philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

súrolószer stb. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. Ha a készülék leesik. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak. valamint óvja a portól. Ha a kijelző eltörik. és egyéb személyi sérüléseket okozhat. Ügyeljen arra. hogy a készülék stabilan. károsodhat a készülék. Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. Ha vezeték nélküli telefont használ. illetve. Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik. négy lábon áll a felületen. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel. Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék). vagy másfajta nedvesség. A faxkészülékbe nem juthat folyadék. Ne helyezze a készüléket ágyra. A faxkészüléket sík felületre helyezze. A hálózati csatlakozódugaszt.). Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső. szőnyegre vagy más puha felületre. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani. A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. szekrényben vagy faliszekrényben. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye. különösen kisgyermek esetében. szőnyeg nem alkalmas). A faxkészülék burkolatának. levegőbefúvó közelébe. és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. vagy sérült szigetelésű telefon. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához. hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. Ha erre nincs lehetőség. Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki.). A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó. . akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen.és televízó-készülék. heverőre. rádió.Kérjük. A faxkészüléket sima. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. Ne üzemeltesse zárt dobozban. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. víztől és vegyszerektől. Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. papírral. párnára. iratgyűjtővel stb. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel. pl. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. hogy ne kerüljön a bőrre. asztalterítőre. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra. öblítőszer. vagy a szembe. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. Meg kell győződni arról. ezt a területet szabadon kell hagyni.

kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra. gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára. Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra. a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található.Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. 6 .

3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát. és a kijelzőn a TINTAPATR.1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. Ha a tintafilm kifogyott. Ügyeljen arra. vagy nincs tintafilm a készülékben. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg. 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. hogy ne sértse meg a tintafilmet. akkor a piros jelzőlámpa villog. Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe. CSERE üzenet jelenik meg. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben. Hiányzó. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. ingyenes tintafilmet mellékeltünk. 2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. ingyenes tintafilmre érvényesek. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása .

A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe. 5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen. és így helyezze a papíradagolóba. először pergesse át a lapokat. 3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre. a legjobb a sima 80 g/m2 papír. 8 . 2 Annak elkerülése érdekében. Kérjük. hogy csak szabványos A4. hogy a film ne legyen gyűrődött.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. Ügyeljen arra. 210×297 mm méretű papírt használjon. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. hogy azok elváljanak egymástól. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba. hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik.

akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld. majd zárja le a fedelet. mint pl. A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. tarifaszámlálót. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja. akkor is. Tippek és trükkök/ Papírelakadás. Ha ezt nem lehet megtenni. üzenetrögzítőt. Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. telefonkészüléket. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. SMS / SMS vételének letiltása).Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. Ügyeljen arra. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni. hívásátadás). akkor lehetetlen megmondani. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni. A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. . Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. vagy modemet. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. Papírelakadás esetén ld. ha ezek más helyiségekben vannak. elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt.

Ha a vizsgálat sikertelen. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot. A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. Ehhez (analóg) adapterre.: nem MELLEKALL. ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4). és kövesse a rajta álló utasításokat. Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri. Nyomja meg az OK gombot. Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. hanem analóg készülék (group 3). Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. mint pl. vagy egy szám. Határozottan vegye ki ezt a lapot. és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. 5 Nyomja meg az OK gombot. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni. Ha a helyes kódot írta be. az Ön nevének és telefax-számának beírása. de a vonalkérés sikertelen. Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. akkor a C megnyomásával törölje a kódot. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. és nyomja meg az OK gombot. 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon. SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik).: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. MELLEKALL. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található). Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni. 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. 10 . A faxkészülék ekkor megvizsgálja. Ha a vizsgálat sikeres. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. További információkat az ISDN-utasításokban találhat. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni. A kód lehet 0. hogy működike a fővonalkérés. Változtassa meg a fővonalkérő kódot. A beírást az OK megnyomásával fejezze be. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját. Ahhoz. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot. röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót. 1 A MENU. 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. vagy csengetés közben lehet beállítani. Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában. A készülék egy oldalt nyomtat ki.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el. Ha törölni szeretné egyedi beállításait.. 1 A MENU. május 15. akkor javasoljuk. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával. Azt is megmutatja. Megjegyezzük. A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot. Tippek és trükkök / Szervizkód). Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. 3 Nyomja meg a STOP gombot. esetén 15 05 04). Fax-kapcsoló). 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. 3 Nyomja meg az OK gombot. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót. hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2004. 2 A 0. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található.. 3 Nyomja meg az OK gombot.9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld. akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot. Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás. Dátum és óraidő 1 A MENU. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl.

A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni. ki 8 Nyomja meg az OK gombot.33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. 4 Most írja be. 1. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. 4. 2 A u gombokkal állítsa be. KEZI VETEL HALK. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang. 7 0. 1. 4. 1 A MENU. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ. 2. 5. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. 2. ERÖS BE.. 1. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. akkor a készülék tovább csenget. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. KÖZ. amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. 4. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. 6. 3. akkor az időzítő be van kapcsolva. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl.: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. 6. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. 3. 4.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. 5. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma). faxoljon és további készülékeket használjon. 1.. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot. 12 . 5/2 0. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot. 5. KIHANGOSITAS: be.: Lehetséges beállítások 0. 3. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be. 2. 2. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. ki 1 A MENU. a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik. 3. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. Ha a hívás telefonhívás. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. KEZI VETEL HALK. 7. Nyomja meg az OK gombot. ÜZ. Ha a hívás faxhívás. ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést. KÖZ.és faxhívásokat. 5. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt.

hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak). mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. ha Ön indítja a vételt.3 Nyomja meg az OK gombot. Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. hogy az be van kapcsolva. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol. ha a kézibeszélő nincs felemelve. éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. Ahhoz. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. 2 és 4 lépés). akkor a készülék tovább csenget. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. Ha a hívás faxhívás. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre. Ha nem tud faxot fogadni. azaz. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. akkor Ön tudja. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. Ha a hívás telefonhívás. hogy pl. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. 4 Most írja be. akkor lehet értelme. ÖSSZ. hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. Ennek pl. akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). modemen keresztül akarja fogadni. A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. CSENG: 5 Fax manuális vétele . SM üzemmód beállítása). feltéve. ha a faxot számítógéppel.

olyan funkció. de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. pl. amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). hanem a faxhívások számát is.Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). Tippek és trükkök / Easylink). majd a START gombot. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll. Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja. . Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl. A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra. Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. Lehetséges. Üzembe helyezés / További készülékek). Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot. akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást. akkor a faxkészülék az ÖSSZ. Üzembe helyezés / További eszközök). akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását. úgy. Ha szükséges.

Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges. ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. 2 Nyomja meg a C gombot. 3 Emelje fel a kézibeszélőt. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9).Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul. Nyugtázás az OK gombbal. A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. nyomja meg a DIAL/l gombot. Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9). Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 3 Nyomja meg a C gombot. 1 Nyomja meg a PP gombot. nyomja meg a START gombot. Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot.) lehet használni. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). váltás a hívások között stb. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. Ha faxot akar küldeni. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. A PP. Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. 3 A billentyűzeten írja be a nevet. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. További információkat a szolgáltató tud adni. Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik.

hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. 16 . 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. A u gombbal jelölje ki. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. majd nyomja meg az OK gombot. így pl. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája. 2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni. Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot. Ha faxot akar küldeni. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. majd nyomja meg az OK gombot. Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). Nyomja le annyiszor a u gombot. A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. Nyomja meg az OK gombot. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. nyomja meg a START gombot.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze. Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. Hívószámok listája A MENU. Csoportok létrehozása 1 A MENU. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. egy faxot több személynek is elküldhet. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. A u gombokkal jelölje ki. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. majd nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg a C gombot.

majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. 3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. 1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra. Telefon 17 Hívószám kijelzés . Az új hívások telefonszámait “*” jelzi. Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni. akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. Ha a készülék az Ön távollétében. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között.(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg. A funkció használata a hálózat-választás függvénye.

nedves. rajzkrétával. nem pedig sárga/ narancs/világosszöld). majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot. 18 .. majd észreveszi. krétával. Iratelakadás esetén ld.. Adás előtt távolítsa el a kapcsokat. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz. A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani. majd tegye le a kézibeszélőt. 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot. Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot. Tippek és trükkök / Iratelakadás. illetve túl vékony.. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék. gyűrött vagy szakadt oldalakat . öntapadós címkét tartalmazó oldalakat..Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan. vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély. fényes. vagy javítófolyadékkal javított oldalakat. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) .. szennyezett. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja.. halvány ceruzával. hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall.. .. Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. Ekkor megkezdődik az adás. Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba. 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat. Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön . hogy felfeküdjön az iratra. és a hívás fax-hívás. vagy semmit). Ha a kapcsolódás sikertelen.. hogy a nyomtatott felük előre nézzen. . ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat.. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. hogy megakadnak a faxkészülékben. Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad.. akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot. akkor a faxok vétele automatikus. vagy laminált felületű oldalakat ... 3 Nyomja meg a START gombot. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait.. vagy faszénnel írt oldalakat .

Nyomja meg az OK gombot. . Ha a memória megtelt. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb. 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. majd az OK gombot. Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. 47 és OK gombot. Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. Az adás befejezése után. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni. a Slerexe-levélnek megfelelően). vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. 3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét.Ha a papírtartóban nincs papír. Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. 2 Nyomja meg a MENU. akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. 1 Nyomja meg a MENU. pl. Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. 25. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot. A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. vagy kifogyott a tintafilm. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. 15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. akkor a v piros jelzőlámpa villog. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja.

Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. Ha a vétel nem működik. Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. Méretcsökkentés Annak érdekében. 3 Nyomja meg az OK gombot.és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. 2 A u gombokkal válassza ki. hogy a napló kinyomtatódjon-e. 12345 R 17 R kód. akkor hasznos. 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. 28 és OK gombot. és mikor (azonnal. akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. 27 és OK gombot. akkor a készülék hibajelentést nyomtat. 1 Nyomja meg a MENU. ilyen módon nyugtázza. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon. lehívás kóddal). a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja. ez a folyamat hosszadalmas lehet. majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. Különösen tengerentúli hívások esetén. próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. Ha az adás során hiba lépett fel. vagy tíz küldés után). 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. 22 és OK gombot. 3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat. 29 és OK gombot. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. hogy a faxot vették.Fax és másolás Adási. 21 és az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. 20 . Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. vagy (12345 RR kód). akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot. Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. 1 Nyomja meg a MENU.

Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást. 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. de a F felbontás is használható (ld. A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. Ha ezt meg szeretné változtatni. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. ezért készülékeik nem kompatibilisek. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. 23 és OK gombot. Ez telefonköltséget takarít meg. majd nyomja meg az R gombot. 1 Nyomja meg a MENU. Fax és másolás / képminőség). Először írja be az adatbázis telefonszámát. Ha nem biztos abban. Vannak azonban olyan gyártók. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. Nyomja meg a COPY gombot. Ezután írja be a szükséges alcímet. 24 és OK gombot. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot.Ön megengedheti. 5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. Ekkor a gép felbontása f. Nyomja meg a MENU. b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). . A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba. a 23 funkcióval írjon be egy kódot. Írja be a fax adásának kívánt időpontját. Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. A másolás azonnal elindul. Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. amelyek más eljárásokat használnak. Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges.

Tippek és trükkök / Iratelakadás. . Iratelakadás esetén ld. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. a másolás automatikusan megszakad. Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné. majd nyomja meg az OK gombot. vagy ha a memória megtelt. Iratelakadás esetén. ha a tintafilm üres.Fax és másolás 22 3 Válassza ki. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást.

Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás. 2 A u gombokkal válassza ki. akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. dátuma és időpontja jelenik meg. • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. . 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg. majd négyszer az OK gombot. • Győződjön meg arról. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. SMS nyomtatásának letiltása). 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg. SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható. A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg kétszer az OK gombot. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe. SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. 64 gombokat. 3 Nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. 3 Nyomja meg az OK gombot. A készülék gyári beállítása olyan. • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával. 64 és OK gombokat. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is).

Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. 6 Írja be a címzett telefonszámát. Az SMS üzeneteket a MENU. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot. 5 Nyomja meg a C gombot. akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. a n gyorshívó. 24 . A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. 1 Nyomja meg az SMS gombot. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. Az SMS üzenetet a MENU. 3 Nyomja meg az OK gombot. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. Addig nyomja a PP gombot. 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget. Az SMS üzenetet a MENU. 1 Nyomja meg az SMS gombot. A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). végül az SMS gombot. A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. 2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. 3 Nyomja meg az OK gombot. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. Ha az üzenetben számok is vannak. hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. SMS üzenetek küldé. 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. majd nyomja meg az OK gombot. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. majd az OK gombot. vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. 3 Nyomja meg az OK gombot. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni. „Egyéb SMS funkciók”). SMS üzenetek törlése Ahhoz. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget.

TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot. SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot. hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. akkor lehetetlen megmondani. akkor új üzenet vétele nem lehetséges. Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. 45 és az OK gombot. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. Ha erre nincs lehetőség. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja. v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet). SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: .

Megjegyezzük. A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. pontnak megfelelően járjon el. 3 Nyomja meg az OK gombot. amíg nyugtázó hangjelzést nem hall. 3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. valamint az üzenethagyó hívószáma. A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. 26 . Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. 60. A felvétel időtartama 1 A MENU. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja. majd nyomja meg a PLAY gombot. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. akkor üzenetei érkeztek. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja.Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc. Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog. Például. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget. 2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp). 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. 2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. 2 A u gombokkal válasszon a 30. Győződjön meg arról. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. Nyomja meg ismét a REC gombot. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni.

VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek. ami pl. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. ÜZ. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. Nyomja meg az OK gombot. 4 Írja be azt a telefonszámot. csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. 6 Új. és ismét azt szeretné használni. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. majd nyomja meg az OK gombot. Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. 53 és OK gombokat. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. a következő lehet: „Hello. amelyet a hívó meghallgathat. a Nyomja meg az OK gombot. mint bármilyen más üzenetet. Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni. de üzenetet nem hagyhat. Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni. A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. 1 Nyomja meg a MENU. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. üzenetek vannak Kovács úr számára. Írja be a négy számjegyű kódot.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). Ez akkor hasznos. ROG. 7 Nyomja meg a REC gombot. akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. a végén nyomja meg a STOP gombot. 2 A MENU. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. írja be a hozzáférési kódot”. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. 1 A kód beírásához nyomja meg a MENU. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG. 20 cm-re legyen a készüléktől. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. 52 funkció). vagy háromszor rossz kódot ír be. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*. kérem. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). A készülék visszajátssza a felvett szöveget. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. Írja be azt a telefonszámot. Beszéd közben kb. 8 Ha végzett. 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. nyomja meg a STOP gombot. Nyomja meg az OK gombot. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. akiknek ezt a kódot megadja. ÜZ. c Folytassa a fenti 7 ponttól. Kezdje el a beszédet. 54 és OK gombokat.

5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni. 3 Nyomja meg az OK gombot. A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. 7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása. és várja meg a nyugtázó hangjelzést. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. Nyomja meg a 4 gombot. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni. mint bármely más üzenetet. akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. Ha nincs új üzenet. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. 28 . 52 és OK gombokat. 6 Az aktuális üzenet törlése. A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. vagy távvezérléssel. A készülék eltárolja a kódot. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. akkor minden üzenet törlődik.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. 2 Írja be a négy számjegyű kódot. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. Vegye fel az új szöveget. 3 Ugrás a következő üzenetre. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. Vegye fel a kívánt üzenetet. 2 Minden üzenet visszajátszása. A feljegyzést magán a készüléken. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot. 8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). egy másik telefonnal lehet lehallgatni.

3 Óvatosan húzza ki a papírt. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. majd zárja vissza a fedelet. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot.Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. Óvatosan húzza ki az iratot. A film ne legyen gyűrött. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. Üzembe helyezés / Papír betöltése). 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet. . Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. A fedél lefelé nyílik. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. hogy a helyére kattanjon.

v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. Kódok megváltoztatása A MENU. hogy jobb. hogy faxhívásról van szó (sípolást hall. A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani. hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. hogy a helyére kattanjon. A fax vétele elindul. ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. Írjon be két különböző kódot.és bal oldalon is a helyére pattanjon. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy. ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni. Ügyeljen arra. hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. Ha a faxhívást egy másik. 30 . Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel. Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni.Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. Különösen akkor nagyon hasznos. Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot. ha módosított egy beállítást. 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. és felismeri. Üzembe helyezés / Papír betöltése). mindegyik után nyomja meg az OK gombot. vagy semmit). Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl. vezeték nélküli telefon). akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni. Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. akkor ez azt jelenti. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg.

Ekkor a faxkészülék az eredeti. Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU.v Csak akkor használja ezt a funkciót. majd nyomja meg az OK gombot. Tippek és trükkök 31 Ápolás . Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). mint az első üzembe helyezés után. akkor ne használja ezt a funkciót. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. A készülékbe ne kerüljön nedvesség. hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. 45 majd az OK gombot. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot. A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. gyári beállításokra áll vissza. 2 A u gombokkal válassza ki. egy vízcsövet vagy egy radiátort. A fedél lefelé nyílik. majd nyomja meg az OK gombot. Egyes egyedi beállítások. 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. Puha. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%). ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival.

majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát. akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről. 6 Zárja le az előlapot úgy. 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. 3 Ha a hiba újra megjelenik. és a fehér sávokat alul (B). . 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. Üzembe helyezés / Papír betöltése).Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. 2 Várjon legalább tíz másodpercet. akkor forduljon a szervizhez. hogy a helyére kattanjon.

LINE feliratú csatlakozóra. Nyomja meg a START gombot. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció). Nem lehet faxot fogadni. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. A kijelzőn olvasható üzenet: található. Ez nem hiba. A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. Ápokokat nyomtat. Ha a faxkészülék felismeri. vagy Ön faxot fogad. a készülék tovább csenget. NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . lás). Szükség esetén értesítse a szervizt. Próbálkozzon később. akkor várjon. Ha a másolat hibátlan. Ha a másolat hibátlan. Hallani fogja a hívás felépülését.Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. A másolat üres. Szükség esetén értesítse a szervizt. Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget. NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. Szükség esetén értesítse a szervizt. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét. hogy a bejövő hívás telefonhívás. A piros lámpa v villog. majd egy pillanat. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. mot.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. Fax és másolás / Kontraszt). START gombot. Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. veszi át a hívás fogadását. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést.Ez teljesen normális. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt.

.................. SMS vétel letiltása) ....szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) ..... jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) ......... 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) ....... 21 25 Többsz.....................................................................................13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) ..... 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) ............................ seb................................ 10 Fax 21 Átv......... (félsebességű adás beállítása) . kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ...... 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) .................... 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) .. 12.. 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához)....... 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) ............................................................. küldés (fax küldése több fax-számra) ............................................. 25.................................. kód (egyéni beállítások törlése..................................................... 24 SMS nyomtatás .. 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) ..............................13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) .......... 16 45 Szolg............................. Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése)............ 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv.. beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)..............Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot.................. 11 Egyebek 44 Tel...................... 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) .... 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) ... 26 52 Hozzáfér..................................... 19 47 Kontr..................... 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 ........ 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) ............. 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés .......... 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) ....száma (az Ön telefonszámának beírása) .... idő (Beszélgetés felvételének időtartama) ................. 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) ...... 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) ......... 11 13 Ön tel......... 24 SMS olvasás..... 16........ 12............................................................. 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) .......... 19 28 Átv..................

12 mm A4 210 x 297 mm. levél küldése: <20 W szabv. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 .85 vonal/mm FINE 7. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max. 2 kg készenlét: kb.06–0. 10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm. MR Moduláció V29bis.7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH. papírtálca nélkül kb.08–0. 2 W telefon: kb. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max.15 mm több lap: 0.Vastagság: Nyomtatópapír Max. V21. V27ter. 4 W szabv. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0. 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3.

A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért. helytelen tápellátás. A célunk az. valamint a billentyűzet tisztítása. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti. a mechanikus és optikai egységek. feltéve. A készülék védelme érdekében javasoljuk. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása.Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. a használati utasítástól eltérő használat. A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. programozása. elemek stb. A garancia olyan hibákra terjed ki.). A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti. FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. mint pl. optikai egységek. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg.T. szalagvezető elemek. vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. a készülék üzembe helyezése. mint pl. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik.S Kft. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb. A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. hőnyomtató fej. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. hogy szállítás. mechanikai behatás. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. sugárzás. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 . stb. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. SAGEM garanciája nem alkalmazható. szennyeződés. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető. valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. vagy a készülék nem rendeltetésszerű.

37 Függelék .

38 Függelék .

35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2.A Adási. 6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 .és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6.

először forduljon a készülék eladójához. Ha a készülék használata közben hiba lép fel. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti.sagem.1 HU (M3 PPF 531/571/575) . vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni. visszaforgatott papírra nyomtatták. Más országokban használva hibásan működhet. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak.com E-Mail: dti. Ha a készülék használhatatlanná válik. A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható.faxinfoline@sagem. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. a dobozon feltüntetett országokban.http://www. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982. Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be.com A CE jelzés azt igazolja. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával. akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről. a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben. A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful