913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

Egy epltmeny valamennyi reszet. oldalakon adunk segitseget. A cfmszavak jegyzeke 615. hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1.testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat. a falak.szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. a kornyezet feltetelei kozott. az egyes helylsegek elhelyezesot. Olvassuk el az 50. az akusztika tervezeseben a 134-136. Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310.mechanizmusok . munkagodrok. oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse. ·Az igazgat6. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286. es 61.atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen.alapelvek Meretaranyok . pi esveze es . az 595-597. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. oldalon. tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. oldalak szerint.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek . metszetek. szerlnt.alapozasok. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. a 320-325. oldalon talalhat6. 01dalon talalluk. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak. A konyvben talalhato meretek esetleges . Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. MeretezzOk. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat. me· reteket a 60. vegOI pedig a szerkezeti resz. oldalon. Hatarozzuk meg a 341. Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. a tUtes es szellozes a 103-107. Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek .es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern . falvastagsagoka 71-74.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. valamint szamadatok hordoz6i. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem . :: . a tet6k a 80-81. oldalon ismertetjOk. Az alaprajzok. vagy a 450-454.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . oldal alapjan. oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit. a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70. szakacs. szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan. a vilagftas es a benapozas a 140-149. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben.epuletek vedelme . oldalon talalhato.benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . A rovidftesek es jelek magyarazata 1.meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok . onrnaqaban tarqyalluk. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak .tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470. a konyvtarake a konyvtaraknal. 476.paradlrtuzto . oldalak alapjan.. a trezor beepiteset a350. a lepcs6k. a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225.epUietuvegezes . eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . oldal A raviditesek elengedhetetlenek. azokat is. stb. oldalon. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. oldaIon ismertetjOk. oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot. koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek . oldalon. oldal. oldalak.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198.alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates .alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok . oldalakon leva szallodak alapian. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48.alapismeretek Terracsok . Az alapok. az irodak elhelyezese a 326-348. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1. EP't~S k· . a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. Ebbal 35 esoport joU letre. 459-468. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k . veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. haamester. amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti. az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . rneretet es berendezesst a 229-250. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . tormak es tajtak csupan peldak. oldal szerint az ettermek.els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 . Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is.alkalrnazas Meretaranyok .fogalmak .feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI .epitesi rnodok . oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. A szabvanyos es mertekrendeket. oldalon. oldalon. oldaIon ismertetjOk. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara. 829. oldalon talalhato.

' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas . Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .234 235 236 239 .epUlettlpusok . utak.alapelvek lqazqatasl epuletek .novenyhazak .es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak .akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 ..rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek . Ovegezett felvon6k Utak . 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k .a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek . emel6asztalok Hakodorampak Kertek . RuhanemOk Furdoszobak . 262 .altalanosan Bankok .fahazak Sater . szelfoqok.. tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo. negyzet-.akohazak tellkerttel. 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak.tuzolt6sag Panoramas.Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak.. 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes. .akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss . 263 267 268 269 .szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok .. Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k.zajvedelem Kertek . kocka-. Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .. l. lepcsok.eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 . .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok .es kuszonovenyek Magasftott.garazsok . . es satortorrna Fahazak .berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak .as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek .elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk . 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 . beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq.akohazak lejtos terepen l.tervezesi peldak . 320 326 330 333 336 .benzinkutak . Pihenohelyek Repi.okologikus epftes l.::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas. eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek .kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely.epcsok Harnpak . : .logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek ..reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo. Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII .mosodak .agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek .trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok . 338 391 Stadionok t.:. ~ .motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A. Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek ..iloterek .lak6kocsi Nyaral6k .felvon6k l.laboratoriumok intezrnenyek . 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek. Mozg6jardak Felvonok .blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak .szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok . tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak. oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak. T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l. rakodohidak..keritesek Perqolak. Fedett uszemedeneek . fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek .kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai. Bankok .

1302 Mertekegysegek.50 m Laboratorlum. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre .1. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN . Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min.L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D. patoloqia. kelet.' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr.nt. ).d. del.. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek . megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s.muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. W Norden. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6.M. J( vaw s /I.. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend ..TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport ..l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1. 1 . kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. Osten. vallalkoz6.25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1.z.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr. lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum. ajtok. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor.u. szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll. haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j.. Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x .es h6elsziv6 berendezessk FOst. tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw. tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. mas kiitoanyagu forgacslap.jachtkik6t6k es jelek . Silden. Vergabe.BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira. szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok . Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. Nappali klinikak. S.ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI. Folyosok. gazdasagi udvar . biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia . CO2-0ltok Porral oltok. legalabb Magyar Szabvany eszek.-Ing.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau. Sportcsonakok . Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek . lepcsok. Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6. sec.. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f. emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint.szabvanyok 580 581 . Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia .. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek. .j. padl6szint. elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes. ca. k6rUlbeliil. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG . vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. 12' Templomok Orqonak Harangok. Westen OKF· PSZT Av. MSZ N.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross . megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo.ill.tender. Deutsche Industrie-Normen Elektr. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak. Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas.es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek. Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau . 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl. alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9. 582 .szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. mOanyag. nyugat padl6szint pincesz. habbal oltok FOst.O. (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek.sulyok .

S' Rm R' LSM l. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3. ..lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i.65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861.8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6. keresztmetszetl lelUlet..s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise. as levezetett onall6 SI-egysegekre ." ero. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg. aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M.1888J =1. Derekszog Reg.1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia. Id6interval!um. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0.~.344m Ism = 1.6MJ W W wat1 wat1 - V.80665 N 1 Mp = 9806. Szilardsag Munks.6 MJ 1 PSh = 2. Menergia) teljesitmeny (energlaaram.1 Nlmm· .70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10.J. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s .73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ".To= 273. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3. VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1. januar t._' (energia.sodpe".662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = .163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0.65 N 1 kg = 9.163Wtm2K = 1.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.e =I!.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.W) (m'KiW} (m'I(. m. (SI = Systeme International d'Unites).76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12. 1 m . elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver). I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R.45359237 kg lpf=O. per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m .01 kNim' ~ 0.163· IO-SWh 1 kpm=9...3 0.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol . It fathom mil sm a KOnnyObeton lid .72 kladas) Cement DIN 11641.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In. 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E. kozott lepcsozetesen tortent. 1 So.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!.8 + 32='1. v ® q m DIN 1053.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765.T Fahrenheit Mms.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet.tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25. m = 1 m' 1 m' 1 s-. 1 m .72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl.163W/mK = 1. telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6.73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7.75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per. e" R-eaumur-h6ms. 1978. Id6tartam A.rtits id6tartama perld- kg.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1.163 1. 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes. rssz (6.a.163 736 1.ORk I'R='I.6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3.l'R=5J.8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7. Tonna-sro Mechanikai feszultseg.96 1 10 4166 1..000 Pa = 100. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg ..amper dus c.6kmlh 1kn = 1smlh = 1. molekutatcmeq ® .67 ReaumurfoK OR 9R='I.62B8m 1 mil = 1609.T.W) (m'I(.8 h = SI. 1978.e~ilJmslJga.69 kladas) DIN 105 2. rls Ford.5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m . = 1 m' So.-tartomany 6.T.as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9.B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI). reez (1.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I. f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna.. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0.K e = T.10"" N 1 kp = 9.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9. 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m . 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg .557.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. T -459. = 1 m So.58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3. s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1. ° .163 Merlekegyseg ("C. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 . per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3.72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10.62 kladas) a} Ho. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas. resz (4.Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.W.4Scm lfatflom = 1. J.76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7.72 kiadas) .8 1.4mm 1 ft=30..1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ).15K o.6 ·10' J =3.s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8.33. rssz (7. e H6ms. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA).80665 N 1 t = 9806.Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11. as 1977. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil. I.60665 .296' = 63.3 GB4. hooram) A a k llA WS.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.

A szabvanyos forrnatumot dr. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes. ._. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®. transzparenspapirokhoz: .-. 4-et. A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk. rnappak. Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges. DIN A2 . 829. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k.A3 tormatumok eseten = sebb lesz.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg.1189 1.lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® .841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint. @ - ® G) . ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO)._._. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1. 2.. G) 1a mm A4 . g Fejlocmarg"--! 81 T . Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete. margo). a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® . A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal. celszenien egy 18. s-ot. Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett. I.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi.. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A..DIN Al .7 cm-es sablon segitsegevei. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok.1230 841.).. k8thas8... fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt. rneqbaszelesek saran. megfelel6 helyzetben legyen. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18.189 m. A vagott torzstervnek. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1.® Formatum· es x .y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. 0 ® L=. 1560 mm (ebb61levezetve 250. haitas). sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61.DIN Al .Ib.900. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD.6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I . A fUzas dosszlek.8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz.abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6). 30 ® 4 Fuz6tt.. tablak. az epftkezas helyszinen. A fejlee mindig felOl.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz._.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 . A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei. ill. Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. A B. vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al. de a fedel ennel kiesit nagyobb.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. sIb.5-tel osztva nem 2-t. 3. 5. Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre. atir6t6mook egytlas8. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik.. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle.~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::. A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e. rr=.660.. 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. Pap!r fels6 szele (tejlecmargo).. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO . Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal. .® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai. hajtas). A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes.-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'.-.~ ® .A6 formatumok eseten = 5 mm. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt. negyedeleseb6l.g Legnagyobb k8pszelesseg._..:::J DIN A2 . ~ ..25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297..5 x 29.. . a maradek szstesseqet felbehajtjuk.8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre.go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n.bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles.5 em szelesseqben. 1200 mm. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek. a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14.V. 476. 1250. megpedig celszenien egy 21 x 29. igy a feliratos resz felOlre kerOI. vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek._._.. lafhatoan. tumrneretu leqyen.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez._.ALAPSZABVANYOK DIN 198. all6 elrendszesrl. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg. ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg. A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani. 1500. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg.. 4. @ 'DIN A3 meret . szaliitaskor es a tervtarban egyarant.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =._. tervek. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k.

1352 rint) Id. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa. 1:10000. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb.20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . szinten tortkent kell megadni.50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': . A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 . az epitteto neve (alafrasa) 2. 8. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban.•. amerre nezziik a metszetet. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170.00) viszonyitva adjuk meg.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak.00 1 @ +3. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70. .100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -. .. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406. tOntetni az eszaki iranyt. 8. 1:100. A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1.~> Lada 40/1.100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 . A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel... vazlatterv. ha kor keresztmetszetUek. A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint.·::·. .60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195. Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80. oldal).'1'.30x 1. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·. oldal)..40-1.':"iI OlajtOzelesu ® '<". az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel.1.":'l. alaprajzon.)~~~~k. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv .60x70 Varr6szekreny SO/50 . 1:50. 1:5000.. 11.406.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. a szelesseq a tengely felett.12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1. Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI). a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. 1:1000.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 .sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara. A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek. az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon. rnatszet. 1:25 000.0. 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1.~• ~ . perspektiva..36. 1--6 lap szerint) -7 @ . Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1.823. 1:5. Mindent leptekhelyesen kell abrazolni. . stb.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. a rajz fajtaja (vazlat. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel. stb. 1:25.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id... . ..00 . @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4.. Az emeleti pad 16k. terv.) 3. 15. 1:20. . a rneretvonaltol jobbra.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) .r'"i'.·. :··:::. A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. a rajzon fel kell . 0 = atmer6 jellel. 1:2000..) 2. 1:10.5.1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas . A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0. 1:200. az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak.z6neve (alalrasa) 5. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa. 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk.50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen. 90 x 90. stb. gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz). a leptek 4.····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok). megpedig a belep6 merete all alul. szOkseg eseten a generalvallalko. a fellep6 mereta a tengely felett (Id. .25 (J) 6 Magassagok megad8. A kemenycs6vek.·. 1:2. 1 m feletti rneretekst m-oen. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni. Szekreny 60[1. A meretszamok helyzete olyan legyen. 16. Az ablak. az epilesz neve (alafrasa).··:::. A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60. joqosultsaqa 3. alaprajz. 1:2500. homlokzat.

.®.(negatrv) elojelet kapnak...) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb.) Marelek as egyeb feliratak.. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg.. 8 Fell"po 187.. ajt6nyilasba.:. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany.lurkolatok Gumi. Kapcsolt gerebtokos ablak (K). ® == CD a. telOI a plhanon vannak... I I zald I..s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz . termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I.. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ . Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben.mm!!lt=~=~ .::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I .) d. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187.. oldal. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I . egyesitett szarnyu ablak(V).esetleg h6szig.fe. I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel. a padloszint telett kb.51250 12 Fell"p6 187. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl. I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg. ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl..) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek. •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg. 2.) e. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib.-. I barn..1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I .=-Il_-CD A OOls6oolesii. ! szensav sos viz. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is).arg. vi!8gft6gaz Ho.arg... Ketkaru lepcsdk I..::::. Grlinit. blak~ m. 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk.l:z. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ ./\ -51 Yliffiili~~~!.oldal ..) Tark6vek Fa .t.argo I lila Inarancsl Sav !piros I. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap . szigetelesek jelkepel.) c.:.--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl.= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel... Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at.) f..arg... rg. takarekosak.argo !Generatorgaz !.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj. tisztitott I Torokgaz. :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::. psnesz..... tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny ..@ . Inor.51250 4 ~:..51250 @ KOsz6b nalkOi _.:.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx.. A ± alatt elhelyezkedo tokok . I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::. egyesitettszarnyU ablak (V).. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0).argo I kek ® !. Oxigen I"rg. A lepcsofokokat a ± 0.vagy szieniIk6vek.. I piras I piras Hidrogen ~. koh6gaz.. ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b.lIrg. alatt nem all6 viz DIN 18195... Nitrogen I.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186.. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------.) h. I fehsr I ..argo I zald I"rg..argo I lal<e'e I . I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl. g. I . Salaktegla Csarep stb. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®.) i.. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek.) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb. I!eMr Acetilen I .ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz.ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173..argo I tak. A szarnok alul az elso fokon. @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1. rgo I lila !. 3..) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere. A kozepvonal alul korrel kezdddik. I zald loarg.:~~::=~:::I.. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas.tug. kettOs ablak (D).arg.<1lt.!!ilil. hoszigelelasek. I kek I "rg. toly6vlz ...:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~. 4. Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas..ke-:te-!r-z-:a~ld.00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el.:.rg. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az. SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez . egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok. kohogaz.lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb.xxxx . I sargo I kek I .as hangszlgelelt!S Altalanos h6.

.r:~ ) ... -_ .habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-..7 0....zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0.25-) 0.. pI... 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m.cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett. A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be. de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r.ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k.a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _..24 2.35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m. -~ .... '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 . ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0. __.._. 236. I I vasbeton .. I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok.U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ .otnyil ~~~:'i1l .4 0.5 88" 88' egetett sziena lekete .0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq.. 01 I I .35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban. _.35 0. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba.: 1: 50 em). 3.. -.7 0.76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me... '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban .-:::l Park Kemplnq.. eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl. resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2. fMem. lengalyek 0.35 0. jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl.-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v.. 3 b b. 020B I I : r I 1 I I 1 .5+-437...35 025 0......76 376 3.5 -. 1:100.35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal.) szaggatottvanal: -----------.n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~. plotteres tervek... teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _.'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton .5 0.35 0.... M. ._.35 0. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1.#.z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel.25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak.5 0.4 24 2.0.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#._. of .---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4..pl..05 5 5 50 0...J Elhatarozott..jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak...00 .pl.. pl. em ..00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2. szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz.25 0.~~ ~~ . valamint olyan tervek eseten. (. me. vonalvastaqsaqok _ 3. ~~~~~:~~~~~i!::::~~.76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ .teglab61 . 0. M = 1 : 50 em...5 lmalatl.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-.35 0. I I 1 I <S l:l <II ---_ . amelyeket kasObb mikrofilmre visznek.. rasztervonalak 0...25 0.1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl..35 0. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-._.EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1.w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _...88 88. .0 0.. moretvonalak.#. ~.. m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 .- rnetszcsfk jel61eSe 1. ho vagy hideg eliani zar6reteg.-00-.0 0... .. nyomvonalak 0. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak.esalaphorony metszeten .35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0.5 AAl3016 barnasplros .: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® .35 rnrn. .' < fQ'£4.. 01 Db Oa 2.

amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. ABSIASAI engedellyel . .) belarIMahoz.'oa ag..5 2 2.5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-.:t.7 1:66.vonatkoztatva. ag. iskola D. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek. mm A2 az erdessegi ertek. 12"e. aknakat kell kesziteni. engedlillyel + . a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot. a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0... az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg... amikor a csapadekviz 1 70 + ..... 70... Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk.t'zoiv) Karlmes fv :>cl. atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii. max.2' Temel. alap. + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e.*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl. -+ - ~ f7\ \!J . vagy relallvadatxent.::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC. . nagy lrodaepulet.7 1:66. 45'.rMk K II.=. m UP-GF os6 DIN 19565-1 . a ri. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik. A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek.® --< ® .____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM.-Us AI. .o..>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(. de nem kerOI a felszinre..5 1 1. . 1 az arra lakoeputet..agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek. 1 IJ:. Ide. amely az elfolyovezel..YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh. 2. A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg.. olyan vfzelvezet6k eseteben.. pI.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz.t.. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo).-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6.. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + . mosd6sor. Az az . + + Al K6agyag sima veggel. betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC.s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T.. Ld.vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD. mosdOkagylo.. 70". egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . vagy .. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz. MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya.a DIN4045:1985-12. meretll6l szamltott kere. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal .art esapadekgy(ijlo felOleten.g Vy Ii.90" Karimas elagazas.bad a tenylege. amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel. . . DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + . Az. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r....zni.' Karmantyu karimtls e!. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel . Ii..5%.S 0.tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb.. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek. . a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato. jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem.. szennyvlz. :30'.70°..5' 2' 1 1.sa. ill..7 0. Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~. + + . epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986.... . horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol.. Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. hid.7 I·. a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP. 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni.1-2 + .5' 0. + .. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez.' 90"·05 iv (karim:. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + .. Ld._ ® .. vagy behalol az epOlelbe. - \... 70. . epilleten behll 1:50 1:66. ooOklile. 70. ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst. .'.. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0. A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "". . 1 ~gh. + + + + + Vlznyeles 0..lJ "\_}' I r..7 is. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-.' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6). Ld.'.... + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). aknafedlapOk.:. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve. haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo.. aillmi...et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje.!M '2 szennyvfzvez. amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy . m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A).ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<. + .7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V.. akkor ez utobbi Kava.ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986. Bl 82 norm:' m6don gyula. keriilel.ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6.< '3QI ~ 1 D.+ v. Az alap. epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez. lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten... 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d. pl. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen. - r.80 m.es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11.' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 . bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt. 60'. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn. .. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW.nium. A m a msrtekado._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal..lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep. k6rMz. hotel zuhanysor Hozamkepess. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben . B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'. Az epUiet fajlaja.. Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard. a DIN 4045: 1965-12. 45"... 1:50'::' 2 em/m. az effeldiv MrlogatBram. ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + . elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany.l helyott alkalm ... B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::.5 0.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre. hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . zuhanyallvany r.0 Is V. kionto.. II. A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy. belsa I. .ngedett merel. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom. . Az. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt. ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + . a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en. amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep. ®VOk..5 t::::::IlI r. V.. .es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk.. 90. Karimas '€!)I engedolly.nd6 . Id. Id.. ."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of. 45'. agytalmas6 zuhanytalca.. B2 PilCes6 DIN 19561 . Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta. amelyekre nem a 2.all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes. 1 .:::D ). mer. ugyelni kell a fagymentessegere. idomOk. I.00 m vagy 1. - Al At nem DIN 19850. atmeneti idom T-. + + - AI >-. fOrd6kad labmas6.:!1 nyltott befolyasmil 1.iga:z6 45'l'. bekotocsatorna nev. y. amely az als6 megengedett oll.D' 1. idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek.~::r:. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0. "elkOI (SML) Ao~I".. a tonyleges merettel. a csapadekviz a csatornaba folyik max... amelyen belDI a tertogataram.?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl . Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061.itekes mosogatogepel is beteertve. de stalikai 1U1. a DIN 2 402·1.'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862. ha a mlnl""'i.70. pl. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba.n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez. vendeglo... berendszssi panzi6. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 .es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni. + .5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr.!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso.Y.7 0. v~l<ony!aJ'.S' 0.. 45'.. slb.d.90' Kott6s J<. rez..t.7 I. Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg. + .. esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad.. loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg.as egyesltett vra ~pOI.. stb..5 2 ertekekel kell a 70. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato.wazeff me-rete megengedett turessel"". Bek61esi ertekAW. + + PVCcsij ".si ..20 m melyseg betartasaval.7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 .. tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak. .!lIapal. egyszeni vagy dupla) a max.AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk. pl_ egy szivallyll tMoga18rama.

9. L = max.0 0.ejt6vezezetek NA:. Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb.~ 13. = 0.51/s K= 0. WC-k max.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw. kep ~ 2. NA 70-es. . Berendezesi targyak csatlak. 4_' tabl.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni.liaatemeloks nagy rnoso-.5) alapjan kell rneretazni.1 406 25 . DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk.'ir6ig '~ L 1. 5 m. . hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap. vedeni. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek. 1 m vizsz. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato.6 185 37 94 24 46 12 125 115. max.3 0.. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen.7) alapjan is meretezhet6k.k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak. LAW.kavicsolt tetok -zOld tet6k') .kavics.9 6.9 8. WC-k max..bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! . pL .0 5.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy . szilard szermyezdanyaq-tartalommal)... megeng.25-ig l-ig 70 40 szell. a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.vatel.. 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O. mCdilvel .25-ig O. WC-k max.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket. el6ntessel nem fenyegetett felQletek. azzal a feltetellel.w- . a 16. NA 50-es. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL .. pl..3 112 22 57 14 26 7 121.0 64 13 33 6 16 4 115.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l. (Id. ad6d6 \{ szennyvizhozamot is. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max. bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint. LAW.5 0. felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb.0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek. de ez nem lehet kisebb. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad. WC-k max. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be.6 0.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as.vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest.@ dimln LAW.. Ezen tulmen6en megadtuk az AW.2 1. kiveve a konynat Egyszob.6 27 14 7 100 . amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O. az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell. old.:. megeng. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk.5 9 5 2 97. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min.25-lg 70 FOrd6kad . de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O. OJ Max. LAW.old.5 0. Az I .l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max.3 14.H max. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel..gkulonbsegek 2J I. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere. pI. tek.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 .salakfelalettel . 5 4 4 4 DIN 1986.p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe.5 6.parkol6k as vegetaei6s felOletek . meret - - - ® 5 ahol: V.9 to. WC-k max. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni.0 9. ameIyeket nem kell el6ntes ellen.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek. csapadekvfzhozarnot.es salaktalaiok. D. ® mm lis szama szama 68.s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel. taroz6medenee. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet.2 2. EpOleten kivOI fekv6.5 4. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk.1 18 9 4 97.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig.3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve .s W. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva. WC-k max. LAW. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min. 6sszegeb61 13.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl. es6kkentett esapadekvizhozammal.4 0.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146.3 10.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel .0 7. egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni. LAW. amelyeket hid.2 2. K=O.s 441 88 225 56 101 28 146. .betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h .3 17. kep 0.7 303 61 154 39 76 150 '146.old.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek.0 324 165 41 61 20 65 121.pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret .5 4. e illetvemasagat6automatak. ® 70'" 100 125 LAW.0 lis ® egyenlet Yo LAW. Ekkor az ertekeket kell az AW.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz. a DIN 1986-1 :1988-6..) _ A kOJ6nleges tet6ket.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat . A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt. NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be.5 lis K= 0. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill.6 0. NA 70 esatsn max. bek6tesi ertekekre atszarnltani.3 0.vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado.---713.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek. 97. V. pl. WC-k max.muanyag burko!attal.---713. LAW. NA 70 legyen. WC-k max.. stb. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek. illetve a szlvattyu .raszbenvlzatereszt6burkolatok .7 lis K= 1.es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6.tet6feliiletek S 3· lejtes .terk6burkolat> 15%fugaarannyal. A fenek.'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max. 200 I/(s x hal lehe! szamolni.3 0.7 lis K= 1.) Tobbszob.. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa. K=D. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten .. J L az ivek szama. 10 m lehet.Az a.511s K= 0.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1.kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0..5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4.intenzfv novenytelepitessel . Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6.4 A 2.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek . megengedett EAW. rampak .es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe.5 3 16 50 1.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66. melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik.5 125 5. V. Max. WC-k max.6 25 16 31 64 115. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian.4 219 44 112 28 55 121. minden tovabbi szlvattyut 0. kezrnoso. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek. pI. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy . pL .old.7 toltesi ertekre msrstsztunk.6 0.) tasd a magyarazatokat .7 0. 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max.7 lis K= 1. Amennyiben ugyanabba az alap. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol.-. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. K= 0.drenezet!sportpaJyak . szama lazat szerint kell meretszni.

8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r.00 m ~ CD. belmaqassaq 2.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16. megeng.. ajtaja legalabb 65/195 em legyen. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer. szennyvfz 0 f 00 3. DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. 18012. Aknak meretei Id. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min.8m <0.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. + If. alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra.O!i) I/(s..7 1. <D-@. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0. elzar6csap 5. = 0. 7.GxO..0 crn/rn. 300 I/(s x ha). filtesi vlsszater6 ag NA 25 5.80 m.80 rn.0 A ALAPSZABVANYOK 1. cirkulacl6 NA 15 7..00 m.4 m ·t61 ~O. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 . -Ig 450-500 700-850 600-900 NA. . Ez a csapadekvfz.8 A '1'=0. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: . melyseg 2.0 A '1'=0.. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15.0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes. alapfoldeles 10.8 m atmer6re szlikilhet6k.6 4. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen. belmaqassaq 2.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari.6 8..9 Minden. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul. szellozesi lehetOseg 14. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik. 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. - 0. rnm-ben .30 tilzall6sagi hatarerteknsk. hidegvfz NA25 2. DIN 1986. E. filtesi e16remen6ag NA25 4. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan.92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho.0. elektromos kapcsol6szekreny 11. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1. Ii'".05I Otparces csapadsk. hid. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min. lepcsohazbol.S 2.8 29.8 ~6va5-neJkill O. potencialkiegyenJM csatlak. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1. A klfolyasnal. V". A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole.B 1') atlakoz6 csatorna . tablazataban kerOlnek meqadasra. gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3. '!l(O.5 A m2 '1'=1. - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen.00 m.2 1. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1. A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6. 100 125 150 . r5(o.. Nyilvanosan (pI. tutescslivek a szennyvfzcs6 9.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere.6. hal 114 12. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(. pl.NA max. lis r= 300 I/(s . Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak . vilhl.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett. Vfz-. vfzbeklites 2.3 7. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk.5 13. mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01. r5(O. Falai teJeljenek meg T .05I Otperees csapadek. Helyisegmeretek: kb.50 m. m2 '1'=0.. mertekes a \i.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c..7 7. Kb. " Ii'.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'. fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik.40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. ha a DIN 19 599-ben megallapftott. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak.1. g<lz6ra 6. hal '1'=0. hal '1'= 1. melyseg 3.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986.8 m -ig O. DIN 19 . 2 m munkamagassagu aknak 0. elektromos szigetel6 k6zdarab 4.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s .~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell.7) - 19560 alapl:!n -. l/s-ban I 0. tavkOzlesi kabsl 12. meleg vfz NA 20 6. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk.9 x 0. A kulonleges tet6ket.mvedelem 13.

. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9..Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl.""zaro terenoeaes . -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+. Klh~zh<l.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451. . A h{a.f! FelszAll6ve. d): kezd6d6 es fallele vezeta . :. SZ<lOOdb..79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre..9 2. A nyJJa:s.ri g~too.hol osatlaloo~ OIe.6-60.lis Az 0g!Jsi l. -+~:' 5.150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje. as ~ mint az ---> @ eseteben.tull1ely. 1 986.(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max. pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6".)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 ..!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel).:rlmllrl)lre..5-28.y...:~t· vomtok 3. ~ 3. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.91 0. Valrollil all'Illlekle!ell g.es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6.lfllli!!l..1 9.c:f'. 4.: :Il.23-3.ep(jl!!stl~I6:ra6 w.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M..O F.:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO..w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml.&:> bsvezet6 ny~iI::. KOpal"lrcs6 4. padl&o2:elbel1ldalakHva 3.lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1.. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1. ~ .k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen .SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1. melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .1-13.okna.70-1.'l. t6bblepcsOs Szikkasztaakna. t6bblapcsas Kis tisztilomu.ZDlop Gazmeir. G~IW:'izijllll(.zetek9 2.62 1..6 blm&11. ~eisi ~Il ki.67 0.-.. @ @ @ Mosogat6gep f. ~13"'Jl. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat..34-7.:. utaias az iranyra: a): atmen6..f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~. .J:~. t~~""~"']'-fr n !·I: 1.llila 7_ NJI(]Il'1.. EIz<'ir61.17'\ Szell6z6vezetek.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau.8-28.csesze.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml.. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda.-. 7... b): kezdessel as lefolyassal."--. 5.i.zella~6 VIl"~e~(r!c.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!.a5a f!.@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert. F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI.14-3.:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f.00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg.lUm~1d). katlepcs6s Kis tisztftomu. AAmic!ID Y-EI~ C5Il.m srorctt rel"ldeIk6:uenek.an fllkle~en ~-(I. A g&vo. Gaztuzhely(4-ag6s) . 8 grmreletalwkel ez pI..101131.. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I. 1. tobblepcsos Kis tisztitormi. falra filggesztett kivitelben .18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu.sliga tw. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E. Auecsetlakczes 8 2. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so.. pI... iranyra utal.. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO.:. 8. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze. . aklt. 2.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J.. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6.4 5. A2. helyisegfUtil berendezas GazOzemO. 6..ootQkJ. A nJlilas . 10 eml. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia.:'..". kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0."szCll'-k g!IDre:zeh!~.ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl... A gazoll.uwzalr:lk J. cml + kill).~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl.45SUb~\"Clz6 k.:::: ... Gll. a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8.3 Gaz tMogatararn 1.

~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f.resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ . I.. tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek.. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI. masodlagos lazjelzo ® ro.:i<\ lem fajtBjanak . Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t. Jelz6f<lny..rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni. ill.25 17.@ Fagyaszt6keszOlak. KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl.:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (. A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~..vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm. pl. 2M egester(l.!. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles. 2. fenysoromp6 '.:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 . pl.:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt. ha helyzetOk." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0. anmQkOd6. fllnyjelzoberendezes. csak akkor megengedett. pI.. o ® ® 12 DIN 40700 1O.5 m magassag eSElI~n K6$'."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella. B!J " ~Il ~ 1 . vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl. 5 mJ felett. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em. -ijJJ) f.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r.. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni.r.!Y (enyjel .:. hazi. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711. vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni.5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni. Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI. naqysaquk. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI.f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. reszeben. vagy szirena . hiizi.KlI Villamo:' fUtes. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W .5 1$.>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k . A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3. ~~~~~~2:f::l~ll .. feh§pftesDk.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6.. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez.!. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo..i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6.5I foollamasa 9 W 4f. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!. kOls6 reszek. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag.:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r. A kazankeszulekekot.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt.!)..25 S.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6.25 12...lvval II dJ ~ ~ r. pl. megadaseval Kezszan16. de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder. lepcs6vila~ gftashoz rnit. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.:. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r.75 15 16. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro.fel.i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. lEY DIN 40050 szerinti . ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss. CD ® Inl ® l.:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel. folocells ® * ~ \!.!.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t. Villogtato rele.. pI.\v.00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban.a. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni...75 10 11. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 . valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni..es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl. Atfolyo vfzmelegit6. pI. pI.<. rr-\l ~ r. Idorele.75kW 6. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'.'""'"''_. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent.LJ ® Villamos keszUlek .:.. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel. a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado. ie!z6Iampa. kapcsotas- ~150cm' . 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. pI. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek.. ablakmeleglto S ~ Onmak6do.. hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be.5N. egyenkent 36 W-s lampas.nyomas..).I' feltOntetesevel . ~ 3.:. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban.i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511.. 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r.. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav.:. malyhtito. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl.

2.ig 50· 161 75-ig m' 45. kapcsolo· ~szekreny . Dugaszol6aljzat \!.6 . 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr. 'e:Y haromsarku fa?.18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek. I.:.l\ Kapesol6 .@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· . Vizfagyasztas-.. .k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4.:.0.. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo. r:. folde· IMi\ lasheL... .2 0._.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa..:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!.4 3.oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4. pI. 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r. ~ Vezetek a .3 3. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.1 0.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem._ .0 0.~ r...0121.. leagazasII. Tularamrels. (pI.0 2.0 .0124.s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":..@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:.:). pl.3 0.. 40711. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6.op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:.Y traf6haz f. Vilagit6. infravor6s rnozqasjelzo to< ® x. 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.... harornfazlsll ararrnoz o • • __ --. I ® ro. pI. /:..0 6. 4c811a) _.V zaszlorud InfralampalUv·lampa. iranyltott ~vezetek Fol. I:!Y ejszakai kapcsolasu. vagykapuaszlap r. pI. nullazashoz.r.2 1. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r.'Y.. ! i f.y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va.2 2..0 6. egyhelyes dugalj Mint el6bb.6 .!J vezotck f.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-.. jelofesek.0. de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o..:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s.0 . 2-szeres Antennaelagaz6... veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J.5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok. vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld. hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f.0 0. 3.5 . szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI. Hangfrekvencias \. . fokozatkapcsole ellemillas.0 0.ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!. pl.5..r. haromsarku fO @ r=i'.as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9.2 ./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!. pl..-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) .. '\!::!I vagy ved6k..Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717..:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu.116 Kethelyes.3 0.Y ~ _Q. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\.. polusvaho.a. kapcsol6tabla " .. ---_ .0 2.5i vagy telep A.akalatban ~fektetve -+- 1.test A Elem.0 4... 16 A haremsarku 3/N/pE A (.ig 3 45. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap. 2.. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm ._. tavhlv6. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep .vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek.0 18. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708... akkumulalor r.. I d: V Ifi:i!t.0 Cip6ti. 3. Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 . onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f.0 .. 14. altalanosan Csavaros biztosltek pl. 18.0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ . lOA es 011 npusu.:H.r.. akkumuJator \!. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele. 2.. 1. Jelolessel ellatoft '\!. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6. ~ -0 ~ ~.!:3Ilomo ~ 1 a-- r::. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r...0 . foldk8bel Fold feletti vezetek.0 0..ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!. pI. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo...:..2 1. tamasztokar.. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4.E!nyes.6 0.3 pI. 63 A.-_.:I'l\ Lefele.::!I lek.8 3...W 3 Nagyteljesitmenyu. IV'lI Oszl.5 1.5 3.._.IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50.0...inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro.6.5".7 0..j"?_ Tet6tart6.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug. Tagulasi tartaly. CSiliag-. ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek . pl.3 0.0 1..apcsolas- @ ~ BiZlositek.. 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l.t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen.8 2.. lemez· ~ tokozalok.0 21. els6bb· tf13' tf14I \i.0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® .r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl. @Fold. . pI.0 .0 0. \t:II csdoszlop altal.@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r.2 3..40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben.. haromszog~ kapcsol6 Onindft6.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr.!.:. (bur1<Dlasa).9-1...1 .3 3. Transzformalor.:::n.3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1.5 2.2..5 5.lI Fold alatti vezetek.jjjI:'_. Gyampilleres Horgonyos alata- (@._)-..RI Raesos aszlop \!!. alkalmazasok vedovezel.d.l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'..5 1. V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh. nelkOI onmukodo.2 0. pi.7 . haromsarkd 4J@ $@ hr.:.0 2.. 2. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo. KeszUlekek befoglalasa r.HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6..csaro-lkeverogep 1.. Mint e16z6. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI... szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv. pI.6 0.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8. kisfesziiltsegO biztosftek (NH).:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 . 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f.i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza.1 0. 2. 50 A. 2. mm /:.k pi.pI..$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl.4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI.vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!. ~ Kapcsol6..as. kapcsol6szekreny.

Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak. L'.. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:.c.nynak megfelelo 'eo' fni:I. Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv.:.. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® .ltbocsat6 • .. Hasznalatos meg legyez6-merolec.l\ KepvatasZl6 I!.. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok.I.. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2). Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> . es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes . Szabva. ~ S.as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r.. berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites. vekony grafitceruza.:i?t Tarnadas.. racs . ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II.® ~.. int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny. @ <~ L .. @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?.es fokoszlassal ~ ®.O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f. A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn.-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r.I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok..zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:._ -0)' A. Vide6kamera 1. ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>... Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r.J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r...! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas.. $W a ®. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm).!3 mozgasjelz6vel .:. tartozekok t.=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm. @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®. KEizijelzo @ ~".. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: .\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz.:.8:f'eghegy a helves tOf:t. nyomtato .J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t.\f fnO\._. Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat. Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. eljaras). BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1).?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:.11 =--- I'7.i:l.s: ". nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben.J l.kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv.' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell [].. ® as fi6kokban kell Kozpontok.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®. burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.Ol Elektromosan ® ® :. 25 @. nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait.val attetsze papfrra tortsnlk. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie.. ezzel iEjlreerthetetleniil.. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok).val.Betoresjelzo technika Roll....J A..® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k...es centimeterbeoszta. Rajzo®.Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar.. . pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa.J L-- III @ 'eI fni:I.Yt. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez.1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~. Szabadkezi.\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft.D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _. . szamleletes abrak segitsegevel.r <}. Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo.. Oktameter. ~ mez6valtozas-je1z6 r.J r.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r..vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @._ . r6" ® Rakapcsol6 relll <J-. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben.ssal van ellatva -7 Q).a. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®. A vazlatkeszltes puna.. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani.-e:. megpedig szakszenl rnertani rajzok. frokeszOlek..in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 .. ~ ketliis reteszelesO zar r.-. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil).

szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. Napjainkra jellemz6. farads agosan kellene osszekeresnie. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. megvilagftunk. szandskunk szerint. grafit torleshez nem kenod6 spec. az smberbol indulnak ki. ismert. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI. hogy a tervezend6 butorok. grafoszt. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. hogy szaklapjaink epOletekr61. az alapvet6 adatokra. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. hogy ot szolgaljak. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . tsherqepkoosi. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. cs6tollakat. vonat. rajzo!6sablonok. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. es amennyire lehetseqes. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. vagy megtalalhassa nyuqalmat. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. mindezt annak erdekeben. Ezt teszik az eplttetdk is.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. stb. gumiradfr hasznalando. ahogyan belepOnk es berendezzOk. hogy az ernbernek a konyMban. legyen ez a valosaqban vagy kepen. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. felfognia es kialakftania azt. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. Tasradfrozashoz: Ovegradir. sib. uzlethelylseqben. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. stb. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. pl. kerOI vizsgalat. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. ha szukssqes volt. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. befestOnk. mindezeknek nagy jelentosege van abban. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. azonos fajtaju. a meretel. Mereteik ezert a testnek felelnek meg. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. azzal kellene kezdenie. mindig azzal a celkitOzessel. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. borotvapenge is. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas. izografot. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. hogy a szellemi fonalat maga szoje. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf .Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. Ezert meg kell kiserelnunk. torlokes. amelyekben naponta mozog. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. helyettesftettOk azt. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. Tudnia kell. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. felosztunk. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. CD T6ri6gumi. csak a reszeket kapja a kezebe. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. es tapasztalatokra. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. vagy pontoz6 eesetet @-®. Ha az alkot6 epftesz. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. Tudnia ·kell. tornoren. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. rOnkben vannak. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. es csodalkozunk. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. ha mellette egy embert latunk. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. ennyi k6nyokhosszusagu.es mozqasa kozben. Tudnia kell. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. amely az emberekbol indul ki. mennyire rnasok. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. ruhaknak. hogy az ember a haztartasban. annak srdekeben.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. akkor kanyszerltve van. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. vetett. Aki epltestant tanul. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. Az ember azonban nem csupan testi leny. etkez6helyisegben. villamos. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. . ABCDE. ha pl. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva.

Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if .130 m. szabalyt) a piramisok foldjen. stb. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. E. kb.. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. 1/40 h-ig folytat6dnak. koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. teazo helyen. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket. Az ember meretaranyai. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban. rnasokat megel6zve A.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan. mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. 3000 ewel). vagy labhossz szerint vettek szarnba." . = az egesz fels6test a labt6ig i. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat. ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig . Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak. lsmerluk a egyiptomi birodalom. Alberti. hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. arc-.-1 .I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon. ~ 43. r-. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I .BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 . @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta. I I I t---71G----l : A.e. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. Leonardo da Vinci.R: I I I 1 : . 1/2 h alapjan felepftve. annak erdekeben.829 rn.

26 .I '2' 2..d . f'TI ..750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl.. I 5 <:> "".. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel. teljes hossz 20.45 m. J ! II CD ~ 1000--1 I1.r----.. ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-.. csomaqszallito kocsi 18. oszt<ily ro<=--.- --. I ~ I I . 1.-:e -+ NCO L .. utastsrszakasz hossza 12.\ r2..n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-.10 l..62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel... . Hosszmetszet a 2. . Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel.. .38 m 1... . .1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-. 28 db 2..osztaly -I --I ~ Sur..00.....66 m. F-.. . lepcs6fellep6 28-30cm t- 2. lelvon6fOlke) "'"""i n \.75 m.1000 -l @ I-- 875 @ -l I-._ ® 2375 ® I-.625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-..20 _... 1 ~ .750 ---! @ I-- ® 1125 --i ..54 -I I1.... . abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1. egyenkent 0..osZlaly 1. abranoz \.I!J.97 J.....875 -I @) @ I. "" + + . s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ .~ ES JARMU ... etkezohelyiseggel as csornaqterrel.. peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz . .1m ---l I-.EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q .___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek..42 m..+ ..~I: ... I ~ EMBER .\. Teljes hossz 19. ._ V <9~4S 45 72 92 . .../ .1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes.& III... )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-.... T <> -e r-... 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~._._ '-r-.. csomagszalHt6 kocsl 12.80 rajz 1..62 m. osztalyu Ol6hellyel 30 31 .

A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese.:_:_:_:.58 1.. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.39 8. Ehhez egyszenek ...24.98 5. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-. oxigendus levego. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet. lassu mozqasu.&. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki.25 17.76 7. tevekenysege es kornyezete szerint ...egyebkentem' literenkent... Rubener szerirn-.25 15.6 m2.-{). kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik.*20 . Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala . amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1. legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7.22 3. Egy 70 kg testtomegO felnott . dioxiddal. hogy megvedjek az embere .71 0.. 90 rd .22 71.~he. ha a homerseklet ketszer akkora.8% 23 24 4. es gyermekenkent 3. a hUilist liZ teaeas. legzes (testielilletek.. Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet. port es levegoreszecskeket visz maqaval. A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO). a ledett lab a burkolaton. JOdgo. vagyis a lak6szobak magassaga ./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 .. .70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).4-9.es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani. es a padozat homersekleten.u. HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok).0 10.33 18. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes..31 14.:: ::.00 43. szen-dioxldot es bak.... Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek.5% a [apl. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet. ertagulat.\ 1\ meg kellemes r7 .14 1.. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott).. Q)~®.01 9.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak. k6rhazak.24 22. athatol a levegon. aiabblakhoz 15 ra 1.15 1. '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 . a h6mezon vakft6 napleny. paroloqtatas. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be. 1<0.:~gQ:S mlllll:d MklSl. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo .25 53.:::. fUt6test).40 46.! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [.1 0. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron.>. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6.98 1.39 5. amely a felOletek homerseklete161fUgg.64 :l4.5-2-szerese a fentieknek..041Xco..0' 300 li +1 -1 a 82.:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid.004 0.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--. tehat pI.0. ..2 0../ . Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki..64 3. ezzel teljesftokepesseget nyujl.5 WE/h hot fejleszt..73 68. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk.d rd I~gz~sra vezstasre $ug.70 1.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .64 10.n6vekvo felillethomersaklet).:-:.:_:_:p:p:.l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p.I-- . eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten.0> I . Mages sugarzott hOmerseklet.02 m'th oxigen kb.HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!.36 65. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C). A leveg6 CO.8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6.5 m eseten ez felnottenkent 6. nagy lesz a levegomozgas.23 4.05 59. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0.51 39. gossag jellemzi. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek.. konvekci6val (Iegsebesseg. Id.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni.63 7e. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak.--r--.~1:.40 35. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet . lib.~: . szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak.3 0. csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik.37 3.10 trf % CO. [ ..5 2. Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0.48 33.. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2.4653+O.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·. 0..001 0. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel... [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 . '. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik. akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. ban csak melyebb legzesre kesztet.'··)·i)~::~5.020 m3/h szan .:. 96 118 rd 20.0 m3/h..klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban. Q)-@.'\ MunkaI. pormentes es szaraz levego.. 5 'C mellett.-. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent....378 X..~E}~. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI.Ei. bakterumok kepzodetaplalkozasa.0 lil8 0 I r-.05 0.. lib. munkavagz.t.~! .) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max...48 19. aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.001 0. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. poros nagyvaros.:. A hullamhossz annal rovidebb.8-szorosa szemelyenken1l6rankenl. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0. kb.28 7.:. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege).-{).5 1. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel..5 0. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.59 12..04)]. ( 0 Bel!.14 62. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep.:V vegzes 7-!tl/. !elen kb.) III A h6 (WEII1) megoszlIk.92 3.1i' il. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy.~.9% munKtira Oar. Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be. a rez hOvezet6-kepessege nagy.:2. Szemelyenkent atlagosan 0.5 0.fr EMBER ES LAKAS kb...r (1-{).43 13. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra.5' eo - O_OS 0.0005 0. Mindenekelott krilikusak az ablakok. nagy paratartalom es fUlledtseg.004 0..."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ . Az. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete.0144(Xco. 15000mkg . ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2.31 2.01 0.46 1.z 75. ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen).<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g. naponta 2520 WE/h h6t termel. Idols falnott kb.04)] x p 10-" z. A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el.. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!). ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti.felmelegedM.64 31.69 4.35 1.:.14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" .:. Lavege as legmozgas. a vlz a fOtotestben).89 30.:.lIt4s.!-.:.05 0. es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg). A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha). ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _.:1.09 25. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas.... Levego es a kornyezo felUletek homerseklete.:. tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges.28 6..52 50. Alacsony sugiirziisl hamerseklet.69 2. meghOleshez kOlonbozo. (D-@ megfelel6en kOlonboz6. kl.41 37. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep.83 1. ember frissleveg6igenye 6rankenl kb.7% viz elg6zologtetesere 1.40.20 . es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik.es vrzg6zfejlesZ1eseH. "- . i:.21 28.62 27. Ala . I I ! I l-._:..~~~£<. epitesi m6dja g/m' . A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel. lzomremaqes.:.. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni. A 0.:.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0..82 8. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke. \ tfl. ellenorzott szell6zes optimal is. iii r+-. l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3.25 1.:m keresztlll e~viselhet6%c 0. Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez.' \ \ \_ ". es lsrnet leslillyed.:40% es. PI. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz.~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer.i~. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez. Nyaron a 2G-24 °C kellemes.:":':':':. sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel".1 me-- .10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers. Friss levege as legesereo Az.eiierr:~5 .8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent. Ezek mennytseqs az emberek sulya. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok.64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM. szetes legcsereje is 1 . ~~.90 2. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r. Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik. a mennyezelen lehUl. 140 rd kb. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik.:':':. Q)-@ sehez.'Coban .60 5...'is) . a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe. elony5s elhelyezessel. ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 . Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk ./ . Kellemessegerzet akkor all be. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak. mindenekelott akkor.!-.m'1~:'" .015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk.62 12.lok felmelogIlo. 40 '" 1. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m..::~8.: ~:::::~.95 0. Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban. t----. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak.. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI. Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h. felemelkedik. anelkUl hogy felmelegitene.es Felnott neMz munf<avi!g.. legyen.rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek .:. borult eg.i:::. leghCimerseklet 30 ·C.82 6..66 20. a helyiseglevego es a ruhaval fedett.:_:.'" .r-. homersekle!e.:.-tarlalmat tullepni nem szabad.t 'C-b"" 0. Kellemessegimezo .:j. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C.·:' •••. a kellemes meleg.03 11.91 48.49 2. melykek egbolt. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat. t V V I / il II { I : '. ~- X ~rirt \ 1\ .05 0. oldal.9:3 21.6 3./ 14 - ~ ~30 ~ ". Mivel azonban mersekletevel emelkedik.5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz.legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 .. .5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%. ~c:. A levego kering. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege). ezert lak6.. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak.---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262.05 1.3% 30.66 0.. a test verellatasatol fUggoen. Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom. -.13 2.+<pA)[1+0.32 10. 70 l!!SO !!! 1r-..76 0.09 56. 32. S._:_:_:. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes. -jelent6sen tobb (.5 rn3 ore. A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.86 75.g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3..::l.. l6-szor nagyobb.2 10 - 0. a harmonikus butorozas.71 41.22 16.:p:p:p:. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van.003 0.

szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®.preselesnelkijliparafadara. gylirt aluf6lial61.akatermeleg.0 000. hasonl6an az allatl ~/Il!. Fold magneses f6demein. 0. @. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. ®. ha geol6giai zavarokkal. es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. 1/4-e a negyzetracsos hal6enak. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol.hogyantomak meg as teral· mezavanslsi.. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki..~t~.. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak. 200·C. keringesi. teheragyag. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es . (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb. I I I I zallal kell alkalmazni. preseltlemez alakban ajanlottak. 35 m-es es 15. ugyminl vfzerekkel.' / / / • . Az. . . ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. D6ntanek latszik az a kepesseg. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett. a vonalkazott globalis racs . Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el. amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. is}.Jgafaly I 11111/ nak tekintik. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR. . Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett. c) gaz halmazallapotol.. teMt eletbarat. aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. Dicserik a kor.Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®. .l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel.-=:. . 15. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-.0./ m6don.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. '' I. bioOveg.'megtorikazokat--7 34. iii. 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben.:: kalcium nyerni taecetkent. de nem ja't. egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig.. para1adara I I .'I 'II . Becsles szerint ezek kb. . ill. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is.~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. . 10%-a . salakgyapott61. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. as ennek altalanosan ovja magat. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa.'V/j' L. A bronzot dicserik (~ 75% rez) . szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. a lemaradasa. kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. Oveggyapott61.~. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat. molekulak. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m.I . eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. Oveg. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k. ill. -. .80 x 2. les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ .. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat. Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn..~r-~~~~~~~~R '{}.oly templomok tetejetol). A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van... am~lyek nem holtak. ill. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. para ban kell tartani. ®.' . <D. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok. mint a lobbretegCi Oveg. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott. . . Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _. tshat 28. legzes-. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk..5 m tengelylavolsagban.1///1' . ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. iii. 0.. takatranyksnt. ® ® ® ® . megkOl6nb6zlethetOek.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek. III. eppen ugy mint a legmentes terben. . mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. k6kuszrostpaplanok. taolsjkent. . <. kovafold is.. 250. A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' . letgyengeseg. stb. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok.kOisoleveg6be. kozetgyapott61. Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb. szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. szelesseg 4 m.0. (j)}.SGnoskeppen az altala].. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat.4 . Palm. J l I. Endrosmodellvizsg8lata. .!J). es a kb. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott. ® . ~J:~:~. <D halozza be. gy6gyszeraknelkiil. I.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _.elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . 25-30 mmvastag. kell. . racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _. .~~. 2 x 2. A A befelevandorolnakahelyOkre.0. gyomor-.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2.S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg.homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill.-=:. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a. hossz 5 m. .. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. mindenekelott a vasbetont61. amely a f61dkereg krisban fekszik. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). selyem. ~ i~7~? /r~. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat.' W a faepfteszet sz6sz616ja. " ® 34 ® " 35 . @). Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _.0. Ajanlott a kvareOveg. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott. mint tengeri fCi. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0. amelyek halmozaltan seget _. ald. mint a rak. Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!. aldal legfelso bekezdese vegeig). / .0 Szilard fodemekre terftett. karosadast eredmanyezelt.I . Lin. . az epulelek.. a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet.. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " . ///////l/ 1"1111/.. 2. 0 ·C alatt = a = jeg. Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. . o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben.~7~:: .' .0 0.. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all. sejtbetant61. Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni.plan I novenyi rost. dr.0. J . mint parafa. A mCianyagokt61 mindazonaltal al· . talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe.as snyagsugiuzas lei. dara-. de vegul is dr.0 . vagy 1i"'/~It4 /' /f.' .:/ .. allandojahoz. b) folyekony. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes.) "/"v~·~:~~.. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak. . vese-. Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az.30 m-es zavarmentes zona _.. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z..' kultllranyag. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. A 7 x 35. sokszorosan + eros ebb hatassal. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott.. Az. . mint dr. lalanosan nem kell tart6zkodni. / . gebb. <D.0 0 . .:eles tala'lj .. Az azbesztet elovigya. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. helyisegek. Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. hidraullkus meszet kell hasznalni.15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik.. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg.~:I fllJ I J . kitlino paraelnyslesl allando]a van. Jollehet dr./' / / / " szamft eppllgy.'I f...0. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. Tart6zkodni kell a mCianyagoktol. Steiner uj Goetheaneuma . ®.@. GloMlis racs . 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. habbetont61. iii. merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. I I I ) I I I " / / . maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja.000 0 .. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik. A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! . . 950°C-on kiegetett . Masfelol arr61 tajekozlatnak. A rez meg a leginkabb megturt. 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. hanem tart6s mozgasban vannak. ®..4 . mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk .5 m terkOzzel_. melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273. amelyet Avizg6:mOlekul.0. hogy ugyanugy. .1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst.. szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb./h'>. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott.. szfv-. baloldali terkozokkel. Egyebkent (ill. stb. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni.I. 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik.. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. az osszes .. Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. . . Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . I I / / I I " ! " ~::. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _. minden oldalon takar6. stb.0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @). A femben pI.0. I/ A belont61. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje.. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). ®./ . karosft6 mellekhatasok nelkUl. rovidid6 alalt. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _.0. ®. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. 42 m-es tavolsagban _. amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at.' . bor.. tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. 16m6rftetfen parafadara is). .@. ill. mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek.

hOlyagbetegsegre. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek.tomI6kent" hat. szennyvizes gazvezetek suqaroznak. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban.. hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja. fliggoleges vonalak. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek. Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok.i \ I I . A fakete karcsuslt --') a. hogy a bentlak6 IObb ®. htil6szekrenyek. Az iisszes viz. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. Ehhez [onnek a k6bor ararnok. a depolarizaei6. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. Dr. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. Az ember a szabadban kb. a konyMban. A legnagyobb till agya 12.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek.. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K.: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja.E.. gaz. kllmalampak. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti."'. a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges. 300 m-re a lalajba is behatolnak. ugy. ami mindent magasabbnak tUntet fel. rnegfeleloen ivelt lepcs6k. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 . stb. padozatokban. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. Hatasukat mennyezeti elektr6dak. pBrkiinyzatok. ha azokban ararn nem folyik. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. A zavart z6n~n e. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben... lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak.thth:6d6 eszakde~i tengely r. reurnara. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani."'-. ill. Tavolabbl. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl.. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. Endros szerint) 100 . mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. lonararnlas. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. Krogyermek ogya 13.k6naz IIak6nOz o . Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. ugyanilyen vezetekekb61.. padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki.. HazastB. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell.. egyenaramu mez6ket. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ . as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak.vezetek dug. reumara. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton.". Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. kiizepes. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve).. old_ ®..' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. villamos vasutakb61. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak. Foldkabel-.. De az elektromos OzemLi keszulekak. valtoaramu villamos vezetekekre. asztmara. 25% oxigenb61 all. olajeg6k.. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. A 2. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. "S ® Ha kivansag. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. SU 3-t61meghUiesre. er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek.. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®.. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e. kabelek az 1. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik. Az emberi test kb. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. amelyek a hazfalakban. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. bojlerek. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16. rnivel a fekete fogyaszt. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. 180 V-os feszQltseg alatt van.. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. J. Vannak kis. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. eS ha bennOk aramtojyas indul. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal. keringesre. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro.J . espedig 300-600 ion/cm'. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb. ha ninesen aramtoqyasztas. mos6gepek. hanem az 6ss. mosoqatoqepek. A szaraz. stb. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is).l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. a napszakt61 fuggoen (R. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!. sib. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. I I ~thelye~e" kabel __________ . IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara.. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<... es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6. hajlamositanak. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6.(hideg-meleg). vagyis a plusz minussza valasa.rsak agyai 11. ugymint kalyhak. sematikus abra . ajt6k.. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale..a 15-0s . A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal.~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA . ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. de a novenyeket ls. es akkor is. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban.li ILrn. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. vagy asztali. annallassabban iiregedik az ember.9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. ember) szerveil. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt . meg kb. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak. sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok.

hogy mi szimmetrikus. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. feltetelezve. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. pasztell . vagy szCikftese. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb..mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. megfagyott zene" -> Neufert. ha a hatarol6. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma.. kb. 42 szarazbelon-sz(irke kb. oldallranybol melegft6en. 40-43 old. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . melt6sagteljesen. bsnsoseqesek. 10 solnhofeni lemez . telemeloen hatnak..0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. zoldeskek. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta.~. A szfnek er6k. old. kb. Ligy a betUvastagsag d (az 5. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. piros.shOlemoP f. 19 Ol>!~ T 10. zold. 25 kb. helyisagek bovftese. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. es tagoltta tegyen. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. old. erzek egyik tanan. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. osztonzden. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. fOggoleges elek osszeborul6knak. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek.{ ® szeJessegu. 18 t6lgy. ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. 18 vi lagos feny6fa kb. a szemleles ott kezdodik. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. Felfete fut6. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. 01dallranybol korulzaroan. Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk. amelyeket fatni kell. Szent Peter Bazilika). alulr61 k6nnyft6leg.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg.. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. tarolohslysken. 32 ragasztott lemezek kb.. A lestett oldalfalak vihl.. Ozemek. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l.32 voros tegla kb. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. abra szerint) ~7000 x 0. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben..voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3. fgy ismert. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. megnyugtat6ak. Meleg szfnek aktfvan hatnak. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon. egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 . 20 lagyzold..egyedi eremek kOnnyanek hatnal<. kb. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. uzemekben. Emellett figyelembe kell venni. A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van. 50 ezOstszOrke . semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson.. 1-9.Epftaszst. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@.. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-.27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. 10 es 18. BOL). Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@. es bibor.. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. d = 5 x 0. es hasonl6kkal. A legkisebb az impulzus ereje a kek. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt. tcrnozo. 38 sarga tegla kb. impulzusszegeny.02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6. kozelit6en. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek. 5 tolgy.25 kb.Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E . Magas mennyezetek eseten. ellazft6an. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait. oldalrol elvezetoleg. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-. 35 meszvakola!-szurke . azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. boltivekkel. ezt kavetik a sarga. alulrol konnyednek. kb.000291 = 0. Jasd ehhez meg -> 37. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. vllagos kb_33 di6fa kb. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. ® Ha egy iralnak pI. az egyensulyi vagy statikus tanon. alulr61 biztos foqasunak hatnak. kb. old.hasonl6 ingertfejtenek ki. ill. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja.000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla.. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. futasra osztonzonek hatnak. megfelel6en magasan kaillenniiik (a).. Ezen a . 'egy. amelyek egyensulyban vannak). hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat).laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet.0 . A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje.. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit.204 m legyen. 18 sate! klinker kb.40 16 20 10 kb. oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. 19. A hideg szinek passzfvak. lehuzonak hatnak. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. vagy ezzel szemben olyanokat.. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban. a biztonsaq erzetet adja. 70 kremszfnli kb.. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse.204 = 1. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk. 70 elefantcsontszfn kb. A helyiseg.. pI. sotet kb. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. ® A vilagos szfnek emelnek. 20 nedves aszfal1. 15 kb. eletre keltsen.. amelyek . kb. A hatas zart terben is nyugalmi . A zold idegnyugtat6. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva. Aem 1 @) nagysagll. Aszerint. amelyek az .

. 1. A _... amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2.old. diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @. -->@..ahol x.MERO terracsszerkezete: .' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0.J2..J3·ra felapftve--> 90-92. 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI.4142Otl . I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0.5 0. 1.a szekundumot €IS szeptimumot . ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq. at v. Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff.5857865 . az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel.J2 szamsorozat 41 . koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala.In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0.4 t. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt. Dr. A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre. .. old. de rnindket diszharmonikus intervallumot . ill. Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra. Pitagorasz abbol indult ki... a teruletszarnltas haromszoqs.. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak..BC egyenes leJe2lAMet D-ben. CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki.. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg.. Az egyenl6szaru harornszoqet. 15-szog -->®. 0.6 I >11 t7 1 t. old..J2-re es. old.314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta.. A . A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel. von Drach szerint ® Az egyenl6szaru.41379 .5 0.J3 ® . Mas sokszoqszabalyok (pI. lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _.@ mutatjak.4142857 . hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez.M--+-m-l I----MI---.s . Ebb61 kovetkezik. Lenyeges.. A.) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp. Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat. haromszag -->@ es negyzet -->©. mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva. Negyzet -v'2.. 7-sz6g --> ®. arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:. BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze . old. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D.. dereksz6gu haromszoq. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56.. ~ ". I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor.5 0. 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A. " n-1 +1+G --711. az s Mr es a h maqassaq.-> 42. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp..klzarja. 1.J2 oldaliranyai azonosak maradnak..®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _.. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal..4t42135 . 1..®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait.. old. Pitagorikus.J2 = 1. amelyeket helyisegek szelessege. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken. . Mindezen abrak mellett L.. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek. kicsinyitasi tenyezo.5862t .5 1. hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:. .-. AC-n=c. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M..5857143 ••• 0.58333 .4142135 t 0. Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni. CD-G).4 I'ho 'Ao iI2 V. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d... _. ... A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez. A legfontosabb adatok az r sugar. ® . CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" . Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja.41667 .5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!.old.5 1 0.. ® (--737. . ill.5857989 0. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk. konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak.. meghatarozasukat --> @ . Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1.

. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre. _ 12 24 ® Szent metsz8s. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz.0 1.. 1. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul..J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik.8 4$. Vizsgalatai szerint pI.4142 . old. Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett . Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .8 365.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0.. A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3..40.. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL.S 8591. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952.73 727. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.3 2506.9 t13.85 27a. kor. 1. A lab a k6ld6kig.5 17182.:. old.79 2. 1.10 S2.29-30. szfnpadi epttmenyek 5..57 5..-"'--r---._. szazadoan es kesobb nem a harmonikus.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta.7 478.2-66.. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.16 0. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _.. old.02 0.4 .2 26.3 4056.4 7.O 69.2 125S..8 2.8 3.26 0. old.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral.10 0. 1177. EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40.86 363.5 72768. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773. @.26 12.--> @ @_ Major minor \. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva.. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-.'---.63 . a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G .5 10. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben.01 85.6S 1. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara".0 44985.8.26 1. _J 1 I.80 566. a kfnaiak ..19 65. A I = Major arany mutatja a negyzet.91 .1 stb. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar..6 3281. 1828.01 @ Ceh-haz.74 4.. old.2 6..06 0. j611ehet ez valosztnutlen .o2 171.53 0. Az aranymetszes azt jelenti. old. . az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt. ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese.86 0. kepezett meg egy kek sort a 2. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1. @ ® 0 ®.83 106. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.9 1549.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki.88 449.04 0.4 957. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G).7 66.01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese .13 0.6 2028. szazadban es kssobb nem harmonikus.7 56866. 53.. epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13.8 295. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul. A 18.Toukou" szerinti Modulaci6jukat. Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad.3 53.7 13901...0 139. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . akar keplettel meg lehet hataroznl. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel .81 20.--'-. akkor egy kllencreszes racsot kapunk. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a ..03 0. Le Corbusier. -4 40.0 22492.75 m-b61 indult ki .56 25.--I-r-=r---r--+---. ujjhegyekkel). Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem. ®.. Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg.382 -+---M = O.6 591. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik.1t. amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel. amelyet az aranymetszes rnereteire 108.5 0.MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz.8 226.45-25.4$ 0.6 6563. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @.92 lS9. @ . a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre .7 36394.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-.9 10619.':-'r-.2snakar 4. a fej.4 5309. .41.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese.70 0. ~ 95260. .9. lasd -4 63.5 27602.9 0. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv.: a Metrikus Rendszerben kifejezve . hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie.7 16. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant. otcetso 01lar6 6.Q. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD.40 0.08 0. haromszoq.9 162.20 0..53 7.07 15.:. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59.96 1.33 0. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott..:. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel.413' .8 4.4 33. stb.. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol.5 774.92 3..4 1.6 stb..66 2.49 9.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 .0 20.94 224..8 1. negyzet. Az egesz epftmenykomplaxum.

. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek . hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek. akkor is." gazdasagosabbfodamperemmel. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan.ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat. onuralrnat. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39. minel erettebb. amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6. Az "orokos formaikaf'V. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en. maradand6bb a muve. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at.. ~ \. celszcni. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. " . konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6. gyakran (ires forma.. Hasorsokepp epOi teli haze.. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. az epuletsarkalttisztara munl<8. meggy6z6 alkotasok. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta.. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®. a kornyezethez illsszkedest. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) . mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik... vagy vakalat alatt jobban eltOnik . Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. hejazat.1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek. Ebben nekunk. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak.lt. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait.. uj.. fa· (ban gazdag orszagaban epullek.. az epitmeny szerves egyontetuseget.. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban. Ez taplntatot. rudakoot. teret. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve.. old. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel. old. Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek.kat a rorraak epltettek. @ '. as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb . lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara.csornozasa". hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. csornozasi. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto... A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). nem annyira az eredrneny.. ---. Hiba lenne azonban azt gondolni. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. ha azok klzarolaq ekszarformak. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t).amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. sz. as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki.. szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 . as lIanfo· nadtlkb61. hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. alacsony bejarati ajtilval f. egeszen a szazadfordul6 aut6jaig. kesobb lesz ebbol tiszta.EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa).. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza...irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. szovetek kotesi. valamint ugyanezek kr. Elemi hajt6er6vel biro. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. "nadkotesse1'. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®.. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j .id.. elvezetett a k6bOi keszOlt. acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot... Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak.. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen. eltakarjak a szemet. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak.faragottterm9sk6vekb61 raktakki. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok. az"iglu' ® Az elso k6kupol8. 01cso. ha nem azonosak.. tartalmasabb.. uvegben. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra. el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 . azonban egyeni arc nelklil... Wersin. de a helyesseqet igazol6 peldak . k6vekb61. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan.. de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma.Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. Az anyagb61. vagy .t. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok. levelekkel. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek.old. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe.zaka Fold osszes.e..z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek. er6s muveszek. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep.. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb. Azakivansag." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban.. eltitkolnak. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak. meg akkor is. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit. "akiknek van mondanivaI6juk". kozottOk ablakokkal). Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt . h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal.9. szermaval.. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien. f. az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. _. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket.. lizenas epitasm6dhaz. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40. mint minden igazi muveszet. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar. _ . Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI.. - _ beji. Mi meg rna a betonban. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. Mas anyag...

nehezkiskapuk. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz.. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. A lak6ter.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave . parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. sorolthejakapftesahez---> @. Iin6leumburkolat. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. csunan lerelvalaszt6k. ill. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX. szazad gondolatai as erzesei kozott el. Old_al _ .ghl o ® Epftesz: F. megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @. nyitottan a termeszet tele.. Az epitmenyeken es reszeiken. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k.. hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak.. Novicki. ellentetben a vilmosi Korral. Merevftett Epllo. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat. onmagaert val6 Ores. _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj.. szap. Niemeyer @ Epile. sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes)..Jiiiiillillill -plnce A XX.z: L. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). a hiz gondozott. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek. a tavhiedelmek. allg lehataroltan-e @_Konnyu.. hanem eroszakolatlan. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. azonban nem mindenOtt megengedettek. elektromos rnozqataso. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora.togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen. ez kinalja maga! hejszerl<.ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig.. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb.hazmagb61---> c1). szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek. a szeles.kany leherhard6 acelosztopokkal. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . M. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @..KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. @. taksrekos. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill.zr. felszabadit6 kerete a Az.z: a.z: M. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . a XX. KOlsO. Ahhoz. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX.. szazadban mar kevesebben. eltolhatd falak. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l.Wr.. ® tak . 46 47 .. szobasorok.es hangszigelalest ezavatoha.Tl~~~·:_)r f. L.. termoszclesvilagltastl cellak. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6.. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. ® ® Epft es z: F. @l. nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva.Alegismertebbkonnyti. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes. nagy. rabl6k es dernonok elleni erodftmeny. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI.si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. szarnyas ajt6k. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. az anyag lehetett kO. Nemely epftteto as epttesz a 15. napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. ® ® Epitesz: O. fa vagy gipsz.. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak.nyitattcsamokokkevesoszloppal. old. ugy. L. 44. tolOablakok. ezekl61 fiiggetlen vekony. Epfte. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil. Donto az epitteto feladatkltuzese. kOzas parkokban. HAzAK .2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . vagytoronymagb61---> @.es kiils6 falakkal epfthet6.. nem teherhord6 valesz. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese.

amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. Az epiteshez. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . A meglev6 butorok meretei. egy filigranszeru kareolat a masiknal. Bizonyara vannak szukssqes elteresek.5 rn-re van a talajszint felett. Epitesvezet6 szukseqes? .-.) 3-12 h6napot. A lehet6segek ktmentesehez . Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2. de gyakran mar ez elott...-. fgy valik erthet6ve. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni. vizellatas es elektromossag mern6kevel. A vfzvezetek. 0 Egy eszakkeleti fekvesu. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat.. 3. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6. nagysag szerint) 6. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok.. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. A meglev6 epuletek emelet. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4. Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul .6.-- -. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket. amikor az epftmeny mar majdnem kesz.. stb.1 keskenyek. kes6i rruivek. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. nagysaga.-. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. Jobb helyiseg· kialaklt8s. a behajtasi lehetosegek. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a .-. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. a meglev6 tak. mind az epitesi helyszfnen. hogy . 0. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. 5. beepitesi terv. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5. a terepviszonyok. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. es 50. 4. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. bejaras az utear61.. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2. az uralkod6 szelirany.akar legyen ez csupan osztonzes . 1. a futes. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8.. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. es 50. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. 9. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. els6sorban lelkileg.. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9...2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes.. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben. 3.. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. --- -- ~0- --. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . oldalak kerd6fvei szerint... a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1.----. telefont. 3. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. A telek elhelyezkedese. rneqhatarozott. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. k6rhazak. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. Megallapodasok dfjakr61 1. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. A 4-es javaslat volt az eplttetM. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10.. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. fgy keletkeznek a letisztult. Id6sod6. 7. magassag. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. Kivel kelilefolytatni az osszes. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara. old. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. A megval6sftas alapjai 1. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61.. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. 2. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4.. el6zetes megbeszelest? 2. Az alkalmazand6 epitesi m6d. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3. stb. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. 5. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. old. beepitesi el6irasok. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos..- -..!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent.262. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese .- M.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6. a telken beluli szintkulonbsegek. a esatorna.-. Amennyiben nincsen korUlkerftes.. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. 12. old. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9. 48 49 . A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. 9. a megbeszelesek a statikussal. az epitesi feladat es annak szervezesi.49. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. 51-58. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. a szornszedsaq. Ennek befejezesekent.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. telekvasarlashoz. meggyorsftjak a tovabbhaladast. tajtervezes? 4.. a fOrdoes talal6t. Milyen a ceg fejl6dese. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas.. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6. A tervezes el6tt ismert legyen: 1.

egyeztetes szakaqi tervez6kkel. falburkolat. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). pal16tokos.0 Epulattervezes 2. M{jszaki alapok 1. munkaid6-veszteseget (Oresjarat. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai.55.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15.). funkcionalis. Kifrasok megkezdese? 10. valamint a tobbi. jogi. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. Die s e I . Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. teljes kiviteli.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. rrnlszakl. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. padI6burkolat).es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben... meretek. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. 5. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. Terlehatarolo epftmenyek eseten. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. elektromos futes. tertogata. stb. sajat aramfejlesztes.. miiszaki. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX. A tobbl.. ® ·KUlonleges tervek . tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2. Milyen a helyszfn altalaja? 2. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten. feszUftseg. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek. Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban. egyedi tervek). pI. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3. elektromos szereles.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. alapfeladat HOAI15. h8. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott). vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. pl. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. apftesi hatarid6terv? 12. felszerelesre (pI. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4. epOletfizikai. hlvatalosan lattarnozva? 4. 15. cseng6-. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak. Reszletmodellek kldolqozasa. §. abra). gazturbina. Milyen a hfv6berendezes. gumiutk6z6vel. Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. vlzvetell helyek a szabadban? 18. pI. sze1l6zes-.ny m3 fedett. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%). stb.6posta? 25. kerteszeti munkak? 6. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61). hoi. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. §. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. vezerl6berendezes? 23. vasznazott. milyen hulladekok szamara. §). dupla munka). anyagra (pI. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok. § LPH 6.2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. kOlbnleges feladat HOAI15. Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). gazdasagi. engedelyezesi terv (6%). a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval.0 Tervez6i movezetes 3. sze· lessege. harnutarolo.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1. legtelenites? 20. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. szaniter.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . aida!. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%). a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. t61thet6 esovlztarolo? 14. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok. traf6. keskeny nyorntavu. szerint. piros. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). melyek dragak? X. fa.und Architektenleistungen) (1. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. szelkerek? 21. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. 50 51 . nagyfeszUftsegO allomas. Egyebek VIfI. § LPH 5. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3.minden. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. EtafeMtel: az alkot6i. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. acel. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. a versenyeztetes el6keszftese (10%). ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. B. amennyire az szOkseges. es 4.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. szemetegetes. Engedely. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5. emel6gep font vagy alul? 24. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. papfr-osszesajtolas? 26. Milyen ablak. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. muanyag. Milyen vilagftas? Aramfajta.EPULETTERVEZES KEROofv VII. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. stb. Hogyan kell klkepezni a pillereket. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak. Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. reszlet. adott esetben egyeztetes szakertokkel). szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . adottsag-e. nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny. utja. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. vasbetonepftes. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes. c\.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. Terv (meretaranyos)? 5. festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. teljesf· tesi fazis. uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. Milyen a fUtesi m6d. fenyjelz6-. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. red6nybs. 1. pauszpaplr. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu. fafalu.0 Kiviteli tarvszes 1. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. azok vizsqalata formai. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. a kivi· telezesre erett megoldasig. VOB/A 9. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. az egyeb a szakagat nem erint6 . keszpenzes fizetes kilatasba he. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. kapcsolt gerebtokos. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. rendeletek. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. fOlkes. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve. ara kobmeterenkent. magassaga. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. ® *Resztervek (= reszlettervek. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. meggyorsftasi lehet6segek? 8. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. Milyen a szellozes m6dja. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. kek. selejtkepzades).0 Kiviteli tervezes 1. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. pI. egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. acel. 1. halok). A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en.specialis szakagakkal (pI. zsalutablas ablak? 12. jegkeszftes? 17. hoi van? 22.ilettervezes HOAI.2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1. alkot6i.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese. El6legfizetes. pI. vazlatterv (7%). Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. §.0 Epi. tervez6i mCivezetes (31%). vonalas diagramok. milyen id6szakokban. 2. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak. kivitslezesl rendeletek. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. •Alapfeladatok: A 3. oldal ®. paratlanltas? 16. Milyen ajt6k? Acelkeretes.0 Epiteskivitelezes HOAI15. sebesseg. a vegleges. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. energiagazdalkodasi (pI. Milyen a hutes. Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. milyenek a kirakasi lehet6segek? 3. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. Vizsqalat: harmadik.0 Versenyeztetes 2.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. fCites-. Koltsegbecsles? 6. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. DIN-szabvanyok. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. terheles? Mivel terhelik? Bevonat. milyen tormaban. terOlete. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas. ut. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2. epOletterv (11%). teljesftmeny. lranyvonalak. Milyen lehetett az alapozas ? 7. Tervezesi segedletek 1. vo. Tenderkifnisi segedletek 1. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. abra) szerint tortenlk. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. iratrneretek. Epftkezes kezdete? 14. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. szikkasztas lehetseges·e. oldal. retegelt lemezes. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. 1.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. salakfelvon6.. 6rzese.

esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. 4: Kivitelezes. 16: Fizetes. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3. a hibak megallapitasa. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt.. 638: Hovld elevOles. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak. dijazas. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek. hianyp6t1as.®. 3. foldmunkak. oldal ®.. 2. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. ): koltsegvetesi kiiras.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek). Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. ellen6rzese es bejegyzese. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. valtoztatassal. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). §: Dijazas. A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten). amely vitat.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. ~ AGB-torveny 23. hianyossagot. • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB). 8: Felmondas a megbiz6 reszer61. ~ 56. §: A munka fajtaja.®. megfelel6 mennyisegben. az ajanlattev6. KOltsegellen6rzes. @. 14: Elszamolas. 2: Dijazas. garanciak.sa a megfelel6 id6ben. 01: altalanos.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. 13: Garancia.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. stb. 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). 4. oldal @. szerz6deses feltetelek. A bearazott. rnennylseqe. 650: Koltsegbecsles. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel). athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. 647: A vallalkozo zalogjoga. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). tehat a . oldar.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. 15: 6raberes munkak. Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. oldal @l. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg. Az altalanos szerz6deses felteteleket. a feladat leirasa. funkcionalis.vagy atalanyarai alapjan. melyek tartalma pI. § 1. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. 632. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. rendezest. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. 645: A megrendel6 felel6ssege. atveteli eljaras megallapltasa.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa.es kapacitasi tervek keszftese. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57. hatarid6k. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8. A vallalkozasba adas megtortenhet. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. dimenzi6 szerlnt.. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg.as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). 5. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta. Epitesi napl6 vezetese. VOB/A 9_ §. Az objektum igazgatasa. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. a hianyossagok megallapitasa celjab61. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. muszakilag kifogastalan. Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. § 1. kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. 636: Kesedelmes teljesit9s. szamltasok).amely sem rendelet.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt.utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). 11: Kolber. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des. a feladat fajtajalmerete. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. mennyiseq.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. 6+7 teljesitesi fazis. Teljesitmenyprogram . 641 : A dijazas esedekesseqe. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899.min6segi feltetelek. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek .) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55. Az arszintek felallitasa. ertekcsokkenest. Atadas utani bejarasok. olda!. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . Targyalas a tender palyazoival. kOlonleges szerz6deses feltetelek.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. 2. 5. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama . a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges. pr. 17: Biztositek. oldal @-@. specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek. ha arr61 meqallapodas tortenik. 5: Kiviteli hatarid6k." 2. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol. stb. stb. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel. oldal @. 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. 18: Vitas esetek. 110-12. 3: Kiviteli dokumentaci6. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. 7: A kockazat megosztasa. min6seg. 12: Atvetel. Az objektum figyelemmel kiserese. o Ki. oldal. nyelv. plusz k61tsegeket idez e16. o.a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki. elszamolas mint az AVA (= kifras. pI. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre. . Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6.).kfvanjak alkalmazni. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. sto. pl. KOIonboz6 Otem-. a HOAI 15. § 8+9 feladattazls szabalyozza. 646: Atvetel helyett befejezes. k6ltseg. elengedhetetlen adatok. hivatalos engedelyek). Allapotfelmeresi tervek keszitese.). ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. sIb. rovid szoveg/hosszu sz6veg. Id. 52 53 . felmeresek es levonasok). . Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. VOB AlBIC reszei) ~ 55.ellenorzes. § szabalyozza. §/3-9 ) . A kOltsegvetesi kllrasok . Ajanlatkeres. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. . k6mOvesmunkak. oldal. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . teljesitesi fazis alapfeladatain. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek.a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299.) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. 1. felmeres. olda!. Nr. az epites kesedelmet. illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott. A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. Garancialis hatarid6k telsorolasa. stb. mennyisegenek meghatarozasa. + iratok. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. sem torveny . ®. BGB §§ 631-651.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. anyagok rendelkezesre allB. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. standard szam) ~ 56.0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . Minden sz6vegelem szamozva van. csokkentessel. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. kOlonleges szerz6deses feltetefek. A VOB 3 reszre tagol6dik: . @.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek. rmiszaki.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. versenyeztetes. A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. A karbantartas es gondozas ellen6rzese. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56. Szamitasok ellendrzese. Kivitelezes . az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. 3. § 4.segedeszkoz6k az egyertelmu. a reszvetel. 3.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15. epitesi napl6.) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55. Elszamohis . Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese. ~ VOB/A 9. elszamolas. ~ 0.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. pI. §. Ervenyessegi tartomany . oldal @. a megfelel6 helyen). . Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. A tisztazatlan. 644: Kockazatviseles. ellen6rzese es bejegyzese. kezelesl utasltas. oldaL @.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56. munkak 100199. teljes korCiszoveg) az olyan. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese. Vlzsgalati jegyz6konyvek. Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. es 7. az arszint meghatarozasaval *). amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. Cfmek/tartalmak: 1.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). .az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. gepek.. 635: Nem teJjesites miatti karterftes. Anyagoklepiiletszerkezetek . Ha a felek a VOB-ot . . amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55.

tornyok. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. ----'. § oraberss rnunkak 4. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM.) 5. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett).. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645. D = id6tartam. 7. 638. § szavalossag (Nr. egymast61 fOggetlen folyamatokat. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr.3 alatt tlsztaztuk. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak.si. § dijazas 633. .iOn. 1~ 1 iii I l_g g . 5.) I .§. "dummy".67 B.itemterv konzekvensen el van valasztva).475 m' N 14. . a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye).475 N 4.':D~6 SP-ObrMi SPA. 639. 3.. Jelmagyarazat. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban. N h a . Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez. v~latterv LPH 3 opOlon.4. 22. akaoajyozterae.legkesobbi ke. oldal @. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk. Sib. tobbletkoltseqekhez. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz.) WB-tali lil2jelzo kapcs..ink). § kivile!ezes 9. .desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe.t_ r====:-1 .69 19.) H 3. A nem kielegit6 projektmanagement. § a kockazat msposztasa 12.tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat.3/ 2. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 .. 640. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. ~ fenn).47 2. 649. sib. Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben. CPM) ~ 58. nelkCrI 8. kemenyek. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m.5 em cementvakclat . . determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van).'. 648. 2. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza..(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. Elmeletileg az esemenyvektoros h8. N N F 1. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak. fogalmakat ~ DIN 69 900. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi.o. oldal @. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik.S.5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe.) 13. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye). resz. vezerleset. hibakhoz.N. 647. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek. L szabad mere!: W 55 .Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides. 7. lak6sz.. felrneres. § elszamolas I 15. 643. fejlettebb. nem leolvashatok). 1. " . magassag.:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :. szawloss 9 12. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz. 1. 646.:to$itasi ml. A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2. A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl).04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg)..49.hal6k: (hal6s tervek.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes.nines szabalyozas . kOlonleges tervekre).zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma. abrazolasat. lap). szokasos m6dszereket tartalrnazzak: . •. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM).. epitesi Iolyamatok abrazolasa./ szan. 644.as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. 1. az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat.. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. gepprogram) ~ 57. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. --"*-~---. § szavatossag (Nr. Szerkezetepites felel6ss6g. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. 3. 6 7.6) H7. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n). A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i.€IS lapburkolas.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes.. elkez6 szelf. §-ban . visszalepes. 651. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat. 650. oldal @@@).l! aorazolnl. § kivileli hatarld6k 13. 637. terben)..891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<.es tamunkak Ace-1.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha.-t~. 3. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr.) 13.) abrazolasa ~ 57. § Nr. alagutak. Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk).etiIOzjelzQ GAo. § biztositeknytljlBs! H3. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont . 7. g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5.ljog BGBSS1. ellen6rzeset szolgaljak.6) I 4. (:$atom~si m!Jnk. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre). ut.lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3. csokksntes 636. abra. hibas erszamclashoz.oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek). koltseg. . a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6.s (AI DIN18205 Vlz. 641. N 6. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek. resztsrvekre.." klvtelezes. § hianyossagok 634. A feldolgozott..16kfolyarnatlistakat tukroznek (v. t• . szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_..znos ala plerilletfie 9te!."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont. vegpont SAZlSEZ).v{z ·C 20 "'.000 N 48. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel).uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC.nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait. A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! . § szavatossag (Nr. izel s 4. . 635. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k.47 N 15.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle. § atadas . F." 11..92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2. A projektellenorzes.. utak. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend).utalas 12.4) ( WBS--ua.hasznosba be nem szam>thato. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method. 1985. § kMtelezes (Nr. xIh I~g. Dusseldorf.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek).elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. § szavatossllg (Nr. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51. tavak as lengerpartok bi.. § kiv~elezes (Nr.a vonalas diagramok: sebesseg-. atv Ie 16.n 0. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete).tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek. esemenye csom6pontkent).:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4. sib..Melyis~g. A parhuzarnosan foly6. pI.5.16terv is lehetseges. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet. '10M 'lvelel 1. Az id6modell determinalt (~ CPM). de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt. elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi. 3. az esetleges helyisegkonyvekre. tervezeset.. alkalmazhat6 eszkozok. oldal @.363 2.36 L l L 2. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk. oldal @'. oldal @-@. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek.. Werner Verlag.oldal@.. Folyamatok anaIizis9l. (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe. § hatarid6 megallapitasa.63 N 0. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban). Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6.zd6-. szemlelete~..utalas a 2. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese.rterftes.oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B. § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas. 642. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~.nines szabalyozas 8.7. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl. l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende". az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. § kB. egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik. SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl.+szer. § szavatossag (Nr. elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =.47 2.ast koveto?n k:.pites 1_Fold. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk.3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites.09 L 2.-I.3k (R} DIN 18307 Gaz. 3.~m-"""'.4. A folyamatcsom6pontos h8. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method. 3.as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui.) 6. LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez. •. pelda).ze.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6..

. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35... bek. 105. vasbetonb61.1. pincefal. Ratord... Jtjn.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton.. m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal. palda .02 105.. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St .. 2.es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. _ . d6Ies. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani. kirr. 1-3. _. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .10 OM/·. 7. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI.....) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17. m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748. betonacellatbetonacel nelklll."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d. 2. a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni. Pelda .4.· tas h/egys.. 12 em vastagsagban. lefras 105. egy sorban 2. B. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek .2. . J. Menny. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul.llel.. dij: 24. _ . fold· es bontasl munkak. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0. burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk.0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61.M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 .. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano. egyik oldalaval do!!. § 15. vasalatlan betonool..m2/m3-enkent. Kulonleges kovetelmenyek: .. Felmeno epO!etszerkezetek. ""g. _ .. het.gvet".01 Standard feladal szama. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l. § Nr.) Tenderokrnanyok (VOB/A 10..) Muszaki tartalom (1) kolls. oldalat a lelras els kell helyezni. betonb61/vasbelonb61 .. 2. o.d.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3..' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To.ni betonja. Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr.0 m' dq/anyag/egyeb:24."".m2/m3-enkent zsaluzat: m2 . spftkezes hslyszlnenek takarilasa. baton: m3 .... Utprofil klalakltasa. 2.. § 15..egysegar a letrason belOI 2...60 OM anyag: 11. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17.1 szakasz.2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28..go. 21 20 19 18 11 16 1. A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani. 4.gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz..to fB • ~ I! I 15 0 2..se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1. .§ Nr.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban..m2-enkent betonacel: kg ..az egysegar es a mennyisegek lelrason belul. K-Nr. § Nr.) + Palyazati feltetelek (VOBlI7.02 Alaplemez keszill:.10 OM egyeb: '.lok (BVB) (3) ki... T" T.. Reszletes lefras 3.50 Napok A munka sorrendja: felvonulas. @ 35. T.. VOBlB 1.szcroldbeton.mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv. c:I' Q S. vizszintes aljzal. ·W W a 0. zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . § Nr.70 3748. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton.1 tetel 15 menny.02 35. vizszlntes beton felso slk.60 OM/l1./". bek. -hoz . LPH 8 Menny.70 3748.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal. 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2. (hely rneqadasa)..~s {LB) Forras. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek.. zsaluzattal/anelkul. Munka· folyamat Egys.. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz . § Nr. cm vastag. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap... Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket.12 em vastagsagban.. M'~ Miij... palde .

1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret.•.....5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel..•. stb..."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u. -!. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben.•. Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em.oIdu"Si . '61 ).. 500.4.a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u.•• hnmr .r.•. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras..W2 12 0 T. -7 <D. szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik.9 . Itl. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek. At. ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ...zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz. . legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen.i:-_::. az epltesvezetenek. lJ"'I. a meter. ..304 302 301. horonymeret.3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak.. tUres. 4.... ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara.. 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s.22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 .•.. btkJ. ~ D.1.00 m.•.--. 125. ezek pI. .-.. kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy..-. a 62. az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot.14 10u.8 = 25 dm .16 artekekre figyelemmel 3.•..w. 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel... .... Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts.. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen). Oz . valamint meretezesi..s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·.501 404.8. k6t6gerendak.-. Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra..) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l..nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek.502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0.. 250. + .. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2..S 1 u.. 1...0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat.udlfen ... :t.. -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat . Kclln·T. _. "$dua1N". a lapokat folyamatosan vezetni kell. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1..301 203. hn..J"... o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly.:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 . szam/end. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os. :t. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk. :Schl1lcu:liNpptI •.) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{...'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc.: .•. 1a ~G "'OM-a. n tt!2 'It 21< liO & * ...Ide kell pI. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet.~ \SV I G) A normal s.s 2.402 403. 2·e.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat.15Gre. (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi. III 7 • 'a l ~ .. ~11t1' . Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O. teg" lak. .1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• ..9 kritikusul ".25 pontos erteke" re e& a 7t = 3.) . . Fwahim -. DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese.. A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek.5 m . A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg. falkava merete.. vegUl pedig lefCizni. Kienz!e szerin! 59 .+2 40 32 44 60 sa 48 60 o ...~ •. Legjobb. + 1 AV· Nr. igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato.pitrn"ny f>2. . u . . de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok. '0. 51. kiliGIor... . a friz rnagassagat.rovid leiras Nr.att-rtlrd . oszlopok.alapja a tervezesnek es kivitelezesnek.rd . pontosabban 1. 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• .. • O.I. szerkezeti es befejezo munkak mereteinek.dn"r'I5I .. A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti..016 m. !t 1) ~ a lane jateka :Sc .. 1'2.16. T .20 18u. . szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk.. a 32"t a 31 .... 'VorhCl"inta cn ..zerrel =={> 10n g~". illetve a" 10 == 3. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak.'•. Folyamattablazal .O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM . lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak.__ _.0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel.14. -.•••.. ••. LUitu"lISl .1! j.... az ablakdeszka szelesseget. A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara. A .0--. i. 1 Fogalmak 1....amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof.u'l· T. Amsrlkaban a 40 coli == 1 .% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij. _.. . 2.z. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1.. @ Folyamattablazat (CPM) vo.5.7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --.... r .e ~ • H{2. 31 . . Dr..-. a labazat maqassaqat.. . tarnaszok.4Ht . de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk.31 .. pI. 250. 63. ..--••••••• -- ro~amat eorezema fo. 1000.lknopl' ••... . H..••••. ~p. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban. (MPM \10.. < •••• 'H TiIIrbHct....ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u. az ezt k6vet6 szamot. 1. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u. fclyamat nlllla·~sszekot6 v.. Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni.'I.•.. Tijrfw. 16. $ ~ Z=0. .oI6<Lls a 10-es ~.t Tu ...0 -... Steck . hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen.6Iagcs folyamatlal D.t. Annak erdekeben szOksegesek. ... RohN .: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok..ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ .. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak..••. 0 0 0 ertekelkksl. fugavastagsag. kSon •.. •. 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k ..lag .•.2 . 2 kczdes 0 2 bef....q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• . Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103. .... A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak... ... L.2 Szabvanymeret: a szabva. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 ..v.3 48 60 7a Kapcsol6das fel.:.p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel. 8. hogy arra a jobbra....12 9 u.~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 ....Q. e~.yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde.:.oldalt.ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r.• 1adI1 .."'.16 12 14u... isrnet normal szarn. pI.." . Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en....sa $b $d " .. ido altai meghatBrozott. AV.302 104. vakolatvastagsag.403 401. rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500. : @ ...1 . iIletve . WalChlN<:UrI.) !Ii OJ normal sorrend O. . W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••.. r ••••• Yu-rbCott .402 303. Az epOletszerkezetekre vonatkozo. szarutak. .~ . befrni.rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal.

darupalyakat as egyab szerkezeteket. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. TENGELYMERETEK az 1.. 43% 50 56'/.0 stb. esaknem egyenlo az 1.25 = 2.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . 30.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4.25 m-rel a metrikus rendszerbe.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. a hejal!l.®.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. f5demeket. 2. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul. 91 2/.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2.00 m. 100.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet. az ablakok. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei. Ezjelent6sen leegyszerusftette. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit.* . A DIN 41721.5 90 92. Egy 62. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12.5 = 4:2: 1. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62.es ajtonyflasok -4 175-176. atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. tart6k. a konyok 62. 0). Mertekad6 a porosz lab volt.25. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1.5 em-rei.0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell. Valamennyi egyeb szerkezet. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk. k5t6gerendakat. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket.00 m. m-es tengelytavokat. 40. RR . Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg. 1. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a . 80.5 95 97. pI.6 Nevleges rneret. 12 '/.3 mm.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. stb. nyers fodemvastaqsaq. Ertekuket szinten a ta. 93% 100 100 100 100 82. pI. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel. A sorozatqyartas. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. B7'/. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4. Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4.. vakolatlan ajt6.. 6. hataroznak meg..00 m. Ugyanezt az 1. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6. ipari es szallasepi.00 m. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2.iletek 1. hullarnbadoqfedes.50 m).5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27. 20. Ebb61 ad6dnak rneretek. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62.25 m szelesek. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. falakat. szintmagassagok. a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek.neneket.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni. stb. 6. 50. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1.501 2 = 1. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese.00 m. . olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. 15.2. ugyanigy a gipszlapok eseleben.5 70 72. 8. v. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-.00 m.5 75 77..25 m-rel. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em. szarulakat. vasbeton lemezek.00 m. 16% 18 25 25 25 25 31 'I.25 em. kapukat.Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak. ablak. is a DIN 4172 szerint alakulnak.5 mm. e es d pontjainak. 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® .50 m. 1. ahol a favazas (. ajt6kat.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek. 37'10 41% 37 'I. rajnai. pI. stb.5 45 50 52. 1. 1 em 8 mm.25. b) t. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0).5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak. A porosz.. A rneretezes mindig. 2 mm.5 em. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep.Pari epi. teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1. 1 mm . kiveve a kul5nleges kiviteteket.. szlntmaqassapok. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta. 3. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun.5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk.5 60 62. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12. 2 em.5 70 75 70 75 as 'I. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn. a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 .st6! tagg6en 60 61 . falk5zepek. a beton eplt6elemek -4 72.. Ennek t5bbsz6r5se adja az 5. b. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian. Az ilyen felmeretek 2. Ozemi.00 m. k5ltseg. a 25 x 12 em-es regi.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg.Jlasa 1. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest. 5 mm. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga".00 m.. 66% 75 75 75 68% 75 81'1..5 35 37. A szabvanyos. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). stb.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan. Az 1 .5 40 42. amelyeket a tamaszok.250 1.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel.es id6megtakarftast tesz lehet6ve. epit6anyag-.. B7 'I.219 m. szeler.75.25 mm. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2.5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/.5 85 B7. 1. 67.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak. ablakokat.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62. alta laban a tatablas epfteshez. lecezett horqanylemszfedes. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I. Ovegsavokat.€IS ablaknyllasok rneretei. '10 60 60 62'/.blazatb61 kell venni 4. 0. x 5 mm. a racskoz az 1.5 mm-es (nevleges teglameret). dan lab. 25. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg.0.50 m. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken. tetofedest. c 2 CD Regi dan tachwerk haz.(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk.1 A szabvanymereteket. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. 60. stb. 0. 7. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje. oldal. allokoroos fedes horganyzott. Ovegtablak.5 20 22.3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval. de a nernet. pl.2 mm 2.5 5 7.es vasbeton szerkezetii epuletsk.818 m volt. 12'1. .5 55 57. padl6felulet merete.-----1. (62. ".blazatb61 kell venni. Reszletesebben: -4 BOL. . 2. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal. amelyek fokozatosan kialakultak.25 m.1A Szerkezeti maret. 8 'I. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk. a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2.5 10 12. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. 3. pI.5 15 17.5 30 32. Teglak.6 mm. ahol a toki6i. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k.5 m-es alapmeret vonatkozik..S 25 27. a 4 anqol lab = 1. Peldak: -4 BOL.5 es 10.DDD 2.I' . 1. a kemeny farostlemezek...75 m-es kozbenso 10.

magastet6 r< 4 .. a tengelyhez viszonyftva ... Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere.. CD-@' @. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet. stb.. 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-. pI. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /. negysz6g. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k.). stb.t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t. lepcsofokok.g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI. ~ ® A gyakorlatban kialakult..tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ .vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak. m.. ablakok.. 204M ~ . homlokzati vagy valasztalelernek.8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l.es 3Msorozat KOORDINA.. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk .. Keresztirimyban csatlakozo. elektrotechnika.4·n ·m+M 4·n·M 00.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6. amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja. valamint helyzetuket es meretaket.. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek. 50 mm es 75 mm. 3M-sorozal ts-szoros. epit6ipar. ameIyek hossz.es esatlakozasi mereteket. . stb. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M.. hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6. A korlatozas funkcionalis.. Ezeken lUI leteznek nem rnodularls.!>. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5. hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni. teherhord6 szerkezet..m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda. Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga.) -> @..4· n. haromszoq. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. ®. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk. a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M .-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket...CI6s RENDSZER + KOORDINA. mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'.. @+@.?.. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz . szallltas) ® o. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm.. Geometriai atapvetesek . . Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait. lengelyviszonyitas • --- 1. 12M.. terelhatarolo epuletszerkezet.. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus.. pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI.. ajt6k... @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere..4... reszrendszerekre oszthat6. Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak .®. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot. A koordlnaclos A kombinatorika J {n.DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa.. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat.. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI.3. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3.7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is. Az . egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni. pen2:llirl u]st. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm.75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek.CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN . 2. 0 .2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 ...2 2 Y we" Y WCn61 ~<l.. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban.6.6sszehangolas" kifejezes erthet6. hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl..jlr.. 27 /+. valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat. 0 . A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0.@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI. Soksz6gek (pI.®. nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit.c:l. hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok.'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5.). A modulrendszer egy koordinaclos rendszer. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek.6.es6Msorozat korlatozag nalkOi. @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas.. Ennek el6feltetele. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban. azaz rnereteben es helyzeteben. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all. lM-sorozat 30-82Or08..

~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas.. A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj.in6r (0101) BiztosftB.em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma. 4125.hll. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®. oldallranyu kiszorftasa soran.MUNKAGCORCK. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300.. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol.~.q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 .go.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch). minosftes. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. Alapozasl.gassag o)tmag assa g (csa. azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik.eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma.:. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran.. A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030.G)-@. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni.i-»>: '''*~r. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar.ARKOK DIN 1054.vagy alumfnium sin. 6sszenyomhat6sag. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 . lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere. DIN 4 094. kiterjedeser61.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-". hajlithat6.ap) a tervezett spmet aIapgt'idff. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) .:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\". A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben. -@.es reteqsorrenddel. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®. helyi adatok allnak rendelkezesre.18303 Ha a telek meg nines kituzve. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel). "'. talajvizviszonyokkal. Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054. biztosltasa DIN 4 124. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba . Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet. fgy kell az epOlatet kituzni -> @. A szamokat es melysegeket a topografia. Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022. plnce padl6lf. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j). valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet. Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak. az alapozas alatt. Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken .0.liim akllpszat1nt@ .016 (ha!lliJk:i.jjS .tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK.BI"ProIs6!j... az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni.ras..:: 50 cm -e @-®.Az ellen6rzes. MunkaterOlet... AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.rl<ja 1-/ . 3 m hosszu fa...41224 -7 OJ Felta.V . a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok. klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek. nyiroszilardsaq.. kokb61 kiindulva ~ @. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6. 4022.. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni). amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet.5 I. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok.Un..o. konziszteneia. nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr.J. viztartalom. ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen. a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni.:.ny IlrIlnyz.. akar nem lathato (pI.----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl.. . A vlzzel t6lt6tt. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal. Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet.QQ_ _ ----y...torna1edl.Qr''''~ ~~·::·~:. fajsuly.si eljarns ® MeglevQ. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. A szintez61eeet --7 @. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6.! . ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\. atlatszo. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek. . talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti._' - . ® o 1.O. talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron .s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara.18300. 4030.. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal.6-l sCJ:ve.~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _. vizsqalat. ~pttOOijjt.

An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik.5 rn. . lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k. besajtolt col6p6k.:.) Vibraeios. A magassag.t. ® Alapozas I'legyoldalban. A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak.} feluloo(das. melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese.. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- . . a tom6rftesi pontok tavoisaga kb.. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn).2.n betonb6! @ Szelesltett ala. helyszini vert. beton. a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval. stb.: :._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani. t6m6rftes 2.. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol. pI. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61.ositett lemez . 8vvz9Z77V~ a.pok lhibasj a.. A csavaros colopoket becsavarjak. Epit6anyagok: fa. acel. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2. besajtoljak.I.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054.5 m.. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 . prescsoves vagy raz6c6lop6k. A talajba juttatas m6dja: vert colopok. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik.:' .) A talaj szllardltasa es stlntese. Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. Kesz c6lopok.80-1..i!dfal vagy helyben d) Az.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala. klterjedeset. berazzak.. c. hUz6c616p6k. retegz6deset as vastaqsaqat..Om O. melyek teljes hosszukban a talajban allnak.a m{. A talajt vissza kell tolteni. de ~ 6.). Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0. melyek a talajt suritik. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat.. a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. 1. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk.J elvalas.. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon . kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.:.4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054. Az epuletfajta.) ! ... epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D..go)lajban keszitett Oregbe helyez____. falszerkezet eseteben mintegy 45°..p vasalatla.elly.: ":.. becsavarjak vagy el6keszitett.1-------1 3. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok.0 B vagy 2 x a colopatmerri. A kopsnysurlodas itt jelentektelen.) er6sltes a tamaszok alatt b. a veresi eredmenyek alapjan.sz lott aiapi r ~ ~ :. d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel. Csucsnyomasos colopo«. melyeket a talajba bevernek.) nem eJvala. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a.4014 ~--~J~ f-i\ \. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni. Hajlitassal igenybe vett c616pok. me[yeket helyszini gyartasu es elore. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. adottsaqait. er. ill.0 m). p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan.. Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @. Vegyes alapoz6 c616p6k. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics.~aJk::. ~. bevezetes nek mint a furt.80 m. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1.20 m-lq. vasbeton es el6feszftett beton colopok. ~2dF" ~1.:. furl Iyukakba behelyezik. A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®. . valamint laza kozet). a vert c61op6knel --> ®.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg. epit~si gi"Jdor fa.i~ d.. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl.1 e. a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra.. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. vfzszintes terhelesu. melyeket furt Iyukba helyeznek. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. pontatlan. alapok behatasl ® . a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket.p vasalt belonleme:d)l'il. Helyi keszftesu c615p6k.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol. Azok atmen6en futnak le. rnernokl letesftmanyak eseten 1.!isra.) ar. b. Hosszu co[6pok. 1055. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16.rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv.B m _J_ I morftlk.:OIlOS .. Nyomoc616pok. -e~ '... szabadon all6 c6lopok. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb. melyeket a taLev.. kalciumktorid).. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra.. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato.vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b. savalap -> ®. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku. homok.5.1055. ----r. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0. kiszoritjak vagy fellazitjak. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere. bemossak. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal..0-1.. ha a pont.vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere.3 3 m-es korzetbsn. melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.

ahhoz az _. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull.50 ~0. liS"h 0.+--.®.0 y~J /1 I II 1.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195..hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6.0-0 esetekb61induljunk ki.tok· fe~olt es e Szig. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek. Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni.h i'~ 0.0. A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ . .:0. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - )...eretazesi nomogrammjai 69 . Elfoly6.. / ~=2. .5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez. Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben.8 0. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen.-. . 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. illetve p6t16lagos lak6.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg. A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® . (j) @ ® A csekely helyis.le.5%.egyedi slam~ (:.{. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst. Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban.s:.\loolw:til (. ~.50 :1.10 :1. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II. ~ .' / I I / I I ~' !!i I I MunkM.tQ~l[ slam.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o.-. szigetel6lemez. tet6szigetel6lemez..0 0..0. Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100.!imos.0. esztrir. hatas a ~puletreszeken. ..gh"""no. • Elfoly6-. VOd6r.gu lefolya. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf. ellen6rz6.. kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom.vagy munkaternek hasznaliak. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret.. lejtes 0. ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61.. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset. viz felJepese m~nt. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1.. Hogy a falon szukseqos-e drenezes.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese. muanyag szigetel61emez hasznalando.20 :1.t. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma.:nosllasi Igenyt:i.. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni.10 Csapad~k.zllt6 pe~daja 1. .!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1.6." alszerI5z.@j. F~ia..i1pincezett epQlet szIgetelese.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300.g raesce oovekbol VOd61eteg. DIN 4095.20 :1.0. 2 1'..0. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent.ita..lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e. A szivarg6 rendszer reszel a dren-.:5rlltyol) 0.0. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1...es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000. as elfoly6 letesltmenyek. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3".!:Or.llllen6rz6.5 f.1 'I II I / I cf.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess. .llgenyu. 0.1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:...0 2. A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® . A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0..----- NAIOO NA1000 3.10 . II ~. valamint az elvezetesek.. nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e. 1 . Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten.6 J4i7 II I I / ~I il /1. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent. ellen6rz6. .l. Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben.0.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel).zN~ig5I'i6~ I9m(tz.1Ib61 @ S..15 ~0.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6". dJi:nlsmEtl. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel .!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0.

otszorosenel ne legyen nagyobb.1) 8(0. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek.@-@ .9) 12(1. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~. a retegmagassaggal azonoslegyen.0) 22(2. hogy az epitesi alap fajtaja.0) 50(5.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni. kaqylorneszko.5) 7(0.0) 30(3.2) 22(2. ill.0) 16(1. 8(0..0) 16(t.0) 30(3.0} 16(1. Rugalmas lugaszalag. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb.. kvader.0) 0 4(0.0) 7(0..2) 16(1. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja .td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS . masfelszerese.6) 22(2.7) 50(5. stb. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni. de leqalabb 30 em legyen.2) 14(t.2) 30(3.6) 9(0.2) 16(1.0) 6(0.6} 22(2.3} 6(0. Mesz.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.m:susodas 8(0.0) 22(2.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.5) 5(0. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :.7) 10(1.7) 5(0.0) . ®. A 2.4) 22(2.3) 16(1.5) 3(0.7) 10(1.S} 6(0.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott. :monit. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6. Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi.6) 6(0. (D. akkor torlasztott.6) 9(0.0) E 6(0. as statikailag is helyesebb. granit. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.6) 22(2. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @.6) 4(0.0) 7(0.2) 14(1.6) 10(1.6) 22(2.6) 4(0. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen .6) 4(0.0) 7(0.. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em..0.6) 10(t...6) 9(0.2) 10(1.2) 3(0.4) 3(a. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni.0) 22(2. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes. melalrr. ez szebbnek.8) 12(1.8) 12(t.0) 30(3.2) 8(0. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata. ItIszk.3) 12(1. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®.3) 3(0. reteges kezi faraqasu.5-2.4) 10(t.5) 40(4.6) 11(1.ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn.6) 16(1.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu. Karos-USod.3 em vaSe tagok.8) 8(0. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.2) 14(t.4) 7(0.8) 6(0. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb.2) 22(2.3) 5(0.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0.2) 8(0. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-.2) 16(1.2) 2(0.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj. A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott.0) 40(4. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!.0) 40(4. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott.4) 10(t.0. az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni.8) 6(0.esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk.2) 3(0.rllplniir. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb.8) 12(1. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest.6) 4(0.50 a) kett6s fal kot.0) 30(3.9) 12(1.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m'). kvll.0) 40(4. ciklop-.2) 15(1.2) 12(1. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU).4) 7(0.2) C 3(0.) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.3) 30(3.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095. A vfzszint pineepadl6zat ala.2) 30(3.0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa). ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez .4} 10(t. A k6hossz a k6magassag negy-.0) 40(4.ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 .7) 5(0. A hordaleklerakodassal kelelkezett..0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le. ®.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk.3} 10(1. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.7) 10(1.2) 30(3. dJatntl!00 ~!.. Klvitelezes. ®.3) 5(0.2) 10(1. ill.7) 5(0.. mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz.5) 3(0.6) EI 2(0.4) 3(0. termeszetesebbnek tanik. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .0) 10(1.5) 6(0.5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .6) 22(2.i$.9) 12(1. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.0) 6(0.. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak.0) 50(5. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.0) 7(0.0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J.2) 16(1.8) 6(0. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak.6) 16(1. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0.@.es vegyes falazatnak -+ (D . soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg ...

50 1.51 "> 11..510 0..1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.1053.1875 0.3. legreteggel ® Kelrategu.625 1.eeo 0.375 0.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag..3334 1. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1.000 2.398..750 0.am HQI!. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.5.0000 3.ima tm Falvast.4375 0.8 24. os 8. 18greteg nelkOI 11.740 0.5 I Fat vastagsaga.115 0.5 17. Sorsz..375 1.125 1.50 :.365 1.5 24 36.5625 3.115 1.6240 0.50 4.125 2. 18153. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1.3 24x24xl1.= 0.5 ~17.5000 1.5833 0.0625" 1.875 1.260 1...500 MIS 0. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.. liter ldom.6250 2. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at.375 155 0.8125 3. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal..5000 0.5 36. iireges tegla VHLz = Elafalaz6. old.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.5 11.: 11.625 1.375 1.50 3. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.355 0. bels6 h6szigetel8ssel @ 12..6875 0. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen. Norml1llormattJm .375 2.1:lS 1. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.6867 O..5x2a.25 3.ta[le~kMl ® KetretegLi.• 1 112normal formatum " . Ezeket tartotatksnt kell meretazni.750 1.000 1. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik.5000 1.5x5.•.250 0.75 1.= 1..r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l.6667 0.5 s d e 17. valytiidomos athida16val I- 0.3125 1.38S 0.9375 1.2500 0.125 0.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.25 '.2 7.5Sd <24 24:.3 11.510 1.740 1. 106.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz.00 :... 5 db.cm-!Jen 2DF 24xll.0000 1.5625 0.5666 2.00 2.625 0.0000 3.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 .00 1.kiugrt.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36.S:lS 0.5 17.8334 1.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.9175 1.40 1.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.240 o.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36.8334 2.5 0. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.375 0.750 1..1687 0.750 0.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.7500 0.250 1.4167 1.385 1.. burkolt talazat @ Egyn3tegu.3750 0.010 1. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni.240 2. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv).260 2.5 30 24 I 2.slmsrel) o. vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 . vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi.~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11..24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil.5000 2.50 2.5x23. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher).25 2.8333 0. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0.000 2.d<30 30Sd $3.18151.5 24 30 24 30 a6.18152...2500 71 0. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek.125 2.0000 1.135 2. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.1875 1.2500 1.010 2.3..00 4.3334 2. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell.•.7500 0.5 24 36.•.75 4.2S0 2.1666 0. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn.1250 1.4.125 0.5000 1.S:lS 1.500 1.990 1.5x7.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11. 2 112normal formatum oc.38S 0.5 117. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek.490 1. 5.50 S6.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6.615 1.0S33 113 0. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak.5X30x23. a _ nyWismeral.7500 0.1250 1.agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.125 1.3334 0.75 5.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta.6_ 1.. V ".385 2.250 0.~OI.IS75 0.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.5IS76 ~ 17.106. habarecsal ontve 11. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.6875 1.8 37x24x23. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72. 01dal-+ @).5xI7.8125 0.. -+ @.2 db Hebarcs.865 0. ill..75 1.00 s8.4187 0.1666 1.00 1.240 1.8 a7xaOx2a.000 1.685 1.5><36.0000 1.9375 1..399.5 ">24 IS5 1:.990 2..3334 175 0.115 2.8 49.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq. tornor tegla VMz = Elalalaz6.5x24x23.sooo asoo 0. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em..5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat.875 1. tomor tegla KMz = KismeretLi.50 0. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17.4375 2.g.1557 1.8750 0.5625 0.5 17.2500 2.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu.25 1. vakolt ® Egyretegu.75 2.50 1.760 1.1666 3.5 .1250 0.6666 0.1 12 (f) KatretegG.8334 3.8750 2.1666 2.5000 0..(1)25 2.3 24x24x2a. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr.625 0.25 0.00 3..3750 0.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel.5 24 24 24 17.500 0.1 11.865 1..5 11. KOlonosan.875 0.3333 1.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva. vfzszintesen 75 em.13 lj.250 2.1053.0625 0.500 1.1:lS 0.5xl1.1875 3. ® Poroton-teqlak falazva.3750 3. A falazatretsget min..365 2. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni. burkolt homlokzattal ® Egyretegii.0000 2.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu.5 <3 IS4 IS63.760 0.2500 0.490 0.8 49. Tovabba olyan epftrnenveknet.. Habarcs db Hler 16 11.5xll.5 11. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105.490 2.5833 1.6 49.3125 0.2S0 1. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum .25 4.75 3.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.875 2.

ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6'). nom porozus adalekokkal. teijes szinten.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga.5') 17.szerkezettel.. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-.. Az agyag a vilag legelterjedtebb es . hosszanti fuga fut.399. 106. szelterheles felvetelers. " .5 <: 24 <30 ~3. 2 k6sorral rsndelkezzek. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai.5 em vastag falakkal.: .pitesi m6d) es masszfv 16demekn'. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6.es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol.4165 A latszd falazat egyretegli. Ketretegu falazat legreteg nelkOI.. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old. Aeel0 S 8 mm..i\ \_!. mini kavics fentr. falazat. hablavaval. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre.:: 12.::.1 az 1-4. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'.. 2 em vastag. vastagsag em Tavolsag m ~4. a keresztezesl helyeken S 5 rnm.resz duzzad6 agyaggal..1053.18151.. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@.5 312. A legreteg sen kitolthatd. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6. melyek kozt atmeno. a 17.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben._ Hasmalatl tsrheles kNJm2. Tart6 valaszfalak. iIIetve burkolt falazat. A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2. 24 em. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik.. Falfajtak..i5..5 em vastag talaknal s 30 kN.. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek. latszo falazat. duzzad6 palaval. fermeszetee habkdvel.5 ~17. fiigg61eges hasznalatl torhclcs. Vasalasos fugaks 2 em.5 m 4226 2. legregebben klproban epft6anyaga. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek. Ezek az pontterhek a 11. Vasalt falazat. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '.00 ~8.. 66-67_ olda!.. vastagsag em Fentr61 az 5. szigete16anyagok. esB. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado.. gipsz.50 . melynek szelessspe :S 1. zaj.5 ~24 12 20 36 e~ 1. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r.. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg... @...25 ~11.S 4226 2. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11. rnelyek fesztavolsaga :S 4. d.ben.11-0.l A legnagyobb megengedeH.tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain... Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva. mint pI.0 B e= 1.0 5 20-100 £~1. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. k6 szilardsagi osztaIya.50 m.s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3.. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse. uregmentesen habaresozott.5 em. " Ha kel lranyban feszitett. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11.5') 17.25 ~2. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni.. ®.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott.0 5 13 23 e ~2. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben. habares III.75 4')') 111.l. A fi'lgg61eges ..0 11.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na. fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok. fagerendak r(\legelt 75 .18152-3.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek. tuz.5 em. falvastagsagok. resz poruau. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17. Minden reteg min..db6! keszalt szigetel6 Nem tarto. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa .n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0.50 ~B. de pOI'6.11..25 m. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI. katMja falazatnal.5 . A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett.. teljes szinten... parafa. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag. " Belsertve az eselleges szinteket 11. pI. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott. pI.5 ~3. m ki:izi:itti d~2. soron kent eltolt..OO 775 275 325 425 « 17. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ .• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105... Falvastaqsaq e 11. A kUls6 burkolatok .g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett. resz Mint fenn. atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga ..W'. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _.. szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl.. akkor az erlekek abban az lranyban. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm".5 ~17. mint beton.5 312. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja. fa.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0.00 ® 74 A kQlso.

apit6anyag as beepltett butor -> @ . A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al . az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal.ghero padl.. 1 tut6.~ 26 51 104 55 120 7 27.. v9delme a tDzlerny.(m'I) . A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4. soronkent valtakozva. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° . nyir. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-..) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6. Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is.. ket oldalon nyitva. 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6.4 300 65 108 108 32.. A tCiztarnyilast61 elore.0.. eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19..eges tal 2'1/4 elleglafal.. egy/ket oldalon nyitva..5 42 88 22..@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q).. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez.. melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik .. nem eghet6 anyagb61.5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19. elvalasztolt terekben Kandall6.S 30 64 71 88 6. ... 1 bekot6sor.5 32 95 6..Dber 35. A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak.5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS.5 m. CD . resz szerlnt... ® . a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61.5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m.5 52 72 50 @ Elteglaburkolat. . de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge.lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate.. Az. t6Igy·. kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 . a falak. egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6. A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve .Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22.. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25.~..4 405 50 77 77 65 114 114 32... 1 fut6. 1/2 legla vastag.4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege. 22. egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni .@. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia.90.@. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n.aral& ... ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@.90.105.TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor. valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva.5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6. Orramentalis hatasO teglafal.. Q).eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6.vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek. ® 1 bek6t6. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6..so- as as40 2S-. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz. ilreges terekkel O. (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal... elvalasztott Kelt6s kandall6.5 82 95 58 90 90 0 77 77 27.. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva).. ® .ta kC.4 225 80 6.IDS-.as-. a DIN 41021. ill. Az alj. A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani. avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint.. eltolt. ...4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60.4 80 6.. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas.. A fOstgyujt6 2 mm-es acel-.

30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni.5 em-es falaz6elemb61 keszult. rnellekvezetek nelkill 2.EI.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~. A kernenyek szabad. 1-3.17 12..as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be. (j)-®. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. kozponti kemenynel ~ 5 m.mag3Gsagn. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson..15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti.25120 rneretezesl tablazata 9.. ket szemben leve. levalaszte ali a melieknelyisegbOl. A kozponti (kozos) kemenyre max. kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo.asak m~gengedett ~EI. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni. palazsindelyb61. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni.5-3-szoros magassaqa. A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. meszhornokko tornor tepla DIN 106.15110 0 b15/lO 100013. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ .e"kooy 1-e1jes. horgany.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel). egyes tobbteru.91"17 2x12120 2x12. falaz6elemek._. kulon aknas szell6zesekent . egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20. LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1. FOrdOlWG .t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. A kernenytalazatot ne terheljOk.1 iii ••• ii' . ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013. hotelek. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu.17 20x20 25x20 20x17 20. hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset._. rosteement lapb61. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m.8(1--1 Alatamasztasl hossz 1. •••• . Azok a kemenyek. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben. hogy a tuzhelyek kimen6 ga. mely . a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. 150crW x 25 @ 78 I .20120 2. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk. koh6salakidom DIN 398.20 25x2O 2. zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak._. += : I.o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7.>: 13.n~. vagy samottb61 DIN 18147. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok.8(1 --+-:0 1. A termikus felhajtasu._. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva.val . Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0.20 12._.20 2. ill. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m._. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h.. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea .Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet . ' ••• 1.. rneszhomokko DIN 106. Azok a kemenyek. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. A. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel . Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni.2 mls. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri . valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h.vagy rezlemezbol. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0.r". 1._.nn. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':. nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61.45' ~ --- ® HM.'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6. Kemenytorkolatok kiemelese. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel.lepe. Minden kemeny rendelkezzen egy . A motorer6 nelkOli. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel.20/17 2..>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku. harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel.. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m.5 IS IS 20 25 30 22. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. oldalon.2IJ_ CD ~ t5<!LT . =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT.~ KEMENYEK DIN 18150. vendegl6k es hasonl6k. ket szemben lovo oldelon. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!. Oreges tegla B DIN 105. konnyli beton formaidom DIN 18150. gazbeton blokkidom DIN 4165. tomor teqla DIN 105.~ff'j L. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj . lap szerint. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!. legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal.EM.es egy mellekakmi.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas. Minden nyitott kandall6t.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @. klsmerenl. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint..s 10 glxl5110 1000014. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61. narorn gazkazant :s. a legkisebb oldalhossz 10 em.'tt f--Ievego. gyujt6akm. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben.

egy all6 szek a teto kozepen. ~A9j= A~ . ha a szarufak hossza ~ 4." ~c . ragasztott fatart6kkal.Q .5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek.csos fatart6k. Fesztavolsag S 25 rn. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott. 12 m eporetszelessegig.4.e> '" .lk. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly. > N " E s: $ _. A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak. ~ 25° 3.tl6k fOggolege. szelemenes fedelszek. -7 80. de kedvezo a nagy. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20. bels6 ter. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal. Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban.~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j .. 45'· ban donfott gyamokkal. ~~ ~-. Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel..es torokqarendas nem alkalmazhat6.. acsl. meleg). 4. FEDELSZEKEK Alloszekes. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80. Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek. G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: . teherlevezeto oszlopok.---------------------.f ~ H 7. oldal.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s.. SzaMlyos. 10. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato). lkertartokent is. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar. A tart6szerkezetek fi. '0. 0. forrnak es merevitesek 81 . tetoto res. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4... h[deg.d6 . A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba.. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt.. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet. a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. 2. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61.". elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval. ill.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> "..5-12. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. als6 k6togerenda. szarufahossz 8 m-ig. lehetseges a tarnaszrnentes. . A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt.jl essz 6g.5 @ K6zepen nom gyamolftott.5 rn-nel. Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. szel. @). old. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. 5.es hoterheles). 15 es 25". A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb..50' ::~:>: = szarufa S . ~:t : Ores fedelszek 15-40 * . rel"yeregteto h. hasznalati-. old. Ha a szarufahossz nagyobb 4.c:. er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer.~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . hossza FEDELSZEKEK ". Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. a terheleslol stb . falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra.5 m-ig).. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. 10-20 "'<u ~cn <l.5 m. atk6to kettos fog6fak. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. 45° :~~:.0 ® ~ .015'. ~ . oldal ®. a hajlasszoqtol. .. atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em. 6. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min.tkeda es le~6 . tamokka! ~~ t b) Em.iggnek az anyagt61 (fa. Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet. a teherlevezetes fajtajaval. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80. szabadon athidalt tet6knel. torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas.. vasbeton). Torokqarandas teto kb. 1.' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & .

A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles.. Tet6fedes tel6cserepb61. Fem tet6fedesek cinkb61. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak..1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel.55 0.50 kNlm' @ Angol pelaredea..6(0.45 0. •• z.60 kNlm'. 70 60-100 k6. fern trapezlemez 0. 0. soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto. 0.50 0.. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15. A terheles habarcsozas nelkul.4%) (22. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9. TOI. nedves kornyeken szlnte a fele -> ®. 30 em tavolsaqban fektetett..11610 mm.as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0. normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0.50 0. kis hajlasszOgu nunamcsersp..50 m hosszu lernezee.9%) (2S.50 -I >.0) (4·. max.6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm. ritkabb esetben lucfeny6. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13.30 0. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m.55 0.. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb. Tabla 2.60-0.: kN!m'. horganyzott Iaposacet rezlemez. cementrost lapokkal is.ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0.. lecezessel egyutt: deszkazaton.55 0.30 0.rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(.2%) a. tltancinkksl.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13. ace! cserepelem.55 kN/m' Acellemez leloelem 0.30 0. csereplecet oeteertve: .ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-..2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 . azonban leccel egyOtl ertend6..55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben .15 0.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~.. vbrbsfeny6-.45-0.SO -.75 mm.175 m kozotti. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el.cserePfedes..•. eresz. Habarcsozasnal 0. razlemszbol.25 0. DIN 456: Homyoll tetocserep.(:.. @.. @ 82 4Kett6S(h6dfarku).25 kN!m' f- Cserepidomok 7.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes. stb. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda. nemet palateto-deszkazaton.66) 0. ©.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8. A legtermaszetesebb hatasu a . Cserep: h6dfarku.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom.e5z05) (7·. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye. DIN 456: Homyolt.. I- 7.60 0.60 0. horganyzott acellallehetseges. oldal.mp6: horga.5%) (25. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp.25 0. kezi cseptessel keszul. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton. Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61. ezert dornbontashoz. konnyebb... DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa.. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb.50 0.0.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--.•. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0.9%J (17.. sz. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint).®.93 ~1/2hullilm.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: .7. rezbol. 2. oromszeqely stb. Pala: <!: 2. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek. esucsaval felfele. Atfedes: 8 em. retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia.2-2.(i.•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 . hornyoll hullam. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet. horganyzott acelbol.80 . •• ) (5·.45 0. tltancinkbol.7 mm A h.60 0.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel.reszes) 18-. teny6.•• .lecekre. Alumfniummal. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).Al16korcos ledes Fern profillemez.jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0.0 0.0 1.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott.. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ . 1.15 es 1..4 m hosszusaqqal.50 __. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®. reform.SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps. Az atfedes 150.4%] (20.:elb61 A keszUlnek. de 10 cm jobb. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.ott k6zott 175-275 k6zott (8·..•.80 0.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.50 0. hosszanti atfedessel E116c..90 0. ill. ZSindelytet6 -> @ tblgy.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto.50 0. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m. 200-as lemez ved a szal as por ellen.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0.. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.'. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj..s<es) {7-reszes} (•• . "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0. 1.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0.63 mm vastag).7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17.. aluminiumb61...2-1.45-D. ill. . ' •• ) Lair. keszulnek -> @ . 200 mm _. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka.. Elettartama napos vldeken 60-70 ev. G) .1-2. olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese.-. lecezesen..nernet fedes" -> @.7: Femfedes aluminiumb6) (0. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt.25kN!m' @ Neme! palatedss 0. 0. 0.5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes. betoncserepbol. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I .30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01. nyornashoz.POSBCEiI koz. AI..0 6.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @.

(i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. kat szarufa 01l6s csapotas.. A ket szerkezet kornbinalhat6. a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen. paclasablakot szoktak elhelyezni... @ AII6 trapezablak ® u.. merete es rendeltetese. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. akkor tetoablakot. kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 .:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont.a. mint . bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz. elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki. Szabalyos. (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u.. iIIelVe annak tobbszorosenek.f3\ EgySZ8ru csapolas. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. mint .!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t.a. legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek.a..a. mint ...a. Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk. ® ® u.. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek. ket szaruta 1. fogaza50s raOltetes. szalfa is lehetseges). @ @ u. Teherhord6 rnesterqerendak. mint .a. mint .a. mint . a hazteto formajat61. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye).TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk.Lapostet6s afi6ablak m ® u... ® r (2) . A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala. ives alJoablak @ u... mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg. TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo.. r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda... AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet.. mint . anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast.. Nagysaga. @ @ u.. teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen..

meehanikus igenybevetelt61.a szell6ortetelld6.vlzszigeteles .5 kglm~ bllumenen 85/25.. akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo. o.vizsziqeteles . bm. A lenti.szOkseges Sd.-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek. a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A. szokasos 5-30· 8-15·. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban.4.k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 . Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88. kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet . szokasos 25' 5--90".rtmetszete ~ orom. Falesallakozas . o. k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez.:l. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa. forre.teg kiszell6zese a parkany. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il. A szell6z6nylM. szokasos 2.725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva.torntimU A. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd. 3. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \. ved a felh6lyagzast61. mechanikusan r6gzitend6.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen.z:@l Sz.. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez . Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. Uszada 30 DC.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61.4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI. szokasos 30-50' 30--90". 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv. resz} is . Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan. {rci.. KlW 1. koronafedas Cserepfedeses teto. szokasos 45' 35--60". 3.:: 5 mm).4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .s~2:5m a::-15rn+s.10.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta. az optimalis a horonyres (minden oldalon). ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes. 1~gO x(9.J ~ ® . A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1. Amikor az .2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"".0 .ved6reteg leterheleskent.BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena. 100% ~ 0. szokasos 33' 3Q--60". intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve). ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd.1 Elerru fenmn. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt. I I I 1- = szijks.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt. rneretezese -->® tablazat szerint. reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!). ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek.hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag.anyagvaslagsag (m) Arka. A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg .:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0.gkO~ lonbseg minimum 4. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag). ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk. resz. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz . 60% reI. 1 DIN 4108 I'blazalot.<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre. 70% reI.h6szigeteles .-30 x 0. nehezebb) 1.:imltasl eIJ~flis: A. Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt). szokasos 30' 20--90'. alalstlemez.)1' reszarannyal ®.menes lemez 1. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6. o. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot).®.c uvegteto Cserepfedeses teto.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . o. iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . bitumenes leme~ 3 kg.stagsag -. para!. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en .0.t legiobb " gyM"161 megtudni.2. szokasos 45' 45--50".S. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren.94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0. szokasos 45' 4Q--60"./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D.215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0. szokasos 25-45' 25--90'.oldal} 5. es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre).kalmaztts: Megalrapitani . fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton.16. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei.08 .0. szokasos 19-20' 20--33·. 23% = 0.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>. kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto.. AI 100 (8+ 8} - -20 I. lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik.1 $13 . szalma es hasonI6k). --7 <D. atszellozes szempontiabol kritikus. szokasos 3-4. . Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI... parat. kavics 7/53 es ken&. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88.:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6. A tet6 az sresznel nyitott volt. szokasos 45' 45--80".:10m ahol s~ -.OBm M. duplafedes Cserepfedeses tato.. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133. szokasos 10-12' 12-18·. Lak6helyis. az UV-karosodast61. 3--30'.5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+.5-4'.aOm'.215" kGlso h6szigeteles asetan.szarufa hassze $~ . szokasos 22-45· 18-21·.1ejtbelon parazar6: 3. felepftes alulr61: h6szigeteles .raml6 nynasal.: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61. ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez.kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil.215%.:X:.:. ~ ~leI61eIUl.2.keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9. a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78.>l6n. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88. Tovabbi biztonsagot nyujt.srrasai szerint haszllaljl.lk fel a . szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal.x as '/' aranyok.2 mm-es alumfniumkasfrozas. old. ®. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88. 7. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®.-. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'.. o.2 telofelOietnek Sz. tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd.tag •• g.120 m' KN-I = 0.301100 (Id. -> @ . bitumenbevonat CNegszal ha.m: dlff'. szokasos 45' 30-45". de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo._. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek. 4.ved6reteg.gat. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek.:.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten.vfzsziqetelessel. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%. .. 87 .!. ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak.vagy betonprofillal ~ 88. Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338.2' 18--35·.O+9. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot..2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z.drtfU. megolvad a h6.10m··KlW 1 . ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).. old.A. 52 143. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks.sd $Zukseges $~ .:. ill. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa).94. 23%. szokasos 6-12· 3-90'.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O.40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz. 5-8..sos. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen.00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2. DIN 4108.® mindig h6szigeteltek.018 m2/m .sd22m as. kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni.90 cn?/m Alkalrnazas.gek 20 'C. ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6.lm~ Ctvags.parazaro . Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0. -5°. ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0.9.095 m' KN-I = 0.lI x s (m) po . o. 2. old. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat. 2. negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto.h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal . hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®. felepltese alulr61: tet6 fodemlemez . hagy na j6jion h~!re paraleesap6das. para!..lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami. szokasos 3-4. szokasos 4-10· 4-50'.2).15m. 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. normal •.dilfiityol Nr.5%os (de jobb._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore. dupla fedes Kopala teto.4m . szoxasos 15· 18--50·. lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa.~zell6z6 keres.. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'. .beton lemez tet6f6demkent . Paras leveg6bol viz csap6dik ki. ha a hajlassz6g 10% alatti. Segf!.

.. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal.. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek. fontos a vlzelvazetss miatt. ha 3%. o. Lejtes :? 1 . vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01... a bels6 retegnel .! I'afoc~at 11I}Zll.. 8etontet6 .. K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel. jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel. o. nedves heIyisegeknel nem alkalmas.'_ teggel )("YYffi . -arapoz6 bevonat ragaszt6 . Hidegteta.glom{M~ les. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen..lrkBny.. hanem azert is.zomOl<elPoo:l c:1.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal. lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! . a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 . ennel jobb: ketszintes . Fordftott retegrendu tet6 .. tavolabb kiOl6 ereszhez. FD l~mrt6szege'y .l: ta.20. mely alul be lesz batonozva (..lpr~kQn @ Falcsatlakozas.1Zll\..zuzah§k~ szorassal t. szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig. a hibak konnyen fellelhet6k.J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek). mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne.® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval.Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel. o... Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87...ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton.®. ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. ®...znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H ..til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '.es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h..teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. nem szokvanyos megoldas. ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!.-.~ . minimum kat vizelvezeto .. jobb. bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13. Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb. meg jobb. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni.5%. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell. Hideg tet6 alatti.essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel... Hideg tet6 . Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88. @: egyszen1 rnsqoldas. =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel.rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. nines felfagyas. paradiffuzio ellenalias 110-120. Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell. nemesak a esekely felGleti suly miatt..0..e"yoma" ~ sp. bit. ®."----". Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel.!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten. G). Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas.. jobb a jarolapburkolat. a szigeteles . mint a normal melegtet6knel. kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . Retegrendjet lasd ... @ es ®.::so) r.0.Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p...5'%-a lehetl Faszerkezeten: . o.. a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja. El6nye. ~ 80.. megterGl6.. f6kent uszocanal... db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa.:: 10 em. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:. @ . kivitelezes soran koraoban szigetelhet6.lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •. teIOIBtvedelem.gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88."". ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3. lltl07Cl.atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c. o. amely nyaranta mindig ujra klszarad.. mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9.. J..k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ .LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88. @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel.leg d &.. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett).. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok.

A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval..8uperbum" Arachnoideum Hybr. fa. cserje.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" . Esozteto. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2. bokor. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B. valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el.) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese.!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6. Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese.:. 70m '. Mozgathat6 z6ldek. szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten . ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit.. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan...beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl. Tragyazas. fU.cm. evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \.hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr. lagyszaruak.. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven.9-3.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'... Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu.llare Szelld va~u~.taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l.. N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir.Weisse Tatra" Sedom Spur .em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1. bokor. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot.V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma.1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4. Csepegteto ontozes.. Extenziv novenytelepltes. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g. tetokertek. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre.es f6ld reteg 7.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes.. Araszt6 ontozes. Esztetikai elmeny nyujtasa .gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3. a parasztbe. 91 .j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum .ssaga . Pormegk6tes 8. Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6... § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga. "Elegant" arany (arany) 2 g~k.. Mikroklima javulasa 5.l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" . ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz. Levego [avulasa iparvidekeken 4.Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal.::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6.7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre. CD Tet6kertek bertakasban: . Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak. laveg6 . Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct. cserje.:. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes.nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!. Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6.!I te!Glet reven \!'.eletmin6seg [avulasa 9. 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek.

a viztarozast. stb. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. 2. a biztonsaql savokat.'. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. Megfelel a kovstelmenyeknek. nem ktvanatos aljn6venyzetet. fei0lviJagit6 kupola. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. Tavolftsuk el az idegen. lefoly6k allapota. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. ezek legyenek eve 16k. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. 5. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). A funkci6jat lemezhetji. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. 12. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik. 3.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. stb. meJygarazsokra. beal· 16kra. palantaultetveny. 32 __. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk.. Tet6szigeteles (holyagosodasok.d6r. es azok a heJyek. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. szlvarqolernez. 7. a viz tenyleges elvezeteset.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. vedoretog_rr= o"'<'oJ. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. vetes. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. vegehici6sreteg_ . tarozasat teszi lehet6ve. 2. ill.. 11. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. esv. kaviesb61. 9. kiszell6z6es6). 4. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. nylr. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik. spsctans muanyag lemez. statikai. 8.. juhar. vizet es tapanyapokat tartalmaz. 3. f6kent a f(lz. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. Szur6reteg. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben.. Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat. 1---- b ----. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. 4. 3. kivaltkepp a tetokre. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. viztarozas. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. 1. Vizelvezet6 reteg. valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat.Id'. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek. dilataei6s hEi· zagok. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____.. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. 11.otog_ 'it. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. lejtes kialakitasa. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell.. atszetlozes.25--. 10. dilatacios hEizagok. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. -Iernezek). amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit. falcsatlakozasol<. Anya· ga: szalfonadek.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9.. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. 8. 7.. pI. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. funkci6k. Gyoker elleni ved6reteg. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5.0-0t. felela szabalyozott vrzeltolyasert. 10.6. -fonatok. nyar. r-r. A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. 4. szuroszovetbol all. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. Ved6reteg. 1. a tet6esatlakozasokat. a. repedesek). hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. talajszellozest. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. mint peldaul a tet6ereszek. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t.ik: kielegit6 novenytelepites .-I. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. habositott anyagb61 keszult drenlemez. vedot6lia tomlt~. Elvalaszto reteg. A szaraz gyepet. Alapszabaly. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. szerkezeti vonatkozasok 1. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek. vlztarozast es a terepkialakitast. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). extenziv novenytelepites k6zon 93 . 6. stb. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek. Extenziv novsnyzet. borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel. Kovetelmenyek. tetoattOresek (bevilagit6akna. 2. 6. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J. 6. Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. 2. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. DJN 18195). 2. pererncsatlakozasok. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I". Lgyake. A tet6szerkezeti. ell. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. T(izvedelem 1. 8. a vegetaei6s reteg szell6zeset. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. resz szerint). Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk. 4. talajreakei6k (pl-lertek).

Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. arnyekol6 tet6k. haromszooet. Szelesseg = 45 m. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. Kurt Ackermann es tarsa. 0. tarolo. [~ 'r. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. teglalapot.szegelysodronykapocs 95 . osszetlesztese (konfekci6) varrassal. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). @. arnyekol6 tetoknel. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . Hossza 2000 foly6meterig. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. ®. G) Namet pavilon. @. pavilonok. stb.!9 tet6szerkezethez @ .es szelterhelesnek ellenaIl6).as vfztaszft6. szennyezodes. alkalrnazzak. Arkarrnazas: kiallftasi. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. taroio-. stb. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park. Alkarmazas: Kiallftasi. az ereszeken. Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato. F. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. acelsodronynalok. tartovazuk fabcl. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. ~: :I~'~ 0' . acel. ragasztassal. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed. melyeket csuklos. heqesztessel. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. (1). a szokasos 1. @. epilesz. MOnchen 1972 ~ @. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el. Gutbrod. nagyfoku szlntartas jellemzi. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban. @. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet.5 m. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. 6nt6ttvaspersely. A hal6s hejszerkezetek peremein.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo.t6csavarhorgony. szabasa szerkezetnek megfele16en. varakozohelylseqek. Szelessege 1-3 m. 0. :[J 94 Feszitett szerkezetek. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1. eplteszek: R. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac).0: ". MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972.® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. ipari es sportcsarnokoknal. Alkalmazas: Kiallftasi. soksz6get.~ Feszitopaszma . gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. IA\ Olimpiai stadion. sodronykapocs. Az ugynevezett lebeg6tart6k. hossza korlatlan. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. stb. nem rothad. Kidolgozas: Tekercsben keszOl. ~: . ([j). ipari es sportosarnokoknal.': ~: ~H Wl: hr. ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. ®. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. technikailag egyre bonyolultabb. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. melyet ketoldall. 5 @ @-@ . ~0 : ~0 . vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. 0. kart. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. Montreali Expo 1967.

® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) ..Michael Hopkins .' . epilesz: Michael Hopkins os tarsa. Dortmund. @.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. rud.. epltesz: Norman Foster Ass. CD... '.RichardRogers"" @-0. negyzet.. ' . dereksz6gil Mromszagekb61 allnak.. Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas.X ~ X 'XlXIX " .:V reszletrajza "Plana. ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. abb61 induJjunk ki. a dodekaederhez 24 rud. CD-@. dortmundi vasarteruleI. A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell...0. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt..XY >< X X XC/IX X X·.. Hugo.' X. Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek. melyeket ugy allltanak ossze.jflI ~ Terr<l:cselem. feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar. A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok. X.. SwindonlWiltshire. Szabalyos sikhalok a haromszoq-. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van. London ® Kiallit6csarnok.. ' x>. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster ..l. melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt . 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6.X ..vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg.\12.. hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-... Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban .® . Rendszerint ez csak fa. A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all..: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak.... hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen. 18.: Stratmann.. es konnyed. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl).® es GOnter Behnisch sportcsamokanal . 'rx'IXIX 'X'Xx . palyazati terv: Portmann.XIXIXIX . . e 10 o!da~(i . akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni. Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart. 'XX7 .../ tetraeder ® Terrscselern. Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9.es lzokasdar." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n... ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk. @. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet.. hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader). Cambridge/GB.rxrx . " "" . belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ .. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk. Racsszerkezeti forma ~x . vagy kiugr6 gerendakat tartsanak. okta. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ . 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl.. Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata. 60° as 90°-os szogben. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) . epltesz: Behnisch as tarsa.J2.@. hogy rneposszak.XX . A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at.es tart6szerkezetek stabilak.'. elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern.'X X . ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X . ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk.. terv. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk. ® . @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal. Echterhoffe..oktaederb61es tetraederb61. amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61.es hatszoghalok. oktaedeIb61 es tetraedsrbdl. Klaus ® Koncertterem. epitesz: Gerber es tarsa. melynek tenyez6je -. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. . azaz a tetra-. XXx . @..X . cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani. rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze. faloktaederb61 as tetraederb6l.. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve . oktaeder €IS \!_. hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk.® es Gunter Behnish . Ahhoz. A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal. .j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo. ~~a"~ I.. @. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . Sik. Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg. megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°.: X'X7X .. Panzer [-. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61.Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont.. Paderbornl Lippstadt. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. feloktaeder es tetraeder ' (. A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset.

o!daluak.ends:ze. gerenda 9. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269. csak egy. kilzponH d. K(lp 4. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~. MERO-csom6elemek . Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu. az als6 OV KK-rendszeru.kezethez. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl. a rudhosszak ~2-. egyest6bbretegusze.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1. BK-.nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak. a rendszercsom6- o o o elemeken.l. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok. egy ekratetb61. Gerendely hasitott szeg 7.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D . ZK-rendszer (hengercsomos). amsnnyJre a mlndig ism~II6d6. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @. Haqeszteslvarrat abrakon. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5.l.. es tobbszoros csavarcsatlakozas. hogy kiszerelnenk a rudakat. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni.zet."".::-~-='"-. tobb csavaros kates. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit.:':-i ". A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra.uah ekr. Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta.endsze.7. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg. sarokmerev. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] . kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . Parakivezet6 nylras 8. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . -.®.. A tetah'. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. Oreges profil (cs6) 2. amelyek tobbnyire 1Q-. 6.szortl6gyLirLi to.~[tQtt~ 11. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk.L3-." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s. nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. amennyiben szukseges.Io:PQfa 12.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. f---------------------------~ a -4. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. trapeztelOletU alakzathoz is. 1. az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all. ill. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese.tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. Csavarbemeneti nyflas 3. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara. szelemen. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @. egyszeres nidba integralt csom6rogzites.-:rt.S csomol kozott. (blokkcscrn6s).Qt ~~ B. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta. A g6mb csomoelemekbol kiindulva. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® .illetve rudnpust az epft6elemek kozOI..etegu szerkezethez.®.-. Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. ® TK-.0. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. Menetescsap S. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E. Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. (perselycsornos). Q. ebb614vfzszintes. A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese.I..45. ketretegu tarl6szerkezet.lC$6 13.@. Gruga N6v'. csak annyl furat van. Az osszekoto eszkozok csapszegek. ® MERO racsszerkezet felep. epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D . A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. lIizszll1-lEr. Q1). epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete. Csavaral1yapalasl 5.nyhaz. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA). csak egyretegO szerkezethez.@. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® . tol~gatoles hOszl. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. Minden terracsszerkezetre igaz..d-gy-. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras. Itt alapelvkent ervenyeslil.