philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel. Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. rádió. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó. A faxkészüléket sima. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. valamint óvja a portól. . hogy ne kerüljön a bőrre. szőnyegre vagy más puha felületre. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel. károsodhat a készülék. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani. papírral. A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. különösen kisgyermek esetében. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. és egyéb személyi sérüléseket okozhat. szőnyeg nem alkalmas). vagy a szembe. szekrényben vagy faliszekrényben. A faxkészüléket sík felületre helyezze. víztől és vegyszerektől. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen. asztalterítőre.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra. vagy sérült szigetelésű telefon. ezt a területet szabadon kell hagyni. Ha erre nincs lehetőség. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. pl. Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék).és televízó-készülék. heverőre. Ügyeljen arra. A hálózati csatlakozódugaszt. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon.). Ha vezeték nélküli telefont használ. hogy a készülék stabilan. Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. Ha a kijelző eltörik. Ne helyezze a készüléket ágyra. levegőbefúvó közelébe. súrolószer stb. lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. Ha a készülék leesik. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye. vagy másfajta nedvesség. Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki.Kérjük. Ne üzemeltesse zárt dobozban. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. négy lábon áll a felületen. A faxkészülékbe nem juthat folyadék. Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső.). Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik. hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. öblítőszer. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. iratgyűjtővel stb. A faxkészülék burkolatának. illetve. Meg kell győződni arról. párnára. Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került.

Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra. gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára. a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található. kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra. 6 . Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára.

Hiányzó. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. ingyenes tintafilmre érvényesek. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg.1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. Ügyeljen arra. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. ingyenes tintafilmet mellékeltünk. hogy ne sértse meg a tintafilmet. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. vagy nincs tintafilm a készülékben. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. CSERE üzenet jelenik meg. Ha a tintafilm kifogyott. 2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása . és a kijelzőn a TINTAPATR. 3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. akkor a piros jelzőlámpa villog. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben.

3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre. a legjobb a sima 80 g/m2 papír. 8 . 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen. és így helyezze a papíradagolóba.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. először pergesse át a lapokat. hogy azok elváljanak egymástól. 2 Annak elkerülése érdekében. hogy a film ne legyen gyűrődött. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget. hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. 210×297 mm méretű papírt használjon. Ügyeljen arra. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. 5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik. hogy csak szabványos A4. Kérjük. A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba.

A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. majd zárja le a fedelet. . tarifaszámlálót. elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. vagy modemet.Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. Ha ezt nem lehet megtenni. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. Ügyeljen arra. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. akkor is. akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. SMS / SMS vételének letiltása). üzenetrögzítőt. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. mint pl. ha ezek más helyiségekben vannak. akkor lehetetlen megmondani. hívásátadás). Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni. Papírelakadás esetén ld. telefonkészüléket. Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni. Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. Tippek és trükkök/ Papírelakadás. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja.

akkor a C megnyomásával törölje a kódot. hanem analóg készülék (group 3). További információkat az ISDN-utasításokban találhat. Nyomja meg az OK gombot. Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. mint pl. Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak. ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4). 5 Nyomja meg az OK gombot. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek. Ehhez (analóg) adapterre. 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon. 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn. SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját.: nem MELLEKALL. 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. Ha a vizsgálat sikeres. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni. Határozottan vegye ki ezt a lapot. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni.: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. de a vonalkérés sikertelen. és nyomja meg az OK gombot. 10 . Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. Ahhoz. az Ön nevének és telefax-számának beírása. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található). Változtassa meg a fővonalkérő kódot. Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. Ha a helyes kódot írta be. vagy egy szám. A kód lehet 0. és kövesse a rajta álló utasításokat. Ha a vizsgálat sikertelen. és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. hogy működike a fővonalkérés. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot. MELLEKALL. A beírást az OK megnyomásával fejezze be. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik). Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. A faxkészülék ekkor megvizsgálja.

Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld. Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani. akkor javasoljuk. hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. 3 Nyomja meg az OK gombot. akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot. esetén 15 05 04). Tippek és trükkök / Szervizkód). 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.. Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. 1 A MENU.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás.9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. Megjegyezzük. 2 A 0. 3 Nyomja meg az OK gombot. vagy csengetés közben lehet beállítani. Fax-kapcsoló). akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el. Ha törölni szeretné egyedi beállításait. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot. május 15. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával. 2004. Dátum és óraidő 1 A MENU. 3 Nyomja meg az OK gombot. Azt is megmutatja. 3 Nyomja meg a STOP gombot. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. 1 A MENU. 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót.. A készülék egy oldalt nyomtat ki.

1. 2. Ha a hívás telefonhívás. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot. a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik. Nyomja meg az OK gombot. KÖZ. KIHANGOSITAS: be. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. 4. 2. A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni. 5. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma). CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést. faxoljon és további készülékeket használjon. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. 2 A u gombokkal állítsa be. 1.. 7 0. 12 . amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU. 4. 1 A MENU.. 2.: Lehetséges beállítások 0. KÖZ. 5/2 0. 3. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. 2.33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot. ÜZ. 6. 5.és faxhívásokat. 4. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. 3. 4 Most írja be. 1. ki 8 Nyomja meg az OK gombot. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. 3. 5. ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. 4. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. ERÖS BE. akkor az időzítő be van kapcsolva. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót.: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang. 7. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. ki 1 A MENU. KEZI VETEL HALK. 3. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. Ha a hívás faxhívás. 5. 6. 1. KEZI VETEL HALK. akkor a készülék tovább csenget.

akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. Ennek pl. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. ha a faxot számítógéppel. Ahhoz. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. hogy az be van kapcsolva. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. ha Ön indítja a vételt. Ha a hívás telefonhívás. éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. Ha a hívás faxhívás. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. feltéve. azaz. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. SM üzemmód beállítása). modemen keresztül akarja fogadni. CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. Ha nem tud faxot fogadni. hogy pl. hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. CSENG: 5 Fax manuális vétele .3 Nyomja meg az OK gombot. hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak). és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). akkor a készülék tovább csenget. Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. akkor Ön tudja. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. akkor lehet értelme. mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. 4 Most írja be. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni. 2 és 4 lépés). Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. ha a kézibeszélő nincs felemelve. A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. ÖSSZ.

vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. Üzembe helyezés / További készülékek). A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. Ha szükséges. amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). majd a START gombot. Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. úgy. Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. olyan funkció. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket. akkor a faxkészülék az ÖSSZ. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll. pl. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl. Lehetséges. Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. Üzembe helyezés / További eszközök). Tippek és trükkök / Easylink). akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni. hanem a faxhívások számát is.Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. . hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja. Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot.

Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik. Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. 3 Emelje fel a kézibeszélőt. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. 3 Nyomja meg a C gombot. Ha faxot akar küldeni. Nyugtázás az OK gombbal. 2 Emelje fel a kézibeszélőt.Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. 3 A billentyűzeten írja be a nevet. ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. A PP. Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). 2 Nyomja meg a C gombot.) lehet használni. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. További információkat a szolgáltató tud adni. A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 3 Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. 1 Nyomja meg a PP gombot. Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot. Nyomja meg az OK gombot. A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. nyomja meg a START gombot. nyomja meg a DIAL/l gombot. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). váltás a hívások között stb. Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul. 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9).

Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt. így pl. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. egy faxot több személynek is elküldhet. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). 2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája. Csoportok létrehozása 1 A MENU. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. nyomja meg a START gombot. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni. Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. majd nyomja meg a C gombot. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést. Nyomja meg az OK gombot. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. A u gombokkal jelölje ki. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot. hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot. 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. Nyomja le annyiszor a u gombot. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. majd nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. Ha faxot akar küldeni. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot. A u gombbal jelölje ki. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. Hívószámok listája A MENU. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. Nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. 16 .

vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást.(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. Az új hívások telefonszámait “*” jelzi. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. Ha a készülék az Ön távollétében. A funkció használata a hálózat-választás függvénye. Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. 1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. Telefon 17 Hívószám kijelzés . Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot. 3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra.

gyűrött vagy szakadt oldalakat . Ha a kapcsolódás sikertelen. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) ..Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait. öntapadós címkét tartalmazó oldalakat. A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani. majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot. vagy laminált felületű oldalakat . hogy a nyomtatott felük előre nézzen. . Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad. rajzkrétával.. 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot. vagy faszénnel írt oldalakat . majd tegye le a kézibeszélőt. akkor a faxok vétele automatikus.. illetve túl vékony. 3 Nyomja meg a START gombot. vagy javítófolyadékkal javított oldalakat.. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék.. hogy megakadnak a faxkészülékben. Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot. hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall. vagy semmit).. akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. . Iratelakadás esetén ld. ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat. hogy felfeküdjön az iratra. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. nem pedig sárga/ narancs/világosszöld)... Adás előtt távolítsa el a kapcsokat. Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba. krétával.. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz. és a hívás fax-hívás. Tippek és trükkök / Iratelakadás. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja. fényes... Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. nedves.. 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy.. Ekkor megkezdődik az adás. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat. szennyezett. majd észreveszi. halvány ceruzával. 18 . vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély.. Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön .

15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. Az adás befejezése után. A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. 1 Nyomja meg a MENU. sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis. A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. Ha a memória megtelt. 25. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja. Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. pl. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani. akkor a v piros jelzőlámpa villog. Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. 47 és OK gombot. majd az OK gombot. 3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. Nyomja meg az OK gombot. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot. vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. vagy kifogyott a tintafilm. a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. 2 Nyomja meg a MENU. a Slerexe-levélnek megfelelően). Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb. .Ha a papírtartóban nincs papír. Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU.

27 és OK gombot. 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. és mikor (azonnal. akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. vagy (12345 RR kód). 21 és az OK gombot.és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. ilyen módon nyugtázza. 3 Nyomja meg az OK gombot. 12345 R 17 R kód. akkor a készülék hibajelentést nyomtat. akkor hasznos. vagy tíz küldés után). 3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. 2 A u gombokkal válassza ki. lehívás kóddal). hogy a faxot vették. 1 Nyomja meg a MENU. Ha az adás során hiba lépett fel. akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon. 28 és OK gombot. 29 és OK gombot. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja. Ha a vétel nem működik. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. 3 Nyomja meg az OK gombot. hogy a napló kinyomtatódjon-e. 20 . 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot. a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. Méretcsökkentés Annak érdekében. akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot.Fax és másolás Adási. Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. 22 és OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. Különösen tengerentúli hívások esetén. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. ez a folyamat hosszadalmas lehet.

A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. A másolás azonnal elindul. Írja be a fax adásának kívánt időpontját. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. ezért készülékeik nem kompatibilisek. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. Ez telefonköltséget takarít meg. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. 23 és OK gombot. 5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot. Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. .Ön megengedheti. Ha nem biztos abban. Vannak azonban olyan gyártók. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. Ha ezt meg szeretné változtatni. amelyek más eljárásokat használnak. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. de a F felbontás is használható (ld. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot. A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges. Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges. Nyomja meg a COPY gombot. 1 Nyomja meg a MENU. hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. Ekkor a gép felbontása f. majd nyomja meg az R gombot. a 23 funkcióval írjon be egy kódot. akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). Nyomja meg a MENU. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. Fax és másolás / képminőség). 24 és OK gombot. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba. Először írja be az adatbázis telefonszámát. 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást. b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). Ezután írja be a szükséges alcímet.

Fax és másolás 22 3 Válassza ki. ha a tintafilm üres. Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. a másolás automatikusan megszakad. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást. vagy ha a memória megtelt. . Iratelakadás esetén ld. Iratelakadás esetén. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. majd nyomja meg az OK gombot. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné. Tippek és trükkök / Iratelakadás.

1 Nyomja meg a MENU. 64 gombokat. Nyomja meg az OK gombot. akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. • Győződjön meg arról. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. 64 és OK gombokat. A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. 3 Nyomja meg az OK gombot. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás. 3 Nyomja meg az OK gombot. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót. Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. dátuma és időpontja jelenik meg. a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg. Nyomja meg kétszer az OK gombot. Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is). 2 A u gombokkal válassza ki. . majd négyszer az OK gombot. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe. SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. A készülék gyári beállítása olyan. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. SMS nyomtatásának letiltása).

„Egyéb SMS funkciók”). 3 Nyomja meg az OK gombot. vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. végül az SMS gombot.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). Ha az üzenetben számok is vannak. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. majd nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg az SMS gombot. 24 . akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. a n gyorshívó. A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni. A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. SMS üzenetek törlése Ahhoz. 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. majd az OK gombot. SMS üzenetek küldé. Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni. Az SMS üzeneteket a MENU. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. 3 Nyomja meg az OK gombot. Az SMS üzenetet a MENU. A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. 1 Nyomja meg az SMS gombot. Addig nyomja a PP gombot. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK. amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget. 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. Az SMS üzenetet a MENU. 3 Nyomja meg az OK gombot. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget. 6 Írja be a címzett telefonszámát. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. 5 Nyomja meg a C gombot.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld. v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni.

A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. akkor lehetetlen megmondani. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni. SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. 1 Nyomja meg a MENU. akkor új üzenet vétele nem lehetséges.TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot. v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet). Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja. BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. Ha erre nincs lehetőség. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: . Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. 45 és az OK gombot. hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot.

2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. 3 Nyomja meg az OK gombot. Győződjön meg arról. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. 2 A u gombokkal válasszon a 30. 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. 26 . valamint az üzenethagyó hívószáma. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja. A felvétel időtartama 1 A MENU. 60. Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp). A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni. Például. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. Megjegyezzük. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget. 2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. 3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. pontnak megfelelően járjon el. 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. Nyomja meg ismét a REC gombot. hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. amíg nyugtázó hangjelzést nem hall. akkor üzenetei érkeztek.Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc. majd nyomja meg a PLAY gombot. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van. A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja.

akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. üzenetek vannak Kovács úr számára. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni. 1 A kód beírásához nyomja meg a MENU. Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. 2 A MENU. nyomja meg a STOP gombot. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. 4 Írja be azt a telefonszámot. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . ÜZ. VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*. kérem. A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. A készülék visszajátssza a felvett szöveget. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. ROG. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. Írja be azt a telefonszámot. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot. 20 cm-re legyen a készüléktől. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. 54 és OK gombokat.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. Nyomja meg az OK gombot. 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. ami pl. 7 Nyomja meg a REC gombot. a következő lehet: „Hello. 52 funkció). vagy háromszor rossz kódot ír be. majd nyomja meg az OK gombot. és ismét azt szeretné használni. Beszéd közben kb. amelyet a hívó meghallgathat. 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG. 6 Új. Kezdje el a beszédet. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. 53 és OK gombokat. akiknek ezt a kódot megadja. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. mint bármilyen más üzenetet. ÜZ. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. Írja be a négy számjegyű kódot. a Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. 8 Ha végzett. írja be a hozzáférési kódot”. 1 Nyomja meg a MENU. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). c Folytassa a fenti 7 ponttól. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. a végén nyomja meg a STOP gombot. de üzenetet nem hagyhat. Ez akkor hasznos.

2 Írja be a négy számjegyű kódot. 6 Az aktuális üzenet törlése. 8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. A készülék eltárolja a kódot. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. mint bármely más üzenetet. 28 . egy másik telefonnal lehet lehallgatni. akkor minden üzenet törlődik. 52 és OK gombokat. Vegye fel az új szöveget. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet. akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni. Ha nincs új üzenet. és várja meg a nyugtázó hangjelzést. 2 Minden üzenet visszajátszása. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. 7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása. 5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. Vegye fel a kívánt üzenetet. 3 Ugrás a következő üzenetre. Nyomja meg a 4 gombot. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. A feljegyzést magán a készüléken. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. vagy távvezérléssel. Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. 3 Nyomja meg az OK gombot.

3 Óvatosan húzza ki a papírt. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. . 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. A film ne legyen gyűrött. Óvatosan húzza ki az iratot. A fedél lefelé nyílik. Üzembe helyezés / Papír betöltése). Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot.Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. hogy a helyére kattanjon. majd zárja vissza a fedelet.

és bal oldalon is a helyére pattanjon. hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. Írjon be két különböző kódot. akkor ez azt jelenti. Ügyeljen arra. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. vezeték nélküli telefon). Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy. Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel. Különösen akkor nagyon hasznos. de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. ha módosított egy beállítást. és felismeri. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. hogy faxhívásról van szó (sípolást hall. Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni. 30 . A fax vétele elindul. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg. v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. Kódok megváltoztatása A MENU. Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. hogy jobb. mindegyik után nyomja meg az OK gombot. Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. Ha a faxhívást egy másik. vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot. akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni. vagy semmit). 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. hogy a helyére kattanjon. A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl.Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. Üzembe helyezés / Papír betöltése). ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld.

Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). Tippek és trükkök 31 Ápolás . kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. Ekkor a faxkészülék az eredeti. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. majd nyomja meg az OK gombot. A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt. gyári beállításokra áll vissza. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. 45 majd az OK gombot. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot. 2 A u gombokkal válassza ki. akkor ne használja ezt a funkciót. Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. Egyes egyedi beállítások. A fedél lefelé nyílik.v Csak akkor használja ezt a funkciót. A készülékbe ne kerüljön nedvesség. vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. Puha. hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. egy vízcsövet vagy egy radiátort. A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. mint az első üzembe helyezés után. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%). 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. majd nyomja meg az OK gombot. ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival.

hogy a helyére kattanjon. 2 Várjon legalább tíz másodpercet. Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát. 6 Zárja le az előlapot úgy.Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. 3 Ha a hiba újra megjelenik. és a fehér sávokat alul (B). akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről. Üzembe helyezés / Papír betöltése). 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. akkor forduljon a szervizhez. .

NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. A kijelzőn olvasható üzenet: található. NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Ha a másolat hibátlan. Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket.Ez teljesen normális. hogy a bejövő hívás telefonhívás. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. majd egy pillanat. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí. Nem lehet faxot fogadni. a készülék tovább csenget. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. Ha a faxkészülék felismeri. lás).Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. Nyomja meg a START gombot. Ápokokat nyomtat. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció). mot. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. veszi át a hívás fogadását. A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot. Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt. vagy Ön faxot fogad. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. A piros lámpa v villog. Ez nem hiba. Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. akkor várjon. START gombot. Szükség esetén értesítse a szervizt. Ha a másolat hibátlan. Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. A másolat üres. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést. Hallani fogja a hívás felépülését. Próbálkozzon később. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. Szükség esetén értesítse a szervizt. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. Fax és másolás / Kontraszt). Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. LINE feliratú csatlakozóra. Szükség esetén értesítse a szervizt. Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget.

........................száma (az Ön telefonszámának beírása) ............... kód (egyéni beállítások törlése. 16 45 Szolg........ kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ............. 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv...................................................... 24 SMS nyomtatás .. 11 13 Ön tel......... 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) .... küldés (fax küldése több fax-számra) ......... 24 SMS olvasás.....................13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) ..... 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához).... 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) . 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) .............................................. idő (Beszélgetés felvételének időtartama) ....... 16.szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) .............Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot... (félsebességű adás beállítása) .............................. 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) ..... 26 52 Hozzáfér............................ 12........................................................ 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés . 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 ............................................................... 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) ...... jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) ............. 19 28 Átv.... 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) .... 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) ........... SMS vétel letiltása) .................. Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése)... 11 Egyebek 44 Tel..................................... 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) ... 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) ............... 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) ............................................ 25. 19 47 Kontr............................................... 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) ......... 10 Fax 21 Átv..................................13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) . 21 25 Többsz..... seb............................. 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) . 12.................................................................... beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)............... 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) ............................

15 mm több lap: 0. papírtálca nélkül kb.08–0. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max. V21. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0. 2 kg készenlét: kb.7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH. 10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm. 2 W telefon: kb. 4 W szabv.85 vonal/mm FINE 7.06–0. V27ter. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 . levél küldése: <20 W szabv. 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3. MR Moduláció V29bis.12 mm A4 210 x 297 mm.Vastagság: Nyomtatópapír Max. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max.

FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. a készülék üzembe helyezése. SAGEM garanciája nem alkalmazható. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb. A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti. nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. a mechanikus és optikai egységek.). A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. mechanikai behatás. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik. feltéve. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. szalagvezető elemek. hogy szállítás. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. A célunk az. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata. programozása. A készülék védelme érdekében javasoljuk. helytelen tápellátás. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. elemek stb. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg. sugárzás. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. optikai egységek. A garancia olyan hibákra terjed ki. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért.T. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 .S Kft. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért. vagy a készülék nem rendeltetésszerű. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. a használati utasítástól eltérő használat.Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. valamint a billentyűzet tisztítása. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését. mint pl. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg. hőnyomtató fej. szennyeződés. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető. stb. mint pl. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti.

37 Függelék .

38 Függelék .

és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6. 6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 .A Adási. 35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2.

először forduljon a készülék eladójához. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. Ha a készülék használata közben hiba lép fel. visszaforgatott papírra nyomtatták.http://www.faxinfoline@sagem. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti. akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről. vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni. a dobozon feltüntetett országokban. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.com E-Mail: dti. A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható. a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben.com A CE jelzés azt igazolja.1 HU (M3 PPF 531/571/575) .sagem. Más országokban használva hibásan működhet. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával. Ha a készülék használhatatlanná válik. Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be. A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz.