P. 1
John Perkins - Egy Gazdasagi Bergyilkos Vallomasai

John Perkins - Egy Gazdasagi Bergyilkos Vallomasai

|Views: 742|Likes:
Published by adamsillye

More info:

Published by: adamsillye on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

John Perkins

E g y g a zd as ág i b érg y ilko s vallomásai

R ÁCIÓ KIADÓ
Budapest, 2006

Anyámnak, Ruth Moodynak és apámnak, Jason Perkinsnek, akik szeretni és élni tanítottak, és belém oltották a bátorságot, amely lehetővé tette, hogy ezt a könyvet megírjam.

Tartalom

Előszó Prológus

11 18

1 . r é s z : 1963-1971
1 2 3 4 5

Gazdasági bérgyilkos születik „Beszervezve egy életre" Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Megmentünk egy országot a kommunizmustól Eladom a lelkem

27 36 44 47 51

2 . r é s z : 1971-1975
6 7 8 9 10 11

Inkvizítori szerepben Perbe fogott civilizáció Jézus, másképp Egy életre szóló lehetőség Panama elnöke és hőse Kalózok a Csatorna-övezetben Katonák és utcalányok

59 63 68 72 78 83 86

12

13 14

Beszélgetések a tábornokkal A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakának kezdete

90

95 99

15 16

A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet Hogyan lettem kerítő, valamint Oszama bin Laden pénzelése

110

3 . r é s z : 1975-1981
17

A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene 117 124 128 132 135 139 145 156 160

18 19 20 21 22 23 24 25

Az iráni Királyok Királya Egy megkínzott ember vallomásai Egy király bukása Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom Megtévesztő életrajz Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kilépek

4 . r é s z : 1981-TÓ L MÁIG
26 27 28

Ecuador elnökének halála Panama: egy másik elnök halála Energiaipari vállalatom, az Enron és George W. Bush

167 172

176

hogy megvesztegessenek Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Az EHM-ek kudarca Irakban Szeptember 11-e és következményei. az én számomra Venezuelát Szaddám menti meg Újra Ecuador A látszaton túl 181 187 195 201 208 214 222 Mit tehetünk Epilógus Függelék Jegyzetek 231 236 246 253 .29 30 31 32 33 34 35 Hagyom.

akik m i n d i g a n y o m u n k b a n jártak. amelyből végül az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai lett. az első öbölháború. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. megrázta a fejét.b a n egy nagy hatalmú nemzetközi nagyvállalat tulajdonában álló vezető kiadó igazgatója elolvasta annak a könyvnek a munkapéldányát. akiket tiszteltem és rokon léleknek éreztem — Jaime Roldósnak. Oszama bin Laden felbukkanása. így másfajta k o m mandósok. Minden alkalommal világpolitikai események indítottak írásra: Panama amerikai megszállása 1989-ben. de ez a játék most. 2 0 0 3 . „Lenyűgöző történet. erőszak. Azt a könyvet két államfőnek ajánlottam. A Világbank. kormányok és bankok világuralomra törő vezetőinek köreivel. Meggyőztek. erről a világnak tudnia kell" — vélekedett. Eszközeik között meghamisított pénzügyi jelentések. Mindketten baleset áldozatai lettek. Ecuador elnökének és O m a r Torrijosnak. manipulált választások. gazdasági bérgyilkosoknak nem sikerült behálóznunk Roldóst és Torrijost. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) és más külföldi „segélyszervezetek"pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. két olyan embernek. a C I A által támogatott sakálok léptek akcióba. A fenti sorokat 1982-ben írtam Egy gazdasági bérgyilkos lelkiismerete m u n kacímmel elkezdett könyvem elejére. hogy n e m vállalhatja a kiadás kockázatát. Aztán szomorúan elmosolyodott.Előszó A gazdasági bérgyilkosok (EHM*-ek) jól fizetett szakemberek. megvesztegetés. ezért a kötetben az angol rövidítést (EHM) használjuk. N e k ü n k . Merényletet követtek el ellenük. Azt * Az angol eredetiben Economic Hit Man. és azt mondta. akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. az USAID (U. A következő húsz év alatt még négyszer fogtam hozzá. szex és gyilkosság is szerepel. Szomália. S. akik az ügyfeleim voltak. hogy ne írjam meg azt a könyvet. (A ford. a globalizáció korában új és ijesztő méreteket öltött.) 11 . Haláluk n e m volt véletlen. K ü l ö n b ö ző fenyegetések és megvesztegetések hatására azonban m u n k á m m a l újra és újra felhagytam. Agency for International Development. Én tudom. mert szembe mertek szállni a nagyvállalatok. mert a vállalat vezetői valószínűleg elleneznék. Panama vezetőjének. én is gazdasági bérgyilkos voltam.

az e m b e rek.tanácsolta. amit a további fejezetekben szeretnék bővebben kifejteni. Ez életem igaz története. hanem m é g huszonnégyezren. Jessica elvégezte az egyetemet. és megkezdte önálló életét a világban. hogy semmibe vegyem a fenyegetéseket és a megvesztegetést? Röviden azt felelhetem. az Alapító Atyáink által megfogalmazott eszmények tiszteletével és szeretetével. és miért találjuk szembe magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. hogy segít megszólalnom. és megosztottam vele a félelmeimet. Ez a hosszabb válasz váza. azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani. Minden nap huszonnégyezer ember hal m e g azért. M i n d e n percét megéltem." De ez n e m fiktív történet. h o g y mindezen változtasson. azt mondta: „ N e aggódj. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki t u d j u k használni. Végül egy bátrabb. Ezt a történetet el kell mondani. h o g y n e m fogok ölbe tett kézzel ülni. amely „életet. amiket leírok. ahol vagyunk. Ez az ország. szabadságot és a boldogság lehetőségét" ígéri m i n d e n k i n e k az egész világon —. Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. hogyan j u t o t t u n k oda. Mi vett rá végül arra. az érzések. Ez igaz történet. mert a múltban elkövetett hibáinkat m e g kell értenünk ahhoz. és kitört a második iraki háború. apa. szülőhazám iránti hűségemmel. hogy egyetlen lányom. akiket majd neked szülök!" Ez a rövid válasz. 1 És ami m é g fontosabb. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. Ha bosszút állnak rajtad. A hosszabb válasz több dologgal is kapcsolatos. ahol te abbahagytad. „Ha J o h n Le Carré vagy G r a h a m Green mintáját követve írna. h o g y szeretném kiadni ezt a könyvet. mert szeptember 11-e megtörtént. mert képtelen a léte fenntartásához szükséges ennivalót előteremteni. m í g a gazdasági bérgyilkosok világbirodalommá változtatják ezt a köztársaságot. Ezt m á r az unokákért is m e g kell t e n n ü n k . mert 2001. a beszélgetések. és írjam meg regénynek.a köztársaság iránt. valamint szeptember 11-ét követő elhatározásommal. Ezt a történetet el kell mondani. szeptember 11-én nemcsak a terroristák áldozatául esett háromezer e m ber halt meg. hogy tegyem fiktívvé a történetet. az amerikai köztársaság iránti elkötelezettségemmel . nemzetközi nagyvállalatoktól független kiadó vállalta. Mikor nemrég elmondtam neki. akiknek a halálát közvetve vagy közvetlenül az éhezés okozta. hogy lehetősége. piacra t u d n á n k vinni. A helyszínek. pénze és hatalma van ahhoz. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. ahol születtem. m i n d életem részei vol- 12 . és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. majd én folytatom.

Személyes történetem azonban olyan világesemények kontextusában zajlott. hogy pontosan adjam vissza ezeket a tapasztalatokat. és gyermekeink jövőjét is meghatározzák. beszélgetéseket. A legnagyobb tiszteletben álló vállalataink a rabszolgaságra emlékeztető bérekért és embertelen körülmények között dolgoztatnak embereket ázsiai üzemekben. Az amerikai építőipari és beruházó cégek vezetői pedig mesésen meggazdagodnak. átlátta gyengeségeimet. Kiadóm megkérdezte. Az lesz a dolgom.e k voltunk. még a feleséged sem. Feladata és az." Elkomolyodott. életed végéig benne maradsz. Biztosítottam afelől. jól példázza. valóban gazdasági bérgyilkosnak neveztük-e magunkat. egy-egy illetővel több alkalommal folytatott beszélgetésemet egy beszélgetéssé olvasztva adom tovább. Mikor történelmi eseményt tárgyalok vagy beszélgetéseket idézek föl. Egészen pontosan 1971-ben azon a napon. mikor elkezdtem tanárommal." Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. bár legtöbbször csak a rövidítést (EHM) használtuk. ahogyan azt végrehajtotta. Claudine-nal dolgozni. saját feljegyzéseimre. ő ezt mondta: „Az a feladatom. és más szerzők beszámolóira. Cserébe ők megerősíthetik politikai pozíciójukat azzal. ahol most vagyunk. Claudine szerepe érdekes példája annak a manipulációnak. saját emlékeimre és más résztvevők visszaemlékezéseire. több forrásra is támaszkodom: nyilvánosságra hozott dokumentumokra. Minden erőmmel azon voltam. Az elbeszélés gördülékenysége érdekében néhány. és ez biztosítja lojalitásukat. amit korábban írtam. olyan hatékony. embereket. ha politikai. egyszerűen E H M . épüljenek be abba az óriási rendszerbe. hogy országukban ipari parkok.tak. hogy igen. Végül is ezek a vezetők belegabalyodnak az adósságok hálójába. hogy „rávegyem a világ vezetőit. A könyv végén található irodalomjegyzék számos művet ajánl az említett témákban elmélyedni kívánó olvasó figyelmébe. amelyek korábban titkos vagy hozzáférhetetlen információt hoztak napvilágra. Claudine nem kímélt. Olajtársaságok mérget eresztenek az esőerdők folyói- 13 . „Ha egyszer belépsz. mikor jövendő feladatomat leírta. repülőterek épülnek. Amilyen szép és intelligens volt. amely ezt a tevékenységet jellemzi. hogy be vagy szervezve. amelyek formálták történelmünket. milyen kifinomultan működnek ennek a rendszernek az emberei. különösen olyan nemrég megjelent könyvekre. Bármikor használhatjuk őket. és azokat a saját legnagyobb előnyére használta ki. erőművek. gazdasági vagy katonai érdekeink úgy kívánják. hogy gazdasági bérgyilkossá formáljalak. mondta. arra az öt kéziratra. elvezettek oda. amely az amerikai gazdasági érdekeket képviseli világszerte." Ma már látjuk ennek a fékevesztett rendszernek a következményeit. Senki nem tudhat arról.

állatokat és növényeket. a peremvidékeken élők viszont felhasználhatók. Ha a Föld forrásainak gátlástalan fogyasztását állítjuk követendő mintaként az emberek elé. annál szélesebb körben érezhetőek az előnyei. Ezt a hatást csak erősíti az a fentiekből következő tétel. Ebből a felfogásból az is következik. tudatosan ölnek meg embereket. amelyet szentírásként fogadtunk el: hogy a gazdasági növekedés az emberiség hasznára van. Ha az embereket a mohóságukért j u t a l mazzák meg. Egy elmélet. megfelelő élelmiszert. egész ősi kultúrákat irtanak ki. A világ lakosságának a fejlett országokban élő leggazdagabb egyötöde és a szegény országokban élő legszegényebb egyötöde közötti jövedelemarány az 1960-as 30:1-hez képest 1995-re 74:l-re változott. Tudjuk. és minél nagyobb a növekedés. miért támadnak m e g m i n k e t terroristák? Vannak. Számos problémánk ered ebből a felfogásból. 4 És m é g csodálkozunk. ha gyerekeinket arra tanítjuk. hogy sok országban a népességnek csak kis hányada részesül a gazdasági növekedés hasznából. 2 A gazdasági életben olyan botrányok zajlanak. Ezt a rendszert azonban az összeesküvésnél sokkal veszélyesebb erő tartja működésben. hogy iskoláink. m í g a többség számára ez a folyamat egyre elkeserítőbb körülményeket teremt. 3 Az Egyesült Államok több m i n t 87 milliárd dollárt költ az iraki háborúra. kizsákmányolhatók a növekedés érdekében. Ez a felfogás természetesen hamis. elősegítő embereket kiemelten kell jutalmazni. Bár ilyen egyszerű lenne! Egy összeesküvés tagjait el lehet fogni és bíróság elé lehet állítani. bankok és kormányok (összefoglaló néven a korporatokrácia) pénzügyi és politikai befolyásukat latba vetve igyekeznek biztosítani. A gyógyszeripar HIV-fertőzött afrikaiak millióitól tagadja meg az életmentő orvosságot. és ha a népesség nagy részét a szűk elitet kiszolgáló tömegnek tekintjük. mit eszik másnap. és talán ez az egyik oka az összeesküvés-elméleteknek is. az ördögöt festjük a falra. m i n t az energiaiparban m ű k ö d ő E n r o n vagy a számvitel terén m ű k ö d ő Andersen ügye. közegészségügyi ellátást és alapvető oktatást lehetne biztosítani a Föld m i n d e n lakójának.ba. Csak az Egyesült Államokban tizenkét millió család n e m tudja. akik valami szervezett összeesküvést okolnak jelenlegi problémáinkért. Olyan helyzetbe juttattak minket. hogy a gazdasági növekedést hajtó. vállalkozásaink és a média egyaránt támogassák ezt a hibás alapelvet és következményeit. akkor a mohóság korrupcióra ösztönöz. hogy kiegyensúlyozatlanul élő példaképeket kövessenek. Aki m e g is jelenik. hogy a rendszert m ű k ö d t e t ő gazdasági vezetőket különleges státus illeti meg. ahol glo- 14 . míg az E N S Z becslései szerint ennek kevesebb mint feléből tiszta vizet. A globális birodalom kiépítésére irányuló törekvésükben a vállalatok.

A történelem azt tanítja. bővítsék és erősítsék. és szabjunk új irányt a történelmünknek. Manapság már sokkal többen vannak. Számos kultúrát tönkretesznek a dominanciáért folytatott versenyfutásban. nem fogjuk tovább tűrni. hogy az elkötelezettség új szintjeire tudjunk lépni. míg a többség megfullad a szegénységben. a Nike. 15 . és végül önmagát is fel n e m emészti. Biztos vagyok benne. míg végül ők m a g u k is szétesnek. de tagjai közös értékeket és célokat vallanak. Elkötelezettekké válunk az együttérzés. a vég elkerülhetetlen. Egy nagyon is valódi értelemben az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai legalább annyira az ő történetük is. És ha a sakál is kudarcot vall. Ez a te történeted is. a sakál lép a színre. jachtok. a demokrácia és a társadalmi igazságosság mellett. a General Electric. így magasabb érdekeinket szolgálja. a General Motors. A korporatokrácia nem összeesküvés. Egy ország vagy országcsoport sem élhet hosszú távon jól mások kizsákmányolásából.bális kultúránk már óriási gépezethez hasonlít. hogyan használ ki bennünket ez a Föld készleteit kielégíthetetlen étvággyal fogyasztó és embereket szolgasorba taszító rendszer. hogy a rendszert folyamatosan fenntartsák. A birodalmak sosem állnak fenn sokáig. a W a l . ahol néhányan úsznak a gazdagságban. hogy fogyasszunk. m i n t az enyém. az ügynökök m é g gonoszabb fajtája.M a r t és a világ csaknem valamennyi nagyvállalatának irodáiban megtalálhatók. magánrepülők — modellként állnak előttünk. az első globális birodalom története. fogyasszunk. A b ű n megvallása a jóvátétel feltétele. hogy ha n e m sikerül más utat találnunk. hogy kapjunk észbe. Legyen ez a könyv tehát megváltásunk kezdete. A pozíciójuknak szebben csengő neve van. A probléma felismerése a megoldás felé tett első lépés. m í g fel nem fal m i n d e n t maga körül. Azért írtam ezt a könyvet. A hozzám hasonló embereknek felháborítóan magas fizetéseket adnak. amelynek egyre több üzemanyagra és karbantartásra van szüksége. környezetszennyezésben és erőszakban. Át f o g j u k értékelni a szerepünket abban a világban. aki E H M korában viszonylag kis csoport tagja volt. Ha mi nem j á r u n k sikerrel. hogy tudatosítsák bennünk: állampolgári kötelességünk vásárolni. Eddig még mindegyik csúfosan megbukott. és a M o n santo. és a föld kizsákmányolása jó a gazdaságnak. Az „élenjárók" élete és körülményei — a nagy házak. egyik legfontosabb céljuk. igazságos társadalomról szóló álmunk megvalósítására. akik hasonló szerepet játszanak. M i n d e n alkalmat m e g ragadnak. Ez a könyv olyan ember vallomása. törekedni tudjunk a kiegyensúlyozott. Segítsen abban. fogyasszunk. hogy ha elég sokan ráébredünk arra. j ö n a katonaság. a mi világunk. hogy hűen engedelmeskedjenek a rendszernek.

Pat Andersonnak. Jamie Grantot. Catherine Lengronne-nak. vállalataival és azok politikai kapcsolataival összefüggésben. Marina Cooknak. valamint Winifrednek. Robin Donovannak. Steven Piersanti. akik bátorítottak. Szeretném kifejezni hálámat Jeevan Sivasbramaniannak. az ügynökömnek. Valerie Brewsternek a könyv külsejének megtervezéséért és Todd Manzának. hogy vállaljam a kockázatot és mondjam el a történetem: Stephan Rechtschaffennek. Örökké hálás leszek Emily Haynesnek. aki az első pillanattól kezdve nagy érdeklődéssel és türelemmel dolgozott a könyvön. Paul Fedorkónak. Kristen Frantznak. hogy átolvasták a kéziratot. munkatársaik sokat dolgoztak az anyag új. Hálás vagyok nekik a tapasztalatokért és a tanulságokért. Sabrina Bolognit. Dianne Platnernek — a BK valamennyi munkatársának. bővített változatán. a BerrettKoehler ügyvezető igazgatójának. aki huszonöt éve fantasztikus feleségem és társam. Bill és Lynna Twistnek. Paut Shawt és számos más segítőmet. valamint Ken Lupoffnak. szóműves korrektoromnak. Lyn Roberts-Herricknek és Mary Tendallnak. illetve Jessica lányunknak. Eve Bruce-nak.Ez a könyv soha nem született volna meg a könyv lapjain felbukkanó emberek nélkül. Tiffany Leenek. aki nemcsak elolvasta és véleményt mondott róla. Brant Janeway értékesítési igazgatónak. a tehetséges szerkesztőnek és diplomatának. hanem zseniális szerkesztőként számtalan órát töltött a kézirat javításával is. Laurie Pellouchoudnak és Jenny Williamsnek. Ann Kempnek. Chris Leenek. María Jesús Aguilónak. amiért bemutatott neki. Allen Jonesnak. R a n d i Fiatnak. különösen segítő kollégáimnak. akiknek az életében osztoztam. Art Roffeynak és sokaknak a Dream Change (Álomváltozás) utak és műhelyek résztvevői közül. külön köszönet illeti Michael Ben-Elit. mekkora szükség van az emberek tudatosságának emelésére. Juan Gabriel Carrosot. A Plume Kiadó és a Penguin Csoport elhatározta. akik nevük elhallgatását kérték. Rick Wilsonnak. a Berrett-Koehler Kiadó alapítója nemcsak hogy elég bátor volt a könyv befogadásához. Hálásan köszönöm Stevennek. valamint Richard Perinek. de arra is ösztönzött. akik felismerték. Jennifer Lissnek. Hálás vagyok azoknak az embereknek. hogy a világot jobbá tegyék. Norina 16 . akik megosztották velem személyes felismeréseiket és ismereteiket a különböző országok multinacionális bankjaival. Nova Brownnak. és elmondták róla a véleményüket. hogy papírkötésben is hozzáférhetővé teszi ezt a könyvet. Trena Keating főszerkesztőnek. David Kortennek. hogy magamon túlnőve igyekezzek az ő magas mércéjének megfelelni. és fáradhatatlanul dolgoznak azon. Michael Crowleynek. Köszönettel tartozom azoknak is.

egyetemistákhoz és főiskolásokhoz is el tudjuk juttatni. és akik leginkább ösztönöztek ennek a könyvnek a megírására. a szerzői j o g o k k a l foglalkozó igazgatónak. a jakartai kanálisok m e n t é n épült bádogviskó telepeken és a világ számos nagyvárosának n y o m o r negyedeiben. a hatásos új borító tervezőjének. és nem voltak tudatában. Végtelenül hálás vagyok mindazoknak. h o g y írói pályára lépjek. és barátként segítettek abban. 2004. külön köszönet azoknak. akik megosztották velem ételüket és életüket.n é l . A Plume és a Berrett-Koehler munkatársai mintaszerűen működtek együtt annak érdekében. akik meghívtak otthonukba a dzsungelben.Frabotta és Abigail Powers tördelőszerkesztőnek. és sok értékes pillanatot éltünk át közösen. a hegyekben. és Gretchen Swartley marketing koordinátornak. augusztus John Perkins 17 . Aline Akelisnek. akik együtt dolgoztak velem a M A I N . akikkel együtt utaztam távoli országokba. Hálával tartozom E h u d Sperlingnek és munkatársainak az Inner Traditions International Kiadónál. Köszönetet kell m o n d a n o m m i n d a z o k n a k . akik a bennszülött kultúrákról és a sámánizmusról szóló korábbi könyveimet kiadták. akik velem dolgoztak. Jaya Micelinek. miként segítették a gazdasági bérgyilkosokat a világbirodalom formálásában. hogy a könyv üzenetét szélesebb olvasóközönséghez. a sivatagban.

az ecuadori Amazonasdzsungelből kiszakított területre épült Shell városa. ami nagyban különbözött addig vállalt megbízatásaimtól. melynek kirobbantásában részem volt. Az út. az Amazonas egyik felső mellékfolyója. A várost jóval Kolumbusz érkezése előtt alapították. hogy körös-körül havas hegycsúcsokat látnak. Az egyik oldalon meredek. bár csak pár kilométerre vannak az Egyenlítőtől délre. gazdasági bérgyilko- 18 .Prológus Quito. akik prostituáltként vagy kétkezi munkásként kiszolgálják őket. A Pastaza az inkák idejében istenként tisztelt Cotopaxi. Erről a háborúról az ország határain kívül nem nagyon hall senki — így van ez számos más konfliktus esetében is. 2003-ban olyan küldetéssel indultam el Quitóból Shell felé. A másik oldalon. A helyiek szerint az utazó egy nap alatt mind a négy évszakot átéli. vízesésekkel és ragyogó broméliákkal tarkított sziklák emelkednek. lakói hozzászoktak. kimerítő és lélegzetelállító. Szerettem volna véget vetni egy háborúnak. illetve a helyi shuar és kecsua törzsek tagjai. amely egyik városból a másikba vezet. Ecuador fővárosa az Andok egy vulkanikus völgyében terül el majd háromezer méter magasan. a nevét adó olajvállalat előretolt helyőrsége és katonai támaszpont. a világ egyik legmagasabban fekvő aktív vulkánja oldalában található gleccserek vizét viszi a több mint ötezer kilométerre lévő Atlanti-óceánba. Fullasztóan párás város. sosem tudok betelni a fenséges látványnyal. Bár már sokszor jártam erre. lakói többnyire katonák. melyekért mi. egy mélységes szakadék alján kanyarog a Pastaza folyó. olajipari dolgozók. Mintegy kétezer-négyszáz méterrel lejjebb.

a néhány kapzsi ember álmában létező globális birodalomért folytatott harcnak. repülőtereket vagy ipari parkokat . A pénz nagy része lényegében el sem hagyja az Egyesült Államokat. melyek elhatározták. Kultúrája sokszínűségére jellemző.sok vagyunk a felelősek. hogy nem engedik. Mint a maffiában m ű k ö d ő kollégáink. hogy az olajtársaságok tönkretegyék otthonaikat. mi E H M . akkor a hitel olyan nagy. h a r m i n c vulkán m ű k ö d i k a területén. hogy találkozzam a shuarokkal. a maffiához hasonlóan mi is könyörtelenül érvényesítjük az érdekeinket. houstoni vagy San Franciscó-i építőipari vállalatokhoz. h o g y az adós néhány év után már képtelen lesz törleszteni. Mindezt nagyon izgalmasnak és persze egzotikusnak találtam. Ezek általában infrastruktúrát . Olyan elit csapat vagyunk. hogy itt csaknem ugyanannyian beszélnek valamilyen ősi bennszülött nyelven. 1 Ez az. több ezerféle. az ashuarokkal. hogy a pénz csaknem azonnal visszatér a korporatokrácia (a hitelező) soraiba tartozó vállalatokhoz.e k is szívességeket teszünk. Az adós ország természetesen továbbra is adósunk marad — egy újabb ország a globális birodalom uralma alatt. M í g ezen a napfényes 2003-as napon Quitóból Shell felé autóztam. Számukra ez a háború gyermekeik és kultúrájuk megmaradásáról szól. a hitelfelvevő országnak azt kamatokkal együtt kell visszafizetnie. hogy tiszta. Része a világuralomért. Amikor ez bekövetkezik. a zaparokkal és a shiwiarokkal — törzsekkel. Azért indultam az olajvárosba. a világ valamennyi madárfajának 15%-a megtalálható itt. kikötőket.elektromos erőműveket. amihez mi. még ha az ellenállás az életükbe kerül is. családjaikat és földjeiket. katonai bázisokat állítunk föl. hogy a létesítményeket a mi országunk vállalatai építsék meg. míg számunkra hatalomról. érintetlen és ártatlan. és komoly értékekhez — olajhoz vagy éppen a Panama-csatornához — j u t u n k hozzá. Az útra készülve azt olvastam. eszembe j u t o t t az a nap. amelyik a n e m zetközi pénzügyi szervezeteket felhasználva kiszolgáltatottá tesz más nemzeteket a legnagyobb vállalatainkat.fejlesztő kölcsönök formáját öltik. Például E N S Z beli szavazataikat diktáljuk. mikor harmincöt évvel azelőtt először léptem erre a földre. gazdasági bérgyilkosok a legjobban értünk: a globális birodalom építéséhez. hogy bár Ecuador csak akkora. m i n t Nevada. mégis leginkább az a három szó járt a fejemben. Ha egy gazdasági bérgyilkos igazán sikeres. bankjainkat és kormányunkat vezető korporatokráciával szemben. pénzről és természeti erőforrásokról. Annak ellenére. m é g t u d o mányosan le sem írt növényfaj mellett. csak a washingtoni bankoktól átkerül a N e w York-i. autópályákat. 19 . m i n t spanyolul. a kecsuákkal és szomszédaikkal. Ezeknek a kölcsönöknek feltétele.

az arapapagájok és a jaguárok csaknem teljesen kipusztultak.5 billió dollárt. Mindeközben a legszegényebb rétegek által birtokolt nemzeti erőforrások aránya 20%-ról 6%-ra esett vissza. Izzadság itatta át az ingem. ellen. 1970. amely harmincezer bennszülött ecuadorit képviselt. három ecuadori bennszülött kultúra az összeomlás szélére jutott. 6 A harmadik világ adóssága meghaladja a 2. nehézfémekkel és rákkeltő anyagokkal szennyezett vizet eresztett nyílt tározókba és folyókba. és korábban érintetlen folyók valóságos szennycsatornákká változtak. május 7-én amerikai jogászok egy csoportja. 3 Óriási területen vágták ki az esőerdőt. A vádirat szerint 1971 és 1992 között az olajipari óriás naponta több mint négymillió gallon (15. melynek kezelési kiadásai 2004-ben éves szinten több mint 375 milliárd dollár volt — nagyobbak. mint mikor elkezdtük bevezetni a modern gazdaság. bankrendszer és építőipar csodáinak világába. Nekem és EHM-társaimnak köszönhetően Ecuador most sokkal rosszabb állapotban van. Ez alatt az idő alatt a bennszülött népek is megkezdték az ellenállást. Első látogatásom idején. Hasonló lett a sorsa csaknem minden olyan országnak. hogy milyen szerepet játszottam ennek a gyönyörű országnak a tönkretételében. A látogatásom után nem sokkal épített Andokot átszelő csővezeték azóta több mint félmillió hordó olajat szivárogtatott el a törékeny egyensúlyú esőerdőkben — csaknem kétszer akkora mennyiség ez. amit a fejlődő országok évente külföldi se- 20 . 4 Az erdőkből sűrű párafelhők szálltak fel a Pastaza kanyonján. amely továbbra is mérgezi az embereket és az állatokat. amelyet mi. mint amekkora az Exxon Valdez-ből elfolyt.3 milliárd dollár értékű csővezetéke Ecuadort az Egyesült Államok tíz legnagyobb külföldi olajszállítója egyikévé fogja tenni.Sok minden megváltozott a harmincöt év alatt. de nemcsak a trópusi hőségtől és a kanyargós úttól. 2 Most egy E H M .5 Sajnos Ecuador nem kivétel.e k által szervezett konzorcium négyszázötven kilométeres. gazdasági bérgyilkosok vontunk be a globális birodalom hatókörébe. illetve a munkanélküliség 15%-ról 70%ra emelkedett. vagyis az olajárrobbanás időszaka óta a szegénység hivatalosan elismert szintje 50%-ról 70%-ra nőtt. és csaknem 350 olyan nyílt hulladéklerakót hagyott hátra. és a gyomrom összeszorult. egymilliárd dolláros keresetet adott be a ChevronTexaco Corp. 2003. 1968-ban a Texaco még éppen csak fölfedezte az amazonasi olajmezőket. 1. s húszszorosa annak az összegnek. és az államadósság 240 millió dollár helyett már 16 milliárd.1 millió liter) olajjal. mint amit a fejlődő országok összesen évente egészségügyre és oktatásra költenek. Ma az olaj az ország teljes exportjának csaknem a felét teszi ki. az alulfoglalkoztatottság. hanem annak tudatától is.

ami nagyjából ugyanaz az összeg. a harmadik legnagyobb olajszállítónk nemrég a szegény népet képviselő elnököt választott H u g o Chávez személyében. Most mégis libabőrös lettem tőle. A gyönyörű táj hirtelen véget ért. akik hivatalos adatok szerint súlyos szegénységben élnek. amit ő a m e - 21 . egy óriási szürke fal. Persze nem kellene. Mindvégig tudtam. természetellenes és tájba n e m illő. melyek a m ű k ö dő Tungurahgua vulkán mellett eredő föld alatti termálvizű folyókból táplálkoznak. Ezeknek a projekteknek köszönhető. Valójában az E H M . 7 Lassítottam. Ez a riasztó. mikor Washington attól tartott. ahogy az autó kiért a paradicsomból. Csöpögő betonja teljességgel idegen. hogy Ecuador ma elmerül a k ü l földi adósságban. hogy meglepjen a látvány.e k közreműködésével jöttek létre. szeptember 11-e után. aki határozottan szembehelyezkedett azzal. Gyerekek szaladtak mellettünk. amelyek az én részvételemmel és más E H M . és régen még dicsértem is. és energiáját elektromossággá alakítja. 8 A globális birodalom olajkoncessziók formájában követeli jussát. hogy Ecuador ma a globális birodalom része. kecsuák és szomszédaik háborúval fenyegetik olajvállalatainkat. miközben mérhetetlen szenvedést hozott a folyó mellett élő földműveseknek és bennszülötteknek. és hogy a shuarok. Az ilyen E H M . rágógumit és süteményeket próbáltak eladni n e k ü n k . amely a Pastaza folyó rohanó vizét megállítja.e k teljesítményének jelképét. képtelen fal a gát.gélyként kapnak. mert az Amazonas-vidék alatt húzódó olajmezők nagyságát a közel-keletihez hasonlónak tartják. A világ lakosságának több m i n t fele napi két dollár alatti összegből él. és nemzeti költségvetésének aránytalanul nagy részét kell ezek kifizetésére fordítania ahelyett. Ráadásul Venezuela. Ez a vízi erőmű csak egyike annak a számos projektnek. ha eladja esőerdőit az olajvállalatoknak. A folyóból gigantikus szörny mered elő.p r o j e k t e k az okai. mint az E H M . mint amit a '70-es évek elején kaptak. Aztán m a g u n k m ö g ö t t h a g y t u k Bañost. a pontos százalékérték országonként változik. Maroknyi gazdag ecuadori család tulajdonában álló gyárakat lát el energiával. Ezek a követelések különösen sürgetővé váltak 2001. hogy a közel-keleti olajforrásai elapadhatnak. Ez a 156 megawattos Agoyan vízi erőmű. hogy leselkedik rám. egyenesen D a n t e Poklának m o d e r n változatába. hogy több millió polgárának segítene. Ecuador egyetlen lehetősége külföldi kötelezettségeinek teljesítésére.e k részben éppen azért vetettek szemet Ecuadorra. Ez a város meleg vizű fürdőiről híres. Már sokszor találkoztam vele. ahogy az út a Baños nevű gyönyörű üdülővároson kanyargott keresztül. a hegybe vájt óriási csatornákba tereli. Mindeközben a harmadik világ háztartásainak 1%-a birtokolja országa privát pénzvagyonának és ingatlanainak 70-90%-át.

a spanyol konkvisztádorokat és a 18—19. akiknek legnagyobb szükségük lenne a pénzre.e k fineszesek vagyunk. A fennmaradó összeg nagy részét a hadsereg fenntartása és egyéb kormányzati költségek emésztik fel . helyi lapoknak nyilatkozunk nagyszerű humanitárius tevékenységünkről. hogy nem ad el neki több olajat. Ritkán teszünk bármi jogelleneset. A kormánybizottságok tárgyalóasztalait beterítjük tervezeteinkkel és pénzügyi előrejelzéseinkkel. ahogy az amerikaiak az angolok ellen az 1770-es években. hanem egyszerűen azért. és azzal fenyegette meg az Egyesült Államokat. tanultunk a történelemből. mert kisemmizettek és mindenre elszántak. Washingtonban és Párizsban úgy nézünk ki. most aztán ki is szorítjuk belőle. mint a kormánytisztviselők vagy bankárok. 22 . vagy eredendően gonoszak. Ecuadorban. Nigériában. és ilyennek is fogadnak el. hiszen az egész rendszer kiskapukra épül. Az ecuadori esőerdőkben kitermelt finomítatlan olaj árából 100 dolláronként 75-öt kapnak az olajvállalatok. mert hisznek a kommunizmusban vagy az anarchizmusban. oktatásra és a szegényeket támogató programokra. vagy a latinamerikaiak Spanyolország ellen az 1800-as évek elején. melyeket az E H M ek vontak be a nemzetközi gazdasági-politikai rendbe. A gazdasági bérgyilkosok k u darcot vallottak Irakban és Venezuelában. Már nem hordunk kardot. nyilvánosan szerepelünk. N e m azért. Altruizmust hirdetünk. akiknek az életét tönkretették a gátak.rikai imperializmusnak nevez. E H M .5 dollár marad egészségügyre. és elszegényedett falvakban járunk.így mindössze 2. de sikerrel jártak Ecuadorban. Ilyennek mutatjuk magunkat. Mindezek az emberek . A modern birodalomépítés rafináltsága megszégyeníti a római centuriókat. vagy olyan ruhát. Indonéziában úgy öltözünk. ami a többiektől megkülönböztetne. Ecuador tipikus példája azoknak az országoknak. századi európai gyarmatosító hatalmakat. A maradék 25 dollár háromnegyedét a külföldi adósság törlesztésére kell fordítani. és akik megfelelő élelem és iható víz hiányában halálra vannak ítélve. fúrások és csővezetékek. kevesebb mint 3 dollár jut azoknak az embereknek.mint már annyiszor a világ különböző helyein -. és a rendszer a definíció szerint legitim. melyet az Amazonas vidékén termelnek ki.milliók Ecuadorban és milliárdok az egész Földön — potenciális terroristák. Mi. Így működik a rendszer. N e m viselünk páncélt. E gátat nézve azon tűnődtem . hétköznapinak látszunk. 9 Tehát minden 100 dollárnyi olajból. hogy vajon mikor szánják el magukat ezek az emberek a cselekvésre. Szerénynek. Számon tartanak minket. amit lehet. és a Harvard Business Schoolban tartunk előadást a makroökonómia csodáiról. Építkezéseket keresünk föl. mint a helyi tanítók vagy boltosok.

egy még gonoszabb fajta lép a helyünkbe. Föltettem magamnak a kérdést: hogyan került egy helyes. melynek létrehozásában én is részt vettem. hogy megállítsák a birodalmat. Folytattam utamat a dzsungelbe. Ilyen sakálok minden korábbi birodalomban m ű k ö d tek. Ahogy elhaladtam a folyóból kiemelkedő ormótlan szürke betonszörnyeteg előtt. akkor a régi módszerek kerülnek elő.Ha azonban mi kudarcot vallunk — és ez súlyos figyelmeztetés —. országok vezetői buknak meg hírtelen. Amikor feltűnnek. vagy halnak meg „balesetekben". akik készek az utolsó emberig harcolni. hogy találkozzam az őslakosokkal. Ahol a sakálok megbuknak. E H M . ahogy ez megtörtént Afganisztánban és Irakban.e k csak sakáloknak hívunk. rendes New Hampshire-i srác ebbe a piszkos üzletbe? 23 . akiket mi. nagyon is a gyomromat összerántó görcs és a ruhámat átitató izzadság tudatában voltam. oda fiatal amerikaiakat küldenek ölni és meghalni. 10 És ha netán a sakálok is kudarcot vallanak. Gyötört a bűntudat. és most is mindenhol jelen vannak az árnyékban rejtőzve.

1. R É S Z 1963-1971 .

Egyéves koromig nem is láttam. és törülközőt osztottam az öltözőben.ösztöndíjjal. lakást. az Atlanti-óceánon közlekedő tankhajó fegyveres őrségének volt a parancsnoka. Családunk szűkében állt a készpénznek. és lapátolták el a havat a házuk előtt. Caracas. Középosztálybeli család első és egyetlen gyermekeként születtem 1945ben. rendíthetetlenül republikánus gondolkodása generációkon átívelő puritán hagyományt tükrözött. és egy. Ez az exkluzív intézmény évente mindössze ötven diákot vett föl. Családjukban ők voltak az elsők. moralizáló. Hanoverben megszülettem. és büszkén — egyesek szerint talán arrogánsan . Később nyelvtanár lett Tilton Schoolban. fűtést és vizet. A negyedik születésnapomtól az iskola ebédlőjében ettem. Apám tengerész hadnagyként vett részt a második világháborúban. Anyám középiskolai latintanár lett. labdát szedtem a focicsapatnak. de semmiképpen nem tekintettük magunkat szegénynek. Boston és N e w York vagyonos családjaiból került ki. egy vidéki bentlakásos fiúiskolában N e w Hampshire-ben. f e j e z e t Gazdasági bérgyilkos születik Épp elég ártatlanul kezdődött. Őseim háromszáz évre visszamenően N e w England-i jenkik voltak.1. akik a kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig járhattak ide. A diákok nagy része Buenos Aires. ingyen kaptak ennivalót. Bár a tanároknak nagyon kevés fizetés járt. Az iskola egy hegyen állt. akik egyetemre kerültek . ő éppen csípőcsonttörésből lábadozott egy texasi kórházban. az iskola munkásai vágták a füvet. 27 .magasodott az azonos nevet viselő város fölé. Mikor én N e w Hampshire-ben. amelynek apám volt az edzője. szüleim szigorú.

A tanárok és feleségeik finoman szólva felsőbbrendűeknek érezték magukat a helyiekhez képest. Hallottam, hogy szüleim azzal viccelődnek, hogy ők a majorság urai, akik az egyszerű parasztokon — a városlakókon — uralkodnak. Tudtam, hogy ezt félig-meddig komolyan is gondolták. Elemi iskolai barátaim ehhez a paraszti osztályhoz tartoztak; nagyon szegényen éltek. Szüleik szántóvetők, favágók, fűrésztelepi alkalmazottak voltak. N e m kedvelték a „hegyi diákokat", apám és anyám pedig igyekezett lebeszélni arról, hogy a „cédának" és „cafkának" nevezett városi lányokkal barátkozzam. Első osztálytól kezdve közösen használtuk a könyveket és a színes ceruzákat ezekkel a lányokkal, és az évek során három szerelmem is akadt köztük: Ann, Priscilla és Judy. Nehéz volt megértenem szüleim felfogását, de engedelmeskedtem. Apa három hónapos nyári szabadságát minden évben egy tóparti házban töltöttük, melyet még nagyapám épített 1921-ben. A házat erdő vette körül, éjszakánként baglyok és pumák hangját hallgattuk. Nem voltak szomszédaink; egynapi járóföldön belül én voltam az egyetlen gyerek. Az első években egész nap azt játszottam, hogy a fák Artúr király kerekasztalának lovagjai, illetve bajba került hölgyek, akiket (az évtől függően) Ann-nek, Priscillának vagy Judynak hívtak. Semmi kétségem nem volt, hogy szenvedélyem ereje vetekszik Lancelot Guinevere iránt érzett szerelmével — de még annál is titkosabb. Tizennégy éves koromban tandíjmentesen kaptam helyet Tilton Schoolban. Szüleim kívánsága szerint minden kapcsolatot megszakítottam a várossal, és soha többé nem láttam a régi barátaimat. Mikor osztálytársaim szünidőre hazamentek tekintélyes családi házaikba és tengerparti villáikba, egyedül maradtam a hegyen. Barátnőik első bálozó lányok voltak; nekem nem volt barátnőm. Az összes lány, akit ismertem, „cafka" volt; elutasítottam őket, ők pedig elfelejtettek engem. Magányos voltam — és iszonyú frusztrált. A szüleim a manipuláció nagymesterei voltak; meggyőztek, milyen kivételes szerencse, hogy itt tanulhatok, és ezért egyszer még hálás leszek. Megtalálom majd a tökéletes feleséget, aki megfelel magas erkölcsi elvárásainknak. Belül azonban forrtak bennem az érzések és indulatok. Női társaságra, szexre vágytam — egy cafka nagyon is vonzó ötletnek tűnt. Lázadás helyett azonban elnyomtam dühömet, és frusztrációmat kiváló teljesítménnyel próbáltam levezetni. Kitűnően tanultam, két iskolai sportcsapatnak voltam a kapitánya, én szerkesztettem az iskolaújságot. Elhatároztam, hogy megmutatom gazdag osztálytársaimnak, ki vagyok, és örökre magam mögött hagyom Tiltont. Az utolsó évben sportösztöndíjat kaptam a Brown Egyetemre, és tanulmányi ösztöndíjat a Middleburyre. A Brownt választottam, mert jobban szerettem atléta lenni, és

28

mert ez az egyetem nagyvárosban volt. Anyám Middleburyben végzett, apám ott doktorált, így hiába volt a B r o w n az Ivy Ligában, ők Middlebury mellett szálltak síkra. — Mi lesz, ha eltöröd a lábad? - kérdezte apám. — Jobb, ha a t a n u l m á nyi ösztöndíjat fogadod el. Beadtam a derekam. Middleburyt Tilton hasonmásának láttam, kicsit gyöngébb kiadásban - bár Vermont, és nem N e w Hampshire, vidéki környezetében. Igaz, hogy koedukáltan m ű k ö d ö t t , de szegény voltam, m í g m i n d e n k i más j ó m ó d ú , és négy éve nem j á r t a m lányokkal iskolába. N e m volt önbizalmam, kirekesztettnek éreztem magam, pocsék volt a hangulatom. Könyörögtem apámnak, engedje meg, hogy abbahagyjam az egyetemet, vagy legalább kihagyjak egy évet. Bostonba akartam menni, hogy tanuljak valamit az életről és a nőkről. Hallani sem akart róla. — H o g y a n h i n n é k el rólam, hogy mások gyerekeit föl t u d o m készíteni az egyetemre, ha a magamét n e m t u d o m ott tartani? — kérdezte. Mostanra már úgy látom, hogy az élet véletlenek egybeesésének sorozata. M i n d e n azon múlik, hogyan reagálunk ezekre — hogyan használjuk szabad akaratunkat, ahogy egyesek nevezik; a sorsunk szabta korlátok között hozott döntések határozzák meg, kik v a g y u n k . Két ilyen fontos, az életem folyását alakító véletlen hatás is ért Middleburyben. Az egyik egy iráni fiú képében, akinek tábornok apja a sah személyes tanácsadójaként dolgozott, a másik pedig egy gyönyörű fiatal nő személyében, akit úgy hívtak, m i n t gyerekkori szerelmemet: A n n . Az iráni fiú, akit most Farhadnak fogok nevezni, hivatásos focista volt Rómában. Atlétatermete, göndör fekete haja, lágy, dióbarna szeme, családi háttere és személyes kisugárzása minden nőt levett a lábáról. Sok tekintetben az ellentétem volt. Keményen megdolgoztam a barátságáért, és rengeteget tanultam tőle, ami később nagy hasznomra vált. A n n is a szárnyai alá vett, bár akkoriban komoly kapcsolata volt egy másik egyetemre járó fiatalemberrel. Platonikus viszonyunk lett életem első igazi szeretetkapcsolata. Farhad arra buzdított, hogy bulizzak, igyak, ne törődjek a szüleimmel. Ú g y döntöttem, abbahagyom a tanulást. Elhatároztam, hogy így egyenlítem ki a számlámat apámmal. A jegyeim leromlottak; elvesztettem az ösztöndíjamat. Másodév felénél kimaradtam az egyetemről. Apám azzal fenyegetett, hogy kitagad, Farhad viszont tovább ösztökélt. Beviharzottam a dékáni hivatalba, és kiiratkoztam. Életem egyik kulcsfontosságú pillanata volt ez. A városban töltött utolsó éjszakámat Farhaddal együtt ünnepeltük meg egy helyi bárban. Egy óriási termetű részeg farmer megvádolt, hogy

29

flörtölök a feleségével, fellökött, és nekivágott a falnak. Farhad közénk ugrott, előkapta a kését, és megvágta a farmer arcát. Aztán engem átvonszolt a termen, kirakott az ablakon, az O t t e r Creek fölé kinyúló magas párkányra. Leugrottunk, és a folyó partján visszamentünk a kollégiumba. Másnap, amikor az egyetemi rendőrség kikérdezett, hazudtam, és tagadtam, hogy bármit is t u d n é k az esetről. Farhadot mégis kicsapták. Együtt m e n t ü n k Bostonba, és közösen béreltünk lakást. A Record American/Sunday Advertiser című újságnál kaptam állást mint a Sunday Advertiser főszerkesztőjének személyes asszisztense. 1965-öt í r t u n k ekkor, és az év során több munkahelyi barátomat is behívták katonának. H o g y ezt a sorsot elkerüljem, beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. Időközben A n n szakított régi barátjával, és gyakran meglátogatott Middleburyből. N a g y o n örültem a figyelmének. 1967-ben diplomázott, mikor nekem még egy évem volt hátra a Boston Universityn. Makacsul elutasította, h o g y hozzám költözzön, mielőtt összeházasodunk. Bár viccből többször megjegyeztem, hogy ez zsarolás, és valójában bántott, hogy viselkedésében szüleim m a radi és prűd erkölcsi elveit látom viszont, szerettem vele lenni, és többet akartam. Összeházasodtunk. A n n apja kiváló m é r n ö k volt; kidolgozta egy fontos rakétafajta navigációs rendszerét, és ezért magas pozícióval jutalmazták a Tengerészeti Minisztériumban. Legjobb barátja, akit A n n csak Frank bácsinak hívott (nem ez a valódi neve), az NSA-nál (National Security Agency, N e m z e t biztonsági Hivatal), az ország legkevésbé ismert — és a legtöbb forrás szerint legnagyobb — kémszervezeténél volt felső vezető. Házasságkötésünk után nem sokkal katonai orvosi vizsgálatra hívtak be, ahol megfeleltem, így az egyetem elvégzése után vietnami katonai szolgálat várt volna rám. A gondolat, hogy Délkelet-Ázsiában kell majd harcolnom, érzelmileg összetört, bár maga a háború mindig is érdekelt. A m é g a gyarmati korban élt őseimről — például T h o m a s Paine-ről és E t h a n Allenről — szóló történeteken n ő t t e m föl, és végiglátogattam a franciák és az indiánok ellen vívott csaták, valamint a forradalmi harcok valamennyi helyszínét N e w Englandben és N e w York állam északi részén. M i n d e n történelmi regényt elolvastam, amit csak találtam. Sőt amikor a hadsereg különleges alakulatai harcba szálltak Délkelet-Ázsiában, m a g a m is lelkesen jelentkezni akartam. A m i k o r azonban a m é dián keresztül egyre több hír érkezett az atrocitásokról és az amerikai politika következetlenségeiről, megváltoztak az érzelmeim. T ű n ő d n i kezdtem, vajon Paine melyik oldalra állna ebben a helyzetben. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Vietkonghoz, ellenségeinkhez csatlakozna.

30

Frank bácsi mentett meg. Tudomásomra hozta, hogy ha munkát vállalnék az NSA-nál, felmentést kaphatnék a katonai szolgálat alól, és meg is szervezett nekem egy sor beszélgetést az ügynökségénél, többek között egy kimerítő, egész napos, poligráfmérésekkel kísért interjúsorozatot. Azt mondták, e vizsgálatok eredményétől függ, alkalmas vagyok-e arra, hogy az NSA fölvegyen és kiképezzen. Ha igen, kimutatást készítenek erősségeimről és gyenge pontjaimról, és ennek alapján tervezik majd meg szakmai jövőmet. A vietnami háborúval kapcsolatos véleményem miatt biztos voltam benne, hogy nem fognak fölvenni. Az interjú során elismertem, hogy lojális amerikai létemre ellenzem a háborút, és meglepett, hogy a kérdezők nem firtatták tovább ezt a témát. Ehelyett neveltetésemre, szüleimhez való viszonyomra voltak kíváncsiak, és arra, milyen érzelmeket váltott ki belőlem, hogy szegény, puritán gyerekként nőttem föl jómódú, élvhajhász diákok között. Vizsgálták, miként frusztrált a nők, a szex és a pénz hiánya az életemben, és miről fantáziáltam mindezzel kapcsolatban. Meglepett, mekkora figyelmet szenteltek Farhaddal való barátságomnak, és annak a ténynek, hogy védelmében kész voltam hazudni az egyetemi rendőrségnek. Először azt hittem, mindezek a negatívumok elutasításhoz fognak vezetni, de ennek ellenkezőjére utalt, hogy az interjúk folytatódtak. Csak évekkel később értettem meg, hogy ami nekem negatívumnak tűnt, az az NSA szempontjából valójában pozitívum volt. Megítélésem nem annyira a hazámhoz való hűségemen, mint az életemben fölmerült frusztrációkon múlott. Szüleimmel szemben érzett dühöm, a nőkkel kapcsolatos megszállottságom és a fényűző élet iránti vágyam adta a kezükbe a kulcsot, hogyan lehet rám hatni. Elcsábítható voltam. Elszántságom, amellyel tanulmányaimban és a sportban kitűnni akartam a többiek közül, apámmal szembeni lázadásom, az a képességem, hogy jól kijövök külföldiekkel, és hajlandó vagyok a rendőrségnek hazudni, mind éppen olyan jellemvonások voltak, amilyeneket kerestek. Mint később kiderült, Farhad apja is az amerikai hírszerzésnek dolgozott Iránban, így Farhaddal fenntartott barátságom kifejezetten előnyt jelentett. Néhány héttel az interjúk után fölajánlottak nekem egy állást, melynek keretében megkezdhettem volna a kémkedés művészetébe bevezető kiképzésemet pár hónappal később, amikor megszereztem a diplomámat a Boston Universityn. Azonban még mielőtt hivatalosan elfogadtam volna ezt az ajánlatot, hirtelen ötlettől vezérelve beültem az egyetemen egy szemináriumra, amelyet a Békehadtest (Peace Corps) egyik tagtoborzó aktivistája tartott. Az NSA-hoz hasonlóan az egyik fő vonzerő itt is az volt, hogy a Békehadtestnél betöltött állás fölmentést adott a katonai szolgálat alól.

31

A döntés, hogy a szemináriumon részt veszek, megint olyan véletlennek tűnik, aminek az adott pillanatban látszólag nem volt jelentősége, de hosszú távú következményei megváltoztatták az életemet. Az aktivista a világ több tájáról is beszélt, ahol nagy szükség volt önkéntesekre. Említette többek között az Amazonas menti esőerdőket, ahol szerinte a bennszülöttek még mindig úgy éltek, mint az észak-amerikai őslakók az európaiak érkezésének idején. Mindig álmodtam arról, hogy úgy éljek, mint az abnaki indiánok, akik N e w Hampshire-t lakták, mikor őseink ott letelepedtek. Tudtam, hogy az én ereimben is folyik abnaki vér, és el akartam sajátítani azt a természeti tudást, amelynek ők is birtokában voltak. A nap végén odamentem az aktivistához, és megkérdeztem, volna-e mód arra, hogy Amazóniába kerüljek. Biztosított róla, hogy arrafelé nagy szükség van önkéntesekre, és jó esélyem van, hogy oda osszanak be. Fölhívtam Frank bácsit. Meglepetésemre Frank bácsi biztatott, hogy vállaljak munkát a Békehadtestnél. Bizalmasan közölte velem, hogy Hanoi eleste után - ami felől akkoriban az ő pozíciójában lévő embereknek kétsége sem volt — Amazónia jelentősége meg fog nőni. — Tele van olajjal — mondta. — Szükségünk lesz ott jó ügynökökre — olyanokra, akik szót értenek a bennszülöttekkel. Biztosított róla, hogy a Békehadtest kiváló gyakorlóterep, és biztatott, hogy tanuljak meg jól spanyolul, és sajátítsak el néhány helyi dialektust is. — Lehet, hogy a végén nem is a kormánynak, hanem egy magánvállalatnak fogsz dolgozni — kuncogott. Akkor még nem fogtam föl, mit értett ez alatt. Kémből E H M - m é léptettek elő, bár ezt a kifejezést addig nem is hallottam, és még azután sem, évekig. Fogalmam sem volt arról, hogy a világ különböző pontjain több száz olyan férfi és nő dolgozik tanácsadó cégeknél és más magánvállalatoknál, akik soha egy fillér fizetést sem kapnak a kormánytól, mégis a birodalom érdekeit szolgálják. Azt sem sejthettem, hogy az ezredforduló táján hasonló feladatokkal megbízott emberek ezrei fognak már működni szépen hangzó pozíciók mögé bújva, és hogy nekem is jelentős szerepem lesz e növekvő létszámú hadsereg kialakításában. Ann és én jelentkeztünk a Békehadtesthez, és Amazóniába kértük elhelyezésünket. Mikor a válasz megérkezett, első reakcióm mély csalódottság volt. A levélben az állt, hogy Ecuadorba küldenek minket. Jaj ne, gondoltam. Én Amazóniába akartam menni, nem Afrikába. Megpróbáltam megkeresni Ecuadort a földrajzi atlaszban. Elkeseredtem, mikor nem találtam az afrikai kontinensen. Végül a tartalomjegy-

32

zékből kiderült, hogy valójában Latin-Amerikában van, és a térképen látszott, hogy a hatalmas Amazonas az Andok ecuadori gleccsereiből származó folyórendszerből ered. Tovább olvasva megtudtam, hogy az ecuadori őserdő a világ egyik legnagyobb és legváltozatosabb ilyen területe, és őslakos népei ugyanúgy élnek, mint évezredekkel ezelőtt. Elfogadtuk a felkínált helyet. Dél-Kaliforniában végeztük el a Békehadtest felkészítő tanfolyamát, és 1968 szeptemberében indultunk Ecuadorba. Amazóniában a shuaroknál laktunk, akiknek életmódja valóban hasonlított a gyarmatosítás előtti észak-amerikai őslakókéra; de dolgoztunk az Andokban is, az inkák leszármazottai között. Addig nem is álmodtam, hogy a világnak ez az arca még létezik. A latin-amerikaiak, akikkel addig találkoztam, az apám iskolájába járó gazdag gyerekek voltak. Azon kaptam magam, hogy együtt érzek ezekkel az őslakosokkal, akik vadászatból és földművelésből tartották el magukat. Furcsa rokonságot éreztem velük. Valahogy azokra a városlakókra emlékeztettek, akiket gyerekkorom színhelyén magam mögött hagytam. Egy napon egy öltönyös úriember, Einar Greve érkezett repülővel telephelyünk leszállópályájára. A Chas. T. Main, Inc. (MAIN) alelnöke volt. Ez a vállalat igyekezett munkáját csöndben, feltűnés nélkül végezni; egyik feladata az volt, hogy háttértanulmányokat készített a Világbank számára, érdemes-e sok milliárd dolláros kölcsönöket nyújtani Ecuadornak és a szomszédos országoknak vízi erőművek és más infrastrukturális beruházások létrehozására. Einar egyébként az amerikai hadsereg tartalékos ezredese is volt. Elbeszélgetett velem arról, milyen előnyökkel jár, ha az ember egy olyan vállalatnál dolgozik, mint a M A I N . Megemlítettem, hogy mielőtt a Békehadtesthez csatlakoztam, felvételt nyertem a NSA-hoz, és valószínűleg vissza is szeretnék majd hozzájuk térni, mire azt felelte, hogy ő néha NSA-összekötőként is dolgozik, és a tekintetéből azt olvastam ki, hogy jövetelének célja részben az volt, hogy képességeimet fölmérje. Ma azt gondolom, hogy a rólam készült aktákat akarta naprakésszé tenni, és különösen azt akarta felmérni, hogyan boldogulok az átlag északamerikai számára keserves körülmények között. Együtt töltöttünk egy pár napot Ecuadorban, aztán levelezés útján tartottuk a kapcsolatot. Kérte, írjak neki Ecuador gazdasági kilátásait felmérő jelentéseket. Volt egy kis hordozható írógépem, szerettem írni, és örömmel teljesítettem a kérését. Egy év alatt mintegy tizenöt levelet küldtem neki. Ezekben a levelekben Ecuador gazdasági és politikai jövőjéről tűnődtem, és elemeztem az őslakos közösségek egyre növekvő frusztrációját, melyet az olajtársaságoknak, nemzetközi fejlesztő ügy-

33

nökségeknek és más erőknek a modern világból érkező törekvései váltottak ki. Ahogy a Békehadtestnél vállalt megbízatásunk véget ért, Einar meghívott egy állásinterjúra a M A I N bostoni központjába. Mikor magánemberként találkoztunk, Einar kifejtette, hogy bár a M A I N alapvetően mérnöki cég, legnagyobb ügyfele, a Világbank nemrég követelni kezdte, hogy vegyenek föl közgazdászokat is, akik gazdasági előrejelzéseket készítenek a mérnöki projektek nagyságának és kivitelezhetőségének meghatározásához. Elmondta, hogy a közelmúltban vett föl három kiválóan képzett, remek ajánlásokkal rendelkező közgazdászt — kettőjüknek Master fokozata, egyiküknek pedig PhD-ja volt. Munkájukba csúfosan belebuktak. - Egyikük sem tudott megbirkózni azzal a helyzettel, hogy olyan országokban kell előrejelzéseket készíteni, ahol nem áll rendelkezésre megbízható statisztika — mondta Einar. Elmondta még, hogy egyik közgazdász sem tudta teljesíteni szerződésének azt a kitételét, hogy utazzanak el Ecuador, Indonézia, Irán vagy Egyiptom távoli vidékeire, beszéljenek helyi vezetőkkel, és készítsenek személyes becsléseket az adott vidék gazdasági növekedésének kilátásairól. Egyikük idegösszeomlást kapott egy elzárt panamai faluban; a panamai rendőrség kísérte el a repülőtérre, és tette föl egy Egyesült Államokba induló gépre. - A nekem írt leveleidből az derül ki, hogy jól átlátod a helyzetet még akkor is, ha nincsenek egyértelmű adatok. Ismerve ecuadori életkörülményeidet, biztos vagyok benne, hogy szinte bárhol boldogulnál. Elmondta, hogy az egyik közgazdászt már el is bocsátotta, és szívesen elküldené a másik kettőt is, ha én elvállalnám a munkát. Így történt, hogy 1971 januárjában fölajánlottak nekem egy közgazdászi állást a MAIN-nél. Éppen huszonhat éves lettem — ez volt a bűvös korhatár, amely fölött már nem hívtak be katonának. Megbeszéltem a dolgot A n n családjával; biztattak, hogy fogadjam el a munkát, és feltételeztem, hogy Frank bácsi is hasonlóképpen vélekedne erről. Eszembe jutott, hogy egyszer említette azt a lehetőséget, hogy végül is magánvállalatnál fogok dolgozni. Soha nem derült ki egyértelműen, de mégsem volt kétségem afelől, hogy MAIN-beli állásom részben Frank bácsi három év előtti szervezőmunkájának volt köszönhető, részben pedig ecuadori tapasztalataimnak és annak, hogy hajlandó voltam az ország gazdasági és politikai helyzetéről írni. A fejem hetekig kóválygott, az egóm óriásira dagadt. A Boston Universityn csak főiskolai (bachelor) diplomát szereztem, ami elvileg nem lett volna elég közgazdászi pozíció betöltéséhez ilyen nagy presztízsű cégnél. Tudtam, hogy azok az egyetemi csoporttársaim, akik nem felel-

34

tek meg a sorozáson, és továbbtanulva MBA fokozatot vagy más posztgraduális diplomát szereztek, meghalnának az irigységtől. Száguldó titkos ügynöknek képzeltem el magam, aki egzotikus távoli vidékekre utazik, és a szálloda uszodája mellett álldogál Martinival a kezében, gyönyörű bikinis nők társaságában. Bár ez csak fantáziálgatás volt, később kiderült, hogy tartalmazta az igazság bizonyos elemeit. Einar közgazdásznak vett föl, de hamarosan rájöttem, hogy a m u n k á m messze túlnő a közgazdászi feladatok keretein, és valójában sokkal közelebb áll James Bond tevékenységéhez.

35

és soha nem épített egy szerszámoskamrát sem. Ezeket a tulajdonosokat partnereknek vagy társaknak hívták. és pozíciójukat mindenki irigyelte. a B r o w n & R o o t . bár versenytársaink . ahol egy tizenegy tagú csoporttal Jáva szigetének villamosenergia-ellátási tervét kell kidolgoznunk. h a n e m ők tették zsebre a nagy pénzeket is.2. a Halliburton. fejezet „Beszervezve egy életre" Jogi szaknyelven szólva a M A I N zárt részvénytársaság volt. Little. M ű k ö d é s ü k legfőbb jellemzője a diszkréció volt. Azt is tudtam. Csak azt tudtam. ahol ő volt az egyetlen versenyző. a kétezer dolgozó m i n t e g y 5%-a birtokolta a vállalatot. A sajtóval egyszerűen tilos volt érintkezni. mint ügyvédjeiktől vagy pszichológusuktól — a legszigorúbb titoktartást várták el. A szakdolgozók nagy része mérnök volt. Következésképpen a vállalaton kívül szinte senki nem hallott rólunk. Nemcsak hatalommal bírtak a többiek fölött. hogy ott-tartózkodásom első hónapjaiban még én magam sem tudtam kideríteni. A versenytársak kifejezést itt tág értelemben használom. akik erről a munkáról beszéltek velem. a Bechtel és mások — n e m voltak ismeretlenek az újságolvasók előtt. Sok munkatárs szolgált korábban a hadseregnél. hiszen a M A I N külön kategóriában indult. de a hadügyminisztériumnak vagy más katonai szolgálatnak nem dolgoztunk.az Arthur D. Tevékenységünk annyira különbözött a szokásostól. hogy Jáva gazdasága 36 . m i n d e n á r o n meg akartak győzni arról. h o g y Einar és mások. államfőkkel és más vezető beosztású emberekkel álltak kapcsolatban. akik a tanácsadójuktól — csakúgy. de a vállalatnak nem voltak gépei. mit is csinálunk tulajdonképpen. hogy első igazi feladatom Indonéziában vár rám. a Stone & W e b ster.

Tudtam. Még tanfolyamokat is végeztem a témában. hogy ökonometriai modelleket kell majd készítenem Indonéziáról és Jáváról. ezért úgy döntöttem. így nagyon sok időt töltöttem ennek tanulmányozásával is. melyet Ecuadorból hoztunk magunkkal. — Rá sem fér majd a grafikonra — szerette Einar mondani. Az egyetemen kapott üzleti képzésemnek az ökonometria nem volt része. Mikor az irodájában volt. — Ez a gazdaság úgy repül majd. A M A I N macsó szervezet volt. mit várnak el tőlem a munkám során.mondta. Ezután sok időt töltöttem ezekben a könyvtárakban. hová ment. .Mindenesetre tudod. miközben ujjával a feje fölé mutatott. hogy van egy nagy projektünk Kuvaitban. Ahogy jobban megismertem. . mintha nem is tudták volna. Ezekről az utakról senki nem nagyon beszélt.minden alelnöknek és osztályvezetőnek volt ilyen . így elérhető. ilyen értelmű jelentéseket kell írnom. mestere volt a beszélgetések elterelésének. Szerintem ezt az időt részben arra kellene használnod. . — Hangja elhalkult. 37 . A Bostoni Közkönyvtár remek forrás. hogy Kuvaitról olvass. hogy a végeredmény az elemző kedve szerint alakuljon. Egy ilyen alkalommal különös pillantást vetett rám. hogy tanulásképpen felállítok egyet Kuvaitról is. Ezenfelül azonban mintegy kétszáz nő dolgozott a személyi titkárságokon . és titokzatosan elmosolyodott. 1971-ben összesen négy hölgy dolgozott a szakcsapatában. de az M I T (Massachusetts Institute of Technology) és a Harvard könyvtárába is tudunk belépőt szerezni.és a gyors. így aztán különösen meglepődtem azon. amely csak néhány háztömbnyire volt az irodától és egészen közel a lakásomhoz. Sosem kaptam kielégítő választ. és igyekeztem többet megtudni róla és arról. az IMF (International Monetary Fund.Nagy terveink vannak veled..Ne aggódj . mint a madár! Einar gyakran utazott el két-három napra.. és ha jó előrejelző szeretnék lenni (és szeretném.szárnyalni fog. ami a Bostoni Közkönyvtár olvasótermében történt egy szép napon. Kérdezett Annről. Mindeközben rájöttem. Még van egy kis idő az indonéziai utazásig. az új lakásunkról és arról a macskáról. hogy bizonyos statisztikai manipulációk segítségével ugyanazokból az adatokból nagyon különböző következtetésekre lehet jutni. hogy előléptessenek). Hozzászoktam ehhez a nemi előítélethez. ami a többi munkatársat szolgálta ki. Nemrég jártam Washingtonban. Nemcsak Kuvaittal ismerkedtem meg. gyakran behívott egy kávéra. Nemzetközi Valuta Alap) és a Világbank adott ki. felbátorodtam. hanem számos olyan gazdasági statisztikáról szóló könyvet is elolvastam. amit az E N S Z .és gépíró csoportban. különösen a Bostoni Közkönyvtárban.

Elmosolyodott. hogy semmit nem tudok a gazdasági bérgyilkosok szerepéről.Egy igen csinos barna hölgy lépett az asztalomhoz.mondta nevetve. a M A I N személyzeti osztálya. és közömbösen végeztem tovább a dolgom. Együttlétünk első órájában elmagyarázta. amit tudok. Néhány perc múlva szó nélkül elém tolt egy nyitott könyvet. egy piszkos üzletágban. hogy ezt a kifejezést részben humorosan kell felfogni.még a feleséged sem. Aztán választanod kell.e k voltunk. különleges tanácsadója. A döntésed végleges. hogy segítsek a képzésedben — mondta. Elmondta. ki adta át neki ezeket az információkat — Einar. Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. Már a puszta elnevezés is régi kémtörténetszerű álmokat idézett. Aztán arról tájékoztatott. bár — későbbi. Ha egyszer belépsz. Zavarba jöttem attól az ideges nevetéstől. Munkamódszere. amit már régen kerestem Kuvaittal kapcsolatban. hogy mesterien használta fel őket.Őszinte leszek veled. N e m tudom. a fizikai csábítással elegyített szóbeli manipuláció. „Ki venné komolyan?" . Main Inc. hogy engem gazdasági bérgyilkossá képezzen. és ő kezet nyújtott.kérdezte. Próbáltam úgy tenni. hogy részt veszel ebben . A következő naptól kezdve Claudine Bacon Street-i lakásán találkoztuk. és könyvjelzőnek ott volt a névjegye: Claudine Martin. és a következő hetekben mindent megtanítok neked. a Chas. az NSA. Senki nem tudhat arról. és biztosított arról. hogy helyzetem rendkívüli. — N e m vagy egyedül . többé nem léphetsz ki. A könyv egy olyan táblázatnál volt nyitva. és erős a nyo- 38 . . amit akkor nem tudtam . . — Ritka fajta vagyunk. Már tudom. hogy mindeddig azért nem mondott senki semmit a m u n kámról. amikor nagy a tét. kifejezetten rám volt szabva. vagy valaki más -. amelyeket akkor vesznek elő. de az biztos. és leült a velem szemközti székre. hogy mindez velem történik. mintha észre sem venném. mert rajta kívül senki nincs erre feljogosítva. Bevallottam. ami csak pár háztömbnyire esett a M A I N Prudential Centerbeli központjától. amelyekre az NSA-interjúk során fény derült. Sötétzöld kosztümjében nagyon intelligensnek látszott. egyszerűen E H M . . El sem hittem.Majd elkomolyodott. és mindent a legnagyobb titokban kell tartanunk. Ránézésre pár évvel idősebbnek tűnt nálam. hogy feladata az. több üzletágban szerzett tapasztalataim alapján mondhatom — beleillett azon általánosan használt módszerek sorába. ami a számat elhagyta.Felkértek.Claudine a lehető legteljesebben kihasználta személyiségemnek azokat a gyenge pontjait. T. Felnéztem lágy zöld szemébe.

milyen eredményekkel jár majd több milliárd dollár befektetése egy-egy országban. ENSZ-szavazatokra vagy olajra és más természeti erőforrásokra . a fogadó ország néhány gazdag és befolyásos családja hasznot húzzon belőle. és amelyek különböző projektek hatásait elemzik. a Halliburton. annál jobb. a Stone & Webster és a Brown & Root) számláira. hogy vezetői ne álljanak a Szovjetunió mellé. Kezdettől fogva tudta. hogy összevessem. hogy nem fogom a házasságomat veszélyeztetni titkos együttléteink felfedésével. ha szívességekre — például katonai bázisokra. mikor a tőlem elvárt tevékenységek árnyoldalairól beszélt. azt kell bizonyítanom. amelyek húsz-huszonöt évre jelzik előre a gazdasági növekedést. bár nem volt okom feltételezni. A kritikus tényező minden esetben a bruttó nemzeti termék (GNP). Az a projekt nyer. Az lesz a munkám. hogy állandó függésben maradjanak a hitelezőiktől és könnyű prédát jelentsenek. ha az adott összeget erőművekre. Olyan feladatot is kaphatok.van szükségünk. Egészen pontosan olyan tanulmányokat kell majd írnom. hogy a M A I N nek és a többi amerikai vállalatnak járó összegeket már kifizették). Fogalmam sem volt. Ha csak egy projekt elindításáról van szó. hogy az új rendszerből fakadó gazdasági növekedés indokolja a kölcsön fölvételét. milyen előnyökkel járna. Claudine elmondta. hogy előre jelezzem. Az egyik. új úthálózatra vagy éppen telekommunikációs rendszerre fordítanák.t ő l . Azt a tényt senki nem vette figyelembe. Valamennyi ilyen programtervezetnek az volt a kimondatlan célja. kitől kapta a fizetését. És brutálisan nyílt volt. Ha például döntés születik. hogy egy országnak 1 milliárd dolláros kölcsönt folyósítunk annak érdekében. Akkoriban túl naiv. amelyek aztán óriási mérnöki és építőipari beruházásokon keresztül visszajuttatják a pénzt a M A I N és más amerikai vállalatok (mint például a Bechtel. hogy munkámnak két alapvető célja van. a feladatom az lenne.más egy-egy csábító üzlet megkötésére. A másik feladatom az. hogy az országra nehezedő 39 . hogy annak megvalósítása milyen kedvezően fogja érinteni a G N P alakulását. hogy alátámasszam olyan nagy összegű nemzetközi hitelek kihelyezését. hogy ma már nyilvánvalónak tűnő kérdéseket föltegyek. hogy a beruházásban részt vevő cégek nagy profithoz jussanak. amelyik a G N P évi átlagos legnagyobb növekedését ígéri. bizonyítsam be. Minél nagyobb a kölcsön. ugyanakkor biztosítsa a világ különböző országainak hosszú távú pénzügyi függését és így politikai lojalitását. hogy fizetésképtelenné tegyem a kölcsönöket fölvevő országokat (természetesen csak azután. hogy ha egy országnak fel akarnak ajánlani egy modern elektromos közműrendszert. zavart és megbabonázott voltam ahhoz. hogy nem a névjegykártyáján feltüntetett M A I N .

ha megépülnek az új erőművek és elosztórendszerek. Ha csatlakoznak a kommunista táborhoz. Mint az amerikai polgárok általában. Téged persze megjutalmaznak. — Mondj u k azt. Ez lehetővé teszi majd. — Ez Vietnam után a következő dominó — így mondta Claudine. hogy minden lépésünket önzetlennek lássuk. miért nem vonulunk ki abból az átkozott országból. tehát elvileg m ű veltek. hogy szerepem nehéz lesz. Például a G N P akkor is növekedést mutat. század második felében azt jelentette. ha az egyetlenegy embert gazdagít. hogy: „Ha nemzeti zászlónkat elégetik és a követségünk előtt tüntetnek. hogy a saját érdekeinket érvényesítsük. amit abban az időben a világ legsűrűbben lakott ingatlanjának volt szokás nevezni. sokszor diplomás emberek.adósságteher évtizedekre megfosztja a legszegényebb rétegeket az egészségügyi. hogy az amerikai köztársaságot globális birodalommá tettük. hogy megkérdőjelezzék az előrejelzéseid — ezért fizetik őket. Az iskoláink és a sajtónk arra tanított minket.. Jáva szigetére. Indonézia emellett véletlenül olajban is gazdag muzulmán ország és a kommunista szervezkedés egyik melegágya is volt. . és édesen mosolygott. ha a lakosság többségére nagy adósságteher nehezedik. akik a földjük védelmében harcoló indiánokat az ördög szolgáinak tartották. A statisztika szempontjából ez gazdasági növekedésnek számít. mint azok a 18. Az egész világot bejárhatod. hogy jót teszünk azokkal az országokkal. Néhány hónap volt hátra indulásomig Indonéziába. és miért nem hagyjuk őket saját nyomorukban fetrengeni?" Akik ilyet mondanak. Egy napon szóba hoztam. hogyan fog virulni a gazdaság. és akkor is. A vagyonosok gazdagodnak. hogy az USAID és a nemzetközi bankok indokolják a kölcsönöket. hogy elsősorban azért létesítünk nagykövetségeket a világ különböző pontjain. — Figyelmeztetett. a szegények szegényednek.. Megkérdeztem. autópályákat és kikötőket építünk. Még sincs fogalmuk arról. más projekteken dolgozni. és mehetsz tovább más egzotikus helyekre. ami a 20. Az ő tekintélyüket erősíti. hogy nagyon optimista képet kell festened arról. amelyekben erőműveket. — ujját elhúzta a torka előtt. Egyetemi bizonyítványaik ellenére ezek az emberek éppen annyira műveletlenek. századi gyarmatosítók. például egy közüzemi szolgáltató vállalat tulajdonosát. hogy 40 .Meg kell nyernünk az indonézeket. ha a munkádban hibát találnak. Claudine-nal nyíltan megvitattuk a G N P csalóka természetét. oktatási és más szociális szolgáltatásoktól. hogy a M A I N Jávára induló szakértői csoportjában rajtam kívül még tíz másik férfi lesz. Az évek során sokszor hallottam olyan megjegyzéseket. a M A I N dolgozói is azt hitték. Az a dolguk. — A bankok szakértőit nem lesz könnyű meggyőzni.

A te előrejelzéseid határozzák meg az általuk tervezett létesítmények és így a kölcsönök nagyságát. többet nem tudsz kilépni. csatlakozzanak az Egyesült Államok gazdasági érdekeit érvényesítő hatalmas hálózatához. Megértettem. vajon helyesen cselekszem-e.a „belülről bomlasztás" régi önigazoló érve. és megijesztett. hogy minél többet tanulok. De a múltban elszenvedett frusztrációk nem hagytak nyugodni. A lelkem mélyén valami azt súgta. Minden nap. Azon a délutánon. hogy a történelem során a legtöbb birodalmat vagy katonai erővel vagy legalábbis katonai fenyegetés segítségével építették ki. hogy a kivétel én vagyok. vajon mit szólna ehhez Tom Paine. azon tűnődtem. hogy lojalitásuk biztosított.Ők mérnökök — mondta. megtudtam jövendő foglalkozásom eredetét. hogy a M A I N mindent egyszerre kínál. Végül meggyőztem magam. annál könnyebben leleplezhetem majd ezt az egészet később . végigsétáltam a Commonwealth Avenue-n. Amint látod. — Azért fizetnek minket — és nem is rosszul —. hogy nem. Mikor ezt a gondolatomat megosztottam Claudine-nal. hogy politikai. Úgy tűnt. az átadó. . aki a jövő előrejelzésével foglalkozik. gazdasági vagy katonai igényeinket kielégítsék. . erőműveket. döbbenten nézett rám. hogy nem. mikor Claudine lakásáról hazafelé mentem.ők is hasonló kiképzést kapnak-e. te vagy a kulcsember. mint én. Claudine elmesélte. miközben Claudine ablakából a kint örvénylő hópelyheket néztük. A munkád legnagyobbrészt abban áll. ebben az idilli helyzetben. Végül ezek a vezetők annyira belegabalyodnak az adósság hálójába. és meggyőztem magam. Miután elbúcsúztam tőle. hogy országuk lakosainak ipari parkokat. amit mondott. ami az életemből hiányzott. hogy próbáld rávenni a világ vezetőit. hogy dollármilliárdokat csaljunk ki a világ különböző országaitól. exkluzív klubhoz tartozunk — mondta Claudine. a kikötőket és az utakat. — Egy szűk. mielőtt belekezdesz. minél több tapasztalatot szerzek. A második világháború végén azonban a Szov- 41 . befordultam a Dartmouth utcába. Ezt el kell döntened. Néhány hónappal később egy délután a kanapén ülve néztük. — Ők tervezik majd az erőműveket. Te vagy az egyetlen. M i n d eközben az amerikai mérnöki és építőipari cégek tulajdonosai igencsak meggazdagodnak. mikor nekünk tetszik. repülőtereket építenek.Ne légy nevetséges. Ha egyszer beszállsz ebbe. mégis egyre azt kérdeztem magamtól. Cserébe ezek a vezetők megszilárdíthatják politikai hatalmukat azzal.és elosztórendszert. Claudine biztosított arról. h o gyan esik kint a hó. ahol az üzemanyagot szállítják majd. Akkor mozgósíthatjuk őket.

A tajtékzó Anglia második világháborús szövetségesének.j e t u n i ó megerősödésével és a nukleáris háború rémének fölmerülésével a katonai megoldás túl kockázatossá vált. amikor Irán fellázadt egy brit olajvállalat ellen. külföldi kormány megdöntésére irányuló a m e rikai beavatkozást m é g számos hasonló akció fogja követni. hogy Irán oldalán szálljon harcba. Ezeket aztán rávette. hogy szervezzenek utcai zavargásokat és véres tüntetéseket. Volt azonban egy probléma. 1 Roosevelt trükkje átformálta a Közel-Kelet történelmét. és ugyanakkor elavulttá tette a birodalomépítés hagyományos módszereit. A tengerészgyalogság helyett tehát Washington egy CIA-ügynököt küldött Iránba: Kermit Rooseveltet (Theodore unokáját). Kermit Roosevelt a C I A alkalmazásában állt. igen népszerű miniszterelnöke (és a TIME magazin szerint az Év E m b e r e 1951-ben). amely Washingtont n e m keveri közvetlen gyanúba. A döntő pillanat 1951-ben j ö t t el. hogy az első. hogy az Egyesült Államok korlátozott — n e m nukleáris . hogy Moszadik népszerűtlen és tehetetlen. hogy a katonai bosszú a Szovjetuniót arra indítaná. amely kizsákmányolta természeti erőforrásait és népét.világossá vált. amelyek aztán olyan csúfos vereségekhez vezettek Koreában és Vietnamban. Irán d e m o k r a t i k u san megválasztott. Az A m e rika-barát M o h a m m e d Reza sah lett korlátlan hatalmú diktátor. hogy ha az U S A (a Johnson és N i x o n elnökök által megálmodott) világbirodalmi terveit valóra akarja váltani. ahová én belépni készültem. 1968-ra — m i kor az N S A az interjút készítette velem . Az I M F . ami azt a benyomást keltette. A stratégiagyártók szerencséjére a '60-as években egy másfajta forradalom is zajlott: a multinacionális nagyvállalatok. M i n d a két ország tartott azonban attól. Esetleges lebukása súlyos következményekkel járt volna. valamint az I M F hez és a Világbankhoz hasonló nemzetközi szervezetek megerősödése. az Egyesült Államoknak a segítségét kérte. M o h a m e d Moszadik Irán teljes olajkészletét államosította. Végül is Moszadik megbukott.e t elsősorban az Egyesült Államok és európai birodalomépítő 42 . és vesztegetéssel vagy fenyegetéssel egyre több embert állított a maga oldalára. Várható volt.katonai akciókkal kezdett kísérletezni. Ez időben egybeesett azzal is. hogy a szovjeteket a t o m h á b o r ú veszélye nélkül legyőzzék. A vállalat a mai BP (British Petroleum) elődje volt. Ez volt az egyetlen módja annak. Kermit Roosevelt fektette le annak a szakmának az alapjait. Roosevelt rem e k teljesítményt nyújtott. és életének hátralévő részét házi őrizetben töltötte. akkor Roosevelt iráni beavatkozásához hasonló módszereket kell alkalmaznia. de olyan megoldást kellett találni.

bástyázták körül függetlenségüket.e k e t kezdett keresni. azt a nagyvállalatok mohóságának a számlájára írták.olyan lehetséges E H M . — Látod — mondta végül Claudine —. ami akkor indult útjára. a nemzetközi kereskedelemre.társai finanszírozták. Szimbiotikus kapcsolat alakult ki a kormányok. Mire én beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. Ráadásul az őket alkalmazó nagyvállalatok — bár kormányhivatalok és nemzetközi pénzügyi szervezetek is támogatták őket (az adófizetők pénzéből) — kívül estek a kongresszus és a közélet ellenőrző jogkörén. Így aztán ha piszkos munkájukra fény derült. akiket aztán a nemzetközi nagyvállalatok alkalmazhattak. amikor te még kis elsős voltál. nem hozták összefüggésbe a kormánypolitikával. a Roosevelt-mint-CIA-ügynök problémát már meg is oldották. Az amerikai titkosszolgálat több ügynöksége — mint például az NSA . és egyre több jogszabállyal — például a márkanévre. a nagyvállalatok és a nemzetközi szervezetek között. mi ennek a nemes szakmának csupán a következő generációja vagyunk. csakis magánvállalatok kötelékében működtek. 43 .e k sosem kaptak állami fizetést. Ezek az E H M . az információ szabad áramlására vonatkozó törvényekkel 2 .

A gyarmatosító korszakban ezt a szigetcsoportot még Észak. Mikor a japánok a második világháborúban lerohanták Jávát. amely több mint három évszázadon keresztül idegen uralom alatt. A gyönyörű szöveteiről. hogy új pályámról tanultam. Megfogadtam a szavát. a spanyol. portugál és brit kalandorok leghevesebb összecsapásainak színtere. törzsi ellentétek. még mielőtt odamennél. évszázadok óta harcban álló népcsoportok. Mikor Kolumbusz 1492-ben útnak indult. sokat olvastam Indonéziáról is. még 150 évig tartott.3. Ennek következtében az indonézek . december 27-én visszaadták a szuverenitását annak a népnek. — Minél többet tudsz egy országról. gyökeresen más kultúrák jelle- 44 . a holland csapatok nem sok ellenállást tanúsítottak.és Dél-Amerikánál is sokkal többet érő kincsnek tartották. harcok között élt. A japánok fegyverletételét követően egy karizmatikus vezető. különleges fűszereiről és dúsgazdag királyságairól híres Jáva volt a koronaékszer. fejezet Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Amellett. míg a kijjebb fekvő szigeteket uralmuk alá tudták vonni. mint a hollandok legyőzése. Indonézia kormányzása azonban nehezebb feladatnak bizonyult. de hiába erősítették meg a hatalmukat Jáván. Sukarno kiáltotta ki a függetlenséget. A szigetvilág 17 500 szigetének lakossága távolról sem volt homogén.tanácsolta Claudine.különösen a jávaiak . annál könnyebb lesz a dolgod . az akkor Fűszer-szigeteknek nevezett Indonéziába akart eljutni. Sukarno lett a köztársaság első elnöke. Négyévi küzdelem után a hollandok végül 1949.rengeteget szenvedtek. holland. A küzdelemből a hollandok kerültek ki győztesen 1750-ben. több tucat nyelv és dialektus.

hogy az Indonéziában elért siker kedvező hatást kelt az egész muzulmán világban. A helyzet nagyon emlékeztetett az 1953-ban Iránban lezajlott eseményekre. különösen annak Kínához közel álló frakcióját. és ezzel a világ szocialista vezetőinek elismerését kivívja. hogy országok dominószerűen. Az ezt követő tömegmészárlásoknak. hogy Suharto úgy szolgálja Washingtont. Kezdtem elképzelni az előttem álló kalandokat. de az olajtársaságok kutatói nagyon bizakodóan nyilatkoztak a lehetőségekről. Indonéziának még olaja is volt. A hadsereg vezetője. A Claudine-nal töltött idő máris egyik fantáziám megvalósulását jelentette. A kulcs Indonézia volt. hogy megakadályozza. Szoros szövetségeket kötött a világ különböző kommunista államaival katonai felszerelés és kiképzés ellenében. hiszen a vietnami háború kimenetele egyre bizonytalanabbnak látszott. és az különösen egy-két országra koncentrálódott. Az amerikai külpolitika alappillére az volt. Az Egyesült Államok azt is remélte. Végül is mindenért a kommunista pártot tették felelőssé. Az én lelkesedésem is egyre nőtt. 1960-ban fölfüggesztette a parlament működését. A stratégia lényege az volt. hogy a kommunizmust Délkelet-Ázsiában terjessze. A stratégia alapját képezte az a feltételezés is. Az összecsapások gyakoriak és brutálisak voltak. Ellenzéke egyre erősödött. és Sukarno erővel teremtett rendet. különösen a robbanásveszélyes Közel-Keleten. Sukarno csak szeretője fürge észjárásának köszönhetően úszta meg élve. 1971-re az Egyesült Államokban megérett az elhatározás. de sok közeli munkatársa és magas rangú tisztje nem volt ilyen szerencsés. túl szépnek látszott 45 . hogy Indonézia példája modellként fog szolgálni a térség többi országa számára. amely biztosítani kívánta az amerikai dominanciát Délkelet-Ázsiában. és az amerikai stratégia egyre globálisabb méretekben kezdett gondolkozni. és 1963-ban élete végéig elnökké nyilvánították. Suharto tábornok 1968-ban vette át elnökként a hatalmat. A M A I N . Egyelőre senki nem volt tisztában a készletek nagyságával és minőségével. A M A I N villamos energiai projektje annak az átfogó tervnek a része volt. mint az iráni sah. És ha mindez még n e m lett volna elég ösztönző tényező.n e k dolgozva a Békehadtest nyomorúságos életformáját ragyogó luxuskörülményekkel válthatom föl. ahogy a Bostoni Közkönyvtárban a könyvekbe merültem. N i x o n elnök 1969 nyarán megkezdte a csapatok kivonását. Szovjet fegyverekkel ellátott indonéz csapatokat küldött a szomszédos Malajziába. melyeket a hadsereg indított el.mezték az országot. becslések szerint három-ötszázezer halálos áldozata volt. egymást követően kommunista befolyás alá kerüljenek. és 1965-ben puccsot hajtottak végre ellene. hogy Indonéziát át kell csábítani a kommunista táborból.

Legalább részben kárpótolva éreztem magam azokért a szörnyű évekért. ő legalább nem csapott be úgy. mint annak idején a szüleimnek. hogy kettős életet élek. 1971-ben. mikor már a M A I N irodái felé gyalogoltam. — Megcsináltad — mondta mosolyogva. Szörnyen éreztem magam. és aztán hidegen elnevette magát. elhatároztuk. — Veszélyessé válna az életed. Fél óráig kellemesen elcsevegtünk. Meg voltam döbbenve. Köszöntőt mondott a tiszteletemre. Természetesen visszatekintve már úgy gondolom. amelyeket a fiúiskolában töltöttem. és a M A I N munkatársai közül senkinek sem volt ehhez köze. hogy igaz legyen. . kapcsolatunkban még mindig azt láttam. 46 . mint addig még soha. úgy nézett rám. de mosolya egyáltalán nem tűnt őszintének. ha beszélnél. megérezte. — Most már közénk tartozol. Én a saját viselkedésemet magam előtt azzal igazoltam. el kellett ismernem. Később azonban. ahogy a szüleim becsaptak Tiltonnal vagy Middleburyvel kapcsolatban. Hiába támogatott és gondoskodott rólam ecuadori kiküldetésünk során. — Soha senkinek ne beszélj a találkozásainkról — mondta szigorú hangon. Akárhogy is. hogy Claudine-nal fenntartott viszonyom meghatározó tényező volt kapcsolatunk megromlásában. amikor féltem tőle —.N e m bocsátanék meg neked. hogy ugyanúgy beadtam a derekam az ő ostoba elvárásainak. Énem egy része őszintén csodálta Claudine-t. és letagadnám. hogy szétköltözünk. kapcsolatunkra nem volt semmi bizonyíték. Mindig csak az ő lakásában voltunk együtt. hogy okosan volt fölépítve a terv. — Hosszasan rám nézett — talán ez volt az egyetlen alkalom. amiért belekényszerített a házasságba. hogy nehezteltem rá. egy héttel tervezett indonéziai utazásom előtt válogatott sajtokkal és kenyérféleségekkel és egy üveg kiváló Beaujolais-val terített asztal várt rám Claudine kis ebédlőjében. Gondolom. de megérezte. majd mikor a bort megittuk. Erről n e m beszélhettem Ann-nek. hogy valaha is láttalak. Más is történt az életemben: Ann-nel nem jöttünk ki jól.ahhoz.

Szumátra. különben elvisz a bugi!" Ezek a képek a lelkem mélyéig lázba hoztak. amelyet Kolumbusz egész életén át hasztalan keresett. hogy azok otthon aztán így ijesztgették a gyerekeiket: „Jók legyetek. komodói sárkányok. Celebesz — is csábítóan hangzanak. talán úgy. mítosz és erotikus szépség földje ez. Ezek a kalózok. hercegnő. Már e mesés szigetek nevei —Jáva. akik még utazásom idején is hajóztak a szigetvilág vizein. Borneó. fantázia és álom. annak idején annyira rettegésben tartották az európai tengerészeket. hogy a sors nem mindig 47 . f e j e z e t Megmentünk egy országot a kommunizmustól Romantikus elképzelésem volt Indonéziáról.4. Talán tudhattam volna. amelyen a hírhedt bugi kalózok remek fekete vitorlás hajói voltak láthatóak. Az elolvasott könyvek némelyikében a fényképek ragyogó színű sarongokba öltözött gyönyörű nőket. tüzet fújó sámánokat és füstölgő vulkánok lábánál smaragdszínű vízen kivájt fatörzs kenukban evező harcosokat m u tattak. akinek kezéért hiába versengett Spanyolország. mint a régi nagy felfedezők. amelyek még jóval Krisztus születése előtt keltek útra az ázsiai hegyeken és a perzsa sivatagokon keresztül. és olyan ősi történetek. hogy a mediterrán vidéken is befészkeljék magukat kollektív pszichénk legmélyebb rétegeibe. Ennek az országnak a történelme és legendakincse csodálatosnál csodálatosabb figurák tárháza: rosszindulatú istenek. Óriási várakozásokkal néztem az út elébe. Hollandia. ahol az elkövetkező három hónapot készültem tölteni. csalóka kincs. egzotikus bali táncosokat. A misztikum. törzsi szultánok. Portugália és Japán. Különösen megkapó volt az a sorozat. Kolumbuszhoz hasonlóan azonban tudnom kellett volna fékezni a fantáziámat.

Követtük a példáját. hogy meghaljon. és ahol egy újszülöttnek éppen annyi esélye volt arra. spiritualitás és profanitás. mint ahogy ő elképzeli. trópusi virágokkal ékes kertek.úgy vezeti az embert. Én már láttam szegénységet. A világ többi pontján működő Intercontinental Szállodákhoz hasonlóan ez is arra volt berendezve. miközben pezsgőspoharát megemelte. a volt holland gyarmatosítók villái és tornyos mecsetek. ötletesen kifestett biciklitaxik. — A jó életre! — sóhajtotta. A vietnami háborút karosszékből támogató katonák mintapéldánya volt. rágyújtott egy szivarra. 48 . Laktam az andokbeli parasztok sárkunyhóiban. de nem minden bajra gyógyírt jelentő csodaszereket. akik kátránypapírból készült viskóban laktak. A fekete folyók szeméttel szegélyezett partjain egész családok laktak kartondobozokból összetákolt házakban. Fülsiketítő dudálás és fojtogató füst. Gyönyörű nők színes sarongokban. Fiatal lányok árulták aprópénzért testüket. és mosdatlan testük régi izzadságtól és trágyától szaglott. hogy megérje első születésnapját. Szabad ideje jelentős részét nagy csatákról és hadvezérekről szóló történelmi könyvek és regények olvasásának szentelte. Indonézia valóban kínált kincseket. Láttam már szegénységet. Ott-tartózkodásunk első estéjén projektvezetőnk. különösen az olajcégek vezető alkalmazottai és családjaik m i n den szeszélyét kielégítse. a szivárvány minden színében pompázó. Charlie nagy szakértője volt a háborúnak. ahol a szegfűszeg és az orchidea illata keveredett a nyitott szennyvízcsatornák bűzével. De volt a városnak egy visszataszító. ahol az étrend szinte kizárólag szárított kukoricából és krumpliból állt. Csapatunkat természetesen az ország legjobb szállodájában. a füstös fővárosban töltött első napjaim 1971 nyarán kifejezetten sokkszerűen értek. N e w Hampshire-ben voltak olyan osztálytársaim. Az egykor ragyogóan megépített holland csatornák szennyvizes fertővé változtak. mint arra. Leprások nyújtogatták kezük véres csonkjait. Szokásához híven ezen az estén is khakiszínű nadrágot és ugyanolyan rövid ujjú inget viselt katonai váll-lappal. elegancia és közönségesség. hogy a gazdag külföldiek. de ez mind semmi volt Jakartához képest. egzotikus bali táncosok. amit vártam. Miután köszöntött bennünket. a Pan American Airways tulajdonában álló Hotel Intercontinental Indonesiában szállásolták el. Ez volt Jakarta. A szépség azért jelen volt. Szépség és rútság. tragikus arca is. Charlie Illingworth vacsorát adott a tiszteletünkre a szálloda legfelső emeletén található elegáns étteremben. Jakartában. hideg téli napokon is vékony kabátban és szétrúgott teniszcipőben jöttek iskolába.

hogy készül belépni a 20.bólintott elismerően. . mi is itt a dolgunk. képzeletemből Claudine lépett elő. Most. és jegyzetlapjai közül néhányat átlapozott —. De ez csak a jéghegy csúcsa. Nyomasztottak a dolgok. hogy Jáva. századba. hogy ott mindennap csecsemők halnak meg élelem és ivóvíz hiányában. azért vagyok itt. hogy az olajipar és az azt kiszolgáló létesítmények . De tudtam. mint hogy kimentsük ezt az országot a kommunizmus karmai közül. Indonézia m ö gött hosszú és tragikus történelem áll. és mind a csecsemők. A villamosítási terv kifejlesztésekor tehát tartsák szem előtt. arra emlékeztetett. csővezetékek. mint alulbecsülni. Charlie szivarfüstbe burkolózva körülnézett. Ahogy tudjátok. 49 . A mi dolgunk elérni. amiket ő a külföldi adósságról mondott. hogy ne kövesse északi szomszédainak. — Igen. és elfoglalni helyét a modern ipari társadalomban. És tudtam. Azzal próbáltam nyugtatni magam. újra válaszút elé került. a világ legnépesebb országa elektromos hálózatának tervét elkészítsük. ahogy George C. Scott játszotta Patton tábornokot. A kulcstényező egy integrált elektromos hálózat. — Az indonézek gondunkat fogják viselni. hogy indonéz . mindnyájan tudjuk.vagy amerikai — gyerekek vére száradjon a lelkünkön. mondtam magamnak. nagyot szívott szivarjából. hogy segítsek Indonéziának kiemelkedni középkori gazdasági viszonyaiból. hogy biztosítsuk a kapitalizmus és a demokrácia uralmát. a szálloda fényűző kertjén és uszodáin túl körös-körül a nyomorúságos viskók tengerét fogom látni. De ne felejtsük el. Ez járulhat hozzá leginkább — talán az olaj mellett —. N e m akarjuk. Vietnamnak. magasan a város felett. luxuslakosztályom kényelmében és biztonságában. és egyenesen rám nézett. Felpillantott a jegyzeteiből. — A jegyzeteibe pillantott. Arckifejezése komollyá vált.J o b b fölfelé tévedni. hogy felidéztem a menedzsmentképzés makroökonómia óráin tanultakat. Indonézia erős szövetségesünk lehet ebben a tekintetben. Charlie egyik kedvenc hősét. azért vagyunk itt. építő vállalatok — megkapják az elektromos energiát. — Itt el leszünk kényeztetve . Végül is. ha majd reggel kinézek az ablakon.kikötők. — Ha már az olajról van szó — mondta. mind a felnőttek rémes körülmények között élnek. hogy országunk mennyire függ az olajtól. hogy a sarló és a kalapács vagy Kína vörös zászlója alatt éljenek! Ahogy aznap éjjel az ágyamban feküdtem. Kambodzsának és Laosznak a példáját.— A jó életre! — Poharaink összecsendültek. És az amerikai nagykövetség emberei is. N e m akarjuk. — N e m kevesebbért vagyunk itt. és szörnyű betegségektől szenvednek. amire a terv 25 éves futamideje alatt szükségük lehet.

A Ford Motor Company elnökéből a Kennedy. Arra is rájöttem. én is elveszteném az enyémet. majd a világ legbefolyásosabb pénzügyi intézményének vezető pozícióját töltötte be. hogy őket még jobban elnyomorítja. hogy részt veszek ebben a munkában. és nem az.és a Johnson-kormány honvédelmi minisztere lett. ki az előkészítő iskolából. amire a menedzsmentképzés fölkészített. pontosan leírja azt az új elitet. nem árulták el — talán azért. Ú t o n voltam afelé. hogy az indonézek nagy tömegeinek életkörülményein javítsunk. és el a behívó elől. A korporatokrácia néhány. hogy majd egyszer fölfedem az igazságot. Az is megnyugtatott. sőt lehet. 50 . Döntésemet. Csak így tudtam aztán elaludni. vagy én találtam ki. A valóság föltárása valószínűleg a professzorok állásába került volna — ha én kimondanám az igazságot. Valójában a kapitalizmus terjesztése gyakran a középkori feudális rendszerhez hasonló berendezkedéshez vezet. Azt csináltam. Az amerikai külpolitika és nagyvállalatok érdekeit szolgáljuk. mert a felsőoktatást is a nagyvállalatok. Olyan fejlesztési modellt segítettem bevezetni. A Világbank akkori elnökének. melynek tagjai viszonylag szabadon mozognak a nagyvállalati és kormányzati pozíciók között. N e m tudtam. valójában egy gazdaság növekedése sokszor csak a hatalmon lévő szűk réteget gazdagítja tovább.Miközben álmatlanul forgolódtam az ágyamban. amelyet a világ agytrösztjeinek legnagyobb koponyái hagytak jóvá. Ennek ellenére éjszakánként gyakran kellett azzal vigasztalnom magam. hasonló célokat követő ember szoros baráti társasága. hogy sikeres és elismert közgazdász legyek. hogy a saját kultúrám szemszögéből nézve helyesen cselekszem. hogy Charlie és csoportunk minden tagja önző érdekből van itt. Ilyen gondolatok gyötörtek minden éjjel a Hotel Intercontinental Indonesiában. hogy főiskolai professzoraim nem értették meg a makroökonómia valódi természetét. nem tudtam magam előtt tagadni. A kapzsiság vezérel bennünket. végül is teljesen személyes okokkal igazoltam: fölküzdöttem magam abból a N e w Hampshire-i városból. de úgy tűnt. és nincs hasznára a társadalom többi részének. illetve az azokat vezető emberek finanszírozzák. Ha ezt egyes tanáraim tudták is. Robert McNamarának a pályája kiváló példa volt erre. Különös szó jutott eszembe: korporatokrácia. Részben a szerencsének. amely ellenőrzése alá akarja vonni a földgolyót. részben kemény munkának köszönhetően helyet szereztem magamnak az élet napos oldalán. Louis L'Amour régi vadnyugati regényeit olvasva. hallottam-e már valahol.

Gyönyörködtem a ragyogó fiatal nőkben . f e j e z e t Eladom a lelkem Tizenegy tagú csoportunk hat napot töltött Jakartában. sofőrrel és tolmáccsal együtt. A szálláson kívül kiutaltak nekünk tizenegy Toyota terepjárót is. és kevesebb dolog vonta el a figyelmünket a munkánkról. Tágas terasza teaültetvényekre nézett. A Bandungban töltött első pár nap során többször tárgyaltam Charlieval és Howard Parkerrel. állami tulajdonban álló elektromos társaság helyi központjában biztosítottak számunkra irodát. Megdöbbentett. szakáccsal. vezetővel. Végül tagsági igazolványt kaptunk az exkluzív Bandungi Golf. Az éghajlat enyhébb volt. a szegénység kevésbé mellbevágó. és a Perusahaan U m u m Listrik Negara (PLN) nevű.az amerikai olajipari és építőipari cégek vezető munkatársainak feleségeiben. Megkaptuk a kormány egyik. Most az volt a dolga. amelyek beborították a környék hullámzó dombjait. Howard már hetvenes éveiben járt. különféle tisztviselőkkel találkoztunk. jelentkeztünk az amerikai nagykövetségen. kertésszel és kiszolgáló személyzettel együtt. és felkúsztak a vulkanikus jávai hegyek lejtőire. hogy felmérje azt az energia- 51 . akik napközben a medence körül.5. és üldögéltünk a medence körül. Wisma nevű vendégházát. Aztán Charlie egy Bandung nevű hegyi városba költöztette a csapatot. A holland megszállás alatt épült Wisma kényelmes menedék volt. este pedig a hotel környékén található fél tucat luxusétterem valamelyikében ütötték el az időt. rendbe szedtük magunkat. nyugdíjazása előtt a N e w England Elektromos Hálózatnál dolgozott mint vezető terhelés-előrejelző.és Teniszklubba. hogy milyen sok amerikai lakik a Hotel Intercontinentalban.

és mivel n e m bírta. és Einar és Charlie egyaránt figyelmeztetett. hogy az az általunk fölállított előrejelzésnek a lehető legjobban megfeleljen. mert n e m adtam be a derekam. h o g y legyek vele óvatos. Sosem j u t o t t fel a N e w England Elektromos Hálózat vezető pozíciójába. Mielőtt hazaindulunk. Ez kritikus időszak lesz. esetleg túl makacsnak tartották. Sosem volt olyan k i k é p zésben része. H o w a r d volt az egyik legbölcsebb tanárom. és ezt az előrejelzést városokra és régiókra bontsa le.mennyiséget és erőmű-kapacitást (terhelést). — A mérnökök részletes képet fognak adni a jelenlegi energiarendszerről. én voltam a fejlesztési terv kulcsembere. ez a jelszavam. Megbeszéléseink alkalmával Charlie nem győzte hangsúlyozni m u n k á m fontosságát. hogy legyek nagyon optimista a számításaim elkészítésekor. A második hónap végére már részletesebb számokra lesz szüksége .és elosztóvonalakat és az üzemanyagszállítási rendszereket.régiókra lebontva. U t á n a már senki n e m j ö n vissza. előrejelzései az én gazdasági számításaimon múltak. H o w a r d és én Charlie kényelmes irodájának nagy rattan karosszékeiben ü l t ü n k . bosszúálló. Az utolsó hónapban már csak a hiányzó elemeket pótoljuk. . vasútról és m i n d e n ilyesmiről. Howard ránézésre barátságos nagypapának látszott. m e g kell g y ő z ő d n ü n k arról. M i n t később kiderült. Ez volt a második megbízatása. rosszindulatú. mindnyájan összedugjuk majd a fejünket. A falakat a R a m a y a n a ősi hindu történeteit ábrázoló batikkárpit borította. becsapta az élet. elfogadta a M A I N által felkínált konzultációs m u n k á t . A következő szavakkal jellemezték: makacs. Claudine-nak igaza volt. úgy. — Az első pár hét feladata — magyarázta Charlie — az adatgyűjtés. túl öregnek. — N e k e d gyorsan kell cselekedned. de valójában keserű öregember volt. — Mellőztek — mondta többször -. h o g y m i n d e n szükséges információ a birtokunkban van. az átadó.Szivarjával rám mutatott. Nyugdíjba küldték. valamint tervezi meg az erőműveket. Mivel az energiaszükséglet nagyban f ü g g a gazdasági növekedéstől. Gondolom. aki úgy érezte. az utakról. Ő. a kikötők kapacitásáról. Charlie szivarfüstöt pöfékelt. Csapatunk többi tagja az általunk megadott számok alapján dolgozza majd ki a villamosítási terv részleteit: helyezi el. amilyet én Claudine-tól kaptam. A hálaadás ünnepére otthon leszünk. m é g ha annak idején n e m is t u d t a m elfogadni. hogy a feleségével kettesben üljön otthon tétlenül. amelyre Jáva szigetének az elkövetkezendő huszonöt évben szüksége lesz. és ez mélyen bántotta. és állandóan azt ismételgette. Vagy talán csak rövid távon akartak vele 52 . Az első hónap végére H o w a r d n a k már nagyjából tisztában kell lennie az áramhálózat eredményeképpen megszülető gazdasági csoda nagyságrendjével.

Nagyothalló készüléke volt. — Charlie könyörtelen.Már be is adtad a derekad. én is láttam már egyet-mást .Ez maradjon kettőnk között — mondta fojtott hangon. .Ó.b e l i főnökeim elégedettek lesznek-e velem. igaz? A figyelmemet újabb esemény kötötte le. . hogy Charlie-nak igaza van.a nagy világválság és a második világháború alatt. A dolgok gyorsan változnak. az ő szempontjukból Howard valóban problémásnak bizonyult. formálhatóbb. egy sarongot lazán meztelen testére csavarva. Szavai hatására szédülni kezdtem. Világosan látta a helyzetet. de nem zavartatta magát. .mondta Howard. hogy valaha is hallotta a gazdasági bérgyilkos kifejezést. . és egyenesen Howardra néztem. de nemrég tértem vissza Dél-Amerikából. . de makacsságának legalább egy része abból fakadt.mondtam. még mindig a csatornában fürdő nőt figyelve. hogy szárnyalni fog . (A ford.dolgozni. hogy az imperializmus egy olyan formájának terjesztésére akarják fölhasználni. fiatalember. míg nem találnak egy hozzám hasonló. hogy a R o u t e 128* úgynevezett massachusettsi * R o u t e 128: a bostoni kör-autópálya. melynek mentén számos hi-tech vállalat telepedett meg.Nézd csak meg.Hát így állunk — motyogta. tudomást sem véve a csatornáról és a nőről. Elfordultam az ablaktól. leguggolt. Láttam. hogy nem lesz egyszerű bábfigura. . végtére is egész karrierem attól függött.Lehet. és eltökélte. Ne hagyd. hogy M A I N . Egy Charlie-val folytatott megbeszélésünk után félrevont. mi történik.Meg akarnak majd győzni téged. ahol három évet töltöttem.felelte gúnyosan. amit elfogadhatatlannak tartott. de ugyanakkor be akartam bizonyítani. hogy ez a gazdaság szárnyalni fog . . Láttam. letolta a nadrágját. hogy nem akart a szolgájuk lenni. ha valahol olajat találnak. Akárhogy is.Ez a gazdaság biztos. — Volt rá pár évem.) 53 . N e m érdekelnek az olajlelőhelyeitek. főállású embert. és azt. Egy öregember ereszkedett le a csatorna partján. Einar és Charlie jellemzése helytállónak bizonyult. A fiatal nő látta. hogy milyen szerepet akarnak vele eljátszatni. és könnyített magán. . Egész életemben elektromos terhelés előrejelzésével foglalkoztam . hogy szemérmességének látszatát fönntartsa. fürdött tovább. amely a PLN épülete mellett húzódó pangó csatornára nézett. de tudta. mi történik. Közös irodánk ablakánál álltunk.Én már láttam egyet-mást — mondtam. hogy bedaráljon. Egyet mondhatok. . hogy fiatal vagyok. N e m hiszem. és annak hangerő-szabályozójával játszott az inge alatt. Fiatal nő fürdött poshadt vizében. depresszió és fellendülés idején.

próbáltam rájönni. És biztosan állíthatom. G o m b ó c o t éreztem a torkomban. 54 . sarongja szorosan teste köré csavarva. kiabálva a csatorna vizében. ha én azt jelzem előre. É n e m egy része gyanította. A pénzért csináljátok. És ez is csak a legjobb időkben. A fiatal nő éppen mászott fölfelé a csatorna töltésén. h o g y igaza lehet. Újra és újra hallottam H o w a r d szavait. elég hülyén fogsz kinézni.csodája mit tett Bostonnal. egy másik ruhát sulykolt. amit én gondolok. Ez már olyan kihívás volt. h o g y az elektromos terhelés tartósan évi 7—9%-nál nagyobb ü t e m b e n nőtt volna. m i n t Bostonban az 1960-as években. Az elektromos terhelés előrejelzését annak alapján f o g o m megcsinálni. Inkább visszafordultam.egy kaliforniai aranylázhoz hasonló gazdasági robbanást -. Te — ti m i n d . K i m e n t e m a folyosóra. Fölkapta ceruzáját. Sarkon fordult. és belerogyott. — Nézd. m e g kell védenem m a g a m . n e m pedig holmi légből kapott gazdasági előrejelzés alapján. Eleven e m b e vágott. amit m i n denki vár . hogy m é g n e m volt olyan. Keményen küzdöttem. lementem a lépcsőn. és elindultam Charlie irodája felé. és kezével olyan mozdulatot tett. R á b á m u l t a m . n e m más. Az asztala elé álltam. m e r t saját lelkiismeretemet is m e g kellett n y u g t a t n o m . elbizonytalanodtam. amit n e m hagyhattam szó nélkül.kikapcsolom a hallókészülékemet. és r á m bámult. Most pedig — kényszeredett mosollyal az inge alá nyúlt . mit is akarok tulajdonképpen. 6% reálisabb.karja széles mozdulatával a falon túli irodákra mutatott — eladtátok a lelketeket az ördögnek. Leültem egy törött betondarabra. te pedig egy olyan elektromosenergia-növekedést. ez n e m Boston. Ez teljesen felkavart. és próbáltam nem törődni a kanális bűzével. Félúton megtorpantam. és irkálni kezdett jegyzettömbjébe. de ú g y éreztem. ahol idáig m é g alig j u tott valaki egyáltalán elektromos áramhoz. és megyek vissza dolgozni. ki a délutáni napsütésbe. Néhány fiú játszott pancsolva. Itt m i n d e n másképp van. miért érzem m a g a m ilyen n y o morultul. Az öregember eltűnt. — M e n j csak — morogta. Kirántotta a székét az íróasztala m ö g ü l . M i t érdekel engem az előrejelzésed. Lecsapta a ceruzáját. . A pénzért csináljátok. M e g kellett győznöm. — H o w a r d . Egy idősebb asszony térdig a vízben állva mosta a fogát.Add el magad. m i n t h a el akarna söpörni. hogy el ne sírjam magam. Ez olyan ország. — Lelkiismeretlenség! Ez az.

szája fogatlan mosolyra húzódott. talán ketten találnánk valamilyen megoldást. Azon tűnődtem. Ő már elszalasztotta azokat a lehetőségeket. éppen csak indulóban. mit kellene tennem. Megállt. amint néztem őket. Howard öreg volt és megkeseredett. hogy legalább évi 17%-os növekedési rátával számoljunk. Tudtam. de tévednek. és azon tűnődtem. Búcsúzásunkkor megismételte korábbi figyelmeztetését. hogy azt csinálja. Az emberek mindig az én szerepemet hangsúlyozzák. púpos férfi bicegett görbe botjával a csatorna partjára. Ő biztosított minket arról. és ő is meghozza a saját döntését. hogy azt várja Howardtól és tőlem. az én m u n k á m valójában nem is lesz majd hatással a villamos hálózat tervére. Egy öreg. újra felsejlettek a N e w Hampshire-i iskola képei. függetlenül az én eredményeimtől. mint ők? Ez a kérdés gyötört. Néhány nap múlva Howard súlyos amőbafertőzést kapott. Azon az éjszakán ágyban fekve sokáig gondolkoztam az embereken. Mély álomba merültem. Fölkaptam egy kis követ. Nagy kő esett le a szívemről. vidám kiabálásuk betöltötte a levegőt. Hogyan lehetnék én is olyan gondtalan. hogy már minden szükséges adatot öszszegyűjtött. hogyan ugrálnak a vízbe boldog-ártatlanul. Az orvos gyógyszert írt föl. akik életem részei lettek. míg a többi fiú elsőbálos mulatságokra készült. Az előttem álló döntésen.Én nem veszek részt ebben a játékban. mint ő. Ő most már biztos nem inog meg.Ne bűvészkedj a számokkal .A kisfiúk továbbra is egymást fröcskölték. Charlie világossá tette. nézte a fiúkat. Hogy is nem jutott ez eszembe hamarabb? N e m is enyém itt a döntés. az biztos. Én fiatal voltam. akivel beszélhetnék. milyen veszélynek teszik ki magukat azzal. hogy megint nincs senki. és előrejelzését Bostonban is be tudja fejezni. akármit is beszéltek gazdasági csodáról! 55 . hogy ebben a fertőzött vízben játszanak. szemmel láthatóan nem tudva. . amelyek pályáját előrevihették volna. hogy nem tehetek ilyet. amit jónak lát. Howard megmondta. ami felé haladok. ha nem találkoztam volna velük. A jövőmön is tűnődtem. Ahogy a kanális koszos vizébe bámultam. és beledobtam a csatornába. ami megnyugtatott. Milyen előrejelzést írjak? Egyszerre olyan gondolat ötlött a fejembe. úgy tűnt el az én jókedvem is. és azt javasolta. Gyorsan egy katolikus missziós kórházba vittük. Én megszerezhetem főnökeim jóindulatát magas gazdasági számaimmal. Lassan tudatosult bennem a szomorú tény. . Hol lennék most? N e m Indonéziában. Talán megbízhatnék Howardban. ahol nyarakat töltöttem egyedül. és semmiképpen nem akartam volna úgy végezni. hogy Howard azonnal térjen vissza az Egyesült Államokba. R ö g t ö n megkönnyebbülést éreztem. Azonban ahogy a vízgyűrűk elhaltak.mondta. milyen volna az életem.

RÉSZ 1971-1975 .2.

Ezek az utak rendszerint rövidek. Ahogy Charlie megfogalmazta: „Te már túlélted Amazóniát. Általában azt mondták. Közgazdaságtant tanult a helyi egyetemen. hogy hozzanak létre egy könnyen megtanulható közös nyelvet. de édesanyján kívül mindenki Rasynek szólította. A szigetvilágban több mint 350 nyelvet és dialektust beszél- 59 . két út között mindig visszatértem Bandungba. tudod. a kormányhivatalokkal vagy a vállalatok jakartai központjával. Miután Indonézia elnyerte függetlenségét. mit kezdj a bogarakkal. Találkoztam helyi üzleti és politikai vezetőkkel. valami összeesküvés vesz körül. és meghallgattam véleményüket a gazdasági növekedés kilátásait illetően. hogy többségük vonakodik megosztani velem ismereteit. nem tudnék-e munkát adni neki. A Wisma házvezetőnőjének volt egy nálam pár évvel fiatalabb fia. hogy egyszer csak megkérdez." Sofőrömmel és tolmácsommal együtt sok szép helyen megfordultam. az Ázsiai Fejlesztési Bankkal és az USAID-del kötött szerződésünk értelmében csapatunk egy tagjának végig kellett látogatnia a tervezett elektromos hálózat területére eső nagyobb településeket. Rasmonnak hívták. és rögtön érdekelni kezdte a feladatom. két-három naposak voltak. Elkezdtem tőle a bahasa indonéz nyelvet tanulni. Néha már úgy éreztem. lépjek kapcsolatba a főnökeikkel. Sukarno elnök azt tartotta a legsürgősebbnek. Ú g y találtam azonban. a kígyókkal és az ihatatlan vízzel. és sokszor aludtam nyomorúságos szállásokon.6. fejezet Inkvizítori szerepben Az indonéz kormánnyal. Gyanítottam. Mintha gátlásossá tette volna őket a jelenlétem. Én kaptam ezt a feladatot.

és teniszklub.ígérte egy este. hagyományos zenét játszó utcai muzsikusok mellett mentünk el. hogy egyetértek velük. rendhagyó igéket és más komplikációkat. és leültünk. hogy a sok szigeten. már sötét éjszaka volt. hogy bahasa nyelven próbálkozzak. zenéjüket. nevethettem velük. bár saját közösségeikben továbbra is a jávait vagy más helyi dialektusokat használtak. beszívhattam a szegfűszeg-cigaretták illatát. jó h u m o r ú tanár volt. ételüket. hogy az országnak közös szókincsre van szüksége ahhoz. Végül egy kis kávéházban kötöttünk ki. Mindnyájan beszéltek angolul. Olyan volt újra. Ahogy telt az idő. bár mindnyájan indonézek voltak. a luxuséttermek. hogy elvitt magával. Azt sem tudtam megmagyarázni. és elzárni magam ezektől az emberektől. hogy velük lehettem.tek. zsonglőröket és utcai árusokat. Az 1970-es évek elejére a legtöbb indonéz már beszélte. Rasynek volt egy kismotorja. Nagyon megköszöntem neki. ruháik. sőt a spanyollal is összehasonlítva a bahasa könnyűnek bizonyult. amit még nem ismersz . a jobb mozik és elegáns bevásárlóközpontok tele vannak európaiakkal és amerikaiakkal. Nemzetközi nyelvészcsoportot hívott össze. Mire Rasyvel visszatértünk a vendégházba. N e m tudtam válaszolni. akik csempészett amerikai kazettáktól kezdve ritka helyi műtárgyakig mindent árultak. Mindig emlékezni fogok erre az éjszakára. kalapjaik. ő pedig azért volt 60 . miért én vagyok az egyetlen nyugati a városnak ebben a részében. Mindnyájan mélyen fel voltak háborodva ettől a „törvénytelen megszállástól". ahogy nevezték. — Megmutatom neked Indonézia egy olyan arcát. Ez a malájon alapul. miért is akartam első osztályon utazni. és egyszerre azon tűnődtem. holott a golf. Árnyékbábszínházak. és örömmel látták. láttunk tűznyelőket. és maga mögé ültetett a motorra. ha nem is mind jól. amely aztán egy igen sikeres nyelvet alkotott: a bahasa indonézt. hajviseletük egy '60-as évek végi Beatles-koncert hangulatára emlékeztettek. ami tele volt fiatalokkal. Eufórikus boldogság töltött el attól. és a shuarral. egyre jobban érdekelte őket a véleményem Indonéziáról és a vietnami háborúról. megosztották velem a városukat. hogy megismertet a városával és annak lakóival. de értékelték és bátorították. és elhatározta. sokféle kultúrában élő népet összefogja. Rasy és barátai úgy bántak velem. de elkerüli a legtöbb nyelvet jellemző bonyolult igeidőket. Rasy bemutatott az egyik asztal mellett ülő csoport tagjainak.1 és Sukarno felismerte. mint egy közülük valóval. és tréfálkozhattam. A nyílt és őszinte b e szélgetés során megkérdezték. Rasy remek. hogy az amerikaiak általában miért nem tanulják meg az ő nyelvüket. mint a Békehadtestben.

Jakartában azonban azt tapasztaltam. Másnap reggel megbeszélésünk volt Charlie-val. mennyire n e m j u t o k információhoz a helyi embereken keresztül. és én is sajnálkoztam. ahogy bántak velem. csak a jakartai kormányhivatalokban volt hozzáférhető. Ez a Rasyvel töltött este vágyat ébresztett b e n n e m arra. ki adta a parancsot: kormánytisztviselő. A politikai és üzleti vezetőkkel folytatott m e g beszéléseim során érdekes jelenségre figyeltem föl azzal kapcsolatban. De minél több időt töltöttem el ezekkel az emberekkel. az alsó emeletek ablakait takaró vasrácsok. Együttérzését fejezte ki. N e m tudom. Titokban azonban izgatott a lehetőség. Szándékosan nem árultam el nyelvtudásomat . tábornok vagy az amerikai nagykövetség. megöleltük egymást. megkínáltak teával. amit Rasyvel és fiatal barátaival töltöttem. hogy csak pár mondatot beszélek —. bankár.hálás. hogy már más színben látom a világot. és az elegáns Hotel I n t e r c o n t i n e n t a l Indonesiában lakhassak. hogy eltűnődjek a kérdéseimre adott válaszaikon és adataik hitelességén is. hogy több időt töltsek távol a M A I N csapatától. Ráadásul az adatok többsége. hogy ezt még megismételjük. udvariasan válaszoltak a kérdéseimre. Például amikor egyik a másiknak bemutatott engem. és minden látható m ó d o n igyekezték kifejezni.m é g a tolmácsom is úgy tudta. hirtelen j e l e n t ő ségteljessé váltak. amelyekre a gazdasági előrejelzések kidolgozásához szükségem volt. Korábban ez nem tűnt fel. és n e m tehettek mást. vettem egy jó bahasa—angol szótárt. amiket korábban észre sem vettem. ők valahonnan föntről parancsot kaptak arra. annál i n kább láttam. és e l m e n t ü n k lefeküdni. h o g y el kell h a g y n o m Bandungot a füstös nagyváros kedvéért. és sokat használtam az ilyen találkozók után. hogy igen. de most láttam. hogy tolmá- 61 . Charlie-val megegyeztünk. amely a szótár szerint inkvizítort vagy kérdezőbiztost jelentett. egy olyan bahasa szót használt. hogy bár behívtak irodáikba. A hotel elegáns éttermeiben fölszolgált étel ízetlennek tűnt. A medence körüli vaskerítés. A szavak jelentésének véletlen egybeesései voltak ezek csupán? A szótárom értelmezett valamit félre? Próbáltam meggyőzni magam arról. Például az sosem fordulhatott elő. Csak azt tudom. h o g y egyedül fedezzem föl Jakartát. ahol elmondtam. hogy betolakodó vagyok. hogy megnyíltam barátai felé. a felszín alatt elzárkózás és gyűlölet húzódott. hogy egyáltalán n e m örültek a jelenlétemnek. és a vidéki utazások. mint hogy engedelmeskedtek. hogy egy-két hetet Jakartában töltök. Ez arra késztetett. Másképp tekintettem a többi amerikaira. Megállapodtunk. Mást is észrevettem. hogy örülnek a látogatásomnak. hogy működjenek együtt velem. A fiatal feleségek már n e m tűntek olyan szépeknek. Megváltoztatott az este.

azt támasztotta alá. milyen információra lenne szükségem. Mintha pókereznénk. Udvariasan — arcán a híres jávai mosollyal — kikérdezett. nem adott ezzel ellentétes információt. De ez a játék halálosan komoly. a bankárok mindenféle diagramokkal szolgáltak. A lapjainkat nem fedjük föl. kocsival végig kellett araszolnunk a bedugult forgalmú utcákon. amit a gazdaság vagy a kormány oldaláról kaptam. és adott egy időpontot. Mikor odaértünk. átnyújtottak nekem egy előre összeállított paksamétát. ha nem tartott volna olyan felháborítóan sokáig. és ezeken az élményeken tűnődtem. hogy minden. a kormányhivatalnokok pedig olyan projektek listáit adták át. hogy gyakran egy pár sarokkal arrébb lévő épületig is egy óra volt az út. először időpontot kellett kérni. Mivel a telefonok ritkán működtek. Végül megjelent egy titkár. inkább játék. Soha senki nem kérdőjelezte meg ezt az előfeltevést. amelyek most kerülnek le a tervezőasztalról. és az elkövetkezendő évtizedekre emberek millióinak az életét határozza meg. és mikor végre megtörtént a találkozó. nem hagyatkozhatunk a másiktól kapott információra. ami ezeken az interjúkon elhangzott. hogy aztán a gazdasági növekedés motorjaivá váljanak. Ahogy azonban visszafelé tartottam Bandungba. mint valóság. Minden adat. amit Indonéziában csinálok. 62 . mindenféle nyomtatványokat töltettek ki velünk. Úgy tűnt. és mindaz. robbanásszerű gazdasági növekedés előtt áll. Az ipari vállalkozók öt. amelyek olyan szerencsétlenül voltak kialakítva. Ez még önmagában nem is lett volna furcsa. valami mélyen zavart.és tízéves terveket adtak meg. és ott találkozom valakivel.csommal egyszerűen csak besétálok egy hivatalba. N e m bízhatunk egymásban. hogy Jáva a világgazdaságban példátlan. A megadott időpont kivétel nélkül mindig több nappal későbbre esett.

Bár Bandung óvárosának szívében voltunk. Viseltes. és hamarosan több fiatallal tért vissza. Forró teával. így a csillagok ragyogtak a fejünk fölött. batikolt sarongot viseltek. de tiszta. mégis büszkén viselkedtek. A város olyan részein vitt keresztül motorral. mert az egyik nő egy kicsi t ű z re mutatott. 63 . Rasy eltűnt a tömegben. Itt már nem láttam a fővárosban megszokott tekintélyes holland gyarmati villákat és irodaépületeket. hogy megtapintsák a farmernadrágom anyagát. az utcán n e m volt közvilágítás. A levegőt égő fa. Ú g y tűnhetett. cseréptetejű templomok. — N a g y o n fontos előadás lesz ma a városban. széles mosollyal és nevetéssel köszöntöttek. Az egyik kislány illatos virágot tűzött a hajamba. hogy haboztam. amelyekről idáig n e m is tudtam. hogy visszatértem Bandungba. akikkel a kávéházban már találkoztam. mielőtt ez utóbbit elfogadtam.Elviszlek egy dalangra. — Szemmel láthatóan örült. földimogyoró és szegfűszeg illata töltötte be. szegényes.7. — Tudod. mások hordozható székekben ültek. A motorról egy mellékutcában álló színház közelében szálltunk le. negyedeken. mint kicsi. M i k o r megálltunk. Gyönyörű. a híres i n donéz bábszínházasok. Az emberek láthatóan szegények voltak. f e j e z e t Perbe fogott civilizáció . apró süteményekkel és mogyoróolajban sült húsfalatokkal kínáltak. — mondta Rasy ragyogva. gyerekek szaladtak oda hozzánk. tiszta éjszaka volt. néhányan álltak. A színházban már több száz ember gyűlt össze. ahol a hagyományos jávai kampongházak ú g y sorakoztak. élénk színű blúzokkal és széles karimájú szalmakalappal. Bármerre m e n t ü n k .

Később m e g t u d t a m . az előadást transzban játszotta végig. A nézők hol dühöngtek. Mögöttük a Közel. leemelte Vietnamot. mikor Rasy lefordította. Aztán Nixon valami olyat mondott. m i n t Sam bácsi: csillagsávos cilindert és frakkot viselt. a másikkal pedig egy amerikai zászlót lengetett N i x o n feje fölött.Ezt adjuk a Világbanknak. hol m e g voltak d ö b benve. Ez a bábu indonéz férfit f o r m á - 64 . több nyelven. Több mint száz bábuja volt. — Most sült ki.N a g y o n friss hús — mondta nevetve. . hogy d ü h ü k egyszer csak felém irányul. majd sorra ugyanezt tette a többi országgal is. Ezek helyett közel-keleti országokat emelgetett le — Palesztinát. Szíriát és Iránt. ott álltam ebben a tömegben. M i u t á n az előadás klasszikus. és ahogy telt a vödör. hogy „Keserű! Szemét! Ebből elég!" Azzal bedobta Vietnamot a v ö dörbe. Én megijedtem. a dalang egy Richard Nixont formázó. . amelyből egy fejjel kimagaslottam. féltem. és bekapta. Leemelte Indonéziát a térképről. amitől lúdbőrös lett a hátam. Sosem felejtem el ezt az egész életemet meghatározó estét. hogy először n e m Délkelet-Ázsia dominó-országokként emlegetett népeit választotta.Ő egyedül kezeli a bábokat. N i x o n m i n d e n egyes o r szágot valami durva iszlámellenes megjegyzés kíséretében dobott a v ö dörbe: „Muszlim kutyák!" „ M o h a m e d szörnyetegei!" vagy „Muzulmán ördögök!" A t ö m e g egyre izgatottabbá vált. Az elnök kíséretében egy másik bábu is felbukkant. Nézzük. amit úgy fordítottak le. hol nevettek. . Ezután Pakisztán és Afganisztán felé fordult. Nixon rögtön odament a térképhez. Kiáltott valamit. Nagyon érdekes előadás volt. Szaúd-Arábiát.A dalang maga játszik a hangszereken — súgta Rasy. mikor egy új figura ugrott elő. h o g y megsértődtek a bábjátékos m o n d a tain.. Kuvaitot.és Távol-Kelet térképe jelent meg: az egyes országok kampókon függtek a helyükön. Irakot. és adja a h a n g j u k a t is. ú g y nőtt a feszültség. és mindegyik más hangon beszélt. Aztán felcsendült a zene — a gamalán templomi harangokat idéző varázslatos hangja. Meglepett. rá jellemzően nagy orrú és lógó orcájú bábut vett elő. Majd fordítjuk neked. amely háromrészes hajszálcsíkos öltönyben feszített. a R a m a y a n a ősi szövegein alapuló r é sze véget ért. Ez a bábu egyik kezében egy dollárjelekkel k i d e korált vödröt tartott. Időnként úgy éreztem. ősi legendákkal ötvözött akkori aktuális események. ahogy a szolga legyezi az urát. mit tud kihozni nekünk Indonéziából. hogy a dalang sámán. Az amerikai elnök úgy volt öltözve. és éppen a vödörbe akarta ejteni.

amelyiket akarja. Büszke szerettem volna lenni arra. de hiába. nem? — kérdezte. .Miután elveszitek az olajunkat . végignéztem ezt az A m e rika-ellenes darabot. ahogy ez a darab mutatta? N e m úgy néz-e a kormányotok Indonéziára és a többi országra. A tömeg tapsviharban tört ki. . A közönség fújjolt. Rasy és a többiek is biztosítottak arról. . mivel lep meg ez a bábjátékos — mondta az egyik fiatalember.Igen. Próbáltam védeni magam.Te is a Világbanknál dolgozol. Védőn átkarolta a vállam. — Egy népszerű bandungi politikus — magyarázta Rasy.segítette ki egy barátja. Később átmentünk a kávéházba. Nixon és a vödrös ember egy darabig ott álltak velünk szemben. Kereste a megfelelő szót. — Szőlőre . hogy ők is bátornak lássanak. majd drámai haldoklás után kilehelte a lelkét. . az öklét rázta. és azt mondta. Angliát megtartja. Indonéziát kidobja. hogy értékeljék: az ame- 65 . Én nem voltam ebben olyan biztos. Fennhangon tűnődtem. . . Valaki fölnevetett. majd meghajoltak.mondta a mellettem ülő férfi. egy fürt szőlőre. — Az amerikaiak nem járnak ilyen előadásokra? Velem szemben egy gyönyörű angol szakos lány ült. Szerettem volna. hogy jelenlegi munkámmal az Ázsiai Fejlesztési Bank és az USAID bízott meg. — Semmi baj — mondta. hogy vajon nem az én tiszteletemre állította-e színre ezt a jelenetet.Az indonézeket nagyon érdekli a politika . — N e m úgy van-e minden. és kimentek. — Azt hiszem.Indonézia szuverén ország.Tipikus amerikai vonás .lapogatta meg a hátamat barátságosan. . Kínát megeszi. — Ellened személy szerint senkinek nincs kifogása. A bábu Nixon és a vödrös ember közé ugrott. Azt választja. és fölemelte a kezét. mennem kéne — fordultam Rasyhoz. — Sosem lehet tudni.zott. hogy eljöttem a városnak erre a részére.Stop! — kiáltotta. A vödrös ember fölemelte a zászlóját. kiabált. . és belevágta az indonéz férfiba. . Elmondtam neki. amit akár személyes sértésnek is vehettem volna. hogy az előadás előtt nem tudtak a nixonos—világbankos jelenetről. — Valójában ez nem ugyanaz? — nem is várt válaszra. mint egy f ü r t . és egy jelvényen nagy betűkkel ott állt a neve. batikolt inget és khakiszínű nadrágot viselt. hogy túl nagy az egóm. aki megtántorodott.tette hozzá egy másik nő.

Inkább másra próbáltam terelni a beszélgetést. m u z u l m á n o k . szerintük a dalang Vietnam kivételével miért csak m u z u l mán országokat választott ki. — H o g y a n lehetne ezt elkerülni? Az angol szakos lány egyenesen a szemembe nézett. az Egyesült Államok. hogy kérdezhetek ekkora ostobaságot. És ezt már csakn e m el is érte. — Vietnam csak hídfőállás — vágott közbe egy férfi —. — Igen. hogy az Egyesült Államok iszlámellenes! — Nem? Mióta nem? Olvasd csak el az egyik történészetek.alig tudtam türtőztetni m a g a m . m i n t a kígyó. és aztán lecsapunk. m i n t bármelyik másik nép. Ugródeszka. Vegyétek észre. — Az igazi célpont . Aztán mégis úgy gondoltam. Tehát várunk. és létrehozza a világtörténelem legnagyobb birodalmát.elengedhetetlen. Toynbee ezt előre látta. hanem a keresztények és a m u z u l m á n o k között fog folyni. — Azért — mondta a lány lassan. — Arnold Toynbee ezt mondta volna? — m e g voltam döbbenve. hogy a következő század igazi háborúja nem a kommunisták és a kapitalisták. A szép angol szakos lány nevetett: — Mert ez a terv. — Ne legyetek olyan m o h ó k — mondta — és olyan önzők. M á r az ötvenes években megjósolta. hogy más is van a világon a nagy házaitokon és az elegáns bevá- 66 . hogy megtanuljak bahasa nyelven és érdeklődjem a kultúrájuk iránt. a magasabb hatalomba vetett bizalom . Mi.rikai küldöttségből egyedül én vettem a fáradságot. Erősebben. hogy a hit — a lélek. Ezt már n e m hagyhattam válasz nélkül. Olvasd el a Perbe fogott civilizációt (Civilisation on Trial) és A világ és a Nyugatot (The World and the West). — Micsoda szörnyű gondolat! . hogy uralma alá hajtja a földet. — N e m gondolhatjátok komolyan. A történelem bizonyítja.folytatta a lány — a muszlim világ. semmi nincs az ideológiájuk mögött. és különösen vezető hatalma. h o g y én voltam az egyetlen külföldi az előadáson. A Szovjetunió jelenleg m é g útjában áll. mintha gyöngeelméjűnek vagy nagyothallónak magyarázna —. Szemmel láthatóan n e m értették. okosabb ezekről nem szólni. hiszünk. m i n t annak idején Hollandia a nácik számára. És erősödünk. — De miért lenne ellenségeskedés a keresztények és a m u z u l m á n o k között? — kérdeztem. eltökélte. Összenéztek. Nincs vallásuk.kapcsolódott be az egyik férfi -. még a keresztényeknél is erősebben. — Kivárjuk az időnket . m e r t a N y u g a t . nincs hitük. de a szovjetek nem fognak sokáig kitartani. Megkérdeztem. a brit Toynbee könyvét.

de a ti fületek zárva van a segélykiáltásaink előtt. végetek van. Meg sem hallgatjátok azokat. míg ti a divatmagazinokat böngészitek. Gyerekek halnak szomjan.sárlóközpontokon kívül. Már nincs sok idő hátra. akinek a figurája szembeszállt Nixonnal és akit a vödrös ember leszúrt. 67 . hogy még jobban beletipornátok őket a nyomorba és a szolgaságba. Az emberek éheznek. A hozzánk hasonló népek fuldokolnak a szegénységben. akik minderről beszélni próbálnak nektek. R a d i kálisnak vagy kommunistának bélyegzitek őket. Néhány nappal később a népszerű bandungi politikussal. Meg kell nyitnotok a szíveteket a szegények és elnyomottak előtt. Ha nem változtok meg. ahelyett. cserbenhagyásos gázoló végzett. ti pedig az autótokba való benzin miatt aggódtok.

hogy más oldalról is vizsgáljam ezt a kérdést. amit az emberek mindig is tettek: gondoskodunk magunkról és a családunkról. és próbáltam szóba elegyedni leprásokkal. reakcióimat csak érzelmek uralták. A fiatal indonézekkel folytatott beszélgetésem azonban rákényszerített. Sokat gondolkoztam a nemzetközi segélyek természetén. hogy ilyen az emberi élet. milyen szerepet játszhatnak a fejlett országok a kevésbé fejlettek szegény- 68 . milyen következményei lehetnek indonéziai munkánknak. csakúgy. A gazdasági előrejelzésekhez szükséges adatok beszerzése céljából gyakran kellett Jakartába utaznom. Jártam az utcákat. hogy az önző külpolitika a világon sehol nem válik a jövő generációk hasznára. mint a nagyvállalatok éves jelentései vagy a külpolitikát megfogalmazó politikusok választási stratégiái. történelmi példákra és biológiai okokra hivatkozva le tudtam csendesíteni. Azzal igazoltam magam előtt részvételemet ebben a munkában. és egy naplóba feljegyzéseket készítsek. hogy ezeken a dolgokon tűnődjek. Az ő szemükkel nézve ráébredtem. pénzt adtam a koldusoknak. Charlie és mindnyájan csak azt teszszük. másképp A dalang emléke máig elevenen él bennem. Bár addig is részben tudatában voltam. és azon. ugyanígy a szép angol szakos lány szavai is. fejezet Jézus. Arra használtam az ott töltött magányos napokat. prostituáltakkal és utcagyerekekkel. és ezeket az érzelmeket általában a józan észre. Az a bandungi éjszaka a megértés és a gondolkodás új szintjét nyitotta meg előttem. Einar.8. Ez a politika rövidlátó.

hogy vállalataink már megkapták ennek a pénznek a nagy részét azért. hogy a hazámhoz hasonló országoknak határozott lépéseket kellene tenniük. repülőtereket és ipari parkokat építsenek. hogy nem tudnak erről? Igaz. hogy irigylem a Charlie-hoz hasonló embereket. egészségügyről és más szolgáltatásokról. kábítószerről. Ha nem. hogyan lehetne ezen változtatni? Biztos voltam benne. mit is akarhatott mondani nekem. A nemzetközi segély formájában nyújtott kölcsönök biztosítják. nem számít. Mikor őszinte a külföldi segély. Akárhogy is. Ráadásul abban sem voltam biztos. hogy erőműveket. úgy látszik. és mikor nyújtják mohóságból és önös érdekből? Kezdtem kétségbe vonni. válásról és bűnözésről vezetett statisztikáink azt mutatják. de még az ő unokáik is egész életükben kiszolgáltatottak legyenek. sajnos fájdalmasan világosan láttam. hogy segítsenek a világ éhező és beteg emberein. hogy más országok polgárai akarnának-e úgy élni. szándékosan félretájékoztatottak — de vajon ártatlanok-e? 69 . de abban is biztos voltam. Mindig visszatértem a kiinduló kérdéshez: olyan nagy baj az. hogy ez ritkán — vagy soha nem — volt beavatkozásaink fő motivációja. Ezt írtam a naplómba: Van ártatlan ember Amerikában? Bár a gazdasági piramis csúcsán lévők nyernek legtöbbet. hogy bár a történelem egyik leggazdagabb országa vagyunk. ha a segélyek célja az imperializmus céljainak támogatása? Gyakran azon kaptam magam. hogy a világ korlátozott erőforrásai lehetővé tennék valamennyi ország számára. minden intellektuális érvet félretéve. Az üzleti életünk jó részét fenntartó erőforrások és olcsó munkaerő az Indonéziához hasonló országokból jön. Az a tény. hogy a mai gyerekek. hogy rá akarták erőltetni a világ többi országára. Kételkedtem abban. és nagyon kevés haszon jut vissza hozzájuk. hogy ártatlanságom korának vége. hogy alulinformáltak. Meg kell engedniük nagyvállalatainknak. hogy természeti erőforrásaikat kizsákmányolják. Az erőszakos cselekményekről. Miért akarnánk. mikor még az USA-ban is több millió szegény él. Felmenthető-e az amerikaiak nagy része a felelősség alól azáltal. ugyanakkor egyik legboldogtalanabb társadalma is.ségének és nyomorának enyhítésében. Már n e m voltam benne biztos. amerikaiak millióinak életmódja függ — közvetve vagy közvetlenül — a kevésbé fejlett országok kizsákmányolásától. hogy az Egyesült Államokhoz hasonló bőségben éljen. mint mi. depresszióról. hogy mások is ide jussanak? Talán Claudine figyelmeztetett minderre annak idején. akik annyira hittek a mi rendszerünkben. lehet-e egyáltalán az ilyen segély önzetlen. hogy adósságaikat vissza tudják nekünk fizetni. és le kell mondaniuk az oktatásról.

Semmi változás a gyarmati kereskedelmi rendszerhez képest. n e m annyira a muzulmánok és a keresztények között fog zajlani. most mi is terrorizmusnak m i n ő s í t j ü k ezeket az akciókat. amire fiatal indonéz barátaim is hivatkoztak . hogy belássam. h o g y megszüntessék a világon az éhezést. amelyek a lelkünket ugyanúgy táplálják. ha az Egyesült Államok és szövetségesei a gyarmati háborúkban .például Vietnamban . m i n t inkább a kevésbé fejlett és a fejlett országok között. de nagy hatalommal rendelkező országok könnyen kizsákmányolhassák azokat. Elég csak az amerikai forradalomra és T o m Paine-re gondolni. talán a m u z u l m á n o k vezetésével. a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való j o g csak az ame- 70 . A gyarmatok lakói ezt másképp látták. és m i n d azon dolgokat. hogy annak idején Anglia azzal indokolta adói k i vetését. Ú g y látszik.elköltött dollármilliárdokat arra fordították volna. de eleget tudtam a történelemből ahhoz. az erdőket és általában a tiszta vizet és levegőt nyújtó természetet. Az amerikai szabadságharc polgárőreihez hasonlóan a muszlimok is azzal fenyegetnek. vagy m i n d e n k i számára — az amerikaiak számára is — hozzáférhetővé tegyék az oktatást és az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. felhasználjuk az erőforrásokat. és ahogy a britek az 1770-es években. mint a testünket? N e m hiszem. és a meggyőződést. annál valószínűbbnek tűnt. de gyengék. hogy a kevés természeti kincscsel. Mi. hogy m á r én is a szándékosan félretájékoztatók közé tartozom. ha erőinket a n y o m o r felszámolására szentelnénk. de m i nél többet t ű n ő d t e m rajta. h o g y harcolni fognak a j o g a i kért. A mohamedánok is hasonlót hirdetnek: hitet egy magasabb erőben. h o g y alapító atyáink úgy gondolták volna. H o g y a n érintené a következő generációkat. Emlékeztem rá. milyen lenne a világ. a történelem ismétli ö n magát. jól m ű k ö d ő mechanizmusok biztosítják. akik természeti kincsekben gazdagok. Paine ragyogó könyvében. amely szöges ellentétben állt a brit m o narchiával és annak elitista osztályszerkezetével. a Józan észben ( C o m m o n Sense) lényegében ugyanazt kínálta honfitársainak. a fejlődő országok e r ő forrásait.egy eszmét. és a szabadság és egyenlőség vallását. N e m volt nálam Toynbee könyve. a fejlett országok lakói. hogy katonai védelmet nyújtott gyarmatainak a franciákkal és az indiánokkal szemben. ha ez a dzsihád tényleg elindul. T ű n ő d t e m azon. a hosszú ideig kizsákmányolt népek egyszer föllázadnak. hitet egy magasabb erő igazságában. ha védenénk a vízkészleteket. hogy az élethez. hogy a fejlett országoknak nincs j o g u k hatalmuk alá vetni és kizsákmányolni a világ többi népét. Azonban ú g y gondoltam. A világméretű szent háború gondolata nagyon aggasztó volt.Természetesen szembe kellett n é z n e m azzal a ténnyel.

Az órámon láttam. Ann és én a bostoni Logan repülőtérről már külön taxiban indultunk haza. akivel minderről beszélhettem volna. rajtam kívül még van valaki a szobában. a szemembe nézett. mint az a Jézus. hogy a bennünk egymással szemben fölgyülemlett rengeteg harag és sérelem áthághatatlan akadályt jelentett. így felöltöztem.rikaiakat illeti meg. Az egyetlen különbség abban állt. de a francia nyaralás alatt is veszekedtünk. hogy kereszt. A gépolaj vérként csöpögött a homlokára. 71 . és azon tűnődtem. felültem az ágyban. Hazafelé találkoztam Ann-nel Párizsban. hogy a gyerekkori Jézus szőke volt és fehér bőrű. másnak látnátok. amelyek ellen ők harcoltak? Indonéziában töltött utolsó éjszakámon fölriadtam álmomból. és sétáltam egyet a kertben az úszómedence körül. hogy nem f o gok már tudni visszaaludni. Tudtam. akivel gyerekkoromban minden este megosztottam gondolataimat a kötelező imádság után. de aztán láttam. Lehajolt. Leültem egy padra. Bár voltak szép együttléteink. Ugyanolyan volt. „Mert a világ megváltozott" — mondta. Kiegyenesedett. de fogalmam sem volt. csak az ismerős bútorok. miért éppen Indonéziába. Ú g y éreztem. batikolt tapéta. lifttel lementem az üres társalgóba. hogy hamarosan virrad. ennek pedig göndör fekete volt a haja és sötét a bőre. hogy megváltozott az életem. rengeteget gondoltam rá. bekeretezett árnyékbábok a falon. Körülnéztem. és valamit fölemelt a vállára. Krisztus állt előttem. a keréktárcsa úgy nyúlt Jézus feje fölé. két külön lakásba. És akkor eszembe jutott az álom. Megpróbáltunk kibékülni. hogy egy autó acéltengelye. az orchideák édes illata betöltötte a levegőt. és felkapcsoltam a lámpát. hogy mit keresek én itt. akkor most miért követünk olyan imperialista értékrendet. és így szólt: „Ha ma jönnék. be kellett látnunk. Először azt gondoltam. Ráadásul annyi mindent nem mondhattam el neki! Claudine volt az egyetlen ember. miért éppen ide sodort az élet. A hold fényesen sütött." Megkérdeztem. miért. Tudtam. mennyire alapvetően. mint valami fém glória.

Jake Daubert. részben a haja színéről. Alelnökként a M A I N elektromos energia részlegét és a külföldi projektek többségét felügyelte. Kiválóan képzett ember volt: MBA fokozattal és mérnöki diplomával is rendelkezett. A M A I N legtöbb alkalmazottjához hasonlóan félelemmel vegyes csodálatot éreztem Bruno iránt. míg ujjaival az asztalán fekvő iratcsomó tetején dobolt. A Cary Grant elegáns jóképűségével megáldott Brunót „ezüst rókának" is nevezték. hogy ravaszul túljárt mindenkinek az eszén. — Elbocsátom Howard Parkert. El tudod ezt hinni? Egy olyan lehetőségek előtt álló országban. A megérkezésünk utáni reggelen a M A I N Prudential Center-beli központjába siettem. — Évi nyolc százalék. és egyenesen a szemembe nézett. Így közvetlen főnököm Bruno Zambotti lett. kifürkészhetetlen elnöke és vezérigazgatója Einart a portlandi iroda elnökévé nevezte ki. jól értett az ökonometriához. és remekül fogalmazott. a M A I N idős. Ekkora elektromosenergia-igény növekedéssel számol. ahol a liftre várva értesültem. részben amiatt. hogy Mac Hall. hogy majdnem leestem a székről. hogy a vállalat elnöki székében ő követi majd idős mentorát. 72 . Várható volt. elég annyi. mint Indonézia! Az arcáról eltűnt a mosoly. N e m akarok most részletekbe menni. Pár mondatot csevegtünk Indonéziáról. hogy elvesztette a realitásérzékét — zavaróan kedvesen mosolygott. fejezet Egy életre szóló lehetőség Az igazi próbatétel Indonéziával kapcsolatban otthon várt rám.9. aki keresztezni próbálta az útját. aztán Bruno valami olyat mondott. Ebéd előtt az irodájába hívatott.

Szép volt. Az ágyra rogytam. Hirtelen magam előtt láttam. hogy igaz. de nem ő volt az. Claudine kihasznált és eldobott. bár gondolta. Csak annyit ismertek el. Lehet. Igaz ez? Bólintottam. és álomba ittam magam. de valószínűleg az ágyból ugrasztottam ki őket. és kezet nyújtott. tántorog. hogy pihenni szeretnék. Az adataik között egyáltalán nem szerepelt volt tanárom és mesterem neve. és holtan esik össze. aki nevét titokban kívánta tartani. A Prudential Centerben a M A I N ügyintézőitől is azt a felvilágosítást kaptam.Gratulálok. Fölállt. Úgy tűnt. Ebédidő volt. akiknek az adataiba nem tekinthetek be. Aztán kibámultam az ablakon. Ráadásul a hosszú repülőút utáni átállási nehézségek miatt is pocsékul voltam. Végül sikerült összeszednem magam. megittam egy sört. hogy ne hívjam külföldről. Elő vagy léptetve. hogy nem szerepel a foglalkoztatottak között. meglehetősen dühösen biztosítottak arról. hogy vannak „különleges tanácsadók". legalább délután menjek majd be. hogy elmesélhessem neki az előléptetésemet és indonéziai élményeimet.— Charlie Illingworth azt mondja. Késő délutánra kimerültem és kiégtem. hogy nem adom át magam a keserűségnek. A szívem megsajdult. a dühöt és gyűlöletet félelem váltotta fel. hogy a telefonszáma már nem él. elkeserítően magányosnak és elhagyottnak éreztem magam. Másnap reggel a telefon ébresztett öntudatlan álmomból. Az előléptetésem semmit nem jelentett a számomra. 73 . Elhatároztam. Figyelmeztetett. Egy távoli utcából mintha ő közeledett volna. . és a járása is emlékeztetett Claudine-éra. hogy a te gazdasági előrejelzésed sokkal reálisabb. Elmentem az ingatlanügynökséghez mint Claudine unokatestvére. Keresni kezdtem. hacsak nem annak bizonyítékát. hogy megvettek. és az üres üveget az asztalhoz vágtam. Elhessegettem ezt a képet. mégis kért. Mikor üres lakásomba visszatértem. De én állandóan csak Claudine-ra gondoltam. Paul Mormino. és abból évi 17—20%-os terhelésnövekedés következne. hogy semmit nem tudnak Claudine-ról. Fölkeltem. majd újra ki az ablakon. órákig feküdtem ott a puszta falakat bámulva. Majd meghaltam. bevettem pár altatót. a lakást előzőleg egy férfi vette ki. Az ajtóra bámultam. vagy akár egyedül. Most elkeseredve tapasztaltam. A nő közelebb ért. hogy el kellett volna mennem ünnepelni valami jó kis étterembe a M A I N . és elfojtottam az érzelmeimet. így nem is hívtam. hogy Claudine gyilkos golyózáporban áll. és elöntött a kétségbeesés. Egy fiatal pár költözött a lakásába. a M A I N személyzeti osztályának vezetője hívott.b e l i kollégáimmal.

és úgy tekintettem. — Ettől majd magadhoz térsz. Sőt nemcsak Howard helyére léptetett elő. a Világbank akkori elnöke. valószínűségi elméletekre és matematikai modellekre alapozta. Ettől kicsit jobb kedvre derültem. Meggyőztem magam. 74 . A rosszullét és az aggodalmam elpárolgott. az ökonometria finomabb részleteit felső vezetők számára megvilágító intenzív tanfolyamot. Mindig hangsúlyozta. valamint — gyanúm szerint . Ahogy ott ültem és a vitorlásokat figyelve próbáltam megbirkózni a hosszú repülőút miatti átállás és a kegyetlen másnaposság nehézségeivel. A lényeg az önbizalom. hanem vezető közgazdászi címet és fizetésemelést is adott. Szót fogadtam. mint a munkámat megítélő — és néha nálam kétszer idősebb — emberek többségének. Szakértői csapataik hosszasan és könyörtelenül kérdeztek. mikor a lázadás helyett inkább kitűntem. Délután még nem dolgoztam. majd Kennedy védelmi minisztere. eszembe jutott Claudine tanácsa. hogy Claudine elvégezte a munkáját. hiszen több tapasztalatom van a fejlődő országokról.önhitt magabiztosságára. Claudine emléke azonban mindig velem volt. amilyet a főnökeim látni akartak: a rendszer üzembe állítása utáni első tizenkét évben az elektromos energia iránti igény évi 19%-kal fog nőni. milyen fontos a titoktartás. Elvégeztem néhány. hogy Bruno állta a szavát. meggyőztem magam.— Jó híreim vannak! — mondta. előzőleg a Ford Motor Company vezetője. M o r m i n ó nak igaza volt. ahová senki másnak esze ágában sem volna ellátogatni. — Ki lát a jövőbe huszonöt évre előre? — kérdezte. A következtetéseimet hivatalos találkozókon kellett megvédenem nemzetközi pénzügyi intézmények képviselői előtt. a Bacon Street-i lakásban hallottam tőle. és kiderült. az azt követő nyolc évben évi 17%-kal. Laktam Amazóniában és Jáva olyan részein. a Charles folyó partján kóboroltam néhány doboz sörrel a kezemben. amit még hónapokkal azelőtt. és továbblépett a következő feladatára. — A te becslésed ugyanolyan jó. Olyan tanulmányt készítettem. hogy a Robert McNamara nyomdokaiban járó ökonometria. McNamara. ez igencsak hasonlított a középiskolában átéltekhez.és statisztikahívő csodagyerekek egyike vagyok. hogy nevet szerezzen magának a banknál. hogy szakértő vagyok. Addigra érzelmeim egyfajta komor elhatározássá váltak. Írtam a jelentésemet az indonéz gazdaságról. mint az övék. Majd ő fog hívni. majd a huszonöt éves időszak fennmaradó részében évi 15%-kal. Mikor az Ázsiai Fejlesztési Bank egy szemtelen fiatal közgazdásza egy egész délutánon át gyötört a kérdéseivel. hírnevét a számokra. és felülvizsgáltam Howard előrejelzéseit. Az ezt követő hetekben megpróbáltam nem gondolni Claudine-ra.

a főnökömet. alig tudtam türtőztetni a dühömet. Egy idő után a déli államok polgárháború előtti ültetvényeseihez kezdtem őket 75 . Kezdtem magam Merlinnek gondolni. Az előzőtől bizonyos beszédmódokat vettem át. Guatemala Cityben. gyermekeik és Isten előtt. de ami képzettségben és tudásban hiányzott. Úgy láttam. Először fejembe szállt a dicsőség. és a statisztikák manipulálásának trükkjei sem tettek senkit képessé arra. Caracasban. hogy a legtöbben azt hiszik. Egy jól hangzó pozíció vagy egy PhD nem sokat segített a szakértőknek abban. Visszatekintve csodálkozom az arcátlanságomon. hogy nem papírdobozokból összetákolt kunyhóba. Bécsben és Washingtonban. A középiskolához hasonlóan ez is a férfiak világa volt. Aztán elvesztettem az illúzióimat. Végül a szakértői bizottság elfogadta a jelentésemet. azt szemtelen vakmerőséggel pótoltam. vagy egyszerűen szorosan összefonódott baráti hálózatnak. hogy megértsék egy jakartai szennyvíztároló mellett tengődő leprás életét. inkább a közös felfogás és közös érdekek tartják őket laza szövetségben. Sokszor. Híres emberekkel találkoztam: az iráni sahhal. hanem kivételezett helyzetbe születtek bele. hogy kinevezésem és az indonéz projekttel kapcsolatos sikerem mennyire megváltoztatták az emberek magatartását velem szemben.Megpróbáltam utánozni McNamarát és Brunót is. helyesen cselekszenek. Londonban. hogy ezt az örökséget utódaikra hagyják. és nem jól szervezett elit csoportról van szó. Meglepett. mint az összes többi m u n k a társamé. hogy a világon a kapitalizmust tegyék uralkodóvá. aktatáska-lengető járását. ami világuralomra tör. annál szkeptikusabb lettem képességeiket és céljaikat illetően. A következő hónapokban egymást követték az értekezletek Teheránban. hogy ezeket az embereket összeesküvés résztvevőinek tartsam. és kötelességük országuk. ha már nekik olyan szerencséjük volt. Saját indítékaim ugyanolyan kérdésesek voltak. hogy a kommunizmus és a terrorizmus ördögi erők — nem pedig előre látható reakciók elődeik döntéseire —. Charlie-hoz hasonlóan meg voltak győződve. az utóbbitól nagyképű. ahogy egy értekezleten körbenéztem az arcokon. És ez működött is. aki csak egy kört ír varázspálcájával egy ország fölé. Rájöttem. Valójában nem nagyon értettem semmihez. Minél jobban megismertem a világot formáló döntéseket meghozó embereket. és az máris föllendül. gazdasága fölvirágzik. több ország korábbi vezetőivel és magával Robert McNamarával is. Végül ez is megváltozott. hogy a jövőbe lásson. Ragaszkodtak a legerősebbek fennmaradásának elméletéhez is. Haboztam. kötelességüknek érezték. amely titkos találkozókon gonosz terveket forralna.

hasonló fából vannak faragva. hogy azért támogatjuk ezt a rendszert. A modern oligarchiák vezetői. Ez újabb kérdéseket vetett föl: Mért marad így ez a helyzet? Miért áll fenn már olyan régóta? Elegendő magyarázat-e erre a régi mondás. a görögökön és R ó m á n keresztül sokan. azé a jog". Ez az imperialista törekvés volt mindig is a legtöbb háború. de rövid távon a piramis tetején állók — a főnökeim és én —. áttéríteni őket tulajdonosuk vallására és életmódjára. még akkor sem. Ha filozófiailag visszataszítónak találták is a rabszolgaságot. a folyók öncélú szabályozásából. 76 . és berendezkedésünket az egész világon elterjeszteni. közel-keleti és ázsiai birodalmaktól kezdve Perzsián. Ki nyer azon. hogy a hatalom önmagában képes fenntartani egy ilyen rendszert. és gyógyítható betegségekben? Lassan kezdtem megérteni. Persze nem mi vagyunk a világon az elsők. hogy nyernek. lelkiismeretüket és közérzetüket megterhelő árat kellett fizetniük. hogy mindig a leggazdagabb kultúrákban terjedt el leginkább a kábítószer. aki a korlátozott erőforrásokról. a hatalmon lévők tartják fenn a rendszert? Engem ez a magyarázat nem elégített ki. Azon is tűnődni kezdtem. népirtás. legalábbis anyagilag. Eszembe jutott egy közgazdászprofesszorom az üzleti menedzsment képzésem éveiből: egy észak-indiai férfi. Végül is arra jutottam. hogy megszüntetése társadalmi és gazdasági káoszhoz vezetne. mert a korporatokrácia meggyőzött minket. Valami más erőnek is kell itt működnie. az ősi környezet és kultúrák tönkretételéből. a korporatokrácia tagjai. hogy „akié a hatalom. és arra tanították őket.hasonlítani. úgy tűnik. hogy Istentől kapott j o g u n k néhány emberünket a kapitalizmus piramisának csúcsára helyezni. Hasonló gyakorlatot követtek az ősi észak-afrikai. nem véletlen. akik ezt teszik. akik szolgák és rabszolgák uraiként nőttek föl. ki húz hasznot a háborúkból és a fegyverek tömeggyártásából. És ezért a birodalmak lakóinak mindig súlyos. éhezés. egészen a keresztesekig vagy a Kolumbusz korát követő európai birodalomépítőkig. hogy százezrek halnak meg megfelelő étel és iható víz hiányában. hogy joguk és kötelességük a „pogányokról" gondoskodni. ha erejét messzemenően elismerem. Thomas Jeffersonhoz hasonlóan mégis igazolták azzal. úgy tűnt. az ember állandó igényéről a növekedésre és a rabszolgamunka elvéről beszélt nekünk. a parancsuralmi láncolat alján álló munkástömegeket pedig viszonylagos összehasonlítással nyugodtan lehet rabszolgáknak tekinteni. hogy hosszú távon mindenki veszít. Szerinte minden sikeres kapitalista berendezkedés merev hatalmi hierarchián alapul. környezetrombolás oka. ahol a csúcson lévők szigorú ellenőrzés alatt tartják az alsóbb szinteket. nem hiszem. az öngyilkosság és az erőszak.

elfogadható pozíciónak tűnt. de mindig gondosan elkerültem azt a kérdést. Egy napon Bruno az irodájába hívatott. Próbáltam magamat nem gazdasági bérgyilkosnak. 77 . és ha megerősítésre volt szükségem. Ez teljesen jogszerű. hogy mindebben mi az én szerepem. hanem vezető közgazdásznak tekinteni. Egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más állami intézménytől.Sokat tűnődtem ezeken a problémákon. amilyen a nálad sokkal idősebbek közül is csak keveseknek adatik meg. Tehát meggyőztem magam. — Elismerésképpen most olyan lehetőséget adunk neked. Majdnem. A székem mögé állva megveregette a vállamat. — R e m e k munkát végeztél — mondta behízelgő hangon. egy magánvállalattól származott. elég volt a fizetési papírjaimra pillantani: minden bevételem a M AIN-től. amilyen csak egyszer adódik az életben.

Tudtam. Az eső függönyén keresztül egy óriásplakátot világítottak meg a reflektorok: rokonszenves. erős szemöldökű. Eltökélte.10. Erre az utamra is a szokásos módon készültem a Bostoni Közkönyvtárban. Panama Kolumbiához tartozott. melynek során egymást érték a katasztrófák. míg végül 1889-ben vállalkozásuk pénzügyi összeomlásba torkollott. O m a r Torrijos volt. f e j e z e t Panama elnöke és hőse 1972 egyik áprilisi éjszakáján a gépem óriási trópusi felhőszakadás közepette ért földet a panamai Tocumen nemzetközi repülőtéren. munkatársaimmal együtt többen ültünk egy taxiba. amelyekbe dicstelen történelme során oly sokszor beleesett. Ahogy az akkoriban szokás volt. kalapjának széles karimája az egyik oldalon hetykén feltűrve. tüzes szemű férfiarcot. amely szerint a földszoros tulajdonjogát egy amerikai konzorciumnak engedi át. század első éveiben az Egyesült Államok megpróbált aláíratni Kolumbiával egy szerződést. 78 . hogy a közép-amerikai földszoroson is épít egy csatornát. hogy Torrijos panamai népszerűségének egyik oka az volt. hogy összeköttetést teremtsen az Atlanti.és a Csendes-óceán között. de Kolumbia ebbe nem ment bele. Theodore Rooseveltnek azonban felkeltette az érdeklődését. Ferdinand de Lesseps elhatározta. A 20. hogy kiállt Panama önrendelkezési joga és a Panama-csatorna f ö lötti szuverenitása mellett. én kerültem a vezető mellé az első ülésre. hogy az ő vezetése alatt az ország elkerüli azokat a csapdákat. Ráismertem: a modern Panama hőse. és mivel én beszéltem spanyolul. mikor a Szuezi-csatornát építő francia mérnök. 1881-ben kezdtek bele a franciák ebbe az óriási munkába.

2 Torrijost az alsó néprétegek és a középosztály tagjai igen nagyra b e csülték. Santiagóban nőtt fel. Azt szemmel láthatóan nem tartották fontosnak az amerikai érdekek szempontjából. bár ő közvetlenül nem is vett részt a puccsban. 1 T ö b b m i n t fél évszázadon át Panamát Washingtonhoz szorosan k ö tődő gazdag családok oligarchiája irányította. és segítették az amerikai nagyvállalatok. Gyorsan emelkedett a ranglétrán a Nemzeti Gárdában. Érdekes m ó d o n az egyezményt Hay amerikai külügyminiszter és Philippe Bunau-Varilla francia mérnök. Jobboldali diktátorok voltak. Egy vidéki városban. Bábkormányt állítottak föl. az utolsó diktátor hatalmát puccsal megdöntötték. Panama legfontosabb fegyveres testületében. az eredeti mérnökcsoport egyik tagja írta alá. hogy a reménytelen szegénységben élő. h o g y m i n d e n népi mozgalmat el kell nyomni. A Washingtonnal szövetséges többi latin-amerikai diktátorhoz hasonlóan Panama vezetői úgy értelmezték az amerikai érdekek szolgálatát. ahová más politikusok be sem merték tenni a lábukat. Panama történelme hirtelen fordulatot vett. majd kikiáltották Panama függetlenségét. szülei tanárok voltak. Lényegében tehát egy amerikai és egy francia által kötött szerződés kényszerítette arra Panamát. Az amerikai katonák partra szálltak.így visszatekintve ez a kezdet sok m i n d e n t előrevetített. Arnulfo Arias.1903-ban Roosevelt elnök Panamába küldte a Nashville hadihajót. amely egyre inkább élvezte a szegények támogatását. legalizálta az amerikai katonai beavatkozást. Torrijosról az a hír járta. Járt a viskótelepek utcáin. Azonban abban az évben. gyűléseket tartott olyan n y o m o r n e g y e dekben. ami halványan is a szocializmusra emlékeztet. panamai ember n e m . akik m i n d e n intézkedést meghoztak. Panama uralkodó családjait b ő k e z ű e n megjutalmazták szolgálataikért. segített 79 . hogy Kolumbiából kiválva az Egyesült Államokat szolgálja . amely aláírta az első Csatorna-egyezményt. amerikai zónát jelölt ki a jövendő vízi út két oldalán. az amerikai katonai erők egy tucat alkalommal avatkoztak be oldalukon az ország függetlenségének kikiáltása és 1968 között. és ezt az újonnan létrejött „független" országot gyakorlatilag Washington fennhatósága alá helyezte. például a Rockefeller Standard Oil és a U n i t e d Fruit C o m p a n y tevékenységét. ami az amerikai érdekek védelme érdekében szükséges volt. mikor én éppen a Békehadtest önkéntese voltam Ecuadorban. hogy meghallgatja a nincsteleneket. vagy az ültetvényeken és a nagyvállalatoknál gyakorlatilag rabszolgasorban dolgozó emberek helyzetén j a vítsanak. és O m a r Torrijos k e rült az ország élére. Támogatták a CIA és az N S A kommunistaellenes tevékenységét az egész féltekén. elfogták és megölték a helyi milícia egyik népszerű vezetőjét.

El Salvadort.. Corvina. a Szovjetunió felbomlasztását tervező szakszervezeti vezetőktől a líbiai Moamer al-Kadhafihoz hasonló muzulmán militánsokig. A cikk írója egy. és szűkös lehetőségeihez mérten gyakran adakozott betegség vagy tragédia sújtotta családok javára. M o n r o e Doctrine.) 80 . hogy a szegényeken segíteni kell. m i n t „isteni elhivatottságot": „ O u r manifest destiny to overspread the continent alloted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions" (U. A Bostoni Közkönyvtárban kezembe akadt egy kevéssé ismert folyóirat cikke is. és a világ legkülönbözőbb vezetőit inspirálta. de nem volt a k o m m u nizmus híve. ahogy a piros lámpánál megállva kinéztem a nyikorgó ablaktörlők között. a folyókat szabályozzák. és olyan gaz* Manifest Destiny: 1845-ben. 1845). Torrijos sosem adta be a derekát Moszkva vagy Peking csábításának sem. mint a jobboldali . az 1840-es években közkedvelt doktrínából indult ki. utóbb kiterjesztették a karibi szigetvilágra és Közép-Amerikára is.a munkanélkülieknek munkát találni. Texas annexiója alkalmából fogalmazta meg bizonyos Alfred Mahan az amerikai nemzeti célt. Kis kétmilliós országa a modern társadalmi reformok m i n tapéldájává vált. Guatemalát. Az egész féltekén nagy megbecsülésnek örvendett: a béke követének tekintették. (Bart István: Amerikai-magyar kulturális szótár. sem más ország játékszere. Az úgynevezett Manifest Destiny* szerint Észak-Amerika meghódítása Isten rendelése volt. Kubát. amely Torrijost mint az amerikai kontinens történelmének megfordítóját ünnepelte. hogy vezetőként igyekezett oldani azon különböző szervezetek közötti ellentéteket. 3 Életszeretete és emberi együttérzése nem korlátozódott a panamaiakra. hogy növekvő lakosságajavára m i n d t o vább terjeszkedjék a Mississippin túl. a mocsarakat lecsapolják. az Úr akarta. hitt a társadalmi reformokban. Castrótól eltérően úgy akart függetlenné válni az Egyesült Államoktól. amelyek több latin-amerikai országot — Hondurast. old. Kolumbiát.S. Chilét és Paraguayt — szinte szétszakítottak. az USA küldetése tehát az. Történelme során először Panama nem volt sem Washington. Torrijos elhatározta. az erdők eltűnjenek.) (A ford. hogy az indiánok kipusztuljanak. hogy nem köt szövetséget annak ellenségeivel. Arról is ismertté vált. 2000. Magazine & Democratic Review. A Bostoni Közkönyvtárban folytatott kutatásaimból tudtam. a bölényeket kiirtsák. és abban. bevezetve politikai rendszerét és értékrendjét. karizmatikus és bátor férfiarc. Argentínát. hogy országába minden üldözöttet befogad pártállástól függetlenül. aki véget vet az Egyesült Államok dominanciája felé hosszú ideje tartó trendnek. és ugyanúgy menedéket ad a chilei Pinochetet balról támadóknak. Castro-ellenes gerilláknak. Nicaraguát. Perut. megindított ez az óriásplakátról rám mosolygó megnyerő. 97. 4 Panamába érkezésem éjjelén. hogy Torrijos valóban kiállt az elvei mellett.

hogy az Egyesült Államoknak különleges jogai lehessenek a félteke egészén. további hivatkozási alappá vált a Manifest Destiny kiterjesztésére. hogy itt képezték ki a jobboldali halálosztagosokat és kínvallatókat. amikor ezt az elvet az 1850-60-as években annak alátámasztására használták fel. N e m ő volt az első . hogy nem tűr meg ilyen kiképzőközpontokat Panamá- 81 . akik hasznot húztak belőlük.a népe. így például Vietnamra és Indonéziára is kiterjessze. és ezek a jogok ugyanolyan érvényesek és Istentől valók. amelyet eredetileg James M o n r o e elnök fogalmazott meg 1823-ban. valamint az Egyesült Államok Déli Hadserege trópusi kiképzőtáborának tevékenységét is.vagy Dél-Amerika bármelyik országát megtámadhatja. Egy sor további amerikai elnök . Az itt tanulóknak módjuk volt arra is. de ő maradt egyedül távol a kommunista ideológiától. hogy Panamának is megvannak a maga jogai . m i n t az Egyesült Államok jogai. Ez a cikk elgondolkoztatott országomnak a világhoz való viszonyáról. Az a hír járta. hogy jó kapcsolatokat építsenek ki az amerikai hadsereg vezető tisztjeivel. Az Egyesült Államok hadseregének vezetése éveken át ezekben az Észak-Amerikán kívül legnagyobb és legjobban felszerelt intézményekben hívta össze a latin-amerikai diktátorok fiait. illetve Panama „felszabadítását" a kolumbiai fennhatóság alól. Wilson és Franklin R o o s e velt .különösen Taft. itt volt egy ember.hiszen megelőzték Castróhoz és Allendéhez hasonló vezetők —.szintén erre hivatkoztak pánamerikai politikájukban a második világháború végéig.kivéve azt a kevés gazdagot. úgy tűnt. 5 Most. hogy ezt az elméletet a világ más országaira. század második felében az Egyesült Államok a k o m m u n i z m u s fenyegetését használta föl arra. földje.dasági rendszer alakuljon ki. Torrijos világossá tette. ha az nem támogatja az USA politikáját. ami a k o m m u n i z m u s elleni harchoz. például: Közép. és az azt átszelő vízi út fölötti szuverenitáshoz —. A Monroe-elv (Monroe Doctrine). Végül a 20. aki Washington útjába állt. Egyszerűen annyit mondott. csak ő nem tartotta mozgalmát forradalminak. illetve saját vagyonuk és a nagy magánvállalatok érdekeinek védelméhez szükséges volt. illetve ezen országok katonai vezetőit. Teddy Roosevelt a Monroe-elvvel igazolta az amerikai intervenciót a Dominikai Köztársaságban és Venezuelában. akik oly sok országban járultak hozzá a totális diktatúra létrejöttéhez. Torrijos ellenezte továbbá a Csatorna-övezetbe telepített School of the Americas. amely a munkaerő és a természeti erőforrások folyamatos kizsákmányolásán alapszik. hogy azok a vallatástól kezdve a titkos katonai akciókig minden taktikát elsajátítsanak. A latin-amerikaiak gyűlölték ezeket az intézményeket .

82 . Ez a projekt nyújtana aztán alapot a Világbank. az Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank) és az USAID több milliárd dolláros energetikai. Ahogy a taxi elindult az éjszakában. még nem találták föl azt a fegyvert. amely valójában azt a célt szolgálta. 6 A tábornok jóképű arcképe alatt a következő felirat állt: „Omar eszméje a szabadság. híres és hatalmas lehetek. A trópusi eső hevesen verte a szélvédőt. Ez természetesen csak trükk volt. és sofőrünk rádudált az előttünk álló autóra. hogy megkössem a M A I N első igazán nagyszabású. Azért küldtek Panamába. Saját helyzetemen tűnődtem. eladtam a lelkem. Balsej telmem szerint Panama 20. de kulcsfontosságú országban. ami egy eszmét meg tudna ölni!" Ezt olvasva végigszaladt a hátamon a hideg. századi történelme még messze nem ért véget.ha nem tragikus — idők állnak. átfogó fejlesztési projektjével kapcsolatos szerződést. és így visszakényszerítsék kiszolgáltatott bábfigurahelyzetébe. közlekedési és mezőgazdasági beruházásaihoz ebben a kicsi.ban. most pedig itt állok életem nagy lehetősége előtt. a lámpa zöldre váltott. Egy csapásra gazdag. belém hasított a bűntudat. és Torrijos előtt még nagyon nehéz . hogy a Panama-csatorna övezetét országa területének tekinti. de elfojtottam. hogy Panamát örökös adósságba taszítsák. Mit törődöm én ezzel? Jáván már döntöttem. és azt is.

felelte nevetve. vékony férfi várt rám a szállodában. . Beszélt angolul. ükapja Bolivar mellett küzdött a spanyolok ellen a függetlenségért. látványosan j ó m ó d ú negyedén. és lelkes ö r ö m m e l fogadtam.Keveset kérdezünk az ügyfeleinktől. h o g y én is folyékonyan t u d o k spanyolul. . E l m o n d tam neki. elmondta. m i n t a R i o Grandétől délre bármely másik országban. hogy Fidel olvasta a Józan észt spanyolul. 83 . és első látásra rokonszenvesnek találtam. valami baj van-e a csatornával.11.Gyakran neveznek minket Észak. A n n a k a szigetországnak nagyobb a részesedése az itteni forgalomból. szemei könnybe lábadtak. f e j e z e t Kalózok a Csatorna-övezetben Másnap egy magas. a panamai kormány küldte. M i k o r a m o d e r n üveg-acél felhőkarcolók között jártunk. . .és Dél-Amerika Svájcának . Fidelnek hívták. mint az Egyesült Államoknak. az öböl vonalát követő széles úton autóztunk. Fidel autóval körbevitt a város Új Panamának nevezett. A hajók fele Japánból j ö n . hogy én pedig T o m Paine egyik leszármazottja vagyok.Ez m i n d i g így van . de mikor kiderült. hogy megismertessen a környékkel. m i k o r a nap m á r l e m e n ő b e n volt a Csendes-óceán fölött.m a gyarázta. . Nagyon büszke volt országára.Sok amerikai évekig él itt. Megkérdeztem Fidelt.Szép türelmesen várnak a sorukra. hogy Panamában több nemzetközi bank működik. vagy oda megy. és eszébe sem j u t megtanulni a nyelvünket — mondta. Késő délután. A hajók hosszú sorban horgonyoztak itt.

mondta -. A városba visszatérve Fidel egy nyomornegyeden vezetett keresztül. — Adios. Gyönyörű parknál álltunk meg. turisták-e. . és sok m i n d e n t m e g t u d Panama kultúrájáról. ami ezt az öt embert körülölelte. Az asszony újra nekilátott. — Remélem. amelyik a hajókat áthúzta a zsilipeken. Csodálkozva nézett rám. Hirtelen elfogott a vágy az iránt a nyugalom iránt. hogy ezt idáig n e m is tudtam. valamint egy idősebb férfi. A romok mellett egy család éppen esti piknikre készülődött: apa. anya. de a hangulatát azért így is meg lehet érezni. — A családom három generáció óta a Csatorna-övezetben él . liánokkal sűrűn benőtt ősi r o m o k előtt. hogy úgy legyen. Undorodva nézett rám. kész a vacsora. Hirtelen indíttatástól vezérelve spanyolul szóltam hozzá. A Csatornaövezetben gyönyörű életünk van. hogy jelentse édesapjának.magyarázta büszkén. A kisfiú odaszaladt. családjával együtt jól érzi majd magát itt. — Én n e m beszélem ezeknek a nyelvét — mondta. Monet-képre emlékeztető jelenet volt. 84 . A Csatorna-övezet amerikai terület. Megkérdeztem a férfit. és egyenesen Fidelre nézett. hogy amerikai állampolgárok-e. Veszélyes ember. egy kisfiú és egy kislány. A h o g y e l m e n t ü n k mellettük.Az apám m é r n ö k lett. és angolul köszöntek n e k ü n k . és visszatért a piknikhez és családjához. Nevettek. és én is az ő nyomdokaiba léptem. Az a zsarnok Torrijos nagyon áskálódik. a házaspár mosolyogva integetett. Idilli szépségű. — Az észak-amerikaiak n e m sokat t u d n a k a világ többi részéről. — A nagyapám az övezet kialakítása után három évvel költözött ide. és szorosan átölelte a vállam. hogy segítsen apósának és a gyerekeknek. R e m é l e m . Fidel hozzám lépett. Hirtelen sarkon fordult. Megkérdeztem. hogy még legalább ötven évig sikerül m e g tartanunk. — Az idősebb férfira mutatott. — Leengedte a kezeit. valószínűleg a gyerekek nagyapja. — M i n d e n nap imádkozom az Úrhoz.Bevallottam. — N e m vagyok meglepve — mondta. aki éppen a gyerekeknek segített megteríteni a piknikhez. A férfi odajött hozzánk. Ő vezette az egyik öszvért. — N e m ez a legszörnyűbb . — Persze. M ö g ö t t ü k a nap éppen akkor bukott alá a kék óceánba. — A fia lesz a negyedik generáció? A férfi imára kulcsolta és az ég felé emelte kezeit. — Köszönöm — mondta. Egy emléktábla szerint egykor ez az erőd védte a várost a portyázó angol kalózoktól.

ahogy lassítottunk.Mit tehetünk? . aztán m e g m u t a t o m ö n n e k Panama másik arcát." A föliratok között O m a r Torrijos egy-egy arcképe volt látható. .Ez találó kifejezés. és bácsikának szólítva nyújtogatták kezüket alamizsnáért. rabszolgahajcsár!" és „Mondjátok meg Nixonnak. Lehet. Természetesen abban a nyomornegyedben. „ N e szarjatok a csatornánkba!". a szépségszalonok. . . Olyan ember.Vacsorázzunk. pillantásában harag és szomorúság keveredett.Szeret táncolni? . O t t .És mit tesz az állam? Megfordult. . és 30%-os a munkanélküliség. 85 . luxusházak. . ön pedig amerikai állampolgár. . A h o g y kifelé i n d u l t u n k a Csatorna-övezetből. golfpályák. N é h á n y szokásos szerelmes szívtől eltekintve a legtöbb felirat Amerika-ellenes volt: „Menjetek haza. áruházak. az én oldalamra gyűltek. olyan hatást keltve.mondta Fidel. . a jövedelmek m e g sem közelítik az ezer dollárt.a m ö g ö t t ü n k elterülő városra mutatott — az egy főre jutó éves jövedelem kevesebb. . g r i n gók!". A falak tele voltak graffitivel. m i n t h a gyorsan végigmérne. aki képes meghalni a népéért. . váratlanul ért a látvány.megrázta a fejét. Krisztushoz kerül. amerikai postahivatalok.Itt m i n d e n amerikai tulajon . — N e k e m vannak papírjaim.Most m e n j ü n k át a túloldalra . színházak. a fodrászatok. B á r m e n n y i r e is felkészültnek gondoltam m a g a m . a m i n átjöttünk. Ország az országban.Az utcát fából készült k u n y h ó k szegélyezték. ú g y h o g y m e h e t ü n k .mondta végül. előttük állóvízzel telt árok.Igen . hogy Panama n e m Vietnam!" Egy felirattól borsózni kezdett a hátam: „Aki a szabadságért hal meg. mint ezer dollár. de akkor is biztos vagyok benne. bíróságok és iskolák.N e m t u d o m . az éttermek és m i n d az összes — mentesülnek a panamai j o g r e n d alól. gondosan nyírt pázsit. alig valakinek van egyáltalán munkája. „Uncle Sam.Micsoda arcátlanság! Fidel r á m pillantott. H é t nagy golfpálya.Valamennyi gazdasági vállalkozás — a szupermarketek. Jakartára emlékeztetett ez a jelenet. hogy m i n d e n erejével ezen dolgozik. hogy ez a halálát jelenti. mintha romos csónakok állnának ki egy szennyvíztároló medencéből.mondta Fidel. A rothadás és a szennyvíz szaga betöltötte az autót. . Bíborszínű ég alatt autóztunk át a Csatorna-övezetbe. A kocsi mellett horpadt hasú gyerekek szaladtak.Válaszomat m e g sem várva azt mondta: . Fidel elmosolyodott. de azt m o n d o m : Torrijos megpróbálja. Alig hitt e m a szememnek az elém táruló fényűzés láttán: óriási fehér épületek.

mire lövöldöztök. én meg visszakergetem oda. uram . és védőn átkarolta a társa vállát. .magyarázta. vibráló neonfényekkel elárasztott utcán találtuk magunkat.Ha itt van dolga.Az öcsém . barátom.Bocsánat. Megállt. Az idősebb elmosolyodott. . A fiúk egymásra néztek. Az egyik fiúcska Fidelnek ütközött . . azzal egy bankjegyet nyomott az öreg kezébe. botpuskákkal lövöldözve egymásra. csak a ház bejáratánál szálljon ki a taxiból.Előre mutatott. majd szeretettel simította végig autója elejét.Ő a Csatorna-övezet gringo tábornoka.Elnézést kérünk. . Fidel barátságosan hátba veregette. Egy öregember sántikált oda hozzánk. De mondd csak. f e j e z e t Katonák és utcalányok A zaftos sült és hideg sör után egy sötét kis utcán autóztunk végig. 86 . Egy autóparkolóként működő üres teleknél álltunk meg. Ő a szívem hölgye . Gyerekkoromban én is játszottam ilyesmit. . Megpróbálta megerőszakolni az anyánkat. .Semmi baj.Az ott a kerítésen túl már a Csatorna-övezet. .N e m történt semmi .Jól vigyázz rá. hogy sose járjak gyalog ezen a környéken. Fidel a lelkemre kötötte. . Fidel mindkét kezét a fiú vállára tette. Fidel talált még szabad helyet. Csak azt kérdeztem tőle.mosolygott Fidel.lihegte spanyolul. . Ahogy a parkolóból kiértünk. . .12.N e m ütött meg.alig ért föl a combjáig. és hátralépett. ahová való. kire lövöldöztök ilyen nagyon? A másik fiú is odajött hozzánk. Két fiú rohant el mellettünk.mondta.

Körülnéztem. — Na. de a testüket nem adhatják el. — Miért. A pincérnő egy pár üveg Balboa-sörrel tért vissza. hogy a panamai nőknek törvény tiltja a prostitúciót. Bár mindnyájan farmert és pólót viseltek. Fidel megkopogtatta az egyik pincérnő vállát. — Édesanyád itt dolgozik? — O t t — mutatott a fiú büszkén az egyik neonnal kivilágított épületre. menjetek. mint például a két mellettünk ülő férfi. vajon szerintük a Manifest Destiny erre a panamai nőre is vonatkozik-e. Köszönjük — azzal elvágtáztak. Eltartott egy-két percig. Leültünk. nyilván panamaiak. hogy a Csatorna-övezet katonai támaszpontjáról valók. Három gyönyörű fiatal nő táncolt éppen nevetve. . és csókot dobott neki. a meztelenséget leszámítva. A katonáktól eltérően ők nyomott mintás. mintha versenyeztek volna egymással. rövidre vágott hajuk elárulta. Azt csak az importált utcalányok tehetik. hogy a pultnál ülő fiatal katonák már nem ránk figyeltek. A zene. hová való? — Vissza az Egyesült Államokba. míg meg nem láttuk a színpadot. hogy katonai rendészek. A nő megfordult. ahogy táncoltak. táncolhatnak. uram. Azon tűnődtem. rövid ujjú inget és gyűrt anyagból készült nadrágot viseltek. Úgy táncoltak. Beléptünk egy bárba. a színpad — mindez akár egy bostoni diszkóban is történhetett volna. Fidel elmondta. nevetgéltek. és megkönnyebbülve láttam. a másiknak egy zöld katonai sapka. ki mozog szebben. a harmadiknak pedig egy cowboykalap. Ezek ki87 . — Dolgozhatnak bárban. Lenyűgöző alakjuk volt. A vendégek nagy része angolul beszélő katona volt. Fidel végigvezetett a báron. — De vigyázzatok. — Fidel egy-egy pénzdarabot nyomott a markukba. Ahogy tovább sétáltunk. Fidel megpaskolta a fenekét. A nő visszamosolygott. — Igen. teljesen meztelenül. míg a szemem és a fülem hozzászokott a benti viszonyokhoz. A fiatalemberek rosszalló pillantásokat váltottak. hanem a táncosnőkre. A pincérnő egy sarokba vezetett minket. Átfurakodtunk angolul beszélő fiatalemberek egy csoportján.Bárpultos. és rögtön amerikai sláger bömbölt a fülünkbe. Az ajtó mellett két nagydarab amerikai katona állt. maradjatok a lámpafényben. és Fidel spanyolul odaköszönt a szomszédos asztalnál ülő két férfinak. de voltak mások is. és örömujjongással ugrott a férfi nyakába. csak a fejükön volt valami: az egyiknek egy tengerészsapka.Fidel lopva rám nézett. az egyenruhájukon karszalag mutatta. és ahogy megfordult. és valahonnan szerzett egy asztalt és két széket.

mondta -. — Ők panamaiak. milyen nyomor és elkeseredés juttathatta őket idáig. Clarissa kezet nyújtott.. és öltözködni kezdtek. és az új táncosok a zene ritmusára dobálták le ruhadarabjaikat. hol a pincérnőknek kiáltottak oda. pólót viseltek. Hozok még egypár Balboát. Mikor elment. A pincérnő visszajött. akik most lejöttek a színpadról. — Kivéve. milyen sokan eljutottak Panamába.Fidel kérdésére válaszolva: azért jönnek ide a lányok. magas sarkú cipőt. szorosan testükre simuló ruhát. — Örülök. kedvesét. . ahol fasiszta diktátorok vannak hatalmon? Újra a színpadra néztem. és egymást követték a színpadon. Fidelhez fordultam.mondta elkomorulva. mert a hajuk nem felelt volna meg a katonai előírásoknak. A zene salsára váltott. Világos volt. — Milyen országokból? — Honduras. Csodálkoztam. hogy a brutalitástól megmeneküljenek. és azon tűnődtem. . Fidel szemébe néztem. hogy megismerhetem — mondta. mondd el. A lányok viháncolva dobálták egymásnak a tengerészsapkát. de mindnyájan ébernek tűntek. táncoltak. Az asztalok között nők nyüzsögtek. hogy itt csak a legszebbek maradhattak meg. — Mind más országokból jöttek? — kérdeztem Fideltől a zenét túlkiabálva.ríttak az amerikaiak közül. Hol valakinek az ölébe ültek. — Szomszédok.apját. férjét. énekeltek. Nicaragua és Guatemala. és összeszedte az asztalról az üres üvegeket. A férfi gyengéden simogatta hátát. Bólintott. Az egyiken Viktória korabeli ruha és fátyol volt. De miért azokból az országokból j ö n n e k a legtöbben. H á r o m új lány vette át a kalapokat az előzőektől. A másikon csak bikini. Ezeknek a lányoknak a többsége elvesztette a családját . — N e m az amerikai dollárok miatt j ö n n e k véletlenül? — Hát igen.. és nem pólót és farmert viseltek. — N e m teljesen. A közvetlen szomszédaink Costa Rica és Kolumbia. Kínzás és halál légkörében nőttek föl. miért jöttek el a hazájukból . — Clarissa . bátyját. Néhányan asztalnál ültek. Szűk szoknyát. vagy farmert. kérlek. — Komolyan mondod? — Komolyan . észak-amerikai barátomnak. El Salvador. és Fidel térdére ült. mint a nyájat őrző pulikutyák. Felállt.Bárcsak ne így lenne.és fejével a színpad felé bökött. — a pincérnőkre mutatott. mások a falhoz támaszkodtak. A tánc és a prostitúció 88 .

Aztán fölemelte a hangját. ahogy az egyik pincérnő az öklét emelte egy katonára. Fidelt félbeszakította a bár irányából érkező hangzavar. — Dobjátok ki innen. A nő arca eltorzult a fájdalomtól. hogy a zene ellenére m i n d e n k i hallja a dermedt teremben.. — Megértettél? — Gyönge nyögés volt a válasz. — Most már mi átvesszük. Egyik kezével átfogta a nyakát. Enrique itt van. A két katonai rendész végre akcióba lépett. kávéházat nyithatnak. A katonai rendészek az ajtó mellől nyugodtan figyelték az eseményeket. és a bár felé indult. fiúk. és odakiáltott valamit a társainak. 89 . hermano — mondta. A katona nevetett. A pincérnő elillant. Az a katonát megemelte és a bárpultnak szorította. lassan és tagoltan azt mondta angolul: — A pincérnőkhöz semmi közötök. — Akkor jó. a másikkal egy pohár vizet locscsantott az arcába. A színpad melletti homályos részről egy magas. O d a j ö t t e k a panamaiak csoportjához. Mindannyian nevettek. és aztán valahol új életet kezdhetnek. A nő szabad kezével próbált ütni. barátom. és még egyszer úgy hátraszorította a nyakát.mondták. Láttam. Úgy mozgott. Ő m é g keményebben megrántotta a nő karját. — N y u g a l o m . sovány panamai lépett elő. amíg nem fizettetek nekik. A szomszédos asztalnál ülő egyik férfi kinyúlt és megállította.nekik n e m t ű n i k olyan szörnyűnek. Itt sok pénzt kereshetnek. és úgy. aki kezét elkapta és hátracsavarta. Enrique . A nő felkiáltott és térdre rogyott.. hogy az fájdalmában felkiáltott. amit nem hallottam. és a többiekhez sem n y ú l tok. Fidel felugrott. mint egy macska. most félkörbe álltak a magas kidobóember körül. A rendészek felé taszította a katonát. A kidobóember leengedte a katonát a földre. T ö b b panamai. és m o n d o t t neki valamit. akik idáig a fal mellett álltak. és egy pillanat alatt a katonán termett. boltot. — Tranquilo.

Egy fekete hajtincs a homlokába hullott. rövid ujjú inget viselt. kisportolt. f e j e z e t Beszélgetések a tábornokkal A meghívás teljesen váratlanul ért. 1972-es panamai látogatásom alkalmával egy reggel az irodámban ültem. és azt mondta. hogyan borították rá az asztalt a sahra 1951-ben. M o h a m m a d Reza Pahlavi sah foglalkoztatta. hogy addig sem kell a számokkal bajlódnom. amely a saját apja ellen irányul? Panama államfője jól ismerte ennek a távoli országnak a történelmét. a nyaknál kigombolt. hogy elvigyen engem a tábornok egyik vidéki házába. Ugyanazon. de különösen Irán királya. Kérdezett Indonéziában. Guatemalában és Iránban tett utazásaimról. örültem. Mindhárom ország nagyon érdekelte. Magas. Behívtam. hogy együttműködött Hitlerrel. az Instituto de R e c u r sos Hidráulicos y Electrificación hivatalában bocsátottak a rendelkezésemre.El tudja képzelni . 1 . és 90 . és világoskék alapon finom zöld mintás. jóképű ember volt. miután az angolok és a szovjetek megdöntötték apja hatalmát. Meglepően lazának és nyugodtnak tűnt ahhoz képest. Egy órával később egy asztalnál ültem O m a r Torrijos tábornokkal. Éppen valami statisztikákkal foglalkoztam.13. A tábornok sofőrjeként mutatkozott be. amit Panama állami tulajdonú elektromos áramszolgáltató vállalata. milyen óriási felelősség nyomta a vállát. Beszéltünk arról. lezseren volt öltözve: khakiszínű nadrágot. Panamai módra.kérdezte Torrijos -. hogy részt vesz egy összeesküvésben. azért jött. A sah 1941-ben került hatalomra. mikor egy férfi finoman megkopogtatta nyitott ajtóm keretét. akit azzal vádoltak.

Jacobo Arbenzet választották elnökké egy olyan választáson. hogy segíteni fog a szegényeknek.Kis szünetet tartott. hogyhogy ilyen sokat tud Iránról. hogy hajlandó volt elűzni a saját apját és a CIA bábjává válni —. Ha hatalmon marad. Arbenz megígérte. — Gondolja. Ezzel nem sok barátot szerez magának. melyekről Claudine mesélt: Kermit Roosevelt zseniális tevékenységéről és a tényről. N e m tudott viszont — vagy legalábbis nekem nem tett említést — azokról a dolgokról. N e m sokáig marad a helyén. . hogy országa számára hasznos dolgokat is tesz. hogy az éhezést leküzdjék. mint Panamában a Csatorna. könyörtelen gengszterbanda hírében áll. tisztában volt azzal. — Titkosrendőrsége. Abban az időben a guatemalaiak kevesebb mint 3%-a kezében volt a föld 70%-a. egy sor forradalmi programot indított el az ipari szektor fejlesztésére. hogyan kérdezhetek ilyen ostobaságot. mire gondol. és megválasztása után nagyszabású földreformprogramot vezetett be. — Ön szerint meg fog bukni? — Nagy hatalmú ellenségei vannak.hogyan kényszerítette őt száműzetésbe saját miniszterelnöke. mintha nem értené. — Nincs valami nagy véleményem a sah politikájáról — arról. hogy Iránt a modern kor szintjére emelje. amely fellobbantotta a globális birodalom tüzét. de úgy tűnik. meg tudnak védeni.Testőrök? N e k e m is van egypár. ahogy a világ nagy része is. Az 1800-as évek végén alapított United Fruit hamarosan Közép-Amerika egyik legjelentősebb hatalmi tényezője lett. A United Fruit Company Guatemalában az volt. hogy a CIA kiáltotta ki kommunistának a miniszterelnököt. Hátha tanulhatnék tőle valamit. mint az Arbenz és a United Fruit. — De a világ legjobb testőrei vigyáznak rá. Megkérdeztem. Torrijos. a SAVAK. M o h a med Mosszadik. és értettem. hogy a sah hatalmát visszaállítsák. ha az ön országa úgy dönt. amelyet az egész féltekén a demokratikus folyamat modelljeként ünnepeltek. — Itt van a Csatorna. Foglalkoztam Guatemala történelmével. — Az ajtó felé intett. Torrijos keserű gúnnyal nézett rám. Az 1950-es évek végén Guatemalában egy reformpárti politikust. — Miután a sah újra hatalomra került — folytatta Torrijos —. . majd elhúzta a száját. és ők léptek közbe. hogy megszabadul tőlem? Megkérdeztem. Ez sokkal többet ér. hogy ezek az események az imperializmus új korszakának nyitányát jelentették: a gyufát. 91 . hogy ezt tényleg valós lehetőségnek látja-e. Úgy húzta föl a szemöldökét.

egyik példaképemnek tartom. Előrehajolt. hogy a United Fruit ellenzi a programot. A többit már én is tudtam. Az új kormány mindent a United Fruitnak köszönhetett. mindketten gondolatainkba merülve. a demokratikusan választott Arbenzet megbuktatták. A m e rikai pilóták bombázták Guatemala Cityt. 2 — Arbenzet kicsinálták — folytatta Torrijos. hogy Arbenz ilyen ötleteket adjon a többi országnak. Ez meglepett. hogy ez a vállalat az egyik fő versenytársunk. — Tudja ön. század második felében a Guatemalát kínzó erőszak és terrorizmus eredetét történészek arra a nem is titkolt szövetségre vezetik vissza. — Ami engem illet. és elfintorította az arcát. Nicaraguában. gyakran működött együtt a M A I N . Costa Ricában. és Guatemala a Szovjetunió csatlósa. Panamában is. amely a United Fruit. — A Zapata Oil. Nagy ültetvényeik voltak Kolumbiában. hiszen ez a vállalat volt Guatemala egyik legnagyobb és legkíméletlenebb földbirtokosa. — Hogy érti ezt? 92 . mi fog történni. — Igen ambiciózus ember. A United Fruit óriási kampányt indított az Egyesült Államokban. hogy ki a United Fruit tulajdonosa? — kérdezte. eltörölték a külföldi befektetők osztalékára és kamatnyereségére kivetett adót. N e m engedhették meg. aki fel mert szólalni Castillo ellen. — Én pedig most a Bechtellel készülök ujjat húzni. Hálából leállították a földreformot. Torrijos szólalt meg először. a CIA és az ezredes-diktátor által vezetett guatemalai hadsereg között jött létre. és az új rendszert bírálók ezreit vetették börtönbe. és itt. George Bush ENSZ-nagykövet cége .Hogyan vehette be az önök népe azt a CIA-s maszlagot? Velem nem lesz ilyen könnyű dolguk. Kubában. Jamaicában. megszüntették a titkos szavazást. A politikai ellehetetlenítés nem lesz elég — elmosolyodott. Santo Domingóban. — Politikailag és emberileg is — rövid szünetet tartott.n e l különböző projektekben. Lélegzet-visszafojtva figyeltük. Panama villamos energiai fejlesztési tervének esetében gyanítottam. Mindenkit üldöztek.válaszoltam.— A szegények és a középosztály egész Latin-Amerikában ünnepelte Arbenzet — mondta Torrijos. . hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt és a kongresszust. — Magának a CIA-nek kell engem megölnie! Néhány másodpercig csöndben ültünk. Tudtuk. és lehalkította a hangját. a könyörtelen jobboldali diktátort állították. A Bechtel a világ legerősebb mérnöki cége volt. és helyére Carlos Castillo Armas ezredest. A 20. 1954-ben a CIA puccsot szervezett. hogy Arbenz egy orosz összeesküvés tagja. A hadsereg engem támogat.

N a g y o n kényelmetlenül kezdtem érezni m a g a m . hogy Panama józan ország. — A segítségemet? Mit tehetek önért? — Vissza fogjuk venni a Csatornát. Ez mellbe vágott. Ismét előrehajolt. hogy ezt ő is tudja. akik az általa gyűlölt rendszert működtették. és cserébe a m u n k á k elvégzésével bízzon m e g amerikai vállalatokat. hogy teljesíteni tudjam a rám bízott feladatot. Be kell bizonyítanunk a világnak.Keresztbe tette a lábát. Egyenesen a szemembe nézett.n a g y k ö v e t és Ford m i n t a kongresszus kisebbségi frakciójának vezetője.) — Ú g y hallottam. zsilipek nélkül. E h h e z sok pénzre van szükség .— Gondolkoztunk azon. és minden kétséget kizáróan. és n e m az Egyesült Államok ellen dolgozunk. . 93 . Kína vagy Kuba diktálja. — Igen. a Világbankéra és az Amerika-közi Fejlesztési Bankéra. Természetesen ha ők adják a pénzt. Elhatároztam. — A Bechtel pedig h o p p o n marad. hanem a szegények jogaiért. ami a legszegényebbekhez is eljut. Meg kell mutatnunk. és elmosolyodott. . hogy építünk egy új csatornát a tenger szintj é n . M e g voltam döbbenve. — Ők a Csatorna legfőbb használói. Én kérem a segítségét. A japánok esetleg hajlandóak lennének finanszírozni. függetlenségi igényünket n e m Oroszország. és az állam támogatja. hogy törődünk a szegényekkel. Ford és Bush embereivel. Torrijos előtt is ismert republikánus hatalmi tényezők voltak. hogy egyenesen nekiszegezem a kérdést: — T á b o r n o k úr. ideje nekilátni a mi dolgunknak. R e m é n y t e l e n n e k látszott. fogadjon el nemzetközi hiteleket. Panamának szüksége van az ön segítségére. Ugyanez igaz a közlekedésre és a k o m m u nikációra is.Ennek érdekében a féltekén páratlan gazdasági alapra van szükségünk. vagyis hogy meggyőzzem. — Pontosan. Elektromosság. — Modellként is kell szolgálnunk. valamint a R e p u b l i k á n u s N e m z e t i Kongresszus elnöke. De ez m é g kevés — hátradőlt a székében. — (Bush m i n t amerikai E N S Z . — A Bechtel tele van Nixon. és biztos voltam benne. — Ez lenne az utóbbi idők legnagyobb építőipari m u n k á j a — kis szünetet tartott. hogy a Bechtel család mozgatja a R e p u b likánus Pártot.az önök pénzére. Ezen nagyobb hajók is át t u d n á n a k kelni. És különösen a mezőgazdaságra. ők is végzik el a munkát. miért hívott engem ide? Az órájára pillantott. igen — de olyan. Én is azok közé tartoztam.

amely láncreakciót indíthat el. Ha példaképéhez. korrumpálható. ami egy eszmét meg tudna ölni!" N e m írt Tom Paine is valami ilyesmit? Azért ezen eltűnődtem. Azt is tudtam. Nagyon óvatosnak kellett lennie. Arbenz. azt fenyegetésként fogják értékelni. Lehet. ami a népemnek a legjobb. nagyobb erőművek. aki hatalmon van. és felboríthatja az egész rendszert. amit a M A I N nél addig tanultam. hogy a segélyekkel folytatott játék csapda volt. ha Torrijos mártírszerepbe kerülne? Azzal a megállapodással váltunk el. hogy teljesítjük Torrijos feltételeit. aki szemmel láthatóan tisztában volt azzal. Biztosan tudta. 94 . milyen óriási hatalmat tart a kezében a Csatorna révén.— Tudom. Mindenesetre ellentmondott mindennek. hogy tudja: a rendszer azon alapul. Washingtonnak és a Wall Streetnek alávetve. mint H e n r y Morgan vagy Francis Drake. hogyan fog az amerikai kormány reagálni? Latin-Amerika történelme tele van halott h ő sökkel. én pedig kezeskedem arról. még nem találták föl azt a fegyvert. Javaslata teljesen váratlanul ért. Most az egyszer viszont másként lesz. A fejlődő országok első emberei között máris vezetőnek számít. Allende. Adja meg azt. az egész világ szeme rajta lesz. mélyebb kikötők. Elnéztem ezt az embert. Az óriásplakát nem volt tipikus politikai manipuláció. egyszerre döbbentett meg és hozott izgalomba. az országát pedig megterheljék kölcsönökkel. „Omar eszméje a szabadság. és ha ő nem akarja ezt a helyzetet a saját személyes javára kihasználni. hogy mindenki. akik az angol királyok menlevelével legitimizálhatták kalózkodásukat. Hogy Panama örökre le legyen kötelezve az Egyesült Államoknak és a korporatokráciának. és én önöknek adom az összes munkát. de meddig? És én vajon hogyan fogadnám. de mi a helyzet a mögöttük álló emberekkel? Che. hogy az ön vállalatának több munkára van szüksége. és ezt általában a munkák mesterséges felfújásával éri el — szélesebb autópályák. ez utóbbi még életben van. és ezáltal milyen kényes a helyzete. hogy ez az ember kikezdi a tevékenységem igazolására kiizzadt érvrendszeremet. Biztos voltam abban. de nem volt kalandor. Hogy LatinAmerika maradjon mindenkor a Manifest Destiny útján. Torrijosnak is megvoltak a maga emberi gyengeségei. Hogyan fog a rendszer reagálni? Pontosabban. Arbenzhez hasonlóan ő is határozott lépéseket tesz. hogy az eszmék nem halnak meg. hogy ő meggazdagodjon. hogy a M A I N megkapja a fejlesztési tervre vonatkozó szerződést. Úgy volt kitalálva.

nagyon is tisztában volt azzal. mikor az O P E C térdre kényszerítette az ipari óriásokat.vezetett. hogy a „Hét Nővér" néven ismert nagy nemzetközi olajcégek közös erővel tartják alacsonyan az olajárakat — így az olajtermelőknek fizetett jövedelmet is -. de ismernem kellett a meghatározó gazdasági folyamatokat és elméleteket is. Ennek ellenére. nagyrészt azért. hogy a M A I N egyik osztályát vezessem. A sah a hatalmát — és valószínűleg az életét is — annak köszönhette. Az O P E C azért jött létre. Ezt a többi olajban gazdag ország vezetője is tudta. Azt is tudták. nemcsak az volt a dolgom. Az 1960-as években az olajtermelő országok egy csoportja O P E C néven kartellbe tömörült. Az összehangolt lépések sorozata végül az 1973-as olajembargóhoz . vagy talán éppen ezért. hogy az Egyesült Államok titokban beavatkozott a Moszadik ellen vívott küzdelembe. hogy a nagy olajfeldolgozó vállalatok befolyását ellensúlyozza. 95 . hogy a lehető legnagyobb profitot fölözzék le. hogy bármikor kicsúszhat a lába alól a talaj.és az amerikai benzinkutak előtt kígyózó hosszú sorokhoz . Ennek a feljett világ gazdaságait megrázó sokknak a jelentőségét akkor még csak kevesen sejtették. és osztozott a sah szorongásában.14. Az 1970-es évek elején nagy átalakulás zajlott a nemzetközi közgazdaságtanban. hogy visszavágjon. és a nagy világgazdasági válsághoz hasonló összeomlással fenyegetett. f e j e z e t A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakénak kezdete Mint vezető közgazdásznak. Az események az 1970-es évek elején csúcsosodtak ki. Irán is fontos szerepet játszott ebben. és felügyeljem a világ különböző részeiről írt tanulmányok elkészítését.

többségük szabadgondolkodó. hogy éppen meghatározó világpolitikai és gazdasági változások küszöbén került hatalomra. Ráadásul a nemzetközi pénzügyi rendszer is megrendült. A növekedés más gazdasági struktúrában valósult meg. Ez egyszerre frusztrált és tett arrogánssá. tele félelemmel és kétségekkel. mire én úgy feleltem. Közülük néhányan az osztályomon dolgoztak .nagyon értelmes fiatal férfiak és nők. N e m mesélhettem azonban a Torrijoshoz hasonló emberekkel folytatott magánbeszélgetéseimről. hogy a gazdáimat így megleckéztetik. amelyekről nem beszélhettem. Mintha Paine árnyát láttam volna a partvonalon az O P E C nek drukkolni. Az ország meg volt zavarodva. vagy munka után egy sör mellett. és sokkal kevesebb munkahely keletkezett. Nagyon izgalmasnak találtam a világ eseményeit. mint egy nagy tanácsadó cég vezető közgazdásza. hogy az O P E C . egyetemi professzorok. A többiek n e m tudhatták. Mikor a kis emberek hatalmáról volt szó. a második világháború óta működő rögzített árfolyamrendszer lényegében összeomlott. aki első osztályon utazik körbe a világon. legalábbis az átlagos mérce szerint. Tudtam olyan dolgokról. sokkal nagyobb inflációs nyomás mellett. az egyikük pedig egy kongresszusi képviselő asszisztense volt. Talán ez kicsit enyhítette a b ű n tudatomat. mint korábban.Az olajválság nem jöhetett volna rosszabbkor az Egyesült Államoknak. a lelkem mélyén mégis örültem. néha tizenketten. hogy a korporatokrácia. így a munkanélküliség megnőtt. nagyon meg kellett magamat tartóztatnom. szenvedélyes beszélgetéseken néha csak ketten vettünk részt. kábultan a vietnami háború megaláztatásától. Megvoltak az elméleteink. amit ma már tisztán látunk. Nixonnak nemcsak Délkelet-Ázsiával és a Watergate-üggyel volt gondja.h e z hasonló kis emberek diktálnak. Visszatekintve már látszik. a gazdasági bérgyilkosok csapata és a háttérben várakozó sakálok sosem 96 . de még nem értettük. hogy sokszor milyen fensőbbségesen viselkedtem. vagy arról. Akkor úgy tűnt. röstellem. az elnök lemondásának küszöbén. E kötetlen. Ebben az időben gyakran beszélgettünk barátaimmal ezekről a kérdésekről ebédszünetben. hogyan manipulálunk különböző országokat különböző kontinenseken. Mások bostoni kutatóintézetek munkatársai. Az embargó idején egyikünk sem volt tisztában annak valamennyi következményével. hogy az olajválság után a gazdasági növekedés mutatói az 1950—60-as évek értékeinek a felére csökkentek. professzori állásukkal vagy PhD-jukkal vágtak föl. Ahogy visszatekintek ezekre az alkalmakra. Ma már tudjuk. A korporatokráciának köszönhettem a kenyeremet. A barátaim néha Beacon Hill-i és washingtoni kapcsolataikkal.

McNamara gyakran volt jelen beszélgetéseinken. Mindnyájan ismertük üstökösként ívelő karrierjét. az első elnök. és ahogy később be is bizonyosodott. hogy a globális birodalom az O P E C ellenére — sőt ahogy gyanítottam. ahogy a Ford Motor Company pénzügyi elemző és tervező osztályának vezetőjéből 1960-ra a Ford elnöke lett. — biztosításában. aki egyszemélyben mindezt talán a legnagyobb mértékben befolyásolta. az állam pénzügyi manipulációi és a fiskális politika erőteljes alkalmazása. Az „agresszív irányítás" általa propagált módszerét nemcsak kormányzati tisztségviselők. természetesen nem személyesen. Ez lett az alapja az irányítás új filozófiájának. 1 97 . és végső soron ez vezetett a csúcsvezetők új.engedték volna meg. Ez utóbbi jelentős vízválasztónak számított a nemzetközi gazdaság történetében. Beszélgetéseink során gyakran vetettük össze az 1970-es évek elejét az 1930-as évek elejével. világbirodalomra törekvő nemzedékének kialakulásához. Az 1960-as évek kulcsfontosságúak voltak ebben a folyamatban. hanem vállalati vezetők is magukévá tették. és az állami beavatkozásnak minimálisnak kell lennie. ahogy azt az ország jelentősebb üzleti menedzsment iskoláiban tanítani kezdték. ekkor tevődött át a hangsúly a neoklasszikus közgazdaságtanról a keynesi felfogásra. és abban. 1973-ban történt chilei esetre. miszerint a piac önszabályozó. Salvador Allende hatalmát. aki nem a Ford családból származott. valamint a gazdasági szabályozást elősegítő politika. az IMF (Nemzetközi Valuta Alap) és a G A T T (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény) — létrejöttéhez vezetett. mikor a CIA megdöntötte a demokratikusan megválasztott miniszterelnök. és vetette fel a gondolatot. az O P E C segítségével . vagy a nemrég. matematikai modellek és statisztikai módszerek segítségével határozta meg többek között a Vietnamban szolgáló csapatok elosztását és a pénzügyi eszközök csoportosítását. Mindez Kennedy és Johnson elnöksége alatt történt. Elég csak Arbenz vagy Moszadik példájára utalni. Megvoltam győződve.egyre erősödött. hogy ők átvegyék a hatalmat. A hátunk mögött hagytuk a régi felfogást. N e m sokkal később Kennedy védelmi miniszterré nevezte ki. munkanélküliség kezelése stb. A világválság következményeképpen jelent meg a N e w Deal (Új Egyezség). Az az évtized nyitotta meg a kaput a keynesi gazdaságtan előtt. Ráadásul a világválság és a második világháború új nemzetközi szervezetek mint a Világbank. ahogy azt elemezték és értékelték. és az ember. R o b e r t McNamara volt. McNamara a kormányzás keynesi elveinek egyik fő szószólójává vált. hogy az államnak szerepet kell vállalnia a piacok irányításában és a társadalmi szolgáltatások — egészségügy.

és helyére zsarnoki királyt állított. Ezen az O P E C vezető tagállama. ahogy a korporatokrácia különböző ágai közötti távolságokat áthidalta. aki egyáltalán nem volt meglepve. talán én voltam közülük az egyetlen. mennyire naivak voltunk. hogy a Világbankot addig soha nem tapasztalt mértékben állította a világbirodalom építésének szolgálatába. Richard Helms a CIA-t igazgatta Johnson idejében. Követői eltanulták és továbbfejlesztették módszereit. majd George H.A világ eseményeiről beszélgetve különösen izgatott minket McNamarának a Világbank elnökeként betöltött szerepe. W. Például George Schultz N i x o n alatt pénzügyminiszterként és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council of Economic Policy) elnökeként tevékenykedett. Karrierje során vezető pozíciót töltött be nagyvállalatnál. W. hogy ő volt az úgynevezett katonai-ipari összefonódás szimbóluma. Kermit Roosevelt már mutatott egy hatékonyabb eljárást. vezette a Bechtelt. hogy Robert McNamara történelemformáló tevékenységének legfontosabb és legkárosabb vonása abban állt. Nixon és Ford idejében az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként szolgált. aztán Nixon alatt iráni nagykövetté nevezték ki. például Indonéziában és Ecuadorban is elértük a célunkat.e k sok országban. A hatalom különböző területeinek ez az összefonódása sok barátomat megdöbbentette. a kormányban és most a világ leghatalmasabb bankjánál. Bush hadügyminisztere volt. Visszatekintve megdöbbent. milyen könnyen visszacsúszhatunk a régi. 98 . és Ford alatt a CIA igazgatója volt. Szaúd-Arábia változtatott. majd Reagan alatt külügyminiszter lett. Most úgy látom. Caspar Weinberger a Bechtel alelnöke volt. Mi. amit hadügyminisztersége után vállalt. Sok szempontból akkor még csak a birodalomépítés régi módszereiben tudtunk gondolkodni. vállalat alapítójaként kezdte. amikor egy iráni demokratát megdöntött. de érdekes volt látni Vietnam példáján. E H M . megszokott módszerekhez. aztán Reagen hadügyminisztere lett. Bush alelnöke lett. aztán a Halliburton elnökeként dolgozott. Richard Cheney George W. Még George H. Bush amerikai elnök is a Zapata Petroleum Corp. Precedenst is teremtett. Barátaim többsége azt emelte ki.

A szaúdi társadalom alapítóinak puritán idealizmusát tükrözte. hogy mit keresnek ott. f e j e z e t A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet 1974-ben egy szaúdi diplomata fényképeket mutatott nekem Rijádról. hogy mindenki imádkozik-e napjában ötször. Akkoriban tagja voltam egy tanácsadó csoportnak.mondta. Szaúd-Arábia történelme tele volt erőszakkal és vallási fanatizmussal. . Azt felelte. Ezek a kecskék adták az ötletet. az ország fővárosáról. — Ezt az állatokra hagyjuk. többek között az iszlám legszentebb városait. Hihetetlennek tűnt. A nőknek tetőtől talpig el kellett magukat takarniuk. Mikor 99 . A 18. században M u h a m m a d ibn Szaúd. amely az olajválságra kezdte keresni a választ. megdöbbentő választ kaptam. Vallási rendőrség ellenőrizte. Kecskék! A világ első olajtermelő országának fővárosában. szemétdombok között. A szövetség erősnek bizonyult.Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez . és a Korán hitrendszerét igen szigorúan értelmezte. és az elkövetkező kétszáz évben a Szaúd család Vahháb szövetségeseivel együtt meghódította az Arab-félsziget nagy részét. hogy ők takarítják el a szemetet a városban.15. egy helyi hadúr összefogott az ultrakonzervatív Wahhabi szekta fundamentalistáival. A bűnözőket keményen megbüntették: gyakoriak voltak a nyilvános kivégzések és a halálra kövezés. figyelembe véve az ország fejlődését az utóbbi háromszáz évben. Mekkát és Medinát is. Mikor megkérdeztem a diplomatát. Ezek egyikén egy csapat kecske turkált egy kormányépület mellett. milyen megoldást lehetne itt találni.

akik megszegték a törvényt.először jártam Rijádban. Október 19-én Nixon elnök 2. ahogy Szadat nevezte. október 6-án (jom kippur. köztük Szaúd-Arábia bejelentette. hogyan fejeznek le valakit. Ez volt az októberi háború. melynek az egész világra nagy hatása volt. aktatáskámat. politikai és gazdasági felfogásuk részeként fontos szerepet játszottak a nyugati világot megrázó olajembargóban. amikor sofőröm elmondta. — Senkinek nem jutna eszébe ellopni — mondta. hogy 70%-kal megemeli az olaj hordónkénti árát. és ez a lépés az 1929-eshez hasonló pánikot idézhetne elő. az ülésen részt vevő ország bejelentette. hogy 5% helyett 10%-kal fogja csökkenteni termelését. az „olajfegyver" bevetésével. 1973. Irak képviselője keményen síkra szállt az Egyesült Államokat támadó intézkedések mellett. de október 17-én megegyeztek egy visszafogottabb embargó meghirdetésében: eszerint azonnal 5%-kal csökkentenék termelésüket. Szadat egyiptomi elnök nyomást gyakorolt Feiszal szaúd-arábiai uralkodóra. Nem fogadtam el a meghívást. és vonják ki pénzeiket az amerikai bankokból. Több. elcsodálkoztam. sőt még pénztárcámat is a piac mellett parkoló nyitott autóban. míg politikai céljaikat el nem érik. és a legkeményebb büntetést helyezte kilátásba azoknak. A szaúdiak vallási nézetei. hirdessenek teljes olajembargót az Egyesült Államok és az Izraelt támogató többi ország ellen. Egyetértettek abban. hogy nyugodtan hagyhatom fényképezőgépemet. A vahhábiták ragaszkodása a—mi fogalmaink szerint — szélsőséges puritanizmushoz biztonságot teremtett az utcákon. Aznap később megkérdezte.A tolvajoknak levágják a kezét. Felhívta a figyelmet arra. és megnézni.2 milliárd dolláros segélyt kért a Kongresszustól Izrael számára. majd ezt követően minden hónapban további 5%-kal. hogy az Egyesült Államokat meg kell b ü n tetni Izrael-barát magatartásáért. és leginkább őt kell sújtani az embargóval. a negyedik és egyben a legpusztítóbb arab-izraeli háború kezdete. Fölszólította kollégáit. A többi arab miniszter nem támogatta ezt a radikális elképzelést. Október 16-án Irán és az öt Perzsaöböl menti állam. . a legszentebb zsidó ünnep napján) Egyiptom és Szíria összehangolt támadást intézett Izrael ellen. jól látható helyen. volna-e kedvem felkeresni egy úgynevezett kivégzőteret. A Kuvait Cityben összeült arab olajügyi miniszterek további lehetőségeket fontolgattak. Másnap Szaúd-Arábia és más arab termelők 100 . hogy az arabok jelentős összegeket helyeztek el ezekben a bankokban. hogy Izrael támogatása miatt büntesse az Egyesült Államokat. hogy valamennyi arab országban államosítsák az amerikai tulajdonú vállalatokat.

39 dollárról 1974. Az országba beáramló sok milliárd dollár kezdte fellazítani a vahábbiták szigorú vallási nézeteit. 101 . de hatása óriási volt. Az embargó megnövelte Szaúd-Arábia világpolitikai súlyát. Ez a kötődés tartósnak bizonyult. és Washingon kénytelen volt felismerni ennek az országnak a stratégiai jelentőségét az amerikai gazdaság számára. ahogy az embargó véget ért.Saudi Arabian Joint Economic Commission) néven. hogy ilyen eset nem fordulhat elő még egyszer.teljes embargót hirdettek az Egyesült Államokba irányuló olajszállításokra. 2 A politikusok és a kormányok sosem fogják elfelejteni a '70-es évek első felében kapott leckét. a nemzetközi bankok és a kormányok . 1 Az olajembargó 1974. Az embargó jelentősen átrendezte a politikai prioritásokat is. január 1-jei 1. hogy az ország a 20. A gazdag szaúdiak utaztak a világban. tartópillérei .a nagyvállalatok. Európában és az Egyesült Államokban jártak egyetemre. A konzervatív vallási nézetek helyét egy új típusú materializmus vette át — és éppen ez a materializmus kínált megoldást arra. katonai felszerelést és kiképzést kínáltak. de 1973-tól kezdve rögeszmévé vált. A röviden J E C O R . és házaikat nyugati stílusú termékekkel töltötték meg.32 dollárra ugrott hordónként. Cserébe az olajdollárokon kívül biztosítékot kértek arra. március 18-án ért véget. január 1-jére 8. hogy soha többet nem lesz olajembargó.minden addiginál jobban összeforrtak. A szaúdi olaj piaci ára az 1970. A megemelkedett olajárakból származó többletbevétel Szaúd-Arábia számára egyszerre volt áldás és átok. figyelembe véve. amely gyorsan dagadó vagyonuk hatékony kezeléséhez szükséges lett volna. N e m tartott sokáig. Olajbeszerzési forrásaink védelme addig is fontos politikai cél volt. hogyan csalogathatnák vissza az olajdollárokat az Egyesült Államokba. A Wall Streeten és Washingtonban egyetértettek abban. század színvonalára emelkedhessen. A tárgyalások eredményeképpen egy különös szervezet jött létre „Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Közös Gazdasági Bizottsága" (United States . Csaknem azonnal.n a k nevezett bizottság működése tehát a hagyományos külföldi segélyprogramokkal gyökeresen ellentétes. hogyan lehetne egy újabb olajválságot elkerülni. hogy a szaúdi kormányzat nem rendelkezett olyan adminisztratív és szervezeti háttérrel. felajánlották segítségüket ahhoz. Ennek a néhány hónapnak a traumája hosszú távon megerősítette a korporatokráciát. újszerű elven nyugodott: itt szaúdi pénzből bíztak meg amerikai vállalatokat Szaúd-Arábia felépítésével. Washington tárgyalni kezdett a szaúdiakkal: műszaki segítséget. Drága autókat vettek. Az amerikai korporatokrácia vezetői pedig lázasan kezdték keresni a lehetőségeket.

Természetesen átláttam. én pedig szép prémiumot kaptam az év végén. több emelettel az osztályom irodái fölött. Röviden arra kértek föl. Az volt a feladatom. munkatársaim segítsége nélkül.t tanácsadóként. mintha a M A I N lenne az első számú tanácsadó ebben a kérdésben. hogyan hatna Szaúd-Arábiára. hogy előrejelzéseket dolgozzak ki arra vonatkozóan. szigorúan titkos. Akkoriban úgy állították be a dolgot. amit teszek és amiről tudomást szerzek. ha óriási összegeket fektetnének infrastruktúrája fejlesztésébe. és minden. és megerősítse a kölcsönös egymásrautaltság elvét. Mindezt egyedül kellett elvégeznem. hogy m i n den kreativitásomat latba vetve indokoljam meg. hogy itt nem az volt a cél. és a birodalom érdekeinek hagyományos képviseletével szemben új alternatívákat állított. A Pénzügyminisztérium szerepe ellenére az ügy a kongresszus jogkörén kívül esett. hogy kulcsfontosságú munkát bíznak rám. másrészt hogy annak eredménye nagyon előnyös lehet a M A I N számára. hiszen nem amerikai pénzről volt szó." 3 A Pénzügyminisztérium korán bevonta a folyamatba a M A I N . hogy csak egy voltunk sok más megkérdezett tanácsadó cég közül. később tudtam meg. nem tudhattam. hogy a munkám nemzetbiztonsági okokból titkos. Módot adott arra. Azt is tudtam. egy kis külön szobába telepítve. amit az Egyesült Államok egy fejlődő országgal valaha is kötött. R á m az ügy egy titkos hadművelet benyomását tette. és közölték. hogy a tanulmányaimban fölvázolt legtöbb forgatókönyvet végül is alkalmazták. A J E C O R alapos tanulmányozása után David Holden és Richard Johns a következő megállapítást teszi: „Ez volt a legnagyobb léptékű ilyen típusú egyezmény. Mivel minden a legnagyobb titokban folyt. Azt tudom.Bár a pénzügyi és irányítási felelősséget az amerikai Pénzügyminisztérium viselte. Több mint huszonöt éves időszak alatt végül is több milliárd dollárt költhetett el gyakorlatilag kongresszusi felügyelet nélkül. ez a bizottság az elképzelhető legönállóbban működött. a M A I N jutalmul elnyerte az egyik első nagy — és igen jövedelmező — szerződését Szaúd-Arábiában. ha- 102 . így azzal sem voltam tisztában. hogy ez a megállapodás új követelményeket állított a gazdasági bérgyilkosok elé. miért kell Szaúd-Arábia gazdaságába több száz millió dollárt befektetni amerikai mérnöki és építőipari cégek közreműködésével. mint máskor — soha vissza nem fizethető kölcsönökkel megterhelni az országot —. Figyelmeztettek egyrészt. mennyire is fontos az én szerepem e precedensteremtő ügyben. Engem is behívattak. hogy az USA beépüljön a királyságba. hogy a Pénzügyminisztérium miről tárgyal a többi tanácsadóval. és forgatókönyveket vázoljak föl a pénz elköltésének különböző módjaira.

természetesen. A kecskék. hogy segítsünk hasonló terveket készíteni az ő országaik számára is. különféle szolgáltató iparágak és a mindehhez hozzátartozó infrastruktúra kiépítését is. milyen csodákat vittünk végbe. hogy az olajdollárok minél nagyobb része vándoroljon vissza az Egyesült Államokba. és fokozatosan integrálódik. Szinte könyörögtek. hogy az O P E C közgazdászai sürgették az olajkitermelő országokat. a királyi család. és a kőolaj helyett a magasabb nyereséget biztosító feldolgozott termékeket vigyék piacra. A pénz meghatározott részén ki lehetett volna építeni egy olyan olajipari szektort. Ez a két felismerés lett az alapja a stratégiámnak. majd ahogy egyre nyugatiasabbá válik. csak a kezdet voltak. függővé válik tőle. kommunikációs és szállítási rendszerek: új repülőterek és kikötők. rájöttem. Nagyon bíztunk benne. körülöttük nagy ipari parkok. olyan korszerű technológiával. autópályák. megértőbb lesz a rendszerünkkel szemben. Ahogy ezeken a terveken dolgoztam. Ugyanezt a logikát lehetett alkalmazni a királyság gazdaságának legtöbb területére. hogy megmutassák. Ez a gondolat többször vissza103 . A világjáró szaúdiak mindenhol a dicséretünket zengenék.segítsünk világbankos vagy egyéb. és gyakran a fülembe csengtek egykori sofőröm szavai: „Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez". amely a nyers kőolajból exportálható végtermékeket állít elő. amely véleményem szerint minden érdekelt fél számára előnyös volt. hogy ez a terv mintát nyújthat arra. az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és MAIN-beli főnökeim legnagyobb megelégedésére. és — legtöbb.nem az. A folyamat során Szaúd-Arábia gazdasága egyre jobban összefonódik a miénkkel. csővezetékek. adósságra épülő finanszírozásukban. átadó és elosztó rendszerek. hogy amerikai cégek a kecskéket a világ legmodernebb szemétgyűjtő és -feldolgozó rendszerével helyettesítsék. Természetesen egy ilyen terv megkövetelte volna a több ezer megawattos villamos erőművek. meghívnák más országok vezetőit.e n kívüli országok számára . Arról is tudtam. Mindez jól szolgálná a globális birodalom érdekeit. Ahogy nekiláttam a munkának. hogy váltsuk fel őket valami korszerűbbel a modern világba törekvő sivatagi királyságban. Olajipari központok emelkedtek volna ki a sivatagból. az O P E C . építsenek ki olajfeldolgozó ipart. Az olajból származó bevételt föl lehetett használni arra. a kecskékre gondoltam. amire a szaúdiak méltán büszkék lehetnek. hogy a Rijád utcáin kószáló kecskék a kulcsot jelentik. ezek a vezetők aztán meghívnának minket. hogyan lehetne hasonló fejlesztést véghezvinni a világ más országaiban is. szálka voltak a világon körbe-körbeutazó szaúdiak szemében.

amelyekre ökonometriai modelleket lehetett volna alapozni. lényegében korlátlan anyagi lehetőségekkel. Sem a Bostoni Közkönyvtárban. elektromos. Világos volt. legalábbis a munka ezen szakaszában nem. és nagyjából megbecsüljem ezek költségeit. és az emberek dolgozni akartak. Először is túl kevesen voltak. élelem és közszolgáltatások előteremtése. rövid időn belül föl akart zárkózni a legfejlettebbekhez. lakás. hogy ha lettek is volna történelmi adatok. víz. Szaúd-Arábia minden tervező. hogy becsléseimet finomítsam. A történelemben páratlan gazdasági lehetőségeket kínált: egy fejletlen ország. mikrohullámú rendszerek. hogy lehetséges terveket — vagy inkább elképzeléseket — vázoljak fel. sem máshol nem voltak olyan megbízható adatok Szaúd-Arábiáról. Mindig szem előtt tartottam a valódi célokat: hogy az amerikai vállalatok a lehető legjobban járjanak. amelyekből ki tudtam számolni. N e m kérték tőlem. lehetőleg közel-keleti vagy muzulmán országokból. hogy teljesen új technológiákat próbáljunk ki. sem az egyes létesítmények felépítése során. ahol a munkaerő olcsó volt. Mindössze az volt a feladatom. hogy a szaúdiak nem akartak a saját embereikkel lealacsonyító munkát végeztetni. és hogy Szaúd-Arábia egyre inkább 104 . Itt is megvolt a lehetőség arra. A munkások számára óriási lakótelepeket. hogy népének a kétkezi munkásokénál jóval magasabb oktatási és életszínvonalat kíván biztosítani. Voltak ökölszabályszerű alapadataim.köszönt különböző összefüggésekben. El kell ismernem. vagy végső következtetéseket vonjak le. hogy nagyon élveztem ezt a munkát. kórházakat. de eszükbe sem jutott. rendőr. Ez az elképzelés még nagyobb fejlesztési távlatokat nyitott meg.egy egész ország gyors átalakítása eddig sosem látott mértékben —. A szaúdiak esetleg hajlandóak voltak másokat irányítani.és szennyvízkezelő telepeket. ipari munkásként. mérnök és ingatlanfejlesztő valóra vált álma volt. Pakisztánból vagy Jemenből. Valójában olyan óriási volt ez a munka . kommunikációs és szállítási rendszereket kellett kiépíteni — lényegében egész városokat kellett felhúzni a sivatagban. N e m is várt senki ilyen számszerű elemzést. Palesztinából. sem később. bevásárlóközpontokat. Ezért olyan országokból kellett munkásokat behozni. nagyjából mennyibe kerülhet egy megawatt elektromos energia. Ezen túlmenően a szaúdi uralkodóház elkötelezte magát. azokat úgysem lehetett volna használni. például a tengervíz sótalanítását végző telepek. csatorna. például Egyiptomból. vagy az egy munkásnak szükséges víz. Egyszerűen a képzelőerőmre hagyatkoztam.és tűzoltóállomásokat. egy mérföld út. egészségügyi komplexumok és a számítógépes technológia területén. hogy ők maguk kétkezi munkásként dolgozzanak. és tanulmányaimban nagyszerű jövőt vázoltam föl a királyság számára.

Én ritkán kérdeztem ezeken az értekezleteken. Néha találkoztam a projekten dolgozó más tanácsadókkal — a M A I N alelnökeivel és a főnökeimmel. a másikon a hosszú távú üzemeltetési és karbantartási szerződések szerepeltek. amelyek a technológiát eredetileg kifejlesztették. válaszoltam a megjegyzéseikre. A M A I N . projektvezető"-nek címezve. a Bechtel. amely az ország központi bankjának. a Halliburton. Hamar felismertük. két listát vezettem az elképzelt fejlesztésekkel kapcsolatban: az egyiken a várható tervezési és kivitelezési megbízások. rakétasilók. hogy ennek az olajban gazdag királyságnak a modernizációja kedvezőtlen reakciókat is ki fog váltani. Mind az e területen dolgozó magánvállalatok. a Saudi Arabian Monetary Agency-nek (SAMA) nevére utalt. hol tartok a munkámmal. hogy ez a két dolog szorosan összefügg. és ezt a speciális műszaki körülmények miatt csak azok a cégek tudták elvégezni. és beleegyeztem abba. új iparágat is fellendít majd: az Arab-félsziget katonai védelmét. nem volt még hivatalos neve. a Brown & R o o t . Ennek az országnak a gazdasági fejlődése várhatóan egy másik. A gazdasági okokon túl volt még egy merőben más jellegű tényező. mind az amerikai hadászati és honvédelmi ipar nagy megrendelésekre és hosszú távú karbantartási szerződésekre számíthatott. Ahogy haladtam a munkában." E kifejezést ezt követően még sokszor 105 .függővé váljon az Egyesült Államoktól.h o z . így egymás között — mindig csak halkan — SAMA-ként emlegettük. Általában elmondtam. személyzeti létesítmények — sorát tenné szükségessé. Izrael és a többi szomszédos ország pedig fenyegetve érzi magát. Állítólag ez a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet (Saudi Arabian Money-laundering Affair) rövidítése volt. Számítottunk arra. Az egyik alelnököt ezek a következő kifejezés megalkotására ihlették: „a tehén. Ugyanis csaknem valamennyi projekt esetében folyamatos karbantartásra és korszerűsítésre volt szükség. a Stone & Webster és sok más amerikai tervező és kivitelező cég busás hasznot remélhetett ezekből az üzletekből az elkövetkezendő évtizedekben. Mivel ez a projekt akkoriban csak a kutatás és fejlesztés fázisában volt. Az alelnököknek és a Pénzügyminisztérium képviselőinek különösen tetszettek a hosszú távú karbantartási megállapodásokkal kapcsolatos ötleteim. amit nyugdíjba vonulásunkig fejhetünk. amit kértek tőlem. Jelentéseimet lezárt borítékban. de egyben szójáték is. A konzervatív muzulmánok tajtékzanak majd. amely függővé tette tőlünk Szaúd-Arábiát. „Pénzügyminisztérium. Időnként csatlakozott hozzánk a Pénzügyminisztérium valamely képviselője. és nem tartozott a J E C O R . Az ő jelenlétük újabb mérnöki és beruházási projektek — repülőterek. belső postával nyújtottam be.

akiknek a javaslatai eljutnak a megvalósulásig. hogy valami nagy dolog van kibontakozóban Szaúd-Arábiával kapcsolatban. Bár tudtuk. amelyeknek nem volt szükségük arra. hogy a befektetés bőven meg fog térülni. és a legjobb szerződéseket azok a tanácsadók kapják majd. és tovább egyengeti a globális birodalom útját. hogy ezeknek az országoknak a vezetői utánozni szeretnék majd Szaúd-Arábiát. Az osztályom m u n katársai mind más feladatokkal foglalkoztak. Úgy tűnt. Rögtön Irak és Irán jutott eszünkbe. A csillagom már amúgy is gyorsan emelkedett a MAIN-nél. még gyorsabban juthatok előre. Ez a legtöbb projekt előkészítő szakaszában így volt. amelyek meg is valósulnak. Ezt a gyanút megerősítette. Ha a SAMA esetében sikerrel járunk. Nyolc hónapig dolgoztam ezeken a távlati elképzeléseken. Ezzel az új módszerrel jövedelmező munkalehetőségeket tudnánk teremteni olyan országokban. Én magam személyes kihívásnak éreztem. feltételeztük. Ezeken az értekezleteken jöttem rá. végül is váratlan lehetőségeket nyitott meg a mérnöki és építőipari beruházások számára. hogy versenytársaink is részt vesznek az előkészületekben. mint tehenek. ismervén az emberi természetet. hogy több versenytársunk is dolgozott hasonló feladatokon. Az alelnökök és a Pénzügyminisz- 106 . de nekem mindig inkább kecskék jutottak róla eszembe. rövid távú kockázatot vállalva annak érdekében. bár egyszerre mindig csak néhány napot. Eddigi tapasztalataim alapján úgy gondoltam. mindenféle pletykák keringtek. hogy olyan terveket készítsek. hogy mindenki számára lesz elég munka. Egyre többen tudták. mekkora az esélye annak. hogy a SAMA és az egész JECOR-művelet példaértékű lesz. Gyanúm szerint a M A I N és a többi hasonló cég fizette ezeknek az előkészítő munkálatoknak a költségeit. Idővel oszlott a titok homálya a m u n k á n k körül. hogy a tűzhöz közel legyenek. külön irodám magányában vagy a bostoni belvárosra néző otthonomban. de az alelnökök szemmel láthatóan meg voltak győződve. Ebben az esetben a költségek messze meghaladták a megszokott mértéket. valószínűnek látszott. hogy azok fognak nagyobb j u talmat kapni. hogy a napi nyilvántartásomban elszámolt munkaóráim a cég általános és adminisztratív költségei között látszottak megjelenni. akiknek a munkáját a Pénzügyminisztérium leginkább hasznosítani tudja. Értekezleteinken azt is megvitattuk. bár néha azért ellenőriztem a munkájukat. és mindenki jövedelmező szerződésekre számított fáradozása fejében. hogy az 1973-as olajembargó. amely kezdetben olyan nagy csapásnak tűnt.használtuk. intenzíven. Nőtt az izgalom. hogy nemzetközi bankoknál adósságot halmozzanak fel. és meglehetősen önállóak voltak.

Más szavakkal. És mindez egy olyan királyságban. hogyan fogadhattak el a szaúdiak ilyen kondíciót. hogy Szaúd-Arábia olajdollárjait amerikai állami kötvényekbe fekteti.térium képviselői is egyre nyíltabbá váltak — szerintem részben azért. figyelembe véve földrajzi helyzetét. hogyan adta be a derekát a királyi ház Washington minden követelésének. hogy Szaúd-Arábia erre kész. Bár a szaúdiak fönntartották a jogot. egy olyan kitételt. hogy Szaúd-Arábia modern ipari hatalommá váljék. Az arab világ országai. és pótolni a hiányzó mennyiséget. Olyan ajánlat volt ez. egész városokat építsünk ki. Ezen biztosítékok fejében Washington nagyon vonzó ajánlatot tett a szaúdi uralkodóháznak: teljes és egyértelmű politikai és szükség esetén katonai támogatást ígért. elvenné a többi ország kedvét az embargó gondolatától. Visszatekintve nem egészen értem. hogy még egy fontos feltételt kényszerített rá a szaúdiakra. Indonézia vagy Venezuela embargóval fenyegetne. amit a szaúdi uralkodóház aligha utasíthatott vissza. például Irak esetében is próbáltunk alkalmazni. és amelyet később más országok. hogy a szaúdiak folyamatosan biztosítsák Amerika olajellátását. hogy amerikai cégek megvalósítsák azokat az elképzeléseket. amikor megismerték az üzlet részleteit. az O P E C és a többi muzulmán ország mindenesetre föl volt háborodva. például Irán. katonai gyengeségét és általában vett kiszolgáltatottságát szomszédainak: Iránnak. valójában külföldiek elit csapata . amely konzervatív vahábbi 107 . hogy az Arabfélszigeten óriási infrastruktúrát. amely újradefiniálta a gazdasági bérgyilkosok szerepét a világban. Irak. A saját országunk Pénzügyminisztériuma bízna meg minket szaúdi pénzen. a kötvények hozamát pedig az amerikai Pénzügyminisztérium olyan beruházásokra költi. A formálódó terv részeként Washington el kívánta érni. mert ők maguk is egyre többet tudtak meg az alakuló program részleteiről.a muzulmánok szemében hitetlenek . és megtudták. a hatalmas készletek fölött rendelkező Szaúd-Arábiának közbe kell lépnie. amellyel hosszú távon biztosíthatják uralmukat az országban. amelyeket én (valószínűleg néhány versenytársammal) dolgoztam ki. A feltétel az volt. Már a puszta tény. Washington arra használta ki ezt a helyzeti előnyét.döntik majd el. ami az Egyesült Államok és szövetségesei számára elfogadható. Iraknak és Izraelnek. a királyság több milliárd dollárnyi olaj bevételének kamatát arra fordítják. Ha a többi olajtermelő ország. hogyan alakuljon az Arab-félsziget gazdasága és arculata. Szíriának. és az ingadozó árakat tartsák olyan szinten. amelyek Szaúd-Arábia középkori társadalmát a modern ipari társadalom szintjére emelik. hogy a fejlesztések fő irányaiba beleszóljanak.

Azután bizonyára fölvázolta a tervet. Úgy tűnt. Mikor a követ visszatért Washingtonba. hogyan lehetne mindezt megvalósítani. amely mindaddig ott is maradt. Thomas W. És hogy még csábítóbb legyen mindez. bár a körülmények súlya. vagy elfogadják az ajánlatunkat. R e m e k üzlet volt.és akkor Moszadik sorsára jutnak. ki volt az illető. hogy a Szaúd családnak nincs sok választása. de azt hiszem. Bár Szaúd-Arábia nem volt demokrácia. Azt az információt kaptuk. vagy elutasítják . hogy a szaúdi pénz visszaáramoljon az amerikai gazdaságba.elveken alapult és évszázadokon keresztül azok szerint működött. hogy részükről ez ugrás a sötétségbe. Már csak egy apróság volt hátra. a Washington által kétségkívül felfokozott politikai és katonai nyomás alatt a Szaúd család valószínűleg azt érezte. semmihez nem volt szükség kongresszusi jóváhagyásra. de különösen a magánkézben lévők. Már csak azt kellett kitalálni. úgy tűnt. A mi szempontunkból mérhetetlenül nagy nyereségre volt kilátás. hogy emlékeztette a királyi családot. Ennek érdekében a kormány legmagasabb szintjéről utazott valaki Szaúd-Arábiába szigorúan titkos megbízatással. korábban újságíró. mi is történt a szomszédos Iránban. mikor Moszadik megsértette a brit olajtársaságok érdekeit. hogy a Szaúd-házon belül szükség volt konszenzusra. nem sok választása maradt. hogy ez végső soron a családon belül dől el. A szaúdi kormány néhány kulcsemberét is meg kellett győznünk. hogy a Szaúdok belementek az alkuba. hogy támogatjuk és védelmezzük a hatalmukat. . Henry Kissinger lehetett. amely magában hordozta későbbi hasonló ügyletek lehetőségét. így foglalta össze tömören a megállapodás lényeges elemeit: A készpénzben úszó szaúdiak több százmillió dollár befizetését vállalták az Államkasszába. Nincs kétségem afelől. Ezt a procedúrát minden vállalat utálta. amelyek nem szívesen tárták föl titkaikat senki előtt. hogy el lehessen utasítani.4 E történelmi vállalkozás paramétereinek a kimunkálása bámulatosan rövid idő alatt ment végbe. amely túl csábító volt ahhoz. első dolga biztosan az volt. mint a Bechtel és a M A I N . azt az üzenetet hozta. 108 . így utalva arra. aminek hasznosságáról a szaúdi féllel megegyeztek. és akkor biztosítékot kapnak arra. hogy a beszélgetés végén a Szaúdok úgy érezték. A konstrukció értelmében a bizottság vezetői a kongresszus jóváhagyása nélkül valósíthattak meg bármilyen projektet. Lippman. Ez a rendszer biztosította.. míg a vállalkozóknak vagy az alkalmazottaknak fizetni nem kellett. a Middle East Institute (Közel-Kelet Intézet) kutatója. Bárki is volt a küldött. Sosem tudtam meg biztosan.

Szilárd vallási nézetei ellenére W. herceg jó vahábbinak vallotta magát. Az volt a dolgom. W. mi pedig a szaúdiak modernizációját szeretnénk elősegíteni. valóban koronaherceg-e. mint neki magának nagy haszonnal fog járni. Ebben részben igaza is volt. Szerintem köztünk és a keresztesek között inkább csak fokozati különbség volt. valójában saját birodalmukat akarták kiterjeszteni. M i n d e n esetre ez is szerepet játszott a történelmi üzlet megkötésében. Szerinte ugyanaz volt a célunk. A középkori Európa katolikusai a purgatóriumtól akarták megmenteni a muzulmánokat. hercegnek volt egy gyönge pontja — a szép szőke nők.1975-ben rám bízták az egyik ilyen kulcsembert. Nézetem szerint a keresztesek csakúgy. bár sosem derült ki pontosan. mint a korporatokrácia. Ez nem volt olyan egyszerű. hogy országa a nyugati fogyasztói társadalom nyomdokaiba lépjen. mint ahogy kezdetben látszott. el kell ismernem. Azt is mondta. hogy feladatomat teljesítsem. milyen messzire voltam hajlandó elmenni. vagy legalábbis csak ő mutatta ki előttem. hogy meggyőzzem: a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet úgy az országnak. hercegként gondoltam rá. és jól példázza. hogy az általam ismert Szaúdok közül csak W. hercegnek volt ilyen hajlama. hogy átlátja. milyen alattomos szándék húzódik meg javaslatunk mögött. és nem akarta. 109 . Bár ez mára már szinte sztereotípiává vált. mint a keresztes lovagoknak ezer évvel korábban: az arab világ keresztény hitre térítése. Mindig W.

kerítéssel . hogyan fizessek Sallynek.foglalkoztam. és nem is rejtette véka alá kisebb-nagyobb kalandjait. egy kedvére való hölgy társaságára vágyik. A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet egyik alfejezeteként zajló W. a United Airlines egyik pilótája munkája keretein belül és kívül is rengeteget utazott. hogy találkozik W. akitől a beszélgetésen kívül más szolgálatokat is elvár. és egy titkos bevételi forrás lehetősége is vonzotta. A M A I N szigorúan tiltotta munkatársainak. Szerencsémre megfeleltek egymásnak. de kikötötte. hogy bármi törvénytelenséget elkövessenek. A gyönyörű. Magam is titokban találkoztam W. hogy teljesítsem kérését. Elégedett volt a férfi fizetésével. ami Massachusettsben tilos. hozzászokott a szabad szerelemhez. Férje. hogy mikor meglátogat Bostonban. herceggel.16. szőke hajú „Sally" Bostonban lakott. Szerencsére a könyvelési osztály nagy szabadságot engedett nekem a magánköltségeim elszámolásában. és ez megkönnyítette. kék szemű. így a legnagyobb problémát az jelentette. Semmiképpen nem akart azonban hivatásos prostituáltat. hogy kapcsolatuk jövőjét teljes egészében a férfi hozzáállásától és iránta tanúsított magatartásától teszi függővé. Egy évtizeddel korábban még hippi volt. herceggel. valamint Oszama bin Laden pénzelése W. herceg—Sally-affér elég sok gondot okozott nekem. a kényelmes bostoni lakással és a pilótafeleségeknek akkoriban járó kedvezményekkel. Sally nagyvonalúan elnézte férje félrelépéseit. f e j e z e t Hogyan lettem kerítő. Szex áruba bocsátásával . herceg már kezdetben tudtomra adta. Tekintélyes borravalókkal sikerült 110 . Beleegyezett abba. akivel ő vagy családjának valamelyik tagja összefuthat az utcán vagy egy koktélpartin.

akivel Amerikában töltötte idejét. hogy a királyi család végül az egész csomagot elfogadta.. herceg egyre bátrabb lett. vállalkozó szellemű libanoniak kezdtek prostituáltakat becsempészni a királyság hercegei számára. igen jövedelmező szerződést az amerikai Pénzügyminisztériumtól. hogy új kedvesének maga kíván fizetni. bizonyos európai országok és a Közel-Kelet között élénk nőkereskedelem folyt. Ez azonban még nem győzte meg arról. szaúd-arábiai magánvillájába. akiknek voltak libanoni kapcsolatai Londonban és Amszterdamban." 1 Tisztában voltam ezzel a helyzettel. amelyeket még Indonéziába indulásom előtt Claudine segítségével készítettem. a libanoniak mesésen meggazdagodtak. akik meg tudtak kötni egy ilyen szerződést. Körbetelefonáltam ismerőseimet. akkoriban még nem számítógépek. hogy mérjük föl az ország rosszul szervezett és 111 . herceg ez utóbbi terhet levette a vállamról. Végül azt kérte. Az idő múltával W. hogy a SAMA országa javát szolgálja. a hölgyeket otthon tekintélyes bankszámlák várták. Keményen meg kellett dolgoznom a beleegyezéséért. nekem csak az utazást kell megszerveznem. és még olyanokat is ismertem. Sally testi vágyat elégített ki. így foglalja össze ezt a jelenséget: „A '70-es évek elején. hogy ennek az utazásnak a költségeit nem lehet üres éttermi számlákkal fedezni. herceg nem volt könnyű ember. hogy Sally odaköltözzön hozzá. Az az egy bizonyos. segítettem neki más országokról készült tanulmányokat elemezni — többek között azokat a Kuvaitról fölállított ökonometriai modelleket. Azt a feladatot kaptuk. A M A I N jutalmul megkapta az egyik első. hogy a szaúd-arábiai Sallynek n e m kell feltétlenül azonosnak lennie azzal. és megnyugtatott. mikor az olajdollárok beáramlása megindult. Meg voltam győződve. W.. aki ebben segítségére voltam. én pedig. bizalmasává váltam. De két akadály tornyosult előttem: egyrészt Sally. Robert Baer. hogy adjanak üres számlákat. másrészt a fizetés módja. hanem emberek töltötték ki ezeket. Ezekkel a nőkkel meghatározott időre kötöttek szerződést. Nem tudom. és mikor a szerződés lejárt. Az is nyilvánvaló volt. Ez akkoriban nem volt teljesen szokatlan kérés. Pár hét múlva a pót-Sally aláírta a szerződést. W. Végül is a beleegyezését adta. intézzem el. aki húsz évig volt a CIA műveleti igazgatóságának Közel-Keletre szakosodott nyomozótisztje. hogy Sally nem fogja otthagyni Bostont egy közel-keleti sivatagi villáért. Mivel a királyi család tagjai nem tudnak mértéket tartani a költekezésben. Az is nagy megkönnyebbülés volt a számomra.meggyőznöm pár pincért Boston legelőkelőbb éttermeiben. mikor kiderült. Hosszú órákat töltöttünk statisztikák fölött. mi történt pontosan a többi E H M és a szaúdi kormány más befolyásos tagja között.

mindent az Egyesült Államokból kellett küldeni. műholdas tévécsa- 112 . hogy az Arab-félsziget kikötői előtt hosszú sorokban várakoznak a tankhajók bebocsátásra várva. Három nemzetközi projektekben tapasztalt emberem éppen indulóban volt Rijádba.korszerűtlen villamosenergia-rendszerét. és tervezzünk egy újat. Nagy bosszúságunkra kiderült. 2 Ehhez hasonlóan a szaúdi gazdaság valamennyi területét modernizálták a m e zőgazdaságtól az energiaiparon keresztül az oktatásig és a k o m m u n i k á cióig. hogy kibérelünk egy Boeing 747-est. Az érintett partnerekkel együtt órákon át törtük a fejünket. egészen a sarki Starbucks kávéházak és a mozgássérültek által is könnyen. * Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia között létrejött üzlet szinte egyik napról a másikra átformálta a királyságot. A kecskéket kétszáz élénksárga amerikai szemeteskocsi váltotta föl. akinek a felesége olyan jelentős szerepet játszott a Szaúd-ház meggyőzésében. eszembe jutott. A szerződésnek ez a pontja láthatólag több mint egy hónapig elkerülte a figyelmünket. Mivel Szaúd-Arábiában nem készítettek ilyesmit. és azon szállítjuk a Boston környéki áruházakban bevásárolt fölszerelést Szaúd-Arábiába. mit tegyünk. míg a hajón elküldött fölszerelés a királyságba ér. hogy stílszerű lenne. üres földjét. Luxusszállodák. vállalattal kötött 200 millió dolláros szerződésnek megfelelően. Emlékszem. a Waste Management Inc. Végül arra jutottunk. ha a gép a United Airlines tulajdona volna. és az a bizonyos pilóta vezetné. Mint rendesen. amely az Egyesült Államok szabványainak is megfelel. mikor a jogi osztályról érkezett egy üzenet. hogy csak az Egyesült Államokban vagy Szaúd-Arábiában előállított fölszerelést. A Pénzügyminisztériummal kötött megállapodásunk előírta továbbá. hogy a szerződés értelmében három héten belül teljesen fölszerelt irodával kell jelen lennünk a szaúdi fővárosban. berendezéseket használhatunk. hogy a gazdasági előrejelzéseket és elektromosterhelés-becsléseket az ország egyes részeire kidolgozó első csapatot kiküldjem. mint a virágzó amerikai kertvárosokban. légkondicionált bevásárlóközpontjaiban ugyanazok az elegáns üzletek várják a vásárlókat. gyorséttermek. Ahogy Thomas Lippman 2003-ban megfogalmazta: Az amerikaiak a saját képükre formálták a nomádok sátrainak és a parasztok sárkunyhóinak végeláthatatlan. Hónapokig is eltarthatott. Szaúd-Arábia ma az autópályák és számítógépek országa. most is az volt a dolgom. rámpákon megközelíthető új középületek részleteiig. A M A I N nem akart elveszteni egy ilyen fontos szerződést néhány szobányi irodabútor miatt.

A m i k o r a hírhedt ugandai diktátor 1979-ben száműzetésbe vonult. 5 Az amerikai és szaúdi beavatkozás azonban ezen messze túlment. Következtetéseik többek között az alábbiakban foglalhatók össze: A bizonyíték megkérdőjelezhetetlen: Szaúd-Arábia. Idi Amin Dada utolsó éveit horgászással és tengerparti sétákkal töltötte. Amerika régi szövetségese és a világ legnagyobb olajtermelője. veseelégtelenség következtében. 3 Az 1974-ben megfogant tervek új szintre emelték az olajban gazdag országokkal folytatott későbbi tárgyalásokat. jóval kifinomultabb eszközökkel gazdagodott. több tucat kormányzati képviselőt és terrorizmus-. 2003 vége felé a U. mint a legmodernebb kórházak.. 4 Még kevésbé feltűnő és végső soron sokkal károsabb volt az a szerep.a terroristák finanszírozásának „epicentrumává" vált. S. A nyolcvanas évek végétől .az iráni forradalom és a szovjet-afgán háború kettős sokkhatását követően .5 milliárd dollárral segítették a mudzsahedineket. News & World Report átfogó tanulmányt k ö zölt „A szaúdi kapcsolat" (The Saudi Connection) címmel. nehogy veszélyeztesse a Szaúdikkal fennálló megállapodást. valamint Közel-Keletszakértőt kérdeztek meg. A politikai-gazdasági fegyvertár minőségileg más.ahogy a Pénzügyminisztérium egy vezető képviselője fogalmazott . Az Egyesült Államok n e m csinált titkot abból a kívánságából. luxuskörülmények közé vonult vissza. Rijád és Washington összesen mintegy 3. Bizonyos értelemben a S A M A / J E C O R volt a következő mérföldkő K e r m i t Roosevelt iráni akciója után. Bár gyilkos zsarnok volt. amit Szaúd-Arábia a nemzetközi terrorizmus finanszírozásában játszhatott. 2003-ban nyolcvanéves korában halt m e g Jiddahban. Szaúd-Arábiában kapott menedéket. amelyeket már a globális birodalom katonáinak új nemzedéke alkalmazott. A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet és a Közös Bizottság a nemzetközi j o g számára is új precedenssel szolgált.. autóit és szolgáit a Szaúd-ház biztosította.tornák ugyanúgy megtalálhatók itt. magasra nyúló irodaépületek vagy az amerikai stílusú vidámparkok.Szaúd-Arábia félhivatalos jótékonysági segélyei váltak a gyorsan növekvő dzsihád mozgalom fő pénz- 113 . Az Egyesült Államok tiltakozott ugyan. de n e m túl hangosan. valahogyan . Ez különösen Idi A m i n Dada esetében vált nyilvánvalóvá. amerikai és külföldi titkosszolgálati jelentéseket és más dokumentumokat vizsgáltak át. Az újságírók több ezer oldalnyi bírósági jegyzőkönyvet. hogy a Szaúd-ház támogassa anyagilag Oszama bin Laden afganisztáni háborúját a Szovjetunióval szemben a '80-as években. akit két-háromszázezer ember haláláért tartottak felelősnek.

. A Vanity Fair az alábbi következtetésre jutott: A Bush család és a Szaúd-ház... Elektronikusan lehallgatott beszélgetések bizonyítják. Volt hírszerző tisztek véleménye szerint a szaúdiak bőkezűsége vette rá az amerikai illetékeseket.forrásává. Több mint húsz országban használták föl ezt a pénzt arra. Bush volt elnök és régi szövetségese. Bush az Egyesült Államok E N S Z . Vajon ebben közrejátszott-e a Bush család és a Szaúdok régi kapcsolata?7 114 . hogy ezek a kapcsolatok legalább a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet 1974-es kezdetéig nyúlnak vissza.. volt külügyminiszter. W. támogatás és fizetések formájában több milliárd dollár vándorolt át a Szaúdokkal foglalkozó amerikai tisztségviselők: nagykövetek. Bush nagy összegeket fektetett. A magánszektorban a Szaúdok segítették a Harken Energy nevű. Pár nappal szeptember 11-e után több vagyonos szaúd-arábiait. Tudtam. hogy felszállási engedélyt adott volna a gépeknek. miniszterek zsebébe. a Carlyle Group számára próbált befektetőket toborozni a Szaúdok között. üzleti és politikai kapcsolatban. Legutóbb George H. A történet. Idősebb Bush korábbi elnök továbbra is a cég vezető tanácsadója.. mikor George H. CIA vezetők. 2003 októberében a Vanity Fair magazin addig még nem publikált információt hozott nyilvánosságra „A Szaúdok m e g m e n tése" című részletes írásában.. hogy félkatonai kiképzőtáborokat működtessenek. W. melybe George W. James Baker III. köztük a bin Laden család több tagját. magánrepülőgépeken menekítették ki az Egyesült Államok területéről. fegyvereket vásároljanak és új tagokat toborozzanak. gondokkal küszködő olajcéget. hogy az igazság végre eljutott a sajtóig. 6 A Világkereskedelmi Központot és a Pentagont ért 2001-es támadást követően m é g több bizonyíték került elő Washington és R i j á d titkos kapcsolatait illetően. Az lepett csak meg. Szerződések. a világ két legnagyobb hatalmú dinasztiája több mint húsz éve áll egymással szoros személyi.. a világ állítólag legnagyobb törzstőkéjű magánvállalata. és az utasokat senki sem kérdezte ki.n a g y k ö v e t e (1971-73). amely a Bush család. illetve addig az időszakig. hogy minderről ne vegyenek tudomást. hanem más terrorista csoportokat is támogattak.. majd a C I A vezetője (1976-77) volt. engem egyáltalán n e m lepett meg. Senki sem ismeri el. hogy a királyi család tagjai nemcsak az Al-Kaidát. a Szaúdház és a bin Laden család kapcsolataira fényt derített.

RÉSZ 1975-1981 .3.

Vezető közgazdászi címem mellé kineveztek a Gazdasági és Regionális Tervezés vezetőjének is. hogy az aktuális eseményekről írjak. hogy m é g negyvenéves korom előtt a milliomosok kivételezett csoportjába juttatnak. amely arról volt nevezetes. másrészt a vállalat irodáiban a világ k ü l ö n b ö z ő pontjain m ű k ö d ő tanácsadókból állt. mit lehetne ezzel a módszerrel kezdeni. nézzek utána. Brunónak volt egy ötlete azzal kapcsolatban. újságok kértek fel. ami a bostoni k i k ö t ő b e n horgonyzott közvetlenül a Constitution. „az Ö r e g Vashasú"-nak is becézett hadihajó mellett. milyen jól használható ez az eljárás a magas növekedési ráták igazolására. amelyekkel a nagy kölcsönök fölvételét indokoljuk. de a sivatagi királyságban elért sikereim új kapukat nyitottak m e g előttem. hogyan lehetne egy századfordulón élt orosz matematikus munkáira épített újszerű ökonometriai modell segítségével előrejelzéseket készíteni. 1 Volt egy v i torlás jachtom. Igaz. B r u n o megkért. 1977-re már egész kis birodalmat építettem ki. 117 . A cég százéves fennállása óta én lettem a legfiatalabb partner. hogy a házasságom t ö n k r e m e n t . hogy a Függetlenségi Háború után nem sokkal legyőzte a Barbary kalózokat. R ö g t ö n átláttam. amely egyrészt a M A I N bostoni központjában dolgozó m i n t e g y húsz szakemberből. f e j e z e t A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene Szaúd-Arábia sok karriert elindított. R e m e k fizetést kaptam. de sok időt töltöttem gyönyörű és érdekes nők társaságában a világ k ü lönböző részein. A modell szubjektív valószínűségi együtthatókat rendelt a gazdaság egyes szektorainak b e csült növekedéséhez. Én már úton voltam fölfelé. Előadásokat tartottam a Harvardon és más helyeken. és részvényeimtől bizton reméltem.17.

a hagyományos infrastrukturális szolgáltatások mellett egy átfogó és egészen újszerű. Azon voltam. amely forradalmasítja az infrastrukturális beruházások gazdasági növekedésre gyakorolt hatásainak előrejelzését. Közben a partvonalról néztem. Nadipuram Prasadot. Sokaknak úgy tűnt. sok idővel és pénzzel rendelkező ökonometrikusok tudnák egyáltalán felfogni a markovi modell bonyolult finomságait. A tanulmányok — és mi magunk is . hogyan kezdi újratárgyalni Torrijos és Jimmy Carter a Csatorna-egyezményt. hogy a Panamáról készített tanulmányaink tisztességesek legyenek. Hogyan adhatnánk föl a nemzetbiztonság eme védőbástyáját. és mi is sok konferencián és egyetemen adtuk azokat elő a világ számos országában. dr. átengedi-e az Egyesült Államok a panamaiaknak a csatorna fölötti ellenőrzést.Fölvettem az osztályomra egy fiatal matematikust. innovatív tervet is ki kellett dolgoznunk a mezőgazdaság számára. A cikkeket több rangos szervezet is publikálta. ahogy azt a világ nagy része helyesnek tartotta volna. amit alaposan megtépázott a vietnami fiaskó. vagy megkérdőjelezni következtetéseit. amelyek a Markov-módszert olyan eljárásként mutatták be. vagy megpróbálunk visszatérni a Manifest Destiny globális változatához. Ráadásul csak nagyon képzett. hogy értelmes és együttérző ember került az Egyesült Államok elnöki székébe. hiszen a C o n - 118 . melyeket sosem fognak tudni visszafizetni. Pontosan erre volt szükségünk: tudományos eszközre. E szerződések keretében. és javaslataink vegyék figyelembe a szegények érdekeit. hogy az előrejelzéseim nem voltak olyan rendesen túlbecsülve. Az ötödik látogatásom alkalmával azonban át kellett költöznöm az út túloldalán lévő Hotel Panamába. Először bosszús voltam emiatt. De Washington konzervatív erői és a vallásos jobboldal pulpitusai hangosak voltak a felháborodástól. éppen a legjobbkor. 2 O m a r Torrijosszal kölcsönösen tiszteletben tartottuk megállapodásunkat.ismertté váltunk a szakmán belül. és hogy szocialista színezetük is volt. mint más esetekben. a M A I N egymás után nyerte el a szerződéseket a Torrijos-kormánytól. Az emberek figyelték. mert eredeti szállodámban zajos átépítési munkák folytak. Bár hallottam olyan megjegyzéseket. A Csatornával kapcsolatos tárgyalások az egész világon nagy érdeklődést és indulatokat váltottak ki. amely „bizonyította". hogy jót teszünk azokkal az országokkal. aki hat hónap alatt kifejlesztette a Markov-féle ökonometriai modellezési módszert. akiket olyan kölcsönök fölvételére beszélünk rá. az amerikai leleményességnek ezt a szimbólumát: az USA üzleti érdekeit Dél-Amerika kincseivel összekötő vízi utat? Panamai utazásaim során általában a Hotel Continentalban szálltam meg. Együtt összehoztunk egy sor szakcikket.

elegendő ok bármilyen döntés esetén". m i n t h a a panamaiaknak több beleszólást engednénk". melynek állítása szerint . az újság egyik szerkesztője felhívott telefonon. Hivatkoztam az Ó c e á n közi Csatorna Bizottság (Interoceanic Canal Commission) tanulmányára. büszkék lehetünk arra. Ha így teszünk. Az alábbiakkal fejeztem be: A Csatorna további zavartalan és hatékony működésének záloga. az volt az érzésem. hogy kezdeményezésünkkel újra megerősítjük az önrendelkezés joga melletti. hogy fölgyorsítom a Csatorna ügyét.. fölbámultam a ventilátorokra.a forgalmat két évre meggátolhatná. A „Nincs helye a kolonializmusnak Panamában 1975-ben" a vezércikkek mellett csaknem az oldal felét elfoglalta az 1975.tinental már második o t t h o n o m m á vált. ha segítünk a panamaiaknak. . A szállodába visszatérve papírra vetettem egy levelet a Boston Globe számára. „a jelenleg érvényben lévő szerződés sokkal súlyosabb biztonsági kockázatokat rejt magában. Mikor Bostonba visszatértem. szeptember 19-i számban. írjam meg cikk formájában. rattanszékeit és falapátos mennyezeti ventilátorait. akiket szintén meghívtak az elegáns régi klubba. hogy átvegyék a vízi út fölötti irányítást és az azzal járó felelősséget. „a jelenlegi helyzet igazságtalan . Először is. erre a lehetőségre egyébként maga Torrijos is nyilvánosan fölhívta a figyelmet. hogy sikeres legyen ez a minden erőnket követelő politikai k ü z delem. Én egyike voltam a néhány külföldinek. A cikk három konkrét érvet sorakoztatott föl a Csatorna visszaadása mellett. Letettem a New York Review of Books egyik példányát.. A kolonializmus elfogadott volt a századfordulón (a 1900-as évek elején) csakúgy. Harmadszor pedig „a jelenlegi helyzet súlyosan megterheli az amúgy is problematikus kapcsolatrendszert az Egyesült Államok és Latin-Amerika között". Másodszor. — Ezért határoztam úgy. Befolyásos panamaiak egy csoportjához beszélt.jósolta O m a r Torrijos 1975-ben. M i n t h a a Casablanca egyik jelenetének díszletei között lettünk volna.Ford g y ö n g e elnök. De később egészen megszerettem a Panama óriási társalgóját. Egy ilyen szerződés ratifikálását annak 119 .. amelyben Graham Greene egy Panamáról szóló cikkét olvastam el. n e m fogják újraválasztani . Torrijos beszéde inspiráló volt. kétszáz éve kimondott elkötelezettségünket. ha valaki — esetleg egyetlen ember — bombát helyezne el a Gatun gát oldalában". és eszembe jutott egy két évvel korábbi este. mint 1775-ben. Most esély nyílik arra. hogy H u m p h r e y Bogart bármelyik pillanatban átsétálhat a színen. A mennyezeti ventilátorok surrogtak. és kérte.

és javában folytak a tárgyalások a Csatornáról. és azt mondta: . valójában fikarcnyit sem t ö r ő d n e k ezzel. az imént olvastam el Grah a m Greene egyik cikkét a New York Review of Books című lapban. a hivatalban. hogy az amerikai titkosszolgálat eltökélte: aláássa Carter elnök törekvéseit. R e n d b e n . általában név nélküli levelet kaptam. Torrijosnak nagyon fog tetszeni. hogy megírtam ezt a cikket. De ha tudni akarod. hogy szabotálják a tárgyalásokat. hogy vajon a sakálok már Torrijos körül ólálkodnak-e. és ennek megfelelően kell cselekednünk. Az üzenetet egy vad koponya díszítette. akkor majd a C I A fogja megfizetni őket". míg a mi m u n k á n k egyre sokasodott.a kornak a kontextusa talán valamennyire magyarázza.n é l (én alig öt). Ez a bátor cikk. Első projektmenedzserem már több mint tíz éve dolgozott a M A I N . remélem. A TIME vagy a Newsweek „Hírességek" (People) rovatában láttam egy képet. hogy beosztottjainak különféle privilégiumokat. A M A I N meglehetősen konzervatív hely. és így kipenderítették őket Panamából. 3 Bátor lépés volt részemről. akik Torrijost szocialistának tartják. de attól aztán végképp. A M A I N több versenytársa a rossz oldalra állt. A vállalat belső postájával egy halom gyalázkodó. A szerző szerint maga a tábornok is elismerte. és m é g n e m volt partner. Az egyiken szinte biztosan fölismertem Charlie Illingworth kézírását. A partnereknek illett tartózkodni a sajtótól. szerintem okos lépés volt. De ma nem lenne erre magyarázat. például luxuslakásokat juttat. keresztbe tett lábszárcsontokkal. És én éppen a Hotel Panama társalgójában ültem.Ennek m é g megiszod a levét. M á r 1977-et í r t u n k . mert „ H a én nem. a cikk másolatával összetűzve. országunk kétszáz éves fennállását ünnepelve. különösen azt figyelembe véve. hogy szenvedélyes politikai állásfoglalásokat közöljenek N e w England legtekintélyesebb napilapjának szerkesztőségi oldalain. A kolonializmusnak nincs helye 1975-ben. küldesz neki egy példányt. A cikk határozottan azt sugallta. amelyen Torrijos és Greene egy asztalnál ültek. Ezt. „Az öt határzóna országa" többek között a panamai N e m z e t i Gárda vezető tisztjei között uralkodó korrupcióval is foglalkozott. amíg j ö n n e k a m e g r e n d e lések. és ha kell. Carter költözött a Fehér Házba. hogy nem sokkal azelőtt lettem partner a M A I N ben. és a szövege mindössze ennyi volt: „Ez a komcsi tényleg partner a cégünkben?" B r u n o behívatott az irodájába. 4 N e m tudtam elhessegetni a gondolatot. a képaláírás 120 . Brunónak megint igaza volt — m i n t rendesen. megvesztegeti Panama katonai vezetőit. Ezek a bohócok pedig itt. nekünk is föl kell ismernünk.

Graham Greene habozott egy pillanatra. de n e m egyezett azzal. vajon mit gondolhat a tábornok a bizalmát élvező regényíróról. valamint az imént elolvasott cikk szerzője. hogy a segélyeket valóban a népe javára fordítja. hogy m i k o r aznap kiléptem Torrijos házából. a Szerepjátszók és a Havannai emberünk. Legszívesebben utánakiáltottam vagy -rohantam volna. amit Claudine tanított nekem: nem szolgálta a globális birodalom érdekeit. hogyan reagál majd a korporatokrácia. hogy Latin-Amerika történelme tele van halott hősökkel. aki ilyen kritikus cikkeket jelentet meg. hogy ez az ember nem más. Fölvettem a New York Review of Books példányát. míg ő maga nem húz belőlük hasznot. Hirtelen azt hittem. akik n e m hajlandók korrumpálódni. a rendszert veszélyeztető és végső soron fölborítani is képes fenyegetésnek is felfogható.szerint az író kedves vendége és jó barátja a tábornoknak. Az egész világ figyelte ezt az embert. A k k o r azt gondoltam. Vajon Torrijos megbánta-e a megállapodást. és valószínűleg kitérne a közeledésem elől. ami még ahhoz az 1972-es alkalomhoz kötődik. rájöttem. amit velem kötött? És én magam hogy vagyok ezzel? Hiszen akkor kiléptem az EHM-szerepből. Tisztán gazdasági szempontból ez a M A I N érdekeit jól szolgálta. hogy először azt gondoltam. Azon is elgondolkodtam. A közszereplők korrumpálásán alapuló rendszer nem tűr meg olyan közszereplőket. de valami azt súgta. de aztán rájöttem. aki hatalmon van. hogy a visszafizethetetlen adósság tömegét növelnék. k o r r u m p á l ható. h o g y ez szabadítja most el a sakálokat? Eszembe jutott. lépéseinek következményei messze túlnyúltak Panamán. hanem az övét. hogy a tábornok egészen biztosan ismeri a külföldi segélyek logikáját: a vezetők meggazdagodnak. m i n t a kortárs angol nyelvű irodalom egyik legnagyobb alakja. Annyira zavarban voltam. A h o g y elhaladt mellettem. hogy m i n d e n k i . körülnézett. arra gondoltam. Egy ismerős alak sétált át lassan a társalgón. Tudnia kellett. káprázik a szemem. hogy a következő pillanatban már a kávézó ajtajában álltam. Lehet. N e m a saját játszmámat játszottam. és döntése. a Hatalom és dicsőség. T ű n ő d t e m . hogy a rendszer alapja az a föltételezés. és m a g a m is meglepődtem. 121 . hogy ennek az embernek szüksége van a magányra. ha a Panamának nyújtott kölcsönök valóban a szegények javát szolgálják anélkül. H u m p h r e y Bogart az. Graham Greene cikke egy másik kérdést is fölvetett. így igen nagy volt a súlyuk. az ország meg roskadozni fog az adóterhek alatt. amikor én ültem Torrijosszal szemtől szemben. majd elindult a kávézó felé. hogy Bogart már rég halott. mikor az általa diktált tisztességes feltételeket a szerződésekért cserébe elfogadtam.

— A szépirodalom biztonságosabb . — Az ilyen szavak nagy károkat okozhatnak — aztán elmosolyodott. Vietnam. és hogyan találkoztam több ízben is Torrijosszal. ha jól emlékszem. Ezekről nem sok kiadó merne dokumentarista köteteket kiadni — a New York Review of Booksra mutatott. Torrijosról és a Csatorna-ügyről. miért ír szívesebben szépirodalmat. A szomszédos asztalra mutattam.N e m ülne át hozzám? Talán másfél óráig ü l t ü n k ott együtt. a jól informáltak mosolyával az asztalhoz vezetett. majd röviden elmeséltem. mint d o k u m e n tarista műveket. — Elnézést — m o n d t a m .A legtöbb t é m á m ellentmondásos. hogy mindig szép borravalókat szoktam adni. de ha n e m tévedek. — Bátor dolog az ön pozíciójában — mondta. A főpincér tudta jól. El voltam képedve. N é h a úgy beszélt a tábornokról. egyedül. Haiti. Sokkal nagyobb a szabadságom . A h o g y beszélgettünk. — N e m szeretném zavarni. mennyire szeretem a regényeit. Éppen azon dolgozom.mondta —. Körülnéztem. vagy legalábbis úgy láttam. amelyet a szomszédos asztalon hagytam. hogy az Egyesült Államoknak ki kellene vonulnia Panamából. mit gondol Graham Greene Panamáról. aki nemrég cikket írt arról. — Megreggelizhetnék még egyszer annál az asztalnál? — kérdeztem a főpincért.mondta. — A Boston Globe-ban olvastam. Megkérdezte. Az író újságolvasásba merült. — A tábornok megkért . milyen közel kerültek egymáshoz Torrijosszal. n e m én vagyok-e az a tanácsadó. egyre j o b b a n éreztem.erősen rám nézett. így a főpincér kissé furcsán nézett rám. hogy fontos dolgokról írjunk. de fogalmam sem volt. — Tessék? — rám meredt. . — Panamában nem szoktak megismerni. — M e g aztán szeretek is szépprózát írni.n é l . Kávét és mézes croissant-t rendeltem. ön G r a h a m Greene. m i k é n t szólítsam meg. — Valóban — mosolyodott el melegen. 122 . hogy én ki vagyok. Ez most n e m széppróza lesz — ilyet m é g nem nagyon csináltam. M i n t az ön cikke a Globe-ban a Csatornáról. . Lelkesen áradoztam. A mexikói forradalom. Végre fölnézett. Megkérdeztem. m i n t apa a fiáról. h o g y kortyoljon egyet a poharából. milyen m u n k á t végzek a M A I N . hogy írjak könyvet az országáról. Nagyon kíváncsi voltam. — Az a lényeg. Graham Greene a fal mellett ült egy asztalnál.Aznap már egyszer reggeliztem.

— B e n n e van önben. Hosszú és elkeseredett küzdelem kezdődött. és a megállapodás szerint Panama visszakapta a fennhatóságot a Csatorna-övezet és a Csatorna fölött. és néhány lépés erejéig visszajött a terembe. mennyire becsüli Torrijost. — Ne aggódjon — mondta. 1977-ben sikeresen lezárultak a tárgyalások Carter elnökkel. . A konzervatívok bosszút esküdtek. És Torrijos visszakapta. és indul a repülőm . hogy a Fehér Ház meggyőzze a K o n g resszust. Visszakapja a Csatornát. El Salvadorban és Panamában. és kezet rázott velem. Ugyanilyen világos volt.A g g ó d o m a biztonságáért." 5 123 . hogy ratifikálja a szerződést. M é g ugyanabban az évben. — Miért n e m ír könyvet? — biztatóan bólintott.Nyilvánvaló volt. — Franciaországba megyek. csak valóban fontos dolgokról írjon — megfordult. A m i k o r évekkel később Graham Greene d o k u m e n t u m k ö n y v e . a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal) megjelent. M á r csak az volt hátra. Panama államfője egy regényíróra is éppolyan mély benyomást tett. hogy mennyire aggódik Greene a barátja életéért.A tábornok győzni fog. O m a r Torrijos barátainak Nicaraguában. A végső szavazáson a Csatorna-szerződést egyetlen szavazattöbbséggel ratifikálták. A szemembe nézett. Szedelőzködött.lassan fölállt. m i n t a szegényekre és elnyomottakra. és elindult. a szerző ajánlása így szólt: „Barátom. . Hirtelen megállt. De ne feledje. — Merész vállalkozás ujjat húzni az Északi Óriással — szomorúan megrázta a fejét.

mind pedig szomszédaival kapcsolatban. hogy a CIA szervezte az államcsínyt. amely eltért minden más országtól. Washington és az üzleti körök közös erővel igyekeztek a sahot a haladás jelképévé tenni. amely Pahlavi hatalomra jutását megelőzően megbuktatta az ország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. ahol dolgoztunk. és Szaúd-Arábiához hasonlóan nem kellett adósságba keverednie ahhoz. Washington és európai szövetségesei eltökélték. Itt tehát más taktikát követtünk. amely támogatja az amerikai üzleti és politikai érdekeket. 124 . ahogy hivatalosan nevezik). de nem arab. mind az országon belül. mire képes egy erős és demokratikus ország. f e j e z e t Az iráni Királyok Királya 1975 és 1978 között gyakran fölkerestem Iránt. A látszat szerint a sah a nincstelenek haladó szellemű barátja volt. különleges helyzetet hozott létre. A következő évben megindította az úgynevezett Fehér Forradalmat. amely átfogó társadalmi-gazdasági reformokat irányozott elő. sem az a kevésbé nyilvánvaló tény. 1962-ben elrendelte. hogy ambiciózus terveit finanszírozza. bár közel-keleti és muzulmán. hogy nagy lélekszámú lakossága. ahol erős Amerika-ellenes érzelmek törtek felszínre. hogy nagy magánbirtokokat osszanak szét a parasztok között. Koreával és más országokkal. Lényegesen különbözött azonban Szaúd-Arábiától abban. hogy megmutassuk a világnak. R á adásul Irán történelme tele volt zűrzavaros politikai helyzetekkel. hogy a sah rendszerét alternatívaként állítják szembe Irakkal. időnként szinte ingáztam Latin-Amerika vagy Indonézia és Irán között. Óriási erőfeszítéseket tettünk. Irán gazdag volt olajban. Líbiával. Kínával.18. A Sahok Sahja (szó szerint „a Királyok Királya". N e m számított sem az uralkodó nyilvánvalóan antidemokratikus címe.

a fénye egészen elvakított. láttam. mint a gyémánt. egy levélkét találtam az ajtóm alatt. de nem tudtam ellenállni a kísértésnek. hogy találkozzam vele egy bizonyos étteremben. 1977-ben. hogy ezzel a titokzatos emberrel találkozzam. Iszfahánt és a Perszepolisz mellett épült csodálatos sátorvárost. Bejártam az ország leghíresebb és leglátványosabb helyeit: Sirázt. de egy kormányegyeztetés alkalmával úgy beszéltek róla. hogy a nyugodt felszín mély ellentéteket takarhat. hogy nagy kockázatot vállalok. amelyet díszes olajlámpások világítottak meg. Ugyanebben az időben Irán a muzulmán Közel-Kelet egyik legnagyobb hadseregét építette ki. Mikor a szemem végül hozzászokott a fényességhez. gyönyörű iráni nő kísért be és vezetett végig egy alacsony mennyezetű folyosón. 125 .Ahogy az O P E C hatalma nőtt az 1970-es évek során. amelyek csaknem az ország egész területére kiterjedtek. ha érdekel Iránnak egy olyan arca. Irán látszólag a keresztény-muzulmán együttműködés mintapéldája volt.és elosztórendszereket. Kermántól Bandar—Abbászig követtem a sivatagi hegyeken át kanyargó régi karavánutat. mikor egyik este hazatértem a szállodámba. hogy én pontosan milyen pozícióban vagyok? Tisztában voltam vele. M i n d eközben nagyon megszerettem ezt az országot és különleges népét. Még sosem találkoztam vele. Egyben figyelmeztetett. és aztán megtervezzük az elektromos erőműveket. amelyet „a hozzám hasonló pozícióban lévő emberek" még sohasem láttak. Perszepolisz romjai között.a fal olyan magas volt. és sétáltam az ősi királyok legendás palotája. Hamarosan kiderült azonban. hogy egy Jamin nevű ember írta alá. ahol a sahot is megkoronázták. hogy csak akkor menjek el. mint ismert és radikális felforgatóról. hogy a falakat féldrágakövek és gyöngyház borítják. A folyosó végén egy szobába jutottunk. átadó. Vajon Jamin tudta-e. hogy előrejelzést készítsünk a regionális növekedési lehetőségeket illetően. Apránként Irán valamennyi nagyobb régióját felkerestem.1 A M A I N olyan programokban vett részt. Az éttermet díszes bronzcsillárokban álló magas fehér gyertyák árasztották el fénnyel. hogy nem is lehetett látni a mögötte lévő épületet. amely úgy ragyogott. amelyek a kulcsfontosságú energiát szolgáltatják majd az előrejelzéseket megvalósító ipari és kereskedelmi növekedéshez. az ókori világ egyik csodája. úgy vált a sah egyre befolyásosabb vezetővé a világpolitikában is. Hosszú fekete köntöst viselő. északon a Kaszpi-tenger melletti turistaövezettől a Hormuzi-szorosra tekintő titkos déli katonai létesítményekig. A gyönyörű angol kézírással rótt levélben meghívott. Megint csak az volt a feladatunk. A taxi egy magas falba vágott kicsi ajtó előtt állt meg . Megdöbbenve láttam.

hogy minden alkalmat megragadok. A n ö vények eltűnése szárazságot okozott. . Az állatok fölették a növényzetet. melyeknél párok ettek csöndesen. hogy megismerjem országát. Akkor aztán egy csapásra az eső is visszatér.Egy tengerészkék öltönyt viselő magas. hosszú fekete hajú férfi sietett hozzám. melyeket meglátogattam. mert tudta. Elmélete szerint Nagy Sándor uralma idején óriási seregek vonultak végig ezen a vidéken. Jamin biztosított róla. Engedelmemet kérve Jamin kiválasztott a tálcák közül néhányat. és lakóival lehessek. és az volt róla az első benyomásom. mert én tényleg beleszerettem a helyekbe. Ez. Azt tapasztaltam. és a sivatag újra virulni fog. és megrázta a kezem. hogy sok millió fát kell ültetnünk. míg végül egy különálló kis benyílóba jutottunk. több millió kecskét és birkát terelve. a kiejtése alapján iráni lehetett.A sivatag szimbólum. A sah szerint egyszerűen az a megoldás.A sah azt gondolja. megnyugtatott. Az volt az érzésem. hogy nem hisz ebben az elméletben. hogy ez az étterem kifejezetten ilyen titkos találkozóknak adott helyet. Legalábbis ezt állítja. hogy egyszerű gazdasági tanácsadónak tart. hogy összebarátkozom emberekkel. és azt is hallotta. és ezt egyrészt megtiszteltetésnek. hogy különbözöm a többi amerikaitól. Megszoktam már. valamint Jamin megjelenése. Egy sor pincér érkezett az asztalunkhoz. majd újra hozzám fordult. Természetesen ezek a munkálatok több száz millió dollárba kerülnének — leereszkedően elmosolyodott. másrészt értékes lehetőségnek fogtam föl.Úgy veszem ki a szavaiból. mint mezőgazdasági kérdés. aki brit iskolákban tanult. 2 . ha nyitva tartottam a szememet. Aznap este talán a miénk volt az egyetlen nem szerelmes természetű. hogy rajtunk kívül mások is voltak ott. Jamin nagyon szívélyes volt. Jaminként mutatkozott be. hogy az emberek is hamar megnyíltak felém. Azért választott ki engem. Elmentünk több terített asztal mellett. fülemet és a szívemet a kultúrájuk előtt. Jamin megkérdezte. ami aztán az egész terület elsivatagosodásához vezetett.Ön nagyon fiatal a többi tanácsadóhoz képest — mondta —. hogy a legkevésbé sem tűnik radikális felforgatónak. mint Rasyvel Jáván vagy Fidellel Panamában. . hátsó szándékaimról mit sem sejt. hogy dolgoztam a Békehadtestnél. és a tény. gyönyörűen tálalt iráni ételeket hoztak tálcáikon. — Az önéhez hasonló cégek óriási profithoz juthatnak. hallottam-e a Virágzó Sivatag programról. Tudtam. Ö n b e n van a reményünk. az étterem légköre. hogy itt nyugodtan beszélgethetünk. 126 . . hogy sivatagaink helyén valamikor virágzó mezők és sűrű erdők voltak. és őszintén érdeklődik történelmünk és jelenlegi problémáink iránt. Beszélgetésünkből kiderült. Termőre fordítása sokkal több.

A taxim a kapun kívül várt.a beduinok — és a sivatag viszonyáról. . és a sah csupán annak a kormánynak a bábja. amit vele töltöttem. 127 . kultúrájuk alapjai végképp összeomlottak. — Látja. Perkins. hogy szerintem ebben sok minden közrejátszott. az eredeti ötlet maguktól az irániaktól származott. hogy ön megérti majd. hogy az. Akkora sátrakat állítanak. egy olyan embernek. és megköszönte az időt. Mi magunk vagyunk a sivatag. N e m könnyen kérem ezt. többek között a kapzsiság és a j o b b fegyverek. Sokat nyerhetne általa. föltennék önnek egy kérdést. hogy ezt az időt egy ilyen emberrel tölthettem el .Még egyetlen szívességet szeretnék öntől kérni. De nem a környezet lerombolása okozta-e végső pusztulásukat? — elmagyarázta. mint társadalmunk egész szövetét fenyegeti. és kifejezte. mert ez után az együtt töltött este után tudom. majd hosszú fejtegetésbe kezdett népe . hogy meg fogja önt döbbenteni. aki sokat tudna mesélni önnek a Királyok Királyáról. de biztos vagyok benne. — Miről volna szó? — Szeretném bemutatni egy drága barátomnak. ugyanez történik itt is — mondta. Mikor az este véget ért. a bölények és más állatok. Cinikus nevetés volt a válasz. Jamin megrázta a kezem. Mr. amelyről a sah azt állítja.A sivatag a mi környezetünk. hogy ilyen pozícióban vagyok. — Egy igazi perzsa sosem engedne meg ilyet . . amelyekben az egész család elfér. hogy megvalósuljon? Elmondtam neki. A nép. reményt ad neki a j ö vőre nézve. és így töltenek el egy-két hetet. kikísért a nagy falban nyíló kicsi kapuhoz. Hangsúlyozta. Ezután mesélt személyes élményeiről a sivatagban. Lehet. Mi tette tönkre az önök hazájában őshonos népek. hogyan tűntek el az egykori erdők. mégis azért teszem. Ismét megemlítette fiatal koromat és nyitottságomat. és mikor az indiánoknak rezervátumokba kellett vonulniuk. nem egyszerűen a sivatag népe. A Virágzó Sivatag program valójában nem kevesebbet. — Ez valóban mind így van.mondta Jamin.— Ha lehetek olyan bátor. Szerinte ezt a gondolatot az én amerikai kormányom ültette el a sah fejében. — Nagyon örülök. Hogyan engedhetnénk. az indiánok kultúráját? Azt feleltem. — Mi — a mi népünk — a sivatag része. hogy nem fogja sajnálni a vele töltött időt. hogy én úgy tudtam.folytatta a kezemet szorongatva. hogy ő vaskézzel irányítja. hogy sok városlakó iráni a sivatagba megy nyaralni.

Csak anynyit láttam belőle. Ez nem volt mindig így.az egyik kunyhóhoz vezetett. uram. — Az ember. ezen és az asztalon kívül nem is volt más bútor a szobában. hogy miért. gyengéden átkarolta. hogy a földpadlót perzsaszőnyegek borítják.Egy megtört embert lát maga előtt.Mindketten megtiszteltetésnek tartjuk. és bevezetett. Perkins. Tolószékben ült.19. hogy takarókba van burkolva. A kicsiny szobának nem volt ablaka. valaki fojtott hangon válaszolt.Már meséltem önnek Mr. . f e j e z e t Egy megkínzott ember vallomásai Néhány nappal később Jamin autójában egy poros nyomortelepen végighajtva magunk mögött hagytuk Teheránt. Ahogy a szemem hozzászokott a homályhoz.mondta. észrevettem. . Bekopogott a faajtón. Mire a nap lement a város mögött. hamarosan ön előtt is világos lesz. az önök egyik legrangosabb egyetemén szerzett PhD-t. valamit súgott a fülébe.Ez egy igen régi oázis . . — Már évszázadokkal Marco Polo előtt itt állt .Mr. Inkognitóban kell maradnia. . Jamin intésére leültem a földre. akivel találkozni fogunk. Szólítsa egyszerűen Doktornak. Önkéntelenül is közelebb hajoltam hozzá. és a feje is be van kötve. csak a sarokban egy alacsony asztalon álló olajlámpás világította be. Ő maga odament a férfihoz. Jamin b e nyomta az ajtót. majd leült mellém. Egykor 128 . hogy m ó d u n k van meglátogatni önt. Aztán lassan egy férfi körvonalai derengtek fel. A lámpa előtt ült úgy. Isten hozta . Perkinsről . majd egy régi teveösvényt követve eljutottunk a sivatag szélére.az érdes mély hang gazdája szinte akcentus nélkül beszélt angolul. hogy vonásai ne legyenek kivehetőek.magyarázta kísérőm. . pálmafákkal körülvett sárkunyhók csoportjához érkeztünk.

A kerekesszék ismét megnyikordult és visszatért eredeti helyére. és visszafojtottam a lélegzetemet. hogy nem fog próbálkozni. nagyrészt a Közel-Kelet olaja m ű ködteti. és az ipari világot az olaj. valójában sátáni. Hittem a szónoklataiban. A sah közeli és bizalmas tanácsadója voltam — hosszú szünet következett.N e m valami szép látvány. igaz. Hittem. úgy hittük. Hivatalosan már nem létezem. . hogy szégyent hozott az országra vagy annak vezetőjére. és a kerekesszék nyikorogva fordult kissé oldalra. hogy meghaltam.Miért van ez így? .Biztosan kíváncsi. aki a Királyok Királyának hívja magát. . hogy én nem látom. N e m volt orra! Megborzongtam. De bízom abban. Mr. de Gaulle-t. hogy ez a sorsunk . de valószínűleg azt találná. de az inkább teher önöknek.Remélem. Aztán itt volt ez a Moszadik-ügy. hogy segítek a kapitalista táborba vezetni ezt az országot. mint ön.kérdeztem. Ha akarná. mint dühösen csengett.válaszra sem várva folytatta. .ahogy e férfi példája is mutatta. Akkoriban még nem ismertem ezt a néhány m u zulmán kultúrában élő szokást: ha valakiről úgy ítélik. bizonyára ki tudná nyomozni. Ön és a családja is jobban jár. És mindezt az önök kormányának tudtával és teljes támogatásával. Ők bíztak bennem. ki vagyok. mert állítólag együttműködött a nácikkal. és mindnyájunké. Most láthattam a férfi profilját. amit én inkább nevetésnek véltem —. ha nem tudja.Személyesen ismertem a világ számos vezetőjét. akiknek részünk volt ebben a küldetésben. Megkönnyebbültem. és én is bíztam a sahban. hogy Hitlert is túlszárnyalja gonoszságban. Ó persze itt van Izrael is. ez az ember. miért hívtuk önt ide . amelynek teljesítésére születtünk. mint 129 . Ezek az emberek egész életükre meg vannak bélyegezve . Eisenhowert. . abban.szégyellem kimondani -. Úgy tűnt. A pokróchalom megmozdult. Ő az önök egyetlen biztos szövetségese a KözelKeleten. .erős voltam.a sahé. Az apját az önök CIA-ja tette el az útból . A sah és a SAVAK keze messzire elér. hogy Irán új korszakba vezeti át a muzulmán világot. az én segítségemmel. az enyém. Mr. hogy nem láthatja napvilágnál. hogy Perzsia betölti rendeltetését. Perkins. kusza szakállát és — döbbenetemre — a lapos részt az arca közepén.Egészen egyszerű. — Látja. hogy nem árulom el a nevemet. . A sah is bízott bennem — k ö h ö gésszerű hangot hallatott. — A Sahok Sahja. Nixont. azt orra levágásával büntetik. megérti. Perkins? Kár. Igazán groteszk — megint az a furcsa fuldokló nevetés. mintha eltörölné ennek a kegyetlenségnek a nyomát. a Királyok Királya — a hangja inkább szomorúan. ki vagyok. Ma a sahunk a legjobb úton van afelé.

akivel beszéltem. akik a legtöbb hasznot húzzák a rendszerből.Indonéziában. ahogy a székére csa- 130 . mint annak idején Vietnammal? — Potenciálisan sokkal rosszabb.Ő gonosz! Mi.Mert meg akarjuk önt győzni. Nemcsak az arabok. Az egész muzulmán világ gyűlöli. — Hogy miért mondjuk el önnek mindezt. — A Doktor közel áll a mullahokhoz .mondta nekem halk. Mr. És persze az önök sajtóját is nagyrészt az olajipar uralja. De Irán itt a kulcs. Így hát sajnos kénytelenek fölvállalni Izraelt. akik hasznot húznak a sah kapitalizmusából. hanem az összes muzulmán . a sah már nem sokáig lesz hatalmon. az Egyesült Államokban. amit az oldalaikon hirdetők olvasni szeretnének. gyűlöljük! — Azután csönd. széke oldalára csapott. . — Az önök sajtójával is ez a helyzet. mintha tűnődne. szereti a sahot. Úgy tűnt. — N e m kétlem. — Ön nem beszél fárszi nyelven . hogyan folytassa. kivéve a kereskedő osztályok szűk rétegét. Szeretnénk önöket figyelmeztetni: lehet. mintha kimerítette volna ez az érzelmi kitörés. hogy a kampányaikat finanszírozni tudják. Ők is csak a sah köreihez tartozókkal beszélnek. általában a sah szolgálatában áll. hogy ne vállaljon munkát az országunkban. de mindez csak illúzió. — Ön szerint nem így van? Iránnal ugyanaz lenne a helyzet. A Doktor kivétel — jelenleg. de leginkább itt. Az önök politikusainak meg kell szerezniük a zsidók szavazatait és pénzét. a saját perzsa népe — tompán puffanó hangot hallottam és rájöttem. hogy azt gondolják.a Doktor hangja még rekedtebb volt. perzsák.jegyezte meg Jamin. — Csak azokkal tud szót váltani. Nézze. és vegye rá a vállalatát. hogy mindenki. — Létezik egy kiterjedt földalatti vallási mozgalom. amit erre a beszélgetésre összegyűjtött. Ez a kormány már nem sokáig lesz hatalmon — ismét hallottam a puffanó hangot. Így hát azt hallják meg. nyugodt hangon Jamin. amit akarnak. És ott nincs olaj. . Csak nehéz lélegzését hallottam. és azt írják meg. amely szinte az egész országot áthatja. Aki az Egyesült Államokban vagy Angliában tanult. Az önök olajtársaságainak — akiknek még a zsidóknál is több hatalom van a kezében — szükségük van ránk. hogy eddigi négy látogatásom során nyomát sem láttam ennek. mint ahogy Dél-Vietnam korrupt vezetőiről is ezt gondolták. mintha a beszéd erőfeszítése és az érzelmek kezdenék felemészteni az energiát. — De meg kell mondanom. hogy igaza van — mondtam. hogy lépjen ki ebből.segítség. Rövid szünetet tartott. hogy szükségük van rá. Maguknak szükségük van a mi sahunkra — vagy legalábbis azt hiszik. és örül a gazdasági föllendülésnek. mesés összegeket fognak itt keresni. Perkins? .

Nem állhattam meg. Imádkozunk Allahhoz. a sah már nem lesz a helyén. miért akarják a M A I N . Ha egy ilyen nagyvállalat viszszalép. valamit mondott a Doktornak fárszi nyelven. — Nagyon örülnénk. hogy nem fognak minket kifizetni? A Doktor köhögésben tört ki. — Azt mondja. Elvégzik a munkát. hogy még időben meg tudja győzni ezt a Mr. alkalmas a közvetítésre. és megdörzsölte a hátát. majd visszatért hozzám. Jamin odalépett hozzá. hogy eltűnődjek: vajon mi mást is tudott még rólam. az utóda már nem fog együtt érezni a magukfajtával. mi nem akarunk vérfürdőt. — Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést — mondta. Mikor a köhögésnek vége szakadt. ha az önök vállalata tönkremenne. és mindent megteszünk. Nézze. de a sahnak mennie kell. Legalábbis ezt reméljük. elindíthat egy folyamatot. 131 . Zambottit. Igaz. — De miért én? — Már a közös vacsoránk során észrevettem. nem fogják önöket kifizetni. és mire a munkadíj behajtására kerülne a sor. hogy nyitott az igazságra. amit megjósoltak. amit önről hallottam: ön két világ között él. De még jobban örülnénk. ha kivonulnának Iránból.pott. mikor a Virágzó Sivatag programról beszéltünk. — Hogy megválaszolj a m a kérdését: igen. Hazafelé megkérdeztem Jamint. . hogy ezt elősegítsük.t megmenteni a pénzügyi katasztrófától.És ha eltűnik.

aki valaha testével fogta föl egy merénylő golyóját. csalódását fejezte ki volt főnökével kapcsolatban. mikor a második kör sört megrendelte. — Térjünk rögtön a tárgyra — mondta. a korrupt vezetők és az elnyomó kormányok támogatását . mikor valaki megkopogtatta a vállamat. ott élnek a szüleim. fejezet Egy király bukása 1978-ban egy este éppen a teheráni Hotel Intercontinental társalgójának fényűző bárjában ültem. Az is kiderült. a nyugalmazott iráni tábornok. hogy saját munkájáról viszont nem akar beszélni. arroganciáját és kapzsiságát. hogy mindent tudott rólam és a munkámról. — Holnap Rómába repülök. akit több mint tíz éve nem láttam. hogy a sah hónapokon belül meg fog bukni. öltönyös iráni állt előttem. A dolgok itt szétesőben vannak. jobb.pontosabban Izrael.20. Megfordultam. önök vetették el a békétlenség magvát. — Tudja — mondta —. régi egyetemi barátom. Rómában együtt vacsoráztunk Farhad szüleivel. Van egy j e gyem a te számodra is. de a hangja a régi volt. H a m a r kiderült.okolta a Közel-Keleten végigsöprő gyűlölethullámért. A tábornok az amerikai politikát . és megjósolta. mikor az ötvenes években megdöntötték Moszadikot. ha kiszállsz. és leültünk. Azt mondta. hogy megmentse a sah életét. Apja. . ugyanarra a gépre. Átnyújtott nekem egy repülőjegyet. Megöleltük egymást. és egy nagydarab. Egy percig sem kételkedtem a szavában. Akkoriban ezt nagyon 132 . Farhad volt az. hogy az utóbbi néhány évben a sah megmutatta valódi arcát.John Perkins! N e m ismersz meg? Az egykori futballista igencsak meghízott.

korábbi barátai mind cserben- 133 . Valami ilyesmit hallottam Jamintól és a Doktortól is. hogy a sah nagyon népszerű az ország többsége körében. A sah 1979 januárjában Egyiptomba menekült. ahol az ellenzék elismert vezetője lett. Mióta elhagyta Teheránt. Amerikai üzleti és politikai körök erős nyomására a rákos sah kénytelen volt az Egyesült Államokból távozni. végleg megpecsételve Carter elnök bukását. Akkorra már mindenki tudott a fundamentalista iszlám egy földalatti mozgalmának létéről. viszont olyan keményen kritizálta a sahot a '60-as évek során. Ez csúfos kudarccal végződött. hogy Törökországba. hogy keljenek föl. és hamarosan át is vették a hatalmat. ami a muzulmán világban készül. de érezhető elismeréssel beszéltek a vallási vezetőnek a sah ellenében elért eredményeiről. áprilisi katonai mentőakcióra. és nekünk is.Emlékezzen a szavaimra . hogy rákos — egy N e w York-i kórházba vonult be. hangszalagra rögzített üzenetekben sürgette az irániakat. 2 Carter elnök először megpróbált tárgyalni a túszok szabadon bocsátásáról.mondta ünnepélyesen -. Khomeini hívei a visszatérését követelték. 1979 novemberében egy militáns muszlim banda elfoglalta a teheráni amerikai nagykövetséget.1 Megdöbbentettek a kijelentései. a sah bukása csak a kezdet. Csak előjátéka annak. Elmondták. Vacsora közben sokat hallottam Ruhollah Khomeini ajatollahról. és 444 napon keresztül fogságban tartotta őket. akinek felvett neve azt jelenti. hogy „Istentől indított". Khomeini szándékosan nem vett részt a Moszadik és a sah között folyó küzdelmekben az 1950-es években. engedélyt adott az 1980. Két nappal a Farhaddal és szüleivel elköltött vacsora után robbantások és zavargások híre érkezett Iránból. A düh.mivel az orvosok megállapították. . majd . majd az iraki szent síita városba. Ezt követően gyorsan peregtek az események. és elkötelezett síita tudósok leszármazottja. A tábornok azonban keményen fogalmazott. újságcikkekben. An Najafba száműzték. De ma együtt kell élni a következményekkel — önöknek. A d ü h ü n k túl régóta forrong a homok alatt. véres muzulmán felkelés formájában robbant ki.ügyes húzásnak tartották — én magam is. Levelekben. és politikai hatalma rendíthetetlen. Khomeini ajatollah és a mullahok megkezdték offenzívájukat. Farhad és apja elhatárolódott fanatikus síita nézeteitől. 1902-ben született egy kis faluban Teherán mellett. de az ő szájából ez egészen másképp hangzott. túszul ejtett ötvenkét amerikait. de meggyőztük magunkat. és hozzanak létre egyházi államot. amelyről Farhad apja beszélt. Mikor ez nem járt eredménnyel. hamarosan robban. döntsék meg a sah uralmát. hogy ez a vallási vezető. nem volt könnyű menedéket találnia.

ahol nem sokkal korábban a Csatornával kapcsolatos tárgyalások folytak. Furcsa módon néhány héttel korábban ezek közül az emberek közül a legtöbben még a sah leghűségesebb támogatói voltak. összejátszik a sahhal. versenytársaihoz hasonlóan. most azzal vádolták meg Torrijost. hogyan lehettünk ennyire alultájékozottak a sahhal és az ellene irányuló gyűlölethullámmal kapcsolatban. az iráni demokrácia visszaállítását és a Panama-csatorna helyzetének rendezését ígérve. Azt is követelték. A tanulságok számomra cáfolhatatlanok voltak. hogy hunyjunk szemet fölötte.hagyták. Biztos voltam benne. Irán példája m i n den kétséget kizáróan bizonyította. Még mi sem érzékeltünk semmit. Cartert nem választották újra. a túszok kiszabadítását. személyzetük volt az országban. Torrijos tábornok azonban megint megmutatta együttérzését. és ugyanazon az üdülőhelyen szállásolták el. több millió dollárt vesztett Iránban. Washingtont a Reagan-Bush adminisztráció foglalta el. Az egykor büszke Királyok Királya végül visszatért Egyiptomba. Azok az amerikai politikusok. akik a Csatorna-szerződést is ellenezték. A sah megérkezett. amelyeknek irodájuk. ahol nem sokkal később meghalt rákban. A M A I N . és amerikai polgárok életét veszélyezteti. A mullahok a sah visszatérését követelték az amerikai túszokért cserébe. 134 . és menedéket kínált a sahnak Panamában. akik olyan vállalatoknál dolgoztunk. hogy az Egyesült Államok igyekszik eltitkolni az igazságot a világban játszott valódi szerepünket illetően. hogy a sahot adják ki Khomeininek. ami Torrijos számára már 1972-es találkozásunk idején nyilvánvaló volt. hogy korrupt. a mullahok hatalmának megdöntését. mint a M A I N . de a saját hírszerzésünk szándékosan arra bátorított mindenkit. Felfoghatatlannak tűnt. bár személy szerint viszolygott politikájától. A Doktor jóslata beigazolódott. hogy az NSA és a CIA látta.

Az Egyesült Államok már csaknem két évszázada sarokkőnek . Az első kettő nagy olajkészletei. (A ford. nem ő volt az egyetlen amerikai elnök.) 135 . Egy kolumbiai professzor. mind csendes-óceáni partvidékét gyönyörű. Itt a M A I N egy nagy vízienergia-projekt tervezésében és kivitelezésében vett részt.tekinti ezt az államot. Irán és Panama izgalmas és felkavaró élményekkel gazdagított. pampái az észak-amerikai nagy síksá* Az 1898-as spanyol-amerikai háborúban létrehozott elit lovas alakulat katonája. így Közép. hogy a kontinens tetején elhelyezkedő Kolumbia mintha összefogná a földrész többi országát. Kolumbia különleges természeti szépségekkel megáldott ország. pálmafás partok szegélyezik. a harmadik a Csatorna miatt különbözött egy átlagos adottságú államtól. aki a pánamerikai kapcsolatoktól írt könyvet. az minden esetre igaz. Kolumbia helyzete tipikusabb. mind atlanti-. Ő köti össze a déli területeket a panamai földszorossal. akár nem. hogy Teddy Roosevelt felismerte országa jelentőségét. Sosem jártam utána ennek a történetnek. f e j e z e t Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Szaúd-Arábia. egyszer azt mondta nekem. Akár mondta e szavakat Roosevelt.és Dél-Amerikával is. de bizonyos értelemben mind a három ország kivétel volt. aki felismerte Kolumbia kulcsfontosságú helyzetét.vagy inkább a déli félteke üzleti és politikai kapujának . Az elnök — korábbi R o u g h Rider* — a térképre m u tatva Kolumbiát állítólag „Latin-Amerika sarokkövének" nevezte. hegyei fenségesek.21.

mind a kommunistákkal szemben. Lakói is különlegesek. Nagyszerű erődök. amelyek a kontinens területéről — még a távoli Chiléből és Argentínából is . hogy a CIA hozta volna létre. Guatemalától eltérően kormányának nem vette el a hitelét az. és pénzügyileg felelősen gazdálkodtak. A konfliktusok és ellentmondások ellenére mind Washington. hogy kormányai viszonylag demokratikusak voltak. A kábítószerkartellek szégyenfoltja ellenére az ország megbízható szövetséges hírében állt. sok más országtól.összehordott mérhetetlen kincset Spanyolországba szállították.gokkal vetekszenek. mind a Wall Street kulcsfontosságúnak tekintette Kolumbiát a pánamerikai politikai és üzleti érdekek érvényesítésében. A aranyflottákon elszállított kincseket — szent tárgyakat és amiket a könnyebb szállítás érdekében beolvasztottak — az őslakos népek lelkéből szakították ki. A régi nagy kultúrákat eltörölték a betegségek és a hódítók fegyverei. filozófusai és más értelmiségi emberei. és Nicaraguával szemben ennek az országnak választott vezetése volt. A gyarmati időkben itt volt a spanyol királyi helytartó székhelye. európai és közel-keleti emberek vonásaival. amely alternatívát jelentett mind a jobboldali diktátorokkal. A modern korban Kolumbia egyrészt arról volt híres. az ellentétek következtében kirobbant La Violencia (1948-57) során több mint kétszázezer ember halt meg. Kolumbia nem volt bizalmatlan az Egyesült Államokkal kapcsolatban. másrészt pedig arról. Ez az ország vált Kennedy elnök nemzetépítő programjainak modelljévé egész Latin-Amerikában. például itt aratott nagy jelentőségű győzelmet a spanyol royalisták f ö lött Simón Bolivar az 1819-es boyacái csatában. Az ország mindig központi szerepet játszott Latin-Amerika történelmében és kultúrájában.1 Kolumbia történelmének dicsőséges lapjait azonban gyűlölet és kegyetlenség árnyékolja be. A spanyol királyi helytartó székhelye egyben az inkvizíció otthona is volt. Cartagena kikötőjéből futottak ki azok az aranyszállító flották. A függetlenségi háború sok fontos eseménye kötődik Kolumbiához. a helyi tairona nép fizikai. Végül. így az erős Brazíliától és Argentínától is eltérően. kulturális és művészi öröksége keveredik a bevándorolt — vagy behurcolt — afrikai. ázsiai. hogy innen kerültek ki Latin-Amerika legragyogóbb írói. akinek uralma Peru északi részétől Costa Ricáig terjedt. uradalmi házak és városok emelkedtek indián és afrikai rabszolgák csonthalmain. Az utóbbi időkben pedig az 1945-ös problematikus elnökválasztás mély megosztottságot idézett elő a politikai pártok között. művészei. Ebben az ország földrajzi fekvésén kívül az is szerepet játszott. óriási esőerdőiben burjánzik az élővilág. hogy a földrész vezetői egyfajta pél- 136 .

A mérnöki és építőipari szaktudás volt az egyik legfontosabb szolgáltatás. miért kellenek az óriási kölcsönök. mintegy menedékemmé vált. hogyan vehet föl egy ország óriási kölcsönöket. többek között vízierőmű-létesítmények hálózatának kiépítésében. ahol dolgoztam. Az elektromosenergia-hálózattal.az volt. hogy indokoljam meg. valamint elosztórendszerek kialakításában. részben egyéb természeti kincseinek értékesítéséből. Ez volt az elmélet. Kolumbia második otthonommá. gyémántot.daképnek tekintették Bogotát. hogy a kölcsönöket kamatostul vissza lehessen fizetni. hogy Bogotát alávessük a globális birodalom érdekeinek. és ő . mi történt a legtöbb országban. Egy Baranquilla nevű tengerparti városban kaptam irodát. Paulának hosszú szőke haja és megdöbbentő zöld szeme volt . sőt meg akartunk venni egy kis kávéfarmot a karibi part menti hegyekben. szolgáltatást vásárolt is onnan. ezért úgy éreztem. aki nagy változásokat indított el az életemben. melyek aztán elég jövedelmet termelnek ahhoz. valamint számos terméket. A '70-es évek elején eltöltöttünk itt Ann-nel egypár hónapot. Kolumbiának sajnos nem volt Torrijosa. virágot. Végül azonban ezek a sebek túl mélynek bizonyultak. amit ennek az országnak a 20. hogy időnként bűntudat tört rám a munkám miatt. textíliát. E hónapok alatt kerültünk a legközelebb ahhoz. illetve hogy Kolumbia sok mindent szállított az Egyesült Államokba — kávét. Az én feladatom itt is abban állt. és én csak válásunk után tudtam Kolumbiába jó szívvel visszatérni. mint a világ sok más országában is . század vége felé eladtunk. és ott találkoztam 1977-ben egy gyönyörű kolumbiai nővel. ahogy a külföldiek egy tipikus kolumbiait elképzelnek. már foglalót is fizettünk rá. és aztán hogyan fizetheti ezeket vissza részben a megvalósított beruházások hasznából. illetve magas hegyi városokba is elvitték az áramot. Az igazi cél — ami meg is valósult. autópályákkal és a telekommunikációval összefüggő óriási befektetések lehetővé teszik majd. hogy begyógyítsuk az évek során egymásnak okozott sebeket. nincs más választásom. Az 1970-es évek során a M A I N számos infrastruktúra-fejlesztési beruházásban vett részt. banánt. Kolumbia esete jól példázza. Viszonylag könnyű volt bemutatni. amelyek a dzsungel mélyére. olajat és kokaint —.és gázkészleteket. Attól eltekintve.családja 137 . hogy Kolumbia kiaknázza az iparilag fejletlen Amazonas menti területek alatt húzódó hatalmas olaj.szóval nem úgy nézett ki. A szülei Észak-Olaszországból vándoroltak be. mint hogy a reálisnál magasabb gazdasági növekedést és elektromosenergia-szükségletet jelzek előre.

néha b ű n tudatom is volt miatta. amíg ebben a szerepben maradok. hogy előbb-utóbb magamtól is léptem volna. csatlakoztam a Békehadtesthez. De biztos vagyok abban. és hogy találkoztam Einar Greve-vel. De ő egy lépéssel még t o vább ment: egy kis üzemet létesített. úgy egy másik nő. mit is csinálok tulajdonképpen. ahol az általa tervezett ruhákat meg is varrták. Már korábban is említettem. Rengeteget tanultam tőle arról is. 138 . hogy aztán elegáns butikokban adják el őket szerte az országban és külföldön. de mindig megmagyaráztam magamnak valahogy. Panamában és Venezuelában is. hogy beléptem az E H M . melyek fölött nincs hatalmunk. sokat segített abban. Talán Paula éppen a legjobbkor jött. hogyan cselekszünk. Gyakran föltettem magamnak a kérdést. hogy gazdasági bérgyilkos leszek. Paula jelentette éppen azt a segítséget. Lehet. A Paulával való találkozás is ilyen véletlen volt. hogy megismertem Annt és rajta keresztül Frank bácsit. Az a döntő. hogy egy fiúiskola tanárának fiaként nőttem föl N e w Hampshire egy vidéki kisvárosában. és elkezdjek változtatni a nőkhöz való önkárosító viszonyomon. hogy tönkrement házasságom traumáját földolgozzam. Amíg vele nem találkoztam. Nagyon együttérző ember volt. és úgy döntöttem. Az én életemben ilyen volt. hogy kiválóan tanultam. hogy éppen ez időben folyt a vietnami háború. ahogy Claudine szerepe döntő volt abban. feleségül vettem Annt. amelyek megváltoztatták az életemet. amire akkor szükségem volt.e k sorába. hogyan reagálunk a történésekre. A véletlen események során azonban vannak választásaink. és ismerjem be: sosem leszek teljesen boldog. milyen következményekkel jár valójában a m u n k á m .hagyományait követve — divattervező lett. hogy nézzek mélyen magamba. iráni és panamai élményeim cselekvésre sarkalltak volna. miért maradok mégis benne. hogy szaúd-arábiai. Rávett. és az ő hatása olyan lépésekre indított. elég jól együttműködtem a rendszerrel. Például én úgy jutottam el akkori élethelyzetembe. hogy szerintem az élet véletlen egybeesések sorozata.

Nyugodtnak látszott. vajon melyik gerillacsapatból voltak a támadók. mikor épp egy kávézóban ültünk. gyűlölnek titeket. Még a városlakók is az építkezéseteket támadó gerillákkal rokonszenveznek. akik a folyó mellett. az épülő gát környékén élnek. hogy magánkívül volt. amit néhányan — többek között kolumbiai partnereink is — „a kolumbiaiak fogyóeszközök" elvének neveztek. Csak odaadták nekik a levelet.Manuel szerint csak a levegőbe és a lábához lőttek AK—47-esekkel . . Az ilyen és hasonló előírások egyre fokozták belső békétlenségemet. a FARC-ból vagy az M . hogy megkérdeztem Manuelt. mikor elmesélte. Elmondtam Paulának. kábítószerkereskedőknek bélyegzi ezeket a embereket. pedig valójában egyszerű családos emberek.mondtam Paulának.Az a szegény ember halálra rémülhetett. . fejezet Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom .ez a kettő volt talán a leghírhedtebb. Manuel kolumbiai állampolgár volt. de tudom. Senkit nem lőttek le. azért kapta meg ezt a munkát. 139 . akit és néhány munkatársát a gát építési területén megtámadtak a gerillák.Az indiánok és a parasztok. bár őket nem érinti közvetlenül a gát ügye. . . . .kiáltott fel Paula. Éppen akkor meséltem Paulának Manuel Torresről. és leküldték őket a folyón csónakkal.1 9 . terroristáknak.22.Istenem! .Őszinte leszek — mondta Paula egy napon. hogy erre a helyszínre amerikai állampolgárokat küldjünk.b ő l . mert a M A I N belső rendelkezései tiltották. a M A I N egyik mérnökéről. A kormányotok kommunistáknak.Halálra is rémült. Egyre jobban gyűlöltem ezt a politikát. akiknek az életterét a vállalatotok tönkreteszi.

Finoman elmosolyodott. Ezeknek az embereknek volt meggyőződésük. Aztán megkérdeztem. Mit felelhettem volna őszintén? Eszembe jutott Irán. hogy gátak épüljenek a folyóinkon. hogy két világ között élek. Paula csak ült és figyelt engem. Figyelmeztetjük kolumbiai testvéreinket: ne dolgozzanak tovább az építővállalatoknak — Paula letette az újságot. nem a senki földje két világ között. akikre olyan sokat gondoltam az utóbbi években: Tom Paine és a Függetlenségi Háború más hősei. a Doktort. a feltaláló egy Kalasnyikov nevű kommunista. mikor a gerillák támadtak. látott-e már parasztot AK-47-essel sétálni. de csak egy pillanatig. a kolumbiai lázadókat. — Mit mondtál neki? Haboztam. amit a levelükben írtak. Az ő világuk valódi volt. Ők az élen voltak. vajon úgy hangzik-e ez a levél. és hangosan fölolvasta a levelet. hogy azt a levelet kommunisták írták. — Rácsaptam ököllel az asztalra. Paula. Megérttettem vele. tudja-e. Megkérdeztem. — Mit tettél ezután? . — Munkakötelességem volt ezt mondani — feleltem végül. akik nap mint nap a puszta megélhetésért küzdünk.hajtott tovább. „Egy orosz". Újra eszembe jutottak azok az emberek. — Napról napra jobban gyűlölöm a munkámat. ki találta föl az AK-47-est. — És ezt elhiszed? — kérdezte. mintha paraszt írta volna. Furcsa érzésem támadt. — Gyűlölöm — folytattam.. de alig hallottam a válaszát. 140 . mondta. amit hoztam. megesküszünk az őseink vérére: soha nem engedjük meg. amiért eljátszom ezt a szerepet. — Manuel megvonta a vállát — a pillantásunk találkozott. de inkább meghalunk. a Vörös Hadsereg sokszorosan kitüntetett tisztje. Paula megfogta a kezem. vagy lennék én is gerilla. Megfélemlítettem. — Mi. — Ó. nem középen. egyikből sem. kalózok és a vadnyugat meghódítói. bárcsak lettem volna az építkezésnél. hogy igaza van. mintha irigyeltem volna Jamint. Kérdése megállított. Állást foglaltak. Paula fölvette az újságot. — Nem volt választásom. amit elvártak tőlem. Azt kellett tennem. mint hogy a földjeinket elárasztva lássuk. Jamin megjegyzése arról. Megkérdeztem. — Tudta? — Igen. Valahogy azt kívántam. Egyszerű indiánok és meszticek vagyunk.És? — Azt mondta. De elhiszi. gyűlölöm magam. Mire én megerősítettem. és vállalták a következményeket.

akit Oroszországban vagy Kínában képeztek ki — megkeverte a tejeskávéját. Azt hittem. és most tessék. Hogyan vehetnének fegyvereket másképp? Nagyon nehéz helyzetben vannak. hogy én sem. majd lassan lenyalta a kanalat. tudtam. hanem én magam. . az kényszeríti őket ebbe a helyzetbe — kortyolt egyet a kávéjából. kávéscsészéjét félretolta. és — a régi nóta —. Rögtön megkönnyebbülést éreztem. hogy megvédjék magukat.mondta.Hogyhogy ezt n e m mondtad soha? 141 . gazdag rétegnek van szüksége Kolumbiában.Na jó . Sőt. hogy pénzt szerezzenek fölszerelésre. . aki hazatérve egy másik férfit talál a felesége ágyában.Próbálsz témát váltani? Bólintottam. Azon kaptam magam. Megszorította a kezem. Ha erre még máskor visszatérünk . Rákényszerített arra.Szerintem az ügyük igaz. Eldadogtam a szokásos önigazoló érveimet.. hogy ezt beismertem. mit feleljek. hogy körmömet az alkaromba vájom. rögtön éreztem. mint a férj. Az elektromosságra csak egy szűk. . már attól.Mit fogsz tenni.A munkádat? Tekintetünk újra találkozott. — Egy feltétellel. hogy szembesüljek az igazsággal: nem a m u n k á m a hibás. valaki nálam is rosszabb lép a helyembe. ahogy hallgattam. John? N e m tudtam. míg ezrek halnak meg a mérgezett hal és víz miatt. — Mi mást tehetnek? Meg kell valahogy tanulniuk. módot találni arra. Egy percig habozott. hogy próbálok jót tenni. Úgy éreztem magam. . A Világbankotok nem segít nekik.Tudom. . hogy a rendszert belülről megváltoztassam. mire gondol... .És te? . és elengedte a kezem. Megkönnyebbülésem önvédelembe fordult. hogy nem akarom tudni a választ. hogy nem veszi be ezt a szöveget. ha kilépek.Néhánnyal együtt jártam iskolába . . mindent tudok róla. . Ami még roszszabb. Néha kokaint adnak el.kérdeztem végül.H o n n a n tudsz ilyen sokat a gerillákról? .Saját magamat. Éreztem. .Te mit hiszel? Sóhajtott.egyezett bele. akik a ti iskoláitokban végeztek. hogyan kell azok ellen a katonák ellen harcolni.a kanalát vizsgálgatta. Az egész testem beleborzongott. . Paula szemén láttam. . hogyan kell a modern fegyvereket használni.ahogy föltettem a kérdést. Le voltam forrázva. . hogy van olyan gerilla. milyen együttérzéssel beszél az ellenségeinkről — ellenségeimről.A bátyám is csatlakozott hozzájuk. ha a gátatokat megépítitek. és lassan bólintott.

hogy az elnyomottaknak védelmet kínáljon. hogy ítélkező legyek. már más ember volt. plakátokat lengettek és énekeltek — kinézett az ablakon. Ez volt az első ilyen beszélgetésünk Paulával. Küzdöttem a vággyal. de nemrég olvastam a nevét a kormány egyik körözési listáján.— N e m tűnt lényegesnek. melyet még számos hasonló követett. hanem élő. Katonák támadták meg őket. mert a területen élő törzset már a kihalás fenyegette. mint materialista alapon állt. Miért mondtam volna? Ilyesmivel az ember nem dicsekszik — megállt. — Egyébként két éve nem láttam. Kétségek között hányódtam. megverték és börtönbe zárták — pedig n e m tettek semmit. — Néhány barátjával egy olajtársaság — talán az Occidental — irodái előtt tüntettek az esőerdőben végzett fúrások ellen.a nagyvállalatokat. melyeket az NSA vizsgálata egy évtizeddel korábban. ugyanakkor erő is volt. Nagyon óvatosnak kell lennie. Inkább erkölcsi és filozófiai. — H o n n a n tudod. mi történt ott vele. Paula elindított a megváltás felé vezető ösvényen. hogy megvédje az általa képviselt alapelveket. Az egyenlőség és az igazságosság mindenkire vonatkozó elvén alapult. Ez jó jel. Inspirációt adott. Soha nem beszélt arról. Ki tudta nyújtani karjait. Ugyanakkor nem csupán utópikus álom volt. hogy megértsem a különbséget a régi amerikai köztársaság és az új globális birodalom között. hogy ezek a beszélgetések készítették elő a terepet a változáshoz. de még mindig a pénztárcám irányított. — Hat hónapig tartották börtönben. hogy alapvető változásokat indítsunk el a világban. amelyek a kalózok és más lázadók iránti tiszteletem mögött meghúzódtak. hogy mindezzel szembesített. csak álltak egy épület előtt. Intézményeit . arra is föl lehetne használni. nem veszi észre. Ezeknek az intézményeknek a rendelkezésére áll minden kommunikációs és szállítási eszköz. Ha arra volt szükség. lélegző. de amikor szabadult. — Hogyan állt be közéjük? — kérdeztem. nagyszerű egység. Személyes őrlődésemen túl a Kolumbiában eltöltött idő abban is segített. hogy még él? — Nem tudom biztosan. hogy véget vessenek a 142 . amelyek most a köztársaságot fenyegetik. Reméltem. bankokat. az állami bürokráciát -. Azáltal. Szerencsére a kávéscsészéjét nézte. vagy védekezésbe m e neküljek. mennyire féltékeny vagyok. föllépett. és most már tudom. és segített megérteni azokat a mélyebb érzéseket. A köztársaság reményt kínált a világnak. mint például a második világháború idején. amellyel számolni kellett. 1968-ban olyan pontosan kimutatott. és mindazok a gyengeségeim. ami törvénytelen.

mint a peremvidékeken: Európa isten háta mögötti területein. így hát a közgazdászok jobb tervvel álltak elő. hogy vezetőinek hatalmát és gazdagságát tovább növelje. Claudine figyelmeztetett.világon a betegségeknek. hogy forrásokat halmozzon föl. Panamában. de ezzel az újfajta. kifinomult imperializmussal ugyanazt követjük el pénzügyi formában. „üzletember" oldala nem volt ebben olyan biztos. De szükségem volt az Indonéziában. hogy forduljanak ebbe az irányba. vagy lépjek ki? N e m volt kétséges. az éhezésnek és még a háborúknak is — ha meg lehetne őket győzni arról. hogy a katonai beavatkozásnak vannak korlátai. Az én sa143 . jobb dolguk van. hogy az összefüggéseket mélyebben megértsem. Bensőm csatatérré változott: maradjak-e a MAIN-nél. pedig valójában még mélyebbre taszították őket egy olyanfajta rabszolgaságba. Persze ahogy ezt a különbséget felismertem. szeretetére és személyes történeteire. Önző. kapzsi és materialista. a merkantilizmuson alapuló rendszer. megragadja. és örökké éhes pofájába tömje. Délkelet-Ázsia megtanított minket. Hűséges híve vagyok az Amerikai Köztársaságnak. A globális birodalom viszont a köztársaság végzete.még ha hivatalosan nem is voltak az E H M . A korábbi birodalmakhoz hasonlóan karját csak azért nyújtja ki. saját szerepemet is egyre tisztábban láttam. az általuk kiszolgált) nemzetközi segélyszervezetek és magánvállalatok ezt a tervet professzionális módon hajtják végre. Ahogy a M A I N legtöbb mérnöke. amely leginkább a középkori uradalmakban vagy a déli ültetvényeken folyó életre emlékeztetett. segítenek nekik kimászni a szegénységből.h á lózat tagjai — hogyan vettek részt valami olyasmiben. Minden szükségesnek ítélt eszközt fölhasznál arra. minek kell megfelelnem. Iránban és Kolumbiában szerzett élményekre ahhoz. az afrikai dzsungelben vagy az amerikai határterületeken élőknek. A kizsákmányolás korábbi formáihoz hasonlóan a m o dern jobbágyokat és rabszolgákat is úgy szocializálják. És szükség volt Paula türelmére. úgy ezek a dolgozók is vakok voltak tetteik következményeivel szemben. de személyiségem másik. öncélú. hogy elhiggyék. A Föld minden szegletében láttam. őszintén megmondta. ahogy amerikai cégeknek dolgozó férfiak és nők . hogy a lelkiismeretem ki akart lépni. meg voltak róla győződve. ami a legvadabb összeesküvés-elméletek feltételezéseit is túlszárnyalja. ha elfogadom a M A I N által felkínált állást. amit csak lát. mint amit annak idején katonai úton próbáltunk elérni Vietnamban. hogy a cégük számára cipőt vagy autóalkatrészt előállító gyárak és műhelyek dolgozóival jót tesznek. és az őket kiszolgáló (vagy helyesebben.

amire addig nem is gondoltam. Azt feleltem. szerintem érdekesnek fogod találni.ját birodalmam is egyre nőtt.kérdezte. A M A I N egyik partnereként kezdtem vagyonos lenni. Elegem volt.. — És mi van. hogy föltárjam az általam látott igazságot. ha nem teregeted ki a szennyest? — kérdezte. hogy üldözzenek. ragyogás már nem érte meg azt a zaklatottságot. kaland.Honnan tudhatta ezt Claudine? . Hogyan tudna Claudine vagy bárki más ezen még rontani? Ehhez a refrénhez Paula gyakran visszatért. kedvemre utazom. Ne adj nekik okot arra. hogy hagyjanak békén. ne kavarják föl a vizet. hallgassak? . Inkább arra adj nekik okot. egyszerűen ki akartam lépni. hogy az összes pénz. Paula ezt persze nem hitte. Elismertem neki és magamnak. amint a rengeteg kalóztámadást megélt cartagenai spanyol erőd mellett a parti fövenyen sétáltunk. hogy Claudine-nak sok mindenben igaza volt. és végül is elismertem. Ha az angol is olyan. hogy ha egyszer b e léptem. 144 . csak egyszerű ember.csodálkoztam. végképp csapdába kerülök. mint Paula. A pénz és az életstílus csábításán és a hatalom izgalmas gyönyörén túl gyakran eszembe jutottak Claudine szavai arról. és nem teszek semmit. hogy. — Megnézted mostanában a szakmai életrajzodat? . hogy nem jutott eddig az eszembe. — Hazugság az életed . amit éreztem. Nem leszek keresztes lovag. N e m r é g olvastam el spanyolul. Ez nagyon ésszerűnek hangzott . — Az már régen volt. — Hát akkor nézd meg. Paula fölvetett valamit. és tudtam.. Az élet változik. többé már nem léphetek ki. ha még tovább maradok. ámítás volt — tette hozzá Paula. És egyébként meg nem mindegy? Így nem vagy boldog. bűntudatot és stresszt.Arra gondolsz. Egy napon. egómat tovább duzzasztva egyre több alkalmazottat. N e m fogok könyvet írni. .Pontosan. — Minden.Nem. élvezni fogom az életet. hogy igaza van. talán családot alapítok egy olyan nővel. amit Claudine tanított neked. részvényt csatoltam különböző portfólióimhoz. .leereszkedően elmosolyodott. országot.

mindenki arra számított. novemberi számát. Az anyagok jelentősége azonban ezen messze túlmutatott. valamint a M A I N L I N E S nevű vállalati újság 1978. mind az ügyfeleim névsorát és az elvégzett munkák 145 . Furcsa módon ez a két dokumentum jól jellemezte az életem: mesterséges felületen csillogó máz. Mac Hall elnök Brunót nevezte ki Daubner helyére. ha nem hazugsággal.23. hogy a valós folyamatokat elfedjük. Korunk valóságát tükrözték. (Lásd a 146-147 és a 150-151 oldalt. de most. amelyben megjelent rólam egy cikk „Szakértők új szolgáltatásokat kínálnak a M A I N ügyfeleinek" címmel. Megdöbbentett. hogy Paula szemével láttam. A telefonvonalak szinte égtek Boston és Baranquilla között. Bár az életrajzot konkrétan nem én írtam. Paula tanácsára még Kolumbiában elolvastam életrajzom spanyol változatát. fejezet Megtévesztő életrajz Kolumbiában ért a hír. hogy naprakészen kellett tartanom mind az életrajzom alapadatait. A két d o k u m e n t u m tele volt szándékos megtévesztéssel. és a globális birodalom felé való menetelésünk legjellemzőbb sajátosságáról rántották le a leplet: pontosan kiszámított stratégiákkal pontosan kiszámított látszatokat közvetítünk. hogy végiggondoljam a helyzetem. Mint ahogy várható volt.) Valamikor nagyon büszke voltam az önéletrajzomra. egyre jobban elöntött a harag és a depresszió. hogy Jake Daubner visszavonult a M A I N vezérigazgatói székéből. hogy engem is hamarosan előléptetnek. Bostonba visszatérve pedig elővettem az angol eredetit. Akkor az volt a szokás. és erre a cikkre is. E változások és pletykák még inkább arra ösztönöztek. adataiért én voltam felelős. hiszen Bruno egyik legbelsőbb bizalmasa voltam.

m i n t h a egy építőipari cég igazgatója lettem volna. Ez a rész a Békehadtest kötelékében végzett ecuadori m u n k á m felsorolásával zárul. hogy valaki a Közel-Keleten szerzett tapasztalataimat vagy a Világbankban és más nemzetközi f ó r u m o k o n tartott előadásaimat akarta kiemelni. és n e m önkéntes segítő írástudatlan andoki parasztok téglavető szövetkezetében. gazdasági előrejelzés. Így hát vállaln o m kell érte a felelősséget. Ezért a Paula által olvasott spanyol életrajz és annak angol eredetije az újdonság erejével hatott rám. melyen szerepelt a N e m z e t közi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Bank of Reconstruction and Development.A m e r i k a i Olajtársaság. Megjelenése előtt láttam a cikket. De mivel sokat voltam úton. Az önéletrajz első látásra ártatlannak tűnt. az indonéziai Perusahaan U m u m Listrik Negara és m é g sok más intézmény. úgy formálhatta az alapadatokat. egy intelligens.listáját. Világosan emlékeztem az interjúra. Ázsiában. Csodálkoztam. ez n e m mindig történt meg. és s e m m i kivetnivalót n e m találtam benne. az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank). az iráni energiaügyi minisztérium. hogy ilyen hízelgő képet festett rólam. a Világbank hivatalos neve). mielőtt az átalakított változatot felhasználták. m é g hálás is voltam az írójának. hogy ilyesmi megjelenhet nyomtatásban. jó szándékú fiatal nő készített velem.. hogy a gazdasági és regionális tervezés a MAIN egyik legújabb és leggyorsabban fejlődő területe. Latin-Amerikában és a Közel-Keleten vezettem. bár a b e n n ü k található információ hiteles volt. Elfogadtam. a feladat típusának megjelölésével: fejlesztő beruházások tervezése. Ezt az ügyfelek hosszú listája követte. ahogy az a céljainak megfelelt. Ha egy marketinges vagy egy projektmenedzser valamilyen ajánlatában szerepeltetni akart vagy csak szüksége volt a referenciáimra. Az életrajzot félretéve a M A I N L I N E S cikkét vettem kézbe.. a Szaúd-Arábiai A r a b . energiaszükséglet előrejelzése és így tovább. amelyeket az Egyesült Államokban. Szakmai tapasztalat címszó alatt voltak felsorolva azok a projektek. a kuvaiti kormány. Ilyen esetben az életrajzommal dolgozó embereknek elvileg a jóváhagyásomat kellett kérniük. A cikk így kezdődött: Már az íróasztalok fölé hajló arcokon végignézve is láthatjuk. Szaúd-Arábiai Királyság. a panamai Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrificación. de a Békehadtest említése nélkül. Lehet például. azt a benyomást keltve. bár természetesen ez is része volt az életemnek. 146 . melyet a cikk írója. A legutolsó sor keltette föl leginkább a figyelmemet: Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma.

Az ilyen dokumentumokat viszont lehetetlen. hogy a MAIN-nél több közgazdászra is szükség van. sterilizálják a valóságot. A nyilvánvaló hazugságokat meg lehet cáfolni. majd így folytatódott: Ekkortájt történt. és ahogy nőtt az igény munkájára az ügyfelek. majd John állásajánlatot kapott a MAIN-től. Ez különösen igaz a hivatalos dokumentumnak tekintett életrajzra. az életrajzot is tartalmazó. munkaajánlatok és jelentések borítóján díszelgett. Ezek a dokumentumok nagy tudású gazdasági szakértőnek állítanak be engem. mondhatni. A M A I N logója. még nagyon kevés közgazdász dolgozott a MAIN-nél. hosszasan leveleztek. milyen munkáim voltak korábban. ügyvédek irodáiban kiakasztott diplomák pecsétjei. Mikor 1971 januárjában Johnt fölvették vezető terhelés-előrejelző asszisztensnek. mégis úgy éreztem. a cikk csak egy magazin könnyebb fajsúlyú interjúja volt. hogy a hitelesség igazolására szolgáló pecsét csakúgy. mert az igazság elemeiből és nem nyilvánvaló kitalációkból építkeznek. A cikk röviden összefoglalta. h o gyan töltöttem „három évet Ecuadorban". Összebarátkoztak. egy rangos tanácsadó cég osztályvezetőjének. a legtöbb mégis John Perkinsnek. elsősorban a Világbank részéről. Első megbízatása keretében egy 11 tagú csoport tagjaként részt vett egy tanulmány elkészítéseben. nagy súlyt képvisel az üzleti életben. ami az életrajz alján és a vállalat által kiadott. valahogy elferdítik. hogy John Perkins találkozott Einar Greve-vel (korábbi MAIN-alkalmazottal) [aki azóta már kilépett. Hivatalos dokumentumokat istenítő kultúránk közegében pedig valami ennél sokkal károsabb dologhoz is hozzájárultak. amely Indonézia elektromosenergia-szükségletét mérte föl. Egyik dokumentum sem tartalmazott nyilvánvaló hazugságokat — tényeik valósak voltak. amely köztiszteletnek örvend más vállalatok. aki akkor éppen Paute városában dolgozott Ecuadorban a MAIN egy vízenergiai projektjén. nemzetközi bankok és kormányok körében.Bár sokan működtek közre a gazdasági csoport létrejöttében. és jelenleg a Tucson Gas & Electric Company igazgatója]. Egy évvel később Johnt vezető terhelés-előrejelzőnek nevezték ki. és egy olyan vállalat állította ki őket. mint az orvosok. a csoport jelenlegi vezetőjének köszönhető. úgy ismerte föl. aki azért utazza 147 .

148 .

149 .

150 .

151 .

Howard Parker bátor kiállását. vajon hogyan értelmeznék ezt az emberek. el kellett ismernem. A M A I N L I N E S cikkének utolsó bekezdése a szerző személyes b e nyomásairól szól. egy ilyen sorból mindenki érti. A legtöbb olvasó azonban sosem j ö n n e rá az igazságra. amely biztosította Amerika számára az olajat. hogy előrejelzéseim irreálisan magasak legyenek. akit elbocsátottak azért. Jogosan kérdezhetnék. N e m volt szó arról sem. Újra és újra visszatértem ehhez a sorhoz. mekkora nyomás nehezedett rám. Ha egy kívülálló szemével. azt üzente. hogy én igazi közgazdász lettem volna.de az újságokban soha meg nem jelenő — üzletének létrehozásában. hogy annak civilizálása és felvirágoztatása érdekében tanulmányokat készítsen. Ez az egy sor sokat elárult a bennfenteseknek. támogató. Azokban a belső körökben. jó szakember. Talán néhányan elírásnak vélnék. mert azt mondta. a Szaúd-ház számára a hatalmat. hogy a M A I N vezető közgazdásza használható ember. és az ugandai Idi Amin Dadához hasonló nemzetközi bűnözők védelméhez. Segítettem megkötni az egyezményt. hogy ez a sor nagyon is határozott céllal szerepel az életrajzban. Indonéziának —. vagy arról. hogy az NSA interjúkat készített velem. A leginkább zavarba ejtő tétel klienseim listájának utolsó sora volt: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. tűnődve. hogy részt vettem az évszázad legnagyobb történelemformáló . de John legnagyobb örömére valamennyi munkatársa keményen dolgozó. Például nem esett szó arról. melyeket azok sosem tudnak visszafizetni. amit igaznak gondolt. hanem az elhallgatásokban rejlett. és hogy munkám lényege abban állt. Senki nem dicsérte elődöm. Valójában sosem gondoltam. milyen kapcsolat van az amerikai pénzügyminisztérium és Szaúd-Arábia között. két külön sor véletlenül egybecsúszott. de engem nagyon érzékenyen érintett: A Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály létrejötte óta gyors ütemben bővül. A Boston Universityn főiskolai (bachelor) diplomát szereztem üzleti 152 . Szaúd-Arábiai Királyság. és hogy milyen szerepet játszott mint NSA-összekötő. Szavain átsüt érdeklődő. és hozzájárult Oszama bin Laden finanszírozásához.körül a Földet. hogy ezek az elhallgatások sok kérdést vetettek föl. milyen kapcsolatban volt Einar Greve a hadsereggel. A csalás nem az állításokban. ahogy azt elvárták tőlem. mert úgy hamisítottam meg a számokat. és senki nem jegyezte meg. rokonszenves vezetői hozzáállása. objektíven nézzük. hogy óriási kölcsönöket szerveztem országoknak — például Panamának. hogy azért lettem én vezető terhelés-előrejelző. ahol én mozogtam.

N e m csoda. A világ változott. a korporatokrácia fejlődött. amely mélyíti a szakadékot szegények és gazdagok között. karácsonyi jutalmuk. könnyen írtam. marketing szakirányon. N e k i k senki n e m magyarázta el. hogy gazdasági bérgyilkos vagy E H M . és kiépítjük pénzügyi portfóliónkat. a tőkebeáramlás. akiket én képeztem ki. míg mi — munkatársaim és én — első osztályú szállodákban alszunk. Az ő életükben nem voltak NSA poligráfok és Claudine-ok. és együtt játszott szerepünk miatt. hogy ebből már többé n e m léphetnek ki. akik nekem dolgoztak. ami meggyorsítja a G N P növekedését. Cikkeket írtam. hogy jól képzett embereket vettem föl az osztályomra. akik jóval többet tudtak m u n k á n k technikai részleteiről. akik nap m i n t nap éheznek. Azok az emberek. hogy könynyítsek a terheiken. amit csak tudtam. Én szerveztem be és képeztem ki őket. Soha nem hallották azt a kifejezést. hogy a cikk szerzője így fejezte be írását: „Szavain átsüt érdeklődő." Ezt a két d o k u m e n t u m o t néhány másikkal együtt asztalom legfelső fiókjában tartottam. Később sokszor azon kaptam magam. mint amikor én csatlakoztam. hogy a kollégáim asztalai között sétálgatok. illetve annak a természetes képességemnek. sőt egész állásuk attól függött. amilyeneket a főnökeim és a megbízóim akartak. amit ellenük tettem. Egyszerűen a példámból meg jutalmaim és büntetéseim rendszeréből tanultak. Tudták. a gazdasági bérgyilkosok sorába léptek. De ez már nem ugyanaz volt. soha senki nem mondta nekik. mit várnak tőlük a globális birodalom építése érdekében. h o g y az emberek. Ráadásul volt annyi eszem. minden lehetőséget megragadtam. Sokat gondoltam azokra az emberekre is. előadásokat tartottam. mint én magam.adminisztráció szakon. nézem a férfiakat és nőket. Middleburyben angol irodalom szakos voltam. és bűntudatom van azért. hogy világosan és meggyőzően tudtam írni. N e m telt el 153 . h o g y meggyőzzem őket. támogató. milyen tanulmányokat. Hatékonyabbakká és pusztítóbbakká váltunk. mennyire vagyok megelégedve velük. Mindig gyenge voltam matematikából és statisztikából. a legjobb éttermekben eszünk. milyen fontosak az optimista előrejelzések. Gondoltam arra. rokonszenves vezetői hozzáállása. A fizetésük. már egy másik nemzedékhez tartoztak. és gyakran elővettem. sokuknak Master fokozata vagy PhD-ja is volt. akik n e k e m dolgoznak. és javítja a világ helyzetét. a nagy kölcsönök. hogy hajlandó voltam olyan tanulmányokat és végkövetkeztetéseket prezentálni. valamint a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetői pozíciója nem közgazdászi vagy tervezői képességeimnek volt köszönhető. Vezető közgazdászi címem. milyen eredményeket várok el tőlük. inkább annak. Természetesen m i n d e n t megtettem.

mi a viszony látszat és valóság között. amelyre a vevő ügyelhet. De velem ellentétben őket nem világosította föl senki. A dolgok megváltoztak. jönnek a bérgyilkosok. De akik eljutnak a csúcsra. Odafigyelnek. Egy nagyon is valós értelemben én hoztam őket létre. mint a szőnyegkereskedőé. Szándékosan becsaptam. Ha az adósok nem tudnak fizetni. Ha nem kapják meg. így megvédtem őket saját lelkiismeretüktől. mondtam magamnak. mint ahogy annak idején Claudine létrehozott engem. Szívesen adnak kölcsön annak. idővel megváltoztatják a külsejüket. amely már saját magunk és kultúránk pusztulásához vezet — nemcsak erkölcsileg. Az emberek a történelem kezdete óta becsapják egymást. hogy fényes pozícióm: vezető közgazdász. elvegyüljenek a felsőbb körökben. megjelennek a sakálok a baseballütőkkel. Tisztségeim egy gonosz rendszer részét képezték. a kényszer már sokkal rafináltabban. hogy az életrajzom által keltett látszat és a mögötte lévő valóság közti különbség egyszerűen az emberi természetből ered. Jótékonysági egyleteket támogatnak. kapzsi uzsorások és szabók. nem olyan egyszerű csalás. Paula megjegyzése az életrajzomról fölnyitotta Pandora szelencéjét. melynek célja nem egy gyanútlan vevő kifosztása. hanem a kultúra fizikai értelmében is —. Végül előkerülnek a fegyverek. a szívem mélyén tudtam: ez nem igaz. hogy ezek a dolgok most is csak ugyanúgy vannak. melyek engem nyomasztottak. A csillogó felszín alól azonban vér szivárog. a globális birodalom ügyét képviselve rajzanaki ki a világba. És most ezek a férfiak és nők. aki rászorul. hogy kifogástalan öltönyben járjanak. Nekik nem kellett azokkal a morális kérdésekkel küzdeni. Sokat tűnődtem azon is. A maffia vezetői gyakran egyszerű rablókként kezdik. mint régen. a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetője. Sok éjszakát töltöttem ébren ezeken a dolgokon rágódva. ők is mintapolgároknak tűnnek. akik képesek a császárral elhitetni. hanem a világ eddigi legkifinomultabb és leghatéko- 154 . Azonban bárhogy is próbáltam magam meggyőzni. és részüket követelik. legális vállalkozásaik legyenek. A szervezett bűnözés példája talán jó hasonlat. egyfajta kifinomult agymosás formájában jelentkezik. hogy a ruháit csak ő nem látja. mi a tisztesség szerepe az üzleti életben. gyakran irigyeltem beosztottjaimat tudatlanságuk miatt. Be kellett látnom. hogy a csalásnak olyan új szintjére érkeztünk el. Mint a M A I N életrajz John Perkinse. helyi közösségük megbecsült tagjai. Megértettem. akik a bostoni Back Bayre néző irodám asztalainál ülnek. és a csábítás.egy évtized. hacsak nem eszközlünk mielőbb gyors és mélyreható változást. A legendák és népmesék tele vannak elferdített igazságról és csalárd egyezségekről szóló történetekkel: csaló szőnyegkereskedők.

Osztályom minden dolgozójának volt valamilyen címe: pénzügyi elemző. Paula rákényszerített. ökonometrikus és így tovább — de egyik cím sem fejezte ki. San Franciscó-i. hogy munkaerejüket fillérekért adják el az őket kizsákmányoló üzemeknek. és a globális birodalom érdekeit szolgálták. és az elkeseredett emberek arra kényszerüljenek. hogy a korporatokrácia béklyóba verje országukat. szociológus. Minden egyes nagy nemzetközi cégnek — foglalkozzon az sportcipőkkel vagy gépipari berendezésekkel — megvoltak a maga E H M jei. londoni vagy tokiói központjaiból. hogy meggyőzzék a világ különböző országainak korrupt politikusait. hogy az életrajzom és az újságcikk sorai mögött meghúzódó kimondatlan részletek egy olyan. Azt sem fejezték ki ezek a címek. N ő k és férfiak százai indultak el a nagyvállalatok N e w York-i. chicagói.nyabb imperialista rendszerének előmozdítása. közgazdász. hogy a maguk módján mindnyájan gazdasági bérgyilkosok voltak. jól szabott öltönyökbe bújtak. 155 . Felkavaró felismerés volt. hogy mi csupán a jéghegy csúcsát jelentettük. A menetelés megindult. amely egy erkölcsileg elfogadhatatlan és végső soron önpusztító rendszerhez láncol minket. vezető közgazdász. A huligánok félretették a bőrdzsekit. szemfényvesztésre épülő világ körvonalait rajzolták meg. és hamarosan körbeér a Földön. és ezzel még egy lépést tegyek az úton. és tiszteletre méltó külsőt öltöttek. hogy olvassak a sorok között. hagyják. amely végül életem átalakulásához vezetett.

hogy kapcsolatban maradjak azzal az országgal. hogy ha baj van az olajszámlámmal. A nemzetközi tervező és kivitelező vállalatok megint csak szép profitot zsebeltek be. mert kedveltem őt. Többször is találkoztam vele. Ezt részben tréfának szántam. átadó. Nevetett. A jövendő olajbevételekre hivatkozva hatalmas adósságokkal terhelték meg az országot. fejezet Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kolumbiában és Panamában végzett m u n k á m lehetőséget adott arra. vízerőművek gátjai. ahol a korporatokrácia jelentős hídfőállásokat épített ki. Egyszer. Bizonyos értelemben a banánköztársaságok mintapéldája volt. nem játszott össze a korporatokráciával. az ekkor kialakult fölvásárlási lázban az Ecuadort irányító néhány család a nemzetközi bankok keze alá dolgozott. hirtelen ötlettől vezérelve fölajánlottam. Jaime Roldós harmincas évei végén járó egyetemi professzor és ügyvéd volt. hogy országát meglátogassam.ahogy vele is gyorsan közöltem . és ellenszolgáltatásként fölajánlotta. és akinek csillaga gyorsan emelkedett Ecuadorban. amely hazám után az első otthonom volt.24. Akadt azonban egy kivételes ember. ha a szakmai tanácsaimra igényt tart. hogy bármikor ingyen fölkeresem Quitóban. részben tényleg szívesen áldoztam volna erre szabad időmből. csak forduljak hozzá. Ecuador sokat szenvedett az amerikai politikai és üzleti körök által manipulált diktátoroktól és jobboldali oligarcháktól.és elosztórendszerek és más energetikai létesítmények épültek szerte az országban. Utak és ipari parkok. aki nem vett részt politikai korrupcióban.mindig is kerestem az alkalmat. 156 . Az Amazonas ecuadori medencéjében az 1960-as évek végén indult meg komolyan az olaj kitermelése. és . karizmatikus volt és megnyerő.

aki meggyőződéssel hitt a szegények jogaiban és a politikusok felelősségében. még a Békehadtestnél eltöltött éveimből. A szervezet hivatalosan azzal a céllal lépett Ecuador — és több más ország — földjére. hogy a bennszülöttek adják át földjeiket az olajtársaságoknak. Én is ismertem SILmisszionáriusokat. Szembeszállt az olajtársaságokkal és az azokat nyilvánvalóan kiszolgáló rendszerrel. akik nem féltek megkérdőjelezni a fönnálló helyzetet. Rengeteg pletyka keringett arról. vonuljanak a misszionáriusok rezervátumaiba. Az egyetlen kikötésük — e történetek szerint az volt.semmit nem sikerült bizonyítani -.Néppárti és nemzeti érzelmű politikus hírében állt. hogy hagyják őket békén. de sok amazóniai közösségben az a hír járta. Roldós egyike volt azon kevés modern politikusnak. akiknek olaját idegen érdekeltségek termelték ki. hogy az ország természeti kincseivel tisztességesen gazdálkodjanak. lejegyezze. amikor furcsa dolgok kezdtek történni. hogy rábeszélje az embereket. az egyik meggyilkolt férfi nővére 157 . Summer Nyelvészeti Intézet) elnevezésű amerikai protestáns misszionárius csoportot. Amikor 1978-ban indult az elnökválasztáson. hogy meggyógyítsák a hasmenésjárványt. majd gyógyszert ajánlottak föl. a SIL képviselője az ellenméreggel vagy a megfelelő gyógyszerrel jelent meg . Ha a törzs egy tagját mérges kígyó marta meg vagy valaki súlyosan megbetegedett. kettős fenekű élelmiszerkosarakat helyezett el. fölkeltette mindazok figyelmét — országa határán belül és kívül —. Az olajkitermelés korai időszakában egyszer holtan találtak öt miszszionáriust. ruhát. Később a törzs emberei azt mondták. testükből huaorani nyilak álltak ki. így akarták figyelmeztetni a misszionáriusokat. Sőt végül is ellentétes hatást váltott ki. A figyelmeztetés eredménytelen volt. ott hamarosan fölbukkan a SIL néhány tagja. Egy gyakran hallható történet szerint hashajtóval átitatott ételt ajándékoztak a bennszülötteknek. orvosi ellátást és oktatást a miszszionáriusok iskolájában. jól fölszerelt katonai központban fogták.gyakran az olajvállalat helikopterén. hogy összejátszik az olajtársaságokkal. Rachel Saint. hogy ahol olajtársaságok geológusai nagy olajkészleteket sejtettek a föld alatt. hogy az őslakosok nyelveit tanulmányozza. a pletyka szerint a rádiók adását a Shell helyi telepén kialakított. ott ingyen kapnának élelmet. Lehet. A huaorani területen a SIL apró rádióadókkal fölszerelt. hogy a SIL emberei alattomos módszereket is alkalmaztak a törzsek elköltöztetése érdekében. Az olajkitermelés megindulását követő első években a SIL már javában foglalkozott az Amazonas medencéjében élő huaorani törzzsel. Például azzal vádolta a Summer Institute of Linguistics (SIL. állítólag az amerikai hadsereg szakemberei. hogy mindez véletlen egybeesés volt . vagy ahol a nép egyéb külső erők befolyásától kívánt megszabadulni. szállást.

karizmatikus vezetők voltak. az Exxon és a Mobil is kinőtt.bejárta az Egyesült Államokat és országos tévécsatornákon kérte az embereket. hogy Washington és a nagyvállalatok sosem fogják elnökként elfogadni. és ez a mozgalom a világ valamennyi országát érintő változások kiindulópontjává válhat. Rockefeller hozta létre. Én úgy láttam. míg Roldós olajjal kapcsolatos. Ha a korporatokrácia építménye három pilléren nyugodott . Bizonyos források szerint a SIL-t részben a Rockefeller jótékonysági alapítvány finanszírozta. csak síkra szállt országa önrendelkezési jogáért. Mindketten a világ legnagyobb szuperhatalmával szálltak szembe. és ezt az elkövetkező időkben úgy kell kitermelni. nemzeti érdekeket érvényesítő álláspontja a világ legbefolyásosabb vállalatait sértette. sem — Allendével ellentétben — a nemzetközi szocialista mozgalomhoz.a nagyvállalatokon. pragmatikusak. Én személy szerint örültem. a nemzetközi bankokon és a velük összejátszó kormányokon —. hiszen tudta. E politika azon az elven alapult. És Roldósról is azt j ó solták az okosok. hogy az állam kötelessége támogatni a szegényeket és a kisemmizetteket. köztük a Chevron. Abban bízott. mint Castro vagy Kadhafi. intelligens. de nem Amerikaellenesek. hogy ez a két ember együtt új mozgalmat indíthat el a latin-amerikai politikában. 1 Úgy tűnt. Népszerű. Nemzeti elkötelezettségűek. Óvatosan kellett haladnia. adakozzanak a SIL és az olajtársaságok javára. amelyek szerinte a „vadak" civilizálásán és oktatásán munkálkodnak. Torrijos a Csatornát akarta visszaszerezni. Tudtam. Annak idején a Standard Oil vállalatot a dinasztiaalapító John D. és nem dogmatikusak. hogy annak hasznából az ecuadori lakosság lehető legnagyobb százaléka részesedjék. amelyből később több óriáscég. és ha megválasztanák. Ez a két ember más volt. hogy a Szénhidrogén Politika segítségével társadalmi reformokat vezethet majd be. N e m volt közük sem a Szovjetunióhoz. vagy ha esetleg mégis ellenükre győzne. hogy Roldós a Torrijos által kitaposott ösvényen halad. akkor Roldós és Torrijos ez utóbbi pillért készült aláásni.sok más országhoz hasonlóan — senki nem lehet elnök legalább néhány befolyásos család támogatása nélkül. hasonló sors várna rá. Roldós politikai programjának gerincét az úgynevezett Szénhidrogén Politika (Hydrocarbon Policy) alkotta. A Texaco és más olajérdekeltségek erős nyomása ellenére Washington távol tartotta magát az eseményektől. Torrijoshoz hasonlóan Roldós sem volt kommunista. Roldós szilárdan hitt abban. azok segítsége nélkül programját sosem tudná megvalósítani. 158 . sem Kínához. hogy ebben a kritikus időszakban Carter volt az amerikai elnök. mint a guatemalai Arbenzre vagy a chilei Allendére. hogy Ecuador legfontosabb természeti kincse a kőolaj. hogy Ecuadorban .

Hisszük. hogy megvédjük nemzetünk energiakészletét. amely precedenst teremthetett. A profittermelés szempontjából Bruno a M A I N történetének legsikeresebb vezérigazgatója volt. Az együttműködés igen nehezen ment. Ennek ellenére Mac Hall váratlanul és minden előzetes figyelmeztetés nélkül kirúgta. Az államnak őriznie kell az export többirányúságát. hogy a külföldi vállalatokkal fennálló kapcsolatainkat igazságos alapokra kell helyeznünk. akkor egy másik partnernek joga van ezeket a beruházásokat megtenni.hogy más kormányzat — akár republikánus. és nem volt hajlandó olyan politikában részt venni.. Huszonnyolc nap volt hátra a 35. 1979. Roldós egyik fő tanácsadója így foglalta össze: Ha egy partner [a Texaco] nem akar kockázatot vállalni és befektetni egy koncessziós terület föltárása vagy kitermelése érdekében. Az új kormány álláspontját José Carvajal. sem kisebbségi érzés nem befolyásolhat minket az ezekkel a külföldiekkel folytatott tárgyalások során. Roldósnak a Texacóval kellett elsősorban szembenéznie.. Véleményem szerint elsősorban a Szénhidrogén Politika győzte meg az ecuadoriakat. hogy különböző eszközökkel próbálnak ránk nyomást gyakorolni. 159 . 2 Mikor hivatalba lépett. és példaképemül az O m a r Torrijoshoz és Jaime Roldóshoz hasonló mai hősöket választom. de sem félelem. mert addigra ez a vállalat vált az olajjátszma domináns szereplőjévé. és nem szabad elveszítenie gazdasági függetlenségét. és a terület tulajdonjogát átvenni. a harcban keménynek kell lennünk. hogy Jaime Roldóst ültessék a quitói elnöki palotába — diktátorok hosszú sora után ő volt az első demokratikusan megválasztott elnökük. Elhatároztam. augusztus 10-i beiktatási beszédében Roldós így foglalta össze programja lényegét: Hatékony lépéseket kell tennünk. Döntéseinket kizárólag a nemzet érdeke és szuverén jogaink mindenekfölött álló védelme fogja meghatározni. Egy új évtized első napja volt. születésnapomig. föl kell készülnünk arra. Az olajvállalat bizalmatlan volt az új elnökkel szemben. hogy ez más országok számára is mintául szolgálhatna. hogy az elkövetkező év során változtatok az életemen.3 1980-ban újév napján fogadalmat tettem. Nagyon is jól tudta. Ráadásul néhány hónappal korábban megdöbbentő dolog történt. akár demokrata — esetében ez másképp lett volna.

Priddy ezzel szemben a belföldi megrendelésekre összpontosított. mint addig még soha. fejezet Kilépek Bruno távozása földrengésként rázta meg a M A I N . és sosem fogja őt csillagászati profitokkal fenyegetni. Sok kolléga számára egyértelmű volt. — Tudta. Én jellegtelen embernek. hogy nincs erre oka . Mintha csak ezeket az elméleteket akarná igazolni. amerre lát. amit meg is kaptam. hogy Bruno így ragyogjon — mondta az egyik férfi. hogy csak idő kérdése. de még közülük is sokan meg voltak döbbenve. és nem sokat tudott arról. és akkor az öreg mehet. .mondta Hallról. afféle bólogató Jánosnak tartottam. Mac a 160 . pozícióját fenyegeti a nálánál több mint tizenöt évvel fiatalabb Bruno. Paul már évek óta a M A I N alelnöke volt. egyébként barátságos és alapos mérnök. és Bruno átveszi a helyét.t . mi is a valódi szerepünk külföldön. tudta. Bruno távozása letaglózott. fölfordulást és viszályt keltett a vállalat minden területén. mi lesz így a vállalatból.Ezért nagyon magas végkielégítést követeltem. — Hall nem engedhette meg. aki az elnök minden szeszélyének meghajol. Nézeteimet sokan osztották. Az ebédlőben vagy a kávézóasztal körül folytatott bizalmas beszélgetések során sokan voltak azon a véleményen. filozofikus hangulatban találtam. Mikor Brunót otthon fölhívtam. Kétségesnek láttam. Személyes mentorom és nemzetközi munkáink kulcsembere volt. hogy Mac Hall lépését a féltékenység motiválta. hogy Hall úgy érezte. akinek a keze alatt a cég akkora nyereséget termelt. John. .25.Nos. Brunónak voltak ellenségei. Hall Paul Priddyt nevezte ki új elnöknek.

Először akkor támadt furcsa érzésem. többnyire harmincfontos* vasban. és befordultunk a Sir Francis Drake-átjáróba. sőt lovaggá ütötték őket. az 1775-ös montreáli csatában esett fogságba. én pedig az ő példájukra hivatkoztam. ahogy bekanyarodtunk a Sir Francis Drake-átjáróba.) 161 . 14 kg. amiről a korábbi években nem vettem tudomást. John-szigetet. így semmit sem tehettem.n é l dolgozott. mikor végül lépett — Bruno jelezte. miért legyen lelkiismeret-furdalásom országok — Indonézia. 1980 márciusának végén — még mindig sajgott az elbocsátás ütötte seb .Ethan Allen. akik raboltak. Gyakran föltettem magamnak a kérdést: hogyha engem úgy neveltek. Kolumbia. ami újévi elhatározásomat beváltotta. hogy ezeket az embereket tiszteljem. Ethan Allen több hónapot töltött szűk és bűzös cellákban brit börtönhajókon. mikor az úticélt kiválasztottam. de ezt senki sem fogja neki megmondani — főleg nem azután. Most. mint ahogy Jaime Roldós és O m a r Torrijos most a saját népe szabadságáért küzd. hogy a környék történelme segítségemre volt. Thomas Jefferson.vitorlázni mentem a Virgin-szigetekhez.szavazati részvények nagy részét ellenőrzi. Thomas Jefferson. Erről eszembe jutott. — Tartsd nyitva a szemed — tanácsolta. George Washington.zsákmányolt ki indiánokat. Davy Crockett. rabszolgákat. akik ügyfeleink voltak. — Mac Hall elvesztette a realitásérzékét. (A ford. Lewis és Clark. fosztogattak. most már tudom. nevetségesnek találtam korábbi önigazoló magyarázkodásomat. Egy „Mary" nevű fiatal nő jött velem. hogy több kiváló állásajánlatot is kapott nemzetközi bankoktól. ahol ugyanúgy a szabadságért harcolt. George Washington és az alapító atyák mind hasonló eszmékért kockáztatták az életüket. amit velem tett. Panama. Megkérdeztem. és tetteikért mégis dicsérték. hogy enyhítsem bűntudatomat. hogy csak néhányat említsek . kizsákmányoltak másokat. N e m tudhat* Kb. Ecuador — kizsákmányolása miatt? Az általam tisztelt hősök egész sora . melyek nem voltak a birtokában. amely az amerikai és a brit Virgin-szigeteket elválasztja. Daniel Boone. Hadifogoly volt. hogy meg tudjam hozni a döntést. hogy az elmúlt tíz év során mennyit gondoltam a Drake-hez és Sir H e n r y Morganhez hasonló kalózokra és más történelmi alakokra. hogy szerinte mit tegyek. Bár nem gondoltam erre. majd további hónapokat egy angol tömlöcben. Eszembe jutott viszont néhány dolog. földeket. mikor egy kora délután megkerültük a St. aki szintén a M A I N . Az átjárót természetesen a spanyol aranyflotta angol réméről nevezték el.

hogy a spanyol birodalom szívét. Egy fából készült szivárványzászlós vitorlás hajózott el mellettünk. ha elbuknak. kommunában. Dühítettek ezek a történelmi alakok. John —. magamat utáltam. A hajó és ahogy kinéztek. Kinyitottam a következő doboz sört. az aranyat szállító hajókat támadva Anglia szent sérthetetlenségét védelmezzék. De az érzés megmaradt.Mit szólnál egy ilyen élethez? . Dühös voltam a szüleimre. . Köze- 162 . mert belém verték ezt a történelmet. Mary kiáltott valamit. Azonban hiába vett körül a gyönyörű természet. hogy győzni fog-e a forradalom. elárulta. Ekkor értettem meg. John-sziget oldalában. Megpróbáltam visszaintegetni. Hajlottam arra a lehetőségre. ami vitorlázáskor általában eltöltött. de arra emlékeztem. Davy Crockett. élénk színű sarongokba öltözött hippik. sehogy sem tudtam kiverni a fejemből ezeket a gondolatokat. . Tiltonra — erre a hegy tetején álló képmutató iskolára . N e m a szüleimről. Megpróbáltam lesöpörni. hogy a hajón élnek. ahol a kalózok hajói álltak lesben az átjárón áthaladó aranyflottára várva. . hanem azért. Mac Hallról volt szó. szabadok és felszabadultak. ahogy eltűntek mögöttünk a távolban. de a kezem nem engedelmeskedett. azt viszont tudták. A hajó jobboldali korlátja felé mutatott. Daniel Boone. mégis dühöt éreztem.Leinster-öböl — mondta. árulóként akasztják föl őket. vitorláit mindkét oldalon dagasztotta a hátszél. Elöntött az irigység. hogy a katolikus Spanyolország súlyosan fenyegeti. hogy saját kapzsiságomat megmagyarázzam. Tiltonról. És Drake meg Morgan? A történelemnek ezt a szakaszát nem ismertem olyan jól. Ahogy az átjárón át a szél ellenében oda-vissza kreuzolva lassan közeledtünk a tengerből kiemelkedő hegyekhez . Fölhajtottam a sört. Én voltam a felelős. Itt volt előttünk a kicsiny öböl a St. és főleg ahogy fölhasználtam őket. A saját életemet gyűlöltem. Mary egy sört nyomott a kezembe. és sok áldozatot hozott. hogy a protestáns Anglia úgy érezte.ták. és fölhangosított egy Jimmy Buffett-számot. amit Brunóval művelt. délre pedig a St. hogy Drake és Morgan nem saját meggazdagodását és dicsőségét keresve adta a fejét a kalózkodásra. hiába a szabadságérzés. Mary a fedélzeten állt és figyelte. Közelebb lépett hozzám. Lewis és Clark szintén nagy nehézségeken ment keresztül. Fél tucat fiatal férfi és nő integetett és kiabált nekünk. modern kalózok.kérdezte.A mai kikötőnk. az előfedélzeten egy teljesen meztelen pár.északra a Great Thatchsziget. Meg tudtam volna ölni Mac Hallt azért.azért. Az enyémet.

családjaikról. Az ég bíborvörösbe borult. miközben tudtam. Késő délután fölmásztam a meredek hegyoldalon. aztán elaludt. emberekről. hogy kölcsönök segítségével szegény országokat vontam be a globális birodalomba. vagy talán még nagyobb. hogy a part mellett várakozó hajókra tereljék őket. hogy az ültetvény kimondhatatlanul sok szenvedésnek volt tanúja. hogyan megy le a nap a Karib-tenger fölött. próbáltam nem gondolkodni. és partneri pozícióm sem egyszerűen a cég jövedelmezőségét fokozta. Figyeltem. valószínűleg 163 . melyek a nyers cukrot a r u m alapanyagává alakítják. Átdobtam a horgonyt a hajó oldalán. A munkám emberekről is szólt. kifinomultabbak voltak . hogy a büszke udvarházat fölépítsék. N e m segített. hogy kiürítsem magamból az érzelmeket.n é l végzett munkám nem csak arról szólt.lebb hajóztam. a testtől. halálsikolyokat hallanom. rothadó hús szagát éreznem. Minden olyan idillinek tűnt. hiszen én képes voltam elzárni magam tetteim emberi következményeitől. én leengedtem az orrvitorlát. és dolgozzanak a berendezésekkel. ahogy a horgony lánca m e g feszül a kiáramló dagályban. Mary úszott egyet. majd átadtam a kormánykereket Marynek. mint ahogy a bennem tomboló dühöt is. Tíz éven keresztül azoknak a rabszolgatartóknak az utódja voltam. De amit én tettem. az ugyanolyan bűn volt. A tenger sötétedni kezdett. A hely nyugodt békéje elfedte történelmének brutalitását. csak arra koncentráltam. és előhúztam a horgonyt. mint azok. Sokáig ültem a víz partján. Szembesültem azzal a megrázó ténnyel. a hústól. afrikai rabszolgák százai haltak meg itt — csőre töltött puskákkal kényszerítették őket. bármikor megkaphassa. akiket kizsákmányoltam. akik meghaltak ezeket a falakat építve. Mary ügyesen bevonta a fővitorlát. és az első fedélzetre mentem. Éppen egy régi cukornádültetvény romjai alatt kötöttem ki. Az én módszereim modernebbek. Mary a fedélzeten üldögélt. éppen lehorgonyzott vitorlásunkra láttam. akik az afrikai dzsungelekben vadásztak férfiakra és nőkre. hogy ha az országomnak olaj kellett. írtam neki pár sort. a kiáltásoktól.sosem kellett haldokló embereket látnom. ültessék el és takarítsák be a cukornádat. Miután mindent elrendeztünk. láttam. A nap eltűnt egy hegyekkel csipkézett sziget mögött. Megint lenéztem a hajónkra. A lány a Görögdinnye-zátonyt megkerülve bekormányozta a hajót a gyönyörű öbölbe. és egyszer csak ott álltam a régi ültetvény omladozó falai között. és kieveztem a csónakkal a partra. A M A I N . és a hajó lassan megállt. túlbecsült előrejelzéseim nem csak azt szolgálták. a lánc csörögve hullott alá a kristálytiszta vízbe. hogy magam is rabszolgatartó voltam. olyanokról.

hogyan változtattam őket gazdasági bérgyilkosokká. hogy ha most visszatérek a korábbi életemhez. a részvények. a nyugdíjak. 1980. amit ez jelent. olyan vastag volt. mit kell tennem. de Claudine őszintesége nélkül. április l-jén bementem Paul Priddy irodájába. ugyanúgy. szíven ütött. milyen elengedetten. néztem az azúr vízen ringatózó vitorlásunkat. amit Claudine velem. mint egy baseballütő. Álltam a parton. és most őket is béklyóba veri ez a rendszer. hogy legyenek rabszolgatartók. Ütöttem. Fölugrottam. örökre elvesztem. és ütni kezdtem vele a falat. és már tudtam. és várta. Vagy verem magam tovább. és néztem a fölöttem elvonuló felhőket. Két nappal később visszatértem Bostonba. Megpróbáltam mindezt kizárni a tudatomból. Ők is rabszolgák. az egyéb juttatások. amíg össze nem estem a kimerültségtől. egy nagy.Margaritát ivott. ahogy az imént azt a falat vertem. Minél tovább maradok. Abban a pillanatban. Behunytam a szemem a falak előtt. annál nehezebb lesz kiszállni. Rabszolga lettem. vagy elmenekülök. hogy nekem is tölthessen egyet. bizalommal vár engem. amit afrikai otthonukból kiszakított rabszolgák építettek. és kétszer olyan hosszú. Fizetésemelések és előléptetések ígéretével rávettem őket arra. felkaptam. mint engem. 164 . a biztosítás. Ugyanazt tettem velük. Aztán csak feküdtem a fűben. görcsös botot pillantottam meg.. ahogy a lemenő nap fényénél megláttam. Mikor kinyitottam a szemem. a MAIN-hez és mindahhoz. Elfordultam a tengertől.. Tudtam. mit tettem vele és a többi beosztottammal. az öböltől és a bíborszínű égtől. A fizetésemelések. Végül aztán visszamentem a csónakhoz. és fölmondtam.

4. RÉSZ 1981-TŐL MÁIG .

volt. és megesküdtem. Oly sok évi hezitálás után most eltökéltem. hogy lehetőleg senkit ne haragítsak magamra. Ezután m i n d e n k i megpróbált lebeszélni a kilépésről. Biztosítottam arról. Megértettem. hogy minden lehetőséget megragadok. milyen jó dolgom van itt. Azt mondtam. és ne adjak okot gyanúra. hogy mindig is szerettem volna írni azokról az emberekről. hogy vállalatunk dicsőségét zengjem.n e k . és elmegyek. 167 . hogy új életet kezdek. és nem volt a láthatáron erős utód.26. milyen sokat köszönhetek a M A I N . Emlékeztem Paula tanácsára. esetleg cikkeket írnék a National Geographicnak és más folyóiratoknak. Úgy érezték. Különösen nehéz volt a beosztottjaim reakcióival szembenézni. Kifejeztem a M A I N iránti hűségemet. akiket szerte a világon megismertem a munkám során. Sűrűn e m l é keztettek. hogy megbolondultam. hogy eltűnődjenek saját helyzetükön. aki egyenesen azt mondta. akkor ők vajon normálisak-e. Utazgatni szeretnék. hogy maradnak? Egyszerűbb volt azt gondolni. elment az eszem. — Április bolondja — kacsintott. Ha én n e m vagyok őrült. Én azonban már döntöttem. de úgy érzem. tovább kell lépnem. fejezet Ecuador elnökének halála N e m volt egyszerű a M A I N . Paul Priddy nem akart hinni nekem.t otthagyni. önszántamból megyek el. h o g y részben azért sem akarják elhinni. cserbenhagyom őket. hogy komolyan beszélek. ezért hangsúlyoztam. Végül Paul beadta a derekát. hogy EHM-tevékenységemről bármit is nyilvánosságra hozok. mert ez arra kényszerítette volna őket. de persze a politikát nem akarom belekeverni.

Egy napon Paul Priddy hívott föl. amelyek új erőművek építésére kértek engedélyt a közszolgáltatási bizottságoktól. Ügyfeleim közé tartozott a Public Service Company of N e w Hampshire is. Értette azokat a felszín alatt működő erőket. Kapcsolatban maradtam Paulával. mert azt szeretnék. már döntöttem. hogy menjek be az irodájába.n é l . Ez az ország hirtelen a nemzetközi olajpolitika homlokterébe került. de harmincöt éves koromban ettől még nagyon távol álltam. — Azért kértek föl minket. Igaz.Az egyik ügyfelünk vissza akarja vonni a megbízását . az ő esetükben az volt a feladatom. Az újságban róla olvasva nem csupán elkötelezettsége érintett meg. Bár már nem álltam napi kapcsolatban Latin-Amerikával. és mire Paul asztalához leültem. és rábeszélt. és a kiszabadításukra 168 . Hideg. ahogy korábban gondoltam. hogy a világpolitika új korszakába léptünk. szinte szolgai szerepre kárhoztatták volna. hogy teljes tulajdonjoggal felruházott partner legyek. Meglepetésemre Paul elfogadta. de mivel még távol álltam attól. Sokat gondolkodtam ezen. amit mások a Panama-csatorna két partján nem vettek észre. követtem az ottani eseményeket.mondta. Világosan látott sok mindent. A következő néhány évben magasan fizetett szakértőként dolgoztam. melyek igyekeztek a világot egyetlen globális birodalommá szervezni. már nem dolgoztam. lehettem volna negyvenéves milliomos. barátságtalan április volt Bostonban. Ebben nagy szerepet játszott a Torrijosszal nemrég megkötött Panama-Csatorna Egyezmény. és amelyek országa polgárait marginális. vagy nem akartak észrevenni.Sajnos ez nem volt olyan egyszerű. Ha még pár évet maradtam volna a M A I N . elsősorban olyan amerikai elektromos szolgáltatóknak. hogy esküvel megerősítve igazoljam. amely több mint háromszorosa volt a MAIN-beli fizetésemnek. 1980 novemberében Carter elvesztette az elnökválasztást Ronald Reagannel szemben. részvényeim nem hoztak eleget a konyhára a nyugdíjazáshoz. és támadásba lendült az olajvállalatokkal szemben. Olyan árat neveztem meg. ha szakértőként te képviselnéd őket. hogy a nagy vihart kavaró Seabrook atomerőmű gazdaságilag megvalósítható. Szakértő tanúként rengeteg időm volt a bíróság előtti megjelenéseim között. és ezzel új pályán indított el. Jaime Roldós megtartotta választási ígéretét. hanem a mély összefüggéseket fölismerő tisztánlátása is. és felfrissítettem néhány régi barátságot Ecuadorban. . Ezek a mélyebb összefüggések arra mutattak. az iráni helyzet — különösen az amerikai nagykövetségen fogva tartott túszok.

aki maradian ragaszkodott a népét formáló. hogyan kell igazodni. amit ezek az emberek akartak: olyan Amerikát.indított sikertelen akció. aki hozzászokott. Jól szolgálta azokat. hogy nagy tisztelője Torrijosnak. hogy mogulok utasításait kövesse.e k r e . szép jövő vár az E H M . Olyan elnök távozott. az újnak első dolga volt. úgy hitte. Richard Helms és Robert McNamara. hogy ezeket eltávolíttassa. N e m volt kristálygömböm. hogy hollywoodi színész volt. W. hogy én éppen ezt a történelmi pillanatot választottam. Lehet. amely fegyveres erővel kényszeríti ki az amerikai játékszabályok betartását. amely támogatja az Egyesült Államok vezéri pozícióját a globális birodalomban. Azonban minél többet töprengtem rajta. Bush alelnök. melynek tagjai a nagyvállalatok igazgatói irodái. és aki határozottan igyekezett csökkenteni az Egyesült Államok olajfüggőségét. nagyszüleinket ide vonzó eredeti eszmékhez. Biztos voltam benne. Tudtam. de akik valójában a kormányt irányították — mint például George H. de Amerikáról olyan kép élt benne. hogy Carter nem volt hatékony politikus. Azt hirdette. hogy a birodalmak nem állnak fönn sokáig. a bankok központjai és a kormányépületek között váltogatták pozíciójukat. Aki viszont hatalomra került. Jó volt az időzítés. és sok egykori bevándorlót. és az inga mindig visszalendül. Megválasztásakor igen találónak láttam. és tudta. George Shultz külügyminiszter. amely összhangban állt a Függetlenségi Nyilatkozattal. tudtam azonban a történelemből. olyan világot. és olyan nemzetközi kereskedelmi és bankrendszert. akinek fő célja a világbéke volt. Richard Cheney. hogy az Egyesült Államok jogos helye a világ katonai erővel fönntartott piramisának csúcsa. Reagan viszont a korporatokrácia hű támogatójaként építette a globális birodalmat. és ünnepelte Carter bátor ki- 169 . illetve hogy Amerika isteni rendeltetése. hogy kiszálljak. mit jelent mindez a jövőre nézve. annál jobban örültem neki. Szolgálta a társaságot. Világnézete összeegyeztethetetlen volt az ügynökökével. Caspar Weinberger védelmi miniszter. De ennél valami sokkal kevésbé látható is m ű ködésben volt. Ha közvetlen elődeivel és utódaival vetjük össze. Nekem a R o l dóshoz hasonló emberek nyújtottak reményt. akik látszólag őt szolgálták. Ez lett legjellemzőbb vonása. A régi elnök napelemeket szereltetett a Fehér Ház tetejére. hogy a világ valamennyi olajlelőhelyét az ellenőrzése alatt tartsa. amely az egész világot és annak minden nyersanyagkincsét ellenőrzése alatt tartja. hogy Ecuador új elnöke mélyen megérti a jelenlegi helyzet összefüggéseit. kilóg a sorból. amely teljesíti ennek az Amerikának a parancsait. Úgy tűnt. A sors fintora volt. hadsereget. Visszatekintve naivan régimódinak tűnik. ami megmutatta volna.

aktatáskáik fenyegetésekkel és megvesztegetési ajánlatokkal voltak tele. akik éppen az általa és Torrijos által kínált inspirációra várnak. hogy ha nem hajlandóak az ecuadori nép érdekeit szolgáló intézkedéseket bevezetni. sőt radikálisnak tartották. köztük az olajvállalatokat. akkor el kell hagyniuk az országot. több körülmény is alátámasztotta ezt a feltételezést. Állítólag egyik biztonsági tisztje győzte meg az utolsó pillanatban. Az egész féltekén újságcikkek kürtölték világgá: „CIA-merénylet!" Amellett. A világ erős reakciója ellenére azonban az amerikai sajtóba alig jutott el a hír. az olaj — és a vallás közötti összefonódástól.állását a Panama-csatorna ügyében. hogy Roldós nem fog meginogni. ahogy az várható volt — minden eszközt bevetettek. és minél több tény került napvilágra. Bár kézzelfogható bizonyítékkal nem szolgált. hogy Washington és az olajvállalatok nyilvánvalóan gyűlölték az elnököt. de szemtanúk szerint Roldóst figyelmeztették. két repülővel utazott. annál inkább erősödött a gyanú. Semmit sem lehetett bizonyítani. A világ meg volt döbbenve. Osvaldo Hurtado vette át az elnöki posztot Ecuadorban. hogy az életét veszély fenyegeti. De Roldóst nem törte meg a rágalomhadjárat. hogy fölkeressen egy kis dél-ecuadori közösséget. lobbistáik ellepték Quitót és Washingtont. hogy állhatatossága példát mutat olyan más országok vezetőinek. O t t szenvedett halálos repülőgép-balesetet 1981. Ecuador modern történelmének első demokratikusan megválasztott elnökét Castróval próbálták egy sorba helyezni. átformálta volna az ország és az olajvállalatok kapcsolatát. 2 Néhány héttel a törvénycsomag benyújtása és pár nappal a SIL miszszionáriusainak kiutasítása után Roldós figyelmeztette a külföldi érdekeltségeket. és Latin-Amerikán túl az egész világot érintette volna. PR-embereik lejárató kampányt folytattak Jaime Roldós ellen. 1 Az olajvállalatok úgy reagáltak. május 24-én. hogy összejátszik az olajvállalatokkal. majd elindult. Ha hatályba lépett volna. és ezért különösen óvatos volt. 1981 elején a Roldós-kormány hivatalosan benyújtotta új szénhidro-. Nagy beszédet tartott a quitói Atahualpa olimpiai stadionban. hogy a hasonmás gépre szálljon. nyíltan megvádolta a Summer Language Institute-ot azzal. majd egy igen bátor lépéssel kiutasította őket az országból. Az robbant föl. Csak remélni tudtam. gén-törvényét az ecuadori országgyűlésnek. Hatása messze átnyúlt volna Ecuador határain. Sokan forradalminak. Biztos voltam benne. Válaszul elhatárolódott a politika. A latin-amerikaiak föl voltak háborodva. Az ő elnöksége idején a Summer Language Institute tovább dolgozhatott az ország- 170 . Annyi biztos. hogy megváltoztatta volna az üzleti élet működését.

Azt is megvallotta. hogy ellene is merényletet fognak elkövetni. Az év végén az új elnök nagyszabású programot indított. Látnoki álom volt. mintha óriási tüzes gömbben zuhanna le az égből. melynek keretében a Texaco és más külföldi vállalatok újabb fúrásokat végezhettek a Guayaquil-öbölben és az Amazonas medencéjében. 3 O m a r Torrijos Roldóst méltatva „testvérének" nevezte. sőt tagjai különleges vízumot kaptak. gyakran álmodik arról.ban. 171 .

Mindennek ellenére le voltam sújtva. és ezt tudtára is akarták adni O m a r Torrijosnak és mindenki másnak. A sakálok visszatértek. Ő is kitiltotta a Summer Language Institute-ot. De Torrijos nem hátrált meg. Moszadik. Két hónappal Roldós halála után Torrijos rémálma valósággá vált: repülőszerencsétlenség érte 1981. mert szembeszálltak a korporatokrácia érdekeivel. és hajthatatlanul ellenállt a Reagan-kormányzat követelésének. hogy Roldós merénylet áldozata lett. Torrijost világszerte ismerték. július 31-én. a sakálok mehetnek vissza az állatkertbe. Ismertem Arbenz. N e m volt kétségem afelől. hogy megfélemlítsék. azt az embert tisztelték benne. bár nem is értem.27. f e j e z e t Panama: egy másik elnök halála Döbbenten álltam Roldós halálhíre fölött. Latin-Amerika és az egész világ föl volt kavarva. Szaúd-Arábiában aratott látszólagos sikerünk nyomán azt gondoltam. Az eset magán viselte a CIA által szervezett akciók j e gyeit. Most be kellett látnom. Abban is biztos voltam. akik nem kerültek be a hírekbe vagy a történelemkönyvekbe. miért. Roldóshoz hasonlóan ő sem hagyta. Az új Reagan-kormány hollywoodi cowboyimázsával együtt kiválóan alkalmas volt ilyen üzenetek küldésére. hogy az ilyen. hogy tárgyalják újra a Csatorna Egyezményt. hogy nem véletlenül intézték úgy. aki rákényszerítette az Egye- 172 . Allende történetét — és sok más emberét is. Egyáltalán nem voltam naiv. hogy mindez egyértelmű legyen: üzenetértéke volt. de életük azért tört derékba vagy ért véget idő előtt. hogy tévedtem. aki esetleg csatlakozni akarna a korporatokráciaellenes keresztes háborúhoz. mindenki szeme láttára végrehajtott durva akciók korának vége. Annyira égbekiáltóan nyilvánvaló volt.

senki nem élte túl a balesetet. Weinberger védelmi miniszter és több hatalmas nagyvállalat vezérigazgatójának a szemében is. amely a School of the Americas és az Amerikai Déli Hadsereg trópusi kiképzőbázisának bezárására vonatoztak.kizsákmányolásában. és aki kitartóan szembeszegült R o n a l d Reagannel. matematikaprofesszor és költő. de hogy honnan. A panamai hegyek között. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal). Omar Torrijos Herrera tábornok halálhíre. ón-. amelyen már panama hotelbeli találkozásunkkor is dolgozott. hogy Washington vizsgálja ki a CIA szerepét az ügyben. ötödik panamai utazásom előtt már indulásra készen álltak becsomagolt bőröndjeim. alias José de Jesús Martínez. Ahogy hallottam. hogy adja vissza a Panama-csatornát jogos tulajdonosának. Természetesen volt m é g egy lehetőség: megszabadulni Torrijostól. olyan államfő. azt nem mondhatom el telefonon."' A világon mindenütt gyászolták ezt az embert. mikor fölhívtam: „Bomba volt a gépen.C a r t e r . Chuchu őrmester. akit a szegények és védtelenek szószólójaként ismertek.olaj-. amely hajlandó befogadni ezeket az intézményeket .sült Államokat. és követelték. m é g az iráni sahot is. Coclesitóban álló házába tartott. szálka volt Reagan elnök. mezőgazdasági területeinek .ez utóbbi n e m lett volna könnyű a 20.e g y e z mény azon kitételei. Az emberi jogok harcosa volt. És most halott. a Panamai Egyetem volt marxista filozófia tanára. hogy bomba volt rajta. „CIA m e rénylet!" — harsogtak újra az újságok címoldalai. Bush alelnök. aki pártállástól függetlenül befogadta a világ különböző tájairól érkező politikai menekülteket. és szoros kapcsolatokat ápolt washingtoni politikusokkal. A legtöbb részt vett Latin-Amerika munkaerejének és természeti kincseinek . mikor telefonon elérkezett hozzám barátom és házigazdám. mikor repülője lezuhant. A katonai vezetés komoly probléma elé került: vagy megpróbálja valahogy kijátszani az új szerződést.és bauxitkészleteinek. G r a h a m Greene könyve. Torrijos üzleti körökből való ellenségei között ott voltak a multinacionális óriások is. réz. azt mondta. sokak szerint Nobel-Békedíjra jelölték volna. a következő bekezdéssel indul: 1981 augusztusában. A katonai vezetőket különösen dühítette a T o r r i j o s . Erre azonban n e m volt esély. többek között igen nagy hatalmú emberek is. fa-. Néhány nappal később testőre. Karizmatikus szószólója volt a társadalmi igazságosságnak. és újratárgyalni a szerződést az utódjával. század utolsó évtizedeiben. vagy más országot keres. Tudom. Voltak közöttük feldolgozó- 173 . Sokan gyűlölték Torrijost.

Egy éjszaka sokáig b á m u l t a m az arcképét egy újságban. Vezetői közül sokan gyűlölték Torrijost. Múltja alapján biztosra vehetjük. hogy egy másik sötét éjszakán egy rutinrepülés során fog meghalni Twin Otterjében.k o r m á n y z a t o t annyira felbőszíti. Ha Torrijos életben marad. amelyet az jogosan megillet. és akinek — sokak szerint — n e m lesz esélye a világ Reaganjei. hatékonyabb vízi úttal való helyettesítésére. hogy az ötvenkét éves Torrijos halála újabb epizód a CIA-merényletek sorában. karizmája és intelligenciája. 3 N e m tudhattam. mert egy japán tervet m e r t fontolgatni a jelenlegi csatornát új. méltósággal és remek humorral. Most halott volt. hogy megállapodást dolgozzon ki a nemzetközi olajvállalatokkal 174 . Manuel Noriega lett. 2 Egy ilyen lépés nemcsak hogy végképp átruházta volna a tulajdonjogot az Egyesült Államokról Panamára. Bushai és Bechteljei ellenében. ami egy eszmét m e g tudna ölni!" Ebbe a mondatba most u g y a n ú g y beleborzongtam. és hogy az Egyesült Államokon kívüli világnak nem lesz kétsége afelől.és dél-amerikai országon végigsöpört. akiből azonban hiányzott Torrijos szellemessége. hiszen a M A I N gyakran m ű k ö d ö t t vele együtt. Akkoriban még n e m tudhattam.ipari és kommunikációs cégek.. hajózási és szállító konglomerátumok. Utódja egyik védence. Azt sem gondoltam. bizonyára megpróbálta volna lecsendesíteni az erőszakhullámot. h o g y merényletet készít elő ellene (mint ahogy ezt egy későbbi szenátusi vizsgálat alkalmával tett vallomás föltárta). Engem személyesen sújtott ez a tragédia. amely oly sok közép. h o g y ez a győzelmei csakúgy. hogy törekedett volna arra. h a n e m a Bechtelt is kizárta volna az évszázad legizgalmasabb és remélhetőleg legjövedelmezőbb m é r n ö k i vállalkozásából. amely a magánvállalatok és az amerikai kormány között kialakult. melynek vezetői közé tartozott George Shultz és Caspar Weinberger is. Órákat töltöttem azzal.B u s h . Jól ismertem ezt a vállalatot. hogy Torrijos együtt tud majd m ű ködni Carterrel. A Bechtel volt az Egyesült Állam o k legbefolyásosabb mérnöki-építőipari cége. m i n t azon a régi viharos éjszakán. hogy visszaszolgáltassák a Csatornát annak a népnek. illetve m é r n ö k i és más műszaki területen m ű k ö d ő vállalatok is. m é g n e m találták föl azt a fegyvert. mégpedig m e g n y e rően. A Bechtel Group Inc. k i t ű n ő példa arra a szoros kapcsolatra. mint kísérletei. hogy enyhítse a latin-amerikai szocialisták és diktátorok között feszülő ellentéteket. és főépítésze személyes jó barátommá vált. hogy fölidéztem Torrijosszal folytatott beszélgetéseinket. Torrijos szembeszállt ezekkel az emberekkel. a R e a g a n . m i k o r a z u h o g ó esőben a taxi megállt az óriásplakát előtt: „ O m a r eszméje a szabadság. visszagondolva a Panamában töltött első estémre.

ezt viszont a CIA. 175 . példája modellként szolgálhatott volna Amerika. melyeket Washingtonban egyszerűen terrorista támadásoknak és kábítószer-háborúnak neveznek. melyekben Torrijos azonban családjukat és otthonukat védő emberek elkeseredett akcióit látta volna. Mindennek eredményeképpen enyhültek volna azok a szörnyű konfliktusok.az Ecuadorhoz. az NSA és az E H M .e k nem engedhették meg. És ami még fontosabb. Afrika és Ázsia vezetőinek új generációja számára . Kolumbiához és Peruhoz tartozó amazóniai területek károsításának mérséklése érdekében.

Összeházasodtunk. Paula egy kolumbiai újságíróval járt. Barátok maradtunk. akit a M A I N .28. Meggyőződéses környezetvédő volt. és akinek apja a Bechtel f ő építésze volt. május 17-én megszületett Jessica lányunk. és a Berkeley Egyetemen végzett. jóval idősebb. fejezet Energiaipari vállalatom. és lakást béreltünk. Sokat küzdöttem szakértő tanúként végzett munkámmal. Harminchat éves voltam ekkor. Winifred fizetés nélküli szabadságot vett ki a MAIN-től. és vitorlásomon lehajóztunk az Atlanti-óceán partja m e n tén. és 1982. Más barátnőim voltak. San Francisco keleti öblének Berkeley negyedében nőtt föl. az Enron és George W. akinek életről alkotott nézetei gyökeresen különböztek puritán szüleim vagy A n n fölfogásától.n é l ismertem meg. hogy gyakorlati okokból miért van szükség egyre több villamos áramra. A Seabrook esetében m u n k á m részét képezte. egy fiatal környezetvédelmi mérnök. Kapcsolatunk elmélyült. például Winifred Grant. de megegyeztünk. különösen a Seabrook atomerőmű ügyében. hogy szakértőként kapott bírósági idézéseim miatt repülőre szállhassak. Lassan. hogy meggyőzzem a N e w Hampshire-i közszolgáltatási bizottság illetékeseit. és a pénz kedvéért visszacsúsztam régi szerepembe. Bush Torrijos halálának idején már hónapok óta nem láttam Paulát. Winifred rengeteget segített nekem ebben az időben. megint csak eladtam magam. hogy az állam 176 . a hajót gyakran egyegy kikötőben hagyva. Florida felé. Végül is megérkeztünk a floridai Palm Beachbe. hogy szerelmi kapcsolatunknak véget vetünk. mint a gyermek születésére felkészítő Lamaze-órákon résztvevő többi férfi. ugyanakkor megértette. kényelmesen haladtunk. Gyakran úgy tűnt. Szabadgondolkodó volt.

Különösen előnyösnek t ű n tek azok az eljárások. Hajlandó volt részt venni az IPS igazgatósági tanácsában és a botladozó vállalat elindulásának finanszírozásában. talán hogy megjutalmazzon korábbi szolgálataimért és hallgatási fogadalmamért. hogy néhány új technológia valóban környezetkímélő villamosenergia-termelést tenne lehetővé. legtöbb versenytársunk tönkre is ment. melyben a korábbi amerikai szenátor. hogy az atomenergia biztonságos. Egy szép napon közöltem a N e w Hampshire szolgáltató vállalatnál dolgozó főnökeimmel. Nagyon kockázatos üzletág volt. 1982-ben megalapítottam az Independent Power Systems (IPS. hogy sok esetben valaki jótékonyan beleavatkozott az ügyeinkbe. magas beosztásban. amelyik innovatív. hogy életében először családról kellett gondoskodnia. elnökjelölt és külügyminiszter. hogy a környezet szempontjából hasznos erőműveket hozzunk létre. Egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a szerepben. hogy vállalatot hozok létre. és elhatároztam. amelyek korábban hulladéknak tartott anyagokból állítottak elő elektromos energiát. a Chadbourne and Parker (jelentős Wall Street-i ügyvédi iroda.elektromosenergia-ellátására az atomerőmű a leggazdaságosabb és a legjobb megoldás. Ed Muskie is partner volt). és amelyben bírósági eskü alatt kellett szakértői tanúvallomást tennem. Sajnos minél tovább tanulmányoztam az ügyet. az ESI Energy. Bruno Zambotti az Amerika-közi Fejlesztési Banknál dolgozott akkor. Határozottan úgy éreztem. különleges 177 . a Prudential Insurance Company. és működő modellek bemutatásával másokat is erre bátorítsunk. Komoly aggályok merültek föl a tartalékrendszerek integritásával. azzal a céllal. valamint a Riley Stoker Corporation (az Ashland Oil Company egyik mérnöki cége. és annak fényében is. Jessica születése után néhány hónappal. hogy több. Támogatott minket a Bankárszövetség. Ugyanakkor egyre inkább meggyőződtem arról.amiért fizettek -. Az a korábban elfogadott vélemény is kétségessé vált. Független Energiarendszerek) nevű vállalatot. hogy ügyüket nem tudom tovább képviselni. Winifred teljes mértékben támogatott a vállalkozás bizonytalanságai ellenére. A „véletlen egybeesések" azonban segítségünkre voltak. az atomenergiánál gazdaságosabb és műszakilag fejlettebb alternatív energia-előállítási módszer is létezik. amit elvártak tőlem . a berendezések szerkezeti fáradásával és a nukleáris hulladék tárolásával kapcsolatban. annál inkább kételkedtem saját érveim helyességében. Föladtam ezt az anyagilag igen vonzó pályát. a személyzet képzésével és az emberi hiba lehetőségével. A szakirodalom gyorsan változott az új kutatások hatására. amely a tervezett új technológiák közül valósít majd meg néhányat. és a bizonyítékok egyre inkább azt támasztották alá.

1986-ban az IPS és a Bechtel egyszerre. hogy nagy mérnöki cégek igyekeztek beszállni a versenybe. Az IPS elnökének szerepében belülről is megismerhettem az energiaipart. Az energiaipar nagy átalakuláson ment keresztül. amit én az 1970-es években a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet keretében elvégeztem. és fölvásárolni az eddig piacon lévő vállalatokat. és a vállalat főépítészi posztjára emelkedett. a szabályok egyik napról a másikra megváltoztak. aki harminc éve dolgozott a Bechtelnél. hogy olyan apósom volt. A jelszó a szektor liberalizációja volt. Az iparág ismerői „az energia Vadnyugatának" nevezték a helyzetet. hiszen egyetem után ennél a cégnél kezdett dolgozni. független vállalat is meg tudja oldani a Wall Street és más hagyományos források segítségével. Winifred a Bechtel San Franciscó-i központja mellett nőtt föl.1 Ráadásul az IPS-erőmű a keletkezett hulladékhőt nem hűtőtavak vagy hűtőtornyok segítségével juttatta vissza a környezetbe. és közvetlenül hozzájárult új nemzeti környezetszennyezés-ellenes törvények megalkotásához azzal. Még maga az amerikai kongresszus is támogatott minket. Az is előnyömre szolgált. akik korábban helyi monopóliumokat élveztek. de egymástól függetlenül kezdte meg egy-egy olyan új innovatív technológiákat alkalmazó erőmű építését. Mac Hall elvesztette realitásérzékét. ezzel ellenkező érveit. a szenet pedig el lehet égetni savas eső képződése nélkül. A folyamat egyik áldozata a M A I N volt. Az energiaszolgáltatók. lobbistákkal. Ahogy Bruno megmondta. savas eső képződése nélkül állítottak elő energiát. Éppen egy város építését irányította Szaúd-Arábiában — annak a munkának a közvetlen következményeként.erőművi bojlereket tervezett és épített). A mi erőművünk azt is megmutatta. mikor egyedül az IPS-t mentette föl egy bizonyos adó megfizetése alól. hanem egy másfél hektáros melegház fűtésére használta föl. befektetési bankárokkal és nagy cégek vezető munkatársaival. Az évtized végére ez a két erőmű forradalmasította az energiatermelési szektort. hogy ki nem próbált. amelyek szénhulladékból. most azzal szembesültek. és ezt senki nem merte neki megmondani. és a M A I N vezetése nemcsak hogy képtelen volt kihasználni az iparágon végigsöprő 178 . és ő is tagja volt a vállalat „nagy családjának". Találkoztam az üzletág legbefolyásosabb embereivel: jogászokkal. hogy bebizonyította: hulladéknak tartott anyagokat föl lehet használni energiatermelésre. Paul Priddy sosem próbálta átvenni az irányítást. Jó üzleti érzékű emberek remekül kihasználhatták az óriási lehetőségeket. Ez cáfolta az energiatermelő vállalatok régi. határozott előnyhöz juttatva minket versenytársainkkal szemben. melyek a bíróságok és a kongresszus zavara és tanácstalansága révén adódtak. korszerű technológiák finanszírozását egy kis.

A legtöbb üzleti tárgyalás kötetlen beszélgetéssel kezdődik. mi bennfentesek. 2 Gyanítottuk. és nem szóltak semmit. Nekem úgy tűnt. A spektrum másik szélén egy olyan cég állt. a M A I N elvesztette EHM-szerepét. és végül a Spectrum 7-tel történt egyesülés mentette meg 1984-ben. hogyan érte el az Enron ezeket a csodákat. Nem sokkal később a Spectrum 7 is a csőd szélére került. Akik a falakon belül voltak. Így ért megalázó véget száz év dicsőséges munkája. Néhány évvel azután.t e c h n i k á k új változatai. Bush. mi történt azokkal a vállalatokkal. és 1986-ban a Harken Energy Corporation vásárolta föl. Egy másik téma is sokat foglalkoztatta azokat. akik ismerik az egyes országok hatalmi központjaihoz vezető utakat. W. A globális birodalom hatalmas léptekkel haladt előre. George W. csak mosolyogtak rajtunk. A vállalat falain kívül senki sem tudta. hiszen az ifjú Bush eddigi olajipari pályafutása nemigen indokolta ezt a magas pozíciót. és arról. hogy B r u n o rekordprofitokat ért el. A M A I N nevét még egy darabig használta az új tulajdonos. a többi partner ennek kevesebb mint feléért adta el a sajátjait négy évvel később. Míg én 1980-ban még harminc dollárt kaptam részvényenként. irataikat rendezik és kávét töltenek. az Arbusto (a „bush" . feledésbe merült. akiket érdekelt az olaj és a nemzetközi politika: az alelnök fia. ebben az időszakban ezek a beszélgetések gyakran folytak az Enronról. Néha. hogy apja az alelnök. de egy sor végzetes hibát is elkövetett. ugyanakkor megerősítve láttam a döntésemet: jókor szálltam ki. amelyek nem tudtak alkalmazkodni az energiaipar változásához. hogy olyan emberekkel dolgoznak. majd azt is ejtette. Ez az egyik leggyorsabban növekvő szervezet szinte a semmiből bukkant fel.változások előnyeit. mondtak valamit egy újfajta vállalatvezetésről. Bush évi 120 000 dolláros fizetésért őrizte meg igazgatósági tagságát és tanácsadói funkcióját. Szomorúan láttam a vállalat összeomlását. Első energetikai vállalkozása. hogy Bush alkalmazásában szerepet játszhatott a tény. Az sem tűnt véletlennek. hogy ezek a régi E H M . melyet.„bokor" . G. olajipari befektetési lehetősé- 179 . melynek egykor olyan nagy súlya volt a világ sok országában. és súlyos pénzügyi válságba jutott. és máris óriási méretű üzleteket tudott kötni. amely az adódó lehetőségekkel jól tudott élni. A M A I N jól példázza. ha nagyon erőltettük. A partnerek eladták a vállalatot egy másik nagy mérnöki és építőipari cégnek. hogy történelme során először külföldi érdekeltségeket építsen ki.spanyol megfelelője) kudarcba fulladt. „kreatív finanszírozásról". A logó. hogy a Harken ezt az alkalmat ragadta meg arra. lenyűgözve figyeltünk: az Enron. míg a résztvevők leülnek.

Bush „beceneve". melyet én és E H M .új befektetések.kérdezte szomorúan csóválva a fejét.) 180 .50 dollárról 5. mint társaim. Korábban dolgoztam a kuvaiti. W* nem tesz s e m m i olyat.geket kezdett keresni a Közel-Keleten. N e m sokkal ezután Michael A m e e n — a külügyminisztérium megbízottja. aki az energiaiparral foglalkozott. Néhány héten belül a Harken Energy részvényeinek ára húsz százalékkal. csodálatos dolgok kezdtek történni a Harkennel . Ekkor választották elnökké Bush alelnököt.Érdemes ezt csinálni? .k o l l é g á i m h o z t u n k létre: ők a hűbérurak és az ültetvényesek. Charles Holstert — megszervezett néhány találkozót a bahreini kormány és a Harken Energy között. G. A Vanity Fair magazin szerint: „Ahogy Bush elfoglalta helyét az igazgatótanácsban. talán mert más szemszögből láttam az eseményeket. 4 A legtapasztaltabb energetikai szakértők is megdöbbentek azon. váratlan finanszírozási források. égből pottyant fúrási jogok. — Érdemes a fiú karrierjéért az elnökséget kockáztatni? Én kevésbé voltam meglepve. 4. Váratlanul a H a r k e n lépett az A m o c o helyébe." 3 1989-ben az A m o c o a bahreini kormánnyal tárgyalt part menti f ú rások jogáról. ami Bahreinben történt. .csakúgy. Koktélt ittunk a Wall Street közvetlen közelében álló Világkereskedelmi Központ tetején. ismertem a közel-keleti politikát. és tudtam. aki Bahreinben bemutatta az újonnan kinevezett amerikai nagykövetet. hogy Bush . és egyébként a Republikánus Párt jelentős támogatója volt. — R e m é l e m .50 dollárra emelkedett. az egyiptomi és az iráni k o r m á n y n a k . (A ford. amiért majd az apjának kell megfizetnie — mondta egy jogász barátom. a szaúdarábiai. 5 *George W. m i n t az E n r o n szakértői egy olyan hálózat részei.

hogy a nagyvállalatoknál vezető pozíciókat betöltő E H M . hogy megvesztegessenek Ebben az időben döbbentem rá. de szerepük hasonló volt. független vállalatokat alternatív üzemanyagok és innovatív villamosenergia-termelési módszerek kifejlesztésében. melyek akkor indultak el. hogy valóban új korszak kezdődött a világgazdaságban. Az új tendenciák az én területemen. továbbra is virágzott. hogy segítse az enyémhez hasonló kicsi. a gazdasági vezetők egyre szélesebb körét olvasztott magába. A globális birodalom nem más. az újfajta változat még károsabb formákat öltött. amely hosszú jogi viták után végül 1982-ben emelkedett törvényerőre. az én ágazatom. Az EHM-elv egyre több üzletágat. Az volt az egyetlen különbség. minden eszközt szentesít. McNamara keynesiánus gazdaságtani szemlélete és agresszív vezetési módszere mindent áthatott.e k nem feltétlenül működtek együtt a nemzetközi bankvilág pénzalapjaival. Lehet. PURPA). hogy nem az NSA toborozta őket és mérte föl képességeiket. A Kongresszus 1978-ban fogalmazta meg a közüzemi szolgáltatások szabályozásáról szóló törvényt (Public Utility Regulatory Policy Act.egykori példaképem . E szerint a törvény szerint a nagy szolgáltatóknak kötelező volt megvá- 181 . mint a magasabb profithoz vezető út.védelmi miniszter és a Világbank elnöke volt. Az 1980-as években a középvezetők soraiból kiemelkedő fiatalok meg voltak győződve. f e j e z e t Hagyom. hogy a cél. túlléptek legsötétebb elképzeléseimen is. A kongresszus eredeti szándéka az volt. A folyamatok. az energiaiparban is pontosan kirajzolódtak. mikor Robert McNamara . a végelszámolás eredményének növelése.29. Míg a régi ágazat.

ahogy a többi független kisvállalatot a nagy építőipari cégek. a környezet védelmét. jól tükrözte az egész világot átható trendeket. és támogassa az amerikai vállalkozó kedvet megtestesítő független vállalatok fejlődését. maga Bush pedig az olajiparból szerezte a vagyonát.sárolni és méltányos árat fizetni a kisvállalatok által előállított elektromos áramért. és nem csak az import tekintetében. Egyike volt annak a néhány független cégnek. Változatlanul a P U R P A eredeti céljait tartottuk szem előtt. de prosperáltak is. Sokan közülük agresszív módszerekkel juttatták a független cégeket a tönk szélére. Ami az energiaiparban történt. Egyszerűen axiomatikusan elfogadottá vált. melyek nemcsak hogy talpon maradtak. hogy ez a korporatokráciának tett korábbi szolgálataim eredménye. amely az előbbivel szoros kapcsolatban állt. Az 1980-as és '90-es évek során a vállalkozó szellemről a liberalizációra tevődött át a hangsúly. illetve maguk a közszolgáltató vállalatok sorra lenyelték. hogy holdingokat* hozzanak létre. melyek lehetővé tették a számukra. A szociális ellátást. Ez utóbbiak jogi kiskapukat találtak. E két iparág egyébként nem csak a republikánusokat támogatta. Olajfüggőségünk csökkentésének gondolata háttérbe szorult. Az IPS célja továbbra is a környezet javát szolgáló energiatermelés maradt. hogy a gazdag befektetők természetüknél fogva *Az angol holding company kifejezés más vállalatok részvényeinek birtoklására specializálódott vállalkozást jelent. (A ford. az élet minőségével kapcsolatos szempontokat háttérbe szorította a kapzsiság.) 182 . ezek aztán mind a szabályozottan működő közszolgáltató vállalatok. Ez a jogszabály még Carter azon törekvését tükrözte. Biztos voltam benne.minden olaj. Eleinte ezt elméleti alapon próbálták alátámasztani azzal. Végignéztem. Mások egyszerűen új. A valóság azonban egészen másként alakult. hogy alternatív energiaforrások igénybevételére bátorítson. és lekötelezettjük volt. E folyamatban mindent lehengerlő hangsúlyt kapott a magáncégek szerepének növelése. mind a liberalizált piacon működő független energiatermelő cégek tulajdonosaiként működhettek. Reagan mélyen le volt kötelezve az olajvállalatoknak. és le fogja azt győzni. vagy a mérnöki és építőiparból. És e két kormány kulcsszereplői is vagy az olajiparból jöttek. a függetlenekkel azonos tevékenységi körű vállalatokat alapítottak. hogy a kapitalizmus felsőbbrendű a szocializmusnál. A törvény egyértelműen azzal a céllal született. hogy csökkentse az Egyesült Államok olajfüggőségét . és vállalatunk sorsa igen kedvezően alakult. hogy aztán fölvásárolják őket. de később már ilyen igazolásra sem volt szükség. a Demokrata Párt sok képviselője és híve is nagy jövedelmekhez jutott általuk.

a legnagyobb piacokat keresték. és az elnyomás elleni csodaszerként üdvözölte. egyszerűen továbbálltak. hová fog mindez vezetni. Az 1980-as évek végére a Szovjetunió és a világkommunizmus mozgalmának összeomlása világossá tette. telefont. Tűnődtem. és a legkülönbözőbb üzletágakban dolgozó szakembereket olyan feladatok végrehajtásával megbízni. Hozzánk hasonlóan ők is közösségeket és országokat béklyóztak meg. Biztosítottak minket arról. ahogy engem gyötörtek annak idején. Iskolákat és országutakat építettek.jobb tulajdonosok. Ennek eredményeképpen könnyű volt az EHM-koncepciót egy nagyobb közösség szintjére emelni. hogy a cél nem a kommuniz183 . mint az állam. vajon őket is gyötrik-e néha kétségek. amely az otthonom. televíziót. hamarosan az Egyesült Államok minden nagyobb szövetségese jóváhagyta. privatizációját proponálták. Panamában és Kolumbiában -.e k . hogyan viseli mindezt ezeknek az embereknek a lelke. A rendszer gyorsan bővült. melyben egy fiatal nő fürödni próbált. A Világbank és más nemzetközi szervezetek magukévá tették ezt a nézetet. Visszatekintve nagyon aggasztó történelmi tendenciát láttam kibontakozni. és féltem. Könyörtelenek voltak. energiaelosztó rendszerek és más létesítmények liberalizálását. Bőséget ígértek. Szemmel láthatóan mit sem törődtek a maguk mögött hagyott közösség számára sokszor katasztrofális következményekkel. hogy a magánszektor segítségével az országok ledolgozhatják adósságukat. föl kellett tennem a kérdést. A jelenleg működő nemzetközi pénzügyi rendszer alapjait a második világháború végén sok ország vezetőinek közös tanácskozásán fektették le a N e w Hampshire-i Bretton Woodsban. N e m tehettem róla. azt. megmagyarázták maguknak. Majd amikor máshol olcsóbb munkaerőt. az államban. és boldog voltam a családommal. vagy még könnyebben elérhető nyersanyagforrást találtak. és szép sikereket értek el. miközben egy vénember a feléje folyó vízbe intézte dolgát? N e m maradtak már Howard Parkerek. amelyek korábban csak a mi szűk. időnként súlyos depresszió tört rám. Létrehozták a Világbankot és a Nemzetközi Valuta Alapot a lerombolt Európa újjáépítésére. Gyötört a bűntudat mindazért. kommunikációs hálózatok. hogy ez fog megszabadítani mindnyájunkat a kommunizmus gonosz karmai közül. Egy kislány apja voltam. miért cselekedtek helyesen. a leginkább hozzáférhető nyersanyagokat. Ezek a szakértők aztán a világ minden tájára eljutottak. hogy föltegyék a kemény kérdéseket? Bár élveztem az IPS sikereit. amit tettem.mint én Indonéziában. milyen jövőt fog tőlünk örökölni. exkluzív körünk tevékenységi területéhez tartoztak. És ahogy az őket megelőző E H M . és az állami tulajdonban álló vízés csatornarendszerek. Álltak valaha bűzös csatorna partján. A legolcsóbb munkaerőt. orvosi ellátást ajándékoztak.

de képtelen vagyok másképp dolgozni. hogy a M A I N . úgy éreztem. Bármennyire nem megfelelőek is e nemzetközi pénzügyi szervezetek..t í p u s ú nemzetközi m u n k á b a n vegyek részt.mus legyőzése volt. mégis ők határozzák meg. Ma sem vagyok az az író. hogy valószínűleg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rendszer. a State of the World (A világ állapota) f ó r u m elnöke így fogalmaz: Összességében tekintve a világ egészének integrációja. Így aztán hamar kitudódott. és egy rendkívül előnyös szakértői szerződést ajánlott a Stone & Webster E n gineering Corporation (SWEC) nevében. ami foglalkoztat. hogy valami E H M . ha nem is egyenlően. illetve a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization. hogy ez veszélyes lehet. amelyben mindenről beszámolok. W T O ) önkényes szabályaitól. segítenek visszaemlékezni régmúlt eseményekre. Megkönnyebbültem: n e m arra kértek. amely. aki képes lenne magányos elszigeteltségben dolgozni. Kevesen menekültek meg a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap által diktált „szerkezeti átalakításoktól" és „feltételektől". h o g y Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai címmel megírjam a könyvet. Jim Garrison. akik sikeresen alapítottak és ve- 184 . hogy meghallgassam véleményüket. hogy egy új leányvállalatuknak kellene dolgoznom. amely az energiaipar változó körülményei között próbált magának helyet biztosítani.. hogy másokkal is megbeszéljem. különösen a gazdasági globalizáció és a „szabad piaci" kapitalizmus mitikus tulajdonságai tekintetében ma már elérte egy valódi „birodalom" szintjét. amely az IPS-hez hasonló független keretek között energiaipari fejlesztésekkel foglalkozik. Szívesen olvasom föl barátaimnak készülő m u n k á m egy-egy fejezetét. Tudom. 1987-ben egy délután a M A I N egyik volt partnere hívott föl. inspirációt kapok a többiektől.n é l eltöltött éveimről akarok könyvet írni. hogy a kapitalizmusban g y ö kerező globális birodalom már szabadon uralkodhat. Ezt az elhatározásomat azonban nem tartottam titokban. A globalizáció olyan erővel folyik. és büntetést a szabályszegésért. mik a szabályok. az is nyilvánvaló lett. és új megvilágításba helyezik a történteket. itt az ideje. valójában nem is kellene sok mindent tennem. ki kap jutalmat az engedelmességért.1 A h o g y mindezeken töprengtem. A Föld egyetlen nemzete sem volt képes kivonni magát a globalizáció kényszerítő erőinek hatása alól. Akkoriban a S W E C a világ egyik vezető m é r n ö k i és építőipari cége volt. Szükségem van rá. mit jelent a gazdasági globalizáció. Ahogy a telefonáló elmondta. de a világ összes nemzetgazdaságát integrálja. Azon kevesek közé tartoztam. Volt kollégám elmondta.

n é l . ami egy bonyolult energiaipari vállalat vezetésével. — Ezt ö r ö m m e l hallom — felelte. . Mosolyogva hátradőlt. m i n t ez a legutóbbi a stresszről. Hirtelen megértettem. teljesen elfogadhatóak. akár a M A I N . mert bizonyos okok miatt az IPS eladását fontolgattam. ráadásul ilyen szép h o n o r á r i u m ellenében.h e z . Miközben barátságosan elbeszélgettünk. láthatólag lazított. — N e m . rájöttem. miről is van szó. hogy csatlakozhatom a S W E C . megáll a szívverésem. Mikor a desszertnél tartottunk. az építkezések idején dolgozó több mint száz ember irányításával. A szerződés aláírása előtt a S W E C vezérigazgatója meghívott ebédelni. Aztán egyenesen a szemembe nézve megkérdezte: — Akar még más könyvet is írni? Egyszeriben görcsbe rándult a g y o m r o m . N e m ír politikai ügyekről vagy nemzetközi bankokat. m i n t a M A I N . meg ilyesmiről. N e m haboztam. Elhatároztam. A S W E C tanácsadójaként ilyeneket nyugodtan kiadhat — rám nézett. hogy tulajdonképpen szívesen visszatérnék a tanácsadói pályára. fejlesztési projekteket érintő kérdésekről — rám nézett. amit Howard 185 . — Magától értetődik — biztosítottam róla. — Vállalatunknál fontos a titoktartás. amit a vezérigazgató föl fog nekem ajánlani. a Stresszmentes szokást ( T h e Stress-Free Habit). hagynám magam m ö gött a felelősséget. — Ezek nem publikus témák. Csakúgy. és tanácsadói listáján szerepeltetni a nevemet. Ö r ü l t e m tehát a lehetőségnek. és kiváló hírem volt a szakmában.m o n d t a m . m i n t e g y választ várva. és megfelelt az iparágban uralkodó szokásoknak. Az ajánlat azért is vonzott.n é l végzett m u n k á j a lényegéhez. vendéglátóm szóba hozta addig megjelent egyetlen k ö n y v e m e t . Már előre elképzeltem. — Igen. ami kapcsolódik akár itteni. hogy a vállalatunk nevét könyveiben soha nem fogja említeni.Mostanában n e m tervezek újabb könyvet. — Ezt jó tudni. — Természetesen az olyan könyvek.zettek független energiaipari vállalatot. mindez teljesen legális volt. A S W E C szerette volna életrajzomat fölhasználni. — Ezt megértem. teljesen elfogadható. hogy többek között egy nonprofit szervezetet hozok létre belőle. Elmondta. De azt talán m o n d a n o m sem kell. valamint az erőművek építésével és működtetésével jár. Ezek néha tovább is vihetik az ember karrierjét. hogyan fogom elkölteni a jelentékeny honoráriumot. Egy régi érzés kerített hatalmába. Egy pillanatra úgy éreztem. hogy sok jót hallott róla. m i n t ahogy nem fog semmi olyanról sem írni.

az országom. elhívjanak egy-egy értekezletre — de tudtam. hogy elárultam a lányom. Eladtam magam — m e gint. úgy éreztem. vártam a Floridába induló járatot. Ez jogi értelemben nem volt megvesztegetés. súlyos következményei lettek volna. hogy fizetnek nekem azért. mint egy prostituált. Féltem. Fidel autójában ülve Panama Cityben. Ami még rosszabb. a családom. Mégis. ha nem fogadom el ezt az ajánlatot. Késő délután magamba roskadva ültem a repülőtéren. a vállalat részéről teljesen legális és elfogadható volt. 186 . azt gondoltam. vagy Paulával kávézva Kolumbiában.Parker mellett éreztem Indonéziában. nem volt más választásom. mi mindennek a valódi célja. és úgy éreztem magam. hogy fölvegyenek a névsorukba. A vezérigazgató egy csúcsvezető fizetésének megfelelő éves tiszteletdíjat kínált föl nekem. hogy időnként tanácsot kérjenek tőlem.

Sosem találkoztam vele személyesen... A Bechtel legfőbb vágya volt. Mint ahogy azt előre látni lehetett. erős jellemek. de minden beszámoló szerint eleinte megkísérelte a latin-amerikai szegények és elnyomottak ügyét szolgálni. valamint Panama továbbra is eltökélt maradt. Mivel DélFloridában laktam. Noriega maga írja: George Shultz külügyminiszter korábban a Bechtel multinacionális építőipari cég vezetője volt.30.és a Bush-kormányzat rettegett annak lehetőségétől. Caspar Weinberger honvédelmi miniszter pedig ugyanennek a cégnek az alelnöke. még ha folytatói nem is voltak hozzá foghatóan különleges. hogy a csatorna építése során keletkező több milliárd dolláros hasznot ő tegye zsebre [. nemcsak túlzott biztonsági aggályok.1 187 . Egyik legfontosabb tevékenysége volt. fejezet Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Torrijos halála ellenére továbbra is kötődtem Panamához. Manuel Noriega a mestere által megkezdett utat kívánja követni.] A Reagan. hogy az Egyesült Államokat a Csatorna-egyezmény betartására kényszerítse. Kezdetben úgy tűnt. Amerikai építőipari cégek több milliárd dollárt veszítettek volna. hogy Torrijos utóda. több forrásból is értesültem a Közép-Amerikában folyó eseményekről. Torrijos öröksége tovább élt. hogy tovább vizsgálta a japán finanszírozással és kivitelezéssel elkészülő új csatorna építésének lehetőségét. hanem gazdasági versenypozíciók miatt is. a terv Washington és az amerikai magánvállalatok óriási ellenállásába ütközött. hogy egy esetleges csatornaépítési beruházásnak Japán legyen a meghatározó játékosa. Halála után is folytatódtak a kísérletek a féltekén dúló ellentétek enyhítésére.

A CIA fölhasználta ezt a kapcsolatot. 1984-re Noriega már tábornok volt.De Noriega nem volt Torrijos.2 erős hatalmi helyzetben volt Panamában. Az ezredes abban is segített a C I A . megkérdezte: „Hol van az én fiam? Hol van Noriega?" A m i k o r a tábornok utazott Washingtonba. hogy a C I A az amerikai kormányzat legerősebb egysége. Állítólag.) 188 . a G—2 az ő parancsára fejezte le H u g o Spadaforát. H u g o Spadaforát. Közép. és a repülőtéren a CIA helyi képviselője várta őt. A cikk mellett szereplő portré sem festett hízelgő képet a tábornokról. a CIA-vel kapcsolatot tartó katonai hírszerzési egységet. hogy Caseyvel fönnálló szoros kapcsolata a legyőzhetetlenség érzésével töltötte el. hogy vállalja a hírvivő szerepét. Ez irányú hírnevét az pecsételte meg. 4 Ez akkor *Az angol e r e d e t i b e n „ w i m p factor". W. amikor a New York Times 1986. hogy Casey megvédi őt a Csatorna-egyezménnyel és a Csatorna-övezet amerikai katonai bázisaival kapcsolatos álláspontja ellenére. Caseyvel. hogy egy imázsproblémával k ü z d ő amerikai elnökkel volt dolga. Azt gondolta. hogy emberei beépülhessenek kolumbiai és más kábítószerkartellekbe. Bush „pipogyaságtényezőjének"* nevezték. ahogy a G . William J. úgy vált Noriega a korrupció és a romlás szimbólumává. A cikket egy Pulitzerdíjas riporter írta. sőt az a gyanú is fölmerült. az újságírók az utóbbit egyszerűen George H. Állítása szerint a tábornok titokban és illegálisan több latin-amerikai vállalkozásban vett részt. Casey Noriegát kérte meg. hogy meggyilkoltatta egy politikai ellenfelét. csakúgy. 2 Így aztán ahogy Torrijos az igazság és egyenlőség nemzetközi jelképe volt.k o r mányzat figyelmeztetni akarta Castrót az 1983-as grenadai invázió előtt. Noriega ismertségét annak idején az alapozta meg. (A ford. Idővel korrupció és kábítószer-kereskedelem hírébe keveredett. Ebben a minőségében k ö zeli viszonyba került a CIA igazgatójával. 3 Noriega helyzetét tovább nehezítette. kettős ügynökként egyszerre kémkedett az Egyesült Államoknak és Kubának. Az újság következő napi számában a cikk második része újabb részleteket tárt a nyilvánosság elé. N e m volt meg benne korábbi főnökének karizmája és integritása.és Dél-Amerikában. hogy keresztülvigye saját terveit a karibi térségben. Évekkel később Noriega beismerte. mikor abban az évben Casey fölkereste Panama Cityt. hogy ezredesi rangban ő vezette a Panamai Védelmi Erők G—2-es csoportját. június 12-én az első oldalon közölt róla cikket az alábbi címmel: „A panamai hadúr állítólag kábítószerrel és jogellenes pénzekkel üzletel". Például amikor a R e a g a n . a Panamai Védelmi Erők vezetője. és „Panama legjelentősebb kábítószer-ellátó csatornája" Noriega személyes irányítása alatt állt. a két férfi négyszemközt találkozott Casey házában. Biztos volt benne.n e k .

mikor 1989.] Shultz és Weinberger kihasználta a közvélemény tudatlanságát az általuk valójában képviselt gazdasági érdekeket 189 . Noriega szerint: Nagyon egyértelművé szeretném tenni. kormányai és sajtója az egyoldalú amerikai lépést a nemzetközi j o g egyértelmű megsértéseként értékelte. hogy a School of the Americas működését további tizenöt évre engedélyezze. Ragaszkodott a Csatorna-egyezmény tiszteletben tartásához. azt a világ lehet. hogy szükségük van rá növekvő közép-amerikai háborús előkészületeik miatt. az Egyesült Államok azonban nem akarta ezt engedni. mely szerint a Panama-csatorna esetleg egy független.. ahol halálosztagosokat és jobboldali elnyomó haderőt képeznek ki.kapott különös jelentőséget. Ők az intézmény [a School of the Americas] meghosszabbítását vagy a megegyezés újratárgyalását akarták elérni arra hivatkozva. hogy Torrijos örökségét folytassuk. Panama és népe semmilyen fenyegetést nem j e lentett sem az Egyesült Államok. és vizsgálta annak lehetőségét. hogy Japánt bízza meg egy új csatorna finanszírozásával és megépítésével.5 Talán számíthattunk volna rá. szuverén Panama kezében lenne .mint például Pinochet Chiléjében. Mindez pusztító következményekkel járt az ország számára. A tábornok visszaemlékezései érdekes bepillantást engednek az akkori helyzetbe: Lehettünk mi eltökéltek és büszkék. hogy megértette volna. a Stroessner által vezetett Paraguayban. Nem akartunk hazánk földjén olyan bázist. melyet nem előzött meg semmilyen provokáció.Japán támogatásával [. december 20-án az Egyesült Államok állítólag a második világháború óta nem látott méretű légitámadással megtámadta Panamát. hogy az 1986-ban az Egyesült Államok által megkezdett destabilizációs kampány. amikor Noriega határozottan elutasította. Somosa Nicaraguájában. De Panamában semmi ilyesmi nem történt. hogy az Egyesült Államok minden olyan lehetőséget elutasított. de a világ mégis meg volt döbbenve. Ha olyan ország ellen indítottak volna támadást. 6 Olyan polgári lakosságot ért támadás volt ez. a D'Aubuisson uralma alatt álló El Salvadorban. amely Panama 1989-es lerohanásával zárult. amelyben tömeggyilkosságok vagy más emberjogi bűntények történtek . társadalmi reformerekkel tárgyalt. A világ politikusai.. vagy Szaddám Irakjában —. sem más ország számára. annak volt a következménye. De mi a School of the Americas intézményét szégyenfoltnak tekintettük. az ország mindössze szembe mert szállni néhány nagy hatalmú politikus és nagyvállalati vezető akaratával.

m i n t Roldósszal vagy Torrijosszal. Lehet. hogy a sakálok ne tudtak volna ugyanúgy elbánni vele. érdekes megállapítást tett 2001-ben megjelent k ö n y v é ben. hogy Irakra és a hozzá hasonló országokra ráijesszenek. Manuel Antonio Noriega tábornok volt az egyetlen. diktátora. akivel így bántak el. hogy az akció balul fog elsülni. A Hold lelövésében (Shooting the Moon): A világ összes uralkodója. hogy ez az amerikai politika visszatérését jelzi a régi birodalomépítő módszerekhez. huntája és hadura közül. 7 Washington a hivatalos indoklás szerint egyetlenegy ember miatt rendelte el az akciót. a nép ellenségének. de nem voltam képes elhinni.illetően. hogy vagy lehetővé tegyék a merényletet. azt a látszatot keltve. 8 A bombázást követően az Egyesült Államok hirtelen kényes helyzetben találta magát. köztük számtalan gyermek megölésével. A gonosznak. hogy megmutassa a világnak: nem habozik nagy erőket bevetni. hogy ott őt az amerikai jognak az illető uralkodó saját országa területén való megsértése miatt bíróság elé állítsa és bebörtönözze. mint Reagan. Azért kockáztatta fiatal katonái életét. azért gyújtatta fel Panama City egész kerületeit. hogy érvényesítse érdekeit. hiszen terrorista m ó d - 190 . Az invázió hírére napokig tartó depresszióba süllyedtem. a New York Times Magazine egyik szerkesztője és több könyv szerzője. hogy lerohanja a kétmillió lakosú országot — amely véletlenül éppen a Föld egyik legértékesebb ingatlanján terült el. A Bush-kormányzat még egy lépéssel tovább is ment. a kábítószer-kereskedő szörnyetegnek beállított Noriega okot szolgáltatott az amerikai k o r m á n y nak. és biztos m e g lehetett volna fizetni őket. Minél többet töprengtem és olvastam az invázióról. Panamában Torrijos örökségének fölszámolása és egy Washingtonhoz hű bábkormány fölállítása mellett az is cél lehetett. melyekkel az amerikaiaknak dolguk volt. annál inkább arra a következtetésre j u t o t t a m . Tudtam. propaganda-hadjáratot indítottak az ellehetetlenítésemre. de most a legitimáció problémájával nézett szembe. vagy esetleg ők m a g u k kövessék azt el. hogy Noriegát elfogja. hogy Noriegának voltak testőrei. Egy darabig úgy tűnt. Kétszázhuszonöt éves formális nemzeti fennállása óta az Egyesült Államok csak egyszer támadott meg egy országot és vitte annak vezetőjét amerikai területre azért. David Harris. hogy országuk érdekeit szolgálják. Testőrei többségét valószínűleg amerikai katonák képezték ki. hogy a Bush-kormány lemosta magáról a pipogyaság vádját. azért terhelte meg lelkiismeretüket ártatlan emberek.

és m é g évekig folytatta az események elemzését. és ezt teljesítették is. és a hajléktalanná tett emberek számát további huszonötezerre becsülték. Amerika alapelvét fenyegették [. akik úgy vélték. Kiderült.] A katonák gyilkolásra kaptak parancsot Panamában. többek között Noriegával is készített interjúkat a m i a m i b ö r t ö n cellájában.jára viselkedett. m i n t ahogy az sem fog kiderülni. illetve hányan haltak m e g amiatt. de f ü g getlen emberjogi csoportok két-háromezerre tették az áldozatok számát. Ezekre támaszkodva írja: 191 . a Fehér Házból érkező telefonok főszerkesztőknek és televíziós vezetőknek.. hogy meg kell menteniük az országot egy kegyetlen. amíg a katonák az áldozatokat el nem hamvasztották és el nem temették. A sajtóban fölmerültek olyan kérdések. romlott diktátor karmai közül. Soha nem f o g u n k m i n d e n t m e g t u d n i az invázióról. és mögöttük hadrendben menetelt országuk (az Egyesült Államok) egész népe. n e m objektivitásra. repülőn Miamiba szállították. A sajtó mindezzel alig foglalkozott. az Egyesült Államok foglyának emlékiratai (The Memoirs of Manuel Noriega: America's Prisoner) című könyvben Eisner így ír: A gyilkosság. de Amerikában a közfelháborodásról vagy a Washington által elkövetett bűntettekről alig tudott valaki.." Eisner hosszas kutatásokat végzett. Peter Eisner. Az 1997-ben megjelent Manuel Noriegának. és más külső megfigyelőket sem.a demokráciát. rombolás és igazságtalanság. pontosan hányan haltak meg a mészárlásban. Richard Cheney hadügyminiszter öt-hatszáz halálos áldozatról beszélt. Ebben sok minden közrejátszott: a kormány politikája. a Newsday szerkesztője és az Associated Press riportere kivétel volt: részletesen tudósított Panama megszállásáról. hogy n e m részesültek időben megfelelő orvosi ellátásban. hogy a közvéleménynek hősökre van szüksége. hogy az amerikai hadsereg három napig nem engedte az erősen bombázott területekre a sajtó és a Vöröskereszt képviselőit. abban az időben ő volt az Egyesült Államok egyetlen hivatalos hadifoglya. hogy vajon milyen erőszakos és egyéb b ü n t e t e n d ő cselekmények bizonyítékait tüntethették el. és negyvenévi börtönre ítélték. 10 A világ fel volt háborodva a nemzetközi j o g ilyen megsértése láttán. mivel úgy tudták. a pipogyasági tényező miatt ellentmondani nem merő kongresszusi képviselők és újságírók. hogy a világ legerősebb hadserege m i n d e n ok nélkül védtelen embereket gyilkol halomra. de ezekre a kérdésekre n e m érkezett válasz. 9 Noriegát letartóztatták. és azon. amit a Noriega ellen való küzdelem jegyében elkövettek — és az eseményeket övező hazugságok .

véghezvinni. megdöbbentett. Nem hiszem. hanem személyes indítékok húzódnak meg? Hány kormánytisztviselőnket vezeti saját kapzsisága a nemzeti érdekek szolgálata helyett? Hány háborút indítanak azért. Ez alkalommal viszont hallgattam a munkámról. újra és újra fölvetődött bennem a kérdés: hány olyan döntés születik — emberek millióinak életét befolyásoló nagy történelmi döntések is —. akik az Egyesült Államok bábjai voltak attól kezdve. Ahogy mindezeken. milyen sok helyen. Ahogy a könyvön dolgoztam. és ennek segítségével talán én is megszabadulhatok a bűntudattól. már ami az ellene emelt vádakat illeti.e k . nem kértem ki barátok és ismerősök tanácsait. illetve a megszállás előtti. illetve a MAIN-nél eltöltött éveimen tűnődtem. hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentett volna az Egyesült Államok számára. milyen óriási változásokat tudtunk mi. egészen Torrijos hatalomra kerüléséig. amelyek mögött nem a helyes cselekvés szándéka. Arrogáns amerikai politikusok és panamai szövetségeseik érdekeit szolgálta.12 Eisner erre a következtetésre jut: A politikai helyzet elemzése. hogy Panamát elszakították Kolumbiától. E H M . hogy a legfontosabb vonatkozásokban a bizonyítékok alátámasztják Noriega bűnösségét. hogy most Torrijost állítottam a középpontba. hogy folytassam a munkát könyvemen. Próbáltam csak a legfontosabb országokra koncentrálni. hogy az ő történetén keresztül sokat be lehet mutatni a világot sújtó igazságtalanságok közül. ahol valaha dolgoztam. hogy külföldi katonai vezetőként vagy egy szuverén ország vezetőjeként tett lépései indokolták Panama lerohanását. és amelyek a tevé- 192 . hogy az Egyesült Államok panamai inváziója a hatalommal való gyalázatos visszaélés volt. alatti és utáni időkben készített panamai tudósításaim során arra a következtetésre jutottam. Úgy láttam. Az új Csatorna-egyezmény kérdése elvesztette jelentőségét. azzal a változtatással. a vízi út lényegében újra Washington ellenőrzése alá került. hogy választópolgárai pipogyának tartsák? A S W E C vezérigazgatójának tett ígéretem ellenére a panamai invázió miatt érzett frusztráció és tehetetlenség érzése arra késztetett. esztelen vérontás árán.Nem hiszem. és azt sem.13 Visszahelyezték pozícióiba az Arias családot és a korábbi oligarchiát. mert egy elnök nem akarja. Akármit tartalmaztak is a hivatalos dokumentumok. de mellbevágó volt azoknak a helyeknek a listája.

Kimondottan azzal a szándékkal mennek. hogy a megnyomorítottakat kizsákmányolják . milyen alattomos ezeknek a tapasztalatoknak a természete. Magánember voltam. Ezt vetettem papírra: Ebben a korban férfiak és nők százai utaznak Thaiföldre. a könyv írása közben kezdett összeállni a kép. hogyan bombázhatták rendes amerikaiak Panama Cityt. Bolíviába és minden más országba. Kezdetben naiv.embereket. Gazdasági bérgyilkosként közvetlenül egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más kormányszervtől. a Csatorna-övezetben és a diszkóban szerzett élmények következményei érintettek mélyen. Iránban rettenetesen fölkavartak a Jaminnal és a Doktorral folytatott beszélgetések. annyira lekötöttek napi teendőim. Esetleg eszébe jut a halott családja. Saját korruptságom mértéke is megrémített. lelkiismeretfurdalása lehet. hogy milyen könnyű volt elsiklani az összefüggések fölött. a Fülöp-szigetekre. és ezeket az embereket érzéketlenné tették tetteik következményeivel szemben. és tudatlanságban maradni tetteim valódi jelentőségét illetően. Katonák egy egészen új fajtája lép a világ színpadára. Ennek beismerése megkönnyítette. egyre több csatában vesz részt. Aztán ahogy telik az idő. Botswanába.hogyan dolgozhattak például rendes. akiknek a gyerekei alultápláltak vagy éheznek. mégis.kenységem következtében rosszabb helyzetbe kerültek. A katona jut erről eszembe. családszerető irániak a sah kegyetlen titkosrendőrségénél. hogy nem ismertem föl a mélyebb összefüggéseket. abban a reményben. saját túlélésével van elfoglalva. Indonéziában sokat rágódtam például a Howard Parkerrel folytatott beszélgetéseken. szabad-e egy másik embert megölni. akiknek kétségbeejtő szükségük lenne munkára. hogyan követhették rendes németek Hitler parancsait. Megértettem. 193 . megrohanják az érzelmek. Megértettem. Én is hivatásos katonává váltam. Milyen egyszerűnek és milyen magától értetődőnek is hangzik ez. mégis mikor benne voltam a dolgok sűrűjében. vagy a Rasy fiatal indonéz barátai által fölvetett kérdéseken. egy magánvállalat alkalmazottja. fizetésemet a MAIN adta. Panamában a Fidel által a nyomornegyedekben. és megkeményszik. hogy olyan embereket találjanak. Hivatásos katonává válik. Ezt megértve világosabban láttam a „vállalatvezető mint E H M " formálódó szerepét. Lehet. ami által bűntények követtetnek el és birodalmak épülnek. de elsősorban saját félelmével. hogyan követhettek el oly sokan brutális tetteket . Sok időt töltöttem önvizsgálattal. Mikor megöli az első ellenséget. Most. akik nyomornegyedekben laknak. hogy megértsem a folyamatot. hogy fölmerül benne a kérdés. egyre több embert öl meg.

akik biztosítják őket arról. ahol akarnak. autóalkatrészt. Azt is tudta. Vagy lehet. hogy ezek az elkeseredett emberek jobban járnak. Cartagena és Havanna árverésein. Már nem szükséges Afrika őserdeiben portyázniuk. hogy mindez miként befolyásolhatja majd saját gyermeke jövőjét. Pszichológusok és más szakértők győzik meg őket. és felhúznak egy gyárat. hogy ezekre az emberekre szükség van ahhoz. Aztán megindulnak. és legalább lehetőséget ad nekik. hogy öltönyt. Egyszerűen összegyűjtik a megfelelő számú elkeseredett embert.akik már a jobb élet reményét is elvesztették. ami nem is egészen ember. teljesen jogszerű. hogyan kell távoli országok furcsa szokásaival boldogulni. hogy olyan fajjal kereskedik. számítógépes tartozékokat és még sok ezer más dolgot készíttessenek velük. luxusgépeken repülnek a szárazföldek és óceánok fölött. hogy nem is ők a gyár tulajdonosai. A régi rabszolgakereskedő azt mondta magának. teniszcipőt. hogy a társadalom működéséhez rabszolgák kellenek. hogy vállalata életben maradjon. Főnökeik jogászokat foglalkoztatnak. Ezek a férfiak és nők maguk mögött hagyják kényelmes manhattani. hogy a világ gazdaságába integrálódjanak. amit aztán jó pénzért eladhatnak. mert rajtuk alapul a gazdaság. mintha egyet sem. hogy azokkal az elkeseredett emberekkel jót tesznek. első osztályú hotelekben szállnak meg. Soha nem áll meg. amit ő. hogy ők az ő életvitelének alapja. hanem egy helyi vállalkozót bíznak meg. és így lehetőséget kapnak arra. hogy elkeseredett embereket kutassanak föl. San Franciscó-i vagy chicagói irodáikat. hogy aztán fogásuk legszebb példányait jó áron adhassák el Charleston. 194 . hogy végezze el helyettük a piszkos munkát. A mai rabszolgakereskedő is meggyőzi magát arról. Azt is tudja. Még ma is vannak rabszolgakereskedőink. az ország legjobb éttermeiben esznek. hogy elgondolkozzék annak mélyebb összefüggésein. akik már nem is álmodnak a másnapról. Ezek a férfiak és nők tisztességesnek gondolják magukat. régi romokról készült fényképeket. ha napi egy dollárt keresnek. hogy amit tesznek. Hazatérnek. az életvitele és a mögöttük álló gazdasági rendszer a világ egészével tesz — vagy azon. hogy kereszténnyé váljanak. és ellátják egymást jó tanácsokkal. Szemináriumokon vesznek részt. ahol hátba veregetik egymást. farmert. megmutatják gyerekeiknek a különös helyekről.

és a Bush-kormányzat eltökélte. amelyekhez az emberek többsége nem jutott hozzá. hogy az E H M . hogy kövesse a Szaúd-ház példáját. A '80-as években az átlag amerikai keveset tudott erről az országról. Elég lett volna csak megfigyelnie. például azt. Szaddám Huszeinnek több jó oka is lett volna rá. milyen haszonnal járt számukra a Pénzmosó Művelet. Az üzlet megkötését követően városok emelkedtek ki a sivatagból. Szaddám Huszein bizonyára azt is tudta. hogy a szaúdiak nemzetközi jogi ügyekben is különleges elbánásban részesültek. illetve más független energiaipari cégeknek a mérnökei is részt vettek közel-keleti projektekben.31. ami ott történt. illetve a S W E C tanácsadójaként az 1980-as évek végétől a '90-es évek végéig olyan információkhoz is hozzáfértem Irakkal kapcsolatban. szennyvízkezelő rendszerek. hogy Irakot második Szaúd-Arábiává változtatja. Nagyon is tudatában voltam annak. Rijád szemételtávolító kecskéit csillogó szemeteskocsik váltották föl.e k keményen dolgoznak Irakban. és a szaúdiak élvezhették a világ legmodernebb technológiáit: korszerű sótalanító telepek. hogy terrorizmushoz 195 . akik a Világbanknál. az USAID-nél. Kapcsolatban maradtam régi barátaimmal. mint apósom is. az IMF-nél vagy más nemzetközi pénzügyi szervezeteknél dolgoztak. Engem viszont nagyon érdekelt. kommunikációs hálózatok és elektromos elosztórendszerek előnyeit. Az IPS alvállalkozóinak. Washingtoni jó barátaik sok mindent elnéztek nekik. f e j e z e t Az EHM-ek kudarca Irakban Az IPS elnökeként az 1980-as években. A Reagan. illetve a Bechtelhez és a Halliburtonhöz hasonló nagy mérnöki és építőipari cégeknél álltak alkalmazásban.

A '80-as évek során a víz fontossága — mind politikai. Az nem számított. vagy hogy allűrjei és brutalitása Adolf Hitlerre emlékeztetett. Az általános vélekedéssel ellentétben Irak nemcsak az olaj miatt érdekes. LatinAmerika és a Közel-Kelet vízrendszereit privatizálják. Szíriával és Törökországgal határos. Irak fekvése stratégiailag is igen jelentős. j ó m a g a m is ezzel a feltételezéssel éltem. Iránnal. Az Egyesült Államok már korábban is eltűrt. a folyamatos olajszállítás ígéretéért és egy olyan üzletért. építsenek új városokat. amelyek korábban a kis független energiaszolgáltató cégeket nyelték le. Végül is ha Irak egy Szaúd-Arábiához hasonló megegyezést kötött volna Washingtonnal. hogy a kötvények kamataiból amerikai vállalatok fejlesszék Irak infrastruktúráját. Az 1980-as években az E H M . Szívesen fölajánlottunk volna neki amerikai állami kötvényeket cserébe a petrodollárokért. Sőt maga az Egyesült Államok kért és kapott pénzügyi támogatást Szaúd-Arábiától Oszama bin Laden afganisztáni háborújához a Szovjetunió ellen. hogy ezeket a technológiákat korszerű fegyverek előállítására is föl lehet használni. mint ahogy az első pillantásra látszott. most arra készültek. vagy hogy nemzetközileg körözött szökevényeket fogadtak be. Túl az olajon és a vízen. ahogy azt sok más országban is megtettük. akik az energetika és a mérnöki beruházások területén dolgoztak.e k erősen voltak jelen Bagdadban. és a Perzsa-öböl jelentős partszakaszát is magáénak mondhatja. hogy Afrika. Kuvaittal. Szívesen eladtunk volna nekik tankokat és vadászrepülőket. hogy tömeggyilkosságokért volt felelős. Szaúd-Arábiával. sőt támogatott ilyen embereket. hanem a víz és a geopolitika miatt is. A Tigris és az Eufrátesz is keresztülfolyik az országon. annak ellenére. Bíztak abban. hogy beteges zsarnok volt. hogy Szaddám végül is beadja a derekát. az egész régióra is kiterjeszthette volna befolyását. tehát a világnak ebben a részében Irak ellenőrzi az egyre nagyobb jelentőségű vízkészletek legbőségesebb forrásait. és változtassák oázisokká a sivatagokat. Irak nagyon fontos volt nekünk. Szaddám biztosítva érezhette volna uralmát az országban.közel álló fanatikus csoportokat támogattak. Katonai stratégák a mai Irak fontosságát a Hudson folyó 196 . mind gazdasági szempontból — egyre nyilvánvalóbbá vált azok számára. vagy építettünk volna vegyi üzemeket és atomerőműveket. hanem más országokat is igyekezett rávenni. A Reagan. A privatizációs lázban a nagyvállalatok. Az innen indítható rakéták hatósugara Izraelt és az egykori Szovjetuniót egyaránt eléri. hogy ugyanezt tegyék — vagy legalábbis hunyjanak szemet az ügy felett.és a Bushkormány nemcsak hogy bátorította a Szaúdokat ebben a tekintetben. Jordániával. sőt. sokkal fontosabb.

amely akkor következett be. és Szaddám a kezére játszott: 1990 augusztusában megtámadta az olajban gazdag Kuvaiti Sejkséget.e k által kínált forgatókönyvet. Az ezt követő százórás szárazföldi támadás szétverte a szinte fegyvertelen és minden szempontból gyengébb iraki hadsereget. hogy aki Irakot ellenőrzi. többek között a filozófiai váltás. A gazdasági élet főszereplői — mérnöki és építőipari cégek. hogy az ország a világ egyik legnagyobb olajkészlete fölött helyezkedik el — amelynek nagysága egyes becslések szerint a szaúd-arábiai olajmezőkét is meghaladja —. biztosíték volt arra. de nem állították bíróság elé. Bush próbált kiutat keresni. Nagyon jól emlékszem a lelkesedésre. de nem csak amiatt. repülőgép-.völgyéhez hasonlítják a francia és indián háború. Ennek a hozzáállásnak valószínűleg több oka is volt. 1991 első hónapjaiban légitámadást intéztek iraki katonai és civil célpontok ellen. Panamához hasonlóan Irak is hozzájárult ahhoz. Ez az első Bush-kormányt igencsak zavarba ejtette és frusztrálta. holott alig egy éve ő maga adott parancsot Panama jogtalan és egyoldalú lerohanására. mikor Reagan legyőzte Cartert. 197 . Számukra az Egyesült Államok iraki győzelme nagy profit. a britek és az amerikaiak egyaránt tudták. Ma köztudott. Bush elítélte Szaddamot a nemzetközi jog megsértése miatt. W. Az 1980-as évek végére azonban világossá vált. században a franciák. mert egy gyilkos diktátor ellen felléptünk. az iráni túszok kiszabadultak. akik közvetlen hasznot reméltek a háborútól. Kuvait megmenekült. ami Bush döntését fogadta.és tankgyártók. gyógyszeripari és vegyipari cégek . előléptetések és fizetésemelések lehetőségét jelentette. Bush népszerűségi indexe 90%-ra emelkedett Amerikában. A 18. A lelkesedés nem korlátozódott csupán azokra. Nem okozott meglepetést. Nemzetközi haderő részeként ötszázezer amerikai katonát vetettek be. hogy Szaddám nem fogadja el az E H M . hogy George H. számítógép-ipari vállalatok. hogy aki ezt a folyóvölgyet ellenőrzi. Mindezek mellett Irak hatalmas piacot is kínált az amerikai technológiai és mérnöki tudás számára. A zsarnokot megfenyítették. Busht pipogya elnöknek tartották. hogy az amerikai elnök végül katonai támadást rendelt el. hogy óriási infrastrukturális és ipari beruházásokat tudna finanszírozni. annál van az egész Közel-Kelet kulcsa. rakéta. Természetesen a Stone & Webster valamennyi dolgozója izgatott volt. azé az egész kontinens. Az a tény. illetve az amerikai szabadságharc alatt. hogy Amerika újra megmutassa katonai erejét. Az egész ország szinte várva várta. Az iraki invázió idején éppen Bostonban tárgyaltam — azon ritka alkalmak egyike volt ez. amikor a S W E C valami tényleges munkára kért föl.mind Irakon tartották a szemüket.

ami egyre inkább az egyedüli jelentős hatásként kényszerítette rá magát a világ gazdaságaira és politikájára. r e püljek Bostonba egy-egy megbeszélésre. valahol árulónak éreztem magam. akik amerikai vállalatnál dolgoztak — a világot látta. hogy emlékeztessem őket. Közülük sokan országok sokaságában is be vannak j e gyezve. Gyakran h í v t a m a projektmenedzsereket. Szerettem volna tenni valamit. ami szerint m ű k ö d n i akarnak. A globalizáció és a privatizáció kettős eszméje beette magát a lelkekbe. hogy még mindig két világ között lebegtem. Nagyon zavart az az érzés. Egyszer magánrepülővel m e n t e m Guatemalába. ahogy az amerikai üzleti körök — és ezáltal a legtöbben. Végső soron ez már nem csak az Egyesült Államokról szólt. de újra elkezdtem dolgozni az Egy gazdasági 198 . Titokban és m e g lehetősen rendszertelenül. vagy segítsek egy munkaajánlatot előkészíteni. mindezt m é g inkább m e g könnyítik a globális kereskedelmi egyezmények és szervezetek. mert az Ashland Oil Company részéről óriási nyomás nehezedett ránk. átnyúlt a határokon. úgy látom. A sors fintora. A hazafias retorika és a cselekvésre buzdítás mögött azonban. így tetszésük szerint választhatják m e g az előírások és szabályok rendszerét. Tapasztalatból tudtam. N a g y o n vonzó ajánlatot kapt u n k . hogy egy olajcég lesz alternatív energiaipari vállalatom új tulajdonosa. A globális birodalom valóban világméretűvé vált. A korporatokrácia léte kétségtelen tény lett. Jól ismertem ezt az üzletágat.és R e a g a n bejelentette szándékát a Csatorna-egyezmény újratárgyalására. Alkalmanként megkértek. A korábban amerikainak tartott vállalatok mára már jogi szempontból is teljesen nemzetköziek. m i n t demokrácia. de valójában azért d ö n t ö t t ü n k partnereimmel az eladás mellett. N é h a elküldtek külföldre. A globális birodalomra való t ö rekvés már olyan realitássá vált. Az olyan szavak. például R i o de Janeiróba. m í g az eladásból meggazdagodnánk. Bántotta a lelkiismeretemet. és szívesen tettem volna valami hasznosat. hogy én is behódoltam a korporatokráciának. egy sokkal kevésbé feltűnő változás is megfigyelhető volt abban. hogy töltsek egy kis időt az ottani üzletfelekkel. M i n dennek ellenére ironikusnak éreztem. ami igazolná létem jogosságát. Bush panamai inváziója pedig föllobbantotta a már parázsló tüzet. A S W E C n e m sok időmet kötötte le. szocializmus már szinte elavultak. amelyben szinte az egész ország részt vett. amikor 1990 novemberében eladtam az IPS-t. hogy ilyen kevés m u n k á é r t olyan sok pénzt kapok. h o g y több szempontból is igen költséges lenne fölvenni velük a küzdelmet. bármikor fordulhatnak hozzám. kapitalizmus. De erre n e m igazán tartottak igényt. és múltam negatív hatásait valami pozitívba fordítaná.

) 199 . 1 Az 1990-es évek során egyre jobban bedolgoztam m a g a m a n o n p r o fit világba. ahol gyermekek milliói születnek olyan adósságteherrel. akik nagy örömmel osztották meg velünk tudásukat a környezet felelős gondozásáról és ősi gyógymódjaikról. Ezért én is felelős vagyok. amilyennek álmodjuk. hogy felelősségemet a lányom vállára próbáltam áttenni. de mindig csak az őslakosok tanításairól. További könyveket is írtam.való együttműködést is magában foglalt. ezek a tevékenységek abban is segítettek. vagy azt célozta. jóvá teszi korábbi tetteimet. amilyennek megálmodod című (The World Is As You D r e a m It). Könyveim egyre népszerűbbé váltak. E könyv sikere nyomán egyre több előadás és szeminárium tartására kaptam felkérést. A S W E C . Ha olyan a világ. hogy az emberek Amerikában és Európában is megismerhessék ezeket a kultúrákat. Amellett. hatásunkra több országban is alakultak hasonló célú csoportok. Az elkövetkező években egyre nagyobb igény mutatkozott ezekre az utakra.az Amazonas mentén élő shuarokkal és ashuarokkal. egyre kevésbé tudtam h i n n i ebben. és latin-amerikai őslakosokkal . bár n e m áltattam m a g a m azzal. hogy kapcsolatot tartsak Latin-Amerikával és a számomra fontos politikai kérdésekkel. végül létrehoztunk egy nonprofit szervezetet is. több szervezet létrehozásában segítettem. D r e a m C h a n g e C o a lition (Álom Változás Koalíció) néven. gondosan kerülve az EHM-tevékenységemre vonatkozó utalásokat. A D r e a m C h a n g e célja az volt. 1991-ben kisebb csoportokat kezdtem kalauzolni az Amazonas menti erdőkbe a shuarokhoz. (A ford. Sok követőnk akadt a világ minden táján. A szívem mélyén tudtam. Ezek közül több is a Dream Change elkötelezett embereinek munkájából nőtt ki. amit soha az életben n e m t u d n a k majd visszafizetni. hiszen maga is támogatta a United Wayt*. De akárhogy is próbáltam meggyőzni magam. * Az Egyesült Á l l a m o k l e g n a g y o b b j ó t é k o n y s á g i szervezete. hogy az írás és a n o n profit szervezeteknél végzett m u n k á m helyreállítja az egyensúlyt. különösen az A világ olyan. Jessica olyan világot örököl.n e k n e m volt kifogása ez ellen az emberbaráti tevékenység ellen. hogy valaha is ki fogom adni. Bostoni. A TIME magazin azon tizenhárom szervezet közé választott minket.bérgyilkos vallomásai kéziratán. az A n d o k ban élő kecsuákkal vagy a guatemalai majákkal . melyek honlapja a legjobban tükrözte a Föld Napjának eszméit és céljait. másoknak pedig az igazgatói tanácsában vettem részt. N e w York-i vagy milánói közönségem előtt állva néha megcsapott a helyzet iróniája. hogy elűzték unalmamat. hogy megváltoztassa az ipari társadalmak lakóinak viszonyát a Földhöz.

az alááshatja tanítói munkámat. hogy azt a világot tükrözzék. A hét során szabad időm nagy részét ezen az erkélyen töltöttem. hogy befejezem a könyvet. hogy az engem körülvevő világ nem olyan. Néhányan azzal is fenyegettek. Többen is segítettünk az amazóniai törzseknek védeni földjeiket az olajvállalatoktól. és nekem is azt kell tennem. elmondom-e a történetem vagy sem. és nagy árat kell fizetnem azért.én miért álmodtam ilyen világot? Hogyan játszhattam aktív szerepet egy ilyen rémálom megvalósításában? 1997-ben fölkért az Omega Institute. és utódja. Megértettem. és már maga a döntés is óriási megkönnyebbülést hozott. amin olyan régóta dolgozom. és ez az egész mozgalmat alááshatja. hogy megmaradtam középen. aki annak idején fölvett. szeptember 11-én is ott voltam. Meglepetésemre fel voltak háborodva. elveszíthetem előttük hitelemet. Amúgy is költségcsökkentő programba kezdett. akik többnyire a nonprofit világban dolgoztak. aki fiatalabb volt nálam. és próbáltam megérteni az érzéseimet. ahol tizenhét évvel korábban elhatároztam. amilyet álmodni szeretnék. Gondolataimat megosztottam közeli barátaimmal. amit hallgatóimnak tanácsolok: meg kell változtatnom az álmaimat. hogy nem segítenek többé. Helyette inkább csoportokat kísértem az amazóniai őserdők mélyén. Mikor hazatértem. hogy bár kiléptem. Elhatároztam. már nyugdíjban volt. Késő éjszaka érkeztem meg. melyeket támogattam.n é l . Érzelmeimmel küszködve rogytam a karosszékbe. hogy kilépek a M A I N . 200 . hogy a továbbiakban nem kell csillagászati tiszteletdíjamat fizetnie. szemmel láthatóan nem törődött azzal. Mikor másnap reggel szobám kicsi erkélyére léptem. nem tettem meg a következő lépést. és őslakos kultúrákkal vagy az esőerdők védelmével foglalkoztak. néztem a Leinster-öblöt. Így aztán újra abbahagytam az írást. A hét végére arra jutottam. hogy tartsak egy egyhetes szemináriumot a Karib-tengernél. ha a múltamra fény derül. és veszélyeztetheti a nonprofit szervezeteket. szinte érintetlen körülmények között élő törzsekhez. föladtam tanácsadói pozíciómat a S W E C . a St. és nagyon örült.t ő l . azzal az öböllel találtam magam szemben. John-sziget egyik üdülőhelyén. Attól tartottak: ha elmondom az igazat. 2001. ha a könyvet megírom. és barátaim féltek. A vállalat azon elnöke. amelyben igazán szeretnék élni.

. Egy tizenhat fős észak-amerikai csoportot kísértünk Shakaim közösségéhez. A folyón lefelé evezve és a fölöttünk fecsegve repülő papagájokat nézve megkérdeztem Shakaimot. hogy most veletek fog u n k háborúzni. m é g m i n d i g betartják-e a fegyverszünetet. melyik országgal tárgyaljanak az olajban gazdag területek egyes részeinek kitermelési jogairól. hogy nem személy szerint velem. A shuarok képezték Ecuador első védvonalát. Shakaim katonaként harcolt a nemrég lezárult ecuadori—perui háborúban. és segíteni akartak nekik őserdejük védelmében. szeptember 10-én Amazónia ecuadori részén ereszkedtünk le egy folyón Shakaim Chumpival. N e m tudtak semmit a háború hátterében álló politikai helyzetről.32. és arról. jobban fölszerelt csapatokat. . 201 . A shuarok szelleme (Spint of the Shuar) című könyvem társszerzőjével. A nagy olajfogyasztó országok lakossága nem is igen hallott erről a háborúról. pedig elsősorban az ő olajellátásuk miatt vívták. de sajnos el kell mondjam. A határokat m e g kellett húzni. Bár a két ország közötti határvonalat már régóta vitatták.Megnyugtatott. fejezet Szeptember 11-e és következményei. és n e m akartak idegen katonákat a földjükre engedni. mert a harcnak régi hagyománya volt közösségükben.Igen . A látogatók m e g szerették volna ismerni ezeket az embereket. többször legyőztek túlerőben lévő. az én számomra 2001. amely az esőerdő mélyén lakott. de a vita eldöntése csak most vált sürgőssé: az olajtársaságoknak tudniuk kellett. Félelmetes harcosok voltak. hogy a konfliktus lezárása majd megnyitja az utat az olajtársaságok előtt. Azért küzdöttek.mondta -.

és levelekkel fedték be. Ahogy közeledtem. ahogy végigsétáltam a Central Parkon. novemberhez képest szokatlanul enyhe idő volt. és még mindig álldogáltak itt. Az olajvállalatokról beszélt.különösen nem az emberekre. Sosem fogom elfelejteni ezeket a perceket. de egészen más volt itt lenni. az elszenesedett romok és az égett hús gyomrot kavaró szaga. egyszerre kiáltást hallottam a vonal túlsó végén. hogy föl kell keresnem a Ground Zerót. mint ahogy peruiakat sem. a törmelék és a füst. a túlélők. Floridába visszatérve tudtam. hogy egyszer csak betörünk az életükbe. a jóleső érzést lassan iszonyat váltotta föl. gyerekeket is. A következő fél óra során percről percre követhettem. és hitetlenkedve rázta a fejét. N e w Yorkot megtámadták! — Beszélgetőtársam fölhangosította a rádióadást. Jóleső érzés töltött el. mit tettek a huaorani törzzsel. Hányan retteghetnek a shuarokhoz hasonlóan attól. Egy egyiptomi férfi járkált föl-alá kis cipőjavító műhelye előtt. mint ahogy senki más sem. Két hónap telt el. amely addig tánczenét játszott a háttérben. ahol a rádió adóvevőnket tartottuk. mi történt az Egyesült Államokban. Megesküdtünk. Ugyanúgy nem engedünk olajvállalatokat a területünkre. Mindezt láttam már tévén. Napos. . beszennyezték vizeiket. hogy az utolsó csepp vérünkig küzdeni fogunk. ahol régen oly sok időt töltöttem. D ö b benetes volt a hihetetlen pusztulás. akik a közelben éltek vagy dolgoztak. Eltűnődtünk. Elmeséltem Shakaiminal folytatott beszélgetésemet. a látvány és a szagok. — Ti a barátaink vagytok — biztosított. Mára a huaorani törzs már szinte megszűnt népként létezni. — Jóságos ég! — kiáltott valaki a vonal túlsó végén —. sokat közülük megöltek.vagy a csoportunkban lévő emberekkel. a világon vajon hányan érezhetnek hasonlóan olajtársaságainkkal és országunkkal kapcsolatban. Azok. aki átélte. 1 Aznap este már egy gyönyörű shuar hosszúház közepén ülte körül csoportunk a tüzet. Ahogy velük beszéltem. jöjjenek értünk néhány nap múlva. ahol meg szoktam szállni. N e m fogjuk hagyni. a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center) tornyainak helyét. és az őket védő katonaságról. Pilótákat kellett kérnem.De láttuk. Erre nem voltam fölkészülve . és tönkretesszük kultúrájukat és földjüket? Hányan gyűlölnek minket? Másnap reggel lementem a kis irodába. így jegyet váltottam N e w Yorkba. az egykor nagyszerű épületek megcsavarodott és megolvadt váza. a házat földbe ásott hasított bambuszlécekből emelték. a ma Ground Zero néven ismert Wall Street melletti terület felé. hogy velünk is ezt tegyék. 202 . és befordultam a központ. Tönkretették erdőiket. Kora délután érkeztem meg a M a n hattan északi részében lévő hotelbe.

— Képtelen vagyok megszokni — motyogta. De volt még valami furcsa ezzel a hellyel kapcsolatban. Egy rendőr egy lefulladt autóra üvölt. bár felé indultak. . Egy férfi rohant ki az irodájából. Már a puszta gondolattól is bűntudatot éreztem. a N e w York-i tőzsde hatalmas kőépülete felől jön a hang. Rohantak föl-le az utcán. Ha komoran is. De többségük egyedül volt. . és piszkos kabátot viselt. Lower Manhattan olyan volt. amikor idezarándokoltam. Ezt kezdetben nem tudtam megfogalmazni. vagy egy étterem. És akkor megláttam őt. Vissza a régi. Figyeltem az embereket. Aztán egy szépen összehajtogatott papírt húztam ki a zsebemből. hogy hátha az ég látványa. Olyan sokan ugrottak. Ezek a találkozások túl voltak a szavakon. félmosolyokat váltottak. Az unokaöcsém ott fent halt meg — a kék égre mutatott. hogy kinyíljon a szívük. tudomást sem véve egymásról. Ú g y tűnt. Meglepett. Néhányan kettesével. N e m t u d o m . aztán hirtelen rájöttem: a fény. Nincs ég. a fény segített az embereknek. a romok mellett állókat melengette a napfény. amely a Világkereskedelmi Központ északi tornyának tetején m ű k ö d ö t t . ritkás ősz szakálla volt. hogy folytassák üzleti megbeszéléseiket. Az emberek egymás szemébe néztek. és elindultam lefelé a Wall Streeten. de eszembe jutott. a 14-es szám előtt. tele statisztikával. Próbáltam a szemükbe nézni. a riasztó elhallgatott. és szótlan. Leültem az első lépcsősorra. árnyékba burkolt N e w Yorkba. kulcsát az autó felé tartva. nem sikerült. láttam kiugrani. ha fényt akart az ember látni. ami különösen idege* W i n d o w s on the World: N e w York egyik legelegánsabb étterme. Egy autóriasztó hangja vonta figyelmemet ismét az utcára. Befordultam a sarkon a Trinity Church mellett. Annak idején. . Hosszú. egymás kezét fogva vagy karjaikkal csapkodva. minden mást túlharsogva. ami az utamba akadt. nincs fény. ahogy az emberek egymással beszéltek New York Cityben. (A ford. vagy a Világra Nyíló Ablakokon* kinézve a vacsora fölött vállalati stratégián töprengjek beruházási bankáraimmal. Most a völgy szétnyílt: az utcán. Hosszú percekig ültem ott csöndben. sok barátom elvesztettem.Azt hiszem. beszélgetve sétáltak. N e m tehettem róla. mintha tudnának repülni.) 203 . — Sok vásárlóm. A földet nézve csoszogott az utcán. hogy pénzt szerezzek az IPS számára. a Világkereskedelmi Központ tetejére. Föl kellett menni magasra. mint egy sötét kanyon. rohantak haza. kijöttek az irodájukból. amelyek többet mondtak a szavaknál. de együtt érző pillantásokat. Valahonnan óriási ventilátorok zaja hallatszott. Emberek rohannak a járdán.

fölemelte a kezét. Ahogy maga elé nézett. — Afganisztánból való? R á m bámult. — Látszik? — Sokat utaztam. majd így szólt: — Én is majdnem egy voltam közülük. gazdasági tanácsadó — átnyújtottam neki a statisztikával teleírt lapot. — Mit csinált azután? Fejével a papír felé intett. bölcs tekintet. hogy afgán. szomorú. hogy megszólítom-e. egy kicsit elgondolkodott. egy-két méterre tőlem.nül hatott ezen a meleg délutánon a Wall Streeten. Udvariasan bólintott. — Maga katona volt? Akaratlanul is fölnevettem. csaknem fekete. — Vagy nem is a vallás. mint egy puskát. Egy darabig tanulmányozta a listát. pillanatnyi habozás után. — Lesben álltak — leeresztette a kezét. Megjöttek az oroszok. majd leült mellém. R á m nézett. majd elmosolyodott. Aztán. — Gyönyörű — erős akcentussal beszélt. Nemrég jöttem vissza a Himalájából. bütykös ujjával a tőzsde épülete felé mutatott. Visszafordult. — A Világkereskedelmi Központra gondol? Bólintott. miről is szól a vallás. és a mudzsaheddinek a fák mögött és a vizes árkokban bújtak el . rajtam áll. — Ilyen időkben jólesik a napfény. — Szép ez a délután. elindult fölfelé a lépcsőn. hanem a gazdaság? — adtam neki igazat. Az ember eltűnődik. igaz? A pillantásunk találkozott. India és Pakisztán. éreztem. — Az összes fa és vizes árok tönkrement. — Kasmir — húzogatta a szakállát. — Világstatisztika. Láttam rajta. — Ezek voltak a fegyvereim. hinduk és muzulmánok. Halkan füttyentett. Kasmirból. hogy naponta huszonnégyezer ember hal éhen. — A koldusok rajta vannak? 204 . — Nem. — Ezek a számok azt mondják. — Igen. és hosszú. Szeme sötétbarna volt. Elvette a kezemből a papírt. — Számok. — N e m tudok olvasni — azzal visszaadta. Volt Kandahar mellett egy kicsi gránátalmafa-ültetvényem. — Háború.

és gondolataiba merült. — Én is az voltam — megrázta a fejét. Szerettem volna. Pár percig csöndben ültünk. 164 m.egy katona örökségének. és itt ezzel az afgán férfival találkoztam. A lépcső alján egy tábla állított meg. Ahogy az épületre fölnéztem. — N e m szeretem a koldulást. Furcsa véletlennek tűnt. ahogy az öreg afgán olyan találóan mondta. Ez az 539 láb* magas felhőkarcoló a maga korában a világ legmagasabb épülete volt. ha marad még. de nem volt erőm bármit is mondani. de emlékeztem a számra. Az előző századforduló idején a Wall Street 14. Véletlenek egybeesése. — Maga katona volt . Most hogyan reagáljak? * Kb. — Azt hiszem. hogy pont ide jöttem. A gyerekem meghal. és a Bankers Trustnak. és tekintete a lelkem mélyéig hatolt.mondta. A pillantásunk újra találkozott. töltötte be azt a szerepet. Eszembe jutott. melyen a mögöttem álló épület képe volt látható. hogy ennek az egyszerű ténynek nagyobb nyomatékot adjon. A táblát a N e w York kulturális örökségét védő egyesület állította. — Se fa. és még bólintott is. pedig leggazdagabb embereink közül sokan a kábítószer-kereskedelemnek köszönhetik a vagyonukat. mielőtt újra megszólalt. hogyan formálják életünket a véletlenekre adott reakcióink. Már akkor itt székelt a Bankers Trust. jelentéktelenül kicsinek éreztem magam. szomorúság és bűntudat nyomasztott. az alábbi szöveggel: A Wall Street 14-es számú ház tervének alapötlete Halicarnassus mauzóleuma a velencei Szent Márk tér harangtornyának tetején. az ország egyik leggazdagabb pénzügyi intézményének adott otthont. és lebicegett a lépcsőn. se víz. (A ford. Végre sikerült fölállnom és utána indulnom. — Mi bűnnek tartjuk az ópiummák termesztését. Mákot termesztek. Gombócot éreztem a torkomban. olyan nyolcvanmillióan vannak a világon. Aztán lassan fölállt. amit később a Világkereskedelmi Központ: a hatalom és a gazdasági dominancia jelképe volt. — Ópium? Megvonta a vállát. Csak így lehet a családot etetni. melyet energiaipari vállalatom finanszírozásához én is igénybe vettem.N e m voltak.) 205 . a Wall Street és a Broadway sarkán megépítve. Ez az épület az én örökségemnek is szerves része volt .

ahogy az emberek tülekedve rohantak ki az összedőlő toronyból. Ilyen közel a Ground Zeróhoz. amely az E H M . Tűnődtem. Aztán magamat láttam. a megcsavart fémszerkezetnél. Az a hír járta. Egyszerre megint annál az üszkös gödörnél találtam magam. kék műanyagba csomagolt szobor emelkedett. A két tornyot valaha Davidnek és Nelsonnak nevezték. és az utóbbi időkben már ormótlan behemótnak tartották az egész épületkomplexumot. szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogát védeni kell. meggyorsítottam lépteimet. sok szempontból a korporatokrácia jelképe. a Wall Streethez. liftrendszere drága és nehézkes. Pontosan ez volt az a hely. és egyszerre furcsa szorongás.e k e t szolgálta. Ehelyett Oszama bin Ladent láttam. Próbáltam elképzelni. Ez a bank. valahol olvastam. Egy épen maradt épületnek támaszkodva belenéztem a gödörbe. Körülnéztem. akik kiugrottak. Lassan. kelletlenül sétáltam tovább. a bankkal. ami olajpénzből sarjadt. április 30-án hivatali esküjét letette. alkalmatlan a korszerű üvegszálas és internettechnológiák bevezetésére. ahol az első hivatali eskü elhangzott annak ígéretével. előttem a tűz által megkímélt N e w York-i utcákra. Wall Street 26. A langyos délután ellenére fáztam. ahogy a tűzoltók befelé siettek. el tudnak-e szakadni a munkájuktól.Továbbsétálva a tömeget fürkésztem. és aminek gyümölcseit a hozzám hasonlóak szedték. A háztömböt megkerülve a Pine Streetre értem. Megpróbáltam azokra gondolni. és próbáltam félresöpörni. Az épület kőhomlokzatán az állt. Itt a Chase. Vajon gondolkodnak-e ilyesmin egyáltalán. De hiába. amint egy számítógép mellett ülve az üres képernyőt bámulom. benzinfaló autóiktól és kamattörlesztéseik részletfizetéseitől 206 .. az ő kétségbeesésükre. Eszembe jutott. A következő épületnél óriási. hogy a Világkereskedelmi Központ tervét David Rockefeller vetette föl 1960-ban. N e m tudtam okát adni. hanem a tönkretett gránátalmafa-ültetvényekről és a napi huszonnégyezer éhhalálról. hogy anyagilag fönntarthatatlan. aki pénzt és több milliárd dollár értékű fegyvert vesz át az amerikai kormánnyal szerződésben álló egyik tanácsadó cég alkalmazottjától. hogy minden ember élethez. melyek lassan visszatérnek a normális kerékvágásba. rossz előérzet lett úrrá rajtam. a David Rockefeller által fölépített bank központjával találtam magam szemben. hogy ez a Federal Hall. de a férfinak nyomát sem láttam. a földön ejtett sebnél. A behemótnak vége. hogy segítsenek. ahol George Washington az Egyesült Államok első elnökeként 1789. a Ground Zeróval ellentétes irányban. és a globális birodalom építésének egyik nagymestere volt. hogy mit gondolhatnak minderről az utcákon sétáló emberek — nemcsak a tornyok lerombolásáról.

hogy átfussam a vezércikket. az egész globális birodalmat. Mi a helyzet Panamában.annyi időre. Iránban. és elindultam. és arról a gyűlölethullámról. Mi történik Venezuelában? 207 . Afrika nagy részén? Ellöktem magam a faltól. De eszembe jutott a világ összes többi olyan országa. hanem az öregember hazájáról? Vajon mit gondol az a huszonnégyezer ember. Egy alacsony. napbarnított ember újságokat lengetve spanyolul kiabált. ők maguk hogyan járulnak hozzá annak a világnak az alakulásához. aki naponta éhen hal? És újra ott láttam magam az üres számítógépes képernyő előtt. Indonéziában. amerikai katonai sátrakkal és tankokkal teleszórt országról. és egy pillanatra megálltam. amit az amerikai politika vált ki Latin-Amerikában. hogy fontolóra vegyék. túlharsogva a közlekedés. és Afganisztánhoz hasonló országokra gondol. Abban a pillanatban egy dolog volt biztos: országom bosszút akar állni. az autódudák és a milliónyi ember zaját. amit a gyermekeikre hagynak? Mit tudhatnak Afganisztánról — nem a televízióban megjelenő. Megálltam. Vettem egy lapot. Guatemalában. ahol az emberek gyűlölik a vállalatainkat. Hugo Chávezről. Venezuela demokratikusan megválasztott Amerika-ellenes elnökéről szólt. a politikánkat. Ecuadorban. a hadseregünket. Igyekeztem a Ground Zeróra koncentrálni. — Venezuela a forradalom küszöbén! .kiabálta.

milyen igazságtalanul nagy különbségek alakulnak ki szegények és gazdagok között. 2 A venezuelai olaj kulcsfontosságú a világ gazdaságai számára. kiterjesztette ellenőrzését a bíróságokra és más intézményekre. milyen zavart tud kelteni az olajvagyon. és az ország 208 . Klasszikus példája lett a régimódi. Az események.e k és az új. hogyan gazdagodhat meg egy igen szegény ország az olajnak köszönhetően. egyenes következményei voltak az 1998-as elnökválasztásnak. Klasszikus példa volt arra. hozzám hasonló E H M . vállalati fajta közös munkaterületének is. A törvény duplájára emelte a külföldi olajtársaságok által fizetendő díjakat. bevezetett egy szénhidrogén-törvényt. az Egyesült Államoknak pedig harmadik legnagyobb olajszállítója volt. amit Jaime Roldós terjesztett elő Ecuadorban. és saját embereit ültette a vezető pozíciókba. és milyen gátlástalanul tud kihasználni egy országot a korporatokrácia. melyekről a Ground Zero mellett olvastam az újságban. 3 A Petróleos de Venezeula negyvenezer alkalmazottjával. Ezt követően Chávez megszüntette az állami tulajdonban álló olajvállalat. 2002ben az ország a világ negyedik. Példa volt arra is. Elítélte az Egyesült Államokat „szégyentelen imperializmusáért". fejezet Venezuelát Szaddám menti meg Sok éve figyeltem már Venezuelát. fölszólalt a globalizáció ellen. föloszlatta a venezuelai kongresszust.33. a Petróleos de Venezuela hagyományos függetlenségét. nem sokkal repülőgép-balesete előtt. évi 50 milliárd dolláros forgalmával. 1 Az új államfő azonnal drasztikus intézkedéseket vezetett be. amely már nevében is emlékeztetett arra. amikor szegény és kisemmizett venezuelaiak elsöprő fölénnyel választották meg elnökké Hugo Chávezt.

a demográfiai mutatók radikálisan változtak. melyekből hatalmas infrastrukturális és ipari beruházásokat finanszíroztak. egy nyolcvan évvel korábban megkezdődött folyamat befejezésének látta. és Venezuela nem tudta törleszteni adósságát. és nyomást gyakorolt Caracasra. hogy első szárnypróbálgatásaikat megtegyék. A társadalom polarizálódott. az oktatás és a foglalkoztatás terén csakúgy.e k . amely sokféle terméknek jó piacot biztosított. lépéseivel a Bush-kormány ellen fordult. Az 1973-as OPEC-embargó idején égbe szöktek az olajárak.exportjából való 80%-os részesedésével Venezuela gazdaságának messze legfontosabb szereplője. Az ország lakói minden problémájuk megoldását az olajban látták. és ez a geológiai esemény örökre megváltoztatta az ország életét. 1930-ra már a világ legnagyobb olajexportőre volt. Valamennyi fontos statisztikai mutató javult: az egészségügy. közülük sokan szegénysorba süllyedtek. a középosztály és a szegények egymás ellen fordultak. ugyanakkor megmaradt egy széles szegény réteg. hogy az olaj árából minden finanszírozható. 1922. Ez az ország ideális terepnek látszott. Ahogy az gyakran előfordul az olajtermeléstől függő országokban. úgy fokozódott az elégedetlenség. december 14-én vastag olajsugár tört föl a földből Maracaibo közelében. és fölépítették a földrész legmagasabb felhőkarcolóit. Közvetlenül a szeptem209 . Aztán az 1980-as években megérkeztek a vállalati E H M . Amint az új elnök hatalomra került. A következő negyven év olajbevételei lehetővé tették. Megrendült az illúzió. mint az átlagos élettartamot és a gyermekhalandóságot illetően. A gazdasági bérgyilkosok akcióba léptek. és Venezuela nemzeti költségvetése megnégyszereződött. Aztán az olajárak visszaestek. Ezt sok venezuelai sorsszerűnek. 4 Az iparág elfoglalásával Chávez egy csapásra a világ fontos hatalmi tényezőjévé vált. Három napig napi százezer hordó kőolaj szökött a levegőbe. Az üzleti élet virágzott. 1989-ben az IMF szigorú takarékossági intézkedéseket kényszerített az országra. 5 Ahogy nőtt a szegénység. Venezuelában tekintélyes középosztály alakult ki. hogy más módokon is támogassa a korporatokráciát. hogy Venezuela a világ egyik legszegényebb országából Latin-Amerika egyik leggazdagabb államává fejlődjön. Az új demográfiai viszonyok készítették elő Chávez színre lépését és a Washingtonnal kialakuló konfliktust. A venezuelaiak hevesen reagáltak: a zavargásokban több mint kétszázan haltak meg. A romló gazdaság leginkább a középosztályt sújtotta. 1978 és 2003 között az egy főre jutó jövedelem 40%-kal csökkent. A nemzetközi bankok elárasztották az országot kölcsönökkel. amely munkaerőt szolgáltatott a gyárak és műhelyek számára.

és azt a tényt sem. Újra írni kezdtem. Az iraki és a közelkeleti olajszállítások bizonytalanná válásával Washington nem hagyhatta sokáig figyelmen kívül a venezuelai helyzetet. Szeptember 11-e azonban átrendezte a prioritásokat. és ez Irak esetében sem látszott elkerülhetőnek. de valahogy túl réginek tűnt már ez a történet. 2002-ben nonprofit m u n k á m több ízben szólított Dél-Amerikába. Ennek ellenére azonban a korporatokrácia mégsem kísérelte meg soha. avagy sem. és a Chávez Venezuelájáról olvasott cikk végül is eljuttatott egy olyan pontig. találkozásom az afgán öregemberrel. és őszintén szembesített három évtizedes tevékenységem következményeivel. Foglalkoztatott az Afganisztánba. Irakba és Venezuelába utazás gondolata. mert amíg Afganisztán katonai megszállása már megtörtént. A Ground Zero és a Wall Street körüli sétáim. hogy ezen országok mélyebb problémáit orvosolja. hogy az segítsen az embereknek ráébredni.e k kudarcot vallottak. Sok szempontból Venezuela volt a legérdekesebb eset. hogy Chávez jó vezető-e. hogy megszerezzék a világ támogatását az Egyesült Államok afganisztáni tevékenységéhez és Irak lerohanásához. Az egyik amazóniai utunkon egy venezuelai család is csatlakozott hozzánk.k é n t végzett munkám következményei nagyon kedvezőtlenül érintik a lányom generációját. hogy a jóvátételt nem halogathatom tovább. mégpedig úgy. Tisztára kellett mosnom az életemet. hogy a korporatokrácia létezik. hogy útjában áll-e a korporatokrácia előrenyomulásának a globális birodalom felé. hanem arról.ber 11—i támadások előtt Washington már újabb lépéseket fontolgatott. Bush elnök és tanácsadói arra koncentráltak. Ráadásul az amerikai gazdaság éppen recesszióban volt. Az én szemszögemből nem az volt az érdekes. mindhárman valamiféle iróniával tükrözik a világ dolgainak állását: mindhárom ország traumatikus politikai zűrzavaron esett át. N e m tagadhattam a szerepemet. Össze kellett kötnöm a jelennel. és megérteni. akik Chávez rendszerében mentek tönkre. Ehelyett egyszerűen aláásta azoknak a vezetőknek a hatalmát. Az azonban bizonyosnak látszott. hogy Bush és Chávez között előbb-utóbb kirobban a konfliktus. akik sok kívánnivalót hagynak maguk után (a kegyetlen és zsarnoki Talibán. Tudtam. miért gyűlöl minket a világ nagy része. amit évek óta igyekeztem kerülni. Közeli 210 . hogy e három ország jelenlegi helyzetéről is be tudjak számolni. a pszichopata Szaddám és a gazdasági vezetésre alkalmatlan Chávez). a körülmények megint közbeszóltak. hogy E H M . amelyből olyan vezetők emelkedtek ki. az amerikai kormány reakciója Chávez lépéseire egyelőre homályban maradt. Venezuela ügye háttérbe szorult. Úgy tűnt. akik olajpolitikánk útjában álltak. Mielőtt azonban megszervezhettem volna az utazást. az E H M . ideje odaküldeni a sakálokat.

az invázióra készültünk. de megjegyezte.az illető. hogy sztrájkjuk a vállalat és így a Chávez-kormány összeomlásához fog vezetni. Öt évtized múltán m é g m i n d i g az olaj a mozgatóerő. Elmondta: egy magáncég föl akarta bérelni. 7 A Wall Street és az olajvállalatok vezetői az olajárak emelkedésétől és az amerikai olajkészletek csökkenésétől tartottak. és az ő szempontjukból is megismerhettem a történteket. 6 Éppen így buktatta m e g a C I A Moszadikot. az adott 211 . A sztrájk az utóbbi napokban holtpontra jutott. A két országban kialakult helyzet egymásnak tökéletes ellentéte volt. a gazdasági paletta másik széléről. Venezuelában a Bush-kormányzat Kermit Roosevelt iráni forgatókönyvét alkalmazta. aki évek óta kapcsolatban állt a sakálokkal. A jelentések szerint több embert lelőttek és sokan megsebesültek.. A Caracasban k i bontakozó események jellemzőek voltak az E H M . Chávez hívei több ízben összecsaptak ellenfeleikkel. de több országban is vezetett titkos akciókat.e k és a sakálok — n e m tudták Szaddámot térdre kényszeríteni. hogy kiálljanak a 28. azonban kitartanak amellett. így a végső megoldásra. hogy „.akik közül sokat a School of the Americas képzett ki -.az E H M . Másnap egy régi barátommal találkoztam. szervezzen sztrájkokat Caracasban. tudja. Találkoztam olyan latin-amerikaiakkal is. Ú g y tűnt. és vesztegessen meg katonatiszteket . mit csinál". 2002 decemberében m i n d az iraki. aki végül elvállalta. akik Chávezt megváltónak tartották. Tudtam. és juttatta hatalomra a sahot. Ő nem fogadta el a megbízást. Ennél erősebb m á r n e m is lehetne a párhuzam.e k által létrehozott világra. m i n d a venezuelai helyzet válságosra fordult.. hogy forduljanak a megválasztott elnök ellen. napja tartó országos sztrájk mellett. A New York Times jelentése szerint: Több százezer venezuelai vonult ma az utcákra. akiket egy üzleti és munkásvezetőkből álló koalíció irányít. Irakban a f i n o m módszerek . amellyel Hugo Chávez elnököt akarják lemondásra kényszeríteni. Ellenfelei.barátok lettünk. hónapokra megbéníthatja a világ ötödik legnagyobb olajtermelő országának gazdaságát. a t ö r t é nelem ötven év elteltével különös m ó d o n ismétli önmagát. H o z zám hasonlóan ő sem dolgozott közvetlenül egy kormánynak sem.. A munkabeszüntetés. Chávez a munkára hajlandó dolgozók segítségével igyekszik normalizálni az állami tulajdonban álló olajvállalat működését.. amelyhez mintegy 30 000 olajmunkás is csatlakozott.

Vladimiro L. Mintegy 200 000 civil vesztette életét.közel-keleti helyzetben a Bush-kormány mindent megtesz. Mr. Montesinos évtizedes hatalmának fönntartásában. aki egyébként csaknem húsz éven át az amerikai titkosszolgálat értékes informátora volt. A New York Times megragadta az alkalmat.és Dél-Amerikában a hidegháború alatt és után. A chilei Augusto Pinochet tábornok szintén egy CIA által támogatott puccsnak köszönhette 1973-tól 1990-ig tartó hatalmát. aki Venezuelában Kermit Roosevelt szerepét játszotta: Az Egyesült Államok [. hogy sikerrel jártak: Chávez megbukott. Reich és a Bush-kormányzat ünnepelte is a Chávez elleni pucscsot. Az iráni Moszadiktól eltérően neki sikerült a maga oldalán tartania a hadsereget. Ráadásul az 212 . Az Egyesült Államoknak 1989-ben meg kellett támadnia Panamát. ami a Reagan-kormányzat több tisztségviselője elleni vádemeléshez vezetett. Később az Egyesült Államok venezuelai nagykövete lett. Noriega hatalmát. hogy az eseményeket történelmi perspektívába helyezze — és egyben megpróbálja azonosítani a férfit. és rossz hírű kémfőnöke. Az akkori vizsgálatok kiterjedtek Otto J. Fujimori. az ünnepségnek hamar vége szakadt. milyen szerepet játszott az amerikai titkosszolgálat az elhíresült és nemrég leváltott elnök. Peru törékeny demokratikus kormánya most próbálja föltárni. bár a legmagasabb pozíciókban lévő tiszteket megpróbálták ellene fordítani. a latin-amerikai harcok veteránjának tevékenységére is. hogy Chávez hatalmát megdöntse. majd négy évtizeden át támogatott jobboldali kormányokat a kis baloldali lázadó csoportokkal szemben. Reich ellen végül nem emeltek vádat. hogy Iránnak készpénzért adtak el hadászati fölszerelést. Mr. Egyszer csak megérkezett a hír. 8 Ha Mr. Alberto K.. hogy megdöntse a kábítószer-diktátor Manuel A. és most elnöki kinevezéssel az Amerika-közi ügyekért felelős külügyminiszteri posztot tölti be. Reich. Chávez bukása újabb trófea a gyűjteményében. A parányi Guatemalában a CIA 1954-ben puccsot szervezett a demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére. Meglepő fordulattal Chávez visszaszerezte az ellenőrzést az események fölött.] gazdasági és politikai érdekeinek védelmében elnyomó rendszereket támogatott egész Közép.. és n e m egészen három nap múlva már ismét ő volt hatalmon. pedig odáig ment. A minden lehetséges módszert bevető igyekezet. hogy Nicaragua fegyvertelen ellenzékét Noriega balos csapatára uszítsák.

Chávez megerősítette a kormány hatalmát az olajvállalat dolgozói fölött.erős állami olajvállalat is őt támogatta. hogy ezek a körülmények gyorsan változhatnak. és talpon maradt. h o g y itt nemcsak a gazdasági bérgyilkosok vallottak k u darcot. 9 Az események ilyen alakulása végül is a Bush-kormányzatot hozta kellemetlen helyzetbe. akiket az árulásra rá tudtak venni. Irak és Venezuela problémájával. T ű n ő d t e m . A Petróleos de Venezuela dacolt a sztrájkoló munkásokkal. megtisztította a hadsereget a néhány hűtlen tiszttől.. és Chávez elnöknek m é g kemény ellenfelekkel kell szembenéznie a közeljövőben. Venezuela válságba süllyedését — és Chávez elmozdítását — Szaddám Husszein akadályozta meg. Pillanatnyilag ehhez sem katonai ereje. De tudom.10 Világos volt. A m i n t kitisztult a levegő. legalábbis egyelőre. 213 . Húszévi börtönt követelt az ellenzék két prominens vezetője. hogy az utóbbi ötven évben n e m sok m i n d e n változott .] Egyre többeket foglalkoztat a kormányzatnak a sikertelen puccsal kapcsolatos tevékenysége. sem politikai támogatottsága nem volt. és ellenzékének több vezetőjét emigrációba kényszerítette. vagy csak anomália ..a végeredményen kívül. hogy már hónapok óta tárgyaltak Venezuela egyes katonai és civil vezetőivel Hugo Chávez elnök elmozdításáról [. A Los Angeles Times cikke szerint: A Bush-kormány tisztségviselői kedden elismerték. Washington ügynökei ellen. A Bushkormányzat n e m tudott egyszerre megbirkózni Afganisztán. m i n t Iráné 1953-ban.és mit fog tenni most Washington? Ú g y gondolom. Venezuela 2003-as története egész másképp végződött. akik az országos sztrájkot vezették. Venezuela esete arra emlékeztet. hogy vajon ez változások előjele volt. hanem a sakálok is.

hogy az igazán jelentős frontvonalak egy másik országban húzódnak. N e m azért voltak jelentősek. Ahogy azonban az ottani eseményeket figyeltem. Első. mert a terítéken lévő problémák messze túlmutattak a birodalmakat általában meghatározó materiális célokon. 1968-as látogatásom óta ez a kis ország a korporatokrácia áldozatainak egyik legklasszikusabb példája lett. Ma Ecuador nemzeti jövedelmének mintegy 50%-át fordítja adósságai törlesztésére . melyeket aztán a mi mérnöki és építőipari cégeink valósítottak meg. amelyet jól ismertem és szerettem. hanem azért. Ennek eredményeképpen három évtized alatt a hivatalos szegénységi ráta 50ről 70%-ra nőtt. és csak az ország leggazdagabb családjainak voltak hasznára.ahelyett. az alulfoglalkoztatottság és a munkanélküliség 15-ről 70%-ra. f e j e z e t Újra Ecuador Venezuela klasszikus eset volt. hogy itt nem volt szó öszszeesküvésről. feltűnt. amelyben a legtöbb nagy nemzetközi bank. 1 Az ecuadori helyzet világosan bizonyítja. a folyamat. Ezek a frontvonalak a bankárok. mert több pénzről vagy emberéletről volt szó. üzletemberek és politikusok seregén túl a modern civilizáció lényegéig hatoltak. az államadósság 240 millió dollárról 16 milliárdra emelkedett.34. hogy több millió. a hivatalos források szerint súlyos szegénységben élő lakosát segítené. Olyan országban húzódtak. 214 . és a legszegényebb polgárokra jutó nemzeti források aránya 20-ról 6%-ra csökkent. ahol a Békehadtest önkénteseként először dolgoztam: Ecuadorban. A hozzám hasonló gazdasági bérgyilkosoknak és modern vállalati változatainknak sikerült Ecuadort a tönk szélére juttatni. Többmilliárdos kölcsönöket nyújtottunk projektekhez.

Több ezer ember harmincéves kemény munkájának köszönhető. mérnöki és jogi egyetemeken tanultak. tudtuk. a gyerekek jövőbeli iskoláztatásával kapcsolatos kimondatlan kérdéseken. Be kellett tömnünk a lyukat. Szembeszállt George W. a fenyegetés pedig a társadalmi elvárásokon. Ezek a résztvevők saját szerepüket a legrosszabb esetben közömbösnek látták. Be voltak csapva. Ennek megfelelően a korporatokrácia üzleti mutatói sem festettek jól. hogy megtámadják. 215 . jutalom. Az ezredfordulóra Ecuador reménytelen csapdába került. Az Egyesült Államok vezető szerepe mellett más országok is bekapcsolódtak. Ezek az emberek nem voltak tudatában annak. hogy egy szegény országon segítenek. hogy Ecuador az ezredfordulóra ilyen nehéz helyzetbe jutott. hogy az ecuadori esőerdők alatt olajtenger van. nyugdíj. a bankoknál és a kormányügynökségeknél. Mint minden jó maffiózó. hogy mit tesznek. amely a világ eddigi legkifinomultabb és leghatékonyabb imperializmusát szolgálja. és győzött. és sokszor saját magukat is becsapták. Egy olyan rendszer termékei voltak. illetve a társak nyomásán alapult. rájöttem. biztosítási kötvény formáját öltötte. és jól kiszámított b ü n tetésekkel és jutalmakkal segítették fönnmaradását. Amerika olajkészletei az utóbbi harminc év alatti legalacsonyabb szintre süllyedtek. hogy türelmesek legyünk. Bush-sal. és készült arra. A megvesztegetés fizetés. a többiek viszont aszerint jártak el. a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak közt folyik. mit tesznek. Ahogy a Pastaza folyón épült gátszörnyeteg mellett elhajtottam. akinek ő az üzletét és a lánya esküvőjét finanszírozta. A zsebünkben volt ugyanúgy. hogy hagyományos forrásainkból több olajhoz juthassunk. és nem nagyon volt kilátás arra. hozzám hasonlóan tudatában voltak. Chávez már visszavette a hatalmat Venezuelában. A rendszer sikere látványos volt. Megengedhettük magunknak. akik saját mohó példájukkal illusztrálták a rendszer működését. Ecuadorban a küzdelem nem egyszerűen a világ gazdagjai és szegényei. nem tartoztak titkos összeesküvéshez. hogy el fog jönni a mi napunk. vagy a fajtámbeli főnökeiket követték. ugyanúgy zajlott a demokrata. mint a republikánus kormányzat alatt. N e m kellett lámpással keresni megvesztegethető és fenyegethető embereket — ezek már ott dolgoztak a nagyvállalatoknál. mikor én autómon Quitóból a dzsungelben épült Shell városába hajtottam. hogy itt. Közülük néhányan. ahogy a maffiavezér zsebében van a kisember.sok nagyvállalat és több ország külföldi segélyszervezete is részt vett. amit az üzleti. a legoptimistább hozzáállás pedig azt láttatta velük. Ideje volt behajtanunk Ecuadoron a jussunkat. Szaddám nem adta be a derekát. és tudtuk. mi is kivártuk az időnket. Ez a nap már eljött.

milyen civilizáció is vagyunk valójában. az itt élő őslakos kultúrák. mint a rómaiak vagy bármely más. mint az iráni sivatagok és Jamin beduinjainak öröksége. minden ország. N e m értékesebbek. Minden egyes ilyen hely frontvonal. veszélyben lévő helye. az IMF és az összes többi bank. Eszembe jutott egy összefoglaló statisztikai adat: a jövedelem megoszlása a világ lakosságának a leggazdagabb országokban lakó egyötöde és a legszegényebb országokban lakó egyötöde között az 1960-as 30:1 arányról 1995-re 74:l-re emelkedett. 2 És a Világbank. köztük olyanok is. hirtelen újabb felismerésre jutottam. melyek némelyike betegségek eddig föl nem fedezett ellenszerét is hordozhatja. több százezer állat. Ez beláthatatlan méretű pusztítást fog okozni. Itt az ökológusok szokásos érvein túlmenően sokkal többről van szó. előttünk létezett gyarmatosító hatalom. nagyvállalat és kormány. N e m csak arról van szó. amelynek természeti kincseit a birodalom megkívánja. Ha ragaszkodunk ahhoz.és növényfaj pusztul el.A frontvonalak azt fogják megmutatni. és táplálják a felhőket. amely részt vesz a nem- 216 . melyekből a világ édesvízkészletének nagy része származik. amely már jóval a Római Birodalom előttről ered. hogy behajtsuk a járandóságunkat. N e m is csak arról. egyformán fontos. hogy nézzünk saját és kollektív lelkiismeretünk mélyére. a Fülöp-szigetek körüli tenger. ahol dolgoztam. de globális birodalmunk több embert taszít rabszolgasorba. mint Jáva hegyei. üvegházhatást okozó gázokat. Hogyan követhetünk ilyen rövidlátó politikát Ecuadorban. Rá akartuk kényszeríteni ezt a kis országot. a sarkvidéket borító jégsapka és a világ sok száz más. Ha ezt a stratégiát folytatjuk. olyan következményekkel találjuk magunkat szemben. olyasvalamiről. nem értékesebbek. hogy személyes kötődésem mondatta velem. ahol az 1960-as években az ártatlanságomat elvesztettem. olyan imperialista mintát követünk. melyek nagyságát még csak föl sem tudjuk mérni. az ázsiai sztyeppék. és valójában minden ország. amelyeket békehadtestes szolgálatom idején még buja trópusi erdő borított. hogy az esőerdők kötik meg az iparunk által termelt. mindegyikük arra kényszerít minket. hogy megnyissa amazóniai esőerdőit az olajtársaságaink előtt. számunkra létfontosságú oxigént termelnek. emberi életek. és közben hogyan tudunk együtt élni kollektív lelkiismeretünkkel? Ahogy autóm ablakán át az Andok tarra vágott lejtőit néztem. hogy az ecuadori frontvonal a legjelentősebb. Rájöttem. állatok és növények nagyon értékesek. az USAID. Én személyesen vonzódom ehhez a helyhez. hogy őslakos kultúrák. Bár az ecuadori esőerdők. Mi ugyan megvetjük a szolgaságot. ami a lelkünk m é lyét érinti. Észak-Amerika erdőségei. de ez csak szubjektív elfogultság.

bozótvágó késsel és elöltöltős puskával fölszerelt őslakos fogja megvívni. mit mondtak nekem a shuarok 1990-ben.amit az őslakos csoportok hevesen cáfoltak. A törzs tagjai azt állították. a harcosok meggyőzték a munkások kísérőit. A közelmúlt eseményei jelentősen m e g n ö velték a fegyveres konfliktus kirobbanásának valószínűségét. eszembe jutott. hogy mi ott északon nagy gyárakról. az egyik frontvonalon. Velük szemben a m o d e r n ecuadori hadsereg fog állni az Egyesült Államok hadserege különleges osztagainak m a r o k n y i tanácsadójával. továbbra is azt sulykolja belénk. hogy megpróbáljak megelőzni egy háborút. mert ezt néhány ezer lándzsával. hogy jól végzi a dolgát. hogy a szóban forgó harcosok terrorista csoporthoz tartoznak. de Ecuadorban más volt a helyzet. 3 A h o g y vezettem. ahová n e m volt j o g u k . melynek előkészítésében én is részt vettem három évtizeddel korábban. oda mehettek. Ehhez a h á b o r ú h o z nem lesz szükség az amerikai hadseregre. mikor az IPS eladása után visszatértem hozzájuk. és rámutattak. 2003-at írtunk. amelyről az amerikaiak többsége m é g csak n e m is hall. hogy először léptem erre a földre egy olyan amerikai szervezet önkénteseként. gigantikus felhőkarcolókról á l m o d t u n k . a világ fejlődik. amely az Al-Kaidával is kapcsolatban állhat. ahová akartak. Itt voltam tehát újra Ecuadorban. Míg a munkások ettek-ittak. hogy evezzenek el. hogy elriasszanak minket egy újabb konfliktus kirobbantásától. Ez az Ecuador és Peru között 1995-ben kirobbant konfliktushoz hasonlóan olyan háború lesz. és megkínálták őket étellel és chichával.zetközi „segélyezésben". mondták. Úgy is tűnhetett volna. iraki és venezuelai események elegendőek voltak ahhoz. a harcosoknál n e m volt fegyver. sok autóról. hogy a munkásokat egy percig sem tartották vissza akaratuk ellenére. „A világ olyan. a helyi sörrel. hogy m u n kásainak joga volt a területen előzetes vizsgálatokat folytatni . hogy az olajvállalat még nem kapott engedélyt a kormánytól a fúrások megkezdésére. és az olajvállalatok által fizetett sakálkiképzésben részesült zsoldosokkal. Ennek ellenére a vállalat azt állította. és nem is fenyegették semmiféle erőszakkal a munkásokat. utaltak arra. hogy az afganisztáni. amelyik különösen kedves volt a szívemnek. ők hogyan látják a történteket. 217 . Az ügyet az is bonyolította. 2002 decemberében egy olajvállalat képviselői megvádoltak egy őslakos közösséget. hogy munkásaik egy csoportját túszként fogva tartják. hogy felajánljam segítségemet őserdeik megmentéséhez. mikor pár nappal később elmondták. amelynek nevében a béke szó szerepel. Egyszerűen elkísérték őket a falujukba. harmincöt év telt el azóta. a m i lyennek megálmodod". A törzs képviselői szerint az olajmunkások olyan területre léptek. Ez alkalommal azért jöttem.

hogy a m u n kások visszatértek az olajvállalathoz. mások nonprofit szervezetek kis repülőgépein jöttek. ezért a törzsek ilyenkor szigorúan tiltják a vadászatukat. hogy ez valójában rémálom. a banánültetvényeket és a maniókaföldeket.Most kezdünk rájönni. Néhányan napokig gyalogoltak a dzsungelben. ne egyenek. egy évtizeddel később. a chonta érésének ideje. és b e szél több helyi nyelvjárást is. Éreztem a fájdalmát. és úgy dobálták el a szemetet. gázolajjal és oldószerekkel szennyezték a folyókat. hogy az odavonzotta a rovarokat és a férgeket. Emlékeztettek arra. — A fiam — mondta egy asszony . Úgy döntöttünk. Elmondták. akiket a túszszedéssel gyanúsítottak. hogy éppen különleges időszak volt az esőerdőben. ashuarok.jól tud angolul. köztük ritka és veszélyeztetett fajok nászidőszakának kezdetét. pólót. Elmesélte. ahogy szomorúan mesélték. a többség azonban megpróbálta a városiakat utánozni. Öregek és gyerekek betegedtek m e g az alultápláltság miatt. száz ecuadori katona jelent meg a falujukban. sietve kísértek be egy megbeszélésre. Ez az őslakosok kultúráiban szentnek számító fa egy évben egyszer terem. vagy büszkeségünket félretéve megpróbáljuk helyrehozni a károkat. riasztó méretben. gyakran helyrehozhatatlanul tönkretéve a talaj vékony termőrétegét. cipőt húzott. A résztvevők több törzs: a kecsuák. h o gyan vették semmibe a katonák a tilalmakat. shuarok. hogyan próbálták a katonák visszaéléseit azzal ellensúlyozni. Elvették a helyi vadászok puskáit és fúvócsöveit. — Vagy harcolunk. és társaiét is. A madarak ebben az időszakban különösen sebezhetőek. És mégis. Sportból és étkezés céljára kilőtték a madarakat. a rémálom előttünk állt új. Végigrabolták a családok kertjeit. és nadrágot. és megették a családok kedvenc háziállatait. — Változtassátok meg ezt az álmot — tanácsolták a shuarok. M i k o r végül megérkeztem Shell városába. Ő ezt böjtnek nevezte. Páran hagyományos fűszoknyájukat. és ez jelzi a vidék sok madara. n e m megfelelő latrinákat ástak. Meséltek fenyegetésekről és vesztegetésekről is. hogy saját embereiket arra biztatták. amely végül m i n d nyájunk vesztét okozza. spanyolul. Egy ökoturizmussal foglalkozó cégnél dol- 218 . tollas fejdíszüket viselték. nem sokkal azután. — Két választásunk volt — mondta egy férfi. és kifestették az arcukat. molesztálták a nőket. Először annak a közösségnek a képviselői beszéltek. de inkább önkéntes éhezésnek tűnt. rengeteg ember és nonprofit szervezet m u n kája ellenére. Robbanóanyaggal halásztak a folyóban. hogy még n e m jött el a harc ideje. — A katonák nem jöhettek volna rosszabbkor — magyarázta egy nő. shiwiarok és zaparok képviseletében érkeztek.

A közelgő háborúról szóló hírek az ecuadori újságok címlapján szerepeltek. A fiam. és arra is. mit szólnának az országom polgárai. mégis olyan kérdéseket tettek föl. mikor baráti beszélgetésekre volt alkalom. ahogy a kutya lerázza magáról a vizet. súlyosan aggasztó. Az okmány szerint a törzs háromszázezer dollár fejében hatalmas területet adott el egy faipari vállalatnak. hogy képviseljenek bennünket az olajvállalatokkal szemben. aki a sámánok hagyományos tukántollas fejdíszét viselte. hogy Cheney alelnök korábban a Halliburton vezérigazgatója volt. ha ilyen gyűléseket látnának a C N N . A szünetekben. akik megpróbálnak segíteni nekünk. — Már nem tartozik közénk. Ez is egyfajta merénylet: hiteltelenné teszik a vezetőinket. — Tudom. de egészen más színben. mert az egyik a bátyám. Egy másik férfi egy szerződést vett elő és olvasott föl. Furcsa módon mindez Ecuador olyan részén történt. Ezeket az újságokat olyan embereknek is felolvasták. akik sosem jártak iskolába. De az ülések formális keretein kívül más is történt. ebéd közben és este. Rendes fizetést kapott. A szerződésen három törzsi vezető aláírása állt. írástudatlan emberek között. amelyek a globális birodalom lényegére irányultak. Ezek a gyűlések izgalmasak voltak. Mit tehetett? Most a leveleiben szidja régi munkaadóját és mind a többieket. hogy ez a három halál nagy űrt hagyott a szervezetünkben. többen megkérdezték.. amire pedig fény derült. akiket Észak-Amerikában sokan „elmaradottaknak" vagy egyenesen „vadakn a k " tartanak. és az őslakók látták a következményeket. Felállt egy idős ember. miért fenyegeti az Egyesült Államok Irakot. amit olyan sokan mondanak. tanúi voltak. ahol az olajtársaságok még nem is kaptak engedélyt a fúrásra. az olajtársaságokat pedig a barátainknak nevezi — megrázta a testét. — Ezek az aláírások nem valódiak — mondta. — Hallottatok arról a három emberről. hogy a Bush család több olajvállalatban érdekelt.e n vagy az esti híradóban. Ezek eljutottak ebbe a dzsungelbeli városba is. mint az Államokban. akiket megválasztottunk. 219 . Már több helyen f ú r tak e terület körül. A téma szemmel láthatóan mindenkit érdekelt.gozott mint idegenvezető és tolmács. és akik abban a repülőszerencsétlenségben haltak meg? N e m mondom azt. azon tűnődtem. hogy az olajvállalatok okozták a balesetet. De azt állítom. hogyan tették tönkre a szomszédaikat. és az olajvállalatok egy percet sem vesztegetve a saját embereikkel töltötték be ezt az űrt.. Ahogy ott ültem és hallgattam őket. Utaltak arra. Itt voltam az amazóniai esőerdő közepén. Az olajvállalat a tízszeresét kínálta.

indonéz szent helyeken és észak-amerikai őslakosok rezervátumain. az intuíció. mely által helyreáll az egyensúly a jin és a jang közt. melyekkel a világ más részein találkoztam. Erről eszembe jutott „A kondorkeselyű és a sas próféciája". Ez felidézi. az anyag) útját. azokon a különbségeken gondolkoztam. amilyet a Föld még nem hordott a hátán. Csaknem minden általam ismert kultúra azt jövendöli. Ha a két madár elfogadja ezt a lehetőséget. Aztán ötszáz évvel később. hogy az emberi történelem különleges pillanatában élünk. amely az emberi tudatról szól: eszerint olyan korszakba léptünk. A legerőteljesebb azonban az az üzenet. és két különböző utat kezdtek követni: a keselyű (a szív. hogy régen. a Vízöntő Koráról vagy az Ötödik Napkorong Kezdetéről. amit be kell töltenünk. ahogy a vízi erőmű gátját elhagyva az Andok magaslatai felé tartottam. Úgy éreztem. Emberi mivoltunk lényegére ébredhetünk. illetve régi naptárak lezárulásáról és újak kezdetéről beszélnek. a misztikum) vagy a sas (az agy. „A kondorkeselyű és a sas próféciája" tipikusnak mondható. mert küldetésünk van. mikor a sasnak és a keselyűnek módja lesz újra egyesülni. ami nekik sajátjuk. és a sas a kihalás szélére taszítja a keselyűt. abból rendkívüli utód fog születni. újságolvasással és tévénézéssel eltöltött időnk ellenére hiányzik belőlünk az az eleven éleslátás. ugyanazon az úton. és tudatosabb fajjá fejlődhetünk. az 1990-es években új korszak kezdődik. és ezt fölhasználhatjuk arra. amelyek a mostani utamon látottak és hallottak. A jövendölés szerint az 1490-es években a két út keresztezi egymást. melyben alkalmunk van sokféle szemszögből látni magunkat és a világot. A jövendölések címei és szavai eltérnek. mert minden iskolázottságunk. és mi mind azért születtünk éppen most. valamint az Egyesült Államokban megszokott világ között feszültek. a racionalitás. és más hasonló próféciák. A kondor és a sas próféciáját több szinten is lehet értelmezni — a hagyományos interpretáció szerint az ősi tudásnak a tudomány vívmányaival való ötvözését jósolja. a történelmi idők kezdetén az emberi társadalmak kettéváltak. Amazónia őserdőin és az Andok csúcsain keresztül Közép-Amerika maja városaiig mindenhol azt hallottam. Új Korszakról (New Age). hogy együtt repüljenek ugyanazon az égen. sokat tanulhatunk az amazóniai törzsektől. hogy az 1990-es évek végén jelentős átalakulás korszakába lépünk.A visszafelé vezető úton. A fogalmazásbeli különbségek ellenére azonban nagyon sok a hasonlóság köztük. hogy a tudatosság magasabb szintjeire emelkedjünk. a Harmadik Évezredről. és az északi és a déli kultúrák összekapcsolódnak. 220 . amit sokszor hallottam Latin-Amerika különböző tájain. A himalájai kolostoroktól kezdve.

negyedéves pénzügyi jelentések és a Dow Jones-tőzsdeindex napi változásainak világából. Mi. vagy ha mérlegelni akarjuk a következő évtizedekre vonatkozó szándékainkat. és milyen jövőt szánunk a gyermekeinknek. és látnunk kell tetteink — a sas tetteinek — következményeit az Irakhoz és Ecuadorhoz hasonló helyeken. futballmeccsek. kik is vagyunk. Föl kell ráznunk végre magunkat. a világtörténelem valaha is létezett legnagyobb hatalmú országának lakói. ehelyett át kell értékelnünk. föl kell végre néznünk szappanoperák. 221 . Meg kell állnunk. akkor nyitva kell tartani a szemünket.Amazónia kondorkeselyű népe nyilvánvalóvá teszi: ha meg akarjuk válaszolni a kérdést. hogy mit jelent embernek lenni ebben az új évezredben. és föl kell tennünk magunknak az alapkérdéseket — minden más lépés túlságosan veszélyes.

az Egyesült Államok megtámadta Irakot. Panama esetében bábjaink újbóli kulcspozíciókba juttatásával megszereztük a Csatornát is. függetlenül a Torrijos és Carter között létrejött egyezménytől. láthatólag szükségtelen lesz tiszteletben tartani a Szaúd-házzal az 1970-es években kötött egyezséget. fejezet A látszaton túl N e m sokkal azután. A gazdasági bérgyilkosok kudarcot vallottak. Az invázió fölvetett egy fontos kérdést. Ha Irakot ellenőrzésünk alá vonjuk.35. Ha az Egyesült Államok Irakot ellenőrzése alá vonná. megváltoztatja az állást. hogy ennek a kormányzatnak . mint a terroristák elleni küzdelem? A történet azonban más irányt is vehet: az O P E C megpróbálhatna újra talpra állni.ennek az olajcsaládnak — a szempontjából fontosabb az olajkészletek és az újjáépítési szerződések biztosítása. ha megemeli az 222 . bő egy évtizeden belül immár másodszor. Fiatal férfiakat és nőket küldtek tehát. amelyhez a Pénzmosó Művelet is kapcsolódott. Szaddám bukása csakúgy. ahol becslések szerint több olaj található. hogy öljenek és haljanak a sivatag homokjában. az O P E C is a miénk lesz? Jelentéktelenné fog-e válni a szaúdi királyi család a globális olajpolitika porondján? Néhány sajtókommentátor máris felvetette a kérdést: miért támadta meg Bush Irakot. mint Szaúd-Arábiában. ahelyett hogy minden erőnket az Al-Kaida afganisztáni felszámolására fordítaná? Lehet. aminek a megválaszolásával valószínűleg kevés amerikai próbálkozhatna meg: mit jelent mindez a szaúdi királyi család számára? Ha az Egyesült Államok elfoglalja Irakot. a többi olajtermelő ország nem sokat veszíthetne azzal. hogy hazatértem Ecuadorból 2003-ban. A sakálok is. mint Noriega eltávolítása Panamából.

Valójában semmilyen fedezete sincs azon kívül. ez az óriási adósság nem jelent különösebb kockázatot a korporatokrácia számára. 2002. Óriási hatalmat ad nekünk. hogy a dollár világvalutaként működik. 1 Mindaddig. mert ez az adósság biztosítja függőségüket. hogy visszafizessék. 2003 elejére az Egyesült Államok adósságállománya meghaladta a 6 billió dollárt. ruházati cikkek . Azonban ha egy másik valuta lépne a dollár helyébe. hogy sok behajthatatlan követelése legyen. Így kölcsönöket nyújthatunk az Ecuadorhoz hasonló országoknak abban a biztos tudatban. Az Egyesült Államok bankjegyeinek nincs aranyfedezete. Az euró szokatlan lehetőséget 223 . A globális birodalom léte ugyanis nagyrészt azon a tényen alapszik.és mi magunk óriási adósságokat halmozzunk föl. amit a fogyasztási javak . amit a korporatokrácia olyan nagy munkával fölépített. valójában nem is akarjuk. hogy a világ bízik a gazdaságunkban és abban. a helyzet gyökeresen megváltozna. és hatalma.olajárakat és/vagy csökkenti a termelést. valóban globális birodalmának önmegsemmisítését indítja meg. Ez olyan forgatókönyvhöz vezethetne. végső soron romba dönthetné az egész rendszert. és ha az Egyesült Államok hitelezői (például Japán vagy Kína) úgy döntene. A mieink azonban nem normális körülmények. hogy uralni tudjuk a globális birodalom útján megszerzett erőket és forrásokat. Többek között lehetővé teszi. autók.elektronikai és más berendezések. amit aztán saját érdekeink szerint kihasználhatunk. amire a világ legfelsőbb nemzetközi pénzügyi körein kívül senki nemigen gondolna: átbillenthetné a geopolitikai mérleget. különösen Japánnal és Kínával szemben áll fenn. január l-jén belépett a nemzetközi pénzügyi piacra az euró. és ezt a dollárt az Egyesült Államok pénzjegynyomdájában nyomják. Ezek az országok amerikai államkötvényeket (lényegében adósleveleket) vásárolnak azon a pénzen. hogy azokat ők sosem fogják visszafizetni. hogy lehívja követeléseit. Normális körülmények között a saját pénzünket kockáztatnánk. Valójában egy ilyen valuta létezése már nem csak elméleti lehetőség. presztízse hónapról hónapra nő. A tartozás nagy része ázsiai országokkal. amíg a világ a dollárt alapvalutának fogadja el. ami a történelem első. Az Egyesült Államok egyszeriben igen nehéz helyzetben találná magát.amerikai és világpiaci értékesítése során felhalmoztak. és a prognózis szerint az év végére eléri a 7 billiót is — ez nagyjából 24 000 dollár adósságot jelent minden egyes amerikai állampolgár számára. hogy pénzt nyomhatunk. hogy folyamatosan olyan kölcsönöket nyújtsunk. Ez a forgatókönyv önmagában olyan tényezővé válhatna. számítógépek. melyeket nem fognak visszafizetni . hiszen egy hitelező sem engedheti meg magának.

a Reagan-adminisztráció volt külügyminisztere. amire Claudine képzett ki engem harmincöt évvel ezelőtt. hogy fizessük vissza a kölcsönöket euróban. Shultz. Átugrottam az első pár bekezdést." Lejjebb a szerzők arról értesítik az olvasót. az alapjaiban rázhatja meg a birodalmat. ha Irak megszállásának megtorlása mellett. a vállalat elnöki pozícióját töltötte be. a globális birodalomra való törekvés. hogy ezentúl az eurót használja alapvalutaként a dollár helyett. Ezek a problémák jártak a fejemben. Idén a Bechtel vezérigazgatóját. mielőtt védelmi miniszterré nevezték volna ki.mindkét szervezetben jelentős befolyással bír az Egyesült Államok. és szokásomhoz híven megnyitottam a New York Times honlapját. és más férfiak és nők munkájáé. Shultz. leültem az asztalomhoz. vagy valamilyen más okból erődemonstráció mellett dönt az Egyesült Államokkal szemben. A főcím rögtön viszszatérítette gondolataimat a nemzetközi pénzügyek. aki a San Franciscó-i székhelyű cég vezető munkatársa volt.. Ha ez megtörténne. az államadósságok és az euró világából régi foglalkozásomhoz: „Az Egyesült Államok kormánya nagy értékű szerződése a Bechtellel Irak újjáépítésével kapcsolatban". és egy vagy két nagyobb hitelezőnk azt követelné.n e k . és együtt dolgozott Caspar W. Mr. Ami Irakban történik. m e lyek az előző cikk információit ismételték. vegyen részt a President's Export Councilban (Elnöki Exporttanácsban). ennek felmérhetetlen hatása lenne. és aztán ezt találtam: A Bechtel kapcsolatai a nemzetbiztonsági hatalmi tényezőkkel nem új keletűek. nagypénteken házamból átsétáltam a garázsból átalakított irodámba. Áttértem egy másik Times-cikkre: „A vállalatnak Washingtonnal és Irakkal is vannak kapcsolatai". Egyik igazgatója George P.. Weinbergerrel. 3 Ezekben a cikkekben dióhéjban benne volt az egész modern történelem. bekapcsoltam a számítógépet. hogy: „Az irakiak az ország újjáépítése során együtt fognak működni a Világbankkal és a Nemzetközi Valuta Alappal . 224 . ami az újságban áll. az annak a munkának a eredménye." 2 Jelentős befolyással! Enyhe kifejezés. aki a Bechtel főtanácsadója is. Bechtelt Bush elnök felkérte. április 18-án. amikor 2003. Mielőtt a Reagan-kormányhoz csatlakozott volna. Ha az O P E C úgy határoz. A cikk szerint: „A Bush-kormányzat ma megkötötte a hatalmas iraki újjáépítési program első jelentős szerződését a San Franciscó-i Bechtel Csoporttal. Riley P.kínál az O P E C .

a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletre is. és megnéztem a C N N honlapját is. viszszavonhatatlan precedenst teremtettek arra. hogy a New York Times ellenzéki szerepbe lépett-e ezzel.akik ugyanúgy el voltak telve magukkal. Igaz. Nagyon jó üzlet lett volna — ahogy Szaúd-Arábia is az volt. átrendezte a geopolitikai viszonyokat.-hoz tartozó Kellogg Brown & Root (KBR) . és hogy ez a világon szerte élő emberek szíve. de még hozzátette: Több más vállalat neve is szóba került a munkával kapcsolatban. A C N N leírása nagyon hasonlított a Timeséhoz. Meglennének a rakétái és vegyi üzemei. amely mind hegemóniájukat. „A Bechtel iraki szerződést kapott" címmel. csalás. például a Halliburton Co. mégis kezd kiszivárogni a történet.. De n e m a részletek. A S A M A és a belőle következő szerződések új. Itt is volt egy cikk. Anélkül. E cikkek megjelölik. amelynek célja.] A Halliburton már elnyert egy 7 milliárd dolláros. hogy az amerikai olajipar. vagy fővállalkozóként. rabszolgasorsba döntés és kizsákmányolás tragikus története. úgy tűnt. vajon hányan tudják még rajtam kívül. m i n t én annak idején. és olyan szövetséget hozott létre a szaúdi királyi családdal. április 18-i hírek utalnak az 1970-es évek elejére. és arról. hol tart éppen a korporatokrácia a folyamatban. Ahogy ezeket a cikkeket olvastam. És most itt van. azokat mi m a g u n k építettünk volna neki. vagy konzorciumi tagként. és a mi embereink végeznék ezek karbantartását és fejlesztését. ha a Szaúdokhoz hasonlóan elfogadja a feltételeinket. hogy ezt k i m o n d a n á k . Ezek a cikkek Irak 2003-as megszállásáról szóltak. két évre szóló szerződést az iraki olajinfrastruktúrában legszükségesebb javítások elvégzésére. lelke és erőforrásai durva 225 .4 Tehát a globális birodalomépítés története. valamint a m é r n ö k i és építőipari cégek részt kapjanak egy sivatagi k i rályság átfogó fejlesztésében. gondolkodása. hogy a világon m i n d e n embert a befolyása alá vonjon. hogy Szaddám még mindig hatalmon lenne. eltűnődtem. ez egyenesen kötelező is.. Ugyanakkor a S A M A új játékszabályokat teremtett a világ kőolajkészleteinek kezelése terén is. a 2003. hogy ez m é g csak halvány utalás. sőt. n e m az a tény. elkezdett kiszivárogni. hogy ez adósság. mind pedig a játékszabályaink általuk való elfogadását biztosította. Idáig a legfontosabb m é d i u m o k gondosan kerülték ennek a történetnek a nyilvánosságra hozatalát. Kíváncsi voltam. ezek a cikkek épphogy előrevetítik egy összefoglaló elemzés árnyékát.amelynek egykor Dick Cheney alelnök volt a vezérigazgatója [. milyen szerződéseket írtak most alá a hadseregünk által lerombolt ország nyugati minta szerinti újjáépítésére.

ha ki akarnánk javítani rendszerünk hibáit. ijesztő dimenziókat öltött. nemzetközi bankok és kormányok közötti összefonódásra. Lehet. hogy bűntudatom. Ha nem álltam volna azon a fövenyen a Virgin-szigeteken. elfelejtsük az egészet.a történet. nem volna más dolgunk. hogy ha a kétségek. Ez már az összeesküvés-elméletekre kezdene emlékeztetni. hogy 226 . hogy egy elit csoport az évezredes hagyományokat követve visszaél magas kormánypozícióiból eredő privilégiumaival. Azt is tudtam. annyi más emberhez hasonlóan én is benne ragadtam volna régi helyzetemben. Saját személyes történetemre emlékeztetett. Már régóta tudom. hogy a nagy mérnöki és építőipari cégek megint több milliárd dollárt tesznek zsebre azért.lényegének kevés köze van ahhoz. részben a globalizáció mindenre kiterjedő hatása. Ha az ügy ennyire egyszerű lenne.elbitorlását jelenti. de akkor minden jóra fordul. Annál több köze van viszont hozzánk. hogy egy országot — melynek népe valószínűleg egyáltalán nem vágyik a mi értékrendünkre . mint hogy kivessük ezeket az embereket a hatalomból. És ez megmagyarázza persze. hogy ez a birodalmakkal egyidős történet most új. itt sem került felszínre a lényeg. majd csak egyenesbe kerül. A lényegnek nem sok köze van ahhoz. ami az újságokban megjelent. Visszagondolva látom. hogy bekapcsoljuk a tévét. és a hosszú évekre. még mielőtt elvállaltam volna azt az első indonéziai megbízatást. Ezek a szalagcímek mintha utaltak volna a nagyvállalatok. Claudine lakásán kezdődtek. hogy ezt a vallomást meg kell tennem. hogy ami 2003-ban Irakban történt. A vonakodva kiszivárgó történet képe elevenembe vágott. miért olyan nehéz odafigyelnünk a valódi történetre. vonakodva. Inkább elhisszük a mesét.a mi képmásunkra formáljanak. és jó ürügyet szolgáltatna. Ezekben a cikkekben még semmi nem utal arra. hogy várnunk kell a következő választásokig. ahogy egész kultúránk is halogat. De még mindig halogattam az írást. részben a kivitelezés kifinomult módszerei miatt. mely szerint majd „ Ő k " megoldják. a fájdalom és a bűntudat nem kínzott volna állandóan. az állam hajója nem süllyedhet el. A modern birodalom — az elkeseredett embereket kizsákmányoló és a történelem legbrutálisabb. kétségeim kezdettől fogva jelen voltak. Mindezen hiányosságok ellenére mégis . elkezdett kiszivárogni. egy szégyenteljes történet folytatása. Arról sincs említés. hogy kilépek a MAIN-től. de akárcsak M A I N beli életrajzomban. Csillogó festék volt az egész. amíg halogattam a megírását. mégis késlekedtem. legönzőbb és végső soron legönpusztítóbb erőforrás-rablóhadjáratát végrehajtó korporatokrácia . és az azóta eltelt sok év alatt szinte szüntelenül gyötörtek. és megnyugodjunk kisiskolás-szintű történelemszemléletünkben. vagy ahhoz. nem határoztam volna el.

de ez nem összeesküvés. a válás. amely elfedi a mélyben terjedő halálos daganatokat. a gyerekek zaklatása. nagyvállalatok és kormányok a korporatokrácia . Mégis inkább öklünket harapva fojtjuk el a zokogást. így fájdalmunkat nem hallja meg senki. N e m harapjuk meg kenyéradó gazdánk kezét. amíg bizonyítani tudják. A birodalom a nagy bankok. Hogyan lázadhatsz föl olyan rendszer ellen. Kolumbiában. hogy igaz és igazságos a fentiekből logikusan következő tétel. Az a helyzet.b e l i életrajzom esetében is történt. mert sokan közülünk éppen ezeknek a bankoknak.az ember több évezredes társadalmi fejlődése során végül létrehozta a tökéletes gazdasági rendszert. mi működtetjük. amely feltárja a riasztó tényt. amely láthatólag lakást és autót. Változásért kiáltunk. hogy gazdasági növekedést generálnak . hogy a történelem leghatalmasabb és leggazdagabb birodalmában megdöbbentően magas az öngyilkosság. Végül meggyőztük egymást. és mint a rosszindulatú daganat. Ez a helyzet számos kérdést fölvet . és minél nagyobb a növekedés. ennivalót és ruhát. Könnyű lenne mindezért egy összeesküvést okolni. Panamában. de ezt nem tehetjük. nagyvállalatoknak. ha lebombázol egy várost. vagy az általuk forgalmazott javaktól és szolgáltatásoktól függnek valamilyen módon. hogy hazugságban élünk. annál szélesebb rétegek részesülnek az előnyeiből. Ez az elmélet és a belőle fakadó következtetés mindenfajta kalózkodást igazol — ki lehet rabolni. hogy minden gazdasági növekedés az emberiség javát szolgálja. Meggyőztük magunkat arról.eredményes együttműködésén nyugszik. a számok a gazdasági növekedés kiugró gyorsulását mutatják. kormányoknak dolgoznak. A tumort kimutatja a statisztika röntgensugara. a nemi erőszak és a gyilkosságok aránya. mi mindnyájan közreműködünk a csillogó felszín fenntartásában. és aztán újjáépíted. hogy egyszerűen hiszékenyen bevettünk és szentírássá tettünk egy téveszmét. Mindnyájan érezzük a szívünkben a fájdalmat.gondolkoztam tovább a képernyőn látható szalagcímeket bámulva. az ökonometria és a statisztika elfogult „tudományának". Ahogy a M A I N . míg a peremvidékeken élők kizsákmányolhatók. ezek az aggasztó jelenségek évről évre szélesebb körben terjednek el. meg lehet erőszakolni és meg lehet ölni ártatlan embereket Iránban.és ezt szinte mindig bizonyítani tudják. Irakban és bárhol. minthogy szembesüljünk a ténnyel. Szívesebben hiszünk homályban bujkáló összeesküvőkben. és természetesen ezért olyan nehéz sokunknak kiállni ellene. Hála az előrejelzés. sakálok és hadseregek virulhatnak mindaddig. a kábítószer-használat. A korporatokrácia mi magunk vagyunk. villamos 227 . miszerint a gazdasági növekedés serkentésében elöljáró embereket dicsőíteni és jutalmazni kell. A gazdasági bérgyilkosok.

hogy a rendszer közel áll önmaga megsemmisítéséhez? Lassan fölálltam és visszamentem a házba. ha sejted. a levélszekrény közelében hevert. hogy e rendszer miatt naponta huszonnégyezren halnak éhen és további milliók gyűlölnek téged. Mi ösztönözte őket arra. hogy legyen valami közös mozgatórugó is. melyek a mélyebb összefüggéseket feltárták. hogy kockára tegyék jól menő üzletüket. életüket kockáztassák? Nyilván mindüknek volt valamilyen személyes oka. m é g akkor is. legalábbis N e w Englandben. tiszteletét elültették b e n n e m az amerikai szabadságharcért rajongó szüleim. vagy legalábbis gyűlölik az általad választott képviselők politikáját? H o n n a n veszed a bátorságot. melyeket te és körülötted m i n denki szentírásként fogad el. Vezetőik közül sokan vagyonosak voltak. ahogy N e w England városainak sötét utcáin vágtat. hogy m é g egy bögre kávét töltsek m a g a m n a k . A k k o r megállították a birodalmat. és megkérdőjelezz olyan alapelveket. és az amerikaiak hallgattak a szavára.* Ebben az évben nagypéntek éppen Paul Revere éjjeli vágtájának évfordulójára esett. m e g harapják a kenyéradó kezet. 228 . lángra lobbantották honfitársaik lelkét. de kellett. T ű n ő d t e m . és kalapját lengetve kiabálja: „Jönnek az angolok!" R e v e r e az életét kockáztatta. Ki tudja még a napot s az évet. A dátumot látva megjelent előttem az ötvös alakja. Most vettem észre a dátumot a fejlécen: április 18. T o m Paine. amely a kocsibehajtó aszfaltján. Keresztül hogy nyargalt az éjen Hetvenötben Paul Revere. hogy kilépjenek a sorból. s meghallod éppen. amely egy történelmi pillanatban egyszerre gyújtotta m e g azt a sok egyéni tüzet. T h o m a s Jefferson és mások szavai. És akkor eszembe jutott: szavak. hogy m a g a m h o z vegyem a Palm Beach Post aznapi számát. vajon mi motiválhatta az amerikai gyarmatok akkori n é pét. gyerek.áramot és egészségügyi ellátást biztosít — m é g akkor is. hogy kilépj a sorból. Az adta a szikrát. és Longfellow verse: Figyelj. hogy megtudták az igazságot a Brit Birodalom ö n ző és végső soron ö n r o m b o l ó merkantilista rendszeréről. hogy a hírt megvigye. Aligha él egy ember is. egy szikra. Ez is közölte a New York Times cikkét Irakról és a Bechtelről. megnyitották szívü*Prágai Tamás fordítása. energia vagy katalizátor. Híres dátum. Kis kitérőt tettem. ha tudod.

h o g y a r ö p iratírók szavai . Belátták.ket és gondolataikat. Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. M e g i n t arra a férfira gondoltam. és miért találjuk szemben magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. És Revere tudta. hogy mindezen változtasson. ahol születtem. sikerül-e minden forrást az angol király kezében összpontosítani. Az ötvös tudta.. mert a múltban elkövetett hibáinkat meg kell értenünk ahhoz. hogy ez a legjobb rendszer. és megvitatták a kocsmákban. író és szónok el n e m kezdett az igazságról beszélni. hogy lehetősége. aki végigvágtatott a sötét N e w England-i tájon. lerázták magukról az ámítást. Ez az ország. A brit birodalom zsarnokságáról végül Paine rántotta le a leplet. Jefferson j e lentette ki. A szavak erején t ű n ő d v e töltöttem ki a kávét. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. A gyarmatlakók kérdezni kezdtek. és sétáltam vissza az irodámba a számítógéphez. üzletember. a m i n előző este dolgoztam. pénze és hatalma van ahhoz. hogy a többieket riassza. egészen addig. míg egy maroknyi filozófus. Most azt a szöveget hívtam elő. halász. és hogy a kereskedelem és politika birodalmi módszere a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a nagy néptömegek megsegítésének — míg a rendszer valójában csak keveseket gazdagított a nagy többség kárára. A véletlenek és a velük kapcsolatos d ö n téseim során végre eljutottam erre a pontra. amit az emberiség létrehozhat. Felismerték a csillogó felszín alatt rejtőző igazságot. Szavak. Ezt a történetet el kell mondani. és kérdéseik nyomán föltárult a valóság. hogyan döntötte őket szolgasorba. Ez a hazugság és az ebből következő kizsákmányolás évtizedekig fennmaradt.megelőzték. majd meggyőzték az embereket arról a hazugságról. hogy az emberek otthon már olvasták ezeket a szavakat. megértették. ahol vagyunk.. csalta meg őket a Brit Birodalom. hogy a világ fejlődése azon múlik. a szabadság és a boldogság keresése mellett.már Paine előtt is . Tovább fogok lépni. hogyan m a n i p u lálta. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki tudjuk használni [.] azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani. Most már nem torpanok meg. hogy a kolóniákon élőket ezek a sza- 229 . hogy n é p ü n k elkötelezett az élet. földművelő. hogy angol uraik létrehoztak egy rendszert. hogyan jutottunk oda. Utolsó bekezdése így hangzott: Ezt a történetet el kell mondani.

. föl fognak kelni. 230 ..vak bátorsággal töltötték el. vallomást teszek . és harcolni fognak egy jobb világért. aminek olyan sokszor nekiláttam az évek során: szembenézek az életemmel. Szavak. Eldöntöttem. és befejezem.megírom ezt a könyvet. hogy nem halogatom tovább.

Az N B C tulajdonosa a General Electric. az A B C . Készen állsz arra. ha valaki az útjukba áll. Beszélj róla a családodnak. egész életükben arra tanították őket. erősítsék és kiterjesszék a rendszert.áll. Így aztán rád hárul. A tisztviselők és rendezők. A legtöbb napilap. a CBS-é a Viacom. hogy a felszín alatt meglásd az igazságot. A dolgok nem olyanok. Ezt igen hatékonyan végzik. megtanulsz a sorok között olvasni és eltűnődsz minden tévé. terjeszd. 1990-ben.és rádióhír mélyebb összefüggésein. mit tehetnél. Először is. mit tehetnél. az előző fejezet hírei a Bechtel és a Halliburton iraki tevékenységéről már bizonyára elavultnak tűnnek. kedves olvasó. és a C N N az óriási AOL Time Warner konglomerátum része. folyóirat és kiadó nagy nemzetközi vállalatok tulajdonában — és befolyása alatt . akik a média csaknem minden formáját ellenőrzik. a barátaidnak. mire ez a könyv a kezedbe kerül. amilyennek látszanak. és a világ felé fordulj. és véget vess a globális birodalom felé tartó őrült és ö n r o m boló menetelésnek. mikor először támadtuk meg Irakot.Mit tehetünk? Elérkeztünk a könyv végéhez. Ám e cikkek jelentősége messze túlmegy a bennük található információ aktualitásán. amit örököltek. Ötleteket szeretnél. Lehet. és könyörtelenek tudnak lenni. 231 . hogy most azon tűnődsz. hogy fönntartsák. Például csökkentsd az olajfogyasztásodat. az előző fejezet elolvasása után másképp tekintesz majd a hírekre. Van egy pár gyakorlati javaslatom is. hogy megállítsd a korporatokráciát. tudják a helyüket. Néhánnyal szolgálhatok. hogy magad mögött hagyd ezt a könyvet. és ki is mondd. A médiánk is a korporatokrácia része.é a Disney. de ez egyben kezdet is. Remélem.

a menedzserek szerepét jelenleg megítéljük. hogy jobb világot építsünk föl: van elég élelmünk és vizünk mindenki szá- 232 . hogy a Nike. Szavazz fölvilágosult iskolai vezetésre. 12 millió hordó fölé emelkedett. hiszen a bankok. N e m magukban az intézményekben van a hiba. megszűnt a Szovjetunió. kérdezzünk. a MacDonalds vagy a Coca-Cola logója olyan vállalatokat jelölne. inkább olvass egy könyvet. mint az. Az előttünk tornyosuló problémák nem rosszindulatú intézmények működéséből erednek. meg kell tanítanunk saját magunkat és gyermekeinket is. amit a shuarok mondtak nekem 1990ben: a világ olyan. kormányok intézménye nem eredendően rossz. vagy szenynyezik a környezetet. a ruhatárad. Tiltakozz a „szabadkereskedelmi" megállapodások. ahogy működésüket. Fogd vissza a háztartásod. melyek az életedben j e lenlévő intézményeket érintik. Hatalmunkban áll. 1 Ha legközelebb vásárolni lenne kedved. amik lehetővé tennék számunkra. hanem a gazdasági fejlődésről alkotott hibás nézeteinkből. amely a fönntarthatóság és az egyenlőség Földet tisztelő és társadalmilag felelős alapelvein nyugodna. amilyennek álmodod. melyeknek legfőbb célja. és az emberek sem azok. sportolj vagy meditálj. Sorolhatnám a tényezőket. Képzeljük csak el. hanem abban a szemléletben. a második invázió idejére ez a mennyiség már több mint 50%-kal. egész világra kiterjedő kommunikációs és elosztó hálózatokat pozitív változások szolgálatába is lehetne állítani. írj leveleket és e-maileket. melynek segítségével ezek a vállalatok a világ minden zugába eljuthatnak. hangoztasd aggodalmaidat.évi 8 millió hordó kőolajat importáltunk. hogy gondolkozzunk. telefonon tedd föl kérdéseidet. az irodád és életed más tartozékainak méreteit. vállalatok. hogy a Föld szegényeit etessék és ruházzák. és kiépült egy olyan infrastruktúra. és merjünk cselekedni. önkormányzatra. bedugult autópályák és zsúfolt városok rémálmát fölválthatnánk egy új álommal. Légy minta. Legyél tanár és diák. Szólalj föl minden lehetséges fórumon. inspirálj mindenkit magad körül a példáddal. hogy embert küldtünk a Holdra. az autód. Szerintem van remény a jelenlegi rendszer megváltoztatására. akik mindezeket működtetik . amelyek elkeseredett embereket zsákmányolnak ki üzemeikben. Forradalomra van szükség az oktatásban. és az olyan vállalatok ellen. vásárolj tudatosan és körültekintően. egymás közötti kapcsolataikat. Ez nem kevésbé irreális. hogy tégy olyan lépéseket. 2003-ra.nem kellene feltétlenül korporatokráciává válniuk. Szeretnélek emlékeztetni arra. A rendkívül hatékony. hogy átalakítsuk magunkat. A környezetszennyező ipar. Ha venned kell valamit. és megváltoztassuk gondolkodásunk kereteit. Bátorítalak arra. környezetbarát módon.

Meg kell hallanunk a jövendölések bölcsességét. melyek ma még milliók életét követelik. • Készíts előadást a közeledben lévő általános iskola diákjai számára a kedvenc témádról . van elegendő forrásunk.arra.John Perkins. és vidd őket végig. bármiről -. aki kihasználta. amit örökölnek. m e g kell n y i t n u n k szívünket és gondolkodásunkat a lehetőségek előtt. vannak gyógyszereink. hogy gazdasági bérgyilkossá váljon. növelhetnénk az írástudók számát. milyen is valójában a társadalom. Szeretnék javasolni néhány lépést. aki megengedte magának. Egy olyan ember vallomása. hogy felhívd a diákok figyelmét. hogyan hatott rád ez a könyv és más elolvasott könyvek. Gyanítom. illetve az atom részeit vizsgálni képes technológiáinkat fölhasználhatnánk arra. tudatossá kell válnunk. Ez a könyv azonban nem valamiféle előírás. és cselekednünk kell. h o g y a fentieket m i n d megvalósítsuk és így tovább.sportról. hogy a Földön bárki bárkivel kapcsolatot találjon. látni fogod. hogy a világtörténelem egyik leggazdagabb társadalmában született.mára. és mert a belépést nagyon könnyű volt maga előtt igazolni. mert az olyan sok előnyt kínált.az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai közös tanulmányozására (ehhez ötletek találhatók a www. aki beszállt egy korrupt rendszerbe. aki jobb meggyőződése ellenére mindig talált mentséget a kapzsiságára . hogy mindezek csak részei egy sokkal nagyobb feladatnak.org honlapon). amik a legjobban vonzanak. hangyákról. és aki sajnálta magát. és tönkreteszi a Földet. Fel kell ráznunk magunkat és m i n d e n k i mást m a g u n k körül. vallomás. melyek segítségével a Föld legtávolabbi részeibe is eljuttathatjuk az élethez szükséges dolgokat. a világegyetemet. A konfliktuskezelés új m ó d szerei túlhaladottá tehetik a háborúkat. amelyet azonnal megtehetnél. hogy segíts a többieknek megérteni az előttünk álló válságot és a kiút lehetőségeit. hogy kétségbeesett embereket zsákmányol ki. • Hirdess meg csoportokat a helyi könyvesboltban vagy könyvtárban — vagy mindkét helyen . egy emberé. hogy ezek közül néhányra már magad is gondoltál. hogy meggyógyítsunk betegségeket és megelőzzünk járványokat. és használd föl arra. tiszta és egyszerű. melyekben leírod. és az internet segítségével lehetővé válhatna. főzésről. hogy környezetbarátabbá és hatékonyabbá tegyük életünk m i n d e n területét. amit neked is és nekem is föl kell vállalnunk. • Küldj e-maileket a címlistádon található valamennyi címre. Csak válaszd ki azokat. mert szü233 . vannak olyan szállítási rendszereink.

amit csak az eksztázishoz tudnék hasonlítani. népirtással vagy környezetrombolással járt. még akkor sem. ha az gyilkossággal. De eddig még soha nem tapasztalt felszabadulást hozott. hogy véget vessünk a szükségtelen éhezésnek. Lehet. és én magam tanulhassak? Ezek korunk alapvető kérdései. amivel eddigi életem során szembetaláltam magam. egy olyan emberé. hogy másokat tanítsak.lei nem voltak a piramis csúcsán. Ez az én vallomásom. akik jogosnak éreztek minden lépést a globális birodalom érdekében. ez is az első lépés a megbocsátás felé. hogy gyermekeink és a világ összes gyereke beteljesíthesse Alapító Atyáink álmát az életről. és mit akarsz tenni mindennek tudatában. amelyről tudom. melyek ugyanazon nagyvállalatok tulajdonában állnak. és aztán olyan emberek példáját követte. a szabadságról és a boldogság kereséséről? Mit tehetnék annak érdekében. akkor is. Eufóriát. hogy más utakon jártunk. tankönyveket olvasott a gazdasági növekedésről. Most rajtad a sor. Sokszor annyira ijesztőnek tűnt a feladat. amit írtam. de hasonló járművel és üzemanyaggal utaztunk. hogy kiegyensúlyozatlanul működik? Mit fogok tenni annak érdekében. hogy már idáig elolvastad. Neked is meg kell tenned a magad vallomását. gyakran fájdalmas és megalázó érzelmi munka volt megírni ezt a könyvet. miért élsz éppen ebben a történelmi korban. hogy a felhőkarcolók tetején épített luxuslakások és a jachtok tesznek boldoggá? Milyen változásokat akarok elérni saját viselkedésemben és gondolkodásomban? Milyen fórumokat fogok fölhasználni arra. kiegyensúlyozatlanul élő embereket sajnálni kell. egyértelműen ki 234 . Mindnyájunknak a magunk módján kell ezekre választ adnunk. Tedd föl magadnak ezeket a kérdéseket: Mit kell megvallanom? H o gyan csaptam be magamat és másokat? Van-e valami. hogy van bennünk közös vonás. és válaszainkat világosan. Ha szembenézel azzal. Mint minden beismerés. és olyan éttermeknél álltunk meg enni. mutatja. és amire nem —. és hogy ne ismétlődhessen meg szeptember 11-e? Hogyan értethetném meg a gyermekeinkkel. amit tettél . hogy az ő nyomába lépjenek. megkönnyebbülést fogsz érezni. mint még soha semmi. és arról próbálnak meggyőzni. ki vagy. hogy a habzsoló. hogy személyes szinten is közöd van ahhoz. miért tetted mindazt. aki hallgatott a tanáraira. és semmi esetre sem felülmúlni.amire büszke vagy. Hidd el. aki másokat is arra tanított. egy olyan emberét. ha ezek az emberek az általuk irányított médián keresztül kultúránk csúcsának tüntetik föl magukat. Az. Számomra személyes ébredésem lényegi része ez a vallomás. amit halogatok? Miért hagytam magam beszippantani egy rendszerbe. kemény.

is kell fejeznünk. Paine, Jefferson és az összes többi nagy hazafi a vállunk fölött figyel. Szavaik ma is inspirálnak minket. Ma is szól hozzánk azoknak az embereknek a példája, akik elhagyták farmjaikat és halászcsónakjaikat, hogy szembeszálljanak a hatalmas Brit Birodalommal, vagy később, hogy a polgárháború alatt a rabszolgák fölszabadításáért küzdjenek, vagy azért áldozták az életüket, hogy megvédjék a világot a fasizmustól. Mint ahogy azoké is, akik otthon maradtak, ruhát és élelmiszert állítottak elő, és erkölcsi támogatásukat adták a harchoz; és azoké is, akik megvédték, amit a csatamezőkön sikerült elérni — tanároké, költőké, művészeké, vállalkozóké, egészségügyi dolgozóké és kétkezi munkásoké — az enyém és a tiéd. Eljött az idő. Itt az ideje, hogy csatasorba álljunk, föltegyük a fontos kérdéseket, lelkünk mélyét kutatva megadjuk rájuk saját válaszunkat, és cselekedjünk. Az életed véletlen fordulatai és velük kapcsolatban meghozott döntéseid juttattak el téged erre a pontra...

235

Epilógus

Másfél év telt el azóta, hogy befejeztem az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai írását. A könyv azonnali és váratlanul széles körű sikert aratott, m i n d e n jelentős bestseller listára fölkerült, és eddig tizenhét nyelven adták ki. Az utóbbi tizennyolc hónapban sokat utaztam az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában. A legkülönbözőbb életpályájú és p o litikai meggyőződésű emberekkel beszéltem, több száz e-mailt és levelet kaptam. A Vallomások kapcsán leggyakrabban megfogalmazott vélemény lényege így foglalható össze: „ M i n d i g is t u d t a m a szívem mélyén, hogy zajlik a könyvben leírt birodalomépítés, de a többiek azt mondták, paranoiás vagyok. A könyv megerősítette, amit már tudtam. Most végre cselekedni fogok." Sokan elmondták, hogy először nagyon dühösek voltak rám. „ R e mek élete volt E H M - k é n t . Most kipakolt, és bestsellert írt. És m é g azt várja, hogy megbocsássak!?" Ezek az emberek azt is elmondták, hogy amikor mélyebb érzéseikkel szembenéztek, rájöttek, haragjuk nagy része saját m a g u k ellen irányult. „A Wal-Martban vásárolok, N i k e cipőt hordok, és túl sok benzint használok. K ö n n y ű magát, a politikusokat vagy a korporatokráciát hibáztatni. R á j ö t t e m , hogy nekem is pozitív lépéseket kell t e n n e m . Fogok is." N é p ü n k történelme bővelkedik olyan esetekben, mikor a polgárok összefogtak a változás érdekében. N e m r é g kezembe került egy könyv, amelyben az alábbi, elszántságot sugárzó és cselekvésre indító sorokat olvastam:

236

Soha nem volt még fontosabb és dicsőbb ügy, mint amelybe belefogtatok; nemcsak feleségeiteket és gyermekeiteket, távolabbi rokonaitokat, hanem az egész emberiséget, a Föld minden lakóját érinti; mert ha a zsarnokság győzelemre jut ebben a nagyszerű országban, akkor tarthatunk attól, hogy a szabadság fénye az egész világon kialszik. Ezért több emberi dicsőség és boldogság függhet a ti erőfeszítéseitektől, mint bárki ember fiáétól.1 Ez az „egy szabad ember" által aláírt üzenet nagyon időszerűnek tűnt. Pedig először a New England Chronicle egy 1775-ös számában jelent meg, abban az időben, mikor az amerikaiakat nagyon megosztotta a kérdés, hogyan bánjanak egy zsarnoki birodalommal. Megdöbbentett, menynyire hasonlított az a történelmi helyzet a mostanihoz. A világ legnagyobb birodalma, Nagy-Britannia, túllépte határait. N e m hallgatta meg az elnyomott emberek jogos panaszait, és az elkeseredett lázadásokra brutális katonai erőszakkal reagált, mint például a bostoni mészárlás esetében. Az amerikaiak m e g voltak zavarodva. Sokan gondolták, hogy kötelességük a királyukat támogatni, bármilyen agresszív lépéseket tesz is. M é g többen gondolták, hogy nincs esélyük megváltoztatni a rendszert, amelyről azt tanították nekik, hogy ez a történelem legigazságosabb rendszere. A birodalommal szembeszegülőket árulóknak bélyegezték és hóhérral fenyegették. A Függetlenségi H á b o r ú b a n részt vevő angol katonák naplóiból azt látom, hogy ezeket a katonákat lenyűgözte Amerika gazdagsága. A földek bőven teremtek, a farmok prosperáltak, a városok mennyországnak tűntek a 18. századi európai városokhoz képest. A katonák nem értették, hogyan lehetséges, hogy emberek, akik ilyen jól élnek, mindent kockára tesznek, és szembeszegülnek egy legyőzhetetlennek látszó kormánnyal és hadsereggel — és éppen a saját országuk kormányával és hadseregével. A „szabad ember" által írt felszólításhoz hasonló röpiratok sokat tettek annak érdekében, h o g y az amerikaiak megértsék, mit nyerhetnek a szabadsággal, és hajlandóak legyenek cselekedni. A következő év, 1776 mozgalmas és nehéz volt. Ezrével dezertáltak az amerikai katonák, akiknek nem volt ruhájuk, élelmük, szállásuk, lőszerük, vezetőik és fizetésük. Washington tábornok és vezérkara fatális hibákat követett el, és jelentős csatákat vesztett N e w York City körül. M o z g a l o m indult a menesztésére. A forradalom az összeomlás szélén állt. T h o m a s Paine m á r egyszer felszította az amerikai hazaszeretetet Józan ész című röpiratával. Újra tollat ragadott; Az amerikai válság két nappal 1776 karácsonya előtt jelent meg az utcákon. Azonnali és mélyreható hatása volt; nyitó sorai még most is fölkavaróak.

237

Embert próbáló időket élünk. A nyári katona, a napos oldalon álló hazafi meghátrál hazája szolgálata elől ebben a válságban; az azonban, aki kitart, méltó az emberek szeretetére és hálájára. A zsarnokságot, akárcsak a poklot, nem könnyű legyőzni; legyen azonban vigaszunkra, hogy minél keményebb a küzdelem, annál dicsőségesebb a győzelem. 2 Ma hasonló történelmi pillanathoz érkeztünk el. Saját k o r m á n y u n k , a nagyvállalatokkal és bankokkal karöltve, olyan birodalmat hozott létre, amely szolgaságot, nyomort és halált hozott emberek millióinak. Ennek eredményeképpen mi, akik a birodalom falain belül vagyunk, állandó félelemben élünk azoktól, akik követelik a jogukat, hogy megvédhessék magukat egy zsarnokinak tartott rendszerrel szemben; félünk az ö n gyilkos merénylőktől, a repülőgép-eltérítőktől, de még a más etnikai csoporthoz tartozó szomszédainktól is. Tartunk a következményektől, ha fiatal katonáinkat Afganisztánba vagy Iránba küldjük, ahol veszélyben van az életük, és ki vannak téve annak, hogy ártatlan civileket kelljen megölniük. Erkölcsileg aggályosnak tartjuk a hadseregünk által külföldön fönntartott hadifogolytáborok ügyét. Gyanítjuk, hogy katonáink kínzásokban, nemi erőszakban, fosztogatásban vesznek részt; aggódunk, hogy milyen hatással lesz a háború a lelkükre, és milyen hatással a világ közvéleményére. Sokunkat lehet hibáztatni azért, mert csak napos oldalon álló hazafi szeretne lenni. Tudjuk, hogy hazánk szolgálata n e m azt jelenti, hogy beállunk a hadseregbe, és vakon támogatunk intervenciókat és más p o litikai lépéseket, melyek a korporatokrácia érdekeit szolgálják; értjük, hogy az igazi hazaszeretet megköveteli, hogy cselekedjünk a köztiszteletben álló d o k u m e n t u m a i n k b a n Alapító Atyáink által olyan világosan megfogalmazott alapelveink védelmében. A hűség megköveteli, hogy a forradalomban harcoló férfiakhoz és nőkhöz hasonlóan mi is fölkelj ü n k a birodalom zsarnoksága ellen. Olyan lépéseket kell t e n n ü n k , melyekkel kiérdemeljük a következő generációk szeretetét és háláját, amelyek egy igazságosabb, és ezért békésebb világhoz vezetnek. Mégis halogatjuk a cselekvést, f ü r d ő z ü n k a birodalom látszólagos előnyeinek fényében. A h o g y a Vallomások megjelenése után utazgattam az Egyesült Államokban, sok emberrel találkoztam, akik egy modern forradalom határán állnak. Hallottam őket haragosan beszélni a vezetőinkről. Fölismertek egy olyan igazságot, melyet a sajtó nagy része, a politikusok és a vállalati vezetők el akarnak tagadni: hogy n e m Irak, Afganisztán - vagy Irán, Venezuela és a „Gonosz Tengely" többi országa - az igazi probléma; az ezekben az országokban és sok más helyen zajló események csupán egy

238

olyan rendszer tünetei, amely az 1770-es évek Brit Birodalmához hasonlóan félresiklott. Az emberek az egész országban kezdik érteni, hogy a valódi probléma a korporatokrácia, amely olyan önzővé és kapzsivá vált, annyira körülbástyázta állásait, hogy már az Egyesült Államok biztonságát, valamint az egész emberiség és sok más élőlény puszta túlélését fenyegeti. Az egymást követő fórumokon, az e-mailekben és levelekben sok fölkavaró kérdéssel találkoztam, melyek az Egyesült Államok helyzetét és a hozzá f ű z ő d ő viszonyunkat érintették. Gyanítom, hogy sok olvasót foglalkoztatnak hasonló kérdések, ezért leírok most néhányat a leggyakoribbak közül, a rájuk adott válaszaimmal együtt. Hogy lehet, hogy még életben van? Nem fél, hogy a sakálok elhallgattatják? Figyeljünk erre a kérdésre. A Vallomásokban nincs semmi lázító. Hűséges amerikai vagyok, akinek az ősei fontos háborúkban vettek részt, többek között a forradalomban is. Azért írtam ezt a könyvet, mert hiszek abban, hogy nagy nemzet v a g y u n k , és dicsőbb dolgokra v a g y u n k képesek, mint hogy folytassuk ennek a milliók által gyűlölt birodalomnak az építését. Reméltem, ez a könyv arra ösztönöz majd minket, hogy fejlesszük magunkat, és javítsunk a világon, amit a gyermekeink örökölni fognak. O k o t ad ez arra, hogy a sakálok a nyomomba szegődjenek? Ha ön szerint igen, akkor az ön felelőssége is, hogy cselekedjen. Lépnie kell. Bár kaptam pár dühös levelet, igyekszem n e m félni a sakálok megtorlásától. Tudom, hogy arra kell összpontosítanom az erőmet, hogy j o b b világot teremtsek a lányomnak és a Földön élő testvéreinek. Az az aggodalom, hogy ez esetleg n e m sikerül, sokkal erősebb, m i n t a sakálok bosszújától való fel-felbukkanó félelem. Abban is bízom, hogy a sakálok elég értelmesek ahhoz, hogy belássák: a könyv már megjelent, és ha megölnek engem, csak a népszerűségét növelik. Előálltak-e más gazdasági bérgyilkosok is? Igen, több E H M és sakál is fölvette már velem a kapcsolatot a Vallomások megjelenése óta. Megosztották velem hajmeresztő történeteiket a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és Afrikában zajló eseményekkel kapcsolatban. Sokan most is kapcsolatban állnak foglalkoztatóikkal - vagy még aktívan dolgoznak, vagy nyugdíjrendszerük, tanácsadói megbízatásuk köti őket hozzájuk -, és ezért n e m vállalják, hogy nevük m e g j e lenjen. Közülük legalább egy késznek t ű n i k arra, hogy megírja könyvét a saját neve alatt.

239

Érkezett-e visszhang MAlN-beli munkatársaitól, és ha igen, milyen? Egész sokról hallottam. Többségük vagy az osztályomon dolgozott, vagy ahogy azt a 9. és a 23. fejezetben leírtam, nem volt tisztában m u n k á n k EHM-vonatkozásaival. Elmondták, hogy könyvem elolvasása sokat segített nekik, hogy megértsék a M A I N - n é l zajló, akkor furcsának és megmagyarázhatatlannak t ű n ő eseményeket. N é h á n y u k a t , akiket a könyvben megneveztem, vagy akik akkor befolyásos pozícióban voltak, zaklatták újságírók, de - m i n t ahogy vártam is - nem akartak nyilatkozni. Az egyetlen kivétel Einar Greve, aki annak idején fölvett engem. Miután a M A I N - t ő l kilépett, Einar a Tucson Electric Power C o . elnöke lett, és azóta már nyugdíjba vonult. Nemrég interjút adott a Tucson Citizen számára, melyben ez olvasható: „Alapjában véve a történet igaz" - mondta Greve. — [...] John könyve azt állítja, hogy szándékosan próbálták horogra keríteni ezeket az országokat, és ez meg is történt [...] Sokan közülük máig sem voltak képesek visszafizetni a kölcsönöket." 3 Ez nagyjából megfelel annak, amit Einar egy levélben írt m e g nekem. Azt is elárulta, hogy fontolgatja saját könyve megírását ebben a témában. Több újságírótól úgy hallottam, hogy a cikk megjelenése után Einar előző megjegyzéseivel ellentétes állításokat tett a könyvemről. Fölmerül a kérdés: Vajon mi történhetett vele a Tucson Citizen-beli riport megjelenését követően? Mi a helyzet más magas pozíciókat betöltő emberekkel? Beszél valaki közülük a gazdasági bérgyilkosokról? Igen, sok bennfentes írt már olyan kérdésekről, melyekkel a Vallomásokban foglalkoztam. Lényegében a könyvben említett minden jelentősebb esemény leírását más források is megerősítik — Torrijos meggyilkolásától a J E C O R Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletéig. A fő különbség abban áll, hogy míg a többi szerző intézményvezető, aki tudományos elemzéseket írt ezekről a témákról, én a frontvonalon szolgáló katona voltam; az én beszámolóm egyes szám első személyben íródott. Van néhány „vallomás" is, melyeket szeptember 11-e után adtak ki a piramis csúcsán álló emberek: • Joseph Stiglitz, a Világbank egykori vezető közgazdásza és a közgazdasági Nobel-díj birtokosa: „Úgy tűnik, a globalizáció jelenlegi formájában a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi pénzvilág új diktatúrájával váltja föl [...] A gazdasági előrejelzéseket manipulálni kellett annak érdekében, hogy az [IMF] programjai mű-

240

ködőképesnek látsszanak, és a számítások »kijöjjenek« [...] A GDPelőrejelzések nem bonyolult statisztikai számításokon alapulnak, nem is a gazdaságot jól ismerő szakértők becslésein, hanem egyszerűen egy IMF-program keretében, tárgyalások során kialakított számok" [a kiemelések az eredeti szövegben találhatók]. 4 • James Henry, a McKinsey & Co. korábbi közgazdásza és az IMB/ Lotus alelnöke: „Az 1970-es évek időszaka a gazdasági fejlődés »nagy projekt« paradigmájának fénykora volt. A Világbank, az Amerikaközi Fejlesztési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) és más hasonló szervezetek alkalmazottai járták a világot nagy beruházási kölcsönöket nyújtva, és a bonyolult beruházás-tervezési eljárások dicséretét zengve [...] 1990-re a fejlődő országok több mint 1,3 billió dollárnyi külföldi adósságot halmoztak föl [...] 2000-ben az US EXIM Bank által nyújtott 7,7 milliárd dollár új külföldi exporthitel és garancia 86%-án mindössze tíz, politikailag befolyásos nagyvállalat osztozott, köztük az Enron, a Halliburton, a GE, a Boeing, a Bechtel, a United Technologies, a Schlumberger és a Raytheon." 5 • Jeffrey D. Sachs, a Kolumbia Egyetem Föld Intézetének (Earth Institute) igazgatója és Kofi Annannak, az ENSZ főtitkárának különleges tanácsadója: „A világon több mint nyolcmillió ember hal meg azért, mert túl szegény, hogy életben maradjon [...] Az a 450 milliárd dollár, amit az Egyesült Államok az idén katonai célokra költ, nem fog békét hozni, ha az USA továbbra is ennek az összegnek csak tizenharmad részét, mindössze 15 milliárd dollárt költ a világ legszegényebbjeinek megsegítésére, akiknek társadalmát destabilizálja a szegénység, és ezért a nyugtalanság, erőszak, sőt a globális terrorizmus melegágyává válhatnak." 6 Miért nem szólt a Clinton-kormányról a Vallomásokban? Az 1990-es években egy nonprofit szervezetet vezettem, csoportokat kísértem Amazóniába, és „tanácsadói" fizetést kaptam, amelyért valójában nagyon keveset kellett t e n n e m azon kívül, hogy hallgattam. Teljesen más helyzetben voltam, mint az 1980-as években, mikor egy energiaipari vállalat vezérigazgatójaként nagyon is jól láttam, mi történt az első B u s h - k o r m á n y idején, és George W. olajérdekeltségeivel kapcsolatban. C l i n t o n n a l n e m volt semmi dolgom. Érdeklődéssel figyeltem, hogyan támadta őt és Hillaryt a korporatokrácia első kormányperiódusa idején; m i n t h a figyelmeztető lövéseket adtak volna le, és ezeknek a figyelmeztetéseknek következtében Clinton több megígért programja nem is valósult meg. Később sokat tűnődtem, mivel indíthatta Clinton

241

ellenfeleit arra, hogy Monicával előhozakodjanak — hiszen minden vezetőről számos „negatívumot" el lehet mondani, de ez csak akkor történik meg, ha valamiért szükségessé válik. Mivel nem voltam a tűz közelében, n e m voltak bennfentes információim, így másokhoz hasonlóan én is csak spekulálhattam, és a Clinton-kormánnyal kapcsolatban n e m tudtam semmiről, amit be kellett volna vallanom, vagy ami az olvasók érdeklődésére számot tarthatott volna. Hogyan értékeli azt a lépést, hogy a Harmadik Világ egyes országainak adósságát elengedik? Vesztésre állnak a gazdasági bérgyilkosok? Ellenkezőleg. Sajnos azt kell mondanom, ez arra utal, hogy az E H M - e k a korábbinál még rafináltabb módszerekkel élnek. Nagyon támogatnám, hogy engedjék el ezeket az adósságokat — melyeket, ne felejtsük, az országok lakosságának beleegyezése nélkül vettek föl, és a korporatokrácia, valamint néhány gazdag H a r m a d i k Világbeli család gazdagítására használtak föl —, de az adósságok elengedése n e m erről szól. A G8 országok (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Oroszország) a Világbankkal és az IMF-fel együtt újra csak kizsákmányolja ezeket az országokat, és ezt az „adósságok elengedésének" nevezik. Ragaszkodnak a „feltételeikhez", melyeket olyan jól hangzó kifejezésekbe csomagolnak, mint „hatékony kormányzás", „szilárd gazdaság", „a kereskedelem liberalizációja". A nyelvezet tetszetős, de csalóka. Olyan intézkedésekről van szó, melyek csak a korporatokrácia szempontjából tűnnek „hatékonynak" vagy „szilárdnak". Ha az országok belemennek ezekbe a feltételekbe, privatizálniuk kell az egészségügyet, az oktatást, az áram- és vízszolgáltatást és más közszolgáltatásokat — más szóval el kell adniuk őket a korporatokráciának. Arra kényszerülnek, hogy csökkentsék a hazai ipart védő támogatásokat és kereskedelmi korlátozásokat, m i k ö z b e n el kell fogadniuk, hogy az Egyesült Államok és más G8 országok továbbra is támogatják egyes üzletágaikat, és kereskedelmi korlátokat emelhetnek az iparukat fenyegető importtal szemben. Mikor Bolívia ilyen „hatékony kormányzási" ajánlásokat fogadott el, lehetővé tette, hogy multinacionális vállalatok privatizálják vízszolgáltatási rendszerét, a víz ára az égbe szökött, és a bolíviaiak szerint ezrek maradtak ki a szolgáltatásból. 7 Elefántcsontparton a francia cég, amely megvette a privatizált telefonvállalatot, olyan magasra emelte az árait, hogy az embereknek vissza kellett m o n d a n i u k az előfizetésüket. Ezért például egyetemi diákok sem fértek hozzá a tanulmányaikhoz elengedhetetlen internethez. 8 Tanzániában ez a politika ahhoz a szégyenletes helyzethez vezetett, hogy a gyerekeknek fizetni kell az iskoláért, és

242

erre a kérdésre nincs is egyedüli helyes válasz. 9 Számtalan hasonló történetet lehetne elmondani az úgynevezett adósságelengedés előfeltételeit elfogadó országokról. hogy Paul Wolfowitzot nevezték ki a Világbank elnökévé? Wolfowitz kinevezése n e m hagyott kétséget afelől — ha valakinek még volt egyáltalán kétsége —. De m e - 243 . hogy legitimizáljanak egy erősen kizsákmányoló rendszert. M i k o r mondja ki végre valaki. Megdöbbentő. akik ehhez túl szegények. A H a r m a d i k Világ azonban tisztában van azzal.rossz f i ú k " játszmája arra ment ki. és ebben a minőségemben sokat tehetek. hogy ezek fanatikus gyilkosok akciói. mert emberek milliói élnek elkeseredésben. hogy vezetőink vallják be hazugságaikat? M i k o r látjuk be a szeptember 11-e. m i t gondolok Wolfowitzról mint emberről vagy üzleti vezetőről. Mikor fogjuk mi. Én író vagyok. Milyen tanácsot tudna nekem adni? Mit tehetnék. képességei. ez az igazi!" Ez így természetesen n e m m ű k ö d n e . talán az eddigi legrafináltabb lépés a világbirodalom felé vezető úton.sokan vannak. hogy mit gondolnak róla a brazilok. készségei. a király meztelen!" Mit szól ahhoz.t r ü k k . hogy olyan sok ember hajlandó bedőlni ennek a csalásnak ahelyett. amelyben valamennyi kontinens képviselői helyet kaptak. hogy: „Nézzétek. amely a multinacionális vállalatokat részesíti előnyben a világ szegényei. M i n d n y á j u n k n a k megvan a m a g u n k érdeklődése. elnyomottai és éhezői kárára. hogy ez n e m a világ bankja. nigériaiak. az én termékemet vegyétek. amerikai polgárok . Ha a Világbank igazán a világ bankja lenne. A G8 2005 júliusában Skóciában tartott tanácskozásaival szemben megmutatkozó ellenállás nagyrészt a hazugságok miatt érzett d ü h kitörése volt. Az lenne a fontos kérdés. hogy megváltozzon ez a helyzet? Néhány javaslatot már megfogalmaztam a Vallomások utolsó fejezetében.akiknek az országa a G8 korporatokrácia edzője és kapitánya — megkövetelni. Ez az Egyesült Államok bankja. hogy annak látná. Ha ezen t ú l m e n ő e n én akarnám m e g m o n d a n i . indonézek és a világ többi népe. hogy Blair és Bush „jó fiúk . mi folyik itt — és dühös. Sokan gondolták úgy. de csak azért történhetnek meg. Az U S A elnöke nevezi ki a vezetőjét és ellenőrzi fontosabb döntéseit. ami: E H M . hogy személy szerint ÖN mit tegyen. a korporatokrácia módszereit követném: „Tessék. Egyáltalán n e m számít. és újabb. és ünneplik csöndben a merénylőket. elnökének megválasztása és fontos döntései olyan testületre tartoznának. a londoni és madridi merényletek és annyi más erőszakos cselekmény mögött m e g húzódó mélyebb igazságot: lehet.

akiket „ellenségének" nevez — egyre több ember előtt vált világossá m i n den földrészen. Föl kell tennie magának a kérdést: Mit szeretnék tenni? M i k az erősségeim és a gyengéim? Mi áll közel a szívemhez? Az amerikai forradalom nagy ereje részben abban állt. A b e szélgetés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak. R i j á d b a n vagy La Pazban. ragaszkodnunk kell hozzá. Miközben egyre tudatosabbakká válunk. biztassa tanítványait. és hajlandósága. amit mindnyájan megtehetünk — és meg is kell tenn ü n k -. A sorok között kell olvasnunk. Legyünk szkeptikusak politikusainkkal. hogy fontos kérdéseket folyamatosan föltegyünk. hogy saját embereit u g y a n ú g y megölje. üzleti vezetőinkkel és sajtónkkal kapcsolatban. akár Madridban. hogy elterjesszük a változás eszméit. a felelősségünk is nő. hogy képezzük magunkat és a körülöttünk élőket. amit művelünk. Ezek a kérdések és beszélgetések. akik ú g y érzik. Akár M a n h a t t a n b e n történik terrorista cselekmény. A gyerekek golyót öntöttek a katonák puskáiba. de nem fogalmazott röpiratokat. ami az újságokban áll.dühösek. Benjamin Franklin hetvenes éveiben járva is nagyon sikeres követ volt franciául beszélő potenciális szövetségeseinknél. Londonban. ahogy mi személy szerint. de nem próbált sereget vezetni. beszélgessen el ügyfeleivel. Az egyik dolog. hogy nagyon különböző emberek egyéni képességeit használta föl. George Washington hadvezér volt. muszáj m e g é r t e - 244 . meggyőztek arról. A Vallomások első kiadása óta a korporatokrácia szerepe . A nők élelmet és ruhát küldtek a frontra. m i n t azokat. Ha masszőrként vagy autószerelőként dolgozik. üzleti jogász.nem elég. ha valaki tud írni-olvasni.kapzsisága. Emberpróbáló időket élünk. Aggódnak és — m i n t még sok száz millióan világszerte . A halászok hajóikkal zaklatták a brit flottát. mit gondolnak arról. hogy az Egyesült Államokban emberek milliói aggódnak amiatt. vagy betelefonálós rádióműsorokban. hogy gondolkodjanak a környezettel és a társadalommal szemben felelősen. a korporatokrácia becsapja és elnyomja őket. illetve közösségünk tagjaként j ó n a k látjuk. és ahogy életstílusunk a világot érinti. arra is képesnek kell lennünk. Észak-Amerikában is. hogy felszólaljunk és cselekedjünk. masszőr vagy autószerelő. Ha tanár.gint mást tud tenni egy tanár. T o m Paine írt. hogy ellássanak m i n k e t információval. Egyre elkeseredettebb lépésekre számíth a t u n k azok részéről. A határvidéken élő vadászok kiváló lövészek voltak. Üzleti jogászként próbáljon hatni az ügyfeleire. hogy olvassanak a történelemkönyvek és a mai újságok sorai között. A demokrácia alapja a képzett emberfő . melyek gyakran elhangzanak előadásaim során.

sem a repülőterek biztonsági személyzete. ami biztonságukat és boldogságukat a leginkább elősegíteni látszik. Ennek csak úgy lehet véget vetni.. a szabadság és a boldogság keresésének jogával [. hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. és Teremtőjük elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket. így az élet. 245 . és ha ragaszkodunk ahhoz.. bankjaink és kormányunk hagyjanak fel a világ nagy részének kizsákmányolásával. hogy ezektől a szörnyűségektől hosszú távon nem véd meg m i n ket sem katonaság. mikor az alábbiakat írták: Magától értetődőnek tartjuk azt az igazságot.nünk. olyan elvekre alapozva és hatalmát olyan módon megszervezve.] és ha bármikor egy kormány ezen alapelvek ellen cselekedne. ha elegen követeljük. hogy a világhoz együtt érzően közeledjünk — ahogy ezt Alapító Atyáink gondolták. sem határőrség. hogy nagyvállalataink. és új kormányt hozzanak létre. az emberek joga. hogy megváltoztassák vagy eltöröljék.

és leányvállalati hálózattal. Mindegyik tagország egy kormányzót és egy helyettest jelöl a kormányzótanácsba. valamint Dél-Óceánia 30 „regionális" országa. Az ADB az E N S Z Fejlesztési Programjának végrehajtó szerve.Függelék Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank. A társaság legnagyobb kereskedelmi bankja a Bankers Trust Company. Székhelye Manilában van. A részvénytársaság bankok és egyéb pénzintézetek felvásárlása révén épült ki. Délkelet. hogy közvetlen kölcsönöket és szakmai segítséget ad a tagországok bármely csoportjának. valamint 14 nyugat-európai és észak-amerikai. Dél-. A tagországok száma azóta 6 amerikai. „nem regionális" ország. valamint az ágazati tanulmányok készítésére. amelyet 1903-ban állami és szövetségi bankok számára vagyonkezelői szolgáltatásokat nyújtó bankként hoztak létre.és Kelet-Ázsia. több mint 30 országra kiterjedő fiók.és latin-amerikai kormány által létrehozott nemzetközi intézmény. amelynek célja a nyugati félteke gazdasági és szociális fejlesztésének finanszírozása. A szervezet tagjai. Bankers Trust New York Corporation: A m e r i k a i b a n k h o l d i n g . Mexikó. Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank. N e w York. Az A D B célja Ázsia gazdasági fejlődésének elősegítése azáltal. a gazdaságpolitika és az intézményrendszer kialakítására. IAD): 1959-ben 20 észak. Tevékenysége kiterjed a beruházások előkészítésére és megvalósítására. amely 1966 augusztusában kezdte meg működését. Az alapító okmány fontosabb aláírói: Argentína. e r e d e - tileg BT N e w York Corporation néven jegyezték be 1965-ben. ellenőrzési joga van a nemzeti és regionális programok felett. Az 1980-as évek során a bank 246 . amely az operatív teendőket ellátó 12 tagú igazgatótanácsot nevezi ki. A kihelyezett kölcsönök célja az alacsony jövedelmű rétegek életfeltételeinek javítása. két ázsiai és 14 európai országgal gyarapodott. Brazília. Venezuela és az Egyesült Államok. érdekeltségekkel és képviseleti irodákkal. ADB): Az E N S Z Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Bizottsága (ESCAP) által létrehozott szervezet. Székhelye N e w York. Nemzetközi bankhálózat. Jelenlegi nevét 1967-ben vette fel.

Sargent Shriver volt. 1961-ben a Békehadtest 16 országban szolgált összesen 900 önkéntessel. beleértve a GATT égisze alatt megrendezett utolsó nagy kereskedelmi konferencia. hogy egy erősebb jogosítványokkal rendelkező nemzetközi szervezetnek kellene felügyelnie a világkereskedelemre. A W T O az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) utódszervezete. Békehadtest (Peace Corps): Önkéntesekből álló kormányszervezet az Egyesült Államokban. elsősorban az oktatás. W T O ) : A világkereskedelem felügyeletére és liberalizálására létrehozott nemzetközi szervezet. R. a lakossági és hitelkártya-szolgáltatásokat megszüntették. vagyonkezelő társaságként kezdte meg működését. Elvárják tőle. 1989-ben a költségvetés 5100-ra csökkentette az önkéntesek létszámát. hogy szakemberek küldésével segítse más országok fejlődését. A Bankers Trust 1978 óta vesz részt a kereskedelmi papírok forgalmazásában. első igazgatója pedig Kennedy sógora. és helybéli munkatársaihoz hasonló színvonalon éljen. Az 1990-es évek közepére azonban mind többen fogalmazták meg azt az igényt.üzletpolitikájában a nagykereskedelmi ág élvezett elsőbbséget. A Békehadtest önkénteseit meghatározott programok végrehajtására osztják be szakértelmük. 1981-ben a Bankers Trust Company of Florida. Az I T O soha nem alakult meg. a szervezet ekkor 52 országban tevékenykedett. a mezőgazdaság. Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization. Kennedy elnök kezdeményezte. képzettségük és tapasztalatuk szerint. az egészségügy. az Action nevű független szervezet részeként működött). január l-jén kezdte meg működését. A vállalkozás a betétforgalom. és az érintett országok száma is 90-re nőtt (a kelet-európai államokkal együtt). a lízing és a beruházási tanácsadás területén is jelen van. 104 ország alapító tagságával. a G A T T viszont figyelemre méltó sikereket ért el a nemzetközi kereskedelem liberalizálásában. hogy szerepét hamarosan átveszi az E N S Z egyik szakosított szervezete. a kereskedelem. ez azonban később bővült. a tervezett Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO). az 1961-es Békehadtest-törvény hozta létre (1971 és 1982 között. A Békehadtest célja. Külföldre kerülve az önkéntes két éven keresztül egyfajta jó szomszédként tevékenykedik. az uruguayi for247 . NA. A W T O 1995. A GATT-ot 1947-ben hozták létre azzal az elképzeléssel. hogy beszélje a vendéglátó ország nyelvét. a technika és a lakóhelyfejlesztés terén. Feladata annak ellenőrzése. és feloldania a nézeteltéréseket. hogy a tagországok betartják-e a korábbi GATT-megállapodásokat. 1966-ban a létszám elérte a 15 556 főt. Felállítását John F.

Az O P E C kezdetben Genfben működő központja 1965-ben áttette székhelyét Bécsbe. Ecuador (1973) és Gabon (1975). A döntéseket egyhangúlag hozzák. a tagok kőolajtermelési és -kereskedelmi politikájának összehangolására. amely a konferencia döntéseinek végrehajtásáért és a folyamatos adminisztratív munkáért felel. Algéria (1969). vesse össze és értékelje a hírszerzés révén begyűjtött adatokat j u t tassa el őket a kormányzat illetékes szerveihez. valamint m ű szaki és gazdasági támogatására hozták létre 1960 szeptemberében. CIA): Az Egyesült Államok kormányzatának legfontosabb hírszerző és kémelhárító szervezete. A hivatalosan 1947-ben megalakított szervezet elődje a második világháborúban működő Stratégiai Szolgálatok Hivatala (OSS) volt. Indonézia és Líbia (1962). Székhelye a svájci Genf. de hivatalosan csak 1961 januárjában alakult meg Irak. A három szervezet tevékenysége közt sok volt az átfedés.duló (1986—94) során megkötött egyezményeket. Az alapítás óta fölvett tagok: Katar (1961). tagságát 1974-ben az Egyesült Arab Emírségekre ruházta át). hogy az országnak nincsen központi hírszerző szervezete. amely kétévente ül össze. SzaúdArábia és Venezuela részvételével. részint 248 . ajánlásokat tegyen a különféle kormányzati hírszerző szervezetek tevékenységének egyeztetésére. akit a miniszteri konferencia nevez ki. A Kongresszus 1947-ben létrehozta a Nemzetbiztonsági Tanácsot és az irányítása alá tartozó Központi Hírszerző Ügynökséget. A közös politikát a tagországok küldötteinek évente legalább kétszer megtartott értekezletein alakítják ki. valamint lássa el m i n d azokat a központi hírszerzési feladatokat. A CIA feladata az volt. és a vezérigazgató. A W T O irányító testületei a miniszteri konferencia. Abu Dhabi (1967. Kőolajexportáló Országok Szervezete ( O r g a n i z a t i o n o f P e t r o l e u m E x - porting Countries. Irán. Kuvait. OPEC): Nemzetközi szervezet. Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelligence Agency. Az USA szövetségesei nehezményezték. Nigéria (1971). hogy a nemzetbiztonságot érintő hírszerzési ügyekben tanácsokat adjon a Nemzetbiztonsági Tanácsnak. A CIA négy fő igazgatóságból áll. melyeket részint nyilvános forrásokból gyűjtenek. amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács rábíz. A hírszerzési igazgatóság elemzi az adatokat. az általános tanács. amelyeknek aláírásával a G A T T hivatalosan is megszűnt létezni. embereik versengtek egymással. Az amerikai hírszerzést és kémelhárítást korábban a szárazföldi hadsereg. s hiányzott a megfelelő egyeztetés. a haditengerészet és a Szövetségi Nyomozóiroda (EBI) irányította.

Manifest Destiny: Az amerikai terjeszkedési fogalom akkor j ö t t létre. az Egyesült Államok az őellene irányuló ellenséges lépésnek fogja tekinteni. 2. Ez történt 1845-ben. Kijelentette.): Az amerikai külpolitika alapelve. az európai hatalmaknak bármely olyan kísérletét. sem egymás közti háborúiba. amely a C I A munkatársai. és nem fog beavatkozni ezek ügyeibe. dec. Az a d m i nisztrációs igazgatóság irányítja a szervezetileg is hozzá tartozó Biztonsági Hivatalt. de egy angolszász erős központi hatalom kellett ahhoz. 4. jelentésekben és kimerítő alaposságú tanulmányokban jelenteti meg. műszaki berendezéseket fejleszt ki az ügynökség számára. az Amerikai Egyesült Államok nem fog beavatkozni az európai hatalmak belügyeibe. információkat szolgáltató kormánytisztviselők biztonságáért felel. azaz a „Kinyilvánított Rendeltetés" filozófiai kifejezéssel adott jogi alapot. 3. Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Agency. J o h n Louis O'Sullivan az amerikai United States Magazine and Demokratic Reviewban Texas U S A . NSA): Az Egyesült Államok hírszerző szerve a védelmi minisztériumon belül. telefonbeszélgetések és más kommunikációfajták lehallgatásával. melyet James M o n r o e (1758-1831) republikánus politikus. valamint tudományos és technikai támogatást nyújt a C I A akcióihoz. Négy alapvető pontban fejtette ki álláspontját: 1. a nyugati féltekén azonban további gyarmatosítások n e m lehetségesek. A CIA figyeli a külföldi rádiók adásait is. 2. valamint a külföldről az USA-ba menekült informátorok. és különálló övezeteknek is kell maradniuk. például a hírszerzésért (azaz a kémkedésért) és a különleges titkos tevékenységekért. létesítményei és információi. és az első indiánnak elnevezett őslakót kiűzték otthonából. amely a nyugati félteke bármely államának elnyomására vagy ellenőrzésére irányul. amikor az első telepesek betették a lábukat erre a kontinensre. az Egyesült Államok elismeri a nyugati féltekén (tehát az amerikai kontinensen) akkor létező gyarmatokat. amikor egy amerikai diplomata és újságíró. A tudományostechnikai igazgatóság n y o m o n követi a tudományos és technikai fejlődést. a rejtjelfejtésért és a távközlési felderítésért. rádióadások.kémkedéssel. légi és műholdfelvételekkel. hogy ennek ideológiai alapot adjon.h o z való csatolásának a „Manifest Destiny". hogy az Óvilág és az Újvilág rendszerei eltérőek. Elemzéseit az igazgatóság bulletinekben. az U S A ötödik elnöke (1817—1825) a Kongresszushoz intézett szokásos évi üzenetében fejtett ki. valamint a titkos távközlés biz- 249 . 1823. A műveleti (operatív) igazgatóság felel a titkos akciókért. Monroe-elv (Monroe Doctrine.

a maradékot a bank lehívhatja. Az első hiteleket második világháborús újjáépítési célokra adta. sem a nyilvánossággal.vagy magántulajdonú közművállalatoknak adott kölcsönökből állt. utak. számjelrendszerek és más titkosírási eszközök kidolgozása és védelme. kikötők. amikor ésszerű feltételek mellett nem lehet magántőkéhez jutni. valamint az elektronikus vagy más módon továbbított kódolt üzenetek elfogása. viszonylag mentes a törvényhozás felügyeletétől. vagy olyan magánvállalkozásoknak. A Világbank központja Washingtonban van. World Bank): Az E N S Z szakosított intézménye. tehát tábornok vagy tengernagy. hogy a bank révén finanszírozzák a tagországok gazdasági fejlődését elősegítő programokat. Kezdetben a bank portfóliójának nagy része köz. Ázsia. ha szükség van rá kötelezettségei teljesítéséhez. de az 1950-es évek közepére a hangsúly áttolódott Afrika. A 20. július) hagyták jóvá. A bank a kölcsönöket rendszerint közvetlenül a kormányoknak adja. angolul International Bank for Reconstruction and Development. A hivatal feladata többek között az amerikai fegyveres erők és más kormányszervek céljaira rejtjelkódexek. Minden egyes tagállam gazdasági erőforrásainak megfelelő arányban jegyez tőkét. Miután az NSA az ellenséges hírszerző szervek elsőrendű célpontja. amelyek garanciát kaptak a kormányuktól. a Közel-Kelet és Latin-Amerika gazdasági fejlődését segítő kölcsönökre. a N e w Hampshire állambeli Bretton Woodsban megtartott monetáris és pénzügyi értekezleten (1944. A bank hivatalosan 1946 júniusában kezdte meg működését. A hivatal az elektronikus üzenettovábbítás minden formája terén folytat kutatásokat. hidak. Abból a célból hozták létre. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank ( k ö z k e l e t ű n e v é n Világbank. Világszerte tart fenn állomásokat a rádióüzenetek lehallgatására. megfejtése és elemzése. s minthogy nem a Kongresszus állította fel. század vége felé azonban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés lett a kiemel- 250 . A jegyzett tőkének rendszerint csak a 10%-át fizetik be. Létrehozását az Egyesült Államokban. a világ tőkepiacain végrehajtott kötvénykibocsátásokból és a bank nettó nyereségeiből származnak. elektromos áramellátásba.tonságáért felelős. A bank pénzalapjai a tagországok részéről jegyzett tőke befizetéséből. Valamennyi amerikai hírszerző szerv közül ez a legtitkosabb. csővezetékek és repülőterek építésébe való befektetés céljából. Az amerikai katonai alakulatok második világháborús távközlési felderítő tevékenységéből nőtt ki. Ez olyan sajátos tervek esetében történik. I B R D ill. sem a sajtóval nem tart fenn kapcsolatot. Igazgatója a tábornoki karba tartozó tiszt. 1952-ben elnöki utasításra hozták létre.

ahol a kormányzat korábban nem avatkozott be. hogy kölcsöneivel csak a külföldről behozott anyagok. New Deal: Franklin D. és ők hagynak jóvá minden kölcsönt. az üzletpolitikát a 21 ügyvezető igazgató hajtja végre. Roosevelt amerikai elnök kormányzatának gazdaságpolitikai programja 1933 és 1939 között. a valutaárfolyamok stabilizálása és a nemzetközi likviditás (a készpénzre átválthatóság) bővítése érdekében. berendezések és szolgáltatások költségeit fedezi. A tagok kötelesek folyamatosan szabályozni a valutaforgalmat. Magát a kifejezést Rooseveltnek abból a beszédéből vették. A tagság később egyre nőtt. a vízellátó. ahogy a volt gyarmatok elnyerték függetlenségüket. és statisztikai információkat nyújt nemzetközi pénzügyi kérdésekben.és csatornarendszerek. vagyis olyan területeken is. A Kormányzótanácsban minden tagországnak egy-egy képviselője van. 1944-ben a Bretton Woods-i (New Hampshire. a kamatláb főként az ennek kapcsán fölmerült költségektől függ. hogy elérhesse eredeti céljait. Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund. A bank általános gyakorlata. Emellett jelentős pénzügyi kutatómunkát folytat. és évente egyszer ül össze. július 2-án elfogadta a demokrata párti elnökjelöltséget. Központja Washingtonban van. a mezőgazdaságban. IMF): Az ENSZ szakosított intézménye. csökkenteni az arany szerepét a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban. és b ő víteni az IMF képességét. Legfelsőbb irányítószervei a Kormányzótanács. amelyben 1932. Alapvető célja az volt. Fontos terület ezenkívül az ipar. valamint az oktatás is. az energiatermelésben.ten segélyezett szektor. hogy azonnal enyhítsen a gazdasági válság hatásain. Minthogy a hitelnyújtáshoz a banknak is külső forrásokat kell bekapcsolnia. kifizetéseit pedig rendszerint közvetlenül a szállítók kapják. A laissez-faire Amerikában hagyományos gazdaság- 251 . az Igazgatóság és az elnök. a munkaügyekben és a lakáshelyzetben. USA) értekezleten alapították a nemzetközi pénzügyi együttműködés biztosítása. Herbert Hoover elnök kormányzatának a válsággal szembeni tehetetlenségére reagálva az amerikai választók az év novemberében elsöprő többségben Rooseveltre és az „elfelejtett ember" érdekében kötött „new deal"-re („új egyezségre") szavaztak. A tagállamok pénzügyi hatóságaival fenntartott folyamatos érintkezés az IMF-et a konzultatív együttműködés hatékony eszközévé tette. A bank a pénzügyin felül műszaki segítséget is ad. a pénzügyekben. és reformokat vezessen be az iparban.

Thomas Paine (1737. melynek célja az egyensúly megteremtése az egymással konfliktusban álló gazdasági érdekek között. Norfolk. 252 . N e w York. a t ö r t é nelem egyik legkiemelkedőbb politikai propagandistája. jan.1809. Thetford. Egyéb főművei: a Rights of Man (Az ember jogai). és a The Age of Reason (Az értelem kora). j ú n . USA): Angol—amerikai író. Common Sense (A Józan ész) című pamfletje és Crisis (Válság) című röpiratsorozata nagy hatást tett az amerikai forradalomra. amely a francia forradalom és a köztársasági elvek védelmében született.politikai filozófiájával szembefordulva a N e w Deal az államilag szabályozott gazdaság koncepcióját tette magáévá. amely a vallásnak a társadalomban elfoglalt helyét elemezte. politikai röpiratszerző. 29. Anglia . 8.

ami a legszegényebbeket sújtja. a letöltés of ideje 2003. Culture in the Amazon. ledge.wfp. december 27. További 12 milliárd d ollárba kerülne a szülésekkel kapcsolatos egészségügyi ellátás valamennyi nő szá mára.). a letöltés ideje 2003. A starvation. Tarimiat .JEGYZETEK Előszó 1 Az ENSZ Világélelmezési Programja.npr.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil töltve 2003. New York Times.. RoutKimerlinc. 3 Juan Forero.. Tolan. 2003. hanem alapvet ő egészségügyi ellátást is. december 27 -én). a rossz ivóvíz által okozott betegségeket és az AIDS-et. 2002. 2003. megelőzhető betegségek miatt.S. 2001.net.starvation. július Ecuador: 9. Seeking Balance: Growth vs.John Robbins.org (letöltve Pr ol ógus 1 Gina Cha vez és munkatá rsai. Abby Ellin. még Pamela Martin. Quito.na psoc. június. www. New York. ENSZ. www. Újabb 13 milliárd dollárból nemcsak élelmet lehetne mindenki szá mára biztosítani. org/issue35/perilous. foodrevolution. New York. (U.aps/section=l (a letöl- tés ideje 2003. További 6 milliárdból meg lehetne oldani az alapfokú oktatást az egész Földön [. The Globalization of Contentious Politics: The Amazonian Indigenous Rights Movement.newint. CDES and CONAIE. július 9-én). 3 ENSZ-jelentés az emberiség fejlődéséről (Human Development Report)." (www.frac. című könyvek szerzője.). org. május 8.Firmes en Noustro Territorio: FIPSE vs. december 27.org (letöltve 2003. New internationalist. ARCO. szerk..org/index.net becslése szerint „ha ehhez (az éhezéshez) hozzávennénk a két további vezető halálokot. a Diet for a New America (Étrend egy új Amerika számára) és a Food Revolution 2003. 1999. (Élelmiszerforradalom) december 27-én).). Suit Says Chevron Texaco Dumped Poisons in Ecuador. Upheaval in the Back Yard: Illegiti- 4 5 253 . december 10. 1991.htm. 4 „1998-ban az ENSZ Fejlesztési Programja szerint a folyó kiadásokon túl mintegy 9 milliárd dollárból tiszta ivóvizet és közegészségügyi ellátá st lehetne biztosítani a Föld minden lakójának. december 27. Lost Promises. Natural Resource Defense Council. New York Times. További információért Amazon lásd Crude. Morning Edition (le- 2 www. New York.." (www. Sandy 2003. National Public Radio. Perilous Prosperity. Chris Jochnick.] Ez mindösszesen 40 milliárd dollár" . FRAC. idézi a Food Research and Action Center. Mario Meló és Juana Sotomayor.) Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Department Agriculture) adatai. Leslie Wirpsa (ford. www. vagy az éhezés következtében fellépő. 2002. A National Assotiation for the Prevention of Starvation becslése szerint: „Minden nap 34 000 öt éven aluli gyermek hal meg éhezés. a napi halálesetek száma 2 megközelítené az ötvenezret.

10. október 18. New York. 248. 1993. Darwin Payne. Four Walls Eight Windows. Where the Money Went. Petróleo. Cambridge MA-London. Portrait with the of the Panama Canal: From Construction to the Twenty-First Century. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Battles. és Gregory Palast. 8 Gina Chavez és munkatársai. OPIP. Conversations General. Fortune's Wariors: Private Armies and the New World Order. A RCO. Edition Víctor Lopez A. New York. fejezet 1 Theodore Friend. Traimiat . The Prize: The Epic Quest for Oil. Simon & Schuster. 2003. John Wiley & Sons. Douglas & Mcintyre. 2002. Guardian. 2 Lásd Zapata Petroleum Corp. Klare. Indonesian Destinies. július 9-én). Morning Edition 2003. 2 Jane Mayer. Quito. Hoboken. Contract Sport: What Did the Vice-President Do for Halliburton?. 1880-1978. Pocket Books. Resource Wars: The New Land scape of Global Conflict. New York. Inc.Joseph Stanislaw. Inc. február 16 és 23. 42-45. 2000. Graphic Arts Publishing Company. Quito. Centro de Derechos Económicos y Sociales. 5. Mario Meló és Juana Sotomayor. 1989. W. Sergrafic. Felix Rodriguez Weisman. 254 . április. William Friar. Inside Job: The Looting of America's Savings and Loans. További információért lásd Henry könyvét: The Bold Bankers: Tales From the Global Underground Economy. Simon and Schuster. Simon & Schuster. 1979. The Commanding Heights: The Battle for World E conomy. New York. 10 A sakálokról és más ügynökökről további információ található az alábbi könyvekben: P. Singer. Initiative in Energy: Dresser Industries. 9 Sandy Tolan. Henry. New Yorker 2004. Centro de Derechos Económicos y Sociales. 6. CDES és CONAIE. Ecuador: Lost Promises.. Graham Greene. IACYT-A (az Oxfam America támogatásával). 1984. 2003. 7 James S. New York. 2002 . f ej ezet 1 E végzetes akció részletes leírását lásd Stephen Kinzler könyvében: All the Sah' s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror.Firmes en Nuestro Territorio: FIPSE vs. Henry Holt and Company. 83. Inside Corporate América. New York. Across the Board 2004. Quito. Fortune 1958. szerk. Ithaca-New I. Daniel Yegrin. Simon & Schuster. Steve Pizzo és munkatársai. fejezet 1 Lásd David McCullough.npr. New York. április-május. James R. 6 Az olajnak a nemzeti gazdaságokra és a világgazdaságra gyakorolt hatásáról lásd Micha el T.. 1999. and Daniel Yegrin . NJ. július 9.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil (letöltve 2003. Ambiente y Derechos en la Amazonia Centro Sur. 2003 . National Public Radio. Money and Power.. Davis. New York.. www.mate Debts and Human Rights — The Case of Ecuador-Norway. 2. New York. Free Press. York-London. Cornell University Pess. 2002. The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal 1870-1914. Vancouver-Toronto. 1999. 2001. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. 2001.. and John 2003. The Belknap Press of Harvard University. 2000.

Thy Will Be Done. 86-88. f ej ezet 1 További információ található az 1973-as embargóhoz vezető eseményekről és az embargó hatásairól a következő könyvekben: Thoma s W.english. 1983. 1980. New York. David Holden and Richard Johns. 1993.edu/~afilreis/ 50s/guatemala. április. New York. Dark Allience: the CIA. Johns Hopkins University 2 3 Press. 2000. 2003. Ideario. Harper-Collins.. 167. f ej ezet 1 William Shawcross. f ej ezet 1 Robert Baer. 1995. Banana Republic: Involved United család Company. Gyors információszerzésre. A Language Older Than Words. 1999. New York. m. The Prize: The Epic Quest for Oil. december 23-án). Holt Rinehart and Winston. Powerful Dynasty in the Arab World. Boulder. f ej ezet 1 Robert M cNamara : 8th Secretary of Defense. m. 1988. Omar Torrijos Herrera. Harper & Row. Money and Power. the Contras and the Crack Cocaine Explosion. Diane K. 1994. House. 2 Sokat írta k Arbenzr ől. CO.upenn. Lippman. 1989. New York. bostoni egye- lásd példá ul Zinn politikatudomány-professzorom temen): A People's History of the United States. I. New York. New York. City.. m. Free Press.. The Oil Price Revolution. 1981..McGraw Hill. 248. Simon & Schuster.. 14. Howard a United (volt Fruitról és Guatemala viharos a történelméről. McMillan. I. 45. 359. Westview Press. www. The Shah's Last Ride: The Fate of an Ally. www. New York. I. Ian Seymour. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil.mil (letöltve 2003. Stephen Kinzer. Graham Greene. Editorial Uni- Random 4 5 versitaria Centroamericano.html. 1954. m. Stephen Schneider. America' s Prisoner. m.. The Bush Guatemala Fruit Coup. Lippman. NJ. Hoboken. Inc. Impresor CIA Piedra in A Santa.Peter Eisner. 4 16. 155-159. For The Record: The United Fruit Company's Sixty-Six Years In Guatemala. 2004. 26. Manuel Noriega . Sleeping with the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Oil. OPEC: Instrument of Change. Derrick Jensen. London. Daniel Yergin.m. bővebben: Zapata Petroleum Guatemala www. Manuel Noriega . Graham Greene.Peter Eisner. Fortune 1958. Baltimore. All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle Ea st Terror.defenselink. Gary Webb. New York.mayaparadise. Thomas W. Graham Greene.m. érintettségéről Corp. Stanley. New York. 6 13. Crown Publishers. Lippman. I. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. 3 Manuel Noriega . Gerard ColbyCharlotte Dennet. The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Thomas W. John Wiley & Sons. 1997. 255 . Context Books. 15.com/ufcle. 1980. I. 2003 . Seven Stories Press.Peter Eisner. I. The Memoirs of Manuel Noriega. I. 1983 . New York. Centro The html. 160.

Graydon Carter. Ender. . The Sah's Last Ride: The Fate of an Ally. Oppel . Nathan Vardi. szeptember 19. 2 Néhány példa a John Perkins által szaklapokban publikált tanulmányokra: John M. és Economic Theories and Applications: A Collection of Technical Papers John M. Shiraz. New York. A Model for Describing Direct and Indirect Interrelationships Between the Economy and the Environment. Vanity Fair 2003... Perkins. Pocket Books. A sah hatalomra jutásáról lásd még: H.) 3 4 5 John M. News & World Report 2003. U.. h„ 19.. további szerepéről lásd még: Zapata Petroleum Corp. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. A Nation At War: The Contractor Company Has Ties in Washington and to Iraq.28th Conference Edition) 1974. 63-66 .. The Saudi Connection. h. 2. Richard A.. Part II . 1880-1978. I.Brasil Pact Upsets Ecuad or. Boston Evening Globe 1975. Stephen Kinzler. New York Review of Books 2003. Perkins. f ej ezet 1 William Shawcross. John M.. John M.. Vanity Fair 2003. I. Green way. Perkins-Nadipuram R. Perkins .. m. T. 2 Jaminról. május 12-16. 162. Colonialism in Panama Has No Place in Í975. New York Times 2003 . Getting to Know the General. 1974. Edwin Vennard John M. 1988. Part I. m. 1984. Electric Demand from Interconnected Systems. 3 4 5 6 7 17. illetve Contacts For Contracts. 248. Perkins és mások. Lippman. július és C74 146-7. New York. Darwin Payne. Perkins és mások. Boston. Graham Greene. Perkins elősza vával. Iranian Steel: Implications for the Economy and the Demand for Electricity és Markov Method Applied to Planning. Hoboken.The Demand for Electricity. mindkettő: Forbes 2003.. előadás a 4. Fortune 1958. Henry Wasswa. Simon & Schuster. Idi Amin. Inc. 2 56 . Main.. Perkins. a Bechtel stb. június 23. Editor's Letter: Fly in Friendly Skies. január. Initiative in Energy: Dresser Industries. Colonialism in Panama Has No Place in 1975.2 Thomas W. Consulting Enginee 1973. Prasad. VT. NJ. 1997. Associated Press 2003. CO. 18. Desert Storm: Bechtel Group Is Leading the Charge. All the Salt's Men: An American Coup and the Roots of Midd le East Terror. I. december 15. május 10. Rochester. Westview Press. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. 1975. Inc. New York. A Markov Process Applied to Forecasting. a Virágzó Sivatag programr ól és Iránról lásd még John Perkins. D.. október. I. Boulder. augusztus 17.Economic Development és A Markov Process Applied to Forecasting. 20. 2004. Graham Greene. Irán.. április. Destiny Books. Craig Unger. Pahlavi University. U. The Boston Globe 1976. Simon & Schuster.Robert C.S. Iráni Mérnöki Konferencián. 2003. John Wiley & Sons. Inc. 21 . Chas. 1974. április. Saving the Saudis. John M. Dies. Thomas W. szeptember 23. 26. Lippman. S. Conference Papers C 73 475-1. Murderous Ugandan Dictator. 89-90. The Iran Conspiracy. The Saudi Connection.Diana Henriques. 1979. f ej ezet 1 Példá ul: John M. április 18. S. Shapeshifting. A Bush család. TAPPI Journal (Technical Assotiation of the Pulp and Paper Industry . 1973. október..

oktatási és jóléti miniszter volt a Nixon-Ford-kormány alatt 1973 és 1975 között. ja- nuár 7. majd külügyminiszter az a Reaganés nomic Policy) titkára volt a Nixon-Ford-kormány idején 1972-től 1974-ig. Quito.. George Shultz pénzügyminiszter és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council on Ecoilletve elnöke 1974-től 1982-ig. augusztus 17. 1 f ej ezet D. New York Review of Books 2003. Thy Will Be Done. 88. 26. f ej ezet 1 A sah hatalomra jutásáról lásd még H. Martz. 381.. D. 1984. 1975-től 3 majd a Bechtel és a Csoport alelnöke és általános tanácsadójaként védelmi dolgozott miniszter- 1980-ig. Martz. 21. 24. New York. Politics and Petroleum in Ecuador. 1995. az olajtársaságokkal és a Rockefönnta rtott kapcsolatairól lá sd Gerard Colby Charlotte Dennet. John Wiley & Sons. f ej ezet 1 Gerard Colby . Pocket Books. John D.Charlotte Dennet. New John Brunswick-Oxford. február 12. f ej ezet 1 2 Graham Greene. tevékenységéről. aki az amerikai szenátus előtt tett vallomásában föltárta a Torrijos elleni merénylet terveit. Transaction Books. fejezet 1 A SIL történetének részleteiről. a 156. 1979. Martz.. The Iran Conspiracy. a Bechtel vezérigazgatója. 3 José Carvajal Candall.20. Thy fellerekkel Will Be Done. illetve egészségügyi.. Caspar Weinberger Igazgatási Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget) igazgatója. NJ. 27. I.. 11.. Inc. 381. Knopf. 1979. Transaction Books. New Brunswick-Oxford. 1987. és a 227. Bush adminisztráció alatt 1982-től 1989-ig. Politics and Petroleum in Ecuador. 1975-ben a Frank Church szenátor által vezetett. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. New York. New York. Az 1973-as Watergate-vizsgálat során John Dean volt az első. 303. Hoboken. 2 John D. m. 2 Lásd a Time magazin cikkeit Khomeini ajatollahról. 1995 (információ Rachel Saint-ről a 85. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. 400. 1980. Harper-Collins. Savages. 1987. Harper-Collins. I. Joe Kane. 272.. 272. Premier Seminario. 1987. m. All the Sah's Men:: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. szeptember 23. Objectivos y Políticas de CEPE. és dokumentumok kerültek elő mind a Torrijos. New York. 2003. oldalon). a CIA ügyeit vizsgáló bizottság munkája során újabb vallomások születtek. Stephen Kinzler. Getting to Know the General. Reagan-Bush-adminisztráció idején ként működött 1980 és 1987 között. Greenway. 257 . Martz. Alfred A. 2 3 John D. 1995 . S.

m. október 17. Lásd George Lardner Jr.Peter Eisner. f ej ezet 1 Manuel Noriega .. Manuel Noriega .mind Noriega meggyilkolásáról szóló tervekkel kapcsolatban. 31 -34. 38. I.Peter Eisner. Manuel Noriega .. America's Prisoner. The George W. I.newnetizen. 165. A hábor ú alatt Bahrein kulcsszerepet játszott George W. David Harris.famoustexans.. Bush Success Story. 6. 114. PA. 30.Part Two: 5 The Third Genera tion. John Perkinsről lásd Jack M. Burning Coal's Archbald. 4. Daly .htm. október. Saving the Manuel Noriega . Wilkes-Barre PA.. Generation Plants Attributes Cited. . Little Brown and Company..Thomas J. Civil Engineering 1988. m. American Empire: Global Leader or Rouge Power?. 56-57. 248. The Bush Family Oligarchy . m. I. Vince illetve korábbi Co- vezérigazgatójáról. Craig Unger. m. www. á prilis 19 -én). Waste Archbald at Power Corporation nevű leányvállalatáról. Vanity Fair 2003. 2001. 165 .. The Scranton Times 1987. David Harris. Ez az elmélet új jelentőséget kapott. Bush elnök stratégiájában. Archbald Facility Dedicated. február. július 30. 2 Joe Conason. New York. Vanity Fair 2003. Ever. I.. Lásd www. 107. mikor évekkel később kiderült. San Francisco. I. 178 . Random House. f ej ezet 1 Az IPS-ről. 1988.. Duffy. október 17.com/georgebush.Peter Eisner. Manuel Noriega . Liabilities to Assets: Culm to Light.com/presidential/busholigarchy.. június 7. I. Shooting the Moon: The True Story of an American Manhunt Unlike Any David Harris. 2. 5 6 7 8 9 10 11 258 . Craig Unger. m. The Memoirs of Manuel Noriega.. New York. Citizen's Voice. WilkesBarre.htm. www. m. február. július. The Memoirs of Manuel Noriega. David Harris. június 6. 28. I. The Turning Point After Coming Up Dry. 1997. Boston. Archbald Plant Will Turn Coal Waste into Power. Citizen's Voice. 56. Lásd például Manuel Noriega . Random House.Peter Eisner. Scranton Tribune 1987. Harpers Magazine 2000. Coveleskie. Robert Curran. 3 4 Saudis. htm (letöltve 2000. 1988.. október. Saving the Saudis. 29. az Enron dolgozóit és az egész amerikai népet. The George W.com/georgebush. America' s Prisoner. 2 Other.Peter Eisner. 1997. m. f ej ezet 1 Jim Garrison. 3. Bush Success Story. I. m.famoustexans. Food (vezércikk). Joe Conason. és Sam Parry... 3 4 Washington Post 1999. A készülődő 2003-as iraki háború elvonta a figyelmet erről az ügyről. Harpers Magazine 2000. hogy a köztiszteletben álló Arthur Anderson csapta be az energiafogyasztókat. és már-már a közvélemény figyelmének középkönyvelőcég az Enron vezetőivel együttműködésben dollármilliárdokkal pontjába került.Peter Eisner. 212. lásd még Craig Unger. Berrett-Koehler Publishers Inc.Lois Roman. 2004. 43.

London 2003.Indigenous Groups to Discuss Release of Kidnapped Oil Men. Knopf. 1 f ej ezet Chris Jochnick.org. Lásd www. xxi. 8 9 10 Tim Weiner. Simon Romero. New York Times 2002. Oakland org/issue335/perilous. Felix I. United Nations. 2 3 Tribune 2002.htm. S. Tenuous Truce in Venezuela/or the State and Its Oil Company. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Ba ttles. TIME 1999 . 5 Radio. www. rendezte Kim Bartley és Donnacha O'Brian Venezuelan President Forced to Resign.Peter Eisner. Associated Press 2002.. 3 4 York Times 2002. National Public Ginger Thompson. a Hoy (napilap. Simon & Schuster. Douglas & Mcintyre. Corporate Warriors: (az Irish Film Boarddal együttműködésben. április 17 . 2003). december 10. Y. április 24. eluniverso. N. Quito. Seeking Balance: Growth vs. a New York Times vezércikke. Associated Press 2003.Peter Eisner. 34. december 10-23. A túszhelyzetről lá sd még Alan Zibel. február 22. Los Angeles Times 2002. New York.. El Commercio (napilap. Rodriguez John Weisman. 33. 259 . I.pachamama. A Coup by Any Other Name. Demands Government Action. Quito). Singer. f ej ezet 1 A huaoranikról lásd még Joe Kane. Ecuador) cikkei 2003. között. Ecuador) www. 1995. december 16. Human Development Report. április 26. New Internationalist 2001. június. New York. április 14.12 13 Manuel Noriega .. 32. James R. f ej ezet 1 2 Venezuela on the Brink.. m. Savages. Manuel Noriega . New Bob Edwards. Venezuela Leader Urges 20 Years for Strike Chiefs. július 8. El Universo (napilap.. és Juan Forero. december 24. december 18. 2002 . New York Times 2003. 2000. Natives Seek Redress for Pollution.newint. Venezuela Strikers Keep Pressure on Chavez and Oil Exports. W. Perilous Prosperity. Fortune's Warriors: Private Armies and the New World Order.com. f ej ezet 1 Morns Barrett. Davis. United Nations. 1999. 6 New York Times 2002. Achuar Free Eight Oil Hostages. Ecuador: Oil Firm Stops Work because Staff Seized. New York. 2002. Morning Edition 2003.chavezthefilm. április 24. m. Ithaca. Vancouver Toronto. 31. és Sarayacu . Alfred A. I. december 30. U. 211. december 10. Had Ta lks on Chavez Ouster. A sakálokról és másfajta verőemberekről lásd még: P.com. 62. Cornell University Press. (a Reuters is közölte). What Went Wrong with the Oil Dream in Venezuela. 2002. 1989. Guayaquil. 7 The Rise of the Privatised Military Industry. The Revolution Will Not Be Televised. Culture in the Amazon. The Web's Wild World. Az Ecuador amazóniai őslakosaival kapcsolatos aktuális információ található a Pachamama Allience honlapján: www. Paul Richter.

2005.htm Mit tehetünk 1 Energy Information Administration.treas. Opel . Author: Tsunami aid may line U. 6 guin Press.. 56. 8 9 It Is an Act of Justice.com/2003/04/18/international/worldspecial/18REBU.democracynow.pdf. Sachs. A Nation at War: The Contractor. www.cnn. Henriques. The PenLásd Bolivia President's Resignation Rejected. New York Times 2003. 2005 . Simon & Schuster. október 3. Henry. nemzeti sági htm. április 18. New York Times 2003. 1. pockets. Stiglitz.html 4 http://money. S. fej ezet 1 A nemzeti adósságokra vonatkozó adatok a Bureau of the Public Debt (ÁllamadósIroda) a nyilvántartásából jövedelemmel származnak. A Nation at War: Reconstruction. reported in USA Today. (letöltés: Lásd Joseph E.35. New York. 1-3A. Joseph E. Lásd Nelson Mandela on G8 Summit: Overcoming Poverty Is Not a Gesture Of Charity. 3 Richard A. 4 York. kapcsolatos www. március 1.). New James S.Diana B. Company Has Ties in Washington and to Iraq. 2 worldbank. június 7. C. Opel.publicdebt. xiv. New York. január 17. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New York.. 2 60 .html. 7 2005.. Epilógus 1 2 3 Frank Moore.worldnews. The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy.. 18 60. 40. T. Four Jeffrey D. http://cnn. április 18. David McCullouch. xiii. U. Elisabth Becker .com. 1776.).Richard A. 172. Diary of the American Revolution. www. Tucson Citizen 2005. www. nytimes.org (letöltés: 2005.com/2003/04/17/news/companies/war-bechtel/index. S. 248. I. 2003 . Globalisation and Its Discontents. Stiglitz. Gives Bechtel a Major Contract in Rebuilding Iraq.gov/opd/opdpenny. statisztika forrása a Világbank.. 1. com/2003 /04 /18 /internationa l/worldspecial/l8CONT. m... Scribner. I. New York. 232. 2002. 3 Walls Eight Windows.org/data/databytopic/GNIPC. www. 2004. Revere. WW Norton & Company. 41 .nytimes. 247.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->