913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat. a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. valamint szamadatok hordoz6i. m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48. metszetek.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek . oldalon. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286.epuletek vedelme . szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. munkagodrok. az irodak elhelyezese a 326-348. es 61.epUietuvegezes . amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. a 320-325. oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. az egyes helylsegek elhelyezesot. 459-468.meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok . Egy epltmeny valamennyi reszet. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . a tUtes es szellozes a 103-107.. a falak. Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara. oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern . Olvassuk el az 50. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470. vagy a 450-454. haamester. hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . azokat is.alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer. 829. oldalakon adunk segitseget. oldal. Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. oldalon. falvastagsagoka 71-74. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205.alkalrnazas Meretaranyok .fogalmak . Ebbal 35 esoport joU letre. tormak es tajtak csupan peldak. oldalon ismertetjOk. Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek .ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. oldalak.paradlrtuzto . tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. Az alapok. A rovidftesek es jelek magyarazata 1. oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432. A konyvben talalhato meretek esetleges .alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates .alapozasok. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . a konyvtarake a konyvtaraknal. oldal alapjan. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. oldalon talalhat6. oldalon talalhato. A szabvanyos es mertekrendeket. vegOI pedig a szerkezeti resz. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. :: .A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti.alapismeretek Terracsok . a trezor beepiteset a350. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak . MeretezzOk. oldalon. A cfmszavak jegyzeke 615.alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok . szakacs. a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225. onrnaqaban tarqyalluk.benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . oldal A raviditesek elengedhetetlenek. a tet6k a 80-81. oldalakon leva szallodak alapian. A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310.feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI . oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok .alapelvek Meretaranyok . a kornyezet feltetelei kozott. Az alaprajzok. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k . stb.els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 .szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. pi esveze es . a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70. oldalak alapjan.atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen. oldalon talalhato. rneretet es berendezesst a 229-250. oldaIon ismertetjOk. oldalon.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. oldal szerint az ettermek. me· reteket a 60. szerlnt. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. oldalak szerint. oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. 01dalon talalluk. ·Az igazgat6. az akusztika tervezeseben a 134-136.epitesi rnodok . oldaIon ismertetjOk. koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek . a vilagftas es a benapozas a 140-149. a lepcs6k. oldalon. 476. Hatarozzuk meg a 341.tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. oldalon. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1.mechanizmusok . Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem . Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. az 595-597. EP't~S k· .

garazsok . RuhanemOk Furdoszobak .zajvedelem Kertek .tervezesi peldak . negyzet-.laboratoriumok intezrnenyek . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak.logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek . es satortorrna Fahazak .akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss ..::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas. 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek. Bankok . oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .. Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 .novenyhazak . Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k.reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo.epUlettlpusok . ~ . 338 391 Stadionok t. beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq.felvon6k l..akohazak tellkerttel.szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak .as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek .fahazak Sater ..szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok .altalanosan Bankok . Ovegezett felvon6k Utak . T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l. tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo.motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A.es kuszonovenyek Magasftott.eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 .. Mozg6jardak Felvonok ..epcsok Harnpak .agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek .elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk ..mosodak .234 235 236 239 . lepcsok. .rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek . Fedett uszemedeneek . Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek . 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 . 262 .iloterek . Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok . fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek .. utak. . rakodohidak.kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely. szelfoqok. Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak. l. 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes. eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek . kocka-.ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak. : .keritesek Perqolak. tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak .blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak .' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas . 263 267 268 269 . emel6asztalok Hakodorampak Kertek .okologikus epftes l. 320 326 330 333 336 .benzinkutak .:.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII .akohazak lejtos terepen l.tuzolt6sag Panoramas. 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k . 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak. .es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek .berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak .alapelvek lqazqatasl epuletek .a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok .lak6kocsi Nyaral6k .Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak. Pihenohelyek Repi.kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai.

del. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f.50 m Laboratorlum. ca. Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v.-Ing.szabvanyok 580 581 .O. ajtok. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek .nt.sulyok .u. lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum. emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint. Vergabe. Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG .. Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas. MSZ N. mOanyag. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre .z. sec. 1302 Mertekegysegek. padl6szint. Silden. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6. ). biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia . Folyosok. 582 . tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. J( vaw s /I.ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok. legalabb Magyar Szabvany eszek. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x . tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN . nyugat padl6szint pincesz.. elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas .d..es h6elsziv6 berendezessk FOst. } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross . S. megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor. kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. Westen OKF· PSZT Av.. Sportcsonakok . mas kiitoanyagu forgacslap. Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess. Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6.szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau . szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok . habbal oltok FOst. megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo. 1 . 12' Templomok Orqonak Harangok. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau. vallalkoz6. CO2-0ltok Porral oltok.BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira.tender. Deutsche Industrie-Normen Elektr.l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1. lepcsok. funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia .ill.TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport ....jachtkik6t6k es jelek .25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1. patoloqia. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak. kelet. . gazdasagi udvar .j. k6rUlbeliil.es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek.L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D. W Norden. Osten. alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek . (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek.1. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek. Nappali klinikak.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend .' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr.muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll. haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j.M.

8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6.80665 N 1 Mp = 9806. 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg .163 1. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl." ero..6MJ W W wat1 wat1 - V. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3.67 ReaumurfoK OR 9R='I.80665 N 1 t = 9806.Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974. rls Ford. resz (4.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8.3 0..73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ".01 kNim' ~ 0.tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25.4mm 1 ft=30. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1. It fathom mil sm a KOnnyObeton lid . 1 m .72 kladas) Cement DIN 11641.000 Pa = 100._' (energia.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg. e" R-eaumur-h6ms. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0. as 1977.6 ·10' J =3. . I.W. rssz (6.8 1.. e H6ms.96 1 10 4166 1.s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise.62B8m 1 mil = 1609.60665 . f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7.65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B..nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!.ORk I'R='I. reez (1.6kmlh 1kn = 1smlh = 1. m = 1 m' 1 m' 1 s-.1888J =1.62 kladas) a} Ho.163W/mK = 1.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.T. = 1 m So.W) (m'KiW} (m'I(.163Wtm2K = 1. S' Rm R' LSM l.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ). molekutatcmeq ® .76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In. J.6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3. as levezetett onall6 SI-egysegekre .64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.10"" N 1 kp = 9.70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0.65 N 1 kg = 9.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per. v ® q m DIN 1053. januar t.662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = . 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.163· IO-SWh 1 kpm=9. VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre.8 h = SI.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3. m.e =I!.~. Id6interval!um.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1. 1 So. per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol .a.344m Ism = 1. = 1 m' So.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. 1 m ..W) (m'I(.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet.6 MJ 1 PSh = 2.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57.76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7.75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11. (SI = Systeme International d'Unites). I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R.K e = T.T Fahrenheit Mms. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 .58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3.3 GB4.69 kladas) DIN 105 2..8 + 32='1.33.4Scm lfatflom = 1.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i. telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6.5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m .as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9. hooram) A a k llA WS. Id6tartam A.1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9. 1978. 1978. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg .72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765.45359237 kg lpf=O..J. ° .15K o. rssz (7.163 736 1.69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg. s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p. T -459.B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI). Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil.-tartomany 6. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J.557.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia.1 Nlmm· .296' = 63. kozott lepcsozetesen tortent. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9. elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver). 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I.amper dus c.e~ilJmslJga.Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7. Szilardsag Munks.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas. Tonna-sro Mechanikai feszultseg.l'R=5J. Derekszog Reg. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA).sodpe". 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s . 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m . keresztmetszetl lelUlet.T.To= 273.rtits id6tartama perld- kg.163 Merlekegyseg ("C.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11..8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern. per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m . aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M. Menergia) teljesitmeny (energlaaram.72 kiadas) .

borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860.~ ® . vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =. 3... ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt. margo)._.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi.. Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal.841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. . A fejlee mindig felOl. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824. @ 'DIN A3 meret .V. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® .8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk. celszenien egy 18.1189 1..~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg. 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben. 5.660. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A. 829. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14.. A vagott torzstervnek... vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al._.5 em szelesseqben. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik. megpedig celszenien egy 21 x 29.6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I . G) 1a mm A4 . tumrneretu leqyen.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 . A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO).DIN Al . 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k.-._.7 cm-es sablon segitsegevei. A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat. tervek. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®.8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani.g Legnagyobb k8pszelesseg. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz. s-ot. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes. 1500. hajtas)._. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal._. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni. 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e. 1250.® Formatum· es x . 1560 mm (ebb61levezetve 250. 476. g Fejlocmarg"--! 81 T ._. sIb. 30 ® 4 Fuz6tt. Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett. rnappak.DIN Al .abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6).900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650. . A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2.. . 4. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle._. 2. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg.. A fUzas dosszlek. de a fedel ennel kiesit nagyobb.go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. transzparenspapirokhoz: . Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei.. rneqbaszelesek saran. lafhatoan.900. negyedeleseb6l. A B. haitas). A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg. atir6t6mook egytlas8.® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal. Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. a maradek szstesseqet felbehajtjuk. rr=.ALAPSZABVANYOK DIN 198. I. megfelel6 helyzetben legyen. 4-et. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO .-. tablak. A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani._. fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt. ill. A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1..). 0 ® L=. az epftkezas helyszinen._.. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok. @ - ® G) . igy a feliratos resz felOlre kerOI. Pap!r fels6 szele (tejlecmargo).189 m. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk..5-tel osztva nem 2-t. Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz. A szabvanyos forrnatumot dr. k8thas8..A3 tormatumok eseten = sebb lesz.5 x 29. DIN A2 . ~ .lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® . 1200 mm.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18.A6 formatumok eseten = 5 mm. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek. szaliitaskor es a tervtarban egyarant.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre.1230 841..-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'.bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles.y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k.:::J DIN A2 . a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal.. all6 elrendszesrl.Ib.

tOntetni az eszaki iranyt.~• ~ .':"iI OlajtOzelesu ® '<".5. rnatszet. . az epilesz neve (alafrasa). Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI).823.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak.0. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb. az epitteto neve (alafrasa) 2.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. 16. . az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban..~> Lada 40/1. 1 m feletti rneretekst m-oen.12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1. a rajzon fel kell . 1:100. 1:2. @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4. gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz). alaprajzon. oldal). 8.·. amerre nezziik a metszetet. az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz.60x70 Varr6szekreny SO/50 .1.. 15. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek.00) viszonyitva adjuk meg. adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa. . 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel.25 (J) 6 Magassagok megad8.36. stb. a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. 1:2000. 90 x 90. 1:50.•.20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . 8.. Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·.00 1 @ +3. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0. A meretszamok helyzete olyan legyen. Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1. .. A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1. vazlatterv. 1:5000. . MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. a leptek 4. A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 .1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas .) 2. 1:1000. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara. . hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa. 1:25 000.100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 .100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -. ha kor keresztmetszetUek.. 0 = atmer6 jellel. Az ablak. alaprajz.00 .····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0. 1:25.. 1:200.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120.50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen. szinten tortkent kell megadni..·::·. joqosultsaqa 3.. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk. megpedig a belep6 merete all alul. 11. Az emeleti pad 16k. . ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni. :··:::. 1:10. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 . oldal). a fellep6 mereta a tengely felett (Id. a szelesseq a tengely felett. A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170.r'"i'.40-1.) 3. Mindent leptekhelyesen kell abrazolni.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok). 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. A kemenycs6vek.50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': . a rneretvonaltol jobbra.)~~~~k.30x 1. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv . Szekreny 60[1.. . stb.··:::. 1:10000. A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben.z6neve (alalrasa) 5. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id.·.. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) .":'l. 1--6 lap szerint) -7 @ .'1'. terv. szOkseg eseten a generalvallalko. A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel.sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t. 1:5. 1:20. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406. homlokzat. a rajz fajtaja (vazlat.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60. 1:2500.1352 rint) Id.406.60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195.. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. perspektiva. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80. stb.

as hangszlgelelt!S Altalanos h6.lIrg. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany.. Kapcsolt gerebtokos ablak (K). Grlinit.. psnesz.51250 4 ~:. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187.:. toly6vlz .argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx. I fehsr I .. ® == CD a.. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0).. tisztitott I Torokgaz. I .) f.argo I tak.xxxx . termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ . I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel... alatt nem all6 viz DIN 18195. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ . kettOs ablak (D). Nitrogen I.argo I zald I"rg.. vi!8gft6gaz Ho.tug.) c..:.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186..-. I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg. ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b. SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez . egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok.t. Salaktegla Csarep stb. I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .argo I kek ® !. A lepcsofokokat a ± 0. I barn. 4...) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl..) d....::::. hoszigelelasek.argo I lila Inarancsl Sav !piros I..mm!!lt=~=~ ..) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb...lurkolatok Gumi.) Marelek as egyeb feliratak.arg.fe.:..argo I lal<e'e I . :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::. @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1. I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::..) h. I zald loarg. egyesitettszarnyU ablak (V).arg.= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel.) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek. blak~ m.. 3. Inor. I kek I "rg. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib.. 8 Fell"po 187.. I sargo I kek I ..) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb.®. egyesitett szarnyu ablak(V).~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl.) Tark6vek Fa ..:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~.--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl.vagy szieniIk6vek.@ .) e..arg.l:z..ke-:te-!r-z-:a~ld. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------.. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani.::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I . ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg.00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el. telOI a plhanon vannak.esetleg h6szig. I I zald I.ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173.:. oldal. ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl. rg.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj. ajt6nyilasba.. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az.1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I . Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben. 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk... Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at.) i... A kozepvonal alul korrel kezdddik./\ -51 Yliffiili~~~!. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas.<1lt. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere.oldal . I piras I piras Hidrogen ~. 2.!!ilil. takarekosak.arg.ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz.s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz .. A ± alatt elhelyezkedo tokok . g. Oxigen I"rg.lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb. a padloszint telett kb..51250 12 Fell"p6 187. I!eMr Acetilen I .. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek.. szigetelesek jelkepel. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap . kohogaz.argo !Generatorgaz !... T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I .rg.:~~::=~:::I.. ! szensav sos viz. Ketkaru lepcsdk I. tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny . A szarnok alul az elso fokon.(negatrv) elojelet kapnak. rgo I lila !. •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg.51250 @ KOsz6b nalkOi _..=-Il_-CD A OOls6oolesii. koh6gaz. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is)..

otnyil ~~~:'i1l .00 . eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl.. 0.U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ .. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak.35 0.. pl.: 1: 50 em). 3. valamint olyan tervek eseten. lengalyek 0.35 0. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1. I I vasbeton ..esalaphorony metszeten .00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2. __. fMem. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok.. . I I 1 I <S l:l <II ---_ .ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k.05 5 5 50 0. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek.. -..teglab61 . moretvonalak. ...-:::l Park Kemplnq. I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-. rasztervonalak 0. szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz.5+-437.7 0... 01 I I .. em .~~ ~~ .1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl.#.._...35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0. of .25 0.35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal.-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v. ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0..) szaggatottvanal: -----------.35 0. pI. plotteres tervek...35 0...5 0. ho vagy hideg eliani zar6reteg.. . 01 Db Oa 2. '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban .35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban. M. -~ .r:~ ) .7 0. 1:100.25-) 0.25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak. (. jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl....35 025 0.J Elhatarozott.. '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 . 3 b b.cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett..\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-.... ._.. m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 . me. M = 1 : 50 em..---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4. A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be.. 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m.' < fQ'£4.5 lmalatl. _... nyomvonalak 0..35 rnrn.z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel...35 0. teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak.... -_ ...'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton ._.pl._.76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me.: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® . de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r.0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq..5 88" 88' egetett sziena lekete ...w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _..25 0.0. ~.76 376 3.4 24 2.0 0.EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1.88 88....- rnetszcsfk jel61eSe 1.habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-.0 0..a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _.4 0. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-. vonalvastaqsaqok _ 3. resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2. ~~~~~:~~~~~i!::::~~.24 2.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#.35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m..-00-. 236..#..pl.n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba...35 0. 020B I I : r I 1 I I 1 .zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0.5 -.76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ .5 AAl3016 barnasplros ...5 0.

nagy lrodaepulet.7 I. . HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez. betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. . "elkOI (SML) Ao~I". + + - AI >-. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo). a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en.bad a tenylege. + .wazeff me-rete megengedett turessel""." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve..____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM.. 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d. meretll6l szamltott kere.5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr. Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel . DIN 4 044:1980-07 Az a ezam.. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii. .S' 0. Bl 82 norm:' m6don gyula. + . Karimas '€!)I engedolly. elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. . a csapadekviz a csatornaba folyik max.:.5 2 2.) belarIMahoz.es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni. ag. .5' 0.d.. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek. pI. + + + + + Vlznyeles 0.... 70..'... a tonyleges merettel.as egyesltett vra ~pOI. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~. Ii.. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes.a DIN4045:1985-12.ngedett merel. egyszeni vagy dupla) a max. Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta.. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP. y..' Karmantyu karimtls e!. amelyen belDI a tertogataram.nium.::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC.art esapadekgy(ijlo felOleten.7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza. Id. 1 IJ:.' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6).' 90"·05 iv (karim:.. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + ... bellotovezelek a lefoly6 mogiltt. iskola D.7 1:66. aknafedlapOk.. Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 . ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst. Az az . idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek.... A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg. ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + . olyan vfzelvezet6k eseteben. kionto.lJ "\_}' I r.. 70.7 is. engedlillyel + . 1 ~gh.:t. 1 az arra lakoeputet.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 . Az epUiet fajlaja.20 m melyseg betartasaval. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW.5%.. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard.'. tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak. rez.5 0. aillmi.es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk.:::D ).. epilleten behll 1:50 1:66.1-2 + . . - \. .. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato. . V..tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb. hid.YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66. k6rMz. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn. akkor ez utobbi Kava.-Us AI. loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg..s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T. ugyelni kell a fagymentessegere.ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6... mosdOkagylo. mosd6sor. + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e. 70". A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy.=. + ..7 I·.sa..'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862. vendeglo. + + . jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal. pl. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r... amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik.vonatkoztatva. 1:50'::' 2 em/m.l helyott alkalm .' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 .® --< ® . m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A). az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg.!M '2 szennyvfzvez. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen. 2. 70. - r.... lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten.. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0. amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep. Id.+ v. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek.. hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . szennyvlz.?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl . belsa I. ®VOk.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz. pl.. Az...._ ® .:!1 nyltott befolyasmil 1.. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + . keriilel... m UP-GF os6 DIN 19565-1 .. 1 .2' Temel. Ld..... de stalikai 1U1. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-.< '3QI ~ 1 D.80 m. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek. 12"e. 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni. .all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW.n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r. egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . atmeneti idom T-. a ri. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n).eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom. alap. . v~l<ony!aJ'..90" Karimas elagazas. . amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato.5 1 1.. a DIN 2 402·1.!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso.. Ide.et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje.. epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez.si . B2 PilCes6 DIN 19561 .. vagy behalol az epOlelbe. Az alap... a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg. amely az als6 megengedett oll..lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep.. fOrd6kad labmas6.. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado. slb."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:. haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo.. pl_ egy szivallyll tMoga18rama.7 0.iga:z6 45'l'. B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'. 45'. .ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986.o.70°. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + .>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(. Ld. Ld.. de nem kerOI a felszinre.-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6.00 m vagy 1. Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk.0 Is V.*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl..vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD.Y. a DIN 4045: 1965-12.D' 1.90' Kott6s J<. Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of.70.itekes mosogatogepel is beteertve. aknakat kell kesziteni.. Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke.. vagy . -+ - ~ f7\ \!J . .5 t::::::IlI r. hotel zuhanysor Hozamkepess. ooOklile.zni.. agytalmas6 zuhanytalca.t'zoiv) Karlmes fv :>cl. az effeldiv MrlogatBram. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0. 45". A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek.. I. amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. mer. + .t. esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad. . Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh. amelyekre nem a 2. a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten.. a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0. amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy . berendszssi panzi6.5 2 ertekekel kell a 70..5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-. bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt.ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<. ha a mlnl""'i. ABSIASAI engedellyel . max.. ..S 0.nd6 . stb.. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba. ill. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986. Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. mm A2 az erdessegi ertek.~::r:. 45'.!lIapal.. amikor a csapadekviz 1 70 + .. A m a msrtekado. MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya.t. Bek61esi ertekAW. amely az elfolyovezel.. zuhanyallvany r.es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11. bekotocsatorna nev. . . A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "". ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + . Az. 45'.. - Al At nem DIN 19850. 90.7 0. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel. a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot.5' 2' 1 1.agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla.7 1:66. + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1. B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::.. 60'. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez.'oa ag.. + + Al K6agyag sima veggel.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre.7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V. :30'.rMk K II. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal .. horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben . atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik.AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk.g Vy Ii. II. idomOk. + + PVCcsij ". vagy relallvadatxent.

pl.5 lis K= 0. 6sszegeb61 13. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni. stb. pI. WC-k max. Max.7 lis K= 1. vedeni. NA 50-es. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel. illetve a szlvattyu .25-ig l-ig 70 40 szell. de ez nem lehet kisebb. max.'ir6ig '~ L 1. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl.2 2.muanyag burko!attal..eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill.) _ A kOJ6nleges tet6ket. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian. szilard szermyezdanyaq-tartalommal).intenzfv novenytelepitessel .kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy . 200 I/(s x hal lehe! szamolni.9. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell.0 0. pL .6 25 16 31 64 115. 10 m lehet.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max.7 lis K= 1. WC-k max.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 .reszbenszilardburkolatll iatsz61erek .2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146. ameIyeket nem kell el6ntes ellen. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510.vatel.7) alapjan is meretezhet6k.4 A 2. ® 70'" 100 125 LAW. Ekkor az ertekeket kell az AW. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado. 5 4 4 4 DIN 1986.1 406 25 ..0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986.6 27 14 7 100 . szama lazat szerint kell meretszni. mCdilvel .4 0. L = max. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l.3 112 22 57 14 26 7 121.3 0. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl. OJ Max.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. Ezen tulmen6en megadtuk az AW. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL . melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!. WC-k max.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw. NA 70-es.) Tobbszob.es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0.. kiveve a konynat Egyszob. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max.5 9 5 2 97.salakfelalettel . K=D. csapadekvfzhozarnot. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe. WC-k max.7 toltesi ertekre msrstsztunk. LAW. hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap.0 7. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve . masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.~ 13.liaatemeloks nagy rnoso-.s W. D.. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O.6 0.) tasd a magyarazatokat . felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb. Amennyiben ugyanabba az alap. el6ntessel nem fenyegetett felQletek. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten .kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0.7 303 61 154 39 76 150 '146. e illetvemasagat6automatak. kezrnoso.'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen.terk6burkolat> 15%fugaarannyal.511s K= 0. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni. egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran.7 0. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet.5 125 5. WC-k max. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel. bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint..es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6. es6kkentett esapadekvizhozammal. WC-k max. LAW.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere.5 3 16 50 1.5) alapjan kell rneretazni. NA 70 legyen.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket.6 0. Berendezesi targyak csatlak.5 4. WC-k max. megeng. pL .ejt6vezezetek NA:. . Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek.kavics. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni.5 6. WC-k max.old. K= 0. pl. Az I .pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret .1 18 9 4 97.5 0.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66.:. J L az ivek szama. melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat .vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. megengedett EAW. LAW. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa.---713.. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii. = 0. V..25-ig O. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek. kep 0. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel.tet6feliiletek S 3· lejtes .3 0..9 to. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest.0 64 13 33 6 16 4 115. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy ..3 0.2 1. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni.25-lg 70 FOrd6kad .s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r.6 185 37 94 24 46 12 125 115.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe. meret - - - ® 5 ahol: V.kavicsolt tetok -zOld tet6k') . kep ~ 2.5 4. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek.gkulonbsegek 2J I.0 9.0 324 165 41 61 20 65 121.Az a.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h .parkol6k as vegetaei6s felOletek .. LAW. A fenek. 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max. ® mm lis szama szama 68. LAW. 5 m. de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O.0 5. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek. . 1 m vizsz.0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek.drenezet!sportpaJyak .. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad.@ dimln LAW. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten. amelyeket hid.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek.5 0. megeng.3 14. azzal a feltetellel.. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk.p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! ..3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz.es salaktalaiok.k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak.0 lis ® egyenlet Yo LAW. a 16. K=O.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel . €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max.3 10. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as. taroz6medenee.6 0.H max. WC-k max.3 17.4 219 44 112 28 55 121. tek. .old. old.. EpOleten kivOI fekv6.9 8. NA 70 esatsn max.raszbenvlzatereszt6burkolatok . HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese.2 2. rampak .9 6. ad6d6 \{ szennyvizhozamot is. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato. a DIN 1986-1 :1988-6. az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6. pI. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6.7 lis K= 1.51/s K= 0.old. minden tovabbi szlvattyut 0. V. LAW. (Id.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek.5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4.w- . 97. DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk. NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz. bek6tesi ertekekre atszarnltani. a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell. 4_' tabl.---713.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig.-.vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.s 441 88 225 56 101 28 146.

elektromos kapcsol6szekreny 11. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1.NA max.8m <0. hidegvfz NA25 2. = 0.00 m ~ CD.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak.2 1. m2 '1'=0. Aknak meretei Id. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal.4 m ·t61 ~O. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan.05I Otperees csapadek. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik. szennyvfz 0 f 00 3..7 7. tablazataban kerOlnek meqadasra. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari.8 m -ig O. pl. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1. belmaqassaq 2. hal 114 12. Ez a csapadekvfz.mvedelem 13. tutescslivek a szennyvfzcs6 9. DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51. Ii'".0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2.7) - 19560 alapl:!n -. mertekes a \i.6 8.8 A '1'=0.5 13.0 crn/rn.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s . -Ig 450-500 700-850 600-900 NA. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 .8 ~6va5-neJkill O. A klfolyasnal.6.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2. alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra. A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6.8 29. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre. E.. Falai teJeljenek meg T . 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. hal '1'= 1.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. Helyisegmeretek: kb.. l/s-ban I 0. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1.5 A m2 '1'=1. megeng. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni.80 m. A kulonleges tet6ket. Kb. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett.S 2.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986. tavkOzlesi kabsl 12.50 m. vfzbeklites 2. . rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min.O!i) I/(s. 2 m munkamagassagu aknak 0.00 m. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre. r5(o.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1. r5(O. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst.3 7. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer.05I Otparces csapadsk.0 A '1'=0. fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik.GxO.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse. 100 125 150 . V".B 1') atlakoz6 csatorna . A helyiseg fagymentesseget biztositsuk.40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2.80 rn.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho. 300 I/(s x ha). A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk.9 Minden. 7.00 m. cirkulacl6 NA 15 7. g<lz6ra 6. ajtaja legalabb 65/195 em legyen. <D-@. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15. belmaqassaq 2. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen. '!l(O. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: . A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole.7 1. DIN 19 . alapfoldeles 10. ha a DIN 19 599-ben megallapftott. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le.. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba. 18012. potencialkiegyenJM csatlak. vilhl. meleg vfz NA 20 6. melyseg 3.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c. + If..... filtesi vlsszater6 ag NA 25 5. lepcsohazbol. szellozesi lehetOseg 14.9 x 0.1. elektromos szigetel6 k6zdarab 4. DIN 1986. elzar6csap 5.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk..92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari. hid.30 tilzall6sagi hatarerteknsk.6 4.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere.0 A ALAPSZABVANYOK 1. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. Nyilvanosan (pI. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak . hal '1'=0.0.8 m atmer6re szlikilhet6k. gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1. lis r= 300 I/(s . " Ii'. mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. melyseg 2. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. filtesi e16remen6ag NA25 4. Vfz-. Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. rnm-ben . - 0. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6.

8-28. KOpal"lrcs6 4.ZDlop Gazmeir.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max..34-7. A2..:::: . G~IW:'izijllll(.w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml. 1 986.m srorctt rel"ldeIk6:uenek. :. .@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg. -+~:' 5.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451.:~t· vomtok 3. melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma. pI. A nyJJa:s. t~~""~"']'-fr n !·I: 1. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.hol osatlaloo~ OIe..lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1."..lfllli!!l. .llila 7_ NJI(]Il'1. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E. ~eisi ~Il ki. iranyra utal.1 9..:.. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia. ~13"'Jl..91 0..79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J..i..""zaro terenoeaes . pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6". -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+.6 blm&11.~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl..6-60.150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje. aklt. ~ 3.. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6.00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC. 4. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so.'l. tobblepcsos Kis tisztitormi.ootQkJ.23-3.. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1. Valrollil all'Illlekle!ell g.."szCll'-k g!IDre:zeh!~. helyisegfUtil berendezas GazOzemO..zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau..es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2.3 Gaz tMogatararn 1..csesze."--. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9.ri g~too. 10 eml.. 6.. cml + kill).an fllkle~en ~-(I. @ @ @ Mosogat6gep f.:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill..17'\ Szell6z6vezetek.. as ~ mint az ---> @ eseteben.:.tull1ely.. EIz<'ir61.62 1.a5a f!..:'.18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda. a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8. d): kezd6d6 es fallele vezeta .70-1.)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 . t6bblapcsas Kis tisztilomu.:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f. 8..101131.uwzalr:lk J. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO.J:~. katlepcs6s Kis tisztftomu. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat.Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl.4 5.c:f'.lUm~1d).k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen . 1...5-28. Auecsetlakczes 8 2. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I. falra filggesztett kivitelben . 8 grmreletalwkel ez pI.O F.!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel).ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl. Klh~zh<l.67 0.. 7.1-13. F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO. AAmic!ID Y-EI~ C5Il. b): kezdessel as lefolyassal..-.SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1.y..lis Az 0g!Jsi l. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1.-.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml..9 2.okna. A h{a. Gll.f! FelszAll6ve.sliga tw.(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek.f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~. 5.45SUb~\"Clz6 k.: :Il. 2.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .. SZ<lOOdb. t6bblepcsOs Szikkasztaakna.:rlmllrl)lre. padl&o2:elbel1ldalakHva 3. ~ .ep(jl!!stl~I6:ra6 w. A gazoll. ..14-3.&:> bsvezet6 ny~iI::.zella~6 VIl"~e~(r!c.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M.. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze. Gaztuzhely(4-ag6s) . utaias az iranyra: a): atmen6. A nJlilas . A g&vo.zetek9 2.

CD ® Inl ® l. -ijJJ) f. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2.!). hazi. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni.lvval II dJ ~ ~ r. ablakmeleglto S ~ Onmak6do. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent. Jelz6f<lny. lepcs6vila~ gftashoz rnit.:i<\ lem fajtBjanak . 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r.:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r....:. 2M egester(l. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W .i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 . kOls6 reszek. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban.i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. pI. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI. I. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r.75 10 11. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles.vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm...>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6.resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ .. 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez. fenysoromp6 '.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl.25 S. csak akkor megengedett. naqysaquk. pI. A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t.. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'. B!J " ~Il ~ 1 . vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V.:. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI.fel. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6.. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban.LJ ® Villamos keszUlek . Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI.:..25 17.@ Fagyaszt6keszOlak. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek.).. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro. pI.25 12. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges. masodlagos lazjelzo ® ro.:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel. KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo..i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511.f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz.KlI Villamo:' fUtes.!Y (enyjel .75 15 16. tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek. Villogtato rele." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0.. folocells ® * ~ \!.5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel. o ® ® 12 DIN 40700 1O. reszeben. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6. A kazankeszulekekot.:.\v.. pI.. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3.i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely. A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni. pl..:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt.00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt. Idorele.75kW 6.nyomas.:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (. feh§pftesDk. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni. kapcsotas- ~150cm' . malyhtito.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni.:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag.:. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!. megadaseval Kezszan16. fllnyjelzoberendezes.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r. anmQkOd6. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI.. 2.!.. ~ 3.5 m magassag eSElI~n K6$'. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. hiizi. a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado.. vagy szirena . pl. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni.a. rr-\l ~ r.5 1$..~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em. ~~~~~~2:f::l~ll . de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder. vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~.I' feltOntetesevel .!.. egyenkent 36 W-s lampas. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni.<. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.r. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya. 5 mJ felett.. ha helyzetOk.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6. lEY DIN 40050 szerinti . aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k ."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella. ie!z6Iampa. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss.5N.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt. pI. ill. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 . hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be.!. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel. pl.. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711.'""'"''_. Atfolyo vfzmelegit6.5I foollamasa 9 W 4f.

6 .3 0....1 0.0 0.j"?_ Tet6tart6.::!I lek. jelofesek. kisfesziiltsegO biztosftek (NH). onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f.0 0._. nullazashoz. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6.5 . @Fold. 2.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.'Y..5". IV'lI Oszl.0 6.7 .0.. 63 A.:I'l\ Lefele. kapcsol6tabla " .:).3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1.7 0.oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4.:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu. haromszog~ kapcsol6 Onindft6.0 . Vizfagyasztas-.ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!.op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:...apcsolas- @ ~ BiZlositek.~ r.!J vezotck f.. nelkOI onmukodo.d.vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek.8 2. els6bb· tf13' tf14I \i.2 0.0 .. 16 A haremsarku 3/N/pE A (.0 2. harornfazlsll ararrnoz o • • __ --.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem. pI.Y ~ _Q. Vilagit6.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr..6 0. '\!::!I vagy ved6k.2 . 14.ig 50· 161 75-ig m' 45.0 4. infravor6s rnozqasjelzo to< ® x..ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!.-_. kapcsolo· ~szekreny .W 3 Nagyteljesitmenyu. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl.. ---_ .t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen.1 0.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-..:.k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4. pi. haromsarku fO @ r=i'.IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50. alkalmazasok vedovezel.1 ... Transzformalor.0124.Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717.0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® . mm /:. 3.6.as.V zaszlorud InfralampalUv·lampa..0 .. ..csaro-lkeverogep 1. 1. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI.lI Fold alatti vezetek.:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 . pI. 18.5i vagy telep A.!.@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· .9-1.0121.s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":.Y traf6haz f...as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.r..0 21.. 2.-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) . Dugaszol6aljzat \!..r. ~ -0 ~ ~. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro.0 0.. pl.. de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt.3 0. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo.:::n. folde· IMi\ lasheL.. 2...i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza. pI. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm . /:.jjjI:'_. 2-szeres Antennaelagaz6.vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!..:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!. vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld..3 0. ._)-.5 1. lemez· ~ tokozalok.. I ® ro.. 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.0 0.0 18. altalanosan Csavaros biztosltek pl. Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 ..l\ Kapesol6 .2..akalatban ~fektetve -+- 1.0. 2.!:3Ilomo ~ 1 a-- r::.. I. 2.test A Elem._.0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ ...._ . .6 .0 .6 0. tavhlv6..8 3.0 2.a. ! i f.18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek.4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI. Tagulasi tartaly. 4c811a) _..116 Kethelyes. lOA es 011 npusu..0 0. kapcsol6szekreny.inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f. haromsarkd 4J@ $@ hr. hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f. (pI.:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s. KeszUlekek befoglalasa r. szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele.@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:... 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l.ig 3 45.HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6.2 1. \t:II csdoszlop altal. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap. pI. I d: V Ifi:i!t..:...RI Raesos aszlop \!!..y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va.. pl. tamasztokar. szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv..0 2. pI. ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek . Gyampilleres Horgonyos alata- (@..r. 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r.0 Cip6ti. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!.2 3.3 pI. polusvaho.k pi.r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7...0 6. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep . V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh. 50 A..5 1. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r. Jelolessel ellatoft '\!.0 .. CSiliag-. pl. Tularamrels. akkumulalor r. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo.2 1. 'e:Y haromsarku fa?. foldk8bel Fold feletti vezetek.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8. Hangfrekvencias \.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa.. pl. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6.4 3."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.5 3.:. Mint e16z6._. (bur1<Dlasa).5 5. ~ Vezetek a . pI.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug.0.:.2 0. r:..pI. 3.5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a.3 3. veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J. fokozatkapcsole ellemillas. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki.:. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo.0 1. .2 2.l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'. ~ Kapcsol6..5 2.. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4.40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben...$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl..@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r...5.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok. leagazasII. egyhelyes dugalj Mint el6bb.. 2. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708. I:!Y ejszakai kapcsolasu. vagykapuaszlap r.3 3.:H. akkumuJator \!.E!nyes.. iranyltott ~vezetek Fol.. 40711. 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr..

Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:. szamleletes abrak segitsegevel. frokeszOlek.a.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®..i:l.Betoresjelzo technika Roll. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok).11 =--- I'7. ._ -0)' A. pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa.. $W a ®.:. ezzel iEjlreerthetetleniil.J l. burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.J L-- III @ 'eI fni:I.. Szabadkezi.l\ KepvatasZl6 I!. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben.\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t.. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil).I.. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl..as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r.s: ".vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @. ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II.D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _..I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!. @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?. ~ mez6valtozas-je1z6 r.-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r. Szabva. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez. megpedig szakszenl rnertani rajzok.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~.J r.O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f..nynak megfelelo 'eo' fni:I. ~ ketliis reteszelesO zar r. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: ... A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat. Vide6kamera 1..val attetsze papfrra tortsnlk. es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes ..Yt."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> ..=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm.. eljaras).. racs ._.in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 . Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!.r <}.. KEizijelzo @ ~". .1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®..ssal van ellatva -7 Q)._ . A vazlatkeszltes puna.:.\f fnO\..J A... th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2).:i?t Tarnadas.Ol Elektromosan ® ® :. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm). @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®.. ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>.-.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®.Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar. Oktameter.es fokoszlassal ~ ®. nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben..8:f'eghegy a helves tOf:t.. tartozekok t.ltbocsat6 • . berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites.zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :. vekony grafitceruza. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter.val.. 25 @.® ~. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® . nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1). Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. L'.J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r.kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv. Hasznalatos meg legyez6-merolec.. Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----.?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani. @ <~ L . Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv. nyomtato .! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok..-e:.® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k.:.es centimeterbeoszta. ~ S. Rajzo®. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0..' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell []. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:. r6" ® Rakapcsol6 relll <J-..c.. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r.!3 mozgasjelz6vel . int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny.\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft.. ® as fi6kokban kell Kozpontok.

nagyjaban es egeszeben minden feladat mas. . ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. hogy ot szolgaljak. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. vonat. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. mindezt annak erdekeben. grafoszt. borotvapenge is. Napjainkra jellemz6. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. stb. ahogyan belepOnk es berendezzOk. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. CD T6ri6gumi.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. az smberbol indulnak ki. kerOI vizsgalat. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. es csodalkozunk. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. Tudnia kell. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. Ezt teszik az eplttetdk is. amely az emberekbol indul ki. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. ABCDE. a meretel. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. ismert. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. es amennyire lehetseqes. Aki epltestant tanul. hogy az ernbernek a konyMban. akkor kanyszerltve van. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van.es mozqasa kozben. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. ruhaknak. Tudnia kell. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. grafit torleshez nem kenod6 spec. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. felosztunk. izografot. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. tornoren. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. Az ember azonban nem csupan testi leny. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. vetett. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. Tudnia ·kell. vagy megtalalhassa nyuqalmat. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. es tapasztalatokra. ennyi k6nyokhosszusagu. etkez6helyisegben. vagy pontoz6 eesetet @-®. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. Ezert meg kell kiserelnunk. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. cs6tollakat. mennyire rnasok. pl. befestOnk. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. azzal kellene kezdenie. rOnkben vannak. Ha az alkot6 epftesz. annak srdekeben. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. sib. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. Tasradfrozashoz: Ovegradir. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. mindezeknek nagy jelentosege van abban. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. hogy a tervezend6 butorok. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. ha szukssqes volt. ha pl. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva. tsherqepkoosi. helyettesftettOk azt. torlokes. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. Mereteik ezert a testnek felelnek meg.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. hogy az ember a haztartasban. azonos fajtaju. megvilagftunk. amelyekben naponta mozog. gumiradfr hasznalando. szandskunk szerint. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. farads agosan kellene osszekeresnie. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. legyen ez a valosaqban vagy kepen. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. rajzo!6sablonok. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. villamos. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. uzlethelylseqben. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. az alapvet6 adatokra. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. felfognia es kialakftania azt. mindig azzal a celkitOzessel. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. csak a reszeket kapja a kezebe. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. hogy a szellemi fonalat maga szoje. ha mellette egy embert latunk. stb.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. hogy szaklapjaink epOletekr61.

oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban. 1/40 h-ig folytat6dnak.e. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 . Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. arc-. I I I t---71G----l : A. rnasokat megel6zve A.I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon. hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. teazo helyen. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta.. annak erdekeben." . E. lsmerluk a egyiptomi birodalom. Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig . Az ember meretaranyai. koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. szabalyt) a piramisok foldjen. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. Leonardo da Vinci. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. Alberti. hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr.829 rn. kb.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if .R: I I I 1 : . r-. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket.-1 . ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. stb. A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. ~ 43. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb.130 m. = az egesz fels6test a labt6ig i. @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. 1/2 h alapjan felepftve. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. vagy labhossz szerint vettek szarnba. 3000 ewel).

.62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel. T <> -e r-.00.10 l..._.. s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ .-:e -+ NCO L .. .. ..66 m.\ r2./ ....38 m 1. peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz ..& III. etkezohelyiseggel as csornaqterrel..._ ® 2375 ® I-.- --. .EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q . Hosszmetszet a 2.875 -I @) @ I. oszt<ily ro<=--.75 m.osZlaly 1.. lepcs6fellep6 28-30cm t- 2.+ .. I ~ EMBER .1m ---l I-. 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~....80 rajz 1.. abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1..625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-.20 _. osztalyu Ol6hellyel 30 31 .I '2' 2.. Teljes hossz 19.42 m.osztaly -I --I ~ Sur. csomaqszallito kocsi 18. I 5 <:> "".....\.. . utastsrszakasz hossza 12. .97 J....1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-.1000 -l @ I-- 875 @ -l I-. .45 m. lelvon6fOlke) "'"""i n \.. "" + + . 28 db 2..d . ...~I: .. 1.. ...1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes.. F-.._ V <9~4S 45 72 92 .r----. Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel. 1 ~ .62 m. egyenkent 0.. ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-. csomagszalHt6 kocsl 12. abranoz \..n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-.750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl.~ ES JARMU . ....54 -I I1.... 26 .750 ---! @ I-- ® 1125 --i .___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek. I ~ I I . f'TI . teljes hossz 20.. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel.I!J.. J ! II CD ~ 1000--1 I1... )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-..._ '-r-.

-.. ellenorzott szell6zes optimal is.. lassu mozqasu.020 m3/h szan .5 0.. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok). ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _.felmelegedM. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI.:.:::. ~~.:_:_:p:p:.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent. A hullamhossz annal rovidebb.02 m'th oxigen kb.3 0.'Coban .~! . Mindenekelott krilikusak az ablakok. dioxiddal. I I ! I l-.-{).69 2.---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262.0144(Xco.. homersekle!e.5-2-szerese a fentieknek. .10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers. Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h.70 1. mindenekelott akkor. ban csak melyebb legzesre kesztet. Friss levege as legesereo Az.28 7.'is) . 96 118 rd 20. epitesi m6dja g/m' .*20 .. eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten.86 75.i~. A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO). A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik.37 3.5 m eseten ez felnottenkent 6. Egy 70 kg testtomegO felnott .22 16..76 7.. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat. lzomremaqes.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·.8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.01 9.. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent. nagy paratartalom es fUlledtseg. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep.~. es gyermekenkent 3. Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez..24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen).5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz.04)]. bakterumok kepzodetaplalkozasa.64 10.10 trf % CO. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak.69 4. a vlz a fOtotestben). ember frissleveg6igenye 6rankenl kb.39 8.89 30.01 0.. 70 l!!SO !!! 1r-. Q)-@ sehez.+<pA)[1+0. es a padozat homersekleten. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m. 90 rd .rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek .:. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.71 0. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas. Q)~®.60 5. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C). 1<0. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak. legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7.05 1.0005 0.378 X. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16.. amely a felOletek homerseklete161fUgg..51 39.. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet.:2. szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak.. tehat pI.. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti.<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g.98 1.22 71.83 1.r-.66 20.~: . a h6mezon vakft6 napleny.64 3.33 18. Kellemessegimezo . A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga. ~c:. aiabblakhoz 15 ra 1. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos.25 1. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik. melykek egbolt.91 48..13 2.:.48 33.001 0..58 1. k6rhazak.1i' il.6 3.8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max.59 12. port es levegoreszecskeket visz maqaval.. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel.z 75.. Lavege as legmozgas.' \ \ \_ ".d rd I~gz~sra vezstasre $ug.004 0. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI... A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese. lib. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy. tevekenysege es kornyezete szerint . A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes.5 WE/h hot fejleszt.24 22.64 31.0 10.00 43.eiierr:~5 .:~gQ:S mlllll:d MklSl. Szemelyenkent atlagosan 0.:.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--.. .82 8. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron.43 13. naponta 2520 WE/h h6t termel. borult eg. A levego kering.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet .:_:_:_:. fUt6test).9:3 21..: ~:::::~.. 140 rd kb. \ tfl.0> I . l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3.92 3.:":':':':. Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki. -jelent6sen tobb (.~~~£<.0.:..39 5. legzes (testielilletek. es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg). a hUilist liZ teaeas.04)] x p 10-" z./ 14 - ~ ~30 ~ ". es lsrnet leslillyed. konvekci6val (Iegsebesseg.25 53.::l.40.I-- .003 0.n6vekvo felillethomersaklet).03 11. Alacsony sugiirziisl hamerseklet."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ . lib.. S.73 68..004 0.g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3./ .i:::. a ledett lab a burkolaton.!-. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6.. !elen kb. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.:.015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik. Levego es a kornyezo felUletek homerseklete. a mennyezelen lehUl.41 37.. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra..~he.49 2.36 65..lok felmelogIlo. [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 . vagyis a lak6szobak magassaga . poros nagyvaros. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk.-{)..22 3. ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer.. (D-@ megfelel6en kOlonboz6.64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-. ezzel teljesftokepesseget nyujl. oldal.64 :l4.05 0. Ehhez egyszenek .15 1.klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban.09 56. Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik. Kellemessegerzet akkor all be. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott). Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl.. Q)-@.5 0. '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 . amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1. Idols falnott kb. 5 'C mellett. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod.4653+O. csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik..62 27.u.14 62.98 5.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni.\ 1\ meg kellemes r7 . A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 . vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM..:..es vrzg6zfejlesZ1eseH.40 46.. 15000mkg .--r--.31 2. a harmonikus butorozas. Mages sugarzott hOmerseklet. kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik..t. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2.:.71 41. PI.1 0.24.5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%. Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3.52 50. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel.14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" .'\ MunkaI.:1. ( 0 Bel!.0' 300 li +1 -1 a 82.5' eo - O_OS 0. kb.001 0. a test verellatasatol fUggoen. iii r+-.62 12. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett.&.. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0.. szetes legcsereje is 1 .m'1~:'" .'" .:m keresztlll e~viselhet6%c 0. HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz.:V vegzes 7-!tl/.Ei.:-:.-tarlalmat tullepni nem szabad.0 lil8 0 I r-. kl. Mivel azonban mersekletevel emelkedik. a helyiseglevego es a ruhaval fedett. 32. A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el..:.09 25.·:' •••.:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 . tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni. Ala . ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 .:: ::.8% 23 24 4. 0.90 2.~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer. ha a homerseklet ketszer akkora.1 me-- ..~E}~. a rez hOvezet6-kepessege nagy.5 1.lIt4s..:. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak. gossag jellemzi.. munkavagz. A 0. Ezek mennytseqs az emberek sulya. meghOleshez kOlonbozo.HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!.2 0. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C. elony5s elhelyezessel...! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek.) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2. nagy lesz a levegomozgas. oxigendus levego._:.5 2.041Xco.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .7% viz elg6zologtetesere 1. Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be.20 .:':':. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe._:_:_:.40 35. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI..9% munKtira Oar. 40 '" 1. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa.. athatol a levegon.05 0. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege)..4-9. Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban.95 0. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0. pormentes es szaraz levego.0 m3/h.28 6. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!).:40% es.. legyen. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege).5 rn3 ore. leghCimerseklet 30 ·C. Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6. felemelkedik..2 10 - 0. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel.t 'C-b"" 0.r (1-{).25 15.46 1.:p:p:p:.fr EMBER ES LAKAS kb. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok.'··)·i)~::~5../ . es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®.:_:. Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala .::~8.:. -. '.. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van.48 19.>.) III A h6 (WEII1) megoszlIk. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk . a kellemes meleg. "- . Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik. Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet. szen-dioxldot es bak.32 10.66 0. aver aramlasi sebesseqenak novekedsse. ezert lak6. [ . ertagulat.3% 30.05 0. JOdgo..31 14.5% a [apl.76 0. i:.es Felnott neMz munf<avi!g. Nyaron a 2G-24 °C kellemes.egyebkentem' literenkent. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6. anelkUl hogy felmelegitene. hogy megvedjek az embere . Id.14 1.35 1. A leveg6 CO. l6-szor nagyobb.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia.23 4. akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. paroloqtatas. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa.82 6.25 17.l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p. t----.!-.. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-. ~- X ~rirt \ 1\ . Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep. Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0.63 7e. Rubener szerirn-. sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel".6 m2.:.. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete...05 59. t V V I / il II { I : '.21 28. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez.:j. Az.~1:... ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas. A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha). ... A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo .

/ .. maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja.preselesnelkijliparafadara. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _. Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273. 200·C. tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. <D halozza be. kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat. ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa.. teMt eletbarat. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . A bronzot dicserik (~ 75% rez) . baloldali terkozokkel.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. a lemaradasa.'V/j' L. . eppen ugy mint a legmentes terben.0 000.:: kalcium nyerni taecetkent. A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard.l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel. kozetgyapott61. keringesi.:/ .. .:eles tala'lj . takatranyksnt.5 m terkOzzel_.0.~.0.. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. A A befelevandorolnakahelyOkre.. sokszorosan + eros ebb hatassal. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. Egyebkent (ill.' kultllranyag.1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst. o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra.plan I novenyi rost. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " .000 0 . megkOl6nb6zlethetOek. egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. . . rovidid6 alalt. 0. b) folyekony. A femben pI. am~lyek nem holtak.. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott.~:I fllJ I J . 0. . A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es . melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni.as snyagsugiuzas lei. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35. <D. teheragyag. ill. .'I f. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol. .. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. a vonalkazott globalis racs . ill. ill. ald. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z. Fold magneses f6demein. mint a lobbretegCi Oveg. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _. -.homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill. vagy 1i"'/~It4 /' /f. J l I.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott.S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg.elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok. iii. @). Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. . stb. . Lin.I . vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat.. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni. tshat 28.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. dara-. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0.. hanem tart6s mozgasban vannak. selyem. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold. habbetont61. . ®. ®. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait.~7~:: . ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni. ///////l/ 1"1111/. . 2. 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. stb. salakgyapott61. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k. mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). aldal legfelso bekezdese vegeig). dr. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje. amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at.akatermeleg. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16. Az. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben. I I I I zallal kell alkalmazni. ugyminl vfzerekkel...~r-~~~~~~~~R '{}. karosft6 mellekhatasok nelkUl. preseltlemez alakban ajanlottak./h'>. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki. Becsles szerint ezek kb.~t~. les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ . A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott. letgyengeseg. Steiner uj Goetheaneuma . merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. Oveg.0 0 .-=:. . stb.@. 1/4-e a negyzetracsos hal6enak. eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all. Az azbesztet elovigya. iii. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. az osszes . mint a rak.. 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal. mint tengeri fCi. A rez meg a leginkabb megturt. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . hossz 5 m. . ha geol6giai zavarokkal. 250.. de nem ja't.0 Szilard fodemekre terftett. amely a f61dkereg krisban fekszik. helyisegek. mint parafa. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el. kell. . az epulelek.0 0. mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk . / . molekulak.I . taolsjkent. I. .'megtorikazokat--7 34./ m6don. . Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. ®. de vegul is dr.0./' / / / " szamft eppllgy.-=:..' / / / • ..' . minden oldalon takar6. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak. 2 x 2. Endrosmodellvizsg8lata. szelesseg 4 m. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad. . aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. kovafold is.0 . / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. allandojahoz.. .1///1' . J . ® . as ennek altalanosan ovja magat. 16m6rftetfen parafadara is).) "/"v~·~:~~. Palm. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. 15.. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. lalanosan nem kell tart6zkodni. Tart6zkodni kell a mCianyagoktol. Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. bioOveg.. <D.. c) gaz halmazallapotol.0. I/ A belont61. szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus. amelyet Avizg6:mOlekul.. talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes. para1adara I I . 950°C-on kiegetett .0. D6ntanek latszik az a kepesseg. mint dr. es a kb. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . karosadast eredmanyezelt. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb.I. Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _.' . 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik.4 . 35 m-es es 15. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m. Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi.Jgafaly I 11111/ nak tekintik. ®. amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill.' . Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett. 42 m-es tavolsagban _.30 m-es zavarmentes zona _. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is. ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. A mCianyagokt61 mindazonaltal al· . zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott.hogyantomak meg as teral· mezavanslsi. racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. Masfelol arr61 tajekozlatnak...oly templomok tetejetol). kitlino paraelnyslesl allando]a van. 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb. ill. ®. Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. Ajanlott a kvareOveg. " ® 34 ® " 35 . Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol.. gy6gyszeraknelkiil. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D..Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®. A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! .Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _. A 7 x 35. szfv-. @.. ® ® ® ® . Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-. A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' . I I I ) I I I " / / . Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak. . A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron.~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. bor. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb.0. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak. GloMlis racs . Oveggyapott61.15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. vese-. mindenekelott a vasbetont61.@.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek. melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . hidraullkus meszet kell hasznalni. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. gebb. Dicserik a kor.. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek.. ~ i~7~? /r~.0. Jollehet dr. gyomor-. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat.0. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni..80 x 2. 0 ·C alatt = a = jeg. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat..' . hogy ugyanugy. es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. Az. '' I.~~..00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb. is}. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben.4 . hasonl6an az allatl ~/Il!.!J). . ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. <. III. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. para ban kell tartani. Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!.0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @).. . legzes-. .. sejtbetant61. ~J:~:~.'I 'II .SGnoskeppen az altala]./ .kOisoleveg6be. k6kuszrostpaplanok. szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok. ®. gylirt aluf6lial61. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _.. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _.' W a faepfteszet sz6sz616ja. 25-30 mmvastag. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok.5 m tengelylavolsagban. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz..0. .. 10%-a . . . amelyek halmozaltan seget _. mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek. I I / / I I " ! " ~::. iii. . Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn. Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. (j)}.

bojlerek.. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. A fakete karcsuslt --') a. hanem az 6ss. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ . I I ~thelye~e" kabel __________ . Az emberi test kb. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani.(hideg-meleg). szennyvizes gazvezetek suqaroznak. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok."'-. a napszakt61 fuggoen (R. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve). Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 . er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. 25% oxigenb61 all. asztmara. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. eS ha bennOk aramtojyas indul. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak.: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja. fliggoleges vonalak.. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast. hogy a bentlak6 IObb ®. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt .. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor. a konyMban. vagyis a plusz minussza valasa. lonararnlas. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl.. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges.E. htil6szekrenyek... OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<. Tavolabbl. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta.. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban. ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. ha azokban ararn nem folyik. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16. A legnagyobb till agya 12. padozatokban. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. valtoaramu villamos vezetekekre. hOlyagbetegsegre. mos6gepek. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik. as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban. A zavart z6n~n e. SU 3-t61meghUiesre. mosoqatoqepek. es akkor is. ill. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik.. Dr. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. meg kb. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. Az ember a szabadban kb.rsak agyai 11.li ILrn.tomI6kent" hat. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja. sematikus abra . Krogyermek ogya 13.J . a depolarizaei6. A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®.. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6..a 15-0s . IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek.l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben."'. A szaraz. kiizepes. a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut.. de a novenyeket ls. 300 m-re a lalajba is behatolnak. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale. mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak.vezetek dug. annallassabban iiregedik az ember. ami mindent magasabbnak tUntet fel. HazastB. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban. A 2. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at. egyenaramu mez6ket.' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak.thth:6d6 eszakde~i tengely r. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege. ugyanilyen vezetekekb61. kllmalampak. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. Vannak kis.. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is).~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA . padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki.k6naz IIak6nOz o .. 180 V-os feszQltseg alatt van... ajt6k. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e. reumara. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K. Az iisszes viz. pBrkiinyzatok. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak. "S ® Ha kivansag. Ehhez [onnek a k6bor ararnok. J. hajlamositanak. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. reurnara. espedig 300-600 ion/cm'. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6.". rnivel a fekete fogyaszt. stb. Hatasukat mennyezeti elektr6dak. sib. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak. De az elektromos OzemLi keszulekak. keringesre. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt.. Endros szerint) 100 . amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre.9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. villamos vasutakb61. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. gaz. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak.. vagy asztali. olajeg6k. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti. kabelek az 1. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal.. stb. Foldkabel-. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. ugy. Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. ember) szerveil.. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. rnegfeleloen ivelt lepcs6k. amelyek a hazfalakban. ugymint kalyhak.i \ I I . old_ ®. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr... ha ninesen aramtoqyasztas.

A legkisebb az impulzus ereje a kek. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. boltivekkel. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. ® A vilagos szfnek emelnek. ha a hatarol6.. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta. melt6sagteljesen. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an..hasonl6 ingertfejtenek ki. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben. Felfete fut6. es bibor. 10 es 18.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(. a szemleles ott kezdodik. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. old. 1-9. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-. 19 Ol>!~ T 10. A helyiseg. Ozemek. impulzusszegeny. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. megfelel6en magasan kaillenniiik (a). hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb.Epftaszst. semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson. a biztonsaq erzetet adja. ill. oldallranybol melegft6en. ezt kavetik a sarga. 18 vi lagos feny6fa kb. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva. 70 elefantcsontszfn kb. A hatas zart terben is nyugalmi . futasra osztonzonek hatnak. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja.000291 = 0. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van. alulrol konnyednek.. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. fOggoleges elek osszeborul6knak.. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. feltetelezve. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek. Aem 1 @) nagysagll. vagy ezzel szemben olyanokat. Jasd ehhez meg -> 37. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt. BOL).. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. kb. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. kb. kb. hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. erzek egyik tanan. 42 szarazbelon-sz(irke kb. 35 meszvakola!-szurke . feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . 38 sarga tegla kb.27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev.. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe. Meleg szfnek aktfvan hatnak. helyisagek bovftese. tarolohslysken. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@. 15 kb.. egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. 5 tolgy. 18 t6lgy. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. hogy mi szimmetrikus. ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E . hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk. Emellett figyelembe kell venni. megnyugtat6ak. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. Aszerint. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. pI. vagy szCikftese. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve. A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . Szent Peter Bazilika).. es tagoltta tegyen.. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. Ezen a . A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. az egyensulyi vagy statikus tanon.0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek.25 kb. amelyek egyensulyban vannak). pasztell . 'egy. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. 50 ezOstszOrke . fgy ismert.. kozelit6en. Magas mennyezetek eseten. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. tcrnozo..32 voros tegla kb. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. kb. alulr61 biztos foqasunak hatnak.000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla. alulr61 k6nnyft6leg. 20 nedves aszfal1. hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. 32 ragasztott lemezek kb. bsnsoseqesek. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. amelyek az . ellazft6an. 40-43 old.mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. amelyek . Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. A lestett oldalfalak vihl.~. 10 solnhofeni lemez .voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3.. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. kb. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6.egyedi eremek kOnnyanek hatnal<. 19. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak.02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon. ® Ha egy iralnak pI.204 m legyen. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. oldalrol elvezetoleg. egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 .ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg.. zoldeskek. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. osztonzden.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el. vllagos kb_33 di6fa kb.. old. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest.0 . a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk. abra szerint) ~7000 x 0. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit. zold. 20 lagyzold. A zold idegnyugtat6. 70 kremszfnli kb. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban.. 25 kb. Ligy a betUvastagsag d (az 5. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin.{ ® szeJessegu. d = 5 x 0. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6.40 16 20 10 kb.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet.. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. kb. lehuzonak hatnak.. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek. A szfnek er6k.. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait. 18 sate! klinker kb. A hideg szinek passzfvak. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. uzemekben. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse. old.shOlemoP f.204 = 1. 01dallranybol korulzaroan. megfagyott zene" -> Neufert. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet. eletre keltsen. sotet kb. amelyeket fatni kell.Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. telemeloen hatnak. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. es hasonl6kkal. piros.

Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat. I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0.J2.5857143 ••• 0. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M. 1... dereksz6gu haromszoq. Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @. mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva.. Ebb61 kovetkezik. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:. lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _. .41667 . AC-n=c. ~ ". meghatarozasukat --> @ .5 0.®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek.J3·ra felapftve--> 90-92. -->@.In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt.. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43.5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . A . y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-. 0. old.314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst.. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez. CD-G). konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak. BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze .4t42135 . old.ahol x.6 I >11 t7 1 t.@ mutatjak. ® (--737.. ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq. koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala. A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre.. von Drach szerint ® Az egyenl6szaru. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A. Dr. ® . hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor. 7-sz6g --> ®..5 0.) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp.. Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff.5 1 0..5 0. old. Negyzet -v'2.J2 oldaliranyai azonosak maradnak.41379 .®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56..a szekundumot €IS szeptimumot . 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg.. a teruletszarnltas haromszoqs.. CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki.. de rnindket diszharmonikus intervallumot . Pitagorikus. Mindezen abrak mellett L.klzarja. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken. ill.' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0.s . hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:.. amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2..-. az s Mr es a h maqassaq.. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk. haromszag -->@ es negyzet -->©. _.J3 ® . . 1. A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez.. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d.. at v. 1. . A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel. A _.MERO terracsszerkezete: . Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra. A legfontosabb adatok az r sugar.. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp..58333 . . old.M--+-m-l I----MI---. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak. amelyeket helyisegek szelessege. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!. " n-1 +1+G --711.. diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @. 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI. arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok. Az egyenl6szaru harornszoqet..J2-re es. 1. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja....4142135 t 0.old. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" .4 I'ho 'Ao iI2 V.4142Otl .. Lenyeges.. ill. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63.4 t. A. Pitagorasz abbol indult ki.. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni.-> 42. kicsinyitasi tenyezo.J2 szamsorozat 41 .5857989 0. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-. Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1.5857865 .old.4142857 .. az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel.5862t .J2 = 1. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog.5 1.BC egyenes leJe2lAMet D-ben. Mas sokszoqszabalyok (pI. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. . 15-szog -->®.. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D. old.. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg.

@..86 363. Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett .08 0. negyzet.3 2506.41.2 26.56 25.9 0.8 2. 1. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40. a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is.45-25._.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie. A 18. Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad. @ ® 0 ®. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre.:.04 0.. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _.7 478.06 0. . az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt.2snakar 4.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel . Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg.Q. A lab a k6ld6kig.--I-r-=r---r--+---. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok.33 0.'---. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott. old.03 0.7 36394. stb. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD.. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz.01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese . szazadoan es kesobb nem a harmonikus. otcetso 01lar6 6..:.53 0. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0.16 0.4$ 0.74 4. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel. szfnpadi epttmenyek 5.0 20. hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben. old.4 957.7 13901.Toukou" szerinti Modulaci6jukat..49 9.40.4 1.2-66.':-'r-. Az aranymetszes azt jelenti. 1828..8 3.6S 1.5 0.. amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel.92 lS9. old..86 0.9 t13..8.2 125S.26 0.. szazadban es kssobb nem harmonikus. .2 6.6 591.40 0. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul.413' .. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a . Le Corbusier. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol.13 0. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben.01 85.1t.53 7.26 1.70 0.10 0.--> @ @_ Major minor \.. amelyet az aranymetszes rnereteire 108. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1. akar keplettel meg lehet hataroznl. old... a kfnaiak .26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral..4 5309.91 . 1177.4 33.73 727.5 72768.29-30. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.0 22492. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek.. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773.80 566. 53.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 . egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv..10 S2.4 . _ Az egyet@ len gorog szlnhaz. akkor egy kllencreszes racsot kapunk.3 4056..4142 .. _J 1 I. ~ 95260. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G).. A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3.5 17182.83 106..92 3..--'-. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G . EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese.07 15.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-.6 stb. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem. Vizsgalatai szerint pI.1 stb. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @.85 27a. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r.8 365.66 2.9 10619. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend.8 4. haromszoq.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik.o2 171. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva.6 2028. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL.19 65.:.94 224. 1. j611ehet ez valosztnutlen .20 0.8 4$. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak. Az egesz epftmenykomplaxum.7 56866.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant. old. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul.81 20.9 1549.79 2.S 8591.7 66. ujjhegyekkel). 1. old.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta. a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre .6 3281.O 69. epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13.57 5.3 53..8 226.: a Metrikus Rendszerben kifejezve .0 44985. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59. A I = Major arany mutatja a negyzet. -4 40. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.75 m-b61 indult ki .6 6563.. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .63 .5 10. kor.01 @ Ceh-haz.88 449.8 295.5 774.-"'--r---.7 16. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.9..4 7. _ 12 24 ® Szent metsz8s.5 27602. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar.8 1.02 0.0 139. @ . lasd -4 63. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara".96 1.0 1. ®. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®.MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18. ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0..26 12. kepezett meg egy kek sort a 2.9 162.. . Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.382 -+---M = O. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-. a fej.

er6s muveszek.. h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal. "nadkotesse1'. gyakran (ires forma. as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb ..EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en.. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak. Mas anyag. hejazat. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. _.. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek . Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek. celszcni. ha azok klzarolaq ekszarformak. k6vekb61. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet. ha nem azonosak. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak. tartalmasabb.. rudakoot. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien.. valamint ugyanezek kr.. Hasorsokepp epOi teli haze.. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar. ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban. @ '.ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat.id. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban. akkor is. 01cso. _ . amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). vagy . paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. szovetek kotesi." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . szermaval.. f. szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 .. sz. old.faragottterm9sk6vekb61 raktakki. nem annyira az eredrneny.. Azakivansag.. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos.. uvegben. eltitkolnak. acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot.. a kornyezethez illsszkedest. az epitmeny szerves egyontetuseget.. fa· (ban gazdag orszagaban epullek.csornozasa". Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. Wersin. Ebben nekunk. levelekkel.. maradand6bb a muve. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t)..zaka Fold osszes..irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. - _ beji.. Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt .lt. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) . "akiknek van mondanivaI6juk".1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek.z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa).. minel erettebb. de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®.old. meggy6z6 alkotasok. el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 . teret. kesobb lesz ebbol tiszta.t. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak. Ez taplntatot. Az "orokos formaikaf'V. as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet. Az anyagb61. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h. az"iglu' ® Az elso k6kupol8. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket.. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta.. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. Elemi hajt6er6vel biro. azonban egyeni arc nelklil. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb. kozottOk ablakokkal).amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak.. hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747. ---. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel.. kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40.. az epuletsarkalttisztara munl<8. meg akkor is. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. eltakarjak a szemet. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli.. elvezetett a k6bOi keszOlt.. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j . hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat.. uj. lizenas epitasm6dhaz. csornozasi.. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. vagy vakalat alatt jobban eltOnik .. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik. egeszen a szazadfordul6 aut6jaig.. Hiba lenne azonban azt gondolni. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok... a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39. Mi meg rna a betonban.e..kat a rorraak epltettek.9. hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek. mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®. de a helyesseqet igazol6 peldak . amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6. " .) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. ~ \. az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan. A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra.. as lIanfo· nadtlkb61." gazdasagosabbfodamperemmel.. onuralrnat. A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). mint minden igazi muveszet. old.Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza. alacsony bejarati ajtilval f. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit..

sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes). Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave . es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®. szobasorok. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek. elektromos rnozqataso.. fa vagy gipsz. a tavhiedelmek.hazmagb61---> c1). eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . az anyag lehetett kO.Jiiiiillillill -plnce A XX. Ahhoz. felszabadit6 kerete a Az. old. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. eltolhatd falak. kOzas parkokban. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora. rabl6k es dernonok elleni erodftmeny. M. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6. L. hanem eroszakolatlan.. a XX. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. nyitottan a termeszet tele. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem. szarnyas ajt6k. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot. taksrekos.KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek.. KOlsO.. szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l. nem teherhord6 valesz. @.zr. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig.. szazad gondolatai as erzesei kozott el. ill. nehezkiskapuk. Old_al _ . hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. Epfte. ezekl61 fiiggetlen vekony. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb.ghl o ® Epftesz: F. Novicki. ugy. ® ® Epitesz: O..Wr. A lak6ter. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @.. ® ® Epft es z: F. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek..Alegismertebbkonnyti. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan. nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill.Tl~~~·:_)r f. _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj..z: a. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon ... onmagaert val6 Ores. Donto az epitteto feladatkltuzese. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat. Iin6leumburkolat. termoszclesvilagltastl cellak. nagy. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. 44. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k. Nemely epftteto as epttesz a 15. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg.. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI. tolOablakok.es kiils6 falakkal epfthet6.ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz..togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge.z: M. ellentetben a vilmosi Korral.kany leherhard6 acelosztopokkal. a szeles.2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony. azonban nem mindenOtt megengedettek.es hangszigelalest ezavatoha.. napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles. szap. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. Niemeyer @ Epile. ® tak . hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek. ez kinalja maga! hejszerl<. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX.z: L.si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6. @l.. szazadban mar kevesebben. vagytoronymagb61---> @.. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes. 46 47 . HAzAK . csunan lerelvalaszt6k. Az epitmenyeken es reszeiken. a hiz gondozott. L.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil.nyitattcsamokokkevesoszloppal. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. sorolthejakapftesahez---> @. Merevftett Epllo. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. allg lehataroltan-e @_Konnyu. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni .

49. 7. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese. a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1. fgy valik erthet6ve. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. Az epiteshez. fgy keletkeznek a letisztult. 1. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat. el6zetes megbeszelest? 2.. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. beepitesi el6irasok.-. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. es 50. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. 5. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. Ennek befejezesekent. a terepviszonyok. Epitesvezet6 szukseqes? . A meglev6 epuletek emelet.. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. tajtervezes? 4. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6.- M.. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat.-. nagysag szerint) 6. de gyakran mar ez elott. a fOrdoes talal6t. magassag. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8.. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara. old.. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete.. --- -- ~0- --. Amennyiben nincsen korUlkerftes.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. hogy .. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2. es 50. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . A vfzvezetek. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. nagysaga. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. 0 Egy eszakkeleti fekvesu. old.) 3-12 h6napot. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. a behajtasi lehetosegek. 3. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. telekvasarlashoz. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . 3. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai..-- -. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak.1 keskenyek. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. A 4-es javaslat volt az eplttetM. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. els6sorban lelkileg.. A meglev6 butorok meretei. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul . kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9. rneqhatarozott.----. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6.. A lehet6segek ktmentesehez .6. Jobb helyiseg· kialaklt8s. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. A telek elhelyezkedese. 9. Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy.. 2. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61. 4.-.- -. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. 3.-. stb... Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI. a szornszedsaq. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. oldalak kerd6fvei szerint. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9. 51-58. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. vizellatas es elektromossag mern6kevel. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo. egy filigranszeru kareolat a masiknal. 9. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. a megbeszelesek a statikussal. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. A megval6sftas alapjai 1. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos. Az alkalmazand6 epitesi m6d. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. stb. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3.. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa... Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4. Kivel kelilefolytatni az osszes. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil. Milyen a ceg fejl6dese. Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. a telken beluli szintkulonbsegek. 5. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. a esatorna. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. az uralkod6 szelirany. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. 0.2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a . az epitesi feladat es annak szervezesi.5 rn-re van a talajszint felett. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket.. bejaras az utear61. a futes. A tervezes el6tt ismert legyen: 1. amikor az epftmeny mar majdnem kesz. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. mind az epitesi helyszfnen.262. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. Id6sod6.. Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. 48 49 . Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". old. beepitesi terv. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta. telefont. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6.. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. k6rhazak. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7. a meglev6 tak. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1.. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. meggyorsftjak a tovabbhaladast. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. Megallapodasok dfjakr61 1. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos. 12. Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2.-. kes6i rruivek. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese .akar legyen ez csupan osztonzes . Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz.. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116..

szemetegetes.specialis szakagakkal (pI. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3. Tenderkifnisi segedletek 1. stb. szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul. Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. Engedely. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. szaniter. Kifrasok megkezdese? 10. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. fCites-. Milyen ablak. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu.0 Epulattervezes 2. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. Epftkezes kezdete? 14. pl. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. sze1l6zes-. fafalu. fOlkes. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2. terheles? Mivel terhelik? Bevonat. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. vasznazott. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes. teljes kiviteli. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. Hogyan kell klkepezni a pillereket. szikkasztas lehetseges·e. vlzvetell helyek a szabadban? 18. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%). §). apftesi hatarid6terv? 12. szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. adottsag-e. alapfeladat HOAI15. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas. funkcionalis.0 Kiviteli tarvszes 1. kek. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. sajat aramfejlesztes. pI. El6legfizetes. keskeny nyorntavu. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. lranyvonalak. milyen hulladekok szamara. tervez6i mCivezetes (31%). vezerl6berendezes? 23. Terv (meretaranyos)? 5. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. melyek dragak? X. §. Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. reszlet. Die s e I . vazlatterv (7%). milyenek a kirakasi lehet6segek? 3.. teljesf· tesi fazis. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . emel6gep font vagy alul? 24. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. •Alapfeladatok: A 3. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. c\.). milyen id6szakokban. piros. anyagra (pI. padI6burkolat). Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. Milyen vilagftas? Aramfajta. abra) szerint tortenlk. retegelt lemezes.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. amennyire az szOkseges. jogi. Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. pI. terOlete. traf6. szerint. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar. Milyen a hutes. elektromos futes. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. a vegleges. munkaid6-veszteseget (Oresjarat. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. papfr-osszesajtolas? 26. ara kobmeterenkent. fenyjelz6-. felszerelesre (pI. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. vo. 1. § LPH 6. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2. M{jszaki alapok 1. Milyen a fUtesi m6d. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban. A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. muanyag. gazdasagi. sze· lessege. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. keszpenzes fizetes kilatasba he. milyen tormaban. uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1. stb. Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8. kerteszeti munkak? 6. ® ·KUlonleges tervek . azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak. EtafeMtel: az alkot6i. VOB/A 9. magassaga. egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. szelkerek? 21. utja. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. Milyen a szellozes m6dja. A tobbl. adott esetben egyeztetes szakertokkel). Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4.6posta? 25. § LPH 5. 50 51 . harnutarolo. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61).oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10.0 Tervez6i movezetes 3. t61thet6 esovlztarolo? 14. pI.. 15. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt.minden.55. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. 1. dupla munka). Koltsegbecsles? 6.0 Kiviteli tervezes 1. meggyorsftasi lehet6segek? 8.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese. teljesftmeny. egyedi tervek). Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. jegkeszftes? 17. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. §. a kivi· telezesre erett megoldasig. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak. hoi. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%).1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. a versenyeztetes el6keszftese (10%). C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. pal16tokos. rrnlszakl. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. hoi van? 22. gazturbina. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. selejtkepzades). nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. az egyeb a szakagat nem erint6 . nagyfeszUftsegO allomas. hlvatalosan lattarnozva? 4.0 Versenyeztetes 2. vasbetonepftes. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. pauszpaplr.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. miiszaki. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55.ilettervezes HOAI.EPULETTERVEZES KEROofv VII. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. vonalas diagramok. Reszletmodellek kldolqozasa. iratrneretek. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent. abra). pI. energiagazdalkodasi (pI.. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. stb. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. rendeletek. kapcsolt gerebtokos. egyeztetes szakaqi tervez6kkel. 6rzese. meretek. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. aida!. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. 5. Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. ut. acel. Milyen a helyszfn altalaja? 2. Terlehatarolo epftmenyek eseten. zsalutablas ablak? 12. epOletfizikai. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott). a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. DIN-szabvanyok. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. azok vizsqalata formai. 2. Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. cseng6-.. gumiutk6z6vel. salakfelvon6. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. Vizsqalat: harmadik. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. falburkolat.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1. letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. sebesseg. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%).2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa. kOlbnleges feladat HOAI15. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. h8. acel. Tervezesi segedletek 1. Milyen a hfv6berendezes. Milyen lehetett az alapozas ? 7. oldal. kivitslezesl rendeletek. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. tertogata.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. 1. ® *Resztervek (= reszlettervek.0 Epi. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). halok). engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok. fa.und Architektenleistungen) (1. B. Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek.. elektromos szereles. valamint a tobbi.ny m3 fedett. red6nybs. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. Egyebek VIfI. alkot6i. oldal ®. es 4. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben.2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve. engedelyezesi terv (6%). §. legtelenites? 20. Milyen ajt6k? Acelkeretes. Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. paratlanltas? 16. epOletterv (11%).0 Epiteskivitelezes HOAI15. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. feszUftseg.

muszakilag kifogastalan. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. A tisztazatlan. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez. pI. § 1. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel). 8: Felmondas a megbiz6 reszer61. § 8+9 feladattazls szabalyozza. oldal. 635: Nem teJjesites miatti karterftes. hivatalos engedelyek). hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre. stb. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal.. amely vitat. ellen6rzese es bejegyzese. 6+7 teljesitesi fazis.).az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. Az objektum igazgatasa. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. §/3-9 ) . 01: altalanos. ): koltsegvetesi kiiras. dijazas. Az objektum figyelemmel kiserese. ®. Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese. garanciak. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama . 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. A VOB 3 reszre tagol6dik: . oldal @. Nr. Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. § 1. megfelel6 mennyisegben. tehat a . ellen6rzese es bejegyzese. kezelesl utasltas. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett.vagy atalanyarai alapjan. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek. plusz k61tsegeket idez e16.es kapacitasi tervek keszftese. Kivitelezes . tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek. oldar. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek. pI. illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott. atveteli eljaras megallapltasa. 636: Kesedelmes teljesit9s. mennyisegenek meghatarozasa. hianyossagot. 641 : A dijazas esedekesseqe. oldaL @. o Ki.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak. az arszint meghatarozasaval *). rnennylseqe. ~ 0.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban.0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. felmeresek es levonasok). vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299. . 5.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. A kOltsegvetesi kllrasok . amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. Targyalas a tender palyazoival. 18: Vitas esetek. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . Ajanlatkeres. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. a reszvetel. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. 13: Garancia. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg. 3. oldal @. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. 650: Koltsegbecsles. k6ltseg. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. dimenzi6 szerlnt. versenyeztetes. Vlzsgalati jegyz6konyvek. 2.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15.). nyelv. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. kOlonleges szerz6deses feltetelek. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. standard szam) ~ 56. ha arr61 meqallapodas tortenik.amely sem rendelet. § szabalyozza. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56. rovid szoveg/hosszu sz6veg. 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok.®. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. szamltasok). ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. pr. oldal. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese. ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. oldal @. elszamolas. ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8. a hibak megallapitasa. munkak 100199. • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. a feladat fajtajalmerete. a feladat leirasa. 5. Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. KOIonboz6 Otem-. a hianyossagok megallapitasa celjab61. Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. ~ AGB-torveny 23. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. mennyiseq. Atadas utani bejarasok. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. Anyagoklepiiletszerkezetek . . az epites kesedelmet. es 7. §: A munka fajtaja.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. ~ 56. . tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. elengedhetetlen adatok. 2: Dijazas. Epitesi napl6 vezetese. oldal @l. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak.min6segi feltetelek. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. elszamolas mint az AVA (= kifras. valtoztatassal. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). 5: Kiviteli hatarid6k. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . Id. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. 1. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3. a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). 632. felmeres. @. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. Cfmek/tartalmak: 1. A vallalkozasba adas megtortenhet. 4. A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. 3: Kiviteli dokumentaci6. csokkentessel. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. melyek tartalma pI.utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). hatarid6k. olda!. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg. szerz6deses feltetelek. + iratok. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege.. 3. BGB §§ 631-651. Minden sz6vegelem szamozva van. Ervenyessegi tartomany . 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. az ajanlattev6. • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). 638: Hovld elevOles. kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten). 647: A vallalkozo zalogjoga. rendezest.segedeszkoz6k az egyertelmu. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek).a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. teljesitesi fazis alapfeladatain. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). ertekcsokkenest. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. Szamitasok ellendrzese. • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB).kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. . ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt. A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. oldal ®. A karbantartas es gondozas ellen6rzese. §. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. Az arszintek felallitasa. Ha a felek a VOB-ot . A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek . a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. 12: Atvetel. 7: A kockazat megosztasa. Garancialis hatarid6k telsorolasa. funkcionalis. 4: Kivitelezes.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak. stb. sem torveny . de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des. Allapotfelmeresi tervek keszitese. sto. VOB AlBIC reszei) ~ 55.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik. 14: Elszamolas.as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK).a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. hianyp6t1as. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. Az altalanos szerz6deses felteteleket. § 4. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. stb. . o. @. 645: A megrendel6 felel6ssege. a HOAI 15. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. ~ VOB/A 9. lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. 644: Kockazatviseles. olda!. . §: Dijazas. 3.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . rmiszaki. k6mOvesmunkak. 52 53 . KOltsegellen6rzes. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. A bearazott. stb. oldal @-@.. 15: 6raberes munkak.) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55.sa a megfelel6 id6ben. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). 646: Atvetel helyett befejezes. esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. 16: Fizetes. epitesi napl6. 11: Kolber. amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek.. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak.kfvanjak alkalmazni. Teljesitmenyprogram . 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. sIb. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. min6seg. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899.®. kOlonleges szerz6deses feltetefek. anyagok rendelkezesre allB. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). VOB/A 9_ §. teljes korCiszoveg) az olyan. 2. pl. tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta.ellenorzes. Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna." 2. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek. gepek. a megfelel6 helyen). Elszamohis .) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. 110-12.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55. 17: Biztositek. foldmunkak.

649.(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket.':D~6 SP-ObrMi SPA. koltseg.4) ( WBS--ua.475 N 4.47 2. oldal @'.5. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. visszalepes. v~latterv LPH 3 opOlon. szemlelete~.itemterv konzekvensen el van valasztva). L szabad mere!: W 55 ..:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4. 3.63 N 0. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM.3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~.3/ 2. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51.. '10M 'lvelel 1.ze.ast koveto?n k:.uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra.iOn. oldal @.475 m' N 14.legkesobbi ke. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. felrneres..es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes. 2. akaoajyozterae. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak.desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe.znos ala plerilletfie 9te!. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont . 7.~m-"""'.-t~. 650. 1. § szavatossllg (Nr. 3. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban.lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3.pites 1_Fold. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese. § szavatossag (Nr.) 5. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg). oldal @. §-ban . LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez. Sib.nines szabalyozas . A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez. Szerkezetepites felel6ss6g.47 N 15. ellen6rzeset szolgaljak. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645. § kiv~elezes (Nr. elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! . § a kockazat msposztasa 12.oldal@.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre). § atadas . 1. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 .6) I 4. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n). § hianyossagok 634. ut.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k. szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57.:to$itasi ml. az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat.€IS lapburkolas. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method.3k (R} DIN 18307 Gaz. szawloss 9 12.ljog BGBSS1. epitesi Iolyamatok abrazolasa. 640. elkez6 szelf. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi.-I.nines szabalyozas 8.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides.04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia.etiIOzjelzQ GAo. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye).) WB-tali lil2jelzo kapcs. Az id6modell determinalt (~ CPM).oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek). kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha. . § oraberss rnunkak 4. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk. hibakhoz.. fejlettebb. A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. tornyok. "dummy".) H 3. fogalmakat ~ DIN 69 900. gepprogram) ~ 57.) abrazolasa ~ 57. oldal @@@). •.s (AI DIN18205 Vlz.'.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe. (:$atom~si m!Jnk. egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). . Dusseldorf. Jelmagyarazat. izel s 4. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat. 638. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk.3 alatt tlsztaztuk.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez.a vonalas diagramok: sebesseg-. oldal @.utalas 12...891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast.92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2. abra.zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. § kivileli hatarld6k 13.si. A folyamatcsom6pontos h8.. 3." 11.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6. az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. alkalmazhat6 eszkozok.69 19. kemenyek. § dijazas 633. 7. sib. 637.rterftes. Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6. hibas erszamclashoz. F.. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend). 3.+szer."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. 6 7.7. nem leolvashatok).5 em cementvakclat . (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A. § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett.t_ r====:-1 . 648. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites.. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. D = id6tartam.000 N 48. alagutak. kOlonleges tervekre). vezerleset. pelda). abrazolasat. vegpont SAZlSEZ). A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont.16terv is lehetseges. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli.tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek. 1. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik.) 6. oldal @-@. .. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk.. 642.nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait..5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S." klvtelezes.4.zd6-.l! aorazolnl. ----'.. tobbletkoltseqekhez. § elszamolas I 15.4. 644. 1985.) 13. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y.ink). 5. egymast61 fOggetlen folyamatokat.. 639.. A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl). lap). de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek. sib. a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye). • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo.S. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett). § kMtelezes (Nr.. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel). N N F 1. Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben. az esetleges helyisegkonyvekre. resztsrvekre. 3. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek.6) H7. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ. Folyamatok anaIizis9l.as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. § szavalossag (Nr. tervezeset.363 2. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM).as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui. § kB. 22.tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat.. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. 651. •.67 B.n 0. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli./ szan. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe. § hatarid6 megallapitasa. tavak as lengerpartok bi. Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6.v{z ·C 20 "'. N 6. atv Ie 16. Elmeletileg az esemenyvektoros h8. A parhuzarnosan foly6. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt. § biztositeknytljlBs! H3. A feldolgozott. resz. . § kivile!ezes 9. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak. 3.Melyis~g. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl. lak6sz. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban).elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende". nelkCrI 8.. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek).§. " .:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :. . Werner Verlag. ~ fenn)... t• .hasznosba be nem szam>thato. .-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC. csokksntes 636. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak. 635.) I . 1~ 1 iii I l_g g . CPM) ~ 58. 646.oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B. § szavatossag (Nr. 641. utak. § szavatossag (Nr.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v. szokasos m6dszereket tartalrnazzak: . § Nr. Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk). A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent. B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr..N. 643. SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl. --"*-~---.36 L l L 2.. terben).09 L 2.es tamunkak Ace-1.o. esemenye csom6pontkent). elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =.utalas a 2. 7.49. xIh I~g. magassag. A nem kielegit6 projektmanagement.hal6k: (hal6s tervek. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton.) 13. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete). g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. 647.. pI. N h a . determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van). A projektellenorzes.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2.47 2.

fold· es bontasl munkak. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI. § Nr.2.gvet". vasbetonb61. ·W W a 0.es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. 4.01 Standard feladal szama. ""g. palde .§ Nr. bek. Menny.0 m' dq/anyag/egyeb:24. zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul. Pelda . burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk.0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61.....0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban. cm vastag.60 OM anyag: 11... Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek..llel...4.. -hoz .. 21 20 19 18 11 16 1. M'~ Miij..2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap. Utprofil klalakltasa.) Tenderokrnanyok (VOB/A 10. betonacellatbetonacel nelklll.02 Alaplemez keszill:. ..mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv. T.."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d.1 szakasz. J. oldalat a lelras els kell helyezni.. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton. . _ . m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal. 2. 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (. 7.02 35. dij: 24. 12 em vastagsagban. B. _. palda . bek...szcroldbeton. vasalatlan betonool.12 em vastagsagban.. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani. § 15. betonb61/vasbelonb61 ... _ .) Muszaki tartalom (1) kolls. 2.60 OM/l1.70 3748... (hely rneqadasa)..50 Napok A munka sorrendja: felvonulas."".~s {LB) Forras.02 105. Munka· folyamat Egys.. pincefal. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz.egysegar a letrason belOI 2. spftkezes hslyszlnenek takarilasa. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3... baton: m3 . zsaluzattal/anelkul. § 15.) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2. VOBlB 1.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton. @ 35.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748. 105. LPH 8 Menny. a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni.. egyik oldalaval do!!. . lefras 105.....se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61. c:I' Q S. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz . Kulonleges kovetelmenyek: .ni betonja. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St . mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .) + Palyazati feltetelek (VOBlI7. § Nr.. vizszlntes beton felso slk.az egysegar es a mennyisegek lelrason belul. d6Ies.. K-Nr.. Reszletes lefras 3..M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 .10 OM egyeb: './".d..' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To... het. Ratord. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI. _ .. 1-3.. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0...gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f.to fB • ~ I! I 15 0 2.70 3748. m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal. T" T.. § Nr. A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani. Jtjn..1. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l.m2-enkent betonacel: kg . § Nr.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal. Felmeno epO!etszerkezetek. kirr.1 tetel 15 menny. 2. vizszintes aljzal.m2/m3-enkent. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek . o. Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket.10 OM/·. 2. egy sorban 2.go.lok (BVB) (3) ki.· tas h/egys.m2/m3-enkent zsaluzat: m2 .

Amsrlkaban a 40 coli == 1 .. .. @ Folyamattablazat (CPM) vo.14 10u..pitrn"ny f>2. • O.: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok.S 1 u. DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese.. 2.. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1. vegUl pedig lefCizni.__ _. :t. WalChlN<:UrI..-. '61 )...r.+2 40 32 44 60 sa 48 60 o .v. lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak. . Annak erdekeben szOksegesek.502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0...W2 12 0 T.. Tijrfw. r ••••• Yu-rbCott . de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok.p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel. 51.. .•... III 7 • 'a l ~ ..... (MPM \10.att-rtlrd . kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy..~ \SV I G) A normal s.rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal..) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet. . i. ....5.. tUres. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u. k6t6gerendak.0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat. .--. az ezt k6vet6 szamot. szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik.22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 .~ . Steck . Legjobb.% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij.. 8. .•..1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• . legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka.-.zerrel =={> 10n g~". illetve a" 10 == 3..403 401.. . : @ ..6Iagcs folyamatlal D. '0.lag . Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra.. Itl.J".. _. A .3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak... ~11t1' .q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• .dn"r'I5I . A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak... befrni. pI..... + 1 AV· Nr.. fclyamat nlllla·~sszekot6 v. 'VorhCl"inta cn ..rovid leiras Nr.• 1adI1 .. az epltesvezetenek.oI6<Lls a 10-es ~... H.. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• ..402 403.0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel. :Schl1lcu:liNpptI •. a 32"t a 31 .. .304 302 301.5 m . hn. lJ"'I.14.-. 1'2. Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en. 0 0 0 ertekelkksl.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat.4. az ablakdeszka szelesseget..501 404. •. fugavastagsag.4Ht . W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••. ~p.~ •. 4.. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1.25 pontos erteke" re e& a 7t = 3.1 .00 m. 1000. !t 1) ~ a lane jateka :Sc .oIdu"Si ...) !Ii OJ normal sorrend O.. 125.•. isrnet normal szarn. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek. az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot. A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben. -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat .9 ..15Gre. Folyamattablazal . .31 . 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s.. Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103.a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u. -7 <D.. hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen.t....nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek... ~ D. (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van. .. 1....Q. ido altai meghatBrozott.:....12 9 u.301 203... . valamint meretezesi.--••••••• -- ro~amat eorezema fo. kiliGIor.. 2·e. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os.. a labazat maqassaqat. ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ.: .:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 . Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts.16 artekekre figyelemmel 3..i:-_::. 16.. o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly.. pontosabban 1. szam/end..•. :t.2 .rd ..3 48 60 7a Kapcsol6das fel.. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 . igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato.. A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti.20 18u.1! j.:.7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --. teg" lak. falkava merete.oldalt.9 kritikusul ". a friz rnagassagat.O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM .16. e~. L.. Oz . pI... A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara. Kclln·T.zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz.. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben.. 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel.2 Szabvanymeret: a szabva. vakolatvastagsag. stb.. kSon •..e ~ • H{2..'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc..•..t Tu .5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel. Dr.302 104.. a lapokat folyamatosan vezetni kell.. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk. ezek pI.. LUitu"lISl .w. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi.. _. $ ~ Z=0. .. . Kienz!e szerin! 59 .u'l· T. .8 = 25 dm .'I...yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde.•..-. rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500. 1a ~G "'OM-a. T . A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen).. .) .. szarutak.udlfen .016 m. 63.. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak. 2 kczdes 0 2 bef. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban. btkJ. Fwahim -."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u.. hogy arra a jobbra.•.0 -.••••. .••.. n tt!2 'It 21< liO & * ..•."'. u .. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2. iIletve . Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni. .16 12 14u. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen.. 1..I... horonymeret. 31 .. 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k .s 2. 250.lknopl' ••.402 303. 1 Fogalmak 1. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek. 250. . a 62. Az epOletszerkezetekre vonatkozo. . 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala.z.. AV. oszlopok.ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ ..1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret..1...s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·....Ide kell pI.~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 .ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u.. ••. Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em...0--. de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi...amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof.•. r .. a meter.ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r. "$dua1N"." . 500. Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O.•••.. RohN .•.) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{. < •••• 'H TiIIrbHct. -!. tarnaszok....•• hnmr . A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg.sa $b $d " .8. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara. + . -.alapja a tervezesnek es kivitelezesnek. . At. szerkezeti es befejezo munkak mereteinek.'•. szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk...

. a kemeny farostlemezek.3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. TENGELYMERETEK az 1.25 m szelesek.es ajtonyflasok -4 175-176. 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® . megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet. Az ilyen felmeretek 2. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1.. a beton eplt6elemek -4 72.DDD 2. padl6felulet merete.5 95 97. de a nernet.5 40 42.5 35 37. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. 1. stb. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul.6 Nevleges rneret.-----1. Ovegsavokat.25 em. Reszletesebben: -4 BOL. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel.Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak.5 em. ahol a favazas (.75 m-es kozbenso 10.00 m. 12'1. Valamennyi egyeb szerkezet. alta laban a tatablas epfteshez. 3.00 m.. Teglak.5 30 32.es vasbeton szerkezetii epuletsk. a hejal!l. 50. e es d pontjainak.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. 100. 67. 0).5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. Ovegtablak. v. A rneretezes mindig. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha.25 m. allokoroos fedes horganyzott.00 m.blazatb61 kell venni.00 m. 60.6 mm. ". atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes. pI.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket.5 mm.1 A szabvanymereteket. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a.2. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a . ablak. Mertekad6 a porosz lab volt.25 m-rel. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun. Ugyanezt az 1.25 mm. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I. hullarnbadoqfedes. A porosz.5 60 62. 2 mm.2 mm 2. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0).5 em-rei. b) t. lecezett horqanylemszfedes. Ertekuket szinten a ta.®. . A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese. 12 '/.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel.818 m volt.neneket. a 4 anqol lab = 1. ajt6kat.5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel. a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek.00 m. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik. 37'10 41% 37 'I. pl. dan lab. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess. ahol a toki6i.(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk. c 2 CD Regi dan tachwerk haz. 1. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6. kapukat. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4. vasbeton lemezek. m-es tengelytavokat. nyers fodemvastaqsaq. Az 1 .st6! tagg6en 60 61 . B7'/. a racskoz az 1. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. 66% 75 75 75 68% 75 81'1. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2..25 = 2. 43% 50 56'/.. k5t6gerendakat. .. 8 'I. 15.. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn. az ablakok. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg. 80.€IS ablaknyllasok rneretei. kiveve a kul5nleges kiviteteket. Ozemi. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. 25.. 3. 1 em 8 mm. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni. (62. 8.5 = 4:2: 1.5 90 92.00 m. oldal.501 2 = 1.5 45 50 52. 0. pI. 91 2/. stb..50 m. hataroznak meg. a 25 x 12 em-es regi. szeler. k5ltseg. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62.25 m-rel a metrikus rendszerbe. a konyok 62.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 . a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2. 30. f5demeket.00 m. pI. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk. pI. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta.es id6megtakarftast tesz lehet6ve. Ezjelent6sen leegyszerusftette.5 5 7..* . 2.5 15 17. 6.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2. stb.5 75 77.3 mm. ablakokat. A sorozatqyartas.. 5 mm. vakolatlan ajt6.5 70 72. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei. falk5zepek. 1. 16% 18 25 25 25 25 31 'I. b.Pari epi. is a DIN 4172 szerint alakulnak.iletek 1. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian.25.. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4.Jlasa 1. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep. 1. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k. a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . falakat.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27.0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell.5 10 12. 2. tart6k. Ebb61 ad6dnak rneretek. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga".5 es 10.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek.5 20 22. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. 20.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk.5 85 B7.S 25 27. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje.75. 7.50 m. szintmagassagok. epit6anyag-. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12. x 5 mm. ..25. 2 em. 1 mm .5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. 1. esaknem egyenlo az 1. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal. A DIN 41721. stb. szarulakat.0. stb.0 stb.219 m. amelyek fokozatosan kialakultak.blazatb61 kell venni 4. A szabvanyos. Egy 62.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. tetofedest. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest.5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk. RR .5 55 57. 0.00 m. amelyeket a tamaszok. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni. 93% 100 100 100 100 82. rajnai. szlntmaqassapok..1A Szerkezeti maret. ipari es szallasepi.5 70 75 70 75 as 'I.5 mm-es (nevleges teglameret). 6.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. B7 'I. darupalyakat as egyab szerkezeteket.I' . Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl. Ennek t5bbsz6r5se adja az 5.50 m). Peldak: -4 BOL. ugyanigy a gipszlapok eseleben.250 1. '10 60 60 62'/.00 m.5 m-es alapmeret vonatkozik.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2. 40.

pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI. negysz6g. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M.). amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja.vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak.. Soksz6gek (pI....tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ . 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep.. A modulrendszer egy koordinaclos rendszer. ajt6k.@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI. haromszoq. A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban. 3M-sorozal ts-szoros. elektrotechnika.)..t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t.4· n.®.es 3Msorozat KOORDINA. azaz rnereteben es helyzeteben. 12M. hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6.2 2 Y we" Y WCn61 ~<l.) -> @. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot... CD-@' @. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek. ameIyek hossz.. Az .4·n ·m+M 4·n·M 00.. stb.®.. reszrendszerekre oszthat6. valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat. hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek.g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS.. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm. a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M . @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI. Ezeken lUI leteznek nem rnodularls. a tengelyhez viszonyftva . ablakok. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait..2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 . @+@.. ®... atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz . stb.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6. 50 mm es 75 mm. A koordlnaclos A kombinatorika J {n. lengelyviszonyitas • --- 1..CI6s RENDSZER + KOORDINA. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban....3.7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is.-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa. Ennek el6feltetele. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek. stb. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all.. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk . magastet6 r< 4 .8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat. terelhatarolo epuletszerkezet.6. Geometriai atapvetesek . kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /. . Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak . rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg. szallltas) ® o.. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban... egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni.c:l. homlokzati vagy valasztalelernek. Keresztirimyban csatlakozo. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk. lepcsofokok.es esatlakozasi mereteket.!>. 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-.. hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl. pI. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3.. epit6ipar.75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28.. ~ ® A gyakorlatban kialakult. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5.. valamint helyzetuket es meretaket. nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit.. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN . mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an. pen2:llirl u]st...6sszehangolas" kifejezes erthet6. 0 . 204M ~ ...?. hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok. @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen..4. 2.. . Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere.CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere. A korlatozas funkcionalis. teherhord6 szerkezet..jlr.DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa. m. Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI. 0 .'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm.6. lM-sorozat 30-82Or08..es6Msorozat korlatozag nalkOi. 27 /+..

O..eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma.~. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar. minosftes.V .QQ_ _ ----y.18303 Ha a telek meg nines kituzve. Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran. oldallranyu kiszorftasa soran. a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni.i-»>: '''*~r.jjS .. kokb61 kiindulva ~ @. 4030. Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet.ny IlrIlnyz. Alapozasl... ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen. 4125. -@.41224 -7 OJ Felta. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®. ~pttOOijjt.. az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni.Un.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-". Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak. biztosltasa DIN 4 124. 6sszenyomhat6sag.gassag o)tmag assa g (csa. vizsqalat. 3 m hosszu fa.0. konziszteneia. a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok. fgy kell az epOlatet kituzni -> @.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 . azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes. A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030.ap) a tervezett spmet aIapgt'idff.:. akar nem lathato (pI.es reteqsorrenddel. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO.:. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. fajsuly. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba .go.vagy alumfnium sin.5 I.MUNKAGCORCK. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300. lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere. A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet.q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 . Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet. nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek.J.. kiterjedeser61. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet.. .. viztartalom..si eljarns ® MeglevQ..6-l sCJ:ve.BI"ProIs6!j. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok.liim akllpszat1nt@ . talajvizviszonyokkal. A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait. A szintez61eeet --7 @. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag.in6r (0101) BiztosftB.. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti.:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\". talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron . vtzateresztc kepesseg szernpontlabol. DIN 4 094._' - . hajlithat6. "'. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) . MunkaterOlet.G)-@. helyi adatok allnak rendelkezesre.em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel). Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054.hll. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va. plnce padl6lf.~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas.----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. atlatszo.. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®.rl<ja 1-/ .tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK.. nyiroszilardsaq.:: 50 cm -e @-®. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben.! .o.s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch). -c~o fijldszinti -padl6vonal :t..18300. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni).ras...016 (ha!lliJk:i. Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken .~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _. 4022. . klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek. ® o 1. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik.ARKOK DIN 1054. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j).Qr''''~ ~~·::·~:. A vlzzel t6lt6tt. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal. AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.. az alapozas alatt. A szamokat es melysegeket a topografia. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol..torna1edl.Az ellen6rzes. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6.

melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere. ill. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato.~aJk::. b.. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst. savalap -> ®. adottsaqait. kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.) A talaj szllardltasa es stlntese. . a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. becsavarjak vagy el6keszitett.) ar. epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D. Nyomoc616pok.J elvalas. kalciumktorid).B m _J_ I morftlk. t6m6rftes 2.. 1.. furl Iyukakba behelyezik..4014 ~--~J~ f-i\ \.1 e. 8vvz9Z77V~ a. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik. vfzszintes terhelesu.1-------1 3.. A talajt vissza kell tolteni. Kesz c6lopok. ha a pont. Epit6anyagok: fa.i~ d. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054.5 m.n betonb6! @ Szelesltett ala. d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. de ~ 6.. Azok atmen6en futnak le...sz lott aiapi r ~ ~ :....t.80 m.:OIlOS . a veresi eredmenyek alapjan.20 m-lq.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal.) nem eJvala.elly. melyeket a talajba bevernek. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a.:. melyek teljes hosszukban a talajban allnak.3 3 m-es korzetbsn.I. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok. c. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb.). a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra.1055. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk. szabadon all6 c6lopok. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek. Helyi keszftesu c615p6k. Hosszu co[6pok. .rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\. melyeket furt Iyukba helyeznek. melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra. ~2dF" ~1.. kiszoritjak vagy fellazitjak..0 m). . a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. Csucsnyomasos colopo«. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani. Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat.ositett lemez . A kopsnysurlodas itt jelentektelen. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites.:' ._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. besajtoljak. Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0. hUz6c616p6k.!isra.. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt.i!dfal vagy helyben d) Az. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni.. homok. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra.p vasalt belonleme:d)l'il. Az epuletfajta. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @. vasbeton es el6feszftett beton colopok. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics. epit~si gi"Jdor fa.. berazzak. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek. A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese.. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k. pI.... 1055. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl. ® Alapozas I'legyoldalban. A csavaros colopoket becsavarjak. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot. A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak.:. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol. bemossak.. klterjedeset.go)lajban keszitett Oregbe helyez____.. ~. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·.) ! . helyszini vert.) Vibraeios.. retegz6deset as vastaqsaqat. bevezetes nek mint a furt. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn). Vegyes alapoz6 c616p6k. An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik. pontatlan. ----r. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 .: :.vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054. melyek a talajt suritik. ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv.p vasalatla.0 B vagy 2 x a colopatmerri.pok lhibasj a. A talajba juttatas m6dja: vert colopok.5 rn. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16. a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval..} feluloo(das.5. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk. A magassag. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon .4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez. a vert c61op6knel --> ®.80-1.:. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni. er.a m{.. valamint laza kozet). ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- .J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol.vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. me[yeket helyszini gyartasu es elore.Om O. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb. prescsoves vagy raz6c6lop6k. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c. -e~ '. rnernokl letesftmanyak eseten 1. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan.. Hajlitassal igenybe vett c616pok. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku. beton. falszerkezet eseteben mintegy 45°. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @. besajtolt col6p6k.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg.) er6sltes a tamaszok alatt b.2. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. acel. alapok behatasl ® .: ":.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala. stb. melyeket a taLev.0-1.

kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom...tok· fe~olt es e Szig.0.1Ib61 @ S..{.50 ~0. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese. A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0. . Elfoly6. Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben..l.i1pincezett epQlet szIgetelese. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ).-. tet6szigetel6lemez. . dJi:nlsmEtl.... esztrir.. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma.gh"""no.1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:.0 0. (j) @ ® A csekely helyis.llgenyu.. A szivarg6 rendszer reszel a dren-.-.0 y~J /1 I II 1. . .le.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess. 2 1'.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent.6.zllt6 pe~daja 1. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset. viz felJepese m~nt.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195.!:Or.:nosllasi Igenyt:i.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6". Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf. Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek. A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .0. F~ia.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o. Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban.. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1.20 :1.50 :1. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni..0. lejtes 0. .10 :1. 0. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r.@j.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg. DIN 4095. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl. / ~=2. valamint az elvezetesek.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300.10 . liS"h 0..lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e.20 :1. ellen6rz6. ~ . Hogy a falon szukseqos-e drenezes. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6. Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni. VOd6r. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel. ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61.0. szigetel6lemez.egyedi slam~ (:.+--.zN~ig5I'i6~ I9m(tz. ~.hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6.0 2.t. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e.. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez.6 J4i7 II I I / ~I il /1.:0.llllen6rz6. muanyag szigetel61emez hasznalando.5%.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II.8 0.!imos.gu lefolya. ellen6rz6. .. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3". A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ .----- NAIOO NA1000 3.:5rlltyol) 0.15 ~0. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m.5 f.g raesce oovekbol VOd61eteg.' / I I / I I ~' !!i I I MunkM. • Elfoly6-.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ.. as elfoly6 letesltmenyek.\loolw:til (. nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1.®.vagy munkaternek hasznaliak." alszerI5z.. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret. ahhoz az _. 1 .0-0 esetekb61induljunk ki. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen. II ~.. hatas a ~puletreszeken. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel). illetve p6t16lagos lak6.0.!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~.s:. Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben.0.0.ita. A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® .10 Csapad~k..1 'I II I / I cf.!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000.tQ~l[ slam.eretazesi nomogrammjai 69 . kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel ..h i'~ 0.. ... T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull.

A hordaleklerakodassal kelelkezett. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni.7) 10(1.0) 30(3. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak.ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn.2) C 3(0.0) 7(0. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk . A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :.4} 10(t. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest.2) 8(0.0) 30(3.0) 16(t.0) 0 4(0.0) 7(0.4) 10(t.0) 6(0. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 . ha az ~ 12 em vastaq -+ ®. ®.7) 5(0. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni.) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.@-@ ..0) 22(2.8) 6(0.3) 16(1. de leqalabb 30 em legyen. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1.2) 16(1. A 2. akkor torlasztott..6) 10(1. as statikailag is helyesebb.3} 6(0.6) 4(0.2) 30(3. Klvitelezes.1) 8(0.i$. A vfzszint pineepadl6zat ala.2) 30(3.2) 10(1.7) 10(1. Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1.6) 4(0. termeszetesebbnek tanik.0} 16(1.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6.0) 50(5.8) 6(0.7) 10(1.4) 7(0.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni. kvll.2) 2(0..0) 30(3.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb.0) .0) 22(2. otszorosenel ne legyen nagyobb.0) E 6(0. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@. ®.6) 9(0.8) 8(0.6) 22(2.2) 14(1. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni. ill..2) 14(t.6) 10(t. masfelszerese. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu.0) 7(0. a retegmagassaggal azonoslegyen.2) 3(0.7) 5(0. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU)..ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll.5) 40(4.5) 7(0. melalrr. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se.3) 5(0. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em.2) 12(1.esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve.2) 30(3. Rugalmas lugaszalag.4) 3(a.0) 16(1. A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott.0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa).. stb. ®. ItIszk. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes.es vegyes falazatnak -+ (D . soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg . a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja . ill.6) 4(0.0) 40(4.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.3 em vaSe tagok.3) 12(1. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata.6) 16(1. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.0) 40(4. (D. A k6hossz a k6magassag negy-.0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le.td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS .4) 22(2. ez szebbnek.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m').6) 16(1.0) 10(1.9) 12(1. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl.0) 7(0. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @.2) 16(1.5) 6(0.6) 22(2. dJatntl!00 ~!.8) 12(t. ciklop-.2) 22(2. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.0) 6(0. mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez.50 a) kett6s fal kot.5-2.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.2) 3(0..7) 5(0.6) 22(2.6) 9(0.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz.0) 30(3.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat. reteges kezi faraqasu. az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni. Mesz. Karos-USod.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll.5) 5(0.. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak.3} 10(1.6) 4(0. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n..0) 22(2.6) 9(0.5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin. hogy az epitesi alap fajtaja.8) 12(1.6} 22(2.4) 3(0.0) 40(4. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0.8) 6(0.6) EI 2(0.2) 16(1. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve.6) 11(1. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi..0. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek. :monit.9) 12(1. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!. ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez .5) 3(0.5) 3(0.2) 14(t. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon.6) 22(2.6) 6(0. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .2) 22(2.0) 40(4.@.3) 3(0.9) 12(1.rllplniir. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen .0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J. granit. kaqylorneszko.3) 30(3.0) 50(5.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit.3) 5(0.8) 12(1.0.2) 8(0..c16s nezagoknaJ ® ® Vagott.2) 10(1.S} 6(0.. kvader.2) 16(1.4) 7(0.m:susodas 8(0.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj.4) 10(t. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott.7) 50(5. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk. 8(0.2) 15(1.. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet.

0625" 1.7500 0.490 1. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105. 01dal-+ @). vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 .. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.355 0. 18greteg nelkOI 11.250 0.6875 1.1875 0. 5 db.5x7. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.75 2.106.000 1.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.625 0.: 11.•.0625 0..500 0.385 2.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu.5833 1.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72.5625 0. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv)..6867 O.8334 1.2S0 1.3333 1.5x5.125 2. burkolt homlokzattal ® Egyretegii..750 0.740 0. Ezeket tartotatksnt kell meretazni.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l.4.2500 0.51 "> 11.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36.= 1.~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11..3125 1.S:lS 1.3.00 :.1557 1.5000 1.75 3..115 1.1:lS 0.875 0.25 2.5 11.1053..250 2.375 0. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.8750 2. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni.1250 1.50 1.0000 2. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.~OI.0000 3.760 1. 106.75 4. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:...5 30 24 I 2.250 1.875 2.3 24x24xl1.8 49.1 12 (f) KatretegG. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal.am HQI!.5 24 36.500 1.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.2S0 2. vfzszintesen 75 em.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6.115 2.510 1.5 24 36.25 3.5Sd <24 24:.sooo asoo 0.S:lS 0.875 1.5IS76 ~ 17.18151.0S33 113 0. V ". rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik. ill.1666 2. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell.3 11..8125 3.685 1.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36.9375 1. legreteggel ® Kelrategu.8750 0.625 1. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek.9175 1.5666 2.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta.510 0. vakolt ® Egyretegu.8 37x24x23.5 I Fat vastagsaga.ta[le~kMl ® KetretegLi.3334 1.00 1. KOlonosan.5 11.399. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at..375 155 0. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni.g. Sorsz.125 0.250 0.5 117.2500 2. -+ @.5625 3.38S 0.750 0.5 ~17.7500 0.865 1.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt. bels6 h6szigetel8ssel @ 12.125 2.1666 0.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0.5x23.75 1.00 4. iireges tegla VHLz = Elafalaz6.kiugrt.2 7..3750 0.75 5.1666 1..5.125 0.6875 0.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz.= 0.875 1.2500 1.375 1.50 4..5 <3 IS4 IS63.40 1.6250 2.240 1.5xI7.d<30 30Sd $3.5000 0.740 1.135 2.00 1.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11.0000 3... 2 112normal formatum oc.8334 2..4375 0.8 24.5 24 24 24 17.1 11.8 49. a _ nyWismeral.18152.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.5 24 30 24 30 a6.490 2. burkolt talazat @ Egyn3tegu.115 0.5 17..cm-!Jen 2DF 24xll. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72.75 1.(1)25 2.5><36.5x24x23.6666 0.IS75 0. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr..6667 0. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2.5 s d e 17.25 1.000 2. ® Poroton-teqlak falazva. A falazatretsget min. Habarcs db Hler 16 11.eeo 0. old.1053..7500 0.615 1. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.8334 3.6240 0.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva..2500 71 0.8125 0.. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum .490 0..3334 0.25 0.125 1. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher). tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.•.1875 3.4167 1.3750 0. Norml1llormattJm .. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1. habarecsal ontve 11.25 '. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel..125 1.5000 2.50 3..9375 1.3750 3.13 lj.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.375 2.5000 1..6 49.4187 0.3334 2.5833 0.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.240 2.500 MIS 0.50 1. tomor tegla KMz = KismeretLi.0000 1.8333 0.00 s8.385 1. 5.50 0..agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.0000 1.3334 175 0.990 1..240 o. os 8.1666 3.000 2.•.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi.500 1.3125 0.1250 0.2 db Hebarcs.5X30x23.5xll.750 1.365 1.00 2.5xl1.5 0.50 S6.5 17. Tovabba olyan epftrnenveknet. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.750 1.5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen.0000 1.5 36.990 2. valytiidomos athida16val I- 0.3 24x24x2a.625 1.865 0.slmsrel) o.000 1.1:lS 1.• 1 112normal formatum " . 18153.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 .010 2.625 0.375 1. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17.5000 0...6_ 1.38S 0. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak.1875 1.00 3..5 .4375 2.25 4.50 2.1250 1..5000 1. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1. tornor tegla VMz = Elalalaz6.365 2. liter ldom.8 a7xaOx2a.398.5 17.010 1.375 0.5 ">24 IS5 1:.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m.ima tm Falvast.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu.2500 0.1687 0. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.260 2.5625 0.3.50 :.260 1.5x2a.760 0.5 11.

A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. fiigg61eges hasznalatl torhclcs. uregmentesen habaresozott.pitesi m6d) es masszfv 16demekn'.5 312. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben.szerkezettel. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'. Aeel0 S 8 mm. falazat.5 em vastag talaknal s 30 kN..l. resz Mint fenn.25 ~2.l A legnagyobb megengedeH.. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg. resz poruau... vastagsag em Tavolsag m ~4.1 az 1-4. 106. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ ... szelterheles felvetelers.18151.tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain.5 em.00 ~8. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse. A legreteg sen kitolthatd.5 . szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek.. melyek kozt atmeno. de pOI'6..0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.11-0.s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@. fagerendak r(\legelt 75 . te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok. gipsz. mint beton.1053. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja.. rnelyek fesztavolsaga :S 4. d. A kUls6 burkolatok .S 4226 2._ Hasmalatl tsrheles kNJm2.4165 A latszd falazat egyretegli..0 11. Falvastaqsaq e 11.5 em vastag falakkal.. teljes szinten. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm". A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old.. @. Ketretegu falazat legreteg nelkOI.5 em.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek. hosszanti fuga fut. 24 em.50 ~B. A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni....i5.00 ® 74 A kQlso.5 <: 24 <30 ~3. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag.g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett. Tart6 valaszfalak. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0. ®.5 ~17.. " Belsertve az eselleges szinteket 11.. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2. atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga .. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott... ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6'). rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre.W'. latszo falazat. Vasalasos fugaks 2 em. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r. mini kavics fentr.5 m 4226 2. Az agyag a vilag legelterjedtebb es . melynek szelessspe :S 1. hablavaval.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga. Falfajtak. a keresztezesl helyeken S 5 rnm. tuz. 66-67_ olda!. vastagsag em Fentr61 az 5. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17. akkor az erlekek abban az lranyban.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett.25 m.18152-3... ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel. mint pI.. teijes szinten. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel. legregebben klproban epft6anyaga.0 5 13 23 e ~2. parafa. esB. A fi'lgg61eges ... 2 k6sorral rsndelkezzek.50 m.. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6.::.:: 12.0 5 20-100 £~1. katMja falazatnal.25 ~11. pI.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben. fa.. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett.5 ~3. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik. Vasalt falazat. k6 szilardsagi osztaIya.OO 775 275 325 425 « 17. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa .ben. Ezek az pontterhek a 11..5 312.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2. soron kent eltolt. iIIetve burkolt falazat. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _. zaj. m ki:izi:itti d~2. 2 em vastag.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na..• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0.0 B e= 1. nom porozus adalekokkal.5 ~24 12 20 36 e~ 1.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva.i\ \_!. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. a 17. szigete16anyagok.5') 17. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-.es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol. fermeszetee habkdvel.: .5 ~17.. duzzad6 palaval. pI.11... melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '..75 4')') 111.. " Ha kel lranyban feszitett. " .50 .. Minden reteg min. habares III. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado. falvastagsagok. fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa.resz duzzad6 agyaggal. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott.5') 17. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI.399.

A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve . elvalasztolt terekben Kandall6.4 225 80 6. 1/2 legla vastag. eltolt. Az alj.. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6.5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6.90.4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60. ® . eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19.4 405 50 77 77 65 114 114 32..@. egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6. t6Igy·.~ 26 51 104 55 120 7 27.. ..S 30 64 71 88 6. A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu. ket oldalon nyitva. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal. kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 .4 80 6.@. A tCiztarnyilast61 elore.. apit6anyag as beepltett butor -> @ .) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez.5 82 95 58 90 90 0 77 77 27.0..Dber 35. 1 bekot6sor. elvalasztott Kelt6s kandall6. (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal.. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @. 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6....~.. . Q)... egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni . valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva. resz szerlnt. a DIN 41021. ® 1 bek6t6. ill. 22.4 300 65 108 108 32.. ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6.. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n.. nem eghet6 anyagb61.5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25...eges tal 2'1/4 elleglafal. .5 m.. A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak..5 42 88 22. A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4.@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q). ® . CD .. Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is. egy/ket oldalon nyitva. a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61.so- as as40 2S-.105. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz.(m'I) ..5 52 72 50 @ Elteglaburkolat.vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek. A fOstgyujt6 2 mm-es acel-. soronkent valtakozva..90.. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al .IDS-. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia...TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor.eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6.. Orramentalis hatasO teglafal..5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m.aral& . avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint. a falak... osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° .ta kC. de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas..Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge.5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS. v9delme a tDzlerny. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-. 1 tut6.ghero padl.. nyir. ilreges terekkel O..5 32 95 6. A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani..4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege... melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik . 1 fut6.lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate. Az.as-. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva).

A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala.. A kozponti (kozos) kemenyre max.nn. a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. FOrdOlWG .'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6._. ' ••• 1. koh6salakidom DIN 398. klsmerenl. Minden nyitott kandall6t.t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve. Azok a kemenyek. ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013. A motorer6 nelkOli. mely . valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h.as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20.20 25x2O 2.1 iii ••• ii' .~ KEMENYEK DIN 18150. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m. Minden kemeny rendelkezzen egy . Azok a kemenyek. vagy samottb61 DIN 18147.. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min.5 IS IS 20 25 30 22._. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel . kozponti kemenynel ~ 5 m.vagy rezlemezbol.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. ket szemben leve.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1.91"17 2x12120 2x12. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61.r". legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6.17 12. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel. konnyli beton formaidom DIN 18150. 150crW x 25 @ 78 I . nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':.Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet .n~.. += : I.o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal. a legkisebb oldalhossz 10 em. (j)-®. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6. A kernenytalazatot ne terheljOk.17 20x20 25x20 20x17 20. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok. A. gyujt6akm. hogy a tuzhelyek kimen6 ga. zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk.2IJ_ CD ~ t5<!LT ._._. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!.es egy mellekakmi. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel). Kemenytorkolatok kiemelese. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson. ill.asak m~gengedett ~EI.val .mag3Gsagn. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint.>: 13. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni._. harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h.. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni. falaz6elemek. hotelek. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ . kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2._. oldalon. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @.. levalaszte ali a melieknelyisegbOl.>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal.5-3-szoros magassaqa.. =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT. rnellekvezetek nelkill 2. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. lap szerint.'tt f--Ievego.15110 0 b15/lO 100013. Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni. meszhornokko tornor tepla DIN 106. rosteement lapb61. ket szemben lovo oldelon. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes.5 em-es falaz6elemb61 keszult. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki. rneszhomokko DIN 106.lepe.20/17 2. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz. hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri . •••• .s 10 glxl5110 1000014.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben.~ff'j L. 1. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo.20120 2. palazsindelyb61. egyes tobbteru.8(1 --+-:0 1. Oreges tegla B DIN 105. narorn gazkazant :s. hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147._. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m.8(1--1 Alatamasztasl hossz 1. horgany.20 2.2 mls. egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. tomor teqla DIN 105.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas.. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj .EM. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1.20 12. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!.25120 rneretezesl tablazata 9. vendegl6k es hasonl6k.45' ~ --- ® HM. kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. A termikus felhajtasu. gazbeton blokkidom DIN 4165. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel. 1-3.EI. kulon aknas szell6zesekent . LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0. A kernenyek szabad.e"kooy 1-e1jes.. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet.

ragasztott fatart6kkal. SzaMlyos.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ". falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott. szelemenes fedelszek. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. vasbeton)..jl essz 6g.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s. A tart6szerkezetek fi. 4. egy all6 szek a teto kozepen. rel"yeregteto h. Torokqarandas teto kb. > N " E s: $ _.e> '" .d6 . er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer. @).. acsl..c:. szel. a terheleslol stb ... szabadon athidalt tet6knel. ~ 25° 3. lehetseges a tarnaszrnentes.lk. elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval. hasznalati-. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4. oldal ®. a teherlevezetes fajtajaval. old. als6 k6togerenda. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek.015'. ~~ ~-. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4.---------------------." ~c . 15 es 25".f ~ H 7.~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: .5 m.' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & . Mindket konstrukci6 kombinail is rehet. '0. oldal. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min.5-12. . 45° :~~:. 12 m eporetszelessegig. 10-20 "'<u ~cn <l.. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20.4. . ~ . tamokka! ~~ t b) Em. A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k. ill.0 ® ~ . Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. 1. old. A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. de kedvezo a nagy. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal. a hajlasszoqtol. tetoto res. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly. 6. A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb.50' ::~:>: = szarufa S . ~A9j= A~ . torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . teherlevezeto oszlopok.. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61. Ha a szarufahossz nagyobb 4. Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80.tl6k fOggolege.~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . szarufahossz 8 m-ig. -7 80. lkertartokent is. h[deg. Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. 2. ~:t : Ores fedelszek 15-40 * . a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. 5.5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar..5 rn-nel. 0. 10.es hoterheles). A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba.". Fesztavolsag S 25 rn. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is... meleg). Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. FEDELSZEKEK Alloszekes.csos fatart6k. 45'· ban donfott gyamokkal. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80. hossza FEDELSZEKEK ". forrnak es merevitesek 81 . ha a szarufak hossza ~ 4. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt.5 @ K6zepen nom gyamolftott.Q . Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. bels6 ter..5 m-ig). illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato)..tkeda es le~6 .iggnek az anyagt61 (fa.es torokqarendas nem alkalmazhat6. atk6to kettos fog6fak.. atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em.

DIN 456: Homyoll tetocserep.66) 0..ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180.4%) (22.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I . soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto..80 0. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye. ©. cementrost lapokkal is. razlemszbol.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes. Az atfedes 150. vbrbsfeny6-.0) (4·.15 es 1. 1. ritkabb esetben lucfeny6. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be.50 kNlm' @ Angol pelaredea. •• ) (5·.SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps.50 0. ill.60 kNlm'..93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13. teny6..45-D. de 10 cm jobb. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m. 1. horganyzott Iaposacet rezlemez.5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.50 0. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0. Habarcsozasnal 0. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet.63 mm vastag). alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes.175 m kozotti.. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0.s<es) {7-reszes} (•• .-.15 0.(i..45 0.ott k6zott 175-275 k6zott (8·.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17.9%J (17.30 0. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ ..1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.. reform. AI.9%) (2S. hornyoll hullam.•• . alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb.60 0. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0. nemet palateto-deszkazaton..8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--. 0. @ 82 4Kett6S(h6dfarku). rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka. azonban leccel egyOtl ertend6. nyornashoz. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton. ' •• ) Lair..rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint). DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: .OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto. oromszeqely stb. DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep.as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0. lecezessel egyutt: deszkazaton. Fem tet6fedesek cinkb61.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom.1-2. I- 7. Atfedes: 8 em.7. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 .nernet fedes" -> @.•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk.50 0. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).4%] (20.e5z05) (7·.55 0.0 1.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj... kezi cseptessel keszul. tltancinkksl.. normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0.6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm. max. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa.®...50 0.60 0.30 0.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1.•.0. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva.•..60 0.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 . rezbol.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~. A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles. A terheles habarcsozas nelkul. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9.25 0. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @.5%) (25.cserePfedes.80 . . 2. 0.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f.jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0.SO -.45 0.:elb61 A keszUlnek.lecekre.. ace! cserepelem. Elettartama napos vldeken 60-70 ev.55 kN/m' Acellemez leloelem 0. kis hajlasszOgu nunamcsersp.. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.30 0.. sz.. olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese. Cserep: h6dfarku. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel.(:. ill. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar.7 mm A h.55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben . horganyzott acelbol. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp.4 m hosszusaqqal. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89. keszulnek -> @ .ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-.50 -I >.2-1. 0. eresz.mp6: horga.Al16korcos ledes Fern profillemez. 200 mm _.60-0.45-0.. oldal. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc.2%) a. retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia.0 0.55 0. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete.. csereplecet oeteertve: . ezert dornbontashoz. TOI.•. aluminiumb61.30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01. fern trapezlemez 0.0 6. @.. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb.55 0. stb. konnyebb.25 kN!m' f- Cserepidomok 7. Tabla 2. •• z.. nedves kornyeken szlnte a fele -> ®. Pala: <!: 2. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0. 70 60-100 k6...50 __.. 200-as lemez ved a szal as por ellen. Alumfniummal. tltancinkbol. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m.2-2.50 m hosszu lernezee.. 30 em tavolsaqban fektetett.25kN!m' @ Neme! palatedss 0.reszes) 18-. hosszanti atfedessel E116c.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott.7: Femfedes aluminiumb6) (0.'.75 mm.25 0.: kN!m'... lecezesen.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8. ZSindelytet6 -> @ tblgy.POSBCEiI koz. DIN 456: Homyolt. G) . Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61.. Tet6fedes tel6cserepb61.93 ~1/2hullilm. 0.50 0..11610 mm. esucsaval felfele. A legtermaszetesebb hatasu a . A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak. horganyzott acellallehetseges. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek.6(0.90 0. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt. betoncserepbol.

r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar.. Nagysaga.a. @ @ u.. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. mint . mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg..:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet. mint . szalfa is lehetseges).. a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen. akkor tetoablakot.a. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda... paclasablakot szoktak elhelyezni. iIIelVe annak tobbszorosenek.a. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye)... TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo.a...a. elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki.f3\ EgySZ8ru csapolas.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek.. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. A ket szerkezet kornbinalhat6. @ @ u. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.a. anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast.Lapostet6s afi6ablak m ® u. mint ... @ AII6 trapezablak ® u. Szabalyos. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek. fogaza50s raOltetes... Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk.a... kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 . Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. mint .. teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen.. mint . A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala. Teherhord6 rnesterqerendak.!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t. mint . merete es rendeltetese. ket szaruta 1. kat szarufa 01l6s csapotas. ® r (2) .. (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. ® ® u. bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz. ives alJoablak @ u. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra.. mint . a hazteto formajat61.

ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0.h6szigeteles .k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 .215" kGlso h6szigeteles asetan.lk fel a . nehezebb) 1. 7.40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz.teg kiszell6zese a parkany. bitumenes leme~ 3 kg. negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz .15m. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61. Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat. szokasos 3-4. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen.m: dlff'.5 kglm~ bllumenen 85/25. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei.sos.4.. az UV-karosodast61.725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton.keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9. szokasos 10-12' 12-18·. A tet6 az sresznel nyitott volt.c uvegteto Cserepfedeses teto.vfzsziqetelessel. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®.!. forre. rneretezese -->® tablazat szerint. o. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz . parat..:. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot. az optimalis a horonyres (minden oldalon).anyagvaslagsag (m) Arka. para!. Uszada 30 DC. Amikor az ./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez . 2.2 telofelOietnek Sz. hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®. szokasos 22-45· 18-21·. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6. ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd. felepftes alulr61: h6szigeteles .5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O. o.4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan. meehanikus igenybevetelt61..hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag. lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa. Tovabbi biztonsagot nyujt.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >.sd22m as.oldal} 5. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89.O+9. ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez.9. Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h.-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek. normal •.BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena.drtfU. ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).kalmaztts: Megalrapitani . old.vagy betonprofillal ~ 88. dupla fedes Kopala teto. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa). Falesallakozas .parazaro . lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik. A lenti. o.301100 (Id._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>. szokasos 30-50' 30--90".x as '/' aranyok. I I I 1- = szijks. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338..215%.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en ..<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre.gat.vizsziqeteles .120 m' KN-I = 0.. .5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+. old. felepltese alulr61: tet6 fodemlemez . szokasos 45' 45--50". 1~gO x(9. alalstlemez... szokasos 25-45' 25--90'. a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78. .00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2.018 m2/m . tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r. Segf!. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il. Paras leveg6bol viz csap6dik ki. ha a hajlassz6g 10% alatti. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88.kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88. 2.dilfiityol Nr. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das.1ejtbelon parazar6: 3. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI.A. ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6. -> @ . 60% reI.:. -5°.raml6 nynasal. 52 143.:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva.90 cn?/m Alkalrnazas. szalma es hasonI6k). szokasos 33' 3Q--60". Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI. ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk.5-4'.2). ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes. bm. 23%. --7 <D. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa.2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek.. 3. 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv.menes lemez 1.h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal .0. a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A. ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak. 70% reI..:X:.2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"". resz} is . 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. megolvad a h6.OBm M. szokasos 45' 30-45".2.gkO~ lonbseg minimum 4.z:@l Sz.rtmetszete ~ orom. szoxasos 15· 18--50·. akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo. A szell6z6nylM. 1 DIN 4108 I'blazalot.-30 x 0.: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa.J ~ ® .4m .tag •• g. Lak6helyis. es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre).0.-.gek 20 'C. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet . kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2. intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve). old.94. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z. kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni.lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami.:imltasl eIJ~flis: A. 3.beton lemez tet6f6demkent . AI 100 (8+ 8} - -20 I.szOkseges Sd. DIN 4108. ill. szokasos 19-20' 20--33·. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek. Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88. tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88. szokasos 45' 4Q--60". koronafedas Cserepfedeses teto. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133. KlW 1.ved6reteg leterheleskent. . szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta. szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal.)1' reszarannyal ®.® mindig h6szigeteltek. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren.vlzszigeteles ._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg . iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk.1 Elerru fenmn.:l.s~2:5m a::-15rn+s.aOm'.>l6n.. k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez. duplafedes Cserepfedeses tato.:: 5 mm).:10m ahol s~ -. Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt). szokasos 45' 45--80".:.095 m' KN-I = 0. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. resz. 23% = 0..4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .srrasai szerint haszllaljl.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen.215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0.lI x s (m) po . atszellozes szempontiabol kritikus. ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. szokasos 3-4.szarufa hassze $~ . Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk.5%os (de jobb. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88. kavics 7/53 es ken&. szokasos 6-12· 3-90'. szokasos 25' 5--90". 4. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot). szokasos 45' 35--60".10. {rci. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt.16.2. o. 87 .2' 18--35·. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks.94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0.®. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten. mechanikusan r6gzitend6. bitumenbevonat CNegszal ha.10m··KlW 1 . ~ ~leI61eIUl.1 $13 . szokasos 4-10· 4-50'.S.2 mm-es alumfniumkasfrozas.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd. o.a szell6ortetelld6. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'. ®.ved6reteg.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt. szokasos 2. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \._. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61. szokasos 5-30· 8-15·.0 .:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0..08 . kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto. ved a felh6lyagzast61. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag). A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@.t legiobb " gyM"161 megtudni. szokasos 30' 20--90'. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya.. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel.stagsag -. 3--30'. o. para!.~zell6z6 keres.torntimU A. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek.lm~ Ctvags. 5-8. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban. 100% ~ 0.sd $Zukseges $~ . reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).

ha 3%.. Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88.. @ .1Zll\..!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten. mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne. ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167..es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. Lejtes :? 1 . lltl07Cl. G). ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel..k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ .. Hideg tet6 .. paradiffuzio ellenalias 110-120.teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese.e"yoma" ~ sp.:: 10 em.0. ®.. fontos a vlzelvazetss miatt.atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c.. ®. o.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb. szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig.. lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! . Retegrendjet lasd . hanem azert is. tavolabb kiOl6 ereszhez. o. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett)...zuzah§k~ szorassal t. bit. jobb a jarolapburkolat.J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g.0. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:.® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval. o. Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon.. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9. megterGl6. Hidegteta. nedves heIyisegeknel nem alkalmas. meg jobb.... bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13.znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H . a szigeteles .5%..::so) r. db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa. @: egyszen1 rnsqoldas.glom{M~ les.~ . a bels6 retegnel .. o. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88. 8etontet6 .. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok.til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '... amely nyaranta mindig ujra klszarad.. teIOIBtvedelem. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel..l: ta... Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87. f6kent uszocanal. El6nye..! I'afoc~at 11I}Zll.. Hideg tet6 alatti. J.20. jobb.essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel."".5'%-a lehetl Faszerkezeten: ...rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. @ es ®.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek.-. kivitelezes soran koraoban szigetelhet6. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek). nem szokvanyos megoldas. mint a normal melegtet6knel.lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •. -arapoz6 bevonat ragaszt6 .leg d &... a hibak konnyen fellelhet6k. nines felfagyas. minimum kat vizelvezeto . ~ 80. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik.. o."----".LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88. ennel jobb: ketszintes . K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel. mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas. Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez. =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel.gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \. ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel.zomOl<elPoo:l c:1.Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel... Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell.ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton.'_ teggel )("YYffi . FD l~mrt6szege'y . a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja.. Fordftott retegrendu tet6 . Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal...Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell. jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel.. nemesak a esekely felGleti suly miatt.lrkBny.®. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen. mely alul be lesz batonozva (. kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul. vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01.. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni.lpr~kQn @ Falcsatlakozas.. a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 .

9-3. Mikroklima javulasa 5. 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek.l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" . Pormegk6tes 8. a parasztbe..A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'. Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes. bokor.. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre.:.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" . Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven. fU.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr.. CD Tet6kertek bertakasban: . laveg6 . bokor.!I te!Glet reven \!'. Mozgathat6 z6ldek. Esztetikai elmeny nyujtasa .hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3.:. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2.1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4.taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el.. § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga. Araszt6 ontozes.nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum . Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett.beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. 70m '. Extenziv novenytelepltes. lagyszaruak. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6. Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1...es f6ld reteg 7. Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct.llare Szelld va~u~. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1... A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6. Csepegteto ontozes. fa. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese..ssaga . Levego [avulasa iparvidekeken 4. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan..8uperbum" Arachnoideum Hybr. Esozteto.Weisse Tatra" Sedom Spur .7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1. 91 ..Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~.cm. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k.::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6. "Elegant" arany (arany) 2 g~k. N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez. evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \. A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval. valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el.. Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g. cserje. Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben. cserje. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B. szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten .eletmin6seg [avulasa 9.V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma. Tragyazas. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha. ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz. tetokertek.!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta..) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot.

A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. 6. lejtes kialakitasa. 4. -Iernezek). 11.. Anya· ga: szalfonadek. lefoly6k allapota. 32 __. vedoretog_rr= o"'<'oJ. stb. vetes. Vizelvezet6 reteg. pI. 8. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. juhar. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. 9. nem ktvanatos aljn6venyzetet. ell. Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. vlztarozast es a terepkialakitast. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. meJygarazsokra. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. felela szabalyozott vrzeltolyasert. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). dilataei6s hEi· zagok. Extenziv novsnyzet. extenziv novenytelepites k6zon 93 . lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret. A tet6szerkezeti. talajreakei6k (pl-lertek). Szur6reteg. ill. fei0lviJagit6 kupola. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. f6kent a f(lz. 10. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. vedot6lia tomlt~. Gyoker elleni ved6reteg. 8.. dilatacios hEizagok. a viztarozast. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek.otog_ 'it. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. 1. 5. DJN 18195). borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. szuroszovetbol all. 11. kiszell6z6es6). 6. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. r-r.Id'. szlvarqolernez. mint peldaul a tet6ereszek. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. 2. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket.-I. viztarozas. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk.'. palantaultetveny. 2. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. ezek legyenek eve 16k.. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. talajszellozest. 4. 6. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. Ved6reteg.. 4. Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. vegehici6sreteg_ .0-0t.. vizet es tapanyapokat tartalmaz. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . habositott anyagb61 keszult drenlemez. falcsatlakozasol<. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. 3. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. stb.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. a tet6esatlakozasokat. Elvalaszto reteg. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). resz szerint). funkci6k. a vegetaei6s reteg szell6zeset. esv. 8. 3.d6r. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest. tetoattOresek (bevilagit6akna.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9. 1---- b ----. 2. a viz tenyleges elvezeteset. tarozasat teszi lehet6ve.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. kivaltkepp a tetokre. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. nylr. statikai. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek. beal· 16kra. Tet6szigeteles (holyagosodasok. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. a biztonsaql savokat. A szaraz gyepet. Kovetelmenyek. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J. Tavolftsuk el az idegen. szerkezeti vonatkozasok 1. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. atszetlozes. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. 1. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531.6. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. 7. 2. A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik.ik: kielegit6 novenytelepites . Megfelel a kovstelmenyeknek. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. 10. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I". 2. A funkci6jat lemezhetji. Lgyake. -fonatok.. spsctans muanyag lemez. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. 4. stb. 3. a. es azok a heJyek. Alapszabaly. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. T(izvedelem 1. kaviesb61. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. nyar.. pererncsatlakozasok. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. 12..25--. 7. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t. repedesek). j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher.

MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. melyet ketoldall. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. F. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. [~ 'r. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. technikailag egyre bonyolultabb. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. 0. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. teglalapot. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac). alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. Arkarrnazas: kiallftasi. szabasa szerkezetnek megfele16en.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent.t6csavarhorgony. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet. Az ugynevezett lebeg6tart6k. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok. Montreali Expo 1967. Szelesseg = 45 m. ~: . Kidolgozas: Tekercsben keszOl. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. szennyezodes. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . @.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo. alkalrnazzak. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. @. IA\ Olimpiai stadion. G) Namet pavilon. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst.szegelysodronykapocs 95 . eplteszek: R. stb. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. :[J 94 Feszitett szerkezetek. Alkalmazas: Kiallftasi. stb. ipari es sportcsarnokoknal.': ~: ~H Wl: hr. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. varakozohelylseqek. A hal6s hejszerkezetek peremein. (1).® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. hossza korlatlan. MOnchen 1972 ~ @. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. @. melyeket csuklos. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. osszetlesztese (konfekci6) varrassal. ipari es sportosarnokoknal. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park. Alkarmazas: Kiallftasi. arnyekol6 tet6k. nem rothad. heqesztessel. soksz6get. ®. Szelessege 1-3 m. taroio-. 0.0: ".es szelterhelesnek ellenaIl6). ([j). ragasztassal. arnyekol6 tetoknel. az ereszeken. haromszooet. ~0 : ~0 . Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato. pavilonok. @. Kurt Ackermann es tarsa. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. ~: :I~'~ 0' . Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. sodronykapocs. tarolo. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. 5 @ @-@ . epilesz. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. 6nt6ttvaspersely. acelsodronynalok. kart.as vfztaszft6.5 m. nagyfoku szlntartas jellemzi.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. acel. tartovazuk fabcl. Gutbrod. mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el.~ Feszitopaszma . gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. stb.!9 tet6szerkezethez @ . ®. 0. a szokasos 1. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. Hossza 2000 foly6meterig.

feloktaeder es tetraeder ' (.vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg. ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) . 'rx'IXIX 'X'Xx .X .' X. A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell.. okta.Michael Hopkins . e 10 o!da~(i ." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n. . @. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas.: Stratmann... rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze. terv.: X'X7X .. 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl..jflI ~ Terr<l:cselem. '. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. ® . epilesz: Michael Hopkins os tarsa.. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ . palyazati terv: Portmann.. Panzer [-. Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek. epltesz: Behnisch as tarsa. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . . ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X .X . mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt .j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . abb61 induJjunk ki... .0. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61. hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-.: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak.J2. azaz a tetra-. a dodekaederhez 24 rud. epitesz: Gerber es tarsa. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk.es hatszoghalok.. 'XX7 .. @. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk. Klaus ® Koncertterem. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam.es tart6szerkezetek stabilak.XIXIXIX ..:V reszletrajza "Plana. " "" .... A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9. megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk. hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak... Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°.. A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani..@.. cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata. oktaeder €IS \!_. rud. @... faloktaederb61 as tetraederb6l. Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet.es lzokasdar.rxrx .® es GOnter Behnisch sportcsamokanal .. Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata.Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll.. @. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl). Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. Sik..® es Gunter Behnish . CD-@.\12. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) . London ® Kiallit6csarnok.l. ' x>..oktaederb61es tetraederb61.. aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern. Cambridge/GB. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo. elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern. 60° as 90°-os szogben. A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok. negyzet.RichardRogers"" @-0..X ~ X 'XlXIX " .. dortmundi vasarteruleI. X./ tetraeder ® Terrscselern. XXx . ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader).. CD.XX . @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal. Ahhoz... az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata.XY >< X X XC/IX X X·. melyeket ugy allltanak ossze. 18. epltesz: Norman Foster Ass. 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve . hogy rneposszak. feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar. ' . A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset.. Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban . belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ . Hugo. oktaedeIb61 es tetraedsrbdl. amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61. Rendszerint ez csak fa. SwindonlWiltshire.. Echterhoffe. hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster . Racsszerkezeti forma ~x . A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal.' ... ~~a"~ I. melynek tenyez6je -. Paderbornl Lippstadt. Szabalyos sikhalok a haromszoq-.'. Dortmund.® . Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg. Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart. ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk. es konnyed.'X X .

Csavaral1yapalasl 5. ebb614vfzszintes.S csomol kozott. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1. egy ekratetb61. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott.nyhaz.-. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. Itt alapelvkent ervenyeslil. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz.®."". A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . A g6mb csomoelemekbol kiindulva. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t.0. gerenda 9. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. hogy kiszerelnenk a rudakat. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni.. BK-.d-gy-. kilzponH d. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. amelyek tobbnyire 1Q-. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere. sarokmerev. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta. amennyiben szukseges. egyest6bbretegusze. Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D . A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'. Menetescsap S. (blokkcscrn6s). A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo.l. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E. 1. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor. Az osszekoto eszkozok csapszegek. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. lIizszll1-lEr. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. tobb csavaros kates.45. K(lp 4. ® TK-.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete..-:rt. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese.ends:ze.:':-i ". amsnnyJre a mlndig ism~II6d6. Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta.I. Q1). epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm. MERO-csom6elemek .@. csak annyl furat van. egyszeres nidba integralt csom6rogzites. ® MERO racsszerkezet felep.illetve rudnpust az epft6elemek kozOI. es tobbszoros csavarcsatlakozas.kezethez. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel. a rendszercsom6- o o o elemeken.. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. ZK-rendszer (hengercsomos). Gruga N6v'. Oreges profil (cs6) 2. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. Minden terracsszerkezetre igaz.l. csak egy. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269.etegu szerkezethez. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. (perselycsornos). A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA). melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] . ketretegu tarl6szerkezet. 6.uah ekr..@. f---------------------------~ a -4.7.Io:PQfa 12. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas.~[tQtt~ 11. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi.L3-. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). az als6 OV KK-rendszeru. trapeztelOletU alakzathoz is. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben.::-~-='"-.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D . A tetah'.lC$6 13. ill. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~. A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® . valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit. szelemen.zet. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok. Haqeszteslvarrat abrakon. nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @.®. csak egyretegO szerkezethez." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . tol~gatoles hOszl.endsze. az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all. a rudhosszak ~2-. Gerendely hasitott szeg 7.tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i.szortl6gyLirLi to. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras. Parakivezet6 nylras 8.. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese.nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak. Q. -.Qt ~~ B. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott. Csavarbemeneti nyflas 3. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® .o!daluak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful