P. 1
Epítés- és tervezéstan 01-99

Epítés- és tervezéstan 01-99

|Views: 993|Likes:
Published by tide5

More info:

Published by: tide5 on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

913.

599
EPO

TKO

E

Geoml:!t:rh<:~tl Tcllung

etner

Un,gc :. nach dem Geldenen Schnltt

Neufert

EPITES-ESTERVEZESTAN

PilES· ESTERVEZESIAN
eEL ES MERTEK: AZ EMBER KEZIKONVV EPITESZEK, TERVEZOK,BERUHAzOK, KIVITElEZOK, OKTATOK ES HAllGATOK SZAMARA

",

ERNST NEUFERT

,

KIEGESZITETTE: PETER NEUFERT
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

LETESfTMENYEK ALAPISMERETEI, SZABVANYAI, ELOfRAsAI; EPOLETEK, HELYISEGEK, BERENDEZESEK,ESZKOZOK EPfTESE, TERVEZESE, HELYIGENYE, FUNKCIOKAPCSOLATAI ES MERETEI

AZ ELSO MAGYAR KIADAs A 35. NEMET KIAOAs FORDfTAsA, TOBB MINT 6200 ABRAvAL ES TABLAzATTAL

DIALOG CAMPUS SZAKKONYVEK

DIALOG CAMPUS KIADO .:. BUDAPEST-PECS,

2002

A magyar fordttas az alabbt kiadas alapjan keszult;

ELOSZQ

Neufert, Ernst:
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften Ober Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, MaSe fOr Gebaude, Raume, Einrichtungen, Gerate mit dem Menschen als MaB und Ziel; Handbuch fOr den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden; mit Tabellen I Ernst Neufert. WeilergefOhrt von Peter Neufert und der PJanungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner. - 35. Auf!. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998

Eh5szo az els6 kladashoz
A peldak teldolqozasa Gustav Hassenpflug epltesz kozremOk6desevel tortent, Tovabba a rajzok feldolqozasaban rsszt vettek az alabbi epfteszek: Richard Mach now, Willy Voigt, Fritz Rutz es Konrad Sage. A nyomdatechnikai feldolqozast Adalbert Dunaiski epftesz felOgyelte . . A mOben szereplo, kivonatosan, rovidftett vagy tornortlett forrnaban kozolt szabvanyokat a Nemet Szabvanyugyi Blzottsaqbocsatotta rendelkezesunkre, A szabvany pontos megfogalmazasara vonatkoz6an mindig az ismertetett szabvany utols6 kladasa mervado, Egyes szakterOletek feldolgozasaban tamoqatast nyujtottak azok a tanacsaco es lntormacios testOletek, ameIyeknek nevet az adott csoport fejleceben feltOntettOk. Itt szeretnenk koszonetst mondani valamennyiOknek az aldozatos munkaert. Berlin, W 9,1936. rnarclus 15. Ernst Neufert Az irodalomra val6 utalast a jobb atteklnthetoseq erde-

okb61 a szovegeket a lehet6 legr6videbbre fogalmaztuk es a sz6veg mindig azonos oldalon talalhato a hozza tartoz6 abrakkal, Amennyiben a felhasznal6 a tsrvezeshez szukseqes fontos adatot hianyolna a mub61, kerjuk, mformaljon err61 bennOnket, hogy azt adott esetben a k6vetkez6 kiadasban figyelembe tudjuk venni.

kebsn az adott szoveqresz vegen tUntettOk fel. Ugyanilyen

Fordltasl rnunkalc Eur6pa Fordft6 lroda Kft. Nordex Kft. A magyar kiadas szakszerkesztqe: Gyori R6bert okleveles eplt9szmernok Lektor: TiIIai Ern6 Ybl-dfjas eplteszrnernok,

varosepftesl szakmernok
Elosz6 a 30. kladaehoz Az elsokladas 1936-os megjelenese 6ta az epftes- es tervezestechnika viharos valtozasokon ment at. A negy evtized soran a jelent6s ujdonsagokat termeszetesen beepltettuk az uj kiadasokba es az egeszk6nyvet minden alkalommal atteklntsttuk. Az alapos, az uj fogalmak es szabvanyok figyelembevetelevel torteno, mindenre kiterjed6 ellenorzes es kleqeszltes csak most, sokeves munka eredmenyekent zarhato Ie. Ennek kovstkezteben gyakorlatilag nines olyan oldal, amely valtozatlan maradt volna, s6t az oldalak sorrendje es a megfelel6en m6dosftott utalasok is msqvaltoztak. Nagy segftseget nyujtott a "Deutsche Bauzeitschrift"f6szarkesztolenek, S. Linke kolleganak a tarnoqatasa .az ujsagban megjelent special is cikkekkel es a mindenkori forras rneqadasaval, VegOI pedig a mai epltestechnika magas toku special izalodasa miatt szukseq volt speclallstak egyOttmCik6desre val6 felkeresere. rnernok; lapostetok/novedelerrvuszooak Dr. P.Kappler okl. rnernok; fOtes: H. Nachtweh okl. memok; mOanyagok, epltesi tanacsok: A. Schwabe okl. rnernok, epltesi tanacsos, sportepuletek es -palyak: Prof. J. Portmann okl, rnernok, S. Lukowski okl. epfteszmern6k. A szerkesztoseql feldolqozast Neff epltesz vegezte. as a rajzi atviteltLudwig

A konyvben kozolt adatokra sernmitele kotelezettseg vagy garancia nem vonatkozik. A szerzo es a kiad6 ezert sernmlnernu fele[6sseget nem vallal es nem tartozik vagyoni fele[osseggel az adatok vagy azok egy reszenek hasznalataert. 1. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Nernet kladas 1936 - 29. kiadas1973 (UJlstein kiad6/Bertelsmann Teljesen atdolqozott es jelentosen bovftett kiadas 1979 Attekintett kiadas 1982 Attekintett es kiegeszftett kiadas 1984 Teljesen uj kidolqozasii es uj felepftesu kiadas 1992 Bovftett kiadas 1996 Kiadas 1998 szakkonyvldado)

Mint az elsa el6sz6ban mar emlftettOk, atartalom aktuallzalasaban nehany ceg es szovetseq is segftsegOnkre volt. Ezek nevet es cfmet a megfelel6 oldal fejleceben feJtOntettOk, szfvesen allnak aktualis lntorrnaclokkal az olvaso rendelkezesere, A 30. kladas osszesentobb mint 6.000 rajzot, tablazatot es diagramot tartalmaz as a sz6szedet 8.000 szora val6 b6vftese leegyszerOsfti a konyv hasznalatat, Az irodalomjegyzakben val6 utalas a Deutsche Bauzeitschrift-ben (DBZ) megjelent 6sszefoglal6 specialis cikkekre, bar ezek kiertekelese itt nem tortent meg, jelent6sen gazdagftja a konyv adattarkent val6 hasznalatat,

A nernet nyelvu mu llcenckiadasai angol, francia, spanyol, portugal, olasz, gorog, torok, szerb-horvat, orosz, lndonez, cseh, japan es - a jelen kotettel>- magyar nyelven allnak rendelkezesre,

lengyel,

2. valtozatlan kladas

Ezuton munkatarsalnk

voltak:

Original edition © Friedr. Vieweg

Sohn Verlagsgeseltschaft

mbH, BraunschweiglWiesbaden, GmbH tagja.

1998.

Felvon6k1mozg6Iepcs6k: E. Sillack okl, mernok; vilagftas: W. Tubbesing okl. fizikus; tOzvedelem: Dr. P. Bornemann okl, mernok; tuzoltolaktanyak Prof. Dr. J. Portmann okl,

Darmstadt, 1978. augusztus

Ernst Neufert

A Vieweg kiad6 a Bertelsmann

Fachinformation

© Hungarian translation by Dialog Campus (Nordex Kft.), 1999 © Dial6g Campus Kiad6, 2002

A mCi,valamennyi reszet is beleertve szerzo' ]ogvedelem alatt all. A szerz6i jogvedelem szCik hataraln belOI torteno barmilyen, a kiad6 hozzajarulasa nel.kOlifelhasznalas tilos ss buntetendo. K0I6noskeppen vonatkozik ez a sokszorosftasokra, fordltasokra, mikrofilmre vale vitelre es elektronikus rendszerekben val6 tarolasra es teldolqozasra.

v

ELOsz6
EIc5sz6 a 33. kiadashoz A szerz6, nagyrabecsOlt Edesapam, Ernst Neufert meg eleteben arra ksszltett el6 engem, hogy vegyem at az 0 lrodalmi haqyatekat, fgy tarsaim, Pete r Mittmann es Peter G raf, az apai irodab61 mar korabban hozzank tarsulo epitesi szakkonyv-specialista Ludwig Neff okl, epfteszmern6k, munkatarsalm es ]6magam felkeszOltOnk az u] Epftes· ee tervezester: munkainak rneqkezdesere, amikor az apai msqbfzas Ernst Neutert halalaval 1986 februariaban teljes ervenyesseqet elnyerte. A mai nagy fejlettsegu epit6ipar mas mfiszaki es gazdasagi k6vetelmenyeket allit az epit6ipari szakemberek ele, mint azt tette 55 ewel ezet6tt, az Epftestervezesuu: "A dolgok merteke" els6 kladasanak ldejeben, Az korszeni es iij" Epftes- fis tervezestsn meqalkotasaban alapelvOnk volt a k6nyv formai felepftesenek rneqtartasa a tartalom konzekvensen id6szenJ formaban tortene megfogalmazasa mellett. Ezert azonnal ugy hataroztunk, hogy a rnuvet teljesen atdolqozzuk, atalakltjuk, atrajzojuk es kiegeszftjOk, hogy mindazt tartalmazza, amit az epltesznek es a tervezonek ma feltetlenOI tudnia kell. Mindent, amit tudni kelt, de - Ernst Neutert eivehez hQen - tobbet nem. Ez a konyv a kiadonak es azon sokaknak, akik szaktudasukat a rmihoz adtak, 4,5 ev intenzfv rnunkajaba kerult, Ezert valamennyien remeljOk, hogyk6nyvOnk sikeres lesz azok koreben, akik egy korszerO epftesi szakkonyvet keresnek.

ELosz6
Az atdolgozas es feldolgozas

Peter Neufert okl. eplteszmernek PlanungsAG Neulert, Mittmann, Graf, ParI.

Peter Mittmann okl. epiteszmernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Grat, Part.

Peter Grat okl. rnernok Planungs AG Neulert, Mittmann, Graf, Part.

ee

Koln, 1991. szeptember

Peter Neutert

LudwigNefl mernok f6szerkeszt6, layout, szerzd

H. A, Knops okl. designer
lllusztrator

Prof, Dr. D. Portmann okl. epiteszmern6k meretvtszonyok, modulrendszer, halos hejszerkezetsk, fOggesztett szerkezetek, nizvedelem

rnunkatarsal voltak: M. Horton: epOletgapeszet, w. Sommer: helyisegek klimatizalasa, H. J. Vetter okl. mernok: eplteskivilelezas, M. Menzel: heiszerkezetek, M. Bauer: fUtestechnika, H. Jaax: er6muvek, Dr. R. Borner: vizier6muvek, R. Wirtz: epuletvillamossag, T. Stratmann: napenarqlaa eplteszet, Trumper/Overath Epitesz Iroda: hangvedelem as akusztika, Hawlitczek: utak es vasutak, 51. Cargiannidis: regi epuletek feluj Msa, uveqpassaazeok es funkclcrnodoattaeok, U. Portmann: rekonstrukclo es felUjltas, . J. Weiss: konyvtarak, U. Kissling: nyilvanos konyvtarak, R. K. Jopp: konyvtarak, H. Rocho!l: uzletek, Prof. Nogge: allatkertek es akvarlurnok, A. Beckmann: filmszinMzak, K. F. J. Mertens: [atekcsamokok, B. Rlienanver: templomok, G. Hoffs: harangtornyok, A. Ruhi: mecsetek, W. Hugo: rnuzeumok. A rajzok atdolqozasaban as
feldolqozasaban munkatarsaink

A kiad6 eloszava

a 33. kiadashoz a szerzo eleteben jelentos rnertekben reszt vett a rnunkaban. Az 6 segftsegevel sikerult egy teljesen uj atdolqozast kezbe venni as tobb evi munka utan az elkeszult rnunkat most az olvas6 ele tarni. A kiad6 buszke arra, hogy az Epftes- es tervezesten, amely id6kozben nzenbarorn nyelven kerOlt kladasra vilagszerte, uj forrnaban es klalakttasban, de Ernst Neufert koncepciojanak megfeleloen folytat6dhatott.
B. Echterhoff okl. eplteszmernok zold tet6k, kertek, karftesek Dr. H. P. Kappler okl. eplteszmernok lapostet6k, hovedelern, kerti uszornedancek, ledett maqanmedsncek Dr. H. Hoffmann okl. mernok vilagitas

Az ifju epftesznek, Ernst Neufertnek tobb mint egy fer evszazaddal ezel6tt nemcsak otlete tarnadt, hanem energiaja is volt ahhoz, hogy eletre hivja az Epftes- ee tetvezesten c. k6nyvet, amely az eplteszek es tervez6k munkatanak nelk0l6zhetetten segedeszk6zeve vall. Alland6an frissen tartotta es az id6k kovetelmenyeihez alakltotta a k6nyvet. Az utolso nagy atdolqozas 1979-ben (30. kladas), 1986-ban bek6vetkezett halala el6tt tortent.
A mu folyamatos fejlesztesenek munkala fianak, Peter Neufertnek es tervez6 csapatanak feladatava valt, KOlon6sen nagy segitseget nyujtott ebben Ludwig Neff, aki meg

voltak: T. Altrogge, SI. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. 5chirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke, SI. Vogel.

Wiesbaden,

1991. szeptember

EIc5sz6 a 35. kiadashoz Ha az ember az ismert szerzo, Ernst Neufert elhunyta utan 12 evig vigyaz az 6roklott szerz6i jogokra es kotelesseqekre, belopozik az emberbe a betolthetetlen igeny, hogy beszamolion apjanak arrol, amit az ut6dok, Ludwig Neff, Peter Neufert es a Planungs-AG Neufert-Mittmann-Graf Partner azzal es abb61 vegeztek. Legyen On, kedves olvaso baratsaqos tanunk ebben a "gyomlsban"! Amikor edesapam 1986 februarjaban elhunyt, a 32. nernet kladas volt a piacon. A mOvet a 33. kiadashoz tobb mint negyeves, minden tekintetben igenyes teldolgozasban teljesen ujja alkottuk, minden oldalt teljesen ujra rajzoltunk es fogalmaztunk, vatamint a konyvat sok aknialls ternaval egeszftetlOk ki. Az 1998-as 35. kiadast, amit az Olvas6 a kezeben tart, olyan tontos fejezetekkel b6vftettOk, mint fahazak, energiatakarekos hazak es napenergia, okoeplteszet, telikartek as Ovegepftmenyek. Kotn, 1998. junius Peter Neutert

R. Eckstein okl. epiteszmarnok nappali teny

Dr. D. Lembke epftesi igazgato, mern6k, rnunkatarsa: P. Pastyik ok!. mernok f6iskolak, laboratorlurnok

R. S. Suchy okl. epiteszrnernuk igazgatasi epOletek

P. Karle okl. epfteszmernok ipari apGletek

Wolfgang Busmann okl. mernok rep0l6terek

Prof. Dr. Jan Fiebelkorn
szlnhazak

A.KOhler okl. epiteszrnarnok korhazak, raktarozastechnlka, orvosi rendel6k

O.Mulier okl. eplteszmernok korhazak, raktarozasteohnika, orvosi rendel6k

VI

VII

BEVEZETES

ELOSZOA

MAGYAR KIAOAsHOZ

Ez a kezlkonyv a Weimari Allami Epft6ipari F6iskolan tartott el6adasaim jegyzeteib61 keszUlt. Alapjat azok a megmerettetesek, tapasztalatok as felisrneresek kepezik, ameIyek a gyakorlatb61 as a kutatasokbol ad6dnak, amelyek az epftmenyek tervezesehez szukseqesok, es az uj tehetosegekhez es kovetelrnenyekhez nyitottan viszonyulnak. Hiszen bar egyreszr61 6seink nyorndokan haladunk, masreszr61 viszont minden mozqasban van. A jelenkor gyermekei vagyunk, akik a j6v6be pillantanak, es mindegyikOnk latoszoqe kOl6nb6z6. Ennek okai az el6kepzes es a kepzss k0l6nboz6segeben, a k6rnyezet betolyasaban, a tehetsegben es az annak megfelel6, bels6 hajt6er6 meqhatarozta onkepzes tokaban rejlenek. A jelenben oly "biztos fteletUnk"vegervenyes helyesseger61nem lehetOnk bizonyosak, hiszen az csak az id6ksoran igazolhat6. Tapasztalatunk szerint kesobb] korban igazabb ltelet szOletik mint a jelenkorban, arnlkor meg nines meg az attekinteshez szukseqes tavolsaq. Ezaltal erthet6ve valik, milyen tartalekokkal kellene rendelkeznie egy tantarqynak ahhoz, hogy ne legyen felrevezet6. Hiszen minden, igazsaqra es obiekfivitasra lranyulo torekves, minden olyan er6feszftes ellenere, amely azt celozza, hogy a r6gz6d6tt gondolkodasmodot leporoljuk, kritikusan merlegeljOk es a ketseqeket ne csak eqyszenien felretegyOk, minden tan szubjektfv, id6 es k6rnyezet altai rneqhatarozott marad. De kerUlhetjOk a tevutakat, ha a tan elveben nem lezart es kesz, hanem alaveti maqat az eletnek, a gyakorlatnak, a fejl6desnsk es azokat szolqalja. Ez adja aztan a tanul6nak azt a szellemi tartast, amelyre Nietzsche gondol lrasaban: aki cselekszik, az marad rokonom".

amelyet a tevekenyen alkot6 ember erez, Ez az elettelfogas segfti 6t ezen az uton, Megszabaditja minden tant61, vegs6 soron ettol is es elvezeti az egyeni alkototevekenyseghez. Ez a konyv segftseg az indulashoz - a palyan haladni es eplteni mindenkinek rnaqanak kell. A mai id6k formal ugyanolyan uton alakulnak ki, ameIyen az el6deink is [artak es megalkottak csodalatos templomaikat, katedralisalkat vagy kastelyaikat, amelyhez semmi nem szolpalt rnlntaul, de megfeleltek azoknak az 6tleteknek es idealoknak, amelyek a vaqyukhoz kozel alltak. Mar a j61 megfogalmazott meqblzas is elkepzeleseket kelt, amelyek a kor epftestechnikal lehet6segein esah~ly altai msqhatarozott adottsaqokon keresztol olyankonkr~t format 6ltenek, amely csak tavof hasonlosagot rnuta; minden meglev6seggel. Az ilyen epuletek rrniszaktlaq sokkal jobbak, igenyesebbek lehetnek az elodeiknel, ha .megf~lelneka technika haladasanak es muveszlleq is oeszehasonIfthat6k a rnult hasonl6 epOleteivel. . Ha osszehasonlltunk egy mai vilaqos, taqas, j6 meretaranyu, karcsu es k6nnyu szerkezetb61 epOlt ipari epOletet egy 18. szazadl rnanufakturaval vagy egy kezrrnives kunyh6val a 15. szazadbol, a szflk lat6koru muemlekgondoz6 szerneben is feltunik uj epuletelnk fOlenye. Ez azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, ahol az epftesi feladata kor vales igenyet szolqalja, a letezo, a kort figyelelllbevev6 epfteszt61 olyan teliesnmenyt varunk el, amelymeqallia.a helyet regi id6k legjobb epftmenyei mellett, s6t. .... EzM egy uj szellemlseqtl f6iskolan els6s~rbarikorunk szellemlseqenek meqismeresere es el6retekirlt~sre kell osztonoznl, es visszatekinteni esak az elkerOlhete~lenyagy szukseqes mertekbsn kell. Ezt alanlla legnagyobbjahlk egyike, Fritz Schumacher is, aki az epftesz hlvatasarclszolo tanulrnanyaban 6v aMI, hogy a fiatal hallgat6akiltat6 v;sszatekintes soren ttJ/sagosan elvesszen a muveszettorteneii eimelkedesekben es hagyja magat ielrevezetn; a doktori cimtol, az ilyen oktatott mellekutakra terjen, mert ez azoknak az eroknek a rovasara megy, amely~kaz alkotas szerteagaz6 kovetelmenyeinek kiepitesehez,szOksegesek. Ezzel ellentetben jobb, ha a haligatonakesaK elemeket adunk a kezabe, ahogy ezt itt az "Epftes- astervezestan" eseteben is tettOk, amelynek frasakor arra t6rekedtem, hogy a tervezes alapelemeita legalapvet6bbekre korhitozzam, sematizaljam, absztrah8.ljam, hogy a hasznal6 $zamara megnehezftsem az utanzast as arra kenyszerftsem, hogy a dolgoknak onmagat61 adjon format. Egy bizonyos egysegesftes megval6sulasahoz a kOl6nb6z6 alkotasokatmindenkeppen athatja a jelen szellemisege, az a sajatos kozhangulat, amely egy adoU kor embereinek hasonl6 torekveseit jellemzi, es amely a kor stflusaban talalja meg lathat6, maradando kifejezeset. .. Ernst Neufert -

Tizen6t6dik nyelvkent, magyarul is elkeszOlt a "vilag eplteszeinek bibliaja", a esak Neufert-kent emlegetett Bauentwurtslehre efmu konyv. Ez a munka kiad6nk eddigi legnagyobb vallalkozasa, az elhatarozastol a megjelenesig kozel ket ev telt el. A magyar kladas hu fordltasa az eredeti rnunek, de ahol szuksegesnek fteltOk meg, ott figyelmeztettOk a hasznalot a magyar viszonyok, el6f rasok, szabvanyok hoi sziqorubb, hoi enyh6bb kovetelmenyeire. Mint minden szakkonyvnel, fgy . ennel is erdemes az adatokat mindig osszevetni a magyar szabvanyokkal, lranyelvskkel (pI.OTEK, OTSZ, MSZ, munkavedelmi eloirasok, stb.). Ahol a nernet viszonyok nyllvanveloan elternek a magyaret61 (pI. szelirany, napallas, eghajlat, igenyszint, stb.) , ott az adatok, meretek, szempontok atertekeleset az olvasonak kel1 elveqeznie, Nehany esetben - fgy peldaul a tuzvedelem, szolar-eplteszet temakorben (Nemes Uiszl6- tilzvedelem, dr. Fulop Laszl6 - szolareplteszet) - a magyar el6frasokat, iIItve diagramokat beleepftettuk a sz6vegbe. KOl6n fejezetben terveztOk a konyvoe esatolni az epltesOgyi vonatkozasu, MSZ-04 klbocsatoi jelu magyar nemzeti szabvanyok, agazati rrniszakl lranyelvek, el6irasok es rrnlszakl feltetelek jegyzeket, de ezek szinte napi valtozasai miatt ugy contottunk, hogy inkabb egy fOzetben adjuk ezeket k6zre. KOl6n felhfvjuk a figyelmet arra, hogy az Europai Unlohoz tervezett csatlakozas k6vetelmenyeinek fokozatos teljesftese soran tovabbi valtozasokkal kell szamolni az el6frasok kapcsan ( pI. kornyezet-, muernlek-, varoskepvedelem, vagy az OTEK akadalymentes kozlekedesre vonatkoz6, uj reszletes paragrafusait) .

Epfteszeink velernenye szerint a k6nyv hasznalata kozben nem lehet tigyelmen kivOI hagyni azt a valtozast sem az epfteszeti szemleletoen, mely az elmult evszazadnak a veg nelkGli technikai fejl6desben vetett hiteben kicsit meginogva, az epfteszet mindenkori szerepet, az erzelmileg is telitett, kornyezetbarat formalast tekinti ma vezerelvnek, s nem a rnaxirnalls komfortot, a puszta tech nikai tokelyt, a rideg anyagok minden aron valo alkalrnazasat, hogy igazan az ember legyen a rnertek es a eel. A Dialog Campus Kiad6 kOl6n szeretne megk6szonni Kistelegdi Istvan egyetemi tanarnak es Marton Akos f6iskolai docensnek azt, 'hogy felhivtak a figyelmOnket erre a felbeesOlhetetien erteku nernet szakkonyvre. K6sz6njOk Bachman Zoltan, Finta J6zsef es Petr6 Balint egyetemi tanarok szakmai ajanlolevelet, Til/ai Erno epfteszmern6k ertekes lektori eszrevetelelt, valamint Weimarban vegzett szakszerkeszt6nk, GyOri R6bert epfteszrnernok nyelvi-szakrnal - kozel egyeves -, p6tolhatatlan munkalat. K6szonet lileti vegOI a 35. nsmst kladas szerz6it, akik a szerkesztss soran folyamatosan feltett kerdeselnkre nagy tOrelemmel, szakertelernrnel es s-malltordultaval valaszoltak, Jelen - 2. valtozatlan - kiadasunk csak annyiban "valtozott", hogy az 1. kladas altalunk felfedezett kisebb hibalt korriqaltuk, ez azonban nem erintette olyan rnertekben a k6tetet, hogy ezt kOl6n is jeleznOnk kel1ene. Az els6 kiadas ota sajnos egy szornoru eserneny is tortent: elhunyt Peter Neutertmernok, aki edesapja konyvet olyan nagy szerettetel gonddzta, es folyamatos ujftasaival, kiegeszftesekkel vilagszfnvonalon tartotta. Emleket kegyelettel drizzuk, Budapest-Pees, 2002. Junius 30. $chenkJanos f6szerkeszt6

.cee«

Az 6r6k letezesb61 taplalkozo, a fejl6des szolqalataoan all6
tan lenyege abban rejlik, hogy nem ad kesz reeeptet, ninesenek .dobozbol el6vehet6 kesz b6Iesessegek", nines "Canned Wisdom", hanem csak epft6elemeket nyujt, elemeket, sarokponto kat, azokhoz pedig a kombinalas, szerkesztes, komponalas es harm6niateremtes modszerei szOksegesek. Konfueiusz t6bb mint 2500 ewel ezel6tt fgy fogalmazott: "Egy sarkot en adok tanftwfnyaimnak, a t6bbi hcirmat nekik kell megtalalniukf" Egy szOletett epftesz vagy egy, a sziveben az epites utani vagyat hordoz6 ember befogja a tOlet es beesukjaa szemet, ha egy feladat megoldasat akarjak neki megmutatni. Hiszen 6 annyira tele van sajat elkepzelessel es idealokkal, hogy csak elemekre van szOksege, hogy aztan maga gyurk6zz6n neki, es abb61 egy egeszet alkosson. Ha valaki egyszer megtalalta a hitet, a bepillantast az 6sszetOggesekbe, az er6k, anyagok, szfnek, meretek jatekaba, aki a vaJ6sagqt, az epitmenyek megjeleneset magaba tudja fogadni, hatasukat tanulmanyozza, .kritikusan vizsgalja, a maga szellemeben atalakftja, akkor azon az egyetlen, a legmagasabb elet6r6mh6z vezet6 uton halad,

VIII

IX

szell6zes FOtes arrol lenyeqes lnformaclo talalhato. metszetek. es 61. haamester. merlegeljOk egy vetltoberendezes beeplteset a 469-470. oldalon ismertetjOk. a vilagftas es a benapozas a 140-149. a falak. oldaIon ismertetjOk. A cfmszavak jegyzeke 615. Amennyiben nem ismert rovidftesi format keliett alkalmaznunk. Az alapok. 4999 szabvany MOszaki rajzok A rajzok elrendezese A tervrajzok rajzi jelei Haz es telek csatornazasa Csatornak es berendezesl tarqyak Gazszereles a maqasepltesben Elektromos szereles Blztonsaqtechnika 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25 Hideqtetok reszletei Zold tetok Zold tetok . a tet6k a 80-81. me· reteket a 60. az 595-597. Hcvedelem Hcvedelem Hovedetem Hovedetem . szarnftsuk ki a bruttc beepftett terfogatot a DIN 277 alapjan.epitesi rnodok .meretek es helyszOkseglet Ember es jarmu Ember es lakas ':!elyisegklfma EpOiethigienia A szem Ember es szln Meretaranyok .meretaranyok Az ember mint rnertek es cel Minden dolgok rnerteks Emberek . tormak es tajtak csupan peldak. oldalak szerint.reszletek Tet6felepftmenyek Beepftett tet6terek Lapostet6k Melegtet6k reszletel Sl-mertekegyseqek A DIN 198. eredrnenyei 44 45 46 47 48 49 50 Epulettorrnak '!l lnt a szerkezethasznalat eredrnenyel Uj szerkezetek as tormak Haz es forma mint a kor es az eletmod tOkre MU[lkafolyamat Elqzmenyek . oldalon. a 320-325.es Iepeshanq-szigeteles Razk6das elieni vedelern .epuletek vedelme . Az utak vonalvezetese es a kerftesek a 202-205.alapozasok. oldalon lev6 kerdofvet es valaszoljuk meg az ott feltOntetett kerdeseket. amennyiben egyeb fontos osszefugges egy· mastDI lavoli elhelyezesuket nem tette szuksegesse. 829. hiszen segltsegOkkel heIyet takarfthatunk meg es egyszerusfthetjOk az attekinthetosege1. oldalon. rneretet es berendezesst a 229-250. oldalakon adunk segitseget. felvon6k elhelyezkedess es felepltese a 190-200. oldal.paradlrtuzto . Ebbal 35 esoport joU letre.alapelvek Meretaranyok . vegOI pedig a szerkezeti resz. a tatalnedvesseq elleni szige· teles a 66-70. Olvassuk el az 50. oldalakon leva szallodak alapian. oldalak alapjan. oldalon talalhato adatok alapjan tortenlk. MeretezzOk. a ker· tek novenyekkel valo beultetese a 214-225. koordinaclos rneretek EpUletszerkezetek Epftesi telek . oldal A raviditesek elengedhetetlenek. 64 65 66 68 69 71 72 75 76 77 78 79 Benapozas Nyilaszarok FeiOlvilagit6k . a kor es a muveszet eleterzeseb61 kiindulva. oldalon talalhato. oldal alapjan. Jelmagyarazat Jelek es rovidltesek rnaqyarazata Alapszabvanyok 1 Fedelszekek Tetotedesek Tetoszerkezetek . tagoljuk es butorozzuk be az ebedl6t a 442443. EP't~S k· . mint a korulotte leva dolgok mertekere vonatkoz6an. veqezzuk el ugyanezt az esetleg szfnpaddal ellatott teremre vonatkoz6an a szlnhazra vonatkoz6 adatok szerint. a rajztermeke es laboratorlumeke a 311-315. arkok Az epOlet kitUzese Faldmunkak es alapozasok EpOletszerkezetek szlqetelese Drenezes az epftett szerkezet vedelrnere Terrneszetes k6b61 keszOlt falazat Mesterseqes falaz6elemb61 epltett falazat Felmeno falak .atszamltasahoz a szukseqes atvaltas: tablazatokkal a szoveqes resz vegen. szamara esetleg szukseges lakast a 263-286. A szabvanyos es mertekrendeket.reszletek Hang elieni vedelern Leghanggatlas Leghang.. 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43 80 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101 t02 103 107 108 109 110 113 114 115 117 121 122 123 124 129 130 131 133 134 137 139 140 149 150 158 159 163 172 174 175 179 182 183 186 187 188 Olaltarolotartalyok Er6mO r Vizier6mOvek Szolarepfteszet Napenergia Hut6helyisegek Hut6kamrak Helyisegek legtechnikaja Epuletfizika . Tartalrnazzak a leggyakrabban hasznalt hatarertekeket az emberre. A konyvben talalhato meretek esetleges . oldal alapjan az igazgatasi epulet 6sszefOggeseit. a lepcs6k. az irodak elhelyezese a 326-348. amelyek a ku- alapok segftsegevel konnyen es gyorsan tervezi meg az epUletet a feladat kUlonleges kovetelmenyeinek megfelel6en. a trezor beepiteset a350. Ez vonatkozik az elakeszftes es a tervezes altalanos lranyvonalaira es a tsrvezes egyeb alapjaira is.ensrqiatakarekos epltesi m6d Teglakatesek Kandall6k 51 59 61 62 63 Villarnvedelern Antennak Vilagftas . pi esveze es .alapismeretek Terracsok . oldal hasznalata nelkOI is azonnal felismerhesse. hogy egy konyvben tornoren foglalja osszs a tervezesre es az epOletekre vonatkoz6 fontos tudnival6kat. azokat is. A rovidftesek es jelek magyarazata 1. ahol Hajzolas A meretezes alapjai . oldalon talalhato. m6dosftsuk a terek rneretet a rendelkezesreallo beruhazasl 6sszegnek megfelel6en es tervezzOk meg az epuletet a 48.mechanizmusok . oldal Atenti esoportok rsszletes felosztasat adja es tartalrnazza az egyes oldalak tartalmanak lelrasat.fogalmak . Azonban sok szomszedcs szakterUiet parhuzamosan egymas mellet halad. onrnaqaban tarqyalluk.benapozas Vilagitas Fenycsavek hirdetatablakhoz Ovegek MOanyagok Termeszetes feny Termeszetes megvllagftas Kernenyek Szel16zorendszerek . 459-468.alkalrnazas: Modulor Tervezes EpOletek '!lint a szakszerO anyagfeldolgozas Ponyvatedesek Halos Mjszerkezetek FOggesztamOvek es feszftomuvek T erracsok . falvastagsagoka 71-74. a garazsokat es a parkol6kat a 426-432. 01dalon talalluk. oldal Megadja az egyes cfmszavak utan azt az oldalszarnot. oldalon talalhat6. szerlnt. oldaIon lefrt munkafolyamat javasolt lspeselben.alkalrnazas T 6bbszintes tart6szerkezetek F6demek Padl6zatok Fates . oldaIon ismertetjOk. valamint szamadatok hordoz6i. amely sok vagy akar minden epulettajta eseteben felmerOI. a kornyezet feltetelei kozott. a tUtes es szellozes a 103-107. stb.epUietuvegezes . oldal szerint az ettermek. Egy epltmeny valamennyi reszet. A tartalomjegyzek lonleqes esetekbol ad6dnak.tetoretegrendek Kivonat: A Tet6kert BejegyzeU EgyesOlet lranyelvei XI. a konyvtarake a konyvtaraknal. Az el6adotermek rneretezese a f6iskolakmil a 306-310.A KQNYV HASZNALATANAK ISMERTETESE TARTALOMJEGYZEK A konyv felepftese az anyag sorrendbe aliitasaban az epftes termeszetes sorrendjet koveti. Hatarozzuk meg a 341. az egyes helylsegek elhelyezesot.feiOlvilagft6 kupolak Ablakok Tet6teri ablakok Homlokzattlsztltas Ajt6k Kapuk Zarberendezesek EpOlet· es teruletblztosltas x XI . :: . oldalon. 476. oldalon.els6sorban angol mertekegysegre t6rten6 . oldalon. oldalak. szakacs.alkalrnazas Meretaranyok .alapveto meretek Tengelymeretek Modulrendszer ~ Koordinaei6s rendszer.testhang Helyisegek akusztlksja HOGYAN HASZNALJUK VegyOk peldanak EZT A KONYVET? epUiet tervezeset vagy egy igazgatasi Az epftesz a sokoldalu vazlattervenek elkeszftesat. ·Az igazgat6.a meqrendelo k6zremuk6dese Kerd6iv : Epitesvezetes E it' Ivlt~l~zes . Azablakok es ajt6k rneretet es kivitelet a 174-185. munkagodrok. Az alaprajzok. oldalon. az ujonnan fejlesztetteket ugy valasztottuk meg. az akusztika tervezeseben a 134-136. A rrul kOl6nleges elanye abban rejlik a hasznalo szarnara. hogy azok [elenteset a figyelmes olvaso az 1. vagy a 450-454.

zajvedelem Kertek . 214 216 217 218 221 222 223 224 225 226 ~227 228 Ozletek ElelmiszerGzletek Aruszallftas Panztarak el6tti Gzletek es vendsqlatas Husuzernsk es -raktarak Husuzern Raktarozastechnika 357 358 359 362 363 364 GepjarmOvek tordulasa Parkol6k Teherqepkocsik parkolasa as tordulasa Parkolok es parkolohazak Garazsok es garazsepftmanyek Gepkoosltarolok Parkolohazak Benzinkutak..berendezesi tarqyak FOrdoszobak emeletes hazakoan FOrdoszobak elhelyezese a hazban Furdoszobak .as komposztaqyasok N6venyhaz Fak es cserjek Kerti to Es6vfz hasznosftasa Kerti uszomedencek Lakohazak kerti uszornedencevel Alarendelt helyisegek . fenytet6k Uzletek 352 353 355 356 Aut6busz-palyaudvarok TOzolt6sag es tCizolt6sagi epuletek GepjarmCivek Tehergepkocsik Rampak.keritesek Perqolak. 284 285 286 287 Vaganyzatok Arukezeles Szemelypalyaudvarok Parkol6k . 201 206 208 209 210 213 Tipologia Tortenelrni peldak Alkalmazasi peldak Ovegfedes.lak6kocsi Nyaral6k . Ovegezett felvon6k Utak . . ~ ..Uatkertek 450 453 455 Allatkertek as akvariurnok SZlnhlizak.::: Kisuzerni epuletek Ipari epuletek Szallftas. .elatok : Sporlpalyak lqazqatasi epuletsk . Diakszallok Konyvtarak [atszoterek Vizesblokkok Olt6z6k. l. 270 271 272 273 274 276 ' 279 280 282 .iloterek .rnosodak 255 es uzlethazakhoz EpOletgepeszet Kepernyos munkahelyek Tarolas helyigenye Alaprajzi klalakitas lrodaepuletek .TARTALOMJEGYZEK TARTALOMJEGYZEK Lepcsok .reszletek 252 254 BerendezeshelyszGkseglete Epuletszerkezet 395 396 397 398 399 KonnyCiatlatika-palyak Kondicionalo.as fitness-termek Teniszpalyak Minigolf Golfpalyak 472 473 474 476 480 482 484 486 XII XIII . Rajztermek Laborat6ri umok Gyermekintezmenyek 306 311 312 LakatosmCihelyek Autojavfto muhelyek Gepjarmujavfto mOhelyek P~~sag .epUlettlpusok . lepcsok.benzinkutak ..szemelytelvonok kozepuletekben Felvonok . RuhanemOk Furdoszobak .. Autopalyak Varosi vlllanyvasut K6zlekedesi terek K6zlekedesi terek .novenyhazak .akohazak lejtos terepen l.agyak fajtai Hal6fOlkek es beepltett szekrenyek 229 230 231 EpOletfelujitas Felujitas as atalakltas Iskolak lskolak lnteqralt tantermes iskola Felsooktatasi Felscoktatasi intezmenyek . szelfoqok..laboratoriumok intezrnenyek .altalanosan Bankok .akohazak nagyobb rnerefben Nehlzetk6zi psldak ?59 260 261 .trezorok Ovegpasszazsok 349 350 41 0 413 414 Utak Kerekparosok .akohazak folyosorendszerei Teraszhazak 416 418 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 Ov6helyek EpUleHelujltas Magasraktarak Tervezss .kis tehertelvonok Hidraulikus felvonok 257 lrodaepuletek peldai.logisztika Blztonsagi el6frasok Allvanyrendszerek Muhe1yek .. 320 326 330 333 336 .epcsok Harnpak .garazsok .felvon6k l. T6bbszintes lakohazak Tarsashazak l.tuzolt6sag Panoramas. tarntalak Fo·ldmunkak RezsOk meqerosltese Futo. 241 242 244 245 246 248 249 251 Napkozi otthonok Jatekszerek. kocka-.okologikus epftes l. rakodohidak.alapelvek lqazqatasl epuletek .es raktarozastechnika Csarnokepuletek Emeletes· epuletek .fahazak Sater . 262 . 263 267 268 269 . Pihenohelyek Repi.szemelytelvonok lakoepuletekben Felvonok .eI6ad6termek 289 294 MOhelyek Asztalosmahelyek 297 304 : 232 . emel6asztalok Hakodorampak Kertek . utak. Lak6hilzak egyedi tervezesben Lakohazak. Bankok .csiqalepcsok Mozg61epcsok aruhazakhoz 189 193 194 195 196 197 198 199 200 Mosohelyisegek Mosohelyiseqek Erkelyek Erkelyek Jardak Jardak . es satortorrna Fahazak .akohazak tellkerttel. Fedett uszemedeneek .es kuszonovenyek Magasftott. : . negyzet-.a tipol6gia alapelvei Meretek: alapterulet-szukseglet Olak haziallatoknak Szarnyastartas Hfzomalac61ak Serteshizlaldak Sertestenyeszuzernek Magan-usz6medencek Usz6medencek . fllmszfnhazak 456 Szinhazak Filrnszfnhazak Autos mozik Sportletesitmenyek 459 470 471 Konyvtarak Igazgatasi epfiletek .' rnaqashazak Vertlkalis elemek 8ankok 339 340 341 342 343 344 346 Loistallok es lotenyesztes Szarvasmarhatartas Szarvasmarhatartas .:.. . 338 391 Stadionok t. eleskamra Konyhak Beepftett elemek Etkez6helyisegek ~ edenysk as butorok Lak6helyisegek Halohelyiseqek Halonelylseqek .mosodak . oltozoszekranyek Funkci6valtasok Funkciovaltasok Mezogazdasagi telepek 3159 370 373 3715 378 379 380 381· 384 385 386 387 388 389 390 Vendeglat6helyek Mozg6 vendegl6k Vendegl6i konyhak NagyOzemi konyhak Hotelek .tervezesi peldak . beiaratok Kozlekedok Tarolohelyiseqek Gazdasagi helyisegek Haztartasi helylseqek Tarolohelyiseq. Mellekhelyisegek 316 317 318 Tlsztalkodohelyisepek .kerti hazak Favazas hazepltes Hazhely.ipari epuletek 365 366 367 368 RepOl6terek Vendeglatohelyek 436 El6szobak.234 235 236 239 ..blkahlzlalas Mez6gazdasagi telepek Majorsagok Vasutak 400 402 403 404 406 258 Lak6hlizak . Mozg6jardak Felvonok .motelek 442 : 444 445 448 Hotelek Hotelkonyhak Motelek A. tajolas ~ Hazepltes Sorhazak lkerhazak Atriumhazak Lakohazak .

muzeumok 565 = Unterkanle Ausschreibung. ca.. legalabb Magyar Szabvany eszek.j.1. Silden. AIlrechnung Bauentwurlslehre Burgerllches Gesetzbuch Baumassenzahl Bauordnungslehre .szabvanyok 580 581 .. ajtok. J( vaw s /I. Gyermekagyas Idosek otthona es ujszOl6ttosztalyok Specialls apolasl egysegek 559 560 562 563 564 AG AGB AGI ALS AN AS AVA BEL Arbeitsgeber Arbeitsgeselzbueh Arbeitsgemeinschaft Induslriebau UG UK munkaad6.l6 elyiseg h klliisegszamitasi normakllnyv h1imerseklelkilengesimutate tetoter Namet Villamosmemllkok EgyesOiete epfloipari munklik palyaztatasa kllzepOiet epil<lsOgyirendelet szaliasepOletekrasztermerete = 1.szorovidftesek alaprajzokon A JELEK ES ROVIOiTESEK MAGYARAzATA roviditesek DIN 1301. Westen OKF· PSZT Av. lelso szint foldszint szolgaltatasi termel iparterillet szintterOletiviszonyszam alapterilJeti viszonyszam legnagyobb vizszint Hesseni Epitesilgyi Rendelet apit<lszies memoki dfjszaMs ipari epOlelek rasztermerete teljesitesi fazisok epitesi rendelkezesek mintagyOjtemanye minimum.es tervszastan (Nemet Szllvetsegi) Polgan Ttirvenykllnyv epilletlllmeg vlszonyszarn epitesugyi szaMlyozas . W Norden. cctangens atlagosan egyenlll azonosan egyenl6 nem egyenlo k6zel egyenl6.-Ing. Versorgungsuntemehmen FirslMhe OK = Oberkanle EG = ErdgeschoB Gewerbegebiet Industriegebiet GeschoBHAchenzahl Grundfl!lchenzahl H6chstwasserstand Hess.evez6s csonakok VfzisporUelepek tovardak Sfugrosancok Jegpalyak G6rkorcsolyapalyak Kerekparos cross . tornyok Zsinagogak Mecsetek Muzeumok Nemzetk6zi peldak Nemetorszagi peldak Temetok Krematoriumok €I I K e t eta (th) teta (i) (k) i6ta kappa lambda nO 568 570 572 57s 574 575 576 BGB BMZ BOL BO bzw. 583 584 585 586 ~ 588 589 591 592 n 'I' \jI (pB) pszf (I) (0) omega NA per vagy ·Kenl (pl. sec.z.50 m Laboratorlum.nt. StLB TAV TIER VDE VOB UBA UV UW Oberkante FuBboden kG . Nappali klinikak. S. Folyosok. gazdasagi udvar . } Rtiume zum dauemden Aufenlhalt von Menschen Standardleistungsbuch Temperatur-Amplituden-VerhAltnis DG = DachgeschoB Verein Deutscher EI. funkclonalis dlagnosztika Fizioterapia . Mszigetelo lemez (azbeszt) Namet Ipari Szabvanyok elektronikus (szamlt6gepes) adatfeldolgozas elektromos aljzat (cernentslmitas. habbal oltok FOst. 582 . Osten. Bauordnung Honorarordnung filr Architekten und Ingenieure Industriebau .u. kelet. emelet elektromos energia szolgaltat6 gerincmagassag terepszint. marelarany nevleges atmar6 o0 I: (0) omikron pi r6 sz:igma tau ipszilon CAD(D)· Compuler Aided Design (& Drafting) cementrost Faserzement DIN . arnbulans mUt6k Ellatasi egysegek Igazgatasi egysegek Oktatas es kutatas 550 551 552 Meretek es sulyok A nemet es angol mertekegysegek atvaltasa Az angol rneretek atvaltasa rnilllmeterre Allando terhelesek .BMX Sportloveszet Sportcsarnokok Tollaslabda Fallabda Tekepalyak Fedett uszodak Szabadteri fOrd6k Fedett uszocak es szabadteri to rd6k Szauna Jatektermek K6rhazak 488 491 492 493 495 496 498 499 500 502 508 509 51 0 511 516 517 519 522 SOrg6ssegi ambulancia KOl6nleges korhazak Proszeknira.. 1302 Mertekegysegek. (I) Nv (n) M J! (m) mO E f. Deutsche Industrie-Normen Elektr.O.d. Vergabe. . Datenverarbeitung Elektrlsch EDV Ell n 1t (p) P P (r) (J 577 578 579 v. szamu kap lasd irodalomjegyzek ferti we n5i we 10" 10 em as 2 mm (a kltev6ben { lev6 szarn rnm-t jelent) Ioly6meter angol coli anqol lab magassag vagy magas szelesseg vagy szeles terillet 6ra perc vagy perces mssodperc vagy masodperces valamennyi fok Celsiusban (K) energia A 0: (a) alfa 1m 10" 10' Hvagyh Bvagy b B ~ (b) beta r y (g) gamma " Ii (d) della E e (e) epszilon Z ~ (z) zsta H fj (e) = UnlergeschoB Arbeitsnehmer Id6sek otthona Templomok .25 m ultraibolya baleselVedelmi eloiras 1. mOanyag.ill.. szamit6geppel segrtett lervezes (es gyartas) cement { epilll.jachtkik6t6k es jelek . lepcsok. 12' Templomok Orqonak Harangok. tOzgatlo aitok es kapuk TCizgatlo Ovegezesek Acelszerkezetek tOzaliosaga Epft6anyagok es epit6elemek tllzallosaga Meretek . Vm = tonna meterenkant) c Matematikallelek nagyobb mint nagyobb vagy egyenlo kisebb mini kisebb vagy egyenlll Ramai szamok 1 1 ~ 1: sin cos tan ctg osszesen szog sinus cosinus langens = 2. Bauordnung beziehungsweise circa BauNVO Baunutzungsverordnung FI h Min vagy min mp. megbizott als6sik epitesklvitelezesi kiftl~s.es h6elvezet6 rendszerek TCizivfzvezetekek. siehe Ilteraiurverzelchnls Herren Damen Aufzug Treppe parhuzamos azonos as parhuzamos nem azonosan -szor. eee eL ec e • II # co o asatan is) veglelen DC DCC OCCC Verdlngungordnung fOr Bauleistungen Untet1lunftsbau. haromszoq azonos ertelmOen parnuzamos ellanleles ertelmilen parhuzamos if j. alaqsor emberek huzamos tart6zkodasara { szolgo9.M. megbiz6 (Nemet Szllvetsegl) Munka TOrvenykllnyve Ipari epfiesOgyi munkakozllsseg alagsor munkavallalo. mas kiitoanyagu forgacslap. Dinamikus ternelesek Irodalomjegyzek Targymutato kiinnyil varratmentes lefoly6cso II III IV V VI VII VIII IX 595 596 597 599 604 605 614 lPH M80~ min. altai an os tudnlvalok Epftestervezes Epftesi tormak Meretrend . tartomany eprtesOgylrendelete iIIelVe kb. biztonsapl kovetelmemyek Zsilipek Intenzfv apolasl osztalyok Apolasi reszleqek SzOleszet Suqarterapia . vallalkoz6.' : 523 524 525 526 528 529 530 532 534 536 537 538 539 540 541 542 543 547 548 %vagyvH %0 Temet6k Tuzvedelem esztrich Estrich EM ·EVU FH FS FSZT GE Gi GFZ GRZ HHS H80 HOAI IBA lNA OG = ObergeschoB Elektr. kongruens hason16 (sz6ismetlesek kerekftve X XV 553 557 558 = KeliergeschoB R. felvonok MCit6reszlegek MCit6k Posztoperativ betegmegtigyel6k Mlltetek.Achsenabstand Ultraviolett Unfallverhatungs-Vorschrift BUd Nr. patoloqia. 1 .L V MCMLX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1960 CD ~ U1 d '? lZI = felvon6 h!pcso D. (s) T 1: (I) y u (y) <II ~ (ph)!i Orvosi rende16k Csoportos orvosi rendel6k Akadalyrnentes kozlekedes takas mozqasserultek szamara Akadalyrnentes eletter Korhazak. (x) kszl WS N Pa 2'3'4" Mmennyiseg eri5 nyornas 2 fok 3 perc 4 rnasodperc { a szOgek360 fokos beosztasaban szazalak ezretek atmer6 !elsO slk padl6szint sin fals6 slkja leptek. k6rUlbeliil.Achsenabstand leichle nahtlose AbfluBrohre Leislungsphasen Musterbau. MSZ N. szorozva osztva mer61eges terfogat tersz6g nagyzetgy6k vegtelen kongruens niivekedes egyenlo eM M VStllttVOVersammlungsstiitienverordnung '" x . nyugat padl6szint pincesz. del. vagy magnezit adalekos allzat) felso szlnt. padl6szint..sulyok .tender. CO2-0ltok Porral oltok..es h6elsziv6 berendezessk FOst. ).TARTALOMJEGYZEK Rovidftesek DIN 1356 Vltorlassport . elszamolas epOlelhasznalati rendelet epftes.. Sportcsonakok .ordnung mindestens o OK FO SO M= X X (ch) chf Megel6z6 tCizvedelem TCizjelz6 berendezesek : Sprinkler berendezesek Vizporlasztok.

4Scm lfatflom = 1.344m Ism = 1. rssz (6.1888J =1. e" R-eaumur-h6ms.T." ero.l'R=5J. rssz (7.5kg lztr=50kg ldz= 100kg 1 N ~ 1 kg/mls2: 1 Ws/m .6 ·10' J =3.cm) (WhlkgK) (Whlm'K) (11K) (mK) (Pa) (Pa) (g) (g) (%) (-) (em) Jelentes homersektel homerseklet-kiiliinbseg homennyiseg hovezet6sllenyezo egyenerteku hoatadasi hovezelesi lenyezo lenyezo hOVezelOKepesseg hoatbocsatasi tenVe2:0 hove2:etesi ellsnallas hoatadasl ellenallas hoatbocsalasi hoellenallcisi fajlagos nyomas Teralet. 1 m-O = 1 kg m"" (= 1 kg/m"l 1 m . ° .ORk I'R='I.J.75 kiadas) Maszhomoktegla DIN 106 (11. Kortrekvencia ellenallas tenyezo @ k alapmertekegysegek atszarnftasa 0) Ol 115 rad/s lIs Fordulatper mil.73 kiadas) Amorf por6zus szerkezetli k6nnyObeton lalakhoz DIN 4232 (1. keresztmetszetl lelUlet.g h6- Kelvin K a viz harrnaspontJa kg.45359237 kg lpf=O.163W/mK = 1. 1 m . 61a eloims meter negyzetmeter kobmeter kilogramm newton = 1 kg mis' pascal = 1 Nlm2 bar = 100.s huUamhossza Decimalis hatvanyok jelolese es r6viditesiik: T (Tefa) G (Giga) M (Mega) k (Kilo) h (Hekto) da[Deka} d (Deci) Egy decim~is Ell kHogramm nernzetkOzl etalon Systeme Internationale =1012 = 10' = 10· = 10' = 100 =10 = 1110 hatvany d'Unites ~ egyseg (ezredresz) (milliomod) (milliardod) (billiomod) (billiardod) (trilliomod) Ell maaounerc erern.69 kladas) DIN 105 2.163Wlm2K ~ 1 kg/m' = 0.nti) (MiIli) (Mikro) (Nano) (Piko) (Femto) (Alto) = 11100 =10"" =10" = 10-' = 10-12 = 10-" = 10-" Mertek Kepletjel SI-merl!.Zar! szerkezeta konnyObetonra es vasalt konnytlbetanra vonalko- Hosszusaq I Meter m Mlkromoter Millimeter r-un m' kg N Pa Pa bar 'C K Centimeter Decimeter Kilam~ter mm cm dm km Hiivelyk (Inch) Lab (loot) 01(fathom) Mor1old(mile) Tangen mertold z6 eI6Irasok") l6.65 N Falaz6elemek as teglak szabadonallo kemenyekhez DIN 1075 (B. as levezetett onall6 SI-egysegekre .80665 N 1 Mp = 9806.3 GB4. 1978.75 klaffils} ® A levezete1t SI-mertekegysegek nevei as jelei Newton per.10"" N 1 kp = 9. Teliesltmeny vagy Joule Watt J Nm J.e~ilJmslJga. W L6er06ra Erg Kal6ria Kilopondmater PSh erg cal kpm P = 1 N mls= 1 kg m2/s" usztatott VA = 1 m'll Klkcal = 0.To= 273.58 kiadas) Oreges tegla kQl1ny(ibetonMI OIN tS t49 (3. = 1 m' So.kegyseg Nev Jet rad T6rvenyes mertekegyseg Jal NElv Telies szog Fok Perc Masodpere Gon pia Regi mertekegyseg Nav Jel Atvaltas Beton DIN 1045 (1.amper dus c.1 Jim 1 dyn=1 gcmls2=IO""N tp = 9. Kelvin K Celsius-fok K °C 'C 1 PS = 0. (= 1 m'/s) Fordulatszam Forgasi sebesseq c S a hOkapacitas Falaz6tegla DIN 105 (7. 10k Ujfok Ujperc Ujmasodperc L 65 BID 815 825 BSS B45 B55 lBl0 LB15 L625 I.296' = 63. .60665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 W$= 10'erg 1 kWh = 3. I:IL (m') (m) (dB) hangelnyelesi tavolsaga csiikkeneis Haatbocsatasi tenyeza HMtadasi tenyezo Failagos sOrOseg Failagos suly Nyomoszilardsag Kelvin 10k Rankine 10k retegek hangnyomas-szin! OK 1 °K=1 K "R.6 MJ 1 PSh = 2.72 kiadas) . ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK ~ 1 Hosszusaq 2 Tijmog 3 4 Ido 8ektromos meter m kg s A aeon kfiptooslJgarzfl..09aooo5 Nlmm' kpimm 1 kpimm' ~ 9.W) (m'KiW} (m'I(. = 1 m So.73 kiadas) Gazbeton DIN 4223 (7.64780 ·1()6 J 1 erg = 10-7 J 1 cal=4.a.1()6s 1 Hz ~ lis Irekvencia msqadasakor mertekegyenletekben 0)=2xf 0)=2xn homersekle! rnunka V K6bmeter m' Uter q " ). per perc r/min Kilometer per ora kmIh Csom6 Gal kn Szogsebesseg 1 m . It fathom mil sm a KOnnyObeton lid .8 1.. per perc Mz2 MZ4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz20 Mz28 Mz39 Mz52 Mz66 KSV6 KSV12 KSV20 KSV28 Flz12 Rs12 Flz20 RS20 R28 R39 HSV6 HSV12 HSV20 HSV28 G2 G4 GS GB3. f Hertz Reclprok masodparc Radians per masodpsrc Reciprok masocperc Meter per rnasoeperc Meter per masoepercnegyzet Kilogramm Hz u« 11k D' • 1975 6ta alCifras periOdus jelzdszarna.8598 m'K/W Termodinamikai T h6merseklet Celsius·homs.3 0. a weber pedig voltsekundumkent (Vs) adhat6 meg.72 kiadas\ Fodem· es falelemteglak DIN 4159 (10.-tartomany 6. S' Rm R' LSM l.sodpe".80665 N 1 t = 9806.72 kladas) Cement DIN 11641. Q6znvomas g6zmennyiseg kondenzalt paradiffuzi6s egyenerlekCi paravezetesi paravszetesl paradiffuzios legfl§!eg energiadij paramennyiseg ellenaifas legrelegvaslagsag tenyezo ellenallas helyze!i tenyezo lenyezoje Sebesseg Gyorsulas rrJs rrJs2 1 mls = 3. rls Ford.163 Merlekegyseg ("C. januar t.Alapmeretek Alap m~rMkegy- Jele sSg neve Delin!ci6 alapjan a kOvetkez6k A definlci6ban szerepl6 Sl-mertelcegyseg ALAPSZABV ANYOK SI-MERTEKEGYSEGEK Az epitoiparban hasznalt mertekegysegek Az SI-mertekegysegek torvsnyes bevezetese 1974.·C Oreges konnyObeton falazoelemek DIN 18 151 (11.~.6MJ W W wat1 wat1 - V.8 as hOmerseklet· vagy kClonbseg 6. Szilardsag Munks.73549675 kW lepeshanggallasi mutat6 szam A = 1 kcaVm h K k = 1 kcaVm2h K ".T Fahrenheit Mms.163Wtm2K = 1.B 35 LB45 LB55 LB2 LB5 LB8 Z25 Z35 Z45 Z55 AB5 AB12 A620 B&220/340 BSl420!500 BSlS00!550 Decimalis hatvanyok €IS egysegek tort reszei 9 CD SI alapmertekegysegek Merendo mennyiseg hosszusap alapteriilet tMogat tomeg m m' MartekegYSa~ a nernzetkozl rendszerben SI). m = 1 m' 1 m' 1 s-.60665 .. s kg egysag egyseg egyseg egyseg egyseg egyseg egysag (billioszoros) (milliardszoros) (mHIi6szoros) (ezerszeres) c m fl n p a p.80665J I W = 1 J/s Loero P$ E. aljzattal Hovezetesi ellenallas H6vezetesi tenyezo Forgat6nyomatek M Hajlit6nyomatek M. J.72 kladas) Uts ~ P Po hotarolasi tenyezo hotagulasl egyOtthato tavolsagi egyOtthat6 n v ForduJa!per masodpsrc I/s=!ls= U/$ U/min Ford.6kmlh 1kn = 1smlh = 1.76 kiadas) Gazbeton tafaz6blokkok DIN 4165 (12. Tonna-sro Mechanikai feszultseg.q Negyzet· meter m2 Ar Hektar a ha I 1 a= 1000m' 1 ha= lCfm' 11 = 1 dm': 10-Sm' 1 Nm' = 1 m' normal harmazaJlapolban cbrn e t m3 1 min=60s 1 h=60min=3600s 1 d=24h=86400s 1 a=8765.557.000 Nim' Celsius fok (csak h6mersekleti skalakent Kelvin' Atszamitasi lenyez6 ee In. T -459.K) (K) (Wh) (WlmK) (WlmK) (W/m'K) (W/m'K) (W/m'K) (m'I(. grd Fok Ebben az e"etben: t K = j "C = 1 grd egyenletekben alkalmazhat6 Fahrenheit 10k "F aF= '1.163· IO-SWh 1 kpm=9.4mm 1 ft=30..8 + 32='1. reez (1. molekutatcmeq ® .67 ReaumurfoK OR 9R='I. kozott lepcsozetesen tortent. 1 So.K e = T._' (energia. telkek terulete Terfogat Normal t~rfogat Id6. m. (= 1 mls) 1 m·l s""= 1 ms-'(= 1 mls'} 1 kg .96 1 10 4166 1.8 h = SI.. VIM TSM a A WoE' J leghanggatlasi 1 N xIs 1 rad xIs' x 1 m' = 1 Nsm2 = lAx ls=IAs-1C 1 As/V = 1 CN = 1 F kWh leghanggatlasi mutat6 1 rad s' (= 1 rad/s) Q Joule Newtonmeter epUlet leghanggaliasi leghanggatlasi hanggallas hangelnyelesi egyenerteku hatarol6 lepeshangnyomas-szint javulasa 10k Polldak levezetett alapegysegek kezotti SI-egysegekre..s:wg ket vezets kozotti elejerooinamikus ere 5 HQme"e~lot (tarrnodlnamlkai merseklot) 6 Fenyer6sseg 7 Anyagmennyise. Energia H6mennyiseg G t 19: 10""kg 11 = 1 Mg = 10"kg 1 pel = 0.as nedvessegtechnlka Jel t i:>t en) 9. I.lA ~ F G Newton N Mazsa Dupla mazsa Dyn Pond Kilopond Megapond Kilogramm-ero pd pt ztr dz <!yn p kp Mp kg fl'-' P paradiffuzi6shelyzeti 1 Wb = 1 Vs Ero " Nehezsegi era b) Hangtech'nika f " R (m) (Hz) (Hz) (Hz) (Nlcm') (Nlcm') (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (-) hullarnhossz frekvencia hatarirekvencia rezonancia-frekvencia dinamikus dinamikus allagos rugalmassagi merevseg szam (Iaborban) szam szam modulus i. elektromas vakteljesitrneny eseten varkent (ver).tI180 rad l' =1°/60 I" = 1'/611= 1'/3600 19on = 1 q = 1"1100= 1 plal400 = =w2()O rad 1 c= 1O-'90n 1 cc = (lQ-2)c = 10-490n I in=25.62 kladas) a} Ho.e =I!.tevezetett" Sl-mertekegysegekre Tomeg: sdly (min! merlegeredmeny) Gal relatfv paratartalom Coulomb Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton lC 1F fl fl·d Ao l/Ao = lAs = 1 AslV kg Gramm Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1n = 1 VIA = lin 1 Pa = 1 N/m' IT 1V lW Tonna 9 t Pound Pfund (g/m2hPa) (m'hPalg) (WlmK) (W/mK) (DMIkWh) 1 H =IVsIA 1 Hz = 1 sol =(l/s) 1J 1 tx 1N =1 Nm=l =11m/m' = 1 J(gm/s2 Ws 11m = 1 cdsr Siemens 1 S = 1 wt>Im2 =lW/A = 1 J/s .15K o.33.163 1.8S2hmlh 1 Gar ~ 1 em/s' = 10-2m!s2 as klinker Nagyszilardsagu tegla 90 g.62B8m 1 mil = 1609. ® 2 Epiilet1izikai je!ek az SI-mertekrendszernen ® A tablilzati ertakek atszamltasa az Llj mertekegysegekre CD eR ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 SI·mertekegysegek es torvenyes mertekegysegek (kivonat az epitoipar reszere) ® k epit6anyagok rovidite1t jelei a szilardsagi meghatarozasnak meglelel6en 5%-os frakcl6kban 3 . Menergia) teljesitmeny (energlaaram. (SI = Systeme International d'Unites).W) (m'I(.65 N 1 kg = 9. Id6interval!um.W.T.72 kiadas) min h d a ® Epltaanyagok roviditett jelel a szl lardsag rneqnatarozaeanak figyelembevetelevel Epft6anyag uj jele Frekvencia.= 1 kcaVm'h K ~ 1 kg/m' = '1 kp/m' ~ 1 kp/em' = 1. 1 m .. Id6tartam A. resz (4.01 kNim' ~ 0.000 Pa = 100.1 Radians candela cd mol platina -megszili1rdula· si sugarzasa k~jez~:sehez legfeljebb csak egy jel arkalmazhalo.1 Nlmm· . A wat1 elektromos latszolagos teljesitmeny eseten voltamperkent (VA).4 LLB4 LLB S LLB12 Hbl2 Hbl4 HblB V2 V4 VB V12 HD4 HD6 nvornas paranyomas.rtits id6tartama perld- kg.852km Eplt6anyag ujjele Sikbeli sz6g 1I. 6ta a nernzetkozi SI-mertekegysegrendszer ervenyes. 1 s--2= 1 kg m s-· (= 1 kg mfs-2) 1 kg .76 kiadas) KonnyObeton tomor felaz6elemek DIN 18 152 1(7. v ® q m DIN 1053. hooram) A a k llA WS.71 kiadas) Oreges lalazoelemek es iireges T·falazoelemek zart szelkezetCi betonbOl DIN 18 ISS (8. e H6ms. Derekszog Reg. 'wat!sekundum = joule = newtonmeter Nm Wh watt6ra = 3.69 kiadas) Tomar kohosalaktsqla DIN 398 (6.70 kiadas) Anhidrit kotoanyag DIN 4208 (10. as 1977.72 kladas) Paldak az alapmertekegysegekbol .662 gon 1 pla=21trad I" = 1I4pla = (l!f2) rad I' = 1"190= I plalS60 = . 1978. nagyzetmeIer Joule Nlm2 Newton per negyzetmilli· meter Kilowatt6ra NI mm' kp/cm' 1 kplcm' = 0..6 kJ kWh kilowatt6ra = 10' Wh = 3.72 kladas) 1 rad = 1 mlm = 57. Normal kobrneter Nm' Kobmeter cbm t Masodperc s Perc Ora Nap Ev Belonacel DIN 4861.163 736 1.

A vagott torzstervnek.go cicer6ban Szovegtakllr szelessege n. 30 ® 4 Fuz6tt. megpedig celszenien egy 21 x 29. A hajtogatas kezdetekor minden esetben igazodjunk a 21 emes szelesseghez (1. atir6t6mook egytlas8. Felosztotta az oldalakat az alabbl arany szerint: x: y = -J2 ~ @ az x oldal hossza = 0. tumrneretu leqyen. 3. nyolcadolasabol keletkeznek (borftekok.1230 841. sorozat C sorozat 917 x x x x x x 1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 x 1414 x 1297 917 A kiindulasi tormamm (1 m2terOlelu teglalap a fenti oldalhosszakkal) kepezi a tormanmsorozatok alapjat. Ezert rendkivOI fontos a tervszd szarnara a DIN-formatumok ismerete. all6 elrendszesrl. tablak.C kiegeszft6 sorozatokat a meretfogga papfrokhoz (pi. A B._.® A B-sorozat tormatumal az A-sorozat forrnaturnainakqeometrlal kozepformafurnai. A szelesseqst lehetaleg a 3 tormaturnsorozatbol (A.7 cm-es sablon segitsegevei..5 em szelesseqben...420 Lapmerelek 52x 37x 26 x 18 13 Kiegeszft6 88 62 Az oldalforrnaturnok a f6 tormatum hosszlranyu felezesab61. s-ot. Ha a kotes soran tovabbi k6rOlvagas szOkseges. A fUzas dosszlek. 5.~ I® ~IN AS rneret DIN A4 rajzlap szele Osztas ~ azonoa maz._. . A hosszabb forrnatumokat ertelemszeruen kell hajtogatni. parforalt perem eselan a lapok a perem rneretevel kisebbek a szabvanyos formatumnal..8 x 21 ern-as kartont lehet a lyukasztand6 rajzi resz hatoldalara ragasztani. illetve a pausznak meg kell felelnie az A-sorozatu I--- vagotlt6rzsraiz.. A lovassal ellatott kartot9kok a lovas rneretevel nagyobbak. rneqbaszelesek saran.. ~ .6kscene az allibbl tapmeret eaeten AO I Al I A2 I AS A4 a 55112 gsa rneret (f) b 16 12 Mezok D1NA2 I . B as C) -) DIN 821 A jegyzetfOzetek es atfr6k6nyvek pontosan szabvanyos forrnatarnmal rendelkeznek. a 594 x 420 ~7 210 148 x x x x x x x x X t 000 707 64Sx 485 324 229 162 114 81 57 ~ 0)+ ® . Pap!r fels6 szele (tejlecmargo).. tenymasolal a 1---' ----i Kiindulasiformatumok I--- x -----l tormatumnak Fejlec darabjegyzek ~ CD. A szokasos tekercsszelessegekbol az A sorozathoz alkalmazhat6k: rajzpauszokhoz. iratrendez6k a r6gzfto szerkezet meretevel szelesebbek a mindenkori szabvanyos tormaturnnal. 0 ® L=. A keskeny formatumok klvetelessn a tormatumsorozat azonos vagy szornszedos formalnak egymas melle sorakoztatasabol is nyerhet6k.ALAPSZABVANYOK DIN 198. hajtas).. azaz a fels6 peremOk6n az osztalyozas celjara el6reugr6 resszal rendelkeznek. rnappak. igy a feliratos resz felOlre kerOI. A fenymasolt rajzot az A4-es tormaturnu ~ rendez6be val6 fuzes- 44 31 22 x x x x @ sorozatok A kartotaklovas nelkOIi kartotekok pontosan a szabvanyos forrnaturnnak felelnek meg.y = 1 osztaly D 1 A sorozat 841 B az y oldal hossza = 1. g Fejlocmarg"--! 81 T . stb-t (tehat nem pares egesz szamot) kapunk. Ha AO-ig terjed6en valamennyi torrnatumnak egy papirszelessegb61 vaqhatonak kell lennle. 4.900 mm) fenymasol6 papfrokhoz 650. A szabvanyos forrnatumot dr.A3 tormatumok eseten = sebb lesz. DIN A2 . A fedel rnaqassaqanak pontosan szabvanyos forma- 1. ~ ® AJ4 A4 saviormalum ® A fedel szelesseqet a k6nyvk6t9si eljaras m6dja hatarozza meg. 5 167 61 16 27 20 14 25 Jegyzettamb6k. fOz6sdossziek es mappak) alkottak meg. fgy a teljesen 6sszehajtott rajz esstsn csak a bal oldalt.DIN AD rneretek B :''"'!Jl'OdA4_nydcadszo!Iossjg 1/2A4 1/4A4 l1SA7 52 x 297 9xl05 114)(324 ® =. A hajtaskor kimarad6 reszt a rajzmeret kiegyenlftese celjab61felezve behajtjuk. ~ 44x 31 22 15 ® + ® szukseqes..® Formatum· es x .pjan a lenti szabvanyok vonalkoznak:~ ® es kepszelessegre a DIN 826 ® w Hajtasi merelek as semal< w~ fl/\~ VJV W 5 ._. megfelel6 helyzetben legyen. margo). A keletkezett savokat a b oldalb61 kiindulva kell hajtani. ajanlott aianlott ajanlotl 19 26 t. A rajzot az a oldalr61 kiindulva 18... ill. amelynek rneretevsl a kesz forrnaturn hasznos terCilete kiAO . 112C4 ® Savformalumok A fUz6tt.:::J DIN A2 .bos c c e-- Lognagyobb kep sz eles. alul kereszttel jelzett mez6 kerul kilyukasztasra vagy befUzesre. 1250._._.~ ® .~ DIN A4 l-o--a +---I I ~I l!::.V. transzparenspapirokhoz: .. A fenti eloirasok betartasa mellett barrnely tetsz61eges lapmeret hajtoqatasa lehetseqes.. Kisebb meretu rajzok esetsn 25 mm-es befUzesi perem enqsdeIyezett. 1500.. 476 A rajzi szabvanyok megk6nnyitik az epitesznek a tervek rendezesst a mUteremben.8 em-es sablon segftsegevel balra tovabbhajtjuk.. 2. 1200 mm.900.841 m Vagallan raizlap igeny szennl minden oldalon 2-3 em-rei szelssebb mint.660.g Legnagyobb k8pszelesseg.DIN Al .DIN Al . tervek. (Nsmet SzabvanyOgyi lntezaf) Berlin Az irodabutorok tervezesenek alapjat ma a szabvanyos tormatumok kepezik.5-tel osztva nem 2-t. Ha a 21 cm-es hajtas levonasa utan marad6 rajzhosszt 18.189 m. lafhatoan.ojg 167 _ Paplr bels6 szele (fel kalesoldali Pap!r kOlso szele (oldalmargO). de a fedel ennel kiesit nagyobb. 4-et.abl~cmarg6 Papfr als6 szele (lablecmarg6). negyedeleseb6l.). A fejlee mindig felOl. az epftkezas helyszinen.1189 1. A lyukasztasl es befUzesi Say er6sitesere egy AS-os meretCi = 14. celszenien egy 18. a lapok kicsit kisebbek lesznek a szabvanyos forrnatumnal. a maradek szstesseqet felbehajtjuk. . vagott k6nyvek es ujsagok szlntsn pontosan szabvanyos rnaretflek.DIN AO meretu raizlap szere Formaturn A4 oldal felszefesseo Rovid jel mm 105)(297 ken valasztani.Ib. borne- Lapmeret a DIN 476 A sorozat alapian Formalum: vagallan nyers lap pormatum: kesz lap vagott mm mm 860. Porstmann fejlesztette ki 1 m2 felOletbal. A C-sorozat torrnatumal az A es B-sorozat geometriai k6zepmeretei.25x880 594X841 450><525 42ilx594 330x450 240x330 165l<240 ® 210><297 148><210 297. A c pontb61visszahajtjuk a rajz egy harornszoqlenl daraolat (2. rr=. sIb. szaliitaskor es a tervtarban egyarant.A6 formatumok eseten = 5 mm.5 x 29. G) 1a mm A4 . k8thas8. 900 mm-es tekeresszelesseg A szoveges mezo "a" tavolsaga a rajz szelet61: szabvanvos raiz DINAO DINA1 DINA2 DINA3 DlNA4 DINA5 2 3 4 x 64S x 458 x x x x x :324 SOD 353 250 176 125 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 162 114 81 105 X 74 kok._. 476.-'_'~ o 1-----210 Filzos -----I 5 dosszlsk I- Tuko'._. haitas). I.bos :37 18 ajanlott rneret rnerst merel meret Legnagyobb kBpszelesseg. ALAPSZABVANYOK MOSZAKI RAJZOK DIN 824. ~ hez az alabblak szerint hajtogassuk ®._. 1560 mm (ebb61levezetve 250. .-. @ - ® G) ._. Ezek aztan meghataroz6i az alaprajz kialakMsanak. 4999 Informaei6: DIN Deutsches Institut fOr Normung e.lkQl) mm-ben 38 167 247 171 legnagyobb kep· ••• I g esse ® i ~ l- lil 37 55 1 SzoveglQkor magassaga (oszlopcfm I I '+---+--11 ® .L 8 12 \ 6 8 I~ !: ·DINAO osztasa (teMlegysz6gek) DINAI Hasebok k6z!i hez. Az A forrnaturnsorozat a klindulasl formatum osztasaval ("felezessel") vagy kett6zesevel j6n lelre. @ 'DIN A3 meret . 829.-.. vagotl konyvek ® Az A4 szabvanyos forrnatumu sz6vegtUkorre al.

terv. 1:25 000.. Mindent leptekhelyesen kell abrazolni. 8. rnatszet. szOkseg eseten az epltesvezeto nsvs (ala- o o ID/ II [Z] D D D ALAPSZABVANYOK Agy 95 x 195 ATERVRAJZOK RAJZI JELEI ® @ Kerek o 90 asztal = 6 szernelyes Ejjeliszekn\ny 50x70.30x 1. A jobb oldalon levo fejlecben szerepeljenek az alabblak 1. alaprajz. szinten tortkent kell megadni. ujabban ~ BOL III szerint mindent mm-ben kell megadni. A helyisegek szamozasat bekankazott szammal jeloljOk. joqosultsaqa 3. Az (epitesi hatosaqnak benyujtand6) engedelyezesi terv eseten a rajz a fentieken krvOI az alabblakat is tartalmazza: 1. A leptekeket lehet61eg az alabblak kozOi valasszuk epOlettervekhez: 1:1. oldal D GJ) DO ® Foldszint Kertterv . stb. amerre nezziik a metszetet. 16. Szarutaklosztas Helyszinrajz ® HUt6szekreny Fatel 70 X 85 Gyermekagy 70 x 140-170 lrasa) .·::·. 90 x 90.60x70 Varr6szekreny SO/50 .····::L @ @ Szemetledabo Szernetledobo akna @ + 0. stb.:: ® kivOi a kotavonalat lezaro Ruhatarolas 1I I I I I I Y +2..sa melszeten ® ® t-- 6250 6250 5250 --t.) 2. oldal). Ez ut6bbiakat a hozzajuk tartoz6 rajzi reszleteknel meg kell ismetelnl. @ Fagyaszt6szekreny celszeni felosmsa 0 10 20 30 40 4. oldal).12 es homlokzaton --6250- __ D lroasztal 70x 80x 1.60x70 @ Fali szekreny[als6 szekreny Falso szekreny @ Ketszemelyes 95 x 195.69 ferde metszovonalak ~ @ es a konyvbsn mindenhol alkalmazott rneroleqes merefvonalak is hasznalatosak. A lepcs6 ernelkedesl viszonyat a [arotenqelyen tOntetjOk fel. Fejlec ' Az osszenlzeshez a lap bal szelen hagyjunk 5 em-es savot Oresen (rajz es felirat nelkOI). 70 Zuhanyoz6f<i1ca 80 x 80. 1:100.•. 1:50. az epitesi hatosaq megjegyzesei a) az ellen6rzesr61 b) az engedelyezesrol Helyszinrajzon. a rajz fajtaja (vazlat.40-1.100 Villanytuzhely Kihilzhat6 120x 180 asztal ~ szek 0 45 x 50 Szek/tamlatlan Franciaagy 145 x 195 @ @ Mosogat6gep -..~• ~ . 1 m feletti rneretekst m-oen.20 Pissoirkagyl6 35130 Bide . a kozeptengely rnenten tuntetjOk fel. A metszetvonalakat az alaprajzon pontvonallal kelt jelolni es az azonosftas lehet6ve tetelere nagy betUkkel.. a leptek 4. 1:2000. @ Szilard tOzelesil • • LEPTEKEK F(ird6kad (a DIN 825 szerint) ~ ® 75 x 170. a bal feleben att61 balra irjuk fel a k6tavonalra val6 egyertelmll utalassal -7 ® @) 38/60 Vallfatavolsag 15-20 em Fali pissoir Konyha Akaszt6s·palcos szckreny 50 X 100-180 n J·. 1:5000. adott esetben az alapterOletek osszefoglalasa.823.z6neve (alalrasa) 5. vazlatterv. . A helyisegek terOlete m2-ben egy-egy negyzetbe vagy teglalapba frando be -7 @. 1:5. homlokzat. .'1'. 1:2. tOntetni az eszaki iranyt. 8. szOkseg eseten a lap hatoldalan stb.00 1 @ +3. megpedig a belep6 merete all alul.50x 78 78 I~ool :':':':':':':':':%::1:#:':':':':':':':': . . A fureszelt faaruk rneretet a fentiek szerint. a szabad rnaqassaq a tengely alatt szerepeljen (Id.100 agy x 200 @ @ Vasal6asztal Asztal 70 .. A megadott rneretek nyers szerkezetl rneretek. abc-sorrendben msqjelolnl a vonalt61 abban az lranyban. 1:25. Az emeleti pad 16k.·.1. 11.5. rnagassaqat a foldszinti padlo mapassaqahoz mint nUlla mao gassaghoz (± 0.. . 1:1000.1:5 Alapozas Egy tervrajz Gerandaklosztas . alaprajzon.60 Zangara R6vid zangara Szalanzongara Koncertzongora 155 x 114 200 x 150 275 x 160 1*1 [[]] ~ x 125 KUlonbozo energiaforrasli kazanok es tuzhelyek kalyhak.ALAPSZABV ANYOK A RAJZOK ELRENDEZESE es 1356 sze- Lakoszoba Hal6szoba Asztal 85 x 85 x 78 = 4 szerneyes 130 x 80 x 78 = 6 szernelyes (A DIN 6. stb.es aitonyflasok meretst szinten a fentiek szerint. 85 x 185 @) @ @ @) Olajuzemil A rajz fejlecen a rajz fo lepteket nagy beWkkel.":'l.50 Viz6bliteses 38x70 P"lda kedvez6tlen. a szelesseq a tengely felett. 1:250 helyszfnrajzokhoz: 1 :500.)~~~~k.. 0 = atmer6 jellel. az epilesz neve (alafrasa).406.0. -t-I IHIHI-tl-+I+I+I+1-----+1-----11-----11------. 75 x 90 rn GazOZemil Elektromos (a DIN 406.. A meretszamok helyzete olyan legyen.':"iI OlajtOzelesu ® '<". A kemenycs6vek. 60 x 140 FOt6test ® @ Kazan rostellyal GaztOzelesil Pelenkaz6 szekreny 80/90 Beepitett Szennyestar16 40/60 45 x30 rnosdo ® we ~~"'T~f"i. 1--6 lap szerint) -7 @ .1352 rint) Id.~> Lada 40/1. gaznyomoesovek es legesatornak meretet (tiszta bslmaret) ttlrtkent adjuk meg (szelesseq/hossz). az epftrneny vagy az epOletresz abrazolasanak rnodla (helyszinrajz. az egyeb leptekeket kisebb betllkkel tOntetjOkfel. a rajzon fel kell . . 1:10. 1:20..00) viszonyitva adjuk meg. a nem leptekhelyesen abrazolt raszak msretsl alahuzandok. Az ablak.25 (J) 6 Magassagok megad8.1 !-il +1 10 5 C2J CD Dfvany95x195 VN/t® FLird6szoba Ruhasszekreny 60 x 120 2 ® Egy leptek celszenl bsosztasa ·il ® Pianfno6OJ1.36. szOkseg eseten a generalvallalko. Az 1 malatti rnereteket maqasepltesi tervek eseten altalaban em-ben. ~ @ @ Mosogato 60 x 100 -13 .··:::.. 1:2500. ..·.00 . az epitteto neve (alafrasa) 2. .r'"i'. 15. hogy azokat a rajz el6tt alia szemle16 a rajz eltordltasa nelkOI k6nnyen olvashassa. :··:::. .: Valamennyi msret a nyers epLiletszerkezetre vonatkozik (falvastaqsaqok). perspektiva. 1:200. 1:10000. a rneretvonaltol jobbra. a fellep6 mereta a tengely felett (Id.) 3. ha kor keresztmetszetUek.70 Varr6gep 50/90 2 masd6kagyl6 Oupla rnosdo 60 x 120.~ Viragallvany DO V Ketmedences 60x150 rnosoqato @ @ Lepcsds mosogat6 Konyhai ki6nto A Ja ~ @ Szell6z6akna KA LA PA SA HA = betegfelvon6 = teherfelvon6 = etelfelvon6 = szemelyfelvon6 = hidraulikus felvon6 7 . ferde alaprajz szabvarwos meretmeqadasara. MERETEK ES EGYEBFELIRATOK Oldkad 70 x 105. A rneretvonalakon kfvUlre kerOl6 rneretszarnot a rajz jobb Ieleben. A szabvanyos rneratnyilakon -7 ® @ Sarokzuhsny0z6 90x90 Televizi6 Masdokagylo 50x60. Szekreny 60[1.

.::~~~~~I Izald lnaraneslzald IzOld Ifskale I zald I .51250 12 Fell"p6 187.t. !Vlzgaz I OJajgaz I piras I •• rgo I Varas. A forgoajtok szelfogot helyettesitenek -t @ . a padloszint telett kb.xxxx .. egy epOlet bejaratanak huzatmentes lezarasara alkalrnazhatok.) Egyratil ablak kals6 balessel Kattas ablak (0) klilso Mlessel g...) Fa Puhafa deszkazat BUkk haj6padl6 T61gy haj6padl6 FenyO hal6padl6 Mocsari fanya haj6padl6 BOkkparketta TOlgyparketta stb. festek Olajfestek ParaHinolaj-lestek Zsaluk 11111 11II1 ragasztas 11111I11I111II111I111I111111111 ® ~~ Felnyn6 szarny @ I ablaktablak Redenyak Huzozsaluk (zsaluziak) ~: } az.argo !Generatorgaz !. tapad6 alap Ki-be nyn6 @ Elfordul6 szarny . 8 Fell"po 187.) e.::::. ® Egynjt(j ablak o "IV\lUVVV\l \l\/U' -WI Oh Wh -Wkl 01 WI Szigetel61emez Mmhartyabetettel Kiegyenllta reteg.. szennyezodes Behatol6 nedvesseg ~ 12 Felhlp6 187.. ketretegu) Vakolattart6/-rabicohl. a kstkaruak kovagy beton kivitelben -t @ . A ± alatt elhelyezkedo tokok . ® == CD a.:. I zald loarg. blak~ m.) h.) c. Inor.:::1 Kondenzvlz Izald I piros I zold I Nyom6viz ~.argo I Amm6nia IVVVVVV\ mNI1\lWQffiAAMIVWW ~ xxrx..oldal . I piras I lila nyers Ibarna •••• •••• Gipszkarton lap 9 .. I .argo I lal<e'e I ..arg.as hangszigetel6 rsteg Alagsor FOldszint Ernelet oldal Tet6tar @ Egykanllepcsok -+ 183-186. koh6gaz. szigetelesek jelkepel.) Marelek as egyeb feliratak.) d. I plras I Goz !feher IIv6vlz I Pires I Farr6 g6z 1"rg8 Kezetgyapol-szigeteles Oveggyapot-szigeteles Fagyapot-szigeteles I piros I zOld I pires I Faradt g6z I zald I zold I •• rg..s Impregn81as Q Filterpaplan (szura) Drenlemez ! 1111111 Talajvlz/lejt6vizlralegviz Felszlni viz .(negatrv) elojelet kapnak.. 3.. psnesz. I I zald I.:.~~ @ ® EgyoldaJikUszOb Talaj. nyamss Szigetel61emez Parazaro fajtaja IIIIIII Elvalaszl6imilanyag folia Olalos papir Szigete!6lemez sz6vettatyolbetetlel Pall6tokos ablakok Tol6ablakok ® ® Kettoo ablak (0).00 szinttOl kezdve teltel9 as letel9 folyamatos szemozassal latluk el.. Nitrogen I.) padl6lel[jletek mind a nyilasok fOdemfelOletek } tevonasa nelkGI lalfelOietek ablakfelOlet (belrneret) ajl6feiOIet (beirne ret) padl6burkolat lajlSja a fallestes vagy falburkolat laltaja mennyezettestes vagy mennyezetburkolat } katlizedes pontossaqpal m2-ben ® Szlgetelesek.lurkolatok Gumi.) f. Grlinit.as hangszlgelelt!S Altalanos h6.ncsl piros Inorancsl Tameny say IJ!iiJ I lila LtJg I Tomeny lug I Olaj @ 8 Torokgaz.argo I lila Inarancsl Sav !piros I. A kozepvonal alul korrel kezdddik. Mivel a forqoajtok viszonylag kis forgalmat kspesek atbocsatani. vi!8gft6gaz Ho.. ! szensav sos viz. egyesitett szarnyu ablak(V).rg. A szarnok alul az elso fokon. I piras I piras Hidrogen ~. ha igany van n\juk: ALAPSZABVANYOK A TERVRAJZOK RAJZI JELEI b. Ketkaru lepcsdk I. I kek I "rg..~ i_7:r50 8FeMp6 Az ablakokat bal oldalon mindig parapettulkevsl. termatl tala] Ketoldali kUszob @ I piros 'Csovezetekek jelzc5szinei DIN 2403 I. @ Ellordulo szarny ® Leng6szarny ® 1.. I!eMr Acetilen I .. Fb Fbg Fbk Fbi FIla Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh ------.-... Az egykaru lepcsok elonyosek fa kivitelben..®. T6zaggyapot-szigeteles Habosftolt muanyag Parala MagnezitkOtesil fagyapot lap Cementkatssil fagyapot lap Gipsz epi!6lemez I ..) A padl6falllik roviditesel (F) [r K6agyaglap Agyaglap stb.51250 @ KOsz6b nalkOi _.=-Il_-CD A OOls6oolesii../\ -51 Yliffiili~~~!..) i.<1lt. ---------fajtalnak rovldftasel Mennyezelek (D) as lalak (W) festek.. jobb oldaIon fllike nalkOI abrazoltuk -t CD-®. 1/3 szintmagassagban felvett vizszlntss metszoslkkal elmetszve abrazoliuk.. I barn. telOI a plhanon vannak.esetleg h6szig.@ ..arg.. Oxigen I"rg. felOI nyillal vegzodik (a pincsben is). kohogaz... Kapcsolt gerebtokos ablak (K).--------11111111" 1111111111111111111 a 0 ()0 a 11111111111111111111 lalajvlz D en IT:r I Tn Szigetel6iszap Szigetel6mazolas (pl. I sargo I kek I .lIrg.fe.:.argo I zald I"rg.. I fehsr I ..) Tark6vek Fa . I"rgo I Meleg viz I feher I zald Izold Isarga I zald ::. SbJnhofeniiap Xilolitlap Fe Fea Feg Fes Fet Fez .l:z. takarekosak. tisztitott I Torokgaz. rgo I lila !. hoszigelelasek. ajt6nyilasba.... Fbsz Fbt Fb Fbh Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep ® Felnyno ajto szamyernel6 szerkezettel @ Toloajto @ KatszamyU !o16ajt6 @ Tol6ajt6 emelOszerkezetleJ ~~~~~~m~~~ @j) Ketszarnyu forgoaito @ Harornszarnyu forgoait6 @ Negyszarnyu lo196ajto @ Harmonikaajt6 Esztrichek Aszfalt Gipsz Xilolit Terrazzo Cement sib.ALAPSZABVANYOK Gerebtokos ablakok 167-173. Klinker Unoleum Aszfallfapok Granitlap Meszk6tap Muk61ap Marvanylap Homokk61ap ...arg..1 Izald Ileketel zold Szennyviz I: zq!d :1 Iszaptllmedek ffi[] I kak I kek I kek ~ Levego I Forr6 levege I Su<netllevegO I szenpor I . g.vagy szieniIk6vek.. rg.tug. •••• ••••••••••••••••• Kilep6 nedvesseg. Minden szint alaprajzat a lepcsohazon at.. :el~ ~~ ATERVRAJZOK RAJZI JELEI DIN 107 ~I~ i"l"m::.ke-:te-!r-z-:a~ld. a csucsforgalom idejere az ajtoszarnyakat ossze kell csukni vagy Mire kell allitani ~ 183-186. egyesitettszarnyU ablak (V).!!ilil. Salaktegla Csarep stb. 2.argo I tak..51250 4 ~:. A lepcsofokokat a ± 0.arg..lis burkolstl Mennyezetak Ok 01 Om 06 Ow Falak Wk Csempe WI Lamceria Wm Klinker Wo Tapeta Ww stb. kettOs ablak (D). egyretO ablakok helyhelyet biztositanak a filt6test elhelyezesere. 4.argo I kek ® !.= ~ @ ® Kapcsolt gerebtokos ablak (K) OOIs6 belessel. I Alagsor FOldszint Ernelet Tetatar I tah~r I kek I piros I kek Ilakota I kek I takel.. toly6vlz .:~~::=~:::I. pontonkentl Teljes felOielO ragasztas Spatulyiz6 rnassza Egyrelegil ablak ® Kattes ablak Mliszlestek Enyves festek Asvany.mm!!lt=~=~ . alatt nem all6 viz DIN 18195. sole I5arg' I sargo I I I Hasznalatl..:. oldal. a Zl moge reJlve Kavics terhel6reteg Homokszoras Alapmazolas..

-:::l Park Kemplnq. moretvonalak. 1:100..w KZM KL lyukasteglalal rneszcementbabarcsba klinkerfalazat cementhabarcsba rakva rakva eredmenyvonal (kozepvastag) _.pl.. I t ~}~Jt~f{~~~?~~ olivz61d AAL 6013 vasal atIan beton acel metszetben abrazolva fa metszetben abrazolva hangszigeteles nedvesseg-._.... 01 Db Oa 2....z- a c b" !szurke! Meretezes koordiaatak segitsegevel..5+-437.1-------674 Meretezesaz epOletrajzon klvOl.25 0..-00-. 3. 1 Mertekagyseg tm 2 em 3 m.~~ ~~ .. -_ .. __.. . 020B I I : r I 1 I I 1 . (.#. 0.35 AAl3016 bamaspiros pontvonal (vekony) a m..00 ._. 236. ho vagy hideg eliani zar6reteg.00 mm-ben OJ @ Vonalfajta Fontosabb alkalmazas 1:1 1:5 1:10 A rajz leptake 1:2. eelszerOen a fejleeben adjuk meg (pl.\trany Ibarna I feher Ibarna I benzol ! vakuurn ~ ~i ~ f i I I~ !-..4 0.ee hetvegi pihent'i SportpaJya Gyennekjalszoter Ibarna ISarga Ibarna I gazoraj I barna fekete I barna Ibarna ~ Tervezetlepitmenyek Fiiroohely I I katranyola] I plros Ibarna I benziri I feketa k. teglafal rneszcemanmebarcsba porOzusteglalai camenthabarcsba rakva ---- ® Meretegysegek RAL 3016 bamasplros ZM !& eredmenyvonal (vastag)- _. I I 1 I <S l:l <II ---_ .- rnetszcsfk jel61eSe 1... pl. de meg nern maglevo kozlekedesi teriilatek Nyilvanos ZOldterOlet +: : : f cru ~ L:_j 1+++1 mm tttt:e [Q] [ID -o lIWlo/lml -- '" < t 1 I r I 1 r I C2 I I I I I I I RAl5008 !ekete as feher szOrke RAL 7001 TemetO Tart6s berjet~ Kjskert : r._. ...7 0. 3 b b. egyeb vonalvastagsagi kombinaei6k is szOksegesek lehetnek _ !I""i ~ AAL 3016 szepia rakva CD Vonalfajtak.88 88..35 rnrn.. m ® Tengelymenti rasztermez6 10 11 . resz ALAPSZABV ANYOK Az epltesi tervekhez 1:100 1:2._. ~~~~~:~~~~~i!::::~~.5 AAl3016 barnasplros .35 0.35 RAl3016 barnasplros RAL 3016 barnasplros ZM KZM teglafal cementhabarcsba rakva epOletszerkezetek nem liitsz6 alei Az alkalmazott meretegyseget a ieptekkel osszhanqban. plotteres tervek. nyomvonalak 0...35 0. me... 01 I I . '" Ugyanaz alaprajzban A) Cs6hOvely nezete B) Ugyanaz araprajz8 Kemenyalaprajzban Gazkemenyalaprajzban ...35 025 0..n A) Akns metszetben B) Ugyaoaz alaprajzban ~~"'!B( ~.0 0.'% okker FEG esztrlch (gipsz) vakol6habares elore gyanott beton .0 0..#. pI. lengalyek 0. A tusraizoknal az adott vonalvastaqsaqokat tartsuk be. vonalvastaqsaqok _ 3.. - metszett epOletszerkezetek felOletanek k6rOlhataroiasa 1.r:~ ) .U ~~ 24 lB8'5~~24 ~ ~ ® A k6ta reszeinek megnevazese '" ~ .4 24 2.-etseg~d\fonal k6ta tezarasa v..5 -.25 0.5 0...pl..teglab61 . ~.EpUlelszerkezetsk ri:lviditesei: B D Merstek rovldltesel: OK F FB FFB W AS liM BD BK BS DO D FD FS JS A-i Sch VI{) WS =padl6 =IOdem = alap = nysrs padlo = kesz padl6 =Ial =dt'rcolas = befalazas = padlMttares = padlocsatorna = padl6horony = fiidemattiires = liidemhorony = alapattMls = alaphorony = horgonysfn = cs6huvely =akna = falattorss = falhorony UK OKFB OKFFB UKWS =fels6 sik =als6 slk = fels6 sik = fels6 sfk = also sik =f6demen = fOdemalatt = talaj felett = felszfn felett = felszin alatt ALAPSZABV ANYOK RAJZI JELEK ES JELENTESOK DIN 1356---7 DIN 1356 + DIN 15 1... szigeteles megmarad6 epiiletszelkezet 0 r I I I I I I T [rj ~ = ElbontandO epltmeny fekete barna RAL 8001 kskesszurkc Helyszinrajz..esalaphorony metszeten . -.0 1:25 1:50 Vonalvastagsagok a vonalfaj- Araprajzok es metszetek ~szfnes abrazolas vilagosz61d szepla jeJel "rOvidf"r6vidJtest "-hez es "-h6z mindig meg kell adni Ijj tozeg as hasorso termell talaj f61djelt61tes teglafal rneszhabarcsba rakva folytonos vonal (vastag) falytonos vonal (k6zepes) Helyzetek jeli:llese: aD uD DB uT uT dg Hasznalaf W ')EgyszinO abrazolas !IllJ1fll[Urr··-'~- tss takat az ---7G) tablazat szerint valasszuk rneq.J~ cinksarqa sZOrkesfekete %11#.: 1: 50 em).5 88" 88' egetett sziena lekete .35 0. ti II Ii Padl6csatoma alaprajzban A) Horgonyz6sfn metszetben B) Ugyanaz a1aprajzba.35 0. ______ pontok vagyvonalakr6vldebbek a k6z6ttOkievo tavolsagnal a ") 0...76 3760 = atmeno celolc ~~~ ~ ..habarcsba rakva termeszetes kolal cernenthabarcsba kavic:s salak homok PadI6-.76 ~ I~ r- meretszam meretvcnel I __ me. '" '" ~ '" '" Tengely Mezo 02 oe 0b2 Ob2 4 .otnyil ~~~:'i1l .5 0. M = 1 : 50 em.... M. ..25 AAL 3016 barnaspiros ---szaggatott vonal' (kozepvastag) rakva jelz6vonalak.J Elhatarozott.76 376 3..35 0.24 2. rasztervonalak 0. em ....' < fQ'£4.5 lmalatl.) szaggatottvanal: -----------. jel61ovonalak 1111111 Ugyanaz a1aprajzban F6demhorony az als6 reszen rnetszetoen Ugyanaz a1aprajzban Padl6csatoma metszetben _ WUi'~ ZZ'Z'Z'UVZZZZZ - Megjegyzes: sziimftOgeppel keszitetl.7 0. kOl6nb6z6 nyilvanos k6zlekedasi teriiletek '-*-----4~--'I<!'-.35 0. valamint olyan tervek eseten.: w 3E ~~!~~':·'·~~·~H~:~~t nezate feher Falhorony es f6dematt6res liil!l ibolya RAL 4005 kekesz61d AAl6000 ® ... _. -~ . I I vasbeton ...05 5 5 50 0.25-) 0.. ha a rajzot 1:50-roll :10O-ra kicsinyfteni ken ~ ~ SCH ® Leirasok.jeMr bamasplros G H L E = vfzszereles = gazszereles = fUtesszereles = szellozes szereles = vlllanyszersles ---- epiiletszerkezetek latha!o elei: metszett ep01etreszek keskany vagy kisebb felOleteinek koriilhatarolasa meretssgedvonalak. amelyeket kasObb mikrofilmre visznek. .---Q ---- -Il'--I I I -_ ---r bo4..a vonalak hosszabbak a k6zOttOkleva tavolsagniil pontoz<is: _. of ..zQ (mstszoslk) mogoni epOletszerkezetek 0..35 Wgs6allapottJan nyitva- zarva marad6 RAL 3016 barm\spiros AAL 3016 barnaspiros AAl3016 bamaspiros Ks meszhomokteqla-ta! meszhabarcsba rakva tufafal meszhabarcsba rakva fal.cm 4 mm 2 3 Meretek 4 1m felett..0. fMem.35 WD CD ~/~ I ws ii 171 ~ 'I' lJiI 't IP tJ ws wol_ ®- ws we ~z~ wo Ws rIA rIA rIA rIA rIA ~ ~ folytonas vanal (vekony) 0.

. Karimas '€!)I engedolly.tmotszoU ferCilet a n~leges meretb6~ sztimitott keresztmetszeti ferUletJI·eM tegfeljebb 5%-kal ki5ebb..5 t::::::IlI r...00 m vagy 1.. egyszeni vagy dupla) a max.) belarIMahoz..7 0. alap. m UP-GF os6 DIN 19565-1 .:!1 nyltott befolyasmil 1.k magassagkOlonbsege em-ben 1 m cs6vezeMkre. Ld.bad a tenylege. Egy kor kBresztmetszet almemjere vonatkoztatva ez kh. aknafedlapOk.." mm fard6kad kozvetlen bekolessel a padl6 1 m hosszig ve.. MSZ) Ezen szabvany ertelmeben ez a vizlelenft6ba befoly6 es a teljes csapadekviz (a hozzatartozo csapadekfeluleten mM) mennyisegenek viszonya. hotel zuhanysor Hozamkepess.wazeff me-rete megengedett turessel"". a tonyleges merettel... max. a csapadekviz a csatornaba folyik max..vagy alulnyomas nelkOI Hozam egy elloly6vezelek LD. + + ~+-® &~@ ~ Egyszenl fard.eles mereta N 45"-08 karimas {v Kitero iv (S~idom. eghst6 A2 Lemezcsc {horgany. . atmero eslvagy az J lejtes nem valtozik.< '3QI ~ 1 D. mosd6sor.o.>etett bekolovezetekkel bekolVe egy NA 70 vezelekbe 40 IC:= J::::>~ ~ ~ t:=(. Bek61esi ertekAW. @ a vizeldek Vakkarfma TovAbol fogalommeghatlrozasokal . + fok) I foly6 viz h IOllesl d almeraje- + - Al Kep ~e. az egyidejOsegel figyelembe veve V's =: K· '{ZAWs + iranyertekeit lie a -7 csa ssre v~gg..all1s) szamttott K Jls BekOlasi tlrtek AW.lJ "\_}' I r. idomOk.. ha a mlnl""'i.lI Karmantyils 'E9' nadragldom mosagal6gep.-nek megfelel6en) vonalkaztatotl 5%-os hatlrtaresbdl szamllhat6. mosd6sor kanyhai lefolya {rnosoqato.. ..itekes mosogatogepel is beteertve.5 2 ertekekel kell a 70. a DIN 4 044:1980-07-01 Az egyes bekillo· csatornak nevle· ges merete NA 50 0..s~karmantYUs) Kannanlyu$ atmenetl ~--- T.!~ne~:a~~~~~~~::~:i I emlm Berendezesi targy vagy vezelekfaila kezrnoso. bellotovezelek a lefoly6 mogiltt. epmeten kiVU! 1:NA I:NA I:NA I:NA csapadek... 1 IJ:...1-2 + .. Az az . amikor a csapadekvlz Osivagy a szennyvl'z egy v!zelvezet6 rendszerb61 nyomas alatt kilep. amely az als6 megengedett oll. cse + + AI ~ @ A ooovezelek fenekszinljen. Ii. epOleten belUt 100 125 150 + + A1 nem le'tes a csalornalajlat61 egyesitelt CSATORNAzASA mgg6en Meg"evezes Jel Mertekegyseg ALAPSZABVANYOK Magyarazal (definlci6) DIN 1986. 70. "elkOI (SML) Ao~I".*"--- ® @ @ - - fogarvosi kezel6berendezes lefo!y6ja a DIN 13 937 szennl. 12"e. + . DIN 4 045: 1985-12 Egy bere"dezesi largyhoz rendell Mek csatakozd csatoma rneretezesshea (1 AW. amely alaprajzilag az epulet kbrvonalan kfvul fekszik. idomai CD Az epalet- Os le!ekcsatornazas fogalmai ® A berendezesi targyak bekotesi erlekei Os az egyes csatomak) nevieges meretere vonatkozo alapertekek.rMk K II.7 1:66. + . elore megadon merelezesi csapadskvizhozam mellett Hozam a csatomavezetskben. + Bl nehezen gyuland6 NA - I 1.. az effeldiv MrlogatBram. + + - AI >-. amely esetehen nem vesszuk figyelembe az egyidejOsegel Csapadekviz hozama egy . DIN 4 045: 1985-12 E91 fekv" elfoly6vezelekben .S 0. hid. A m a msrtekado.n klvOi I:NA l:NA I:NA 1:NA Mervad6 csapadekvfznozam Csapadeldaliilel r.. A plncelabazat alatti csatornak epuleten belul fekvoknek minosUlnek. engedlillyel + . a DIN 4045: 1965-12.. ABSIASAI engedellyel .. A II(s·ha) csapadekvtchozam a hozza tartoz6 csapadekidOlartammal (l) es csapadek-gyakorisaggal (n). mm A2 az erdessegi ertek. zuhanyallvany r. iskola D. emelyet az egymashoz iUaszked6 reszek.. ooOklile.::::: @ 16' Karmantyils parhuzamos elagazas T-Idom vagy keresztidom Karmantyus padl6ilsszefoly6 100 100 50 50 WC. Idezet az E DIN EN 7521:1992-08-061. mer. a bekotesl ertekekb61 es/vagy adott esetben a tenyleges vlzhozarnbol szamithato. 90" 45"'-os karmantyus Iv Meretezesi (lerv!!zen) o\lmaro NA"w mm 1 I felett I kOzvellen bekOtessel MdI szOkft6 Idom 'ell l=300+600 ~ IE!) Karrnantyus $z(ikfto kls atrner6re szuklto kls karimara Karimas szOkltc5 kis karmantyura Karmanlyus sz(ikltc5 karlmara Tisztft61dom Tiliterheles Legklsebb alrneill NP..-Us AI. a DIN 2 402·1...' DIN 12:lG-6 DIN EN 295-1-3 .. Idezet a DIN 4045:1985-12·b61 Csovek. hOtoszekreny NAsa NA70 NA 100 ~rL® . 60'. :30'.+ v. Az.kben minden aramlasi veszleseget figyelembe vesz.____ Jel Megnevezes TOk08 (karmantyll) Karlmae cs6 Tokos-kanmas koM.5 50 70' 100' 50 7Q PVC-U os6 hulliimos kDI90 cs6val PtOfilozott PVC-U os6 Maghabosr..ssel esokkentett tervezen "tmern Mekeb61 szamlthat6. nagy lrodaepulet. .90' Kott6s J<. DIN 4032 DIN 4032 + - AI Al DIN 4035 + + + - Al Oveges~ Azbeszt cementcso Azbeszl cementcsd engedellyel DIN 19840-1-2 + + + + + + + .. HAz ES TELEK Minimalis NA ezennyvrzvez. de nem kerOI a felszinre. I. ®VOk.d.' Karmantyu karimtls e!. . 45'.YlI Vf5 ~ Relallv Karlmz\s nadragldom Nevleges almer" erdesseg k.. + .. amelyekre nem a 2. vendeglo...5 0. Al ® • Alapcsatomak eeeten NA 150·16~0._ ® . 2 m-nel hosszabb iisszek6t6veze18k a IcidlefolYOszelep as a leloly6 k6zoff labora16riumi lelaly6 1 50 atmero d.6 DIN 19530-1-2 engedellysl nozsoamentes ac61cs6 .. atmeneti idom T-.S' 0. ~~® ~ :>L® karimacsonkkal Karmanty~ karimacsonkka~ V r--l-. - \. 45'.0 Is V. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA epitesfelQT Epit6anyag gyeleli vl2sgiilat ceapadekviz- vez..zni. ill. epilleten behll 1:50 1:66...t'zoiv) Karlmes fv :>cl.. 1:50'::' 2 em/m... ~ nemalkalmazhat6 nem megfe~el6 ~ ~ '( ® \: Cs6vezatekek t==== I----~.a DIN4045:1985-12. el"6siMsa KjjlsO rlllil9gel .7 0.AWs atszamltasat kUl6nb6z6 K terhelesl egysegekre a -> @ tablazatban lsrnerteuuk. keriilel..t. 70". Fekv6 csatornak eseten megengedett a kettds elagazasok kialakfta. Az alap.. + + + + + Vlznyeles 0. y.ALAPSZABV ANYOK DIN-s""bv~ny vaqy DIN 1986... + . meretll6l szamltott kere.2' Temel.. pI._@ + + + BI ~ -\_@ 'ESI ~ Tllllolyas - - A2 az allapal.5 2 2. 1 ~gh. amelyen belDI a tertogataram. . stb. 90.. az egyes idomok [egfeljebb 4S<osak lehetnek. 2 m hDSSZU fOrd6kad vagy zuhany!<ilca indirekt bek6tessel (padI6ilsszefolyo). pl. 45'. DIN 19538 DIN 195$-1-2 + .... - r. vagy relallvadatxent. .7 I·.'o 200-161 tl'iltllsifck hid (DIN 19862.7 is. .agaz6 KarmantyO 2 karmantyOCSOflkkal Karima Lejla. vagy . berendszssi panzi6. slb.. largyak Szaliitasi eram lis Egy szallil6szerkezel. 110 Csatornak minimalis lejlese lis A r.t. .70°. lis E91 elfolyovezetek szarnftott elvezetas teljes toltes eseten. . Id. + + PVCcsij ".g Vy Ii. amikor a csapadekviz 1 70 + .90" Karimas elagazas.5 ~4O 50 40' 50 A 910jto-. ® Iranyad6 DIN 19522-1 + + + + . + + Al K6agyag sima veggel. A n~velges mer-etnak kOzelft6leg meg kell egy. akkor ez utobbi Kava..5' 0.7" Csapadekvlzhozam Szennyv{zhozam lis A ternelesl egysegek ® tablazat tartelmazza."szleges loltese lpari uzem laboratorfuma • Amennyiben nem terhelesi az osszes vfzhozam I:.. 70. II.nium. jallemzakb61 hatarozhato meg a hozami etterem. V. Itt: als6 ha18rertek B(izelzar6 (szifon) I"sd a DIN 1986-1-ben szama: Jelmagyarazat: + aI:kalmazhat6. Egy csatorna nem vezetheto a folyasiranyba nezve kisebb nevleqes kereszfmetszenl csatornaba... .. rez.D' 1.. amely a navleges felOlatre (a NA-b61 szamilva a d. B2 ~ '--@ ~y-@ ~ ll==t IJ[J::J ~ J:::. a ri. m' Az a vlzszinles amelyrol veteleten mert gydjt6feiOlel (A). ow DIN EN 295·1·3 engedeltyel H + . Az epUiet fajlaja.l helyott alkalm . . ahol az alapcsatorna elhagyja azspuletst. IOU PVC-U PVC-C os6 FE-HD os6 enged~ll)'el + + . a mervad6 Mekek ReszlOltesl nozam Taltes (teltsegi lis eseten.' Legklsebb betso filrd6kad vagy zuhanytAlca indirekt bekiltessel (padI66sszeloly6).'.Y.et a DIN 4 045:1985-12-b61 Elfoly6vazele~ek belsa almeroje.7 1:66. a bekoton oarendezesl largyak szarnabol kovetkez6en. epuleten bolOi 1:100 1:100 1:100 l-N! -2 viz vez.es gyujtocsatDrnakba csak legfeljebb 45°-os elagazasok epithetOk.. A nevieges m~retet hidraulikus meretezi3s sarAn csak akl<or "". amely a kulbnb6zo berendazesi targyakt61 szarmazo hozamok egyidejusegenek figyelembevetelevel. . egy amaigamievalaszt61elDly6ja vizalda (kUlonaIl6) . tablazatban felsorolt epuletjellemzok vonatkoznak. Ide.:. Epuleten kfvUli esatorna alatt olyan vszstskst ertunk. Ld.=. bek6tc5vezetek a lefoly6 m6gbtt. (Kivetel:' csapadek ejt6vezetek epuleten kivU!) Kevertvizhozam Ii... fOrd6kad labmas6. -+ - ~ f7\ \!J . agytalmas6 zuhanytalca. betoncse Karmantyus betoncst'i Vas be-ton esC. pl. Az. .si . Ha az fgy szarnltott Vs szannyvlzhozam kisebb mint az egyes berendezesi tarqyak legnagyobb hozarnu erteke..80 m. Koagyag esc lokkalhoronnyal K6agyag DIN 1230-1 DIN SN 295-1-3 1:50 1:66.:t... 70. 45".nd6 .'oa ag.as egyesltett vra ~pOI. bekiltocsatornak (gyujl6- 13 . ugyelni kell a fagymentessegere.'. amely az elfolyovezel..es csapadekvlzhczam osszege 17 = 11. . esiva91 a szennyvlz e91 vlzelvezato rendszerb61 kllep vagy abba nem tud oelepni eslvagy a felszinen marad...!lIapal.5' 2' 1 1.. kionto.. - Al At nem DIN 19850. mel)' atapjan a csatorna szerkezefreszek meretezendek A szennyvfzhozam szamitasa A nevleges rneretek meghatarozasa soran az a rnaxlmallsan varhato Vs szennyvizhozam a rnertekado..7 1·N! -2 Lefolyasl tenyezo '" V. bekotocsatorna nev. . haztartasi rnosoqep 6 kg szaraz ruhaig saj<it buzelzaroval mos6gep ipari 6-12 kg szamz ruhaig bidekagylo. + + .® --< ® .art esapadekgy(ijlo felOleten. es !gy nem okoz Illifolyast_ E DIN EN 752-1:1992-08 E91 vezelekszakasz.."" mm falla! PP-cs6 PPrcs5 asvanyerositessel ABSJASAI DINI9560 engedellyel of. Ld.5 1 1.es gyujtc)csatornak iranytoresait csak elore gyartott idomokkal szabad keszfteni.' 90"·05 iv (karim:.ok as ldomok jollellll'Osere haszntilunl<. a fbldrajzi helyzettol fUggoen 0. olyan vfzelvezet6k eseteben. de stalikai 1U1.vonatkoztatva. a special is hasznalat alapjan a K tsrhalssl egyseget egyedileg hatarozzuk meg. loezet a DIN 4 045:1985-12-061 A szabvanyban meghalarozatl a legkisebb meg.~::r:.. 2. Bl 82 norm:' m6don gyula. mosdOkagylo. a gyartasi meretkent a szOks"ges keresztmetszetl "rtekek (karasztmetszeti falOlot. Alapcsalornak eeeten NA 150·161 aknaba vale bekOtesn.70. belsa I.. B2 f!:::!J ~ " "V @ @ (kiJlonbiiz6sz6glil Karimi1s Vegdug6 Csatornaszakasz Csappantyu ketlds iv [J:-:=-:: KarmBntYU5 iv 15'. Id. aknakat kell kesziteni. Ha az alapcsatorna idomokkal valo osszeillesztese nem lehetseqes. B2 PilCes6 DIN 19561 . ag. szennyvlz.5%.ngedett merel.7 I. DIN 4 044:1980-07 Az a ezam.. 1 az arra lakoeputet.. aillmi.?" Karlmas + DIN 19537·1·2 PE-HD os5 profilozotl .20 m melyseg betartasaval.. A2 epUiel faj1Ojal61 fOggo mennyiseg. . vagy behalol az epOlelbe.sa. pl_ egy szivallyll tMoga18rama.!M '2 szennyvfzvez. k6rMz... v~l<ony!aJ'. 70 100 @ CD 12 Szennyvlzcsiivek alkalmazasiterOletei ® rv @ • GyM adalok rendelkezesre merelezes alapjaul venni.iga:z6 45'l'. horg_ eoel) Onli~rlhr'as os6 tokhorony DIN 18461 I'll AMI a ponttol.:::D ). 1 . 2-ig 4-ig 6-ig 6 falett allasa esalen a lenyleges 0.

muanyag burko!attal. €IS NA 100 eseten (WC-bek6tes nelkul) max. A szekunder szellozessel ellatott szennyviz ejt6vezetekek 70%-kal nagyobb szennyvfzhozammal terhelhet6k mint a f6szell6zesseJ ellatott ugyanilyen vezetekek. Max.9. LAW.ig 1lelet! 3-ia l-ig 1 felet! 3-ig vagy 3 falet! szell6zessel NA 50 70 az eitot61 70 70 100 az eit6tol 100 100 - Vizet at nem eleszt6 feliiletek. LAW. 10 m-es es H = 1-3 m-es magassagkOl6nbsagCi vezetekek eseten vagy az ejt6szakaszt61 kezdve a kovetkez6 nagyobb nevleges rneretet alkalmazzuk.25-ig l-ig 70 40 szell.9 8._ A· 10000 ~ lis-ban NA 40 40 magassagm') l-ig ivek szama NA 40 Mosd6.7 lis K= 1.kivitelezasereas gondozasaravonatkoz6 0. hogy a lip es li"" iIIetve Va 6sszege ne erje el az alap. A teletoltes hozarnkepesseqenek szamltasos ellenorzeset csak azon csatornak eseteben kell elvegezni.s laka$ valamennyi csatornazando berendezesl targyhoz Hotelszoba as hasoll16k valamennyi osatornazando berendezssl targyhoz lip szallltasl ara- r.25-ig O.tet6k > 3" hajlassal -betonfelUletek.0 9.eldenzfv beUltetessel 10 em retegvastagsag !elet! ~ eldenzfv beUltetassel 10 em retegvastagsag alat! ) 1.0 7.9 6. \!) Blzonyosegysegekbek6tasiMakei (ejt6vezatekek.5 50 70 70 100 WC nalkOI 50 70 100 70 70 70 70 50 1 felet! vagy 10-io 3-ig 1 felet! 3 felet! 3-ig 4.tet6feliiletek S 3· lejtes . D. 4 m-rel a fekv6 vezetek felet! 100 a WC tavolsana max. es6kkentett esapadekvizhozammal. amelyeknel (a btizelzaro kiindulasi ivet is beleertve) legfeljebb harorn iranyt6res van. A tulterhelt tartomanYDn belOI a es6vezetekek fektetesekor fellep6 reakei6er6ket a DIN 1986-1 :1988-06 szerint kell figyelembe venni.szilard felOletekfugazarassa! -" fekete tetok 'ii Iltburkolatok fugakiontessel .3 112 22 57 14 26 7 121.'70 FOrd6kadk6zvetlell bekotassel 40 40 50 ® Szennyviz ejt6vezetekek szekunder szel16zessel A lelOletfaitilja nalkOI karlatozas lIelkOI korlatozas milkUl korlatozas nelkUI korlatDzas lIEilka! Max.7 toltesi ertekre msrstsztunk. L = max. A ternelesl eset fajtaja CD lis szarna mm szarna szarna 66. WC-k max.vatel.5 0.terk6burkolat> 15%fugaarannyal. 1 m az e·tat61 - Reszben vizatereszt6 vagy csekely vizelvezetesu !elUletek. WC-k max.4 A 2. vagy pedig a vezeteket szell6ztessOk kl. HAl ALAPSZABVANYOK ES TELEK CSATORNAzAsA Csatornak meretezese a nyomovezetek bekotese szerint A szabad vizfelszfnu csatornak rneretezese.. Lefolyas! tenyez6 VI Fektetesl kriteriumok NA 50 50 3 !elelt 1 felelt vagy . nelkUI 1 szerrozessel L hosszusagmi} FOrd6kad a padl6asszefolyoba katve Padl66sszefolyo (kadlefaly6) tlird6kad. WC-k max. a nevleges meretet NA 40-re valaszthatjuk.es gyCijt6vezetekeket (fekv6 szennyvrzvezetekeketj a (hid = 0. WC-k max.6 27 14 7 100 . taroz6medenee. K= 0.6 0.7 0.0 5.511s K= 0. 10 m lehet. 5 4 4 4 DIN 1986.0 lis ® egyenlet Yo LAW. A mindenkori fokozat alattl ertekek esak indokolt.raszbenvlzatereszt6burkolatok .p szallltoaramat vagy csapadekvizhozarnot vegyOk figyelembe. _ Az egyreszl a telekesatornazasb61.4 219 44 112 28 55 121. 97.'ir6ig '~ L 1. azzal a feltetellel.si esetek Egyes bek6t6csatornak fektetesi kriteriumok Lhossz rn' ® ® Szennyvlz ejt6vezetekek k6zvetlen vagy kOzvetettmellekszerr6zessel NA szarna mm lis szarna szarna 70~1 66. minden tovabbi szlvattyut 0. DIN 4040--1es-2 es a DIN4043 szerint Vlztelenit6szivattyllk. 5 m.~ 13. pL .Az a.51/s K= 0.old. NA 70 esatsn max. WC-k max.s W.5i erteke_ Ekkor nagyobb lapostet6feiOIetek eseten (kb_ 5_000 m2-t61) tUlterhelesi szamitast kell vegezni olyan es6 feltetelezesevel. Ezen tulmen6en megadtuk az AW..es salaktalaiok. 200 I/(s x hal lehe! szamolni. az alabbiak szerint t6rtenjen: a) csapacekvlz-csatornak ssstsbsn a szivattyu NA OJ megeng.2 2. egyedi esetben (Id_ a DIN 1986-1:1988-6) alkalmazhat6k a vezetskek merstezese soran.s lakas valamennyi szaniterhelyiseq berendezesl targyahoz.vagy gyCijt6esatornaba t6bb szennyvfzszivattyu is omllk.gyepfeliilet!el Vizateresz!6 telOletekvfzelvezetes nelkOIvagy ielentektelen vlzelvezetessel. pl. NA 50-es. tablazat szerinti terhelesi esetekben a rneretezeskor viznyelest. = 0.reszbenszilardburkolatll iatsz61erek .kavics. a DIN 1986-1 :1988-6. WC-k max..3 10.) egyseg fajtaja T6bbszobBs lakas valamennyi szaniterhelyiseg borendezesl targyaihoz tAw. LAW. kiveve a konynat Egyszob.3 17. b) Szennyvizes egyesrtett csatornak eseten mindig a legnagyobb ertek _ a szivattyu szallltasa vagy az egyeb vizmennyiseg a mertekado.w- .gkulonbsegek 2J I.5 vagy a 16_ oldal---7 hasznalhat6_ A 01 N 1986-1 :198606 kiegeszitesekent nagyobb bels6 tel61efoly6k eseteben kielegit6 mennyisegO veszki6ml6t kell alkalmazni. megeng. J L az ivek szama.kavicsolt tetok -zOld tet6k') . ) Egy kUlanejt6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-no3lobb konyhai lefo!y6 t nem kothet6be.. amelyeket hid.5 125 5.liaatemeloks nagy rnoso-. gyOjt6-vagy alap- csatarna) bek6taset61a legmagasabban fekv6 buzelzar6ig kiteritet! vezetekhossz a le~tavolabbi buzelzaroig ir8nyetvekalapian.Az olyan felOletek alatti esapadekviz alapesatornak eseten. L = 6 m hosszusaqu gyCijt6esatornak eseten ill. szilard szermyezdanyaq-tartalommal).@ dimln LAW.-. WC-k max.0 lis NA -I dlmin Meretezend6 hozam Sarmosd6as zuhanyozo Laborberandezesek levalasztok a DIN 19991-3-ig. pl..7 lis K= 1.0 egyedi bekt5t6 csalormik eseten H magassagkUlonbsegegy szelloztetett vezetek (eit6vez~iek. Szennyvlzcsatornak meretezese _ bekoto csatornak ~@ Kezmos6k.5 lis K= 0.s 441 88 225 56 101 28 146. LAW. ® 70'" 100 125 LAW. 1 m vizsz. I/(s x hal-ban 40 50 40 50 50 40 3 falet! 1 felen vagy 3-ig l-ig 3-ig O.4 0. 6sszegeb61 13..drenezet!sportpaJyak .intenzfv novenytelepitessel . bide 3-i9 db" 3-ig 3-n<l1 t6bb 3-oallobb korlatOZ8S csapadekvfzhozarn l/s-ban csapadek gyOjt6felQlet m2-ben rneretezesi csapadekvfzhozarn lefolyasi tenyez6 ---7 ® szerint.salakfelalettel .. ® mm lis szama szama 68.parkol6k as vegetaei6s felOletek . felQletr61 valo hozamot az A f6szel16zessel ejt6vezetekeket az ---7 CD tab- - 8 14 20 50 NA a fektetesi kritOriumok figyelemb. HAl Szennyvlz A szennyvfz ejtovezetekek ejt6vezetekek ellatott nevleges szennyviz ES TELEK atmer6je CSATORNAzAsA min. WC-bek6tessel ellatott gyujtocsatornakat 1 m-nel nagyobb H magassagkOl6nbseg eseten szell6ztetni kell. bek6tesi ertekekre atszarnltani.0 324 165 41 61 20 65 121.2 2. kep 0. old.. meret - - - ® 5 ahol: V. (Id.3 0.Z61dtet6k iranyelvei- ® Gyujt6esatornak nevlegas merete a fektetesi kriUiriumok tliggvenyeben 14 @ Gyujtocsatornak navleges meretei a fektetasi kriteriumok fOggvenyeben @ Lefolyasitenyez6 yertakei a~csapadekvfzhozam kiszamitasahoz' 15 .6 0.2 150 1183 237 604 151 296 74 ') Lasd a maqyarazatoxat H) Egy kUl6n eit6vezetekbe (kanyhai strangba) 4-nel tobb konyhai lefoly6 nem k6thet6be. LAW.old.05i es a meretezest a helyi hat6saggal egyeztetni kell.:.pL10 xl0 vagy kisebb kOmeret .ejt6vezezetek NA:. csapadekvfzhozarnot.bakotas ejt6vezetakbe padl6felet! . . mCdilvel . Ha az iranyt6resek szama harornnal t6bb.5 6.5 0.---713.1 406 25 . V. az egyes bek6t6 csatornakat NA 50-es vezetekbol kell keszfteni. masreszt a helyi esatornazasb61 ad6d6 kul6nbOz6 meretezesi feltetelezesek k6z6tti esapadekvizhozam-kOl6nbsegeket adotl esetben 15 perees esapadek-id6tartamra kell kiegyenliteni a telekre vonatkoz6ari (adott esetben szikkadassal.5 4.6 0. NA 70 legyen. a szlvattyuk teljes szallltasi arama rsdukalhato.0 64 13 33 6 16 4 115.9 to. 4_' tabl.7 303 61 154 39 76 150 '146.betontark6-burkolat omakbavagy salakbafek1etve h . NA 70-es.k'resztoltesi ertekei a vezetsk fektetesi helyenek fOggvenyeben epOleten belQf vagy kivul jel61ve vannak. WC-k max.0 lis ALAPSZABVANYOK DIN 1986. de ez nem lehet kisebb.behajt6kas egyediparkolokzold!>etonna! " A z61d tet6ktelVezesere.7 lis K= 1.25-lg 70 FOrd6kad .H max. Az I .0 0. F 100 va~oz6 - 100 3 nelkal szalloztetes kotelezo - 100 WC nalkOI 10 lelel! vagy 3 felet! 100 5-lg l-ig 100 WC-vel szallozes 100 5-ig 1 felat! k6telezo WC-vel mind szellazes kote!ez6 WC 1 mosdoval a faldszinten .vagy zuhanytalca-bek6tassel Egyedibek6tocsatornak Egyedibek6t6csatarnak Egyedi bek6t6csatormlk WC-kagyl6 nelkUI <~ ~4O - 3-ig 6-ig 5·ig 1O-ig 6-lg 6 felett 1 3 1. ® egyenlet Az epOleten belOIi es kfvQli csepadekvlz-vezetekeket alapvet6en min.vel szell6zetlen NA 40 50 szelldztetett d. GyOjtocsatarnak NA a fektetesi kriteriumok figyelembevetelevel szell6zes milkOINA 50 ® Terhel. V. kezrnoso.5) alapjan kell rneretazni. el6ntessel nem fenyegetett felQletek.1 18 9 4 97. ameddig a mindenkori ejt6vezetek terhelhet6_ A mCik6dasi zavarok elkerOlese erdeke~ ben ezenkivQ! korlatozva van a kOl6nb6z6 ejl6vezetekekbe k6thet6 WC-k szarna (berendszesl targy reszben durva. A fenek. Ezeket a ~ @ alapian kell meretezni. is) mlnlrnalis lejtesCi vezetek.6 185 37 94 24 46 12 125 115.---713.2 154 31 76 20 33 10 102 150 62 206 52 146.) tasd a magyarazatokat ..) _ A kOJ6nleges tet6ket.. 300 I/(s x hal csapadekvlzhozarnra kell rneretezni.3 14. e illetvemasagat6automatak. illetve a szlvattyu .5 :<5 70 5felett 1 felelt va y 3-ig 1O-ig l-ig 10 feletl llelett vagy 3-lg 5-ig l-ig 1 felet! 5-ig 4-ig 3felet! 100 karlanelkiil 1:<5 100 karlatozas tozas 70 100 100 100 100 - H magassag m'l l-ig 1leletl 3-la l.3 0.es alapcsatornakra alaesonyabb esapadekvizhozam is megallapfthat6. vedeni. 3-'g 3-ig 5-ig 5felett O.gyUjt6-as alapcsatomak) Redukalt bskotesl ertekek a~ a~ nem rnahoz hozza kell szarnltani a Ii.3 0. oldal tablazatanak ertekeit lehet a szamitas alapjaul venni. K=D. melyekbe szennyvlz-nyomovezetek 6mlik.. kep ~ 2.. melyeknyom6vezetekkel a vannakbek6tvea szennyvlzcsatomalla Kevertrendszenicsatornakcsapadekvizreszs We) viznyel!.1 795 159 102 199 406 0) Lasd a magyarazatokat . szama lazat szerint kell meretszni. EpOleten kivOI fekv6.. rnosdokaqylok es blcsk olyan bek6t6 vezetekei eseten. rampak . ad6d6 \{ szennyvizhozamot is. tek. LAW. Ett61 a szabalyt61 elter6en a k6vetkezok ervenyesek: _ A helyi hat6saggal egyeztetve epOleten belOlj gyCijt6. K=O.vagy gyCijtocsatorna t61tesi erteket.5 4. mint a 2 evente hull6 6tperees esapadek r5(O. ) Egy ku16nejtovezetekbe (kanyhai strangba) 4-ne! tobb konyhal lefolyo nern k6thetobe. Ehhez az ® ® 70 10 felett vagy 3 falet! szell6zes kOtelezo 100 100 100 16 25 >16 WC-kagyl6 :f'" ' WC max. Gyujtocsatormiik ~ NA 50-es nsvleqes meretCi szell6zetlen gyCijt6esatornak esetsn az L vezetekhossz a legnagyobb tavolsaqban lev6 egyedi bek6t6 vezetek hosszat is beleertve max 3 m. g6rgeteg reszben katat! felO!etek kel mintpL . a terv szerint el6nt6tt tet6ket az el6ntesi magassagig szigetelni es slatikailag meretezni kell.l vizllyelas ~vjznyeles a szlvattyu lip szailitoarama ~ csapaoekvtz-hozarn lip ertekkel vegyOnk figyelembe. pI. Berendezesi targyak csatlak. a H magassagkOl6nbseg 1 rn-nel kisebb legyen.. Az ---7 CD tablazatban k6z61t szennyvfz ejt6vezetek nevleges atmer6kh6z hozzarendeltuk azoknak a bekotesi ertekeknek az osszeqet. WC-k max. megeng. a 16.5 3 16 50 1. Amennyiben ugyanabba az alap. NA 150-nel na~ gyobb vezetekek a (hid = 0. stb. Csapadekvlz-vezetekek mere:tezese _ a csapadekvfzhozam meretezese _ meretezesl esapadekvlzhozarn Egy adott esapadekgyCijt6 szerint kell klszamitanl. amely legalabb a 20 evente es6 6tperees es6nek r510. a biizelzaro kiindulasiivet Isbeleertve .old. Ekkor az ertekeket kell az AW.051 felel meg_ Ha a hat6sag nem ad adatot a esapadekhozam rol. Az 5 m feletti hosszusaqu NA 1on-as. .3 H: magasstigkmOnbseg egy sz:elh5~etett ve1:etek~ be val6 be-kate-star a csatorn0i2and6 berendezesl targy buze!zar6jaig L: kiterftetl vezetekhossz a buzelz. tavolsilgban az ejtatal Egyed!bakat6csatoma 11 Megengedett legnagyobb hosszak es magassa.7) alapjan is meretezhet6k. pI. de lagalabb a 2 evente es6 6tperees es6vel rS(O. ameIyeket nem kell el6ntes ellen.) Tobbszob.2 1. . max.5 9 5 2 97.6 25 16 31 64 115.kert! utak vizatereszt6 burkolaltal vagy . OJ Max. megengedett EAW. pL . 70'" 100 125 - - - Szennyvlz ejt6vezetekek f6szeIJ6zessei Max.

A csovezetek nevleqes almerojenek redukalasa a DIN 1986-1:1988-6. ha a DIN 19 599-ben megallapftott.0 A ALAPSZABVANYOK 1. belmaqassaq 2.7 1. '!l(O. cirkulacl6 NA 15 7. A kevertviz alapcsatornak nevleqss atmeri5je epoleten kfvOl. k6zlemenyeb61 szarmaznak ') Az akna1enek 1eletl min. az iv6vfz a vezetekakbsn ne melegedhessen 25°C t6le. A kulonleges tet6ket. + If. elzar6csap 5. Otperces csapadekvizhozamok az idcertekelesi elJaras szerint szamitva Az otperees csapadskok peldal.) Lubeck Mainz MlinchengJadbach MUhlhausen-) MUnchen MUnster-Lager Neumunster Oldenburg Osnabruck Passau ROsselsheim Saarland (altalaban) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus=Sollig Trier Tubingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhelmshaven Wolfsburg 19 535-1. az ATV munkalap A 118 mindenkori utols6 kiadasat kell alapul vennt Evente egyszer tullepett T=15 perees r'5(. amely statisztikailag 2 evben egyszer kerUi tullepesre. tutescslivek a szennyvfzcs6 9.8 ~6va5-neJkill O.05I Otparces csapadsk. Olyan kOl6nosen indokolt esetekben. . rendszerCi vezetekek az aranyos 5sszegzeseb51 meretezese meretszasekor a 1 e!lendJZ6akna01.8 m atmer6re szlikilhet6k. Kb. - 0. V". 2 m munkamagassagu aknak 0. iIIetve tavfiJtes bek6tesenel padJ61efoly6 bespftese szuksaqes.sapadllk szolgalnak r= 400 I/(s . lis r= 300 I/(s . " Ii'. A csapadekvlz nyom6vezetekek msrstszasakor a rendelkezesre all6 rnaqassaqkent legfeljebb a teti5letoly6 es a duzzasztasl szint k6zotti tavolsaqot lehet teltetelezni. a terv szerint slontott tet6ket az el6nlesi rnagassagig szigetelni es statikailag rnereteznt kell.7) - 19560 alapl:!n -.. l()tcs~r alaku befolyak (csonkok) ")Mogfolol az NA 125-ook a DIN ertekek aJapjau! Bremerhaven Brernarvorde Oieburg Dortmund Dresden') Essen Flensburg FrankfurVMain Garmisch-Partenkirchen Gelsenkirchen GieBen Gottingen GrambekIHolst. 300 I/(s x ha). Falai teJeljenek meg T .S 2. belmaqassaq 2.) Ezek az errekek klizvetlenul Reingold "CsapadekvizhozamDk Nemetorszagban (alapertekek a csatomazashoz)" GE 1940 c.B 1') atlakoz6 csatorna . r5(O.4 m ·t61 ~O.6 8. vilhl. teletoltes belsD vagy kOlsi5 tulnyomas nelkul) alapjan szamithat6. a talajban fektetett vezetek nevleges atmeri5je legalabb NA 100 legyen.92 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 269 301 303 296 260 265 292 445 312 272 189 249 rn/s-ra valo csokksntssevel. l/s-ban I 0. filtesi vlsszater6 ag NA 25 5.8 m -ig O.bekOtes 6 elektromos bek6tes 9 postai bekOtes rA\ zuhany0z6 Szereldakna 0. 30 lakasra/10 tavfllteses Iakasra jut6an szabad szelesseq ~ 1. Helyisegmeretek: kb.5 CD " fj I I I I Egy-egy ketlakasos csaladi haz eseten nines szukseg hazi becsatlakozo helyisegre. elektromos szigetel6 k6zdarab 4.9 Minden.67 445 ?67 267 218 260 167 220 223 218 540 569 450 512 455 512 554 S67 625 569 484 455 474 569 94B 569 569 464 554 398 Mflretek a DIN 18640 SZBrint. megeng.80 m. 60 lakasral30 tavfllteses lakasra jut6an a legkisebb szelesseq 1.8 29. hal '1'= 1. -Ig 450-500 700-850 600-900 NA.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 bBdog r.8x1 mMz6vassai Szallitasi teljasitmany m'/h EmeJ6magassag m-ben 3 7 14 Meretek mm-bsn A 1000 1800 B 1000 1300 1950 Z-t61. Tavflltes becsatlakozasanal esak tom6r ajt6szarny alkalmazhat6.~ Hazi becsatlakozo helyiseg a DIN 18 012-nekmegfelel6en 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 496 412 640 474 526 512 711 583 616 metszet haz 1. iIIetve statisztikai szempontb61 ketevente egyszer vagy 20 evente egyszer fordulhat e16. A mllkodeshez szukseqes duzzasztas a lefoly6 kornyezeteben nem min6s01 a teti5feiulet elontesensk. rnm-ben . DIN V 18 3{J 23 37 56 80 146 227 236 265 431 924 liiblazalos DIN 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld') Bonn Braunlage Bremen 45 64 117 182 190 212 344 740 eseten a 19 560 es (51. HAz ES TELEK CSATORNAzAsA Csapadekvizhozamok Helyseg ''f5{~) li'.0 A '1'=0. g<lz6ra 6. A helyiseg legh6merseklete ne emelkedjen 30 ·C fole. <D-@. azaz a szabad viztukru vezetekksnt muk6d6 alap.7 7. Aknak meretei Id. gaz bek6t6vezetek gaz f6eizar6 3.3 7. hal '1'=0. Nyomatekosan felhfvjuk a figyelmet arra. Tete vlzelvezetese nyomas alatti aramhissal lIyen rendszer eseten az objektumra vonatkoz6 hidraulikus szamltast kell vegezni.00 m ~ CD. ha arr61 hidraulikai szamitas keszul. melyseg 2.GxO. DIN 19 . elektromos kapcsol6szekreny 11. - A talajban fektetett csatomak nevleges rnerete az ~ CD tablazat szerlnt megallapftott ertekt61 fUggetlenOllegalabb NA 100 legyen.05I Otperees csapadek. Vfz-. tablazataban kerOlnek meqadasra.5 A ALAPSZABVANYOK DIN 1986. tavkOzlesi kabsl 12. melyseg 3. A helyiseg fagymentesseget biztositsuk. vfzbeklites 2.hozam esak kOlon6sen indokolt esetekben hasznalhato a telek vlztelenlte vezetekeinek rneretezesere.vagy gyujt6vezetekbe val6 atmanatnsl biztosftani kell a magas kinetikus energia atalakulasat a folyasi sebesseg :S 2. Annal a kOlsi5 falnal heJyezkedjen el.) ldar-Obersteln Ingolstadt Javer K61n Konstanz Krefeld Lampertheim Lingen (Ems) Leipzig') Loshelm (Saari.2 1. ® Hazl bek6tesek 640 644 630 596 564 621 946 663 578 403 531 Akna keresztmetszete Akna bel me rete (LW) rn-ben ha az aknamelyseg: . hbgy ezek az srtekek jelenleg a valtozo csapadekertskek alapjan atdolgozas alatt allnak.mvedelem 13. 100 125 150 .. Nyilvanosan (pI.Ovagy 2 szennyvfzcsatoma 3 egyesftett rendszer(i csatoma 4 csapadekviz-<:Satoma 5 vfzbekOtes 6 gi!zbekOtes 7 tavho.50 m. filtesi e16remen6ag NA25 4. HAz ES TELEK CSATORNAzASA m2 m2 m2 50 60') 75 80') 100 118"") 120-) 125 150 200 "l 0.00 m. 18012. r5(o. Ii'".40 214 240 260 227 294 267 227 214 223 2.80 rn. hidegvfz NA25 2. a tovabblakoan az AlV-munkalap A 118 15.QL ~sapadekvfzhozam Reinhold szerint az ujabb kiertekelesek az "'IV munkalap A 118 alapjan as az id6ertekelesi eljaras szerint szamftott 5tperees hozam: ('5('1 Tlzenot perces sse.1.0 crn/rn. arnelyeknel a tullepes teruletenkent evente egyszer. mertekes a \i. ahoJ a k6zmuesatJakozasok attOresel vannak .. letoly6kra vonatkoz6 ertekek nem ksrulnak tullepssre.30 tilzall6sagi hatarerteknsk. Helyi konstansok az idi5ertekelesi eljarashoz az AlV munkalap A 118 alapjan.NA max.8m <0.. szellozesi lehetOseg 14. 7. mechanikus szellozes fOrdOlWC I2l f 00 2. amely statisztikailag 20 evoen egyszer kerul tUlIepesre.2 bekezdes el6frasaival ellentetben megengedett. Haile') Hamburg Hannover Hannover·Langenhagen Homburg (Saari. szennyvfz 0 f 00 3.5 13.9 x 0.. fenekszintje zmucsatoma Egyesltett 0 D I ® fenakszlnlle bek6tes a k6zmucsatornaba Az agyesftett rendszeni vezetekek ad6 kevertvizhozam csapadekvfzhozarn \'s szennyvizhozam ad6dik. m2 '1'=0.0. Ez a csapadekvfz.6 4. = 0. A beesatlakoz6 helyiseg rendelkezzsk szellozesi Jehetoseggel kozvetlenul a szabadba.6 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 ejtOvelelllkek 52B.00 m. DIN 1986. amikor a telek csatomameretezesa ezen oeapadekvlzhozamok alapjan tortanik..0 95 108 98 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 1S1 125 105 74 97 150 112 (Hessen) 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 254 267 212 2. A klfolyasnal.5 A m2 '1'=1. lepcsohazbol. E.6. pl. aknaba bskotve nyitott attolyassal NA 150-t61 felfele (hldr = 1... alagsori foJyos6r61) megkozelithet6 vagy k6zvetlenul nyfl6 helyiseg legyen es ne szolqaljon atjaraSi hasznalatra. 17\ CsapadeK e~6vezetekbe es csapadek bekOto vezetekbs beklithet6 csapadek gyujtofe\V IUletek mlnimalis leites mellett (1m"= 1. alapfoldeles 10. ajtaja legalabb 65/195 em legyen. hid. amely statisztikailag evente egyszer kerul tullepesre. hal 114 12.8 A '1'=0. A nyornas alatti vlztelenftes eseten a me retezesi csapadekvlzhozam min. A becsatlakoz6 helyiseget (eloszt6helyiseget) a k6zuzemi vanalatokkal val6 egyeztetes alapjan tervezzOk.O!i) I/(s. potencialkiegyenJM csatlak.. meleg vfz NA 20 6. meg ~ 18 2600 ® Csapadekvfz-hozamok @ 17 .

1 9. :.ep(jl!!stl~I6:ra6 w.5-28.:>I Lefoly6 vagy vizelvezet6 valyu \!!lI buzelzsr6val f. . ~ . Gll. 7. kiirminpiros Fat6kalyhakl hlllolyas tekete Zuhanytalea CD ® ® ® ----jRT -+RK forr61rI:z1.62 1.lk epjjlele~r1ld\l~ll5-leh9IwZlMl le\leg6beve:4:e~~ 1. .:'iles sl6ramenc5 &g cin6berp[ro~ forrovlzlill. SZ<lOOdb. ~13"'Jl. c): lelUlr6! jov6 es vagzoda.m srorctt rel"ldeIk6:uenek.SOkWfOl~tel)el:sr~fLJlig~5Q cm1.uwzalr:lk J.. katlepcs6s Kis tisztftomu. -00- -00-00- fekaJiamentes fekalla tartalrnu ----e-@18 -00- ---+. A g&vo. 6.zetl>k Fogy<l!?2lai v-DMtek Wgau. kombinalt vizmelegito keszOlek Viz as gaz bekatese a hazba egy 1 m szeles es 0.18460 Alaprajzijeloles Fugg61eges jeloles Megnevezes Alaprajzi jelolas ALAPSZABVANYOK CSATORNAK ES BERENDEZESI TARGYAK FOggoleges Jel61as Megnevezes Gazh~tesftmenyek jelkepei 25 ALAPSZABVANYOK GAZSZERELES A MAGASEPITESBEN GazOzemu.3 m melysegOszekrenyben Vizveteli hely toml6v9ges csa~akozas IJI]H IJIJH Sp * Fut60lajzar visszaduzzaszt6 zarral Ouzzasztozar szennyvfzhez Duzzasztozar wc-euae IElYeg6beve2eL6 I<I"~asa max. szel16zokOrt6s kemenyekhez is SzurD GazOzemO.Csatornavezetekek es berendezest targyak jelei DIN 1 451. Klh~zh<l..i. "ez-ettlk KEl:uuls~aUilko!tat6 Katmedences rnosoqato sror(ltvqnyMtlatisraklold6 elzAr6bar-endazli!s 9..8-28. KOpal"lrcs6 4. b): kezdessel as lefolyassal.3 Gaz tMogatararn 1.ootQkJ. vagolt menetes 6sszekotes Csavarozott csatlakozo osszekOtes Karlrnas 6ecsatlakozas epOlethomtokzatra merillegesen 5 5 7 Gaz egestermekek ~ ~ Aramlasbi~osito csappantyU es fiistgaz- Csaveglezaras Tisztit6cso kerek vagy szogletes nyflassal Tisztit6zar 77777777 v ~ ~ WC-csesze.. ~ 3. tobblepcsos Kis tisztitormi."--.101131. iranyra utal.:.:~t· vomtok 3. G~IW:'izijllll(.es 'Visszalllr6:!ig :k6k @ Gazberendezasek csatlakoztatlsi meretel @ Mosd6."szCll'-k g!IDre:zeh!~.. EIz<'ir61. . a nyom6veze\!l teket OS-sel kell jelolni ® @ Pincei vizteleni!6 szivattyu >( ® ® ® ® Hoteljesitmeny 8. d): kezd6d6 es fallele vezeta .. falra filggesztett kivitelben . Gaztuzhely(4-ag6s) . t~~""~"']'-fr n !·I: 1. 3 5 I I @ @ GazOzemu hUt6$Z8kreny Gazellat..csesze. A nJlilas .17'\ Szell6z6vezetek.-.&:> bsvezet6 ny~iI::.f! FelszAll6ve.70-1. A gazoll.""zaro terenoeaes .14-3.150 wattcokent 2 oml ea 60 I!W 1E!~Ui fElolje. helyisegfUtil berendezas GazOzemO.:::: .sliga tw.. 8. 4. @ @ @ Mosogat6gep f..@ szennyvfzhez Akna nyilt atfolyassal (szennyvfzvezetekkel abrazoLva) Fold alatti tuzcsap DIN 2425 Fold feletti luzcsap DIN 2 425 ~ ~ ® @ Kifoly611sz6szeleppel __o__ _Q_ @ Akna zart atfolyassal ---'#-- ® Kert.)/ b) oj @ ~ Vizeldekagyl6 . csap DIN 2425 r@ Zuhanyrozsa T6mlOszuhanyfej @ Kazanhe!yiseg. 1. padl&o2:elbel1ldalakHva 3.1-13..tull1ely.an fllkle~en ~-(I.9 2. -+~:' 5.:rlmllrl)lre.79 GazQze-mu ~~2S~~:~~itO Falikazan '" I I ® ® Csapadekviz-csatorre. melegviztarol6 keszOlolk KOIs6 falta csatlakoztatott helyiseghito keszulek (a csatlakozorneretek G) Szabadbanvezetettvezatek (a nevleges atmer6 feHilntetesevel) Fedetten vezetettvezetek (a nevteges atmaro leltOntet8s<ivel) Keresztmetszel valtozas (a nevteges atmer6feltOntetesevel) Gazvezetak beveze!ese epuletbe Gazkeszuhlk -0$- s I I I I 17'1 Szennyvlzcsatoma."... cml + kill).:.35 Mszlliek eseten kWteljesitmenyu 19 .. kezdessel as fellele D vlzvilagoskl:'ik kerlngletetL vfz sOtel~~k form vf2.6 blm&11.llila 7_ NJI(]Il'1.y. t6bblapcsas Kis tisztilomu.... A h{a. AAmic!ID Y-EI~ C5Il.23-3.91 0.lis Az 0g!Jsi l. esok6tes CJ D ® ® @ @ @ @) Hegeszletl cs6k6tes Elzarocsap Elzaro tolozar Elzar6 szelep H6hatasra kiold6 elzar6berendezes Sarokcsap Nyomasszabalyoz6 Gazmer6 keszOlek 1. IIrvne1eglt6 ® @ @ @.k f-Ci16kazimok Furd6koid Szigetelo kOzdarab Emelked6 vezetek Atmen6en emelked6 vezetek Vezetek lejtessel Kat vezetek osszekotes nelkUli ksrssztezsse Keresztezil osszekotss Elagazasi hely Tlsztltasl Tlsztltasl II o A vezetek fujtajat61 lOggoen .!IgkObmaler I m'/kW Gazvezetekek fektetese Melegvizveteli SOllyeszthetil hidegvfzveteli hely '20' Fat60lajfog6 (k6nnyO folyadek IefI levalaszt6) Fut60lajzar hely FOstgazelvezet6 eso (az atmero feltOntetesevel) FOstelvezetil ocrendezesek (az atmero feltiintetesevel).. pI.4 5.'l. 1 986.lUm~1d).6-60.:::::~~:::bo-I~ @ Kis tlsztltcrml.1f1 elosIlVaMII"-E!~Oklll ee ·klv(]zel6 :szl'Jl!Il~ITfJlassal @ GazOzemu hoszivattyll L Minirru!.Wleleru man~e~e~· mlin)lllCl. ~eisi ~Il ki. atfoly6rendszeril vizme!egfto kaszOlek GazOzemO.-. Valrollil all'Illlekle!ell g..O F. a nyomovl7 zeteket DR-rei kell jelolni Fakalia.. aklt.ZDlop Gazmeir. t6bblepcsOs Szikkasztaakna.:'. Auecsetlakczes 8 2. 2. as ~ mint az ---> @ eseteben.f:i\ Lefoly6 duzzasztozarral \!Y tekaliamentes szennyvizhez Mos6gap ---00 @ Gaz tertogatszamlalO a plnoeben @ @ Zsfrfogo Kemenyit61evalaszt6 6enzinfog6 (konnyu folyadek lovalaszto) Szarrt6gep g ~.hol osatlaloo~ OIe..ri g~too. F'lilda: 65 kW kezlrnteljesHmeirll'rllll5D kW + 15 kW 150 CIl'lI.i16 (GEl es a bE-lsli lO2erelvllllJll3zGs M. GaztOzhely (4-eg6s) as kaJyha 2 I. A1m!!ClfLJlllzofltokeseten ezexet a nyn<'loolc<lt dil6E. 8 grmreletalwkel ez pI..: :Il. A nyJJa:s. kezmos6 ferde bevezetes esbelescs6 ® Ejlovezetek.(15x 2 =30) ~m2 = JOOClTI1 2. szikkasztoqodor Klfmaberendezes ® @ @ !szapfog6 Savlevalaszt6 Hidegvizveteli hely L~l ~ so.~~~=~~~Z6 k:6szul~~ 8 9 KiOnl6 Nevl. pad16n all6 kivttelben III B II @ @ @) @ @ @ celuT-darab aramlasbjztosit6 eelu K-darab Gs6"..w!6xet Mm kill! fagymenW&l3n l-ekteml...a5a f!.lfllli!!l.ilemelo ® gaz stlrgalhldeg feltOntetolsevel) Gaziizemu kazan Mozgathat6 vozetek Vezetekek szinjelolese Egyesitett rendszeni csatoma 1C31 @ @ @ @ Melegvlzlaro~6 k~szOl... A2.. 10 eml.. 5.J:~..67 0..zella~6 VIl"~e~(r!c.00-' a' Vizeldekegyl6 "i!Y 6blitessel automatikus d) 1 t ® <V ® ® @ Anyagvaltas ® WC.45SUb~\"Clz6 k. (FEB) iiliagrilllszlgoaIB10 !I~zdlliabbat 6.34-7.zetek9 2.... utaias az iranyra: a): atmen6.okna.gas atmere valtozasa CD Egymedences rnosoqato ® @ 6uzelzar6 Lefolyo vagy vtzelvezete valyu bOzelzar6 mj]kU! rn ® @ g<J.c:f'.

A kazankeszulekekot. 5 mJ felett.:. Hangfrekvencias ~ kOlVezerto rele t. szenes resszel ---7< @ ViiagifBs altalanosan @ Mellek6ra ELEKTROMOS SZERELES Tobbszorozi:ltt vilagltas V t§QI a tampaszarn es telie""'7'. Atfolyo vfzmelegit6. pl.:.i!talanosan @VrZmelegit6bojler Atfolyovizmelegit6 m ® @ ~ Kerdes~valaszado allornes. fenysoromp6 '. lEY DIN 40050 szerinti . 12 m3terfogatig a fOstgazoka! az atfoly6 vfzmelegit6tol fOstgazelvezet6 berendszesen keresztOI kell kivezetni. aram- @ll<onyhag<jp Hilt6kaszul<§k . csak akkor megengedett. Vilagltas fOggeHen 'e aramszalakkal rn:1\ Fogyasztasmero kapcsclotabla IMiI. ha a helyiseg terfogata teljesltmany~kW-onkent 1 m'-t kitesz.. B!J " ~Il ~ 1 .>::I\ Fokozatkapcsol6s Pecsenyesiit6. az aramlasblztosfto f61M Innl Ablakkal ellatott konyha Attoly6s vizmelegito keszOiek ablakkal ellatott konyhaban Szell6z6nyflas a szel16zoaknan a fils1giizcs6 bevezetcso alatt.. hiizi. reszeben. -ijJJ) f.. lehet6Jeg a kemeny kozeleben kell felallitani. hogy azokban veszelyes h6torl6das k6vetkezhsssek be.mellekielz6 @ Ajt6nyit6 t..:i<\ lem fajtBjanak .. A DIN 18017 szerinti szell6zes(l bels6 helyisegek tertoqatat a kOls6 meretek szerint kell kiszamolnl. GiizkisOl<3Sti larnpak ~ Edenymosoga!6 gap ~3 ~ as tartozekalk GiizkisO!esu lampak adarokkal ilhalanosan Felhivatalos iagosltasu @ tavbeszel6 keszUh~k pI.i:i\ Vizmelegft6 kaszOlek \!::l1 .!. vagy szirena . es a DVGW altai vegzett min6segelienorzesOk igazolt A gazuzemCi berendezes kOls6. 2.:"~='- -0 -8 -0 ~ ~ Egheto epft6elemekt61 mart tavolsag TACI + DIN18160 szerinl @ Generator aHalanosan @ Aendorsegi jelz6 (. a csillagok szamanak jelenteset lasd fent.. Idorele. ablakmeleglto S ~ Onmak6do. 'e7 tanta atkapcsoleshoz Szel16z6nyilas a szell6zCiaknahoz a fGstgiizcs6 bevezetesealatt A fals6 szell6z6nYIlas elmarad Inn1 -B -EJ ~ >---+-->--i ® @ 36 W 8 @ Homersekletjelzo r. biztonsagi eatetatva Riaszt6keszO!ek. ~ t--t ~ ~ @ Teljesen hivatalos jogos>tasdtavbeszalo keszOlek Hangszoro t:M\ Lumineszcens lampa IM>\ Lumineszcenss.:.. 12 mS es 20 m3 kozott szell6z6berendezes szOkseges. 2M egester(l. pI.5 " 60 V:i!:::!I sitmanyek feltUntetesevel. 20 mJ f616ttitertogatli helyisegben fOstgazelvezeto es szell6z6berendezes nelkirl Iehet az atfolyo vfzmelegit6t elhelyezni..:i\ Szirana a frekvencia magassaganak feltuntetasevel.!Y (enyjel .. vagy a vizmelegft6 fOstgazat elvezet6 berendezesen keresztOI ken kivezetni. 'e villogtato kapcsol6 I===l==l 58 W . KOIs6 rnsretsk alatt a vakolt helyisegek es nyflasok szabad rneretelt kell ertenl.n 'e>' Eloszt6 a vakolaton ® ® 'eI Infra h6sugarz6 r. a gazazemu vizmelegit6 ararnlasbiztosrt6ja folott FUrd6szoba Ablakkal ellat01l konyha Gazuzerntl barandezeseket esak akkor szabad helyiseqekben elhelyezni.5 as teliesitmenye -[1J T5\ DIIIl III I II II i£i\ OnmukOd6. pl.@ Fagyaszt6keszOlak.. kiveva a kOls6 talnal elhelyezetteket.. hajszant6 ® ® ® @ Lefut6miives tCizjelzo @ Olvad6betetestOzjelz6 '<BI '<CI ~ 6nmukOdo h6mersakleterzekelo @ @ Gazuzemii helyisegfUt6 keszulek a fUrd6szobaban.5 1$.:n ~ Jelad6 fo6ra ® @ Hanglejatsz6 keszOLek r. szekrenyszeru burkolata eseten szukseqes egy kapesolat a felallitasi helyiseg legterevel. feh§pftesDk. pI. I. A fOstgazkilE~pestnem szabad akadalyozni...\v. ~ Vilagrtaskiegeszi!6 veszvilagl!Bssal ErOsit6.lvval II dJ ~ ~ r. pl.'""'"''_.25 17. 5 mS-nel kisebb terfoqatu helylseqekbe nem szabad atfolyo vizmelegft6t szerelni. ~ t501270 Q Szirena Kaputelefon-allomas zBssaI.75 15 16.75 10 11. vagyszirena Ie3f adatokkal /'l@\ Ta'jelzD berendezois V. fllnyjelzoberendezes. egyen\:!J'I kent 2 x 58W-s lampaval Radi6keszulek Jelzo. de az aramlasbiztosM f616t1 ® ® Motonitlalitnosan Motor az erintesveder.i!talanosan laa 203 219 A ftistgiizkivezeto k8manyek a mindenkori emeleten kezd6dhetnek rr5O/100mm O_7511.75kW 6.:Olektelj~itmerw egesi levego- ® 40W/m' 94W/m' 126 156 218 250 252 312 344 376 406 438 Peldak tet6n keresztill tOrfeno levegO-bevezel8sre A betorkolhls atellenes e~olasa -0-9Q t9 W CW @ Cseng6. vagy egy eselleg k6zejOk elhelyezett suqarzasvsdd a tllzvedelem szempontiabol elengedhetetlen_ Az utobbi epit6elemek es a torro kOlso reszek egymastol mart tavolsaga legalabb ~ 5 em legyen_ Az egheto epit6anyagok es a forro.nyomas.~ A -@] ® -{ID Melegit61ap f.es htradastechnlkal keszOlekek @ 1V~keszalek -ill ~ @ pl..I' feltOntetesevel . malyhtito.:: tl= Szell6zonyflasazakn<lhoz a fUstgiizcs6alatt. masodlagos lazjelzo ® ro. 40 ~ An=h Cseng6 nalkOIl ~ berreg6kaszOiek @Berreg6 @ Szireoa altalanosan ~ Sziren'aazaram(aita 'l!. lepcs6vila~ gftashoz rnit. ~~~~~~2:f::l~ll .. kOls6 reszek.5 m magassag eSElI~n K6$'."00''' II lill! 8+ W® Q (JJ ® ~ -B 9 9 tn<lI ~ ~ ~ v::::JI zarokor Hangfrekvencias Fotocella. A burkolatnak es a kazan kopenyenek egymast61 rnert oldalso es mells6 tavolsaga legyen :<: 10 em. ha helyzetOk. hazi. pI.. 40 717 ® Elmozdithat6vilagltas kapcsol6val @ Vilagitas sut6vel ~ @ Fcora @ Hangfelvev6keszUlak @) Villanyluzhely VilagftBs lampalancolatIe:JI hoz ararnhlddal ® r.a. Jelz6f<lny.:.vagy kaputelefon) Tavjelz6 kiizpont @ AramI6k<!s-kapcsoI6 tm. ie!z6Iampa. ajel csocsa az erOsltes iranyat mutatja Magnetofon k8szO!ek 1~1 ® Mikrohullamd sUto @ ra:3I ~ ~ ~ -EJ ~.Ablakkal ellatott konyha DIN 18017 GAZSZERELES A ALAPSZABVANYOK MAGASEPITESBEN --7 QJ Villamos Ozemu keszOh~kek ALAPSZABVANYOK A szell6z6nyntls a fastgiizelvezet6 nyflas alatt.:?t ~ Biztonsagi berendezes atmen6zarral KOrt. s0t6 'eJI vilagrtas @ Panikvilagitas @ Veszvilagitas @ Fenysz6r6 r.!). rr-\l ~ r. folocells ® * ~ \!.. A felallitasi helyiseg terfoqatara es szellozesera a nevleges h6terheles. utanp6t1as a szomszedos halyisagb61 AIapIenJlet He~r1agat 2.LJ ® Villamos keszUlek .. ~ 3. egyenkent 36 W-s lampas.00m~ r:>i!'A HelyisegfUtes 'ef1 attaIBnosan Tarol6s fU16kaszuh3k fcVl\ Kurt.25 12. t6rles lovoobcsengessel Q CsengOvilagrt6 ~ jelz6vel 00_ 5 Elosztoavakolatalatt 140W/m' 'ZlW/m' 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110W/m' 34W/m' 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 aOW/m' 47W/m' 63 78 109 125 141 156 172 @M0s6gep ~ Ruhaszarito 6m' 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 15m' 20 25 35 40 45 50 65 60 65 75 - 3.f3 ilhalanosan 'e Csengok<!szulak altalanosan Cseng6keszulekaz aramfajta fe~Ontetaseval @ Olaisut6 @Ventilator t::iO\ Taz. forro reszsi es eghet6 epftesi anyagok k6z6tti ved6tavolsag. vagy kaputelefon Ketiranyd (duplex) allornas (pl. pI. Villogtato rele." @Onmtikiid51ilzjelz6 @ CsengO nyom6gomb Hivaskapcsolo nevtelirattal Mikrofon Hallga16 F6eloszto (tavjelzes) 6'0. valamint a sugarzasved6 es a gazOzemCifUt6berendezes kozotf tereket nem szabad oly rnocon lezarni.). A csillagok szamanak jelentese1 lasd a DIN 8950 szabvany 2.resz szarinti tavbeszel6 keszOlek altalanosan T6bbcsatomas tavbesza16 Tavolsagijogasitasu tavbeszel6 keszOIl~k f<ii'lI Hfv6-as 'e' megszakitotBbla Infra grillezo @ Aramlogyasz1as-mero "Lf" ~ .25 S. anmQkOd6. pl_ 140 Hz @l Hiizi telefonallomas ® 20 H6fejleszt6knagysaga (f) II FOstgazkivezel6 kemeny ® CsaHakozasok a fUstgiizkivezet6 kemenyhez. a nevleges hOterhelesek 6sszege msrtekado. 150-270 Hz k6ziitt ingadoz6val iivOlt6 hang- 21 .5I foollamasa 9 W 4f.KlI Villamo:' fUtes. megadaseval Kezszan16.rtojanak adatai es rajzai szerint kell elkeszfteni.:U>\ F61drengesjelz6 (pt ~ pancelszakrenyinga) ® Gaztizemu helyisegfU16 keszUlek k61ni szell6zasiifOrd6szobaban. egyiltesQ gong Q CsengO biztonsagi 1!!5' kapcsol6hoz @ Lefut6muves cseng6 @ Motoroscsengo @ nelkall cseng6. ill. pI.5N.!..i!talanosan VilianylOzhely 3f6z6lappal VilianylOzhely.. A helyiseg szelldztiberendezessel rendelkszzek.<. @ Klfmabarendezes IAAI Lampasav.fel.. kapcsotas- ~150cm' .r. A szellozcnyilasokat a keszQlek gya. naqysaquk.:. 5 larnpa egyenkent 60 W DIN 40 711.. falon kOls6 falnal elhelyezett kazanoknal az egyenkent :<: 600 em2 szabad feWleW fels6 es also szell6z6nyflasok zart. egy biztosrtekkal Kapcsoloora pI. CD ® Inl ® l. tulaloonsaqaik es hasznalatl rncdjuk altal nem keletkeznek veszelyeztetesek.!. o ® ® 12 DIN 40700 1O.

veszvila~ gltasi vezetekek }~r d d d 'e:JI segkapcsoJ6 ~o @ Veszkikapesol6 to-J. szabadvezetek Vezetekporcelanszige· tel6kOn (szigetel6 I harangokon) ~ Vezetek a vakalatra 'if!9fektetve @ Foldeles altalanosan ® : VDE 0100 szabvany szerinti esatlakozasi pont ved6vezetek szamara X d' ifii'II 7/1 kapcsol6 (egysarku 1{!31 keresztkapcsol6) lSI aljzat Q Antenna esatlakoz6· @ Id6kapeso16 @Oimmer 'eY pI. 'e:Y haromsarku fa?.. KeszUlekek befoglalasa r.4 3.5 1. CSiliag-.0 0. 14.2 1. 2-szeres Antennaelagaz6.a.:.~ r.1 0.0121.W 3 Nagyteljesitmenyu.lj aramkonS-k szama ITIIIIlIl @ Elemekb61 <1116elep t @ Elem. 2. pl....test A Elem.@ Teton atvezet6 @ Felvon6 r.!:3Ilomo ~ 1 a-- r::.0124.ig 3 45.apcsolas- @ ~ BiZlositek.as. vizeshelyisegi vezetek Kabel kOIs6. 2.0 .0.6 . pi..l\ Kapesol6 ..@ 1/2 kapcsolo (ketsarkO Vi!:3I kikapcsolo) [OJ RWA IItJI jelzo 'eI @ Oszlopvilagit6testlel Vezetekek es vezetekosszekotok alatamasz18si pont d rn::i\ ~ ~ ~ 1/3 kapcsalo (harom· sarku kikapesolo) Tuzjelz6 (nyom6gom· basjelz6) ~ ® V 4/1 kapcsol6 (egysarku csoportkapesol6) \Iel' csatlakoz6 aljzat SzamJI6gaprendszer @ KivOlvezetett @ EpOleten beleli ® ® e --/-004--· .5i vagy telep A.2 0..:). pI.3 0.as le!ele iranyitott I!C!I atmen6 vezetek Vezetek6sszekotes ~ ~ @ Vonalba allitott A-oszlop ~ '€:I felepftett kapuaszlop Racsos oszlopakb61 ® o '€:II masztasi pont t:rr. 6/1 kapcsolO (egysarkO ~ valtokapcsolo) Q Szales savu kommuni· ~ kaci6s berendezes @ Telefoneloszt6 fnO\ Valt6kapcsolo 'e kapesolokent hOzo· Q Tavjelz6 'eY dugaszol6aljzat Q f.. akkumulalor r. '\!::!I vagy ved6k.3 0. $1 rAJ © ® ~ 10:<1 Motorved6 kapcscki.Elektromos ararn DIN 40710 CD ~2kHz ~T Egyenaram Valt6aram o (I} @ Szigeteltvezetek vectiics6ben vezetve @ Atalaklto altalanosan ALAPSZABVANYOK VILLAMOS SZERELVENYEK DIN 40 717. Dugaszol6aljzat \!.0 2.-II-- mero @ DtN 18015/2 szerint @ Novelt szintO fe!szereli\sben 'e5I kikapesol6) .0 0.. ~ Tervezett Elmozdlthat6vezetek . Vizfagyasztas-.3 3.. r:.2 ertekei Lakas-alaptenilet 8. pI...RI Raesos aszlop \!!.pI. haromszog~ kapcsol6 Onindft6. kisfesziiltsegO biztosftek (NH). 5/1 kapcsol6 (egysarku ~ soroskapcsolo) Ii?!.IA<I TulfeszUltsegV levezet6 lakas--alapterjj~e-t m' 75-161 l00-ig 100-161 120-ig 1251016tt 50. de az Mn· ~ tesvedelem feltiintetesevel A Eloszt.$$$]$$$111' @ @ ~ fo<lI Teljesftmeny vedokap'€9' csolo pl. pI.ltoaram HaromUlzisu arsm (k} 1!. I:!Y ejszakai kapcsolasu.as rudfOldel6 @ Foldel"s @ Szikrak6z HLit6:szekreny Fagyaszt6szekreny Huf6·/fagya$'16$z.r..0 18. Gyampilleres Horgonyos alata- (@. tavhlv6.lI Fold alatti vezetek.:.3 pI. Vilagit6.inasan 1-+++++ (-X-X-x-x· )-0-0-0-0· @ Feszit60szlop @ I-@I f. y vtsszaatas Vilagit6 vagy leng6 helyzetjelz6..5.0 Cip6ti.. IV'lI Oszl..:.. 2.. kioldo Aramhiba v9d6kapcsolo. 3 fazlsu aram· l 1I1IIIIIJ1@7Akkumulatortelep . 4c811a) _..k pi.csaro-lkeverogep 1._. keteres Koaxialis vezetek ® @ Feszit60szlap @ Oszlap labazattal @ Kett6s aszlop Keresztbeall~att fi-<)szIf::JIlap.r[t6 Levegop~rasit6 Szolartum Szauna Furd6szoba 7. foldk8bel Fold feletti vezetek. jelofesek. polusvaho. els6bb· tf13' tf14I \i. I ® ro. /:.r. Blztosrteklevalaszt6 'ell kapcsolo pl.. Felfeh\ iranyltott ~vezetek @ 11'0 ...Y traf6haz f.3 3VSI 5Vl0V1S1 15V301 501-150 I 301-120 I 2001-10001 1. I d: V Ifi:i!t.6 . iranyltott ~vezetek Fol.0. Oreges negyszOg A csatornavezetsk ~ csucsfrekvenciakhoz r.. vect6MntkezOs dugaszol6aljzat Lekapcsolhato szokialjzat duga- @ Szaml<ll6mu • @ Q Felfog6 nld. pl..0 @ ~ ~ Cu20x4 VMovezetek (PE) ~ ~ . 2. Hangfrekvencias \..7 0.!.'Y.:.0 .0 4.I aItalanosan Feszit60szlop Vasbeton oszfop Towlbbl abrazolasi tSi\ m6dok.3 0.ztft6 keszQhlk Padl6fenyesito keszulek o.2.0 Glimmlampas fenyjelzO @ ~ Fern lefedes Kemeny Villamas vezetekek @ 3~63A ® ..:I'l\ Lefele. 2.."\ Es6vlzcsatormlk ~ es levezet6es6vek Vasbeton csatlakoVf:3 zasl lehetoseggel ~ V[lIa~yt{j2h9. ---_ .2 ...5 1.31 ~(>@ $@ ILT ~ Acslszerkezet 'If:jf femsinekkel BeepitElH sOlo Mikrohu1ltlln(i m:lokeS2-Ulek GrEllezo15 kesztUek KetszersO~ sOtOlmelegft(ilap K~li mixet·/fa. altalanosan Csavaros biztosltek pl..2 3. ® jelz6k DIN 40708 Villamvedelmi berendezesek DIN 48820 VILLAMOS Vil~amosk(!szm~k CD ® ALAPSZABVANYOK SZERELVENYEK DIN 40708. kapcsol6tabla " . 16 A haremsarku 3/N/pE A (.k'~ny EdMymosoga16gep 6blft6 k~szQhlk Takarit6gep PotS~iv6 4.. Mint e16z6.y ~ ~ Csatlakoztalasi ertek Va.vagy valtoararn (Osszaram) Vezetekek. ®@ @ U r+r If2ir 'e Antennaeloszt6 pI. pl.d. @Fold.0 6.-_.0 0. pI.. onmOk6do visszaallas nalkU! @ H6fogo racs @ Antenna @ Acel es6vezetekek vilvozetck Melegv(z!<\.:H.8 2. fokozatkapcsole ellemillas.1 . Jelolessel ellatoft '\!.r.5 3.ig 50· 161 75-ig m' 45.6 0..ry lezaro ErOsaramO lakascsatlakoztat6 szekreny altalanosan G?!..0 2. .oI6 Y50I 50 AtlOIy<llilrol63O H20 I AUoly6 vi:zmsleglt6 AI16villanybojler200 1-1000 I Vasal6 Vasal6gep CentriflJga Komb1nalt mQs6gep 4. pl.5 2.i'I Szabadvezetesu @ Jelz6 t61t6berendezessel ir6 jelz6keszOle~ ® ~ ~ h~mvedelmi Mos6gep Foldalatti vezetekek Tet6 as vakolat alatti Auhss:zarit6 Hajazarno 1"6rOlkoz6sza. (pI. nelkOI onmukodo.:I'l\ PEN-vezetek (fazisvezetek) (nullavezetek) Aramslnek Idegen vezetex Ved6erintkez6s.s jelz6 ~ @ zartszikrakOz rud @ Villamos keszul!\kek csauakoztatasl Vilag(tasi as dugalj aramkorok szama 2 3 4 5 6 @ Nyom6gombkapcsol6 ~ ~ ~ Vi!8gitasi nyam6gomb· kapesol6 elienOrz61ampavai --I8IIi":._)-.161 55·ig 4 55-t61 75-ig 6 Vilagllasl es dug..._. ("\ @ 6 ® Helyzetmutat6 Idorele. valtoaramu halozati csatlakozassal ~ Valtoiranylt6 ksszulek.t ® ® kevenarsm ® ® ---_ ® ® _~~_ Egyen.Y ~ _Q.1 0._. . (bur1<Dlasa).. negysarku @ 'iti" \l!Y Tobbhelyes dugalj 6 ® Helyzetjelzo. V gazfogyasztas- 75·161 100-Ig 7 100fo11l" 8 Jh.. 40711.5".. \t:II csdoszlop altal. lemez· ~ tokozalok. ! i f.9-1.5 .V zaszlorud InfralampalUv·lampa..l\ N-vezetek @ @ Feszfiooszlop Faasziop $'..18 Vilagftojelz6s szarnla- @ Tobballasu @ Nyugtazo jelz6 \t?I aItalanosan ® Sodrott vezetek. ~ Vezetek a . .jjjI:'_. hQ$ugarz6 1-1-1-1-1~ ~ vil~og6f.2 2..4i3I Egyszerusltett "!9' abrazo!as foilI.. lOA es 011 npusu.:>' Fenyjelz6 satetft6kapcsoloval Be"plte" f6zllu. ~ Csailakozasl helyek csovezetskeken 4.E!nyes.0 1. kapcsolo· ~szekreny .5 '<i!3I vezeteksk Kezs<a.. harornfazlsll ararrnoz o • • __ --. 1... infravor6s rnozqasjelzo to< ® x.2 1.:::n.0 0.5 5.. Tagulasi tartaly...@ 1/1 kapesol6 (egysarku rr:u L:.::!I lek..40710 Vizualis A frekvencia feltUntetesevel Muszaki \:V valtoararn '4' ® altalanosan ® ® @ @ szaraz helyisegekben Szigete~ vezetek nedves helyisegekben.0 0.0.!J R2QI ~ RWA ventilator'eY kapcsol6 RW~ nyom6gomhos -II-.6. 2'$zeres Antennaeroslt6 ~ @ K6zellt6kapesol6 @ Erinteskapcsol6 mm .. egyhelyes dugalj Mint el6bb... folde· IMi\ lasheL. haromsarku fO @ r=i'. nullazashoz.. tamasztokar.7 ..8 3.3 3.0 . vagykapuaszlap r. mm /:. 50 A. pI. kapcsol6szekreny.0 . 48820 Fenyjelz6k altalanosan Villag6 fenyjelz6 iranyrnutatoval @ EpGlet korvonalak ---0--r..0 2. 16aljzat ~ Valaszthat6 <lbrazolas fUggfileges elrendezesre ~l. ~ Kapcsol6. 63 A..op alatarnasztas \!5' attalanosan Ii:.0 6..2 0.0 21.HiI\ ViIIamos csaUakozas ~ ~ altalanosan csaUakozas ?: Q$J Telepek @ Bont6helyek @ Cs6... pI. 19pes6hazvilagftashoz Aramlokes·kapesol6 Ores doboz y ~ iinmOk6d6 visszaallassal ® 'eI -I-r-I--J- Gyorsf6z6 Kavef6z6gep OlajsiJlo Paraelszrv6 vtarorrelo keszblek 3115I Melegv{zMro16 51110 11151 Melegv{ztarol6 15 !r'30 I Palacslntasuto 6 ® Vllagl16 helyzetmutat6 ~ onmOkod6 visszaalhissal 'e:i' tet6tart6ja tartaly o ® ® t:rr. akkumuJator \!. haromsarkd 4J@ $@ hr.j"?_ Tet6tart6.6 0. Transzformalor..akalatban ~fektetve -+- 1.:n Veze!E\ka vakolat alatt fekletve 1!..0 .:31 eseng6transzformator d Q Antenna dugaszolo~ aljzat (atmen6 aljzatok) Antenna dugaszoloaljzet lezar6 ellen8Jlassal @ Kapcsolasi terv 22 23 . szaggato 4) @ Kozeifteserzekel6 altalanosan Erinteserzekel6 altalanosan Passzfv. 18. I. 3. onmuk6d6 visszaallas nelkGli helyzetjelz6 o f. ~ -0 ~ ~. meret 00 Szabad vezetekek alatamasztasi pontjai DIN 40722 Vezeteka~laban Fold alatti vezetek r. alkalmazasok vedovezel. 2.:. 3./ valt6aram Nagyfrekvencias valtoaram Csu~frekvencias vattoararn @ @ hoz (valaszthatoan) Jelvezetek Tavbeszel6 Radi6vezetek vezetek T 1!.._ .116 Kethelyes..vagy fold alatti tekteteshez Szigetelt vszetek t'7?I Egyenlranyit6 keszO· I!... Tularamrels. . 5 indit6fokozattal Reteszelhet6 dugaszo. leagazasII. EiosZl6doboz abrazo~ lasa sZGkseg eseten ~OObOZ Q Vegzaro.!J vezotck f..

. Szogek rajzolasa A DIN szabvany szsnnti-e oldalforrnaturn u rajzpapf rt hars. vekonyabbak fel cennrneteres raszterben. merethelyes tervezeshez a vazlattornbek alkalmasak (DIN A4) nagyzethalas lapokkal (MI6rneret 1/2 cm). 25 @.. ..Yt. Hasznalatos meg legyez6-merolec..val. Ebben kulanb6znek a mllhelyrajzok as az onrnagukert valo abrazolasok. tartozekok t. Biztonsagi szogletes zarclrn zolashoz es vazlatkeszftsshez epr- raj- <~~ @ Infravoros @ @ @ @ langjelz6 Videos megfigyelotechnika ~ V @2 r-: . nyomtato .. ~ S. A vazlatkeszltes puna. Szabva._ -0)' A.J L-- III @ 'eI fni:I.I. ~ Vide6kamera Vide6kamera vari60ptikSvai <r ® II.val attetsze papfrra tortsnlk. ® Vide6kamera billent6feijel ® ® ~ ZsaiubiZlosit6 tarolnl. Ie!) Kapacitfv tervaltozasjelzo ® [J< @ Belepeselleniirzo -==-----. @ Fenyjelz6 Kapjelzo Videokamera vedotokozat ®. lezarhato ablaknyito (f) Specialis rajzol6sinek ® Rajzeszk6z6k ® Tusrajzok kaszftesere attetsz6 papirok. r6" ® Rakapcsol6 relll <J-. Vide6kamera 1._. amely egydttal a rajzol6vanalzat kisse elemeli a rajzlapfelUiettol.' L! ~ T~madasjelZ6 Elektromechanikus kapcsoloberendezes ~ Ie!) o [1j [Z] @Atalakito @ Atvitell []... nehezen tspheto rajzpapfrra keszttett rajzlapokat DIN 4 oldal formaturnban lapszelvedo szalaggal kell beszegni ("keretezni") ~ ®. A mernokszakon ugynevezett rajzgepek hasznalatosak -7 Az egyszerCiek mellett van egy specialis rajzol6sfn._ .ssal van ellatva -7 Q).0'11 @ <§ @ @ Kezel6feiOIet Tokozat.\f fnO\.8:f'eghegy a helves tOf:t.. Ketszemelyes kenyszenaras fogantyu Biztonsagi zarlernez r::o::-i L" 0 0.. pauszok festeshez as gralikus abrakeszfteshez vizallo/akvarell papfrok alkalrnasak.J l.es fokoszlassal ~ ®. nemzetk6zileg 01vashatoan r6gzfti adatait. szamleletes abrak segitsegevel.l\ KepvatasZl6 I!. vekony grafitceruza. Oktameter.es centimeterbeoszta. frokeszOlek. Az egyes lapokat vo- iJ ~ ~~ ~ ~ ® @) @ @ Billenoreteszzar Reteszzar Hats6 horgony (gOrg6 as zarfogad6) Redony blztcslto Raizok szelezese ® Raiztabla ® Rajzgep nalzo ele menten letepjOk -7 vagy levagjuk a vonalz6 bels6 ele rnenten ~ Kemeny osruzaval teljesen atlatszo.J r.J A...?I Mikrohullamu doppler ~ mozgasjelzo soromp6 tA:.:.zellemi kapcsoloke~szOlek ~ Id6kapcsol6 'eI berendezes IJ' L :. KEizijelzo @ ~". es legvekonyabb millirnetervonalkazaasal -7 @ @ Bekapcsol6 rele Digitalis vezetekcsatolo @ SzemEilyzsilip Farg6ker8sztes . ~ ketliis reteszelesO zar r. eljaras)..I L: 24 il ® Hangjelzo keszOlek @ 0 L!.J rX' L: :J @ 139 [JJ ~ ~ ® Q Red6ny zarberende~ zessel Hal6zati egyeniranyit6 @ Acelredony ~ ~ Rediiny' vagy oll6racs @ AkkumuhHortelep /8t. ® as fi6kokban kell Kozpontok.-. ® Giirbe vonalzok @ Rajzsegedle! szabadkezi rajznal lagokkal is lehet r6gzflenj -7 Ez esetben a rajzalatet mCianyag is lehet (cellon vagy hasonl6 sima anyagok).-e:. A rajzlapol rajzszeg helyett lelszedhelo bevonatu papfr-ragaszI6sza- ® Keperny6 IIJ r:."\ Analog digitalis ~ ata!akit6 jeHolyasirany vezetekcsatlaxozoval 6--® <lot> .kelo Fonalhuzas-kapcsolo F61ia Atszakadasjelzo NyomasEirzEikel61 tapos6paplan Ovegtoresjelzo Testhangjelz6 Passzfv...i:l.1 r:t\ Z<ir6lemez ~ kulcsnyitassal Nyitaserzekelo Magneses erzekel6 Razk6dasjelz6 tngas em.Ol Elektromosan ® ® :.Y kezel6feiOIet ~ ~ Kepemy6 vide61elfog6 keprBvetitessel Q Keresztreleszes zar.nynak megfelelo 'eo' fni:I. Az epiteszrajz eszkoz a oel elarase· hez..... @ Alt6kiemeJes-gatl6 @Kerites @ Ultrahangos @ Bankjegyes I TO 1 ® [3] ® r?. EI6tte 2 cm szelessegCi befCizEisiszegelyt kell vjsszahajtani. L'.\ Tuzolt6sagi ~ kulcstaroto szekreny '----"':I VII!) _J:: 17ft. nem onmaqaert val6 mini a leste eseteben. ® @ G) Vazlatpapfr ® Vazol"s (epiteszeli nEigyzetMl6) ® Papfrdarabolas V<!doracs ® " :~' I ® ® . Hajzkeszsege megk6nnyfli szarnara elkapzetesenek bernutatasat as megrendel6je meggy6zeset. burkalat Ellenorzolt tokozat o ® ® @ I'6llI Homerseklet~ kiilonbsegjelz6 OPti~i fiistjelz6 lonizac!6s fGstjelz6 D r.! L! !J O ® 31 Optikal jelad6 ~ 91 141 BIZTONSAGTECHNIKA ALAPSZABVANYOK ~ III RAJZOLAS A tervezo nyelve a rajzolas.\ Ellen6rz61t sloszto G ~ Klipos rajz.O\ Nagytrekvencias mez6valtozas-jelz6 f.. th-i\ Ablak forgoszarnyIii!_!) biziosito Csillagzar tesz negyzethal6s rajzpapfrt kell hasznalni (DIN 4172 mEirelrend szerint) -7 (2).:i?t Tarnadas.!3 mozgasjelz6vel .:.J ® Ultraibolya langjelzo Nyomasjelz6 (Sprinkler tuzolt6rendszer-indilas) ® r.:.in\ Alacsony frekvencias IOEMI ISM I @ ~ 1 ....a. A tekercsrol k6zvetienOI az alkalmazolt laprnerelet vagjuk Ie.z6ro ® ® @ ® ® Tuzjelzo ~ r.® ~. megpedig szakszenl rnertani rajzok.:\\ Ragasztott "l!9 biztonsagi aveg @ Rajzolasi segedeszkOz @ Segitseg vonalkSzashoz @ Az uijak helyes tartasa lasj segedeszkiiziik gorbe vonalz6k -7 fvekhez-7 ®..D ~ 'e:') szelc5kozpont Ajt6nyit6 kiizpont BelepeseUenorzo technika Igazolvanyleolvas6 Onall6an mukOd6kepes kiolvas6 kiegeszit6 kOdszambevltellel On-line kiohias6 Lgazolvanyleolvas6 kiegeszrtO kodszambevilellel Omill6an mOkodokepes kiolvas6 kiegaszlto k6dszambevitellijl _.-[> ® Mikrohullamu ~ <1~ r. ~ mez6valtozas-je1z6 r.. racs . vonalkazashoz es oszlaskeszftes· hez gurula parhuzamvonalza -7 45°-os haromsziigvonalz6 millimeter.~ 1 ® "@ Penzszekreny Adatallomas ®.® -x-x_- @ Sz6gesdr6t @ Szilard @ kerites Rajzolasi segedeszk6z6k.11 =--- I'7...Betoresjelzo technika Roll. Rajzo®. Ved6tokozal billenlo \!Y lejjel s: "'\_ '"""\:. BiZlonsagi kerek 'eI zarcrm (1)..s: ". int~viiriiS mozgasJelzo Fenysorompo @ Rakapcsolo rele Szetkapcsol6 rele Riaszt<\si leny.ltbocsat6 • .c....as bel6res~ jelzo kozpont TUzjelzo kozpont r. Automatikus tarcsaz6~ es bemondokeszOlek b Fenykapesol6 kesziilek 1:j!. amely a kOl6nfele sz6gbeall ftasd rogzltest biztonsaggallehet6ve leszi (szabadalm. berendezes Q Anal6g digitalis Ii:?Y atalakit6 ~[15(Ig5- @ @ @ +++ kerites. Ozlel belOresellen6rzo tavbe- @ Pineerostely·biztosil6 r. es rnaqakadalyozza a vonalaknak a vonalzo csuszkalasa rnlatf elkenodeset (Ezert kell le100roilefele haladva raizolnil).r <}.=H'I Nagyfre~encias lEY sorompo FO 1 "5' kozpont t::iO\ Vide6ellenorz6 tm. $W a ®.-l @ Vafiottiranyu ~ @Hengerzar ~. ezzel iEjlreerthetetleniil. Szabadkezi. . pontosabb vazolashoz mllllmeterbeosztasu lapok kellenek a cennrnetervonatak vastagftasa. @ <~ L . Ultrahangos doppler '6 mozgasjelz6 soromp6 arintkezo "5' k6zpont ~ rv.vagy nyarfabol keszftett rajzlablara (rajz· lemezre) egyenlelesen kihegyesed6 rajsz6ggel kell feler6sfteni -7 @.. ~ Forg6alt6 Sl: _" reteszeC> N @ technika Homersekleti Ie:lI maximum jelzo L~ Kijelzo tabl6 (mezo) ro?t Elektromos '& lesQajt6 nyithato ajto Feliilvilagilo Il'>.

az alapvet6 adatokra. Tasradfrozashoz: Ovegradir. hogy az ezeken a butorokon szOkseges. ismert. Aki epltestant tanul. farads agosan kellene osszekeresnie. ahogyan belepOnk es berendezzOk. RajzoJasi fogasok: derekszogO aJakzatok gyorsan es pontosan rajzoJhat6k szoqbeosztas nelkOfi rajzsinnef ---7 25_ oldaf . gyakran hamis nagysagfogalmunk van. kiv<ig6kes ® BetOsablonok ® Cs6tollak (tustartallyal) A meter mint egyseges mertsk minden ilyen vlszonyltasnak @. Tudnia kell. lasd meg a kOl6nfefe rajzolasi segedeszk6zoket. ennyi k6nyokhosszusagu. hanem az egyes epftesi feladatok szukseqes adatalra tekintettel az lrodalombol modszeresen leltek osszegyOjtve. amelyek meretei ugymond a veveget BEVEZETES AZ EMBER MINT MERTEK ES eEL szamnasoa vettOk a technika mai allasa szerinti lehetosegeket. ABCDE. hogyan allnak a bCitorok cslszenlen. Meg rna is jobb fogalmunk van egy targy rnereterot. mert tervezok eppsn a kOl6nb6z6 veletlen maretaranyokbol es nem az egyetlen helyesb61. es csodalkozunk. Egy doloq nagysagar61 azonban ragt6n helyes fogalmu nk van. annak srdekeben. gumiradfr hasznalando. hogya gyakran meggondolatlanul atvett rneretek miMI fejl6dtek ki. Kivitelezett objektumok lUI k6nnyen vezethetnek szolgai utanzashoz. rrnlhelyben ksnyelrnesen euathassa tsnnivaloit. cs6tollakat. villamos.iolek ® Perspektivarajz hal6segedlet Ebben sok alapveto kerdes elso alkalommal lesztes es merlegeles ala. hogy a mindenkori feladat osszes szOksegszerOseget azokkal egy szellemi egysegge fonja 6ssze. helyettesftettOk azt.N\ \\\~~ \\\\ L- kell alkalmazni ---7 ®. Ha az alkot6 epftesz. hogy a szellemi fonalat maga szoje. amelyekkel az ember maqat k6rOlveszi. A nernzetkozl ISO 3098/1 = DIN 6776 szabvany szerinti dolt es al16 irasmodu betOsablonokat kell hasznalnl -> ---7CD. hogy a kesobbl valosaqnak megfeleJjenek. uzlethelylseqben. De hat eltekintve bizonyos szabvanyoktol. helyisegekr61 koz61t kepel embereket nem lui gyakran vagy egyaltalan nem mutatnak. evben elkezdtem lervszerCien osszegyOjteni egy sokoldalu gyakorlat ismereteit es annak oktatasi m6djat. es hogy fsladatanak oly fontos alkot6i oldalara elegendo idot es enerqiat szentelhessen. Tavlati rajzhalok a szokasos szogallasokban beltert abrak keszltesehaz is alkalmasak ---7 @. szandskunk szerint. mindezeknek nagy jelentosege van abban. mennyire rnasok. csak a reszeket kapja a kezebe. amelyekt61 a hasonl6feladaton dolgoz6 epftesz csak nehezen szabadulhat. A szarnlelteto abrak szerkesztettek legyenek. Ezaltal az alkot6 konstrukt6r tervszerCien rendezetten. es amennyire lehetseqes. ha pl. felosztunk. vetett. legtobbsz6r sokkal kisebbek a valosacoan mint a kepeksn. mOszaki rajzokon tavtartos betOsablonokat. A rajzol6sfn helyes tartasa boseges gyakorlas mellett mertekad6 a sikert tekintve. Jo szellemu elorehaladas csak fgy lehatseges. Ezert meg kell kiserelnunk. majd az epOletek es azok reszeinek meretezesenek alap- ® Ontapad6 es radorzsolhet6 benlk ® A betOnagys<igokat pontokban merik ® ~\l\ Feliratoz6 irogep \ \~. vonat. torlokes. felfognia es kialakftania azt. pl. hogy a helyisegek rneretelt es targyait onrnaqaban lehetoleg szernlalstesen elkepzelle. amely az emberekbol indul ki. 6sszefOggo forrnaban kapja meg a tervezeshez szukseqes segedleteket. lzornetriak perspektivikus rnadartavlatot helyettesithetnek.es mozqasa kozben. borotvapenge is. vagy pontoz6 eesetet @-®. hogy az ember a haztartasban. ha tapasztaljuk: a targy ennyi es ennyi ember maqassaqu. ha mellette egy embert latunk. a ter pazarlasa nelkilL Tudnia kell. mindig azzal a celkitOzessel. fej- Leonardo da Vinci: Az aranyok kanonja 27 . helyisegek vagy epftrnenyek minden vonala es nagysaguk minden merete kspszerrlen alljon a szeme elott. akkor modelleken es tapasztalatokon keresztCtI meghatarozva. izografot. j6 ep ftmenyeken felOlvizsgalva. Tudnia kell. Ezt teszik az eplttetdk is. s gyakran meggyozobbek mint a magyaraz6 szavak. akkor meg kell mutatni a tervezoknek. vagy kivitelezett epOletek felrnereselb61kOrOlmenyesen kellene beszereznie. amelyekben naponta mozog. M = 1: 500 mere tara nyban rajzoljuk---7 A tarqyakat az emberek hozzak letre.A feliratkeszites legjobb segedeszkoz nelkOI. A lafras a legfontosabbakra korlatozocik. sib. Erre lett felepitve az Epftestervezestan. megvilagftunk. legyen ez a valosaqban vagy kepen. hogy mindezeket az alapveto rneqhatarozasokat a gyakorlatban tenykedo epftestervezd megtakarfthassa. Napjainkra jellemz6. VegOI ezek az emHtett reszek nem egyes folyoiratokbol lettek tobbo-kevesbe veletlenszaruen osszevaloqatva. vagy megtalalhassa nyuqalmat.Harornkard keszulek perspoknvaszerkeazteshsz L- @ l-~I- Kor alaku rajztabla perspektivaszerkeszleshez H<l16segedlet izometria szarkasztesehez I~ ~ @ 26 jat kepezL Izometria @ Perspektivaszerkeszles m6dszere (riividules-szerkesZles atl6kkal) @ Reil-fele perspektivarajzol6 kes. A tavolsaq adott falosztasa egyenl6 reszskrs megfelelo dolesszoqbsn elhelyezett normal centlmeterbeosztasu mer6lEkeel megk6nnyitheto ---7 25_ o_®. ennyi labbal szalesebb vagy ennyi fejjel magasabb. hogy milyenek azoknak a keszjjll~keknek. etkez6helyisegben. 6 B-tol 9 H-ig az osszes kemenysegi tokozatban.__ ABCl>EL-- Ha ennek rnaskeppen kell lennie. mindezt annak erdekeben. hogy egy jol fejlett ember tagjainak rneretei hogyan viszonyulnak egymashoz. nagyjaban es egeszeben minden feladat mas. Toltdceruzaberet 2 mm atmer6jO.muanyag radir RAJZOLAs A szemlelteto abrak erthetove teszik a tervezo szandekalt. figyelembe vettCtk a narnet szabvanyokat. fgy valnak az emberi vegtagok az osszes mertekegyseg maqatol Metod6 alapjava. hogy az ernbernek a konyMban. azonos fajtaju. ha szukssqes volt. kezzel torten6 elerhet6seg es munkaveqzss kenyelmesen megval6sfthato legyen. leqalabbis szilard elkepzeleseket leremtenek. k6nyytarszobaban mennyi helyre van szOksege a butorok k6zott annak srdekeben. kerOI vizsgalat. Ezekr61 az epOletekrol csupan a kepek alapjan. es mekkora teret foglal el egy ember kOlonb6z6 testhelyzetekben . akkor kanyszerltve van. Az ember azonban nem csupan testi leny. VegOI tudnia kell melyek azoknak a tereknek a legkisebb meretei. azzal kellene kezdenie. annak erdekeben hogy tarnpontot nyerjenek az epitesi tervek mereteihez. hogy a tervezend6 butorok. Ezekrol a tipikusan legszCikebb terakrol szilard elkepzelesei vannak. hogy hogyan fogja ott erezni magat Mindezekb61 a megoldasokbol es belatasokb61 kiindulva az 1926. Rajzorashoz hasznafhatok a sok ives alakzatot tartalmaz6 rajzol6sablonok ® Hegyezogep a £L ABCl_. es minden epftesznek ujra kell tanulmanyoznia. Ahogyan egy helyiseget meretezOnk. . Tudnia ·kell. es ebben tart6san gyakorlatot vegezzen ugy. a meretel. es tapasztalatokra. amikor hajlekuk helyisegeit felmerik. befestOnk. rOnkben vannak. rajzo!6sablonok. tornoren. az smberbol indulnak ki. hogy errol a mertekrol is lehet6leg pontos es eleven elkepzelest alakftsunk ki magunknak. Gyakran ezekb61 vezeti Ie 6ntudatlanul mas helyisegek mereteit. grafoszt. stb. Ezek velCtnk szOletett fogalmak. tsherqepkoosi. CD T6ri6gumi. szemleletes abrakkal kiegeszitettOk ill. ruhaknak. hogy szaklapjaink epOletekr61. Mereteik ezert a testnek felelnek meg. Rossz betCiir6k szarnara ez jo megoldas. kivitelezett epftrnenyekre csupan annyiban. stb. amennyiben azok allalanos peldaksnt szukssqesnek tOntek. fgy kerult a hangsuly csak e kivonatok k6zlesere. hogy a tarolok es butorok iIIeszked6 rnereteit ezekb61 maqhatarozhassa. amelyeket egyebkent neki sok konyvb61. grafit torleshez nem kenod6 spec. amely teret igenyeL Az erzelmi oldar fontossaga nem csekelyebb. En ennek alapjat az epOletek egymashoz vlszonyltasanak nem ritka hianyaban latom. hogy ot szolgaljak.

1/4 h @ E Munkavegzeshez SSO @ takcszobai as alkez6i szeksn Qlva i I . Leonardo da Vinci. oldal ~---I500-----I @ 28 Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet @ f-----1625-------l Fekv6 helyzet @ Fekv6 helyzet 29 . Zeising az ember me retaranyaira vonatkozo vizsqalatait az aranyrnetszes alapjaira helyezte. kb. Michelangelo es a kozepkor emberenek adatait. stb. 3000 ewel). Le Corbusier osszes tsrveben 1945 6ta hasznalta az aranyrnetszes aranyvlszonyait "Le Modulor'-ksnt ~ 1. r-.e. hogy megisme~ek az emberi mertekaranyokat. @ Alia munkat vegezve @ Terdepelve @ Olve Az ember tastet ezekben az emlftett munkakban fej-. 1/40 h-ig folytat6dnak. a hosszu ideig normakent ervenyben volt Polykleitos kanonjat. Moessel ~ III Zeising rnunkajat a sajat m6dszere szerint behato vizsqalatokkal ala nem tamasztotta. rnasokat megel6zve A. a fuleket) labszar 1/12 h = arc szelesseqe az orr also ele magassagaban.-1 . vagy labhossz szerint vettek szarnba. hogy pontosabb meresekkel es osszshasonl itasokkal nagyobb nsztasaqot teremtsen. A hib es konyok napjainkiq hasznalatos rnertekek voltak. A mu sajnos a legut6bbi id6kig nem kapott kell6 figyelmet mind ad dig. ~ 43.875-----1 1---875---1 1---1125---l T ® ® ® a E E ~875------i 1-----875---1 hasznalt szeken iilve r--900-1000----l Etkezes utan.BEVEZETES MINDEN DOLGOK MERTEKE TESTMERET EMBEREK MERETEK ES HELYSZOKSEGLET az atlagos testmaqassaq es az erokifejtes merteke szerint E 1---625----1r-----B7S---I ® @ I---'=--I! ® I I f---700--l .130 m. arc-. koldokmagassag I f-----12S0-----( IIIAz 6 rneretet azernber rnagassaqa = = 1. 1/10 h = arc maqassaqa es szelesseqe kez hossza a csukl6ig . Memphisben egy sfrkamraban talaltak meg (kr." ..I I I Tehat legalabb ett61 az idotol kezdve maig taradoztak tudosok es rrnlvaszak azon. 6 az ember magassagab61 indult ki es az osztasokat tortekoen r6gzftette az alabbiak szerint: A mult szazadban. annak erdekeben. ezeket azutan a kes6bbi id6kben tovabb osztottak ugy. a rnellbirnbok volsaqa (beleertve ta- ~ ----if . szelessege Az osztasok (a boka folott ) stb. kis fotelon Meretek parnazott fotelben 1 .R: I I I 1 : . mig ennek a teruletnek a jelent6s tud6sa. teazo helyen. I I I t---71G----l : A. Zeising meghatarozasa Az ember meretaranyalrol = labszarhossz a bokatol a terdig es az alltol a koldokig a legidosebb ismert kanont (lranyado merteket. Alberti. mindenekel6tt Durer vilagszerte ismert muvet. 1/2 h alapjan felepftve. a gorog ptolemaioszi kor es a Romai Birodalom kanonjat. szabalyt) a piramisok foldjen. Az ember meretaranyai.829 rn. = az egesz fels6test a labt6ig i. 1/6 h 1/8 h = labhossz = fejhossz a fejtet6t61 az all also eleig. lsmerluk a egyiptomi birodalom. Kozkinccse mindenekel6tt Durer adatal valtak. hogy azok akar a mindennapi eletben mertekad6ak lettek. E.

.62 Szemelyvonati kocsl alaprajza 68 0I6hel1yel. s 0 LJ<9) 1'1~ ~J t- _ .1125 ---l @ ~ 1000 ---j @ I-. . csomagszalHt6 kocsl 12... abranoz \.- --.EMBEREK HELVSZOKSEGLET FALAK KOZOTT MERETEK altalanos rneretek ~ ES HELVSZOKSEGLET er6kifejtes merteke szerint VONATOK MERETEI M = 1: 100 50 54 III es m E ~ : T Q . .. . ./ .r----.. 1.. . oszt<ily ro<=--. "" + + .45 m...80 rajz 1.10 l. lelvon6fOlke) "'"""i n \.750 ---! @ I-- ® 1125 --i .. peldakent a szernelyszaJlftas minimalls helyszOksegleteinek bernutatasahoz ._ V <9~4S 45 72 92 .........875 -I @) @ I.00._.... 28 db 2.1m -I-- 1~1~--+-1903 1903 1903 --+- 1908 1908 ---+ Ne~ytengelyes.osZlaly 1.. etkezohelyiseggel as csornaqterrel.. ... lepcs6fellep6 28-30cm t- 2. J ! II CD ~ 1000--1 I1.. ketszintes kocsr also szintje gazdasagi resszel.. F-.....750 7SO Egyen!etes jams -+- 4- 750 ---l @ I--- 875 -IMenete!es 87S -4- 875 -l I-- ® 1250 Seta!6 jaras -----i 2000 HELVSZOKSEGLET KOLONBOz6 TESTHELVZETEKBEN Szernelyek szama m'-enkent !egle!jebb 6 16 (pl. Gyor~vonati kocsi alaprajza 48 Ql6hellyel.97 J. T <> -e r-.___ ~ 1 IT ~ Regi es uj jarmuvek. I ~ EMBER ... . I 5 <:> ""._ '-r-. abrahoz Keresztmetszeti CD T @) I-- 1150 ® ----I ~ 1700 ® ---I 1..I!J.._ ® 2375 ® I-. teljes hossz 20. ..20 _.625 --l @ I- 875 -l f-- 1000 ---l @ @ @l HELVSZOKSEGLET KEZI POGGVASSZAL csomagtElr I-. Teljes hossz 19. 1 ~ . )1 • r-- ---l J--1750 1--1050--1 felsa szint I-.osztaly -I --I ~ Sur. I ~ I I . Hosszmetszet a 2. . utastsrszakasz hossza 12.. 26 .62 m...~ ES JARMU ..n Osszenyomva ® 1875 ----l Norma! szukseglet @ f--- 2000 ----l I---- Enekkarcsoport @ 2125 ----l Hosszabb varakozasnal LEPESMERETEK @ I-..d .-:e -+ NCO L .66 m....~I: .. egyenkent 0.38 m 1.54 -I I1..1m ---l I-.75 m.42 m.I '2' 2. 7~ ?=': s: t:-J~ h 60 -<60 ~.\ r2.. osztalyu Ol6hellyel 30 31 ...& III. csomaqszallito kocsi 18. ® ® I-1250 r-r ~ '" - r-..\.+ . ... f'TI ..1000 -l @ I-- 875 @ -l I-.

klet 'C-ban A levego vi~g6ztartalma A1karmassagbelegzesre Legzeskori megallapi1asok ® 32 Az ember hdleadasaWE/h-ban. Nagyobb legcsere eseten (alvas nyitott ablak mellett.I-- . poros nagyvaros.. a hianyz6 oxigent pedig bevezetni.~~~£<.22 71. !elen kb. Az ember erzekelt homerseklete hozzave161eg a helyiseg leghomerseklete es a k6rnyez6 felilletek h6merseklete k6zepertekebol ad6dik.:":':':':. ami 25 I viz felforralasahoz len ne elegend6.:~gQ:S mlllll:d MklSl.5 WE/h hot fejleszt. Ezen kornyezetet a hua szajal es a torkot ingerlik es szaraz leveg6 erzetet kelzatmentes.7% viz elg6zologtetesere 1. legzes (testielilletek.51 39./ . Ajiinlasok helyisegklfma letesitesehez.3 0.. Ezen okb61 a g6zfiltesek es vaskalyMk magas felOleti homersekleteik miatt lakohazak fCitesere alkalmatlanok. A levego kering. i:.<: 0 12 14 16 @ ~ ~ :g.49 2.66 0.'Coban . A haesere fogalmai Hovezetes: hMtvitel kozvenen erintkezessel. szetes legcsereje is 1 . l6-szor nagyobb.! ~~ htdaghely ~ ~ ] f V [.5 2.:. ahldeglOlIfv: ILiletse~ew • tl a tas.. Mindenekelott krilikusak az ablakok.:.22 16.64 31.--r--.:.!-. ha a homerseklet ketszer akkora. Az ember egyik fonrO legcsere eselen 6ran kent es felnottenkent 32 m3. goban ® igenja konnyu loss O-toI5·ig normaJis 5-lol8 ig i6 meg elviselheto kielegito 8-t611O-ig fokoz6d6an rossz neh9z fOliedt 10·t6120-.1i' il. amely messzernenoen j6 kozerzetet es veg6jet. Nyaron a 2G-24 °C kellemes. 40 '" 1. A h6merseklettel a sugarzas hullarnhossza is valtozik...l· Ez az egyenlet az alabbi alakban is irhata: p ~ (p...:2. Egy 70 kg testtomegO felnott . "- .76 0. 21 ·C (plusz-mfnusz 1 ·C). legcsere legcsalornakon keresztOi) cs5kkenthet6 a lak6szobak szemeJyenkenti legtere7. 1'\ szamara nyugalmi helyzeteben a legjobb a 1820 °C.:._:_:_:. ~ ~ Kellemessegirnezo 'C·ban II I kellemetlen 7 @ 15 20 22 24 26 28 Helyiseg h6mersaklete 'c-eer.82 8. .es Felnott neMz munf<avi!g. A leveg6 CO. elony5s elhelyezessel.0 10. melykek egbolt. Mages sugarzott hOmerseklet. A meleg es hideg lab inkabb az ember kozerzete es nem a padozat tulajdonsaga.) III Egy m' leveg6 vizg6ztartalma max.0> I . a helyiseglevego es a ruhaval fedett. A leghomerseklet valtozasait bizonyos merlekig kiegyenlfthetik a lelliletek homerseklet-valtozasai (sOllyed6 leghomerseklet . -.01 9. a harmonikus butorozas. a megfeJeloen nagy ablakok belso terhez igazo-60% ralatlv paratard6.. szilard testek elnyelik (felveszik) vagy visszaverik.egyebkentem' literenkent.001 0.8% 23 24 4. a ledett lab a burkolaton.05 0.+<pA)[1+0. ezzel teljesftokepesseget nyujl.. gossag jellemzi.'\ MunkaI.'is) ..*20 .0 lil8 0 I r-.05 0.69 4..5' eo - O_OS 0.66 20.d rd I~gz~sra vezstasre $ug.5 MOl FeIn6tt nyugalomban FelncStt kOz.36 65.es vrzg6zfejlesZ1eseH. borult eg.:. 1<0.i:::. 5 'C mellett. amelynek rnaradvanyal a nyalkahartyakat.0' 300 li +1 -1 a 82.:. a veletlenszeru es lolytonos mar kevesbe... MI6szobak eseten agyankent 10 m3_ reo Ha a leveg6 min6sege nyflt langgal szabadon eg6 lampak.13 2.felmelegedM. Rubener szerirn-..32 10. ertagulat.. A lathatosaq hatara alatti hosugarzas megnevezese voroson inneni infravoros h6sugarzas. ~ ·~10 18 20 22 24 26'C26 He~is~g hOm~rseklete-c-ben 10 12 16 . ~- X ~rirt \ 1\ .46 1..:: ::.89 30. ugy van helyisegklfma a levego nyomasa.05 59. A test homersekletszabalyoz6 funkel6i Hokepzodes: verboseg a boron.001 0. dioxiddal.u.41 37. anelkUl hogy felmelegitene. tehat pI.21 28.. Abszolut paratartalom 2 g/kg 5 5 8 10 28 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Relativ paratartalom 50% 100% 40% 50% 70% 100% H6merseklel Jellemzes O°C 4·C 18'C 21·C 20·C 30·C szep.~1:. ezM a lakas leveAz ember vfzgoztermelese a mindenkori el6feltetelekg6je ne tartalmazzon tobbet 1 ezreleknel..35 1.. lzomremaqes. munkavagz.5 0.64 :l4.:_:.95 0. eppugy mint a fizikai tevekenyseg eseten.48 33.24 m3 (epitesm6dt61 fOggoen). szinMzak nezoteren) ~ 114-117 oldalak..22 3..37 3. JOdgo..) III A h6 (WEII1) megoszlIk.8 m2 helyiseg-alapterOletet jelent.' \ \ \_ ". !!l20 Cfl "" 18 (I) ~ ~ :Q 0.31 14.. Id.&n-dioxid Ken-dioxid : Szensav 0.~.52 50...:_:_:p:p:. ember frissleveg6igenye 6rankenl kb. kl.i~./ 14 - ~ ~30 ~ ".1 me-- .003 0. a b6rfelUiet es a kornyezet g6znyomasklilonbsege).10 trf % CO. t V V I / il II { I : '. a vlz a fOtotestben).2 10 - 0.'" ..8-szorosa szemelyenken1l6rankenl.98 5. A hullamhossz annal rovidebb. A suqarzas abszolut homersekletUk negyedik hatvanyaval aranyos. Ala . a h6mezon vakft6 napleny.fr EMBER ES LAKAS kb. Haesere test as k6rnyezat k6z6H Belso h6aram: hoaramlas a test belsejsbol a bOrfelOlethez.20 . es fedetlen testlelliletek h6merseklete kozotti kUlonbseg).5 0. A k6rnyezo felUletek hCimerseklete a levego homersekletetol legfeljebb 2-3 °C-kalle~en csak el.\ 1\ meg kellemes r7 .4653+O.t. ha a test holeadasa a kornyezetnek leadott tenyleges hoveszteseggel megegyezlk. gyarak rossz szagu kigozolgese vagy zart elhelyezes(l terekben romlik (pI. mindenekelott akkor...9:3 21.:40% es.62 12. homersekle!e. A 0./ . sebesseqe merheto ertekeivel ss a suqarzott h6 helyisegen belliIi "napsUtesevel". l SZEl~iGr1kOiiOi~ilt ~ 3.:.40 35.48 19. Mivel azonban mersekletevel emelkedik. A tulsagosan 15 nedves levego k6rokoLevegoszukseglet z6 osfrak.legzet! leveg6 paratartalom·ertekei @ Nehany relativ paratartalom·ertekilsszenasonlitasa 33 ..64 3.5 m eseten ez felnottenkent 6. lib. ~c:.~he. hosugarzassal (a testlelUletek es a kornyezet felOleteinek homersekletklilonbsege)..4-9..g elviselhetetlen 25101011 alkalmatlan 37'C·os kilelegzettlevego vizg6ztartalma 100 % 41 a viz lecsap6dika 10d6h6lyagocsk<ikban 41 folatl A Comite Internationaldes Poidset Mesuresaltai ajanlott kaple! szerin! a paras levego surusegere ad6d6 szam9rtek-egyenlet:p ~ [3. Friss levege as legesereo Az. t----..09 56. vf:lg6ztartaJ-rna g·ban ~2 6 oQ) $ I' 0 / 46 45 44 48 47 43 41 40 39 38 36 34 32 42 37 35 sa 31 30 29 za 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 6 7 6 16 Tobb 6r.&.---r--T"""-~ es a helyisegek hazen beluli elhelyezess ~ 262. '.0144(Xco.6 m2.HeMseg h6merseldete (PG-ban r katlemellen 28 : IS!.-tarlalmat tullepni nem szabad. oldal.62 27. lassu mozqasu. amely a felOletek homerseklete161fUgg.zok KI6rgoz6k B'6mg6~k SOsav Kenes say Kenhidrogen Amm6nia.58 1.1 0.. aiabblakhoz 15 ra 1.23 4.:::.0167 m'lh szen-dioxid kisebb paratarta>:":":":_ 10mmellet! .63 7e.. A suqarzas elnyelesenel ezek a szilard testek (az emberi lest is) felmelegednek (suparzott hO).. gyermekek reszere a 8-12 m3 ertekek.~E}~. leghCimerseklet 30 ·C..:. es a padozat homersekleten. A huzat hatasa ez esetben a test helyi lehulese. Kellemessegerzet akkor all be.40.31 2. Az ember Csecsam6 Gyerme~ 2.86 75.5% a [apl. amelynek a fUtoanyaga a taplalek es testsulyanak minden kilogrammja ulan 1. Alacsony sugiirziisl hamerseklet.91 48.:':':. szen-dioxldot es bak. vagyis a test hornersekletet szabalyozo tevekenyseg rnlnlmalis ratordltassal beM.25 17.. tos felmelegedesi folyamatat kepezi es a helyiseg h6gyermekenkent 15 m3 legter szOkseges. Az ember hOtermeleset tekintve egy kalyMhoz hasonlrthat6. k6rhazak. konvekci6val (Iegsebesseg. S.69 2. 0._:.es ha16szobakban6rankent2-3legcseret kell biztosftani.92 3. Klilso hMram: hovezetes a labakon keresztUl. es lsrnet leslillyed. Q)-@. 32. terme37 °C fole (verh6merseklet) emelkedik. a kellemes meleg. '0 1\ kel1emes t~ 6 7 6 9 10 11 12 13 .60 5. bakterumok kepzodetaplalkozasa.98 1.:-:.0.55 ~2 4f-- ~22 ~o::~~~ ~ / ro b t--. naponta 2520 WE/h h6t termel.:m keresztlll e~viselhet6%c 0.. kellemes paratartalorn es a megfelelo vilatik. aver aramlasi sebesseqenak novekedsse.g nedves·forr6 mar veszelyes 20·161 25·. oxigendus levego.14 1. \ tfl.83 1.eiierr:~5 .0 m3/h.z 75. paroloqtatas. ( 0 Bel!. iii r+-. es 40 g1h vrzgozfejlodessel szamolunk ..t 'C-b"" 0.: ~:::::~. Q)-@ sehez. Ezek mennytseqs az emberek sulya. rnlnel magasabb a lelUiet homerseklete. ~~.39 5. athatol a levegon. .73 68.:V vegzes 7-!tl/.~: . Kellemetlen klima: nyarkozep (tr6pusok). ("\ raoc §6 0 -@ ~4(I ·kellemes\ " 16 14 12 [/ 114'~ _..10 12 Kellemessegimez6 f ® 14 Kellemessegimez6 16 18 20 22 24 26"C28 helyiseg leghomers.25 15. a rez hOvezet6-kepessege nagy. Kisebb paratartalom (kisebb mint 30%) esetaben a porszemcsek szall6kepesek lesznek.14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 \ J\ I El 6 '" . [ij2 4 ~22 :i! ·~1 8 . Mindehhez d5ntoen fontos a haz tajolasa. lib. Legter nedvessegtartalma A tart6san j6 k5zerzet elso alapfeltetele a h6szigetelt epr25 A helyiseg legtere 50 tesrnod.5-1 6ran keresz1il1 elviselheto %0 KozvelienCil veszelyes '%. A mennyezet feluletenek homerseklete a helyiseg magassagat61 fUgg.28 7. es hozzaiarul az ember egeszsegehez es teljesft6kepessegehez.. diagrammok! Ha ezek homersekletkOlonbsege tul nagy.-tartalmat oxigennel kell helyettesileni. pormentes es szaraz levego.02 m'th oxigen kb..!-.004 0..59 12.8% 43 7% j °C-ban 50 49 Egy m~ levego max./ I] ~ 12 ® Kellemessegi'mezo 411 14 16 16 20 22 24 26 . Mivel a levego szsnsavtartalmat-a szrelsk felett allala .90 2. ha a tesli1eg szabalyozott hogazdalkodas egyensulyban van. Hosuqarzas: meleg testek felilletei suqarzast bocsatanak ki.82 6..64 2 kellemet tenilt hrdW ""1 4 1ii r-.-{). akkor a karos anyagokat mestersegesen megn5velt legcserevel kell elvezetni. ezert lak6. ha az mar a szabadon all6 hazak zart ablakok melletti.::~8. A meztelen lab melege1lhideget csak a burkolaton es annak retegvastagsagan keresztUl erzekel.24. A 40-50%-05 relaHv paratarlalom kellemes.76 7.05 1..378 X.9% munKtira Oar. tevekenysege es kornyezete szerint . fUt6test). HOtes: lzzadtsaqkitrocsatas. romacast okozo 10 vizgozt valaszt ki.~ 0 r: 1 1 meleg ~elJemeUer. legyen. Minel sebesebben aramlik a fLit6kozeg (pI..09 25.. '" i12 o a/ka 14 16 18 20 22 24 26 28 holyi•• g legh6m. ban csak melyebb legzesre kesztet. A ho a meleg felilletrol a hidegre aramlik.:_:_:_:. es izzadaskapzodeshez vezet ~ ®.:.:p:p:p:.04)] x p 10-" z.40 46. -jelent6sen tobb (. 500 'C fiilott a hosugarak !enykent lathatova valnak. A hOfejl6des a korillmenyek szerint kOlonbozo . meghOleshez kOlonbozo. A legmozgast leghuzatl<en1erzekeljOk. (D-@ megfelel6en kOlonboz6.71 41.n6vekvo felillethomersaklet)."1 ® 30 26 Emberi h6k6zpont "t 6\ meg keUemes ~\ .m'1~:'" . I I ! I l-. es gyermekenkent 3. KerOlni kell labakon keresztlil a padozatra iranyul6 nagy h6elvezetest (padozat-homerseklet 17 ·C folott).. ezert elegsegesek normallegterkent felnottek reszere a 16. Idols falnott kb.:.::l.25 1.71 0.>. 96 118 rd 20.0005 0.00 43.24 22.. Szemelyenkent atlagosan 0.:1. a test verellatasatol fUggoen.020 m3/h szan .. Levego es a kornyezo felUletek homerseklete..6 3. port es levegoreszecskeket visz maqaval.70% szellozes (huzatjeJensegek nelkOI).lok felmelogIlo.. a mennyezelen lehUl.:4:~:-:':~:": vlzgoz 58 g/h (!) Alvas ® Plhenes 70 kg (!)-@ Az ember szendloxid.5 rn3 ore. . Kellemessegimezo . psneszqomAz ember a levegovel oxigent lelegez be. Q)~®.041Xco. PI. kes6 6sz igen j6 szobaklima j6 szobaklima tul nedves szobakHma tropikus esoerd6 '::::(q~~(~ 40 gJh vizg6z 0.-{). felemelkedik.:j. Lavege as legmozgas. [ .14 62. Wolpert vizsqalati alapjan) ~ ( II1 munkatel!esftmeny ergostaton merve H6m!!lrsekletek orankentl atlagos ® H61ead6 falak kellemetlenul nedves 10 0 8 A helyiseg fUtesenel Ogyelni kell arra.28 6. Legcsere lak6helyisegekben: a helyiseglertogat 0."0 hO:mlllftll:>l a ver ~ tllVO:i"l<lr3koli k!J-m$2tul ~ 2.64 10. valalom mellett kellemes 20 lamint funkciocsoportonkant elegendo fUtes es megfeJelo erteke.01 0.5 1.. a leveg6e osekely (p6rusos hoszigetelo anyagok!).. Legter homerseklete FontosabbOzemigazok karos felgyOlemleseLenmannszerint: mg literenkent.-.05 0.. Kellemes klima: tebruaornarciusban 2000 m maqassagban..r (1-{). Leveg6-hOmerseklet es relativ paratartalom. vagyis a lak6szobak magassaga .. kb. annal sebesebb a kerinqas lefolyasa. teli nap tQdogyogyklfma(Oavos) slep.. A 70-80 °C feletti homersekleteken bornlas kovetkezik be.2 0.70 1. Konvekci6 ~ egyOItes hoszallftas.:. Az infravoros fenysugarzas minden lranyban suqaroz. Q)-@ ezek szerint orankent 105 WE/h. hogy megvedjek az embere .33 18.·:' •••. Ehhez egyszenek .015 m'lh oXigen HELYISEGKLIMA Magyarazatok a helyisegklimahoz ~ III Mint ahogyan klilso klima letezik.lIt4s. 90 rd . Termikus kellemesseqsrzet akkor kovetkezik be.15 1. A levego felmelegszik meleg 18rggyal erinlkezve (pI.~! . epitesi m6dja g/m' . nagy lesz a levegomozgas. Ezen tenyez6k optirnalis osszjateka kellemes helyisegklfmahoz vezet.. 70 l!!SO !!! 1r-.'··)·i)~::~5. A testnek ez a hofelvelele lalaktani okokb61 a legkellemesebb az ember szarnara es a legegeszsegesebb is (cserepkatyha). csonyabb terhomerseklet mel let! emelkedik.. 15000mkg .:.03 11. nagy paratartalom es fUlledtseg. 140 rd kb.r-.. ellenorzott szell6zes optimal is. leg a leghidegebb helyisegoldalon melegiti a helyiseg leket az idojarasi vlszontaqsaqoktol es olyan kornyezetet szolqaltassanak.rzasra J~rul tehat hozze a helylseg leveg6jenek .04)]. a hUilist liZ teaeas.5-2-szerese a fentieknek.. Az. munkavegzes k5zben a mozgast61 IOgg6en a 1 518 °C korOli h6merseklet.3% 30...43 13.Ei.004 0. hogy az enyhe meA lakasok arra hivatottak.25 53.39 8.

. .. / tanulmanyozni kell az osszetelelt as a gyartasi eljarast a karos su. Steiner uj Goetheaneuma . .bels_O egetett mesznek gOd6rben torleno oltasaval nyernek. valamint a zavaroknak egy vfzer f610tt mert erosR. taolsjkent.. . . mint tengeri fCi. takatranyksnt. amelyek halmozaltan seget _. a lemaradasa. MV ~ ~ _ anyagcserezavarok. ®. normalisan = b = viz es 100 ·C f616tt = e = g6z.~r-~~~~~~~~R '{}. <D.'I 'II .0. keringesi. 0. 0 ·C alatt = a = jeg. '' I. D6ntanek latszik az a kepesseg. mert kOl6n6sen a racsok peremei patogenek./' / / / " szamft eppllgy. Lin. Ugyanezen forrasok szerint Eur6paban az sszak-dell lrany es a keletnyugati irany 15°-aig elteresek ad6dnak a fenti norrnatol.'V/j' L. szintFolyekonytem atom! allapota ugy akadalyoztatva az epflmenyresz diffuzi6s sllenallasa altai -> ®. Kiegyenlfteskeppen levego ararnllk be. Kedvez6 ezekutan a globalis racssavok k6z6tti 1. molekulak. talajvetodssekkel vagy toresekkel esnek egybe. ilyen palogen z6nak altai okozott fo karosodasok lehetnek az eletero akoznak geopatogenz6nakat neseskvantumerovonalak feliileteken. A szornszedos helyiseg mindenesetre k61egelten kapja meg • 0• 0• 0 • 00 0 0 • az eliranyftott uqarzasokat _. Egyebkent (ill. kOlsalal Falazashoz kenmentes feher mssz (oltott rnesz) ajanlott.SGnoskeppen az altala]. @).5 m tengelylavolsagban.5 m terkOzzel_.@. hossz 5 m. helyisegek.' .hogyantomak meg as teral· mezavanslsi. c) gaz halmazallapotol.. I I / / I I " ! " ~::...80 x 2. .-=:. A vast61 tart6zmegfelelaerasseggel karosltanak. teheragyag. az egesz Foldet nyfiegyenesen korulvevo gloMlis M16.oly templomok tetejetol). Jollehet dr. hanem tart6s mozgasban vannak.. vagy 1i"'/~It4 /' /f. Az alapozasban es a pincereszben eppenseggel megengedett. rnesznek ismeretesen eros meregtelenfto tulajdonsaqa van./ . hasonl6an az allatl ~/Il!. melyek szaDel Del balyszeniseqe azonban "Hartmann" szerint is szarazfoldi eredeni. ill.0 0 . ///////l/ 1"1111/. Ezek k6z01 az uvegolvaszt6ban WI/ /// / I/ / / . szfv-.. sejtbetant61. Hartmann szerint a legradikaJisabb hatasldkuszobolea azzal erheto el.0 . o ~oxigen A fa erosen reagal a szagokra. amely sejthetden a Nap altai okozott all6hullamokb61 all. J l I. fgy minden anyagnak megvan a sajat atomi vilaqa. dara-...Jgafaly I 11111/ nak tekintik. dr. tshat 28. J / I rI vasolt a teljes talazatban alkalmazni. eppen ugy mint a legmentes terben. Az 6n mar inkabb kedvezobb mint az 610m. habbetont61. mielott felfOreszelnek (nagyon koltsegigenyes). es a kb. baloldali terkozokkel. amelyet Avizg6:mOlekul.) "/"v~·~:~~. 1/4-e a negyzetracsos hal6enak. Oveggyapott61. Ennek okai az anyagokal alkot6 atomok. A rnindket oldalukon rovatkolt parafalemezek (pressletlen es . letgyengeseg.. . 16m6rftetfen parafadara is). es 1_2° elteres mar hibas helymeghatarozast eredmenyez. 15. bioOveg..15·C) minden atomi vagy molekularis rnozqas megszOnik. ahol a vizerek bizonyulnak sulyosabb mervunek _. racsperarn-zonaknak latsz61ag nintezesl pontokkal A racsok magnesesen lranyftottak es kb. . karosadast eredmanyezelt..elnyelteka karos~6sugarzasokat K6rLilbeiLiI 10 ev 6ta faradoznak rnlndanakeldtt orvosok. Eberbach-Woldbrunn-Waldkatzenbach szekhellysl) es masok annak erdekeben. hidraullkus meszet kell hasznalni. stb. ahol az erleFemg6z atomi allapota r~SZ~b6Ike~sztulhaladnakateke~o. hogy a globalis savok helyenek meghatarozasa az iranytu megbfzhat6sagan mulik. . A fes!ekbevonatok elkeszftese elott gondosan . 250.0 000. ligyelmet erdemelnek a regi szabalyok: tat csak telen szabad kivagni. as erre rneroleqesen kelel-nyugati iranyban 2 m tengelytavolsaqban _. ®.as snyagsugiuzas lei. para ban kell tartani.. amellyel a kUl6nfaie mezok es zonak felismerhetoek ill. I I I ) I I I " / / . . A mCianyagokt61 mindazonaltal al· .. kovafold is. mer! alatta globalis racskeresztezes as vlzmezobol.0.0 0. a jobb oldali agyat a Foldmagnesseg-iranyilattsagu peremz6na metszi. de vegul is dr.:/ .@. levegiimolekulakzattol ~ amelyhez mesztejet. Ekozben inlerferencia-hatas lep fal. b) folyekony. merl a korszeru Iipitlism6dok befolyasolhatjak az iranytut. Itt is a keresztezesi pontok emelkednek ki a legerosebben. egeszen a sulyos kr6nikus betegsegekig.. Steiner az Antropoz6fikus Tarsasag alapft6jakent van . A femekre vonatkoz6 fenli psldak azonban mas anyagokra nem tipikusak.. Tenylegesen azonban akkor valnak patoqenne (betegsegokoz6va) a globatls racsnak ezen keresztezesi pontjai. ~ i~7~? /r~.0.~7~:: . 35 m-es es 15. mint a rak. kozetgyapott61. az osszes . I/ A belont61. ha geol6giai zavarokkal. ! szamontartva a dornachi elsa Goetheanummal 6sszefLiggesben mint termes. .' W a faepfteszet sz6sz616ja. Tovabb hevitve szetvalnak egymastol az atomok. I J I I I I I termeszetes talaj A femtol kOlso falkent "Palm" --7 III 6va int: egyebkent a nagyfelUletli -YAWA>U alkalmazassal szemben is._ I J I / vasejt betorrlodem textlliak. . . aldal legfelso bekezdese vegeig). maly azt a Aramvonulatelektromos mezainek mutatja.plan I novenyi rost. 10 cm vastag aszfalttakar6k elterftik. megkOl6nb6zlethetOek.'megtorikazokat--7 34. Masfelol arr61 tajekozlatnak. 2. ald.4 . A gipsz annal inkabb teklntneto termeszetes gipsznek. ~J:~:~. karosft6 mellekhatasok nelkUl. Az azbesztet elovigya. Tipikus ebb61 a szempontb61 a vfz. kell.00 0 • 0 agyagot talazoteqlakentvagy tetocserepkent a legjobb eletminosebelOJ meleg kfvul hideg get nyujt6 epftoanyagkent dlcserlk. szokasos az istallokat rnesztejjel festeni. hogy kutassak a kornyezet emberre gyakorolt hatasait: kUl6-.pontozott tavolsagfelez6 nelyzelebe allitva gy6gyulast hozalt vonalakkal 2 x 2. Ezeken kivOI a deraksz6gCi helyisegekben feltetelezett korrespondalo helyiseg-hal6racsok velhetoen patoqen befolyasokt61 mentesek _. szelesseg 4 m.~. amely a f61dkereg krisban fekszik. Palm.akatermeleg. Fold magneses f6demein.' / / / • . amelyek az ultraibolya feny 7Q-80%-at engedik at. Del Ezen tulmenoen a racsatl6k is egy sajat eszakkelet-delnyugat ira nyu gloAjobb oldalifalnallev6 agy ageszsag. ill. salakgyapott61. J . .0. mindenekelott a vasbetont61.. flek szet fQgg6Jeges iranybana mag· Az. mint parafa. ahogyan a IUggoleges iranyu sugarzasok a talaj-Ievego hataron.' . Masfelol az abszolLlt nullaponIon CK = T-273.. A 7 x 35. GloMlis racs . A rez meg a leginkabb megturt. "Endros" --7 III modellje bizonyflotta _. A A befelevandorolnakahelyOkre. f{ t / 2-?5 mm-9S aszfallpa. 950°C-on kiegetett . rovidid6 alalt. ismetlodo tartozkodasok (agyak) eseten. Geologiai hatasok Eszerint az egesz foldgoly6t egy ugynevezett gloMlis racs _. A fizikusok az anyagok 3 allapotat ism erik: a) szilard. (j)}. Ezzel szemben a gozmolekula IOmege fUgg a hotol. mint a lobbretegCi Oveg. Becsles szerint ezek kb.0 A legtobbeknek rovid idon belUi segft az alv6hely zavarmentes z6naba helyezese -> @).1///1' .. . aranymelszes szerinti meretu helyisegekben allft61ag nincsenek zavarasok: az aranyok: magassag 3 m. 42 m-es tavolsagban _. szfnezett uvegekkel szemben az ember szkeptikus... . a vonalkazott globalis racs . <. A hornokko mint termeszetes meszhcmokko elfogadott.. zavarmentesfto keszLilekek alkalmazasa vitatott.!J).. a Fold A bal oldali agy ksresztezesl pontbelsejebol jovo suqarzasra enged k6vetkeztetni. ugy ahogy van tarl6zkodni I I .1 A fat kondenzalt fenyt ado es egyszersmind a legvMlisabb ep ftoanyagI ISU f{Jldst. 20 em szeles savokban a magesen karoslto hatasuk. ennek kovstkcztebon diffundalnak a rnolekulak a hidegebb oldal iranyaba (kisebb nyornasu helyre). eli ranyftjak az addig atmsnd suqarzasokat 0. 0. iii. am~lyek nem holtak. vasalt belon garzasok elkerOlese erdekeben. <D. " ® 34 ® " 35 .homyo!tparafalamez(bitumenezett Ehhez lasd a betonipar vizsgalatait -7 Ill. s ~~~~~0 00• 000 Ezzel szemben a paratadaraval vegzett ellenvizsqalat elnyelo hatast 0 o• 0 • 0 mutatott. gebb.' .I . I. amelyet kornyezeteval tobbe-kevesbe erezhetden eTZekeltel _. ugynevezett harmadrendu zavarzonaknak nevezik. tovabbi ilyen toresek tortennek a tobbszintes epOletek Szilard a.0. bor. Ezek a savok tapasztalas szerint lelektanilag karosrto hatasunak mutatkoztak.k6rokoz6 kcresztalyal altai egy ilyenfajta racsnalova rendezddik. / .-=:. sokszorosan + eros ebb hatassal. is}. Ezert a valodi fa belsa burkolat is ajanlott. 7 x 42 m tavolsaqban levo savokat tehat a kb. preseltlemez alakban ajanlottak. <D halozza be.. de nem ja't.preselesnelkijliparafadara..4 . ®. fogy6 Hold idejen es 1 even at agyaggodorben. ~ 1/ I I 1:1 / I 1/ I ~. stb. -. . Az amerikaiak ilyen savokat repUiogeprol t6bb ezer meter rnaqassaqbol igen erzekeny filmekre tudtak rogzfteni. k0l6nosen a keresztezesi pontok feletti hosszabb. az epulelek. A tavedo anyagokat magab61 a fa desztillaci6jab61 kell • "" seen I /' . kodni kell (a futotestek allft61ag 4 m-es korzetben zavaroak. gylirt aluf6lial61. . . melyeknek a vastagsaqa ~ 25-30 mm o• 0• 0 0• 0 00 0 alkalmasak erre . les altai Kover altott msssze alakul eltekintve a nedvesen all6 talakulsotalonat megtogyatkozva hldea _ .' kultllranyag.. Palm szeer·keresztez6des talalhato as ezzel rint --7 III a letezD kb.I " / olvasztoltak a tem vagy mOanyag keretCiekkel szemben elonyosebbek. 4E 3m + Az aluminium felhasznaJasat j6nak tekinlik.Palm"szerint 4 x 5 m balis racsot kepeznek _.:: kalcium nyerni taecetkent. szukseg eseten az elobbi A belonlademeka talaib61 ert<ez6 MeszpatmolekularisaJlapota sugarakal akad. kitlino paraelnyslesl allando]a van. ®. @. (folytaMer! elektromos potencialkiilonbsegekas !orraskeresOpaleareakciok tas a 35. Hartmann (a Geobiol6giai Kutat6kor bejegyzett egyesulet vezetoje.' ..0 Szilard fodemekre terftett. Ajanlott a kvareOveg. Az.30 m-es zavarmentes zona _.. tehat a Fold felszfnen ® megt6rnek. konnyen mozognak az egyensuly egy ponlja korul -> <D.000 0 . k6kuszrostpaplanok. . minden oldalon takar6. vagy hatsz6glet (mehsejt) alaprajzu hazakat. ill. A tulajdonkeppeni racs ebbol kovelkezoen egy 4-5 m tengelytavolsagu eszak-del iranyu es 5-6 m tengelytivolsagu kelet-nyugal •L iranyu. legzes-. 2 x 2. para1adara I I . . Ugyanesak hetperi6dusosan a hatasa kb.. 10%-a .~:I fllJ I J . ®.. Tart6zkodni kell a mCianyagoktol. . A ]/ / / su fijldsugarzas / / I I I ":::! . I I I I zallal kell alkalmazni.Eszak EPULETHIGIENIA __"[IJ EPULETHIGIENIA Gaz halrnazallapotoa kerOI a fem -> ®.l1ytalanula!engedik termeszetes k6toanyagokkal keszOlt osszekotoelemekkel. ® ® ® ® .I. tartja a j6kat es elemeszti a rosszakat.I . mlndanekelott a keresztezodesbol athelyezzuk . ® ./ m6don.:eles tala'lj . selyem. 200·C. neses eszaki sarkt61 a deli sarkig huzodnak: kozep-europai terUieteken kb. minsl kevesbe •E 1 3m kozellti meg a kiegetesi hornerseklete a felso kiegetesi homersekleSU fold. 300 m tavolsaqban levokel meg erosebb. hogy az agyat a zavart A bal oldali agy veszelyeztetett. teMt eletbarat.5 m-es globalis racs egy tavolsaqfelezo novekedneka karosito hatasok vonalraszter. vese-. allandojahoz..0. retegvizfolyas!ololt I 2t CD ® CD ® 0 0 00 ~~~~~~ b g~g~g~ 0 0 g g~~~~ g g ~ ~~ g 0 0 00 0 0 0 0 ~~~~~~ ® ® @ 1/ le~~:~~.'I f. stb. as ennek altalanosan ovja magat. ugyminl vfzerekkel. Szilardlem atornl "llapota SchrOder-Speck --7 III evekig tarto epfloanyag-vizsgalatai kimutatvizg6zmolekula ieveg6molekula 18k.~~~' rm f / / J tttttttH tt tt t h tlr'1 f t. iii. Abrai szemlelelesen mutaljak ezeket a toreseket egy lalajvfza Fold magneses mezaje mezeje folyasb61 kiindulva -> 0.. III.~t~. Nemelyek maguk bizonyultak zavarkeltoknek. gyomor-. Az Oveg eseteben peldaul a ho nem valtoztat semmit a mar rendezellen atomok helyzetsn. . 3m Szigeteloanyagkent termeszetes anyagok. mivel a zavart z6nak helyel varazsvesszovel es radi6keszUlekkei hatarozzak meg. Mas anyagok alalakulasahoz mas homersekleti ertekek tartoznak. a lak6epOletek rez letofedeselol is (nem a r=i'I Aszilard f6demekreterftettaszialtpaplanelleritia deliiranyufilldsugarzasokat. A normal Oveg mint ablakLiveg vagy kristalyOveg semlegesnek ! " .0. 25-30 mmvastag.. Az.0../h'>. Az 6sszelUggesek es tapasztalalok gondos 6sszefogasa mindenesetre id6igenyes (t6bbsz6ri ellenorzobejaras). gy6gyszeraknelkiil. Dicserik a kor. .S formakepzeseben is massziv vasbetonepftmenykent jelenik meg. hagy azok a szomszedoshelyisegbenk51egellenlepnekki. hogy ugyanugy.~~. Hevftve gyorsul a mozgas a fem folyekonnya valasaig _. A bronzot dicserik (~ 75% rez) . . Minden hetedik a racssavok kozUl ugynevezett rnasodrendu lenne. A femben pI. epftoanyagok es szsrelveKelat Nyugat T nyek hatasait. Endrosmodellvizsg8lata.0. . Oveg. hogy a novenyi eredetCi suqarzasok kepesek elnyelni vagy megI tornl az asvanyl eredetUek suqarzasat. lalanosan nem kell tart6zkodni. Az agyagot gy6gyft6 f61dnek tekintlk. iii. ill. ®. Egyebirany a tulzoll famhasznalatt61 az ember \!.kOisoleveg6be. mint dr. / . .

leherbe Oltozottek kovercbbnek mint amilyenek a val6sagban. Ertalemszerilen erv<lnyes ez minden eprteszeti elemre. es a viz alatt 1000 m malysagben is kimutathatoak. ajt6k. ® A Umylegesen egymassal parnuzamos. mosoqatoqepek."'-. Ujabb meresek szennt a helyisegekben kb_ a kLils6 terrel azonos impulzusaktivilasok ad6dnak. Lotz szerint III ) zava·rzonaja behatas ala kenJl --') <ro. old_ ®. es helyresll az egeszseg (Hartmann szerint) ® Az agyak fej feloli oldalan vezetett eleldr. Tavolabbl. a t 6-os rOvidebbnek a kereszlben elhelyezett agy es az ablakhoz allnott munkaasztal altai.. rnivel a fekete fogyaszt. amely a terben kedvezotlenOI "elosztol1 ionokat a kfvansag szerinti legleri viszanyokba rendezi. ugyanilyen vezetekekb61. butorok elrendazese altai egeszen kiilonbOz6en hamal<. sib. A fakete karcsuslt --') a. Ezert emberek es allatok huzamos tartozkodasra alkalmas helyisegeil61 ezekel lehe!6leg tavol kell tartani. Ma ezt a celt automatikus lekapesol6k szolgaljak. Vilagos szfn mellett egy sotet szin meg sotstebbtunik. kabelek az 1. Az emberi test kb. kozepes mozgekonysagu ionok eves kozeperteke a merhetDen csapadekos napokon Philadelphia kozpontjaban. A szilard f6demek altai hatasuk is erosOdOtt. gaz. sematikus abra .J .. vagyis az egynemil p61usok (amelyek laszitjak egymast) rendezetlenseget eredmenyeznek. o~o~ ® Az A kor a ket k6rcsoport balsejeben a szemnek 81ter6 nagysagu. kllmalampak. maga a vasbeton sem volt akadaly a magneses er6terekkel szemben. De altalanosan ervenyes: minel nagyobb az epit6anyag sQrOsege.. Dr.. A 2. IOggetlen arameltato vezeteket igenyelnek. stb.thth:6d6 eszakde~i tengely r... kiizepes. egyenaramu mez6ket. merheto csapadek eseteben a negativ ionok tulsulyban vannak em'-enkent tiibb mint lOO-zal --') ®.~ termoszL3t ktlbel eredeti nyomvonala EPULETHIGIENIA . a haloszcoak alatt vagy mellet! gyakran patoqen sugarzasokat bocsatanak ki a falakon es mennyezeteken keresztut. Egy rnaslk esetben hasonlo panaszok szLintek meg azzal. a konyMban. lIyen aero-ionok (leveg6ionok) a szabad legkiirben keletkeznek. amelyek a hazfalakban.. lis nagy ionok_ Biologiai hatasuk esak a kozepes es kis ionoknak van_ Amerikai meresek szerint eves atlagban pozitiv es negalfv ionok napkozben e!lYenl6 szamban vannak. Meg lnkabb ervenyes ez a feszliltseg alatti.. Generator es elektrooakombinaci6k egsszen 2000 V-ig fejlesztenek negaUv ionizaci6ju. ha azokban ararn nem folyik. 300 m-re a lalajba is behatolnak. a vizszintas cslkok nyujtjak a szelesseqet --') d. hogy a beteg lelemese el611 kihuzta az agya !ejreszenel vezetett kabel dugvillajat a halozatl dugaljbol as ezzel azt aramtalamtotta --') (D. ezek a "Zollner-tele alakzatok" a ferde vonalkazas kovetkezteben OsszetartOl<nskhatnak B @ f Az a as b szakaszok csekely elteresOnek batnak.. amde kis aramok folynak az emberi testben a hianyz6 szabad tolteshordoz6k kovetkezteben_ 1 em' leveg6ben nehany szaztol nehany ezeng lehetnek jelen ionok. Klsgyermek agya a megbetegedes e/olt 16. Az iisszes viz. ugy.(hideg-meleg). vagyis kfvansag szerinti mesterseges egyenmezoket letesilenek. A leginkabb negalfvan tollol1 foldfelszfn as a pozitrv toltesQ leveg6 kiizott er6saramu eroter keletkezik. Hartmann altalanos zavarerzekenyseget gy6gyitott meg azonnal azaltal..' 1 SU I 1 I 15U t Az elektromos Keszulekek es rnotorok zavaro aramkorokot hoztak a hezba. Foldkabel-.."'. es boltozat· ovek vizszintesKent hatnak (vlzszintes gorbiiletek) 37 .i \ I I . olajeg6k. annal er6sebb benne a vilagtirb61 erkez6 sugarzas lelekez6dese_ A polarizaci6. ha rajzuk nem koveti a perspektivarajzolas szabelyalt . ami mindent magasabbnak tUntet fel. mint biztos allasban falfele tekinwe @ Felfele megfelel6an visszahajl6 falak fUgg61egeskent hatnak falfale. mindenekel6tt a hlbas borltasu mikrosOt6k. hogy a fekete es feMr feluletek azonos meretueknek hassanak. szennyvizes gazvezetek suqaroznak. es tobbe-kevesbe befolyasollak az el61enyek (allatok.. (Hartmann szerint) Del I> egyOtt az lnstallaclos falreszre kell fektetni --+ 267. vagy asztali. Ez esetben az allando ararnellatast igenyl6 !ogyasztok mint hilt6ladak. Peldaul a haloszobat es a szobakban elhelyezett lilohelyeket Ebb61 kovetkezik: szerelvenyeiket a haz kozspebe kell koncentralnl. a keresztezo rnmtazat noveli a szelesseget as a rnaqassaqot --') e.". A 17-esa megfelel6 butomzas altai inkabbszalesnek mint hosszunaktOnik @ A szemek helyzeteb61 k6vetkez6en is feliilr61 nezve egy epitmeny rna' gasabbnak tilnik mint alulr61 szemlelve. Ehhez [onnek a k6bor ararnok... (SU ~ mertekegyseg: SChrOder-SPflck lak6helye "Suhr" szerint elnevezve). espedig 300-600 ion/cm'. Tehat minel tiibb a negativ ion a korOlvevo Jevegoben. asztmara. keringesre. I I ~thelye~e" kabel __________ . hanem az 6ss. er6saramu vezetekekb61 es a lakasokhoz kozeli. Elfogadott a duzzad6 agyaggal adalekolt k6nnyLi beton. a IOgg61eges csfkok nyrjjtjak a maqassaqot --') c. vagyis a plusz minussza valasa. 1) 20 ® 36 Szernelyeket kiirosit6an belolyasolotranszforrmitoraJlomas az <lbmzolt agyaknal 9-12 (K.k6naz IIak6nOz o .. Az emberi testet 24 6ra alatt 100 milli6 ilyenfajta sugarzas jarja at.l/3-dal latszlk kisebbnek mini a reher kor i. amelynek nagy befolyasa van a szervekre_ Mar Tsehishewskijnek a 20-as evekben vegzett kula!asai kimutattak allatokra es emberekre. es akkor is. A zavart z6n~n e. Hatasukat mennyezeti elektr6dak. 161eg poras helyisegekben a pozitiv ionok vannak tulsulyban. ill.as vlzvezetakek er6s zavaro mez6ket letesitenek. ember) szerveil.Y \!Y ~_~ Eltekintve az archftektonikustagohsagtol (fUggoleges. SU 3-t61meghUiesre. Az emberak magjeleneset a ruhazat szine es rnintazata is megvaltoztatja. az ezzel [aro rnaqnesss mez6k allftolag meg tiibbet artanak. az A-F es F-O szakaszok belevonva kOlonb6zo felszfnakbe eherohosszuak. padl6n elhelyezett keszOlekekkent fejtik ki. noha azonosak C 0°0 I I I I I I I I ® lcnok om' -+ I lSU I IAS~ I I --'/ . de a leveg6 oxigenjeben negaliv tiiltesO ioniainak van biol6giai erteke.. hogy a hazastarsak agya lejreszenel a terrno- Meg kell kUl6nbOztetni a kUliiniisen eros suqarzasu pernyecementeket es kernial gipszet a terrneszetes cementtel es termeszates gipsszel szernben. ® Oinamikus hatas ® Statikus hatas Azonos helyisegek as helyisegreszek az elter6 osztasvonalak hatasara nemcsak kul6nb6z6 nagysagunak. de a novenyeket ls. abra szarlntl zavarrnczdt eredrnenyeztek: a helyiseg ellenkezo oldalan vczetvc elmaradtak a zavarok. a napszakt61 fuggoen (R. 180 V-os feszQltseg alatt van. bojlerek. Trat6allomas es szttmos !avvezelek 9-10. komyekt61 as id6jarastol IOggOOn. noha mindkett6 atmeroja azonos (viszonylagos nagysag) coo U~O Tavlati abrara rajzolt. annallassabban iiregedik az ember. Ehhez jon meg a lefele pillantaskor a bizony1alansagerzet. Krogyermek ogya 13. mos6gepek. ugymint kalyhak.: globarlsraee CD <I E'Z'~ - Az alv6helyet a dugaljt61 a lampahoz iranyrtott vezetak a fejresznel zavarja. De az elektromos OzemLi keszulekak.tomI6kent" hat..9 SU alatti ertekO suqarzasok nem okoztak zavarokat. szOk hegyvideki volgyekben is megtalallak 6ke!. silrilsegOk mennyisege: 100-10 000 ion/cm" leveg6. rnegfeleloen ivelt lepcs6k. szeles korben hal6 karosrtasok erkeznek a transztormatorallomasokbol (SchrOder es Speck egy altornason 10-20000 V-os aramlasokat msrt eszaki lranyban 30--50 m es deli lranyban meg 120-150 m tavolsagokban is). ameJyek a munkaheIyeken a szervezetnek szQkseges negativ ionoka! mes!ersegesen fejlesztik. Az ember a szabadban kb. A szaraz. mint a serult vagy elkorhadl reg! vezetekek parnuzamos ararnai. Tiibbfelekepp alkalmazottak az olyan keszUlakek. F61eg az anyagcsere hoz letre ionokat. htil6szekrenyek. a geomelriai helyzet es helyi adottsagok fOggvenyeben. reurnara. Vannak kis. Fekel"be iill6z6tt emberek nyulankabbal<naktOnnek. 25% oxigenb61 all. hajlamositanak. 6 SU-tol igen eros zavaroka! okozhatnak az alkatt61 fUgg6en.. fliggoleges vonalak. Az ut6bbi 50 ev kutalasai igazoljak a negaUv ianok kedvez6 haliisat aver nyomasara. reumara.rsak agyai 11. vagyis tiillaslelvetel es leadas rendezettseget jelenti. villamos vasutakb61. "S ® Ha kivansag. A magassagi sugarzasok bizonyara a legkemenyebbek.. hogy a niivekv6 elelkorral folyamatosan esokken az ember elektromos potencialja. ha ninesen aramtoqyasztas. eS ha bennOk aramtojyas indul.E. stb. hogy a bentlak6 IObb ®. OJ epftmenyeken megfeleloen szigelelt kcpennycl el lehet kerOJni a vezstekek kisuqarzasat. HazastB. J. A dug villa eltavolltasaval az aram hatasa megszGnik. "A szerves loltescsere elmelete" c_ munktiiaban kimutatta. a feher fany te~edelmeslt --') b: mivel a faher feny szetszor. lis mennyezeteken meter szelessegti palyakon aramtanak ea folyamatosan ararrot !ogyasztanak. A fekete kor bizonyos tavolsagbol nezve kb.benyomasttekintve egaszen mas hatasunak tilnnek ® A IOgg61eges meretek a szemre gyengebb banyomast tesznek mint az ugyanolyan vizszintesek \!. vlzszintes vagy kevert)-4 @marcsupanazablakfelOletekesa maradofalfeliiletekviszonyaazonos emeletmagassag mellett is megvaltoztatjaa laptekviszonyokat (azablakoszt6lecekehhez jelent6sen hozzajarulhatnak) epOletmeretak as Azonos rneretil helyisegek az ablakok.a 15-0s . A legnagyobb till agya 12. R A negatives pozitiv atmoszferlkus. es a fOrd6szobaban lehetOleg )>-__ ( 4 _------« ASZEM ) ____ oJ A lekele feliiletek tjr9yak kisebbnek tannek mint az azonos meretU f"herek. as hatnak kiimyezetOk 2-3 m-es tavolsagaban.vezetek dug. a depolarizaei6. Meglev6 berendezeseknel csupan a vezetek athelyezese vagy a radlkalls lekapcsotas seg It. '/ / / I ~~t o$'~ / / IranS2formalorallomas 1~6. mert azok kiirOI enelkOi is patoqen elektromos mez6k hatnak. A hazba hurcolt ilyen zavarasok kornyezetOk 2 m-es tavolsagaban is igazolhat6k voltak. akkor az utobbiakat megfeleloen kicsinyiteni kell. pBrkiinyzatok.. lonararnlas.. hOlyagbetegsegre. Sok egymas melletti haz aramot vezet6 foldelese is okozhat patoqen suqarzast. valtoaramu villamos vezetekekre. padozatokban. azonos rnagassagu emberl alakok eltero maqassaqtiaknak tilnnek.li ILrn. sztattolaz elektromos ffit6teslig vitt kabelt a masik fal melle helyeztek at --') Az 50 Hz-es valtakozornezo-szlndrornat okozo szabad kabelsk kOl6niisen megtontolandok. meg kb. Az ilyen egyenmez6k (egyenaramu mez6k) olyan mozgasiranyftottsagot letesftenek. Endros szerint) 100 .

es bibor. tarolohslysken. megfelel6en magasan kaillenniiik (a). Ozemek. amelyek az egyes szlnakbcl indulnak ki ~ @-@. A legkisabbtavolsag valamaly epilletteljesebb rneqszemlelesekor ~ az epOlet szelesseqe. feher papfr 84 meszfeher 80 citromsarga . d = 5 x 0. VegOI a tavolsag hatarozza meg a megk0l6nb6ztetendo raszletek nagysagat.. 35 meszvakola!-szurke . ezt kavetik a sarga. osztonzden. hogy a szem optikai csalodasoknak van kiteve. eletre keltsen..Az alakzatrasz E tavolsaqanak s~ Ig0"1' = __ 0. Szent Peter Bazilika). amelyek hatnak az emberre as j6 kozerzstet vagy kedvetlensegerzetet. vfzszintesek kozepen hajlottaknak hatnak ->lasd37. A hideg es sotet szfnek fentrol fenyegetoleg. megnyugtat6ak. amelynek atmeroje a szemnek az objektumt61 me rt tavolsaqaval egyenlo. zoldeskek. A szfnek er6k. a betegek egeszseget el6mozdfthatja a klinikakon.204 m legyen. a normal "h" betUmagassag szokasosan ennek otsz6rOse. vagy ketszeres szem folotli magassaga normalis szern 1°-os karnyezetet fog fel.voros aktlv ASZEM A TARGYAK MEGJELENESENEK MERETARANYA EMBER ES SZiN I-- 3. ill.000291 = 0. 20 lagyzold.000291 d_ nagysagunak Slabad lsnnla. A teher szfnt a rend szlnekent felOletek jelolesere raktarakban. 'egy. A megfigyelo szem elorehaladasat azon akadalyok menten talalja meg. ameIyeknek lehet6ve keUtenniiik az egyes reszletek attekinteset as megszemlelteteset. s6t perspektivikusan festett parkanyokkal.. ha az elemek normalis lavolsaga a szemlal trigonomelrikus alapon van kiszamitva. uzemekben. kb.::'::c A szem tevekenyseqet latasra es szernlelesre kOlanitjOk el. 18 vi lagos feny6fa kb. A szem szelessegi bees lese pontosabb mint a melysegi vagy magassagi. 19 Ol>!~ T 10. A szfnek befolyasa az emberre k6zvetve. bsnsoseqesek. az ut6bbiak mindig nagyobbaknak tUnnek. hogy mi szimmetrikus.40 16 20 10 kb. A szfnekb61 kiindul6 hatas ezenkfvOI a vllagossagt61 es behatasuk helyetol is fOgg_ A meleg es viragos szfnek fentrdl szellemileg osztonzok. lehuzonak hatnak. 70 elefantcsontszfn kb. amelynek felso hatarolasat (mennyezet) nyugalmi kepksnt ismerjOk fel. amelyekkel tolOnk tavolodva szelessegben es melysegben osszetalalkozlk. A meleg es sotet szfnek fentrol lezaroan. Felfete fut6.27" magassagu es leIele 10" Az emberi lal6mez6a lej nyugalmi helyzeteben mozgatott szemek mellet! 54° ~ev. 70 tiszta aranysarga 60 szalmasarga 60 vilagos okker kb. 5 40-50 30 Ii szta tU rkizke k 15 fUzold kb. ® A vilagos szfnek emelnek. tcrnozo. 25 kb. Aem 1 @) nagysagll.mindenekel6tt latsz61agos tulmaretezeHsegOk miatt FelUietek vihigossaga Az ertakek az elmeleti fehar (100%) as az abszolut fekete (0%) kozottiek. Impulzusgazdag szfnek a helyisegekben esak kicsi. Jasd ehhez meg -> 37.204 = 1. 700 m t8volsagb61 meg olvashatonak keillennie. 50 aluf6lia 83 horganyzott acelbadog 16 ® Az utcak szelessegi mereteit.gos mennyezet mellett magasabbnak hatnak. 10 solnhofeni lemez . ez a latas altai msqtalalt "kepek" elvezetehez vezet. pasztell . Az arehitektonikus szepseqnek az eqyensuly az elso tulajdonsaga. (Tud6s psziehol6gusok dolgoznak a 6. mivel a s6lElt resz melletta termeszetes pros resz is a nehazsegerzeteterBsiti @) kakeszojd A tizenket reszessZfnk6r ® A sotet szlnek megterhelnek.----te"ljes 2 ~a!va~ a k6rnyezettel Iosszesft6 all~kint:sh egyOIl ·(. Meleg szfnek aktfvan hatnak. az egyensulyi vagy statikus tanon. sotet kb. keresztiranyu falak hangsLiiyosak ® Afehar mint iranyft6 5zin.laborokban ® Vilagosfal el6t!i sotet.. kb. lrodak vagy iskalak szfnezese novelheti vagy csokkentheli a teljesftmenyt. oldalrol elvezetoleg. feltetelezve.25 kb. ahol a latas szerepe rnsqszunlk. ® Ha egy iralnak pI. old. boltivekkel. hosszu helylssgek eseten masfelol nyomaszt6nak is erzekeljOk. futasra osztonzonek hatnak. A nyugalmi kep egy hozzavstolsqes k6rkivagasban jelenik meg. A zold idegnyugtat6. a szemleles ott kezdodik.. es tagoltta tegyen. A meretmeghatarozashoz danta a pillantasmezo-> ®. A gorogok pontosan ehhez igazodtak es az egyes kOIonboz6 magassagu templomoknal a fOgg61emez alatti legkisebb domborleeet ugy mereteztek. 50 kozepes koszfn 35 szaraz aszfalt. amely feltehetoleg a mi szepsegerzekelesOnket is megalapozza. Az ilyen azonos vagy vlsszatero tavolsaqokban talalhato akadaIyokat ugy erzekeli a szem mint Otemet es ritmust. vagy ezzel szemben olyanokat.. 20 nedves aszfal1.0 .{ ® szeJessegu. A helyiseg. 1-9. vllagos kb_33 di6fa kb. a biztonsaq erzetet adja. fOggoleges elek osszeborul6knak. 60 tiszla kromsarga 50 tiszta narancs 25-30 vilagosbarna tiszta beige k6zapbarna lazacr6zsaszin tel ftett skarlatvoros cin6ber karminvor6s mely-ibolya vilagoskek melyegkek kb. kb. oldallranybol melegft6en. lasd ehhez az 6 frasa szennt keszitett-> @)-® abrakat). hogy a szem megall egy objektumon vagy azt leta pogatja. 32 ragasztott lemezek kb... kb.. 19. ellazft6an. amelyek .02 m A meg megkUl6nb6ztethel6 epilaelemak merete meg k6nnyen kiszamflhat6. 5 tolgy. @-0 kozvetlenul a hatoarok (impulzusok) altai val6sul meg. ahol a szem eloszor felfele iranyul6 letapoqatassal vegzi a felisrnerest. a helyisegek aJacsonyabbnak hatnak. 50 ezOstszOrke . old. a megkOlanb6ztetend6 alakzatreszek hatartavolsag8 ennak alaplan feltetelezett. piros. amelyeket fatni kell. alulr61 biztos foqasunak hatnak.0 ---l CD Tsrhatas "egyetlen pillantasra" alacsony helyisegekben (nyugalmi ksp) ® Tematas a szem folfele vezetesevel magas helyisegekben (impulzuskep) . A teher az abszolut tlsztasaq es rend szfne. 70 kremszfnli kb.hasonl6 ingertfejtenek ki. Ebbol szarmaznak a konyveknek az 0lvas6t61 (a betOnagysag szerint kOlanbazoen) a nezateri helyeknek az eload6 muvaszt61 stb. BOL). a tavlati hatast fokoznunk ferden felfut6 ablakokkal es parkanyokkal (R6ma. alulr61 k6nnyft6leg. oldalrol hidegnek es szomorunak: alulrol slnehezftonek. hogy mas szfncsoportokat szetvalasszon. Aszerint.ptllanatasmezen" belul a targyak a szem szamara "egyetlen pillantasra" -> ® jelennek meg. bizonyos korulrnenyek kozott izgat6an. Emellett figyelembe kell venni. A narancsszinnek van a legnagyobb impulzusereje. zold. hogy az a tavolsagban 27°-os szog mellett -> IJJ kitoltse a 0°1 '-es olvas6mez6t0 (amint ezt Maertens ~ UJ ut61ag igazolta. A legkisebb az impulzus ereje a kek. mint ahogyan a fOI a zenet erzekeli t. helyisagek bovftese.. fgy ismert. telemeloen hatnak. a fenti tavolsagokra figyelemmel kell kialakitani ® Azoknak a kiugr6an elhelyezetl apit6elemeknek. A lestett oldalfalak vihl. mert:?:tavolsagaL CD A termeszetes szink6r (Goethe szerint): a piros-kek-sarqa harornszoq = alapszinek. 38 sarga tegla kb. A hideg szinek passzfvak. old. 01dallranybol korulzaroan. Ligy a betUvastagsag d (az 5.. alulrol konnyednek. kOlanbseget teszOnk nyugalmi es letapogatott kep kozott. amelyek az . A hideg es vilagos SZlnek felulrol de ritoen . erzek egyik tanan.Epftaszst.32 voros tegla kb. melt6sagteljesen. ha a hatarol6.egyedi eremek kOnnyanek hatnal<. Ezen a . a helyiseq szabadnak es felemel6nek tUnik. z5td passzfv ® Sate! es vilagos szinek es azok hatasa azemberre alapszinekkeveresebal kelstkeznek z6td ® Konny(! ss nehezszfnek(nemazonos ielentesaek a sotet es vilagos szinekkel-r+ ®.. kb. Magas mennyezetek eseten. ez eJakzatt~sz na9Ys~ga E ... kozelit6en. 15 kb. harmonikus tarqyakat es aranyokat erzunk szemben egymassal-. Ezen a kereten kfvul eso mez6ben a szem a letapogatott kep altai fogja fel benyomasait. 42 szarazbelon-sz(irke kb. megfagyott zene" -> Neufert. amelyekOOl elmeletileg az 6sszes szfn kikeverhet6.. egyedi elemek er6sen hangsulyosak ® 8019t hattolrm6g0tIi l>ilagos. hogy benne a falak tavolsaqa es ezzel a rssztstek osszhatasa elvezheto. A latas elso kozelltesben a testi biztonsaqot szolgalja. es ibolya (hideg es passzfv) szfneknek van. aktivitast vagy passzlvltast hoznak letre. amelyek egyensulyban vannak). pI. 40-43 old.shOlemoP f. Ezeknek a dolgoknak a figyelembevetelevet nem szabad az ellenkezo oldat ra atlendOlnOn k (barokk) es pi. 18 sate! klinker kb. vagy szCikftese. semlegesflsen es ezzel vilagossa valtson. sernrnlkepp sem nagy felOleteken alkalmasak.~. es ezaltal a terhatas kerUl6 uton val6 elnyomasa vagy felszabadftasa-. A hatas zart terben is nyugalmi . egyes alemak csakely alalakitassal a szem szamara nagyobb feliilelakel kinalnak (b es c) 38 39 .. adott esetben a lat6mezo-> ® as a raszletek pontos megkOlonboztetesehez az olvas6mezo nagysaga -> 5 es 6. 18 t6lgy. abra szerint) ~7000 x 0. 10 es 18... es hasonl6kkal. i ranyltovonalakhoz as forgalm ijelekhez alkal rnazzak->@. A zoldnarancs-ibolya ellenharomszog = alsorendCi keverekszlnek. HosszLi helyisegek rovidebbnek tUnnek. impulzusszegeny. hogy egy torony fentr6t nezve mindig magasabb mint atulr61 nezve -> 37. Ha a mennyezeteterBs tonusura lesljk.vagy letapogatott kepek altai kepzodlk -> CD-@. kb. Az idealis nyugalmi kep egyensulyban jelenik meg. vagyis hozzavet61eg a kinyujtott kar tavolsaqban lev6 hUvelykujjkOrilm leliiletel ® A szem pontos kiilonbseget csak 0°1' kornyezetben lat = l. A szfnes ter kialakftasaban a feher jelent6s szerepet [atszik annak erdekeben. azok salatos pszicho16giai hatasuk altai val6sul meg.

A haromsz6g macassaca itt az alapvonal fele fole helyezett negyzet atloja -->® @@' Az fgy kepezett negyszog -> @ oldalaranya 1:. es szerkesztesehez sokezoq-vonallancok szukseqesek.' iI I I I I 2S~4t 70 169 99 239 0. A legfontosabb adatok az r sugar. Ebb61 alakult ki a pitagoraszi negyszog --><D. 0.. 1.®-@ nyoicszogbol alakftott negysz6g Az A.J2 = 1. Pitagorikus..5 xy 12 23 34 35 45 57 37 59 36'87' 22'62' 16'26' 28'07' 12'68' 18'92' 43'60' 31'89' 5 '2 13 67'38' 7 24 25 73'74' 8 15 17 61'93' 9 40 41 77'32' 12 35 '037 71'08' 20 21 29 28 45 53 46'40' 58'1" a2 + b2 = cf a = m (y2_ X2) b=m·2·x·y c = m(y2 + X2) . mivel a magassaqa a csucsara allitott negyzet csiicsa altal lett meghatarozva. Mindezen abrak mellett L. .314 kvart 1/2 oklav 4/5 tare MERETARANYOK ALAPELVEK MERETARANYOK ALAPELVEK --+ [IJ --+ [IJ 213 kls terc iIi prim A pitagoraszj derekszeg befogJalja az osszes intervallumaranyt as kiza~a a diszharmonikusokst. CD OsszefOgges negyzetgyakOk koz6tt ® "Csiga" . Knauth a strassburgi dom marataranyainal sikerrel alkalmazta.. 6tsZOg ® TizenolszOg BC =i--t=rs m---l ® K6zeh16hetszOg. Pitagorasz abbol indult ki.. AC-n=c.5862t . lIyen aranyu rnertani sorok kfnaljak a fokozatokat egy nyolcsznqon belOI _. .5857865 .J2 oldaliranyai azonosak maradnak. meghatarozasukat --> @ .) t-- ® 5 ----l A gyokszamok letralepcsol t 10 40 ® a sugar relezese II B B kozepp. A mindenkori felezas ekkor tovabbi sokszcqszabalyt eredrnenvez.6 I >11 t7 1 t.. 1. az s Mr es a h maqassaq.. old.5 0. A _.J3·ra felapftve--> 90-92. v'2 lI> G) 1tf4 haromszog A.5 0. old. ® (--737. Mas sokszoqszabalyok (pI. Ennek alapjaul az ugynevezett atto-harornszcg szolqal.. y: az osszes egesz szarn x : kisebb y-nal m: nagyftasi-.MERO terracsszerkezete: . Az elv az ugynevezett "csiga" -->® ® @... 1.In egesz szarnok negyzetgyokeinek differencialtan rneqkozalit6 szamttasat kfnaljak nem derekszogu epftmenyreszek szamara a szarnsorozatok a kovetkez6 keplet szerint: G= 'In=1 r= a 3 b 4 c ~ 5 53'13' m 1 1 1 0.. I 2k!s S~7 12 h~r'CO$~ ~= r· $in~ S=2· h= r· sin~ 0. hogy a negyszog telezesa es ksttozese 1:.®-@ es az 1-7 szarnok gyokeinek fokozatait. G) valamivel he~ gyesebb mint a fent lefr!..4 t. Porstmann ezen msrataranyat ezert vet18k a nsrnst DIN-szabvany alaplaul -->@ -->4 ff.J2 szamsorozat 41 . ~ ". Negyzet -v'2. ill.-> 42...-..BC egyenes leJe2lAMet D-ben. . Az otszoqnek -->CZl vagy pentaqrarnmanak (draida-lab) eppugy mint a bel61e levezethet6 tizszoqnek termsszetes vonzata -->43. hatszOg ® Lenyeges jelent6sege van a Platon es Vitruvius altai megnevezet! mertani formaknak is: kor.4142135 t 0. DE szakasz kozelit6feg meglelel a korkerOlet lf9-enekLl_d...old. ill.4142Otl . CD-G). BD a korkeriiletnek k6zelit6leg 117-resze . old. i @ ® PaldBk nem derekszogu koordinaci6ia -->56. Lenyeges. Az ugynevezett "kerek" epft6elemek tervezesshez. 7-sz6g --> ®. ® . CM-korfv a BD keriven E pontot ~ a metszl ki. at v.58333 . von Drach szerint ® Az egyenl6szaru. hogy az akusztikus szarnaranyoknak optikailag is harmonikusaknak kell lenni uk. Az a2 + b2 = cf keplettel ezek a szamcsoportok kiszarnfthatok: / - ·1. amely tartalmazza az osszes harmonikus mtervatlumaranyt. Ebb61 kovetkezik.. Az egyenl6szaru harornszoqet. -->@. . ~ :i I IT l-m-+--M--tm+-M.. konkret adatok a pitagoraszi idokb61 szarmaznak. ..@ mutatjak. old. dereksz6gu haromszoq.4 I'ho 'Ao iI2 V.. az egyenl6 oldalu harornszoqnek az 6tszog fole helyezesevel.J3 ® . Spitzenfeil vlzsqalatai szerint regi epuletek egesz soran igazolhat6k utolaqosan a nyolcszog msrstaranyat. old. kicsinyitasi tenyezo. A.M--+-m-l I----MI---. Ennek kOlonleges rneretaranyai korabban azonban alig kerOltek alkalmazasra.5 1... " n-1 +1+G --711. von Drach --7 [JJ szerinti rri4 harornszoq _.J2. A .5857143 ••• 0...a szekundumot €IS szeptimumot .5 1 0.4142857 ... amelynek alapvonalmaqassaq-aranya 1:2. oo!ang~ 2 Keplet-->@ I ~ I I I ® 40 f---M--+--m--j I-. 9-sz6g -->@) csupan k6zelit6 medon vagy f61ehelyezessel kepezheWk Igy szerkeszthet6 pI... szekundumokst as szepnmakat CI ® Pitagoraszi harornszoq Az epfteszetben rnertekbeli meqallapocasok regtal vannak. A derekszoq pontatlansaqal a csavarvonal-csatlakozasok palcainak csomopontiaiban kerOlnek kiegyenlftesre.41379 . arnelyekbol sokszoq-vonallancok szerkeszmetok. de rnindket diszharmonikus intervallumot .5857989 0. I t---M---+-m---l r-m-l-M-+-M--+-m-i >--M-+-m-l i--M--+-m--l I---M Kozelit6 kilencszog. amelyeket helyisegek szelessege. rnaqassaqa es szelesseqe celjara alkalmazhatunk. diofantil<us egyenletek szamcsoportokat eredmenyeznek ® @ @. _..klzarja. Dr. koriv AS tt C A-C il t'itsll'ig oldala.. arnelynel az alap es a magassag egy negyzet oldalainak felelnek meg. Az egesz szarnok negyzetgyokeinek osszefOggeset a--> <Zl abra mutatja.J2-re es. A k6riili koriv AB-vel D pontot adla C kozepp.s . ® szambarmasok pitagoraszi egyenletekb61 (kivalasztas) ® Egyenl60ldaJu haromszoq. 15-szog -->®. I---rn---( iI2 OlszOg as aranymetszes @ TizszOg as aranyrnetszes MaretszamiWs sokszOgszaballyal --> 63.5 0. Ezekbol a szarnaranyokbol kell helyiseqrnereteket leveze!ni.old.41667 ..4t42135 . 1..ahol x. A tenyezokre bontas eljarasa lehet6ve teszi a negyzetgyok6k alkalmazasat nem den§kszogu epftmenyreszekben torteno felhasznalas celjara: Mengeringhausen a MERO-terbeU racsszerkezetet a negyzetgyokok kozelft6 ertekeire epftette tel. a teruletszarnltas haromszoqs. haromszag -->@ es negyzet -->©. Feltalal6ja sikerrel alkalrnazra is reszletsken es kesztilekeken.

5 0.4 33.04 0.8 2.. ~ 95260.66 2.79 2.8 226. a gorog szfnhaz a haremszor elforgatott negyszogre .94 224. Palladio 4 konyveben az epftesznek rnertanl kulcsot ad ott.1 stb. Ezeket az azonos terviszonyokat (k6r.0 139.1t.. old. a felernelt kez ujjai a BEL alapalakja is.4 5309. A I = Major arany mutatja a negyzet.45-25.2-66.6 6563. A 18.20 0.2 125S.19 65.6 2028.40.3 2506.26 0.01 ® azegyseg :A= 108 aduplaja: B=216 A-atmem hosszabbodasa = C= 175 B-atmer6 rovidulese .7 478.6 stb. szazadban es kssobb nem harmonikus.33 0.9 t13. Ha osszekofiuk azokat a pontokat amelyekben a .5 774.382 -+---M = O.4 7.:.2 6. 1828..26 12.5 10.-"'--r---.7 36394.41.9 0. a kfnaiak .70 0..8. hogy a szakasz teljes hossza ugy aranylik a nagyobb osztasreszhez mint a nagyobb a kisebbhez -4 CD..86 363. @ .:. amelynek alaprajza egy otszoqon alapul. EI6szor a modularis rendszer bevezetessvel merUIt fel lsmet a harmonlkus es aranyos rneretaranyok meqertese. A meretek aranyat Moessel --'> @ az aranymstszes alapjan kivanja igazolni.92 3. ezzel szemben a magasabb mereteknel nem..rl_ - 13 osztas 210szlas 340SZii!s 5S0SZl~ 80sztAs 89 osti!s 144 osztes A Lame~r(!le sor abrazolasa Neutert szermt ® Szamsorozat: aranyrnetszes G=1+"G 1 G=I+"!" HI 1+1 1+1 m 1+1 1_ @ ArAnyossagi alak Mereta.. akar keplettel meg lehet hataroznl. 48-szog hoIromszogbOl fejlesz1ve -e @l 117773.92 lS9.116 adatokon alapulo alkalmazasat Vitruvius frta Ie.06 0. 1. Az aranymetszes azt jelenti..0 20. egy Antica-Ostiaban nsmreq feltart lak6telepen vall ismertte a szent rnetszeskent elnevezett tervezesl elv. de mindenekel6tt a japanok "Kiwariho"-m6dszeruket -4 BOL. es hatalmas qazdasaql elonyoket kfnalnak.. amelyek haqyornanyos fejlesztest szavatolnak. 1177.16 0.13 0.57 5. kor. fekisztva: 6 homlokzate!emreszre. szfnpadi epttmenyek 5. A piros es kek sor ertekeit Corbusier gyakorlatilag alkalmazhat6 rneretekbe rendezte at -4 ®_ OJ G) Romai szmnaz Vilruvius szerint ® Gorog szlnhaz Vitruvius szerint nez6ter 3. az epltesz kialakftott egy aranyossaqtant.40 0.74 4.63 . Ez a lepcs6feljaratokon ismerhet6 fel. 1.01 @ Ceh-haz. Le Corbusier. 1+1/G szamsorozatb61 is rneqhatarozhato.81 20.: a Metrikus Rendszerben kifejezve . Le Corbusier az emberi test harem lntervallurnat jel61i meg. 1.618-----l 2oilZ!as 30SZl!\S 50SJj~ t-.10 S2. -4 40.4 957. amely Pilagorasz elofrasain nyugszik.Q.7 13901.. Koordinaci6s rendszer es koordinacios rneretrend.75 m-b61 indult ki .o2 171. Vizsgalatai szerint pI.7 56866. Ez a legegyszerubb vegtelen szabalyszeru szarnsorozat -4 @.03 0.8 365.53 7. .2snakar 4._. akkor egy kllencreszes racsot kapunk.6 3281. kepezett meg egy kek sort a 2.!J r:j'I Az aranymetsz8s martani szerkssztsse ® Major minor Negyzet-kor-Mromszog OsszefOgges kozotti t-- m = 0.2 26. szazadoan es kesobb nem a harmonikus. old. fgy a szent-metszes a kor teruletszamftasanak kozelft6 m6dszere _. hanem additiv rnertekrend reszesult ekinyben -4 @.26 m-es ertekb61 kiindulva (rnaqassaq kinyujtott karral. @.. hogy egy szakaszt oly m6don osztunk fel.413' ..96 1. Ebb61 fej16dott ki az oktameterrencszer is -> 59.'---.8 1.J2f2 rnerenl k6rfvek a negyzet oldalait metszik.73 727.D =83 o Modulor ® A Modulores ertekeinek as turaseinek abrazolasa Le Corbusler szerint ® A korlatlan szamertekek 43 . az elhelyezesl tervt61 a berendezasi reszletekiq ezekkel a meretaranyokkal epOIt.26 1.--'-. . lasd -4 63. Ezert Le Corbusier 1947-ben fordftva a 6 anqol labbol . ..5 27602. Arrtica-Ostiaban ® Mertani kulcs Palladio villaihoz @ Palladia. a fej. _ 12 24 ® Szent metsz8s..MERETARANVOK ALKALMAZAs ~ MERETARANYOK ALKALMAZAs: MODULOR ~ [l1 A 18.85 27a. Ebb61 fejl6d6tt ki az oktarneterrendszer is -> 59. negyzet.6 szazatekka: ter el a felezett neqyzet CD atlojanak hosszatol. old. 53...53 0. Mindket szerkezet tizen© ket szoqet ad..6 591. haromszoq. A lab a k6ld6kig.6S 1.8 295. Pisani villa Bagnal6ban ~l ® 42 Japan kincseshaz 952. a r6mai szfnhaz negyszer elforgatott harornszoqre van felepitva --'> G).Toukou" szerinti Modulaci6jukat. old. fgy teremtottek meg @ epltesl rendszeruket az indiaiak "Manasara". ® Miutan ennek a sornak a fokozatai a gyakorlali hasznalatra tul nagyok.80 566.--I-r-=r---r--+---.7 16. old.. amelya piros sor ertekeinek ketszereset eredmenyezte-.83 106.:.4$ 0. @ ® 0 ®.. Adott szakasz aranymetszeset akar mertanl szerkesztessel.4 . ujjhegyekkel).3 53. ezzel rneqtalalta a kapcsolodast az angol huvelykhez.':-'r-..4142 . epitmanyek Anlica-Ostiaban ® Martanialv A rnertanl es meretoell osszefUggeseknek a rendelkazesre 13.9.4 1.56 25. Az egesz epftmenykomplaxum. Rugen zu ZOrich A BMW igazgat6segi epOletenak alaprajzaMDnci1enben Nyolcszogu koordinaci6s rendszar nagyszogu oszlopokhoz.. Ez az elv egy negyzet atlojanak felezesen alapul. Az aranymetszes osztasan alapulva f61fele es lefele iranyban piros sort kepezett .7 66. Plms sor: Ro meter centimeter Kek sor: Bl meier uentlmeter o A letesilmeny teljes alaprajza ® Padl6mozaik egy nazbar.S 8591. ®.9 162.O 69.0 22492.01 85..29-30..--> @ @_ Major minor \. Epidaurusz-ban all --'> @_ R6ma regi kik6t6jeben. j611ehet ez valosztnutlen .86 0. old.4 emre osztott fel -> @' Mivel ez az utols6 rneret a huvelyknek gyakorlatilag pontosan a tfzszerese.02 0. Moessel szennt @ Szinhaz Epidaurusz-ban X vfx(V2~ 1.08 0. _J 1 I.8 4$. es haremz Major minor sz6g k6z6tti 6sszefGggest -4 ®_ Adott szakasz aranyrnetszsse a G .8 mm-es testmaqassaqoolindult ki. tamtal ® D6rtemp!omfoparkanyanakmeretaraoyar az aranyrnstszssre alapozva.0 1.5 72768.9 10619.91 .8 4..5 17182. amelyek Fibonacci szerinti ismert aranymetszest kepsznek. amelyet az aranymetszes rnereteire 108. A kozepen levo negyzet neve a szent metszes negyzete_ Az AB fvhez tartoz6 hossz 0. stb. hanem az additfv rnsrtekrend reszesult el6nyben. _ Az egyet@ len gorog szlnhaz.0 44985. EI6sz6r a modularis rend bevezetesevel meruit fel lsrnet a harrnonikus es aranyos merstaranyok meqertese -4 40.10 0.49 9.) es harmoniakat alkalmazta epltmenyeihez --'> ®.. lIyen torvenyszerussqskst teljesen tlsztan kialakitva talalhatunk a Kelel regi kultumepelnel .07 15.3 4056. amelynek alapja az aranyrnetszes es az emberi test meretel. otcetso 01lar6 6.88 449..9 1549.8 3.. Le Corbusier el6szor az eur6pai ember ismert atlaqos rnagassagab61 .

as ~ Vasbalon epilmany baljebb elhelyezett oszlopokkal as statikailag kedvez6bb .. Elemi hajt6er6vel biro.Azutejos" -kent (rnazas kerarnla) lettek rahslyszve a felOletekre. arnelyeknek a teherlevezetese lenyegi ismertel6jeggya vall (tarnaszoszlopokestamivek) FA ® KO Boronafalas h. kozottOk ablakokkal).e. primitiv ember helyszlnen talalt epit6anyagokb61 epni lei kerek kunyh6j .z6 f6dem hordoz f1<lI Termeskilb61 habarcs nelkOI csak ala~ csony k6epftmenyek epGlhettek. hogya mi korunk csupan a konstrukci6k tiszta kidolqozasanak feladatat dfjazza. a Pantheonnal a legtlsztabb tormaoan. mint minden igazi muveszet." kes6bb a roman epft6muveszetben (Pelda: templom a volt Jugoszlavia' ban. Az "orokos formaikaf'V. hogy ebbol az eleterzesb61 a kornak megfelela epftmenyt hozzon letre--747. hejazat. mindenekel6tt Granadaban az Alhambra eprtesm6djaban veli igazoltnak. uj..t.faragottterm9sk6vekb61 raktakki. ha azokat sablonokkal gipszbe nyorntak. Kiindulva a keresztboltozatb61 (ket donga atnatasa).. f. ha nem azonosak. az epuletsarkalttisztara munl<8. eltakarjak a szemet. _. sz. vagy vakalat alatt jobban eltOnik . A m6r epftmenyek bels6 felOletkikepzesei a szovestechnikabol erednek (mint a savok es gy6ngyfOzerek a gorog epitmenyeken). lizenas epitasm6dhaz..irat 4· ~~ CD A gorog templomformakat megalaPOZoerede!i Iaszerkezet ® K6b61keszO~forma. uvegben. teret.. meggy6z6 alkotasok. de belUlrol optikai hatasok altai takart (anyagtalaniUis) ® A kilr mellett a dongatet6 forma is meqtalathatc szarnos orszaqban.. " . ahogyan azt meg mais mindenOttalkalmazzak. Az epitmenyek formajat tekintve vegso soron tehat a kor szelleme donto. minel erettebb. 01cso. Hiba lenne azonban azt gondolni. 'a szerkezetOkbenhasonl6feJepitessel ® Faban szegenyebbvidekekan kialaku~ a tamszel1<ezeruapites (magukban tdl6 oszlopok. ® Bizanol epitomesterek 1400ewel ezel6tt derekszogii alaprajzra epftettek a Hagia Sophia boltiveit... az epitmeny szerves egyontetuseget.. A tenmesk6b61 val6 epitkezes tisztara munkalt mOkovekb61 keszOlt keretezeseket kivan~39. fflzvessz6vel es hasonl6 anyagokkal fedibe A ® Hasonl6an epiti tel az eszkim6 is nyar. Egyszer minden epitesi m6d megtalalja teljes kifejladesenek hatarat es azutan csupan tovaob tlnornltlak. a gyarak es a hatalmas epuletek szamara mar sikerCiltek tij. ablaksawal ® Vasbetan gombaf6demek az ablakok I<i:izijttvekonyace~mokkal~40.old. pontosan ugy mint ahogyan a satrakban a falisz6nyegeket a sarkokban osszecsornoztak. amely uj epftoanyagok eseten legel6sz6r ezekre lesz alkalmazva. as olcs6n feleplthet6 '12' A tablas epftkezesm6dban a haz a ® Szagell fabardazatu epOlet....kat a rorraak epltettek.. ha azok klzarolaq ekszarformak... @ '. ahogyan azt a gOrogok az<D forma! alapul veve tovabb mOvallek Uhde ennek a kerdesnek tekintelyes rnunkat szentelt --71IJamelyben felteveset fa epftesm6dok eredetet Hlet6en. habarcs alkelmazasaval akaT otomza! es bollfves nyilasok is keszOlhettek .EPOLETEK MINT A SZAKSZER(j ANYAGFELDOLGOZAS EREDMENYEI BOLTIVEK h6kupola je-g. egeszen a szazadfordul6 aut6jaig. Hasorsokepp epOi teli haze.. tartalmasabb. rneqhatarozott technikai feladatainak megfeleloen. nem annyira az eredrneny. rudakoot. amelyeknek a szerkezete kivOlr61tlsztan lathat6.. --71IJegyszer bizonyft6 peldakon keresztUl igazolta.. lehet6seget ad a reszletek €IS az osszmeqlelenes tijabb klalakltasara. Kes6bb a taepltkezes k6vetkezett. Ez taplntatot. levelekkel. "nadkotesse1'. k6vekb61. Wersin. mas technika es mas felhasznalas eseten kenyszerft6en mas forma ad6dik. az"iglu' ® Az elso k6kupol8. akkor is. alacsony bejarati ajtilval f. tschnikabol es szuksegletekb61 ad6d6 formak azonos. er6s muveszek. maradand6bb a muve. ablakkent EPOLETFORMAK MINT A SZERKEZETHASZNALAT EREDMENYEI A kulturak kezdetan a fonatok. Itt a satortechnlkabol keletkezett format egyszerCien gipszbe ultettek at.lt. Itt a hasznalati targyak Kelet-Azslaban es Europaban." gazdasagosabbfodamperemmel. a !alakat szabalytalan tenneskobOl falaztak ezeket bevako~k f.. nem utols6sorban a g6r6g templom eseteben ~ CDes ®. vagy . h8z8t nyers b6rrel boritott OOlnabordakkal. 3000 €lwei es napjainkban is ugy hasonlitanak mint egyik tojas a maslkra.. adott feltetelek k6zepette minden orsaaoban es id6ben hasonl6ak.. hogy hogyan keletkezett a rrulveszi forma. nacborttassal (epitesmod Mezopotamabol) . Mas anyag. valamint ugyanezek kr. kesobb lesz ebbol tiszta. MerevitesOi az ablakmellvedekben k6· ny6ktamaszok szolgaltak ® Ezzel szemben all a tavazszerkezetes epf!esm6d egyenkent elhelyezett ablakokkal as saroktamaszoucokkal: a vazmez6ke! sarral tapasztott fUztafonadekkal kitiiltik \5' muhelyben keszuh tabl<ikb6l gyorsan. Egy epitrneny ep ft6elemeinek tiszta megjelenitese.. onuralrnat. maguk is ala vannak vetve ilyen megkoteseknek es az "id6 szeUeme" is befolyasolja aket. eltitkolnak. Ebben nekunk...... old. fa· (ban gazdag orszagaban epullek. Mi meg rna a betonban.ii?I Egy kesobbi id6ben bekereteztek a ~ nynasokat. amelyeket alai feltegla homlok1alazat takar es koszorut kepe.. hogy meg"pitsek elsO kupolruk bo~ajtasat. Az anyagb61. amely a lovas kocsit utanozta (beleertve az ostortart6t). az adott feltetelekbol kinott alaptormatol elburjanzanak. ezert az elsO k6haz j6reszt csak tet6rol allhato!!. Mtterbe szoritva a muszaki "szervezesi" es gazdasagi cel teljesfteset. epiteszeknek uj osztonzesek rejlenek. - _ beji. konstrukci6t €IS a helyiseg-osszefUggeseknek a kOisa telepltmennyel tOrtena j6 egyezteteset igenyli. a g6!ikaban csucsivek alkalmazasaval rneresz csillaqas hal6ivek keletkeztek. "akiknek van mondanivaI6juk". Atmene! negyzetb61 korbe "fOlkebol· tozalon" keresztOI. hogya varosiapOietek ~ egyre nagyobbak legyenek. celszcni. szermaval. meg akkor is. Azakivansag.amivel a jova nernzedeke tiszta formait kialakfthatja -'> ®. Sibenik) ® ® Az l-hez hasonl6 fasze!1(ezet.. csornozasi.. szovetek kotesi. Sevillaban az Alcazar nehany helyisegeben a helyisegek sarkaiban ma is j611athat6 a falak gipszb61 kesziilt . mivel a sok ablakfelOiet iranti igenytisztan megjelenik~ ®. amelyeken minden laikus lalja a faepftes alapformait.1"A\ Megmunkalt termesk6vekkel maga\!Y sabb falak epOlhettek. Ez a fallsmsres viszonylag szarna egyre nagyobb. kor alaprajzra Perzsiaban a szasszantoak (6..csornozasa". acelban keressuk a nskunk megfelelo kifejezesm6dot. de a helyesseqet igazol6 peldak .zaka Fold osszes. A kobol epOlt Iyki sfrepftmenyektol kezdve... Az idos epftmenyekkel kapcsolatban ma lsmet annak a kerdese mozgat bennOnket. _ . amely majdnem minden kulturaban az eptteszetl tormak alapiat adta. gyakran (ires forma. old. a fab61 keszitett tamszerkezetil epft<lsm6d mintajara . el6sz0r k6bOi a r6mai id6kb61 . Minel tisztabb a szellemisebe vagy a vilagkepe a muvesznek. vagy akar valami mast szinlelnek (barokk). szamtalan pelda talalhat6 erre 44 45 . 16kabelb61 keszOft ablakakkal a "WlQWann" 6sotlhonanak megfeleli:ien.. a kornyezethez illsszkedest. azonban egyeni arc nelklil. killonosen meggy6z6en a m6r epltesmodban. paradox m6don annal inkabb id6tlenul szep. Eloszor mindig a szerkezet az alapja a letesftm4fmyeknek.) negyszOg alaprajzb61 indu~ ki. ® VasbetonepOlat a kOls6falon pilh'rekkel. ---. Minden apitesznek sokkal lnkabb feladata a saiat koranak muszaki lehetosegei messzerneno felhasznalasaval mCiveszi elkepzeleselnek rneqvalosltasa annak erdekeban. ~ \. as lIanfo· nadtlkb61.. elvezetett a k6bOi keszOlt.9... fonasi technikai hataroztak meg az els6 formakat.id.

. ezekl61 fiiggetlen vekony.2UIJ-I ® korOl megje!entek az alacsony. Iin6leumburkolat. L. elektromos rnozqataso. az anyag lehetett kO.. termoszclesvilagltastl cellak. mit tat es mit erez ek6zben as mennyire kepes ezeknek az almenyeknek az anyag altallathat6 kifejezest kolcsonozni . Epfte.. nem teherhord6 valesz.Alegismertebbkonnyti. szazadban a zart naz mar alacsony kerltesek kozepen.si forrnak kimilkoznak szelesen nyitott helyisegekkel. fa vagy gipsz. szap. szabadan alii BEJARATOK VASBETON A XX. vagytoronymagb61---> @. ® az Odvozit6en kecsegteta bepillantast 1700 karOl a fal es a kapu rnarcsak ""olgalta ® A XIX.Wr. az epftteto es az epftesz k6z6tti egymasratahilas szerencseje kell. Old_al _ .. old.zr.Tl~~~·:_)r f. tak kozalt all zsufoltsaqrnentes. szazad gondolatai as erzesei kozott el.Jiiiiillillill -plnce A XX.KivOIn'illathat6acelfOdemlemezek. ugy. rovld deszkakb61 all6 padozatok 1500 1700 korul a szeles. @. Adonta kiilonbseg itt a konstrukci6bOI kiindulva forrnakeresesbsn van. uvegezeseinek as kilincsenekdiszitesei ® Az epflesi hatosaq szarnos epflmenynel megkoveleli a t(izgatl6. az epias az etetmod (ablak nelkill) eredrnenye A k6haz 1500 k6rill.hazmagb61---> c1). szazadban mar kevesebben.. etkez6 es eldter koziit1 nincsenek ajt6k. az ok5r- as letnek es a maqatartasnak. taresz nelkiili reflexios Ovegb61. Az epitmenyeken es reszeiken. (jJ)vagya nullapontban csallakoz6 !erdetamaszokkal atatarnaszton. _ -IlIJarnyekszek t'rol6 lak6szoba FUGGESZTOMUVES TETOK Az 1500 kariili fahaz tesmod (qerendahaz) a taj. eihUzhat6 faggony6k "tmikusan lepcsozottkeresztiranyu Mjak . napfany ellen veda red6ny6k a korszeruek hegy relel.. Mles van der Rohe @ 17'\ \!J 1500 koriil a naz vagy a varas korOI volt falazva es nehez kapukkal vall lezarva -tartok kombimici6jaban kOlonosen konnyu as megis szilard megjelem.. ahogyan az ember szabadabb es 5ntudatosabb. szemablakok es er6dftmenyszenJ hazak kora. han em sekkal mkabb az Ilj epflesm6d klalakltasanak belsa lenyegeben val6 szellemi elmelyDles okan.nyitattcsamokokkevesoszloppal. megfermalt hosszlranyu Mjak---> @I.. rabl6k es dernonok elleni erodftmeny.kany leherhard6 acelosztopokkal. amefynek formanyelve meg ma is az izlesekben jelen van. felszabadit6 kerete a Az.es hangszigelalest ezavatoha. Epltesz: Mies van der Rehe ® A fOggeszt6muveket nagy fesztavolsaqok athldalasara mara primi!iv nepek is alkalmaztak . M. Niemeyer @ Epile. ellentetben a vilmosi Korral. amely minden szerkezetben a kitejezenda formakat basznata. a tavhiedelmek. A mai ember szarnara a haz mar nem az ellenseg. nem csupan az anyagb61 statikai fefismerasek alapjan kiindulva. tolOablakok. hanem eroszakolatlan. szobasorok. nagy. szazadban mar nincsenek kerftesek (kulan6sen Amerikaban). sullyeszthet6 ablak (teraszuvegezes). eltolhatd falak. 46 47 . tartalmallan tormaban "dekoraci6kent" Mekesftve azokat.Wrlght 1000 k6rill a baronafalas hazakon alacsony ajt6k voltak magas kiiszobbel (ablak nalklil. csupasz oszlopokat keyes kivetelt61 eltekintve nem engedelyeznek---> @.ACEL EPULETFORMAK UJ HAz ES FORMA MINT A KOR ES AZ ELETM60 ELOUOVAROK TUKRE SZERKEZETEK ES FORMAK ® Az aoelszerkezetek allg eszrevehet6 oszlopokkal a legkOnnyedebb megjelenit9siformat teszik lehetave . szarnyas ajt6k. Donto az epitteto feladatkltuzese. onmagaert val6 Ores. iIIetve az epitmenyek vihigosabbak es konnysbbek lettek.es kiils6 falakkal epfthet6. @' Ezekre fipikusan jellemz6 a kinyul6f6demfelOJet gyamgerendakon . nyitottan a termeszet tele. Ahhoz. L.togat6t HEJSZERKEZETEK lesQltyeslthelo ablak A vasbetan lemezekkel megva16sJthat6 a fulOietmenti er6elosztas lehet6solge. hogy a 1Ozall6 anyagb61 keszlill kopennyel ezek tlsztan acelbeton epit- meg_. TERKAPCSOL6 ELEMEK A XX. szizadban vaiaszthat6 ten) heIyisagek..... HAzAK . faggesztett felOiet a clrkuszsator teteje---> @).ezet-szegmensekb61 kepezhet6 kupolak---> ®. a szeles. azonban nem mindenOtt megengedettek. szazadban szarazjarda vezet az aut6t61 a dr6tszovetbetates tukorijveg ajtoig. a hiz gondozott. Novicki. ill.z: L. nehezkiskapuk.ghl o ® Epftesz: F.z: M. taksrekos. allg lehataroltan-e @_Konnyu. ® tak . a XX. hogy a helyenvalo evszazadok osszetalalkozzanak. Deitrick @ lehet6segekkel iS4 perernqerendakhoz fiigges:ztett vasbeton fe!iile!ek gazdasagos es impressziv epflmenyeket sredmenyeznek-e @. amelyet fotocella erzeke16jeoldalra eltol as egyidejUieg bejelenti a l. @l. a feny a nytlotttet6n at jolt a hazba) ® 1500 k6rill nshez veretli kapukat aIkalmaztak kopogtat6val es mellette racsos 6k6rszemablakokat 1700 korOI kifinomultak az ajt6k aloszt6inak. keresve a neki megfelela kifejezesm6do! a mindenkori adat1 epiMszeti feladat megoldasahaz.. csunan lerelvalaszt6k. es meg is minden oldalan kitlinoen vedve annak viszontagsagait6L Ezalatt mindenesetre mindenki mast ert. kOzas parkokban. amelyeknek az lllesztese id6jarasnak ellenallo es a legjabb h6. 44. vagygombafooemekOOl---> ® rnenyekkentjelermek kilndulva. parkettas padazatok 1900 korOI a helyisegek osszenyltasahoz tol6ajt6k. as a kozben eltelt evszazadok mas alkotasain as eletmegnyilvanulasain egyertelmlien felismerheto. ekozott as a korunk mliszaki gazdasagi fejlodese kozott hatalmas szellemi atalakulas feszQI. Nemely epftteto as epttesz a 15. ® ® Epitesz: O. rnessze el6renyul6tet6kkel az acel asalumfnium epftesi m6dok terilleten alkalmazot- ®.. ® ® Epft es z: F.. A lak6ter. 1500 k5rOli kor a boszorkanyagetesek. Merevftett Epllo. KOlsO. Az ellenseg as hideg ellen ved6 falak alap1erillete azonas volt a szobak aJaplerOlelevel ® A haz 2000 karill v. sorolthejakapftesahez---> @. kiz~r6lag az alkot6i eron rruillk.. sat 1Oz<lllo epitesi rnodot.z: a. akar nagyttllnytllasi @_ Napjainkban tsmet megindult a tormak szerkezetb61 val6 leilesztese. ez kinalja maga! hejszerl<.

az epitest elegtelen segedlettel kiirjak es kezdenek. A rajzoknak a laikusok altai is erthet6eknek kelllenniOk? 10. Milyen kulonleges kfvansagai vannak az epfttet6nek muveszeti vonatkozasban? 5.-.. a behajtasi lehetosegek. telefont... nagysag szerint) 6. Mire kell egyebkent eleve figyelemmellenni a letesiteskor. 0 Egy eszakkeleti fekvesu.. nagy epitesi letesitmenyeknel (pI. meggyorsftjak a tovabbhaladast. beepitesi terv.. Megallapodasok dfjakr61 1. Az et6terv elkeszltese utan -> @ egy 3-14 napos nyugalmi idot ajanlatos tartani. Mindezek a munkak egy nagyobb csaladi haz epitesenel az ajanlatkerest61 az epltes megkezdeseig a gyakorlott epitesz 2-3 h6napos munkaidejet veszik igenybe a koriilmenyekt61 fUggoen. a terv kiertekelesehez rendelkezesre 80116 penz . Az egyes reszletekbe men6 kerdofvek es nyorntatvanyok. elhelyezes as azok viszonya egymashoz kepest. tajtervezes? 4. Milyen kiepitettseggel szamolnak becslesszeruen? 3. akiknek a vizsgalata 3-6 h6napot vesz igenybe. Ennek befejezesekent. a megbeszelesek a statikussal. hogy mihelyt az ep itesi engedely hatarozata jogerore emelkedik es az ajanlatok is rendelkezesre allnak. A nal6szobai szint a tonneszetes lej!es k6vetkeZleben 2.a kerd6fvek minden epftesben raszt vev6 szamara hasznosak lehetnek. stb. mert a kozben eltelt ido alharttja a ksnyszerkepzeteket. A megval6sftas alapjai 1. kUlso megjelen iteset iIIet6en? 9. Most megkezd6dik a terv kidolgozasa. 3000 m" a!apterO!etU telekre 4 beepitesi javaslat keszOlt. A lehet6segek ktmentesehez .-. vagy mas reszerol ki kell egesziteni? A tervezesl rnunkak megkezdese el6tt meg egyszer enqedelyeztetni kell az ep ittet6vel? 2.----.. Mekkora el6allftasi osszeggel szamolnak? 5. Milyen meglevo vagy meg epftend6 epuletekhez kell igazodnia az uj ep ltrnenynek ~ VIII. fr6gepet? IV Altalanos adatok 1. beepitend6 brutt6 hazalapterUlet tisztazasa alapjan a haz vegleges alhelyezeset kell fisztazni.. old. fgy valik erthet6ve.. Milyen helyi vagy allami kotottsegek ala esik az epitmeny? varosrendezes. Penzugyi helyzete? Fentiek Foglalkoztatottsaganak mertska? Ossztokeje? } bizalmasak! Honnet szarmaznak az lntormaciok? 2. Ebb61 no ki a tervez6 szarnara egy vazlatos elkepzeles a teljes epitmeny tartasarol es tarbell atrnoszferaiarol es az 0 elkspzeleselnek alaprajzi es felepftmenyi rneqtestesuleserol. ezek a "szUlesi folyamaf' els6 lecsapodasai. egy filigranszeru kareolat a masiknal..-- -. a fOrdoes talal6t. Van szerzodeses megallapodas vagy a megbeszelesek frasban r6gzitve lettek? III. Amennyiben nincsen korUlkerftes.- M. Az epitomunkasok munkaideje? V Epftesi feladat 1. E munka soran jelenik meg a tervezo lelki szemei elott egyre inkabb korvonalazodoan es kepszeruen az epltesl feladat.. el6zetes megbeszelest? 2. 5. Ezutan kezd6dik a helyisegek ELQZMENYEK EPOLETTERVEZES .. fgy keletkeznek a letisztult. CDt6bbszori vizsgal6das es az alapul szolqalo ismetl6d6 rneqbeszelesek itt fontosak. Ki fog nekunk nehezsegeket tamasztani? Miert? Milyen lehetseqes klhatasokkal? 8.. Korabban ki volt az eplteszeti tanacsado? 11. es 50. de egyuttal gyakran otleteket is ad azok meqszuntatasehez. de gyakran mar ez elott. --- -- ~0- --. Szukseges-e a reszletes/altalanos rendezesi terv m6dositasa? 8.. hogy az epitesi tervet minden rssztataban pontos rneretekkel es osszes reszletslvel kozvetlenUi szabad kezzel vegervenyesen megrajzoljak. a futes. a telken beluli szintkulonbsegek. vizellatas es elektromossag mern6kevel. 3. Hollett hasonl6 feladat psldakent kivitelezve? . telekvasarlashoz. rneqhatarozott. Az epitesvezetonek a mi meqhatarozasunk szerinti jogviszonyaival egyetert az epittet6? 9.as hazmagasSaga? Utcairanyok? EpUietiranyok? Kes6bbi uteak? Fak (fajta. 2. bejaras az utear61.1 keskenyek. szervezeti osszefUggeseiben es ezek szellemi hattereben torteno mely elmerules formajaban. 4. A vfzvezetek. a szornszedsaq. Kin keresztUllehetseges megszemlelni? Marelovan keszitve? VI. Ki a foterendelt jogorvoslati hat6sag? Milyen az uzletmenet? Egy panasz kivizsgalasanak idotartama? Milyen a panasziroda beallftottsaga? 7. az epitesi feladat es annak szervezesi. amikor az epftmeny mar majdnem kesz. Jobb helyiseg· kialaklt8s. 3. els6sorban lelkileg. mind az epitesi helyszfnen.5 rn-re van a talajszint felett. az autobehajt6 ss a bejarat az eszaki utcarnl Megrendeles-adatlap Megrendel6: Megrendeles: Felmerest vegzo: Masolatot kapnak: I. tapasztalt epftesz bevonasaval kezd6dik a .2000-·_·-·-· __ ·-·-_·-·_tOLltes. amelyeket egy gazdasagosan dolgoz6 epltesziroda esetleg koltsegbeeslesi nyomtatvanyok mellett segedletkent az ircdaban tarthat. mivel egy teglaepulet eleve mas lesz mint egy lapostet6s haz. az uralkod6 szelirany. Kerd6fva feladatok felmeresehez a . stb. Ki all itotta fer az epitesi programot? Kel16en reszletezett-e az? Ki kell igazitanunk. Milyen megallapodasok szolgalnak a dijmegallapitas alapjaul? 2. mert ez tavolsaqot teremt a tervhez es elesebben kihozza a hibakat. M ilyennek to nik az ugykezeles? 3.- -. Szarnunkra ki a f6 targyal6partner? Ki a helyettese? Ki az utols6 fellebbviteli fok? 4. oldalak kerd6fvei szerint.. A telek elhelyezkedese. hogy a rnegbfzast megkapjuk? Milyen lepeseket tettunk ezert ? Milyen sikerrel? fl. Verrnerseklete szerint egy odavetett szenrajz az egyiknel. vesze!yes lepesOk a halinal a kozlekedo· ben. old.-. Milyen szakirodalom all rendelkezesre ehhez az epUietfajtahoz? 5. 7. amennyiben az egyetlen helyes hazelhelyezss formalisan nem merUine fel. Vannak-e fenykepek az uj epOlet ki:irnyezeter61? (felvateli pont megjelolesevel) Meg van rendelve? 4.262. a szerzd Inforrmici6 az epfttet6r61 1. a gaz· dasagi udvarnyugatra esik. Ki melyi k kOlonleges terUiet iIIetekese? 3. de az t-esjavaslatotfopadtak el ® Ennel a beepltesnel a Isjtes a haz elott helyesen delkeleti iranyu. old. A tervezesi munkan nem szabad esszerutlenul takarekoskodni. Minden epftkezesnel gyakran azonos kerdesek kerUinek elo. k6rhazak. a foldhivata1t61 (hivatalos terkepmasolat) az elhelyezesi terv kidolgozasahoz. hogy legyen? Id6sebb vagy fiatalabb munkaer6? Mikor? Tart6san vagy id6szakosan? Mennyi ideig? 8. ekkor az epites elkepzelese mar tlsztabban alakul . Kit ajanlott az epfttet6 alvallalkoz6kent? Foglalkozas Lakcim Telefon Epftesi program A munka egy behat6 epltesj program felallftasaval. 12. de a rneqallapltasok egesz sora annyira altalanos. Ogyetlen segeder6k altai az els6 vazlatok lendUiete gyakran isrnet elvesz. oldalon es a helyisegk6nyv -+ 59. nem utols6sorban a munkatarsakkal es az epittet6vel folytatott megbeszelesek hatasara. Az epuletterv keszltesenek msqkszdese helyett azonban eloszor a rendelkezesre 80116. Hogy nez ki a kornyezet? Taj? Faallomany? Eghajlat? Egtaji iranyok? szelirany? 2. Telefon az epftesi helyszfnen? Mikor es hogyan erheto el? A kozelcen van? 6. 1. Szemelyek es cegek a szerz6desek vonatkozasaban 1. Milyen megrendelesi es vizsgalati m6dot kell alkalmazn i? 5. Az epitessel egyutt a befejez6 munkakat is mi vegyuk at? 6. kell-e eplteni? Kiadhat6-e az reklamcslokra? Kell-e keszfttetni epftesi lsrnerteto tablat? Milyen felirattal? 2. ezzel a megbizasokat gyorsan kiosztjak es a mun kat meg lehet kezdeni. szamu rneqrendeleshez: Kivanalom. amelyekb61 azonban gyakran hianyzlk a korai muvek lendUlete. kes6i rruivek. Milyen kes6bbi letesitmenyeket kell mar most figyelembe venni. Ki ellen6rzi a szamftasokat? 4. A tervez6 tapasztalataival es jallernevel gyakran novekszik a szellemi elkepzeles tisztasaqa. 5. 9. Itt nem segitenek az epittetokhoz intezett okltasok: ezen csak az epttesz gyorsabb. nagysaga. Ezutan megkezd6dnek az els6 hazterv "szUlesi fajdalmai". magassag. Az epittet6 kes6bb nyilvanossa teszi epitmenyet? 9..eljutnak az epiteszeti rajzok azepitesi felugyeleti hat6sagokhoz.. erett eplteszek gyakran vannak abban a helyzetben...-. A garizs alatta lehet a telekszint magassagaban Ep(t9sz. Kiadhatjuk mi az epitteto megbizasa alapjan kozvetienUi a megbizast? Mekkoraertekig? Az irasos meghatalmazas ehhez rendelkezesre all? 6. Id6sod6. ® Hazvaztanerve hib8kkal! Az oltoz6es szelfog6 helyisegek tul nagyok. 48 49 . Rendelkezesre bocsat-e az epfttet6 helyisegeket az iroda reszere? Ezekhez berendezest.. Bizonyara vannak szukssqes elteresek. A tervezes el6tt ismert legyen: 1. Dont6ek ehhez az egtajak szerinti taiolas.. A korabban ott dolgoz6 epitesz milyen okokbol nem kapta meg ezt a rnaqrandelest.. a tobblet id6rafordftas gondos elokeszites mellett az epftesi id6ben gyorsan megterul ismet es mindehhez raforditast es epitesi kamatokat takarft l"T)eg. a esatorna. a terepviszonyok. hogy az elotervet mar az el6zetes atbeszeleshez is bemutassuk! 10. Az alkalmazand6 epitesi m6d. a konyhab61 nines kltaklntes a bejaratra Hazterv hibaknelklil. A legkozelebbi postahivatal cfme? 5. Vannak-e helyi meghatarozottsagok az epitmenynek ezen a helyen megval6sitand6. 0.akar legyen ez csupan osztonzes . hogy . A meglev6 epuletek emelet. Fontos segedlet ehhez a kerd6iv -> 49. Milyen a ceg fejl6dese. amelyeknek mar az ajanlatkereskor kezben kell lenniuk. Az epiteshez.A MEGRENOELQ KQZREMUKQOESE A tervezesi rnunkat gyakran hajszoliak. Ez ido alatt tOrtenik a koltsegbeesles keszitese es a munkak ki irasa nyomtatvanyok felhasznalasaval ~ !Il ugy.49. Az alabbi kerd6fv a munkat megtakarit6 nyomtatvanyoknak csak egy resze. Tervez tovabbi epitmenyeket az epitteto? Milyeneket? Mekkorakat? Mikor? Vannak ezekre mar tervek? Van kllatasunk ra. es 50. Ilyen maqbeszelesek alapjan a dentes gyakran igen gyorsan bekovetkezik. folyamatos rnunkaveqzese es kielegft6 elokeszftese enyhft mind az irodaban.. 3. Becslessel kell megallapftani az el6allftasi ktiltseget a dljszamltasok alapjakent? 4. 51-58. egyseges meretaranyban es a helyiseqek klvanatos egymas k6zti vtszonyanak es az egtajak szerint megfelel6 tajolasanak a r6gzitese . A 4-es javaslat volt az eplttetM. Az epfttet6nek milyen szernelyi tulajdonsaqait kell figyelembevenni? 7. Epitesvezet6 szukseqes? . Kivel kelilefolytatni az osszes.-. 9. Egyaltalan milyen a beallitottsaga a kepz6muveszettel szemben? KUli:inoskeppen a mi munkamodszerunkhoz? 6. roviden: a konstrukei6 es kiepites rogzftese. Ezeknek a segedleteknek a beszerzese a foldmer6 mernokt61. A helyisegek iganyeire vonatkoz6 maretek mint felulet. Muvaszeti vonatkozasban ki az epftesengedelyezes felQIvizsgal6ja? Milyen a beallitottsaga? Tanaesos. Az uj epitmeny pontos eime? Kes6bbi neve? 3. A meglev6 butorok meretei. beepitesi el6irasok. hogy a "vegervenyes" rajzok es koltsegek esak akkor ksriilnek el6.!iL-0---C-~-O--O-- EPOLETTERVEZES MUNKAFOLYAMAT vazlatos felrajzolasa a szukseges felUletll egyszeru negysz6gekkent. A legkozelebbi vasotarcmas erme? 4. a meglev6 tak.6. Milyen formajuak a meglev6 epitmenyek? Milyen epit6anyagokb61 keszultek? ~ VIfI.) 3-12 h6napot.

EPULETTERVEZES KEROofv VII. Milyen egyeb szallft6berendezesek szOksegesek? KOlsa meretek. abra) szerint tortenlk. Milyen vilagftas? Aramfajta. Milyen lehetett az alapozas ? 7. magassaga. sze1l6zes-. keszpenzes fizetes kilatasba he. hoi van? 22. vazlatterv (7%). Milyen a hfv6berendezes. vezerl6berendezes? 23. Az objektum rajzi abrazolasa a kivitelezeshez szOkseges egyedi adatok megadasaval. Ajanlatok leadasi hatarideje? 11. mely helyeken? A vezetekes vfz kernlal tulaldonsaqai. Terv (meretaranyos)? 5.0 Epiteskivitelezes B A klvitelezesi szakasz feladatai 1.0 Kiviteli tarvszes 1. Milyen a helyszfn altalaja? 2. a szukseges szovepes reszekkel es anyagmeghalarozasokkal egyOtt. §. biol6giai es 6kol6giai kovetelmenyek figyelembevetelevel. c\. A 01N 1356 altaI sza" balyozott valamennyi rajzfajta elkeszlthet6 szamft6gepes program CAD (Computer Aided Design) segftsegevel.es szer· kezeti tervvel M=1 :50·t61 1:Hg. szerz6deses okmanyok) • A folyamattervezes/utemtervkeszites technikai (oszlopdiagramok. vilagitasi artarifa kilowatt6ran kent.0 Epiteskivitelezes HOAI15. fazis eredmenyeinek atdolgozasa (fokozatos kidolgozas es a megoldas abrazolasa) a varosrendezesi. •Alapfeladatok: A 3.0 Kiviteli tervezes 1. SzOkseges-e az epitkezes falvonulasl tervet elksszfteni? 12. • KOlonleges feladatok: Reszletes objektumlelras keszitese epOletk6nyv forrnajaban.ilettervezes HOAI. kapcsolt gerebtokos. * A helyisegkonyvek (= epOletkonyvek) tablazatosan tartalmazzak az 6sszes meretre (pI. Tlsztazodott a terven az elektromos csaflakozas? Az elektromos energiaszolgaltat6 altai lattarnozott kabel vagy szabad vezetek a tel ken van-e? 9. jogi. a tervezesben szakmailag reszt vev6 adalekainak felhasznalasaval. maradand6 ertekcs6kkenest (tervezesi hibalkivile· lezesi hiba) okoznak. salakfelvon6. festes?Talajvfzlezaras? Milyen tetotedes? Es6csatornak belOI vagy kfvul? 8. a szOkseges szoveges reszek· kel egyOtt. A geodeziai telrneres rendelkezesre all? Meg van rendelve? 5. Tisztazodott a csatornazasl terv? 7. fafalu.oszlopokat? Hogyan a hatarolo falakat? Valasztalakat? 10. piros. "epOlettervezesi feladatok" 6sszesen a teljes hono(lirlum 27%-a (2. a kivitelezeshez szOkseges adallal es merettel. es 4.. felszerelesre (pI. energiagazdalkodasi (pI. B. ® ·KUlonleges tervek . C Az epfteskivitelezesre vonatkoz6 irodalmi utalasok -srn A Fogalmi rnsqhatarozasok A szukseqes epfteszteljesftes feladatanak megfogalmazasa es a megfelel6 honorarium rneghatarozasa a HOAI (Honorarordnung fOr Architekten und Ingenieure. ut. egyedi tervek) * kOlonleges tervek (technoI6gia) • helyisegkonyvek 2. kiviteli tervezes osszesen a teljes honorarium 73%-a -> 55. alkot6i. kek. Vizsqalat: harmadik. Milyen telvon6 kell? Legnagyobb terhelese? Padozati vagy mellvedOritesu. oldal. §. acel.3 Eszk6zok/a kivitel i tervezes eszkozei *Kiviteli tervek . elektromos szereles. letesalt mar? Sajat tisztft6medence? Csak mechanikai vagy biol6giai tisztftas szOkseges? 19. nagyfogyaszt6 eseten kedvezmeny.. A kivitelezesi szakasz feladatai 1. §. Milyen a fUtesi m6d. mely adott esetben AVA-val (--7 alul) is bsszekapcsolhat6 (a megfelel6 szoftver adott).55. Terlehatarolo epftmenyek eseten. fenyjelz6-. adottsag-e. vlzvetell helyek a szabadban? 18.0 Epi. A HOAI maximalis mertekben illeszkedik a gyakorlathoz. pI. anyagra (pI. Milyen messze van az epftesi hely a tsherpalyaudvartol? 2.. harnutarolo. Kifrasok megkezdese? 10. meretek. rrnlszakl. Ebben az esetben ezen teljesftesi fazis megfelel6 alapfeladatai elmaradnak. a versenyeztetes el6keszftese (10%). Milyen epftesm6ddal kell az epitest kivitelezni? KOIbn6skeppen: Pincepadozat epltesrnod. halok). Wzel6anyag? Milyen idotartamu? Keszlet tarolasara: olaltuzeles. Egyes szallltrnanyokat es rnunkakat maga az epfttet6 vallal? Melyeket epftesi terOlet takarttasa. sze· lessege. azaz a HOAI szerlnli alapfeladatok megfelelnek a gyakorlatban elvegzend6 feladatoknak. pI. gazdasagi alapok: kbltsegellen6rzesi sszkozok.epuletszerkezeteketlberendezesi targyakat csak olyan mertekig abrazoljak. 1. Milyen a vtzellatas? A cso atmer6je.ny m3 fedett. Die s e I . teljesitmenyproqrarnok) • standard koltsegszamftasl norrnakonyv * teljesftmenyjegyzek-minta * a gyart6ra vonatkoz6 okmanyok 3. teljesftmeny. Milyen a hutes. valamint a tobbi. terOlete.3 Eszk6zokfa kiviteli tervezes eszkozei • kivlteli tervek • reszlettervek (reszletralzok. Milyen lepcsdszsrkezet szukseqes? Terheles? 11. milyen szlntkulonbseqqel allnak az epltmenyhez kepest? Tud-e t6bb vallalkozo egymas mellett surlodasrnentesen dolgozni? 5. engedelyezesi terv (6%). muanyag. Vegelszamolas? TEMAFELOSZTAs EPITESKIVITELEZES ~[lJ A A fogalmak meghatarozasa 1.. Tlsztazcdott a vlzellatas terve? 6. abra). tuzgatl6 vagy tuzallo? Aitozaroval? 13. Milyen epft6anyag-tarol6k vannak? Hany m3 nyitott. teljesftesi fazisok (LPH) 5-9: Kiviteli tervezes (25%). sajat aramfejlesztes. Vazlatok az epfttetavel val6 megbeszeleshez? 3. jegkeszftes? 17. EI6terv (meretaranyos) el6zetes javaslattal? 4.lyezhet6-e? Avagy milyen fizetesi hatarid6ket es penzmegoszlasokat ken figyelembe venni? 7. Milyen a melegvfzellatas? Mekkora msnnylssqek szuksegesek. 1. munkaid6-veszteseget (Oresjarat. vasbetonepftes.2 Celok/a versenyeztetss veszalyel 2. Reszletes objektumlefras kaszftese helyiseqkonyv tormalaban. Felrneresre kerOltek-e a szornszedos hazak homlokzatai? Meghataroztak epitesi m6djukat (epltssi terv)? 10. kOlbnleges feladat HOAI15. elektromos futes. uvegfeleseg? KOIs6 vagy belso Utkbztetesu? Gerebtokos. hlvatalosan lattarnozva? 4. sebesseg. § LPH 6. pI. Volt mar a telken epftmeny? Mi volt az? Hany szintes? MiIyen rnely volt a pince? 6. milyen hulladekok szamara. Keszultek talajvizsqalatok az epitesi helyen? 3. stb. Koltsegbecsles? 6. A tobbl. az egyeb a szakagat nem erint6 .und Architektenleistungen) (1. utja. paratlanltas? 16. k6z· remukodes a versenyeztetesben (4%). miiszaki. melya koltseqvetesi kilras teljesitmenyprogramjanak alapja *). El6legfizetes. apftesi hatarid6terv? 12.minden. Milyenek a statikai szarnltasok benyujtasanak kovetelrnenyei? Ki az enqedslyezett mfiszaki ellenor? Ki jon szarnltasba (kit jelol ki a epltesi hivatal)? IX. fa. EpOlet atadasa (bekb\ltozeshez keszen)? 15. rnuszakl szOksegessegek reszletes megallapf· tasa. Milyenek a beszallftast utak? Doronqfas toltesek. h8. Epftkezes kezdete? 14. Milyen atmer6ju a gazvezetek-csatlakozas? Hatasfoka.1 A feladat meghatarozasaftartalom: HOAI 15. pl.specialis szakagakkal (pI.0 Tervez6i movezetes 3.0 Versenyeztetes 2. muszaki ellen6rzes es dokumentalas (3%). dupla munka). egyeztetes szakaqi tervez6kkel. Hogyan kell klkepezni a pillereket. vonalas diagramok. zsalutablas ablak? 12. a legcsere? Mely helyiseqekben? Megoldott-e a fOstgazelvezetes. 5. melyek dragak? X. szemetegetes.3 Eszkozok/a tervez6i rmivezates sszkozel • Az AVA alapjai. ace!· vagy faszerkezetek) osszehangolva keszOlnek. A hivatalos terkeprnasolat ervenyes? Megrendelve. tertogata. a vegleges. Milyen ablak. csatlakozasi lehet6seg?Teljesftmemyterhelesi hatar. lranyvonalak. a kiviteli tervezss eszk6zei (tervek. a tsrvszasbsn reszt nem vev6 szerneiyek altal keszilett tervek (pI. teljes ftmenytarifa kilowatt6rankent? Ejszakai tarifa -t61·ig. a tsrvszssbsn reszt vev6 szamara az adatszolqaltatas kidolqozasa es rnunkaiuk aredmenyenek inteqralasa a klvltelazesra erett meqoldaslq. ara kobmeterenkent. Milyen vfzelvezet8s? Csatlakozas az altando vszetekre. mely a koltsegvetesi kilras teljesftmenyprogramjanak alapja *J. §).2 Celok/a kiviteli tervezes veszelyei 1. cseng6-. A talajvfzszint normalis? Magas a talajvfz? Mekkora a legmagasabb talajvfzszint? 5. reszlet. keskeny nyorntavu.1 A feladat meghatarozasaftartalom 2. aida!. vo. nagyfeszUftsegO allomas. hoi. meggyorsftasi lehet6segek? 8. adott esetben egyeztetes szakertokkel). tervez6i mCivezetes (31%). Milyen ajt6k? Acelkeretes. auf Grundlage der §§ 1+2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur. traf6. a terek (helyisegek) es kapcsolodasuk reszletes abrazolasa 1:25·t611:1-ig terjed6leptekben. pI. vasznazott. mekkora a f6csatorna atrnero]e? Melysegi viszonyok? Hova folynak a szennyvizek. Epftesi engedely tervek benyujtasa statikai szamftasokkal es egyeb szOkseges igazolasokkal? 7. amennyiben a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogrammal keszul.) vonatkoz6 adatot es bizonyos k6rOlme· nyek kozottalapjat kepezik egy funkcionalis lefrasnak (kbltsegvetesi kiiras teljesftmenyprogrammal. funkcionalis. acel. engedmenyes nagyfogyaszt6k eseten. gazturbina. gazdasagi. a kiviteli terveket kiegeszftik az epOletszerkezet bizonyos reszleteivel. Milyen a tavbeszeles lehet6sege? K6zvetlen tarcsazasu. egyedi tervek). pauszpaplr. falburkolat.0 Epulattervezes 2. szerint. teljes kiviteli. Tisztazodott a gazcsatlakozasi terv? 8. amennyire az szOkseges. Egyebek VIfI. kerteszeti munkak? 6.2 Celokfa tervez6i muvezetes veszelyei 3.3 Eszkoz6kfa versenyeztetes sszkozsi * BGB 'VOB (AiB/C reszei. a raci· onalis energiafelhasznalas szempontjab61). Vizsgalat a koltsegvetesi klfras teljesftmenyprogramja alapjan a kivitelez6 ceg altai keszftatt kiviteli tervek es az epftesztervek egyeztetese *). Tervezesi segedletek 1. Az epftesengedelyezes elorelathat6 idatartama? Jogorvoslasa. M{jszaki alapok 1. 2. stb. a vallalkoz6 altai ksszftett muhelytervek. szokasos lepteke M=1 :50 -> 55. Engedely. pal16tokos. vfzlagyft6 van elolranyozva? 15. 6rzese. a helyiseg vagy helyisegresz hossza. a gepek szallft6i altai kaszftett felall Itasi es alapozasi Ie rvek) a kiviteIi tervekkel val6 egyeztetese es elfoqadasa. szelkerek? 21. Elkeszrtesi hatarid6k az alabbiakra: 1. epOletterv (11%). terheles? Mivel terhelik? Bevonat. Tenderkifnisi segedletek 1. Hoi kelf benyujtanl az epitesi snqedelyt? Hany masolatl peldanyban.. *) Ez a kOlonleges feladat a koltseqvetesi kifras teljesftmenyprogramja keszitesekor egeszeben vagy rsszben alapfeladatta vallk. teljesf· tesi fazis. ellentetben a teljesftmenyjegyzekkel ellatott kalt· segvetesi klfrassal. amelyet a felszamftott dfj nem tartalmaz. Hulladekaknak es szemetledob6k? Hoi.1 A feladat mephatarozasa/tartalorn 3. t61thet6 esovlztarolo? 14. Rendelkezesre all a tslepules tsrkepe? Meg van rendelve? Torneqkozlekedesi eszk6z megjelolesevel? 3.). fOlkes. vannak·e kalonleges el6irasok a letesfteshez. 1. rendeletek. milyen tormaban. red6nybs. epOletfizikai. Epfl8sre erett kiviteli tervek? 9. Reszletmodellek kldolqozasa. koltsegbecsles/koltsegszamftas DIN 276.? Hogyan kelf szinezni a terveket (tsrvrajzkeszftesi rend)? 13. Telekkonyvi bsteklntes megt6rtent?Tulajdonlap-masolatot beszereztek? Mi all benne a tervezest erintoen? 2. a helyi tOzolt6sag tomlocsatlakozolavvlzvezeteknyomae nagyon ingadozik? Mennyire? A m3·enkenti vfzdfj. VOB/A 9. milyen id6szakokban. gazdasagi tenyez6k szernpontjabol Oogi alapok: epitesi elafrasok. retegelt lemezes. fCites-. EtafeMtel: az alkot6i. 50 51 . Mely epft6anyagok szokasosak a helyszfnen? Melyek ott kOl6n6sen olcs6k. iratrneretek. ha a feladat olyan letesftmenyre vonatkozik. stb. szokasos lep· tekOk: M=1 :20 IM=::1:10 IM=1 :5/M=1: 1 . szo· kasos leptekOk M 1:50 a szakagt61 fOgg6en. ® *Resztervek (= reszlettervek. Van-e ipari vagany az epitesi terOlethez? Normal nvomtavu. azok vizsqalata formai. tomeqtartozkodasra alkalmas helyekre vonatkoz6 iranyelvek: mCiszaki alapok: a technika es az epft6mCiveszet elismert szabvanyai. Kifogastalanul meghataroztak-e a geodeziai terv szerint a kiindul6 rnaqassaqi pontot es rneqieloltek-e azt eltavollthatatlanul? 11. 15.1 A feladat msqhatarozasa/tartalorn 1. Milyen a szellozes m6dja. Mekkora lehet a talajnyomas hatarfeszuitsege? 4. kivitslezesl rendeletek. A kiviteli tervszss folytatasa a kivltelezessel parhuzarnosan. § LPH 5. el6zetes megjegyzesek) * a versenyeztetesi leiras (teljesftmenyjegyzekek. padI6burkolat). gumiutk6z6vel. A munkatarsakkal val6 megbeszeleshez keszitett vazlatok? 2. pal16zott utak szukseqesek-e? 4. teljesftesi fazisok (LPH) 1-4: el6keszft6 szakasz (3%). alapfeladat HOAI15. Milyen sziqeteleseket kell eldiranyozni? Hang ellen?Vfzszinlesen? Fugg6legesen? Rezgesek ellen? Hosziqeteles? Vfzszintes? Fugg6leges? 9. papfr-osszesajtolas? 26. oldal ®. feszUftseg. A nem megfelel6 kiviteli tervek tobbsk kozott anyagveszteseget (hianyp6tlas.2 Celoklveszelyek a kiviteli tervezssben A kiviteli tervek celja az epOlet zavartalan/hiMtlan kivltelezese.6posta? 25. szikkasztas lehetseges·e. selejtkepzades). a kivi· telezesre erett megoldasig. milyenek a kirakasi lehet6segek? 3. legtelenites? 20. emel6gep font vagy alul? 24. szaniter. DIN-szabvanyok.

utalas az ervenyes 01N-szabvanyokra (mOszaki kivitelezesi rendelkezesek). • Az epftmenyekre vonatkoz6 standard koltsegsziimitasi normakonyv (StLB) segflseget nyujt a k61tsegvetesi kiirasok elkesziteseben (eredmenye: tomor. Atadas utani bejarasok. . muszakilag kifogastalan. a kiviteli tervekkel es a telrasckkal val6 megegyezas szampontjabol. § 8+9 feladattazls szabalyozza. 7: A kockazat megosztasa. § 4.epitesi folyamat tervezese a projektmanagement m6dszereinek alkalmazasaval (emberek. tender es szerzddes szerkezetere es felepitesere vonalkoz6 lranyelvek. funkcionalis. a reszvetel. §. oldal @. elengedhetetlen adatok. esetleges kiegeszit6 muszaki szerzQdeses feltetelek. 2. ~ 56.) i!letve cfm (szakaqra vonatkoz6 osszefoglalas) szerinti csoportokba lehet osztani es el6zetes megjegyzesekkellehet ellatni ~ 56. 15: 6raberes munkak. epit6ipari elektronikai egyesOleti bizottsag GEAB. 637: A garancia szerzodeses kizarasa. sto. Karbantartasi es gondozasi utasftas keszitese. 4. A karbantartas es gondozas ellen6rzese. amely vitat. 640: A megrendel6 atvetell kotelessage. egyes tetelekre vonatkoz6 standard szovegelemek kozlesevel.segedeszkoz6k az egyertelmu. 650: Koltsegbecsles.3 Eszkozok a versenyeztetesben *A Ptk (PolgariT6rvenykonyv) elter6 megallapodas hianyaban szabalyozza az epitesi szerz6desben (munkaszerz6desben) az epittet6/epitesi vallalkoz6 (megrendeI6Ivallalkoz6) kozotti jogviszonyt. Az aianlatok vlzsqalata es ertekelese reszfeladatonkenti arszlnt felallitasaval a 6. gepek. oldal ®. * Alapfeladatok: Az objektum kivitelezesenek ellenarzese az eprtesi engedellyel vagy hozzalarulassal. az egyes alkalmaz6k re910nalis normakatal6gusai (RLK) 800-899. Ajanlatkeres. megfelel6 mennyisegben. 02: szOkseges kiegeszit6 adatok. 8: Felmondas a megbiz6 reszer61.VOB/C (DIN 1830018450) = Eprtesi munkak altalanos muszaki szerzodeses feltetelei (ATV) Tartalma: (megallapodas eseten) az egyes szakmak (pl.mint a versenyeztetesi dokumentumok reszei . pI. 641 : A dijazas esedekesseqe. Elszamohis . a megallapodas az altalanos uzletl teltetelek kereteben is lehetseges.sa a megfelel6 id6ben.. § 1.®. hianyossagot.kfvanjak alkalmazni. a feladat leirasa. Kozos felmeres a kiviteleza ceggeL Az epitesi munkak atvetele a tarvszesbsn es az ellenorzesben reszt vev6 szakaqak kepvisel6ivel egyOttmOkodve. Az objektum atadasa a sziikseqes okmenyok esszeannasar es atadasat is beleertve. az ajanlattev6. A VOB 3 reszre tagol6dik: . 18: Vitas esetek.kOlonleges" az "altalanos" el6tt ervenyes ~ 56. Fontos segedeszkozok: a kOlonb6z6 eljarasu folyamatterv technoI6giak/OtemtervtechnoI6giak. a feladat fajtajalmerete. KOltsegellen6rzes. A kOltsegvetesi kllrasok . stb. ertelmaben megfogalmazot! rendelkezesekre vonatkoznak . a HOAI 15. ellen6rzese es bejegyzese. Az atvetel so ran rnegallapitott hibak kikOsz6boiesenek ellen6rzese. epitesi napl6. A tisztazatlan. az arszint meghatarozasaval *). Ezzel k6dolhat6k az egyes szovegek (az 5 szovegcsoport sz6vegelemeinek varialhat6 t}sszetetele. ~ AGB-torveny 23. hatarid6k. amely garantalc ja a kiviteli terv veghezvitelet polgarjogi keretek koz6tt. Szamitasok ellendrzese. nyelv. elszamolas. KOIonboz6 Otem-. az epites kesedelmet. 643: Felrnondas a vallalkozo reszerol. 639: Az elevOles megszakltasa as nyuqvasa. specialisan az epitesi szerzodesekre megfogalmazott feltetelek. 645: A megrendel6 felel6ssege. § szabalyozza. Id. 651: Gyart6i szallltasi szerzodas ~ 55. oldal. A 631-651 paragrafusok tartalmazzak a munkaszerz6desre von atkoz6 el6irasokat Cimek/tartalmak: 631_ §: a munkaszerzades lenyege. oldal @-@. Teljesitmenyprogram . amelyek a feladat definici6jat szolgaljak (a VOB kiegyensulyozottsaganak zavarasa nelkOI). kezelesl utasltas. amelyek az egyertelmO zar6rendelkezesekhez a legt6bb eselben nem elegend6ek. §/3-9 ) . szamltasok). atveteli eljaras megallapltasa. stb. garanciak. cel: a koltsegvetesi kifrasokra vonatkoz6 egyseges standard szovegek alkalmazasa az epftaiparban az osszes nemet tartomanyban). valtozatlan ajanlatra vonatkoz6 megbizas reven epitesi szerz6desse valnak_ (Az epitesi szerz6des szabalyozza a kiviteli terv veghez vitelehez szOkseges m6dozatokat: pl. 3. felmeresek es levonasok). amelyek a garancialis igenyek hataridejen belul. versenyeztetes. 6+7 teljesitesi fazis. A teteleket laza csoportokba (epftesi OtemeklszakaszoklkeszOltsegi fokok.2 Celoklveszelyek a tervez6i mOvezetesben A tervez6i mCivezetes 2 t6 feladatot celoz meg: . 17: Biztositek. Meg kell k0l6nboztetni az alabblakat: . tehat a .. 635: Nem teJjesites miatti karterftes. o Alapfeladatok: A mennyisegek es teljesitmenyek mint a koltsegvetesi kifras alapjainak klszarnltasa es osszeallltasa a szak8gi tervez6k adatainak flgyelembevetelevel. 52 53 . hianyos okmanyok olyan rossz epitesi szerz6deshez vezetnek. Alternativ koltsegvetesi kltrasok keszttsse elkulonftett teljesitmenyegysegekre.koltsegvet8si kifras teljesitmenyjegyzekkel (VOB/A 9.kivitelezestechnikai elairasok (adott esetben DINszabvanyok) a "standard kiviteJ" iranyaban. csokkentessel. Az altalanos szerz6deses felteteleket. Az elkeszult szerkezetek ellenorzese es reszletes korrekturaja.0 Versenyeztetes (tender el6keszitese/k6zremukOdes a versenyeztetssben) 2_1 A feladat meghatarozasaitartalom. tervez6i rrnlvszstes/dokumentacio) 3. athatol6 epOletszerkezetek el hatarolasa. A vallalkozasba adas megtortenhet. • a VOB (epitoipari munkak vallalkozasba adasara vonatkoz6 eloirasok) kOl6nleges forrnakat nyujt (allentatben a BGB altalanos kijelenleseivel).0 Tervezoi muvezetes (rruiszaki ellenorzes. az anyagokrafepOletszerkezetekre vonatkoz6 "standard" el6irasok (DIN-szabvanyok. kOlonleges szerz6deses feltetelek. Koltsegek megallapitasa DIN 276 alapjan vagy a lakasjogi szarnltasl jog szerint. Utemterv (oszlopdiagram) keszftese es ellenorzess. §: Dijazas. oldal @. Az objektum figyelemmel kiserese. 10: A szerz6d6 felek felel6ssege. 110-12. 648: Biztosfteki [elzaloq az epltesl telken. amelyek a megfelel6 feladatkorokhoz rendelhet6k (a feladatk6r6k korOlbelOI megfelelnek a VOB/C szerinti munkanemeknek). . A tervez6i rrulvezetes szakmai reszvev6inek koorclnalasa. "eloz6tes megjegyzesekkel" (kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. A rmiszaki lelrasok (az epftesi feladatok attoqo abrazolasa) kiegeszitik a teljesitmenyjegyzeket es teszik azt teljesitmenyprogTeljesitmeny-jegyzek . VOB/A 9_ §. Jarulekos feladatoklkiilonleges feladatok . standard szam) ~ 56. 647: A vallalkozo zalogjoga. 12: Atvetel. BGB §§ 631-651. szovetsegl normakatal6gus (StLB-DB) 400-499. de legkes6bb az epitesi feladatok atadasal61 szamitott 5 even belOI lepnek feL A biztonsagi eszkozok atadasaban val6 k6zremOk6des. es 7. ervenyessegOk sorrendje a k6vetkez6 (~ VOB/B 1. oldaL @. stb. EPITESKIVITELEZES ~[!J A versenyeztetesi tevekenyssq osszesseqeben ldealisan alkalmas szamltoqepes feldolgozasra (sz6vegek. elszamolas mint az AVA (= kifras.amely sem rendelet. Az objektum igazgatasa.EPITESKIVITELEZES ~[!J 2. ha ez a tevekenyseg a mindenkori tartomanyi jog szerint IUllep a 8. 4: Kivitelezes.VOB/A (DIN 1960) = Epitesi feladatok versenyeztetesere vonatkoz6 altalanos rendelkezesek Tartalma: a kiiras. kimerit6 megfogalmazasa reven a kesobbl epftesi szarzodss alapjat kspazi ~ 56. rendezest. a tenderdokumentumokba val6 betekintes lehet6segenek megadasa [a palyazatok bontasanak helyenek. foldmunkak.). mennyisegenek meghatarozasa.ellenorzes. olda!.) feladatainak szabalyozasa egyseges osztalyba sorolas alapjan ~ 55.1 A feladat definici6jat!tartalmat a HOAI15. Felszerelesi es leJtarlislak keszitese. dijazas. + iratok. 14: Elszamolas. ): koltsegvetesi kiiras. inkabb a kOl6nleges szerkezeti megoldasok reszleteinek megoldasaban segflenek. Targyalas a tender palyazoival. 644: Kockazatviseles. § 1. Az arszintek felallitasa. Cfmek/tartalmak: 1. id6pontjanak] szerz6desk6tesi es kivitelezesi hatarid6k megadasa. nem mondhatnak ellent az altalanos szerz6deses felteteleknek) kell kiegesziteni az AGB-torvenyek teljes korO alkalmazasa mellet! (a VOB 'mint "egesz" kiegyensulyozottsaga)_ A kiegeszit6 rnegallapodasok fajtai ("eI6zetes megjegyzesek"): . 16: Fizetes. Osszehasonlit6 koltsegattekintesek keszltese a tobbi reszt vev6 szakaqi tervez6 adatainak kiertekelese mellett. Allapotfelmeresi tervek keszitese. A versenyeztetesben reszt vev6 szakagi kozremOkod6k feladatainak osszahanqolasa es osszeatlitasa. plusz k61tsegeket idez e16. 3. ®. 633: A vallalkoz6 garancialis kotelezettsege. 649: Felmondas a megrendel6 reszar61. ellen6rzese es bejegyzese. sIb. o. oldal. Az egyseges (standardizalt) k6d lehet6ve teszi a szamit6gep segitsegevel vegzett racionalizalast (standard k61tsegszamitasi normak6nyv.®. . illetve annak jogos kepvisel6je alairasaval ellatott palyazati okmanyok az elfogadott.az esszeru kiegeszfta megallapodasok a VOB/A 10. @. Kozremukodes a megbizas odafteleseben. de mlntakliras mennyisegek megadasa nelkOllehetseges). melyek tartalma pI.VOB/B (DIN 1961) = Epitesi munkak kivitelezesere vonatkoz6 altalanos szerzddeses feltetelek Tartalma: olyan. a megfelel6 helyen). . pI. a hianyossagok megallapitasa celjab61. ha arr61 meqallapodas tortenik. Vlzsgalati jegyz6konyvek. A tender okmanyainak osszeallitasa minden szakteruleten. 9: Felmondas a vallalkoz6 reszer6l. 5: Kiviteli hatarid6k. anyagok rendelkezesre allB. Az adatallomany el6keszitese a szamft6gepes adatkezeleshez_ A k61tsegek kiszamitasa es megallapitasa a k61tseg irfmyertekeihez. Epitesi napl6 vezetese. 2. szerz6deses feltetelek. A szakagi tervez6k koltsegvetesi kifrasainak osszehanqolasa es koorcinalasa. 2: Dijazas. rovid szoveg/hosszu sz6veg.. min6seg. 636: Kesedelmes teljesit9s. A kiirasi mintak lehet6seg szerint sok szoveglehet6seget tartalmaznak (szoveg kepzese hUzassal). iIIetve Epit6ipari feladatok versenyeztetese. vizepit8si standard normakatal6gus (StLK) 200-299.a t8nylegesen elvegzett teljesitmenyek megallapitasara vonatkoz6 elszamolasi el6irasok (elszamolasi egysegek. A bearazott. tsllesftesl fazlsok varhato resztvevoivel egyOttmOk6dve. Feleles epitesvezet6kent val6 tevekenyseg.. 634: Hatarid6 meghatarozasa elutasitasi figyelmeztetessel.a VOB "Iehetseges rendelkezesei" egyertelmOen tlsztazzak a sziikseges kiegeszit6 megallapodasokat.vagy atalanyarai alapjan. a megfelel6 el6irasok betartasa mellett (~ (Nemet Sz6vetsegi) Polgari Torvenykonyv. ezaltal osszesaagukben igen b6 lartalmuak. 632. oldal @. vlzsqalata es ertekelese kOlonJeges kovetelmenyek alapjan.a bearazassal (ajanlat) es a megbizassal (vallalkozasba adas) az epitesi szerzades alkot6reszeve valnak. ilLtetelszammal ellatva) ~ 56.kOlon dijazas nelkOIvegzendo jarulekos feladatok (fa feladat a kifras szerint) fajtajanak." 2. hianyp6t1as. pl. felmeres. Ervenyessegi tartomany . @.a lehetseqes kiegeszit6 rneqallapodasok olyan rendelkezssekre vonatkoznak. 1. tartalmazza a kiegyensulyozolt szarnlaju. A leirasra vonatkoz6 utasitasok . • A telJesitmenyjegyzek-mintak hasonl ftanak az epitesvezetesi konyvekhez (el6dje StLB). A tenderterv adatainak a kiviteli tervekkel val6 esszekapcsotasa megfelel6 CAD-szoftver (Computer Aided Design) segitsegevel lehetseqes.a kesz feladatra vonatkoz6 msrtskado feltetelekfk6vetelmenyek (alaki. 5. Az objektum belarasa a kivltelezo ceggel szemben tarnasztott garancialis igenyek elevOlesi hatarideje el6tt. A standard szovegelemek 5 hierarchikus sz6vegcsoportba tago16dnak. Ha a szerz6des alkot6reszei egymashoz kepes! ellentmondast hordoznak. oldar. valamint a technika altalanosan ismert szabaIyainak es az ide vonatkoz6 el6irasok szempon'[abol. K61tsegbecsles DIN 276 szerint az ajanlatok egyseg. 3: Kiviteli dokumentaci6. Kivitelezes . A VOB/A rendelkezesei ajanlasok (maqanepfttet6 eseten). • a feladat lefrasa az epitesi munka egyertelmO. . rnennylseqe. teljesitesi fazis alapfeladatain.egyedi tetelek tslsorolasa (tstal = egy reszfeladat leirasa fajta. 646: Atvetel helyett befejezes. 638: Hovld elevOles. de k6telez6ek kozjogi epit!et6 eseten. . • A klfrasok gyart6ra vonatkoztatott dokumentaci6i kiegeszit6 Informaci6kat nyujlanak. ha a definialt feladatokra (= tenderokmanyok segitsegevel. amelyek a megfelel6 BGB-szabalyozasokat hatalyon kivOI helyezik. munkak 100199. rmiszaki.2 Celoklveszelyek a versenyeztetesben A versenyeztetes celja olyan szerz6des keszitese. stb. k6mOvesmunkak.min6segi feltetelek. oldal @l. ertekcsokkenest. k6ltseg.iIonleges feladatok: Teljesilmenyprogrammal ellatott koJtsegvetesi kiiras keszitese az epOletkonyvlhelyisegkonyv alapjan 0). Garancialis hatarid6k telsorolasa. Az objektum rajzi abrazolasanak es szamitasi eredmenyeinek szisztematikus 6sszeallitasa. VOB AlBIC reszei) ~ 55. 13: Garancia.) a vonatkoz6 arak rendelkezesre allnak ~ 55.es kapacitasi tervek keszftese. ~ 0. 5. A koltseqvetasl kiinis meqhatarozasa feladatkoronkenti teljesitmenyjegyzekkel. Az epitmeny es az Ozemi k6ltseg--haszon elemzes ellen6rzese. az epitesi feladat kivitelezesere vonatkoz6 altalanos mOszaki szerz6deses feltetelek (VOB/B). 01: altalanos. ~ VOB/A 9. 542: A megrendel6 egyOttmukodese. o Ki. kOlonleges szerz6deses feltetefek. Malanos zaradek: "Az anyagok es epOletszerkezetek szallitassal. hivatalos engedelyek). dimenzi6 szerlnt. sem torveny . lerakodassal es raktarozassal egyOtt ertend6k. Nr. mennyiseq. §: A munka fajtaja.). Az epft6ipar tovabbi standardizalt feladatsz6vegei a kovetkez6k: Ut. sokoldalu szakmai es jogi probiemaju/k6veteimenyO epttesi szerzodest (~ AGB-torveny). olda!.koltsaqvetesl kliras teljesitmenyprogrammal (funkclonelis lefras) FLP. Azon hiMk kikOsz6boiesenek ellen6rzese. Ha a felek a VOB-ot . kimerft6 tartalmu lefras keszltesehez (Nr. teljes korCiszoveg) az olyan. a versenyeztetes fejezetet) teljesse tetele ~ 57. pr. esetleges kiegeszit6 szerz6deses feltetelek. 6: A kivitelezes akadalyoztatasa es megszakitasa. Minden sz6vegelem szamozva van. Az ajanlatok vizsqalata es ertekelese a teljesitmenyprogrammal ellatott koltsegvetesi kiiras alapjan.as hidepitesi standard normakatal6gus (StLK). Hatosaql atveteli aljarasok kezdernenyezsse es az azokon val6 rarnrna. Ajanl6k: a kiad6k ~ 56. ebben el6zetesen meg kell allapodnl (B/C resz. 3. valtoztatassal. gazdasagi) lsmertetese a reszteladatok reszletas abrazolasa nelkOI (eltentete: teljesftmenyjegyzek egyes teteJekkel.) Az epitesi szerz6desben (ezzel egyOtt a palyazati okmanyokban is) atfog6anlteljes k6ruen el6zetesen tisztazni kell a szerz6d6 felek k6zotti lehetseges velemenykul6nbsegeket es szabalyozni kell a kolcsonos kotelezettsegeket. 11: Kolber. a hibak megallapitasa. Anyagoklepiiletszerkezetek . • Kiilonleges feladatok: Fizetesi Otemterv keszitese. feladatkor szama + az egyes sz6vegreszek szama .

•. § a kockazat msposztasa 12.. 22. N h a . :EszlrichmunMk Aszlallburkolasi munkttk Aszta!osmvnkak Parkett.4) ( WBS--ua.l! aorazolnl.) bevonasaval a kUlonboz6 tolyamatok fOgg6segi viszonyai abrazolhat6k. Eredmeny = leghosszabb ido (kritikus ut)/projektvegpont FZ (n). 2. § felmondas a megblz6 r&szero! (Nr. § kiv~elezes (Nr.) H 3.) 6. . 6 7.16terv is lehetseges. 5.36 L l L 2. alkalmazhat6 eszkozok.-keszL'llekcsatlilkozO dODCZ PA-potenc:1aH::tegyenr{ll!s SCli-kspC. PERT) a csom6pontokhoz esemenyeket rendeL A vektorok az alrsndszesl viszonyokat tukrozik.'. alagutak. t• . 3. 3. . B+Cr~sz (RI DIN18314 Torkr. • A folyamattervezes/Otemtervkeszftes technikai a kovetkezo..-I. § szavatossag (Nr. A kilrasok (= a tolyamatabrazolas listai = meghatarozasl listak) segitenek az oszlopdiagramok keszfteseben es lehet6ve teszik az elofr! ertek-tenyleges ertek osszehasonhtast.47 N STD PA we - - 24 W 304 konJiha.. Az esemenycsom6pontos hcil6tervezesi eljaras (Programm Evaluation and Review Technique. Az oszlopdiaqram hatranyal: egysegesites. 642. (:$atom~si m!Jnk.itemterv konzekvensen el van valasztva). nyugvas) § atvetel § a dijazas esedekessege § a megrendel6 k6zremak6dese § felmondas a vallalkoz6 reszer61 § kockazat § a megrendel6 lelel6ssage § atadas helyett be1eiezes § valialkoz6i zalogiog § epftmenybiztositasi ielzalog § a megrendel6 felmondas] joga § k61tsegbecsles § munkeszallftasi szsrzodes ® Kiviteli terv Forras: Mantecheff: "Bevezetes az eprtesi ilzerntanba" (Einfiihrung in die· Baubelriebslehre). az elrendezesi viszonyhoz 0 idotavolsag rendelese vektoros folyamathaloban) abrazoliuk ~ 58. CPM) ~ 58. (RI DIN18313 Szadlalaz:lszaggyalval6 A. "dummy". szavatossag ® ijoszefoly6 Reszletterv !epit<lsiszorz6dols! ~eg~zas 1_.lI'beszer6 keszOlek SID-dugalj ZWE WA WI3 WC SP TAD SPA 1 7 fGrd6iWC 3. A kOlonboz6 MI6tervezesi m6dszerek el6nye/MtranyaJaikaimazasi terOletei: az elore szervezetl." klvtelezes. 1.3 alatt tlsztaztuk.pites 1_Fold. v~latterv LPH 3 opOlon. § biztositeknytljlBs! H3.(msnnyiseq) Idodlagramok a koordinatarendszer egyik tengelyen (amelyik az epltesi feladatt61 fOgg) az (valasztott) id6egysegeket. A csom6pontok a folyamatok kezdetetfvegeredmenyet abrazoliak.. koltseg.6) H7. utak. N 6. 649. szemlelete~.S. 3. A hal6k altalaban rendkfvOI reszletesek.n 0.. A nem kielegit6 projektmanagement. 3.363 2.) 13.475 N 4. §-ban . 646. Szerkezetepites felel6ss6g. Az id6modell determinalt (~ CPM). Alkalmazasi terOletei: kOlonleges keszitesi iranyu epitesi folyamatok (hossz. D = id6tartam. KOlonosen nagyobb hal6k keszftesere nagy seg[fseg a szamit6gep alkalmazasa (a hal6 felallitasakor ~sak a folyamatlista megfelel6 adatainak megadasaban). A hal6szamftasok egy VZ (0) projektstartid6pontb61 indulnak ki (startpont. SCH OS WIfT 3 1 B4 kOzmllbekijte:sek 2 3 5 etekJ S sza~UL taslecl'lnika 85 1 rn (~$'[ 3 ~rto!lkek S Idolgl.."'""=--~~ ~1lJ A VOBIB as a 8GB munkaszerzfidesre 6GB rnunkaszerzddes 632. sib. Az esemenyorienlalt hal6k (PERT) inkabb keret. 7. § felrnondas a vaiJalkoz6 reszer6! . az egyes reszfolyarnatok megkOI5nb?ztethetetlenseqe.~m-"""'. tornyok. A folyamatcsom6pontos hal6kat (MPM) konnyebb felepfteni/m6dositani (a lefolyas/i. MPM) eseteben a folyamatokhoz csom6pontokat rendelO nk. Hatranya: a kOIonboz6 munkafolyamatok atfedese eseten attekinthet:tlen (kOlonleges keszftesi irany nelkOli epftesi folyamatok eseten id6ben. oldal @.47 2.:lr'emClk6des a : LPH 5 kiviteli terv vonatkoz6 el61rasainak kOliinbsegei VOBIB § dijazas I 4. felrneres. " .§.. hibakhoz.3/ 2.. elszamolas tamaszkodik a tervekre (kiviteli tervekre.63 N 0.as alapozasl munkl'ik (F) DIN 18200 F61dmunkak (F) DIN18201 F~raslmunkak (RI DIN18302 Kui. nelkCrI 8. A nyiJak az elrendezesl viszonyokat jelolik. de a CPM a gyakorlatban jobban elterjedt. .es tamunkak Ace-1.6) I 4.oldal@. El6nye: a sebessegek es kritikus tavolsagok szemleltetese.4.. •. A projektellenorzes. A folyamatcsom6pontos h8. koordinalallansag nagyreszt az epftes elhuzodasahoz/tobbletkoltseqekhez vezet./ szan.oz6 doooz WA--k<ld WB-masd6kagyl6 (B. Az egymast kovet6 epitesi folyamatokat e~y~. fejlettebb.. § szavalossag (Nr.4.. § szavatossag (Nr. tejbeton e em vaSb'eton lemez 010 em ® dljazas Allahinas szerzodesss feltetelek 2. 1985.ljog BGBSS1. 643. a rnasik iranyban a hosszeqyseqeket (ritkabban epltesl mennyisegeket) abrazoljak. .utalas a 2. oldal @-@. g I L__~ J: J I LPH 6 tenderterv elkeszltese LPH 7 k(5. a raszrolyamatok egymast61 val6 fOgg6segei mint egy kovetkezo folyamat el6feltetelet latszatfolyamatokkal (nulla-osszekot6. A tolyamatvektoros halotervezesl eljarassal ksszult tervek folyarnatlistakat (egyes tevekenysegek felsorolasat a megfelel6 id6adatokkal) tOkroznek ~ 58. A parhuzarnosan foly6. A PERT + CPM geometnal modelljei vegyes abrazolashoz vezetnek (folyamat abrazolasa vektorkent.475 m' N 14.o.nem largya a VOB-nak i n I2 vallelkozas- ba adee eeren muvezetes LPH 8 tervez6i * Az AVA alapjait. Sib.16kfolyarnatlistakat tukroznek (v. oldal @.. (RI DIN18309 Sailolaslmunkak K6mUvesm!Jnkak Beton.I EPiTESKIVITELEZES ---+1 I I LPH 1 elOkaszi16 azakasz LPH 2.Jr1k$i (RI DIN 18350 (RI DIN 18352 (R) DIN 18311 Nedves fOldkiemelesl munkak (F) DIN 18353 (R) DIN 18312 Felsl{n aletti munkBk AG mUflkaszet2c'ides.000 N 48. A megfelelo szottver rendelkezesre all (tulnyom6 reszt: CPM).tengely = ordlnata) a munka egye~ lepeseit/epitesi folyamatokat. kemenyek. pI. § atadas ..67 B.47 2. a koordinatar:n~szerben fOgg61egesen (= y. kapcsclovaf - wvr -kOzponti eloszt6 WWH-m. egymast61 fOggetlen folyamatokat.tbeloom"nka~ biztosftas meHett (RI DIN 18354 IFI DIN 18355 (RI DIN16356 ® A kapcsolat f2 he~yisegmegneve:1:~se2 6 W W Az epiltel6 AGiepilesi val!alkoz6 AN k6z6tti kapeso!al 3 hasznal6 (ABT] el6t~r AN B2 helyisegmeretek 1 m no ® 2 Dl Farras: VOB C reSZ 4 elek.. § telmondas a vallalkoz6 reszer61 . ----'. terbeli osszefOggesek a diagramr61 leolvashat6k. determinalt idorendu hal6k (CPM/MPM) alkalmasabbak a leginkabb az epiteskivitelezes vezerleserelellen6rzesere (a hangsuly az egyes folyamatokon van). hibas erszamclashoz..) abrazolasa ~ 57. izel s 4. A mindenkori folyamat id6· tartarnat (kiszarnitasa tapasztaJati adatok/szarrutasok alapjan) a megfelelo (vizszintesen rajzolt) oszlop hosszavsl jeloljOk.znos ala plerilletfie 9te!. Folyamatok anaIizis9l. visszalepes. kOlonleges tervekre). Az id6modell normal eselben sztochasztikus (= az egyes esemenyek kozotti id6beli kOlonbseg rneqhatarozasa val6szinCiseg rmtasl eljarasok segftesevel tortenlk). § hianyossagok 634.t_ r====:-1 .nines szabalyozas 8. vezerleset. § oraberss rnunkak 4. csokksntes 636.abrazolasa oszlopterv/-diagram formajaban.hasznosba be nem szam>thato.69 19. tobbletkoltseqekhez.-t~.es vasbetonmunkak 'termeakcmunkak Betonidomko-munktik Aes. nagyobb szamu k6vetelmenyt abrazolnak mint a folyamatvektoros ha16k (CPM. gepprogram) ~ 57. 637. Az MPM alapvet6 elrendezesi viszonya (definici6jat~ fent) a kezd6 id6pont~k sorrendje (elrendszesl viszony: megel6z6 folyamat kezdete a kovetkez6 folyamat kezdetshez.kmanyo~ I (RI DIN 18203 Duoolasim"nk'~ (AI DIN16304 C~I~pOz. 3. egyes keszitesi folyamatok tervezese (epftssi programok).. A feldolgozott.. 651.N. lak6sz.891 WWH - - - - - DB ® 54 W - - STD DB SCH 1 TAD-te~aJcncs8tlal<.zd6-. minusz leqkorabbi id6pont -Iegkorabbl kezdesi.) 13. resz. 648.92 ~ r-----m belmagass~g m 'li no '" regkobm~lll'r IOtes L L 2. § kB. § szavatossllg (Nr. Elmeletileg az esemenyvektoros h8. tavak as lengerpartok bi.zerszeliOzes lakas WC-WC Helyisegk6nyv (rovid forma.€IS lapburkolas. A kOlonb5zo hal6zati ortentaclok (eredmenyeklesemenyek) es abo razolasok (nyilaklcsom6pontok) a halok harom f6 tlpusat adjak ~ 57. CPM) alkalmazasa eseten a folyamatokhoz nyilakal (vektorokat) rendelOnk. atv Ie 16. oldal @@@).+szer. abra.5B8 WWH zos szell6- ter szal'li- h6m6rs sz.7. --"*-~---..p~oIsimunkak I kiirasi Qkmallyok I IF) D~N 18306 Vizterenfle. az SZ legkes6bbi id6pontokat (legkes6bbi kazdas SAZllegkes6bbi befejezes SEZ) valamennyi esemenyre/folyamatra vonatkoz6an visszafela szarnolassal a prolektidd SZ legkes6bbi startlat. abrazolasat. A CPM alapvet6 slrendezesi kapcsolata (= az ersdmenyeklfolyamatok kozotti rnennylseqi fOgg6seg) a normal sorrend (elrendezesi kapcsolat: kezdd folyamat vege a kovet6 foly~mat elejehez.a vonalas diagramok: sebesseg-.3 A tervez6i rrnivezetes eszkozei a kiviteli tervezes eszkozeit az 1. 1~ 1 iii I l_g g . tervezeset. befejezesi ldopont FAZIFEZ ~ 51. de nlncs ra a gyakorlatban alkalmazott m6dszer. F.5 em cementvakclat . folyamat kezdete/vege kozOttiid6kOlonbseg). 1.3k (R} DIN 18307 Gaz. § szavatossag (Nr.rterftes. Dusseldorf. Alkalmazasi terOletek: kOl5nleges keszOltsegi irany nelkOIi.. alkalmazasi programok (szernelyzef program! re rneqhatarozott VZ (n) vegpontjat.:el serer 3013014 mm B 15 betonknszomban :.) 5. . '10M 'lvelel 1. oldal @'. az esetleges helyisegkonyvekre.si.utalas 12. lap). A terrneles sabssseqe (ido/ut meredekseqebdl). elore megbecsOlt puffe'rid6k (osszeadva) megadjak a projekt idejenek e16- em cementvakolat =.hal6k: (hal6s tervek. 635. § elszamolas I 15. akaoajyozterae. 7. 640. legkorabbi kezdesi id6pontok: FAZIlegkorabbi befejez6 id6pontok: FEZ.49. Werner Verlag. 641. Folyamatvektoros hal6tervezesi eljaras (Critical-Path-Method. ellen6rzeset szolgaljak. a kOIonboz6 folyamatok kozotti id6beli. ut. § hatarid6 megallapitasa.engedelye~esi terv EPiTESKIVITELEZES ~1lJ A rossz rrulvezetes. § kivile!ezes 9. konny:n olvashato (az abrazolas aranyos az id6vel). A folyamatcsom6pontoshal6tervezesi eljaras (MetraPotential-Method.:to$itasi ml.v{z ·C 20 "'. § kesedelmes te!iesftes § felel6sseg klzarasa § elevules (r6vid) § elevDles (megszakflas.. magassag. nem leolvashatok).) I .Melyis~g. 1. § dijazas 633." 11. fogalmakat ~ DIN 69 900. xIh I~g. resztsrvekre. 638.) WB-tali lil2jelzo kapcs. de kevesse szemleletesek (ezert: az eredmenyek. a hlanyos ellenorzes bizonyos korOlmenyek kozott nem kielegit6 kivitelszashez (nyilvanvaI6/rejtett). sib. a MI6ban fellep6 elrendezesi viszony 70-80%-a normal sorrend).ink). l I~r+ ki~~ + @ Epftesi szerz6des BGB I tende". 7.szerkezeli munktlk Szigetelesi munkak Tet6fe. 3.iOn.legkesobbi ke.s (AI DIN18205 Vlz. Lehet6seg szerint sok befolyasol6 mennyiseg (id6. 639. § Nr. a kapcsolatokifOggosegi viszonyok nehez abrazotasa (nem kritikus/kritikus folyamatok = a tolyama! id6tartama~ak valtozasa a teljes id6tartam valtozasat okozza.etiIOzjelzQ GAo. ~ fenn). az emberek (balesetek) es anyagok veszelyeztetesehaz vezetnek. A folyamat befejez6 esemenys = B folyamat kezdo e~e~~nye).47 N 15. .5cmralazatHS'I_-+_~~_-:-~~1 121MGIII 2_ -t--- klvltelezes -[ ko(:kihatvis9r~S.04 WWH ZWE STD SCH - 20 4 was GAD AAD 22 W W 404 504 W4 loggia. LUX Megjegji29sek (clmekl AAD-anMnnacsalrako:zO doboz DB-me-nnyez. Az oszlopdiagramok elonyei: attekinthet6.orsz'm funkci6 C 104 204 '" N N teriHel m' 6. 647.nines szabalyozas .es attekint6 tervezesek soran alkalmazhat6k (esemenyek = m8rfoldkovek). vfzszintesen (= X-tengely = abszclssza) az ahhoz tartoz6 epitesi id6t abrazoljak.oszlopdiagramok (Gantt szerinti oszloptervek).as vlzvezetek~epjtes kiiras [ (RI DIN 183330 (RI OIN183331 (RI DIN183332 (F) DIN18233 (RIDINl8234 (AI DIN18235 (AI DIN18336 (RIDIN 18238 (RI DIN18239 szerz6deses feltetelek + I kl'iltsegvetesi (FI DIN18308 oreneze. valamint CD A felada! rneqhatarozasa LPH 9 mflszakl eltenorzes 8S dokumentiilas 645.':D~6 SP-ObrMi SPA. a hal6s tervezesi technika eredmenyei (az Operation Research reszterOlete). szokasos m6dszereket tartalrnazzak: .. N N F 1. esemenye csom6pontkent).09 L 2. oldal mensejt :Bcelracs 6zagar. epitesi Iolyamatok abrazolasa. 650. iIIetve a GP ossz pufferid6t (GP = SZ legkesobbi id6pont . Az id6modell deterrninalt (azaz a folyamathoz konkret Idobscslest rendeli. elkez6 szelf.5. (folyamatos szamitassal) meghatarozhat6k bizonyos esemenyeklfolyamatok legkorabbi idopontjai (FZ. § kivileli hatarld6k 13..ast koveto?n k:. terben). oldal @.uasi munkak 3_ Berejeza munk3k (R} DIN 16310 Felsz{nl vlzek.ze.elagvrzfrJMs ZWE-k:en s. L szabad mere!: W 55 . Jelmagyarazat. szawloss 9 12. pelda). § kMtelezes (Nr. a folyamat kezd6 esemenye = B foIyamat kezd6 esemenye). 644..desi €IS s:zigetslesi munkak Badogosmunkak Vakolas es gipszvakolas Csempe. iIIetve az epitesi szerzddssi okmanyokra. vegpont SAZlSEZ).

02 105. Ratord. Jtjn.lok (BVB) (3) ki.. betonacellatbetonacel nelklll. 105.. Menny. J. 2.60 OM anyag: 11. VOBlB 1. vizszintes aljzal.szcroldbeton.. ""g.10 OM/·."".' OM 1 m' -re egysegar: harrninoot 70/100 T" To. §) (4) kiageszltomOszaki er6frasok (ZPJ) feltetelsk (5) altalano.. OM egysegar: harrnincdt 70/100 35. LPH 8 Menny.. bek.0 m' alaplemez kaszitese a plnceben B 10 osomoszolt betonb61 12 cm vastagsagban..gk~s6bbl kozd6ponl SEZ legkesobbi id5pootok = legkes6b'oi bel-ejazesi pont Jogi tartalom desas f. vasbetonb61.. het. kirr. _ . A feluletet a lefoly6k feli~ leitessel kell kialakitani.... burkolasl as szegelykomunkak s El6nyei: = ossz ar egy sorban @ Teljesf1menyjegyzek 037 038 039 040 041 042 043 044 - - - helyszlni bston fetmen6 falhoz aknatalhoz esatornafalhoz mel!vedhez acelszerk.) Tenderokrnanyok (VOB/A 10.12 em vastagsagban. bek.. LPH 6 + 7 EPiTESKIVITELEZES --"7U1 HOAI. pincefal. Reszletes lefras 3.~s {LB) Forras... _.. 2. § 15. § 15. o.0 m' dq/anyag/egyeb:24. 1 m~-re a) nagy a szoveg helylgenye b) nines adat az egysegar osszetetelere c) az egysegar nines megadva szavakkal egysegar ossz ar 14 13 F" ~ '" (.02 Alaplemez keszill:... 2. dij: 24. Pelda .01 Standard feladal szama. zsaluzattal/anelkul. B 5" Kiiras Vallalkozasba adas E!szamolas HOAI. oldalat a lelras els kell helyezni... Kulonleges kovetelmenyek: . A felUletet a lefoly6k fele lejtessel kell kialakitani. _ . az epft6 altai szaliftotVszailftand6 St . cm vastag. .1..1 tetel 15 menny. Az olyan teherhordo epuletszerkezeteket."' ket oldalaval dalt fal aknafal csatornatat fal tane e v «~ d. .go.) Muszaki tartalom (1) kolls.. 30 cm vastaqsaqban B 15 betonb6J ketoldalt sima zsaluzattal betonacal nelkul. A feluletet a lefoly6k fele leitessel keff kialakitani./". @ Hal6k @ Vaffalkozasba adas okrnanyal (VOBlA 17. amelyek osszef(iggnek as egy munkafolya· rnatban epOlnek.70 3748. vizszlntes beton felso slk. T. c:I' Q S. mOszaki eh3frasok (VOBIC) Epftesi szerzodes (5) altalanos szerz&l~ses (yOBlB) felM·telek Falak 1..to fB • ~ I! I 15 0 2.-b61 egy oldalon sima zsaluzattal.2110 seerzsdssee {ZVB) (2) k!llan~eges szerze- Aianlat + Felar (VOBlA 28. a Tl/048 vagy 053 alatt kerr szerepeltetni. Utasitas: az etszarnolasl utasltasok 0.60 OM/l1.. @ 35.. spftkezes hslyszlnenek takarilasa.70 a) nagy helymegtakaritas b) rnermyiseq x egysegar 3748. R6vid lelras Hatranya: a mennyiseg as az egysegar ninesenek egy sorban Gepfell"iasznalasi Otemterv 3.1 szakasz. Egyseg Egy· Ossz segar ar @ A proiskt elienorzese \ \ \ Muszaki larras Epitesi program :febr.m2/m3-enkent zsaluzat: m2 . T" T.0 m'alaplemez keszltese a pinceben B 10 cs6moszolt betonb61... 1-3.02 35. k6z6tti falhoz lepes6mellvedhez attikahoz tamtalhoz szamytalhoz ellentart6hoz tamaszhoz .2.M) bsszehasonlitas terv teny terv teny terv teny Halo szarmtasa @ 56 A vallalkozasba adas okmanyai @ Teljesftmenyjegyzek @ Szamitasl lista @ Hal6 orienlacioja 57 . § Nr. @ Kiegeszlt6 megaffapodasok @ 25 mO Munka· kleses A feladat leirasa R6vid leiras: .. § Nr. m3 felmeno kuls6lbelso/tamfal.m2/m3-enkent.· tas h/egys..llel. palda ..) Felhivas (ajanlatteteli felhlvas) (VOB/A 17.4. palde . B. § Nr. normal beton DIN 1045 B5 vastagsag 8 em beton. vasalatlan betonool...es vasbetonrnunkak) T1 T2 T3 Egys. Utprofil klalakltasa. (hely rneqadasa). 12 em vastagsagban.az egysegar es a mennyisegek lelrason belul.. baton: m3 . zsaluzat nelkul ' { -es E '" i:2 0 '" ~ . Munka· folyamat Egys. Felmeno epO!etszerkezetek.50 A standard lelras eplloelemei = = IIIIIt felvonulas foldmunkak betonmunkak I!Z22 zsaluzasl es acelmmkak c::J allvanyeplles allvanybontas Otemlerv az egyes munkafolyamalok felosztasaval Reszle!: StLB ·LB 013 (Baton.50 : Munka· Hatranya: id'eses 2.d... egyik oldalaval do!!. mellved lepcs6mellved atti!<a tamfa! szarnyfal elJenlatt6 tamasz helyszini beton @ Epltssi uternterv Teljesf1meny·jegyzek (LVZ) 045 a 1 2 3 046 047 04B - linearis proqramozas szimulaci6 A munkahelyell szarna Operalions Research Egymuszakos Ozem { h 16stervazesi lecnnika egyabek 11 21 EI6zetes megjegyzesek + tetelek .. m2/m3 felmeno kllls6/bels6ltamfal.m2-enkent betonacel: kg . fold· es bontasl munkak. 21 20 19 18 11 16 1. ·W W a 0.10 OM egyeb: '... 7. egy sorban 2. Dl Id61artam (Sh) hlid6egyseg (nap.. ..gvet".se a pmceben B 10 csornoszolt betonb61.... M'~ Miij. kollsegvetesi kilras 81 013 013 11 11 10 14 szerel6beton helysz. d6Ies. betonb61/vasbelonb61 .. lefras 105..mennyisagek as egysegarak a lsfrason kiv.) + Palyazati feltetelek (VOBlI7.ni betonja.egysegar a letrason belOI 2. K-Nr. Standard feladatleirasok gyujtamenye (StLB) I SAZ = l.'" r I I I I / Kt'ilts~9V9Msi kilras EPITESKIVITELEZES -HlJ Reszletes lelrassal Tetelszarn (OZ) 3. -hoz . _ .§ Nr..50 Napok A munka sorrendja: felvonulas. 2.70 3748. 4. § Nr.

O:sl """" ~ CPM tolyamaiorientalt MPM ..5 m ..amser (10·es alapsor) abrazolasa Prof..r.402 403.) .S 1 u.. pontosabban 1. < •••• 'H TiIIrbHct. mely modulusszamaival alapja a szabvanymeretnek es az azokb61 levezetett egyedi. horonymeret.. hogy arra a jobbra.. :t..016 m.: ...1_ =:~~:::~::: ~~51 Frtn" < •• . AV.3 Egyedi meret: az egyedi meretek (altalaban kis meretek) a szer" kezet vagy a befejez6 munkak szerkezeteinek reszleteire YO" natkoznak. Pelda: egy falaz6tegla hosszara vonalkoz6 szabvanY'1lere1 = 25 em csomoszolt betonfal vastagsagara vonatkoz6 szabvanymeret = 25 em.. az epltesvezetenek. pI. szarutak.15Gre.. 63. dummy krilikus ut 203 302 301 S 11 13 15 17 19 21 23 28 8 16 28 32 16 5 7 u.. 1 Fogalmak 1.. (MPM \10.3 48 60 7a Kapcsol6das fel.. o Dsfejezeskezdet kepcsorat (latsz6lagos foly..1 Epitesi modulus: az epitesi modulus alapmeret.rd . A technikanak a geometriai modulsorra iranyulo igenye nem engedte meg a meter tiszta decirnalis felosztasat es msqhatarozta azNZ z-es tslosztasat a 1o-es szamrsndszerben. 51..a 4 6 8 4 5 17 4 8 1 u. -. Amsrlkaban a 40 coli == 1 .w. r6viddel az els6 vilaghaboru utan szabvanyosltottak a normal szarnokat (NZ = Norrnalzahlen). a friz rnagassagat.udlfen .. 4.: szorzata es hanyadosa isrnat isrnet normal szarnok. i.. lalsz61agos folyamat EPiTESVEZETES A kit6lt6tt nyorntatvanyok melyebbre nato es latvanyosabb tiszta lntormaclot adnak a k61tsegbecsl6 lrodanak. ALAPVETQ Normal szamok (NZ) MERETEK rendszertan) SOL A normal szamoknak sok szarnttasl 1) Tetszolegesen sok normal szarn normal szarn 2) Normal szarnok egesz hatvanyal 3) A normal szamok duplaja es fele -7 (Epltesi ® Folyamatvektoros ha!6tervezesi ellaras Leptekes eljarasok Os. . Kclln·T. 1a ~G "'OM-a. teg" lak.• 1adI1 . A DIN A4 formaturnu lapok tobbpeldanyosak.t.... + 1 AV· Nr..1. . a 32"t a 31 .•.. _. Itl.dn"r'I5I . •.'i -1tfO 4== K6zeli16 Kapc..% o~ 0 0 0 esernany 1 1 m~ 5 9 0 0 2 2 0 0 0 A helyisegkonyv egy lapja 2 2 3 5 7 0 2 4 13 11 2 4 fijld-kiemeres Pl f61dkiemeles Wl fij.. befrni.. 250. A nyorntatvany fejleceben talalhatok a mindenkori helyiseg me" retere vonatkoz6 oszlopok ellen6rizhet6 forrnaban..14 10u... ••. W<lrm/lcaltt ••••••• Annalvnll SdI~nll: ••.25 pontos erteke" re e& a 7t = 3. Folyamattablazal . r . Legjobb. A DIN 4172 (rneretrend a maqasepltesben) rneqhatarozza a moduluaszamot es kiindulasi szabvanya egy sor tovabbi epitesi szabvanynak... DIN 4172 meretrend a magasepitesben (kivonat) EI6zetes megjegyzesek Egy epitmeny fejl6dese.•.. !t 1) ~ a lane jateka :Sc . stb.z...'I..sa $b $d " .. (A nagyobb 5tagu as a kisebb 20 es 40 tagli sorok ertelemszeruen iIIeszkednek be k6zbenso elonyOk van.:ck 8 16 32 40 32 40 32 32 h 'b 4c U 5 . + . $ ~ Z=0.. a meter. 31 ... -7 <D.0 Dummy -161 I-ig Legkorabbi Kezdes 2 0 2 4 8 2 Bel.. legkes6bb~ befejezes oSsz putterido ::::a tanc Jateka.. A vegen nehany oszlop szabadon marad a kOl6nleges epOletszerkezetek szamara.-.-.5"re karekltsttek Ie (a tizedesvessz6 he lye" neknincs bstolyasa a szarnra) es 125 felez6 szamat.yamat idotartama hal6terv szama legkor<fubi kezdes leg!<orabbi tetejeees leg~ee 6bbl kezde. .00 m. . valamint meretezesi. utana k6vetkez6 helyiseglefrashoz kiegeszft6 raj" zokat keszfthessunk.) 1 fA I NP Ft I VN SA I I VD NP SE FA I vo GP -7 FE SA SE GP folyematszam folyamal id6tartama haloterv saama legkorabbi kezd{.. de tekintettel kell lenniOk az egyse" ges mOszaki gondolkodasra as igy a normal szarnokkal is osszhangban kell lenni Ok. 1. btkJ. es tart6sabb fog6dzot az eplteszmeteremnek mint barrniIyen rmlszaki lelras. kulonosan a magasapttssbsn megk6vetel egy. :Schl1lcu:liNpptI •. n tt!2 'It 21< liO & * ..302 104.W2 12 0 T.... u .. .s legkorabbi befejezes legkBsabbi kezdes legkesObbi befeJezes oS$Z pufferido = a lane Jaleka fOgg6·. Tijrfw. tarnaszok.. . rneqalkotta a felezesi sort: 1000 = 500. Tehat a 10 tagu geometriai NZ-sorozat: 1. @ Folyamattablazat (CPM) vo.16. kiliGIor. amelyek fgy Franciaorszagban s6t meg Amsrikaban is ervenyesek.J".501 404. hogy valamennyi epOletszerkezettervszeruen Osszekapcsolhatolegyen. Annak erdekeben szOksegesek.q '2C'}30 1(11 ••••••••••••• .•. -!. A zavar6 kerdesek a gyakran hamis infermaciokkal teljesen elmaradnak.rneret" oszlop csak a targyak szukseqes rneretenek rneqadasara szolqal.8.. 103 102 101 104 fOldkiemeles -!61 I -ig esemany 2 . annal inkabb az azonos epuletszerkezetek..Ide kell pI. • O. a labazat maqassaqat.ALAPVETO MERETEK i ~Dj~D OJ .. ha a nyorntatvany hatoldalait szabadon hagyjuk.. . At..304 302 301. oszlopok. ~p. ~ D. A kilndulasi msrst a kontinsntalls mertekegyseg. T . . Az epitesi rnunkak befejezese utan a helyisegk6nyv kepezl az elszarnolasi munkak alaplat a fejlecben megadott mereteknek megfelel6en..__ _.zerrel =={> 10n g~".. ..0 -. pI.. Dr. az ablakdeszka szelesseget. 1000.. hogy a nyorntatvany a kOl6nleges esetekkel k6nnyen kieqeszithet6 legyen.~ ~~ ~ A kUlonb5z6 folyarnattechnilaik :au t E- dd:c:KJ 1 . -7 @ errendeaeel kapcsolat VN csom6pont elrencezest kapcsclat ... H. az ezt k6vet6 szamot. III 7 • 'a l ~ .. ~11t1' .ldkiemel~s W2 (:i"ilo-palapozels alap Pl alap Wl 4 6 8 u.. '61 )... 8..p Pl alapW1 alapW2 alap P2 osszes pufferid6'1 kezdes 0 2 bel. e~. egymasnak val6 meqteleltetese erdekeben. szerkezeti es befejezo munkak mereteinek.22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 4 8 18 28 8 16 . Adott esetben minden rubrika alatt egyet szabadon lehet hagyni..~ •.ko formainak Dsszehasonlitasa @ 58 abrazelasi r.... szerkezeti es befejez6 munkak alapjait kepezik.oIdu"Si .8 = 25 dm .4. ..31 . vegUl pedig lefCizni. 125 es a kett6z6 sort: 1 = 2...5-6t megfelel6en 63"ra ksrekltettek fel.. Az adatokat legkedvez6bb cimszavakban megadni -? a 1O..•• hnmr . tUres.16 artekekre figyelemmel 3...oldalt.:. ido altai meghatBrozott.-...) !Ii OJ normal sorrend O.••••. Epitesi meretek A gepeszettel ellentstben az epft6iparban alig van igeny geomet" riai modulsorra.. .... .•••.pitrn"ny f>2.. 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 4 8 10 4 4 6 16 8 16 26 30 16 4 8 18 26 8 16 -g I~ 301 G)~<lPCD[M)~CDm<9>mOO <€P®IAl~@Y)OO<§>@OO<@> @1l!ID<$>@)Im1<ei>@~<@>~ Mantisszak ert"k . 'VorhCl"inta cn ... 2 4 8 18 28 8 16 18 A gepek es muszaki berendszesek rneretszesenek egysegesf" tess es k6lcs6n6s..•..lag .... . 2. az ebbOl ered6 ldomsqtakarltas b6segesen kompsnzalla a helyisegk6nyv egyszeri elkeszftese" b61 ered6 taradsaqot.301 203..16 12 14u.1 .. ~ lil ~ ~1 ~ 304 t : :m ~ ~ CiJ. k6t6gerendak.4Ht .zlopdiagram Ha!6tervezesi elten- eljarasek cscmepcnt-crlentalt vcnaes diagram d!lz... . . .. r ••••• Yu-rbCott .e ~ • H{2. Fwahim -.9 kritikusul "..~ .2 .•..) 4 8 13 19 4 5 17 4 8 2 4 13 11 l."~ ~ 303 26 8 16 40 32 16 32 60 ~IL 402 betanpiller F'1 401 betonpiller W1 betonpille-r P2 lelepitmellY W1-P1 feT"pltmony PH'2 403 501 502 503 8 16 6 12 12 Jl~ 32 60 44 56 72 -g Yl-?~ g~ "'~ ~u..... Steck .att-rtlrd .6Iagcs folyamatlal D.--••••••• -- ro~amat eorezema fo..403 401.0--.I.+2 40 32 44 60 sa 48 60 o . Dj ~ EPiTESKIVITELEZES -7!lJ Reszfolyamat j {] !dopen1 idotar· lam P2 o normal scrrand l~ts. isrnet normal szarn.:. LUitu"lISl ....5..12 9 u. 16. _. lJ"'I.. 500. 1. Oz . Az epOletszerkezetekre vonatkozo. a 62..0 = 250 em = 2500 mm R 10 (DIN 323) IIK 4444 ') [] a lane jat. 2 kczdes 0 2 bef.7 8 18 9 10 12 14 16 18 20 22 24 cscmopontok SA SE FA FE NP VN VD VN VD NP FA FE SA G? SE GP --.9 . WalChlN<:UrI." .••... de a gyakorlatban el6fordul6 egyedi. 1'2.Q. RohN . vakolatvastagsag.u'l· T.t Tu ...•.nymeretek els6sorban elmeleti mere" tek. .rovid leiras Nr. Haloterv (CPM) id6tartarn 2 2 103 102 101 103 102 103. : @ . fugavastagsag. Berlin 1941 Kienzle I a mertekegysegrendszerrel: Norma! szamsor •• .. .lknopl' ••.v..•.402 303. .-. 2 4 8 13 19 8 16 26 Legkesobbi Kezdes Bel. . fclyamat nlllla·~sszekot6 v. 2·e.. 103 102 101 104 203 302 a felada11efrasa fijldkiemeles P2 ftildk1eme!es P1 f6ldkiemel~s Wl tOldklemeles W2 colOpalap ala. 250. Kienz!e szerin! 59 .1! j. 125..alapja a tervezesnek es kivitelezesnek. ezek pI. :t.•.'•.. L.~ \SV I G) A normal s. '0. hn.i:-_::... A kesobbiekben a helyisegk6nyv a szakert6 szem szamara az epites kronikajat jelenti.502 el6z6 !egkorabbi legkesobbi -m--w-oZ = 0.14. szam/end.20 18u. 0 0 0 ertekelkksl. . igy minden aida" Ion ugyanaz a sz6veg talalhato. "$dua1N".--. a lapokat folyamatosan vezetni kell.2 Szabvanymeret: a szabva. Fui-bocI 304 alapW2 303 alap P2 402 401 403 betonpiller P1 betanpll1er Wl betonpjller P2 1D 4 8 16 8 ~~:: 2b 30 16 3 1.oI6<Lls a 10-es ~. a teljes epitesi rendszer rneretezese alapjaul szolqalo meretrendet. kSon •. ablakok es hasonl6k uralkod6 aritmetikai sorara.s 2.. A .... szokasos mereteknek ezert els6sorban ezeket a kovetelmenyeket kell kieleqftenluk."'...•. falkava merete.•. illetve a" 10 == 3.... iIletve .

818 m volt. ajt6k es a fekv6matraeok rneretet is ez az alapmerat hatarozta meg. . A porosz.5 em.. vakolatlan ajt6. de a nernet. horganyzott aceltedee lecezesen vagy zsalun. B7 'I. f5demeket. 67.0 stb.50 m).5 em-t es az annal kisebb mereteket ertjOk. Ozemi. 30. ". szlntmaqassapok.5 100 eo eo 65 eo 80 90 95 90 . 0. amelyek fokozatosan kialakultak.25 m-rel. 20. stb.DDD 2. 50.. Ezeket a DIN 323 szerint az R 10 sorozatb61 kell valasztani a k5vetkezo meretekben: 2.S0D-~ 100 100 100 100 1 3 Kis meretek Kis meret alatt a 2. A DIN 4172 magyarazata Hogy a legkisebb epuletszerkezetnek mint pI. Mertekad6 a porosz lab volt.5 10 12. 16% 18 25 25 25 25 31 'I. 0. stb. 2 mm. oldal. Palda: teglahossz szabvanyrnaret =25em teglahossz nevleqss meret =25 -1 =24 em helyisegszelesseg szabvanyrneret = 300 em helyisegszelesseg nevleges rnsrst = 300 + 1 = 301 em. hullarnbadoqfedes.5 85 B7. a nevleges meret fuga nelkull epftesm6d eseten megfelel a szabvanyrneretnek.:aMJy tRR) es n-l!vleges meret (NM) legra IipOlelek esetsben.S 25 27. Egy 62. nem metrikus format (fugaval26 x 13 em) a 250 x 125 mm-ss norrnalszarn.5DO J ~ Tet6hajlasok meretsorazat alapjan.00 m.5 m-es alapmeret vonatkozik. A rneretezes mindig. 1 mm .75. b) t. Reszletesebben: -4 BOL. 66% 75 75 75 68% 75 81'1. TENGELYMERETEK az 1.st6! tagg6en 60 61 .5 15 17. tetofedest.00 m. 93% 100 100 100 100 82. a befejezesi munkak mereteit es az egyedi mereteket a ta.5 30 32. A gyakorlati k6vetelmenyeknek megfelel6en az alabb: tetohajlasokat allapltottak meg: 1:20 acel. b. 7. atteheto a 31 1/4 emes rneretevel. szintmagassagok. 12 '/. (62.blazatb61 kell venni 4.®. amely olyan d5nt6 el6ny5kkel rendelkezik.es id6megtakarftast tesz lehet6ve. A DIN 105 szerinti szabvanyos falazoteqlak fgy felelnek meg szabvanyrnerenikben a DIN 1472 szerkezeti sorozat a. .5 5 7.5 60 62. falakat. B7'/.6 Nevleges rneret. a) Tengelytavolsagok Altalanos lsrnertetes egyseges tengelytavolsagai = 2.1 A szabvanymereteket.00 m. v. A gerendak tengelytavolsaga elore gyartott tet6k ssetsn ma altalaban 125/2 = 62. 15. 6.0.-----1. Pelda: egy falazotsqla hosszara vonatkoz6 szabvanyrnaret az a1l6fuga vastaqsaqa a lalaz6tegla hosszanak nevleges merete csornoszolt betonla] vastaqsaqara vonatkozo szabvanymerat cscmoszolt betontal vastacsaqanak nevleges me rete = 25 em ALAPVETO MERETEK 4.!i:m- ® Sz:erke:zeti tipitesi s. A szabvanyosltott tengelytavolsaqok kovetkezteben lehetove valik a futornacskas daruk tarnaszkozenek egysegesitese. vagy ennek t5bbszor5se is alkalmazhat6. olcsobba tette es meggyorsftotta a japan hazepltast. 37'10 41% 37 'I. ahol a toki6i. ahol a favazas (. teton alkalrnazott habkolemszek szabvanyos me rete is 2 x 1. A tengely1avolsagok egysegesrtese rendkfvOli m6don leegyszerusfti az epfteskivitelezest.5 35 37. 40. A sorozatqyartas.* .25 = 2. esetsn a fuqamereteket figyelembe kell venni. stb.5 mm-es (nevleges teglameret).€IS ablaknyllasok rneretei.5 20 22. Ovegtablak. a 25 x 12 em-es regi. Az 1 .Pari epi.3 mm.25.5 55 57. 12'1.00 m. 8 'I.5 70 72. hataroznak meg.5 em = egy felnott ember lepeshossza -4 27. feluletkesz helyiseqek es nyilasok belmsretel.25 mm.00 m. 3.fgy rneretuk vezerfonalksnt mindig isrnetlddlk. kapukat.501 2 = 1.Faehwerk'1 epitesi m6dot alkalrnaztak. a kemeny farostlemezek. Nemetorszagban a meter bevezetese elott hasonl6 rendszer alakult ki azokon a terOleteken. pl..(NZ fugaval) rnerethez lllesztettuk. meg ferde felOletek ssatsn is a vlzszlntes alaprajzi es a fUggoleges metszosikon alapul. kett6s koreos lemezb61 es szallasepuletek bitumenes lerneztedese 1:2 lapos hullarncserep.50 m.5 em-rei. ipari es szallasepi. 1657-es nagy nizvesz utan a hazak sttlusat es rneretet a . a racskoz az 1.es vasbeton szerkezetii epuletsk.5 Befejezo munkak msrsts: a befejez6 rnunkak rneretei a kesz epuletre vonatkoznak. ablakokat.. Az6ta tfpusepuletek ezreit epftettek ezen meretrsndszar alapian. lecezett horqanylemszfedes.25 rn-es rendszermeretet vettsk at a kul5nb5zo maganeegek rendszerelvu epiteseikhez. c 2 CD Regi dan tachwerk haz. epit6anyag-.es ajtonyflasok -4 175-176.5 90 92. = 1 em = 24 em = 25 em = 25 em A pillerek tenqelytavolsaqanak rnerete altalaban 1 racskoz = 2 k5ny6k 4 lab volt _.. amelyet a dan epft6iparban meg ma is hasznalnak.25.25 m szelesek.5 45 50 52. stb.2. a konyok 62. 40 45 50 55 60 65 40 40 szabvanyrneret: nevleges mere!: 240 X 115 x 52 50 50 250 x 125 x 62. is a DIN 4172 szerint alakulnak. A tenqelytavolsaq egy bizonyos alaprneretenek meqallapltasa megteremti az egyes epuletszerkezetek meretrendienek es azok osszeeplthetdseqenek k6vetelmenyeit. 2. amelyeket a tamaszok.5 65 5 10 15 20 25 30 35 10 20 20 25 30 33'/. szarulakat. m-es tengelytavokat. pI. a falaz6teglanak az illsszkedeset a rnodulusszarnokhoz garantaljuk.250 1.00 m. A tenqelytavolsaqok az alaprneret olyan raszmsrstei. I h6dfarku CS9repteto l$ minden egyeb csereptel6 ha. 6.. ablak. a 4 anqol lab = 1.5 40 42. raktarra gyarthat6k as sokoldaluan alkalmazhat6k. illeszkedo epftoelemek es beepftendo szerkszetek egymas kozt felcserelhetok. '10 60 60 62'/. k5t6gerendakat. Az ilyen felmeretek 2. Vegsosoron a 125 a normal szamok el6nyben reszesftettje. Ez adja a tegla 240 x 115 mm-es nevleges meretet.5 i 5)(5 2 3 4 10 -2 6 'I. 50 50 50 G) Nevleges rneret as szabvanymeret DIN szerinti talaz6taglak esetsben 58 62 'I. 25.00 m..3 A szerkezeti rneretet vagy nevleges merstst fugas ep ftesi m6d eseten es a fal teluletkepzese eseten a szabvanyrneretekbol kaphatjuk a fugareszvagy a falfeluletkepzes levonasaval vagy hozzaadasaval. . szeler. nyilasok eselen: NM = RR + 2 x 112fuga = RR + 2 x 5 mm pillerak eseten: NM = RR x 112 fuga". pI. dan lab. amelyeket a BOL reszletesen ismertet -4 [Il es 0). RR .6 mm. Magyarazat Az ipari es szallasepuletek tervszeru egysegesftese azokb61 a tfpusokb61 indul ki. a beton eplt6elemek -4 72. esaknem egyenlo az 1. tart6k. stb. az ablakok. pI.iletek Ipari epOletek eseten a tengelytavolsagra a 2. Kul5nleges esetekben (szallas-~s tablasszerkezetU epOletek eseten) az alapmeret 2. k5ltseg. 80. ajt6kat. A DIN 41721. 91 2/. 2. kiveve a kul5nleges kiviteteket. 1.5 mm mm Az ipari es szallasepuleteket alaprajzukban leggyakrabban dereksz6gu raszterrel felosztlak. 1 em 8 mm. vasbeton lemezek. A geometriai modulsornak megfelel6en 10m felett az alabbi mereteketjavasoljuk: 12. Ovegsavokat. allokoroos fedes horganyzott.75 m-es kozbenso 10..5 70 75 70 75 as 'I.25 m.00 m.. 100. nyers fodemvastaqsaq. Ugyanezt az 1.5 faepuletok bitumenes lemeztedese 1:4 hullampala. a hejal!l. falazat mereta (a vakoiatvastaqsaq nelkul).0 m feletti alkalrnazasat lehetoseg szerint kerUini kell. A tenqelytavolsagokat ekkor kozbenso rneret nelkul kell6sszeadni.00 m. Az alapmeret a ken = 6 japan lab = 1. pI. Peldak: -4 BOL. megfelel6 msrst fugaval a k5vetkez6 oldalmeretaranyt adja: 250 x 125 x 62. amely a leqszelesebb k6rben elte~edt es megegyezett a rajnai es dan labbal. hejszerkezatekst es fUreszfogas tetoket 1:12. 5 mm.25 em. Tetohajlasok A tetohallas a fedes es a tart6szerkezet fajtajat61 fOgg. a szerkezeti rneretek a szerkezet meratsi.5 95 97. 4 A modulusszamok alkalmazasa 4.219 m. 1. Ertekuket szinten a ta. Valamennyi egyeb szerkezet. e es d pontjainak. 3.1A Szerkezeti maret. Fugas epltesi m6d eseten a nevleges rnsret a szabvanymsret es a fuga kOlonb5zeteb61 ad6dik. 0).2 es 1 A legregebbi epitesi rnsrstszabalyok Japanban ismertek. Az angol es amerikai rendszer szlnten 4 lab meretsn alapul.815-1 ?~%I palateto csereptet6k hajlasa es a szokasos holl.25 m-rel a metrikus rendszerbe. 1 racskoznyi aszlaptavalsaggal ® . 8. Modulusszamok Sorozat sls6sorban szerkezeteprteshez sorozat etsdscrban egysdi meretekhez Sorozal eledeorban keszreeprteshez a 25 b 2Q c 2Q d 2Q e 2Q_li f 5 9 2x5 h 4. darupalyakat as egyab szerkezeteket. 1.2 A szerkezeti meretek vagy nevleges meretek munkahezag es fal felOletkepzes nelkOli epftesi m6d eseten megegyeznek a szabvanymeretekkel..5 75 77. 60.5 mm.5 es 10.blazatb61 kell venni.I' . Ennek t5bbsz6r5se adja az 5. Tartokeretallasok eseten az alapban leva felfekvesi pont k5zeptengelye ervenyes. x 5 mm. Teglak. a eserelhet6seg as a raktarozhatosaq munka-..25 m-b61 ad6d6 rneretsorozatot 1942-ben a megfelel6 tetohajlasokkal egyOtl szabvanyosltottak . 2 em. 1. rajnai.Kiwarlho-rnodszer' szerinti randszarmsratskksl allapftottak meg.2 mm 2. Ezjelent6sen leegyszerusftette.5 = 4:2: 1. padl6felulet merete... Ebb61 ad6dnak rneretek. A tengelyek kiosztasa mindig a szerkezet statikai rendszertengelyeivel megegyezoen tortenik. 43% 50 56'/. Az amerikai g~peken gyartott epit61emezek ezert a metrikus konvenei6t alkalmaz6 orszaqokban 1.. 1. A faltengelyek tavolsaqat egesz vagy tel ken szerint rnereteztsk.Jlasa 1.50 m.iletek 1.neneket. A szabvanyos. ugyanigy a gipszlapok eseleben. falk5zepek. alta laban a tatablas epfteshez. eementlap tet6k bitumenes lemezfedess. A felsorolt tenqelytavolsaqok befolyasoljak a t6bbi epuletszarkezetet is: pillereket.

).... hanem kozeptenqelyet egy koordlnacios sikkal fedesbe hozni.H ® Nem rnodelarts zona ® Koordinaei6s pont (harom sfkrnetszespontia) ® Egyrnasra epOlo resz-koorclnatarendszerek @ ® - ~lj~tl:l l:l:lltl:l Keresztiranyban csatlakoz6. Az . 5M = 56 57 ~ ® 45"-os ettorduas alkalrnazasa alaprajzban a t 2 M segltsegevel gaz-. A koordinaclos rendszer derekszogben egymashoz rendelt sfkokb61 all.es 3Msorozat KOORDINA. ·M= t(l epUletszerkezetek lyezhet6k el ~ @.t2 3M=3oomm 6M =600 mm t2M = t200 mm el6nyben rdszesllett szarnok: nxmxM n = t.4· n. Ebb61 vezetjuk Ie az epuletszerkezetek nevleqes rnereteit valamint a fuga. tM sorozat 30-szoros verfikallsan: 5..8 a:iM 2 15 12 Valasszuk: 16 fellepo· l.!>.'1\1'~1'L I raklAr 3o·M=3oo:t9= Feliepo: t5.?. Ezzel az epuletszerkezetnek csak a helyzetet hatarozzuk meg egy dimenzi6ban. lengelyviszonyitas • --- 1. amelyek geometriai vagy rneretball tekintetben egymast61 fUggnek (pI.. lepcsofokok.. hogy a modulrendszer esetebsn meretrendrol es az epuletszerkezetek terbeli koordlnaclojar61 van sz6. valamint helyzetuket es meretaket. szerkezeti es 6kon6miai okokb61 tortent -> AZ EPlrOIPARBAN . Az olyan nem modulrendszeru epuletszerkezetek rsszere. 12M. @ Koordinaei6s slk ® Koordinatarendszer szonvnas Teflgellj'Jis2onyMs (J) Hatarvlszcnyltas. ®. Geometriai atapvetesek . hanem csak az azokb61 alakftott szerkezeteknek (lepcsokarok. negysz6g.... amelyek tavolsaqal a koorcmaoos meretek. a tengelyhez viszonyftva .@ Szlntmaqassaq: Szamcsoportok szamltasa (pI. Ezek mindharem dimenzi6ban a tervt61 fOgg6en kUl6nb6z6 merenlek lehetnek. A koordlnaclos A kombinatorika J {n... 2. m. stb. vfzarmaWrak kapC$o!6be~rJdezeS9k \~y72M18 30 I szemely~(I~ -4aM_-94M-::--:30 18 2 30 '1'. stb. CD-@' @. Az epUletszerkezetek elrendezsse a gyakorlatban egy dimenzi6ban a ket parbuzarnos koordinaclos sik kozott ugy tortanlk... . nem modula- ris epUletszerkezetel<kozepso helyzelben nem rnodularls epOletszerkezetek oldals6 helyzetben @ - Tengelyviszonyftas as rnodolarls anyagz6na OsszefUggese A kcordlnactos rendszer segitsegevel hatarozzuk meg az epftrnsnyekat es azok szerkezeteit.6. Korlatozas: horizcntallsan: 12M-sorozat korlatozas nelkOI 8M... valamint az epGletszerkezetek es epft6ipari felkeszanyaqok tervszesere es gyartasara vonatkoz6 nemzetkozl rneqallapodasokat..-r>J·M rendszer gyakorlati alkalmazasa.. Ezekb61 kell alkotni a koordlnaclos rneretekst elmslsf szabvanymereteket.....®.. szarnsorozatok) segftsegevel a nem dereksz6gCi spuletazerkezetek is rnodularis koorolnatarendszerbe iIIeszthetQk . Ennek el6feltetele. pitagoraszi) vagy tenyez6kre bontas (pI... a kritikus szammat (Krit Z) szarnltjuk ki KritZ=(a-l) ·(b-l) 55 ® 11M KritZ = (12-1\· r5-1I = 44 KOzososzto nalkGli epGlelreszmeretek komblnaclola 0 12M . .DIN 18000 ALAPJAN zo-azorosa. Alaprnodul: M=toornm Multimodul: rnxM m=3.6sszehangolas" kifejezes erthet6.3.es6Msorozat korlatozag nalkOi. A modulrendszer egy koordinaclos rendszer. Soksz6gek (pI.. pen2:llirl u]st.6. amelyt61 egy folyamalos sorozat belep. @ Mas esetekben el6ny6s lehet egy epuletszerkezetet nem ket sik k6ze rendelni. Keresztirimyban csatlakozo... ajt6k. azaz rnereteben es helyzeteben.es esatlakozasi mereteket.m·M 4·n·M Alkalmazas! pelda.CI6s MERETEK MODULRENDSZER (Kivonatosan) A modulrendszer egysegei az alapmodul M = 100 mm es a rnultimodulok 3M = 300 mm. 0 . lM-sorozat 30-82Or08. terelhatarolo epuletszerkezet. ameIyek hossz. A koordlnacios rendszer mindig objektumspecifikus.c:l. 3M-sorozal ts-szoros. Ezzel kerul rneqhatarozasra egy epuletszerkezet kiterjedese egy dimenzi6ban.75crn Karhossz: t6 x 26 = 4t6 em Valasszuk: 420 = 42 M Belep6: b = 419/16 = 28..2 em (feltetelezett fuga 1 ern) @ 62 Autopalya-vendegl6 v8zlatterve @ Elore gyartott vasbeton lepcso [ves tetoperem szerkesztosc szabaIyos poligonnal (helyszinrajz) ® Modularis poligon ® Pelda az egyes rmiszaki teriiletek osszekapcsolodaeara a modulrendszer segftsegevel 63 . pI.4·n ·m+M 4·n·M 00...7 39 51 29' 41 1 56 68 90 I 22 ~ Lasd DIN 30798-at is. @ Egy koordlnatarandszsr kul6nb6z6 szerkezetcsoportokra (pI. 6tsz6g es felezesuk) szerkesztese segftsegevel ugynevezett "kerek" epUletszerkezetek is tervezhet6k ~ 0. hogy azok a fuqareszt is beleertve es a tt1reseket figyelembe veve kit61tsek a koordinacios rneretet. A modulrendszerek segftsegevel olyan rrulszaki teruletek is 6sszekapcsolhat6k.MODULRENDSZER DIN 18000 ~m EpQletszerkezetek a koordinatarendszerben z / -: -: / V' -: -: /" A DIN 18000 szabvannyal vettek at a Nemet Szabvanysorozatba (Deutsches Normenwerk) az epftmenyek tervezesere es kivitelezesere. hogy nem az egyes reszeknek kell modulrendszerunek lenniuk (pl. szabvanyos kjegeszit6 meretek I = 25 mm. ~ ® A gyakorlatban kialakult.vagy keresztiranyban az egesz epuleten vegighuz6dnak. kUl6nb6z6 merekoordinatarandszarbsn he- szabalyalnak alkalrnazasaval egy modularls -: / /.). mely az epit6ipari tervezes es kivitelezes segedeszkoze alapjan adatokat tartalmaz a tervezesi es szerkesztesi sziszternatikara vonatkoz6an. epit6ipar. @+@.2 2 Y we" Y WCn61 ~<l.. Ezert tartalmaz a szabvany geometriai es meretbeli rneqallapltasokat.®. amely a koordinaclos rendszert teljes rnertekben ket reszrendszerre osztja.. Ezt nevezzuk hatarviszonyitasnak . reszrendszerekre oszthat6.jlr.. 27 /+. ablakok. rnlvela nem rnodularis z6na csak egy teljesen rneqhatarozott rnerettel szerkeszthet6 meg.tovabbl lehet6seget a rnodularls zonak ugynevezett k6zeps6 es peremzonal alkotjak ~@ . haromszoq.CI6s RENDSZER + KOORDINA. A modulrendszer segitseget nyujt az epft6ipari rneretek osszehanqolasaban. 0 . stb. hogy a nem rnodularis z6na epuletszerkezetenek rnerete mar akoordinacios rendszer meretezesekor ismert legyen.) -> @. szallltas) ® o. teherhord6 szerkezet. 7 ® Koordinaei6s egyenes (ket sik rnetszodese) ~~ ++. 3 34 22 2 I 22 ~~~I I 47 4a 50 Kiege8zite8 horizontalisan 51 ~ Azt a legkisebb eferenda szarnot. elektrotechnika. 50 mm es 75 mm.. homlokzati vagy valasztalelernek. -> ® A nem modularls szerkezetek elrendezesenek.4.. magastet6 r< 4 .. A korlatozas funkcionalis. atfed6 csatlakozasokhoz es illeszt6darabokhoz .g JM T lo:Ovez6Ilalato:£6 do I' JM 12 12 I I c ~ 12M T t14M h =300/t6 = tS. 6M = 600 mm es a 12 M = 1200 mm. egy ugynevezett nem modularls zonat kell bevezetni. Ebb61 alkotjuk az el6nyben raszasftendo szamsorozat korlatozott sokszorosait... 204M ~ . Ezeken lUI leteznek nem rnodularls.

Alapozasl.:. 4125. furasok (kanalas furassal/ forg6/magfurassal) rnlntavetellel (DIN 4020/4021) es szondazassal.. Ha az epites terOleten leva talajretegek tutajdonsaqairol. "'.---- o ® 64 Arok rezsusen kikepzett elekkel Az epOle! rnaqassaqainak kituzese ® Reszlegesen biztosltott arok @ Arok felso ducpall6val ® csatorna IOgg61eges blztosltasa 65 . minosftes. atlatszo. annal kisebb a hajlassz6g ~ ®.. helyzeter61 es szllardsagar61 kielegit6.. amelyek aztan kijel6lik az epulet kuls6 rneretet. MunkaterOlet. Vizsgalati eredmenyekltalajmeehanikai szakvelemeny (az epiteskivitelez6nek roviditetlen formaban tovabb kell adni).es reteqsorrenddel.BI"ProIs6!j.! .vagy alumfnium sin. ® a rezsilfe-lO!el -\ meghosszabbitasa '\..ARKOK DIN 1054.. Ezutan be kell rajzolni az epOletet a hivatalos helyszinrajzba .ap) a tervezett spmet aIapgt'idff. 20-30 m hosszu t6ml6 a t6ml6s vlzrnertek (schlauch).5 I. A szintez61eeet --7 @.18303 Ha a telek meg nines kituzve. hajlithat6. plnce padl6lf. szornszedos epftme· nyek blztosltasa zsjncrpad filldklllmll!OO.----r ~L-~~~-------------- @ Alapgodor hcaszabh ~pijl. A szondazasok a kutatasi melysegeken tul folyamatos szilardsagi/retegsurQsegi adatokat is k6zvetftenek. A rnaqassaqokat is be kell merni -> (j). A talajvizmlntak betonra val6 agresszivitasanak vizsgalata: DIN 4 030. A vlzzel t6lt6tt... Talaj (kczet-ilefras DIN 4 022.in6r (0101) BiztosftB.41224 -7 OJ Felta.ras. osztalyozas f61dmunkak szernpontlabol DIN 18 300.. DIN 4 094.QQ_ _ ----y. Ez az alapozas teljes esadjet jelenti.~ @ Alafogas metszete ~ ® ® Alapozas metszete -> (j) vizmerlek meqtemasztaa deszka ® FelGlnezet _.. Talajvizszint: szintrnerd csovek elhelyezese a furatokba es rendszeres rneresek (szintinqadozasok) . AZ EPOLET KITOZESE DIN 18196.liim akllpszat1nt@ . konziszteneia. ill Hivatalos helyszinrajz covek ® munkater A helyszfnrajz a berajzolt epUlettel ® A tervezett Mz kituzve a talken Talapajta konnyen fe/thet6 taraJ kfizepesen. nenezen fejtheto nehezan fejthel6 telaJ lalaj Re~(ihailas } 0 40 BOr.jjS . Amennyiben az ilyen tapasztalatok hianyoznak.:! reheaen Bs k6nnyan fejthet6 szikla BO° "\".MUNKAGCORCK. 4022. A rezsuhajlas a talaj szerkezetet61 fOgg: minel homokosabb a talaj. rezslllepcs6vel Alapozaskarok keletkeznek az altalajnak az alap terhe alatti. -c~o fijldszinti -padl6vonal :t. oldallranyu kiszorftasa soran.:.. vizszintesre kell beallitani es a szabad vegen alatarnasztani. Talajrnlntak vizsqalata szerncseosszetetet. SOllyedes keletkezik az alapterhekt61 vagy a szomszedos apuletekbol szarmazo terhekt61 az altalaj osszenyornodasa soran. talajvizviszonyokkal.G)-@.hll. vizsqalat. A terep k6zbens6 maqassaqait emellett mereleccel lehet leolvasni. kiterjedeser61. . az epOletszerkezet es a mindenkori teltaras fOggvenyeben kell meqhatarozni.eQc'ls) ezornszedce epillet labazalma. Az alapgi:idi:irnek nagyobbnak keillennie mint az epulet.J..Az ellen6rzes. a szabvany iranyelveket hataroz meg slkalapozasok (pontes savalapok. arriely altalaban beepltett vlzrnertekkel ellatott.. azaz a ket henger egymas melle allitasa utan lehet az egyes.Un. a munka elvegzesevel foldmer6 mernokot kell megbizni. klernalesl melysegek_~ kiemelt t6megek. amelynek ket vegen mm-beosztassal ellatott uveghengeren a vizszint leolvashat6.V .gassag o)tmag assa g (csa. A metszespontokban fOgg66n segitsegevel kell megjel61ni az epulet kQIs6 sarkait. fajsuly.gassagi cOh5pOk Zsin6rpad @ Fektet61ec Felulnezet -> ® I-". 4030.g!aIaga~1ZI10 aJa~alla lagalabb 16 x lScm va. vtzateresztc kepesseg szernpontlabol. ® o 1. ezaltal az alaptest lesOllyed vagy oldaltranyban eltol6dik. talaJfal:u:in kltaz61ec a telekhataron .q {I~pgOd4r kMlElr~1l" a DIN 4124 s:zarlnt ez tarajvfz 1 . Az epltesl engedelykerelem fontos reszel Az epitesi engedely rneqadasa utan kerul sor a haz kitUzesere a telken . . nyiroszilardsaq. -@. az alapozas alatt. Az epitesi telek es a talajvizviszonyok. Ez deforrnaoiokat es (repedesi) karokat okozhat a telmeno szerkezetekben.Qr''''~ ~~·::·~:. ~pttOOijjt. A k6rnyezetben leva rneretek alapjan kell tajekoz6dni. a reteqekbe val6 betekintes blztosftasaval (kezi/gepi f6Idkiemelessel).0.6-l sCJ:ve.18300.. 3 m hosszu fa.O.. 6sszenyomhat6sag. biztosltasa DIN 4 124.. ku16nb6za helyisegeken belOli) pontok k6z6tti maqassaqokat atvinni rnrn-pontossagqal. helyi adatok allnak rendelkezesre.~.. lemezalapok) es rnetyalapozasok (e616palapok) meretezesere.~ hi ® A haz az alapg6dorben ® Zstnorallas.i-»>: '''*~r.torna1edl. akar nem lathato (pI. valamint a valasztott alapozas viselkedesenek hibas meqhatarozasa az esetek tobbseqeben rnuszakllaq/qazdasaqllaq helyrehozhatatlan karokhoz vezet... Az alapok es alapozasl kerdssekre vonatkoz6 alapveto szabvany a DIN 1 054.tervezen lak6htlz szomesed EPITESI TELEK MUNKAAROK ALAPOzAsOK.016 (ha!lliJk:i. talajjellemz6k az alapozas tervezesehez es rneretezesehez: DIN 4 023 retegkepei anyag. Az el6iranyzott @ rnunkaarkot fakar6kkal kell megjel61ni -> ®-®. kokb61 kiindulva ~ @.go.o.si eljarns ® MeglevQ. viztartalom.s->:" Lit ill Alapgodor rezsuje a tscsuszo reszek felfogasara. az epftest megel6z6en talajmeehanikai vlzsqalatot kell vegezni lehet61eg talajmechanikai szakert6 bsvonasaval. A szamokat es melysegeket a topografia.ny IlrIlnyz.rl<ja 1-/ ._' - .em Az alapgi:id6r oldaltalanak ® lranyzokeresztek ® ma. A foldkiemeles utan kell kifesziteni a zsin6rokat a zsin6rpadra a sar.:: 50 cm -e @-®. fgy kell az epOlatet kituzni -> @.

. Az igenybevetel fajtaja: axialisan igenybe vett c616p6k. Azok atmen6en futnak le. c. Az epitesi alap megengedett terhelese) kutatofurassal vagy szondazassal meg kell allapitani a talalreteqsk fajtajat. d6ng616 eljaras vibrator segitsegevel. falszerkezet eseteben mintegy 45°.. furl Iyukakba behelyezik. berazzak.) Talajt6morito col6p6k alkalrnazasaval a dug6t kot6anyag nelkuIi. stb. helyszini vert.2. savalap -> ®._(LL ~~ I: A teherblr6 epltesi-alap szOkseg-es m~lys~ge a t~rt c6lopok eselen {DIN 4014 T1 szerint) ® ® Vasatt lerne.a m{..rtotl J~~ Alap kialakflasa elvtdaszl6 melve Uigu!asi hezagok eseten :'~~\.!isra. vfzszintes terhelesu.:..1055. a bemosott c616poket a talajba bemossak_ Megklllonb6ztetUnk olyan c616poket. melyeket el6re gyartott reszhosszakkal. epit~si gi"Jdor fa.t. kalciumktorid).80-1.. bemossak. kQl6nb6z6 szerneloszlasu adalekanyaggal kell utantolteni.:' ..1 e...~aJk::. Epit6anyagok: fa. A kopsnysurlodas itt jelentektelen.nlild6 @ kL o!Iprlmenyfuralok minimtdis m~lys~ge a DIN 1054 sz-erint LJ ~3d Colopi:is alapozas Alapfogalmak: a col6per6t a kopanysurlcdassal. ® Alapozas I'legyoldalban. A megadott ertekek nem ervenyesek a tarto szarffalakra es furt col6pos falakra. a fels6 tartornanya szabadon all es ezert kihajlasi tsrhelesnek vannak kiteve. @-@ A szelesebb alapok f1agyobb plusz feszultssgsket okoznak mfnt azonos talprryomas mellatt a keskenyak :tJ7J:7 . melyeket a taLev. Kogrer-SCheid~ng szertnt az azonos nyomasoker oS$2ektilo vonalak Qzobarak) alakja k6::zetilc5reg k6r alaku... ::t6m felDTelenek Osszemetsl6desa sullyadesvereped kepz5d esee 1jato Regl epuletek melle epnan Iv..:alap Cotopracs ~s k(i1sullyeszte·ses alapozas ~ ~ @ Lernezalapok keresmnstszetei ® 66 Egyszeru alaptest sovany betonb61 @ Slelesflau Jl!ipcsOsalap vasa~tlan b-etonb61 @ Ferde oldalu ala.vagy savalap nem elegend6 a terhek felvetelere. retegz6deset as vastaqsaqat. Az eroatvitel fajtaja fOgg az epitesi alapozastol es a c616pok adottsaqaitol..} feluloo(das. Azonnali es tartos kovesedss kvarctartalmu altalaj eseten (kavics.: ":. a csucsnyomassal vagy kopenysurlodassal es csucsnyomassal lehet atadni a teherhordoz6 epftesi alapozasra. hUz6c616p6k. A teheratvitel m6dja: surlodo c616p6k.. Cernent-besajtolas: kotott es cementre karos talajok eseten nem aikalmazhato. melyek colcptemeleset fokent a csucsnyornas adja at az epitesi alapra. vasbeton es el6feszftett beton colopok.. Hosszu co[6pok. melyeknek csak az als6 vege all az epftesi alapon.. homok.. A megengedett csucsnyornast nehany helyben keszult cotop labszelesltese lenyegesen megnoveli. kesz allapotban a felhasznalas helyere szallftjak es az altalajba beverik.i~ d.lahoz betonozott-apitmeny a} A tajejba b} VlSS2ahargonyzott S2Bdfal vagy helyben keszitett betonel c) A2. ill. alapok behatasl ® . melyek nyomasi igenybevetelnek kitettek. bevezetes nek mint a furt. es ujak eseten romos! Alapozas homoidelt!5IMsen 0.' vastagsiigu ~emez @ ~ ~ eCt3d~1 m+d ~rt co-l6pok $:1':u~ges 05lopla. Lebeg6 colopos alapozas: a colopcsucsok nem erik el a tshsrblro talajt. A talaj teherbir6 kepessegenek [avftasa: a. .0 B vagy 2 x a colopatmerri. A talajt vissza kell tolteni.3 3 m-es korzetbsn. besajtoljak.5 m.. szabadon all6 c6lopok. A vasbeton alapokat a huzoerdk felvetelere kell aceloetetekkel ellatni -> ®-®_ Vasbeton alkalrnazasa eseten a csornoszolt betonhoz viszonyitva szerkezeti rnaqassagot.) nem eJvala.ositett lemez . A col6pok helyzete a talajban: talalcelopok.elly.5 rn.) A talaj szllardltasa es stlntese. Vegyszerek besajtolasa (kovasavoldat.5. An6 c615p6s alapozas: a teheratvitel a c616p csuosan keresztOI a teherbir6 talajratortenik. gyartotl reszekb61 all itanakossze_ A helyben keszOlt col6p6k el6nye. Hajlitassal igenybe vett c616pok. . rnernokl letesftmanyak eseten 1.:. melyek huzasi igenybevetelnek kitettek es ahol a coloper6t a kopenysurlodas viszi at a talaj erintkezesi felUietere.).80 m. lemezalap --> ®_ Ha a teherbir6 talajreteg csak nagy rnalysegben talalhato: c61opalapozas -> @_ A nyomas eloszlasa az alapokban beton eseten nem lehet nagyobb mint 60°·.p vasalatla. a vert c61op6knel --> ®. 1055. de ~ 6. Csucsnyomasos colopo«.. b. klterjedeset.1-------1 3. . amely 15 cm-ee rBtegekben karat felhordasra es tellszapcr. prescsoves vagy raz6c6lop6k. Nyomaseloszlasi g(jrb~k talajon . epitmenybe bevont metal vagy helyben keszltett betonfal e) Gravitacl6s fal n Szogoon temasztcn fal CD Altalaban az aktiv foldnyomasra marstazando epftmenyeknel (DIN 1055 -> <D. beton. Helyi keszftesu c615p6k. kiszoritjak vagy fellazitjak.i!dfal vagy helyben d) Az.4014 ~--~J~ f-i\ \. Az alapok klalakltasat a tagulasi hezagok es a meglevo epitmenyek vagy hatarok rnenten lasd --> @. Fagyhatar a DIN 1 054 szerint 0. melyeka terheket lenyegeben a c616pfelUiet kopenysurlodaaaval adjak at a teherbir6 retegeknek. becsavarjak vagy el6keszitett.go)lajban keszitett Oregbe helyez____. A talajba juttatas m6dja: vert colopok.20 m-lq.:OIlOS . Vegyes alapoz6 c616p6k. t6m6rftes 2..I.pok lhibasj a. 1. Az epftrnsnyeket (ha epftesjogilag vagy varosepfteszeti szempontb61 lehstseges) a talajmechanikai szakvelerneny alapjankell elhelyezni (Lapszigetek elkerlilese..0-1.:. ~2dF" ~1. nagyobb felUie-ten osztja al a terhekst. 8vvz9Z77V~ a. A gyenge teherbirasu retegeket a c616p6k beveresevel to- . a fUrasi eljarasnal pedig a megfUrt talajretegek vizsgalataval. p6tl61agosan a kopenysurlooas lit jan.4014 A talajmechanikai vizsgaJatok celja adatok szolqaltatasa az epltrnenyek gazdasagilag es muszakllaq kifoqastalan tervszssehsz es kivitelezesehez.. A colopalapozasnal a furasrnelyseqet a c615plab szintjetol kell szarnitani --> ®_ A rneretezesi eljaras szerinti kutatasi melyseget 1/3 ertekkel rnersekelni lehet (T = 1.. melyeket furt Iyukba helyeznek. ~. Nyomoc616pok. nagyfuratu c616pok_ Keszites es beepites. ha a pont. es a terhelest csucsnyomassal es kopenysurl6dassal adjak at az epllletalapra.10m @ F"urt colop6k szGkseges c516ptavolsaga (DIN 4014 T1 szerint) Pontalap k1Jnnyu epmetekhez vagy pincehez ® kivitel elvalasztoH aljzat!ernaz ese~n c.sz lott aiapi r ~ ~ :. A magassag. amennyiben a helyi tapasztalatok nem adnak erre kielegrto feltarast (a furasok tavolsaca ~ 25 rn).vorsltga (OlN 4026 szerlnt) b.J elvalas. A csavaros colopoket becsavarjak. valamint laza kozet).) ar.Sm >----1 FOLDMUNKAKESALAPozAsOK DIN 1054..0 m). A fUrt c615pok szukssqss coloptavolsaqa --> ®..) Vibraeios.) ! . A javulas fUgg a szerneloszlastol es az eredeti retegz6dest61. adottsaqait. a tom6rftesi pontok tavoisaga kb.rej'!6s • A nagyobb lU~mQolysllg. A teherbir6 epitesi alapozas szukseqes melyseget a furocol6pok alatt --> @. Kesz c6lopok..) er6sltes a tamaszok alatt b.n betonb6! @ Szelesltett ala. melyeket a talajba bevernek. melyek teljes hosszukban a talajban allnak.B m _J_ I morftlk.: :.p vasalt belonleme:d)l'il. Vasbeton alapokat jelent6sebb kinyulasok es nagyobb talajnyomas eseten valasztunk. az alap kialakftasat is figyelembe veve megkul6nb6ztetOnk: pontalap -> eLl. a veresi eredmenyek alapjan. Az epitmeny fajtajat61 fUggoen a talajt alapnak (altalaj) vagy epitoanyagnak (melyepftes) kell tekinteni. a Brechtel-rendszeni preselt-furt betoncolopok alatt --> @ aora mutatia. A vasalatlan betonalapokat kisebb rneretek eseten alkalmazzuk es a kisebb rnaqassaqu apulstak normal alapozasi rnodlanak szamltanak. ----r. ® PreseU betoncolop (Brechtal-rendszer) 67 . acel. r~~ ~ befogott FOLDMUNKAK ES ALAPOzAs DIN 1054. A falazott alapok a magasabb koltsegek miatt ritkabban fordulnak e16. ha csekely a talaj teherbir6 kepessege. besajtolt col6p6k. melyek a talajt suritik. -e~ '.J A gyakorlatl rea~lerez~sarrol.. er. pontatlan. Az epuletfajta.Om O. me[yeket helyszini gyartasu es elore. hogy hosszukat csak az epites soran kell meghatarozni. sUlyt es kiemelesi melyseget lehet megtakaritani. Lemezalapol --> @ akkor alkalmazunk. hagy a nycmes 45"~ban terjed tovabb. pI.

0.20 :1..5%.' / I I / I I ~' !!i I I MunkM.!imos..oim IS 20 30 40 50 2 3 4 ' ® 68 Drenezes es s2iget91~s @ VMofal racsos k6".0 0. esztrir.. . 2 1'..le. VOd6r. .. 4095 ~ flJ EPOLETSZERKEZETEK DRENEZES SZIGETELESE VEDELMERE ~ AZ EPITETT SZERKEZET CD Pjnceszfnt. 4/32 geotoxlil TaJajviz (torlasztott viz} e. A szivarg6 rendszer reszel a dren-.10 0/4 ® A nem alapincezatt epulet.lfltesen es fllgg6regesen szigetslve ->~ ® -o. zuzalekot vagy kavlcshordalekot t6lteni. epOlet szigetelesB: magassagabao A Elhelyeze. A falazott pineefalakkal rendelkez6 epOleteknel a felmen6 falakban legalabb ket vfzszintes szigetelest kell keszfteni -> 0.0. A falak vfzszintes szlqetelesehez bitumenes tet6szigetel6lemez..g raesce oovekbol VOd61eteg... ® Drenrencszer meyebben (:pitm6nynel fekV6 A sZlvarg6 reteg kivitele es vastagsaga asvanyi epftoanyagokb61." alszerI5z.. .-. lalak~ lemezerapra epitett falazat A drenvezetekek. hatas a ~puletreszeken.20 :1.. Elfoly6.:0. A nem alapincezett epOleteknel a kOls6 es bels6 falakat a felszall6 nedvesseg ellen vfzszintes sziqetetessel vedeni kell -> ® .:nosllasi Igenyt:i. fEdak: savalapra t!ipltett ratazat ® t Alapincezett eporet szigetelese: felak betanb61 A1.6 J4i7 II I I / ~I il /1.lgolel6lop @ Ved6reteg oomentrost lapokb6k ® G)Illjt6akna llis mennyl e. A munkaarok-vlsszatottes es a szlqeteles fajtajanak megfelel6en a falfelOletekre ved6retegeket kell tenni ~ @ . Ebb61 k6vetkezik a nagyobb lak6komfort es jobb helyisegklfma kfvanalrna a plnceben.0. ~ . Ha csak talainedvesseq lep fel az er6sen atereszt6 talajban. dJi:nlsmEtl. lejtes 0.®. szigetel6lemez.i1pincezett epQlet szIgetelese.10 Csapad~k.el A pincekst ma egyre kevesbe raktarhelyisegkent.50 ~0. sredmenyekepp rneqakadalyozzuk a talajviznyomas keletkezeset.llgenyu... / ~=2. Hogy a falon szukseqos-e drenezes.10 .. . Drenvezetek nevleges atmer6 NA 100. A valaszfalaknal a tels6 reteg elhagyhat6..zN~ig5I'i6~ I9m(tz.. dr~nvezetek NA1000 DrGnvezet~k ~Iit 5 6 7 S 910 Q lefolyas Vs·ban -____ - ).. ® Ha a nyom6 vfz talajvfz formajaban fennall vagy ha a fsnnal16vfz levezetese a drenezes segftsegevel nem lehetseqes.egyedi slam~ (:. ahhoz az _.!im!emez Szigele!es cementlapb61 vagy hasonl6b61 ~. 1 . 0. nesznalau yfz (liyOfl1BSa ~ejt6s epillelr(i- Szivarg6 viz elleni szigeleres A fOdamen Padl6~emez alatt Kavlcsszemcsezee Szur6re"teg as geolexW as szivarogtat6 0/4 szemcsemeret reteg 4/32 szemcsemeret.vagy munkaternek hasznaliak..l... A felmen6 falaknal a sziqeteles 30 em-rei a talaj felett legyen ~ ® .es ellenorzo eso nevleges atrnero NA 300.\loolw:til (. T6mit61ap Szivarogtat6 reteg hull. Ennek el6feltetele a pinee sziqetelese a kfvOlr61 behatol6 nedvesseqqel szemben. Itt a talsjreszek kilszapolasa nem lephet fel (drenezes tartos sziirovel). 0110n6<>6as I~tesltm~nyek elrendezesenek tl. nem aJ~pincezBtI epCllet szigele!ese~ (sMites a falszigetelas magass. .10 :1. ellen6rz6.t. DIN 4095.!:Or.es gyCijt6akna nevleges atmer6 NA 1000.. hanem eheIyett sokkal inkabb a szabadid6s tevekenyseg helyekent. a talaJnedvesseg ellen vlZ$1.~I '<--{: 'J / / II> Ii / 1/ I II.1 ~r/ JI I I k03r'oevezetett drenezesnel Ht:mloio:. .hoz ® Etfaly(i·llIs ellerllla6csllEtlaiy6. (j) @ ® A csekely helyis.tok· fe~olt es e Szig.0.5% Kavlcsszemcsezes 4/32 as geotexlil Ore"· VBZ. muanyag szigetel61emez hasznalando.0. Ha a torlasztott vizet egy drenezes altai ugy meg lehet szuntetni. 18195 OJ A drenezes (alagcsovezes) a talaj vlztelenltese szivarg6reteggel es drenvezetekkel.ita.EPOLETSZERKEZETEK SZIGETELESE DIN 18195.tQ~l[ slam. A dren a drenvezetek es a drenreteg gyCijt6fogalma. szJgeler~se: a padlolemez as B termett talaj kOla.i 'I // r ® Alaplnc(izen epulsl szigetelese.h i'~ 0. ~.!is laJajvlznyomas szigeteles 9~lenl Drencsovek korUi KaviCSDS nemex 832 DIN 1045 Szivamgtat6 es szilr6reteg r~teg 4/32 saemesemeret eeerneeemeret 2:0. valamint az elvezetesek.:5rlltyol) 0.zllt6 pe~daja 1. liS"h 0. kOztes ter ® ® Drenrendszer gyOjlo dri:!nelemekkel . as elfoly6 letesltmenyek.e Lejl6s tere-pen az emelked6 oidalon kOionesen 16vrzzaras kelL A2 emelkedd1'151 javQ viz elvezetese drenezess.0..5 f.llllen6rz6..50 :1. es mr(jJI6akna Szimb61umok az ~pmelr~szekh9z -- Belan aieccsovek Hu~r. hogy csak nyornasmentes vfz keletkezzen.gh"""no. Epfloanyag Vaslagseg m-hen A ezlqeteles igenybeveteIe a ktSveikez6k eten.0 y~J /1 I II 1.-. illetve p6t16lagos lak6.6. . A szigetelt falfelOletekre k6zvetienOI nem szabad eprtesi tormslekst. viz felJepese m~nt.05 1 P<lrusok altol szlvott vlz Szuroreteg. ellen6rz6.----- NAIOO NA1000 3.s:.0. tet6szigetel6lemez.15 ~0.@j.igaig nem altpincezeH padl6 a terepszlnt A csekely helyiseghasf.eretazesi nomogrammjai 69 . F~ia. 8eszivlOirg6 viz mentes) szeken f1lgg6logos TalaInsd\lesseg szlqeteles elleni ® A 1alak elott Nyom6 vlz talBjviz9S talajban xevleece homok 832 mN 104S Szu!oreteg 0/4 szemcserneret es sz~v~rogtal6 reteg 4132 s:l!emC$em~r!3t Kavinsszerncsezea 4132 -8Sgeots""ll 4f32 :1.gu lefolya.{.1Ib61 @ S.8 0. kavicsszemcsezes Hidrosztatikus nyom. • Elfoly6-.0-0 esetekb61induljunk ki. mOsnyag drencsOvek @ DreflV9zetekek m.1 'I II I / I cf.0 2.+--. Szlgetelo!s fajtaja Yalajnedvesseg Kaplll3". II ~.

4) 3(a.0.c16s nezagoknaJ ® ® Vagott.4) 22(2. A sziqeteles kepezzen egy zart tekn6t vagy az epftmenyt minden oldalrol fogja k6rOl.6) 22(2. Az ut61agos bels6 szigetelesnel a konstrukei6 (leterhel6 burkolat) a teljes viznyornast vegye fel -+ @.2) 22(2. A j6 k6k6t8sre minden oldalon OgyeljOnk.6) 4(0.S:belon f6demben a tagulasi hezapck sZlgeI9r~se.5) 7(0.6) 4(0. melyek a vfzzaro reteget leterheJi~ a savalapra es aljzatbetonra vagy az osszefOgg6 lemezalapra.m:susodas 8(0.SZ<lb~ ee SClID~ !l:iifalaret Eiz. vagy a fut6es kot6retegek egymassal valtakoznak.6) 9(0.5) 6(0.2) 16(1.. masfelszerese.0) 22(2..esenek szlgetelese a vizZlir6 Egy b) CSOiuve.3) 30(3.2) 14(1.2) 15(1.4) 10(t. kvader.i$.@.6) 9(0. A komeret rneretezese dont6 jelent6segu.7) 5(0.0) 22(2.18195 FALAZAT TERMESZETES KOBOl DIN 1053 A terrneszetes k6zetb61 keszOlt falakat a feldolqozas rnoojanak megfelel6en nevezzOk nem reteges terrnesko-.0) 22(2.ir6 reteQ az ablakcknel ea bedob6nyllasokn.0) .2) 2(0.etes S2i~eteles:e a v-ruar6 retegnel karlmeva "C rlttegnel tanyarhorgonnyal 1 1 ® Vag ott. ha az ~ 12 em vastaq -+ ®. A hordaleklerakodassal kelelkezett.2) 3(0. ill.0) 4 Kezi faragAsll SOI'OSMofalazal ® va.8) 6(0.8) 8(0.2) 14(t..3) 5(0. A taiajviznyomas elleni szigeteles tervezese feltetelezi.7) 10(1. ezert szukseges drenezes a vfzelvezeteshez .2) 14(t. A kovetelmenyek a k6vetkez6k: a) A kOls6 es bels6 felOleten sehol ne fusson ossze 3 fuganal tobb.0.0) 7(0. mivel a terheles altalaban fOgg61egesen nyomja a tartofalrstaqet.0) 0 4(0. ez szebbnek.0) 7(0. A sarkokon nagyobb k6veket kell beepiteni -+ Q)-@.0 m rnaqassaqonkent (a rnunkaallvany maqassaqa).9) 12(1. b) Az a1l6 fuga ne menjen at 2 retegnel tobbon.7) 5(0. A vizzaro reteget a legnagyobb t~laJ~lzsz~. hogy az epitesi alap fajtaja.4) 7(0.0) 40(4.2) 22(2.4} 10(t. kaqylorneszko. ®.6) 22(2. A fugak az erdesseqnsk es a faldolqozasnak megfelel6en :.2) 30(3.5) 3(0. e) Ket fut6k6 retsqre legalabb egy bekot6k6reteg j6n.0-@ vagy talajvtznyomas elleni szigeteles -+ @)-@J.2) 30(3. A kotes a tiszta termaskofalazatnal a teljes keresztmetszetben legyen gondosan rakott.es vegyes falazatnak -+ (D .2) 16(1..6) 16(1. femszigetelest vagy maanyag f61iat hasznalnak. soros kofalazat Kavtcsos homok Hezagki6nMs MasDi"kionles V~d6nlleg .knOszrgeleres 0- Kerekftea Vlmyorn€ls ellenl tekn6sz!gele~~s @ UI61ag beepltett talajvfzrszigeteles @ Peremlellekves lalaki1al sz.7) 50(5.0) E 6(0. nyom6viz keletkezik es a szlqeteles vlznyomasnak van kiteve.7) 5(0.6) 16(1.S} 6(0.@-@ .5) 3(0..7) 10(1.) a hatakony keresztmetszetbe nem vonjuk be. Az eruptiv k6zet a eiklop (soksz6gu terrnesko) falazathoz alkalmas -+ ®.3) 3(0. f) Az a1l6 fuga attedese a vagott soros k6falnal ~ 10 em. ®.geI9~9se a felt611eses ® Vegyes falazat statikailag natekony keresztmetszettel Lapburkolat.0) 10(1.9) 12(1.0) 50(5.g ~~m2·OOn (mNlmt) ~1lJ Ha az epitesi altalaj a csapadskot nem veszi fel olyan gyorsan es hagyja elszlvaroqnl mint a t61t6tt talaj.8) 12(t..5-5 em vastagsagu lapburkolatot (travertin.2) 8(0.3} 6(0. termeszetesebbnek tanik. Mesz.0) 40(4.2) 16(1. melalrr.2) 16(1.2) 3(0. ciklop-..0) 6(0.0) 16(t.3) 12(1. as statikailag is helyesebb.9) 12(1. Klvitelezes.5) 40(4. (D.EPfTMENYSZIGETELES DIN 4095.. mivel a tiszta cementhabarcs bizonyos koveket elszfnez. e) A fut6k6 vastaqsaqa (melysege) kb.1) 8(0...6) 10(1.0) 30(3. Rugalmas lugaszalag. a lapokat rozsdamentes horgonnyal a tart6 falazat 2 em tavolsaqban fogja es tartja . Statikailag szOkseges a kiegyenlft6 h8zag (vfzszintesen vegigfut6) 1. A k6hossz a k6magassag negy-.2) 12(1.6) EI 2(0.2) 10(1. otszorosenel ne legyen nagyobb.0) 30(3. a talaivlznyomas elleni zaroretsqet a padl6ban es az oldalfalakon zart tekn6szigeteleskent kell kivitelezni.2) 30(3. A vfzszint pineepadl6zat ala. Altalaban az epftmeny vfznek kitett oldalan epitend6 -+ @0. Ezutan kell a vasalt pincealjzatot (leterhel6 betonnal) es a tart6 pineefalakat kivitelezni. A 2. a Jegnagyobb talajvfzszint es vegyi ~I~gy:inek tartalma ismeretes. 8(0. kvll.8) 12(1. retsqezddott koveket a fejteH allapomak megfelel6 (vfzszintes) retegirannyal falazzuk .td lavo cecmoporrtoan Ankerlemez mint eltentarte ® Vegyes falazat 5 6 7 8 9 10 11 12 Vil~OO lIallOsOfOS .ja asztajt Becas lemez t 2 3 Tllrm6~k6fll. d) A bek6t6k6 vastaqsaqa (melysege) a reteqmaqassaq kb. :monit. de leqalabb 30 em legyen.8) 6(0.6) 6(0.3) 5(0. statikailag nem hatekony @ 6 20 A terrneszstes k6talazat megengedett nyom6szilardsaga kplcm'-ben (mN/hl') 71 . az altalajba val6 apasztasaval lehet ved6falat letesileni es a korberneno vlzzaro reteg fog adasahoz azt levakolni.4) 3(0.6) 10(t.4) 7(0.7) 10(1.Onr& 1200 (120) @ ~ Onlott A k6zetfaitak minimalls nyomoszjardsaqa F alazal fajtll.6) 22(2. dJatntl!00 ~!.0) 6(0.0) 16(1.nt felett ~O em-es maqassaqlq kell kivitelezni. Szigeteleskent tobbretegu bltumenes sziqetelest.6) 22(2.4) 10(t..0) 40(4. ItIszk. Karos-USod.lazat COOP(lrt H""'''''' I IUlla III I IUlla ttl I lima !II I IUlla III Cooport a ~ @tBbizat orzerint A 2(0.5-2.6} 22(2.8) 12(1.2) 10(1.0) 30(3.0} 16(1.3} 10(1.6) 11(1.6) 9(0. de a k6magassagnal ne legyen kisebb.5) 5(0.6) 4(0. a retegmagassaggal azonoslegyen.2) C 3(0.0) 50(5.. H6sz[gele!es feholtessel @ Leltes Vizz.3) 16(1. stb.0) 7(0. sores k6falazat ® Szigeteles a vasbetcn fOd~mekben Mv6 dilata. akkor torlasztott.50 a) kett6s fal kot.0) 40(4. a g) kvaderk6falnal = 15 em legyen . A latszo felOleteket ut61ag kell fugazni. Ugyelj 0 nk a sarkok ke rekltesara -+ @ .rllplniir. A vegyes falazatnal a terrnesko el6falazas a hatekony keresztmetszetbe vonhat6. baza:lnava e5 hasor<l~ 500 (50) 800 (80) E GrIDlit. ®. valtosoros k6falazat Beszletek: Szigetsl41s ket fal kiiriitl C Tllmrn-{szilard) meszklJ esdotomlt (a marvtmnYlllllgyuU)..3 em vaSe tagok. granit. cscccn K-6rotfiljla Millimilli~ ny(In'I6s:tilllfd5l!.8) 6(0. Vfznyomas Ha az epuletreszsk a talajvizbe merOlnek. 2 db eqyenkent 2 mm-ee reteg lazan Szlqeteles elhelyezve 1.0) 7(0. reteges kezi faraqasu.6) 4(0.2) 8(0. ill.aba[~CJ3 !wader klila1az~1 @ t 2 3 4 A tsrrneszetes k6falazat megengedett nyom6szilardsaga kp/crns-ben (mN/m').0) 10 12 14 16 5 18 ® 70 ! Kerekftss Viznyomas ellenl le. Az emelked6 oldalban l~ v 6 epcleiratak rsgyenekj6J vrememeenve Melszet G) Szaraz terrneskofalazat ® Ciklop termesk6falazat ® Terulet drenezese szivarg6 vezetekkel es korbevezetett orenezessel msstarsaqes elvezeteesel ' ® Reteges termeskofalazat @ Kezi faragasu.vagy meszcernemhebarcsot hasznaliunk.0) 30(3.

vfzszintesen 75 em. Norml1llormattJm .6867 O.5 17. h6szigetel6 reteggel 15 Megnevezes Vekonyrormatum . Habarcs db Hler 16 11.250 0.18151.. 3 mm atmeroju huzalhorgonnyal ken negyzetmeterenkent bek6!ni. burkolt talazat @ Egyn3tegu.1666 2.740 0.25 3.398. tomor klinkertegla HLz = Kezi falazo.VO~Mga: nyllasck lovoloaga: falk6tesek ta. Ezeket tartotatksnt kell meretazni. Oreges tegla KHLz = Oreges klinkertegla DIN 106 Meszhamokleglak KS = TOmOr. vagy hosszusaquk nagyobb mint 18 m.365 1.1875 3.8125 3.3333 1.5Sd <24 24:.5 11.7500 0.50 4.00 @ Falazat tsrvezssl meretei Pineefalvastagsag d ern-ben 36.5 17.FALAZAT MESTERSEGES Teglafajl!\k FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL FALAZ6ELEMBOL DIN 105.3.1250 0.00 ~lJ5·eama· gassagnak ~11.3334 175 0.75 5.490 2.4375 2.6 8Io~~ido· makes Mart hornyok~szelesseq.35 ® Falazat konnyObetonk6b61 (iireges bl6kklegla) vasalt habk6betonnal ® Falaza! ureges blokkttlglab6l.1250 1.5xI7.8750 2.5x2a.am HQI!.750 0.1053.000 1.00 4.1:lS 1.3 11.3750 3..625 0.5000 0.25 '.3334 2.5xll.6667 0...5 ~17.6240 0..7500 0.6875 0.1666 3. 18greteg nelkOI 11.1 12 (f) KatretegG.115 2.5833 1.2S0 1. A nem tarto falak olyan lemezszeni epOletreszek.2 7.5625 0.865 1.d<30 30Sd $3.6666 0.= 1.375 0.3334 1.5 117.50 :. melyeket 6nsulyuk vesz igenybe es nem a kihajlasi msrevftsst szolgaljak.5X30x23.5 Gazbetonteglak lugak 1 mm ragasztva.990 2.5 24 36.260 2.00 s8.'g Fal-ms-enxent Falazatm~-~bBn macassago"k~nt !dom.375 2.375 1.4. A merevit6 falak lemezszenl eputetreszek a tar16falak kihajlasi rnerevltesere -7 72.r~1m-bon • m Relege-k Mag~s.8334 2..865 0.00 1.510 asoo (A _ kQ!s6 mdlrel.125 1. melyek t6bb mint ket teljes emelettel rendelkeznek. 01dal-+ @). vakalt Lepburko!at a fokozott h6szigetelesu lalazaton Statikai szamltas m\lkUl megengedett fOgg61eges nyllasok as hornyok a merevitend6 vagy meravft6 lalakon ® Falaz6elamek 5 em szigateloreteggel es habarcstoltc karnrakka! Szerel<3sifalidomok szigetelessel es habarcstolt6 karnrakkal @ K6mOvesmunkak epit6anyagigenye 73 .250 0.5000 0..~ It240 100 ~ 1112NF 2112 NF 24 24 24 24 11.25 2.7500 238 1 3 4' 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 5.750 1.240 o. 5 db.as blakkieglak KSVm = MH elelalaz6 teglak KSVb MH burkal6Mgla KSL = At16rt es areges blakktegh~k KSVmL = MHO eiefalaz6 taglak KSVbl = MHO burkal6tagla CD Egyn§tegLi.615 1.500 0.agl melE'll m-ben a mm-ben me[l3t':io-ftIdomvB!5.3125 0.3 24x24x2a. fUgg61ages faltemelesnel (alland6 taher).9375 1.385 2.3 8 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 80 28 42 39 @ A merevlt6 falak vastagsaga.875 2.1 11.135 2. bels6 h6szigetel8ssel @ 12.240 2..250 2.9375 1.sok relezcn kOtesben: 8l~ <»2 130 1~36.625 0.490 0.50 3.125 0..8 24. ha az egy emeletb61 ered6 onsulynal tobbet kell hordozniuk.51 "> 11.7500 0.5IS76 ~ 17.5 ">24 IS5 1:.750 1.5 A merevft6 falak vastagsaga em-ben Szintmag.1250 1.5 11.50 1.00 2.760 1.. Koszoru epitendo minden felmenD falra es haranttalra.5 0.: 11.240 1.00 3. melynek arteke ~ 50 kNlm -c 50 kN/m 2. tornor tegla VMz = Elalalaz6.8 a7xaOx2a.010 2. A huzalhorgonyok tavolsaqa fOgg6legesen 25 em.00 Idomfar- Idomfor- matum matum jelek M~retek em-ben H SZ M Sorok sz..5000 1.5x23. tavolsaqa es hossza 3DF 4DF 8DF 24x17. ha a nyilasszelesseqek 6sszege a falhossz 60%-at.2500 0.2 db Hebarcs.000 1.2500 71 0. legreteggel ® Kelrategu. rnelyeknel azt az epitesi alapviszonyok megk6vetelik.875 0.1875 1. A nyflasokat es hornyokat vesnl kell.1053..• 1 112normal formatum " .6250 2.. koh6salak tornor tegla DIN 4165 Gazbeton blakkidamok DIN 18149 Oreges idomok konnyL1betonb61 DIN 18151 Oreges blokkidomak konnya betonb61 DIN 18152 Tomor idomok as tomor blokkok kilnnyu betonb61 V VBI S = remer tegla = Tomor blokktegla = Klegeszit6 betLi a hornyolt tOmor blokkleglahoz DIN 105. Hcssz om OF NF Szelesseg om om Mag~g ® 1.5 I Fat vastagsaga.1557 1.ta[le~kMl ® KetretegLi.5666 2.625 1.8750 0. Sorsz.5 17. latsz6 falazat = CD KetretegO lalazat leg<eleggel ® Labazatesatlakozas DIN 18153 Oreges blokkidomok betonb61 Az osszes falazatot a k6tesi szabalyok figyeJembevetelevel vizszintesen.eeo 0.0000 1.50 2.250 1.6875 1.000 2.740 1.. KOlonosan.2500 2..18152.. el6nyben reszesitett meretek -+ Qj) A terep h maqassaqa a pineepadl6 telet1 m-bsn. vagy sok €IS nagy nyflassal rendalkszo falaknal..8334 3.vo~saga s FarVjSlagsag ureges S2 199 ~36.0000 3.5 24 30 24 30 a6.ima tm Falvast.500 1.5 <3 IS4 IS63.4167 1.. 5.S:lS 1. -+ @.3750 0. vagy a szintrnaqassaq 2/3-at meghalad6 ablakszelesseg a falhossz 40%-at tullepi.3. Tovabba olyan epftrnenveknet.010 1.8333 0. melyek fOggoleges tablakent vlzszlntes terhelest hordanak. 2 112normal formatum oc. burkolt homlokzattal ® Egyretegii..399.38S 0.~OI.1:lS 0.990 1.5 " 124 szelesseg marad~k fa[vaslagsag - ~'" 20 16 22 26 26 32 36 1:.. kOl6nben statikai szarmtas szOkseges -7 72.5000 1. A teglak magassagi maretenek kolcs6n6s taggese. teljes emeletel'l feKdf61 Yastagsag ern-ben nvofsag m-ben HOSS2.375 155 0.125 1..cm-!Jen 2DF 24xll.5x5.18151-18153 DIN 398 Koh6salak teglak HSV = TomOr kohosalakteqla HHbl = Koh6salak blokklagla HSL = Kah6salak iireges legla VHSV = Elefalaz6..625 1.385 1.355 0.40 1. a _ nyWismeral. os 8.5x24x23.1- 0 Meretek em-ben Ny{lt.5 .slmsrel) o.•.4375 0. tomor tegla KMz = KismeretLi.0000 1.4187 0.5000 2.6 49. A falazatretsget min.5 11. 106.•.5833 0.50 0.75 1.sooo asoo 0.510 1.685 1.1666 1.125 0.S:lS 0. ajt6· es ablakathi· dalo A a v 1 2 3 5 7 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 6 4 52 0.. liter ldom..5 36.1875 0.115 0..375 1. vagy talazasi kotessel kell letrehozni.490 1.24 blol<kido· mok 42 45 88 110 105 100 ® 72 Legreteggel vagy ane!kiil.5 24 36.5 Keresztezes vasalt k6nnyObetonk6·falazatnal Vasalt falazat.1666 0.g.500 1.25 4.0000 2.75 4. melys~g A nyfl~k es hornyok minimcilist8.3 24x24xl1.IS75 0.2500 1.5000 1.365 2. vakolt ® Egyretegu.5625 3.•..00 :..13 lj.115 1.2500 0.4165 DIN 105 Falazataglak Mz = Kismeretu.25 0.760 0.50 1. fiiggoJegesen es lranyvonalban ken kivitelezni.kiugrt. @ A pincelalak minima!ls talvastaqsaqa DF 24xll.106.5 s d e 17.3334 0.assag m-ben Merevfl6 fal a 1-4.3 @ Falaz6elem·formatumok a DIN 105 szerint ® Egyretegu. ® Poroton-teqlak falazva. habarecsal ontve 11.8125 0. A ketretegu falazatnal -+ q) + ® a f6demet esak a belso retegre szabad helyezni.750 0..5 24 24 24 17. valytiidomos athida16val I- 0. ill.1687 0. iireges tegla VHLz = Elafalaz6.125 2.. A talazatot merevitend6 falakkal as f6dammel a merevlemezhatas slvsn ken biztosftani (tersejtslv).8334 1.125 2.5xl1.0000 3.2S0 2..= 0.8 49.50 S6..5x7.0S33 113 0.510 0.25 1.8 49.3125 1. 18153. V ".0625 0.38S 0.0000 1.875 1.3750 0.5 30 24 I 2.75 1. old.00 1.75 3.000 2.500 MIS 0.(1)25 2.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4 .9175 1. :8 ]! ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ :g_ ~ ~ 0 66 132 198 50 99 148 33 66 29 66 109 26 64 101 19 49 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 18S 137 69 46 33 27 50 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 NF 24xl1.5.260 1.. A vizszintes as terde nyflasok esak ~ 14 karcsusaonat es <:: 24 em vastaqsaqnal kOl6nleges feltetelek nelkOI kivltelezhetek.5625 0.6_ 1.875 1.5><36.0625" 1..8 37x24x23.75 2.375 0.

::.. uregmentesen habaresozott. Ketretegu falazat kozepso szigeteJessel..s adalekokkal ~24 ~30 mindket ~3. latszo falazat. Aeel0 S 8 mm.5 . akkor az erlekek abban az lranyban. tuz.5 em vastag falakkal.4165 A latszd falazat egyretegli. A kUls6 hajalas Jegyen teljes feluletsn felfektetve es minden 12 m felett tart6szerkezethez toqatva. teijes szinten.00 ® 74 A kQlso. Tart6 valaszfalak. A statikailag rnsqkovetelt falvastaqsaqot igazolni kelL Ett61 el lehet tekinteni. A legreteg sen kitolthatd. Falfajtak... " . 2 em vastag. Minden reteg min.75 41B5 Gazbetcn blokkidomof( ® Belso hajalas minimalls vastagsaga em-ben. legregebben klproban epft6anyaga.5 312..5 m 4226 2. DIN 1045 szerint Minden mas lodemn'. ®..pitesi m6d) es masszfv 16demekn'. resz poruau. mini kavics fentr. H6szigetelo Mligyanta vakolat FELMENO FALAK ENERGIATAKAREKOS EPITESI MOD H6szigete!6 anyag Felmen6 faJak kelrEilegu lalazatanak huzalnorqonyozasa ® A ktHs6 reteg" horgonyzasa . falazat. szelterheles felvetelers.18152-3. A szilardsag szamltasahoz esak a bels6 reteq vastaqsaqa.5') 17.50 .5 ~24 12 20 36 e~ 1. nad es agyag_ Az agyag epft6anyagkant evezredeken at bevalt.resz duzzad6 agyaggal. felmen6 falak vazkitoltesl felQlete (esak lIa vagy III habarcs) ® Falazat elefUggesztett bukolattal ® Fatablas epnesi mod Megnevezes vany Nyers sQnJse. habares III. E teruleten lenyeges enarqlaveszteseqek lephetnek fBI.25 ~2. a keresztezesl helyeken S 5 rnm. melyek csak egyhejO haranttalakat terhelnek (skat '.n ~ Favazszerkezet (szigeteles a gyamDx koz6H) 4223 4226 G6zzel kemenyitett ga:zbetcn Nagy formatumu ~pQretr~szek 2.• FALAZAT MESTERSEGES FALAZ6ELEMBOL DIN 105. bsleertve a szerelt valaszfalakat is: I) 11.0 8 14 25 8-20 m ki:izotti £ ~2.tagulasi h9zag kialakftand6 a burkolaton legalabb az epulet sarkain.11-0.5 em vastag talaknal s 30 kN. A falvastagsag rneqvalasztasanal a falak funkci6jat figyelembe kell venni a h6-.1 az 1-4. A technika mai szintjenek megfelel6en alkalrnazzak FaJvastagsag em-ben Szintmagessag m-ben 17.l. Ma a piacon keszterrnekkent kaphat6.. mint pI. A kUls6 burkolatok . pI. melyre a t6demb61 a falak kisebb terhelese ad6dik.i\ \_!.l A legnagyobb megengedeH. fermeszetee habkdvel.. 66-67_ olda!. szerelt valasztalakkal A teijes szintek szema rel'ltr61 122) Kizar61ag a k6ztes felfekvesnel az atmena 16demek alatt megengedetl. te!jes szintek szama a kiepitett tet6terrel egyOtl 18151 KonnyLi beton blokktdomok. 106. A fi'lgg61eges . A kUls6 burkolatokat fent es lent minden 150 m2 falfeluletnel (beleertve a nyilasokat is) szellozdnytlasokkal kell ellatni... Az snargiatakarekos epitesi rnodu epuletek h6vedelmet dont6en az egyes epft6elemek csatlakozasa hatarozza meg.5 250 250 250 250 250 250 250 250 = 2.. k6 szilardsagi osztaIya.. fcdemtsrhsk as a vfzszintes terhek. a lalffiselvalaszt6 old alan vakolva es a lepcs6hazi falak minimalis vastagsaga.szerkezettel. duzzad6 palaval. lemezszeru epuletrsszek a fiigg61eges terhek.11.. a 17... gipsz. fiigg61eges hasznalatl torhclcs. iIIetve burkolt falazat.. soron kent eltolt. ahol a ket iranyban leszitett f6demeknel a kisebb resztavolsaq mervad6'). A szabalyos keresztmetszetek a megadott epft6anyagokkal h6teehnikailag kedvez6 erteksket rnutatnak A kereskedelem az epft6anyagok sokreta kinalatat kinalja.5 ~17..: . A bels6 reteg minimalis teljeenvas- 10 120-150 175+240 f...ben..5 em. A merevit6 haranttalakban csak ralankent egy nyilas engedelyezett. vastagsag em Tavolsag m ~4. Az agyag a vilag legelterjedtebb es ..0 11. 2-vel novelhet6k_ "kozepen lstamasztott tetdkonsfrukclobol ered6 pontterhek megengedettek. pI.db6! keszalt szigetel6 Nem tarto. Falvastaqsaq e 11.25 m.5 em vastag falaknal :S 50 kN ertekuek lehetnek.5 24 p 24 KNtm2 385 490 240 240 175 175 200 275 240 365 365 S12.0 4 6 12 Burkolat 9 lB 9 16 o DINszab- 0.1053.18151. rnlnoket iranyban almen6 f6dem keriil kivitelezesre.50 m... @ valloza!a @ Kett6s burkolasu parotDn ® Gesztnel vagott. A burkolat a hatekony keresztmetszethez szarnft ~ 72_ old. hablavaval.) 10 Falazat hoszigetel6 rendszerrel szerkezeti Burkol6fal Hoszigeteh'i anyag- A flit6energia-megtakaritas egy lanyeges elemet kepezi a felmen6 falak h6szigetelesi tulaldonsaga. Vasalt falazat. zaj. teljes szinten. resz Mint fenn. m ki:izi:itti d~2. fagerendak r(\legelt 75 .0 5 13 23 e ~2.. d. ha a terepszint m ki:izotti ~®-@. esB. rnelyek fesztavolsaga :S 4.5 312. Vasalasos fugaks 2 em.50 ~B. Ketretegu falazat legreteg nelkOI.. melyet a hatso falazattal kotesben kiviteleznek. A nem fagyall6 falaz6elemb6f kesziilt felmen6 talaknal DIN 18550 szerinti vagy mas Id6jarasved6 vakolatot kell kesziteni.. atkalrnazssi Ieltetelak ® tagsaga . kvarctmmok neU~OI Konnylibetol'l medd6htmy6- A merevitend6 tart6fal Szintmagassag Merevit6 fal 350 450 B25 vastaqsaqa em ~11. katMja falazatnal. parafa. Ezek az pontterhek a 11. szigete16anyagok.... @.OO 775 275 325 425 « 17. 2 k6sorral rsndelkezzek.25 ~11... " Belsertve az eselleges szinteket 11. a terhek megfelel6 keresztelosztasanai. mint beton.S 4226 2. (f) A merevit6 lalak vastagsaga es tavolsaga @ Faelemb61 kesziilt lal (Ugnotrend) @ . de pOI'6.:: 12._ Hasmalatl tsrheles kNJm2. a vfzszintes pedig a letoqatasoknat _.00 ~8.19 W!(m2-K) Energiatakarekos fal (Heckmann 6kohaz) Na.. hosszanti fuga fut.0 B e= 1. Falazat ® o Kethej" gazbetonfal Falvastagsag em-ben A vazkit61tesi felQlet megengedett feleHi rnaqassaq Q-3 nagysaga m'-ben.5 ~3. ha a valasztott falvastagsag nyilvanvaloan elegend6. A tart6falak tUlnyomoreszt nyomasra igenybe vett.5 <: 24 <30 ~3.g kg/m~ Felmel16 falak DIN 4108 Lakaselvalaezto es lepcsohiU:i lalak lon-__":<::"__ A megengedett. ha a szigetel6anyagra epftesfelUgyeleti gedelyvan_ Ketretegu falazat legreteggel..es nedvesseqszlqetelss szernpontlabol. " Ha kel lranyban feszitett. falvastagsagok.5 ~17. melynek szelessspe :S 1.5') 17. 8iol6giailag es oko16giailag kifoqastalan epft6anyag.399.. ket-es haromkamras 2 ~3 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1 BOO BOO 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1200 1400 1600 SOO 365 490 240 300 300 300 240 240 300 300 240 240 18152 K6nnyCi beton lomor idcmok Azoknal a fooemekm". nom porozus adalekokkal. a lagreteg pedig 6 em vastag legyen_ A burkolatok bekotesa horgonnyal -e CD 0. melyek kozt atmeno.75 4')') 111.5 em.W'. fa. ha a terheles lalakra val6 atadasa megfeJel6en blztosltott. vastagsag em Fentr61 az 5.0 5 20-100 £~1..i5. a merevitesek karcsusagahoz es tavolsaqahoz a bels6 reteg vastaqsaqa plusz a kuls6 reteg fel vastaqsaqa rnervado. A lagreteget a talajszint felett 10 em-t61 rneqszakitas nelkijl a tet6ig fel kell vezetni. 24 em. felmen6 falra @ Oszlopos tavaz konnyuagyag- kitoltessel @ Favazszerkezet idomokkal konnyuagyag @ Energiatakarekos lal burkoloteglaval r.

soronkent valtakozva.5 32 95 6..) Erosen igenybevatt padl6burkolat elteglilb61 (halszalkaminta. fejsorral bekotve (az iireges terek vfzszintesen szetvalasztva).@_ A leveg6bevezetes kivOlr61 tortanjen_ Celszeru a leveg6bevezetes nyilasait a kandall6 labazatan oldall vagy el6re nezoen elhelyezni -> Q). ket oldalon nyitva. osszekot6 idom csatlakozasi szoge a kernenyre 45° .lassal szemben Ilevegobevezeles ® TOmea!:l(kgJ ass 255 360 Nyiton kandallok meretezese es rneretei Fenyate... a falak. . CD . A kemenykOrt6 keresztmetszete es a kandallonizter legyen osszhangban meretezve ... Orramentalis hatasO teglafal. ®_ A kemenyt es a kandall6t kozvetlanul egymas melle kell telepiteni -> CD -@..ta kC.. ill. A hatskony kamenymagassag a fOstd6m es a kemenytorkolat kozott ~ 4. a harnuter as a fOslgyujt6 keszOlj6n samottidomokb61 vagy -lapokb61.. t6Igy·. ® .. A fOstgyujt6 2 mm-es acel-.. valtakozva a bek6t6sorrall ® ® Fut6klltes k6zepso eltolassal nyitva.90. Alkalmazhat6 a tuzall6 beton vagy a DIN 1691 szerinli szurkeontveny is.. eltolt..5 47 97 G' 60 64 94 65 ---58 90 30 71 88 6. ilreges terekkel O. 22.4535 45 48 55 ~ helyisegek 4060 60.5 42 88 22... egy oldalon terekben ® Fut6kOtes 1/4 eltolassai ® Fut6klltes 1/4 nllvekv6 eltolassal Minden kandall6s nizelest onall6 kemenykOrt6re kell csatlakoztatni . Az alj.4 405 50 77 77 65 114 114 32.. ~ ••••••••••• u ••• •••• u ••••••••••• 58 25 25.~.. A nyitott kandall6k a szabadb61 az ablakok es ajt6kt6mftetlensege miatt kapiak a bearamlo egest taplal6 leveg6t Jobbak a legcsatornak.~ 26 51 104 55 120 7 27. nem eghet6 anyagb61. vastagon vasalt laposvasbordas legla!al 8 leglas mez6vel ® III Mint a @. 1/2 niivekv6 eltolassal ® Kendalia. 1 bekot6sor.. .Dber 35..4 80 6.... mint a parkettnsl) A tOzternynas <is az <ighet6 anyagok001keszOlt epiiletreszek tavolsaga Al ..5 3650 4550 5750 701 52 22 24 15 801 901 64 30 28 21 71 105 75 6900 9500 7200 9800 13500 ::~: tiber 200 55 A Ulz-IJr6nJlil~ szabac m.vagy gyOmolcsfat hasznaljunk tOzelenek.@. elvalasztott Kelt6s kandall6.ghero padl.5 15 A houa tar1OZ6 kl!mer<1" 1ibTll!·rOjB MerBle~mirn:l en-ben 25 30 SO 30 35 30 A B C IS.so- as as40 2S-.Dber 105 120 lOS 150 150 90 7100 1001 71 30 30 21 78 115 93 ~6 59 129 7 470 25 30 30 30 35 30 5000 A IOZel~M~ m!l'ell& 2750 60/ 46 20 22. eltegla horgonyteglakkal bekiitve 58 64 60 19. 1 fut6. ® . kat oldaton nyitott @ Kandall6keszlet 76 77 . Q)... 1 tut6 soronkeot valtakozva ® 1 bekllt6.5 m..IDS-.as-..5 82 95 58 90 90 0 77 77 27. valtakozva 2tut6 soronkcnt @ 1 bekot6..4 300 65 108 108 32.0. nyir.. a DIN 41021.5 64 eltegla horgonyteglaval e F G H I 50 19. A falaz6teglak vagy -idomok legyenek alkalmasak a kemanyepfteshez. apit6anyag as beepltett butor -> @ .. egy oldalon nyltott (Schiedel-rendszer) ® Kandal!6..TEGLAKOTESEK KANDALLOK NYITOTT KANDALL6K ~ to (f) Blokk-kotes ® Keresztk6tes ® 1 fut6sor.aral& .@. Az. felfela es oldalra csak <:: 80 cm tavolsag elhagyasavallehet aghet6 apilletrasz. v9delme a tDzlerny.S 30 64 71 88 6.. az Greges teren keresztiil horgonnyal bekOtve a lei menD lalba Oreges far 2'1/4 teglahejalassal.5 52 72 50 @ Elteglaburkolat.90. soronkent valtakozva 1/4 jobbra es balra novakv6 eltolassal @ 1 bekol6. 1 tut6.4 190 6 165 6 SID ® @ Mint a @' maskepp eltolva (sok valtozat lehetsege. 1/2 legla vastag. (~ kla hQ])'l$6~llk 2 1622 a 30 4 5 6 7 B 9 10 11 Cber Vasall teglafal.. sarqavagy vorosrez lemezb61 keszOlj6n.4 225 80 6.105.. ® 1 bek6t6. de 3 t~glas mezovel I--Trpus Egy oldalo~ r'I~~OIl Kd-ioldaronnvlloll Herom oldalol"l r'll'ilott 111 1 HolyIs6g ool'iilillu lID. . resz szerlnt. A nyitott kandall6k legyenek allakonyak as keszOljenek A1 osztalyu. melyek az egesi levegot a tCizternyilas kozetebe vezetik . Csak gyantaban szegeny fat es kevesbe elagaz6 bukk-. A tCiztarnyilast61 elore.eges tal 2'1/4 elleglafal.(m'I) ...eszteshez vagy szelldzeshez kesziilt lyukacsos falazat ("yilas 1/2'1/2 tegla) ® Kandall6. elvalasztolt terekben Kandall6. 4 leg1as mez6vel HeIyi~Mrfoge. egy/ket oldalon nyitva. biztonsaqi teriilellel t-f-l r----:---I--- 1---0- 1/4 taglas.. avagy gazt a DVGW G 260 munkalap szerint. A nyitott tuzteru kandall6t nem szabad 12 m2-nel kisebb alapteruletu helyisegben felaliftani.

FOrdOlWG . egyedi szell6z6berendezes -> (J) kOls6 ablak nelkOIi fOrdokrees WC-re 8 szintig alkalmas._.s 10 glxl5110 1000014..'tt f--Ievego. Minden eg6vel es ventilatorral rendelkez6 tOzel6helyet.'JI to-ts m 15-mlelslt elszlvott levago teto fole vezetesevel egy f6. A kOls6 h€jalashoz: formaidomok konnyu betonb61. •••• .as elszivott ® Gyuil6aknas 8zel!6zes egy mellekaknaval egy fo· es Kivitele~esi pelda egy fd. Minden tuzel6helyet az 5 teljes emsletnel tobb szinttel rendelkez6 epOletekben. Az egyh9ju kemenyekhez a kovetkezo epit6anyagok hasznalhatok.0: 20 em-rei legyen alaesonyabban mint a legals6 tuzhelycsatlakozas.17 20x20 25x20 20x17 20. rnellekvezetek nelkill 2. l:1!en6rz6 nyllasok szebad szelessece 400 Levalasztc alj .8(1--1 Alatamasztasl hossz 1.15110 r::lo=-=0=-=0=-=0=lo==o=16xl5110 IOODODoolaxl511o 100001015. ala szerelve vakolat Kozponti szell6z6berendezes az Kozponti szell6z6berendez8s allEigooen iOm-lg ~al. A motorer6 nelkOli.lepe.~ff'j L._.nn. KHep6feiOIei oldalankent minden eknakeresztmeeszet-e azonoa ml!retri . A filrd6kben a h6merseklet a legataramlas miatt ne sOllyedjen 22°C ala.5 em Fed~s Meidlnger-"tarcsaval logk. azabad keresztmetszet Levalasztc a1J min. A reiaM<i szatec keresnmetszeie om' A melleikaKna·csallak-cz. meIyek kizar61ag arra a cslra keszultek. A kemenyek szabad keresz!metszete legyen kor vagy negyzet alaku. meszhornokko tornor tepla DIN 106. a tetoterben vagy a tet6 felett rendelkezzenek egy tovabbi tlsztltonyllassa'. ket szemben lovo oldelon._. A szell6z6akna keresztmetszete helyisegen kent 150 em'. += : I. horgany. =:p_ 5 = EIszlv61egnyilas F~161er legelvezetese FSZT. lap szerint.asak m~gengedett ~EI.116 aknakeresztmetszet fel0letet61-> ®. A kernenytalazatot ne terheljOk.EM. ~ :: I ::~ 110 85 ® A hatasfokok osszehasoollto aranyszama ® 0 11111111111111111" A szel hatasa a kemenyhuzelra ® A kem<lnyfej es a keresztmatszet hatasa a huzatra ill Szerelt Ii kerneny ¢ 12/12 14/14 16116 20120 25125 18118 013._.5 IS IS 20 25 30 22. Kilep6nyilas letraval as kilep6 paI16val@215'leI6hajlaSSZ6gfelettjar6paIl6 szukseges :E:llenorz6nyHas Bzlntslam Bemend leveg6 Tereh'iek j-- § 1.. koh6salakidom DIN 398.~ KEMENYEK DIN 18150. A kemenytorkolat azon tet6k fele!!. zait a tet6n keresztUl a szabadba juttassak. tomor kohosalakldorn DIN 398 szerint.. Minden szell6zletend6 bels6 helyiseg rendelkezzek Ie nem zarnato utanararnlassal. A kozponf szellozoberendezes tobb tart6zkod6terOIetre kozos fovezetekkel rendelkezik -> ® + @. Ararnlast sabesseq a tartozkodasl zonaban ~ 0.20 9:<17 12:<20 12x20 A termikus felhajtasO. Kemenytorkolatok kiemelese. 1. melyek nem rendelkeznek minden oldalon zart rnellveddel. • Konyha ·DO • FOrd6i WG F~::::I :::&QQi:::: @ ._. gazbeton blokkidom DIN 4165. Minden kOlon szelldzoberendezes rendelkezzen sajat f6vezetekkel -> ® + 0. LegkJr~p~s Fedlap :~ '7" ~ Konaollernea . A kernenyek szabad.20 2. oldalon.Metszet llslUt6nyfias Filstcsdbecsanakozae Tlsztltenyllasok Metszet .es egy mellljkvezetekkel Se1m':'ral FllaknOi om MellE!~113 om 340 400 SOO 340 400 500 340 400 500 5 6 8 s 6 a s 6 7 9 6 7 10 7 a a 7 9 6 7 10 7 ® ® ® a 6 9 a 10 szell6zes 20. rosteement lapb61. gyujt6akm. harem szilard vagy folyekony tOzel6anyagu kazant s 20 kW alatti nevleges h6teljesftmen nyel. 18160 ~~I'-100 Elvezel6 legcs6csonk SZELLOZORENDSZEREK DIN 18017.17 12.20120 2. onall6 szell6z6berendezesnel a elszfvott leveg6t tart6san j61 szell6z6.e"kooy 1-e1jes. 1-3. hotelek. A szel16z6berendezeseket a szelldztetendo helyiseg legalabb oranksnt negyszeres legeserejere kell rneretezni. hogy a tuzhelyek kimen6 ga. a legkisebb oldalhossz 10 em.:~:~ Szerelt kemeny DOD: ~'L •••~.5-3-szoros magassaqa. a 20o-nal kisebb hajlasszogO tet6knel <: 1 m. Az atararnlo felOlel nagysaqaban a helyiseg tertogatanak minden legkObmeterere 10 em' jusson. Oreges tegla B DIN 105. kozponti kemenynel ~ 5 m. narorn gazkazant :s. A gaz halrnazallapotu fUt6anyagoknai <:: 4 m. kOlso felOlete a tet6terben a tet6fedesig legyen <: 510 mm vastagon alapvakolattal ellatva.1 iii ••• ii' .o: 40 em a 20o-osnal nagyobb hajlasszogu tet6 gerinee felett -7.20/17 2. felmen6 falvastagsag Kozponti szellozoberendezes levalaszlott f6vezetekekkel .>: 13. ill. A termikus felhajtasu. A kemenyfej kopenyezese keszulhet palalapokb61. (j)-®. A kemenyre a kovetkez6ket kell esatlakoztatni: tUzel6helyek 20 kW-nal nagyobb h6teljesftmennyel. Ajanlo!! az elore gyartott kopenyezes. ~=~ ~ • Kozponti szel16z6berendezes t6bb f6vezetekkel. egyes tobbteru.mag3Gsagn. palazsindelyb61.t::: 79 @ Kesz kemeny (szlntmaqassagu) EgyagO szallozdberendezes DIN 18017 1. falaz6elemek...20 25x2O 2. konnyli beton formaidom DIN 18150.5 30130 ® Szarelt kemeny szell6z6kOrt6vei ¢ 10110 14114 16116 18/18 12/12 ¢ 14/14 1811a 20120 22122 30130 Szerelt kemeny [klszellozessel). hamburgi rendszeru szell6zes (berlini szell6zes) ® Kolni szell6zes leveg6) (be.r". Azok a kemenyek. 150crW x 25 @ 78 I .8(1 --+-:0 1. tomor teqla DIN 105. Az ajt6 tomftetlenseqet 25 crns-rel Iehet figyelembe venni. ~ 1 rneterre legyen a mellvsd fele!!.15110 0 b15/lO 100013.val .._.EI. jobb mini a tet61ecre rogzites ""F:::::::::~::::::::::':':':.25120 rneretezesl tablazata 9.20 12. Minden kemeny rendelkezzen egy . A szigeteloanyag-reteghez h6szigetel6 anyag DIN 18147 szerint. klsmerenl.45' ~ --- ® HM. Minden nyitott kandall6t.>:1 em szeles es ~ 18 em ma0 gas tisztitonyllassal. Azok a kemenyek. LAP A szaniterhelyisegek hasznalatl szellozese a lakasepitesben es a kozepuletekben mint iskolak.vagy rezlemezbol. kovacstuzheIyet es nyitott tt1zterrel Ozemeltete!! tUzel6helyet.5 em-es falaz6elemb61 keszult. levalaszte ali a melieknelyisegbOl. gaz!Uzelesu tOzel6helyek 30 kW-nal nagyobb teljesftrnennyel. A keresztmetszet legyen ~ 100 em2. szel16z6kOrt6vei 16116 20120 30/30 25125 ® Szerelt kemeny (kiszelh5zassel) A hazkemenvek olyan aknak az epUieten vagy az epUletben. Kileporelule1 oldatsnkent minden aknakeresztmel$ZeltA azonos meretu. ' ••• 1.es egy mellekakmi. [A magyar el6fras rnasl] ® Ketleru aknas 8zell6zo. 30 kW teljesftmennyel lehet esatlakoztatni._. hosszabb oldal ne lepje tul a rovidabb oldal mastetszereset. Haromheju kernenyekhez szlqetekianyaq-reteq es onallo bels6 hejalas: a kOrt6 formaidomok keszOljenek konnyu betonb61 DIN 18147. kulon aknas szell6zesekent .. A legkisebb hatekony kemenymagassag ~ 4 m. rneszhomokko DIN 106. nem hasznalt tetoterba is lehet vezetni. melyeket nem lehet a torkola!!61 tisztftani.91"17 2x12120 2x12. legyen a kemeny alkonstrukciojara tiplivel (nem fatiplivel) felfogathat6. A kozponti (kozos) kemenyre max. A elszfvott leveg6t a szabadba kell vezetni. gyujt6aknas szsllozes mukodese lenyegesen fOgg a csatlakozasonkent rendelkezesre 03. mely . Legaramkent a fUrd6kre (meg ha WC is van) elegend6 60 m3/h.n~.15110 100oolooo17x15110 KOlon aknas szelldzes. valamint minden WC-re WC-fOlkenkent 30 m3/h. melyek tet6felepltrnenyhez kozelebb vannak mint annak tet6 feletti.2IJ_ CD ~ t5<!LT . ket szemben leve. vagy samottb61 DIN 18147.t A jaropall6 hossza as rogzltese Jaropall6 a szarutara r6gzltve.2 mls.. vendegl6k es hasonl6k. A. a tetoepftmeny felett ~ 1 meterre nyuljanak ki.

FEDELSZEKEK Alloszekes. 6. meleg). ~A9j= A~ .' 0116$csapolas GerJncsze~em9n Atlapotas ~ (f) ~~ & . elettartamra 5z616 enyveze5i garanciaval. oldal ®. Nagyobb tetofelepitmenynel az ures fedelszek. Nagyobb hazszelesseqnel vagy ~ 4.. Jellernezhetok a tart6elemek kOlonbozo funkciojaval. szarufahossz 8 m-ig. Mindket konstrukci6 kombinail is rehet. 10-20 "'<u ~cn <l. 0. old. @).e> '" . A ket alloszakes fedelszekek az esetek tobbsegeben a leggazdasagosabb konstrukci6k. > N " E s: $ _. oktarneteres rneretskkel lapostetcksnt. old. egy all6 szek a teto kozepen.---------------------. 1.015'.~ 0) Lejt6 ~tt6k fOgg6tog •• tamokkat L d) Lojta es omolked6 J . Fesztavolsag S 25 rn. teherlevezeto oszlopok.4. Az egy alloszekes fedelszek mindig dragabb az Ores fedelszeknel. 11 12 13 fedelszekre 14 15m G) 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 8 9 10 Gazdasagossagi natar.es hoterheles). Torokqarandas teto kb. '0.. 15 es 25".csos fatart6k. A harorn alloszekes fedelszekek csak igen szeles epOle- szarutas/torokqerenas teknel johetnek sz6ba.IT ~ ~tf aerin<XI •• zka @ Ores tet6szak lemezmez6s. Az Ores fedelszek csekely epOletszelesseg mellett a leggazdasagosabb rnsqoldast jelentik . A torokqerendas tedelszek 45° alatt soha nem a legolcs6bb. atk6to kettos fog6fak. A szarutak csak alarendslt funkeiojuak (vekony. egy alloszekes fedelszek ® Kozepen gyamolftott. ragasztott fatart6kkal.5 @ K6zepen nom gyamolftott.. A pronlmagassag as a fesztavolsag aranva 1:15-1 :20. ® Manzardteto I--i 12-14 t---l 16 Fatart6 rendszerek: A=s:zimplaleme:zes &::duplalemezes Oepaaellemezes fafa~6 ~. a terheleslol stb . Torokgerendas fedelszek 31H30 10-20 h-3 6' S ® ® Harornszorosan merevrtett fedelszek csukl6s szarufakkal 24-1.".5-12. falnyeregtet6kant as nyeregtet6kent ® Ra.f ~ H 7. Hagyomanyos tetoforrna: korabbl forma: gerincoszlopos szerkezet. vedik azokat a csapadekt61 es a legkori bshatasoktol (szel. vasbeton). ~ 25° 3.. ~:t : Ores fedelszek 15-40 * .tkeda es le~6 .d6 . 12 m eporetszelessegig. 5. ezert csak klvetsles esetben alkalmasak. illetve k6r keresztmetszetU fa is hasznalhato). forrnak es merevitesek 81 .5 rn-nel.. torokgerendahossz 4 m-ig alkalmas.5 m szarufahossznal ket vagy t6bb allo szek. tamokka! ~~ t b) Em. a tet6hejalas fajtajat61 ss sulyat61.Q .0 ® ~ .. -7 80.50' ::~:>: = szarufa S . hasznalati-. szel.iggnek az anyagt61 (fa. 45'· ban donfott gyamokkal. atl6k fOQ96Iegas tamokkat :__r = 0) Em. ~ . acsl.tl6k ® 80 Torokqsrendas fedelszek a tetater beepitesevel ® Torokgerendas fedelszek kozepszelemennef ® Euro kesztarto Gang·Nail·rendszerban. als6 k6togerenda. A terheles feltetelezesekor vegyOk figyelembe az el6frasokat (onsuly. szabadon athidalt tet6knel.\l! 1 h-2s"'S "518 -e> ". oldal..lk. ha a szarufak hossza ~ 4. SzaMlyos. Nyeregteto szeremenes fedelszerkezettel: min. 10. G) Ores fedelszek lUggoleges tamaszokkal as csukl6s szarutakal 01 '0 <: . a hajlasszoqtol.. lehetseges a tarnaszrnentes. 45° :~~:..es torokqarendas nem alkalmazhat6. A tetok az epftrnenyeket fel0lr61 lezariak. a teherlevezetes fajtajaval. szelemenes fedelszek.. Reszei a tart6szerkezet es a tet6hejalas. Torokgerendas tetoszek (az eltolhatatlan haromszoq elve) egyszerCi formaban (Ores tedelszek) kisebb szarutahossznal lehetssges (4. rel"yeregteto h. A torokqerendas lelo harorncsuklos kerethuzasra igenybe vett osszekotessel. . ~~ ~-.5 m. A magasteto tartoszarkszstelnsl kOlonbseget teszOnk az alloszekes es a szarutas tet6 k6z6tt. h[deg. Ha a szarufahossz nagyobb 4. tetoto res.c:." ~c .jl essz 6g. A tart6szerkezetek fi. ill. Huzasra igenybe vett horgonyozas a szarufalab es a fodemgerenda kozt (a szarufa teto kOlso jellegzetessege: feltet a f6demgerenda tulnyulasa folott a vfzcsendesfto. lkertartokent is.. Alatamasztas tesztavon belui: el6zetes adat az alaprajz kialakilasahoz -7 80. kOl6nben merevltes torokqerendakkal -7 80. . Tompa lllesztes lecce! Gang-Nail s21)glemez Nyeregtelo haJlasszoge e. bels6 ter. 2.5 m-ig).. de kedvezo a nagy. Terhelesfelvevo szelarnenqsrendak.~~~::~ ~~~~~~ ::~ ~:::j:::::~::: ~ ~:~:~ ~~: j~:~ ~ j . 4.tl6k fOggolege. hossza FEDELSZEKEK ". er6sen kot6tt konstrukci6s rendszer. a koztes atatarnasztas torokqerendaval tortenik -7 80. valamint klhatnak a belso alaprajzi felosztasra is. harorn all6szekes fedelszek ® Ore~ tetdszek taracsos tart6kkal..

mp6: horga... kezi cseptessel keszul.-.'..lecekre. tar1okampo 333 S1 Zn) let6ereszt alapvett'ien !ej1~ssel epitsflk be.cserePfedes. 30 em tavolsaqban fektetett.175 m kozotti.0 ~ Tel6melyseg gerincleresz 6m-i9 6--10m Ptofllmagassag 1112hullam 26-50 mm 5' 10' 12' (8. @ Iranyad6 atmer6 ejt6csatornakhoz a letofeliilet fiiggvenyeben 83 . 200 mm x 150 mm): Ango) palatet6 lecezessel egyatt lecezssen dupla fedessel: deszkazeton. fern trapezlemez 0.ott 80 90-120 k6<OO 100 100-180. max.s<es) {7-reszes} (•• ... AI. I- 7.60 0..66) 0.6 mrn vastag) osszkazattat Dupla all6 korcos te16 hozganyzott hornyolllemezb61 (0.60-0.ij<(ltt 125 180-250 kijz(ln 150 250-375 k6zon 175 325-500 kazott 200 200 250 285 333 400 500 (1Q-.80 0. vbrbsfeny6-..63 mm vastag). nedves kornyeken szlnte a fele -> ®.as: (Peldaui: hengsres tLlggeszlett eresz 333 Zn 0.j Cserepldornok ~ @ POR Manzard vagylort JrontyO[tleto T p W TSR SR SL PSL idoj. Cs6b-llin2 csek lavalsaga 2 m.5%) (25. A sablonfedes ezzel szemben a mupalahoz alkalmas (cementrost lapok) -> @.. nemet palateto-deszkazaton. betoncserepbol. de 10 cm jobb... kis hajlasszOgu nunamcsersp. soksz6g0 alaprajz 50 40 30 20 10 o ® Alpesi teto ® Manzardteto.-~ I }---- naeznos szeleaseq 873 - -------I .2%) a. csereplecet oeteertve: . hajlassz6g 18' Hullamcserepfedes. koronatedesnel vagy kettos cserepfedesO tetonal: Sajtoll hornyoll tetocsersp.7 mrn vastaq alumInium) dsszkazattal: Rkteto dupla hornyolassal (rezlsmez 0.ii'\\ Fem hullamlemezfedas ~ hajlassz6ggel. a)iitellemezzel es deszkazattal egyutt: Fern hullam)emez tet6 (horganyzott aoellernez DIN 59231 szsrint).•• Z05) (6·r~szes) (5-reszes) {4-reszBs) A2 ejt6csalomal (kQrr6zi6v~dett) cs6bi!inccsel rogz{tsClk. Tabla 2..45-D. DIN 456: Homyolt.®.60 kNlm'. ©.rcsaUakoz6 cserep jobbos ororn bales Gerinckezdo jobbos Gerir1(.80 . •• ) (5·...4%] (20.25 kN!m' f- Cserepidomok 7.55 0.50 __. ace! cserepelem. kereskedelemben [aratos lemezekb61-> ®.•. ezert hidegtetokent k016n6sen j61 alkalrnazhatok ~ 88-89.•. A lart6 kamp6k attaleban 20-50 mm szeles. tltancinkksl.. Tet6fedes6nsuly (tet6terOiet 1 negyzetmeterere szamitott suly kNban): tet6fedes sulya 1 m2 magas tet6feiOIetre szarufa.9%J (17. G) . talpszelemen es szelemenek nelkOI szarnftva.. 4-6 mm va:slag i1organyzott laposar. ezert dornbontashoz. ill.93 ~(14%) Idojilrilsi I-I- temezszeiesseq szeiesseq 100 ---I io-ts m 8-10' 2QO 8' (13.0) (4·.. "" NagyalakO hu)lamcserep (10 dblm2·ig): Barat-apacacsezep habarcsozas nalkOI 0.60 0.POSBCEiI koz. 0. oldal.:elb61 A keszUlnek.tlrasi oldal Fe 1nye regtet6-orom.~< G) Falnyeregteto ® CD ~ Cementrost hullampala teto gerincas ereszidomokkal 0. melynek belro korive megl-e~el az ereszcsatorna atmerojenek. KOl6nfele tet6lemezek: gerinc. @.. ritkabb esetben lucfeny6. 2. Atfedes: 8 em. 70 60-100 k6. DIN 456: Hullamcserep DIN 111 B: .60 0.. ' •• ) Lair. sz.0.50 kNlm' @ Angol pelaredea. @ 82 4Kett6S(h6dfarku). lecezesen.7 mm A h. nyornashoz. 1.45-0.(:. normal ~1hull~m F£%IT 30-40 0. razlemszbol. keszulnek -> @ ..0 1. 200 mm _. 18-20 cm vastaqsaqiq felrakva. Alumfniummal. eresz..45 0.0 0.0 6.55 0. a)iitatlemezzel es deszkazattal egyOtt: Dnamet palateto deszkazaton es alatetlemszen: dupla fedessel: Ace) hornyoltlernezteto (horganyzott hornyoltlemez DIN 59231 szerint).SO -. hullamos vagy hornyolt cserepteto -> @. horganyzott acellallehetseges. 33-44 csereplm' Beton tetocserep 0.TETOFEDESEK TETOFORMAK Gsrjnc 90' 75" TETOFEDESEIt' Cementrost hullarnlernez fedesCi tet6k eseten 1. 0.6 iranyado mereta mm0 KHerilett vag~sszeres~ seg Uimcs6~~1 tete. alatstlemezzel <is deszkazattal nagyformatumu palaval (360 mm x 280 mm): kistormatumu lemezze) (kb.4 m hosszusaqqal. oromszeqely stb. Fem tet6fedesek cinkb61. Tet6fedes tel6cserepb61.30 0.55 kN/m' Acellemez leloelem 0. Cserep: h6dfarku. horganyzott acelbol.8%) 15 m felett Hasznos 915 oj ~~---~~--.15 kNlm' ® Nagy teta· as falelemek (Canaleta) ® m2 25·lg Rez hengerelt anyag szallrtasi formaja es vagasa saves 'es tablas fedeshez Ereez irtmyad6 merete mm0 70 K1taritaH vttgasszeTesssg f.. azonban leccel egyOtl ertend6..50 0. Nagyabb lefolyasi sebessegllsl az l1em dugul el. A terheles habarcsozas nelkul. Az atfedes 150.6(0.20 kNlm' ----920 ------1 ® Nyeregteto ~.70kN!m' vagy nMb61'@1ZsindelyfedeSO.e5z05) (7·. stb. Xisebb a korrozi6 es a befagyas vesz~lye.: kN!m'.2-1. Betoncserepek szarazon rakott gerjneeel ~ 15.30 0.7: Femfedes aluminiumb6) (0. A reztetok nem engedik at a nedvesseqet. A legtermaszetesebb hatasu a . 0.2: Rogzitesi m6dok 125% 20 110 DO 90 BD 70 60 ..4%) (22. ...ott k6zott 175-275 k6zott (8·. einklemezb61 dsszkazattal egyOtt: Ksreskedelrni Heese m Szelesseq m.1 kN/m2-reJ n6velend6k: H6dfarku cserep DIN 456 es h6dfarkll beton tetocserep DIN 1116 egyszerO csersptetonel.. aluminiumb61.SaUako:z6 orom jobbcs Berlnccsatlekoze Cndalcsatlakcze bales cserep OR TOR F GZ ~ ceerep Oromceerep - ® Kontyolt teto GL G Felnyeregte1o---csatlakoz6 csarsp bales Berlncveqdarab baloe Gerinccserep ~ jobbos Eraszorom zarecserep jobbca Formacserep a k5zeps. Vastagsag mm Faj5uly kgldm3 forrnalum Tskerca A nadtetd rozsszalmabol vagy midb61. nyujtashoz es szorftashoz megfelel6.50 kN!m' ® Hornyolt cserepfedes..50 0.55 kNlm' ® A tet6eresz alakja es elhelyezese @ Alapanyagok ~ ~ Iranyad6 m<iretek ereszcsatornahoz a te16feliilet fQggvenyaben .90 0.25kN!m' @ Neme! palatedss 0. A szabvanyos tatocssrephez kOlbnleges formaidomokat al kalmaznak. mezcre Ovsgcserep ® Cementrost hulliimpala lemezek 1: @ .•.nernet fedes" -> @.30 PORT P W TSR SR SL PSL GL G 01. cementrost lapokkal is. Pala: <!: 2..1-2. Habarcsozasnal 0. e-jt6csalarnacso min~malis tavclsaga a f9. rogzitoanyaggal egyOtt: Cinklernez tet6 korcolt fedessel13.25 0.jQ\ ~ Nadfedes rozsszalrnabol 0. vfzelvezetese felhengsres VU A hsngeres ereszhez tartozc let6felClIei horqanylemez DIN 9721 minTmum 0. 0.2-2.OL FOL GR FOR F OR TOR ® Satorteto ® Satorteto. ZSindelytet6 -> @ tblgy. reform. Az 6sszes femfedes k6z01 a rez szakft6szilardsaqa a legnagyobb.25 0. •• z.7.50 m hosszu lernezee.Al16korcos ledes Fern profillemez.6 m hosszu lamer hez a szelemenek tavolsaga 70-145 cm.75 mm. A rezre jellemz6 patina rendkfvOJ kedvelt. konnyebb.angai'es femeresznel mm 200 200 250 285 333 400 500 sz-5glelBs lar~6 ka.15 0. alatellernezzel es deszkazattak K6palafedes.55 0.93 ~1/2hullilm. 1..(i.30 0. teny6. Elettartama napos vldeken 60-70 ev.50 0. hosszanti atfedessel E116c. hornyoll hullam.. rezbol.50 -I >. zerccserep Jobbos Ereszcserep Felrlyeregtet6-cser4lp Falcsatlakozo-cserep Eresz-cldalcsatlakozo OL TOL FOL GR FOR F - orcmcsereo bslns zreszoromceerep balos Gerinccsallako26 zarQcselilp jobbos Olda.5 cm vastag <!: 16 cm szeles deszkahejalasra.45 0.50 0... retezen DJN 1787 larta kampO: rez lapostinlven'l a!lJminilJm~emez lart6 felelett DIN 1725 olmozatt lart6kamp6: {Zn) (512) (SI2) alt6csi5hOz tartozc tet6felUlel m2 2D-lg 20-50 50-90 koz6tt k6z6tt mm 1 67 (12~res:Z9s) 25--40 kozfilt 40-60 60-90 00--125 125-175 kOli'itl kOz()tI: 80 90 125 150 180 200 {tc-reszes) 50 60 ~e5Z (5t 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) kamp6: horganyzolt Ia. olomrnal es nemesfemrnel pedig kerOlend6 a rez erlmkezese.15 es 1. TOI. soksz6g0 alaprajz ® Femlemeztet6 koreolt tedessel 0.7% 18-25 mm 10" 13' 15' 17' (17.reszes) 18-.•• . DIN 1 j 17: Peremes-ureqss hullarncserep. ill.9%) (2S. lecezessel egyutt: deszkazaton. DIN 456: Homyoll tetocserep.nyzott lapcsaeel ecellemez DlN 1541 nlzi horqanyzott. tltancinkbol. horganyzott Iaposacet rezlemez.11610 mm. esucsaval felfele. 200-as lemez ved a szal as por ellen.50 0. I f---'--- sa oldal -I ------I mm atfedes tomllessel to-mites 10-15' 150 mm atfecies atfed~s nelk(il 15""felett 100 mm I t6mlles nelkGI rnlnrnalls /.

a. Nagysaga. teherrneqoszlas a k6togerenda tengelyen.. paclasablakot szoktak elhelyezni. A tetoablaknak a hazteto sikjaba t6rteno harmonikus illeszkedessn tul annak k6rvonala. r6gzltes szeggel ® Ereszig kiengedell szarutak ® Szarufarogzftas acelb61 Rogzites betol1f6de-men Torokgerendas fedelszek: (el nem tolhat6 Mromsz6gek elve) legegyszerubb formaja a szarufas fsdalszak kis szarufahossz eseten lehetseges. @ AII6 trapezablak ® u.a.a. mint .. Tartoreszaik eltero funkc161alapian lehet killonbseqet tenni kozottuk..!51 osszekancsolasa \!21 osszekapcsolasa t. (f) A·a metszet Elolnez:et ® Beepftell r6gzft6elem felelli ragzftes ® u. iIIelVe annak tobbszorosenek.a.. mint . A tehermegosztas m6dja hatassal van a belso alaprajzi felosztasra. legegyszerubb forrnaia a szelemenes fedelszek. A tetoablakok lehetoleg egyforma fajtajuak es nagysaguak legyenek. mint ....a.. a koltseges szarufakivaltas elksrulese erdekeoen. kat szaruta osazakapcsolasa ® Panorama all6ablak @ Kontyolt tetos panorama al16ablak @ Hammszoq-alloablak Ok6rszem tetaablak 85 .a. mint ... @ @ u.. mint . a teto nagysagat61 €IS a f9nyigenytol fugg. Az ablak szelessege altalaban feleljen meg a szaruk6znek. A ket szerkezet kornbinalhat6. AUoszekes fedelszek: alarendelt funkci6ju szarufak (kis keresztmetszet. @ @ u. anyaga es kimunkaltsaga is befolyasolia az osszhatast.. Huzasra is igenybeve!! r6gzites szukseges a szarufa labazata es a f6demgerenda.. Eresz csornopont all65zekes fedelszeknel ® Eresz csom6pont ketretegO falazatta! ® Szarufarogzites also lemezpe-remnel tdcsavarral G) AII6 csucsos ablak 45' ® Allo oromatlak 45' ® AII6 oromablak 45' Lerneaperem-tarnasztek. (i) ® FeHet6s all6ablak o 1 C-D metszet ® ® Szarufa-. erosen kot6!! tart6szerkezeti rendszer.a. mas esetben a rnerevlteshez torokgerenda beepitesere van sz(lkseg. ® ® u.. Teherhord6 rnesterqerendak. ket szaruta 1.TETOSZERKEZETEK RESZLETEK A magas tetok haqyomanyos tart6szerkezet-rendszerei eseten alloszekss es torokgerendas fsdelszek k6z6!! valaszthatunk. merete es rendeltetese. akkor tetoablakot... fogaza50s raOltetes. a hazteto formajat61.:satiakozas r6gzites t6csavarral ahol a szarufa hllnyulik a f6demperemen Csomdpont. @ AII6 tet6ablak aJI6szekes fedelszekhez szaruta ® 84 Gerincreszlet szelemenes fedelszeknel: deszka a gerinc kiigazitasahoz tM\ Gerincfogopar. kat szarufa 01l6s csapotas.. ives alJoablak @ u. TETOFELEPITMENYEK Ha a tetoter bevilagftasahoz az oromablak nem elegendo. mint .. Szabalyos.Lapostet6s afi6ablak m ® u.. f6demlemez k6z6!! (szarutas fedelszek kulso ismertet6jegye). mint . ® r (2) ... bel(lllevQ tarnaszteksor meghataroz6 az alaprajz kialakitasahoz.f3\ EgySZ8ru csapolas. szalfa is lehetseges). elvevel tarnasztak nelkuli balter alakfthato ki.

® megakadalyozza a paralecsap6dasi karokat. o.tmazas: a) poHuretan·hab~emez (PUR) (8 em vastag) s-Scm-O. Hoszigeteles lehet61eg korhadasmentes anyag legyen (habositott anyag).. ehcl +20~CI-15ac y x t:UJd f41 f- r---- ---l @ Tetatipus: nyeregtet6 meretei: r.2. amelyet a parazaron bellili retegek a hatalaS legreteget is szamftasba veve legfeljebb elerhetnek.5 kglm~ bitumen 85/25 felhordva. old. bitumenbevonat CNegszal ha.rtmetszete ~ orom. dupla bitumen forr6 bevonaton es elkOl6nft6 f6llan.15m.OBm M. bitumenes leme~ 3 kg. felepftese alulr61: tet6 fodemlemez . 5-8.kalmaztts: Megalrapitani . ezert rna mar csak DIN 4 1081'3 szerinti parazarassal alkalmazhat6. 23% = 0. ~ ~leI61eIUl. para!. Fordltott retegrendu melegtetc ~ 88. szokasos 60--70' LAPOSTETOK DIN 52128-133..A. szokasos 25' 5--90".szarufa hassze $~ .-.:. KlW 1.gkO~ lonbseg minimum 4. old. Ovegszal tatyol alatetretegen (el6tte bitumenoldat-bevonattal ellatni a pormentssftes miatt).h6szigeteles alkalmas szigetel6anyaggal . hogy lecsapodas ne t6rtenjek-> ®.215%.0 . kaviccsal hintett Bitumenes lemezteto.725:'> 3 em pDlisztirol 5 em mosoH. 52 143. 23%.paradiffuzi6-ellenallasl Mnyezc5 (rd.. 1~gO x(9.c uvegteto Cserepfedeses teto.2 m ktivetelmeny nehezseg nelkul teljes(lL A mindenkori szigetelorendszer s~megfalelo legreleg"".1 Elerru fenmn. hagy na j6jion h~!re paraleesap6das.®. szokasos 25-45' 25--90'. einklemez-csatlakozasok hasznalata ellentmond a m(lszaki el6frasoknak (t6nkreteszi a tet6Mjazatot). iIIetve ketreteg(l a hagesztesi eljaras eseten bitumenes vastaglemezb61 (d . felepftes alulr61: h6szigeteles . resz.~zell6z6 keres. mechanikusan r6gzitend6.vizsziqeteles . es a valaszfalakat a tet6f6dern-lemezto' dllatalnl kell (felfalazas el6tt polisztirolcsfkokat ragasztanak a mennyezetre).t legiobb " gyM"161 megtudni.. Pelda: lak6tEir 20 ·Cr60% reI. Lak6helyis. alalstlemez.. udvari lefoly6elemmel kjalakitottak legyenek. A tet6szegelyeknel az elvalaszt6 fugakat gondDsan kell elkeszfteni ~ 88. szokasos 6-12· 3-90'._.94. szokasos 30-50' 30--90".s~2:5m a::-15rn+s. tet6 " 10· d61essz6ggel (sematikus) ~~ @-@ ~~ r. A paranyomas kiegyeniftesehez az elvalaszt6retegnel szell6z6 szOksegtelen. azalatt elvalaszt6 reteg vagy kiegyenlit6 reteg legyen (DIN 18338. o. Betonf6dem 20 em 1rA Hataros legreteg belterben Ira Parazar6n belOli rEitegek 0.:.:l.:: 10200xA 1 vagy A 2 cm:'/m ® Betonteto ® Fa tetoszerkezet ~8em: ~geri"C Feltetel: ~ 0. szokasos 5-30· 8-15·. para!. {rci. A lenti.2.gek 20 'C. -5°.2 mm-es alumfniumkasfrozas. nen {E'mtottrhengereft eljaras) uvegszatfatyQl (Iru:an reritve-) bitumen torrobevonat n]lars tOdem 1Il.. 70% reI. 1 DIN 4108 I'blazalot.:: 15 em-rei a vfzelvezel6 szintje fole helyezend6. duplafedes Cserepfedeses tato. kockazatost A tomor beton lemez tart6szerkezetet h6tagulasok rnlatt csuszo tarnaszra kell felfektetni.srrasai szerint haszllaljl.stagsag -.2). dupla fedes Kopala teto. A tet6 az sresznel nyitott volt.095 m' KN-I = 0. 2. 18 388 ~ llJ Hideg teto --7 89. nehezebb) 1.5 %vB a hom lartoz6 r4lzs(ilos A1+. .drtfU. melynek a hornerseklete ennek kovetkezteben nem nagyon tert el a kOls6 \. szokasos 45' 35--60".2 m b) asvanyl rest szigeterf5bet~1 ragasztott aluf61iaval (gyarl6t61 beszerezhel6) $-8cm Sd -100 m >. Paras leveg6bol viz csap6dik ki. -10 ±O +10 +20 +30 hdmerseklet ~ 2%.5 kglm~ lerllstt bitumcT @ A meleg let6 kitogastalan' kivitelezese Sziikseges h6atbocsatasi ellenallas IrA O. 100% ~ 0. kockazatos azonban csekely vastagsaqa miatt (mechanikus karosodas! szenvedhet) as hibas reszek lehetnek a hegeszteseknel (2. 4. nyereglet6nel az ereszcsatornanal FoUotel: f\ eresz .<ad6 ~orosz Peldak atszel1626 tetdre. szokasos 3-4. Mere-tazes: " eresz ~ 200 em~/m AI. 60% reI.teg kiszell6zese a parkany. fgy a hideg kinli leveg6 atfujt a tetoteren. old. Trapezlemez tart6f6demkent a rezgesek k6vetkezteben t6nkreteheti a tet6hejazatot. Segf!.180 (:rn2/m Mivel ezonoan a 180 cm2/m kleebb a szliksegss 200 cmsm-es minimt.1ejtbelon parazar6: 3. lakott szobakat pedig megvedte az elraktarozott termeskeszlet a hidegt6L Ha a tet6teret megfelel6 szlqeteles nelkirl fCitik. szokasos 45' 30-45".5-4'.z:@l Sz. felepltese alulr61: tet6 fodemlemez .)1' reszarannyal ®. Meleg tete szigetelt betonelemekbcl ~ 88.anyagvaslagsag (m) Arka. ketretegO Dupla all6 korcos cinldet6 (cinklemez) Egyretegu bitumenes lemezteto Lapos badoglemez teteS Hornyolt csereptetd.vlzszigeteles . Falesallakozas ./~ A /~C'\ "0 6 Padlastarolos hegyi paraszthaz keresztmetszete ® Jegtorlasz semal'a h6merseklett61--> (D.sos. szokasos 30' 20--90'. arnellyel a parazaro bels6 oldalan levo retegeket viszonynhatiuk a h6szigetelesi ertekhez "X:' reszaranynat kisebbek.>l6n. Uszada 30 DC..40 Tet6 sulya 100 kglm' 50 kglm' 20 kglm' szamitasara DIN 4108 sz.4cm h6mersekletkO!onbseghez viszanyitott .O+9.szOkseges Sd.:X:.4m .120 m' KN-I = 0.sd $Zukseges $~ . Aesolt teto fOggesztett almennyezettel ® Ketretegu hidegteto: mindket levegan.m: dlff'. azaz 2 em-as nynasn~1 a 5zarufa es a hOsz~geleles kijzti magassa.2 telofelOietnek Sz. ®. fgy a h6 is egyenletesen fent maradt a teton.dilfiityol Nr.amiMis Rgyelembe kell venni a hoszigete' les es a teszitett lernez kozti szellozo keresztrnetszstet Elen>. nemesak ragasztand6 (DIN 18 195 k6telez6 szabalyozasa). parat._ eresz 2: 200 cm~/m ~ 10 m-ss szarulahoss~usag'. negyszeres hornyola5u Zsindelyfedesu tet6 (zsindelyerny6 90') Normal hornyolt csereptatd Cink ss acel hullamlernezes teto Oemernrost-hullarnpala teto Muanyagpala teto Kopala teto.!. a 8 em szl!les szarufEik figyelembevelelevel A.gat.ved6reteg leterheleskent. szellozocserepes vagy anelkOH oromelemekel a gyart6 uta. akkor a parazar6 homerseklete a harmatpont feletti es nem johet letre kondsnzaclo.. teta -e 10 ' dalesszoggel (sematikus) Feltetel: ® _ szuks.parazaro . szerkezete alul szell6ztetett kOls6 hejazattal.lI x s (m) po . ill.10m··KlW 1 . szokasos 10-12' 12-18·. Tetc5hajlassz6g Jamat6 Japasteto jar61apokkal eementfarost burl<olatO laposteto BilUmenes lerneztetd. ketretegCi fektetesa vagy fugakikepzes hornyolassal szukseqes.08 . Tetohejazat paranyomas kiegyenlft6 retegre (bordaslernez vagy szigetel6reteg-bDrdazat a holyaqkepzodes ellen): h.lis keresztmetszetnef minimum 200 cnWm-t kell alkalmami. szokasos 3-4.0. .. lezilratlan ~eglBr atmena szelr6z6nyHtisainak magassa. Tovabbi biztonsagot nyujt.vfzsziqetelessel. Fontos reszletek Lefoly6k~ 88.raml6 nynasal. 3 kgr'm~teritett bitumenen (OntotthengBrelt eljaras) SOD-as~ulafllc. szokasos 4-10· 4-50'. A szerkezet megfelel6 funkei6jahoz 1. 3--30'... reteg tovabbi biztonsagot nyUjt!).kifejezheto a belter es klllter kozotti ® IH figyelembe k-all vanni az als6fes~itett remez atil.1 $13 . szokasos 33' 3Q--60". hullarncserep Egyszeru cssrepteto Nadfedesu teto 2-4'. szoxasos 15· 18--50·. bm.oldal} 5.90 cn?/m Alkalrnazas. es jegtorlaszok kepz6dnek -> ®.00 cm:'/m-Md: Peltetel: ~ szabad szellt5:l'li keresztmetazet ms-lmwn 200 em:' Szabad magassag minimum 2 em ~:~r!~~~:I~a~:~assaga ~ 100-16 ~2.a szell6ortetelld6. A szell6z6nylM. a parazaro reteget olyan melyre helyezzOk. Az epuletszerkezet h6szigetelesenek maxlmalis "X:' reszaranya. az UV-karosodast61.2' 18--35·. Amikor az . szokasos 45' 45--50".J ~ ® . rneretezese -->® tablazat szerint.h6szigeteles .10.215" kGlso h6szigeteles asetan. normal •.aOm'. de legalabb: 200 cml!'/m Szamitoisi eljanls: AL= szal16zo.d6llak megfe!el6 h§gretegvaslagsag a~10m. meehanikus igenybevetelt61. resz} is . ket reteg Ovegszaler6sftesCi szigetel6lemez. Vedoreteg lehet61eg 5 em 15-30 mm-es szemnagysagu kavies felt5ltesb61. leeen leva reseken keresZltil tortenik m" • KfW @ Peldak a nyeregteto szelloz6 keresztmetszetenek ® Lapastet6k llA h6vezetesi ellenallasanak artekei DIN 41085Z. --7 <D. 3.301100 (Id. ha az a harmatpont homerseklete ala hut A belter h6merseklete as annak a harmatpontja kilzotti h6mersekietkOl6nbseg . ha 3%-os) lejtest iranyozzunk el6 (k0l6nben vlztorlodas alakulhat kilo Parazarolehet61eg tet6szigetel61emezkent 0. a hataros legretegek k6z6tt a h6szigetelesi ertekeik aranyaban.: HL=10~O~16 HL~2Acrn -= 10 m-es szarufahosszusagu nyeregtel6nel az ere5Zcsa.menes lemez 1. atszellozes szempontiabol kritikus.lk fel a . 100 (8i-8} _ AL ~ legrelegv. ha az atszelloztetett fedelhejazat ala h6szigetel6 anyagot teszunk. ezen tul a lefoly6es6nel is kell tomftenL H6szigetelt lefoly6es6 parazar6val ~ 88. szalma es hasonI6k). az optimalis a horonyres (minden oldalon). o.215 rn' KN-I ~=IIII!~~~ 0. k6zotte egy reteg Ovegszal fa!yol tet6lemez. A beMr es kutter kilzotti hamelsekfetklililnbseg megoszlik a falszerkezet retegei.:: 5 mm).. forre.:10m ahol s~ -. szokasos 22-45· 18-21·.4.beton lemez tet6f6demkent .. o.BEEPITETT TETOTEREK DIN 4108 A regi paraszthazak nem lakott tet6terei raktarkent szolqaltak a terrnes 6rzesere (szena. szels6seges h6merseklet-valtozasokt61._ ~ f 42---+8+--42100----- Tetofelepites: hoszigeteh~s a szarufak kozott Peldak atszell6z6 tetore.vagy betonprofillal ~ 88.. szokasos 45' 4Q--60".O)=~~~~~~m Msretezes: ~ eresz . AI 100 (8+ 8} - -20 I.:.9.ved6reteg.-30 x 0.lm~ Ctvags. Dilataci6s szegelycsatlakozas el6re gyartott alumfnium. .94 m' KN-I Nines paralecsap6das a parazar6n beliil" 0.018 m2/m .5 kglm~ bllumenen 85/25.torntimU A. tart6falakon kovetkezetesen kell ehhez a Mzagokat kikepezni ~ 88.sd22m as.romretegCiaz ontesi vagy hengerlesi eljaras essten.:: 3%-os lejtes a lefoly6 fele elengedhetetlen. o. a rezges es6kkenteseerdekeben kaviesfelt61tessel es nagy szakft6szilardsagu tet6h€jazattal lassuk ell Parazar6kent mindig hegesztett lemezt hasznaljunk (a h6elvezetes folyamatossaga miatt)! G) Tetohajlassz6g ~ 78. kavics 7/53 es ken&. intezkedjOnk a szilardsag noveleser61 vastagabb lemezzel vagy vonjuk be 15 mm fagyapot epft61emezzel (meehailikusan rogzftve).:imltasl eIJ~flis: A.5%os (de jobb.S. ha a hajlassz6g 10% alatti.2 m ~egf9rel5 s2igelel~s arkalmfaasBtle. Meleg tete hagyomanyos forrnaban ~ ® szerkezete parazaro reteggel.® mindig h6szigeteltek.x as '/' aranyok.4 em legye(l+ Tet6szerkezet szellazese a fabori· tasban levQ reseken keresztm ® ~ EI. 87 . o. 7. szokasos 45' 45--80".0. megolvad a h6. I I I 1- = szijks. 3. Habar az egyreteg(l toliaszlqeteles megbfzhat6. Az atszel16z6 tet6szerkezetben a ket ellentetes oldalon egyenkent lsqalabb a szel16ztetend6 tet6feiOlet 2%-anak megfelel6 nyilasfelOletet biztositsunk. -> @ .k megfelel6 Magassag: SzeI16z(5ny~as: H c KOlso homerseklet -12 -18 -12 18 -15 I -15 (%) 21 15 14 13 25 23 .-e a hozza tartozo rezsutos A 1 vagy k2tet6feiGIetnek. ha 8 mm vastag gumigranulatum lemezt helyezOnk a kavicsfeltoltes ala es a fugak fole szigetel61emezt hegesztOnk (ez teraszoknal es tet6kerteknel altalanosan elvegzend6). szokasos 19-20' 20--33·. koronafedas Cserepfedeses teto. A paraelvezetes celjara atlagosan 2 em/M resrnaqassaqra van szukseg->@-@. DIN 4108.16. ved a felh6lyagzast61.hajtMos eljimis) kiegyenli"to rllteg (tavalkolt ~emez) felh6tyagosodas elren h6:szigeteles (20 kg/@vag. szokasos 2.keresztmatszete ~ eresz ~ 10~O x 9.tag •• g. ketszintesen a parazar6 retegre is csatlakoz6ak. (mint a DIN 4108 feltetele) kOIs6~h6merseklet . 2. nom~rsl!kletkQra-nbs~g belter es killt~r k6z6tt.alegter vlzg6ztartalmat61 IOgg6en .

@ es ®. G)... mint a normal melegtet6knel.!_) rnereten leliili tetafelOlet eseten.. kGI6nben a helyiseg leveg6je a tet6legresei fele nyomul.. =ontos: A parazarc feletti h6szigeteles vastagabb legyen mint a betontet6nel. hanem azert is... bit... ennel jobb: ketszintes . ezt nem lehet esak h6szigetelessel meg oldani. Jar61apok elhelyezese laza kaviesagyban vagy tamaszokon..til II hoszigeteles ~~~~~~ pa-azaro '.lrkBny.."----". lltl07Cl. Lejtes :? 1 .k)emezpmfil 1et6szigol!!11I$ . vada aljzatreteg helyell gumigranulatum lemez ajanlott ® ::J1:::J':II::rt :II ::I:I 1:1::It!::: mt1anyag folia Kemenycsatlakozas falburXolattal axxn~~~>-01. nem szokvanyos megoldas..teljes 1elmelen r'agaszl6foltok vagy ~ikak bitumenes hepeszthetti lemez Tal6 vizelvezetese. a legreteg a meleg tet6hoz hasonl6an itt is esak a paranyomas-kiegyenhtest szolgalja. lapostet6-lefoly6 legresnal val6 hoszigetelesevel ® Hideg teta konnyuszerkezet1el lIIIIIlDmt:IIIIlmt:II III !!unl! .'_ teggel )("YYffi .. El6nye: vlzelvezetesi szint alacsonyabban fekszik.. o.. ~ 80. teIOIBtvedelem. Egyes szovetssqi orszaqokban a kavies nem elegend6 nehezeknek. iIIelVa magasabb epiiletreszhez torteno csanakozaskor vasberon iemez Mszigeleles ta-!6szi9$tej~ jil:r6l&m9. hosszu tavon gondozast igenyel (napjainkig csak speclalls sxtrudalt polisztlrol anyagokkal klvlteleztek).. El6nye.5'%-a lehetl Faszerkezeten: .lemez tetoszlqetelee kavicsreteg @ Hideg tet6 favazas epltasi m6dn •..zuzah§k~ szorassal t.! I'afoc~at 11I}Zll.~ . FD l~mrt6szege'y ... kivitelezes soran koraoban szigetelhet6. -arapoz6 bevonat ragaszt6 .LAPOSTETOK MELEG TETOK RESZLETEI LAPOSTETOK HIDEG TETOK RESZLETEI Tet6terasz-burkolat: ~ 88.. ha az ait6kOszob egy szintben van a ved61abazattal l'l~zagf8des ® Ketretegu feIQlvilagft6 kupola nyilas·kiszell6ztetessel ~ 167. a hibak konnyen fellelhet6k... megterGl6...1Zll\. f6kent uszocanal. nem elkerulhet6 atszeqezes megengedett)..gfl6 kLlpola At<iegeszito szellaza hideg tetonel \.atulyAl6 paszta VillamMrit6 lelszerelese betontusk6ra a tetah8jazat megbontasa nelkOi ::r::::c::I:::::cx:::c.®.:: 10 em. J. @ ® Ketszintes leloly6 csoperernt6mitessel es nab(iveg tom~6testtel. Tet6kert vtzelvezstese felGleti drenlernezekkel es Leeagyongykavicsretepqel vagy kavlcstoltes folotti szOr6fatyoilai oldhato meg ~ 88... Vfzsziqeteles mint a melegtet6n ~ 88. 8etontet6 . Hidegteta..20. ennel jobb: kavlcsteltoltss ® Falcsatlakozas cinklemezprofillal as leszorit6sinnel ® Falcsatlakozas ketreszes rogzitasinnel k(ilr(!legu @ FalcsaUakozas FD tomrtOsze-gellyel (lapasaIl6) felOlvili3.. minimum kat vizelvezeto . o.J (Woemann-1et6) 5 em kaliles 15f30wgy ® Lapostet6 f61ias szigetelessel ® Lapostet6 pereme nyitott vezet6arokkal ® Lapostet6 pereme ledell vezat6· arokkal (csuszosin) o ~ Rejtet1 tet6veg (MS-elem) ® Beton peremelem (Kanis-rendszer) vakolat ® Forditott nHegrendO laposteto Ms:zigetel~s 3 I1g."'1)1 II It lelc5fed6 es szrgeteloleme:z ~ fugazopaszla szlg9l:el6leme:z s:zovet eroslt6 bel. jobb. o.. Hideg tet6 alatti.rossz elhelyezkedese" miatt paratecsapodas lep fel. @ . Nem megfelel6 TAV eseten: a kGlso h6mersekleHngadozasok majdnem telies mertskben torteno kozvetftese barakk-kllrnat eredrnenyez. nines felfagyas. K6nnyu szerkezeteknel a h6merseklet-kilengesi mutate (TAV) javftllat6 neMz retegeknek (hotarolas!) a h6szigeteles alatt torteno elhelyezesevel. tavolabb kiOl6 ereszhez..es falazat belal 010~T~ tipli~ g~ l=- h. a bels6 retegnel . Uszoda as hasonl6 tet6zete: az alrnennyezet feletti legteret szal16ztetni vagy mteni kell.lpr~kQn @ Falcsatlakozas.. rnestersegssen szelloztetett helyisegekben: alacsonyabb nyornas legyen.0. gyarllag h6szigetelt bevezet6es6 is alkalmazhat6 . "! AJI tarraszetemekre lazen fektetett All Jloozigelule:. db! di kiegyenllt6 vagy kiegyenl{to r~teg pa. fontos a vlzelvazetss miatt... Retegrendjet lasd .® Kis hajlasszogu lapostet6 esak parazaroval. o. szokasosan: a retegek reszaranya a parazaroig. mely alul be lesz batonozva (. nedves heIyisegeknel nem alkalmas.zomOl<elPoo:l c:1. ® tablazata helyett itt a@tablazatot kell alkalmazni.0. jarolemez ts-tt'iszigeteles h6szigetel.5%."". Hosziqetalase 10-20%-kal vastagabb. a szelloz6nyllas befagyhat 11 ® Mages tet6 (hideg teto) gerinckiszell6zase (uszoda) @ Rajzi ielolesek a tet6szigeteles abrazolasahoz 89 . @: egyszen1 rnsqoldas.essse 3% ® Lapostet6 OVegszal er6sftesO polieszter lelo!y6ja elore gyartoll szigetelessel.leg d &.glom{M~ les. alkalrnazasaban ninesenek korlatozasok.ne' szigeteloleme:z femszalag betenel 11ill szigetelOlemez betettel mtianyagf6lia- hideg tet6 Magasftott dilataci6s Mzag kiegeszrtO vMelemmel f<n'I Dilataci6s Mzag segMszerke· \51 zettel as fedessel Tet6kert egy meleg teton.znS:NNl9=q~C I ~==::::==:::::= H . bslssrtvs a falfeluleti legreteget is legfeljebb az 11k hoatboesatasi ellenallasnak a 13.-.bgumi' to-mflOCSik 0 10 ® Meleg teto retege!! fatart6kkal.e"yoma" ~ sp. jobb a jarolapburkolat. lalsz6 tetabor(tas gyalult dsszkazattal ® beicn va'kolal bdszlgillalll:'l Hideg teta nehszszerkezetter ® Ved6reteg dupla kavtcstenteseel.Passavant") M 1 :10 1 @ ~I -r - -=: "- Zobol·cs6 Keszelem leloly6cs6 (Zobel. mivel az szelkizesre esak 1O%-os tet6d61esszogig alkalmas.. amely nyaranta mindig ujra klszarad. paradiffuzio ellenalias 110-120. a szigeteles .. Hideg tet6 .. ha 3%. Nagy a kockazat a gyart6 gondossagat61 val6 fUgges miatt a meretekb61 fakad6 repedeskepzcdes eseten es az attOresek csatlakozasanal.t\ V(zzar6 beton tel6fooem \!. mert kUl6nben a reteqek reszaranya a parazarolq (falfelOleti legreteg + fa vastaqsaqa) tul magas lenne.. meg jobb. Tet66sszefoly6t a legretegnel is h6szigetelni kell.l: ta....Ulo1llOde'om kavicsre- ® Elore gyartott elemekb61 keszitet1 p. o. ®. ®. Fordftott retegrendu tet6 . nemesak a esekely felGleti suly miatt. Tokeletesen zaro parazaro szukseqes (tomftett atfedes es falesatlakozas. Fontos: a bels6 burkolat legyen legzar6! Ne legyen nutfeder borftasl Hoszigeteles ~ 87.::so) r.

N6venyladak es egyeb n6venytart6 edenysk felhasznalasaval lehetseqes a tetotaraszok.9-3.em Foldkeverek 23 em Vfzetvezeto reteg 12 em Onttizesa k~zzel vagy automafjkaval 250 cm-ig 19-35cm 1. Szigeteles a to es a f61dreteg k6zti leveg6reteg reven. A tetet lakokertte alakftjak pergolak es loggiakalkalmazasaval. bokor. A vfz telgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben es a vegetaci6s retegben. 70m '.hOr) feherfajta tohe' fajta to ern 5cm scm varJuhaj (vllagoszold) feherlajta feMrfajta Henqeres Secum I 5cm Bcm seeum Hybr..cm. Epfteszeli elonyok: az UV-sugarak behatolasat es a nagy hdmerseklet-inqadozasokat rnepakadalyozza a fu.rvedo t61ia tetoszigetel-ll$egy "hagyomanyos" tetonE§1 10cm 12cm 5cm 5cm SCm ® Tulmelegedes.llare Szelld va~u~. § Az elveszet! z1ild felOle!ek nagy resze a tet6k betelepitese reven visszanyeihet6· NOv9nymag~g >: 250 em Retegek maga. tetokertek. Tectorum Sempervivum Sempervivum {r6zsaszin) (r6zsas:zrn) 6cm Bem 8cm kovtr6zsa Sempervivum Felosperma K6vito:zsa (rozsaszfn) Kis jOgvir. 91 . mellvedsk es erkslyek novenytelepitese.es f6ld reteg 7. Evszazadunkban Le Corbusier ujra a majdnem feledesbe merOlt zold tetct.35 em FelCileHtsrheh:§s 3" kNlm~ Vizlarlalek 170 Vm' F6~dtakar6. Esztetikai elmeny nyujtasa . cserje.:. A novenyteleplteshez vekonyretegu talajreteg all rendelkezesre. evszazadoan) Zald tet6 retegrendje fA\ \.) --> ® as porfelkavarodas ® A varosl leveg6 javutasa a par kisz(irese navenyek es megkotese.:. Hanqvedelem es h6tarolasi kapacltas 3.es tapanyag- A z61d ter(iletek befalyasoljak pszichlkal-tlzikai \!'. A tragyaz6 anyagot ki lehet sz6rni a veqetacios retegre.Weisse Tatra" Sedom Spur . Ont6zaberendezesek a vegetaci6s szint felett.!I er!eke (a zold !enJ!etek pozi!fvan a kiizerzetet) o Tei6 niivenytelepi!esenek kOl6nboz6 fajta. cserje.!I te!Glet reven \!'. A nyeregtet6 hajlasszoge ne haladja meg a 25 fokot.. szaraz varosi @ Csapadekeloszlas feluleten . Csepegteto ontozes.::::~~m::::~:~:::~~::~::~::~m~~:~::: z61d tel6. Mozgathat6 z6ldek... valaminl oxigentermelese revon a @ Minden egyes haz epil<!sevel a termsszet 99Y resze veszik el..taccracum' 8Micranlhumm ~Murale~ ~Cloroticum" va~unaj (sargal Feher va(juhaj (l.gassag 5cm Scm Scm 5cm Viragza• VI VI-VII Vf-VII VI VI VI-Vll VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI @ Az elveszett zold tenJlelek visszanyerhel6k. ha a tsrrneszetes ont6zes nem elegend6. lagyszaruak.7 kNfmt 80-170 tlm2 -om 7~23·cm 120m keIZer vagy autQmalikaval 5-25 em 14em 1. fa.4kNlm' 601lm~ <cm : 5"cm 5-20 em 120m 1.saszin) BOffiOS Sedu:m Acre SB<lumAlbum Sedum Sedcm Sedum Sedum Album Album Album Album Album ~Coral Capet" .nel ® Mellcla Ciliatx Bevalt faitak es tfpusok telok (extenziv) novenytelepitesehez 19'1 Porterrnetodes \!. CD Tet6kertek bertakasban: ..V N6Venylada z61dekkel torlen6 szegelyezeshez BotanikBJ rev KOznyalvi rev Ma. Esozteto. laveg6 . Pormegk6tes 8. Teto novenytelepftesenek fajtai: Intenzfv novenytelepltes.. Alland6 apolast es karbantartast igenyeL N6venyzet: pazsit. vagy mesterseqes i)nt6zesnel hozza lehet adni a vizhez.eletmin6seg [avulasa 9. am it mechanikus utantoltessel duzzasztanak. Lapostetonel 2 es 3% k6z6tt legyen a tete minimalls hajlasszoqe. Araszt6 ontozes.ssaga . Mikroklima javulasa 5. amire fedezte fel ZOLDTETOK --7 III Tet6hajlassz6g. Tragyazas.1 kNlml 5-20 ern 12cm 45Vm' t em 4.ZOLDTETOK --7QJ Tortenelem Mar az idoszamftasunk elotti hatodik szazadban voltak tetobetelepftesek a bablloruaknal.l!Z2el automatlkaval ® 90 Hanqvlsszavsrddes feliilelen" . 1890 korOI 8erlinben hazakat tLlzvedelmi okok miatt humuszreteggel fedtek n6venyeket telepftettek. A: varas vizelvszstssa es a kornyek vlzhaztartasa javul 6. Extenziv novenytelepltes. Levego [avulasa iparvidekeken 4.beepitetlen ® Tetc n6venytelepitese SystemZinco· Floraterra rendszerrel ® Teta niivenytelepitese SystemZinco Floradrain rendszerrel Sedum Sedum RsflexlJm S1:iklas varjuhiij {sarga) rga) Sexangl. Sedum Floriferum Kis telizold (&I'ga) Szentlstcan.. a gy6kerzet es a mikrobiof6giai folyamatok lejatszodasa miatt (kemlal h6) 2.Ig (S<l!ga) nom taijosen tIMI6 Kek cseek •• z Bcm 250m 25cm 250m 300m Festuca G~lJca Fastuea Ovina «ok) Juhcsenkesz (zold) Csilhimpe~e Gyjjngyp9~e (z6Id·ezOst) (vilagosz:old) keelena Glauca egy ghagyomanyos" tet61'l~1 ~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~::~~~m~~.j (•• Varjuhi1j Varjuhaj P6kt1aJ6-k6vir6:zsa Nemesitett Sedum . Szarazsaq idejen a vizelvezeto vagy a vegetaclos retegbe vezetett csepegteto t6mlon keresztOI kapnak vizet a n6venyek. Z61d terOletek vlsszanyersse CD Intenzfv niivenytelepltes ® Extenziv novenytelepites ® ® Szemiramisz fOggokertje Babilonban (Krisztus elotti B. bokor. "Elegant" arany (arany) 2 g~k.'5kN/m2 40Vm'l -em 70m gem kanel vagy kezzel Scm kezzel 1 em 4em 5cm "rr. Tsrmeszetes ont6zest az eso lalja el. Az esovlz felgyOlemlik a vfzelvezet6 retegben.... ® "kemeny ~ Hangelnyeles a puha navenyi IG\ Iermeszetes kiirforgas viz.. csak minimalls gondozast igenyeL N6venyzet: rnoha. ha a le16kel novenyek· kel belelepfljlik (virag szlnel saxifrage Aizoon KotOr6fu (feher·iW.8uperbum" Arachnoideum Hybr. a parasztbe.A modern apMszet egyik programpontja" ® Te16kertek mint az erkelyeken a tet6teraszokon elhelyezett novenyhidak osszesseqe as A teto betelepitesenek jellemzoi 1.. fU.

hasznallunk Ie nem J6szalfonatot. A funkci6jat lemezhetji. es azok a heJyek. 4. ezek legyenek eve 16k. 3. kaviesb61. fei0lviJagit6 kupola. dilataei6s hEi· zagok.. viztarozas.. A szaraz gyepet. VegyOk figyelembe a kovstksz6 szempontokat: retegek felepitese (anapota). 6. 4. A megtelep0J6 moha es zuzm6 nem szarnlt idegen aljn6veny· zetnek.-I. falcsatlakozasol<. es azoknak valtozatalt novanytelepftessel. esv. Lgyake. stb. A reteqszerkezst legterfogata minimum 20% legyen vizzel teli· tett aJlapotban. 3. 2. j6 duzzadasi jeIJemz6kkei rendelkezzek. DJN 18195). 2. 9. Nyeregtet6k6n is lehet n6venytelepitest kialakltani.d6r. a viz tenyleges elvezeteset. A vegetaei6s reteg legyen: magas porustartarnu a gazcsere es a viztarozas erdekeben. Megakadalyozza a novsnyek elarasztasat. nylr. 10. Anya· ga: szalfonadek. EI6termesztett novenyeket OltethetOnk. statikai. palantaultetveny. felela szabalyozott vrzeltolyasert.. A k6rnyezeti hatasok soran a novenyzet valtozhat. 8. a funkcionalis retegek minimalis felOleti sulya az alabbi tablazat szerint vehet6 figyelembe. talajreakei6k (pl-lertek). extenziv novenytelepites k6zon 93 . igy a tul sok viz mindig el tud folyni a noveny· zeti szintr61. hogy a teto z61dtelepiteset minel kevesebb gondo· zast igenylore alakitsuk ki. Vegetaei6s reteg: stabilltast ad a n6venynek.. Vizelvezet6 reteg: a f616sleges viz biztonsagos elvezeteset. Tet6szigeteles (holyagosodasok. A retegszerkezet minimum napi 30 11m2 csapadekmennyiseqet legyen kepes felszivni. f6kent a f(lz. 11. egyenetlensegek es a tet6f6dem behallasa. -Iernezek). valamint a vizelvezeto reteg isza· posodasat. SzOr6reteg: rneqakadalyozza a tapanyagok es a kis rsszecskek kimosasat a vsqetacios retegb61. melyek a viz· es taplalekkereses soran nagy pusztit6 er6t fejtenek ki. A hosszulancpolirner-lemezekbdl keszult tet6szigetelesek tesfizikai okokb61 ellatjak a gy6kerzet elleni vedelmet.® szokasos lapostet6·felepitmenyeket mutatnak be. Ezek biztosltlak: a szerkezeti stabjlltast. r-r. habositott anyagb61 keszult drenlemez. a. Novenyzet es gondozasa ® Hideg teto -> @ @ Hideg teta novanytelepftassel ®- @ novenytelepltesekor szerkszsttsrhslesl hatarertekekre es retegfelepitesre (lecsuszas vsszelye. ell.tog~r teI6szigelel~s--=-J mrt6szerkezel___ -. amelyet gyakran peJdaul kavicsreteq helyettesit. gon· dozasi igenyet a minimalisra kell es6kkenteni.'. 2. repedesek). A tet6szigetelest a lapostet6kre vonatkoz6 szabaJyozas szerint vegezzek. 10.. nem ktvanatos aljn6venyzetet. Alapszabaly.otog_ 'it. talajszellozest. konnysn megk6zelfthet6ek legyenek. -fonatok. Vizelvezet6 reteg. a biztonsaql savokat. kiszaradas miatt) kOJ6n6s gondot forditsunk. kiszell6z6es6). beal· 16kra. ha az eghet6sege het6" (epit6anyag besorolasa B1). Szerkezeti tervezesi es kivitelezesi alapszabalyok 5. funkci6k. 4. Extenziv n6venytelepites alatt gondozast igenyl6 ved6felt61test ertOnk. 12.. A tet6peremek szeleineJ es a sarkoknal magasabb sziv6er6veJ kell szamolni b/8 ~ 1 m s 2 m szelesseqre (DJN 1055. Idegen aljn6venyzetnek szarnltanak a cssrjek. retegfelepiteset r- >--50--< I I< Biztonsagisavok vegetac16- o6<I".ZOLDTETOK TETORETEGRENDEK ~ ZOLDTETOK KIVONAT: A TETOKERT Fogalommeghatarozas 1. vedoretog_rr= o"'<'oJ. 8. A tet6szigeteles biztosftasahoz szukseqas t6bbletteher. stb. lehet6ve teszi az anyag· es gazeseret. Tetdereszneka talaj· Wbbletteher rnezobelt61 rnert maqassaqa perernreszen s6ben m kglm2 kg/m2 8-ig 8-20 20 f616tt minimum minimum minimum 80 130 160 40 65 80 5. Bitumenes tet6szigetelesnel bitumennel 6sszeegyeztethet6 ker elleni ved6reteget kell fektetni. Ervenyessegi terUiet BEJEGYZETT EGYESOLET IRANYELVEI ~ OJ m CD Meleg teto -> ® ® Meleg teto novenytelepftessel MszlgetaM-s- tarl6szerke2et- Vegetaei6s reteg. resz szerint). borit6 vacnovenyeket es tufeleket novenycsoportokoan kell telepfteni. Evente minimum egyszer vegezzilk el a gondozast. Az extenziv novenytelepitesnel a novenytelepltes felepitmenye atveszl a ved6reteg lapostet6kre vonatkoz6 szabalyozasban megjel61t funkei6t. lefoly6k allapota. hogy a tet6 kifogastalan allapota es az egyes retegek runkclonalasa megengedje a telepltest. A gyoker elleni ved6reteg tart6san vedje a tet6szigetelest. ahol rendszeres ellenorzesre van szOkseg.. Magas tet6k -> A szabalyozas a termeszatss f61desatlakozas nelkOli vegetaei6s felOletekre vonatkozik. Rendszeresen kaszatlunk es tapszerezzunk. a sztyeppet es a sziklaegyutteseket 7. A telepitett n6venyzet messzemen6en igenytelen Jegyen. Tet6felepites: a felOlet es minden csatlakozasa tart6san vizzar6 legyen (DIN 18531. A nagy tetofelOleteket osszuk feJ t6bb vizgyujt6 terOletre. Meehanikus karosodas megeJ6zese erdekeben a gy6ker ved6reteget burkolassal kell vedeni. 7.6. amelyet a nernet tet6fed6 iparosok tapestet6kre vonatkoz6 szabalyozasabol emeltllnk kl. legyen ellenallo bakterlurnokkal szemben. A tet6szerkezeti. szuroszovetbol all. a viztarozast. pI. 11.ik: kielegit6 novenytelepites . vizet es tapanyapokat tartalmaz. 1---- b ----. Megfelel a kovstelmenyeknek. Az egyes felOletek patakmederszeruen legyenek 6sszekotve a tet6ereszeknel. A n6venytelepites el6tt biztositani kell azt. meJygarazsokra. 2. mert az taroln i kepes a tapanyaqokat es a epi· gy6elleni borntarta- lek vizet. juhar.. Extenziv novsnyzet.25--. 2. pererncsatlakozasok. Szur6reteg. Feladatuk: tapanyaq-raktarozas.0-0t. Ved6reteg. mint peldaul a tet6ereszek.nehezan egigy [el- Jardalapok homokagyban szllr6szmet vize[vezeto elemek gya-k~rell. szerkezeti vonatkozasok 1. A prl-ertek savanyu talalnal ne haladja meg a 6. tarozasat teszi lehet6ve.vfzelvezet6 reteg---- A'I Teto ut61agos n6venytelepftese a \!J lehet6 legkevesebb rafordftassal ® Teto ut61agos novenyteleprtese (amennyiben szerkezetileg as statikailag lehetsages) @ Vizelvezeles tisztit6idommal Falcsatlakozas biztonsagi kavics· sawal 9. VegyOk figyelembe a tuzvedeJmi el6irasokat. dilatacios hEizagok. 1. Gyoker elleni ved6reteg. A szelterhelest61 fOgg6en a kivitelezes m6dja es a t6bbletteher sulya az epOlet magassaga es a lapostet6 felOlete szerint valtozik.Id'. nyar. A tet6retegrendben tart6san es hatekonyan meg kell gatolni a kon· denzvrz·kepz6dest (DJN4108). ekkor ellen6rizzOk es szOkseg eseten tisztitsuk meg az ereszeket. tetoattOresek (bevilagit6akna. A gy6kerzet ellen PVC/ECB es EPDM· lemezek vedik a szigetelest. 4. lejtes kialakitasa. Duzzad6agyag es pala telhasanalasaval. Vedelmet nyujt az epltes soran es a pontterhsles ellen. 6. vethetOnk vagy hajtasokat szetszorva hajtathatunk. Megakadalyozza a vizelvezet6 reteg eliszaposodasat. T(izvedelem 1. 3. ® 92 Teto novEinyteleprtese rezsutos teton @ Tet6 n1ivenytelepitese merede· ken lejto teton f. A tet6szigeteles elvalasztasa a ratelepitett z61d n6venyzett61 megoldhat6. szlvarqolernez. Peremteralet Bels6 teralet min I-- ® Forditott retegrendO tet6 -> ® ® Fordltott retegrendu z61d teta ® Ereszreszlet rezsutos zold tetonel @ Ereszreszlet -> il] min 80 kglm2 40 kglm2 ____. vetes. Elvalaszto reteg. Tavolftsuk el az idegen. 5. a tet6esatlakozasokat. 32 __. vedot6lia tomlt~. 1. ill. Elvalaszjja a tart6szerkezetet a tet6 novenytelepiteset6L A peldak -> <D . Ezeken a teriileteken minimum 50 em szelessegben nernorqanikus anyagokb61 legyen a ved6reteg. spsctans muanyag lemez. A z6Jdtelepites nem akadalyozhatja tet6szigeteles funkei6jat. vlztarozast es a terepkialakitast. stb. 8. atszetlozes. epitesfizikai es vegetaei6teehnikai szempontokat egyeztetni kell egymassal. kivaltkepp a tetokre. el6nevelt hajtasok dugvanyozasa (n6venykontenerek. 7. 6. a tet6szigeteles t6m6rsege eUen6rizheto legyen. a vegetaei6s reteg szell6zeset. A tet6feliiletek mu· szaki allapCltat alaposan merjOk fel. vegehici6sreteg_ .i? Atmenet a jBrha!6 utak <is az ~ intenzfv novanytelepites kozott @ Almenet a jarda as az intenziv. A vegetaei6s szint magas szerkezeti stabilitassal. Kovetelmenyek. Gyoker elleni vedelem: vedi a tet6Mjazatot a gy6kerek reszer61 fenyegeto kemiai es meehanikus behatasokt6J.

stb. a peremek rnenten pedig vonalszerCien kifeszfthet6. (1). ~0 : ~0 . kart. ~: . arnyekol6 tetoknel. A hal6s hejszerkezetek peremein.5 m. ([j). altalaban rezsutosan allftott acsloszlopokon at vezetnek es aztan horgonyozzak Ie. A nernet pavilont az 1967-es montreat vilagkiaJIrtason ezzel az epftesi eljarassal kiviteleztek _. f04i ~<M poromfeszlto kotel 1 ~ ill Sorolhato Egyre fejlettebb hejfedesi es ponyvatet6-szerkezeteket dolgoznak ki. alkalrnazzak. 6nt6ttvaspersely.PONVVAFEDESEK HAL6s HEJSZERKEZETEK ~ID ~ID A halos hejszerkezetek altai kfnalt lehetoseq: alatarnasztas nelkul nagy feszftesi tavolsaqot konnyeden lefed.0: ". @.': ~: ~H Wl: hr. Kurt Ackermann es tarsa. @. Anyag: muszalas szi:ivetet (polleszter) hasznalnak tartest ad6 anyagnak. KOIonboz6 teriormakat fedhet Ie: negyzetet. @. amelyek ugyancsak feszltessel rogzftett tart6szerkezetek. ®. elore gyartva maxlrnalis tesztav 40 m ~ gyors osszeszerctcs. acel. Szelessege 1-3 m. a szokasos 1. heqesztessel. hossza korlatlan.es szelterhelesnek ellenaIl6). Ponyvaanyagkent a jobb szigeteles erciekeben tobbretegCi anyag is hasznalhato. Alkarmazas: Kiallftasi. szabvanyos rendszerek: A szabvanyos egyseget gyakran minden oldalanak iranyaban b6vfteni lehet. 0. gyolekezesi helynal es sporttslepeknel. Az egyszerCi satraktol es tet6kt61 elindulva az ember kOIonboz6 fajtaju. alacsony apltesi k61tsolg ® Olimpiai Park. ® csakugy mint a MOncheni Ofimpiai Park jegkorcsolyapaIyaja _. ®. nagyfoku szlntartas jellemzi. szennyezodes.as vfztaszft6. az ereszeken. F. MOnchen \31 epilesz: 8ehnisch es tarsa 1972. pavilonok. A szerkezeti elemek rendszerint aceloszlopok. ellem'ill a mostoha ki:irnyezeti viszonyoknak. A paszrnak r6gzftese onbiztosftc anyakkal a DIN 980-nak megfelel6en. osszetlesztese (konfekci6) varrassal. @. Hossza 2000 foly6meterig. ipari es sportosarnokoknal. stb. soksz6get. [~ 'r. @' Erdekes javaslat ugyszi ntsn a dortmundi egyetem es f6iskola diakklubjanak vazlatterve _. Otto etadlon -spa-rtcs-am-O-k ~ 3) spar~a~ Sorolhato szabvanyos rendszerek ® Montreal 1967 ® Olimpiai Park. 0. korrozioano as PVC-b61 keszOlt bevonattal lattak el. 1983 t«l\ Feszit6paszma rogzilase 1. A h§gbefuvas fUtessel kombinalhat6. Montreali Expo 1967. tartovazuk fabcl. Az ugynevezett lebeg6tart6k. IA\ Olimpiai stadion.50-----1 ]) Kupolaepites ® Terlefedas ~ @Tulnyomasos ponyvas csarnokok: A kettos burkolat beltereben tulnyornassal enyhen asszenyomott leveg6vel rneqtamaszthato.szegelysodronykapocs 95 . az 1972-es MOncheni Olimpiai Stadion _. sodronykapocs. :[J 94 Feszitett szerkezetek. epilesz. Arkarrnazas: kiallftasi. Kidolgozas: Tekercsben keszOl. varakozohelylseqek. melyeket csuklos. technikailag egyre bonyolultabb. MOnchen 1972 ~ @. meqosztlak a f6feszft6paszmak terheit. ~: :I~'~ 0' . 5 @ @-@ . acelsodronynalok. haromszooet.vagy faracsozatok es akriiOvegb61 vagy attstszo.!9 tet6szerkezethez @ . A legzsilipek rnsgakadalyozzak a tart6levego eros klaramlasat. ponyvaval fedett epftmenyeket allft fel. tarolo.® Tartovazas csarnokok: Tartovaz (racsos tart6) fab61. Jellernzoi: nagy szakltoszilardsaq (h6. taroio-. nem rothad. G) Namet pavilon. egyedi ponyvatedds tdeiglenes epitmenyek. stb. vagy akar szorft6kapcsokkalis tortenhst. hogy fgy osokksntssk a szOkseges keresztmetszetet. melyet ketoldall. peldaul uszodak es epltkezesek tedesere (tell epitkezes). mely fole ved6borftaskent feszitik ki a ponyvat. Tornege: 800-1200 g/m2 Fenyatereszt6 kepesseg: at nem ereszt6t61 50%-ig Tiizvedelern: kevesbe gyuj(~kony DIN4102 szerint Elettartarn: 15-20 ev Kialakftas: Minden hasznalatos szmarrwalatban. A huzott feszftopasarnak er6atvitelere fokent az ontott szerkezeteket . szabasa szerkezetnek megfele16en.~ Feszitopaszma . 0. Fesztav tobb mint 100 meter is lehet. arnyekol6 tet6k. ipari es sportcsarnokoknal. ragasztassal. o • ~® ® Feszf!6paszmak kOtese ® Eroatvitel a feszit6paszmakr6! oszlopveq osomolernezere az o Szegelysodrony csatlakoz6pontja FesziteHszerkezetek Kotelek es arbocok segftsegevel a ponyva ponton kent. eplteszek: R. acelbol vagy alumfniumb61 kesziil.t6csavarhorgony. Iovabbl szigeteles bels6 burkolattal (gumimatrac). acelb61 vagy alurnlnlurnbol keszulhet. teglalapot. Alkalmazas: asszekotofolyos6k. konfekci6 es6sszekotes kombinacioival. Gutbrod. mCianyaggal er6sftett foliabol keszult tet6fedesek. vagy ipari csarnokoknal J---- 6. Szelesseg = 45 m. Alkalmazas: Kiallftasi. girlandszen1en vezetett szegelysodronyokat r6gzftenek.

hogya heromdlmenelce tart6szerkezetet el nem tolhat6va tegyuk.. epitesz: Gerber es tarsa. belterl perspektlva ® Homlokzat galMaval uil ~ .: Stratmann. Hasonl6an a sikbeli racsszerkezetekhez. feloktaeder es tetraeder ' (. RepOl6teri hangarok (lavaslat Paderborn/Lippstadt reszere) . ' .® . ' = lkozaeder 401dahl = 6 o1dalli ~ 8 old. Ahhoz.FOGGESZTOMUVEK ES FESZITOMUVEK --+U1 TERRAcSOK Ot plat60i Tetreeder Hexaeder Olll. SwindonlWiltshire.. akkor a felfekvo poligont kornpenzalasksppan bsfoqassal kell felfekletni. " "" .' . ' ·x· IX 'X x "'" 'IX 'XIX X X .Michael Hopkins . rud.\12.oktaederb61es tetraederb61. vagy kiugr6 gerendakat tartsanak. .XX . aktao!der as tetraeder (nagy kockasarok) csbkkentett szerkezeti magassaggal ® Terracselern. ~~a"~ I. 1 + 2 + 3 tart6rudra van szQkse9. XX 'ZLXXIXX 'x 'T-a_"_ . Stuttgart ® Terracsszerkezetracsozata.. feloktaeder es tatraeder ® RepUl6tari hangar... palyazati terv: Portmann. melynek tenyez6je -. Fontos alkotasokat hozott letre a fOggeszt6muvek eplteszeteben Norman Foster . ® vagy koncerttermek Oavaslat Dortmundi Vasarra) . @ is el6nyosek ezzel az eprteszeti mepoldassal.es lzokasdar. A feszit6milves szerkezetek ugyancsak csokkentlk a tart6k alatamasztasl tavolsaqat. azaz a tetra-. negyzet. dortmundi vasarteruleI. faloktaederb61 as tetraederb6l.. Dortmund ® RLidhosszok geometriai sora .XY >< X X XC/IX X X·. hogy szabalyos tobbszorosuket adjak ki (pollader). 18. e 10 o!da~(i . Az at plat6ni testre alkalmazva a racsszerkezeti forrnabol ad6dik. a dodekaederhez 24 rud.Mer Dodekaeder test ALAPISMERETEK --+ UI Renault ertekesltesi k<lzpont.® es GOnter Behnisch sportcsamokanal .. mert igy a bels6 ter tart6szerkezetekl61 mentes maradt . X. Echterhoffe. az also 6v szabalyosan ismetiod6 elhagyasaval @ Terracsszerkazetracsozata. oktaedeIb61 es tetraedsrbdl.rxrx . Rendszerint ez csak fa. epltesz: Norman Foster Ass..XIXIXIX . amelyek klzar61ag egy tlpusu csom6pontb61.. A hsxasdsr stabllizalasahoz 6 kiegaszit6 rud kell./ tetraeder ® Terrscselern. .@. dereksz6gil Mromszagekb61 allnak. kecses szerkezetil terveket is meg lehessen val6sitani.es tart6szerkezetek stabilak.. Ugyanez az alapotlet jelenik meg a Cambridge-i Schlumberger Kutat6kozpontnal Michael Hopkins tsrvsban .X ~ X 'XlXIX " . Ha egy terbeli harornszoqhalo egesz feluleten nem zart.:V reszletrajza "Plana... ' x>.. terben vegtelen haloknal pontosan ot szabalyos poliederhalo. 60° as 90°-os szogben. . CD-@.vaqyacelvazas epftesi modnal oldhato meg. CD. epilesz: Michael Hopkins os tarsa." iivegezorendszer ® Spartcsarnok a lorch-I legel6n. Racsszerkezeti forma ~x .. Egy szabalyos terracsszerkezet epftesehez eleg egy csom6elem maximum 18 csanakozassal 45°. perernparhuzamos helyzatben ® Terracsszerkezst racsozata felaktaederb61 as tetraaderb61. hogy meqszakltanak a bels6 munkamenetet.... csokkantsek a nagy fasztavu tartok alatamaszasi tavolsagalt... London ® Kiallit6csarnok. Az alaptest rudhosszusaqal terrace szerkezeteknel egy geometriai sort kepeznek. Hugo. terv.es hatszoghalok.: A fOggeszt6milves es a feszit6milves tart6szerkezetek arra szolgalnak. megpedig als6 huzott 6vkent es igy mersekelik a keresztmetszet rneqhatarozasahoz szarnftott hatarnyornatekot .. Paderbornl Lippstadt. 20 o!da~(l -H~rh~16k Q) Platonl lestek A kinemalikai siabilitas eleresehez teljesu~nra kella FOppH~le racsszerkezeli tetelnek: etek szema = 3 xcsomeszam -6.0. oktaeder €IS \!_. London ® Belteri perspektfvaltelikert @ Stadtgarten f6Idalatti·allomas. '. es konnyed. @. melyeket ugy allltanak ossze.X . hogy a rudakat a csomopontoknal csukl6san rogzitjOk. hogy a tart6keresztmetszet cs6kkenthet6 legyen. Klaus ® Koncertterem...' X.: X'X7X . @.RichardRogers"" @-0.. Sik. 'rx'IXIX 'X'Xx .jflI ~ Terr<l:cselem. Panzer [-. A terv lehet6ve teszi az alapterulet mintegy 67%-kal torten6 b6viteset. Cambridge/GB. Azert valasztott Richard Rogers egy fOggeszt6muves szerkezetet. rudakb61 (elekb61) es ezek altai msghatarozott feiOletb61 tev6dnek ossze. vegtelen hal6knal pontosan harem geometriai alakzat van.'X X . 'XX7 . melyek reven a bovites epitesi munkait anelkul kivitelezni lehet. @.J2.. hogy kinematikusan csak azok a harornol menzi6s csom6-. abb61 induJjunk ki.® es Gunter Behnish ..X .. okta.. @. A Norman Foster fele swindoni Renault-epulet ives aceltartokbol all. hogy rneposszak.. Szabalyos sikhalok a haromszoq-. azaa 3 x csomosaamtt + 2 + 3) ~ nidszern ® A tsrracsszerkezetek leginkabb egyenl6 oldalu es!vagy egyenl6szam.... cs6kkenlett szerkezeti magassaggal ® Terracsszerkezet racsozata. amelyek az oromzat fels6 negyedeben el6feszitett acel Oreges koroszlopokra vannak fOggesztve .l. amelyet kihajlasra veszunk igenybe (nyornoterhelesl). A fOggeszt6milves szerkezeteknek az a celluk.. ® . 17' (VVVSZVVSZSZSZ\I ® 96 Schlumberger Kulal6k6zpanl.j2es lenyezovel as a geometriai sorok termeszetes peldaia: az arnmonltak csigahaza @ E9Yre~egu gombfelUietu Ikozaeder-kupala @ Terracsszerkezet ® Terracsszerkezel 97 . Dortmund. ameJyek rudjai egy zart haromszoghaJ6t kepeznsk. Feszit6mOves konstrukci6knal hasonl6an a halos hejszerkezeteknel egy lebeg6tarl6ra van szukseg. A fsszltopaszmak acelsodronybol keszulnek es altalaban utanhuzhatok. ekkor minden escmepontban a haromolmenzlos U!rben harem nld (ell tal~lkollk.. epltesz: Behnisch as tarsa...'.. XXx . Az uj Fleetguard-gyarnak Quimperben egy USA-beli motoroyar vattozo kovetelmenyeinek es funkci6inak kellet elegel tennie. Ezeken kizar61ag hliz6er6 vihet6 at. elforgatott helyzetben (45') A'\ Terracselern. A fOggeszt6mil szerkezete olyan osszekotesl ponte kat kinal.

7. ebb614vfzszintes.I. (perselycsornos). Ruter fejlesztette kl Dortmund-Herdeben. egyszeres nidba integralt csom6rogzites. Ezen felOI festekbevonattal is ellathato.seg van A speclsje csom6elemek uqyanak- kor.-. harornszoqracson nern sarokmerev csavarcsatlakozas. ® Terracs szerkezetrendszere A Krupp-Montal® terracsszerkezetet E. Essen ® Pelda: egy !ehetseges tet6forma as a csom6k reszlete.0.l.~[tQtt~ 11. csakugy mint a ket csavarfurat koztl 8269.S csomol kozott.Io:PQfa 12. A vilag jelenlegi legnagyobb felgomb alaku epulete a stockholmi Globe-Arena -> @. -.. hanem a rudban ervenyesOl6 rlider6tol fOgg6en tud kisebb mertek(l hajlft6nyomatekot atadni ~ ® . csak egy. A tetoheiazat k6zvetien Ielhelyezese. az ekb61 es a hasitott szeges szorft6gyurlib61 all. a rudhosszak ~2-. Altalaban minden rLid tuzi horqanyzasu.kezethez.. teljesen szabadcn erlithat6k a csetlakczael meretilek megfeleleen.o!daluak. trapeztelOletU alakzathoz is. a rendszercsom6- o o o elemeken.. Parakivezet6 nylras 8. 1. ill. Minden terracsszerkezetre igaz. a szakaszos szerelesi es a lernezbeemelesi eljaras. es tobbszoros csavarcsatlakozas. alaktarto atmenet a fels6 ov nldjai . A 1&olc!aJCi ezenvanecsomoeremek TERRAcSOK ALKALMAZAS ~ TERRAcSOK ALKALMAZAs ~[IJ llJ ame~yet . A Scane-Space terracsszerkezetet Kaj Thomsen fejlesztette ki. Korroziovedelern miatt minden alkotoelem tuzl horganyzott. A g6mb csomoelemekbol kiindulva. ha tlizesetkor kiesnek egyes rudak. A tet6Miazat k6zvetien felhelyezese. valamnt ezen ertekek t6bbszOrOseit. A Krupp Montal® rendszert bemutatjuk -> <D .zet. A tet6hejazat kozvetlen felhelyezese.szortl6gyLirLi to. A tsrracsszerkezet nagyfokLi statikai hatarozatlansaqa mlatt nem vezet a szerkezet osszeornlasahoz. Q.45. gerenda 9. ~3-szoros ertekeivel pedig szerkszeteket tervezzOnk. Menetescsap S. tobb csavaros kates. sarokmerev.@.endsze. kilzponH d.ends:ze. akkor a rudakat azok serulese nelkCiI ki lehet cserelni.Jbl~ t~ I------Il" I- ® Rudak as csom6elemek csanakozasa Mengeringhausen altai kifejleszlett MERO-terracsszerkezet csom6kb61 es rudakb61 ali ~ <D .Qt ~~ B. hogy hajlitott racsszerkezetek is klvitetezhetok. 6.60 es 90"-os csallakczasl 9Z0g9t teaznek lehetdve. csak egyretegO szerkezethez. (blokkcscrn6s).nagy Ezzel szernben saerteten gyiirtanak. ® KEBA-csomoelam @ Mlo rnodulrneret S Altalanos k6zepcsomOO k6zponti darab t2 klmenettel. Gerendely hasitott szeg 7. melyek 18 csatlakozasl lehet6seget klnalnak a hengeres csorucak szamara. Itt alapelvkent ervenyeslil. BK-. epilesz: Berg Reszfet a sedtetoger!m:erol es feIUlm.lC$6 13. A KEBA-k6tes egy ekpofabol (KEBA). epltasz: Strizewski @ A stockholmi Globe-Arena metszete.. amelyek tobbnyire 1Q-. hogy nem merCilnek fel ujabb megoldand6 problernak ~ ® . hogy rudakkal egy szabadon valasztott alapracsegyseget. melyeket egy kOlonleges ellarassa! a rLidvegekbe epftenek be es becsavarozzak oket a csavarfuratokkal a gombcsom6kba ~ (j] . alaktart6 atrnonet a rudak es csornok k6z6tt. befogott oszlop ® Szelemenrogzftes ® NK-rendszer (gyurucsomos). nos rendszenl terracselemek azo- eprte- sebez szu!c. egyest6bbretegusze.d-gy-. hogy kiszerelnenk a rudakat.®. nern sarokmerev csavarcsatlakoz8s.es nyom6er6 csavar nelkOIi atvitelet teszi lehet6ve Ligy. A MERO-epitoelemeknel a osornorud kapcsolcdas nem "idealis csukl6s kapcsolaf'. amelyek tetsz61eges hejszerkezet-feluletekhez igazithat6k ~ @." [azat kozvetlen felhelyezese a felsoovrudakra. ketretegu tarl6szerkezet. csak annyl furat van. A Krupp Montal® rendszerrel a csavarokat anelkOI lehet ellen6rizni. tol~gatoles hOszl. kerOlt SOT tobb kiegeszit6 csom6rLidrendszer fejlesztesere. A KEBA csd-csorno-csatlakozas a varhato huzo. K(lp 4. Terbeli kcrnbinacioknal lehetoseg nyflik arra.::-~-='"-.®. amennyiben szukseges.. hogy tarnasztek nelkul legalabb 80-100 meter athldalasara alkalmas.illetve rudnpust az epft6elemek kozOI. ® MERO racsszerkezet felep. Epftesi eljarasok a szabad eloszerelesl. Az imbuszcsavart a bels6 vezetocs6ben a rud vegehez vezette es onnan a csom6ba csavarozta.~ @l-@ Terracs szerkezetrendszere Csom6pcnt 99 . Oreges profil (cs6) 2. reszleteit ~ ®- ® -~======~===~------~ L1 = rsndszer tenqelymeret = rud nBvleges me-rete t. melyek lehet6ve teszik a tart6szerkezet es a fedes optirnallzalasat -s ®-I1Jl. hogy a fellepo terhelestol fOgg6en kell klvalasztani a megfelel6 csorno. ® TK-. Csavaral1yapalasl 5. amsnnyJre a mlndig ism~II6d6. alatarnasztas ® Sze!emenes ® Szerkezeti csatlakozas: tetocsatlakozas ® Tobb lranyban csukl6s befogas CD Oszlopfel.nyhaz.--L4 tz = cs6 ezerkezef hossza 1."". fiirosrirdr:so @ Reszlet 98 a hildeni varosl csarnok metszeteboi. szelemen. 8 pedig atlOOrud ® Normal fe!s66vi csom6 @ Altalanos k6zepcsom6k ~ ~.&lales aDeltrup~zlemei: C:S<ltlakoz6idam 5. alaktart6 atmsnet a rudak es csom6k kozott. az als6 OV KK-rendszeru.L3-.uah ekr. Csavarbemeneti nyflas 3. Gruga N6v'. Az osszekoto eszkozok csapszegek. f---------------------------~ a -4. ZK-rendszer (hengercsomos).tese @ AMsrold i ~-----@ Aliltilmasztils i. Korlatlan ruqalrnassaqa abban nyilvanul meg. Q1). csak egy cscmoslsm Egy Hpushoz van raktaron. MERO-csom6elemek .etegu szerkezethez. egy ekratetb61.-:rt. A rudakat imbuszcsavar segitsegevel az edzettacel goly6kra csavarozta.l.@. Haqeszteslvarrat abrakon. lIizszll1-lEr.:':-i ". A tetah'.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->