philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

hogy a készülék stabilan. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. víztől és vegyszerektől. és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray. A faxkészüléket sík felületre helyezze. rádió. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani. Ne helyezze a készüléket ágyra. Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik. A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. Ha erre nincs lehetőség. A faxkészülék burkolatának.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra. Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. Ne üzemeltesse zárt dobozban.Kérjük. Ha a készülék leesik. szőnyeg nem alkalmas). Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. heverőre. pl. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon. Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került. öblítőszer. Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki. négy lábon áll a felületen. és egyéb személyi sérüléseket okozhat. . Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék). párnára. Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső. vagy sérült szigetelésű telefon. valamint óvja a portól. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. súrolószer stb. különösen kisgyermek esetében. akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen. Ügyeljen arra. asztalterítőre. A hálózati csatlakozódugaszt. Meg kell győződni arról. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához.). hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. vagy másfajta nedvesség. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. papírral. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. Ha vezeték nélküli telefont használ. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel. szőnyegre vagy más puha felületre. szekrényben vagy faliszekrényben. A faxkészülékbe nem juthat folyadék.). iratgyűjtővel stb. ezt a területet szabadon kell hagyni. Ha a kijelző eltörik. illetve. károsodhat a készülék. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. vagy a szembe. hogy ne kerüljön a bőrre. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak.és televízó-készülék. A faxkészüléket sima. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. levegőbefúvó közelébe.

kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra. Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára. Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra.Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. 6 . a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára. gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat.

vagy nincs tintafilm a készülékben. CSERE üzenet jelenik meg. 2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. Ha a tintafilm kifogyott. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. Hiányzó. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. hogy ne sértse meg a tintafilmet. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása . A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. 3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát.1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé. Ügyeljen arra. ingyenes tintafilmre érvényesek. és a kijelzőn a TINTAPATR. akkor a piros jelzőlámpa villog. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert. ingyenes tintafilmet mellékeltünk.

210×297 mm méretű papírt használjon. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba. hogy a film ne legyen gyűrődött.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. Ügyeljen arra. először pergesse át a lapokat. hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. és így helyezze a papíradagolóba. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik. a legjobb a sima 80 g/m2 papír. 2 Annak elkerülése érdekében. 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget. Kérjük. 8 . Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. 5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. hogy csak szabványos A4. 3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre. hogy azok elváljanak egymástól. A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe.

SMS / SMS vételének letiltása).Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. . telefonkészüléket. elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt. üzenetrögzítőt. Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. hívásátadás). Ha ezt nem lehet megtenni. akkor lehetetlen megmondani. A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. akkor is. Ügyeljen arra. tarifaszámlálót. vagy modemet. mint pl. A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni. majd zárja le a fedelet. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. Tippek és trükkök/ Papírelakadás. ha ezek más helyiségekben vannak. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja. Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. Papírelakadás esetén ld. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld.

Ahhoz. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni. de a vonalkérés sikertelen. és nyomja meg az OK gombot. akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. és kövesse a rajta álló utasításokat. Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. MELLEKALL. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni. A beírást az OK megnyomásával fejezze be.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. mint pl. Határozottan vegye ki ezt a lapot. Változtassa meg a fővonalkérő kódot. 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni.: nem MELLEKALL. akkor a C megnyomásával törölje a kódot. Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri. röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn. A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak. Ha a vizsgálat sikertelen. 10 . Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. az Ön nevének és telefax-számának beírása. 5 Nyomja meg az OK gombot.: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. A kód lehet 0. A faxkészülék ekkor megvizsgálja. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot. Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. Ha a helyes kódot írta be. Nyomja meg az OK gombot. Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. vagy egy szám. Ehhez (analóg) adapterre. További információkat az ISDN-utasításokban találhat. hogy működike a fővonalkérés. hanem analóg készülék (group 3). 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik). Ha a vizsgálat sikeres. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található). ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4).

Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.. Fax-kapcsoló).9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. Tippek és trükkök / Szervizkód). 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót.. Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld. 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás. akkor javasoljuk. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . május 15. akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2004. Ha törölni szeretné egyedi beállításait. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. Dátum és óraidő 1 A MENU. Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában. 3 Nyomja meg az OK gombot. A készülék egy oldalt nyomtat ki.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. vagy csengetés közben lehet beállítani. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával. Megjegyezzük. amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). 1 A MENU. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot. esetén 15 05 04). 3 Nyomja meg a STOP gombot. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl. 3 Nyomja meg az OK gombot. A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot. 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. 2 A 0. 1 A MENU. 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. Azt is megmutatja.

KÖZ. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. faxoljon és további készülékeket használjon. 2. 1. A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni.. 2. ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. 7. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. 4. 5. 4. 3. ERÖS BE. 5. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG.: Lehetséges beállítások 0. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. Nyomja meg az OK gombot. 6. KIHANGOSITAS: be. KEZI VETEL HALK.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. 3. 2 A u gombokkal állítsa be. 7 0. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. 5. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. ÜZ. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. 2. 3.. 1 A MENU. 2. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot. KÖZ. 6. Ha a hívás telefonhívás. 4. 1. KEZI VETEL HALK. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma).33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. 3. 5. ki 8 Nyomja meg az OK gombot. a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik. 12 .: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. akkor az időzítő be van kapcsolva. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. 4 Most írja be. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU.és faxhívásokat. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. 1. akkor a készülék tovább csenget. ki 1 A MENU. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. 4. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. 5/2 0. 1. Ha a hívás faxhívás.

hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. ha a faxot számítógéppel. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. azaz. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. SM üzemmód beállítása). feltéve. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. hogy az be van kapcsolva. CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. Ennek pl. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. ÖSSZ. CSENG: 5 Fax manuális vétele . mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. Ha nem tud faxot fogadni. Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak). éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. akkor Ön tudja. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. Ha a hívás faxhívás. Ha a hívás telefonhívás. A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. 4 Most írja be. 2 és 4 lépés). ha a kézibeszélő nincs felemelve. akkor a készülék tovább csenget. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). akkor lehet értelme. Ahhoz. modemen keresztül akarja fogadni. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be.3 Nyomja meg az OK gombot. hogy pl. Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. ha Ön indítja a vételt. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre.

A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja. akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást.Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. olyan funkció. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot. . akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. Ha szükséges. Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. Üzembe helyezés / További eszközök). hanem a faxhívások számát is. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. Lehetséges. Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl. de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). akkor a faxkészülék az ÖSSZ. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll. Tippek és trükkök / Easylink). Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. úgy. Üzembe helyezés / További készülékek). pl. akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni. majd a START gombot. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra.

Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. 3 Nyomja meg a C gombot. 3 A billentyűzeten írja be a nevet. Nyomja meg az OK gombot. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). Nyomja meg az OK gombot. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert. 1 Nyomja meg a PP gombot. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése.Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. nyomja meg a START gombot. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot. 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. A PP. Ha faxot akar küldeni. ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . 3 Emelje fel a kézibeszélőt. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. váltás a hívások között stb. Nyugtázás az OK gombbal. Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot.) lehet használni. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között. 3 Nyomja meg az OK gombot. 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9). A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. 2 Nyomja meg a C gombot. Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. nyomja meg a DIAL/l gombot. További információkat a szolgáltató tud adni. 2 Emelje fel a kézibeszélőt.

majd nyomja meg az OK gombot. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája. Nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. 2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. Nyomja le annyiszor a u gombot. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. Ha faxot akar küldeni. A u gombbal jelölje ki. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót. majd nyomja meg az OK gombot. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. egy faxot több személynek is elküldhet. Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. Csoportok létrehozása 1 A MENU. Nyomja meg az OK gombot. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. A u gombokkal jelölje ki. Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. Hívószámok listája A MENU. Nyomja meg az OK gombot. A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. 16 . nyomja meg a START gombot. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. majd nyomja meg a C gombot. Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. így pl. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot.

3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között. akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot.(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. Az új hívások telefonszámait “*” jelzi. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg. Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra. 1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást. Telefon 17 Hívószám kijelzés . A funkció használata a hálózat-választás függvénye. Ha a készülék az Ön távollétében.

krétával. illetve túl vékony. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat. Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad. rajzkrétával. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz.. Iratelakadás esetén ld. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék. akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. . A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja. Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba...Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. Tippek és trükkök / Iratelakadás. hogy felfeküdjön az iratra. Ha a kapcsolódás sikertelen.. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) . 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy. nedves. vagy javítófolyadékkal javított oldalakat. és a hívás fax-hívás. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot. Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. halvány ceruzával. vagy faszénnel írt oldalakat . öntapadós címkét tartalmazó oldalakat. vagy laminált felületű oldalakat .. Ekkor megkezdődik az adás. vagy semmit)... 3 Nyomja meg a START gombot. szennyezett. Adás előtt távolítsa el a kapcsokat. 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot. majd észreveszi. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait. akkor a faxok vétele automatikus... hogy megakadnak a faxkészülékben. ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat. gyűrött vagy szakadt oldalakat . hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall. fényes. Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön . Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot. 18 . nem pedig sárga/ narancs/világosszöld). majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot. hogy a nyomtatott felük előre nézzen.... .. majd tegye le a kézibeszélőt. vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély..

A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. 15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. Nyomja meg az OK gombot. Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani. akkor a v piros jelzőlámpa villog. Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. Ha a memória megtelt. a Slerexe-levélnek megfelelően). 1 Nyomja meg a MENU. Az adás befejezése után. 3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. vagy kifogyott a tintafilm. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. . Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét. a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis. Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot.Ha a papírtartóban nincs papír. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. majd az OK gombot. pl. Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU. 25. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja. 47 és OK gombot. Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. 2 Nyomja meg a MENU. Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni.

akkor hasznos. 1 Nyomja meg a MENU. Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. Ha az adás során hiba lépett fel. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon. 3 Nyomja meg az OK gombot. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat. vagy tíz küldés után). Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot. 1 Nyomja meg a MENU. ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja. 2 A u gombokkal válassza ki. hogy a napló kinyomtatódjon-e. 21 és az OK gombot.és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. 3 Nyomja meg az OK gombot. lehívás kóddal). 29 és OK gombot. Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. 28 és OK gombot. akkor a készülék hibajelentést nyomtat. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. és mikor (azonnal. hogy a faxot vették. 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. 20 . 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. ilyen módon nyugtázza. próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Ha a vétel nem működik. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. Méretcsökkentés Annak érdekében. vagy (12345 RR kód). 22 és OK gombot. 12345 R 17 R kód. ez a folyamat hosszadalmas lehet. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. 3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. 1 Nyomja meg a MENU. Különösen tengerentúli hívások esetén. 27 és OK gombot.Fax és másolás Adási.

Nyomja meg a COPY gombot. de a F felbontás is használható (ld. Először írja be az adatbázis telefonszámát. akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. Vannak azonban olyan gyártók. Ha ezt meg szeretné változtatni. Fax és másolás / képminőség). 23 és OK gombot. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. ezért készülékeik nem kompatibilisek. Írja be a fax adásának kívánt időpontját. 1 Nyomja meg a MENU. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. amelyek más eljárásokat használnak. Ekkor a gép felbontása f.Ön megengedheti. 24 és OK gombot. 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. 5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba. Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. a 23 funkcióval írjon be egy kódot. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. Ha nem biztos abban. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. Nyomja meg a MENU. A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. . Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges. Ez telefonköltséget takarít meg. majd nyomja meg az R gombot. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. Ezután írja be a szükséges alcímet. 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást. A másolás azonnal elindul. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető.

ha a tintafilm üres. Iratelakadás esetén ld. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást. Iratelakadás esetén.Fax és másolás 22 3 Válassza ki. . Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. majd nyomja meg az OK gombot. vagy ha a memória megtelt. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné. a másolás automatikusan megszakad. Tippek és trükkök / Iratelakadás.

hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. 3 Nyomja meg az OK gombot. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. majd négyszer az OK gombot. dátuma és időpontja jelenik meg. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. 64 és OK gombokat. SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. 3 Nyomja meg az OK gombot. . 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is). 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). Nyomja meg az OK gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. 2 A u gombokkal válassza ki. 64 gombokat. Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás. 1 Nyomja meg a MENU. • Győződjön meg arról. Nyomja meg kétszer az OK gombot. 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg. • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. SMS nyomtatásának letiltása). Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával. a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg. A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe. • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). A készülék gyári beállítása olyan. Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval.

A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni. Addig nyomja a PP gombot. A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. 2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. a n gyorshívó. 6 Írja be a címzett telefonszámát. v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. Ha az üzenetben számok is vannak. 5 Nyomja meg a C gombot. 1 Nyomja meg az SMS gombot.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld. A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. „Egyéb SMS funkciók”). 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. SMS üzenetek törlése Ahhoz. Az SMS üzeneteket a MENU. vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. 24 . 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. végül az SMS gombot. 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. 3 Nyomja meg az OK gombot. hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. 3 Nyomja meg az OK gombot. SMS üzenetek küldé. hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). 3 Nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK. Az SMS üzenetet a MENU. majd az OK gombot. 1 Nyomja meg az SMS gombot. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget. Az SMS üzenetet a MENU.

v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet). A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot. akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. akkor új üzenet vétele nem lehetséges. hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: . SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. 1 Nyomja meg a MENU. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni. Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja.TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot. akkor lehetetlen megmondani. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. Ha erre nincs lehetőség. BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot. 45 és az OK gombot.

2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. Győződjön meg arról. hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. Például. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp). amíg nyugtázó hangjelzést nem hall.Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja. A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. 3 Nyomja meg az OK gombot. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. A felvétel időtartama 1 A MENU. Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. 26 . Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. majd nyomja meg a PLAY gombot. valamint az üzenethagyó hívószáma. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni. 3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. akkor üzenetei érkeztek. Nyomja meg ismét a REC gombot. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget. 2 A u gombokkal válasszon a 30. 60. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk. 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog. 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. 2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. Megjegyezzük. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. pontnak megfelelően járjon el.

1 Nyomja meg a MENU. majd nyomja meg az OK gombot. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. 8 Ha végzett. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. 2 A MENU. 6 Új. 20 cm-re legyen a készüléktől. VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek. amelyet a hívó meghallgathat. Beszéd közben kb. a következő lehet: „Hello. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. vagy háromszor rossz kódot ír be. 52 funkció). A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. írja be a hozzáférési kódot”. 4 Írja be azt a telefonszámot. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. de üzenetet nem hagyhat. ÜZ. és ismét azt szeretné használni. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. ÜZ. Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni. 53 és OK gombokat. ami pl. nyomja meg a STOP gombot. Írja be azt a telefonszámot. Ez akkor hasznos. 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. 7 Nyomja meg a REC gombot.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). a végén nyomja meg a STOP gombot. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. akiknek ezt a kódot megadja. Kezdje el a beszédet. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot. Írja be a négy számjegyű kódot. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. mint bármilyen más üzenetet. A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. a Nyomja meg az OK gombot. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni. Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. kérem. c Folytassa a fenti 7 ponttól. ROG. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni. 54 és OK gombokat. akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . üzenetek vannak Kovács úr számára. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. Nyomja meg az OK gombot. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. Nyomja meg az OK gombot. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). A készülék visszajátssza a felvett szöveget. 1 A kód beírásához nyomja meg a MENU.

7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). Vegye fel a kívánt üzenetet. akkor minden üzenet törlődik. 3 Nyomja meg az OK gombot. 52 és OK gombokat. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. Ha nincs új üzenet. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. 2 Írja be a négy számjegyű kódot. A feljegyzést magán a készüléken. és várja meg a nyugtázó hangjelzést.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. 8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. vagy távvezérléssel. egy másik telefonnal lehet lehallgatni. 28 . A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. A készülék eltárolja a kódot. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. 6 Az aktuális üzenet törlése. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. 5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. mint bármely más üzenetet. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet. Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. 3 Ugrás a következő üzenetre. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. Nyomja meg a 4 gombot. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot. Vegye fel az új szöveget. 2 Minden üzenet visszajátszása.

Üzembe helyezés / Papír betöltése). . 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot.Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. A film ne legyen gyűrött. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. Óvatosan húzza ki az iratot. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. hogy a helyére kattanjon. 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet. A fedél lefelé nyílik. 3 Óvatosan húzza ki a papírt. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. majd zárja vissza a fedelet.

hogy faxhívásról van szó (sípolást hall. és felismeri. Üzembe helyezés / Papír betöltése). 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni. vezeték nélküli telefon). hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni.és bal oldalon is a helyére pattanjon.Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. hogy a helyére kattanjon. Ha a faxhívást egy másik. Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. 30 . Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. Ügyeljen arra. vagy semmit). hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. Írjon be két különböző kódot. v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg. Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. ha módosított egy beállítást. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni. Kódok megváltoztatása A MENU. A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani. A fax vétele elindul. hogy jobb. Különösen akkor nagyon hasznos. Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl. mindegyik után nyomja meg az OK gombot. akkor ez azt jelenti. vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot.

majd nyomja meg az OK gombot. A fedél lefelé nyílik. 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. egy vízcsövet vagy egy radiátort. majd nyomja meg az OK gombot. Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU. akkor ne használja ezt a funkciót. Puha. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%). 2 A u gombokkal válassza ki. A készülékbe ne kerüljön nedvesség. Ekkor a faxkészülék az eredeti. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival. Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. Tippek és trükkök 31 Ápolás . A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt. gyári beállításokra áll vissza. mint az első üzembe helyezés után. Egyes egyedi beállítások. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. 45 majd az OK gombot.v Csak akkor használja ezt a funkciót. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot.

3 Ha a hiba újra megjelenik. 2 Várjon legalább tíz másodpercet. hogy a helyére kattanjon. akkor forduljon a szervizhez. 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. Üzembe helyezés / Papír betöltése). 6 Zárja le az előlapot úgy.Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. . és a fehér sávokat alul (B). Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát. akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről.

a készülék tovább csenget. Ha a másolat hibátlan. Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. Szükség esetén értesítse a szervizt. Ha a faxkészülék felismeri. Ápokokat nyomtat. mot. Fax és másolás / Kontraszt). akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. vagy Ön faxot fogad. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. hogy a bejövő hívás telefonhívás. Próbálkozzon később. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. majd egy pillanat. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. A másolat üres.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. Nyomja meg a START gombot.Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. Szükség esetén értesítse a szervizt. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. Hallani fogja a hívás felépülését. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. Szükség esetén értesítse a szervizt. A kijelzőn olvasható üzenet: található. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. LINE feliratú csatlakozóra. vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. A piros lámpa v villog. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. Ha a másolat hibátlan. Nem lehet faxot fogadni. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét. Ez nem hiba. veszi át a hívás fogadását. akkor várjon. Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget. START gombot. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot.Ez teljesen normális. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció). Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt. lás).

................... 24 SMS olvasás. 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) ... 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) ..................... 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) .......... 25.................. idő (Beszélgetés felvételének időtartama) ................................................. 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés ................. Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése)........ (félsebességű adás beállítása) ............................................. 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) ................ 21 25 Többsz............ 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) ............ 26 52 Hozzáfér........................... 10 Fax 21 Átv.. 16............................................................................. 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) ............................................... 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) ........13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) ........... 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv....................................... 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) ..... 16 45 Szolg.......... 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) ....... jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) .............. 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 . 19 28 Átv... 19 47 Kontr...................... kód (egyéni beállítások törlése. beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)................. 24 SMS nyomtatás ...Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot.............................. 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) ......... seb.. kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ..... küldés (fax küldése több fax-számra) ..............13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) ................................ 12.................................................. 12........szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) ................ 11 13 Ön tel............. 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) ................... 11 Egyebek 44 Tel......... 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) ............száma (az Ön telefonszámának beírása) ..................... SMS vétel letiltása) ................ 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) ................................ 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához)......

7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH. levél küldése: <20 W szabv. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max. MR Moduláció V29bis.15 mm több lap: 0. 2 kg készenlét: kb. 2 W telefon: kb. 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3. V21. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0.06–0. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max.08–0. papírtálca nélkül kb. 10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 .85 vonal/mm FINE 7. V27ter. 4 W szabv.Vastagság: Nyomtatópapír Max.12 mm A4 210 x 297 mm.

A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti. mint pl. mechanikai behatás. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. sugárzás. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. programozása. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg.Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. stb. valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető. A készülék védelme érdekében javasoljuk. elemek stb. hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik. vagy a készülék nem rendeltetésszerű.S Kft. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. a használati utasítástól eltérő használat. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. hőnyomtató fej. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 . szalagvezető elemek. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért. SAGEM garanciája nem alkalmazható. optikai egységek. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. feltéve.). szennyeződés. helytelen tápellátás. vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg.T. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása. a készülék üzembe helyezése. valamint a billentyűzet tisztítása. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. a mechanikus és optikai egységek. A garancia olyan hibákra terjed ki. A célunk az. FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. mint pl. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. hogy szállítás. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb.

37 Függelék .

38 Függelék .

35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2. 6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 .és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6.A Adási.

A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.com A CE jelzés azt igazolja. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti.http://www. Más országokban használva hibásan működhet. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982. Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be.1 HU (M3 PPF 531/571/575) . akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni. a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben.sagem. Ha a készülék használata közben hiba lép fel.faxinfoline@sagem. visszaforgatott papírra nyomtatták. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz. Ha a készülék használhatatlanná válik.com E-Mail: dti. először forduljon a készülék eladójához. a dobozon feltüntetett országokban. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával. A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful