philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

Ha a kijelző eltörik. . Meg kell győződni arról. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. Ne helyezze a készüléket ágyra. A faxkészülékbe nem juthat folyadék. illetve. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani. szekrényben vagy faliszekrényben. Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához. súrolószer stb.Kérjük. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. Ha a készülék leesik. valamint óvja a portól. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel.). Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék). hogy a készülék stabilan. öblítőszer. párnára. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak. A hálózati csatlakozódugaszt. négy lábon áll a felületen. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel. vagy sérült szigetelésű telefon. A faxkészülék burkolatának. papírral. és egyéb személyi sérüléseket okozhat.). hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. heverőre. szőnyeg nem alkalmas). asztalterítőre. károsodhat a készülék. és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került. lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. A faxkészüléket sík felületre helyezze. A faxkészüléket sima. iratgyűjtővel stb. Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. ezt a területet szabadon kell hagyni. Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső. Ügyeljen arra. vagy a szembe. A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray. levegőbefúvó közelébe.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra. vagy másfajta nedvesség. Ne üzemeltesse zárt dobozban. különösen kisgyermek esetében. Ha erre nincs lehetőség. rádió. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. hogy ne kerüljön a bőrre. Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. víztől és vegyszerektől. szőnyegre vagy más puha felületre. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel.és televízó-készülék. Ha vezeték nélküli telefont használ. pl. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye. akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen.

Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra. 6 . kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra.Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára. Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára. a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található. gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat.

1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé. Ha a tintafilm kifogyott. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. vagy nincs tintafilm a készülékben. ingyenes tintafilmet mellékeltünk. CSERE üzenet jelenik meg. Ügyeljen arra. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása . 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe. Hiányzó. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. 3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát. 2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. ingyenes tintafilmre érvényesek. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. akkor a piros jelzőlámpa villog. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. és a kijelzőn a TINTAPATR. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg. hogy ne sértse meg a tintafilmet. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert.

5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. először pergesse át a lapokat. hogy csak szabványos A4. hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. hogy azok elváljanak egymástól. a legjobb a sima 80 g/m2 papír. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. Ügyeljen arra. 3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre. Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba. A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe. Kérjük. és így helyezze a papíradagolóba. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. 8 . 210×297 mm méretű papírt használjon. 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen. 2 Annak elkerülése érdekében. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget. hogy a film ne legyen gyűrődött. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik.

elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt. vagy modemet. Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. akkor lehetetlen megmondani. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. üzenetrögzítőt. mint pl. . Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. majd zárja le a fedelet. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. tarifaszámlálót. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ. Ügyeljen arra. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja. ha ezek más helyiségekben vannak.Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni. telefonkészüléket. akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. akkor is. SMS / SMS vételének letiltása). A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. Papírelakadás esetén ld. Ha ezt nem lehet megtenni. hívásátadás). Tippek és trükkök/ Papírelakadás. A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni.

Ehhez (analóg) adapterre. SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni. ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4). A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. További információkat az ISDN-utasításokban találhat. Ahhoz. akkor a C megnyomásával törölje a kódot. 10 . 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni. A beírást az OK megnyomásával fejezze be. MELLEKALL. Ha a vizsgálat sikertelen. Változtassa meg a fővonalkérő kódot. Nyomja meg az OK gombot. mint pl. 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon. Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. A faxkészülék ekkor megvizsgálja. és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot. 5 Nyomja meg az OK gombot. hanem analóg készülék (group 3). Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. hogy működike a fővonalkérés. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek. Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. Határozottan vegye ki ezt a lapot. 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak.: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri.: nem MELLEKALL. Ha a vizsgálat sikeres.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. és kövesse a rajta álló utasításokat. vagy egy szám. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. és nyomja meg az OK gombot. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. Ha a helyes kódot írta be. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot. A kód lehet 0. Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található). röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn. de a vonalkérés sikertelen. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik). az Ön nevének és telefax-számának beírása. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni.

Megjegyezzük. 2 A 0. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. 2004.. esetén 15 05 04). 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl. 1 A MENU. 3 Nyomja meg az OK gombot. vagy csengetés közben lehet beállítani. Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. Fax-kapcsoló). hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található.9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. 3 Nyomja meg az OK gombot. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával. akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot. Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . Ha törölni szeretné egyedi beállításait. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. 3 Nyomja meg a STOP gombot. 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás. 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. 1 A MENU. 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. Tippek és trükkök / Szervizkód). amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában. Dátum és óraidő 1 A MENU. akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. akkor javasoljuk. 3 Nyomja meg az OK gombot. 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót. május 15. Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani. A készülék egy oldalt nyomtat ki. hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld. Azt is megmutatja. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót. 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot..

a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik. faxoljon és további készülékeket használjon. 3. KÖZ. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. ki 8 Nyomja meg az OK gombot. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot.33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ. 4. ÜZ. 12 . KEZI VETEL HALK. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget. KEZI VETEL HALK. 5.és faxhívásokat. 5. 2. ERÖS BE. 2. KIHANGOSITAS: be. 1. ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. 1. 2. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. 4. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU. 4. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. 5/2 0.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. 7 0. 5. 4 Most írja be. Ha a hívás telefonhívás. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. akkor a készülék tovább csenget. 2. 1. 7. 5.. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot.. 3. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt.: Lehetséges beállítások 0.: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. 3. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. 1 A MENU. 2 A u gombokkal állítsa be. 1. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. akkor az időzítő be van kapcsolva. 6. Ha a hívás faxhívás. 4. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. 6. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma). KÖZ. ki 1 A MENU. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. Nyomja meg az OK gombot. 3.

Ennek pl. Ahhoz. hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. Ha a hívás telefonhívás. feltéve. ÖSSZ. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. Ha nem tud faxot fogadni. CSENG: 5 Fax manuális vétele . modemen keresztül akarja fogadni. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. akkor Ön tudja. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. ha a kézibeszélő nincs felemelve. Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak). akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni. SM üzemmód beállítása). 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). hogy pl. Ha a hívás faxhívás. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. 2 és 4 lépés). azaz. akkor lehet értelme. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be. hogy az be van kapcsolva. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. ha a faxot számítógéppel. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. 4 Most írja be. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. akkor a készülék tovább csenget. ha Ön indítja a vételt. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol.3 Nyomja meg az OK gombot. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol.

Lehetséges. . Üzembe helyezés / További készülékek). Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. úgy. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl. Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket. olyan funkció. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. Ha szükséges. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja.Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. Tippek és trükkök / Easylink). majd a START gombot. akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást. a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. hanem a faxhívások számát is. amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). pl. akkor a faxkészülék az ÖSSZ. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll. Üzembe helyezés / További eszközök). de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot. akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását.

2 Nyomja meg a C gombot. 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul. ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. Ha faxot akar küldeni. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. 3 Nyomja meg az OK gombot. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. váltás a hívások között stb.Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9). nyomja meg a DIAL/l gombot. Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges. nyomja meg a START gombot. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. További információkat a szolgáltató tud adni. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. A PP.) lehet használni. Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése. 3 Nyomja meg a C gombot. 1 Nyomja meg a PP gombot. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. Nyomja meg az OK gombot. 3 A billentyűzeten írja be a nevet. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert. 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. Nyomja meg az OK gombot. Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. Nyugtázás az OK gombbal. Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik. Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. 3 Emelje fel a kézibeszélőt.

2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. egy faxot több személynek is elküldhet. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót. Hívószámok listája A MENU. majd nyomja meg az OK gombot. Ha faxot akar küldeni. majd nyomja meg az OK gombot. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt. A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot. A u gombokkal jelölje ki. Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. majd nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. így pl. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. Nyomja le annyiszor a u gombot. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). Nyomja meg az OK gombot. Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. Csoportok létrehozása 1 A MENU. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. nyomja meg a START gombot. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Nyomja meg az OK gombot. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. Nyomja meg az OK gombot. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. A u gombbal jelölje ki. hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. Nyomja meg az OK gombot. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni. A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. majd nyomja meg a C gombot. 16 . Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze.

majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. 3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. Az új hívások telefonszámait “*” jelzi.(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást. Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni. Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot. 1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. Ha a készülék az Ön távollétében. Telefon 17 Hívószám kijelzés . Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra. A funkció használata a hálózat-választás függvénye.

hogy a nyomtatott felük előre nézzen. 18 . nedves... Tippek és trükkök / Iratelakadás. Ha a kapcsolódás sikertelen. 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy. Iratelakadás esetén ld. nem pedig sárga/ narancs/világosszöld). öntapadós címkét tartalmazó oldalakat. halvány ceruzával. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék.. és a hívás fax-hívás. Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön . 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot.. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot.. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja.Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan... akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat. fényes. szennyezett... gyűrött vagy szakadt oldalakat . hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) . vagy faszénnel írt oldalakat . ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat. majd tegye le a kézibeszélőt. majd észreveszi. vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély. hogy megakadnak a faxkészülékben. rajzkrétával. hogy felfeküdjön az iratra. krétával. vagy javítófolyadékkal javított oldalakat. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait.. Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot. 3 Nyomja meg a START gombot. majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot.. . akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. Ekkor megkezdődik az adás. .. Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz. A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani. Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. akkor a faxok vétele automatikus. vagy semmit). vagy laminált felületű oldalakat . Adás előtt távolítsa el a kapcsokat.. illetve túl vékony. Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad..

Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. 47 és OK gombot. sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. Nyomja meg az OK gombot. 3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni. a Slerexe-levélnek megfelelően). akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). 25. Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. majd az OK gombot. Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis. 15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. vagy kifogyott a tintafilm. a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja. Ha a memória megtelt. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét. vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb. A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. 2 Nyomja meg a MENU. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. akkor a v piros jelzőlámpa villog. 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. Az adás befejezése után.Ha a papírtartóban nincs papír. 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. pl. . 1 Nyomja meg a MENU. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot.

a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. 21 és az OK gombot. akkor a készülék hibajelentést nyomtat. 2 A u gombokkal válassza ki. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat. próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. 27 és OK gombot. 20 . a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. hogy a faxot vették. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. ilyen módon nyugtázza. 22 és OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. ez a folyamat hosszadalmas lehet.és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. vagy tíz küldés után). vagy (12345 RR kód). akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. 12345 R 17 R kód. Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. Különösen tengerentúli hívások esetén. 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon.Fax és másolás Adási. 3 Nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. lehívás kóddal). 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. hogy a napló kinyomtatódjon-e. 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. 3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. 1 Nyomja meg a MENU. Méretcsökkentés Annak érdekében. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. Ha az adás során hiba lépett fel. Ha a vétel nem működik. és mikor (azonnal. akkor hasznos. 29 és OK gombot. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. 28 és OK gombot. akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot.

Ekkor a gép felbontása f. 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást. Vannak azonban olyan gyártók. 5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). 1 Nyomja meg a MENU. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. . hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba. Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. a 23 funkcióval írjon be egy kódot. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. majd nyomja meg az R gombot. Fax és másolás / képminőség). A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. Ha ezt meg szeretné változtatni. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot.Ön megengedheti. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. Nyomja meg a COPY gombot. hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot. 24 és OK gombot. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. A másolás azonnal elindul. Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. Ha nem biztos abban. 23 és OK gombot. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. Nyomja meg a MENU. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető. Ezután írja be a szükséges alcímet. b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). Először írja be az adatbázis telefonszámát. Ez telefonköltséget takarít meg. Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. de a F felbontás is használható (ld. ezért készülékeik nem kompatibilisek. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. Írja be a fax adásának kívánt időpontját. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges. akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. amelyek más eljárásokat használnak. A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges.

a másolás automatikusan megszakad. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. Iratelakadás esetén. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné. Tippek és trükkök / Iratelakadás. Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. ha a tintafilm üres.Fax és másolás 22 3 Válassza ki. vagy ha a memória megtelt. Iratelakadás esetén ld. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást. . majd nyomja meg az OK gombot.

2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. . A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is). A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. 3 Nyomja meg az OK gombot. SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható. a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. 1 Nyomja meg a MENU. dátuma és időpontja jelenik meg. Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg. SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. Nyomja meg kétszer az OK gombot. 64 gombokat. 2 A u gombokkal válassza ki. majd négyszer az OK gombot. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. 64 és OK gombokat. 3 Nyomja meg az OK gombot. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. SMS nyomtatásának letiltása). Nyomja meg az OK gombot. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. A készülék gyári beállítása olyan. 3 Nyomja meg az OK gombot. • Győződjön meg arról. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával. hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót. Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe.

SMS üzenetek küldé. Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld. 2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. 24 . vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. 1 Nyomja meg az SMS gombot. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. 3 Nyomja meg az OK gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. Az SMS üzenetet a MENU. majd az OK gombot. Addig nyomja a PP gombot. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. „Egyéb SMS funkciók”). Az SMS üzeneteket a MENU. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. 6 Írja be a címzett telefonszámát. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. 1 Nyomja meg az SMS gombot. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. Ha az üzenetben számok is vannak. A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni. 5 Nyomja meg a C gombot. 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. Az SMS üzenetet a MENU. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget. végül az SMS gombot. SMS üzenetek törlése Ahhoz. 3 Nyomja meg az OK gombot. hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget. A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. a n gyorshívó. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni. majd nyomja meg az OK gombot.

BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot. hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. akkor lehetetlen megmondani. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet). Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja. 45 és az OK gombot. akkor új üzenet vétele nem lehetséges. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni.TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: . Ha erre nincs lehetőség. 1 Nyomja meg a MENU.

hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. 26 . A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. A felvétel időtartama 1 A MENU. Győződjön meg arról. Megjegyezzük. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. 2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. majd nyomja meg a PLAY gombot. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog. amíg nyugtázó hangjelzést nem hall. Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni. A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. 2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. valamint az üzenethagyó hívószáma. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. akkor üzenetei érkeztek. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. Például. 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van. 60. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk. 3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. 3 Nyomja meg az OK gombot. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja. 2 A u gombokkal válasszon a 30. Nyomja meg ismét a REC gombot. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. pontnak megfelelően járjon el. Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp).Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc.

a következő lehet: „Hello. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. 7 Nyomja meg a REC gombot. 54 és OK gombokat. 53 és OK gombokat. Ez akkor hasznos. a Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. 1 A kód beírásához nyomja meg a MENU. Írja be azt a telefonszámot. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot. c Folytassa a fenti 7 ponttól. Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. akiknek ezt a kódot megadja. ÜZ.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. 4 Írja be azt a telefonszámot. 8 Ha végzett. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. majd nyomja meg az OK gombot. írja be a hozzáférési kódot”. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. a végén nyomja meg a STOP gombot. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG. VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. ÜZ. Beszéd közben kb. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni. vagy háromszor rossz kódot ír be. Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. 2 A MENU. 6 Új. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. kérem. csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. Kezdje el a beszédet. 52 funkció). Írja be a négy számjegyű kódot. Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld. nyomja meg a STOP gombot. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). 20 cm-re legyen a készüléktől. 1 Nyomja meg a MENU. A készülék visszajátssza a felvett szöveget. üzenetek vannak Kovács úr számára. ROG. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . mint bármilyen más üzenetet. A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. Nyomja meg az OK gombot. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. de üzenetet nem hagyhat. amelyet a hívó meghallgathat. A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. és ismét azt szeretné használni. ami pl. Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni. 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át.

Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni. A feljegyzést magán a készüléken. mint bármely más üzenetet. Ha nincs új üzenet. A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. egy másik telefonnal lehet lehallgatni. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. akkor minden üzenet törlődik. 8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. és várja meg a nyugtázó hangjelzést. Vegye fel az új szöveget. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. 2 Minden üzenet visszajátszása. A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. 3 Nyomja meg az OK gombot. 3 Ugrás a következő üzenetre. A készülék eltárolja a kódot. 5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. 2 Írja be a négy számjegyű kódot. akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). 6 Az aktuális üzenet törlése. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni. 28 . Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. Vegye fel a kívánt üzenetet. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. 52 és OK gombokat. vagy távvezérléssel. 7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall. Nyomja meg a 4 gombot. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet.

majd zárja vissza a fedelet. A film ne legyen gyűrött. Üzembe helyezés / Papír betöltése). Óvatosan húzza ki az iratot. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. A fedél lefelé nyílik. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet.Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. hogy a helyére kattanjon. . 3 Óvatosan húzza ki a papírt. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben.

de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. Kódok megváltoztatása A MENU. mindegyik után nyomja meg az OK gombot. vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl. Ügyeljen arra. Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. vagy semmit). ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. Írjon be két különböző kódot. hogy jobb. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. ha módosított egy beállítást. A fax vétele elindul. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg. akkor ez azt jelenti. és felismeri. hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. Üzembe helyezés / Papír betöltése). Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni. 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. Ha a faxhívást egy másik. Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy. Különösen akkor nagyon hasznos. vezeték nélküli telefon). Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. hogy faxhívásról van szó (sípolást hall.és bal oldalon is a helyére pattanjon. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. 30 .Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel. akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni. A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. hogy a helyére kattanjon.

v Csak akkor használja ezt a funkciót. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot. 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%). Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU. Tippek és trükkök 31 Ápolás . gyári beállításokra áll vissza. vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt. Ekkor a faxkészülék az eredeti. A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival. majd nyomja meg az OK gombot. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. A fedél lefelé nyílik. 2 A u gombokkal válassza ki. egy vízcsövet vagy egy radiátort. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. majd nyomja meg az OK gombot. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. akkor ne használja ezt a funkciót. hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. Egyes egyedi beállítások. mint az első üzembe helyezés után. Puha. Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). 45 majd az OK gombot. A készülékbe ne kerüljön nedvesség.

Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. 6 Zárja le az előlapot úgy. majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. akkor forduljon a szervizhez. és a fehér sávokat alul (B). 3 Ha a hiba újra megjelenik. hogy a helyére kattanjon. . 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát. akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről. 2 Várjon legalább tíz másodpercet. Üzembe helyezés / Papír betöltése).

Ha a másolat hibátlan.Ez teljesen normális. vagy Ön faxot fogad. Ha a faxkészülék felismeri. Ez nem hiba. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. Szükség esetén értesítse a szervizt. majd egy pillanat. START gombot. NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. Nyomja meg a START gombot. Hallani fogja a hívás felépülését. Ha a másolat hibátlan. akkor várjon. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. veszi át a hívás fogadását. A piros lámpa v villog. a készülék tovább csenget. hogy a bejövő hívás telefonhívás. lás). Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. LINE feliratú csatlakozóra. A kijelzőn olvasható üzenet: található. Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. Nem lehet faxot fogadni. Szükség esetén értesítse a szervizt. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket.Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Ápokokat nyomtat. Fax és másolás / Kontraszt). A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot. vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. mot. Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget. Szükség esetén értesítse a szervizt. A másolat üres. Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt. Próbálkozzon később. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció).

......................... (félsebességű adás beállítása) ......................................................... 16 45 Szolg....... 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) ............... 24 SMS nyomtatás ................... 21 25 Többsz.................................................... idő (Beszélgetés felvételének időtartama) .. Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése)................... 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés .................................... 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) .................. 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) ....................... 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához)............. 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) ..... 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) ............. 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) ... 10 Fax 21 Átv............. 16.............Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot.....13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) .......................... 26 52 Hozzáfér......... 24 SMS olvasás... 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) .............................................száma (az Ön telefonszámának beírása) ....... seb.................... 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) ... SMS vétel letiltása) ........ 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) ........................................................................ 11 13 Ön tel...... 25................................. kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ........................ kód (egyéni beállítások törlése...... 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 ........ 12............ 11 Egyebek 44 Tel............ jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) .... 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) .szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) ... 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) ... 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) ........ 12......................... küldés (fax küldése több fax-számra) . 19 28 Átv............... 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv........................................ beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)...................... 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) .......................... 19 47 Kontr..........................13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) .............

2 W telefon: kb. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0.12 mm A4 210 x 297 mm.Vastagság: Nyomtatópapír Max. 4 W szabv.08–0. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max.85 vonal/mm FINE 7. papírtálca nélkül kb. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 .15 mm több lap: 0. V21. 2 kg készenlét: kb. MR Moduláció V29bis. 10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm.06–0.7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH. V27ter. 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max. levél küldése: <20 W szabv.

mint pl. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti. A készülék védelme érdekében javasoljuk. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb. valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. stb. A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 . A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. elemek stb. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. valamint a billentyűzet tisztítása. A célunk az. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését.). A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg. FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. programozása. a mechanikus és optikai egységek. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. szennyeződés. vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg. A garancia olyan hibákra terjed ki. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. hogy szállítás. mechanikai behatás. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. SAGEM garanciája nem alkalmazható. a készülék üzembe helyezése. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. feltéve.S Kft. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért.Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. helytelen tápellátás. sugárzás. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. vagy a készülék nem rendeltetésszerű. A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti.T. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. szalagvezető elemek. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető. optikai egységek. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. mint pl. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. a használati utasítástól eltérő használat. hőnyomtató fej.

37 Függelék .

38 Függelék .

és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6. 6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 . 35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2.A Adási.

com E-Mail: dti. akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről.com A CE jelzés azt igazolja. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti. A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható. Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be. Ha a készülék használhatatlanná válik. Más országokban használva hibásan működhet. A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982. vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni. Ha a készülék használata közben hiba lép fel. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak.sagem.http://www. először forduljon a készülék eladójához. a dobozon feltüntetett országokban. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz.1 HU (M3 PPF 531/571/575) .faxinfoline@sagem. visszaforgatott papírra nyomtatták. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával.