913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

stb. Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak . A szabvanyos es mertekrendeket. oldalak alapjan. a konyvtarake a konyvtaraknal. Az alaprajzok. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205. az irodak elhelyezese a 326-348. hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. Az alapok. a lepcs6k. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k . munkagodrok.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek . oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . oldalak szerint. a tet6k a 80-81.epuletek vedelme . ·Az igazgat6. oldalon ismertetjOk. az akusztika tervezeseben a 134-136. oldalon. MeretezzOk. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470. oldalon talalhat6. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem . Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310. a kornyezet feltetelei kozott.fogalmak .alapelvek Meretaranyok . haamester. valamint szamadatok hordoz6i.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. rneretet es berendezesst a 229-250. vagy a 450-454.alapismeretek Terracsok .alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. a trezor beepiteset a350. az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. oldal szerint az ettermek. oldalak. falvastagsagoka 71-74. a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70. oldalakon adunk segitseget. oldal A raviditesek elengedhetetlenek. szakacs. amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. A konyvben talalhato meretek esetleges . koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek .tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. oldaIon ismertetjOk. tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. Egy epltmeny valamennyi reszet. oldalon. a falak. a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . oldalon.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . 459-468.feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI . me· reteket a 60. Ebbal 35 esoport joU letre. oldalon. a 320-325. oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit.meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok . 476.benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek .reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek . Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. oldal.epUietuvegezes . :: . a tUtes es szellozes a 103-107. szerlnt. oldalon talalhato.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti.testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat. oldalon talalhato.epitesi rnodok . oldal alapjan. oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates . oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot..atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen. m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432. A cfmszavak jegyzeke 615. vegOI pedig a szerkezeti resz. 829. azokat is. veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint.szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. tormak es tajtak csupan peldak. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern . oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse. onrnaqaban tarqyalluk. oldalakon leva szallodak alapian. A rovidftesek es jelek magyarazata 1.paradlrtuzto . szamara esetleg szukseges lakast a 263-286. a vilagftas es a benapozas a 140-149. Hatarozzuk meg a 341. pi esveze es . EP't~S k· . Olvassuk el az 50. oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. metszetek.alapozasok.alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok . az egyes helylsegek elhelyezesot.alkalrnazas Meretaranyok .els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 . oldaIon ismertetjOk. Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . az 595-597. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1. oldalon. es 61.mechanizmusok . amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan. oldalon. 01dalon talalluk. Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185.

fahazak Sater . oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak .szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok .trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok .Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak.. RuhanemOk Furdoszobak . Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 . Bankok . 320 326 330 333 336 . es satortorrna Fahazak .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok . T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l.mosodak .berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak ..okologikus epftes l. 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k . utak.tuzolt6sag Panoramas.elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk .altalanosan Bankok . 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes. l.. 262 . Mozg6jardak Felvonok .reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo.. beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq. Ovegezett felvon6k Utak . Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek .szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok . 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek. ~ . 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 . tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak .akohazak tellkerttel. 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak. szelfoqok. Pihenohelyek Repi.agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek . eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek .felvon6k l. Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak.garazsok .alapelvek lqazqatasl epuletek . emel6asztalok Hakodorampak Kertek .ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak.as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek . kocka-.akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss .234 235 236 239 . lepcsok.es kuszonovenyek Magasftott. 338 391 Stadionok t.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII . . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak.. tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo.lak6kocsi Nyaral6k .rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek .novenyhazak .epcsok Harnpak . Fedett uszemedeneek . negyzet-.zajvedelem Kertek .motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A.es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek .iloterek . Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .benzinkutak . 263 267 268 269 .tervezesi peldak .kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely.kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai.laboratoriumok intezrnenyek . rakodohidak. fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek . ..blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak .:.akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 .logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek .::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas.epUlettlpusok ... Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k. .akohazak lejtos terepen l. : .keritesek Perqolak.' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas .a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek .

. Folyosok.BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira. haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j. CO2-0ltok Porral oltok. tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN .25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok . emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint. 12' Templomok Orqonak Harangok. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek . alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9. J( vaw s /I.es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek. Westen OKF· PSZT Av. habbal oltok FOst. Deutsche Industrie-Normen Elektr. Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia .TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport .l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x . Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau .1.j. szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll.L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D.. megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s. W Norden.. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f.M..u. kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. legalabb Magyar Szabvany eszek.O. kelet.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr.z.d.szabvanyok 580 581 . vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6. lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum. Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau..muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. padl6szint. vallalkoz6. Nappali klinikak. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor. ajtok. del. (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek. mOanyag.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . mas kiitoanyagu forgacslap.szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. 1302 Mertekegysegek. patoloqia.. 582 . felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre .sulyok . Sportcsonakok . sec. Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. MSZ N.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross . lepcsok.50 m Laboratorlum. S..jachtkik6t6k es jelek .ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok. 1 . gazdasagi udvar . Osten. Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess. tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb.-Ing. Silden. } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI.ill. elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes. ). Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas.es h6elsziv6 berendezessk FOst. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG . megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak.' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend . ca. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min.nt.tender. k6rUlbeliil. Vergabe. nyugat padl6szint pincesz.. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek . funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia . 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl.

58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3.67 ReaumurfoK OR 9R='I.W.72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10. as levezetett onall6 SI-egysegekre .852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I. elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver). Derekszog Reg.8 + 32='1. (SI = Systeme International d'Unites). = 1 m' So. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861.Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974. rls Ford. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3.T Fahrenheit Mms. m = 1 m' 1 m' 1 s-.6 MJ 1 PSh = 2. 1978.a. as 1977.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57.10"" N 1 kp = 9. T -459.To= 273.01 kNim' ~ 0.344m Ism = 1.as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9. Szilardsag Munks.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford.amper dus c. ° .76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7.B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI).163 1.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ). 1 m . I. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg. 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.T. VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre..8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6.000 Pa = 100.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet. Tonna-sro Mechanikai feszultseg." ero.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s .80665 N 1 Mp = 9806.62 kladas) a} Ho. molekutatcmeq ® . (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg . .75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11.4Scm lfatflom = 1. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0.163· IO-SWh 1 kpm=9.15K o. 1 So. 1 m .163 736 1. resz (4. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In.163Wtm2K = 1. Id6tartam A. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J. e" R-eaumur-h6ms.4mm 1 ft=30..69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11. reez (1.1 Nlmm· .T._' (energia.Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.e =I!.6kmlh 1kn = 1smlh = 1..163 Merlekegyseg ("C.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas. Id6interval!um.296' = 63.76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12. e H6ms. per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m .g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg.ORk I'R='I.72 kiadas) . per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol . m. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3.65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B. keresztmetszetl lelUlet..l'R=5J.1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9. aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M. v ® q m DIN 1053.662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = .5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m .~.73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ". 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg . kozott lepcsozetesen tortent. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0.6MJ W W wat1 wat1 - V.8 h = SI.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E.72 kladas) Cement DIN 11641.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765.8 1.80665 N 1 t = 9806. telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(.8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl. rssz (7.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 .96 1 10 4166 1.s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per..73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7..1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.65 N 1 kg = 9. J.J.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.e~ilJmslJga. s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p. f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna. hooram) A a k llA WS.6 ·10' J =3.33.163W/mK = 1.K e = T.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.-tartomany 6. 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m .s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7. It fathom mil sm a KOnnyObeton lid .6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3.3 GB4.62B8m 1 mil = 1609.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0. Menergia) teljesitmeny (energlaaram.W) (m'KiW} (m'I(.sodpe".W) (m'I(.557.. = 1 m So.60665 . I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R. S' Rm R' LSM l.rtits id6tartama perld- kg..1888J =1.45359237 kg lpf=O. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I. 1978.3 0.69 kladas) DIN 105 2. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1.tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25.70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia. 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!. januar t. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA). rssz (6.

Pap!r fels6 szele (tejlecmargo). atir6t6mook egytlas8. 476. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok..8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk.7 cm-es sablon segitsegevei.. A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani. rnappak.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz..A6 formatumok eseten = 5 mm._.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani._.go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n.841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint. megfelel6 helyzetben legyen. negyedeleseb6l..-.V. 1500. haitas). vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek. de a fedel ennel kiesit nagyobb.A3 tormatumok eseten = sebb lesz. Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre..6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I . Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei..~ ® . szaliitaskor es a tervtarban egyarant. . igy a feliratos resz felOlre kerOI.5 x 29.900. lafhatoan._._. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg.660.ALAPSZABVANYOK DIN 198.~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::. Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges.DIN Al . 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k. 2.. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO . vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al. A vagott torzstervnek. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek.DIN Al ._. sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat. 4-et. transzparenspapirokhoz: . tumrneretu leqyen. ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650.lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® .-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'. 1560 mm (ebb61levezetve 250. az epftkezas helyszinen.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez. Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi. 30 ® 4 Fuz6tt. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14. Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk. I. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni. hajtas). ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes. A fUzas dosszlek. megpedig celszenien egy 21 x 29... ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®..® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai. A B.® Formatum· es x .5-tel osztva nem 2-t. 0 ® L=. 3.g Legnagyobb k8pszelesseg.Ib. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18. A szabvanyos forrnatumot dr. 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e. s-ot._.. a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal. tervek. tablak. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk..1230 841. 4. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO)..y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. a maradek szstesseqet felbehajtjuk. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860.1189 1.. @ 'DIN A3 meret ..:::J DIN A2 . parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal. . sIb.bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles. ~ . A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt._. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® .189 m. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. all6 elrendszesrl.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61. k8thas8. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824. rr=. rneqbaszelesek saran.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg. . A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. margo). illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz. Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal. 5. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok.abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6). 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben._.-.8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani. 829. fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt. DIN A2 . @ - ® G) . ill. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. 1200 mm. 1250._..5 em szelesseqben. A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1. G) 1a mm A4 . fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD. A fejlee mindig felOl. celszenien egy 18. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 . g Fejlocmarg"--! 81 T . A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2.).

..60x70 Varr6szekreny SO/50 . A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. perspektiva. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel.100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -. 1:100. 1:1000. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. 1:25. 90 x 90. 1 m feletti rneretekst m-oen.5. stb. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. oldal). A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60.) 3. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·.sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t. . . alaprajzon.. az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon. ..z6neve (alalrasa) 5. 1:50.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 .69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak.36. Az emeleti pad 16k. Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1. a fellep6 mereta a tengely felett (Id. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni. 1:10.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120. tOntetni az eszaki iranyt.1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas . 1:5. . 1:25 000.~> Lada 40/1. . Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl.40-1. :··:::. 15.0. A meretszamok helyzete olyan legyen. a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406. . ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 .~• ~ . 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. joqosultsaqa 3. 1:2500. az epilesz neve (alafrasa).60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk. megpedig a belep6 merete all alul. 1:200. a rneretvonaltol jobbra. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban. 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz).100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 . -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. 16.r'"i'. A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel. adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa.. 1:10000. 1:2000. szinten tortkent kell megadni. A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv . Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) .··:::.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. ha kor keresztmetszetUek. 1:2..·::·.'1'. @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4. az epitteto neve (alafrasa) 2.00) viszonyitva adjuk meg. 1--6 lap szerint) -7 @ . Mindent leptekhelyesen kell abrazolni. Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI).·. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara.':"iI OlajtOzelesu ® '<".00 . Szekreny 60[1. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel. A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1. a szelesseq a tengely felett. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70. 11... vazlatterv. a rajzon fel kell . 8. A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek. . homlokzat.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. stb. oldal).60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195.. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80.····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0.50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen.50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': .1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1.)~~~~k. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id. terv. 8. 1:5000.. . amerre nezziik a metszetet. a leptek 4.) 2.12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1.20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . Az ablak. stb..":'l.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0. 0 = atmer6 jellel.·.1.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok).25 (J) 6 Magassagok megad8.406.1352 rint) Id.823. A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint. rnatszet.00 1 @ +3. az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz. a rajz fajtaja (vazlat.•. A kemenycs6vek. 1:20. A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. szOkseg eseten a generalvallalko. alaprajz.30x 1.

I . :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::.oldal . I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap . I sargo I kek I .) c. I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 . blak~ m. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is). @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1.as hangszlgelelt!S Altalanos h6. ajt6nyilasba.arg. psnesz. ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b.) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb.argo I lila Inarancsl Sav !piros I.. I I zald I...) h.51250 4 ~:..~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj.. Inor.!!ilil. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187. I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg..xxxx . hoszigelelasek.tug. Grlinit..fe.<1lt.argo !Generatorgaz !. I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::...:.) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb. 4. A ± alatt elhelyezkedo tokok .. Ketkaru lepcsdk I..::::..... •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg.ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz. Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at. kettOs ablak (D).@ ...) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g.arg..:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~. SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez .) d./\ -51 Yliffiili~~~!. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------.) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek. Nitrogen I.::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I . ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek. alatt nem all6 viz DIN 18195.. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I .--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl.arg.) i. ® == CD a.:~~::=~:::I.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186.. egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok.. telOI a plhanon vannak. rg. A kozepvonal alul korrel kezdddik..esetleg h6szig.1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I .. I!eMr Acetilen I .-. egyesitett szarnyu ablak(V).ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173. toly6vlz . 2... tisztitott I Torokgaz.. 3.=-Il_-CD A OOls6oolesii.) f.51250 @ KOsz6b nalkOi _. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ .. I piras I piras Hidrogen ~.. tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny . oldal. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas.®.) Marelek as egyeb feliratak.:.(negatrv) elojelet kapnak.l:z.) Tark6vek Fa . Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib.rg. ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl.lurkolatok Gumi...51250 12 Fell"p6 187.. Kapcsolt gerebtokos ablak (K).lIrg.t. I zald loarg.argo I zald I"rg.argo I lal<e'e I .. rgo I lila !.argo I tak.~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl.. I barn.. szigetelesek jelkepel. A lepcsofokokat a ± 0. 8 Fell"po 187.vagy szieniIk6vek. kohogaz. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az.. Salaktegla Csarep stb.) e.lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb. g.. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg. 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk. koh6gaz. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0).:. egyesitettszarnyU ablak (V). vi!8gft6gaz Ho... pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany..... I fehsr I .ke-:te-!r-z-:a~ld. termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I.00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el. Oxigen I"rg.. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ . Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben.argo I kek ® !. takarekosak.arg.:.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx. A szarnok alul az elso fokon. ! szensav sos viz.. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®.= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel. I kek I "rg. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. a padloszint telett kb.s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz .mm!!lt=~=~ .

w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _. rasztervonalak 0.U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ .r:~ ) .._.pl. _..35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0.25 0.5 AAl3016 barnasplros . plotteres tervek. -~ .J Elhatarozott..76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me...5 0..habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-.0 0.35 rnrn..35 0. 3. em .pl.. 020B I I : r I 1 I I 1 .zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0.: 1: 50 em).5 0.. (..-00-. A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be... -_ . fMem.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak.0 0.. 0.35 0.EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1. eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl.7 0.teglab61 . . valamint olyan tervek eseten.35 0..76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ . '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 ..00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2.esalaphorony metszeten .-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v. vonalvastaqsaqok _ 3.25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak. M = 1 : 50 em.35 0.4 0. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok..35 0. .ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k.88 88.25-) 0.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#. __. nyomvonalak 0. -. lengalyek 0. 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m... m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 .' < fQ'£4.'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton . szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz.. '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban ..5 -. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek.35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m.. 236.0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq. ~~~~~:~~~~~i!::::~~.: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® .~~ ~~ .. .#.a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _.-:::l Park Kemplnq...... pl. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba.35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal. me.35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban.otnyil ~~~:'i1l .5 88" 88' egetett sziena lekete ...---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4._... jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl. I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-.7 0. 01 Db Oa 2..00 ._.5+-437...25 0. pI..1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl. of . ho vagy hideg eliani zar6reteg. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1.0.5 lmalatl.... I I 1 I <S l:l <II ---_ ..z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel.#.cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett.... teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _...05 5 5 50 0. ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0. moretvonalak.... de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r. resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2. .. 1:100..) szaggatottvanal: -----------._.. M. 01 I I .35 025 0.. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-.n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~.- rnetszcsfk jel61eSe 1. I I vasbeton . ~. 3 b b.35 0.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-.4 24 2.76 376 3.......24 2. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak.

ha a mlnl""'i. Az alap. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + . . Ii.5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr.5 1 1.5%.' Karmantyu karimtls e!. 45'.. az effeldiv MrlogatBram.5' 0. Ld. fOrd6kad labmas6. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez..ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6. + + PVCcsij ". betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg. szennyvlz. . hotel zuhanysor Hozamkepess. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal . epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek. Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of.. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~. amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel..bad a tenylege.Y. 1 .D' 1. + + - AI >-.. 1 IJ:. 70. meretll6l szamltott kere.art esapadekgy(ijlo felOleten.5 0.. ill. - r.*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl. ...o._ ® .l helyott alkalm ..70. . Id. v~l<ony!aJ'. + .. ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + . A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek..-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek. . + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1.>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(.® --< ® .. 1 ~gh. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986...7 I·. amelyekre nem a 2. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom.. de nem kerOI a felszinre.7 1:66. slb. Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek. 45'.ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<.. mosdOkagylo. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado. akkor ez utobbi Kava. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik. Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061. 1 az arra lakoeputet. amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy ..' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 .'.5 2 2.. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg..2' Temel. stb.. "elkOI (SML) Ao~I".. amelyen belDI a tertogataram. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP. mm A2 az erdessegi ertek. vagy relallvadatxent. .. pl. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn. - Al At nem DIN 19850. a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en.=. .. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + . a csapadekviz a csatornaba folyik max. ag. pl. a DIN 4045: 1965-12. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen. idomOk.es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni.. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0.S' 0. - \.. Ld. 2. haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo.5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-. az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg. . zuhanyallvany r.5' 2' 1 1. Ide. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany.~::r:.t. 45".00 m vagy 1. .::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC. Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta.. de stalikai 1U1. amely az als6 megengedett oll. .70°.?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl . alap. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz.7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66.!M '2 szennyvfzvez.-Us AI. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba. a ri.'oa ag. ..< '3QI ~ 1 D. atmeneti idom T-.. rez. . egyszeni vagy dupla) a max.:t..7 is. iskola D. engedlillyel + .. hid. ooOklile..:::D ).rMk K II... horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh.. amikor a csapadekviz 1 70 + .agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla. vagy . IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + .... ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst.. vendeglo. max. 12"e.'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862. agytalmas6 zuhanytalca. Karimas '€!)I engedolly. MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya.YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k. k6rMz.7 0. .zni.. keriilel.'. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW....6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 . 60'.5 2 ertekekel kell a 70.. V. amely az elfolyovezel.. + . + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e..:. + + ..et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje.. vagy behalol az epOlelbe.. 70". 1:50'::' 2 em/m.t.as egyesltett vra ~pOI.. A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy.S 0.. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez. Ld. nagy lrodaepulet.) belarIMahoz. amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep. 70. olyan vfzelvezet6k eseteben.nium. a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal. egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . :30'. Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke. elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. ..n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r. + .lJ "\_}' I r.' 90"·05 iv (karim:. Bl 82 norm:' m6don gyula.:!1 nyltott befolyasmil 1.wazeff me-rete megengedett turessel"". jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem.. 90.7 0.iga:z6 45'l'. 70.g Vy Ii. Az epUiet fajlaja. ugyelni kell a fagymentessegere.!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso.tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb...lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep.7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza. amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. pI.d. epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez. atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik.s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T.all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW. bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + . Az az .____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM.itekes mosogatogepel is beteertve. aknafedlapOk.ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek. a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0..kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-.. 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d. Id. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo)..' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6). Az. Az.. . ABSIASAI engedellyel ..20 m melyseg betartasaval. B2 PilCes6 DIN 19561 . belsa I. idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek. + + Al K6agyag sima veggel. -+ - ~ f7\ \!J . berendszssi panzi6. bekotocsatorna nev. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam. + + + + + Vlznyeles 0..t'zoiv) Karlmes fv :>cl. mosd6sor. A m a msrtekado.5 t::::::IlI r. esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii.es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11. I.vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 . A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg.ngedett merel.0 Is V. a DIN 2 402·1.80 m.... A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "".!lIapal. .si . ..7 I. kionto. B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'..+ v. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben .k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre.1-2 + . hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni. m UP-GF os6 DIN 19565-1 .. 45'.90' Kott6s J<. Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. ®VOk...7 1:66. mer. epilleten behll 1:50 1:66." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel ... tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato.nd6 .AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk...a DIN4045:1985-12.sa. B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::.90" Karimas elagazas."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:. m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A). y.. lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r. + .es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk. aillmi.. Bek61esi ertekAW. a tonyleges merettel. pl_ egy szivallyll tMoga18rama.... II. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel. a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot. Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk.. aknakat kell kesziteni. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0.vonatkoztatva.

Berendezesi targyak csatlak. stb. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe. WC-k max.. ameIyeket nem kell el6ntes ellen. kep 0. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa.5 0. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni. pl.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel.0 9.liaatemeloks nagy rnoso-. 200 I/(s x hal lehe! szamolni. pl.H max.3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz..6 27 14 7 100 .9 6.terk6burkolat> 15%fugaarannyal. bek6tesi ertekekre atszarnltani. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni.5 3 16 50 1. ® 70'" 100 125 LAW. szilard szermyezdanyaq-tartalommal).gkulonbsegek 2J I.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni.7 lis K= 1.k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak. vedeni.5 6.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere. NA 70-es. NA 70 legyen. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. K= 0. Ezen tulmen6en megadtuk az AW.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat .s 441 88 225 56 101 28 146.---713. azzal a feltetellel. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt. WC-k max. de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O.kavics. Ekkor az ertekeket kell az AW.0 7. el6ntessel nem fenyegetett felQletek. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!.intenzfv novenytelepitessel . Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni.@ dimln LAW.tet6feliiletek S 3· lejtes . az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng.2 2. NA 70 esatsn max. LAW. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek. Max..es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0. K=D.. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk. 4_' tabl. old.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1. hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61.p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe.0 64 13 33 6 16 4 115. a 16. pI. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66. . Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet. 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O. megeng.5 0.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986. 97.3 17.3 112 22 57 14 26 7 121.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l.0 0. (Id.2 1. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni. J L az ivek szama.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146. WC-k max. WC-k max. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest.4 0.old..old.4 A 2.0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek.5 9 5 2 97.25-ig l-ig 70 40 szell. .pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret . NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0.. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy . = 0. Amennyiben ugyanabba az alap.9. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min..3 0. pI. L = max. tek.vatel. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk. 6sszegeb61 13.4 219 44 112 28 55 121.5 4. kiveve a konynat Egyszob.---713.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado. szama lazat szerint kell meretszni.'ir6ig '~ L 1. ® mm lis szama szama 68. OJ Max. kep ~ 2.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw. .muanyag burko!attal. WC-k max. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve . kezrnoso.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy .gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel. illetve a szlvattyu .6 0.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! .vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d.ejt6vezezetek NA:.6 0..9 to. V.es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6. megeng. megengedett EAW. e illetvemasagat6automatak. LAW.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek .s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r.. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen.. DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk. EpOleten kivOI fekv6..3 14. Az I . a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel .) _ A kOJ6nleges tet6ket.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max.3 10.6 25 16 31 64 115. max.-.salakfelalettel . WC-k max.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek. taroz6medenee. amelyeket hid.0 324 165 41 61 20 65 121.:.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii.w- .7 0. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten .vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 . LAW. 5 m.5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl.25-lg 70 FOrd6kad . K=O.6 185 37 94 24 46 12 125 115.511s K= 0. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510. ad6d6 \{ szennyvizhozamot is.5) alapjan kell rneretazni. Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb.7 lis K= 1. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel.es salaktalaiok. LAW.1 18 9 4 97. LAW.6 0..kavicsolt tetok -zOld tet6k') .old. A fenek..7 lis K= 1. egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol. pL . 10 m lehet. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max.. V.7 303 61 154 39 76 150 '146.5 125 5. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian. NA 50-es. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6. rampak . D. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill.) Tobbszob.7) alapjan is meretezhet6k.5 lis K= 0.51/s K= 0._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal.25-ig O.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe.s W. 1 m vizsz. 5 4 4 4 DIN 1986.'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max. LAW. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato.) tasd a magyarazatokat .s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max. mCdilvel . meret - - - ® 5 ahol: V. es6kkentett esapadekvizhozammal. WC-k max. a DIN 1986-1 :1988-6. felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb. 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max.0 5. minden tovabbi szlvattyut 0.3 0.0 lis ® egyenlet Yo LAW.7 toltesi ertekre msrstsztunk.raszbenvlzatereszt6burkolatok .2 2.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell.Az a. de ez nem lehet kisebb.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h .3 0.drenezet!sportpaJyak .si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva.~ 13. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.1 406 25 .9 8. csapadekvfzhozarnot. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten.5 4.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL .kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0. pL . melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik. WC-k max.parkol6k as vegetaei6s felOletek . bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be. WC-k max.

. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le..) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari. Helyisegmeretek: kb. r5(O.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r.8 m -ig O. cirkulacl6 NA 15 7. szellozesi lehetOseg 14.05I Otparces csapadsk.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986. " Ii'. elektromos kapcsol6szekreny 11. ha a DIN 19 599-ben megallapftott. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1. hal '1'=0. ajtaja legalabb 65/195 em legyen.. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre.05I Otperees csapadek. vfzbeklites 2.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho.7 1. hid.9 Minden.00 m.8 A '1'=0. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra. megeng.7) - 19560 alapl:!n -. l/s-ban I 0. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal.S 2.. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari. vilhl.NA max. alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. 7. E. alapfoldeles 10. belmaqassaq 2. hal '1'= 1. - 0. -Ig 450-500 700-850 600-900 NA.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s .6 4. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk.1. 18012.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak . m2 '1'=0.0 crn/rn. mertekes a \i. belmaqassaq 2.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2. lepcsohazbol.mvedelem 13.0. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. hal 114 12. pl.5 A m2 '1'=1.0 A '1'=0. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. g<lz6ra 6.7 7. gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3. DIN 19 . 2 m munkamagassagu aknak 0. rnm-ben .. rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01. Kb. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre.92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel.3 7.. Falai teJeljenek meg T . 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst. r5(o. '!l(O. lis r= 300 I/(s . fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik. szennyvfz 0 f 00 3.B 1') atlakoz6 csatorna . Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. elzar6csap 5.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c. A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba.5 13. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik. filtesi e16remen6ag NA25 4. DIN 1986.0 A ALAPSZABVANYOK 1. <D-@. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul.40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1. Aknak meretei Id.9 x 0. filtesi vlsszater6 ag NA 25 5.. mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2.2 1. potencialkiegyenJM csatlak.8 29.. DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51.. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. + If. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'.GxO. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: .00 m ~ CD.8m <0. A kulonleges tet6ket.O!i) I/(s. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15. tavkOzlesi kabsl 12.4 m ·t61 ~O.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre.00 m. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(.8 m atmer6re szlikilhet6k.. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min.6 8. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre. tutescslivek a szennyvfzcs6 9. 100 125 150 .6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B.30 tilzall6sagi hatarerteknsk. - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen.6. = 0. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes.80 m.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1. Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. hidegvfz NA25 2.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen. meleg vfz NA 20 6. A klfolyasnal. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 . Ii'". A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk. A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole. elektromos szigetel6 k6zdarab 4. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap. V". arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer. melyseg 3.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1. Ez a csapadekvfz. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1. melyseg 2.50 m. tablazataban kerOlnek meqadasra. Nyilvanosan (pI.0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2.80 rn.8 ~6va5-neJkill O. Vfz-. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan. 300 I/(s x ha).

i. falra filggesztett kivitelben .'l. EIz<'ir61..8-28. A nyJJa:s...sliga tw.00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC.". Gll.6-60. Auecsetlakczes 8 2. a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8. 1. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E.67 0.4 5.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 . 2.okna. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat. Gaztuzhely(4-ag6s) ..: :Il.. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2.ri g~too.:rlmllrl)lre.!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel).:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill. ~ 3. SZ<lOOdb.&:> bsvezet6 ny~iI::..14-3.9 2..62 1.~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I. cml + kill). @ @ @ Mosogat6gep f. 8 grmreletalwkel ez pI.""zaro terenoeaes . -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+.. as ~ mint az ---> @ eseteben. 1 986. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau.70-1. 4.a5a f!...1-13. . KOpal"lrcs6 4.. iranyra utal.f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda.zella~6 VIl"~e~(r!c.23-3. A gazoll.f! FelszAll6ve.ZDlop Gazmeir.k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen .c:f'.. .-. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6. ~13"'Jl.w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml.ep(jl!!stl~I6:ra6 w.J:~. . pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6". F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI.ootQkJ. Valrollil all'Illlekle!ell g. 7.lis Az 0g!Jsi l.)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 ..lfllli!!l.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!..ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451.m srorctt rel"ldeIk6:uenek.6 blm&11.O F.34-7. t6bblepcsOs Szikkasztaakna.hol osatlaloo~ OIe. -+~:' 5. ~eisi ~Il ki. Klh~zh<l..llila 7_ NJI(]Il'1.:'. A nJlilas .zetek9 2..3 Gaz tMogatararn 1..-.. b): kezdessel as lefolyassal.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek..79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre..45SUb~\"Clz6 k. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J.91 0.:.uwzalr:lk J.csesze. katlepcs6s Kis tisztftomu..1 9. A2... :. 6.:::: .es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6.:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f.(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so.:~t· vomtok 3. 5.17'\ Szell6z6vezetek. AAmic!ID Y-EI~ C5Il. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO. 8. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1. aklt.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml. d): kezd6d6 es fallele vezeta .:.SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1.5-28. G~IW:'izijllll(. tobblepcsos Kis tisztitormi. 10 eml. utaias az iranyra: a): atmen6. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO.y. ~ .150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje... esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1.Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl.. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0.tull1ely.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M."--. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia. helyisegfUtil berendezas GazOzemO.. pI.. A h{a.. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze. t~~""~"']'-fr n !·I: 1.. melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma..an fllkle~en ~-(I.@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.lUm~1d)..18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu."szCll'-k g!IDre:zeh!~. padl&o2:elbel1ldalakHva 3.101131. A g&vo. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9..lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1. t6bblapcsas Kis tisztilomu.

tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni.. a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!..@ Fagyaszt6keszOlak.fel. hazi.. ~ 3. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart.!Y (enyjel . A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 . B!J " ~Il ~ 1 . A kazankeszulekekot. 2M egester(l. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~.. ablakmeleglto S ~ Onmak6do.). malyhtito.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt. KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek. ill..:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban. Villogtato rele. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel. CD ® Inl ® l. lEY DIN 40050 szerinti .. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl. -ijJJ) f. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag. pl.vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm. 2. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6. kapcsotas- ~150cm' .5 m magassag eSElI~n K6$'.KlI Villamo:' fUtes.75 15 16..:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt.I' feltOntetesevel .i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511.!.00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt. pI.a.:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges. de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder. ha helyzetOk. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni. vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl.. A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2.. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani.25 12. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket. rr-\l ~ r.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl.5I foollamasa 9 W 4f. megadaseval Kezszan16. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0. hiizi. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t.25 17..<.!). A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni. ie!z6Iampa.:. pI. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k . folocells ® * ~ \!.. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6.nyomas. reszeben. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3. ~~~~~~2:f::l~ll .r. masodlagos lazjelzo ® ro.'""'"''_.25 S. pI. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2. feh§pftesDk.75kW 6. o ® ® 12 DIN 40700 1O.~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f.\v. vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711. 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt..!. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 . csak akkor megengedett.. fllnyjelzoberendezes.>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6. fenysoromp6 '.5 1$... egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo. 5 mJ felett. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban..:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (. Jelz6f<lny.:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt.5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel.i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely. Idorele.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t. pl. egyenkent 36 W-s lampas..resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ . 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W .75 10 11. Atfolyo vfzmelegit6. lepcs6vila~ gftashoz rnit. pl.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni.:. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro. pI.lvval II dJ ~ ~ r.. hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be...i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella.:. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez. pI. anmQkOd6.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6.:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r. vagy szirena .. Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI.:.. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.:i<\ lem fajtBjanak .!. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya.5N. I. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI.f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. kOls6 reszek. naqysaquk.LJ ® Villamos keszUlek . A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles.:.

0 0. polusvaho. pI..0 2.. haromsarku fO @ r=i'. lemez· ~ tokozalok..5 2..2 ertekei Lakas-alaptenilet 8.. tavhlv6.0 .IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50.5".lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem.6 0.:.0 0. veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa.0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ .4 3.. V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh. 2-szeres Antennaelagaz6. . egyhelyes dugalj Mint el6bb.:H. 16 A haremsarku 3/N/pE A (. haromszog~ kapcsol6 Onindft6.3 0.inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f. 50 A. vagykapuaszlap r.0 Cip6ti.. nullazashoz.0 2. 3.. els6bb· tf13' tf14I \i.:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s..r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7..a.2 1.:.3 pI. 'e:Y haromsarku fa?.vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek.0124..6.test A Elem. foldk8bel Fold feletti vezetek.... 2. ! i f..0 .. ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek .HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6..0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® . de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt...l\ Kapesol6 .ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!..V zaszlorud InfralampalUv·lampa. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r.7 .. 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr.!.3 3.._.oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-..as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.!J vezotck f. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.. \t:II csdoszlop altal. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6.@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:.8 2..:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!.2 0.. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708. kisfesziiltsegO biztosftek (NH).2 3."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9. tamasztokar.2 .ig 3 45. 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l..0./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!. CSiliag-.... . 2..~ r..:. 2.8 3... IV'lI Oszl.0 6.1 .2 2. ~ Kapcsol6.3 0. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo.0.. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo.0 . akkumulalor r.r.2 1. pI.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok. Tularamrels. '\!::!I vagy ved6k.4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI. kapcsol6tabla " .6 . lOA es 011 npusu.k pi.5 5.y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va. Vilagit6..6 0.::!I lek.E!nyes. @Fold.$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl.:.5 1..5 . ~ Vezetek a .:. 2... akkumuJator \!. jelofesek.. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl. pl. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f.0 21. I d: V Ifi:i!t.3 3. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele. Dugaszol6aljzat \!.0 .-_. 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r._.0 2.k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4.@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· . Transzformalor. 2.. iranyltott ~vezetek Fol.0121. 63 A..116 Kethelyes. hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f..ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.j"?_ Tet6tart6. Jelolessel ellatoft '\!. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI.5 3. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm . pi. .0 0.@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r. leagazasII. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap.:)..!:3Ilomo ~ 1 a-- r::.:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu.2.9-1.0 1. alkalmazasok vedovezel. I:!Y ejszakai kapcsolasu.lI Fold alatti vezetek. 14.Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717. 18.apcsolas- @ ~ BiZlositek.0 0.. altalanosan Csavaros biztosltek pl. haromsarkd 4J@ $@ hr. Mint e16z6.0 .s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":. vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld..pI. r:. infravor6s rnozqasjelzo to< ® x.. onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki. pI. Tagulasi tartaly. pl.3 0..d.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug. Vizfagyasztas-.0 18.l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'.RI Raesos aszlop \!!. folde· IMi\ lasheL... harornfazlsll ararrnoz o • • __ --..Y traf6haz f.0 6.1 0.40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben.. ~ -0 ~ ~. 40711. KeszUlekek befoglalasa r.2 0. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r. szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI..W 3 Nagyteljesitmenyu. nelkOI onmukodo..7 0. kapcsol6szekreny. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo..:I'l\ Lefele..-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) ._)-.jjjI:'_.:::n.. pI._. /:. I.'Y.r.csaro-lkeverogep 1. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep .ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!.18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek...5i vagy telep A. I ® ro.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr. Gyampilleres Horgonyos alata- (@. Hangfrekvencias \.3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1. pI. fokozatkapcsole ellemillas..ig 50· 161 75-ig m' 45. 1. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\.op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:. kapcsolo· ~szekreny .. 4c811a) _._ . 2. pl.5 1.0 0. Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 .1 0. ---_ .i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza.0. pI. 3. mm /:.5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a. 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!..t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen. (pI.akalatban ~fektetve -+- 1.:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 .5. .0 4.. szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv.Y ~ _Q.as. pl. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6.6 ..... (bur1<Dlasa).vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!.r.

® ~.® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~.. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol.. Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. ~ S. A vazlatkeszltes puna.. ezzel iEjlreerthetetleniil. nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t.O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f..ssal van ellatva -7 Q).Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar.r <}.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r.:i?t Tarnadas.zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :...-e:..\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz. szamleletes abrak segitsegevel."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> . EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani.es centimeterbeoszta. ~ mez6valtozas-je1z6 r.._ .es fokoszlassal ~ ®. Szabva.. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok).=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm. 25 @. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok.a. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter.nynak megfelelo 'eo' fni:I.\f fnO\.Yt. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak.. Vide6kamera 1.Betoresjelzo technika Roll.J L-- III @ 'eI fni:I..-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r.Ol Elektromosan ® ® :.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®. L'. int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny.s: ". megpedig szakszenl rnertani rajzok. ~ ketliis reteszelesO zar r.l\ KepvatasZl6 I!. tartozekok t. Hasznalatos meg legyez6-merolec.c. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl. . lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok.?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:.:..! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas.. pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa.. nyomtato . @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®. Oktameter.val attetsze papfrra tortsnlk..i:l... r6" ® Rakapcsol6 relll <J-. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® . es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil).vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @...:.-..I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!. @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0.D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _.. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez.ltbocsat6 • . Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®.I. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm.. ® as fi6kokban kell Kozpontok.in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 . eljaras). A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn.J l.. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie.. vekony grafitceruza.' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell [].J A.J r._ -0)' A. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben. KEizijelzo @ ~"..:. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: .J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r. Szabadkezi. @ <~ L .. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2). Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:.val. Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!. . BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1). nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben.8:f'eghegy a helves tOf:t. es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes .:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®. Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----. $W a ®. ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II.as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r. Rajzo®..!3 mozgasjelz6vel .\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft.11 =--- I'7.. Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r. burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm). berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites.. racs . ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>._..kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat. frokeszOlek.1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em..

az alapvet6 adatokra. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. hogy szaklapjaink epOletekr61. ha pl. mindezeknek nagy jelentosege van abban. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. a meretel. Tasradfrozashoz: Ovegradir. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. legyen ez a valosaqban vagy kepen. etkez6helyisegben. hogy ot szolgaljak.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. hogy az ernbernek a konyMban. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. csak a reszeket kapja a kezebe. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. mindezt annak erdekeben. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. Aki epltestant tanul. grafit torleshez nem kenod6 spec. Az ember azonban nem csupan testi leny. mindig azzal a celkitOzessel. Ha az alkot6 epftesz. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. ha mellette egy embert latunk. Napjainkra jellemz6. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. szandskunk szerint. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas. szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. hogy a tervezend6 butorok. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. rOnkben vannak. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. annak srdekeben. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. sib. kerOI vizsgalat. felosztunk. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. vagy megtalalhassa nyuqalmat. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. akkor kanyszerltve van. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . az smberbol indulnak ki. stb. torlokes.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. ennyi k6nyokhosszusagu. vonat. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. amelyekben naponta mozog. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. stb. ahogyan belepOnk es berendezzOk. azonos fajtaju. tornoren. megvilagftunk. hogy az ember a haztartasban. izografot. helyettesftettOk azt. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. rajzo!6sablonok. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. Tudnia kell. borotvapenge is. tsherqepkoosi. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. Mereteik ezert a testnek felelnek meg. Tudnia kell. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. gumiradfr hasznalando. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. es amennyire lehetseqes. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. pl. CD T6ri6gumi. Ezt teszik az eplttetdk is. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. villamos. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. uzlethelylseqben. felfognia es kialakftania azt. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . farads agosan kellene osszekeresnie. vagy pontoz6 eesetet @-®. es tapasztalatokra. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. ismert. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. cs6tollakat. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. grafoszt. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. Ezert meg kell kiserelnunk. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. mennyire rnasok. ha szukssqes volt. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas. vetett. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. azzal kellene kezdenie. Tudnia ·kell. ruhaknak. befestOnk. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. . amely az emberekbol indul ki. es csodalkozunk. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle.es mozqasa kozben. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. ABCDE. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI. hogy a szellemi fonalat maga szoje.

oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta.-1 . @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. r-. kb.. hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket. Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb. Alberti. 3000 ewel). mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. Az ember meretaranyai. ~ 43. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig .829 rn. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. lsmerluk a egyiptomi birodalom. hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek.R: I I I 1 : .e. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. I I I t---71G----l : A. annak erdekeben. mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . arc-. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . E.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan.130 m. vagy labhossz szerint vettek szarnba. a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if ." . = az egesz fels6test a labt6ig i. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. 1/2 h alapjan felepftve. szabalyt) a piramisok foldjen. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 . A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat.I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon. rnasokat megel6zve A. Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte. teazo helyen. Leonardo da Vinci. 1/40 h-ig folytat6dnak. ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban. Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. stb.

.... 28 db 2.. 26 .20 _.\._.- --....-:e -+ NCO L ..~I: . s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ . csomagszalHt6 kocsl 12..1m ---l I-.54 -I I1.EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q ._ V <9~4S 45 72 92 ....62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel. Hosszmetszet a 2. ._ '-r-. ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-..1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes... . T <> -e r-.. ....62 m. osztalyu Ol6hellyel 30 31 .n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-. utastsrszakasz hossza 12.45 m...r----..625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-.97 J. csomaqszallito kocsi 18. .750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl. egyenkent 0.. lepcs6fellep6 28-30cm t- 2.75 m.1000 -l @ I-- 875 @ -l I-...d .osZlaly 1...42 m.+ ._ ® 2375 ® I-....875 -I @) @ I.. Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel. I ~ I I .___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek.00. F-.osztaly -I --I ~ Sur. I ~ EMBER . )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-. J ! II CD ~ 1000--1 I1. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel.\ r2. etkezohelyiseggel as csornaqterrel. Teljes hossz 19. .. lelvon6fOlke) "'"""i n \./ ..... I 5 <:> "".& III.... 1. 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~. . f'TI . "" + + ..~ ES JARMU ..1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-.. . abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1.I '2' 2..38 m 1. teljes hossz 20. .10 l. abranoz \....... 1 ~ . .750 ---! @ I-- ® 1125 --i .I!J. oszt<ily ro<=--.. peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz .66 m.80 rajz 1.. .

romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki.09 56. i:. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak.0 10..83 1.. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van. kb. 0.15 1. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok. homersekle!e. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti.66 20. a vlz a fOtotestben). A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha). Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h.!-. szen-dioxldot es bak. aiabblakhoz 15 ra 1.46 1. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege). ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod. a kellemes meleg.t.64 :l4.0005 0.05 0. 140 rd kb.01 9.. dioxiddal..<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g.l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p. Kellemessegerzet akkor all be.1 me-- . a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!).:.:1.76 7.&.1i' il.52 50. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel.0> I .. . gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek. Ezek mennytseqs az emberek sulya.25 1. es a padozat homersekleten. epitesi m6dja g/m' .~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer.:-:. kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik.:. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6.8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.49 2.5-2-szerese a fentieknek.-. tehat pI.*20 . "- .40. Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek.5 2. Kellemessegimezo .00 43.2 10 - 0.58 1._:.7% viz elg6zologtetesere 1.:V vegzes 7-!tl/.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0. tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges. kl.14 1. Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3.r (1-{).13 2.71 0.62 12.~: .59 12.8% 23 24 4. Q)-@. a h6mezon vakft6 napleny.. pormentes es szaraz levego.90 2.21 28. csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas.0 m3/h. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo .+<pA)[1+0. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep.98 5.62 27. Mages sugarzott hOmerseklet. a ledett lab a burkolaton.015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik.5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--.'\ MunkaI.69 2. a mennyezelen lehUl. k6rhazak.HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!. lib. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel.--r--.:. tevekenysege es kornyezete szerint ..09 25.~1:. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok). Rubener szerirn-.51 39.klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban.:2.64 10. 96 118 rd 20..03 11. 32..rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek . Idols falnott kb. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet . ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.82 6..i~. Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be..felmelegedM. a harmonikus butorozas.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent.-{). 5 'C mellett.. I I ! I l-. .6 m2. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet. l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3.:.:.36 65.60 5.) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max.:. a helyiseglevego es a ruhaval fedett. lzomremaqes.23 4. A leveg6 CO. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.\ 1\ meg kellemes r7 .24.lIt4s.. JOdgo. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa. -jelent6sen tobb (.04)] x p 10-" z.eiierr:~5 .. ~- X ~rirt \ 1\ . annal sebesebb a kerinqas lefolyasa... Q)-@ sehez.041Xco..28 7.5 WE/h hot fejleszt. l6-szor nagyobb.::l.89 30...05 0. lassu mozqasu.d rd I~gz~sra vezstasre $ug. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos. es gyermekenkent 3.39 8.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen).:~gQ:S mlllll:d MklSl.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia.. felemelkedik.I-- .86 75. Ala .0.:_:_:p:p:. port es levegoreszecskeket visz maqaval.:_:. aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).35 1. PI. szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak. . athatol a levegon. '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 . Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent.:.92 3. eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten. Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala .legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 .32 10.10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers.'Coban .0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .73 68.91 48.9% munKtira Oar..5' eo - O_OS 0. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. naponta 2520 WE/h h6t termel.3 0. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0. S. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk.69 4. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-..u. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk .:p:p:p:. Friss levege as legesereo Az. ellenorzott szell6zes optimal is. \ tfl.i:::...:::.24 22.41 37. ertagulat.. A levego kering. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik.. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott)...n6vekvo felillethomersaklet)..:. es lsrnet leslillyed. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik. t V V I / il II { I : '.es Felnott neMz munf<avi!g... [ ..t 'C-b"" 0.Ei.5 m eseten ez felnottenkent 6.5 0. ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _. oldal. Nyaron a 2G-24 °C kellemes. sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel".. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.~~~£<. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-. -.g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3. oxigendus levego. amely a felOletek homerseklete161fUgg.: ~:::::~. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be.-{). lib..378 X. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak.. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16..::~8. Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom.' \ \ \_ ".:":':':':. munkavagz. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron. Lavege as legmozgas.:':':. amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1.05 0.:. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete.31 2. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.04)]. iii r+-. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes.. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C./ 14 - ~ ~30 ~ ". munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet. anelkUl hogy felmelegitene.020 m3/h szan . 70 l!!SO !!! 1r-. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege).66 0. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes. (D-@ megfelel6en kOlonboz6.5% a [apl.5 0. legyen. Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban. leghCimerseklet 30 ·C. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C).8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max. fUt6test). 1<0.004 0. Levego es a kornyezo felUletek homerseklete.9:3 21..22 16.3% 30. es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg).43 13.:..71 41.1 0./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 . A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga.14 62.. nagy lesz a levegomozgas. legzes (testielilletek.05 1.76 0.31 14. szetes legcsereje is 1 . es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" . poros nagyvaros. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ . Mivel azonban mersekletevel emelkedik. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett. gossag jellemzi.·:' •••.25 17. ha a homerseklet ketszer akkora. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak. Q)~®.33 18.egyebkentem' literenkent. elony5s elhelyezessel.m'1~:'" . t----. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa.) III A h6 (WEII1) megoszlIk.22 3./ . Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet. meghOleshez kOlonbozo.:j.10 trf % CO. mindenekelott akkor.~.es vrzg6zfejlesZ1eseH..82 8.~E}~. ( 0 Bel!.39 5.40 46.0' 300 li +1 -1 a 82.. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe. Az. Egy 70 kg testtomegO felnott . a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni..:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid. [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 . paroloqtatas. ezzel teljesftokepesseget nyujl.5 1. borult eg.20 . Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik. melykek egbolt.>.22 71. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6. Szemelyenkent atlagosan 0.63 7e.70 1. ember frissleveg6igenye 6rankenl kb. Id.:.25 15. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI. nagy paratartalom es fUlledtseg.02 m'th oxigen kb.:m keresztlll e~viselhet6%c 0.001 0. A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese.40 35... akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni.64 31. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel.es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani./ . valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke.'is) .'··)·i)~::~5...5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%.001 0. legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7.003 0.'" . Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0.48 33.. Mindenekelott krilikusak az ablakok.. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat.lok felmelogIlo. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz.:.28 6...---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262. Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki.z 75.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni. 15000mkg .fr EMBER ES LAKAS kb.95 0.64 3... Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez.. Alacsony sugiirziisl hamerseklet.98 1.. vagyis a lak6szobak magassaga .~he. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra.0144(Xco..! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0... ~c:. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r. ezert lak6. ban csak melyebb legzesre kesztet. a rez hOvezet6-kepessege nagy.-tarlalmat tullepni nem szabad. hogy megvedjek az embere . ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 . 90 rd . A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO).004 0."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2.25 53. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI.48 19. HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas.:40% es.:: ::.5 rn3 ore.37 3.~! .. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk._:_:_:. '. a hUilist liZ teaeas. A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el. a test verellatasatol fUggoen.r-.01 0.05 59. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak.. A 0. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM. ~~. Ehhez egyszenek . bakterumok kepzodetaplalkozasa.4653+O. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak. !elen kb..4-9.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·.0 lil8 0 I r-.!-. 40 '" 1. Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez. es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®.2 0. konvekci6val (Iegsebesseg.:_:_:_:. A hullamhossz annal rovidebb....6 3.

elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok.. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben. teMt eletbarat.homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill. selyem.~7~:: . talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. c) gaz halmazallapotol.4 . ill.preselesnelkijliparafadara.5 m tengelylavolsagban.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. Endrosmodellvizsg8lata.0 0 .0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @). Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. dara-. ®. aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad. a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. b) folyekony. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott.hogyantomak meg as teral· mezavanslsi. de nem ja't.' / / / • . minden oldalon takar6. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-. .. <D.0. stb.. hidraullkus meszet kell hasznalni. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold. D6ntanek latszik az a kepesseg. ald. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR. ® . Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb. baloldali terkozokkel.0. racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat.. A 7 x 35. 25-30 mmvastag. I I I I zallal kell alkalmazni. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _. ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. I/ A belont61. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. karosadast eredmanyezelt. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni. ill. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron. tshat 28. 35 m-es es 15. salakgyapott61. stb. ® ® ® ® . amely a f61dkereg krisban fekszik. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki.. A femben pI. mint a lobbretegCi Oveg. ®..!J). ill. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all.1///1' .0.Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®. kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. .. stb.. . mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol. sokszorosan + eros ebb hatassal. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~.-=:. karosft6 mellekhatasok nelkUl. Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273./ m6don. " ® 34 ® " 35 . f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa. Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok. Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol.'I f.~:I fllJ I J . 1/4-e a negyzetracsos hal6enak.. az osszes . A mCianyagokt61 mindazonaltal al· . 2 x 2.0.@. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. .. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es .0.~r-~~~~~~~~R '{}. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek..S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg.. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be.80 x 2. . I I I ) I I I " / / . eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0.akatermeleg. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb. Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben.. .:: kalcium nyerni taecetkent. szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni. hanem tart6s mozgasban vannak. am~lyek nem holtak..@. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak.. Dicserik a kor. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. vese-.. takatranyksnt. amelyet Avizg6:mOlekul. merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb.. Oveg. 15. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok. Palm. 16m6rftetfen parafadara is). . iii. ~J:~:~. taolsjkent. . mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). para1adara I I . .:eles tala'lj . . kitlino paraelnyslesl allando]a van. mint dr.'V/j' L. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. @. .-=:. kovafold is. aldal legfelso bekezdese vegeig). Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott. habbetont61. maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja.:/ . ha geol6giai zavarokkal.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _.0. les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ . ill. Oveggyapott61. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak. Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. is}.I . . szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _. gy6gyszeraknelkiil.as snyagsugiuzas lei. rovidid6 alalt. Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at. GloMlis racs ..4 . de vegul is dr. kell.. . A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! ./' / / / " szamft eppllgy. I. mint parafa.I . k6kuszrostpaplanok. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z. mindenekelott a vasbetont61. .5 m terkOzzel_. . Ekozben inlerferencia-hatas lep fal. .1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst. iii. Tart6zkodni kell a mCianyagoktol. mint tengeri fCi... amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). . molekulak. . Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. ®.. . szelesseg 4 m. <D. 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. sejtbetant61.' kultllranyag. I I / / I I " ! " ~::. hasonl6an az allatl ~/Il!. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak. as ennek altalanosan ovja magat. a vonalkazott globalis racs . mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek. vagy 1i"'/~It4 /' /f. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik. mint a rak. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik. legzes-. / . egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig. amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill. letgyengeseg. 42 m-es tavolsagban _. Jollehet dr.. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _..Jgafaly I 11111/ nak tekintik. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van.~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t.0 000. bioOveg. szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®.' . Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0. Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett.. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben. megkOl6nb6zlethetOek.0 Szilard fodemekre terftett. a lemaradasa. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat. <D halozza be.' . .000 0 .oly templomok tetejetol). ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras).15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. 950°C-on kiegetett .. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat. dr..0. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " . Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!.0. Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn. 2. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. Ajanlott a kvareOveg.' . Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m. allandojahoz. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes. melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. hossz 5 m. 250. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . Az azbesztet elovigya. <. hogy ugyanugy. ///////l/ 1"1111/. Lin. ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. kozetgyapott61. A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' ..0. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D. para ban kell tartani. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott. o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra./h'>. 200·C.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik.. gyomor-.. J l I. helyisegek. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb. . 10%-a . A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett. Az. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. Egyebkent (ill. 0.I. es a kb. eppen ugy mint a legmentes terben.) "/"v~·~:~~. -.. @).~. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol.. A bronzot dicserik (~ 75% rez) . keringesi. mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk .0 . Fold magneses f6demein. gebb.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek.plan I novenyi rost. '' I. gylirt aluf6lial61. bor. Steiner uj Goetheaneuma . az epulelek. / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. iii.~~.30 m-es zavarmentes zona _. szfv-. Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. ~ i~7~? /r~. Masfelol arr61 tajekozlatnak. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / .l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel. 0 ·C alatt = a = jeg. lalanosan nem kell tart6zkodni. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. . amelyek halmozaltan seget _.. teheragyag. preseltlemez alakban ajanlottak. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott.SGnoskeppen az altala].~t~.kOisoleveg6be./ . A rez meg a leginkabb megturt. J .. (j)}. Az. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb. III. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg.'I 'II .' . Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az. A A befelevandorolnakahelyOkre. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. ugyminl vfzerekkel. / .pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. ®. . ®. . ®. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is.. Becsles szerint ezek kb. .0 0. Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . 0. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a.'megtorikazokat--7 34. .' W a faepfteszet sz6sz616ja.

vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti.. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at. er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. Dr. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak.J . ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt .. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. 25% oxigenb61 all. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. hOlyagbetegsegre. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani. J. mos6gepek. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. 300 m-re a lalajba is behatolnak. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton... mosoqatoqepek. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor. villamos vasutakb61. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. sematikus abra . lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek."'. kllmalampak.. A 2. kiizepes.. eS ha bennOk aramtojyas indul. hanem az 6ss. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. ajt6k. a napszakt61 fuggoen (R. a konyMban. ami mindent magasabbnak tUntet fel. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak. fliggoleges vonalak. amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre. IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek. bojlerek. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki. meg kb. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. valtoaramu villamos vezetekekre. A legnagyobb till agya 12. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. De az elektromos OzemLi keszulekak.". a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak. rnivel a fekete fogyaszt.9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban.thth:6d6 eszakde~i tengely r. Krogyermek ogya 13. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. htil6szekrenyek. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. ill. old_ ®. pBrkiinyzatok. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!.vezetek dug. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6.tomI6kent" hat. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. vagyis a plusz minussza valasa. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal.i \ I I . annallassabban iiregedik az ember. ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja.a 15-0s . abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok.. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®. szennyvizes gazvezetek suqaroznak. I I ~thelye~e" kabel __________ .. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k.. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. gaz. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik. Vannak kis. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges.(hideg-meleg). es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege. ha azokban ararn nem folyik.. amelyek a hazfalakban. sib. Az emberi test kb.~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA .k6naz IIak6nOz o . A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. lonararnlas.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak. asztmara. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16. keringesre. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<.E. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 .li ILrn. Ehhez [onnek a k6bor ararnok.' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl.. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti. SU 3-t61meghUiesre. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. Endros szerint) 100 . noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt. ember) szerveil. ugyanilyen vezetekekb61.. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. padozatokban. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. stb. ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik."'-. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6. espedig 300-600 ion/cm'.. mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. a depolarizaei6. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak. Tavolabbl. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ . sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok. A zavart z6n~n e. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. stb. 180 V-os feszQltseg alatt van. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. rnegfeleloen ivelt lepcs6k. kabelek az 1. Hatasukat mennyezeti elektr6dak. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. olajeg6k.. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. vagy asztali. ha ninesen aramtoqyasztas. egyenaramu mez6ket.rsak agyai 11.. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek. A szaraz. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju. hajlamositanak.. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale..l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is). as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban. Az iisszes viz. hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja.. ugymint kalyhak. reurnara.: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja. hogy a bentlak6 IObb ®. HazastB. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb. Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast. de a novenyeket ls.. "S ® Ha kivansag. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. reumara. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn.. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. es akkor is. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. Foldkabel-.. A fakete karcsuslt --') a. Az ember a szabadban kb. ugy. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve). a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut. A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve.

32 voros tegla kb. 32 ragasztott lemezek kb. 25 kb.02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6. uzemekben.shOlemoP f.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg. 70 elefantcsontszfn kb.27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev.. hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37. oldallranybol melegft6en. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. kb. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva.. az egyensulyi vagy statikus tanon. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. kb. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. vagy ezzel szemben olyanokat. 19 Ol>!~ T 10. oldalrol elvezetoleg. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. Meleg szfnek aktfvan hatnak. A zold idegnyugtat6. amelyek egyensulyban vannak). a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett. bsnsoseqesek. boltivekkel.. old. zold. melt6sagteljesen..vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@. es hasonl6kkal. osztonzden. ezt kavetik a sarga.hasonl6 ingertfejtenek ki. A helyiseg. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. helyisagek bovftese. sotet kb. vagy szCikftese. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . 70 kremszfnli kb. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe. hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. a szemleles ott kezdodik. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban.000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. old. 50 ezOstszOrke .mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . A hatas zart terben is nyugalmi . a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. 38 sarga tegla kb. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. es tagoltta tegyen. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre.204 m legyen. amelyek az .voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3. impulzusszegeny.. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. ® Ha egy iralnak pI. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. pasztell .Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. vllagos kb_33 di6fa kb. 01dallranybol korulzaroan. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. 35 meszvakola!-szurke . old. piros. kb. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb. 1-9. kb. A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin. megfelel6en magasan kaillenniiik (a). i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. 20 nedves aszfal1. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. telemeloen hatnak. 19. A legkisebb az impulzus ereje a kek.. Szent Peter Bazilika). alulrol konnyednek. Felfete fut6. Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. ellazft6an. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek..0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . eletre keltsen. hogy mi szimmetrikus. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6. alulr61 biztos foqasunak hatnak. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. 10 es 18.~...0 . 20 lagyzold. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. Ezen a . VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. amelyek . 18 sate! klinker kb. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. Magas mennyezetek eseten. kozelit6en. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. A hideg szinek passzfvak. egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 . 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-.000291 = 0. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. 5 tolgy. 18 vi lagos feny6fa kb. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. feltetelezve. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje. hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk. erzek egyik tanan.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el. semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson. amelyeket fatni kell. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. fOggoleges elek osszeborul6knak. zoldeskek. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. BOL). ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E .. A lestett oldalfalak vihl. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. ha a hatarol6. Ozemek. d = 5 x 0. 'egy. 18 t6lgy. 10 solnhofeni lemez . A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. Jasd ehhez meg -> 37. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon. ® A vilagos szfnek emelnek. fgy ismert..40 16 20 10 kb. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek. Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk. futasra osztonzonek hatnak. 40-43 old. ill. 15 kb. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. kb. Aszerint. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@. A szfnek er6k.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. tarolohslysken.25 kb.. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve. es bibor. tcrnozo. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet. pI. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek. megnyugtat6ak. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit. Emellett figyelembe kell venni. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse...204 = 1.Epftaszst. alulr61 k6nnyft6leg. abra szerint) ~7000 x 0. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta. a biztonsaq erzetet adja. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. megfagyott zene" -> Neufert.. Aem 1 @) nagysagll.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(.{ ® szeJessegu. kb.. 42 szarazbelon-sz(irke kb. Ligy a betUvastagsag d (az 5.egyedi eremek kOnnyanek hatnal<.. lehuzonak hatnak..

314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst. von Drach szerint ® Az egyenl6szaru... Ebb61 kovetkezik. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni. CD-G). Dr.. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken. A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez. Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff.. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:. old.-> 42.. CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki. az s Mr es a h maqassaq..5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt. A legfontosabb adatok az r sugar. Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat.4142857 . 15-szog -->®. a teruletszarnltas haromszoqs..J2 oldaliranyai azonosak maradnak.J2 szamsorozat 41 . Negyzet -v'2.5862t . ill. ~ ".. arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok.s . ill.. A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre.old.. 1. ..5 0. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta.5 0. BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze . rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk. kicsinyitasi tenyezo. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg.4142135 t 0. hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp.In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0. ® (--737.58333 . dereksz6gu haromszoq..' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0. 1. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43.klzarja.. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" . .4142Otl .M--+-m-l I----MI---. Pitagorikus. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja.. A .5 1. . 1.. y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-. AC-n=c.. " n-1 +1+G --711. Mas sokszoqszabalyok (pI. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _.) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp.. old.4t42135 .4 I'ho 'Ao iI2 V. lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _.-. hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:. A _.. old.....old. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez.MERO terracsszerkezete: . ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq. meghatarozasukat --> @ . Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1. A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel.J3·ra felapftve--> 90-92. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak. konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak.ahol x.. .®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait. 7-sz6g --> ®. old. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal.a szekundumot €IS szeptimumot .5 0.41667 . _. old. Mindezen abrak mellett L. 0.5857865 . diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. Lenyeges. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d. amelyeket helyisegek szelessege. 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg. I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0.5 1 0. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-.5857143 ••• 0... az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56. ® .®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A.41379 . amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2. haromszag -->@ es negyzet -->©.J3 ® . 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI. de rnindket diszharmonikus intervallumot .J2-re es. Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @.@ mutatjak. Pitagorasz abbol indult ki. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M. 1.J2... A... Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra. koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala. -->@.6 I >11 t7 1 t.4 t..J2 = 1. Az egyenl6szaru harornszoqet.BC egyenes leJe2lAMet D-ben.. .5857989 0.. at v. mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D.

A lab a k6ld6kig. a kfnaiak .5 27602. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773. Az aranymetszes azt jelenti.5 17182. akkor egy kllencreszes racsot kapunk. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara".-"'--r---.Toukou" szerinti Modulaci6jukat.5 72768. Le Corbusier.6 2028.O 69.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik. Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad..03 0.6S 1.2 125S.o2 171. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben.. 53. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral.MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz.:. 1177.04 0. 1. ~ 95260.5 10. amelyet az aranymetszes rnereteire 108.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .7 478.29-30.41. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel. haromszoq.2snakar 4.8 226.4 . 1.0 1. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend.':-'r-.85 27a.53 0. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato.02 0.33 0.--I-r-=r---r--+---. A I = Major arany mutatja a negyzet.45-25. akar keplettel meg lehet hataroznl.: a Metrikus Rendszerben kifejezve . j611ehet ez valosztnutlen . old.. A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3.63 .4$ 0. lasd -4 63.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie..3 2506.4 5309.8 4.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 .9 1549.. hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben. epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13.413' . a fej. szazadban es kssobb nem harmonikus.40...01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese . az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt.06 0.19 65.'---. old..8 2.81 20..75 m-b61 indult ki .:.2-66.9 t13.. 1828. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G . amelynek alaprajza egy otszoqon alapul.8 295.4 7. kepezett meg egy kek sort a 2.7 16.5 0. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv.4 33.91 .8.. @.26 1..79 2. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott.0 22492.6 3281. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a . Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59.01 85. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r.1t.. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul.8 3. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.:.07 15.. old..8 1. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak. amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel.7 66. A 18..0 44985. negyzet.--> @ @_ Major minor \.1 stb..0 20.. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®._. Az egesz epftmenykomplaxum. @ . a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is. EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40..Q. .74 4.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta. szazadoan es kesobb nem a harmonikus. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD. stb.96 1.10 0. kor. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.S 8591.3 4056. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59.5 774.7 56866.2 26. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1.56 25.80 566. old. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.92 lS9.88 449.9 10619.7 36394. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G).382 -+---M = O.26 0..3 53.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-. @ ® 0 ®.2 6.20 0.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0..6 stb. Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg.70 0.7 13901.. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese.10 S2.53 7.. a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre .9.13 0. szfnpadi epttmenyek 5.83 106. . ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez. old. otcetso 01lar6 6. Vizsgalatai szerint pI. _J 1 I. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel .4142 . -4 40.73 727.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. ®. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel. old.8 365.08 0. 1.26 12.. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem.6 6563.94 224.66 2. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _. _ 12 24 ® Szent metsz8s.16 0. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol.9 0.49 9.8 4$. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL.4 957.92 3.86 363. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia.4 1.86 0. ujjhegyekkel). Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett .6 591...01 @ Ceh-haz.--'-. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.9 162. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @.57 5. ..0 139.40 0.

. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. elvezetett a k6bOi keszOlt. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen.. hejazat. Az anyagb61. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet. az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban.. @ '. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket. f. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan.z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek.irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek .. kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6. A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). gyakran (ires forma.. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb.. uvegben. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik. Mas anyag. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak.. az"iglu' ® Az elso k6kupol8. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta.. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t). hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza.. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt . Az "orokos formaikaf'V.. de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban. acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot. a kornyezethez illsszkedest. tartalmasabb. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . Wersin.. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta. Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek. vagy . old. 01cso. hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar. eltakarjak a szemet. ---. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. maradand6bb a muve. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h.. eltitkolnak. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa).. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. kozottOk ablakokkal). _ . meggy6z6 alkotasok. as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet.. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra.ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat. alacsony bejarati ajtilval f." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban.1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek. - _ beji.." gazdasagosabbfodamperemmel.. ~ \. lizenas epitasm6dhaz. csornozasi. azonban egyeni arc nelklil.. onuralrnat. teret. akkor is.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 . egeszen a szazadfordul6 aut6jaig. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk).EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g. h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. celszcni.. nem annyira az eredrneny. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. Ebben nekunk..lt. meg akkor is. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. as lIanfo· nadtlkb61. A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit. az epuletsarkalttisztara munl<8. er6s muveszek. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel. el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 .e. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®. szovetek kotesi. old. ha nem azonosak. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) . mint minden igazi muveszet.old..9.t. _. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39.. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. Ez taplntatot. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak. fa· (ban gazdag orszagaban epullek. rudakoot. uj.. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma. k6vekb61.. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe. Hiba lenne azonban azt gondolni. Hasorsokepp epOi teli haze. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. de a helyesseqet igazol6 peldak .Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j . mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®.kat a rorraak epltettek... as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb . levelekkel. Elemi hajt6er6vel biro. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien. sz...csornozasa".... minel erettebb.zaka Fold osszes. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket.faragottterm9sk6vekb61 raktakki. az epitmeny szerves egyontetuseget.. " . Azakivansag. "nadkotesse1'.. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban. ha azok klzarolaq ekszarformak. "akiknek van mondanivaI6juk". vagy vakalat alatt jobban eltOnik . ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak. Mi meg rna a betonban. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. kesobb lesz ebbol tiszta. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak. lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6. hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747.. szermaval. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40. valamint ugyanezek kr.id. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak...amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek...

. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. a XX. nem teherhord6 valesz.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. nehezkiskapuk. a tavhiedelmek. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6. elektromos rnozqataso.. Merevftett Epllo. L. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes. ugy. szazad gondolatai as erzesei kozott el. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. Donto az epitteto feladatkltuzese. szazadban mar kevesebben. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig. szap. old.kany leherhard6 acelosztopokkal. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. KOlsO. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX. nyitottan a termeszet tele. csunan lerelvalaszt6k. a hiz gondozott.ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®.Wr.zr. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . L. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton. parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. onmagaert val6 Ores. _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj. Old_al _ .. @. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek.2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony. Ahhoz. szobasorok. nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva...si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese.ghl o ® Epftesz: F. a szeles. Niemeyer @ Epile. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot.. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. tolOablakok.. hanem eroszakolatlan. szarnyas ajt6k. @l. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert.. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak .ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave . ® ® Epft es z: F. HAzAK . felszabadit6 kerete a Az. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6. ez kinalja maga! hejszerl<. az anyag lehetett kO. azonban nem mindenOtt megengedettek. Iin6leumburkolat.nyitattcsamokokkevesoszloppal. 44.. nagy. fa vagy gipsz. napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. allg lehataroltan-e @_Konnyu. taksrekos. M...es kiils6 falakkal epfthet6.z: M.. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®. A lak6ter. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles.Alegismertebbkonnyti. Az epitmenyeken es reszeiken. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @. ill. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz.Jiiiiillillill -plnce A XX. ® ® Epitesz: O. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan.z: a. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora..togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). rabl6k es dernonok elleni erodftmeny. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI.. hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek. ellentetben a vilmosi Korral. Novicki. sorolthejakapftesahez---> @. Nemely epftteto as epttesz a 15. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat..hazmagb61---> c1).z: L. Epfte. sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes). ® tak . csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @. 46 47 . termoszclesvilagltastl cellak.Tl~~~·:_)r f. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak.KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. ezekl61 fiiggetlen vekony..es hangszigelalest ezavatoha. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem. eltolhatd falak. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. vagytoronymagb61---> @. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . kOzas parkokban.

Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. 3. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. Ennek befejezesekent.. kes6i rruivek.) 3-12 h6napot. az epitesi feladat es annak szervezesi..-.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. els6sorban lelkileg. a meglev6 tak. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. 51-58. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz. magassag.. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6.akar legyen ez csupan osztonzes . Id6sod6. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel.- -.5 rn-re van a talajszint felett. 2. A tervezes el6tt ismert legyen: 1.1 keskenyek. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara.. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1.2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes. es 50. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok. fgy keletkeznek a letisztult. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8. es 50. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. a megbeszelesek a statikussal. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. telefont. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo.- M.. tajtervezes? 4.. k6rhazak. A vfzvezetek. Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. a esatorna.. old. fgy valik erthet6ve. 12. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2.-. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. 48 49 . amikor az epftmeny mar majdnem kesz. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil. Az epiteshez. Megallapodasok dfjakr61 1. beepitesi el6irasok.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. telekvasarlashoz. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul . 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt.. A lehet6segek ktmentesehez . A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest.. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9. A telek elhelyezkedese.-- -. stb. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. 3.. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. Jobb helyiseg· kialaklt8s... Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2. 7. a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. beepitesi terv. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. bejaras az utear61. mind az epitesi helyszfnen. --- -- ~0- --. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5.. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese.. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. de gyakran mar ez elott. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. A meglev6 butorok meretei. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket.. 5.-. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. Milyen a ceg fejl6dese. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . Epitesvezet6 szukseqes? . Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7.262. el6zetes megbeszelest? 2. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. 0 Egy eszakkeleti fekvesu.. a szornszedsaq. a behajtasi lehetosegek. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3. 3. a futes. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese . Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy.. meggyorsftjak a tovabbhaladast. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. a telken beluli szintkulonbsegek.. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3. 9. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. 0. A 4-es javaslat volt az eplttetM. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. nagysag szerint) 6. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6. A megval6sftas alapjai 1.-. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. hogy . Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5. old. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik.49. rneqhatarozott. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a . a fOrdoes talal6t. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. az uralkod6 szelirany. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. 4. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. 9. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. nagysaga. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. 1. vizellatas es elektromossag mern6kevel.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta. Amennyiben nincsen korUlkerftes. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos. 5. Kivel kelilefolytatni az osszes. A meglev6 epuletek emelet. egy filigranszeru kareolat a masiknal. a terepviszonyok.. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4.. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben.. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8..----. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat.-. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. stb. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. Az alkalmazand6 epitesi m6d. old. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2.6. oldalak kerd6fvei szerint. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent.

Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. sebesseg. halok). 1.0 Epulattervezes 2. lranyvonalak. alapfeladat HOAI15. § LPH 6. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok. szikkasztas lehetseges·e.. vazlatterv (7%). sajat aramfejlesztes. Milyen lehetett az alapozas ? 7.EPULETTERVEZES KEROofv VII. papfr-osszesajtolas? 26. § LPH 5. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben. festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8. apftesi hatarid6terv? 12. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. §. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3. hoi van? 22.0 Tervez6i movezetes 3. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. milyenek a kirakasi lehet6segek? 3.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1. 1. C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. funkcionalis. szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. adott esetben egyeztetes szakertokkel).0 Kiviteli tervezes 1. Die s e I . egyedi tervek). legtelenites? 20. gazturbina. 15. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. gumiutk6z6vel. fafalu. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten. harnutarolo. keskeny nyorntavu.minden. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. reszlet. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott). retegelt lemezes. abra) szerint tortenlk.0 Epi.2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. Milyen a helyszfn altalaja? 2. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes. nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. abra). engedelyezesi terv (6%). Engedely. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. 1.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. VOB/A 9. gazdasagi. epOletfizikai. Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. magassaga. meggyorsftasi lehet6segek? 8.55. piros. hoi. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13. egyeztetes szakaqi tervez6kkel. §). felszerelesre (pI. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. Milyen a fUtesi m6d. alkot6i. pI. Vizsqalat: harmadik.. A tobbl. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. Egyebek VIfI. 50 51 .lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. tertogata. stb. zsalutablas ablak? 12. Milyen ajt6k? Acelkeretes. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. acel. Koltsegbecsles? 6. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. az egyeb a szakagat nem erint6 . letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. §. kivitslezesl rendeletek.specialis szakagakkal (pI. Terv (meretaranyos)? 5. cseng6-. stb. pI. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. adottsag-e. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. vasbetonepftes. Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. munkaid6-veszteseget (Oresjarat.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent. a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. tervez6i mCivezetes (31%). szelkerek? 21. melyek dragak? X. kek. Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt.ny m3 fedett. epOletterv (11%). sze· lessege.). Tenderkifnisi segedletek 1. feszUftseg. padI6burkolat). szerint. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. anyagra (pI. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%). A kivitelezesi szakasz feladatai 1.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. Terlehatarolo epftmenyek eseten. fenyjelz6-. EtafeMtel: az alkot6i. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. fCites-. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2. Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. elektromos futes. DIN-szabvanyok. rendeletek. meretek. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%). Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15. A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. vezerl6berendezes? 23. iratrneretek. •Alapfeladatok: A 3. stb. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve. El6legfizetes. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. hlvatalosan lattarnozva? 4. terheles? Mivel terhelik? Bevonat. miiszaki. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). Hogyan kell klkepezni a pillereket.. nagyfeszUftsegO allomas. 5. valamint a tobbi.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. terOlete. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul. es 4. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. salakfelvon6. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. 2.2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1.0 Kiviteli tarvszes 1. pI. Reszletmodellek kldolqozasa. fa. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. emel6gep font vagy alul? 24. Milyen a szellozes m6dja. Milyen vilagftas? Aramfajta. amennyire az szOkseges. utja. Milyen ablak. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. pI. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5.6posta? 25. ara kobmeterenkent. §. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak.0 Versenyeztetes 2. energiagazdalkodasi (pI. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . a versenyeztetes el6keszftese (10%). azok vizsqalata formai. falburkolat. pal16tokos. szaniter. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. jogi. kOlbnleges feladat HOAI15. teljesftmeny. vonalas diagramok. t61thet6 esovlztarolo? 14.ilettervezes HOAI. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. szemetegetes. kapcsolt gerebtokos. pl. a vegleges.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61). h8. B. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. vlzvetell helyek a szabadban? 18. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. fOlkes. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. vasznazott. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. ® ·KUlonleges tervek . milyen tormaban. milyen hulladekok szamara. Epftkezes kezdete? 14. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak. muanyag. egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. teljes kiviteli. oldal ®. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. Kifrasok megkezdese? 10. paratlanltas? 16. traf6. pauszpaplr. vo. keszpenzes fizetes kilatasba he. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. red6nybs. teljesf· tesi fazis. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu. sze1l6zes-. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt. Tervezesi segedletek 1. oldal. a kivi· telezesre erett megoldasig. Milyen a hutes. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. jegkeszftes? 17. c\. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. dupla munka). kerteszeti munkak? 6. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. M{jszaki alapok 1. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. ® *Resztervek (= reszlettervek. 6rzese. Milyen a hfv6berendezes. aida!... Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. selejtkepzades).und Architektenleistungen) (1. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek.0 Epiteskivitelezes HOAI15. ut. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. acel. elektromos szereles. milyen id6szakokban.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. rrnlszakl. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel.

ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. rendezest. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. o Ki. Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege.) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. 6+7 teljesitesi fazis. 12: Atvetel. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. oldal @. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. teljes korCiszoveg) az olyan. Nr. k6mOvesmunkak. 15: 6raberes munkak. kezelesl utasltas. Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: .as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. Teljesitmenyprogram . tehat a . 646: Atvetel helyett befejezes.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. VOB AlBIC reszei) ~ 55. 7: A kockazat megosztasa. A bearazott. . Anyagoklepiiletszerkezetek . 5: Kiviteli hatarid6k. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. 635: Nem teJjesites miatti karterftes. 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel. amely vitat. 01: altalanos. elszamolas. a feladat leirasa. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). . sto.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras. esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek. oldal ®. a hianyossagok megallapitasa celjab61. 11: Kolber.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . rnennylseqe. dijazas.) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55. @.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. foldmunkak. A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes. hivatalos engedelyek).min6segi feltetelek. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. 18: Vitas esetek. Vlzsgalati jegyz6konyvek. stb. 14: Elszamolas. Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. pr. csokkentessel. valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. Az arszintek felallitasa. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve.es kapacitasi tervek keszftese. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . 4: Kivitelezes. ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. Cfmek/tartalmak: 1. 16: Fizetes. 2: Dijazas. az ajanlattev6. 3: Kiviteli dokumentaci6.. min6seg. • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. ~ VOB/A 9. Az objektum figyelemmel kiserese. stb. melyek tartalma pI. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. 5. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. az epites kesedelmet. 638: Hovld elevOles.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. 647: A vallalkozo zalogjoga. Kivitelezes . Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15. rovid szoveg/hosszu sz6veg. valtoztatassal. sIb.vagy atalanyarai alapjan. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel. . § 4. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. Garancialis hatarid6k telsorolasa. Epitesi napl6 vezetese. hianyossagot.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt. esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. ha arr61 meqallapodas tortenik. Az altalanos szerz6deses felteteleket. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). Az objektum igazgatasa. Elszamohis . ertekcsokkenest. munkak 100199. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett. ellen6rzese es bejegyzese. muszakilag kifogastalan. ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8. Ha a felek a VOB-ot . teljesitesi fazis alapfeladatain. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. anyagok rendelkezesre allB. KOltsegellen6rzes. 641 : A dijazas esedekesseqe. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg." 2. k6ltseg. atveteli eljaras megallapltasa.®. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek.amely sem rendelet. Id. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55. specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek.utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). 2. a hibak megallapitasa.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55.sa a megfelel6 id6ben. mennyisegenek meghatarozasa. oldal @. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. szamltasok). kOlonleges szerz6deses feltetelek.kfvanjak alkalmazni. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). pI. a reszvetel. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. 13: Garancia. A kOltsegvetesi kllrasok . A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek.ellenorzes. 3.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta. 636: Kesedelmes teljesit9s.. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. 650: Koltsegbecsles. oldar. Minden sz6vegelem szamozva van. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre. ~ 56. Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. hianyp6t1as. . ellen6rzese es bejegyzese. § 8+9 feladattazls szabalyozza. . oldaL @. epitesi napl6. Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . felmeresek es levonasok). oldal @l. @. pI. § szabalyozza. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal. a feladat fajtajalmerete. § 1. felmeres. A karbantartas es gondozas ellen6rzese. A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten).segedeszkoz6k az egyertelmu. mennyiseq. 3. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama .. gepek. oldal @-@. stb. ®. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. 52 53 . tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. megfelel6 mennyisegben.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt.). szerz6deses feltetelek. kOlonleges szerz6deses feltetefek. Ajanlatkeres.). nyelv. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek . 644: Kockazatviseles. §.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56. Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. VOB/A 9_ §. olda!. a megfelel6 helyen). 3. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. Ervenyessegi tartomany . id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. olda!. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek. funkcionalis. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. 5. 2. A VOB 3 reszre tagol6dik: . Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. sem torveny . oldal.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. a HOAI 15. 8: Felmondas a megbiz6 reszer61.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. ~ 0. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899. 17: Biztositek.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. elszamolas mint az AVA (= kifras. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). oldal @. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. ~ AGB-torveny 23. az arszint meghatarozasaval *). §: Dijazas. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. plusz k61tsegeket idez e16. o. A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. BGB §§ 631-651.0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. dimenzi6 szerlnt. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek.®. . hatarid6k. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott. standard szam) ~ 56. Szamitasok ellendrzese. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek. rmiszaki. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. 110-12. §/3-9 ) . kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. versenyeztetes. § 1. 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. KOIonboz6 Otem-. Atadas utani bejarasok. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol.. 4. lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. stb. • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel). A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des. elengedhetetlen adatok. es 7. 632.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. 1. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. pl. A tisztazatlan. Allapotfelmeresi tervek keszitese.a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki. 645: A megrendel6 felel6ssege.az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. ): koltsegvetesi kiiras. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. + iratok.a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat. Targyalas a tender palyazoival. oldal. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek). garanciak. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB). §: A munka fajtaja. A vallalkozasba adas megtortenhet.

63 N 0. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett). (:$atom~si m!Jnk. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_. g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. akaoajyozterae. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk. § biztositeknytljlBs! H3. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m.000 N 48. terben). l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende".~m-"""'. --"*-~---. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat. § szavatossllg (Nr. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo. D = id6tartam. sib. 3.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v. az esetleges helyisegkonyvekre.-I.o. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A.) H 3. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. §-ban ."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. § kB.hal6k: (hal6s tervek.hasznosba be nem szam>thato.36 L l L 2. alkalmazhat6 eszkozok. 1.891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<.v{z ·C 20 "'. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57.ljog BGBSS1. § hianyossagok 634. 644.4. 3. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett.:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4.+szer. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! .elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC.as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. izel s 4. 648. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza.si. hibas erszamclashoz. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg).) I .-t~. vegpont SAZlSEZ).4.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. § Nr. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik. SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl.69 19. oldal @. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645.'. A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont. A nem kielegit6 projektmanagement. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk.5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S. v~latterv LPH 3 opOlon.zd6-. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak.utalas 12.363 2.lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM.desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe. elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre. gepprogram) ~ 57. pelda). " . § kiv~elezes (Nr...) 13. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM). § hatarid6 megallapitasa. 3. § kMtelezes (Nr. § oraberss rnunkak 4.. § kivileli hatarld6k 13. 22. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr. . A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk. oldal @. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak. 646. lak6sz. § kivile!ezes 9.ast koveto?n k:.. t• . tornyok. az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. . 6 7.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides..(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. csokksntes 636. hibakhoz.n 0.oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B.5 em cementvakclat . nem leolvashatok). 1985. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe. 3.. N N F 1. 641. vezerleset. § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak.) WB-tali lil2jelzo kapcs. A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez.iOn.ink). A parhuzarnosan foly6.. "dummy". . kOlonleges tervekre). § elszamolas I 15.. A projektellenorzes. oldal @@@).92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2. pI. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n). egymast61 fOggetlen folyamatokat.. tervezeset. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban). A feldolgozott. epitesi Iolyamatok abrazolasa. 7. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 .§. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont .. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6. ut. § szavatossag (Nr.... tavak as lengerpartok bi.7. 1~ 1 iii I l_g g . szemlelete~.475 m' N 14.es tamunkak Ace-1.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes.. 3. § a kockazat msposztasa 12.t_ r====:-1 . § dijazas 633.znos ala plerilletfie 9te!.. 2.nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait.3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1. magassag. N 6. fejlettebb. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete).s (AI DIN18205 Vlz. xIh I~g. 635.09 L 2. F. 1. elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y. 639. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi. 647.:to$itasi ml. CPM) ~ 58. ----'. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~. oldal @-@.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2.. Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6. A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i. elkez6 szelf. koltseg. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast.etiIOzjelzQ GAo. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz.nines szabalyozas .4) ( WBS--ua. oldal @'.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek). Elmeletileg az esemenyvektoros h8. LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel). 637. 7. atv Ie 16.legkesobbi ke. a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye). Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben.nines szabalyozas 8..47 2. § atadas . 651. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. 649.zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma.':D~6 SP-ObrMi SPA. Werner Verlag.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz.tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat. A folyamatcsom6pontos h8.) abrazolasa ~ 57. szawloss 9 12. ellen6rzeset szolgaljak. felrneres. egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). abrazolasat. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye). oldal @. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre)." klvtelezes. '10M 'lvelel 1. Szerkezetepites felel6ss6g. Sib. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli. szokasos m6dszereket tartalrnazzak: .3/ 2./ szan. .47 2. abra.04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia.49.uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek. •.6) H7.as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli.Melyis~g. fogalmakat ~ DIN 69 900. •. A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl). L szabad mere!: W 55 . 650.oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek). legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ.S.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k. Jelmagyarazat. § szavalossag (Nr.. nelkCrI 8. Folyamatok anaIizis9l. 3.N. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites.:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban.a vonalas diagramok: sebesseg-.67 B.475 N 4. Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk). esemenye csom6pontkent). Az id6modell determinalt (~ CPM). 7. 643.. 640. 5.rterftes. lap).oldal@..6) I 4. § szavatossag (Nr.. kemenyek.47 N 15. 1. az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek. sib.) 6. 642.ze.itemterv konzekvensen el van valasztva). resztsrvekre. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method. 638. § szavatossag (Nr. Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6.tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek. determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van).pites 1_Fold. . alagutak.3 alatt tlsztaztuk.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe.utalas a 2. Dusseldorf. tobbletkoltseqekhez.l! aorazolnl.16terv is lehetseges.." 11.5. resz.) 13. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese. . a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend).€IS lapburkolas. ~ fenn). N h a . visszalepes.. B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr.3k (R} DIN 18307 Gaz. utak. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle.) 5.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha.

d6Ies. pincefal...0 m' dq/anyag/egyeb:24."". amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek.. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0.m2-enkent betonacel: kg .. (hely rneqadasa)..§ Nr.~s {LB) Forras.. Munka· folyamat Egys. lefras 105.. vizszintes aljzal. § 15.gvet". vasalatlan betonool.. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap. M'~ Miij. ..01 Standard feladal szama. vizszlntes beton felso slk. ""g. palde .gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1... B. LPH 8 Menny. het. _ . § Nr. oldalat a lelras els kell helyezni..1. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton.. cm vastag. vasbetonb61.. betonb61/vasbelonb61 .02 105. @ 35. Reszletes lefras 3.) Muszaki tartalom (1) kolls. egyik oldalaval do!!. T" T. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani..to fB • ~ I! I 15 0 2.. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St .. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul. 1-3. dij: 24. .0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61..1 szakasz.' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To. _ .2. 7.1 tetel 15 menny.10 OM/·.. Menny. § Nr.es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2. 12 em vastagsagban. K-Nr.ni betonja. _. Kulonleges kovetelmenyek: .. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI.az egysegar es a mennyisegek lelrason belul. 2. zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ .) + Palyazati feltetelek (VOBlI7. o.60 OM anyag: 11. J..mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv. Ratord. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton. A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano. _ ."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d.50 Napok A munka sorrendja: felvonulas.60 OM/l1. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: . A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani. VOBlB 1.10 OM egyeb: '.. Pelda .se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61.4.. Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket.. zsaluzattal/anelkul. Utprofil klalakltasa.. § Nr. betonacellatbetonacel nelklll.egysegar a letrason belOI 2.m2/m3-enkent zsaluzat: m2 . kirr... Felmeno epO!etszerkezetek. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek .. m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal.. 2.2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28. § Nr. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI.. a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni. fold· es bontasl munkak.. 4.szcroldbeton. burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk. 105.70 3748.... 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35. egy sorban 2. palda .lok (BVB) (3) ki. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l.12 em vastagsagban.. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17. bek. § 15. T.d.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal.02 Alaplemez keszill:.) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17.70 3748..m2/m3-enkent. 21 20 19 18 11 16 1. m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3..) Tenderokrnanyok (VOB/A 10.. Jtjn.. ....M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 .. 2.02 35. 2. Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr. bek.· tas h/egys.go. -hoz . c:I' Q S. spftkezes hslyszlnenek takarilasa. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz ./". baton: m3 . ·W W a 0.llel.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban..

A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti.... ..'•... ~p... :t.lag .7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --..udlfen ... Itl.••••.20 18u. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2. tarnaszok. A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara. .0 -.: .alapja a tervezesnek es kivitelezesnek....•.. L.. igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato. 1.3 48 60 7a Kapcsol6das fel. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os. :Schl1lcu:liNpptI •.. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1. ~ D. 125.301 203. LUitu"lISl ..•••.•....W2 12 0 T.. kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy. Tijrfw..... 2. $ ~ Z=0.q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• .501 404.. (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van.1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret... e~..O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM .402 403. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras. A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg.•..zerrel =={> 10n g~"..•. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek.u'l· T.•."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u... DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese. Steck . 500..•. a lapokat folyamatosan vezetni kell.12 9 u. W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••. oszlopok. r ••••• Yu-rbCott . 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala. szarutak....lknopl' ••.. . Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O. Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni... 'VorhCl"inta cn .e ~ • H{2..v... !t 1) ~ a lane jateka :Sc . a labazat maqassaqat..zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet. szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik. de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi.3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak.. AV. -7 <D. 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel. : @ . de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok.rovid leiras Nr.rd ....ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r... Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em."'.. .~ \SV I G) A normal s. .. 16... szam/end.% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen).302 104. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1..--.s 2. rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500. 31 .4.1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• .016 m.s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi. III 7 • 'a l ~ . A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban. :t..304 302 301.. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk.1! j. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• ..1... ezek pI. Az epOletszerkezetekre vonatkozo. . -.•... illetve a" 10 == 3. pI. .:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 .31 .. '61 ).~ •.yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde. 250. + 1 AV· Nr.-. 1a ~G "'OM-a. 8. . '0. 2 kczdes 0 2 bef. 1 Fogalmak 1.. teg" lak... . 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k .. + . szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk..p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel..00 m. Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara. falkava merete.Ide kell pI. fclyamat nlllla·~sszekot6 v. vakolatvastagsag.2 Szabvanymeret: a szabva.15Gre. WalChlN<:UrI.402 303. o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly. . .. az ezt k6vet6 szamot.. hogy arra a jobbra.w....9 kritikusul ".oI6<Lls a 10-es ~.502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0.sa $b $d " ... Legjobb. At.Q." . . Amsrlkaban a 40 coli == 1 .16 artekekre figyelemmel 3.a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u..22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 .•..•. fugavastagsag.. 2·e.ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ . @ Folyamattablazat (CPM) vo. .z.. lJ"'I. Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en. az ablakdeszka szelesseget.-.t Tu . Kclln·T.oldalt. u . szerkezeti es befejezo munkak mereteinek. -!.'I...~ .i:-_::. k6t6gerendak.. Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra.. _. 63.•• hnmr . pI.J". A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben.. btkJ. Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts. A . . RohN . a 32"t a 31 . az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot..rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal. az epltesvezetenek. •. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak.1 . Annak erdekeben szOksegesek.) !Ii OJ normal sorrend O. 0 0 0 ertekelkksl. Folyamattablazal .. hn.__ _...6Iagcs folyamatlal D. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk.••.. ..-.amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof. stb.) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{..0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel... ido altai meghatBrozott. 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s. . < •••• 'H TiIIrbHct. H.16 12 14u. 51. . .nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek. .) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l... Fwahim -.. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u. a friz rnagassagat. i.8. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen. Kienz!e szerin! 59 . a meter. kiliGIor. 1'2. • O. legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka.. . vegUl pedig lefCizni.oIdu"Si . 1. befrni.. (MPM \10. r .2 . iIletve ..0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat. pontosabban 1.t...dn"r'I5I . ~11t1' .. tUres..pitrn"ny f>2.. 4. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben.5 m . isrnet normal szarn.•.) . hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen.att-rtlrd . "$dua1N".5. a 62.: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok.r...ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u.. Oz ..+2 40 32 44 60 sa 48 60 o .. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat.16. 250... T . ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ. _.. 1000.'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc.S 1 u. lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak.. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek..-. horonymeret.14.. kSon •.4Ht ..:.... 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 .5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel.--••••••• -- ro~amat eorezema fo..14 10u.. A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak..I.9 . Dr.~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 .8 = 25 dm . ••.0--. valamint meretezesi.. n tt!2 'It 21< liO & * .:.25 pontos erteke" re e& a 7t = 3...403 401. -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat .. .• 1adI1 .

Mertekad6 a porosz lab volt. stb. 25.5 mm-es (nevleges teglameret). 1 em 8 mm.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel. B7 'I. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese.5 75 77. 2. falakat. c 2 CD Regi dan tachwerk haz. szlntmaqassapok. TENGELYMERETEK az 1. x 5 mm.blazatb61 kell venni 4.5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. A sorozatqyartas. vasbeton lemezek.25 mm. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes. 5 mm.. 12'1. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni. A DIN 41721. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I.. 91 2/. . atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. 3.5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk. ugyanigy a gipszlapok eseleben.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg.5 30 32. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. 1.1 A szabvanymereteket. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik. Ebb61 ad6dnak rneretek. stb. 40.5 40 42.25 em. stb. A rneretezes mindig.0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell.2 mm 2. epit6anyag-. stb.75.. 16% 18 25 25 25 25 31 'I. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni.Pari epi.00 m. allokoroos fedes horganyzott.50 m.5 m-es alapmeret vonatkozik. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga". feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk. Valamennyi egyeb szerkezet. 80.. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a .es ajtonyflasok -4 175-176. 0..I' . az ablakok.5 em-rei. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul. amelyek fokozatosan kialakultak. szeler. b. pI.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. vakolatlan ajt6. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62.5 mm.5 em. ablak.00 m. 0. A porosz.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. padl6felulet merete. 6.5 70 75 70 75 as 'I.neneket. 1 mm .50 m. nyers fodemvastaqsaq. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4. 1.00 m.1A Szerkezeti maret.5 55 57. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet. falk5zepek.5 es 10.00 m. ipari es szallasepi. kiveve a kul5nleges kiviteteket.. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta.iletek 1.DDD 2. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2. alta laban a tatablas epfteshez. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. Ugyanezt az 1. rajnai.blazatb61 kell venni. szintmagassagok. ahol a toki6i. e es d pontjainak. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62. 37'10 41% 37 'I.219 m.5 = 4:2: 1. 2.5 5 7. Ovegsavokat.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2.. f5demeket. ". Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. b) t. a konyok 62.00 m...5 95 97.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. tetofedest. dan lab. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1. darupalyakat as egyab szerkezeteket. 50. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal.3 mm.5 85 B7. kapukat. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun. . pl. k5t6gerendakat. 12 '/.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan.. Ertekuket szinten a ta. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian. 2 em. Az ilyen felmeretek 2. 15. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. esaknem egyenlo az 1. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak. a hejal!l..Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-.25 m-rel.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27. olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. pI. 1. 3. is a DIN 4172 szerint alakulnak. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk.5 35 37. k5ltseg.25 = 2. de a nernet. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha.0 stb. pI. 8 'I. 1. a beton eplt6elemek -4 72.Jlasa 1.®. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em.€IS ablaknyllasok rneretei. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. 100. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a. '10 60 60 62'/. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn.S 25 27.00 m. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. oldal.5 15 17. Reszletesebben: -4 BOL.501 2 = 1. 2 mm.5 10 12. 20. tart6k.50 m). a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2. 66% 75 75 75 68% 75 81'1.5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak.. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1. Teglak. m-es tengelytavokat. RR .6 mm. 30. ahol a favazas (. ajt6kat.0. teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1. 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® . a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek. 43% 50 56'/. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg. a 25 x 12 em-es regi.* . Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. 93% 100 100 100 100 82.st6! tagg6en 60 61 .25. Ennek t5bbsz6r5se adja az 5.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12.(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk. v.6 Nevleges rneret.5 70 72. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k. szarulakat. Az 1 . 1.00 m.25 m.25 m szelesek.es id6megtakarftast tesz lehet6ve.00 m.5 20 22.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek. ablakokat. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0). 6. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2. a kemeny farostlemezek. 7. stb. lecezett horqanylemszfedes.00 m. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken.5 90 92.818 m volt. Ozemi. hullarnbadoqfedes.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . 8. B7'/.25 m-rel a metrikus rendszerbe. 60. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62. Ovegtablak. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje.-----1. Ezjelent6sen leegyszerusftette. pI. amelyeket a tamaszok.5 60 62.5 45 50 52. hataroznak meg.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak. a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess.es vasbeton szerkezetii epuletsk. Egy 62. 67.. A szabvanyos.3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval. 0).S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). (62. a 4 anqol lab = 1.2. Peldak: -4 BOL.25.250 1.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 .75 m-es kozbenso 10. . a racskoz az 1..

nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk .!>.. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait. 2.. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen.®.). hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl.@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg.®. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban.. Soksz6gek (pI. terelhatarolo epuletszerkezet. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot. pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI.8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l. azaz rnereteben es helyzeteben.?. @+@..t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat. szallltas) ® o. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk. reszrendszerekre oszthat6. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek... pen2:llirl u]st. ®. Az . 12M... A koordlnaclos A kombinatorika J {n. hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6. a tengelyhez viszonyftva . hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep.... @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6. lengelyviszonyitas • --- 1. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet.es6Msorozat korlatozag nalkOi. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5... mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'. Geometriai atapvetesek . ~ ® A gyakorlatban kialakult. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz . ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @.. stb. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M.7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is.. Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere..) -> @.). homlokzati vagy valasztalelernek. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere. teherhord6 szerkezet.. stb. valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat. Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga. Ennek el6feltetele..4· n. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm.4·n ·m+M 4·n·M 00. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN ..c:l. Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak ..75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28. A korlatozas funkcionalis...DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek.6sszehangolas" kifejezes erthet6. Ezeken lUI leteznek nem rnodularls.3.. epit6ipar.6.es esatlakozasi mereteket.es 3Msorozat KOORDINA..... 3M-sorozal ts-szoros. 0 ..CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm. ameIyek hossz. negysz6g. 50 mm es 75 mm.'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5.2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 .4. pI. ajt6k. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI.. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni. 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-. haromszoq. amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja. valamint helyzetuket es meretaket. hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok. .. . a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M . A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban.tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ . lM-sorozat 30-82Or08. 27 /+. ablakok..-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa. stb. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket. magastet6 r< 4 .....2 2 Y we" Y WCn61 ~<l. m. egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni.jlr. 204M ~ . 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0. elektrotechnika. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus.g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS..6.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda. lepcsofokok. CD-@' @.. A modulrendszer egy koordinaclos rendszer. 0 . Keresztirimyban csatlakozo. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI.vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak..CI6s RENDSZER + KOORDINA.

0. 3 m hosszu fa.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-".q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 . Alapozasl.. viztartalom. A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj. A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait.----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag. ~pttOOijjt.. helyi adatok allnak rendelkezesre.liim akllpszat1nt@ .~. A szamokat es melysegeket a topografia. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti.ap) a tervezett spmet aIapgt'idff. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel). fgy kell az epOlatet kituzni -> @. Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet.es reteqsorrenddel. . Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6.. kiterjedeser61.Qr''''~ ~~·::·~:.hll. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni). talajvizviszonyokkal.si eljarns ® MeglevQ.. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik..Un. Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol.O. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal.18300. nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr._' - . amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6.:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\". A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030. Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken . 4022. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\.6-l sCJ:ve.. minosftes. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet.MUNKAGCORCK. Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022. konziszteneia. 4125. 6sszenyomhat6sag. ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen.41224 -7 OJ Felta.. azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes.BI"ProIs6!j. "'. biztosltasa DIN 4 124. DIN 4 094. plnce padl6lf. lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere.~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas.:..em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma. nyiroszilardsaq.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 . -@. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba . a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni. AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) . ® o 1.. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t.jjS .~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _. 4030.. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®.. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok.ras..go. oldallranyu kiszorftasa soran.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti.i-»>: '''*~r.QQ_ _ ----y. A vlzzel t6lt6tt.:: 50 cm -e @-®. fajsuly.. az alapozas alatt.s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara.G)-@.ARKOK DIN 1054.ny IlrIlnyz. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek.. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar.V .gassag o)tmag assa g (csa. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran.. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300.tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK. az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni.5 I.016 (ha!lliJk:i. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO.18303 Ha a telek meg nines kituzve. vizsqalat.in6r (0101) BiztosftB. MunkaterOlet.. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol.torna1edl. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j).rl<ja 1-/ .. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal.Az ellen6rzes.o.eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma. hajlithat6. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®. kokb61 kiindulva ~ @. akar nem lathato (pI. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch). klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek. a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok.! . talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron . .:. atlatszo. A szintez61eeet --7 @.J..vagy alumfnium sin. Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak.

a m{.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol. Helyi keszftesu c615p6k. kiszoritjak vagy fellazitjak. bemossak. melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere. ha a pont. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·.p vasalt belonleme:d)l'il.. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2. Azok atmen6en futnak le.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054.5 rn. besajtolt col6p6k.4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez. rnernokl letesftmanyak eseten 1. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- . adottsaqait. beton. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni.i!dfal vagy helyben d) Az.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg...} feluloo(das. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1. ~. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala.2. kalciumktorid). nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst. A talajt vissza kell tolteni. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt.0-1._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. pontatlan.go)lajban keszitett Oregbe helyez____.. ill.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics. Az epuletfajta. melyek a talajt suritik. Vegyes alapoz6 c616p6k.. alapok behatasl ® . a veresi eredmenyek alapjan. A magassag.sz lott aiapi r ~ ~ :..I. savalap -> ®. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese.). A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli. t6m6rftes 2. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb.4014 ~--~J~ f-i\ \. b. melyeket a taLev. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr.J elvalas.Om O.0 m). A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku..) A talaj szllardltasa es stlntese.:OIlOS . a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok. vfzszintes terhelesu..i~ d. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb.rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\. 1.80-1. berazzak.. 1055. epit~si gi"Jdor fa. Epit6anyagok: fa... Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat..) er6sltes a tamaszok alatt b. vasbeton es el6feszftett beton colopok. pI. helyszini vert. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye..:' .. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. . prescsoves vagy raz6c6lop6k.p vasalatla. kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.B m _J_ I morftlk. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a.t.0 B vagy 2 x a colopatmerri. melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol. Hosszu co[6pok.. Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @. Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0.n betonb6! @ Szelesltett ala.... A talajba juttatas m6dja: vert colopok.vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16. ----r. de ~ 6.. acel..vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra. falszerkezet eseteben mintegy 45°.) Vibraeios. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan. szabadon all6 c6lopok. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054.!isra. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon .5 m. Csucsnyomasos colopo«. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k.pok lhibasj a. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani..3 3 m-es korzetbsn. a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat.: ":. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 . A kopsnysurlodas itt jelentektelen. . melyek teljes hosszukban a talajban allnak. A csavaros colopoket becsavarjak.1 e. ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv. becsavarjak vagy el6keszitett. A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®. c. ® Alapozas I'legyoldalban..~aJk::.:.elly. a vert c61op6knel --> ®. 8vvz9Z77V~ a. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni. -e~ '..) ! . . d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel.) nem eJvala. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c.: :. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @. Hajlitassal igenybe vett c616pok. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. besajtoljak..80 m. An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik.:. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek.1055. er. bevezetes nek mint a furt. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot.ositett lemez . melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal.:. melyeket a talajba bevernek..1-------1 3.) ar. epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk.5.. klterjedeset. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. ~2dF" ~1. retegz6deset as vastaqsaqat. me[yeket helyszini gyartasu es elore. melyeket furt Iyukba helyeznek. valamint laza kozet). hUz6c616p6k. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn). Kesz c6lopok. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. homok. stb. furl Iyukakba behelyezik. Nyomoc616pok. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k.20 m-lq.

lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e... illetve p6t16lagos lak6. Hogy a falon szukseqos-e drenezes. (j) @ ® A csekely helyis.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet.®. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel). nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1. 1 . .vagy munkaternek hasznaliak..0 2.l.{.50 :1. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3". hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent. . as elfoly6 letesltmenyek.1 'I II I / I cf.!imos. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla. A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ . Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben.-.0. • Elfoly6-.0. Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben. VOd6r.tQ~l[ slam.:0.+--. A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ). A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® . Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni.:5rlltyol) 0..zN~ig5I'i6~ I9m(tz.. .1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni.20 :1. DIN 4095..10 .igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf. II ~. valamint az elvezetesek. dJi:nlsmEtl.15 ~0.. ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61.10 :1.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II.----- NAIOO NA1000 3..8 0. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl.50 ~0. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o.llgenyu. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1.. hatas a ~puletreszeken.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg. . Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten.h i'~ 0.0.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300.0-0 esetekb61induljunk ki.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess. tet6szigetel6lemez. lejtes 0.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195. . ellen6rz6.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent..:nosllasi Igenyt:i. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. muanyag szigetel61emez hasznalando.t. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez.le.0 0. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset. kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek.!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0." alszerI5z.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6". 0. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen.20 :1. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze. ellen6rz6..6..s:.ita.llllen6rz6..6 J4i7 II I I / ~I il /1. ahhoz az _. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret.5%. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.tok· fe~olt es e Szig. szigetel6lemez.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ. .\loolw:til (.10 Csapad~k.es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000.gh"""no. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel.eretazesi nomogrammjai 69 .1Ib61 @ S.. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1.gu lefolya. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull. Elfoly6.hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6.zllt6 pe~daja 1....5 f. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel .0. A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .0 y~J /1 I II 1. .i1pincezett epQlet szIgetelese.@j.0.. viz felJepese m~nt. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e. A szivarg6 rendszer reszel a dren-.!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~.0. / ~=2.-... Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban.g raesce oovekbol VOd61eteg.egyedi slam~ (:. esztrir.. liS"h 0..' / I I / I I ~' !!i I I MunkM.!:Or. F~ia. ~ . Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst. 2 1'.0.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese. ~.

S} 6(0. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak.2) 14(1.4) 3(0.4} 10(t.0) 30(3.0) 6(0. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.7) 10(1.5) 3(0..0) 40(4. ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez . A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni. akkor torlasztott.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz.2) 3(0. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja .) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.@-@ . ill.8) 6(0. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni.8) 8(0.2) 10(1. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.7) 10(1. ItIszk.2) 8(0. ez szebbnek.0) 7(0.0) 0 4(0.7) 5(0.5) 6(0.6) 9(0.. ciklop-.m:susodas 8(0.5) 40(4.0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet.4) 22(2.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m'). melalrr. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve. A k6hossz a k6magassag negy-.2) 8(0. ®. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1. dJatntl!00 ~!.0) 22(2.0) 6(0. ®.0) 30(3. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak. reteges kezi faraqasu..6) 10(t.rllplniir.5) 5(0.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095.0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J.2) 30(3.8) 6(0. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU).0) 40(4. Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1.0) 16(1.2) 2(0. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.0) 50(5. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 .2) 16(1. hogy az epitesi alap fajtaja.es vegyes falazatnak -+ (D .0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa).. A vfzszint pineepadl6zat ala.6) EI 2(0.3} 10(1.0) 40(4. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat.7) 5(0. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~. termeszetesebbnek tanik.3) 30(3.0) 30(3. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl. granit. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni. (D.0) 30(3.1) 8(0.2) 10(1.7) 50(5.3} 6(0. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®.2) 15(1.6) 22(2. Mesz.0) 7(0.3) 5(0.4) 7(0. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu.2) 22(2.6) 4(0.6) 22(2.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen .ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn..0) 7(0.4) 10(t. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra.0) 10(1. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon. a retegmagassaggal azonoslegyen.8) 12(t.0.0) 22(2.6) 6(0.5-2.2) 16(1. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.i$. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll.2) 12(1. :monit.50 a) kett6s fal kot..2) 14(t.8) 12(1.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb.2) C 3(0. as statikailag is helyesebb. Karos-USod..6) 22(2.0} 16(1.2) 30(3.td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS . mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez. A hordaleklerakodassal kelelkezett. Rugalmas lugaszalag. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!.9) 12(1.6) 9(0. masfelszerese. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek.@.3) 5(0.0) .2) 30(3.0) 40(4.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6.2) 16(1.2) 14(t...5) 3(0.6) 9(0. 8(0. kaqylorneszko.3) 12(1.0) 22(2. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.6) 16(1.6) 10(1.ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em. otszorosenel ne legyen nagyobb.5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin.9) 12(1.6) 4(0..0) 16(t.4) 7(0. ill. kvll.0) 50(5. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb.5) 7(0.2) 3(0.3) 16(1. az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni.0. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata.6) 4(0. kvader.4) 3(a. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu. stb.6) 16(1.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .9) 12(1.6) 11(1.8) 12(1. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit.6} 22(2.8) 6(0.4) 10(t. ®. soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg .0) 7(0.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-.2) 22(2. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0. de leqalabb 30 em legyen.7) 5(0...0) E 6(0.6) 4(0. Klvitelezes.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0.3) 3(0.. A 2.3 em vaSe tagok. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.6) 22(2.esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve.7) 10(1.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni.2) 16(1.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest.

'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.1:lS 0.75 5.5x23.00 4.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi. os 8.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l. ® Poroton-teqlak falazva.0000 2.5000 0. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher).kiugrt.50 1.0625" 1. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni.8 a7xaOx2a.250 2.IS75 0.4375 2. bels6 h6szigetel8ssel @ 12.3334 0..5 11.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.000 2.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.375 155 0.1053. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni.5000 2.3333 1.5 117. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em..740 1..5 s d e 17.000 1. KOlonosan.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.4187 0... 18153.3750 0.125 1.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva..d<30 30Sd $3.13 lj.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq.500 MIS 0.25 0.8 49.685 1.3750 3.00 1.510 0.ima tm Falvast.865 1. habarecsal ontve 11.5xl1.50 3.5000 0.75 2..6250 2. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72.5833 1.1557 1.5 17.3125 1.ta[le~kMl ® KetretegLi. 5.125 1..615 1.260 2.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil.5 ~17.. a _ nyWismeral.25 '.115 1.0S33 113 0.125 0.240 2.3 24x24xl1.490 0.5625 0.510 1.1666 2. Habarcs db Hler 16 11.. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.365 1.760 0.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.1250 1.25 3.7500 0.50 2.3334 175 0.399.50 :.6667 0.5 11.5 30 24 I 2. 2 112normal formatum oc.250 0.00 2.75 3.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu.875 2.8334 1.9175 1.2500 1.1 12 (f) KatretegG. liter ldom.5 11.740 0.38S 0.5 36.8 37x24x23.9375 1. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.500 1.50 1.3334 2. Tovabba olyan epftrnenveknet.00 :.990 2.990 1.•..5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat. Ezeket tartotatksnt kell meretazni. Sorsz.240 o.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 .750 1.(1)25 2.875 0.375 0. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.240 1.5 17.8 49. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr. iireges tegla VHLz = Elafalaz6.0000 1.2S0 1.1875 1.5625 0. 106.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36.8750 0.500 0.490 1.0000 1. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum ..1687 0. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek..3125 0. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105..5IS76 ~ 17.• 1 112normal formatum " .•.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu.5X30x23.5 24 36. legreteggel ® Kelrategu.5 ">24 IS5 1:. 18greteg nelkOI 11. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni.6875 1. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik.625 0.75 1. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak.375 1.865 0.6875 0.5 24 30 24 30 a6.260 1.25 4.5000 1.5625 3.000 1.am HQI!. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2. valytiidomos athida16val I- 0. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.75 4.5xll..5x2a.g.. 01dal-+ @).18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6.1:lS 1.5 .2500 71 0.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz. burkolt talazat @ Egyn3tegu.1875 3..125 2... tornor tegla VMz = Elalalaz6.3.5Sd <24 24:..365 2.8125 3.398.50 0.25 1.00 s8.S:lS 0.385 2.500 1. vakolt ® Egyretegu.1 11. ill.~OI.5 <3 IS4 IS63. V "....8 24.3750 0.5 17...agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv)..760 1.50 S6.4.7500 0.375 1.5 24 24 24 17.6666 0.0625 0. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.0000 3.750 0.40 1.5x7.1053.2 db Hebarcs. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0. vfzszintesen 75 em. 5 db.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag.0000 1.5000 1.3334 1.2S0 2..8334 2. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1.5 I Fat vastagsaga..1875 0.5xI7.375 0.6 49..4167 1.625 1. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at.125 0. vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 . A falazatretsget min.5><36.125 2..5666 2.250 1.50 4. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36.115 2.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.1666 0.9375 1. Norml1llormattJm . -+ @.490 2. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.3 24x24x2a.eeo 0.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.00 1.1666 3.•.18152. old.= 0.75 1.355 0..750 0.3.000 2.625 1. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell.5x5.8750 2.625 0.2500 2.4375 0.0000 3. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72.: 11.5 0.750 1.010 1.cm-!Jen 2DF 24xll.385 1. vagy talazasi kotessel kell letrehozni..38S 0.sooo asoo 0.00 3.6_ 1.6867 O.2 7.3 11.8125 0.51 "> 11.875 1.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak.S:lS 1.1250 0.. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn.~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11.25 2.106. burkolt homlokzattal ® Egyretegii. tomor tegla KMz = KismeretLi.5.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11.875 1.slmsrel) o.5000 1.375 2.= 1.250 0.2500 0.5833 0.115 0.010 2.8334 3.1666 1. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m.8333 0.7500 0.6240 0.5 24 36. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17.5x24x23.1250 1.135 2.18151. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal.2500 0.

.szerkezettel. soron kent eltolt. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11.. habares III. Minden reteg min. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ . m ki:izi:itti d~2. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag.5 em.. gipsz. parafa..75 4')') 111.resz duzzad6 agyaggal.i\ \_!.00 ~8.. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott.5') 17..25 ~11. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r. mint pI. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel. " Ha kel lranyban feszitett.:: 12. A legreteg sen kitolthatd..: . hablavaval.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12. katMja falazatnal. a 17.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben. mint beton.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0.. szelterheles felvetelers. iIIetve burkolt falazat.. a keresztezesl helyeken S 5 rnm. latszo falazat. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. A fi'lgg61eges .5 ~17. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett.ben. fiigg61eges hasznalatl torhclcs.5 .. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik.. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@.tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain. resz Mint fenn. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett.. akkor az erlekek abban az lranyban.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na.25 ~2.5 <: 24 <30 ~3. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17. pI.es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol. Ketretegu falazat legreteg nelkOI.. uregmentesen habaresozott.5 em vastag falakkal. rnelyek fesztavolsaga :S 4.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel. resz poruau. nom porozus adalekokkal.0 B e= 1. teljes szinten. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _.. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni. Vasalt falazat.11-0.• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105...0 5 20-100 £~1. Falvastaqsaq e 11.5 em. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja.. Ezek az pontterhek a 11. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6.l A legnagyobb megengedeH. A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f.399. pI. tuz. 106. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado.. " .11. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek.g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett._ Hasmalatl tsrheles kNJm2. 24 em..4165 A latszd falazat egyretegli.5 312. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse. 66-67_ olda!. de pOI'6. esB.. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.00 ® 74 A kQlso.S 4226 2. hosszanti fuga fut.50 ~B. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben. falazat. melynek szelessspe :S 1..0 11.. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm". teijes szinten.50 .25 m.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek.0 5 13 23 e ~2. szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl.. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI. ®.5') 17.i5.1053.5 em vastag talaknal s 30 kN. duzzad6 palaval.. Az agyag a vilag legelterjedtebb es ..W'. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek.s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old... fa.5 ~3. 2 em vastag.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6. " Belsertve az eselleges szinteket 11. A kUls6 burkolatok .5 ~17.5 312.50 m.pitesi m6d) es masszfv 16demekn'. Vasalasos fugaks 2 em. @. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa . A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott. d.OO 775 275 325 425 « 17. k6 szilardsagi osztaIya.. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11..5 ~24 12 20 36 e~ 1. vastagsag em Tavolsag m ~4... atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga .. fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok.18152-3.. fagerendak r(\legelt 75 .l.. melyek kozt atmeno. Falfajtak. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa. ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6'). vastagsag em Fentr61 az 5. zaj.18151. szigete16anyagok. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni. mini kavics fentr.::. falvastagsagok. Tart6 valaszfalak.5 m 4226 2. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg. legregebben klproban epft6anyaga.1 az 1-4. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '. Aeel0 S 8 mm. fermeszetee habkdvel. 2 k6sorral rsndelkezzek..

5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19. a DIN 41021.. 1/2 legla vastag..so- as as40 2S-... ilreges terekkel O.IDS-.) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta.4 405 50 77 77 65 114 114 32.4 225 80 6..5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6.. .4 80 6.0.5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS... elvalasztott Kelt6s kandall6. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia. a falak..vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek.@. avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint.S 30 64 71 88 6.105. egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni . 1 tut6. A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4. A tCiztarnyilast61 elore. t6Igy·. Az. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz. de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID. apit6anyag as beepltett butor -> @ .ghero padl.TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor. valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva. .eges tal 2'1/4 elleglafal..eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6.5 m. Q).(m'I) . (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal. v9delme a tDzlerny... nem eghet6 anyagb61..5 32 95 6.. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @. ® 1 bek6t6..5 82 95 58 90 90 0 77 77 27.as-. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al . fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva). .Dber 35. egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6.. soronkent valtakozva.~ 26 51 104 55 120 7 27. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-..lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° ... A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve . egy/ket oldalon nyitva.90... Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is.. elvalasztolt terekben Kandall6.5 42 88 22.@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q).@. Orramentalis hatasO teglafal... A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6...aral& .. ® . biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas.. A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani. nyir. kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 . a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61. A fOstgyujt6 2 mm-es acel-. eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19. 1 bekot6sor. 22. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal.Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22. CD . Az alj. 1 fut6.5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m.. 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6. ket oldalon nyitva. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6. eltolt. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge. resz szerlnt.4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60....4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege..5 52 72 50 @ Elteglaburkolat.4 300 65 108 108 32.~. ill. ® . melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik . A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak.. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25. ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@..ta kC..90.

_..20 2. A kernenytalazatot ne terheljOk. ket szemben leve. A.o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147. a legkisebb oldalhossz 10 em. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri . 1. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel . =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes.2IJ_ CD ~ t5<!LT .91"17 2x12120 2x12. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel.17 20x20 25x20 20x17 20. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03.. gazbeton blokkidom DIN 4165.20/17 2.'tt f--Ievego. Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni._. Azok a kemenyek. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m.EM.nn.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint.25120 rneretezesl tablazata 9._. Minden kemeny rendelkezzen egy . Oreges tegla B DIN 105.lepe. hogy a tuzhelyek kimen6 ga. A kernenyek szabad.>: 13. A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala. += : I. A termikus felhajtasu.. egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas. rnellekvezetek nelkill 2.e"kooy 1-e1jes.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. vagy samottb61 DIN 18147.20 12. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2. legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6.t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve.r". tomor teqla DIN 105. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku.asak m~gengedett ~EI. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h. Kemenytorkolatok kiemelese._.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1.as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak._.1 iii ••• ii' . horgany.8(1--1 Alatamasztasl hossz 1. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson.17 12. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0._. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel. (j)-®. klsmerenl.2 mls. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!. FOrdOlWG . jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben.. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben. A motorer6 nelkOli.~ff'j L. lap szerint. konnyli beton formaidom DIN 18150. mely .0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0. kulon aknas szell6zesekent . hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be.20120 2. meszhornokko tornor tepla DIN 106.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @.n~. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'.15110 0 b15/lO 100013. kozponti kemenynel ~ 5 m.8(1 --+-:0 1. vendegl6k es hasonl6k._. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet. a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'.. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6.val . palazsindelyb61. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!. 1-3.>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal. narorn gazkazant :s.5 IS IS 20 25 30 22.. harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. ket szemben lovo oldelon.5 em-es falaz6elemb61 keszult. rosteement lapb61. oldalon. Minden nyitott kandall6t.. ' ••• 1. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo. •••• . A kozponti (kozos) kemenyre max. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni. koh6salakidom DIN 398. egyes tobbteru.Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet .~ KEMENYEK DIN 18150. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m. gyujt6akm. levalaszte ali a melieknelyisegbOl. nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni. falaz6elemek.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel). zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ .EI. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m.'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6.s 10 glxl5110 1000014. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61..5-3-szoros magassaqa. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal. 150crW x 25 @ 78 I . valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h.vagy rezlemezbol.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~.45' ~ --- ® HM. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj . kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. hotelek.20 25x2O 2.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1. Azok a kemenyek. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint.es egy mellekakmi. hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz. rneszhomokko DIN 106. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok.mag3Gsagn. ill. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva. ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni.

lk. hossza FEDELSZEKEK ". 15 es 25". @).. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet. meleg). falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra. tetoto res.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt. 10-20 "'<u ~cn <l.. ~A9j= A~ . SzaMlyos.jl essz 6g. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. 45° :~~:. vasbeton).c:. 1. ill. A tart6szerkezetek fi. ragasztott fatart6kkal. szel. Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal. atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em. old. lkertartokent is.Q . Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min.. .. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20. A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb. Ha a szarufahossz nagyobb 4. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar. de kedvezo a nagy. . Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4." ~c .e> '" .. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. a terheleslol stb . old.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ".5 @ K6zepen nom gyamolftott.f ~ H 7. A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k..es torokqarendas nem alkalmazhat6. torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas.. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80.es hoterheles).5-12.". tamokka! ~~ t b) Em. a hajlasszoqtol. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott. A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony.50' ::~:>: = szarufa S .tl6k fOggolege. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80. A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak. atk6to kettos fog6fak. szarufahossz 8 m-ig.iggnek az anyagt61 (fa. Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato).d6 . > N " E s: $ _. a teherlevezetes fajtajaval.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s.. acsl. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak.5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt.5 rn-nel.. 0.0 ® ~ . Torokqarandas teto kb. er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer. lehetseges a tarnaszrnentes. rel"yeregteto h. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. oldal ®. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto. ~ 25° 3. ~~ ~-. FEDELSZEKEK Alloszekes. a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. szabadon athidalt tet6knel. teherlevezeto oszlopok.. als6 k6togerenda. ~ . G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: . a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61.---------------------.~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . 6. szelemenes fedelszek. ~:t : Ores fedelszek 15-40 * .. 2..~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . 5.' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & .5 m. Fesztavolsag S 25 rn. 12 m eporetszelessegig. '0.015'.5 m-ig). Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet. Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval. h[deg.csos fatart6k. ha a szarufak hossza ~ 4. Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. -7 80.tkeda es le~6 . Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . egy all6 szek a teto kozepen. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba.. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. 10.4. hasznalati-. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel. oldal. 45'· ban donfott gyamokkal. 4. forrnak es merevitesek 81 . bels6 ter.

~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0. ill.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I . . teny6. 200-as lemez ved a szal as por ellen. ill. sz.. normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0. @ 82 4Kett6S(h6dfarku).. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar.75 mm. horganyzott acellallehetseges. A terheles habarcsozas nelkul.. stb. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).55 0. lecezessel egyutt: deszkazaton.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17. hornyoll hullam..7: Femfedes aluminiumb6) (0.55 0...175 m kozotti. ©.0 6. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ . retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia.Al16korcos ledes Fern profillemez.: kN!m'.(i.60 0.. 70 60-100 k6.5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.60 0.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15.60-0. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa.mp6: horga.POSBCEiI koz. Tet6fedes tel6cserepb61. cementrost lapokkal is. A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles..50 __. csereplecet oeteertve: .30 0.50 0. Habarcsozasnal 0. ezert dornbontashoz.. ZSindelytet6 -> @ tblgy. nemet palateto-deszkazaton. @.25kN!m' @ Neme! palatedss 0.(:. nyornashoz. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.55 0.. ace! cserepelem. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes.80 .50 kNlm' @ Angol pelaredea.lecekre.. Az atfedes 150. eresz. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9..2-2..6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton.6(0. 0.reszes) 18-. TOI.25 0.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom.30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 .50 m hosszu lernezee.4 m hosszusaqqal.. DIN 456: Homyolt. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®.SO -. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @.25 kN!m' f- Cserepidomok 7. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0.ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180.30 0.'..50 0.90 0. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89.45 0. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.2-1. betoncserepbol. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be..0.4%] (20.nernet fedes" -> @.e5z05) (7·.50 0. Cserep: h6dfarku. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0.. AI.11610 mm.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~.s<es) {7-reszes} (•• .6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete.1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel.7 mm A h. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m.•• .0) (4·. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13.0 0. max. lecezesen..ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-.SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps..jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0. Atfedes: 8 em. de 10 cm jobb. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt.. fern trapezlemez 0.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj. 0.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.50 0. Fem tet6fedesek cinkb61.. DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep..55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben .1-2. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /.. rezbol. ' •• ) Lair.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0. horganyzott Iaposacet rezlemez.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc.45 0.ott k6zott 175-275 k6zott (8·. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el.-.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f.50 -I >. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb.. 2. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0.. aluminiumb61. •• ) (5·.. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda.9%J (17.63 mm vastag).50 0. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint).as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0.•. ritkabb esetben lucfeny6.60 kNlm'.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka. vbrbsfeny6-.rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(. konnyebb.80 0.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye.. 1.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO.55 kN/m' Acellemez leloelem 0.4%) (22. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet. kis hajlasszOgu nunamcsersp. tltancinkbol.45-0.cserePfedes.•. nedves kornyeken szlnte a fele -> ®..:elb61 A keszUlnek. hosszanti atfedessel E116c.®.. Pala: <!: 2. DIN 456: Homyoll tetocserep. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0.7.. A legtermaszetesebb hatasu a .60 0. keszulnek -> @ .. G) .•. olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese. 30 em tavolsaqban fektetett. Alumfniummal.•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott. Tabla 2.93 ~1/2hullilm.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel.30 0. tltancinkksl. 1.2%) a.15 0. 200 mm _. azonban leccel egyOtl ertend6. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto. oromszeqely stb.9%) (2S. horganyzott acelbol. oldal. 0. soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto. kezi cseptessel keszul. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: . esucsaval felfele. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 . koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp.0 1. razlemszbol.45-D. Elettartama napos vldeken 60-70 ev.25 0.5%) (25. 0. reform.66) 0.15 es 1.. •• z. I- 7.

A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala.a... Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek. anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast.a. mint . A ket szerkezet kornbinalhat6.f3\ EgySZ8ru csapolas. @ AII6 trapezablak ® u. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda. r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges.a. mint . iIIelVe annak tobbszorosenek. mint . kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 . legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek. merete es rendeltetese.:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont.a.. ® r (2) ... paclasablakot szoktak elhelyezni.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo. ives alJoablak @ u. @ @ u. kat szarufa 01l6s csapotas.. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye). teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen.. mint ... akkor tetoablakot... elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki. (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz. ket szaruta 1.. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. ® ® u. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg.a..!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t... szalfa is lehetseges). fogaza50s raOltetes..Lapostet6s afi6ablak m ® u.a. mint .. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.a. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet.... Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk. a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen. Szabalyos. @ @ u. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. Nagysaga. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra. mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg. Teherhord6 rnesterqerendak. mint . (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. mint . a hazteto formajat61..

resz} is .:.rtmetszete ~ orom..t legiobb " gyM"161 megtudni.1 $13 . Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd.0.215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0. ®. Lak6helyis.parazaro .2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"". az UV-karosodast61.9. felepftes alulr61: h6szigeteles .2). tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen. szokasos 22-45· 18-21·._. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa.:10m ahol s~ -. Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt).®.)1' reszarannyal ®. .sd22m as. DIN 4108. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag). megolvad a h6.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O. ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r.4. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren.: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa. para!. szokasos 45' 45--80". 3. szokasos 3-4.10.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg . Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88.2 telofelOietnek Sz. ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).sd $Zukseges $~ ..:.:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0. o. AI 100 (8+ 8} - -20 I. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88. Segf!.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>.2.a szell6ortetelld6. ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0. szokasos 4-10· 4-50'. szokasos 5-30· 8-15·.. parat. 4. bitumenes leme~ 3 kg. atszellozes szempontiabol kritikus. I I I 1- = szijks. o. szokasos 45' 45--50".keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9. -5°. szokasos 30-50' 30--90". Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot. 23%. {rci. 7. 70% reI.S. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das. szokasos 25-45' 25--90'.301100 (Id. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI. lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik. ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes. A szell6z6nylM. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo.h6szigeteles .menes lemez 1.. kavics 7/53 es ken&.z:@l Sz.10m··KlW 1 .ved6reteg leterheleskent.c uvegteto Cserepfedeses teto. ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd.BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena.1ejtbelon parazar6: 3. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61..hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag.94. szokasos 2.lm~ Ctvags.® mindig h6szigeteltek.:X:.x as '/' aranyok. --7 <D.drtfU. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338.0 . . ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez. Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88.2' 18--35·. 3--30'.2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle. az optimalis a horonyres (minden oldalon).5 kglm~ bllumenen 85/25. 52 143. ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6. szokasos 3-4.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m.725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH.:l.A. szalma es hasonI6k).O+9.:imltasl eIJ~flis: A. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek. szokasos 33' 3Q--60".~zell6z6 keres.. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. o.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt. rneretezese -->® tablazat szerint. bm.:: 5 mm).vlzszigeteles . 1~gO x(9.. forre.. 60% reI.<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa). (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet . es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre).>l6n. normal •.40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz. mechanikusan r6gzitend6. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI.:. szokasos 10-12' 12-18·.tag •• g.h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal . Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D. szokasos 45' 4Q--60". a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78.. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%.lI x s (m) po . Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il.4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .2 mm-es alumfniumkasfrozas. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton.anyagvaslagsag (m) Arka. Falesallakozas . 2.16. 87 .1 Elerru fenmn.94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0. .kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan.aOm'. o. szokasos 30' 20--90'. nehezebb) 1.s~2:5m a::-15rn+s. negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto. o. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88. Tovabbi biztonsagot nyujt. szokasos 25' 5--90".ved6reteg.lk fel a . Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89.sos.lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami. 100% ~ 0. 1 DIN 4108 I'blazalot.vizsziqeteles .. 23% = 0. old. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61. iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2.095 m' KN-I = 0.vagy betonprofillal ~ 88. dupla fedes Kopala teto. szokasos 19-20' 20--33·.m: dlff'. bitumenbevonat CNegszal ha. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en . Uszada 30 DC. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei. szokasos 45' 35--60".215" kGlso h6szigeteles asetan.gek 20 'C. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez . duplafedes Cserepfedeses tato. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk.raml6 nynasal. 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133.srrasai szerint haszllaljl.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak.beton lemez tet6f6demkent . kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto. A tet6 az sresznel nyitott volt. o. ved a felh6lyagzast61.J ~ ® . koronafedas Cserepfedeses teto. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya.!.:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen.15m. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban.5-4'. resz. para!. Amikor az .szarufa hassze $~ . lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva.215%.90 cn?/m Alkalrnazas.-. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0.00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2.kalmaztts: Megalrapitani . udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek. hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek. KlW 1. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot). Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >.120 m' KN-I = 0. tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r. szokasos 6-12· 3-90'. a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A.gkO~ lonbseg minimum 4.08 ._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'.oldal} 5.dilfiityol Nr.OBm M. szoxasos 15· 18--50·.-30 x 0. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®..k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 . felepltese alulr61: tet6 fodemlemez . akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo.. 2. szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal. ha a hajlassz6g 10% alatti. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat.2. reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).. 3. old. 5-8. meehanikus igenybevetelt61. A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt. old. szokasos 45' 30-45".vfzsziqetelessel. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz . kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni..4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI. 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv. A lenti.teg kiszell6zese a parkany. alalstlemez. ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk.018 m2/m .4m . ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88.-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek.szOkseges Sd.0. -> @ .5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+.stagsag -. k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'. ill. szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta. ~ ~leI61eIUl.torntimU A. Paras leveg6bol viz csap6dik ki. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \.5%os (de jobb.gat. intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve).

szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig.zomOl<elPoo:l c:1. nem szokvanyos megoldas. Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez.-. o.. paradiffuzio ellenalias 110-120. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel. mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne.. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen.gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \. ®. Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88.1Zll\... Hideg tet6 . a bels6 retegnel .e"yoma" ~ sp..zuzah§k~ szorassal t. f6kent uszocanal. mint a normal melegtet6knel.. kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul. J. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett).. ~ 80.5%..Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel. El6nye. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:... jobb. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas. o. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni.LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88.. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell. hanem azert is. @ es ®.. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. nemesak a esekely felGleti suly miatt. K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel.. jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel. Fordftott retegrendu tet6 . 8etontet6 . minimum kat vizelvezeto .. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek.znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H . lltl07Cl.. ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3.. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek). =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel.""... a hibak konnyen fellelhet6k.® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval. G). a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja."----". fontos a vlzelvazetss miatt.. mely alul be lesz batonozva (.0. ha 3%. a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 . Hideg tet6 alatti. teIOIBtvedelem. tavolabb kiOl6 ereszhez.! I'afoc~at 11I}Zll. bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal..J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g.!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten....k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ ..20. Hidegteta.... @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel.ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88. FD l~mrt6szege'y .'_ teggel )("YYffi . ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167.leg d &..:: 10 em. kivitelezes soran koraoban szigetelhet6... o. nines felfagyas. Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87. bit.teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok.::so) r.. a szigeteles .~ .l: ta.es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. Lejtes :? 1 . o. nedves heIyisegeknel nem alkalmas. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9. amely nyaranta mindig ujra klszarad. Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell....essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel. @ ..lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •.lrkBny. @: egyszen1 rnsqoldas..lpr~kQn @ Falcsatlakozas. ®.0.atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik... Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb.®.5'%-a lehetl Faszerkezeten: . o. meg jobb.Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p.glom{M~ les. Retegrendjet lasd . lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! . vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01. db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa.rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. -arapoz6 bevonat ragaszt6 . mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas. megterGl6. Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!. ennel jobb: ketszintes ..til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '.. jobb a jarolapburkolat.

tetokertek.llare Szelld va~u~. szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten . Extenziv novenytelepltes.es f6ld reteg 7. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6. Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben. Mozgathat6 z6ldek.ssaga . A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval. bokor. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW. laveg6 .Weisse Tatra" Sedom Spur . Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe. bokor. Levego [avulasa iparvidekeken 4.:.taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan. fU. evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \. lagyszaruak. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal.cm. fa. a parasztbe.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes.1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4. Tragyazas. N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok.. valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el. cserje. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese.!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta. Araszt6 ontozes.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'. 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek.eletmin6seg [avulasa 9. Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu.. Mikroklima javulasa 5.8uperbum" Arachnoideum Hybr. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" .beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl. § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga. Esozteto... a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2. 91 .hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes. Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak.) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre. CD Tet6kertek bertakasban: ...Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~..l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" .nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!. Esztetikai elmeny nyujtasa . A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven..7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1.V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma. Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot.:.. "Elegant" arany (arany) 2 g~k. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre.. Pormegk6tes 8. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el.. ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez.::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6..!I te!Glet reven \!'. cserje. 70m '. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum . Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1..9-3. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B. Csepegteto ontozes.

nem ktvanatos aljn6venyzetet. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. ezek legyenek eve 16k. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I". Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk. kivaltkepp a tetokre. vegehici6sreteg_ . 32 __. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). nyar. Tavolftsuk el az idegen. 11. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. 7. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. 8. 1---- b ----. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. habositott anyagb61 keszult drenlemez. pererncsatlakozasok. borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. A szaraz gyepet. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. tarozasat teszi lehet6ve. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. talajszellozest. talajreakei6k (pl-lertek). pI. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval..-I. 11. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. atszetlozes. kiszell6z6es6). vetes. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. DJN 18195). valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). Gyoker elleni ved6reteg. dilatacios hEizagok. T(izvedelem 1. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. es azok a heJyek. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. Extenziv novsnyzet. 8. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek. a. 4. a viz tenyleges elvezeteset. Megfelel a kovstelmenyeknek.. felela szabalyozott vrzeltolyasert.'. szlvarqolernez. lejtes kialakitasa. 8.25--. r-r. ill. a biztonsaql savokat. Szur6reteg.. 3... Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. vizet es tapanyapokat tartalmaz. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. repedesek). Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. -Iernezek). funkci6k. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek..nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell. Elvalaszto reteg. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J. a vegetaei6s reteg szell6zeset. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit. stb. a viztarozast. stb. 5. 9. vedoretog_rr= o"'<'oJ. spsctans muanyag lemez. 12. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____. 1. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. esv. vedot6lia tomlt~. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik. 7. Anya· ga: szalfonadek. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. a tet6esatlakozasokat. statikai. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. juhar. stb.. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk. fei0lviJagit6 kupola. 1.0-0t. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. 3. ell. resz szerint). 10. Ved6reteg. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel. 4. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek. 10. A funkci6jat lemezhetji. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. falcsatlakozasol<. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1.d6r. 6. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani.ik: kielegit6 novenytelepites .vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9.. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. Kovetelmenyek. 2. meJygarazsokra. kaviesb61. 6. 2.Id'. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. 4. lefoly6k allapota. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret. palantaultetveny. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t. A tet6szerkezeti. -fonatok. 6. Lgyake. mint peldaul a tet6ereszek. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. vlztarozast es a terepkialakitast. viztarozas. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. tetoattOresek (bevilagit6akna. 3. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. 4. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. 2. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik. 2.6. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest. Alapszabaly. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. szerkezeti vonatkozasok 1. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. Vizelvezet6 reteg. Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset.otog_ 'it. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. beal· 16kra. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. Tet6szigeteles (holyagosodasok.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. extenziv novenytelepites k6zon 93 . szuroszovetbol all. f6kent a f(lz. 2. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. dilataei6s hEi· zagok. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. nylr.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be.

taroio-. soksz6get. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo. tarolo. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac).!9 tet6szerkezethez @ . mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. IA\ Olimpiai stadion. stb. ®. eplteszek: R. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. Gutbrod. MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. :[J 94 Feszitett szerkezetek. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el.~ Feszitopaszma . ~0 : ~0 . G) Namet pavilon. MOnchen 1972 ~ @. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. Arkarrnazas: kiallftasi.': ~: ~H Wl: hr. alkalrnazzak. a szokasos 1. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. 6nt6ttvaspersely. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. 0.as vfztaszft6. stb. epilesz. Szelessege 1-3 m. Alkarmazas: Kiallftasi. varakozohelylseqek. Kurt Ackermann es tarsa.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. Az ugynevezett lebeg6tart6k. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. haromszooet. 0.0: ". Hossza 2000 foly6meterig. @. melyeket csuklos. nagyfoku szlntartas jellemzi. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. az ereszeken. heqesztessel. osszetlesztese (konfekci6) varrassal. tartovazuk fabcl. Szelesseg = 45 m.es szelterhelesnek ellenaIl6). A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. sodronykapocs. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1.® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. F. Kidolgozas: Tekercsben keszOl. stb. a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. szabasa szerkezetnek megfele16en.t6csavarhorgony. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _.szegelysodronykapocs 95 . ipari es sportosarnokoknal. 0. pavilonok. ipari es sportcsarnokoknal. teglalapot. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. (1). 5 @ @-@ . ®. Alkalmazas: Kiallftasi.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed. nem rothad. ([j). kart. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. ~: . A hal6s hejszerkezetek peremein. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban.5 m. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. arnyekol6 tetoknel. acelsodronynalok. @. [~ 'r. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. technikailag egyre bonyolultabb. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. szennyezodes. hossza korlatlan. ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato. ~: :I~'~ 0' . Montreali Expo 1967. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. arnyekol6 tet6k. melyet ketoldall. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. @. ragasztassal. @. acel. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet.

Sik. Panzer [-. Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek. Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata. belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ . 18.® ... palyazati terv: Portmann. ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) .. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni. negyzet..XX . Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok. .XY >< X X XC/IX X X·." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n. " "" . hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk..'X X .: X'X7X . Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart.es tart6szerkezetek stabilak.X . melyeket ugy allltanak ossze.. abb61 induJjunk ki. London ® Kiallit6csarnok.X . es konnyed. @. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. XXx . Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°. A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat. A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all. oktaeder €IS \!_. ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk. ' ./ tetraeder ® Terrscselern.\12. aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van. melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet..' . rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt.. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet. a dodekaederhez 24 rud. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie. .XIXIXIX . 60° as 90°-os szogben.jflI ~ Terr<l:cselem.. Echterhoffe. ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. dortmundi vasarteruleI. Szabalyos sikhalok a haromszoq-.Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont.es hatszoghalok.: Stratmann.. epilesz: Michael Hopkins os tarsa. elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern. SwindonlWiltshire.' X...RichardRogers"" @-0.. terv. ' x>... hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen.. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61... XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ . A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset.. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve . hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-. oktaedeIb61 es tetraedsrbdl. hogy rneposszak.. .. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt . rud. CD.. hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader)..'. azaz a tetra-.. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani.. Ahhoz. @.: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. feloktaeder es tetraeder ' (. e 10 o!da~(i .® es Gunter Behnish . Racsszerkezeti forma ~x .. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk.. @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas.@. Cambridge/GB.X ~ X 'XlXIX " . X.oktaederb61es tetraederb61. feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo.. Dortmund. epitesz: Gerber es tarsa. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam.J2.. Rendszerint ez csak fa. @. ® . 'XX7 . melynek tenyez6je -.es lzokasdar. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) .:V reszletrajza "Plana. Paderbornl Lippstadt. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl)..vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg.j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . faloktaederb61 as tetraederb6l.. Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg. ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk. CD-@. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak. A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell. Klaus ® Koncertterem.. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9. A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal. '. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk.. okta..® es GOnter Behnisch sportcsamokanal . amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at.. ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X . 'rx'IXIX 'X'Xx .l.. @. 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata. megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . epltesz: Behnisch as tarsa. 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6. Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban . Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster . ~~a"~ I.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. Hugo. cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata.rxrx .Michael Hopkins .0. epltesz: Norman Foster Ass.

Csavarbemeneti nyflas 3.illetve rudnpust az epft6elemek kozOI.45. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok.endsze. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® .::-~-='"-. ebb614vfzszintes. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] .l.nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit.. tol~gatoles hOszl. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269. amelyek tobbnyire 1Q-.nyhaz. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® .@. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @. ® TK-. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese..@. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~. A g6mb csomoelemekbol kiindulva. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra.0. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl.lC$6 13. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas.®. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . Oreges profil (cs6) 2. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg.-.kezethez. amsnnyJre a mlndig ism~II6d6. A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA).zet. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk. Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta. az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all.Io:PQfa 12. Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. f---------------------------~ a -4. Q. tobb csavaros kates. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott. MERO-csom6elemek . 1.. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. szelemen."". Menetescsap S.7. egy ekratetb61.:':-i ". befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). BK-. ZK-rendszer (hengercsomos). lIizszll1-lEr.d-gy-.l.. K(lp 4. (blokkcscrn6s). Minden terracsszerkezetre igaz. amennyiben szukseges. Gerendely hasitott szeg 7. kilzponH d. Itt alapelvkent ervenyeslil. trapeztelOletU alakzathoz is. sarokmerev. -.~[tQtt~ 11. A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D .seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor.etegu szerkezethez. egyest6bbretegusze. Parakivezet6 nylras 8. A tetah'.L3-.®. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm.uah ekr. nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. Gruga N6v'.tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s. csak annyl furat van. ill. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D .~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @. a rudhosszak ~2-.S csomol kozott. az als6 OV KK-rendszeru. Q1). hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas. Csavaral1yapalasl 5.-:rt. 6. ® MERO racsszerkezet felep. A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t.. ketretegu tarl6szerkezet.Qt ~~ B.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve.o!daluak. Az osszekoto eszkozok csapszegek.szortl6gyLirLi to. epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete.I. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel.ends:ze. A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . csak egy." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara. csak egyretegO szerkezethez. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. hogy kiszerelnenk a rudakat. es tobbszoros csavarcsatlakozas.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. Haqeszteslvarrat abrakon.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi. egyszeres nidba integralt csom6rogzites. a rendszercsom6- o o o elemeken. gerenda 9. (perselycsornos). a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful