P. 1
Epítés- és tervezéstan 01-99

Epítés- és tervezéstan 01-99

|Views: 933|Likes:
Published by tide5

More info:

Published by: tide5 on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

oldal. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat. tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. Egy epltmeny valamennyi reszet. a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225. onrnaqaban tarqyalluk.mechanizmusok .els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 . oldalon ismertetjOk. oldalon. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . Ebbal 35 esoport joU letre. Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310.atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen.epuletek vedelme . merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470.meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok . rneretet es berendezesst a 229-250. oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara. A konyvben talalhato meretek esetleges . 459-468. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. 829. hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. falvastagsagoka 71-74.epitesi rnodok . hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates . 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . szakacs. mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. a tet6k a 80-81. oldalon talalhato.alapismeretek Terracsok . szerlnt. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak . m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432. koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek . az 595-597. Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is. 01dalon talalluk. :: . a kornyezet feltetelei kozott. 476.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang. oldalakon leva szallodak alapian. oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. a falak. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . oldal alapjan. az irodak elhelyezese a 326-348. szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan.epUietuvegezes . Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. munkagodrok. oldalon talalhato. vagy a 450-454. oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben. oldalon. EP't~S k· .a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit. a trezor beepiteset a350. az akusztika tervezeseben a 134-136. oldalak. oldaIon ismertetjOk.meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek .paradlrtuzto . a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. oldalon.alapelvek Meretaranyok . az egyes helylsegek elhelyezesot. stb. me· reteket a 60.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. tormak es tajtak csupan peldak. oldaIon ismertetjOk.fogalmak .. A szabvanyos es mertekrendeket. a 320-325. oldalak szerint. Hatarozzuk meg a 341. oldalon. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70. haamester. A rovidftesek es jelek magyarazata 1. oldal szerint az ettermek. a vilagftas es a benapozas a 140-149. amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. azokat is. Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286. ·Az igazgat6.alapozasok. metszetek. oldalon. valamint szamadatok hordoz6i.alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok .szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. Az alaprajzok. Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti. Olvassuk el az 50. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem . oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot.tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . vegOI pedig a szerkezeti resz. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k .alkalrnazas Meretaranyok . Az alapok. A cfmszavak jegyzeke 615. a tUtes es szellozes a 103-107. oldalakon adunk segitseget. oldal A raviditesek elengedhetetlenek. a lepcs6k.benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . es 61. MeretezzOk. Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek . oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse. a konyvtarake a konyvtaraknal.testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket.feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI . oldalak alapjan. veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. oldalon talalhat6.alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern . Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. pi esveze es . Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205. oldalon.

338 391 Stadionok t.berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak . utak.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII .blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak . . rakodohidak.epcsok Harnpak .lak6kocsi Nyaral6k . 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes.alapelvek lqazqatasl epuletek .::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas.novenyhazak .trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok .ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak.. Mozg6jardak Felvonok .benzinkutak ...kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely. RuhanemOk Furdoszobak .:.szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok . kocka-. fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek . lepcsok. 262 .. : . es satortorrna Fahazak .eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 .szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok . tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo. 320 326 330 333 336 . T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l.agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek .epUlettlpusok . Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k.motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A.TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok .kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai. Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .. eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek .rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek .elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk . Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek .tuzolt6sag Panoramas.altalanosan Bankok . 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k .Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak. l.fahazak Sater . Fedett uszemedeneek .garazsok . szelfoqok.mosodak .' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas . tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak .akohazak tellkerttel.as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek .laboratoriumok intezrnenyek .zajvedelem Kertek ..akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss .iloterek .felvon6k l. Pihenohelyek Repi. oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .tervezesi peldak .. 263 267 268 269 . Ovegezett felvon6k Utak .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak . negyzet-. Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak.es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek .a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek . Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .keritesek Perqolak.akohazak lejtos terepen l. beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq. ~ . 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek. 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 ..akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 . 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak.reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo. emel6asztalok Hakodorampak Kertek .234 235 236 239 . . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak.okologikus epftes l.logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek . Bankok .es kuszonovenyek Magasftott. .

haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j. Sportcsonakok . kelet.M..d. alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9. arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek . sec.l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1.ill.nt.BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN . W Norden. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek . (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek.50 m Laboratorlum. 582 . szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll. ca.jachtkik6t6k es jelek .z. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x .u. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint.szabvanyok 580 581 . vallalkoz6. Folyosok. 1 . elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend .. biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia . funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia . (I) Nv (n) M J! (m) mO E f. megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG . Nappali klinikak.. tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. legalabb Magyar Szabvany eszek.. szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok ..tender. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek.es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek. nyugat padl6szint pincesz. 1302 Mertekegysegek. Silden. mOanyag. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak. patoloqia.TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport . gazdasagi udvar . Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau . } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI. k6rUlbeliil. J( vaw s /I. padl6szint. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min. Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. ajtok. lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum.szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. 12' Templomok Orqonak Harangok. del..ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok. lepcsok. S. tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr. CO2-0ltok Porral oltok.25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau. ).1. Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas. Deutsche Industrie-Normen Elektr. megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6.. 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl.muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. Westen OKF· PSZT Av.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau.sulyok .j.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross . MSZ N. Osten. habbal oltok FOst.O. mas kiitoanyagu forgacslap. Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess. .' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr.-Ing.L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D.es h6elsziv6 berendezessk FOst. kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. Vergabe. Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre .

.96 1 10 4166 1.K e = T.62B8m 1 mil = 1609.80665 N 1 Mp = 9806.as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9..Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974. resz (4.1 Nlmm· .W) (m'KiW} (m'I(.tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25.4mm 1 ft=30. elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver).72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10. e" R-eaumur-h6ms. I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i. J.T. I. Szilardsag Munks.65 N 1 kg = 9.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3.T Fahrenheit Mms." ero.58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3.163 736 1. rssz (6.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1.1888J =1.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In.6MJ W W wat1 wat1 - V. keresztmetszetl lelUlet.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0. januar t.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12.344m Ism = 1. f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per..80665 N 1 t = 9806.72 kiadas) . v ® q m DIN 1053.T.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford. m = 1 m' 1 m' 1 s-.sodpe". 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m . = 1 m' So. Id6tartam A.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0.4Scm lfatflom = 1.. 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes. VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre. It fathom mil sm a KOnnyObeton lid . m.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ).163 Merlekegyseg ("C.~.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s .1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9.000 Pa = 100.6 ·10' J =3.557. e H6ms. molekutatcmeq ® ..70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil.60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3.ORk I'R='I. as 1977. Id6interval!um.8 1. S' Rm R' LSM l.15K o.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E.73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ".8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.296' = 63.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1.163W/mK = 1.01 kNim' ~ 0. = 1 m So. ° .Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol . (SI = Systeme International d'Unites). . (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7.6 MJ 1 PSh = 2.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg. hooram) A a k llA WS. 1 m . grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1. kozott lepcsozetesen tortent.3 0.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765. T -459.8 + 32='1. s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p. 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.-tartomany 6.e~ilJmslJga. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg . 1978.8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia.a.163Wtm2K = 1.662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = . Menergia) teljesitmeny (energlaaram.33.B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI). telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6.W.72 kladas) Cement DIN 11641.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8.l'R=5J.163 1.rtits id6tartama perld- kg. Tonna-sro Mechanikai feszultseg. 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg .e =I!.6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3. 1 m .69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 .To= 273.75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11...60665 . rssz (7. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0. per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m . 1978. as levezetett onall6 SI-egysegekre . per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3.45359237 kg lpf=O.69 kladas) DIN 105 2. ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl. rls Ford.65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B.amper dus c.. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3.10"" N 1 kp = 9.s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern.163· IO-SWh 1 kpm=9. A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA). aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0.4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0.3 GB4.62 kladas) a} Ho.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1. 1 So. Derekszog Reg.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet.8 h = SI.W) (m'I(. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I. reez (1.s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise.J._' (energia.6kmlh 1kn = 1smlh = 1.09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57.67 ReaumurfoK OR 9R='I.5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m . a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg.73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7.

A vagott torzstervnek.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi.:::J DIN A2 .8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani. . megfelel6 helyzetben legyen. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz.660. A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani.V.. 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben..189 m.6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I . @ 'DIN A3 meret .7 cm-es sablon segitsegevei.). Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete._. Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal.pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 . Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett. negyedeleseb6l. k8thas8.. margo).~ ® .abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6). a maradek szstesseqet felbehajtjuk.y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO).. 30 ® 4 Fuz6tt. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes.5 em szelesseqben.8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk.-._. tervek. sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =. 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt. A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni. A fejlee mindig felOl. A fUzas dosszlek._. 829. 4-et. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD.~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®. tumrneretu leqyen. 476.. lafhatoan..bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles. 1250. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok. megpedig celszenien egy 21 x 29. A B. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. 0 ® L=. @ - ® G) . A szabvanyos forrnatumot dr. ~ .g Legnagyobb k8pszelesseg. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1. sIb..ALAPSZABVANYOK DIN 198. igy a feliratos resz felOlre kerOI. DIN A2 .lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® .. g Fejlocmarg"--! 81 T .. a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal. A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1. 1560 mm (ebb61levezetve 250.. stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk.-. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k. Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges._. . 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz. I.A6 formatumok eseten = 5 mm. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824._.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650._. B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek.1230 841. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre.5 x 29. 1200 mm. Pap!r fels6 szele (tejlecmargo). A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle. atir6t6mook egytlas8. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik.900. hajtas). A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k.® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. 5. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok. rnappak._. transzparenspapirokhoz: . Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre. tablak. fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt. vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek.DIN Al .5-tel osztva nem 2-t. .Ib.go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n. 4.1189 1. rneqbaszelesek saran. A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2.420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal.. 3.. all6 elrendszesrl.A3 tormatumok eseten = sebb lesz..-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'.L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez.841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint. haitas). Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. ill. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A. ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg... s-ot.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0.. 2. celszenien egy 18. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO .® Formatum· es x . 1500. rr=. szaliitaskor es a tervtarban egyarant. G) 1a mm A4 . az epftkezas helyszinen. de a fedel ennel kiesit nagyobb. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al.DIN Al ._. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® ._.

12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1. az epilesz neve (alafrasa).823.)~~~~k.00) viszonyitva adjuk meg.'1'.. megpedig a belep6 merete all alul. perspektiva.':"iI OlajtOzelesu ® '<". A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk. 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80.··:::. 90 x 90. a rneretvonaltol jobbra.) 2. 11. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500. 1--6 lap szerint) -7 @ .z6neve (alalrasa) 5.. 1:2. a fellep6 mereta a tengely felett (Id.~> Lada 40/1. A kemenycs6vek. 1:5000.1. amerre nezziik a metszetet. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv . Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI). A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek. Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. 8.60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel. @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4. ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara. terv.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak.. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni. . 1:5. 16.100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -. .5. 1:25 000.406. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) .. 1:10. Az ablak. stb. a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel. a rajz fajtaja (vazlat. rnatszet. a szelesseq a tengely felett.50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': . .~• ~ .·::·.·. adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa. 8. Mindent leptekhelyesen kell abrazolni.30x 1.: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok). abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban.. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 . stb. 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb..1352 rint) Id.. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170. 1:20. A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. a rajzon fel kell . stb..) 3.60x70 Varr6szekreny SO/50 . oldal). 1:200. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa. homlokzat.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2. 1:1000. A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1. 1:2500. 1:10000. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1. az epitteto neve (alafrasa) 2.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1.•. alaprajzon. alaprajz.00 1 @ +3. 1:50. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. .1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas . A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. tOntetni az eszaki iranyt. Az emeleti pad 16k. oldal). 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. :··:::. a leptek 4. 1:25. az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon.0.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 .25 (J) 6 Magassagok megad8. 1 m feletti rneretekst m-oen. A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. szOkseg eseten a generalvallalko.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0.r'"i'. joqosultsaqa 3. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. vazlatterv. 0 = atmer6 jellel.····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406. 1:2000. Szekreny 60[1. . .":'l.36. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·. szinten tortkent kell megadni. .. A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel. . gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz)..00 . ha kor keresztmetszetUek. az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz.50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen.. A meretszamok helyzete olyan legyen. 15.·. a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60.100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 . 1:100.20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint.sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t.40-1.

1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I .:~~::=~:::I. :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0).::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I .argo I tak.. g.argo !Generatorgaz !..00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el. A lepcsofokokat a ± 0. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ .) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb.--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186.. takarekosak.:.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj. egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok.. I!eMr Acetilen I . Ketkaru lepcsdk I.51250 4 ~:. Kapcsolt gerebtokos ablak (K).. egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere.t.argo I kek ® !. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is)..) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g.=-Il_-CD A OOls6oolesii..@ . I kek I "rg..arg.as hangszlgelelt!S Altalanos h6. 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk.) f. I fehsr I ...<1lt.lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb.) i.ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173.vagy szieniIk6vek. A szarnok alul az elso fokon. A kozepvonal alul korrel kezdddik. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------.s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz .:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~. tisztitott I Torokgaz.mm!!lt=~=~ ... I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::.) Marelek as egyeb feliratak. rg.lIrg... 3. I ..!!ilil.. Nitrogen I. ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b.. koh6gaz.. Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben. vi!8gft6gaz Ho.51250 12 Fell"p6 187. kohogaz..oldal ..) h. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany. I sargo I kek I . I I zald I. egyesitettszarnyU ablak (V). I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187.(negatrv) elojelet kapnak.) d...) Tark6vek Fa . SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez ... 4. Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at./\ -51 Yliffiili~~~!.argo I zald I"rg. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas. szigetelesek jelkepel. blak~ m. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I . hoszigelelasek. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. toly6vlz . rgo I lila !.. Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib. tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny . oldal..®.. alatt nem all6 viz DIN 18195. kettOs ablak (D).l:z.fe.. telOI a plhanon vannak. Inor.::::. •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg.... a padloszint telett kb.:. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg. I zald loarg. psnesz.argo I lila Inarancsl Sav !piros I. I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .tug.arg..51250 @ KOsz6b nalkOi _.) c..ke-:te-!r-z-:a~ld.arg.= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel. A ± alatt elhelyezkedo tokok ..rg.-.) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek. 2. 8 Fell"po 187.. Oxigen I"rg.lurkolatok Gumi.:.. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap . Grlinit. ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl. I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg.xxxx .arg. ® == CD a.. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek.. Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani.. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ . ajt6nyilasba.) e. Salaktegla Csarep stb.. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas. I piras I piras Hidrogen ~.ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az.) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb. termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I..:.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx.esetleg h6szig.. ! szensav sos viz.~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl...argo I lal<e'e I . @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1. egyesitett szarnyu ablak(V). I barn.

vonalvastaqsaqok _ 3.35 0.35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban.. (. ..a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _.35 0._.pl. nyomvonalak 0. teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _.24 2.. '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban .#.---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4..76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ ..35 0.5 0.. .'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton .... valamint olyan tervek eseten....00 . ~.cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett.habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-..35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba...#. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1. -.. M....05 5 5 50 0.z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel. M = 1 : 50 em._. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak.5 88" 88' egetett sziena lekete ... I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-.35 0.. .otnyil ~~~:'i1l . jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl. 01 Db Oa 2.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#._.5 AAl3016 barnasplros . eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl.. resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2.esalaphorony metszeten . em ... _. -~ ... ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0..35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m.- rnetszcsfk jel61eSe 1.teglab61 .0 0.zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0. A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be.EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1..) szaggatottvanal: -----------. of ...1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl..76 376 3.35 025 0.-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak.0. me. 3 b b.5 -.5 0.. __.0 0.. pI. moretvonalak.. plotteres tervek...25-) 0. 0. ~~~~~:~~~~~i!::::~~._.88 88.4 0. rasztervonalak 0.0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq. 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m. pl...00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2.. szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz.35 0... m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 . ho vagy hideg eliani zar6reteg.w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _.. fMem.25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak.r:~ ) .. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok. 3.. lengalyek 0.U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ ..: 1: 50 em)..: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® . 236.. '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 .35 rnrn.76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me.25 0. I I 1 I <S l:l <II ---_ . -_ .. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek.ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k..25 0. 01 I I .' < fQ'£4.J Elhatarozott.5 lmalatl.7 0.-:::l Park Kemplnq..5+-437.7 0..~~ ~~ .-00-. 1:100.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-..pl. 020B I I : r I 1 I I 1 .n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~...4 24 2. .. de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r.35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal..35 0. I I vasbeton .

45'. ag. vagy relallvadatxent. A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek.. .agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla.7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V.d. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). 1 ~gh. epilleten behll 1:50 1:66. ..nd6 .70.o. egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . Az. idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek. vagy behalol az epOlelbe. y. engedlillyel + .*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl.-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 . -+ - ~ f7\ \!J . epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez.. slb.. Ld. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany.. ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~.. 70. amely az elfolyovezel. max. bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt. mosdOkagylo. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66. aknakat kell kesziteni..:t. + . . amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. "elkOI (SML) Ao~I"..5%. m UP-GF os6 DIN 19565-1 . - Al At nem DIN 19850.:::D ). ®VOk. vagy .. . a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot. jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem. + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e. kionto.5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-.S' 0.et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje.:. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn.. + + - AI >-...es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni. . amelyekre nem a 2. a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en. a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz. ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel . mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado.. pI. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek. + .80 m.5' 2' 1 1... A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "". + .Y.. - \. :30'. vendeglo. stb. pl. 1:50'::' 2 em/m.20 m melyseg betartasaval. - r. ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + .!lIapal. hid..5 2 2. de stalikai 1U1.____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM. meretll6l szamltott kere.7 1:66. az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg.. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard..!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso. 70".7 is.. a tonyleges merettel... ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + . 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d. elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten.. Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta. akkor ez utobbi Kava.. zuhanyallvany r.t'zoiv) Karlmes fv :>cl.90' Kott6s J<. V.ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6. m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A).00 m vagy 1."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of. betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. alap.5' 0. + + PVCcsij ".' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 .. belsa I. DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben . 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni. Id.5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr...l helyott alkalm . Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol. ..2' Temel. Karimas '€!)I engedolly. 70.. Ii. mm A2 az erdessegi ertek. . a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0..s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii.!M '2 szennyvfzvez. mosd6sor. 45".. MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom. A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy..._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato. + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1. a csapadekviz a csatornaba folyik max. mer. amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel.es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel.'.a DIN4045:1985-12.' Karmantyu karimtls e!.. az effeldiv MrlogatBram. esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad. 60'.' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6). + + Al K6agyag sima veggel.. loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg.1-2 + .ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez. A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg. II.vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD.=. Bl 82 norm:' m6don gyula. DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW....es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11. atmeneti idom T-..tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb. . hotel zuhanysor Hozamkepess.5 1 1.® --< ® . 1 az arra lakoeputet..5 t::::::IlI r. Bek61esi ertekAW. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt. bekotocsatorna nev. .. egyszeni vagy dupla) a max. atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik.70°.itekes mosogatogepel is beteertve.as egyesltett vra ~pOI. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam.. 1 . . Az az . a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0.>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre.. amelyen belDI a tertogataram. agytalmas6 zuhanytalca.. a DIN 4045: 1965-12. pl_ egy szivallyll tMoga18rama.si ...7 0. . @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal .AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk.. nagy lrodaepulet. B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'.vonatkoztatva.::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC.90" Karimas elagazas. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + . Ld. + + + + + Vlznyeles 0." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes. Ld.zni._ ® . I.. ha a mlnl""'i..7 I·. .. Ide.. Az alap.'oa ag. szennyvlz. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + .rMk K II. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez.-Us AI. 45'..' 90"·05 iv (karim:.. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba. amely az als6 megengedett oll. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP. 45'..7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza.< '3QI ~ 1 D. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg. ooOklile. 90. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986.t..g Vy Ii. Az epUiet fajlaja. 1 IJ:. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen.S 0. tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak..nium. aknafedlapOk. ..?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl .YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k.t.'.0 Is V.. . Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061. 70. ill..D' 1.. ABSIASAI engedellyel .ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986. amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep.5 0.. + .... az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek.wazeff me-rete megengedett turessel"". amikor a csapadekviz 1 70 + ..sa. idomOk.. aillmi. B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::. haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo. a DIN 2 402·1. hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . ugyelni kell a fagymentessegere.5 2 ertekekel kell a 70..all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW. v~l<ony!aJ'. rez...'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862. . . Id. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo). Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0. k6rMz. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik.... Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk.:!1 nyltott befolyasmil 1. + + .7 I. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + . amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy . A m a msrtekado. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r. iskola D. pl. olyan vfzelvezet6k eseteben..+ v. keriilel. a ri.7 1:66. B2 PilCes6 DIN 19561 . Az.7 0.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 . Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek.n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r. de nem kerOI a felszinre..lJ "\_}' I r. Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-..lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh..) belarIMahoz. fOrd6kad labmas6.art esapadekgy(ijlo felOleten.."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:.iga:z6 45'l'. ..~::r:. berendszssi panzi6.bad a tenylege. 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0.ngedett merel. 12"e. 2.

6sszegeb61 13.511s K= 0. 1 m vizsz. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61. stb. de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O. 5 m.25-lg 70 FOrd6kad .6 185 37 94 24 46 12 125 115. megeng. pL . Berendezesi targyak csatlak.tet6feliiletek S 3· lejtes . Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek. LAW.s W.'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1. NA 70 esatsn max.---713. Ezen tulmen6en megadtuk az AW. az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng. hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap. WC-k max. Max. szama lazat szerint kell meretszni. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl. nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad. WC-k max.6 0. WC-k max.. DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk.5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l.0 0.old. es6kkentett esapadekvizhozammal.muanyag burko!attal. 5 4 4 4 DIN 1986. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva. csapadekvfzhozarnot.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat . LAW. ameIyeket nem kell el6ntes ellen. WC-k max. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe. OJ Max..old.9 6.25-ig O.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! .3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve .0 5.7 lis K= 1. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O.0 9. Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni.vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel . Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy ..Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten. de ez nem lehet kisebb. LAW.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere. bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni..7 toltesi ertekre msrstsztunk.0 7.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig.@ dimln LAW. = 0.intenzfv novenytelepitessel . 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max. 97. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni.6 0.vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. NA 50-es.es salaktalaiok.parkol6k as vegetaei6s felOletek .3 14. felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii. 10 m lehet. Ekkor az ertekeket kell az AW.kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0.es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0.) tasd a magyarazatokat . Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max. J L az ivek szama.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel. pl.5 4. mCdilvel .05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian. D.5 0.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol.0 64 13 33 6 16 4 115. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa.7 0.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel..) Tobbszob.5 4.~ 13.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986. K=O. WC-k max.ejt6vezezetek NA:.. kep ~ 2. azzal a feltetellel. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6.) _ A kOJ6nleges tet6ket. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek. EpOleten kivOI fekv6.0 lis ® egyenlet Yo LAW.3 10. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 . meret - - - ® 5 ahol: V. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell. e illetvemasagat6automatak. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max. rampak . LAW.2 2.5 3 16 50 1. WC-k max.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni. pI..3 0.gkulonbsegek 2J I.. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!.:. pI.Az a. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt. . old.5 9 5 2 97. .4 A 2. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel.7 lis K= 1.3 0. NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill.4 219 44 112 28 55 121. WC-k max. el6ntessel nem fenyegetett felQletek. minden tovabbi szlvattyut 0.. a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek. K= 0. ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be.w- . 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O. V.2 2. a 16.pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret .k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak. NA 70 legyen.5 lis K= 0. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. megengedett EAW.5 6. WC-k max.raszbenvlzatereszt6burkolatok . ad6d6 \{ szennyvizhozamot is.1 406 25 . Az I . egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. L = max.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy . pL .0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek.'ir6ig '~ L 1. megeng.-.H max. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.7) alapjan is meretezhet6k. Amennyiben ugyanabba az alap. LAW. bek6tesi ertekekre atszarnltani.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz.5 125 5..1 18 9 4 97.. vedeni. NA 70-es. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni. ® 70'" 100 125 LAW.vatel. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL . V. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni. taroz6medenee. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten . max. pl. 4_' tabl.5) alapjan kell rneretazni.salakfelalettel . a DIN 1986-1 :1988-6. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado.drenezet!sportpaJyak ..vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk. illetve a szlvattyu . amelyeket hid. tek.3 112 22 57 14 26 7 121. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk. K=D. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni.4 0.9 8.6 0.kavicsolt tetok -zOld tet6k') .liaatemeloks nagy rnoso-. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6. (Id.9 to.0 324 165 41 61 20 65 121.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h . rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten.25-ig l-ig 70 40 szell.s 441 88 225 56 101 28 146. .es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket.6 27 14 7 100 .old.9.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be.6 25 16 31 64 115.2 1.---713. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest.kavics.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek .3 17.7 lis K= 1.51/s K= 0. szilard szermyezdanyaq-tartalommal). a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek.5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4. WC-k max. melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik.terk6burkolat> 15%fugaarannyal. kep 0. ® mm lis szama szama 68. LAW.. A fenek. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r. kiveve a konynat Egyszob. kezrnoso.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146..p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe.3 0.5 0. 200 I/(s x hal lehe! szamolni.7 303 61 154 39 76 150 '146.

.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre. alapfoldeles 10. " Ii'.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B. tavkOzlesi kabsl 12. belmaqassaq 2.6 4.. elektromos kapcsol6szekreny 11.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s .8 m atmer6re szlikilhet6k. Vfz-. 300 I/(s x ha).0 crn/rn. tablazataban kerOlnek meqadasra. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak . mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes.5 13. megeng.1. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen. Ez a csapadekvfz. + If. r5(O. 18012. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1.GxO.6 8.7) - 19560 alapl:!n -. elzar6csap 5.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986. filtesi e16remen6ag NA25 4. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk.2 1. hal '1'=0. V". melyseg 3. melyseg 2.00 m ~ CD. hidegvfz NA25 2.8 ~6va5-neJkill O. vfzbeklites 2. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. szennyvfz 0 f 00 3.0 A ALAPSZABVANYOK 1. meleg vfz NA 20 6. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2.30 tilzall6sagi hatarerteknsk. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst. A klfolyasnal.8 29. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el. hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak.8 A '1'=0. fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik.B 1') atlakoz6 csatorna .) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(. cirkulacl6 NA 15 7. ajtaja legalabb 65/195 em legyen.6. = 0. A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6..0 A '1'=0. Ii'".mvedelem 13. 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. -Ig 450-500 700-850 600-900 NA. Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. A kulonleges tet6ket. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6. E. alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01. l/s-ban I 0.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. rnm-ben .0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk. DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min. Kb. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15.05I Otperees csapadek. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. mertekes a \i. Aknak meretei Id.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1..9 Minden.00 m. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer..80 m.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere.8 m -ig O. Nyilvanosan (pI.05I Otparces csapadsk.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra. Helyisegmeretek: kb. 7. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre.. <D-@. m2 '1'=0.00 m.S 2.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1. DIN 19 .9 x 0. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: . Falai teJeljenek meg T . vilhl. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 . hal '1'= 1. pl. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap.0.92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r. '!l(O.7 7. g<lz6ra 6. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl.40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2. 2 m munkamagassagu aknak 0. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. lis r= 300 I/(s .3 7.50 m.5 A m2 '1'=1.4 m ·t61 ~O. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba. belmaqassaq 2. gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3.. r5(o. A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole. 100 125 150 . lepcsohazbol. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk. - 0. DIN 1986. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1. potencialkiegyenJM csatlak.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari. szellozesi lehetOseg 14. elektromos szigetel6 k6zdarab 4. hid.O!i) I/(s.80 rn...2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1.7 1. hal 114 12.. ha a DIN 19 599-ben megallapftott. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0. filtesi vlsszater6 ag NA 25 5. tutescslivek a szennyvfzcs6 9.NA max.8m <0. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'. - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen.

f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~.:rlmllrl)lre. katlepcs6s Kis tisztftomu. ~13"'Jl.an fllkle~en ~-(I. -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+. Valrollil all'Illlekle!ell g. Gll. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO.. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat.okna.~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO.(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2..zella~6 VIl"~e~(r!c...14-3..tull1ely. ~ 3.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau. t6bblepcsOs Szikkasztaakna. b): kezdessel as lefolyassal. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek. tobblepcsos Kis tisztitormi. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia.:."szCll'-k g!IDre:zeh!~. pI.91 0. iranyra utal.6 blm&11. 1 986.sliga tw.101131.. cml + kill). melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma.SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1.8-28. d): kezd6d6 es fallele vezeta .. KOpal"lrcs6 4...79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2. A2.ep(jl!!stl~I6:ra6 w. 8....es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6.ri g~too..-.lfllli!!l.ootQkJ. EIz<'ir61.9 2. G~IW:'izijllll(. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so. Klh~zh<l.)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 .34-7.. t~~""~"']'-fr n !·I: 1..4 5. ~eisi ~Il ki.:~t· vomtok 3.""zaro terenoeaes ...6-60. aklt. padl&o2:elbel1ldalakHva 3. 4.. as ~ mint az ---> @ eseteben.k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen . A h{a.m srorctt rel"ldeIk6:uenek. Gaztuzhely(4-ag6s) .:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill. .lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1. SZ<lOOdb. falra filggesztett kivitelben ..:.y.'l.-.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J. 1.llila 7_ NJI(]Il'1.a5a f!... a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1..Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl.uwzalr:lk J.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M.c:f'.ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl.i.f! FelszAll6ve.. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0. Auecsetlakczes 8 2.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!.23-3.hol osatlaloo~ OIe. .". A nyJJa:s."--. 6. A gazoll. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.&:> bsvezet6 ny~iI::. :. -+~:' 5.lUm~1d). 5.150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje.:'.. .17'\ Szell6z6vezetek.lis Az 0g!Jsi l.1 9. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda.O F. A nJlilas .zetek9 2. t6bblapcsas Kis tisztilomu.: :Il.70-1.:::: .:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f. @ @ @ Mosogat6gep f. A g&vo...J:~. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1. 7. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E..67 0. F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI.csesze.!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel)..00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC... 8 grmreletalwkel ez pI.@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.5-28.. 2. helyisegfUtil berendezas GazOzemO. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9.45SUb~\"Clz6 k. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I. pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6"..18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu. AAmic!ID Y-EI~ C5Il. ~ . 10 eml. utaias az iranyra: a): atmen6. csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg.3 Gaz tMogatararn 1.1-13.62 1..ZDlop Gazmeir.

vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni. lepcs6vila~ gftashoz rnit.\v. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni. a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado.resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ .. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t. pI. ie!z6Iampa. fllnyjelzoberendezes. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel... vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl.5 1$.f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W . A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em.:. pI.vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm. lEY DIN 40050 szerinti .:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r..:. tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl.5N. ha helyzetOk.fel. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez. feh§pftesDk. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket. hiizi.r. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek.25 12. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt. 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r. Idorele." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711.:. Villogtato rele. pI. A kazankeszulekekot.KlI Villamo:' fUtes.!). vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V. CD ® Inl ® l..). egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni.. pl. 5 mJ felett.. pI.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6. pl. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart.25 17.!.. rr-\l ~ r.. kOls6 reszek. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban. kapcsotas- ~150cm' .:i<\ lem fajtBjanak .5I foollamasa 9 W 4f. 2M egester(l. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani.I' feltOntetesevel . t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3. malyhtito.i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511.>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6.. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni.:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel.75 10 11.i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely.LJ ® Villamos keszUlek .5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel..!Y (enyjel .:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt.:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (.. masodlagos lazjelzo ® ro.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t.i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag.5 m magassag eSElI~n K6$'. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k . egyenkent 36 W-s lampas. reszeben. anmQkOd6.~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f. ~ 3. pI. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!.75 15 16.25 S. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl.00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt. B!J " ~Il ~ 1 . megadaseval Kezszan16.. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI. es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6. naqysaquk. hazi.75kW 6.@ Fagyaszt6keszOlak. ill. fenysoromp6 '. Jelz6f<lny..lvval II dJ ~ ~ r."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges.. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni.a. 2.. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~.<.. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 .:.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 . ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6. Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI. folocells ® * ~ \!. de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder. ablakmeleglto S ~ Onmak6do.!..'""'"''_. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss. 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.:. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2. ~~~~~~2:f::l~ll .n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni..!. o ® ® 12 DIN 40700 1O.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban. I. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6.nyomas.:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt. vagy szirena . a csillagok szamanak jelenteset lasd fent. -ijJJ) f.. csak akkor megengedett. hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be.. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro. KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl.. pl. Atfolyo vfzmelegit6.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI.

16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l.. ~ Kapcsol6.r. szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv.6 0.-_. kapcsol6tabla " . vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld.apcsolas- @ ~ BiZlositek.2.:.@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r.0 2.0 . Gyampilleres Horgonyos alata- (@. Jelolessel ellatoft '\!. iranyltott ~vezetek Fol.0 18.l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'.!.2 1._ .18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek..9-1..0 .. ~ -0 ~ ~.r.1 .. pi. ! i f. (bur1<Dlasa).:. akkumulalor r.7 . I:!Y ejszakai kapcsolasu.0..116 Kethelyes. akkumuJator \!. 2./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!. \t:II csdoszlop altal.2 0..2 0..:H.0 Cip6ti.r..RI Raesos aszlop \!!.0121. pl.test A Elem. pI.0 6. nelkOI onmukodo. 63 A...V zaszlorud InfralampalUv·lampa.5i vagy telep A.5 1.ig 50· 161 75-ig m' 45.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok._. pl.7 0. pI.pI..... hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f..8 3. fokozatkapcsole ellemillas..2 2. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo.8 2.:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu.5.!J vezotck f.0 . pl. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki..3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1..t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen. 2."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9.as.:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 . tamasztokar. 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo.0 2. 50 A.0124. 2. I.jjjI:'_.::!I lek. Mint e16z6.0 1. de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\. 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r.-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) ..6 .._. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl.E!nyes.0 6. Transzformalor.4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI. 18. 2.1 0.ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!.0 0. leagazasII.. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo. .akalatban ~fektetve -+- 1.:). ---_ .l\ Kapesol6 .. '\!::!I vagy ved6k.3 0. /:.k pi. Vilagit6. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6.k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4... 40711.40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben. haromsarkd 4J@ $@ hr.@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· .2 . KeszUlekek befoglalasa r.:.0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® . Vizfagyasztas-.~ r. 16 A haremsarku 3/N/pE A (.. altalanosan Csavaros biztosltek pl.. 2.. szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI. haromszog~ kapcsol6 Onindft6.0 21.0. pI. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem..0 4.@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:.:. r:.a.. foldk8bel Fold feletti vezetek. I ® ro... Tularamrels.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r. lOA es 011 npusu.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-. jelofesek.vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!. @Fold.'Y..2 1. onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f.!:3Ilomo ~ 1 a-- r::. alkalmazasok vedovezel. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro. pI. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI.:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa.0 .r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7.ig 3 45. nullazashoz. Dugaszol6aljzat \!. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm . 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep . pI._)-. tavhlv6. lemez· ~ tokozalok. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4..2 3. Tagulasi tartaly..oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4.3 0.0 0.csaro-lkeverogep 1.0 0..4 3. pl.0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ . keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap..5 5.5 3.0 . y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6.. I d: V Ifi:i!t.6.5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a. vagykapuaszlap r. 2-szeres Antennaelagaz6. Hangfrekvencias \.0 2. haromsarku fO @ r=i'.d..y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va.0.. 'e:Y haromsarku fa?..:::n.. ~ Vezetek a .. polusvaho.... infravor6s rnozqasjelzo to< ® x.0 0.op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele. ... Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 . folde· IMi\ lasheL.Y traf6haz f.. IV'lI Oszl..HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6.ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!. CSiliag-. kapcsolo· ~szekreny .0 0. . harornfazlsll ararrnoz o • • __ --. pI.Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717.. kisfesziiltsegO biztosftek (NH). 14.3 3.5 1. 4c811a) _.i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza. egyhelyes dugalj Mint el6bb.5 2. 2.vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek. 3.Y ~ _Q. 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr..161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug. els6bb· tf13' tf14I \i...1 0.. (pI. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f.3 pI. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r.lI Fold alatti vezetek. veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J...._. 1..3 3..... ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek .W 3 Nagyteljesitmenyu. 3.3 0.IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50.j"?_ Tet6tart6..5".:.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708.inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f..5 .as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z...s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":. . mm /:.:I'l\ Lefele. kapcsol6szekreny.$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl.6 . V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh.6 0.:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!. 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.

..:. Szabadkezi.-e:.Yt. $W a ®.Betoresjelzo technika Roll.es fokoszlassal ~ ®. vekony grafitceruza. ~ mez6valtozas-je1z6 r.i:l.J A."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> .ssal van ellatva -7 Q).1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r.-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r..l\ KepvatasZl6 I!. nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®.a. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: .zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :.8:f'eghegy a helves tOf:t._.D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:._ . ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® ..r <}.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r...Ol Elektromosan ® ® :.. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm). frokeszOlek.!3 mozgasjelz6vel .J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r. Vide6kamera 1...es centimeterbeoszta. eljaras). burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok). A vazlatkeszltes puna. @ <~ L . szamleletes abrak segitsegevel.:. Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo. ~ ketliis reteszelesO zar r.:i?t Tarnadas.val attetsze papfrra tortsnlk.vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @. BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1). Rajzo®. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil). 25 @. nyomtato . .in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 . Hasznalatos meg legyez6-merolec.J l. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani. ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II.. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm...\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz.. pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa. es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes . nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. Oktameter. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl._ -0)' A. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol.I. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®.' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell [].?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:.kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv.:. L'.J L-- III @ 'eI fni:I.® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie. @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?. berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites.® ~.ltbocsat6 • . r6" ® Rakapcsol6 relll <J-. vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter. ezzel iEjlreerthetetleniil..=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm.. ... Szabva. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok. ® as fi6kokban kell Kozpontok.c. Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~. Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv.\f fnO\.J r.O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak.I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!. int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny. @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®. ~ S.. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2).. nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben.! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas... megpedig szakszenl rnertani rajzok.... Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez.. racs . tartozekok t. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:.\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft.-.. Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----. ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>.0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t..val.. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0.nynak megfelelo 'eo' fni:I. KEizijelzo @ ~"..s: ".11 =--- I'7..Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®.

grafit torleshez nem kenod6 spec. Ha az alkot6 epftesz. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. sib. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. grafoszt. uzlethelylseqben. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. pl. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. tsherqepkoosi. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. rOnkben vannak. szandskunk szerint. farads agosan kellene osszekeresnie. azzal kellene kezdenie. az alapvet6 adatokra. k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. ha szukssqes volt. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. stb. a meretel. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. hogy az ember a haztartasban. megvilagftunk. azonos fajtaju. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. hogy ot szolgaljak. es csodalkozunk. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. ha pl. akkor kanyszerltve van.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. felfognia es kialakftania azt. kerOI vizsgalat. hogy szaklapjaink epOletekr61. hogy a tervezend6 butorok. borotvapenge is. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. vetett. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. Ezt teszik az eplttetdk is. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. befestOnk. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. stb. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. helyettesftettOk azt. ha mellette egy embert latunk. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . tornoren. Tasradfrozashoz: Ovegradir. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. vonat. villamos. ahogyan belepOnk es berendezzOk. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . Tudnia kell. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. mindezt annak erdekeben. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO. . evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. mindezeknek nagy jelentosege van abban.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. gumiradfr hasznalando. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. torlokes. Tudnia kell.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala.es mozqasa kozben. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. Napjainkra jellemz6. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. felosztunk. Aki epltestant tanul. vagy megtalalhassa nyuqalmat. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. gyakran hamis nagysagfogalmunk van. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. ismert. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. CD T6ri6gumi. es tapasztalatokra. rajzo!6sablonok. csak a reszeket kapja a kezebe. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. az smberbol indulnak ki. Az ember azonban nem csupan testi leny. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. ABCDE. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. Ezert meg kell kiserelnunk. mennyire rnasok. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. cs6tollakat. hogy az ernbernek a konyMban. Mereteik ezert a testnek felelnek meg. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. izografot. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. legyen ez a valosaqban vagy kepen. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. es amennyire lehetseqes. amelyekben naponta mozog. annak srdekeben. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. Tudnia ·kell. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. mindig azzal a celkitOzessel. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. ruhaknak. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. etkez6helyisegben. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. hogy a szellemi fonalat maga szoje. amely az emberekbol indul ki. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. ennyi k6nyokhosszusagu. vagy pontoz6 eesetet @-®.

mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa.130 m. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak.. rnasokat megel6zve A. Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. Az ember meretaranyai. Leonardo da Vinci. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 ." . hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. = az egesz fels6test a labt6ig i. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. 1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr. Alberti.e. r-. szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb. a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if . oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . I I I t---71G----l : A. 1/2 h alapjan felepftve.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l . kb.829 rn. szabalyt) a piramisok foldjen. lsmerluk a egyiptomi birodalom. 3000 ewel). arc-. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. E.-1 . @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. teazo helyen.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan. mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat. 1/40 h-ig folytat6dnak.R: I I I 1 : .I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon. ~ 43. ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. annak erdekeben. stb. vagy labhossz szerint vettek szarnba. hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig . A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte.

75 m... oszt<ily ro<=--. osztalyu Ol6hellyel 30 31 .r----.20 _../ .625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel. utastsrszakasz hossza 12.66 m.54 -I I1.\. lepcs6fellep6 28-30cm t- 2.. 28 db 2.osztaly -I --I ~ Sur.750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl...42 m. etkezohelyiseggel as csornaqterrel.750 ---! @ I-- ® 1125 --i .. I ~ I I . J ! II CD ~ 1000--1 I1.& III. T <> -e r-. Hosszmetszet a 2._ '-r-..~ ES JARMU . ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-..1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-. 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~.38 m 1. . )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-._ V <9~4S 45 72 92 . csomaqszallito kocsi 18.875 -I @) @ I.00.~I: ..97 J. teljes hossz 20. "" + + .\ r2. ..62 m...I '2' 2..... s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ . csomagszalHt6 kocsl 12._.I!J. abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1. Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel.___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek.62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel. 26 . egyenkent 0. 1. ..1000 -l @ I-- 875 @ -l I-.d .EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q ..45 m.. .- --. .... 1 ~ . ..... .. lelvon6fOlke) "'"""i n \.+ . I 5 <:> ""..... ....80 rajz 1.10 l.1m ---l I-.osZlaly 1. . I ~ EMBER ..... .._ ® 2375 ® I-.1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes..n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-... abranoz \...-:e -+ NCO L ... peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz . F-..... f'TI . Teljes hossz 19..

iii r+-.001 0. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik.) III A h6 (WEII1) megoszlIk. HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas.!-../ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 .92 3.. lassu mozqasu.52 50.'Coban .7% viz elg6zologtetesere 1.001 0. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk . 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep. 96 118 rd 20.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0.69 4. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM. legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7.klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban. Id. felemelkedik..5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!). (D-@ megfelel6en kOlonboz6. gossag jellemzi.91 48. 5 'C mellett. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa.31 14.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .35 1.49 2. Levego es a kornyezo felUletek homerseklete.71 41. a helyiseglevego es a ruhaval fedett.. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.64 10. -jelent6sen tobb (.041Xco. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege).. Ehhez egyszenek .09 25..:.::~8.:. Ala .+<pA)[1+0.63 7e. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van.3 0.4-9./ . Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m. A hullamhossz annal rovidebb. Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban. legyen._:. a rez hOvezet6-kepessege nagy.89 30.90 2. '.eiierr:~5 . Kellemessegerzet akkor all be. akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. tehat pI.>.28 7.3% 30. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.0 lil8 0 I r-...) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max.. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C. nagy paratartalom es fUlledtseg. A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel.:2. a vlz a fOtotestben).~! .zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia.. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16.:m keresztlll e~viselhet6%c 0. hogy megvedjek az embere .6 3.. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos.14 62. athatol a levegon. Idols falnott kb.01 0. nagy lesz a levegomozgas.~1:. poros nagyvaros. Az.. ~c:. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas.004 0.05 1./ ... es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg). A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el. MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak. A 0.2 0. es a padozat homersekleten.es vrzg6zfejlesZ1eseH. vagyis a lak6szobak magassaga . . dioxiddal.40. es lsrnet leslillyed. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.22 71. 70 l!!SO !!! 1r-.22 16.0.: ~:::::~.04)] x p 10-" z. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r. es gyermekenkent 3.~E}~.... a ledett lab a burkolaton.5 2. Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. kl.64 31.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni.62 27.. homersekle!e. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett. PI. i:.76 0.82 8.36 65.rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek .:40% es.13 2.~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer.:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid.:::.64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-.:_:_:p:p:.. lib.9% munKtira Oar.lIt4s. !elen kb. munkavagz.32 10.48 33..l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p.2 10 - 0. fUt6test). amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1.60 5. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik.:.i~. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6. sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel". 90 rd .g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3.d rd I~gz~sra vezstasre $ug. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete.i:::. ~~. Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0..:V vegzes 7-!tl/.. a h6mezon vakft6 napleny.<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g. szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak. I I ! I l-.:.t 'C-b"" 0. aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.86 75..98 5. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel. legzes (testielilletek.:':':.10 trf % CO.z 75.' \ \ \_ ". Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni. A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga. kb. Rubener szerirn-.:":':':':. amely a felOletek homerseklete161fUgg. A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha).378 X.. elony5s elhelyezessel.24. oldal. k6rhazak.:j.:1.'\ MunkaI.5 m eseten ez felnottenkent 6.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent. paroloqtatas..:. Mindenekelott krilikusak az ablakok. ha a homerseklet ketszer akkora. meghOleshez kOlonbozo. Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala .. ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 . anelkUl hogy felmelegitene..83 1. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott).~: .58 1. [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 . Mivel azonban mersekletevel emelkedik.43 13..---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz..r (1-{). tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges.5 rn3 ore.\ 1\ meg kellemes r7 .73 68.. Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek. Egy 70 kg testtomegO felnott . 140 rd kb. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik.14 1.05 0.0005 0.0 m3/h.6 m2.33 18.22 3.004 0. -.:.. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez. Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik.25 15.0144(Xco.64 :l4.25 17. a harmonikus butorozas... es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®.1 0.. 1<0.21 28.95 0. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet.5-2-szerese a fentieknek. mindenekelott akkor.. szen-dioxldot es bak.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen). Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes. A levego kering. lib.82 6.. A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO).5' eo - O_OS 0.20 . Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h..5 1. a hUilist liZ teaeas..66 20.:. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak..fr EMBER ES LAKAS kb. [ ..'··)·i)~::~5. a test verellatasatol fUggoen.u.. ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _.::l. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo . Q)~®. . l6-szor nagyobb. 0. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat.5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz.41 37. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI.51 39.39 5. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron.62 12.'is) . leghCimerseklet 30 ·C.46 1.:_:.003 0.8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·. A leveg6 CO. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet . ( 0 Bel!.69 2. t----.31 2.39 8. Alacsony sugiirziisl hamerseklet.05 0.70 1.-tarlalmat tullepni nem szabad.05 0.66 0.&. Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok)."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ .8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.25 53.4653+O.37 3.:.. JOdgo.24 22.10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers. naponta 2520 WE/h h6t termel. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki._:_:_:. ezert lak6. S.:: ::. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.:_:_:_:. ~- X ~rirt \ 1\ . goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-. Friss levege as legesereo Az. Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom.09 56. szetes legcsereje is 1 .14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" .. Szemelyenkent atlagosan 0. ban csak melyebb legzesre kesztet. aiabblakhoz 15 ra 1.28 6. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke.. lzomremaqes. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak. \ tfl.. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet..es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani. Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez...'" .. A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese. bakterumok kepzodetaplalkozasa. . Ezek mennytseqs az emberek sulya. 32./ 14 - ~ ~30 ~ ".015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik. a kellemes meleg. psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be.*20 .HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!.71 0. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6.1 me-- . borult eg. l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3.. '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 .:. Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0. oxigendus levego.1i' il.5 0.01 9.. ezzel teljesftokepesseget nyujl. eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten. ember frissleveg6igenye 6rankenl kb.~he..0 10.:. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti.40 35. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek. konvekci6val (Iegsebesseg.5 0."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk. epitesi m6dja g/m' .. ellenorzott szell6zes optimal is.Ei.. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra.. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak..lok felmelogIlo..!-. Mages sugarzott hOmerseklet. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep. kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik.0> I . ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer. port es levegoreszecskeket visz maqaval. csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik.-{). Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod. pormentes es szaraz levego. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes. Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet.25 1.8% 23 24 4.I-- .:~gQ:S mlllll:d MklSl.-..-{).r-. a mennyezelen lehUl.:-:.:. Nyaron a 2G-24 °C kellemes.. tevekenysege es kornyezete szerint .~~~£<.40 46.. Lavege as legmozgas. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent.76 7. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C).03 11. Q)-@. !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0.98 1. 15000mkg . melykek egbolt.m'1~:'" .9:3 21.59 12.! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [. ertagulat.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--.egyebkentem' literenkent. ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.:p:p:p:.n6vekvo felillethomersaklet).020 m3/h szan .0' 300 li +1 -1 a 82.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).02 m'th oxigen kb.--r--. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk.·:' •••. 40 '" 1. "- ..05 59..04)]. Q)-@ sehez.es Felnott neMz munf<avi!g.:.t. Kellemessegimezo . Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2.23 4.64 3..~.48 19.00 43.. t V V I / il II { I : '.5% a [apl. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 .felmelegedM.5 WE/h hot fejleszt. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege).15 1.

~t~.@. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k. teheragyag. ..) "/"v~·~:~~.:: kalcium nyerni taecetkent. Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _. ill. mint a lobbretegCi Oveg. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m.0. .I . teMt eletbarat. ® . tshat 28. A rez meg a leginkabb megturt. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van.preselesnelkijliparafadara. stb. Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. lalanosan nem kell tart6zkodni. . Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR.-=:.. J l I. hossz 5 m. Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. 2 x 2. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . Egyebkent (ill. <. iii. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk . tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. 16m6rftetfen parafadara is). Steiner uj Goetheaneuma . amelyet Avizg6:mOlekul. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben.. A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje. racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat.30 m-es zavarmentes zona _. Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak.1///1' .. -. ill. 15. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _. ugyminl vfzerekkel. ® ® ® ® .4 .elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok.5 m tengelylavolsagban. ®. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16. es a kb.' . (j)}.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra.~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. takatranyksnt. ®. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni.SGnoskeppen az altala]. A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! . es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. .0.akatermeleg. Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett. 200·C. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. hidraullkus meszet kell hasznalni.0. baloldali terkozokkel. Ajanlott a kvareOveg. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. ~J:~:~. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _.homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett. rovidid6 alalt. " ® 34 ® " 35 . Lin.0. . 0.15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. Masfelol arr61 tajekozlatnak. Becsles szerint ezek kb. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat.-=:.. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . @). <D halozza be. ®.. f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa.. gebb.. A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. de vegul is dr. ///////l/ 1"1111/. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott. @. eppen ugy mint a legmentes terben.. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni.. . a vonalkazott globalis racs . A 7 x 35.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _. salakgyapott61. .80 x 2. . GloMlis racs . amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. helyisegek.. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni. szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®. Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el. mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). ®. gyomor-. D6ntanek latszik az a kepesseg. Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben. kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z.. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " . .:/ . Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak.0. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott.1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst. I I I ) I I I " / / ./h'>. mint a rak. para ban kell tartani.l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel. . melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . a lemaradasa. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb.. 2. Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273..0..' / / / • . maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron.0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @). gylirt aluf6lial61.. de nem ja't. . I/ A belont61. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. III. Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb. am~lyek nem holtak. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok.'megtorikazokat--7 34./ . szfv-. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg. Fold magneses f6demein.0.@. ugy ahogy van tarl6zkodni I I . 10%-a . habbetont61. / .. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben.S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg.0 0 . amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at. . egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig.. . taolsjkent. stb. Oveg. mint tengeri fCi. aldal legfelso bekezdese vegeig). karosadast eredmanyezelt. stb. kitlino paraelnyslesl allando]a van. / . 25-30 mmvastag. vese-.. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. legzes-. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott. aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. bor.bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni. 950°C-on kiegetett . . Az azbesztet elovigya. c) gaz halmazallapotol. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes.I .. is}. A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard...~.0 . 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. Az..' . hasonl6an az allatl ~/Il!. Dicserik a kor./' / / / " szamft eppllgy. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. megkOl6nb6zlethetOek. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0.000 0 . .. Az. iii. Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35.kOisoleveg6be.'V/j' L. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat.. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik.' kultllranyag. Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn. amelyek halmozaltan seget _. as ennek altalanosan ovja magat. sokszorosan + eros ebb hatassal. 0 ·C alatt = a = jeg. kozetgyapott61. I. les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ . Palm. Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. keringesi. szelesseg 4 m. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott. A bronzot dicserik (~ 75% rez) . A femben pI.0 000. . A A befelevandorolnakahelyOkre. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold. talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. minden oldalon takar6. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak. . ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). . 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb.5 m terkOzzel_. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat.0. az osszes . selyem.. para1adara I I ./ m6don. 35 m-es es 15. . ®. a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. bioOveg. vagy 1i"'/~It4 /' /f. dara-.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. iii. 0. ill. mint dr.. hogy ugyanugy. Jollehet dr. mint parafa. J . .. szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus. szokasos az istallokat rnesztejjel festeni.0.~~. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. az epulelek. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. ~ i~7~? /r~.Jgafaly I 11111/ nak tekintik. 1/4-e a negyzetracsos hal6enak. Oveggyapott61. .Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®.oly templomok tetejetol). . karosft6 mellekhatasok nelkUl. <D.. A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _..I. preseltlemez alakban ajanlottak.~7~:: . kovafold is. letgyengeseg.plan I novenyi rost. sejtbetant61. .0 0. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az. mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki..' . 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik..' W a faepfteszet sz6sz616ja..~r-~~~~~~~~R '{}. <D.0 Szilard fodemekre terftett. '' I. A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' . Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). Tart6zkodni kell a mCianyagoktol.~:I fllJ I J .'I f. eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. molekulak. gy6gyszeraknelkiil. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. amely a f61dkereg krisban fekszik. . A mCianyagokt61 mindazonaltal al· . / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. k6kuszrostpaplanok. 42 m-es tavolsagban _.:eles tala'lj . ha geol6giai zavarokkal. 250. . ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~.' . hanem tart6s mozgasban vannak..4 . dr. b) folyekony. I I / / I I " ! " ~::.!J). I I I I zallal kell alkalmazni. Endrosmodellvizsg8lata.hogyantomak meg as teral· mezavanslsi. ill. Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es .. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb. Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. ®. kell. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D. mindenekelott a vasbetont61. allandojahoz. ald.as snyagsugiuzas lei. .'I 'II .

Hatasukat mennyezeti elektr6dak. A legnagyobb till agya 12. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik.. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti.k6naz IIak6nOz o . mos6gepek. stb. annallassabban iiregedik az ember. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!.. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben.. 180 V-os feszQltseg alatt van. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®. asztmara. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt. A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. De az elektromos OzemLi keszulekak. ugymint kalyhak. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban. sematikus abra . Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro. (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve)."'. vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. reumara. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt..: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja. olajeg6k. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban.. a napszakt61 fuggoen (R. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege. a depolarizaei6. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. valtoaramu villamos vezetekekre. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d.a 15-0s . A 2. keringesre. Dr.. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak.. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok. padozatokban. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. kabelek az 1. stb. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok. rnegfeleloen ivelt lepcs6k.rsak agyai 11.l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. lonararnlas. eS ha bennOk aramtojyas indul. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. Endros szerint) 100 . 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. hOlyagbetegsegre. meg kb. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. kllmalampak. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e.li ILrn. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell.. amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre.. ami mindent magasabbnak tUntet fel. J. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt . I I ~thelye~e" kabel __________ . hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja. amelyek a hazfalakban. Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. ember) szerveil. vagyis a plusz minussza valasa.' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. sib. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. A fakete karcsuslt --') a. A szaraz. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. fliggoleges vonalak. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. 300 m-re a lalajba is behatolnak. ugy. bojlerek. SU 3-t61meghUiesre.thth:6d6 eszakde~i tengely r. ha azokban ararn nem folyik. mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak.E.~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA . a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. de a novenyeket ls. ha ninesen aramtoqyasztas. IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek. hanem az 6ss. espedig 300-600 ion/cm'."'-..J .. ajt6k..vezetek dug.". Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek. leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ .. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton.. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges. reurnara.. Az ember a szabadban kb. A zavart z6n~n e. 25% oxigenb61 all. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. pBrkiinyzatok. vagy asztali. "S ® Ha kivansag. Tavolabbl. szennyvizes gazvezetek suqaroznak. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek. Ehhez [onnek a k6bor ararnok. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. rnivel a fekete fogyaszt. ill. HazastB. hajlamositanak.i \ I I . a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6. gaz. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is)... villamos vasutakb61. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K.. old_ ®. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. kiizepes. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 . annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6. hogy a bentlak6 IObb ®. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16. Krogyermek ogya 13. de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke. er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok. ugyanilyen vezetekekb61. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal. es akkor is.. egyenaramu mez6ket. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok.9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. htil6szekrenyek. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. mosoqatoqepek.(hideg-meleg). A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek. a konyMban. Vannak kis.. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. Foldkabel-. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani..tomI6kent" hat. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb. Az emberi test kb. Az iisszes viz.

19. kb. Magas mennyezetek eseten.000291 = 0. kb. a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe. Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk. piros. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van.. megfagyott zene" -> Neufert. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett. 10 es 18. telemeloen hatnak. amelyek . amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6. old. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. A zold idegnyugtat6. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto.. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6. A lestett oldalfalak vihl.. 70 elefantcsontszfn kb. Szent Peter Bazilika). 01dallranybol korulzaroan. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-. Aem 1 @) nagysagll.02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6.. 32 ragasztott lemezek kb. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg.. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. es bibor. kozelit6en.32 voros tegla kb... hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el. Ozemek. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. kb. Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. a szemleles ott kezdodik. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. Felfete fut6. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb. 35 meszvakola!-szurke . a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. alulr61 k6nnyft6leg. boltivekkel.. 1-9.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. oldallranybol melegft6en. vagy szCikftese.. uzemekben. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an... ezt kavetik a sarga. hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja. es hasonl6kkal.. tarolohslysken. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat. semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza.0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . A helyiseg. 5 tolgy.mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. sotet kb. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. 15 kb. kb. 10 solnhofeni lemez . alulrol konnyednek. A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . pI. kb. helyisagek bovftese. Emellett figyelembe kell venni. ® A vilagos szfnek emelnek. egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 . zoldeskek. ha a hatarol6. ill. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit. fOggoleges elek osszeborul6knak. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. abra szerint) ~7000 x 0.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet. hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk. tcrnozo. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg. 40-43 old. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin. 'egy. zold. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek..Epftaszst. es tagoltta tegyen. Aszerint. amelyeket fatni kell. osztonzden.voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3.~. old.25 kb. ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet.shOlemoP f. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek. lehuzonak hatnak.Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben.. old. Meleg szfnek aktfvan hatnak. megfelel6en magasan kaillenniiik (a).27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek.. ellazft6an. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek. 42 szarazbelon-sz(irke kb. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg.204 m legyen. megnyugtat6ak. Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. futasra osztonzonek hatnak. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@. kb.0 . feltetelezve. 70 kremszfnli kb. d = 5 x 0..egyedi eremek kOnnyanek hatnal<. 50 ezOstszOrke . hogy mi szimmetrikus. alulr61 biztos foqasunak hatnak. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. vllagos kb_33 di6fa kb. 38 sarga tegla kb. amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. 19 Ol>!~ T 10. Jasd ehhez meg -> 37. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). oldalrol elvezetoleg. bsnsoseqesek. Ligy a betUvastagsag d (az 5. egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@. eletre keltsen. 20 lagyzold. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal. ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon.. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel.204 = 1.. a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. A legkisebb az impulzus ereje a kek. melt6sagteljesen.40 16 20 10 kb. 18 sate! klinker kb. 25 kb. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. A hideg szinek passzfvak. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. Ezen a . az egyensulyi vagy statikus tanon. A hatas zart terben is nyugalmi . hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. A szfnek er6k. a biztonsaq erzetet adja. erzek egyik tanan. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. impulzusszegeny. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. pasztell .{ ® szeJessegu. ® Ha egy iralnak pI.000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla. fgy ismert. ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E . mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. amelyek az . A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. 18 vi lagos feny6fa kb. vagy ezzel szemben olyanokat. amelyek egyensulyban vannak). a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse. 20 nedves aszfal1.hasonl6 ingertfejtenek ki. 18 t6lgy.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(. BOL).

amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2. Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat.klzarja. .5 0.. BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze .. von Drach szerint ® Az egyenl6szaru. A legfontosabb adatok az r sugar.) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp. haromszag -->@ es negyzet -->©.J2. . A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp. 1. ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq.old.5862t . es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek.. y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-.5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . A .. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-.. 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI.. Dr.314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst.J2 szamsorozat 41 ..J3·ra felapftve--> 90-92.4t42135 . .4 t. Negyzet -v'2. CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki..old.5 0. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt. Az egyenl6szaru harornszoqet...a szekundumot €IS szeptimumot .J2 oldaliranyai azonosak maradnak. A _. Mas sokszoqszabalyok (pI. Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta. 0. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez. old. A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez. Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1. .®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait. ~ ".In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d.. a teruletszarnltas haromszoqs. 1. old.s . de rnindket diszharmonikus intervallumot . hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor.4 I'ho 'Ao iI2 V..BC egyenes leJe2lAMet D-ben.. ® .. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja. I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0. Ebb61 kovetkezik.4142Otl . kicsinyitasi tenyezo... A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre.. 1.41667 . Pitagorasz abbol indult ki. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni. konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken. szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak. ill.. . A. ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M. 1. CD-G).J3 ® . Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @.ahol x.5 1. mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva. at v. Pitagorikus. hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:. Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff.. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!..4142135 t 0. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel.@ mutatjak...J2 = 1. AC-n=c.41379 .. az s Mr es a h maqassaq. _.5857865 .®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A. -->@. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D. koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala...' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0. ill. arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56.. old.4142857 .5857989 0. A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:.. Mindezen abrak mellett L. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal.5 0.-. 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg.5857143 ••• 0.. 15-szog -->®.J2-re es. az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel.M--+-m-l I----MI---. " n-1 +1+G --711.58333 .5 1 0. meghatarozasukat --> @ . amelyeket helyisegek szelessege.-> 42.. Lenyeges.6 I >11 t7 1 t. diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @.. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63. lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _. old. dereksz6gu haromszoq.MERO terracsszerkezete: . 7-sz6g --> ®. old. Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra.. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" .. ® (--737.

9 1549.6 6563.26 0. .56 25.3 2506. kor.. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel. amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel.96 1..8 1.53 7.29-30. old.Q. 1.7 36394. old. old. kepezett meg egy kek sort a 2.4$ 0. a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is.MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18..4 .5 17182.8.7 16. A lab a k6ld6kig.49 9.S 8591. szfnpadi epttmenyek 5.4 7. 1828.85 27a. Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad..7 478. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie.5 10.2 26. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.9 0..8 365. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend.8 295. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.10 0. old.. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r.. old.5 72768.7 66.--> @ @_ Major minor \. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59.8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese. ®.9 t13.. A I = Major arany mutatja a negyzet.413' . lasd -4 63.83 106.07 15. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben.92 3. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik. ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok.6S 1. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott.:. szazadoan es kesobb nem a harmonikus.8 4.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0.01 @ Ceh-haz.5 27602.rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta.66 2. Vizsgalatai szerint pI.92 lS9.0 20.73 727. 53. Az egesz epftmenykomplaxum.8 226. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel . az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt.7 13901.. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @.01 85. Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett .. negyzet. @ ® 0 ®. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952.4 33..40. @ . ujjhegyekkel). A 18.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD.9 10619..86 363. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .3 4056.57 5. amelyet az aranymetszes rnereteire 108.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral.2snakar 4..26 12.0 139.86 0.0 44985.2-66.20 0. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _.02 0.7 56866.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®. EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40.75 m-b61 indult ki .45-25.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese.--I-r-=r---r--+---. 1.':-'r-. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem. j611ehet ez valosztnutlen .53 0.40 0.8 2.1 stb. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G . otcetso 01lar6 6.03 0. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-.o2 171. Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel.Toukou" szerinti Modulaci6jukat.8 4$.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol. _J 1 I. hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.:.4 957. Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1..01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese .. Le Corbusier.4142 . 1.8 3. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre.. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul..5 774.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 .: a Metrikus Rendszerben kifejezve .63 . szazadban es kssobb nem harmonikus. -4 40.81 20. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz.6 2028.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato.16 0. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59. akkor egy kllencreszes racsot kapunk. old.80 566..:.2 6. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G).9.-"'--r---. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol .4 1.. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel.2 125S.13 0. ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez.382 -+---M = O. a kfnaiak .88 449.3 53. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant.04 0.0 22492._.'---.10 S2. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz.19 65.41. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara".9 162.33 0.6 591.6 stb. 1177.26 1.O 69. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL.. akar keplettel meg lehet hataroznl... . _ 12 24 ® Szent metsz8s. ..--'-.06 0..4 5309.79 2. stb.70 0... A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3.74 4. Az aranymetszes azt jelenti.91 . amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak.08 0.5 0.94 224.1t. a fej. a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre . ~ 95260.0 1. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a . epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13.. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek. haromszoq. @.6 3281.

az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. mint minden igazi muveszet. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j . kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6.. ~ \..... "nadkotesse1'. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t).. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek.. minel erettebb.. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. f. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en.. as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb . _ . hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747. az"iglu' ® Az elso k6kupol8.. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak..1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek.. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese. szovetek kotesi. @ '. fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . nem annyira az eredrneny. - _ beji. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek.old. Az "orokos formaikaf'V. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®. ha azok klzarolaq ekszarformak.csornozasa". meggy6z6 alkotasok. ---. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik. uj. maradand6bb a muve.. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza. hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f. Azakivansag.id. teret. Hasorsokepp epOi teli haze.. hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek. ha nem azonosak. kesobb lesz ebbol tiszta... egeszen a szazadfordul6 aut6jaig. _. celszcni. old. 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien. Hiba lenne azonban azt gondolni. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra.lt.. acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek . alacsony bejarati ajtilval f. ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak.. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak. rudakoot. lizenas epitasm6dhaz. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. levelekkel. tartalmasabb. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. uvegben. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma.irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39. valamint ugyanezek kr. Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI...kat a rorraak epltettek..faragottterm9sk6vekb61 raktakki... A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe. as lIanfo· nadtlkb61.. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak.. Ez taplntatot." gazdasagosabbfodamperemmel. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket. Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket.e. old. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 . Mas anyag.z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek.ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 . Mi meg rna a betonban.Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. Wersin. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel.. akkor is. vagy . vagy vakalat alatt jobban eltOnik . h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal.9. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta. A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve. Az anyagb61. de a helyesseqet igazol6 peldak . as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet. amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta. mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®..EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij.. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva.. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. az epuletsarkalttisztara munl<8. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at.. Ebben nekunk.. lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara. de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait. 01cso. meg akkor is. onuralrnat.. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak. hejazat. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) .. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h. gyakran (ires forma... a kornyezethez illsszkedest. " .amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. kozottOk ablakokkal).t. "akiknek van mondanivaI6juk". ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40. Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt . elvezetett a k6bOi keszOlt.zaka Fold osszes. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit... k6vekb61. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. az epitmeny szerves egyontetuseget. sz. er6s muveszek. csornozasi. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa). Elemi hajt6er6vel biro. eltitkolnak. szermaval. azonban egyeni arc nelklil. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok. eltakarjak a szemet. fa· (ban gazdag orszagaban epullek.

KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. kOzas parkokban.Jiiiiillillill -plnce A XX. termoszclesvilagltastl cellak. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk. ® ® Epft es z: F.. ezekl61 fiiggetlen vekony. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert. tolOablakok... nagy. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes.Wr. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. ez kinalja maga! hejszerl<. L.. 46 47 . _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj.Alegismertebbkonnyti.nyitattcsamokokkevesoszloppal. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. old.2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony.Tl~~~·:_)r f.z: a. Niemeyer @ Epile. ® ® Epitesz: O. vagytoronymagb61---> @. a szeles.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil.. csunan lerelvalaszt6k.. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen. ellentetben a vilmosi Korral. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI. az anyag lehetett kO. eltolhatd falak. a XX. a tavhiedelmek. onmagaert val6 Ores. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @. szap.. parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. szazadban mar kevesebben. fa vagy gipsz. hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. L. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek.. szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). felszabadit6 kerete a Az. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . Novicki. Nemely epftteto as epttesz a 15. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®.zr. Iin6leumburkolat. hanem eroszakolatlan. @. azonban nem mindenOtt megengedettek. sorolthejakapftesahez---> @. A lak6ter. ugy. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem.ghl o ® Epftesz: F. 44. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. nyitottan a termeszet tele. megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I. sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes). Ahhoz. napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel. szarnyas ajt6k.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave .. ® tak ..hazmagb61---> c1). M. nem teherhord6 valesz.. rabl6k es dernonok elleni erodftmeny. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat. nehezkiskapuk.. faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @). nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva..z: M. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6..es kiils6 falakkal epfthet6. Epfte. KOlsO. Donto az epitteto feladatkltuzese.. Az epitmenyeken es reszeiken. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX. allg lehataroltan-e @_Konnyu. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto.es hangszigelalest ezavatoha. csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @.togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. taksrekos. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. a hiz gondozott. szazad gondolatai as erzesei kozott el. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan. elektromos rnozqataso. Old_al _ . szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek.kany leherhard6 acelosztopokkal.z: L. @l. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill. HAzAK . szobasorok..si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. ill. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora. Merevftett Epllo. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles.ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak.

-. k6rhazak. 1. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10.5 rn-re van a talajszint felett. 0 Egy eszakkeleti fekvesu. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. stb. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas. Az alkalmazand6 epitesi m6d. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. 4. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. mind az epitesi helyszfnen. 5. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9.. nagysag szerint) 6. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik.262..-. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5. Jobb helyiseg· kialaklt8s. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben. a behajtasi lehetosegek. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes.. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. A lehet6segek ktmentesehez . fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. 5. bejaras az utear61. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8. hogy .. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul . Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES . Az epiteshez. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4. telefont. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. 51-58. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok.. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. 9.. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni.. A 4-es javaslat volt az eplttetM. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. 3.. old.. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49.) 3-12 h6napot.- M. Amennyiben nincsen korUlkerftes. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent.. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. a meglev6 tak. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. vizellatas es elektromossag mern6kevel.----. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. fgy valik erthet6ve. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. nagysaga. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket. Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo.eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI.-.49. beepitesi terv. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara. old. telekvasarlashoz. fgy keletkeznek a letisztult. A meglev6 butorok meretei. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. de gyakran mar ez elott. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . rneqhatarozott. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a . akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. 3. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. oldalak kerd6fvei szerint.- -. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61.akar legyen ez csupan osztonzes . vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. beepitesi el6irasok. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese . Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta.. a szornszedsaq. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest. a fOrdoes talal6t. a telken beluli szintkulonbsegek. a terepviszonyok. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6. 0.-. es 50. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos. egy filigranszeru kareolat a masiknal.. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. Milyen a ceg fejl6dese. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. az epitesi feladat es annak szervezesi.2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes. es 50. A tervezes el6tt ismert legyen: 1. a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1.. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. A megval6sftas alapjai 1.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. Kivel kelilefolytatni az osszes. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. 7. --- -- ~0- --. A meglev6 epuletek emelet. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. a esatorna. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. 2. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9.. magassag. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2. tajtervezes? 4. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3.. kes6i rruivek.. stb. Megallapodasok dfjakr61 1. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . Ennek befejezesekent. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. Epitesvezet6 szukseqes? . amikor az epftmeny mar majdnem kesz. Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. meggyorsftjak a tovabbhaladast.. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4. 12. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz.. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. a futes.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. A vfzvezetek.1 keskenyek. 3. 48 49 .. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. Id6sod6. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben. old. el6zetes megbeszelest? 2. az uralkod6 szelirany. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1..-- -.6. A telek elhelyezkedese. a megbeszelesek a statikussal. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8. 9. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6.-.. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6. Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy. els6sorban lelkileg..

szemetegetes. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. vasbetonepftes. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. Milyen vilagftas? Aramfajta. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. vonalas diagramok. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. meretek.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. milyen id6szakokban.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2. § LPH 6. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. Kifrasok megkezdese? 10. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276.minden. reszlet. Milyen a helyszfn altalaja? 2. kapcsolt gerebtokos.ilettervezes HOAI.. feszUftseg. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. abra). Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). 2. milyen tormaban. jegkeszftes? 17. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban.55.. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu. 6rzese. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul. terOlete. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. melyek dragak? X. hoi van? 22. acel. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent. aida!. vlzvetell helyek a szabadban? 18. §. Milyen a hutes. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. anyagra (pI. salakfelvon6. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . Milyen ablak. oldal ®. c\. 15. szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. vo. §). Milyen a fUtesi m6d. Koltsegbecsles? 6. pI.). Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. traf6. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak.0 Kiviteli tarvszes 1. vazlatterv (7%). a helyiseg vagy helyisegresz hossza. gazdasagi. Hogyan kell klkepezni a pillereket. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott). szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. abra) szerint tortenlk. sze· lessege. alapfeladat HOAI15. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas. red6nybs. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. stb. adottsag-e. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10. pauszpaplr. Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2. rendeletek.0 Tervez6i movezetes 3. milyenek a kirakasi lehet6segek? 3.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. szaniter. egyeztetes szakaqi tervez6kkel. t61thet6 esovlztarolo? 14. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. tervez6i mCivezetes (31%). szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. B. ® ·KUlonleges tervek . a kivi· telezesre erett megoldasig.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. apftesi hatarid6terv? 12. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. Milyen a hfv6berendezes. padI6burkolat). Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. milyen hulladekok szamara. pal16tokos. a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt. fOlkes. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez.. teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. szerint. utja. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban.2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1. vezerl6berendezes? 23. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. nagyfeszUftsegO allomas. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. halok). 1. jogi. Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu.ny m3 fedett. elektromos szereles.. ® *Resztervek (= reszlettervek. engedelyezesi terv (6%). Milyen lehetett az alapozas ? 7. stb. sebesseg. uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. cseng6-. h8.und Architektenleistungen) (1. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61). fa. elektromos futes. §. teljesf· tesi fazis. papfr-osszesajtolas? 26. egyedi tervek). Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok. gazturbina. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. kOlbnleges feladat HOAI15. zsalutablas ablak? 12. harnutarolo. muanyag.6posta? 25. 5. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben. paratlanltas? 16. lranyvonalak. ara kobmeterenkent. nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny. §. felszerelesre (pI. magassaga. a versenyeztetes el6keszftese (10%). Reszletmodellek kldolqozasa. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa. teljes kiviteli. amennyire az szOkseges. Milyen ajt6k? Acelkeretes. azok vizsqalata formai. 1. A tobbl. emel6gep font vagy alul? 24. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15.0 Versenyeztetes 2. festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8. El6legfizetes. acel. miiszaki. gumiutk6z6vel. Milyen a szellozes m6dja.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. fCites-. Tervezesi segedletek 1. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. adott esetben egyeztetes szakertokkel). Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban. es 4. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. alkot6i.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1. 1. EtafeMtel: az alkot6i. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%). szikkasztas lehetseges·e.0 Kiviteli tervezes 1. legtelenites? 20. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi. fafalu. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. vasznazott. pI. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. meggyorsftasi lehet6segek? 8.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. Tenderkifnisi segedletek 1. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. epOletfizikai. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). funkcionalis. keszpenzes fizetes kilatasba he. pl. hoi. A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. Epftkezes kezdete? 14. kerteszeti munkak? 6. sze1l6zes-. keskeny nyorntavu. szelkerek? 21. C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese. Terlehatarolo epftmenyek eseten. Vizsqalat: harmadik. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je. Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%).0 Epi. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. stb. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. iratrneretek. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. § LPH 5.2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. energiagazdalkodasi (pI. ut. fenyjelz6-. a vegleges. Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. M{jszaki alapok 1. rrnlszakl. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve. dupla munka).. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. Die s e I . tertogata. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. VOB/A 9. epOletterv (11%). mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. falburkolat. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok.0 Epiteskivitelezes HOAI15. teljesftmeny. retegelt lemezes. Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. terheles? Mivel terhelik? Bevonat. piros. valamint a tobbi. •Alapfeladatok: A 3. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. Terv (meretaranyos)? 5. sajat aramfejlesztes. kivitslezesl rendeletek.specialis szakagakkal (pI. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. kek.EPULETTERVEZES KEROofv VII. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4. pI. Egyebek VIfI. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten. selejtkepzades). Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. Engedely. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. az egyeb a szakagat nem erint6 .1 A feladat meghatarozasaftartalom 2. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. hlvatalosan lattarnozva? 4. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3. 50 51 .0 Epulattervezes 2. munkaid6-veszteseget (Oresjarat. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1. pI. oldal. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. DIN-szabvanyok.

§ 4.amely sem rendelet. a reszvetel. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. o Ki. • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. Ajanlatkeres. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek. 110-12. ~ 56. mennyisegenek meghatarozasa. 645: A megrendel6 felel6ssege. • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel).utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. 5.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek. 4: Kivitelezes. teljes korCiszoveg) az olyan. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. ilLtetelszammal ellatva) ~ 56. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). rendezest. amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul.es kapacitasi tervek keszftese. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. versenyeztetes. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg. stb.). 15: 6raberes munkak. 52 53 .kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. mennyiseq. nyelv. 14: Elszamolas.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. az epites kesedelmet. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899. a HOAI 15. elszamolas mint az AVA (= kifras. 650: Koltsegbecsles. Vlzsgalati jegyz6konyvek. . Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. A VOB 3 reszre tagol6dik: . Elszamohis . ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg. garanciak. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek.) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55. 1. Targyalas a tender palyazoival. muszakilag kifogastalan.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56. 632. Az objektum figyelemmel kiserese. stb. Kivitelezes . specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek. a megfelel6 helyen). 635: Nem teJjesites miatti karterftes. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). szamltasok). dijazas. . olda!. rmiszaki. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. . sem torveny . KOltsegellen6rzes. 7: A kockazat megosztasa. ellen6rzese es bejegyzese. 638: Hovld elevOles. 6+7 teljesitesi fazis. sIb. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57. es 7.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9. oldar. A vallalkozasba adas megtortenhet. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. ®. hianyp6t1as. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. melyek tartalma pI.). felmeresek es levonasok). ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv. atveteli eljaras megallapltasa. oldal @l. • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese. A karbantartas es gondozas ellen6rzese.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras. Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. Ervenyessegi tartomany . Teljesitmenyprogram . az ajanlattev6. ha arr61 meqallapodas tortenik. munkak 100199. • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. Epitesi napl6 vezetese. ~ 0. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. dimenzi6 szerlnt. 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. sto. 2: Dijazas. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa.ellenorzes. hivatalos engedelyek). k6ltseg. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). ellen6rzese es bejegyzese. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299. A tisztazatlan. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel.min6segi feltetelek.sa a megfelel6 id6ben. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3.segedeszkoz6k az egyertelmu. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55. Ha a felek a VOB-ot . csokkentessel. Atadas utani bejarasok. pI. oldal ®. Az altalanos szerz6deses felteteleket. @. KOIonboz6 Otem-. kOlonleges szerz6deses feltetefek. 636: Kesedelmes teljesit9s. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. § 8+9 feladattazls szabalyozza. megfelel6 mennyisegben. 641 : A dijazas esedekesseqe. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. plusz k61tsegeket idez e16.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. A kOltsegvetesi kllrasok . Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. §. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. szerz6deses feltetelek. ): koltsegvetesi kiiras. 3: Kiviteli dokumentaci6. 3. o. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek). VOB AlBIC reszei) ~ 55. 16: Fizetes. tehat a . Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez.as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. anyagok rendelkezesre allB.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . Az arszintek felallitasa. 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. BGB §§ 631-651. Minden sz6vegelem szamozva van. • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. 5. 4.kfvanjak alkalmazni.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15.vagy atalanyarai alapjan. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal. 13: Garancia.0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. 01: altalanos. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. Anyagoklepiiletszerkezetek . A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. felmeres.) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . k6mOvesmunkak. iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. 647: A vallalkozo zalogjoga. . esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. §: A munka fajtaja. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol.. kezelesl utasltas. esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek.. gepek. ertekcsokkenest. Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). stb. §/3-9 ) .®. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. @. 2.az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. ~ AGB-torveny 23. amely vitat. . 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. 646: Atvetel helyett befejezes. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. rnennylseqe. ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak. hatarid6k. hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. Allapotfelmeresi tervek keszitese. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek .a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak. A bearazott.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta. Nr. 12: Atvetel. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. § 1. oldaL @. oldal. 3. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. Az objektum igazgatasa. Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. teljesitesi fazis alapfeladatain. ~ VOB/A 9. Cfmek/tartalmak: 1. Kozremukodes a megbizas odafteleseben.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB). A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten).VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl. az arszint meghatarozasaval *). oldal @. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese. 644: Kockazatviseles. § 1. pl. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik. + iratok. elengedhetetlen adatok. Id. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. a feladat leirasa. 3. amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). oldal @. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama . tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. 11: Kolber. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. a hianyossagok megallapitasa celjab61. epitesi napl6. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des. 18: Vitas esetek. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. VOB/A 9_ §. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan. § szabalyozza. oldal @-@. pr. 8: Felmondas a megbiz6 reszer61. oldal @. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. 5: Kiviteli hatarid6k. tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. hianyossagot. A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes. elszamolas. a hibak megallapitasa. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv." 2. kOlonleges szerz6deses feltetelek.a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre. pI. oldal.. a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges. A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55. standard szam) ~ 56. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . min6seg. funkcionalis.. 17: Biztositek.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek. olda!. Szamitasok ellendrzese. stb. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56. rovid szoveg/hosszu sz6veg. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . 2. foldmunkak. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja. a feladat fajtajalmerete.®. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. . amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. §: Dijazas. Garancialis hatarid6k telsorolasa. lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. valtoztatassal.

a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete). hibakhoz. L szabad mere!: W 55 .elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. § hianyossagok 634.es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek).l! aorazolnl.. 648. 649. terben). 3.) 13. A feldolgozott. koltseg. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek.5 em cementvakclat .itemterv konzekvensen el van valasztva).ink). 639. pI.N.. .t_ r====:-1 . A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez. "dummy". a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye).) 13. § dijazas 633. szokasos m6dszereket tartalrnazzak: . fejlettebb..) I . v~latterv LPH 3 opOlon. kOlonleges tervekre). ~ fenn). izel s 4.. § szavatossllg (Nr. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method. oldal @.:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :. 637. 1.) 6. Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6. vegpont SAZlSEZ).) 5. 7. N h a . A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl). l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende".04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia. ellen6rzeset szolgaljak. CPM) ~ 58. abra. .63 N 0.v{z ·C 20 "'. tobbletkoltseqekhez. 1. Folyamatok anaIizis9l. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza.. .:to$itasi ml. xIh I~g. § biztositeknytljlBs! H3. § oraberss rnunkak 4.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. 644. B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645.tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek. 1~ 1 iii I l_g g .(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. ----'. sib. §-ban .Melyis~g. Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben.. oldal @. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6. Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk). A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i. 635. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n).€IS lapburkolas. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51.. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo. sib. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! . fogalmakat ~ DIN 69 900. 22. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites. § kivile!ezes 9. § kMtelezes (Nr.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban. vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak. 7. '10M 'lvelel 1. oldal @-@. nem leolvashatok).§.891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<. (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A. nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre).475 N 4. tornyok. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk.) WB-tali lil2jelzo kapcs.o.4) ( WBS--ua.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek.oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B. N N F 1.znos ala plerilletfie 9te!.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes.ljog BGBSS1. felrneres.3/ 2. alagutak.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v. F. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont .) abrazolasa ~ 57.-I..':D~6 SP-ObrMi SPA. alkalmazhat6 eszkozok.6) H7. D = id6tartam. .oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek). 643. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk. atv Ie 16.-t~. az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k. Elmeletileg az esemenyvektoros h8. folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg).4.+szer.3k (R} DIN 18307 Gaz.. 638.ast koveto?n k:. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz. A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method. § szavatossag (Nr. szemlelete~.pites 1_Fold. § kB.S. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. •.09 L 2. 6 7. oldal @'.a vonalas diagramok: sebesseg-. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi. az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. § atadas . csokksntes 636.. visszalepes.~m-"""'. (:$atom~si m!Jnk.47 2.5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S..tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat. .etiIOzjelzQ GAo. A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent..utalas 12. § kivileli hatarld6k 13. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett.'. A parhuzarnosan foly6.363 2..es tamunkak Ace-1.uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek. Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6.nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait.n 0.5. resztsrvekre. pelda).7.6) I 4." klvtelezes. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. lak6sz.hasznosba be nem szam>thato. Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli.) H 3.67 B. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz. 5. § a kockazat msposztasa 12. 646. . 651. 650.000 N 48.92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2..69 19. elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM).legkesobbi ke.nines szabalyozas .47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha." 11.16terv is lehetseges. 3. 1985. nelkCrI 8. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik.. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel). --"*-~---.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides. oldal @. N 6. § Nr. tavak as lengerpartok bi. szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast. egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok). SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl. utak. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend). 1. § kiv~elezes (Nr.p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle. § szavalossag (Nr./ szan. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. elkez6 szelf. lap).:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4. t• . Sib. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57.oldal@. tervezeset. esemenye csom6pontkent).as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. A nem kielegit6 projektmanagement. Werner Verlag.as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui. A folyamatcsom6pontos h8.. hibas erszamclashoz. A projektellenorzes.36 L l L 2. 640.3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1. 2. magassag. az esetleges helyisegkonyvekre. szawloss 9 12. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt. ut. gepprogram) ~ 57. 3.475 m' N 14. 3.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC.zd6-. Szerkezetepites felel6ss6g. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez. § hatarid6 megallapitasa.nines szabalyozas 8.desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. § szavatossag (Nr. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban). 647. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak. Az id6modell determinalt (~ CPM)..zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma. 7. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett).. abrazolasat. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ. elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre.si. az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton..s (AI DIN18205 Vlz. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye).rterftes. Jelmagyarazat. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 . § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas.47 2.utalas a 2.iOn. determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van).. egymast61 fOggetlen folyamatokat. oldal @@@). 3. 641.47 N 15.lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3.hal6k: (hal6s tervek. vezerleset.4. kemenyek.. g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont.ze. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli.. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese.. epitesi Iolyamatok abrazolasa. 3. akaoajyozterae. az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek. LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez.3 alatt tlsztaztuk. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m.49. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl. resz. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik. Dusseldorf. •. " . § elszamolas I 15. § szavatossag (Nr.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes. 642.

m2-enkent betonacel: kg . a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni. _.) + Palyazati feltetelek (VOBlI7.02 Alaplemez keszill:. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton. az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St ...mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton. J.. pincefal.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal.llel. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3..szcroldbeton. LPH 8 Menny. Felmeno epO!etszerkezetek.10 OM/·. 2. egy sorban 2. Kulonleges kovetelmenyek: .. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1.. 21 20 19 18 11 16 1... M'~ Miij.. 2.gvet". bek.egysegar a letrason belOI 2. Menny..10 OM egyeb: '. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35.01 Standard feladal szama. o.. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI..70 3748.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3.. lefras 105.. Reszletes lefras 3. burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk. dij: 24. K-Nr. betonacellatbetonacel nelklll. .gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f... ·W W a 0.0 m' dq/anyag/egyeb:24./"."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d.02 35..0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61. vasbetonb61. § Nr. _ . Ratord.1.. zsaluzattal/anelkul. 12 em vastagsagban. .60 OM anyag: 11. 4. _ . 2.50 Napok A munka sorrendja: felvonulas.m2/m3-enkent. bek...az egysegar es a mennyisegek lelrason belul.2.. § Nr. -hoz . A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani. spftkezes hslyszlnenek takarilasa......§ Nr.02 105. . zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr. 7. Utprofil klalakltasa. vasalatlan betonool. (hely rneqadasa).. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI. § Nr. fold· es bontasl munkak.. m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal.ni betonja.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748. oldalat a lelras els kell helyezni. baton: m3 .. Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket... m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal.m2/m3-enkent zsaluzat: m2 .) Tenderokrnanyok (VOB/A 10. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz.to fB • ~ I! I 15 0 2.. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz .""..2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28. 2. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek . vizszintes aljzal.~s {LB) Forras.4..12 em vastagsagban. T. § 15. d6Ies. @ 35. B.go.se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61.. Pelda .70 3748. VOBlB 1..es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. palde ..60 OM/l1. 1-3.... Jtjn.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2. ""g. egyik oldalaval do!!.· tas h/egys. 105. cm vastag. kirr. Munka· folyamat Egys.1 tetel 15 menny.lok (BVB) (3) ki.1 szakasz. § Nr. vizszlntes beton felso slk.d. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap.. betonb61/vasbelonb61 .' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To.M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 .. palda . 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (. het.) Muszaki tartalom (1) kolls.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek.. @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17. A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani. T" T. c:I' Q S. _ .. § 15.

.v.. '61 ).403 401..••. k6t6gerendak. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet.• 1adI1 . 1000. ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ.~ \SV I G) A normal s.5 m .31 ... r . a 32"t a 31 . Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1.•. falkava merete.. H. szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik. vegUl pedig lefCizni.•• hnmr . pI. •. . Legjobb.nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek...q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• ..20 18u. 1. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara.amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof.zerrel =={> 10n g~".z.a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u. stb.i:-_::.4. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk. a 62. fugavastagsag.25 pontos erteke" re e& a 7t = 3. AV..•. Fwahim -... szerkezeti es befejezo munkak mereteinek..502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0.... Kclln·T.. < •••• 'H TiIIrbHct. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2. de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi.yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde.. a labazat maqassaqat..12 9 u. At.oldalt...w.) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{.:. pontosabban 1..•••... A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak..r.. A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os. hogy arra a jobbra..lknopl' ••. LUitu"lISl . 1a ~G "'OM-a.rd . ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk.•. A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti. Itl. 2·e..3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak. legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka.Q. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak. iIletve . .302 104. isrnet normal szarn."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u..u'l· T.. teg" lak.sa $b $d " .udlfen . :t. vakolatvastagsag. -!. (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van. az ablakdeszka szelesseget.•.301 203.alapja a tervezesnek es kivitelezesnek. ...8 = 25 dm .14.501 404.zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz. szarutak.. az ezt k6vet6 szamot.dn"r'I5I . . -. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban.-.W2 12 0 T.. -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat . kSon •. ••.+2 40 32 44 60 sa 48 60 o ..oI6<Lls a 10-es ~. .. annal inkabb az azonos epuletszerkezetek.'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc. Steck . :t.1 .'•.. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben. . rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500.1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret.2 .7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --..... btkJ. 2 kczdes 0 2 bef. A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak.--••••••• -- ro~amat eorezema fo. lJ"'I.16 artekekre figyelemmel 3....:. az epltesvezetenek..0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat. Folyamattablazal .... + 1 AV· Nr.. Dr. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• . -7 <D.. o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly.. a lapokat folyamatosan vezetni kell. (MPM \10...22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 . amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek.. 1..00 m.14 10u.0 -..~ . . 1 Fogalmak 1..304 302 301. Tijrfw.016 m."'. . i. hn.... A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg.) !Ii OJ normal sorrend O.•...O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM . lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak. fclyamat nlllla·~sszekot6 v..Ide kell pI.. 125.. ..•.I. ... Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts. igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen.. befrni.--. ido altai meghatBrozott...402 403. pI.1.s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·. $ ~ Z=0.~ •.. szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk. 51.p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel." . 63.5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel.2 Szabvanymeret: a szabva. Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen).. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1. 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k .. illetve a" 10 == 3.t.J"..pitrn"ny f>2..rovid leiras Nr. A ..0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel..9 . ~ D. 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala. _... T ....~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 .% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij.•... . a meter. . 250..) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l..) . .. !t 1) ~ a lane jateka :Sc .402 303.16. : @ ..4Ht .. 1'2. Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em.. 16. r ••••• Yu-rbCott .. Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni. Amsrlkaban a 40 coli == 1 . Kienz!e szerin! 59 . .. . A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara. u . _. ~11t1' . ....e ~ • H{2. 500.. de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok. DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese. . 0 0 0 ertekelkksl. @ Folyamattablazat (CPM) vo.. valamint meretezesi.3 48 60 7a Kapcsol6das fel... horonymeret.. RohN ... • O.. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u.8. ~p... 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel. :Schl1lcu:liNpptI •. Az epOletszerkezetekre vonatkozo....att-rtlrd .ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u. Oz . 8. WalChlN<:UrI.. W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••.1! j.. 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s.t Tu . "$dua1N". . e~.: . Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en. 'VorhCl"inta cn ....•.-. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi.lag .-.•. Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra. Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O. n tt!2 'It 21< liO & * . 250.rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal. 31 . tUres.'I.••••.16 12 14u.s 2. .. kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy. oszlopok.. + . az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot. III 7 • 'a l ~ . 2. L. 4.:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 .. '0. ezek pI..6Iagcs folyamatlal D.•. .. hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen.oIdu"Si .. kiliGIor.1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• . Annak erdekeben szOksegesek....5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat..S 1 u. szam/end.: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok. a friz rnagassagat.ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ .5..__ _.0--. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 . tarnaszok. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras..-.. .15Gre.ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r.9 kritikusul "..

2 em.5 20 22.00 m.00 m. 100. a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek. 40. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62.. A DIN 41721.00 m.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. b) t. szlntmaqassapok. 43% 50 56'/.50 m. alta laban a tatablas epfteshez. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet.25 m-rel a metrikus rendszerbe.5 em-rei..5 40 42.. f5demeket. 1. a racskoz az 1.50 m. pI. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4.0.818 m volt.blazatb61 kell venni.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg. 1 em 8 mm.501 2 = 1. pl.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. 50.1A Szerkezeti maret.Jlasa 1. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes. a beton eplt6elemek -4 72. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0). 93% 100 100 100 100 82. 80.25. 60.5 es 10. nyers fodemvastaqsaq.DDD 2.-----1. Reszletesebben: -4 BOL.25 mm. szarulakat. Mertekad6 a porosz lab volt. stb.5 55 57. 25. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62. amelyeket a tamaszok. allokoroos fedes horganyzott. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta. Ezjelent6sen leegyszerusftette. oldal.st6! tagg6en 60 61 . atteheto a 31 1/4 emes rneretevel.00 m. 37'10 41% 37 'I. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel. 6.®. 8. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. a konyok 62. . szintmagassagok.5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak. ". nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga". Ennek t5bbsz6r5se adja az 5. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei.25 m szelesek..2. a kemeny farostlemezek. RR . a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi. ahol a favazas (. b.5 10 12.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 .Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess..0 stb. vakolatlan ajt6.blazatb61 kell venni 4. teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni.iletek 1. 0. 2. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4. Ugyanezt az 1. hataroznak meg.5 95 97. 30.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. pI. (62. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese.5 15 17.25 = 2.5 70 75 70 75 as 'I.5 75 77. epit6anyag-. 66% 75 75 75 68% 75 81'1.. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-. c 2 CD Regi dan tachwerk haz. m-es tengelytavokat. 5 mm. Teglak.25 m. A porosz. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest.00 m.25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian.. 1.5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. 1..es ajtonyflasok -4 175-176. 0. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni.S 25 27. szeler.5 90 92.. A szabvanyos.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan. 12'1. a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2. Ovegsavokat. esaknem egyenlo az 1. ajt6kat.250 1.€IS ablaknyllasok rneretei. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal.5 em.3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval.219 m. '10 60 60 62'/.1 A szabvanymereteket.00 m. Az ilyen felmeretek 2.I' . kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep. 2.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2. Ozemi. rajnai.25. 15.25 em. e es d pontjainak. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2. 3.neneket. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun. 7.5 mm-es (nevleges teglameret). tart6k. 8 'I. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI.5 85 B7. a 25 x 12 em-es regi.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. falk5zepek.25 m-rel.50 m). Egy 62.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27.es vasbeton szerkezetii epuletsk.. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1. kapukat. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2. ipari es szallasepi. B7 'I. 12 '/.. TENGELYMERETEK az 1. ablak. lecezett horqanylemszfedes.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. Peldak: -4 BOL. ablakokat. v.5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk.2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek.75.5 45 50 52. B7'/. stb. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha. tetofedest. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a .5 = 4:2: 1.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel. de a nernet. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. 6. a hejal!l..00 m. 20. stb.5 30 32. olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. 0). ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg. 16% 18 25 25 25 25 31 'I. dan lab. 3. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk. 1.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. hullarnbadoqfedes. k5t6gerendakat. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62.es id6megtakarftast tesz lehet6ve. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg. amelyek fokozatosan kialakultak. darupalyakat as egyab szerkezeteket.6 Nevleges rneret. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje. A sorozatqyartas. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik. k5ltseg.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12. Ovegtablak.2 mm 2. 2 mm.* . 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® .75 m-es kozbenso 10. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6.5 35 37. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul). stb. Ebb61 ad6dnak rneretek. stb. Ertekuket szinten a ta. pI. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I.5 5 7.5 m-es alapmeret vonatkozik. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken.. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak. Valamennyi egyeb szerkezet.5 mm.. vasbeton lemezek. padl6felulet merete. Az 1 .0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell.5 70 72. . 67. 1 mm .3 mm. 1.(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk. falakat. Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. A rneretezes mindig.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl.00 m. az ablakok. kiveve a kul5nleges kiviteteket. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k. .5 60 62. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket.Pari epi. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk. x 5 mm. 91 2/.00 m.6 mm. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12. a 4 anqol lab = 1. pI. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a. is a DIN 4172 szerint alakulnak. ugyanigy a gipszlapok eseleben. ahol a toki6i. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul.

pen2:llirl u]st..!>. ajt6k.4·n ·m+M 4·n·M 00. mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an. Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak .. Keresztirimyban csatlakozo.. valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat.. a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M .®..75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6.. stb.2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 ..DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa. valamint helyzetuket es meretaket.). hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6.@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI.. nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all.. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg. amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban. hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok. A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k. amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek. 2. A korlatozas funkcionalis. haromszoq. stb. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0.4· n.. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz . stb.. . 0 . amelyt61 egy folyamalos sorozat belep. ablakok..es esatlakozasi mereteket. pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait. egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni. hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl.. 50 mm es 75 mm... lM-sorozat 30-82Or08..4. Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga..es 3Msorozat KOORDINA. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket. ®.'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5.2 2 Y we" Y WCn61 ~<l. Ezeken lUI leteznek nem rnodularls..6sszehangolas" kifejezes erthet6. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M. negysz6g. .CI6s RENDSZER + KOORDINA... Ennek el6feltetele. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk.).es6Msorozat korlatozag nalkOi. 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-. homlokzati vagy valasztalelernek.-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa. 27 /+.6. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. lengelyviszonyitas • --- 1.t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t. azaz rnereteben es helyzeteben. lepcsofokok. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI.. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni.7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is. Az . A modulrendszer egy koordinaclos rendszer.. Soksz6gek (pI. A koordlnaclos A kombinatorika J {n. @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas. teherhord6 szerkezet... szallltas) ® o.CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm. 0 . 204M ~ . 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm. hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek.. ameIyek hossz. a tengelyhez viszonyftva . terelhatarolo epuletszerkezet.tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ .vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak.. m. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @.8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l..jlr.. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen. 12M. elektrotechnika. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'. @+@.6.. epit6ipar. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN .) -> @. magastet6 r< 4 . ~ ® A gyakorlatban kialakult.. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus. CD-@' @.?. pI..g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat.. Geometriai atapvetesek . 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot...3. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk .®. Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere. 3M-sorozal ts-szoros. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /. reszrendszerekre oszthat6...c:l. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3.. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5..

Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni).J. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok..G)-@. 3 m hosszu fa.:.em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma. konziszteneia.ras. vizsqalat.. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti. biztosltasa DIN 4 124. minosftes. fgy kell az epOlatet kituzni -> @.Qr''''~ ~~·::·~:.18303 Ha a telek meg nines kituzve. talajvizviszonyokkal.41224 -7 OJ Felta. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol. helyi adatok allnak rendelkezesre.V . Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054. . 6sszenyomhat6sag.q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 . ~pttOOijjt. klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek.. atlatszo. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel).. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba ..tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK. . nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr. oldallranyu kiszorftasa soran. A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait. Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet. az alapozas alatt. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet.vagy alumfnium sin. a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni. ® o 1.in6r (0101) BiztosftB.. a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\.6-l sCJ:ve.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 .hll..eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO..jjS .s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara.O.~. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti.----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron .ap) a tervezett spmet aIapgt'idff. ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va. 4022. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®.! .Az ellen6rzes. viztartalom..016 (ha!lliJk:i. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-".Un.es reteqsorrenddel. Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak. az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni.._' - . Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®.:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\".ny IlrIlnyz. kiterjedeser61.gassag o)tmag assa g (csa. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag.. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval.. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j). Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) .MUNKAGCORCK. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch). AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar. Alapozasl.0. A szamokat es melysegeket a topografia.:. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet.. kokb61 kiindulva ~ @. "'.torna1edl. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal.18300. 4030. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni.QQ_ _ ----y.BI"ProIs6!j.. Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet. A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj.o.. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben. fajsuly.5 I.~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _.i-»>: '''*~r.go.liim akllpszat1nt@ . hajlithat6.si eljarns ® MeglevQ..ARKOK DIN 1054. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott. DIN 4 094.. nyiroszilardsaq. A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030. 4125. MunkaterOlet.rl<ja 1-/ .:: 50 cm -e @-®. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken . akar nem lathato (pI. A szintez61eeet --7 @. lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol. -@. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6. azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal.. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek. A vlzzel t6lt6tt. plnce padl6lf. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran.

Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal... d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato. ha a pont.80 m..4014 ~--~J~ f-i\ \. kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\.0 B vagy 2 x a colopatmerri. berazzak. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol.4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez. melyek a talajt suritik. A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok.. Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat. A talajt vissza kell tolteni. melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst. adottsaqait....) ! . ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv.: ":.3 3 m-es korzetbsn. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16. A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak.. 1. ill. me[yeket helyszini gyartasu es elore. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb. Hosszu co[6pok. epit~si gi"Jdor fa.n betonb6! @ Szelesltett ala. Vegyes alapoz6 c616p6k.sz lott aiapi r ~ ~ :.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg. Kesz c6lopok.:' . melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra..I.1055.vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b. A kopsnysurlodas itt jelentektelen.:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala.:OIlOS .!isra.. An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik.a m{. Csucsnyomasos colopo«. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli.1 e.20 m-lq. homok.80-1.B m _J_ I morftlk. bevezetes nek mint a furt.. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra..go)lajban keszitett Oregbe helyez____. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon . ~.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054. rnernokl letesftmanyak eseten 1. falszerkezet eseteben mintegy 45°. Az epuletfajta. amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr. besajtoljak.. a veresi eredmenyek alapjan.) A talaj szllardltasa es stlntese. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik..t. Nyomoc616pok.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn).vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . a vert c61op6knel --> ®.:.pok lhibasj a. acel.5 m. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a.:. Helyi keszftesu c615p6k.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D.. -e~ '.. savalap -> ®. melyeket a taLev. melyek teljes hosszukban a talajban allnak.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol. b. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·. melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.: :. A magassag. pontatlan. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @. hUz6c616p6k. pI. melyeket furt Iyukba helyeznek. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics.0 m).ositett lemez . a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra. Hajlitassal igenybe vett c616pok. de ~ 6.. 8vvz9Z77V~ a.elly.).) ar. A csavaros colopoket becsavarjak. helyszini vert. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites. melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere.p vasalt belonleme:d)l'il. Azok atmen6en futnak le. valamint laza kozet). Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @. . melyeket a talajba bevernek.~aJk::. A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®.:.. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege.) nem eJvala. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat. 1055. ~2dF" ~1._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0.) Vibraeios.i!dfal vagy helyben d) Az.0-1. Epit6anyagok: fa..p vasalatla.5. retegz6deset as vastaqsaqat. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k. t6m6rftes 2. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 . vfzszintes terhelesu.. klterjedeset.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c. A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61. . Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0. beton. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt.. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb.Om O.1-------1 3. becsavarjak vagy el6keszitett. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni. prescsoves vagy raz6c6lop6k.5 rn. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku. ----r. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni.i~ d.J elvalas. ® Alapozas I'legyoldalban.. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk. a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054. alapok behatasl ® . kiszoritjak vagy fellazitjak.} feluloo(das.. szabadon all6 c6lopok. . A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. stb. er.) er6sltes a tamaszok alatt b.. besajtolt col6p6k. kalciumktorid). A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- ..2. bemossak. A talajba juttatas m6dja: vert colopok. c. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval.. furl Iyukakba behelyezik. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal. vasbeton es el6feszftett beton colopok.

.gu lefolya. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ).:5rlltyol) 0. A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .{.\loolw:til (. DIN 4095..h i'~ 0. ellen6rz6.+--.. ellen6rz6.:nosllasi Igenyt:i.15 ~0. VOd6r. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e. II ~. . esztrir.. 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl.10 Csapad~k.6 J4i7 II I I / ~I il /1.0 2.50 :1.8 0. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret.es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma.. ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61. 2 1'.i1pincezett epQlet szIgetelese.®..llllen6rz6.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II.es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel.' / I I / I I ~' !!i I I MunkM. A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® .50 ~0.. Elfoly6.:0.. Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez.oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6". A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ ..0.10 :1. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni.20 :1. dJi:nlsmEtl. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek. . illetve p6t16lagos lak6. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1. . nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ. A szivarg6 rendszer reszel a dren-..----- NAIOO NA1000 3.le.tQ~l[ slam.0 y~J /1 I II 1.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg. liS"h 0.5 f.-.0..1 'I II I / I cf.llgenyu. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull.0. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1. hatas a ~puletreszeken. muanyag szigetel61emez hasznalando. lejtes 0.. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel . Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben..20 :1.s:. ahhoz az _. 0.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese.lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e....0.-.hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6.0.!imos. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.@j. 1 . (j) @ ® A csekely helyis. Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban.1Ib61 @ S.0.egyedi slam~ (:. A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m.6.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195.. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf.gh"""no. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3".. Hogy a falon szukseqos-e drenezes.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet. viz felJepese m~nt.. ~ . • Elfoly6-. / ~=2.. . Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel).l. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r. szigetel6lemez.0.zN~ig5I'i6~ I9m(tz. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6. A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen.. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset.t. kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom. as elfoly6 letesltmenyek.!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~.10 .ita.!:Or. F~ia. Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten. tet6szigetel6lemez.0-0 esetekb61induljunk ki. .zllt6 pe~daja 1. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent." alszerI5z. valamint az elvezetesek.!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0.tok· fe~olt es e Szig.1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:.5%.. . Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben.0 0.g raesce oovekbol VOd61eteg.eretazesi nomogrammjai 69 . Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni. . ~.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess.vagy munkaternek hasznaliak.

A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott. de leqalabb 30 em legyen. A k6hossz a k6magassag negy-.8) 12(t. Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1.3) 30(3.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se.0) 16(1.3 em vaSe tagok..aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m'). ciklop-.4} 10(t.0) 40(4. Mesz..m:susodas 8(0.2) 30(3.2) 12(1.S} 6(0.5) 3(0.4) 10(t.2) 30(3. 8(0. reteges kezi faraqasu.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 .6) 22(2. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .7) 10(1.0) 16(t.1) 8(0. melalrr. otszorosenel ne legyen nagyobb.7) 5(0. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek.7) 5(0. A 2. ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez .ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa). termeszetesebbnek tanik.@-@ .rllplniir.5) 5(0. ItIszk.. Klvitelezes. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.7) 50(5. as statikailag is helyesebb.8) 6(0. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1.5) 6(0.4) 22(2. ill. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi.2) 14(t.5) 40(4.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj.@.6) 10(t. granit. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes.6) 4(0.2) 10(1.0) 30(3.ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095.i$. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata.0) 22(2. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni. hogy az epitesi alap fajtaja.. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em.3} 6(0.0) 50(5.6) 22(2. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra.6) 9(0.0) 22(2. akkor torlasztott.es vegyes falazatnak -+ (D .2) 16(1.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat. masfelszerese.4) 3(a.0) 7(0. A vfzszint pineepadl6zat ala.0) 40(4.5) 3(0.. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk. soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg .2) 14(1.9) 12(1.8) 12(1. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.0) 7(0.3} 10(1. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz..0.2) 8(0.4) 3(0.3) 3(0.6) EI 2(0.4) 7(0. ez szebbnek. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet.6} 22(2. Karos-USod.6) 11(1.0} 16(1. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit.5-2.. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen .8) 12(1.0.0) 6(0.2) 3(0.5) 7(0. a retegmagassaggal azonoslegyen.5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin.2) C 3(0.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.4) 7(0. kvader. dJatntl!00 ~!.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll.2) 30(3.td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS ..0) . e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb. :monit.knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz. A hordaleklerakodassal kelelkezett.3) 12(1.6) 22(2. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .0) 30(3.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott. ®...0) 7(0.4) 10(t.6) 10(1.0) 22(2.2) 3(0..esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve.0) 10(1.8) 8(0. kvll.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz.6) 16(1.6) 4(0.0) 6(0.2) 22(2.2) 8(0.6) 16(1. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU).0) 40(4. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni. stb.6) 9(0. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl.3) 16(1.6) 4(0.2) 16(1.8) 6(0. ill.0) 30(3.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.0) 7(0.2) 10(1.3) 5(0.0) E 6(0.0) 40(4. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-.7) 10(1.3) 5(0. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja .2) 2(0.7) 5(0. A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni.. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu.) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be.6) 6(0.6) 22(2. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb. (D.50 a) kett6s fal kot.9) 12(1. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu.0) 30(3.2) 14(t.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk.0) 50(5. az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni. mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez.6) 9(0..8) 6(0. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®.2) 22(2.2) 16(1.6) 4(0. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @. Rugalmas lugaszalag.0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6. ®. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :.0) 0 4(0. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak. kaqylorneszko.9) 12(1. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb.0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J. ®.2) 16(1.7) 10(1.2) 15(1.

8334 1.3 24x24x2a. Sorsz.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom..1687 0.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.9175 1.125 1.490 0. tomor tegla KMz = KismeretLi. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.1 12 (f) KatretegG.500 0.3334 2. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni.5.385 1.13 lj.5000 1.760 0.25 3.9375 1.010 1.500 MIS 0.6867 O... A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.398.490 1.5666 2..5x7.375 1.0625 0.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6.5Sd <24 24:.. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik.8 49.875 1. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72.875 2.agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.5 117.8 37x24x23.3750 0.5 24 30 24 30 a6.IS75 0.1 11.365 1..1875 3.750 0.18152.slmsrel) o.500 1.7500 0.2500 2.0000 1. burkolt homlokzattal ® Egyretegii. Tovabba olyan epftrnenveknet.75 5.5X30x23.5><36.125 0.1:lS 1.106.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.510 1. valytiidomos athida16val I- 0. KOlonosan.ta[le~kMl ® KetretegLi..6240 0.4187 0. bels6 h6szigetel8ssel @ 12.0625" 1.1250 0.760 1.2 db Hebarcs.1875 0.6667 0.3..385 2. vfzszintesen 75 em.5 24 36. 5 db. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi.135 2.6250 2.18151.5x24x23.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek.8 49.: 11. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni. 18153.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 . a _ nyWismeral..115 1.51 "> 11.625 0.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11.750 1.. A falazatretsget min.S:lS 0.5xll. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1.75 2.5 I Fat vastagsaga.990 2.3125 0.750 1.. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.0000 2..50 4.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva.510 0.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4.= 1..9375 1.0000 3.750 0.1053.5000 1.115 0.1557 1. old. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni.cm-!Jen 2DF 24xll.00 1.8750 2.d<30 30Sd $3.250 1.375 1. V ".5 11.865 1.365 2.260 2.865 0.2500 0.240 o.000 2.5x5.2 7.1666 2.75 4.3 11.4167 1..am HQI!.375 2.~OI.625 1.1250 1.990 1.5833 1.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.5 s d e 17.50 S6.6_ 1. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2.= 0.5IS76 ~ 17. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.740 1.50 1.125 0. vakolt ® Egyretegu.250 2.. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak.240 1.00 1.6 49.115 2. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72.5 ">24 IS5 1:.5 ~17.7500 0..4.0000 1.3750 3.5 .625 1..5 17.625 0.5 11.2500 1.•.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz.00 s8.5000 2.00 2.685 1.8334 3.3125 1.6666 0..8 24.•.eeo 0.3750 0.1875 1.740 0. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17. tornor tegla VMz = Elalalaz6. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.25 2.•. burkolt talazat @ Egyn3tegu.. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.1250 1.~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11.399.355 0.75 1.875 0.490 2. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36.5 0.. 18greteg nelkOI 11.250 0.5 24 24 24 17. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell..5000 1.375 0.125 2. 5.8 a7xaOx2a.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.5 30 24 I 2. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.4375 0.38S 0.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu..25 0.50 3.7500 0.ima tm Falvast. 01dal-+ @)..240 2.50 1.50 :.6875 1.875 1..0S33 113 0. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum . liter ldom.8125 0.5 17.5 24 36.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36. iireges tegla VHLz = Elafalaz6.kiugrt.5 36.5 11.5625 0.3333 1.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil. 106.375 155 0.5xl1.50 0.5625 0.1053. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.25 1.2S0 2.5000 0. Habarcs db Hler 16 11.S:lS 1. os 8.125 1.000 1.3.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta.5 <3 IS4 IS63.sooo asoo 0.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l.260 1.00 :.6875 0.375 0.g.5x23.5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat.2S0 1.0000 3.5 17.8333 0.00 3.010 2.3334 1.5x2a.500 1.2500 0.000 1. habarecsal ontve 11.. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.250 0. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv).3334 0.40 1.. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.2500 71 0.5833 0.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag.75 1.1666 1. vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 . ill. -+ @.8334 2.1666 3.. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m.0000 1.25 4. Norml1llormattJm .. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1. 2 112normal formatum oc. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek.00 4.3 24x24xl1. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal.000 2.4375 2. legreteggel ® Kelrategu.5625 3.. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at.3334 175 0..5000 0.1:lS 0.125 2. ® Poroton-teqlak falazva.8125 3.1666 0.5xI7.615 1.8750 0.50 2. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq. Ezeket tartotatksnt kell meretazni.75 3.25 '..38S 0..• 1 112normal formatum " .. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher).(1)25 2.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel.

Vasalasos fugaks 2 em. kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11. a 17.resz duzzad6 agyaggal.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na.1053. @. rnelyek fesztavolsaga :S 4... m ki:izi:itti d~2.0 5 20-100 £~1. A fi'lgg61eges . soron kent eltolt.1 az 1-4.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado.11. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse.5 em vastag talaknal s 30 kN.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12.5 <: 24 <30 ~3.. 2 k6sorral rsndelkezzek.i5. resz poruau.OO 775 275 325 425 « 17. 106. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-.5 em... gipsz. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek. " . A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.. melynek szelessspe :S 1. Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg. katMja falazatnal. 24 em.5 em. A kUls6 burkolatok .5') 17. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '.11-0. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ ..• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105... uregmentesen habaresozott.es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol..ben. teljes szinten.5 . " Ha kel lranyban feszitett. falazat. hablavaval.50 ..399. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. legregebben klproban epft6anyaga..tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain.0 5 13 23 e ~2. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik.18151. ®.50 m. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag. A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f.:: 12.25 ~2.50 ~B. mint beton.. Az agyag a vilag legelterjedtebb es . ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6'). Falfajtak.18152-3. mini kavics fentr. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel.szerkezettel. fagerendak r(\legelt 75 . fiigg61eges hasznalatl torhclcs. atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga . szelterheles felvetelers.. 66-67_ olda!. Ezek az pontterhek a 11. iIIetve burkolt falazat. pI. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai. fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek.. falvastagsagok.5') 17. vastagsag em Fentr61 az 5.25 ~11. Tart6 valaszfalak.. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'.pitesi m6d) es masszfv 16demekn'.s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3. habares III... Minden reteg min. 2 em vastag. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa. A legreteg sen kitolthatd. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r.. resz Mint fenn.g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett..l. melyek kozt atmeno.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga. parafa.0 B e= 1. de pOI'6. " Belsertve az eselleges szinteket 11.5 ~24 12 20 36 e~ 1..5 m 4226 2. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek.5 ~17.l A legnagyobb megengedeH. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm". Falvastaqsaq e 11. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa . hosszanti fuga fut....W'.5 em vastag falakkal. duzzad6 palaval. tuz. A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni...i\ \_!.::.S 4226 2. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett. A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2.. pI. szigete16anyagok. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva.. zaj.75 4')') 111.0 11.5 ~3.25 m. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0. Vasalt falazat. a keresztezesl helyeken S 5 rnm. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6.5 ~17.00 ® 74 A kQlso. fermeszetee habkdvel. latszo falazat. A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja. @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott. Ketretegu falazat legreteg nelkOI.5 312. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett.. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@.. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga. teijes szinten. vastagsag em Tavolsag m ~4. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old. akkor az erlekek abban az lranyban.. esB. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11.4165 A latszd falazat egyretegli.: . szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre.5 312.00 ~8.. k6 szilardsagi osztaIya.. d. fa. mint pI. nom porozus adalekokkal._ Hasmalatl tsrheles kNJm2. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0... Aeel0 S 8 mm.

egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6.5 82 95 58 90 90 0 77 77 27. resz szerlnt. egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni ..aral& .90.so- as as40 2S-.IDS-.) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta. .. valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva.. 22.S 30 64 71 88 6.. t6Igy·. soronkent valtakozva..5 42 88 22... A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu.ta kC. ® . 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia. elvalasztott Kelt6s kandall6. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva). ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25. ilreges terekkel O.4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60. 1/2 legla vastag. Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-. 1 tut6. A tCiztarnyilast61 elore.4 300 65 108 108 32.TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor.5 52 72 50 @ Elteglaburkolat. Orramentalis hatasO teglafal... felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n.. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal.90. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez. nyir.5 32 95 6. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas.105... kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 . ill. ® 1 bek6t6. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6. Q).(m'I) . nem eghet6 anyagb61..@.5 m.@.. Az.eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6..Dber 35. A fOstgyujt6 2 mm-es acel-..5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19. melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik .. Az alj. ® .Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22.4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege. egy/ket oldalon nyitva. 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6. de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID. ket oldalon nyitva. avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint.~... CD .as-. mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al .. v9delme a tDzlerny...5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m. elvalasztolt terekben Kandall6.. .. Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is.vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek. 1 bekot6sor..... A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4.5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS.ghero padl. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge. .5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6..4 80 6.. A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani..~ 26 51 104 55 120 7 27. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @.eges tal 2'1/4 elleglafal.lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° ..0. 1 fut6.. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6.. eltolt. a falak.4 225 80 6. a DIN 41021.4 405 50 77 77 65 114 114 32. A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve . (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal. ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@.. apit6anyag as beepltett butor -> @ ..@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q). A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak. a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61. eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19.

A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni. Azok a kemenyek.5 IS IS 20 25 30 22. 1-3..2IJ_ CD ~ t5<!LT . A motorer6 nelkOli.s 10 glxl5110 1000014. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok. A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03. Azok a kemenyek.. konnyli beton formaidom DIN 18150.91"17 2x12120 2x12. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel. a legkisebb oldalhossz 10 em. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni.8(1--1 Alatamasztasl hossz 1.20 12._. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti.as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd. Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni. vagy samottb61 DIN 18147. FOrdOlWG . a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet.20120 2. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1.vagy rezlemezbol.e"kooy 1-e1jes.5 em-es falaz6elemb61 keszult.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1. A kozponti (kozos) kemenyre max.n~. harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel..'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6. ket szemben lovo oldelon._. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2.~ KEMENYEK DIN 18150. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!. gyujt6akm._. kozponti kemenynel ~ 5 m.EI.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk._. meszhornokko tornor tepla DIN 106. narorn gazkazant :s.lepe. 1.o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7.. vendegl6k es hasonl6k.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015.'tt f--Ievego.t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve. •••• . melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani.r". legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6. =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . A.2 mls. Oreges tegla B DIN 105. ill.15110 0 b15/lO 100013._.25120 rneretezesl tablazata 9.20 2. LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @. valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!. Minden nyitott kandall6t.mag3Gsagn. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri . A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'. levalaszte ali a melieknelyisegbOl.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas. A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala. zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak. hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset. A kernenyek szabad. mely ._. ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ . hotelek. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel . A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017. Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h. oldalon.17 12.. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo. Kemenytorkolatok kiemelese. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m. tomor teqla DIN 105. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson.1 iii ••• ii' .. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj ._. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku. egyes tobbteru. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben. kulon aknas szell6zesekent . palazsindelyb61.20/17 2. nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva.es egy mellekakmi.es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20. 150crW x 25 @ 78 I . azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. += : I. koh6salakidom DIN 398. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6.>: 13.val .. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. rnellekvezetek nelkill 2.Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet . hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be. egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas. falaz6elemek. A kernenytalazatot ne terheljOk. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0.. A termikus felhajtasu.20 25x2O 2. kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni. rosteement lapb61. ket szemben leve. gazbeton blokkidom DIN 4165.45' ~ --- ® HM. horgany.asak m~gengedett ~EI.>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. (j)-®.EM. Minden kemeny rendelkezzen egy .17 20x20 25x20 20x17 20. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu.nn. rneszhomokko DIN 106. ' ••• 1.5-3-szoros magassaqa. klsmerenl. lap szerint.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m.8(1 --+-:0 1.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel).~ff'j L. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. hogy a tuzhelyek kimen6 ga.

a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. ~ 25° 3. 45'· ban donfott gyamokkal. Torokqarandas teto kb.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. atk6to kettos fog6fak. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80. 4.. 10-20 "'<u ~cn <l.csos fatart6k. tamokka! ~~ t b) Em.lk. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4. 5. @).e> '" .4.f ~ H 7.d6 . 1. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto.. 0.iggnek az anyagt61 (fa.tkeda es le~6 . oldal ®.es hoterheles). 6. ragasztott fatart6kkal. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min..~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . a terheleslol stb .5 m. A tart6szerkezetek fi. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. lkertartokent is. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba.---------------------. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80.5 m-ig). vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel. 12 m eporetszelessegig. A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . h[deg. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott.. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt. Fesztavolsag S 25 rn.5-12. a teherlevezetes fajtajaval. er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer.. acsl. > N " E s: $ _. vasbeton).015'.". Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak. tetoto res. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. hasznalati-.Q . egy all6 szek a teto kozepen." ~c . valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61. ..~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J .. lehetseges a tarnaszrnentes.tl6k fOggolege. . A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak.' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & . 15 es 25". szabadon athidalt tet6knel. hossza FEDELSZEKEK ". ill. Ha a szarufahossz nagyobb 4.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s. bels6 ter. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato). A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony.5 rn-nel. oldal. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. ~A9j= A~ .c:. als6 k6togerenda. rel"yeregteto h. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt. FEDELSZEKEK Alloszekes. Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet.. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal. Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1. old. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. 10.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ".0 ® ~ . de kedvezo a nagy.jl essz 6g. atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em.5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek.5 @ K6zepen nom gyamolftott. szarufahossz 8 m-ig.. a hajlasszoqtol. Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. teherlevezeto oszlopok. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. -7 80. ~~ ~-. meleg). falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra. elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval.. ha a szarufak hossza ~ 4. SzaMlyos.. A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k. 45° :~~:. old.. torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas. szel.50' ::~:>: = szarufa S . G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: . Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek. 2. ~ . '0.es torokqarendas nem alkalmazhat6. forrnak es merevitesek 81 . ~:t : Ores fedelszek 15-40 * . szelemenes fedelszek..

200 mm _. razlemszbol. ZSindelytet6 -> @ tblgy.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.175 m kozotti.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka.55 0.Al16korcos ledes Fern profillemez..rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13. Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda. soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto.75 mm..nernet fedes" -> @. 70 60-100 k6..30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01.. ©.55 kN/m' Acellemez leloelem 0. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®. oldal. de 10 cm jobb.50 0.50 m hosszu lernezee..50 0. A terheles habarcsozas nelkul. nedves kornyeken szlnte a fele -> ®. lecezesen. oromszeqely stb. stb.. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 .45 0. rezbol. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m. Alumfniummal.6(0. horganyzott Iaposacet rezlemez.(:. horganyzott acelbol. esucsaval felfele.66) 0. •• ) (5·. 1. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17..-.60 0. 1. csereplecet oeteertve: . kis hajlasszOgu nunamcsersp. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ ..55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben .50 0.0) (4·. 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton. DIN 456: Homyoll tetocserep.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel. max.15 0. •• z..9%) (2S...(i.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13.7 mm A h. olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese. tltancinkbol. Az atfedes 150. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa.9%J (17.s<es) {7-reszes} (•• ..60 0.•.. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.60 0. hornyoll hullam. betoncserepbol.. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f. I- 7.50 0.2%) a.63 mm vastag). kezi cseptessel keszul.25 kN!m' f- Cserepidomok 7. @ 82 4Kett6S(h6dfarku). 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar.45 0.: kN!m'. ill. reform..nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott.11610 mm.jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0..93 ~1/2hullilm... A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt. Tet6fedes tel6cserepb61.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto.. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /.ott k6zott 175-275 k6zott (8·.60 kNlm'. 0.45-D..0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @. konnyebb.50 -I >.60-0.:elb61 A keszUlnek. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: .. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0.. sz. ezert dornbontashoz.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO.. ill.6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm.•.2-1..30 0. 0. Atfedes: 8 em.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--.30 0.. Habarcsozasnal 0. A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles.5%) (25. 30 em tavolsaqban fektetett. horganyzott acellallehetseges. teny6.50 __.0.cserePfedes.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0.55 0. TOI. nyornashoz. keszulnek -> @ . AI.7: Femfedes aluminiumb6) (0. @. Pala: <!: 2.•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk. hosszanti atfedessel E116c.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~. ' •• ) Lair. Elettartama napos vldeken 60-70 ev.•.0 1. fern trapezlemez 0..lecekre.80 0. hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes. Fem tet6fedesek cinkb61.30 0.15 es 1.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0.1-2.4 m hosszusaqqal.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9.1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel. vbrbsfeny6-.e5z05) (7·. azonban leccel egyOtl ertend6.0 6. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15. talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes. A legtermaszetesebb hatasu a . normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes..®. lecezessel egyutt: deszkazaton. Tabla 2.50 kNlm' @ Angol pelaredea.'.ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet.SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb. retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia.25kN!m' @ Neme! palatedss 0.mp6: horga. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0. ace! cserepelem.5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.55 0. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be.25 0..as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0..45-0.SO -.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I . Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye. aluminiumb61.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 .50 0.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj.80 . G) .. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek. ritkabb esetben lucfeny6. nemet palateto-deszkazaton.7.. 0. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint). DIN 456: Homyolt. . eresz. Cserep: h6dfarku.25 0..ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-.4%] (20. tltancinkksl.0 0. 200-as lemez ved a szal as por ellen.90 0.4%) (22. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0.POSBCEiI koz.•• . 2. DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep.reszes) 18-. cementrost lapokkal is.2-2. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89. 0.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete.

. Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk.:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye). legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek. anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast.. a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen. ® r (2) . TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo..f3\ EgySZ8ru csapolas. akkor tetoablakot. mint .. mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg. a hazteto formajat61.. mint .a.a..a.. A ket szerkezet kornbinalhat6. (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. ives alJoablak @ u. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. mint . mint .a. a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 . A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala. mint . iIIelVe annak tobbszorosenek...a. paclasablakot szoktak elhelyezni.. Szabalyos. Nagysaga. elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki.Lapostet6s afi6ablak m ® u.... teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen. szalfa is lehetseges).. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.a. @ @ u. A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra. r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges. ® ® u.. @ AII6 trapezablak ® u. mint .a. Teherhord6 rnesterqerendak.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek.. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek. (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. fogaza50s raOltetes... bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. @ @ u.. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet.!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t. mint . merete es rendeltetese. kat szarufa 01l6s csapotas... ket szaruta 1.

ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk.2. szokasos 45' 45--50". arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek.beton lemez tet6f6demkent . 1 DIN 4108 I'blazalot. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®..lk fel a .kalmaztts: Megalrapitani .dilfiityol Nr. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z.2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >.:.<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88. -5°. old.. ~ ~leI61eIUl. szokasos 2. KlW 1. o. intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve). Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%. --7 <D. 52 143.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>.:10m ahol s~ -. lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik. old. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks.J ~ ® .z:@l Sz.. ved a felh6lyagzast61. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0. szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal. a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78. 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv.ved6reteg leterheleskent.OBm M..2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle.S. 4. resz. tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r. parat. 23% = 0.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten. 3. az optimalis a horonyres (minden oldalon). szokasos 45' 4Q--60".BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena.t legiobb " gyM"161 megtudni.. hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®.-30 x 0.10.lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami.tag •• g. 60% reI.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva. o. szokasos 3-4. 2. A szell6z6nylM. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61.90 cn?/m Alkalrnazas.vlzszigeteles . szokasos 25' 5--90". ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd.kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil._. {rci. szokasos 6-12· 3-90'.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1. 100% ~ 0. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban. Paras leveg6bol viz csap6dik ki.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88.drtfU.0 .® mindig h6szigeteltek..5-4'.sd22m as.4m .: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa. tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88.:imltasl eIJ~flis: A. meehanikus igenybevetelt61.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O.:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0. Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag).2' 18--35·. a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A. 5-8.40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz. szokasos 10-12' 12-18·. hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'. ®. old.215" kGlso h6szigeteles asetan.srrasai szerint haszllaljl.94. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek.O+9.2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"".-.vizsziqeteles . 87 . k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez. o. o.-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek. . reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).. szoxasos 15· 18--50·.gek 20 'C.15m. es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre). -> @ . 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. kavics 7/53 es ken&. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \. 3--30'._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'. szokasos 30-50' 30--90". 7. .vfzsziqetelessel. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133.1 Elerru fenmn. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61. szokasos 5-30· 8-15·.ved6reteg. resz} is .c uvegteto Cserepfedeses teto. 2.s~2:5m a::-15rn+s.1ejtbelon parazar6: 3. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek.x as '/' aranyok.>l6n.. ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez. forre.301100 (Id.1 $13 .095 m' KN-I = 0. Tovabbi biztonsagot nyujt. nehezebb) 1. 70% reI.aOm'.4.keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9.:. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot.hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag.h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal . ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r.5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+.O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . bm. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O.0.!.~zell6z6 keres.5%os (de jobb. normal •. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. szokasos 3-4. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren.:l. A lenti.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en . Uszada 30 DC.2 mm-es alumfniumkasfrozas.9. .A. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89. atszellozes szempontiabol kritikus. dupla fedes Kopala teto. Falesallakozas . lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa. szokasos 33' 3Q--60". szokasos 22-45· 18-21·.sd $Zukseges $~ .120 m' KN-I = 0. DIN 4108.szOkseges Sd.rtmetszete ~ orom. A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei. Amikor az . felepftes alulr61: h6szigeteles .0. szokasos 25-45' 25--90'. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton.:: 5 mm). negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto. para!. az UV-karosodast61. kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni..stagsag -. ha a hajlassz6g 10% alatti.h6szigeteles .10m··KlW 1 . Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt).:. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk.2 telofelOietnek Sz. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88.215%.parazaro .k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 . szokasos 30' 20--90'. bitumenes leme~ 3 kg.gkO~ lonbseg minimum 4. szokasos 4-10· 4-50'. alalstlemez.5 kglm~ bllumenen 85/25. szokasos 45' 45--80". megolvad a h6.)1' reszarannyal ®.teg kiszell6zese a parkany.4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI. ® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat.4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .. 1~gO x(9._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore. Segf!. felepltese alulr61: tet6 fodemlemez . o./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D.018 m2/m . ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6. para!.08 . bitumenbevonat CNegszal ha. szokasos 19-20' 20--33·. Lak6helyis. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot).vagy betonprofillal ~ 88. szokasos 45' 30-45".215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0.torntimU A. kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI.725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz . kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2.:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6.94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet .16..00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2. Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk.oldal} 5. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen. 23%. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI. o. ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0.menes lemez 1.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m. 3. ill.®. A tet6 az sresznel nyitott volt.2. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan. ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes.. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt. rneretezese -->® tablazat szerint. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez .2). nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa).szarufa hassze $~ . akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo.anyagvaslagsag (m) Arka. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa. duplafedes Cserepfedeses tato. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya. szalma es hasonI6k). szokasos 45' 35--60". ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6).gat. AI 100 (8+ 8} - -20 I.lm~ Ctvags.sos.raml6 nynasal.. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg .a szell6ortetelld6. koronafedas Cserepfedeses teto. szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta.:X:..m: dlff'. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il. mechanikusan r6gzitend6.lI x s (m) po . I I I 1- = szijks. iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen. Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338.

o.leg d &..""..Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel. Retegrendjet lasd . Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88. @ es ®.::so) r. a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 . =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel. jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel.. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel.znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H ...... jobb a jarolapburkolat. Hidegteta. ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen.0. hanem azert is. tavolabb kiOl6 ereszhez..k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ . o.LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88.. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas. ennel jobb: ketszintes .0.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal."----".5%. bit. vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01. nemesak a esekely felGleti suly miatt. lltl07Cl.~ .. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88.til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '.rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok. ®..zuzah§k~ szorassal t.essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel.:: 10 em. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9. Fordftott retegrendu tet6 .. G). Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon. K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel... o. megterGl6. nines felfagyas. Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez. o.glom{M~ les. paradiffuzio ellenalias 110-120. kivitelezes soran koraoban szigetelhet6.. Hideg tet6 alatti. amely nyaranta mindig ujra klszarad.e"yoma" ~ sp."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel. FD l~mrt6szege'y .l: ta.-.. f6kent uszocanal. kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul..atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c. jobb.. mely alul be lesz batonozva (. Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87. lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! . Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell. @ .1Zll\. El6nye.. db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa.. mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas.! I'afoc~at 11I}Zll. Lejtes :? 1 ... mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne..20.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek. Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb..zomOl<elPoo:l c:1. fontos a vlzelvazetss miatt.es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. teIOIBtvedelem.lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •...J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g. minimum kat vizelvezeto ... nem szokvanyos megoldas. J.'_ teggel )("YYffi . a hibak konnyen fellelhet6k. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett).lrkBny. meg jobb.teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik. o. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell. @: egyszen1 rnsqoldas.. ®.gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \.®. a bels6 retegnel .ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton. nedves heIyisegeknel nem alkalmas. ~ 80. 8etontet6 . mint a normal melegtet6knel... @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel.. ha 3%. Hideg tet6 .Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p. ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni.. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek). a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja. "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:.. ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3. a szigeteles . bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13.!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten.lpr~kQn @ Falcsatlakozas.5'%-a lehetl Faszerkezeten: .. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 ...® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval.. -arapoz6 bevonat ragaszt6 ..

Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu.:..l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" .. Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. lagyszaruak. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben.hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr. szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten . Pormegk6tes 8. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez. Esozteto. N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok. cserje.7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1. Araszt6 ontozes.nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir.eletmin6seg [avulasa 9. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'.llare Szelld va~u~. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6. Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe.. valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre.!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k.::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan.!I te!Glet reven \!'. laveg6 .8uperbum" Arachnoideum Hybr.. Tragyazas. 70m '.beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl.ssaga .:. CD Tet6kertek bertakasban: .9-3..4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1. a parasztbe.. § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga.1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot. cserje.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum . ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven. Esztetikai elmeny nyujtasa . evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \. fa. fU.taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l. Mikroklima javulasa 5.cm.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal. Mozgathat6 z6ldek. 91 . tetokertek. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak. Levego [avulasa iparvidekeken 4.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1.. A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval.es f6ld reteg 7.. Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett. Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct..V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr.Weisse Tatra" Sedom Spur .. Extenziv novenytelepltes. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha.Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~. Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben. Csepegteto ontozes. bokor.. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6. mellvedsk es erkslyek novenytelepitese. "Elegant" arany (arany) 2 g~k.. 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek..) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" . bokor.

juhar. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. es azok a heJyek. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek. stb. -Iernezek). Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. talajreakei6k (pl-lertek). A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel.otog_ 'it. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t. 5. A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9. tetoattOresek (bevilagit6akna. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. palantaultetveny. 4. Extenziv novsnyzet. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J.. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat. 2. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. a vegetaei6s reteg szell6zeset. f6kent a f(lz. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. 8. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. lejtes kialakitasa.. 2. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. 4. statikai. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek.6. vetes. T(izvedelem 1.Id'. r-r. 2. Szur6reteg. nem ktvanatos aljn6venyzetet. A tet6szerkezeti. 6. DJN 18195). repedesek). Anya· ga: szalfonadek. kivaltkepp a tetokre. vedot6lia tomlt~. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. nyar.. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet. ill. beal· 16kra. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. 4. stb. 6. 1.ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1. 1. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher. hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. dilataei6s hEi· zagok. meJygarazsokra. igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. 7. funkci6k. Megfelel a kovstelmenyeknek. kiszell6z6es6). esv. spsctans muanyag lemez. Gyoker elleni ved6reteg. 10. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. Alapszabaly. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. a viz tenyleges elvezeteset. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. nylr. Lgyake. ell. 11.. pererncsatlakozasok. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit. Ved6reteg.'. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I". stb. 3. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. a tet6esatlakozasokat.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell. kaviesb61.25--. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. 3. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. 4. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. vizet es tapanyapokat tartalmaz. Kovetelmenyek. pI. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. felela szabalyozott vrzeltolyasert. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. szlvarqolernez. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). 3. A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. 10. 9. talajszellozest. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. tarozasat teszi lehet6ve. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. 8. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat.d6r. vlztarozast es a terepkialakitast. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. Elvalaszto reteg. vedoretog_rr= o"'<'oJ.. 12. Tet6szigeteles (holyagosodasok. 2. lefoly6k allapota. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen.0-0t. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen.ik: kielegit6 novenytelepites . mint peldaul a tet6ereszek. 32 __. a. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. vegehici6sreteg_ . Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. szuroszovetbol all. habositott anyagb61 keszult drenlemez. resz szerint). Tavolftsuk el az idegen.. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. szerkezeti vonatkozasok 1. a viztarozast. viztarozas.-I.i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. dilatacios hEizagok. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____.. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. ezek legyenek eve 16k. 2. 1---- b ----. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek. A szaraz gyepet. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531. 6. 11. 8. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. 7. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. atszetlozes. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. -fonatok. A funkci6jat lemezhetji. a biztonsaql savokat. extenziv novenytelepites k6zon 93 . Feladatuk: tapanyaq-raktarozas. Vizelvezet6 reteg.. falcsatlakozasol<. fei0lviJagit6 kupola. valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat.

Hossza 2000 foly6meterig. Szelesseg = 45 m. [~ 'r. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. heqesztessel. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac). :[J 94 Feszitett szerkezetek. MOnchen 1972 ~ @.szegelysodronykapocs 95 . Az ugynevezett lebeg6tart6k.0: ". altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo. G) Namet pavilon. hossza korlatlan. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). Kurt Ackermann es tarsa. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. a szokasos 1. szabasa szerkezetnek megfele16en. Kidolgozas: Tekercsben keszOl.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato. ®. gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . Montreali Expo 1967. varakozohelylseqek. acelsodronynalok. acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. F. ~: . (1). mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. @. az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. ®. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el. sodronykapocs. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival.5 m. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park. taroio-. ~0 : ~0 . Szelessege 1-3 m. arnyekol6 tet6k. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban. haromszooet. ([j). melyet ketoldall. technikailag egyre bonyolultabb. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. ~: :I~'~ 0' . eplteszek: R.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed. stb. A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. 0. Alkarmazas: Kiallftasi. kart. nem rothad. A hal6s hejszerkezetek peremein. @. @. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. acel. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. az ereszeken. a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. stb. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. ipari es sportosarnokoknal. @.as vfztaszft6. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. 5 @ @-@ . szennyezodes. 6nt6ttvaspersely. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok.': ~: ~H Wl: hr. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. stb. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek. ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. tarolo. MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. teglalapot.es szelterhelesnek ellenaIl6).~ Feszitopaszma . Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato.!9 tet6szerkezethez @ . acelbol vagy alumfniumb61 kesziil. osszetlesztese (konfekci6) varrassal. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. Alkalmazas: Kiallftasi. 0. alkalrnazzak. IA\ Olimpiai stadion. Gutbrod. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek.® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. nagyfoku szlntartas jellemzi. Arkarrnazas: kiallftasi. epilesz. 0. soksz6get. pavilonok. tartovazuk fabcl. ragasztassal. melyeket csuklos. arnyekol6 tetoknel.t6csavarhorgony. ipari es sportcsarnokoknal. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju.

perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61... vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van.. belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ . Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek... Cambridge/GB.j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°. Klaus ® Koncertterem. @. Echterhoffe. Ahhoz.. melynek tenyez6je -.RichardRogers"" @-0... aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern..J2. CD-@. ' . hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader). terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni.. ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) . hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet.. Szabalyos sikhalok a haromszoq-.' . ® . 60° as 90°-os szogben..@. ~~a"~ I.l. Paderbornl Lippstadt.. palyazati terv: Portmann. Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik../ tetraeder ® Terrscselern. ." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n.'. Racsszerkezeti forma ~x . @.\12. abb61 induJjunk ki.X ~ X 'XlXIX " .. A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all..rxrx . hogy rneposszak. melyeket ugy allltanak ossze.® es GOnter Behnisch sportcsamokanal .vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg..X . Panzer [-.X .. ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk. Dortmund.Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont..: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak. X. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9. elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern. rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze..:V reszletrajza "Plana.. 'rx'IXIX 'X'Xx . Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata. e 10 o!da~(i . Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) .es hatszoghalok. melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. dortmundi vasarteruleI. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam. @.. cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata. terv. faloktaederb61 as tetraederb6l. hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen. A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell.. Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. Rendszerint ez csak fa. hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk..es tart6szerkezetek stabilak. oktaeder €IS \!_. A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat.es lzokasdar. feloktaeder es tetraeder ' (. London ® Kiallit6csarnok. A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster .: X'X7X .® es Gunter Behnish .XIXIXIX .jflI ~ Terr<l:cselem. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ . 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl)...: Stratmann. okta.' X. negyzet. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X . rud. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani.'X X . es konnyed. Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg. XXx . Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban .XY >< X X XC/IX X X·..oktaederb61es tetraederb61. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve .. oktaedeIb61 es tetraedsrbdl. a dodekaederhez 24 rud. 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6. . '. epilesz: Michael Hopkins os tarsa. epltesz: Norman Foster Ass. ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. @. 'XX7 .0. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt .. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora . A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset.. megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot . ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk. SwindonlWiltshire. feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar. CD. @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal.. " "" . A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok.. azaz a tetra-. hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-. epitesz: Gerber es tarsa. csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt. 18.XX . ' x>. Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart. hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk..® . amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61. . A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal..Michael Hopkins . epltesz: Behnisch as tarsa. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at. Hugo. Sik...

epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm. Q1). ® TK-.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese.ends:ze. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] .kezethez.etegu szerkezethez. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D . Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete. 6.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1.. csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron.0. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® . egyest6bbretegusze.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . szelemen. (perselycsornos). egy ekratetb61. lIizszll1-lEr. f---------------------------~ a -4. a rendszercsom6- o o o elemeken. Q."".S csomol kozott. MERO-csom6elemek . A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese. Csavaral1yapalasl 5. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg. Gerendely hasitott szeg 7. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @.l. ® MERO racsszerkezet felep.@. tol~gatoles hOszl. csak annyl furat van.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. Parakivezet6 nylras 8.Qt ~~ B.uah ekr.endsze. -. kilzponH d. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. tobb csavaros kates. amelyek tobbnyire 1Q-.. A g6mb csomoelemekbol kiindulva. Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben. gerenda 9.lC$6 13. epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott.. nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c.-. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta. trapeztelOletU alakzathoz is. Az osszekoto eszkozok csapszegek. hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E. K(lp 4. A tetah'. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak.-:rt. A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . Itt alapelvkent ervenyeslil." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra.45. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269. Haqeszteslvarrat abrakon. Gruga N6v'. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s.®. az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara.::-~-='"-. ebb614vfzszintes. A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA). Oreges profil (cs6) 2. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz.d-gy-. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra. BK-. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . ketretegu tarl6szerkezet. hogy kiszerelnenk a rudakat. es tobbszoros csavarcsatlakozas. a rudhosszak ~2-.7. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel.I.nyhaz. az als6 OV KK-rendszeru. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu. 1. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel. A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk. ill.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. Minden terracsszerkezetre igaz. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @.szortl6gyLirLi to. Menetescsap S. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~. alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen. A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas.@. csak egyretegO szerkezethez. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras. ZK-rendszer (hengercsomos). (blokkcscrn6s).l. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. Ezen felOI festekbevonattal is ellathato. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. csak egy. amsnnyJre a mlndig ism~II6d6.:':-i ". akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni. fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi. egyszeres nidba integralt csom6rogzites.o!daluak.L3-..illetve rudnpust az epft6elemek kozOI. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo. Csavarbemeneti nyflas 3.zet. amennyiben szukseges.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D .®. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t..~[tQtt~ 11. sarokmerev. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese.Io:PQfa 12.tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i.nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® . Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->