913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an.fogalmak . a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. rneretet es berendezesst a 229-250. a kornyezet feltetelei kozott.alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok .alkalrnazas Meretaranyok .mechanizmusok . a falak. az irodak elhelyezese a 326-348. haamester. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem .feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI . Ebbal 35 esoport joU letre. oldal. oldaIon ismertetjOk.testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat.benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . onrnaqaban tarqyalluk. oldalon.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1. Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. oldal alapjan. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes .atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen. Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205. falvastagsagoka 71-74. MeretezzOk. Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. vagy a 450-454. a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70. veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. 459-468.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern .epUietuvegezes . arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak . koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek . Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek . oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit. azokat is. vegOI pedig a szerkezeti resz. oldalon.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek . tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. oldalakon adunk segitseget. szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310. az egyes helylsegek elhelyezesot. Egy epltmeny valamennyi reszet. 829. Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is. oldal A raviditesek elengedhetetlenek. valamint szamadatok hordoz6i. Hatarozzuk meg a 341.alapelvek Meretaranyok . a tet6k a 80-81. oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse.alapozasok. oldalon. az 595-597. a tUtes es szellozes a 103-107. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben. es 61.szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. oldalon talalhat6. stb. oldalakon leva szallodak alapian. oldalon talalhato. oldalon. oldal szerint az ettermek. oldalon talalhato. hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. oldalon.els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 .alapismeretek Terracsok . a garazsokat es a parkol6kat a 426-432.epitesi rnodok .tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. A szabvanyos es mertekrendeket. oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot. Olvassuk el az 50. oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. a lepcs6k.meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok .. oldalon ismertetjOk. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . a trezor beepiteset a350. az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak. Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. az akusztika tervezeseben a 134-136.alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer. me· reteket a 60. EP't~S k· . oldalon. a konyvtarake a konyvtaraknal. 01dalon talalluk.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k . a vilagftas es a benapozas a 140-149. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . A konyvben talalhato meretek esetleges . szakacs. oldalak alapjan. amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. szerlnt. tormak es tajtak csupan peldak. metszetek. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286. pi esveze es . ·Az igazgat6. Az alapok.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates . A cfmszavak jegyzeke 615. oldalak szerint. oldaIon ismertetjOk. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara. 476. munkagodrok. Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48.paradlrtuzto . oldalak. a 320-325. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. A rovidftesek es jelek magyarazata 1. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. Az alaprajzok. ahol Hajzolas A meretezes alapjai .epuletek vedelme . :: .

zajvedelem Kertek .::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas.tuzolt6sag Panoramas.. es satortorrna Fahazak .. kocka-. . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak. negyzet-.trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok . tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo. tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak .berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak . : .rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek . rakodohidak.szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok .motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A.ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak.es kuszonovenyek Magasftott. . 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes. beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq.blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak . Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak. szelfoqok.agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek .epcsok Harnpak .es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek ... Ovegezett felvon6k Utak . 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k .benzinkutak . Bankok .elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk .tervezesi peldak .epUlettlpusok . 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 . . eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek . Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek . 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak.kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai. 338 391 Stadionok t. Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek . 320 326 330 333 336 . Mozg6jardak Felvonok .novenyhazak .akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss . utak.' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas . oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .okologikus epftes l. 262 ..a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek .logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek . Pihenohelyek Repi.csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak .Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak.garazsok .felvon6k l.akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 .234 235 236 239 . lepcsok.eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 .alapelvek lqazqatasl epuletek . Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k. Fedett uszemedeneek .akohazak lejtos terepen l.. 263 267 268 269 .szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok .:.iloterek . 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek.. emel6asztalok Hakodorampak Kertek .fahazak Sater .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok .kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely.keritesek Perqolak.laboratoriumok intezrnenyek .reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo. fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek . Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII .mosodak .as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek . RuhanemOk Furdoszobak .lak6kocsi Nyaral6k . ~ .altalanosan Bankok . T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l..akohazak tellkerttel. l.

tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek . W Norden.ill. ). alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9.es h6elsziv6 berendezessk FOst. vallalkoz6..L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D. megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s. legalabb Magyar Szabvany eszek. lepcsok. S. biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia .szabvanyok 580 581 . Sportcsonakok .25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1. habbal oltok FOst. ca. Silden.. haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j.es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek. CO2-0ltok Porral oltok.l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre . szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll. 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl. tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. 582 . Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend . padl6szint. funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia .ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok.' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr. kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross .jachtkik6t6k es jelek . 12' Templomok Orqonak Harangok. J( vaw s /I. Osten.1.M.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . Vergabe. elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. k6rUlbeliil.u. szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok . kelet. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f. } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI. Nappali klinikak. 1 . patoloqia. mas kiitoanyagu forgacslap. Folyosok. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau. Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek ..BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira. vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. .. MSZ N. Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess. sec. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min.-Ing. emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr. Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas. tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x .tender..nt. nyugat padl6szint pincesz. Deutsche Industrie-Normen Elektr.50 m Laboratorlum. del. Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau .z. (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek.O.muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. gazdasagi udvar .szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. 1302 Mertekegysegek.. Westen OKF· PSZT Av. ajtok.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau.d. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6. mOanyag.TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport .j. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN .sulyok . lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak. Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo.. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG .

resz (4.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. Szilardsag Munks. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1.163 736 1.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg.67 ReaumurfoK OR 9R='I.1 Nlmm· . telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet.000 Pa = 100.J.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In.rtits id6tartama perld- kg. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0. 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100. ° .58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3..q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765.33.296' = 63.8 h = SI.72 kiadas) .10"" N 1 kp = 9.8 1. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl.1888J =1.amper dus c.sodpe". Derekszog Reg. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ).163Wtm2K = 1. molekutatcmeq ® .1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9. I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R. elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver). m. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0.73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ".. hooram) A a k llA WS.80665 N 1 t = 9806.tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia.15K o. = 1 m' So.Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974. m = 1 m' 1 m' 1 s-.163 Merlekegyseg ("C.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E.163W/mK = 1.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0.4mm 1 ft=30.To= 273.Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3.8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas.3 0.W.e~ilJmslJga.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1. rssz (7.3 GB4.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9.K e = T.l'R=5J.s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern.80665 N 1 Mp = 9806.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4. januar t. as 1977.T Fahrenheit Mms. 1978. rssz (6.96 1 10 4166 1. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J. VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre. 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes. 1 So.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11.e =I!.69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6.T.T.45359237 kg lpf=O.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s ." ero. 1 m ...62B8m 1 mil = 1609. = 1 m So. per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3. as levezetett onall6 SI-egysegekre .8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.a.6 MJ 1 PSh = 2.as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9.72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10... It fathom mil sm a KOnnyObeton lid .163· IO-SWh 1 kpm=9.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1. keresztmetszetl lelUlet. e" R-eaumur-h6ms. Id6interval!um.s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise.~. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA)..6 ·10' J =3.8 + 32='1. S' Rm R' LSM l.4Scm lfatflom = 1. Tonna-sro Mechanikai feszultseg.344m Ism = 1.60665 . ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 . rls Ford.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford. 1 m . e H6ms. reez (1.ORk I'R='I.76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7. Id6tartam A.163 1.W) (m'KiW} (m'I(.6MJ W W wat1 wat1 - V. 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg . s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg .6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3.75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11.73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7.65 N 1 kg = 9. Menergia) teljesitmeny (energlaaram.W) (m'I(. 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m .6kmlh 1kn = 1smlh = 1. per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m .72 kladas) Cement DIN 11641.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I.B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI). .62 kladas) a} Ho. 1978. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7. v ® q m DIN 1053._' (energia. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3.-tartomany 6. J. (SI = Systeme International d'Unites).5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m .76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12. I.70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol .69 kladas) DIN 105 2. kozott lepcsozetesen tortent.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861. f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna..65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B. aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M.662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = .72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57.01 kNim' ~ 0. T -459.557.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!.8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.

DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =.-. 476.-.900. @ - ® G) . 5._. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez.. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18.. sIb. Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett. haitas). A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes. A fUzas dosszlek. A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani. @ 'DIN A3 meret . Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak.6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I . . A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1.~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::. 0 ® L=. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre. tumrneretu leqyen. 4. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO). de a fedel ennel kiesit nagyobb.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61.. szaliitaskor es a tervtarban egyarant. az epftkezas helyszinen. 1500.5 x 29. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14.7 cm-es sablon segitsegevei.841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint.8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650. A vagott torzstervnek.A6 formatumok eseten = 5 mm. Pap!r fels6 szele (tejlecmargo).._. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik.abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6).~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz. Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal.. hajtas)..1189 1._. A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2..:::J DIN A2 . A szabvanyos forrnatumot dr. megpedig celszenien egy 21 x 29. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD.._._.V. atir6t6mook egytlas8. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® . ~ .. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. g Fejlocmarg"--! 81 T .C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi.8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani. Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges. celszenien egy 18.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg. rnappak. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok. 4-et.~ ® . tablak. sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat.. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. 3.g Legnagyobb k8pszelesseg. ..-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'.. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek._.bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles. DIN A2 .. A fejlee mindig felOl.5 em szelesseqben. a maradek szstesseqet felbehajtjuk._._. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok..A3 tormatumok eseten = sebb lesz. 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben. 1560 mm (ebb61levezetve 250. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t.y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt. G) 1a mm A4 .. rr=. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni.Ib. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg.® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai.). Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete. igy a feliratos resz felOlre kerOI. vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal. margo).189 m. ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg.lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® . 1250. 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824. rneqbaszelesek saran.. 2. transzparenspapirokhoz: . fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt. Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre. s-ot. lafhatoan.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 ._. ill. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz.660. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1.DIN Al . Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18. . tervek. 829.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani.ALAPSZABVANYOK DIN 198. I.1230 841.5-tel osztva nem 2-t. 30 ® 4 Fuz6tt.go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n. negyedeleseb6l.® Formatum· es x . a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal. A B. megfelel6 helyzetben legyen. all6 elrendszesrl.DIN Al . vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO . Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk. 1200 mm. k8thas8.

1:2000. 1:100.. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel.··:::. Szekreny 60[1. Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1. joqosultsaqa 3. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80.0. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben.. stb. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4. 0 = atmer6 jellel. Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI). Mindent leptekhelyesen kell abrazolni. az epitteto neve (alafrasa) 2. . a rajzon fel kell . 90 x 90. rnatszet. :··:::. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni.. 1:25. A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel. terv.z6neve (alalrasa) 5.····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. 1:20. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) . az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon.40-1. a rajz fajtaja (vazlat.•.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak.823.00) viszonyitva adjuk meg.36. oldal). 1:10.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2. A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60. A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. 1:5000.. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel.. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0. A kemenycs6vek. .~> Lada 40/1. szinten tortkent kell megadni.)~~~~k.~• ~ . 1--6 lap szerint) -7 @ . szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70.'1'. 8. . 16. 1:10000. 1:5.. 1:1000.60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195.':"iI OlajtOzelesu ® '<". megpedig a belep6 merete all alul. 15... vazlatterv.25 (J) 6 Magassagok megad8. stb.. az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa.12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1.·. 1:25 000. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk.·::·. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 .30x 1.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 . @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170. a szelesseq a tengely felett. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. 1:200.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak. A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. . 1:2500. 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. Az emeleti pad 16k. amerre nezziik a metszetet. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv . a leptek 4. 1:50. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. Az ablak.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok).100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -.1. tOntetni az eszaki iranyt.) 2. .50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban.1352 rint) Id.. 1 m feletti rneretekst m-oen.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1. az epilesz neve (alafrasa). Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. . homlokzat. alaprajz.406. szOkseg eseten a generalvallalko. a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. . adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa. 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel.5. 1:2. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id. 8. A meretszamok helyzete olyan legyen. stb. perspektiva.·. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·.r'"i'.sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t.. oldal). a fellep6 mereta a tengely felett (Id.00 .50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': .00 1 @ +3.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406.":'l.60x70 Varr6szekreny SO/50 . A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek. alaprajzon.) 3. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara.1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas .100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 . 11. ha kor keresztmetszetUek. . A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1.20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz). a rneretvonaltol jobbra.

I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel.:. tisztitott I Torokgaz. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187. blak~ m. A szarnok alul az elso fokon. szigetelesek jelkepel. I sargo I kek I . 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az.. telOI a plhanon vannak.. Kapcsolt gerebtokos ablak (K). SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez . @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1. ! szensav sos viz. toly6vlz . tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny .) Tark6vek Fa .::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I . a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ . Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------.:. 4. 2.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx. 3.s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz .. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186.) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb.ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz... I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg.--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl..as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186.xxxx .) h.=-Il_-CD A OOls6oolesii.::::.arg. termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I. oldal. a padloszint telett kb.~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl.. I zald loarg.-.. ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib..argo I lila Inarancsl Sav !piros I. kettOs ablak (D).ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173.(negatrv) elojelet kapnak.) c.arg. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany.:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~. rgo I lila !. g.. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas.arg. I kek I "rg.argo I tak.) e.) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg...@ .esetleg h6szig.) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj. egyesitett szarnyu ablak(V)... I!eMr Acetilen I .:. kohogaz.51250 12 Fell"p6 187. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap . psnesz. A kozepvonal alul korrel kezdddik. I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .:....t.... egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok..= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel. alatt nem all6 viz DIN 18195..rg.<1lt.lurkolatok Gumi..as hangszlgelelt!S Altalanos h6. I fehsr I .lIrg.. Grlinit. •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg.. A ± alatt elhelyezkedo tokok .51250 4 ~:.. egyesitettszarnyU ablak (V)..!!ilil. rg..argo I kek ® !. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ ..) i.l:z. I I zald I.lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb.oldal . Nitrogen I. ® == CD a.mm!!lt=~=~ . Ketkaru lepcsdk I. koh6gaz. Inor..) Marelek as egyeb feliratak. hoszigelelasek.®.ke-:te-!r-z-:a~ld..) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek.. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek..:~~::=~:::I.fe.) f.vagy szieniIk6vek. ajt6nyilasba..00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el.1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I . takarekosak. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0).... ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl.tug..arg. :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::. Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben. vi!8gft6gaz Ho. A lepcsofokokat a ± 0. I piras I piras Hidrogen ~. Oxigen I"rg. Salaktegla Csarep stb. Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas.argo !Generatorgaz !. I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::..argo I lal<e'e I ./\ -51 Yliffiili~~~!.) d. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is).. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I .51250 @ KOsz6b nalkOi _.. 8 Fell"po 187. Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani. I .argo I zald I"rg... I barn. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®..

: 1: 50 em). .4 0.5 0.4 24 2.35 rnrn.76 376 3.25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak.7 0.pl.35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m.35 0.J Elhatarozott. 01 Db Oa 2..25 0.25 0.5 -. .5 AAl3016 barnasplros . 236..J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#._.1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl.._. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba.. __. moretvonalak.5 88" 88' egetett sziena lekete .U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ .~~ ~~ . -..otnyil ~~~:'i1l . pI. 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m.zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0. m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 . 01 I I ...w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _.35 0.. 3.esalaphorony metszeten . .a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _.. _..---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4.35 0.-:::l Park Kemplnq.pl.. I I vasbeton .... '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 ..5 lmalatl.-00-. nyomvonalak 0.. rasztervonalak 0... A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be.76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ . de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r.. fMem..88 88..: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® ..0 0... of .cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett. I I 1 I <S l:l <II ---_ .. teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _.35 0.) szaggatottvanal: -----------._.. em .habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-.' < fQ'£4.5 0...35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban..35 0.teglab61 .... 3 b b..7 0...35 025 0... I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-.5+-437. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-.. ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0. -~ . resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2.'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton . szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok...35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0..35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal.._.25-) 0. '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban . .00 .r:~ ) .0..35 0. 0. me. (. M = 1 : 50 em.76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me. 020B I I : r I 1 I I 1 .#. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1..EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1. jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl.. plotteres tervek...24 2.. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak.. pl. M.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak..00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2..ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k..0 0.... valamint olyan tervek eseten. -_ .. lengalyek 0.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-. vonalvastaqsaqok _ 3. ho vagy hideg eliani zar6reteg. eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl.05 5 5 50 0.-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v.#..0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq.- rnetszcsfk jel61eSe 1. ~~~~~:~~~~~i!::::~~.n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~. 1:100. ~.z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel.

..bad a tenylege. amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep.es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~.70. fOrd6kad labmas6. Bl 82 norm:' m6don gyula.' Karmantyu karimtls e!. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal . mosdOkagylo.. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt.. epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez.. 45'.2' Temel. Id.:::D ). betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen. . Bek61esi ertekAW. atmeneti idom T-. + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1. . 45".90" Karimas elagazas.. V..::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC.. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-.AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk.. idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek. aillmi. . a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en.00 m vagy 1. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam. mer.7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V. .t.!M '2 szennyvfzvez. akkor ez utobbi Kava. amelyen belDI a tertogataram.. "elkOI (SML) Ao~I". y. ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + .n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r.5%. a DIN 4045: 1965-12.1-2 + . 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni. 1 az arra lakoeputet.5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr. horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol.-Us AI.s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T. az effeldiv MrlogatBram.. keriilel. 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d.< '3QI ~ 1 D. Az..ngedett merel.!lIapal.. Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk. ha a mlnl""'i.vonatkoztatva. + + PVCcsij ".g Vy Ii.. vagy behalol az epOlelbe. 1 ~gh. de nem kerOI a felszinre. aknafedlapOk. . Az epUiet fajlaja.7 I. + .=.lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep. . 90. amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel.as egyesltett vra ~pOI..ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0. m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A). mosd6sor..rMk K II.es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk.. v~l<ony!aJ'." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve.iga:z6 45'l'. II. ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst... bekiltocsatornak (gyujl6- 13 .' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6).'.'. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes. + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e. A m a msrtekado.zni. az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg.. pI. a tonyleges merettel. ag. - Al At nem DIN 19850..d. + .!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso.. hid.. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado. 45'. vendeglo.. ill.>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(.~::r:.. tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba. 60'. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek..et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje. Ld. .t'zoiv) Karlmes fv :>cl.YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k..90' Kott6s J<.7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza.. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + .. belsa I.l helyott alkalm . Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato.:!1 nyltott befolyasmil 1. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz... agytalmas6 zuhanytalca.. stb.sa. :30'. Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061... 1 . .. bekotocsatorna nev.. Az alap.. vagy relallvadatxent.5 t::::::IlI r.wazeff me-rete megengedett turessel"".o.. Ide. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel. idomOk. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0. ABSIASAI engedellyel .0 Is V."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:... olyan vfzelvezet6k eseteben._ ® . pl..D' 1. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + . . Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 . amely az elfolyovezel.7 I·. vagy .'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862. A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg. - r.. amelyekre nem a 2. Ii.. aknakat kell kesziteni. . amely az als6 megengedett oll. loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg. . mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn. B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom. szennyvlz. egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . Ld. a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0.. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez.all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW.si .7 1:66. ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + . MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya. B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'.. Karimas '€!)I engedolly.?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl .'oa ag.® --< ® . zuhanyallvany r. amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d.80 m.5 2 2.. + . a DIN 2 402·1. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW.. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh. 2. ®VOk.. pl_ egy szivallyll tMoga18rama. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP.70°.S' 0. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986. Az.vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD.) belarIMahoz.5' 2' 1 1. . + + + + + Vlznyeles 0..-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6.. max. Id. A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "". hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . -+ - ~ f7\ \!J . bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt. m UP-GF os6 DIN 19565-1 . DIN 19538 DIN 195$-1-2 + .S 0. + . a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten. haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo.. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez. - \.t. I. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r.. a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot.es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11.. Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta.:t.nd6 . A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy.. engedlillyel + . .. elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. slb.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre. .' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 .. jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal. iskola D. mm A2 az erdessegi ertek. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek.. + + - AI >-.agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla. .Y.. pl. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben .. 70.. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard. amikor a csapadekviz 1 70 + . Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek.art esapadekgy(ijlo felOleten.. esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad.. 1:50'::' 2 em/m.5 0. + + Al K6agyag sima veggel. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel . A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). 45'.ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6.lJ "\_}' I r. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg. 70.7 0. atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik.. amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy . Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0.. Ld..5 2 ertekekel kell a 70. . 70".. 1 IJ:. k6rMz.' 90"·05 iv (karim:. hotel zuhanysor Hozamkepess. B2 PilCes6 DIN 19561 . nagy lrodaepulet..7 is. lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten. a csapadekviz a csatornaba folyik max.. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik.itekes mosogatogepel is beteertve....a DIN4045:1985-12. A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66.tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb.ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986. berendszssi panzi6. alap..5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-.nium.5 1 1. de stalikai 1U1. meretll6l szamltott kere.:.+ v. epilleten behll 1:50 1:66.7 0.5' 0.. 12"e.20 m melyseg betartasaval. 70. ooOklile.____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM. a ri.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz.....7 1:66. .. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo). eghst6 A2 Lemezcsc {horgany. Az az .*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl. + + . egyszeni vagy dupla) a max. kionto. rez. ugyelni kell a fagymentessegere.

tek. felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb.es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6. egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe. pI. stb.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz.5 125 5. mCdilvel .vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni.3 10. 6sszegeb61 13.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek . Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl.4 219 44 112 28 55 121.0 64 13 33 6 16 4 115._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell.6 27 14 7 100 . az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng.3 17. NA 50-es.w- . g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL .. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill. kep ~ 2. D.4 A 2.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel .kavicsolt tetok -zOld tet6k') . WC-k max. ad6d6 \{ szennyvizhozamot is.7 toltesi ertekre msrstsztunk. szilard szermyezdanyaq-tartalommal). DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk.4 0.6 25 16 31 64 115. Berendezesi targyak csatlak.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! .0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek. kezrnoso.muanyag burko!attal.0 5. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66. megeng. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat .6 185 37 94 24 46 12 125 115. pl.old. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m.. WC-k max. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni.7 lis K= 1. Az I .. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni.vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. max.3 0. WC-k max.pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret . rampak . hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap. J L az ivek szama. old.1 18 9 4 97. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max.H max.0 lis ® egyenlet Yo LAW.5 0.) Tobbszob.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy . V. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk.) _ A kOJ6nleges tet6ket. WC-k max.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii. . mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O.7 303 61 154 39 76 150 '146. de ez nem lehet kisebb. Amennyiben ugyanabba az alap.9 8. LAW. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek.0 0. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest. A fenek. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni. EpOleten kivOI fekv6.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek. 10 m lehet.25-ig l-ig 70 40 szell. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy . 1 m vizsz.vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni..25-lg 70 FOrd6kad .intenzfv novenytelepitessel .kavics. 200 I/(s x hal lehe! szamolni.0 9. a 16.3 112 22 57 14 26 7 121. megengedett EAW.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as.5 9 5 2 97.k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak. megeng. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1. a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell.gkulonbsegek 2J I. Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb.---713.ejt6vezezetek NA:. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe. . 4_' tabl. kep 0.terk6burkolat> 15%fugaarannyal.s W.3 0.1 406 25 .'ir6ig '~ L 1..'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!. kiveve a konynat Egyszob.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell.es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986.0 7. 97..7 lis K= 1. bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint. L = max.tet6feliiletek S 3· lejtes .liaatemeloks nagy rnoso-. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min. csapadekvfzhozarnot..s 441 88 225 56 101 28 146.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h . amelyeket hid.6 0. 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max. LAW.~ 13.2 2. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk. NA 70-es. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni.0 324 165 41 61 20 65 121.9 6. e illetvemasagat6automatak. bek6tesi ertekekre atszarnltani.kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni.vatel. NA 70 esatsn max.5 4.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek. LAW. 5 m.. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510. LAW.6 0.51/s K= 0. OJ Max.s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r.9 to. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad.2 1. 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig. WC-k max. ® mm lis szama szama 68.5 6.raszbenvlzatereszt6burkolatok . K=O. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6.5) alapjan kell rneretazni.. NA 70 legyen.drenezet!sportpaJyak . azzal a feltetellel.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten. es6kkentett esapadekvizhozammal. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl.3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz.6 0. Ezen tulmen6en megadtuk az AW. meret - - - ® 5 ahol: V. pl. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen.old.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be.p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado.511s K= 0. vedeni..parkol6k as vegetaei6s felOletek . NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0. = 0. pL . ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.25-ig O.salakfelalettel .. LAW. WC-k max. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten . pL . WC-k max.9.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel.7) alapjan is meretezhet6k.) tasd a magyarazatokat . melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik.7 0.. Max.2 2. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw.5 3 16 50 1.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146.3 0.---713. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt. de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O. taroz6medenee. pI. K= 0.Az a. (Id. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato. 5 4 4 4 DIN 1986. ® 70'" 100 125 LAW. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere.old. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek. V. minden tovabbi szlvattyut 0. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel.5 lis K= 0. WC-k max.. .Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 .-.es salaktalaiok. LAW.3 14. Ekkor az ertekeket kell az AW. el6ntessel nem fenyegetett felQletek. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek. szama lazat szerint kell meretszni. ameIyeket nem kell el6ntes ellen.5 4. K=D.7 lis K= 1. a DIN 1986-1 :1988-6. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve .5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4. illetve a szlvattyu . A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66.:. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet..5 0. WC-k max.@ dimln LAW.

0 A '1'=0.00 m.mvedelem 13.80 rn. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1.00 m.30 tilzall6sagi hatarerteknsk. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak. melyseg 3.. hal '1'= 1. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1.2 1. m2 '1'=0.00 m ~ CD. Vfz-.B 1') atlakoz6 csatorna ..0.4 m ·t61 ~O. vfzbeklites 2.8 A '1'=0.6 8.GxO. hal '1'=0. pl.3 7. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(.7 7.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min. elzar6csap 5. = 0. A klfolyasnal. <D-@. elektromos szigetel6 k6zdarab 4.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1.92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel.1.0 crn/rn. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni.40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2. 100 125 150 . 7. alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra. alapfoldeles 10.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik.6. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak . Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. Falai teJeljenek meg T . teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. '!l(O. -Ig 450-500 700-850 600-900 NA. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl.O!i) I/(s. Nyilvanosan (pI.7 1. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16. Helyisegmeretek: kb. elektromos kapcsol6szekreny 11. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'. Kb. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre.5 13. Ez a csapadekvfz.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. + If.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari. tavkOzlesi kabsl 12. melyseg 2. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre. potencialkiegyenJM csatlak.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c. mertekes a \i. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk. l/s-ban I 0. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre.80 m.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s .8 ~6va5-neJkill O. r5(o. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul. - 0. mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan. r5(O. DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni. DIN 1986.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. Ii'".S 2. A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell.NA max. vilhl.8 m -ig O. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: . hal 114 12. rnm-ben . 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1. belmaqassaq 2.7) - 19560 alapl:!n -. V".. szellozesi lehetOseg 14. lepcsohazbol. fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le. 18012. tutescslivek a szennyvfzcs6 9. 300 I/(s x ha). iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes. cirkulacl6 NA 15 7. meleg vfz NA 20 6.8 m atmer6re szlikilhet6k. hid.. " Ii'.. tablazataban kerOlnek meqadasra. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari..5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre.. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst. A kulonleges tet6ket.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere.05I Otperees csapadek. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer. szennyvfz 0 f 00 3. filtesi vlsszater6 ag NA 25 5.50 m. g<lz6ra 6. hidegvfz NA25 2. megeng.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 . Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. E.. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba. 2 m munkamagassagu aknak 0. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1. ha a DIN 19 599-ben megallapftott.05I Otparces csapadsk. A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen. DIN 19 .5 A m2 '1'=1.0 A ALAPSZABVANYOK 1.0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2.. Aknak meretei Id. . gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk.8m <0.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett. rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01.9 Minden.8 29.9 x 0. filtesi e16remen6ag NA25 4. ajtaja legalabb 65/195 em legyen. lis r= 300 I/(s . - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen. belmaqassaq 2.6 4. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk.

ri g~too. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat.an fllkle~en ~-(I. iranyra utal.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO. as ~ mint az ---> @ eseteben.8-28.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau. @ @ @ Mosogat6gep f.:::: .J:~. cml + kill).:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill. a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8.@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.9 2. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda..-. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg.&:> bsvezet6 ny~iI::.79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J. 5.. Auecsetlakczes 8 2..w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml.i.150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje. A gazoll.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .llila 7_ NJI(]Il'1.4 5.okna. 10 eml. t6bblapcsas Kis tisztilomu. melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma. G~IW:'izijllll(. 8. 7.ep(jl!!stl~I6:ra6 w. A nJlilas .00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC.. AAmic!ID Y-EI~ C5Il..""zaro terenoeaes ..3 Gaz tMogatararn 1. aklt. t~~""~"']'-fr n !·I: 1...Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so..zella~6 VIl"~e~(r!c. ."szCll'-k g!IDre:zeh!~. 2. A2.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml.70-1.5-28. ~13"'Jl.... Gaztuzhely(4-ag6s) .ZDlop Gazmeir. F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2.tull1ely...6-60.~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl..y. t6bblepcsOs Szikkasztaakna.ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl.". 4.1-13..zetek9 2.. A nyJJa:s. helyisegfUtil berendezas GazOzemO.!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel).: :Il.k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen . KOpal"lrcs6 4.-. -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+. pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6".. EIz<'ir61.:rlmllrl)lre.lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1.. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6. utaias az iranyra: a): atmen6.:~t· vomtok 3. 8 grmreletalwkel ez pI.)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 . A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E..a5a f!.. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I.:. A h{a. 6.O F.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max.'l..62 1.18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu. padl&o2:elbel1ldalakHva 3. falra filggesztett kivitelben .. . tobblepcsos Kis tisztitormi. Valrollil all'Illlekle!ell g..:. Klh~zh<l..:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f.hol osatlaloo~ OIe. .67 0. ~ . A g&vo. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1.45SUb~\"Clz6 k.lUm~1d).lis Az 0g!Jsi l. IIrvne1eglt6 ® @ @ @. ~ 3. b): kezdessel as lefolyassal.lfllli!!l. 1 986."--.sliga tw.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!.es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek. SZ<lOOdb..101131...23-3. ~eisi ~Il ki.f! FelszAll6ve..SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO.91 0.f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~.. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze.m srorctt rel"ldeIk6:uenek... katlepcs6s Kis tisztftomu. pI. :.34-7. d): kezd6d6 es fallele vezeta .(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2. 1.17'\ Szell6z6vezetek..ootQkJ.c:f'.14-3. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9. -+~:' 5.:'.6 blm&11. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1.uwzalr:lk J. Gll.1 9.csesze.

. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles. naqysaquk. lEY DIN 40050 szerinti ..00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt. pI.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6.resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ . pl.. ill. hazi. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~. Villogtato rele. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t.i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. -ijJJ) f. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni. pl.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r.!.KlI Villamo:' fUtes. ha helyzetOk.a. ~ 3. kapcsotas- ~150cm' . 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban.!. 2.!. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro. masodlagos lazjelzo ® ro.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt.:.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl.5N. Atfolyo vfzmelegit6. Idorele..:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711.'""'"''_.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t. feh§pftesDk.25 S. hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be.. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2.:i<\ lem fajtBjanak .vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm.:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni... reszeben. 5 mJ felett.r. B!J " ~Il ~ 1 .5I foollamasa 9 W 4f.LJ ® Villamos keszUlek . pI.5 m magassag eSElI~n K6$'.. A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2.). lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani.5 1$.!).75 10 11. I..i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely.25 12.<. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6. A kazankeszulekekot. vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl. Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!. pl.. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket.\v. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. egyenkent 36 W-s lampas.:." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0.. malyhtito. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W .:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel.5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 . a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI. ~~~~~~2:f::l~ll . csak akkor megengedett. vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V.f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI.. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni. vagy szirena .:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt. megadaseval Kezszan16.75kW 6. fenysoromp6 '. Jelz6f<lny.~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3. o ® ® 12 DIN 40700 1O. folocells ® * ~ \!. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni.@ Fagyaszt6keszOlak. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya..:.>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6.fel... 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r.25 17.:..lvval II dJ ~ ~ r.. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss.i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k .I' feltOntetesevel . fllnyjelzoberendezes. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI. hiizi. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel.. pI. 2M egester(l."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella. pI... anmQkOd6. ablakmeleglto S ~ Onmak6do.!Y (enyjel .. CD ® Inl ® l. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav. A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni.75 15 16. kOls6 reszek. ie!z6Iampa.:. lepcs6vila~ gftashoz rnit. KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl. de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r.. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt. rr-\l ~ r. pI. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges. tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em.nyomas.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 .

vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek.2 1.!.0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® ._. V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh.3 0. pl..5 1. .. 2.@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:...5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a. akkumulalor r.9-1.y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va._.~ r. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.0 1.pI. nullazashoz... Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 . 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r.. altalanosan Csavaros biztosltek pl. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep . szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap. Gyampilleres Horgonyos alata- (@..Y traf6haz f.as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:.. haromsarku fO @ r=i'. 50 A.0 2.3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1. r:. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo.r."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9.. veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4.. pi.ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!. onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f.:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 . $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI. hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f. 4c811a) _.2 1. fokozatkapcsole ellemillas.6 . 2..oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4.2 2.d.:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu.2. de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt.:::n..vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!.1 0.. foldk8bel Fold feletti vezetek..6. pI.. 2-szeres Antennaelagaz6. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro..0 4. egyhelyes dugalj Mint el6bb.40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben.5 . lOA es 011 npusu.@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r.0 6.. 14.. polusvaho. vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld.0 Cip6ti.HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6.:...as.-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) .0.. Tularamrels.. kapcsolo· ~szekreny . vagykapuaszlap r.0 . pl.1 0. CSiliag-.$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl...3 3.18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek.6 .0 0. .Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717.. 2. Mint e16z6.. I:!Y ejszakai kapcsolasu. Vilagit6.0 0.lI Fold alatti vezetek.test A Elem...IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50.Y ~ _Q.0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ .1 . ~ Kapcsol6. pI. szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv..W 3 Nagyteljesitmenyu. Transzformalor. mm /:. pI. I. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo. pI.r.0 .:).31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa. Vizfagyasztas-. els6bb· tf13' tf14I \i.:. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm . ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek .k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4.. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6. 63 A..I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok. pl.V zaszlorud InfralampalUv·lampa.. 16 A haremsarku 3/N/pE A (. 18. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl. tamasztokar...j"?_ Tet6tart6.i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza.116 Kethelyes. 2.4 3.:. ~ Vezetek a .3 3.5".8 3. akkumuJator \!._. 'e:Y haromsarku fa?.:. 1. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\..-_. nelkOI onmukodo.7 0.l\ Kapesol6 .inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f.a..0 0.0 ..6 0. 3.3 0.. kisfesziiltsegO biztosftek (NH).0 2.:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!. 40711.2 .0 6.l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem.. 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l. infravor6s rnozqasjelzo to< ® x. lemez· ~ tokozalok. jelofesek.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.. Jelolessel ellatoft '\!.3 0.ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r. kapcsol6szekreny.0 2. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r.2 3.:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!. ~ -0 ~ ~.2 0..RI Raesos aszlop \!!.:...r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7.5 1.7 .t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen.. leagazasII. IV'lI Oszl.:I'l\ Lefele.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-..8 2.'Y. .!:3Ilomo ~ 1 a-- r::.6 0. haromszog~ kapcsol6 Onindft6. 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI.. (pI..0121.5...@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· . ---_ . pI...::!I lek.. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f. pI. haromsarkd 4J@ $@ hr.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8.. @Fold. \t:II csdoszlop altal. 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr.0 0.!J vezotck f. (bur1<Dlasa)....k pi.:H..ig 3 45.0 18.0.5 2. 2.s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":. Hangfrekvencias \.0 0.0 .5 5.3 pI. folde· IMi\ lasheL.r._)-. kapcsol6tabla " . KeszUlekek befoglalasa r.2 0.0 . harornfazlsll ararrnoz o • • __ --. '\!::!I vagy ved6k.._ ...E!nyes.. 3. pl.akalatban ~fektetve -+- 1.csaro-lkeverogep 1.. iranyltott ~vezetek Fol.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6.. 2..0 21.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug. /:.apcsolas- @ ~ BiZlositek. Tagulasi tartaly.5i vagy telep A. alkalmazasok vedovezel.ig 50· 161 75-ig m' 45.. I ® ro.0. Dugaszol6aljzat \!. tavhlv6. I d: V Ifi:i!t. .5 3.0124. ! i f..jjjI:'_.

! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas.' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell [].-.!3 mozgasjelz6vel . ~ S. 25 @.1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar. frokeszOlek.I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> . int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny.8:f'eghegy a helves tOf:t.ltbocsat6 • .?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:.i:l.Yt. A vazlatkeszltes puna.-e:..J A. es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes . Vide6kamera 1... ezzel iEjlreerthetetleniil.. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol...r <}.. Hasznalatos meg legyez6-merolec._ . @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?.Ol Elektromosan ® ® :. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t. Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo.nynak megfelelo 'eo' fni:I.a. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter.-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r..Betoresjelzo technika Roll. L'....es fokoszlassal ~ ®. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:. Szabva. berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites. Szabadkezi.I. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:.O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® .in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 . Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r.:.val.J r.. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez._ -0)' A. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm. @ <~ L . $W a ®. Rajzo®.._. megpedig szakszenl rnertani rajzok.vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @.. BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1).:..ssal van ellatva -7 Q). szamleletes abrak segitsegevel.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~. Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----. Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®..l\ KepvatasZl6 I!.c.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat.. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2).:i?t Tarnadas.. ~ mez6valtozas-je1z6 r. vekony grafitceruza. ~ ketliis reteszelesO zar r. r6" ® Rakapcsol6 relll <J-. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0. ® as fi6kokban kell Kozpontok.J l. A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn. burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r.zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :..\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben.. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil).. racs . ...=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm..s: ".~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®. Oktameter. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars..\f fnO\.J L-- III @ 'eI fni:I. Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: ..D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl..val attetsze papfrra tortsnlk. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok. . nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben.11 =--- I'7.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®. @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®.® ~. eljaras). ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II. ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>. nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. tartozekok t.. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm).kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv. KEizijelzo @ ~".es centimeterbeoszta. pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa..® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k.:.J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r. nyomtato .\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok.. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok)..

szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. az alapvet6 adatokra. szandskunk szerint. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. rajzo!6sablonok. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. izografot. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. grafoszt. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. amely az emberekbol indul ki. hogy ot szolgaljak. sib. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. villamos. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. CD T6ri6gumi. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. annak srdekeben. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. Tasradfrozashoz: Ovegradir. Ezt teszik az eplttetdk is. gumiradfr hasznalando. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. csak a reszeket kapja a kezebe. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. tsherqepkoosi. stb. torlokes. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. Tudnia kell. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. Napjainkra jellemz6. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_.es mozqasa kozben.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. ha pl. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. azonos fajtaju. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. farads agosan kellene osszekeresnie. ahogyan belepOnk es berendezzOk. Tudnia ·kell. mennyire rnasok. es amennyire lehetseqes. Ha az alkot6 epftesz. hogy szaklapjaink epOletekr61. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. hogy az ernbernek a konyMban. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. azzal kellene kezdenie. mindezt annak erdekeben. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. grafit torleshez nem kenod6 spec. mindezeknek nagy jelentosege van abban. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. felosztunk. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. vetett. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. . ismert. es csodalkozunk. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . tornoren. kerOI vizsgalat. az smberbol indulnak ki. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. cs6tollakat. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. Mereteik ezert a testnek felelnek meg.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. es tapasztalatokra. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. vagy pontoz6 eesetet @-®. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. etkez6helyisegben. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. hogy a tervezend6 butorok. uzlethelylseqben. helyettesftettOk azt. ennyi k6nyokhosszusagu. ha szukssqes volt. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. Tudnia kell. vonat. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. megvilagftunk. vagy megtalalhassa nyuqalmat.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI. Az ember azonban nem csupan testi leny. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. pl. Ezert meg kell kiserelnunk. amelyekben naponta mozog. akkor kanyszerltve van. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. befestOnk.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. ruhaknak. mindig azzal a celkitOzessel. rOnkben vannak. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. hogy az ember a haztartasban. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. hogy a szellemi fonalat maga szoje. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. ABCDE. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. ha mellette egy embert latunk. stb. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. Aki epltestant tanul.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. a meretel. felfognia es kialakftania azt. borotvapenge is. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas. legyen ez a valosaqban vagy kepen.

ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. annak erdekeben. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. kb. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket.R: I I I 1 : . Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak. teazo helyen. E. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig . ~ 43. Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. Az ember meretaranyai. arc-. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if . = az egesz fels6test a labt6ig i. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat.. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb.829 rn. Alberti.I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon.e. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. rnasokat megel6zve A. vagy labhossz szerint vettek szarnba. mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . stb. lsmerluk a egyiptomi birodalom. Leonardo da Vinci. hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. 1/2 h alapjan felepftve. @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. 1/40 h-ig folytat6dnak. szabalyt) a piramisok foldjen. A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 . hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. r-. I I I t---71G----l : A.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan. 3000 ewel)." . a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban.130 m.-1 . Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat.

7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~.\.... osztalyu Ol6hellyel 30 31 .... peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz . I 5 <:> ""..97 J....20 _.. .80 rajz 1. ... teljes hossz 20.. Hosszmetszet a 2.1000 -l @ I-- 875 @ -l I-.osZlaly 1. lepcs6fellep6 28-30cm t- 2....n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-.._ V <9~4S 45 72 92 . . 28 db 2.osztaly -I --I ~ Sur. J ! II CD ~ 1000--1 I1.EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q . Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel.75 m. s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ ...\ r2. "" + + .1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes.62 m.38 m 1../ .I '2' 2. .875 -I @) @ I.. lelvon6fOlke) "'"""i n \.... abranoz \.. T <> -e r-._ ® 2375 ® I-.I!J.& III.66 m. 26 . .___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek...~ ES JARMU ....+ ... ..- --.. oszt<ily ro<=--. ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-. . 1. utastsrszakasz hossza 12. ..~I: .d . ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel. F-. 1 ~ ..r----... csomaqszallito kocsi 18... I ~ EMBER .750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl. etkezohelyiseggel as csornaqterrel..750 ---! @ I-- ® 1125 --i ._ '-r-. )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-.45 m.10 l. csomagszalHt6 kocsl 12....1m ---l I-. egyenkent 0..625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-._. .00... f'TI . Teljes hossz 19..42 m.-:e -+ NCO L . .. I ~ I I . abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1.1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-..62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel..54 -I I1.

0' 300 li +1 -1 a 82.'Coban .legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 . ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r. Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be. Kellemessegerzet akkor all be..0005 0. A 0.5% a [apl.es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani. lzomremaqes.:.13 2.041Xco.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen). Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3. anelkUl hogy felmelegitene.-tarlalmat tullepni nem szabad.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia.i:::.51 39. l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3.83 1. aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.9% munKtira Oar.~: ..' \ \ \_ ".. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet.z 75.~1:. Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek.-.. leghCimerseklet 30 ·C.86 75.003 0. oxigendus levego.37 3.001 0.2 0.5' eo - O_OS 0. a vlz a fOtotestben). k6rhazak.!-.378 X. ertagulat.31 2.~~~£<.25 17. 96 118 rd 20.:. a kellemes meleg..---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak. A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!)..:1. ha a homerseklet ketszer akkora.5 0.. HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6. (D-@ megfelel6en kOlonboz6. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes.._:.01 9..73 68. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.64 3. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.05 1.04)] x p 10-" z.21 28.Ei.u. A leveg6 CO..39 5.d rd I~gz~sra vezstasre $ug.46 1. ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _.69 4.09 56. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek.. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett.1 me-- ...31 14. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk . eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0.. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos. 140 rd kb.. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron.90 2. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik.) III A h6 (WEII1) megoszlIk../ 14 - ~ ~30 ~ ". kb.59 12.28 6. amely a felOletek homerseklete161fUgg. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM.:_:_:_:. "- . felemelkedik.5-2-szerese a fentieknek. S. iii r+-. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet .43 13. es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg)...76 7. szen-dioxldot es bak. a hUilist liZ teaeas.. A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha). Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom. kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik. Egy 70 kg testtomegO felnott .) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max.:V vegzes 7-!tl/./ . Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak. Id. A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet.:. legyen. 40 '" 1.: ~:::::~..70 1. ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 ..1 0.i~..'" . rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete. ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer. 90 rd .48 33.10 trf % CO.0 10. t----. poros nagyvaros.20 ...:. t V V I / il II { I : '. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott). Levego es a kornyezo felUletek homerseklete. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-.::l. a helyiseglevego es a ruhaval fedett.91 48. 15000mkg . tehat pI. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo .:. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16.m'1~:'" . port es levegoreszecskeket visz maqaval.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·. vagyis a lak6szobak magassaga . Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala .es vrzg6zfejlesZ1eseH.24. homersekle!e.32 10. paroloqtatas. szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak.:p:p:p:. JOdgo.:j.5 WE/h hot fejleszt.:..:: ::. elony5s elhelyezessel.'\ MunkaI. 0. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be.14 62. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik.22 16.0. -jelent6sen tobb (.4-9..23 4.5 0.. melykek egbolt. nagy lesz a levegomozgas.05 59..&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0.lIt4s..05 0. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy.82 8. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6. es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).48 19.6 3. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2.:":':':':. ember frissleveg6igenye 6rankenl kb.36 65.t 'C-b"" 0. 5 'C mellett. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok).3 0."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2.. a ledett lab a burkolaton. -.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--. ~~. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas. Az. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti. gossag jellemzi.62 27.'··)·i)~::~5.8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent.n6vekvo felillethomersaklet).4653+O.*20 .66 20.24 22..5 2..62 12. a harmonikus butorozas. .:2. a h6mezon vakft6 napleny...58 1.::~8. fUt6test). ( 0 Bel!. szetes legcsereje is 1 . gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI..I-- . Q)-@ sehez. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel.:::. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak.35 1. a mennyezelen lehUl.020 m3/h szan . csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik.00 43.. '.&.:. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI. !elen kb.0 lil8 0 I r-.25 1./ . Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h.6 m2. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas.2 10 - 0.:. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod. Q)~®. Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni.rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek . .98 1.9:3 21.. ezert lak6.52 50. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak.:_:.64 :l4. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0. legzes (testielilletek.5 1... mindenekelott akkor. es lsrnet leslillyed. borult eg. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege).95 0..lok felmelogIlo. A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO). sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel". A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el.. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat. Nyaron a 2G-24 °C kellemes. 70 l!!SO !!! 1r-.14 1.-{)..:. akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel.·:' •••..--r--..felmelegedM.\ 1\ meg kellemes r7 .fr EMBER ES LAKAS kb..05 0.. Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni. a rez hOvezet6-kepessege nagy.05 0. lib. A hullamhossz annal rovidebb.66 0.. ban csak melyebb legzesre kesztet. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki...28 7.~! . Mivel azonban mersekletevel emelkedik.001 0.8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.40. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel.. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz..39 8. ellenorzott szell6zes optimal is. tevekenysege es kornyezete szerint .015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m. Alacsony sugiirziisl hamerseklet./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 .~. Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6.40 35.25 53.:.<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g.04)].8% 23 24 4.5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%..1i' il. pormentes es szaraz levego.33 18. Friss levege as legesereo Az. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa.22 3.82 6.15 1. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege). A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak.eiierr:~5 .HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!.. legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7. kl. l6-szor nagyobb. I I ! I l-..t.0 m3/h.. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes. es gyermekenkent 3. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers. amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1. Lavege as legmozgas.3% 30. oldal.25 15.. Rubener szerirn-.0> I .. athatol a levegon.+<pA)[1+0.5 m eseten ez felnottenkent 6.0144(Xco.. \ tfl.:40% es.7% viz elg6zologtetesere 1. i:.71 41. meghOleshez kOlonbozo.-{).. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C. PI. bakterumok kepzodetaplalkozasa. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van.egyebkentem' literenkent. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C). a test verellatasatol fUggoen.09 25.71 0. Mages sugarzott hOmerseklet.es Felnott neMz munf<avi!g. epitesi m6dja g/m' .49 2. 32.:~gQ:S mlllll:d MklSl. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.98 5..41 37.:_:_:p:p:._:_:_:.03 11."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ .:.76 0.64 31. Ehhez egyszenek . Idols falnott kb.:':':.89 30. Ala .60 5.69 2.5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz. aiabblakhoz 15 ra 1.64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-.'is) ...~he. lassu mozqasu. nagy paratartalom es fUlledtseg. ~c:. naponta 2520 WE/h h6t termel. ezzel teljesftokepesseget nyujl.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .004 0.r-.r (1-{). Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok.:.004 0. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent.:-:. dioxiddal. [ . Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban. tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. Szemelyenkent atlagosan 0. munkavagz. lib.64 10. A levego kering.g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3.l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p.5 rn3 ore. Kellemessegimezo .:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid.63 7e.02 m'th oxigen kb.klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban. ~- X ~rirt \ 1\ .:m keresztlll e~viselhet6%c 0. Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez. ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.>. konvekci6val (Iegsebesseg.! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [..14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" . ugy van helyisegklfma a levego nyomasa.40 46.~E}~. Q)-@.22 71.01 0. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez. 1<0. [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 .~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer. es a padozat homersekleten.. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke. Mindenekelott krilikusak az ablakok. . Ezek mennytseqs az emberek sulya. hogy megvedjek az embere . '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 .!-.92 3.

~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~.. . Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb. minden oldalon takar6. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad. . ®. stb. hanem tart6s mozgasban vannak. is}. I I I I zallal kell alkalmazni.0 0 .kOisoleveg6be. gebb. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni. Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!. ® .Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®.I .. amely a f61dkereg krisban fekszik. hidraullkus meszet kell hasznalni. helyisegek. taolsjkent. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . .. mindenekelott a vasbetont61. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. ®. . melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . / .. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken.'I f. A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! . Az azbesztet elovigya. . karosft6 mellekhatasok nelkUl. 200·C.!J).as snyagsugiuzas lei.. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. iii.. es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. " ® 34 ® " 35 . Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne.5 m terkOzzel_.15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. . ®.4 ._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak. (j)}. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben.. Oveggyapott61.) "/"v~·~:~~. az osszes . A A befelevandorolnakahelyOkre. Oveg. eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. III.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. mint dr. 42 m-es tavolsagban _.80 x 2. takatranyksnt. c) gaz halmazallapotol. A 7 x 35. Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. stb. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all. 250. Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a. hogy ugyanugy.. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett.-=:. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat.~:I fllJ I J .~t~. Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat.' . iii. 2 x 2. 0 ·C alatt = a = jeg. . szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus. . . mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek.. Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat. letgyengeseg.. Az. Masfelol arr61 tajekozlatnak.S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg. ill. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott. iii. tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. Fold magneses f6demein.~7~:: . Lin.oly templomok tetejetol).. .' W a faepfteszet sz6sz616ja. mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). amelyek halmozaltan seget _. vagy 1i"'/~It4 /' /f. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg.plan I novenyi rost. <D.' / / / • .~~. bioOveg. szelesseg 4 m. 25-30 mmvastag. ugyminl vfzerekkel. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0. megkOl6nb6zlethetOek.. A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard. amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at. para1adara I I . flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az.SGnoskeppen az altala]. f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. hossz 5 m. ./h'>. o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra.. hasonl6an az allatl ~/Il!.. gy6gyszeraknelkiil. a lemaradasa.-=:. I. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _./ .:eles tala'lj . 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk.0. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott.'I 'II . merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut.Jgafaly I 11111/ nak tekintik. b) folyekony. . teheragyag. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). D6ntanek latszik az a kepesseg. 1/4-e a negyzetracsos hal6enak..@. ®. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " . Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. bor.hogyantomak meg as teral· mezavanslsi. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal. kell.. Jollehet dr. mint tengeri fCi.' .. gyomor-. Endrosmodellvizsg8lata. Palm. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _.akatermeleg. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott.0. 16m6rftetfen parafadara is).@. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold.'megtorikazokat--7 34.. legzes-. tshat 28. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-. maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja.0 000. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. selyem. 15. 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. ill. <D halozza be. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben. 10%-a . aldal legfelso bekezdese vegeig).0.~. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak. ~J:~:~. .0 0. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak... salakgyapott61.. dara-. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m..1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst. szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. . para ban kell tartani. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is. karosadast eredmanyezelt. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _. keringesi. / .homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill.preselesnelkijliparafadara. az epulelek.30 m-es zavarmentes zona _. . rovidid6 alalt. kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. . A mCianyagokt61 mindazonaltal al· . teMt eletbarat. am~lyek nem holtak. ///////l/ 1"1111/. . vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben./' / / / " szamft eppllgy. sejtbetant61. .:: kalcium nyerni taecetkent. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _. kovafold is. molekulak. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _. ~ i~7~? /r~.elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok. aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. ®.. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak./ m6don. ®. . stb.. vese-. mint parafa.0 Szilard fodemekre terftett. mint a rak. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu.' . habbetont61. -. Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. preseltlemez alakban ajanlottak.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek. <D. . levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. 0. Steiner uj Goetheaneuma .~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. 950°C-on kiegetett . lalanosan nem kell tart6zkodni. de vegul is dr. amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol. dr. amelyet Avizg6:mOlekul.5 m tengelylavolsagban. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. GloMlis racs . Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el..:/ . kitlino paraelnyslesl allando]a van. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z. A bronzot dicserik (~ 75% rez) . Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben. gylirt aluf6lial61. '' I. . allandojahoz. <. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni.I. szfv-. les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ . 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR.0. 0.0 .'V/j' L. .000 0 . Tart6zkodni kell a mCianyagoktol. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16. . mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk .... ald. 2. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott.. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35.. / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. Becsles szerint ezek kb.4 . A rez meg a leginkabb megturt. .0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @). Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _. egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig. szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®. J l I. 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. . @.0. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok.. A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' . ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik. k6kuszrostpaplanok. Ajanlott a kvareOveg. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan .l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel.. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . eppen ugy mint a legmentes terben. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. 35 m-es es 15. ® ® ® ® . A femben pI.. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~. I/ A belont61. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van.. ha geol6giai zavarokkal.1///1' . I I I ) I I I " / / . .0.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _. de nem ja't. kozetgyapott61. baloldali terkozokkel.I . a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. Egyebkent (ill. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es . konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D. 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. Az.. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki. ill. J .~r-~~~~~~~~R '{}. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . Dicserik a kor. I I / / I I " ! " ~::.' kultllranyag. mint a lobbretegCi Oveg. @). Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb. Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273.0. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni.0.' . sokszorosan + eros ebb hatassal. ill. as ennek altalanosan ovja magat.0. es a kb. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. a vonalkazott globalis racs . MV ~ ~ _ anyagcserezavarok.

"'. Foldkabel-. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. hanem az 6ss. sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok. Hatasukat mennyezeti elektr6dak.: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja.. Ehhez [onnek a k6bor ararnok. hOlyagbetegsegre. reurnara. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak. gaz. kllmalampak. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban.. meg kb. ember) szerveil. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. ugymint kalyhak. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 . kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell. padozatokban.". szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is).(hideg-meleg). rnegfeleloen ivelt lepcs6k. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege. 300 m-re a lalajba is behatolnak. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. kabelek az 1. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak.k6naz IIak6nOz o . padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki.' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. vagy asztali. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak. A legnagyobb till agya 12.... hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. A szaraz. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani. amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. ha ninesen aramtoqyasztas."'-. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak.. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti. A zavart z6n~n e. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor. hajlamositanak.J ..i \ I I .. annallassabban iiregedik az ember. asztmara. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai.. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<. Tavolabbl. A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. Az ember a szabadban kb. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban. amelyek a hazfalakban. rnivel a fekete fogyaszt. espedig 300-600 ion/cm'. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok. "S ® Ha kivansag. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu.E. IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre.. egyenaramu mez6ket.thth:6d6 eszakde~i tengely r. keringesre. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve).tomI6kent" hat. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. fliggoleges vonalak. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak. valtoaramu villamos vezetekekre. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak. ugyanilyen vezetekekb61. stb.a 15-0s . komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. kiizepes. vagyis a plusz minussza valasa.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. szennyvizes gazvezetek suqaroznak. ami mindent magasabbnak tUntet fel. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt.li ILrn. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. sematikus abra . ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. es akkor is. hogy a bentlak6 IObb ®. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. bojlerek. a depolarizaei6. De az elektromos OzemLi keszulekak. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. de a novenyeket ls. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c.. ill. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. reumara. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. A fakete karcsuslt --') a. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju.. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. Krogyermek ogya 13. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10.. Az iisszes viz. J. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal.. 180 V-os feszQltseg alatt van. eS ha bennOk aramtojyas indul. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt . szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja. lonararnlas. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6. pBrkiinyzatok. mos6gepek. stb. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek.. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at. I I ~thelye~e" kabel __________ . ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. a konyMban. er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli.. Az emberi test kb. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. old_ ®. a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut. Vannak kis. mosoqatoqepek. ajt6k. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal. ha azokban ararn nem folyik. SU 3-t61meghUiesre. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek.. ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. villamos vasutakb61. olajeg6k. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ . Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast.. Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. a napszakt61 fuggoen (R. HazastB.~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA .9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. htil6szekrenyek.. Dr. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek.vezetek dug. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d.l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i.rsak agyai 11. A 2.. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale.. sib. Endros szerint) 100 . 25% oxigenb61 all. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. ugy.

alulr61 k6nnyft6leg. megnyugtat6ak. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. 'egy. eletre keltsen. kb. lehuzonak hatnak. megfagyott zene" -> Neufert. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-.hasonl6 ingertfejtenek ki. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. 18 t6lgy.egyedi eremek kOnnyanek hatnal<.25 kb. kb. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. abra szerint) ~7000 x 0.. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. kb. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. ill. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. vagy szCikftese. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. amelyek egyensulyban vannak). bsnsoseqesek.0 . Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk.0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. ® A vilagos szfnek emelnek. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. 50 ezOstszOrke . aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E .. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6. A lestett oldalfalak vihl.. 18 sate! klinker kb. ha a hatarol6. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. 25 kb. boltivekkel.. a szemleles ott kezdodik. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. zoldeskek. 35 meszvakola!-szurke . Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait. oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. old.. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja. A szfnek er6k. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. alulrol konnyednek. alulr61 biztos foqasunak hatnak. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett... zold. 19 Ol>!~ T 10. Szent Peter Bazilika). hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37. Ozemek. 19.. 20 nedves aszfal1. futasra osztonzonek hatnak... ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. d = 5 x 0. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. 20 lagyzold.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg. old. a biztonsaq erzetet adja.. 10 es 18. 1-9. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. uzemekben. Aem 1 @) nagysagll. 32 ragasztott lemezek kb. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt.. 70 elefantcsontszfn kb. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . amelyek az . mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek.. 70 kremszfnli kb. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. melt6sagteljesen. Emellett figyelembe kell venni.32 voros tegla kb. kozelit6en. 40-43 old.000291 = 0. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van. piros. feltetelezve.. Ezen a .Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. oldallranybol melegft6en. egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 . amelyek . 38 sarga tegla kb. Magas mennyezetek eseten. es hasonl6kkal. Aszerint.{ ® szeJessegu.shOlemoP f. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. ezt kavetik a sarga. semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet.. es tagoltta tegyen. pI. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve.Epftaszst. megfelel6en magasan kaillenniiik (a). A zold idegnyugtat6. vagy ezzel szemben olyanokat. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. osztonzden. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb.204 = 1. erzek egyik tanan. 5 tolgy. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit.~.. Ligy a betUvastagsag d (az 5. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. A hatas zart terben is nyugalmi . es bibor.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(..204 m legyen. oldalrol elvezetoleg. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek. 01dallranybol korulzaroan. BOL). tarolohslysken. kb. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. 10 solnhofeni lemez . Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. az egyensulyi vagy statikus tanon. impulzusszegeny. fOggoleges elek osszeborul6knak. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. kb. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®.40 16 20 10 kb. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. 15 kb. helyisagek bovftese. pasztell . Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@.27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe. vllagos kb_33 di6fa kb.voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3. ® Ha egy iralnak pI. 42 szarazbelon-sz(irke kb. kb. old. Meleg szfnek aktfvan hatnak. A hideg szinek passzfvak. Felfete fut6. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. hogy mi szimmetrikus.. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. sotet kb.000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla.02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. 18 vi lagos feny6fa kb. ellazft6an. A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta.mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. amelyeket fatni kell. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb. Jasd ehhez meg -> 37. tcrnozo. A helyiseg. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. A legkisebb az impulzus ereje a kek. fgy ismert. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. telemeloen hatnak.

old. 15-szog -->®..314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken. koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala. Pitagorikus. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. .old.-> 42. Mas sokszoqszabalyok (pI.41379 . Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @.5 1.5857865 .. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63.' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0. old.a szekundumot €IS szeptimumot .In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0. mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva. Negyzet -v'2. A legfontosabb adatok az r sugar. Dr. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg. ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq.4 t.J2-re es. lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _. ~ ". old. meghatarozasukat --> @ .. konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak. at v. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk. A _. _.. old. Lenyeges. 1. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:.ahol x.@ mutatjak. 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg.J2.4142135 t 0. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-. de rnindket diszharmonikus intervallumot . AC-n=c.5 0. . ill. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _.5857143 ••• 0. a teruletszarnltas haromszoqs..J3·ra felapftve--> 90-92. old.4t42135 . Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff.5857989 0.. . I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0. 1. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D.6 I >11 t7 1 t. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja..58333 . CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki.. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56..41667 . .®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait.5 0. arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok..5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) .J2 oldaliranyai azonosak maradnak.5862t . A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp.. 1.4 I'ho 'Ao iI2 V. Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1.. A . Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez.MERO terracsszerkezete: . az s Mr es a h maqassaq. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta. 1.. CD-G).BC egyenes leJe2lAMet D-ben. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak. hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor. A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43.. 0.4142857 .J2 = 1.s . haromszag -->@ es negyzet -->©. az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel. 7-sz6g --> ®. " n-1 +1+G --711.. amelyeket helyisegek szelessege. ® (--737. ® . 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI...klzarja.... A. ill. Mindezen abrak mellett L. .-. kicsinyitasi tenyezo.. Ebb61 kovetkezik. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!..4142Otl . Pitagorasz abbol indult ki. -->@.J2 szamsorozat 41 . Az egyenl6szaru harornszoqet.old... von Drach szerint ® Az egyenl6szaru. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal..®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A. BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze .M--+-m-l I----MI---. amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:. y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-. dereksz6gu haromszoq. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d.) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A.5 0.. A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez. Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat..5 1 0...J3 ® . Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" .. diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @...

Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r...--'-.0 22492. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel..03 0. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773..9 1549.53 7. old. . 1828.73 727.10 S2. 1. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz. ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez.8 3.79 2.5 0.57 5.02 0.7 56866. Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett .9.4 5309.81 20.--> @ @_ Major minor \. ~ 95260.4 1. az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt. hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1.:. szazadoan es kesobb nem a harmonikus. 1.94 224.70 0.. ujjhegyekkel).5 10.74 4.13 0.19 65.40.04 0. _ 12 24 ® Szent metsz8s. otcetso 01lar6 6. Az aranymetszes azt jelenti.8 365.4 33. epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13.2-66.. Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg.5 774. a fej. amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar. old.53 0.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta. A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3.2snakar 4. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem.2 125S...4$ 0.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0.40 0.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-.7 36394.6 stb.9 0.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese.. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®.85 27a. _J 1 I.56 25.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie.. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a . .0 44985. haromszoq. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara".0 139. @. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak.6 6563..6 591. old.88 449. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato..O 69.06 0. A I = Major arany mutatja a negyzet. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz.. Vizsgalatai szerint pI.--I-r-=r---r--+---.9 162.0 1.7 13901..4 .4142 .6 3281. j611ehet ez valosztnutlen .49 9.8 295. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend.8 226.:. Le Corbusier.3 4056.7 478.o2 171..08 0.':-'r-. akar keplettel meg lehet hataroznl. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre..9 10619.8 2. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL. 1177. lasd -4 63.01 85.26 0.92 3. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia.01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese . Az egesz epftmenykomplaxum..5 27602.S 8591. a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-. .07 15.96 1.4 957. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva.86 363. kor.Toukou" szerinti Modulaci6jukat.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik.382 -+---M = O.3 53.'---.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. a kfnaiak . Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad.8 1. -4 40.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.8.92 lS9. amelyet az aranymetszes rnereteire 108. a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre ..D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 .6 2028. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .86 0.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol..33 0. szazadban es kssobb nem harmonikus.MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18.: a Metrikus Rendszerben kifejezve . akkor egy kllencreszes racsot kapunk..29-30. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.26 12. old.4 7.._. negyzet. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok.6S 1.8 4$.41. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @.80 566. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952. @ .8 4. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.20 0. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul. 53. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.Q. 1.1 stb.16 0.. A 18. szfnpadi epttmenyek 5.. stb. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G). ®. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD.0 20.01 @ Ceh-haz. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese.10 0.2 6. old.-"'--r---. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul.3 2506.66 2... A lab a k6ld6kig.5 72768. old.75 m-b61 indult ki . lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel .. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel.413' .26 1. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G .63 .7 16.:. @ ® 0 ®. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59. kepezett meg egy kek sort a 2.7 66.5 17182.2 26.83 106.91 .9 t13..45-25.1t. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _.

hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar.old. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!.9.. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma.. minel erettebb. az epitmeny szerves egyontetuseget.... Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt . Mi meg rna a betonban. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. f. csornozasi. szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 . hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek. a kornyezethez illsszkedest. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek . Wersin. h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak. Azakivansag. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza. Ebben nekunk. az"iglu' ® Az elso k6kupol8. Hiba lenne azonban azt gondolni. valamint ugyanezek kr. A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken).Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. 01cso." gazdasagosabbfodamperemmel." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban.. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan. eltitkolnak.. Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek. _ .. @ '. de a helyesseqet igazol6 peldak .. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset.irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet... az epuletsarkalttisztara munl<8. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at.. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak.. akkor is. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) . 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet. rudakoot. elvezetett a k6bOi keszOlt. as lIanfo· nadtlkb61.EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g. ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen..ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat.. Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban. hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747.. " .. fa· (ban gazdag orszagaban epullek. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h.. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok...amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. ha azok klzarolaq ekszarformak. "akiknek van mondanivaI6juk". ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. Ez taplntatot. onuralrnat. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j . Elemi hajt6er6vel biro. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik.. eltakarjak a szemet.z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban. meggy6z6 alkotasok. amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien. - _ beji. _..faragottterm9sk6vekb61 raktakki. kesobb lesz ebbol tiszta.id. maradand6bb a muve. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait. uj.. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. egeszen a szazadfordul6 aut6jaig.. ---. azonban egyeni arc nelklil. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta. az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. Mas anyag. as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb .. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak.zaka Fold osszes. "nadkotesse1'.csornozasa". A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe. el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 . lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta. old. Hasorsokepp epOi teli haze..1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek. levelekkel. Az anyagb61. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. Az "orokos formaikaf'V. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. tartalmasabb.. alacsony bejarati ajtilval f. old.e. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. vagy . szermaval. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit. er6s muveszek.. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t).. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb.. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa). A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve. kozottOk ablakokkal). sz... celszcni. kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6. meg akkor is. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. uvegben. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. mint minden igazi muveszet. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket. teret. mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®.. szovetek kotesi. ~ \. ha nem azonosak. nem annyira az eredrneny. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel. lizenas epitasm6dhaz.lt.t. hejazat... de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak.. gyakran (ires forma..kat a rorraak epltettek. vagy vakalat alatt jobban eltOnik . k6vekb61.

tak kozalt all zsufoltsaqrnentes.. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. allg lehataroltan-e @_Konnyu.. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. szazad gondolatai as erzesei kozott el. onmagaert val6 Ores. HAzAK . L. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v.. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k.Alegismertebbkonnyti. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®... vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. taksrekos. szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). sorolthejakapftesahez---> @. a hiz gondozott.Wr.Tl~~~·:_)r f.togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. L. szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek. ® ® Epitesz: O. ellentetben a vilmosi Korral. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6... fa vagy gipsz. a szeles. eltolhatd falak. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan.ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®... tolOablakok. sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes). nehezkiskapuk. Old_al _ .hazmagb61---> c1). Iin6leumburkolat. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat. szazadban mar kevesebben. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles.KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. ill. kOzas parkokban. az anyag lehetett kO. a tavhiedelmek. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. @.es kiils6 falakkal epfthet6. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van.Jiiiiillillill -plnce A XX.ghl o ® Epftesz: F. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @. a XX. ezekl61 fiiggetlen vekony. old. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. Niemeyer @ Epile. Ahhoz. nem teherhord6 valesz. felszabadit6 kerete a Az.. Nemely epftteto as epttesz a 15. ® tak .2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony. ® ® Epft es z: F. Az epitmenyeken es reszeiken. szarnyas ajt6k. hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill.si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. Novicki. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX.z: M. rabl6k es dernonok elleni erodftmeny.. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @. azonban nem mindenOtt megengedettek.. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil.es hangszigelalest ezavatoha. vagytoronymagb61---> @.zr.. hanem eroszakolatlan. szobasorok.z: L.. nyitottan a termeszet tele. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l. termoszclesvilagltastl cellak. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot. elektromos rnozqataso. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen.. A lak6ter. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. Merevftett Epllo. szap. @l.. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. csunan lerelvalaszt6k. KOlsO. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton.kany leherhard6 acelosztopokkal. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van.z: a. M. ugy. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz. Donto az epitteto feladatkltuzese. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . ez kinalja maga! hejszerl<. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese. napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora. parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave . 46 47 . nagy. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek. 44. Epfte.nyitattcsamokokkevesoszloppal.

Kivel kelilefolytatni az osszes.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. telekvasarlashoz. Amennyiben nincsen korUlkerftes. a behajtasi lehetosegek. es 50. a meglev6 tak.- -. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9. a telken beluli szintkulonbsegek. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. 3.262. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". A meglev6 epuletek emelet.. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. a terepviszonyok.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. 9. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3. a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1. A lehet6segek ktmentesehez . Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara.-.. el6zetes megbeszelest? 2. kes6i rruivek. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. 3. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. beepitesi terv. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat.. egy filigranszeru kareolat a masiknal. mind az epitesi helyszfnen.-- -. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7. meggyorsftjak a tovabbhaladast. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. bejaras az utear61.. Jobb helyiseg· kialaklt8s. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. 12.. nagysaga.. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. A megval6sftas alapjai 1. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese . 3.. fgy keletkeznek a letisztult.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak.. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat.. a fOrdoes talal6t. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. a esatorna. 0 Egy eszakkeleti fekvesu. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. A meglev6 butorok meretei.----. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese.. nagysag szerint) 6. tajtervezes? 4. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6.. Az epiteshez. es 50. a szornszedsaq.. Milyen a ceg fejl6dese. 0. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1.6. beepitesi el6irasok.1 keskenyek. Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. Epitesvezet6 szukseqes? .-. A 4-es javaslat volt az eplttetM. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket.-. telefont. 5. a futes.-. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. old. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos. magassag. vizellatas es elektromossag mern6kevel. Megallapodasok dfjakr61 1. 5.. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe.5 rn-re van a talajszint felett. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. 2.- M. stb. amikor az epftmeny mar majdnem kesz. els6sorban lelkileg. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8.akar legyen ez csupan osztonzes . de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. oldalak kerd6fvei szerint. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. A tervezes el6tt ismert legyen: 1. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul . A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2.-. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez.. 7. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a . Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5.) 3-12 h6napot. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. 51-58. Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. old. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4. az uralkod6 szelirany.. k6rhazak. Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3.. 4... Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. Kerd6fva feladatok felmeresehez a .. Id6sod6. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. Ennek befejezesekent. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. old. 48 49 . Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy.. --- -- ~0- --. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. 9. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. az epitesi feladat es annak szervezesi.. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . rneqhatarozott. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6. stb. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni.. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. fgy valik erthet6ve. a megbeszelesek a statikussal. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. de gyakran mar ez elott. Az alkalmazand6 epitesi m6d. A vfzvezetek. 1. hogy . Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. A telek elhelyezkedese. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz.2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes.49. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6.

anyagra (pI. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. padI6burkolat).1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. Epftkezes kezdete? 14. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. pI. zsalutablas ablak? 12. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. B. kapcsolt gerebtokos. Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. keszpenzes fizetes kilatasba he. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . szokasos lepteke M=1 :50 -> 55.0 Epiteskivitelezes HOAI15. Vizsqalat: harmadik. utja. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1. h8. papfr-osszesajtolas? 26. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12.ilettervezes HOAI. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5. jegkeszftes? 17. rrnlszakl. Kifrasok megkezdese? 10. paratlanltas? 16. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). Engedely. gumiutk6z6vel. nagyfeszUftsegO allomas. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban.0 Kiviteli tarvszes 1. Milyen vilagftas? Aramfajta. szaniter. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15. egyedi tervek). egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. Milyen a fUtesi m6d. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. terOlete. Hogyan kell klkepezni a pillereket. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3.0 Kiviteli tervezes 1. Reszletmodellek kldolqozasa. nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. amennyire az szOkseges. Milyen a hutes. ® ·KUlonleges tervek . a kivi· telezesre erett megoldasig. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. EtafeMtel: az alkot6i. teljesf· tesi fazis. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. acel. vasbetonepftes. kek.ny m3 fedett. §).? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2. iratrneretek. salakfelvon6. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *).) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. halok). Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. 1. azok vizsqalata formai. §. rendeletek. abra) szerint tortenlk. alapfeladat HOAI15. vo. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. 5.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . a versenyeztetes el6keszftese (10%). a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61).. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. sze1l6zes-. uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. Tervezesi segedletek 1. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. c\. adott esetben egyeztetes szakertokkel). ® *Resztervek (= reszlettervek. milyen id6szakokban. 1. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276. Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek. meggyorsftasi lehet6segek? 8. 2. pal16tokos. fCites-. felszerelesre (pI. pI. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak. a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. pauszpaplr. emel6gep font vagy alul? 24. M{jszaki alapok 1. szerint. funkcionalis. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. miiszaki. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. lranyvonalak. reszlet. VOB/A 9. oldal. letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19.. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. szemetegetes. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2.). energiagazdalkodasi (pI.minden.55. keskeny nyorntavu. hlvatalosan lattarnozva? 4. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. Milyen ablak.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. Terlehatarolo epftmenyek eseten. kerteszeti munkak? 6. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve.2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1.und Architektenleistungen) (1. Milyen a helyszfn altalaja? 2. legtelenites? 20. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. Milyen a hfv6berendezes. Terv (meretaranyos)? 5. alkot6i. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott). Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. epOletfizikai. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. meretek. § LPH 5. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. retegelt lemezes. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2.. A tobbl.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. epOletterv (11%). Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. harnutarolo. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. oldal ®. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. ut. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. §. fafalu. pl. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. traf6.EPULETTERVEZES KEROofv VII. sebesseg. melyek dragak? X.0 Tervez6i movezetes 3. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. tertogata. cseng6-. milyen hulladekok szamara. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. hoi van? 22. adottsag-e. aida!. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. a vegleges. tervez6i mCivezetes (31%). sajat aramfejlesztes. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas. vlzvetell helyek a szabadban? 18. selejtkepzades). milyenek a kirakasi lehet6segek? 3. Koltsegbecsles? 6. § LPH 6. terheles? Mivel terhelik? Bevonat. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. egyeztetes szakaqi tervez6kkel. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3. munkaid6-veszteseget (Oresjarat.0 Epi. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. Die s e I . es 4. szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. kOlbnleges feladat HOAI15. pI. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). 6rzese. §. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. falburkolat. fOlkes. feszUftseg. fenyjelz6-. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1. 1. kivitslezesl rendeletek. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. gazdasagi. Milyen a szellozes m6dja. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. valamint a tobbi. az egyeb a szakagat nem erint6 . Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa.0 Versenyeztetes 2.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. ara kobmeterenkent. Milyen lehetett az alapozas ? 7. hoi. vonalas diagramok. jogi.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. abra).2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. elektromos futes.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. dupla munka). stb. teljesftmeny. magassaga. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. sze· lessege. szelkerek? 21. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. teljes kiviteli. festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8.specialis szakagakkal (pI.. stb. apftesi hatarid6terv? 12. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban. vezerl6berendezes? 23. red6nybs. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. muanyag. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. 15. szikkasztas lehetseges·e. acel. •Alapfeladatok: A 3. milyen tormaban. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten.. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%). fa. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. DIN-szabvanyok. Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%).6posta? 25. stb.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. vazlatterv (7%). Milyen ajt6k? Acelkeretes. elektromos szereles. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). engedelyezesi terv (6%). pI. piros. t61thet6 esovlztarolo? 14. A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. gazturbina. 50 51 .0 Epulattervezes 2. El6legfizetes. vasznazott. Egyebek VIfI. Tenderkifnisi segedletek 1.

Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. Az arszintek felallitasa. 3.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. k6ltseg. a megfelel6 helyen). nyelv. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. csokkentessel. 4. ~ 0. elengedhetetlen adatok. olda!. melyek tartalma pI. ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama . Ajanlatkeres. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken.a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899. oldal @-@.a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki. gepek. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. ®. stb.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel). az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. ): koltsegvetesi kiiras.) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. o Ki.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak. 18: Vitas esetek. § szabalyozza.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt. 5. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3. es 7. a feladat leirasa. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten.. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. A kOltsegvetesi kllrasok . valtoztatassal.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek.®.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. versenyeztetes. • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik. Atadas utani bejarasok. A VOB 3 reszre tagol6dik: .segedeszkoz6k az egyertelmu. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt. Targyalas a tender palyazoival. 641 : A dijazas esedekesseqe.) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55.vagy atalanyarai alapjan. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. garanciak.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek. mennyiseq.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek. sIb. mennyisegenek meghatarozasa. 52 53 . esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. kOlonleges szerz6deses feltetefek. az arszint meghatarozasaval *). plusz k61tsegeket idez e16. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57.0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. 5: Kiviteli hatarid6k. §: Dijazas. kezelesl utasltas. § 8+9 feladattazls szabalyozza. A bearazott. ellen6rzese es bejegyzese. oldaL @.). 12: Atvetel. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB). 647: A vallalkozo zalogjoga.. felmeresek es levonasok). Az objektum figyelemmel kiserese. dijazas. pI. kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek. Anyagoklepiiletszerkezetek . . 3. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. oldal @. hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan. foldmunkak. valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. ha arr61 meqallapodas tortenik.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta.az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. ~ AGB-torveny 23. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett. Ha a felek a VOB-ot . lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. 11: Kolber. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. dimenzi6 szerlnt. amely vitat. 8: Felmondas a megbiz6 reszer61. Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . 15: 6raberes munkak. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. teljes korCiszoveg) az olyan. amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. 644: Kockazatviseles. hianyp6t1as. standard szam) ~ 56. Cfmek/tartalmak: 1. anyagok rendelkezesre allB. sto. hivatalos engedelyek). ellen6rzese es bejegyzese. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. rmiszaki. o. Az altalanos szerz6deses felteteleket. . KOltsegellen6rzes. 635: Nem teJjesites miatti karterftes. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. kOlonleges szerz6deses feltetelek." 2. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. Az objektum igazgatasa. ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten). 14: Elszamolas. 645: A megrendel6 felel6ssege. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. Ervenyessegi tartomany . Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. §/3-9 ) . pr. ertekcsokkenest. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. olda!. stb. sem torveny . gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel. 1. Szamitasok ellendrzese. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56.). Vlzsgalati jegyz6konyvek. . funkcionalis. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56.es kapacitasi tervek keszftese. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. Epitesi napl6 vezetese. teljesitesi fazis alapfeladatain. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). BGB §§ 631-651. 5. oldal. A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. megfelel6 mennyisegben. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek. Garancialis hatarid6k telsorolasa. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. 650: Koltsegbecsles. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg. rendezest. felmeres. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. hianyossagot. VOB/A 9_ §. 110-12. a HOAI 15. ~ VOB/A 9. a hibak megallapitasa. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. hatarid6k.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15. 17: Biztositek. oldal @l. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . atveteli eljaras megallapltasa. 3. muszakilag kifogastalan. .sa a megfelel6 id6ben. § 1. oldal @. elszamolas. ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak.. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel. min6seg.utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). 632. a hianyossagok megallapitasa celjab61. VOB AlBIC reszei) ~ 55. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). az ajanlattev6. 7: A kockazat megosztasa. 13: Garancia. munkak 100199. stb.min6segi feltetelek. Elszamohis . pl.. Nr. rnennylseqe. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. 636: Kesedelmes teljesit9s. a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek . Id. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten.kfvanjak alkalmazni. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese. oldal. . §. 646: Atvetel helyett befejezes.amely sem rendelet. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . ~ 56. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . 01: altalanos. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. + iratok. Teljesitmenyprogram . Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. §: A munka fajtaja. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek.as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. 638: Hovld elevOles. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. oldal @. tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. A karbantartas es gondozas ellen6rzese. @. stb. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. § 4. 4: Kivitelezes. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek). Allapotfelmeresi tervek keszitese. @. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. 6+7 teljesitesi fazis. Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese. ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. oldar. KOIonboz6 Otem-. tehat a . elszamolas mint az AVA (= kifras. 3: Kiviteli dokumentaci6. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. a feladat fajtajalmerete.®. szerz6deses feltetelek. illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras. 2. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55. A vallalkozasba adas megtortenhet. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. 16: Fizetes. az epites kesedelmet. szamltasok). 2. § 1. 2: Dijazas. A tisztazatlan. pI. Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint.ellenorzes. Kivitelezes . oldal ®. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. k6mOvesmunkak. rovid szoveg/hosszu sz6veg. Minden sz6vegelem szamozva van. epitesi napl6. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). . tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. a reszvetel.

1985. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe.3k (R} DIN 18307 Gaz. 650. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban).. 643. t• . § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas. 640. N h a . egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat. §-ban . 638. § szavatossag (Nr.47 2.09 L 2.tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat. szawloss 9 12.(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. 644. 648. hibakhoz. 7. . 3.':D~6 SP-ObrMi SPA. A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl).:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :.. lap). § atadas . tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. kOlonleges tervekre). Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk).. szemlelete~. § kMtelezes (Nr. . " . Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method.3 alatt tlsztaztuk./ szan. ----'. 642. fogalmakat ~ DIN 69 900. sib. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz.legkesobbi ke.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. --"*-~---.ink). alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat. esemenye csom6pontkent). Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi.69 19. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel).nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg). B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr. terben). Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben..) 5.) WB-tali lil2jelzo kapcs. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak. § dijazas 633. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez.zd6-. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre). Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6. A feldolgozott. 635. 3. (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A. § elszamolas I 15.utalas a 2.. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo. 1~ 1 iii I l_g g .desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe. 22. alagutak. visszalepes. hibas erszamclashoz. ut.si.891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban. oldal @-@. 3.iOn.16terv is lehetseges.6) I 4. 7. oldal @. A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont.475 m' N 14. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli.. N N F 1.5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S...tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek. nelkCrI 8.) H 3. atv Ie 16.€IS lapburkolas. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett). abrazolasat.l! aorazolnl.:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4. 6 7. § szavatossag (Nr.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont .uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek. LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez.47 N 15. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet. § hianyossagok 634.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6. SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl.rterftes. elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre. § hatarid6 megallapitasa. determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van). 639.hal6k: (hal6s tervek. az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye). sib.N. vegpont SAZlSEZ). (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. elkez6 szelf. § kivileli hatarld6k 13. A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent. Szerkezetepites felel6ss6g.o.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes.s (AI DIN18205 Vlz. 2. § szavatossllg (Nr. A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i.-I.ze. 647. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n). g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. 7. ~ fenn). A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk.as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. Az id6modell determinalt (~ CPM). a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye).63 N 0. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak.. 3. oldal @@@). Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~. abra. § szavatossag (Nr.) 13. D = id6tartam.7. resz. "dummy". magassag. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites. § a kockazat msposztasa 12. .hasznosba be nem szam>thato. szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_. 3. izel s 4. § oraberss rnunkak 4.475 N 4. kemenyek.t_ r====:-1 . . 1. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik. A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez.v{z ·C 20 "'.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle. 641. tervezeset. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete). MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk. Dusseldorf.67 B. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 . A nem kielegit6 projektmanagement. Werner Verlag."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. fejlettebb.6) H7. CPM) ~ 58. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli.) 6. •.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe. felrneres.. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k. § kivile!ezes 9. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer.. (:$atom~si m!Jnk. Elmeletileg az esemenyvektoros h8. oldal @.36 L l L 2. § kB. 3. 637. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek.nines szabalyozas 8.. ellen6rzeset szolgaljak. gepprogram) ~ 57.n 0. A folyamatcsom6pontos h8.. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr. . L szabad mere!: W 55 .363 2. csokksntes 636. vezerleset. A parhuzarnosan foly6.. epitesi Iolyamatok abrazolasa.:to$itasi ml. § szavalossag (Nr.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek).+szer.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v.4. •. l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende".'. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645.-t~. nem leolvashatok).3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1.. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast. resztsrvekre.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz.nines szabalyozas . a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y.49. az esetleges helyisegkonyvekre. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese.oldal@. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett. § biztositeknytljlBs! H3. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ. szokasos m6dszereket tartalrnazzak: . oldal @. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend). 5. elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt. oldal @'. Jelmagyarazat. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM).4. utak.92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2.znos ala plerilletfie 9te!.. alkalmazhat6 eszkozok.S. 646..Melyis~g. '10M 'lvelel 1. 649. § kiv~elezes (Nr. v~latterv LPH 3 opOlon.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. N 6.ljog BGBSS1.itemterv konzekvensen el van valasztva). CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk.4) ( WBS--ua.." klvtelezes. tornyok. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek.. Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6. tobbletkoltseqekhez.. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m.) 13.§. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k. egymast61 fOggetlen folyamatokat.47 2. .utalas 12. akaoajyozterae.a vonalas diagramok: sebesseg-. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! . 651. pelda).zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma. koltseg. 1. pI. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza.000 N 48..oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B.~m-"""'.5.. Sib.etiIOzjelzQ GAo. Folyamatok anaIizis9l. 1.04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia.5 em cementvakclat .as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui.pites 1_Fold.) abrazolasa ~ 57.es tamunkak Ace-1. F.. xIh I~g.oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek). lak6sz.elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM.) I .3/ 2. § Nr. tavak as lengerpartok bi.lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3." 11.ast koveto?n k:. A projektellenorzes.

baton: m3 .1 szakasz. 21 20 19 18 11 16 1.) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17. zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . vizszlntes beton felso slk. T" T. B. § Nr. _.. lefras 105. § Nr. Ratord. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek . T.es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI.01 Standard feladal szama. burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk. J.. _ . palda ... k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz ."".. 2.to fB • ~ I! I 15 0 2./".se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61.2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28. vasalatlan betonool. 2.10 OM/·. Utprofil klalakltasa. Munka· folyamat Egys. 12 em vastagsagban.· tas h/egys.d. egyik oldalaval do!!.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani.. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano.. -hoz .70 3748.2.go. pincefal.02 Alaplemez keszill:. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton. vizszintes aljzal... LPH 8 Menny.. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1.. 1-3.02 105.. § 15. bek. K-Nr.M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 . 7.. cm vastag.10 OM egyeb: '...... Pelda .'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35.) + Palyazati feltetelek (VOBlI7. @ 35.1 tetel 15 menny.. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l. A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek.50 Napok A munka sorrendja: felvonulas. .. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2. Jtjn. 105.1. o.szcroldbeton. ·W W a 0.~s {LB) Forras. (hely rneqadasa).gvet".60 OM/l1. egy sorban 2.. § Nr. oldalat a lelras els kell helyezni. 2. 4. zsaluzattal/anelkul. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz. 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (.m2-enkent betonacel: kg . _ . betonacellatbetonacel nelklll. a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni.60 OM anyag: 11. Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr.. dij: 24.) Tenderokrnanyok (VOB/A 10.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal. m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal. vasbetonb61..02 35.m2/m3-enkent zsaluzat: m2 .az egysegar es a mennyisegek lelrason belul.. § 15.. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0.4... .0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61.. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton. § Nr. Reszletes lefras 3. betonb61/vasbelonb61 . Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket.. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St ...) Muszaki tartalom (1) kolls.. fold· es bontasl munkak. het.70 3748..12 em vastagsagban... m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal. c:I' Q S. . Menny. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani.. d6Ies.' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To. VOBlB 1.. kirr..70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748.."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d.0 m' dq/anyag/egyeb:24.m2/m3-enkent. palde ..egysegar a letrason belOI 2. ""g. 2. bek..mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .. Kulonleges kovetelmenyek: . Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap.§ Nr.lok (BVB) (3) ki. _ . Felmeno epO!etszerkezetek..gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f.llel. spftkezes hslyszlnenek takarilasa.ni betonja. M'~ Miij. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI..

14 10u. de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi.w. hn.'I. hogy arra a jobbra.. rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500.... '0. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2. az epltesvezetenek.4Ht .-.•. szerkezeti es befejezo munkak mereteinek. 1 Fogalmak 1.. ~ D. + ... lJ"'I. . Oz . stb. u . 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k .1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• . 'VorhCl"inta cn .r.•.. .9 . n tt!2 'It 21< liO & * . teg" lak.... . $ ~ Z=0..v. 4. 1'2.rovid leiras Nr. valamint meretezesi. @ Folyamattablazat (CPM) vo. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet.1 .•••. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• . az ablakdeszka szelesseget.25 pontos erteke" re e& a 7t = 3.. iIletve ... AV. k6t6gerendak.501 404. i.7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --.. btkJ. A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg. ..att-rtlrd ... Kienz!e szerin! 59 . Legjobb.__ _.~ \SV I G) A normal s. a 62. az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot. ..rd ..403 401.) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l... III 7 • 'a l ~ .. Steck .... .zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz.2 Szabvanymeret: a szabva.: .rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal.t Tu . 2·e.Q. szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk.. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1. a labazat maqassaqat. A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti.p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban..••. oszlopok. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk. '61 ).q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• .. 63. Tijrfw. Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts.oldalt. az ezt k6vet6 szamot.00 m..ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u..u'l· T.0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat. 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s..-.. At. ..9 kritikusul ".) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{.12 9 u. Annak erdekeben szOksegesek. pontosabban 1.. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen). Folyamattablazal .."'. 500.•.. . 250. pI.1! j. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek..e ~ • H{2. r ••••• Yu-rbCott .O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM . A . -7 <D. 31 .3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak. a meter. Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni. 16.016 m. :t.•.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat.S 1 u. Dr.t.502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0... 1000.... tUres. -. : @ .6Iagcs folyamatlal D. -!. e~..302 104. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen...0--.ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ . o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly...... (MPM \10.-.... isrnet normal szarn..dn"r'I5I . illetve a" 10 == 3. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 .. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara. 1.. . •. . _. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras.. ~11t1' .1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret.. fclyamat nlllla·~sszekot6 v.•. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak..ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r. .. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1.•.. .oIdu"Si . 2. (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van.i:-_::. A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben.W2 12 0 T. A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara. hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen. Kclln·T. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk.. Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em. • O..304 302 301.. Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O... mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi...Ide kell pI.sa $b $d " . ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek..yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde." .20 18u. _.--••••••• -- ro~amat eorezema fo.22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 . befrni.s 2.3 48 60 7a Kapcsol6das fel. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak..) .'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc.. 1.. .......1..5. W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••... L. .. A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak. 1a ~G "'OM-a...~ . + 1 AV· Nr.-. LUitu"lISl ..16..402 403.. ido altai meghatBrozott.oI6<Lls a 10-es ~.:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 . Itl..zerrel =={> 10n g~".. szarutak.. DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese.0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel.. < •••• 'H TiIIrbHct..16 artekekre figyelemmel 3... .--.udlfen .~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 . falkava merete. !t 1) ~ a lane jateka :Sc ..% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij.8.5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel. WalChlN<:UrI. . "$dua1N". legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka. Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103... .•. Amsrlkaban a 40 coli == 1 .•. ••. :t.• 1adI1 .amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof.301 203. szam/end. vakolatvastagsag. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben.. ezek pI. Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en.16 12 14u.2 ...'•.. T ....:. Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra.. 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala.:.: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok. kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy.pitrn"ny f>2.lag .402 303.•• hnmr . ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os.+2 40 32 44 60 sa 48 60 o . kSon •.4.. igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato..nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek.•.. 51.s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·. Az epOletszerkezetekre vonatkozo.15Gre..alapja a tervezesnek es kivitelezesnek.~ •. 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel. a 32"t a 31 .z. H.. RohN ..) !Ii OJ normal sorrend O.. de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok. kiliGIor.a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u.. -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat . dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u.J". ~p.lknopl' ••. r ... horonymeret. vegUl pedig lefCizni.. 125.. .. a friz rnagassagat. 8.•.. lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak.. pI.. fugavastagsag. . 2 kczdes 0 2 bef.I. szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik. .. Fwahim -..14... tarnaszok.0 -.5 m .31 . . a lapokat folyamatosan vezetni kell.8 = 25 dm .••••.. :Schl1lcu:liNpptI •. 250."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u. 0 0 0 ertekelkksl.

80.3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval.5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1.6 Nevleges rneret. e es d pontjainak.st6! tagg6en 60 61 .00 m. 6.00 m. epit6anyag-.es id6megtakarftast tesz lehet6ve.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. m-es tengelytavokat. nyers fodemvastaqsaq.5 40 42. pI. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess.25 mm. b.2. az ablakok..5 mm. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel. x 5 mm. Az ilyen felmeretek 2. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket. 43% 50 56'/. 40.. 2. 0. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian. .. szlntmaqassapok.iletek 1. ugyanigy a gipszlapok eseleben. teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. Ertekuket szinten a ta. a konyok 62. 66% 75 75 75 68% 75 81'1.. amelyeket a tamaszok. Egy 62.0. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg.50 m. .5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn.5 em. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga".5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg. b) t.5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak.25.5 15 17. 0.6 mm.5 m-es alapmeret vonatkozik.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl. ". I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi. 67. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. alta laban a tatablas epfteshez. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese. 6. Ugyanezt az 1. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki..neneket.25 m.-----1. 2. 8 'I. falakat. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet.®.25 = 2.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4.00 m. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I. 100. ablak. Ovegtablak. is a DIN 4172 szerint alakulnak. hataroznak meg.5 95 97. Teglak. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em. RR . illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® . 16% 18 25 25 25 25 31 'I. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a . 1 mm .Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak.25 m szelesek. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-. Ozemi. (62. szeler.0 stb.50 m.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. a hejal!l.5 30 32.Pari epi. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni. stb.5 10 12.S 25 27.1A Szerkezeti maret. v. a kemeny farostlemezek.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 . pI.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. 1. rajnai. 5 mm. Peldak: -4 BOL. padl6felulet merete. kapukat. falk5zepek. vakolatlan ajt6. ajt6kat. Ezjelent6sen leegyszerusftette. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). Mertekad6 a porosz lab volt.00 m. stb. tart6k. dan lab.(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei. stb..75 m-es kozbenso 10. ablakokat. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk.00 m. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62.25 m-rel. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. amelyek fokozatosan kialakultak. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. 25. Reszletesebben: -4 BOL.75. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2. 12 '/. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12.. ipari es szallasepi.219 m.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan. Valamennyi egyeb szerkezet.blazatb61 kell venni. a 25 x 12 em-es regi. 1.5 75 77.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2. 2 mm. pl.5 5 7. 93% 100 100 100 100 82.00 m.. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0). A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest. 60.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27..250 1. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2.5 20 22.es ajtonyflasok -4 175-176.5 60 62. 12'1.501 2 = 1.blazatb61 kell venni 4. A DIN 41721.. stb.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast.00 m.50 m).25 em.5 mm-es (nevleges teglameret). 1 em 8 mm. 50. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal. Az 1 . A rneretezes mindig.5 70 75 70 75 as 'I. A porosz.. pI. szintmagassagok. A szabvanyos.5 85 B7.0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell.5 35 37.25 m-rel a metrikus rendszerbe. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6. . szarulakat. hullarnbadoqfedes. 7. 1. 1.3 mm. k5ltseg. 1. Ovegsavokat.es vasbeton szerkezetii epuletsk. c 2 CD Regi dan tachwerk haz. vasbeton lemezek. a racskoz az 1..5 70 72. 37'10 41% 37 'I. a 4 anqol lab = 1. '10 60 60 62'/. f5demeket. kiveve a kul5nleges kiviteteket. atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. 15. a beton eplt6elemek -4 72. 20. 3..€IS ablaknyllasok rneretei. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4.5 es 10. k5t6gerendakat. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje. stb. 3.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek. Ennek t5bbsz6r5se adja az 5. pI. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep.5 = 4:2: 1. ahol a favazas (.I' . Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes. A sorozatqyartas. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62.Jlasa 1. B7'/.. lecezett horqanylemszfedes.5 55 57.1 A szabvanymereteket. 8. TENGELYMERETEK az 1. 91 2/.5 45 50 52. Ebb61 ad6dnak rneretek. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. 30. 2 em.00 m. allokoroos fedes horganyzott.25.5 em-rei.818 m volt.5 90 92.DDD 2. de a nernet.2 mm 2. esaknem egyenlo az 1. tetofedest. B7 'I. ahol a toki6i. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik.00 m. 0). horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. darupalyakat as egyab szerkezeteket. oldal. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni.* . a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek.

CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm. mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an. hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni.. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek. a tengelyhez viszonyftva .. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5. pen2:llirl u]st..4.. ajt6k. Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga. terelhatarolo epuletszerkezet. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen... hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok. stb. 204M ~ .. pI.CI6s RENDSZER + KOORDINA. Soksz6gek (pI. 27 /+. reszrendszerekre oszthat6. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg.es esatlakozasi mereteket. A korlatozas funkcionalis.75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk .c:l.) -> @.... @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas..2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 .. Ennek el6feltetele. .).. m.3.!>. egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni. ameIyek hossz. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm. ~ ® A gyakorlatban kialakult. lM-sorozat 30-82Or08. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek.. pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI.?. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI. haromszoq.6. homlokzati vagy valasztalelernek. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban.6.. hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6. amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /. A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban. @+@.DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M.®. negysz6g. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0. ablakok.. A koordlnaclos A kombinatorika J {n. magastet6 r< 4 .4·n ·m+M 4·n·M 00... valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz .. stb..6sszehangolas" kifejezes erthet6. A modulrendszer egy koordinaclos rendszer..4· n. 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-. lepcsofokok. Keresztirimyban csatlakozo.es6Msorozat korlatozag nalkOi..'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet. ®. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'.®... lengelyviszonyitas • --- 1.. azaz rnereteben es helyzeteben.g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS. Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak . 3M-sorozal ts-szoros.. 12M.). Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere. CD-@' @.. valamint helyzetuket es meretaket.t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++.8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l.. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek.. epit6ipar.tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ . Geometriai atapvetesek . elektrotechnika. a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M . szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm. 2. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot..-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k. Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere.... Ezeken lUI leteznek nem rnodularls.vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep. szallltas) ® o.es 3Msorozat KOORDINA. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN . 50 mm es 75 mm. teherhord6 szerkezet. 0 .2 2 Y we" Y WCn61 ~<l. nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda..@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI. .. 0 .7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is.. hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl..jlr. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all. Az .. stb.

_' - .:: 50 cm -e @-®.Un. DIN 4 094. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal.~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va. 3 m hosszu fa. -@. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j).go. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet. Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022. 4022. ® o 1. A szintez61eeet --7 @. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300. fajsuly. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok.:. helyi adatok allnak rendelkezesre. 4030.41224 -7 OJ Felta.ny IlrIlnyz. 4125. konziszteneia.hll. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t. .. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti.Qr''''~ ~~·::·~:. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\. oldallranyu kiszorftasa soran. Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet. 6sszenyomhat6sag.vagy alumfnium sin.G)-@.. vizsqalat.o. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel)..BI"ProIs6!j.tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK. A szamokat es melysegeket a topografia.liim akllpszat1nt@ ..----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar.in6r (0101) BiztosftB.torna1edl. minosftes.. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6. Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak. plnce padl6lf.0.~.! . kokb61 kiindulva ~ @. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch). ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen. Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet.5 I.Az ellen6rzes.jjS . A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030. kiterjedeser61... Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba .eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet.MUNKAGCORCK. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®.:. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik.. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol.O.. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni).. biztosltasa DIN 4 124. viztartalom.18300..---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 .s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara. Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054. azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. A vlzzel t6lt6tt. ~pttOOijjt.:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\". talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron .ARKOK DIN 1054.. a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni.si eljarns ® MeglevQ. Alapozasl.6-l sCJ:ve.gassag o)tmag assa g (csa.18303 Ha a telek meg nines kituzve. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran. nyiroszilardsaq. hajlithat6. nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr.016 (ha!lliJk:i. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti.i-»>: '''*~r. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) . A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni. az alapozas alatt.. a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok.QQ_ _ ----y. fgy kell az epOlatet kituzni -> @. .V . A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj. atlatszo. Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken . talajvizviszonyokkal.J. MunkaterOlet.rl<ja 1-/ . lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere. az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni..ap) a tervezett spmet aIapgt'idff. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani. "'.q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 ... Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6.em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-". akar nem lathato (pI. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek. AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.ras.es reteqsorrenddel. klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek.. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO..~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas.

a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve.:. d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel.. -e~ '. c. besajtolt col6p6k.vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·.~aJk::. Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat. melyeket a talajba bevernek. melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn).rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg.p vasalatla.4014 ~--~J~ f-i\ \.rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\. besajtoljak. melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c. A csavaros colopoket becsavarjak.. pI.vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. Hajlitassal igenybe vett c616pok. kiszoritjak vagy fellazitjak. A talajt vissza kell tolteni.: :.p vasalt belonleme:d)l'il. ~. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054. hUz6c616p6k. ..20 m-lq.. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol.: ":. 1.5 m.80-1.. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr. epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- . Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk. berazzak. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites.} feluloo(das. Vegyes alapoz6 c616p6k. me[yeket helyszini gyartasu es elore.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal. kalciumktorid). hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb. valamint laza kozet). A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k.. t6m6rftes 2. a vert c61op6knel --> ®. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk.0-1. helyszini vert. A kopsnysurlodas itt jelentektelen.:. furl Iyukakba behelyezik. Az epuletfajta.n betonb6! @ Szelesltett ala. A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054.) A talaj szllardltasa es stlntese. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala..1055.I. a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra.. 1055. pontatlan. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. melyek teljes hosszukban a talajban allnak. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0. melyek a talajt suritik. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek.pok lhibasj a. szabadon all6 c6lopok... savalap -> ®. falszerkezet eseteben mintegy 45°. becsavarjak vagy el6keszitett. Azok atmen6en futnak le.. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon . A magassag.2. . epit~si gi"Jdor fa. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani. kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.. Nyomoc616pok.. homok.3 3 m-es korzetbsn. stb. b. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik.) ! .. klterjedeset..80 m. An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik.Om O.:' . 8vvz9Z77V~ a. retegz6deset as vastaqsaqat.!isra.. Epit6anyagok: fa. melyeket furt Iyukba helyeznek.t. Hosszu co[6pok. prescsoves vagy raz6c6lop6k.. ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv. er. vfzszintes terhelesu.5 rn.a m{.) er6sltes a tamaszok alatt b. a veresi eredmenyek alapjan. de ~ 6. adottsaqait. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. Csucsnyomasos colopo«. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 . Kesz c6lopok. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot. a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval.1 e.) Vibraeios. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k.i~ d.).elly. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli. alapok behatasl ® . Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato.) ar. ----r..0 m).go)lajban keszitett Oregbe helyez____. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni.. beton.:OIlOS .. A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak. ill.. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia.i!dfal vagy helyben d) Az.. ® Alapozas I'legyoldalban.. melyeket a taLev. A talajba juttatas m6dja: vert colopok. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16. Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0.) nem eJvala.J elvalas. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61. rnernokl letesftmanyak eseten 1. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye..4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez.. vasbeton es el6feszftett beton colopok.ositett lemez . A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a.sz lott aiapi r ~ ~ :. Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @.:. ha a pont. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol. ~2dF" ~1. acel. . bemossak.1-------1 3.B m _J_ I morftlk.5. Helyi keszftesu c615p6k.. bevezetes nek mint a furt.0 B vagy 2 x a colopatmerri.

kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom.tQ~l[ slam.-.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6..zN~ig5I'i6~ I9m(tz. ~.hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6. .®.. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel .10 .20 :1. A szivarg6 rendszer reszel a dren-.. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset.0.-. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.6 J4i7 II I I / ~I il /1. Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni..5%.. esztrir.5 f.+--.h i'~ 0. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret.. ellen6rz6. ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61. lejtes 0.0-0 esetekb61induljunk ki.llllen6rz6.1Ib61 @ S.!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0... as elfoly6 letesltmenyek. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel).!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent. Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100.0. A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ . F~ia. 2 1'.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze.!imos. tet6szigetel6lemez.20 :1. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez.lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e.." alszerI5z. valamint az elvezetesek.g raesce oovekbol VOd61eteg. liS"h 0. .0.1 'I II I / I cf. Elfoly6. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek. Hogy a falon szukseqos-e drenezes.:5rlltyol) 0. viz felJepese m~nt.0.----- NAIOO NA1000 3.{.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6". (j) @ ® A csekely helyis.llgenyu.8 0. dJi:nlsmEtl. / ~=2. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1. .0.15 ~0. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla.t. .. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ). A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .. Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben.zllt6 pe~daja 1.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300.. DIN 4095. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel.. nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass. hatas a ~puletreszeken. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195.0 2..s:.!:Or.0.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ.50 ~0.vagy munkaternek hasznaliak. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1..@j.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o. VOd6r.:nosllasi Igenyt:i. .tok· fe~olt es e Szig. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m..1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:. 1 .0 0. 0. szigetel6lemez. Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban.gu lefolya.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r..i1pincezett epQlet szIgetelese.50 :1. ~ .e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess.0 y~J /1 I II 1. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3".10 Csapad~k.\loolw:til (.. ellen6rz6. . A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® . ahhoz az _.es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000.egyedi slam~ (:. II ~.le. illetve p6t16lagos lak6.ita.. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull.0. muanyag szigetel61emez hasznalando. Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten. Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben. .:0. • Elfoly6-. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl.' / I I / I I ~' !!i I I MunkM..eretazesi nomogrammjai 69 .6.l..~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II.10 :1. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e.gh"""no. A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen.. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst.

0) 30(3.5) 6(0.ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn. soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg . akkor torlasztott.. A hordaleklerakodassal kelelkezett. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb. stb.0) 30(3.7) 10(1. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak.@-@ .td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS . ciklop-. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0.9) 12(1. ®.9) 12(1.0) 22(2.6) 6(0.6) 9(0.3) 3(0..2) 22(2.2) C 3(0. A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott. Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1.7) 5(0.2) 30(3.2) 16(1. ItIszk.7) 5(0..2) 12(1.2) 16(1. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk.0) 30(3. Mesz..0) 16(t. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest. melalrr.6) 4(0.0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa). reteges kezi faraqasu.1) 8(0.0) 40(4.) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :. de leqalabb 30 em legyen.6) 22(2.6) 10(1. az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni. Karos-USod.0) E 6(0. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU).5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin.3) 5(0. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk.0) 40(4.4) 10(t.6) 9(0. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.6) 11(1.2) 30(3.3} 10(1.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj.6) 9(0.0) 50(5.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.5) 40(4. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon. ®.7) 5(0.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m').50 a) kett6s fal kot.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.8) 12(1.9) 12(1. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu.0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J.0) 16(1.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll.0.6} 22(2. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!. kvll..5-2..7) 50(5.4) 22(2.4) 7(0.2) 8(0. Rugalmas lugaszalag. ®. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve. dJatntl!00 ~!.4) 10(t.0) 7(0.6) 4(0.2) 15(1.7) 10(1.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni.5) 3(0.2) 3(0. de a k6magassagnal ne legyen kisebb. ez szebbnek. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak. granit. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja . A k6hossz a k6magassag negy-.2) 14(t.2) 14(t. otszorosenel ne legyen nagyobb. termeszetesebbnek tanik.3) 12(1.2) 8(0. kvader.0) 6(0.3} 6(0. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb. mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez.8) 6(0.0} 16(1.2) 16(1.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095.0.8) 6(0. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat.0) 40(4. :monit. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni..0) 50(5.2) 10(1. ill.3) 16(1.es vegyes falazatnak -+ (D .5) 7(0.8) 12(t. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni.8) 12(1.. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes..8) 8(0. a retegmagassaggal azonoslegyen.0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le.esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl.0) 30(3.0) 0 4(0. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata.6) 4(0.3) 30(3. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.2) 3(0.6) EI 2(0.2) 30(3.3 em vaSe tagok. 8(0.7) 10(1.. (D. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .6) 22(2.4) 3(0. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen .5) 5(0.S} 6(0. ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez .2) 16(1.6) 16(1..4) 3(a.0) 7(0.2) 14(1.6) 10(t.0) 7(0.2) 2(0.2) 22(2.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-.4) 7(0.4} 10(t.8) 6(0. A 2. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~.6) 22(2. ill.0) 10(1.0) 40(4. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @.ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu.0) 7(0.0) 6(0. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 .0) 22(2.0) . Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.5) 3(0.6) 22(2. Klvitelezes.2) 10(1. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb.m:susodas 8(0.3) 5(0. masfelszerese.6) 4(0. A vfzszint pineepadl6zat ala.rllplniir.0) 22(2. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi. kaqylorneszko. as statikailag is helyesebb. hogy az epitesi alap fajtaja.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.6) 16(1.@.i$.

6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq..g. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.000 1.625 1.. A falazatretsget min. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv).5 24 36.6240 0. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni.8 49.• 1 112normal formatum " . fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni.3334 1.365 1.2500 0.7500 0..8 a7xaOx2a.6875 1.5833 0.0000 1..1 12 (f) KatretegG.875 2.5x2a.5 ~17..250 0.490 2.5 24 36..615 1.1875 0.375 2.00 4.385 1.25 2. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.5 24 24 24 17.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta.3333 1.750 1.S:lS 0.0000 1. burkolt homlokzattal ® Egyretegii. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell.6867 O.6 49.am HQI!.3125 0.5x5.1:lS 0.. Norml1llormattJm .3.625 1.kiugrt. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni.25 3.4167 1.0S33 113 0.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.125 2..3750 3.00 1. os 8. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m.38S 0.5000 1.250 0.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.2500 71 0.5x7.865 0.5.760 0.375 155 0.2500 0.1:lS 1.1557 1.5 11.260 1.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.3334 2.8125 3.. old.0000 1.00 :.625 0..5X30x23. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.365 2. vakolt ® Egyretegu..50 1.355 0.3750 0.50 :.8125 0.5625 3.250 1.750 0.8334 3.1687 0.5 17.6667 0.5xl1. Tovabba olyan epftrnenveknet.25 '. Habarcs db Hler 16 11.eeo 0.1250 0..S:lS 1. bels6 h6szigetel8ssel @ 12.000 1.5xll.5 I Fat vastagsaga... 2 112normal formatum oc.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11.1053.. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek. 5..500 MIS 0.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.010 2. 01dal-+ @). el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn.5 .750 1. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.= 0.5Sd <24 24:.5666 2. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen.5xI7. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.625 0.375 0.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4.slmsrel) o. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.0000 2..3750 0. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0.125 0..sooo asoo 0.3 24x24xl1. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak.3.500 0. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal.75 2.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.5 11. legreteggel ® Kelrategu. a _ nyWismeral. -+ @..6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 .75 4.500 1. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak.865 1.: 11.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.760 1.1 11. 18153.1666 3.8750 2.9175 1.38S 0.5IS76 ~ 17.50 1.75 5.00 s8.990 1. vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 .50 0.. Ezeket tartotatksnt kell meretazni.375 1. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum .5 24 30 24 30 a6.50 4. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek.500 1.1666 2.00 1.9375 1.260 2.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36.875 1. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72.5 36.5625 0..5625 0.00 3.d<30 30Sd $3.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu.5 17.IS75 0.5000 1.8333 0.25 0.5000 0. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em. 18greteg nelkOI 11..398.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.4187 0. 5 db.6666 0.25 4.399.0000 3.125 0. ill.5 11.75 3.490 1. ® Poroton-teqlak falazva.4375 2.250 2.agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.3 24x24x2a.5 0.0625" 1.5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat.5 <3 IS4 IS63.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.2500 1.5000 2.240 o.3125 1.ta[le~kMl ® KetretegLi..8 37x24x23.ima tm Falvast.(1)25 2.•. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105.5 17.2 db Hebarcs.4375 0.5 30 24 I 2.7500 0.115 2.375 0.750 0.8334 2.•.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l.1666 0. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil.3334 175 0.685 1..75 1.510 1.3 11. tomor tegla KMz = KismeretLi.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at. KOlonosan.6250 2.7500 0. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72..cm-!Jen 2DF 24xll.2S0 1.2S0 2.50 3.4.5x23.8334 1.75 1.9375 1.2 7.375 1.990 2.18151.= 1. vfzszintesen 75 em.125 2.106.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva.000 2..~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher).1875 3. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1.50 S6.010 1.000 2.13 lj..1053.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36. valytiidomos athida16val I- 0.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz.0625 0..115 0.50 2.115 1.5><36. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1.510 0.•..5000 1.875 1. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi.1875 1.8 24.2500 2.. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17. habarecsal ontve 11.1666 1.5000 0. Sorsz. iireges tegla VHLz = Elafalaz6.740 0.0000 3.1250 1.6875 0. 106.6_ 1. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.40 1.5 ">24 IS5 1:. tornor tegla VMz = Elalalaz6. V "...510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag.8 49.1250 1.5 s d e 17.385 2.125 1. liter ldom.00 2.875 0. burkolt talazat @ Egyn3tegu.240 1.51 "> 11.25 1.5833 1..18152.125 1.240 2.3334 0.~OI.490 0. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik.135 2.5 117. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr.5x24x23. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2.8750 0.740 1.

::.. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni.5 m 4226 2. falazat.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga.18151. teljes szinten..11-0. zaj.5 ~17.5 em vastag talaknal s 30 kN.18152-3.5 312. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado. resz poruau. latszo falazat.. @.5 ~24 12 20 36 e~ 1. " Ha kel lranyban feszitett. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. Vasalt falazat. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre. ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6'). A fi'lgg61eges .5 em vastag falakkal. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag. teijes szinten. vastagsag em Fentr61 az 5. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0.50 .50 m. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm".00 ~8. de pOI'6. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott.25 m..0 5 13 23 e ~2.4165 A latszd falazat egyretegli. gipsz.. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek... Vasalasos fugaks 2 em. fa.... szelterheles felvetelers. parafa.75 4')') 111. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett. pI. Ketretegu falazat legreteg nelkOI.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek. 24 em. ®. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel. resz Mint fenn. d.• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105.szerkezettel.. k6 szilardsagi osztaIya.. esB.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0. fagerendak r(\legelt 75 .11. A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ .es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol. fiigg61eges hasznalatl torhclcs. mint pI. tuz. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg. szigete16anyagok. Ezek az pontterhek a 11.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2..S 4226 2.5 312. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni. iIIetve burkolt falazat.. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '.50 ~B..0 11.resz duzzad6 agyaggal.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2...i\ \_!..tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain. Az agyag a vilag legelterjedtebb es . hosszanti fuga fut. 66-67_ olda!. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r.0 B e= 1. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI. habares III. katMja falazatnal. m ki:izi:itti d~2._ Hasmalatl tsrheles kNJm2. Aeel0 S 8 mm.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na.5 em.. a keresztezesl helyeken S 5 rnm.ben. hablavaval. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6. rnelyek fesztavolsaga :S 4. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett.s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3.5 ~17. Falvastaqsaq e 11.. Minden reteg min.1053. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik. A kUls6 burkolatok . ha a terepszint m ki:izotti ~®-@. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11... fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. vastagsag em Tavolsag m ~4.0 5 20-100 £~1.5') 17. a 17.. legregebben klproban epft6anyaga. " ..g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett. mini kavics fentr.: .5 em. 2 k6sorral rsndelkezzek. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17... " Belsertve az eselleges szinteket 11.i5.399. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa . uregmentesen habaresozott.25 ~2.5 . atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga . 2 em vastag. melyek kozt atmeno. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok. soron kent eltolt.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.. Falfajtak. fermeszetee habkdvel. duzzad6 palaval.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto.5 <: 24 <30 ~3. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.W'.. 106. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja.5') 17. szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva..OO 775 275 325 425 « 17. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel.1 az 1-4. falvastagsagok... akkor az erlekek abban az lranyban. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa. A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f..00 ® 74 A kQlso.5 ~3. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11.:: 12. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek. nom porozus adalekokkal. mint beton.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12.l A legnagyobb megengedeH..25 ~11. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6...l.pitesi m6d) es masszfv 16demekn'. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-. melynek szelessspe :S 1. A legreteg sen kitolthatd. Tart6 valaszfalak. pI.

90.@. eltolt..0....) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta. egy/ket oldalon nyitva.4 300 65 108 108 32. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal..5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS.5 32 95 6.. .Dber 35.4 225 80 6.5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m. v9delme a tDzlerny. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @..TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor.eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas... 1 tut6. Az alj. A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak.vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek. a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25.lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate.Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22. eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19.(m'I) .4 405 50 77 77 65 114 114 32. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia.5 42 88 22.. ill.as-. 22. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-.5 82 95 58 90 90 0 77 77 27. elvalasztott Kelt6s kandall6. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva). ilreges terekkel O. 1/2 legla vastag.. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez.5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6. melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik ... kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 . nem eghet6 anyagb61. apit6anyag as beepltett butor -> @ .90.ta kC. resz szerlnt. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al . ket oldalon nyitva. valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva.. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge. ..4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege. CD .S 30 64 71 88 6... Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is.ghero padl... A fOstgyujt6 2 mm-es acel-.4 80 6. nyir.. ® 1 bek6t6.. A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4. soronkent valtakozva. ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@.4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60.. ® .. t6Igy·.5 52 72 50 @ Elteglaburkolat.eges tal 2'1/4 elleglafal..5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19.105. avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint..@. Orramentalis hatasO teglafal.. ® . 1 bekot6sor. a DIN 41021.. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n. elvalasztolt terekben Kandall6.aral& .. a falak.. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° . (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal. A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu.. .~ 26 51 104 55 120 7 27. A tCiztarnyilast61 elore.IDS-. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6.. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz.5 m. 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6.so- as as40 2S-... de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID. A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve . Az.. egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni . soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6.. Q). A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani. egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6.~.@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q). 1 fut6..

:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~.asak m~gengedett ~EI. Oreges tegla B DIN 105. A kernenytalazatot ne terheljOk. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj . tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @. hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be. •••• . LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak. 1. gyujt6akm. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva.2 mls. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m. Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h. legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6.'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6. ill. oldalon. lap szerint. ket szemben leve. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0. rneszhomokko DIN 106. 150crW x 25 @ 78 I . melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2.91"17 2x12120 2x12. a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok.es egy mellekakmi. += : I._..2IJ_ CD ~ t5<!LT . kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m. konnyli beton formaidom DIN 18150. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'. A termikus felhajtasu.. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0..Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet . hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel . harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel.'tt f--Ievego.25120 rneretezesl tablazata 9.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m.~ KEMENYEK DIN 18150.>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. Azok a kemenyek. vagy samottb61 DIN 18147. gazbeton blokkidom DIN 4165. rosteement lapb61.45' ~ --- ® HM.~ff'j L. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel).20 25x2O 2. palazsindelyb61.nn. A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala. Azok a kemenyek. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':.17 12. 1-3. mely .5-3-szoros magassaqa.>: 13. valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h. A motorer6 nelkOli. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint. meszhornokko tornor tepla DIN 106. rnellekvezetek nelkill 2.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1..o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7. koh6salakidom DIN 398. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes._. Minden nyitott kandall6t. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo. zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ .8(1 --+-:0 1. A kozponti (kozos) kemenyre max. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti. kozponti kemenynel ~ 5 m. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz.20 2.vagy rezlemezbol._. levalaszte ali a melieknelyisegbOl. egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . ket szemben lovo oldelon.17 20x20 25x20 20x17 20. hotelek.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk. Kemenytorkolatok kiemelese.._. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. A kernenyek szabad.20120 2.. klsmerenl. A. narorn gazkazant :s. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!.5 IS IS 20 25 30 22.. vendegl6k es hasonl6k. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri . tomor teqla DIN 105.t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. kulon aknas szell6zesekent . Minden kemeny rendelkezzen egy .5 em-es falaz6elemb61 keszult. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet.e"kooy 1-e1jes. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20._. ' ••• 1.s 10 glxl5110 1000014. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu. falaz6elemek. ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013.mag3Gsagn.1 iii ••• ii' . hogy a tuzhelyek kimen6 ga._.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015.EI. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal._. egyes tobbteru. a legkisebb oldalhossz 10 em.15110 0 b15/lO 100013.20/17 2.lepe. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel.20 12. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku. horgany.n~.EM.r". FOrdOlWG . nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel. (j)-®.as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben.val .8(1--1 Alatamasztasl hossz 1. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben.. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas. =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel.

. rel"yeregteto h.d6 .5 m-ig). ~:t : Ores fedelszek 15-40 * . oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt. ha a szarufak hossza ~ 4." ~c .5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek.tl6k fOggolege. Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. SzaMlyos. Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval.. ~ . > N " E s: $ _. Torokqarandas teto kb.~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k.. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly.015'. 0. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato). A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb. als6 k6togerenda. tetoto res. lkertartokent is.. Ha a szarufahossz nagyobb 4. . lehetseges a tarnaszrnentes.e> '" .. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20. 10-20 "'<u ~cn <l. hossza FEDELSZEKEK ". Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek.c:. ~ 25° 3. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. szel. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . -7 80.tkeda es le~6 . ragasztott fatart6kkal.Q . FEDELSZEKEK Alloszekes. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. . 1. egy all6 szek a teto kozepen. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal. ill. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet.f ~ H 7. de kedvezo a nagy.4. Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak..0 ® ~ .".lk. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar. old. 5.csos fatart6k.. a hajlasszoqtol. 4. teherlevezeto oszlopok. 10. elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval. G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: . hasznalati-.. torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas. oldal ®. Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61. h[deg. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s. 6.jl essz 6g. 12 m eporetszelessegig.iggnek az anyagt61 (fa.. acsl.. vasbeton).es torokqarendas nem alkalmazhat6. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. old. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott.~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . 45° :~~:. er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer. '0. falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra. 15 es 25". kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel.5 m. A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak.. @). A tart6szerkezetek fi.50' ::~:>: = szarufa S . Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ".' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & . atk6to kettos fog6fak. szelemenes fedelszek. a teherlevezetes fajtajaval. forrnak es merevitesek 81 ..---------------------. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt. szabadon athidalt tet6knel. bels6 ter. ~~ ~-. szarufahossz 8 m-ig.. tamokka! ~~ t b) Em. 45'· ban donfott gyamokkal.5 rn-nel.5 @ K6zepen nom gyamolftott. 2. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4. atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em.5-12. meleg).es hoterheles). a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. a terheleslol stb . Fesztavolsag S 25 rn. oldal. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony. ~A9j= A~ . Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet.

45 0.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0. razlemszbol. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc.(:. 70 60-100 k6.2-1.9%) (2S.55 0. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0. csereplecet oeteertve: .25 0. sz. 0. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0. kis hajlasszOgu nunamcsersp. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 ..•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk.SO -.7 mm A h. reform. lecezesen.. . A legtermaszetesebb hatasu a . Tabla 2.45-D. konnyebb. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /. aluminiumb61.mp6: horga.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel... normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott.. Cserep: h6dfarku. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13. tltancinkbol. ezert dornbontashoz..5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.. horganyzott acellallehetseges. lecezessel egyutt: deszkazaton..50 __.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~. 1. retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia.30 0.e5z05) (7·.•.. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0. 0.Al16korcos ledes Fern profillemez. eresz.80 0. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton.0.93 ~1/2hullilm.ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--. teny6.nernet fedes" -> @.90 0. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9..: kN!m'. horganyzott acelbol.45-0.25kN!m' @ Neme! palatedss 0. nemet palateto-deszkazaton. Pala: <!: 2.55 kN/m' Acellemez leloelem 0..angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka.0) (4·...30 0.15 es 1.6(0. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb.15 0. ill.0 1.7. vbrbsfeny6-.ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180. keszulnek -> @ .50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes. TOI.. 30 em tavolsaqban fektetett.50 m hosszu lernezee.'. DIN 456: Homyolt.50 kNlm' @ Angol pelaredea.2%) a. soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15. esucsaval felfele.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom.®.60 0. oromszeqely stb..SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps. ritkabb esetben lucfeny6. I- 7.11610 mm.0 0. oldal. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet. 1... @ 82 4Kett6S(h6dfarku). •• ) (5·. fern trapezlemez 0. ace! cserepelem.. Habarcsozasnal 0.1-2.1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel. G) .4%] (20. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @.9%J (17. 2. AI. 200-as lemez ved a szal as por ellen.175 m kozotti.. tltancinkksl... Elettartama napos vldeken 60-70 ev. hornyoll hullam..•.POSBCEiI koz. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa. 0.50 0. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.s<es) {7-reszes} (•• .6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.60 0.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO..60 kNlm'. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva.:elb61 A keszUlnek. Tet6fedes tel6cserepb61. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).4 m hosszusaqqal. @.60-0. betoncserepbol. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m. 0.jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89. azonban leccel egyOtl ertend6. de 10 cm jobb. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m. Az atfedes 150. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint).30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01. •• z. ill.cserePfedes..66) 0. Fem tet6fedesek cinkb61. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes...60 0. A terheles habarcsozas nelkul.lecekre. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb. Atfedes: 8 em. ©. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®. nedves kornyeken szlnte a fele -> ®.50 0.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I .•• .55 0.55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben . vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye. DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep.-.50 0. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: .30 0.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f.80 . A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 .4%) (22.63 mm vastag). olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese.7: Femfedes aluminiumb6) (0. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda.0 6.•. rezbol. 200 mm _..2-2.5%) (25..(i. ZSindelytet6 -> @ tblgy.reszes) 18-.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13. nyornashoz.25 kN!m' f- Cserepidomok 7. kezi cseptessel keszul. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ . max.. Alumfniummal.as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto.rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(. ' •• ) Lair. hosszanti atfedessel E116c. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @. stb. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek.. Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61.55 0.45 0.75 mm. cementrost lapokkal is.ott k6zott 175-275 k6zott (8·. horganyzott Iaposacet rezlemez.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el. DIN 456: Homyoll tetocserep.50 0.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0..25 0.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete.50 -I >.50 0..

. mint ... mint . Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk.f3\ EgySZ8ru csapolas. ® ® u. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. @ @ u.Lapostet6s afi6ablak m ® u...:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont. anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast. @ AII6 trapezablak ® u. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet.a.a..a.!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t. ives alJoablak @ u. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.a. legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek. akkor tetoablakot.. szalfa is lehetseges).. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra. merete es rendeltetese.. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 .. A ket szerkezet kornbinalhat6. fogaza50s raOltetes. ket szaruta 1. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye). mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg. elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki. mint . teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen.. mint .. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. mint . (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. ® r (2) . r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges. @ @ u. mint . Nagysaga. TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo.. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda.. a hazteto formajat61... mint . a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen.. iIIelVe annak tobbszorosenek. bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz. Teherhord6 rnesterqerendak. A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala.a.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. paclasablakot szoktak elhelyezni...a. Szabalyos. kat szarufa 01l6s csapotas..a..

2 telofelOietnek Sz. szokasos 19-20' 20--33·. szokasos 30-50' 30--90". Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk. ved a felh6lyagzast61.gat.301100 (Id.srrasai szerint haszllaljl.095 m' KN-I = 0. 2.00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2.stagsag -.gkO~ lonbseg minimum 4. megolvad a h6. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen. szalma es hasonI6k).180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt.keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI.® mindig h6szigeteltek.ved6reteg leterheleskent.menes lemez 1. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI. 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. Tovabbi biztonsagot nyujt.2 mm-es alumfniumkasfrozas.®.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd.<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre.:l. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa. koronafedas Cserepfedeses teto.215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0. szokasos 3-4._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6.drtfU. felepftes alulr61: h6szigeteles .BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei. bitumenes leme~ 3 kg. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338. szokasos 45' 4Q--60". szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta. es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre). para!.gek 20 'C.lk fel a .2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"". szokasos 25' 5--90". o. szoxasos 15· 18--50·.teg kiszell6zese a parkany..2). -5°. Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan.:10m ahol s~ -.:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0. szokasos 33' 3Q--60".>l6n.10m··KlW 1 . A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88.-.215" kGlso h6szigeteles asetan. szokasos 45' 30-45". normal •.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >. 4.4m .m: dlff'.h6szigeteles . o. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa). k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez.vagy betonprofillal ~ 88.J ~ ® . A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks. ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez. mechanikusan r6gzitend6.. Segf!.1 $13 .sd22m as. ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).a szell6ortetelld6. --7 <D. .x as '/' aranyok.dilfiityol Nr. szokasos 6-12· 3-90'.5-4'. kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto.kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88. A lenti.40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz. szokasos 3-4. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet .szOkseges Sd. 5-8.s~2:5m a::-15rn+s.4. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot). -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%.94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0.:X:. szokasos 5-30· 8-15·. ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd. o.. old.z:@l Sz. -> @ .725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH. dupla fedes Kopala teto. Lak6helyis. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z. Paras leveg6bol viz csap6dik ki._.5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+.h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal .4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .)1' reszarannyal ®. A szell6z6nylM.2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m. duplafedes Cserepfedeses tato. ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6. bitumenbevonat CNegszal ha.0. szokasos 45' 45--80". nehezebb) 1. Uszada 30 DC. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk. Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt). 3--30'.aOm'. ®. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg .sd $Zukseges $~ . dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat.t legiobb " gyM"161 megtudni. I I I 1- = szijks.0 . Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa.oldal} 5. ha a hajlassz6g 10% alatti.94.lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1.5%os (de jobb. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd.. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo.lm~ Ctvags.1ejtbelon parazar6: 3.. ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes.torntimU A.parazaro . tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban. kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni. 1 DIN 4108 I'blazalot.vlzszigeteles . iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d .120 m' KN-I = 0. 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten.:. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya.beton lemez tet6f6demkent .5 kglm~ bllumenen 85/25.sos. akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo. 100% ~ 0. szokasos 10-12' 12-18·.10. ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r.:.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>. AI 100 (8+ 8} - -20 I. resz.c uvegteto Cserepfedeses teto. 70% reI. ..O+9. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren.:: 5 mm). melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \. 23% = 0. o.. A tet6 az sresznel nyitott volt. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en . szokasos 45' 35--60". {rci. ill.. 3.2. Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h. szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek.S. KlW 1.~zell6z6 keres.. 2.-30 x 0. szokasos 22-45· 18-21·.2' 18--35·. Amikor az . 7. szokasos 2. ~ ~leI61eIUl.lI x s (m) po . hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®. 1~gO x(9. alalstlemez.hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag.. Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88. parat. o.ved6reteg.!.k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 . tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r. intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve).08 . 3. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61.16..:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6. para!.:.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik.215%.1 Elerru fenmn. 52 143./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D.:imltasl eIJ~flis: A. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das. ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk.4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton... szokasos 25-45' 25--90'. 60% reI. old. kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2. atszellozes szempontiabol kritikus.szarufa hassze $~ .vfzsziqetelessel. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt.90 cn?/m Alkalrnazas. . negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61. DIN 4108. 87 . kavics 7/53 es ken&. o.0. az optimalis a horonyres (minden oldalon). forre.rtmetszete ~ orom. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. bm. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek.tag •• g. ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89. Falesallakozas . resz} is .vizsziqeteles . rneretezese -->® tablazat szerint. reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek.15m. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag). es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®. old.OBm M. a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88. szokasos 4-10· 4-50'. ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0. felepltese alulr61: tet6 fodemlemez .kalmaztts: Megalrapitani .A.018 m2/m .anyagvaslagsag (m) Arka.. szokasos 45' 45--50". szokasos 30' 20--90'.raml6 nynasal.2. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz .: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa.9. meehanikus igenybevetelt61. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek. az UV-karosodast61. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot. 23%. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez .

®. o.. Hideg tet6 . ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3.. o.. a szigeteles . jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel. @: egyszen1 rnsqoldas.zomOl<elPoo:l c:1.0.... minimum kat vizelvezeto . -arapoz6 bevonat ragaszt6 . nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett). lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! . lltl07Cl. mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas. db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa. ®. El6nye. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen..leg d &.e"yoma" ~ sp..zuzah§k~ szorassal t.Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel.~ . kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul...lpr~kQn @ Falcsatlakozas. tavolabb kiOl6 ereszhez. jobb a jarolapburkolat. Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez. nemesak a esekely felGleti suly miatt. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok.. Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell... szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9...rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . J. a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja. o. =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel....Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p..glom{M~ les."----". Fordftott retegrendu tet6 .. jobb.es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas.20.lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal. @ . Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88..gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \.lrkBny.."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel.atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik. teIOIBtvedelem.teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. fontos a vlzelvazetss miatt.'_ teggel )("YYffi . ha 3%.LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88.. Hideg tet6 alatti. hanem azert is. f6kent uszocanal."". Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87.::so) r.. amely nyaranta mindig ujra klszarad. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:.k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ .ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton... FD l~mrt6szege'y .0.®. G).5%. nem szokvanyos megoldas.. @ es ®. vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01. ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167.! I'afoc~at 11I}Zll. @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel. a bels6 retegnel . ennel jobb: ketszintes .-. a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 . mely alul be lesz batonozva (. mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne. o. 8etontet6 . Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek). Hidegteta.. nines felfagyas. meg jobb. Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon. a hibak konnyen fellelhet6k. megterGl6.J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g. K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel. o. bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13. Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88. kivitelezes soran koraoban szigetelhet6...1Zll\. paradiffuzio ellenalias 110-120. Lejtes :? 1 .l: ta..® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval.. mint a normal melegtet6knel.5'%-a lehetl Faszerkezeten: . ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani.. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell. ~ 80. Retegrendjet lasd ..znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H ..:: 10 em.. nedves heIyisegeknel nem alkalmas.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal... bit.til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '.!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten..essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel.. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel.

:.7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. lagyszaruak. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes. valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el.:. cserje.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'.taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l.cm.!I te!Glet reven \!'.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1..1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4.eletmin6seg [avulasa 9.ssaga . Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben.. bokor. Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett. Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu.llare Szelld va~u~.. tetokertek.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum .nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!.. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" .. ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz.Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~. Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW. Esozteto.es f6ld reteg 7.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir. 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek.hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr.. Levego [avulasa iparvidekeken 4. Esztetikai elmeny nyujtasa .. N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok. laveg6 . 70m '. a parasztbe. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6.V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma. CD Tet6kertek bertakasban: . Pormegk6tes 8. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3. Extenziv novenytelepltes. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1. evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \. fa. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g. fU..ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6. Tragyazas. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha. 91 .. § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga.Weisse Tatra" Sedom Spur .beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl.::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6. "Elegant" arany (arany) 2 g~k. Csepegteto ontozes.9-3. bokor. cserje. Mikroklima javulasa 5.. Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe.8uperbum" Arachnoideum Hybr.l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" . Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten .. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez. A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven...!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta. Araszt6 ontozes. Mozgathat6 z6ldek.) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese.

egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. Szur6reteg. mint peldaul a tet6ereszek. stb. 2.otog_ 'it. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9. 3.. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni. a vegetaei6s reteg szell6zeset. Ved6reteg. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). lefoly6k allapota. A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik. palantaultetveny. nem ktvanatos aljn6venyzetet.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. A tet6szerkezeti. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. nylr. 11... T(izvedelem 1. 4. dilatacios hEizagok. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. repedesek). 3. meJygarazsokra. Extenziv novsnyzet. 6. Anya· ga: szalfonadek. falcsatlakozasol<. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1. A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. vlztarozast es a terepkialakitast. atszetlozes. r-r. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. a biztonsaql savokat. stb. A szaraz gyepet. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. 2.0-0t. extenziv novenytelepites k6zon 93 . A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. talajszellozest. Tavolftsuk el az idegen. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____. lejtes kialakitasa. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. resz szerint). A funkci6jat lemezhetji. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. talajreakei6k (pl-lertek). vizet es tapanyapokat tartalmaz. a tet6esatlakozasokat. viztarozas. 4. 8. Megfelel a kovstelmenyeknek. Vizelvezet6 reteg. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. 7.. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani. kaviesb61. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast.. a viz tenyleges elvezeteset.. Gyoker elleni ved6reteg.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. Lgyake.'. 6. fei0lviJagit6 kupola. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. 3. esv. 9. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. 5. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . vetes. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. vedoretog_rr= o"'<'oJ. 7. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. a. pI. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. DJN 18195). valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat. -Iernezek). pererncsatlakozasok. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. habositott anyagb61 keszult drenlemez. 2. tetoattOresek (bevilagit6akna. 1. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. Kovetelmenyek. beal· 16kra. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. funkci6k. 12. 10. Alapszabaly. ell. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. szuroszovetbol all. ezek legyenek eve 16k. 4. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6.. 2.d6r. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. 32 __. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. kivaltkepp a tetokre. felela szabalyozott vrzeltolyasert. szlvarqolernez. 6.ik: kielegit6 novenytelepites . kiszell6z6es6). A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I".25--. 11. ill. -fonatok. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. 4. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit. Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. vegehici6sreteg_ . 1. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). es azok a heJyek. statikai. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f.. Elvalaszto reteg. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. 8.-I. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. a viztarozast. juhar. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik.6. spsctans muanyag lemez. dilataei6s hEi· zagok. tarozasat teszi lehet6ve. 8. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. 10. szerkezeti vonatkozasok 1. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher. borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. vedot6lia tomlt~. stb. f6kent a f(lz.Id'. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. Tet6szigeteles (holyagosodasok. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. 2. 1---- b ----. nyar. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek.

5 @ @-@ . ~: . girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. osszetlesztese (konfekci6) varrassal. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. melyeket csuklos. heqesztessel.!9 tet6szerkezethez @ . Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato.® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. kart. ~: :I~'~ 0' . technikailag egyre bonyolultabb. arnyekol6 tetoknel. @. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac). a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. Az ugynevezett lebeg6tart6k. stb. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. epilesz. ®. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. 0. haromszooet. pavilonok. alkalrnazzak. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed. Alkarmazas: Kiallftasi. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. arnyekol6 tet6k. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el. szennyezodes. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. [~ 'r.t6csavarhorgony. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. hossza korlatlan. acel. ragasztassal. ipari es sportcsarnokoknal.szegelysodronykapocs 95 . Szelessege 1-3 m. G) Namet pavilon. MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. 0. nagyfoku szlntartas jellemzi. nem rothad. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. varakozohelylseqek. Kidolgozas: Tekercsben keszOl. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. 0. :[J 94 Feszitett szerkezetek.~ Feszitopaszma . taroio-.es szelterhelesnek ellenaIl6).0: ". stb. szabasa szerkezetnek megfele16en. ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. IA\ Olimpiai stadion. @. ipari es sportosarnokoknal. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. az ereszeken. A hal6s hejszerkezetek peremein. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. (1). Gutbrod. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. Alkalmazas: Kiallftasi. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. stb. Arkarrnazas: kiallftasi. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. tarolo. Montreali Expo 1967. MOnchen 1972 ~ @. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. acelsodronynalok.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. ®. sodronykapocs. ([j). A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok. Kurt Ackermann es tarsa.5 m. ~0 : ~0 .': ~: ~H Wl: hr. F. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak.as vfztaszft6. Szelesseg = 45 m. eplteszek: R. 6nt6ttvaspersely. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. @. altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. tartovazuk fabcl. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. teglalapot. melyet ketoldall. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. @. Hossza 2000 foly6meterig. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. a szokasos 1. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. soksz6get.

A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat.. melynek tenyez6je -. palyazati terv: Portmann.. @.jflI ~ Terr<l:cselem. epilesz: Michael Hopkins os tarsa.. faloktaederb61 as tetraederb6l.. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt.. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk. melyeket ugy allltanak ossze. Klaus ® Koncertterem. 60° as 90°-os szogben. ® . 'XX7 .... feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar.. .. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet. epltesz: Behnisch as tarsa. oktaeder €IS \!_.vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg. cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata. . kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani.. hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-.. epltesz: Norman Foster Ass. oktaedeIb61 es tetraedsrbdl.es hatszoghalok..l. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam. Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart. 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk. Dortmund. Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata. Echterhoffe. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban . A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all... 'rx'IXIX 'X'Xx .. ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell.. terv. SwindonlWiltshire. azaz a tetra-. ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk.. @.: Stratmann. Panzer [-. X. Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°. Hugo.0. " "" . Sik. belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ . hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk..X . ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X .RichardRogers"" @-0.'X X .XY >< X X XC/IX X X·.. Rendszerint ez csak fa. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster . '. Ahhoz. A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal. hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen.... Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek. ' x>. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata.. abb61 induJjunk ki. XXx .rxrx . Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. Cambridge/GB. es konnyed. CD. ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) .FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze..X .® es Gunter Behnish . amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl). A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset.. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. dortmundi vasarteruleI.XIXIXIX . Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal. a dodekaederhez 24 rud.J2.:V reszletrajza "Plana.' . 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9. amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61..XX . aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern..es lzokasdar. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) .oktaederb61es tetraederb61. okta.\12. hogy rneposszak. @. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ .@. e 10 o!da~(i ... . @. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni. Szabalyos sikhalok a haromszoq-.es tart6szerkezetek stabilak. ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk../ tetraeder ® Terrscselern. CD-@. ~~a"~ I.® es GOnter Behnisch sportcsamokanal . rud.: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak. Racsszerkezeti forma ~x .Michael Hopkins . Paderbornl Lippstadt. 18. feloktaeder es tetraeder ' (. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van. Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg.'.X ~ X 'XlXIX " .. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n... hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader). epitesz: Gerber es tarsa.: X'X7X . amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve . London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas. negyzet.® . melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo.' X. London ® Kiallit6csarnok.. ' .Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont.. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt . megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie.j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at. A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok.

.0.kezethez.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. amelyek tobbnyire 1Q-. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben. az als6 OV KK-rendszeru. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D . ® MERO racsszerkezet felep. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit. amsnnyJre a mlndig ism~II6d6.~[tQtt~ 11. tobb csavaros kates.tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i.-.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. (perselycsornos)..l. Itt alapelvkent ervenyeslil. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo.@. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t. f---------------------------~ a -4. Menetescsap S. Oreges profil (cs6) 2. A g6mb csomoelemekbol kiindulva. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D . Csavarbemeneti nyflas 3.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu.-:rt. egyest6bbretegusze.szortl6gyLirLi to. epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm.lC$6 13. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz. A tetah'. Parakivezet6 nylras 8.nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak. A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet .45. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara..I.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor. Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. (blokkcscrn6s). -.. 6. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget.S csomol kozott. hogy kiszerelnenk a rudakat. es tobbszoros csavarcsatlakozas.:':-i ". Gruga N6v'. tol~gatoles hOszl. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® . Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. a rudhosszak ~2-. MERO-csom6elemek . csak egy. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl. BK-.etegu szerkezethez. kilzponH d. egy ekratetb61. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. ZK-rendszer (hengercsomos). Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl.::-~-='"-.nyhaz. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta.illetve rudnpust az epft6elemek kozOI. csak annyl furat van. ill.ends:ze. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® . K(lp 4. ketretegu tarl6szerkezet. Gerendely hasitott szeg 7. amennyiben szukseges.@. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi.o!daluak. A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. Haqeszteslvarrat abrakon.Qt ~~ B. Q. Minden terracsszerkezetre igaz. trapeztelOletU alakzathoz is. A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA).--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk.7. sarokmerev. Csavaral1yapalasl 5.®.zet. 1. szelemen. csak egyretegO szerkezethez. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen.endsze. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. a rendszercsom6- o o o elemeken. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta. lIizszll1-lEr. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] .L3-. Az osszekoto eszkozok csapszegek."".Io:PQfa 12. A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni.uah ekr.l. ® TK-. epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all.d-gy-. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s. gerenda 9. nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott. ebb614vfzszintes.. Q1). egyszeres nidba integralt csom6rogzites. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E.®." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra.