philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. Ne helyezze a készüléket ágyra. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye. szőnyeg nem alkalmas). A faxkészüléket sima. Ne üzemeltesse zárt dobozban. Ha vezeték nélküli telefont használ. és egyéb személyi sérüléseket okozhat. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. . károsodhat a készülék. vagy a szembe. heverőre. Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki. Meg kell győződni arról. Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. szőnyegre vagy más puha felületre. lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. vagy másfajta nedvesség. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani.Kérjük. víztől és vegyszerektől. Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. A hálózati csatlakozódugaszt. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. valamint óvja a portól. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. iratgyűjtővel stb. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon.). asztalterítőre. négy lábon áll a felületen. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray. pl. rádió. súrolószer stb. Ügyeljen arra. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához. papírral. A faxkészülék burkolatának. Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik. hogy a készülék stabilan. hogy ne kerüljön a bőrre. A faxkészülékbe nem juthat folyadék. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. illetve. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak. hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. öblítőszer. Ha a kijelző eltörik. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra. Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. ezt a területet szabadon kell hagyni. Ha erre nincs lehetőség. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. vagy sérült szigetelésű telefon. akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen.és televízó-készülék. Ha a készülék leesik. levegőbefúvó közelébe. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. A faxkészüléket sík felületre helyezze. különösen kisgyermek esetében. Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék). Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került. párnára. szekrényben vagy faliszekrényben.).

Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára. 6 . gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára. kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra.Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található.

Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe. ingyenes tintafilmre érvényesek. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben. és a kijelzőn a TINTAPATR. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. 3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát. akkor a piros jelzőlámpa villog. CSERE üzenet jelenik meg. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása .1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. hogy ne sértse meg a tintafilmet. Ügyeljen arra. 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. Ha a tintafilm kifogyott. vagy nincs tintafilm a készülékben. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. Hiányzó. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. 2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert. ingyenes tintafilmet mellékeltünk. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen.

Ügyeljen arra. hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen. Kérjük. hogy a film ne legyen gyűrődött. 8 . 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. 210×297 mm méretű papírt használjon. Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. és így helyezze a papíradagolóba. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. hogy csak szabványos A4. 5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe. 2 Annak elkerülése érdekében. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik. hogy azok elváljanak egymástól. a legjobb a sima 80 g/m2 papír. először pergesse át a lapokat. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget. 3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre.

üzenetrögzítőt. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. telefonkészüléket. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. Papírelakadás esetén ld. Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. . akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld. akkor lehetetlen megmondani. A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja. Tippek és trükkök/ Papírelakadás. Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. tarifaszámlálót. Ügyeljen arra. vagy modemet. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni.Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. mint pl. Ha ezt nem lehet megtenni. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. hívásátadás). Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. SMS / SMS vételének letiltása). akkor is. A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ. ha ezek más helyiségekben vannak. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. majd zárja le a fedelet. elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt.

Ha a vizsgálat sikeres. az Ön nevének és telefax-számának beírása. Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni. Ha a vizsgálat sikertelen. A beírást az OK megnyomásával fejezze be. A kód lehet 0. Változtassa meg a fővonalkérő kódot. A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. A faxkészülék ekkor megvizsgálja. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni. akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. Határozottan vegye ki ezt a lapot. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található). Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri. röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn. 10 . hanem analóg készülék (group 3). 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. hogy működike a fővonalkérés. 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon.: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. és kövesse a rajta álló utasításokat. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek. ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4). Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. és nyomja meg az OK gombot. 5 Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. MELLEKALL. vagy egy szám. Ahhoz. de a vonalkérés sikertelen. Ha a helyes kódot írta be.: nem MELLEKALL. akkor a C megnyomásával törölje a kódot. mint pl. Ehhez (analóg) adapterre. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. További információkat az ISDN-utasításokban találhat. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik). és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot.

Tippek és trükkök / Szervizkód). akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. esetén 15 05 04). Dátum és óraidő 1 A MENU. A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot. hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl. Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani.. Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el. hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található. 2004. 3 Nyomja meg a STOP gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2 A 0. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót. 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. 1 A MENU. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás. 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával. 3 Nyomja meg az OK gombot. május 15. vagy csengetés közben lehet beállítani.9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. 3 Nyomja meg az OK gombot. 1 A MENU. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. A készülék egy oldalt nyomtat ki. Ha törölni szeretné egyedi beállításait. Azt is megmutatja. akkor javasoljuk. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. Fax-kapcsoló). Megjegyezzük. 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót. Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában.

FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. 4. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma). faxoljon és további készülékeket használjon. 5/2 0. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést.. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl.33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. 4. 6. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. 3. 5. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget. ÜZ. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. 1. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. 4 Most írja be. 4. 3. 2.. 6. 2. 5. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. 2 A u gombokkal állítsa be. akkor a készülék tovább csenget. 1. KEZI VETEL HALK. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. 3. 12 . 1. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot.: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. Nyomja meg az OK gombot. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. ERÖS BE. KÖZ. Ha a hívás faxhívás. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. 1 A MENU. 1. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. 2. 5. 5. amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU. a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik.és faxhívásokat. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. ki 1 A MENU. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. 3. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. 7 0. A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni. akkor az időzítő be van kapcsolva. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. KÖZ. 7. Ha a hívás telefonhívás. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. KIHANGOSITAS: be. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. KEZI VETEL HALK. ki 8 Nyomja meg az OK gombot. 2. 4.: Lehetséges beállítások 0.

hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. azaz. feltéve. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. SM üzemmód beállítása). hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. 4 Most írja be. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. modemen keresztül akarja fogadni. Ha a hívás faxhívás. ha Ön indítja a vételt. CSENG: 5 Fax manuális vétele . és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. hogy pl. ha a kézibeszélő nincs felemelve. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. 2 és 4 lépés). Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. ÖSSZ. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. Ha nem tud faxot fogadni. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol. akkor Ön tudja. A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni. hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak). hogy az be van kapcsolva. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. ha a faxot számítógéppel. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. Ennek pl.3 Nyomja meg az OK gombot. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. Ha a hívás telefonhívás. Ahhoz. akkor a készülék tovább csenget. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. akkor lehet értelme.

A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra. akkor a faxkészülék az ÖSSZ. Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja. Üzembe helyezés / További készülékek). akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását. a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. Lehetséges. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. . hanem a faxhívások számát is. Üzembe helyezés / További eszközök). Ha szükséges. pl. A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). majd a START gombot. olyan funkció. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket.Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). Tippek és trükkök / Easylink). Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot. Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni. úgy. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll.

Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. nyomja meg a START gombot. További információkat a szolgáltató tud adni. Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. 3 Nyomja meg az OK gombot. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. 3 Nyomja meg a C gombot. 1 Nyomja meg a PP gombot. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése. A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik. Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges.Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. Nyugtázás az OK gombbal. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. Ha faxot akar küldeni. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . 2 Nyomja meg a C gombot. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert. A PP. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9). Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt. 3 A billentyűzeten írja be a nevet. Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. váltás a hívások között stb. 3 Emelje fel a kézibeszélőt. 2 Emelje fel a kézibeszélőt.) lehet használni. nyomja meg a DIAL/l gombot. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között.

illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. majd nyomja meg a C gombot. Csoportok létrehozása 1 A MENU. Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt. 2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). egy faxot több személynek is elküldhet. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. nyomja meg a START gombot. Hívószámok listája A MENU. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. Nyomja meg az OK gombot. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. Nyomja le annyiszor a u gombot. A u gombokkal jelölje ki. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. majd nyomja meg az OK gombot. 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. Nyomja meg az OK gombot. hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. így pl. Ha faxot akar küldeni. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot. majd nyomja meg az OK gombot. A u gombbal jelölje ki. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. 16 . Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot. A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája. A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze. Nyomja meg az OK gombot. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést.

(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. Az új hívások telefonszámait “*” jelzi. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg. 3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. A funkció használata a hálózat-választás függvénye. Telefon 17 Hívószám kijelzés . akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között. Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra. Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. Ha a készülék az Ön távollétében. 1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást.

hogy a nyomtatott felük előre nézzen.. Iratelakadás esetén ld. majd észreveszi..... Adás előtt távolítsa el a kapcsokat. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz.. 18 . .. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait.. öntapadós címkét tartalmazó oldalakat. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) . 3 Nyomja meg a START gombot. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat. vagy laminált felületű oldalakat . Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot.Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan. majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot. majd tegye le a kézibeszélőt. rajzkrétával. krétával. hogy megakadnak a faxkészülékben.... Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba. nem pedig sárga/ narancs/világosszöld). 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy. akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély.. és a hívás fax-hívás. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék. . A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani.. illetve túl vékony. Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. akkor a faxok vétele automatikus. 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot. szennyezett. halvány ceruzával. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja. vagy faszénnel írt oldalakat . hogy felfeküdjön az iratra. fényes.. gyűrött vagy szakadt oldalakat . vagy javítófolyadékkal javított oldalakat. Ekkor megkezdődik az adás. hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall. Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad. Tippek és trükkök / Iratelakadás. Ha a kapcsolódás sikertelen. vagy semmit). Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön . nedves. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot. ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat.

3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. akkor a v piros jelzőlámpa villog. Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. 2 Nyomja meg a MENU. Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. Ha a memória megtelt. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. 15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis. 47 és OK gombot. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. vagy kifogyott a tintafilm. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb. A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. Nyomja meg az OK gombot. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. pl. Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. . majd az OK gombot. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. 25. Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. a Slerexe-levélnek megfelelően). Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU.Ha a papírtartóban nincs papír. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. Az adás befejezése után. akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot. 1 Nyomja meg a MENU.

akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. és mikor (azonnal. lehívás kóddal). 27 és OK gombot. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. 22 és OK gombot. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat. Ha a vétel nem működik. 1 Nyomja meg a MENU. Különösen tengerentúli hívások esetén. 1 Nyomja meg a MENU. 12345 R 17 R kód. 28 és OK gombot. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. ez a folyamat hosszadalmas lehet. Ha az adás során hiba lépett fel. 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. vagy tíz küldés után). 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. 2 A u gombokkal válassza ki. a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. 21 és az OK gombot. hogy a faxot vették. 3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. akkor a készülék hibajelentést nyomtat. a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja. 3 Nyomja meg az OK gombot. Méretcsökkentés Annak érdekében. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon. akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. 20 . majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. akkor hasznos.Fax és másolás Adási. 29 és OK gombot. ilyen módon nyugtázza. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. 1 Nyomja meg a MENU. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot. hogy a napló kinyomtatódjon-e. vagy (12345 RR kód).és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot.

Ön megengedheti. Ez telefonköltséget takarít meg. Nyomja meg a COPY gombot. de a F felbontás is használható (ld. A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges. akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). 5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba. A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. Ha nem biztos abban. Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást. Először írja be az adatbázis telefonszámát. majd nyomja meg az R gombot. A másolás azonnal elindul. 24 és OK gombot. 23 és OK gombot. Nyomja meg a MENU. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. a 23 funkcióval írjon be egy kódot. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. . Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. Írja be a fax adásának kívánt időpontját. Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. Ha ezt meg szeretné változtatni. amelyek más eljárásokat használnak. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). Ezután írja be a szükséges alcímet. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. Fax és másolás / képminőség). Ekkor a gép felbontása f. hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. Vannak azonban olyan gyártók. ezért készülékeik nem kompatibilisek. 1 Nyomja meg a MENU. Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges. hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot.

Fax és másolás 22 3 Válassza ki. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. . ha a tintafilm üres. vagy ha a memória megtelt. Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást. Iratelakadás esetén ld. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné. Iratelakadás esetén. a másolás automatikusan megszakad. majd nyomja meg az OK gombot. Tippek és trükkök / Iratelakadás.

1 Nyomja meg a MENU. dátuma és időpontja jelenik meg. majd négyszer az OK gombot. 64 és OK gombokat. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával. Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval. Nyomja meg az OK gombot. 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. 64 gombokat. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. 3 Nyomja meg az OK gombot. A készülék gyári beállítása olyan. Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. SMS nyomtatásának letiltása). SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. • Győződjön meg arról. 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. 3 Nyomja meg az OK gombot. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). . A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg. A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is). 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás. 2 A u gombokkal válassza ki.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. Nyomja meg kétszer az OK gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe. akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható.

v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. 1 Nyomja meg az SMS gombot. Az SMS üzeneteket a MENU.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. 24 . 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget. hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. Addig nyomja a PP gombot. 5 Nyomja meg a C gombot. 1 Nyomja meg az SMS gombot. hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. 6 Írja be a címzett telefonszámát. 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. majd nyomja meg az OK gombot. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). 3 Nyomja meg az OK gombot. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni. A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. 3 Nyomja meg az OK gombot. végül az SMS gombot. a n gyorshívó. Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni. akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. SMS üzenetek törlése Ahhoz. „Egyéb SMS funkciók”). A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni. majd az OK gombot.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. 3 Nyomja meg az OK gombot. Az SMS üzenetet a MENU. Az SMS üzenetet a MENU. Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK. 2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. Ha az üzenetben számok is vannak. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. SMS üzenetek küldé. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot.

akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. akkor új üzenet vétele nem lehetséges. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet). SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: . hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. Ha erre nincs lehetőség. 1 Nyomja meg a MENU. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot. Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja. akkor lehetetlen megmondani. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. 45 és az OK gombot. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot.TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot.

Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. valamint az üzenethagyó hívószáma.Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. pontnak megfelelően járjon el. 2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni. amíg nyugtázó hangjelzést nem hall. 3 Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. majd nyomja meg a PLAY gombot. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja. A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. Nyomja meg ismét a REC gombot. A felvétel időtartama 1 A MENU. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp). 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. 60. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget. 2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. Például. A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. Győződjön meg arról. 26 . 3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. akkor üzenetei érkeztek. Megjegyezzük. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk. 2 A u gombokkal válasszon a 30. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van.

A készülék visszajátssza a felvett szöveget. Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. c Folytassa a fenti 7 ponttól. Ez akkor hasznos. 8 Ha végzett. üzenetek vannak Kovács úr számára. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. ROG. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni. Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni. kérem. 1 A kód beírásához nyomja meg a MENU. 1 Nyomja meg a MENU. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . vagy háromszor rossz kódot ír be. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG. de üzenetet nem hagyhat.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). ami pl. Írja be a négy számjegyű kódot. majd nyomja meg az OK gombot. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. 54 és OK gombokat. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. 53 és OK gombokat. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. Nyomja meg az OK gombot. ÜZ. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. a Nyomja meg az OK gombot. 4 Írja be azt a telefonszámot. ÜZ. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. mint bármilyen más üzenetet. Beszéd közben kb. a következő lehet: „Hello. Kezdje el a beszédet. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). és ismét azt szeretné használni. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést. akiknek ezt a kódot megadja. 20 cm-re legyen a készüléktől. 7 Nyomja meg a REC gombot. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld. 2 A MENU. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni. 52 funkció). amelyet a hívó meghallgathat. a végén nyomja meg a STOP gombot. 6 Új. akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát. Írja be azt a telefonszámot. Nyomja meg az OK gombot. nyomja meg a STOP gombot. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. írja be a hozzáférési kódot”. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*.

A készülék eltárolja a kódot. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. vagy távvezérléssel. A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. 2 Minden üzenet visszajátszása. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. Vegye fel az új szöveget. 7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. 52 és OK gombokat. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. és várja meg a nyugtázó hangjelzést. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. Nyomja meg a 4 gombot. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. 6 Az aktuális üzenet törlése. Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni. akkor minden üzenet törlődik. 28 . egy másik telefonnal lehet lehallgatni. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. Ha nincs új üzenet. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. 2 Írja be a négy számjegyű kódot. A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. mint bármely más üzenetet. Vegye fel a kívánt üzenetet. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet. 5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. 3 Nyomja meg az OK gombot. 8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. A feljegyzést magán a készüléken. 3 Ugrás a következő üzenetre. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni.

A film ne legyen gyűrött. 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. hogy a helyére kattanjon. A fedél lefelé nyílik. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. 3 Óvatosan húzza ki a papírt. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. Óvatosan húzza ki az iratot. . amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. majd zárja vissza a fedelet. Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet.Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. Üzembe helyezés / Papír betöltése).

Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. vezeték nélküli telefon). Üzembe helyezés / Papír betöltése). v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. mindegyik után nyomja meg az OK gombot. és felismeri. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. 30 . Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy. akkor ez azt jelenti. akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni. A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni. hogy a helyére kattanjon. ha módosított egy beállítást. Írjon be két különböző kódot. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl. hogy faxhívásról van szó (sípolást hall. Ha a faxhívást egy másik. Ügyeljen arra. vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot. vagy semmit). A fax vétele elindul. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. Kódok megváltoztatása A MENU. Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel.és bal oldalon is a helyére pattanjon. Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni.Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. hogy jobb. Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg. Különösen akkor nagyon hasznos.

gyári beállításokra áll vissza. Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival. hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. Tippek és trükkök 31 Ápolás . 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot. A készülékbe ne kerüljön nedvesség. Puha. mint az első üzembe helyezés után. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. 2 A u gombokkal válassza ki.v Csak akkor használja ezt a funkciót. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. majd nyomja meg az OK gombot. akkor ne használja ezt a funkciót. Ekkor a faxkészülék az eredeti. Egyes egyedi beállítások. kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU. A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt. majd nyomja meg az OK gombot. A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. A fedél lefelé nyílik. vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. egy vízcsövet vagy egy radiátort. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. 45 majd az OK gombot. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%).

akkor forduljon a szervizhez. 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. 3 Ha a hiba újra megjelenik. majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. hogy a helyére kattanjon. és a fehér sávokat alul (B). . 6 Zárja le az előlapot úgy.Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről. 2 Várjon legalább tíz másodpercet. Üzembe helyezés / Papír betöltése). Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát. 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld.

A másolat üres. vagy Ön faxot fogad. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. hogy a bejövő hívás telefonhívás. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. Próbálkozzon később. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí. Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget. Ápokokat nyomtat. Ha a faxkészülék felismeri. NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét. Nem lehet faxot fogadni. akkor várjon. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. lás). NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. A kijelzőn olvasható üzenet: található.Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. Szükség esetén értesítse a szervizt. mot. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. Fax és másolás / Kontraszt). Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. Nyomja meg a START gombot. a készülék tovább csenget. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció). veszi át a hívás fogadását. Ha a másolat hibátlan.Ez teljesen normális. majd egy pillanat. Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt. Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. START gombot. Ez nem hiba. Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. Ha a másolat hibátlan. A piros lámpa v villog. LINE feliratú csatlakozóra. Szükség esetén értesítse a szervizt. Szükség esetén értesítse a szervizt.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést. A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. Hallani fogja a hívás felépülését.

........................... (félsebességű adás beállítása) ........ 24 SMS nyomtatás .......száma (az Ön telefonszámának beírása) ... seb................ 25.................... beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)..... Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése)................................. 24 SMS olvasás...... jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) ..... 11 Egyebek 44 Tel.............szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) . 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) ...... 16.. 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés .......................................... 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) .. 10 Fax 21 Átv............13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) ........................... 12........................................................... 19 28 Átv...................... 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) ......... idő (Beszélgetés felvételének időtartama) .............. 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) ............ kód (egyéni beállítások törlése.................. 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 .............. 21 25 Többsz............ 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) .... 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) .................... 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) .................................... SMS vétel letiltása) ...................... 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) .................... 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) ................................ 26 52 Hozzáfér................................................................ 16 45 Szolg..................................... 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához)................................ 11 13 Ön tel......13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) ........ küldés (fax küldése több fax-számra) ....... 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) ........Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot.......... 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) ...................... kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ............ 19 47 Kontr.......................................... 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) ... 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv............. 12........................ 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) ..

10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm.15 mm több lap: 0.12 mm A4 210 x 297 mm. papírtálca nélkül kb. 2 kg készenlét: kb.08–0. 4 W szabv. 2 W telefon: kb.Vastagság: Nyomtatópapír Max. V27ter. levél küldése: <20 W szabv.85 vonal/mm FINE 7.7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 . V21. MR Moduláció V29bis.06–0. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max. 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3.

valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért. szalagvezető elemek. helytelen tápellátás.Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk.T. elemek stb. valamint a billentyűzet tisztítása. a használati utasítástól eltérő használat. SAGEM garanciája nem alkalmazható. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 . nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. A készülék védelme érdekében javasoljuk. a készülék üzembe helyezése. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. optikai egységek. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető.). vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg. a mechanikus és optikai egységek. A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért. FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. szennyeződés. hogy szállítás. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. hőnyomtató fej. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. stb. hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik. vagy a készülék nem rendeltetésszerű. A célunk az. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata. feltéve. mechanikai behatás. mint pl. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért.S Kft. sugárzás. A garancia olyan hibákra terjed ki. mint pl. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. programozása.

37 Függelék .

38 Függelék .

A Adási. 35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2. 6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 .és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6.

Ha a készülék használhatatlanná válik.faxinfoline@sagem. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti. Ha a készülék használata közben hiba lép fel. a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz. először forduljon a készülék eladójához. A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható.http://www. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982.com A CE jelzés azt igazolja. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak. a dobozon feltüntetett országokban.com E-Mail: dti. akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről. A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható. Más országokban használva hibásan működhet. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni.1 HU (M3 PPF 531/571/575) .sagem. visszaforgatott papírra nyomtatták. Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful