philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

Meg kell győződni arról. heverőre. Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső. szekrényben vagy faliszekrényben. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki. súrolószer stb. Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. Ügyeljen arra. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel. vagy sérült szigetelésű telefon. A faxkészülékbe nem juthat folyadék. Ne üzemeltesse zárt dobozban. Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került. párnára. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak.Kérjük. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. pl. papírral.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. valamint óvja a portól. különösen kisgyermek esetében. károsodhat a készülék. és egyéb személyi sérüléseket okozhat. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel. Ha a készülék leesik. A faxkészüléket sima. hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat.). iratgyűjtővel stb. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray. szőnyegre vagy más puha felületre. rádió. vagy másfajta nedvesség. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. . Ha vezeték nélküli telefont használ. hogy ne kerüljön a bőrre. és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. Ha erre nincs lehetőség. A faxkészülék burkolatának. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel. A hálózati csatlakozódugaszt.és televízó-készülék. A faxkészüléket sík felületre helyezze. illetve. Ne helyezze a készüléket ágyra. Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék). vagy a szembe. víztől és vegyszerektől. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához. levegőbefúvó közelébe. Ha a kijelző eltörik. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. öblítőszer. akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen. asztalterítőre. Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. hogy a készülék stabilan. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó. ezt a területet szabadon kell hagyni. négy lábon áll a felületen.). lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. szőnyeg nem alkalmas).

Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra. kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra. gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára.Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található. 6 . Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára.

Ha a tintafilm kifogyott. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben. Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe. CSERE üzenet jelenik meg. ingyenes tintafilmet mellékeltünk. 2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. 3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert.1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg. és a kijelzőn a TINTAPATR. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása . ingyenes tintafilmre érvényesek. akkor a piros jelzőlámpa villog. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. Ügyeljen arra. Hiányzó. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. hogy ne sértse meg a tintafilmet. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. vagy nincs tintafilm a készülékben.

a legjobb a sima 80 g/m2 papír.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. 8 . 2 Annak elkerülése érdekében. 5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. hogy a film ne legyen gyűrődött. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. és így helyezze a papíradagolóba. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget. hogy azok elváljanak egymástól. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba. 210×297 mm méretű papírt használjon. Ügyeljen arra. először pergesse át a lapokat. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik. hogy csak szabványos A4. 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe. Kérjük. 3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen.

Tippek és trükkök/ Papírelakadás. SMS / SMS vételének letiltása). majd zárja le a fedelet. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld. Ügyeljen arra. elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt. telefonkészüléket. hívásátadás). akkor lehetetlen megmondani. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. Papírelakadás esetén ld. vagy modemet. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. ha ezek más helyiségekben vannak. tarifaszámlálót. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni.Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. Ha ezt nem lehet megtenni. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. . Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. üzenetrögzítőt. akkor is. mint pl. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ.

SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. A faxkészülék ekkor megvizsgálja. hanem analóg készülék (group 3). Nyomja meg az OK gombot. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot. Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak.: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. Változtassa meg a fővonalkérő kódot. Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. A beírást az OK megnyomásával fejezze be. Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot. Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni. és kövesse a rajta álló utasításokat. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. mint pl. Ehhez (analóg) adapterre. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját. az Ön nevének és telefax-számának beírása.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri. 10 . 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található). akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. 5 Nyomja meg az OK gombot. Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. Ha a vizsgálat sikertelen. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni. Határozottan vegye ki ezt a lapot. de a vonalkérés sikertelen.: nem MELLEKALL. A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. és nyomja meg az OK gombot. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. Ahhoz. A kód lehet 0. További információkat az ISDN-utasításokban találhat. akkor a C megnyomásával törölje a kódot. 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni. Ha a vizsgálat sikeres. Ha a helyes kódot írta be. hogy működike a fővonalkérés. röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn. vagy egy szám. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. MELLEKALL. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik). ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4).

hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található. 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. 1 A MENU. 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. 3 Nyomja meg a STOP gombot. hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. 2004. akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. május 15.. A készülék egy oldalt nyomtat ki. akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el.9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. 3 Nyomja meg az OK gombot. Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában. 2 A 0. A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. esetén 15 05 04). Azt is megmutatja.. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót. Megjegyezzük. Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . akkor javasoljuk. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. Dátum és óraidő 1 A MENU. Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani. 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. vagy csengetés közben lehet beállítani. 3 Nyomja meg az OK gombot. 1 A MENU. Fax-kapcsoló). Ha törölni szeretné egyedi beállításait. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld. Tippek és trükkök / Szervizkód).

ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. 1. 5. amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU. 1. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. 4. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni. 2. 3. 2. 3. 7 0. 3.. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét.. ki 8 Nyomja meg az OK gombot. 6.: Lehetséges beállítások 0. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. ki 1 A MENU. ÜZ. 1. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. 5. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. 2 A u gombokkal állítsa be. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. 2.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. akkor a készülék tovább csenget. 6.: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. 4. akkor az időzítő be van kapcsolva. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. 3. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang. KEZI VETEL HALK. KÖZ. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be. 1 A MENU. faxoljon és további készülékeket használjon. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma).33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést. 12 . KEZI VETEL HALK. 1. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. 5. 7. Ha a hívás faxhívás. 4 Most írja be. Ha a hívás telefonhívás. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ. KIHANGOSITAS: be.és faxhívásokat. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. KÖZ. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. 5. a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik. 4. ERÖS BE. Nyomja meg az OK gombot. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot. 4. 5/2 0. 2.

A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre. feltéve. Ha a hívás telefonhívás. Ha nem tud faxot fogadni. azaz. éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. hogy pl. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. Ha a hívás faxhívás. ÖSSZ. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be. 2 és 4 lépés). akkor Ön tudja. SM üzemmód beállítása). akkor lehet értelme. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. ha a kézibeszélő nincs felemelve. hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak). Ahhoz. hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. modemen keresztül akarja fogadni. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni.3 Nyomja meg az OK gombot. Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. Ennek pl. Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. 4 Most írja be. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. ha a faxot számítógéppel. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. ha Ön indítja a vételt. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. hogy az be van kapcsolva. mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. akkor a készülék tovább csenget. CSENG: 5 Fax manuális vétele .

akkor a faxkészülék az ÖSSZ. Ha szükséges. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot. olyan funkció. Üzembe helyezés / További készülékek).Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. Tippek és trükkök / Easylink). akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását. Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. Lehetséges. A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). Üzembe helyezés / További eszközök). majd a START gombot. Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl. úgy. Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. . vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra. hanem a faxhívások számát is. a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket. akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni. akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást. amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja. pl.

3 Nyomja meg az OK gombot. Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik. 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. A PP. 1 Nyomja meg a PP gombot. 3 Nyomja meg a C gombot. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. Nyomja meg az OK gombot. 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése. Ha faxot akar küldeni. 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9). ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 3 Emelje fel a kézibeszélőt.) lehet használni. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert.Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. 3 A billentyűzeten írja be a nevet. Nyugtázás az OK gombbal. További információkat a szolgáltató tud adni. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. nyomja meg a START gombot. Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . nyomja meg a DIAL/l gombot. 2 Nyomja meg a C gombot. váltás a hívások között stb. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot.

így pl. majd nyomja meg az OK gombot. egy faxot több személynek is elküldhet. majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). 2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. nyomja meg a START gombot. Hívószámok listája A MENU. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. majd nyomja meg az OK gombot. A u gombokkal jelölje ki. Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. A u gombbal jelölje ki. Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. Csoportok létrehozása 1 A MENU. Ha faxot akar küldeni. Nyomja meg az OK gombot. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót. 16 . Nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg a C gombot. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Nyomja meg az OK gombot. Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. Nyomja le annyiszor a u gombot. A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni.

1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. 3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra. akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot. majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. Telefon 17 Hívószám kijelzés .(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. Az új hívások telefonszámait “*” jelzi. Ha a készülék az Ön távollétében. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. A funkció használata a hálózat-választás függvénye. vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni.

. Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön . öntapadós címkét tartalmazó oldalakat. illetve túl vékony. vagy javítófolyadékkal javított oldalakat. Adás előtt távolítsa el a kapcsokat. 18 . vagy laminált felületű oldalakat . Ekkor megkezdődik az adás. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék. Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad. Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot. hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall. vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély. A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani. vagy faszénnel írt oldalakat . Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. Ha a kapcsolódás sikertelen. nedves. gyűrött vagy szakadt oldalakat .. hogy felfeküdjön az iratra.. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) .. vagy semmit). krétával. majd tegye le a kézibeszélőt.. fényes.Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan.. akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. .. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot. és a hívás fax-hívás.. majd észreveszi.. akkor a faxok vétele automatikus. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot. nem pedig sárga/ narancs/világosszöld). szennyezett.. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait. Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba.. 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy. rajzkrétával.. .. Tippek és trükkök / Iratelakadás. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz. hogy megakadnak a faxkészülékben. hogy a nyomtatott felük előre nézzen. majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot. 3 Nyomja meg a START gombot. ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat. Iratelakadás esetén ld. halvány ceruzával. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja.. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat.

3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot. 2 Nyomja meg a MENU. Nyomja meg az OK gombot. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis. sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. majd az OK gombot. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU. vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. 15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. akkor a v piros jelzőlámpa villog. a Slerexe-levélnek megfelelően). Ha a memória megtelt. Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). pl. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. 25. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani.Ha a papírtartóban nincs papír. Az adás befejezése után. A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. 47 és OK gombot. A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb. a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. vagy kifogyott a tintafilm. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja. 1 Nyomja meg a MENU. Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). . Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak.

próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. akkor hasznos. 27 és OK gombot. Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat. 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. 28 és OK gombot. Ha az adás során hiba lépett fel.Fax és másolás Adási. lehívás kóddal). ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. 29 és OK gombot. ez a folyamat hosszadalmas lehet. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. vagy (12345 RR kód). Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. vagy tíz küldés után). Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. Méretcsökkentés Annak érdekében. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot. ilyen módon nyugtázza. 3 Nyomja meg az OK gombot. akkor a készülék hibajelentést nyomtat.és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. 3 Nyomja meg az OK gombot. akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. 22 és OK gombot. akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. 12345 R 17 R kód. 1 Nyomja meg a MENU. 3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. Ha a vétel nem működik. 2 A u gombokkal válassza ki. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. 21 és az OK gombot. Különösen tengerentúli hívások esetén. és mikor (azonnal. a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. 1 Nyomja meg a MENU. 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. hogy a faxot vették. 20 . hogy a napló kinyomtatódjon-e.

5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). Írja be a fax adásának kívánt időpontját. 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. Nyomja meg a MENU. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba.Ön megengedheti. A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges. ezért készülékeik nem kompatibilisek. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot. Ha ezt meg szeretné változtatni. b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). a 23 funkcióval írjon be egy kódot. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges. Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. Ezután írja be a szükséges alcímet. Nyomja meg a COPY gombot. . A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. majd nyomja meg az R gombot. Vannak azonban olyan gyártók. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. Ez telefonköltséget takarít meg. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. 24 és OK gombot. A másolás azonnal elindul. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). 23 és OK gombot. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot. Fax és másolás / képminőség). amelyek más eljárásokat használnak. de a F felbontás is használható (ld. Először írja be az adatbázis telefonszámát. hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. 1 Nyomja meg a MENU. Ha nem biztos abban. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. Ekkor a gép felbontása f.

vagy ha a memória megtelt. Iratelakadás esetén. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást. a másolás automatikusan megszakad. . majd nyomja meg az OK gombot. Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. Iratelakadás esetén ld. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. ha a tintafilm üres. Tippek és trükkök / Iratelakadás.Fax és másolás 22 3 Válassza ki. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné.

a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. . 64 gombokat. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. dátuma és időpontja jelenik meg. • Győződjön meg arról. 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg. 2 A u gombokkal válassza ki. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. 3 Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg kétszer az OK gombot. hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. SMS nyomtatásának letiltása). majd négyszer az OK gombot. • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe. A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is). SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót. 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. 3 Nyomja meg az OK gombot. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. 1 Nyomja meg a MENU. • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. 64 és OK gombokat. Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. A készülék gyári beállítása olyan. Nyomja meg az OK gombot.

Addig nyomja a PP gombot. v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. 3 Nyomja meg az OK gombot. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. majd az OK gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni. hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. 6 Írja be a címzett telefonszámát. A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK. 24 . SMS üzenetek törlése Ahhoz. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. 5 Nyomja meg a C gombot. 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. SMS üzenetek küldé. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. majd nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. 1 Nyomja meg az SMS gombot. akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. 3 Nyomja meg az OK gombot. Az SMS üzenetet a MENU. 1 Nyomja meg az SMS gombot. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni. a n gyorshívó. végül az SMS gombot. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget. Az SMS üzenetet a MENU. „Egyéb SMS funkciók”). Az SMS üzeneteket a MENU. A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot. Ha az üzenetben számok is vannak.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld.

TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot. v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet). SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: . akkor lehetetlen megmondani. Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja. 1 Nyomja meg a MENU. 45 és az OK gombot. hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. akkor új üzenet vétele nem lehetséges. Ha erre nincs lehetőség. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni.

3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. 2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. valamint az üzenethagyó hívószáma. Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. 2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. 26 . Győződjön meg arról. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk. hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja. Például. A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. amíg nyugtázó hangjelzést nem hall. A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. Megjegyezzük. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. 3 Nyomja meg az OK gombot. pontnak megfelelően járjon el. Nyomja meg ismét a REC gombot. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. 2 A u gombokkal válasszon a 30. 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. akkor üzenetei érkeztek. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp). 60. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. majd nyomja meg a PLAY gombot. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. A felvétel időtartama 1 A MENU. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog.Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között.

1 A kód beírásához nyomja meg a MENU. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. akiknek ezt a kódot megadja. A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . ROG. amelyet a hívó meghallgathat. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. 4 Írja be azt a telefonszámot. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. 2 A MENU. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). nyomja meg a STOP gombot. Nyomja meg az OK gombot. mint bármilyen más üzenetet. Beszéd közben kb. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. Írja be azt a telefonszámot. 1 Nyomja meg a MENU. kérem. a végén nyomja meg a STOP gombot. Ez akkor hasznos. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. a következő lehet: „Hello. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést. Írja be a négy számjegyű kódot. ami pl. Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni. 53 és OK gombokat. de üzenetet nem hagyhat. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. 52 funkció). Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. 7 Nyomja meg a REC gombot. A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. c Folytassa a fenti 7 ponttól. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni. A készülék visszajátssza a felvett szöveget. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át. üzenetek vannak Kovács úr számára. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. 6 Új. Nyomja meg az OK gombot. vagy háromszor rossz kódot ír be. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. 20 cm-re legyen a készüléktől. ÜZ. csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. 54 és OK gombokat. ÜZ. majd nyomja meg az OK gombot. a Nyomja meg az OK gombot. Kezdje el a beszédet. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek. Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni. írja be a hozzáférési kódot”.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). és ismét azt szeretné használni. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot. 8 Ha végzett.

8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. Vegye fel a kívánt üzenetet. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. A készülék eltárolja a kódot. Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. és várja meg a nyugtázó hangjelzést. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet. 2 Írja be a négy számjegyű kódot. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. Nyomja meg a 4 gombot. 6 Az aktuális üzenet törlése. 3 Nyomja meg az OK gombot.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. A feljegyzést magán a készüléken. Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni. akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. 3 Ugrás a következő üzenetre. egy másik telefonnal lehet lehallgatni. 52 és OK gombokat. 28 . mint bármely más üzenetet. 2 Minden üzenet visszajátszása. A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. 5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. Vegye fel az új szöveget. vagy távvezérléssel. akkor minden üzenet törlődik. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot. Ha nincs új üzenet. A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. 7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása.

Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. A fedél lefelé nyílik. majd zárja vissza a fedelet. . 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. Óvatosan húzza ki az iratot. Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. hogy a helyére kattanjon. 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. Üzembe helyezés / Papír betöltése). A film ne legyen gyűrött. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. 3 Óvatosan húzza ki a papírt. 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet.

hogy faxhívásról van szó (sípolást hall. 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt.és bal oldalon is a helyére pattanjon. Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. 30 . akkor ez azt jelenti. mindegyik után nyomja meg az OK gombot. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg. hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. hogy a helyére kattanjon. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. hogy jobb. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. ha módosított egy beállítást. akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni. és felismeri. vagy semmit). Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl. A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani. Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. Kódok megváltoztatása A MENU. Ügyeljen arra. Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy.Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. vezeték nélküli telefon). vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot. Ha a faxhívást egy másik. de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. Írjon be két különböző kódot. Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. Üzembe helyezés / Papír betöltése). Különösen akkor nagyon hasznos. A fax vétele elindul. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni. ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel.

vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival. akkor ne használja ezt a funkciót. 2 A u gombokkal válassza ki. Egyes egyedi beállítások. Puha. mint az első üzembe helyezés után. kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%). hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot. Tippek és trükkök 31 Ápolás . 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU. majd nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. 45 majd az OK gombot. A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt.v Csak akkor használja ezt a funkciót. 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. egy vízcsövet vagy egy radiátort. A készülékbe ne kerüljön nedvesség. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. A fedél lefelé nyílik. Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. gyári beállításokra áll vissza. Ekkor a faxkészülék az eredeti.

2 Várjon legalább tíz másodpercet. Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát. 3 Ha a hiba újra megjelenik. Üzembe helyezés / Papír betöltése).Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. akkor forduljon a szervizhez. 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. 6 Zárja le az előlapot úgy. 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről. és a fehér sávokat alul (B). . hogy a helyére kattanjon.

akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Ha a másolat hibátlan. hogy a bejövő hívás telefonhívás. Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget. Fax és másolás / Kontraszt). Szükség esetén értesítse a szervizt. majd egy pillanat.Ez teljesen normális. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. mot. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí. Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. Hallani fogja a hívás felépülését. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét. Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. Szükség esetén értesítse a szervizt. vagy Ön faxot fogad. Ez nem hiba. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. A másolat üres. Szükség esetén értesítse a szervizt. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést. a készülék tovább csenget. Próbálkozzon később. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. Nem lehet faxot fogadni. NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. A piros lámpa v villog. Ha a másolat hibátlan. lás). NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . Ha a faxkészülék felismeri. vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. Nyomja meg a START gombot.Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció). A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot. A kijelzőn olvasható üzenet: található. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. akkor várjon. LINE feliratú csatlakozóra. veszi át a hívás fogadását.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. START gombot. Ápokokat nyomtat.

.............................. 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) .................. 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) . 16 45 Szolg............... 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés .......... 12..................... 19 47 Kontr... 24 SMS nyomtatás . jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) ............................................................... (félsebességű adás beállítása) ........................ kód (egyéni beállítások törlése.............................. Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése)....................... 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) ............................ 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) .. 25....................... 16...... 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához)............................ 10 Fax 21 Átv.................................. 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) .. küldés (fax küldése több fax-számra) ......................... 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) ....... 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) ..... 11 13 Ön tel... 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) ........................................................................................... 24 SMS olvasás.........száma (az Ön telefonszámának beírása) .... 21 25 Többsz................................................... kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ........Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot..................... 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) . 11 Egyebek 44 Tel...................szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) ...... 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv.......... idő (Beszélgetés felvételének időtartama) ....... 19 28 Átv..................13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) .. 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) .......... 26 52 Hozzáfér.... 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) ........... 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 .............. 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) ......... 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) .......... SMS vétel letiltása) .................................. beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)............................. 12... seb........................................13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) ......

10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm. V27ter. MR Moduláció V29bis.12 mm A4 210 x 297 mm. 4 W szabv. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max. levél küldése: <20 W szabv.7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH.15 mm több lap: 0.08–0.Vastagság: Nyomtatópapír Max. V21. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 . 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3.06–0. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0.85 vonal/mm FINE 7. 2 W telefon: kb. 2 kg készenlét: kb. papírtálca nélkül kb.

elemek stb. valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését. hőnyomtató fej. A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. sugárzás. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért. a használati utasítástól eltérő használat. mechanikai behatás. helytelen tápellátás. feltéve. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb.S Kft. A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk.T. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért. A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. A célunk az. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. A garancia olyan hibákra terjed ki. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. valamint a billentyűzet tisztítása. vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. a készülék üzembe helyezése. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. stb. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. a mechanikus és optikai egységek. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. programozása. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 . szennyeződés. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása. optikai egységek. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata. mint pl. SAGEM garanciája nem alkalmazható. mint pl. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető. szalagvezető elemek.).Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. A készülék védelme érdekében javasoljuk. vagy a készülék nem rendeltetésszerű. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. hogy szállítás.

37 Függelék .

38 Függelék .

és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6.A Adási. 35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2. 6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 .

először forduljon a készülék eladójához. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről. A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható. Más országokban használva hibásan működhet. vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti.sagem.faxinfoline@sagem.http://www.com E-Mail: dti. a dobozon feltüntetett országokban. a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben. A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható.1 HU (M3 PPF 531/571/575) . Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982.com A CE jelzés azt igazolja. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. Ha a készülék használata közben hiba lép fel. visszaforgatott papírra nyomtatták. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával. Ha a készülék használhatatlanná válik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful