913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

vagy a 450-454.epuletek vedelme . oldalon talalhat6. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. szerlnt. a vilagftas es a benapozas a 140-149. Az alapok.paradlrtuzto . m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48. tormak es tajtak csupan peldak. az irodak elhelyezese a 326-348. a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek .szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. a konyvtarake a konyvtaraknal.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti. es 61.els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 . oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot. oldalon ismertetjOk. Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205. 829. tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. vegOI pedig a szerkezeti resz. oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem . Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek . munkagodrok. oldalon talalhato. oldal. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. A cfmszavak jegyzeke 615. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286.epUietuvegezes . Az alaprajzok. rneretet es berendezesst a 229-250. oldalon. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates .testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat. 459-468. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432.alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer.alkalrnazas Meretaranyok . szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan. a falak. oldalakon leva szallodak alapian. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak . a 320-325. haamester. koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek .atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen. oldalakon adunk segitseget.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. onrnaqaban tarqyalluk. oldal alapjan.tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. oldal szerint az ettermek. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . A rovidftesek es jelek magyarazata 1. Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225. Egy epltmeny valamennyi reszet. az akusztika tervezeseben a 134-136. a kornyezet feltetelei kozott.feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI .mechanizmusok . azokat is. :: . oldalon.fogalmak .meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok . A szabvanyos es mertekrendeket. 01dalon talalluk. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1. oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit. oldalon. ·Az igazgat6. oldaIon ismertetjOk. az 595-597. EP't~S k· . Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. a tUtes es szellozes a 103-107. falvastagsagoka 71-74. oldaIon ismertetjOk.alapozasok. a trezor beepiteset a350. oldalon. MeretezzOk. Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak. Hatarozzuk meg a 341.epitesi rnodok .alapelvek Meretaranyok . az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k .benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. valamint szamadatok hordoz6i. a tet6k a 80-81.alapismeretek Terracsok . oldalak alapjan. 476. oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben. Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is. a lepcs6k. A konyvben talalhato meretek esetleges .alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok . stb. oldalon talalhato. pi esveze es . oldalon. az egyes helylsegek elhelyezesot. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310. Ebbal 35 esoport joU letre. szakacs. oldalon. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . me· reteket a 60. oldal A raviditesek elengedhetetlenek. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern . oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. metszetek. oldalak. Olvassuk el az 50. oldalak szerint..

Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek .keritesek Perqolak.tuzolt6sag Panoramas.rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek .epUlettlpusok . 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 .. Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag . Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak.epcsok Harnpak .altalanosan Bankok . utak. 320 326 330 333 336 .kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai. es satortorrna Fahazak .es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek .iloterek . RuhanemOk Furdoszobak .akohazak lejtos terepen l. 263 267 268 269 . 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek.szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok .blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak .berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak .. eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek .eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 . 262 .. Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .zajvedelem Kertek .as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek .:.. Mozg6jardak Felvonok . fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek .a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek . 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak.es kuszonovenyek Magasftott. 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok .reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo.agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek .novenyhazak .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak .akohazak tellkerttel. 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes.logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek . l. 338 391 Stadionok t.kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely. emel6asztalok Hakodorampak Kertek .benzinkutak . .elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk . szelfoqok. negyzet-. lepcsok.garazsok . Fedett uszemedeneek . : ..ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak.trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak. T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l..laboratoriumok intezrnenyek . Pihenohelyek Repi. tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak . Ovegezett felvon6k Utak .' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas . kocka-.alapelvek lqazqatasl epuletek . beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII .mosodak .Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak.::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas. rakodohidak.akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 .szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok . .fahazak Sater . Bankok .akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss .felvon6k l. ~ . tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo. .okologikus epftes l.lak6kocsi Nyaral6k .motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A...234 235 236 239 .tervezesi peldak . Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k. oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .

lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum.25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1. Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas. haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j. ).-Ing. k6rUlbeliil. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend . 1302 Mertekegysegek. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau.z.sulyok .ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok..' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek .es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek. Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2.50 m Laboratorlum. del. elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes. Nappali klinikak. nyugat padl6szint pincesz.. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x . .l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1. Westen OKF· PSZT Av. S.es h6elsziv6 berendezessk FOst. Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau . patoloqia. ajtok. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN . 582 ..muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll. Deutsche Industrie-Normen Elektr..nt.. legalabb Magyar Szabvany eszek. Silden.tender. tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw.L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D.u. szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok .d. vallalkoz6.1.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross .O. Osten. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek . 12' Templomok Orqonak Harangok. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG . emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint. kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f. W Norden. } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI.BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira. kelet. Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia . ca.j. Sportcsonakok . vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia . megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo.ill. habbal oltok FOst. Vergabe. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr.jachtkik6t6k es jelek . MSZ N. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre . Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess.szabvanyok 580 581 . mOanyag. padl6szint. lepcsok. alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9. megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s. J( vaw s /I. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek.M. tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. CO2-0ltok Porral oltok. mas kiitoanyagu forgacslap.TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport . Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl. Folyosok... 1 . gazdasagi udvar . sec.szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor.

557.45359237 kg lpf=O. v ® q m DIN 1053. 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes.4mm 1 ft=30. rssz (7..67 ReaumurfoK OR 9R='I.6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8.296' = 63.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0.3 0. Tonna-sro Mechanikai feszultseg.sodpe".75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11. telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6.10"" N 1 kp = 9.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per. T -459..62B8m 1 mil = 1609.1 Nlmm· . f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna.W) (m'KiW} (m'I(..76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12. 1978.e =I!.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1.76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg .. reez (1.T.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas.. januar t. as 1977. I.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3.58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3.~.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0.662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = . elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver).cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet.amper dus c. keresztmetszetl lelUlet. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg.163 1.Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.6 MJ 1 PSh = 2.a.163W/mK = 1.T.6MJ W W wat1 wat1 - V. hooram) A a k llA WS. It fathom mil sm a KOnnyObeton lid .6kmlh 1kn = 1smlh = 1. 1 m . Szilardsag Munks. ° . = 1 m So.3 GB4.01 kNim' ~ 0. aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M.163Wtm2K = 1.69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6. (SI = Systeme International d'Unites).s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0.163· IO-SWh 1 kpm=9.To= 273.96 1 10 4166 1. = 1 m' So.8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.8 h = SI.1888J =1.15K o.65 N 1 kg = 9. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 . resz (4.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia. Id6interval!um. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861. rssz (6.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In.W.163 Merlekegyseg ("C.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765. 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA).70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0.6 ·10' J =3. Menergia) teljesitmeny (energlaaram." ero.ORk I'R='I.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s .163 736 1.72 kiadas) .72 kladas) Cement DIN 11641.80665 N 1 Mp = 9806.8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7.tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25. e" R-eaumur-h6ms. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3.J. e H6ms.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol .000 Pa = 100.344m Ism = 1.4Scm lfatflom = 1._' (energia.-tartomany 6.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57. 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m . VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!.W) (m'I(. 1 So. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ).69 kladas) DIN 105 2. 1978.73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ".T Fahrenheit Mms..72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10. m. per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3.1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9.as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9.. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J.73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7. rls Ford. molekutatcmeq ® . Derekszog Reg. Id6tartam A. I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1.rtits id6tartama perld- kg.62 kladas) a} Ho. J.80665 N 1 t = 9806.s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise. S' Rm R' LSM l. per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m . m = 1 m' 1 m' 1 s-. s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p.5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m .Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E.e~ilJmslJga.65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B. kozott lepcsozetesen tortent. ..60665 .8 + 32='1.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo. 1 m .8 1.33.K e = T. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I. as levezetett onall6 SI-egysegekre .l'R=5J. 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg .B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI).

igy a feliratos resz felOlre kerOI.bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles. . amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO . iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal.® Formatum· es x .. rr=. szaliitaskor es a tervtarban egyarant. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1..~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::.).ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO). a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei. ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg. 2._. s-ot. k8thas8.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz.5 em szelesseqben.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650. Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges. G) 1a mm A4 .V. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle.. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18._.. A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. all6 elrendszesrl. 1250. 30 ® 4 Fuz6tt. A B.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. rneqbaszelesek saran.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 . ~ ._. A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. 1200 mm. Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete. haitas). .. A szabvanyos forrnatumot dr. 1500. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®.7 cm-es sablon segitsegevei. celszenien egy 18.Ib.8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD. DIN A2 . 0 ® L=. 829. Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre. tumrneretu leqyen. A fUzas dosszlek._.-. de a fedel ennel kiesit nagyobb. 4-et. tablak. I. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok. g Fejlocmarg"--! 81 T . 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben.DIN Al .5-tel osztva nem 2-t. megfelel6 helyzetben legyen.-.660... A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani.5 x 29.. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni._.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes._. Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. margo).ALAPSZABVANYOK DIN 198. az epftkezas helyszinen..abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6). sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat.® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok.. 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e. transzparenspapirokhoz: .DIN Al . rnappak.lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® .go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n._... sIb.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg. 1560 mm (ebb61levezetve 250. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik. vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk.A3 tormatumok eseten = sebb lesz..~ ® . A vagott torzstervnek._. 4. hajtas).841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint. A fejlee mindig felOl. fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt.. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® .-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz.. Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett.189 m. @ 'DIN A3 meret .. 3.1230 841. A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1. lafhatoan.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi. a maradek szstesseqet felbehajtjuk. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek.g Legnagyobb k8pszelesseg.1189 1.:::J DIN A2 . Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal.y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1.900. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. 476.6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I .A6 formatumok eseten = 5 mm.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk. Pap!r fels6 szele (tejlecmargo). vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek. negyedeleseb6l. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal. tervek. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg. @ - ® G) . ill. A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k. megpedig celszenien egy 21 x 29. . A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k. atir6t6mook egytlas8.8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani._. 5. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre.

15.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. 1:10000. a rneretvonaltol jobbra.·::·. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) ... A meretszamok helyzete olyan legyen. ha kor keresztmetszetUek.sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170. A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1.. 0 = atmer6 jellel.0. stb. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk. rnatszet. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv .':"iI OlajtOzelesu ® '<". . A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni.. A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel.•. tOntetni az eszaki iranyt. Mindent leptekhelyesen kell abrazolni.00 1 @ +3. a rajzon fel kell .20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . Szekreny 60[1. 1:1000.40-1. a fellep6 mereta a tengely felett (Id. 1:10. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2.1352 rint) Id.z6neve (alalrasa) 5. 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI). 1:20.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1. amerre nezziik a metszetet. 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel. a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok.) 2. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara.~> Lada 40/1.r'"i'. Az ablak. joqosultsaqa 3. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id.823.····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0.406.60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195. a leptek 4. A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. A kemenycs6vek.1.30x 1.00 . az epitteto neve (alafrasa) 2. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. 1:2500.. 1:5000.. . szOkseg eseten a lap hatoldalan stb. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70.60x70 Varr6szekreny SO/50 .~• ~ . . . 1--6 lap szerint) -7 @ . A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1.":'l. 11. oldal). adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa. megpedig a belep6 merete all alul.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok). A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel. gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz).50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen. szOkseg eseten a generalvallalko.36.··:::. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa. terv.100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -. stb. :··:::. 1:2000. az epilesz neve (alafrasa). perspektiva.) 3.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak. . @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4. 1:50..50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': . Az emeleti pad 16k.. az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon. vazlatterv. 1:2.. . szinten tortkent kell megadni.. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel. A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek.00) viszonyitva adjuk meg.100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 . A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint.)~~~~k. 1:25 000.5. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120.. 1:5. 1:200.12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1. stb. a rajz fajtaja (vazlat. 90 x 90.25 (J) 6 Magassagok megad8. a szelesseq a tengely felett.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 . homlokzat.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. 16.1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas . az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz. . oldal). alaprajz. 1 m feletti rneretekst m-oen. 8. 8.·.·. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. 1:25. Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·. alaprajzon. 1:100. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 .'1'. .

..:. telOI a plhanon vannak.ke-:te-!r-z-:a~ld. I barn. hoszigelelasek. egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok.argo I lal<e'e I . Salaktegla Csarep stb. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187. SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez .. egyesitettszarnyU ablak (V). ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b.argo !Generatorgaz !.t.argo I tak. vi!8gft6gaz Ho. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas. @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1.. I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel.) i.argo I lila Inarancsl Sav !piros I.~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl. I!eMr Acetilen I ... koh6gaz. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg.. I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::.) d..= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel..arg..ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz. rgo I lila !.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj...) e.. A szarnok alul az elso fokon. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ .as hangszlgelelt!S Altalanos h6.. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®.. szigetelesek jelkepel. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is).=-Il_-CD A OOls6oolesii. I fehsr I .arg.argo I kek ® !. oldal. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap . ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl.::::. 8 Fell"po 187.. Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben.) c.esetleg h6szig.00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el. g.. A kozepvonal alul korrel kezdddik. Inor. tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny .. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I .. I . termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I.tug. a padloszint telett kb.) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb.. I I zald I..arg.) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek..oldal .--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl. Kapcsolt gerebtokos ablak (K). Ketkaru lepcsdk I. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere.. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib.:. alatt nem all6 viz DIN 18195.1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I . 4..51250 4 ~:.mm!!lt=~=~ . kettOs ablak (D).arg..xxxx . Nitrogen I. egyesitett szarnyu ablak(V). I piras I piras Hidrogen ~..::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I ..(negatrv) elojelet kapnak..®.lIrg.@ . A lepcsofokokat a ± 0..ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173.) Tark6vek Fa . kohogaz. I sargo I kek I ..) f.fe. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az.. Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani.lurkolatok Gumi. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany. I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg.. Oxigen I"rg. takarekosak. psnesz. rg. blak~ m.. :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::.argo I zald I"rg. tisztitott I Torokgaz. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ .lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb. 3.-. toly6vlz .:~~::=~:::I.rg. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek.51250 12 Fell"p6 187.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg.. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl. ! szensav sos viz. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0). 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk.. I zald loarg.) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb. Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at../\ -51 Yliffiili~~~!.) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g....!!ilil..<1lt.:.:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~. 2. Grlinit.s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz . ® == CD a.. I kek I "rg.vagy szieniIk6vek. ajt6nyilasba.) Marelek as egyeb feliratak. A ± alatt elhelyezkedo tokok .l:z. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------..) h..51250 @ KOsz6b nalkOi _.. I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .:.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186.

of . . plotteres tervek.-:::l Park Kemplnq. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-.5 AAl3016 barnasplros .~~ ~~ ..76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me. I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-..7 0..0 0.35 0.. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak._..) szaggatottvanal: -----------. valamint olyan tervek eseten..05 5 5 50 0. nyomvonalak 0...z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel. -_ .5 lmalatl.25-) 0. 01 Db Oa 2.35 0.. m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 ..pl..5 0..35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m.#. I I 1 I <S l:l <II ---_ ._. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1. M = 1 : 50 em..0 0..76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ . 01 I I .' < fQ'£4.35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0.0...25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak..00 .35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban.25 0.'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton . teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _. .teglab61 .4 0..35 0..EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1.7 0.: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® .. lengalyek 0. eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl. me. szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz. fMem. (. '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban .._.1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl.35 rnrn. 236.0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq.35 0.25 0.00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2. I I vasbeton . de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r.... 3. ~~~~~:~~~~~i!::::~~.5+-437..-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v.. vonalvastaqsaqok _ 3...otnyil ~~~:'i1l .n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~...r:~ ) . '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 .-00-...U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ . ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0.---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4.76 376 3.. pl.zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0. jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl.5 -...ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k.4 24 2.. __. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba.habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-.. -.a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _.35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal.35 0..esalaphorony metszeten .J Elhatarozott. 1:100.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#.5 0.. 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m._. rasztervonalak 0.. resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2. ho vagy hideg eliani zar6reteg. 3 b b. . moretvonalak. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek..5 88" 88' egetett sziena lekete . .#..cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett.. _.35 025 0... em .35 0.: 1: 50 em)..pl.... A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak.- rnetszcsfk jel61eSe 1. M..24 2.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-..88 88. ~. pI.w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _. 0...... 020B I I : r I 1 I I 1 . -~ . ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok..

) belarIMahoz. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW.S' 0.. Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk. Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta. tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak.?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl . + . MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn.~::r:.. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba.. ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst. iskola D._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal. amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy .t'zoiv) Karlmes fv :>cl..!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso. A m a msrtekado.-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6.wazeff me-rete megengedett turessel"". esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad.. hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol.YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k. amely az elfolyovezel.'oa ag.' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6).ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato.*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl.::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC.. 2.!M '2 szennyvfzvez.S 0.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 . stb. 70. A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "".:t. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben .90' Kott6s J<.. az effeldiv MrlogatBram.0 Is V.et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje. ooOklile.=.. ugyelni kell a fagymentessegere.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom..n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r. V. zuhanyallvany r. amelyen belDI a tertogataram. vagy . aknafedlapOk. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo).7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza.. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam.. atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik. - Al At nem DIN 19850. m UP-GF os6 DIN 19565-1 ..ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986...5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-.5 2 ertekekel kell a 70. pl_ egy szivallyll tMoga18rama..art esapadekgy(ijlo felOleten. aillmi.'.AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk. + ... epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez. - r. + + .t. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt.tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb. Az... Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes. a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en. . a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0. 12"e..si .. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + . + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e.' 90"·05 iv (karim:. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez. Ii. pl. + + - AI >-.lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek. jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem.20 m melyseg betartasaval. 70". . + + + + + Vlznyeles 0. Az alap. v~l<ony!aJ'.vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD. max.ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6. + . . bekotocsatorna nev....es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany. agytalmas6 zuhanytalca. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek. + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1. 45'.. .rMk K II.. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + . Ld.. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek..' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 .nd6 . lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten.'. olyan vfzelvezet6k eseteben. 45'. -+ - ~ f7\ \!J .. 1 IJ:..1-2 + . A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy. m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A).70°.2' Temel.' Karmantyu karimtls e!. a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot.... 90.< '3QI ~ 1 D.-Us AI...00 m vagy 1. betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard.7 I·. ABSIASAI engedellyel .. amely az als6 megengedett oll. elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . + + Al K6agyag sima veggel.. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 . meretll6l szamltott kere..5%. berendszssi panzi6. az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg... el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel . Az epUiet fajlaja. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of. nagy lrodaepulet. Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke. Az.d. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + . a csapadekviz a csatornaba folyik max. ill.a DIN4045:1985-12.. Id. bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt. ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + . Bl 82 norm:' m6don gyula.>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(. - \. engedlillyel + . atmeneti idom T-. A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg.7 I. y.. a tonyleges merettel. . 70. . + + PVCcsij ". amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. 1:50'::' 2 em/m.5' 2' 1 1.70. Karimas '€!)I engedolly.ngedett merel. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal . loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg.5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr. rez. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~. akkor ez utobbi Kava... 1 az arra lakoeputet.iga:z6 45'l'. II.. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). Ide. B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::.7 0.. . + .5 t::::::IlI r.. mer. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66.. szennyvlz.. Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0.s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T. kionto. mosdOkagylo.:!1 nyltott befolyasmil 1.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre.. Az az . egyszeni vagy dupla) a max. ®VOk. 1 ~gh.5 0. . Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061. amikor a csapadekviz 1 70 + .:. 45'.90" Karimas elagazas. alap. 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni.7 is.5 1 1. epilleten behll 1:50 1:66. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii. idomOk. "elkOI (SML) Ao~I". largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel.all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW.vonatkoztatva. 45". hotel zuhanysor Hozamkepess. ..."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:. Ld. Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek... amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep. . idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek._ ® . ...7 1:66.Y. 70.D' 1. pl. fOrd6kad labmas6. de stalikai 1U1.+ v. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh.. Id.es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni. :30'.. 60'.itekes mosogatogepel is beteertve.. a DIN 4045: 1965-12. hid. Bek61esi ertekAW. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz. a DIN 2 402·1. k6rMz.l helyott alkalm ... de nem kerOI a felszinre.. pI. ha a mlnl""'i. amelyekre nem a 2.____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik.7 0. a ri. . mosd6sor. belsa I.." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve.o.. . ag. Ld.80 m.lJ "\_}' I r.. keriilel. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado.. ..sa.'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-. Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6..5' 0. vagy behalol az epOlelbe. mm A2 az erdessegi ertek. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986. vendeglo. aknakat kell kesziteni. B2 PilCes6 DIN 19561 . . .as egyesltett vra ~pOI.. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0.zni. . amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel. ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + .nium..® --< ® ..agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla.!lIapal.bad a tenylege. I. haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo. A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek. a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten. 1 . B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'. vagy relallvadatxent. slb.7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V.. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen.5 2 2.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz.es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11.7 1:66.:::D )....g Vy Ii...t. 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d..

K=O.4 0.25-ig O. LAW.vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. .1 406 25 . a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk.:.p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe. NA 70 esatsn max.old.k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak.7 lis K= 1. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek . WC-k max. pI.3 10. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as..intenzfv novenytelepitessel .51/s K= 0. tek. Ezen tulmen6en megadtuk az AW. WC-k max.old. V.511s K= 0. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek.6 0.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat .5 125 5.0 7. K=D.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig. bek6tesi ertekekre atszarnltani.4 A 2.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l. WC-k max. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni. kep 0. EpOleten kivOI fekv6. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal. . 200 I/(s x hal lehe! szamolni.vatel. = 0. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve ..2 1.H max.. DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek.pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret . felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb.s 441 88 225 56 101 28 146. stb.3 14. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell. el6ntessel nem fenyegetett felQletek. Max.6 27 14 7 100 . GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel.s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r. WC-k max. WC-k max. pl.5 9 5 2 97. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad.0 324 165 41 61 20 65 121. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe. 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max.5 0. hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap.. mCdilvel . ® mm lis szama szama 68.) Tobbszob. az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng.w- ..gkulonbsegek 2J I. pI. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato.0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek. csapadekvfzhozarnot.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h .5 lis K= 0. 6sszegeb61 13.25-ig l-ig 70 40 szell. max. WC-k max. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max. NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0..2 2. Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510.5 4.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 .'ir6ig '~ L 1. e illetvemasagat6automatak. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni.5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1. LAW. LAW.5 6. es6kkentett esapadekvizhozammal.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni.) _ A kOJ6nleges tet6ket. 5 4 4 4 DIN 1986. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! ..vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1.9 8. Az I . 5 m. NA 50-es. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek. azzal a feltetellel.---713.3 112 22 57 14 26 7 121.0 0. 4_' tabl.7 lis K= 1. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O. A fenek.drenezet!sportpaJyak . 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O.es salaktalaiok. K= 0.old.2 2.3 0.parkol6k as vegetaei6s felOletek .3 17.9 6. 97.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146.1 18 9 4 97.kavics.7 303 61 154 39 76 150 '146. kiveve a konynat Egyszob. pl. Amennyiben ugyanabba az alap. megengedett EAW. WC-k max..6 0.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere. a DIN 1986-1 :1988-6. ® 70'" 100 125 LAW. old. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy . . L = max.ejt6vezezetek NA:.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy .) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw.6 185 37 94 24 46 12 125 115. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten .tet6feliiletek S 3· lejtes . 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl. OJ Max.0 9.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel . NA 70-es. rampak .25-lg 70 FOrd6kad . a 16. D. ameIyeket nem kell el6ntes ellen. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max. szilard szermyezdanyaq-tartalommal). WC-k max..6 25 16 31 64 115. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max. kezrnoso. LAW.0 64 13 33 6 16 4 115. pL . de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O. szama lazat szerint kell meretszni. meret - - - ® 5 ahol: V. Berendezesi targyak csatlak.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be. LAW.3 0..'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max. (Id.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel. J L az ivek szama.4 219 44 112 28 55 121. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa. megeng.raszbenvlzatereszt6burkolatok .kavicsolt tetok -zOld tet6k') . WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. de ez nem lehet kisebb. amelyeket hid. ad6d6 \{ szennyvizhozamot is.s W.7 toltesi ertekre msrstsztunk.. illetve a szlvattyu .5 4.0 lis ® egyenlet Yo LAW. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61.7 lis K= 1.. pL .3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe.3 0. WC-k max.~ 13. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen. kep ~ 2.9. egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz.kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese. a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik.@ dimln LAW._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986.-.salakfelalettel .) tasd a magyarazatokat ..liaatemeloks nagy rnoso-. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL . V.---713.Az a. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill.. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni.6 0. Ekkor az ertekeket kell az AW. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!. megeng.9 to. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva.0 5.muanyag burko!attal.5 0. LAW. bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel. NA 70 legyen. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten. 10 m lehet. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni.es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6.5) alapjan kell rneretazni.7 0. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk. 1 m vizsz.7) alapjan is meretezhet6k. taroz6medenee. vedeni. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.terk6burkolat> 15%fugaarannyal. minden tovabbi szlvattyut 0.es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0.5 3 16 50 1.

elektromos szigetel6 k6zdarab 4. mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le.00 m.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre.. elzar6csap 5.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap. 7. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst. V".5 13.2 1.. '!l(O. Falai teJeljenek meg T . alapfoldeles 10. ajtaja legalabb 65/195 em legyen. rnm-ben . mertekes a \i. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan.5 A m2 '1'=1. l/s-ban I 0. tavkOzlesi kabsl 12.05I Otperees csapadek. tablazataban kerOlnek meqadasra.8 m -ig O.6.92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel.O!i) I/(s. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba. -Ig 450-500 700-850 600-900 NA. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0. A kulonleges tet6ket. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1. hal 114 12. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra.0 A ALAPSZABVANYOK 1. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell. r5(o. 2 m munkamagassagu aknak 0.9 Minden. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul.. " Ii'.mvedelem 13. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. megeng. gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3.. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre.30 tilzall6sagi hatarerteknsk. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari.0 crn/rn.4 m ·t61 ~O. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak . fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c. filtesi vlsszater6 ag NA 25 5. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni.05I Otparces csapadsk.8m <0. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1. r5(O. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre. <D-@. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer. 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk. A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole. hal '1'=0. DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51.7) - 19560 alapl:!n -.8 29. m2 '1'=0. 100 125 150 .80 m.7 7.80 rn.... DIN 19 . - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen. szellozesi lehetOseg 14. Nyilvanosan (pI.8 A '1'=0. = 0. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1.3 7.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. hal '1'= 1.S 2. Helyisegmeretek: kb.0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse. 300 I/(s x ha). A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. tutescslivek a szennyvfzcs6 9.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1.6 4. rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01.40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2. meleg vfz NA 20 6. hidegvfz NA25 2. Vfz-. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes. . a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15. Ez a csapadekvfz. vilhl. hid.00 m ~ CD. Olyan kOl6nosen indokolt esetekben.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2.8 m atmer6re szlikilhet6k. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min.B 1') atlakoz6 csatorna . belmaqassaq 2. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 . amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik. elektromos kapcsol6szekreny 11. vfzbeklites 2. Kb. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. g<lz6ra 6. Ii'". melyseg 3.0 A '1'=0. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett. melyseg 2. E. Aknak meretei Id. potencialkiegyenJM csatlak.NA max. - 0. DIN 1986. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: .sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s .. ha a DIN 19 599-ben megallapftott. szennyvfz 0 f 00 3. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(.GxO. lis r= 300 I/(s .Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere. belmaqassaq 2. filtesi e16remen6ag NA25 4. lepcsohazbol.9 x 0.8 ~6va5-neJkill O. pl..50 m.1. A klfolyasnal. cirkulacl6 NA 15 7. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16.7 1.6 8. 18012.00 m.0. + If.

. SZ<lOOdb.y. ~ 3. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat.:.csesze. Gaztuzhely(4-ag6s) .'l. 1 986. Klh~zh<l.17'\ Szell6z6vezetek.zella~6 VIl"~e~(r!c.:'. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so. @ @ @ Mosogat6gep f... 6.-.. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E. padl&o2:elbel1ldalakHva 3.23-3. A nyJJa:s.&:> bsvezet6 ny~iI::.lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451.J:~. d): kezd6d6 es fallele vezeta ...lis Az 0g!Jsi l.. ~eisi ~Il ki.3 Gaz tMogatararn 1.4 5.5-28. Valrollil all'Illlekle!ell g.6-60.. 4.Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl. A h{a.-. EIz<'ir61.".. Gll. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1.k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen .79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre.w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .ep(jl!!stl~I6:ra6 w. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1. katlepcs6s Kis tisztftomu.. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO. cml + kill).:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f.70-1.34-7. 8. helyisegfUtil berendezas GazOzemO.. utaias az iranyra: a): atmen6. 8 grmreletalwkel ez pI. F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0.""zaro terenoeaes .1-13. t6bblapcsas Kis tisztilomu.. A gazoll.14-3. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia. aklt.91 0. 1.:.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau.lfllli!!l. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda. 7. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg. . AAmic!ID Y-EI~ C5Il. A g&vo.i..es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6. falra filggesztett kivitelben .)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 ."szCll'-k g!IDre:zeh!~.sliga tw.c:f'.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.. :.a5a f!. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9..(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2.O F. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek. t6bblepcsOs Szikkasztaakna.ri g~too.~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl. a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8.. KOpal"lrcs6 4.45SUb~\"Clz6 k..00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC. .SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1..62 1. -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+.. as ~ mint az ---> @ eseteben.!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel). 2. ~13"'Jl.. Auecsetlakczes 8 2. 10 eml. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I.an fllkle~en ~-(I. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO.tull1ely.9 2.uwzalr:lk J..f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~. t~~""~"']'-fr n !·I: 1. G~IW:'izijllll(.llila 7_ NJI(]Il'1.hol osatlaloo~ OIe. pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6".6 blm&11.. melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma. b): kezdessel as lefolyassal..ZDlop Gazmeir.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max.8-28. ~ .zetek9 2..150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M. 5.: :Il.:~t· vomtok 3.:rlmllrl)lre. tobblepcsos Kis tisztitormi. pI..67 0. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6..101131.:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill.:::: .ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl..... vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze. A nJlilas .m srorctt rel"ldeIk6:uenek... iranyra utal.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!. A2.1 9..lUm~1d).f! FelszAll6ve.ootQkJ.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml. ."--.18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu.okna. -+~:' 5. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2.

a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W . A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni. 5 mJ felett. pl.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel.LJ ® Villamos keszUlek . pl..5I foollamasa 9 W 4f. reszeben.lvval II dJ ~ ~ r.i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely.).5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6.:i<\ lem fajtBjanak .75kW 6.~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f...75 10 11.. Jelz6f<lny.:. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r. 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r.25 12. ha helyzetOk. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket. ablakmeleglto S ~ Onmak6do. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent.. -ijJJ) f. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'. masodlagos lazjelzo ® ro. tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek. A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni. hiizi.25 S.. ~~~~~~2:f::l~ll . A kazankeszulekekot. megadaseval Kezszan16.\v. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711. A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2. B!J " ~Il ~ 1 .:.. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek.a. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3.:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t.. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni. 2..!. ill..:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (. malyhtito. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t. naqysaquk. pI..<. I.I' feltOntetesevel .@ Fagyaszt6keszOlak.... fllnyjelzoberendezes.r. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 . 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban. lepcs6vila~ gftashoz rnit.>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo. Villogtato rele. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k . Atfolyo vfzmelegit6. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!. pl. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles.:. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI. de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder.5 1$. vagy szirena .:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6. o ® ® 12 DIN 40700 1O.i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511. vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V. lEY DIN 40050 szerinti ..resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ .5N. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~. pI. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss. pI.vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges.!.75 15 16. CD ® Inl ® l. fenysoromp6 '. a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl..i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez.:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt. egyenkent 36 W-s lampas.!).. 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni.:. folocells ® * ~ \!. KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl..25 17.:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r.00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt..f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. 2M egester(l. hazi. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt...!. vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro. csak akkor megengedett.:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel. rr-\l ~ r. ie!z6Iampa.fel. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. anmQkOd6. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl. Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI.. kOls6 reszek. feh§pftesDk.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 .'""'"''_. pI. Idorele.:.5 m magassag eSElI~n K6$'.nyomas. kapcsotas- ~150cm' .5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6.KlI Villamo:' fUtes. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya.!Y (enyjel . hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be. pI. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart. ~ 3."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella.

. 4c811a) _. egyhelyes dugalj Mint el6bb.6 . 3.vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap.2 .r. (bur1<Dlasa). iranyltott ~vezetek Fol. 2. harornfazlsll ararrnoz o • • __ --.:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s. ---_ .0 ... Mint e16z6. kapcsol6tabla " .. lemez· ~ tokozalok. pl.as..._ .. pI.as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.akalatban ~fektetve -+- 1. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro. 2.0 18./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!.5 . .0121. leagazasII. mm /:...E!nyes.:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!. I:!Y ejszakai kapcsolasu.. ! i f.. Hangfrekvencias \.!J vezotck f. pl. infravor6s rnozqasjelzo to< ® x.-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) . 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.-_.5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a.3 3.0 4.ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!..::!I lek. (pI.:._)-.HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6..116 Kethelyes.t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen.~ r. @Fold..6 0.0 Cip6ti.V zaszlorud InfralampalUv·lampa. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo. ~ Kapcsol6. kisfesziiltsegO biztosftek (NH). 2.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-.5 1.. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.:.. szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv.vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek. vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld.inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f. Tularamrels.csaro-lkeverogep 1.2 0. foldk8bel Fold feletti vezetek. pI.. 50 A.r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7.7 . hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f.9-1. de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt.:::n. pI..@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:. Tagulasi tartaly.7 0.. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6...2 3. vagykapuaszlap r..@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r. r:. els6bb· tf13' tf14I \i.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa.0 . szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r. pl.0. tamasztokar. veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J.y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va. fokozatkapcsole ellemillas.. akkumuJator \!. 2. 'e:Y haromsarku fa?...:H.0 0.1 .3 0..3 0.. polusvaho. nelkOI onmukodo. pl.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8....5". onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\. altalanosan Csavaros biztosltek pl. haromsarku fO @ r=i'. 2... folde· IMi\ lasheL. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f.4 3.18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele. ~ -0 ~ ~. IV'lI Oszl.0 1.:.3 pI.ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!. haromszog~ kapcsol6 Onindft6.6 0. nullazashoz. pI.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr.. Transzformalor._... onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f.2 1...Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717... 40711.ig 50· 161 75-ig m' 45.RI Raesos aszlop \!!. 3...0..op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo. I d: V Ifi:i!t.0124. Dugaszol6aljzat \!.. Vizfagyasztas-. 1. . ~ Vezetek a . pi.pI._.0 0.@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· . 18.apcsolas- @ ~ BiZlositek. '\!::!I vagy ved6k.1 0.... 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok.:... I ® ro.0.:).j"?_ Tet6tart6.0 0.Y traf6haz f.4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI.jjjI:'_. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708..0 0.'Y. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl.i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4.$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl.!..!:3Ilomo ~ 1 a-- r::. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6.2 0.0 .2... ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek .8 2..0 . \t:II csdoszlop altal. Gyampilleres Horgonyos alata- (@.. KeszUlekek befoglalasa r.6 . Vilagit6.0 21. I.5 2."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9. kapcsolo· ~szekreny . .0 0.6.0 6. alkalmazasok vedovezel.s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":. pI.._.0 6.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.2 2.3 0.IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50.:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 . CSiliag-.ig 3 45.0 2..lI Fold alatti vezetek. 63 A. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r.5i vagy telep A...:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu. jelofesek.1 0. tavhlv6. V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem.test A Elem.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug. Jelolessel ellatoft '\!.0 2.k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4.0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® .a...l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'. 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r.. pI. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI.8 3...k pi.40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben.l\ Kapesol6 . /:. 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l.3 3. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo.3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm .r.5 3.. 16 A haremsarku 3/N/pE A (.. 14.2 1.W 3 Nagyteljesitmenyu.Y ~ _Q.:I'l\ Lefele.oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4.0 2. lOA es 011 npusu. .5 1.5.5 5.0 . kapcsol6szekreny. Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 . akkumulalor r.0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ . 2-szeres Antennaelagaz6. haromsarkd 4J@ $@ hr..r.. 2.:.d. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep .

J r. Oktameter... Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----. ® as fi6kokban kell Kozpontok.\f fnO\.Yt. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie.. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:.Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar.\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft. frokeszOlek..."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> . es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes ..r <}.8:f'eghegy a helves tOf:t..J A.. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0....c. Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn. int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok).. @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?. pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa.!3 mozgasjelz6vel . amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm..es centimeterbeoszta.1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.. nyomtato . ~ S.:... Hasznalatos meg legyez6-merolec. ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok.:...11 =--- I'7.... berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites. BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1).:. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2). amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol._ -0)' A.. eljaras).J L-- III @ 'eI fni:I. tartozekok t.I.I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!. Rajzo®.J l.D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _.i:l. Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r.® ~.kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv. .ltbocsat6 • . @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®. $W a ®.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~.:i?t Tarnadas.Betoresjelzo technika Roll.a. ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>.vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil)._ . burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm.-e:.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®.J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r.zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :. KEizijelzo @ ~".. megpedig szakszenl rnertani rajzok. L'.l\ KepvatasZl6 I!.. racs .-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r.?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat.nynak megfelelo 'eo' fni:I.. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® . vekony grafitceruza. Szabva.. nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez.! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas.. . Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv.\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz. ~ mez6valtozas-je1z6 r. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: .' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell []. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm). Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars. ezzel iEjlreerthetetleniil.Ol Elektromosan ® ® :. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:. @ <~ L . Szabadkezi.val.in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 ._.s: ".as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r. szamleletes abrak segitsegevel. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok. Vide6kamera 1. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani.. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®. r6" ® Rakapcsol6 relll <J-.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t. nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl.val attetsze papfrra tortsnlk.® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k.ssal van ellatva -7 Q). 25 @.-.. Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo..O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f.es fokoszlassal ~ ®. A vazlatkeszltes puna.. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak. ~ ketliis reteszelesO zar r.

tornoren. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. ruhaknak. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. ABCDE. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. akkor kanyszerltve van. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. hogy az ernbernek a konyMban. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban. pl. megvilagftunk. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas. vetett. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. mindezeknek nagy jelentosege van abban. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. befestOnk. stb. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. Ezek velCtnk szOletett fogalmak.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI. vonat. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . Tasradfrozashoz: Ovegradir. az smberbol indulnak ki. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. mennyire rnasok. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. torlokes. felfognia es kialakftania azt. stb. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. rajzo!6sablonok. hogy a tervezend6 butorok. villamos. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. ha pl. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. es csodalkozunk. farads agosan kellene osszekeresnie. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. Ezt teszik az eplttetdk is. Aki epltestant tanul. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. hogy az ember a haztartasban. Mereteik ezert a testnek felelnek meg. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. amelyekben naponta mozog. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. etkez6helyisegben. azonos fajtaju. es amennyire lehetseqes. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . csak a reszeket kapja a kezebe. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. mindezt annak erdekeben. borotvapenge is. Ha az alkot6 epftesz. izografot. amely az emberekbol indul ki. szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. vagy megtalalhassa nyuqalmat. ennyi k6nyokhosszusagu. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. es tapasztalatokra. Napjainkra jellemz6. ha mellette egy embert latunk. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. mindig azzal a celkitOzessel.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. ha szukssqes volt. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. uzlethelylseqben.es mozqasa kozben.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. ahogyan belepOnk es berendezzOk. CD T6ri6gumi. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . grafoszt. vagy pontoz6 eesetet @-®. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. felosztunk. . az alapvet6 adatokra. gumiradfr hasznalando. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. legyen ez a valosaqban vagy kepen. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. grafit torleshez nem kenod6 spec. Tudnia kell. cs6tollakat. ismert. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. sib. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva. azzal kellene kezdenie. Az ember azonban nem csupan testi leny. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. rOnkben vannak. szandskunk szerint. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. kerOI vizsgalat. hogy ot szolgaljak. hogy a szellemi fonalat maga szoje. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. annak srdekeben. tsherqepkoosi. helyettesftettOk azt. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. Tudnia ·kell. Ezert meg kell kiserelnunk. a meretel. Tudnia kell. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. hogy szaklapjaink epOletekr61. k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve.

1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig .. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak. mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen." . Leonardo da Vinci.130 m. lsmerluk a egyiptomi birodalom. mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat.R: I I I 1 : . teazo helyen. Alberti. szabalyt) a piramisok foldjen. ~ 43.829 rn. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. arc-. Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte. hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. annak erdekeben. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . Az ember meretaranyai. Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait.-1 . hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. stb. = az egesz fels6test a labt6ig i.e. kb. rnasokat megel6zve A. 1/40 h-ig folytat6dnak. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. 3000 ewel). 1/2 h alapjan felepftve. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan. koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig.I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta. vagy labhossz szerint vettek szarnba. I I I t---71G----l : A. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 . E.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . r-. a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if . Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket.

teljes hossz 20.. csomaqszallito kocsi 18.._ '-r-._ ® 2375 ® I-.I '2' 2. . etkezohelyiseggel as csornaqterrel.1m ---l I-.750 ---! @ I-- ® 1125 --i . Teljes hossz 19.....1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes..../ . abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1.EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q . lelvon6fOlke) "'"""i n \.. .. ... I ~ EMBER .625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-.. egyenkent 0. Hosszmetszet a 2.. 26 .45 m. T <> -e r-.54 -I I1..... .- --.. .osztaly -I --I ~ Sur. I ~ I I . 1 ~ . 28 db 2. I 5 <:> "".\ r2...66 m. Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel.._ V <9~4S 45 72 92 .75 m...875 -I @) @ I. s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ . 1.62 m. f'TI .10 l....~I: . .d ..1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-. J ! II CD ~ 1000--1 I1.80 rajz 1. 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~..r----. lepcs6fellep6 28-30cm t- 2._. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel.42 m.97 J... .~ ES JARMU .+ .___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek..62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel... abranoz \. csomagszalHt6 kocsl 12. osztalyu Ol6hellyel 30 31 .& III....38 m 1....\. . F-.. .. )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-.. oszt<ily ro<=--..750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl.00.I!J.osZlaly 1. ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-.20 _. utastsrszakasz hossza 12...-:e -+ NCO L .. "" + + ...n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-...1000 -l @ I-- 875 @ -l I-. peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz . .

37 3.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent. felemelkedik.5 WE/h hot fejleszt.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen). A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO).. Ehhez egyszenek . amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat.5' eo - O_OS 0.. naponta 2520 WE/h h6t termel. Nyaron a 2G-24 °C kellemes.:2. gossag jellemzi. Levego es a kornyezo felUletek homerseklete. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti. 40 '" 1.. A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga. ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _.52 50.09 25. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM. Rubener szerirn-. l6-szor nagyobb.25 53. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m.90 2. Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek.. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk.35 1./ . lib. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2.rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek . amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet.28 6. Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.2 10 - 0.2 0.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r. . konvekci6val (Iegsebesseg.60 5.·:' •••. Ezek mennytseqs az emberek sulya.:.. ~c:. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C.5-2-szerese a fentieknek.:40% es. nagy paratartalom es fUlledtseg. elony5s elhelyezessel. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege).. \ tfl. A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese.05 0. szetes legcsereje is 1 .98 5.015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik..:.. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet.20 . ellenorzott szell6zes optimal is.24 22.003 0."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2.82 6.64 :l4.5 0. ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.89 30.~: ._:. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-.32 10. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz. ember frissleveg6igenye 6rankenl kb.:~gQ:S mlllll:d MklSl. a mennyezelen lehUl.g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3.25 1. ezzel teljesftokepesseget nyujl. -jelent6sen tobb (..004 0.. pormentes es szaraz levego. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe.23 4.40 35. meghOleshez kOlonbozo.'Coban .71 0..::l.22 71./ 14 - ~ ~30 ~ ".-.klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban. borult eg..40 46.. kl.69 2.:_:_:_:. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®. kb.u.-tarlalmat tullepni nem szabad.:::. "- . szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C).55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--.:V vegzes 7-!tl/. JOdgo. ertagulat. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak. a hUilist liZ teaeas.legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 .15 1. ban csak melyebb legzesre kesztet.l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p.!-.es vrzg6zfejlesZ1eseH.0..63 7e.. 5 'C mellett. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni... Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom.28 7. bakterumok kepzodetaplalkozasa.004 0.. [ . '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 .. fUt6test).05 0. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege). a ledett lab a burkolaton.00 43.' \ \ \_ ". 0. sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel". es gyermekenkent 3. legzes (testielilletek. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep..70 1. ~- X ~rirt \ 1\ .3 0. vagyis a lak6szobak magassaga . es a padozat homersekleten.86 75..5 2.1 0.4-9.i:::.~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer.48 33.10 trf % CO.) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max.0 10.. Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala .95 0. akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16.. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.48 19.z 75. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik. nagy lesz a levegomozgas.24. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van. 96 118 rd 20. 70 l!!SO !!! 1r-.1i' il.:':':. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak. .lIt4s.46 1.---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas.. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel.:.01 9. '. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik. amely a felOletek homerseklete161fUgg. Q)~®.: ~:::::~.. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6.fr EMBER ES LAKAS kb. A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el.t. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6.\ 1\ meg kellemes r7 . tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges.01 0. a helyiseglevego es a ruhaval fedett.t 'C-b"" 0.83 1.4653+O. csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik.41 37.:j.49 2.020 m3/h szan . Az.-{). A leveg6 CO. lib. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok). legyen. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete.8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.. Alacsony sugiirziisl hamerseklet. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke.98 1. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod. !elen kb. Mages sugarzott hOmerseklet. Mivel azonban mersekletevel emelkedik. i:.7% viz elg6zologtetesere 1.64 10.64 31. -. tevekenysege es kornyezete szerint .n6vekvo felillethomersaklet). Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez.3% 30.0> I . Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h.m'1~:'" .62 27./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 .--r--.1 me-- .+<pA)[1+0. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.5% a [apl... homersekle!e. A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha). Szemelyenkent atlagosan 0..5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI. paroloqtatas. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel.~he. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent.Ei.:":':':':.d rd I~gz~sra vezstasre $ug. lzomremaqes. szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak. Q)-@. eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet . melykek egbolt. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik.:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid..8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max.:.76 0.. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott).14 62.001 0. amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1. A hullamhossz annal rovidebb. ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer.71 41...0' 300 li +1 -1 a 82. Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki.lok felmelogIlo.i~. Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be. epitesi m6dja g/m' .39 8. 15000mkg . A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI.:.'is) .:_:_:p:p:.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·. Idols falnott kb.22 3.:.09 56..:.0144(Xco.64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia./ .21 28.0 lil8 0 I r-. Friss levege as legesereo Az..5 rn3 ore. tehat pI. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak.) III A h6 (WEII1) megoszlIk. iii r+-.13 2. S.92 3.33 18.05 0. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!).001 0.. A levego kering.73 68. 1<0.69 4.&. ezert lak6..14 1.I-- .82 8. A 0. a rez hOvezet6-kepessege nagy. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI.HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!. munkavagz. port es levegoreszecskeket visz maqaval. ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 .<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI). anelkUl hogy felmelegitene.:m keresztlll e~viselhet6%c 0.egyebkentem' literenkent.40. a kellemes meleg.. Egy 70 kg testtomegO felnott ..14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" . aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.:1.378 X..r-. t----..:.'" .91 48.9% munKtira Oar. a test verellatasatol fUggoen.:_:.:: ::. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes.25 15.5 0.. lassu mozqasu.31 14.~E}~.8% 23 24 4.9:3 21.:p:p:p:.6 m2.66 0. Q)-@ sehez. ( 0 Bel!.66 20.felmelegedM. Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban. Lavege as legmozgas.05 59.eiierr:~5 . mindenekelott akkor. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be. athatol a levegon. oxigendus levego.62 12. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.:.-{).es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani. Kellemessegerzet akkor all be. HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas. szen-dioxldot es bak.6 3.:-:.:.~1:.02 m'th oxigen kb. Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep.. .5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%. leghCimerseklet 30 ·C.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! ..05 1. a harmonikus butorozas.. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk.!-..'\ MunkaI. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak.03 11. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo ..~. es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg).0 m3/h. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0. [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 .59 12.0005 0. es lsrnet leslillyed.. Mindenekelott krilikusak az ablakok.~~~£<.041Xco. k6rhazak. 90 rd .>.. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok. Ala . kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0..51 39.. (D-@ megfelel6en kOlonboz6.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni.5 m eseten ez felnottenkent 6. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel.31 2. legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7..'··)·i)~::~5."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ . ha a homerseklet ketszer akkora.22 16. aiabblakhoz 15 ra 1. Id.43 13.36 65. 32.! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [. 140 rd kb..es Felnott neMz munf<avi!g.. oldal.76 7.. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki...10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers.5 1.~! ..*20 . dioxiddal. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk .58 1. hogy megvedjek az embere ..25 17.64 3. PI. ~~. a vlz a fOtotestben).39 5. Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6... kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik._:_:_:.04)].r (1-{). Kellemessegimezo ...:. l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3. a h6mezon vakft6 napleny.::~8. Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0.:.. t V V I / il II { I : '. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron. poros nagyvaros.04)] x p 10-" z. I I ! I l-.

akatermeleg. 10%-a . . 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb. karosadast eredmanyezelt. para ban kell tartani.. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat. . hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. Az azbesztet elovigya.!J). 1/4-e a negyzetracsos hal6enak. . az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16.~7~:: . az osszes . Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z. Tart6zkodni kell a mCianyagoktol. 15. Oveg. megkOl6nb6zlethetOek. kovafold is. vagy 1i"'/~It4 /' /f. karosft6 mellekhatasok nelkUl. " ® 34 ® " 35 . A rez meg a leginkabb megturt. aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~. . "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _..000 0 . A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' .0 0..0. . bioOveg. iii. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . gylirt aluf6lial61. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal. dr. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. <D halozza be.' kultllranyag. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett..'V/j' L. . maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja./ . Dicserik a kor.~~. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre).'megtorikazokat--7 34. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold. egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig. a vonalkazott globalis racs . A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _.' . gy6gyszeraknelkiil.l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel. amely a f61dkereg krisban fekszik. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol. preseltlemez alakban ajanlottak. hossz 5 m.. Egyebkent (ill. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik.0. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . . / .0 .SGnoskeppen az altala].. a lemaradasa. as ennek altalanosan ovja magat. amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. Becsles szerint ezek kb. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35./h'>. ® . ®. szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _.0.' W a faepfteszet sz6sz616ja.@. A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. ill. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. I/ A belont61. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol. Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb.~. es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez./ m6don. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni.-=:.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. amelyek halmozaltan seget _. baloldali terkozokkel. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. J . ®. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott. is}. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. szelesseg 4 m. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. stb. ~ i~7~? /r~..~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. Lin.' . . I I I ) I I I " / / . @. mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk .oly templomok tetejetol). 16m6rftetfen parafadara is). amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill. .:/ . k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). J l I. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all.0. aldal legfelso bekezdese vegeig).0. Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _. am~lyek nem holtak. . <D. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. salakgyapott61.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter.'I 'II .plan I novenyi rost.1///1' . Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok. ill.. az epulelek. lalanosan nem kell tart6zkodni. para1adara I I .. (j)}.0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @). 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. GloMlis racs . les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ . sejtbetant61.4 .. gyomor-. 250. eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. selyem. ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni.) "/"v~·~:~~.. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is. ill. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-. A mCianyagokt61 mindazonaltal al· . c) gaz halmazallapotol. dara-.0. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. de vegul is dr._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D. szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®. mint a rak. . kozetgyapott61. 0 ·C alatt = a = jeg. legzes-. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. .5 m terkOzzel_. teheragyag. 950°C-on kiegetett ..:eles tala'lj . szfv-. helyisegek. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. 25-30 mmvastag. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat. k6kuszrostpaplanok. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _. molekulak. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak. A bronzot dicserik (~ 75% rez) . stb.15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. I I I I zallal kell alkalmazni. Masfelol arr61 tajekozlatnak. . epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. Steiner uj Goetheaneuma . es a kb.. 0. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott. ®. Az. 2 x 2.elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok. . szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus.. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " . rovidid6 alalt. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az. amelyet Avizg6:mOlekul. minden oldalon takar6. Endrosmodellvizsg8lata.-=:. .. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR. ugyminl vfzerekkel. .preselesnelkijliparafadara. taolsjkent.as snyagsugiuzas lei. . ill. III. / . 35 m-es es 15.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. A A befelevandorolnakahelyOkre. <.0.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _. 42 m-es tavolsagban _. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es .30 m-es zavarmentes zona _. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok.. letgyengeseg. Palm.~r-~~~~~~~~R '{}. bor.'I f. vese-.5 m tengelylavolsagban. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . @).I.. merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. kell. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb. 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik. mint dr. Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. mint a lobbretegCi Oveg.~t~. ® ® ® ® . . o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra. Oveggyapott61.. D6ntanek latszik az a kepesseg. . Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett.0 0 . neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. keringesi. teMt eletbarat.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek.. . Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k. A femben pI. Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. allandojahoz. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott.I . sokszorosan + eros ebb hatassal. Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. -.homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill.0. 200·C. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat. Ajanlott a kvareOveg... ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron.0. . Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott.kOisoleveg6be.. hanem tart6s mozgasban vannak.80 x 2. ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. . 0.' / / / • . ///////l/ 1"1111/. mint tengeri fCi.I . a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa. habbetont61. mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. . Fold magneses f6demein.@. ha geol6giai zavarokkal. talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. mindenekelott a vasbetont61. Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273.. hasonl6an az allatl ~/Il!. kitlino paraelnyslesl allando]a van. I. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben. ..' ./' / / / " szamft eppllgy. Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn..~:I fllJ I J . racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb.. hidraullkus meszet kell hasznalni. tshat 28.Jgafaly I 11111/ nak tekintik. ®.1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst.0 Szilard fodemekre terftett. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a. takatranyksnt. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki. kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak.. de nem ja't. I I / / I I " ! " ~::.. 2.. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0.S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg.4 . Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag.' . A 7 x 35. iii. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak..:: kalcium nyerni taecetkent..0 000. b) folyekony. <D. ®. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak. tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg. eppen ugy mint a legmentes terben. mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek. iii.hogyantomak meg as teral· mezavanslsi.. 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott.. '' I. ~J:~:~. . melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . gebb. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje.. A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! . a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa.Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®. . Jollehet dr. stb. hogy ugyanugy. mint parafa. ald. Az. ®..

A 2. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. stb. Dr. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok. a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti. Az ember a szabadban kb. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d..~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA . Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal. gaz. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai. De az elektromos OzemLi keszulekak. stb. Ehhez [onnek a k6bor ararnok. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6... er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki. rnegfeleloen ivelt lepcs6k. A zavart z6n~n e. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. ugyanilyen vezetekekb61.. Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast. olajeg6k. lonararnlas.a 15-0s . kllmalampak. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16.. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak.vezetek dug. A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. amelyek a hazfalakban. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. mos6gepek. ami mindent magasabbnak tUntet fel. SU 3-t61meghUiesre. mosoqatoqepek. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. villamos vasutakb61. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. eS ha bennOk aramtojyas indul. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K.. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. 300 m-re a lalajba is behatolnak.. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve). valtoaramu villamos vezetekekre.(hideg-meleg). hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja. padozatokban.l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak. 25% oxigenb61 all.' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. annallassabban iiregedik az ember. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is). szennyvizes gazvezetek suqaroznak. A fakete karcsuslt --') a. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. kabelek az 1. Krogyermek ogya 13. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale. Vannak kis. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. rnivel a fekete fogyaszt. A szaraz. htil6szekrenyek. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6. Endros szerint) 100 . sib.. a napszakt61 fuggoen (R."'-. mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt. I I ~thelye~e" kabel __________ .. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb.. Az emberi test kb. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre. sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok.. "S ® Ha kivansag. a depolarizaei6. old_ ®. hogy a bentlak6 IObb ®. reumara. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell.9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. es akkor is. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. ajt6k. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju. Tavolabbl. J. hajlamositanak. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. ha ninesen aramtoqyasztas. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. Az iisszes viz. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. ha azokban ararn nem folyik. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak.thth:6d6 eszakde~i tengely r. ill. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. HazastB. pBrkiinyzatok. hanem az 6ss. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak.. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at.". Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak.: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja.k6naz IIak6nOz o .."'. meg kb. Hatasukat mennyezeti elektr6dak. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<. a konyMban. asztmara. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek. de a novenyeket ls. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor.. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ . keringesre. kiizepes. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!... 180 V-os feszQltseg alatt van.i \ I I . ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. ugymint kalyhak. fliggoleges vonalak.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek. espedig 300-600 ion/cm'. vagyis a plusz minussza valasa. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton. egyenaramu mez6ket.. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!.E.J . Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek.. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro.. ugy. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege. sematikus abra .tomI6kent" hat. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok. IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek.. Foldkabel-. reurnara.. vagy asztali. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt . bojlerek. A legnagyobb till agya 12. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges.rsak agyai 11. ember) szerveil. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 . Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. hOlyagbetegsegre.li ILrn. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani.

egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 . uzemekben.02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. 18 sate! klinker kb. ® Ha egy iralnak pI. telemeloen hatnak. 70 elefantcsontszfn kb...204 = 1. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37.0 .40 16 20 10 kb. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve.000291 = 0. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb..voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3. oldalrol elvezetoleg.. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. alulr61 biztos foqasunak hatnak. A legkisebb az impulzus ereje a kek. alulrol konnyednek. amelyek egyensulyban vannak). kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott.~. 1-9. lehuzonak hatnak. old. Jasd ehhez meg -> 37. zold. megnyugtat6ak. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. abra szerint) ~7000 x 0. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. fOggoleges elek osszeborul6knak. 20 nedves aszfal1. megfagyott zene" -> Neufert. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van.Epftaszst. sotet kb. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. erzek egyik tanan. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E . ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet. es bibor. egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. A szfnek er6k. ® A vilagos szfnek emelnek. alulr61 k6nnyft6leg.Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje..mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. es tagoltta tegyen. a szemleles ott kezdodik. az egyensulyi vagy statikus tanon. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. 15 kb. d = 5 x 0. A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. vagy szCikftese. kozelit6en. 50 ezOstszOrke . 38 sarga tegla kb. hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. tcrnozo. pasztell ..000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla. es hasonl6kkal. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@. ellazft6an. kb. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. amelyek . a biztonsaq erzetet adja.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg. futasra osztonzonek hatnak. megfelel6en magasan kaillenniiik (a).. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. kb. bsnsoseqesek. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. 19. hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. Szent Peter Bazilika). tarolohslysken.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse. 20 lagyzold. impulzusszegeny. osztonzden. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. kb. 10 solnhofeni lemez . kb. Aszerint. Magas mennyezetek eseten. Ligy a betUvastagsag d (az 5. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. A lestett oldalfalak vihl. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. Emellett figyelembe kell venni. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. oldallranybol melegft6en. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. boltivekkel. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. 'egy.. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett. feltetelezve.. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb. ha a hatarol6. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. BOL).25 kb. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. vagy ezzel szemben olyanokat. old. ezt kavetik a sarga.204 m legyen.. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t.. fgy ismert.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(. hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe.. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben. kb. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. 40-43 old. A helyiseg.. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an.32 voros tegla kb. zoldeskek. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva. pI. A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk. 42 szarazbelon-sz(irke kb. 18 vi lagos feny6fa kb. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban. 70 kremszfnli kb. ill. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait.shOlemoP f.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. Ezen a . 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit. Aem 1 @) nagysagll. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. A hatas zart terben is nyugalmi . semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson. amelyek az .27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. amelyeket fatni kell. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek.. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. 10 es 18. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. Ozemek. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. hogy mi szimmetrikus.. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@.. a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. Felfete fut6. vllagos kb_33 di6fa kb. old. 32 ragasztott lemezek kb.{ ® szeJessegu. helyisagek bovftese. eletre keltsen. melt6sagteljesen.hasonl6 ingertfejtenek ki. 25 kb. 5 tolgy. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. 19 Ol>!~ T 10. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. A zold idegnyugtat6. A hideg szinek passzfvak. 18 t6lgy. kb.. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6.. 01dallranybol korulzaroan.0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . 35 meszvakola!-szurke .egyedi eremek kOnnyanek hatnal<. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. Meleg szfnek aktfvan hatnak. piros. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek.

M--+-m-l I----MI---.4142Otl . 7-sz6g --> ®.s .J2 oldaliranyai azonosak maradnak. ® . koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala. 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI.41667 . A.4142135 t 0. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal.5862t . . Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat. Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:.' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0.. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp. hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:.. . _.. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni.®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait.klzarja. A legfontosabb adatok az r sugar.5857143 ••• 0. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _. 1. de rnindket diszharmonikus intervallumot .5 0.ahol x.. ~ "... A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez.. amelyeket helyisegek szelessege. 15-szog -->®.314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst. 1. -->@. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M. ® (--737...5857865 . Lenyeges.. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A.. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk.6 I >11 t7 1 t.-> 42.old. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43. A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre.41379 . 1. lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _. . a teruletszarnltas haromszoqs. Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1... hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!. ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq. 0.J2-re es. 1..®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A.5 0. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56. Pitagorasz abbol indult ki. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak. BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze ..5 0.5857989 0. von Drach szerint ® Az egyenl6szaru..J2 szamsorozat 41 . Az egyenl6szaru harornszoqet.. Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @. " n-1 +1+G --711. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt.5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D.4142857 .. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez.J2 = 1.. Negyzet -v'2.4t42135 . haromszag -->@ es negyzet -->©.J2. Ebb61 kovetkezik. Mindezen abrak mellett L. at v. old. arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok. old.. Pitagorikus. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-. . A _.J3·ra felapftve--> 90-92. Mas sokszoqszabalyok (pI. . DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d. I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg.-.BC egyenes leJe2lAMet D-ben.. az s Mr es a h maqassaq. kicsinyitasi tenyezo. 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg. ill.J3 ® . mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva.. CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki.5 1 0. ill. meghatarozasukat --> @ . old. AC-n=c. old. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" . amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2. old. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63.4 I'ho 'Ao iI2 V.58333 ..a szekundumot €IS szeptimumot .@ mutatjak. A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel... dereksz6gu haromszoq. az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel..... Dr.4 t. y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-. A . CD-G).) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken.old. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek.MERO terracsszerkezete: ..5 1. Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra.In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0...

@ ® 0 ®.0 139.26 1.--'-. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia.74 4..8 226.5 10.0 1.5 72768. Az egesz epftmenykomplaxum.4 7.4 33.S 8591.73 727. j611ehet ez valosztnutlen .8 2. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59.86 0. amelyet az aranymetszes rnereteire 108. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @._...7 36394. otcetso 01lar6 6. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul.7 478. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel. old.45-25.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _.. A 18. kor.0 20. @ .9 t13. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar.. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r.83 106.8 4$. A lab a k6ld6kig.:. 1.o2 171. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952.7 13901.5 17182.5 27602. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz.91 . -4 40. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G . A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3. epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre.08 0. akkor egy kllencreszes racsot kapunk.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese.. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant.-"'--r---.92 3.2 6.9.2 26. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-. szazadoan es kesobb nem a harmonikus. ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez.. . ezzel szemben a magasabb mereteknel nem. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend.. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato. A I = Major arany mutatja a negyzet.88 449.41.':-'r-..56 25. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik.:. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @. szfnpadi epttmenyek 5.40. szazadban es kssobb nem harmonikus. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G). _J 1 I.75 m-b61 indult ki . fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara".06 0.16 0.. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.02 0.'---.92 lS9.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol.19 65.4 .. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese .: a Metrikus Rendszerben kifejezve .01 85. akar keplettel meg lehet hataroznl. _ 12 24 ® Szent metsz8s.2 125S.413' . Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad.10 0.53 0. a fej.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik.6 6563.29-30.3 4056.3 2506.66 2.1 stb. hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben.13 0.O 69...2-66.4 5309.:... amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel.10 S2..382 -+---M = O. old.8 1.3 53.86 363.85 27a. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv.8 3. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral. 1828. 1. ~ 95260.4 957. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek.6 3281.6 stb.. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.26 12.Q.04 0.70 0.57 5.96 1.80 566.9 162.5 0.. .. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59. lasd -4 63.9 10619. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul. Vizsgalatai szerint pI.0 22492.4 1.7 66.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 . 1177. a kfnaiak . Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett .01 @ Ceh-haz. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva.6S 1. . @.03 0. ®.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-..26 0. 53. 1. Az aranymetszes azt jelenti.49 9.Toukou" szerinti Modulaci6jukat.81 20.5 774.07 15.8. EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40.. Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott. Le Corbusier. a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre . ujjhegyekkel). Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a .7 56866... haromszoq.33 0.--I-r-=r---r--+---.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. negyzet.. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0.2snakar 4. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.79 2.6 591. az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt.1t..6 2028. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel. old.8 295.63 .7 16.8 4.4$ 0. old.4142 .--> @ @_ Major minor \.0 44985.9 0. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1. old.9 1549.53 7.8 365..MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18. old.94 224. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel .20 0. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz. kepezett meg egy kek sort a 2.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta. a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is..40 0. stb.

egeszen a szazadfordul6 aut6jaig.kat a rorraak epltettek. hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. az epuletsarkalttisztara munl<8. celszcni. uj..e.... Mi meg rna a betonban. vagy .. as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb . ha azok klzarolaq ekszarformak. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak.. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel. _ . nem annyira az eredrneny.. h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal. hejazat. Az "orokos formaikaf'V. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra. eltakarjak a szemet.. gyakran (ires forma. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. @ '. "nadkotesse1'. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban.. levelekkel. mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. er6s muveszek.irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban.. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j . az epitmeny szerves egyontetuseget. az"iglu' ® Az elso k6kupol8.. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak. Ebben nekunk.lt. _.faragottterm9sk6vekb61 raktakki..9. szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 .Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. rudakoot. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien. onuralrnat." gazdasagosabbfodamperemmel.. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h. amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6.. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at. 01cso. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. f. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait.. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en..id.t. valamint ugyanezek kr.. vagy vakalat alatt jobban eltOnik . Mas anyag. fa· (ban gazdag orszagaban epullek. szermaval. Elemi hajt6er6vel biro. az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 .csornozasa". ha nem azonosak. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. lizenas epitasm6dhaz.. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39. de a helyesseqet igazol6 peldak . --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta. kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit. eltitkolnak. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet.. uvegben. de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban.. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa). ---. Azakivansag. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt . ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. old.amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza.. azonban egyeni arc nelklil.. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek.. kozottOk ablakokkal). acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot.. alacsony bejarati ajtilval f. Az anyagb61.zaka Fold osszes. csornozasi. Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. elvezetett a k6bOi keszOlt.. - _ beji.old.EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g.1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t). ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak. meggy6z6 alkotasok.. Wersin. old. tartalmasabb. mint minden igazi muveszet. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) . A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban.z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek. Ez taplntatot.. akkor is. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik. hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan... ~ \. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek . Hiba lenne azonban azt gondolni.. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®.. " .. Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban... A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). szovetek kotesi. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket. "akiknek van mondanivaI6juk". pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak. Hasorsokepp epOi teli haze. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe. sz. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet.. maradand6bb a muve. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket. teret. hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek.ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat. as lIanfo· nadtlkb61.. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar. k6vekb61. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40.. minel erettebb. lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. meg akkor is. a kornyezethez illsszkedest. kesobb lesz ebbol tiszta.

a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak. old. Az epitmenyeken es reszeiken. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot. ez kinalja maga! hejszerl<. HAzAK .Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil.nyitattcsamokokkevesoszloppal.Wr.z: M. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese. 46 47 . szobasorok.Alegismertebbkonnyti. parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. Old_al _ . csunan lerelvalaszt6k. fa vagy gipsz. ellentetben a vilmosi Korral. ® tak .. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat.togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). KOlsO. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig. a szeles. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k.zr. allg lehataroltan-e @_Konnyu. @l. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . ill. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI. Donto az epitteto feladatkltuzese.es kiils6 falakkal epfthet6. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. Ahhoz.ghl o ® Epftesz: F. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . ugy. a XX. Novicki. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_.z: a. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva.. nehezkiskapuk. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. szarnyas ajt6k.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave . amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles. rabl6k es dernonok elleni erodftmeny.Tl~~~·:_)r f. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak .si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel.. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora. felszabadit6 kerete a Az. csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @. nem teherhord6 valesz. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb. vagytoronymagb61---> @.hazmagb61---> c1). szazadban mar kevesebben.. L.Jiiiiillillill -plnce A XX.. sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes).. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . eltolhatd falak. kOzas parkokban. szap.. Merevftett Epllo. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX.z: L. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX.es hangszigelalest ezavatoha. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. az anyag lehetett kO. szazad gondolatai as erzesei kozott el.ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz. nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva. termoszclesvilagltastl cellak. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. nyitottan a termeszet tele. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen. hanem eroszakolatlan. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6. a tavhiedelmek. taksrekos. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert. onmagaert val6 Ores. szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek. sorolthejakapftesahez---> @. M. azonban nem mindenOtt megengedettek.. A lak6ter. Iin6leumburkolat.2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton.KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. ezekl61 fiiggetlen vekony.. Niemeyer @ Epile.. tolOablakok... hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. a hiz gondozott. @. elektromos rnozqataso. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. ® ® Epitesz: O.. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. ® ® Epft es z: F. 44. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan..kany leherhard6 acelosztopokkal.. _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj. Nemely epftteto as epttesz a 15. nagy. Epfte.. L.

k6rhazak.. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara. fgy keletkeznek a letisztult. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2.-. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben.. 9. Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. mind az epitesi helyszfnen. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. A megval6sftas alapjai 1.. a fOrdoes talal6t. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . fgy valik erthet6ve. A meglev6 butorok meretei.6. A meglev6 epuletek emelet. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . a esatorna. telefont.. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. --- -- ~0- --. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2.2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok. A 4-es javaslat volt az eplttetM. stb. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz.. de gyakran mar ez elott. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9.. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu.----. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol... szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. a futes. amikor az epftmeny mar majdnem kesz. Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2.. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. Kivel kelilefolytatni az osszes. es 50. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10.. 1. old. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. A lehet6segek ktmentesehez . 7. beepitesi el6irasok.1 keskenyek. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben. a terepviszonyok. 0 Egy eszakkeleti fekvesu.- M. stb. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7.-. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok.. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. 12.. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. A telek elhelyezkedese. els6sorban lelkileg.. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a . magassag. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul . a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz.akar legyen ez csupan osztonzes . a telken beluli szintkulonbsegek. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta.5 rn-re van a talajszint felett. Az alkalmazand6 epitesi m6d. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. old. 0. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb.. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. egy filigranszeru kareolat a masiknal. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. beepitesi terv. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. a megbeszelesek a statikussal. 3.. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat. 5. Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl.. 3. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61. 9. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. meggyorsftjak a tovabbhaladast. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4. old. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9.. 51-58..a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. 2. oldalak kerd6fvei szerint. az epitesi feladat es annak szervezesi. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59.. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk.262.-. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent. hogy . Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. tajtervezes? 4. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. Ennek befejezesekent. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1. bejaras az utear61. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4..49. Megallapodasok dfjakr61 1. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas. es 50. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . kes6i rruivek. A vfzvezetek. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6. Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI. rneqhatarozott. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese . 48 49 . Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. 3. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6.) 3-12 h6napot. a szornszedsaq. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. A tervezes el6tt ismert legyen: 1. a behajtasi lehetosegek. el6zetes megbeszelest? 2.-. 4. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9. az uralkod6 szelirany. Milyen a ceg fejl6dese. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil.-- -. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3. nagysag szerint) 6. Amennyiben nincsen korUlkerftes. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6.- -.. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. telekvasarlashoz. a meglev6 tak. vizellatas es elektromossag mern6kevel. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni. Epitesvezet6 szukseqes? .-. Az epiteshez. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. 5. Id6sod6. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni.. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. Jobb helyiseg· kialaklt8s. nagysaga. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo.

gumiutk6z6vel. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. El6legfizetes. Engedely.EPULETTERVEZES KEROofv VII. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. szikkasztas lehetseges·e. Milyen a helyszfn altalaja? 2. oldal. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. stb. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa. egyedi tervek). 15. jegkeszftes? 17.0 Epi. Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5. munkaid6-veszteseget (Oresjarat. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. Milyen ajt6k? Acelkeretes. vasbetonepftes. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. A tobbl. piros.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. fOlkes. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2. abra). fa.). magassaga. M{jszaki alapok 1. acel. Reszletmodellek kldolqozasa. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. keskeny nyorntavu. kapcsolt gerebtokos. szerint. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak.55. funkcionalis. vlzvetell helyek a szabadban? 18.0 Epiteskivitelezes HOAI15. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. felszerelesre (pI. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. meretek. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. vo. a vegleges. papfr-osszesajtolas? 26. terheles? Mivel terhelik? Bevonat. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan.. B. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt. zsalutablas ablak? 12. epOletterv (11%). Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. az egyeb a szakagat nem erint6 . reszlet. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX.0 Epulattervezes 2. utja. szemetegetes. milyen id6szakokban. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. Kifrasok megkezdese? 10. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. nagyfeszUftsegO allomas. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. kivitslezesl rendeletek. iratrneretek. rrnlszakl. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2. vezerl6berendezes? 23. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. EtafeMtel: az alkot6i. Milyen ablak. szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. jogi. pal16tokos.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. falburkolat. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. Die s e I . VOB/A 9.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. ® *Resztervek (= reszlettervek. rendeletek. §.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. energiagazdalkodasi (pI. engedelyezesi terv (6%). vfzlagyft6 van elolranyozva? 15.0 Tervez6i movezetes 3. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. Tervezesi segedletek 1. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. fCites-. meggyorsftasi lehet6segek? 8. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul. pauszpaplr. DIN-szabvanyok. tervez6i mCivezetes (31%). szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4. teljesftmeny. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu. Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). teljesf· tesi fazis. ut.minden.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3.specialis szakagakkal (pI. pI. sze1l6zes-. vazlatterv (7%).2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1. t61thet6 esovlztarolo? 14. a kivi· telezesre erett megoldasig. traf6. Milyen a szellozes m6dja. egyeztetes szakaqi tervez6kkel. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61).. Hogyan kell klkepezni a pillereket. a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. 5. adottsag-e. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten. kOlbnleges feladat HOAI15. 50 51 . hoi van? 22. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. vasznazott.0 Versenyeztetes 2.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok. stb. Milyen a hutes. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276. anyagra (pI. padI6burkolat). Epftkezes kezdete? 14. Egyebek VIfI. muanyag. cseng6-. §. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. szelkerek? 21. 1. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. vonalas diagramok.0 Kiviteli tervezes 1. hoi. teljes kiviteli. pI. feszUftseg. paratlanltas? 16. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban. milyenek a kirakasi lehet6segek? 3. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. §). •Alapfeladatok: A 3. szaniter. selejtkepzades). muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent. kerteszeti munkak? 6. milyen tormaban. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%).. apftesi hatarid6terv? 12. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. § LPH 5. sajat aramfejlesztes. abra) szerint tortenlk. dupla munka). uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben. letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6.. pI. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak. Milyen lehetett az alapozas ? 7. Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. h8. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. keszpenzes fizetes kilatasba he. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. harnutarolo. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. hlvatalosan lattarnozva? 4. gazdasagi. alkot6i. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. emel6gep font vagy alul? 24. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. stb. acel. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott). Milyen a hfv6berendezes.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. Vizsqalat: harmadik. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. Koltsegbecsles? 6. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny.0 Kiviteli tarvszes 1. A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese.. a versenyeztetes el6keszftese (10%). Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. ® ·KUlonleges tervek . "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. §. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas. sze· lessege. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. miiszaki. ara kobmeterenkent. § LPH 6. legtelenites? 20. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%).2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. melyek dragak? X. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. c\. es 4. pl.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. Milyen vilagftas? Aramfajta.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13. Terlehatarolo epftmenyek eseten. Milyen a fUtesi m6d. festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8. pI. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. gazturbina. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok. sebesseg. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. milyen hulladekok szamara. epOletfizikai. aida!. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). alapfeladat HOAI15. oldal ®. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. elektromos szereles. kek. Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban. red6nybs. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar. lranyvonalak. retegelt lemezes. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. terOlete. 1. 6rzese. amennyire az szOkseges.ny m3 fedett. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel.6posta? 25. 1. Tenderkifnisi segedletek 1. Terv (meretaranyos)? 5. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. fafalu. azok vizsqalata formai.ilettervezes HOAI. valamint a tobbi.und Architektenleistungen) (1. Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek. fenyjelz6-.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. elektromos futes. 2. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. salakfelvon6. tertogata. halok). adott esetben egyeztetes szakertokkel).

a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. oldar. o. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok .0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. stb. Ajanlatkeres. elengedhetetlen adatok. standard szam) ~ 56. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. atveteli eljaras megallapltasa. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. pl. hianyossagot. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). rovid szoveg/hosszu sz6veg.min6segi feltetelek. stb. Id. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56. 7: A kockazat megosztasa. § 1. @. 18: Vitas esetek. elszamolas. a feladat leirasa. szamltasok)." 2.segedeszkoz6k az egyertelmu. rmiszaki. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des. olda!. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. 650: Koltsegbecsles. • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel).as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. a reszvetel. tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. 638: Hovld elevOles. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . a hianyossagok megallapitasa celjab61. 2. k6ltseg. oldal @. 646: Atvetel helyett befejezes. Ha a felek a VOB-ot . kOlonleges szerz6deses feltetelek. Ervenyessegi tartomany . A bearazott. 52 53 .kfvanjak alkalmazni. gepek. epitesi napl6. kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek . A vallalkozasba adas megtortenhet.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. garanciak. csokkentessel.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. dijazas. melyek tartalma pI. • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB). mennyiseq. ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak. Atadas utani bejarasok.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). §: A munka fajtaja. a feladat fajtajalmerete. ellen6rzese es bejegyzese. Minden sz6vegelem szamozva van. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. A VOB 3 reszre tagol6dik: . A tisztazatlan. ~ 0. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. ha arr61 meqallapodas tortenik. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. VOB/A 9_ §. • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. 6+7 teljesitesi fazis. ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. 2: Dijazas. hivatalos engedelyek). Garancialis hatarid6k telsorolasa. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. az ajanlattev6. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. . oldal @. 15: 6raberes munkak. a HOAI 15. 632. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek. oldal @-@. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett. 110-12. Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . 641 : A dijazas esedekesseqe. § szabalyozza. ~ VOB/A 9. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama . Allapotfelmeresi tervek keszitese. funkcionalis. pI. pr.®. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. 12: Atvetel. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. §. Nr. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. ): koltsegvetesi kiiras. . Az objektum igazgatasa. valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg. Kivitelezes . § 8+9 feladattazls szabalyozza. Teljesitmenyprogram . Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. o Ki.®. elszamolas mint az AVA (= kifras. Az arszintek felallitasa. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. KOIonboz6 Otem-. A kOltsegvetesi kllrasok . Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. 5: Kiviteli hatarid6k. 3. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . oldal. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. kOlonleges szerz6deses feltetefek. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. felmeres. .vagy atalanyarai alapjan. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. 14: Elszamolas. oldal @. Targyalas a tender palyazoival. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek. az epites kesedelmet. oldal. rendezest. lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. .a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki.0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel. amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. Elszamohis . esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek. Anyagoklepiiletszerkezetek . 5. sto.. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. 8: Felmondas a megbiz6 reszer61.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek. Az objektum figyelemmel kiserese.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55. az arszint meghatarozasaval *).. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek. Cfmek/tartalmak: 1. ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8. @.es kapacitasi tervek keszftese.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. tehat a . nyelv. olda!. szerz6deses feltetelek. megfelel6 mennyisegben. sIb. . 4: Kivitelezes. teljesitesi fazis alapfeladatain. muszakilag kifogastalan. anyagok rendelkezesre allB. munkak 100199.sa a megfelel6 id6ben. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3. foldmunkak. Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese.). plusz k61tsegeket idez e16. 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. § 1. ertekcsokkenest.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). 11: Kolber. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal.utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. valtoztatassal. 3: Kiviteli dokumentaci6. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. ellen6rzese es bejegyzese. min6seg. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. oldal @l. 647: A vallalkozo zalogjoga. oldal ®.az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. ®. es 7.amely sem rendelet. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. Szamitasok ellendrzese. Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. + iratok.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). 636: Kesedelmes teljesit9s. ~ 56. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. k6mOvesmunkak. 4. tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. VOB AlBIC reszei) ~ 55. 635: Nem teJjesites miatti karterftes.) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. 3. § 4. amely vitat. stb.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. BGB §§ 631-651. felmeresek es levonasok). Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. KOltsegellen6rzes. . 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55. §/3-9 ) . sem torveny .a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese.. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. hatarid6k. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. versenyeztetes. Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. 17: Biztositek. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. oldaL @.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. 2.. 16: Fizetes. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. mennyisegenek meghatarozasa. dimenzi6 szerlnt.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. a megfelel6 helyen). rnennylseqe.).) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek). a hibak megallapitasa. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). 645: A megrendel6 felel6ssege.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. stb.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. pI.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. Az altalanos szerz6deses felteteleket. 3. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre. A karbantartas es gondozas ellen6rzese. hianyp6t1as. teljes korCiszoveg) az olyan. 13: Garancia. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. 01: altalanos. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik. 1. kezelesl utasltas. ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg. §: Dijazas. ~ AGB-torveny 23. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal).egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta. 644: Kockazatviseles. A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten).ellenorzes. Vlzsgalati jegyz6konyvek.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . A leirasra vonatkoz6 utasitasok . A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. Epitesi napl6 vezetese. 5. illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott. a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges.

koltseg. abra. esemenye csom6pontkent). magassag. --"*-~---.Melyis~g. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 . csokksntes 636.€IS lapburkolas.zd6-.-I. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk.) 5. 647.63 N 0. § a kockazat msposztasa 12. §-ban . minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi.36 L l L 2. 649. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz.zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma.nines szabalyozas .I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2. utak.475 m' N 14. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n).) 13. 7. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM). . 3. 635. (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A.04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia.v{z ·C 20 "'. 638. . § szavatossag (Nr.as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese.7. . A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6. sib.16terv is lehetseges. ut.) WB-tali lil2jelzo kapcs. § Nr.a vonalas diagramok: sebesseg-. A feldolgozott.. oldal @. A projektellenorzes. . gepprogram) ~ 57. A nem kielegit6 projektmanagement. kOlonleges tervekre). "dummy". akaoajyozterae. A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i. hibas erszamclashoz. 641. izel s 4. A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe.92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2..nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait. 642.:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :.es tamunkak Ace-1. . § szavalossag (Nr.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk.) H 3. lap).hal6k: (hal6s tervek. Elmeletileg az esemenyvektoros h8. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre). lak6sz.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek). szemlelete~. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban).lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3.. hibakhoz..oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B.oldal@. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM. l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende".pites 1_Fold. fogalmakat ~ DIN 69 900.5 em cementvakclat . § kB.47 2. A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl).47 2. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk. ----'. F. § oraberss rnunkak 4.':D~6 SP-ObrMi SPA. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y. § kMtelezes (Nr. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik..oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek).nines szabalyozas 8.3 alatt tlsztaztuk.tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat.891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<. vezerleset. 644. az esetleges helyisegkonyvekre. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel). A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak.:to$itasi ml. t• . Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben. § kiv~elezes (Nr. N 6.ljog BGBSS1. '10M 'lvelel 1.utalas a 2. nelkCrI 8. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. szawloss 9 12.'..475 N 4. § elszamolas I 15. N h a .s (AI DIN18205 Vlz. tobbletkoltseqekhez. nem leolvashatok). 650. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek. az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend).(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. •. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. 1985. terben).etiIOzjelzQ GAo. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg).. Jelmagyarazat. egymast61 fOggetlen folyamatokat. 640. 1. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez. xIh I~g.. § biztositeknytljlBs! H3. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~. alagutak. Dusseldorf.47 N 15.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha." 11. SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl.n 0.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe.. A folyamatcsom6pontos h8. sib.3k (R} DIN 18307 Gaz.desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k.ink). valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645.~m-"""'.. tornyok. § dijazas 633. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye). 3. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides.69 19.rterftes.. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m. § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas. § hianyossagok 634.4) ( WBS--ua. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak.. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli. § szavatossllg (Nr.) I . resztsrvekre. g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. § szavatossag (Nr. 639. L szabad mere!: W 55 .§.N. fejlettebb. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi. A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. 648. 2. oldal @-@. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek.o. tavak as lengerpartok bi.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban. 3.S.09 L 2. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak. epitesi Iolyamatok abrazolasa. Sib. Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk). elkez6 szelf. szokasos m6dszereket tartalrnazzak: . elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =.) 6. CPM) ~ 58.si. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57. egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). 22.uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek.utalas 12. 5.. pI. N N F 1. tervezeset.) 13. felrneres. § kivileli hatarld6k 13. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. 643.l! aorazolnl. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast. abrazolasat. atv Ie 16.iOn.363 2. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr. 1~ 1 iii I l_g g . Szerkezetepites felel6ss6g.. 3. (:$atom~si m!Jnk. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. 6 7.ast koveto?n k:.4. kemenyek. szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_.ze. 7.. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! . A parhuzarnosan foly6.. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC. oldal @. alkalmazhat6 eszkozok. visszalepes.3/ 2. B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr. oldal @'. 651. 3. A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont. 646.znos ala plerilletfie 9te!. a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye). Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6. § atadas . 637..49. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method. 7. 1. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont . determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van).5.+szer.as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. ... Werner Verlag.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle.3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1.hasznosba be nem szam>thato. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton. Az id6modell determinalt (~ CPM). " . ellen6rzeset szolgaljak. az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat. 3. vegpont SAZlSEZ).000 N 48. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli../ szan. LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez. § hatarid6 megallapitasa.6) H7.67 B. Folyamatok anaIizis9l. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek.-t~. pelda). § szavatossag (Nr.) abrazolasa ~ 57. § kivile!ezes 9..4.." klvtelezes.t_ r====:-1 .itemterv konzekvensen el van valasztva).tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes. 1. D = id6tartam. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete).5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett). elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre.legkesobbi ke.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett. oldal @@@). oldal @. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet. •. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51.6) I 4.elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. ~ fenn).. v~latterv LPH 3 opOlon.:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4. resz. Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6.

10 OM egyeb: '. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St . baton: m3 . ""g. Jtjn.se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban. lefras 105. M'~ Miij. Felmeno epO!etszerkezetek..llel.. VOBlB 1..12 em vastagsagban. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani.02 105...m2/m3-enkent zsaluzat: m2 .to fB • ~ I! I 15 0 2.) + Palyazati feltetelek (VOBlI7. Ratord. d6Ies.. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap. egyik oldalaval do!!.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton.m2/m3-enkent... bek. § Nr. 4. LPH 8 Menny. 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (.. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3.' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To... .0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61.. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz . Menny."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d.... fold· es bontasl munkak. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0. 2. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI. pincefal. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI. _ .4. m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal.es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. 2. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani.70 3748. dij: 24...2. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17. vizszintes aljzal. a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni.egysegar a letrason belOI 2. 7. 21 20 19 18 11 16 1... §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano. vizszlntes beton felso slk.) Muszaki tartalom (1) kolls. vasbetonb61. vasalatlan betonool. kirr. m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal. zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . § Nr. egy sorban 2.01 Standard feladal szama.. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek. § 15./".. het.) Tenderokrnanyok (VOB/A 10. ·W W a 0.gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f. T..ni betonja.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748.) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17. B.. J..go. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l.d.2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal..m2-enkent betonacel: kg .M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 .. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul... 2. oldalat a lelras els kell helyezni. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1. A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani. c:I' Q S. bek.· tas h/egys.szcroldbeton.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2. betonacellatbetonacel nelklll. palda . _. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton. Reszletes lefras 3. Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket..1 szakasz...60 OM anyag: 11.0 m' dq/anyag/egyeb:24. Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr. Kulonleges kovetelmenyek: . § Nr.1 tetel 15 menny.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3. _ . _ . o. Munka· folyamat Egys. 2.. .70 3748.. K-Nr. 12 em vastagsagban.~s {LB) Forras. Pelda . @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .60 OM/l1.1. 1-3.mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv..02 Alaplemez keszill:. palde ."". spftkezes hslyszlnenek takarilasa.. @ 35. burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk.10 OM/·. § Nr. T" T.. betonb61/vasbelonb61 . cm vastag. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek . § 15. . Utprofil klalakltasa.50 Napok A munka sorrendja: felvonulas.gvet"..lok (BVB) (3) ki.az egysegar es a mennyisegek lelrason belul. -hoz . 105.§ Nr.. zsaluzattal/anelkul...02 35..... (hely rneqadasa).

•. befrni. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os..16... 63.rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk.•...) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{...Ide kell pI.'I. fugavastagsag.... 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala. . az ablakdeszka szelesseget.12 9 u..." .. a 62.. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u. H.. pI. . de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok...z.0 -. W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••. Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en. n tt!2 'It 21< liO & * . u .) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l... .+2 40 32 44 60 sa 48 60 o .I..8..1 .ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u. _. A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben..•..301 203. rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500........ AV. 4.20 18u.) .. az epltesvezetenek.. oszlopok. !t 1) ~ a lane jateka :Sc .t Tu .. .--...-.yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde.s 2. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 . 0 0 0 ertekelkksl.. A .502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0. 1 Fogalmak 1. L. k6t6gerendak. '0. hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen. igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato.Q. '61 ). az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek. LUitu"lISl . . (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van.. ••. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet. 2. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• .~ .3 48 60 7a Kapcsol6das fel...udlfen .. DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese. < •••• 'H TiIIrbHct... -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat . -7 <D. 250.14.W2 12 0 T.nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek.. • O.. Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni. 1000.. Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra.-. r ••••• Yu-rbCott . szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik. . Steck . Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em. Folyamattablazal .. :t. .402 403.4Ht . teg" lak. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban. ~p.. Annak erdekeben szOksegesek.att-rtlrd . tarnaszok. 2 kczdes 0 2 bef.0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel.) !Ii OJ normal sorrend O.. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi.. r ... ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ.14 10u.•. A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara.•.9 kritikusul ".lknopl' ••. pontosabban 1.•.. a meter. T .q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• . ezek pI..2 Szabvanymeret: a szabva.w. "$dua1N"...304 302 301.5 m .t.:.. Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts. e~. .oI6<Lls a 10-es ~.. o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly.oldalt. Kienz!e szerin! 59 .rovid leiras Nr. (MPM \10. 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k .. 125...5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel. 1a ~G "'OM-a. lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak..••..:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 .S 1 u..0--. vakolatvastagsag.. 8.16 artekekre figyelemmel 3. .-....ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r.e ~ • H{2.•.. Fwahim -.~ •. 51.~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 .15Gre. + . A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti.• 1adI1 .302 104.. hogy arra a jobbra.s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·... Oz . isrnet normal szarn.'•. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1. pI.......•••. . stb.. RohN . $ ~ Z=0. ~11t1' . 'VorhCl"inta cn . + 1 AV· Nr. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras.7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --.a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u..1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• .. At.9 . az ezt k6vet6 szamot. . szerkezeti es befejezo munkak mereteinek. Amsrlkaban a 40 coli == 1 . -!..__ _. @ Folyamattablazat (CPM) vo.... .•.oIdu"Si . fclyamat nlllla·~sszekot6 v. hn... vegUl pedig lefCizni.pitrn"ny f>2. i. 250.••••.•• hnmr . •. 500.rd .% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij.. III 7 • 'a l ~ . 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel. 16. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1..u'l· T. 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s..3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak...1.r.. kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy.: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok. btkJ.alapja a tervezesnek es kivitelezesnek. legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka.. falkava merete. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak.. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben.. tUres.•. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen)....lag . . a 32"t a 31 ...402 303... Dr. 1. a labazat maqassaqat. A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg.22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 .sa $b $d " .-.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat.31 ."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u. Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103... horonymeret. iIletve .zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz...8 = 25 dm .'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc..•. . kSon •.1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara.ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ .501 404. szarutak.25 pontos erteke" re e& a 7t = 3. valamint meretezesi. :Schl1lcu:liNpptI •..i:-_::. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek.:.amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof. : @ .v. a friz rnagassagat. Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O.p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel. kiliGIor. . . A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak. :t.O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM . de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi. . szam/end... illetve a" 10 == 3. WalChlN<:UrI. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2..zerrel =={> 10n g~".1! j. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen. szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk.....016 m.J". utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk...6Iagcs folyamatlal D..16 12 14u..~ \SV I G) A normal s. . Az epOletszerkezetekre vonatkozo..--••••••• -- ro~amat eorezema fo.5. Tijrfw. _. lJ"'I.00 m..: .403 401..2 . a lapokat folyamatosan vezetni kell.4. -.dn"r'I5I . ~ D.. 2·e. 1..0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat. ... Itl. . 31 . Legjobb."'.. . Kclln·T. ido altai meghatBrozott. 1'2..

(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk.DDD 2. 2 mm.2.5 75 77.. Ertekuket szinten a ta. ahol a toki6i. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep.5 60 62. a hejal!l. 25.5 70 72..5 30 32. x 5 mm. 37'10 41% 37 'I. e es d pontjainak. hullarnbadoqfedes.neneket. c 2 CD Regi dan tachwerk haz. darupalyakat as egyab szerkezeteket. Ezjelent6sen leegyszerusftette. tart6k.5 es 10. A porosz.75. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em. 0.Pari epi.es id6megtakarftast tesz lehet6ve.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. az ablakok. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet. 7.00 m. hataroznak meg. 3.00 m. amelyek fokozatosan kialakultak.0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell. 8 'I. amelyeket a tamaszok. v. a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta. nyers fodemvastaqsaq.5 35 37. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62. Peldak: -4 BOL. padl6felulet merete. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei. Az 1 .5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak..00 m. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal.00 m. 40. Mertekad6 a porosz lab volt. Reszletesebben: -4 BOL.5 55 57. tetofedest. atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak.25 mm. 50.1 A szabvanymereteket. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest. 8.es ajtonyflasok -4 175-176.I' . a racskoz az 1. kiveve a kul5nleges kiviteteket. a beton eplt6elemek -4 72.st6! tagg6en 60 61 . ajt6kat.. 67.. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes.6 mm.25 = 2.5 85 B7. 6.2 mm 2. f5demeket. 6. stb.25.0. ablakokat. b) t. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2. 20. dan lab.6 Nevleges rneret.. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul. 60.1A Szerkezeti maret. A szabvanyos.250 1.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek. stb. 30. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2. pI. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27.25 m. Az ilyen felmeretek 2. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn. 1. k5t6gerendakat.5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12. 12 '/. epit6anyag-. Ennek t5bbsz6r5se adja az 5..5 = 4:2: 1. a 4 anqol lab = 1. A DIN 41721. szintmagassagok. ipari es szallasepi.5 m-es alapmeret vonatkozik.00 m. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12.5 15 17. alta laban a tatablas epfteshez. kapukat. RR .219 m.5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4. ahol a favazas (. 2 em.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni.5 5 7. 100. b. (62. Valamennyi egyeb szerkezet. 1 mm .5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala.5 20 22. a konyok 62. . Teglak.5 mm-es (nevleges teglameret). szeler. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel.. pl. ablak. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-. B7 'I.5 mm. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian. 3. 91 2/.25 em. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel. szlntmaqassapok.00 m. vakolatlan ajt6.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 . lecezett horqanylemszfedes.50 m. falk5zepek.50 m). vasbeton lemezek.75 m-es kozbenso 10. de a nernet.818 m volt.Jlasa 1. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese. B7'/. 16% 18 25 25 25 25 31 'I. 12'1. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg. allokoroos fedes horganyzott.5 40 42. a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi.blazatb61 kell venni.5 90 92. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik. Ugyanezt az 1. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken. Ozemi. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2. m-es tengelytavokat.25 m-rel a metrikus rendszerbe. . falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). 2.25 m szelesek. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. 1. Ovegtablak. A rneretezes mindig.iletek 1. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. '10 60 60 62'/. stb. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62. 1. . vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6... Egy 62. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk. k5ltseg.. pI. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. 15. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a. 0..Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg. ugyanigy a gipszlapok eseleben. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0).3 mm. szarulakat. stb.25. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62. 43% 50 56'/. a kemeny farostlemezek..5 em-rei. a 25 x 12 em-es regi.25 m-rel. falakat. Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. rajnai. Ebb61 ad6dnak rneretek.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak .5 45 50 52.Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak. 2. A sorozatqyartas. esaknem egyenlo az 1.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. 1 em 8 mm.-----1.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez.€IS ablaknyllasok rneretei.5 70 75 70 75 as 'I. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha. 80. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg.00 m. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1. TENGELYMERETEK az 1. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4. Ovegsavokat. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga". 93% 100 100 100 100 82.* .®. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok.S 25 27.0 stb. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a . 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® . teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1..5 em. stb. oldal. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan. pI.blazatb61 kell venni 4. ". 0).3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval.es vasbeton szerkezetii epuletsk. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2.5 95 97.00 m.50 m.501 2 = 1. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. 1. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1. 1.00 m. is a DIN 4172 szerint alakulnak. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. 5 mm. 66% 75 75 75 68% 75 81'1. pI.5 10 12.

Ezeken lUI leteznek nem rnodularls. 12M. 204M ~ . A koordlnaclos A kombinatorika J {n. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait. negysz6g.. lM-sorozat 30-82Or08. Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek.7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is. 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-.... Ennek el6feltetele. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /..8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l.. ablakok.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6.DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa. Geometriai atapvetesek .-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus.@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI.. hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok.. reszrendszerekre oszthat6..®.. A korlatozas funkcionalis. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet..t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t.2 2 Y we" Y WCn61 ~<l. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg. epit6ipar.. hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6. .es esatlakozasi mereteket. @+@.. ®.. stb. 0 . Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga.. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit.!>. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all.. a tengelyhez viszonyftva .jlr. pI. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen. hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl. .6. ajt6k. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot.. ameIyek hossz. CD-@' @. lepcsofokok.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'. 50 mm es 75 mm. pen2:llirl u]st. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN .tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ .). Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak . lengelyviszonyitas • --- 1.. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek..) -> @.. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5. ~ ® A gyakorlatban kialakult.2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 ... amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja.es 3Msorozat KOORDINA. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban.4·n ·m+M 4·n·M 00.4. egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm. stb.. @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas.6sszehangolas" kifejezes erthet6.®.. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI. m.. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @. 0 . pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI. haromszoq. azaz rnereteben es helyzeteben.c:l.CI6s RENDSZER + KOORDINA..... elektrotechnika... magastet6 r< 4 . Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban. teherhord6 szerkezet.75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28.4· n. a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M .6. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm..'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k. szallltas) ® o.... 3M-sorozal ts-szoros..es6Msorozat korlatozag nalkOi. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M.?. valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat. valamint helyzetuket es meretaket. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0. Az . terelhatarolo epuletszerkezet.vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak. homlokzati vagy valasztalelernek. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket. 2. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI. Keresztirimyban csatlakozo.). A modulrendszer egy koordinaclos rendszer.3. A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban.g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS.. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz . szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk .CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm. stb. Soksz6gek (pI. hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni. 27 /+. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni.. mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an.

biztosltasa DIN 4 124. 4125. .~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas.tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK.q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 .. DIN 4 094. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6.. 4022. A vlzzel t6lt6tt. fajsuly. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti. ® o 1. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti. "'..V .! . -@.. plnce padl6lf.i-»>: '''*~r.:: 50 cm -e @-®. kokb61 kiindulva ~ @. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran.O... Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken .liim akllpszat1nt@ . A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-".jjS .o.Un. helyi adatok allnak rendelkezesre. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) . ~pttOOijjt. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben.ap) a tervezett spmet aIapgt'idff.:. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni). A szamokat es melysegeket a topografia. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6. konziszteneia.6-l sCJ:ve. Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet. Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni.~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _.QQ_ _ ----y.torna1edl.. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j). talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron .18300.41224 -7 OJ Felta.~.. viztartalom. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t. a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni. Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol. atlatszo.eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\. oldallranyu kiszorftasa soran. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal. nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr.. nyiroszilardsaq. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok.:. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol. fgy kell az epOlatet kituzni -> @._' - . ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik...g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va.em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma. Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet.ny IlrIlnyz.go. A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj. talajvizviszonyokkal. lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag.. vizsqalat.016 (ha!lliJk:i.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 . kiterjedeser61. a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300.Qr''''~ ~~·::·~:. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®. 4030.. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®.s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO.si eljarns ® MeglevQ. . vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani.:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\". A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030..G)-@.hll.. AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.J.rl<ja 1-/ . ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen. klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek.BI"ProIs6!j.gassag o)tmag assa g (csa.. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet..----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet. Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054. hajlithat6. az alapozas alatt. akar nem lathato (pI. Alapozasl. minosftes. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba .MUNKAGCORCK.ras.5 I. MunkaterOlet.vagy alumfnium sin. A szintez61eeet --7 @. 3 m hosszu fa.Az ellen6rzes. azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes.ARKOK DIN 1054. az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait.in6r (0101) BiztosftB.. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel). 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch).0. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek. 6sszenyomhat6sag.es reteqsorrenddel.18303 Ha a telek meg nines kituzve.

.4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez.Om O. melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst.) Vibraeios. .!isra. a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval.. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani..) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. 1055. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok.:. ha a pont.ositett lemez . Nyomoc616pok. er.elly. A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®. A kopsnysurlodas itt jelentektelen.. ----r.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054. 8vvz9Z77V~ a.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a. A talajt vissza kell tolteni.vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. homok.) ar. rnernokl letesftmanyak eseten 1. b. furl Iyukakba behelyezik. a veresi eredmenyek alapjan.. An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik. ~2dF" ~1.J elvalas. epit~si gi"Jdor fa..vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b.. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye. Csucsnyomasos colopo«..: ":.:. falszerkezet eseteben mintegy 45°. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon . szabadon all6 c6lopok.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2.I. alapok behatasl ® . A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak.. stb.1 e. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra.. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. . kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni..5. prescsoves vagy raz6c6lop6k. A csavaros colopoket becsavarjak.._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. vasbeton es el6feszftett beton colopok.:' . Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @. klterjedeset. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr. pontatlan.a m{. epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D. a vert c61op6knel --> ®.. Hosszu co[6pok. Azok atmen6en futnak le.~aJk::. -e~ '.2.B m _J_ I morftlk. melyek a talajt suritik.5 m. ® Alapozas I'legyoldalban.20 m-lq.n betonb6! @ Szelesltett ala. t6m6rftes 2.80-1.p vasalatla.: :. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. .} feluloo(das.t. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan.4014 ~--~J~ f-i\ \. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn). Hajlitassal igenybe vett c616pok. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat.) ! .:OIlOS . melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra. helyszini vert. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk. Vegyes alapoz6 c616p6k. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·. retegz6deset as vastaqsaqat.i~ d. melyek teljes hosszukban a talajban allnak.0 m).5 rn... Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt. Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol. beton.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. me[yeket helyszini gyartasu es elore. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot.3 3 m-es korzetbsn. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol.1-------1 3. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni. kalciumktorid). Helyi keszftesu c615p6k. de ~ 6. besajtolt col6p6k.. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli. a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. c.0 B vagy 2 x a colopatmerri. A talajba juttatas m6dja: vert colopok.. besajtoljak.. valamint laza kozet).) er6sltes a tamaszok alatt b.go)lajban keszitett Oregbe helyez____. hUz6c616p6k. melyeket a talajba bevernek..10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c. vfzszintes terhelesu. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- ..0-1. a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra.1055. Az epuletfajta.80 m. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1.rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\.. kiszoritjak vagy fellazitjak. ill.. savalap -> ®.) A talaj szllardltasa es stlntese. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054.) nem eJvala.. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . bemossak.. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics.pok lhibasj a. A magassag. berazzak.:. melyeket a taLev. bevezetes nek mint a furt. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl. 1. melyeket furt Iyukba helyeznek.sz lott aiapi r ~ ~ :.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg. pI. melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.). Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala. acel. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk.p vasalt belonleme:d)l'il. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @. adottsaqait. Epit6anyagok: fa. ~.i!dfal vagy helyben d) Az. Kesz c6lopok. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek.. d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel. ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 . becsavarjak vagy el6keszitett. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0.. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni.

es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel)...10 . Elfoly6.5%. valamint az elvezetesek.0-0 esetekb61induljunk ki. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma.+--.0 2. illetve p6t16lagos lak6.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg.1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:. nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass.50 :1.20 :1. Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf.:0.. szigetel6lemez. A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .10 Csapad~k. ~.0 y~J /1 I II 1.. kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom.. ~ .0. DIN 4095.s:." alszerI5z.0.0 0.15 ~0. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m. . A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel . ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61.8 0. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst.. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent..5 f..h i'~ 0.' / I I / I I ~' !!i I I MunkM. 0.. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla..llllen6rz6..eretazesi nomogrammjai 69 . esztrir.. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull.. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze.. . ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.gh"""no.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent.llgenyu.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess.ita. . 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1.0. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez. F~ia. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek.l.\loolw:til (.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ.le. 1 . 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e. Hogy a falon szukseqos-e drenezes.!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~.lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e. Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6".®.10 :1. viz felJepese m~nt.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet. . (j) @ ® A csekely helyis.!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0. II ~.6. hatas a ~puletreszeken.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3". tet6szigetel6lemez.. liS"h 0..i1pincezett epQlet szIgetelese. A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ . / ~=2. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret. Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100..!:Or.tok· fe~olt es e Szig. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. ellen6rz6. ellen6rz6.:nosllasi Igenyt:i. . muanyag szigetel61emez hasznalando. .----- NAIOO NA1000 3. as elfoly6 letesltmenyek.{...1Ib61 @ S.0.:5rlltyol) 0.egyedi slam~ (:. Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ).zN~ig5I'i6~ I9m(tz..hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6. A szivarg6 rendszer reszel a dren-. ahhoz az _. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1.vagy munkaternek hasznaliak..0. 2 1'.0.gu lefolya. Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel.tQ~l[ slam.@j.-. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni. .t.50 ~0.6 J4i7 II I I / ~I il /1. VOd6r.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195.1 'I II I / I cf.-.0.20 :1. dJi:nlsmEtl.!imos. lejtes 0. A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® .g raesce oovekbol VOd61eteg. A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0.zllt6 pe~daja 1. Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban. • Elfoly6-. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen..

8) 6(0.0) E 6(0.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott.6) 22(2. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb.8) 12(1.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.1) 8(0. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 .9) 12(1. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest..0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa).0) 16(1. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni.2) 3(0.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .3) 30(3.8) 8(0.5) 6(0. melalrr. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU). as statikailag is helyesebb.7) 5(0.rllplniir.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen .5-2.8) 6(0.2) 22(2.4) 3(0.0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le.. A k6hossz a k6magassag negy-.6) 10(1. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll. kvader. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb.0) 7(0. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .6} 22(2. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!. az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni.0) 0 4(0. termeszetesebbnek tanik.2) 30(3.5) 40(4.2) 14(t.7) 10(1..2) 14(t.2) 14(1. masfelszerese.0) 50(5. stb..0) 30(3.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit.2) 16(1. ®.5) 3(0.. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata.2) 16(1.7) 5(0. otszorosenel ne legyen nagyobb.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni. A 2. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @.6) 10(t. granit. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek. A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.2) 30(3. Karos-USod.4) 7(0.2) 8(0.6) 4(0.0.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.0) 30(3.0) 40(4. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6.2) 8(0. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu. :monit.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk.2) 12(1. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi.3) 12(1.50 a) kett6s fal kot.2) 3(0.8) 6(0. reteges kezi faraqasu.S} 6(0.0) 10(1. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®.2) 22(2. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni.3 em vaSe tagok. de leqalabb 30 em legyen. (D. a retegmagassaggal azonoslegyen.6) 9(0.0) 7(0.6) 9(0.2) 10(1.6) 4(0.9) 12(1..es vegyes falazatnak -+ (D . mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz.3) 3(0. kvll. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak.3} 6(0.3) 5(0. ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez .0) 40(4. ciklop-.7) 5(0. A vfzszint pineepadl6zat ala.6) 11(1. ItIszk. ill. Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott.0) 30(3.6) 22(2.... hogy az epitesi alap fajtaja. ®.0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J. Mesz.0) 7(0. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni.6) 16(1.0) 30(3.4) 10(t.0) 7(0.2) 10(1.6) EI 2(0.0) 40(4.9) 12(1.0) 22(2.4) 10(t. ez szebbnek. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon.6) 22(2.8) 12(1.2) 30(3.8) 12(t. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja .2) 16(1.6) 4(0.4) 22(2.0) . nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve.ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll.0) 50(5. A hordaleklerakodassal kelelkezett. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.0.2) C 3(0.i$. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.3) 5(0.0) 22(2.m:susodas 8(0.7) 10(1. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m').4} 10(t.0) 16(t.0) 22(2. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~.7) 10(1.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095. ill.6) 4(0. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em.3} 10(1. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl.4) 7(0.2) 16(1.5) 5(0.7) 50(5.2) 15(1.5) 3(0. Klvitelezes. kaqylorneszko.. soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg . Rugalmas lugaszalag.6) 22(2.3) 16(1.6) 16(1.@-@ .0) 40(4.5) 7(0. ®. dJatntl!00 ~!.6) 6(0..4) 3(a.0) 6(0.esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve..0) 6(0..5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin.) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.2) 2(0.@.0} 16(1.td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS .ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn.6) 9(0. akkor torlasztott. 8(0.

.6_ 1.7500 0.5xl1. bels6 h6szigetel8ssel @ 12. tornor tegla VMz = Elalalaz6.= 1. old. Habarcs db Hler 16 11.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 . iireges tegla VHLz = Elafalaz6.2500 0. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk. Ezeket tartotatksnt kell meretazni.1:lS 0..g.9175 1. A falazatretsget min.5Sd <24 24:..625 0.8750 0.0625" 1. V ". 01dal-+ @).am HQI!.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.5 36.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36. -+ @.355 0. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum .375 2.500 0.0000 1. ® Poroton-teqlak falazva. os 8.240 2.kiugrt.000 2.3750 3.5 17.8125 3.990 2..1875 1.5 .1053.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.500 1.4. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.5000 2.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz.25 4.3125 0.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.125 0.cm-!Jen 2DF 24xll.6240 0..8 a7xaOx2a.010 1.685 1.= 0.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil.5 24 36.750 0.3334 2.25 0.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4.18151.sooo asoo 0. ill.000 2.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni.3750 0.5x7.8334 1.1687 0.6667 0.IS75 0.•. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak.615 1.875 0..50 4.7500 0. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5..38S 0.8 49.3 24x24xl1.5 ">24 IS5 1:.1666 1. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72.5 117.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva.25 3..4375 0.75 3.2S0 2.5x5. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv).00 1. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.5IS76 ~ 17. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn.5625 0. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell.250 1..125 0.50 1.~OI.8125 0.. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em.1557 1.agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.0000 3.250 0.625 0.106.75 4.115 2.0625 0.00 :. vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 .5.5x24x23.490 2.6666 0.399..115 1.5 11.875 1.8334 2.1875 3. vakolt ® Egyretegu. 5 db.5 11.5 17.510 0.S:lS 0.slmsrel) o.S:lS 1. legreteggel ® Kelrategu.ima tm Falvast.5X30x23.5 0.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l.(1)25 2.50 1.490 1. burkolt homlokzattal ® Egyretegii.50 3.. Norml1llormattJm .5 s d e 17.5 <3 IS4 IS63.5833 0.50 0.1 12 (f) KatretegG..375 155 0.3 11.•.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0.6250 2.365 2. a _ nyWismeral.5000 0. 5..6 49.2500 1.010 2.1053.00 1..1666 0.8750 2..385 1.750 0.3.•. vfzszintesen 75 em.500 1. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.875 1.5 ~17. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72.740 1.125 2.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel. Sorsz.5 24 24 24 17.750 1.0S33 113 0..2 7.1 11.240 o. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.260 1.2500 2.1250 1..760 0.50 :.0000 1.• 1 112normal formatum " .5000 1. burkolt talazat @ Egyn3tegu. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak.490 0.00 4.3334 1.9375 1.5 11.75 5.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag.0000 2.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu.2 db Hebarcs.3333 1.13 lj.135 2.760 1. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher). A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek. 18greteg nelkOI 11.3125 1. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi..3 24x24x2a.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.375 1.8 37x24x23. Tovabba olyan epftrnenveknet.4167 1.0000 1..1666 2.25 2. 106.5000 1.d<30 30Sd $3.8333 0.5625 3.375 0.25 1.5xI7.000 1.5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat.1:lS 1.625 1.990 1.5000 1.125 2. 2 112normal formatum oc.75 1...240 1.500 MIS 0.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36. valytiidomos athida16val I- 0.. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.9375 1.865 0. 18153.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu...75 2.5 17.115 0.5666 2.6875 1.75 1.2500 0.50 S6. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr.2S0 1...8334 3. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra. liter ldom.260 2.375 1.625 1.4187 0. tomor tegla KMz = KismeretLi.ta[le~kMl ® KetretegLi.385 2.00 2.1666 3.510 1. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.2500 71 0.398.250 0.365 1.00 3.6875 0.3334 175 0.: 11.5x2a..3.5000 0.. habarecsal ontve 11.5 I Fat vastagsaga.3334 0.1250 1.7500 0.5625 0.000 1.5833 1.865 1.1875 0..250 2..0000 3.51 "> 11.5 24 30 24 30 a6.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105.740 0.eeo 0.1250 0.8 49.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.6867 O.5><36..50 2.~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11.00 s8.875 2.38S 0.375 0. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek.125 1.18152.3750 0.5xll. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1.5x23.5 24 36. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal..125 1.4375 2. KOlonosan.40 1.5 30 24 I 2.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1.750 1.25 '. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.8 24.

A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett. fa. A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f. uregmentesen habaresozott. melynek szelessspe :S 1..50 ~B. Minden reteg min.tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain.resz duzzad6 agyaggal.5 312. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'. Ezek az pontterhek a 11. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-. 2 k6sorral rsndelkezzek. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm". 2 em vastag.. " Belsertve az eselleges szinteket 11.18151. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva. habares III...5 em vastag talaknal s 30 kN.W'.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.l. melyek kozt atmeno. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik.S 4226 2.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2.0 11. falazat.. de pOI'6... resz poruau.::... mint pI. parafa. szigete16anyagok. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. Ketretegu falazat legreteg nelkOI. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na. 106.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa . A kUls6 burkolatok . latszo falazat. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott. resz Mint fenn.. nom porozus adalekokkal. teijes szinten.. esB.• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105. vastagsag em Fentr61 az 5.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2...5 ~17. akkor az erlekek abban az lranyban. gipsz. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11.25 ~11... a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett.l A legnagyobb megengedeH. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg. atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga . A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ . ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6. szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl... a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0.18152-3. fagerendak r(\legelt 75 .. pI. hosszanti fuga fut. mint beton. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek...5 ~17. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben. A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni. a 17.. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok.i5. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel. rnelyek fesztavolsaga :S 4. a keresztezesl helyeken S 5 rnm.es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol.1 az 1-4. teljes szinten.5 em vastag falakkal.25 m.1053. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old.0 5 13 23 e ~2.. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _. Falfajtak. k6 szilardsagi osztaIya.. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek.szerkezettel.11. szelterheles felvetelers. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r. 66-67_ olda!.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto.OO 775 275 325 425 « 17. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel. fiigg61eges hasznalatl torhclcs.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek. " Ha kel lranyban feszitett. iIIetve burkolt falazat. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11.. Vasalt falazat.5 <: 24 <30 ~3.5 312.5 .25 ~2.. A fi'lgg61eges ..4165 A latszd falazat egyretegli.50 .5') 17. soron kent eltolt. tuz. " .50 m.0 5 20-100 £~1. Az agyag a vilag legelterjedtebb es .5 em. Falvastaqsaq e 11.399... ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6').75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben. pI.5 ~3. m ki:izi:itti d~2. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado._ Hasmalatl tsrheles kNJm2. duzzad6 palaval.5') 17.. Aeel0 S 8 mm.0 B e= 1.5 ~24 12 20 36 e~ 1. @.75 4')') 111.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12.g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett.. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6.:: 12. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa. d. A legreteg sen kitolthatd.5 m 4226 2. katMja falazatnal.5 em. falvastagsagok.s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3.: . zaj.ben. fermeszetee habkdvel. 24 em. mini kavics fentr. ®.. legregebben klproban epft6anyaga.11-0.00 ® 74 A kQlso.. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai.. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse.00 ~8.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0. Tart6 valaszfalak.pitesi m6d) es masszfv 16demekn'. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott.i\ \_!. hablavaval.. vastagsag em Tavolsag m ~4. Vasalasos fugaks 2 em.

. eltolt..vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek.. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz.. A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu.. a falak...5 42 88 22..ghero padl. t6Igy·. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n.eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6. nem eghet6 anyagb61. Az.so- as as40 2S-.. 1 bekot6sor. Az alj. a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61.(m'I) . avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint. ill.105.. 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6. soronkent valtakozva.lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6. Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is. A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani... ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@..... egy/ket oldalon nyitva.TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor. Q).Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22.4 405 50 77 77 65 114 114 32. egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni . nyir.@.5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19.. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez. ® 1 bek6t6.4 80 6. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal..IDS-. a DIN 41021. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia. . ® . 1/2 legla vastag.0. .. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-. A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4.~. (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25.eges tal 2'1/4 elleglafal.... A fOstgyujt6 2 mm-es acel-.. elvalasztott Kelt6s kandall6. ket oldalon nyitva.5 82 95 58 90 90 0 77 77 27. A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak. A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve .as-.5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas. A tCiztarnyilast61 elore.. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° .4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al .5 52 72 50 @ Elteglaburkolat.) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta.... Orramentalis hatasO teglafal..ta kC.90.5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6... 1 fut6..90. CD .@. 22..4 300 65 108 108 32. melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik . ilreges terekkel O.4 225 80 6. 1 tut6. kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 .Dber 35.@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q).4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60.. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @.. apit6anyag as beepltett butor -> @ ..aral& . ® .. eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19.~ 26 51 104 55 120 7 27. v9delme a tDzlerny. resz szerlnt. elvalasztolt terekben Kandall6. valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva). egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6.5 m. .5 32 95 6.S 30 64 71 88 6. de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID.5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS.

~ff'j L. kozponti kemenynel ~ 5 m. A kozponti (kozos) kemenyre max. A kernenyek szabad. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03. hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be. A motorer6 nelkOli. kulon aknas szell6zesekent .25120 rneretezesl tablazata 9. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel. ' ••• 1. kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni. ket szemben leve._.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva. hogy a tuzhelyek kimen6 ga. ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti.17 12._._. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel.8(1 --+-:0 1.nn.. Oreges tegla B DIN 105.. levalaszte ali a melieknelyisegbOl. gazbeton blokkidom DIN 4165. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m. valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h.20 2. 1-3. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel . Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ . zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak. rnellekvezetek nelkill 2. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6.1 iii ••• ii' . LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak.5 em-es falaz6elemb61 keszult.20 12. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m.. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni. oldalon. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1. A. hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset. falaz6elemek. legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6. konnyli beton formaidom DIN 18150. vagy samottb61 DIN 18147. gyujt6akm.o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7.8(1--1 Alatamasztasl hossz 1._. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok.val . Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz.t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet..'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6._. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj . Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk.2IJ_ CD ~ t5<!LT .5-3-szoros magassaqa. Azok a kemenyek. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas.45' ~ --- ® HM. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben. hotelek. (j)-®.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel.n~. lap szerint.vagy rezlemezbol.. A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015.as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd. koh6salakidom DIN 398.15110 0 b15/lO 100013. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri .2 mls.. tomor teqla DIN 105. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m._. a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. Minden nyitott kandall6t. palazsindelyb61.20 25x2O 2._. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. rosteement lapb61.EM. Azok a kemenyek.'tt f--Ievego. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo. FOrdOlWG . A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61.91"17 2x12120 2x12. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0.17 20x20 25x20 20x17 20. egyes tobbteru..>: 13. ket szemben lovo oldelon. ill. narorn gazkazant :s. •••• .EI. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!. egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20. A kernenytalazatot ne terheljOk.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel). 150crW x 25 @ 78 I .20/17 2.es egy mellekakmi. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni. Kemenytorkolatok kiemelese. vendegl6k es hasonl6k.20120 2. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint. A termikus felhajtasu.Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet .. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki. += : I.s 10 glxl5110 1000014. 1.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!. horgany.>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal.mag3Gsagn. mely . Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147. a legkisebb oldalhossz 10 em.asak m~gengedett ~EI.lepe. klsmerenl. =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT.~ KEMENYEK DIN 18150. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal. meszhornokko tornor tepla DIN 106.e"kooy 1-e1jes.r". Minden kemeny rendelkezzen egy .5 IS IS 20 25 30 22. rneszhomokko DIN 106. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61.

Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly.4. G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: .. old. lkertartokent is. 12 m eporetszelessegig. forrnak es merevitesek 81 .iggnek az anyagt61 (fa. 5. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel.tkeda es le~6 .0 ® ~ . a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. szel. 4.f ~ H 7. A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony.5-12. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal.es hoterheles). Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. old.5 m. 15 es 25". -7 80..5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek.. h[deg. vasbeton). 10-20 "'<u ~cn <l..5 m-ig). atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. rel"yeregteto h.".lk.015'. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20.. .. oldal. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt." ~c . ~ 25° 3.~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . tamokka! ~~ t b) Em. 10.. teherlevezeto oszlopok. er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott..jl essz 6g. '0.~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . meleg). elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval. de kedvezo a nagy. ragasztott fatart6kkal. Fesztavolsag S 25 rn. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet. 6. ~:t : Ores fedelszek 15-40 * . ~A9j= A~ . hasznalati-. ha a szarufak hossza ~ 4.. 45° :~~:. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt. Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. 45'· ban donfott gyamokkal. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel.tl6k fOggolege. atk6to kettos fog6fak. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto. a teherlevezetes fajtajaval.5 @ K6zepen nom gyamolftott. . FEDELSZEKEK Alloszekes. a hajlasszoqtol. szarufahossz 8 m-ig.50' ::~:>: = szarufa S . A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak. oldal ®. acsl. > N " E s: $ _. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61. tetoto res. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80. Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. @). als6 k6togerenda. Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek. Ha a szarufahossz nagyobb 4. lehetseges a tarnaszrnentes. hossza FEDELSZEKEK ".' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & . 2. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas. szelemenes fedelszek. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba.csos fatart6k. egy all6 szek a teto kozepen. A tart6szerkezetek fi. ill.c:.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ".. ~ . Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra. 0. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar... A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k.e> '" . Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet.---------------------. szabadon athidalt tet6knel. bels6 ter. ~~ ~-. Torokqarandas teto kb. SzaMlyos.d6 . ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s.es torokqarendas nem alkalmazhat6. a terheleslol stb . A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb. 1. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4..5 rn-nel. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato). Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min.Q .

eresz. esucsaval felfele..45-0.15 0.50 0. nedves kornyeken szlnte a fele -> ®.•• .50 kNlm' @ Angol pelaredea. normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0.80 . a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint). Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb.lecekre. nyornashoz.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka. konnyebb. cementrost lapokkal is. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @..nernet fedes" -> @..reszes) 18-.. AI. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva.•. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda.9%J (17.Al16korcos ledes Fern profillemez..50 __.'. @ 82 4Kett6S(h6dfarku). betoncserepbol.2-2. Habarcsozasnal 0. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes..jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0..ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180..6(0. Tabla 2.0 1.. 1.50 0. lecezessel egyutt: deszkazaton. razlemszbol. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0.mp6: horga.. kezi cseptessel keszul.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete.ott k6zott 175-275 k6zott (8·.4 m hosszusaqqal.. ezert dornbontashoz.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61.93 ~1/2hullilm.-.45 0. Elettartama napos vldeken 60-70 ev. Pala: <!: 2. DIN 456: Homyoll tetocserep. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0.. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-. @.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--..50 0. DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep. ' •• ) Lair.30 0.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel.. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa.2-1.. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).11610 mm. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 . de 10 cm jobb. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes.. ©.cserePfedes. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar. tltancinkksl.. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0. fern trapezlemez 0. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO. Atfedes: 8 em. •• ) (5·. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc.. aluminiumb61..90 0. 0.25 kN!m' f- Cserepidomok 7.63 mm vastag).tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom. A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0.POSBCEiI koz. max. azonban leccel egyOtl ertend6. 1.50 m hosszu lernezee. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f. ZSindelytet6 -> @ tblgy. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ .7: Femfedes aluminiumb6) (0.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13. Alumfniummal..9%) (2S. oromszeqely stb. 0. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89.50 -I >. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak.. vbrbsfeny6-. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m. 200 mm _.25kN!m' @ Neme! palatedss 0. G) . retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia.50 0.55 0.60 0. sz.as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0.e5z05) (7·. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17..0 6.55 kN/m' Acellemez leloelem 0.5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes.45 0. ritkabb esetben lucfeny6.:elb61 A keszUlnek. .25 0.1-2.0) (4·.•.25 0.60 0.60-0. Fem tet6fedesek cinkb61.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott.: kN!m'. Tet6fedes tel6cserepb61.(i. horganyzott acelbol. A legtermaszetesebb hatasu a . horganyzott Iaposacet rezlemez.5%) (25.55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben .6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm. keszulnek -> @ . rezbol.0. 70 60-100 k6.55 0.. Az atfedes 150. TOI.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I . oldal. ill. csereplecet oeteertve: .30 0. I- 7.. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.55 0.80 0.30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0. 2.60 kNlm'. lecezesen..•. 0..SO -..75 mm. 0.(:. reform. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el. 200-as lemez ved a szal as por ellen. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 . Cserep: h6dfarku.60 0.15 es 1. hosszanti atfedessel E116c..s<es) {7-reszes} (•• .0 0. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt. tltancinkbol. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet.50 0. 30 em tavolsaqban fektetett. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.7 mm A h..•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk. hornyoll hullam. kis hajlasszOgu nunamcsersp.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.45-D. teny6. ill.2%) a.4%) (22.1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel... DIN 456: Homyolt. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto.175 m kozotti. A terheles habarcsozas nelkul.rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(.66) 0. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: . soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto.30 0.4%] (20.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be. stb. olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese.SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps. horganyzott acellallehetseges.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj. ace! cserepelem.®. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®. •• z.7. nemet palateto-deszkazaton..

:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont.a. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye). (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek.. legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek. fogaza50s raOltetes. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. mint . @ @ u. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. @ AII6 trapezablak ® u... anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast. akkor tetoablakot.!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t. merete es rendeltetese. Szabalyos. r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges.a. TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo.. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda. a hazteto formajat61. kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 .. teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen. Teherhord6 rnesterqerendak... ® r (2) ... mint .f3\ EgySZ8ru csapolas.. a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen.a. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra. @ @ u. mint . mint .a. mint . mint ... erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.a. mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg.a. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. iIIelVe annak tobbszorosenek. ives alJoablak @ u.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet. elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki.. (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. ® ® u. Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk.... A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala.. A ket szerkezet kornbinalhat6. mint . Nagysaga. szalfa is lehetseges). ket szaruta 1.a. bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz.. paclasablakot szoktak elhelyezni.Lapostet6s afi6ablak m ® u.. kat szarufa 01l6s csapotas...

23% = 0..725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH. szokasos 6-12· 3-90'. szokasos 19-20' 20--33·. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet . amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek.215" kGlso h6szigeteles asetan.:..keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9.095 m' KN-I = 0. old.a szell6ortetelld6.1 $13 . Segf!. 60% reI. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag).40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz.0 . a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78. A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt.:10m ahol s~ -. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'.OBm M.0.>l6n.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek.. ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak..2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"". parat. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya.s~2:5m a::-15rn+s.)1' reszarannyal ®. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1.0. ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \. szokasos 45' 30-45". a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A.4m . ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r. 3._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®. Amikor az . ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes.vlzszigeteles .215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0.x as '/' aranyok. .:. Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88.5 kglm~ bllumenen 85/25.sd $Zukseges $~ . 52 143. ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6.9.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen. ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez.®.lk fel a . szokasos 30-50' 30--90".. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).~zell6z6 keres. szokasos 33' 3Q--60". normal •.teg kiszell6zese a parkany. duplafedes Cserepfedeses tato. felepltese alulr61: tet6 fodemlemez . 2.4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI.301100 (Id.2 telofelOietnek Sz.tag •• g. koronafedas Cserepfedeses teto.. resz. Falesallakozas .m: dlff'. ved a felh6lyagzast61. 70% reI. 2. kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto. es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre).beton lemez tet6f6demkent . o. ~ ~leI61eIUl. 100% ~ 0. szokasos 4-10· 4-50'. ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6. tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot). mechanikusan r6gzitend6. nehezebb) 1. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan. szokasos 45' 35--60".ved6reteg leterheleskent. para!.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd. dupla fedes Kopala teto. negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto.h6szigeteles . -5°. bitumenes leme~ 3 kg.. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z.10m··KlW 1 .hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag.2. szokasos 2. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61.S.BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena. ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk. megolvad a h6. lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa.gek 20 'C.vfzsziqetelessel.1 Elerru fenmn.h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal .lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami.00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz . 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89.A. 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv.-. akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo. szokasos 5-30· 8-15·.srrasai szerint haszllaljl. A szell6z6nylM. Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan. szokasos 30' 20--90'. forre.sos. o. ®.120 m' KN-I = 0.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en .anyagvaslagsag (m) Arka. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61. tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r.k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 . szokasos 45' 45--80".vagy betonprofillal ~ 88. kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O.sd22m as. resz} is . bm. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei. o. szokasos 3-4.szOkseges Sd. --7 <D.4. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg .2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle. ha a hajlassz6g 10% alatti..gkO~ lonbseg minimum 4. 3--30'.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. szokasos 25' 5--90". para!. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa.gat. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI. lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik. A tet6 az sresznel nyitott volt.kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil... Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk.. szokasos 22-45· 18-21·. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI.c uvegteto Cserepfedeses teto. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das. szoxasos 15· 18--50·. Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva.215%.dilfiityol Nr. 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt). o. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot. Paras leveg6bol viz csap6dik ki. az UV-karosodast61.:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133.rtmetszete ~ orom. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez . szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta.:X:.: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa.15m. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>.:imltasl eIJ~flis: A.:l.5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+. 7. 5-8. szokasos 45' 45--50". o. meehanikus igenybevetelt61. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel.stagsag -.t legiobb " gyM"161 megtudni. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat. Lak6helyis. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk. I I I 1- = szijks.torntimU A. old. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban.:. 23%. szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >. ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd. szokasos 45' 4Q--60"._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore. -> @ . 4. felepftes alulr61: h6szigeteles .2. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. szokasos 10-12' 12-18·. {rci. old.!. szokasos 3-4.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88.-30 x 0..018 m2/m ._. 1~gO x(9.z:@l Sz.4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .J ~ ® .16. 3. Tovabbi biztonsagot nyujt.2). kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren. k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m.5-4'.® mindig h6szigeteltek..94.O+9. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo.-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek.lm~ Ctvags.2 mm-es alumfniumkasfrozas.5%os (de jobb.10.90 cn?/m Alkalrnazas. szokasos 25-45' 25--90'. AI 100 (8+ 8} - -20 I. alalstlemez.1ejtbelon parazar6: 3. iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . o. atszellozes szempontiabol kritikus.2' 18--35·. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa). azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338. az optimalis a horonyres (minden oldalon). bitumenbevonat CNegszal ha./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D. intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve).aOm'. A lenti.ved6reteg.08 .<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre. hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®.kalmaztts: Megalrapitani . ill. 1 DIN 4108 I'blazalot. . kavics 7/53 es ken&. 87 . DIN 4108.menes lemez 1.:: 5 mm).vizsziqeteles . szalma es hasonI6k).raml6 nynasal. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il. .oldal} 5. rneretezese -->® tablazat szerint. Uszada 30 DC..szarufa hassze $~ .lI x s (m) po .parazaro .drtfU.94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek. KlW 1.

o.5'%-a lehetl Faszerkezeten: .'_ teggel )("YYffi .5%.0.. db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa.-. ®.. Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon. G). mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas.zuzah§k~ szorassal t.:: 10 em. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:. a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja.til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '. Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb... mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne.LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88.. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas.. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9. ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . jobb a jarolapburkolat...atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c. hanem azert is.es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell. megterGl6.gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \. Hideg tet6 . kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul.essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel. lltl07Cl... Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez.ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel.znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H .! I'afoc~at 11I}Zll. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen.Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p. Hideg tet6 alatti..1Zll\... o. ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167.k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ .."". meg jobb. f6kent uszocanal. mely alul be lesz batonozva (. fontos a vlzelvazetss miatt."----".. ha 3%.. Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell. bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13.. teIOIBtvedelem..0..zomOl<elPoo:l c:1.. El6nye.. -arapoz6 bevonat ragaszt6 .. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek...l: ta. ~ 80. Retegrendjet lasd . nedves heIyisegeknel nem alkalmas. Lejtes :? 1 . K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel.. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett)... @ ."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel. szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig..!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten. J..rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. nemesak a esekely felGleti suly miatt. @: egyszen1 rnsqoldas.lpr~kQn @ Falcsatlakozas. ®. Hidegteta. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek).leg d &. o. ennel jobb: ketszintes . @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel.® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval.glom{M~ les. Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88.. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik.. mint a normal melegtet6knel..lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •.~ .bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal. jobb. a bels6 retegnel .Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel. Fordftott retegrendu tet6 . a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 ..e"yoma" ~ sp.::so) r. lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! . jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel.J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g.. vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01. @ es ®.. paradiffuzio ellenalias 110-120.. =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel. nines felfagyas. kivitelezes soran koraoban szigetelhet6. a szigeteles . nem szokvanyos megoldas.lrkBny.20. bit.®. Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87. amely nyaranta mindig ujra klszarad. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok. tavolabb kiOl6 ereszhez.. 8etontet6 . a hibak konnyen fellelhet6k. FD l~mrt6szege'y . minimum kat vizelvezeto ... ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!..teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. o. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88. o.

Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr. Levego [avulasa iparvidekeken 4.. fa. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6.. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre. fU.9-3. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el.ssaga .::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6.) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese. laveg6 .35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval. Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k.:. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes. Mikroklima javulasa 5.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum .nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!. Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. Araszt6 ontozes.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1. 91 .. § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga. tetokertek. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir. valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el. cserje. 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek..es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1..!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta.:. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha..8uperbum" Arachnoideum Hybr. bokor. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot..V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma. Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben.Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~. "Elegant" arany (arany) 2 g~k. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal.cm.hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B.beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl.. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak.Weisse Tatra" Sedom Spur . szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten . 70m '. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6. Esztetikai elmeny nyujtasa . Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu. cserje.l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" . a parasztbe. Esozteto.es f6ld reteg 7. CD Tet6kertek bertakasban: . N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok... Mozgathat6 z6ldek. Csepegteto ontozes. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit. Pormegk6tes 8. Tragyazas. Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe. Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1.1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4.!I te!Glet reven \!'.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" .eletmin6seg [avulasa 9. Extenziv novenytelepltes. lagyszaruak.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes.7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1.. evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \... ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz.taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese.llare Szelld va~u~. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan. bokor.

el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. 11. Lgyake. 2. stb.. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell. falcsatlakozasol<. 6. beal· 16kra. szuroszovetbol all. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk.. es azok a heJyek. Anya· ga: szalfonadek. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. tarozasat teszi lehet6ve. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I". ezek legyenek eve 16k. Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. T(izvedelem 1. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel. 12. 7. 32 __. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. a.. vedot6lia tomlt~. 5. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek.otog_ 'it. szerkezeti vonatkozasok 1. nylr. 4. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. 6. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek. 10. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . 9. -fonatok. 3. a vegetaei6s reteg szell6zeset. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. extenziv novenytelepites k6zon 93 . epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. a biztonsaql savokat. 2.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. vlztarozast es a terepkialakitast. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni. 2. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. Elvalaszto reteg. repedesek).. A szaraz gyepet. f6kent a f(lz. viztarozas. Szur6reteg.-I. Vizelvezet6 reteg. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret. Gyoker elleni ved6reteg. lefoly6k allapota. talajszellozest. 11. stb.6. Ved6reteg. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9. Extenziv novsnyzet. 4. valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat.. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. 4. tetoattOresek (bevilagit6akna. Megfelel a kovstelmenyeknek. talajreakei6k (pl-lertek). esv. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. A funkci6jat lemezhetji. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. -Iernezek). a viz tenyleges elvezeteset. Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. felela szabalyozott vrzeltolyasert. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. 3.Id'. stb. Alapszabaly. A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik. 4. 7.d6r. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. 3. nyar. Kovetelmenyek.'. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek. lejtes kialakitasa. vegehici6sreteg_ . A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek.. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. 2. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. 8. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. 6.. 1---- b ----. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest.0-0t. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. ill. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. a viztarozast. juhar. kiszell6z6es6). atszetlozes. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531. vetes. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. palantaultetveny. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. spsctans muanyag lemez. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. A tet6szerkezeti. 8.. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. 10. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. 1.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. meJygarazsokra. dilataei6s hEi· zagok. pI. kaviesb61. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. statikai. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni.25--. dilatacios hEizagok. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher.ik: kielegit6 novenytelepites . vedoretog_rr= o"'<'oJ. 2.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1. kivaltkepp a tetokre. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. 1. habositott anyagb61 keszult drenlemez. DJN 18195). funkci6k. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. r-r. pererncsatlakozasok. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. ell. a tet6esatlakozasokat. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. 8. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. mint peldaul a tet6ereszek. Tavolftsuk el az idegen. fei0lviJagit6 kupola. Tet6szigeteles (holyagosodasok. szlvarqolernez. nem ktvanatos aljn6venyzetet. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. resz szerint). A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. vizet es tapanyapokat tartalmaz.

stb. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. ®. Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. tarolo. 0.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed. @. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. Alkarmazas: Kiallftasi. @. Kurt Ackermann es tarsa. Gutbrod. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. ~0 : ~0 . meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. tartovazuk fabcl. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. az ereszeken. haromszooet.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. heqesztessel. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok.!9 tet6szerkezethez @ . :[J 94 Feszitett szerkezetek. arnyekol6 tet6k. Montreali Expo 1967. [~ 'r. arnyekol6 tetoknel. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. melyeket csuklos.5 m.0: ". melyet ketoldall.t6csavarhorgony. Kidolgozas: Tekercsben keszOl. a szokasos 1. ragasztassal. Alkalmazas: Kiallftasi. Szelessege 1-3 m. a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. Az ugynevezett lebeg6tart6k. taroio-. varakozohelylseqek. ipari es sportcsarnokoknal. ~: . ([j). teglalapot. nagyfoku szlntartas jellemzi. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. stb. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. stb. (1). epilesz. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . F. acelsodronynalok. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac). 5 @ @-@ . f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. G) Namet pavilon. Szelesseg = 45 m. ipari es sportosarnokoknal. nem rothad. osszetlesztese (konfekci6) varrassal.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo. eplteszek: R. ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. 0. MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. MOnchen 1972 ~ @.as vfztaszft6.': ~: ~H Wl: hr. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. sodronykapocs. soksz6get. szennyezodes. szabasa szerkezetnek megfele16en. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. @. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. 6nt6ttvaspersely. IA\ Olimpiai stadion. Hossza 2000 foly6meterig. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. pavilonok.szegelysodronykapocs 95 . kart. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. alkalrnazzak. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. A hal6s hejszerkezetek peremein. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. acel. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. Arkarrnazas: kiallftasi. @. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6.es szelterhelesnek ellenaIl6). vagy ipari csarnokoknal J---- 6. ®. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. 0. ~: :I~'~ 0' .® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. hossza korlatlan. technikailag egyre bonyolultabb. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet.~ Feszitopaszma .

. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9. hogy rneposszak./ tetraeder ® Terrscselern. ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X . cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata. epilesz: Michael Hopkins os tarsa.. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak.. A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61. .. CD-@. .rxrx . feloktaeder es tetraeder ' (.XX . A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all. 18. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster . Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ . oktaeder €IS \!_.. Racsszerkezeti forma ~x . megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban . e 10 o!da~(i . oktaedeIb61 es tetraedsrbdl.@.. @. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani. @. Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata. 'rx'IXIX 'X'Xx ... Hugo.® ...jflI ~ Terr<l:cselem.... aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern. okta. elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern. ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old.. X. XXx . Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg.. dortmundi vasarteruleI.. epltesz: Norman Foster Ass.. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl).j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 .: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak. melynek tenyez6je -.Michael Hopkins . A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell. Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°. Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie.'X X .: X'X7X . terv. '.J2.® es Gunter Behnish . London ® Kiallit6csarnok.'. hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk.X . Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at. ~~a"~ I.: Stratmann.X . 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6.RichardRogers"" @-0. Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ ..\12.Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont. ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) . CD. SwindonlWiltshire.X ~ X 'XlXIX " . Dortmund.' X. Szabalyos sikhalok a haromszoq-. faloktaederb61 as tetraederb6l. negyzet. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat... 'XX7 . hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader). rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze. @. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . Klaus ® Koncertterem. es konnyed. Panzer [-. abb61 induJjunk ki.:V reszletrajza "Plana. Paderbornl Lippstadt. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van. hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen. ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk. Ahhoz.XIXIXIX . @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal.. 60° as 90°-os szogben. melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. ' . A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam... ." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni.l..es tart6szerkezetek stabilak. azaz a tetra-. a dodekaederhez 24 rud.. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve . hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-. Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek.. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt .. feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar. 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk..® es GOnter Behnisch sportcsamokanal .. A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. @. epltesz: Behnisch as tarsa.. Cambridge/GB. Rendszerint ez csak fa. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez.. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) .vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg..' . ' x>. ® . palyazati terv: Portmann.. " "" .XY >< X X XC/IX X X·. ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk. epitesz: Gerber es tarsa. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet. Echterhoffe. rud. amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61. Sik..oktaederb61es tetraederb61.es hatszoghalok. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas.. melyeket ugy allltanak ossze.0.es lzokasdar..

ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. Q.l.nyhaz. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra. lIizszll1-lEr.zet.-. A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese. amennyiben szukseges.illetve rudnpust az epft6elemek kozOI. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg. Csavarbemeneti nyflas 3. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. a rendszercsom6- o o o elemeken. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas.@. Menetescsap S. (blokkcscrn6s). csak egyretegO szerkezethez. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras. BK-. MERO-csom6elemek . A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @. egyszeres nidba integralt csom6rogzites.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. tol~gatoles hOszl. az als6 OV KK-rendszeru.®. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta.. egyest6bbretegusze.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . csak annyl furat van. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi. hogy kiszerelnenk a rudakat.45.::-~-='"-. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara. trapeztelOletU alakzathoz is. epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm. a rudhosszak ~2-.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® . A g6mb csomoelemekbol kiindulva.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra. A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA).es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. Parakivezet6 nylras 8. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® .Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D . ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu. epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete.. tobb csavaros kates. Q1). az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1. gerenda 9.S csomol kozott.szortl6gyLirLi to. ketretegu tarl6szerkezet.o!daluak. kilzponH d.d-gy-. sarokmerev.. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. ebb614vfzszintes.ends:ze. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos).tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i. A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . ® MERO racsszerkezet felep.:':-i ".nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak.@. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott.Qt ~~ B. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk.endsze. csak egy. egy ekratetb61.L3-.kezethez. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott. amsnnyJre a mlndig ism~II6d6. es tobbszoros csavarcsatlakozas.l.I. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~.uah ekr. Csavaral1yapalasl 5.. Itt alapelvkent ervenyeslil.Io:PQfa 12."". hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] . Gruga N6v'. Minden terracsszerkezetre igaz. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269. 6. -. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese.7. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz.0. ill. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s. ZK-rendszer (hengercsomos).lC$6 13. ® TK-. f---------------------------~ a -4. Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta.etegu szerkezethez. nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. Oreges profil (cs6) 2.~[tQtt~ 11.-:rt.. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . (perselycsornos). Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'. Az osszekoto eszkozok csapszegek. Gerendely hasitott szeg 7. A tetah'. amelyek tobbnyire 1Q-. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @. szelemen. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D . K(lp 4. Haqeszteslvarrat abrakon.®. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful