913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is. oldalon. 829. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. szakacs. Hatarozzuk meg a 341. A konyvben talalhato meretek esetleges . oldalakon adunk segitseget. oldalon. a kornyezet feltetelei kozott. koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek . me· reteket a 60. rneretet es berendezesst a 229-250. oldal alapjan. Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek . a 320-325.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas .reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. oldalon talalhato. A rovidftesek es jelek magyarazata 1. Egy epltmeny valamennyi reszet. oldal.alapelvek Meretaranyok . A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak.alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok . a vilagftas es a benapozas a 140-149. Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. oldalon talalhato. oldalak szerint. Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. vagy a 450-454. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k . Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205. a lepcs6k. oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat. oldaIon ismertetjOk. :: . amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. oldalon. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. 01dalon talalluk. veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara.epitesi rnodok . 476. a trezor beepiteset a350.mechanizmusok . es 61. haamester. azokat is.els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 . oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit. Ebbal 35 esoport joU letre. pi esveze es . EP't~S k· .benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. a tet6k a 80-81. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. az irodak elhelyezese a 326-348.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. oldal szerint az ettermek. a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225.szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern .. tormak es tajtak csupan peldak.tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. oldalon. a tUtes es szellozes a 103-107. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1. ·Az igazgat6. MeretezzOk. a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. oldalak. stb.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem .fogalmak . szerlnt. Olvassuk el az 50. az akusztika tervezeseben a 134-136. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310. oldalon talalhat6. falvastagsagoka 71-74.epuletek vedelme .alapozasok. oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot. munkagodrok. oldalak alapjan. oldalon.atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen.alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer. az 595-597.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek . metszetek. a falak. oldaIon ismertetjOk. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse. Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak . Az alaprajzok. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek .alkalrnazas Meretaranyok .testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat.feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI . oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. az egyes helylsegek elhelyezesot. A szabvanyos es mertekrendeket. a konyvtarake a konyvtaraknal. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432. oldalon ismertetjOk. oldal A raviditesek elengedhetetlenek. A cfmszavak jegyzeke 615.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates . Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286.meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok .paradlrtuzto . onrnaqaban tarqyalluk. 459-468. a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. oldalakon leva szallodak alapian.alapismeretek Terracsok . oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan. oldalon. Az alapok. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70.epUietuvegezes . vegOI pedig a szerkezeti resz. valamint szamadatok hordoz6i.

oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .laboratoriumok intezrnenyek .a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek . 262 . szelfoqok.szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok .epUlettlpusok .kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai.garazsok . Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .altalanosan Bankok .szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok .felvon6k l.as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek . Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek . . 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 . fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek .fahazak Sater . negyzet-. tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak .iloterek .akohazak tellkerttel.234 235 236 239 .ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak..agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek .berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak .novenyhazak . ~ . 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek.lak6kocsi Nyaral6k .. Pihenohelyek Repi. 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k . beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII . 338 391 Stadionok t.:. lepcsok...es kuszonovenyek Magasftott.rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek . utak.. rakodohidak. .kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely. T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l. Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak. RuhanemOk Furdoszobak .es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek . Ovegezett felvon6k Utak . : . Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak. eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek . l.zajvedelem Kertek . Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k.benzinkutak .keritesek Perqolak.::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas.akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 .reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo. 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes.eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 ..tervezesi peldak . kocka-. Fedett uszemedeneek .Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak. Mozg6jardak Felvonok .okologikus epftes l.' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas . emel6asztalok Hakodorampak Kertek .alapelvek lqazqatasl epuletek .tuzolt6sag Panoramas..elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk . es satortorrna Fahazak .epcsok Harnpak . 320 326 330 333 336 . Bankok .akohazak lejtos terepen l.akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss .logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek ..motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A.trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok . tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo. 263 267 268 269 .mosodak .blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak . 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak. .

kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek. Silden. ca. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor. (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek.u. vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI. 12' Templomok Orqonak Harangok. legalabb Magyar Szabvany eszek.szabvanyok 580 581 .. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG . szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok . lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum..1. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre . nyugat padl6szint pincesz. Westen OKF· PSZT Av..25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1.tender.es h6elsziv6 berendezessk FOst.z.muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. sec. megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo. CO2-0ltok Porral oltok. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek . Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr. 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl.ill.L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D. kelet. lepcsok..es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek.. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend .' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr. Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas. Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau . padl6szint. tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw. mOanyag. ajtok. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak.. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN . alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9. Deutsche Industrie-Normen Elektr. MSZ N.TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport . megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek .es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x . J( vaw s /I.BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira. Sportcsonakok .M. del. elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes. habbal oltok FOst. 1 . 1302 Mertekegysegek. tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. 582 . Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6.l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1.szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301.jachtkik6t6k es jelek . gazdasagi udvar . Vergabe. vallalkoz6. Folyosok.sulyok . S. mas kiitoanyagu forgacslap. biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia . patoloqia. W Norden.50 m Laboratorlum. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. Osten. funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia . k6rUlbeliil. emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint.ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau.O. szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll. . ). eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross . haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j.-Ing. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min. Nappali klinikak.j..nt.d. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6.

296' = 63.76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1.4mm 1 ft=30. 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6. T -459.163Wtm2K = 1.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9.65 N 1 kg = 9.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol .Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia.8 + 32='1.~.72 kladas) Cement DIN 11641.K e = T. Tonna-sro Mechanikai feszultseg.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s . per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m .80665 N 1 Mp = 9806.557. Szilardsag Munks. Id6tartam A.W) (m'I(.8 h = SI.Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8.67 ReaumurfoK OR 9R='I. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I. ° . rls Ford. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 . W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl. januar t.. telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6. It fathom mil sm a KOnnyObeton lid ." ero.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I.s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0. kozott lepcsozetesen tortent. m = 1 m' 1 m' 1 s-.163 1.e =I!..-tartomany 6.62B8m 1 mil = 1609.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0.6 MJ 1 PSh = 2.75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11.163· IO-SWh 1 kpm=9.69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6. I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R. 1 So. rssz (7. m. .rtits id6tartama perld- kg.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ).B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI).as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA). s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p.72 kiadas) .96 1 10 4166 1.58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3. rssz (6.10"" N 1 kp = 9.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford. J. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i.1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1.163 736 1. 1978.163 Merlekegyseg ("C.344m Ism = 1. per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3.70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10.72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10.e~ilJmslJga.6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3.45359237 kg lpf=O.15K o.6 ·10' J =3. = 1 m' So.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57.80665 N 1 t = 9806.. hooram) A a k llA WS. as levezetett onall6 SI-egysegekre .01 kNim' ~ 0. e H6ms.T Fahrenheit Mms.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3.W) (m'KiW} (m'I(. keresztmetszetl lelUlet. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861. 1978.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg .73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7. f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna.8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.3 GB4. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3.163W/mK = 1.69 kladas) DIN 105 2. Derekszog Reg.J.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!. 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg . (SI = Systeme International d'Unites).To= 273.33.76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12.1 Nlmm· . v ® q m DIN 1053. I.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In.8 1. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7.W. 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m .l'R=5J.amper dus c.T. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0.000 Pa = 100.60665 . VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre. molekutatcmeq ® ...6MJ W W wat1 wat1 - V.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per.sodpe".3 0.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J.662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = .4Scm lfatflom = 1.6kmlh 1kn = 1smlh = 1. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg. S' Rm R' LSM l. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11. = 1 m So. e" R-eaumur-h6ms. elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver).tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25.T. aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M.ORk I'R='I. as 1977.62 kladas) a} Ho..65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1. 1 m . reez (1.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1.73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ". Menergia) teljesitmeny (energlaaram. 1 m .1888J =1. Id6interval!um.5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m . 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg.a.._' (energia. resz (4..s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern.

.:::J DIN A2 .abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6). I. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal. sIb.._._. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD. 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =._. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre.. margo). Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre. s-ot. . Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. 4. . Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok. rr=.. DIN A2 . vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®. A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani. Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal._. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok.).5 em szelesseqben. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO . tervek. transzparenspapirokhoz: . (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik._.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO). 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e. 1560 mm (ebb61levezetve 250.6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I .. @ 'DIN A3 meret . ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg..V. tumrneretu leqyen. igy a feliratos resz felOlre kerOI. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei.A6 formatumok eseten = 5 mm. @ - ® G) . 0 ® L=. ill. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k. megfelel6 helyzetben legyen. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824. rnappak. rneqbaszelesek saran.8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg.1230 841.-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'.8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani.DIN Al . a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal.1189 1. A szabvanyos forrnatumot dr.y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k.Ib. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18. A vagott torzstervnek.. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle..A3 tormatumok eseten = sebb lesz. 5._.. hajtas)._. 1250. all6 elrendszesrl.® Formatum· es x . Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett. celszenien egy 18. de a fedel ennel kiesit nagyobb. G) 1a mm A4 . A fUzas dosszlek. A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz.bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles.900.-. 4-et. ~ . Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. atir6t6mook egytlas8.g Legnagyobb k8pszelesseg. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18...bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2. . A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt. a maradek szstesseqet felbehajtjuk.. megpedig celszenien egy 21 x 29.~ ® . g Fejlocmarg"--! 81 T .ALAPSZABVANYOK DIN 198. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz. lafhatoan. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk. A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni.DIN Al . 829. 2.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal. 1200 mm. sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650. vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al. tablak.5-tel osztva nem 2-t. 3.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi. 476.7 cm-es sablon segitsegevei. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek.5 x 29. A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1. 1500. A B.. A fejlee mindig felOl. negyedeleseb6l. szaliitaskor es a tervtarban egyarant.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez. Pap!r fels6 szele (tejlecmargo). k8thas8.. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk.. Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete.~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::. 30 ® 4 Fuz6tt.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani.660.® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai.. az epftkezas helyszinen.lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® . azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek._.-. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14._. haitas).189 m.841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 .go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® .

406. A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) .. perspektiva.····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105.·::·. amerre nezziik a metszetet. A kemenycs6vek. ha kor keresztmetszetUek. alaprajz.. 11. 1--6 lap szerint) -7 @ .. 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. Szekreny 60[1.100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 . 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80. :··:::.12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1. 90 x 90. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara. Az emeleti pad 16k. A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 . A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170. @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4.. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel. a leptek 4. terv. a rajzon fel kell .. . rnatszet.·. megpedig a belep6 merete all alul. homlokzat. 1:2000. 1:2500.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak. 1:25. 1:5.823. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. vazlatterv.~> Lada 40/1. a rajz fajtaja (vazlat.. . 1:100.1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas . A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1.•.··:::. a rneretvonaltol jobbra. 1:50. stb. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------.5.. a fellep6 mereta a tengely felett (Id.0. oldal). A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. alaprajzon. 0 = atmer6 jellel.1.36. 1:25 000. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70.00 . a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. az epitteto neve (alafrasa) 2.~• ~ . 8.. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni. A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek. . Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI). Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1.100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -. oldal).':"iI OlajtOzelesu ® '<". Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. 1:5000. az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz. A meretszamok helyzete olyan legyen.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1. 1:200.50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen.30x 1.. joqosultsaqa 3.1352 rint) Id. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120.'1'. . 1 m feletti rneretekst m-oen. adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa. 1:10.40-1. A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. tOntetni az eszaki iranyt. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. Mindent leptekhelyesen kell abrazolni. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban.. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406.60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195.sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 . a szelesseq a tengely felett.60x70 Varr6szekreny SO/50 .00) viszonyitva adjuk meg. stb.":'l. 16. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel. Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb. . 8.·..) 2.50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': . 15.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2. az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon. . 1:1000. 1:20.) 3.00 1 @ +3. stb. A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id. gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz).r'"i'.)~~~~k.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok). szOkseg eseten a generalvallalko. . 1:10000.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak. .ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. az epilesz neve (alafrasa). oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv .20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . szinten tortkent kell megadni. Az ablak.z6neve (alalrasa) 5.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. 1:2.25 (J) 6 Magassagok megad8.

tisztitott I Torokgaz.) h. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------. I .:... Inor.:.arg... termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0). 3.arg.. tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny ... Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani.51250 12 Fell"p6 187.argo I lal<e'e I . ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b.. egyesitettszarnyU ablak (V). toly6vlz .:.~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl.51250 4 ~:. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®. Oxigen I"rg. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl.) Marelek as egyeb feliratak. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I .rg.) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g... g..51250 @ KOsz6b nalkOi _.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187... Ketkaru lepcsdk I. egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok./\ -51 Yliffiili~~~!.ke-:te-!r-z-:a~ld. SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez . alatt nem all6 viz DIN 18195. A lepcsofokokat a ± 0. A ± alatt elhelyezkedo tokok . a padloszint telett kb.::::. koh6gaz.:..mm!!lt=~=~ . A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ .as hangszlgelelt!S Altalanos h6..®.lIrg..<1lt. :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::.(negatrv) elojelet kapnak.argo I kek ® !..lurkolatok Gumi.!!ilil.= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel. rg.. 8 Fell"po 187. I fehsr I .. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas.=-Il_-CD A OOls6oolesii. takarekosak. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg. I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel.) e.. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ . szigetelesek jelkepel. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap ..--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl.) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb. I!eMr Acetilen I .) Tark6vek Fa . •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg. 2. I barn. ajt6nyilasba.. 4... I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx..ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173. rgo I lila !.arg.argo I zald I"rg.. I sargo I kek I . Kapcsolt gerebtokos ablak (K).xxxx .) d.. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az. Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at.. blak~ m.t. vi!8gft6gaz Ho.. A kozepvonal alul korrel kezdddik.. kettOs ablak (D).s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz . telOI a plhanon vannak.. I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::.@ . oldal.ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz.00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el.) f.oldal .esetleg h6szig.tug. Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben.vagy szieniIk6vek.::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I .1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I . I piras I piras Hidrogen ~.argo I lila Inarancsl Sav !piros I.. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is). I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg.) i.. hoszigelelasek..arg.) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb.l:z. kohogaz.. Nitrogen I.:~~::=~:::I.. Grlinit.argo !Generatorgaz !.lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj. egyesitett szarnyu ablak(V).. I I zald I. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib..fe... ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl.:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~.-. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek. ! szensav sos viz.. A szarnok alul az elso fokon..) c. ® == CD a.. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas. psnesz. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere.. I zald loarg. @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1.argo I tak. Salaktegla Csarep stb. I kek I "rg.

. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok.- rnetszcsfk jel61eSe 1.w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _. ho vagy hideg eliani zar6reteg..35 0..#. me.76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me.0 0.---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4.35 0.EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1. '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban .4 24 2.teglab61 .._. 3 b b.25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-.ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k. 0.00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2...0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq...#.. '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 .35 0.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak.76 376 3.7 0. 3..35 0.~~ ~~ .. lengalyek 0. -_ . jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl..00 . 01 I I . 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m. teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1..a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _.: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® . . ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba.. ...... of .. -..' < fQ'£4.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-.5 lmalatl. __. ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0. ~~~~~:~~~~~i!::::~~. plotteres tervek.U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ ... 236.. .35 0. pl. I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-. (.... egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak. _..otnyil ~~~:'i1l .. 01 Db Oa 2..z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel.J Elhatarozott. A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be.pl.25 0.88 88. em .25 0.35 0. vonalvastaqsaqok _ 3..35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m. ..0 0.05 5 5 50 0.35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0. eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl..35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal.-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v..'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton .. nyomvonalak 0. valamint olyan tervek eseten. ~.5 0.7 0.habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-....) szaggatottvanal: -----------.r:~ ) . m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 .. rasztervonalak 0. M.. pI.35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban. M = 1 : 50 em.esalaphorony metszeten ._.35 025 0. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek.zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0...25-) 0.. I I 1 I <S l:l <II ---_ .0. szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz.5 0..76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ .. I I vasbeton .35 rnrn.24 2.. resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2. 020B I I : r I 1 I I 1 .pl. de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r... -~ .: 1: 50 em).4 0....n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~.-00-.. 1:100..1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl...5+-437. moretvonalak.cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett. fMem.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#.5 AAl3016 barnasplros .-:::l Park Kemplnq.5 -.._._..5 88" 88' egetett sziena lekete .

!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz.si . a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten...zni. Ld.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom.. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~.7 1:66. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0.es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni.. + .itekes mosogatogepel is beteertve.< '3QI ~ 1 D.. a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0. epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez.+ v. atmeneti idom T-. A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg. Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. Ide. vagy . 45'. B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'..70. 70.70°. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado.AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk. Id. keriilel.rMk K II. belsa I. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal ...5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-. Ld. az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg.as egyesltett vra ~pOI.'. Ii. 2.t'zoiv) Karlmes fv :>cl. fOrd6kad labmas6. idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek. pI.g Vy Ii.. de stalikai 1U1.. 70.7 0..wazeff me-rete megengedett turessel"". amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy . a tonyleges merettel._ ® .ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba. egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez.lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany. A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek. 70". 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik. + + - AI >-. . I. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66. Az alap.!M '2 szennyvfzvez.tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb. m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A).. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek.. lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten. elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben.. ..80 m. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek. jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn. vagy relallvadatxent.::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC.'.' Karmantyu karimtls e!..?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl .t. 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni. 12"e. m UP-GF os6 DIN 19565-1 .. atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik.art esapadekgy(ijlo felOleten. Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke.-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6.nd6 . loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg.5' 0. mer... Ld. ooOklile.. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986. . v~l<ony!aJ'.:!1 nyltott befolyasmil 1. A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy. + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-. epilleten behll 1:50 1:66..90' Kott6s J<. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0.. pl. Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk.. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel.00 m vagy 1.. akkor ez utobbi Kava.. V..es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11. aillmi. amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep.es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk. -+ - ~ f7\ \!J .. .ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6. A m a msrtekado. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato.. . + + .sa. amely az als6 megengedett oll... idomOk. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz.bad a tenylege.'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862.l helyott alkalm . + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e.. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). aknakat kell kesziteni.5' 2' 1 1..D' 1.7 I·.1-2 + . mm A2 az erdessegi ertek.n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r. B2 PilCes6 DIN 19561 . ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst.a DIN4045:1985-12. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato.. .. a ri.d.. 1 az arra lakoeputet. :30'.. .YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k. vendeglo. engedlillyel + . a csapadekviz a csatornaba folyik max. hotel zuhanysor Hozamkepess. betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. berendszssi panzi6.' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 . - Al At nem DIN 19850...5 1 1. 70.0 Is V.o.=. Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek. bekotocsatorna nev.. + + PVCcsij ".. - \. 1 IJ:. Az epUiet fajlaja.. Az az . nagy lrodaepulet.2' Temel. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of.agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP. 1 . B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::.20 m melyseg betartasaval.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 .iga:z6 45'l'.!lIapal.. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh. 1 ~gh. 45'.7 is. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek. . .lJ "\_}' I r.7 1:66. pl_ egy szivallyll tMoga18rama. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt.. + .. Bl 82 norm:' m6don gyula.all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW..5 0. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 . + + + + + Vlznyeles 0. horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol. ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + .90" Karimas elagazas.nium. Karimas '€!)I engedolly..>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(. k6rMz. + + Al K6agyag sima veggel. + . a DIN 4045: 1965-12.. Az._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal. 45'. amelyen belDI a tertogataram. ha a mlnl""'i.Y. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben . haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo.' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6). Id. pl.S 0. de nem kerOI a felszinre. MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes.____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM. . . szennyvlz...'oa ag...vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD.. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r. hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® .s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + . stb. agytalmas6 zuhanytalca. . mosd6sor. 1:50'::' 2 em/m.5 2 2. bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt.. - r.:t.® --< ® .5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr. ..ngedett merel. Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel . 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo)."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre. amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel.... ill. kionto.. a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve. .5 2 ertekekel kell a 70. .7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza. "elkOI (SML) Ao~I". mosdOkagylo. Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta. alap.-Us AI... vagy behalol az epOlelbe. az effeldiv MrlogatBram.. + .:. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + .. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg..vonatkoztatva. Az. II. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW..7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V. 90. a DIN 2 402·1... ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + . esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad. max. iskola D. 45".*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl. amely az elfolyovezel. tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak.t.7 0. meretll6l szamltott kere. amikor a csapadekviz 1 70 + ... . amelyekre nem a 2.ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<.) belarIMahoz. aknafedlapOk. ag.. zuhanyallvany r.. ABSIASAI engedellyel .7 I. Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061..et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje.. Bek61esi ertekAW... amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. 60'. . rez...' 90"·05 iv (karim:. ®VOk. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii. y.~::r:.5 t::::::IlI r. slb. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + . olyan vfzelvezet6k eseteben. egyszeni vagy dupla) a max. hid.5%.. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam.:::D )..S' 0. A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "". cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen. a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot. ugyelni kell a fagymentessegere.

5 4. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten. DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni. Berendezesi targyak csatlak. LAW.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt.kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0. OJ Max. amelyeket hid.2 2.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat . hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap.old. Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb. K=D. LAW. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad.5 3 16 50 1. .0 9.5 lis K= 0.3 17. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek.0 7..1 406 25 . 6sszegeb61 13. stb. LAW.) _ A kOJ6nleges tet6ket. taroz6medenee. Ekkor az ertekeket kell az AW.5 9 5 2 97.@ dimln LAW. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!.5 0. LAW. A fenek.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1. 5 m. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten . illetve a szlvattyu . a DIN 1986-1 :1988-6. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet. tek. .'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max.kavics.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6.. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max. el6ntessel nem fenyegetett felQletek.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese.6 25 16 31 64 115.3 112 22 57 14 26 7 121.parkol6k as vegetaei6s felOletek . WC-k max. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian.pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret .. WC-k max. NA 70 legyen.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy .tet6feliiletek S 3· lejtes .gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten.s 441 88 225 56 101 28 146. 1 m vizsz. kezrnoso. WC-k max. pI.2 2. WC-k max.es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6. de ez nem lehet kisebb. ® mm lis szama szama 68. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill.5 125 5.7 toltesi ertekre msrstsztunk... egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran.s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r. mCdilvel . vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl.5 6.s W. Ezen tulmen6en megadtuk az AW. NA 50-es. WC-k max.3 14.es salaktalaiok. csapadekvfzhozarnot.terk6burkolat> 15%fugaarannyal. szilard szermyezdanyaq-tartalommal). megengedett EAW. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk.9 6. meret - - - ® 5 ahol: V. D.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek.. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL . a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato. e illetvemasagat6automatak. pl.. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min. pL .vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1.4 0. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max.25-ig O.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! . tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado.---713. max.5 4.. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni.0 64 13 33 6 16 4 115.'ir6ig '~ L 1.intenzfv novenytelepitessel .9 8.5) alapjan kell rneretazni.kavicsolt tetok -zOld tet6k') .3 0. 200 I/(s x hal lehe! szamolni.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O. 10 m lehet. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.3 0.liaatemeloks nagy rnoso-.6 0.0 324 165 41 61 20 65 121.salakfelalettel . Max. vedeni. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell. NA 70 esatsn max. 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max.5 0.6 185 37 94 24 46 12 125 115.2 1. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.6 0.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek ._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6. es6kkentett esapadekvizhozammal. K=O. kep 0. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel.9. (Id. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as.0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek. EpOleten kivOI fekv6. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max.51/s K= 0.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66.es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek. megeng.p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni. ® 70'" 100 125 LAW. de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O.7 lis K= 1.7 lis K= 1. = 0. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel. ad6d6 \{ szennyvizhozamot is. Amennyiben ugyanabba az alap.4 219 44 112 28 55 121.drenezet!sportpaJyak .k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak.7) alapjan is meretezhet6k.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h . old. K= 0. WC-k max. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen.7 0. megeng.:.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol.muanyag burko!attal.5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel. pl. bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint.old.511s K= 0. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva. Az I .~ 13.4 A 2. WC-k max.25-ig l-ig 70 40 szell. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl. kep ~ 2.3 10.---713.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere.. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal. kiveve a konynat Egyszob. ameIyeket nem kell el6ntes ellen. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be. LAW.3 0. azzal a feltetellel. 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O.raszbenvlzatereszt6burkolatok .old.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146.vatel.H max. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 .6 0.0 5. J L az ivek szama.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig.0 lis ® egyenlet Yo LAW. 97. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66.7 lis K= 1.ejt6vezezetek NA:.0 0.. L = max. NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0.gkulonbsegek 2J I.1 18 9 4 97..w- . _ Az egyreszl a telekesatornazasb61. a 16. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni. melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik.3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel . minden tovabbi szlvattyut 0.. rampak . az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy . a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk.25-lg 70 FOrd6kad .) Tobbszob. LAW. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve .) tasd a magyarazatokat .9 to. felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. WC-k max.. pL . szama lazat szerint kell meretszni. 4_' tabl.Az a. V. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek. WC-k max.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni.6 27 14 7 100 .. V. pI.vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. NA 70-es.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw. bek6tesi ertekekre atszarnltani. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe.7 303 61 154 39 76 150 '146. .-. 5 4 4 4 DIN 1986.

potencialkiegyenJM csatlak. Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. melyseg 3.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. lis r= 300 I/(s . filtesi e16remen6ag NA25 4. lepcsohazbol.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk.80 m. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 .0 crn/rn. V".92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel.30 tilzall6sagi hatarerteknsk..00 m. '!l(O.05I Otperees csapadek.NA max.05I Otparces csapadsk. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk. -Ig 450-500 700-850 600-900 NA. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen.6 8. megeng. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1.8m <0.. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B.6 4. Nyilvanosan (pI..O!i) I/(s.2 1.. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2. A kulonleges tet6ket.50 m. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. vilhl. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c. = 0. tutescslivek a szennyvfzcs6 9. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0. <D-@. A klfolyasnal. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre. DIN 1986. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan. melyseg 2.9 x 0. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni. filtesi vlsszater6 ag NA 25 5. 18012. 2 m munkamagassagu aknak 0. E.8 A '1'=0. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. Helyisegmeretek: kb. Falai teJeljenek meg T . mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes.5 A m2 '1'=1. alapfoldeles 10.0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2.00 m. szennyvfz 0 f 00 3. meleg vfz NA 20 6. hal '1'= 1. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen.. Ii'". gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3. elektromos szigetel6 k6zdarab 4. m2 '1'=0. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(. Kb. rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01. ajtaja legalabb 65/195 em legyen.. hal 114 12.8 m -ig O.8 ~6va5-neJkill O.B 1') atlakoz6 csatorna .1.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r.00 m ~ CD.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett. Ez a csapadekvfz. cirkulacl6 NA 15 7. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst. rnm-ben . DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51.7 1.9 Minden. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk. belmaqassaq 2.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1. hid. tavkOzlesi kabsl 12.7) - 19560 alapl:!n -. DIN 19 . 7. mertekes a \i. 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell. szellozesi lehetOseg 14. + If.0 A '1'=0.0. 300 I/(s x ha).40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre. tablazataban kerOlnek meqadasra. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16. elzar6csap 5. hal '1'=0.5 13. belmaqassaq 2. 100 125 150 . Vfz-.. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1.6.80 rn.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986. vfzbeklites 2. - 0.7 7. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. Aknak meretei Id. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min... alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra. r5(O. . hidegvfz NA25 2.S 2. A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole.8 m atmer6re szlikilhet6k. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15.GxO. " Ii'. fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik. A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. ha a DIN 19 599-ben megallapftott. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik.4 m ·t61 ~O. elektromos kapcsol6szekreny 11. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: .0 A ALAPSZABVANYOK 1.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho. pl. g<lz6ra 6.mvedelem 13. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s . r5(o.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0.8 29.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre. l/s-ban I 0.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse.3 7.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak .

:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f.1 9. AAmic!ID Y-EI~ C5Il. as ~ mint az ---> @ eseteben. ~ . utaias az iranyra: a): atmen6. :.lfllli!!l.. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max.llila 7_ NJI(]Il'1. ~eisi ~Il ki.an fllkle~en ~-(I.23-3..zella~6 VIl"~e~(r!c.91 0. 2. 1.:. 7. t~~""~"']'-fr n !·I: 1.lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1.sliga tw.-.. A h{a.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!.:~t· vomtok 3. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg. 6.k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen . szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so...ZDlop Gazmeir.zetek9 2.csesze. SZ<lOOdb. t6bblepcsOs Szikkasztaakna.101131. cml + kill).:...14-3.&:> bsvezet6 ny~iI::. Auecsetlakczes 8 2. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda. . kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek. .35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl. ~ 3.150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje..70-1. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0."szCll'-k g!IDre:zeh!~. tobblepcsos Kis tisztitormi. A2. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1.ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl.ootQkJ.hol osatlaloo~ OIe. d): kezd6d6 es fallele vezeta .. Gaztuzhely(4-ag6s) . falra filggesztett kivitelben .-. 1 986.uwzalr:lk J. aklt. iranyra utal... GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I.)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 . "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9.m srorctt rel"ldeIk6:uenek..J:~.62 1.4 5.ri g~too. 8 grmreletalwkel ez pI..lUm~1d). melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma. Gll..".. -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+.6-60. pI. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.O F.9 2. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO..@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1.. Klh~zh<l. b): kezdessel as lefolyassal.45SUb~\"Clz6 k.. padl&o2:elbel1ldalakHva 3.8-28. Valrollil all'Illlekle!ell g..!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel). EIz<'ir61.1-13. pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6".okna. ~13"'Jl. 8. helyisegfUtil berendezas GazOzemO.ep(jl!!stl~I6:ra6 w.w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml.f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~..'l. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat.. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E.(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2. 10 eml. A nJlilas . katlepcs6s Kis tisztftomu.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau.. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6..tull1ely.5-28. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia. 4..:'. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J. @ @ @ Mosogat6gep f.a5a f!.f! FelszAll6ve.:rlmllrl)lre.c:f'.Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl.. A g&vo.lis Az 0g!Jsi l. .. -+~:' 5. G~IW:'izijllll(..6 blm&11.:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M.:::: .i.17'\ Szell6z6vezetek.00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC. 5. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1..18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu.y..: :Il."--.67 0.34-7. KOpal"lrcs6 4.""zaro terenoeaes . F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI. A nyJJa:s.. A gazoll. a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2....es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6. t6bblapcsas Kis tisztilomu.79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451.3 Gaz tMogatararn 1.

. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~. folocells ® * ~ \!. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 . 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges.. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani..00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt.:. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban. A kazankeszulekekot. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent. csak akkor megengedett. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek.25 12. vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl...5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel. pl. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em. Atfolyo vfzmelegit6. -ijJJ) f. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI.75 10 11.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya. 2M egester(l. pI.). tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek. hazi. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r..r.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl. fllnyjelzoberendezes. hiizi.5 m magassag eSElI~n K6$'.I' feltOntetesevel . de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder.:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt..vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6.<. A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2..:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r.!.75 15 16.@ Fagyaszt6keszOlak. ha helyzetOk.. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni. I. pI.LJ ® Villamos keszUlek . 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W . A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni.resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ . hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be.25 17.25 S.5 1$. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6. ill." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0.. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket. ~~~~~~2:f::l~ll .. masodlagos lazjelzo ® ro.fel. Jelz6f<lny. pI.!. kapcsotas- ~150cm' . reszeben.. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI.:. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella.KlI Villamo:' fUtes. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni. feh§pftesDk. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r. malyhtito. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni.. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711. vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V.a. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k . a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado..i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek.:.:i<\ lem fajtBjanak . @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI. Idorele.>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6.i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl.. naqysaquk. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles. o ® ® 12 DIN 40700 1O. rr-\l ~ r. vagy szirena . KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl. egyenkent 36 W-s lampas.5I foollamasa 9 W 4f. ablakmeleglto S ~ Onmak6do. 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. pI.:.:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel.:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r.'""'"''_.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6.nyomas. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo..f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. 5 mJ felett.lvval II dJ ~ ~ r.i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3. pl.. lepcs6vila~ gftashoz rnit.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 .\v. 2. anmQkOd6. fenysoromp6 '.!Y (enyjel .Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt. pI.:. 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss. megadaseval Kezszan16... Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI.~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f.!.!).75kW 6. pl. ~ 3.. B!J " ~Il ~ 1 .mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t. ie!z6Iampa. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni. kOls6 reszek.. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2.. CD ® Inl ® l.:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (.5N. Villogtato rele. lEY DIN 40050 szerinti .

0 ..2 ..as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.:::n. jelofesek. 14.$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl. \t:II csdoszlop altal. pl. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f.r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7. .0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® .0 0. '\!::!I vagy ved6k.s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":. Tularamrels.0 21. Gyampilleres Horgonyos alata- (@. . ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI..@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:.0. hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f..:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4.5 5. CSiliag-.0 6.:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 ..0 1.ig 50· 161 75-ig m' 45.. ~ Kapcsol6. pI. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm . szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv.!:3Ilomo ~ 1 a-- r::. kisfesziiltsegO biztosftek (NH). 2. egyhelyes dugalj Mint el6bb. . 16 A haremsarku 3/N/pE A (. foldk8bel Fold feletti vezetek... V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh. vagykapuaszlap r. iranyltott ~vezetek Fol.k pi. 1.IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50.0 4. lemez· ~ tokozalok..i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va.3 pI. polusvaho. 4c811a) _. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r.:I'l\ Lefele...W 3 Nagyteljesitmenyu. Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 ..apcsolas- @ ~ BiZlositek..2 0.6 .4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI. 2..:H. KeszUlekek befoglalasa r. (pI. ---_ .3 0. ~ -0 ~ ~..._. haromsarkd 4J@ $@ hr.. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6. haromszog~ kapcsol6 Onindft6. fokozatkapcsole ellemillas. 'e:Y haromsarku fa?. lOA es 011 npusu.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro...0 . de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt.l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'....7 .2 3.3 3.l\ Kapesol6 .E!nyes..5 2.0 2. tavhlv6. 50 A.vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek.. r:.5 3.:.8 2. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-._. pl..0.3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1.0 .2..r.0. Mint e16z6. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo.. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\.ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!..5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a..2 1.40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem. I d: V Ifi:i!t.3 0. 3. pl.. /:. kapcsol6szekreny. Hangfrekvencias \.ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!. pl.:.3 0.0 .0121.!. 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r. pI.3 3..jjjI:'_. harornfazlsll ararrnoz o • • __ --..6 0.vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!.18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek. kapcsolo· ~szekreny . haromsarku fO @ r=i'.1 0....k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4.0 .. 18. 2.2 2. Vilagit6.._ .V zaszlorud InfralampalUv·lampa.. Tagulasi tartaly. 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l.2 0. Transzformalor.r.. pI..0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ .. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r.0 2. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6.pI.4 3.5i vagy telep A.'Y.r.5. folde· IMi\ lasheL.. I:!Y ejszakai kapcsolasu. 2.... vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld._)-. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl.. ! i f. 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8. tamasztokar.:.HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6. Dugaszol6aljzat \!..Y ~ _Q.5 .0 0.0124. pi. 2. kapcsol6tabla " .a..oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4.!J vezotck f. (bur1<Dlasa).8 3.:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu..:.0 Cip6ti.-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) .-_. ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek .Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717.0 0. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki. 2-szeres Antennaelagaz6. I.as.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok.RI Raesos aszlop \!!.0 6./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!... Vizfagyasztas-. infravor6s rnozqasjelzo to< ® x. nullazashoz.6 .d.5 1.0 2.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa.t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen. pI.6.. Jelolessel ellatoft '\!..op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug. 2. akkumuJator \!.5"...1 . 40711.9-1. leagazasII.116 Kethelyes.ig 3 45. ~ Vezetek a ..5 1.:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!.6 0. onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f.lI Fold alatti vezetek.test A Elem.akalatban ~fektetve -+- 1. pI.:.7 0..0 0.0 18. 63 A.@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r. mm /:. IV'lI Oszl. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9.Y traf6haz f.inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f.. .2 1.. alkalmazasok vedovezel. @Fold. I ® ro.~ r...:).as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr.0 0. veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J.1 0. akkumulalor r.. 3.::!I lek.. 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.. nelkOI onmukodo. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo.csaro-lkeverogep 1.. szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI.j"?_ Tet6tart6. els6bb· tf13' tf14I \i. pI.@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· . altalanosan Csavaros biztosltek pl._. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep ..

es centimeterbeoszta. tartozekok t. racs .\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz.. Rajzo®. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2). ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>. Vide6kamera 1. ~ S.s: ".\f fnO\.r <}..val attetsze papfrra tortsnlk.® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak.a. Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. 25 @. vekony grafitceruza. ezzel iEjlreerthetetleniil.val. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!.Yt.:. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol..:i?t Tarnadas. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® .I. eljaras)..vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @.-.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0..... megpedig szakszenl rnertani rajzok. Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv. nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben..Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar.. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars.. Szabadkezi.8:f'eghegy a helves tOf:t.as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r.J L-- III @ 'eI fni:I.in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 . A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn.. Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie.11 =--- I'7. Hasznalatos meg legyez6-merolec... ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl. L'.. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat. szamleletes abrak segitsegevel.?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm).-e:.Ol Elektromosan ® ® :. frokeszOlek.i:l. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil).J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r. nyomtato .kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv.1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.. ~ ketliis reteszelesO zar r.J l. berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter. . $W a ®. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:.es fokoszlassal ~ ®.® ~._. ~ mez6valtozas-je1z6 r. BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1).-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~... Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----.zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :.. ® as fi6kokban kell Kozpontok. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok). .nynak megfelelo 'eo' fni:I.-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r._ -0)' A.J A.J r. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> .! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t.. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok... @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?..O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: . KEizijelzo @ ~". r6" ® Rakapcsol6 relll <J-.ssal van ellatva -7 Q)...' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell []. ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II..:. nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben.. Oktameter. es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes .. int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny. A vazlatkeszltes puna.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®. @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®. @ <~ L .c.l\ KepvatasZl6 I!.D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok. pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa.:...\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft.. Szabva._ .I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!.Betoresjelzo technika Roll. burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.!3 mozgasjelz6vel .=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm. Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm.ltbocsat6 • .

azzal kellene kezdenie. pl. Tudnia kell. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. Tasradfrozashoz: Ovegradir. kerOI vizsgalat. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. tsherqepkoosi. k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. hogy szaklapjaink epOletekr61. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. vagy megtalalhassa nyuqalmat. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. a meretel. mindezt annak erdekeben. es amennyire lehetseqes. ha pl. . ismert. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve. amelyekben naponta mozog. hogy a tervezend6 butorok. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. vagy pontoz6 eesetet @-®. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. Az ember azonban nem csupan testi leny. hogy az ember a haztartasban. rOnkben vannak. hogy ot szolgaljak. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. akkor kanyszerltve van. legyen ez a valosaqban vagy kepen. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. Aki epltestant tanul. az smberbol indulnak ki. csak a reszeket kapja a kezebe. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. gumiradfr hasznalando. helyettesftettOk azt. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. es tapasztalatokra. hogy az ezeken a butorokon szOkseges.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. szandskunk szerint. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. izografot. mindig azzal a celkitOzessel. annak srdekeben. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. ahogyan belepOnk es berendezzOk. villamos. rajzo!6sablonok. borotvapenge is. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. ruhaknak. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. torlokes. azonos fajtaju. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. vetett. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. etkez6helyisegben. ha mellette egy embert latunk. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . befestOnk. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. ennyi k6nyokhosszusagu. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. ABCDE. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. amely az emberekbol indul ki. mennyire rnasok. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. grafoszt. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. megvilagftunk. Tudnia ·kell. grafit torleshez nem kenod6 spec. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. hogy a szellemi fonalat maga szoje. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. Mereteik ezert a testnek felelnek meg. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. CD T6ri6gumi. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. Tudnia kell. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. ha szukssqes volt. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. felfognia es kialakftania azt. stb. farads agosan kellene osszekeresnie. cs6tollakat. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. uzlethelylseqben. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. az alapvet6 adatokra. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. tornoren. felosztunk. szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. stb.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. sib. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas.es mozqasa kozben. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. mindezeknek nagy jelentosege van abban. Napjainkra jellemz6.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. vonat. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. Ha az alkot6 epftesz. Ezt teszik az eplttetdk is. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. es csodalkozunk. Ezert meg kell kiserelnunk. hogy az ernbernek a konyMban.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI.

hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. = az egesz fels6test a labt6ig i.I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon.R: I I I 1 : . lsmerluk a egyiptomi birodalom. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr. mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if .e. koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte. Az ember meretaranyai. 3000 ewel). 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 . 1/40 h-ig folytat6dnak. Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig . mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. annak erdekeben. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket. teazo helyen. oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan.. a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban. rnasokat megel6zve A. r-.829 rn. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat. vagy labhossz szerint vettek szarnba. szabalyt) a piramisok foldjen. Leonardo da Vinci. stb. I I I t---71G----l : A. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak.-1 . @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. ~ 43. 1/2 h alapjan felepftve.130 m. kb. E. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. arc-. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat." . Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta. Alberti.

_ '-r-..\... "" + + . ..1m ---l I-..~ ES JARMU .. 28 db 2. csomagszalHt6 kocsl 12..~I: . .. f'TI .97 J.54 -I I1.38 m 1.EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q ..875 -I @) @ I._.. I ~ EMBER . I ~ I I . ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-..r----... oszt<ily ro<=--. .. T <> -e r-. .42 m. Teljes hossz 19.d . Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel.. .._ ® 2375 ® I-.. lepcs6fellep6 28-30cm t- 2. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel..1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes..1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-. abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1. ._ V <9~4S 45 72 92 .62 m.80 rajz 1.+ ..66 m.. 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~.. lelvon6fOlke) "'"""i n \.... utastsrszakasz hossza 12...62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel.. 1..I '2' 2. .75 m.... Hosszmetszet a 2.625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-.___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek.10 l.... csomaqszallito kocsi 18.. egyenkent 0...-:e -+ NCO L .. .../ .. F-. s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ .. 1 ~ .45 m.00.. abranoz \.20 _. J ! II CD ~ 1000--1 I1.I!J. osztalyu Ol6hellyel 30 31 .750 ---! @ I-- ® 1125 --i ..osZlaly 1. . )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-.& III.1000 -l @ I-- 875 @ -l I-..750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl. I 5 <:> "".n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-.\ r2. 26 .osztaly -I --I ~ Sur. etkezohelyiseggel as csornaqterrel..- --. teljes hossz 20. ..... peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz ..

Ei. a vlz a fOtotestben). HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas. !elen kb.69 4.:1.felmelegedM. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott). vagyis a lak6szobak magassaga . Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6.. kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik. legyen. Szemelyenkent atlagosan 0.00 43. a ledett lab a burkolaton.82 8. 15000mkg . a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege). hogy megvedjek az embere .u. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz.. (D-@ megfelel6en kOlonboz6.5% a [apl.g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3... a harmonikus butorozas. Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez.48 19.eiierr:~5 .004 0.71 41. nagy lesz a levegomozgas. akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. es gyermekenkent 3. szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak.1 me-- . Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0. Ehhez egyszenek .24.9% munKtira Oar.03 11.:: ::. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak.. Mindenekelott krilikusak az ablakok. ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok.05 0..i~.5 WE/h hot fejleszt.) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max.:. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat.. l6-szor nagyobb.. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik.28 6.60 5.5 2. eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten. Q)-@. port es levegoreszecskeket visz maqaval. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel. Alacsony sugiirziisl hamerseklet. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C. nagy paratartalom es fUlledtseg. A hullamhossz annal rovidebb.:.-{).:-:.0 10. '.egyebkentem' literenkent. lassu mozqasu.. epitesi m6dja g/m' .. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek. oldal.71 0.015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik. Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek.33 18.. Id.9:3 21. a hUilist liZ teaeas. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk.lIt4s.01 0. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep.:~gQ:S mlllll:d MklSl. sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel". hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak. poros nagyvaros. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!). Kellemessegerzet akkor all be. l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI. melykek egbolt.---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262.14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" .39 8.'" .98 5.. Q)~®.t. "- .. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez. JOdgo.5 0. [ .:_:.'··)·i)~::~5...76 0.. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m. Lavege as legmozgas. tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0.04)].001 0. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16.' \ \ \_ ".l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. szetes legcsereje is 1 .~: . ezert lak6.70 1. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes. A levego kering. PI.:.89 30.3% 30.. Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala . a kellemes meleg. Idols falnott kb.40 46.5 rn3 ore. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa. A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2.:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid.0> I .. a rez hOvezet6-kepessege nagy.51 39. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron. Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom. Az.. ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 . ember frissleveg6igenye 6rankenl kb. Mivel azonban mersekletevel emelkedik. A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el. tehat pI. -jelent6sen tobb (. Ala . Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett.001 0..66 20. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r.09 56. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak..:.-.35 1.i:::.41 37.z 75.15 1.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0...31 2..003 0.4653+O. ~- X ~rirt \ 1\ .62 27. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni.14 62.:. gossag jellemzi..64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-. felemelkedik. Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes.. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.. 1<0. A leveg6 CO.. '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 . [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 .. Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h. amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1. Friss levege as legesereo Az.--r--.es Felnott neMz munf<avi!g.7% viz elg6zologtetesere 1. amely a felOletek homerseklete161fUgg..25 1.*20 .\ 1\ meg kellemes r7 .5' eo - O_OS 0.46 1.~he.:':':.2 0.~E}~.25 15. Mages sugarzott hOmerseklet.::~8. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet .es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani.:. legzes (testielilletek.24 22.r (1-{). teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep.98 1. ban csak melyebb legzesre kesztet.::l.'is) .25 17. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet.._:. ha a homerseklet ketszer akkora.. ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak.40 35. i:.~1:. Rubener szerirn-. es a padozat homersekleten.1 0. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod. leghCimerseklet 30 ·C.59 12.0.66 0.04)] x p 10-" z.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen).. iii r+-.:.klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban. anelkUl hogy felmelegitene. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6.22 16. lzomremaqes.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia. csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik.t 'C-b"" 0. a test verellatasatol fUggoen.37 3. Nyaron a 2G-24 °C kellemes. k6rhazak. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo .6 m2.."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ . Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 . pormentes es szaraz levego..0 lil8 0 I r-.lok felmelogIlo..:::.+<pA)[1+0. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-. fUt6test). diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik.!-.62 12.2 10 - 0.28 7.004 0.. Q)-@ sehez. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0..48 33.95 0. Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3.82 6.!-.8% 23 24 4.041Xco.. konvekci6val (Iegsebesseg.rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek .31 14. ( 0 Bel!.20 .64 10.fr EMBER ES LAKAS kb..'Coban . A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.0005 0.m'1~:'" . A 0.:":':':':.·:' •••.~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer.:...HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel.n6vekvo felillethomersaklet). dioxiddal.d rd I~gz~sra vezstasre $ug. es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®.:. Kellemessegimezo . paroloqtatas.5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz.5 1. Egy 70 kg testtomegO felnott .10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers.52 50.14 1. lib. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki.05 59.5 m eseten ez felnottenkent 6.0 m3/h. ezzel teljesftokepesseget nyujl.. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.:_:_:_:.10 trf % CO. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI..<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g.. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra. t V V I / il II { I : '.5 0. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak. 140 rd kb. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet.:p:p:p:.. 32. 96 118 rd 20.. ellenorzott szell6zes optimal is..86 75. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk . aiabblakhoz 15 ra 1. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.13 2.09 25.39 5. 90 rd .63 7e. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van.3 0.76 7.83 1.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent..64 3.6 3.>. oxigendus levego..32 10. meghOleshez kOlonbozo.23 4. ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.22 71. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM.) III A h6 (WEII1) megoszlIk. kb..:..-tarlalmat tullepni nem szabad. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos...64 31..0144(Xco. mindenekelott akkor.: ~:::::~.legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 .05 0.5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%.-{).~~~£<. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete.r-.:j.. ertagulat. S. A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha).4-9. A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO).'\ MunkaI.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [. lib.69 2./ .~! .020 m3/h szan .es vrzg6zfejlesZ1eseH. Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be.40. kl.:40% es. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe.8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max.5-2-szerese a fentieknek. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel. I I ! I l-. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti. 0. 40 '" 1. a mennyezelen lehUl. homersekle!e."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2..92 3._:_:_:. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege). aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.:.64 :l4. \ tfl. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI. 70 l!!SO !!! 1r-. elony5s elhelyezessel. szen-dioxldot es bak. . athatol a levegon...02 m'th oxigen kb./ . A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.:2.36 65.:. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C).43 13.01 9.0' 300 li +1 -1 a 82.49 2. borult eg.8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.:m keresztlll e~viselhet6%c 0.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .I-- .90 2.05 1.. Ezek mennytseqs az emberek sulya.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni. ~c:.1i' il.05 0. a h6mezon vakft6 napleny. munkavagz. naponta 2520 WE/h h6t termel.91 48. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok). Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet.:_:_:p:p:. bakterumok kepzodetaplalkozasa.&. ~~. es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg).21 28.22 3. 5 'C mellett..58 1. .378 X.25 53.~. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik. -. a helyiseglevego es a ruhaval fedett. ..:V vegzes 7-!tl/. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk. t----. tevekenysege es kornyezete szerint . legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7./ 14 - ~ ~30 ~ ". Levego es a kornyezo felUletek homerseklete... es lsrnet leslillyed.73 68.

elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok. ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). ///////l/ 1"1111/. egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig. karosadast eredmanyezelt. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . rovidid6 alalt. gy6gyszeraknelkiil. amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at. . eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a. A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard..hogyantomak meg as teral· mezavanslsi. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron.' .akatermeleg. sokszorosan + eros ebb hatassal. . Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273.0 0. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. 1/4-e a negyzetracsos hal6enak.plan I novenyi rost. 0.0. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni.. .5 m terkOzzel_. mint a lobbretegCi Oveg. iii.Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®.0 0 . amelyek halmozaltan seget _. baloldali terkozokkel.. . vagy 1i"'/~It4 /' /f. racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. / . Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!. .I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. gyomor-. keringesi.oly templomok tetejetol). de nem ja't.) "/"v~·~:~~. allandojahoz.. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . letgyengeseg. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg. 2 x 2. Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok.@. I I / / I I " ! " ~::. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~. de vegul is dr. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m. ® . A A befelevandorolnakahelyOkre. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. kovafold is./' / / / " szamft eppllgy. tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek... a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. GloMlis racs . . Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje.. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott. takatranyksnt. ill.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. ill. Oveg. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik.. Lin. Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben. . ®. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett. Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1.0. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. ®.l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel. hanem tart6s mozgasban vannak. Fold magneses f6demein. szfv-. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb. . Az.homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill. 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb. 35 m-es es 15. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _.0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @). .' / / / • .. helyisegek. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat.preselesnelkijliparafadara.0 000. a vonalkazott globalis racs . 2. ill. @.@. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. 250. 200·C. <.I.. D6ntanek latszik az a kepesseg.. o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. ~ i~7~? /r~. az epulelek.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott. @). Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai.0. Jollehet dr.80 x 2. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold.0 . ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes..0. preseltlemez alakban ajanlottak. bioOveg.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. selyem.~:I fllJ I J . aldal legfelso bekezdese vegeig).-=:. talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. sejtbetant61. .'I 'II . vese-.. Becsles szerint ezek kb. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal.000 0 ./ m6don. f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa. mindenekelott a vasbetont61.. <D halozza be. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb. az osszes . Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn./ . 950°C-on kiegetett .~7~:: . ald.'I f. habbetont61. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok.' . aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. hossz 5 m.~. megkOl6nb6zlethetOek. ®. 0 ·C alatt = a = jeg. Steiner uj Goetheaneuma .. hidraullkus meszet kell hasznalni. szelesseg 4 m. ®. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. lalanosan nem kell tart6zkodni. legzes-. Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak. iii. 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. " ® 34 ® " 35 .~t~. Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. <D. A 7 x 35. . valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR.0. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " . kitlino paraelnyslesl allando]a van. hogy ugyanugy. amely a f61dkereg krisban fekszik. .I .0. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad.-=:. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all. Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. .5 m tengelylavolsagban.Jgafaly I 11111/ nak tekintik.I . 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok. 15. ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. ~J:~:~. . J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni.30 m-es zavarmentes zona _. 0..:: kalcium nyerni taecetkent. .15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. .. stb. 16m6rftetfen parafadara is). I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is. mint a rak. / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. minden oldalon takar6. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-.!J).:eles tala'lj .' .. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az. stb. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es . . k6kuszrostpaplanok. Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb. Egyebkent (ill. 25-30 mmvastag.'V/j' L. -.0. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). .. kozetgyapott61. I I I I zallal kell alkalmazni. A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! .' kultllranyag. I. ._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak.. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16.. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k.. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. <D. para ban kell tartani.' W a faepfteszet sz6sz616ja. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van. Az. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol.~r-~~~~~~~~R '{}. taolsjkent. Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett. para1adara I I . szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. ha geol6giai zavarokkal. a lemaradasa. 42 m-es tavolsagban _.:/ . III. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni. ill.1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst. Masfelol arr61 tajekozlatnak.SGnoskeppen az altala]. 10%-a .. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. . szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek.. Palm. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat. c) gaz halmazallapotol. Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _. teMt eletbarat.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _..S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg. J . A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' .0.kOisoleveg6be. tshat 28. am~lyek nem holtak. stb. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0.' .. 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok.1///1' . les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ . A mCianyagokt61 mindazonaltal al· ..4 .~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott. Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. .. szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott. a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. eppen ugy mint a legmentes terben. as ennek altalanosan ovja magat. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . mint tengeri fCi. . mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek. .0. ® ® ® ® . iii. J l I.4 . . (j)}. ®.. / . dara-. A bronzot dicserik (~ 75% rez) .'megtorikazokat--7 34. mint dr. I I I ) I I I " / / . kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. .. es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . Endrosmodellvizsg8lata. mint parafa.as snyagsugiuzas lei. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D. amelyet Avizg6:mOlekul. Ajanlott a kvareOveg. dr. ®.. gylirt aluf6lial61. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). . is}. merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. hasonl6an az allatl ~/Il!./h'>. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z. salakgyapott61. kell. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol. molekulak. gebb. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _. bor. karosft6 mellekhatasok nelkUl. b) folyekony. Oveggyapott61. teheragyag..~~. amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill. es a kb. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki. '' I. ugyminl vfzerekkel..5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. Tart6zkodni kell a mCianyagoktol.. Dicserik a kor. mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk .0 Szilard fodemekre terftett. melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . Az azbesztet elovigya. A femben pI. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. I/ A belont61. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak.. A rez meg a leginkabb megturt. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _.

amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre.. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. szennyvizes gazvezetek suqaroznak. 300 m-re a lalajba is behatolnak. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak."'-."'. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ .. ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak. kllmalampak. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at..i \ I I . Foldkabel-. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K. I I ~thelye~e" kabel __________ .as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek. stb. rnivel a fekete fogyaszt. a konyMban. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani. a depolarizaei6. 180 V-os feszQltseg alatt van.vezetek dug. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6. reurnara. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve).". keringesre.rsak agyai 11. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. sematikus abra .J . mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal. hOlyagbetegsegre. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek. A szaraz. pBrkiinyzatok.. Hatasukat mennyezeti elektr6dak.li ILrn. olajeg6k. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. asztmara. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. mos6gepek. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok.. J. es akkor is. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro.. SU 3-t61meghUiesre. hajlamositanak. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak. a napszakt61 fuggoen (R... hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. Vannak kis. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. vagy asztali. ajt6k. kabelek az 1. hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja.. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. Tavolabbl. eS ha bennOk aramtojyas indul. Endros szerint) 100 . merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. htil6szekrenyek. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban.l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. reumara. A fakete karcsuslt --') a. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. fliggoleges vonalak. A legnagyobb till agya 12. Ehhez [onnek a k6bor ararnok. ember) szerveil. vagyis a plusz minussza valasa. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6... padozatokban. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16.thth:6d6 eszakde~i tengely r. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik.tomI6kent" hat. de a novenyeket ls. old_ ®. gaz. stb. ha azokban ararn nem folyik. Az ember a szabadban kb. Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban.. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek. Krogyermek ogya 13. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak.. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. A 2. amelyek a hazfalakban. annallassabban iiregedik az ember. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton.E. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 .. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. "S ® Ha kivansag.. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. A zavart z6n~n e. valtoaramu villamos vezetekekre. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt . sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak.' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. ha ninesen aramtoqyasztas. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. egyenaramu mez6ket. ill. rnegfeleloen ivelt lepcs6k. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. hogy a bentlak6 IObb ®. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak. Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast.k6naz IIak6nOz o .. Dr.. as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban. HazastB. espedig 300-600 ion/cm'. Az iisszes viz. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges. villamos vasutakb61. A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai. 25% oxigenb61 all. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi.. bojlerek. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is). Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti. ugy. Az emberi test kb. ami mindent magasabbnak tUntet fel.. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. mosoqatoqepek. padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki.(hideg-meleg).: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja. sib. meg kb. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. lonararnlas. ugyanilyen vezetekekb61. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. kiizepes. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege.. ugymint kalyhak. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6.9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<.~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA .. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak. hanem az 6ss. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. De az elektromos OzemLi keszulekak.a 15-0s . Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju.

5 tolgy. ezt kavetik a sarga. Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . 18 vi lagos feny6fa kb. 25 kb. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. erzek egyik tanan.Epftaszst. alulr61 biztos foqasunak hatnak. 20 lagyzold. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. piros. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. kb. tcrnozo.0 . hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk.. 19. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. vagy szCikftese. es bibor. amelyeket fatni kell. ellazft6an. Aszerint. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. sotet kb. Meleg szfnek aktfvan hatnak. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. tarolohslysken.{ ® szeJessegu. hogy mi szimmetrikus. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. old. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. eletre keltsen.. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. melt6sagteljesen.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak.. az egyensulyi vagy statikus tanon. kb.. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). alulrol konnyednek. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse. Aem 1 @) nagysagll.25 kb. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg.. A zold idegnyugtat6. oldalrol elvezetoleg. old. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt. 32 ragasztott lemezek kb.. Ozemek. fgy ismert. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta. 19 Ol>!~ T 10.voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek. 1-9. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin. A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen .204 = 1.. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe.. A lestett oldalfalak vihl.32 voros tegla kb. 15 kb.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. 18 t6lgy. zoldeskek. semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson. Felfete fut6. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. boltivekkel. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek. 'egy.. 10 solnhofeni lemez . hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37.204 m legyen. pasztell ...02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6.. amelyek az . sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. vagy ezzel szemben olyanokat. Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk..000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. es hasonl6kkal. ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. zold. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. 20 nedves aszfal1. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. d = 5 x 0. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. Szent Peter Bazilika). vllagos kb_33 di6fa kb. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. 01dallranybol korulzaroan. kb. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve. a szemleles ott kezdodik. impulzusszegeny. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon. telemeloen hatnak.egyedi eremek kOnnyanek hatnal<. 35 meszvakola!-szurke .Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek.. Magas mennyezetek eseten.~.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet. kozelit6en. A helyiseg. bsnsoseqesek.. Emellett figyelembe kell venni. 70 elefantcsontszfn kb. A szfnek er6k. Ligy a betUvastagsag d (az 5. hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja.. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. fOggoleges elek osszeborul6knak.0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . ha a hatarol6. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait..27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev. oldallranybol melegft6en. kb. a biztonsaq erzetet adja. 40-43 old. ® A vilagos szfnek emelnek. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban. megfelel6en magasan kaillenniiik (a). kb. ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E . egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van. old. megfagyott zene" -> Neufert. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. BOL). megnyugtat6ak. A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. Jasd ehhez meg -> 37.. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@.000291 = 0.40 16 20 10 kb. ® Ha egy iralnak pI. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. kb. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. amelyek egyensulyban vannak). oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. A legkisebb az impulzus ereje a kek. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. pI. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. feltetelezve. amelyek . egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 . 38 sarga tegla kb. 18 sate! klinker kb. es tagoltta tegyen. abra szerint) ~7000 x 0. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. lehuzonak hatnak. 50 ezOstszOrke . futasra osztonzonek hatnak. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. 42 szarazbelon-sz(irke kb. hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. osztonzden. A hatas zart terben is nyugalmi . alulr61 k6nnyft6leg. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon.mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. 10 es 18. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. A hideg szinek passzfvak. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el.hasonl6 ingertfejtenek ki. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb. helyisagek bovftese. 70 kremszfnli kb. ill. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit. Ezen a . A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg. a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. uzemekben. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@.shOlemoP f.

Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1. old.' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0. y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-..s . I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63.ahol x.-> 42..5857989 0. 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI.. koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala. A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre. . lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _. haromszag -->@ es negyzet -->©...®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A.MERO terracsszerkezete: . 1..J2 = 1. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A. Ebb61 kovetkezik.BC egyenes leJe2lAMet D-ben. ill. CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki.. Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt. A.41379 . old. .a szekundumot €IS szeptimumot . Mindezen abrak mellett L. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez. 15-szog -->®. A .In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0...4142857 .old. 1. Negyzet -v'2.5 1 0. .. von Drach szerint ® Az egyenl6szaru. ill. ~ ". Pitagorikus.. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp.4142135 t 0... diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @. ® . " n-1 +1+G --711. ® (--737. az s Mr es a h maqassaq..... 7-sz6g --> ®.4t42135 . G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!.6 I >11 t7 1 t. 0.®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43.J2 szamsorozat 41 .5857143 ••• 0. CD-G). Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken. .M--+-m-l I----MI---. at v.5 0. I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0.J3 ® .5 1. 1. amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2.. Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra. hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor. A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk... a teruletszarnltas haromszoqs. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek.old.. A legfontosabb adatok az r sugar.) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp.. old.-. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak.J2 oldaliranyai azonosak maradnak.. . BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze . Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d.5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg. de rnindket diszharmonikus intervallumot . konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak.. old. az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel.314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst.5 0. Dr.J3·ra felapftve--> 90-92. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:.4142Otl . -->@.58333 . hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg.... oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-. A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez..J2..@ mutatjak. Pitagorasz abbol indult ki. ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq.. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56. Az egyenl6szaru harornszoqet. 1. amelyeket helyisegek szelessege. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja. AC-n=c. Mas sokszoqszabalyok (pI.klzarja. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni. _. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" .5857865 . arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok. mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva. kicsinyitasi tenyezo.. old. A _.J2-re es. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _.41667 . dereksz6gu haromszoq. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta.5 0.4 I'ho 'Ao iI2 V. meghatarozasukat --> @ .5862t . Lenyeges.4 t. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D.. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk.

6 3281. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant.':-'r-.26 12.8 4. lasd -4 63.6 591. kor. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva.8 4$.92 3. A lab a k6ld6kig.--'-.96 1. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.5 27602.1 stb. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1.7 36394.o2 171.'---. old.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett . haromszoq.41.2 6.6S 1. -4 40.75 m-b61 indult ki ..7 13901. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel . Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott.7 478. Vizsgalatai szerint pI. A 18.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0. . amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel. 1.56 25.9. akar keplettel meg lehet hataroznl.06 0..2 125S.O 69.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 . Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952.3 53.57 5. a kfnaiak . Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol.16 0.86 363..0 44985.01 @ Ceh-haz.6 2028. epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul.26 1.45-25.04 0. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato.9 0. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59.13 0.7 16.79 2. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773.94 224. j611ehet ez valosztnutlen . Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G). @._.5 72768. old. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara"... stb.85 27a.4 33.. szfnpadi epttmenyek 5. @ . hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-. ~ 95260. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59.. Az egesz epftmenykomplaxum..81 20.8 1. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre.:.3 2506.53 0. _J 1 I.01 85.9 10619.66 2.S 8591. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . .413' .33 0.5 10. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul..4142 . ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez.0 139. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G .0 20. Az aranymetszes azt jelenti.26 0.88 449..5 774. az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv.0 1.. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 . old. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem... old....70 0.91 . a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre .. 1177.Toukou" szerinti Modulaci6jukat.10 S2. 1828.73 727. szazadban es kssobb nem harmonikus.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral.4 957. amelyet az aranymetszes rnereteire 108. a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is..03 0. otcetso 01lar6 6.. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a ..8 365.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik.83 106.92 lS9.4$ 0.07 15.3 4056.:.7 56866.6 stb. A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3.7 66. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel. szazadoan es kesobb nem a harmonikus.9 t13.382 -+---M = O. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie.. 53..Q.1t.8 295.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese.40 0..01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese . . EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese.5 17182. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben.4 7.9 1549.8 3.80 566.49 9. old.--I-r-=r---r--+---.--> @ @_ Major minor \.0 22492. akkor egy kllencreszes racsot kapunk.8 226.MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18.63 . de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL. kepezett meg egy kek sort a 2. _ 12 24 ® Szent metsz8s.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®. Le Corbusier.20 0. 1.-"'--r---.4 .4 5309. a fej.6 6563. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel. 1. ®. old.: a Metrikus Rendszerben kifejezve . negyzet.8 2.9 162. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.4 1.10 0.86 0. Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg.40.02 0.53 7. ujjhegyekkel). @ ® 0 ®. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r.:.19 65. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD..8.2-66. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend..74 4.2 26.. Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad.29-30.08 0.5 0. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok. A I = Major arany mutatja a negyzet.. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.2snakar 4.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _.

@ '... amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe.id.. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel. ha azok klzarolaq ekszarformak... kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok.lt. szermaval.Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. Hasorsokepp epOi teli haze. celszcni. az"iglu' ® Az elso k6kupol8..1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek. teret. Wersin. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak. Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. maradand6bb a muve. azonban egyeni arc nelklil. Hiba lenne azonban azt gondolni. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t). meggy6z6 alkotasok. nem annyira az eredrneny. eltitkolnak. kozottOk ablakokkal). Az anyagb61.9.. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen. Azakivansag. "nadkotesse1'. "akiknek van mondanivaI6juk". alacsony bejarati ajtilval f.kat a rorraak epltettek.. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®. old. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban.. as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet.. eltakarjak a szemet. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok.. levelekkel.EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g.faragottterm9sk6vekb61 raktakki..irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket.t. as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb ... szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 . onuralrnat. _ . A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). ~ \. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. meg akkor is. mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®.. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j . arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h. Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt .e. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa). kesobb lesz ebbol tiszta. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket. mint minden igazi muveszet.. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar.csornozasa". Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at.zaka Fold osszes. uj. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. vagy vakalat alatt jobban eltOnik .. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra. szovetek kotesi. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik.old.. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta.. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb. lizenas epitasm6dhaz. valamint ugyanezek kr. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40... vagy .. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak. gyakran (ires forma. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek.. hejazat. csornozasi. amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6. rudakoot.. A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve.. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait.. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek. a kornyezethez illsszkedest. Ez taplntatot.. as lIanfo· nadtlkb61. f. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39. egeszen a szazadfordul6 aut6jaig. k6vekb61. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak. ha nem azonosak. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara .." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. 01cso.. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak.z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek. " . de a helyesseqet igazol6 peldak . hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. Elemi hajt6er6vel biro. Mi meg rna a betonban. az epuletsarkalttisztara munl<8. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. old.. sz.. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) .ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat... Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. er6s muveszek. uvegben. acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot. Az "orokos formaikaf'V. az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. az epitmeny szerves egyontetuseget. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek . _... de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet. akkor is.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara. el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 . Ebben nekunk. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en. Mas anyag.amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747. fa· (ban gazdag orszagaban epullek.. - _ beji." gazdasagosabbfodamperemmel. tartalmasabb. minel erettebb. elvezetett a k6bOi keszOlt.. ---.

hazmagb61---> c1).togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX.es hangszigelalest ezavatoha..Jiiiiillillill -plnce A XX. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. ez kinalja maga! hejszerl<. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat. vagytoronymagb61---> @. szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan. szap.nyitattcsamokokkevesoszloppal. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese.z: M. HAzAK . az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. ® ® Epitesz: O. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI. napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes. eltolhatd falak. felszabadit6 kerete a Az. 46 47 . szazad gondolatai as erzesei kozott el. Old_al _ . @l. taksrekos.es kiils6 falakkal epfthet6. hanem eroszakolatlan. onmagaert val6 Ores. a XX. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes).. szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). szazadban mar kevesebben. Az epitmenyeken es reszeiken.Wr. nehezkiskapuk. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. tolOablakok... rabl6k es dernonok elleni erodftmeny. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora. Iin6leumburkolat.KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz. Ahhoz.si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. L. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @. nem teherhord6 valesz. ill. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k. _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l.z: L.. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. @..ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®..ghl o ® Epftesz: F.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil. szarnyas ajt6k. Novicki. Donto az epitteto feladatkltuzese. a tavhiedelmek. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak. taresz nelkiili reflexios Ovegb61.. Merevftett Epllo.. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen. Epfte. a hiz gondozott.Tl~~~·:_)r f. ellentetben a vilmosi Korral..z: a. nyitottan a termeszet tele. fa vagy gipsz. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . 44. csunan lerelvalaszt6k. A lak6ter. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. szobasorok. ® ® Epft es z: F. ® tak .. KOlsO.zr. azonban nem mindenOtt megengedettek. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave ..kany leherhard6 acelosztopokkal. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. allg lehataroltan-e @_Konnyu. az anyag lehetett kO. sorolthejakapftesahez---> @. ezekl61 fiiggetlen vekony. nagy. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. Nemely epftteto as epttesz a 15. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles. old. kOzas parkokban. L. Niemeyer @ Epile. a szeles.. M.2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony.. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig. termoszclesvilagltastl cellak.. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert.Alegismertebbkonnyti. megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6. nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva.. elektromos rnozqataso. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . ugy. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®.

Id6sod6.. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest.. 5. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. 0 Egy eszakkeleti fekvesu. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. de gyakran mar ez elott. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. A meglev6 butorok meretei. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil.. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat. es 50.. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4.-. tajtervezes? 4. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. stb. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. Jobb helyiseg· kialaklt8s. A meglev6 epuletek emelet.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta.- -. 3. bejaras az utear61.. A lehet6segek ktmentesehez . Amennyiben nincsen korUlkerftes. 2. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61. a telken beluli szintkulonbsegek.6. 48 49 . nagysaga. 9.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. egy filigranszeru kareolat a masiknal. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben.. telekvasarlashoz. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg.. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. hogy . Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6. Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. az epitesi feladat es annak szervezesi. a behajtasi lehetosegek. Epitesvezet6 szukseqes? .5 rn-re van a talajszint felett. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese . Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9.. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8.. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7.akar legyen ez csupan osztonzes . mind az epitesi helyszfnen. old. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai".. 7. kes6i rruivek. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. A vfzvezetek. 0. stb. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6. 12. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. old. Milyen a ceg fejl6dese. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. A telek elhelyezkedese. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. nagysag szerint) 6. a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1.-. az uralkod6 szelirany. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. Kivel kelilefolytatni az osszes. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. old. A tervezes el6tt ismert legyen: 1. Megallapodasok dfjakr61 1. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. a terepviszonyok. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2. a futes... fgy valik erthet6ve.. Az alkalmazand6 epitesi m6d. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. amikor az epftmeny mar majdnem kesz. Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a . Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze.. fgy keletkeznek a letisztult. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. 1. 51-58.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek...-. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. els6sorban lelkileg. 9. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. vizellatas es elektromossag mern6kevel. telefont. es 50.2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul .. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . beepitesi terv.262.49. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9. Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy.-- -. el6zetes megbeszelest? 2. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5.. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5. Az epiteshez. meggyorsftjak a tovabbhaladast.1 keskenyek. magassag. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest.) 3-12 h6napot.-. A 4-es javaslat volt az eplttetM. Ennek befejezesekent. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos. 3. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat.----. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. 5.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo. oldalak kerd6fvei szerint. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni. a szornszedsaq. a esatorna. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben. k6rhazak. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. beepitesi el6irasok. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8.. rneqhatarozott. a megbeszelesek a statikussal. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . a meglev6 tak. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. 4. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa.-. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI.. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. A megval6sftas alapjai 1. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok.- M. --- -- ~0- --. 3. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos.. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10. a fOrdoes talal6t. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese..

Tenderkifnisi segedletek 1.. terheles? Mivel terhelik? Bevonat.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. stb. lranyvonalak. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. Milyen a szellozes m6dja. vazlatterv (7%). Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. keszpenzes fizetes kilatasba he.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. milyen id6szakokban.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. adottsag-e. kerteszeti munkak? 6. szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. acel. papfr-osszesajtolas? 26. vasbetonepftes. milyen tormaban.6posta? 25.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok. stb.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. Milyen a fUtesi m6d. Die s e I . Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. piros. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak. feszUftseg. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul. munkaid6-veszteseget (Oresjarat. epOletfizikai. gumiutk6z6vel. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. szelkerek? 21. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. sebesseg.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 .0 Epi. stb. a vegleges. Milyen a helyszfn altalaja? 2. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. egyedi tervek). B. M{jszaki alapok 1. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5.0 Versenyeztetes 2. anyagra (pI. es 4.ny m3 fedett. Egyebek VIfI. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. pl. legtelenites? 20. § LPH 6. teljesftmeny. retegelt lemezes. Tervezesi segedletek 1.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1.minden. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten.0 Epulattervezes 2. 50 51 . emel6gep font vagy alul? 24. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. ® ·KUlonleges tervek . a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. salakfelvon6. oldal. fafalu. reszlet. 15. felszerelesre (pI. teljesf· tesi fazis.specialis szakagakkal (pI. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15.. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276. Epftkezes kezdete? 14. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2. dupla munka). Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa. Hogyan kell klkepezni a pillereket. sze· lessege. §. Reszletmodellek kldolqozasa. ara kobmeterenkent. vezerl6berendezes? 23. fa. szikkasztas lehetseges·e. utja. ® *Resztervek (= reszlettervek. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. sze1l6zes-. muanyag. rendeletek.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2.. valamint a tobbi. Terlehatarolo epftmenyek eseten. energiagazdalkodasi (pI. hlvatalosan lattarnozva? 4. Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. §. Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek. traf6. fenyjelz6-. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. h8. alapfeladat HOAI15. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. egyeztetes szakaqi tervez6kkel. nagyfeszUftsegO allomas. 1.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. zsalutablas ablak? 12. Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. magassaga. kivitslezesl rendeletek. 6rzese. aida!. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. hoi van? 22. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. azok vizsqalata formai. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes. kek. padI6burkolat). mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese.0 Kiviteli tervezes 1. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1. melyek dragak? X. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. vasznazott. epOletterv (11%). ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. Terv (meretaranyos)? 5. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent.0 Epiteskivitelezes HOAI15. kapcsolt gerebtokos. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3. teljes kiviteli. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. El6legfizetes. a kivi· telezesre erett megoldasig. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. paratlanltas? 16. falburkolat. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt. jogi. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas. amennyire az szOkseges. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%).1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. Milyen ajt6k? Acelkeretes. abra) szerint tortenlk. adott esetben egyeztetes szakertokkel). Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban. t61thet6 esovlztarolo? 14. 1. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. meggyorsftasi lehet6segek? 8. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). § LPH 5. halok). 1. pauszpaplr. kOlbnleges feladat HOAI15. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%)..0 Kiviteli tarvszes 1. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. sajat aramfejlesztes.55.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . fOlkes. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. 5. harnutarolo. acel. letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. milyenek a kirakasi lehet6segek? 3. pal16tokos. pI. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. a versenyeztetes el6keszftese (10%). egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. szaniter. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. az egyeb a szakagat nem erint6 . uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. oldal ®.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%). A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. funkcionalis. tertogata. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. fCites-. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61). gazdasagi.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. elektromos futes. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. jegkeszftes? 17. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. rrnlszakl. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. meretek. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. §. gazturbina. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban. pI. vlzvetell helyek a szabadban? 18.0 Tervez6i movezetes 3. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX. C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. elektromos szereles.2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1. Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. ut. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. Milyen vilagftas? Aramfajta.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13.2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. pI.ilettervezes HOAI. 2. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. VOB/A 9. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. iratrneretek. alkot6i. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15. miiszaki. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott).EPULETTERVEZES KEROofv VII. tervez6i mCivezetes (31%). * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. red6nybs. •Alapfeladatok: A 3. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok..). szemetegetes. vo. selejtkepzades). cseng6-. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. A tobbl. c\. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak. Koltsegbecsles? 6. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak. Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. terOlete. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu.und Architektenleistungen) (1. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2. Engedely. szerint.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. Milyen lehetett az alapozas ? 7. hoi. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. Milyen a hfv6berendezes. Kifrasok megkezdese? 10. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. apftesi hatarid6terv? 12. Vizsqalat: harmadik. Milyen a hutes. EtafeMtel: az alkot6i. Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. keskeny nyorntavu. pI. Milyen ablak. milyen hulladekok szamara. DIN-szabvanyok. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. abra). nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny. §). vonalas diagramok. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. engedelyezesi terv (6%).

" 2. 641 : A dijazas esedekesseqe. Az objektum igazgatasa. 644: Kockazatviseles. 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. A bearazott. 2. ): koltsegvetesi kiiras. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). 52 53 . stb. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299. munkak 100199. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. ertekcsokkenest. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek. kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. 4. 632. tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. Az arszintek felallitasa. • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB).. plusz k61tsegeket idez e16.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. csokkentessel. + iratok. nyelv. rnennylseqe. o. 5: Kiviteli hatarid6k. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . stb. amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek. Minden sz6vegelem szamozva van. ~ 56. sto. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek).a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese. 11: Kolber.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. hivatalos engedelyek). 110-12. ~ VOB/A 9. rovid szoveg/hosszu sz6veg. felmeresek es levonasok). k6mOvesmunkak.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. § szabalyozza. A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes. esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. A kOltsegvetesi kllrasok . A karbantartas es gondozas ellen6rzese. pr. hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. kOlonleges szerz6deses feltetefek.®. 14: Elszamolas. @. hatarid6k. stb. 16: Fizetes. ®.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. oldal ®. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. §.min6segi feltetelek.es kapacitasi tervek keszftese. oldaL @. Allapotfelmeresi tervek keszitese. rendezest. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). 2.). 3. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. az epites kesedelmet.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. oldar.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras. § 1. A vallalkozasba adas megtortenhet. gepek. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol. Nr. A tisztazatlan. Garancialis hatarid6k telsorolasa. 635: Nem teJjesites miatti karterftes. pl. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. Id. Ervenyessegi tartomany . Vlzsgalati jegyz6konyvek. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. k6ltseg.sa a megfelel6 id6ben. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899. 645: A megrendel6 felel6ssege. • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. funkcionalis. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. hianyossagot. . az ajanlattev6.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek. specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek. pI. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. VOB AlBIC reszei) ~ 55. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. Ha a felek a VOB-ot . 8: Felmondas a megbiz6 reszer61. Cfmek/tartalmak: 1. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel. Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut.. rmiszaki.vagy atalanyarai alapjan. es 7. 650: Koltsegbecsles. ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. 01: altalanos. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . a reszvetel.). .) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). Az altalanos szerz6deses felteteleket. 647: A vallalkozo zalogjoga. § 1. kezelesl utasltas. A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. ellen6rzese es bejegyzese. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. o Ki. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt. valtoztatassal. 638: Hovld elevOles. Targyalas a tender palyazoival. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek.ellenorzes. melyek tartalma pI. hianyp6t1as. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges. 5. Az objektum figyelemmel kiserese. ellen6rzese es bejegyzese.az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. 2: Dijazas. elszamolas mint az AVA (= kifras. ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. oldal @l. sIb. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. sem torveny . KOltsegellen6rzes. kOlonleges szerz6deses feltetelek. a HOAI 15. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. elszamolas. 4: Kivitelezes. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek . Epitesi napl6 vezetese. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . 18: Vitas esetek. standard szam) ~ 56. az arszint meghatarozasaval *). 7: A kockazat megosztasa. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. 6+7 teljesitesi fazis. esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. 15: 6raberes munkak. amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. foldmunkak. • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. §/3-9 ) . 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. stb. . Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg. teljes korCiszoveg) az olyan.utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. Atadas utani bejarasok. pI. 5.a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese. min6seg. A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten). 636: Kesedelmes teljesit9s.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0).VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. §: Dijazas. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett. ~ 0. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. Ajanlatkeres.amely sem rendelet. szamltasok). olda!. szerz6deses feltetelek. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl.kfvanjak alkalmazni. mennyiseq. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak.segedeszkoz6k az egyertelmu. KOIonboz6 Otem-. versenyeztetes. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. 13: Garancia.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. dimenzi6 szerlnt. 3. a feladat leirasa. Kivitelezes . 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. 646: Atvetel helyett befejezes.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57. anyagok rendelkezesre allB. Anyagoklepiiletszerkezetek . A VOB 3 reszre tagol6dik: .) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). 1. §: A munka fajtaja. oldal @. Szamitasok ellendrzese. garanciak.. Elszamohis .koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. oldal. muszakilag kifogastalan. oldal @. • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel). a megfelel6 helyen). 3. amely vitat. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan.as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). @. 3: Kiviteli dokumentaci6. BGB §§ 631-651. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. § 8+9 feladattazls szabalyozza. oldal. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. 17: Biztositek. olda!. 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. teljesitesi fazis alapfeladatain. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez. Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. . a hianyossagok megallapitasa celjab61. oldal @-@. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56. . ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. atveteli eljaras megallapltasa. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg. oldal @. . ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. felmeres. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama .®. elengedhetetlen adatok. ~ AGB-torveny 23. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. a feladat fajtajalmerete. tehat a . Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott. dijazas. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. megfelel6 mennyisegben. a hibak megallapitasa. ha arr61 meqallapodas tortenik. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. 12: Atvetel. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. § 4. mennyisegenek meghatarozasa. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. VOB/A 9_ §.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak..0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. Teljesitmenyprogram . epitesi napl6.

CPM) ~ 58. 1985..:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4.) WB-tali lil2jelzo kapcs. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton. kemenyek. magassag.000 N 48. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban). SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl.':D~6 SP-ObrMi SPA. D = id6tartam. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y. .. ----'. 644. §-ban .16terv is lehetseges. hibakhoz.pites 1_Fold. a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye). vegpont SAZlSEZ). Werner Verlag. Elmeletileg az esemenyvektoros h8.n 0. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr.36 L l L 2.nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait. § oraberss rnunkak 4. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak. § a kockazat msposztasa 12.) H 3. --"*-~---. 651. fejlettebb." klvtelezes. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n). Az id6modell determinalt (~ CPM). gepprogram) ~ 57.. abra. § kivile!ezes 9.3 alatt tlsztaztuk.6) I 4. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m.:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2.) 13.. Sib. § hatarid6 megallapitasa.es tamunkak Ace-1.92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat. 642. 640. determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van). elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57. 1.etiIOzjelzQ GAo.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v.si. 3. szawloss 9 12.+szer.) 13. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett).utalas a 2. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi.5. § kivileli hatarld6k 13. oldal @. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method. 638.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo. L szabad mere!: W 55 . LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe. sib... 1. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl. 22. '10M 'lvelel 1.47 2. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi.s (AI DIN18205 Vlz.. •. . az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat. az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. felrneres.4.. koltseg. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. 7. szokasos m6dszereket tartalrnazzak: .hasznosba be nem szam>thato.zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma.-t~.) 6. § biztositeknytljlBs! H3.oldal@. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak./ szan.S.47 N 15. terben). egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek. . (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli.utalas 12. az esetleges helyisegkonyvekre.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k. § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas. v~latterv LPH 3 opOlon. N 6.itemterv konzekvensen el van valasztva).abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban. A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez.67 B. A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl). 3. t• .363 2. 3.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides. hibas erszamclashoz. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye)... lak6sz.~m-"""'. N N F 1. A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza. A folyamatcsom6pontos h8.. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_.ast koveto?n k:. A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i. . resztsrvekre. xIh I~g.zd6-. kOlonleges tervekre).'. 2.znos ala plerilletfie 9te!. A nem kielegit6 projektmanagement. vezerleset.ze. oldal @'. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ. § szavatossag (Nr..lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3. A parhuzarnosan foly6.63 N 0. ~ fenn).49.ljog BGBSS1.. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM).6) H7. § Nr.Melyis~g. izel s 4.hal6k: (hal6s tervek. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend). § telmondas a vallalkoz6 reszer61 . utak. lap). tornyok. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz.475 N 4.as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt. 650.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel). tervezeset.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek). 5.. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~. nelkCrI 8. szemlelete~. Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben.. elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique.. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete). A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes.5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S. § atadas ."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik.. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez. esemenye csom6pontkent).v{z ·C 20 "'.(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. N h a . akaoajyozterae. § elszamolas I 15. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. tobbletkoltseqekhez. 1. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre). resz. tavak as lengerpartok bi. epitesi Iolyamatok abrazolasa. 6 7. 647.ink). 3.§. ut. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont ." 11. (:$atom~si m!Jnk. 637. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett. .7.. . befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51. Jelmagyarazat.as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze.. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk. 3.:to$itasi ml.. § hianyossagok 634. 641. oldal @@@).o. 1~ 1 iii I l_g g .. § szavatossllg (Nr.a vonalas diagramok: sebesseg-. § kB. egymast61 fOggetlen folyamatokat. § dijazas 633.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle.€IS lapburkolas.69 19. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! .3/ 2. Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6.N. alagutak. Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk). Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites.09 L 2. l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende". § szavatossag (Nr.desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe. 639. "dummy".iOn. 7. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast.nines szabalyozas 8.47 2.) I . B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr. ellen6rzeset szolgaljak. § szavatossag (Nr. Szerkezetepites felel6ss6g. 7. oldal @. oldal @. 635.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes. oldal @-@. § kMtelezes (Nr. F.475 m' N 14. atv Ie 16. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM.) 5. " . visszalepes.tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat. g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645. 649. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk. csokksntes 636. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet.legkesobbi ke. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg).rterftes.04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia.-I. § szavalossag (Nr.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC.uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek. 643. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli.. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese. •.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz. fogalmakat ~ DIN 69 900. pI.3k (R} DIN 18307 Gaz. abrazolasat. 648. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. sib. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek.l! aorazolnl.. pelda). § kiv~elezes (Nr.) abrazolasa ~ 57.oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek). Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6.tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek. A feldolgozott. Dusseldorf.nines szabalyozas . nem leolvashatok). alkalmazhat6 eszkozok. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik.891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<.4. A projektellenorzes. 3.t_ r====:-1 .3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1. 646. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k.oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. Folyamatok anaIizis9l.5 em cementvakclat .orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6.4) ( WBS--ua.elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. elkez6 szelf.

0 m' dq/anyag/egyeb:24. 12 em vastagsagban. egy sorban 2.m2/m3-enkent."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d. spftkezes hslyszlnenek takarilasa.02 35.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal.. dij: 24. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano..szcroldbeton.es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. oldalat a lelras els kell helyezni.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2.. bek. kirr. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz . (hely rneqadasa)... K-Nr. egyik oldalaval do!!.01 Standard feladal szama.) + Palyazati feltetelek (VOBlI7. A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani.lok (BVB) (3) ki...ni betonja. Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket.. § Nr... normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton.se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l.go.70 3748.. § 15. o.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748.. het. 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (.02 Alaplemez keszill:. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0.1 tetel 15 menny.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3.2.M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 . 7..llel. T. betonacellatbetonacel nelklll. Menny.1 szakasz.12 em vastagsagban. 4.1.02 105.. T" T.. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani. vizszlntes beton felso slk..) Tenderokrnanyok (VOB/A 10. Pelda .2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28. § 15. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek. c:I' Q S. Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr. 2. B.d.· tas h/egys. _ .az egysegar es a mennyisegek lelrason belul../". Felmeno epO!etszerkezetek.gvet".."". m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal. 2. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35.. @ 35. J..4. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul. vizszintes aljzal. § Nr. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz.. Reszletes lefras 3.gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17.. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban. lefras 105. m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal. _. Ratord.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St . cm vastag. d6Ies.mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv.' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To. LPH 8 Menny. Utprofil klalakltasa. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17. 105.60 OM/l1.. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek ... _ .. palda . B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI..60 OM anyag: 11.. 21 20 19 18 11 16 1..egysegar a letrason belOI 2. burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk.m2-enkent betonacel: kg .. pincefal. VOBlB 1..to fB • ~ I! I 15 0 2.50 Napok A munka sorrendja: felvonulas. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani.. 2.~s {LB) Forras. ""g. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap. .. zsaluzattal/anelkul. 1-3. palde .10 OM egyeb: '. M'~ Miij. vasbetonb61.. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3. Jtjn. vasalatlan betonool.... betonb61/vasbelonb61 ... baton: m3 . Kulonleges kovetelmenyek: . a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni. Munka· folyamat Egys.m2/m3-enkent zsaluzat: m2 .10 OM/·.) Muszaki tartalom (1) kolls. § Nr. 2...0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61.. .. § Nr. bek. -hoz . ·W W a 0..§ Nr.70 3748. zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . fold· es bontasl munkak. . _ .

•.e ~ • H{2.016 m.. a labazat maqassaqat.."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u.3 48 60 7a Kapcsol6das fel.. '0. isrnet normal szarn..t. :Schl1lcu:liNpptI •.... $ ~ Z=0." .1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• ..r..... ••.:.. .. ezek pI.. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek."'. pI. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os.dn"r'I5I .20 18u. 2 kczdes 0 2 bef.0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel..5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel... hogy arra a jobbra. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk.oIdu"Si . RohN . Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O.'I.. 1'2. horonymeret.:.att-rtlrd . a friz rnagassagat... igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato.. ..-. r .nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara... .s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·. .. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 .~ .'•.4. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen. :t. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1. fclyamat nlllla·~sszekot6 v.-. az ablakdeszka szelesseget... (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van. Fwahim -.. de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok. az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot. _..0 -.••••.. . pontosabban 1. fugavastagsag.. + .lag ...5 m ...-. -. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak.q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• .. . falkava merete.•.31 . 51.~ •. ..~ \SV I G) A normal s.Q...S 1 u.. WalChlN<:UrI..rovid leiras Nr.. _. i..: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok.4Ht . vegUl pedig lefCizni.:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 . btkJ.1! j. iIletve .oldalt.. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek. pI. Annak erdekeben szOksegesek. Amsrlkaban a 40 coli == 1 .14 10u.. < •••• 'H TiIIrbHct. legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka. valamint meretezesi. rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi. .. o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly.0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat.W2 12 0 T. Dr. •.0--.402 303.• 1adI1 .ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u. . .... Az epOletszerkezetekre vonatkozo. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban.7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --. 1...501 404.. szam/end... A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1.. vakolatvastagsag. .+2 40 32 44 60 sa 48 60 o .•. "$dua1N".z....alapja a tervezesnek es kivitelezesnek.~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 . tarnaszok.. u ..12 9 u. .. AV. a meter.. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben. r ••••• Yu-rbCott . 500. 1000.'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc.) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l.ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r.. ido altai meghatBrozott... 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala.) .J".zerrel =={> 10n g~". Folyamattablazal .. 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s.301 203. 1 Fogalmak 1.2 Szabvanymeret: a szabva. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2.udlfen .16 artekekre figyelemmel 3.•. az epltesvezetenek.....amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof. ~11t1' ..... 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k .% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij.3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak.502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0. L. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak... Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts. az ezt k6vet6 szamot..1 .. Oz . Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra. A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara. Tijrfw.•.16 12 14u. :t.00 m. T .rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal. kiliGIor. .--••••••• -- ro~amat eorezema fo..402 403..I..sa $b $d " . 1a ~G "'OM-a.14. -7 <D.304 302 301..2 . . 'VorhCl"inta cn ..zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz.•. 63. A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat..ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ . a 32"t a 31 ..v.. 250. LUitu"lISl .5..16.1. ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ.. 1..: . Steck ..25 pontos erteke" re e& a 7t = 3.. de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi.. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• . DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk.•••. @ Folyamattablazat (CPM) vo.•.8 = 25 dm . 16. .. 31 . Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103.. a lapokat folyamatosan vezetni kell... oszlopok...302 104. 125.. '61 ).--. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen). stb. . 2.9 . illetve a" 10 == 3. ~ D.O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM . e~.. a 62.__ _.) !Ii OJ normal sorrend O.. Kclln·T. .s 2..•.15Gre. kSon •. befrni..p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel.••. Itl.Ide kell pI. ~p..w. ... A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg.. Kienz!e szerin! 59 .. Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en.. szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk. szarutak..oI6<Lls a 10-es ~.-.6Iagcs folyamatlal D....22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 .... k6t6gerendak. . hn. Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em..i:-_::. lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak. : @ .. Legjobb.1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret. -!. .pitrn"ny f>2.•• hnmr . H. tUres. 250. • O.u'l· T.) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{.403 401.rd . 4. hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen. 2·e. n tt!2 'It 21< liO & * . (MPM \10. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet.t Tu .•. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u. A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak... szerkezeti es befejezo munkak mereteinek...lknopl' ••... kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy. teg" lak. !t 1) ~ a lane jateka :Sc . A .•. szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik. -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat .9 kritikusul ".a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u. At. lJ"'I. W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••. 8. 0 0 0 ertekelkksl. + 1 AV· Nr.8. III 7 • 'a l ~ . Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni... . 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel.yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde..

5 m-es alapmeret vonatkozik. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess. (62.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. ipari es szallasepi. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga". vasbeton lemezek. f5demeket. A rneretezes mindig. stb. 1 em 8 mm. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg.25 m-rel a metrikus rendszerbe.(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk. 37'10 41% 37 'I. a konyok 62. Ezjelent6sen leegyszerusftette. rajnai. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2.25 m. hataroznak meg. 91 2/. Valamennyi egyeb szerkezet. ablak.25 m szelesek.5 70 75 70 75 as 'I. szlntmaqassapok. a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi.00 m. 15. '10 60 60 62'/.00 m. .5 20 22. k5t6gerendakat.6 mm.1 A szabvanymereteket. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 .5 5 7. de a nernet. A sorozatqyartas. Reszletesebben: -4 BOL. Ebb61 ad6dnak rneretek.25. 0). A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® . . 4 A modulusszamok alkalmazasa 4. amelyek fokozatosan kialakultak.2. a kemeny farostlemezek.5 mm-es (nevleges teglameret). szarulakat. Ovegtablak. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em.DDD 2. lecezett horqanylemszfedes. Ugyanezt az 1. 20. ahol a favazas (.. v.00 m..5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62.50 m..5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62.es vasbeton szerkezetii epuletsk.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek. teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1. pI.5 60 62. Ozemi. a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak. A szabvanyos.00 m. A DIN 41721.00 m.50 m.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul.25..00 m. tart6k. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6. Peldak: -4 BOL.* ..5 85 B7. a racskoz az 1.5 75 77. A porosz. 30. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2. padl6felulet merete.2 mm 2.. tetofedest. 2 mm. 2 em. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei...25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. 8. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4. szeler.5 35 37. 1. Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket. 25. darupalyakat as egyab szerkezeteket. Mertekad6 a porosz lab volt.Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak. 1 mm . 93% 100 100 100 100 82. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk.00 m.25 mm. Ovegsavokat. epit6anyag-.818 m volt. b. stb. pI. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest.blazatb61 kell venni 4.5 45 50 52.es id6megtakarftast tesz lehet6ve.5 30 32. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. 1. c 2 CD Regi dan tachwerk haz.00 m.5 em-rei. 16% 18 25 25 25 25 31 'I. stb. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese. Egy 62.5 mm. 12'1. b) t..es ajtonyflasok -4 175-176.blazatb61 kell venni.5 40 42. ugyanigy a gipszlapok eseleben.. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0). olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni. vakolatlan ajt6. ". szintmagassagok. ahol a toki6i. TENGELYMERETEK az 1. 100.6 Nevleges rneret. 3.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta.. 2.5 = 4:2: 1. 80.5 10 12.50 m).219 m.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl. m-es tengelytavokat. 5 mm. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k. 0.. 50. a beton eplt6elemek -4 72. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk. x 5 mm.0 stb. az ablakok. a hejal!l. esaknem egyenlo az 1. 67.5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak.5 em. pl. ajt6kat. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes.5 70 72. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep. k5ltseg.25 m-rel. allokoroos fedes horganyzott.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg.75 m-es kozbenso 10. a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek. 1. kapukat. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje. 0. oldal. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). B7 'I. nyers fodemvastaqsaq. amelyeket a tamaszok.5 95 97.25 = 2.I' . 6.iletek 1.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. dan lab..5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan.5 90 92. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. 1. pI.S 25 27.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-. alta laban a tatablas epfteshez.€IS ablaknyllasok rneretei. ablakokat.75. Ennek t5bbsz6r5se adja az 5. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha. falakat.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. falk5zepek.Jlasa 1. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel.501 2 = 1.st6! tagg6en 60 61 .5 es 10. 60.5 55 57. a 25 x 12 em-es regi. B7'/.250 1.1A Szerkezeti maret. hullarnbadoqfedes. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62.Pari epi..25 em. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik. Ertekuket szinten a ta. is a DIN 4172 szerint alakulnak.0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell. Az 1 . 8 'I. Az ilyen felmeretek 2. RR .5 15 17. stb. 7. stb. 12 '/. 43% 50 56'/. e es d pontjainak.0. a 4 anqol lab = 1. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a . .3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. 2. pI. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s.00 m. 1. atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg.neneket.3 mm. 40.®. 6.-----1. Teglak. 3. 66% 75 75 75 68% 75 81'1. kiveve a kul5nleges kiviteteket.

. . hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban. mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an.c:l. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN . 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-.75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28... @+@.. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet.. homlokzati vagy valasztalelernek. pI. 2.) -> @.... Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen. haromszoq.. Geometriai atapvetesek .'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5. ameIyek hossz. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait.@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI. pen2:llirl u]st. negysz6g. CD-@' @... 27 /+. 12M. Az ..4.)..tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ . Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga. ®.®.g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'..es 3Msorozat KOORDINA.. stb. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /. ablakok.6sszehangolas" kifejezes erthet6.-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek.. Soksz6gek (pI.. lengelyviszonyitas • --- 1.2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 . A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban. terelhatarolo epuletszerkezet... Ennek el6feltetele. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @.es esatlakozasi mereteket.. hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok....®. Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak . hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6.. ~ ® A gyakorlatban kialakult. lepcsofokok.DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa..jlr. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg. 0 .es6Msorozat korlatozag nalkOi..MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere. 3M-sorozal ts-szoros... m. @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas. stb.6.. 50 mm es 75 mm. elektrotechnika. A modulrendszer egy koordinaclos rendszer. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5.4· n. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI. a tengelyhez viszonyftva .. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm.8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l. Ezeken lUI leteznek nem rnodularls.).3. Keresztirimyban csatlakozo. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all.CI6s RENDSZER + KOORDINA.4·n ·m+M 4·n·M 00. A korlatozas funkcionalis. pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6. valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat. A koordlnaclos A kombinatorika J {n. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M. teherhord6 szerkezet.t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t.. 0 .!>. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk . szallltas) ® o. reszrendszerekre oszthat6. 204M ~ . -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek. nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit..6. valamint helyzetuket es meretaket.. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz . a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M .. hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni.CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm.7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is.. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0.vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak. magastet6 r< 4 . azaz rnereteben es helyzeteben. ajt6k. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus.. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda.. amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja. stb.?..2 2 Y we" Y WCn61 ~<l.. egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni. lM-sorozat 30-82Or08. epit6ipar. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat.

a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok.BI"ProIs6!j.~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti..18300. MunkaterOlet. vizsqalat. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben..:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\". DIN 4 094.rl<ja 1-/ . a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va.~. Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022.6-l sCJ:ve.. klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek. A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait. talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron . ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-".. 4030. atlatszo. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\.jjS ..go. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba . azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet..Un.. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t..! . oldallranyu kiszorftasa soran.s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara.. . A vlzzel t6lt6tt.vagy alumfnium sin..MUNKAGCORCK. helyi adatok allnak rendelkezesre. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO.in6r (0101) BiztosftB... A szamokat es melysegeket a topografia.016 (ha!lliJk:i.QQ_ _ ----y.41224 -7 OJ Felta.:.. . helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6.J. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch). Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni).. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar.. minosftes.tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK. ® o 1. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) . Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet.i-»>: '''*~r.ARKOK DIN 1054.:: 50 cm -e @-®. A szintez61eeet --7 @. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken . A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj. ~pttOOijjt. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6. Alapozasl.hll.----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. fgy kell az epOlatet kituzni -> @. 4022. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok. -@. konziszteneia.~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _.5 I. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®.Az ellen6rzes.q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 . ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen. 6sszenyomhat6sag. viztartalom. "'. lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere. Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j).0.liim akllpszat1nt@ . talajvizviszonyokkal. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. fajsuly. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran._' - .si eljarns ® MeglevQ. az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal. nyiroszilardsaq. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 . nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr.Qr''''~ ~~·::·~:.torna1edl.. plnce padl6lf..eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma. az alapozas alatt.ap) a tervezett spmet aIapgt'idff.G)-@. A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani.O. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel). 4125.em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma.18303 Ha a telek meg nines kituzve. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®.es reteqsorrenddel. akar nem lathato (pI. hajlithat6.. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek.ras. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti. kokb61 kiindulva ~ @.ny IlrIlnyz.:. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni.o. AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.gassag o)tmag assa g (csa.V . 3 m hosszu fa. kiterjedeser61. Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet. biztosltasa DIN 4 124.

A talajt vissza kell tolteni. melyeket furt Iyukba helyeznek. Hosszu co[6pok. Nyomoc616pok. valamint laza kozet). Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics. a veresi eredmenyek alapjan..) ! ..B m _J_ I morftlk.80 m. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala. melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. kiszoritjak vagy fellazitjak.. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. a vert c61op6knel --> ®. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk.4014 ~--~J~ f-i\ \.n betonb6! @ Szelesltett ala. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat. beton.. Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat.. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr. d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel..go)lajban keszitett Oregbe helyez____.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c.0 m). t6m6rftes 2. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054. Helyi keszftesu c615p6k. melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.p vasalatla.. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese.:. kalciumktorid).) ar. ----r.) A talaj szllardltasa es stlntese.vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b.3 3 m-es korzetbsn..0-1. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli. pontatlan.2. Hajlitassal igenybe vett c616pok. epit~si gi"Jdor fa. me[yeket helyszini gyartasu es elore. hUz6c616p6k. b..rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\. Az epuletfajta. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- . es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato. kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.!isra. A talajba juttatas m6dja: vert colopok. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst.1 e. 8vvz9Z77V~ a.. vasbeton es el6feszftett beton colopok.4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez. adottsaqait.. melyeket a talajba bevernek.. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni.: :.) nem eJvala. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal. melyek a talajt suritik. melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere. .. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @. epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D. er. 1055. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek. . A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®.1-------1 3. szabadon all6 c6lopok.ositett lemez . An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik. a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra. falszerkezet eseteben mintegy 45°. -e~ '. ~. acel.1055.pok lhibasj a.5. rnernokl letesftmanyak eseten 1. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon . A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16.. alapok behatasl ® .0 B vagy 2 x a colopatmerri. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok. Kesz c6lopok.} feluloo(das...5 m. berazzak. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61.) Vibraeios. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. ® Alapozas I'legyoldalban.:.J elvalas. A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak. Epit6anyagok: fa. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . 1. melyek teljes hosszukban a talajban allnak. furl Iyukakba behelyezik.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. Vegyes alapoz6 c616p6k. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·..:OIlOS . ill.. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn).. bevezetes nek mint a furt. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek.~aJk::.) er6sltes a tamaszok alatt b. Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0..lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2. pI.80-1. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk.vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054.I. A kopsnysurlodas itt jelentektelen.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal. klterjedeset.Om O. de ~ 6. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan. Azok atmen6en futnak le.sz lott aiapi r ~ ~ :. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt.:' . a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb..elly. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1.p vasalt belonleme:d)l'il.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. helyszini vert. homok. . Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @.. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 .5 rn.. ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0. A magassag. a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. vfzszintes terhelesu.: ":.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg.:..). gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye.i~ d. besajtolt col6p6k. bemossak. A csavaros colopoket becsavarjak.a m{.t. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites. prescsoves vagy raz6c6lop6k.. savalap -> ®.. stb. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik. c. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol. besajtoljak. ~2dF" ~1. retegz6deset as vastaqsaqat.20 m-lq. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku. Csucsnyomasos colopo«. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. melyeket a taLev. ha a pont.i!dfal vagy helyben d) Az. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot. becsavarjak vagy el6keszitett.

szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel .!:Or.gu lefolya. A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® . dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ). lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek. Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben.+--. F~ia. DIN 4095..egyedi slam~ (:.. Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent. II ~. valamint az elvezetesek.@j. VOd6r. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset.1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:..g raesce oovekbol VOd61eteg.zllt6 pe~daja 1. Hogy a falon szukseqos-e drenezes. liS"h 0.5%..0.8 0..:nosllasi Igenyt:i. as elfoly6 letesltmenyek.1 'I II I / I cf. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez.s:. ~ .1Ib61 @ S.{...05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess. A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ ." alszerI5z. tet6szigetel6lemez.. kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom.20 :1.zN~ig5I'i6~ I9m(tz. muanyag szigetel61emez hasznalando. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull.lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e. Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf..-. A szivarg6 rendszer reszel a dren-. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni. A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .-.20 :1. Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten. ~.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195.6. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r. .le.0-0 esetekb61induljunk ki. .0.llllen6rz6. ellen6rz6.gh"""no.' / I I / I I ~' !!i I I MunkM.50 ~0. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni. nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass. ellen6rz6. . illetve p6t16lagos lak6.tQ~l[ slam. 1 ... dJi:nlsmEtl. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1.llgenyu... szigetel6lemez. (j) @ ® A csekely helyis.. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen. ahhoz az _. hatas a ~puletreszeken. Elfoly6..!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0.50 :1.:5rlltyol) 0.. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6..0 0. ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze. esztrir.0. Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban.15 ~0.hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6.10 :1.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o.0. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma.i1pincezett epQlet szIgetelese.----- NAIOO NA1000 3..5 f.0. • Elfoly6-. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6".h i'~ 0.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ..!imos. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel.\loolw:til (.. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1.10 .:0.0. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1.t. . A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0.6 J4i7 II I I / ~I il /1.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet. lejtes 0.0.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II.10 Csapad~k. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.vagy munkaternek hasznaliak. viz felJepese m~nt.ita.tok· fe~olt es e Szig. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl. ..!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~. / ~=2. 0. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent. .l.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese. .0 y~J /1 I II 1.eretazesi nomogrammjai 69 . mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel).0 2. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3".. 2 1'.es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000.®.

Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1.i$.es vegyes falazatnak -+ (D . ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez . A hordaleklerakodassal kelelkezett.8) 12(t. akkor torlasztott. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa).9) 12(1.9) 12(1.2) 14(t.2) 15(1. de leqalabb 30 em legyen.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj.0) 10(1.2) 2(0.6) 22(2.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m'). az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni.7) 50(5. ®.4} 10(t.50 a) kett6s fal kot.5-2.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk.0) 50(5.5) 3(0.esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve.2) 12(1. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1.0. as statikailag is helyesebb. mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®. ciklop-.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott.m:susodas 8(0.7) 5(0. kvll.2) 30(3. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl.0) 22(2.@-@ .6) 22(2.0) 7(0.2) 10(1.2) 8(0.2) 16(1.3} 6(0.2) 14(1. Rugalmas lugaszalag.3) 12(1..3} 10(1.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott.7) 5(0.0) 40(4.4) 3(a. A 2. ItIszk.0) .3) 5(0.6) 9(0.2) 16(1.0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le..6) 11(1.0) 30(3. otszorosenel ne legyen nagyobb.0) 7(0.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-.0} 16(1.4) 7(0. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb.0) 7(0.. ®.ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll. A k6hossz a k6magassag negy-. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes.. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet. melalrr. ill.8) 6(0. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb. stb.2) 22(2. masfelszerese.0) 30(3.6) 4(0. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja .0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU).2) 14(t. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.0) 6(0. ill.. Mesz.2) 30(3.1) 8(0.0) 7(0.7) 10(1.5) 3(0. hogy az epitesi alap fajtaja.0) 16(t.4) 10(t.0) 40(4.0) 30(3.....2) 3(0.6) 10(1.9) 12(1.6) 22(2.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat.7) 10(1.8) 12(1.0. granit.3) 30(3. soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg . A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.5) 6(0.6) 4(0.0) 0 4(0.2) 10(1. reteges kezi faraqasu..4) 7(0. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0.3) 5(0. kvader. kaqylorneszko.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095..) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.4) 10(t.2) C 3(0. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~.7) 5(0.6) EI 2(0.5) 7(0.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu.2) 16(1. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest.0) 6(0.0) 22(2.6) 22(2. termeszetesebbnek tanik. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.4) 22(2.6) 4(0.6) 4(0. Klvitelezes.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.0) 22(2.rllplniir.@. ez szebbnek.2) 30(3.6) 16(1.2) 16(1. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon. 8(0.4) 3(0.S} 6(0.6) 10(t. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 .ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit.5) 40(4.2) 22(2.0) 40(4.6) 6(0. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni.0) 40(4. Karos-USod.5) 5(0. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak.8) 6(0. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni. a retegmagassaggal azonoslegyen.0) E 6(0. ®.0) 16(1.2) 8(0.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz.3) 16(1.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll.0) 30(3. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @. dJatntl!00 ~!.3 em vaSe tagok.8) 8(0. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen ..6) 9(0. A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott. A vfzszint pineepadl6zat ala.5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin. :monit.td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS .0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.7) 10(1.6) 16(1.8) 12(1.6) 9(0.6} 22(2.3) 3(0. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ . A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi.. (D.2) 3(0.0) 50(5. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni.8) 6(0.

8 24. bels6 h6szigetel8ssel @ 12.slmsrel) o.• 1 112normal formatum " .625 0.8 a7xaOx2a.6875 1. A falazatretsget min.18152.365 2..00 :...g.50 S6.5833 0.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36.5 24 24 24 17.500 1.500 1. 18greteg nelkOI 11.18151.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu.3334 0.625 0.50 3.. burkolt talazat @ Egyn3tegu. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105.5 36.010 2.990 2.75 5. Ezeket tartotatksnt kell meretazni. 2 112normal formatum oc.5 17. 106.8125 3.5xI7.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.510 1.5x23.3334 175 0.•.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.000 1.3 24x24x2a.50 2.7500 0.1053.1687 0.•.S:lS 0.8125 0...vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.0000 2.250 0.~OI.5000 1.6666 0. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.5 11.1875 3.5xl1.IS75 0.. vakolt ® Egyretegu. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11.4375 0.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l. old.2S0 1.sooo asoo 0.500 0.385 1.75 2.1666 0.75 1.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag.5 17.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6.250 0.990 1.2 7.3125 0.375 2.375 0. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv).9375 1.5 24 36.355 0..FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.6240 0..125 2.(1)25 2. Habarcs db Hler 16 11.3750 0. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher).125 0.cm-!Jen 2DF 24xll.3334 2.5 117.625 1.3750 3. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36.6875 0.5x5.25 1.875 1.5x2a.385 2.865 1.6_ 1. 18153.50 1. 5 db.0000 3.25 2.6 49.38S 0. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.685 1.125 0. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em.398.7500 0. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek. legreteggel ® Kelrategu.760 0.5 0.1053.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.0625" 1.5 . V ". Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1.5625 0. KOlonosan.2 db Hebarcs.ta[le~kMl ® KetretegLi.3 11. Tovabba olyan epftrnenveknet.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 .106. 01dal-+ @).2500 2.240 2.8334 3. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2.5625 3...5625 0. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.6667 0.kiugrt.1875 1.3125 1.eeo 0.75 1. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1.5000 2.115 1.500 MIS 0.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.8334 2. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni.240 1.5000 0.615 1.3750 0.1250 1.S:lS 1. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik. habarecsal ontve 11. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0.1666 1.2500 0.00 2.000 2.750 1.75 4. burkolt homlokzattal ® Egyretegii.1666 3. os 8.5 ~17. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72.375 0. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen.1250 0.5000 1.. a _ nyWismeral..5 I Fat vastagsaga.8 49.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel.agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.5 24 30 24 30 a6.0000 1.3.0625 0. ® Poroton-teqlak falazva. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi.510 0..4187 0. vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 . iireges tegla VHLz = Elafalaz6.40 1.6250 2.740 0.5000 1.51 "> 11.25 4..000 2. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak.0000 3. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn.7500 0.490 2.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq.5 ">24 IS5 1:. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell. -+ @.5x7.135 2. liter ldom..00 4.50 4. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8. 5.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.6867 O.5 24 36..5666 2. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr. tornor tegla VMz = Elalalaz6.3333 1. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal. Norml1llormattJm . ill.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu.•.00 1..50 1.25 3.5xll.875 1.25 '.4375 2.260 1.125 1.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz.5000 0.740 1.250 2.= 1.8333 0.5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat.5 11.d<30 30Sd $3.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4. Sorsz.am HQI!.5 11.2500 0.750 0. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum ..2S0 2.13 lj..1:lS 0.00 3.8750 0.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.5833 1.240 o.125 2. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m...115 2..750 1..375 1.399.875 2.9175 1.1 11.750 0.0000 1..8 49.25 0. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at. tomor tegla KMz = KismeretLi.0S33 113 0..5 30 24 I 2.375 155 0.9375 1.ima tm Falvast.1666 2.1250 1.1:lS 1.. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.38S 0.: 11.490 1.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11.490 0..8 37x24x23.= 0. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni.875 0..5 s d e 17.8334 1.2500 1.5 <3 IS4 IS63.000 1.5. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17..00 1.3334 1. vfzszintesen 75 em.250 1.1557 1.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.2500 71 0.1875 0.75 3.00 s8.50 0.365 1.865 0. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72..125 1.5x24x23.260 2.3.625 1.4167 1. valytiidomos athida16val I- 0..1 12 (f) KatretegG.5Sd <24 24:.5 17.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.3 24x24xl1.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva.375 1.0000 1.010 1..5X30x23.5><36.5IS76 ~ 17.4.8750 2.50 :.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.760 1.115 0.

5 em vastag falakkal. mini kavics fentr..5') 17.• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre.4165 A latszd falazat egyretegli. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben.5 <: 24 <30 ~3.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2..S 4226 2.5 ~3. zaj. melynek szelessspe :S 1.. hablavaval. Vasalasos fugaks 2 em. teljes szinten. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa. szigete16anyagok. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok._ Hasmalatl tsrheles kNJm2.18152-3. nom porozus adalekokkal. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik. ®. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11.50 m.75 4')') 111.. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel. soron kent eltolt...1 az 1-4.. szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl. ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6').5 em. " Belsertve az eselleges szinteket 11. iIIetve burkolt falazat. mint beton. pI. a keresztezesl helyeken S 5 rnm.50 . tuz. A kUls6 burkolatok . A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old. fa. Minden reteg min.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto.W'. duzzad6 palaval. esB.. d.l A legnagyobb megengedeH..0 B e= 1. Ezek az pontterhek a 11. hosszanti fuga fut.. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni.szerkezettel.. mint pI. Aeel0 S 8 mm. a 17. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado.. A legreteg sen kitolthatd. melyek kozt atmeno.11.OO 775 275 325 425 « 17.pitesi m6d) es masszfv 16demekn'.00 ~8. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett.g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett.5') 17.. Ketretegu falazat legreteg nelkOI. resz poruau.. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek. Tart6 valaszfalak. 106. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni.1053. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11. 24 em.: . vastagsag em Tavolsag m ~4.l. akkor az erlekek abban az lranyban. resz Mint fenn..5 312. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm". atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga . a terhek megfelel6 keresztelosztasanai. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6. Vasalt falazat. fagerendak r(\legelt 75 .5 312. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva.5 ~17.25 ~2.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0. falvastagsagok.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek.5 .. 2 k6sorral rsndelkezzek. 66-67_ olda!.es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol.:: 12.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12.5 ~17. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ ..s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3.0 5 20-100 £~1.tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja.. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett. katMja falazatnal. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6.i5. 2 em vastag. latszo falazat. parafa.ben. de pOI'6. vastagsag em Fentr61 az 5.0 11.11-0. A fi'lgg61eges . fermeszetee habkdvel.::.18151. @..0 5 13 23 e ~2. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r.. Az agyag a vilag legelterjedtebb es . " Ha kel lranyban feszitett. Falvastaqsaq e 11... nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.5 m 4226 2. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg.. A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f. teijes szinten. uregmentesen habaresozott.. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@.. k6 szilardsagi osztaIya.50 ~B... fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. legregebben klproban epft6anyaga..5 em vastag talaknal s 30 kN. gipsz.5 em. pI. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott.25 ~11. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17.25 m.. fiigg61eges hasznalatl torhclcs.resz duzzad6 agyaggal..) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa .. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. habares III. " .. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0.399..00 ® 74 A kQlso. m ki:izi:itti d~2. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. Falfajtak.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2... rnelyek fesztavolsaga :S 4.5 ~24 12 20 36 e~ 1. falazat.i\ \_!. szelterheles felvetelers.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.

valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva. . ® . t6Igy·. A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve . Q). 1 fut6.. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas.ghero padl. egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6. Az alj. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz.90.TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor..4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60. A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4. nyir. egy/ket oldalon nyitva.. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al . ® .4 80 6. CD .ta kC. ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@. a DIN 41021. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge. ill.@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q).. resz szerlnt. ® 1 bek6t6.5 42 88 22.. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-.. soronkent valtakozva.as-..eges tal 2'1/4 elleglafal.~ 26 51 104 55 120 7 27. a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61. egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni .(m'I) . elvalasztott Kelt6s kandall6.lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate. kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 . eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19. ket oldalon nyitva.. (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal.. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @.) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta. 1/2 legla vastag.. melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik .0....4 405 50 77 77 65 114 114 32.. v9delme a tDzlerny. Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is. A fOstgyujt6 2 mm-es acel-.@. A tCiztarnyilast61 elore..S 30 64 71 88 6.. 1 tut6.5 32 95 6. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal. apit6anyag as beepltett butor -> @ . A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani.~. ....so- as as40 2S-..5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6.. a falak. avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint. eltolt. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez. elvalasztolt terekben Kandall6.Dber 35. A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak.. A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu. 22. Orramentalis hatasO teglafal.... nem eghet6 anyagb61.4 225 80 6. ilreges terekkel O. Az. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva).5 m..vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek..90. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25. de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID...4 300 65 108 108 32..4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege.aral& . 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n. .5 52 72 50 @ Elteglaburkolat.Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22..105.5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6.5 82 95 58 90 90 0 77 77 27.. 1 bekot6sor.eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° .5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS..IDS-.5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19.@....

koh6salakidom DIN 398.. Minden kemeny rendelkezzen egy .Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet . A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. ' ••• 1.'tt f--Ievego._._. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj . Minden nyitott kandall6t._. gazbeton blokkidom DIN 4165. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!.EI. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1.20/17 2. a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok. lap szerint.. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti.5 em-es falaz6elemb61 keszult.. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m. hotelek. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo.20120 2. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO.8(1--1 Alatamasztasl hossz 1. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . 150crW x 25 @ 78 I .~ KEMENYEK DIN 18150. kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva. LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak.15110 0 b15/lO 100013. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @.as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd.EM. gyujt6akm. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03. falaz6elemek. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint.17 20x20 25x20 20x17 20. rneszhomokko DIN 106. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~. 1-3.. 1. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal. legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri .5 IS IS 20 25 30 22. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20. kulon aknas szell6zesekent . A.91"17 2x12120 2x12. += : I.vagy rezlemezbol.n~. ket szemben lovo oldelon. A kernenytalazatot ne terheljOk. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015.o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7.e"kooy 1-e1jes. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel .5-3-szoros magassaqa. palazsindelyb61. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki.~ff'j L. meszhornokko tornor tepla DIN 106. (j)-®. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!. A termikus felhajtasu. a legkisebb oldalhossz 10 em. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas. kozponti kemenynel ~ 5 m.20 25x2O 2. ill.s 10 glxl5110 1000014.20 12. vagy samottb61 DIN 18147. =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk.45' ~ --- ® HM. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint. levalaszte ali a melieknelyisegbOl. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. Kemenytorkolatok kiemelese. vendegl6k es hasonl6k.. narorn gazkazant :s.es egy mellekakmi.lepe. A motorer6 nelkOli. Azok a kemenyek. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147.. tomor teqla DIN 105. rnellekvezetek nelkill 2..2IJ_ CD ~ t5<!LT .>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal.25120 rneretezesl tablazata 9. A kozponti (kozos) kemenyre max._. FOrdOlWG .t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve.8(1 --+-:0 1. A kernenyek szabad. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1. oldalon. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel).1 iii ••• ii' . Azok a kemenyek.'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6. konnyli beton formaidom DIN 18150. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®.. ket szemben leve. rosteement lapb61. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu. mely . •••• . ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ . Oreges tegla B DIN 105. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m._. hogy a tuzhelyek kimen6 ga. egyes tobbteru.nn.asak m~gengedett ~EI. nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni.mag3Gsagn. hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be. valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h.17 12. A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala. horgany._. klsmerenl. harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel.20 2.val . hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas.2 mls.>: 13. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61.r". zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak._.

atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em. acsl. .tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. a hajlasszoqtol. 10. h[deg. teherlevezeto oszlopok. 10-20 "'<u ~cn <l. A tart6szerkezetek fi. rel"yeregteto h. tamokka! ~~ t b) Em. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: . vasbeton). ~:t : Ores fedelszek 15-40 * .es torokqarendas nem alkalmazhat6. falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra.jl essz 6g. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott.5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ".. Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. a teherlevezetes fajtajaval. SzaMlyos. ~A9j= A~ . 1. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt.5 m. ha a szarufak hossza ~ 4.0 ® ~ . oldal ®. oldal.' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & . Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. 6.tl6k fOggolege. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel..f ~ H 7. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal. szarufahossz 8 m-ig.es hoterheles). A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61. .50' ::~:>: = szarufa S .. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet.csos fatart6k.015'.. ~ . -7 80.5-12. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4. 5. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba..Q .e> '" . ~ 25° 3. als6 k6togerenda. Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek. lkertartokent is. hossza FEDELSZEKEK ". A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval.d6 . forrnak es merevitesek 81 . > N " E s: $ _.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s.. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . '0. 4. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20. hasznalati-. @).---------------------. old. A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony. bels6 ter.~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt." ~c .tkeda es le~6 . egy all6 szek a teto kozepen. de kedvezo a nagy.. ~~ ~-.5 m-ig). 0..". 45'· ban donfott gyamokkal. 45° :~~:.. A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato).4. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar.iggnek az anyagt61 (fa.5 rn-nel. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. ragasztott fatart6kkal. a terheleslol stb .c:. A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k. Torokqarandas teto kb. Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80. ill. atk6to kettos fog6fak. tetoto res. Ha a szarufahossz nagyobb 4. lehetseges a tarnaszrnentes. a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. szelemenes fedelszek. Fesztavolsag S 25 rn. szel. meleg). 2..lk. FEDELSZEKEK Alloszekes. torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80. 15 es 25". old. szabadon athidalt tet6knel..~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer.5 @ K6zepen nom gyamolftott.. Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet. 12 m eporetszelessegig..

. csereplecet oeteertve: . olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese.30 0.25 0. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).30 0. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp. razlemszbol. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton..•.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj.30 0.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f.. Pala: <!: 2. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva.0) (4·. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb.25 0. Habarcsozasnal 0. stb. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--. tltancinkksl. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO.0.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott. lecezesen.0 0. Atfedes: 8 em..55 0.63 mm vastag).80 0.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 . Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61.jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0.4 m hosszusaqqal.2%) a.25 kN!m' f- Cserepidomok 7.66) 0. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc. 1. cementrost lapokkal is. reform.50 m hosszu lernezee.4%) (22.7: Femfedes aluminiumb6) (0. hosszanti atfedessel E116c. nyornashoz. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0.50 0..11610 mm. ezert dornbontashoz. normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0.15 0.1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar. 200-as lemez ved a szal as por ellen. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /.'. ritkabb esetben lucfeny6.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0. . Elettartama napos vldeken 60-70 ev. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek. 2. DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep. vbrbsfeny6-. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 . 70 60-100 k6. hornyoll hullam. @. lecezessel egyutt: deszkazaton. 0. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el.•• . Tabla 2.nernet fedes" -> @. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye. •• z..55 kN/m' Acellemez leloelem 0.•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk..s<es) {7-reszes} (•• .. kis hajlasszOgu nunamcsersp..•.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I .50 __..(:.50 0. teny6.(i.POSBCEiI koz. ' •• ) Lair.2-1..Al16korcos ledes Fern profillemez.45-D. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes. ill.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete... •• ) (5·. 1.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes. 0..ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: .55 0.. @ 82 4Kett6S(h6dfarku).55 0.90 0.ott k6zott 175-275 k6zott (8·.55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben . hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @. AI.as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0.. DIN 456: Homyoll tetocserep.1-2.cserePfedes.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom. fern trapezlemez 0. DIN 456: Homyolt.. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®.60 kNlm'. horganyzott acelbol.e5z05) (7·. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89. konnyebb.60 0.50 -I >..80 . rezbol. G) . nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka. ZSindelytet6 -> @ tblgy.lecekre. I- 7. betoncserepbol.4%] (20. Tet6fedes tel6cserepb61..5%) (25..TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. ill.25kN!m' @ Neme! palatedss 0... nedves kornyeken szlnte a fele -> ®.. de 10 cm jobb.-.0 1. ace! cserepelem. 200 mm _. esucsaval felfele.7 mm A h..175 m kozotti..5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.SO -. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15.45-0. ©. 30 em tavolsaqban fektetett.30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01. retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia. Fem tet6fedesek cinkb61.75 mm.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel. Az atfedes 150.93 ~1/2hullilm. keszulnek -> @ . A terheles habarcsozas nelkul.60-0.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0. TOI.0 6.60 0.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9. sz.50 kNlm' @ Angol pelaredea. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.9%J (17. horganyzott Iaposacet rezlemez..2-2.®. oldal. 0. nemet palateto-deszkazaton.50 0.. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa. eresz. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0.9%) (2S. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet.mp6: horga.6(0.50 0. kezi cseptessel keszul.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8.ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-. soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13.rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(. tltancinkbol.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~..50 0.: kN!m'.:elb61 A keszUlnek.7.reszes) 18-..15 es 1.60 0. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb. aluminiumb61. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m. oromszeqely stb. Cserep: h6dfarku. A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak. A legtermaszetesebb hatasu a .. Alumfniummal. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint). azonban leccel egyOtl ertend6.45 0..6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm. horganyzott acellallehetseges.•. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ .45 0. 0..SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13. max. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.

.f3\ EgySZ8ru csapolas.Lapostet6s afi6ablak m ® u... ® ® u. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer. mint . teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen.... A ket szerkezet kornbinalhat6...... mint .. ives alJoablak @ u.:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont. paclasablakot szoktak elhelyezni.. Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk.a. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye).. @ AII6 trapezablak ® u. r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges. fogaza50s raOltetes. mint . A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala. legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek... Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda. mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. @ @ u. szalfa is lehetseges).. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek..a. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet. elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki. Nagysaga. bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz. kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 . mint . (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. iIIelVe annak tobbszorosenek. mint .a. merete es rendeltetese... kat szarufa 01l6s csapotas. ket szaruta 1.a. akkor tetoablakot. a hazteto formajat61.a.a. Szabalyos. Teherhord6 rnesterqerendak. @ @ u.!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t. ® r (2) . mint . a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra.a. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. mint .. TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo.

~zell6z6 keres.>l6n. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban. szokasos 30-50' 30--90".. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez . lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa.h6szigeteles . Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt)..m: dlff'.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot). ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo.vagy betonprofillal ~ 88. ®. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88. reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89.ved6reteg. Amikor az .10m··KlW 1 .94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0. az UV-karosodast61.4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott . atszellozes szempontiabol kritikus.teg kiszell6zese a parkany. Falesallakozas . ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd. o.ved6reteg leterheleskent. szokasos 45' 45--80". szokasos 22-45· 18-21·. Uszada 30 DC. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D.1ejtbelon parazar6: 3. {rci.:imltasl eIJ~flis: A.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >.301100 (Id.90 cn?/m Alkalrnazas. o.®. lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik.. old.-30 x 0. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338. Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan. A lenti.gek 20 'C. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88.:.2 mm-es alumfniumkasfrozas. Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88. szokasos 6-12· 3-90'. 52 143. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore. A tet6 az sresznel nyitott volt. tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r.2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"".. 2.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88.: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa.x as '/' aranyok. iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . felepltese alulr61: tet6 fodemlemez . a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A. Tovabbi biztonsagot nyujt...A. -5°. ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r. 3. AI 100 (8+ 8} - -20 I. 5-8. 4._.-.aOm'.-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek.5%os (de jobb. 87 . A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen. Segf!. --7 <D.40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133.sd $Zukseges $~ . 2. kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni.gkO~ lonbseg minimum 4.sd22m as. szokasos 2.215%.lk fel a . . negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto.a szell6ortetelld6. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61.:.. ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd.94.t legiobb " gyM"161 megtudni.5 kglm~ bllumenen 85/25.2.<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre. szokasos 3-4. tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88.tag •• g.10. 23%.0.k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 .c uvegteto Cserepfedeses teto.kalmaztts: Megalrapitani . szokasos 45' 4Q--60".. szokasos 19-20' 20--33·.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>. nehezebb) 1. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'.. szokasos 5-30· 8-15·. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz .s~2:5m a::-15rn+s.szarufa hassze $~ .4. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88.9.2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle.torntimU A.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt.018 m2/m .. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das. 23% = 0.120 m' KN-I = 0. ved a felh6lyagzast61. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%.drtfU.srrasai szerint haszllaljl.menes lemez 1.215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0. 1 DIN 4108 I'blazalot. szokasos 3-4. bitumenbevonat CNegszal ha.vfzsziqetelessel. a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78.vizsziqeteles . 3. 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv. ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).:10m ahol s~ -. dupla fedes Kopala teto.4m . az optimalis a horonyres (minden oldalon).:l.0. 70% reI.:: 5 mm). parat. normal •.sos. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1. resz. szokasos 30' 20--90'.2). intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve).:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet .h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal .BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena. bitumenes leme~ 3 kg.J ~ ® .oldal} 5. mechanikusan r6gzitend6. old. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek. ha a hajlassz6g 10% alatti.. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z. ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0. szokasos 25' 5--90".keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9. szokasos 4-10· 4-50'. szokasos 25-45' 25--90'.:. resz} is . Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek.stagsag -. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®.lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag). ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak. ill. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0. szoxasos 15· 18--50·.szOkseges Sd. szokasos 45' 35--60". szalma es hasonI6k). kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2. para!. rneretezese -->® tablazat szerint. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. szokasos 45' 45--50". Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel.2 telofelOietnek Sz. es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre).rtmetszete ~ orom. 3--30'.raml6 nynasal.. Lak6helyis. o.!.16. k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez.O+9. para!. Paras leveg6bol viz csap6dik ki. 60% reI.dilfiityol Nr. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6. akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo.215" kGlso h6szigeteles asetan. meehanikus igenybevetelt61. 100% ~ 0. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg .08 . .gat.parazaro . o. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. o._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'.)1' reszarannyal ®. 1~gO x(9. ~ ~leI61eIUl. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei.00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2. . forre. o. felepftes alulr61: h6szigeteles . I I I 1- = szijks.® mindig h6szigeteltek.lm~ Ctvags..4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren. A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. old.0 . koronafedas Cserepfedeses teto.OBm M.z:@l Sz. ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez. Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten.1 Elerru fenmn.095 m' KN-I = 0. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il.2' 18--35·. kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto. szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal. ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk. Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa). alalstlemez. 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta. szokasos 33' 3Q--60".alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en .5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI.vlzszigeteles . KlW 1.725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH.anyagvaslagsag (m) Arka. kavics 7/53 es ken&.beton lemez tet6f6demkent .5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+.2. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton.kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot.15m. bm.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . szokasos 45' 30-45". duplafedes Cserepfedeses tato.5-4'. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI. megolvad a h6.:X:. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan.S.hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag. hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®.1 $13 . -> @ .lI x s (m) po . 7. szokasos 10-12' 12-18·.. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk. DIN 4108. A szell6z6nylM.

Retegrendjet lasd . FD l~mrt6szege'y .... db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa..leg d &.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!... Hideg tet6 ... alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok.. a bels6 retegnel . Fordftott retegrendu tet6 . nem szokvanyos megoldas.gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \. meg jobb. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen.5%. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik.e"yoma" ~ sp. nedves heIyisegeknel nem alkalmas.. Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez. ha 3%. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal... ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167. mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne.glom{M~ les. lltl07Cl. @ es ®. a hibak konnyen fellelhet6k. mint a normal melegtet6knel."". o. @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas. ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3. o.:: 10 em. Lejtes :? 1 .es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. hanem azert is. nemesak a esekely felGleti suly miatt.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal.. kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul.ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton.::so) r. J.5'%-a lehetl Faszerkezeten: . tavolabb kiOl6 ereszhez.k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ .. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett).. o. ennel jobb: ketszintes .."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel. ~ 80. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell...LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88. vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01.l: ta. o. G). Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek. ®. szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig.znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H .lrkBny.atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c. lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! .... jobb.~ ... El6nye. Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88. -arapoz6 bevonat ragaszt6 . paradiffuzio ellenalias 110-120. mely alul be lesz batonozva (. Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb.®..lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •. mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas. minimum kat vizelvezeto . Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87. Hidegteta. ®. megterGl6.Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel..zomOl<elPoo:l c:1..'_ teggel )("YYffi . gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel. teIOIBtvedelem..teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel..til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '. a szigeteles .-.essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel.!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten. a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 .20. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88. bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13.® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval. fontos a vlzelvazetss miatt. Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell.. 8etontet6 ..! I'afoc~at 11I}Zll. o. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni. a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja. jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel.. ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. nines felfagyas. K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek).. kivitelezes soran koraoban szigetelhet6. Hideg tet6 alatti.0.rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel."----". iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9.0..Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p.. amely nyaranta mindig ujra klszarad.. bit. Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon.J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g.. @ ...1Zll\. @: egyszen1 rnsqoldas. jobb a jarolapburkolat..zuzah§k~ szorassal t. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:. f6kent uszocanal.lpr~kQn @ Falcsatlakozas..

Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe..) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1. A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6.ssaga . 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek.llare Szelld va~u~.Weisse Tatra" Sedom Spur .. Tragyazas. tetokertek. a parasztbe.es f6ld reteg 7. Mozgathat6 z6ldek.!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta.8uperbum" Arachnoideum Hybr. Esztetikai elmeny nyujtasa . szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten .taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit. fa.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal. laveg6 . valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el. Extenziv novenytelepltes. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. Pormegk6tes 8. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben.. CD Tet6kertek bertakasban: . Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu. Levego [avulasa iparvidekeken 4. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B.7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1. 91 . Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan... evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW.cm. Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven.. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre. ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz.l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" . § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga.:.. Csepegteto ontozes..1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4. bokor. lagyszaruak.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" .V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma.eletmin6seg [avulasa 9. 70m '. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha... Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir. cserje. Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct.beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl.Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum .::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6. Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3. Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak. Esozteto. bokor. cserje. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g. fU. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1.9-3.:. N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok.nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!.!I te!Glet reven \!'.. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k. "Elegant" arany (arany) 2 g~k. Mikroklima javulasa 5. Araszt6 ontozes.. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes.hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr..

Ved6reteg. 2. lefoly6k allapota. Tet6szigeteles (holyagosodasok.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. Megfelel a kovstelmenyeknek. felela szabalyozott vrzeltolyasert.. a tet6esatlakozasokat. 1---- b ----. Kovetelmenyek. nyar. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. meJygarazsokra. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. mint peldaul a tet6ereszek. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____. atszetlozes. szerkezeti vonatkozasok 1. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. 3. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. vizet es tapanyapokat tartalmaz. stb. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. -Iernezek). spsctans muanyag lemez. vedoretog_rr= o"'<'oJ. 6. stb. tarozasat teszi lehet6ve. vetes. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. 10. 4. stb. dilatacios hEizagok. pererncsatlakozasok. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. ill. 2. Alapszabaly. vlztarozast es a terepkialakitast. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. 2. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108).otog_ 'it. f6kent a f(lz. esv. a.. 2. habositott anyagb61 keszult drenlemez. ezek legyenek eve 16k. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. beal· 16kra. Lgyake. dilataei6s hEi· zagok. Szur6reteg. Extenziv novsnyzet. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. 7. A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. szuroszovetbol all. pI. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher.. -fonatok. r-r. 11.. palantaultetveny.Id'.. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. 4. a viz tenyleges elvezeteset. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. a vegetaei6s reteg szell6zeset. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. 7. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat. lejtes kialakitasa. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. 6. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. Gyoker elleni ved6reteg. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. 2.. vedot6lia tomlt~. es azok a heJyek. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. extenziv novenytelepites k6zon 93 . borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. tetoattOresek (bevilagit6akna. kaviesb61. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). Tavolftsuk el az idegen. 9. vegehici6sreteg_ . Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). 12. 1. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik. Elvalaszto reteg. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I". Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. 4. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. statikai.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani. nem ktvanatos aljn6venyzetet. 8. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. funkci6k. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. 3. 6. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel.6. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. repedesek).d6r. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni. 8. viztarozas. DJN 18195). ell. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk.ik: kielegit6 novenytelepites . Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. nylr. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. A tet6szerkezeti. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. 1. talajreakei6k (pl-lertek). talajszellozest.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit.. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret.25--. Vizelvezet6 reteg. resz szerint).. a biztonsaql savokat. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. 5. A funkci6jat lemezhetji. kiszell6z6es6). a viztarozast. 3.-I.'. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . 32 __. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531. Anya· ga: szalfonadek. kivaltkepp a tetokre. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot.0-0t. 4. A szaraz gyepet. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1. falcsatlakozasol<. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek. 8. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. fei0lviJagit6 kupola. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. juhar. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. szlvarqolernez. T(izvedelem 1. 10. 11.

ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. tarolo. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. nagyfoku szlntartas jellemzi. @.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo. hossza korlatlan. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park. 0. Gutbrod. gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. @. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. [~ 'r. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak.® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. sodronykapocs.t6csavarhorgony. acelsodronynalok. Az ugynevezett lebeg6tart6k. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. taroio-. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . nem rothad. melyeket csuklos. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban.szegelysodronykapocs 95 . ®. mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. Kidolgozas: Tekercsben keszOl. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. stb. A hal6s hejszerkezetek peremein. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). a szokasos 1. varakozohelylseqek. stb. MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. alkalrnazzak. Szelesseg = 45 m. eplteszek: R. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el.es szelterhelesnek ellenaIl6).as vfztaszft6. stb. epilesz. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok. @. ®. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet.0: ". G) Namet pavilon. tartovazuk fabcl. soksz6get. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. Alkarmazas: Kiallftasi. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. (1). kart. 6nt6ttvaspersely. arnyekol6 tet6k.5 m. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. ~0 : ~0 . szennyezodes. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. :[J 94 Feszitett szerkezetek. ragasztassal. ipari es sportcsarnokoknal. Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato. teglalapot. Hossza 2000 foly6meterig. Szelessege 1-3 m. Kurt Ackermann es tarsa. ([j).50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. melyet ketoldall.~ Feszitopaszma . Montreali Expo 1967. IA\ Olimpiai stadion. ipari es sportosarnokoknal. MOnchen 1972 ~ @. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek.!9 tet6szerkezethez @ . a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. 0. 0. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. heqesztessel. Alkalmazas: Kiallftasi. haromszooet. az ereszeken. ~: . @. pavilonok. 5 @ @-@ . @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. ~: :I~'~ 0' . arnyekol6 tetoknel. szabasa szerkezetnek megfele16en. Arkarrnazas: kiallftasi. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac). ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. F. altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed.': ~: ~H Wl: hr. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. technikailag egyre bonyolultabb. osszetlesztese (konfekci6) varrassal. acel.

:V reszletrajza "Plana.. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata. XXx . abb61 induJjunk ki... oktaedeIb61 es tetraedsrbdl. @. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt. Echterhoffe. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk.® es Gunter Behnish .oktaederb61es tetraederb61.RichardRogers"" @-0.. '. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak.: X'X7X .X ~ X 'XlXIX " .. feloktaeder es tetraeder ' (. London ® Kiallit6csarnok..XY >< X X XC/IX X X·. 18. Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk. Szabalyos sikhalok a haromszoq-.. Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban ... Ahhoz.. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van... Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°..X .rxrx . @.vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg. CD. Hugo.Michael Hopkins .l. ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk.es tart6szerkezetek stabilak. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani. negyzet...: Stratmann. terv. @. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl). epitesz: Gerber es tarsa. Paderbornl Lippstadt. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. palyazati terv: Portmann. ~~a"~ I. melyeket ugy allltanak ossze. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt .'X X .. hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk.. Panzer [-. ® . A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok. hogy rneposszak.. Klaus ® Koncertterem. aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern.j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern.. hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader)..XX . SwindonlWiltshire. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) . 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9... Racsszerkezeti forma ~x .jflI ~ Terr<l:cselem.' X.. melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. 'XX7 . A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal. e 10 o!da~(i . feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar. melynek tenyez6je -. rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze. oktaeder €IS \!_. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet. @. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. Sik... epltesz: Norman Foster Ass. ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) .@.es hatszoghalok. rud.® es GOnter Behnisch sportcsamokanal . Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart. okta. " "" . 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6. 'rx'IXIX 'X'Xx .' .. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ . Cambridge/GB. dortmundi vasarteruleI.X . A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell.. Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata.J2.'.. Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg. Rendszerint ez csak fa. cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata.® .es lzokasdar.0. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk. A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset.. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster .Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve . a dodekaederhez 24 rud. ' x>.. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. ' .: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak. . . hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni.\12..." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n. Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek.. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo. belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ . Dortmund. epilesz: Michael Hopkins os tarsa. 60° as 90°-os szogben. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas.. epltesz: Behnisch as tarsa. azaz a tetra-.. megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam. CD-@. ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl. faloktaederb61 as tetraederb6l. X. ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X . ..XIXIXIX . hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at. @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal. es konnyed./ tetraeder ® Terrscselern. A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all. Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie.

Gerendely hasitott szeg 7. tol~gatoles hOszl. Minden terracsszerkezetre igaz. Oreges profil (cs6) 2. 6. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s.@. (blokkcscrn6s). Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. szelemen. amsnnyJre a mlndig ism~II6d6.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA). Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. csak annyl furat van." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra.ends:ze.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor. sarokmerev. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. Haqeszteslvarrat abrakon. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® .I. ebb614vfzszintes. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. 1. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel.. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® . -. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. A g6mb csomoelemekbol kiindulva.l. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra.endsze.l. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. trapeztelOletU alakzathoz is.Qt ~~ B. Q1). egyszeres nidba integralt csom6rogzites. kilzponH d. Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. Gruga N6v'. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi.. ketretegu tarl6szerkezet."".d-gy-.®. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras.szortl6gyLirLi to. Az osszekoto eszkozok csapszegek. A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . ZK-rendszer (hengercsomos).nyhaz. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t. lIizszll1-lEr.kezethez. (perselycsornos). az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese. ® TK-.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D . nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu.~[tQtt~ 11. A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese.::-~-='"-.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara. epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm. csak egyretegO szerkezethez.Io:PQfa 12. Csavarbemeneti nyflas 3.zet. Parakivezet6 nylras 8.0. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen. MERO-csom6elemek .. amelyek tobbnyire 1Q-.illetve rudnpust az epft6elemek kozOI.L3-. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese. a rendszercsom6- o o o elemeken.lC$6 13. hogy kiszerelnenk a rudakat. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl. amennyiben szukseges. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] . Q. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta. csak egy.45. A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D .-:rt. f---------------------------~ a -4. Menetescsap S. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben.nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak.tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i. egyest6bbretegusze.®.etegu szerkezethez. ® MERO racsszerkezet felep. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. gerenda 9. Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta. az als6 OV KK-rendszeru. A tetah'. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. K(lp 4. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269. tobb csavaros kates. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok.. egy ekratetb61. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E.-. Csavaral1yapalasl 5.:':-i ". alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai .S csomol kozott. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg..@. BK-. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk. ill.uah ekr. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1. Itt alapelvkent ervenyeslil.7. es tobbszoros csavarcsatlakozas. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @. epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott. a rudhosszak ~2-.o!daluak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful