja a legszegényebb rétegeket az egészségügyi. hogy a M A I N Jávára induló szakértői csoportjában rajtam kívül még tíz másik férfi lesz. Egyetemi bizonyítványaik ellenére ezek az emberek éppen annyira műveletlenek.. Egy napon szóba hoztam. hogy szerepem nehéz lesz. és miért nem hagyjuk őket saját nyomorukban fetrengeni?" Akik ilyet mondanak. Megkérdeztem. más projekteken dolgozni. hogy elsősorban azért létesítünk nagykövetségeket a világ különböző pontjain. Még sincs fogalmuk arról. század második felében azt jelentette. Indonézia emellett véletlenül olajban is gazdag muzulmán ország és a kommunista szervezkedés egyik melegágya is volt.. tehát elvileg m ű veltek. és édesen mosolygott. A vagyonosok gazdagodnak. — Figyelmeztetett. hogy: „Ha nemzeti zászlónkat elégetik és a követségünk előtt tüntetnek. hogy az amerikai köztársaságot globális birodalommá tettük. a M A I N dolgozói is azt hitték. ha a lakosság többségére nagy adósságteher nehezedik. akik a földjük védelmében harcoló indiánokat az ördög szolgáinak tartották. Az ő tekintélyüket erősíti. hogy nagyon optimista képet kell festened arról. Az a dolguk.Meg kell nyernünk az indonézeket. A statisztika szempontjából ez gazdasági növekedésnek számít. autópályákat és kikötőket építünk. például egy közüzemi szolgáltató vállalat tulajdonosát. — Ez Vietnam után a következő dominó — így mondta Claudine. a szegények szegényednek. századi gyarmatosítók. amit abban az időben a világ legsűrűbben lakott ingatlanjának volt szokás nevezni. és mehetsz tovább más egzotikus helyekre. hogyan fog virulni a gazdaság. Az egész világot bejárhatod. Például a G N P akkor is növekedést mutat. ami a 20. és akkor is. Téged persze megjutalmaznak. hogy a saját érdekeinket érvényesítsük. — Mondj u k azt. — A bankok szakértőit nem lesz könnyű meggyőzni. hogy az USAID és a nemzetközi bankok indokolják a kölcsönöket. mint azok a 18. hogy megkérdőjelezzék az előrejelzéseid — ezért fizetik őket. Mint az amerikai polgárok általában. ha megépülnek az új erőművek és elosztórendszerek. hogy 40 . Az évek során sokszor hallottam olyan megjegyzéseket. Az iskoláink és a sajtónk arra tanított minket. Claudine-nal nyíltan megvitattuk a G N P csalóka természetét. — ujját elhúzta a torka előtt. ha az egyetlenegy embert gazdagít. oktatási és más szociális szolgáltatásoktól. hogy jót teszünk azokkal az országokkal. amelyekben erőműveket. hogy minden lépésünket önzetlennek lássuk. Ha csatlakoznak a kommunista táborhoz. Ez lehetővé teszi majd. ha a munkádban hibát találnak. miért nem vonulunk ki abból az átkozott országból. Jáva szigetére. . sokszor diplomás emberek. Néhány hónap volt hátra indulásomig Indonéziába.

azon tűnődtem. végigsétáltam a Commonwealth Avenue-n. — Egy szűk.Ők mérnökök — mondta. Akkor mozgósíthatjuk őket. Végül ezek a vezetők annyira belegabalyodnak az adósság hálójába. Amint látod.Ne légy nevetséges. vajon helyesen cselekszem-e. hogy országuk lakosainak ipari parkokat. mikor nekünk tetszik. — Ők tervezik majd az erőműveket. Miután elbúcsúztam tőle. és meggyőztem magam. . Megértettem. Claudine elmesélte. erőműveket. hogy lojalitásuk biztosított. . hogy a kivétel én vagyok. mégis egyre azt kérdeztem magamtól. hogy próbáld rávenni a világ vezetőit. repülőtereket építenek. hogy a történelem során a legtöbb birodalmat vagy katonai erővel vagy legalábbis katonai fenyegetés segítségével építették ki. mikor Claudine lakásáról hazafelé mentem. Ezt el kell döntened. Minden nap. Végül meggyőztem magam. minél több tapasztalatot szerzek. Te vagy az egyetlen. hogy politikai. hogy a M A I N mindent egyszerre kínál. az átadó. többet nem tudsz kilépni. Azon a délutánon.a „belülről bomlasztás" régi önigazoló érve. hogy nem. te vagy a kulcsember. mint én. exkluzív klubhoz tartozunk — mondta Claudine. döbbenten nézett rám. annál könnyebben leleplezhetem majd ezt az egészet később . hogy dollármilliárdokat csaljunk ki a világ különböző országaitól. ahol az üzemanyagot szállítják majd. Ha egyszer beszállsz ebbe. hogy minél többet tanulok. csatlakozzanak az Egyesült Államok gazdasági érdekeit érvényesítő hatalmas hálózatához. amit mondott. Claudine biztosított arról. ami az életemből hiányzott. gazdasági vagy katonai igényeinket kielégítsék. miközben Claudine ablakából a kint örvénylő hópelyheket néztük. ebben az idilli helyzetben. De a múltban elszenvedett frusztrációk nem hagytak nyugodni. megtudtam jövendő foglalkozásom eredetét. Mikor ezt a gondolatomat megosztottam Claudine-nal. mielőtt belekezdesz. hogy nem. M i n d eközben az amerikai mérnöki és építőipari cégek tulajdonosai igencsak meggazdagodnak. Úgy tűnt. Cserébe ezek a vezetők megszilárdíthatják politikai hatalmukat azzal. befordultam a Dartmouth utcába.és elosztórendszert. a kikötőket és az utakat.ők is hasonló kiképzést kapnak-e. A te előrejelzéseid határozzák meg az általuk tervezett létesítmények és így a kölcsönök nagyságát. A munkád legnagyobbrészt abban áll. aki a jövő előrejelzésével foglalkozik. A második világháború végén azonban a Szov- 41 . vajon mit szólna ehhez Tom Paine. A lelkem mélyén valami azt súgta. és megijesztett. — Azért fizetnek minket — és nem is rosszul —. h o gyan esik kint a hó. Néhány hónappal később egy délután a kanapén ülve néztük.

1 Roosevelt trükkje átformálta a Közel-Kelet történelmét.katonai akciókkal kezdett kísérletezni. hogy az első. A stratégiagyártók szerencséjére a '60-as években egy másfajta forradalom is zajlott: a multinacionális nagyvállalatok. amely kizsákmányolta természeti erőforrásait és népét. külföldi kormány megdöntésére irányuló a m e rikai beavatkozást m é g számos hasonló akció fogja követni. Az I M F . A vállalat a mai BP (British Petroleum) elődje volt. hogy a szovjeteket a t o m h á b o r ú veszélye nélkül legyőzzék. és ugyanakkor elavulttá tette a birodalomépítés hagyományos módszereit. 1968-ra — m i kor az N S A az interjút készítette velem . de olyan megoldást kellett találni. amelyek aztán olyan csúfos vereségekhez vezettek Koreában és Vietnamban. Várható volt.e t elsősorban az Egyesült Államok és európai birodalomépítő 42 . Esetleges lebukása súlyos következményekkel járt volna. A tengerészgyalogság helyett tehát Washington egy CIA-ügynököt küldött Iránba: Kermit Rooseveltet (Theodore unokáját). amikor Irán fellázadt egy brit olajvállalat ellen. Ezeket aztán rávette. Az A m e rika-barát M o h a m m e d Reza sah lett korlátlan hatalmú diktátor. M o h a m e d Moszadik Irán teljes olajkészletét államosította. hogy szervezzenek utcai zavargásokat és véres tüntetéseket. és életének hátralévő részét házi őrizetben töltötte. valamint az I M F hez és a Világbankhoz hasonló nemzetközi szervezetek megerősödése. hogy ha az U S A (a Johnson és N i x o n elnökök által megálmodott) világbirodalmi terveit valóra akarja váltani. A döntő pillanat 1951-ben j ö t t el. Volt azonban egy probléma. amely Washingtont n e m keveri közvetlen gyanúba. az Egyesült Államoknak a segítségét kérte. Végül is Moszadik megbukott.világossá vált. M i n d a két ország tartott azonban attól. hogy Irán oldalán szálljon harcba. Ez volt az egyetlen módja annak. igen népszerű miniszterelnöke (és a TIME magazin szerint az Év E m b e r e 1951-ben). hogy az Egyesült Államok korlátozott — n e m nukleáris . Irán d e m o k r a t i k u san megválasztott. Kermit Roosevelt a C I A alkalmazásában állt. hogy a katonai bosszú a Szovjetuniót arra indítaná. ami azt a benyomást keltette. Kermit Roosevelt fektette le annak a szakmának az alapjait. és vesztegetéssel vagy fenyegetéssel egyre több embert állított a maga oldalára. Roosevelt rem e k teljesítményt nyújtott. A tajtékzó Anglia második világháborús szövetségesének. akkor Roosevelt iráni beavatkozásához hasonló módszereket kell alkalmaznia. ahová én belépni készültem. Ez időben egybeesett azzal is. hogy Moszadik népszerűtlen és tehetetlen.j e t u n i ó megerősödésével és a nukleáris háború rémének fölmerülésével a katonai megoldás túl kockázatossá vált.

— Látod — mondta végül Claudine —. amikor te még kis elsős voltál. ami akkor indult útjára. a nemzetközi kereskedelemre.e k sosem kaptak állami fizetést. az információ szabad áramlására vonatkozó törvényekkel 2 . azt a nagyvállalatok mohóságának a számlájára írták. Az amerikai titkosszolgálat több ügynöksége — mint például az NSA . Így aztán ha piszkos munkájukra fény derült. Ráadásul az őket alkalmazó nagyvállalatok — bár kormányhivatalok és nemzetközi pénzügyi szervezetek is támogatták őket (az adófizetők pénzéből) — kívül estek a kongresszus és a közélet ellenőrző jogkörén. Ezek az E H M . csakis magánvállalatok kötelékében működtek. és egyre több jogszabállyal — például a márkanévre.olyan lehetséges E H M .e k e t kezdett keresni.társai finanszírozták. Szimbiotikus kapcsolat alakult ki a kormányok. a Roosevelt-mint-CIA-ügynök problémát már meg is oldották. nem hozták összefüggésbe a kormánypolitikával. akiket aztán a nemzetközi nagyvállalatok alkalmazhattak. mi ennek a nemes szakmának csupán a következő generációja vagyunk. a nagyvállalatok és a nemzetközi szervezetek között. 43 . Mire én beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára.bástyázták körül függetlenségüket.

Ennek következtében az indonézek . míg a kijjebb fekvő szigeteket uralmuk alá tudták vonni. még 150 évig tartott. A gyönyörű szöveteiről. Négyévi küzdelem után a hollandok végül 1949.különösen a jávaiak . A japánok fegyverletételét követően egy karizmatikus vezető. Indonézia kormányzása azonban nehezebb feladatnak bizonyult. de hiába erősítették meg a hatalmukat Jáván. A gyarmatosító korszakban ezt a szigetcsoportot még Észak. december 27-én visszaadták a szuverenitását annak a népnek. holland. különleges fűszereiről és dúsgazdag királyságairól híres Jáva volt a koronaékszer.rengeteget szenvedtek. — Minél többet tudsz egy országról. annál könnyebb lesz a dolgod .és Dél-Amerikánál is sokkal többet érő kincsnek tartották. Mikor Kolumbusz 1492-ben útnak indult. harcok között élt.3. Mikor a japánok a második világháborúban lerohanták Jávát. évszázadok óta harcban álló népcsoportok. a holland csapatok nem sok ellenállást tanúsítottak. Sukarno lett a köztársaság első elnöke. sokat olvastam Indonéziáról is. A küzdelemből a hollandok kerültek ki győztesen 1750-ben. Megfogadtam a szavát. amely több mint három évszázadon keresztül idegen uralom alatt. a spanyol. több tucat nyelv és dialektus. fejezet Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Amellett.tanácsolta Claudine. még mielőtt odamennél. A szigetvilág 17 500 szigetének lakossága távolról sem volt homogén. törzsi ellentétek. portugál és brit kalandorok leghevesebb összecsapásainak színtere. Sukarno kiáltotta ki a függetlenséget. mint a hollandok legyőzése. hogy új pályámról tanultam. az akkor Fűszer-szigeteknek nevezett Indonéziába akart eljutni. gyökeresen más kultúrák jelle- 44 .

Az ezt követő tömegmészárlásoknak. hiszen a vietnami háború kimenetele egyre bizonytalanabbnak látszott. Sukarno csak szeretője fürge észjárásának köszönhetően úszta meg élve. becslések szerint három-ötszázezer halálos áldozata volt. Ellenzéke egyre erősödött. A kulcs Indonézia volt. mint az iráni sah. Indonéziának még olaja is volt. egymást követően kommunista befolyás alá kerüljenek. A hadsereg vezetője. és 1963-ban élete végéig elnökké nyilvánították. A stratégia lényege az volt. Az összecsapások gyakoriak és brutálisak voltak. A Claudine-nal töltött idő máris egyik fantáziám megvalósulását jelentette. hogy Suharto úgy szolgálja Washingtont. túl szépnek látszott 45 . A stratégia alapját képezte az a feltételezés is. hogy megakadályozza. Szovjet fegyverekkel ellátott indonéz csapatokat küldött a szomszédos Malajziába. különösen annak Kínához közel álló frakcióját. de az olajtársaságok kutatói nagyon bizakodóan nyilatkoztak a lehetőségekről. hogy országok dominószerűen. Suharto tábornok 1968-ban vette át elnökként a hatalmat. különösen a robbanásveszélyes Közel-Keleten. 1971-re az Egyesült Államokban megérett az elhatározás. melyeket a hadsereg indított el. A M A I N villamos energiai projektje annak az átfogó tervnek a része volt. és az különösen egy-két országra koncentrálódott. és az amerikai stratégia egyre globálisabb méretekben kezdett gondolkozni. hogy az Indonéziában elért siker kedvező hatást kelt az egész muzulmán világban. ahogy a Bostoni Közkönyvtárban a könyvekbe merültem. Az én lelkesedésem is egyre nőtt. 1960-ban fölfüggesztette a parlament működését. hogy Indonézia példája modellként fog szolgálni a térség többi országa számára. Egyelőre senki nem volt tisztában a készletek nagyságával és minőségével. hogy Indonéziát át kell csábítani a kommunista táborból. A helyzet nagyon emlékeztetett az 1953-ban Iránban lezajlott eseményekre. És ha mindez még n e m lett volna elég ösztönző tényező. Szoros szövetségeket kötött a világ különböző kommunista államaival katonai felszerelés és kiképzés ellenében. Az amerikai külpolitika alappillére az volt. és ezzel a világ szocialista vezetőinek elismerését kivívja. Az Egyesült Államok azt is remélte. de sok közeli munkatársa és magas rangú tisztje nem volt ilyen szerencsés. Kezdtem elképzelni az előttem álló kalandokat. és Sukarno erővel teremtett rendet.n e k dolgozva a Békehadtest nyomorúságos életformáját ragyogó luxuskörülményekkel válthatom föl. amely biztosítani kívánta az amerikai dominanciát Délkelet-Ázsiában.mezték az országot. hogy a kommunizmust Délkelet-Ázsiában terjessze. Végül is mindenért a kommunista pártot tették felelőssé. N i x o n elnök 1969 nyarán megkezdte a csapatok kivonását. és 1965-ben puccsot hajtottak végre ellene. A M A I N .

de mosolya egyáltalán nem tűnt őszintének. ahogy a szüleim becsaptak Tiltonnal vagy Middleburyvel kapcsolatban. amelyeket a fiúiskolában töltöttem. Szörnyen éreztem magam. Hiába támogatott és gondoskodott rólam ecuadori kiküldetésünk során. hogy okosan volt fölépítve a terv. hogy igaz legyen. Gondolom. — Megcsináltad — mondta mosolyogva. ő legalább nem csapott be úgy. úgy nézett rám. Fél óráig kellemesen elcsevegtünk. és a M A I N munkatársai közül senkinek sem volt ehhez köze. — Hosszasan rám nézett — talán ez volt az egyetlen alkalom. hogy valaha is láttalak. . Erről n e m beszélhettem Ann-nek. hogy kettős életet élek. Meg voltam döbbenve. mint annak idején a szüleimnek. Legalább részben kárpótolva éreztem magam azokért a szörnyű évekért. és letagadnám. — Soha senkinek ne beszélj a találkozásainkról — mondta szigorú hangon. amikor féltem tőle —. Én a saját viselkedésemet magam előtt azzal igazoltam. — Veszélyessé válna az életed. el kellett ismernem. amiért belekényszerített a házasságba. Köszöntőt mondott a tiszteletemre. kapcsolatunkban még mindig azt láttam. elhatároztuk. hogy Claudine-nal fenntartott viszonyom meghatározó tényező volt kapcsolatunk megromlásában. és aztán hidegen elnevette magát. Énem egy része őszintén csodálta Claudine-t. egy héttel tervezett indonéziai utazásom előtt válogatott sajtokkal és kenyérféleségekkel és egy üveg kiváló Beaujolais-val terített asztal várt rám Claudine kis ebédlőjében. Más is történt az életemben: Ann-nel nem jöttünk ki jól. hogy nehezteltem rá. de megérezte. megérezte. Természetesen visszatekintve már úgy gondolom. hogy szétköltözünk. mikor már a M A I N irodái felé gyalogoltam. ha beszélnél. 46 . — Most már közénk tartozol.N e m bocsátanék meg neked. Akárhogy is. majd mikor a bort megittuk. Mindig csak az ő lakásában voltunk együtt. hogy ugyanúgy beadtam a derekam az ő ostoba elvárásainak. 1971-ben.ahhoz. Később azonban. mint addig még soha. kapcsolatunkra nem volt semmi bizonyíték.

különben elvisz a bugi!" Ezek a képek a lelkem mélyéig lázba hoztak. Szumátra. f e j e z e t Megmentünk egy országot a kommunizmustól Romantikus elképzelésem volt Indonéziáról. Hollandia. annak idején annyira rettegésben tartották az európai tengerészeket. egzotikus bali táncosokat. törzsi szultánok. Óriási várakozásokkal néztem az út elébe. komodói sárkányok. A misztikum. hogy azok otthon aztán így ijesztgették a gyerekeiket: „Jók legyetek. akinek kezéért hiába versengett Spanyolország. Ezek a kalózok. Ennek az országnak a történelme és legendakincse csodálatosnál csodálatosabb figurák tárháza: rosszindulatú istenek. mítosz és erotikus szépség földje ez. hogy a sors nem mindig 47 . Az elolvasott könyvek némelyikében a fényképek ragyogó színű sarongokba öltözött gyönyörű nőket. akik még utazásom idején is hajóztak a szigetvilág vizein. Talán tudhattam volna. ahol az elkövetkező három hónapot készültem tölteni. Portugália és Japán. Kolumbuszhoz hasonlóan azonban tudnom kellett volna fékezni a fantáziámat. amelyek még jóval Krisztus születése előtt keltek útra az ázsiai hegyeken és a perzsa sivatagokon keresztül. hogy a mediterrán vidéken is befészkeljék magukat kollektív pszichénk legmélyebb rétegeibe. fantázia és álom. amelyen a hírhedt bugi kalózok remek fekete vitorlás hajói voltak láthatóak. Már e mesés szigetek nevei —Jáva. mint a régi nagy felfedezők. Celebesz — is csábítóan hangzanak. talán úgy. Borneó.4. amelyet Kolumbusz egész életén át hasztalan keresett. tüzet fújó sámánokat és füstölgő vulkánok lábánál smaragdszínű vízen kivájt fatörzs kenukban evező harcosokat m u tattak. csalóka kincs. Különösen megkapó volt az a sorozat. és olyan ősi történetek. hercegnő.

N e w Hampshire-ben voltak olyan osztálytársaim. hogy a gazdag külföldiek. Ott-tartózkodásunk első estéjén projektvezetőnk. Követtük a példáját. ahol a szegfűszeg és az orchidea illata keveredett a nyitott szennyvízcsatornák bűzével. Charlie Illingworth vacsorát adott a tiszteletünkre a szálloda legfelső emeletén található elegáns étteremben. a volt holland gyarmatosítók villái és tornyos mecsetek. Fiatal lányok árulták aprópénzért testüket. egzotikus bali táncosok. a szivárvány minden színében pompázó. mint ahogy ő elképzeli. Indonézia valóban kínált kincseket. és mosdatlan testük régi izzadságtól és trágyától szaglott. Az egykor ragyogóan megépített holland csatornák szennyvizes fertővé változtak. Szabad ideje jelentős részét nagy csatákról és hadvezérekről szóló történelmi könyvek és regények olvasásának szentelte. Laktam az andokbeli parasztok sárkunyhóiban. és ahol egy újszülöttnek éppen annyi esélye volt arra. Leprások nyújtogatták kezük véres csonkjait. Én már láttam szegénységet. Jakartában. de ez mind semmi volt Jakartához képest. De volt a városnak egy visszataszító. Szépség és rútság. amit vártam. A vietnami háborút karosszékből támogató katonák mintapéldánya volt. Csapatunkat természetesen az ország legjobb szállodájában. 48 . ahol az étrend szinte kizárólag szárított kukoricából és krumpliból állt. Fülsiketítő dudálás és fojtogató füst. spiritualitás és profanitás. A fekete folyók szeméttel szegélyezett partjain egész családok laktak kartondobozokból összetákolt házakban. hogy meghaljon. hideg téli napokon is vékony kabátban és szétrúgott teniszcipőben jöttek iskolába. rágyújtott egy szivarra. A szépség azért jelen volt. Charlie nagy szakértője volt a háborúnak.úgy vezeti az embert. tragikus arca is. Ez volt Jakarta. miközben pezsgőspoharát megemelte. — A jó életre! — sóhajtotta. de nem minden bajra gyógyírt jelentő csodaszereket. Gyönyörű nők színes sarongokban. trópusi virágokkal ékes kertek. ötletesen kifestett biciklitaxik. a füstös fővárosban töltött első napjaim 1971 nyarán kifejezetten sokkszerűen értek. akik kátránypapírból készült viskóban laktak. A világ többi pontján működő Intercontinental Szállodákhoz hasonlóan ez is arra volt berendezve. elegancia és közönségesség. hogy megérje első születésnapját. Láttam már szegénységet. különösen az olajcégek vezető alkalmazottai és családjaik m i n den szeszélyét kielégítse. mint arra. Miután köszöntött bennünket. Szokásához híven ezen az estén is khakiszínű nadrágot és ugyanolyan rövid ujjú inget viselt katonai váll-lappal. a Pan American Airways tulajdonában álló Hotel Intercontinental Indonesiában szállásolták el.

luxuslakosztályom kényelmében és biztonságában. hogy felidéztem a menedzsmentképzés makroökonómia óráin tanultakat. — N e m kevesebbért vagyunk itt. és jegyzetlapjai közül néhányat átlapozott —. a szálloda fényűző kertjén és uszodáin túl körös-körül a nyomorúságos viskók tengerét fogom látni. — Az indonézek gondunkat fogják viselni. és elfoglalni helyét a modern ipari társadalomban. De tudtam. és egyenesen rám nézett. újra válaszút elé került. . azért vagyunk itt. hogy biztosítsuk a kapitalizmus és a demokrácia uralmát. Vietnamnak. hogy a sarló és a kalapács vagy Kína vörös zászlója alatt éljenek! Ahogy aznap éjjel az ágyamban feküdtem. hogy ne kövesse északi szomszédainak.J o b b fölfelé tévedni. hogy készül belépni a 20. — Ha már az olajról van szó — mondta. arra emlékeztetett. És tudtam. N e m akarjuk. ha majd reggel kinézek az ablakon. csővezetékek. Charlie egyik kedvenc hősét. amire a terv 25 éves futamideje alatt szükségük lehet. A villamosítási terv kifejlesztésekor tehát tartsák szem előtt. ahogy George C. 49 . hogy országunk mennyire függ az olajtól. és szörnyű betegségektől szenvednek. De ne felejtsük el.vagy amerikai — gyerekek vére száradjon a lelkünkön. Indonézia m ö gött hosszú és tragikus történelem áll. De ez csak a jéghegy csúcsa. mint hogy kimentsük ezt az országot a kommunizmus karmai közül. hogy segítsek Indonéziának kiemelkedni középkori gazdasági viszonyaiból. N e m akarjuk. És az amerikai nagykövetség emberei is. mind a felnőttek rémes körülmények között élnek. mi is itt a dolgunk. hogy az olajipar és az azt kiszolgáló létesítmények . A mi dolgunk elérni. Kambodzsának és Laosznak a példáját. a világ legnépesebb országa elektromos hálózatának tervét elkészítsük. századba. és mind a csecsemők. Charlie szivarfüstbe burkolózva körülnézett. amiket ő a külföldi adósságról mondott. mint alulbecsülni. Azzal próbáltam nyugtatni magam.bólintott elismerően. Scott játszotta Patton tábornokot. — Igen.— A jó életre! — Poharaink összecsendültek. építő vállalatok — megkapják az elektromos energiát. Ez járulhat hozzá leginkább — talán az olaj mellett —. — A jegyzeteibe pillantott. nagyot szívott szivarjából. Arckifejezése komollyá vált. azért vagyok itt. hogy ott mindennap csecsemők halnak meg élelem és ivóvíz hiányában. magasan a város felett. Indonézia erős szövetségesünk lehet ebben a tekintetben. Most. Ahogy tudjátok. Felpillantott a jegyzeteiből. mindnyájan tudjuk. képzeletemből Claudine lépett elő. Végül is. A kulcstényező egy integrált elektromos hálózat. hogy Jáva.kikötők. Nyomasztottak a dolgok. — Itt el leszünk kényeztetve . mondtam magamnak. hogy indonéz .

valójában egy gazdaság növekedése sokszor csak a hatalmon lévő szűk réteget gazdagítja tovább. hogy az indonézek nagy tömegeinek életkörülményein javítsunk. amelyet a világ agytrösztjeinek legnagyobb koponyái hagytak jóvá. Azt csináltam. 50 . Robert McNamarának a pályája kiváló példa volt erre. Döntésemet. és nincs hasznára a társadalom többi részének. sőt lehet. Részben a szerencsének. és nem az. hogy Charlie és csoportunk minden tagja önző érdekből van itt. nem árulták el — talán azért. Csak így tudtam aztán elaludni. én is elveszteném az enyémet. hasonló célokat követő ember szoros baráti társasága. A valóság föltárása valószínűleg a professzorok állásába került volna — ha én kimondanám az igazságot. vagy én találtam ki. melynek tagjai viszonylag szabadon mozognak a nagyvállalati és kormányzati pozíciók között. illetve az azokat vezető emberek finanszírozzák. Valójában a kapitalizmus terjesztése gyakran a középkori feudális rendszerhez hasonló berendezkedéshez vezet. Ú t o n voltam afelé. hogy sikeres és elismert közgazdász legyek. majd a világ legbefolyásosabb pénzügyi intézményének vezető pozícióját töltötte be. hallottam-e már valahol. Az amerikai külpolitika és nagyvállalatok érdekeit szolgáljuk. Ha ezt egyes tanáraim tudták is.és a Johnson-kormány honvédelmi minisztere lett. Az is megnyugtatott.Miközben álmatlanul forgolódtam az ágyamban. pontosan leírja azt az új elitet. amire a menedzsmentképzés fölkészített. részben kemény munkának köszönhetően helyet szereztem magamnak az élet napos oldalán. hogy részt veszek ebben a munkában. Ennek ellenére éjszakánként gyakran kellett azzal vigasztalnom magam. Arra is rájöttem. de úgy tűnt. Olyan fejlesztési modellt segítettem bevezetni. Különös szó jutott eszembe: korporatokrácia. végül is teljesen személyes okokkal igazoltam: fölküzdöttem magam abból a N e w Hampshire-i városból. A Világbank akkori elnökének. hogy a saját kultúrám szemszögéből nézve helyesen cselekszem. és el a behívó elől. Ilyen gondolatok gyötörtek minden éjjel a Hotel Intercontinental Indonesiában. amely ellenőrzése alá akarja vonni a földgolyót. N e m tudtam. A kapzsiság vezérel bennünket. hogy őket még jobban elnyomorítja. A Ford Motor Company elnökéből a Kennedy. nem tudtam magam előtt tagadni. hogy majd egyszer fölfedem az igazságot. mert a felsőoktatást is a nagyvállalatok. Louis L'Amour régi vadnyugati regényeit olvasva. ki az előkészítő iskolából. hogy főiskolai professzoraim nem értették meg a makroökonómia valódi természetét. A korporatokrácia néhány.

sofőrrel és tolmáccsal együtt. Wisma nevű vendégházát. szakáccsal. és a Perusahaan U m u m Listrik Negara (PLN) nevű. Tágas terasza teaültetvényekre nézett. és kevesebb dolog vonta el a figyelmünket a munkánkról. hogy milyen sok amerikai lakik a Hotel Intercontinentalban. Howard már hetvenes éveiben járt. Aztán Charlie egy Bandung nevű hegyi városba költöztette a csapatot. kertésszel és kiszolgáló személyzettel együtt. Megkaptuk a kormány egyik. vezetővel. A Bandungban töltött első pár nap során többször tárgyaltam Charlieval és Howard Parkerrel.5. és felkúsztak a vulkanikus jávai hegyek lejtőire.és Teniszklubba. Végül tagsági igazolványt kaptunk az exkluzív Bandungi Golf. nyugdíjazása előtt a N e w England Elektromos Hálózatnál dolgozott mint vezető terhelés-előrejelző. állami tulajdonban álló elektromos társaság helyi központjában biztosítottak számunkra irodát. rendbe szedtük magunkat. este pedig a hotel környékén található fél tucat luxusétterem valamelyikében ütötték el az időt. f e j e z e t Eladom a lelkem Tizenegy tagú csoportunk hat napot töltött Jakartában. Most az volt a dolga. jelentkeztünk az amerikai nagykövetségen. és üldögéltünk a medence körül. a szegénység kevésbé mellbevágó. akik napközben a medence körül. Az éghajlat enyhébb volt. A holland megszállás alatt épült Wisma kényelmes menedék volt. Gyönyörködtem a ragyogó fiatal nőkben . Megdöbbentett. hogy felmérje azt az energia- 51 .az amerikai olajipari és építőipari cégek vezető munkatársainak feleségeiben. amelyek beborították a környék hullámzó dombjait. különféle tisztviselőkkel találkoztunk. A szálláson kívül kiutaltak nekünk tizenegy Toyota terepjárót is.

Sosem j u t o t t fel a N e w England Elektromos Hálózat vezető pozíciójába. — Mellőztek — mondta többször -. az átadó. és ezt az előrejelzést városokra és régiókra bontsa le. ez a jelszavam. becsapta az élet. Az első hónap végére H o w a r d n a k már nagyjából tisztában kell lennie az áramhálózat eredményeképpen megszülető gazdasági csoda nagyságrendjével. — N e k e d gyorsan kell cselekedned. A második hónap végére már részletesebb számokra lesz szüksége . amelyre Jáva szigetének az elkövetkezendő huszonöt évben szüksége lesz. vasútról és m i n d e n ilyesmiről. aki úgy érezte. valamint tervezi meg az erőműveket. elfogadta a M A I N által felkínált konzultációs m u n k á t . Csapatunk többi tagja az általunk megadott számok alapján dolgozza majd ki a villamosítási terv részleteit: helyezi el. Mielőtt hazaindulunk. U t á n a már senki n e m j ö n vissza. Howard ránézésre barátságos nagypapának látszott. m é g ha annak idején n e m is t u d t a m elfogadni. mindnyájan összedugjuk majd a fejünket. M i n t később kiderült. Mivel az energiaszükséglet nagyban f ü g g a gazdasági növekedéstől. bosszúálló. Gondolom. én voltam a fejlesztési terv kulcsembere. . h o g y legyek vele óvatos. h o g y m i n d e n szükséges információ a birtokunkban van. hogy az az általunk fölállított előrejelzésnek a lehető legjobban megfeleljen. H o w a r d és én Charlie kényelmes irodájának nagy rattan karosszékeiben ü l t ü n k . Ez kritikus időszak lesz. és ez mélyen bántotta. esetleg túl makacsnak tartották. Ez volt a második megbízatása. A falakat a R a m a y a n a ősi hindu történeteit ábrázoló batikkárpit borította. Charlie szivarfüstöt pöfékelt. Az utolsó hónapban már csak a hiányzó elemeket pótoljuk. túl öregnek.régiókra lebontva. mert n e m adtam be a derekam. úgy. hogy legyek nagyon optimista a számításaim elkészítésekor. Sosem volt olyan k i k é p zésben része. H o w a r d volt az egyik legbölcsebb tanárom. előrejelzései az én gazdasági számításaimon múltak. rosszindulatú.és elosztóvonalakat és az üzemanyagszállítási rendszereket. az utakról. hogy a feleségével kettesben üljön otthon tétlenül. amilyet én Claudine-tól kaptam. A következő szavakkal jellemezték: makacs.Szivarjával rám mutatott. m e g kell g y ő z ő d n ü n k arról. a kikötők kapacitásáról. A hálaadás ünnepére otthon leszünk. és Einar és Charlie egyaránt figyelmeztetett. és állandóan azt ismételgette. — A mérnökök részletes képet fognak adni a jelenlegi energiarendszerről. Claudine-nak igaza volt. Vagy talán csak rövid távon akartak vele 52 . Nyugdíjba küldték. és mivel n e m bírta.mennyiséget és erőmű-kapacitást (terhelést). Ő. Megbeszéléseink alkalmával Charlie nem győzte hangsúlyozni m u n k á m fontosságát. de valójában keserű öregember volt. — Az első pár hét feladata — magyarázta Charlie — az adatgyűjtés.

formálhatóbb. tudomást sem véve a csatornáról és a nőről.mondtam. Egy Charlie-val folytatott megbeszélésünk után félrevont. hogy az imperializmus egy olyan formájának terjesztésére akarják fölhasználni. .Nézd csak meg. de ugyanakkor be akartam bizonyítani. végtére is egész karrierem attól függött. letolta a nadrágját. Ne hagyd. igaz? A figyelmemet újabb esemény kötötte le. fiatalember. hogy M A I N . hogy fiatal vagyok. . és azt. — Charlie könyörtelen. hogy Charlie-nak igaza van. még mindig a csatornában fürdő nőt figyelve. de tudta. . Világosan látta a helyzetet.a nagy világválság és a második világháború alatt. Közös irodánk ablakánál álltunk. hogy bedaráljon. míg nem találnak egy hozzám hasonló. és könnyített magán. . fürdött tovább. . hogy a R o u t e 128* úgynevezett massachusettsi * R o u t e 128: a bostoni kör-autópálya. Egész életemben elektromos terhelés előrejelzésével foglalkoztam . hogy milyen szerepet akarnak vele eljátszatni. — Volt rá pár évem. N e m érdekelnek az olajlelőhelyeitek. Elfordultam az ablaktól. főállású embert. és annak hangerő-szabályozójával játszott az inge alatt. Láttam.Hát így állunk — motyogta. egy sarongot lazán meztelen testére csavarva.dolgozni. mi történik. melynek mentén számos hi-tech vállalat telepedett meg. Egy öregember ereszkedett le a csatorna partján.Ez maradjon kettőnk között — mondta fojtott hangon. hogy nem lesz egyszerű bábfigura.Ó.Lehet. ahol három évet töltöttem. hogy szemérmességének látszatát fönntartsa. hogy nem akart a szolgájuk lenni. A fiatal nő látta. és eltökélte.mondta Howard. . és egyenesen Howardra néztem. Nagyothalló készüléke volt. Egyet mondhatok. én is láttam már egyet-mást .) 53 .b e l i főnökeim elégedettek lesznek-e velem. depresszió és fellendülés idején. hogy szárnyalni fog . Fiatal nő fürdött poshadt vizében.Én már láttam egyet-mást — mondtam. de makacsságának legalább egy része abból fakadt.Már be is adtad a derekad. N e m hiszem. amit elfogadhatatlannak tartott.Meg akarnak majd győzni téged. . A dolgok gyorsan változnak. de nemrég tértem vissza Dél-Amerikából. hogy valaha is hallotta a gazdasági bérgyilkos kifejezést.Ez a gazdaság biztos. Einar és Charlie jellemzése helytállónak bizonyult. az ő szempontjukból Howard valóban problémásnak bizonyult. hogy ez a gazdaság szárnyalni fog . de nem zavartatta magát. leguggolt. Szavai hatására szédülni kezdtem. . amely a PLN épülete mellett húzódó pangó csatornára nézett. (A ford. Akárhogy is. Láttam.felelte gúnyosan. ha valahol olajat találnak. mi történik. .

ahol idáig m é g alig j u tott valaki egyáltalán elektromos áramhoz. Sarkon fordult. ki a délutáni napsütésbe. Most pedig — kényszeredett mosollyal az inge alá nyúlt . — Lelkiismeretlenség! Ez az. É n e m egy része gyanította. A pénzért csináljátok. n e m más.egy kaliforniai aranylázhoz hasonló gazdasági robbanást -. egy másik ruhát sulykolt. m e g kell védenem m a g a m . sarongja szorosan teste köré csavarva.kikapcsolom a hallókészülékemet. de ú g y éreztem. amit m i n denki vár . és r á m bámult. Ez már olyan kihívás volt. M e g kellett győznöm. . h o g y az elektromos terhelés tartósan évi 7—9%-nál nagyobb ü t e m b e n nőtt volna. Egy idősebb asszony térdig a vízben állva mosta a fogát.karja széles mozdulatával a falon túli irodákra mutatott — eladtátok a lelketeket az ördögnek. Ez olyan ország. amit én gondolok. Inkább visszafordultam. ez n e m Boston. Újra és újra hallottam H o w a r d szavait. és irkálni kezdett jegyzettömbjébe. és belerogyott. 6% reálisabb. amit n e m hagyhattam szó nélkül. Kirántotta a székét az íróasztala m ö g ü l . — M e n j csak — morogta. Keményen küzdöttem. m i n t h a el akarna söpörni. ha én azt jelzem előre. lementem a lépcsőn. próbáltam rájönni. hogy el ne sírjam magam. h o g y igaza lehet. Lecsapta a ceruzáját. n e m pedig holmi légből kapott gazdasági előrejelzés alapján. miért érzem m a g a m ilyen n y o morultul. te pedig egy olyan elektromosenergia-növekedést. K i m e n t e m a folyosóra. és megyek vissza dolgozni. M i t érdekel engem az előrejelzésed. G o m b ó c o t éreztem a torkomban.csodája mit tett Bostonnal. És ez is csak a legjobb időkben. és elindultam Charlie irodája felé. Az öregember eltűnt. Te — ti m i n d . — H o w a r d . A pénzért csináljátok. A fiatal nő éppen mászott fölfelé a csatorna töltésén. Ez teljesen felkavart. és kezével olyan mozdulatot tett. m i n t Bostonban az 1960-as években. Az elektromos terhelés előrejelzését annak alapján f o g o m megcsinálni. 54 . hogy m é g n e m volt olyan. Itt m i n d e n másképp van. és próbáltam nem törődni a kanális bűzével. Leültem egy törött betondarabra. Eleven e m b e vágott. elbizonytalanodtam. Félúton megtorpantam. R á b á m u l t a m . kiabálva a csatorna vizében. mit is akarok tulajdonképpen. Fölkapta ceruzáját. — Nézd.Add el magad. m e r t saját lelkiismeretemet is m e g kellett n y u g t a t n o m . És biztosan állíthatom. Néhány fiú játszott pancsolva. elég hülyén fogsz kinézni. Az asztala elé álltam.

Charlie világossá tette. Tudtam. Megállt. az biztos. hogy megint nincs senki. Mély álomba merültem. A jövőmön is tűnődtem. az én m u n k á m valójában nem is lesz majd hatással a villamos hálózat tervére. Azon az éjszakán ágyban fekve sokáig gondolkoztam az embereken. míg a többi fiú elsőbálos mulatságokra készült. Az orvos gyógyszert írt föl. Nagy kő esett le a szívemről. amit jónak lát. Hogy is nem jutott ez eszembe hamarabb? N e m is enyém itt a döntés. Howard öreg volt és megkeseredett. Hogyan lehetnék én is olyan gondtalan. és előrejelzését Bostonban is be tudja fejezni. amelyek pályáját előrevihették volna. nézte a fiúkat. Az előttem álló döntésen. hogy legalább évi 17%-os növekedési rátával számoljunk. púpos férfi bicegett görbe botjával a csatorna partjára. éppen csak indulóban. amint néztem őket. Az emberek mindig az én szerepemet hangsúlyozzák. akármit is beszéltek gazdasági csodáról! 55 . Azonban ahogy a vízgyűrűk elhaltak. Ő biztosított minket arról. Búcsúzásunkkor megismételte korábbi figyelmeztetését. függetlenül az én eredményeimtől. Fölkaptam egy kis követ. akivel beszélhetnék. és azt javasolta. és semmiképpen nem akartam volna úgy végezni. . szemmel láthatóan nem tudva. hogy azt csinálja. ami felé haladok. milyen veszélynek teszik ki magukat azzal. és ő is meghozza a saját döntését. hogy azt várja Howardtól és tőlem. Azon tűnődtem.Ne bűvészkedj a számokkal . szája fogatlan mosolyra húzódott. újra felsejlettek a N e w Hampshire-i iskola képei. Hol lennék most? N e m Indonéziában.Én nem veszek részt ebben a játékban. Néhány nap múlva Howard súlyos amőbafertőzést kapott. Lassan tudatosult bennem a szomorú tény. ami megnyugtatott.mondta. hogy már minden szükséges adatot öszszegyűjtött. és beledobtam a csatornába. Egy öreg.A kisfiúk továbbra is egymást fröcskölték. vidám kiabálásuk betöltötte a levegőt. ahol nyarakat töltöttem egyedül. Ő most már biztos nem inog meg. R ö g t ö n megkönnyebbülést éreztem. Ő már elszalasztotta azokat a lehetőségeket. hogy Howard azonnal térjen vissza az Egyesült Államokba. ha nem találkoztam volna velük. hogy ebben a fertőzött vízben játszanak. hogy nem tehetek ilyet. akik életem részei lettek. hogyan ugrálnak a vízbe boldog-ártatlanul. mit kellene tennem. Howard megmondta. talán ketten találnánk valamilyen megoldást. de tévednek. Gyorsan egy katolikus missziós kórházba vittük. úgy tűnt el az én jókedvem is. Én fiatal voltam. mint ő. Én megszerezhetem főnökeim jóindulatát magas gazdasági számaimmal. Talán megbízhatnék Howardban. Ahogy a kanális koszos vizébe bámultam. milyen volna az életem. mint ők? Ez a kérdés gyötört. Milyen előrejelzést írjak? Egyszerre olyan gondolat ötlött a fejembe. . és azon tűnődtem.

2. RÉSZ 1971-1975 .

Ahogy Charlie megfogalmazta: „Te már túlélted Amazóniát. Miután Indonézia elnyerte függetlenségét. és sokszor aludtam nyomorúságos szállásokon. Néha már úgy éreztem. mit kezdj a bogarakkal. Ezek az utak rendszerint rövidek. a kormányhivatalokkal vagy a vállalatok jakartai központjával. Én kaptam ezt a feladatot. két-három naposak voltak. lépjek kapcsolatba a főnökeikkel. az Ázsiai Fejlesztési Bankkal és az USAID-del kötött szerződésünk értelmében csapatunk egy tagjának végig kellett látogatnia a tervezett elektromos hálózat területére eső nagyobb településeket. Mintha gátlásossá tette volna őket a jelenlétem. két út között mindig visszatértem Bandungba. Rasmonnak hívták. de édesanyján kívül mindenki Rasynek szólította. Sukarno elnök azt tartotta a legsürgősebbnek. Elkezdtem tőle a bahasa indonéz nyelvet tanulni." Sofőrömmel és tolmácsommal együtt sok szép helyen megfordultam. a kígyókkal és az ihatatlan vízzel. és rögtön érdekelni kezdte a feladatom. Gyanítottam. Ú g y találtam azonban. Általában azt mondták. A Wisma házvezetőnőjének volt egy nálam pár évvel fiatalabb fia. Találkoztam helyi üzleti és politikai vezetőkkel. fejezet Inkvizítori szerepben Az indonéz kormánnyal. Közgazdaságtant tanult a helyi egyetemen. valami összeesküvés vesz körül. A szigetvilágban több mint 350 nyelvet és dialektust beszél- 59 . és meghallgattam véleményüket a gazdasági növekedés kilátásait illetően. hogy egyszer csak megkérdez. tudod. nem tudnék-e munkát adni neki.6. hogy hozzanak létre egy könnyen megtanulható közös nyelvet. hogy többségük vonakodik megosztani velem ismereteit.

a luxuséttermek. egyre jobban érdekelte őket a véleményem Indonéziáról és a vietnami háborúról. ha nem is mind jól. Az 1970-es évek elejére a legtöbb indonéz már beszélte. hogy bahasa nyelven próbálkozzak. Mire Rasyvel visszatértünk a vendégházba. Olyan volt újra. és leültünk. és elzárni magam ezektől az emberektől. hogy az amerikaiak általában miért nem tanulják meg az ő nyelvüket. ő pedig azért volt 60 . hogy egyetértek velük. ruháik. és örömmel látták. Rasy és barátai úgy bántak velem. zenéjüket. már sötét éjszaka volt. láttunk tűznyelőket. hogy megismertet a városával és annak lakóival. Nemzetközi nyelvészcsoportot hívott össze. hogy az országnak közös szókincsre van szüksége ahhoz. Ahogy telt az idő. és egyszerre azon tűnődtem.ígérte egy este. de elkerüli a legtöbb nyelvet jellemző bonyolult igeidőket.1 és Sukarno felismerte. bár saját közösségeikben továbbra is a jávait vagy más helyi dialektusokat használtak. mint a Békehadtestben. Rasynek volt egy kismotorja. akik csempészett amerikai kazettáktól kezdve ritka helyi műtárgyakig mindent árultak. ahogy nevezték. Azt sem tudtam megmagyarázni. amely aztán egy igen sikeres nyelvet alkotott: a bahasa indonézt. miért is akartam első osztályon utazni. nevethettem velük. és a shuarral. sokféle kultúrában élő népet összefogja. Rasy remek. hajviseletük egy '60-as évek végi Beatles-koncert hangulatára emlékeztettek. N e m tudtam válaszolni. hogy velük lehettem. jó h u m o r ú tanár volt. Mindnyájan mélyen fel voltak háborodva ettől a „törvénytelen megszállástól". hogy a sok szigeten. sőt a spanyollal is összehasonlítva a bahasa könnyűnek bizonyult. hogy elvitt magával. Mindig emlékezni fogok erre az éjszakára. rendhagyó igéket és más komplikációkat. megosztották velem a városukat. Árnyékbábszínházak. a jobb mozik és elegáns bevásárlóközpontok tele vannak európaiakkal és amerikaiakkal. miért én vagyok az egyetlen nyugati a városnak ebben a részében. amit még nem ismersz . kalapjaik. Nagyon megköszöntem neki. de értékelték és bátorították. ételüket. ami tele volt fiatalokkal. Mindnyájan beszéltek angolul. és tréfálkozhattam. — Megmutatom neked Indonézia egy olyan arcát. és elhatározta.tek. beszívhattam a szegfűszeg-cigaretták illatát. zsonglőröket és utcai árusokat. Végül egy kis kávéházban kötöttünk ki. és maga mögé ültetett a motorra. mint egy közülük valóval.és teniszklub. bár mindnyájan indonézek voltak. A nyílt és őszinte b e szélgetés során megkérdezték. Ez a malájon alapul. Eufórikus boldogság töltött el attól. holott a golf. hagyományos zenét játszó utcai muzsikusok mellett mentünk el. Rasy bemutatott az egyik asztal mellett ülő csoport tagjainak.

A hotel elegáns éttermeiben fölszolgált étel ízetlennek tűnt. Megállapodtunk. hogy ezt még megismételjük. hogy több időt töltsek távol a M A I N csapatától. hogy egy-két hetet Jakartában töltök. és az elegáns Hotel I n t e r c o n t i n e n t a l Indonesiában lakhassak. és sokat használtam az ilyen találkozók után. amiket korábban észre sem vettem. hogy betolakodó vagyok. Például amikor egyik a másiknak bemutatott engem. A szavak jelentésének véletlen egybeesései voltak ezek csupán? A szótárom értelmezett valamit félre? Próbáltam meggyőzni magam arról. Korábban ez nem tűnt fel. Ráadásul az adatok többsége. csak a jakartai kormányhivatalokban volt hozzáférhető. hogy csak pár mondatot beszélek —. h o g y egyedül fedezzem föl Jakartát. N e m tudom. A politikai és üzleti vezetőkkel folytatott m e g beszéléseim során érdekes jelenségre figyeltem föl azzal kapcsolatban. hogy egyáltalán n e m örültek a jelenlétemnek. hogy megnyíltam barátai felé. udvariasan válaszoltak a kérdéseimre. Csak azt tudom. és minden látható m ó d o n igyekezték kifejezni. hogy bár behívtak irodáikba. de most láttam. hogy örülnek a látogatásomnak. vettem egy jó bahasa—angol szótárt. és e l m e n t ü n k lefeküdni. ők valahonnan föntről parancsot kaptak arra. tábornok vagy az amerikai nagykövetség. annál i n kább láttam. Titokban azonban izgatott a lehetőség. ahol elmondtam. Másképp tekintettem a többi amerikaira. hogy működjenek együtt velem. ki adta a parancsot: kormánytisztviselő. mint hogy engedelmeskedtek. egy olyan bahasa szót használt. hogy tolmá- 61 . bankár. Ez arra késztetett. Szándékosan nem árultam el nyelvtudásomat . Másnap reggel megbeszélésünk volt Charlie-val. Például az sosem fordulhatott elő. De minél több időt töltöttem el ezekkel az emberekkel.m é g a tolmácsom is úgy tudta.hálás. amely a szótár szerint inkvizítort vagy kérdezőbiztost jelentett. hogy már más színben látom a világot. amelyekre a gazdasági előrejelzések kidolgozásához szükségem volt. Együttérzését fejezte ki. megkínáltak teával. az alsó emeletek ablakait takaró vasrácsok. a felszín alatt elzárkózás és gyűlölet húzódott. Mást is észrevettem. hirtelen j e l e n t ő ségteljessé váltak. és n e m tehettek mást. Charlie-val megegyeztünk. Ez a Rasyvel töltött este vágyat ébresztett b e n n e m arra. hogy eltűnődjek a kérdéseimre adott válaszaikon és adataik hitelességén is. ahogy bántak velem. és a vidéki utazások. és én is sajnálkoztam. h o g y el kell h a g y n o m Bandungot a füstös nagyváros kedvéért. megöleltük egymást. Jakartában azonban azt tapasztaltam. amit Rasyvel és fiatal barátaival töltöttem. Megváltoztatott az este. A medence körüli vaskerítés. mennyire n e m j u t o k információhoz a helyi embereken keresztül. A fiatal feleségek már n e m tűntek olyan szépeknek. hogy igen.

62 . és adott egy időpontot.és tízéves terveket adtak meg. Minden adat. robbanásszerű gazdasági növekedés előtt áll.csommal egyszerűen csak besétálok egy hivatalba. azt támasztotta alá. a bankárok mindenféle diagramokkal szolgáltak. A megadott időpont kivétel nélkül mindig több nappal későbbre esett. mint valóság. és mikor végre megtörtént a találkozó. nem hagyatkozhatunk a másiktól kapott információra. a kormányhivatalnokok pedig olyan projektek listáit adták át. Az ipari vállalkozók öt. Mikor odaértünk. hogy minden. A lapjainkat nem fedjük föl. Udvariasan — arcán a híres jávai mosollyal — kikérdezett. mindenféle nyomtatványokat töltettek ki velünk. milyen információra lenne szükségem. nem adott ezzel ellentétes információt. amelyek olyan szerencsétlenül voltak kialakítva. Ez még önmagában nem is lett volna furcsa. amit a gazdaság vagy a kormány oldaláról kaptam. és ott találkozom valakivel. Soha senki nem kérdőjelezte meg ezt az előfeltevést. és az elkövetkezendő évtizedekre emberek millióinak az életét határozza meg. hogy Jáva a világgazdaságban példátlan. ha nem tartott volna olyan felháborítóan sokáig. N e m bízhatunk egymásban. hogy gyakran egy pár sarokkal arrébb lévő épületig is egy óra volt az út. Mivel a telefonok ritkán működtek. Mintha pókereznénk. Ahogy azonban visszafelé tartottam Bandungba. kocsival végig kellett araszolnunk a bedugult forgalmú utcákon. és mindaz. átnyújtottak nekem egy előre összeállított paksamétát. először időpontot kellett kérni. amelyek most kerülnek le a tervezőasztalról. Végül megjelent egy titkár. valami mélyen zavart. és ezeken az élményeken tűnődtem. ami ezeken az interjúkon elhangzott. amit Indonéziában csinálok. De ez a játék halálosan komoly. inkább játék. Úgy tűnt. hogy aztán a gazdasági növekedés motorjaivá váljanak.

a híres i n donéz bábszínházasok. A színházban már több száz ember gyűlt össze. Bár Bandung óvárosának szívében voltunk. A város olyan részein vitt keresztül motorral. Bármerre m e n t ü n k . Viseltes. mielőtt ez utóbbit elfogadtam. Itt már nem láttam a fővárosban megszokott tekintélyes holland gyarmati villákat és irodaépületeket. mint kicsi.Elviszlek egy dalangra. — Tudod. gyerekek szaladtak oda hozzánk. mégis büszkén viselkedtek. hogy haboztam. f e j e z e t Perbe fogott civilizáció . de tiszta. Rasy eltűnt a tömegben. apró süteményekkel és mogyoróolajban sült húsfalatokkal kínáltak. A levegőt égő fa. batikolt sarongot viseltek. hogy visszatértem Bandungba. amelyekről idáig n e m is tudtam.7. Forró teával. az utcán n e m volt közvilágítás. Az egyik kislány illatos virágot tűzött a hajamba. ahol a hagyományos jávai kampongházak ú g y sorakoztak. mások hordozható székekben ültek. mert az egyik nő egy kicsi t ű z re mutatott. — Szemmel láthatóan örült. így a csillagok ragyogtak a fejünk fölött. hogy megtapintsák a farmernadrágom anyagát. — N a g y o n fontos előadás lesz ma a városban. élénk színű blúzokkal és széles karimájú szalmakalappal. néhányan álltak. Az emberek láthatóan szegények voltak. — mondta Rasy ragyogva. és hamarosan több fiatallal tért vissza. akikkel a kávéházban már találkoztam. A motorról egy mellékutcában álló színház közelében szálltunk le. Ú g y tűnhetett. Gyönyörű. 63 . szegényes. cseréptetejű templomok. negyedeken. tiszta éjszaka volt. M i k o r megálltunk. széles mosollyal és nevetéssel köszöntöttek. földimogyoró és szegfűszeg illata töltötte be.

és adja a h a n g j u k a t is. és ahogy telt a vödör. Mögöttük a Közel. Több mint száz bábuja volt. mit tud kihozni nekünk Indonéziából. több nyelven. hogy a dalang sámán. majd sorra ugyanezt tette a többi országgal is. Kiáltott valamit.Ezt adjuk a Világbanknak. amely háromrészes hajszálcsíkos öltönyben feszített. a dalang egy Richard Nixont formázó. a R a m a y a n a ősi szövegein alapuló r é sze véget ért. az előadást transzban játszotta végig. Leemelte Indonéziát a térképről. m i n t Sam bácsi: csillagsávos cilindert és frakkot viselt. Kuvaitot. Nézzük. Irakot. hogy d ü h ü k egyszer csak felém irányul. Ezután Pakisztán és Afganisztán felé fordult.A dalang maga játszik a hangszereken — súgta Rasy. Később m e g t u d t a m . ahogy a szolga legyezi az urát. M i u t á n az előadás klasszikus. hogy „Keserű! Szemét! Ebből elég!" Azzal bedobta Vietnamot a v ö dörbe.N a g y o n friss hús — mondta nevetve. amitől lúdbőrös lett a hátam. Én megijedtem. Ez a bábu indonéz férfit f o r m á - 64 . N i x o n m i n d e n egyes o r szágot valami durva iszlámellenes megjegyzés kíséretében dobott a v ö dörbe: „Muszlim kutyák!" „ M o h a m e d szörnyetegei!" vagy „Muzulmán ördögök!" A t ö m e g egyre izgatottabbá vált. Ez a bábu egyik kezében egy dollárjelekkel k i d e korált vödröt tartott. Meglepett.és Távol-Kelet térképe jelent meg: az egyes országok kampókon függtek a helyükön. Aztán Nixon valami olyat mondott. rá jellemzően nagy orrú és lógó orcájú bábut vett elő. Majd fordítjuk neked. amelyből egy fejjel kimagaslottam. hogy először n e m Délkelet-Ázsia dominó-országokként emlegetett népeit választotta. mikor egy új figura ugrott elő. Nixon rögtön odament a térképhez. .. Az elnök kíséretében egy másik bábu is felbukkant. A nézők hol dühöngtek. Időnként úgy éreztem. mikor Rasy lefordította. — Most sült ki. hol nevettek. és bekapta. Ezek helyett közel-keleti országokat emelgetett le — Palesztinát. a másikkal pedig egy amerikai zászlót lengetett N i x o n feje fölött. hol m e g voltak d ö b benve. amit úgy fordítottak le. ősi legendákkal ötvözött akkori aktuális események. .Ő egyedül kezeli a bábokat. és éppen a vödörbe akarta ejteni. féltem. . leemelte Vietnamot. ú g y nőtt a feszültség. és mindegyik más hangon beszélt. Sosem felejtem el ezt az egész életemet meghatározó estét. Szaúd-Arábiát. Az amerikai elnök úgy volt öltözve. Nagyon érdekes előadás volt. ott álltam ebben a tömegben. Szíriát és Iránt. Aztán felcsendült a zene — a gamalán templomi harangokat idéző varázslatos hangja. h o g y megsértődtek a bábjátékos m o n d a tain.

. és egy jelvényen nagy betűkkel ott állt a neve. A vödrös ember fölemelte a zászlóját. Rasy és a többiek is biztosítottak arról. hogy túl nagy az egóm. . Nixon és a vödrös ember egy darabig ott álltak velünk szemben.Igen. Valaki fölnevetett. ahogy ez a darab mutatta? N e m úgy néz-e a kormányotok Indonéziára és a többi országra. . kiabált.Indonézia szuverén ország. hogy az előadás előtt nem tudtak a nixonos—világbankos jelenetről. mint egy f ü r t . és azt mondta. A közönség fújjolt. .Stop! — kiáltotta. végignéztem ezt az A m e rika-ellenes darabot.Az indonézeket nagyon érdekli a politika . — Az amerikaiak nem járnak ilyen előadásokra? Velem szemben egy gyönyörű angol szakos lány ült. . Szerettem volna. — Azt hiszem. mivel lep meg ez a bábjátékos — mondta az egyik fiatalember.Tipikus amerikai vonás . Angliát megtartja. hogy vajon nem az én tiszteletemre állította-e színre ezt a jelenetet. Indonéziát kidobja. — Ellened személy szerint senkinek nincs kifogása.Miután elveszitek az olajunkat . — Sosem lehet tudni. Később átmentünk a kávéházba. Kínát megeszi. Azt választja. batikolt inget és khakiszínű nadrágot viselt. A bábu Nixon és a vödrös ember közé ugrott. — Valójában ez nem ugyanaz? — nem is várt válaszra. hogy jelenlegi munkámmal az Ázsiai Fejlesztési Bank és az USAID bízott meg. hogy eljöttem a városnak erre a részére. nem? — kérdezte. hogy értékeljék: az ame- 65 .lapogatta meg a hátamat barátságosan. — N e m úgy van-e minden. A tömeg tapsviharban tört ki.zott. — Semmi baj — mondta. — Egy népszerű bandungi politikus — magyarázta Rasy. majd meghajoltak. de hiába. Büszke szerettem volna lenni arra. mennem kéne — fordultam Rasyhoz. aki megtántorodott. Kereste a megfelelő szót. és fölemelte a kezét. egy fürt szőlőre.tette hozzá egy másik nő. és belevágta az indonéz férfiba. . hogy ők is bátornak lássanak. Én nem voltam ebben olyan biztos. Fennhangon tűnődtem. — Szőlőre . Elmondtam neki. Védőn átkarolta a vállam. Próbáltam védeni magam. . az öklét rázta. amit akár személyes sértésnek is vehettem volna. amelyiket akarja.mondta a mellettem ülő férfi. majd drámai haldoklás után kilehelte a lelkét. .Te is a Világbanknál dolgozol. . és kimentek.segítette ki egy barátja.

— Kivárjuk az időnket . Szemmel láthatóan n e m értették. a brit Toynbee könyvét. Mi. — Igen. hanem a keresztények és a m u z u l m á n o k között fog folyni.folytatta a lány — a muszlim világ. h o g y én voltam az egyetlen külföldi az előadáson. Vegyétek észre. Összenéztek. Erősebben. nincs hitük. A Szovjetunió jelenleg m é g útjában áll. hogy más is van a világon a nagy házaitokon és az elegáns bevá- 66 . — Vietnam csak hídfőállás — vágott közbe egy férfi —. m e r t a N y u g a t . — Azért — mondta a lány lassan. még a keresztényeknél is erősebben. mintha gyöngeelméjűnek vagy nagyothallónak magyarázna —. A történelem bizonyítja. szerintük a dalang Vietnam kivételével miért csak m u z u l mán országokat választott ki. hogy megtanuljak bahasa nyelven és érdeklődjem a kultúrájuk iránt. Ezt már n e m hagyhattam válasz nélkül. És ezt már csakn e m el is érte.alig tudtam türtőztetni m a g a m .elengedhetetlen. de a szovjetek nem fognak sokáig kitartani. Inkább másra próbáltam terelni a beszélgetést. m u z u l m á n o k . a magasabb hatalomba vetett bizalom . Olvasd el a Perbe fogott civilizációt (Civilisation on Trial) és A világ és a Nyugatot (The World and the West).rikai küldöttségből egyedül én vettem a fáradságot. És erősödünk. — N e m gondolhatjátok komolyan. m i n t annak idején Hollandia a nácik számára. Tehát várunk. eltökélte. Ugródeszka. — Micsoda szörnyű gondolat! . hogy a hit — a lélek. — Ne legyetek olyan m o h ó k — mondta — és olyan önzők. semmi nincs az ideológiájuk mögött. — H o g y a n lehetne ezt elkerülni? Az angol szakos lány egyenesen a szemembe nézett. M á r az ötvenes években megjósolta. okosabb ezekről nem szólni. Aztán mégis úgy gondoltam. hiszünk. és létrehozza a világtörténelem legnagyobb birodalmát. m i n t a kígyó. hogy uralma alá hajtja a földet. hogy a következő század igazi háborúja nem a kommunisták és a kapitalisták. az Egyesült Államok. és aztán lecsapunk. — Arnold Toynbee ezt mondta volna? — m e g voltam döbbenve. és különösen vezető hatalma. — Az igazi célpont .kapcsolódott be az egyik férfi -. m i n t bármelyik másik nép. hogy kérdezhetek ekkora ostobaságot. — De miért lenne ellenségeskedés a keresztények és a m u z u l m á n o k között? — kérdeztem. hogy az Egyesült Államok iszlámellenes! — Nem? Mióta nem? Olvasd csak el az egyik történészetek. Nincs vallásuk. Toynbee ezt előre látta. Megkérdeztem. A szép angol szakos lány nevetett: — Mert ez a terv.

akik minderről beszélni próbálnak nektek. Az emberek éheznek. de a ti fületek zárva van a segélykiáltásaink előtt. míg ti a divatmagazinokat böngészitek. cserbenhagyásos gázoló végzett. A hozzánk hasonló népek fuldokolnak a szegénységben. ti pedig az autótokba való benzin miatt aggódtok.sárlóközpontokon kívül. végetek van. hogy még jobban beletipornátok őket a nyomorba és a szolgaságba. Ha nem változtok meg. Meg kell nyitnotok a szíveteket a szegények és elnyomottak előtt. Meg sem hallgatjátok azokat. Néhány nappal később a népszerű bandungi politikussal. R a d i kálisnak vagy kommunistának bélyegzitek őket. 67 . Már nincs sok idő hátra. ahelyett. Gyerekek halnak szomjan. akinek a figurája szembeszállt Nixonnal és akit a vödrös ember leszúrt.

Az ő szemükkel nézve ráébredtem. Bár addig is részben tudatában voltam. Charlie és mindnyájan csak azt teszszük. Ez a politika rövidlátó. másképp A dalang emléke máig elevenen él bennem. Azzal igazoltam magam előtt részvételemet ebben a munkában. prostituáltakkal és utcagyerekekkel. és ezeket az érzelmeket általában a józan észre. csakúgy. milyen következményei lehetnek indonéziai munkánknak. és egy naplóba feljegyzéseket készítsek.8. és azon. ugyanígy a szép angol szakos lány szavai is. Arra használtam az ott töltött magányos napokat. hogy az önző külpolitika a világon sehol nem válik a jövő generációk hasznára. történelmi példákra és biológiai okokra hivatkozva le tudtam csendesíteni. hogy ilyen az emberi élet. Az a bandungi éjszaka a megértés és a gondolkodás új szintjét nyitotta meg előttem. és próbáltam szóba elegyedni leprásokkal. mint a nagyvállalatok éves jelentései vagy a külpolitikát megfogalmazó politikusok választási stratégiái. Sokat gondolkoztam a nemzetközi segélyek természetén. reakcióimat csak érzelmek uralták. amit az emberek mindig is tettek: gondoskodunk magunkról és a családunkról. A fiatal indonézekkel folytatott beszélgetésem azonban rákényszerített. Jártam az utcákat. milyen szerepet játszhatnak a fejlett országok a kevésbé fejlettek szegény- 68 . A gazdasági előrejelzésekhez szükséges adatok beszerzése céljából gyakran kellett Jakartába utaznom. hogy ezeken a dolgokon tűnődjek. fejezet Jézus. hogy más oldalról is vizsgáljam ezt a kérdést. pénzt adtam a koldusoknak. Einar.

hogy nem tudnak erről? Igaz. mit is akarhatott mondani nekem. Ha nem. Az üzleti életünk jó részét fenntartó erőforrások és olcsó munkaerő az Indonéziához hasonló országokból jön. hogy erőműveket. és nagyon kevés haszon jut vissza hozzájuk. hogy a hazámhoz hasonló országoknak határozott lépéseket kellene tenniük. hogy az Egyesült Államokhoz hasonló bőségben éljen. hogy segítsenek a világ éhező és beteg emberein. repülőtereket és ipari parkokat építsenek. hogy mások is ide jussanak? Talán Claudine figyelmeztetett minderre annak idején. Ráadásul abban sem voltam biztos. depresszióról. Meg kell engedniük nagyvállalatainknak. válásról és bűnözésről vezetett statisztikáink azt mutatják. de abban is biztos voltam. hogyan lehetne ezen változtatni? Biztos voltam benne. hogy a mai gyerekek. sajnos fájdalmasan világosan láttam. ugyanakkor egyik legboldogtalanabb társadalma is. Az a tény. ha a segélyek célja az imperializmus céljainak támogatása? Gyakran azon kaptam magam. egészségügyről és más szolgáltatásokról. akik annyira hittek a mi rendszerünkben. Mindig visszatértem a kiinduló kérdéshez: olyan nagy baj az. minden intellektuális érvet félretéve. és mikor nyújtják mohóságból és önös érdekből? Kezdtem kétségbe vonni. lehet-e egyáltalán az ilyen segély önzetlen. úgy látszik. amerikaiak millióinak életmódja függ — közvetve vagy közvetlenül — a kevésbé fejlett országok kizsákmányolásától. Ezt írtam a naplómba: Van ártatlan ember Amerikában? Bár a gazdasági piramis csúcsán lévők nyernek legtöbbet. kábítószerről. nem számít. hogy ez ritkán — vagy soha nem — volt beavatkozásaink fő motivációja. hogy rá akarták erőltetni a világ többi országára. mint mi. Már n e m voltam benne biztos. Felmenthető-e az amerikaiak nagy része a felelősség alól azáltal. Az erőszakos cselekményekről. hogy alulinformáltak.ségének és nyomorának enyhítésében. Akárhogy is. Mikor őszinte a külföldi segély. hogy ártatlanságom korának vége. hogy a világ korlátozott erőforrásai lehetővé tennék valamennyi ország számára. szándékosan félretájékoztatottak — de vajon ártatlanok-e? 69 . hogy adósságaikat vissza tudják nekünk fizetni. hogy más országok polgárai akarnának-e úgy élni. Miért akarnánk. hogy bár a történelem egyik leggazdagabb országa vagyunk. A nemzetközi segély formájában nyújtott kölcsönök biztosítják. hogy irigylem a Charlie-hoz hasonló embereket. mikor még az USA-ban is több millió szegény él. Kételkedtem abban. hogy vállalataink már megkapták ennek a pénznek a nagy részét azért. hogy természeti erőforrásaikat kizsákmányolják. de még az ő unokáik is egész életükben kiszolgáltatottak legyenek. és le kell mondaniuk az oktatásról.

hogy a fejlett országoknak nincs j o g u k hatalmuk alá vetni és kizsákmányolni a világ többi népét. Semmi változás a gyarmati kereskedelmi rendszerhez képest. H o g y a n érintené a következő generációkat. Mi. Az amerikai szabadságharc polgárőreihez hasonlóan a muszlimok is azzal fenyegetnek. hogy annak idején Anglia azzal indokolta adói k i vetését. hogy belássam.elköltött dollármilliárdokat arra fordították volna. és m i n d azon dolgokat. akik természeti kincsekben gazdagok. Emlékeztem rá. h o g y alapító atyáink úgy gondolták volna. mint a testünket? N e m hiszem. ha az Egyesült Államok és szövetségesei a gyarmati háborúkban . Paine ragyogó könyvében. a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való j o g csak az ame- 70 . A világméretű szent háború gondolata nagyon aggasztó volt. ha védenénk a vízkészleteket. a történelem ismétli ö n magát. a hosszú ideig kizsákmányolt népek egyszer föllázadnak. h o g y megszüntessék a világon az éhezést. hogy a kevés természeti kincscsel. hitet egy magasabb erő igazságában.Természetesen szembe kellett n é z n e m azzal a ténnyel. ha erőinket a n y o m o r felszámolására szentelnénk. a fejlődő országok e r ő forrásait. az erdőket és általában a tiszta vizet és levegőt nyújtó természetet. a fejlett országok lakói. most mi is terrorizmusnak m i n ő s í t j ü k ezeket az akciókat. talán a m u z u l m á n o k vezetésével. de nagy hatalommal rendelkező országok könnyen kizsákmányolhassák azokat. A gyarmatok lakói ezt másképp látták. de m i nél többet t ű n ő d t e m rajta. a Józan észben ( C o m m o n Sense) lényegében ugyanazt kínálta honfitársainak.például Vietnamban . amire fiatal indonéz barátaim is hivatkoztak . N e m volt nálam Toynbee könyve. m i n t inkább a kevésbé fejlett és a fejlett országok között. Ú g y látszik. hogy katonai védelmet nyújtott gyarmatainak a franciákkal és az indiánokkal szemben. vagy m i n d e n k i számára — az amerikaiak számára is — hozzáférhetővé tegyék az oktatást és az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. és a meggyőződést.egy eszmét. de eleget tudtam a történelemből ahhoz. jól m ű k ö d ő mechanizmusok biztosítják. T ű n ő d t e m azon. annál valószínűbbnek tűnt. és ahogy a britek az 1770-es években. felhasználjuk az erőforrásokat. A mohamedánok is hasonlót hirdetnek: hitet egy magasabb erőben. de gyengék. Elég csak az amerikai forradalomra és T o m Paine-re gondolni. hogy m á r én is a szándékosan félretájékoztatók közé tartozom. milyen lenne a világ. amely szöges ellentétben állt a brit m o narchiával és annak elitista osztályszerkezetével. ha ez a dzsihád tényleg elindul. n e m annyira a muzulmánok és a keresztények között fog zajlani. h o g y harcolni fognak a j o g a i kért. Azonban ú g y gondoltam. hogy az élethez. amelyek a lelkünket ugyanúgy táplálják. és a szabadság és egyenlőség vallását.

de aztán láttam. lifttel lementem az üres társalgóba. hogy a gyerekkori Jézus szőke volt és fehér bőrű. hogy a bennünk egymással szemben fölgyülemlett rengeteg harag és sérelem áthághatatlan akadályt jelentett. Bár voltak szép együttléteink. Krisztus állt előttem. miért. Először azt gondoltam. és sétáltam egyet a kertben az úszómedence körül. akivel minderről beszélhettem volna. Megpróbáltunk kibékülni. de fogalmam sem volt. hogy megváltozott az életem. rajtam kívül még van valaki a szobában. Ráadásul annyi mindent nem mondhattam el neki! Claudine volt az egyetlen ember. akivel gyerekkoromban minden este megosztottam gondolataimat a kötelező imádság után. hogy hamarosan virrad. két külön lakásba. Tudtam. mint valami fém glória. de a francia nyaralás alatt is veszekedtünk. a keréktárcsa úgy nyúlt Jézus feje fölé. így felöltöztem. Tudtam. Ann és én a bostoni Logan repülőtérről már külön taxiban indultunk haza. „Mert a világ megváltozott" — mondta. Körülnéztem. A gépolaj vérként csöpögött a homlokára. és valamit fölemelt a vállára. miért éppen Indonéziába. mennyire alapvetően. A hold fényesen sütött. akkor most miért követünk olyan imperialista értékrendet. másnak látnátok. az orchideák édes illata betöltötte a levegőt. Az órámon láttam. rengeteget gondoltam rá. Lehajolt. miért éppen ide sodort az élet. a szemembe nézett. hogy nem f o gok már tudni visszaaludni. bekeretezett árnyékbábok a falon. be kellett látnunk. és így szólt: „Ha ma jönnék. Leültem egy padra. hogy kereszt. És akkor eszembe jutott az álom. Az egyetlen különbség abban állt. 71 . Hazafelé találkoztam Ann-nel Párizsban. felültem az ágyban. amelyek ellen ők harcoltak? Indonéziában töltött utolsó éjszakámon fölriadtam álmomból. és azon tűnődtem. ennek pedig göndör fekete volt a haja és sötét a bőre. mint az a Jézus.rikaiakat illeti meg." Megkérdeztem. csak az ismerős bútorok. Ú g y éreztem. Ugyanolyan volt. hogy mit keresek én itt. Kiegyenesedett. batikolt tapéta. és felkapcsoltam a lámpát. hogy egy autó acéltengelye.

Ebéd előtt az irodájába hívatott. hogy ravaszul túljárt mindenkinek az eszén. — Elbocsátom Howard Parkert. Pár mondatot csevegtünk Indonéziáról. hogy majdnem leestem a székről. a M A I N idős. jól értett az ökonometriához. A M A I N legtöbb alkalmazottjához hasonlóan félelemmel vegyes csodálatot éreztem Bruno iránt. részben amiatt. hogy elvesztette a realitásérzékét — zavaróan kedvesen mosolygott. El tudod ezt hinni? Egy olyan lehetőségek előtt álló országban. Jake Daubert. és egyenesen a szemembe nézett. 72 . részben a haja színéről. fejezet Egy életre szóló lehetőség Az igazi próbatétel Indonéziával kapcsolatban otthon várt rám. hogy Mac Hall. A Cary Grant elegáns jóképűségével megáldott Brunót „ezüst rókának" is nevezték. aztán Bruno valami olyat mondott. mint Indonézia! Az arcáról eltűnt a mosoly. — Évi nyolc százalék. míg ujjaival az asztalán fekvő iratcsomó tetején dobolt. Így közvetlen főnököm Bruno Zambotti lett. Kiválóan képzett ember volt: MBA fokozattal és mérnöki diplomával is rendelkezett. aki keresztezni próbálta az útját. Ekkora elektromosenergia-igény növekedéssel számol.9. kifürkészhetetlen elnöke és vezérigazgatója Einart a portlandi iroda elnökévé nevezte ki. N e m akarok most részletekbe menni. Alelnökként a M A I N elektromos energia részlegét és a külföldi projektek többségét felügyelte. Várható volt. A megérkezésünk utáni reggelen a M A I N Prudential Center-beli központjába siettem. és remekül fogalmazott. hogy a vállalat elnöki székében ő követi majd idős mentorát. elég annyi. ahol a liftre várva értesültem.

hacsak nem annak bizonyítékát. Az adataik között egyáltalán nem szerepelt volt tanárom és mesterem neve. és elfojtottam az érzelmeimet. A nő közelebb ért. hogy a te gazdasági előrejelzésed sokkal reálisabb. hogy ne hívjam külföldről. mégis kért. Egy fiatal pár költözött a lakásába. Ebédidő volt. De én állandóan csak Claudine-ra gondoltam. hogy pihenni szeretnék. és kezet nyújtott. hogy elmesélhessem neki az előléptetésemet és indonéziai élményeimet. hogy vannak „különleges tanácsadók". A szívem megsajdult. majd újra ki az ablakon. megittam egy sört. akiknek az adataiba nem tekinthetek be. hogy a telefonszáma már nem él. vagy akár egyedül. Claudine kihasznált és eldobott. és holtan esik össze. és az üres üveget az asztalhoz vágtam. Paul Mormino. 73 . Lehet. legalább délután menjek majd be. Elő vagy léptetve. hogy nem adom át magam a keserűségnek. Egy távoli utcából mintha ő közeledett volna. Mikor üres lakásomba visszatértem. Csak annyit ismertek el.— Charlie Illingworth azt mondja. és elöntött a kétségbeesés. aki nevét titokban kívánta tartani. meglehetősen dühösen biztosítottak arról. de nem ő volt az. Keresni kezdtem. . Másnap reggel a telefon ébresztett öntudatlan álmomból. Az előléptetésem semmit nem jelentett a számomra. Majd meghaltam. hogy Claudine gyilkos golyózáporban áll. Fölkeltem. és álomba ittam magam. elkeserítően magányosnak és elhagyottnak éreztem magam. Az ajtóra bámultam. Hirtelen magam előtt láttam. Elmentem az ingatlanügynökséghez mint Claudine unokatestvére. Szép volt. hogy semmit nem tudnak Claudine-ról. így nem is hívtam. és abból évi 17—20%-os terhelésnövekedés következne. és a járása is emlékeztetett Claudine-éra. Most elkeseredve tapasztaltam. tántorog. hogy nem szerepel a foglalkoztatottak között. hogy megvettek. Késő délutánra kimerültem és kiégtem. a dühöt és gyűlöletet félelem váltotta fel. Úgy tűnt. a lakást előzőleg egy férfi vette ki. Elhessegettem ezt a képet. Figyelmeztetett. hogy el kellett volna mennem ünnepelni valami jó kis étterembe a M A I N . Végül sikerült összeszednem magam. A Prudential Centerben a M A I N ügyintézőitől is azt a felvilágosítást kaptam.Gratulálok.b e l i kollégáimmal. Az ágyra rogytam. órákig feküdtem ott a puszta falakat bámulva. bár gondolta. Fölállt. Igaz ez? Bólintottam. Ráadásul a hosszú repülőút utáni átállási nehézségek miatt is pocsékul voltam. Aztán kibámultam az ablakon. Elhatároztam. hogy igaz. bevettem pár altatót. a M A I N személyzeti osztályának vezetője hívott. de valószínűleg az ágyból ugrasztottam ki őket.

ahová senki másnak esze ágában sem volna ellátogatni. hogy nevet szerezzen magának a banknál. Délután még nem dolgoztam.— Jó híreim vannak! — mondta. és felülvizsgáltam Howard előrejelzéseit. A lényeg az önbizalom. Ettől kicsit jobb kedvre derültem. amit még hónapokkal azelőtt.és statisztikahívő csodagyerekek egyike vagyok. és kiderült. Szakértői csapataik hosszasan és könyörtelenül kérdeztek. és úgy tekintettem. hogy a Robert McNamara nyomdokaiban járó ökonometria. hiszen több tapasztalatom van a fejlődő országokról. valamint — gyanúm szerint . hanem vezető közgazdászi címet és fizetésemelést is adott. Írtam a jelentésemet az indonéz gazdaságról. mint a munkámat megítélő — és néha nálam kétszer idősebb — emberek többségének. mikor a lázadás helyett inkább kitűntem. — Ettől majd magadhoz térsz. Ahogy ott ültem és a vitorlásokat figyelve próbáltam megbirkózni a hosszú repülőút miatti átállás és a kegyetlen másnaposság nehézségeivel. Majd ő fog hívni. hogy Claudine elvégezte a munkáját. mint az övék. A rosszullét és az aggodalmam elpárolgott. Elvégeztem néhány. Sőt nemcsak Howard helyére léptetett elő. 74 . eszembe jutott Claudine tanácsa. hogy szakértő vagyok. az azt követő nyolc évben évi 17%-kal. előzőleg a Ford Motor Company vezetője. M o r m i n ó nak igaza volt. — A te becslésed ugyanolyan jó. a Bacon Street-i lakásban hallottam tőle. milyen fontos a titoktartás. Mikor az Ázsiai Fejlesztési Bank egy szemtelen fiatal közgazdásza egy egész délutánon át gyötört a kérdéseivel. Addigra érzelmeim egyfajta komor elhatározássá váltak. Szót fogadtam. Mindig hangsúlyozta. meggyőztem magam. — Ki lát a jövőbe huszonöt évre előre? — kérdezte. majd Kennedy védelmi minisztere. ez igencsak hasonlított a középiskolában átéltekhez. valószínűségi elméletekre és matematikai modellekre alapozta. Olyan tanulmányt készítettem. hogy Bruno állta a szavát. és továbblépett a következő feladatára. Claudine emléke azonban mindig velem volt. A következtetéseimet hivatalos találkozókon kellett megvédenem nemzetközi pénzügyi intézmények képviselői előtt. az ökonometria finomabb részleteit felső vezetők számára megvilágító intenzív tanfolyamot. hírnevét a számokra. McNamara. Az ezt követő hetekben megpróbáltam nem gondolni Claudine-ra. a Charles folyó partján kóboroltam néhány doboz sörrel a kezemben. Laktam Amazóniában és Jáva olyan részein.önhitt magabiztosságára. a Világbank akkori elnöke. majd a huszonöt éves időszak fennmaradó részében évi 15%-kal. amilyet a főnökeim látni akartak: a rendszer üzembe állítása utáni első tizenkét évben az elektromos energia iránti igény évi 19%-kal fog nőni. Meggyőztem magam.

Visszatekintve csodálkozom az arcátlanságomon. Guatemala Cityben. Charlie-hoz hasonlóan meg voltak győződve. Valójában nem nagyon értettem semmihez.Megpróbáltam utánozni McNamarát és Brunót is. az utóbbitól nagyképű. hogy ezeket az embereket összeesküvés résztvevőinek tartsam. Haboztam. Végül ez is megváltozott. hogy a legtöbben azt hiszik. hogy nem papírdobozokból összetákolt kunyhóba. alig tudtam türtőztetni a dühömet. aki csak egy kört ír varázspálcájával egy ország fölé. és nem jól szervezett elit csoportról van szó. Végül a szakértői bizottság elfogadta a jelentésemet. hogy megértsék egy jakartai szennyvíztároló mellett tengődő leprás életét. Sokszor. hanem kivételezett helyzetbe születtek bele. És ez működött is. Kezdtem magam Merlinnek gondolni. Ragaszkodtak a legerősebbek fennmaradásának elméletéhez is. hogy kinevezésem és az indonéz projekttel kapcsolatos sikerem mennyire megváltoztatták az emberek magatartását velem szemben. a főnökömet. ha már nekik olyan szerencséjük volt. helyesen cselekszenek. azt szemtelen vakmerőséggel pótoltam. több ország korábbi vezetőivel és magával Robert McNamarával is. A következő hónapokban egymást követték az értekezletek Teheránban. Egy idő után a déli államok polgárháború előtti ültetvényeseihez kezdtem őket 75 . Caracasban. hogy a jövőbe lásson. Egy jól hangzó pozíció vagy egy PhD nem sokat segített a szakértőknek abban. és a statisztikák manipulálásának trükkjei sem tettek senkit képessé arra. Bécsben és Washingtonban. hogy a világon a kapitalizmust tegyék uralkodóvá. hogy ezt az örökséget utódaikra hagyják. és kötelességük országuk. vagy egyszerűen szorosan összefonódott baráti hálózatnak. gyermekeik és Isten előtt. ami világuralomra tör. hogy a kommunizmus és a terrorizmus ördögi erők — nem pedig előre látható reakciók elődeik döntéseire —. amely titkos találkozókon gonosz terveket forralna. Az előzőtől bizonyos beszédmódokat vettem át. Rájöttem. inkább a közös felfogás és közös érdekek tartják őket laza szövetségben. gazdasága fölvirágzik. Londonban. és az máris föllendül. Híres emberekkel találkoztam: az iráni sahhal. annál szkeptikusabb lettem képességeiket és céljaikat illetően. Meglepett. Minél jobban megismertem a világot formáló döntéseket meghozó embereket. de ami képzettségben és tudásban hiányzott. Saját indítékaim ugyanolyan kérdésesek voltak. kötelességüknek érezték. mint az összes többi m u n k a társamé. Aztán elvesztettem az illúzióimat. Először fejembe szállt a dicsőség. ahogy egy értekezleten körbenéztem az arcokon. aktatáska-lengető járását. A középiskolához hasonlóan ez is a férfiak világa volt. Úgy láttam.

hogy mindig a leggazdagabb kultúrákban terjedt el leginkább a kábítószer. Ha filozófiailag visszataszítónak találták is a rabszolgaságot. mert a korporatokrácia meggyőzött minket. aki a korlátozott erőforrásokról. az ember állandó igényéről a növekedésre és a rabszolgamunka elvéről beszélt nekünk. hogy a hatalom önmagában képes fenntartani egy ilyen rendszert. Ez újabb kérdéseket vetett föl: Mért marad így ez a helyzet? Miért áll fenn már olyan régóta? Elegendő magyarázat-e erre a régi mondás. hasonló fából vannak faragva. a hatalmon lévők tartják fenn a rendszert? Engem ez a magyarázat nem elégített ki. úgy tűnt. Azon is tűnődni kezdtem. környezetrombolás oka. a görögökön és R ó m á n keresztül sokan. hogy nyernek. legalábbis anyagilag. hogy joguk és kötelességük a „pogányokról" gondoskodni. akik ezt teszik. a parancsuralmi láncolat alján álló munkástömegeket pedig viszonylagos összehasonlítással nyugodtan lehet rabszolgáknak tekinteni. a korporatokrácia tagjai. az ősi környezet és kultúrák tönkretételéből. Thomas Jeffersonhoz hasonlóan mégis igazolták azzal. Hasonló gyakorlatot követtek az ősi észak-afrikai. ki húz hasznot a háborúkból és a fegyverek tömeggyártásából. úgy tűnik. ha erejét messzemenően elismerem. akik szolgák és rabszolgák uraiként nőttek föl. nem véletlen. az öngyilkosság és az erőszak. nem hiszem. Persze nem mi vagyunk a világon az elsők. ahol a csúcson lévők szigorú ellenőrzés alatt tartják az alsóbb szinteket. Ez az imperialista törekvés volt mindig is a legtöbb háború. hogy százezrek halnak meg megfelelő étel és iható víz hiányában.hasonlítani. hogy Istentől kapott j o g u n k néhány emberünket a kapitalizmus piramisának csúcsára helyezni. éhezés. Végül is arra jutottam. áttéríteni őket tulajdonosuk vallására és életmódjára. Eszembe jutott egy közgazdászprofesszorom az üzleti menedzsment képzésem éveiből: egy észak-indiai férfi. és arra tanították őket. azé a jog". És ezért a birodalmak lakóinak mindig súlyos. a folyók öncélú szabályozásából. Szerinte minden sikeres kapitalista berendezkedés merev hatalmi hierarchián alapul. hogy megszüntetése társadalmi és gazdasági káoszhoz vezetne. és gyógyítható betegségekben? Lassan kezdtem megérteni. 76 . népirtás. lelkiismeretüket és közérzetüket megterhelő árat kellett fizetniük. és berendezkedésünket az egész világon elterjeszteni. de rövid távon a piramis tetején állók — a főnökeim és én —. A modern oligarchiák vezetői. közel-keleti és ázsiai birodalmaktól kezdve Perzsián. még akkor sem. egészen a keresztesekig vagy a Kolumbusz korát követő európai birodalomépítőkig. hogy „akié a hatalom. hogy hosszú távon mindenki veszít. Valami más erőnek is kell itt működnie. hogy azért támogatjuk ezt a rendszert. Ki nyer azon.

77 . Egy napon Bruno az irodájába hívatott. elfogadható pozíciónak tűnt.Sokat tűnődtem ezeken a problémákon. Majdnem. amilyen csak egyszer adódik az életben. Ez teljesen jogszerű. hanem vezető közgazdásznak tekinteni. — R e m e k munkát végeztél — mondta behízelgő hangon. hogy mindebben mi az én szerepem. Tehát meggyőztem magam. A székem mögé állva megveregette a vállamat. elég volt a fizetési papírjaimra pillantani: minden bevételem a M AIN-től. de mindig gondosan elkerültem azt a kérdést. Próbáltam magamat nem gazdasági bérgyilkosnak. és ha megerősítésre volt szükségem. — Elismerésképpen most olyan lehetőséget adunk neked. egy magánvállalattól származott. amilyen a nálad sokkal idősebbek közül is csak keveseknek adatik meg. Egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más állami intézménytől.

hogy összeköttetést teremtsen az Atlanti. Ferdinand de Lesseps elhatározta. és mivel én beszéltem spanyolul.10. Az eső függönyén keresztül egy óriásplakátot világítottak meg a reflektorok: rokonszenves. hogy az ő vezetése alatt az ország elkerüli azokat a csapdákat. 1881-ben kezdtek bele a franciák ebbe az óriási munkába. hogy a közép-amerikai földszoroson is épít egy csatornát.és a Csendes-óceán között. munkatársaimmal együtt többen ültünk egy taxiba. erős szemöldökű. O m a r Torrijos volt. mikor a Szuezi-csatornát építő francia mérnök. de Kolumbia ebbe nem ment bele. Ráismertem: a modern Panama hőse. 78 . Theodore Rooseveltnek azonban felkeltette az érdeklődését. amely szerint a földszoros tulajdonjogát egy amerikai konzorciumnak engedi át. Panama Kolumbiához tartozott. Tudtam. kalapjának széles karimája az egyik oldalon hetykén feltűrve. én kerültem a vezető mellé az első ülésre. hogy kiállt Panama önrendelkezési joga és a Panama-csatorna f ö lötti szuverenitása mellett. melynek során egymást érték a katasztrófák. hogy Torrijos panamai népszerűségének egyik oka az volt. Ahogy az akkoriban szokás volt. amelyekbe dicstelen történelme során oly sokszor beleesett. Eltökélte. f e j e z e t Panama elnöke és hőse 1972 egyik áprilisi éjszakáján a gépem óriási trópusi felhőszakadás közepette ért földet a panamai Tocumen nemzetközi repülőtéren. míg végül 1889-ben vállalkozásuk pénzügyi összeomlásba torkollott. A 20. század első éveiben az Egyesült Államok megpróbált aláíratni Kolumbiával egy szerződést. tüzes szemű férfiarcot. Erre az utamra is a szokásos módon készültem a Bostoni Közkönyvtárban.

Panama legfontosabb fegyveres testületében. az eredeti mérnökcsoport egyik tagja írta alá. panamai ember n e m . és ezt az újonnan létrejött „független" országot gyakorlatilag Washington fennhatósága alá helyezte.így visszatekintve ez a kezdet sok m i n d e n t előrevetített. Santiagóban nőtt fel. Támogatták a CIA és az N S A kommunistaellenes tevékenységét az egész féltekén. Bábkormányt állítottak föl. 2 Torrijost az alsó néprétegek és a középosztály tagjai igen nagyra b e csülték. Panama történelme hirtelen fordulatot vett. az amerikai katonai erők egy tucat alkalommal avatkoztak be oldalukon az ország függetlenségének kikiáltása és 1968 között. A Washingtonnal szövetséges többi latin-amerikai diktátorhoz hasonlóan Panama vezetői úgy értelmezték az amerikai érdekek szolgálatát. elfogták és megölték a helyi milícia egyik népszerű vezetőjét. gyűléseket tartott olyan n y o m o r n e g y e dekben. bár ő közvetlenül nem is vett részt a puccsban. hogy a reménytelen szegénységben élő. az utolsó diktátor hatalmát puccsal megdöntötték. Jobboldali diktátorok voltak. Érdekes m ó d o n az egyezményt Hay amerikai külügyminiszter és Philippe Bunau-Varilla francia mérnök. Az amerikai katonák partra szálltak. mikor én éppen a Békehadtest önkéntese voltam Ecuadorban. legalizálta az amerikai katonai beavatkozást. és segítették az amerikai nagyvállalatok. és O m a r Torrijos k e rült az ország élére. ahová más politikusok be sem merték tenni a lábukat. akik m i n d e n intézkedést meghoztak. h o g y m i n d e n népi mozgalmat el kell nyomni. Gyorsan emelkedett a ranglétrán a Nemzeti Gárdában. Járt a viskótelepek utcáin. Azt szemmel láthatóan nem tartották fontosnak az amerikai érdekek szempontjából. Lényegében tehát egy amerikai és egy francia által kötött szerződés kényszerítette arra Panamát. amely egyre inkább élvezte a szegények támogatását. Arnulfo Arias. hogy Kolumbiából kiválva az Egyesült Államokat szolgálja . Azonban abban az évben. Egy vidéki városban. amely aláírta az első Csatorna-egyezményt. vagy az ültetvényeken és a nagyvállalatoknál gyakorlatilag rabszolgasorban dolgozó emberek helyzetén j a vítsanak. ami halványan is a szocializmusra emlékeztet. 1 T ö b b m i n t fél évszázadon át Panamát Washingtonhoz szorosan k ö tődő gazdag családok oligarchiája irányította. majd kikiáltották Panama függetlenségét. Panama uralkodó családjait b ő k e z ű e n megjutalmazták szolgálataikért.1903-ban Roosevelt elnök Panamába küldte a Nashville hadihajót. például a Rockefeller Standard Oil és a U n i t e d Fruit C o m p a n y tevékenységét. segített 79 . ami az amerikai érdekek védelme érdekében szükséges volt. amerikai zónát jelölt ki a jövendő vízi út két oldalán. hogy meghallgatja a nincsteleneket. szülei tanárok voltak. Torrijosról az a hír járta.

. (Bart István: Amerikai-magyar kulturális szótár. Kis kétmilliós országa a modern társadalmi reformok m i n tapéldájává vált. Castro-ellenes gerilláknak.) (A ford. az erdők eltűnjenek. az USA küldetése tehát az. El Salvadort. utóbb kiterjesztették a karibi szigetvilágra és Közép-Amerikára is. aki véget vet az Egyesült Államok dominanciája felé hosszú ideje tartó trendnek. 4 Panamába érkezésem éjjelén. 2000. amely Torrijost mint az amerikai kontinens történelmének megfordítóját ünnepelte. 1845). Castrótól eltérően úgy akart függetlenné válni az Egyesült Államoktól. 97. Az egész féltekén nagy megbecsülésnek örvendett: a béke követének tekintették. Nicaraguát. hitt a társadalmi reformokban. hogy Torrijos valóban kiállt az elvei mellett. Torrijos elhatározta. A cikk írója egy. és olyan gaz* Manifest Destiny: 1845-ben. hogy vezetőként igyekezett oldani azon különböző szervezetek közötti ellentéteket. M o n r o e Doctrine. az Úr akarta. ahogy a piros lámpánál megállva kinéztem a nyikorgó ablaktörlők között. Magazine & Democratic Review. de nem volt a k o m m u nizmus híve. hogy az indiánok kipusztuljanak. amelyek több latin-amerikai országot — Hondurast. Corvina. hogy növekvő lakosságajavára m i n d t o vább terjeszkedjék a Mississippin túl. bevezetve politikai rendszerét és értékrendjét.S. mint a jobboldali . Chilét és Paraguayt — szinte szétszakítottak. és abban. Történelme során először Panama nem volt sem Washington.a munkanélkülieknek munkát találni. és szűkös lehetőségeihez mérten gyakran adakozott betegség vagy tragédia sújtotta családok javára. Perut. a mocsarakat lecsapolják. Argentínát. sem más ország játékszere. a bölényeket kiirtsák. 3 Életszeretete és emberi együttérzése nem korlátozódott a panamaiakra. hogy a szegényeken segíteni kell. megindított ez az óriásplakátról rám mosolygó megnyerő. a Szovjetunió felbomlasztását tervező szakszervezeti vezetőktől a líbiai Moamer al-Kadhafihoz hasonló muzulmán militánsokig.) 80 . a folyókat szabályozzák. Guatemalát. Kubát. Az úgynevezett Manifest Destiny* szerint Észak-Amerika meghódítása Isten rendelése volt. az 1840-es években közkedvelt doktrínából indult ki. Kolumbiát. old. hogy nem köt szövetséget annak ellenségeivel. A Bostoni Közkönyvtárban folytatott kutatásaimból tudtam. m i n t „isteni elhivatottságot": „ O u r manifest destiny to overspread the continent alloted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions" (U. Arról is ismertté vált. karizmatikus és bátor férfiarc. Texas annexiója alkalmából fogalmazta meg bizonyos Alfred Mahan az amerikai nemzeti célt. Torrijos sosem adta be a derekát Moszkva vagy Peking csábításának sem. A Bostoni Közkönyvtárban kezembe akadt egy kevéssé ismert folyóirat cikke is. hogy országába minden üldözöttet befogad pártállástól függetlenül. és a világ legkülönbözőbb vezetőit inspirálta. és ugyanúgy menedéket ad a chilei Pinochetet balról támadóknak.

a népe. és az azt átszelő vízi út fölötti szuverenitáshoz —. de ő maradt egyedül távol a kommunista ideológiától. csak ő nem tartotta mozgalmát forradalminak. amelyet eredetileg James M o n r o e elnök fogalmazott meg 1823-ban. 5 Most. Torrijos ellenezte továbbá a Csatorna-övezetbe telepített School of the Americas. amely a munkaerő és a természeti erőforrások folyamatos kizsákmányolásán alapszik. Torrijos világossá tette. Végül a 20. m i n t az Egyesült Államok jogai. így például Vietnamra és Indonéziára is kiterjessze. N e m ő volt az első . ha az nem támogatja az USA politikáját. akik hasznot húztak belőlük. akik oly sok országban járultak hozzá a totális diktatúra létrejöttéhez. földje. és ezek a jogok ugyanolyan érvényesek és Istentől valók. itt volt egy ember. hogy itt képezték ki a jobboldali halálosztagosokat és kínvallatókat. Ez a cikk elgondolkoztatott országomnak a világhoz való viszonyáról. illetve saját vagyonuk és a nagy magánvállalatok érdekeinek védelméhez szükséges volt. Egy sor további amerikai elnök . illetve ezen országok katonai vezetőit. század második felében az Egyesült Államok a k o m m u n i z m u s fenyegetését használta föl arra. A Monroe-elv (Monroe Doctrine). hogy az Egyesült Államoknak különleges jogai lehessenek a félteke egészén. úgy tűnt. A latin-amerikaiak gyűlölték ezeket az intézményeket . hogy Panamának is megvannak a maga jogai . Az Egyesült Államok hadseregének vezetése éveken át ezekben az Észak-Amerikán kívül legnagyobb és legjobban felszerelt intézményekben hívta össze a latin-amerikai diktátorok fiait. illetve Panama „felszabadítását" a kolumbiai fennhatóság alól.vagy Dél-Amerika bármelyik országát megtámadhatja. Az itt tanulóknak módjuk volt arra is. hogy nem tűr meg ilyen kiképzőközpontokat Panamá- 81 .dasági rendszer alakuljon ki. amikor ezt az elvet az 1850-60-as években annak alátámasztására használták fel. aki Washington útjába állt. Az a hír járta. hogy azok a vallatástól kezdve a titkos katonai akciókig minden taktikát elsajátítsanak. Teddy Roosevelt a Monroe-elvvel igazolta az amerikai intervenciót a Dominikai Köztársaságban és Venezuelában. valamint az Egyesült Államok Déli Hadserege trópusi kiképzőtáborának tevékenységét is. például: Közép. ami a k o m m u n i z m u s elleni harchoz.kivéve azt a kevés gazdagot. hogy jó kapcsolatokat építsenek ki az amerikai hadsereg vezető tisztjeivel.hiszen megelőzték Castróhoz és Allendéhez hasonló vezetők —. hogy ezt az elméletet a világ más országaira. Wilson és Franklin R o o s e velt . további hivatkozási alappá vált a Manifest Destiny kiterjesztésére.különösen Taft.szintén erre hivatkoztak pánamerikai politikájukban a második világháború végéig. Egyszerűen annyit mondott.

82 . Egy csapásra gazdag. Balsej telmem szerint Panama 20. híres és hatalmas lehetek. a lámpa zöldre váltott. de elfojtottam. 6 A tábornok jóképű arcképe alatt a következő felirat állt: „Omar eszméje a szabadság. és Torrijos előtt még nagyon nehéz . ami egy eszmét meg tudna ölni!" Ezt olvasva végigszaladt a hátamon a hideg. hogy Panamát örökös adósságba taszítsák. Saját helyzetemen tűnődtem.ban. átfogó fejlesztési projektjével kapcsolatos szerződést. de kulcsfontosságú országban. eladtam a lelkem. amely valójában azt a célt szolgálta. A trópusi eső hevesen verte a szélvédőt. hogy megkössem a M A I N első igazán nagyszabású. és így visszakényszerítsék kiszolgáltatott bábfigurahelyzetébe. az Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank) és az USAID több milliárd dolláros energetikai.ha nem tragikus — idők állnak. Ez természetesen csak trükk volt. Mit törődöm én ezzel? Jáván már döntöttem. Azért küldtek Panamába. és azt is. még nem találták föl azt a fegyvert. belém hasított a bűntudat. Ez a projekt nyújtana aztán alapot a Világbank. századi történelme még messze nem ért véget. most pedig itt állok életem nagy lehetősége előtt. hogy a Panama-csatorna övezetét országa területének tekinti. közlekedési és mezőgazdasági beruházásaihoz ebben a kicsi. Ahogy a taxi elindult az éjszakában. és sofőrünk rádudált az előttünk álló autóra.

szemei könnybe lábadtak. hogy Panamában több nemzetközi bank működik. m i n t a R i o Grandétől délre bármely másik országban. A n n a k a szigetországnak nagyobb a részesedése az itteni forgalomból.Gyakran neveznek minket Észak. . . és eszébe sem j u t megtanulni a nyelvünket — mondta. M i k o r a m o d e r n üveg-acél felhőkarcolók között jártunk. . elmondta. valami baj van-e a csatornával. látványosan j ó m ó d ú negyedén. Beszélt angolul. Fidel autóval körbevitt a város Új Panamának nevezett. a panamai kormány küldte. h o g y én is folyékonyan t u d o k spanyolul. .felelte nevetve.Ez m i n d i g így van . m i k o r a nap m á r l e m e n ő b e n volt a Csendes-óceán fölött. hogy megismertessen a környékkel. Késő délután. az öböl vonalát követő széles úton autóztunk. 83 . de mikor kiderült.Keveset kérdezünk az ügyfeleinktől. E l m o n d tam neki. Fidelnek hívták. . Megkérdeztem Fidelt. és lelkes ö r ö m m e l fogadtam. A hajók fele Japánból j ö n . vagy oda megy.11. f e j e z e t Kalózok a Csatorna-övezetben Másnap egy magas. és első látásra rokonszenvesnek találtam.Szép türelmesen várnak a sorukra. A hajók hosszú sorban horgonyoztak itt. ükapja Bolivar mellett küzdött a spanyolok ellen a függetlenségért.Sok amerikai évekig él itt. mint az Egyesült Államoknak. hogy én pedig T o m Paine egyik leszármazottja vagyok. Nagyon büszke volt országára. vékony férfi várt rám a szállodában. hogy Fidel olvasta a Józan észt spanyolul.és Dél-Amerika Svájcának .m a gyarázta.

valószínűleg a gyerekek nagyapja. — A nagyapám az övezet kialakítása után három évvel költözött ide. Megkérdeztem. Idilli szépségű. kész a vacsora. Hirtelen elfogott a vágy az iránt a nyugalom iránt.Bevallottam. Csodálkozva nézett rám. családjával együtt jól érzi majd magát itt. és visszatért a piknikhez és családjához. hogy még legalább ötven évig sikerül m e g tartanunk. A férfi odajött hozzánk. hogy ezt idáig n e m is tudtam. turisták-e. — N e m ez a legszörnyűbb . M ö g ö t t ü k a nap éppen akkor bukott alá a kék óceánba. — Köszönöm — mondta. — Az idősebb férfira mutatott. Hirtelen sarkon fordult. és sok m i n d e n t m e g t u d Panama kultúrájáról. liánokkal sűrűn benőtt ősi r o m o k előtt. A kisfiú odaszaladt. hogy jelentse édesapjának. — Persze. és angolul köszöntek n e k ü n k . — Az észak-amerikaiak n e m sokat t u d n a k a világ többi részéről. hogy úgy legyen. Megkérdeztem a férfit.Az apám m é r n ö k lett. és egyenesen Fidelre nézett. A Csatorna-övezet amerikai terület. — Én n e m beszélem ezeknek a nyelvét — mondta. Monet-képre emlékeztető jelenet volt. Ő vezette az egyik öszvért. Hirtelen indíttatástól vezérelve spanyolul szóltam hozzá. és szorosan átölelte a vállam. és én is az ő nyomdokaiba léptem. Az asszony újra nekilátott. aki éppen a gyerekeknek segített megteríteni a piknikhez. amelyik a hajókat áthúzta a zsilipeken. anya.mondta -. Nevettek. a házaspár mosolyogva integetett. . 84 . — Leengedte a kezeit. A h o g y e l m e n t ü n k mellettük. R e m é l e m . — N e m vagyok meglepve — mondta. ami ezt az öt embert körülölelte. — A fia lesz a negyedik generáció? A férfi imára kulcsolta és az ég felé emelte kezeit. A városba visszatérve Fidel egy nyomornegyeden vezetett keresztül. egy kisfiú és egy kislány. Az a zsarnok Torrijos nagyon áskálódik. — M i n d e n nap imádkozom az Úrhoz. Veszélyes ember. A Csatornaövezetben gyönyörű életünk van. Egy emléktábla szerint egykor ez az erőd védte a várost a portyázó angol kalózoktól. — A családom három generáció óta a Csatorna-övezetben él . A romok mellett egy család éppen esti piknikre készülődött: apa. hogy amerikai állampolgárok-e. Gyönyörű parknál álltunk meg. — Adios. hogy segítsen apósának és a gyerekeknek. valamint egy idősebb férfi. de a hangulatát azért így is meg lehet érezni.magyarázta büszkén. Fidel hozzám lépett. — Remélem. Undorodva nézett rám.

luxusházak. . . .Itt m i n d e n amerikai tulajon .Szeret táncolni? . A h o g y kifelé i n d u l t u n k a Csatorna-övezetből. N é h á n y szokásos szerelmes szívtől eltekintve a legtöbb felirat Amerika-ellenes volt: „Menjetek haza. Lehet. előttük állóvízzel telt árok.megrázta a fejét. m i n t h a gyorsan végigmérne.mondta végül. a m i n átjöttünk. Ország az országban. a fodrászatok. aztán m e g m u t a t o m ö n n e k Panama másik arcát. mintha romos csónakok állnának ki egy szennyvíztároló medencéből. amerikai postahivatalok. de akkor is biztos vagyok benne. A kocsi mellett horpadt hasú gyerekek szaladtak. . ú g y h o g y m e h e t ü n k . és 30%-os a munkanélküliség. — N e k e m vannak papírjaim. Alig hitt e m a szememnek az elém táruló fényűzés láttán: óriási fehér épületek. O t t . aki képes meghalni a népéért. színházak. . A falak tele voltak graffitivel.Valamennyi gazdasági vállalkozás — a szupermarketek. Olyan ember.Igen . ahogy lassítottunk. a szépségszalonok. . Krisztushoz kerül. 85 .Ez találó kifejezés. A rothadás és a szennyvíz szaga betöltötte az autót. Bíborszínű ég alatt autóztunk át a Csatorna-övezetbe. „Uncle Sam. B á r m e n n y i r e is felkészültnek gondoltam m a g a m . az éttermek és m i n d az összes — mentesülnek a panamai j o g r e n d alól. alig valakinek van egyáltalán munkája. H é t nagy golfpálya.Az utcát fából készült k u n y h ó k szegélyezték. . az én oldalamra gyűltek.mondta Fidel. g r i n gók!". .N e m t u d o m . hogy ez a halálát jelenti. pillantásában harag és szomorúság keveredett. hogy Panama n e m Vietnam!" Egy felirattól borsózni kezdett a hátam: „Aki a szabadságért hal meg. rabszolgahajcsár!" és „Mondjátok meg Nixonnak.mondta Fidel.Mit tehetünk? .a m ö g ö t t ü n k elterülő városra mutatott — az egy főre jutó éves jövedelem kevesebb.Vacsorázzunk. olyan hatást keltve. a jövedelmek m e g sem közelítik az ezer dollárt. mint ezer dollár.Válaszomat m e g sem várva azt mondta: . Természetesen abban a nyomornegyedben.Micsoda arcátlanság! Fidel r á m pillantott." A föliratok között O m a r Torrijos egy-egy arcképe volt látható. áruházak.És mit tesz az állam? Megfordult. bíróságok és iskolák. hogy m i n d e n erejével ezen dolgozik. de azt m o n d o m : Torrijos megpróbálja. és bácsikának szólítva nyújtogatták kezüket alamizsnáért. ön pedig amerikai állampolgár. váratlanul ért a látvány. Jakartára emlékeztetett ez a jelenet. „ N e szarjatok a csatornánkba!". Fidel elmosolyodott. . gondosan nyírt pázsit. golfpályák.Most m e n j ü n k át a túloldalra . .

mondta. hogy sose járjak gyalog ezen a környéken.alig ért föl a combjáig. majd szeretettel simította végig autója elejét. Fidel mindkét kezét a fiú vállára tette. Ő a szívem hölgye . kire lövöldöztök ilyen nagyon? A másik fiú is odajött hozzánk. Ahogy a parkolóból kiértünk. . . f e j e z e t Katonák és utcalányok A zaftos sült és hideg sör után egy sötét kis utcán autóztunk végig. Fidel a lelkemre kötötte. azzal egy bankjegyet nyomott az öreg kezébe. vibráló neonfényekkel elárasztott utcán találtuk magunkat. Fidel barátságosan hátba veregette. 86 . ahová való.Jól vigyázz rá. barátom. De mondd csak. Megállt. Két fiú rohant el mellettünk.Az öcsém .magyarázta. Egy öregember sántikált oda hozzánk. és hátralépett.Semmi baj.Ha itt van dolga. Csak azt kérdeztem tőle. A fiúk egymásra néztek. Megpróbálta megerőszakolni az anyánkat. . Gyerekkoromban én is játszottam ilyesmit. csak a ház bejáratánál szálljon ki a taxiból.Bocsánat. .Elnézést kérünk.N e m történt semmi . Fidel talált még szabad helyet. . uram .lihegte spanyolul. . Az idősebb elmosolyodott. Az egyik fiúcska Fidelnek ütközött . .Előre mutatott. és védőn átkarolta a társa vállát. én meg visszakergetem oda.12. .Ő a Csatorna-övezet gringo tábornoka. botpuskákkal lövöldözve egymásra.mosolygott Fidel. mire lövöldöztök.N e m ütött meg. .Az ott a kerítésen túl már a Csatorna-övezet. . Egy autóparkolóként működő üres teleknél álltunk meg. .

míg meg nem láttuk a színpadot. az egyenruhájukon karszalag mutatta. és ahogy megfordult. a harmadiknak pedig egy cowboykalap. maradjatok a lámpafényben. Köszönjük — azzal elvágtáztak. Ezek ki87 . mintha versenyeztek volna egymással. rövid ujjú inget és gyűrt anyagból készült nadrágot viseltek. menjetek. Fidel elmondta. és megkönnyebbülve láttam. hová való? — Vissza az Egyesült Államokba. Azt csak az importált utcalányok tehetik. a másiknak egy zöld katonai sapka.Bárpultos. A fiatalemberek rosszalló pillantásokat váltottak. hanem a táncosnőkre. — Édesanyád itt dolgozik? — O t t — mutatott a fiú büszkén az egyik neonnal kivilágított épületre. A vendégek nagy része angolul beszélő katona volt. rövidre vágott hajuk elárulta. Eltartott egy-két percig. hogy a Csatorna-övezet katonai támaszpontjáról valók. Beléptünk egy bárba. és Fidel spanyolul odaköszönt a szomszédos asztalnál ülő két férfinak. a színpad — mindez akár egy bostoni diszkóban is történhetett volna. míg a szemem és a fülem hozzászokott a benti viszonyokhoz. A pincérnő egy pár üveg Balboa-sörrel tért vissza. és valahonnan szerzett egy asztalt és két széket. Fidel végigvezetett a báron. vajon szerintük a Manifest Destiny erre a panamai nőre is vonatkozik-e. és csókot dobott neki. Az ajtó mellett két nagydarab amerikai katona állt. Körülnéztem. A nő visszamosolygott. hogy katonai rendészek. — Fidel egy-egy pénzdarabot nyomott a markukba. nyilván panamaiak. A katonáktól eltérően ők nyomott mintás. és örömujjongással ugrott a férfi nyakába. . Lenyűgöző alakjuk volt. A zene. de voltak mások is. Azon tűnődtem. hogy a panamai nőknek törvény tiltja a prostitúciót. a meztelenséget leszámítva. Bár mindnyájan farmert és pólót viseltek. A nő megfordult. Leültünk. és rögtön amerikai sláger bömbölt a fülünkbe. — Miért. Ahogy tovább sétáltunk. nevetgéltek. mint például a két mellettünk ülő férfi. teljesen meztelenül. csak a fejükön volt valami: az egyiknek egy tengerészsapka. — Na. Három gyönyörű fiatal nő táncolt éppen nevetve. Fidel megkopogtatta az egyik pincérnő vállát. — De vigyázzatok.Fidel lopva rám nézett. Fidel megpaskolta a fenekét. — Dolgozhatnak bárban. — Igen. hogy a pultnál ülő fiatal katonák már nem ránk figyeltek. A pincérnő egy sarokba vezetett minket. táncolhatnak. Átfurakodtunk angolul beszélő fiatalemberek egy csoportján. ki mozog szebben. uram. Úgy táncoltak. ahogy táncoltak. de a testüket nem adhatják el.

mások a falhoz támaszkodtak. — Clarissa . . akik most lejöttek a színpadról. El Salvador. A férfi gyengéden simogatta hátát. — a pincérnőkre mutatott. és öltözködni kezdtek.mondta elkomorulva. — N e m teljesen. férjét. vagy farmert. — Örülök. Csodálkoztam. — N e m az amerikai dollárok miatt j ö n n e k véletlenül? — Hát igen.mondta -.és fejével a színpad felé bökött. . és összeszedte az asztalról az üres üvegeket. A közvetlen szomszédaink Costa Rica és Kolumbia.Bárcsak ne így lenne. hol a pincérnőknek kiáltottak oda. Fidel szemébe néztem. — Kivéve. — Szomszédok. Fidelhez fordultam. Felállt. — Komolyan mondod? — Komolyan . kedvesét. és nem pólót és farmert viseltek. Kínzás és halál légkörében nőttek föl. Néhányan asztalnál ültek. De miért azokból az országokból j ö n n e k a legtöbben. Mikor elment. és Fidel térdére ült. és egymást követték a színpadon. ahol fasiszta diktátorok vannak hatalmon? Újra a színpadra néztem. milyen nyomor és elkeseredés juttathatta őket idáig. énekeltek. Az asztalok között nők nyüzsögtek. táncoltak. szorosan testükre simuló ruhát. Ezeknek a lányoknak a többsége elvesztette a családját . Az egyiken Viktória korabeli ruha és fátyol volt. A másikon csak bikini.ríttak az amerikaiak közül. kérlek. de mindnyájan ébernek tűntek. A tánc és a prostitúció 88 . hogy megismerhetem — mondta. milyen sokan eljutottak Panamába. miért jöttek el a hazájukból . Bólintott. észak-amerikai barátomnak. Szűk szoknyát. mert a hajuk nem felelt volna meg a katonai előírásoknak.Fidel kérdésére válaszolva: azért jönnek ide a lányok. bátyját. — Ők panamaiak. és azon tűnődtem. — Mind más országokból jöttek? — kérdeztem Fideltől a zenét túlkiabálva. Nicaragua és Guatemala. A pincérnő visszajött. — Milyen országokból? — Honduras. Clarissa kezet nyújtott..apját. és az új táncosok a zene ritmusára dobálták le ruhadarabjaikat. hogy itt csak a legszebbek maradhattak meg. H á r o m új lány vette át a kalapokat az előzőektől. pólót viseltek.. A lányok viháncolva dobálták egymásnak a tengerészsapkát. mondd el. hogy a brutalitástól megmeneküljenek. Világos volt. mint a nyájat őrző pulikutyák. Hol valakinek az ölébe ültek. A zene salsára váltott. magas sarkú cipőt. Hozok még egypár Balboát.

mint egy macska.nekik n e m t ű n i k olyan szörnyűnek. és aztán valahol új életet kezdhetnek. — N y u g a l o m . Enrique itt van. Láttam. A katonai rendészek az ajtó mellől nyugodtan figyelték az eseményeket. fiúk. kávéházat nyithatnak.mondták. és m o n d o t t neki valamit.. A két katonai rendész végre akcióba lépett. amíg nem fizettetek nekik. Aztán fölemelte a hangját. — Most már mi átvesszük. hogy az fájdalmában felkiáltott. hogy a zene ellenére m i n d e n k i hallja a dermedt teremben. A katona nevetett. O d a j ö t t e k a panamaiak csoportjához. A nő szabad kezével próbált ütni. A rendészek felé taszította a katonát. a másikkal egy pohár vizet locscsantott az arcába. Enrique . Fidelt félbeszakította a bár irányából érkező hangzavar. és odakiáltott valamit a társainak. Az a katonát megemelte és a bárpultnak szorította. akik idáig a fal mellett álltak. — Tranquilo. és a bár felé indult. A szomszédos asztalnál ülő egyik férfi kinyúlt és megállította. barátom. Itt sok pénzt kereshetnek. lassan és tagoltan azt mondta angolul: — A pincérnőkhöz semmi közötök.. és egy pillanat alatt a katonán termett. amit nem hallottam. — Dobjátok ki innen. hermano — mondta. aki kezét elkapta és hátracsavarta. A pincérnő elillant. — Megértettél? — Gyönge nyögés volt a válasz. Mindannyian nevettek. Úgy mozgott. A nő felkiáltott és térdre rogyott. Fidel felugrott. 89 . sovány panamai lépett elő. és úgy. és a többiekhez sem n y ú l tok. boltot. T ö b b panamai. és még egyszer úgy hátraszorította a nyakát. Ő m é g keményebben megrántotta a nő karját. most félkörbe álltak a magas kidobóember körül. A nő arca eltorzult a fájdalomtól. ahogy az egyik pincérnő az öklét emelte egy katonára. A színpad melletti homályos részről egy magas. Egyik kezével átfogta a nyakát. A kidobóember leengedte a katonát a földre. — Akkor jó.

hogy elvigyen engem a tábornok egyik vidéki házába. Egy fekete hajtincs a homlokába hullott.El tudja képzelni . A sah 1941-ben került hatalomra. de különösen Irán királya. Egy órával később egy asztalnál ültem O m a r Torrijos tábornokkal. M o h a m m a d Reza Pahlavi sah foglalkoztatta. miután az angolok és a szovjetek megdöntötték apja hatalmát. Éppen valami statisztikákkal foglalkoztam. Ugyanazon. hogy együttműködött Hitlerrel. 1972-es panamai látogatásom alkalmával egy reggel az irodámban ültem. mikor egy férfi finoman megkopogtatta nyitott ajtóm keretét. azért jött. a nyaknál kigombolt. Beszéltünk arról. és azt mondta. 1 . örültem. jóképű ember volt. hogyan borították rá az asztalt a sahra 1951-ben. amely a saját apja ellen irányul? Panama államfője jól ismerte ennek a távoli országnak a történelmét. A tábornok sofőrjeként mutatkozott be. hogy részt vesz egy összeesküvésben. rövid ujjú inget viselt. Behívtam. az Instituto de R e c u r sos Hidráulicos y Electrificación hivatalában bocsátottak a rendelkezésemre. Meglepően lazának és nyugodtnak tűnt ahhoz képest. Panamai módra. hogy addig sem kell a számokkal bajlódnom. és világoskék alapon finom zöld mintás. akit azzal vádoltak. Magas. amit Panama állami tulajdonú elektromos áramszolgáltató vállalata. Mindhárom ország nagyon érdekelte. és 90 . f e j e z e t Beszélgetések a tábornokkal A meghívás teljesen váratlanul ért.13. Kérdezett Indonéziában. lezseren volt öltözve: khakiszínű nadrágot. kisportolt. milyen óriási felelősség nyomta a vállát.kérdezte Torrijos -. Guatemalában és Iránban tett utazásaimról.

mire gondol. M o h a med Mosszadik. hogy ezt tényleg valós lehetőségnek látja-e. Abban az időben a guatemalaiak kevesebb mint 3%-a kezében volt a föld 70%-a. Az 1800-as évek végén alapított United Fruit hamarosan Közép-Amerika egyik legjelentősebb hatalmi tényezője lett. — Ön szerint meg fog bukni? — Nagy hatalmú ellenségei vannak. mint Panamában a Csatorna. hogy Iránt a modern kor szintjére emelje. N e m tudott viszont — vagy legalábbis nekem nem tett említést — azokról a dolgokról. — Titkosrendőrsége. hogy az éhezést leküzdjék. Foglalkoztam Guatemala történelmével. ahogy a világ nagy része is. és megválasztása után nagyszabású földreformprogramot vezetett be. Ezzel nem sok barátot szerez magának. Ha hatalmon marad. Az 1950-es évek végén Guatemalában egy reformpárti politikust. hogy országa számára hasznos dolgokat is tesz. de úgy tűnik. mint az Arbenz és a United Fruit.Testőrök? N e k e m is van egypár. — Nincs valami nagy véleményem a sah politikájáról — arról. 91 . Arbenz megígérte. Jacobo Arbenzet választották elnökké egy olyan választáson. melyekről Claudine mesélt: Kermit Roosevelt zseniális tevékenységéről és a tényről. . amelyet az egész féltekén a demokratikus folyamat modelljeként ünnepeltek. egy sor forradalmi programot indított el az ipari szektor fejlesztésére. — Az ajtó felé intett. hogy hajlandó volt elűzni a saját apját és a CIA bábjává válni —. hogyhogy ilyen sokat tud Iránról.hogyan kényszerítette őt száműzetésbe saját miniszterelnöke. — Itt van a Csatorna. Torrijos. Torrijos keserű gúnnyal nézett rám. N e m sokáig marad a helyén. — Gondolja. könyörtelen gengszterbanda hírében áll. mintha nem értené. ha az ön országa úgy dönt. meg tudnak védeni. Úgy húzta föl a szemöldökét. hogy segíteni fog a szegényeknek. Hátha tanulhatnék tőle valamit. — De a világ legjobb testőrei vigyáznak rá. . és értettem. — Miután a sah újra hatalomra került — folytatta Torrijos —. a SAVAK. A United Fruit Company Guatemalában az volt. hogy megszabadul tőlem? Megkérdeztem. hogyan kérdezhetek ilyen ostobaságot. hogy a sah hatalmát visszaállítsák. amely fellobbantotta a globális birodalom tüzét.Kis szünetet tartott. és ők léptek közbe. tisztában volt azzal. majd elhúzta a száját. Megkérdeztem. hogy ezek az események az imperializmus új korszakának nyitányát jelentették: a gyufát. hogy a CIA kiáltotta ki kommunistának a miniszterelnököt. Ez sokkal többet ér.

A Bechtel a világ legerősebb mérnöki cége volt. Nicaraguában. és lehalkította a hangját. . — A Zapata Oil. és itt. hogy Arbenz egy orosz összeesküvés tagja. század második felében a Guatemalát kínzó erőszak és terrorizmus eredetét történészek arra a nem is titkolt szövetségre vezetik vissza. a demokratikusan választott Arbenzet megbuktatták.Hogyan vehette be az önök népe azt a CIA-s maszlagot? Velem nem lesz ilyen könnyű dolguk. egyik példaképemnek tartom.— A szegények és a középosztály egész Latin-Amerikában ünnepelte Arbenzet — mondta Torrijos. Ez meglepett. Mindenkit üldöztek. — Tudja ön. — Igen ambiciózus ember. aki fel mert szólalni Castillo ellen. Panama villamos energiai fejlesztési tervének esetében gyanítottam. gyakran működött együtt a M A I N . — Hogy érti ezt? 92 . hogy ez a vállalat az egyik fő versenytársunk. a CIA és az ezredes-diktátor által vezetett guatemalai hadsereg között jött létre. és elfintorította az arcát. hogy a United Fruit ellenzi a programot. mi fog történni. A m e rikai pilóták bombázták Guatemala Cityt. 2 — Arbenzet kicsinálták — folytatta Torrijos. Nagy ültetvényeik voltak Kolumbiában. Santo Domingóban. — Magának a CIA-nek kell engem megölnie! Néhány másodpercig csöndben ültünk. Costa Ricában. A hadsereg engem támogat. a könyörtelen jobboldali diktátort állították. mindketten gondolatainkba merülve. és az új rendszert bírálók ezreit vetették börtönbe. és helyére Carlos Castillo Armas ezredest. Hálából leállították a földreformot. Előrehajolt. — Politikailag és emberileg is — rövid szünetet tartott. Torrijos szólalt meg először. hiszen ez a vállalat volt Guatemala egyik legnagyobb és legkíméletlenebb földbirtokosa. A politikai ellehetetlenítés nem lesz elég — elmosolyodott. A többit már én is tudtam. és Guatemala a Szovjetunió csatlósa. Tudtuk. N e m engedhették meg.n e l különböző projektekben. Jamaicában. Kubában. 1954-ben a CIA puccsot szervezett. Panamában is. Az új kormány mindent a United Fruitnak köszönhetett. megszüntették a titkos szavazást. eltörölték a külföldi befektetők osztalékára és kamatnyereségére kivetett adót.válaszoltam. hogy ki a United Fruit tulajdonosa? — kérdezte. A United Fruit óriási kampányt indított az Egyesült Államokban. hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt és a kongresszust. — Ami engem illet. — Én pedig most a Bechtellel készülök ujjat húzni. amely a United Fruit. A 20. Lélegzet-visszafojtva figyeltük. hogy Arbenz ilyen ötleteket adjon a többi országnak. George Bush ENSZ-nagykövet cége .

— Igen. Ismét előrehajolt. — A segítségemet? Mit tehetek önért? — Vissza fogjuk venni a Csatornát. hogy a Bechtel család mozgatja a R e p u b likánus Pártot. és cserébe a m u n k á k elvégzésével bízzon m e g amerikai vállalatokat. Ford és Bush embereivel. — (Bush m i n t amerikai E N S Z .Ennek érdekében a féltekén páratlan gazdasági alapra van szükségünk. fogadjon el nemzetközi hiteleket. — Ők a Csatorna legfőbb használói. — A Bechtel pedig h o p p o n marad. Ez mellbe vágott. akik az általa gyűlölt rendszert működtették. Kína vagy Kuba diktálja. Panamának szüksége van az ön segítségére. vagyis hogy meggyőzzem. és az állam támogatja.— Gondolkoztunk azon. N a g y o n kényelmetlenül kezdtem érezni m a g a m . Természetesen ha ők adják a pénzt. hogy teljesíteni tudjam a rám bízott feladatot. hogy törődünk a szegényekkel. Ezen nagyobb hajók is át t u d n á n a k kelni. hogy egyenesen nekiszegezem a kérdést: — T á b o r n o k úr. Ugyanez igaz a közlekedésre és a k o m m u nikációra is. Én is azok közé tartoztam. És különösen a mezőgazdaságra. — Modellként is kell szolgálnunk. De ez m é g kevés — hátradőlt a székében. M e g voltam döbbenve.az önök pénzére. Elektromosság. 93 . Én kérem a segítségét. E h h e z sok pénzre van szükség . hanem a szegények jogaiért. a Világbankéra és az Amerika-közi Fejlesztési Bankéra. Elhatároztam. és n e m az Egyesült Államok ellen dolgozunk. .) — Ú g y hallottam. Torrijos előtt is ismert republikánus hatalmi tényezők voltak. és biztos voltam benne. és minden kétséget kizáróan. függetlenségi igényünket n e m Oroszország. igen — de olyan. ideje nekilátni a mi dolgunknak.Keresztbe tette a lábát. — Pontosan. A japánok esetleg hajlandóak lennének finanszírozni. és elmosolyodott. hogy Panama józan ország. ők is végzik el a munkát. Egyenesen a szemembe nézett. hogy ezt ő is tudja. — A Bechtel tele van Nixon. Meg kell mutatnunk. hogy építünk egy új csatornát a tenger szintj é n . zsilipek nélkül.n a g y k ö v e t és Ford m i n t a kongresszus kisebbségi frakciójának vezetője. R e m é n y t e l e n n e k látszott. Be kell bizonyítanunk a világnak. ami a legszegényebbekhez is eljut. valamint a R e p u b l i k á n u s N e m z e t i Kongresszus elnöke. . miért hívott engem ide? Az órájára pillantott. — Ez lenne az utóbbi idők legnagyobb építőipari m u n k á j a — kis szünetet tartott.

Lehet. aki szemmel láthatóan tisztában volt azzal. hogy az ön vállalatának több munkára van szüksége. de nem volt kalandor. Mindenesetre ellentmondott mindennek. Hogy Panama örökre le legyen kötelezve az Egyesült Államoknak és a korporatokráciának. Biztos voltam abban. Úgy volt kitalálva. Torrijosnak is megvoltak a maga emberi gyengeségei. Arbenzhez hasonlóan ő is határozott lépéseket tesz. aki hatalmon van. de meddig? És én vajon hogyan fogadnám. milyen óriási hatalmat tart a kezében a Csatorna révén. Adja meg azt. Elnéztem ezt az embert. hogyan fog az amerikai kormány reagálni? Latin-Amerika történelme tele van halott h ő sökkel. egyszerre döbbentett meg és hozott izgalomba. Most az egyszer viszont másként lesz. amit a M A I N nél addig tanultam. és ezáltal milyen kényes a helyzete. azt fenyegetésként fogják értékelni. hogy az eszmék nem halnak meg. amely láncreakciót indíthat el. korrumpálható. Javaslata teljesen váratlanul ért. de mi a helyzet a mögöttük álló emberekkel? Che. ha Torrijos mártírszerepbe kerülne? Azzal a megállapodással váltunk el. és én önöknek adom az összes munkát.— Tudom. Arbenz. hogy ő meggazdagodjon. hogy tudja: a rendszer azon alapul. ami a népemnek a legjobb. Allende. hogy a segélyekkel folytatott játék csapda volt. hogy a M A I N megkapja a fejlesztési tervre vonatkozó szerződést. az egész világ szeme rajta lesz. még nem találták föl azt a fegyvert. nagyobb erőművek. Nagyon óvatosnak kellett lennie. hogy mindenki. és ezt általában a munkák mesterséges felfújásával éri el — szélesebb autópályák. akik az angol királyok menlevelével legitimizálhatták kalózkodásukat. Az óriásplakát nem volt tipikus politikai manipuláció. „Omar eszméje a szabadság. ez utóbbi még életben van. mélyebb kikötők. Hogy LatinAmerika maradjon mindenkor a Manifest Destiny útján. és felboríthatja az egész rendszert. hogy ez az ember kikezdi a tevékenységem igazolására kiizzadt érvrendszeremet. Hogyan fog a rendszer reagálni? Pontosabban. Azt is tudtam. ami egy eszmét meg tudna ölni!" N e m írt Tom Paine is valami ilyesmit? Azért ezen eltűnődtem. Washingtonnak és a Wall Streetnek alávetve. én pedig kezeskedem arról. és ha ő nem akarja ezt a helyzetet a saját személyes javára kihasználni. 94 . A fejlődő országok első emberei között máris vezetőnek számít. Ha példaképéhez. mint H e n r y Morgan vagy Francis Drake. Biztosan tudta. az országát pedig megterheljék kölcsönökkel. hogy teljesítjük Torrijos feltételeit.

Azt is tudták. hogy bármikor kicsúszhat a lába alól a talaj. és osztozott a sah szorongásában. de ismernem kellett a meghatározó gazdasági folyamatokat és elméleteket is. hogy a M A I N egyik osztályát vezessem.14. és a nagy világgazdasági válsághoz hasonló összeomlással fenyegetett. Ennek ellenére. hogy visszavágjon. nagyrészt azért. és felügyeljem a világ különböző részeiről írt tanulmányok elkészítését. Ezt a többi olajban gazdag ország vezetője is tudta. hogy az Egyesült Államok titokban beavatkozott a Moszadik ellen vívott küzdelembe. Az események az 1970-es évek elején csúcsosodtak ki. hogy a „Hét Nővér" néven ismert nagy nemzetközi olajcégek közös erővel tartják alacsonyan az olajárakat — így az olajtermelőknek fizetett jövedelmet is -. Az 1960-as években az olajtermelő országok egy csoportja O P E C néven kartellbe tömörült. mikor az O P E C térdre kényszerítette az ipari óriásokat. 95 .és az amerikai benzinkutak előtt kígyózó hosszú sorokhoz . Irán is fontos szerepet játszott ebben. Az O P E C azért jött létre. nemcsak az volt a dolgom. vagy talán éppen ezért. hogy a lehető legnagyobb profitot fölözzék le. Az 1970-es évek elején nagy átalakulás zajlott a nemzetközi közgazdaságtanban. nagyon is tisztában volt azzal. Az összehangolt lépések sorozata végül az 1973-as olajembargóhoz . A sah a hatalmát — és valószínűleg az életét is — annak köszönhette. Ennek a feljett világ gazdaságait megrázó sokknak a jelentőségét akkor még csak kevesen sejtették. f e j e z e t A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakénak kezdete Mint vezető közgazdásznak. hogy a nagy olajfeldolgozó vállalatok befolyását ellensúlyozza.vezetett.

Ahogy visszatekintek ezekre az alkalmakra. amit ma már tisztán látunk. Mintha Paine árnyát láttam volna a partvonalon az O P E C nek drukkolni. Tudtam olyan dolgokról. N e m mesélhettem azonban a Torrijoshoz hasonló emberekkel folytatott magánbeszélgetéseimről. a gazdasági bérgyilkosok csapata és a háttérben várakozó sakálok sosem 96 . Nagyon izgalmasnak találtam a világ eseményeit. Visszatekintve már látszik. vagy munka után egy sör mellett. legalábbis az átlagos mérce szerint. hogy az O P E C . nagyon meg kellett magamat tartóztatnom. hogyan manipulálunk különböző országokat különböző kontinenseken. Mikor a kis emberek hatalmáról volt szó. kábultan a vietnami háború megaláztatásától. hogy az olajválság után a gazdasági növekedés mutatói az 1950—60-as évek értékeinek a felére csökkentek. Megvoltak az elméleteink. mint korábban. röstellem. mint egy nagy tanácsadó cég vezető közgazdásza. sokkal nagyobb inflációs nyomás mellett.Az olajválság nem jöhetett volna rosszabbkor az Egyesült Államoknak. A korporatokráciának köszönhettem a kenyeremet.nagyon értelmes fiatal férfiak és nők. Ez egyszerre frusztrált és tett arrogánssá. a második világháború óta működő rögzített árfolyamrendszer lényegében összeomlott. Ebben az időben gyakran beszélgettünk barátaimmal ezekről a kérdésekről ebédszünetben. többségük szabadgondolkodó. A növekedés más gazdasági struktúrában valósult meg. Mások bostoni kutatóintézetek munkatársai. egyetemi professzorok. hogy a korporatokrácia. A többiek n e m tudhatták. tele félelemmel és kétségekkel. hogy sokszor milyen fensőbbségesen viselkedtem. Akkor úgy tűnt. a lelkem mélyén mégis örültem. Talán ez kicsit enyhítette a b ű n tudatomat. vagy arról. Az ország meg volt zavarodva. A barátaim néha Beacon Hill-i és washingtoni kapcsolataikkal. de még nem értettük. és sokkal kevesebb munkahely keletkezett. Az embargó idején egyikünk sem volt tisztában annak valamennyi következményével. aki első osztályon utazik körbe a világon. szenvedélyes beszélgetéseken néha csak ketten vettünk részt. Ráadásul a nemzetközi pénzügyi rendszer is megrendült. Nixonnak nemcsak Délkelet-Ázsiával és a Watergate-üggyel volt gondja. E kötetlen. az egyikük pedig egy kongresszusi képviselő asszisztense volt.h e z hasonló kis emberek diktálnak. hogy éppen meghatározó világpolitikai és gazdasági változások küszöbén került hatalomra. hogy a gazdáimat így megleckéztetik. néha tizenketten. Ma már tudjuk. mire én úgy feleltem. amelyekről nem beszélhettem. Közülük néhányan az osztályomon dolgoztak . professzori állásukkal vagy PhD-jukkal vágtak föl. így a munkanélküliség megnőtt. az elnök lemondásának küszöbén.

az állam pénzügyi manipulációi és a fiskális politika erőteljes alkalmazása. Elég csak Arbenz vagy Moszadik példájára utalni. ahogy azt az ország jelentősebb üzleti menedzsment iskoláiban tanítani kezdték. R o b e r t McNamara volt. 1 97 . hogy a globális birodalom az O P E C ellenére — sőt ahogy gyanítottam. hanem vállalati vezetők is magukévá tették. Ez utóbbi jelentős vízválasztónak számított a nemzetközi gazdaság történetében. vagy a nemrég. hogy ők átvegyék a hatalmat. A hátunk mögött hagytuk a régi felfogást. és ahogy később be is bizonyosodott. Ráadásul a világválság és a második világháború új nemzetközi szervezetek mint a Világbank. és vetette fel a gondolatot. munkanélküliség kezelése stb. N e m sokkal később Kennedy védelmi miniszterré nevezte ki. valamint a gazdasági szabályozást elősegítő politika. az O P E C segítségével . természetesen nem személyesen. ahogy azt elemezték és értékelték. A világválság következményeképpen jelent meg a N e w Deal (Új Egyezség). és abban. McNamara a kormányzás keynesi elveinek egyik fő szószólójává vált. és végső soron ez vezetett a csúcsvezetők új. Az „agresszív irányítás" általa propagált módszerét nemcsak kormányzati tisztségviselők. miszerint a piac önszabályozó. Beszélgetéseink során gyakran vetettük össze az 1970-es évek elejét az 1930-as évek elejével. aki nem a Ford családból származott. mikor a CIA megdöntötte a demokratikusan megválasztott miniszterelnök. az IMF (Nemzetközi Valuta Alap) és a G A T T (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény) — létrejöttéhez vezetett. Az az évtized nyitotta meg a kaput a keynesi gazdaságtan előtt. Megvoltam győződve. Az 1960-as évek kulcsfontosságúak voltak ebben a folyamatban. aki egyszemélyben mindezt talán a legnagyobb mértékben befolyásolta. Salvador Allende hatalmát. az első elnök. Mindnyájan ismertük üstökösként ívelő karrierjét. matematikai modellek és statisztikai módszerek segítségével határozta meg többek között a Vietnamban szolgáló csapatok elosztását és a pénzügyi eszközök csoportosítását.engedték volna meg. — biztosításában. ahogy a Ford Motor Company pénzügyi elemző és tervező osztályának vezetőjéből 1960-ra a Ford elnöke lett. világbirodalomra törekvő nemzedékének kialakulásához.egyre erősödött. McNamara gyakran volt jelen beszélgetéseinken. és az állami beavatkozásnak minimálisnak kell lennie. Mindez Kennedy és Johnson elnöksége alatt történt. 1973-ban történt chilei esetre. és az ember. hogy az államnak szerepet kell vállalnia a piacok irányításában és a társadalmi szolgáltatások — egészségügy. ekkor tevődött át a hangsúly a neoklasszikus közgazdaságtanról a keynesi felfogásra. Ez lett az alapja az irányítás új filozófiájának.

Nixon és Ford idejében az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként szolgált. hogy Robert McNamara történelemformáló tevékenységének legfontosabb és legkárosabb vonása abban állt. Precedenst is teremtett. Még George H. Mi. megszokott módszerekhez. a kormányban és most a világ leghatalmasabb bankjánál. Caspar Weinberger a Bechtel alelnöke volt. hogy ő volt az úgynevezett katonai-ipari összefonódás szimbóluma. W. talán én voltam közülük az egyetlen.e k sok országban. Bush alelnöke lett. és Ford alatt a CIA igazgatója volt. vállalat alapítójaként kezdte.A világ eseményeiről beszélgetve különösen izgatott minket McNamarának a Világbank elnökeként betöltött szerepe. Visszatekintve megdöbbent. Például George Schultz N i x o n alatt pénzügyminiszterként és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council of Economic Policy) elnökeként tevékenykedett. és helyére zsarnoki királyt állított. aztán Reagen hadügyminisztere lett. milyen könnyen visszacsúszhatunk a régi. Sok szempontból akkor még csak a birodalomépítés régi módszereiben tudtunk gondolkodni. Barátaim többsége azt emelte ki. 98 . Szaúd-Arábia változtatott. aztán Nixon alatt iráni nagykövetté nevezték ki. Ezen az O P E C vezető tagállama. amit hadügyminisztersége után vállalt. de érdekes volt látni Vietnam példáján. aztán a Halliburton elnökeként dolgozott. Kermit Roosevelt már mutatott egy hatékonyabb eljárást. E H M . Karrierje során vezető pozíciót töltött be nagyvállalatnál. például Indonéziában és Ecuadorban is elértük a célunkat. majd Reagan alatt külügyminiszter lett. majd George H. aki egyáltalán nem volt meglepve. ahogy a korporatokrácia különböző ágai közötti távolságokat áthidalta. Követői eltanulták és továbbfejlesztették módszereit. amikor egy iráni demokratát megdöntött. Bush amerikai elnök is a Zapata Petroleum Corp. W. Richard Helms a CIA-t igazgatta Johnson idejében. mennyire naivak voltunk. Bush hadügyminisztere volt. Most úgy látom. Richard Cheney George W. vezette a Bechtelt. A hatalom különböző területeinek ez az összefonódása sok barátomat megdöbbentette. hogy a Világbankot addig soha nem tapasztalt mértékben állította a világbirodalom építésének szolgálatába.

szemétdombok között. Kecskék! A világ első olajtermelő országának fővárosában. Ezek a kecskék adták az ötletet. Szaúd-Arábia történelme tele volt erőszakkal és vallási fanatizmussal. században M u h a m m a d ibn Szaúd. és az elkövetkező kétszáz évben a Szaúd család Vahháb szövetségeseivel együtt meghódította az Arab-félsziget nagy részét. Mikor 99 . hogy ők takarítják el a szemetet a városban. figyelembe véve az ország fejlődését az utóbbi háromszáz évben.Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez . f e j e z e t A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet 1974-ben egy szaúdi diplomata fényképeket mutatott nekem Rijádról. Hihetetlennek tűnt. megdöbbentő választ kaptam. A szaúdi társadalom alapítóinak puritán idealizmusát tükrözte. Ezek egyikén egy csapat kecske turkált egy kormányépület mellett. A bűnözőket keményen megbüntették: gyakoriak voltak a nyilvános kivégzések és a halálra kövezés. amely az olajválságra kezdte keresni a választ. Akkoriban tagja voltam egy tanácsadó csoportnak. A nőknek tetőtől talpig el kellett magukat takarniuk. egy helyi hadúr összefogott az ultrakonzervatív Wahhabi szekta fundamentalistáival. Vallási rendőrség ellenőrizte. többek között az iszlám legszentebb városait. hogy mindenki imádkozik-e napjában ötször. és a Korán hitrendszerét igen szigorúan értelmezte. az ország fővárosáról. hogy mit keresnek ott. — Ezt az állatokra hagyjuk. A 18. Mekkát és Medinát is. Mikor megkérdeztem a diplomatát.15. . milyen megoldást lehetne itt találni.mondta. Azt felelte. A szövetség erősnek bizonyult.

Másnap Szaúd-Arábia és más arab termelők 100 . de október 17-én megegyeztek egy visszafogottabb embargó meghirdetésében: eszerint azonnal 5%-kal csökkentenék termelésüket. majd ezt követően minden hónapban további 5%-kal. Egyetértettek abban. A többi arab miniszter nem támogatta ezt a radikális elképzelést. és leginkább őt kell sújtani az embargóval. melynek az egész világra nagy hatása volt. hogy 5% helyett 10%-kal fogja csökkenteni termelését. Irak képviselője keményen síkra szállt az Egyesült Államokat támadó intézkedések mellett. Felhívta a figyelmet arra.2 milliárd dolláros segélyt kért a Kongresszustól Izrael számára. aktatáskámat. míg politikai céljaikat el nem érik. Szadat egyiptomi elnök nyomást gyakorolt Feiszal szaúd-arábiai uralkodóra. politikai és gazdasági felfogásuk részeként fontos szerepet játszottak a nyugati világot megrázó olajembargóban. és vonják ki pénzeiket az amerikai bankokból. Aznap később megkérdezte. a negyedik és egyben a legpusztítóbb arab-izraeli háború kezdete. köztük Szaúd-Arábia bejelentette. október 6-án (jom kippur. és megnézni. hogy Izrael támogatása miatt büntesse az Egyesült Államokat. Október 19-én Nixon elnök 2. — Senkinek nem jutna eszébe ellopni — mondta. jól látható helyen. . hogyan fejeznek le valakit.A tolvajoknak levágják a kezét. A vahhábiták ragaszkodása a—mi fogalmaink szerint — szélsőséges puritanizmushoz biztonságot teremtett az utcákon. Nem fogadtam el a meghívást. és ez a lépés az 1929-eshez hasonló pánikot idézhetne elő. hogy az Egyesült Államokat meg kell b ü n tetni Izrael-barát magatartásáért. és a legkeményebb büntetést helyezte kilátásba azoknak. hogy 70%-kal megemeli az olaj hordónkénti árát. hogy nyugodtan hagyhatom fényképezőgépemet. volna-e kedvem felkeresni egy úgynevezett kivégzőteret. Több. Ez volt az októberi háború. ahogy Szadat nevezte. 1973. A Kuvait Cityben összeült arab olajügyi miniszterek további lehetőségeket fontolgattak. amikor sofőröm elmondta. elcsodálkoztam. az ülésen részt vevő ország bejelentette. az „olajfegyver" bevetésével. akik megszegték a törvényt. Fölszólította kollégáit. a legszentebb zsidó ünnep napján) Egyiptom és Szíria összehangolt támadást intézett Izrael ellen. hogy az arabok jelentős összegeket helyeztek el ezekben a bankokban. hirdessenek teljes olajembargót az Egyesült Államok és az Izraelt támogató többi ország ellen. sőt még pénztárcámat is a piac mellett parkoló nyitott autóban.először jártam Rijádban. A szaúdiak vallási nézetei. Október 16-án Irán és az öt Perzsaöböl menti állam. hogy valamennyi arab országban államosítsák az amerikai tulajdonú vállalatokat.

1 Az olajembargó 1974. Európában és az Egyesült Államokban jártak egyetemre. Az országba beáramló sok milliárd dollár kezdte fellazítani a vahábbiták szigorú vallási nézeteit. Az embargó jelentősen átrendezte a politikai prioritásokat is. A röviden J E C O R . A szaúdi olaj piaci ára az 1970. hogy ilyen eset nem fordulhat elő még egyszer. de 1973-tól kezdve rögeszmévé vált. de hatása óriási volt.a nagyvállalatok.39 dollárról 1974. hogy az ország a 20. 2 A politikusok és a kormányok sosem fogják elfelejteni a '70-es évek első felében kapott leckét. század színvonalára emelkedhessen. 101 . figyelembe véve. Drága autókat vettek. hogy soha többet nem lesz olajembargó. Ez a kötődés tartósnak bizonyult. hogyan csalogathatnák vissza az olajdollárokat az Egyesült Államokba. a nemzetközi bankok és a kormányok . és házaikat nyugati stílusú termékekkel töltötték meg. A megemelkedett olajárakból származó többletbevétel Szaúd-Arábia számára egyszerre volt áldás és átok.n a k nevezett bizottság működése tehát a hagyományos külföldi segélyprogramokkal gyökeresen ellentétes. A tárgyalások eredményeképpen egy különös szervezet jött létre „Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Közös Gazdasági Bizottsága" (United States . Washington tárgyalni kezdett a szaúdiakkal: műszaki segítséget. Cserébe az olajdollárokon kívül biztosítékot kértek arra. tartópillérei . Ennek a néhány hónapnak a traumája hosszú távon megerősítette a korporatokráciát. A konzervatív vallási nézetek helyét egy új típusú materializmus vette át — és éppen ez a materializmus kínált megoldást arra. amely gyorsan dagadó vagyonuk hatékony kezeléséhez szükséges lett volna.teljes embargót hirdettek az Egyesült Államokba irányuló olajszállításokra. Az amerikai korporatokrácia vezetői pedig lázasan kezdték keresni a lehetőségeket. felajánlották segítségüket ahhoz. A Wall Streeten és Washingtonban egyetértettek abban. N e m tartott sokáig. és Washingon kénytelen volt felismerni ennek az országnak a stratégiai jelentőségét az amerikai gazdaság számára. március 18-án ért véget. ahogy az embargó véget ért.32 dollárra ugrott hordónként. hogy a szaúdi kormányzat nem rendelkezett olyan adminisztratív és szervezeti háttérrel. január 1-jei 1. Csaknem azonnal. újszerű elven nyugodott: itt szaúdi pénzből bíztak meg amerikai vállalatokat Szaúd-Arábia felépítésével. Az embargó megnövelte Szaúd-Arábia világpolitikai súlyát. A gazdag szaúdiak utaztak a világban. katonai felszerelést és kiképzést kínáltak.minden addiginál jobban összeforrtak.Saudi Arabian Joint Economic Commission) néven. Olajbeszerzési forrásaink védelme addig is fontos politikai cél volt. január 1-jére 8. hogyan lehetne egy újabb olajválságot elkerülni.

hogy itt nem az volt a cél. szigorúan titkos. munkatársaim segítsége nélkül. hogy a munkám nemzetbiztonsági okokból titkos. Mivel minden a legnagyobb titokban folyt. hogy előrejelzéseket dolgozzak ki arra vonatkozóan. hogy m i n den kreativitásomat latba vetve indokoljam meg. később tudtam meg. Figyelmeztettek egyrészt. Akkoriban úgy állították be a dolgot. és forgatókönyveket vázoljak föl a pénz elköltésének különböző módjaira. mint máskor — soha vissza nem fizethető kölcsönökkel megterhelni az országot —. A J E C O R alapos tanulmányozása után David Holden és Richard Johns a következő megállapítást teszi: „Ez volt a legnagyobb léptékű ilyen típusú egyezmény. A Pénzügyminisztérium szerepe ellenére az ügy a kongresszus jogkörén kívül esett. hogy kulcsfontosságú munkát bíznak rám. miért kell Szaúd-Arábia gazdaságába több száz millió dollárt befektetni amerikai mérnöki és építőipari cégek közreműködésével. Azt is tudtam. és közölték. így azzal sem voltam tisztában. amit teszek és amiről tudomást szerzek. és minden.Bár a pénzügyi és irányítási felelősséget az amerikai Pénzügyminisztérium viselte. Mindezt egyedül kellett elvégeznem." 3 A Pénzügyminisztérium korán bevonta a folyamatba a M A I N . ha- 102 . több emelettel az osztályom irodái fölött. Engem is behívattak. mennyire is fontos az én szerepem e precedensteremtő ügyben.t tanácsadóként. mintha a M A I N lenne az első számú tanácsadó ebben a kérdésben. R á m az ügy egy titkos hadművelet benyomását tette. Természetesen átláttam. hogy ez a megállapodás új követelményeket állított a gazdasági bérgyilkosok elé. Módot adott arra. hogy a Pénzügyminisztérium miről tárgyal a többi tanácsadóval. ha óriási összegeket fektetnének infrastruktúrája fejlesztésébe. és a birodalom érdekeinek hagyományos képviseletével szemben új alternatívákat állított. Röviden arra kértek föl. hogyan hatna Szaúd-Arábiára. Az volt a feladatom. hogy az USA beépüljön a királyságba. a M A I N jutalmul elnyerte az egyik első nagy — és igen jövedelmező — szerződését Szaúd-Arábiában. hiszen nem amerikai pénzről volt szó. ez a bizottság az elképzelhető legönállóbban működött. egy kis külön szobába telepítve. amit az Egyesült Államok egy fejlődő országgal valaha is kötött. nem tudhattam. én pedig szép prémiumot kaptam az év végén. Azt tudom. Több mint huszonöt éves időszak alatt végül is több milliárd dollárt költhetett el gyakorlatilag kongresszusi felügyelet nélkül. és megerősítse a kölcsönös egymásrautaltság elvét. hogy csak egy voltunk sok más megkérdezett tanácsadó cég közül. másrészt hogy annak eredménye nagyon előnyös lehet a M A I N számára. hogy a tanulmányaimban fölvázolt legtöbb forgatókönyvet végül is alkalmazták.

hogy amerikai cégek a kecskéket a világ legmodernebb szemétgyűjtő és -feldolgozó rendszerével helyettesítsék. hogy segítsünk hasonló terveket készíteni az ő országaik számára is. hogy ez a terv mintát nyújthat arra. a királyi család. milyen csodákat vittünk végbe. majd ahogy egyre nyugatiasabbá válik. természetesen. Ahogy ezeken a terveken dolgoztam. különféle szolgáltató iparágak és a mindehhez hozzátartozó infrastruktúra kiépítését is. hogy az O P E C közgazdászai sürgették az olajkitermelő országokat. csak a kezdet voltak. amely a nyers kőolajból exportálható végtermékeket állít elő. átadó és elosztó rendszerek. Mindez jól szolgálná a globális birodalom érdekeit. A kecskék. megértőbb lesz a rendszerünkkel szemben.segítsünk világbankos vagy egyéb. hogy váltsuk fel őket valami korszerűbbel a modern világba törekvő sivatagi királyságban. A folyamat során Szaúd-Arábia gazdasága egyre jobban összefonódik a miénkkel. az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és MAIN-beli főnökeim legnagyobb megelégedésére. Ez a két felismerés lett az alapja a stratégiámnak. ezek a vezetők aztán meghívnának minket. Olajipari központok emelkedtek volna ki a sivatagból. és fokozatosan integrálódik. A pénz meghatározott részén ki lehetett volna építeni egy olyan olajipari szektort. szálka voltak a világon körbe-körbeutazó szaúdiak szemében. hogy megmutassák. Ahogy nekiláttam a munkának. A világjáró szaúdiak mindenhol a dicséretünket zengenék. csővezetékek. Ugyanezt a logikát lehetett alkalmazni a királyság gazdaságának legtöbb területére. Természetesen egy ilyen terv megkövetelte volna a több ezer megawattos villamos erőművek. Arról is tudtam. olyan korszerű technológiával. építsenek ki olajfeldolgozó ipart.e n kívüli országok számára . meghívnák más országok vezetőit. Szinte könyörögtek. és gyakran a fülembe csengtek egykori sofőröm szavai: „Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez". és — legtöbb. függővé válik tőle. Az olajból származó bevételt föl lehetett használni arra. hogyan lehetne hasonló fejlesztést véghezvinni a világ más országaiban is. az O P E C . Ez a gondolat többször vissza103 . amely véleményem szerint minden érdekelt fél számára előnyös volt. hogy az olajdollárok minél nagyobb része vándoroljon vissza az Egyesült Államokba. hogy a Rijád utcáin kószáló kecskék a kulcsot jelentik. a kecskékre gondoltam. autópályák. adósságra épülő finanszírozásukban. körülöttük nagy ipari parkok.nem az. amire a szaúdiak méltán büszkék lehetnek. Nagyon bíztunk benne. kommunikációs és szállítási rendszerek: új repülőterek és kikötők. rájöttem. és a kőolaj helyett a magasabb nyereséget biztosító feldolgozott termékeket vigyék piacra.

kórházakat. egészségügyi komplexumok és a számítógépes technológia területén. N e m is várt senki ilyen számszerű elemzést. mérnök és ingatlanfejlesztő valóra vált álma volt. sem később. élelem és közszolgáltatások előteremtése. hogy nagyon élveztem ezt a munkát. hogy ők maguk kétkezi munkásként dolgozzanak. ahol a munkaerő olcsó volt. vagy az egy munkásnak szükséges víz. amelyekből ki tudtam számolni. bevásárlóközpontokat. El kell ismernem.és tűzoltóállomásokat. Először is túl kevesen voltak. lehetőleg közel-keleti vagy muzulmán országokból. lakás.köszönt különböző összefüggésekben. Sem a Bostoni Közkönyvtárban. Valójában olyan óriási volt ez a munka . és az emberek dolgozni akartak. Ezen túlmenően a szaúdi uralkodóház elkötelezte magát. sem máshol nem voltak olyan megbízható adatok Szaúd-Arábiáról. nagyjából mennyibe kerülhet egy megawatt elektromos energia. mikrohullámú rendszerek. hogy ha lettek is volna történelmi adatok. de eszükbe sem jutott. Ez az elképzelés még nagyobb fejlesztési távlatokat nyitott meg. Palesztinából. hogy a szaúdiak nem akartak a saját embereikkel lealacsonyító munkát végeztetni. víz. A szaúdiak esetleg hajlandóak voltak másokat irányítani. hogy népének a kétkezi munkásokénál jóval magasabb oktatási és életszínvonalat kíván biztosítani. Mindig szem előtt tartottam a valódi célokat: hogy az amerikai vállalatok a lehető legjobban járjanak. ipari munkásként. hogy lehetséges terveket — vagy inkább elképzeléseket — vázoljak fel. Itt is megvolt a lehetőség arra. csatorna. Szaúd-Arábia minden tervező. és nagyjából megbecsüljem ezek költségeit. Voltak ökölszabályszerű alapadataim.egy egész ország gyors átalakítása eddig sosem látott mértékben —. Világos volt. A munkások számára óriási lakótelepeket. sem az egyes létesítmények felépítése során. hogy teljesen új technológiákat próbáljunk ki. például a tengervíz sótalanítását végző telepek. amelyekre ökonometriai modelleket lehetett volna alapozni. elektromos. rendőr. és tanulmányaimban nagyszerű jövőt vázoltam föl a királyság számára. rövid időn belül föl akart zárkózni a legfejlettebbekhez. kommunikációs és szállítási rendszereket kellett kiépíteni — lényegében egész városokat kellett felhúzni a sivatagban. lényegében korlátlan anyagi lehetőségekkel. A történelemben páratlan gazdasági lehetőségeket kínált: egy fejletlen ország. Ezért olyan országokból kellett munkásokat behozni. Mindössze az volt a feladatom.és szennyvízkezelő telepeket. legalábbis a munka ezen szakaszában nem. például Egyiptomból. Pakisztánból vagy Jemenből. N e m kérték tőlem. Egyszerűen a képzelőerőmre hagyatkoztam. azokat úgysem lehetett volna használni. hogy becsléseimet finomítsam. vagy végső következtetéseket vonjak le. egy mérföld út. és hogy Szaúd-Arábia egyre inkább 104 .

mind az amerikai hadászati és honvédelmi ipar nagy megrendelésekre és hosszú távú karbantartási szerződésekre számíthatott." E kifejezést ezt követően még sokszor 105 . amely az ország központi bankjának. de egyben szójáték is. belső postával nyújtottam be. válaszoltam a megjegyzéseikre. amit kértek tőlem. Ugyanis csaknem valamennyi projekt esetében folyamatos karbantartásra és korszerűsítésre volt szükség. A gazdasági okokon túl volt még egy merőben más jellegű tényező. A konzervatív muzulmánok tajtékzanak majd. rakétasilók. amely függővé tette tőlünk Szaúd-Arábiát. Az alelnököknek és a Pénzügyminisztérium képviselőinek különösen tetszettek a hosszú távú karbantartási megállapodásokkal kapcsolatos ötleteim. Hamar felismertük. Általában elmondtam. Az egyik alelnököt ezek a következő kifejezés megalkotására ihlették: „a tehén. két listát vezettem az elképzelt fejlesztésekkel kapcsolatban: az egyiken a várható tervezési és kivitelezési megbízások. hogy ennek az olajban gazdag királyságnak a modernizációja kedvezőtlen reakciókat is ki fog váltani. A M A I N . Mind az e területen dolgozó magánvállalatok. és nem tartozott a J E C O R . Állítólag ez a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet (Saudi Arabian Money-laundering Affair) rövidítése volt.függővé váljon az Egyesült Államoktól. Az ő jelenlétük újabb mérnöki és beruházási projektek — repülőterek. személyzeti létesítmények — sorát tenné szükségessé. Mivel ez a projekt akkoriban csak a kutatás és fejlesztés fázisában volt. Néha találkoztam a projekten dolgozó más tanácsadókkal — a M A I N alelnökeivel és a főnökeimmel. Én ritkán kérdeztem ezeken az értekezleteken.h o z . a Saudi Arabian Monetary Agency-nek (SAMA) nevére utalt. projektvezető"-nek címezve. Időnként csatlakozott hozzánk a Pénzügyminisztérium valamely képviselője. Jelentéseimet lezárt borítékban. és beleegyeztem abba. Ahogy haladtam a munkában. Ennek az országnak a gazdasági fejlődése várhatóan egy másik. amit nyugdíjba vonulásunkig fejhetünk. hogy ez a két dolog szorosan összefügg. a Brown & R o o t . és ezt a speciális műszaki körülmények miatt csak azok a cégek tudták elvégezni. új iparágat is fellendít majd: az Arab-félsziget katonai védelmét. nem volt még hivatalos neve. a Bechtel. Izrael és a többi szomszédos ország pedig fenyegetve érzi magát. hol tartok a munkámmal. így egymás között — mindig csak halkan — SAMA-ként emlegettük. Számítottunk arra. amelyek a technológiát eredetileg kifejlesztették. a Halliburton. a másikon a hosszú távú üzemeltetési és karbantartási szerződések szerepeltek. a Stone & Webster és sok más amerikai tervező és kivitelező cég busás hasznot remélhetett ezekből az üzletekből az elkövetkezendő évtizedekben. „Pénzügyminisztérium.

ismervén az emberi természetet. hogy a SAMA és az egész JECOR-művelet példaértékű lesz. amelyek meg is valósulnak. akiknek a munkáját a Pénzügyminisztérium leginkább hasznosítani tudja. Ha a SAMA esetében sikerrel járunk. és a legjobb szerződéseket azok a tanácsadók kapják majd. mindenféle pletykák keringtek. feltételeztük. hogy a napi nyilvántartásomban elszámolt munkaóráim a cég általános és adminisztratív költségei között látszottak megjelenni. Nőtt az izgalom. de nekem mindig inkább kecskék jutottak róla eszembe. Egyre többen tudták. Ezzel az új módszerrel jövedelmező munkalehetőségeket tudnánk teremteni olyan országokban. Ebben az esetben a költségek messze meghaladták a megszokott mértéket. valószínűnek látszott. Ez a legtöbb projekt előkészítő szakaszában így volt. Nyolc hónapig dolgoztam ezeken a távlati elképzeléseken. és mindenki jövedelmező szerződésekre számított fáradozása fejében. végül is váratlan lehetőségeket nyitott meg a mérnöki és építőipari beruházások számára. Én magam személyes kihívásnak éreztem. Gyanúm szerint a M A I N és a többi hasonló cég fizette ezeknek az előkészítő munkálatoknak a költségeit. de az alelnökök szemmel láthatóan meg voltak győződve. Úgy tűnt. és meglehetősen önállóak voltak. akiknek a javaslatai eljutnak a megvalósulásig. Idővel oszlott a titok homálya a m u n k á n k körül. hogy ezeknek az országoknak a vezetői utánozni szeretnék majd Szaúd-Arábiát. Az osztályom m u n katársai mind más feladatokkal foglalkoztak. hogy valami nagy dolog van kibontakozóban Szaúd-Arábiával kapcsolatban. amelyeknek nem volt szükségük arra. Eddigi tapasztalataim alapján úgy gondoltam. hogy versenytársaink is részt vesznek az előkészületekben. Bár tudtuk. még gyorsabban juthatok előre. hogy a tűzhöz közel legyenek. hogy mindenki számára lesz elég munka. hogy több versenytársunk is dolgozott hasonló feladatokon. külön irodám magányában vagy a bostoni belvárosra néző otthonomban. mekkora az esélye annak. hogy azok fognak nagyobb j u talmat kapni. Ezt a gyanút megerősítette. bár egyszerre mindig csak néhány napot. Az alelnökök és a Pénzügyminisz- 106 . bár néha azért ellenőriztem a munkájukat.használtuk. és tovább egyengeti a globális birodalom útját. mint tehenek. hogy az 1973-as olajembargó. Rögtön Irak és Irán jutott eszünkbe. amely kezdetben olyan nagy csapásnak tűnt. hogy a befektetés bőven meg fog térülni. Ezeken az értekezleteken jöttem rá. rövid távú kockázatot vállalva annak érdekében. A csillagom már amúgy is gyorsan emelkedett a MAIN-nél. intenzíven. hogy olyan terveket készítsek. hogy nemzetközi bankoknál adósságot halmozzanak fel. Értekezleteinken azt is megvitattuk.

Az arab világ országai. a királyság több milliárd dollárnyi olaj bevételének kamatát arra fordítják. és amelyet később más országok. hogy a szaúdiak folyamatosan biztosítsák Amerika olajellátását. hogy az Arabfélszigeten óriási infrastruktúrát. Iraknak és Izraelnek. Washington arra használta ki ezt a helyzeti előnyét. Ezen biztosítékok fejében Washington nagyon vonzó ajánlatot tett a szaúdi uralkodóháznak: teljes és egyértelmű politikai és szükség esetén katonai támogatást ígért. amelyek Szaúd-Arábia középkori társadalmát a modern ipari társadalom szintjére emelik. Más szavakkal. hogy a fejlesztések fő irányaiba beleszóljanak. például Irak esetében is próbáltunk alkalmazni. Indonézia vagy Venezuela embargóval fenyegetne.térium képviselői is egyre nyíltabbá váltak — szerintem részben azért. a hatalmas készletek fölött rendelkező Szaúd-Arábiának közbe kell lépnie. hogyan alakuljon az Arab-félsziget gazdasága és arculata.a muzulmánok szemében hitetlenek . amely konzervatív vahábbi 107 . hogy Szaúd-Arábia olajdollárjait amerikai állami kötvényekbe fekteti. figyelembe véve földrajzi helyzetét. A formálódó terv részeként Washington el kívánta érni. hogy amerikai cégek megvalósítsák azokat az elképzeléseket. hogyan adta be a derekát a királyi ház Washington minden követelésének. és az ingadozó árakat tartsák olyan szinten. Irak. A feltétel az volt. amelyeket én (valószínűleg néhány versenytársammal) dolgoztam ki. amit a szaúdi uralkodóház aligha utasíthatott vissza. Ha a többi olajtermelő ország. amellyel hosszú távon biztosíthatják uralmukat az országban. például Irán. Szíriának. hogy Szaúd-Arábia modern ipari hatalommá váljék. ami az Egyesült Államok és szövetségesei számára elfogadható. A saját országunk Pénzügyminisztériuma bízna meg minket szaúdi pénzen. És mindez egy olyan királyságban. amely újradefiniálta a gazdasági bérgyilkosok szerepét a világban. valójában külföldiek elit csapata . hogyan fogadhattak el a szaúdiak ilyen kondíciót. Már a puszta tény. Olyan ajánlat volt ez. egész városokat építsünk ki. és megtudták. hogy még egy fontos feltételt kényszerített rá a szaúdiakra. hogy Szaúd-Arábia erre kész. egy olyan kitételt. és pótolni a hiányzó mennyiséget. Visszatekintve nem egészen értem. katonai gyengeségét és általában vett kiszolgáltatottságát szomszédainak: Iránnak. Bár a szaúdiak fönntartották a jogot.döntik majd el. amikor megismerték az üzlet részleteit. mert ők maguk is egyre többet tudtak meg az alakuló program részleteiről. az O P E C és a többi muzulmán ország mindenesetre föl volt háborodva. elvenné a többi ország kedvét az embargó gondolatától. a kötvények hozamát pedig az amerikai Pénzügyminisztérium olyan beruházásokra költi.

R e m e k üzlet volt. vagy elfogadják az ajánlatunkat. Sosem tudtam meg biztosan. de azt hiszem. hogy a Szaúdok belementek az alkuba. amely mindaddig ott is maradt. hogy el lehessen utasítani. hogy a beszélgetés végén a Szaúdok úgy érezték. Bárki is volt a küldött. korábban újságíró. semmihez nem volt szükség kongresszusi jóváhagyásra.4 E történelmi vállalkozás paramétereinek a kimunkálása bámulatosan rövid idő alatt ment végbe. A szaúdi kormány néhány kulcsemberét is meg kellett győznünk. mikor Moszadik megsértette a brit olajtársaságok érdekeit. míg a vállalkozóknak vagy az alkalmazottaknak fizetni nem kellett. Ez a rendszer biztosította. Már csak egy apróság volt hátra. hogy támogatjuk és védelmezzük a hatalmukat. Nincs kétségem afelől. ki volt az illető. azt az üzenetet hozta. Úgy tűnt. így foglalta össze tömören a megállapodás lényeges elemeit: A készpénzben úszó szaúdiak több százmillió dollár befizetését vállalták az Államkasszába. És hogy még csábítóbb legyen mindez. a Middle East Institute (Közel-Kelet Intézet) kutatója. első dolga biztosan az volt. hogyan lehetne mindezt megvalósítani. bár a körülmények súlya.. hogy részükről ez ugrás a sötétségbe. hogy a Szaúd családnak nincs sok választása. Már csak azt kellett kitalálni. vagy elutasítják . hogy ez végső soron a családon belül dől el. Mikor a követ visszatért Washingtonba. hogy a Szaúd-házon belül szükség volt konszenzusra. Ezt a procedúrát minden vállalat utálta. A konstrukció értelmében a bizottság vezetői a kongresszus jóváhagyása nélkül valósíthattak meg bármilyen projektet. Thomas W. hogy emlékeztette a királyi családot. amelyek nem szívesen tárták föl titkaikat senki előtt.és akkor Moszadik sorsára jutnak. Ennek érdekében a kormány legmagasabb szintjéről utazott valaki Szaúd-Arábiába szigorúan titkos megbízatással. amely túl csábító volt ahhoz. 108 . Bár Szaúd-Arábia nem volt demokrácia. Lippman. aminek hasznosságáról a szaúdi féllel megegyeztek. úgy tűnt. így utalva arra. . és akkor biztosítékot kapnak arra.elveken alapult és évszázadokon keresztül azok szerint működött. a Washington által kétségkívül felfokozott politikai és katonai nyomás alatt a Szaúd család valószínűleg azt érezte. A mi szempontunkból mérhetetlenül nagy nyereségre volt kilátás. mi is történt a szomszédos Iránban. Henry Kissinger lehetett. amely magában hordozta későbbi hasonló ügyletek lehetőségét. Azután bizonyára fölvázolta a tervet. de különösen a magánkézben lévők. Azt az információt kaptuk. mint a Bechtel és a M A I N . nem sok választása maradt. hogy a szaúdi pénz visszaáramoljon az amerikai gazdaságba.

és jól példázza. Mindig W. milyen alattomos szándék húzódik meg javaslatunk mögött. hercegnek volt ilyen hajlama. hogy az általam ismert Szaúdok közül csak W. és nem akarta. bár sosem derült ki pontosan. Ez nem volt olyan egyszerű. W. vagy legalábbis csak ő mutatta ki előttem. hogy meggyőzzem: a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet úgy az országnak. hogy országa a nyugati fogyasztói társadalom nyomdokaiba lépjen. Ebben részben igaza is volt. hercegként gondoltam rá. Szilárd vallási nézetei ellenére W. mint neki magának nagy haszonnal fog járni. 109 . hogy feladatomat teljesítsem. el kell ismernem. mi pedig a szaúdiak modernizációját szeretnénk elősegíteni. milyen messzire voltam hajlandó elmenni. valóban koronaherceg-e. mint a korporatokrácia. Az volt a dolgom. Nézetem szerint a keresztesek csakúgy. mint a keresztes lovagoknak ezer évvel korábban: az arab világ keresztény hitre térítése. Bár ez mára már szinte sztereotípiává vált. Azt is mondta. valójában saját birodalmukat akarták kiterjeszteni. Szerinte ugyanaz volt a célunk. mint ahogy kezdetben látszott. M i n d e n esetre ez is szerepet játszott a történelmi üzlet megkötésében. hogy átlátja. A középkori Európa katolikusai a purgatóriumtól akarták megmenteni a muzulmánokat.1975-ben rám bízták az egyik ilyen kulcsembert. Szerintem köztünk és a keresztesek között inkább csak fokozati különbség volt. herceg jó vahábbinak vallotta magát. hercegnek volt egy gyönge pontja — a szép szőke nők.

hogy bármi törvénytelenséget elkövessenek. kék szemű. hogy kapcsolatuk jövőjét teljes egészében a férfi hozzáállásától és iránta tanúsított magatartásától teszi függővé. szőke hajú „Sally" Bostonban lakott. A M A I N szigorúan tiltotta munkatársainak. herceg—Sally-affér elég sok gondot okozott nekem. Semmiképpen nem akart azonban hivatásos prostituáltat. Sally nagyvonalúan elnézte férje félrelépéseit. hozzászokott a szabad szerelemhez. herceg már kezdetben tudtomra adta. A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet egyik alfejezeteként zajló W. Szerencsére a könyvelési osztály nagy szabadságot engedett nekem a magánköltségeim elszámolásában. Szex áruba bocsátásával . de kikötötte. Egy évtizeddel korábban még hippi volt. a kényelmes bostoni lakással és a pilótafeleségeknek akkoriban járó kedvezményekkel. Magam is titokban találkoztam W.kerítéssel . f e j e z e t Hogyan lettem kerítő. valamint Oszama bin Laden pénzelése W. A gyönyörű. és nem is rejtette véka alá kisebb-nagyobb kalandjait. herceggel. Tekintélyes borravalókkal sikerült 110 . így a legnagyobb problémát az jelentette. és ez megkönnyítette. Beleegyezett abba. hogy találkozik W. hogy teljesítsem kérését.foglalkoztam. herceggel. akivel ő vagy családjának valamelyik tagja összefuthat az utcán vagy egy koktélpartin. hogyan fizessek Sallynek. a United Airlines egyik pilótája munkája keretein belül és kívül is rengeteget utazott. Szerencsémre megfeleltek egymásnak. hogy mikor meglátogat Bostonban. Elégedett volt a férfi fizetésével. ami Massachusettsben tilos. egy kedvére való hölgy társaságára vágyik. Férje.16. akitől a beszélgetésen kívül más szolgálatokat is elvár. és egy titkos bevételi forrás lehetősége is vonzotta.

akkoriban még nem számítógépek. és mikor a szerződés lejárt. hogy Sally odaköltözzön hozzá. Sally testi vágyat elégített ki. szaúd-arábiai magánvillájába. Keményen meg kellett dolgoznom a beleegyezéséért. Az is nagy megkönnyebbülés volt a számomra. mikor kiderült. Mivel a királyi család tagjai nem tudnak mértéket tartani a költekezésben. nekem csak az utazást kell megszerveznem. bizonyos európai országok és a Közel-Kelet között élénk nőkereskedelem folyt. Körbetelefonáltam ismerőseimet. W. aki ebben segítségére voltam. így foglalja össze ezt a jelenséget: „A '70-es évek elején. hogy adjanak üres számlákat. igen jövedelmező szerződést az amerikai Pénzügyminisztériumtól. hogy Sally nem fogja otthagyni Bostont egy közel-keleti sivatagi villáért. mi történt pontosan a többi E H M és a szaúdi kormány más befolyásos tagja között. Hosszú órákat töltöttünk statisztikák fölött. Meg voltam győződve. W. Az idő múltával W. Végül is a beleegyezését adta. bizalmasává váltam. hogy a szaúd-arábiai Sallynek n e m kell feltétlenül azonosnak lennie azzal. Pár hét múlva a pót-Sally aláírta a szerződést. Az az egy bizonyos. akik meg tudtak kötni egy ilyen szerződést. Robert Baer. Nem tudom. intézzem el. segítettem neki más országokról készült tanulmányokat elemezni — többek között azokat a Kuvaitról fölállított ökonometriai modelleket. hogy ennek az utazásnak a költségeit nem lehet üres éttermi számlákkal fedezni. Ez azonban még nem győzte meg arról. hogy új kedvesének maga kíván fizetni. herceg nem volt könnyű ember. Az is nyilvánvaló volt. herceg ez utóbbi terhet levette a vállamról. amelyeket még Indonéziába indulásom előtt Claudine segítségével készítettem. Ez akkoriban nem volt teljesen szokatlan kérés. Azt a feladatot kaptuk." 1 Tisztában voltam ezzel a helyzettel. mikor az olajdollárok beáramlása megindult.. akivel Amerikában töltötte idejét. Ezekkel a nőkkel meghatározott időre kötöttek szerződést. a libanoniak mesésen meggazdagodtak. A M A I N jutalmul megkapta az egyik első. hogy a királyi család végül az egész csomagot elfogadta. aki húsz évig volt a CIA műveleti igazgatóságának Közel-Keletre szakosodott nyomozótisztje. vállalkozó szellemű libanoniak kezdtek prostituáltakat becsempészni a királyság hercegei számára.meggyőznöm pár pincért Boston legelőkelőbb éttermeiben. hogy mérjük föl az ország rosszul szervezett és 111 . hanem emberek töltötték ki ezeket. és megnyugtatott. De két akadály tornyosult előttem: egyrészt Sally. másrészt a fizetés módja. a hölgyeket otthon tekintélyes bankszámlák várták. és még olyanokat is ismertem.. akiknek voltak libanoni kapcsolatai Londonban és Amszterdamban. Végül azt kérte. herceg egyre bátrabb lett. hogy a SAMA országa javát szolgálja. én pedig.

hogy kibérelünk egy Boeing 747-est. mint a virágzó amerikai kertvárosokban. Szaúd-Arábia ma az autópályák és számítógépek országa. Luxusszállodák. és az a bizonyos pilóta vezetné. Mivel Szaúd-Arábiában nem készítettek ilyesmit. légkondicionált bevásárlóközpontjaiban ugyanazok az elegáns üzletek várják a vásárlókat. mindent az Egyesült Államokból kellett küldeni. hogy a szerződés értelmében három héten belül teljesen fölszerelt irodával kell jelen lennünk a szaúdi fővárosban. gyorséttermek. mit tegyünk. míg a hajón elküldött fölszerelés a királyságba ér. amely az Egyesült Államok szabványainak is megfelel. és tervezzünk egy újat. hogy az Arab-félsziget kikötői előtt hosszú sorokban várakoznak a tankhajók bebocsátásra várva. A szerződésnek ez a pontja láthatólag több mint egy hónapig elkerülte a figyelmünket. rámpákon megközelíthető új középületek részleteiig. és azon szállítjuk a Boston környéki áruházakban bevásárolt fölszerelést Szaúd-Arábiába. vállalattal kötött 200 millió dolláros szerződésnek megfelelően. Három nemzetközi projektekben tapasztalt emberem éppen indulóban volt Rijádba. ha a gép a United Airlines tulajdona volna. műholdas tévécsa- 112 . A Pénzügyminisztériummal kötött megállapodásunk előírta továbbá. berendezéseket használhatunk. Hónapokig is eltarthatott. eszembe jutott. A kecskéket kétszáz élénksárga amerikai szemeteskocsi váltotta föl. * Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia között létrejött üzlet szinte egyik napról a másikra átformálta a királyságot. üres földjét. Ahogy Thomas Lippman 2003-ban megfogalmazta: Az amerikaiak a saját képükre formálták a nomádok sátrainak és a parasztok sárkunyhóinak végeláthatatlan. hogy stílszerű lenne. Az érintett partnerekkel együtt órákon át törtük a fejünket. akinek a felesége olyan jelentős szerepet játszott a Szaúd-ház meggyőzésében. hogy a gazdasági előrejelzéseket és elektromosterhelés-becsléseket az ország egyes részeire kidolgozó első csapatot kiküldjem. Mint rendesen. Nagy bosszúságunkra kiderült. a Waste Management Inc. 2 Ehhez hasonlóan a szaúdi gazdaság valamennyi területét modernizálták a m e zőgazdaságtól az energiaiparon keresztül az oktatásig és a k o m m u n i k á cióig. mikor a jogi osztályról érkezett egy üzenet. Emlékszem.korszerűtlen villamosenergia-rendszerét. Végül arra jutottunk. egészen a sarki Starbucks kávéházak és a mozgássérültek által is könnyen. most is az volt a dolgom. A M A I N nem akart elveszteni egy ilyen fontos szerződést néhány szobányi irodabútor miatt. hogy csak az Egyesült Államokban vagy Szaúd-Arábiában előállított fölszerelést.

Bizonyos értelemben a S A M A / J E C O R volt a következő mérföldkő K e r m i t Roosevelt iráni akciója után. Ez különösen Idi A m i n Dada esetében vált nyilvánvalóvá.. Idi Amin Dada utolsó éveit horgászással és tengerparti sétákkal töltötte. A politikai-gazdasági fegyvertár minőségileg más. Az Egyesült Államok tiltakozott ugyan.ahogy a Pénzügyminisztérium egy vezető képviselője fogalmazott . 3 Az 1974-ben megfogant tervek új szintre emelték az olajban gazdag országokkal folytatott későbbi tárgyalásokat.az iráni forradalom és a szovjet-afgán háború kettős sokkhatását követően . 2003 vége felé a U. A nyolcvanas évek végétől . akit két-háromszázezer ember haláláért tartottak felelősnek. luxuskörülmények közé vonult vissza. 5 Az amerikai és szaúdi beavatkozás azonban ezen messze túlment.tornák ugyanúgy megtalálhatók itt. Következtetéseik többek között az alábbiakban foglalhatók össze: A bizonyíték megkérdőjelezhetetlen: Szaúd-Arábia.Szaúd-Arábia félhivatalos jótékonysági segélyei váltak a gyorsan növekvő dzsihád mozgalom fő pénz- 113 . S. Az Egyesült Államok n e m csinált titkot abból a kívánságából. hogy a Szaúd-ház támogassa anyagilag Oszama bin Laden afganisztáni háborúját a Szovjetunióval szemben a '80-as években. 2003-ban nyolcvanéves korában halt m e g Jiddahban. több tucat kormányzati képviselőt és terrorizmus-. Bár gyilkos zsarnok volt. nehogy veszélyeztesse a Szaúdikkal fennálló megállapodást. Rijád és Washington összesen mintegy 3. amelyeket már a globális birodalom katonáinak új nemzedéke alkalmazott.a terroristák finanszírozásának „epicentrumává" vált.. veseelégtelenség következtében. amit Szaúd-Arábia a nemzetközi terrorizmus finanszírozásában játszhatott. A m i k o r a hírhedt ugandai diktátor 1979-ben száműzetésbe vonult.5 milliárd dollárral segítették a mudzsahedineket. de n e m túl hangosan. Szaúd-Arábiában kapott menedéket. magasra nyúló irodaépületek vagy az amerikai stílusú vidámparkok. autóit és szolgáit a Szaúd-ház biztosította. amerikai és külföldi titkosszolgálati jelentéseket és más dokumentumokat vizsgáltak át. Amerika régi szövetségese és a világ legnagyobb olajtermelője. 4 Még kevésbé feltűnő és végső soron sokkal károsabb volt az a szerep. Az újságírók több ezer oldalnyi bírósági jegyzőkönyvet. valahogyan . A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet és a Közös Bizottság a nemzetközi j o g számára is új precedenssel szolgált. jóval kifinomultabb eszközökkel gazdagodott. valamint Közel-Keletszakértőt kérdeztek meg. News & World Report átfogó tanulmányt k ö zölt „A szaúdi kapcsolat" (The Saudi Connection) címmel. mint a legmodernebb kórházak.

és az utasokat senki sem kérdezte ki. illetve addig az időszakig. A Vanity Fair az alábbi következtetésre jutott: A Bush család és a Szaúd-ház. köztük a bin Laden család több tagját. fegyvereket vásároljanak és új tagokat toborozzanak. miniszterek zsebébe. gondokkal küszködő olajcéget. hogy az igazság végre eljutott a sajtóig.. magánrepülőgépeken menekítették ki az Egyesült Államok területéről. amely a Bush család. támogatás és fizetések formájában több milliárd dollár vándorolt át a Szaúdokkal foglalkozó amerikai tisztségviselők: nagykövetek. James Baker III. Több mint húsz országban használták föl ezt a pénzt arra. Az lepett csak meg. a világ két legnagyobb hatalmú dinasztiája több mint húsz éve áll egymással szoros személyi. Bush volt elnök és régi szövetségese. engem egyáltalán n e m lepett meg. CIA vezetők. Bush nagy összegeket fektetett.. A magánszektorban a Szaúdok segítették a Harken Energy nevű. Elektronikusan lehallgatott beszélgetések bizonyítják. 6 A Világkereskedelmi Központot és a Pentagont ért 2001-es támadást követően m é g több bizonyíték került elő Washington és R i j á d titkos kapcsolatait illetően. mikor George H. Pár nappal szeptember 11-e után több vagyonos szaúd-arábiait.. Vajon ebben közrejátszott-e a Bush család és a Szaúdok régi kapcsolata?7 114 . hogy felszállási engedélyt adott volna a gépeknek. Volt hírszerző tisztek véleménye szerint a szaúdiak bőkezűsége vette rá az amerikai illetékeseket. hogy ezek a kapcsolatok legalább a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet 1974-es kezdetéig nyúlnak vissza. Idősebb Bush korábbi elnök továbbra is a cég vezető tanácsadója. a Szaúdház és a bin Laden család kapcsolataira fényt derített. Szerződések. W. W. Tudtam.. majd a C I A vezetője (1976-77) volt. Senki sem ismeri el. a Carlyle Group számára próbált befektetőket toborozni a Szaúdok között. hogy félkatonai kiképzőtáborokat működtessenek.. hanem más terrorista csoportokat is támogattak. volt külügyminiszter.. hogy minderről ne vegyenek tudomást.n a g y k ö v e t e (1971-73). üzleti és politikai kapcsolatban. a világ állítólag legnagyobb törzstőkéjű magánvállalata. 2003 októberében a Vanity Fair magazin addig még nem publikált információt hozott nyilvánosságra „A Szaúdok m e g m e n tése" című részletes írásában. Legutóbb George H.. melybe George W. hogy a királyi család tagjai nemcsak az Al-Kaidát. Bush az Egyesült Államok E N S Z . A történet.forrásává..

RÉSZ 1975-1981 .3.

másrészt a vállalat irodáiban a világ k ü l ö n b ö z ő pontjain m ű k ö d ő tanácsadókból állt. 1977-re már egész kis birodalmat építettem ki. hogyan lehetne egy századfordulón élt orosz matematikus munkáira épített újszerű ökonometriai modell segítségével előrejelzéseket készíteni.17. Vezető közgazdászi címem mellé kineveztek a Gazdasági és Regionális Tervezés vezetőjének is. hogy a Függetlenségi Háború után nem sokkal legyőzte a Barbary kalózokat. amely egyrészt a M A I N bostoni központjában dolgozó m i n t e g y húsz szakemberből. Igaz. A modell szubjektív valószínűségi együtthatókat rendelt a gazdaság egyes szektorainak b e csült növekedéséhez. hogy m é g negyvenéves korom előtt a milliomosok kivételezett csoportjába juttatnak. Brunónak volt egy ötlete azzal kapcsolatban. de a sivatagi királyságban elért sikereim új kapukat nyitottak m e g előttem. A cég százéves fennállása óta én lettem a legfiatalabb partner. újságok kértek fel. amely arról volt nevezetes. nézzek utána. Én már úton voltam fölfelé. 117 . R e m e k fizetést kaptam. de sok időt töltöttem gyönyörű és érdekes nők társaságában a világ k ü lönböző részein. amelyekkel a nagy kölcsönök fölvételét indokoljuk. R ö g t ö n átláttam. hogy a házasságom t ö n k r e m e n t . ami a bostoni k i k ö t ő b e n horgonyzott közvetlenül a Constitution. f e j e z e t A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene Szaúd-Arábia sok karriert elindított. Előadásokat tartottam a Harvardon és más helyeken. B r u n o megkért. és részvényeimtől bizton reméltem. hogy az aktuális eseményekről írjak. milyen jól használható ez az eljárás a magas növekedési ráták igazolására. mit lehetne ezzel a módszerrel kezdeni. „az Ö r e g Vashasú"-nak is becézett hadihajó mellett. 1 Volt egy v i torlás jachtom.

Nadipuram Prasadot. a M A I N egymás után nyerte el a szerződéseket a Torrijos-kormánytól. éppen a legjobbkor.ismertté váltunk a szakmán belül. 2 O m a r Torrijosszal kölcsönösen tiszteletben tartottuk megállapodásunkat. hogy a Panamáról készített tanulmányaink tisztességesek legyenek. és mi is sok konferencián és egyetemen adtuk azokat elő a világ számos országában. akiket olyan kölcsönök fölvételére beszélünk rá. hogy az előrejelzéseim nem voltak olyan rendesen túlbecsülve. hiszen a C o n - 118 . Először bosszús voltam emiatt. hogy értelmes és együttérző ember került az Egyesült Államok elnöki székébe. az amerikai leleményességnek ezt a szimbólumát: az USA üzleti érdekeit Dél-Amerika kincseivel összekötő vízi utat? Panamai utazásaim során általában a Hotel Continentalban szálltam meg. ahogy azt a világ nagy része helyesnek tartotta volna. és javaslataink vegyék figyelembe a szegények érdekeit. melyeket sosem fognak tudni visszafizetni. átengedi-e az Egyesült Államok a panamaiaknak a csatorna fölötti ellenőrzést. Az emberek figyelték. Közben a partvonalról néztem. innovatív tervet is ki kellett dolgoznunk a mezőgazdaság számára. E szerződések keretében. mert eredeti szállodámban zajos átépítési munkák folytak. amely forradalmasítja az infrastrukturális beruházások gazdasági növekedésre gyakorolt hatásainak előrejelzését. dr. vagy megpróbálunk visszatérni a Manifest Destiny globális változatához. De Washington konzervatív erői és a vallásos jobboldal pulpitusai hangosak voltak a felháborodástól. A Csatornával kapcsolatos tárgyalások az egész világon nagy érdeklődést és indulatokat váltottak ki. amely „bizonyította". sok idővel és pénzzel rendelkező ökonometrikusok tudnák egyáltalán felfogni a markovi modell bonyolult finomságait. Az ötödik látogatásom alkalmával azonban át kellett költöznöm az út túloldalán lévő Hotel Panamába. Együtt összehoztunk egy sor szakcikket. hogyan kezdi újratárgyalni Torrijos és Jimmy Carter a Csatorna-egyezményt. A tanulmányok — és mi magunk is . és hogy szocialista színezetük is volt. hogy jót teszünk azokkal az országokkal. A cikkeket több rangos szervezet is publikálta. aki hat hónap alatt kifejlesztette a Markov-féle ökonometriai modellezési módszert. amit alaposan megtépázott a vietnami fiaskó. amelyek a Markov-módszert olyan eljárásként mutatták be. Azon voltam. vagy megkérdőjelezni következtetéseit. Bár hallottam olyan megjegyzéseket. Sokaknak úgy tűnt. mint más esetekben.Fölvettem az osztályomra egy fiatal matematikust. a hagyományos infrastrukturális szolgáltatások mellett egy átfogó és egészen újszerű. Ráadásul csak nagyon képzett. Hogyan adhatnánk föl a nemzetbiztonság eme védőbástyáját. Pontosan erre volt szükségünk: tudományos eszközre.

kétszáz éve kimondott elkötelezettségünket. fölbámultam a ventilátorokra. Befolyásos panamaiak egy csoportjához beszélt. Torrijos beszéde inspiráló volt. Harmadszor pedig „a jelenlegi helyzet súlyosan megterheli az amúgy is problematikus kapcsolatrendszert az Egyesült Államok és Latin-Amerika között". Ha így teszünk. ha valaki — esetleg egyetlen ember — bombát helyezne el a Gatun gát oldalában". ha segítünk a panamaiaknak.. Letettem a New York Review of Books egyik példányát. n e m fogják újraválasztani . Először is. m i n t h a a panamaiaknak több beleszólást engednénk". melynek állítása szerint .Ford g y ö n g e elnök. az újság egyik szerkesztője felhívott telefonon. és kérte.a forgalmat két évre meggátolhatná. hogy H u m p h r e y Bogart bármelyik pillanatban átsétálhat a színen. hogy kezdeményezésünkkel újra megerősítjük az önrendelkezés joga melletti. A „Nincs helye a kolonializmusnak Panamában 1975-ben" a vezércikkek mellett csaknem az oldal felét elfoglalta az 1975. A mennyezeti ventilátorok surrogtak. — Ezért határoztam úgy. Most esély nyílik arra. írjam meg cikk formájában. A kolonializmus elfogadott volt a századfordulón (a 1900-as évek elején) csakúgy. Egy ilyen szerződés ratifikálását annak 119 . „a jelenlegi helyzet igazságtalan . erre a lehetőségre egyébként maga Torrijos is nyilvánosan fölhívta a figyelmet. A szállodába visszatérve papírra vetettem egy levelet a Boston Globe számára. büszkék lehetünk arra. „a jelenleg érvényben lévő szerződés sokkal súlyosabb biztonsági kockázatokat rejt magában. Az alábbiakkal fejeztem be: A Csatorna további zavartalan és hatékony működésének záloga.jósolta O m a r Torrijos 1975-ben. Hivatkoztam az Ó c e á n közi Csatorna Bizottság (Interoceanic Canal Commission) tanulmányára. De később egészen megszerettem a Panama óriási társalgóját. szeptember 19-i számban. rattanszékeit és falapátos mennyezeti ventilátorait. M i n t h a a Casablanca egyik jelenetének díszletei között lettünk volna. . amelyben Graham Greene egy Panamáról szóló cikkét olvastam el. mint 1775-ben.elegendő ok bármilyen döntés esetén". és eszembe jutott egy két évvel korábbi este... az volt az érzésem. A cikk három konkrét érvet sorakoztatott föl a Csatorna visszaadása mellett.tinental már második o t t h o n o m m á vált. Mikor Bostonba visszatértem. hogy átvegyék a vízi út fölötti irányítást és az azzal járó felelősséget. akiket szintén meghívtak az elegáns régi klubba. Én egyike voltam a néhány külföldinek. hogy sikeres legyen ez a minden erőnket követelő politikai k ü z delem. hogy fölgyorsítom a Csatorna ügyét. Másodszor.

Brunónak megint igaza volt — m i n t rendesen. A M A I N meglehetősen konzervatív hely. És én éppen a Hotel Panama társalgójában ültem. szerintem okos lépés volt. A M A I N több versenytársa a rossz oldalra állt. A cikk határozottan azt sugallta. amíg j ö n n e k a m e g r e n d e lések. Ez a bátor cikk. hogy szenvedélyes politikai állásfoglalásokat közöljenek N e w England legtekintélyesebb napilapjának szerkesztőségi oldalain. 3 Bátor lépés volt részemről. és a szövege mindössze ennyi volt: „Ez a komcsi tényleg partner a cégünkben?" B r u n o behívatott az irodájába. M á r 1977-et í r t u n k . megvesztegeti Panama katonai vezetőit. általában név nélküli levelet kaptam. de attól aztán végképp. R e n d b e n . és javában folytak a tárgyalások a Csatornáról.n é l (én alig öt). Első projektmenedzserem már több mint tíz éve dolgozott a M A I N . a képaláírás 120 . az imént olvastam el Grah a m Greene egyik cikkét a New York Review of Books című lapban. „Az öt határzóna országa" többek között a panamai N e m z e t i Gárda vezető tisztjei között uralkodó korrupcióval is foglalkozott. hogy nem sokkal azelőtt lettem partner a M A I N ben. például luxuslakásokat juttat. küldesz neki egy példányt. Carter költözött a Fehér Házba. és m é g n e m volt partner. és ha kell. A vállalat belső postájával egy halom gyalázkodó. Ezt. mert „ H a én nem. hogy megírtam ezt a cikket. A szerző szerint maga a tábornok is elismerte. remélem. különösen azt figyelembe véve.a kornak a kontextusa talán valamennyire magyarázza. és ennek megfelelően kell cselekednünk. és így kipenderítették őket Panamából. országunk kétszáz éves fennállását ünnepelve. akkor majd a C I A fogja megfizetni őket". Ezek a bohócok pedig itt. hogy az amerikai titkosszolgálat eltökélte: aláássa Carter elnök törekvéseit. akik Torrijost szocialistának tartják. hogy vajon a sakálok már Torrijos körül ólálkodnak-e. amelyen Torrijos és Greene egy asztalnál ültek. a cikk másolatával összetűzve. De ha tudni akarod. míg a mi m u n k á n k egyre sokasodott. és azt mondta: . nekünk is föl kell ismernünk. valójában fikarcnyit sem t ö r ő d n e k ezzel. 4 N e m tudtam elhessegetni a gondolatot. Az egyiken szinte biztosan fölismertem Charlie Illingworth kézírását. hogy szabotálják a tárgyalásokat.Ennek m é g megiszod a levét. a hivatalban. A partnereknek illett tartózkodni a sajtótól. Torrijosnak nagyon fog tetszeni. De ma nem lenne erre magyarázat. A TIME vagy a Newsweek „Hírességek" (People) rovatában láttam egy képet. Az üzenetet egy vad koponya díszítette. hogy beosztottjainak különféle privilégiumokat. A kolonializmusnak nincs helye 1975-ben. keresztbe tett lábszárcsontokkal.

aki hatalmon van. arra gondoltam. Graham Greene cikke egy másik kérdést is fölvetett. hogy először azt gondoltam. Vajon Torrijos megbánta-e a megállapodást. hogy a következő pillanatban már a kávézó ajtajában álltam. hogy a rendszer alapja az a föltételezés. amit Claudine tanított nekem: nem szolgálta a globális birodalom érdekeit. hogy m i n d e n k i . amikor én ültem Torrijosszal szemtől szemben. hogy a segélyeket valóban a népe javára fordítja. hogy Bogart már rég halott. Legszívesebben utánakiáltottam vagy -rohantam volna. hogy a visszafizethetetlen adósság tömegét növelnék. lépéseinek következményei messze túlnyúltak Panamán. Graham Greene habozott egy pillanatra. de n e m egyezett azzal. Egy ismerős alak sétált át lassan a társalgón. T ű n ő d t e m . ha a Panamának nyújtott kölcsönök valóban a szegények javát szolgálják anélkül. hogyan reagál majd a korporatokrácia. A közszereplők korrumpálásán alapuló rendszer nem tűr meg olyan közszereplőket. hanem az övét. k o r r u m p á l ható. hogy ennek az embernek szüksége van a magányra. Tudnia kellett. így igen nagy volt a súlyuk. aki ilyen kritikus cikkeket jelentet meg. de valami azt súgta. h o g y ez szabadítja most el a sakálokat? Eszembe jutott. Azon is elgondolkodtam. Hirtelen azt hittem. hogy ez az ember nem más. Lehet.szerint az író kedves vendége és jó barátja a tábornoknak. A k k o r azt gondoltam. körülnézett. valamint az imént elolvasott cikk szerzője. majd elindult a kávézó felé. míg ő maga nem húz belőlük hasznot. hogy Latin-Amerika történelme tele van halott hősökkel. az ország meg roskadozni fog az adóterhek alatt. A h o g y elhaladt mellettem. rájöttem. káprázik a szemem. a Hatalom és dicsőség. 121 . N e m a saját játszmámat játszottam. hogy m i k o r aznap kiléptem Torrijos házából. Annyira zavarban voltam. a rendszert veszélyeztető és végső soron fölborítani is képes fenyegetésnek is felfogható. és döntése. és valószínűleg kitérne a közeledésem elől. akik n e m hajlandók korrumpálódni. és m a g a m is meglepődtem. amit velem kötött? És én magam hogy vagyok ezzel? Hiszen akkor kiléptem az EHM-szerepből. a Szerepjátszók és a Havannai emberünk. de aztán rájöttem. m i n t a kortárs angol nyelvű irodalom egyik legnagyobb alakja. vajon mit gondolhat a tábornok a bizalmát élvező regényíróról. hogy a tábornok egészen biztosan ismeri a külföldi segélyek logikáját: a vezetők meggazdagodnak. H u m p h r e y Bogart az. Fölvettem a New York Review of Books példányát. ami még ahhoz az 1972-es alkalomhoz kötődik. Tisztán gazdasági szempontból ez a M A I N érdekeit jól szolgálta. Az egész világ figyelte ezt az embert. mikor az általa diktált tisztességes feltételeket a szerződésekért cserébe elfogadtam.

milyen m u n k á t végzek a M A I N . hogy mindig szép borravalókat szoktam adni. Sokkal nagyobb a szabadságom . Végre fölnézett.erősen rám nézett. A h o g y beszélgettünk. — Az ilyen szavak nagy károkat okozhatnak — aztán elmosolyodott. El voltam képedve. — A tábornok megkért . hogy írjak könyvet az országáról. N é h a úgy beszélt a tábornokról. — Valóban — mosolyodott el melegen. h o g y kortyoljon egyet a poharából. mit gondol Graham Greene Panamáról. — M e g aztán szeretek is szépprózát írni. Ezekről nem sok kiadó merne dokumentarista köteteket kiadni — a New York Review of Booksra mutatott.mondta. hogy az Egyesült Államoknak ki kellene vonulnia Panamából. Éppen azon dolgozom. Lelkesen áradoztam.n é l . és hogyan találkoztam több ízben is Torrijosszal. A főpincér tudta jól. — Panamában nem szoktak megismerni. mennyire szeretem a regényeit. amelyet a szomszédos asztalon hagytam. Megkérdeztem. ha jól emlékszem. Nagyon kíváncsi voltam. de ha n e m tévedek. — A Boston Globe-ban olvastam. — Az a lényeg. miért ír szívesebben szépirodalmat. — Megreggelizhetnék még egyszer annál az asztalnál? — kérdeztem a főpincért. így a főpincér kissé furcsán nézett rám. Haiti. de fogalmam sem volt.mondta —. n e m én vagyok-e az a tanácsadó. A mexikói forradalom. M i n t az ön cikke a Globe-ban a Csatornáról. vagy legalábbis úgy láttam. Az író újságolvasásba merült. a jól informáltak mosolyával az asztalhoz vezetett. majd röviden elmeséltem. hogy én ki vagyok. egyre j o b b a n éreztem. milyen közel kerültek egymáshoz Torrijosszal. hogy fontos dolgokról írjunk. Ez most n e m széppróza lesz — ilyet m é g nem nagyon csináltam. — Tessék? — rám meredt. . Körülnéztem. aki nemrég cikket írt arról. m i n t apa a fiáról.A legtöbb t é m á m ellentmondásos. m i k é n t szólítsam meg. — N e m szeretném zavarni. Vietnam. mint d o k u m e n tarista műveket. Megkérdezte. . egyedül. Torrijosról és a Csatorna-ügyről. — A szépirodalom biztonságosabb . Kávét és mézes croissant-t rendeltem. Graham Greene a fal mellett ült egy asztalnál.N e m ülne át hozzám? Talán másfél óráig ü l t ü n k ott együtt. A szomszédos asztalra mutattam. ön G r a h a m Greene. — Elnézést — m o n d t a m .Aznap már egyszer reggeliztem. 122 . — Bátor dolog az ön pozíciójában — mondta.

és kezet rázott velem.A tábornok győzni fog. és a megállapodás szerint Panama visszakapta a fennhatóságot a Csatorna-övezet és a Csatorna fölött. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal) megjelent.Nyilvánvaló volt. — Ne aggódjon — mondta. El Salvadorban és Panamában. Panama államfője egy regényíróra is éppolyan mély benyomást tett. . a szerző ajánlása így szólt: „Barátom. A konzervatívok bosszút esküdtek. Ugyanilyen világos volt. M é g ugyanabban az évben. — Miért n e m ír könyvet? — biztatóan bólintott. .lassan fölállt. — Merész vállalkozás ujjat húzni az Északi Óriással — szomorúan megrázta a fejét." 5 123 . és néhány lépés erejéig visszajött a terembe. és indul a repülőm . De ne feledje. 1977-ben sikeresen lezárultak a tárgyalások Carter elnökkel. A m i k o r évekkel később Graham Greene d o k u m e n t u m k ö n y v e . Hirtelen megállt. M á r csak az volt hátra. — Franciaországba megyek. — B e n n e van önben. és elindult. hogy mennyire aggódik Greene a barátja életéért. m i n t a szegényekre és elnyomottakra. O m a r Torrijos barátainak Nicaraguában. hogy a Fehér Ház meggyőzze a K o n g resszust. Hosszú és elkeseredett küzdelem kezdődött. csak valóban fontos dolgokról írjon — megfordult. A végső szavazáson a Csatorna-szerződést egyetlen szavazattöbbséggel ratifikálták.A g g ó d o m a biztonságáért. A szemembe nézett. Szedelőzködött. És Torrijos visszakapta. mennyire becsüli Torrijost. Visszakapja a Csatornát. hogy ratifikálja a szerződést.

Washington és az üzleti körök közös erővel igyekeztek a sahot a haladás jelképévé tenni. Lényegesen különbözött azonban Szaúd-Arábiától abban. időnként szinte ingáztam Latin-Amerika vagy Indonézia és Irán között. hogy ambiciózus terveit finanszírozza. ahogy hivatalosan nevezik). bár közel-keleti és muzulmán. hogy megmutassuk a világnak. amely átfogó társadalmi-gazdasági reformokat irányozott elő. mind pedig szomszédaival kapcsolatban. Líbiával. f e j e z e t Az iráni Királyok Királya 1975 és 1978 között gyakran fölkerestem Iránt. A következő évben megindította az úgynevezett Fehér Forradalmat. ahol dolgoztunk. Washington és európai szövetségesei eltökélték. hogy nagy magánbirtokokat osszanak szét a parasztok között. Irán gazdag volt olajban. amely eltért minden más országtól. hogy a CIA szervezte az államcsínyt. hogy a sah rendszerét alternatívaként állítják szembe Irakkal. Óriási erőfeszítéseket tettünk. mind az országon belül. Itt tehát más taktikát követtünk. mire képes egy erős és demokratikus ország. különleges helyzetet hozott létre. amely támogatja az amerikai üzleti és politikai érdekeket. 124 . hogy nagy lélekszámú lakossága. amely Pahlavi hatalomra jutását megelőzően megbuktatta az ország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. A látszat szerint a sah a nincstelenek haladó szellemű barátja volt. és Szaúd-Arábiához hasonlóan nem kellett adósságba keverednie ahhoz. A Sahok Sahja (szó szerint „a Királyok Királya". N e m számított sem az uralkodó nyilvánvalóan antidemokratikus címe.18. de nem arab. 1962-ben elrendelte. sem az a kevésbé nyilvánvaló tény. R á adásul Irán történelme tele volt zűrzavaros politikai helyzetekkel. ahol erős Amerika-ellenes érzelmek törtek felszínre. Kínával. Koreával és más országokkal.

Vajon Jamin tudta-e. Bejártam az ország leghíresebb és leglátványosabb helyeit: Sirázt. Hamarosan kiderült azonban. hogy csak akkor menjek el. Egyben figyelmeztetett. 1977-ben. hogy előrejelzést készítsünk a regionális növekedési lehetőségeket illetően. Iszfahánt és a Perszepolisz mellett épült csodálatos sátorvárost. úgy vált a sah egyre befolyásosabb vezetővé a világpolitikában is. az ókori világ egyik csodája. Még sosem találkoztam vele. hogy egy Jamin nevű ember írta alá. egy levélkét találtam az ajtóm alatt. mikor egyik este hazatértem a szállodámba. láttam. a fénye egészen elvakított. mint ismert és radikális felforgatóról. északon a Kaszpi-tenger melletti turistaövezettől a Hormuzi-szorosra tekintő titkos déli katonai létesítményekig. hogy ezzel a titokzatos emberrel találkozzam. amelyet díszes olajlámpások világítottak meg. hogy a nyugodt felszín mély ellentéteket takarhat. hogy én pontosan milyen pozícióban vagyok? Tisztában voltam vele. 125 . A gyönyörű angol kézírással rótt levélben meghívott. Megdöbbenve láttam. hogy találkozzam vele egy bizonyos étteremben.Ahogy az O P E C hatalma nőtt az 1970-es évek során. Megint csak az volt a feladatunk.1 A M A I N olyan programokban vett részt. gyönyörű iráni nő kísért be és vezetett végig egy alacsony mennyezetű folyosón. ahol a sahot is megkoronázták. A taxi egy magas falba vágott kicsi ajtó előtt állt meg . mint a gyémánt.a fal olyan magas volt. Hosszú fekete köntöst viselő. hogy nem is lehetett látni a mögötte lévő épületet. de nem tudtam ellenállni a kísértésnek. hogy nagy kockázatot vállalok. Ugyanebben az időben Irán a muzulmán Közel-Kelet egyik legnagyobb hadseregét építette ki.és elosztórendszereket. ha érdekel Iránnak egy olyan arca. amely úgy ragyogott. és sétáltam az ősi királyok legendás palotája. A folyosó végén egy szobába jutottunk. Az éttermet díszes bronzcsillárokban álló magas fehér gyertyák árasztották el fénnyel. Perszepolisz romjai között. Irán látszólag a keresztény-muzulmán együttműködés mintapéldája volt. Kermántól Bandar—Abbászig követtem a sivatagi hegyeken át kanyargó régi karavánutat. hogy a falakat féldrágakövek és gyöngyház borítják. Mikor a szemem végül hozzászokott a fényességhez. amelyet „a hozzám hasonló pozícióban lévő emberek" még sohasem láttak. de egy kormányegyeztetés alkalmával úgy beszéltek róla. amelyek csaknem az ország egész területére kiterjedtek. és aztán megtervezzük az elektromos erőműveket. M i n d eközben nagyon megszerettem ezt az országot és különleges népét. átadó. Apránként Irán valamennyi nagyobb régióját felkerestem. amelyek a kulcsfontosságú energiát szolgáltatják majd az előrejelzéseket megvalósító ipari és kereskedelmi növekedéshez.

A sivatag szimbólum. hogy itt nyugodtan beszélgethetünk. . mert tudta.A sah azt gondolja. hogy a legkevésbé sem tűnik radikális felforgatónak. Az volt az érzésem. megnyugtatott. Engedelmemet kérve Jamin kiválasztott a tálcák közül néhányat. hogy dolgoztam a Békehadtestnél. mint mezőgazdasági kérdés. a kiejtése alapján iráni lehetett. Tudtam. Az állatok fölették a növényzetet. és őszintén érdeklődik történelmünk és jelenlegi problémáink iránt. hogy az emberek is hamar megnyíltak felém. hogy egyszerű gazdasági tanácsadónak tart. Elmentünk több terített asztal mellett. és azt is hallotta. . Egy sor pincér érkezett az asztalunkhoz. több millió kecskét és birkát terelve. Jaminként mutatkozott be. Azt tapasztaltam. . valamint Jamin megjelenése. hogy összebarátkozom emberekkel.Úgy veszem ki a szavaiból. Természetesen ezek a munkálatok több száz millió dollárba kerülnének — leereszkedően elmosolyodott. Akkor aztán egy csapásra az eső is visszatér. hogy ez az étterem kifejezetten ilyen titkos találkozóknak adott helyet. hogy rajtunk kívül mások is voltak ott. másrészt értékes lehetőségnek fogtam föl. majd újra hozzám fordult. és az volt róla az első benyomásom. és a tény. gyönyörűen tálalt iráni ételeket hoztak tálcáikon. hallottam-e a Virágzó Sivatag programról. melyeket meglátogattam. — Az önéhez hasonló cégek óriási profithoz juthatnak. 126 . melyeknél párok ettek csöndesen. Jamin nagyon szívélyes volt. aki brit iskolákban tanult. Beszélgetésünkből kiderült. hosszú fekete hajú férfi sietett hozzám. mert én tényleg beleszerettem a helyekbe. és lakóival lehessek. ha nyitva tartottam a szememet. hogy különbözöm a többi amerikaitól. és a sivatag újra virulni fog.Ön nagyon fiatal a többi tanácsadóhoz képest — mondta —. A sah szerint egyszerűen az a megoldás. Elmélete szerint Nagy Sándor uralma idején óriási seregek vonultak végig ezen a vidéken. mint Rasyvel Jáván vagy Fidellel Panamában. Termőre fordítása sokkal több. ami aztán az egész terület elsivatagosodásához vezetett. hogy sivatagaink helyén valamikor virágzó mezők és sűrű erdők voltak. Legalábbis ezt állítja. hogy minden alkalmat megragadok.Egy tengerészkék öltönyt viselő magas. A n ö vények eltűnése szárazságot okozott. fülemet és a szívemet a kultúrájuk előtt. és megrázta a kezem. 2 . Ö n b e n van a reményünk. Megszoktam már. hogy sok millió fát kell ültetnünk. Jamin biztosított róla. Aznap este talán a miénk volt az egyetlen nem szerelmes természetű. az étterem légköre. Jamin megkérdezte. míg végül egy különálló kis benyílóba jutottunk. hátsó szándékaimról mit sem sejt. Ez. Azért választott ki engem. és ezt egyrészt megtiszteltetésnek. hogy nem hisz ebben az elméletben. hogy megismerjem országát.

hogy megvalósuljon? Elmondtam neki. 127 . ugyanez történik itt is — mondta. többek között a kapzsiság és a j o b b fegyverek.— Ha lehetek olyan bátor. Perkins. Akkora sátrakat állítanak. hogy ő vaskézzel irányítja. az eredeti ötlet maguktól az irániaktól származott. és megköszönte az időt. majd hosszú fejtegetésbe kezdett népe . és mikor az indiánoknak rezervátumokba kellett vonulniuk.a beduinok — és a sivatag viszonyáról. Hogyan engedhetnénk. aki sokat tudna mesélni önnek a Királyok Királyáról. Ismét megemlítette fiatal koromat és nyitottságomat. A Virágzó Sivatag program valójában nem kevesebbet. Jamin megrázta a kezem. A taxim a kapun kívül várt. amelyekben az egész család elfér. kikísért a nagy falban nyíló kicsi kapuhoz. A nép. mert ez után az együtt töltött este után tudom. — Nagyon örülök. Sokat nyerhetne általa.Még egyetlen szívességet szeretnék öntől kérni. hogy én úgy tudtam. hogy szerintem ebben sok minden közrejátszott. De nem a környezet lerombolása okozta-e végső pusztulásukat? — elmagyarázta. hogy ezt az időt egy ilyen emberrel tölthettem el . Cinikus nevetés volt a válasz. hogyan tűntek el az egykori erdők. amit vele töltöttem. nem egyszerűen a sivatag népe. föltennék önnek egy kérdést. Mr. Hangsúlyozta. Lehet. — Egy igazi perzsa sosem engedne meg ilyet . és kifejezte.A sivatag a mi környezetünk. Mi tette tönkre az önök hazájában őshonos népek. hogy ön megérti majd. de biztos vagyok benne. az indiánok kultúráját? Azt feleltem. Ezután mesélt személyes élményeiről a sivatagban. . hogy az. Mi magunk vagyunk a sivatag. — Miről volna szó? — Szeretném bemutatni egy drága barátomnak. hogy nem fogja sajnálni a vele töltött időt. kultúrájuk alapjai végképp összeomlottak.folytatta a kezemet szorongatva. és így töltenek el egy-két hetet. amelyről a sah azt állítja. hogy sok városlakó iráni a sivatagba megy nyaralni. . és a sah csupán annak a kormánynak a bábja. Mikor az este véget ért. mégis azért teszem. hogy ilyen pozícióban vagyok.mondta Jamin. — Látja. egy olyan embernek. reményt ad neki a j ö vőre nézve. Szerinte ezt a gondolatot az én amerikai kormányom ültette el a sah fejében. hogy meg fogja önt döbbenteni. — Ez valóban mind így van. — Mi — a mi népünk — a sivatag része. mint társadalmunk egész szövetét fenyegeti. N e m könnyen kérem ezt. a bölények és más állatok.

az önök egyik legrangosabb egyetemén szerzett PhD-t.Ez egy igen régi oázis . hamarosan ön előtt is világos lesz. . Jamin intésére leültem a földre. akivel találkozni fogunk. pálmafákkal körülvett sárkunyhók csoportjához érkeztünk. — Az ember. Bekopogott a faajtón. Isten hozta . . — Már évszázadokkal Marco Polo előtt itt állt . Perkinsről . A kicsiny szobának nem volt ablaka. Ez nem volt mindig így. Inkognitóban kell maradnia. .mondta. valamit súgott a fülébe. Mire a nap lement a város mögött. és bevezetett. Szólítsa egyszerűen Doktornak. hogy m ó d u n k van meglátogatni önt. majd egy régi teveösvényt követve eljutottunk a sivatag szélére. gyengéden átkarolta. Perkins. A lámpa előtt ült úgy. és a feje is be van kötve. majd leült mellém. hogy a földpadlót perzsaszőnyegek borítják. . valaki fojtott hangon válaszolt. Ahogy a szemem hozzászokott a homályhoz. Csak anynyit láttam belőle. Önkéntelenül is közelebb hajoltam hozzá. hogy takarókba van burkolva.az egyik kunyhóhoz vezetett.Mindketten megtiszteltetésnek tartjuk.magyarázta kísérőm. hogy miért. Jamin b e nyomta az ajtót. Ő maga odament a férfihoz. Aztán lassan egy férfi körvonalai derengtek fel.19. hogy vonásai ne legyenek kivehetőek. ezen és az asztalon kívül nem is volt más bútor a szobában. f e j e z e t Egy megkínzott ember vallomásai Néhány nappal később Jamin autójában egy poros nyomortelepen végighajtva magunk mögött hagytuk Teheránt. Egykor 128 . uram. Tolószékben ült. .Már meséltem önnek Mr.Mr.Egy megtört embert lát maga előtt. észrevettem. csak a sarokban egy alacsony asztalon álló olajlámpás világította be.az érdes mély hang gazdája szinte akcentus nélkül beszélt angolul.

N e m volt orra! Megborzongtam. Úgy tűnt. Hivatalosan már nem létezem. De bízom abban. hogy Perzsia betölti rendeltetését. amit én inkább nevetésnek véltem —. hogy nem fog próbálkozni. hogy ez a sorsunk . igaz. Ma a sahunk a legjobb úton van afelé. . hogy Hitlert is túlszárnyalja gonoszságban. valójában sátáni. Mr. Ön és a családja is jobban jár. — A Sahok Sahja. A sah és a SAVAK keze messzire elér. miért hívtuk önt ide . de valószínűleg azt találná. az én segítségemmel. Ha akarná. és visszafojtottam a lélegzetemet. Ó persze itt van Izrael is. hogy nem láthatja napvilágnál. ha nem tudja. Nixont. Perkins. hogy nem árulom el a nevemet. ez az ember. A sah is bízott bennem — k ö h ö gésszerű hangot hallatott. Hittem. az enyém. Mr. Aztán itt volt ez a Moszadik-ügy. azt orra levágásával büntetik. mert állítólag együttműködött a nácikkal. Igazán groteszk — megint az a furcsa fuldokló nevetés.a sahé. — Látja.válaszra sem várva folytatta.kérdeztem. hogy segítek a kapitalista táborba vezetni ezt az országot.Biztosan kíváncsi. . a Királyok Királya — a hangja inkább szomorúan. A kerekesszék ismét megnyikordult és visszatért eredeti helyére. de az inkább teher önöknek. mintha eltörölné ennek a kegyetlenségnek a nyomát. abban. nagyrészt a Közel-Kelet olaja m ű ködteti. . úgy hittük. mint 129 . . Ők bíztak bennem. Most láthattam a férfi profilját. A sah közeli és bizalmas tanácsadója voltam — hosszú szünet következett. hogy Irán új korszakba vezeti át a muzulmán világot. A pokróchalom megmozdult. . Ezek az emberek egész életükre meg vannak bélyegezve . aki a Királyok Királyának hívja magát. és az ipari világot az olaj.N e m valami szép látvány. Hittem a szónoklataiban. hogy én nem látom. Megkönnyebbültem.Egészen egyszerű.szégyellem kimondani -. de Gaulle-t. ki vagyok. És mindezt az önök kormányának tudtával és teljes támogatásával.erős voltam. Ő az önök egyetlen biztos szövetségese a KözelKeleten. kusza szakállát és — döbbenetemre — a lapos részt az arca közepén. hogy szégyent hozott az országra vagy annak vezetőjére. mint ön. bizonyára ki tudná nyomozni. hogy meghaltam. és mindnyájunké. akiknek részünk volt ebben a küldetésben.Remélem. és én is bíztam a sahban. megérti. amelynek teljesítésére születtünk. és a kerekesszék nyikorogva fordult kissé oldalra. mint dühösen csengett. Az apját az önök CIA-ja tette el az útból . . ki vagyok. Eisenhowert. Akkoriban még nem ismertem ezt a néhány m u zulmán kultúrában élő szokást: ha valakiről úgy ítélik.Személyesen ismertem a világ számos vezetőjét.ahogy e férfi példája is mutatta.Miért van ez így? . Perkins? Kár.

hanem az összes muzulmán . de leginkább itt. amely szinte az egész országot áthatja. gyűlöljük! — Azután csönd.segítség. hogy ne vállaljon munkát az országunkban. hogy a kampányaikat finanszírozni tudják. széke oldalára csapott. Úgy tűnt. Nézze. — De meg kell mondanom. a sah már nem sokáig lesz hatalmon. — Csak azokkal tud szót váltani. akik a legtöbb hasznot húzzák a rendszerből.Indonéziában. és örül a gazdasági föllendülésnek. Maguknak szükségük van a mi sahunkra — vagy legalábbis azt hiszik. és vegye rá a vállalatát. A Doktor kivétel — jelenleg. — Ön szerint nem így van? Iránnal ugyanaz lenne a helyzet. hogy szükségük van rá.Mert meg akarjuk önt győzni. amit erre a beszélgetésre összegyűjtött. mintha a beszéd erőfeszítése és az érzelmek kezdenék felemészteni az energiát. az Egyesült Államokban. Az önök politikusainak meg kell szerezniük a zsidók szavazatait és pénzét. — Az önök sajtójával is ez a helyzet.mondta nekem halk. a saját perzsa népe — tompán puffanó hangot hallottam és rájöttem. de mindez csak illúzió. mesés összegeket fognak itt keresni. . Mr.a Doktor hangja még rekedtebb volt. akivel beszéltem. Csak nehéz lélegzését hallottam. Rövid szünetet tartott. mintha tűnődne.Ő gonosz! Mi. akik hasznot húznak a sah kapitalizmusából.jegyezte meg Jamin. általában a sah szolgálatában áll. hogyan folytassa. — Létezik egy kiterjedt földalatti vallási mozgalom. . mint ahogy Dél-Vietnam korrupt vezetőiről is ezt gondolták. perzsák. és azt írják meg. ahogy a székére csa- 130 . — Hogy miért mondjuk el önnek mindezt. Így hát sajnos kénytelenek fölvállalni Izraelt. És persze az önök sajtóját is nagyrészt az olajipar uralja. mint annak idején Vietnammal? — Potenciálisan sokkal rosszabb. Szeretnénk önöket figyelmeztetni: lehet. Aki az Egyesült Államokban vagy Angliában tanult. amit akarnak. amit az oldalaikon hirdetők olvasni szeretnének. De Irán itt a kulcs. — N e m kétlem. És ott nincs olaj. hogy igaza van — mondtam. mintha kimerítette volna ez az érzelmi kitörés. nyugodt hangon Jamin. hogy mindenki. Perkins? . hogy lépjen ki ebből. Ők is csak a sah köreihez tartozókkal beszélnek. Nemcsak az arabok. hogy azt gondolják. szereti a sahot. Az önök olajtársaságainak — akiknek még a zsidóknál is több hatalom van a kezében — szükségük van ránk. Az egész muzulmán világ gyűlöli. Ez a kormány már nem sokáig lesz hatalmon — ismét hallottam a puffanó hangot. kivéve a kereskedő osztályok szűk rétegét. — A Doktor közel áll a mullahokhoz . — Ön nem beszél fárszi nyelven . hogy eddigi négy látogatásom során nyomát sem láttam ennek. Így hát azt hallják meg.

nem fogják önöket kifizetni. Elvégzik a munkát. Hazafelé megkérdeztem Jamint. ha kivonulnának Iránból. hogy nyitott az igazságra. majd visszatért hozzám. Imádkozunk Allahhoz. Legalábbis ezt reméljük. a sah már nem lesz a helyén. alkalmas a közvetítésre. mikor a Virágzó Sivatag programról beszéltünk. ha az önök vállalata tönkremenne. mi nem akarunk vérfürdőt. — Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést — mondta. — De miért én? — Már a közös vacsoránk során észrevettem. amit önről hallottam: ön két világ között él. Mikor a köhögésnek vége szakadt. de a sahnak mennie kell. és mire a munkadíj behajtására kerülne a sor. Ha egy ilyen nagyvállalat viszszalép. — Azt mondja. és mindent megteszünk. valamit mondott a Doktornak fárszi nyelven. hogy ezt elősegítsük. Zambottit. Igaz. amit megjósoltak. hogy eltűnődjek: vajon mi mást is tudott még rólam. elindíthat egy folyamatot. De még jobban örülnénk.t megmenteni a pénzügyi katasztrófától.pott. és megdörzsölte a hátát. Jamin odalépett hozzá. hogy nem fognak minket kifizetni? A Doktor köhögésben tört ki.És ha eltűnik. — Hogy megválaszolj a m a kérdését: igen. miért akarják a M A I N . Nézze. . 131 . — Nagyon örülnénk. az utóda már nem fog együtt érezni a magukfajtával. Nem állhattam meg. hogy még időben meg tudja győzni ezt a Mr.

de a hangja a régi volt. Egy percig sem kételkedtem a szavában. csalódását fejezte ki volt főnökével kapcsolatban. Akkoriban ezt nagyon 132 . ott élnek a szüleim. . jobb. mikor a második kör sört megrendelte. a korrupt vezetők és az elnyomó kormányok támogatását . önök vetették el a békétlenség magvát. hogy a sah hónapokon belül meg fog bukni. Az is kiderült. Átnyújtott nekem egy repülőjegyet. — Holnap Rómába repülök. mikor valaki megkopogtatta a vállamat. Megfordultam. Apja. ugyanarra a gépre. hogy az utóbbi néhány évben a sah megmutatta valódi arcát.okolta a Közel-Keleten végigsöprő gyűlölethullámért. fejezet Egy király bukása 1978-ban egy este éppen a teheráni Hotel Intercontinental társalgójának fényűző bárjában ültem. A dolgok itt szétesőben vannak. régi egyetemi barátom. Farhad volt az. hogy mindent tudott rólam és a munkámról. és megjósolta. — Térjünk rögtön a tárgyra — mondta. akit több mint tíz éve nem láttam. — Tudja — mondta —. ha kiszállsz. hogy saját munkájáról viszont nem akar beszélni. hogy megmentse a sah életét. Rómában együtt vacsoráztunk Farhad szüleivel. H a m a r kiderült.John Perkins! N e m ismersz meg? Az egykori futballista igencsak meghízott.pontosabban Izrael. Megöleltük egymást. aki valaha testével fogta föl egy merénylő golyóját. és egy nagydarab. a nyugalmazott iráni tábornok. Azt mondta.20. A tábornok az amerikai politikát . öltönyös iráni állt előttem. mikor az ötvenes években megdöntötték Moszadikot. Van egy j e gyem a te számodra is. és leültünk. arroganciáját és kapzsiságát.

döntsék meg a sah uralmát. Amerikai üzleti és politikai körök erős nyomására a rákos sah kénytelen volt az Egyesült Államokból távozni.ügyes húzásnak tartották — én magam is. hangszalagra rögzített üzenetekben sürgette az irániakat. hogy Törökországba.Emlékezzen a szavaimra . Csak előjátéka annak.mondta ünnepélyesen -. Elmondták.1 Megdöbbentettek a kijelentései. és elkötelezett síita tudósok leszármazottja. de az ő szájából ez egészen másképp hangzott. hogy a sah nagyon népszerű az ország többsége körében. 1902-ben született egy kis faluban Teherán mellett. korábbi barátai mind cserben- 133 . Khomeini szándékosan nem vett részt a Moszadik és a sah között folyó küzdelmekben az 1950-es években. és hozzanak létre egyházi államot. de érezhető elismeréssel beszéltek a vallási vezetőnek a sah ellenében elért eredményeiről. túszul ejtett ötvenkét amerikait. . ahol az ellenzék elismert vezetője lett. viszont olyan keményen kritizálta a sahot a '60-as évek során. Levelekben. akinek felvett neve azt jelenti. és nekünk is. A tábornok azonban keményen fogalmazott. a sah bukása csak a kezdet. hogy rákos — egy N e w York-i kórházba vonult be. 1979 novemberében egy militáns muszlim banda elfoglalta a teheráni amerikai nagykövetséget. áprilisi katonai mentőakcióra. Akkorra már mindenki tudott a fundamentalista iszlám egy földalatti mozgalmának létéről. 2 Carter elnök először megpróbált tárgyalni a túszok szabadon bocsátásáról. engedélyt adott az 1980. Valami ilyesmit hallottam Jamintól és a Doktortól is. hogy „Istentől indított". és hamarosan át is vették a hatalmat. Két nappal a Farhaddal és szüleivel elköltött vacsora után robbantások és zavargások híre érkezett Iránból. Ez csúfos kudarccal végződött.mivel az orvosok megállapították. Ezt követően gyorsan peregtek az események. amelyről Farhad apja beszélt. A sah 1979 januárjában Egyiptomba menekült. An Najafba száműzték. hogy ez a vallási vezető. hogy keljenek föl. De ma együtt kell élni a következményekkel — önöknek. ami a muzulmán világban készül. Mikor ez nem járt eredménnyel. Mióta elhagyta Teheránt. Khomeini hívei a visszatérését követelték. nem volt könnyű menedéket találnia. majd . újságcikkekben. Khomeini ajatollah és a mullahok megkezdték offenzívájukat. A düh. és 444 napon keresztül fogságban tartotta őket. véres muzulmán felkelés formájában robbant ki. Vacsora közben sokat hallottam Ruhollah Khomeini ajatollahról. Farhad és apja elhatárolódott fanatikus síita nézeteitől. végleg megpecsételve Carter elnök bukását. és politikai hatalma rendíthetetlen. A d ü h ü n k túl régóta forrong a homok alatt. hamarosan robban. majd az iraki szent síita városba. de meggyőztük magunkat.

versenytársaihoz hasonlóan. hogy a sahot adják ki Khomeininek. Washingtont a Reagan-Bush adminisztráció foglalta el. hogy az Egyesült Államok igyekszik eltitkolni az igazságot a világban játszott valódi szerepünket illetően. hogy hunyjunk szemet fölötte. Cartert nem választották újra. és ugyanazon az üdülőhelyen szállásolták el. Biztos voltam benne. hogyan lehettünk ennyire alultájékozottak a sahhal és az ellene irányuló gyűlölethullámmal kapcsolatban. Irán példája m i n den kétséget kizáróan bizonyította. személyzetük volt az országban. hogy az NSA és a CIA látta. a túszok kiszabadítását. mint a M A I N . és menedéket kínált a sahnak Panamában. most azzal vádolták meg Torrijost.hagyták. Még mi sem érzékeltünk semmit. Azt is követelték. bár személy szerint viszolygott politikájától. az iráni demokrácia visszaállítását és a Panama-csatorna helyzetének rendezését ígérve. ahol nem sokkal később meghalt rákban. amelyeknek irodájuk. ahol nem sokkal korábban a Csatornával kapcsolatos tárgyalások folytak. összejátszik a sahhal. Felfoghatatlannak tűnt. A M A I N . ami Torrijos számára már 1972-es találkozásunk idején nyilvánvaló volt. akik a Csatorna-szerződést is ellenezték. Furcsa módon néhány héttel korábban ezek közül az emberek közül a legtöbben még a sah leghűségesebb támogatói voltak. A Doktor jóslata beigazolódott. akik olyan vállalatoknál dolgoztunk. de a saját hírszerzésünk szándékosan arra bátorított mindenkit. Torrijos tábornok azonban megint megmutatta együttérzését. több millió dollárt vesztett Iránban. Az egykor büszke Királyok Királya végül visszatért Egyiptomba. hogy korrupt. A sah megérkezett. A tanulságok számomra cáfolhatatlanok voltak. A mullahok a sah visszatérését követelték az amerikai túszokért cserébe. a mullahok hatalmának megdöntését. Azok az amerikai politikusok. 134 . és amerikai polgárok életét veszélyezteti.

nem ő volt az egyetlen amerikai elnök. Kolumbia különleges természeti szépségekkel megáldott ország. így Közép. egyszer azt mondta nekem. aki a pánamerikai kapcsolatoktól írt könyvet. Itt a M A I N egy nagy vízienergia-projekt tervezésében és kivitelezésében vett részt. (A ford. Sosem jártam utána ennek a történetnek. Egy kolumbiai professzor. mind csendes-óceáni partvidékét gyönyörű. hogy a kontinens tetején elhelyezkedő Kolumbia mintha összefogná a földrész többi országát. Az első kettő nagy olajkészletei. aki felismerte Kolumbia kulcsfontosságú helyzetét. Az elnök — korábbi R o u g h Rider* — a térképre m u tatva Kolumbiát állítólag „Latin-Amerika sarokkövének" nevezte. pálmafás partok szegélyezik. f e j e z e t Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Szaúd-Arábia. hegyei fenségesek. de bizonyos értelemben mind a három ország kivétel volt. mind atlanti-. Ő köti össze a déli területeket a panamai földszorossal. a harmadik a Csatorna miatt különbözött egy átlagos adottságú államtól. az minden esetre igaz. Az Egyesült Államok már csaknem két évszázada sarokkőnek . akár nem. pampái az észak-amerikai nagy síksá* Az 1898-as spanyol-amerikai háborúban létrehozott elit lovas alakulat katonája.) 135 .tekinti ezt az államot.és Dél-Amerikával is.vagy inkább a déli félteke üzleti és politikai kapujának . Akár mondta e szavakat Roosevelt. Irán és Panama izgalmas és felkavaró élményekkel gazdagított. Kolumbia helyzete tipikusabb.21. hogy Teddy Roosevelt felismerte országa jelentőségét.

Az utóbbi időkben pedig az 1945-ös problematikus elnökválasztás mély megosztottságot idézett elő a politikai pártok között. A gyarmati időkben itt volt a spanyol királyi helytartó székhelye. az ellentétek következtében kirobbant La Violencia (1948-57) során több mint kétszázezer ember halt meg.gokkal vetekszenek. A spanyol királyi helytartó székhelye egyben az inkvizíció otthona is volt. művészei. hogy innen kerültek ki Latin-Amerika legragyogóbb írói. Végül. Ez az ország vált Kennedy elnök nemzetépítő programjainak modelljévé egész Latin-Amerikában. Kolumbia nem volt bizalmatlan az Egyesült Államokkal kapcsolatban. mind a kommunistákkal szemben. ázsiai.összehordott mérhetetlen kincset Spanyolországba szállították. A konfliktusok és ellentmondások ellenére mind Washington. amelyek a kontinens területéről — még a távoli Chiléből és Argentínából is . A függetlenségi háború sok fontos eseménye kötődik Kolumbiához. Nagyszerű erődök. Ebben az ország földrajzi fekvésén kívül az is szerepet játszott. sok más országtól. kulturális és művészi öröksége keveredik a bevándorolt — vagy behurcolt — afrikai. amely alternatívát jelentett mind a jobboldali diktátorokkal. európai és közel-keleti emberek vonásaival. Cartagena kikötőjéből futottak ki azok az aranyszállító flották. a helyi tairona nép fizikai. és pénzügyileg felelősen gazdálkodtak. óriási esőerdőiben burjánzik az élővilág. mind a Wall Street kulcsfontosságúnak tekintette Kolumbiát a pánamerikai politikai és üzleti érdekek érvényesítésében. és Nicaraguával szemben ennek az országnak választott vezetése volt.1 Kolumbia történelmének dicsőséges lapjait azonban gyűlölet és kegyetlenség árnyékolja be. A aranyflottákon elszállított kincseket — szent tárgyakat és amiket a könnyebb szállítás érdekében beolvasztottak — az őslakos népek lelkéből szakították ki. uradalmi házak és városok emelkedtek indián és afrikai rabszolgák csonthalmain. így az erős Brazíliától és Argentínától is eltérően. Az ország mindig központi szerepet játszott Latin-Amerika történelmében és kultúrájában. A modern korban Kolumbia egyrészt arról volt híres. másrészt pedig arról. A kábítószerkartellek szégyenfoltja ellenére az ország megbízható szövetséges hírében állt. Lakói is különlegesek. hogy a CIA hozta volna létre. például itt aratott nagy jelentőségű győzelmet a spanyol royalisták f ö lött Simón Bolivar az 1819-es boyacái csatában. hogy a földrész vezetői egyfajta pél- 136 . A régi nagy kultúrákat eltörölték a betegségek és a hódítók fegyverei. hogy kormányai viszonylag demokratikusak voltak. akinek uralma Peru északi részétől Costa Ricáig terjedt. filozófusai és más értelmiségi emberei. Guatemalától eltérően kormányának nem vette el a hitelét az.

Attól eltekintve. és ő . Az én feladatom itt is abban állt. már foglalót is fizettünk rá. és aztán hogyan fizetheti ezeket vissza részben a megvalósított beruházások hasznából. A '70-es évek elején eltöltöttünk itt Ann-nel egypár hónapot. Az 1970-es évek során a M A I N számos infrastruktúra-fejlesztési beruházásban vett részt.szóval nem úgy nézett ki. Kolumbia esete jól példázza. hogy indokoljam meg. A mérnöki és építőipari szaktudás volt az egyik legfontosabb szolgáltatás. hogy begyógyítsuk az évek során egymásnak okozott sebeket. valamint elosztórendszerek kialakításában. melyek aztán elég jövedelmet termelnek ahhoz. valamint számos terméket. Az elektromosenergia-hálózattal. illetve magas hegyi városokba is elvitték az áramot. Végül azonban ezek a sebek túl mélynek bizonyultak. amit ennek az országnak a 20. miért kellenek az óriási kölcsönök. Kolumbiának sajnos nem volt Torrijosa. textíliát. mint hogy a reálisnál magasabb gazdasági növekedést és elektromosenergia-szükségletet jelzek előre. autópályákkal és a telekommunikációval összefüggő óriási befektetések lehetővé teszik majd. hogy Bogotát alávessük a globális birodalom érdekeinek. hogy a kölcsönöket kamatostul vissza lehessen fizetni. illetve hogy Kolumbia sok mindent szállított az Egyesült Államokba — kávét. Kolumbia második otthonommá. E hónapok alatt kerültünk a legközelebb ahhoz. ahogy a külföldiek egy tipikus kolumbiait elképzelnek. mint a világ sok más országában is . sőt meg akartunk venni egy kis kávéfarmot a karibi part menti hegyekben. amelyek a dzsungel mélyére. A szülei Észak-Olaszországból vándoroltak be. hogy időnként bűntudat tört rám a munkám miatt. szolgáltatást vásárolt is onnan. aki nagy változásokat indított el az életemben. gyémántot. Egy Baranquilla nevű tengerparti városban kaptam irodát.daképnek tekintették Bogotát. Paulának hosszú szőke haja és megdöbbentő zöld szeme volt . század vége felé eladtunk. ahol dolgoztam. és ott találkoztam 1977-ben egy gyönyörű kolumbiai nővel.az volt. többek között vízierőmű-létesítmények hálózatának kiépítésében. ezért úgy éreztem. Ez volt az elmélet. Az igazi cél — ami meg is valósult. részben egyéb természeti kincseinek értékesítéséből. virágot. banánt. hogy Kolumbia kiaknázza az iparilag fejletlen Amazonas menti területek alatt húzódó hatalmas olaj.családja 137 . olajat és kokaint —. mi történt a legtöbb országban. hogyan vehet föl egy ország óriási kölcsönöket. és én csak válásunk után tudtam Kolumbiába jó szívvel visszatérni.és gázkészleteket. mintegy menedékemmé vált. Viszonylag könnyű volt bemutatni. nincs más választásom.

Már korábban is említettem. hogyan cselekszünk. hogy tönkrement házasságom traumáját földolgozzam. amelyek megváltoztatták az életemet. milyen következményekkel jár valójában a m u n k á m . hogy megismertem Annt és rajta keresztül Frank bácsit. elég jól együttműködtem a rendszerrel.hagyományait követve — divattervező lett. hogy szerintem az élet véletlen egybeesések sorozata. De biztos vagyok abban. Lehet.e k sorába. Rengeteget tanultam tőle arról is. iráni és panamai élményeim cselekvésre sarkalltak volna. hogy szaúd-arábiai. melyek fölött nincs hatalmunk. és elkezdjek változtatni a nőkhöz való önkárosító viszonyomon. de mindig megmagyaráztam magamnak valahogy. hogy aztán elegáns butikokban adják el őket szerte az országban és külföldön. miért maradok mégis benne. hogy kiválóan tanultam. A véletlen események során azonban vannak választásaink. csatlakoztam a Békehadtesthez. ahogy Claudine szerepe döntő volt abban. 138 . Az én életemben ilyen volt. Amíg vele nem találkoztam. feleségül vettem Annt. hogy éppen ez időben folyt a vietnami háború. Panamában és Venezuelában is. Rávett. és hogy találkoztam Einar Greve-vel. hogy beléptem az E H M . A Paulával való találkozás is ilyen véletlen volt. amire akkor szükségem volt. Paula jelentette éppen azt a segítséget. De ő egy lépéssel még t o vább ment: egy kis üzemet létesített. úgy egy másik nő. amíg ebben a szerepben maradok. hogy gazdasági bérgyilkos leszek. mit is csinálok tulajdonképpen. Például én úgy jutottam el akkori élethelyzetembe. Talán Paula éppen a legjobbkor jött. hogy nézzek mélyen magamba. hogyan reagálunk a történésekre. sokat segített abban. néha b ű n tudatom is volt miatta. és az ő hatása olyan lépésekre indított. Gyakran föltettem magamnak a kérdést. hogy egy fiúiskola tanárának fiaként nőttem föl N e w Hampshire egy vidéki kisvárosában. ahol az általa tervezett ruhákat meg is varrták. és ismerjem be: sosem leszek teljesen boldog. Nagyon együttérző ember volt. hogy előbb-utóbb magamtól is léptem volna. és úgy döntöttem. Az a döntő.

kiáltott fel Paula.Őszinte leszek — mondta Paula egy napon. Elmondtam Paulának. Az ilyen és hasonló előírások egyre fokozták belső békétlenségemet. akiknek az életterét a vállalatotok tönkreteszi.Manuel szerint csak a levegőbe és a lábához lőttek AK—47-esekkel . azért kapta meg ezt a munkát. Egyre jobban gyűlöltem ezt a politikát. mikor épp egy kávézóban ültünk. fejezet Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom .mondtam Paulának. hogy megkérdeztem Manuelt.Halálra is rémült. a FARC-ból vagy az M .Istenem! . Manuel kolumbiai állampolgár volt. akit és néhány munkatársát a gát építési területén megtámadtak a gerillák. A kormányotok kommunistáknak. a M A I N egyik mérnökéről.22. az épülő gát környékén élnek. bár őket nem érinti közvetlenül a gát ügye. Még a városlakók is az építkezéseteket támadó gerillákkal rokonszenveznek. terroristáknak. Éppen akkor meséltem Paulának Manuel Torresről. vajon melyik gerillacsapatból voltak a támadók. . Csak odaadták nekik a levelet. de tudom. . 139 .Az a szegény ember halálra rémülhetett.ez a kettő volt talán a leghírhedtebb. . hogy erre a helyszínre amerikai állampolgárokat küldjünk. amit néhányan — többek között kolumbiai partnereink is — „a kolumbiaiak fogyóeszközök" elvének neveztek.Nyugodtnak látszott. és leküldték őket a folyón csónakkal. pedig valójában egyszerű családos emberek.b ő l . . . mert a M A I N belső rendelkezései tiltották. mikor elmesélte.1 9 . akik a folyó mellett. . gyűlölnek titeket. kábítószerkereskedőknek bélyegzi ezeket a embereket. hogy magánkívül volt. Senkit nem lőttek le.Az indiánok és a parasztok.

de alig hallottam a válaszát. a kolumbiai lázadókat. a Vörös Hadsereg sokszorosan kitüntetett tisztje. egyikből sem. és hangosan fölolvasta a levelet. Mire én megerősítettem. vagy lennék én is gerilla. akikre olyan sokat gondoltam az utóbbi években: Tom Paine és a Függetlenségi Háború más hősei. — Rácsaptam ököllel az asztalra. a feltaláló egy Kalasnyikov nevű kommunista. vajon úgy hangzik-e ez a levél. Újra eszembe jutottak azok az emberek. — És ezt elhiszed? — kérdezte. kalózok és a vadnyugat meghódítói. Azt kellett tennem. Megkérdeztem. mintha irigyeltem volna Jamint. amiért eljátszom ezt a szerepet. — Manuel megvonta a vállát — a pillantásunk találkozott. Ők az élen voltak. Furcsa érzésem támadt. Figyelmeztetjük kolumbiai testvéreinket: ne dolgozzanak tovább az építővállalatoknak — Paula letette az újságot. mondta. Valahogy azt kívántam. amit hoztam. Kérdése megállított. — Mit tettél ezután? . bárcsak lettem volna az építkezésnél. Megfélemlítettem. — Munkakötelességem volt ezt mondani — feleltem végül. de csak egy pillanatig. — Gyűlölöm — folytattam. hogy gátak épüljenek a folyóinkon. Mit felelhettem volna őszintén? Eszembe jutott Irán. Megkérdeztem. Paula csak ült és figyelt engem. nem a senki földje két világ között. amit a levelükben írtak. — Mit mondtál neki? Haboztam. tudja-e. a Doktort. mintha paraszt írta volna. Megérttettem vele. hogy azt a levelet kommunisták írták. nem középen.hajtott tovább. — Nem volt választásom. Aztán megkérdeztem. gyűlölöm magam. Az ő világuk valódi volt. — Napról napra jobban gyűlölöm a munkámat. Paula megfogta a kezem. mikor a gerillák támadtak. Paula fölvette az újságot. akik nap mint nap a puszta megélhetésért küzdünk. 140 . amit elvártak tőlem. hogy igaza van. Egyszerű indiánok és meszticek vagyunk. Finoman elmosolyodott. hogy két világ között élek. — Tudta? — Igen. Állást foglaltak.És? — Azt mondta. Ezeknek az embereknek volt meggyőződésük.. Jamin megjegyzése arról. De elhiszi. ki találta föl az AK-47-est. látott-e már parasztot AK-47-essel sétálni. — Ó. és vállalták a következményeket. mint hogy a földjeinket elárasztva lássuk. — Mi. megesküszünk az őseink vérére: soha nem engedjük meg. de inkább meghalunk. „Egy orosz". Paula.

Néha kokaint adnak el. hogy nem akarom tudni a választ. akik a ti iskoláitokban végeztek. .. hogy körmömet az alkaromba vájom. hogy van olyan gerilla. Eldadogtam a szokásos önigazoló érveimet.Na jó . . Azon kaptam magam.A bátyám is csatlakozott hozzájuk.egyezett bele..Mit fogsz tenni. hogy ezt beismertem. ahogy hallgattam. az kényszeríti őket ebbe a helyzetbe — kortyolt egyet a kávéjából. Úgy éreztem magam. . ha kilépek.Szerintem az ügyük igaz. Hogyan vehetnének fegyvereket másképp? Nagyon nehéz helyzetben vannak. rögtön éreztem. hogy pénzt szerezzenek fölszerelésre. módot találni arra. John? N e m tudtam. mit feleljek. hogy én sem. hogy próbálok jót tenni. kávéscsészéjét félretolta.Te mit hiszel? Sóhajtott. Sőt.Hogyhogy ezt n e m mondtad soha? 141 .mondta. .. Rákényszerített arra.Saját magamat. és lassan bólintott. hogy szembesüljek az igazsággal: nem a m u n k á m a hibás. . Le voltam forrázva. Azt hittem. Éreztem. hogyan kell a modern fegyvereket használni.H o n n a n tudsz ilyen sokat a gerillákról? . Rögtön megkönnyebbülést éreztem. aki hazatérve egy másik férfit talál a felesége ágyában. Paula szemén láttam. míg ezrek halnak meg a mérgezett hal és víz miatt. mire gondol.kérdeztem végül. Ami még roszszabb. akit Oroszországban vagy Kínában képeztek ki — megkeverte a tejeskávéját. hanem én magam. . mint a férj. . és — a régi nóta —. .Tudom. Az egész testem beleborzongott. hogy nem veszi be ezt a szöveget. majd lassan lenyalta a kanalat. valaki nálam is rosszabb lép a helyembe. . . mindent tudok róla.a kanalát vizsgálgatta.Próbálsz témát váltani? Bólintottam. tudtam. hogy megvédjék magukat. milyen együttérzéssel beszél az ellenségeinkről — ellenségeimről. . ha a gátatokat megépítitek. és most tessék. és elengedte a kezem.ahogy föltettem a kérdést. Megszorította a kezem. . — Mi mást tehetnek? Meg kell valahogy tanulniuk.Néhánnyal együtt jártam iskolába . A Világbankotok nem segít nekik. — Egy feltétellel. Ha erre még máskor visszatérünk . Megkönnyebbülésem önvédelembe fordult.És te? . már attól. hogyan kell azok ellen a katonák ellen harcolni. Az elektromosságra csak egy szűk. hogy a rendszert belülről megváltoztassam.A munkádat? Tekintetünk újra találkozott. gazdag rétegnek van szüksége Kolumbiában. Egy percig habozott.

bankokat. — Hat hónapig tartották börtönben. és mindazok a gyengeségeim. Miért mondtam volna? Ilyesmivel az ember nem dicsekszik — megállt. már más ember volt. föllépett. Katonák támadták meg őket. Ha arra volt szükség. amelyek a kalózok és más lázadók iránti tiszteletem mögött meghúzódtak. plakátokat lengettek és énekeltek — kinézett az ablakon. és most már tudom. Személyes őrlődésemen túl a Kolumbiában eltöltött idő abban is segített. nagyszerű egység. hogy megvédje az általa képviselt alapelveket. hogy ezek a beszélgetések készítették elő a terepet a változáshoz. de még mindig a pénztárcám irányított. ugyanakkor erő is volt. hogy még él? — Nem tudom biztosan. — H o n n a n tudod. hogy ítélkező legyek. megverték és börtönbe zárták — pedig n e m tettek semmit. — Egyébként két éve nem láttam. — Néhány barátjával egy olajtársaság — talán az Occidental — irodái előtt tüntettek az esőerdőben végzett fúrások ellen. Inkább erkölcsi és filozófiai. Paula elindított a megváltás felé vezető ösvényen. A köztársaság reményt kínált a világnak. mi történt ott vele. mennyire féltékeny vagyok. Ez jó jel. Ki tudta nyújtani karjait. Kétségek között hányódtam. Intézményeit . — Hogyan állt be közéjük? — kérdeztem. mint materialista alapon állt. de amikor szabadult. amellyel számolni kellett. vagy védekezésbe m e neküljek. Soha nem beszélt arról. Szerencsére a kávéscsészéjét nézte. és segített megérteni azokat a mélyebb érzéseket. hanem élő. Azáltal. Ezeknek az intézményeknek a rendelkezésére áll minden kommunikációs és szállítási eszköz. melyet még számos hasonló követett. Küzdöttem a vággyal. mint például a második világháború idején. az állami bürokráciát -. mert a területen élő törzset már a kihalás fenyegette. lélegző. Ugyanakkor nem csupán utópikus álom volt. de nemrég olvastam a nevét a kormány egyik körözési listáján. Az egyenlőség és az igazságosság mindenkire vonatkozó elvén alapult. hogy véget vessenek a 142 . hogy alapvető változásokat indítsunk el a világban. Reméltem. amelyek most a köztársaságot fenyegetik. hogy az elnyomottaknak védelmet kínáljon.— N e m tűnt lényegesnek. Nagyon óvatosnak kell lennie. 1968-ban olyan pontosan kimutatott. hogy megértsem a különbséget a régi amerikai köztársaság és az új globális birodalom között. ami törvénytelen. arra is föl lehetne használni.a nagyvállalatokat. Ez volt az első ilyen beszélgetésünk Paulával. hogy mindezzel szembesített. melyeket az NSA vizsgálata egy évtizeddel korábban. csak álltak egy épület előtt. nem veszi észre. Inspirációt adott.

őszintén megmondta. A korábbi birodalmakhoz hasonlóan karját csak azért nyújtja ki. hogy forrásokat halmozzon föl. az afrikai dzsungelben vagy az amerikai határterületeken élőknek. amely leginkább a középkori uradalmakban vagy a déli ültetvényeken folyó életre emlékeztetett. Az én sa143 . minek kell megfelelnem. és az őket kiszolgáló (vagy helyesebben.h á lózat tagjai — hogyan vettek részt valami olyasmiben.még ha hivatalosan nem is voltak az E H M . szeretetére és személyes történeteire. segítenek nekik kimászni a szegénységből. saját szerepemet is egyre tisztábban láttam. Délkelet-Ázsia megtanított minket. hogy forduljanak ebbe az irányba. Önző. „üzletember" oldala nem volt ebben olyan biztos. megragadja. meg voltak róla győződve. ami a legvadabb összeesküvés-elméletek feltételezéseit is túlszárnyalja. De szükségem volt az Indonéziában. de ezzel az újfajta.világon a betegségeknek. vagy lépjek ki? N e m volt kétséges. a merkantilizmuson alapuló rendszer. mint amit annak idején katonai úton próbáltunk elérni Vietnamban. A kizsákmányolás korábbi formáihoz hasonlóan a m o dern jobbágyokat és rabszolgákat is úgy szocializálják. pedig valójában még mélyebbre taszították őket egy olyanfajta rabszolgaságba. az éhezésnek és még a háborúknak is — ha meg lehetne őket győzni arról. az általuk kiszolgált) nemzetközi segélyszervezetek és magánvállalatok ezt a tervet professzionális módon hajtják végre. Panamában. hogy a cégük számára cipőt vagy autóalkatrészt előállító gyárak és műhelyek dolgozóival jót tesznek. mint a peremvidékeken: Európa isten háta mögötti területein. ahogy amerikai cégeknek dolgozó férfiak és nők . Bensőm csatatérré változott: maradjak-e a MAIN-nél. hogy vezetőinek hatalmát és gazdagságát tovább növelje. hogy a katonai beavatkozásnak vannak korlátai. Iránban és Kolumbiában szerzett élményekre ahhoz. Hűséges híve vagyok az Amerikai Köztársaságnak. de személyiségem másik. A Föld minden szegletében láttam. kapzsi és materialista. öncélú. Claudine figyelmeztetett. úgy ezek a dolgozók is vakok voltak tetteik következményeivel szemben. hogy az összefüggéseket mélyebben megértsem. Minden szükségesnek ítélt eszközt fölhasznál arra. ha elfogadom a M A I N által felkínált állást. És szükség volt Paula türelmére. így hát a közgazdászok jobb tervvel álltak elő. hogy a lelkiismeretem ki akart lépni. Ahogy a M A I N legtöbb mérnöke. Persze ahogy ezt a különbséget felismertem. kifinomult imperializmussal ugyanazt követjük el pénzügyi formában. amit csak lát. hogy elhiggyék. A globális birodalom viszont a köztársaság végzete. jobb dolguk van. és örökké éhes pofájába tömje.

A M A I N egyik partnereként kezdtem vagyonos lenni. — Hazugság az életed . — Megnézted mostanában a szakmai életrajzodat? . és végül is elismertem. mint Paula. talán családot alapítok egy olyan nővel. hogy föltárjam az általam látott igazságot. Elegem volt. egyszerűen ki akartam lépni. hogy nem jutott eddig az eszembe. ámítás volt — tette hozzá Paula. . Hogyan tudna Claudine vagy bárki más ezen még rontani? Ehhez a refrénhez Paula gyakran visszatért. végképp csapdába kerülök. N e m fogok könyvet írni.Nem. — Hát akkor nézd meg. Elismertem neki és magamnak. N e m r é g olvastam el spanyolul. hogy hagyjanak békén. hogy. Ha az angol is olyan. ragyogás már nem érte meg azt a zaklatottságot. országot. És egyébként meg nem mindegy? Így nem vagy boldog. amint a rengeteg kalóztámadást megélt cartagenai spanyol erőd mellett a parti fövenyen sétáltunk. Az élet változik. Inkább arra adj nekik okot.Honnan tudhatta ezt Claudine? . ha még tovább maradok. részvényt csatoltam különböző portfólióimhoz.ját birodalmam is egyre nőtt. amire addig nem is gondoltam. és nem teszek semmit. Nem leszek keresztes lovag. — Az már régen volt.csodálkoztam. . Ez nagyon ésszerűnek hangzott . Ne adj nekik okot arra. szerintem érdekesnek fogod találni. hogy Claudine-nak sok mindenben igaza volt. kaland. ha nem teregeted ki a szennyest? — kérdezte. többé már nem léphetek ki. amit éreztem. hogy ha egyszer b e léptem. — Minden.Pontosan. A pénz és az életstílus csábításán és a hatalom izgalmas gyönyörén túl gyakran eszembe jutottak Claudine szavai arról. Azt feleltem. hogy üldözzenek. Paula fölvetett valamit.kérdezte. egómat tovább duzzasztva egyre több alkalmazottat. Egy napon. Paula ezt persze nem hitte.Arra gondolsz. amit Claudine tanított neked. és tudtam. élvezni fogom az életet. 144 .. hogy igaza van.. csak egyszerű ember. bűntudatot és stresszt. ne kavarják föl a vizet. hogy az összes pénz. kedvemre utazom. hallgassak? .leereszkedően elmosolyodott. — És mi van.

fejezet Megtévesztő életrajz Kolumbiában ért a hír. Furcsa módon ez a két dokumentum jól jellemezte az életem: mesterséges felületen csillogó máz. Paula tanácsára még Kolumbiában elolvastam életrajzom spanyol változatát. hogy naprakészen kellett tartanom mind az életrajzom alapadatait. mind az ügyfeleim névsorát és az elvégzett munkák 145 . Az anyagok jelentősége azonban ezen messze túlmutatott. Mint ahogy várható volt. (Lásd a 146-147 és a 150-151 oldalt.) Valamikor nagyon büszke voltam az önéletrajzomra. adataiért én voltam felelős. E változások és pletykák még inkább arra ösztönöztek. Mac Hall elnök Brunót nevezte ki Daubner helyére. hogy engem is hamarosan előléptetnek. Korunk valóságát tükrözték. valamint a M A I N L I N E S nevű vállalati újság 1978.23. Megdöbbentett. hiszen Bruno egyik legbelsőbb bizalmasa voltam. mindenki arra számított. Akkor az volt a szokás. amelyben megjelent rólam egy cikk „Szakértők új szolgáltatásokat kínálnak a M A I N ügyfeleinek" címmel. hogy végiggondoljam a helyzetem. hogy a valós folyamatokat elfedjük. hogy Paula szemével láttam. Bár az életrajzot konkrétan nem én írtam. novemberi számát. egyre jobban elöntött a harag és a depresszió. de most. és erre a cikkre is. és a globális birodalom felé való menetelésünk legjellemzőbb sajátosságáról rántották le a leplet: pontosan kiszámított stratégiákkal pontosan kiszámított látszatokat közvetítünk. A két d o k u m e n t u m tele volt szándékos megtévesztéssel. hogy Jake Daubner visszavonult a M A I N vezérigazgatói székéből. ha nem hazugsággal. Bostonba visszatérve pedig elővettem az angol eredetit. A telefonvonalak szinte égtek Boston és Baranquilla között.

Az önéletrajz első látásra ártatlannak tűnt.listáját. az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank). egy intelligens. ahogy az a céljainak megfelelt. Ezt az ügyfelek hosszú listája követte. m é g hálás is voltam az írójának. ez n e m mindig történt meg.. a panamai Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrificación. és n e m önkéntes segítő írástudatlan andoki parasztok téglavető szövetkezetében. melyet a cikk írója. De mivel sokat voltam úton. de a Békehadtest említése nélkül. Ha egy marketinges vagy egy projektmenedzser valamilyen ajánlatában szerepeltetni akart vagy csak szüksége volt a referenciáimra. Ázsiában. Világosan emlékeztem az interjúra. és s e m m i kivetnivalót n e m találtam benne. A cikk így kezdődött: Már az íróasztalok fölé hajló arcokon végignézve is láthatjuk. Ezért a Paula által olvasott spanyol életrajz és annak angol eredetije az újdonság erejével hatott rám. Az életrajzot félretéve a M A I N L I N E S cikkét vettem kézbe. Latin-Amerikában és a Közel-Keleten vezettem. hogy a gazdasági és regionális tervezés a MAIN egyik legújabb és leggyorsabban fejlődő területe. Így hát vállaln o m kell érte a felelősséget. m i n t h a egy építőipari cég igazgatója lettem volna. Szakmai tapasztalat címszó alatt voltak felsorolva azok a projektek. Ez a rész a Békehadtest kötelékében végzett ecuadori m u n k á m felsorolásával zárul.. bár természetesen ez is része volt az életemnek. Elfogadtam. úgy formálhatta az alapadatokat. Ilyen esetben az életrajzommal dolgozó embereknek elvileg a jóváhagyásomat kellett kérniük. az iráni energiaügyi minisztérium. mielőtt az átalakított változatot felhasználták. azt a benyomást keltve. hogy ilyesmi megjelenhet nyomtatásban. gazdasági előrejelzés. Csodálkoztam. a Világbank hivatalos neve). hogy ilyen hízelgő képet festett rólam. a kuvaiti kormány. Megjelenése előtt láttam a cikket. hogy valaki a Közel-Keleten szerzett tapasztalataimat vagy a Világbankban és más nemzetközi f ó r u m o k o n tartott előadásaimat akarta kiemelni. Szaúd-Arábiai Királyság. bár a b e n n ü k található információ hiteles volt. a Szaúd-Arábiai A r a b . az indonéziai Perusahaan U m u m Listrik Negara és m é g sok más intézmény. energiaszükséglet előrejelzése és így tovább. melyen szerepelt a N e m z e t közi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Bank of Reconstruction and Development. a feladat típusának megjelölésével: fejlesztő beruházások tervezése. jó szándékú fiatal nő készített velem. Lehet például. amelyeket az Egyesült Államokban. 146 .A m e r i k a i Olajtársaság. A legutolsó sor keltette föl leginkább a figyelmemet: Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma.

egy rangos tanácsadó cég osztályvezetőjének. mondhatni. Mikor 1971 januárjában Johnt fölvették vezető terhelés-előrejelző asszisztensnek. az életrajzot is tartalmazó. hogy a hitelesség igazolására szolgáló pecsét csakúgy. sterilizálják a valóságot. Ez különösen igaz a hivatalos dokumentumnak tekintett életrajzra. és egy olyan vállalat állította ki őket.Bár sokan működtek közre a gazdasági csoport létrejöttében. még nagyon kevés közgazdász dolgozott a MAIN-nél. A M A I N logója. és jelenleg a Tucson Gas & Electric Company igazgatója]. ügyvédek irodáiban kiakasztott diplomák pecsétjei. hogy John Perkins találkozott Einar Greve-vel (korábbi MAIN-alkalmazottal) [aki azóta már kilépett. hogy a MAIN-nél több közgazdászra is szükség van. Összebarátkoztak. munkaajánlatok és jelentések borítóján díszelgett. majd így folytatódott: Ekkortájt történt. aki akkor éppen Paute városában dolgozott Ecuadorban a MAIN egy vízenergiai projektjén. mégis úgy éreztem. aki azért utazza 147 . úgy ismerte föl. hosszasan leveleztek. és ahogy nőtt az igény munkájára az ügyfelek. elsősorban a Világbank részéről. Az ilyen dokumentumokat viszont lehetetlen. Egyik dokumentum sem tartalmazott nyilvánvaló hazugságokat — tényeik valósak voltak. ami az életrajz alján és a vállalat által kiadott. Egy évvel később Johnt vezető terhelés-előrejelzőnek nevezték ki. amely Indonézia elektromosenergia-szükségletét mérte föl. majd John állásajánlatot kapott a MAIN-től. Ezek a dokumentumok nagy tudású gazdasági szakértőnek állítanak be engem. A nyilvánvaló hazugságokat meg lehet cáfolni. Hivatalos dokumentumokat istenítő kultúránk közegében pedig valami ennél sokkal károsabb dologhoz is hozzájárultak. mint az orvosok. amely köztiszteletnek örvend más vállalatok. Első megbízatása keretében egy 11 tagú csoport tagjaként részt vett egy tanulmány elkészítéseben. a legtöbb mégis John Perkinsnek. h o gyan töltöttem „három évet Ecuadorban". mert az igazság elemeiből és nem nyilvánvaló kitalációkból építkeznek. a csoport jelenlegi vezetőjének köszönhető. valahogy elferdítik. a cikk csak egy magazin könnyebb fajsúlyú interjúja volt. nagy súlyt képvisel az üzleti életben. A cikk röviden összefoglalta. nemzetközi bankok és kormányok körében. milyen munkáim voltak korábban.

148 .

149 .

150 .

151 .

amit igaznak gondolt.körül a Földet. azt üzente. támogató. Senki nem dicsérte elődöm. A leginkább zavarba ejtő tétel klienseim listájának utolsó sora volt: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. Újra és újra visszatértem ehhez a sorhoz. hogy ez a sor nagyon is határozott céllal szerepel az életrajzban. vagy arról. A csalás nem az állításokban. Ha egy kívülálló szemével. Ez az egy sor sokat elárult a bennfenteseknek. hogy a M A I N vezető közgazdásza használható ember. egy ilyen sorból mindenki érti. melyeket azok sosem tudnak visszafizetni. Segítettem megkötni az egyezményt. de engem nagyon érzékenyen érintett: A Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály létrejötte óta gyors ütemben bővül. objektíven nézzük. a Szaúd-ház számára a hatalmat. A M A I N L I N E S cikkének utolsó bekezdése a szerző személyes b e nyomásairól szól. és hogy milyen szerepet játszott mint NSA-összekötő. jó szakember. vajon hogyan értelmeznék ezt az emberek. de John legnagyobb örömére valamennyi munkatársa keményen dolgozó. A Boston Universityn főiskolai (bachelor) diplomát szereztem üzleti 152 . ahol én mozogtam. N e m volt szó arról sem. hanem az elhallgatásokban rejlett. mekkora nyomás nehezedett rám. és az ugandai Idi Amin Dadához hasonló nemzetközi bűnözők védelméhez. amely biztosította Amerika számára az olajat. Howard Parker bátor kiállását. hogy én igazi közgazdász lettem volna. milyen kapcsolatban volt Einar Greve a hadsereggel. el kellett ismernem. hogy részt vettem az évszázad legnagyobb történelemformáló . hogy óriási kölcsönöket szerveztem országoknak — például Panamának. mert úgy hamisítottam meg a számokat. Szaúd-Arábiai Királyság. Talán néhányan elírásnak vélnék. hogy azért lettem én vezető terhelés-előrejelző. A legtöbb olvasó azonban sosem j ö n n e rá az igazságra. hogy annak civilizálása és felvirágoztatása érdekében tanulmányokat készítsen. Szavain átsüt érdeklődő. Azokban a belső körökben.de az újságokban soha meg nem jelenő — üzletének létrehozásában. két külön sor véletlenül egybecsúszott. tűnődve. és hozzájárult Oszama bin Laden finanszírozásához. hogy ezek az elhallgatások sok kérdést vetettek föl. Például nem esett szó arról. és hogy munkám lényege abban állt. és senki nem jegyezte meg. ahogy azt elvárták tőlem. Valójában sosem gondoltam. hogy előrejelzéseim irreálisan magasak legyenek. milyen kapcsolat van az amerikai pénzügyminisztérium és Szaúd-Arábia között. akit elbocsátottak azért. rokonszenves vezetői hozzáállása. Indonéziának —. hogy az NSA interjúkat készített velem. Jogosan kérdezhetnék. mert azt mondta.

adminisztráció szakon. h o g y meggyőzzem őket. rokonszenves vezetői hozzáállása. a tőkebeáramlás. hogy a cikk szerzője így fejezte be írását: „Szavain átsüt érdeklődő. amit csak tudtam. amely mélyíti a szakadékot szegények és gazdagok között. hogy világosan és meggyőzően tudtam írni. sokuknak Master fokozata vagy PhD-ja is volt. Természetesen m i n d e n t megtettem. Ráadásul volt annyi eszem. hogy a kollégáim asztalai között sétálgatok. Middleburyben angol irodalom szakos voltam. Azok az emberek. h o g y az emberek. és gyakran elővettem. hogy könynyítsek a terheiken. Egyszerűen a példámból meg jutalmaim és büntetéseim rendszeréből tanultak. mit várnak tőlük a globális birodalom építése érdekében. A világ változott. N e m telt el 153 . Cikkeket írtam. Hatékonyabbakká és pusztítóbbakká váltunk. hogy hajlandó voltam olyan tanulmányokat és végkövetkeztetéseket prezentálni. már egy másik nemzedékhez tartoztak. akik n e k e m dolgoznak. nézem a férfiakat és nőket. inkább annak. minden lehetőséget megragadtam." Ezt a két d o k u m e n t u m o t néhány másikkal együtt asztalom legfelső fiókjában tartottam. milyen fontosak az optimista előrejelzések. és együtt játszott szerepünk miatt. könnyen írtam. marketing szakirányon. milyen eredményeket várok el tőlük. előadásokat tartottam. Gondoltam arra. akik nap m i n t nap éheznek. és kiépítjük pénzügyi portfóliónkat. akik jóval többet tudtak m u n k á n k technikai részleteiről. és bűntudatom van azért. támogató. De ez már nem ugyanaz volt. amit ellenük tettem. mennyire vagyok megelégedve velük. milyen tanulmányokat. a legjobb éttermekben eszünk. Sokat gondoltam azokra az emberekre is. akiket én képeztem ki. Én szerveztem be és képeztem ki őket. a nagy kölcsönök. ami meggyorsítja a G N P növekedését. a gazdasági bérgyilkosok sorába léptek. hogy gazdasági bérgyilkos vagy E H M . a korporatokrácia fejlődött. és javítja a világ helyzetét. karácsonyi jutalmuk. akik nekem dolgoztak. valamint a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetői pozíciója nem közgazdászi vagy tervezői képességeimnek volt köszönhető. Vezető közgazdászi címem. soha senki nem mondta nekik. sőt egész állásuk attól függött. Mindig gyenge voltam matematikából és statisztikából. A fizetésük. illetve annak a természetes képességemnek. N e m csoda. mint én magam. N e k i k senki n e m magyarázta el. Később sokszor azon kaptam magam. míg mi — munkatársaim és én — első osztályú szállodákban alszunk. mint amikor én csatlakoztam. amilyeneket a főnökeim és a megbízóim akartak. Tudták. hogy ebből már többé n e m léphetnek ki. hogy jól képzett embereket vettem föl az osztályomra. Az ő életükben nem voltak NSA poligráfok és Claudine-ok. Soha nem hallották azt a kifejezést.

hanem a kultúra fizikai értelmében is —. Jótékonysági egyleteket támogatnak. a kényszer már sokkal rafináltabban. amelyre a vevő ügyelhet. melynek célja nem egy gyanútlan vevő kifosztása. Ha nem kapják meg. hogy fényes pozícióm: vezető közgazdász. Sok éjszakát töltöttem ébren ezeken a dolgokon rágódva. mint régen. Azonban bárhogy is próbáltam magam meggyőzni. A legendák és népmesék tele vannak elferdített igazságról és csalárd egyezségekről szóló történetekkel: csaló szőnyegkereskedők. Sokat tűnődtem azon is. aki rászorul. Egy nagyon is valós értelemben én hoztam őket létre. Megértettem. Nekik nem kellett azokkal a morális kérdésekkel küzdeni. Az emberek a történelem kezdete óta becsapják egymást. amely már saját magunk és kultúránk pusztulásához vezet — nemcsak erkölcsileg.egy évtized. kapzsi uzsorások és szabók. mint a szőnyegkereskedőé. akik a bostoni Back Bayre néző irodám asztalainál ülnek. megjelennek a sakálok a baseballütőkkel. A maffia vezetői gyakran egyszerű rablókként kezdik. a szívem mélyén tudtam: ez nem igaz. és részüket követelik. helyi közösségük megbecsült tagjai. mi a viszony látszat és valóság között. Paula megjegyzése az életrajzomról fölnyitotta Pandora szelencéjét. és a csábítás. Szándékosan becsaptam. idővel megváltoztatják a külsejüket. És most ezek a férfiak és nők. A dolgok megváltoztak. De velem ellentétben őket nem világosította föl senki. hanem a világ eddigi legkifinomultabb és leghatéko- 154 . hogy a ruháit csak ő nem látja. jönnek a bérgyilkosok. a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetője. melyek engem nyomasztottak. mi a tisztesség szerepe az üzleti életben. akik képesek a császárral elhitetni. Mint a M A I N életrajz John Perkinse. hacsak nem eszközlünk mielőbb gyors és mélyreható változást. hogy kifogástalan öltönyben járjanak. gyakran irigyeltem beosztottjaimat tudatlanságuk miatt. hogy ezek a dolgok most is csak ugyanúgy vannak. hogy az életrajzom által keltett látszat és a mögötte lévő valóság közti különbség egyszerűen az emberi természetből ered. a globális birodalom ügyét képviselve rajzanaki ki a világba. mondtam magamnak. hogy a csalásnak olyan új szintjére érkeztünk el. Végül előkerülnek a fegyverek. mint ahogy annak idején Claudine létrehozott engem. Ha az adósok nem tudnak fizetni. ők is mintapolgároknak tűnnek. legális vállalkozásaik legyenek. A csillogó felszín alól azonban vér szivárog. nem olyan egyszerű csalás. így megvédtem őket saját lelkiismeretüktől. De akik eljutnak a csúcsra. Odafigyelnek. Be kellett látnom. egyfajta kifinomult agymosás formájában jelentkezik. elvegyüljenek a felsőbb körökben. Tisztségeim egy gonosz rendszer részét képezték. Szívesen adnak kölcsön annak. A szervezett bűnözés példája talán jó hasonlat.

vezető közgazdász. A huligánok félretették a bőrdzsekit. Minden egyes nagy nemzetközi cégnek — foglalkozzon az sportcipőkkel vagy gépipari berendezésekkel — megvoltak a maga E H M jei. Azt sem fejezték ki ezek a címek. és ezzel még egy lépést tegyek az úton. San Franciscó-i. hogy meggyőzzék a világ különböző országainak korrupt politikusait. Felkavaró felismerés volt. és az elkeseredett emberek arra kényszerüljenek. hagyják. amely egy erkölcsileg elfogadhatatlan és végső soron önpusztító rendszerhez láncol minket. jól szabott öltönyökbe bújtak. szociológus. hogy az életrajzom és az újságcikk sorai mögött meghúzódó kimondatlan részletek egy olyan. chicagói. hogy mi csupán a jéghegy csúcsát jelentettük. Paula rákényszerített. és tiszteletre méltó külsőt öltöttek. ökonometrikus és így tovább — de egyik cím sem fejezte ki.nyabb imperialista rendszerének előmozdítása. 155 . N ő k és férfiak százai indultak el a nagyvállalatok N e w York-i. és a globális birodalom érdekeit szolgálták. londoni vagy tokiói központjaiból. hogy olvassak a sorok között. hogy munkaerejüket fillérekért adják el az őket kizsákmányoló üzemeknek. hogy a maguk módján mindnyájan gazdasági bérgyilkosok voltak. szemfényvesztésre épülő világ körvonalait rajzolták meg. közgazdász. Osztályom minden dolgozójának volt valamilyen címe: pénzügyi elemző. hogy a korporatokrácia béklyóba verje országukat. és hamarosan körbeér a Földön. amely végül életem átalakulásához vezetett. A menetelés megindult.

A jövendő olajbevételekre hivatkozva hatalmas adósságokkal terhelték meg az országot.és elosztórendszerek és más energetikai létesítmények épültek szerte az országban. az ekkor kialakult fölvásárlási lázban az Ecuadort irányító néhány család a nemzetközi bankok keze alá dolgozott. Bizonyos értelemben a banánköztársaságok mintapéldája volt. és ellenszolgáltatásként fölajánlotta. A nemzetközi tervező és kivitelező vállalatok megint csak szép profitot zsebeltek be. hogy bármikor ingyen fölkeresem Quitóban. aki nem vett részt politikai korrupcióban.24. Nevetett. hogy kapcsolatban maradjak azzal az országgal. átadó. nem játszott össze a korporatokráciával. hogy ha baj van az olajszámlámmal. karizmatikus volt és megnyerő. ahol a korporatokrácia jelentős hídfőállásokat épített ki. hogy országát meglátogassam. részben tényleg szívesen áldoztam volna erre szabad időmből. és . amely hazám után az első otthonom volt. hirtelen ötlettől vezérelve fölajánlottam. Egyszer. 156 . Az Amazonas ecuadori medencéjében az 1960-as évek végén indult meg komolyan az olaj kitermelése. Utak és ipari parkok.ahogy vele is gyorsan közöltem .mindig is kerestem az alkalmat. csak forduljak hozzá. Ecuador sokat szenvedett az amerikai politikai és üzleti körök által manipulált diktátoroktól és jobboldali oligarcháktól. és akinek csillaga gyorsan emelkedett Ecuadorban. Jaime Roldós harmincas évei végén járó egyetemi professzor és ügyvéd volt. vízerőművek gátjai. Többször is találkoztam vele. Akadt azonban egy kivételes ember. Ezt részben tréfának szántam. mert kedveltem őt. ha a szakmai tanácsaimra igényt tart. fejezet Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kolumbiában és Panamában végzett m u n k á m lehetőséget adott arra.

amikor furcsa dolgok kezdtek történni. Az egyetlen kikötésük — e történetek szerint az volt. A szervezet hivatalosan azzal a céllal lépett Ecuador — és több más ország — földjére. majd gyógyszert ajánlottak föl. Egy gyakran hallható történet szerint hashajtóval átitatott ételt ajándékoztak a bennszülötteknek. Sőt végül is ellentétes hatást váltott ki. orvosi ellátást és oktatást a miszszionáriusok iskolájában. Roldós egyike volt azon kevés modern politikusnak. hogy mindez véletlen egybeesés volt . ruhát. hogy rábeszélje az embereket. Én is ismertem SILmisszionáriusokat. Az olajkitermelés korai időszakában egyszer holtan találtak öt miszszionáriust. Summer Nyelvészeti Intézet) elnevezésű amerikai protestáns misszionárius csoportot. jól fölszerelt katonai központban fogták. Lehet. szállást. hogy az ország természeti kincseivel tisztességesen gazdálkodjanak. Például azzal vádolta a Summer Institute of Linguistics (SIL. Később a törzs emberei azt mondták.gyakran az olajvállalat helikopterén. A huaorani területen a SIL apró rádióadókkal fölszerelt. hogy a bennszülöttek adják át földjeiket az olajtársaságoknak. állítólag az amerikai hadsereg szakemberei. Amikor 1978-ban indult az elnökválasztáson. Szembeszállt az olajtársaságokkal és az azokat nyilvánvalóan kiszolgáló rendszerrel. fölkeltette mindazok figyelmét — országa határán belül és kívül —. testükből huaorani nyilak álltak ki. hogy összejátszik az olajtársaságokkal. a pletyka szerint a rádiók adását a Shell helyi telepén kialakított. Ha a törzs egy tagját mérges kígyó marta meg vagy valaki súlyosan megbetegedett. de sok amazóniai közösségben az a hír járta. Rengeteg pletyka keringett arról. aki meggyőződéssel hitt a szegények jogaiban és a politikusok felelősségében. hogy ahol olajtársaságok geológusai nagy olajkészleteket sejtettek a föld alatt. hogy hagyják őket békén. A figyelmeztetés eredménytelen volt. az egyik meggyilkolt férfi nővére 157 . ott hamarosan fölbukkan a SIL néhány tagja. hogy a SIL emberei alattomos módszereket is alkalmaztak a törzsek elköltöztetése érdekében. hogy az őslakosok nyelveit tanulmányozza. még a Békehadtestnél eltöltött éveimből. akik nem féltek megkérdőjelezni a fönnálló helyzetet. akiknek olaját idegen érdekeltségek termelték ki.Néppárti és nemzeti érzelmű politikus hírében állt. ott ingyen kapnának élelmet. vonuljanak a misszionáriusok rezervátumaiba. Rachel Saint. így akarták figyelmeztetni a misszionáriusokat.semmit nem sikerült bizonyítani -. Az olajkitermelés megindulását követő első években a SIL már javában foglalkozott az Amazonas medencéjében élő huaorani törzzsel. a SIL képviselője az ellenméreggel vagy a megfelelő gyógyszerrel jelent meg . vagy ahol a nép egyéb külső erők befolyásától kívánt megszabadulni. kettős fenekű élelmiszerkosarakat helyezett el. lejegyezze. hogy meggyógyítsák a hasmenésjárványt.

Nemzeti elkötelezettségűek. hogy ez a két ember együtt új mozgalmat indíthat el a latin-amerikai politikában. és nem dogmatikusak. míg Roldós olajjal kapcsolatos. sem Kínához. hogy Washington és a nagyvállalatok sosem fogják elnökként elfogadni. Roldós politikai programjának gerincét az úgynevezett Szénhidrogén Politika (Hydrocarbon Policy) alkotta. Tudtam. E politika azon az elven alapult. hogy annak hasznából az ecuadori lakosság lehető legnagyobb százaléka részesedjék. azok segítsége nélkül programját sosem tudná megvalósítani. adakozzanak a SIL és az olajtársaságok javára. csak síkra szállt országa önrendelkezési jogáért. És Roldósról is azt j ó solták az okosok. Ha a korporatokrácia építménye három pilléren nyugodott . hogy Roldós a Torrijos által kitaposott ösvényen halad. Torrijoshoz hasonlóan Roldós sem volt kommunista. hiszen tudta. sem — Allendével ellentétben — a nemzetközi szocialista mozgalomhoz. a nemzetközi bankokon és a velük összejátszó kormányokon —. és ez a mozgalom a világ valamennyi országát érintő változások kiindulópontjává válhat. Népszerű. de nem Amerikaellenesek. és ezt az elkövetkező időkben úgy kell kitermelni. hogy ebben a kritikus időszakban Carter volt az amerikai elnök. Óvatosan kellett haladnia. Én személy szerint örültem. és ha megválasztanák. Mindketten a világ legnagyobb szuperhatalmával szálltak szembe. karizmatikus vezetők voltak. Torrijos a Csatornát akarta visszaszerezni. Ez a két ember más volt. hogy Ecuador legfontosabb természeti kincse a kőolaj. hogy a Szénhidrogén Politika segítségével társadalmi reformokat vezethet majd be. mint a guatemalai Arbenzre vagy a chilei Allendére. Bizonyos források szerint a SIL-t részben a Rockefeller jótékonysági alapítvány finanszírozta.a nagyvállalatokon. köztük a Chevron. Roldós szilárdan hitt abban. hogy az állam kötelessége támogatni a szegényeket és a kisemmizetteket. vagy ha esetleg mégis ellenükre győzne. amelyből később több óriáscég. 1 Úgy tűnt. Annak idején a Standard Oil vállalatot a dinasztiaalapító John D. intelligens. az Exxon és a Mobil is kinőtt. Én úgy láttam. akkor Roldós és Torrijos ez utóbbi pillért készült aláásni. Rockefeller hozta létre. N e m volt közük sem a Szovjetunióhoz. A Texaco és más olajérdekeltségek erős nyomása ellenére Washington távol tartotta magát az eseményektől. mint Castro vagy Kadhafi. Abban bízott.bejárta az Egyesült Államokat és országos tévécsatornákon kérte az embereket. hasonló sors várna rá. amelyek szerinte a „vadak" civilizálásán és oktatásán munkálkodnak. 158 .sok más országhoz hasonlóan — senki nem lehet elnök legalább néhány befolyásos család támogatása nélkül. pragmatikusak. nemzeti érdekeket érvényesítő álláspontja a világ legbefolyásosabb vállalatait sértette. hogy Ecuadorban .

Roldósnak a Texacóval kellett elsősorban szembenéznie. amely precedenst teremthetett. akár demokrata — esetében ez másképp lett volna. mert addigra ez a vállalat vált az olajjátszma domináns szereplőjévé. Az államnak őriznie kell az export többirányúságát. Egy új évtized első napja volt. Az együttműködés igen nehezen ment. és nem szabad elveszítenie gazdasági függetlenségét.. hogy megvédjük nemzetünk energiakészletét. Huszonnyolc nap volt hátra a 35. és a terület tulajdonjogát átvenni. Véleményem szerint elsősorban a Szénhidrogén Politika győzte meg az ecuadoriakat. Ráadásul néhány hónappal korábban megdöbbentő dolog történt. föl kell készülnünk arra.. augusztus 10-i beiktatási beszédében Roldós így foglalta össze programja lényegét: Hatékony lépéseket kell tennünk. hogy ez más országok számára is mintául szolgálhatna. hogy a külföldi vállalatokkal fennálló kapcsolatainkat igazságos alapokra kell helyeznünk. Ennek ellenére Mac Hall váratlanul és minden előzetes figyelmeztetés nélkül kirúgta. 159 . Roldós egyik fő tanácsadója így foglalta össze: Ha egy partner [a Texaco] nem akar kockázatot vállalni és befektetni egy koncessziós terület föltárása vagy kitermelése érdekében. és nem volt hajlandó olyan politikában részt venni. a harcban keménynek kell lennünk. de sem félelem. születésnapomig. sem kisebbségi érzés nem befolyásolhat minket az ezekkel a külföldiekkel folytatott tárgyalások során. 1979.hogy más kormányzat — akár republikánus. Az új kormány álláspontját José Carvajal. Hisszük. Elhatároztam. hogy különböző eszközökkel próbálnak ránk nyomást gyakorolni. akkor egy másik partnernek joga van ezeket a beruházásokat megtenni. hogy Jaime Roldóst ültessék a quitói elnöki palotába — diktátorok hosszú sora után ő volt az első demokratikusan megválasztott elnökük. Döntéseinket kizárólag a nemzet érdeke és szuverén jogaink mindenekfölött álló védelme fogja meghatározni. és példaképemül az O m a r Torrijoshoz és Jaime Roldóshoz hasonló mai hősöket választom. A profittermelés szempontjából Bruno a M A I N történetének legsikeresebb vezérigazgatója volt. Az olajvállalat bizalmatlan volt az új elnökkel szemben.3 1980-ban újév napján fogadalmat tettem. Nagyon is jól tudta. hogy az elkövetkező év során változtatok az életemen. 2 Mikor hivatalba lépett.

Paul már évek óta a M A I N alelnöke volt. amerre lát. Hall Paul Priddyt nevezte ki új elnöknek. Nézeteimet sokan osztották. hogy Hall úgy érezte. és Bruno átveszi a helyét.t . fejezet Kilépek Bruno távozása földrengésként rázta meg a M A I N . és nem sokat tudott arról.mondta Hallról.Nos. egyébként barátságos és alapos mérnök. Az ebédlőben vagy a kávézóasztal körül folytatott bizalmas beszélgetések során sokan voltak azon a véleményen. filozofikus hangulatban találtam. Sok kolléga számára egyértelmű volt. afféle bólogató Jánosnak tartottam. Mac a 160 . pozícióját fenyegeti a nálánál több mint tizenöt évvel fiatalabb Bruno. mint addig még soha. Brunónak voltak ellenségei. tudta.25. — Tudta. és sosem fogja őt csillagászati profitokkal fenyegetni. amit meg is kaptam. Mikor Brunót otthon fölhívtam. fölfordulást és viszályt keltett a vállalat minden területén. hogy csak idő kérdése. Mintha csak ezeket az elméleteket akarná igazolni. Személyes mentorom és nemzetközi munkáink kulcsembere volt. aki az elnök minden szeszélyének meghajol.Ezért nagyon magas végkielégítést követeltem. Én jellegtelen embernek. . akinek a keze alatt a cég akkora nyereséget termelt. hogy Mac Hall lépését a féltékenység motiválta. mi lesz így a vállalatból. de még közülük is sokan meg voltak döbbenve. Bruno távozása letaglózott. hogy Bruno így ragyogjon — mondta az egyik férfi. Priddy ezzel szemben a belföldi megrendelésekre összpontosított. és akkor az öreg mehet. . — Hall nem engedhette meg. mi is a valódi szerepünk külföldön. John. Kétségesnek láttam. hogy nincs erre oka .

Megkérdeztem. miért legyen lelkiismeret-furdalásom országok — Indonézia. de ezt senki sem fogja neki megmondani — főleg nem azután. mikor az úticélt kiválasztottam. kizsákmányoltak másokat. mikor egy kora délután megkerültük a St. George Washington és az alapító atyák mind hasonló eszmékért kockáztatták az életüket. Az átjárót természetesen a spanyol aranyflotta angol réméről nevezték el. hogy szerinte mit tegyek. (A ford.Ethan Allen. most már tudom.szavazati részvények nagy részét ellenőrzi. hogy ezeket az embereket tiszteljem. Panama. Kolumbia. akik ügyfeleink voltak. Most. többnyire harmincfontos* vasban. 14 kg. így semmit sem tehettem. N e m tudhat* Kb. Bár nem gondoltam erre. John-szigetet. hogy az elmúlt tíz év során mennyit gondoltam a Drake-hez és Sir H e n r y Morganhez hasonló kalózokra és más történelmi alakokra. Erről eszembe jutott.) 161 . hogy enyhítsem bűntudatomat. földeket. amiről a korábbi években nem vettem tudomást. 1980 márciusának végén — még mindig sajgott az elbocsátás ütötte seb . és befordultunk a Sir Francis Drake-átjáróba. George Washington. mikor végül lépett — Bruno jelezte. melyek nem voltak a birtokában. akik raboltak. amit velem tett. Hadifogoly volt. sőt lovaggá ütötték őket. Először akkor támadt furcsa érzésem. Daniel Boone. hogy csak néhányat említsek . nevetségesnek találtam korábbi önigazoló magyarázkodásomat.n é l dolgozott. Ecuador — kizsákmányolása miatt? Az általam tisztelt hősök egész sora . Lewis és Clark. aki szintén a M A I N .zsákmányolt ki indiánokat. — Mac Hall elvesztette a realitásérzékét. az 1775-ös montreáli csatában esett fogságba. rabszolgákat. — Tartsd nyitva a szemed — tanácsolta. Egy „Mary" nevű fiatal nő jött velem. Davy Crockett. én pedig az ő példájukra hivatkoztam. ami újévi elhatározásomat beváltotta. Eszembe jutott viszont néhány dolog. ahogy bekanyarodtunk a Sir Francis Drake-átjáróba. és tetteikért mégis dicsérték.vitorlázni mentem a Virgin-szigetekhez. hogy több kiváló állásajánlatot is kapott nemzetközi bankoktól. hogy meg tudjam hozni a döntést. hogy a környék történelme segítségemre volt. mint ahogy Jaime Roldós és O m a r Torrijos most a saját népe szabadságáért küzd. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. fosztogattak. amely az amerikai és a brit Virgin-szigeteket elválasztja. ahol ugyanúgy a szabadságért harcolt. Ethan Allen több hónapot töltött szűk és bűzös cellákban brit börtönhajókon. majd további hónapokat egy angol tömlöcben. Gyakran föltettem magamnak a kérdést: hogyha engem úgy neveltek.

az aranyat szállító hajókat támadva Anglia szent sérthetetlenségét védelmezzék. árulóként akasztják föl őket. Davy Crockett. Meg tudtam volna ölni Mac Hallt azért. Lewis és Clark szintén nagy nehézségeken ment keresztül.kérdezte. Dühítettek ezek a történelmi alakok.Leinster-öböl — mondta. De az érzés megmaradt. Fél tucat fiatal férfi és nő integetett és kiabált nekünk. Tiltonról. Elöntött az irigység. és fölhangosított egy Jimmy Buffett-számot. Azonban hiába vett körül a gyönyörű természet. hogy a protestáns Anglia úgy érezte. A saját életemet gyűlöltem. A hajó és ahogy kinéztek. . élénk színű sarongokba öltözött hippik. és főleg ahogy fölhasználtam őket. sehogy sem tudtam kiverni a fejemből ezeket a gondolatokat. hiába a szabadságérzés. ahogy eltűntek mögöttünk a távolban. Megpróbáltam visszaintegetni. Én voltam a felelős. John —. elárulta. Mary a fedélzeten állt és figyelte. mégis dühöt éreztem. Egy fából készült szivárványzászlós vitorlás hajózott el mellettünk. délre pedig a St. hogy győzni fog-e a forradalom. amit Brunóval művelt. vitorláit mindkét oldalon dagasztotta a hátszél. Megpróbáltam lesöpörni. Mary egy sört nyomott a kezembe. hogy a spanyol birodalom szívét. azt viszont tudták. magamat utáltam. hogy a katolikus Spanyolország súlyosan fenyegeti. ami vitorlázáskor általában eltöltött. Itt volt előttünk a kicsiny öböl a St. . Ekkor értettem meg.azért. hogy saját kapzsiságomat megmagyarázzam.ták. szabadok és felszabadultak. Az enyémet.Mit szólnál egy ilyen élethez? . Hajlottam arra a lehetőségre. hogy a hajón élnek. Tiltonra — erre a hegy tetején álló képmutató iskolára . Ahogy az átjárón át a szél ellenében oda-vissza kreuzolva lassan közeledtünk a tengerből kiemelkedő hegyekhez . Fölhajtottam a sört. Közelebb lépett hozzám. N e m a szüleimről.A mai kikötőnk. Dühös voltam a szüleimre. ha elbuknak. de arra emlékeztem. Mac Hallról volt szó. hanem azért. az előfedélzeten egy teljesen meztelen pár. Mary kiáltott valamit. de a kezem nem engedelmeskedett. modern kalózok. Daniel Boone. Köze- 162 . hogy Drake és Morgan nem saját meggazdagodását és dicsőségét keresve adta a fejét a kalózkodásra. Kinyitottam a következő doboz sört. mert belém verték ezt a történelmet. és sok áldozatot hozott. A hajó jobboldali korlátja felé mutatott. kommunában. És Drake meg Morgan? A történelemnek ezt a szakaszát nem ismertem olyan jól. ahol a kalózok hajói álltak lesben az átjárón áthaladó aranyflottára várva. .északra a Great Thatchsziget. John-sziget oldalában.

Mary a fedélzeten üldögélt. olyanokról. Az én módszereim modernebbek. A tenger sötétedni kezdett. afrikai rabszolgák százai haltak meg itt — csőre töltött puskákkal kényszerítették őket. valószínűleg 163 . hogy kiürítsem magamból az érzelmeket. ültessék el és takarítsák be a cukornádat. majd átadtam a kormánykereket Marynek.sosem kellett haldokló embereket látnom.lebb hajóztam. hogy ha az országomnak olaj kellett. akiket kizsákmányoltam. a lánc csörögve hullott alá a kristálytiszta vízbe. kifinomultabbak voltak . emberekről. a testtől. és a hajó lassan megállt. írtam neki pár sort. Az ég bíborvörösbe borult. hogyan megy le a nap a Karib-tenger fölött. és partneri pozícióm sem egyszerűen a cég jövedelmezőségét fokozta. mint azok. hogy kölcsönök segítségével szegény országokat vontam be a globális birodalomba. A M A I N . A hely nyugodt békéje elfedte történelmének brutalitását. Sokáig ültem a víz partján. melyek a nyers cukrot a r u m alapanyagává alakítják. Minden olyan idillinek tűnt. Tíz éven keresztül azoknak a rabszolgatartóknak az utódja voltam. ahogy a horgony lánca m e g feszül a kiáramló dagályban. Mary úszott egyet. hogy az ültetvény kimondhatatlanul sok szenvedésnek volt tanúja. N e m segített. A lány a Görögdinnye-zátonyt megkerülve bekormányozta a hajót a gyönyörű öbölbe. rothadó hús szagát éreznem. miközben tudtam. csak arra koncentráltam. A nap eltűnt egy hegyekkel csipkézett sziget mögött. és előhúztam a horgonyt. próbáltam nem gondolkodni. halálsikolyokat hallanom. bármikor megkaphassa.n é l végzett munkám nem csak arról szólt. a kiáltásoktól. hogy magam is rabszolgatartó voltam. és dolgozzanak a berendezésekkel. családjaikról. hogy a part mellett várakozó hajókra tereljék őket. hiszen én képes voltam elzárni magam tetteim emberi következményeitől. Szembesültem azzal a megrázó ténnyel. Megint lenéztem a hajónkra. Átdobtam a horgonyt a hajó oldalán. vagy talán még nagyobb. éppen lehorgonyzott vitorlásunkra láttam. a hústól. aztán elaludt. Miután mindent elrendeztünk. akik az afrikai dzsungelekben vadásztak férfiakra és nőkre. Éppen egy régi cukornádültetvény romjai alatt kötöttem ki. én leengedtem az orrvitorlát. Figyeltem. és kieveztem a csónakkal a partra. De amit én tettem. Mary ügyesen bevonta a fővitorlát. hogy a büszke udvarházat fölépítsék. láttam. és az első fedélzetre mentem. túlbecsült előrejelzéseim nem csak azt szolgálták. az ugyanolyan bűn volt. A munkám emberekről is szólt. és egyszer csak ott álltam a régi ültetvény omladozó falai között. mint ahogy a bennem tomboló dühöt is. Késő délután fölmásztam a meredek hegyoldalon. akik meghaltak ezeket a falakat építve.

Két nappal később visszatértem Bostonba. Tudtam. Behunytam a szemem a falak előtt. Elfordultam a tengertől. szíven ütött. és várta. hogy ha most visszatérek a korábbi életemhez. mit kell tennem. Álltam a parton. Fölugrottam. a nyugdíjak. a részvények. Ők is rabszolgák. ahogy az imént azt a falat vertem. annál nehezebb lesz kiszállni. görcsös botot pillantottam meg. mit tettem vele és a többi beosztottammal.. vagy elmenekülök. néztem az azúr vízen ringatózó vitorlásunkat. Ütöttem. milyen elengedetten. Végül aztán visszamentem a csónakhoz. hogy legyenek rabszolgatartók. Abban a pillanatban. hogy nekem is tölthessen egyet. hogyan változtattam őket gazdasági bérgyilkosokká. április l-jén bementem Paul Priddy irodájába. ahogy a lemenő nap fényénél megláttam. Aztán csak feküdtem a fűben. és néztem a fölöttem elvonuló felhőket. a MAIN-hez és mindahhoz. Minél tovább maradok. Rabszolga lettem. de Claudine őszintesége nélkül. olyan vastag volt. az egyéb juttatások. Mikor kinyitottam a szemem. és most őket is béklyóba veri ez a rendszer. ugyanúgy. bizalommal vár engem. 164 . Vagy verem magam tovább. mint egy baseballütő. Megpróbáltam mindezt kizárni a tudatomból.Margaritát ivott. amit afrikai otthonukból kiszakított rabszolgák építettek. és ütni kezdtem vele a falat. az öböltől és a bíborszínű égtől. örökre elvesztem. mint engem. Fizetésemelések és előléptetések ígéretével rávettem őket arra. amit ez jelent.. és kétszer olyan hosszú. amíg össze nem estem a kimerültségtől. egy nagy. a biztosítás. A fizetésemelések. Ugyanazt tettem velük. és már tudtam. felkaptam. 1980. és fölmondtam. amit Claudine velem.

4. RÉSZ 1981-TŐL MÁIG .

és ne adjak okot gyanúra. Emlékeztem Paula tanácsára. — Április bolondja — kacsintott. Kifejeztem a M A I N iránti hűségemet. hogy vállalatunk dicsőségét zengjem. milyen jó dolgom van itt. Paul Priddy nem akart hinni nekem. Ezután m i n d e n k i megpróbált lebeszélni a kilépésről. de úgy érzem. akkor ők vajon normálisak-e. hogy megbolondultam.26. fejezet Ecuador elnökének halála N e m volt egyszerű a M A I N . és elmegyek. Ha én n e m vagyok őrült. hogy maradnak? Egyszerűbb volt azt gondolni. hogy mindig is szerettem volna írni azokról az emberekről. Különösen nehéz volt a beosztottjaim reakcióival szembenézni. aki egyenesen azt mondta. mert ez arra kényszerítette volna őket. Biztosítottam arról. Sűrűn e m l é keztettek. és megesküdtem. ezért hangsúlyoztam. hogy EHM-tevékenységemről bármit is nyilvánosságra hozok. tovább kell lépnem. és nem volt a láthatáron erős utód. Utazgatni szeretnék. Végül Paul beadta a derekát. cserbenhagyom őket. Oly sok évi hezitálás után most eltökéltem. Azt mondtam. de persze a politikát nem akarom belekeverni. önszántamból megyek el. Úgy érezték. milyen sokat köszönhetek a M A I N . esetleg cikkeket írnék a National Geographicnak és más folyóiratoknak. hogy lehetőleg senkit ne haragítsak magamra. Én azonban már döntöttem. 167 .n e k . Megértettem. hogy minden lehetőséget megragadok. h o g y részben azért sem akarják elhinni. elment az eszem. hogy új életet kezdek.t otthagyni. hogy eltűnődjenek saját helyzetükön. hogy komolyan beszélek. akiket szerte a világon megismertem a munkám során. volt.

1980 novemberében Carter elvesztette az elnökválasztást Ronald Reagannel szemben. Ügyfeleim közé tartozott a Public Service Company of N e w Hampshire is. ha szakértőként te képviselnéd őket. Ha még pár évet maradtam volna a M A I N . Kapcsolatban maradtam Paulával. Ezek a mélyebb összefüggések arra mutattak. amelyek új erőművek építésére kértek engedélyt a közszolgáltatási bizottságoktól. amit mások a Panama-csatorna két partján nem vettek észre. és a kiszabadításukra 168 . barátságtalan április volt Bostonban.n é l . . már nem dolgoztam. és felfrissítettem néhány régi barátságot Ecuadorban. Igaz. — Azért kértek föl minket. részvényeim nem hoztak eleget a konyhára a nyugdíjazáshoz. Szakértő tanúként rengeteg időm volt a bíróság előtti megjelenéseim között. de harmincöt éves koromban ettől még nagyon távol álltam. Hideg.mondta. amely több mint háromszorosa volt a MAIN-beli fizetésemnek. és mire Paul asztalához leültem. már döntöttem. és támadásba lendült az olajvállalatokkal szemben. Ez az ország hirtelen a nemzetközi olajpolitika homlokterébe került. Az újságban róla olvasva nem csupán elkötelezettsége érintett meg. elsősorban olyan amerikai elektromos szolgáltatóknak. Bár már nem álltam napi kapcsolatban Latin-Amerikával. és amelyek országa polgárait marginális. Egy napon Paul Priddy hívott föl. Jaime Roldós megtartotta választási ígéretét. Értette azokat a felszín alatt működő erőket. hogy esküvel megerősítve igazoljam. az iráni helyzet — különösen az amerikai nagykövetségen fogva tartott túszok. ahogy korábban gondoltam. Ebben nagy szerepet játszott a Torrijosszal nemrég megkötött Panama-Csatorna Egyezmény. hogy menjek be az irodájába. hogy a világpolitika új korszakába léptünk. szinte szolgai szerepre kárhoztatták volna. az ő esetükben az volt a feladatom. de mivel még távol álltam attól. Olyan árat neveztem meg. Meglepetésemre Paul elfogadta. A következő néhány évben magasan fizetett szakértőként dolgoztam. vagy nem akartak észrevenni. hogy a nagy vihart kavaró Seabrook atomerőmű gazdaságilag megvalósítható. hogy teljes tulajdonjoggal felruházott partner legyek. követtem az ottani eseményeket. mert azt szeretnék.Sajnos ez nem volt olyan egyszerű. és ezzel új pályán indított el. melyek igyekeztek a világot egyetlen globális birodalommá szervezni. Sokat gondolkodtam ezen. és rábeszélt. lehettem volna negyvenéves milliomos.Az egyik ügyfelünk vissza akarja vonni a megbízását . hanem a mély összefüggéseket fölismerő tisztánlátása is. Világosan látott sok mindent.

hogy én éppen ezt a történelmi pillanatot választottam. Nekem a R o l dóshoz hasonló emberek nyújtottak reményt. tudtam azonban a történelemből. Bush alelnök. Úgy tűnt. hogyan kell igazodni. és sok egykori bevándorlót. hogy mogulok utasításait kövesse.e k r e . hogy Carter nem volt hatékony politikus. Visszatekintve naivan régimódinak tűnik. illetve hogy Amerika isteni rendeltetése. Tudtam. amely fegyveres erővel kényszeríti ki az amerikai játékszabályok betartását. Biztos voltam benne. olyan világot. aki maradian ragaszkodott a népét formáló. nagyszüleinket ide vonzó eredeti eszmékhez. úgy hitte. Ez lett legjellemzőbb vonása. hadsereget. Reagan viszont a korporatokrácia hű támogatójaként építette a globális birodalmat. melynek tagjai a nagyvállalatok igazgatói irodái. hogy hollywoodi színész volt. Azonban minél többet töprengtem rajta. Megválasztásakor igen találónak láttam. hogy a birodalmak nem állnak fönn sokáig. szép jövő vár az E H M . annál jobban örültem neki. kilóg a sorból. mit jelent mindez a jövőre nézve. amely összhangban állt a Függetlenségi Nyilatkozattal. akik látszólag őt szolgálták. George Shultz külügyminiszter. amit ezek az emberek akartak: olyan Amerikát. amely támogatja az Egyesült Államok vezéri pozícióját a globális birodalomban. A sors fintora volt. Világnézete összeegyeztethetetlen volt az ügynökökével. akinek fő célja a világbéke volt. De ennél valami sokkal kevésbé látható is m ű ködésben volt. Azt hirdette. amely teljesíti ennek az Amerikának a parancsait. de Amerikáról olyan kép élt benne. hogy kiszálljak. amely az egész világot és annak minden nyersanyagkincsét ellenőrzése alatt tartja. Ha közvetlen elődeivel és utódaival vetjük össze. Szolgálta a társaságot. N e m volt kristálygömböm. Jó volt az időzítés. hogy a világ valamennyi olajlelőhelyét az ellenőrzése alatt tartsa.indított sikertelen akció. és tudta. hogy nagy tisztelője Torrijosnak. Olyan elnök távozott. hogy Ecuador új elnöke mélyen megérti a jelenlegi helyzet összefüggéseit. hogy ezeket eltávolíttassa. Aki viszont hatalomra került. és aki határozottan igyekezett csökkenteni az Egyesült Államok olajfüggőségét. és olyan nemzetközi kereskedelmi és bankrendszert. W. Richard Cheney. és az inga mindig visszalendül. hogy az Egyesült Államok jogos helye a világ katonai erővel fönntartott piramisának csúcsa. és ünnepelte Carter bátor ki- 169 . A régi elnök napelemeket szereltetett a Fehér Ház tetejére. az újnak első dolga volt. a bankok központjai és a kormányépületek között váltogatták pozíciójukat. aki hozzászokott. ami megmutatta volna. Richard Helms és Robert McNamara. de akik valójában a kormányt irányították — mint például George H. Caspar Weinberger védelmi miniszter. Jól szolgálta azokat. Lehet.

Osvaldo Hurtado vette át az elnöki posztot Ecuadorban. Annyi biztos. A világ meg volt döbbenve. és ezért különösen óvatos volt. hogy ha nem hajlandóak az ecuadori nép érdekeit szolgáló intézkedéseket bevezetni. A világ erős reakciója ellenére azonban az amerikai sajtóba alig jutott el a hír. ahogy az várható volt — minden eszközt bevetettek. átformálta volna az ország és az olajvállalatok kapcsolatát. De Roldóst nem törte meg a rágalomhadjárat. május 24-én. Hatása messze átnyúlt volna Ecuador határain. hogy összejátszik az olajvállalatokkal. és minél több tény került napvilágra. Az ő elnöksége idején a Summer Language Institute tovább dolgozhatott az ország- 170 . Állítólag egyik biztonsági tisztje győzte meg az utolsó pillanatban. hogy a hasonmás gépre szálljon. Ha hatályba lépett volna. 1 Az olajvállalatok úgy reagáltak. Válaszul elhatárolódott a politika. akik éppen az általa és Torrijos által kínált inspirációra várnak. Sokan forradalminak. nyíltan megvádolta a Summer Language Institute-ot azzal. Biztos voltam benne. hogy Roldós nem fog meginogni. Nagy beszédet tartott a quitói Atahualpa olimpiai stadionban. hogy Washington és az olajvállalatok nyilvánvalóan gyűlölték az elnököt. lobbistáik ellepték Quitót és Washingtont. hogy az életét veszély fenyegeti. Az robbant föl. 2 Néhány héttel a törvénycsomag benyújtása és pár nappal a SIL miszszionáriusainak kiutasítása után Roldós figyelmeztette a külföldi érdekeltségeket. Semmit sem lehetett bizonyítani. Ecuador modern történelmének első demokratikusan megválasztott elnökét Castróval próbálták egy sorba helyezni. A latin-amerikaiak föl voltak háborodva. de szemtanúk szerint Roldóst figyelmeztették. köztük az olajvállalatokat. akkor el kell hagyniuk az országot. 1981 elején a Roldós-kormány hivatalosan benyújtotta új szénhidro-. annál inkább erősödött a gyanú. hogy megváltoztatta volna az üzleti élet működését. Az egész féltekén újságcikkek kürtölték világgá: „CIA-merénylet!" Amellett. majd egy igen bátor lépéssel kiutasította őket az országból. Bár kézzelfogható bizonyítékkal nem szolgált. PR-embereik lejárató kampányt folytattak Jaime Roldós ellen.állását a Panama-csatorna ügyében. az olaj — és a vallás közötti összefonódástól. majd elindult. aktatáskáik fenyegetésekkel és megvesztegetési ajánlatokkal voltak tele. Csak remélni tudtam. sőt radikálisnak tartották. gén-törvényét az ecuadori országgyűlésnek. O t t szenvedett halálos repülőgép-balesetet 1981. és Latin-Amerikán túl az egész világot érintette volna. hogy állhatatossága példát mutat olyan más országok vezetőinek. hogy fölkeressen egy kis dél-ecuadori közösséget. több körülmény is alátámasztotta ezt a feltételezést. két repülővel utazott.

171 . melynek keretében a Texaco és más külföldi vállalatok újabb fúrásokat végezhettek a Guayaquil-öbölben és az Amazonas medencéjében. Látnoki álom volt. sőt tagjai különleges vízumot kaptak. Az év végén az új elnök nagyszabású programot indított. gyakran álmodik arról. mintha óriási tüzes gömbben zuhanna le az égből. Azt is megvallotta. 3 O m a r Torrijos Roldóst méltatva „testvérének" nevezte. hogy ellene is merényletet fognak elkövetni.ban.

Moszadik. hogy mindez egyértelmű legyen: üzenetértéke volt. hogy Roldós merénylet áldozata lett. és hajthatatlanul ellenállt a Reagan-kormányzat követelésének. A sakálok visszatértek. mert szembeszálltak a korporatokrácia érdekeivel. Latin-Amerika és az egész világ föl volt kavarva. mindenki szeme láttára végrehajtott durva akciók korának vége. N e m volt kétségem afelől. Az új Reagan-kormány hollywoodi cowboyimázsával együtt kiválóan alkalmas volt ilyen üzenetek küldésére. Abban is biztos voltam. Mindennek ellenére le voltam sújtva. f e j e z e t Panama: egy másik elnök halála Döbbenten álltam Roldós halálhíre fölött. a sakálok mehetnek vissza az állatkertbe. hogy tévedtem. Két hónappal Roldós halála után Torrijos rémálma valósággá vált: repülőszerencsétlenség érte 1981. Szaúd-Arábiában aratott látszólagos sikerünk nyomán azt gondoltam. hogy tárgyalják újra a Csatorna Egyezményt. Roldóshoz hasonlóan ő sem hagyta. és ezt tudtára is akarták adni O m a r Torrijosnak és mindenki másnak. Ismertem Arbenz. azt az embert tisztelték benne. Torrijost világszerte ismerték. Annyira égbekiáltóan nyilvánvaló volt. Ő is kitiltotta a Summer Language Institute-ot.27. miért. Az eset magán viselte a CIA által szervezett akciók j e gyeit. bár nem is értem. De Torrijos nem hátrált meg. aki rákényszerítette az Egye- 172 . akik nem kerültek be a hírekbe vagy a történelemkönyvekbe. aki esetleg csatlakozni akarna a korporatokráciaellenes keresztes háborúhoz. de életük azért tört derékba vagy ért véget idő előtt. hogy az ilyen. Egyáltalán nem voltam naiv. július 31-én. hogy nem véletlenül intézték úgy. Allende történetét — és sok más emberét is. Most be kellett látnom. hogy megfélemlítsék.

G r a h a m Greene könyve.és bauxitkészleteinek. a Panamai Egyetem volt marxista filozófia tanára. mikor telefonon elérkezett hozzám barátom és házigazdám. Chuchu őrmester. m é g az iráni sahot is. alias José de Jesús Martínez. és újratárgyalni a szerződést az utódjával. Torrijos üzleti körökből való ellenségei között ott voltak a multinacionális óriások is. Coclesitóban álló házába tartott. Voltak közöttük feldolgozó- 173 . réz. Weinberger védelmi miniszter és több hatalmas nagyvállalat vezérigazgatójának a szemében is. aki pártállástól függetlenül befogadta a világ különböző tájairól érkező politikai menekülteket.sült Államokat. És most halott. azt mondta. Az emberi jogok harcosa volt. és szoros kapcsolatokat ápolt washingtoni politikusokkal. Erre azonban n e m volt esély. Tudom. de hogy honnan. amely hajlandó befogadni ezeket az intézményeket . mikor repülője lezuhant.kizsákmányolásában. Omar Torrijos Herrera tábornok halálhíre. ötödik panamai utazásom előtt már indulásra készen álltak becsomagolt bőröndjeim.olaj-. amelyen már panama hotelbeli találkozásunkkor is dolgozott. A katonai vezetőket különösen dühítette a T o r r i j o s . hogy adja vissza a Panama-csatornát jogos tulajdonosának. Ahogy hallottam. Néhány nappal később testőre. akit a szegények és védtelenek szószólójaként ismertek."' A világon mindenütt gyászolták ezt az embert. sokak szerint Nobel-Békedíjra jelölték volna. Természetesen volt m é g egy lehetőség: megszabadulni Torrijostól. A panamai hegyek között. ón-. Bush alelnök. olyan államfő. hogy Washington vizsgálja ki a CIA szerepét az ügyben. „CIA m e rénylet!" — harsogtak újra az újságok címoldalai. század utolsó évtizedeiben. hogy bomba volt rajta. A legtöbb részt vett Latin-Amerika munkaerejének és természeti kincseinek . a következő bekezdéssel indul: 1981 augusztusában. Karizmatikus szószólója volt a társadalmi igazságosságnak. mikor fölhívtam: „Bomba volt a gépen. Sokan gyűlölték Torrijost.C a r t e r . azt nem mondhatom el telefonon. vagy más országot keres. többek között igen nagy hatalmú emberek is. amely a School of the Americas és az Amerikai Déli Hadsereg trópusi kiképzőbázisának bezárására vonatoztak.ez utóbbi n e m lett volna könnyű a 20. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal). szálka volt Reagan elnök. senki nem élte túl a balesetet. fa-. mezőgazdasági területeinek . A katonai vezetés komoly probléma elé került: vagy megpróbálja valahogy kijátszani az új szerződést. és követelték. és aki kitartóan szembeszegült R o n a l d Reagannel.e g y e z mény azon kitételei. matematikaprofesszor és költő.

amely oly sok közép. mégpedig m e g n y e rően. a R e a g a n . m i k o r a z u h o g ó esőben a taxi megállt az óriásplakát előtt: „ O m a r eszméje a szabadság. Bushai és Bechteljei ellenében. amely a magánvállalatok és az amerikai kormány között kialakult. h o g y merényletet készít elő ellene (mint ahogy ezt egy későbbi szenátusi vizsgálat alkalmával tett vallomás föltárta). hogy visszaszolgáltassák a Csatornát annak a népnek. hogy törekedett volna arra. Ha Torrijos életben marad. hatékonyabb vízi úttal való helyettesítésére. Jól ismertem ezt a vállalatot. ami egy eszmét m e g tudna ölni!" Ebbe a mondatba most u g y a n ú g y beleborzongtam. hogy Torrijos együtt tud majd m ű ködni Carterrel.ipari és kommunikációs cégek. 3 N e m tudhattam. h o g y ez a győzelmei csakúgy. hajózási és szállító konglomerátumok. hogy egy másik sötét éjszakán egy rutinrepülés során fog meghalni Twin Otterjében. A Bechtel volt az Egyesült Állam o k legbefolyásosabb mérnöki-építőipari cége. mint kísérletei. Vezetői közül sokan gyűlölték Torrijost. méltósággal és remek humorral.. Engem személyesen sújtott ez a tragédia. amelyet az jogosan megillet.k o r m á n y z a t o t annyira felbőszíti. Torrijos szembeszállt ezekkel az emberekkel. Most halott volt. és akinek — sokak szerint — n e m lesz esélye a világ Reaganjei. Utódja egyik védence. hogy enyhítse a latin-amerikai szocialisták és diktátorok között feszülő ellentéteket.és dél-amerikai országon végigsöpört. és hogy az Egyesült Államokon kívüli világnak nem lesz kétsége afelől. 2 Egy ilyen lépés nemcsak hogy végképp átruházta volna a tulajdonjogot az Egyesült Államokról Panamára. m é g n e m találták föl azt a fegyvert. bizonyára megpróbálta volna lecsendesíteni az erőszakhullámot. mert egy japán tervet m e r t fontolgatni a jelenlegi csatornát új. és főépítésze személyes jó barátommá vált. visszagondolva a Panamában töltött első estémre. karizmája és intelligenciája. m i n t azon a régi viharos éjszakán. A Bechtel Group Inc. hogy megállapodást dolgozzon ki a nemzetközi olajvállalatokkal 174 . Múltja alapján biztosra vehetjük. h a n e m a Bechtelt is kizárta volna az évszázad legizgalmasabb és remélhetőleg legjövedelmezőbb m é r n ö k i vállalkozásából. Egy éjszaka sokáig b á m u l t a m az arcképét egy újságban. Azt sem gondoltam. melynek vezetői közé tartozott George Shultz és Caspar Weinberger is. Órákat töltöttem azzal. hiszen a M A I N gyakran m ű k ö d ö t t vele együtt. hogy fölidéztem Torrijosszal folytatott beszélgetéseinket. Manuel Noriega lett.B u s h . Akkoriban még n e m tudhattam. k i t ű n ő példa arra a szoros kapcsolatra. akiből azonban hiányzott Torrijos szellemessége. hogy az ötvenkét éves Torrijos halála újabb epizód a CIA-merényletek sorában. illetve m é r n ö k i és más műszaki területen m ű k ö d ő vállalatok is.

melyekben Torrijos azonban családjukat és otthonukat védő emberek elkeseredett akcióit látta volna. melyeket Washingtonban egyszerűen terrorista támadásoknak és kábítószer-háborúnak neveznek.e k nem engedhették meg. az NSA és az E H M . És ami még fontosabb. Mindennek eredményeképpen enyhültek volna azok a szörnyű konfliktusok.az Ecuadorhoz. Kolumbiához és Peruhoz tartozó amazóniai területek károsításának mérséklése érdekében.ezt viszont a CIA. Afrika és Ázsia vezetőinek új generációja számára . példája modellként szolgálhatott volna Amerika. 175 .

egy fiatal környezetvédelmi mérnök. az Enron és George W. hogy szakértőként kapott bírósági idézéseim miatt repülőre szállhassak. Winifred rengeteget segített nekem ebben az időben. és a pénz kedvéért visszacsúsztam régi szerepembe. Meggyőződéses környezetvédő volt. Florida felé. és vitorlásomon lehajóztunk az Atlanti-óceán partja m e n tén. Összeházasodtunk. Paula egy kolumbiai újságíróval járt. például Winifred Grant. jóval idősebb. Kapcsolatunk elmélyült. hogy gyakorlati okokból miért van szükség egyre több villamos áramra. hogy meggyőzzem a N e w Hampshire-i közszolgáltatási bizottság illetékeseit. Lassan. hogy szerelmi kapcsolatunknak véget vetünk. és 1982. különösen a Seabrook atomerőmű ügyében.28. és a Berkeley Egyetemen végzett. Barátok maradtunk. akit a M A I N . hogy az állam 176 . Szabadgondolkodó volt. A Seabrook esetében m u n k á m részét képezte. és akinek apja a Bechtel f ő építésze volt. május 17-én megszületett Jessica lányunk. és lakást béreltünk. a hajót gyakran egyegy kikötőben hagyva. akinek életről alkotott nézetei gyökeresen különböztek puritán szüleim vagy A n n fölfogásától. Winifred fizetés nélküli szabadságot vett ki a MAIN-től. megint csak eladtam magam. Bush Torrijos halálának idején már hónapok óta nem láttam Paulát. Harminchat éves voltam ekkor.n é l ismertem meg. Más barátnőim voltak. Gyakran úgy tűnt. San Francisco keleti öblének Berkeley negyedében nőtt föl. mint a gyermek születésére felkészítő Lamaze-órákon résztvevő többi férfi. de megegyeztünk. Végül is megérkeztünk a floridai Palm Beachbe. kényelmesen haladtunk. Sokat küzdöttem szakértő tanúként végzett munkámmal. fejezet Energiaipari vállalatom. ugyanakkor megértette.

hogy vállalatot hozok létre. Hajlandó volt részt venni az IPS igazgatósági tanácsában és a botladozó vállalat elindulásának finanszírozásában. Független Energiarendszerek) nevű vállalatot. Winifred teljes mértékben támogatott a vállalkozás bizonytalanságai ellenére. és működő modellek bemutatásával másokat is erre bátorítsunk. azzal a céllal. hogy több.elektromosenergia-ellátására az atomerőmű a leggazdaságosabb és a legjobb megoldás. Ugyanakkor egyre inkább meggyőződtem arról. a Prudential Insurance Company. Nagyon kockázatos üzletág volt. Komoly aggályok merültek föl a tartalékrendszerek integritásával.amiért fizettek -. Jessica születése után néhány hónappal. A szakirodalom gyorsan változott az új kutatások hatására. Egy szép napon közöltem a N e w Hampshire szolgáltató vállalatnál dolgozó főnökeimmel. valamint a Riley Stoker Corporation (az Ashland Oil Company egyik mérnöki cége. és elhatároztam. elnökjelölt és külügyminiszter. a Chadbourne and Parker (jelentős Wall Street-i ügyvédi iroda. melyben a korábbi amerikai szenátor. hogy a környezet szempontjából hasznos erőműveket hozzunk létre. A „véletlen egybeesések" azonban segítségünkre voltak. magas beosztásban. Egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a szerepben. talán hogy megjutalmazzon korábbi szolgálataimért és hallgatási fogadalmamért. különleges 177 . a berendezések szerkezeti fáradásával és a nukleáris hulladék tárolásával kapcsolatban. Bruno Zambotti az Amerika-közi Fejlesztési Banknál dolgozott akkor. Föladtam ezt az anyagilag igen vonzó pályát. amit elvártak tőlem . amelyek korábban hulladéknak tartott anyagokból állítottak elő elektromos energiát. Támogatott minket a Bankárszövetség. Ed Muskie is partner volt). Határozottan úgy éreztem. hogy néhány új technológia valóban környezetkímélő villamosenergia-termelést tenne lehetővé. Sajnos minél tovább tanulmányoztam az ügyet. Különösen előnyösnek t ű n tek azok az eljárások. és a bizonyítékok egyre inkább azt támasztották alá. amely a tervezett új technológiák közül valósít majd meg néhányat. 1982-ben megalapítottam az Independent Power Systems (IPS. hogy ügyüket nem tudom tovább képviselni. és annak fényében is. amelyik innovatív. és amelyben bírósági eskü alatt kellett szakértői tanúvallomást tennem. a személyzet képzésével és az emberi hiba lehetőségével. annál inkább kételkedtem saját érveim helyességében. hogy sok esetben valaki jótékonyan beleavatkozott az ügyeinkbe. hogy az atomenergia biztonságos. legtöbb versenytársunk tönkre is ment. Az a korábban elfogadott vélemény is kétségessé vált. hogy életében először családról kellett gondoskodnia. az ESI Energy. az atomenergiánál gazdaságosabb és műszakilag fejlettebb alternatív energia-előállítási módszer is létezik.

hiszen egyetem után ennél a cégnél kezdett dolgozni. mikor egyedül az IPS-t mentette föl egy bizonyos adó megfizetése alól. Az IPS elnökének szerepében belülről is megismerhettem az energiaipart. lobbistákkal. Mac Hall elvesztette realitásérzékét.1 Ráadásul az IPS-erőmű a keletkezett hulladékhőt nem hűtőtavak vagy hűtőtornyok segítségével juttatta vissza a környezetbe. hanem egy másfél hektáros melegház fűtésére használta föl. A folyamat egyik áldozata a M A I N volt. Ahogy Bruno megmondta. Az is előnyömre szolgált. hogy nagy mérnöki cégek igyekeztek beszállni a versenybe. a szenet pedig el lehet égetni savas eső képződése nélkül. és a vállalat főépítészi posztjára emelkedett. Még maga az amerikai kongresszus is támogatott minket. és ő is tagja volt a vállalat „nagy családjának". de egymástól függetlenül kezdte meg egy-egy olyan új innovatív technológiákat alkalmazó erőmű építését. és ezt senki nem merte neki megmondani. Jó üzleti érzékű emberek remekül kihasználhatták az óriási lehetőségeket. korszerű technológiák finanszírozását egy kis. melyek a bíróságok és a kongresszus zavara és tanácstalansága révén adódtak. most azzal szembesültek. hogy bebizonyította: hulladéknak tartott anyagokat föl lehet használni energiatermelésre. Az iparág ismerői „az energia Vadnyugatának" nevezték a helyzetet. A mi erőművünk azt is megmutatta. Paul Priddy sosem próbálta átvenni az irányítást. és fölvásárolni az eddig piacon lévő vállalatokat. és közvetlenül hozzájárult új nemzeti környezetszennyezés-ellenes törvények megalkotásához azzal. savas eső képződése nélkül állítottak elő energiát. befektetési bankárokkal és nagy cégek vezető munkatársaival. Ez cáfolta az energiatermelő vállalatok régi. aki harminc éve dolgozott a Bechtelnél. hogy olyan apósom volt. Winifred a Bechtel San Franciscó-i központja mellett nőtt föl. határozott előnyhöz juttatva minket versenytársainkkal szemben. ezzel ellenkező érveit. Az energiaszolgáltatók. amelyek szénhulladékból. hogy ki nem próbált. Éppen egy város építését irányította Szaúd-Arábiában — annak a munkának a közvetlen következményeként. Az évtized végére ez a két erőmű forradalmasította az energiatermelési szektort. Az energiaipar nagy átalakuláson ment keresztül. amit én az 1970-es években a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet keretében elvégeztem. 1986-ban az IPS és a Bechtel egyszerre.erőművi bojlereket tervezett és épített). független vállalat is meg tudja oldani a Wall Street és más hagyományos források segítségével. és a M A I N vezetése nemcsak hogy képtelen volt kihasználni az iparágon végigsöprő 178 . Találkoztam az üzletág legbefolyásosabb embereivel: jogászokkal. a szabályok egyik napról a másikra megváltoztak. akik korábban helyi monopóliumokat élveztek. A jelszó a szektor liberalizációja volt.

melyet. hogy Bush alkalmazásában szerepet játszhatott a tény. A spektrum másik szélén egy olyan cég állt. ugyanakkor megerősítve láttam a döntésemet: jókor szálltam ki. A globális birodalom hatalmas léptekkel haladt előre. Bush évi 120 000 dolláros fizetésért őrizte meg igazgatósági tagságát és tanácsadói funkcióját. Akik a falakon belül voltak. hogyan érte el az Enron ezeket a csodákat. Míg én 1980-ban még harminc dollárt kaptam részvényenként. olajipari befektetési lehetősé- 179 . Bush.spanyol megfelelője) kudarcba fulladt. Nekem úgy tűnt. hogy történelme során először külföldi érdekeltségeket építsen ki. Néhány évvel azután. 2 Gyanítottuk. Egy másik téma is sokat foglalkoztatta azokat. A M A I N nevét még egy darabig használta az új tulajdonos. akiket érdekelt az olaj és a nemzetközi politika: az alelnök fia. W. Első energetikai vállalkozása. és arról.t e c h n i k á k új változatai. feledésbe merült. amelyek nem tudtak alkalmazkodni az energiaipar változásához. és végül a Spectrum 7-tel történt egyesülés mentette meg 1984-ben.változások előnyeit. hiszen az ifjú Bush eddigi olajipari pályafutása nemigen indokolta ezt a magas pozíciót. ha nagyon erőltettük. lenyűgözve figyeltünk: az Enron. és 1986-ban a Harken Energy Corporation vásárolta föl. csak mosolyogtak rajtunk. Nem sokkal később a Spectrum 7 is a csőd szélére került. a M A I N elvesztette EHM-szerepét. mi bennfentesek. és máris óriási méretű üzleteket tudott kötni. A vállalat falain kívül senki sem tudta. majd azt is ejtette. A M A I N jól példázza. akik ismerik az egyes országok hatalmi központjaihoz vezető utakat. Így ért megalázó véget száz év dicsőséges munkája. melynek egykor olyan nagy súlya volt a világ sok országában. Szomorúan láttam a vállalat összeomlását. George W. A legtöbb üzleti tárgyalás kötetlen beszélgetéssel kezdődik. A partnerek eladták a vállalatot egy másik nagy mérnöki és építőipari cégnek.„bokor" . és nem szóltak semmit. „kreatív finanszírozásról". míg a résztvevők leülnek. hogy a Harken ezt az alkalmat ragadta meg arra. Az sem tűnt véletlennek. hogy apja az alelnök. és súlyos pénzügyi válságba jutott. hogy B r u n o rekordprofitokat ért el. amely az adódó lehetőségekkel jól tudott élni. de egy sor végzetes hibát is elkövetett. Néha. hogy ezek a régi E H M . mondtak valamit egy újfajta vállalatvezetésről. hogy olyan emberekkel dolgoznak. az Arbusto (a „bush" . Ez az egyik leggyorsabban növekvő szervezet szinte a semmiből bukkant fel. G. ebben az időszakban ezek a beszélgetések gyakran folytak az Enronról. mi történt azokkal a vállalatokkal. a többi partner ennek kevesebb mint feléért adta el a sajátjait négy évvel később. A logó. irataikat rendezik és kávét töltenek.

" 3 1989-ben az A m o c o a bahreini kormánnyal tárgyalt part menti f ú rások jogáról.Érdemes ezt csinálni? . a szaúdarábiai.geket kezdett keresni a Közel-Keleten. talán mert más szemszögből láttam az eseményeket. amiért majd az apjának kell megfizetnie — mondta egy jogász barátom. mint társaim. 4. Charles Holstert — megszervezett néhány találkozót a bahreini kormány és a Harken Energy között. 4 A legtapasztaltabb energetikai szakértők is megdöbbentek azon. Váratlanul a H a r k e n lépett az A m o c o helyébe. N e m sokkal ezután Michael A m e e n — a külügyminisztérium megbízottja. melyet én és E H M . W* nem tesz s e m m i olyat. Koktélt ittunk a Wall Street közvetlen közelében álló Világkereskedelmi Központ tetején. az egyiptomi és az iráni k o r m á n y n a k . . Bush „beceneve". Korábban dolgoztam a kuvaiti. Néhány héten belül a Harken Energy részvényeinek ára húsz százalékkal. — Érdemes a fiú karrierjéért az elnökséget kockáztatni? Én kevésbé voltam meglepve. és egyébként a Republikánus Párt jelentős támogatója volt. Ekkor választották elnökké Bush alelnököt.k o l l é g á i m h o z t u n k létre: ők a hűbérurak és az ültetvényesek. váratlan finanszírozási források. aki Bahreinben bemutatta az újonnan kinevezett amerikai nagykövetet. ismertem a közel-keleti politikát. csodálatos dolgok kezdtek történni a Harkennel .kérdezte szomorúan csóválva a fejét.csakúgy.50 dollárra emelkedett. aki az energiaiparral foglalkozott.) 180 .50 dollárról 5. hogy Bush . m i n t az E n r o n szakértői egy olyan hálózat részei. és tudtam. (A ford. ami Bahreinben történt. A Vanity Fair magazin szerint: „Ahogy Bush elfoglalta helyét az igazgatótanácsban.új befektetések. égből pottyant fúrási jogok. — R e m é l e m . 5 *George W. G.

A folyamatok. E szerint a törvény szerint a nagy szolgáltatóknak kötelező volt megvá- 181 . Az volt az egyetlen különbség. McNamara keynesiánus gazdaságtani szemlélete és agresszív vezetési módszere mindent áthatott. hogy valóban új korszak kezdődött a világgazdaságban.védelmi miniszter és a Világbank elnöke volt. a gazdasági vezetők egyre szélesebb körét olvasztott magába. melyek akkor indultak el. hogy segítse az enyémhez hasonló kicsi. Míg a régi ágazat. A globális birodalom nem más.29. az én ágazatom. mikor Robert McNamara . hogy a cél. minden eszközt szentesít. az energiaiparban is pontosan kirajzolódtak. hogy a nagyvállalatoknál vezető pozíciókat betöltő E H M . Az 1980-as években a középvezetők soraiból kiemelkedő fiatalok meg voltak győződve. hogy nem az NSA toborozta őket és mérte föl képességeiket. de szerepük hasonló volt. f e j e z e t Hagyom. a végelszámolás eredményének növelése.egykori példaképem . hogy megvesztegessenek Ebben az időben döbbentem rá. PURPA). az újfajta változat még károsabb formákat öltött. túlléptek legsötétebb elképzeléseimen is. Az új tendenciák az én területemen. független vállalatokat alternatív üzemanyagok és innovatív villamosenergia-termelési módszerek kifejlesztésében.e k nem feltétlenül működtek együtt a nemzetközi bankvilág pénzalapjaival. Az EHM-elv egyre több üzletágat. mint a magasabb profithoz vezető út. továbbra is virágzott. amely hosszú jogi viták után végül 1982-ben emelkedett törvényerőre. A Kongresszus 1978-ban fogalmazta meg a közüzemi szolgáltatások szabályozásáról szóló törvényt (Public Utility Regulatory Policy Act. A kongresszus eredeti szándéka az volt. Lehet.

hogy holdingokat* hozzanak létre. hogy csökkentse az Egyesült Államok olajfüggőségét . hogy a kapitalizmus felsőbbrendű a szocializmusnál. de később már ilyen igazolásra sem volt szükség.) 182 . Reagan mélyen le volt kötelezve az olajvállalatoknak. hogy ez a korporatokráciának tett korábbi szolgálataim eredménye. Ami az energiaiparban történt. az élet minőségével kapcsolatos szempontokat háttérbe szorította a kapzsiság. és nem csak az import tekintetében. Olajfüggőségünk csökkentésének gondolata háttérbe szorult. A valóság azonban egészen másként alakult. Változatlanul a P U R P A eredeti céljait tartottuk szem előtt. maga Bush pedig az olajiparból szerezte a vagyonát. A törvény egyértelműen azzal a céllal született. Biztos voltam benne. (A ford.sárolni és méltányos árat fizetni a kisvállalatok által előállított elektromos áramért. Az 1980-as és '90-es évek során a vállalkozó szellemről a liberalizációra tevődött át a hangsúly. Mások egyszerűen új. és le fogja azt győzni. amely az előbbivel szoros kapcsolatban állt. Egyszerűen axiomatikusan elfogadottá vált. melyek lehetővé tették a számukra. ahogy a többi független kisvállalatot a nagy építőipari cégek.minden olaj. hogy a gazdag befektetők természetüknél fogva *Az angol holding company kifejezés más vállalatok részvényeinek birtoklására specializálódott vállalkozást jelent. A szociális ellátást. hogy alternatív energiaforrások igénybevételére bátorítson. és lekötelezettjük volt. a környezet védelmét. és támogassa az amerikai vállalkozó kedvet megtestesítő független vállalatok fejlődését. Egyike volt annak a néhány független cégnek. mind a liberalizált piacon működő független energiatermelő cégek tulajdonosaiként működhettek. de prosperáltak is. Eleinte ezt elméleti alapon próbálták alátámasztani azzal. melyek nemcsak hogy talpon maradtak. Ez a jogszabály még Carter azon törekvését tükrözte. és vállalatunk sorsa igen kedvezően alakult. Sokan közülük agresszív módszerekkel juttatták a független cégeket a tönk szélére. És e két kormány kulcsszereplői is vagy az olajiparból jöttek. Végignéztem. hogy aztán fölvásárolják őket. vagy a mérnöki és építőiparból. Az IPS célja továbbra is a környezet javát szolgáló energiatermelés maradt. ezek aztán mind a szabályozottan működő közszolgáltató vállalatok. a függetlenekkel azonos tevékenységi körű vállalatokat alapítottak. a Demokrata Párt sok képviselője és híve is nagy jövedelmekhez jutott általuk. E folyamatban mindent lehengerlő hangsúlyt kapott a magáncégek szerepének növelése. jól tükrözte az egész világot átható trendeket. E két iparág egyébként nem csak a republikánusokat támogatta. Ez utóbbiak jogi kiskapukat találtak. illetve maguk a közszolgáltató vállalatok sorra lenyelték.

televíziót. és az elnyomás elleni csodaszerként üdvözölte. amit tettem. és az állami tulajdonban álló vízés csatornarendszerek. A jelenleg működő nemzetközi pénzügyi rendszer alapjait a második világháború végén sok ország vezetőinek közös tanácskozásán fektették le a N e w Hampshire-i Bretton Woodsban. Iskolákat és országutakat építettek. A rendszer gyorsan bővült. amely az otthonom. Ezek a szakértők aztán a világ minden tájára eljutottak. hogy ez fog megszabadítani mindnyájunkat a kommunizmus gonosz karmai közül. Biztosítottak minket arról. hamarosan az Egyesült Államok minden nagyobb szövetségese jóváhagyta. hogy a magánszektor segítségével az országok ledolgozhatják adósságukat. milyen jövőt fog tőlünk örökölni. a leginkább hozzáférhető nyersanyagokat. orvosi ellátást ajándékoztak. A Világbank és más nemzetközi szervezetek magukévá tették ezt a nézetet. amelyek korábban csak a mi szűk. időnként súlyos depresszió tört rám. miközben egy vénember a feléje folyó vízbe intézte dolgát? N e m maradtak már Howard Parkerek. mint az állam. az államban. Panamában és Kolumbiában -. Majd amikor máshol olcsóbb munkaerőt. Tűnődtem. egyszerűen továbbálltak. Gyötört a bűntudat mindazért. megmagyarázták maguknak. vagy még könnyebben elérhető nyersanyagforrást találtak. telefont. N e m tehettem róla. ahogy engem gyötörtek annak idején. vajon őket is gyötrik-e néha kétségek.mint én Indonéziában. Könyörtelenek voltak. és a legkülönbözőbb üzletágakban dolgozó szakembereket olyan feladatok végrehajtásával megbízni. Ennek eredményeképpen könnyű volt az EHM-koncepciót egy nagyobb közösség szintjére emelni. hogyan viseli mindezt ezeknek az embereknek a lelke. azt. Egy kislány apja voltam. a legnagyobb piacokat keresték. Álltak valaha bűzös csatorna partján. privatizációját proponálták. A legolcsóbb munkaerőt. Visszatekintve nagyon aggasztó történelmi tendenciát láttam kibontakozni. melyben egy fiatal nő fürödni próbált. energiaelosztó rendszerek és más létesítmények liberalizálását. Szemmel láthatóan mit sem törődtek a maguk mögött hagyott közösség számára sokszor katasztrofális következményekkel. hová fog mindez vezetni. Bőséget ígértek. föl kellett tennem a kérdést.e k . és boldog voltam a családommal. és féltem. kommunikációs hálózatok. exkluzív körünk tevékenységi területéhez tartoztak. Hozzánk hasonlóan ők is közösségeket és országokat béklyóztak meg. Létrehozták a Világbankot és a Nemzetközi Valuta Alapot a lerombolt Európa újjáépítésére. hogy föltegyék a kemény kérdéseket? Bár élveztem az IPS sikereit. miért cselekedtek helyesen. Az 1980-as évek végére a Szovjetunió és a világkommunizmus mozgalmának összeomlása világossá tette.jobb tulajdonosok. és szép sikereket értek el. És ahogy az őket megelőző E H M . hogy a cél nem a kommuniz183 .

az is nyilvánvaló lett. Szükségem van rá. hogy egy új leányvállalatuknak kellene dolgoznom.. mit jelent a gazdasági globalizáció. hogy a kapitalizmusban g y ö kerező globális birodalom már szabadon uralkodhat.1 A h o g y mindezeken töprengtem. Kevesen menekültek meg a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap által diktált „szerkezeti átalakításoktól" és „feltételektől". Akkoriban a S W E C a világ egyik vezető m é r n ö k i és építőipari cége volt. amely az IPS-hez hasonló független keretek között energiaipari fejlesztésekkel foglalkozik. A globalizáció olyan erővel folyik. ha nem is egyenlően. Tudom. hogy a M A I N . W T O ) önkényes szabályaitól. Megkönnyebbültem: n e m arra kértek. Szívesen olvasom föl barátaimnak készülő m u n k á m egy-egy fejezetét. h o g y Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai címmel megírjam a könyvet. Jim Garrison. hogy másokkal is megbeszéljem. de a világ összes nemzetgazdaságát integrálja.n é l eltöltött éveimről akarok könyvet írni. Azon kevesek közé tartoztam. amely az energiaipar változó körülményei között próbált magának helyet biztosítani. aki képes lenne magányos elszigeteltségben dolgozni. különösen a gazdasági globalizáció és a „szabad piaci" kapitalizmus mitikus tulajdonságai tekintetében ma már elérte egy valódi „birodalom" szintjét. itt az ideje. és új megvilágításba helyezik a történteket. és egy rendkívül előnyös szakértői szerződést ajánlott a Stone & Webster E n gineering Corporation (SWEC) nevében. de képtelen vagyok másképp dolgozni. illetve a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization. amelyben mindenről beszámolok. és büntetést a szabályszegésért. mégis ők határozzák meg. hogy ez veszélyes lehet. Ahogy a telefonáló elmondta.. a State of the World (A világ állapota) f ó r u m elnöke így fogalmaz: Összességében tekintve a világ egészének integrációja.t í p u s ú nemzetközi m u n k á b a n vegyek részt. akik sikeresen alapítottak és ve- 184 . inspirációt kapok a többiektől. amely. A Föld egyetlen nemzete sem volt képes kivonni magát a globalizáció kényszerítő erőinek hatása alól. hogy meghallgassam véleményüket. segítenek visszaemlékezni régmúlt eseményekre. hogy valami E H M . ki kap jutalmat az engedelmességért. Így aztán hamar kitudódott. valójában nem is kellene sok mindent tennem.mus legyőzése volt. Ma sem vagyok az az író. hogy valószínűleg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rendszer. mik a szabályok. Ezt az elhatározásomat azonban nem tartottam titokban. 1987-ben egy délután a M A I N egyik volt partnere hívott föl. ami foglalkoztat. úgy éreztem. Bármennyire nem megfelelőek is e nemzetközi pénzügyi szervezetek. Volt kollégám elmondta.

Ezek néha tovább is vihetik az ember karrierjét. teljesen elfogadhatóak. — Magától értetődik — biztosítottam róla.Mostanában n e m tervezek újabb könyvet.h e z . amit a vezérigazgató föl fog nekem ajánlani. Ö r ü l t e m tehát a lehetőségnek. mert bizonyos okok miatt az IPS eladását fontolgattam. miről is van szó. és kiváló hírem volt a szakmában. hagynám magam m ö gött a felelősséget. és tanácsadói listáján szerepeltetni a nevemet. megáll a szívverésem. fejlesztési projekteket érintő kérdésekről — rám nézett. hogy a vállalatunk nevét könyveiben soha nem fogja említeni. mindez teljesen legális volt.n é l végzett m u n k á j a lényegéhez. hogyan fogom elkölteni a jelentékeny honoráriumot. meg ilyesmiről. Mosolyogva hátradőlt. N e m haboztam. Elmondta. és megfelelt az iparágban uralkodó szokásoknak. vendéglátóm szóba hozta addig megjelent egyetlen k ö n y v e m e t . De azt talán m o n d a n o m sem kell. m i n t ez a legutóbbi a stresszről. — Igen. Mikor a desszertnél tartottunk. Miközben barátságosan elbeszélgettünk. A S W E C szerette volna életrajzomat fölhasználni. A szerződés aláírása előtt a S W E C vezérigazgatója meghívott ebédelni. Egy régi érzés kerített hatalmába. — Ezt megértem. — Vállalatunknál fontos a titoktartás. hogy sok jót hallott róla. . Elhatároztam. m i n t a M A I N . a Stresszmentes szokást ( T h e Stress-Free Habit). az építkezések idején dolgozó több mint száz ember irányításával. Az ajánlat azért is vonzott. láthatólag lazított. — N e m . — Ezt ö r ö m m e l hallom — felelte. akár a M A I N . Csakúgy. hogy többek között egy nonprofit szervezetet hozok létre belőle. m i n t ahogy nem fog semmi olyanról sem írni. A S W E C tanácsadójaként ilyeneket nyugodtan kiadhat — rám nézett. hogy tulajdonképpen szívesen visszatérnék a tanácsadói pályára. hogy csatlakozhatom a S W E C . valamint az erőművek építésével és működtetésével jár.zettek független energiaipari vállalatot. N e m ír politikai ügyekről vagy nemzetközi bankokat. Hirtelen megértettem. ami kapcsolódik akár itteni. rájöttem. amit Howard 185 . ami egy bonyolult energiaipari vállalat vezetésével. — Ezt jó tudni.n é l . teljesen elfogadható.m o n d t a m . m i n t e g y választ várva. — Természetesen az olyan könyvek. Aztán egyenesen a szemembe nézve megkérdezte: — Akar még más könyvet is írni? Egyszeriben görcsbe rándult a g y o m r o m . Egy pillanatra úgy éreztem. Már előre elképzeltem. — Ezek nem publikus témák. ráadásul ilyen szép h o n o r á r i u m ellenében.

az országom. elhívjanak egy-egy értekezletre — de tudtam. hogy fizetnek nekem azért. vártam a Floridába induló járatot. hogy elárultam a lányom. vagy Paulával kávézva Kolumbiában. Eladtam magam — m e gint. Mégis. ha nem fogadom el ezt az ajánlatot. Ami még rosszabb. hogy időnként tanácsot kérjenek tőlem. nem volt más választásom. 186 . Ez jogi értelemben nem volt megvesztegetés. mi mindennek a valódi célja. súlyos következményei lettek volna. Fidel autójában ülve Panama Cityben. a vállalat részéről teljesen legális és elfogadható volt. úgy éreztem.Parker mellett éreztem Indonéziában. Késő délután magamba roskadva ültem a repülőtéren. azt gondoltam. a családom. és úgy éreztem magam. Féltem. mint egy prostituált. hogy fölvegyenek a névsorukba. A vezérigazgató egy csúcsvezető fizetésének megfelelő éves tiszteletdíjat kínált föl nekem.

hogy egy esetleges csatornaépítési beruházásnak Japán legyen a meghatározó játékosa. hogy tovább vizsgálta a japán finanszírozással és kivitelezéssel elkészülő új csatorna építésének lehetőségét. Manuel Noriega a mestere által megkezdett utat kívánja követni. a terv Washington és az amerikai magánvállalatok óriási ellenállásába ütközött. még ha folytatói nem is voltak hozzá foghatóan különleges. Mivel DélFloridában laktam. Caspar Weinberger honvédelmi miniszter pedig ugyanennek a cégnek az alelnöke. Egyik legfontosabb tevékenysége volt. valamint Panama továbbra is eltökélt maradt. Torrijos öröksége tovább élt. hogy a csatorna építése során keletkező több milliárd dolláros hasznot ő tegye zsebre [.] A Reagan. Kezdetben úgy tűnt. hogy az Egyesült Államokat a Csatorna-egyezmény betartására kényszerítse. hogy Torrijos utóda. Amerikai építőipari cégek több milliárd dollárt veszítettek volna. Sosem találkoztam vele személyesen. A Bechtel legfőbb vágya volt.1 187 . fejezet Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Torrijos halála ellenére továbbra is kötődtem Panamához... Halála után is folytatódtak a kísérletek a féltekén dúló ellentétek enyhítésére. hanem gazdasági versenypozíciók miatt is.és a Bush-kormányzat rettegett annak lehetőségétől. több forrásból is értesültem a Közép-Amerikában folyó eseményekről. de minden beszámoló szerint eleinte megkísérelte a latin-amerikai szegények és elnyomottak ügyét szolgálni. erős jellemek. nemcsak túlzott biztonsági aggályok. Noriega maga írja: George Shultz külügyminiszter korábban a Bechtel multinacionális építőipari cég vezetője volt. Mint ahogy azt előre látni lehetett.30.

ahogy a G . június 12-én az első oldalon közölt róla cikket az alábbi címmel: „A panamai hadúr állítólag kábítószerrel és jogellenes pénzekkel üzletel".) 188 . Közép. 4 Ez akkor *Az angol e r e d e t i b e n „ w i m p factor". Ebben a minőségében k ö zeli viszonyba került a CIA igazgatójával. az újságírók az utóbbit egyszerűen George H. csakúgy. a két férfi négyszemközt találkozott Casey házában. Állítólag. és „Panama legjelentősebb kábítószer-ellátó csatornája" Noriega személyes irányítása alatt állt. a CIA-vel kapcsolatot tartó katonai hírszerzési egységet. A cikk mellett szereplő portré sem festett hízelgő képet a tábornokról. William J.De Noriega nem volt Torrijos. Évekkel később Noriega beismerte. 3 Noriega helyzetét tovább nehezítette.n e k . Caseyvel. A CIA fölhasználta ezt a kapcsolatot.2 erős hatalmi helyzetben volt Panamában. úgy vált Noriega a korrupció és a romlás szimbólumává. hogy meggyilkoltatta egy politikai ellenfelét. Az ezredes abban is segített a C I A . hogy Caseyvel fönnálló szoros kapcsolata a legyőzhetetlenség érzésével töltötte el. hogy Casey megvédi őt a Csatorna-egyezménnyel és a Csatorna-övezet amerikai katonai bázisaival kapcsolatos álláspontja ellenére. Ez irányú hírnevét az pecsételte meg. Biztos volt benne. sőt az a gyanú is fölmerült. amikor a New York Times 1986. hogy ezredesi rangban ő vezette a Panamai Védelmi Erők G—2-es csoportját. Azt gondolta. Noriega ismertségét annak idején az alapozta meg. Idővel korrupció és kábítószer-kereskedelem hírébe keveredett.és Dél-Amerikában. Állítása szerint a tábornok titokban és illegálisan több latin-amerikai vállalkozásban vett részt. W. A cikket egy Pulitzerdíjas riporter írta. kettős ügynökként egyszerre kémkedett az Egyesült Államoknak és Kubának. hogy a C I A az amerikai kormányzat legerősebb egysége. a G—2 az ő parancsára fejezte le H u g o Spadaforát. Az újság következő napi számában a cikk második része újabb részleteket tárt a nyilvánosság elé. mikor abban az évben Casey fölkereste Panama Cityt. hogy vállalja a hírvivő szerepét. hogy egy imázsproblémával k ü z d ő amerikai elnökkel volt dolga. H u g o Spadaforát.k o r mányzat figyelmeztetni akarta Castrót az 1983-as grenadai invázió előtt. 2 Így aztán ahogy Torrijos az igazság és egyenlőség nemzetközi jelképe volt. hogy emberei beépülhessenek kolumbiai és más kábítószerkartellekbe. (A ford. a Panamai Védelmi Erők vezetője. Bush „pipogyaságtényezőjének"* nevezték. megkérdezte: „Hol van az én fiam? Hol van Noriega?" A m i k o r a tábornok utazott Washingtonba. és a repülőtéren a CIA helyi képviselője várta őt. hogy keresztülvigye saját terveit a karibi térségben. Például amikor a R e a g a n . Casey Noriegát kérte meg. N e m volt meg benne korábbi főnökének karizmája és integritása. 1984-re Noriega már tábornok volt.

de a világ mégis meg volt döbbenve. Mindez pusztító következményekkel járt az ország számára.5 Talán számíthattunk volna rá. melyet nem előzött meg semmilyen provokáció. hogy az 1986-ban az Egyesült Államok által megkezdett destabilizációs kampány. ahol halálosztagosokat és jobboldali elnyomó haderőt képeznek ki. hogy a School of the Americas működését további tizenöt évre engedélyezze. 6 Olyan polgári lakosságot ért támadás volt ez. hogy az Egyesült Államok minden olyan lehetőséget elutasított. hogy szükségük van rá növekvő közép-amerikai háborús előkészületeik miatt. vagy Szaddám Irakjában —. Somosa Nicaraguájában. Ragaszkodott a Csatorna-egyezmény tiszteletben tartásához. Nem akartunk hazánk földjén olyan bázist. az Egyesült Államok azonban nem akarta ezt engedni. Ha olyan ország ellen indítottak volna támadást. A világ politikusai.kapott különös jelentőséget. De mi a School of the Americas intézményét szégyenfoltnak tekintettük. a D'Aubuisson uralma alatt álló El Salvadorban. Panama és népe semmilyen fenyegetést nem j e lentett sem az Egyesült Államok. kormányai és sajtója az egyoldalú amerikai lépést a nemzetközi j o g egyértelmű megsértéseként értékelte. amely Panama 1989-es lerohanásával zárult. mely szerint a Panama-csatorna esetleg egy független.] Shultz és Weinberger kihasználta a közvélemény tudatlanságát az általuk valójában képviselt gazdasági érdekeket 189 . annak volt a következménye. az ország mindössze szembe mert szállni néhány nagy hatalmú politikus és nagyvállalati vezető akaratával. mikor 1989. De Panamában semmi ilyesmi nem történt. hogy Torrijos örökségét folytassuk.. a Stroessner által vezetett Paraguayban. szuverén Panama kezében lenne . hogy Japánt bízza meg egy új csatorna finanszírozásával és megépítésével. amikor Noriega határozottan elutasította.Japán támogatásával [. társadalmi reformerekkel tárgyalt. és vizsgálta annak lehetőségét. Ők az intézmény [a School of the Americas] meghosszabbítását vagy a megegyezés újratárgyalását akarták elérni arra hivatkozva. Noriega szerint: Nagyon egyértelművé szeretném tenni. sem más ország számára. december 20-án az Egyesült Államok állítólag a második világháború óta nem látott méretű légitámadással megtámadta Panamát.mint például Pinochet Chiléjében. amelyben tömeggyilkosságok vagy más emberjogi bűntények történtek . hogy megértette volna.. A tábornok visszaemlékezései érdekes bepillantást engednek az akkori helyzetbe: Lehettünk mi eltökéltek és büszkék. azt a világ lehet.

hogy vagy lehetővé tegyék a merényletet. hogy az akció balul fog elsülni. propaganda-hadjáratot indítottak az ellehetetlenítésemre.illetően. huntája és hadura közül. hogy országuk érdekeit szolgálják. hiszen terrorista m ó d - 190 . hogy ott őt az amerikai jognak az illető uralkodó saját országa területén való megsértése miatt bíróság elé állítsa és bebörtönözze. akivel így bántak el. de nem voltam képes elhinni. a nép ellenségének. 8 A bombázást követően az Egyesült Államok hirtelen kényes helyzetben találta magát. Manuel Antonio Noriega tábornok volt az egyetlen. azért terhelte meg lelkiismeretüket ártatlan emberek. mint Reagan. melyekkel az amerikaiaknak dolguk volt. Az invázió hírére napokig tartó depresszióba süllyedtem. hogy ez az amerikai politika visszatérését jelzi a régi birodalomépítő módszerekhez. hogy Noriegának voltak testőrei. Panamában Torrijos örökségének fölszámolása és egy Washingtonhoz hű bábkormány fölállítása mellett az is cél lehetett. de most a legitimáció problémájával nézett szembe. vagy esetleg ők m a g u k kövessék azt el. hogy Irakra és a hozzá hasonló országokra ráijesszenek. Kétszázhuszonöt éves formális nemzeti fennállása óta az Egyesült Államok csak egyszer támadott meg egy országot és vitte annak vezetőjét amerikai területre azért. hogy a Bush-kormány lemosta magáról a pipogyaság vádját. Egy darabig úgy tűnt. Minél többet töprengtem és olvastam az invázióról. hogy megmutassa a világnak: nem habozik nagy erőket bevetni. David Harris. köztük számtalan gyermek megölésével. érdekes megállapítást tett 2001-ben megjelent k ö n y v é ben. hogy lerohanja a kétmillió lakosú országot — amely véletlenül éppen a Föld egyik legértékesebb ingatlanján terült el. m i n t Roldósszal vagy Torrijosszal. hogy Noriegát elfogja. 7 Washington a hivatalos indoklás szerint egyetlenegy ember miatt rendelte el az akciót. a New York Times Magazine egyik szerkesztője és több könyv szerzője. annál inkább arra a következtetésre j u t o t t a m . a kábítószer-kereskedő szörnyetegnek beállított Noriega okot szolgáltatott az amerikai k o r m á n y nak. és biztos m e g lehetett volna fizetni őket. Tudtam. azt a látszatot keltve. Lehet. A Hold lelövésében (Shooting the Moon): A világ összes uralkodója. diktátora. Azért kockáztatta fiatal katonái életét. azért gyújtatta fel Panama City egész kerületeit. Testőrei többségét valószínűleg amerikai katonák képezték ki. hogy érvényesítse érdekeit. hogy a sakálok ne tudtak volna ugyanúgy elbánni vele. A Bush-kormányzat még egy lépéssel tovább is ment. A gonosznak.

Ezekre támaszkodva írja: 191 . a Newsday szerkesztője és az Associated Press riportere kivétel volt: részletesen tudósított Panama megszállásáról. A sajtóban fölmerültek olyan kérdések. Soha nem f o g u n k m i n d e n t m e g t u d n i az invázióról. az Egyesült Államok foglyának emlékiratai (The Memoirs of Manuel Noriega: America's Prisoner) című könyvben Eisner így ír: A gyilkosság. A sajtó mindezzel alig foglalkozott. Ebben sok minden közrejátszott: a kormány politikája. repülőn Miamiba szállították. a Fehér Házból érkező telefonok főszerkesztőknek és televíziós vezetőknek.jára viselkedett. Kiderült. hogy az amerikai hadsereg három napig nem engedte az erősen bombázott területekre a sajtó és a Vöröskereszt képviselőit. n e m objektivitásra. hogy meg kell menteniük az országot egy kegyetlen. és mögöttük hadrendben menetelt országuk (az Egyesült Államok) egész népe. Amerika alapelvét fenyegették [. és m é g évekig folytatta az események elemzését. pontosan hányan haltak meg a mészárlásban. többek között Noriegával is készített interjúkat a m i a m i b ö r t ö n cellájában. illetve hányan haltak m e g amiatt. hogy n e m részesültek időben megfelelő orvosi ellátásban. 9 Noriegát letartóztatták. de Amerikában a közfelháborodásról vagy a Washington által elkövetett bűntettekről alig tudott valaki.. és ezt teljesítették is. és más külső megfigyelőket sem. 10 A világ fel volt háborodva a nemzetközi j o g ilyen megsértése láttán. hogy a közvéleménynek hősökre van szüksége. és a hajléktalanná tett emberek számát további huszonötezerre becsülték. akik úgy vélték. és azon. Az 1997-ben megjelent Manuel Noriegának. de f ü g getlen emberjogi csoportok két-háromezerre tették az áldozatok számát.] A katonák gyilkolásra kaptak parancsot Panamában. és negyvenévi börtönre ítélték.a demokráciát. a pipogyasági tényező miatt ellentmondani nem merő kongresszusi képviselők és újságírók. rombolás és igazságtalanság. romlott diktátor karmai közül. mivel úgy tudták. m i n t ahogy az sem fog kiderülni. de ezekre a kérdésekre n e m érkezett válasz. hogy vajon milyen erőszakos és egyéb b ü n t e t e n d ő cselekmények bizonyítékait tüntethették el. Peter Eisner. hogy a világ legerősebb hadserege m i n d e n ok nélkül védtelen embereket gyilkol halomra. amíg a katonák az áldozatokat el nem hamvasztották és el nem temették. amit a Noriega ellen való küzdelem jegyében elkövettek — és az eseményeket övező hazugságok ." Eisner hosszas kutatásokat végzett. abban az időben ő volt az Egyesült Államok egyetlen hivatalos hadifoglya. Richard Cheney hadügyminiszter öt-hatszáz halálos áldozatról beszélt..

de mellbevágó volt azoknak a helyeknek a listája. Ahogy a könyvön dolgoztam. akik az Egyesült Államok bábjai voltak attól kezdve. és azt sem. hogy a legfontosabb vonatkozásokban a bizonyítékok alátámasztják Noriega bűnösségét. egészen Torrijos hatalomra kerüléséig. és ennek segítségével talán én is megszabadulhatok a bűntudattól. azzal a változtatással. véghezvinni.e k . amelyek mögött nem a helyes cselekvés szándéka. Arrogáns amerikai politikusok és panamai szövetségeseik érdekeit szolgálta. hogy választópolgárai pipogyának tartsák? A S W E C vezérigazgatójának tett ígéretem ellenére a panamai invázió miatt érzett frusztráció és tehetetlenség érzése arra késztetett. már ami az ellene emelt vádakat illeti. milyen sok helyen.13 Visszahelyezték pozícióiba az Arias családot és a korábbi oligarchiát. a vízi út lényegében újra Washington ellenőrzése alá került. illetve a MAIN-nél eltöltött éveimen tűnődtem. hogy az Egyesült Államok panamai inváziója a hatalommal való gyalázatos visszaélés volt. Nem hiszem. Ahogy mindezeken. Úgy láttam. Akármit tartalmaztak is a hivatalos dokumentumok. nem kértem ki barátok és ismerősök tanácsait. illetve a megszállás előtti. hogy az ő történetén keresztül sokat be lehet mutatni a világot sújtó igazságtalanságok közül. Ez alkalommal viszont hallgattam a munkámról. megdöbbentett. hogy folytassam a munkát könyvemen. milyen óriási változásokat tudtunk mi. és amelyek a tevé- 192 . Próbáltam csak a legfontosabb országokra koncentrálni. hogy most Torrijost állítottam a középpontba. E H M . hanem személyes indítékok húzódnak meg? Hány kormánytisztviselőnket vezeti saját kapzsisága a nemzeti érdekek szolgálata helyett? Hány háborút indítanak azért. hogy Panamát elszakították Kolumbiától. esztelen vérontás árán. mert egy elnök nem akarja. Az új Csatorna-egyezmény kérdése elvesztette jelentőségét. újra és újra fölvetődött bennem a kérdés: hány olyan döntés születik — emberek millióinak életét befolyásoló nagy történelmi döntések is —. alatti és utáni időkben készített panamai tudósításaim során arra a következtetésre jutottam. hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentett volna az Egyesült Államok számára. hogy külföldi katonai vezetőként vagy egy szuverén ország vezetőjeként tett lépései indokolták Panama lerohanását. ahol valaha dolgoztam.Nem hiszem.12 Eisner erre a következtetésre jut: A politikai helyzet elemzése.

és megkeményszik. egyre több embert öl meg. a könyv írása közben kezdett összeállni a kép. Kezdetben naiv. abban a reményben. Megértettem. egyre több csatában vesz részt. hogy a megnyomorítottakat kizsákmányolják . Iránban rettenetesen fölkavartak a Jaminnal és a Doktorral folytatott beszélgetések. saját túlélésével van elfoglalva. A katona jut erről eszembe. Katonák egy egészen új fajtája lép a világ színpadára. hogy olyan embereket találjanak. és tudatlanságban maradni tetteim valódi jelentőségét illetően. Lehet. egy magánvállalat alkalmazottja. Botswanába. a Csatorna-övezetben és a diszkóban szerzett élmények következményei érintettek mélyen. mégis. hogyan bombázhatták rendes amerikaiak Panama Cityt. Megértettem. akiknek kétségbeejtő szükségük lenne munkára. megrohanják az érzelmek. hogyan követhettek el oly sokan brutális tetteket . hogy megértsem a folyamatot. hogy nem ismertem föl a mélyebb összefüggéseket.hogyan dolgozhattak például rendes. Gazdasági bérgyilkosként közvetlenül egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más kormányszervtől. mégis mikor benne voltam a dolgok sűrűjében. hogyan követhették rendes németek Hitler parancsait. Ezt vetettem papírra: Ebben a korban férfiak és nők százai utaznak Thaiföldre. akik nyomornegyedekben laknak.kenységem következtében rosszabb helyzetbe kerültek. Milyen egyszerűnek és milyen magától értetődőnek is hangzik ez. ami által bűntények követtetnek el és birodalmak épülnek. Hivatásos katonává válik. Én is hivatásos katonává váltam. Bolíviába és minden más országba. akiknek a gyerekei alultápláltak vagy éheznek.embereket. Ezt megértve világosabban láttam a „vállalatvezető mint E H M " formálódó szerepét. Aztán ahogy telik az idő. Kimondottan azzal a szándékkal mennek. fizetésemet a MAIN adta. Panamában a Fidel által a nyomornegyedekben. milyen alattomos ezeknek a tapasztalatoknak a természete. családszerető irániak a sah kegyetlen titkosrendőrségénél. lelkiismeretfurdalása lehet. Magánember voltam. annyira lekötöttek napi teendőim. Saját korruptságom mértéke is megrémített. Sok időt töltöttem önvizsgálattal. Indonéziában sokat rágódtam például a Howard Parkerrel folytatott beszélgetéseken. és ezeket az embereket érzéketlenné tették tetteik következményeivel szemben. a Fülöp-szigetekre. Esetleg eszébe jut a halott családja. Mikor megöli az első ellenséget. hogy fölmerül benne a kérdés. szabad-e egy másik embert megölni. Most. vagy a Rasy fiatal indonéz barátai által fölvetett kérdéseken. Ennek beismerése megkönnyítette. 193 . hogy milyen könnyű volt elsiklani az összefüggések fölött. de elsősorban saját félelmével.

hogy nem is ők a gyár tulajdonosai. hogyan kell távoli országok furcsa szokásaival boldogulni. régi romokról készült fényképeket. az ország legjobb éttermeiben esznek. és felhúznak egy gyárat. akik biztosítják őket arról. első osztályú hotelekben szállnak meg. ami nem is egészen ember. hogy mindez miként befolyásolhatja majd saját gyermeke jövőjét. Azt is tudta. hogy olyan fajjal kereskedik. és legalább lehetőséget ad nekik. A régi rabszolgakereskedő azt mondta magának.akik már a jobb élet reményét is elvesztették. Aztán megindulnak. és ellátják egymást jó tanácsokkal. hogy ezek az elkeseredett emberek jobban járnak. hogy a világ gazdaságába integrálódjanak. hogy azokkal az elkeseredett emberekkel jót tesznek. hogy ezekre az emberekre szükség van ahhoz. Ezek a férfiak és nők tisztességesnek gondolják magukat. amit aztán jó pénzért eladhatnak. ahol akarnak. hogy végezze el helyettük a piszkos munkát. Vagy lehet. autóalkatrészt. Ezek a férfiak és nők maguk mögött hagyják kényelmes manhattani. az életvitele és a mögöttük álló gazdasági rendszer a világ egészével tesz — vagy azon. hogy a társadalom működéséhez rabszolgák kellenek. luxusgépeken repülnek a szárazföldek és óceánok fölött. Azt is tudja. mert rajtuk alapul a gazdaság. San Franciscó-i vagy chicagói irodáikat. teljesen jogszerű. Egyszerűen összegyűjtik a megfelelő számú elkeseredett embert. akik már nem is álmodnak a másnapról. hogy kereszténnyé váljanak. ahol hátba veregetik egymást. teniszcipőt. hogy aztán fogásuk legszebb példányait jó áron adhassák el Charleston. Soha nem áll meg. megmutatják gyerekeiknek a különös helyekről. ha napi egy dollárt keresnek. mintha egyet sem. hanem egy helyi vállalkozót bíznak meg. Hazatérnek. Főnökeik jogászokat foglalkoztatnak. számítógépes tartozékokat és még sok ezer más dolgot készíttessenek velük. farmert. Már nem szükséges Afrika őserdeiben portyázniuk. hogy vállalata életben maradjon. Cartagena és Havanna árverésein. Még ma is vannak rabszolgakereskedőink. hogy elkeseredett embereket kutassanak föl. és így lehetőséget kapnak arra. hogy öltönyt. Pszichológusok és más szakértők győzik meg őket. hogy ők az ő életvitelének alapja. A mai rabszolgakereskedő is meggyőzi magát arról. 194 . hogy elgondolkozzék annak mélyebb összefüggésein. Szemináriumokon vesznek részt. amit ő. hogy amit tesznek.

szennyvízkezelő rendszerek. amelyekhez az emberek többsége nem jutott hozzá. akik a Világbanknál. ami ott történt.és a Bush-kormányzat eltökélte. illetve a S W E C tanácsadójaként az 1980-as évek végétől a '90-es évek végéig olyan információkhoz is hozzáfértem Irakkal kapcsolatban. hogy Irakot második Szaúd-Arábiává változtatja. Engem viszont nagyon érdekelt. Szaddám Huszeinnek több jó oka is lett volna rá. hogy az E H M . A Reagan.31. Az IPS alvállalkozóinak. hogy kövesse a Szaúd-ház példáját. és a szaúdiak élvezhették a világ legmodernebb technológiáit: korszerű sótalanító telepek. Kapcsolatban maradtam régi barátaimmal. Az üzlet megkötését követően városok emelkedtek ki a sivatagból. kommunikációs hálózatok és elektromos elosztórendszerek előnyeit. mint apósom is. hogy terrorizmushoz 195 . illetve más független energiaipari cégeknek a mérnökei is részt vettek közel-keleti projektekben. hogy a szaúdiak nemzetközi jogi ügyekben is különleges elbánásban részesültek. az IMF-nél vagy más nemzetközi pénzügyi szervezeteknél dolgoztak. Szaddám Huszein bizonyára azt is tudta. például azt. az USAID-nél.e k keményen dolgoznak Irakban. illetve a Bechtelhez és a Halliburtonhöz hasonló nagy mérnöki és építőipari cégeknél álltak alkalmazásban. Nagyon is tudatában voltam annak. A '80-as években az átlag amerikai keveset tudott erről az országról. Rijád szemételtávolító kecskéit csillogó szemeteskocsik váltották föl. f e j e z e t Az EHM-ek kudarca Irakban Az IPS elnökeként az 1980-as években. Elég lett volna csak megfigyelnie. milyen haszonnal járt számukra a Pénzmosó Művelet. Washingtoni jó barátaik sok mindent elnéztek nekik.

hogy beteges zsarnok volt. Katonai stratégák a mai Irak fontosságát a Hudson folyó 196 . ahogy azt sok más országban is megtettük. most arra készültek. hogy Afrika. Irak nagyon fontos volt nekünk. építsenek új városokat. A '80-as évek során a víz fontossága — mind politikai.és a Bushkormány nemcsak hogy bátorította a Szaúdokat ebben a tekintetben. Bíztak abban. Szaddám biztosítva érezhette volna uralmát az országban. Az 1980-as években az E H M . hogy ugyanezt tegyék — vagy legalábbis hunyjanak szemet az ügy felett. az egész régióra is kiterjeszthette volna befolyását. Az innen indítható rakéták hatósugara Izraelt és az egykori Szovjetuniót egyaránt eléri. Szaúd-Arábiával. A Reagan. mint ahogy az első pillantásra látszott. j ó m a g a m is ezzel a feltételezéssel éltem. akik az energetika és a mérnöki beruházások területén dolgoztak. Az nem számított. Az általános vélekedéssel ellentétben Irak nemcsak az olaj miatt érdekes.közel álló fanatikus csoportokat támogattak. tehát a világnak ebben a részében Irak ellenőrzi az egyre nagyobb jelentőségű vízkészletek legbőségesebb forrásait. mind gazdasági szempontból — egyre nyilvánvalóbbá vált azok számára. Szíriával és Törökországgal határos. Irak fekvése stratégiailag is igen jelentős.e k erősen voltak jelen Bagdadban. vagy építettünk volna vegyi üzemeket és atomerőműveket. és a Perzsa-öböl jelentős partszakaszát is magáénak mondhatja. Szívesen fölajánlottunk volna neki amerikai állami kötvényeket cserébe a petrodollárokért. A Tigris és az Eufrátesz is keresztülfolyik az országon. amelyek korábban a kis független energiaszolgáltató cégeket nyelték le. hanem más országokat is igyekezett rávenni. sokkal fontosabb. a folyamatos olajszállítás ígéretéért és egy olyan üzletért. hogy Szaddám végül is beadja a derekát. A privatizációs lázban a nagyvállalatok. hogy ezeket a technológiákat korszerű fegyverek előállítására is föl lehet használni. sőt. Végül is ha Irak egy Szaúd-Arábiához hasonló megegyezést kötött volna Washingtonnal. LatinAmerika és a Közel-Kelet vízrendszereit privatizálják. Az Egyesült Államok már korábban is eltűrt. vagy hogy nemzetközileg körözött szökevényeket fogadtak be. Kuvaittal. sőt támogatott ilyen embereket. vagy hogy allűrjei és brutalitása Adolf Hitlerre emlékeztetett. hogy tömeggyilkosságokért volt felelős. Jordániával. hanem a víz és a geopolitika miatt is. hogy a kötvények kamataiból amerikai vállalatok fejlesszék Irak infrastruktúráját. Túl az olajon és a vízen. Szívesen eladtunk volna nekik tankokat és vadászrepülőket. annak ellenére. Iránnal. és változtassák oázisokká a sivatagokat. Sőt maga az Egyesült Államok kért és kapott pénzügyi támogatást Szaúd-Arábiától Oszama bin Laden afganisztáni háborújához a Szovjetunió ellen.

illetve az amerikai szabadságharc alatt.mind Irakon tartották a szemüket. amely akkor következett be. gyógyszeripari és vegyipari cégek . repülőgép-. Számukra az Egyesült Államok iraki győzelme nagy profit. Bush népszerűségi indexe 90%-ra emelkedett Amerikában. Nem okozott meglepetést. előléptetések és fizetésemelések lehetőségét jelentette. a britek és az amerikaiak egyaránt tudták. amikor a S W E C valami tényleges munkára kért föl. és Szaddám a kezére játszott: 1990 augusztusában megtámadta az olajban gazdag Kuvaiti Sejkséget. mikor Reagan legyőzte Cartert. Kuvait megmenekült. rakéta. hogy óriási infrastrukturális és ipari beruházásokat tudna finanszírozni. Az 1980-as évek végére azonban világossá vált.és tankgyártók. A 18. Nemzetközi haderő részeként ötszázezer amerikai katonát vetettek be. A zsarnokot megfenyítették. Mindezek mellett Irak hatalmas piacot is kínált az amerikai technológiai és mérnöki tudás számára. hogy az amerikai elnök végül katonai támadást rendelt el. A gazdasági élet főszereplői — mérnöki és építőipari cégek. Az a tény. biztosíték volt arra. Nagyon jól emlékszem a lelkesedésre. A lelkesedés nem korlátozódott csupán azokra. században a franciák. Az iraki invázió idején éppen Bostonban tárgyaltam — azon ritka alkalmak egyike volt ez. hogy aki ezt a folyóvölgyet ellenőrzi. holott alig egy éve ő maga adott parancsot Panama jogtalan és egyoldalú lerohanására. hogy George H. hogy Szaddám nem fogadja el az E H M . mert egy gyilkos diktátor ellen felléptünk. ami Bush döntését fogadta. Busht pipogya elnöknek tartották. Bush elítélte Szaddamot a nemzetközi jog megsértése miatt.völgyéhez hasonlítják a francia és indián háború. Ma köztudott. 1991 első hónapjaiban légitámadást intéztek iraki katonai és civil célpontok ellen. de nem állították bíróság elé.e k által kínált forgatókönyvet. azé az egész kontinens. W. hogy Amerika újra megmutassa katonai erejét. 197 . az iráni túszok kiszabadultak. Ez az első Bush-kormányt igencsak zavarba ejtette és frusztrálta. akik közvetlen hasznot reméltek a háborútól. Bush próbált kiutat keresni. Panamához hasonlóan Irak is hozzájárult ahhoz. többek között a filozófiai váltás. hogy az ország a világ egyik legnagyobb olajkészlete fölött helyezkedik el — amelynek nagysága egyes becslések szerint a szaúd-arábiai olajmezőkét is meghaladja —. számítógép-ipari vállalatok. Az ezt követő százórás szárazföldi támadás szétverte a szinte fegyvertelen és minden szempontból gyengébb iraki hadsereget. Az egész ország szinte várva várta. Természetesen a Stone & Webster valamennyi dolgozója izgatott volt. hogy aki Irakot ellenőrzi. Ennek a hozzáállásnak valószínűleg több oka is volt. de nem csak amiatt. annál van az egész Közel-Kelet kulcsa.

hogy még mindig két világ között lebegtem. A hazafias retorika és a cselekvésre buzdítás mögött azonban. ahogy az amerikai üzleti körök — és ezáltal a legtöbben. M i n dennek ellenére ironikusnak éreztem. úgy látom. de valójában azért d ö n t ö t t ü n k partnereimmel az eladás mellett. vagy segítsek egy munkaajánlatot előkészíteni. Titokban és m e g lehetősen rendszertelenül. hogy ilyen kevés m u n k á é r t olyan sok pénzt kapok. Egyszer magánrepülővel m e n t e m Guatemalába. mindezt m é g inkább m e g könnyítik a globális kereskedelmi egyezmények és szervezetek.és R e a g a n bejelentette szándékát a Csatorna-egyezmény újratárgyalására. bármikor fordulhatnak hozzám. mert az Ashland Oil Company részéről óriási nyomás nehezedett ránk. és szívesen tettem volna valami hasznosat. kapitalizmus. ami igazolná létem jogosságát. Gyakran h í v t a m a projektmenedzsereket. Nagyon zavart az az érzés. hogy emlékeztessem őket. De erre n e m igazán tartottak igényt. akik amerikai vállalatnál dolgoztak — a világot látta. ami szerint m ű k ö d n i akarnak. Bántotta a lelkiismeretemet. és múltam negatív hatásait valami pozitívba fordítaná. így tetszésük szerint választhatják m e g az előírások és szabályok rendszerét. A globális birodalom valóban világméretűvé vált. például R i o de Janeiróba. egy sokkal kevésbé feltűnő változás is megfigyelhető volt abban. de újra elkezdtem dolgozni az Egy gazdasági 198 . A korábban amerikainak tartott vállalatok mára már jogi szempontból is teljesen nemzetköziek. Szerettem volna tenni valamit. hogy töltsek egy kis időt az ottani üzletfelekkel. átnyúlt a határokon. m í g az eladásból meggazdagodnánk. szocializmus már szinte elavultak. N é h a elküldtek külföldre. Az olyan szavak. Tapasztalatból tudtam. m i n t demokrácia. amikor 1990 novemberében eladtam az IPS-t. Alkalmanként megkértek. Közülük sokan országok sokaságában is be vannak j e gyezve. h o g y több szempontból is igen költséges lenne fölvenni velük a küzdelmet. N a g y o n vonzó ajánlatot kapt u n k . A S W E C n e m sok időmet kötötte le. amelyben szinte az egész ország részt vett. Jól ismertem ezt az üzletágat. valahol árulónak éreztem magam. hogy én is behódoltam a korporatokráciának. A korporatokrácia léte kétségtelen tény lett. Végső soron ez már nem csak az Egyesült Államokról szólt. hogy egy olajcég lesz alternatív energiaipari vállalatom új tulajdonosa. r e püljek Bostonba egy-egy megbeszélésre. A sors fintora. A globalizáció és a privatizáció kettős eszméje beette magát a lelkekbe. Bush panamai inváziója pedig föllobbantotta a már parázsló tüzet. ami egyre inkább az egyedüli jelentős hatásként kényszerítette rá magát a világ gazdaságaira és politikájára. A globális birodalomra való t ö rekvés már olyan realitássá vált.

Amellett. hiszen maga is támogatta a United Wayt*. De akárhogy is próbáltam meggyőzni magam.való együttműködést is magában foglalt. és latin-amerikai őslakosokkal . jóvá teszi korábbi tetteimet. bár n e m áltattam m a g a m azzal. A D r e a m C h a n g e célja az volt. hogy az írás és a n o n profit szervezeteknél végzett m u n k á m helyreállítja az egyensúlyt. hogy az emberek Amerikában és Európában is megismerhessék ezeket a kultúrákat. A szívem mélyén tudtam. hogy valaha is ki fogom adni. gondosan kerülve az EHM-tevékenységemre vonatkozó utalásokat. de mindig csak az őslakosok tanításairól. Az elkövetkező években egyre nagyobb igény mutatkozott ezekre az utakra. melyek honlapja a legjobban tükrözte a Föld Napjának eszméit és céljait. Jessica olyan világot örököl.) 199 . amilyennek álmodjuk. Sok követőnk akadt a világ minden táján. vagy azt célozta. ezek a tevékenységek abban is segítettek. Könyveim egyre népszerűbbé váltak. hogy elűzték unalmamat. E könyv sikere nyomán egyre több előadás és szeminárium tartására kaptam felkérést. Ha olyan a világ.az Amazonas mentén élő shuarokkal és ashuarokkal. másoknak pedig az igazgatói tanácsában vettem részt. További könyveket is írtam. Ezért én is felelős vagyok.n e k n e m volt kifogása ez ellen az emberbaráti tevékenység ellen. ahol gyermekek milliói születnek olyan adósságteherrel. hatásunkra több országban is alakultak hasonló célú csoportok. A TIME magazin azon tizenhárom szervezet közé választott minket. különösen az A világ olyan. 1991-ben kisebb csoportokat kezdtem kalauzolni az Amazonas menti erdőkbe a shuarokhoz. akik nagy örömmel osztották meg velünk tudásukat a környezet felelős gondozásáról és ősi gyógymódjaikról. az A n d o k ban élő kecsuákkal vagy a guatemalai majákkal . N e w York-i vagy milánói közönségem előtt állva néha megcsapott a helyzet iróniája. Bostoni. több szervezet létrehozásában segítettem. egyre kevésbé tudtam h i n n i ebben. amilyennek megálmodod című (The World Is As You D r e a m It). hogy felelősségemet a lányom vállára próbáltam áttenni. amit soha az életben n e m t u d n a k majd visszafizetni. (A ford. végül létrehoztunk egy nonprofit szervezetet is. Ezek közül több is a Dream Change elkötelezett embereinek munkájából nőtt ki. hogy megváltoztassa az ipari társadalmak lakóinak viszonyát a Földhöz. * Az Egyesült Á l l a m o k l e g n a g y o b b j ó t é k o n y s á g i szervezete. hogy kapcsolatot tartsak Latin-Amerikával és a számomra fontos politikai kérdésekkel. D r e a m C h a n g e C o a lition (Álom Változás Koalíció) néven. A S W E C . 1 Az 1990-es évek során egyre jobban bedolgoztam m a g a m a n o n p r o fit világba.bérgyilkos vallomásai kéziratán.

már nyugdíjban volt. Megértettem.én miért álmodtam ilyen világot? Hogyan játszhattam aktív szerepet egy ilyen rémálom megvalósításában? 1997-ben fölkért az Omega Institute. nem tettem meg a következő lépést. szeptember 11-én is ott voltam. Helyette inkább csoportokat kísértem az amazóniai őserdők mélyén. és próbáltam megérteni az érzéseimet. Meglepetésemre fel voltak háborodva. aki fiatalabb volt nálam. az alááshatja tanítói munkámat. és már maga a döntés is óriási megkönnyebbülést hozott. A hét során szabad időm nagy részét ezen az erkélyen töltöttem. amilyet álmodni szeretnék. Így aztán újra abbahagytam az írást. hogy megmaradtam középen. szinte érintetlen körülmények között élő törzsekhez. és őslakos kultúrákkal vagy az esőerdők védelmével foglalkoztak. hogy nem segítenek többé. hogy tartsak egy egyhetes szemináriumot a Karib-tengernél. John-sziget egyik üdülőhelyén. Elhatároztam. azzal az öböllel találtam magam szemben. hogy bár kiléptem. 200 . Attól tartottak: ha elmondom az igazat. és nagyon örült. hogy befejezem a könyvet. 2001. hogy azt a világot tükrözzék.t ő l . Mikor másnap reggel szobám kicsi erkélyére léptem. aki annak idején fölvett. és nagy árat kell fizetnem azért. amit hallgatóimnak tanácsolok: meg kell változtatnom az álmaimat. a St. néztem a Leinster-öblöt. amin olyan régóta dolgozom. és barátaim féltek. elmondom-e a történetem vagy sem.n é l . A hét végére arra jutottam. hogy kilépek a M A I N . melyeket támogattam. akik többnyire a nonprofit világban dolgoztak. és veszélyeztetheti a nonprofit szervezeteket. Érzelmeimmel küszködve rogytam a karosszékbe. ahol tizenhét évvel korábban elhatároztam. amelyben igazán szeretnék élni. A vállalat azon elnöke. és utódja. szemmel láthatóan nem törődött azzal. Gondolataimat megosztottam közeli barátaimmal. és nekem is azt kell tennem. hogy a továbbiakban nem kell csillagászati tiszteletdíjamat fizetnie. Késő éjszaka érkeztem meg. föladtam tanácsadói pozíciómat a S W E C . Néhányan azzal is fenyegettek. Amúgy is költségcsökkentő programba kezdett. Többen is segítettünk az amazóniai törzseknek védeni földjeiket az olajvállalatoktól. ha a múltamra fény derül. elveszíthetem előttük hitelemet. Mikor hazatértem. és ez az egész mozgalmat alááshatja. ha a könyvet megírom. hogy az engem körülvevő világ nem olyan.

fejezet Szeptember 11-e és következményei. pedig elsősorban az ő olajellátásuk miatt vívták.32. Félelmetes harcosok voltak. . A folyón lefelé evezve és a fölöttünk fecsegve repülő papagájokat nézve megkérdeztem Shakaimot. és n e m akartak idegen katonákat a földjükre engedni. amely az esőerdő mélyén lakott.Megnyugtatott. hogy nem személy szerint velem. de sajnos el kell mondjam. A látogatók m e g szerették volna ismerni ezeket az embereket. mert a harcnak régi hagyománya volt közösségükben. melyik országgal tárgyaljanak az olajban gazdag területek egyes részeinek kitermelési jogairól. Bár a két ország közötti határvonalat már régóta vitatták. Egy tizenhat fős észak-amerikai csoportot kísértünk Shakaim közösségéhez. A nagy olajfogyasztó országok lakossága nem is igen hallott erről a háborúról. és segíteni akartak nekik őserdejük védelmében. . többször legyőztek túlerőben lévő. A shuarok szelleme (Spint of the Shuar) című könyvem társszerzőjével. hogy most veletek fog u n k háborúzni. Shakaim katonaként harcolt a nemrég lezárult ecuadori—perui háborúban. az én számomra 2001. 201 . és arról. N e m tudtak semmit a háború hátterében álló politikai helyzetről. jobban fölszerelt csapatokat. A shuarok képezték Ecuador első védvonalát. szeptember 10-én Amazónia ecuadori részén ereszkedtünk le egy folyón Shakaim Chumpival. Azért küzdöttek.Igen . A határokat m e g kellett húzni. hogy a konfliktus lezárása majd megnyitja az utat az olajtársaságok előtt. de a vita eldöntése csak most vált sürgőssé: az olajtársaságoknak tudniuk kellett. m é g m i n d i g betartják-e a fegyverszünetet.mondta -.

akik a közelben éltek vagy dolgoztak. a törmelék és a füst. Ahogy közeledtem. N e m fogjuk hagyni. és az őket védő katonaságról. mi történt az Egyesült Államokban. mint ahogy senki más sem. Megesküdtünk. Egy egyiptomi férfi járkált föl-alá kis cipőjavító műhelye előtt.De láttuk. Két hónap telt el. hogy föl kell keresnem a Ground Zerót. aki átélte. és befordultam a központ. Floridába visszatérve tudtam. D ö b benetes volt a hihetetlen pusztulás. a jóleső érzést lassan iszonyat váltotta föl. Mára a huaorani törzs már szinte megszűnt népként létezni. ahol a rádió adóvevőnket tartottuk. a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center) tornyainak helyét. a házat földbe ásott hasított bambuszlécekből emelték. Hányan retteghetnek a shuarokhoz hasonlóan attól. ahol régen oly sok időt töltöttem. novemberhez képest szokatlanul enyhe idő volt. . Erre nem voltam fölkészülve . amely addig tánczenét játszott a háttérben. a látvány és a szagok. de egészen más volt itt lenni.különösen nem az emberekre. 202 . beszennyezték vizeiket. hogy az utolsó csepp vérünkig küzdeni fogunk. és hitetlenkedve rázta a fejét. a túlélők. és tönkretesszük kultúrájukat és földjüket? Hányan gyűlölnek minket? Másnap reggel lementem a kis irodába. Tönkretették erdőiket. Jóleső érzés töltött el. Mindezt láttam már tévén. a ma Ground Zero néven ismert Wall Street melletti terület felé. sokat közülük megöltek. — Jóságos ég! — kiáltott valaki a vonal túlsó végén —. 1 Aznap este már egy gyönyörű shuar hosszúház közepén ülte körül csoportunk a tüzet. ahogy végigsétáltam a Central Parkon. hogy velünk is ezt tegyék. Az olajvállalatokról beszélt. és levelekkel fedték be. az egykor nagyszerű épületek megcsavarodott és megolvadt váza. Sosem fogom elfelejteni ezeket a perceket. a világon vajon hányan érezhetnek hasonlóan olajtársaságainkkal és országunkkal kapcsolatban. Azok. mint ahogy peruiakat sem. Elmeséltem Shakaiminal folytatott beszélgetésemet. Ugyanúgy nem engedünk olajvállalatokat a területünkre. A következő fél óra során percről percre követhettem. így jegyet váltottam N e w Yorkba. Eltűnődtünk. és még mindig álldogáltak itt. Kora délután érkeztem meg a M a n hattan északi részében lévő hotelbe. — Ti a barátaink vagytok — biztosított. ahol meg szoktam szállni. mit tettek a huaorani törzzsel. jöjjenek értünk néhány nap múlva. hogy egyszer csak betörünk az életükbe. egyszerre kiáltást hallottam a vonal túlsó végén. Napos. gyerekeket is. Pilótákat kellett kérnem.vagy a csoportunkban lévő emberekkel. az elszenesedett romok és az égett hús gyomrot kavaró szaga. Ahogy velük beszéltem. N e w Yorkot megtámadták! — Beszélgetőtársam fölhangosította a rádióadást.

tele statisztikával. Hosszú. és piszkos kabátot viselt.Azt hiszem. rohantak haza. beszélgetve sétáltak. árnyékba burkolt N e w Yorkba.) 203 . De többségük egyedül volt. kulcsát az autó felé tartva. láttam kiugrani. a riasztó elhallgatott. ami az utamba akadt. Az unokaöcsém ott fent halt meg — a kék égre mutatott. A földet nézve csoszogott az utcán. . sok barátom elvesztettem. Valahonnan óriási ventilátorok zaja hallatszott. . Ezt kezdetben nem tudtam megfogalmazni. a N e w York-i tőzsde hatalmas kőépülete felől jön a hang. kijöttek az irodájukból. nem sikerült. Egy autóriasztó hangja vonta figyelmemet ismét az utcára. bár felé indultak. nincs fény. és szótlan. a Világkereskedelmi Központ tetejére. mint egy sötét kanyon. vagy egy étterem. Egy férfi rohant ki az irodájából. ahogy az emberek egymással beszéltek New York Cityben. És akkor megláttam őt. ritkás ősz szakálla volt. ha fényt akart az ember látni. Emberek rohannak a járdán. — Sok vásárlóm. a 14-es szám előtt. hogy folytassák üzleti megbeszéléseiket. Ezek a találkozások túl voltak a szavakon. (A ford. Ha komoran is. Egy rendőr egy lefulladt autóra üvölt. N e m t u d o m . Az emberek egymás szemébe néztek. a romok mellett állókat melengette a napfény. Vissza a régi. a fény segített az embereknek. amely a Világkereskedelmi Központ északi tornyának tetején m ű k ö d ö t t . Leültem az első lépcsősorra. Lower Manhattan olyan volt. Aztán egy szépen összehajtogatott papírt húztam ki a zsebemből. Hosszú percekig ültem ott csöndben. De volt még valami furcsa ezzel a hellyel kapcsolatban. amikor idezarándokoltam. mintha tudnának repülni. tudomást sem véve egymásról. Olyan sokan ugrottak. amelyek többet mondtak a szavaknál. Meglepett. de együtt érző pillantásokat. hogy pénzt szerezzek az IPS számára. N e m tehettem róla. Föl kellett menni magasra. és elindultam lefelé a Wall Streeten. egymás kezét fogva vagy karjaikkal csapkodva. de eszembe jutott.— Képtelen vagyok megszokni — motyogta. Annak idején. Rohantak föl-le az utcán. Már a puszta gondolattól is bűntudatot éreztem. Ú g y tűnt. félmosolyokat váltottak. Néhányan kettesével. ami különösen idege* W i n d o w s on the World: N e w York egyik legelegánsabb étterme. aztán hirtelen rájöttem: a fény. . Próbáltam a szemükbe nézni. Most a völgy szétnyílt: az utcán. hogy hátha az ég látványa. hogy kinyíljon a szívük. Figyeltem az embereket. Befordultam a sarkon a Trinity Church mellett. vagy a Világra Nyíló Ablakokon* kinézve a vacsora fölött vállalati stratégián töprengjek beruházási bankáraimmal. minden mást túlharsogva. Nincs ég.

— Látszik? — Sokat utaztam. hogy megszólítom-e. — Igen. Volt Kandahar mellett egy kicsi gránátalmafa-ültetvényem. és a mudzsaheddinek a fák mögött és a vizes árkokban bújtak el . pillanatnyi habozás után. elindult fölfelé a lépcsőn. hogy naponta huszonnégyezer ember hal éhen. csaknem fekete. miről is szól a vallás. majd leült mellém. — Lesben álltak — leeresztette a kezét. — Az összes fa és vizes árok tönkrement. — Mit csinált azután? Fejével a papír felé intett. mint egy puskát. — Vagy nem is a vallás. hanem a gazdaság? — adtam neki igazat. — Gyönyörű — erős akcentussal beszélt. egy kicsit elgondolkodott. igaz? A pillantásunk találkozott. Láttam rajta. Elvette a kezemből a papírt. Az ember eltűnődik. rajtam áll. — A Világkereskedelmi Központra gondol? Bólintott. — Afganisztánból való? R á m bámult.nül hatott ezen a meleg délutánon a Wall Streeten. egy-két méterre tőlem. és hosszú. — A koldusok rajta vannak? 204 . — Számok. gazdasági tanácsadó — átnyújtottam neki a statisztikával teleírt lapot. R á m nézett. — Maga katona volt? Akaratlanul is fölnevettem. hogy afgán. — N e m tudok olvasni — azzal visszaadta. Ahogy maga elé nézett. szomorú. Aztán. Udvariasan bólintott. — Kasmir — húzogatta a szakállát. Kasmirból. éreztem. Megjöttek az oroszok. — Világstatisztika. Halkan füttyentett. majd elmosolyodott. hinduk és muzulmánok. Visszafordult. — Ilyen időkben jólesik a napfény. India és Pakisztán. — Nem. — Szép ez a délután. bütykös ujjával a tőzsde épülete felé mutatott. — Ezek a számok azt mondják. Egy darabig tanulmányozta a listát. — Ezek voltak a fegyvereim.fölemelte a kezét. Szeme sötétbarna volt. majd így szólt: — Én is majdnem egy voltam közülük. bölcs tekintet. Nemrég jöttem vissza a Himalájából. — Háború.

melyet energiaipari vállalatom finanszírozásához én is igénybe vettem. Ahogy az épületre fölnéztem. (A ford. olyan nyolcvanmillióan vannak a világon. jelentéktelenül kicsinek éreztem magam. — Se fa. 164 m. — N e m szeretem a koldulást. Már akkor itt székelt a Bankers Trust. hogy ennek az egyszerű ténynek nagyobb nyomatékot adjon. pedig leggazdagabb embereink közül sokan a kábítószer-kereskedelemnek köszönhetik a vagyonukat. A lépcső alján egy tábla állított meg. melyen a mögöttem álló épület képe volt látható. A táblát a N e w York kulturális örökségét védő egyesület állította. Csak így lehet a családot etetni. — Én is az voltam — megrázta a fejét. és még bólintott is. Véletlenek egybeesése. — Azt hiszem. ahogy az öreg afgán olyan találóan mondta. A gyerekem meghal. Pár percig csöndben ültünk. Ez az 539 láb* magas felhőkarcoló a maga korában a világ legmagasabb épülete volt.N e m voltak. az ország egyik leggazdagabb pénzügyi intézményének adott otthont.mondta. de emlékeztem a számra. — Ópium? Megvonta a vállát. az alábbi szöveggel: A Wall Street 14-es számú ház tervének alapötlete Halicarnassus mauzóleuma a velencei Szent Márk tér harangtornyának tetején. Az előző századforduló idején a Wall Street 14. Furcsa véletlennek tűnt. szomorúság és bűntudat nyomasztott. mielőtt újra megszólalt. Aztán lassan fölállt. A pillantásunk újra találkozott. Most hogyan reagáljak? * Kb. hogy pont ide jöttem. és lebicegett a lépcsőn. — Mi bűnnek tartjuk az ópiummák termesztését.) 205 . és tekintete a lelkem mélyéig hatolt. és a Bankers Trustnak. Mákot termesztek.egy katona örökségének. és gondolataiba merült. Ez az épület az én örökségemnek is szerves része volt . ha marad még. és itt ezzel az afgán férfival találkoztam. Végre sikerült fölállnom és utána indulnom. amit később a Világkereskedelmi Központ: a hatalom és a gazdasági dominancia jelképe volt. de nem volt erőm bármit is mondani. se víz. Gombócot éreztem a torkomban. töltötte be azt a szerepet. a Wall Street és a Broadway sarkán megépítve. Szerettem volna. hogyan formálják életünket a véletlenekre adott reakcióink. Eszembe jutott. — Maga katona volt .

hogy minden ember élethez. ahogy az emberek tülekedve rohantak ki az összedőlő toronyból. kék műanyagba csomagolt szobor emelkedett. Körülnéztem. melyek lassan visszatérnek a normális kerékvágásba. Ez a bank. sok szempontból a korporatokrácia jelképe. a megcsavart fémszerkezetnél. Tűnődtem. Aztán magamat láttam. Ilyen közel a Ground Zeróhoz. benzinfaló autóiktól és kamattörlesztéseik részletfizetéseitől 206 . Egy épen maradt épületnek támaszkodva belenéztem a gödörbe. N e m tudtam okát adni. Megpróbáltam azokra gondolni. szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogát védeni kell. hogy a Világkereskedelmi Központ tervét David Rockefeller vetette föl 1960-ban. az ő kétségbeesésükre. hogy anyagilag fönntarthatatlan. Pontosan ez volt az a hely. Wall Street 26. Vajon gondolkodnak-e ilyesmin egyáltalán. és a globális birodalom építésének egyik nagymestere volt. hogy mit gondolhatnak minderről az utcákon sétáló emberek — nemcsak a tornyok lerombolásáról. és az utóbbi időkben már ormótlan behemótnak tartották az egész épületkomplexumot. a David Rockefeller által fölépített bank központjával találtam magam szemben. és egyszerre furcsa szorongás. Az épület kőhomlokzatán az állt. el tudnak-e szakadni a munkájuktól. Lassan. A következő épületnél óriási. Itt a Chase. Egyszerre megint annál az üszkös gödörnél találtam magam. A behemótnak vége. ami olajpénzből sarjadt. hogy ez a Federal Hall. A langyos délután ellenére fáztam. amint egy számítógép mellett ülve az üres képernyőt bámulom. Ehelyett Oszama bin Ladent láttam. Próbáltam elképzelni. a földön ejtett sebnél. előttem a tűz által megkímélt N e w York-i utcákra. a Wall Streethez. kelletlenül sétáltam tovább. Az a hír járta. valahol olvastam. hogy segítsenek. aki pénzt és több milliárd dollár értékű fegyvert vesz át az amerikai kormánnyal szerződésben álló egyik tanácsadó cég alkalmazottjától. de a férfinak nyomát sem láttam. a Ground Zeróval ellentétes irányban. ahol George Washington az Egyesült Államok első elnökeként 1789. A háztömböt megkerülve a Pine Streetre értem. a bankkal. A két tornyot valaha Davidnek és Nelsonnak nevezték. hanem a tönkretett gránátalmafa-ültetvényekről és a napi huszonnégyezer éhhalálról. ahol az első hivatali eskü elhangzott annak ígéretével.. akik kiugrottak. április 30-án hivatali esküjét letette. amely az E H M .Továbbsétálva a tömeget fürkésztem. liftrendszere drága és nehézkes. Eszembe jutott. és próbáltam félresöpörni. alkalmatlan a korszerű üvegszálas és internettechnológiák bevezetésére. De hiába.e k e t szolgálta. és aminek gyümölcseit a hozzám hasonlóak szedték. ahogy a tűzoltók befelé siettek. meggyorsítottam lépteimet. rossz előérzet lett úrrá rajtam.

Igyekeztem a Ground Zeróra koncentrálni. Vettem egy lapot. túlharsogva a közlekedés. és egy pillanatra megálltam. és Afganisztánhoz hasonló országokra gondol. Mi a helyzet Panamában. hogy fontolóra vegyék. Iránban. Guatemalában. Egy alacsony. Hugo Chávezről. amit az amerikai politika vált ki Latin-Amerikában.annyi időre. Ecuadorban. hogy átfussam a vezércikket. — Venezuela a forradalom küszöbén! . az egész globális birodalmat. amerikai katonai sátrakkal és tankokkal teleszórt országról. Venezuela demokratikusan megválasztott Amerika-ellenes elnökéről szólt. ahol az emberek gyűlölik a vállalatainkat. az autódudák és a milliónyi ember zaját. Indonéziában. amit a gyermekeikre hagynak? Mit tudhatnak Afganisztánról — nem a televízióban megjelenő.kiabálta. Mi történik Venezuelában? 207 . ők maguk hogyan járulnak hozzá annak a világnak az alakulásához. aki naponta éhen hal? És újra ott láttam magam az üres számítógépes képernyő előtt. a hadseregünket. De eszembe jutott a világ összes többi olyan országa. a politikánkat. Abban a pillanatban egy dolog volt biztos: országom bosszút akar állni. hanem az öregember hazájáról? Vajon mit gondol az a huszonnégyezer ember. Megálltam. napbarnított ember újságokat lengetve spanyolul kiabált. és elindultam. és arról a gyűlölethullámról. Afrika nagy részén? Ellöktem magam a faltól.

nem sokkal repülőgép-balesete előtt. a Petróleos de Venezuela hagyományos függetlenségét. bevezetett egy szénhidrogén-törvényt. hogyan gazdagodhat meg egy igen szegény ország az olajnak köszönhetően. hozzám hasonló E H M .e k és az új. 3 A Petróleos de Venezeula negyvenezer alkalmazottjával. és az ország 208 . milyen igazságtalanul nagy különbségek alakulnak ki szegények és gazdagok között. és saját embereit ültette a vezető pozíciókba. milyen zavart tud kelteni az olajvagyon. Elítélte az Egyesült Államokat „szégyentelen imperializmusáért". évi 50 milliárd dolláros forgalmával. és milyen gátlástalanul tud kihasználni egy országot a korporatokrácia. Ezt követően Chávez megszüntette az állami tulajdonban álló olajvállalat. A törvény duplájára emelte a külföldi olajtársaságok által fizetendő díjakat. az Egyesült Államoknak pedig harmadik legnagyobb olajszállítója volt. Példa volt arra is. fejezet Venezuelát Szaddám menti meg Sok éve figyeltem már Venezuelát. kiterjesztette ellenőrzését a bíróságokra és más intézményekre. fölszólalt a globalizáció ellen. föloszlatta a venezuelai kongresszust.33. Klasszikus példája lett a régimódi. Klasszikus példa volt arra. vállalati fajta közös munkaterületének is. egyenes következményei voltak az 1998-as elnökválasztásnak. 1 Az új államfő azonnal drasztikus intézkedéseket vezetett be. melyekről a Ground Zero mellett olvastam az újságban. amikor szegény és kisemmizett venezuelaiak elsöprő fölénnyel választották meg elnökké Hugo Chávezt. 2 A venezuelai olaj kulcsfontosságú a világ gazdaságai számára. Az események. amely már nevében is emlékeztetett arra. amit Jaime Roldós terjesztett elő Ecuadorban. 2002ben az ország a világ negyedik.

4 Az iparág elfoglalásával Chávez egy csapásra a világ fontos hatalmi tényezőjévé vált. Az 1973-as OPEC-embargó idején égbe szöktek az olajárak. 5 Ahogy nőtt a szegénység. amely sokféle terméknek jó piacot biztosított. hogy első szárnypróbálgatásaikat megtegyék. az oktatás és a foglalkoztatás terén csakúgy. a középosztály és a szegények egymás ellen fordultak. A romló gazdaság leginkább a középosztályt sújtotta. és ez a geológiai esemény örökre megváltoztatta az ország életét. Az ország lakói minden problémájuk megoldását az olajban látták. 1930-ra már a világ legnagyobb olajexportőre volt. úgy fokozódott az elégedetlenség. Az üzleti élet virágzott. 1978 és 2003 között az egy főre jutó jövedelem 40%-kal csökkent. Három napig napi százezer hordó kőolaj szökött a levegőbe.exportjából való 80%-os részesedésével Venezuela gazdaságának messze legfontosabb szereplője. egy nyolcvan évvel korábban megkezdődött folyamat befejezésének látta. Ezt sok venezuelai sorsszerűnek. közülük sokan szegénysorba süllyedtek. A gazdasági bérgyilkosok akcióba léptek. amely munkaerőt szolgáltatott a gyárak és műhelyek számára. A nemzetközi bankok elárasztották az országot kölcsönökkel. és Venezuela nem tudta törleszteni adósságát.e k . 1922. és Venezuela nemzeti költségvetése megnégyszereződött. hogy Venezuela a világ egyik legszegényebb országából Latin-Amerika egyik leggazdagabb államává fejlődjön. hogy az olaj árából minden finanszírozható. és fölépítették a földrész legmagasabb felhőkarcolóit. melyekből hatalmas infrastrukturális és ipari beruházásokat finanszíroztak. Az új demográfiai viszonyok készítették elő Chávez színre lépését és a Washingtonnal kialakuló konfliktust. Közvetlenül a szeptem209 . Aztán az olajárak visszaestek. a demográfiai mutatók radikálisan változtak. Venezuelában tekintélyes középosztály alakult ki. hogy más módokon is támogassa a korporatokráciát. Valamennyi fontos statisztikai mutató javult: az egészségügy. A venezuelaiak hevesen reagáltak: a zavargásokban több mint kétszázan haltak meg. lépéseivel a Bush-kormány ellen fordult. december 14-én vastag olajsugár tört föl a földből Maracaibo közelében. 1989-ben az IMF szigorú takarékossági intézkedéseket kényszerített az országra. Ez az ország ideális terepnek látszott. Ahogy az gyakran előfordul az olajtermeléstől függő országokban. mint az átlagos élettartamot és a gyermekhalandóságot illetően. A következő negyven év olajbevételei lehetővé tették. Aztán az 1980-as években megérkeztek a vállalati E H M . A társadalom polarizálódott. Megrendült az illúzió. Amint az új elnök hatalomra került. ugyanakkor megmaradt egy széles szegény réteg. és nyomást gyakorolt Caracasra.

de valahogy túl réginek tűnt már ez a történet. hogy e három ország jelenlegi helyzetéről is be tudjak számolni. és a Chávez Venezuelájáról olvasott cikk végül is eljuttatott egy olyan pontig. hogy útjában áll-e a korporatokrácia előrenyomulásának a globális birodalom felé. Újra írni kezdtem. Bush elnök és tanácsadói arra koncentráltak. Tisztára kellett mosnom az életemet. Az egyik amazóniai utunkon egy venezuelai család is csatlakozott hozzánk. miért gyűlöl minket a világ nagy része. A Ground Zero és a Wall Street körüli sétáim. amelyből olyan vezetők emelkedtek ki. Sok szempontból Venezuela volt a legérdekesebb eset. Az én szemszögemből nem az volt az érdekes. hogy az segítsen az embereknek ráébredni. és megérteni.e k kudarcot vallottak. és azt a tényt sem. avagy sem. Az azonban bizonyosnak látszott. Ehelyett egyszerűen aláásta azoknak a vezetőknek a hatalmát. mégpedig úgy. hogy E H M . Tudtam. a körülmények megint közbeszóltak. az E H M . Szeptember 11-e azonban átrendezte a prioritásokat. hogy megszerezzék a világ támogatását az Egyesült Államok afganisztáni tevékenységéhez és Irak lerohanásához. akik sok kívánnivalót hagynak maguk után (a kegyetlen és zsarnoki Talibán. hogy Bush és Chávez között előbb-utóbb kirobban a konfliktus. Úgy tűnt. Mielőtt azonban megszervezhettem volna az utazást. hogy ezen országok mélyebb problémáit orvosolja. hogy a jóvátételt nem halogathatom tovább. és ez Irak esetében sem látszott elkerülhetőnek. a pszichopata Szaddám és a gazdasági vezetésre alkalmatlan Chávez). hogy a korporatokrácia létezik. Ennek ellenére azonban a korporatokrácia mégsem kísérelte meg soha. Foglalkoztatott az Afganisztánba.ber 11—i támadások előtt Washington már újabb lépéseket fontolgatott. és őszintén szembesített három évtizedes tevékenységem következményeivel. hanem arról. hogy Chávez jó vezető-e. akik Chávez rendszerében mentek tönkre. Össze kellett kötnöm a jelennel. Venezuela ügye háttérbe szorult. Közeli 210 . Ráadásul az amerikai gazdaság éppen recesszióban volt. ideje odaküldeni a sakálokat. 2002-ben nonprofit m u n k á m több ízben szólított Dél-Amerikába. Az iraki és a közelkeleti olajszállítások bizonytalanná válásával Washington nem hagyhatta sokáig figyelmen kívül a venezuelai helyzetet. mindhárman valamiféle iróniával tükrözik a világ dolgainak állását: mindhárom ország traumatikus politikai zűrzavaron esett át. akik olajpolitikánk útjában álltak. az amerikai kormány reakciója Chávez lépéseire egyelőre homályban maradt. N e m tagadhattam a szerepemet.k é n t végzett munkám következményei nagyon kedvezőtlenül érintik a lányom generációját. mert amíg Afganisztán katonai megszállása már megtörtént. amit évek óta igyekeztem kerülni. Irakba és Venezuelába utazás gondolata. találkozásom az afgán öregemberrel.

. amelyhez mintegy 30 000 olajmunkás is csatlakozott. Találkoztam olyan latin-amerikaiakkal is. napja tartó országos sztrájk mellett... és az ő szempontjukból is megismerhettem a történteket. de több országban is vezetett titkos akciókat. A Caracasban k i bontakozó események jellemzőek voltak az E H M . és juttatta hatalomra a sahot. az invázióra készültünk. m i n d a venezuelai helyzet válságosra fordult.az illető. A két országban kialakult helyzet egymásnak tökéletes ellentéte volt. és vesztegessen meg katonatiszteket .barátok lettünk. Öt évtized múltán m é g m i n d i g az olaj a mozgatóerő. hónapokra megbéníthatja a világ ötödik legnagyobb olajtermelő országának gazdaságát. A sztrájk az utóbbi napokban holtpontra jutott. 2002 decemberében m i n d az iraki. 7 A Wall Street és az olajvállalatok vezetői az olajárak emelkedésétől és az amerikai olajkészletek csökkenésétől tartottak. Elmondta: egy magáncég föl akarta bérelni. Ellenfelei.e k által létrehozott világra. tudja. a gazdasági paletta másik széléről. aki végül elvállalta. hogy kiálljanak a 28. az adott 211 . szervezzen sztrájkokat Caracasban. aki évek óta kapcsolatban állt a sakálokkal. Ú g y tűnt. azonban kitartanak amellett. A jelentések szerint több embert lelőttek és sokan megsebesültek.. Tudtam.e k és a sakálok — n e m tudták Szaddámot térdre kényszeríteni. Ennél erősebb m á r n e m is lehetne a párhuzam.akik közül sokat a School of the Americas képzett ki -.az E H M . Venezuelában a Bush-kormányzat Kermit Roosevelt iráni forgatókönyvét alkalmazta. akik Chávezt megváltónak tartották. H o z zám hasonlóan ő sem dolgozott közvetlenül egy kormánynak sem. mit csinál". A munkabeszüntetés. A New York Times jelentése szerint: Több százezer venezuelai vonult ma az utcákra. akiket egy üzleti és munkásvezetőkből álló koalíció irányít. Chávez a munkára hajlandó dolgozók segítségével igyekszik normalizálni az állami tulajdonban álló olajvállalat működését. hogy sztrájkjuk a vállalat és így a Chávez-kormány összeomlásához fog vezetni. hogy forduljanak a megválasztott elnök ellen. a t ö r t é nelem ötven év elteltével különös m ó d o n ismétli önmagát. hogy „. Irakban a f i n o m módszerek . Ő nem fogadta el a megbízást. amellyel Hugo Chávez elnököt akarják lemondásra kényszeríteni. Másnap egy régi barátommal találkoztam. így a végső megoldásra. Chávez hívei több ízben összecsaptak ellenfeleikkel. de megjegyezte. 6 Éppen így buktatta m e g a C I A Moszadikot.

ami a Reagan-kormányzat több tisztségviselője elleni vádemeléshez vezetett.] gazdasági és politikai érdekeinek védelmében elnyomó rendszereket támogatott egész Közép. Mr. az ünnepségnek hamar vége szakadt. hogy az eseményeket történelmi perspektívába helyezze — és egyben megpróbálja azonosítani a férfit. és rossz hírű kémfőnöke. Fujimori. aki egyébként csaknem húsz éven át az amerikai titkosszolgálat értékes informátora volt. Reich ellen végül nem emeltek vádat. Chávez bukása újabb trófea a gyűjteményében. hogy Nicaragua fegyvertelen ellenzékét Noriega balos csapatára uszítsák.. A New York Times megragadta az alkalmat. Az Egyesült Államoknak 1989-ben meg kellett támadnia Panamát.. és most elnöki kinevezéssel az Amerika-közi ügyekért felelős külügyminiszteri posztot tölti be. Montesinos évtizedes hatalmának fönntartásában. hogy megdöntse a kábítószer-diktátor Manuel A. 8 Ha Mr. Noriega hatalmát. és n e m egészen három nap múlva már ismét ő volt hatalmon. A parányi Guatemalában a CIA 1954-ben puccsot szervezett a demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére. hogy sikerrel jártak: Chávez megbukott. bár a legmagasabb pozíciókban lévő tiszteket megpróbálták ellene fordítani. pedig odáig ment. a latin-amerikai harcok veteránjának tevékenységére is. A minden lehetséges módszert bevető igyekezet. aki Venezuelában Kermit Roosevelt szerepét játszotta: Az Egyesült Államok [. Vladimiro L. Egyszer csak megérkezett a hír.közel-keleti helyzetben a Bush-kormány mindent megtesz. Később az Egyesült Államok venezuelai nagykövete lett. hogy Iránnak készpénzért adtak el hadászati fölszerelést. majd négy évtizeden át támogatott jobboldali kormányokat a kis baloldali lázadó csoportokkal szemben. Az akkori vizsgálatok kiterjedtek Otto J. Az iráni Moszadiktól eltérően neki sikerült a maga oldalán tartania a hadsereget. A chilei Augusto Pinochet tábornok szintén egy CIA által támogatott puccsnak köszönhette 1973-tól 1990-ig tartó hatalmát. Peru törékeny demokratikus kormánya most próbálja föltárni. milyen szerepet játszott az amerikai titkosszolgálat az elhíresült és nemrég leváltott elnök. hogy Chávez hatalmát megdöntse. Meglepő fordulattal Chávez visszaszerezte az ellenőrzést az események fölött. Reich és a Bush-kormányzat ünnepelte is a Chávez elleni pucscsot.és Dél-Amerikában a hidegháború alatt és után. Alberto K. Mintegy 200 000 civil vesztette életét. Mr. Reich. Ráadásul az 212 .

Venezuela válságba süllyedését — és Chávez elmozdítását — Szaddám Husszein akadályozta meg. hogy vajon ez változások előjele volt. Venezuela esete arra emlékeztet. akik az országos sztrájkot vezették. hogy ezek a körülmények gyorsan változhatnak..erős állami olajvállalat is őt támogatta. A Bushkormányzat n e m tudott egyszerre megbirkózni Afganisztán.. és Chávez elnöknek m é g kemény ellenfelekkel kell szembenéznie a közeljövőben. Washington ügynökei ellen. Irak és Venezuela problémájával. sem politikai támogatottsága nem volt.10 Világos volt. Chávez megerősítette a kormány hatalmát az olajvállalat dolgozói fölött. megtisztította a hadsereget a néhány hűtlen tiszttől. T ű n ő d t e m . De tudom. A m i n t kitisztult a levegő. és talpon maradt. legalábbis egyelőre. A Petróleos de Venezuela dacolt a sztrájkoló munkásokkal. m i n t Iráné 1953-ban.és mit fog tenni most Washington? Ú g y gondolom. 9 Az események ilyen alakulása végül is a Bush-kormányzatot hozta kellemetlen helyzetbe. h o g y itt nemcsak a gazdasági bérgyilkosok vallottak k u darcot. vagy csak anomália . Venezuela 2003-as története egész másképp végződött. Pillanatnyilag ehhez sem katonai ereje.] Egyre többeket foglalkoztat a kormányzatnak a sikertelen puccsal kapcsolatos tevékenysége. hogy az utóbbi ötven évben n e m sok m i n d e n változott . A Los Angeles Times cikke szerint: A Bush-kormány tisztségviselői kedden elismerték. Húszévi börtönt követelt az ellenzék két prominens vezetője.a végeredményen kívül. hogy már hónapok óta tárgyaltak Venezuela egyes katonai és civil vezetőivel Hugo Chávez elnök elmozdításáról [. 213 . akiket az árulásra rá tudtak venni. hanem a sakálok is. és ellenzékének több vezetőjét emigrációba kényszerítette.

Ezek a frontvonalak a bankárok. Olyan országban húzódtak. 1 Az ecuadori helyzet világosan bizonyítja. és a legszegényebb polgárokra jutó nemzeti források aránya 20-ról 6%-ra csökkent.ahelyett. feltűnt. mert a terítéken lévő problémák messze túlmutattak a birodalmakat általában meghatározó materiális célokon. 1968-as látogatásom óta ez a kis ország a korporatokrácia áldozatainak egyik legklasszikusabb példája lett. az alulfoglalkoztatottság és a munkanélküliség 15-ről 70%-ra. amelyben a legtöbb nagy nemzetközi bank. Első. A hozzám hasonló gazdasági bérgyilkosoknak és modern vállalati változatainknak sikerült Ecuadort a tönk szélére juttatni. Ennek eredményeképpen három évtized alatt a hivatalos szegénységi ráta 50ről 70%-ra nőtt. hogy több millió. hogy itt nem volt szó öszszeesküvésről. a hivatalos források szerint súlyos szegénységben élő lakosát segítené. Többmilliárdos kölcsönöket nyújtottunk projektekhez. N e m azért voltak jelentősek. melyeket aztán a mi mérnöki és építőipari cégeink valósítottak meg. üzletemberek és politikusok seregén túl a modern civilizáció lényegéig hatoltak.34. a folyamat. Ma Ecuador nemzeti jövedelmének mintegy 50%-át fordítja adósságai törlesztésére . 214 . amelyet jól ismertem és szerettem. f e j e z e t Újra Ecuador Venezuela klasszikus eset volt. Ahogy azonban az ottani eseményeket figyeltem. mert több pénzről vagy emberéletről volt szó. az államadósság 240 millió dollárról 16 milliárdra emelkedett. hanem azért. hogy az igazán jelentős frontvonalak egy másik országban húzódnak. és csak az ország leggazdagabb családjainak voltak hasznára. ahol a Békehadtest önkénteseként először dolgoztam: Ecuadorban.

Chávez már visszavette a hatalmat Venezuelában.sok nagyvállalat és több ország külföldi segélyszervezete is részt vett. illetve a társak nyomásán alapult. és győzött. N e m kellett lámpással keresni megvesztegethető és fenyegethető embereket — ezek már ott dolgoztak a nagyvállalatoknál. ahogy a maffiavezér zsebében van a kisember. hogy az ecuadori esőerdők alatt olajtenger van. Ahogy a Pastaza folyón épült gátszörnyeteg mellett elhajtottam. a gyerekek jövőbeli iskoláztatásával kapcsolatos kimondatlan kérdéseken. hogy megtámadják. tudtuk. a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak közt folyik. és sokszor saját magukat is becsapták. mi is kivártuk az időnket. Szembeszállt George W. hogy el fog jönni a mi napunk. Ez a nap már eljött. hogy mit tesznek. és jól kiszámított b ü n tetésekkel és jutalmakkal segítették fönnmaradását. amit az üzleti. hogy Ecuador az ezredfordulóra ilyen nehéz helyzetbe jutott. hogy egy szegény országon segítenek. akinek ő az üzletét és a lánya esküvőjét finanszírozta. Bush-sal. A rendszer sikere látványos volt. a fenyegetés pedig a társadalmi elvárásokon. és tudtuk. hozzám hasonlóan tudatában voltak. hogy itt. ugyanúgy zajlott a demokrata. a többiek viszont aszerint jártak el. Ennek megfelelően a korporatokrácia üzleti mutatói sem festettek jól. Amerika olajkészletei az utóbbi harminc év alatti legalacsonyabb szintre süllyedtek. a legoptimistább hozzáállás pedig azt láttatta velük. jutalom. és nem nagyon volt kilátás arra. és készült arra. Közülük néhányan. mint a republikánus kormányzat alatt. Ecuadorban a küzdelem nem egyszerűen a világ gazdagjai és szegényei. mérnöki és jogi egyetemeken tanultak. a bankoknál és a kormányügynökségeknél. Be voltak csapva. nem tartoztak titkos összeesküvéshez. Ideje volt behajtanunk Ecuadoron a jussunkat. A zsebünkben volt ugyanúgy. hogy hagyományos forrásainkból több olajhoz juthassunk. Egy olyan rendszer termékei voltak. Szaddám nem adta be a derekát. Ezek a résztvevők saját szerepüket a legrosszabb esetben közömbösnek látták. biztosítási kötvény formáját öltötte. amely a világ eddigi legkifinomultabb és leghatékonyabb imperializmusát szolgálja. Mint minden jó maffiózó. mit tesznek. 215 . nyugdíj. Több ezer ember harmincéves kemény munkájának köszönhető. hogy türelmesek legyünk. A megvesztegetés fizetés. Be kellett tömnünk a lyukat. rájöttem. Az Egyesült Államok vezető szerepe mellett más országok is bekapcsolódtak. Ezek az emberek nem voltak tudatában annak. akik saját mohó példájukkal illusztrálták a rendszer működését. Az ezredfordulóra Ecuador reménytelen csapdába került. Megengedhettük magunknak. vagy a fajtámbeli főnökeiket követték. mikor én autómon Quitóból a dzsungelben épült Shell városába hajtottam.

nem értékesebbek. Minden egyes ilyen hely frontvonal. Észak-Amerika erdőségei. Én személyesen vonzódom ehhez a helyhez. mindegyikük arra kényszerít minket. N e m csak arról van szó. melyek nagyságát még csak föl sem tudjuk mérni. hogy megnyissa amazóniai esőerdőit az olajtársaságaink előtt. Eszembe jutott egy összefoglaló statisztikai adat: a jövedelem megoszlása a világ lakosságának a leggazdagabb országokban lakó egyötöde és a legszegényebb országokban lakó egyötöde között az 1960-as 30:1 arányról 1995-re 74:l-re emelkedett. hirtelen újabb felismerésre jutottam. Mi ugyan megvetjük a szolgaságot. köztük olyanok is. hogy nézzünk saját és kollektív lelkiismeretünk mélyére. 2 És a Világbank. olyan következményekkel találjuk magunkat szemben. és táplálják a felhőket. mint Jáva hegyei. de ez csak szubjektív elfogultság. állatok és növények nagyon értékesek. olyan imperialista mintát követünk. hogy behajtsuk a járandóságunkat. és közben hogyan tudunk együtt élni kollektív lelkiismeretünkkel? Ahogy autóm ablakán át az Andok tarra vágott lejtőit néztem. minden ország. és valójában minden ország. veszélyben lévő helye. Rájöttem. amely részt vesz a nem- 216 . milyen civilizáció is vagyunk valójában. ami a lelkünk m é lyét érinti. előttünk létezett gyarmatosító hatalom. nagyvállalat és kormány. hogy személyes kötődésem mondatta velem. hogy őslakos kultúrák. amelynek természeti kincseit a birodalom megkívánja. olyasvalamiről. a Fülöp-szigetek körüli tenger. amely már jóval a Római Birodalom előttről ered. N e m is csak arról. emberi életek. az IMF és az összes többi bank. számunkra létfontosságú oxigént termelnek. egyformán fontos. Ez beláthatatlan méretű pusztítást fog okozni. Ha ragaszkodunk ahhoz. ahol az 1960-as években az ártatlanságomat elvesztettem. ahol dolgoztam.és növényfaj pusztul el. hogy az ecuadori frontvonal a legjelentősebb. a sarkvidéket borító jégsapka és a világ sok száz más. Bár az ecuadori esőerdők. mint a rómaiak vagy bármely más. N e m értékesebbek. de globális birodalmunk több embert taszít rabszolgasorba. melyek némelyike betegségek eddig föl nem fedezett ellenszerét is hordozhatja. az ázsiai sztyeppék. üvegházhatást okozó gázokat. Hogyan követhetünk ilyen rövidlátó politikát Ecuadorban. amelyeket békehadtestes szolgálatom idején még buja trópusi erdő borított. Itt az ökológusok szokásos érvein túlmenően sokkal többről van szó. mint az iráni sivatagok és Jamin beduinjainak öröksége. Ha ezt a stratégiát folytatjuk. hogy az esőerdők kötik meg az iparunk által termelt.A frontvonalak azt fogják megmutatni. Rá akartuk kényszeríteni ezt a kis országot. több százezer állat. az USAID. az itt élő őslakos kultúrák. melyekből a világ édesvízkészletének nagy része származik.

hogy az olajvállalat még nem kapott engedélyt a kormánytól a fúrások megkezdésére. amely az Al-Kaidával is kapcsolatban állhat. amelynek nevében a béke szó szerepel. hogy megpróbáljak megelőzni egy háborút. iraki és venezuelai események elegendőek voltak ahhoz. A közelmúlt eseményei jelentősen m e g n ö velték a fegyveres konfliktus kirobbanásának valószínűségét. Ehhez a h á b o r ú h o z nem lesz szükség az amerikai hadseregre. bozótvágó késsel és elöltöltős puskával fölszerelt őslakos fogja megvívni. és rámutattak. hogy jól végzi a dolgát. ők hogyan látják a történteket. hogy felajánljam segítségemet őserdeik megmentéséhez. hogy a szóban forgó harcosok terrorista csoporthoz tartoznak. amelyről az amerikaiak többsége m é g csak n e m is hall. az egyik frontvonalon. oda mehettek. a helyi sörrel. a harcosok meggyőzték a munkások kísérőit. Míg a munkások ettek-ittak. a világ fejlődik. gigantikus felhőkarcolókról á l m o d t u n k . sok autóról. A törzs képviselői szerint az olajmunkások olyan területre léptek.zetközi „segélyezésben". hogy elriasszanak minket egy újabb konfliktus kirobbantásától. Úgy is tűnhetett volna. eszembe jutott.amit az őslakos csoportok hevesen cáfoltak. mondták. 3 A h o g y vezettem. hogy evezzenek el. 2002 decemberében egy olajvállalat képviselői megvádoltak egy őslakos közösséget. harmincöt év telt el azóta. mit mondtak nekem a shuarok 1990-ben. A törzs tagjai azt állították. a harcosoknál n e m volt fegyver. hogy munkásaik egy csoportját túszként fogva tartják. Ez alkalommal azért jöttem. amelyik különösen kedves volt a szívemnek. mikor az IPS eladása után visszatértem hozzájuk. hogy mi ott északon nagy gyárakról. „A világ olyan. mikor pár nappal később elmondták. Velük szemben a m o d e r n ecuadori hadsereg fog állni az Egyesült Államok hadserege különleges osztagainak m a r o k n y i tanácsadójával. és az olajvállalatok által fizetett sakálkiképzésben részesült zsoldosokkal. melynek előkészítésében én is részt vettem három évtizeddel korábban. hogy először léptem erre a földre egy olyan amerikai szervezet önkénteseként. hogy az afganisztáni. Az ügyet az is bonyolította. de Ecuadorban más volt a helyzet. ahová akartak. Ennek ellenére a vállalat azt állította. hogy m u n kásainak joga volt a területen előzetes vizsgálatokat folytatni . mert ezt néhány ezer lándzsával. Itt voltam tehát újra Ecuadorban. továbbra is azt sulykolja belénk. Egyszerűen elkísérték őket a falujukba. 2003-at írtunk. a m i lyennek megálmodod". és nem is fenyegették semmiféle erőszakkal a munkásokat. és megkínálták őket étellel és chichával. ahová n e m volt j o g u k . 217 . hogy a munkásokat egy percig sem tartották vissza akaratuk ellenére. Ez az Ecuador és Peru között 1995-ben kirobbant konfliktushoz hasonlóan olyan háború lesz. utaltak arra.

Meséltek fenyegetésekről és vesztegetésekről is. és nadrágot. Robbanóanyaggal halásztak a folyóban. egy évtizeddel később. Először annak a közösségnek a képviselői beszéltek. hogy még n e m jött el a harc ideje. M i k o r végül megérkeztem Shell városába. És mégis. gyakran helyrehozhatatlanul tönkretéve a talaj vékony termőrétegét. cipőt húzott. és b e szél több helyi nyelvjárást is.Most kezdünk rájönni. shuarok. Sportból és étkezés céljára kilőtték a madarakat. a rémálom előttünk állt új. és társaiét is. — A fiam — mondta egy asszony . és megették a családok kedvenc háziállatait. a chonta érésének ideje. hogy saját embereiket arra biztatták. de inkább önkéntes éhezésnek tűnt. Emlékeztettek arra. gázolajjal és oldószerekkel szennyezték a folyókat. sietve kísértek be egy megbeszélésre. h o gyan vették semmibe a katonák a tilalmakat. Végigrabolták a családok kertjeit. Ő ezt böjtnek nevezte. és kifestették az arcukat. — Változtassátok meg ezt az álmot — tanácsolták a shuarok. és ez jelzi a vidék sok madara. spanyolul. hogy éppen különleges időszak volt az esőerdőben. A résztvevők több törzs: a kecsuák. hogyan próbálták a katonák visszaéléseit azzal ellensúlyozni. hogy a m u n kások visszatértek az olajvállalathoz. a többség azonban megpróbálta a városiakat utánozni. Egy ökoturizmussal foglalkozó cégnél dol- 218 . és úgy dobálták el a szemetet. molesztálták a nőket. — A katonák nem jöhettek volna rosszabbkor — magyarázta egy nő. ezért a törzsek ilyenkor szigorúan tiltják a vadászatukat. n e m megfelelő latrinákat ástak. ashuarok. rengeteg ember és nonprofit szervezet m u n kája ellenére. — Vagy harcolunk. Elmesélte. Úgy döntöttünk. nem sokkal azután. ahogy szomorúan mesélték. Néhányan napokig gyalogoltak a dzsungelben. — Két választásunk volt — mondta egy férfi. Páran hagyományos fűszoknyájukat. Ez az őslakosok kultúráiban szentnek számító fa egy évben egyszer terem. hogy ez valójában rémálom. száz ecuadori katona jelent meg a falujukban. A madarak ebben az időszakban különösen sebezhetőek. akiket a túszszedéssel gyanúsítottak. Öregek és gyerekek betegedtek m e g az alultápláltság miatt. mások nonprofit szervezetek kis repülőgépein jöttek. ne egyenek. Elmondták. amely végül m i n d nyájunk vesztét okozza. shiwiarok és zaparok képviseletében érkeztek. pólót. vagy büszkeségünket félretéve megpróbáljuk helyrehozni a károkat. a banánültetvényeket és a maniókaföldeket. tollas fejdíszüket viselték. Éreztem a fájdalmát. hogy az odavonzotta a rovarokat és a férgeket. köztük ritka és veszélyeztetett fajok nászidőszakának kezdetét. Elvették a helyi vadászok puskáit és fúvócsöveit.jól tud angolul. riasztó méretben.

ahogy a kutya lerázza magáról a vizet. és az olajvállalatok egy percet sem vesztegetve a saját embereikkel töltötték be ezt az űrt. — Tudom. hogy ez a három halál nagy űrt hagyott a szervezetünkben. Rendes fizetést kapott. az olajtársaságokat pedig a barátainknak nevezi — megrázta a testét. tanúi voltak. Az okmány szerint a törzs háromszázezer dollár fejében hatalmas területet adott el egy faipari vállalatnak. — Hallottatok arról a három emberről.. mégis olyan kérdéseket tettek föl. akik megpróbálnak segíteni nekünk. amelyek a globális birodalom lényegére irányultak. A téma szemmel láthatóan mindenkit érdekelt. A fiam. akiket Észak-Amerikában sokan „elmaradottaknak" vagy egyenesen „vadakn a k " tartanak. és az őslakók látták a következményeket. Felállt egy idős ember. Ezeket az újságokat olyan embereknek is felolvasták. Ez is egyfajta merénylet: hiteltelenné teszik a vezetőinket. akiket megválasztottunk. A közelgő háborúról szóló hírek az ecuadori újságok címlapján szerepeltek. Az olajvállalat a tízszeresét kínálta. miért fenyegeti az Egyesült Államok Irakot. ahol az olajtársaságok még nem is kaptak engedélyt a fúrásra. A szerződésen három törzsi vezető aláírása állt. mikor baráti beszélgetésekre volt alkalom. 219 . hogy az olajvállalatok okozták a balesetet. amit olyan sokan mondanak. Itt voltam az amazóniai esőerdő közepén. hogyan tették tönkre a szomszédaikat. Már több helyen f ú r tak e terület körül. A szünetekben. azon tűnődtem. mert az egyik a bátyám.. — Ezek az aláírások nem valódiak — mondta. hogy képviseljenek bennünket az olajvállalatokkal szemben.e n vagy az esti híradóban. Ezek eljutottak ebbe a dzsungelbeli városba is. de egészen más színben. mint az Államokban. Mit tehetett? Most a leveleiben szidja régi munkaadóját és mind a többieket. Utaltak arra. Furcsa módon mindez Ecuador olyan részén történt. Ahogy ott ültem és hallgattam őket. írástudatlan emberek között. többen megkérdezték. De azt állítom. — Már nem tartozik közénk.gozott mint idegenvezető és tolmács. ebéd közben és este. akik sosem jártak iskolába. súlyosan aggasztó. aki a sámánok hagyományos tukántollas fejdíszét viselte. mit szólnának az országom polgárai. és arra is. hogy a Bush család több olajvállalatban érdekelt. De az ülések formális keretein kívül más is történt. Egy másik férfi egy szerződést vett elő és olvasott föl. amire pedig fény derült. ha ilyen gyűléseket látnának a C N N . Ezek a gyűlések izgalmasak voltak. és akik abban a repülőszerencsétlenségben haltak meg? N e m mondom azt. hogy Cheney alelnök korábban a Halliburton vezérigazgatója volt.

a racionalitás. melyekkel a világ más részein találkoztam.A visszafelé vezető úton. ahogy a vízi erőmű gátját elhagyva az Andok magaslatai felé tartottam. újságolvasással és tévénézéssel eltöltött időnk ellenére hiányzik belőlünk az az eleven éleslátás. Úgy éreztem. sokat tanulhatunk az amazóniai törzsektől. hogy az emberi történelem különleges pillanatában élünk. a történelmi idők kezdetén az emberi társadalmak kettéváltak. és a sas a kihalás szélére taszítja a keselyűt. és két különböző utat kezdtek követni: a keselyű (a szív. Ha a két madár elfogadja ezt a lehetőséget. hogy a tudatosság magasabb szintjeire emelkedjünk. indonéz szent helyeken és észak-amerikai őslakosok rezervátumain. Ez felidézi. amilyet a Föld még nem hordott a hátán. hogy régen. és tudatosabb fajjá fejlődhetünk. amelyek a mostani utamon látottak és hallottak. A legerőteljesebb azonban az az üzenet. Aztán ötszáz évvel később. ami nekik sajátjuk. A himalájai kolostoroktól kezdve. „A kondorkeselyű és a sas próféciája" tipikusnak mondható. A fogalmazásbeli különbségek ellenére azonban nagyon sok a hasonlóság köztük. abból rendkívüli utód fog születni. és az északi és a déli kultúrák összekapcsolódnak. és ezt fölhasználhatjuk arra. ugyanazon az úton. az intuíció. a Vízöntő Koráról vagy az Ötödik Napkorong Kezdetéről. Erről eszembe jutott „A kondorkeselyű és a sas próféciája". a misztikum) vagy a sas (az agy. és más hasonló próféciák. a Harmadik Évezredről. az anyag) útját. mert küldetésünk van. Csaknem minden általam ismert kultúra azt jövendöli. melyben alkalmunk van sokféle szemszögből látni magunkat és a világot. az 1990-es években új korszak kezdődik. illetve régi naptárak lezárulásáról és újak kezdetéről beszélnek. Amazónia őserdőin és az Andok csúcsain keresztül Közép-Amerika maja városaiig mindenhol azt hallottam. hogy az 1990-es évek végén jelentős átalakulás korszakába lépünk. mikor a sasnak és a keselyűnek módja lesz újra egyesülni. 220 . amely az emberi tudatról szól: eszerint olyan korszakba léptünk. A jövendölés szerint az 1490-es években a két út keresztezi egymást. A jövendölések címei és szavai eltérnek. hogy együtt repüljenek ugyanazon az égen. amit be kell töltenünk. és mi mind azért születtünk éppen most. Új Korszakról (New Age). mert minden iskolázottságunk. mely által helyreáll az egyensúly a jin és a jang közt. valamint az Egyesült Államokban megszokott világ között feszültek. A kondor és a sas próféciáját több szinten is lehet értelmezni — a hagyományos interpretáció szerint az ősi tudásnak a tudomány vívmányaival való ötvözését jósolja. Emberi mivoltunk lényegére ébredhetünk. azokon a különbségeken gondolkoztam. amit sokszor hallottam Latin-Amerika különböző tájain.

221 . Meg kell állnunk. a világtörténelem valaha is létezett legnagyobb hatalmú országának lakói. és látnunk kell tetteink — a sas tetteinek — következményeit az Irakhoz és Ecuadorhoz hasonló helyeken. futballmeccsek. kik is vagyunk. és milyen jövőt szánunk a gyermekeinknek. hogy mit jelent embernek lenni ebben az új évezredben.Amazónia kondorkeselyű népe nyilvánvalóvá teszi: ha meg akarjuk válaszolni a kérdést. Mi. vagy ha mérlegelni akarjuk a következő évtizedekre vonatkozó szándékainkat. ehelyett át kell értékelnünk. föl kell végre néznünk szappanoperák. negyedéves pénzügyi jelentések és a Dow Jones-tőzsdeindex napi változásainak világából. és föl kell tennünk magunknak az alapkérdéseket — minden más lépés túlságosan veszélyes. akkor nyitva kell tartani a szemünket. Föl kell ráznunk végre magunkat.

ahelyett hogy minden erőnket az Al-Kaida afganisztáni felszámolására fordítaná? Lehet. Az invázió fölvetett egy fontos kérdést. fejezet A látszaton túl N e m sokkal azután. Ha Irakot ellenőrzésünk alá vonjuk. A sakálok is. amelyhez a Pénzmosó Művelet is kapcsolódott. mint Szaúd-Arábiában. megváltoztatja az állást. ahol becslések szerint több olaj található. hogy öljenek és haljanak a sivatag homokjában. függetlenül a Torrijos és Carter között létrejött egyezménytől. mint Noriega eltávolítása Panamából. láthatólag szükségtelen lesz tiszteletben tartani a Szaúd-házzal az 1970-es években kötött egyezséget. Szaddám bukása csakúgy.35. mint a terroristák elleni küzdelem? A történet azonban más irányt is vehet: az O P E C megpróbálhatna újra talpra állni. az O P E C is a miénk lesz? Jelentéktelenné fog-e válni a szaúdi királyi család a globális olajpolitika porondján? Néhány sajtókommentátor máris felvetette a kérdést: miért támadta meg Bush Irakot. ha megemeli az 222 . Ha az Egyesült Államok Irakot ellenőrzése alá vonná. a többi olajtermelő ország nem sokat veszíthetne azzal. aminek a megválaszolásával valószínűleg kevés amerikai próbálkozhatna meg: mit jelent mindez a szaúdi királyi család számára? Ha az Egyesült Államok elfoglalja Irakot. bő egy évtizeden belül immár másodszor. Panama esetében bábjaink újbóli kulcspozíciókba juttatásával megszereztük a Csatornát is. Fiatal férfiakat és nőket küldtek tehát. A gazdasági bérgyilkosok kudarcot vallottak. az Egyesült Államok megtámadta Irakot. hogy hazatértem Ecuadorból 2003-ban.ennek az olajcsaládnak — a szempontjából fontosabb az olajkészletek és az újjáépítési szerződések biztosítása. hogy ennek a kormányzatnak .

mert ez az adósság biztosítja függőségüket. melyeket nem fognak visszafizetni . amíg a világ a dollárt alapvalutának fogadja el. a helyzet gyökeresen megváltozna. Az Egyesült Államok bankjegyeinek nincs aranyfedezete. amit a fogyasztási javak . hogy a világ bízik a gazdaságunkban és abban. A tartozás nagy része ázsiai országokkal. Az euró szokatlan lehetőséget 223 . ruházati cikkek . ami a történelem első. Ez a forgatókönyv önmagában olyan tényezővé válhatna. autók. hogy lehívja követeléseit. különösen Japánnal és Kínával szemben áll fenn. hogy visszafizessék.elektronikai és más berendezések. 1 Mindaddig. A globális birodalom léte ugyanis nagyrészt azon a tényen alapszik. amit a korporatokrácia olyan nagy munkával fölépített. és ha az Egyesült Államok hitelezői (például Japán vagy Kína) úgy döntene. hiszen egy hitelező sem engedheti meg magának. végső soron romba dönthetné az egész rendszert.és mi magunk óriási adósságokat halmozzunk föl.amerikai és világpiaci értékesítése során felhalmoztak. Azonban ha egy másik valuta lépne a dollár helyébe. amit aztán saját érdekeink szerint kihasználhatunk. Az Egyesült Államok egyszeriben igen nehéz helyzetben találná magát. ez az óriási adósság nem jelent különösebb kockázatot a korporatokrácia számára. Ez olyan forgatókönyvhöz vezethetne. presztízse hónapról hónapra nő. A mieink azonban nem normális körülmények. Óriási hatalmat ad nekünk. hogy sok behajthatatlan követelése legyen. és hatalma. hogy azokat ők sosem fogják visszafizetni. és ezt a dollárt az Egyesült Államok pénzjegynyomdájában nyomják. január l-jén belépett a nemzetközi pénzügyi piacra az euró. valójában nem is akarjuk. hogy uralni tudjuk a globális birodalom útján megszerzett erőket és forrásokat. hogy a dollár világvalutaként működik. Ezek az országok amerikai államkötvényeket (lényegében adósleveleket) vásárolnak azon a pénzen. hogy folyamatosan olyan kölcsönöket nyújtsunk. és a prognózis szerint az év végére eléri a 7 billiót is — ez nagyjából 24 000 dollár adósságot jelent minden egyes amerikai állampolgár számára. valóban globális birodalmának önmegsemmisítését indítja meg. Normális körülmények között a saját pénzünket kockáztatnánk. hogy pénzt nyomhatunk. Valójában egy ilyen valuta létezése már nem csak elméleti lehetőség. 2002. Többek között lehetővé teszi. Valójában semmilyen fedezete sincs azon kívül. amire a világ legfelsőbb nemzetközi pénzügyi körein kívül senki nemigen gondolna: átbillenthetné a geopolitikai mérleget. számítógépek.olajárakat és/vagy csökkenti a termelést. 2003 elejére az Egyesült Államok adósságállománya meghaladta a 6 billió dollárt. Így kölcsönöket nyújthatunk az Ecuadorhoz hasonló országoknak abban a biztos tudatban.

ha Irak megszállásának megtorlása mellett. ami az újságban áll. és más férfiak és nők munkájáé. amire Claudine képzett ki engem harmincöt évvel ezelőtt. ennek felmérhetetlen hatása lenne. Áttértem egy másik Times-cikkre: „A vállalatnak Washingtonnal és Irakkal is vannak kapcsolatai". és együtt dolgozott Caspar W.n e k .kínál az O P E C .. április 18-án. aki a San Franciscó-i székhelyű cég vezető munkatársa volt. Ha az O P E C úgy határoz.mindkét szervezetben jelentős befolyással bír az Egyesült Államok. és aztán ezt találtam: A Bechtel kapcsolatai a nemzetbiztonsági hatalmi tényezőkkel nem új keletűek. az annak a munkának a eredménye. Ha ez megtörténne. Mielőtt a Reagan-kormányhoz csatlakozott volna. nagypénteken házamból átsétáltam a garázsból átalakított irodámba. az alapjaiban rázhatja meg a birodalmat. Bechtelt Bush elnök felkérte. 3 Ezekben a cikkekben dióhéjban benne volt az egész modern történelem.. mielőtt védelmi miniszterré nevezték volna ki. Átugrottam az első pár bekezdést." 2 Jelentős befolyással! Enyhe kifejezés. m e lyek az előző cikk információit ismételték. vagy valamilyen más okból erődemonstráció mellett dönt az Egyesült Államokkal szemben. a Reagan-adminisztráció volt külügyminisztere. Ezek a problémák jártak a fejemben. Shultz. amikor 2003. Mr. A cikk szerint: „A Bush-kormányzat ma megkötötte a hatalmas iraki újjáépítési program első jelentős szerződését a San Franciscó-i Bechtel Csoporttal. 224 . vegyen részt a President's Export Councilban (Elnöki Exporttanácsban). és szokásomhoz híven megnyitottam a New York Times honlapját. Ami Irakban történik. az államadósságok és az euró világából régi foglalkozásomhoz: „Az Egyesült Államok kormánya nagy értékű szerződése a Bechtellel Irak újjáépítésével kapcsolatban". hogy ezentúl az eurót használja alapvalutaként a dollár helyett. a vállalat elnöki pozícióját töltötte be." Lejjebb a szerzők arról értesítik az olvasót. bekapcsoltam a számítógépet. aki a Bechtel főtanácsadója is. hogy: „Az irakiak az ország újjáépítése során együtt fognak működni a Világbankkal és a Nemzetközi Valuta Alappal . Shultz. Weinbergerrel. és egy vagy két nagyobb hitelezőnk azt követelné. leültem az asztalomhoz. a globális birodalomra való törekvés. A főcím rögtön viszszatérítette gondolataimat a nemzetközi pénzügyek. Riley P. Egyik igazgatója George P. Idén a Bechtel vezérigazgatóját. hogy fizessük vissza a kölcsönöket euróban.

Ugyanakkor a S A M A új játékszabályokat teremtett a világ kőolajkészleteinek kezelése terén is. és hogy ez a világon szerte élő emberek szíve. A S A M A és a belőle következő szerződések új. n e m az a tény.4 Tehát a globális birodalomépítés története. hogy ez adósság. amelynek célja. április 18-i hírek utalnak az 1970-es évek elejére. Kíváncsi voltam. átrendezte a geopolitikai viszonyokat. hogy ez m é g csak halvány utalás. hogy az amerikai olajipar. Nagyon jó üzlet lett volna — ahogy Szaúd-Arábia is az volt. valamint a m é r n ö k i és építőipari cégek részt kapjanak egy sivatagi k i rályság átfogó fejlesztésében. csalás. De n e m a részletek. ez egyenesen kötelező is. és megnéztem a C N N honlapját is. mind pedig a játékszabályaink általuk való elfogadását biztosította. „A Bechtel iraki szerződést kapott" címmel. elkezdett kiszivárogni.-hoz tartozó Kellogg Brown & Root (KBR) . Ezek a cikkek Irak 2003-as megszállásáról szóltak. és arról. és olyan szövetséget hozott létre a szaúdi királyi családdal. hogy Szaddám még mindig hatalmon lenne.. két évre szóló szerződést az iraki olajinfrastruktúrában legszükségesebb javítások elvégzésére. azokat mi m a g u n k építettünk volna neki. és a mi embereink végeznék ezek karbantartását és fejlesztését. vagy konzorciumi tagként. hogy a New York Times ellenzéki szerepbe lépett-e ezzel. Anélkül. m i n t én annak idején. vagy fővállalkozóként. a 2003. Idáig a legfontosabb m é d i u m o k gondosan kerülték ennek a történetnek a nyilvánosságra hozatalát. amely mind hegemóniájukat. hol tart éppen a korporatokrácia a folyamatban. milyen szerződéseket írtak most alá a hadseregünk által lerombolt ország nyugati minta szerinti újjáépítésére. de még hozzátette: Több más vállalat neve is szóba került a munkával kapcsolatban. A C N N leírása nagyon hasonlított a Timeséhoz. például a Halliburton Co. úgy tűnt. mégis kezd kiszivárogni a történet. Igaz. Meglennének a rakétái és vegyi üzemei.akik ugyanúgy el voltak telve magukkal.. hogy ezt k i m o n d a n á k . ha a Szaúdokhoz hasonlóan elfogadja a feltételeinket. És most itt van. gondolkodása. rabszolgasorsba döntés és kizsákmányolás tragikus története. viszszavonhatatlan precedenst teremtettek arra. hogy a világon m i n d e n embert a befolyása alá vonjon. Ahogy ezeket a cikkeket olvastam.amelynek egykor Dick Cheney alelnök volt a vezérigazgatója [. lelke és erőforrásai durva 225 . sőt. Itt is volt egy cikk.] A Halliburton már elnyert egy 7 milliárd dolláros. ezek a cikkek épphogy előrevetítik egy összefoglaló elemzés árnyékát. E cikkek megjelölik. eltűnődtem. a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletre is. vajon hányan tudják még rajtam kívül.

mely szerint majd „ Ő k " megoldják. egy szégyenteljes történet folytatása. És ez megmagyarázza persze. hogy bekapcsoljuk a tévét. Lehet. részben a globalizáció mindenre kiterjedő hatása. nemzetközi bankok és kormányok közötti összefonódásra. ami az újságokban megjelent. itt sem került felszínre a lényeg.a mi képmásunkra formáljanak.lényegének kevés köze van ahhoz. vonakodva. Ha az ügy ennyire egyszerű lenne. Csillogó festék volt az egész. hogy várnunk kell a következő választásokig. A vonakodva kiszivárgó történet képe elevenembe vágott. Ezekben a cikkekben még semmi nem utal arra. Saját személyes történetemre emlékeztetett. hogy kilépek a MAIN-től. hogy ha a kétségek. kétségeim kezdettől fogva jelen voltak.elbitorlását jelenti. Mindezen hiányosságok ellenére mégis . nem határoztam volna el. annyi más emberhez hasonlóan én is benne ragadtam volna régi helyzetemben. a fájdalom és a bűntudat nem kínzott volna állandóan. hogy 226 . majd csak egyenesbe kerül. Már régóta tudom. ahogy egész kultúránk is halogat. hogy egy elit csoport az évezredes hagyományokat követve visszaél magas kormánypozícióiból eredő privilégiumaival. ha ki akarnánk javítani rendszerünk hibáit. legönzőbb és végső soron legönpusztítóbb erőforrás-rablóhadjáratát végrehajtó korporatokrácia . miért olyan nehéz odafigyelnünk a valódi történetre. még mielőtt elvállaltam volna azt az első indonéziai megbízatást. nem volna más dolgunk. hogy a nagy mérnöki és építőipari cégek megint több milliárd dollárt tesznek zsebre azért. de akkor minden jóra fordul. Visszagondolva látom. hogy bűntudatom. az állam hajója nem süllyedhet el. Ez már az összeesküvés-elméletekre kezdene emlékeztetni. Ha nem álltam volna azon a fövenyen a Virgin-szigeteken. A lényegnek nem sok köze van ahhoz. hogy ezt a vallomást meg kell tennem. hogy ez a birodalmakkal egyidős történet most új. ijesztő dimenziókat öltött. Annál több köze van viszont hozzánk. vagy ahhoz. részben a kivitelezés kifinomult módszerei miatt. elfelejtsük az egészet. hogy egy országot — melynek népe valószínűleg egyáltalán nem vágyik a mi értékrendünkre . De még mindig halogattam az írást. elkezdett kiszivárogni. mint hogy kivessük ezeket az embereket a hatalomból. hogy ami 2003-ban Irakban történt. és megnyugodjunk kisiskolás-szintű történelemszemléletünkben. Ezek a szalagcímek mintha utaltak volna a nagyvállalatok. amíg halogattam a megírását. és a hosszú évekre. Azt is tudtam. mégis késlekedtem. A modern birodalom — az elkeseredett embereket kizsákmányoló és a történelem legbrutálisabb. de akárcsak M A I N beli életrajzomban. és jó ürügyet szolgáltatna. és az azóta eltelt sok év alatt szinte szüntelenül gyötörtek. Inkább elhisszük a mesét. Arról sincs említés.a történet. Claudine lakásán kezdődtek.

és természetesen ezért olyan nehéz sokunknak kiállni ellene. annál szélesebb rétegek részesülnek az előnyeiből. ha lebombázol egy várost. amíg bizonyítani tudják. a kábítószer-használat.eredményes együttműködésén nyugszik. mi működtetjük.b e l i életrajzom esetében is történt. miszerint a gazdasági növekedés serkentésében elöljáró embereket dicsőíteni és jutalmazni kell. amely elfedi a mélyben terjedő halálos daganatokat. meg lehet erőszakolni és meg lehet ölni ártatlan embereket Iránban. Hála az előrejelzés. Ez az elmélet és a belőle fakadó következtetés mindenfajta kalózkodást igazol — ki lehet rabolni. nagyvállalatok és kormányok a korporatokrácia . a nemi erőszak és a gyilkosságok aránya. A tumort kimutatja a statisztika röntgensugara. Könnyű lenne mindezért egy összeesküvést okolni. a számok a gazdasági növekedés kiugró gyorsulását mutatják. villamos 227 .az ember több évezredes társadalmi fejlődése során végül létrehozta a tökéletes gazdasági rendszert. Panamában. és mint a rosszindulatú daganat. hogy hazugságban élünk. a gyerekek zaklatása.gondolkoztam tovább a képernyőn látható szalagcímeket bámulva. és aztán újjáépíted. Az a helyzet. mert sokan közülünk éppen ezeknek a bankoknak. ezek az aggasztó jelenségek évről évre szélesebb körben terjednek el. Ahogy a M A I N . Végül meggyőztük egymást. amely feltárja a riasztó tényt. minthogy szembesüljünk a ténnyel. de ezt nem tehetjük. hogy gazdasági növekedést generálnak . mi mindnyájan közreműködünk a csillogó felszín fenntartásában. kormányoknak dolgoznak. hogy egyszerűen hiszékenyen bevettünk és szentírássá tettünk egy téveszmét. A korporatokrácia mi magunk vagyunk. Irakban és bárhol. sakálok és hadseregek virulhatnak mindaddig. nagyvállalatoknak. az ökonometria és a statisztika elfogult „tudományának". hogy igaz és igazságos a fentiekből logikusan következő tétel. Mindnyájan érezzük a szívünkben a fájdalmat. Kolumbiában. de ez nem összeesküvés. A gazdasági bérgyilkosok. Változásért kiáltunk. és minél nagyobb a növekedés. ennivalót és ruhát. Mégis inkább öklünket harapva fojtjuk el a zokogást. míg a peremvidékeken élők kizsákmányolhatók. Szívesebben hiszünk homályban bujkáló összeesküvőkben. Ez a helyzet számos kérdést fölvet . a válás.és ezt szinte mindig bizonyítani tudják. amely láthatólag lakást és autót. vagy az általuk forgalmazott javaktól és szolgáltatásoktól függnek valamilyen módon. A birodalom a nagy bankok. Meggyőztük magunkat arról. hogy minden gazdasági növekedés az emberiség javát szolgálja. N e m harapjuk meg kenyéradó gazdánk kezét. Hogyan lázadhatsz föl olyan rendszer ellen. így fájdalmunkat nem hallja meg senki. hogy a történelem leghatalmasabb és leggazdagabb birodalmában megdöbbentően magas az öngyilkosság.

és Longfellow verse: Figyelj. ahogy N e w England városainak sötét utcáin vágtat. amely egy történelmi pillanatban egyszerre gyújtotta m e g azt a sok egyéni tüzet. megnyitották szívü*Prágai Tamás fordítása. Kis kitérőt tettem. és az amerikaiak hallgattak a szavára. vajon mi motiválhatta az amerikai gyarmatok akkori n é pét. életüket kockáztassák? Nyilván mindüknek volt valamilyen személyes oka. hogy m a g a m h o z vegyem a Palm Beach Post aznapi számát. hogy e rendszer miatt naponta huszonnégyezren halnak éhen és további milliók gyűlölnek téged. gyerek. legalábbis N e w Englandben. energia vagy katalizátor. egy szikra. s meghallod éppen. és megkérdőjelezz olyan alapelveket. A dátumot látva megjelent előttem az ötvös alakja. T h o m a s Jefferson és mások szavai. ha tudod. lángra lobbantották honfitársaik lelkét. melyeket te és körülötted m i n denki szentírásként fogad el. És akkor eszembe jutott: szavak. Aligha él egy ember is. melyek a mélyebb összefüggéseket feltárták. Ki tudja még a napot s az évet. Ez is közölte a New York Times cikkét Irakról és a Bechtelről. Most vettem észre a dátumot a fejlécen: április 18. tiszteletét elültették b e n n e m az amerikai szabadságharcért rajongó szüleim. m e g harapják a kenyéradó kezet. A k k o r megállították a birodalmat. hogy kockára tegyék jól menő üzletüket. T ű n ő d t e m . ha sejted. hogy m é g egy bögre kávét töltsek m a g a m n a k . Keresztül hogy nyargalt az éjen Hetvenötben Paul Revere. a levélszekrény közelében hevert. hogy a rendszer közel áll önmaga megsemmisítéséhez? Lassan fölálltam és visszamentem a házba.* Ebben az évben nagypéntek éppen Paul Revere éjjeli vágtájának évfordulójára esett. Az adta a szikrát. T o m Paine. 228 . Vezetőik közül sokan vagyonosak voltak. hogy a hírt megvigye. hogy legyen valami közös mozgatórugó is. m é g akkor is. hogy kilépj a sorból. hogy megtudták az igazságot a Brit Birodalom ö n ző és végső soron ö n r o m b o l ó merkantilista rendszeréről. és kalapját lengetve kiabálja: „Jönnek az angolok!" R e v e r e az életét kockáztatta. Híres dátum.áramot és egészségügyi ellátást biztosít — m é g akkor is. hogy kilépjenek a sorból. amely a kocsibehajtó aszfaltján. de kellett. Mi ösztönözte őket arra. vagy legalábbis gyűlölik az általad választott képviselők politikáját? H o n n a n veszed a bátorságot.

Utolsó bekezdése így hangzott: Ezt a történetet el kell mondani. Felismerték a csillogó felszín alatt rejtőző igazságot. mert a múltban elkövetett hibáinkat meg kell értenünk ahhoz. Most már nem torpanok meg. A véletlenek és a velük kapcsolatos d ö n téseim során végre eljutottam erre a pontra.ket és gondolataikat. Ezt a történetet el kell mondani. A gyarmatlakók kérdezni kezdtek. Jefferson j e lentette ki. Ez a hazugság és az ebből következő kizsákmányolás évtizedekig fennmaradt. hogy a kolóniákon élőket ezek a sza- 229 . hogy angol uraik létrehoztak egy rendszert. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki tudjuk használni [. M e g i n t arra a férfira gondoltam. hogyan m a n i p u lálta. hogyan jutottunk oda. földművelő. hogyan döntötte őket szolgasorba. aki végigvágtatott a sötét N e w England-i tájon. Belátták. Az ötvös tudta. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. megértették. lerázták magukról az ámítást.megelőzték. hogy a világ fejlődése azon múlik. hogy lehetősége. Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. Tovább fogok lépni. hogy a többieket riassza. A brit birodalom zsarnokságáról végül Paine rántotta le a leplet. és sétáltam vissza az irodámba a számítógéphez. Szavak. És Revere tudta. A szavak erején t ű n ő d v e töltöttem ki a kávét. a szabadság és a boldogság keresése mellett. és kérdéseik nyomán föltárult a valóság. egészen addig. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. hogy az emberek otthon már olvasták ezeket a szavakat. és megvitatták a kocsmákban. hogy ez a legjobb rendszer. sikerül-e minden forrást az angol király kezében összpontosítani. majd meggyőzték az embereket arról a hazugságról.] azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani.. csalta meg őket a Brit Birodalom. pénze és hatalma van ahhoz. ahol vagyunk. író és szónok el n e m kezdett az igazságról beszélni. míg egy maroknyi filozófus. Ez az ország. hogy n é p ü n k elkötelezett az élet. halász. ahol születtem. és hogy a kereskedelem és politika birodalmi módszere a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a nagy néptömegek megsegítésének — míg a rendszer valójában csak keveseket gazdagított a nagy többség kárára. hogy mindezen változtasson. üzletember. h o g y a r ö p iratírók szavai . amit az emberiség létrehozhat. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. és miért találjuk szemben magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. a m i n előző este dolgoztam. Most azt a szöveget hívtam elő..már Paine előtt is .

vak bátorsággal töltötték el.megírom ezt a könyvet. föl fognak kelni.. és befejezem. és harcolni fognak egy jobb világért. 230 . Szavak.. hogy nem halogatom tovább. aminek olyan sokszor nekiláttam az évek során: szembenézek az életemmel. vallomást teszek . Eldöntöttem.

A legtöbb napilap. ha valaki az útjukba áll.Mit tehetünk? Elérkeztünk a könyv végéhez. hogy most azon tűnődsz. Remélem.és rádióhír mélyebb összefüggésein. mire ez a könyv a kezedbe kerül. 1990-ben. Lehet. amilyennek látszanak. és a világ felé fordulj. Van egy pár gyakorlati javaslatom is. amit örököltek. és véget vess a globális birodalom felé tartó őrült és ö n r o m boló menetelésnek. folyóirat és kiadó nagy nemzetközi vállalatok tulajdonában — és befolyása alatt .áll. Ám e cikkek jelentősége messze túlmegy a bennük található információ aktualitásán. Például csökkentsd az olajfogyasztásodat. és könyörtelenek tudnak lenni. Készen állsz arra. akik a média csaknem minden formáját ellenőrzik.é a Disney. hogy megállítsd a korporatokráciát. erősítsék és kiterjesszék a rendszert. Ezt igen hatékonyan végzik. és ki is mondd. az előző fejezet elolvasása után másképp tekintesz majd a hírekre. Beszélj róla a családodnak. hogy magad mögött hagyd ezt a könyvet. mit tehetnél. Így aztán rád hárul. a CBS-é a Viacom. A dolgok nem olyanok. tudják a helyüket. Ötleteket szeretnél. A tisztviselők és rendezők. Az N B C tulajdonosa a General Electric. terjeszd. kedves olvasó. az előző fejezet hírei a Bechtel és a Halliburton iraki tevékenységéről már bizonyára elavultnak tűnnek. Néhánnyal szolgálhatok. Először is. és a C N N az óriási AOL Time Warner konglomerátum része. a barátaidnak. mit tehetnél. hogy a felszín alatt meglásd az igazságot. de ez egyben kezdet is. az A B C . A médiánk is a korporatokrácia része. 231 . egész életükben arra tanították őket. megtanulsz a sorok között olvasni és eltűnődsz minden tévé. mikor először támadtuk meg Irakot. hogy fönntartsák.

N e m magukban az intézményekben van a hiba. 2003-ra. hogy átalakítsuk magunkat. amilyennek álmodod. hogy a Nike. a MacDonalds vagy a Coca-Cola logója olyan vállalatokat jelölne. és megváltoztassuk gondolkodásunk kereteit. Légy minta. ahogy működésüket. és az olyan vállalatok ellen. vagy szenynyezik a környezetet. telefonon tedd föl kérdéseidet. kérdezzünk. hogy jobb világot építsünk föl: van elég élelmünk és vizünk mindenki szá- 232 . a menedzserek szerepét jelenleg megítéljük. kormányok intézménye nem eredendően rossz. sportolj vagy meditálj. Ez nem kevésbé irreális. hanem a gazdasági fejlődésről alkotott hibás nézeteinkből. A rendkívül hatékony. hogy gondolkozzunk. amely a fönntarthatóság és az egyenlőség Földet tisztelő és társadalmilag felelős alapelvein nyugodna. vásárolj tudatosan és körültekintően. amit a shuarok mondtak nekem 1990ben: a világ olyan. a második invázió idejére ez a mennyiség már több mint 50%-kal. hogy embert küldtünk a Holdra. Szeretnélek emlékeztetni arra. megszűnt a Szovjetunió. 1 Ha legközelebb vásárolni lenne kedved. Képzeljük csak el.évi 8 millió hordó kőolajat importáltunk. meg kell tanítanunk saját magunkat és gyermekeinket is. az autód. vállalatok. Tiltakozz a „szabadkereskedelmi" megállapodások.nem kellene feltétlenül korporatokráciává válniuk. Bátorítalak arra. és merjünk cselekedni. egész világra kiterjedő kommunikációs és elosztó hálózatokat pozitív változások szolgálatába is lehetne állítani. egymás közötti kapcsolataikat. Szavazz fölvilágosult iskolai vezetésre. és kiépült egy olyan infrastruktúra. a ruhatárad. melynek segítségével ezek a vállalatok a világ minden zugába eljuthatnak. és az emberek sem azok. Sorolhatnám a tényezőket. írj leveleket és e-maileket. inkább olvass egy könyvet. bedugult autópályák és zsúfolt városok rémálmát fölválthatnánk egy új álommal. amelyek elkeseredett embereket zsákmányolnak ki üzemeikben. hiszen a bankok. melyek az életedben j e lenlévő intézményeket érintik. önkormányzatra. hogy a Föld szegényeit etessék és ruházzák. A környezetszennyező ipar. az irodád és életed más tartozékainak méreteit. amik lehetővé tennék számunkra. mint az. Forradalomra van szükség az oktatásban. Ha venned kell valamit. hogy tégy olyan lépéseket. melyeknek legfőbb célja. Szerintem van remény a jelenlegi rendszer megváltoztatására. hanem abban a szemléletben. Legyél tanár és diák. Az előttünk tornyosuló problémák nem rosszindulatú intézmények működéséből erednek. hangoztasd aggodalmaidat. Hatalmunkban áll. inspirálj mindenkit magad körül a példáddal. akik mindezeket működtetik . Fogd vissza a háztartásod. 12 millió hordó fölé emelkedett. környezetbarát módon. Szólalj föl minden lehetséges fórumon.

hogy meggyógyítsunk betegségeket és megelőzzünk járványokat. amit örökölnek. vannak olyan szállítási rendszereink. mert szü233 . bármiről -. aki jobb meggyőződése ellenére mindig talált mentséget a kapzsiságára . Szeretnék javasolni néhány lépést. Fel kell ráznunk magunkat és m i n d e n k i mást m a g u n k körül. hogy gazdasági bérgyilkossá váljon. Gyanítom. látni fogod. főzésről. vallomás.org honlapon). Csak válaszd ki azokat. tiszta és egyszerű. • Hirdess meg csoportokat a helyi könyvesboltban vagy könyvtárban — vagy mindkét helyen . aki kihasználta. melyek ma még milliók életét követelik. és tönkreteszi a Földet. milyen is valójában a társadalom. mert az olyan sok előnyt kínált.arra. illetve az atom részeit vizsgálni képes technológiáinkat fölhasználhatnánk arra. hogy segíts a többieknek megérteni az előttünk álló válságot és a kiút lehetőségeit. A konfliktuskezelés új m ó d szerei túlhaladottá tehetik a háborúkat. egy emberé. és vidd őket végig. a világegyetemet. növelhetnénk az írástudók számát. melyekben leírod. hogy kétségbeesett embereket zsákmányol ki. amelyet azonnal megtehetnél. melyek segítségével a Föld legtávolabbi részeibe is eljuttathatjuk az élethez szükséges dolgokat. aki beszállt egy korrupt rendszerbe. Meg kell hallanunk a jövendölések bölcsességét. hogy mindezek csak részei egy sokkal nagyobb feladatnak. és használd föl arra. • Küldj e-maileket a címlistádon található valamennyi címre. és az internet segítségével lehetővé válhatna. hogy felhívd a diákok figyelmét. és aki sajnálta magát. Egy olyan ember vallomása. és cselekednünk kell. hogy a Földön bárki bárkivel kapcsolatot találjon.sportról. van elegendő forrásunk. h o g y a fentieket m i n d megvalósítsuk és így tovább. amik a legjobban vonzanak. tudatossá kell válnunk. aki megengedte magának. • Készíts előadást a közeledben lévő általános iskola diákjai számára a kedvenc témádról . vannak gyógyszereink.mára. amit neked is és nekem is föl kell vállalnunk. hangyákról. hogy a világtörténelem egyik leggazdagabb társadalmában született. hogy ezek közül néhányra már magad is gondoltál. m e g kell n y i t n u n k szívünket és gondolkodásunkat a lehetőségek előtt.az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai közös tanulmányozására (ehhez ötletek találhatók a www. Ez a könyv azonban nem valamiféle előírás. hogyan hatott rád ez a könyv és más elolvasott könyvek.John Perkins. hogy környezetbarátabbá és hatékonyabbá tegyük életünk m i n d e n területét. és mert a belépést nagyon könnyű volt maga előtt igazolni.

hogy más utakon jártunk. még akkor sem. Lehet. Eufóriát. kiegyensúlyozatlanul élő embereket sajnálni kell. miért élsz éppen ebben a történelmi korban. és olyan éttermeknél álltunk meg enni. ha az gyilkossággal. tankönyveket olvasott a gazdasági növekedésről. amit halogatok? Miért hagytam magam beszippantani egy rendszerbe. De eddig még soha nem tapasztalt felszabadulást hozott. akik jogosnak éreztek minden lépést a globális birodalom érdekében. aki hallgatott a tanáraira. ki vagy. és arról próbálnak meggyőzni. és mit akarsz tenni mindennek tudatában. aki másokat is arra tanított. hogy a felhőkarcolók tetején épített luxuslakások és a jachtok tesznek boldoggá? Milyen változásokat akarok elérni saját viselkedésemben és gondolkodásomban? Milyen fórumokat fogok fölhasználni arra.lei nem voltak a piramis csúcsán. megkönnyebbülést fogsz érezni. Tedd föl magadnak ezeket a kérdéseket: Mit kell megvallanom? H o gyan csaptam be magamat és másokat? Van-e valami. és hogy ne ismétlődhessen meg szeptember 11-e? Hogyan értethetném meg a gyermekeinkkel. hogy gyermekeink és a világ összes gyereke beteljesíthesse Alapító Atyáink álmát az életről. Neked is meg kell tenned a magad vallomását. hogy kiegyensúlyozatlanul működik? Mit fogok tenni annak érdekében. a szabadságról és a boldogság kereséséről? Mit tehetnék annak érdekében. amit tettél . egyértelműen ki 234 . hogy van bennünk közös vonás. Ez az én vallomásom. amit írtam. Számomra személyes ébredésem lényegi része ez a vallomás. és semmi esetre sem felülmúlni.amire büszke vagy. mutatja. Mint minden beismerés. Mindnyájunknak a magunk módján kell ezekre választ adnunk. Ha szembenézel azzal. és én magam tanulhassak? Ezek korunk alapvető kérdései. egy olyan emberét. hogy az ő nyomába lépjenek. gyakran fájdalmas és megalázó érzelmi munka volt megírni ezt a könyvet. kemény. ez is az első lépés a megbocsátás felé. hogy személyes szinten is közöd van ahhoz. amivel eddigi életem során szembetaláltam magam. Hidd el. hogy másokat tanítsak. hogy véget vessünk a szükségtelen éhezésnek. amit csak az eksztázishoz tudnék hasonlítani. miért tetted mindazt. amelyről tudom. mint még soha semmi. és amire nem —. népirtással vagy környezetrombolással járt. ha ezek az emberek az általuk irányított médián keresztül kultúránk csúcsának tüntetik föl magukat. hogy már idáig elolvastad. Most rajtad a sor. hogy a habzsoló. és aztán olyan emberek példáját követte. melyek ugyanazon nagyvállalatok tulajdonában állnak. Sokszor annyira ijesztőnek tűnt a feladat. és válaszainkat világosan. de hasonló járművel és üzemanyaggal utaztunk. akkor is. Az. egy olyan emberé.

is kell fejeznünk. Paine, Jefferson és az összes többi nagy hazafi a vállunk fölött figyel. Szavaik ma is inspirálnak minket. Ma is szól hozzánk azoknak az embereknek a példája, akik elhagyták farmjaikat és halászcsónakjaikat, hogy szembeszálljanak a hatalmas Brit Birodalommal, vagy később, hogy a polgárháború alatt a rabszolgák fölszabadításáért küzdjenek, vagy azért áldozták az életüket, hogy megvédjék a világot a fasizmustól. Mint ahogy azoké is, akik otthon maradtak, ruhát és élelmiszert állítottak elő, és erkölcsi támogatásukat adták a harchoz; és azoké is, akik megvédték, amit a csatamezőkön sikerült elérni — tanároké, költőké, művészeké, vállalkozóké, egészségügyi dolgozóké és kétkezi munkásoké — az enyém és a tiéd. Eljött az idő. Itt az ideje, hogy csatasorba álljunk, föltegyük a fontos kérdéseket, lelkünk mélyét kutatva megadjuk rájuk saját válaszunkat, és cselekedjünk. Az életed véletlen fordulatai és velük kapcsolatban meghozott döntéseid juttattak el téged erre a pontra...

235

Epilógus

Másfél év telt el azóta, hogy befejeztem az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai írását. A könyv azonnali és váratlanul széles körű sikert aratott, m i n d e n jelentős bestseller listára fölkerült, és eddig tizenhét nyelven adták ki. Az utóbbi tizennyolc hónapban sokat utaztam az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában. A legkülönbözőbb életpályájú és p o litikai meggyőződésű emberekkel beszéltem, több száz e-mailt és levelet kaptam. A Vallomások kapcsán leggyakrabban megfogalmazott vélemény lényege így foglalható össze: „ M i n d i g is t u d t a m a szívem mélyén, hogy zajlik a könyvben leírt birodalomépítés, de a többiek azt mondták, paranoiás vagyok. A könyv megerősítette, amit már tudtam. Most végre cselekedni fogok." Sokan elmondták, hogy először nagyon dühösek voltak rám. „ R e mek élete volt E H M - k é n t . Most kipakolt, és bestsellert írt. És m é g azt várja, hogy megbocsássak!?" Ezek az emberek azt is elmondták, hogy amikor mélyebb érzéseikkel szembenéztek, rájöttek, haragjuk nagy része saját m a g u k ellen irányult. „A Wal-Martban vásárolok, N i k e cipőt hordok, és túl sok benzint használok. K ö n n y ű magát, a politikusokat vagy a korporatokráciát hibáztatni. R á j ö t t e m , hogy nekem is pozitív lépéseket kell t e n n e m . Fogok is." N é p ü n k történelme bővelkedik olyan esetekben, mikor a polgárok összefogtak a változás érdekében. N e m r é g kezembe került egy könyv, amelyben az alábbi, elszántságot sugárzó és cselekvésre indító sorokat olvastam:

236

Soha nem volt még fontosabb és dicsőbb ügy, mint amelybe belefogtatok; nemcsak feleségeiteket és gyermekeiteket, távolabbi rokonaitokat, hanem az egész emberiséget, a Föld minden lakóját érinti; mert ha a zsarnokság győzelemre jut ebben a nagyszerű országban, akkor tarthatunk attól, hogy a szabadság fénye az egész világon kialszik. Ezért több emberi dicsőség és boldogság függhet a ti erőfeszítéseitektől, mint bárki ember fiáétól.1 Ez az „egy szabad ember" által aláírt üzenet nagyon időszerűnek tűnt. Pedig először a New England Chronicle egy 1775-ös számában jelent meg, abban az időben, mikor az amerikaiakat nagyon megosztotta a kérdés, hogyan bánjanak egy zsarnoki birodalommal. Megdöbbentett, menynyire hasonlított az a történelmi helyzet a mostanihoz. A világ legnagyobb birodalma, Nagy-Britannia, túllépte határait. N e m hallgatta meg az elnyomott emberek jogos panaszait, és az elkeseredett lázadásokra brutális katonai erőszakkal reagált, mint például a bostoni mészárlás esetében. Az amerikaiak m e g voltak zavarodva. Sokan gondolták, hogy kötelességük a királyukat támogatni, bármilyen agresszív lépéseket tesz is. M é g többen gondolták, hogy nincs esélyük megváltoztatni a rendszert, amelyről azt tanították nekik, hogy ez a történelem legigazságosabb rendszere. A birodalommal szembeszegülőket árulóknak bélyegezték és hóhérral fenyegették. A Függetlenségi H á b o r ú b a n részt vevő angol katonák naplóiból azt látom, hogy ezeket a katonákat lenyűgözte Amerika gazdagsága. A földek bőven teremtek, a farmok prosperáltak, a városok mennyországnak tűntek a 18. századi európai városokhoz képest. A katonák nem értették, hogyan lehetséges, hogy emberek, akik ilyen jól élnek, mindent kockára tesznek, és szembeszegülnek egy legyőzhetetlennek látszó kormánnyal és hadsereggel — és éppen a saját országuk kormányával és hadseregével. A „szabad ember" által írt felszólításhoz hasonló röpiratok sokat tettek annak érdekében, h o g y az amerikaiak megértsék, mit nyerhetnek a szabadsággal, és hajlandóak legyenek cselekedni. A következő év, 1776 mozgalmas és nehéz volt. Ezrével dezertáltak az amerikai katonák, akiknek nem volt ruhájuk, élelmük, szállásuk, lőszerük, vezetőik és fizetésük. Washington tábornok és vezérkara fatális hibákat követett el, és jelentős csatákat vesztett N e w York City körül. M o z g a l o m indult a menesztésére. A forradalom az összeomlás szélén állt. T h o m a s Paine m á r egyszer felszította az amerikai hazaszeretetet Józan ész című röpiratával. Újra tollat ragadott; Az amerikai válság két nappal 1776 karácsonya előtt jelent meg az utcákon. Azonnali és mélyreható hatása volt; nyitó sorai még most is fölkavaróak.

237

Embert próbáló időket élünk. A nyári katona, a napos oldalon álló hazafi meghátrál hazája szolgálata elől ebben a válságban; az azonban, aki kitart, méltó az emberek szeretetére és hálájára. A zsarnokságot, akárcsak a poklot, nem könnyű legyőzni; legyen azonban vigaszunkra, hogy minél keményebb a küzdelem, annál dicsőségesebb a győzelem. 2 Ma hasonló történelmi pillanathoz érkeztünk el. Saját k o r m á n y u n k , a nagyvállalatokkal és bankokkal karöltve, olyan birodalmat hozott létre, amely szolgaságot, nyomort és halált hozott emberek millióinak. Ennek eredményeképpen mi, akik a birodalom falain belül vagyunk, állandó félelemben élünk azoktól, akik követelik a jogukat, hogy megvédhessék magukat egy zsarnokinak tartott rendszerrel szemben; félünk az ö n gyilkos merénylőktől, a repülőgép-eltérítőktől, de még a más etnikai csoporthoz tartozó szomszédainktól is. Tartunk a következményektől, ha fiatal katonáinkat Afganisztánba vagy Iránba küldjük, ahol veszélyben van az életük, és ki vannak téve annak, hogy ártatlan civileket kelljen megölniük. Erkölcsileg aggályosnak tartjuk a hadseregünk által külföldön fönntartott hadifogolytáborok ügyét. Gyanítjuk, hogy katonáink kínzásokban, nemi erőszakban, fosztogatásban vesznek részt; aggódunk, hogy milyen hatással lesz a háború a lelkükre, és milyen hatással a világ közvéleményére. Sokunkat lehet hibáztatni azért, mert csak napos oldalon álló hazafi szeretne lenni. Tudjuk, hogy hazánk szolgálata n e m azt jelenti, hogy beállunk a hadseregbe, és vakon támogatunk intervenciókat és más p o litikai lépéseket, melyek a korporatokrácia érdekeit szolgálják; értjük, hogy az igazi hazaszeretet megköveteli, hogy cselekedjünk a köztiszteletben álló d o k u m e n t u m a i n k b a n Alapító Atyáink által olyan világosan megfogalmazott alapelveink védelmében. A hűség megköveteli, hogy a forradalomban harcoló férfiakhoz és nőkhöz hasonlóan mi is fölkelj ü n k a birodalom zsarnoksága ellen. Olyan lépéseket kell t e n n ü n k , melyekkel kiérdemeljük a következő generációk szeretetét és háláját, amelyek egy igazságosabb, és ezért békésebb világhoz vezetnek. Mégis halogatjuk a cselekvést, f ü r d ő z ü n k a birodalom látszólagos előnyeinek fényében. A h o g y a Vallomások megjelenése után utazgattam az Egyesült Államokban, sok emberrel találkoztam, akik egy modern forradalom határán állnak. Hallottam őket haragosan beszélni a vezetőinkről. Fölismertek egy olyan igazságot, melyet a sajtó nagy része, a politikusok és a vállalati vezetők el akarnak tagadni: hogy n e m Irak, Afganisztán - vagy Irán, Venezuela és a „Gonosz Tengely" többi országa - az igazi probléma; az ezekben az országokban és sok más helyen zajló események csupán egy

238

olyan rendszer tünetei, amely az 1770-es évek Brit Birodalmához hasonlóan félresiklott. Az emberek az egész országban kezdik érteni, hogy a valódi probléma a korporatokrácia, amely olyan önzővé és kapzsivá vált, annyira körülbástyázta állásait, hogy már az Egyesült Államok biztonságát, valamint az egész emberiség és sok más élőlény puszta túlélését fenyegeti. Az egymást követő fórumokon, az e-mailekben és levelekben sok fölkavaró kérdéssel találkoztam, melyek az Egyesült Államok helyzetét és a hozzá f ű z ő d ő viszonyunkat érintették. Gyanítom, hogy sok olvasót foglalkoztatnak hasonló kérdések, ezért leírok most néhányat a leggyakoribbak közül, a rájuk adott válaszaimmal együtt. Hogy lehet, hogy még életben van? Nem fél, hogy a sakálok elhallgattatják? Figyeljünk erre a kérdésre. A Vallomásokban nincs semmi lázító. Hűséges amerikai vagyok, akinek az ősei fontos háborúkban vettek részt, többek között a forradalomban is. Azért írtam ezt a könyvet, mert hiszek abban, hogy nagy nemzet v a g y u n k , és dicsőbb dolgokra v a g y u n k képesek, mint hogy folytassuk ennek a milliók által gyűlölt birodalomnak az építését. Reméltem, ez a könyv arra ösztönöz majd minket, hogy fejlesszük magunkat, és javítsunk a világon, amit a gyermekeink örökölni fognak. O k o t ad ez arra, hogy a sakálok a nyomomba szegődjenek? Ha ön szerint igen, akkor az ön felelőssége is, hogy cselekedjen. Lépnie kell. Bár kaptam pár dühös levelet, igyekszem n e m félni a sakálok megtorlásától. Tudom, hogy arra kell összpontosítanom az erőmet, hogy j o b b világot teremtsek a lányomnak és a Földön élő testvéreinek. Az az aggodalom, hogy ez esetleg n e m sikerül, sokkal erősebb, m i n t a sakálok bosszújától való fel-felbukkanó félelem. Abban is bízom, hogy a sakálok elég értelmesek ahhoz, hogy belássák: a könyv már megjelent, és ha megölnek engem, csak a népszerűségét növelik. Előálltak-e más gazdasági bérgyilkosok is? Igen, több E H M és sakál is fölvette már velem a kapcsolatot a Vallomások megjelenése óta. Megosztották velem hajmeresztő történeteiket a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és Afrikában zajló eseményekkel kapcsolatban. Sokan most is kapcsolatban állnak foglalkoztatóikkal - vagy még aktívan dolgoznak, vagy nyugdíjrendszerük, tanácsadói megbízatásuk köti őket hozzájuk -, és ezért n e m vállalják, hogy nevük m e g j e lenjen. Közülük legalább egy késznek t ű n i k arra, hogy megírja könyvét a saját neve alatt.

239

Érkezett-e visszhang MAlN-beli munkatársaitól, és ha igen, milyen? Egész sokról hallottam. Többségük vagy az osztályomon dolgozott, vagy ahogy azt a 9. és a 23. fejezetben leírtam, nem volt tisztában m u n k á n k EHM-vonatkozásaival. Elmondták, hogy könyvem elolvasása sokat segített nekik, hogy megértsék a M A I N - n é l zajló, akkor furcsának és megmagyarázhatatlannak t ű n ő eseményeket. N é h á n y u k a t , akiket a könyvben megneveztem, vagy akik akkor befolyásos pozícióban voltak, zaklatták újságírók, de - m i n t ahogy vártam is - nem akartak nyilatkozni. Az egyetlen kivétel Einar Greve, aki annak idején fölvett engem. Miután a M A I N - t ő l kilépett, Einar a Tucson Electric Power C o . elnöke lett, és azóta már nyugdíjba vonult. Nemrég interjút adott a Tucson Citizen számára, melyben ez olvasható: „Alapjában véve a történet igaz" - mondta Greve. — [...] John könyve azt állítja, hogy szándékosan próbálták horogra keríteni ezeket az országokat, és ez meg is történt [...] Sokan közülük máig sem voltak képesek visszafizetni a kölcsönöket." 3 Ez nagyjából megfelel annak, amit Einar egy levélben írt m e g nekem. Azt is elárulta, hogy fontolgatja saját könyve megírását ebben a témában. Több újságírótól úgy hallottam, hogy a cikk megjelenése után Einar előző megjegyzéseivel ellentétes állításokat tett a könyvemről. Fölmerül a kérdés: Vajon mi történhetett vele a Tucson Citizen-beli riport megjelenését követően? Mi a helyzet más magas pozíciókat betöltő emberekkel? Beszél valaki közülük a gazdasági bérgyilkosokról? Igen, sok bennfentes írt már olyan kérdésekről, melyekkel a Vallomásokban foglalkoztam. Lényegében a könyvben említett minden jelentősebb esemény leírását más források is megerősítik — Torrijos meggyilkolásától a J E C O R Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletéig. A fő különbség abban áll, hogy míg a többi szerző intézményvezető, aki tudományos elemzéseket írt ezekről a témákról, én a frontvonalon szolgáló katona voltam; az én beszámolóm egyes szám első személyben íródott. Van néhány „vallomás" is, melyeket szeptember 11-e után adtak ki a piramis csúcsán álló emberek: • Joseph Stiglitz, a Világbank egykori vezető közgazdásza és a közgazdasági Nobel-díj birtokosa: „Úgy tűnik, a globalizáció jelenlegi formájában a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi pénzvilág új diktatúrájával váltja föl [...] A gazdasági előrejelzéseket manipulálni kellett annak érdekében, hogy az [IMF] programjai mű-

240

ködőképesnek látsszanak, és a számítások »kijöjjenek« [...] A GDPelőrejelzések nem bonyolult statisztikai számításokon alapulnak, nem is a gazdaságot jól ismerő szakértők becslésein, hanem egyszerűen egy IMF-program keretében, tárgyalások során kialakított számok" [a kiemelések az eredeti szövegben találhatók]. 4 • James Henry, a McKinsey & Co. korábbi közgazdásza és az IMB/ Lotus alelnöke: „Az 1970-es évek időszaka a gazdasági fejlődés »nagy projekt« paradigmájának fénykora volt. A Világbank, az Amerikaközi Fejlesztési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) és más hasonló szervezetek alkalmazottai járták a világot nagy beruházási kölcsönöket nyújtva, és a bonyolult beruházás-tervezési eljárások dicséretét zengve [...] 1990-re a fejlődő országok több mint 1,3 billió dollárnyi külföldi adósságot halmoztak föl [...] 2000-ben az US EXIM Bank által nyújtott 7,7 milliárd dollár új külföldi exporthitel és garancia 86%-án mindössze tíz, politikailag befolyásos nagyvállalat osztozott, köztük az Enron, a Halliburton, a GE, a Boeing, a Bechtel, a United Technologies, a Schlumberger és a Raytheon." 5 • Jeffrey D. Sachs, a Kolumbia Egyetem Föld Intézetének (Earth Institute) igazgatója és Kofi Annannak, az ENSZ főtitkárának különleges tanácsadója: „A világon több mint nyolcmillió ember hal meg azért, mert túl szegény, hogy életben maradjon [...] Az a 450 milliárd dollár, amit az Egyesült Államok az idén katonai célokra költ, nem fog békét hozni, ha az USA továbbra is ennek az összegnek csak tizenharmad részét, mindössze 15 milliárd dollárt költ a világ legszegényebbjeinek megsegítésére, akiknek társadalmát destabilizálja a szegénység, és ezért a nyugtalanság, erőszak, sőt a globális terrorizmus melegágyává válhatnak." 6 Miért nem szólt a Clinton-kormányról a Vallomásokban? Az 1990-es években egy nonprofit szervezetet vezettem, csoportokat kísértem Amazóniába, és „tanácsadói" fizetést kaptam, amelyért valójában nagyon keveset kellett t e n n e m azon kívül, hogy hallgattam. Teljesen más helyzetben voltam, mint az 1980-as években, mikor egy energiaipari vállalat vezérigazgatójaként nagyon is jól láttam, mi történt az első B u s h - k o r m á n y idején, és George W. olajérdekeltségeivel kapcsolatban. C l i n t o n n a l n e m volt semmi dolgom. Érdeklődéssel figyeltem, hogyan támadta őt és Hillaryt a korporatokrácia első kormányperiódusa idején; m i n t h a figyelmeztető lövéseket adtak volna le, és ezeknek a figyelmeztetéseknek következtében Clinton több megígért programja nem is valósult meg. Később sokat tűnődtem, mivel indíthatta Clinton

241

ellenfeleit arra, hogy Monicával előhozakodjanak — hiszen minden vezetőről számos „negatívumot" el lehet mondani, de ez csak akkor történik meg, ha valamiért szükségessé válik. Mivel nem voltam a tűz közelében, n e m voltak bennfentes információim, így másokhoz hasonlóan én is csak spekulálhattam, és a Clinton-kormánnyal kapcsolatban n e m tudtam semmiről, amit be kellett volna vallanom, vagy ami az olvasók érdeklődésére számot tarthatott volna. Hogyan értékeli azt a lépést, hogy a Harmadik Világ egyes országainak adósságát elengedik? Vesztésre állnak a gazdasági bérgyilkosok? Ellenkezőleg. Sajnos azt kell mondanom, ez arra utal, hogy az E H M - e k a korábbinál még rafináltabb módszerekkel élnek. Nagyon támogatnám, hogy engedjék el ezeket az adósságokat — melyeket, ne felejtsük, az országok lakosságának beleegyezése nélkül vettek föl, és a korporatokrácia, valamint néhány gazdag H a r m a d i k Világbeli család gazdagítására használtak föl —, de az adósságok elengedése n e m erről szól. A G8 országok (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Oroszország) a Világbankkal és az IMF-fel együtt újra csak kizsákmányolja ezeket az országokat, és ezt az „adósságok elengedésének" nevezik. Ragaszkodnak a „feltételeikhez", melyeket olyan jól hangzó kifejezésekbe csomagolnak, mint „hatékony kormányzás", „szilárd gazdaság", „a kereskedelem liberalizációja". A nyelvezet tetszetős, de csalóka. Olyan intézkedésekről van szó, melyek csak a korporatokrácia szempontjából tűnnek „hatékonynak" vagy „szilárdnak". Ha az országok belemennek ezekbe a feltételekbe, privatizálniuk kell az egészségügyet, az oktatást, az áram- és vízszolgáltatást és más közszolgáltatásokat — más szóval el kell adniuk őket a korporatokráciának. Arra kényszerülnek, hogy csökkentsék a hazai ipart védő támogatásokat és kereskedelmi korlátozásokat, m i k ö z b e n el kell fogadniuk, hogy az Egyesült Államok és más G8 országok továbbra is támogatják egyes üzletágaikat, és kereskedelmi korlátokat emelhetnek az iparukat fenyegető importtal szemben. Mikor Bolívia ilyen „hatékony kormányzási" ajánlásokat fogadott el, lehetővé tette, hogy multinacionális vállalatok privatizálják vízszolgáltatási rendszerét, a víz ára az égbe szökött, és a bolíviaiak szerint ezrek maradtak ki a szolgáltatásból. 7 Elefántcsontparton a francia cég, amely megvette a privatizált telefonvállalatot, olyan magasra emelte az árait, hogy az embereknek vissza kellett m o n d a n i u k az előfizetésüket. Ezért például egyetemi diákok sem fértek hozzá a tanulmányaikhoz elengedhetetlen internethez. 8 Tanzániában ez a politika ahhoz a szégyenletes helyzethez vezetett, hogy a gyerekeknek fizetni kell az iskoláért, és

242

rossz f i ú k " játszmája arra ment ki. hogy legitimizáljanak egy erősen kizsákmányoló rendszert.erre a kérdésre nincs is egyedüli helyes válasz. ami: E H M . mert emberek milliói élnek elkeseredésben. és ünneplik csöndben a merénylőket. Én író vagyok. Sokan gondolták úgy. 9 Számtalan hasonló történetet lehetne elmondani az úgynevezett adósságelengedés előfeltételeit elfogadó országokról.sokan vannak. A G8 2005 júliusában Skóciában tartott tanácskozásaival szemben megmutatkozó ellenállás nagyrészt a hazugságok miatt érzett d ü h kitörése volt. Ez az Egyesült Államok bankja. de csak azért történhetnek meg. hogy személy szerint ÖN mit tegyen. hogy: „Nézzétek. amely a multinacionális vállalatokat részesíti előnyben a világ szegényei. Egyáltalán n e m számít. hogy olyan sok ember hajlandó bedőlni ennek a csalásnak ahelyett. Az lenne a fontos kérdés. hogy mit gondolnak róla a brazilok.akiknek az országa a G8 korporatokrácia edzője és kapitánya — megkövetelni. mi folyik itt — és dühös. M i n d n y á j u n k n a k megvan a m a g u n k érdeklődése. a londoni és madridi merényletek és annyi más erőszakos cselekmény mögött m e g húzódó mélyebb igazságot: lehet. az én termékemet vegyétek. amerikai polgárok . Milyen tanácsot tudna nekem adni? Mit tehetnék. ez az igazi!" Ez így természetesen n e m m ű k ö d n e . elnökének megválasztása és fontos döntései olyan testületre tartoznának. Az U S A elnöke nevezi ki a vezetőjét és ellenőrzi fontosabb döntéseit. hogy Paul Wolfowitzot nevezték ki a Világbank elnökévé? Wolfowitz kinevezése n e m hagyott kétséget afelől — ha valakinek még volt egyáltalán kétsége —. Ha a Világbank igazán a világ bankja lenne. Ha ezen t ú l m e n ő e n én akarnám m e g m o n d a n i . talán az eddigi legrafináltabb lépés a világbirodalom felé vezető úton. De m e - 243 .t r ü k k . A H a r m a d i k Világ azonban tisztában van azzal. hogy ez n e m a világ bankja. akik ehhez túl szegények. a király meztelen!" Mit szól ahhoz. készségei. nigériaiak. a korporatokrácia módszereit követném: „Tessék. hogy annak látná. Megdöbbentő. és újabb. Mikor fogjuk mi. hogy Blair és Bush „jó fiúk . képességei. indonézek és a világ többi népe. m i t gondolok Wolfowitzról mint emberről vagy üzleti vezetőről. elnyomottai és éhezői kárára. és ebben a minőségemben sokat tehetek. hogy megváltozzon ez a helyzet? Néhány javaslatot már megfogalmaztam a Vallomások utolsó fejezetében. hogy ezek fanatikus gyilkosok akciói. hogy vezetőink vallják be hazugságaikat? M i k o r látjuk be a szeptember 11-e. amelyben valamennyi kontinens képviselői helyet kaptak. M i k o r mondja ki végre valaki.

Föl kell tennie magának a kérdést: Mit szeretnék tenni? M i k az erősségeim és a gyengéim? Mi áll közel a szívemhez? Az amerikai forradalom nagy ereje részben abban állt. Miközben egyre tudatosabbakká válunk. A b e szélgetés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak.kapzsisága. hogy olvassanak a történelemkönyvek és a mai újságok sorai között. és hajlandósága. és ahogy életstílusunk a világot érinti. A sorok között kell olvasnunk. Ha masszőrként vagy autószerelőként dolgozik. A gyerekek golyót öntöttek a katonák puskáiba. muszáj m e g é r t e - 244 . Legyünk szkeptikusak politikusainkkal. A demokrácia alapja a képzett emberfő . hogy felszólaljunk és cselekedjünk. Aggódnak és — m i n t még sok száz millióan világszerte . meggyőztek arról.gint mást tud tenni egy tanár. akár Madridban. masszőr vagy autószerelő. George Washington hadvezér volt. hogy fontos kérdéseket folyamatosan föltegyünk. mit gondolnak arról. ha valaki tud írni-olvasni. Emberpróbáló időket élünk. hogy elterjesszük a változás eszméit. akik ú g y érzik. Ezek a kérdések és beszélgetések. A halászok hajóikkal zaklatták a brit flottát. Egyre elkeseredettebb lépésekre számíth a t u n k azok részéről. hogy nagyon különböző emberek egyéni képességeit használta föl. hogy gondolkodjanak a környezettel és a társadalommal szemben felelősen. üzleti jogász. de nem próbált sereget vezetni. arra is képesnek kell lennünk. amit művelünk.nem elég. ami az újságokban áll. A Vallomások első kiadása óta a korporatokrácia szerepe . akiket „ellenségének" nevez — egyre több ember előtt vált világossá m i n den földrészen. a felelősségünk is nő. vagy betelefonálós rádióműsorokban. hogy ellássanak m i n k e t információval. A határvidéken élő vadászok kiváló lövészek voltak. beszélgessen el ügyfeleivel. Akár M a n h a t t a n b e n történik terrorista cselekmény. üzleti vezetőinkkel és sajtónkkal kapcsolatban. melyek gyakran elhangzanak előadásaim során. ahogy mi személy szerint. Benjamin Franklin hetvenes éveiben járva is nagyon sikeres követ volt franciául beszélő potenciális szövetségeseinknél. a korporatokrácia becsapja és elnyomja őket. ragaszkodnunk kell hozzá. illetve közösségünk tagjaként j ó n a k látjuk. hogy saját embereit u g y a n ú g y megölje. m i n t azokat. Londonban.dühösek. Üzleti jogászként próbáljon hatni az ügyfeleire. Észak-Amerikában is. hogy képezzük magunkat és a körülöttünk élőket. de nem fogalmazott röpiratokat. Ha tanár. hogy az Egyesült Államokban emberek milliói aggódnak amiatt. amit mindnyájan megtehetünk — és meg is kell tenn ü n k -. R i j á d b a n vagy La Pazban. biztassa tanítványait. Az egyik dolog. T o m Paine írt. A nők élelmet és ruhát küldtek a frontra.

. hogy nagyvállalataink. hogy megváltoztassák vagy eltöröljék. és Teremtőjük elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket. így az élet. hogy a világhoz együtt érzően közeledjünk — ahogy ezt Alapító Atyáink gondolták. mikor az alábbiakat írták: Magától értetődőnek tartjuk azt az igazságot. sem a repülőterek biztonsági személyzete. hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. olyan elvekre alapozva és hatalmát olyan módon megszervezve. Ennek csak úgy lehet véget vetni. ami biztonságukat és boldogságukat a leginkább elősegíteni látszik. sem határőrség. és új kormányt hozzanak létre.] és ha bármikor egy kormány ezen alapelvek ellen cselekedne. hogy ezektől a szörnyűségektől hosszú távon nem véd meg m i n ket sem katonaság. 245 .nünk. a szabadság és a boldogság keresésének jogával [. bankjaink és kormányunk hagyjanak fel a világ nagy részének kizsákmányolásával. és ha ragaszkodunk ahhoz. ha elegen követeljük.. az emberek joga.

valamint Dél-Óceánia 30 „regionális" országa. Dél-.és leányvállalati hálózattal. Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank. Az ADB az E N S Z Fejlesztési Programjának végrehajtó szerve. Székhelye N e w York. A részvénytársaság bankok és egyéb pénzintézetek felvásárlása révén épült ki.és latin-amerikai kormány által létrehozott nemzetközi intézmény. Az A D B célja Ázsia gazdasági fejlődésének elősegítése azáltal. Tevékenysége kiterjed a beruházások előkészítésére és megvalósítására. amely az operatív teendőket ellátó 12 tagú igazgatótanácsot nevezi ki. érdekeltségekkel és képviseleti irodákkal. IAD): 1959-ben 20 észak. két ázsiai és 14 európai országgal gyarapodott.Függelék Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank. Délkelet. Székhelye Manilában van. Brazília. ADB): Az E N S Z Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Bizottsága (ESCAP) által létrehozott szervezet. Mexikó. A társaság legnagyobb kereskedelmi bankja a Bankers Trust Company. Az alapító okmány fontosabb aláírói: Argentína.és Kelet-Ázsia. valamint 14 nyugat-európai és észak-amerikai. ellenőrzési joga van a nemzeti és regionális programok felett. több mint 30 országra kiterjedő fiók. A szervezet tagjai. Jelenlegi nevét 1967-ben vette fel. Az 1980-as évek során a bank 246 . hogy közvetlen kölcsönöket és szakmai segítséget ad a tagországok bármely csoportjának. A tagországok száma azóta 6 amerikai. N e w York. A kihelyezett kölcsönök célja az alacsony jövedelmű rétegek életfeltételeinek javítása. „nem regionális" ország. e r e d e - tileg BT N e w York Corporation néven jegyezték be 1965-ben. Venezuela és az Egyesült Államok. amelynek célja a nyugati félteke gazdasági és szociális fejlesztésének finanszírozása. amelyet 1903-ban állami és szövetségi bankok számára vagyonkezelői szolgáltatásokat nyújtó bankként hoztak létre. valamint az ágazati tanulmányok készítésére. Mindegyik tagország egy kormányzót és egy helyettest jelöl a kormányzótanácsba. Bankers Trust New York Corporation: A m e r i k a i b a n k h o l d i n g . Nemzetközi bankhálózat. amely 1966 augusztusában kezdte meg működését. a gazdaságpolitika és az intézményrendszer kialakítására.

Sargent Shriver volt. Békehadtest (Peace Corps): Önkéntesekből álló kormányszervezet az Egyesült Államokban. A Békehadtest önkénteseit meghatározott programok végrehajtására osztják be szakértelmük. az egészségügy. a lakossági és hitelkártya-szolgáltatásokat megszüntették. 1961-ben a Békehadtest 16 országban szolgált összesen 900 önkéntessel. 1966-ban a létszám elérte a 15 556 főt. beleértve a GATT égisze alatt megrendezett utolsó nagy kereskedelmi konferencia. 1981-ben a Bankers Trust Company of Florida. az Action nevű független szervezet részeként működött). A GATT-ot 1947-ben hozták létre azzal az elképzeléssel. hogy szerepét hamarosan átveszi az E N S Z egyik szakosított szervezete. A W T O az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) utódszervezete. hogy a tagországok betartják-e a korábbi GATT-megállapodásokat. a szervezet ekkor 52 országban tevékenykedett. ez azonban később bővült. hogy szakemberek küldésével segítse más országok fejlődését. és helybéli munkatársaihoz hasonló színvonalon éljen. R. a G A T T viszont figyelemre méltó sikereket ért el a nemzetközi kereskedelem liberalizálásában. a mezőgazdaság. Elvárják tőle. Külföldre kerülve az önkéntes két éven keresztül egyfajta jó szomszédként tevékenykedik. az 1961-es Békehadtest-törvény hozta létre (1971 és 1982 között. az uruguayi for247 . első igazgatója pedig Kennedy sógora. és feloldania a nézeteltéréseket. NA. a kereskedelem. vagyonkezelő társaságként kezdte meg működését. január l-jén kezdte meg működését. és az érintett országok száma is 90-re nőtt (a kelet-európai államokkal együtt). Kennedy elnök kezdeményezte. képzettségük és tapasztalatuk szerint. Feladata annak ellenőrzése. a tervezett Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO).üzletpolitikájában a nagykereskedelmi ág élvezett elsőbbséget. a lízing és a beruházási tanácsadás területén is jelen van. A Békehadtest célja. A W T O 1995. W T O ) : A világkereskedelem felügyeletére és liberalizálására létrehozott nemzetközi szervezet. 1989-ben a költségvetés 5100-ra csökkentette az önkéntesek létszámát. A vállalkozás a betétforgalom. Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization. hogy beszélje a vendéglátó ország nyelvét. elsősorban az oktatás. Az 1990-es évek közepére azonban mind többen fogalmazták meg azt az igényt. a technika és a lakóhelyfejlesztés terén. A Bankers Trust 1978 óta vesz részt a kereskedelmi papírok forgalmazásában. Az I T O soha nem alakult meg. Felállítását John F. 104 ország alapító tagságával. hogy egy erősebb jogosítványokkal rendelkező nemzetközi szervezetnek kellene felügyelnie a világkereskedelemre.

valamint lássa el m i n d azokat a központi hírszerzési feladatokat. ajánlásokat tegyen a különféle kormányzati hírszerző szervezetek tevékenységének egyeztetésére. Az amerikai hírszerzést és kémelhárítást korábban a szárazföldi hadsereg. hogy a nemzetbiztonságot érintő hírszerzési ügyekben tanácsokat adjon a Nemzetbiztonsági Tanácsnak. tagságát 1974-ben az Egyesült Arab Emírségekre ruházta át). hogy az országnak nincsen központi hírszerző szervezete. A közös politikát a tagországok küldötteinek évente legalább kétszer megtartott értekezletein alakítják ki. a haditengerészet és a Szövetségi Nyomozóiroda (EBI) irányította. embereik versengtek egymással. Kőolajexportáló Országok Szervezete ( O r g a n i z a t i o n o f P e t r o l e u m E x - porting Countries. melyeket részint nyilvános forrásokból gyűjtenek. s hiányzott a megfelelő egyeztetés. A CIA négy fő igazgatóságból áll. Ecuador (1973) és Gabon (1975). Algéria (1969). A három szervezet tevékenysége közt sok volt az átfedés. Kuvait. amely kétévente ül össze. Az alapítás óta fölvett tagok: Katar (1961). Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelligence Agency. A Kongresszus 1947-ben létrehozta a Nemzetbiztonsági Tanácsot és az irányítása alá tartozó Központi Hírszerző Ügynökséget. Az USA szövetségesei nehezményezték. Nigéria (1971). részint 248 . az általános tanács. OPEC): Nemzetközi szervezet. A döntéseket egyhangúlag hozzák. SzaúdArábia és Venezuela részvételével. de hivatalosan csak 1961 januárjában alakult meg Irak. A hivatalosan 1947-ben megalakított szervezet elődje a második világháborúban működő Stratégiai Szolgálatok Hivatala (OSS) volt. a tagok kőolajtermelési és -kereskedelmi politikájának összehangolására. Indonézia és Líbia (1962). amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács rábíz.duló (1986—94) során megkötött egyezményeket. és a vezérigazgató. amely a konferencia döntéseinek végrehajtásáért és a folyamatos adminisztratív munkáért felel. A W T O irányító testületei a miniszteri konferencia. Székhelye a svájci Genf. A CIA feladata az volt. amelyeknek aláírásával a G A T T hivatalosan is megszűnt létezni. Irán. CIA): Az Egyesült Államok kormányzatának legfontosabb hírszerző és kémelhárító szervezete. Az O P E C kezdetben Genfben működő központja 1965-ben áttette székhelyét Bécsbe. valamint m ű szaki és gazdasági támogatására hozták létre 1960 szeptemberében. Abu Dhabi (1967. akit a miniszteri konferencia nevez ki. A hírszerzési igazgatóság elemzi az adatokat. vesse össze és értékelje a hírszerzés révén begyűjtött adatokat j u t tassa el őket a kormányzat illetékes szerveihez.

telefonbeszélgetések és más kommunikációfajták lehallgatásával. hogy az Óvilág és az Újvilág rendszerei eltérőek. Manifest Destiny: Az amerikai terjeszkedési fogalom akkor j ö t t létre. A műveleti (operatív) igazgatóság felel a titkos akciókért. Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Agency. létesítményei és információi. 2. például a hírszerzésért (azaz a kémkedésért) és a különleges titkos tevékenységekért.h o z való csatolásának a „Manifest Destiny". információkat szolgáltató kormánytisztviselők biztonságáért felel. rádióadások. Az a d m i nisztrációs igazgatóság irányítja a szervezetileg is hozzá tartozó Biztonsági Hivatalt. és az első indiánnak elnevezett őslakót kiűzték otthonából. de egy angolszász erős központi hatalom kellett ahhoz. valamint a külföldről az USA-ba menekült informátorok. valamint a titkos távközlés biz- 249 . az Egyesült Államok elismeri a nyugati féltekén (tehát az amerikai kontinensen) akkor létező gyarmatokat. az Egyesült Államok az őellene irányuló ellenséges lépésnek fogja tekinteni. A CIA figyeli a külföldi rádiók adásait is.kémkedéssel. Kijelentette. a rejtjelfejtésért és a távközlési felderítésért. sem egymás közti háborúiba. dec. NSA): Az Egyesült Államok hírszerző szerve a védelmi minisztériumon belül. 2. J o h n Louis O'Sullivan az amerikai United States Magazine and Demokratic Reviewban Texas U S A . valamint tudományos és technikai támogatást nyújt a C I A akcióihoz. hogy ennek ideológiai alapot adjon. melyet James M o n r o e (1758-1831) republikánus politikus. műszaki berendezéseket fejleszt ki az ügynökség számára. amikor az első telepesek betették a lábukat erre a kontinensre. Monroe-elv (Monroe Doctrine. légi és műholdfelvételekkel. a nyugati féltekén azonban további gyarmatosítások n e m lehetségesek. amely a nyugati félteke bármely államának elnyomására vagy ellenőrzésére irányul. az U S A ötödik elnöke (1817—1825) a Kongresszushoz intézett szokásos évi üzenetében fejtett ki. 1823. Négy alapvető pontban fejtette ki álláspontját: 1. Elemzéseit az igazgatóság bulletinekben. amely a C I A munkatársai. Ez történt 1845-ben. jelentésekben és kimerítő alaposságú tanulmányokban jelenteti meg. A tudományostechnikai igazgatóság n y o m o n követi a tudományos és technikai fejlődést. és különálló övezeteknek is kell maradniuk. amikor egy amerikai diplomata és újságíró. 3.): Az amerikai külpolitika alapelve. 4. és nem fog beavatkozni ezek ügyeibe. az Amerikai Egyesült Államok nem fog beavatkozni az európai hatalmak belügyeibe. azaz a „Kinyilvánított Rendeltetés" filozófiai kifejezéssel adott jogi alapot. az európai hatalmaknak bármely olyan kísérletét.

Az amerikai katonai alakulatok második világháborús távközlési felderítő tevékenységéből nőtt ki. július) hagyták jóvá. Minden egyes tagállam gazdasági erőforrásainak megfelelő arányban jegyez tőkét. elektromos áramellátásba. s minthogy nem a Kongresszus állította fel. a maradékot a bank lehívhatja. csővezetékek és repülőterek építésébe való befektetés céljából. a N e w Hampshire állambeli Bretton Woodsban megtartott monetáris és pénzügyi értekezleten (1944. tehát tábornok vagy tengernagy. század vége felé azonban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés lett a kiemel- 250 . Ázsia. Az első hiteleket második világháborús újjáépítési célokra adta. Valamennyi amerikai hírszerző szerv közül ez a legtitkosabb. sem a nyilvánossággal. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank ( k ö z k e l e t ű n e v é n Világbank. megfejtése és elemzése. Igazgatója a tábornoki karba tartozó tiszt. World Bank): Az E N S Z szakosított intézménye. kikötők. számjelrendszerek és más titkosírási eszközök kidolgozása és védelme. a Közel-Kelet és Latin-Amerika gazdasági fejlődését segítő kölcsönökre. A bank hivatalosan 1946 júniusában kezdte meg működését. A hivatal feladata többek között az amerikai fegyveres erők és más kormányszervek céljaira rejtjelkódexek. Létrehozását az Egyesült Államokban. A jegyzett tőkének rendszerint csak a 10%-át fizetik be. hidak. angolul International Bank for Reconstruction and Development. sem a sajtóval nem tart fenn kapcsolatot. 1952-ben elnöki utasításra hozták létre. vagy olyan magánvállalkozásoknak. valamint az elektronikus vagy más módon továbbított kódolt üzenetek elfogása. Abból a célból hozták létre. hogy a bank révén finanszírozzák a tagországok gazdasági fejlődését elősegítő programokat. Kezdetben a bank portfóliójának nagy része köz. Világszerte tart fenn állomásokat a rádióüzenetek lehallgatására. Miután az NSA az ellenséges hírszerző szervek elsőrendű célpontja. I B R D ill. viszonylag mentes a törvényhozás felügyeletétől. A 20. a világ tőkepiacain végrehajtott kötvénykibocsátásokból és a bank nettó nyereségeiből származnak.vagy magántulajdonú közművállalatoknak adott kölcsönökből állt. ha szükség van rá kötelezettségei teljesítéséhez. amikor ésszerű feltételek mellett nem lehet magántőkéhez jutni. amelyek garanciát kaptak a kormányuktól. A bank a kölcsönöket rendszerint közvetlenül a kormányoknak adja. A Világbank központja Washingtonban van. A bank pénzalapjai a tagországok részéről jegyzett tőke befizetéséből. A hivatal az elektronikus üzenettovábbítás minden formája terén folytat kutatásokat. Ez olyan sajátos tervek esetében történik. utak. de az 1950-es évek közepére a hangsúly áttolódott Afrika.tonságáért felelős.

Központja Washingtonban van. A tagok kötelesek folyamatosan szabályozni a valutaforgalmat. az üzletpolitikát a 21 ügyvezető igazgató hajtja végre. hogy azonnal enyhítsen a gazdasági válság hatásain.ten segélyezett szektor. és statisztikai információkat nyújt nemzetközi pénzügyi kérdésekben. július 2-án elfogadta a demokrata párti elnökjelöltséget. csökkenteni az arany szerepét a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban. 1944-ben a Bretton Woods-i (New Hampshire. New Deal: Franklin D. Fontos terület ezenkívül az ipar. a valutaárfolyamok stabilizálása és a nemzetközi likviditás (a készpénzre átválthatóság) bővítése érdekében. A tagállamok pénzügyi hatóságaival fenntartott folyamatos érintkezés az IMF-et a konzultatív együttműködés hatékony eszközévé tette. Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund. Emellett jelentős pénzügyi kutatómunkát folytat.és csatornarendszerek. berendezések és szolgáltatások költségeit fedezi. ahogy a volt gyarmatok elnyerték függetlenségüket. valamint az oktatás is. kifizetéseit pedig rendszerint közvetlenül a szállítók kapják. A bank a pénzügyin felül műszaki segítséget is ad. A bank általános gyakorlata. A Kormányzótanácsban minden tagországnak egy-egy képviselője van. A laissez-faire Amerikában hagyományos gazdaság- 251 . vagyis olyan területeken is. hogy kölcsöneivel csak a külföldről behozott anyagok. A tagság később egyre nőtt. a munkaügyekben és a lakáshelyzetben. IMF): Az ENSZ szakosított intézménye. Herbert Hoover elnök kormányzatának a válsággal szembeni tehetetlenségére reagálva az amerikai választók az év novemberében elsöprő többségben Rooseveltre és az „elfelejtett ember" érdekében kötött „new deal"-re („új egyezségre") szavaztak. a pénzügyekben. ahol a kormányzat korábban nem avatkozott be. Alapvető célja az volt. és b ő víteni az IMF képességét. és ők hagynak jóvá minden kölcsönt. az Igazgatóság és az elnök. amelyben 1932. Roosevelt amerikai elnök kormányzatának gazdaságpolitikai programja 1933 és 1939 között. Minthogy a hitelnyújtáshoz a banknak is külső forrásokat kell bekapcsolnia. Magát a kifejezést Rooseveltnek abból a beszédéből vették. és reformokat vezessen be az iparban. a kamatláb főként az ennek kapcsán fölmerült költségektől függ. a mezőgazdaságban. és évente egyszer ül össze. az energiatermelésben. USA) értekezleten alapították a nemzetközi pénzügyi együttműködés biztosítása. hogy elérhesse eredeti céljait. a vízellátó. Legfelsőbb irányítószervei a Kormányzótanács.

N e w York. j ú n . jan. politikai röpiratszerző. a t ö r t é nelem egyik legkiemelkedőbb politikai propagandistája. 8. amely a vallásnak a társadalomban elfoglalt helyét elemezte.politikai filozófiájával szembefordulva a N e w Deal az államilag szabályozott gazdaság koncepcióját tette magáévá. Norfolk. Thomas Paine (1737. és a The Age of Reason (Az értelem kora). 252 . Thetford. 29. Common Sense (A Józan ész) című pamfletje és Crisis (Válság) című röpiratsorozata nagy hatást tett az amerikai forradalomra. USA): Angol—amerikai író.1809. Anglia . melynek célja az egyensúly megteremtése az egymással konfliktusban álló gazdasági érdekek között. amely a francia forradalom és a köztársasági elvek védelmében született. Egyéb főművei: a Rights of Man (Az ember jogai).

ami a legszegényebbeket sújtja. Seeking Balance: Growth vs.)." (www. Suit Says Chevron Texaco Dumped Poisons in Ecuador. org. június. New internationalist. További 12 milliárd d ollárba kerülne a szülésekkel kapcsolatos egészségügyi ellátás valamennyi nő szá mára. Tolan. a Diet for a New America (Étrend egy új Amerika számára) és a Food Revolution 2003. Perilous Prosperity. a napi halálesetek száma 2 megközelítené az ötvenezret.. Lost Promises.org/index. a rossz ivóvíz által okozott betegségeket és az AIDS-et. december 27.net. A National Assotiation for the Prevention of Starvation becslése szerint: „Minden nap 34 000 öt éven aluli gyermek hal meg éhezés. foodrevolution.htm.S.).. Tarimiat .npr." (www. 2003. RoutKimerlinc. 2003. Mario Meló és Juana Sotomayor. ledge. május 8. ENSZ. The Globalization of Contentious Politics: The Amazonian Indigenous Rights Movement. New York.org (letöltve 2003.). Morning Edition (le- 2 www. című könyvek szerzője. Upheaval in the Back Yard: Illegiti- 4 5 253 .. 3 ENSZ-jelentés az emberiség fejlődéséről (Human Development Report). Chris Jochnick.org (letöltve Pr ol ógus 1 Gina Cha vez és munkatá rsai.aps/section=l (a letöl- tés ideje 2003. vagy az éhezés következtében fellépő. Leslie Wirpsa (ford. (Élelmiszerforradalom) december 27-én). National Public Radio. Culture in the Amazon.. július 9-én). 1999. New York Times.newint. További 6 milliárdból meg lehetne oldani az alapfokú oktatást az egész Földön [. 1991. a letöltés ideje 2003. Újabb 13 milliárd dollárból nemcsak élelmet lehetne mindenki szá mára biztosítani. New York. New York Times.net becslése szerint „ha ehhez (az éhezéshez) hozzávennénk a két további vezető halálokot. 4 „1998-ban az ENSZ Fejlesztési Programja szerint a folyó kiadásokon túl mintegy 9 milliárd dollárból tiszta ivóvizet és közegészségügyi ellátá st lehetne biztosítani a Föld minden lakójának. december 27. FRAC.] Ez mindösszesen 40 milliárd dollár" . 2002. hanem alapvet ő egészségügyi ellátást is. még Pamela Martin.) Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Department Agriculture) adatai. További információért Amazon lásd Crude. július Ecuador: 9. Natural Resource Defense Council. www. (U.Firmes en Noustro Territorio: FIPSE vs.na psoc. december 27.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil töltve 2003. www. a letöltés of ideje 2003.John Robbins. Quito. ARCO.starvation. megelőzhető betegségek miatt. CDES and CONAIE. idézi a Food Research and Action Center. 3 Juan Forero. 2002.frac. Abby Ellin. 2001.JEGYZETEK Előszó 1 Az ENSZ Világélelmezési Programja. december 10. A starvation. www. szerk. Sandy 2003. org/issue35/perilous.wfp. New York. december 27 -én).

NJ. Felix Rodriguez Weisman. Centro de Derechos Económicos y Sociales. 2002. Guardian. Quito. New York. W. 2001. 2003. fejezet 1 Theodore Friend. Portrait with the of the Panama Canal: From Construction to the Twenty-First Century. New York. április. Where the Money Went. február 16 és 23. 6. www. Daniel Yegrin. október 18. York-London. 1993. Singer. Simon and Schuster. Graham Greene. Simon & Schuster.mate Debts and Human Rights — The Case of Ecuador-Norway. fejezet 1 Lásd David McCullough. 83. Ithaca-New I. Mario Meló és Juana Sotomayor. Ambiente y Derechos en la Amazonia Centro Sur. OPIP. Henry Holt and Company. A RCO. Resource Wars: The New Land scape of Global Conflict.. 1989. 6 Az olajnak a nemzeti gazdaságokra és a világgazdaságra gyakorolt hatásáról lásd Micha el T. Free Press. Darwin Payne. Douglas & Mcintyre. Inside Corporate América. és Gregory Palast. Quito. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. 42-45. National Public Radio. William Friar. Ecuador: Lost Promises.. 1984.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil (letöltve 2003. Contract Sport: What Did the Vice-President Do for Halliburton?. CDES és CONAIE. További információért lásd Henry könyvét: The Bold Bankers: Tales From the Global Underground Economy. New Yorker 2004. 1880-1978. Inc. Simon & Schuster. The Prize: The Epic Quest for Oil. Initiative in Energy: Dresser Industries. Henry. New York. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Battles. Cambridge MA-London. szerk. Indonesian Destinies. New York. New York. Conversations General. 7 James S. Quito. Fortune's Wariors: Private Armies and the New World Order. New York.. Steve Pizzo és munkatársai. The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal 1870-1914. Klare.npr. 2. New York.. 10 A sakálokról és más ügynökökről további információ található az alábbi könyvekben: P. 2 Lásd Zapata Petroleum Corp. Pocket Books. f ej ezet 1 E végzetes akció részletes leírását lásd Stephen Kinzler könyvében: All the Sah' s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. Edition Víctor Lopez A. Petróleo.Firmes en Nuestro Territorio: FIPSE vs. Davis. New York. Hoboken. 2000. Four Walls Eight Windows. 2 Jane Mayer. 1999. John Wiley & Sons. IACYT-A (az Oxfam America támogatásával). Vancouver-Toronto. Across the Board 2004. 9 Sandy Tolan. 248. Traimiat . 1979. 8 Gina Chavez és munkatársai. Sergrafic. Morning Edition 2003. 5. 2000. április-május. 2002 . 10. Graphic Arts Publishing Company. Simon & Schuster. The Belknap Press of Harvard University. Centro de Derechos Económicos y Sociales. and John 2003.Joseph Stanislaw. 2003 . július 9-én). Cornell University Pess. 2003. The Commanding Heights: The Battle for World E conomy. Inside Job: The Looting of America's Savings and Loans. 2001. Fortune 1958. and Daniel Yegrin . 2002. július 9. James R. Money and Power. Inc. 254 . New York.. 1999.

Peter Eisner. m. 14.mil (letöltve 2003. f ej ezet 1 William Shawcross. Westview Press. 2003 . Editorial Uni- Random 4 5 versitaria Centroamericano. 1983 . Money and Power. Inc. 2004.mayaparadise. 2 Sokat írta k Arbenzr ől. City. David Holden and Richard Johns. www. I. 1980. Ian Seymour. Johns Hopkins University 2 3 Press. Thy Will Be Done. Centro The html. Holt Rinehart and Winston. m. december 23-án). 1999. 1954. Seven Stories Press. Thomas W. NJ. bostoni egye- lásd példá ul Zinn politikatudomány-professzorom temen): A People's History of the United States. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. m. The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Thomas W. Stephen Kinzer. All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle Ea st Terror.com/ufcle. Ideario.. Derrick Jensen. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. Lippman. Diane K. április. Graham Greene. Impresor CIA Piedra in A Santa. A Language Older Than Words. Baltimore.english. Dark Allience: the CIA. 1980. Gary Webb. 1983. Howard a United (volt Fruitról és Guatemala viharos a történelméről. Manuel Noriega . I. New York. 2003. 1995. The Prize: The Epic Quest for Oil. Lippman. New York. Stephen Schneider. New York. 1993. f ej ezet 1 Robert Baer. Boulder.Peter Eisner. 160. John Wiley & Sons. New York. 248. Free Press. The Bush Guatemala Fruit Coup. 155-159. 1997.html... m. The Memoirs of Manuel Noriega. McMillan.. I. Graham Greene.McGraw Hill. I. New York. f ej ezet 1 Robert M cNamara : 8th Secretary of Defense. bővebben: Zapata Petroleum Guatemala www. I. The Shah's Last Ride: The Fate of an Ally. 167. New York. 4 16.upenn..m. m. Stanley. I. Lippman. 86-88. Omar Torrijos Herrera. Context Books. I. Crown Publishers. 1981. the Contras and the Crack Cocaine Explosion. The Oil Price Revolution. Harper-Collins.defenselink. New York. Powerful Dynasty in the Arab World. 26. OPEC: Instrument of Change. Manuel Noriega . New York.edu/~afilreis/ 50s/guatemala. érintettségéről Corp. Banana Republic: Involved United család Company. 1994.. 45. 2000. Gerard ColbyCharlotte Dennet. Graham Greene. Sleeping with the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Oil. 3 Manuel Noriega . f ej ezet 1 További információ található az 1973-as embargóhoz vezető eseményekről és az embargó hatásairól a következő könyvekben: Thoma s W. London. 1988. CO. House. www. America' s Prisoner. Daniel Yergin. Simon & Schuster. Gyors információszerzésre. New York.m. Hoboken. New York. 6 13.Peter Eisner. For The Record: The United Fruit Company's Sixty-Six Years In Guatemala. 15. 255 . 359. 1989. Harper & Row. Fortune 1958.

New York.. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. All the Salt's Men: An American Coup and the Roots of Midd le East Terror.) 3 4 5 John M. Boston Evening Globe 1975. 2 Jaminról.2 Thomas W. október. CO. Editor's Letter: Fly in Friendly Skies. Inc. New York.. Perkins és mások. Colonialism in Panama Has No Place in Í975. 1974. .. 2. Pahlavi University. A Model for Describing Direct and Indirect Interrelationships Between the Economy and the Environment. John M. Conference Papers C 73 475-1. Henry Wasswa.. 2 56 . Hoboken. The Saudi Connection. április. a Bechtel stb.Robert C. Murderous Ugandan Dictator. Electric Demand from Interconnected Systems.. 1975. S.. Idi Amin. Nathan Vardi. Perkins. Richard A. október. New York Times 2003 . A Markov Process Applied to Forecasting. Thomas W. The Boston Globe 1976. június 23. Lippman. Craig Unger. december 15. A Bush család. Chas. m. Darwin Payne. 2004. illetve Contacts For Contracts. 2003. Iráni Mérnöki Konferencián. S. Iranian Steel: Implications for the Economy and the Demand for Electricity és Markov Method Applied to Planning. 1997. Westview Press. The Sah's Last Ride: The Fate of an Ally. Consulting Enginee 1973. 1973. Boston. mindkettő: Forbes 2003. U. Simon & Schuster. Part II . Lippman. 1974. U. News & World Report 2003. Graham Greene. Perkins elősza vával. 18. Stephen Kinzler. Boulder. Dies. 1979. I. 89-90. Vanity Fair 2003. április. Initiative in Energy: Dresser Industries. John M. Colonialism in Panama Has No Place in 1975. Rochester. Vanity Fair 2003. John M.Brasil Pact Upsets Ecuad or.. D. 20. Perkins és mások. Edwin Vennard John M. A sah hatalomra jutásáról lásd még: H. Ender. Inc. Main. Green way. 26. Oppel . április 18. Desert Storm: Bechtel Group Is Leading the Charge. I. a Virágzó Sivatag programr ól és Iránról lásd még John Perkins. további szerepéről lásd még: Zapata Petroleum Corp. Shiraz. VT. Shapeshifting. Graydon Carter. 2 Néhány példa a John Perkins által szaklapokban publikált tanulmányokra: John M. 1984.. Perkins-Nadipuram R. Irán. Part I. augusztus 17. A Nation At War: The Contractor Company Has Ties in Washington and to Iraq. 3 4 5 6 7 17. Perkins. szeptember 23.. május 12-16.. Prasad. Fortune 1958. I. The Iran Conspiracy. John Wiley & Sons. szeptember 19. TAPPI Journal (Technical Assotiation of the Pulp and Paper Industry . 21 . New York. 1988. május 10.. f ej ezet 1 Példá ul: John M. m. New York Review of Books 2003. és Economic Theories and Applications: A Collection of Technical Papers John M. Inc. 1880-1978. Graham Greene. július és C74 146-7. 63-66 .Economic Development és A Markov Process Applied to Forecasting.S.Diana Henriques. Saving the Saudis.The Demand for Electricity. The Saudi Connection. I. f ej ezet 1 William Shawcross.. Perkins . előadás a 4. NJ. Associated Press 2003. Getting to Know the General. h„ 19. január. 248.. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. Perkins. 162. Destiny Books. Pocket Books. Simon & Schuster. h. T..28th Conference Edition) 1974.

I. New York. New John Brunswick-Oxford. és a 227. 2 John D. 1987. 88. New Brunswick-Oxford.20. Alfred A. Hoboken. Savages. 1987.. 1995. 272. 1 f ej ezet D. 257 . Thy fellerekkel Will Be Done. f ej ezet 1 A sah hatalomra jutásáról lásd még H. 1975-ben a Frank Church szenátor által vezetett. 1984. 1995 . Thy Will Be Done. m. Reagan-Bush-adminisztráció idején ként működött 1980 és 1987 között. Knopf.. 1979. Harper-Collins. All the Sah's Men:: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. f ej ezet 1 2 Graham Greene. 26. Martz. 1980. 1979. 3 José Carvajal Candall. NJ. New York. Pocket Books. John D.. 1995 (információ Rachel Saint-ről a 85. a Bechtel vezérigazgatója. Objectivos y Políticas de CEPE. Joe Kane. I. m. S.. aki az amerikai szenátus előtt tett vallomásában föltárta a Torrijos elleni merénylet terveit. augusztus 17. Harper-Collins. Politics and Petroleum in Ecuador. 381. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. illetve egészségügyi. 27.Charlotte Dennet. 11. 272. Transaction Books. 303. tevékenységéről. oldalon). oktatási és jóléti miniszter volt a Nixon-Ford-kormány alatt 1973 és 1975 között. Martz. és dokumentumok kerültek elő mind a Torrijos. az olajtársaságokkal és a Rockefönnta rtott kapcsolatairól lá sd Gerard Colby Charlotte Dennet. 2003. The Iran Conspiracy. f ej ezet 1 Gerard Colby . John Wiley & Sons.. szeptember 23. Az 1973-as Watergate-vizsgálat során John Dean volt az első. Martz. Inc. Caspar Weinberger Igazgatási Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget) igazgatója. 381. 400. a CIA ügyeit vizsgáló bizottság munkája során újabb vallomások születtek. 21. Quito. február 12. 2 3 John D. Stephen Kinzler. Transaction Books. New York Review of Books 2003. D. 2 Lásd a Time magazin cikkeit Khomeini ajatollahról. ja- nuár 7. Getting to Know the General. New York. Bush adminisztráció alatt 1982-től 1989-ig. 1987. 24. fejezet 1 A SIL történetének részleteiről. Politics and Petroleum in Ecuador. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. Greenway... a 156. Premier Seminario. Martz. majd külügyminiszter az a Reaganés nomic Policy) titkára volt a Nixon-Ford-kormány idején 1972-től 1974-ig. New York. 1975-től 3 majd a Bechtel és a Csoport alelnöke és általános tanácsadójaként védelmi dolgozott miniszter- 1980-ig. George Shultz pénzügyminiszter és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council on Ecoilletve elnöke 1974-től 1982-ig.

Vince illetve korábbi Co- vezérigazgatójáról. október 17. Citizen's Voice. Random House.. American Empire: Global Leader or Rouge Power?. Joe Conason.Thomas J. WilkesBarre. mikor évekkel később kiderült.. Little Brown and Company. 3 4 Saudis.. 2001.Peter Eisner.. Vanity Fair 2003. m. Saving the Manuel Noriega .Part Two: 5 The Third Genera tion. I. 56. lásd még Craig Unger. San Francisco. htm (letöltve 2000. 2 Other. 107. I. Harpers Magazine 2000. Bush elnök stratégiájában.com/georgebush. m. New York. 114.newnetizen. 43. Duffy. 1997. www.Peter Eisner. Scranton Tribune 1987.com/georgebush. David Harris. 3. John Perkinsről lásd Jack M. David Harris.famoustexans. The Scranton Times 1987. Archbald Plant Will Turn Coal Waste into Power. Ever. október. 212. m.. Lásd George Lardner Jr. New York. Archbald Facility Dedicated. The Memoirs of Manuel Noriega. A készülődő 2003-as iraki háború elvonta a figyelmet erről az ügyről. hogy a köztiszteletben álló Arthur Anderson csapta be az energiafogyasztókat. július. 6.. A hábor ú alatt Bahrein kulcsszerepet játszott George W. Manuel Noriega . Berrett-Koehler Publishers Inc. Citizen's Voice. Ez az elmélet új jelentőséget kapott. Harpers Magazine 2000..famoustexans. Craig Unger. 29.Peter Eisner. Robert Curran.. 5 6 7 8 9 10 11 258 . február. Coveleskie. 165. Craig Unger. 4. Bush Success Story. I. PA. Manuel Noriega .htm. I. Waste Archbald at Power Corporation nevű leányvállalatáról. Lásd www.. és Sam Parry. 165 .mind Noriega meggyilkolásáról szóló tervekkel kapcsolatban. f ej ezet 1 Manuel Noriega . Shooting the Moon: The True Story of an American Manhunt Unlike Any David Harris. www. Food (vezércikk). 31 -34. m. Wilkes-Barre PA. I. David Harris. I. Manuel Noriega . 2 Joe Conason. Lásd például Manuel Noriega . 1997. Random House. Bush Success Story. 38. America's Prisoner.Lois Roman. f ej ezet 1 Az IPS-ről. .Peter Eisner. 30. America' s Prisoner. 3 4 Washington Post 1999. 1988. 248. és már-már a közvélemény figyelmének középkönyvelőcég az Enron vezetőivel együttműködésben dollármilliárdokkal pontjába került. Burning Coal's Archbald. m. 2. Civil Engineering 1988. m. Boston. The Turning Point After Coming Up Dry. Vanity Fair 2003. Generation Plants Attributes Cited. The Memoirs of Manuel Noriega. I. m. Saving the Saudis.com/presidential/busholigarchy. The George W. június 6. f ej ezet 1 Jim Garrison. február. október.. The George W.Peter Eisner. 2004. 56-57.. Liabilities to Assets: Culm to Light. 1988. Daly .. 28. az Enron dolgozóit és az egész amerikai népet. július 30. á prilis 19 -én). június 7. The Bush Family Oligarchy .. I. október 17. m. 178 .htm.Peter Eisner.

James R. Simon Romero. m. április 26. 2002. f ej ezet 1 A huaoranikról lásd még Joe Kane. United Nations. december 30.org. Venezuela Strikers Keep Pressure on Chavez and Oil Exports. április 14. február 22.12 13 Manuel Noriega . A sakálokról és másfajta verőemberekről lásd még: P. New York. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Ba ttles. 5 Radio. www. június. New York.pachamama. N. Corporate Warriors: (az Irish Film Boarddal együttműködésben. Guayaquil. TIME 1999 . London 2003. 34. 31. xxi. Fortune's Warriors: Private Armies and the New World Order. április 17 . New Internationalist 2001. 33.htm. Culture in the Amazon. 2002 .. a New York Times vezércikke. f ej ezet 1 Morns Barrett.newint. eluniverso. 32. Human Development Report. a Hoy (napilap. United Nations. április 24. What Went Wrong with the Oil Dream in Venezuela. december 10. Seeking Balance: Growth vs. f ej ezet 1 2 Venezuela on the Brink. 2000. Douglas & Mcintyre. I. Natives Seek Redress for Pollution. 1999. El Universo (napilap. 7 The Rise of the Privatised Military Industry. New York Times 2003. Ecuador) cikkei 2003. Demands Government Action. Achuar Free Eight Oil Hostages. Venezuela Leader Urges 20 Years for Strike Chiefs. április 24.Peter Eisner..com. 1989. The Revolution Will Not Be Televised. Ithaca. és Sarayacu . (a Reuters is közölte).chavezthefilm. Vancouver Toronto. I. rendezte Kim Bartley és Donnacha O'Brian Venezuelan President Forced to Resign. Manuel Noriega . 3 4 York Times 2002. El Commercio (napilap. Perilous Prosperity.. m. Singer. december 10. december 24. 8 9 10 Tim Weiner. National Public Ginger Thompson. Quito. New Bob Edwards. Az Ecuador amazóniai őslakosaival kapcsolatos aktuális információ található a Pachamama Allience honlapján: www. 1995. A Coup by Any Other Name. Los Angeles Times 2002. Cornell University Press. Morning Edition 2003. között. december 18. Felix I. december 10-23. Oakland org/issue335/perilous. A túszhelyzetről lá sd még Alan Zibel. Simon & Schuster.Indigenous Groups to Discuss Release of Kidnapped Oil Men. U. 2 3 Tribune 2002. 1 f ej ezet Chris Jochnick. 2002. Savages. S. július 8. The Web's Wild World. Associated Press 2003. Rodriguez John Weisman. Ecuador) www. Paul Richter. Alfred A. Tenuous Truce in Venezuela/or the State and Its Oil Company. Lásd www. 6 New York Times 2002. és Juan Forero.com. Knopf. Associated Press 2002. Davis. 259 . 211.Peter Eisner.. W. New York. Quito). 2003). New York Times 2002.. Y. 62. Had Ta lks on Chavez Ouster. Ecuador: Oil Firm Stops Work because Staff Seized. december 16.

cnn. www. Henry. Tucson Citizen 2005.. Lásd Nelson Mandela on G8 Summit: Overcoming Poverty Is Not a Gesture Of Charity. október 3.org (letöltés: 2005. Opel . 2002.. Company Has Ties in Washington and to Iraq. Stiglitz. New York. 40. fej ezet 1 A nemzeti adósságokra vonatkozó adatok a Bureau of the Public Debt (ÁllamadósIroda) a nyilvántartásából jövedelemmel származnak. Gives Bechtel a Major Contract in Rebuilding Iraq.democracynow.gov/opd/opdpenny. kapcsolatos www. 3 Richard A.Diana B. Stiglitz.. xiv.com.35. xiii. 1. The PenLásd Bolivia President's Resignation Rejected. 18 60.com/2003/04/17/news/companies/war-bechtel/index. Elisabth Becker . 247. nytimes. 6 guin Press. Opel. S. I. The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy.. nemzeti sági htm. Globalisation and Its Discontents. www. 8 9 It Is an Act of Justice.html 4 http://money. 2 worldbank. I. 3 Walls Eight Windows.pdf. A Nation at War: The Contractor. 2 60 . 2005 . T. 1. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Four Jeffrey D. David McCullouch. április 18. 2003 . New York Times 2003. New York Times 2003.).). Simon & Schuster. Scribner. New York. március 1. www. 232.worldnews. U. m. 2004. Revere.html. New York. 172.htm Mit tehetünk 1 Energy Information Administration. pockets. com/2003 /04 /18 /internationa l/worldspecial/l8CONT.nytimes. New York. 41 .com/2003/04/18/international/worldspecial/18REBU.. A Nation at War: Reconstruction. június 7. Sachs. New James S. 2005.treas. www. Author: Tsunami aid may line U. statisztika forrása a Világbank. április 18. 248. S. Henriques. Diary of the American Revolution. C. 4 York.org/data/databytopic/GNIPC. Epilógus 1 2 3 Frank Moore.. január 17. (letöltés: Lásd Joseph E. reported in USA Today.. 1-3A. 1776. 56. 7 2005. Joseph E.Richard A. http://cnn.publicdebt. WW Norton & Company.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->